De vloersystemen van Dycore Een vloeroplossing voor elk project

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De vloersystemen van Dycore Een vloeroplossing voor elk project"

Transcriptie

1 De vloersystemen van Dycore Een vloeroplossing voor elk project

2

3 EEN VLOEROPLOSSING VOOR ELK PROJECT Inhoudsopgave CRH Structural...4 Dycore Systeemvloeren voor elk project...5 Verschillende vloereigenschappen...6 Matrix...9 Dycore vloersystemen Ribbenvloer...11 Breedplaatvloer Breedplaatvloer opties Kanaalplaatvloer Leidingvloer Massieve plaatvloer Cascovloer...17 Slimline vloersysteem Balkbodem

4 CRH Structural CRH Structural: voor u CRH Structural heeft de ambitie om dé ruwbouwpartner voor bouwend Nederland te zijn. We willen meer zijn dan een leverancier, en met onze producten en diensten vooral ook juist samen met u werken aan oplossingen. Met onze merken Dycore Systeemvloeren, Alvon, Heembeton, Calduran Kalkzandsteen en Stalius staalframe-oplossingen bieden we een mooie combinatie van producten om dat ook waar te maken. We kunnen, met onze vloer-, wanden prefab-cascosystemen, en een uitgekiend aanbod van diensten, u in elke fase van het bouwproces, vanaf ontwerp tot montage, vakkundig adviseren. Bij de bouw van woningen, appartementen of in de utiliteitsbouw. In een deel of in het volledige traject. Precies zoals u het wilt. En vooral ook: met u samen. 4

5 EEN VLOEROPLOSSING VOOR ELK PROJECT Dycore Systeemvloeren voor elk project Dycorevloeren voor elk project In deze brochure lichten wij graag de mogelijkheden van het werken met Dycore Vloersystemen toe. Dycore ontwikkelt, produceert, levert en monteert geprefabriceerde betonnen systeemvloeren, voor de utiliteits- en de woningbouw. Ons assortiment bestaat uit systeemvloeren voor zowel begane grondvloeren als verdiepingsvloeren, voor zowel kleine als grote overspanningen. Eigenlijk komt het in de basis hierop neer: wij hebben een vloer voor elk project. Welk vloersysteem past bij uw project? Dycore is de vloerenspecialist met verreweg het grootste assortiment prefab-vloersystemen. Elk vloersysteem heeft zijn specifieke kenmerken en eigenschappen. Per project zal daarom bekeken moeten worden wat de meest optimale vloeroplossing is. Afhankelijk van het soort gebouw zal het type vloer vaak in het ontwerp bepaald worden door de architect in overleg met de constructeur. Benut hierbij de kennis van onze bouwtechnische adviseurs. Zijn in een project veel dragende wanden aanwezig zoals bij woningen, hotels en zorgcentra, of zijn de vloeren puntvormig ondersteund met kolommen omdat een vrije indeelbaarheid nodig is zoals bij ziekenhuizen, winkelcentra en parkeergarages? De benodigde constructieve eigenschappen zullen vaak het type vloer bepalen. Daarbij tellen mogelijkheden om te prefabriceren en flexibel en snel te bouwen mee. En zal er vanuit de bouwregelgeving ook voldaan moeten worden aan eisen voor geluidsisolatie, brandwerendheid en warmte-isolatie. Ook spelen duurzaamheid en milieu een steeds grotere rol. Kortom, er zijn veel zaken die belangrijk zijn bij het kiezen van de juiste vloer. Welke vloer het beste is voor uw project? Dycore creëert hier alvast een overzicht. In deze brochure hebben we, op basis van verschillende wensen en eigenschappen, voor u de verschillende oplossingsmogelijkheden op een rijtje gezet. Veilig hijsen met gemarkeerde tralieknopen 5

6 Verschillende vloereigenschappen Draagstructuur Afhankelijk van de draagstructuur van een gebouw kan voor verschillende vloersystemen gekozen worden. Als de draagstructuur van het gebouw bestaat uit wanden, dan kunnen voor de verdiepingsvloeren onderstaande vloersystemen van Dycore gekozen worden. Kanaalplaatvloeren zijn bedoeld als vloersysteem dat rust op twee steunpunten. Breedplaatvloeren komen beter tot hun recht als deze over meerdere steunpunten doorlopen of aan meerdere zijden worden ondersteund. Bij een draagstructuur met kolommen zijn verschillende opties mogelijk: Een kanaalplaatvloer met stalen balken of prefab betonnen balken Een breedplaatvloer met verstevigde stroken Een breedplaatvloer met balkbodems Een paddestoelvloer met breedplaten Een Slimline-vloer met stalen of betonnen balken Een breedplaatvloer heeft als voordeel dat de wapening in twee richtingen aangebracht kan worden. Hierdoor ontstaat een vloer die in meerdere richtingen kan overspannen en waar eenvoudig uitkragingen en ravelingen rondom vloersparingen gemaakt kunnen worden. Het is hierbij eenvoudig om in bepaalde zones extra wapening aan te brengen. Begane grondvloeren liggen over het algemeen op betonnen funderingsbalken en dienen geïsoleerd te worden. Omdat het lastig is om in de kruipruimte een onderstempeling aan te brengen valt een breedplaatvloer al gauw af en wordt gekozen voor een ribbenvloer of een geïsoleerde kanaalplaatvloer. De ribbenvloer is meestal prijstechnisch iets voordeliger. Grote overspanningen/lichte vloeren Kanaalplaten zijn een goede oplossing als gekozen wordt ruimtes te creëren met een grote vrije indeelbaarheid zonder plaatselijke kolommen of wanden. Bijvoorbeeld parkeergarages en kantoren. Door de holle ruimtes zijn kanaalplaatvloeren licht van gewicht, en door de voorspanning hebben ze een zeer grote capaciteit en een beperkte doorbuiging. Als gewicht een grote rol speelt kan ook gekozen worden voor de Slimline vloer. Het grootste deel van het gewicht van deze vloer wordt bepaald door de betonnen onderplaat van circa 70 mm beton. Hierdoor is het eigen gewicht van deze vloer (exclusief de topvloer) slechts circa 2 kn/m 2. Prefabricage en bouwtijd Door constructieonderdelen te prefabriceren kan de bouwtijd verkort worden. Bij in het werk gestorte vloeren zal toepassing van een prefab betonnen breedplaat ten opzichte van een traditionele bekisting een aanzienlijke tijdsbesparing opleveren. 6

7 EEN VLOEROPLOSSING VOOR ELK PROJECT Gebruik van kanaalplaten kan de bouwtijd nog verder verkorten. Tijdelijke onderstempeling van de vloer is hierbij in principe niet nodig. Na het vullen van de plaatnaden is de constructievloer gereed om verder te bouwen. Door kanaalplaten te gebruiken in combinatie met Heembetonof Alvon-betonwanden kan nog sneller gebouwd worden. Voor verdere prefabricage bij trapgaten in woningen is de cascoplaat ontwikkeld. Bij toepassing van deze vloerplaat komt het raveelijzer ter plaatse van het trapgat te vervallen en wordt het aantal hijsbewegingen per woning flink gereduceerd. Zeker als ook gekozen wordt voor toepassing van de cascovloer in de gehele woning. Leidingen In de woningbouw worden ventilatiekanalen en rioleringen vaak in de verdiepingsvloeren opgenomen. Een breedplaatvloer is de ideale vloer om veel verschillende soorten leidingen op te nemen in elke willekeurige richting. Tegenwoordig wordt vanwege de bouwsnelheid vaker gekozen voor kanaalplaten. Om in een kanaalplaatvloer horizontale leidingen op te nemen is de leidingplaat ontwikkeld. Deze vloer is voorzien van sleuven waarin leidingen en buizen kunnen worden opgenomen. Als u ook in de gebruiksfase het leidingverloop gemakkelijk wilt kunnen veranderen, dan is de Slimline vloer een goede oplossing. In de dragende stalen liggers zijn ruimschoots sparingen aangebracht en de ruimte tussen de betonnen ondervloer en de topvloer is geheel beschikbaar voor de verschillende leidingen. Flexibiliteit Flexibiliteit begint al bij het ontwerp. Door te kiezen voor een breedplaatvloer is er een grote vormvrijheid, de vorm van de vloerplaat is hierbij bijna onbegrensd. Ronde en slingerende vloerdelen zijn bijvoorbeeld geen probleem. Omdat een groot deel van de vloer in het werk gestort wordt, zijn kopersopties tot in een laat stadium nog aan te passen. Bij kanaalplaat en ribbenvloeren zijn schuine kopeinden mogelijk waardoor met een goede segmentering ronde vloereinden gemaakt kunnen worden. Isolatie Een begane grondvloer dient over het algemeen goed geïsoleerd te worden. Door de slechte toegankelijkheid van kruip ruimtes is het het beste om de vloeren in de fabriek al van isolatie te voorzien. Dycore heeft twee typen begane grondvloeren: de ribbenvloer en de geïsoleerde kanaalplaatvloer. 7

8 De ribbenvloer is financieel meestal iets voordeliger en is lever baar met een Rc-waarde van 3,0 to 6,5 m 2 K/W. Bij deze vloer is de isolatie ter plaatse van het kruipluik uitneembaar en herplaatsbaar waardoor geen speciaal geïsoleerd kruipluik nodig is. Ook zijn specifieke doorvoerblokken verkrijgbaar voor de doorvoeringen naar de meterkast. Geïsoleerde kanaalplaten zijn verkrijgbaar met een Rc-waarde van 2,5 tot 10 m 2 K/W. Geïsoleerde kanaalplaten worden geleverd met oplegnokken zodat ter plaatse van de oplegging een koudebrug wordt voorkomen. Prefabricage Door vloeren te prefabriceren worden zoveel mogelijk handelingen van de bouwplaats naar de fabriek gehaald. Hier kunnen onderdelen efficiënter, kwalitatief beter en arbeidsvriendelijker worden aangebracht. Bij de verschillende vloeren worden verschillende opties aangeboden om de vloer zo compleet mogelijk aan te leveren. Denk hierbij aan een meterkastdoorvoering bij de ribbenvloer, stalen doorvoerringen voor de mechanische ventilatie en een stalen of betonnen randkist bij de breedplaat. Ook is het mogelijk veiligheidsvoorzieningen zoals voetjes voor de randbeveiliging van vloeren in te storten en ankers voor het afschoren van wandkisten of bevestiging van tijdelijke voorzieningen. Naast de standaard oplossingen kunnen ook projectspecifieke onderdelen worden ingestort. Duurzaamheid en milieu De behoefte aan objectieve en transparante milieu-informatie over materiaalgebruik is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Daarom werkt Dycore volgens het ISO milieumanagementsysteem. Dit betekent dat in onze gehele bedrijfsvoering rekening wordt gehouden met eventuele effecten op het milieu. Van verschillende producten is een LCA (levenscyclusanalyse) opgesteld. Om de milieuprestaties van een gebouw te meten, kunnen met de op de markt aanwezig (software-) programma s berekeningen worden gemaakt, zoals Breeam, GPR-Gebouw en Greencalc. Minder materiaal Om in te spelen op de wensen om cradle-to-cradle te bouwen kan gerecycled betonpuin in het productieproces worden toegevoegd. Door de aanwezigheid van kanalen zorgt de kanaalplaatvloer voor een vermindering van materiaalgebruik van ongeveer 50%. Ook Slimline vloeren of ribbenvloeren leveren op dit gebied gunstige resultaten. Gebouwverwarming en energiebesparing Om energiekosten te besparen wordt steeds vaker gebruikgemaakt van lage temperatuur verwarmingssystemen in combinatie met betonkernactivering (BKA) of betonoppervlakteactivering (BOA). De massa van het gebouw wordt gebruikt om het klimaat op een gezond niveau te krijgen. In veel gevallen kunnen dan radiatoren komen te vervallen wat meer leefoppervlakte oplevert en minder stofcirculatie. De Dycore breedplaatvloer kan voorzien worden van kunststof slangen die dicht aan het oppervlak worden opgenomen. Voordeel hiervan is dat het verwarmingssysteem sneller reageert, waardoor de woning of het kantoor eerder op temperatuur is. Ook kan gekozen worden voor Slimline vloeren. Hierin kunnen zowel in de onderschil als in de topvloer klimaat slangen worden aangebracht. Zo kan er zowel van onder- als bovenaf verwarmd en gekoeld worden waarmee een zeer behaaglijk binnenklimaat gecreëerd kan worden. Binnenstedelijk bouwen Bij binnenstedelijke bouwprojecten is de ruimte rondom het bouwwerk vaak nogal beperkt. Tijdelijke opslag van bouwmaterialen is meestal niet of maar beperkt mogelijk. Dycore kan de levering van vloeren afstemmen op de moge lijkheden die er zijn op de bouwplaats. Bijvoorbeeld door just-in-time-leveringen. Daarbij worden de vloeren, zonder tussenopslag, direct van de wagen gemonteerd. Projecten worden dan in delen opgeknipt, waardoor we alleen de vloeren leveren die direct kunnen worden gemonteerd. In overleg kunnen de levertijden op de bouwplaats worden bepaald. Breedplaatvloeren hebben doorgaans meer opslagruimte nodig. Dat komt onder andere door de diverse wapeningsnetten. Door het complete vloersysteem bij Dycore te bestellen, dus zowel de breedplaten als de benodigde boven- en bijlegwapening, kan op de benodigde opslagcapaciteit bespaard worden. Dycore zorgt er dan voor dat de bestelling in de juiste hoeveelheden wordt geleverd. 8

9 EEN VLOEROPLOSSING VOOR ELK PROJECT Matrix In de Dycore systeemvloerenmatrix staan de verschillende vloeren overzichtelijk afgezet tegen de verschillende eigenschappen per systeem. Breedplaat Kanaalplaat Geïsoleerde kanaalplaat Leidingplaat Massieve plaatvloer Ribbenvloer Cascovloer Slimline vloersysteem Draagstructuur - Balken of wanden (lijnvormig ondersteund) Kolommen (puntvormig ondersteund) Grote overspanningen Lichte vloer Korte bouwtijd / prefabricage Leidingen / sparingen in de vloer Flexibiliteit qua vorm Geen tijdelijke onderstempeling mogelijk Warmte isolatie Geluidsisolatie Milieu / materiaal verbruik zeer geschikt + geschikt +- minder geschikt - ongeschikt 9

10 Dycore vloersystemen Ribbenvloer Breedplaatvloer Kanaalplaatvloer Leidingvloer Massieve plaatvloer Cascovloer Slimline vloersysteem Balkbodem 10

11 EEN VLOEROPLOSSING VOOR ELK PROJECT Ribbenvloer Vloerbeschrijving De Dycore ribbenvloer bestaat uit geprefabriceerde vloerelementen van zelfverdichtend beton, die in de lengterichting zijn voorzien van ribben waarin voorspanwapening is opgenomen. De elementen worden gestort op EPS. Er is een optimale verhouding tussen beton en EPS-isolatie. Sparingen kunnen strak en schoon worden uitgevoerd. De Dycore ribbenvloer is een mooie oplossing om milieuvriendelijk en dus duurzaam te bouwen: het materiaalverbruik is zoveel mogelijk beperkt en alle grondstoffen zijn geschikt voor hergebruik. Ook is de ribbenvloer zeer geschikt voor vloeren met grote sparingen zoals benodigd voor een kruipluik, meterkast of convectorput. Vooral onze speciale geïsoleerde kruipluikoplossing met bouwplaatsafdekking is een sterk punt van deze vloer. Voordelen Diverse isolatiewaarden zijn mogelijk. Elk element heeft een rechte zijkant en een volledig draagvlak van het binnenspouwblad. Mogelijkheid tot strakke, schone en open sparingen. Door de voorspanning een beperkte doorbuiging. Een strakke uitstraling. Productkenmerken Elementgegevens Eenheid Afmeting Breedte mm 1200 of 900 Opleghoogte mm 350 Max. plaatlengte m 7,5 Kopafschuining graden 3-45, schuiner alleen in overleg Voegvulling l/m1 8,3 Massa incl. voegvulling kg/m / 238 Rc-waarde* m 2 K/W 3,0 6,5 11

12 Breedplaatvloer Vloerbeschrijving De Dycore-breedplaatvloer is een systeemvloer die, samen met de in het werk te storten druklaag, zijn uiteindelijke vorm en draagvermogen krijgt. Breedplaatvloeren kennen een grote mate van vrijheid voor de ontwerper. Er kunnen veel voorzieningen onzichtbaar in de opstortlaag worden verwerkt. Met de standaardbreedte van 3000 mm blijft de montagetijd beperkt, net als het aantal voegen. Door tijdens de fabricage rechtstreeks gebruik te maken van de digitale gegevens van de tekening, kunnen afschuiningen, sparingen en andere voorzieningen exact op maat worden aangebracht. De vloerelementen hebben een gladde onderzijde en een strak voegprofiel. Naast de in het element aangebrachte onderwapening kan ook de bovenwapening berekend en meegeleverd worden. De breedplaatvloer wordt standaard voorzien van tralieliggers waaraan de vloeren veilig kunnen worden gehesen. De hijspunten worden gemarkeerd met een rode stip, zodat veilig en makkelijk gemonteerd kan worden. Voordelen Grote vrijheid van ontwerpen en vormgeven. Grote overspanningen mogelijk bij puntvormig ondersteunde vloeren. Snelle montage door de standaardbreedte van 3000 mm. Gave en vlakke onderzijde met een kleine strakke V-naad. Vrijwel geen bekistingswerkzaamheden op de bouwplaats. Leidingwerk en voorzieningen eenvoudig in te storten. Makkelijk extra wapeningsstroken aan te brengen voor uitkragingen en ravelingen. Productkenmerken gewapende breedplaatvloer Elementgegevens Eenheid Afmeting lengte m variabel; van 0,8 tot 10,0 standaardbreedte mm 2997; werkend 3000 breedte paselementen mm variabel tussen 250 tot 2920 dikte mm massa kg/m

13 EEN VLOEROPLOSSING VOOR ELK PROJECT Breedplaatvloer opties Breedplaatvloer met geïntegreerde stalen randbekisting Voordat gestart kan worden met het storten van een breedplaatvloer moeten de vloerranden worden voorzien van een randbekisting. Dit is een extra handeling en is constructief niet de meest optimale oplossing. Dycore biedt een service waarbij breedplaatvloeren worden geleverd inclusief een geïntegreerde stalen randbekisting. Deze wordt bij de fabricage van de breedplaat direct ingestort en zit daardoor stevig aan de plaat verbonden. Breedplaatvloer met geïntegreerde betonnen randbekisting De breedplaat kan ook voorzien worden van een betonnen randbekisting. Ook hierbij hoeft op de bouwplaats geen aparte bekisting geplaatst en gesteld te worden waardoor het bouwproces sneller, efficiënter en veiliger kan worden uitgevoerd. In deze randkist kunnen voorzieningen worden opgenomen zoals bijvoorbeeld een ankerrail voor een gevelondersteuning. Het werken op hoogte wordt door toepassing van de randbekisting verminderd, er hoeft geen losse bekisting meer aangebracht te worden, waardoor het valgevaar sterk wordt verminderd. De betonnen randkist kan men eenvoudig afwerken met een stuclaag. Voordelen Voordelen Bespaart tijd op de bouwplaats. Een betere constructieve oplossing. Veiliger werken. Minder afval op de bouwplaats. Flexibele oplossing. Onderzijde breedplaat beton direct afwerkbaar Voorzieningen kunnen worden ingestort. Goede ondergrond voor stucwerk. Besparing van arbeidsuren. Verhoogt de veiligheid. Geen aan- en afvoer van tijdelijke randbekistingen. Ook leverbaar met versteviging en ankers voor randbeveiliging. 13

14 Kanaalplaatvloer Vloerbeschrijving De Dycore kanaalplaatvloer bestaat uit vrijdragende vloerelementen van vooraf vervaardigd voorgespannen beton en is verkrijgbaar in zowel de geïsoleerde (voor verdiepingsvloeren) als de ongeïsoleerde variant (begane grondvloeren). In langsrichting zijn ze voorzien van holle kanalen. Kanaalplaatvloeren worden op maat geproduceerd op basis van door Dycore gemaakte tekeningen en berekeningen. Benodigde sparingen en centraaldozen worden op verzoek van tevoren aangebracht, en toebehoren als raveelijzers, kanaalafdichtingen en centreerstrips worden, als dat afgesproken is, meegeleverd. De montage is zeer eenvoudig en kan vanaf de vrachtwagen of middels zelflossers of afzetflats plaatsvinden. Voordelen Snelle bouwmethode. 50% minder materiaal. Vrije overspanningen mogelijk tot 18 meter. Laag eigen gewicht. De onderzijde is malzijde en dus geschikt voor spuitbehandelingen. Verschillende isolatiewaarden mogelijk. Verschillende diktevarianten mogelijk. Productkenmerken Elementgegevens Eenheid 150/8 200/6 200/6D 260/5 320/4 400/4 Hoogte (excl. isolatie) mm Plaatlengte* tot ca. m¹ 6,0 8,0 11,0 12,0 15,0 18,0 Pasplaatlengte* tot ca. m¹ 5,0 7,2 7,2 9,3 11,5 14,4 Min. breedte pasplaat mm Massa (incl. voegvulling) kg/m² Voegvulling l/m¹ 4,4 5,7 5,7 7,2 8,7 10,9 Oppervlak m² 0,11 0,13 0,16 0,17 0,20 0,23 Traagheidsmoment m Geïsoleerde kanaalplaat Rc-waarde (m²k/w) Isolatiedikte in mm 2, , , , , , , ,

15 EEN VLOEROPLOSSING VOOR ELK PROJECT Leidingvloer Vloerbeschrijving De Dycore leidingplaatvloer is speciaal ontwikkeld om toepassing van kanaalplaat in de grondgebonden woningbouw mogelijk te maken. In deze vloer zitten leidingsleuven waarin ventilatiekanalen en afvoeren opgenomen kunnen worden. De leidingplaatvloer is voorzien van een langssleuf en/of een dwarssleuf. Deze sleuven zijn zo breed dat er voldoende ruimte is voor de gebruikelijke verbindingsstukken, bochten en eventuele waterleidingen. De leidingplaatvloer wordt toegepast in zones met leidingen. Het overige deel van het vloerveld wordt dichtgelegd met kanaalplaten. Nadat de leidingen zijn aangebracht kunnen de leidingsleuven worden gevuld met een laagwaardige zandcementmortel. In de toekomst kunnen de sleuven dan redelijk makkelijk opengekrabd worden om aanpassingen in het leidingverloop mogelijk te maken. Voordelen Een droog, prefab stapelsysteem, dus korte bouwtijd. Opname van horizontale leidingen van riolering of ventilatie is mogelijk. Flexibel leidingverloop. In gebruiksfase zijn wijzigingen in leidingverloop mogelijk. Een vrijdragend vloersysteem, dus in bouwfase maar een beperkte onderstempeling. Productkenmerken Elementgegevens Elementbreedte 1197 mm (werkende breedte 1200) Elementlengte tot ca. 7 m Breedte pasplaat 1000 en 1100 mm (met langs- en dwarssleuf) 400, 600 en 800 mm (met alleen dwarssleuf) Hoogte 200 mm Massa (incl. voegvulling) 500 kg/m² Hijsgewicht (zonder langssleuf) 580 kg/m¹ Voegvulling 7,8 l/m¹ Traagheidsmoment 6,294 M

16 Massieve plaatvloer Vloerbeschrijving De Dycore massieve plaatvloer bestaat uit vrijdragende prefab-vloerelementen van voorgespannen beton. Er ontstaat een gesloten vloeroppervlak door de elementen in het werk naast elkaar te plaatsen en de kelkvormige voegen te vullen met voegmortel. De elementen worden op maat geproduceerd op basis van de door Dycore vervaardigde tekeningen en berekeningen en worden geleverd met de benodigde paselementen, sparingen en centraaldozen. Daarnaast wordt, als dat is afgesproken, divers toebehoren zoals raveelijzers en oplegrubber meegeleverd. De montage is eenvoudig en vindt in de regel rechtstreeks vanaf de vrachtwagen plaats. Voordelen Hogere geluidsisolatie ten opzichte van kanaalplaatvloeren met gelijke dikte. De onderzijde is malzijde en dus geschikt voor spuitbehandelingen. Een hoog bouwtempo is mogelijk. In een dikte van 200 mm leverbaar. Overspanningen tot 10 meter zijn mogelijk. Productkenmerken Elementgegevens Eenheid M200 elementlengte tot ca. m 10,0 min. breedte pasplaat mm 370 hoogte mm 200 massa (incl. voegvulling) kg/m voegvulling l/m 1 7,8 oppervlak m 2 0,23 traagheidsmoment m

17 EEN VLOEROPLOSSING VOOR ELK PROJECT Cascovloer Vloerbeschrijving De cascovloer is een prefab massieve vloerplaat van beton, voorzien van een traditionele wapening. De onderkant van de vloer komt uit een stalen bekisting en is daardoor mooi glad en strak. Aan de bovenzijde kan de vloer voorzien worden van sleuven. Hierin kunnen op de bouwplaats leidingen worden gelegd voor riolering of ventilatie. De combinatie met kanaalplaatvloeren is goed mogelijk. De cascovloer wordt in principe toegepast naast de raveling van het trapgat. Dit vloerdeel kan in één keer dichtgelegd worden met de cascovloer. Deze ligt dan met speciale handjes op de naastliggende doorgaande kanaalplaat. Het voordeel hierbij is dat het raveelijzer komt te vervallen en dat de trapgaten in L-vorm zijn te realiseren. De cascovloer kan ook gebruikt worden om het gehele vloerveld dicht te leggen. Als gekozen wordt om de cascovloer te combineren met Heembeton prefab-wanden kan een aanzienlijke besparing in bouwtijd gerealiseerd worden. Voordelen Besparing bouwtijd door minder hijsbewegingen. Geen raveelijzers meer in het zicht. L-vormige trapgaten mogelijk. Met leidingsleuven voor riolering en/of ventilatiekanalen. Productkenmerken Elementgegevens Elementbreedte Elementlengte Hoogte (grondgebonden woningen) Hoogte (appartementen) Maximaal mm Maximaal mm 200 mm 280 mm 17

18 Slimline vloersysteem Vloerbeschrijving Het Slimline vloersysteem is een unieke combinatie van plafond, installatieruimte en topvloer ineen. Het bestaat uit geprefabriceerde betonplaten met geïntegreerde stalen IPE-profielen voorzien van sparingen en een vaste of flexibele topvloer. De installatieruimte in de vloer blijft hol en kan worden voorzien van flexibele voorzieningen voor toegankelijkheid, die een eenvoudige wijziging van indeling, gemakkelijk onderhoud of het vernieuwen van installaties en zelfs een functionele verandering van het gebouw in de toekomst mogelijk maken. Het Slimline vloersysteem maakt het mogelijk het gebouwklimaat efficiënt te regelen door middel van enkele of dubbele bouwdeelactivering, waarbij leidingen worden geïntegreerd in de betonnen plafondplaat en de topvloer. Door te bouwen met het Slimline vloersysteem wordt een minimale hoeveelheid -grotendeels hergebruikte- grondstoffen gebruikt. Dat resulteert in een spectaculaire afname van het eigengewicht. Andere voordelen van de lagere massa zijn het efficiënte energieverbruik en de snellere reactietijd van thermisch geactiveerde oppervlakten. Een Slimline gebouw kan steeds worden aangepast aan veranderende behoeften van de gebruiker. Deze eigenschappen hebben geleid tot de bekroning van verschillende Slimline projecten met BREEAM Excellent en Outstanding certificering. Voordelen Slank en aanpasbaar bouwen. Duurzame bouwmethode. Enorme flexibiliteit voor leidingwerk. Gebruik van een minimale hoeveelheid grondstoffen. Overspanningen van meer dan 16 meter mogelijk. Productkenmerken Elementgegevens Breedte Lengte Stalen liggers Betonplaat Gewicht Voorkeur mm Voorkeur 6 tot 10 meter IPE hoh 1350 mm Dikte 70 mm (dikker in overleg) Maximaal 10 ton 18

19 EEN VLOEROPLOSSING VOOR ELK PROJECT Balkbodem Vloerbeschrijving Een Dycore balkbodem is een geprefabriceerde betonbekisting voor een betonbalk of een verzwaarde vloerstrook. Er zijn diverse typen, zoals platte, U-vormige, L-vormige en balkbodems met ongelijke zijden. Een Dycore balkbodem wordt gebruikt ter vervanging van in het werk te storten balken. Door toepassing met breedplaatvloeren kunnen balk en vloer in een keer worden af gestort waarbij de wapening over de steunpunten doorloopt. Op deze manier worden de benodigde balkhoogte en vloerhoogte zoveel mogelijk beperkt. Ook zijn grotere kolomvrije overspanningen mogelijk. Balkbodems kunnen voorzien worden van beugelwapening die vaak nodig is in verband met de hoge schuifkrachten die optreden bij balken. Voordelen Geen bekisting aanbrengen en verwijderen op de bouwplaats. Door integratie met de breedplaat kan de verdiepingshoogte worden beperkt en/of de diepte van de bouwput worden gereduceerd. Hogere bouwsnelheid dan bij in het werk gestorte balken. De breedplaten kunnen direct op de balkbodems worden gelegd. Grotere kolomvrije overspanningen t.o.v. prefab betonbalken. Productkenmerken Elementgegevens Breedte Lengte Dikte betonschil bij U-vormige bodem Hoogte balkbodem Gewicht Maximaal mm Maximaal mm Standaard 100 mm. Op aanvraag tot 1000 mm. 80 tot 550 mm Maximaal 10 ton U-vormige balkbodem voorzien van wapening. 19

20 Dycore Systeemvloeren Einsteinstraat BH Harderwijk T +31 (0) E I Dycore Systeemvloeren maakt deel uit van CRH Structural. Met de 5 ijzersterke merken Alvon, Calduran Kalkzandsteen, Heembeton, Stalius Staalframe-oplossingen en Dycore Systeemvloeren is CRH Structural dé ruwbouwpartner voor Nederland.

BRUGSYSTEMEN EN VIADUCTEN

BRUGSYSTEMEN EN VIADUCTEN BRUGSYSTEMEN EN VIADUCTEN Nederland is een waterrijk en dichtbevolkt land, zodat bruggen en viaducten behoren tot de gebruikelijke infrastructuur. Met de toenemende mobiliteit door het nog steeds groeiende

Nadere informatie

CIVIELE PRODUCTEN 14 CIVIELE PRODUCTEN

CIVIELE PRODUCTEN 14 CIVIELE PRODUCTEN CIVIELE PRODUCTEN In dit hoofdstuk wordt een aantal prefab-betonproducten toegelicht, die voornamelijk worden toegepast in de Civiele sector, ook wel de G.W.W.-sector genoemd (Grond-, weg- en waterbouw).

Nadere informatie

Handboek Werkvoorbereiding en uitvoering

Handboek Werkvoorbereiding en uitvoering Handboek Werkvoorbereiding en uitvoering Hoofdstuk 1 CALDURAN Kalkzandsteen bv Inhoudsopgave Handboek Werkvoorbereiding en Uitvoering Het Handboek Werkvoorbereiding en Uitvoering van Calduran Kalkzandsteen

Nadere informatie

PARKEERGARAGES 11 PARKEERGARAGES

PARKEERGARAGES 11 PARKEERGARAGES PARKEERGARAGES In een maatschappij die zo zeer gebonden is aan mobiliteit en waar de meerderheid van de bevolking een auto gebruikt, is het parkeren in stedelijke gebieden een probleem. Tot nog maar een

Nadere informatie

5 5. PRODUCTEN 2 BINNENSPOUWBLAOEN/WANOEN/TOPPEN. mm mm mm mm mm mm mm ALGEMEEN REGELGEVING

5 5. PRODUCTEN 2 BINNENSPOUWBLAOEN/WANOEN/TOPPEN. mm mm mm mm mm mm mm ALGEMEEN REGELGEVING . PRODUCTEN 2 BINNENSPOUWBLAOEN/WANOEN/TOPPEN ALGEMEEN REGELGEVING Geprefabriceerde betonnen binnenspouwbladen, wanden en toppen worden op ruime schaal in de hedendaagse woningbouw toegepast. De elementen

Nadere informatie

Isover isolatie-oplossingen voor akoestisch comfort

Isover isolatie-oplossingen voor akoestisch comfort Isover isolatie-oplossingen voor akoestisch comfort Theorie en praktijk over geluidisolatie en geluidabsorptie www.isover.nl Inhoud Hoeveel lawaai kunnen wij verdragen? 3 Wat is geluid? 4 Normen en wetgeving

Nadere informatie

BOUWEN MET TIJD 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1

BOUWEN MET TIJD 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0 0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 BOUWEN MET TIJD Een praktische verkenning naar de samenhang tussen levensduur, kenmerken en milieubelasting van woningen. BOUWEN

Nadere informatie

Lucht-watersystemen. Ontwerphandboek. Voor het conditioneren van ruimten. The art of handling air

Lucht-watersystemen. Ontwerphandboek. Voor het conditioneren van ruimten. The art of handling air Lucht-watersystemen Voor het conditioneren van ruimten Ontwerphandboek The art of handling air Ontwerphandboek Lucht-watersystemen Inhoudsopgave Ervaring en innovatie 3 Lucht-water 4 Systeemoverzicht 6

Nadere informatie

HANDBOEK VOOR INSTALLATEURS

HANDBOEK VOOR INSTALLATEURS HANDBOEK VOOR INSTALLATEURS Handboek voor de installatie van VELUX dakvensters handboek voor de verwerkers van VELUX daglichtsystemen Voorwoord Inhoud Dit handboek is bedoeld voor de verwerkers van VELUX

Nadere informatie

Ir. Margareth E.C.M. Hop

Ir. Margareth E.C.M. Hop Ir. Margareth E.C.M. Hop Deze brochure is gemaakt in opdracht van Plant Publicity Holland (PPH). De samenstelling werd gefinancierd door het Productschap Tuinbouw, als onderdeel van het project Themaonderzoek

Nadere informatie

Bouwen aan een goede schil. Met aandacht voor comfort en binnenmilieu

Bouwen aan een goede schil. Met aandacht voor comfort en binnenmilieu Bouwen aan een goede schil Met aandacht voor comfort en binnenmilieu Nul-energie in 2020 Energiebesparing in de gebouwde omgeving loont. De meeste investeringen in besparende maatregelen worden door de

Nadere informatie

Bouwen aan een goede schil. Met aandacht voor comfort en binnenmilieu

Bouwen aan een goede schil. Met aandacht voor comfort en binnenmilieu Bouwen aan een goede schil Met aandacht voor comfort en binnenmilieu update 2015 Nul-energie in 2020 Energiebesparing in de gebouwde omgeving loont. De meeste investeringen in besparende maatregelen worden

Nadere informatie

Bouwen voor aan de toekomst

Bouwen voor aan de toekomst Bouwen voor aan de toekomst 21 duurzame tips voor de 21ste eeuw Even voorstellen Inhoud Meneer Dubo heeft zijn experts meegebracht, om je de weg door de tips te wijzen: Meneer Mundo heeft een brede kijk:

Nadere informatie

Daktechniek Dakpannen uit klei en beton Technische documentatie

Daktechniek Dakpannen uit klei en beton Technische documentatie Daktechniek Dakpannen uit klei en beton Technische documentatie www.monier.be 1 daktechniek en verwerkingsvoorschriften Hoofdstuk 1 Daktechniek en verwerkingsvoorschriften Algemeen TECHNISCHE VOORLICHTINGEN

Nadere informatie

BQLS, Brink Quality of Life System. De nieuwe filosofie voor verwarmen, ventileren, koelen en warm tapwater

BQLS, Brink Quality of Life System. De nieuwe filosofie voor verwarmen, ventileren, koelen en warm tapwater BQLS, Brink Quality of Life System De nieuwe filosofie voor verwarmen, ventileren, koelen en warm tapwater Alle comfortwensen zijn mogelijk. Het inno een per en e warm De cijfers verwijzen naar de schematische

Nadere informatie

Borging van de constructieve veiligheid in 15 bouwprojecten. www.vrom.nl

Borging van de constructieve veiligheid in 15 bouwprojecten. www.vrom.nl Borging van de constructieve veiligheid in 15 bouwprojecten www.vrom.nl Borging van de constructieve veiligheid in 15 bouwprojecten 02 Inhoud 1. Inleiding 03 2. De aanpak van het onderzoek 04 2.1 Doel

Nadere informatie

Innovatie in Energie. Overzicht van een aantal innovatieve energietechnieken voor de woningbouw

Innovatie in Energie. Overzicht van een aantal innovatieve energietechnieken voor de woningbouw In samenwerking met: Wonen, Wijken en Integratie Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer Dit is een publicatie van: Agentschap NL NL Energie en Klimaat Croeselaan 15 Postbus

Nadere informatie

Ervaringen van zes koplopers van (bijna) energieneutrale scholen

Ervaringen van zes koplopers van (bijna) energieneutrale scholen # Ervaringen van zes koplopers van (bijna) energieneutrale scholen Whitepaper in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Inhoud 1. Inleiding 3 2. Het definiëren van de

Nadere informatie

HD 13.1-NL. Deze catalogus voldoet aan de inbouw- en gebruiksvoorschriften. richtlijn VDI/BV-BS 6205

HD 13.1-NL. Deze catalogus voldoet aan de inbouw- en gebruiksvoorschriften. richtlijn VDI/BV-BS 6205 HD-TRansportANKERsysteem HD 13.1-NL Beton Deze catalogus voldoet aan de inbouw- en gebruiksvoorschriften volgens richtlijn VDI/BV-BS 6205 HD-trAnSportAnkerSyStem System - Übersicht HD-transportanker HD-Anker

Nadere informatie

Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw. Handleiding. voor het ontwerp en de uitvoering van verhardingen in betonstraatstenen OCW. Aanbevelingen A 80 / 09

Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw. Handleiding. voor het ontwerp en de uitvoering van verhardingen in betonstraatstenen OCW. Aanbevelingen A 80 / 09 Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw OCW Handleiding voor het ontwerp en de uitvoering van verhardingen in betonstraatstenen Aanbevelingen A 80 / 09 Deze handleiding is opgesteld door werkgroep «Handleiding

Nadere informatie

15 woningen sfeervolle, ruime en zeer complete woningen

15 woningen sfeervolle, ruime en zeer complete woningen 15 woningen sfeervolle, ruime en zeer complete woningen 3 volwaardige woonlagen met 4 5 ruime slaapkamers standaard dakkapel en een ruime bergzolder inclusief luxe greeploze keuken met alle apparatuur

Nadere informatie

Inleiding 2 Zonne-energie De samenstelling van een thermisch zonne-energiesysteem 4 Zonnecollectoren 5 De warmteopslag 6 De naverwarming

Inleiding 2 Zonne-energie De samenstelling van een thermisch zonne-energiesysteem 4 Zonnecollectoren 5 De warmteopslag 6 De naverwarming Warmte uit zonlicht INHOUD 1 Inleiding... 1 2 Zonne-energie... 2 2.1 De zon als energiebron...2 2.2 Toepassingen van zonne-energie...3 2.3 Toepassingen van actieve thermische zonne-energie...3 3 De samenstelling

Nadere informatie

Active House - Een internationale richtlijn

Active House - Een internationale richtlijn Active House - Een internationale richtlijn Specificaties voor woningen die meer produceren dan ze verbruiken 2e Editie 2 Inhoudsopgave Page Inleiding 4 Active House een stap voorwaarts! Visie 8 Gebouwen

Nadere informatie

ZELF BOUWEN in Tilburg

ZELF BOUWEN in Tilburg ZELF BOUWEN in Tilburg Voorwoord Tilburg is net als de rest van Nederland de afgelopen vijftien jaar gedomineerd door projectmatige woningbouw. Veelal prachtige woningen die in grote aantallen zijn gebouwd.

Nadere informatie

Systems Engineering, waarom zou je nog anders werken?

Systems Engineering, waarom zou je nog anders werken? Systems Engineering, waarom zou je nog anders werken? Systems Engineering, waarom zou je nog anders werken? Werkplaats Systems Engineering 2 Inhoudsopgave Woord vooraf 5 1. Pioneering 7 2. Systems Engineering

Nadere informatie

SAMENVOEGEN DOE JE ZELF!

SAMENVOEGEN DOE JE ZELF! SAMENVOEGEN DOE JE ZELF! Mag het ook samen? Gemeente Rotterdam Veldacademie SAMENVOEGEN DOE JE ZELF! Er komt een moment in je leven dat je op zoek gaat naar een grotere woning! Je maakt promotie, waardoor

Nadere informatie

Wat gebeurt er op mijn land? Informatie voor landeigenaren

Wat gebeurt er op mijn land? Informatie voor landeigenaren Wat gebeurt er op mijn land? Informatie voor landeigenaren Inhoud Inleiding Wat gebeurt er op mijn land? Inleiding 3 1 Waarom zijn er nieuwe verbindingen nodig? 4 2 Hoe komt een tracékeuze tot stand? 6

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Een gebouw dat leeft. Lessons Learned nieuwbouw NIOO

Een gebouw dat leeft. Lessons Learned nieuwbouw NIOO Een gebouw dat leeft Lessons Learned nieuwbouw NIOO Geïnterviewden Louise Vet, directeur NIOO Dick van Wageningen, projectarchitect Claus en Kaan architecten Henk Peters, projectleider bouwbedrijf Berghege

Nadere informatie

cætshage a r c h i t e c t e n b u r e a u

cætshage a r c h i t e c t e n b u r e a u Situatie Rijnbandijk 213 te Rijswijk (schaal 1 : 500) Rijnbandijk gras gras gras gras geasfalteerd 213 rooilijn optie carport (vergunningsvrij) zone van 2,5 m om hoofdgebouw is vergunningsvrij zone van

Nadere informatie