OOGPUNT. Breda. BLV kiest André Lips als lijsttrekker André Adank is geen doemdenker Pasjessysteem voor Bredase coffeeshops

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OOGPUNT. Breda. BLV kiest André Lips als lijsttrekker André Adank is geen doemdenker Pasjessysteem voor Bredase coffeeshops"

Transcriptie

1 OOGPUNT oktober 2009 jaargang 34 nr. 3 CDA - Breda Postbus BB BREDA Breda BLV kiest André Lips als lijsttrekker André Adank is geen doemdenker Pasjessysteem voor Bredase coffeeshops

2 INHOUD Van de redactie Van de Redactie 2 De broekriem 3 André Adank is geen doemdenker 4-5 BLV 21 september 2009 in beeld 6-7 Samen sterk de verkiezingen tegemoet 8 Pasjessysteem voor coffeeshops in Breda? 9-10 Als het om drugs gaat, zijn coffeeshops niet het enige probleem 10 Versoberen of bezuinigen, that was the question! 11 Noteer alvast in uw agenda: ALV 16 november 12 Verdien een boekenbon! 12 Colofon 12 In het glimmend chroom van een Harley-Davidson koplamp weerspiegelt zich de Onze Lieve Vrouwe Kerk op de Grote Markt en enkele van de vele bezoekers die Harley Dag weer naar Breda heeft getrokken. Eens te meer was de stad het toneel van motorgeronk, opgepoetste en gepimpte bikes en tattoos. Het was maar één van de vele grote en kleine evenementen die de zomer in Breda veel te snel voorbij lieten gaan. Breda evenementenstad, de inwoners van de binnenstad weten er alles van. En hoewel de gemeente zich voorgenomen heeft goed met de bewoners te communiceren hierover, gaat dat niet altijd van een leien dakje, zo bleek na het HBO introductiefeest. Voor het CDA bevat een goed evenementenbeleid daarom ook een paragraaf over communicatie met de omwonenden en andere betrokkenen. Evenementen moeten voor iederéén leuk blijven! Een enerverende zomer hebben we achter de rug, en we gaan een even enerverende winter tegemoet. De verkiezingen staan voor de deur, en het CDA heeft in André Lips een gedreven nieuwe lijsttrekker gevonden. Hij is niet tevreden met de tien zetels die onze afdelingsvoorzitter bij zijn aantreden in 2007 wenste. Elf zullen het er zijn. Maar wel dankzij een gezamenlijke inspanning. Campagneleider Jan Willem Vogels doet er nog een schepje bovenop en maakt er twaalf zetels van... U kunt het allemaal lezen en bekijken in het fotoverslag van de Buitengewone Ledenvergadering. Op die BLV nam ook wethouder André Adank weer enthousiast deel aan de discussie. Onlangs heeft hij zijn wethoudersstoel weer in bezit genomen. In deze Oogpunt spreken wij met hem over de zijlijn, de crisis en de toekomst van Breda. Eén van de punten van discussie tijdens de BLV was het drugsbeleid. Raadslid Erkal Üçerler diende een amendement in op het verkiezingsprogramma, waarmee een pasjessysteem voor de Bredase coffeeshops wordt bepleit. In deze editie legt Erkal uit waarom hij zo n systeem voor Breda de ideale oplossing vindt. Over crisis gesproken. Het College van B&W heeft een voorstel gedaan tot interne bezuinigingen als één van de middelen om de economische crisis in Breda te lijf te gaan. Raadslid Fred Gansevoort geeft vanuit zijn financiële expertise zijn visie op die plannen en zet er meteen een paar vraagtekens bij. Rest mij u te wijzen op de volgende Algemene Ledenvergadering, op 16 november. Een belangrijke vergadering, daar dan de kandidatenlijst zal worden vastgesteld. En het definitieve verkiezingsprogramma. Het Bestuur verwacht dan ook dat u in groten getale naar Café-Zaal Marktzicht in Prinsenbeek zult komen! Foto voorpagina: Sofie van den Hoogenband Namens de redactie, Sofie van den Hoogenband 2

3 De broekriem Voorwoord van uw afdelingsvoorzitter De algemene politieke beschouwingen in de Tweede Kamer betreffende de kabinetsplannen voor 2010 gaven geen vertrouwenwekkend beeld naar de kiezer. De uitkomst van het debat, o.a. een motie van wantrouwen ingediend door VVD-leider Mark Rutte, was verbazingwekkend en een partij als de VVD naar mijn mening onwaardig; dit zal ongetwijfeld een zware hypotheek leggen op mogelijke toekomstige coalities. Huishoudboekje De huidige economische en financiële crisis houdt ons allen in haar greep. Volstrekt helder is dat gegeven de oplopende tekorten in het huishoudboekje van vadertje Staat dit jaar oplopend tot 380 miljard euro we de komende jaren de broekriem zullen moeten aantrekken en niet zo n klein beetje ook. Vertalend naar de gemeenteraadsperiode biedt dit weinig ruimte voor politieke stokpaardjes. Prioriteiten moeten gesteld en harde keuzes gemaakt om ook het huishoudboekje van onze stad op orde te krijgen. Lasten voor de burger mogen mijns inziens niet stijgen, aangezien de koopkrachtplaatjes voor de komende jaren dit volstrekt niet toelaten. Als CDA zullen onze uitgangspunten in toekomstige discussies daarbij centraal moeten staan; Rentmeesterschap en Solidariteit zullen aan betekenis moeten toenemen. Uiterst links of uiterst rechts? Overigens rijst bij mij de vraag wat de impact zal zijn van de huidige crisis op het electoraat. Zal de kiezer in maart 2010 zich gaan begeven in het politieke spectrum van uiterst links en uiterst rechts, met alle mogelijke gevolgen voor de realisatie van werkbare coalities? Ik spreek de hoop uit dat onze trouwe politieke achterban massaal het stemhokje weet te vinden, want Breda verdient een goed bestuur en een kwalitatief aansprekende gemeenteraad. Lijsttrekker In de Buitengewone Ledenvergadering van 21 september jongstleden is André Lips bij acclamatie gekozen als lijsttrekker bij de komende verkiezingen, zulks op unaniem voorstel van de kant van het Algemeen Bestuur. Ik wens onze lijsttrekker vanaf deze plaats nogmaals veel sterkte en wijsheid toe bij de campagne en doe hierbij tevens een oproep aan alle CDA ers in de stad Breda en de dorpen Bavel, Prinsenbeek, Teteringen en Ulvenhout in het bijzonder bestuurders en kandidaat raadsleden - André daarbij optimaal te ondersteunen. Aan het campagneteam onder leiding van Jan Willem Vogels zal het niet liggen. ALV 16 november: komt allen! In de BLV van 21 september is ook het concept verkiezingsprogramma in eerste termijn behandeld, waarbij een tiental amendementen door diverse leden zijn ingebracht. In de Algemene Ledenvergadering van maandag 16 november a.s. zal het programma definitief worden vastgesteld en komt ook de behandeling van de kandidatenlijst voor de nieuwe CDA-fractie aan de orde. Ik verwacht een spannende bijeenkomst en hoop dat we een volle zaal tegemoet mogen zien. Pim Gooijers Voorzitter CDA-Breda 3

4 André Adank is geen doemdenker Door Sofie van den Hoogenband Eén en een kwart jaar geleden ging André Adank de strijd aan met zijn ziekte. Hij kwam er als winnaar uit en is in september weer als wethouder aan de slag gegaan. Hij realiseert zich dat hij van die maanden veel meedraagt naar de toekomst, met extra alertheid en in grote dankbaarheid. Maar hoe was dat nou om aan de zijlijn te moeten toekijken naar de Bredase politiek? En hoe pak je het werk weer op? Tijd voor een gesprek. André legt net de laatste stapel papieren op zijn plaats. Hij is aan het opruimen geweest in zijn kantoor, dat een heel jaar door Els Aarts is bezet. Niet dat zij zo n rommel heeft achtergelaten; ze heeft keurig zijn kast intact gehouden, zodat hij nog steeds blind kan grijpen naar z n paperassen. En Els heeft ook zijn portefeuille goed beheerd, aldus André: Els heeft de zaken die op de rails stonden, zeer voortvarend ter hand genomen. Dat maakt het voor mij heel prettig om er redelijk snel weer in te springen. Ook het feit dat we ongeveer dezelfde denkwijzen erop nahouden heeft daaraan bijgedragen. Ik heb soms niet het idee heb dat ik zestien maanden weg ben geweest, maar slechts een lang weekend. In dat weekend van zestien maanden moest je wel aan de zijlijn toekijken hoe de politiek in Breda zijn beloop nam. Was dat niet frustrerend? Nee, maar je kijkt wel met een soort vervreemding naar wat er in de stad gebeurt. Dat kwam trouwens pas toen het genezingsproces goed ging lopen. Toen nam mijn enthousiasme en motivatie om me er mee te bemoeien alleen maar toe. Totdat ik na de zomervakantie de hele portefeuille weer op kon pakken. Het op een afstandje toekijken heeft de wethouder ook nieuwe inzichten opgeleverd. Veeg een besluit dat je twee, vier of acht jaar geleden nam en waarvan je als college of met geestverwanten overtuigd bent dat het een goed besluit was, en dat gedragen werd door gedegen voorstellen, niet zomaar van tafel. Laat je niet regeren door de politieke of bestuurlijke waan van de dag. Soms denk ik dat ik slechts een lang weekend ben weg geweest in plaats van zestien maanden. Ook als het economisch of financieel wat minder gaat, moet je als stadsbestuur je standpunten blijven uitdragen. Anders zouden bestuurlijke onbetrouwbaarheid en willekeur de hoofdrol gaan spelen in de stad. Als je bijvoorbeeld eenmaal besluit om de hogesnelheidslijn langs Breda te laten lopen, waarbij we veel verzet tegenkwamen en waarbij we later pas winst zagen, dan zit je daar geen twee jaar, maar vijftien jaar aan vast. En het zal nog wel vijftien jaar duren voordat dit zich in de stad en de regio gezet heeft. Bestuurders moeten een lange adem hebben. Intussen heeft de crisis ook Breda bereikt. Met Economische Zaken in zijn portefeuille staat wethouder Adank voor de uitdaging de stad daar goed doorheen te loodsen. Je kunt een stad niet even stilzetten omdat het crisis is. Zeker niet een stad als Breda, die zich heeft opgeworpen als dynamische centrumgemeente in de regio. Vooral nu het Logistiek Topinstituut naar Breda komt; de komende maanden zullen we heel hard aan de uitwerking daarvan werken. Van stilstand is geen sprake. Het is vooral zaak niet in paniek te raken. Kijk bijvoorbeeld eens naar de woningbouwprogramma s. Door de crisis staan nu bouwprogramma s ter discussie, terwijl de 4

5 Laat je niet door de politieke of bestuurlijke waan van de dag regeren. Veeg goede besluiten en plannen niet zomaar van tafel. vraag naar woningen in Breda heel groot is. In plaats van de plannen uit te voeren die al lang en breed klaar liggen, gaat men nu naar andere projecten kijken in de stad. Zoals het CSM-terrein dat binnenkort vrij komt. Het probleem is dat er in de stad heel veel plaatsen zijn waar gebouwd zou kunnen worden. En in dat zou kunnen zit de angel, want met steeds zou kunnen zeggen, gebeurt er uiteindelijk geen donder. André vindt dat er niet alleen gebouwd moet worden voor de lage inkomens. Er is veel vraag naar middeldure en duurdere woningen. Momenteel kan Breda aan die vraag niet voldoen, dus trekken veel mensen met midden- en hogere inkomens naar de randgemeenten. We roepen van de daken dat Breda zo fijn is om in te wonen, maar we kunnen de mensen geen huizen bieden. Maak die bouwplannen, waar jaren aan is gewerkt en die gewoon klaar liggen, nou een keer af. Denk aan Lijndonk-Tervoort, Breda-Zuidoost, Breda-Noord en Teteringen. En maak van het CSM-terrein voorlopig een stadspark. Als je universiteitsstad wil zijn moet je de mensen die daar werken woonruimte kunnen bieden. Hetzelfde geldt voor de internationale bedrijven die we aantrekken. Laat deze mensen niet vertrekken naar Oost-Brabant of Vlaanderen, maar bied ze in Breda ruimte. Tenslotte geven zij ook graag geld uit aan cultuur, sport, enzovoorts. En dat is weer goed voor de Bredase economie. De verwachtingen van wethouder Adank voor de economie in Breda zijn gematigd positief. Temeer daar hij ervan overtuigd is dat deze crisis slechts tijdelijk is. Breda staat er ondanks alles nog goed voor. Dat komt vooral doordat onze economie zo divers is: we zijn van alle markten thuis en niet afhankelijk van één product of industrie. Het enige zorgpunt is de beeldvorming. Het ene wetenschappelijke rapport valt over het andere met negatieve berichten over de economie. Natuurlijk kent ook Breda een toename van werklozen. Maar als je dat eruit licht zonder erbij te vertellen dat er ook honderden banen bij komen door de komst van nieuwe bedrijven, doe je puur aan massabeïnvloeding. Natuurlijk zijn gegevens over werkloosheid e.d. belangrijk, maar altijd relatief. Als je die negatieve berichten als uitgangspunt voor je beleid neemt, kom je in een spiraal terecht waar de stad ook negatief op reageert. In plaats daarvan moet je als overheid ervoor zorgen dat nieuwe bedrijven zich hier gemakkelijk kunnen vestigen, door goede en snelle procedures bijvoorbeeld. En door hoogwaardig onderwijs te bieden, zowel op universitair niveau als voor het beroepsonderwijs. We moeten ook bedrijven aan blijven trekken die voor de jongens en meisjes die niet gaan studeren we zijn per slot niet allemaal studiebollen werk voorhanden hebben. Daarnaast zijn er enorme kansen in het toerisme en de evenementenindustrie. We zijn niet voor niets tweede gastvrije stad van Nederland geworden. Kansen te over dus, en ook in deze tijd is André Adank geen doemdenker. Met onverminderd enthousiasme gaat deze wethouder voor Breda aan de slag. Maak die bouwplannen nou een keer af. En maak van het CSM-terrein een stadspark. 5

6 Buitengewone Ledenvergadering 21 september 2009 in beeld Door Sofie van den Hoogenband Op 21 september jl. is een Buitengewone Ledenvergadering belegd met twee bijzondere onderwerpen: de verkiezing van de CDA-lijsttrekker en het eerste concept verkiezingsprogramma. Over het eerste agendapunt was de vergadering het snel eens, het tweede bleek goed voor een avondvullende en zeer gevarieerde discussie. De afdelingsvoorzitter licht toe waarom de selectiecommissie én het afdelingsbestuur unaniem hebben besloten André Lips als lijsttrekker voor te stellen. Argumenten hiervoor waren onder meer zijn uitstekend functioneren als fractievoorzitter, zijn gevoel voor politieke verhoudingen en zijn grote betrokkenheid bij de Bredanaars. De BLV kan zich hierin vinden en verkiest André Lips bij acclamatie tot lijsttrekker. André Lips is vereerd met het lijsttrekkerschap en kondigt aan veel te willen leren van zijn door de wol geverfde voorganger Janus Oomen. Daarbij benadrukt hij dat hij de CDA-lijst niet in zijn eentje kan trekken. Samen staan we sterk is het devies, en hij roept iedereen op hem terzijde te staan in de verkiezingsstrijd. Enkele punten waar André zich sterk voor wil maken: investeren in sport en accommodaties, intensievere samenwerking met wijk- en dorpsraden, goed ouderenbeleid, bestrijding criminaliteit, tegengaan van overlast en versterking van het evenementenbeleid. Campagneleider Jan Willem Vogels stelt zich voor en geeft zijn visie op de aanstaande campagne. Die moet volgens hem geen 11, maar 12 zetels opleveren... Het concept verkiezingsprogramma is door de aanwezige CDA-leden nauwgezet bestudeerd en wordt tijdens de vergadering kritisch besproken. John van Engelen vraagt naar de financiële haalbaarheid van de genoemde punten, ook in relatie tot de crisis. Jo Box haakt daarop in: hij is van mening dat een verkiezingsprogramma anno nu op de crisis afgestemd moet zijn. 6

7 Raadslid Fred Gansevoort vraagt of het niet beter is evenementen in de regio op elkaar af te stemmen. Deze zomer waren er regionaal wel vier evenementen in één weekend... NHTV-student Jeroen Bruijns ziet graag de ambitie voor een universitaire campus in Breda in het programma verwoord. Raadslid Irène Verkuylen vraagt met een amendement om meer aandacht voor de bestrijding van laaggeletterdheid. Van discussiëren krijg je dorst. Bovendien praat het aan de bar en met een biertje in de hand, net zo makkelijk verder... Eén van de tien amendementen wordt ingediend door aspirant-kandidaat raadslid Johanna Tolenaars. Met succes weet zij alsnog een in eerste instantie door de betreffende werkgroep geschrapte passage over contact met religieuze instellingen in Breda op te laten nemen in het programma. Verkiezingsprogramma-samensteller Jac Trum is deze avond één en al oor. Raadslid Erkal Üçerler pleit met zijn amendement voor een pasjessysteem voor coffeeshops in Breda. Wethouder Adank (r), onlangs weer aan het werk gegaan, mengt zich in de discussie over economie. Raadslid Bob Bergkamp licht zijn amendementen toe. Piet Houtepen vraagt aandacht voor het gebrek aan communicatie tussen gemeente en oudereninstellingen; vooral bij beleid als Geschikt Wonen voor Iedereen worden de ouderen zelf vaak niet gehoord. 7

8 Samen sterk de verkiezingen tegemoet Van uw fractievoorzitter Tijdens de Buitengewone Ledenvergadering van 21 september ben ik verkozen tot lijsttrekker voor de komende verkiezingen. Dat vind ik een hele eer en ik ga in die hoedanigheid hard mijn best doen om zo veel mogelijk stemmen te halen volgend jaar maart. Maar ik weet ook dat ik niet in mijn eentje de lijst kan trekken. Daar heb ik u, de leden van het CDA, en natuurlijk alle CDA-kiezers, voor nodig. Samen kunnen we ervoor zorgen dat we volgend jaar elf zetels halen! Gezond In de rest van deze raadsperiode en als de kiezers het willen ook daarna wil ik me sterk maken voor Breda als sociale stad. Maar wel een gezonde sociale stad. Je kunt namelijk alleen goed voor je burgers zorgen als daar geld voor is, en dat bereik je met een gezonde economie. Dus is het belangrijk niet alleen geld uit te geven, maar vooral ook te zorgen dat er geld binnenkomt, onder andere door voldoende mogelijkheden te creëren voor werkgelegenheid, door (internationale) bedrijven aan te trekken en door te zorgen voor hoogwaardig onderwijs. Juist in deze economisch moeilijke tijd moeten we als gemeente investeren in de economie. Zodat we goed voor de Bredanaars, Ulvenhouters, Teteringers, Prinsenbekers en Bavelaren kunnen zorgen. Geniet! En in tijden van crisis moet je ook al kost het geld ook goed voor de stad zelf zorgen. Een rommelige straat geeft meer rommel en heeft een negatieve uitstraling. We moeten dus niet vergeten het stadsbeheer op peil te houden. Positief blijven is juist nu belangrijk, en in een opgeruimde straat, buurt, stad is dat veel makkelijker. En vergeet vooral niet met enige regelmaat te genieten. Bijvoorbeeld van één van de vele evenementen in Breda. Het CDA blijft voorstander van Breda evenementenstad. Wat trouwens niet inhoudt dat we maar lukraak evenementen in huis moeten halen en bewoners van de binnenstad tegen de achtergelaten rommel aan moeten laten kijken. Een goed evenementenbeleid houdt ook in dat je zaken als communicatie met omwonenden, schoonmaakwerk en veiligheid goed regelt. Dat hoort óók bij Breda evenementenstad! Janus Als nieuwbakken lijsttrekker ben ik blij dat ik gebruik mag maken van de ervaring en expertise van mijn voorganger, Janus Oomen. Hij is als lijsttrekker door de wol geverfd ik kan veel van hem leren. Gelukkig is Janus bereid mij met raad en daad bij te staan en dat waardeer ik zeer. We gaan een heel spannend jaar tegemoet. Ik heb er vertrouwen in. Zeker als we met zijn allen de schouders eronder zetten. Samen staan we sterk! Helpt u mee die elf zetels te halen? André Lips Fractievoorzitter CDA-Breda 8

9 Pasjessysteem voor coffeeshops in Breda? Door Erkal Üçerler Het Crisis Onderzoeks Team (COT) heeft onlangs onderzoek gedaan naar drugsscènes in Nederland en Breda. Onder meer is gekeken naar de mogelijke effecten van de sluiting van coffeeshops in Roosendaal en Bergen op Zoom én de komst van de hogesnelheidslijn met een station in Breda. Op basis van de uitkomsten geeft het COT adviezen voor het coffeeshopbeleid in Breda. Uit het landelijke onderzoek blijkt dat het klantenbestand van coffeeshops in de grensstreken voor een groot deel uit drugstoeristen bestaat. Dit is voor Burgemeester en Wethouders van Breda aanleiding onderzoek te laten doen naar de vraag of meer klanten uit omringende gemeenten en het buitenland naar Bredase coffeeshops komen. Waarom de gemeente Breda dat nog moet onderzoeken begrijp ik niet, daar in andere gemeenten in de grensregio s al lang sprake is van een toenemend aantal klanten als gevolg van de sluiting in Roosendaal en Bergen op Zoom. Niet alleen vormen drugstoeristen een groot deel van het klantenbestand van de Bredase coffeeshops, te verwachten is ook dat ze de hele reis naar Breda niet slechts voor de maximaal toegestane vier gram af zullen leggen. Hieruit kunnen we opmaken dat drugstoeristen verantwoordelijk zijn voor een groot deel van de omzet van coffeeshops. Daarnaast kopen ze de rest van hun voorraad via de illegale straathandel en houden daarmee de drugscriminaliteit in stand. Het gedoogbeleid voor coffeeshops was ooit bedoeld om lokale gebruikers te voorzien in hun behoefte, maar langzamerhand heeft dit het karakter gekregen van op het buitenland gerichte voorzieningen. Volgens het landelijk COT-onderzoek is dit niet zelden verbonden aan een harde criminele wereld van georganiseerde cannabisteelt, waarin growshops een centrale rol spelen. Drugstoeristen komen niet helemaal naar Breda voor vier gram wiet. Het voor- en achterdeurbeleid van de coffeeshops wordt landelijk vastgesteld. Er is blijkbaar landelijk geen draagvlak om in dat gedoogbeleid duidelijkheid te scheppen. De beheersing en handhaving van het gedoogbeleid wordt aan de gemeenten overgelaten en dat brengt een versnipperd beleid tussen de gemeenten teweeg. Elke gemeente probeert naar eigen inzicht het juiste beleid te ontwikkelen. Zo zijn enerzijds de coffeeshops in Bergen op Zoom en Roosendaal gesloten en heeft anderzijds een aantal gemeenten in Limburg een Het gedoogbeleid is langzamerhand een voorziening voor buitenlanders geworden. pasjessysteem geïntroduceerd. Met zo n pasjessysteem worden de drugstoeristen geweerd, doordat alleen de inwoners een pasje krijgen waarmee ze per dag maximaal vier gram wiet mogen kopen. De maximum hoeveelheid moet voorkomen dat de pasjeshouders voor anderen wiet kopen. Het Kabinet heeft onlangs een brief aan de Tweede Kamer gestuurd waarin het gemeentelijke initiatieven steunt die de kleinschaligheid van coffeeshops bevorderen; daarvoor is zes miljoen euro vrijgemaakt. Om het Limburgse initiatief te ondersteunen krijgt Maastricht alvast euro. Men hoeft geen deskundige te zijn om te bedenken dat, ondanks de huidige beperkingen van de wetgeving, het pasjessysteem de beste oplossing is voor de coffeeshops in de grensgemeenten. We weten immers al dat de grootste afzet naar drugstoeristen gaat en dat dit de achterliggende organisatie voor wietteelt alleen maar stimuleert. Het drugstoerisme en de daarmee gepaard gaande il- 9

10 legale handel is een grote bron van ergernis in Breda. Als enige pleit het CDA al geruime tijd voor invoering van een pasjessysteem voor coffeeshops in Breda. Ook op de vergadering van de raadscommissie Bestuur van 16 september jl. heeft het CDA het college nogmaals uitdrukkelijk gevraagd ons voorstel over te nemen. Bij de andere politieke partijen vonden we wederom geen gehoor. Het college wil op zijn beurt eerst afwachten of dit mag volgens de Europese wetgeving en pas daarna dit systeem in Breda introduceren. Het CDA vindt dat de gemeente Breda niet zo lang hoeft te wachten; men kan gerust alvast bij het Rijk een verzoek indienen om hiermee te starten. Tenslotte hoefde Maastricht ook niet eerst op Europese wetgeving te wachten en men krijgt bovendien steun van het Kabinet. Breda, neem het voortouw in Brabant en voer dat systeem in! Erkal Üçerler is gemeenteraadslid voor het CDA, lid van de raadscommissie Bestuur en voorzitter van de CDA-werkgroep Veiligheid. Als het om drugs gaat, zijn coffeeshops niet het enige probleem Door Irène Verkuylen Uit de analyse van het Crisis Onderzoeks Team blijkt dat het drugsprobleem in Breda niet groter is dan in een stad van deze grootte verwacht mag worden. Bovendien zouden in het algemeen de burgers niet veel last hebben van de drugsproblematiek, omdat het twee werelden betreft die elkaar nauwelijks ontmoeten. Dat wil echter niet zeggen dat we achterover kunnen gaan leunen. Hetzelfde onderzoek wijst met name op de toenemende problemen met de combinatie van alcohol en drugs. Het gaat dan om het gebruik van cocaïne, amfetaminen, GHB en XTC naast het gebruik en misbruik van alcohol. Onder meer jongeren in het uitgaansleven en ook voetbalsupporters maken zich hieraan schuldig, met als gevolg niet alleen gezondheidsproblemen voor henzelf, maar ook een toename van geweldsmisdrijven. Breda blijkt bovendien een logistieke hotspot als het gaat om de handel in drugs. Er floreren criminele organisaties in de soft- en harddrugshandel die lastig aan te pakken zijn. Er vindt ook vermenging plaats van activiteiten in de boven- en onderwereld. In Midden- en West- Brabant, en dan vooral op het platteland, floreert de XTC-productie. Al met al reden om het drugsprobleem zeer serieus te nemen. De CDA-fractie heeft er bij de burgemeester sterk op aangedrongen meer politiecapaciteit in te zetten om het probleem op zijn minst beheersbaar te houden. Door actieve voorlichting aan jongeren in het kader van het bestaande beleid Onder invloed, waarmee de gemeente samen met scholen en andere maatschappelijke organisaties het alcoholprobleem onder jongeren wil beteugelen, moet voorkomen worden dat jongeren in het uitgaansleven makkelijk in aanraking komen met drugs, met alle gevolgen van dien. Irène Verkuylen is gemeenteraadslid voor het CDA en lid van de raadscommissies Bestuur en Onderwijs & Economie. 10

11 j Versoberen of bezuinigen, that was the question! Door Fred Gansevoort De afgelopen jaren ging het ons allen financieel en economisch voor de wind. Toch was dit voor de gehele gemeenteraad in 2006 geen reden om de kritieken van de rekenkamer, de accountant en de eigen jaarrekeningcommissie in de wind te slaan. Sindsdien is de begrotingsystematiek goed onder de loep genomen, waardoor de begroting transparanter en daarmee begrijpelijker is geworden. Gevolgen daarvan zijn onder andere dat - mede op aandringen van het CDA - het mes in de vele reserves en voorzieningen is gezet. Het overtollige geld dat hiermee boven water kwam, is ingezet om bijvoorbeeld de al jaren bekende wensen van de wijk- en dorpsraden en andere instanties eindelijk in te vullen. Zo is ook ingezet op een intensiever beheer en onderhoud van de stad en de dorpen. Ondanks deze kritische doorlichting sloot elk begrotingsjaar af met een behoorlijk positief resultaat. Hoewel de oorzaken hiervoor elk jaar verschilden, plaatste de accountant terecht een vraagteken bij dit structurele overschot. Oftewel: zit er lucht in de begroting? Vorig najaar werden de mogelijke effecten van de financiële crisis steeds duinigd en 7 miljoen euro incidenteel. Aan jaren 8 miljoen euro structureel bezuidelijker. Reden voor de CDA fractie om deze ombuigingsoperatie ligt een aantal een rem op de bestedingsdrift van de uitgangspunten ten grondslag. Blijven coalitie te zetten. Temeer daar de reserve voor het grondbedrijf al jaren achter optimaliseren van de eigen ambtelijke investeren in de stad en het verder bleef bij de gestelde norm en de donkere tijden daar zeker geen goed aan wordt bereikt door de komende jaren organisatie zijn de hoofddoelen. Dit zouden doen. Dat ons vermoeden werd het accent te verschuiven van beleidsontwikkeling naar beleidsuitvoering en bewaarheid, werd in het eerste half jaar schoorvoetend door de verantwoordelijk wethouder bevestigd. Inmiddels is beheersing. De voorstellen die hiervoor ons te richten op een duurzame kosten- zo n 16 miljoen euro uit de algemene zijn ontwikkeld dienen aan een aantal reserve geblokkeerd om het tekort van randvoorwaarden te voldoen. Zo is het de reserve in het grondbedrijf (zo n 45 verhogen van de tarieven geen optie. miljoen euro!) voorlopig te dekken. De Ook het handhaven van de kwaliteit van algemene reserve blijft daarmee op een de dienstverlening blijft gegarandeerd. niveau van circa 30 miljoen euro steken. Waar of hoe wordt dan wèl die financiële ruimte gevonden? De maatregelen Dit alles vormde voor het college de aanleiding om zich nog eens kritisch op betreffen selectieve vacature-invulling, de komende jaren te beraden. Gelet op slimmer inhuren en inkopen. Ook boekhoudkundige maatregelen leiden tot de het huidige financiële beeld is er met instemming van de coalitiepartijen voor genoemde versoberingsbedragen. Tegelijk werpen deze voorstellen de vraag gekozen in eerste instantie gelden voor de eigen bedrijfsvoering om te buigen op hoe het mogelijk is dat waar de afgelopen jaren op programma onderdelen en daarmee in te zetten op nog te realiseren doelstellingen uit het coalitie eerst geld bij moest, er nu geld op wordt akkoord. Hierdoor wordt de komende bezuinigd terwijl de dienstverlening niet in het gedrang komt! Blijkbaar zit er toch ruimte in de wijze waarop het beleid wordt uitgevoerd. Ondanks deze maatregelen ontstaat er geen financieel sluitende meerjarenbegroting. In 2013 ontstaat er een tekort van circa 5 miljoen euro op een totale omvang van circa 540 miljoen. Natuurlijk was ook nu dit financieel tekort te dichten, ware het niet dat er dan fundamentele keuzes gemaakt hadden moeten worden. Om een aantal redenen is dit niet gewenst. Ten eerste zijn de effecten van de financiële crisis op de grote projecten als de Bavelse Berg nog niet volledig inzichtelijk. Te snel het mes erin kan op langere termijn weleens verkeerd uitpakken. Bovendien zijn over een paar maanden de verkiezingen. Over je graf heen regeren is not done, dus ook nu niet. Des te meer als de omvang van het financieel tekort wordt afgezet op het totaal van de begroting. Dit laat echter onverlet dat het college zich aan het beraden is over deze keuzes, immers continue bijsturen is en blijft noodzakelijk. Zeker nu ook de financiële effecten van Prinsjesdag in beeld zijn. Fred Gansevoort is gemeenteraadslid voor het CDA, lid van de commissies Bestuur en Bouwen & Wonen en hij heeft zitting in de raadswerkgroep Kwaliteitsverbetering Cyclische Producten. 11

12 OOGPUNT COLOFON Noteer alvast in uw agenda: Redactie Oogpunt: Sofie van den Hoogenband Irène Verkuylen Marc Groothuijse Jac Trum Breda Algemene Ledenvergadering maandag 16 november 2009 aanvang uur (zaal open uur) Café-Zaal Marktzicht Markt AC Prinsenbeek Redactie-adres: S.H.J. van den Hoogenband Stadserf 1, 4811 XS Breda Dagelijks bestuur CDA Breda: Pim Gooijers, voorzitter Lange Akker 27, 4847 KL Teteringen Jac Trum, vice-voorzitter Komoord 5, 4824 LK Breda Han Broeders, vice-voorzitter Nieuwe Heilaarstraat 66, 4813 AT Breda Marc Groothuijse, secretaris Past. Vermuntstraat 11, 4851 CR Ulvenhout Snel een boekenbon verdienen? Er komt een spannend verkiezingsjaar aan. Wilt u snel op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen? En hebben wij uw (juiste) adres nog Stuur nu uw adres naar Onder de inzenders verloten wij een boekenbon! Jacques Bakker, penningmeester Saksen Weimarlaan 23, 4818 LA Breda Bankrek: Fractiekantoor: CDA Fractie Stadserf 1, 4811 XS Breda CDA-bureau Brabant: Bosscheweg 36 A 5056 KC Berkel-Enschot Landelijk CDA-bureau: Buitenom 18, 2512 XA Den Haag Postbus 30453, 2500 GL Den Haag OOGPUNT nr. 3 Jaargang 34, oktober 2009

Eerlijk delen, krachten bundelen en niemand aan de kant

Eerlijk delen, krachten bundelen en niemand aan de kant Venlo, 5 november 2010 Begroting 2011-2014 Eerlijk delen, krachten bundelen en niemand aan de kant Venlo moet bezuinigen. Bezuinigen betekent dat de gemeenteraad vandaag besluit te stoppen met wat we gisteren

Nadere informatie

Met deze regering zal de economie niet herstellen. Dat betekent dat de er nog heel wat boven ons hoofd hangt.

Met deze regering zal de economie niet herstellen. Dat betekent dat de er nog heel wat boven ons hoofd hangt. Kadernota 2013 en 2017 Meningsvorming: Vooropgesteld de verkiezingen staan voor de deur, veel van wat wij in de kadernota en later begroting vast stellen, leggen wij vast voor de volgende raadsperiode.

Nadere informatie

Meerjarenprogramma begroting 2015-2017 en 2 e concernbericht 2013.

Meerjarenprogramma begroting 2015-2017 en 2 e concernbericht 2013. Meerjarenprogramma begroting 2015-2017 en 2 e concernbericht 2013. Voorzitter, college, collega raadsleden, mensen op de publieke tribune, luisteraars van de Zuidwest FM en lezers van onze GBWP bijdrage.

Nadere informatie

Algemene beschouwingen CDA Weert

Algemene beschouwingen CDA Weert Algemene beschouwingen CDA Weert begroting 2016 www.cdaweert.nl Algemene Beschouwingen CDA Weert op de begroting 2016 van de gemeente Weert Dames en heren, hierbij de beschouwingen van het CDA op de voorliggende

Nadere informatie

Geachte collega raadsleden, Dagelijks bestuur, Publiek op de tribune, En misschien ook publiek thuis via de webcam,

Geachte collega raadsleden, Dagelijks bestuur, Publiek op de tribune, En misschien ook publiek thuis via de webcam, Geachte collega raadsleden, Dagelijks bestuur, Publiek op de tribune, En misschien ook publiek thuis via de webcam, Deze voorjaarsnota is de eerste stap naar drastische bezuinigingen voor de komende jaren.

Nadere informatie

Begroting 2014 Meerjarenbegroting

Begroting 2014 Meerjarenbegroting Begroting 2014 Meerjarenbegroting 2015-2017 Het is de kunst om het geld dat je beschikbaar hebt optimaal in te zetten! GBWP wil als grootste coalitiepartij de burger niet extra laten betalen voor de Haagse

Nadere informatie

Geachte college, geachte leden van de raad.

Geachte college, geachte leden van de raad. Beschouwingen Hart voor Urk naar aanleiding van de kadernota 2013. Geachte college, geachte leden van de raad. Dankbaar zijn we dat we hier na een woelig jaar van bezuinigingen, en verkiezingen weer mogen

Nadere informatie

18 DECEMBER 2008: Besluit project Atalanta ( project dierenpark / centrum / theater)

18 DECEMBER 2008: Besluit project Atalanta ( project dierenpark / centrum / theater) 18 DECEMBER 2008: Besluit project Atalanta ( project dierenpark / centrum / theater) Bijdrage 1 e termijn Voorzitter, Hoe staat de DOP tegenover het project dierenpark / centrum / theater? Wij zouden er

Nadere informatie

Voorzitter, Voorzitter dan de inhoud.

Voorzitter, Voorzitter dan de inhoud. Voorzitter, Ik wil graag beginnen met het bedanken van het college voor het beantwoorden van alle vragen. En wethouder de Wit heeft daarbij een extra compliment verdiend omdat hij op uitstekende wijze

Nadere informatie

De perspectief nota en de najaarsnota lieten een positief beeld zien.(+137.000).

De perspectief nota en de najaarsnota lieten een positief beeld zien.(+137.000). Begroting 2015-2018 Begroting 2015-2018 11-11-2014 voor ons ligt de begroting 2014 2018. Voor de PvdA zijn de mensen belangrijk. Mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt die nu buiten spel staan, maar

Nadere informatie

"De overheid is een goede werkgever voor criminele organisaties"

De overheid is een goede werkgever voor criminele organisaties NRC Next 27 september 2011 Hoeveel zin heeft het coffeeshop-beleid? "De overheid is een goede werkgever voor criminele organisaties" De Maastrichtse gemeenteraad besluit vandaag waarschijnlijk tot verplaatsing

Nadere informatie

Ervaringen met functioneringsgesprekken

Ervaringen met functioneringsgesprekken Ervaringen met functioneringsgesprekken Samenstelling CDA-bureau Afdeling HRM / Steenkampinstituut / Partijontwikkeling CDA-bestuurdersvereniging December 2006 1 Het belang van functioneringsgesprekken

Nadere informatie

Toen wij als CDA samen met onze coalitiepartners aan de afgelopen periode begonnen, stonden er voor ons twee zaken voorop:

Toen wij als CDA samen met onze coalitiepartners aan de afgelopen periode begonnen, stonden er voor ons twee zaken voorop: Ruben Mink: Rotterdam staat er na 4 jaar beter voor! De fundamentele vraag die wat betreft het CDA centraal staat is of Rotterdam er BETER voorstaat dan vier jaar geleden. En of het stadsbestuur daaraan

Nadere informatie

Maar de grote vraag blijft waar ligt de prioriteit als je keuzes moet maken?

Maar de grote vraag blijft waar ligt de prioriteit als je keuzes moet maken? algemene beschouwingen Weert 12 november 2015 Onze samenleving verandert. Onze samenleving staat bol van de dynamiek. Een jaar geleden wisten we niet dat de Poort van Limburg leeg zou staan en wisten we

Nadere informatie

1. Persbericht 20 juni 2013. 2. Verklaring van de burgemeester 20 juni 2013

1. Persbericht 20 juni 2013. 2. Verklaring van de burgemeester 20 juni 2013 Inhoudsopgave 1. Persbericht 20 juni 2013 2. Verklaring van de burgemeester 20 juni 2013 3. Notitie van gemeentesecretaris; motivering voorgenomen ontslag 15 januari 2013 4. Voornemen tot ontslag 22 januari

Nadere informatie

Hét ledenblad van het CDJA Brabant

Hét ledenblad van het CDJA Brabant Brabopost Hét ledenblad van het CDJA Brabant Jaargang 1 Nummer 1 Voorjaar 2006 In dit nummer: Van de redactie 1 De voorzitter spreekt 2 In gesprek met 4 Vijf vragen aan een CDJA er 5 Sudoku 5 Eindelijk

Nadere informatie

Wie bestuurt de gemeente?

Wie bestuurt de gemeente? Wie bestuurt de gemeente? De gemeente iedereen heeft er op een of andere manier mee te maken. Zo zorgt de gemeente ervoor dat uw huishoudelijk afval wordt opgehaald en dat er wegen en fietspaden worden

Nadere informatie

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Inleiding In het presidium van 31 maart 2016 is afgesproken dat de voorstellen m.b.t.: Reglement

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 410 Kabinetsformatie 2012 Nr. 1 BRIEF VAN DE VERKENNER Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 18 september 2012

Nadere informatie

WIE BESTUURT DE GEMEENTE?

WIE BESTUURT DE GEMEENTE? WIE BESTUURT DE GEMEENTE? De gemeente dichtbij Dagelijks heeft u met de gemeente te maken. Zo zorgt de gemeente ervoor dat uw vuilnis wordt opgehaald en dat er wegen en fietspaden worden aangelegd. Bij

Nadere informatie

2014: Een bijzonder jaar voor de SP Roosendaal

2014: Een bijzonder jaar voor de SP Roosendaal 2014: Een bijzonder jaar voor de SP Roosendaal Wat een bijzonder jaar is 2014 voor de SP Roosendaal geworden!! Op 10 maart 2014 hebben we een historische verkiezingszege geboekt. In één klap gingen we

Nadere informatie

Kijktip: Nieuwsuur in de klas

Kijktip: Nieuwsuur in de klas Kijktip: Nieuwsuur in de klas Korte omschrijving werkvorm De leerlingen leren over de gemeentepolitiek aan de hand van korte clips van Nieuwsuur in de Klas. Leerdoel De leerlingen leren over belangrijke

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF18. Wij stáán er voor VAN HET BESTUUR NIEUWE LEDEN: www.sgpgeldermalsen.nl 4/2015. Voor in uw agenda: NAJAARSVERGADERING 25 NOVEMBER

NIEUWSBRIEF18. Wij stáán er voor VAN HET BESTUUR NIEUWE LEDEN: www.sgpgeldermalsen.nl 4/2015. Voor in uw agenda: NAJAARSVERGADERING 25 NOVEMBER VAN HET BESTUUR Het zomerreces is weer voorbij. Als u deze nieuwsbrief leest zijn de eerste commissievergaderingen en raadsvergaderingen al weer achter de rug. Er is veel wat aandacht vraagt, de zondagsontheiliging

Nadere informatie

Algemene beschouwingen Voorzitter,

Algemene beschouwingen Voorzitter, Algemene beschouwingen 2010-2023 Voorzitter, We staan aan de vooravond van de verkiezingen en deze begroting heeft dan ook, zoals u zelf reeds aangeeft, een beperkte houdbaarheid en zal door ons ook zo

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF, NOVEMBER 2014

NIEUWSBRIEF, NOVEMBER 2014 AFDELING AMERSF0ORT-BUNSCHOTEN www.pvda-amersfoort.nl secretaris@pvda-amersfoort.nl NIEUWSBRIEF, NOVEMBER 2014 Woord van de voorzitter: Giro 555 en dichterbij huis. Er voltrekt zich een humanitaire ramp

Nadere informatie

Nieuwsbrief CDA Schagen

Nieuwsbrief CDA Schagen Nieuwsbrief juli 2017 Nieuwsbrief CDA Schagen CDA Schagen Nieuwsbrief nr.10 juli 2017 Deze Nieuwsbrief is een uitgave van de CDA afdeling in de gemeente Schagen. Het bestuur geeft enkele keren per jaar

Nadere informatie

Kijktip: NOS Persconferentie Rutte en Samsom over regeerakkoord

Kijktip: NOS Persconferentie Rutte en Samsom over regeerakkoord Kijktip: NOS Persconferentie Rutte en Samsom over regeerakkoord Korte omschrijving werkvorm: De leerlingen bekijken een filmpje van de NOS, van maandag 29 oktober. Daarna beantwoorden ze vragen over dit

Nadere informatie

2.1 Coffeeshops in Nederland

2.1 Coffeeshops in Nederland 2.1 Coffeeshops in Nederland Eind 14 telt Nederland 591 coffeeshops verspreid over 3 coffeeshopgemeenten (figuur 2.1). Daarmee ligt het aantal coffeeshops voor het eerst sinds 1999, toen de eerste meting

Nadere informatie

1. Het beeld van een eensgezind en sterk CDA wordt versterkt als alle afdelingen aan de drie aangereikte thema s aandacht besteden.

1. Het beeld van een eensgezind en sterk CDA wordt versterkt als alle afdelingen aan de drie aangereikte thema s aandacht besteden. 1. Het beeld van een eensgezind en sterk CDA wordt versterkt als alle afdelingen aan de drie aangereikte thema s aandacht besteden. 84,3 % 15,7 % 2. CDA Brabant moet afdelingen ondersteunen bij de campagne

Nadere informatie

Verklarende woordenlijst

Verklarende woordenlijst Bijlage 4 Verklarende woordenlijst Ambtenaar persoon die een baan heeft bij de overheid Amendement de Tweede Kamer wil iets aan een voorstel voor een wet veranderen B en W de burgemeester en de wethouders

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Montfoort Wij gaan ervoor. Doet u mee?

Verkiezingsprogramma D66 Montfoort Wij gaan ervoor. Doet u mee? Wij gaan ervoor. Doet u mee? > Voorwoord Woensdag 19 maart 2014 kiezen de inwoners van Montfoort een nieuwe gemeenteraad. D66 Montfoort moedigt iedereen aan die mag stemmen om dat ook te doen. In de gemeenteraad

Nadere informatie

Collegevergadering : 14 oktober 2014 Agendapunt : 9 Portefeuillehouder : drs. J.H.A. van Oostrum Meer informatie bij : A.Holl Telefoon : 0545 250396

Collegevergadering : 14 oktober 2014 Agendapunt : 9 Portefeuillehouder : drs. J.H.A. van Oostrum Meer informatie bij : A.Holl Telefoon : 0545 250396 Zaaknummer : 65344 Raadsvergaderin : 2 december 2014 Agendapunt : g Commissie : Bestuur Onderwerp : Informerende nota coffeeshop Collegevergadering : 14 oktober 2014 Agendapunt : 9 Portefeuillehouder :

Nadere informatie

Kortom: Een schaatsvereniging is er dóór leden en vóór leden. De vereniging is intern gericht, waarbij de leden bepalen wat er gebeurt.

Kortom: Een schaatsvereniging is er dóór leden en vóór leden. De vereniging is intern gericht, waarbij de leden bepalen wat er gebeurt. Vrijwilligersbeleid binnen de schaatsvereniging Van beleid tot uitvoering in de praktijk Schaatsverenigingen en de vrijwilligersproblematiek De doorsnee schaatsvereniging in Nederland is een vrijwilligersorganisatie:

Nadere informatie

Voor een première bereid je je voor. Hoe zorg je er voor dat de kernboodschappen van de lokale PvdA helder en duidelijk naar voren komen?

Voor een première bereid je je voor. Hoe zorg je er voor dat de kernboodschappen van de lokale PvdA helder en duidelijk naar voren komen? PvdA Overbetuwe inbreng kadernota 2014 Voorzitter, Een bijzondere vergadering voor u en mij. Onder uw leiding is het voor het eerst dat wij een kadernota bespreken. En al doet mijn grijze haardos anders

Nadere informatie

De Bilt - Maartensdijk

De Bilt - Maartensdijk De Bilt - Maartensdijk Nieuwsbrief november 2016 In deze nieuwsbrief: - Algemene Ledenvergadering woensdag 7 december 2016 - Update Ledenadministratie - Special: CDA-bijdrage bij behandeling Begroting

Nadere informatie

B&W Vergadering. B&W Vergadering 22 november 2016

B&W Vergadering. B&W Vergadering 22 november 2016 2.1.8 Financiële verwerking Moties & Amendementen Begroting 2017 1 Dossier 1056 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 1056 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 22 november 2016 Agendapunt 2.1.8 Omschrijving

Nadere informatie

Inbreng Ruben Mink Algemene beschouwingen

Inbreng Ruben Mink Algemene beschouwingen Voorzitter, Inbreng Ruben Mink Algemene beschouwingen Voordat ik kom tot de bijdrage van de CDA-fractie wil ik graag een groot compliment maken. Zoals u misschien wél verwacht had, gaat dat compliment

Nadere informatie

Op VVD Aalsmeer kun je rekenen

Op VVD Aalsmeer kun je rekenen Op VVD Aalsmeer kun je rekenen De lokale VVD-fractie Aalsmeer/Kudelstaart Verkiezingsprogramma 2018-2022 1 Wat heeft VVD Aalsmeer de afgelopen jaren voor jou bereikt? Vanaf 2010 heeft de gemeenteraadsfractie

Nadere informatie

Ondersteunen actie mensenketting tegen Tihange

Ondersteunen actie mensenketting tegen Tihange Pagina 2 van 7 De voltallige gemeenteraad van Sittard-Geleen staat achter de actie Stop Tihange en steunt de menselijke kettingreactie die op 25 juni 2017 als protest tegen het openhouden van de Belgische

Nadere informatie

Werkplan 2016 Afdeling s-hertogenbosch DENBOSCH.PVDA.NL TWITTER.COM/PVDADENBOSCH FACEBOOK.COM/PVDADENBOSCH

Werkplan 2016 Afdeling s-hertogenbosch DENBOSCH.PVDA.NL TWITTER.COM/PVDADENBOSCH FACEBOOK.COM/PVDADENBOSCH Werkplan 2016 Afdeling s-hertogenbosch DENBOSCH.PVDA.NL TWITTER.COM/PVDADENBOSCH FACEBOOK.COM/PVDADENBOSCH Dit werkplan 2016 gaat over het tweede jaar van de bestuurscyclus van de gemeenteraad s-hertogenbosch

Nadere informatie

Inbreng Tweede Termijn Kaderbrief Gijs Holla

Inbreng Tweede Termijn Kaderbrief Gijs Holla Inbreng Tweede Termijn Kaderbrief Gijs Holla Dank u wel voorzitter, Graag wil ik beginnen met het danken van het college en haar ambtenaren voor de uitvoerige beantwoording van alle vragen die wij hadden.

Nadere informatie

Wie bestuurt de gemeente?

Wie bestuurt de gemeente? Wie bestuurt de gemeente? De gemeente iedereen heeft er op een of andere manier mee te maken. Zo zorgt de gemeente ervoor dat uw huishoudelijk afval wordt opgehaald en dat er wegen en fietspaden worden

Nadere informatie

Lesmateriaal voor het (V)MBO

Lesmateriaal voor het (V)MBO Lesmateriaal voor het (V)MBO Binnenkort nemen uw leerlingen deel aan een Jongerengemeenteraad. Het project Jongerengemeenteraad laat jongeren in de leeftijd van 14 19 jaar zien hoe beleid tot stand komt

Nadere informatie

MdV UITGESPROKEN TEKST GELDT

MdV UITGESPROKEN TEKST GELDT MdV De begroting is wederom een knap staaltje werk waar door heel veel medewerkers in dit huis veel energie en vakmanschap in is gestoken. Dat verdient waardering, zowel richting college als richting al

Nadere informatie

Polderen voor beginners

Polderen voor beginners Jongerenkamer Polderen voor beginners Voorwoord De Tweede Kamer is het hart van de Nederlandse democratie. De 150 gekozen Kamerleden gaan met elkaar en de regering in debat over de toekomst van Nederland.

Nadere informatie

Plan van aanpak voor een tussentijdse evaluatie beleidsplan Sociaal Domein

Plan van aanpak voor een tussentijdse evaluatie beleidsplan Sociaal Domein Plan van aanpak voor een tussentijdse evaluatie beleidsplan Sociaal Domein Gemeente Bronckhorst, 23 augustus 2016 1. Aanleiding We willen het beleidsplan Sociaal Domein 2015-2018 gemeente Bronckhorst tussentijds

Nadere informatie

Gemeenteraad 10 juni Algemene beschouwingen over de Voorjaarsnota Voorzitter,

Gemeenteraad 10 juni Algemene beschouwingen over de Voorjaarsnota Voorzitter, Gemeenteraad 10 juni 2015 11. Algemene beschouwingen over de Voorjaarsnota 2015 Voor 2016 voorziet deze gemeente inkomsten en uitgaven van ruim 6,6 miljard euro. Ook al ligt een groot deel daarvan al vast:

Nadere informatie

Verdieping: Eerste reactie partijen

Verdieping: Eerste reactie partijen Verdieping: Eerste reactie partijen Korte omschrijving werkvorm: Uit de berekeningen van het CPB blijkt dat het begrotingstekort van Nederland in 2013 en 2014 niet onder de door de EU gestelde 3%-norm

Nadere informatie

Begroting 2017 Wie als een dubbeltje wordt geboren, heeft weinig kans om een kwartje te worden in Bergen op Zoom

Begroting 2017 Wie als een dubbeltje wordt geboren, heeft weinig kans om een kwartje te worden in Bergen op Zoom Begroting 2017 Wie als een dubbeltje wordt geboren, heeft weinig kans om een kwartje te worden in Bergen op Zoom Beste voorzitter, toeschouwers op de publieke tribune en luisteraars thuis. Allereerst willen

Nadere informatie

Het kan ook anders: een alternatieve begroting voor een sociaal en groen Naarden

Het kan ook anders: een alternatieve begroting voor een sociaal en groen Naarden Het kan ook anders: een alternatieve begroting voor een sociaal en groen Naarden (uit te spreken op 5 november 2014 door Dries Bartelink, fractievoorzitter GroenLinks) GESPROKEN WOORD TELT Voorzitter,

Nadere informatie

Gemeenteraadsverkiezingen 2018

Gemeenteraadsverkiezingen 2018 Gemeenteraadsverkiezingen 2018 We willen zo vroeg mogelijk beginnen met de voorbereidingen op de gemeenteraadsverkiezingen. Tijdens de ALV willen we als bestuur met de leden van gedachte willen wisselen

Nadere informatie

STEM LOKAAL. Redactioneel door Marco van t Land. Dualisme, een probleem in Heemskerk! door Luuth van der Scheer. 3 e kwartaal 2012

STEM LOKAAL. Redactioneel door Marco van t Land. Dualisme, een probleem in Heemskerk! door Luuth van der Scheer. 3 e kwartaal 2012 STEM LOKAAL 3 e kwartaal 2012 Nieuwsbrief van Liberaal Heemskerk www.liberaalheemskerk.nl Redactioneel Het is veel te lang geleden (ruim een jaar) dat u de laatste nieuwsbrief heeft ontvangen en daarvoor

Nadere informatie

D66 in Leudal: een nieuwe partij aan de slag

D66 in Leudal: een nieuwe partij aan de slag D66 Leudal Huis aan huis blad, speciale editie Najaar 2015 D66 in Leudal: een nieuwe partij aan de slag Dit is een speciale D66-uitgave voor de inwoners van Leudal. Sinds maart 2014 is D66 met twee zetels

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Onderwerp: Registratienummer: 349007 zienswijze concept begroting 203 Atlant Groep Op voorstel van B&W d.d.: dinsdag 4 september 202 Datum vergadering: dinsdag 6 november 202

Nadere informatie

22 december 2015 Jaargang 12 Nummer 3

22 december 2015 Jaargang 12 Nummer 3 Fractiebulletin 22 december 2015 Jaargang 12 Nummer 3 INHOUD Kerstgroet 1. Oostvaardersplassen 2. Algemene Beschouwingen 2015: Lang zullen we leren! 3. Nieuw watersportstrand Lelystad 4. Werkbezoek Luttelgeest

Nadere informatie

BESCHOUWING. Gemeente LINGEWAARD

BESCHOUWING. Gemeente LINGEWAARD CDA LINGEWAARD BESCHOUWING PROGRAMMA BEGROTING 2014 14 november 2013 Gemeente LINGEWAARD FRACTIE: Jacqueline Leenders van Heck Henk Gertsen Harrie Arends Theo Peren (fractievoorzitter) Programmabegroting

Nadere informatie

DE VERKIEZINGEN STAAN

DE VERKIEZINGEN STAAN DE VERKIEZINGEN STAAN VOOR DE DEUR In contact komen en blijven om mee te praten over beleid Op 19 maart 2014 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Elke stap die de partijen nemen, biedt mogelijkheden om te

Nadere informatie

B&W Vergadering. 1. kennisgenomen van de (geannoteerde) agenda voor de Algemene Ledenvergadering van de VNG op 14 juni 2017;

B&W Vergadering. 1. kennisgenomen van de (geannoteerde) agenda voor de Algemene Ledenvergadering van de VNG op 14 juni 2017; 2.1.3 Algemene Ledenvergadering VNG 2017 1 Dossier 1812 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 1812 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 6 juni 2017 Agendapunt 2.1.3 Omschrijving Algemene Ledenvergadering

Nadere informatie

HOE WERKT DE GEMEENTE? Het beïnvloeden van beleid en besluitvorming

HOE WERKT DE GEMEENTE? Het beïnvloeden van beleid en besluitvorming HOE WERKT DE GEMEENTE? Het beïnvloeden van beleid en besluitvorming Beleidsvorming in de gemeente volgt redelijk vaste stappen. In dit document leest u welke stappen dat zijn. Daardoor kunt u op tijd bij

Nadere informatie

> KEN JE GEMEENTE EN GA ERMEE AAN DE SLAG!

> KEN JE GEMEENTE EN GA ERMEE AAN DE SLAG! > KEN JE GEMEENTE EN GA ERMEE AAN DE SLAG! > > DE GEMEENTE: WAT, WAAR, HOE EN WAAROM? Simpel gezegd is een gemeente een stuk grondgebied met een eigen bestuur, dat verkozen is door en verantwoording aflegt

Nadere informatie

RAPPORT. Bestuursorgaan : het College van burgemeester en wethouders Onderdeel : OCSW Dossiernummer :

RAPPORT. Bestuursorgaan : het College van burgemeester en wethouders Onderdeel : OCSW Dossiernummer : RAPPORT Bestuursorgaan : het College van burgemeester en wethouders Onderdeel : OCSW Dossiernummer : 14.1.001 Klacht Verzoekers stellen dat zij als direct-belanghebbenden door de gemeente niet zijn betrokken

Nadere informatie

Dodelijke schietpartijen oa in Noorwegen en niet te vergeten in ons veilige Nederland. Denk hierbij aan Alphen aan den Rijn.

Dodelijke schietpartijen oa in Noorwegen en niet te vergeten in ons veilige Nederland. Denk hierbij aan Alphen aan den Rijn. Wat leven we toch in een hectische wereld. Een mogelijke, economische crisis is aanstaande. Banken hebben het moeilijk, de Euro staat onder druk. De Eurolanden hebben het moeilijk. Griekenland bijna failliet.

Nadere informatie

Pers. Betreft: Woordmelding VVD fractie bij de Programmabegroting 2016

Pers. Betreft: Woordmelding VVD fractie bij de Programmabegroting 2016 Afschrift aan: VVD-leden Pers Brunssum, 10 november 15 Betreft: Woordmelding VVD fractie bij de Programmabegroting 2016 Geachte burgers van Brunssum, geachte collega - raadsleden, geacht college van B

Nadere informatie

31 maart 2015. Onderzoek: Drugsbeleid

31 maart 2015. Onderzoek: Drugsbeleid 31 maart 2015 Onderzoek: Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag van de peilingen

Nadere informatie

Voorzitter, Er is al heel veel gezegd. Dat gaat de VVD niet doen.

Voorzitter, Er is al heel veel gezegd. Dat gaat de VVD niet doen. Er is al heel veel gezegd. Dat gaat de VVD niet doen. Toen wij over het coalitieakkoord spraken, telde de VVD Den Haag haar zegeningen. Er werd ruimte geboden voor een aantal van onze ideeën. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

Handreiking voor meedenken bij coalitievorming na gemeenteraadsverkiezingen

Handreiking voor meedenken bij coalitievorming na gemeenteraadsverkiezingen COALITIEVORMING Handreiking voor meedenken bij coalitievorming na gemeenteraadsverkiezingen Na de gemeenteraadsverkiezingen bespreken de politieke fracties in de raad wie wethouder wordt en welke beleids-

Nadere informatie

Namens de CDA fractie wil ik u graag het herziene initiatiefvoorstel Jeugdlintjes aanbieden.

Namens de CDA fractie wil ik u graag het herziene initiatiefvoorstel Jeugdlintjes aanbieden. s-hertogenbosch, 20 december 2013 Aan de voorzitter van de gemeenteraad, Namens de CDA fractie wil ik u graag het herziene initiatiefvoorstel Jeugdlintjes aanbieden. Marianne van der Sloot 1 Jeugdlintjes

Nadere informatie

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid BESLUITENLIJST Voorronde Open Huis Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid Aanwezig: Voorzitter: dhr. J. Buzepol Locogriffier: mw. A. van Wees (locogriffier) Leden:

Nadere informatie

Nieuwsbrief Sociaal Domein Kop van Noord-Holland

Nieuwsbrief Sociaal Domein Kop van Noord-Holland Nieuwsbrief Sociaal Domein Kop van Noord-Holland Maandag 28 juli 2014 Nieuwsbrief nummer 3 Colleges Den Helder, Schagen en Hollands Kroon wijzigen samenwerking Sociaal Domein De colleges van Den Helder,

Nadere informatie

Meerjaren tegenbegroting SP- Venlo met alternatieven voor op de Programmabegroting Raadsvoorstel Een beter Venlo voor hetzelfde geld

Meerjaren tegenbegroting SP- Venlo met alternatieven voor op de Programmabegroting Raadsvoorstel Een beter Venlo voor hetzelfde geld Meerjaren tegenbegroting SP- Venlo met alternatieven voor 2015-2018 op de Programmabegroting Raadsvoorstel 2014-63 Een beter Venlo voor hetzelfde geld Voor u ligt de tegenbegroting van de SP- Venlo voor

Nadere informatie

Want doen we nu echt zoveel samen?

Want doen we nu echt zoveel samen? Dames en heren, Welkom in het DOEK en welkom in 2014. Dit welkom spreek ik uit namens de organisatoren van deze Ommer Nieuwjaarsreceptie; de Ondernemersvereniging Ommen, de Handelsvereniging Ommen, Koninklijke

Nadere informatie

Met gegrauw en gesnauw bereik je niks

Met gegrauw en gesnauw bereik je niks 81 Weike Medendorp, PvdA Met gegrauw en gesnauw bereik je niks Ik denk dat we een aantal resultaten hebben bereikt waar we trots op mogen zijn. Neem bijvoorbeeld het plan van transformatie voor de Enci,

Nadere informatie

maatschappijwetenschappen pilot vwo 2015-II

maatschappijwetenschappen pilot vwo 2015-II Aanwijzing voor de kandidaat Als in een vraag staat dat je een hoofd- of kernconcept moet gebruiken, dan gebruik je in het antwoord die elementen uit de omschrijving van het hoofd- of kernconcept die nodig

Nadere informatie

Beschouwingen SP Voorjaarsnota 2012

Beschouwingen SP Voorjaarsnota 2012 Beschouwingen SP Voorjaarsnota 2012 Voorjaarsnota VZ, de voorjaarsnota is een belangrijk moment om richting te geven. Dit is het moment om onze wensen te uiten zodat deze in de begroting kunnen worden

Nadere informatie

Profiel gemeenteraadslid

Profiel gemeenteraadslid 1 1 Profiel gemeenteraadslid 2NB: Overal waar zij of ze staat kan ook hij gelezen worden. 3ALGEMEEN 4Een D66 gemeenteraadslid is gekozen door de inwoners van Utrecht en vertegenwoordigt hen op een 5integere

Nadere informatie

Handboek Politiek. Derde Kamer der Staten-Generaal

Handboek Politiek. Derde Kamer der Staten-Generaal Handboek Politiek Derde Kamer der Staten-Generaal Hallo Kamerlid van de Derde Kamer der Staten-Generaal, Gefeliciteerd! Deze week ben jij een politicus. Je gaat samen met je klasgenoten discussiëren over

Nadere informatie

Begroting 2017, 10 november 2016

Begroting 2017, 10 november 2016 VVD Roermond Bart Lickfeld Begroting 2017, 10 november 2016 Dank Wij zijn Roermond! Voor de VVD niet zo maar een loze kreet of slogan maar voor ons het gedachtengoed waarmee wij de wereld in kijken. Want

Nadere informatie

Het jaar 2018. Niet alleen an-

Het jaar 2018. Niet alleen an- MECC meer Met rug tegen het MECC Maastricht wordt, als de raad akkoord gaat, weer volledig eigenaar van het MECC. De tijd met de RAI aan het roer werd eigenlijk nooit wat er vooraf van werd verwacht. Het

Nadere informatie

WAAROM 50PLUS IN ALLE PROVINCIALE STATEN.

WAAROM 50PLUS IN ALLE PROVINCIALE STATEN. WAAROM 50PLUS IN ALLE PROVINCIALE STATEN. De 50PLUS-partij doet voor de tweede keer in haar bestaan mee aan de verkiezingen voor Provinciale Staten. Daarbij wil de partij in alle provincies haar aanwezigheid

Nadere informatie

Tussenbalans en richten van het vervolgproces

Tussenbalans en richten van het vervolgproces Raadsnotitie Samen bouwen aan het huis van de democratie in Bloemendaal: Tussenbalans en richten van het vervolgproces Aan De gemeenteraad van Bloemendaal Van Waarnemend burgemeester van gemeente Bloemendaal

Nadere informatie

Ambtenaren. Analyse. Wat wil de P.V.E.? Hoe gaan we dat doen

Ambtenaren. Analyse. Wat wil de P.V.E.? Hoe gaan we dat doen Ambtenaren Utrecht heeft relatief gezien vier keer zoveel ambtenaren als Amersfoort. Er zijn inmiddels bijna 5000 ambtenaren (vier jaar geleden 2800) en 700 fulltime interimmers, waaronder dure. Veel partijen

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders 9 maart Steller Documentnummer Afdeling. R. van Wijk 15I Samenleving

Burgemeester en Wethouders 9 maart Steller Documentnummer Afdeling. R. van Wijk 15I Samenleving Burgemeester en Wethouders Steller Documentnummer Afdeling R. van Wijk 15I0002878 Samenleving Doorkiesnummer Communicatie Portefeuillehouder 036 5229564 Nee G.M. Dijksterhuis Kabinet Memo bijgevoegd Te

Nadere informatie

Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB

Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB Raadsvoorstel Agendapunt: 04 Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 23 september 2014 28 oktober 2014 Nota 'Triple

Nadere informatie

Inbreng CDA debat Sociaal Akkoord

Inbreng CDA debat Sociaal Akkoord Inbreng CDA debat Sociaal Akkoord Het is goed dat werkgevers en werknemers een sociaal akkoord hebben gesloten. In deze tijd van crisis is het belangrijk dat zij elkaar gevonden hebben. Nederland kenmerkt

Nadere informatie

Wie bestuurt de gemeente? Wie bestuurt de gemeente?

Wie bestuurt de gemeente? Wie bestuurt de gemeente? Wie bestuurt de gemeente? 1 Wie bestuurt de gemeente? 2 De gemeente iedereen heeft er op een of andere manier mee te maken. Zo zorgt de gemeente ervoor dat uw huishoudelijk afval wordt opgehaald en dat

Nadere informatie

Raadsvergadering van 21 januari 2010. Onderwerp: Uitvoeringsnota Millenniumgemeente. Verantwoordelijke portefeuillehouder: W.J.M. Vissers SAMENVATTING

Raadsvergadering van 21 januari 2010. Onderwerp: Uitvoeringsnota Millenniumgemeente. Verantwoordelijke portefeuillehouder: W.J.M. Vissers SAMENVATTING RAADSVOORSTEL Agendanummer Raadsvergadering van 21 januari 2010 Onderwerp: Uitvoeringsnota Millenniumgemeente Verantwoordelijke portefeuillehouder: W.J.M. Vissers SAMENVATTING Naar aanleiding van een motie

Nadere informatie

Geachte heer/mevrouw,

Geachte heer/mevrouw, Nanuru, MH (Anna) Van: Verzonden: Aan: Onderwerp: Bijlagen: Hans Ganzeboom [hejganzeboom@gmail.com] vrijdag 29 januari 2016 10:00 Statengriffie commissie verkeer en vervoer op 3 februari 2016 MKBA-briefPS290116.docx;

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen

Hoofdstuk 2. Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen Hoofdstuk 2 Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen 48 Gangbare uitdrukkingen bij contact maken en onderhandelen De meeste zinnen die in dit overzicht staan, zijn formeel. U kunt deze

Nadere informatie

Riedsútstel (initiatiefvoorstel)

Riedsútstel (initiatiefvoorstel) Riedsútstel (initiatiefvoorstel) Ynformaasjekarrûsel : 5 februari 2015 Agindapunt : 1 Status : Informerend/Vergaderstuk Ferfolch : Opiniërend/Besluitvormend d.d. 12 februari 2015 (agendapunt 8) Portefúljehâlder

Nadere informatie

Omdat Alblasserdam ons aan het hart gaat Algemene Beschouwingen van het CDA 25 & 26 juni 2013

Omdat Alblasserdam ons aan het hart gaat Algemene Beschouwingen van het CDA 25 & 26 juni 2013 Omdat Alblasserdam ons aan het hart gaat Algemene Beschouwingen van het CDA 25 & 26 juni 2013 Hoe zien wij de stand van zaken in Alblasserdam in het jaar 2013? Het gaat goed. Het beleid wordt uitgevoerd:

Nadere informatie

b Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college Financiën helder en op orde

b Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college Financiën helder en op orde gemeente Eindhoven Inboeknummer 12bst01585 Dossiernummer 12.38.651 18 september 2012 Commissienotitie Betreft startnotitie over Sturen met normen: domein 'flexibiliteit'. Inleiding Op 28 augustus is in

Nadere informatie

Ons motto van dit jaar is Gelukkig komen er weer verkiezingen.

Ons motto van dit jaar is Gelukkig komen er weer verkiezingen. Mijnheer de voorzitter, Ons motto van dit jaar is Gelukkig komen er weer verkiezingen. Het is herfst en de winter komt er snel weer aan. Zo ook de verkiezingen in maart volgend jaar. En dat is al merkbaar.

Nadere informatie

Parkeren spreekt tot de verbeelding. Elke bestuurder moet wel eens parkeren en heeft daar dan ook een uitgesproken mening over.

Parkeren spreekt tot de verbeelding. Elke bestuurder moet wel eens parkeren en heeft daar dan ook een uitgesproken mening over. 05-11-2015 woordvoering Willem begroting 2016 Versie 03-11-2015 Punt 4: onderzoek parkeren Parkeren spreekt tot de verbeelding. Elke bestuurder moet wel eens parkeren en heeft daar dan ook een uitgesproken

Nadere informatie

Beleidskader 2013 Beleidsverslag 2011 1 ste concernbericht 2012. Menselijk zijn vanuit lokaal perspectief, bewust zuinig zijn met geld!

Beleidskader 2013 Beleidsverslag 2011 1 ste concernbericht 2012. Menselijk zijn vanuit lokaal perspectief, bewust zuinig zijn met geld! Beleidskader 2013 Beleidsverslag 2011 1 ste concernbericht 2012. Menselijk zijn vanuit lokaal perspectief, bewust zuinig zijn met geld! Wat is het beeld op dit moment? HARDE REALITEIT Economisch gaat het

Nadere informatie

Goeiemiddag in Gent, stad in volle groene verandering!

Goeiemiddag in Gent, stad in volle groene verandering! Beste vrienden, Goeiemiddag in Gent, stad in volle groene verandering! Vooreerst, en vanuit de grond van mijn hart: Bedankt! Bedankt om al weken keihard campagne te voeren. Bedankt voor jullie tijd, energie,

Nadere informatie

Raadsvoorstel Programma Inwoners - en Overheidsparticipatie

Raadsvoorstel Programma Inwoners - en Overheidsparticipatie BLANCO gemeente Eindhoven Raadsnummer 15R6463 Inboeknummer 15bst01200 Beslisdatum B&W 8 september 2015 Dossiernummer 15.37.551 Raadsvoorstel Programma Inwoners - en Overheidsparticipatie 2015-2018 Inleiding

Nadere informatie

VOORSTELLING DE KINDER- & JEUGDBURGEMEESTER DEN HAAG

VOORSTELLING DE KINDER- & JEUGDBURGEMEESTER DEN HAAG VOORSTELLING DE KINDER- & JEUGDBURGEMEESTER DEN HAAG Kom op bezoek bij Kinder- & Jeugdburgemeester YoZyAsz en zijn gevolg en word even raadslid van Den Haag. Maak, met jouw partij, jullie eigen plan voor

Nadere informatie

Presidium en in het verlengde daarvan Papendrechtse Raad functioneren anno 2015 ondemocratisch.

Presidium en in het verlengde daarvan Papendrechtse Raad functioneren anno 2015 ondemocratisch. Aan de voorzitter van de commisse ABZ T.a.v. de heer A. Vogel p/a gemeentehuis Papendrecht per e-mail via de griffier, de heer Bergmans. Papendrecht, maandag 9 februari 2015 Onderwerp: agendapunt 8 verzoek

Nadere informatie

GLA/170110/4 10 januari 2017

GLA/170110/4 10 januari 2017 GLA/170110/4 10 januari 2017 KANDIDATENCOMMISSIE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2018 Inleiding Om deel te kunnen nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 is een kandidatenlijst nodig. Kandidaatstelling

Nadere informatie

Handleiding gemeenteraadsverkiezingen voor sportclubs

Handleiding gemeenteraadsverkiezingen voor sportclubs Handleiding gemeenteraadsverkiezingen voor sportclubs Zo zet je sport op de lokale agenda. Gemeenteraadsverkiezingen - 21 maart 2018 Zet sport op de lokale agenda! ZOMER 2017 Politieke partijen schrijven

Nadere informatie