Monitor selectieve woningtoewijzing

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Monitor selectieve woningtoewijzing 2010-2012"

Transcriptie

1 Monitor selectieve woningtoewijzing O&S mei 2013

2

3 Samenvatting In 2 wijken van s-hertogenbosch wordt het instrument selectieve woningtoewijzing ingezet. In Barten- Zuid wordt het instrument sinds 2005 toegepast. In de Hambaken is het instrument onderdeel van het actieprogramma Hambaken. Dit programma is in 2009 van start gegaan. Selectieve woningtoewijzing is een zwaar instrument. Het beperkt de vrijheid van bewoners om zich vrij te vestigen. Daarom vinden de betrokken partijen (de gemeente s-hertogenbosch, Zayaz en BrabantWonen) het belangrijk om een goed beeld te hebben of selectieve woningtoewijzing ook echt bijdraagt aan een meer leefbare en veilige woonomgeving. De doelstelling van de monitor selectieve woningtoewijzing is dan ook: Inzicht krijgen in het effect van selectieve woningtoewijzing op de ontwikkeling van de leefbaarheid en veiligheid in de Hambaken en Barten-Zuid. In 2013 nemen de betrokken partijen opnieuw een besluit over het verlengen van het selectief toewijzingsbeleid in de Hambaken en Barten-Zuid. Wat zeggen de cijfers? 1. Hoe ontwikkelt de score op de veiligheidsindex zich in de Hambaken en Barten-Zuid? In Barten-Zuid verbetert de veiligheid. In 2011 ligt de veiligheidsindex bijna op het stedelijke gemiddelde. In de Hambaken is de ontwikkeling minder positief. Tussen 2006 en 2010 daalde de veiligheidsindex. Tussen 2010 en 2011 verbeterde de veiligheid wel. 2. Hoe ontwikkelt de leefbaarheid (score fysieke verloedering en sociale overlast) in de Hambaken en Barten-Zuid? De fysieke kwaliteiten van zowel de Hambaken als Barten-Zuid zijn verbeterd. De sociale overlast blijft wel een probleem in beide gebieden. Bewoners ervaren ongeveer twee keer zo vaak overlast door buren of hangjongeren dan een gemiddelde inwoner van s-hertogenbosch. 3. Hoe ontwikkelt het aantal kwetsbare huishoudens (aantal uitkeringen en niet-werkende werkzoekenden) zich in de Hambaken en Barten-Zuid? Het aandeel uitkeringsgerechtigden daalt vanaf 2006 in zowel de Hambaken als in Hinthamerpoort (geen data beschikbaar voor Barten-Zuid). Toch ligt het aandeel nog wel ruim boven het stedelijke gemiddelde. In Hinthamerpoort daalt vanaf 2010 het percentage niet-werkende werkzoekenden. Daarmee komt deze wijk dicht bij het stedelijk gemiddelde te liggen. In de Hambaken stijgt het aandeel niet-werkende werkzoekenden juist licht vanaf Hoeveel huishoudens zijn afgewezen in verhouding tot het aantal verhuringen? In de periode zijn er in de Hambaken 150 personen afgewezen. In deze periode zijn er ruim 220 woningen verhuurd. Het aantal afwijzingen verschilt per jaar valt op; in dit jaar zijn er meer personen afgewezen dan dat er woningen zijn verhuurd. In de jaren 2011 en 2012 daalt het aantal afwijzingen steeds verder. In 2012 zijn er nog maar 17 afwijzingen op 72 verhuringen. In Barten-Zuid zijn in de periode slechts 13 personen afgewezen tegenover 130 verhuurde woningen. Hier loopt de screening al vanaf

4 Wat zeggen de bewoners? Resultaten gesprekken bewoners 5. Wat is de bijdrage van selectieve woningtoewijzing op het functioneren van de Hambaken volgens de bewoners? Bewoners ervaren dat de wijk rustiger is geworden dan voor de selectieve woningtoewijzing. Zij zien minder handel in drugs en vinden dat nieuwe bewoners wat meer op zichzelf zijn. Daardoor hebben bewoners onderling minder contact. Het toepassen van selectieve woningtoewijzing vinden zij goed. Daar staat tegenover dat niet iedereen er zelf voor kiest om geen werk te hebben: Niet iedere buur zonder werk is een slechte buur. Wat zeggen de professionals? Resultaten gesprekken professionals 6. Wat is de bijdrage van selectieve woningtoewijzing op het functioneren van de Hambaken en Barten-Zuid volgens professionals? Professionals zien als positief punt van de selectieve woningtoewijzing dat het de aanwas van criminelen blokkeert. Wel zijn de effecten van het instrument pas op de lange termijn zichtbaar. De instroom van nieuwe bewoners is in beide gebieden namelijk beperkt. Dat is een natuurlijk gevolg van de lage mutatiegraad (5% in Hambaken en 7% in Barten-Zuid). Wat is het effect van selectieve woningtoewijzing op de ontwikkeling van de leefbaarheid en veiligheid in de Hambaken en Barten-Zuid? Op basis van het cijfermateriaal is er geen 1-op-1 effect aan te wijzen van selectieve woningtoewijzing op de ontwikkeling van de leefbaarheid en veiligheid in de Hambaken en Barten-Zuid. In beide gebieden is selectieve woningtoewijzing onderdeel van een breder pakket aan maatregelen om de leefbaarheid en veiligheid te verbeteren. De leefbaarheid en veiligheid zijn in beide gebieden verbeterd en komen dichterbij het stedelijke gemiddelde te liggen. Met name in Barten-Zuid laat de veiligheidsindex vanaf 2008 een stijgende lijn zien. Daar ligt de veiligheidsindex bijna op het stedelijke gemiddelde. Sociale overlast blijft wel ruim boven het stedelijk gemiddelde in beide gebieden. Dankzij selectieve woningtoewijzing is een aantal criminele personen niet in de Hambaken en Barten-Zuid komen wonen. Het systeem is echter niet 100% waterdicht. De indruk bestaat bij sommige professionals en bewoners dat hoe langer de screening bestaat, hoe creatiever bewoners worden om de regels te omzeilen. Selectieve woningtoewijzing alleen is niet voldoende om de problemen in de Hambaken en Barten-Zuid op te lossen. Een brede aanpak van politie, opbouwwerk en maatschappelijk werk blijft nodig. Weinig weerbare huishoudens (zoals alleenstaande allochtone moeders of kinderen met een ontwikkelingsachterstand) lopen meer kans om lastig gevallen te worden in de Hambaken of Barten-Zuid dan in een gemiddelde andere wijk van s-hertogenbosch. Het beperken van de instroom van sociaal zwakke huishoudens blijft nodig. Het hebben van (vrijwilligers)werk is daarbij misschien niet het meest voor de hand liggende criterium. In de Hambaken zijn vooral in 2010 veel personen afgewezen in relatie tot het aantal verhuringen. In 2011 en 2012 daalt het aantal afwijzingen steeds verder. In Barten-Zuid, waar de screening al langer loopt is het aantal afwijzingen in relatie tot het aantal verhuringen laag. In beide gebieden lijkt te gelden dat na verloop van tijd steeds meer bewoners weten dat zij worden gescreend. Mogelijk reageren bewoners om die reden niet meer op de vrijkomende woningen. 4

5 Inhoudsopgave Samenvatting... 3 Inhoudsopgave Inleiding Doel monitor Lessen eerdere monitor Leeswijzer Aanpak Gesprekken bewoners en professionals Gebruikte bronnen Ervaring bewoners De Hambaken Ervaring professionals De Hambaken Barten-Zuid Woningaanbod, woningzoekendenen verhuringen Hambaken Woningaanbod Reacties Verhuringen Barten-Zuid Woningaanbod Reacties Verhuringen Afwijzingen Afwijzingen in de Hambaken Afwijzingen in Barten-Zuid Omzeilen van de screening Leefbaarheid en veiligheid Conclusies De ontwikkeling van leefbaarheid en veiligheid Verhuringen en afwijzingen Visie bewoners en professionals Aandachtspunten Bijlage A: Topiclijsten gesprekken Bijlage B: Woningen, huishoudens en verhuisbewegingen de Hambaken en Barten-Zuid Bijlage C: Screeningsgebieden Barten-Zuid en de Hambaken

6

7 1. Inleiding In 2 wijken van s-hertogenbosch wordt het instrument selectieve woningtoewijzing ingezet. In Barten- Zuid wordt het instrument sinds 2005 toegepast. In de Hambaken is het instrument onderdeel van het actieprogramma Hambaken. Dit programma is in 2009 van start gegaan. Het doel van het instrument selectieve woningtoewijzing is in de Hambaken en Barten-Zuid verschillend. In de Hambaken heeft selectieve woningtoewijzing het doel om de instroom van sociaal zwakke en probleemhuishoudens te beperken. De veronderstelling is dat door minder sociaal zwakke huishoudens in de wijk de leefbaarheid en veiligheid zal verbeteren. In Barten-Zuid worden door selectieve woningtoewijzing huishoudens met criminele antecedenten (een strafblad) uit de wijk geweerd. De veronderstelling is dat hierdoor het intimidatieklimaat in de buurt vermindert. 1.1 Doel monitor Selectieve woningtoewijzing is een zwaar instrument. Het beperkt de vrijheid van bewoners om zich vrij te vestigen. Daarom vinden de betrokken partijen (de gemeente s-hertogenbosch, Zayaz en BrabantWonen) het belangrijk om een goed beeld te hebben of selectieve woningtoewijzing ook echt bijdraagt aan een meer leefbare en veilige woonomgeving. De doelstelling van de monitor selectieve woningtoewijzing is dan ook: Inzicht krijgen in het effect van selectieve woningtoewijzing op de ontwikkeling van de leefbaarheid en veiligheid in de Hambaken en Barten-Zuid. Deze doelstelling is vertaald in de volgende onderzoeksvragen: 1. Hoe ontwikkelt de score op de veiligheidsindex zich in de Hambaken en Barten-Zuid? 2. Hoe ontwikkelt de leefbaarheid (score fysieke verloedering en sociale overlast) zich in de Hambaken en Barten-Zuid? 3. Hoe ontwikkelt het aantal kwetsbare huishoudens (aantal uitkeringen en niet-werkende werkzoekenden) zich in de Hambaken en Barten-Zuid? 4. Hoeveel huishoudens zijn afgewezen in verhouding tot het aantal verhuringen? 5. Wat is de bijdrage van selectieve woningtoewijzing op het functioneren van de Hambaken volgens de bewoners? 6. Wat is de bijdrage van selectieve woningtoewijzing op het functioneren van de Hambaken en Barten-Zuid volgens professionals? Wat wordt er met de resultaten gedaan? In 2013 nemen de betrokken partijen opnieuw een besluit over het verlengen van het selectief toewijzingsbeleid in de Hambaken en Barten-Zuid. 7

8 1.2 Lessen eerdere monitor Rigo heeft in september 2011 een uitgebreide evaluatie van twee jaar selectieve woningtoewijzing in de Hambaken gemaakt 1. De belangrijkste conclusies van het onderzoek zijn: Duidelijk verband tussen screening en instroom in de wijk (minder huishoudens met een laag inkomen zijn in de wijk komen wonen) Geen aantoonbaar verband tussen selectieve woningtoewijzing en leefbaarheid Geen aantoonbaar negatief effect op de leefbaarheid in andere wijken Medewerkers en wijkprofessionals zijn unaniem positief over selectieve woningtoewijzing In de evaluatie heeft Rigo (2011) een aantal aandachtspunten benoemd: Het is belangrijk om de afwijzingen systematisch te registeren (waarom worden huishoudens geweerd, wie wordt afgewezen?) Wat zijn de mogelijkheden en kansen voor afgewezen huishoudens op de woningmarkt? (waar komen afgewezen huishoudens terecht, kunnen zij gemakkelijk andere, passende woonruimte vinden?) Kunnen bewoners gemakkelijk de screening omzeilen? Wat zegt het hebben van (vrijwilligers)werk over de leefbaarheid in een wijk? 1.3 Leeswijzer De monitor Selectieve woningtoewijzing heeft de volgende opbouw: In hoofdstuk 2 staat de aanpak van het onderzoek beschreven. In hoofdstuk 3 zijn de bewoners aan het woord: hoe ervaren zij de ontwikkeling van de leefbaarheid in hun wijk? In hoofdstuk 4 komen professionals die in de Hambaken en Barten-Zuid werken aan het woord: welke effecten zien zij dat selectieve woningtoewijzing heeft op het functioneren van de gebieden? Daarna beschrijven we de verhuringen in de Hambaken en Barten- Zuid. Hoeveel woningen zijn vrij gekomen en wie zijn er komen wonen? In hoofdstuk 6 staan de afwijzingen beschreven. Hoeveel huishoudens zijn in 2011 en 2012 geweigerd? Hoofdstuk 7 beschrijft de ontwikkeling van de leefbaarheid. Hiervoor is de Veiligheidsmonitor gebruikt. Tot slot verbinden we het cijfermateriaal met de ervaringen van bewoners en professionals om te zien in hoeverre het instrument selectieve woningtoewijzing een effect heeft op de leefbaarheid en veiligheid in de Hambaken en Barten-Zuid. 1 Rigo (2011), Selectieve woningtoewijzing in Hambaken, trendrapport

9 2. Aanpak Het meten van de effecten van selectieve woningtoewijzing op de leefbaarheid en veiligheid in de wijken is niet eenvoudig. Sterker nog, Rigo concludeert in haar studie dat er geen aantoonbaar verband is tussen selectieve woningtoewijzing en leefbaarheid (Rigo, 2011). Een oorzaak-gevolg relatie is dus niet te maken. In deze monitor wordt wel de ontwikkeling van afzonderlijke indicatoren beschreven die betrekking hebben op enerzijds selectieve woningtoewijzing en anderzijds leefbaarheid en veiligheid. 2.1 Gesprekken bewoners en professionals Bewoners van de Hambaken zijn benaderd door de opbouwwerker en wijkbeheerder van de Hambaken 2. In totaal zijn er 12 mensen benaderd. De helft van deze bewoners, woont in een straat waar de afgelopen 2 jaar relatief veel bewoners zijn verhuisd. De andere helft woont in een straat met weinig verhuizingen. Uiteindelijk zijn met 7 bewoners gesprekken gevoerd. In gesprekken van ruim een half uur is met bewoners gesproken over hun beleving van de wijk. Hoe ervaren zij het leven in de Hambaken? En, zien zij effecten van selectieve woningtoewijzing? Om de ontwikkeling door de tijd beter in kaart te brengen, is er een tweede gespreksronde met bewoners gehouden. Tijdens de tweede ronde gesprekken is doorgevraagd op wat bewoners tijdens de eerste ronde hebben verteld. Wat is er in half jaar tijd veranderd? Ook zijn er gesprekken (7) gevoerd met professionals die werkzaam zijn in de Hambaken of Barten- Zuid. Dit zijn professionals van de politie, het opbouwwerk en de corporatie. Daarbij is gesproken over de ontwikkeling van de Hambaken en Barten-Zuid. En welke effecten professionals zien van het instrument selectieve woningtoewijzing. 2.2 Gebruikte bronnen Om de dynamiek op de woningmarkt in de Hambaken en Barten-Zuid weer te geven is gebruik gemaakt van WoonService. Het gaat bijvoorbeeld om cijfers van het aantal vrij gekomen woningen, reacties, verhuringen en afwijzingen. Daarnaast is op basis van de Databank Regionale woningmarktmonitor een korte schets gemaakt van de woningvoorraad en verhuisbewegingen in beide gebieden. Om inzicht te krijgen in de ontwikkeling van de leefbaarheid en veiligheid in de Hambaken en Barten- Zuid wordt gebruik gemaakt van de cijfers uit de Veiligheidsmonitor. Deze bevatten zowel objectieve als subjectieve gegevens over leefbaarheid en veiligheid. 2 Er zijn geen gesprekken met bewoners uit Barten-Zuid gevoerd. In de onderzoeksperiode ( ) verkende BrabantWonen de mogelijkheid van herstructurering in Barten-Zuid. Zolang daarover geen duidelijkheid was, wilde BrabantWonen bewoners niet ondervragen. 9

10

11 3. Ervaring bewoners Met bewoners uit de Hambaken zijn gesprekken gevoerd over hun beleving van de wijk. In totaal zijn met 7 personen gesprekken gevoerd. Wonen zij er met plezier? Wat vinden zij van het instrument selectieve woningtoewijzing? De gesprekken vormen een aanvulling op en inkleuring van het cijfermateriaal. Het aantal gesprekken is onvoldoende om een volledig en representatief beeld te geven van alle bewoners uit de Hambaken. 3.1 De Hambaken Algemeen beeld van de Hambaken door de ogen van bewoners: Prettig wonen, niet makkelijk om bewoners aan te spreken op asociaal gedrag, goed contact met enkele buren, overlast bij voetbalveldje Alle bewoners die hebben meegewerkt aan het onderzoek, op een familie na, wonen met plezier in de Hambaken. Zij wonen allen meer dan vier jaar in de wijk. Bewoners vinden dat zij prettig wonen in de Hambaken omdat de woningen over het algemeen ruim zijn en een eigen tuin hebben. In de directe nabijheid van de woning zijn verschillende voorzieningen, zoals een park, school, speelveldjes, winkels en bushaltes. Ook ligt de Hambaken dichtbij winkelcentrum de Rompert en is het niet ver naar het centrum van s-hertogenbosch. De bewoners hebben prettig contact met een aantal van hun buren. Overige buren worden wel begroet, maar daar ga je niet bij op de koffie. Toch heeft iedere bewoner wel te maken met een of andere vorm van overlast. Het gaat bijvoorbeeld om overlast door harde muziek bij het voetbalveld of hondenpoep. Er zijn veel hondenuitlaatveldjes. Toch zijn er bewoners die hun hond op grasveldjes (geen uitlaatveldjes) bij woningen laten poepen. Als bewoners de hondeneigenaren daar op aanspreken krijgen zij vaak een grote mond terug. De bewoners vinden dat medebewoners niet makkelijk aan te spreken zijn op asociaal gedrag. Hoe ontwikkelt de wijk zich? Een deel van de bewoners vindt dat hun directe woonomgeving rustiger is geworden. Er is bijvoorbeeld minder handel in drugs. De schietincidenten leven ook nog in het geheugen van de bewoners. Omdat er nu al een langere periode geen grote incidenten zijn geweest, vinden bewoners het rustiger geworden in de wijk. Nieuwe bewoners lijken wat meer op zichzelf te zijn. In vergelijking met een aantal jaar geleden hebben bewoners onderling wat minder contact. Daarom vinden sommige bewoners dat de wijk slechter is geworden. De bewoners zien ook dat de wijk wordt opgeknapt. Parkeerplaatsen worden opnieuw aangelegd, er komt betere straatverlichting. Daardoor verbetert de uitstraling van de wijk. Is er duidelijk een nieuwe instroom zichtbaar? De meeste geïnterviewde bewoners zien niet duidelijk terug in hun directe woonomgeving dat nieuwe bewoners worden gescreend. Wel merken meerdere bewoners op dat de mensen die recent in de Hambaken zijn komen wonen wat meer op zichzelf zijn. Toch ziet een aantal bewoners wel dat de 11

12 nieuwe bewoners nette mensen zijn. Bijvoorbeeld, de nieuwe bewoners hebben werk en houden de tuin netjes bij. Wat vinden bewoners van selectieve woningtoewijzing? Alle bewoners zijn bekend met het instrument selectieve woningtoewijzing. Zij vinden over het algemeen de selectieve woningtoewijzing een goed instrument. Want zoals een bewoner zegt: Er is al zo veel agressie in de wijk. Dan helpt het niet om daar criminelen te plaatsen. Volgens de bewoners heeft het criterium van (vrijwilligers)werk twee kanten. Enerzijds vinden zij het goed dat iedereen die kan werken, ook werkt. Dan doe je wat goeds voor de maatschappij. Anderzijds zien bewoners ook dat niet iedereen er zelf voor kiest om niet te werken. Sommige mensen kunnen door een slechte gezondheid niet werken of hebben hun baan verloren. Niet iedere buur zonder werk is een slechte buur. Bewoners zijn van mening dat er per geval zou moeten worden gekeken. Bewoners zien dat er soms toch bewoners zonder werk of met een strafblad in de wijk komen wonen. De regels worden hier en daar dus omzeild. Gedeelde verantwoordelijkheid voor leefbaar houden van de wijk Veel van de geïnterviewde bewoners heeft te maken met een of meerdere vormen van overlast. Het gaat bijvoorbeeld om zwerfvuil, hondenpoep, woninginbraak, diefstal, vandalisme en het pesten van kinderen. Toch wil bijna niemand weg uit de Hambaken. Bewoners doen de overlast af als: er is overal wel wat. De positieve punten van de wijk wegen voor hun op tegen de negatieve punten. Zij doen hun best om de problemen aan te kaarten bij hun buurtbewoners. Zo spreken sommige bewoners hun buurtgenoten aan op asociaal gedrag. Vaak krijgen zij dan een grote mond terug. Andere bewoners laten het zoals het is. Het heeft toch geen zin. Of zij zijn bang om zelf lastig gevallen te worden. Daarom vinden sommige bewoners het problematisch dat overlast niet meer anoniem kan worden gemeld. De meeste geïnterviewde bewoners zijn positief over de opbouwwerkers en straatcoaches. Zij voelen zich gesteund en geholpen door hun aanwezigheid. Bewoners kaarten problemen ook aan bij de corporatie, politie, opbouwwerkers en de gemeente. Zij zijn van mening dat de gemeente onvoldoende doet tegen de problemen met de beschikbare parkeerruimte en onderhoud van het openbaar groen. Ook vinden sommige bewoners dat de corporatie onvoldoende actief reageert op slecht onderhouden en verloederde tuinen: een mooi onderhouden tuin zorgt voor een positieve uitstraling. De corporatie en gemeenten zouden meer aandacht moeten besteden aan het schoon en heel houden van de buitenruimte in de Hambaken. Er wonen veel kinderen in de Hambaken. Sommige bewoners ergeren zich aan kinderen die tot laat zonder ouderlijk toezicht op straat rond lopen. Dat zorgt soms voor gevaarlijke situaties. Maar ook omdat hun kinderen niet tot laat mogen buiten spelen. Zij vinden het lastig om aan hun kind uit te leggen dat zij s avonds laat niet naar buiten mogen. Nu het weer zomer wordt, geven verschillende bewoners aan dat zij bezorgd zijn over de situatie met de kinderen in de wijk. Er is veel rivaliteit tussen kinderen (8-15 jaar) van verschillende straten. Dit gaat verder dan een beetje pesten. Vorige zomer waren er al verschillende incidenten. In de winter zijn de kinderen vaker binnen, maar met het mooie weer lijkt het oude conflict weer op te laaien. Ouders zijn niet goed aan te spreken op het gedrag van hun kinderen. 12

13 4. Ervaring professionals Voor zowel de Hambaken als Barten-Zuid zijn gesprekken gevoerd met een aantal professionals over hoe zij tegen het instrument selectieve woningtoewijzing aan kijken. De meeste geïnterviewden werken in de wijk. Een aantal professionals zit wat meer op afstand. Maar alle professionals zijn al lange tijd (> 4 jaar) betrokken bij de wijken. De gesprekken vormen een aanvulling op en inkleuring van het cijfermateriaal. Het aantal gesprekken is onvoldoende om een volledig en representatief beeld te geven van alle professionals werkzaam in de wijken. In de bijlage is een lijst opgenomen met de geïnterviewde personen. 4.1 De Hambaken Algemeen beeld van de Hambaken door de ogen van professionals: Goede samenwerking hulpverleners, kwetsbare bewoners, wankel evenwicht De Hambaken is een wijk die aan zijn max zit wat betreft het aantal kwetsbare gezinnen. Het gaat bijvoorbeeld om bewoners met psychische problemen of een verslaving. De uitwisseling van informatie tussen de verschillende hulpverleners is goed. Daardoor zijn de lijntjes kort en kan overlast worden voorkomen of snel worden aangepakt. In vergelijking met 5 jaar geleden gaat het beter in de wijk. Er zijn minder incidenten, bijvoorbeeld minder burenruzies, openlijke geweldpleging en woninginbraken. Het evenwicht is echter nog wankel. Hoe ontwikkelt de wijk zich? De professionals zijn van mening dat de wijk erop vooruit gaat. Zo n 5 jaar geleden waren er in sommige straten in iedere woning wel problemen. Nu zijn in die straten nog maar enkele huishoudens met problemen. Toch blijft in vergelijking met andere wijken in de stad het aandeel kwetsbare huishoudens (bijvoorbeeld geen werk, psychische problemen of verslaving) groot in de Hambaken. Doordat verschillende instanties (politie, maatschappelijk werk, jeugdzorg etc.) er bovenop zitten, is er nu wel meer balans in de wijk dan een aantal jaar geleden. De inzet van alle partijen blijft nodig. Is er duidelijk een nieuwe instroom zichtbaar? Professionals vinden dat nieuwe bewoners wel als zodanig herkenbaar zijn. Bijvoorbeeld, nieuwe bewoners richten hun woning mooi in en verzorgen hun tuin goed. Dat heeft een positieve uitstraling naar de buurt en buurtbewoners. Op dit moment zie je dat mensen door bijvoorbeeld echtscheiding of het verlies van werk vanuit andere wijken naar de Hambaken komen. De woningen in de Hambaken zijn groot en goedkoop. De nieuwe bewoners willen echt wat moois van hun nieuwe woning maken. Toch lopen soms ook nieuwe bewoners tegen de lamp tijdens de interventie aanpak of worden opgepakt met wiet. De toewijzing is dus niet 100% waterdicht. Wat is de bijdrage van selectieve woningtoewijzing aan het functioneren van de wijk? Het is door de selectieve woningtoewijzing geen dweilen met de kraan open. Door de selectieve woningtoewijzing wordt het gros van criminelen tegengehouden. Daardoor is de sfeer op een aantal pleintjes echt verbeterd. 13

14 Selectieve woningtoewijzing lijkt op drie verschillende manieren een uitwerking te hebben op het functioneren van de wijk: 1. Positief: de nieuwe bewoners hebben een voorbeeldfunctie (in de manier waarop ze hun woning inrichten en tuin bijhouden) 2. Neutraal: nieuwe bewoners met een baan zijn soms wat op zichzelf en hebben weinig contact met andere buurtbewoners. Dat kan soms ook goed werken in een straat. Doordat de oude en nieuwe bewoners langs elkaar heen leven is er ook meer rust in de straat. 3. Negatief: mensen worden steeds wijzer. De laatste tijd zijn er meerdere signalen dat bewoners de regels van de selectieve woningtoewijzing omzeilen. Dat is niet problematisch, maar geeft geen goed signaal af naar bewoners die wel de selectie netjes hebben doorlopen. Andere maatregelen Screening alleen is niet voldoende om de bredere problematiek in de Hambaken aan te pakken. Bij woningtoewijzing zou ook gekeken moeten worden naar weerbaarheid van bewoners. Kwetsbare bewoners, zoals gezinnen waarvan een kind een ontwikkelingsstoornis heeft, kunnen beter niet in de Hambaken komen wonen. De kans dat het kindje gepest wordt is groot. Een mooi onderhouden tuin heeft een positief effect op de uitstraling van de wijk. Als de omgeving er goed uitziet, gedragen mensen zich beter. Er zou ook ingezet moeten worden op een mooie fysieke omgeving. Het centrumgebied zou bijvoorbeeld nog verder verbeterd kunnen worden. Wel of niet doorgaan? Redenen om wel door te gaan volgens professionals: Aanwas van criminelen wordt geblokkeerd Positief signaal naar bewoners: niet zo maar iedereen mag hier wonen Er is veel aandacht voor nieuwe bewoners. Je ziet sneller of het goed gaat of niet. En dan kan je eerder ingrijpen. Instrument heeft het meeste effect op de lange termijn. Als je nu stopt zou er een soort van inhaalslag plaats vinden. Mensen die de afgelopen paar jaar zijn geweigerd of nu niet reageren omdat ze weten dat ze gescreend worden, verhuizen mogelijk alsnog naar de Hambaken. Redenen om niet door te gaan volgens professionals: Mensen moeten toch ergens wonen. Bewoners met een strafblad kunnen dan beter in een wijk terecht komen waar volop inzet is (pakkans is groter, maar er is ook meer begeleiding beschikbaar), dan in een wijk waar dat niet is. 14

15 4.2 Barten-Zuid Algemeen beeld van Barten-Zuid door de ogen van professionals: gesloten, afstandelijk naar instanties, hechte familiebanden, sterke sociale cohesie, intimidatieklimaat De buurt functioneert als een familie: ze maken onderling ruzie en leggen het weer bij. Maar als de buitenwereld zich met hen bemoeit, dan sluiten ze de gelederen. Veel mensen die van oorsprong in Barten-Zuid wonen, wonen hier met plezier en willen er blijven wonen. De familiebanden zijn hecht. Nieuwe bewoners van buiten de wijk worden niet makkelijk geaccepteerd in de buurt. De sfeer in de buurt is prettig: s zomers heeft iedereen een zwembadje buiten voor de deur staan. Een sterk punt van de wijk is de mantelzorg en de sterke sociale cohesie. Mensen kijken echt naar elkaar om. Buren brengen elkaar soep. Of als je bij de frietzaak wat bestelt, komen ze het thuisbrengen. Maar dan moet je wel geaccepteerd zijn in de wijk. Bewoners zorgen voor hun eigen groep bekenden, maar bemoeien zich niet met andermans zaken. Volgens professionals is het intimidatieklimaat nog steeds echt een probleempunt van de wijk. Hoe ontwikkelt de wijk zich? De wijk is minder gesloten dan in Dat wil zeggen dat professionals nu de wijk in kunnen. Bijvoorbeeld, 10 jaar geleden werden de banden van politieauto s die in de wijk stonden lek gestoken. Dat is nu niet meer zo. De politie weet nu wat er speelt in de wijk. Toch komt de politie nog niet op de koffie bij mensen. Praten met de politie dat doe je niet. Buurtbewoners weten De Kiek steeds beter te vinden voor bijvoorbeeld hulp bij het invullen van formulieren of het aanvragen van toeslagen. Is er duidelijk een nieuwe instroom zichtbaar? Professionals zijn van mening dat er geen duidelijk zichtbare vernieuwing is in de wijk. De Bartjes is een gesloten gemeenschap. De mensen die in de wijk wonen, willen er blijven wonen. Er is weinig doorstroming. Als mensen verhuizen blijven ze dicht in de buurt. De screening vermindert misschien zelfs wel de doorstroming. Bewoners weten heel goed dat ze worden gescreend. De families die er nu al wonen, blijven gewoon zitten. Daarnaast is er een groep doorstromers, zoals studenten of mensen die de wijk niet kennen. Die vertrekken doorgaans weer snel. Wat is de bijdrage van selectieve woningtoewijzing aan het functioneren van de wijk? In 2005 zijn met gerichte acties verschillende woningen waar wiet werd geteeld leeggehaald. De nieuwe bewoners kwamen van buiten de wijk of van buiten s-hertogenbosch. Dat heeft voor een goede impuls gezorgd. Er is nu geen wietteelt meer in de wijk. Door de screening zijn er een aantal criminelen niet in de wijk komen wonen. Screening heeft een werend effect. Het is het enige instrument dat aan de voorkant ingrijpt. Al het andere, zoals de interventie aanpak is achteraf ingrijpen als het uit de hand loopt. Medewerkers van Divers zien dat er in vergelijking met 2005 nu meer rust in de wijk is, waardoor er meer aandacht is voor scholing en ondersteuning bij opvoeding. Afgezien van de impuls door de gerichte acties is de bijdrage van selectieve woningtoewijzing wel beperkt. De families die sinds jaar en dag in de wijk wonen, blijven er wonen. Het aantal afwijzingen is heel beperkt. 15

16 Andere maatregelen Screening alleen is niet voldoende om de bredere problematiek in de buurt aan te pakken. Bij woningtoewijzing zou ook gekeken moeten worden naar weerbaarheid van bewoners. Kwetsbare bewoners, zoals allochtone alleenstaande moeders, zou je niet in Barten-Zuid moeten plaatsen. Wel of niet doorgaan? Redenen om wel door te gaan volgens professionals: Minder criminelen in de wijk (bijvoorbeeld de aanpak van de wietpanden heeft er voor gezorgd dat die families niet meer in de wijk wonen) Meer rust in de wijk waardoor welzijnswerk meer aandacht kan geven aan scholing en ondersteuning bij opvoeding Als je nu stopt, keren mensen die geweerd zijn uit de buurt alsnog terug en is het werk van de afgelopen jaren teniet gedaan Redenen om niet door te gaan volgens professionals: Het aantal mensen dat je weert is heel beperkt Mensen moeten ergens wonen 16

17 5. Woningaanbod, woningzoekenden en verhuringen Dit hoofdstuk gaat in op de woningvoorraad in de Hambaken en Barten-Zuid. Het kijkt naar de huidige stand van zaken: wat zijn de kenmerken van de woningvoorraad en de huishoudens die er wonen? Maar ook naar de beweging op de woningmarkt. Daarbij zoomen we in op het aanbod vrijgekomen huurwoningen, de reacties en verhuringen. 5.1 Hambaken Woningen en huishoudens Het screeningsgebied van de Hambaken bestaat uit de Sprookjesbuurt, Muziekinstrumentenbuurt en Edelstenenbuurt. In deze drie buurten staan woningen ( ). De wijk kenmerkt zich door een groot aanbod aan betaalbare grondgebonden huurwoningen. Zo is 70% van alle woningen in de Hambaken een betaalbare huurwoning. In s-hertogenbosch is dit slechts 31%. Er wonen ongeveer huishoudens in de Hambaken ( ). Het zijn relatief vaak gezinnen met kinderen, in het bijzonder eenoudergezinnen. Met 13% van alle huishoudens is het percentage eenoudergezinnen 2 keer zo hoog als het stedelijke gemiddelde. Verhuizingen De mutatiegraad 3 in de Hambaken ligt al jaren lager dan dat van het stedelijk gemiddelde. Net als in de stad daalt vanaf 2008 ieder jaar de mutatiegraad wat verder. Van alle huishoudens die zich in Hambaken vestigen (periode ) is 40% een starter uit s-hertogenbosch en nog eens 37% een doorstromer uit de gemeente. Van alle huishoudens die een woning in s-hertogenbosch betrekken is 27% een starter. Dus er komen relatief veel starters in de Hambaken wonen. Voordat deze huishoudens in de Hambaken gingen wonen, woonden zij meestal in Noord, West en de Maaspoort. Van alle doorstromers in de Hambaken blijft 21% in de Hambaken wonen. Nog eens 22% verhuist naar een woning in een van de andere buurten van Noord. Bijlage B geeft een overzicht van woningen, huishoudens en verhuisbewegingen. 3 Mutatiegraad = aantal uitverhuizingen / aantal woningen 17

18 5.1.1 Woningaanbod In de afgelopen 5 jaar komen er gemiddeld 64 huurwoningen per jaar vrij in de Hambaken. Alle woningen in het screeningsgebied zijn op de reguliere manier verhuurd (via het aanbod model). Een ruime meerderheid (69%) van de vrijgekomen woningen zijn eengezinswoningen. Dat is op zich niet verwonderlijk; want 70% van alle huurwoningen in de Hambaken is een eengezinswoning. Tabel 5.1: Woningaanbod in de Hambaken naar woningtype * 2012 Totaal Benedenwoning % Bovenwoning % Eengezinswoning % Flat % Seniorenwoning % Onbekend % Totaal Bron: WoonService *Alleen cijfers over eerste helft 2011 beschikbaar Reacties De druk op de sociale huurmarkt neemt toe 1. Dat is ook zichtbaar in de Hambaken. Ondanks dat het aantal vrij gekomen woningen in 2012 hoger is dan de voorgaande jaren, stijgt ook het gemiddeld aantal reacties per woning sterk. Figuur 5.1: Advertenties en gemiddeld aantal reacties per woning in de Hambaken ( ) * 2012 advertenties gemiddeld aantal reacties Bron: WoonService *Alleen cijfers over eerste helft 2011 beschikbaar 4 WoonService, Marktinzicht

19 5.1.3 Verhuringen Vanaf 2009 is het instrument selectieve woningtoewijzing toegepast in de Hambaken. Het aantal vrijgekomen woningen is niet sterk veranderd in de jaren er na. Het aantal reacties op de vrijkomende woningen neemt wel toe. Maar zoals eerder gemeld, is dit een trend die in heel s-hertogenbosch zichtbaar is. In de onderstaande figuur staan de verhuringen in de Hambaken naar huurprijsklasse. Omdat er betrekkelijk weinig woningen zijn verhuurd, zijn in de figuur de absolute aantallen van verhuurde woningen opgenomen. In de periode heeft meer dan de helft van alle woningen een huurprijs beneden de eerste aftoppingsgrens 5. Alleen in 2009 zijn er verhoudingsgewijs wat meer huurwoningen tot de tweede aftoppingsgrens verhuurd. Figuur 5.2: Verhuringen in de Hambaken naar huurprijsklasse ( ) * % 20% 40% 60% 80% 100% tot kwaliteitskortingsgrens tot 1e aftoppingsgrens tot 2e aftoppingsgrens tot huurtoeslaggrens Bron: WoonService *Alleen cijfers over eerste helft 2011 beschikbaar Kort samenvattend, in de periode zijn er geen grote veranderingen zichtbaar in de verhuringen in Hambaken. Gemiddeld komen er zo n 64 woningen per jaar vrij, meestal betaalbare eengezinswoningen. Het aantal reacties is in 2012 wel sterk toegenomen. Dat is een trend die in heel s-hertogenbosch zichtbaar is. Van een duidelijk werend effect van selectieve woningtoewijzing, op basis van cijfers over verhuringen, lijkt geen sprake. 5 Huurprijs grenzen ( ): Kwaliteitskortingsgrens < 366; eerste aftoppinggrens ; tweede aftoppingsgrens ; tot huurtoeslaggrens

20 5.2 Barten-Zuid Woningen en huishoudens Barten-Zuid is een kleine buurt met ongeveer 620 woningen. In Barten-Zuid staan nog veel vooroorlogse woningen. Het zijn kleine en middelgrote grondgebonden huurwoningen. Bijna 80% van alle woningen in de buurt heeft een huur van minder dan 524. Er wonen 610 huishoudens. Het aandeel eenpersoonshuishoudens ligt in Barten-Zuid wat hoger dan in de stad: 38% van alle huishoudens is alleenstaand. Daarnaast is ook het aandeel eenoudergezinnen (11%) wat hoger dan het stedelijk gemiddelde. Verhuizingen De mutatiegraad lag in Barten-Zuid in de periode op ongeveer 9%, ruim 1% hoger dan het stedelijke gemiddelde. Vanaf 2009 daalt de mutatiegraad in Barten-Zuid, naar 6,6% in Dat is gelijk aan het stedelijk gemiddelde. In Barten-Zuid komen relatief veel starters uit de eigen gemeente wonen (46%). Dit zijn vooral jonge huishoudens (tot 34 jaar). In de meeste gevallen gaat het om een- of tweepersoonshuishoudens. Dit is een constant patroon door de tijd. Voordat deze huishoudens in Barten-Zuid kwamen wonen, woonden zij meestal in de Graafsepoort, West of de Binnenstad. Selectieve woningtoewijzing lijkt geen duidelijk effect te hebben op nieuwe bewoners, wat betreft leeftijd of huishoudensgrootte (zie bijlage B voor overzicht van woningen, huishoudens en verhuisbewegingen) Woningaanbod In de periode komen er in Barten-Zuid gemiddeld 44 woningen per jaar vrij. In 2012 komen er slechts 27 woningen vrij in Barten-Zuid. Dat is een sterke daling ten opzichte van eerdere jaren. In heel s-hertogenbosch daalt de doorstroming in de huursector. Daarmee daalt ook het aantal vrij gekomen woningen. De daling van het aantal vrijgekomen woningen is in Barten-Zuid opvallend groot. Een mogelijke verklaring hervoor is, dat BrabantWonen in 2013 de knoop heeft doorgehakt over renovatie van de woningen in Barten-Zuid. Mogelijk dat veel huidige bewoners het besluit van de corporatie hebben afgewacht, waardoor er in 2012 weinig woningen zijn vrij gekomen in de buurt. Tabel 5.2: Woningaanbod in Barten-Zuid naar woningtype * 2012 Totaal Benedenwoning % Bovenwoning % Eengezinswoning % Flat % Seniorenwoning % Totaal Bron: Woonservice *Alleen cijfers over eerste helft 2011 beschikbaar Het aantal vrijgekomen woningen is laag. Het zijn vooral eengezinswoningen en flats die vrijkomen. Dit komt overeen met de woningvoorraad in Barten-Zuid. Het type woningen dat vrij komt is door de tijd heen constant. 20

Kengetallen woningtoewijzing in de gemeente Utrecht

Kengetallen woningtoewijzing in de gemeente Utrecht Kengetallen woningtoewijzing in de gemeente Utrecht Stand van zaken zomer 2014 Inleiding Op dit moment volstrekt zich een grote verandering binnen de sociale huursector. Dit is het gevolg van het huidige

Nadere informatie

de Makassarbuurt De Staat van

de Makassarbuurt De Staat van De Staat van de Makassarbuurt De Makassarbuurt ligt in de Indische Buurt tussen de de Zeeburgerdijk, Molukkenstraat, Insulindeweg en het Flevopark. De buurt beslaat 115 hectare, waarvan meer dan de helft

Nadere informatie

2010-2012 SAMENVATTING

2010-2012 SAMENVATTING 2010-2012 SAMENVATTING Samenvatting De Regionale woningmarktmonitor 2010-2012 beschrijft de ontwikkelingen op de woningmarkt in het gebied binnen de driehoek Waalwijk, Oss en Boxtel. De kredietcrisis

Nadere informatie

Rapportage Woonruimteverdeling 2012. Stadsregio Amsterdam

Rapportage Woonruimteverdeling 2012. Stadsregio Amsterdam Rapportage Woonruimteverdeling 2012 Stadsregio Amsterdam 1 2 Inhoudsopgave Samenvatting en conclusie... 5 Kengetallen 2010-2012... 7 1 Voorraad en verhuringen in de sociale huursector... 8 1.1 Media en

Nadere informatie

Ik zoek een woning. Woonwensen staan voorop

Ik zoek een woning. Woonwensen staan voorop Ik zoek een woning Woonwensen staan voorop Wij verhuren zo n 2.200 woningen in alle kernen van de gemeente Laarbeek. In soorten en maten, goed, gevarieerd en betaalbaar. Voor gezinnen, stelletjes en alleenstaanden.

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Es Juli 202 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Es Hoe leefbaar en veilig is de Es? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft gemeente voor de tweede

Nadere informatie

Notitie 2012-04 > Verhuringen 2007-2012 > via Woonnet Rijnmond

Notitie 2012-04 > Verhuringen 2007-2012 > via Woonnet Rijnmond Notitie -04 > Verhuringen - > via Woonnet Rijnmond Datum 4 juli 2013 Voor Maaskoepel Door Explica Explica > Beukelsdijk 106a > 3022 DK Rotterdam www.explica.nl > e. info@explica.nl > t. 010 2236820 01

Nadere informatie

Buurtprofiel: Wittevrouwenveld hoofdstuk 3

Buurtprofiel: Wittevrouwenveld hoofdstuk 3 Buurtprofiel: hoofdstuk. Inleiding In dit hoofdstuk worden de kenmerken van het buurtprofiel voor gepresenteerd. Over de jaren, en worden de ontwikkelingen weergegeven en tevens wordt de leefbaarheid in

Nadere informatie

Bijlage 1, bij 3i Wijkeconomie

Bijlage 1, bij 3i Wijkeconomie Bijlage 1, bij 3i Wijkeconomie INHOUD 1 Samenvatting... 3 2 De Statistische gegevens... 5 2.1. De Bevolkingsontwikkeling en -opbouw... 5 2.1.1. De bevolkingsontwikkeling... 5 2.1.2. De migratie... 5 2.1.3.

Nadere informatie

Thermometer economische crisis

Thermometer economische crisis 11 Thermometer economische crisis november 2013 afdeling Onderzoek - gemeente Utrecht Inleiding In deze elfde Thermometer economische crisis worden de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke

Nadere informatie

Verkoop door woningcorporaties

Verkoop door woningcorporaties 34 Afspraken over verkoop van sociale huurwoningen Sinds 1998 worden in Amsterdam sociale huurwoningen verkocht. Aanleiding was de sterk veranderde samenstelling en woningbehoefte van de Amsterdamse bevolking.

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Juli 202 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Hoe leefbaar en veilig is? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft de gemeente voor de tweede keer deelgenomen

Nadere informatie

Rosmalen zuid. Wijk- en buurtmonitor 2016

Rosmalen zuid. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Rosmalen zuid Het stadsdeel Rosmalen ligt ten oosten van de rijksweg A2 en bestaat uit Rosmalen zuid en Rosmalen noord. Het oorspronkelijke zanddorp Rosmalen is vanaf eind jaren

Nadere informatie

Resultaten USP-Bewonersscan, meting 2015

Resultaten USP-Bewonersscan, meting 2015 Resultaten USP-Bewonersscan, meting 2015 In de periode half mei/ half juli 2015 heeft USP Marketing Consultancy in opdracht van Volkshuisvesting opnieuw een bewonersonderzoek gedaan naar de tevredenheid

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Woolde Augustus 2010

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Woolde Augustus 2010 Veiligheidsmonitor Wijkrapport Augustus 2010 Wijkrapport Augustus 2010 Hoe leefbaar en veilig is Integrale Veiligheidsmonitor Inleiding Eind heeft de gemeente voor het eerst deelgenomen aan de Integrale

Nadere informatie

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam. nummer 5 maart 2013

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam. nummer 5 maart 2013 Fact sheet nummer 5 maart 2013 Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam Er zijn ruim 133.000 jongeren van 15 tot en met 26 jaar in Amsterdam (januari 2012). Met de meeste jongeren gaat het goed in het onderwijs

Nadere informatie

RESULTATEN WOONONDERZOEK PURMEREND UPDATE MAART 2015

RESULTATEN WOONONDERZOEK PURMEREND UPDATE MAART 2015 Inhoud 1. Woningvoorraad 2 2. Huishoudens 4 3. Huishoudens in woningen 5 4. Verhuizingen 8 5. Verhuiswensen doorstromers 10 6. Verhuiswensen starters 14 7. Woonruimteverdeling 15 Inleiding Er is heel veel

Nadere informatie

7. Effect crisis op de woningmarkt- dynamiek. Auteur Remco Kaashoek

7. Effect crisis op de woningmarkt- dynamiek. Auteur Remco Kaashoek 7. Effect crisis op de woningmarkt- dynamiek Auteur Remco Kaashoek De dynamiek op de koopwoningmarkt is tussen 2007 en 2011 afgenomen, terwijl die op de markt voor huurwoningen licht is gestegen. Het aantal

Nadere informatie

Stadsmonitor. -Samenvatting- Modules. Datum: februari Stadsmonitor -Samenvatting- 0

Stadsmonitor. -Samenvatting- Modules. Datum: februari Stadsmonitor -Samenvatting- 0 Stadsmonitor -Samenvatting- Modules Samenvatting 1 Wonen en woonaantrekkelijkheid 2 Gezondheid en zorg 3 Werk 4 Duurzame stad 5 Binnenstad 6 Datum: februari 2016 Gemeente Nijmegen Onderzoek en Statistiek

Nadere informatie

Resultaten bewonersonderzoek, meting 2013

Resultaten bewonersonderzoek, meting 2013 Resultaten bewonersonderzoek, meting 2013 In de periode half mei/ begin juli 2013 heeft USP Marketing Consultancy in opdracht van Volkshuisvesting opnieuw een bewonersonderzoek gedaan naar de tevredenheid

Nadere informatie

Bijlage 2: integrale monitor malberg

Bijlage 2: integrale monitor malberg 1 Bijlage 2: integrale monitor malberg INTEGRALE MONITOR MALBERG Doelstelling Indicator MALBERG Prettige wijk voor verschillende woonen leefculturen gemiddeld aantal reacties van woningzoekenden op vrijkomende

Nadere informatie

Voel je thuis op straat!

Voel je thuis op straat! Voel je thuis op straat! 0-meting onder kinderen, jongeren en volwassenen in Bergen op Zoom Centrum Ron van Wonderen Nanne Boonstra Utrecht, september 2007 Verwey- Jonker Instituut 1 Samenvatting en conclusies

Nadere informatie

Waardering van leefbaarheid en woonomgeving

Waardering van leefbaarheid en woonomgeving Waardering van leefbaarheid en woonomgeving Burgerpeiling Woon- en Leefbaarheidsmonitor Eemsdelta 2015 In de Eemsdelta zijn verschillende ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op de leefbaarheid.

Nadere informatie

KANSEN OP DE SOCIALE HUURMARKT IN SCHIEDAM

KANSEN OP DE SOCIALE HUURMARKT IN SCHIEDAM KANSEN OP DE SOCIALE HUURMARKT IN SCHIEDAM 2005-2006 drs W.H.M. van der Zanden Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) april 2007 In opdracht van de gemeente Schiedam Centrum voor Onderzoek en Statistiek

Nadere informatie

Meer kansen, keuze en dynamiek?

Meer kansen, keuze en dynamiek? RIGO Research en Advies Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl CONCEPT Meer kansen, keuze en dynamiek? Update evaluatie woonruimteverdeling Gooi en Vechtstreek De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust

Nadere informatie

Monitor Leerdamse woningmarkt 2006

Monitor Leerdamse woningmarkt 2006 Monitor Leerdamse woningmarkt 2006 1. Inleiding Bij de vaststelling van de beleidsnota Volkshuisvesting 2005 2010 door de gemeenteraad op 14 april 2005 zijn een aantal conclusies getrokken die kenmerkend

Nadere informatie

de gemeenten in de regio Alkmaar Woonwaard, Kennemer Wonen, Van Alckmaer, Wooncompagnie en Ymere

de gemeenten in de regio Alkmaar Woonwaard, Kennemer Wonen, Van Alckmaer, Wooncompagnie en Ymere Alkmaar, juni 2014 Aan: Van: de gemeenten in de regio Alkmaar Woonwaard, Kennemer Wonen, Van Alckmaer, Wooncompagnie en Ymere Met deze notitie bieden wij u het rapport Betaalbaar Wonen in de regio Alkmaar

Nadere informatie

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2013

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2013 Fact sheet nummer 9 juli 2013 Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2013 Er zijn in Amsterdam bijna 135.000 jongeren in de leeftijd van 15 tot 27 jaar (januari 2013). Veel jongeren volgen een opleiding of

Nadere informatie

Wijk- en buurtmonitor 2016 De Groote Wielen

Wijk- en buurtmonitor 2016 De Groote Wielen Wijk- en buurtmonitor 2016 De Groote Wielen In het oostelijk deel van s-hertogenbosch ligt, midden in de polder, een nieuwe woonwijk: de Groote Wielen. In totaal komen er ongeveer 4.350 woningen, daarvan

Nadere informatie

Op 19 mei 2014 stelde u ons college schriftelijke vragen over de verkoop van huurwoningen door Vestia.

Op 19 mei 2014 stelde u ons college schriftelijke vragen over de verkoop van huurwoningen door Vestia. De heer P. Beeldman Westeinde 12 2841 BV MOORDRECHT ** verzenddatum 27 mei 2014 onderwerp uw kenmerk bijlage afdeling VROM behandeld door J.D. Lindeman telefoon 0180-639976 Geachte heer Beeldman, Op 19

Nadere informatie

West. Wijk- en buurtmonitor 2016

West. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 West De wijk West ligt ten westen van het centrum van s-hertogenbosch. De wijk is ontstaan in de wederopbouwperiode (1945-1960) met het bedrijventerrein de Wolfsdonken. Van daaruit

Nadere informatie

Naar een woonvisie voor Waterland

Naar een woonvisie voor Waterland Naar een woonvisie voor Waterland Informatieavond Raad 29 oktober 2015 de ruyterkade 112 1011ab amsterdam www.rigo.nl OPZET 1. Welkom en opening door de wethouder 2. Naar een woonvisie voor Waterland 3.

Nadere informatie

Sociaal-economisch wijkprofiel: De Wierden en gebied 1354

Sociaal-economisch wijkprofiel: De Wierden en gebied 1354 In het gebied groeit meer dan de helft van de kinderen op in een minimasituatie. Daarnaast groeit in De Wierden bijna de helft op in een eenoudergezin. De combinatie van relatief lage doorstroming en relatief

Nadere informatie

Engelen. Wijk- en buurtmonitor 2016

Engelen. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Engelen De wijk Engelen ligt ten noordwesten van s-hertogenbosch. De wijk bestaat uit de dorpen Engelen en Bokhoven. Ook staat de wijk bekend om de kastelen. Engelen heeft zich

Nadere informatie

Woonruimteverdeling 2015 2 Woningstichting Putten. Opening Schauwplein

Woonruimteverdeling 2015 2 Woningstichting Putten. Opening Schauwplein Samenvatting In 2015 leverden wij 39 appartementen op aan het Schauwplein te Putten. De belangstelling voor de woningen was groot en leidde tot doorstroming. Wij sloten in 2015 inclusief deze nieuwbouw

Nadere informatie

WOONWENSENONDERZOEK PARKSTAD LIMBURG 2008-2009

WOONWENSENONDERZOEK PARKSTAD LIMBURG 2008-2009 WOONWENSENONDERZOEK PARKSTAD LIMBURG 2008-2009 RAPPORTAGE WOONWENSENONDERZOEK PARKSTAD LIMBURG 2008 2009 Uitgevoerd in opdracht van Parkstad Limburg Door: Datum: Ikwileenanderewoning.nl, 13 09 2009 Woonplein

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Buitengebied Augustus 2010

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Buitengebied Augustus 2010 Veiligheidsmonitor Wijkrapport Augustus 2010 Wijkrapport Augustus 2010 Hoe leefbaar en veilig is het Integrale Veiligheidsmonitor Inleiding Eind heeft de gemeente voor het eerst deelgenomen aan de Integrale

Nadere informatie

Woonruimteverdeling in Breda

Woonruimteverdeling in Breda RIGO Research en Advies BV De bewoonde omgeving www.rigo.nl EINDRAPPORT Woonruimteverdeling in Breda De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij RIGO Research en Advies. Het gebruik van cijfers en/of

Nadere informatie

Leefbaarheid en Veiligheid Afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie November 2007

Leefbaarheid en Veiligheid Afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie November 2007 Leefbaarheid en Veiligheid Hengelo 2007 Afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie November 2007 COLOFON Uitgave Afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie Gemeente Hengelo Hazenweg 121 Postbus 18,

Nadere informatie

Omvang doelgroep en omvang kernvoorraad in 2008

Omvang doelgroep en omvang kernvoorraad in 2008 Omvang doelgroep en omvang kernvoorraad in 2008 Van: college van BenW Aan: commissie RF 1. Inleiding In de op 8 juli 2004 gesloten prestatieafspraken tussen de gemeente Helmond en de Helmondse corporaties

Nadere informatie

Woningmarktmonitor provincie Utrecht: de staat van de woningmarkt medio 2014

Woningmarktmonitor provincie Utrecht: de staat van de woningmarkt medio 2014 DATUM 7 december 2014 PROJECTNUMMER 3400.106 OPDRACHTGEVER Woningmarktmonitor provincie : de staat van de woningmarkt medio 2014 Inleiding Afgelopen maand is er een nieuwe update uitgevoerd van de Woningmarktmonitor

Nadere informatie

Adviesrapport Bewoners adviesgroep Doorstroming Oktober 2015

Adviesrapport Bewoners adviesgroep Doorstroming Oktober 2015 Oktober 2015 2 Advies in hoofdlijnen Het advies 1. Door de huren bij mutatie niet te verhogen door passend toe te wijzen, kan de doorstroming worden bevorderd indien dit vooral duidelijk wordt aangegeven,

Nadere informatie

Uitgevoerd door Dimensus Monitor Sociale Kracht Houten 2016

Uitgevoerd door Dimensus Monitor Sociale Kracht Houten 2016 Uitgevoerd door Dimensus Monitor Sociale Kracht 2016 De Monitor Sociale Kracht: 7 pijlers Participatie De Monitor Sociale Kracht gaat uit van de beredeneerde veronderstelling dat de sociale kracht van

Nadere informatie

Verkoop nieuwbouwwoningen opnieuw lager Monitor Nieuwe Woningen Q2 2011 Cijfers en analyses

Verkoop nieuwbouwwoningen opnieuw lager Monitor Nieuwe Woningen Q2 2011 Cijfers en analyses Verkoop nieuwbouwwoningen opnieuw lager Monitor Nieuwe Woningen Q2 2011 Cijfers en analyses In het tweede kwartaal van 2011 is het aantal verkochte nieuwbouwwoningen gezakt naar circa 4.900 (zie figuur

Nadere informatie

Rapportage woonruimteverdeling Wachttijd voor een huurwoning loopt verder op. Eerste helft 2016

Rapportage woonruimteverdeling Wachttijd voor een huurwoning loopt verder op. Eerste helft 2016 Rapportage woonruimteverdeling Wachttijd voor een huurwoning loopt verder op. Eerste helft 2016 Samenvatting In de eerste helft van 2016 leverden wij geen nieuwe woningen op. Dat zie je terug in de slaagkansen

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt Met deze vragenlijst stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven tussen de 1 (zeer negatief) en de 10 (zeer

Nadere informatie

Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting

Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting Gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal, Dorien de Bruijn 23 mei 2014 Vanaf 1997 is de Amersfoortse Stadspeiling elke twee jaar voor een belangrijk deel

Nadere informatie

Sociale huursector Haaglanden > Aanbodrapportage 2014-1

Sociale huursector Haaglanden > Aanbodrapportage 2014-1 Sociale huursector Haaglanden > Aanbodrapportage 2014-1 AANBODRAPPORTAGE 2014-1 Aanbodrapportage 2014-1 Uitgevoerd in opdracht van Vereniging Sociale Verhuurders Haaglanden Auteurs Roelf-Jan van Til Jacolien

Nadere informatie

De heer H.P. Kip De heer A. Tijssen Portaal Nijmegen Postbus 375 3900 AJ Veenendaal

De heer H.P. Kip De heer A. Tijssen Portaal Nijmegen Postbus 375 3900 AJ Veenendaal De heer H.P. Kip De heer A. Tijssen Portaal Nijmegen Postbus 375 3900 AJ Veenendaal Betreft: Advies voorgenomen verkoop woningen Krayenhofflaan (complex 1062) en de Gildekamp (complex 1176) Nijmegen, 27

Nadere informatie

Aantal huisartsen en aantal FTE van huisartsen vanaf 2007 tot en met 2016

Aantal huisartsen en aantal FTE van huisartsen vanaf 2007 tot en met 2016 Aantal huisartsen en aantal FTE van huisartsen vanaf 2007 tot en met 2016 Werken er nu meer of minder huisartsen dan 10 jaar geleden en werken zij nu meer of minder FTE? LF.J. van der Velden & R.S. Batenburg,

Nadere informatie

Algemene Inschrijfvoorwaarden

Algemene Inschrijfvoorwaarden Algemene Inschrijfvoorwaarden A. Algemene bepalingen 1. De algemene inschrijfvoorwaarden zijn van toepassing op alle inschrijvingen van woningzoekenden in het woningzoekendenregister van Wonenindekrimpenerwaard.

Nadere informatie

rapportage op wijkniveau

rapportage op wijkniveau appendix bij Veiligheidsmonitor 2009 Veiligheidsmonitor 2009 rapportage op wijkniveau Het veiligheidsbeeld in en eerder van tien Goudse wijken: Binnenstad Nieuwe Park Korte Akkeren Bloemendaal Plaswijck

Nadere informatie

CIJFEROPBRENGST WOONDEBAT NOVEMBER team Beleidsonderzoek en Informatiemanagement

CIJFEROPBRENGST WOONDEBAT NOVEMBER team Beleidsonderzoek en Informatiemanagement CIJFEROPBRENGST WOONDEBAT NOVEMBER 2015 team Beleidsonderzoek en Informatiemanagement Cijferopbrengst woondebat 1 Inhoudsopgave 1. Samenvatting 2 2. Inleiding 5 3. Ontwikkeling bevolking en woningvoorraad

Nadere informatie

Verhuisplannen en woonvoorkeuren

Verhuisplannen en woonvoorkeuren Verhuisplannen en woonvoorkeuren Burgerpeiling Woon- en Leefbaarheidsmonitor Eemsdelta 2015 Bevolkingsdaling ontstaat niet alleen door demografische ontwikkelingen, zoals ontgroening en vergrijzing of

Nadere informatie

Woningmarktmonitor provincie Gelderland: ontwikkelingen koop- en huurmarkt

Woningmarktmonitor provincie Gelderland: ontwikkelingen koop- en huurmarkt DATUM 7 maart 2017 PROJECTNUMMER 3000.110/G OPDRACHTGEVER Provincie Gelderland Woningmarktmonitor provincie Gelderland: ontwikkelingen koop- en huurmarkt Inleiding In 2015 heeft de provincie Gelderland

Nadere informatie

De leefbaarometer.nl ontwikkeling van de leefsituatie 1998-2010 in Amersfoort

De leefbaarometer.nl ontwikkeling van de leefsituatie 1998-2010 in Amersfoort De leefbaarometer.nl ontwikkeling van de leefsituatie 1998-2010 in Amersfoort Gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal augustus 2011 De Leefbaarometer.nl is een instrument dat is ontworpen om voor heel Nederland

Nadere informatie

Hoe veilig voelen Almeerders zich? Veiligheidsmonitor 2011

Hoe veilig voelen Almeerders zich? Veiligheidsmonitor 2011 Maart Hoe veilig voelen Almeerders zich? Veiligheidsmonitor Hoe gaat het met de leefbaarheid in? Hoe heeft het oordeel van bewoners over leefbaarheid & veiligheid zich ontwikkeld? Telefoonnummer: 14036

Nadere informatie

Senioren en mensen met beperkingen op de woningmarkt

Senioren en mensen met beperkingen op de woningmarkt Senioren en mensen met beperkingen op de woningmarkt Themapublicatie mede op basis van het WoON 2015 WoON-congres 7 april 2016 Johan van Iersel RIGO Research en Advies Aanleiding en context Een nieuw WoON-bestand

Nadere informatie

Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2013

Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2013 Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2013 Gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal januari 2014 In 2013 registreerde de politie voor Amersfoort 10.249 misdrijven. Het aantal misdrijven is sinds

Nadere informatie

bron: Geoinformatie Kies een thema Wijkatlas Kattenbroek Wijkatlas Kattenbroek: aanleiding, kleurgebruik en peiljaren

bron: Geoinformatie Kies een thema Wijkatlas Kattenbroek Wijkatlas Kattenbroek: aanleiding, kleurgebruik en peiljaren bron: Geoinformatie Wijkatlas Kattenbroek De wijk Kattenbroek werd begin jaren '90 gebouwd als groeistadwijk. De wijk verwierf door de bijzondere architectuur (onder supervisie van stedenbouwkundige Bhalotra)

Nadere informatie

Trendmonitor Hoorn. 11 e meting: eerste kwartaal 2012. Trendmonitor Hoorn. Gemeente Hoorn mei 2012

Trendmonitor Hoorn. 11 e meting: eerste kwartaal 2012. Trendmonitor Hoorn. Gemeente Hoorn mei 2012 11 e meting: eerste kwartaal 2012 Gemeente Hoorn mei 2012 Colofon Uitgave : &O Research BV van Dedemstraat 6C 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Datum : Mei 2012 Opdrachtgever : gemeente

Nadere informatie

Corsanummer: 1500064317

Corsanummer: 1500064317 Corsanummer: 1500064317 Op 30 maart 2015 zijn bij de raadsgriffie vragen binnen gekomen van Dhr. R. Wessels van de fractie Groen Links, gericht aan de voorzitter van de Raad op grond van ex artikel 38

Nadere informatie

Stand van de sociale huurwoningmarkt gemeente Gooise Meren

Stand van de sociale huurwoningmarkt gemeente Gooise Meren Stand van de sociale huurwoningmarkt gemeente Gooise Meren Woningnet November 2016 Onderzoek naar trends in de woonruimteverdeling 2013-2016 blz. 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 Leeswijzer... 4 2. Samenvatting...

Nadere informatie

- Buitengebied-Noord bestaat uit vier buurten met elk een laag inwonersaantal; Langenholte, Haerst, Bedrijventerrein Hessenpoort en Tolhuislanden.

- Buitengebied-Noord bestaat uit vier buurten met elk een laag inwonersaantal; Langenholte, Haerst, Bedrijventerrein Hessenpoort en Tolhuislanden. Stedelijke rapportage Algemeen stad De stedelijke rapportage begint met een vijftal vragen uit het buurt voor buurt onderzoek, die betrekking hebben op het oordeel over de stad Zwolle als geheel. De stad

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Woononderzoek Nederland 2009

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Woononderzoek Nederland 2009 Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB10-020 22 maart 2010 9.30 uur Woononderzoek Nederland 2009 Totale woonlasten stijgen in dezelfde mate als netto inkomen Aandeel en omvang aflossingsvrije

Nadere informatie

Dit inkomen verkrijg ik via werk stufi uitkering, te weten..

Dit inkomen verkrijg ik via werk stufi uitkering, te weten.. AANVRAAGFORMULIER WOONRUIMTE SHWJ SHWJ Voorwaarden inschrijving: Leeftijd 18 t/m 27 jaar 2 jaar woon- of werkbinding in regio Leiden; zie toelichting. niet studerend aan universiteit Leiden of HBO Leiden,

Nadere informatie

Rapportage Woonruimteverdeling 2013 Stadsregio Amsterdam

Rapportage Woonruimteverdeling 2013 Stadsregio Amsterdam Rapportage Woonruimteverdeling 2013 Stadsregio Amsterdam Stadsregio Amsterdam Rapportage Woonruimteverdeling 2013 Stadsregio Amsterdam Pagina 4 Samenvatting en conclusie Pagina 7 Inleiding Rapportage woonruimteverdeling

Nadere informatie

Bijlage veelgestelde vragen Passend Toewijzen

Bijlage veelgestelde vragen Passend Toewijzen Bijlage veelgestelde vragen Passend Toewijzen A) WONINGWET: ALGEMEEN 1. Wat is de nieuwe Woningwet? De nieuwe Woningwet geeft nieuwe regels voor de sociale huursector. Met de herziening wil de overheid

Nadere informatie

Rapportage Woonruimteverdeling Noord-Kennemerland

Rapportage Woonruimteverdeling Noord-Kennemerland Rapportage Woonruimteverdeling Noord-Kennemerland 2011-2015 Rapportage Woonruimteverdeling Noord Kennemerland 2011-2015 1 Inhoudsopgave Management samenvatting 3 Inleiding 5 1. Actief woningzoekenden,

Nadere informatie

Binnenstad. Wijk- en buurtmonitor 2016

Binnenstad. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Binnenstad De Binnenstad van s-hertogenbosch is het oudste deel van de stad. Karakteristiek zijn het middeleeuwse stratenpatroon en de historische panden, de vele bijzondere

Nadere informatie

Stadsmonitor. -thema Veiligheid-

Stadsmonitor. -thema Veiligheid- Stadsmonitor -thema Veiligheid- Modules Vermogensdelicten 2 Geweld 4 Vernieling en overlast 6 Verdachten 8 Onveiligheidsgevoelens 9 Preventie 11 Oordeel over functioneren politie en gemeente m.b.t. veiligheid

Nadere informatie

Factsheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014. Werkloosheid stijgt naar 24% Definities. Nummer 6 juni 2014

Factsheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014. Werkloosheid stijgt naar 24% Definities. Nummer 6 juni 2014 Nummer 6 juni 2014 Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014 Factsheet Ondanks eerste tekenen dat de economie weer aantrekt blijft de werkloosheid. Negen procent van de Amsterdamse beroepsbevolking is werkloos

Nadere informatie

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht Telefoon 030-286 11 12 www.utrecht.nl /twitter @PaulusJansenSP Aan de leden van de commissie Stad en Ruimte Behandeld door B.J. Brijder Datum 4 oktober 2016 Doorkiesnummer

Nadere informatie

Gevolgen passendheidstoets

Gevolgen passendheidstoets Gevolgen passendheidstoets Corporaties moeten jaarlijks 90% van de vrijkomende huurwoningen tot de vrije-sector toewijzen aan huishoudens met een inkomen tot de EU-grens. Vanaf 1 januari 2015 gaat er ook

Nadere informatie

Factsheet economische crisis. 4 e kwartaal 2010

Factsheet economische crisis. 4 e kwartaal 2010 Factsheet economische crisis 4 e kwartaal 21 O&S Februari 211 2 Kort samengevat Ieder kwartaal factsheet Vanwege de economische recessie is er behoefte aan inzicht in de gevolgen ervan in de gemeente s-hertogenbosch.

Nadere informatie

Sociaal-economische schets van Leiden Zuidwest 2011

Sociaal-economische schets van Leiden Zuidwest 2011 Sociaal-economische schets van Zuidwest 2011 Zuidwest is onderdeel van het en bestaat uit de buurten Haagwegnoord en -zuid, Boshuizen, Fortuinwijk-noord en -zuid en de Gasthuiswijk. Zuidwest heeft een

Nadere informatie

Rapportage Woonruimteverdeling Noord-Kennemerland

Rapportage Woonruimteverdeling Noord-Kennemerland Rapportage Woonruimteverdeling Noord-Kennemerland 2012-2016 Rapportage Woonruimteverdeling Noord Kennemerland 2012-2016 1 Inhoudsopgave Management samenvatting 3 Inleiding 5 1. Actief woningzoekenden,

Nadere informatie

JAAROVERZICHT VOORUITBLIK THUIS IN DE ACHTERHOEK

JAAROVERZICHT VOORUITBLIK THUIS IN DE ACHTERHOEK JAAROVERZICHT 2016 VOORUITBLIK 2017 THUIS IN DE ACHTERHOEK THUIS IN DE ACHTERHOEK www.thuisindeachterhoek.nl is een samenwerkingsverband van de Achterhoekse wooncorporaties. Samen bieden zij huurwoningen

Nadere informatie

Factsheet Schiedam 2015

Factsheet Schiedam 2015 Factsheet Schiedam 2015 Bevolking Wonen Economie Veiligheid Sociale Index juli 2015 Kenniscentrum MVS F a c t s h e e t S c h i e d a m P a g i n a 1 Bevolking Ontwikkeling inwonertal 77500 77000 76500

Nadere informatie

Monitor Wonen Zoetermeer. 3e kwartaal 2015

Monitor Wonen Zoetermeer. 3e kwartaal 2015 Monitor Wonen Zoetermeer 3e kwartaal 2015 ANALYSE WONEN ZOETERMEER Versie 2015 kwartaal 3 Uitgave Gemeente Zoetermeer 2015 Samenstelling JaBo / Onderzoek en Statistiek Camiel Geryszewski Onderzoek&Statistiek@Zoetermeer.nl

Nadere informatie

Ik zoek een huurwoning

Ik zoek een huurwoning Ik zoek een huurwoning Bij ons bent u aan het goede adres Zoekt u een huurwoning? Dan bent u bij Leystromen aan het goede adres. Wij verhuren zo n 10.000 woningen. Van appartementen tot eengezinswoningen,

Nadere informatie

WOONLASTENAGENDA 2015. BrabantWonen

WOONLASTENAGENDA 2015. BrabantWonen WOONLASTENAGENDA 2015 BrabantWonen ALGEMENE INLEIDING BrabantWonen, Kleine Meierij, Zayaz, gemeente s-hertogenbosch en het Stedelijk Huurdersplatform (SHP) hebben in 2014 het Woonlastenakkoord gesloten.

Nadere informatie

Wijkvisie. Dubbeldam. Dordrecht. december Inleiding. Dubbeldam

Wijkvisie. Dubbeldam. Dordrecht. december Inleiding. Dubbeldam Wijkvisie Dubbeldam Dordrecht december 2014 1 Inleiding Missie Trivire Trivire wil als woningcorporatie van betekenis zijn voor mensen. Dat is onze missie. We zorgen voor goed onderhouden woningen in schone,

Nadere informatie

Ik zoek een huurwoning

Ik zoek een huurwoning Ik zoek een huurwoning Bij ons bent u aan het goede adres Zoekt u een huurwoning? Dan bent u bij Leystromen aan het goede adres. Wij verhuren zo n 10.000 woningen. Van appartementen tot eengezinswoningen,

Nadere informatie

Betaalbaarheid Haaglanden

Betaalbaarheid Haaglanden Betaalbaarheid Haaglanden De betaalbaarheid van sociale huurwoningen krijgt de laatste tijd steeds meer aandacht. De huurprijzen van sociale huurwoningen stijgen, terwijl het (besteedbare) inkomen van

Nadere informatie

Inhoud. amsterdam woon. inhoud

Inhoud. amsterdam woon. inhoud Afspraken over verkoop van sociale huurwoningen Sinds 1998 worden in Amsterdam sociale huurwoningen verkocht. Aanleiding was de sterk veranderde samenstelling en woningbehoefte van de Amsterdamse bevolking.

Nadere informatie

Verbindt de crisis? Conjunctuurgevoeligheid van participatie

Verbindt de crisis? Conjunctuurgevoeligheid van participatie Verbindt de crisis? Conjunctuurgevoeligheid van participatie Leefbaarheid in de buurt Wie moet daarvoor zorgen? Bronnen 1. WoON2012 2. Onderzoek Belevingen CBS-onderzoek Frequentie is jaarlijks Wisselende

Nadere informatie

Rapportage Woonruimteverdeling Stadsregio Amsterdam

Rapportage Woonruimteverdeling Stadsregio Amsterdam Rapportage Woonruimteverdeling 2011 Stadsregio Amsterdam 2 Inhoudsopgave Samenvatting en conclusies... 4 1 Kengetallen 2009-2011... 7 2 Voorraad en verhuringen in de sociale huursector... 8 2.1 Verhuringen

Nadere informatie

Rapportage WoON Analyse van Utrechtse woningmarkt o.b.v. Woononderzoek Nederland Utrecht.nl/onderzoek

Rapportage WoON Analyse van Utrechtse woningmarkt o.b.v. Woononderzoek Nederland Utrecht.nl/onderzoek Rapportage WoON 2015 Analyse van Utrechtse woningmarkt o.b.v. Woononderzoek Nederland 2015 Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 030-286

Nadere informatie

Huiselijk Geweld in 's-hertogenbosch. Omvang, kenmerken en meldingen

Huiselijk Geweld in 's-hertogenbosch. Omvang, kenmerken en meldingen Huiselijk Geweld in 's-hertogenbosch Omvang, kenmerken en meldingen O&S oktober 2003 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Samenvatting 1. Inleiding Plan Plan van van Aanpak Aanpak Huiselijk Geweld Geweld Inhoud

Nadere informatie

Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis

Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis Oktober 2014 Thema 1 Goed wonen en een goede dienstverlening We vinden het in Nederland normaal dat iedereen goed kan wonen. Maar niet iedereen

Nadere informatie

Overzicht kengetallen Inleiding 2

Overzicht kengetallen Inleiding 2 INHOUD Overzicht kengetallen 1 1. Inleiding 2 2. Woningzoekenden 3 2.1 Ontwikkeling woningzoekenden 3 2.2 Inschrijvers en woningzoekenden naar herkomst 3 2.3 Woningzoekenden 4 2.4 Zittende huurders 5 3.

Nadere informatie

Waarom dit onderzoek?

Waarom dit onderzoek? Waarom dit onderzoek? Een betere buurt in 2026! Woningstichting De Volmacht wil uw buurt vernieuwen en verbeteren en klaar maken voor de toekomst. Daarvoor is een allereerst goede analyse van uw buurt

Nadere informatie

Effecten voorstel verlengen periode tijdelijk behoud inschrijfduur na verhuizing van twee naar vijf jaar

Effecten voorstel verlengen periode tijdelijk behoud inschrijfduur na verhuizing van twee naar vijf jaar Effecten voorstel verlengen periode tijdelijk behoud inschrijfduur na verhuizing van twee naar vijf jaar 1 Aanleiding Bij behandeling van het beleidsvoorstel Actualisatie Woonruimteverdeling op 16 oktober

Nadere informatie

1. VOORRAAD. Samenstelling woningvoorraad in %

1. VOORRAAD. Samenstelling woningvoorraad in % In dit gemeentelijke rapport worden gegevens gepresenteerd op gemeentelijk- en wijk niveau. Daarbij wordt ingegaan op de samenstelling van de woningvoorraad en de samenstelling van de bevolking. Vervolgens

Nadere informatie

Oegstgeest aan de Rijn: realisatie van een woningbouwbehoefte

Oegstgeest aan de Rijn: realisatie van een woningbouwbehoefte Oegstgeest aan de Rijn: realisatie van een woningbouwbehoefte Stap 1 van de Ladder voor Duurzame Verstedelijking schrijft voor dat een stedelijke ontwikkeling past binnen de regionale behoefte. Provincie

Nadere informatie

Huishoudensprognose : belangrijkste uitkomsten

Huishoudensprognose : belangrijkste uitkomsten Huishoudensprognose 26 2: belangrijkste uitkomsten Elma van Agtmaal-Wobma en Coen van Duin Het aantal huishoudens blijft de komende decennia toenemen, van 7,2 miljoen in 26 tot 8,1 miljoen in 23. Daarna

Nadere informatie

34 secondant #1 februari 2010. Scherper zicht op Rotterdamse wijkveiligheid

34 secondant #1 februari 2010. Scherper zicht op Rotterdamse wijkveiligheid 34 secondant #1 februari 2010 Scherper zicht op Rotterdamse wijkveiligheid De werkelijkheid achter de cijfers secondant #1 februari 2010 35 De wijk Oud-Charlois heeft meer dan gemiddeld te maken met problemen

Nadere informatie

30,3 29,2. Koopwoningen Corporatiewoningen Particuliere huurwoningen Heeze-Leende Metropoolregio Eindhoven Nederland

30,3 29,2. Koopwoningen Corporatiewoningen Particuliere huurwoningen Heeze-Leende Metropoolregio Eindhoven Nederland In dit gemeentelijke rapport worden gegevens gepresenteerd op gemeentelijk en wijk niveau. Daarbij wordt ingegaan op de samenstelling van de woningvoorraad en de samenstelling van de bevolking. Vervolgens

Nadere informatie

GEMEENTE OSS Resultaten op hoofdlijnen

GEMEENTE OSS Resultaten op hoofdlijnen GEMEENTE OSS Resultaten op hoofdlijnen RESULTATEN GEMEENTE OSS 2011 Soort onderzoek : Enquêteonderzoek bevolking 15+ Opdrachtgever : Stadsbeleid Maatschappelijke Ontwikkeling Opdrachtnemer : Team O&S,

Nadere informatie