De vloersystemen van Dycore Een vloeroplossing voor elk project

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De vloersystemen van Dycore Een vloeroplossing voor elk project"

Transcriptie

1 De vloersystemen van Dycore Een vloeroplossing voor elk project

2

3 EEN VLOEROPLOSSING VOOR ELK PROJECT Inhoudsopgave CRH Structural...4 Dycore Systeemvloeren voor elk project...5 Verschillende vloereigenschappen...6 Matrix...9 Dycore vloersystemen Ribbenvloer...11 Breedplaatvloer Breedplaatvloer opties Kanaalplaatvloer Leidingvloer Massieve plaatvloer Cascovloer...17 Slimline vloersysteem Balkbodem

4 CRH Structural CRH Structural: voor u CRH Structural heeft de ambitie om dé ruwbouwpartner voor bouwend Nederland te zijn. We willen meer zijn dan een leverancier, en met onze producten en diensten vooral ook juist samen met u werken aan oplossingen. Met onze merken Dycore Systeemvloeren, Alvon, Heembeton, Calduran Kalkzandsteen en Stalius staalframe-oplossingen bieden we een mooie combinatie van producten om dat ook waar te maken. We kunnen, met onze vloer-, wanden prefab-cascosystemen, en een uitgekiend aanbod van diensten, u in elke fase van het bouwproces, vanaf ontwerp tot montage, vakkundig adviseren. Bij de bouw van woningen, appartementen of in de utiliteitsbouw. In een deel of in het volledige traject. Precies zoals u het wilt. En vooral ook: met u samen. 4

5 EEN VLOEROPLOSSING VOOR ELK PROJECT Dycore Systeemvloeren voor elk project Dycorevloeren voor elk project In deze brochure lichten wij graag de mogelijkheden van het werken met Dycore Vloersystemen toe. Dycore ontwikkelt, produceert, levert en monteert geprefabriceerde betonnen systeemvloeren, voor de utiliteits- en de woningbouw. Ons assortiment bestaat uit systeemvloeren voor zowel begane grondvloeren als verdiepingsvloeren, voor zowel kleine als grote overspanningen. Eigenlijk komt het in de basis hierop neer: wij hebben een vloer voor elk project. Welk vloersysteem past bij uw project? Dycore is de vloerenspecialist met verreweg het grootste assortiment prefab-vloersystemen. Elk vloersysteem heeft zijn specifieke kenmerken en eigenschappen. Per project zal daarom bekeken moeten worden wat de meest optimale vloeroplossing is. Afhankelijk van het soort gebouw zal het type vloer vaak in het ontwerp bepaald worden door de architect in overleg met de constructeur. Benut hierbij de kennis van onze bouwtechnische adviseurs. Zijn in een project veel dragende wanden aanwezig zoals bij woningen, hotels en zorgcentra, of zijn de vloeren puntvormig ondersteund met kolommen omdat een vrije indeelbaarheid nodig is zoals bij ziekenhuizen, winkelcentra en parkeergarages? De benodigde constructieve eigenschappen zullen vaak het type vloer bepalen. Daarbij tellen mogelijkheden om te prefabriceren en flexibel en snel te bouwen mee. En zal er vanuit de bouwregelgeving ook voldaan moeten worden aan eisen voor geluidsisolatie, brandwerendheid en warmte-isolatie. Ook spelen duurzaamheid en milieu een steeds grotere rol. Kortom, er zijn veel zaken die belangrijk zijn bij het kiezen van de juiste vloer. Welke vloer het beste is voor uw project? Dycore creëert hier alvast een overzicht. In deze brochure hebben we, op basis van verschillende wensen en eigenschappen, voor u de verschillende oplossingsmogelijkheden op een rijtje gezet. Veilig hijsen met gemarkeerde tralieknopen 5

6 Verschillende vloereigenschappen Draagstructuur Afhankelijk van de draagstructuur van een gebouw kan voor verschillende vloersystemen gekozen worden. Als de draagstructuur van het gebouw bestaat uit wanden, dan kunnen voor de verdiepingsvloeren onderstaande vloersystemen van Dycore gekozen worden. Kanaalplaatvloeren zijn bedoeld als vloersysteem dat rust op twee steunpunten. Breedplaatvloeren komen beter tot hun recht als deze over meerdere steunpunten doorlopen of aan meerdere zijden worden ondersteund. Bij een draagstructuur met kolommen zijn verschillende opties mogelijk: Een kanaalplaatvloer met stalen balken of prefab betonnen balken Een breedplaatvloer met verstevigde stroken Een breedplaatvloer met balkbodems Een paddestoelvloer met breedplaten Een Slimline-vloer met stalen of betonnen balken Een breedplaatvloer heeft als voordeel dat de wapening in twee richtingen aangebracht kan worden. Hierdoor ontstaat een vloer die in meerdere richtingen kan overspannen en waar eenvoudig uitkragingen en ravelingen rondom vloersparingen gemaakt kunnen worden. Het is hierbij eenvoudig om in bepaalde zones extra wapening aan te brengen. Begane grondvloeren liggen over het algemeen op betonnen funderingsbalken en dienen geïsoleerd te worden. Omdat het lastig is om in de kruipruimte een onderstempeling aan te brengen valt een breedplaatvloer al gauw af en wordt gekozen voor een ribbenvloer of een geïsoleerde kanaalplaatvloer. De ribbenvloer is meestal prijstechnisch iets voordeliger. Grote overspanningen/lichte vloeren Kanaalplaten zijn een goede oplossing als gekozen wordt ruimtes te creëren met een grote vrije indeelbaarheid zonder plaatselijke kolommen of wanden. Bijvoorbeeld parkeergarages en kantoren. Door de holle ruimtes zijn kanaalplaatvloeren licht van gewicht, en door de voorspanning hebben ze een zeer grote capaciteit en een beperkte doorbuiging. Als gewicht een grote rol speelt kan ook gekozen worden voor de Slimline vloer. Het grootste deel van het gewicht van deze vloer wordt bepaald door de betonnen onderplaat van circa 70 mm beton. Hierdoor is het eigen gewicht van deze vloer (exclusief de topvloer) slechts circa 2 kn/m 2. Prefabricage en bouwtijd Door constructieonderdelen te prefabriceren kan de bouwtijd verkort worden. Bij in het werk gestorte vloeren zal toepassing van een prefab betonnen breedplaat ten opzichte van een traditionele bekisting een aanzienlijke tijdsbesparing opleveren. 6

7 EEN VLOEROPLOSSING VOOR ELK PROJECT Gebruik van kanaalplaten kan de bouwtijd nog verder verkorten. Tijdelijke onderstempeling van de vloer is hierbij in principe niet nodig. Na het vullen van de plaatnaden is de constructievloer gereed om verder te bouwen. Door kanaalplaten te gebruiken in combinatie met Heembetonof Alvon-betonwanden kan nog sneller gebouwd worden. Voor verdere prefabricage bij trapgaten in woningen is de cascoplaat ontwikkeld. Bij toepassing van deze vloerplaat komt het raveelijzer ter plaatse van het trapgat te vervallen en wordt het aantal hijsbewegingen per woning flink gereduceerd. Zeker als ook gekozen wordt voor toepassing van de cascovloer in de gehele woning. Leidingen In de woningbouw worden ventilatiekanalen en rioleringen vaak in de verdiepingsvloeren opgenomen. Een breedplaatvloer is de ideale vloer om veel verschillende soorten leidingen op te nemen in elke willekeurige richting. Tegenwoordig wordt vanwege de bouwsnelheid vaker gekozen voor kanaalplaten. Om in een kanaalplaatvloer horizontale leidingen op te nemen is de leidingplaat ontwikkeld. Deze vloer is voorzien van sleuven waarin leidingen en buizen kunnen worden opgenomen. Als u ook in de gebruiksfase het leidingverloop gemakkelijk wilt kunnen veranderen, dan is de Slimline vloer een goede oplossing. In de dragende stalen liggers zijn ruimschoots sparingen aangebracht en de ruimte tussen de betonnen ondervloer en de topvloer is geheel beschikbaar voor de verschillende leidingen. Flexibiliteit Flexibiliteit begint al bij het ontwerp. Door te kiezen voor een breedplaatvloer is er een grote vormvrijheid, de vorm van de vloerplaat is hierbij bijna onbegrensd. Ronde en slingerende vloerdelen zijn bijvoorbeeld geen probleem. Omdat een groot deel van de vloer in het werk gestort wordt, zijn kopersopties tot in een laat stadium nog aan te passen. Bij kanaalplaat en ribbenvloeren zijn schuine kopeinden mogelijk waardoor met een goede segmentering ronde vloereinden gemaakt kunnen worden. Isolatie Een begane grondvloer dient over het algemeen goed geïsoleerd te worden. Door de slechte toegankelijkheid van kruip ruimtes is het het beste om de vloeren in de fabriek al van isolatie te voorzien. Dycore heeft twee typen begane grondvloeren: de ribbenvloer en de geïsoleerde kanaalplaatvloer. 7

8 De ribbenvloer is financieel meestal iets voordeliger en is lever baar met een Rc-waarde van 3,0 to 6,5 m 2 K/W. Bij deze vloer is de isolatie ter plaatse van het kruipluik uitneembaar en herplaatsbaar waardoor geen speciaal geïsoleerd kruipluik nodig is. Ook zijn specifieke doorvoerblokken verkrijgbaar voor de doorvoeringen naar de meterkast. Geïsoleerde kanaalplaten zijn verkrijgbaar met een Rc-waarde van 2,5 tot 10 m 2 K/W. Geïsoleerde kanaalplaten worden geleverd met oplegnokken zodat ter plaatse van de oplegging een koudebrug wordt voorkomen. Prefabricage Door vloeren te prefabriceren worden zoveel mogelijk handelingen van de bouwplaats naar de fabriek gehaald. Hier kunnen onderdelen efficiënter, kwalitatief beter en arbeidsvriendelijker worden aangebracht. Bij de verschillende vloeren worden verschillende opties aangeboden om de vloer zo compleet mogelijk aan te leveren. Denk hierbij aan een meterkastdoorvoering bij de ribbenvloer, stalen doorvoerringen voor de mechanische ventilatie en een stalen of betonnen randkist bij de breedplaat. Ook is het mogelijk veiligheidsvoorzieningen zoals voetjes voor de randbeveiliging van vloeren in te storten en ankers voor het afschoren van wandkisten of bevestiging van tijdelijke voorzieningen. Naast de standaard oplossingen kunnen ook projectspecifieke onderdelen worden ingestort. Duurzaamheid en milieu De behoefte aan objectieve en transparante milieu-informatie over materiaalgebruik is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Daarom werkt Dycore volgens het ISO milieumanagementsysteem. Dit betekent dat in onze gehele bedrijfsvoering rekening wordt gehouden met eventuele effecten op het milieu. Van verschillende producten is een LCA (levenscyclusanalyse) opgesteld. Om de milieuprestaties van een gebouw te meten, kunnen met de op de markt aanwezig (software-) programma s berekeningen worden gemaakt, zoals Breeam, GPR-Gebouw en Greencalc. Minder materiaal Om in te spelen op de wensen om cradle-to-cradle te bouwen kan gerecycled betonpuin in het productieproces worden toegevoegd. Door de aanwezigheid van kanalen zorgt de kanaalplaatvloer voor een vermindering van materiaalgebruik van ongeveer 50%. Ook Slimline vloeren of ribbenvloeren leveren op dit gebied gunstige resultaten. Gebouwverwarming en energiebesparing Om energiekosten te besparen wordt steeds vaker gebruikgemaakt van lage temperatuur verwarmingssystemen in combinatie met betonkernactivering (BKA) of betonoppervlakteactivering (BOA). De massa van het gebouw wordt gebruikt om het klimaat op een gezond niveau te krijgen. In veel gevallen kunnen dan radiatoren komen te vervallen wat meer leefoppervlakte oplevert en minder stofcirculatie. De Dycore breedplaatvloer kan voorzien worden van kunststof slangen die dicht aan het oppervlak worden opgenomen. Voordeel hiervan is dat het verwarmingssysteem sneller reageert, waardoor de woning of het kantoor eerder op temperatuur is. Ook kan gekozen worden voor Slimline vloeren. Hierin kunnen zowel in de onderschil als in de topvloer klimaat slangen worden aangebracht. Zo kan er zowel van onder- als bovenaf verwarmd en gekoeld worden waarmee een zeer behaaglijk binnenklimaat gecreëerd kan worden. Binnenstedelijk bouwen Bij binnenstedelijke bouwprojecten is de ruimte rondom het bouwwerk vaak nogal beperkt. Tijdelijke opslag van bouwmaterialen is meestal niet of maar beperkt mogelijk. Dycore kan de levering van vloeren afstemmen op de moge lijkheden die er zijn op de bouwplaats. Bijvoorbeeld door just-in-time-leveringen. Daarbij worden de vloeren, zonder tussenopslag, direct van de wagen gemonteerd. Projecten worden dan in delen opgeknipt, waardoor we alleen de vloeren leveren die direct kunnen worden gemonteerd. In overleg kunnen de levertijden op de bouwplaats worden bepaald. Breedplaatvloeren hebben doorgaans meer opslagruimte nodig. Dat komt onder andere door de diverse wapeningsnetten. Door het complete vloersysteem bij Dycore te bestellen, dus zowel de breedplaten als de benodigde boven- en bijlegwapening, kan op de benodigde opslagcapaciteit bespaard worden. Dycore zorgt er dan voor dat de bestelling in de juiste hoeveelheden wordt geleverd. 8

9 EEN VLOEROPLOSSING VOOR ELK PROJECT Matrix In de Dycore systeemvloerenmatrix staan de verschillende vloeren overzichtelijk afgezet tegen de verschillende eigenschappen per systeem. Breedplaat Kanaalplaat Geïsoleerde kanaalplaat Leidingplaat Massieve plaatvloer Ribbenvloer Cascovloer Slimline vloersysteem Draagstructuur - Balken of wanden (lijnvormig ondersteund) Kolommen (puntvormig ondersteund) Grote overspanningen Lichte vloer Korte bouwtijd / prefabricage Leidingen / sparingen in de vloer Flexibiliteit qua vorm Geen tijdelijke onderstempeling mogelijk Warmte isolatie Geluidsisolatie Milieu / materiaal verbruik zeer geschikt + geschikt +- minder geschikt - ongeschikt 9

10 Dycore vloersystemen Ribbenvloer Breedplaatvloer Kanaalplaatvloer Leidingvloer Massieve plaatvloer Cascovloer Slimline vloersysteem Balkbodem 10

11 EEN VLOEROPLOSSING VOOR ELK PROJECT Ribbenvloer Vloerbeschrijving De Dycore ribbenvloer bestaat uit geprefabriceerde vloerelementen van zelfverdichtend beton, die in de lengterichting zijn voorzien van ribben waarin voorspanwapening is opgenomen. De elementen worden gestort op EPS. Er is een optimale verhouding tussen beton en EPS-isolatie. Sparingen kunnen strak en schoon worden uitgevoerd. De Dycore ribbenvloer is een mooie oplossing om milieuvriendelijk en dus duurzaam te bouwen: het materiaalverbruik is zoveel mogelijk beperkt en alle grondstoffen zijn geschikt voor hergebruik. Ook is de ribbenvloer zeer geschikt voor vloeren met grote sparingen zoals benodigd voor een kruipluik, meterkast of convectorput. Vooral onze speciale geïsoleerde kruipluikoplossing met bouwplaatsafdekking is een sterk punt van deze vloer. Voordelen Diverse isolatiewaarden zijn mogelijk. Elk element heeft een rechte zijkant en een volledig draagvlak van het binnenspouwblad. Mogelijkheid tot strakke, schone en open sparingen. Door de voorspanning een beperkte doorbuiging. Een strakke uitstraling. Productkenmerken Elementgegevens Eenheid Afmeting Breedte mm 1200 of 900 Opleghoogte mm 350 Max. plaatlengte m 7,5 Kopafschuining graden 3-45, schuiner alleen in overleg Voegvulling l/m1 8,3 Massa incl. voegvulling kg/m / 238 Rc-waarde* m 2 K/W 3,0 6,5 11

12 Breedplaatvloer Vloerbeschrijving De Dycore-breedplaatvloer is een systeemvloer die, samen met de in het werk te storten druklaag, zijn uiteindelijke vorm en draagvermogen krijgt. Breedplaatvloeren kennen een grote mate van vrijheid voor de ontwerper. Er kunnen veel voorzieningen onzichtbaar in de opstortlaag worden verwerkt. Met de standaardbreedte van 3000 mm blijft de montagetijd beperkt, net als het aantal voegen. Door tijdens de fabricage rechtstreeks gebruik te maken van de digitale gegevens van de tekening, kunnen afschuiningen, sparingen en andere voorzieningen exact op maat worden aangebracht. De vloerelementen hebben een gladde onderzijde en een strak voegprofiel. Naast de in het element aangebrachte onderwapening kan ook de bovenwapening berekend en meegeleverd worden. De breedplaatvloer wordt standaard voorzien van tralieliggers waaraan de vloeren veilig kunnen worden gehesen. De hijspunten worden gemarkeerd met een rode stip, zodat veilig en makkelijk gemonteerd kan worden. Voordelen Grote vrijheid van ontwerpen en vormgeven. Grote overspanningen mogelijk bij puntvormig ondersteunde vloeren. Snelle montage door de standaardbreedte van 3000 mm. Gave en vlakke onderzijde met een kleine strakke V-naad. Vrijwel geen bekistingswerkzaamheden op de bouwplaats. Leidingwerk en voorzieningen eenvoudig in te storten. Makkelijk extra wapeningsstroken aan te brengen voor uitkragingen en ravelingen. Productkenmerken gewapende breedplaatvloer Elementgegevens Eenheid Afmeting lengte m variabel; van 0,8 tot 10,0 standaardbreedte mm 2997; werkend 3000 breedte paselementen mm variabel tussen 250 tot 2920 dikte mm massa kg/m

13 EEN VLOEROPLOSSING VOOR ELK PROJECT Breedplaatvloer opties Breedplaatvloer met geïntegreerde stalen randbekisting Voordat gestart kan worden met het storten van een breedplaatvloer moeten de vloerranden worden voorzien van een randbekisting. Dit is een extra handeling en is constructief niet de meest optimale oplossing. Dycore biedt een service waarbij breedplaatvloeren worden geleverd inclusief een geïntegreerde stalen randbekisting. Deze wordt bij de fabricage van de breedplaat direct ingestort en zit daardoor stevig aan de plaat verbonden. Breedplaatvloer met geïntegreerde betonnen randbekisting De breedplaat kan ook voorzien worden van een betonnen randbekisting. Ook hierbij hoeft op de bouwplaats geen aparte bekisting geplaatst en gesteld te worden waardoor het bouwproces sneller, efficiënter en veiliger kan worden uitgevoerd. In deze randkist kunnen voorzieningen worden opgenomen zoals bijvoorbeeld een ankerrail voor een gevelondersteuning. Het werken op hoogte wordt door toepassing van de randbekisting verminderd, er hoeft geen losse bekisting meer aangebracht te worden, waardoor het valgevaar sterk wordt verminderd. De betonnen randkist kan men eenvoudig afwerken met een stuclaag. Voordelen Voordelen Bespaart tijd op de bouwplaats. Een betere constructieve oplossing. Veiliger werken. Minder afval op de bouwplaats. Flexibele oplossing. Onderzijde breedplaat beton direct afwerkbaar Voorzieningen kunnen worden ingestort. Goede ondergrond voor stucwerk. Besparing van arbeidsuren. Verhoogt de veiligheid. Geen aan- en afvoer van tijdelijke randbekistingen. Ook leverbaar met versteviging en ankers voor randbeveiliging. 13

14 Kanaalplaatvloer Vloerbeschrijving De Dycore kanaalplaatvloer bestaat uit vrijdragende vloerelementen van vooraf vervaardigd voorgespannen beton en is verkrijgbaar in zowel de geïsoleerde (voor verdiepingsvloeren) als de ongeïsoleerde variant (begane grondvloeren). In langsrichting zijn ze voorzien van holle kanalen. Kanaalplaatvloeren worden op maat geproduceerd op basis van door Dycore gemaakte tekeningen en berekeningen. Benodigde sparingen en centraaldozen worden op verzoek van tevoren aangebracht, en toebehoren als raveelijzers, kanaalafdichtingen en centreerstrips worden, als dat afgesproken is, meegeleverd. De montage is zeer eenvoudig en kan vanaf de vrachtwagen of middels zelflossers of afzetflats plaatsvinden. Voordelen Snelle bouwmethode. 50% minder materiaal. Vrije overspanningen mogelijk tot 18 meter. Laag eigen gewicht. De onderzijde is malzijde en dus geschikt voor spuitbehandelingen. Verschillende isolatiewaarden mogelijk. Verschillende diktevarianten mogelijk. Productkenmerken Elementgegevens Eenheid 150/8 200/6 200/6D 260/5 320/4 400/4 Hoogte (excl. isolatie) mm Plaatlengte* tot ca. m¹ 6,0 8,0 11,0 12,0 15,0 18,0 Pasplaatlengte* tot ca. m¹ 5,0 7,2 7,2 9,3 11,5 14,4 Min. breedte pasplaat mm Massa (incl. voegvulling) kg/m² Voegvulling l/m¹ 4,4 5,7 5,7 7,2 8,7 10,9 Oppervlak m² 0,11 0,13 0,16 0,17 0,20 0,23 Traagheidsmoment m Geïsoleerde kanaalplaat Rc-waarde (m²k/w) Isolatiedikte in mm 2, , , , , , , ,

15 EEN VLOEROPLOSSING VOOR ELK PROJECT Leidingvloer Vloerbeschrijving De Dycore leidingplaatvloer is speciaal ontwikkeld om toepassing van kanaalplaat in de grondgebonden woningbouw mogelijk te maken. In deze vloer zitten leidingsleuven waarin ventilatiekanalen en afvoeren opgenomen kunnen worden. De leidingplaatvloer is voorzien van een langssleuf en/of een dwarssleuf. Deze sleuven zijn zo breed dat er voldoende ruimte is voor de gebruikelijke verbindingsstukken, bochten en eventuele waterleidingen. De leidingplaatvloer wordt toegepast in zones met leidingen. Het overige deel van het vloerveld wordt dichtgelegd met kanaalplaten. Nadat de leidingen zijn aangebracht kunnen de leidingsleuven worden gevuld met een laagwaardige zandcementmortel. In de toekomst kunnen de sleuven dan redelijk makkelijk opengekrabd worden om aanpassingen in het leidingverloop mogelijk te maken. Voordelen Een droog, prefab stapelsysteem, dus korte bouwtijd. Opname van horizontale leidingen van riolering of ventilatie is mogelijk. Flexibel leidingverloop. In gebruiksfase zijn wijzigingen in leidingverloop mogelijk. Een vrijdragend vloersysteem, dus in bouwfase maar een beperkte onderstempeling. Productkenmerken Elementgegevens Elementbreedte 1197 mm (werkende breedte 1200) Elementlengte tot ca. 7 m Breedte pasplaat 1000 en 1100 mm (met langs- en dwarssleuf) 400, 600 en 800 mm (met alleen dwarssleuf) Hoogte 200 mm Massa (incl. voegvulling) 500 kg/m² Hijsgewicht (zonder langssleuf) 580 kg/m¹ Voegvulling 7,8 l/m¹ Traagheidsmoment 6,294 M

16 Massieve plaatvloer Vloerbeschrijving De Dycore massieve plaatvloer bestaat uit vrijdragende prefab-vloerelementen van voorgespannen beton. Er ontstaat een gesloten vloeroppervlak door de elementen in het werk naast elkaar te plaatsen en de kelkvormige voegen te vullen met voegmortel. De elementen worden op maat geproduceerd op basis van de door Dycore vervaardigde tekeningen en berekeningen en worden geleverd met de benodigde paselementen, sparingen en centraaldozen. Daarnaast wordt, als dat is afgesproken, divers toebehoren zoals raveelijzers en oplegrubber meegeleverd. De montage is eenvoudig en vindt in de regel rechtstreeks vanaf de vrachtwagen plaats. Voordelen Hogere geluidsisolatie ten opzichte van kanaalplaatvloeren met gelijke dikte. De onderzijde is malzijde en dus geschikt voor spuitbehandelingen. Een hoog bouwtempo is mogelijk. In een dikte van 200 mm leverbaar. Overspanningen tot 10 meter zijn mogelijk. Productkenmerken Elementgegevens Eenheid M200 elementlengte tot ca. m 10,0 min. breedte pasplaat mm 370 hoogte mm 200 massa (incl. voegvulling) kg/m voegvulling l/m 1 7,8 oppervlak m 2 0,23 traagheidsmoment m

17 EEN VLOEROPLOSSING VOOR ELK PROJECT Cascovloer Vloerbeschrijving De cascovloer is een prefab massieve vloerplaat van beton, voorzien van een traditionele wapening. De onderkant van de vloer komt uit een stalen bekisting en is daardoor mooi glad en strak. Aan de bovenzijde kan de vloer voorzien worden van sleuven. Hierin kunnen op de bouwplaats leidingen worden gelegd voor riolering of ventilatie. De combinatie met kanaalplaatvloeren is goed mogelijk. De cascovloer wordt in principe toegepast naast de raveling van het trapgat. Dit vloerdeel kan in één keer dichtgelegd worden met de cascovloer. Deze ligt dan met speciale handjes op de naastliggende doorgaande kanaalplaat. Het voordeel hierbij is dat het raveelijzer komt te vervallen en dat de trapgaten in L-vorm zijn te realiseren. De cascovloer kan ook gebruikt worden om het gehele vloerveld dicht te leggen. Als gekozen wordt om de cascovloer te combineren met Heembeton prefab-wanden kan een aanzienlijke besparing in bouwtijd gerealiseerd worden. Voordelen Besparing bouwtijd door minder hijsbewegingen. Geen raveelijzers meer in het zicht. L-vormige trapgaten mogelijk. Met leidingsleuven voor riolering en/of ventilatiekanalen. Productkenmerken Elementgegevens Elementbreedte Elementlengte Hoogte (grondgebonden woningen) Hoogte (appartementen) Maximaal mm Maximaal mm 200 mm 280 mm 17

18 Slimline vloersysteem Vloerbeschrijving Het Slimline vloersysteem is een unieke combinatie van plafond, installatieruimte en topvloer ineen. Het bestaat uit geprefabriceerde betonplaten met geïntegreerde stalen IPE-profielen voorzien van sparingen en een vaste of flexibele topvloer. De installatieruimte in de vloer blijft hol en kan worden voorzien van flexibele voorzieningen voor toegankelijkheid, die een eenvoudige wijziging van indeling, gemakkelijk onderhoud of het vernieuwen van installaties en zelfs een functionele verandering van het gebouw in de toekomst mogelijk maken. Het Slimline vloersysteem maakt het mogelijk het gebouwklimaat efficiënt te regelen door middel van enkele of dubbele bouwdeelactivering, waarbij leidingen worden geïntegreerd in de betonnen plafondplaat en de topvloer. Door te bouwen met het Slimline vloersysteem wordt een minimale hoeveelheid -grotendeels hergebruikte- grondstoffen gebruikt. Dat resulteert in een spectaculaire afname van het eigengewicht. Andere voordelen van de lagere massa zijn het efficiënte energieverbruik en de snellere reactietijd van thermisch geactiveerde oppervlakten. Een Slimline gebouw kan steeds worden aangepast aan veranderende behoeften van de gebruiker. Deze eigenschappen hebben geleid tot de bekroning van verschillende Slimline projecten met BREEAM Excellent en Outstanding certificering. Voordelen Slank en aanpasbaar bouwen. Duurzame bouwmethode. Enorme flexibiliteit voor leidingwerk. Gebruik van een minimale hoeveelheid grondstoffen. Overspanningen van meer dan 16 meter mogelijk. Productkenmerken Elementgegevens Breedte Lengte Stalen liggers Betonplaat Gewicht Voorkeur mm Voorkeur 6 tot 10 meter IPE hoh 1350 mm Dikte 70 mm (dikker in overleg) Maximaal 10 ton 18

19 EEN VLOEROPLOSSING VOOR ELK PROJECT Balkbodem Vloerbeschrijving Een Dycore balkbodem is een geprefabriceerde betonbekisting voor een betonbalk of een verzwaarde vloerstrook. Er zijn diverse typen, zoals platte, U-vormige, L-vormige en balkbodems met ongelijke zijden. Een Dycore balkbodem wordt gebruikt ter vervanging van in het werk te storten balken. Door toepassing met breedplaatvloeren kunnen balk en vloer in een keer worden af gestort waarbij de wapening over de steunpunten doorloopt. Op deze manier worden de benodigde balkhoogte en vloerhoogte zoveel mogelijk beperkt. Ook zijn grotere kolomvrije overspanningen mogelijk. Balkbodems kunnen voorzien worden van beugelwapening die vaak nodig is in verband met de hoge schuifkrachten die optreden bij balken. Voordelen Geen bekisting aanbrengen en verwijderen op de bouwplaats. Door integratie met de breedplaat kan de verdiepingshoogte worden beperkt en/of de diepte van de bouwput worden gereduceerd. Hogere bouwsnelheid dan bij in het werk gestorte balken. De breedplaten kunnen direct op de balkbodems worden gelegd. Grotere kolomvrije overspanningen t.o.v. prefab betonbalken. Productkenmerken Elementgegevens Breedte Lengte Dikte betonschil bij U-vormige bodem Hoogte balkbodem Gewicht Maximaal mm Maximaal mm Standaard 100 mm. Op aanvraag tot 1000 mm. 80 tot 550 mm Maximaal 10 ton U-vormige balkbodem voorzien van wapening. 19

20 Dycore Systeemvloeren Einsteinstraat BH Harderwijk T +31 (0) E I Dycore Systeemvloeren maakt deel uit van CRH Structural. Met de 5 ijzersterke merken Alvon, Calduran Kalkzandsteen, Heembeton, Stalius Staalframe-oplossingen en Dycore Systeemvloeren is CRH Structural dé ruwbouwpartner voor Nederland.

Eén ruwbouwpartner voor uw bouwproject CRH Structural biedt integrale oplossingen voor complexe bouw

Eén ruwbouwpartner voor uw bouwproject CRH Structural biedt integrale oplossingen voor complexe bouw Eén ruwbouwpartner voor uw bouwproject CRH Structural biedt integrale oplossingen voor complexe bouw In de bouw wordt het steeds belangrijker om snel, lean en foutloos te werken. Hoe meer partijen bij

Nadere informatie

Dycore massieve plaatvloer

Dycore massieve plaatvloer 09/2013 Dycore massieve plaatvloer De Dycore massieve plaatvloer bestaat uit vrijdragende vloerelementen van vooraf vervaardigd voorgespannen beton. Er ontstaat een gesloten vloeroppervlak door de elementen

Nadere informatie

Uw alles-in-één-hand prefab-partner

Uw alles-in-één-hand prefab-partner Uw alles-in-één-hand prefab-partner Begane grond Verdieping Voorraad Holle wand Massieve wanden Dat bouwt sneller, efficiënter en dus winstgevender! VEEL PRAKTISCHE VOORDELEN geïntegreerd reken- en tekenwerk

Nadere informatie

Overzicht van in Nederland verkrijgbare vloersystemen

Overzicht van in Nederland verkrijgbare vloersystemen Overzicht van in Nederland verkrijgbare vloersystemen dec. 2000 Voor de gehanteerde begrippen en voor verdere informatie wordt verwezen naar het boek Jellema, deel 9, dictaat 'Draagconstructies-Basis,

Nadere informatie

Dycore ribbenvloer. De voordelen van de toepassing van de Dycore ribbenvloer zijn ondermeer:

Dycore ribbenvloer. De voordelen van de toepassing van de Dycore ribbenvloer zijn ondermeer: 02/2012 Dycore ribbenvloer De Dycore ribbenvloer bestaat uit geprefabriceerde vloerelementen van zelfverdichtend beton. In de lengterichting zijn ze voorzien van ribben waarin voorspanwapening is opgenomen.

Nadere informatie

KANAALPLAATVLOER PRODUCTEN 3 SYSTEEMVLOEREN

KANAALPLAATVLOER PRODUCTEN 3 SYSTEEMVLOEREN 5 5 PRODUCTEN 3 SYSTEEMVLOEREN KANAALPLAATVLOER Een kanaalplaatvloer is een vrijdragende systeemvloer met een rechthoekige doorsnede, die van holle kanalen is voorzien. De vloer wordt soms ook wel holle

Nadere informatie

KNPL 150 KNPL 165 KNPL 200 KNPL 260/265 KNPL 320 KNPL 400. De kanaalplaatvloer wordt toegepast in woningbouw en utiliteitbouw.

KNPL 150 KNPL 165 KNPL 200 KNPL 260/265 KNPL 320 KNPL 400. De kanaalplaatvloer wordt toegepast in woningbouw en utiliteitbouw. De kanaalplaatvloer wordt toegepast in woningbouw en utiliteitbouw. De vloer is snel en makkelijk te leggen Uitvoering ongeïsoleerd en geïsoleerd. De vloer is geschikt voor projecten - Grote overspanningen

Nadere informatie

fundamentele verbetering voor woningbouw

fundamentele verbetering voor woningbouw fundamentele verbetering voor woningbouw KanaalBreedPlaat gecertificeerd KOMO Het beste van twee werelden De KanaalBreedPlaat combineert het beste van de kanaalplaatvloer en de breedplaatvloer. De KanaalBreedPlaat

Nadere informatie

ribcassettevloeren NIEUW! Vloerhoogte 350 mm Rc-waarde tot 5,0

ribcassettevloeren NIEUW! Vloerhoogte 350 mm Rc-waarde tot 5,0 ribcassettevloeren NIEUW! Vloerhoogte mm Rc-waarde tot 5,0 Vloersystemen Spaansen produceert al vanaf 1984 diverse soorten betonnen vloerplaten. In 1993 is speciaal hiervoor in Harlingen (Friesland) een

Nadere informatie

Productdatablad. Appartementenvloer

Productdatablad. Appartementenvloer Productdatablad Appartementenvloer 200 Productdatablad vloer 200 2/5 Appartementenvloeren zijn vrijdragende voorgespannen systeemvloeren met vooraf aangebrachte ruimte voor leidingen. De vloer ontvlecht

Nadere informatie

KANAALPLAATVLOER Elementen. Vloeren Ondergrondse Infra Funderingen

KANAALPLAATVLOER Elementen. Vloeren Ondergrondse Infra Funderingen KANAALPLAATVLOER Elementen Vloeren Ondergrondse Infra Funderingen KANAALPLAATVLOER PRODUCTGEGEVENS De voorgespannen vloerplaat IVP wordt toegepast als begane grondvloer. De holle vloerplaat HVP wordt zowel

Nadere informatie

5 PRODUCTEN 5.3 SYSTEEMVLOEREN

5 PRODUCTEN 5.3 SYSTEEMVLOEREN PRODUCTEN.3 SYSTEEMVLOEREN RIBBENVLOER Een ribbenvloer is een vrijdragende systeemvloer van geprefabriceerde vloerelementen die in de lengterichting (overspanningsrichting) van ribben zijn voorzien. Ook

Nadere informatie

fundamentele verbetering voor grondgebonden woningbouw

fundamentele verbetering voor grondgebonden woningbouw fundamentele verbetering voor grondgebonden woningbouw KanaalBreedPlaat gecertificeerd KOMO HET BESTE VAN TWEE WERELDEN De KanaalBreedPlaat combineert het beste van de kanaalplaatvloer en de breedplaatvloer.

Nadere informatie

BEKISTINGSPLAATVLOER. De verdeel- of dwarswapening in de elementen zijn. De bovenwapening, zoals de steunpuntswapening en

BEKISTINGSPLAATVLOER. De verdeel- of dwarswapening in de elementen zijn. De bovenwapening, zoals de steunpuntswapening en ~ PRODUCTEN.3 SV STE EMVlO E R E N BEKISTINGSPLAATVLOER De bekistingsplaatvloer, ook wel breedplaatvloer genoemd, is een vrijdragende systeemvloer. Deze is samengesteld uit relatief dunne geprefabriceerde

Nadere informatie

Productdatablad. Kanaalplaatvloer 150

Productdatablad. Kanaalplaatvloer 150 Productdatablad Kanaalplaatvloer 150 Belasting (excl. e.g.) [kn/m 2 ] Productdatablad Kanaalplaatvloer 150 2/5 Kanaalplaatvloeren zijn vrijdragende voorgespannen systeemvloeren voor toepassing in de woning-

Nadere informatie

PREFAB plus. Uw alles-in-één-hand prefab-partner. Dat bouwt sneller, efficiënter en dus winstgevender! Begane grond. Verdieping. Voorraad.

PREFAB plus. Uw alles-in-één-hand prefab-partner. Dat bouwt sneller, efficiënter en dus winstgevender! Begane grond. Verdieping. Voorraad. PREFAB plus Betonnieuws van Echostreek PREFAB plus Jaargang 9 - nr. 01 Uw alles-in-één-hand prefab-partner Begane grond Verdieping Voorraad Holle wand Dat bouwt sneller, efficiënter en dus winstgevender!

Nadere informatie

Dycore breedplaatvloer

Dycore breedplaatvloer Dycore breedplaatvloer De Dycore breedplaatvloer is een systeemvloer die, samen met de in het werk te storten druklaag, zijn uiteindelijke vorm en draagvermogen krijgt. De elementen worden toegepast in

Nadere informatie

Calduran Kalkzandsteen biedt agrarische oplossingen

Calduran Kalkzandsteen biedt agrarische oplossingen Calduran Kalkzandsteen biedt agrarische oplossingen Voordelen Onbrandbaar materiaal Kostenbesparend Duurzaam bestand tegen de inwerking van mest 100% recyclebaar product Eenvoudig te verwerken, indien

Nadere informatie

Slimline Technische Informatie. brochurea4 Techniek SlimLineRBui1 1 27-03-2008 13:18:41

Slimline Technische Informatie. brochurea4 Techniek SlimLineRBui1 1 27-03-2008 13:18:41 Slimline Technische Informatie brochurea4 Techniek SlimLineRBui1 1 27-03-2008 13:18:41 Inleiding Slimline is een unieke combinatie van plafond, installatieruimte en topvloer. Slimline is dunner, lichter

Nadere informatie

De breedplaatvloer wordt toegepast in woningbouw en utiliteitbouw. Uitvoering traditioneel gewapend of voorgespannen gewapend.

De breedplaatvloer wordt toegepast in woningbouw en utiliteitbouw. Uitvoering traditioneel gewapend of voorgespannen gewapend. De breedplaatvloer wordt toegepast in woningbouw en utiliteitbouw. Uitvoering traditioneel gewapend of voorgespannen gewapend. Omschrijving : De elementen zijn voorzien van een gladde onderzijde met facet

Nadere informatie

5.3 COMBINATIEVLOER. Ra veelconstructie. bij de gevel PRODUCTEN SYSTEEMVLOEREN

5.3 COMBINATIEVLOER. Ra veelconstructie. bij de gevel PRODUCTEN SYSTEEMVLOEREN .3 PRODUCTEN COMBINATIEVLOER De combinatievloer bestaat uit geprefabriceerde betonnen liggers, EPS (geëxpandeerd polystyreen) vulelementen en een betonlaag die in het werk wordt aangebracht en die samen

Nadere informatie

K a n a a l p l a a t v l o e r HVP IVP

K a n a a l p l a a t v l o e r HVP IVP PRODUCTGEGEVENS Toepassing De voorgespannen vloerplaat IVP wordt in de utiliteitsbouw toegepast als begane grondvloer. De holle vloerplaat HVP wordt zowel in de woning- als de utiliteitsbouw toegepast

Nadere informatie

Verwerkingsvoorschriften breedplaatvloeren

Verwerkingsvoorschriften breedplaatvloeren Verwerkingsvoorschriften breedplaatvloeren Montagejukafstanden De combinatie van plaatdikte, plaatwapening, vloerdikte en tralieliggers in een breedplaatelement bepalen de montagejukafstand ofwel de afstand

Nadere informatie

Vloeroplossingen. partner in VloEroplossingEn Van ontwerp tot realisatie

Vloeroplossingen. partner in VloEroplossingEn Van ontwerp tot realisatie Vloeroplossingen partner in VloEroplossingEn Van ontwerp tot realisatie Echo is een fabrikant van vloerelementen uit voorgespannen beton, voor zowel de woningals de utiliteitsbouw. Hoe moeilijk ook, Echo

Nadere informatie

Productdatablad. PS-isolatievloer 200 / 210

Productdatablad. PS-isolatievloer 200 / 210 Productdatablad PS-isolatievloer 200 / 210 Productdatablad PS-isolatievloer 200 / 210 2/5 De PS-isolatievloer is een combinatievloer voor toepassing als begane grondvloer boven kruipruimten in woning-

Nadere informatie

Beton Kern Activering

Beton Kern Activering 09/2013 Beton Kern Activering Duurzaam en milieuvriendelijk bouwen wordt steeds belangrijker in de bouwwereld. De toepassing van beton kan hieraan een bijdrage leveren. Een ontwerp dat zo weinig mogelijk

Nadere informatie

Vanaf 1 juli 2013 nieuwe CE-markering Calduran is er klaar voor

Vanaf 1 juli 2013 nieuwe CE-markering Calduran is er klaar voor Vanaf 1 juli 2013 nieuwe CE-markering Calduran is er klaar voor Vanaf 1 juli 2013 is de regelgeving op het gebied van CE-markering aangepast. De Construction Products Directive (CPD) wordt vervangen door

Nadere informatie

Holle Wand Massieve Wand SV-vloeren

Holle Wand Massieve Wand SV-vloeren Producten Holle Wand Massieve Wand SV-vloeren Holle Wand Product en toepassing Het Alvon Holle Wand element bestaat uit twee geprefabriceerde schillen die door middel van tralieliggers met elkaar verbonden

Nadere informatie

Orion Beton BV. In kort bestek. Orion Beton, een betrouwbare en flexibele partner

Orion Beton BV. In kort bestek. Orion Beton, een betrouwbare en flexibele partner Ster(k) in maatwerk In kort bestek in Enschede is een organisatie met veel ervaring in de branche en met oog voor de toekomst. Maatwerk, kwaliteit en innovatie zijn leidende begrippen. Maatwerk, gebaseerd

Nadere informatie

Technische informatie

Technische informatie Technische informatie kantoren appartementen bestaande fundering INLEIDING Slimline is een unieke combinatie van plafond, installatieruimte en topvloer. Slimline is dunner, lichter en duurzamer dan alternatieve

Nadere informatie

Productdatablad. Kanaalplaatvloer 320

Productdatablad. Kanaalplaatvloer 320 Productdatablad Kanaalplaatvloer 320 Belasting (excl. e.g.) [kn/m 2 ] Productdatablad Kanaalplaatvloer 320 2/5 Kanaalplaatvloeren zijn vrijdragende voorgespannen systeemvloeren voor toepassing in de woning-

Nadere informatie

Rc-berekening dak met afschotisolatie volgens NEN 1068:2001 (versie 2012 is nog niet gekoppeld aan het Bouwbesluit) en NEN-EN-ISO 6946:2008.

Rc-berekening dak met afschotisolatie volgens NEN 1068:2001 (versie 2012 is nog niet gekoppeld aan het Bouwbesluit) en NEN-EN-ISO 6946:2008. Scheiweg 26 5421 XL Gemert Tel. (0492) 378 111 Fax (0492) 378 258 info@unidek.nl Rc-berekening dak met afschotisolatie volgens NEN 1068:2001 (versie 2012 is nog niet gekoppeld aan het Bouwbesluit) en NEN-EN-ISO

Nadere informatie

Dycore kanaalplaatvloer

Dycore kanaalplaatvloer 02/2012 Dycore kanaalplaatvloer De Dycore kanaalplaatvloer bestaat uit vrijdragende vloerelementen van vooraf vervaardigd voorgespannen beton. In langsrichting zijn ze voorzien van cirkel- of ovaalvormige

Nadere informatie

Prefab licht beton PRINS. Prefab licht betonnen gevel elementen. gevel producten

Prefab licht beton PRINS. Prefab licht betonnen gevel elementen. gevel producten Prefab licht beton Prefab licht beton Prefab licht betonnen gevel elementen PRINS gevel producten Thermodur en Prins Gevel Producten De economische oplossing voor uw creatieve vrijheid Thermodur gevel

Nadere informatie

Constructieve analyse bestaande vloeren laag 1/2/3 (inclusief globale indicatie van benodigde voorzieningen)

Constructieve analyse bestaande vloeren laag 1/2/3 (inclusief globale indicatie van benodigde voorzieningen) Pieters Bouwtechniek Haarlem B.V. Dr. Schaep manstraat 284 2032 GS Haarlem Postbus 4906 2003 EX Haarlem Tel.: 023-5431999 Fax: 023-5316448 Email: pbt.haarlem@pieters.net Internet: www.pietersbouwtechniek.nl

Nadere informatie

Richtlijnen leidingen in breedplaatvloeren

Richtlijnen leidingen in breedplaatvloeren Installaties in woningen en gebouwen worden steeds belangrijker. Breedplaatvloeren en Installaties gaan uitstekend samen. In de druklaag worden onder andere leidingen van elektra, water, ventilatie en

Nadere informatie

Productdatablad. Kanaalplaatvloer 260

Productdatablad. Kanaalplaatvloer 260 Productdatablad Kanaalplaatvloer 260 Belasting (excl. e.g.) [kn/m 2 ] Productdatablad Kanaalplaatvloer 260 2/5 Kanaalplaatvloeren zijn vrijdragende voorgespannen systeemvloeren voor toepassing in de woning-

Nadere informatie

welfsels tel: +32 (0)54 33 45 11 fax: +32 (0)54 32 60 47 e-mail: info@megaton.be www.megaton.be

welfsels tel: +32 (0)54 33 45 11 fax: +32 (0)54 32 60 47 e-mail: info@megaton.be www.megaton.be welfsels MEGATON PREFA SYSTEMS Industriezone 2 Nederwijk-Oost 279-9400 Ninove tel: +32 (0)54 33 45 11 fax: +32 (0)54 32 60 47 e-mail: info@megaton.be www.megaton.be welfsels draagstructuur brugdekliggers

Nadere informatie

LEIDINGVERLOOP. leidingverloop (algemeen).doc Pagina 1 van 5

LEIDINGVERLOOP. leidingverloop (algemeen).doc Pagina 1 van 5 LEIDINGVERLOOP Volgens de geldende Criteria 73 dient de vloerenleverancier in categorie 4a rekening te houden met alle leidingen die in de vloer aanwezig zijn (taak 7). De opdrachtgever heeft de verplichting

Nadere informatie

PassePartout. Vloer voor speciale toepassingen

PassePartout. Vloer voor speciale toepassingen PassePartout Vloer voor speciale toepassingen PARTNER IN VLOEROPLOSSINGEN VAN ONTWERP TOT REALISATIE Productomschrijving De PassePartout wordt gebruikt in combinatie met holle vloerelementen voor het realiseren

Nadere informatie

Productdatablad. Leidingvloer 260

Productdatablad. Leidingvloer 260 Productdatablad Leidingvloer 260 Productdatablad Leidingvloer 260 2/6 Leidingvloeren zijn vrijdragende voorgespannen systeemvloeren met vooraf aangebrachte ruimte voor leidingen. De vloer ontvlecht bouwkundige

Nadere informatie

Productdatablad. Combinatievloer

Productdatablad. Combinatievloer Productdatablad Combinatievloer Productdatablad Combinatievloer 2/5 De Combinatievloer is geschikt voor toepassing als begane grondvloer boven kelders en als verdiepingsvloer in woning- en utiliteitsbouw.

Nadere informatie

CONCLUSIE KOSTENVERGELIJK 8 VLOERSYSTEMEN

CONCLUSIE KOSTENVERGELIJK 8 VLOERSYSTEMEN 6903 Vergelijk vloersystemen t.o.v. Slimline 18 januari 2011 CONCLUSIE KOSTENVERGELIJK 8 VLOERSYSTEMEN Omschrijving eh Vloersystemen overspanning 8,1 m¹ overspanning 16,2 m¹ Code SLB-S/8100-F SLB-B/8100-F

Nadere informatie

10 mm. m a a t b e t o n l i c h t b e t o n Opties & Extra s SPECIALISTEN IN PREFAB OPLOSSINGEN

10 mm. m a a t b e t o n l i c h t b e t o n Opties & Extra s SPECIALISTEN IN PREFAB OPLOSSINGEN A 10 mm m a a t b e t o n l i c h t b e t o n Opties & Extra s SPECIALISTEN IN PREFAB OPLOSSINGEN De power van prefab Prefab bouwen is hot en terecht. Er zijn tal van voordelen aan verbonden en vaak genoemde

Nadere informatie

Productdatablad. PS-renovatievloer Standaard

Productdatablad. PS-renovatievloer Standaard Productdatablad PS-renovatievloer Standaard Productdatablad PS-renovatievloer Standaard 2/5 De VBI PS-renovatievloer is ideaal voor renovatie-, aanbouw en uitbouwprojecten. De PS-renovatievloer is uitstekend

Nadere informatie

Productdatablad. Klimaatvloer 400

Productdatablad. Klimaatvloer 400 Productdatablad Klimaatvloer 400 PS17.001 Productdatablad Klimaatvloer 400 2/7 Klimaatvloeren zijn systeemvloeren met leidingen voor plafondkoeling en verwarming en vooraf aangebrachte ruimte voor installaties.

Nadere informatie

De wanden die verticaal vervoerd worden kunnen zonder hulp middelen worden opgehesen aan de speciaal ingestorte hijsvoorziening.

De wanden die verticaal vervoerd worden kunnen zonder hulp middelen worden opgehesen aan de speciaal ingestorte hijsvoorziening. Holle wanden Montage handleiding 1.1 Transport De wanden kunnen op 2 manieren vervoerd worden afhankelijk van de grote van de wanden. a) horizontaal op een platte wagen, elementen boven op elkaar. b) Verticaal

Nadere informatie

RSLigR 3.00. Programma voor t berekenen van betonplaten, betonbalken en de systeemvloeren volgen Eurocode 2 en VBC 92: - Traditioneel/Voorgespannen:

RSLigR 3.00. Programma voor t berekenen van betonplaten, betonbalken en de systeemvloeren volgen Eurocode 2 en VBC 92: - Traditioneel/Voorgespannen: RSLigR 3.00 Programma voor t berekenen van betonplaten, betonbalken en de systeemvloeren volgen Eurocode 2 en VBC 92: - Traditioneel/Voorgespannen: - Breedplaat vloer - Kanaalplaat vloer - Ribben vloer

Nadere informatie

Kerto-Ripa. Houten vloer- en dakelementen voor grote overspanningen

Kerto-Ripa. Houten vloer- en dakelementen voor grote overspanningen Kerto-Ripa Houten vloer- en dakelementen voor grote overspanningen Kerto-Ripa Een innovatief constructiesysteem Welk constructiesysteem maakt het mogelijk om: een vrije overspanning tot wel 20 meter te

Nadere informatie

Productdatablad. Isolatieplaatvloer 320

Productdatablad. Isolatieplaatvloer 320 Productdatablad Isolatieplaatvloer 320 Productdatablad Isolatieplaatvloer 320 2/8 Isolatieplaatvloeren zijn vrijdragende voorgespannen systeemvloeren voor toepassing als begane grondvloer boven kruipruimten

Nadere informatie

Ontwerp en praktijk van het BubbleDeck-vloersysteem

Ontwerp en praktijk van het BubbleDeck-vloersysteem Ontwerp en praktijk van het BubbleDeck-vloersysteem ing. A.C. Fuchs, BubbleDeck Nederland BV, Leiden 1 Principedoorsnede bollenplaat-vloersysteem 2 Produktie BubbleDeckvloerelementen foto: R. van Kuik

Nadere informatie

B e k i s t i n g s p l a a t v l o e r S p a n c o n

B e k i s t i n g s p l a a t v l o e r S p a n c o n PRODUCTGEGEVENS Toepassing De voorgespannen bekistingsplaatvloer wordt toegepast als verdiepings- en dakvloer in zowel de woning- als utiliteitsbouw, met name voor slanke vloerconstructies en complexe

Nadere informatie

De kracht van samen. aan de basis van beter bouwen

De kracht van samen. aan de basis van beter bouwen De kracht van samen aan de basis van beter bouwen Wij zoeken steeds de slimste oplossing voor u De beste ruwbouwoplossing voor elk project Sneller, efficiënter, slimmer. Gecontroleerd en met hoge kwaliteit.

Nadere informatie

W i n g p l a a t v l o e r

W i n g p l a a t v l o e r W i n g p l a a t v l o e r PRODUCTGEGEVENS Toepassing De voorgespannen Wing wordt toegepast als verdiepingsen dakvloer in zowel woning- als utiliteitsbouw. Enkele toepassingen: Als woningscheidende vloeren

Nadere informatie

A B AC D E A. INLEIDING Het Slimline-vloersysteem is een unieke combinatie van plafondplaat, installatieruimte en topvloer.

A B AC D E A. INLEIDING Het Slimline-vloersysteem is een unieke combinatie van plafondplaat, installatieruimte en topvloer. INLEIDING Het Slimline-vloersysteem is een unieke combinatie van plafondplaat, installatieruimte en topvloer. Het is uitermate geschikt voor toepassing in onder meer kantoren, appartementen, woon-zorgcomplexen

Nadere informatie

DUURZAAM BOUW & WOONCONCEPT FAB5+ BOUWEN MET FAB5+

DUURZAAM BOUW & WOONCONCEPT FAB5+ BOUWEN MET FAB5+ DUURZAAM BOUW & WOONCONCEPT FAB5+ BOUWEN MET FAB5+ BOUWEN MET FAB5+ FAB5+ DUURZAAM BOUW & WOONCONCEPT 02 Inhoud Introductie 3 Het 5S-bouwsysteem? 5 Waarom 5S gebruiken? 7 Isolatiewaarde 11 De praktijk

Nadere informatie

Productdatablad. Kanaalplaatvloer 200

Productdatablad. Kanaalplaatvloer 200 Productdatablad Kanaalplaatvloer 200 Belasting (excl. e.g.) [kn/m 2 ] Productdatablad Kanaalplaatvloer 200 2/5 Kanaalplaatvloeren zijn vrijdragende voorgespannen systeemvloeren voor toepassing in de woning-

Nadere informatie

2/10 intro 3/10 toepassingen 4/10 prefab elementen 5/10 stapeling 6/10 openingen en hoeken 7/10 oplegging vloeren 8/10 stabiliteit 10/10 voorbeelden

2/10 intro 3/10 toepassingen 4/10 prefab elementen 5/10 stapeling 6/10 openingen en hoeken 7/10 oplegging vloeren 8/10 stabiliteit 10/10 voorbeelden 2/10 intro 3/10 toepassingen 4/10 prefab elementen 5/10 stapeling 6/10 openingen en hoeken 7/10 oplegging vloeren 8/10 stabiliteit 10/10 voorbeelden Ruwbouw dragende gevelelementen 1/10 Met dragend bedoelt

Nadere informatie

technische fiche gewapende holle gladde welfsels

technische fiche gewapende holle gladde welfsels technische fiche gewapende holle gladde welfsels Bestekomschrijving Elementen in gewapend beton met een gladde onderzijde met een hoogte van 13cm of 17cm en 60cm breed. Na plaatsing worden de voegen gevuld

Nadere informatie

Hoofddorp. Rapportage constructie t.b.v. bouwaanvraag. Projectnummer: Datum: 19 augustus 2015

Hoofddorp. Rapportage constructie t.b.v. bouwaanvraag. Projectnummer: Datum: 19 augustus 2015 Project: Hotel Ibis Styles Hoofddorp Onderdeel: Rapportage constructie t.b.v. bouwaanvraag Opdrachtgever: NBM Koningslaan 68 1075 AG AMSTERDAM Architect: Constructeur: Mulderblauw Architecten Keer-weer

Nadere informatie

Dakelementen (TT) in voorgespannen beton. Willy Naessens 75

Dakelementen (TT) in voorgespannen beton. Willy Naessens 75 Dakelementen (TT) in voorgespannen beton Willy Naessens 75 Algemene beschrijving Waarom TT-dakelementen kiezen De TT-dakelementen in voorgespannen beton worden gevormd door 3 ribben met een tussenafstand

Nadere informatie

Calduran. dilataties en aansluitingen

Calduran. dilataties en aansluitingen Calduran Bouwtechniek en Voorlichting Postbus 97 3840 AB Harderwijk Telefoon: 0341 464 004 dilataties en aansluitingen Wanden van kalkzandsteen kunnen beter niet onbeperkt lang gemaakt worden. De lengte

Nadere informatie

CONTROLEPLAN 23.42. prefab betonvloeren. www.controleplannen.nl. Over dit controleplan

CONTROLEPLAN 23.42. prefab betonvloeren. www.controleplannen.nl. Over dit controleplan CONTROLEPLAN 23.42 prefab betonvloeren www.controleplannen.nl Inhoud Over dit controleplan A Organisatie P2 B Techniek P5 C Inspectielijst P7 Binnen dit Stabu-hoofdstuk komen een tweetal vloeren voor die

Nadere informatie

Kalkzandsteen in utiliteitsbouw economisch zeer aantrekkelijk

Kalkzandsteen in utiliteitsbouw economisch zeer aantrekkelijk Kalkzandsteen in utiliteitsbouw economisch zeer aantrekkelijk Lage prijs per bruto vloer oppervlak (bvo); Flexibel in uitvoeringstraject; Concurrerend bouwtempo. Inleiding In de woningbouw is kalkzandsteen

Nadere informatie

Welfsels in spanbeton (WX) 2.5

Welfsels in spanbeton (WX) 2.5 2.5 Toepassingen WX-welfsels zijn geprefabriceerde vloerelementen. Ze worden gebruikt in toepassingen waar grote overspanningen, zware belastingen en/of kleine constructiehoogtes gevraagd worden. De onderzijde

Nadere informatie

Productdatablad. Appartementenvloer

Productdatablad. Appartementenvloer Productdatablad Appartementenvloer 320 Productdatablad Appartementenvloer 320 2/6 Appartementenvloeren zijn vrijdragende voorgespannen systeemvloeren met vooraf aangebrachte ruimte voor leidingen. De vloer

Nadere informatie

Constructie Rapport. Groep 15: Shkar Saed 10074546 Jamal Boddouri 10076077 Zain Almansoury 10072888 Shad Mohammad 10075828 Adriaan Woonink 10059202

Constructie Rapport. Groep 15: Shkar Saed 10074546 Jamal Boddouri 10076077 Zain Almansoury 10072888 Shad Mohammad 10075828 Adriaan Woonink 10059202 Constructie Rapport Groep 15: Shkar Saed 10074546 Jamal Boddouri 10076077 Zain Almansoury 10072888 Shad Mohammad 10075828 Adriaan Woonink 10059202 Inhoudsopgave Inleiding... 5 Constructies... 6 Ongeschoorde

Nadere informatie

BETER BOUWEN MET PREFAB CASCO

BETER BOUWEN MET PREFAB CASCO BETER BOUWEN MET PREFAB CASCO STEVIGE BASIS MET HEEMBETON Heembeton is de toonaangevende producent van prefab casco s, wanden, vloeren en binnenspouwbladen. Samen met Alvon Bouwsystemen, Calduran Kalkzandsteenen

Nadere informatie

Onze innovatie, uw winst. AirDeck. maakt uw bouwproject zoveel lichter

Onze innovatie, uw winst. AirDeck. maakt uw bouwproject zoveel lichter Onze innovatie, uw winst AirDeck maakt uw bouwproject zoveel lichter een nieuw én innoverend bouwsysteem van Marmorith Betonindustrie AirDeck AirDeck, het nieuwe gepatenteerde vloersysteem zorgt voor een

Nadere informatie

Kostenvergelijk vloersystemen Kostenvergelijk vloersysteem Slimline Plaats/datum Houten, 27 oktober 2010 Behandeld door mevrouw ing. M.R.

Kostenvergelijk vloersystemen Kostenvergelijk vloersysteem Slimline Plaats/datum Houten, 27 oktober 2010 Behandeld door mevrouw ing. M.R. Notitie Kostenvergelijk vloersystemen Project 6903 - Kostenvergelijk vloersysteem Slimline Plaats/datum Houten, 27 oktober 2010 Behandeld door mevrouw ing. M.R. Akse E-mail mr.akse@bbn.nl Doorkiesnummer

Nadere informatie

Productdatablad. Appartementenvloer

Productdatablad. Appartementenvloer Productdatablad Appartementenvloer 260 Productdatablad Appartementenvloer 260 2/6 Appartementenvloeren zijn vrijdragende voorgespannen systeemvloeren met vooraf aangebrachte ruimte voor leidingen. De vloer

Nadere informatie

Productdatablad. Isolatieplaatvloer 260

Productdatablad. Isolatieplaatvloer 260 Productdatablad Isolatieplaatvloer 260 Productdatablad Isolatieplaatvloer 260 2/8 Isolatieplaatvloeren zijn vrijdragende voorgespannen systeemvloeren voor toepassing als begane grondvloer boven kruipruimten

Nadere informatie

Technische tip: FERMACELL Vlieringvloerelement. FERMACELL Vlieringvloerelement. De meest efficiënte methode om energie te besparen

Technische tip: FERMACELL Vlieringvloerelement. FERMACELL Vlieringvloerelement. De meest efficiënte methode om energie te besparen Technische tip: De meest efficiënte methode om energie te besparen Het bestaat uit een 10 mm dikke Gipsvezelplaat met een polystyreen isolatieplaat (EPS DEO 150 WLG 035) met uitstekende warmte-isolerende

Nadere informatie

Verwerkingsvoorschriften Dycore Kanaalplaatvloeren en massieve plaatvloeren

Verwerkingsvoorschriften Dycore Kanaalplaatvloeren en massieve plaatvloeren 06/2013 Verwerkingsvoorschriften Dycore Algemeen In deze verwerkingsvoorschriften zijn alle zaken opgenomen die betrekking hebben op de verwerking zoals genoemd in het KOMO attest-met-productcertificaat,

Nadere informatie

Korte samenvatting Polystyreen JS Vloerelementen

Korte samenvatting Polystyreen JS Vloerelementen Wezelseheide 32, 2230 Herselt Belgie +32 (0) 485468249 verkoop@thermomur.be Korte samenvatting Polystyreen JS Vloerelementen CE certificaat volgens PN-EN15037-4+A1:2013 TRADITIONELE METHODE INNOVATIEVE

Nadere informatie

voor betonconstructies en bekistingen

voor betonconstructies en bekistingen voor betonconstructies en bekistingen FSB Funderingsbekisting + RE en RS randbekistingen Voor stroken, poeren en vloeren 2401069 Folder FSB-RE-RS 2 20-02-2004 11:19 Pagina 2 FSB Funderingsbekisting FSB

Nadere informatie

Kerto-Ripa. Houten vloer- en dakelementen voor grote overspanningen

Kerto-Ripa. Houten vloer- en dakelementen voor grote overspanningen Kerto-Ripa Houten vloer- en dakelementen voor grote overspanningen Kerto-Ripa Een innovatief constructiesysteem Welk constructiesysteem maakt het mogelijk om: een vrije overspanning tot wel 20 meter te

Nadere informatie

Beton-constructies. Wanden

Beton-constructies. Wanden Beton-constructies Bij staalbetonconstructies worden zijn de volgende toepassingen te onderscheiden: Wanddragende systemen, voornamelijk toegepast in de woningbouw en in kantoorgebouwen Pijlerdragende

Nadere informatie

U kunt zich richten op uw kerntaken! Volledig op elkaar afgestemd en passend casco. Geen werkvoorbereiding, alleen controle op uitgangspunten

U kunt zich richten op uw kerntaken! Volledig op elkaar afgestemd en passend casco. Geen werkvoorbereiding, alleen controle op uitgangspunten Volledig op elkaar afgestemd en passend casco Geen werkvoorbereiding, alleen controle op uitgangspunten Geen faalkosten, geen bouwfouten Geschikt voor enkele en seriematige woningbouw 100% ontzorging voor

Nadere informatie

SpeedRoof. Prefab and Industrial. By Lignostone. SpeedRoof B.V. Postbus 89 Mercuriusweg 3 9560 AB Ter Apel

SpeedRoof. Prefab and Industrial. By Lignostone. SpeedRoof B.V. Postbus 89 Mercuriusweg 3 9560 AB Ter Apel B.V. Postbus 89 Mercuriusweg 3 9560 AB Ter Apel By Lignostone tel: +31 (599) 584 344 fax: +31 (599) 584 096 speedroof@lignostone.com www.lignostone.com 2 3 Wij zijn een innoverend bedrijf dat actief is

Nadere informatie

WANDEN VOOR RESIDENTIËLE BOUWPROJECTEN

WANDEN VOOR RESIDENTIËLE BOUWPROJECTEN VERHEYEN BETON INFORMATIEBROCHURE WANDEN VOOR RESIDENTIËLE BOUWPROJECTEN Appartementsblokken, woningbouw, rusten verzorgingstehuizen,... Met twee types van dubbelzijdig afgewerkte betonwanden introduceert

Nadere informatie

Vloerplaten uit gewapend beton

Vloerplaten uit gewapend beton Vloerplaten uit gewapend beton Een stevige basis voor een snelle opbouw met lage kosten Kerkstoel vloerplaten Vloerplaten zijn ideaal om betonnen draagvloeren te realiseren. Ze kunnen in alle vormen gemaakt

Nadere informatie

Technische Documentatie Nederland. Voorgespannen kanaalplaatvloeren Gewapende kanaalplaatvloeren Combinatievloeren

Technische Documentatie Nederland. Voorgespannen kanaalplaatvloeren Gewapende kanaalplaatvloeren Combinatievloeren Technische Documentatie Nederland Voorgespannen kanaalplaatvloeren Gewapende kanaalplaatvloeren Combinatievloeren 6 e druk, november 2009 gewijzigd oktober 2010 Inhoudsopgave: Pagina Pagina Voorwoord 6

Nadere informatie

Maatwerk met SlimFix dakelementen

Maatwerk met SlimFix dakelementen Maatwerk met SlimFix dakelementen SlimFix Flex staat voor méér flexibiliteit in producttoepassing en voor méér keuzevrijheid voor de afnemers en voorschrijvers. U kon al kiezen uit een een breed assortiment

Nadere informatie

DAKELEMENTEN (TT) IN VOORGESPANNEN BETON

DAKELEMENTEN (TT) IN VOORGESPANNEN BETON 5 DAKELEMENTEN (TT) IN VOORGESPANNEN BETON Dakelementen in voorgespannen beton (TT) 5 Algemene beschrijving De TT-dakelementen in voorgespannen beton worden gevormd door 3 ribben met een tussenafstand

Nadere informatie

Prefab beton casco. In de bouwdetails zijn de volgende vloersystemen opgenomen: Begane grondvloer: Rib-cassettevloer Geïsoleerde kanaalplaatvloer

Prefab beton casco. In de bouwdetails zijn de volgende vloersystemen opgenomen: Begane grondvloer: Rib-cassettevloer Geïsoleerde kanaalplaatvloer Prefab beton casco Prefab betonnen casco s, ook vaak montagebouw genoemd, neemt in de moderne woningbouw een steeds prominentere plaats in. De draagstructuur is vervaardigd uit geprefabriceerde wanden

Nadere informatie

ClimaDeck. ClimaDeck De thermisch actieve vloer. arch. Reginald Schellen

ClimaDeck. ClimaDeck De thermisch actieve vloer. arch. Reginald Schellen ClimaDeck ClimaDeck De thermisch actieve vloer arch. Reginald Schellen P A R T N E R I N V L O E R O P L O S S I N G E N V A N O N T W E R P T O T R E A L I S A T I E Jaarlijks worden er vloeroplossingen

Nadere informatie

Systeem TH-250 TH-300 TH-400 TH-450

Systeem TH-250 TH-300 TH-400 TH-450 Geachte Heer, Mevrouw, Systeem ISOSLIM als bouwblokkensysteem is het alternatieve voor het sleutelklare eigenhuis, hetzelfde wat Uw bouwplannen zijn, is het een huis of een zwembad, met ISOSLIM maakt U,

Nadere informatie

OVERZICHT DETAILS/ SUMMARY OF DETAILS Quantum Vloeren in gebouwen (excl parkeergarages)/ Quantum Floors in buildings ( excl.

OVERZICHT DETAILS/ SUMMARY OF DETAILS Quantum Vloeren in gebouwen (excl parkeergarages)/ Quantum Floors in buildings ( excl. 6. VOORBEELDEN VAN AANSLUITINGEN OVERZICHT DETAILS/ SUMMARY OF DETAILS Quantum Vloeren in gebouwen (excl parkeergarages)/ Quantum Floors in buildings ( excl. car parks) QD8 QD9 QD7 QD5 QD6 QD4 vert. doorsnede

Nadere informatie

Detailblad. Sweelincklaan - Hillegersberg. project : onderdeel : tekening nummer :

Detailblad. Sweelincklaan - Hillegersberg. project : onderdeel : tekening nummer : 10 10 3 3 20 20 4 4 18 18 6 6 13 15 14 14 15 16 16 17 17 5a 5a fragment 22 22 10 10 08 07 06 05 04 03 02 01 datum : 1. 05-03-2015 2. 24-06-2015 3. 30-07-2015 4. 23-10-2015 0 Detailblad 1229 BA.D ~A Hoogste

Nadere informatie

Funderingen, balken en draagvloeren voor beginners. Eigendom van SOS-Ingenieur.be

Funderingen, balken en draagvloeren voor beginners. Eigendom van SOS-Ingenieur.be Funderingen, balken en draagvloeren voor beginners Inhoudsopgave Inleiding Een (stabiliteits)ingenieur beter vroeg dan laat? Funderingen Type funderingen Waarom en hoe bewapenen? Balken en kolommen Betonbalken

Nadere informatie

UNIEKE TURN-KEY INDUSTRIEBOUW IN PREFAB BETON

UNIEKE TURN-KEY INDUSTRIEBOUW IN PREFAB BETON UNIEKE TURN-KEY INDUSTRIEBOUW IN PREFAB BETON OVER ONS WILLY NAESSENS Met Willy Naessens kiest u voor een ideaal bouwsysteem. In constructie en in uitstraling. Dankzij onze verticale integratie beheren

Nadere informatie

SPAANSEN CASCO Door : Verkoop SBO Status : definitief Versie : 22-10-2015

SPAANSEN CASCO Door : Verkoop SBO Status : definitief Versie : 22-10-2015 SPAANSEN CASCO Door : Verkoop SBO Status : definitief Versie : 22-10-2015 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 4 2. WANDEN EN BINNENSPOUWBLADEN... 4 Betonkwaliteit... 4 Vlakheid SWH-z en SWM... 4 Vlakheid stortzijde

Nadere informatie

7.3 Grenstoestand met betrekking tot de dragende functie 7.3.1 Kanaalplaatvloeren Buiging

7.3 Grenstoestand met betrekking tot de dragende functie 7.3.1 Kanaalplaatvloeren Buiging Tabel 4 Brandwerendheidseisen met betrekking tot bezwijken (zie Bouwbesluit tabellen V) bouwconstructie brandwerendheidseis (min.) bouwconstructie waarvan bet bezwijken l~idt tot bet onbruikbaar worden

Nadere informatie

KS innovatieplaat. Montage adviezen

KS innovatieplaat. Montage adviezen KS innovatieplaat R Montage adviezen Onze montage adviezen beogen een zo goed mogelijke verwerking van de KS Innovatieplaat. Montage adviezen versie: K. De KS Innovatieplaat Toepassing De KS Innovatieplaat

Nadere informatie

CSPE GL 2010. minitoets bij opdracht 10

CSPE GL 2010. minitoets bij opdracht 10 CSPE GL 2010 bouwtechniek - bouw-breed - metselen - schilderen - timmeren - fijnhoutbewerken minitoets bij opdracht 10 variant a Naam kandidaat Kandidaatnummer Meerkeuzevragen Omcirkel het goede antwoord

Nadere informatie

Te Koop. www.bcdebeemd.nl

Te Koop. www.bcdebeemd.nl Te Koop 32 bedrijfs-, showroom- en kantoorruimten Onder architectuur gebouwd Nabij centrum Arnhem en Velp Parkeren op eigen terrein Uitstekend bereikbaar kijk ook op: www.bcdebeemd.nl Bedrijvencentrum

Nadere informatie

Constructie. Nieuwbouw Hogeschool Utrecht in Amersfoort. thema

Constructie. Nieuwbouw Hogeschool Utrecht in Amersfoort. thema La Sagrada Familia en de Turning Torso zijn behalve architectonische hoogstandjes vooral voorbeelden van de nauwe verwevenheid tussen architectuur en constructie. De invloed van constructief ontwerpen

Nadere informatie

Gegevens op tekening volgens NEN 3870 tekenwerk beton constructies

Gegevens op tekening volgens NEN 3870 tekenwerk beton constructies Gegevens op tekening volgens NEN 3870 tekenwerk beton constructies Inhoudsopgave: pagina 1 Voorblad pagina 2 Inhoudsopgave pagina 3 Afwerktekens pagina 4 Receptbepaling prefab pagina 5 Hijsvoorschriften

Nadere informatie