Wat is goed ouderschap? Wat is jouw stijl?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wat is goed ouderschap? Wat is jouw stijl?"

Transcriptie

1 Wat is goed ouderschap? Wat is jouw stijl? Doe de ouderschapstest, herken je opvoedingsstijl! Er is geen algemene regel voor. Wat wij zien is dat ouders die bij hun opvoeding van kun kind(eren) heel uiteenlopende keuzes maken, zowel kinderen met als zonder problemen kunnen grootbrengen. Er zijn verschillende stijlen, die tot uiting komen in de (non)verbale communicatie en het bijbehorende gedrag, waarbij sensitiviteit en responsiviteit nodig is. Belangrijk is dat kinderen zich veilig voelen. Ze willen zich gehoord en gezien voelen en ze hebben baat bij duidelijkheid. Dit geldt voor alle kinderen. Er zijn verschillende ouderschapsstijlen: Bent u iemand die goed kan luisteren, waardoor uw kind u snel zal vertellen wat hem/haar dwars zit? Bent u doortastend en energiek en laat u door uw tips en adviezen zien dat u begrepen hebt welke behoefte het kind heeft? Of bent u meer iemand die met troosten en knuffelen probeert het kind op zijn/haar gemak te stellen? Wilt u weten wat uw stijl is? Doe dan mee aan de ouderschapstest. Denk niet te lang na over de antwoorden. Hebt u meerdere kinderen, die iedereen een ander aanpak nodig hebben, houdt dan het kind in gedachten, waarmee u in uw opvoeding het meest zoekende bent. Veel plezier: (Even een tip voor u begint, het is handig om de antwoordletters meteen op papier bij te houden) Vraag 1: Het grootste compliment dat mijn kinderen mij kunnen geven is dat ik als ouder: a. objectief en rechtvaardig ben b. lief en aardig ben c. duidelijk en consequent ben Vraag 2: Uw dochter van twaalf komt vrolijk thuis. Ze gooit haar tas in de gang en begint, terwijl u met een buurvrouw in gesprek bent, meteen te vertellen wat haar bezig houdt. Ze is enthousiast en lijkt opgewonden. Wat doet u? a. U roept dat ze eerst haar jas moet ophangen en drinken pakken en dat u dan gaat luisteren. b. U begroet haar enthousiast en luistert meteen naar haar verhaal en wijst daarna op de tas die op de grond ligt, zonder iets te zeggen. c. U zegt dat u eerst het gesprek met de buurvrouw wilt afmaken en ruimt intussen de tas op. Vraag 1:

2 Vraag 3: U dochter van zestien durft niet een vriendin af te bellen om te vertellen dat ze zich ziek voelt en niet met haar kan gaan shoppen. Wat doet u? c. U biedt aan om het even voor haar op te lossen, ze is immers ziek. a. U probeert erachter te komen of ze echt ziek is en stimuleert haar om toch zelf te bellen b. U troost haar, pakt een deken en laat haar lekker met een kopje thee op de bank naar de TV kijken. Vraag 4: Soms doen kinderen of jongeren iets, waar u niet blij van wordt. Als ouder moet u in zo n geval op de eerste plaats: b. bereid zijn om aan te passen. c. het probleem uit de wereld helpen. a. proberen te achterhalen wat ze denken. Vraag 5: Tijdens het opruimen vind u in de kamer van uw dochter van vijftien de anticonceptiepil. Wat doet u? b. Niets, u laat het gewoon liggen en vertrouwt erop dat ze verstandig genoeg is om te weten wat ze doet. a. U brengt het ter sprake en luistert naar haar reactie. U probeer erachter te komen of ze eraan toe is om een seksuele relatie te hebben. c. U geeft haar tijdens een rustig moment voorlichting over seks en daarmee de gelegenheid om vragen te stellen. Vraag 6: U zoon wil voor de derde keer binnen twee jaar van sport veranderen. Hij wil ook zijn viool inruilen voor een gitaar, terwijl hij al goed speelt. Wat is dan uw eerste reactie? a. Naar hem luisteren waarom hij dit wil en met hem mee gaan in zijn keuze. b. Met allerlei argumenten komen waarom dit wel of niet handig is. c. Zeggen dat u hem begrijpt, maar dat er aan afgesproken regels moet worden vastgehouden.

3 Vraag 7: U zoon van negen zit al een tijdje niet goed in zijn vel. Hij is stil en teruggetrokken. Wat doet u? c. U probeert hem op te vrolijken door samen iets te doen. b. U gaat naast hem zitten, troost hem en aait over zijn bol, zodat hij voelt dat u met hem meeleeft. a. U vertelt hem als niemand anders in de buurt is dat u ziet dat hij ergens mee zit en vraagt hem wat hem bezighoudt. U geeft aan dat u het aan hem zelf overlaat of hij erover wil praten of niet. Vraag 8: Soms botst het tussen U en uw puberdochter. Bij een ruzie met haar doet u het volgende: a. U stelt telkens weer vragen om duidelijk te krijgen waarom u niet bij haar aansluit. c. U vertelt haar dat het nu afgelopen moet zijn en dat er beter oplossingen kunnen worden bedacht. b. U reageert emotioneel en denkt dat u het allemaal niet meer aankunt. Vraag 9: Uw dochter van 4 jaar heeft last driftbuien. Telkens als iets niet goed lukt, smijt ze met iets of duwt ze haar broertje omver. Hoe reageert u? c. U leidt haar af door iets aan te wijzen wat ze leuk vindt of gaat samen met haar dat doen wat zij moeilijk vindt. a. U vertelt haar nog een keer wat u van haar verwacht, namelijk gewoon vragen als iets niet lukt en zegt tegen haar dat als ze nog een keer haar broertje duwt dan op de nadenkstoel moet zitten. b. U troost haar door over haar hoofd te aaien en zegt dat het allemaal makkelijker wordt als ze ouder wordt.

4 Vraag 10: Uw zoon van veertien heeft geld uit je portemonnee gestolen. Hij geeft dit uiteindelijk toe. Wat doet u vervolgens? b. U slaat een arm om zijn schouder en zegt dat je er verdriet van hebt dat hij zoiets doet en dat u hoopt dat het niet meer gebeurt. c. U bedenkt een klus, waarmee hij het geld terug kan betalen. a. U vraagt aan hem waarom hij het geld nodig heeft en probeert hem te stimuleren om andere oplossingen te bedenken. Vraag 11: Voor mij is het belangrijk dat ik als ouder: c. Doelbewust en planmatig handel a. Naar ieders mening luister en probeer op een positieve manier ermee om te gaan. b. Een goede sfeer en een harmonisch thuis creëer. Vraag 12: Uw zoon van vijftien gedraagt zich al een tijdje anders. U vermoedt dat hij wiet gebruikt en gaat in zijn kamer op zoek. U vindt een leeg zakje dat naar wiet ruikt. Hoe reageert u? a. U vraagt hem hoe het zo gekomen is dat hij wiet rookt en overlegt met hem wat er moet gebeuren zodat hij het de volgende niet meer gebruikt. U noemt ook de consequenties hiervan. b. U laat hem merken dat u erg bezorgd bent en gaat na of hij zich bewust is van de consequenties die wietgebruik op mensen heeft. c. U geeft hem straf en maakt hem duidelijk dat hij de grenzen overschreden heeft. Vraag 13 Deze uitdrukking omschrijft precies wat ik mijn kinderen probeer bij te brengen: c. Het leven is maar kort a. Bezint eer je begint b. Leer op je gevoel af te gaan.

5 Scores: Tel van alle drie letter hoeveel u er hebt en kijk welke ouderschapsstijl(en) het beste bij u passen. Het een is niet beter dan het ander, maar het zegt wel iets over de manier waarop u met dingen omgaat. En het zegt iets over je kwaliteiten als ouder. Als u zich daarvan bewust bent, kun u deze vaker benutten. Misschien stimuleert het ook om u andere kwaliteiten meer te ontwikkelen. a = Luisteren Als voor u het merendeel a-antwoorden van toepassing zijn, dan bent u waarschijnlijk een verbaal ingestelde persoon, die graag met anderen communiceert. U bent geduldig en luistert aandachtig naar wat anderen te vertellen hebben. Uw kind zal zich bij u gezien en gehoord voelen. Uw kinderen krijgen de ruimte om van hun fouten te leren. Er is overleg mogelijk en kinderen voelen zich bij u veilig. Naast een luisterende ouder bent u waarschijnlijk ook een helpende ouder. U hebt vertrouwen in de goede bedoelingen van uw kinderen en u zorgt ervoor dat ze bij het zoeken van hun weg altijd bij u terecht kunnen voor een luisterend oor. U raakt van streek als uw kinderen te sterk hun eigen gang gaan en zich daarbij aan u onttrekken. Als er problemen in de opvoeding ontstaan zou u de oplossingsgerichte manier van werken prettig vinden. Bij deze manier stimuleert u anderen om zelf oplossingen te bedenken. U zou de kinderen al bevragend tot hun doel kunnen leiden, omdat u in staat bent om niet uitgesproken mogelijkheden tussen de regels door te horen. Ook zou u dan luisteren naar bruikbare uitzonderingen, die in moeilijke situaties kunnen worden ingezet. U zou met schaalvragen (van 1 tot 10) de sfeer in huis kunnen verbeteren en met uw kinderen over kleine wonderen filosoferen. Mocht u hier meer over willen weten, mail of bel dan voor een kort gesprek. b = Voelen Als u vooral de b-antwoorden hebt gekozen, dan bent u zeker een sensitieve ouder die gevoelens van uw kinderen serieus neemt. U geeft uw kinderen een warm en geborgen gevoel en maakt vaak ook lichamelijk contact, waardoor de kinderen zich niet alleen beschermd voelen, maar ook gewaardeerd. U bent de steunpilar van het gezin. U straalt uit dat iedereen zich zelf kan zijn en dat gevoelens vrij mogen worden geuit. Ook probeert u, al vindt u dat vaak moeilijk, niet allemaal kant-en-klare oplossingen aan te dragen, maar wilt u dat uw kinderen zelf ervaringen opdoen en daarvan leren. Hierdoor kunnen zij zelfstandig worden en ontdekken dat ze zelf tot handelen in staat zijn. Daarnaast bent u mogelijk een zorgende ouder. U doet waarschijnlijk uw best om het iedereen naar de zin te maken en een gezellige en harmonieuze sfeer te creëren. U voelt vaak meteen hoe de kinderen in hun vel zitten en reageert daarop., U vindt dat ook dat belangrijk is voor de ontwikkeling van uw

6 kinderen. Uw eigen wensen blijven daarbij soms achter. Het is voor u belangrijk dat binnen het gezin iedereen rekening met elkaar houdt. Reacties zoals onverschilligheid en egocentrisch gedrag maken u onrustig. Mogelijk bent u zelf meer introvert dan extrovert en werkt u veel met non-verbale communicatie. U weet dat een hand op de schouder als compliment sterker werkt dan alleen het noemen ervan. Voor u zouden, indien zich problemen voordoen, elementen vanuit het NLP (Neurolinguïstisch programmeren) goed van toepassing zijn. Denk hierbij aan het omzetten van negatieve gevoelens in positieve gevoelens, aan het werken met het sociale panorama (een soort individuele familieopstelling) of aan veranderingsmethoden. Mocht u hier meer over willen weten, mail of bel dan voor een kort gesprek. c = Doen Als voor u merendeels c-antwoorden van toepassing zijn, dan bent u een ouder die niet ellenlange gesprekken voert of preken houdt, maar die praktische oplossingen aanbiedt en vertelt hoe zaken in elkaar zitten. Als kinderen niet lekker in hun vel zitten, bent u gewend om ze af te leiden. U bent creatief en hebt genoeg ideeën, die u hen aanbiedt. U doet vaak niet moeilijk over kleine dingen en ziet niet veel beren op de weg. Zaken moeten worden aangepakt en opgelost, dat is uw drijfveer. U zorgt ervoor dat alles goed geregeld is, u bent duidelijk over wat er moet gebeuren en maakt heldere afspraken. U houdt zich daar dan goed aan en verwacht dit ook van uw kinderen. Kinderen zullen zich bij u altijd welkom voelen en zich niet gauw vervelen. Met u in huis zal het niet gauw saai zijn, er valt altijd iets te beleven of te lachen. Om problemen uit de wereld te helpen, zou bij u het beste de cognitieve gedragsmethode passen. U geeft dan meteen aan wat het kind beter kan doen, in plaats van te mopperen wat het allemaal niet goed doet. U zou daarbij ook aan de slag kunnen gaan met de vier G s, waarbij u het kind duidelijk maakt dat gedachten het gedrag beïnvloeden. Een gebeurtenis wordt immers opgevolgd door gedachten, met als gevolg een gevoel, wat leidt tot een bepaald gedrag. Mocht u hier meer over willen weten, mail of bel dan voor een kort gesprek. Nawoord Een kind kan niet veranderen als de omgeving niet mee verandert. Daarom is het belangrijk om meer inzicht te krijgen in de manier van opvoeden en welke probleemoplossende methoden bij u passen. Soms kunnen één of twee gesprekken een wereld van verschil maken. Meestal worden deze gesprekken vergoed door de zorgverzekeraar. Voor meer informatie kunt u altijd mailen of bellen.

Voorbeeldvragen en antwoorden helpdesk

Voorbeeldvragen en antwoorden helpdesk Voorbeeldvragen en antwoorden helpdesk Expertsysteem ZIEN! voor het primair onderwijs 1.0 16 augustus 2010 ZIEN! is een product van, in samenwerking met ParnasSys Inleiding 3 1. Geen indicatie-uitspraken.

Nadere informatie

WERKBOEK Loopbaanbegeleiding

WERKBOEK Loopbaanbegeleiding WERKBOEK Loopbaanbegeleiding DOELEN STRATEGIEËN JE CV STERKTES EN ZWAKTES VAARDIGHEDEN SOLLICITATIE BRIEF SOLLICITATIE GESPREK LEREN OMGAAN MET STRESS KOM OP VOOR JEZELF LEREN OMGAAN MET CONFLICTEN 1 Inleiding

Nadere informatie

Interactievaardigheden. Hoofdstuk 11

Interactievaardigheden. Hoofdstuk 11 134 Hoi Melvin, ga je je jas even ophangen? Niet op de grond gooien hoor! Hai Mandy, wat fijn dat je er weer bent. Ik zag je gisteren niet op de buitenschoolse opvang. Was je ziek? Nee, mijn opa is dood

Nadere informatie

Oncologie Hoe vertel ik het mijn kinderen? Als een vader of moeder kanker heeft

Oncologie Hoe vertel ik het mijn kinderen? Als een vader of moeder kanker heeft Oncologie Hoe vertel ik het mijn kinderen? Als een vader of moeder kanker heeft Inleiding Als een ouder, met kinderen onder achttien jaar, de diagnose kanker krijgt, heeft dit invloed op het hele gezin.

Nadere informatie

MEE Nederland. Raad en daad voor iedereen met een beperking. Moeilijk lerend. Uitleg over het leven van een moeilijk lerend kind

MEE Nederland. Raad en daad voor iedereen met een beperking. Moeilijk lerend. Uitleg over het leven van een moeilijk lerend kind MEE Nederland Raad en daad voor iedereen met een beperking Moeilijk lerend Uitleg over het leven van een moeilijk lerend kind Moeilijk lerend Uitleg over het leven van een moeilijk lerend kind Inhoudsopgave

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Volmaakte ouders bestaan niet 4 Vertellen of niet? 6 Reacties van kinderen 11 Helpen verwerken 17 Thuis en in het ziekenhuis

Nadere informatie

colofon Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 CPS onderwijsontwikkeling en advies, januari 2007

colofon Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 CPS onderwijsontwikkeling en advies, januari 2007 Ken je kwaliteiten! colofon Inhoudsopgave CPS onderwijsontwikkeling en advies, januari 2007 Auteurs: Mandy Evers, Els Loman, Willi Soepboer - CPS, Amersfoort Illustraties: Digitale Klerken, Utrecht Vormgeving:

Nadere informatie

Tips. Kinderen en ouderschap bij echtscheiding

Tips. Kinderen en ouderschap bij echtscheiding Tips Kinderen en ouderschap bij echtscheiding Wat betekent een scheiding voor jezelf? Het was je bedoeling de kinderen samen op te voeden en te zien opgroeien. Als jullie scheiden, zal dat er voor iedereen

Nadere informatie

Scott de Jong http://www.positiefleren.nl 1

Scott de Jong http://www.positiefleren.nl 1 Scott de Jong http://www.positiefleren.nl 1 Je leest op dit moment versie 3.0 van het Gratis Ebook: Zelfvertrouwen Vergroten Bij Kinderen Geschreven door Scott de Jong. Download de allernieuwste versie

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1 Woord vooraf 3 Inhoud van de opleiding 4 Sessie 1: Wie ben ik? Wat wil ik? Wat zoek ik? Wat is mijn droom? 6

Inhoudsopgave 1 Woord vooraf 3 Inhoud van de opleiding 4 Sessie 1: Wie ben ik? Wat wil ik? Wat zoek ik? Wat is mijn droom? 6 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave 1 Woord vooraf 3 Inhoud van de opleiding 4 Sessie 1: Wie ben ik? Wat wil ik? Wat zoek ik? Wat is mijn droom? 6 Inleiding 6 Oefening 1: Kennismaking Wie ben ik? 6 Oefening 2:

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Volmaakte ouders bestaan niet 4 Vertellen of niet? 6 Reacties van kinderen 13 Helpen verwerken 20 Als de dood ter sprake

Nadere informatie

PRATEN MET KINDEREN OP SCHOOL EN IN DE KLAS

PRATEN MET KINDEREN OP SCHOOL EN IN DE KLAS PRATEN MET KINDEREN OP SCHOOL EN IN DE KLAS Nicole M.C. van As en Jan M.A.M. Janssens sectie Orthopedagogiek; gezin en gedrag KU NIJMEGEN 1. Inleiding In 1995 is door ons de cursus Praten met kinderen

Nadere informatie

Informatieboekje over de Kindertelefoon. Wat ik moet weten voor een spreekbeurt

Informatieboekje over de Kindertelefoon. Wat ik moet weten voor een spreekbeurt Informatieboekje over de Kindertelefoon Wat ik moet weten voor een spreekbeurt Landelijk Bureau Kindertelefoon Juli 2014 1 Inhoud 1 Wat is de Kindertelefoon?... 3 2 Wat doet de Kindertelefoon voor je?...

Nadere informatie

Cultuur opbouwen: open en veilig

Cultuur opbouwen: open en veilig Hoofdstuk 10 83 HOOFDSTUK 10 Cultuur opbouwen: open en veilig Het rommelt een beetje in de groep van Joel. De kinderen zijn vaak onrustig, luisteren matig en werken maar weinig mee. Joel vermoedt dat dit

Nadere informatie

Een Bijzondere Broer of Zus

Een Bijzondere Broer of Zus Een Bijzondere Broer of Zus Informatiemap voor jongeren met een broer of zus met een handicap, chronische ziekte of psychische stoornis Uitgave: GGNet, regio Apeldoorn Team Preventie Postbus 2003 7230

Nadere informatie

39 Communicatie. 1 Inleiding

39 Communicatie. 1 Inleiding DC 39 Communicatie 1 Inleiding Communiceren doen we allemaal. Een telefoontje met je vriendin over de laatste trends is communicatie, de sollicitatiebrief die je stuurt naar de instelling waar je wilt

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? KWF Kanker Infolijn 0800-022 66 22 (gratis) Informatie en advies voor kankerpatiënten en hun naasten www.kwfkankerbestrijding.nl Voor informatie over kanker

Nadere informatie

Krijg ik dat later ook? Praten met kinderen over ziekte en erfelijkheid

Krijg ik dat later ook? Praten met kinderen over ziekte en erfelijkheid Krijg ik dat later ook? Praten met kinderen over ziekte en erfelijkheid een handreiking voor risicodragers en hun partners Inhoudsopgave Voorwoord 3 Leeswijzer 4 Inleiding 5 1 Wat kan aanleiding zijn om

Nadere informatie

24Hanteren van het groepsproces

24Hanteren van het groepsproces DC 24Hanteren van het groepsproces 1 Inleiding Het leven en/of participeren in groepen is waardevol. Je leeft en deelt met elkaar, oefent sociale vaardigheden, hebt samen plezier, leert van elkaar en steunt

Nadere informatie

het blijft je vader of moeder opgroeien met een ouder getroffen door een beroerte

het blijft je vader of moeder opgroeien met een ouder getroffen door een beroerte het blijft je vader of moeder opgroeien met een ouder getroffen door een beroerte CVA Cerebro Vasculair Accident (CVA) is de medische term voor een ongeluk in de vaten van de hersenen. In het dagelijks

Nadere informatie

Hoe vertel ik het mijn (klein)kinderen als kanker is vastgesteld

Hoe vertel ik het mijn (klein)kinderen als kanker is vastgesteld Hoe vertel ik het mijn (klein)kinderen als kanker is vastgesteld Voor wie is deze folder Met deze folder willen we u op weg helpen bij de begeleiding van uw kinderen als u of uw partner kanker heeft. Niemand

Nadere informatie

DEEL 1. BOUWSTEEN 2 Theorie Je Gedachten. 2015 Monique van Dam DEEL 1: YOU

DEEL 1. BOUWSTEEN 2 Theorie Je Gedachten. 2015 Monique van Dam DEEL 1: YOU DEEL 1 1 BOUWSTEEN 2 Theorie Je Gedachten BOUWSTEEN 2 Je Gedachten Inhoud 2 Introductie bouwsteen 2: Gedachten 3 ANDERS denken 4 Wist je dat? 5 2 Ezelsbruggetjes 10 Nieuwe kansen 12 Van toen naar nu 14

Nadere informatie

De wereld heeft mensen nodig met lef en creativiteit, mensen die hun nek durven uitsteken.

De wereld heeft mensen nodig met lef en creativiteit, mensen die hun nek durven uitsteken. Wolf Peppmeier is hoofdredacteur van het kappersvakblad Top Hair Benelux en geeft workshops en lezingen op het gebied van zelfvertrouwen, uitstraling en balans. Sommige mensen hebben uitstraling. Maar

Nadere informatie

Veiligheid en welbevinden

Veiligheid en welbevinden HOOFDSTUK 2 Veiligheid en welbevinden Mirjam Gevers Deynoot-Schaub Hoofdstuk 2 35 Mees (2 jaar) wil Janneke (9 maanden) aaien en kusjes geven. Janneke vindt het leuk maar ook een beetje spannend en kijkt

Nadere informatie

Hoe een doener zich staande houdt in de wereld van denkers.

Hoe een doener zich staande houdt in de wereld van denkers. Hoe een doener zich staande houdt in de wereld van denkers. Ook dit boekje geeft je inzicht, ditmaal in de keuken van de realiteit. De hoe en waarom van het dagelijks leven. Natuurlijk kun je zelf de dingen

Nadere informatie

Draaiboek voor een ouderavond over pesten in het basisonderwijs

Draaiboek voor een ouderavond over pesten in het basisonderwijs Draaiboek voor een ouderavond over pesten in het basisonderwijs Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 Pesten in het basisonderwijs... 3 2. Organisatie van de ouderavond... 4 2.1 Wat is een goed moment?... 4

Nadere informatie

10 tips voor succesvol communiceren

10 tips voor succesvol communiceren 10 tips voor succesvol communiceren Deze brochure is een uitgave van Acteursdiensten Van Derden. Vanuit de samenwerking met Van Derden, de ouderraad en het Stellingwerf College is een interactief programma

Nadere informatie

Jij bent de createur van je eigen leven!

Jij bent de createur van je eigen leven! 1 Jij bent de createur van je eigen leven! Online cursus Communicatie en Persoonlijke Effectiviteit Les 1 Pagina 1 AWAKENER E-COURSE - LES 1 COMMUNICATIE & PERSOONLIJKE EFFECTIVITEIT Online cursus Communicatie

Nadere informatie

Sandra en Siona. gaan voor een goed gesprek. Communiceren in de zorg

Sandra en Siona. gaan voor een goed gesprek. Communiceren in de zorg Communiceren in de zorg Sandra en Siona gaan voor een goed gesprek Ruis en misverstanden Een compliment doet wonderen Ga in gesprek met familie Elkaar aanspreken: zo doe je dat! Gebruik jij ook LSD? Sandra

Nadere informatie

Kinderparticipatie. Hoofdstuk 14

Kinderparticipatie. Hoofdstuk 14 176 In samenwerking met Marja van Dijk, JSO expertisecentrum voor jeugd, samenleving en opvoeding. 177 Het is woensdagmiddag. Een aantal jongens en meisjes in de groep wil voetballen. Helaas is de bal

Nadere informatie