OOGPUNT. Breda. BLV kiest André Lips als lijsttrekker André Adank is geen doemdenker Pasjessysteem voor Bredase coffeeshops

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OOGPUNT. Breda. BLV kiest André Lips als lijsttrekker André Adank is geen doemdenker Pasjessysteem voor Bredase coffeeshops"

Transcriptie

1 OOGPUNT oktober 2009 jaargang 34 nr. 3 CDA - Breda Postbus BB BREDA Breda BLV kiest André Lips als lijsttrekker André Adank is geen doemdenker Pasjessysteem voor Bredase coffeeshops

2 INHOUD Van de redactie Van de Redactie 2 De broekriem 3 André Adank is geen doemdenker 4-5 BLV 21 september 2009 in beeld 6-7 Samen sterk de verkiezingen tegemoet 8 Pasjessysteem voor coffeeshops in Breda? 9-10 Als het om drugs gaat, zijn coffeeshops niet het enige probleem 10 Versoberen of bezuinigen, that was the question! 11 Noteer alvast in uw agenda: ALV 16 november 12 Verdien een boekenbon! 12 Colofon 12 In het glimmend chroom van een Harley-Davidson koplamp weerspiegelt zich de Onze Lieve Vrouwe Kerk op de Grote Markt en enkele van de vele bezoekers die Harley Dag weer naar Breda heeft getrokken. Eens te meer was de stad het toneel van motorgeronk, opgepoetste en gepimpte bikes en tattoos. Het was maar één van de vele grote en kleine evenementen die de zomer in Breda veel te snel voorbij lieten gaan. Breda evenementenstad, de inwoners van de binnenstad weten er alles van. En hoewel de gemeente zich voorgenomen heeft goed met de bewoners te communiceren hierover, gaat dat niet altijd van een leien dakje, zo bleek na het HBO introductiefeest. Voor het CDA bevat een goed evenementenbeleid daarom ook een paragraaf over communicatie met de omwonenden en andere betrokkenen. Evenementen moeten voor iederéén leuk blijven! Een enerverende zomer hebben we achter de rug, en we gaan een even enerverende winter tegemoet. De verkiezingen staan voor de deur, en het CDA heeft in André Lips een gedreven nieuwe lijsttrekker gevonden. Hij is niet tevreden met de tien zetels die onze afdelingsvoorzitter bij zijn aantreden in 2007 wenste. Elf zullen het er zijn. Maar wel dankzij een gezamenlijke inspanning. Campagneleider Jan Willem Vogels doet er nog een schepje bovenop en maakt er twaalf zetels van... U kunt het allemaal lezen en bekijken in het fotoverslag van de Buitengewone Ledenvergadering. Op die BLV nam ook wethouder André Adank weer enthousiast deel aan de discussie. Onlangs heeft hij zijn wethoudersstoel weer in bezit genomen. In deze Oogpunt spreken wij met hem over de zijlijn, de crisis en de toekomst van Breda. Eén van de punten van discussie tijdens de BLV was het drugsbeleid. Raadslid Erkal Üçerler diende een amendement in op het verkiezingsprogramma, waarmee een pasjessysteem voor de Bredase coffeeshops wordt bepleit. In deze editie legt Erkal uit waarom hij zo n systeem voor Breda de ideale oplossing vindt. Over crisis gesproken. Het College van B&W heeft een voorstel gedaan tot interne bezuinigingen als één van de middelen om de economische crisis in Breda te lijf te gaan. Raadslid Fred Gansevoort geeft vanuit zijn financiële expertise zijn visie op die plannen en zet er meteen een paar vraagtekens bij. Rest mij u te wijzen op de volgende Algemene Ledenvergadering, op 16 november. Een belangrijke vergadering, daar dan de kandidatenlijst zal worden vastgesteld. En het definitieve verkiezingsprogramma. Het Bestuur verwacht dan ook dat u in groten getale naar Café-Zaal Marktzicht in Prinsenbeek zult komen! Foto voorpagina: Sofie van den Hoogenband Namens de redactie, Sofie van den Hoogenband 2

3 De broekriem Voorwoord van uw afdelingsvoorzitter De algemene politieke beschouwingen in de Tweede Kamer betreffende de kabinetsplannen voor 2010 gaven geen vertrouwenwekkend beeld naar de kiezer. De uitkomst van het debat, o.a. een motie van wantrouwen ingediend door VVD-leider Mark Rutte, was verbazingwekkend en een partij als de VVD naar mijn mening onwaardig; dit zal ongetwijfeld een zware hypotheek leggen op mogelijke toekomstige coalities. Huishoudboekje De huidige economische en financiële crisis houdt ons allen in haar greep. Volstrekt helder is dat gegeven de oplopende tekorten in het huishoudboekje van vadertje Staat dit jaar oplopend tot 380 miljard euro we de komende jaren de broekriem zullen moeten aantrekken en niet zo n klein beetje ook. Vertalend naar de gemeenteraadsperiode biedt dit weinig ruimte voor politieke stokpaardjes. Prioriteiten moeten gesteld en harde keuzes gemaakt om ook het huishoudboekje van onze stad op orde te krijgen. Lasten voor de burger mogen mijns inziens niet stijgen, aangezien de koopkrachtplaatjes voor de komende jaren dit volstrekt niet toelaten. Als CDA zullen onze uitgangspunten in toekomstige discussies daarbij centraal moeten staan; Rentmeesterschap en Solidariteit zullen aan betekenis moeten toenemen. Uiterst links of uiterst rechts? Overigens rijst bij mij de vraag wat de impact zal zijn van de huidige crisis op het electoraat. Zal de kiezer in maart 2010 zich gaan begeven in het politieke spectrum van uiterst links en uiterst rechts, met alle mogelijke gevolgen voor de realisatie van werkbare coalities? Ik spreek de hoop uit dat onze trouwe politieke achterban massaal het stemhokje weet te vinden, want Breda verdient een goed bestuur en een kwalitatief aansprekende gemeenteraad. Lijsttrekker In de Buitengewone Ledenvergadering van 21 september jongstleden is André Lips bij acclamatie gekozen als lijsttrekker bij de komende verkiezingen, zulks op unaniem voorstel van de kant van het Algemeen Bestuur. Ik wens onze lijsttrekker vanaf deze plaats nogmaals veel sterkte en wijsheid toe bij de campagne en doe hierbij tevens een oproep aan alle CDA ers in de stad Breda en de dorpen Bavel, Prinsenbeek, Teteringen en Ulvenhout in het bijzonder bestuurders en kandidaat raadsleden - André daarbij optimaal te ondersteunen. Aan het campagneteam onder leiding van Jan Willem Vogels zal het niet liggen. ALV 16 november: komt allen! In de BLV van 21 september is ook het concept verkiezingsprogramma in eerste termijn behandeld, waarbij een tiental amendementen door diverse leden zijn ingebracht. In de Algemene Ledenvergadering van maandag 16 november a.s. zal het programma definitief worden vastgesteld en komt ook de behandeling van de kandidatenlijst voor de nieuwe CDA-fractie aan de orde. Ik verwacht een spannende bijeenkomst en hoop dat we een volle zaal tegemoet mogen zien. Pim Gooijers Voorzitter CDA-Breda 3

4 André Adank is geen doemdenker Door Sofie van den Hoogenband Eén en een kwart jaar geleden ging André Adank de strijd aan met zijn ziekte. Hij kwam er als winnaar uit en is in september weer als wethouder aan de slag gegaan. Hij realiseert zich dat hij van die maanden veel meedraagt naar de toekomst, met extra alertheid en in grote dankbaarheid. Maar hoe was dat nou om aan de zijlijn te moeten toekijken naar de Bredase politiek? En hoe pak je het werk weer op? Tijd voor een gesprek. André legt net de laatste stapel papieren op zijn plaats. Hij is aan het opruimen geweest in zijn kantoor, dat een heel jaar door Els Aarts is bezet. Niet dat zij zo n rommel heeft achtergelaten; ze heeft keurig zijn kast intact gehouden, zodat hij nog steeds blind kan grijpen naar z n paperassen. En Els heeft ook zijn portefeuille goed beheerd, aldus André: Els heeft de zaken die op de rails stonden, zeer voortvarend ter hand genomen. Dat maakt het voor mij heel prettig om er redelijk snel weer in te springen. Ook het feit dat we ongeveer dezelfde denkwijzen erop nahouden heeft daaraan bijgedragen. Ik heb soms niet het idee heb dat ik zestien maanden weg ben geweest, maar slechts een lang weekend. In dat weekend van zestien maanden moest je wel aan de zijlijn toekijken hoe de politiek in Breda zijn beloop nam. Was dat niet frustrerend? Nee, maar je kijkt wel met een soort vervreemding naar wat er in de stad gebeurt. Dat kwam trouwens pas toen het genezingsproces goed ging lopen. Toen nam mijn enthousiasme en motivatie om me er mee te bemoeien alleen maar toe. Totdat ik na de zomervakantie de hele portefeuille weer op kon pakken. Het op een afstandje toekijken heeft de wethouder ook nieuwe inzichten opgeleverd. Veeg een besluit dat je twee, vier of acht jaar geleden nam en waarvan je als college of met geestverwanten overtuigd bent dat het een goed besluit was, en dat gedragen werd door gedegen voorstellen, niet zomaar van tafel. Laat je niet regeren door de politieke of bestuurlijke waan van de dag. Soms denk ik dat ik slechts een lang weekend ben weg geweest in plaats van zestien maanden. Ook als het economisch of financieel wat minder gaat, moet je als stadsbestuur je standpunten blijven uitdragen. Anders zouden bestuurlijke onbetrouwbaarheid en willekeur de hoofdrol gaan spelen in de stad. Als je bijvoorbeeld eenmaal besluit om de hogesnelheidslijn langs Breda te laten lopen, waarbij we veel verzet tegenkwamen en waarbij we later pas winst zagen, dan zit je daar geen twee jaar, maar vijftien jaar aan vast. En het zal nog wel vijftien jaar duren voordat dit zich in de stad en de regio gezet heeft. Bestuurders moeten een lange adem hebben. Intussen heeft de crisis ook Breda bereikt. Met Economische Zaken in zijn portefeuille staat wethouder Adank voor de uitdaging de stad daar goed doorheen te loodsen. Je kunt een stad niet even stilzetten omdat het crisis is. Zeker niet een stad als Breda, die zich heeft opgeworpen als dynamische centrumgemeente in de regio. Vooral nu het Logistiek Topinstituut naar Breda komt; de komende maanden zullen we heel hard aan de uitwerking daarvan werken. Van stilstand is geen sprake. Het is vooral zaak niet in paniek te raken. Kijk bijvoorbeeld eens naar de woningbouwprogramma s. Door de crisis staan nu bouwprogramma s ter discussie, terwijl de 4

5 Laat je niet door de politieke of bestuurlijke waan van de dag regeren. Veeg goede besluiten en plannen niet zomaar van tafel. vraag naar woningen in Breda heel groot is. In plaats van de plannen uit te voeren die al lang en breed klaar liggen, gaat men nu naar andere projecten kijken in de stad. Zoals het CSM-terrein dat binnenkort vrij komt. Het probleem is dat er in de stad heel veel plaatsen zijn waar gebouwd zou kunnen worden. En in dat zou kunnen zit de angel, want met steeds zou kunnen zeggen, gebeurt er uiteindelijk geen donder. André vindt dat er niet alleen gebouwd moet worden voor de lage inkomens. Er is veel vraag naar middeldure en duurdere woningen. Momenteel kan Breda aan die vraag niet voldoen, dus trekken veel mensen met midden- en hogere inkomens naar de randgemeenten. We roepen van de daken dat Breda zo fijn is om in te wonen, maar we kunnen de mensen geen huizen bieden. Maak die bouwplannen, waar jaren aan is gewerkt en die gewoon klaar liggen, nou een keer af. Denk aan Lijndonk-Tervoort, Breda-Zuidoost, Breda-Noord en Teteringen. En maak van het CSM-terrein voorlopig een stadspark. Als je universiteitsstad wil zijn moet je de mensen die daar werken woonruimte kunnen bieden. Hetzelfde geldt voor de internationale bedrijven die we aantrekken. Laat deze mensen niet vertrekken naar Oost-Brabant of Vlaanderen, maar bied ze in Breda ruimte. Tenslotte geven zij ook graag geld uit aan cultuur, sport, enzovoorts. En dat is weer goed voor de Bredase economie. De verwachtingen van wethouder Adank voor de economie in Breda zijn gematigd positief. Temeer daar hij ervan overtuigd is dat deze crisis slechts tijdelijk is. Breda staat er ondanks alles nog goed voor. Dat komt vooral doordat onze economie zo divers is: we zijn van alle markten thuis en niet afhankelijk van één product of industrie. Het enige zorgpunt is de beeldvorming. Het ene wetenschappelijke rapport valt over het andere met negatieve berichten over de economie. Natuurlijk kent ook Breda een toename van werklozen. Maar als je dat eruit licht zonder erbij te vertellen dat er ook honderden banen bij komen door de komst van nieuwe bedrijven, doe je puur aan massabeïnvloeding. Natuurlijk zijn gegevens over werkloosheid e.d. belangrijk, maar altijd relatief. Als je die negatieve berichten als uitgangspunt voor je beleid neemt, kom je in een spiraal terecht waar de stad ook negatief op reageert. In plaats daarvan moet je als overheid ervoor zorgen dat nieuwe bedrijven zich hier gemakkelijk kunnen vestigen, door goede en snelle procedures bijvoorbeeld. En door hoogwaardig onderwijs te bieden, zowel op universitair niveau als voor het beroepsonderwijs. We moeten ook bedrijven aan blijven trekken die voor de jongens en meisjes die niet gaan studeren we zijn per slot niet allemaal studiebollen werk voorhanden hebben. Daarnaast zijn er enorme kansen in het toerisme en de evenementenindustrie. We zijn niet voor niets tweede gastvrije stad van Nederland geworden. Kansen te over dus, en ook in deze tijd is André Adank geen doemdenker. Met onverminderd enthousiasme gaat deze wethouder voor Breda aan de slag. Maak die bouwplannen nou een keer af. En maak van het CSM-terrein een stadspark. 5

6 Buitengewone Ledenvergadering 21 september 2009 in beeld Door Sofie van den Hoogenband Op 21 september jl. is een Buitengewone Ledenvergadering belegd met twee bijzondere onderwerpen: de verkiezing van de CDA-lijsttrekker en het eerste concept verkiezingsprogramma. Over het eerste agendapunt was de vergadering het snel eens, het tweede bleek goed voor een avondvullende en zeer gevarieerde discussie. De afdelingsvoorzitter licht toe waarom de selectiecommissie én het afdelingsbestuur unaniem hebben besloten André Lips als lijsttrekker voor te stellen. Argumenten hiervoor waren onder meer zijn uitstekend functioneren als fractievoorzitter, zijn gevoel voor politieke verhoudingen en zijn grote betrokkenheid bij de Bredanaars. De BLV kan zich hierin vinden en verkiest André Lips bij acclamatie tot lijsttrekker. André Lips is vereerd met het lijsttrekkerschap en kondigt aan veel te willen leren van zijn door de wol geverfde voorganger Janus Oomen. Daarbij benadrukt hij dat hij de CDA-lijst niet in zijn eentje kan trekken. Samen staan we sterk is het devies, en hij roept iedereen op hem terzijde te staan in de verkiezingsstrijd. Enkele punten waar André zich sterk voor wil maken: investeren in sport en accommodaties, intensievere samenwerking met wijk- en dorpsraden, goed ouderenbeleid, bestrijding criminaliteit, tegengaan van overlast en versterking van het evenementenbeleid. Campagneleider Jan Willem Vogels stelt zich voor en geeft zijn visie op de aanstaande campagne. Die moet volgens hem geen 11, maar 12 zetels opleveren... Het concept verkiezingsprogramma is door de aanwezige CDA-leden nauwgezet bestudeerd en wordt tijdens de vergadering kritisch besproken. John van Engelen vraagt naar de financiële haalbaarheid van de genoemde punten, ook in relatie tot de crisis. Jo Box haakt daarop in: hij is van mening dat een verkiezingsprogramma anno nu op de crisis afgestemd moet zijn. 6

7 Raadslid Fred Gansevoort vraagt of het niet beter is evenementen in de regio op elkaar af te stemmen. Deze zomer waren er regionaal wel vier evenementen in één weekend... NHTV-student Jeroen Bruijns ziet graag de ambitie voor een universitaire campus in Breda in het programma verwoord. Raadslid Irène Verkuylen vraagt met een amendement om meer aandacht voor de bestrijding van laaggeletterdheid. Van discussiëren krijg je dorst. Bovendien praat het aan de bar en met een biertje in de hand, net zo makkelijk verder... Eén van de tien amendementen wordt ingediend door aspirant-kandidaat raadslid Johanna Tolenaars. Met succes weet zij alsnog een in eerste instantie door de betreffende werkgroep geschrapte passage over contact met religieuze instellingen in Breda op te laten nemen in het programma. Verkiezingsprogramma-samensteller Jac Trum is deze avond één en al oor. Raadslid Erkal Üçerler pleit met zijn amendement voor een pasjessysteem voor coffeeshops in Breda. Wethouder Adank (r), onlangs weer aan het werk gegaan, mengt zich in de discussie over economie. Raadslid Bob Bergkamp licht zijn amendementen toe. Piet Houtepen vraagt aandacht voor het gebrek aan communicatie tussen gemeente en oudereninstellingen; vooral bij beleid als Geschikt Wonen voor Iedereen worden de ouderen zelf vaak niet gehoord. 7

8 Samen sterk de verkiezingen tegemoet Van uw fractievoorzitter Tijdens de Buitengewone Ledenvergadering van 21 september ben ik verkozen tot lijsttrekker voor de komende verkiezingen. Dat vind ik een hele eer en ik ga in die hoedanigheid hard mijn best doen om zo veel mogelijk stemmen te halen volgend jaar maart. Maar ik weet ook dat ik niet in mijn eentje de lijst kan trekken. Daar heb ik u, de leden van het CDA, en natuurlijk alle CDA-kiezers, voor nodig. Samen kunnen we ervoor zorgen dat we volgend jaar elf zetels halen! Gezond In de rest van deze raadsperiode en als de kiezers het willen ook daarna wil ik me sterk maken voor Breda als sociale stad. Maar wel een gezonde sociale stad. Je kunt namelijk alleen goed voor je burgers zorgen als daar geld voor is, en dat bereik je met een gezonde economie. Dus is het belangrijk niet alleen geld uit te geven, maar vooral ook te zorgen dat er geld binnenkomt, onder andere door voldoende mogelijkheden te creëren voor werkgelegenheid, door (internationale) bedrijven aan te trekken en door te zorgen voor hoogwaardig onderwijs. Juist in deze economisch moeilijke tijd moeten we als gemeente investeren in de economie. Zodat we goed voor de Bredanaars, Ulvenhouters, Teteringers, Prinsenbekers en Bavelaren kunnen zorgen. Geniet! En in tijden van crisis moet je ook al kost het geld ook goed voor de stad zelf zorgen. Een rommelige straat geeft meer rommel en heeft een negatieve uitstraling. We moeten dus niet vergeten het stadsbeheer op peil te houden. Positief blijven is juist nu belangrijk, en in een opgeruimde straat, buurt, stad is dat veel makkelijker. En vergeet vooral niet met enige regelmaat te genieten. Bijvoorbeeld van één van de vele evenementen in Breda. Het CDA blijft voorstander van Breda evenementenstad. Wat trouwens niet inhoudt dat we maar lukraak evenementen in huis moeten halen en bewoners van de binnenstad tegen de achtergelaten rommel aan moeten laten kijken. Een goed evenementenbeleid houdt ook in dat je zaken als communicatie met omwonenden, schoonmaakwerk en veiligheid goed regelt. Dat hoort óók bij Breda evenementenstad! Janus Als nieuwbakken lijsttrekker ben ik blij dat ik gebruik mag maken van de ervaring en expertise van mijn voorganger, Janus Oomen. Hij is als lijsttrekker door de wol geverfd ik kan veel van hem leren. Gelukkig is Janus bereid mij met raad en daad bij te staan en dat waardeer ik zeer. We gaan een heel spannend jaar tegemoet. Ik heb er vertrouwen in. Zeker als we met zijn allen de schouders eronder zetten. Samen staan we sterk! Helpt u mee die elf zetels te halen? André Lips Fractievoorzitter CDA-Breda 8

9 Pasjessysteem voor coffeeshops in Breda? Door Erkal Üçerler Het Crisis Onderzoeks Team (COT) heeft onlangs onderzoek gedaan naar drugsscènes in Nederland en Breda. Onder meer is gekeken naar de mogelijke effecten van de sluiting van coffeeshops in Roosendaal en Bergen op Zoom én de komst van de hogesnelheidslijn met een station in Breda. Op basis van de uitkomsten geeft het COT adviezen voor het coffeeshopbeleid in Breda. Uit het landelijke onderzoek blijkt dat het klantenbestand van coffeeshops in de grensstreken voor een groot deel uit drugstoeristen bestaat. Dit is voor Burgemeester en Wethouders van Breda aanleiding onderzoek te laten doen naar de vraag of meer klanten uit omringende gemeenten en het buitenland naar Bredase coffeeshops komen. Waarom de gemeente Breda dat nog moet onderzoeken begrijp ik niet, daar in andere gemeenten in de grensregio s al lang sprake is van een toenemend aantal klanten als gevolg van de sluiting in Roosendaal en Bergen op Zoom. Niet alleen vormen drugstoeristen een groot deel van het klantenbestand van de Bredase coffeeshops, te verwachten is ook dat ze de hele reis naar Breda niet slechts voor de maximaal toegestane vier gram af zullen leggen. Hieruit kunnen we opmaken dat drugstoeristen verantwoordelijk zijn voor een groot deel van de omzet van coffeeshops. Daarnaast kopen ze de rest van hun voorraad via de illegale straathandel en houden daarmee de drugscriminaliteit in stand. Het gedoogbeleid voor coffeeshops was ooit bedoeld om lokale gebruikers te voorzien in hun behoefte, maar langzamerhand heeft dit het karakter gekregen van op het buitenland gerichte voorzieningen. Volgens het landelijk COT-onderzoek is dit niet zelden verbonden aan een harde criminele wereld van georganiseerde cannabisteelt, waarin growshops een centrale rol spelen. Drugstoeristen komen niet helemaal naar Breda voor vier gram wiet. Het voor- en achterdeurbeleid van de coffeeshops wordt landelijk vastgesteld. Er is blijkbaar landelijk geen draagvlak om in dat gedoogbeleid duidelijkheid te scheppen. De beheersing en handhaving van het gedoogbeleid wordt aan de gemeenten overgelaten en dat brengt een versnipperd beleid tussen de gemeenten teweeg. Elke gemeente probeert naar eigen inzicht het juiste beleid te ontwikkelen. Zo zijn enerzijds de coffeeshops in Bergen op Zoom en Roosendaal gesloten en heeft anderzijds een aantal gemeenten in Limburg een Het gedoogbeleid is langzamerhand een voorziening voor buitenlanders geworden. pasjessysteem geïntroduceerd. Met zo n pasjessysteem worden de drugstoeristen geweerd, doordat alleen de inwoners een pasje krijgen waarmee ze per dag maximaal vier gram wiet mogen kopen. De maximum hoeveelheid moet voorkomen dat de pasjeshouders voor anderen wiet kopen. Het Kabinet heeft onlangs een brief aan de Tweede Kamer gestuurd waarin het gemeentelijke initiatieven steunt die de kleinschaligheid van coffeeshops bevorderen; daarvoor is zes miljoen euro vrijgemaakt. Om het Limburgse initiatief te ondersteunen krijgt Maastricht alvast euro. Men hoeft geen deskundige te zijn om te bedenken dat, ondanks de huidige beperkingen van de wetgeving, het pasjessysteem de beste oplossing is voor de coffeeshops in de grensgemeenten. We weten immers al dat de grootste afzet naar drugstoeristen gaat en dat dit de achterliggende organisatie voor wietteelt alleen maar stimuleert. Het drugstoerisme en de daarmee gepaard gaande il- 9

10 legale handel is een grote bron van ergernis in Breda. Als enige pleit het CDA al geruime tijd voor invoering van een pasjessysteem voor coffeeshops in Breda. Ook op de vergadering van de raadscommissie Bestuur van 16 september jl. heeft het CDA het college nogmaals uitdrukkelijk gevraagd ons voorstel over te nemen. Bij de andere politieke partijen vonden we wederom geen gehoor. Het college wil op zijn beurt eerst afwachten of dit mag volgens de Europese wetgeving en pas daarna dit systeem in Breda introduceren. Het CDA vindt dat de gemeente Breda niet zo lang hoeft te wachten; men kan gerust alvast bij het Rijk een verzoek indienen om hiermee te starten. Tenslotte hoefde Maastricht ook niet eerst op Europese wetgeving te wachten en men krijgt bovendien steun van het Kabinet. Breda, neem het voortouw in Brabant en voer dat systeem in! Erkal Üçerler is gemeenteraadslid voor het CDA, lid van de raadscommissie Bestuur en voorzitter van de CDA-werkgroep Veiligheid. Als het om drugs gaat, zijn coffeeshops niet het enige probleem Door Irène Verkuylen Uit de analyse van het Crisis Onderzoeks Team blijkt dat het drugsprobleem in Breda niet groter is dan in een stad van deze grootte verwacht mag worden. Bovendien zouden in het algemeen de burgers niet veel last hebben van de drugsproblematiek, omdat het twee werelden betreft die elkaar nauwelijks ontmoeten. Dat wil echter niet zeggen dat we achterover kunnen gaan leunen. Hetzelfde onderzoek wijst met name op de toenemende problemen met de combinatie van alcohol en drugs. Het gaat dan om het gebruik van cocaïne, amfetaminen, GHB en XTC naast het gebruik en misbruik van alcohol. Onder meer jongeren in het uitgaansleven en ook voetbalsupporters maken zich hieraan schuldig, met als gevolg niet alleen gezondheidsproblemen voor henzelf, maar ook een toename van geweldsmisdrijven. Breda blijkt bovendien een logistieke hotspot als het gaat om de handel in drugs. Er floreren criminele organisaties in de soft- en harddrugshandel die lastig aan te pakken zijn. Er vindt ook vermenging plaats van activiteiten in de boven- en onderwereld. In Midden- en West- Brabant, en dan vooral op het platteland, floreert de XTC-productie. Al met al reden om het drugsprobleem zeer serieus te nemen. De CDA-fractie heeft er bij de burgemeester sterk op aangedrongen meer politiecapaciteit in te zetten om het probleem op zijn minst beheersbaar te houden. Door actieve voorlichting aan jongeren in het kader van het bestaande beleid Onder invloed, waarmee de gemeente samen met scholen en andere maatschappelijke organisaties het alcoholprobleem onder jongeren wil beteugelen, moet voorkomen worden dat jongeren in het uitgaansleven makkelijk in aanraking komen met drugs, met alle gevolgen van dien. Irène Verkuylen is gemeenteraadslid voor het CDA en lid van de raadscommissies Bestuur en Onderwijs & Economie. 10

11 j Versoberen of bezuinigen, that was the question! Door Fred Gansevoort De afgelopen jaren ging het ons allen financieel en economisch voor de wind. Toch was dit voor de gehele gemeenteraad in 2006 geen reden om de kritieken van de rekenkamer, de accountant en de eigen jaarrekeningcommissie in de wind te slaan. Sindsdien is de begrotingsystematiek goed onder de loep genomen, waardoor de begroting transparanter en daarmee begrijpelijker is geworden. Gevolgen daarvan zijn onder andere dat - mede op aandringen van het CDA - het mes in de vele reserves en voorzieningen is gezet. Het overtollige geld dat hiermee boven water kwam, is ingezet om bijvoorbeeld de al jaren bekende wensen van de wijk- en dorpsraden en andere instanties eindelijk in te vullen. Zo is ook ingezet op een intensiever beheer en onderhoud van de stad en de dorpen. Ondanks deze kritische doorlichting sloot elk begrotingsjaar af met een behoorlijk positief resultaat. Hoewel de oorzaken hiervoor elk jaar verschilden, plaatste de accountant terecht een vraagteken bij dit structurele overschot. Oftewel: zit er lucht in de begroting? Vorig najaar werden de mogelijke effecten van de financiële crisis steeds duinigd en 7 miljoen euro incidenteel. Aan jaren 8 miljoen euro structureel bezuidelijker. Reden voor de CDA fractie om deze ombuigingsoperatie ligt een aantal een rem op de bestedingsdrift van de uitgangspunten ten grondslag. Blijven coalitie te zetten. Temeer daar de reserve voor het grondbedrijf al jaren achter optimaliseren van de eigen ambtelijke investeren in de stad en het verder bleef bij de gestelde norm en de donkere tijden daar zeker geen goed aan wordt bereikt door de komende jaren organisatie zijn de hoofddoelen. Dit zouden doen. Dat ons vermoeden werd het accent te verschuiven van beleidsontwikkeling naar beleidsuitvoering en bewaarheid, werd in het eerste half jaar schoorvoetend door de verantwoordelijk wethouder bevestigd. Inmiddels is beheersing. De voorstellen die hiervoor ons te richten op een duurzame kosten- zo n 16 miljoen euro uit de algemene zijn ontwikkeld dienen aan een aantal reserve geblokkeerd om het tekort van randvoorwaarden te voldoen. Zo is het de reserve in het grondbedrijf (zo n 45 verhogen van de tarieven geen optie. miljoen euro!) voorlopig te dekken. De Ook het handhaven van de kwaliteit van algemene reserve blijft daarmee op een de dienstverlening blijft gegarandeerd. niveau van circa 30 miljoen euro steken. Waar of hoe wordt dan wèl die financiële ruimte gevonden? De maatregelen Dit alles vormde voor het college de aanleiding om zich nog eens kritisch op betreffen selectieve vacature-invulling, de komende jaren te beraden. Gelet op slimmer inhuren en inkopen. Ook boekhoudkundige maatregelen leiden tot de het huidige financiële beeld is er met instemming van de coalitiepartijen voor genoemde versoberingsbedragen. Tegelijk werpen deze voorstellen de vraag gekozen in eerste instantie gelden voor de eigen bedrijfsvoering om te buigen op hoe het mogelijk is dat waar de afgelopen jaren op programma onderdelen en daarmee in te zetten op nog te realiseren doelstellingen uit het coalitie eerst geld bij moest, er nu geld op wordt akkoord. Hierdoor wordt de komende bezuinigd terwijl de dienstverlening niet in het gedrang komt! Blijkbaar zit er toch ruimte in de wijze waarop het beleid wordt uitgevoerd. Ondanks deze maatregelen ontstaat er geen financieel sluitende meerjarenbegroting. In 2013 ontstaat er een tekort van circa 5 miljoen euro op een totale omvang van circa 540 miljoen. Natuurlijk was ook nu dit financieel tekort te dichten, ware het niet dat er dan fundamentele keuzes gemaakt hadden moeten worden. Om een aantal redenen is dit niet gewenst. Ten eerste zijn de effecten van de financiële crisis op de grote projecten als de Bavelse Berg nog niet volledig inzichtelijk. Te snel het mes erin kan op langere termijn weleens verkeerd uitpakken. Bovendien zijn over een paar maanden de verkiezingen. Over je graf heen regeren is not done, dus ook nu niet. Des te meer als de omvang van het financieel tekort wordt afgezet op het totaal van de begroting. Dit laat echter onverlet dat het college zich aan het beraden is over deze keuzes, immers continue bijsturen is en blijft noodzakelijk. Zeker nu ook de financiële effecten van Prinsjesdag in beeld zijn. Fred Gansevoort is gemeenteraadslid voor het CDA, lid van de commissies Bestuur en Bouwen & Wonen en hij heeft zitting in de raadswerkgroep Kwaliteitsverbetering Cyclische Producten. 11

12 OOGPUNT COLOFON Noteer alvast in uw agenda: Redactie Oogpunt: Sofie van den Hoogenband Irène Verkuylen Marc Groothuijse Jac Trum Breda Algemene Ledenvergadering maandag 16 november 2009 aanvang uur (zaal open uur) Café-Zaal Marktzicht Markt AC Prinsenbeek Redactie-adres: S.H.J. van den Hoogenband Stadserf 1, 4811 XS Breda Dagelijks bestuur CDA Breda: Pim Gooijers, voorzitter Lange Akker 27, 4847 KL Teteringen Jac Trum, vice-voorzitter Komoord 5, 4824 LK Breda Han Broeders, vice-voorzitter Nieuwe Heilaarstraat 66, 4813 AT Breda Marc Groothuijse, secretaris Past. Vermuntstraat 11, 4851 CR Ulvenhout Snel een boekenbon verdienen? Er komt een spannend verkiezingsjaar aan. Wilt u snel op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen? En hebben wij uw (juiste) adres nog Stuur nu uw adres naar Onder de inzenders verloten wij een boekenbon! Jacques Bakker, penningmeester Saksen Weimarlaan 23, 4818 LA Breda Bankrek: Fractiekantoor: CDA Fractie Stadserf 1, 4811 XS Breda CDA-bureau Brabant: Bosscheweg 36 A 5056 KC Berkel-Enschot Landelijk CDA-bureau: Buitenom 18, 2512 XA Den Haag Postbus 30453, 2500 GL Den Haag OOGPUNT nr. 3 Jaargang 34, oktober 2009

mei 2009 jaargang 34 nr.

mei 2009 jaargang 34 nr. OOGPUNT mei 2009 jaargang 34 nr. 1 CDA - Breda Postbus 1064 4801 BB BREDA www.cdabreda.nl Breda Innoverend de toekomst in met Lambert van Nistelrooij Minderheden-, allochtonen-, integratie-, participatie-,

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op donderdag 22 april 2010 des namiddags om 19.30 uur in het raadhuis

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op donderdag 22 april 2010 des namiddags om 19.30 uur in het raadhuis OPENBARE VERGADERING van de raad der gemeente Alblasserdam op donderdag 22 april 2010 des namiddags om 19.30 uur in het raadhuis Aanwezig de leden: mevrouw M.J.H. Barra-Leenheer (PvdA), de heer R. van

Nadere informatie

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda DE GEMEENTE 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda De Gemeente 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda Inhoudsopgave Voorwoord 5 Een krachtige lokale overheid 7 De Gemeente 2020 13 Verenigingsagenda

Nadere informatie

R.P. Grondel, A.J.M. Scholten, J. A. Pietersen, M. van der

R.P. Grondel, A.J.M. Scholten, J. A. Pietersen, M. van der CONCEPTNOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op donderdag 4 november 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig:

Nadere informatie

Verslag van het programma van de Kadernota 2013 op 12 juni 2011

Verslag van het programma van de Kadernota 2013 op 12 juni 2011 Verslag van het programma van de Kadernota 2013 op 12 juni 2011 AANWEZIG 5de leden: 10 de wethouders: de voorzitter: 15de griffier: verslaglegging: de heer H.J. Al (VLW), de heer H.J. van der Snoek (VLW),

Nadere informatie

Apeldoorn legt de lat voor veiligheid lager. compleet vernieuwd! Raad wil nieuwe detailhandelsvisie. Coffeeshopbeleid ter discussie. C.S.L.

Apeldoorn legt de lat voor veiligheid lager. compleet vernieuwd! Raad wil nieuwe detailhandelsvisie. Coffeeshopbeleid ter discussie. C.S.L. sgp post compleet vernieuwd! Apeldoorn legt de lat voor veiligheid lager Raad wil nieuwe detailhandelsvisie In gesprek met C.S.L. Janse Coffeeshopbeleid ter discussie Nieuwsbrief 30 SGP-fractie Apeldoorn

Nadere informatie

Afwezig: (*fractievoorzitters)

Afwezig: (*fractievoorzitters) NOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op dinsdag 12 oktober 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig: (*fractievoorzitters)

Nadere informatie

Agenda. 7 december 2009, 19.30 uur

Agenda. 7 december 2009, 19.30 uur Agenda Openbare raadsvergadering 7 december 2009, 19.30 uur Raadszaal in het Raadhuis, Dr. Langeveldplein 30, Sliedrecht Om 19.30 uur begint een vragen(half)uurtje. De leden van de raad kunnen tijdens

Nadere informatie

Interview met Hans Kamps

Interview met Hans Kamps LOKAAL BESTUUR Maandblad van het Centrum voor Lokaal Bestuur van de PvdA Jaargang 35 nummer 9 September 2011 Jacqueline over xxxxxxxxxxx CLB ers voor kleinere raad wonen in kantoren Leegstand tegengaan

Nadere informatie

4 september 2012 20.30 uur tot 20.45 uur Concept- agenda Nr. Onderwerp Stukken Opening Vaststelling agenda en mededelingen Ingekomen stukken

4 september 2012 20.30 uur tot 20.45 uur Concept- agenda Nr. Onderwerp Stukken Opening Vaststelling agenda en mededelingen Ingekomen stukken De voorzitter nodigt de leden van de Drechtraad uit voor de openbare vergadering van de Drechtraad die op dinsdag 4 september 2012 in Cultureel Centrum Cascade in Hendrik-Ido-Ambacht gehouden wordt van

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD OP DONDERDAG 10 NOVEMBER 2005 OM 18.00 UUR

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD OP DONDERDAG 10 NOVEMBER 2005 OM 18.00 UUR VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD OP DONDERDAG 10 NOVEMBER 2005 OM 18.00 UUR AGENDA 1. Installatie burgemeester Horselenberg 2. Verslag raadsvergadering 22 september 2005 3. Benoemen

Nadere informatie

NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 2 april 2015

NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 2 april 2015 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 2 april 2015 Voorzitter: Griffier: Plv. griffier: Aanwezig zijn de leden: Afwezig zijn de leden: de heer A.M.P. Kleijngeld,

Nadere informatie

Aanwezig zijn de wethouders mevrouw A.J. van Mierlo, P.H.M. Smeulders, F.P.C.J.G. Stienen, E. de Vries en mevrouw N. van der Zanden-van der Weijden.

Aanwezig zijn de wethouders mevrouw A.J. van Mierlo, P.H.M. Smeulders, F.P.C.J.G. Stienen, E. de Vries en mevrouw N. van der Zanden-van der Weijden. 5e raadsvergadering, 4 juni 2015, 14.30 uur Gemeenteraad Bij aanvang van de vergadering zijn aanwezig de leden J.L. van Aert, H.F.J. Bekkers, S.J.P.H.A. van de Brug, C.H.M. van der Burgt, M. Chahim, M.

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Uitnodiging aan Aanw Uitnodiging aan Aanw. dr. R.W Welschen burgem. drs. J. Verheugt griffier mw. A.C. van Alphen de Veer- VVD

gemeente Eindhoven Uitnodiging aan Aanw Uitnodiging aan Aanw. dr. R.W Welschen burgem. drs. J. Verheugt griffier mw. A.C. van Alphen de Veer- VVD gemeente Eindhoven Inboeknummer Bladnummer 1057 13 januari 2003 Verslag voor de raad van de gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 30 en 31 oktober 2002, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1,

Nadere informatie

NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 21 juni 2012

NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 21 juni 2012 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 21 juni 2012 Voorzitter: Griffier: Griffie: Aanwezig zijn de leden: de heer A.M.P. Kleijngeld de heer G.H. Kocken mevrouw

Nadere informatie

Voorts zijn aanwezig de wethouders: J.B.C.W. van den Heuvel, M.M. de Leeuw-Jongejans, A.J. van Mierlo, F.P.C.J.G. Stienen en P.G.M. Tielemans.

Voorts zijn aanwezig de wethouders: J.B.C.W. van den Heuvel, M.M. de Leeuw-Jongejans, A.J. van Mierlo, F.P.C.J.G. Stienen en P.G.M. Tielemans. 12e raadsvergadering, 2 november 2010, 19.30 uur Gemeenteraad Bij aanvang van de vergadering zijn aanwezig de leden: J.L. van Aert, K. Ajouaou, H.F.J. Bekkers, J.F. Boetzkes, S.J.P.H.A. van de Brug, J.F.T.

Nadere informatie

Conceptverslag van de Raadsvergadering van 7 februari 2013.

Conceptverslag van de Raadsvergadering van 7 februari 2013. 1 Conceptverslag van de Raadsvergadering van 7 februari 2013. Tijd: 19.30 uur. Plaats: Stadhuis, Stadserf, Breda. CONCEPT-AGENDA I. Opening. II. III. IV. Mededelingen. Vaststellen van de agenda. Actualiteitenuur.

Nadere informatie

1. PROGRAMMABEGROTING 2015-2019

1. PROGRAMMABEGROTING 2015-2019 CONCEPTVERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE HAARLEM OP DONDERDAG WOENSDAG 530 NOVEMBER JUNI 2011 OM 201417.00 OM 17.00 UUR UUR Voorzitter: DD de heer B.B. Schneiders Wnd. voorzitter: de

Nadere informatie

Notulen van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 29 juni 2005 om 09.00 uur

Notulen van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 29 juni 2005 om 09.00 uur Notulen van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 29 juni 2005 om 09.00 uur Aanwezig 30 leden, te weten: de dames M.J.S. van Berkum-Schouten (CDA), M.L. Braam-Creebsburg

Nadere informatie

De kabinetten Rutte I en II

De kabinetten Rutte I en II Nieuwe leergang gemeenteraad Interview: Pieter duisenberg en Karin Straus decentralisatie: 3 5 8 langdurige zorg voorjaarscongres Jaargang in maarssen 9 9 nummer 4 4 juli 2013 Verantwoordingsdag De overheid

Nadere informatie

Bedrijfsleven is de belangrijkste economische ambassadeur

Bedrijfsleven is de belangrijkste economische ambassadeur In het nieuwsd April 2010 In deze uitgave: Topman Smit International wil sneltreinen naar Tweede Maasvlakte Project Leren en werken Drechtsteden groot succes Poortwachtercentrum Drechtsteden van start

Nadere informatie

R.P. Grondel, A.J.M. Scholten, L.W.M. Worm

R.P. Grondel, A.J.M. Scholten, L.W.M. Worm NOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op donderdag 11 februari 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig: (*fractievoorzitters)

Nadere informatie

Investeren in mensen

Investeren in mensen KERNKRACHT is het gratis Informatiemagazine voor leden van de vereniging kleine kernen noord-brabant vereniging kleine kernen noord-brabant Jaargang 4 - nummer 1 - februari 2007 Investeren in mensen Investeren

Nadere informatie

- 1 - Registratienummer 2009035092

- 1 - Registratienummer 2009035092 Registratienummer 2009035092 Notulen openbare vergadering van de gemeenteraad van Bloemendaal over de BEGROTING 2010 gehouden op donderdag 12 november 2009 om 17.00 uur in de raadszaal van het gemeentehuis

Nadere informatie

Inhoudsopgave Voorwoord...3 Procedures Congres/Oproepen...4 Congresagenda...6 Congreslocaties...7 Congreslocatie...7 Slaaplocatie...7 Eetlocatie...

Inhoudsopgave Voorwoord...3 Procedures Congres/Oproepen...4 Congresagenda...6 Congreslocaties...7 Congreslocatie...7 Slaaplocatie...7 Eetlocatie... 1 Inhoudsopgave Voorwoord...3 Procedures Congres/Oproepen...4 Congresagenda...6 Congreslocaties...7 Congreslocatie...7 Slaaplocatie...7 Eetlocatie...8 Feestlocatie...9 Overzichtskaart...10 Bereikbaarheid...11

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Haarlem 2014-2018. Inhoudsopgave

Verkiezingsprogramma D66 Haarlem 2014-2018. Inhoudsopgave Nu vooruit Haarlem Inhoudsopgave VOORWOORD ALEXANDER PECHTOLD, PARTIJLEIDER... 3 VOORWOORD MAAIKE PIPPEL, LIJSTTREKKER D66 HAARLEM... 4 1.1 VERTROUWEN EN BOUWEN OP HAARLEMMERS... 6 1.2 WERKEN AAN EEN DUURZAAM

Nadere informatie

Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op donderdag 26 juni 2008

Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op donderdag 26 juni 2008 Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op donderdag 26 juni 08 1 Aanwezig: De burgemeester: mevrouw J.H.M. Hermans-Vloedbeld, voorzitter De gemeentesecretaris: mevrouw W.C.M. Lissenberg-van

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE HAARLEM OP DONDERDAG 12 MEI 2011 OM 20.00 UUR

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE HAARLEM OP DONDERDAG 12 MEI 2011 OM 20.00 UUR VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE HAARLEM OP DONDERDAG 12 MEI 2011 OM 20.00 UUR Voorzitter: DD Griffier: Wethouders: de heer J.J. Visser mevrouw I. van Tienhoven de heer E.P. Cassee,

Nadere informatie

Burgers centraal in alle begroting programma s

Burgers centraal in alle begroting programma s ALGEMENE BESCHOUWINGEN 2010 Burgers centraal in alle begroting programma s BOBbes wil graag de burgers centraal stellen in alle begroting programma s in de algemene beschouwingen. Vooral voor meer garanties

Nadere informatie

Campagnevoeren Praktische bouwstenen voor een succesvolle verkiezingscampagne

Campagnevoeren Praktische bouwstenen voor een succesvolle verkiezingscampagne Handreiking Campagnevoeren Praktische bouwstenen voor een succesvolle verkiezingscampagne Colofon Uitgever: CDA-bureau Afdeling Communicatie Postbus 30453 2500 GL Den Haag 070-3424888 cda@cda.nl www.cda.nl

Nadere informatie