In Orde. Oecumenisch Leesrooster

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "In Orde. Oecumenisch Leesrooster"

Transcriptie

1 In Orde

2 In Orde In Orde bevat de twaalfde editie van het. In Orde wordt uitgegeven onder auspiciën van de Raad van Kerken in Nederland door: Boekencentrum Uitgevers en NZV Uitgevers Samenstelling en redactie: dr. Roel A. Bosch (eindredactie), ds. Pieter Endedijk (uitwerking roosters), drs. Marian Geurtsen, drs. Erik Idema, drs. Rudolf Scheltinga, drs. Klaas Touwen, mw. Anneke van Wijngaarden Meer informatie vindt u op: 1

3 Raad van Kerken (Jaar C) Gemeenschappelijk Leesrooster + datum (epistel Oud-Katholiek Lectionarium +) (mogelijke alternatief Ordo Lectionum Missae (OLM) Evangelisch-Luthers Dienstboek (ELD) datum uitgebreide versie Evangelielezing GL + +) zondagslied alternatief OLM ELD 2 dec e van Advent Zacharia 14,4-9 Psalm 50,1-6 1 Tessalonicenzen 3,9-13 Lucas 21,25-31 Tussentijds e van Advent Ps 25,1-3 Jer 33,14-16 Ps 25, Tess 3,12-4,2 Luc 21, e van Advent Ps 25,1-2a; LB Ps 25:1-3 Jes 40,1-11 (Jes 5,1-8) LB Ps 25:(4),6 (LB Ps 85) Rom 13,11-14a Mat 21,1-9 Gz dec 2 e van Advent Maleachi 3,1-4 Psalm 126 Filippenzen 1,3-11 Lucas 3,1-6 Gezang dec 3 e van Advent Sefanja 3,14-20 Psalm 85 Filippenzen 4,4-9 Lucas 3,7-18 Gezang dec 4 e van Advent Micha 5,1-4a(6) Psalm 80,1-8 Hebreeën 10,5-10 Lucas 1,39-45 Gezang 66 of Tussentijds dec Kerstnacht Jesaja 8,23-9,7 Psalm 96 Titus 2,11-14 Lucas 2,1-20 Tussentijds dec Kerstdag Jesaja 52,7-10 Psalm 98 Hebreeën 1,1-12 Johannes 1,1-14 Tussentijds e van Advent Jes 30,19.30 Bar 5,1-9 Ps 126,1-6 Fil 1, Luc 3,1-6 3 e van Advent Fil 4,4-5 Sef 3,14-18a Jes 12,2-6 Fil 4,4-7 Luc 3, e van Advent Jes 45,8 Mi 5,1-4a Ps 80, Heb 10,5-10 Luc 1,39-45 Kerstnacht Ps 2,7 Jes 9,1-6 Ps 96, Tit 2,11-14 Luc 2,1-14 Kerstdag Jes 9,5 Jes 52,7-10 Ps 98,1-6 Heb 1,1-6 Joh 1,1( )-18 2 e van Advent Jes 30, ; LB Ps 80:1,2 Jes 2,2-5 (Jes 40,1-11) LB Ps 50:1,4,7 Rom 15,4-13 Luc 21,25-33 Gz e van Advent - Gaudete Fil 4,4-5; LB Ps 85:1,2 Jes 35,1-10 LB Ps 85:3,4 1 Kor 4,1-5 Mat 11,2-10 Gz e van Advent - Rorate Jes 45,8a; LB Ps 19:1,2 Jes 62,8-63,4 LB Ps 145:1,6 Fil 4,4-7 Joh 1,19-28 Gz 128 Kerstnacht Ps 2,7b.c; LB Ps 2 Jes 9,1-6(7) Mi 5,1-4a (Jes 11,1-10) LB Ps 110 Tit 2,11-14 Luc 2,1-20 Gz 132 Kerstdag Jes 9,5; LB Ps 98:1,2 Jer 23,5-8 (Jer 31,31-34) LB Ps 98:3,4 Heb 1,1-6(12) Joh 1,1-14 Gz

4 Raad van Kerken (Jaar C) 30 dec Zondag na Kerstmis Jesaja 61,10-62,3 Psalm 147,12-20 Galaten 3,23-4,7 Lucas 2,(22)33-40 Gezang 161 H. Familie Luc 2,16 1 Sam 1, Ps 84, Joh 3, Luc 2, e na Kerstfeest Wijsh 18,14-15; LB Ps 93 Jes 8,11-15 LB Ps 45:1,3 Gal 4,1-7 Luc 2,33-40 Gz jan 2013 Naamgeving en Besnijdenis Numeri 6,22-27 Psalm 8 Handelingen 4,8-12 Lucas 2,21 Gezang 446 Maria, moeder van God Wees gegroet... Num 6,22-27 Ps 67, Gal 4,4-7 Luc 2,16-21 Naamgeving en Besnijdenis Fil 2,10-11; LB Ps 8 Bar 6,1-6 LB Ps 98:3,4 Gal 3,23-29 Luc 2,21 Gz jan Epifanie Jesaja 60,1-6 Psalm 72 Efeziërs 3,1-12 Matteüs 2,1-12 Tussentijds jan Doop van de Heer Jesaja 40,1-11 Psalm 104,1-13 (Titus 3,4-7) Lucas 3, Gezang jan 2 e van Epifanie Jesaja 62,1-5 Psalm 96 (1 Korintiërs 12,1-11) Johannes (1,29-)2,1-11 (Johannes 4,43-54) Tussentijds jan 3 e van Epifanie Jesaja 61,1-9 Psalm 145,13-21 (1 Korintiërs 12,12-27) Lucas 4,14-21 Tussentijds 72 Openbaring Mal 3,1; 1 Kron 29,12 Jes 60,1-6 Ps 72, Ef 3,2-3a.5-6 Mat 2,1-12 Doop van de Heer Mat 3,16-17 Jes 40, Ps 104,1b b-30 Tit 2,11-14; 3,4-7 Luc 3, e door het jaar Ps 66,4 Jes 62,1-5 Ps 96, Kor 12,4-11 Joh 2, e door het jaar Ps 96,1.6 Neh 8,2-4a Ps 19, Kor 12,12-(14.27)30 Luc 1,1-4; 4,14-21 Epifanie Mal 3,1; 1 Kron 29,12; LB Ps 72:1,2,3 Jes 60,1-6 LB Ps 72:4,5,6,7 Ef 3,1-12 Mat 2,1-12 Gz 157 Doop van de Heer Mal 3,1; 1 Kron 29,12; LB Ps 100 Jes 61,1-4; 62,11-12 LB Ps 72:4,6,7 Rom 12,1-6 Mat 3,13-17 Gz 165 Laatste na Epifanie Hab 3,4; LB Ps 145:1,2,4 Ex 3,1-6 LB Ps Petr 1,13-18 Mat 17,1-9 Gz 158 Septuagesima Ps 18,7; LB Ps 18:1,2,5,8 Mal 3, ; 4,1-2 LB Ps Kor 9,24-27 Mat 20,1-16a Gz

5 3 feb 4 e van Epifanie Jeremia 1,4-10 Psalm 71,1-6(9) (1 Korintiërs 12,27-31a) Lucas 4,21-30(32) Gezang feb 5 e van Epifanie Jesaja 6,1-8 Psalm 138 (1 Korintiërs 15,1-11) Lucas 5,1-11 Gezang e door het jaar Ps 106,47 Jer 1, Ps 71, Kor 12,31(13,4)- 13,13 Luc 4, e door het jaar Ps 95,6-7 Jes 6,1-2a.3-8 Ps 138, Kor 15,1(3-8.)-11 Luc 5,1-11 Sexagesima Ps 44,24.27; LB Ps 44:1,5,11 Gen 1,9-13 LB Ps 83:1,5,6 2 Kor 11,19-12,9 Luc 8,4-15 Gz 302 Quinquagesima Ps 31,3b.c.4b; LB Ps 31:1,4,6,13 Jes 38,1-6 LB Ps 77:4,5,6 1 Kor 13 Luc 18,31-43 Gz dagen (David en de zoon van David) In de Veertigdagentijd lezen we als alternatief uit 1 en 2 Samuël. De boeken Samuël zijn in de joodse traditie profetische boeken. De profetische boeken waarschuwen tegen de valkuilen als mensen los raken van God en laten tegelijkertijd zien dat God telkens een nieuw begin maakt. In de lezingen voor deze periode staat de gezalfde van de Heer, David, in zijn eerste periode centraal. De latere verhalen over het koningschap van David worden gekenmerkt door lijden. Lijden dat veroorzaakt wordt door eigen schuld of door oorzaken van buitenaf. De gezalfde David, de masjiach, gaat door veel ellende heen, maar houdt zich vast aan de Eeuwige. David moet moeilijke keuzes maken omwille van de gerechtigheid. Hij wordt gezien als dé voorbeeldkoning van Israël. Jezus wordt niet voor niets de zoon van David genoemd. Hij staat in de traditie van David. De zalving (1 Samuël 16) betekent in eerste instantie nog maar heel weinig. Koning Saul zit hem op de hielen. David ziet af van wraak en laat de gezalfde koning Saul gaan, hoewel hij hem had kunnen doden. We zien in de bergen een glimp van gerechtigheid en vrede (1 Samuël 24). Toch is niets menselijks David vreemd. Hij gaat de fout in. Een fout waar hij zwaar voor moet boeten, maar uiteindelijk is er toekomst in Salomo (1 Samuël 12,16-14). David heeft het moeilijk met zijn zoon Absalom die op een vreselijke manier wraak neemt op zijn halfbroer, maar David vergeeft hem zoals de vader de verloren zoon en neemt hem weer in genade aan (2 Samuël 14,1-24). Wanneer Absalom de macht grijpt, zit er voor David niets anders op dan te vertrekken (1 Samuël 15,1-12). De goede of stille week begint met de lezing op Palmzondag waarin verhaald wordt hoe David uit de stad Jeruzalem vlucht (2 Samuël 15,13-31). Dit in tegenstelling tot de intocht van Jezus in Jeruzalem. Ook in de Still of Goede Week lezen we door uit het boek Samuël. In deze week staat het lijden van de messiaanse koning centraal. Op zijn vlucht krijgt koning David brood en wijn aangeboden om het te delen met hen die bij hem zijn (2 Samuël 16,1 en 2a) en in 2 Samuël 16,5-13 resoneert het lijden van Christus. Op Stille Zaterdag kunnen de laatste woorden van David gelezen worden (2 Samuël 23,1-7) en met Pasen klinkt in 2 Samuël 22,1-20 het danklied van David. Deze woorden vinden we ook in Psalm 18 terug, een loflied op de Eeuwige die redt uit alle benauwdheid. De epistellezingen geven steeds een reflectie op de eerste lezing: De zalving van David, op de eerste zondag, herkennen we in de aanhef van de Hebreeënbrief, en de daar geciteerde Psalm. Het is duidelijk dat hier geen continulezing gekozen is, maar een selectie op thema. Er kan een relatie met de evangelielezingen gelegd worden, maar dat is niet per se noodzakelijk. De evangelielezingen hebben in deze periode immers zo hun eigen kracht. Er bestaat geen verband met de zondagsnamen en Psalmen uit het oude eenjarige leesrooster. Anneke van Wijngaarden, Roel Bosch 45

6 Raad van Kerken (Jaar C) David en de zoon van David 13 feb Aswoensdag Amos 5,6-15 Psalm 51 2 Korintiërs 5,20-6,10 Psalm 103,8-12 Mat 6, Tussentijds Samuël 15,22 Hebreeën 10,1-10 Aswoensdag Wijsh 11, Joël 2,12-18 Ps 51, Kor 5,20-6,2 Mat 6, Aswoensdag Ps 69,17; LB Ps 69:1,3,4 Joël 2,12-19 LB Ps 69:8,9 2 Kor 5,19-6,2 Mat 6,16-21 Gz feb 1 e van de 40 dagen Deuteronomium 5,6-21 Psalm 81 Romeinen 10,8-13 Lucas 4,1-13 Tussentijds Samuël 16 Hebreeën 1,1-9 1 e van de 40 dagen Ps 91,15-16 Deut 26,4-10 Ps 91,1, Rom 10,8-13 Luc 4,1-13 Invocabit Ps 91,15; LB Ps 91:1,2,3 Jes 58,1-9 LB Ps 91:4,5,6,7,8 2 Kor 6,1-10 Mat 4,1-11 Gz feb 2 e van de 40 dagen Exodus 34,27-35 Psalm 27, Korintiërs 13,1-13 Lucas 9,28-36 Gezang 99 1 Samuël 24 Handelingen 26, e van de 40 dagen Ps 27,8-9 (Ps 25,6.2.22) Gen 15, Ps 27, Fil 3,17(20)-4,1 Luc 9,28b-36 Reminiscere Ps 25,6.22; LB Ps 25:1,2,3 Ex 24,12-18 LB Ps 106:1,2 1 Tess 4,1-7 Mat 15,21-28 (Mat 17,1-9) Gz mrt 3 e van de 40 dagen Exodus 6,1-7 Psalm 103,1-7 Romeinen 5,1-11 Lucas 13,1-9 Tussentijds Samuël 12,16-25 Romeinen 4,1-8 3 e van de 40 dagen Ps 25,15-16 (Ez 36, ) Ex 3,1-8a Ps 103, Kor 10, Luc 13,1-9 Oculi Ps 25,15-16; LB Ps 25:7,8,9,10 Ex 34,1-10 LB Ps 9:1,2,9,10 Ef 5,1-9 Luc 11,14-28 Gz mrt 4 e van de 40 dagen 2 Kronieken 36,14-23 Psalm 34, Korintiërs 5,14-21 Lucas 15, Gezang 34 2 Samuël 14, Petrus 3,8-15a 4 e van de 40 dagen Jes 66,10-11 Joz 5,9a Ps 34,2-7 2 Kor 5,17-21 Luc 15, Laetare Jes 66,10a.11; LB Ps 122 Zach 8,19-23 LB Ps 125 Gal 4,22-5,1a Joh 6,1-15 Gz mrt Biddag gewas 2 Kronieken 1,7-13 Psalm 111 Lucas 11,1-13 Gezang

7 17 mrt 5 e van de 40 dagen Jesaja 58,7-10 Psalm 126 Filippenzen 3,7-14 Lucas 20,9-19 Gezang Samuël 15, Petrus 1,22-2,10 5 e van de 40 dagen Ps 43,1-2 Jes 43,16-21 Ps 126,1-6 Fil 3,8-14 Joh 8,1-11 Judica Ps 43,1-2a; LB Ps 43 Ex 14,15-31 LB Ps 143:1,2,3,5,10 Heb 9,11-15 Joh 8,46-59 Gz mrt 6 e van de 40 dagen Lucas 19,(28)29-40 Psalm 118, Jesaja 50,4-7 (Jesaja 52,13-53,12) Psalm 73,13-20 Filippenzen 2,5-11 Psalm 22,1-22 Lucas 22,1-23,56 Gezang Samuël 15,13-31 Romeinen 15, e van de 40 dagen Mat 21,9 Luc 19,28-40 Jes 50,4-7 Ps 22, Fil 2,6-11 Luc 22,14(23,1-49)- 23,56 Palmarum Mat 21,9b Ex 15,27-16,7 LB Ps 73:9,10 Fil 2,5-11 Ps 22,1-22 Joh 12,12-24 Gz mrt Witte Donderdag Exodus 12,(1)15-20 Psalm 81 (Psalm 116) Johannes 13,1-15 Johannes 14,15-31 (Matteüs 26,30-46a) Tussentijds Samuël 16,1-2a 2 Timoteüs 2,8-13 Witte Donderdag Gal 6,14 Ex 12, Ps 116, Kor 11,23-26 Joh 13,1-15 Witte Donderdag Gal 6,14; LB Ps 67 Ex 12,1-11 LB Ps 81:1,2,3,4,5,8,9,14 1 Kor 11,20-32 Joh 13,1-15(17) Gz mrt Goede Vrijdag Exodus 12,(1)21-28 Hosea 6,1-6 (Jesaja 52,13-53,12) Psalm 22 Hebreeën 9,11-15 Johannes 18,1-19,42 Tussentijds 86 2 Samuël 16,5-13 Handelingen 2,22-32 Goede Vrijdag Jes 52,13-53,12 Ps 31, , Heb 4,14-16; 5,7-9 Joh 18,1-19,42 Goede Vrijdag Hos 6,1-6 (Ex 12,21-33) LB Ps 140 Joh Gz

8 Raad van Kerken (Jaar C) 30 mrt Paaswake Genesis 1,1-2,3 Psalm 33,6-9 Genesis 22,1-18 Psalm 16,5-11 Exodus 14,15-15,1a Exodus 15,1b-3(21) Jesaja 54,4-14 Psalm 30,2-6 Jesaja 55,1-11 Jesaja 12,1-6 Ezechiël 36,24-28 Psalm 51,9-15 Sefanja 3,12-20 Psalm 126 Psalm 42,2-6 Romeinen 6,3-4 Kolossenzen 3,1-4 Lucas 24,1-10(11) Gezang Samuël 23,1-7 Hebreeën 11,29-12,3 Paaswake Gen 1,1(26-31a)-2,2 Ps 104,1, (Ps 33, ) Gen 22,1-(-2.9a )-18 Ps 16, Ex 14,15-15,1 Ex 15, Jes 54,5-14 Ps 30, a.13b Jes 55,1-11 Jes 12,2-6 Bar 3, ,4 Ps 19,8-11 Ez 36,16-17a Ps 42,3.5; 43,3-4 (Ps 51, ) Rom 6,3-11 Ps 118, Luc 24,1-12 Paaswake Opb 1,19; LB Ps 134 Gen 1,1-2,3 Gen 5-8 Gen 22,1-19 Ex 12,1-11 Ex 14,24-15,1 Jes 54,17-55,11 Bar 3,9-38(-4,4) Ez 37,1-14 Jes 4,1-6 Jona 3,1-10 Deut 31,22-30 Dan 3,1-24 Ps 42 Kol 3,1-4 Mat 28,1-7(20) Gz mrt 1 e van Pasen Jesaja 51,9-11 Psalm 118,15-24 Kolossenzen 3,1-4 Johannes 20,1-18 Tussentijds Samuël 22,1-20 Handelingen 13,16b-33 1 e van Pasen Ps 139, Hand 10,34a Ps 118, ,22-23 Kol 3,1-4 (1 Kor 5,6b- 8) Joh 20,1-9 Eerste Paasdag Ps 139,5b-6; LB Ps 139:1,2,3,11 Ez 37,1-14 LB Ps 118:5,6,9 1 Kor 5,7-8 Mar 16,1-7(8) Gz 203 Paastijd (1 Korintiërs 15) In het vijftiende hoofdstuk van de eerste brief aan de Korintiërs besluit Paulus zijn preek. Allerlei eerdere motieven komen terug, maar nu steeds in het verband van het evangelie van de opstanding van Jezus Christus, de laatste Adam. Eigenlijk is het op zich al een evangelie, deze lezing, en verschaft het details die in de later genoteerde lezingen uit de vier evangeliën onvermeld bleven. Ook verklaart de context van de brief dat sommige evangelische details, zoals de vrouwen als eerste ooggetuigen van het lege graf, hier nu juist niet genoemd worden. Het is een lang en vol hoofdstuk. We lezen het vanaf de tweede paaszondag en komen met Pinksteren bij het einde, zodat de lezingen niet te lang worden. De lezing is continu, zonder weglatingen, alle 58 verzen. Er is niet bewust gezocht naar parallellie met de gelezen evangelielezingen. Het is goed te bedenken dat die op de drie eerste Paaszondagen allemaal over de concrete paasverschijningen gaan, en in de zondagen daarna meer de vraag beantwoorden: Wie is toch deze, de Verrezene? Uit dit hoofdstuk zijn veel citaten bekend: Paulus die zichzelf een ontijdig geborene noemt, een misbaksel (8); de laatste vijand de dood (26); het beeld van de graankorrel (37); de tegenstelling tussen vergankelijkheid en onvergankelijkheid (42), de stoffelijke en de geestelijke mens (49). De uitdaging, tot de Dood gericht: Dood, waar is je overwinning, Dood, waar is je prikkel? is inderdaad een prikkelende aanzet tot verkondiging en pastoraat. Het thema van de doop ten gunste van hen die al gestorven zijn (29) verplaatst ons naar een heel andere context dan de individualistische levens- en geloofsbeschouwing van onze tijd. Met deze lezingen krijgt de Paastijd van 2013 dus een geheel eigen karakter. Het ligt voor de hand, de aangeboden epistellezingen in deze periode te vervangen door de lezing uit 1 Korintiërs 15. De oudtestamentische lezingen zijn sterk gericht op het thema van de evangelielezing, en hebben zeker geen bewust verband met de brieflezing. In drie jaar tijd zijn zo grote blokken uit 1 Korintiërs gelezen. 48

9 De meest bekende, over de Tafel van de Heer, de gaven in de gemeente, de taal van de liefde en de taal van spreken in tongen, zijn daarbij niet aan bod geweest. Ook het pragmatisch en huishoudelijk slot, 1 Korintiërs 16, vol betekenis overigens, blijft ongelezen. Kunstenaars -beeldend, muzikaal, filmisch, dichtend en schrijvend- hebben veel gewerkt met de thema s van dood en leven. Het moet niet moeilijk zijn om daar materiaal rond te verzamelen dat in uw context gepast is. Roel Bosch 1 Korintiërs 15 7 apr 2 e van Pasen Genesis 28,10-22 Psalm 111 (Psalm 150) Openbaring 1,12b-20 Lucas 24,13-35 Gezang 73 1 Korintiërs 15, e van Pasen 1 Petr 2,2 Hand 5,12-16 Ps 118, Opb 1,9-11a Joh 20,19-31 Quasi modo geniti 1 Petr 2,2; LB Ps 81:1,2,3,4 Opb 7,2-12(17) (Gen 32,22-32) LB Ps 116:1,2,3,4 1 Joh 5,4-10a Joh 20,19-31 Gz apr 3 e van Pasen Jeremia 32,36-41 Psalm 33,1-11 (Psalm 30) Openbaring 5,6-14 Lucas 24,35-48 Gezang 82 1 Korintiërs 15, e van Pasen Ps 66,2 Hand 5,27b-32.40b-41 Ps 30, a.13b Opb 5,11-14 Joh 21,1-(14)19 Misericordia Domini Ps 33,5b-6a; LB Ps 33:1,2,8 Opb 21,9-23 (Ez 34,11-16) LB Ps 33:5,6,7 1 Petr 2,21b-25 Joh 10,11-16 Gz apr 4 e van Pasen Numeri 27,12-23 Psalm 100 Openbaring 7,9-17 Johannes 10,22-30 Gezang Korintiërs 15, e van Pasen Ps 33,5-6 Hand 13, Ps 100,1-3.5 Opb 7,9.14b-17 Joh 10,27-30 Jubilate Ps 66,1.2b; LB Ps 66:1,2,3 Jes 40,26-31 LB Ps 111:1,5,6 1 Petr 2,11-20 Joh 16,16-23a Gz april 5 e van Pasen Deuteronomium 6,1-9 Psalm 145,1-12 Openbaring 19,1-9 Johannes 13,31-35 Tussentijds Korintiërs 15, e van Pasen Ps 98,1-2 Hand 14,21-27 Ps 145,8-13 Opb 21,1-5a Joh 13,31-33a Cantate Ps 98,1; LB Ps 98 Opb 14,1-7(8) LB Ps 118:5,6 Jak 1,17-21 Joh 16,5-15 Gz mei 6 e van Pasen Joël 2,21-27 Psalm 67 Openbaring 21, Johannes 14,23-29 Gezang Korintiërs 15, e van Pasen Jes 48,20 Hand 15, Ps 67, Opb 21, Joh 14,23-29 Rogate Jes 48,20b; LB Ps 66:1,6,7 Opb 19,6-16 LB Ps 107:10 Jak 1,22-27 Joh 16,23b-30 Gz 48 49

10 Raad van Kerken (Jaar C) 9 mei 40 e Paasdag, Hemelvaart van de Heer 2 Koningen 2,1-15 Psalm 47 (Psalm 110) Hebreeën 9,24-28 (Handelingen 1,1-11) Lucas 24,49-53 (Marcus 16,19-20) Gezang Korintiërs 15,39-44 Hemelvaart van de Heer Hand 1,11 Hand 1,1-11 Ps 47, Heb 9,24-28; 10,19-23 Luc 24,46-53 Hemelvaartsdag Hand 1,11; LB Ps 47 2 K 2,1-15(18) LB Ps 68:6 Hand 1,1-11 Mar 16,14-20 Gz mei 7 e van Pasen 1 Sam 12,19b-24 Psalm 31,1-9 (Psalm 97) Openbaring 22,12-21 Johannes 14,15-21 Gezang Korintiërs 15, e van Pasen Ps 27,7-9 Hand 7,55-60 Ps 97, Opb 22, Joh 17,20-26 Exaudi Ps 27,7a.8c-9a; LB Ps 27:1,4 Opb 4,2-11 LB Ps 47:3 1 Petr 4,7b-11 Joh 15,26-16,4 Gz mei 50 e Paasdag, Pinksteren Joël 2,28-32 Psalm 104,25-35 Handelingen 2,1-11 Johannes 20,19-23 Gezang Korintiërs 15,50-58 Pinksteren Wijsh 1,7 Hand 2,1-11 Ps 104, Rom 8,8-17 Joh 14, b-26 Pinksteren Wijsh 1,7; LB Ps 68:1,7 Opb 22,6-17 (Joël 2,21-32) LB Ps 68:9,12 (LB Ps 104:1,8) Hand 2,1-11 Joh 14,23-31a Gz mei Trinitatis, Drie-eenheid Spreuken 8,22-31 Psalm 29 (Openbaring 4,1-11) Johannes (2,23-)3,1-16 Gezang 254 Drie-eenheid Gezegend zij God... Spr 8,22-31 Ps 8,4-9 Rom 5,1-5 Joh 16,12-15 Trinitatis Tobit 12,7; LB Ps 8:1,6 Jes 6,1-8(9-13) LB Ps 103:1,8,9 Rom 11,33-36 Joh 3,1-15 Gz juni 1 e na Trinitatis 1 Koningen 8, Psalm 96 (Galaten 1,1-10) Lucas 7,1-10 Gezang 51 Sacramentsdag Ps 81,17 Gen 14,18-20 Ps 110,1-4 1 Kor 11,23-26 Luc 9,11b-17 1 e na Trinitatis Ps 13,6a; LB Ps 13 Jes 5,8-16 LB Ps 41:1,3,5 1 Joh 4,(8)16b-21 Luc 16,19-31 Gz

11 9 juni 2 e na Trinitatis 1 Koningen 17,17-24 Psalm 30 (Galaten 1,11-24) Lucas 7,11-17(23) Gezang e door het jaar Ps 27,1-2 1 Kon 17,17-24 Ps 30, a.13b Gal 1,11-19 Luc 7, e na Trinitatis Ps 18,19b-20; LB Ps 18:1,2,5 Ez 14,4-11 LB Ps Joh 3,13-18 Luc 14,16-24 Gz juni 3 e na Trinitatis Hooglied 4,16-5,8 Psalm 100 (Psalm 32) (Galaten 2,11-21) Lucas 7,36-8,3 Tussentijds juni 1 e van de zomer Jesaja 65,1-9 Psalm 89,1-9 (Psalm 22,19-28) (Galaten 3,26-29) Lucas 8,26-39 Tussentijds juni 2 e van de zomer 1 Koningen 19,19-21 Psalm 16 (Galaten 5, ) Lucas 9,51-62 Gezang juli 3 e van de zomer Jesaja 66,10-14 Psalm 66,1-12 (Galaten 6, ) Lucas 10,1-20 Tussentijds e door het jaar Ps 27,7.9 2 Sam 12, Ps 32, Gal 2, Luc 7,36-(50)8,3 12 e door het jaar Ps 28,8-9 Zach 12,10-11;13,1 Ps 63, Gal 3,26-29 Luc 9, e door het jaar Ps 47,2 1 Kon 19,16b Ps 16,1-2a Gal 5, Luc 9, e door het jaar Ps 48,10-11 Jes 66,10-14c Ps 66, Gal 6,14-18 Luc 10,1-(9) e na Trinitatis Ps 25,16.18; LB Ps 25:4,5,10 Jes 30,15-18(21) LB Ps 55:1,2,3,4,5 1 Petr 5,5b-11 Luc 15,1-10 Gz 36 4 e na Trinitatis Ps 27,1-2; LB Ps 27:1,2,3 Jer 17,5-26 (Jes 50,4-9) LB Ps 43:1,5 (LB Ps 27:6,7) Rom 8,18-23 Luc 6,36-42 Gz e na Trinitatis Ps 27,7a.9b; LB Ps 27:1,7 Jer 15,15-21 LB Ps 79:1,3 1 Petr 3,8-15a Luc 5,1-11 Gz e na Trinitatis Ps 28,8-9; LB Ps 28:1,2,4 Jes 48,12-22 LB Ps 84:5,6 Rom 6,3-11 Mat 5,20-26 Gz 99 51

12 Raad van Kerken (Jaar C) 14 juli 4 e van de zomer Deuteronomium 30,9-14 Psalm 25,1-10 (Kolossenzen 1,1-14) Lucas 10,(21)25-37 Gezang 7 15 e door het jaar Ps 17,15 Deut 30,10-14 Ps 69, a.37 (Ps 19,8-11) Kol 1,15-20 Luc 10, e na Trinitatis Ps 47,2; LB Ps 47 Jer 3,21-4,2 LB Ps 90:1,5,8 Rom 6,19-23 Mar 8,1-9 Gz juli 5 e van de zomer 1 Samuël 1,1-20 Psalm 15 (Kolossenzen 1,21-27) Lucas 10,38-42 Tussentijds juli 6 e van de zomer Genesis 18,20-33 Psalm 138 (Kolossenzen 2,6-15) Lucas 11,1-13 Gezang aug 7 e van de zomer Prediker 2,1-11 Psalm 49,1-13 (Kolossenzen 3,12-17) Lucas 12,13-21 Gezang aug 8 e van de zomer Jesaja 65,17-25 Psalm 33,12-22 (Hebreeën 11,1-16) Lucas 12,32-40(48) Gezang aug 9 e van de zomer Jeremia 23,23-29 Psalm 82 (Hebreeën 11,17-29) Lucas 12,49-56(59) Gezang e door het jaar Ps 54,6.8 Gen 18,1-10a Ps 15,2-5 Kol 1,24-28 Luc 10, e door het jaar Ps 68, Gen 18,20-32 Ps 138, Kol 2,12-14 Luc 11, e door het jaar Ps 70,2.6 Pr 1,2; 2,21-23 Ps 90, Kol 3, Luc 12, e door het jaar Ps 74, Wijsh 18,6-9 Ps 33, Heb 11,1-2.8-(12)19 Luc 12,32(35)-(40)48 20 e door het jaar Ps 84,10-11 Jer 38, Ps 40, Heb 12,1-4 Luc 12, e na Trinitatis Ps 48,10-11; LB Ps 48:1,3,4 Jer 7,2-7(11) LB Ps 116:1,2,3,4 Rom 8,12-17 Mat 7,15-21 Gz e na Trinitatis Ps 54,6-7; LB Ps 54 Jer 32,37-42 LB Ps 9:1,2,3,4,5 1 Kor 10,1-13 Luc 16,1-9 Gz e na Trinitatis Ps 55,17.23; LB Ps 55:1,2,6,7 Jer 23,16-29 LB Ps 17:1,3,4,6,7 1 Kor 12,1-11 Luc 19,41-48 Gz e na Trinitatis Ps 68,36; LB Ps 68:1,2,7,12 Dan 3,34-45 LB Ps 17:1,2,3 1 Kor 15,1-10 Luc 18,9-14 Gz e na Trinitatis Ps 70,2; LB Ps 70 Jes 6,8-13 (Ez 25,1-7) LB Ps 34:1,2,3 2 Kor 3,4-9 Mar 7,31-37 Gz 15 52

13 25 aug 10 e van de zomer Jesaja 30,15-21 Psalm 112 (Hebreeën 12,22-29) Lucas 13,(10)22-30 Tussentijds e door het jaar Ps 86,1-3 Jes 66,18-21 Ps 117,1-2 Heb 12, Luc 13, e na Trinitatis Ps 74,20a.19b.22a; LB Ps 74:1,2,7,13,14 Jes 33,2-9(10) LB Ps 74:11,12 Gal 3,15-22 Luc 10,23-37 Gz sept 11 e van de zomer Deuteronomium 24,17-22 Psalm 113 (Hebreeën 13,1-6) Lucas 14,1.7-14(15) Gezang e door het jaar Ps 86,3.5 Sir 3, Ps 68, Heb 12, a Luc 14, e na Trinitatis Ps 84,10-11a; LB Ps 84:1,5,6 Jes 56,1-8 LB Ps 118:3,6 Gal 5,16-24 Luc 17,11-19 Gz 20 Herfsttijd (Elia en Elisa) De teksten over Elia en Elisa uit de boeken 1 en 2 Koningen zijn van een hoogstaand literair niveau. In meeslepende en beeldende verhalen wordt verteld over de beide profeten, die laten zien hoe de Eeuwige bij mensen betrokken is. De verhalen brengen in beeld hoe ontrouw aan de Heer tot rampspoed leidt, en trouw tot redding. Opvallend is dat daarbij herhaaldelijk bestaande grenzen worden doorbroken. In de verhalen wordt duidelijk dat het heil er niet alleen voor Israël is, maar ook voor mensen daarbuiten. Met name in het begin van de lezingenserie speelt ook de macht van de Eeuwige een belangrijke rol in de verhalen. De strijd tussen Elia en de Baälspriesters is een strijd tussen de Eeuwige en Baäl, waarbij blijkt dat Baäl niets teweeg kan brengen. Hij heeft zeker iets anders te doen Is hij soms op reis gegaan? vraagt Elia spottend (1 Koningen 18,27). De God van Israël is de Enige die werkelijk macht kan uitoefenen, zo vertellen de verhalen. We lezen gedeelten uit 1 Koningen en 2 Koningen 2-5. De eerste paar zondagen staat daarbij de profeet Elia centraal. Hij trekt zich terug bij de beek Kerit, waar hij door de raven gevoed wordt. Daarna volgen de gebeurtenissen bij de weduwe in Sarefat, de strijd tussen Elia en de Baälspriesters, Elia s veertig dagen durende tocht naar de berg Horeb en de verschijning van de Heer in de stilte, de roeping van Elisa en de wijngaard van Nabot. Nadat we op Allerheiligen gelezen hebben over de hemelvaart van Elia volgen de verhalen over Elisa. Net als bij Elia is er een wonderlijke vermenigvuldiging en een genezing van een zieke jongen, we lezen over het bittere gerecht en tenslotte over de genezing van Naäman. Zoals gezegd lezen we de passage over de hemelvaart van Elia (2 Koningen 2,1-15a) op Allerheiligen. Ook verder zijn de lezingen in de herfsttijd goed op hun plaats. Deze periode biedt ruimte voor een lange doorgaande lijn. De thematiek van rampspoed en redding, die in de verhalen regelmatig naar voren komt, past bij uitstek in de periode aan het eind van het kerkelijk jaar. Verbindingen met de evangelieteksten van de verschillende zondagen zijn niet bewust gekozen. De meeste van de hoofdstukken die voor deze weken worden aangereikt, hebben in de verschillende doorgaande roosters ook een plek. Ze zijn dan sterk verspreid, waardoor het zicht op de doorgaande lijn in de verhalen bemoeilijkt wordt. Het Evangelisch-Luthers Dienstboek leest op Hemelvaart 2 Koningen 2:1-15a een traditie die door het Gemeenschappelijk Leesrooster gevolgd wordt in het C-jaar. De bekende componist Felix Mendelssohn werkte tussen 1844 en 1847 aan zijn beroemde oratorium Elias, dat als een van zijn grootste composities wordt beschouwd. Ook andere kunstenaars hebben zich door de lezingen uit 1 en 2 Koningen laten inspireren. Edgar Allan Poe schreef in 1845 zijn gedicht The Raven, waarin hij beschrijft hoe een raaf hem opzoekt als hij rouwt om Lenore. (Vgl. 1 Koningen 17,6, waar verteld wordt dat de raven Elia voeden.) Ook Harry Mulisch beschrijft in zijn boek De ontdekking van de hemel hoe de vereenzaamde Onno Quist in Rome gezelschap krijgt van een raaf. In het boek Izebel van Tyrus (Guus Kuijer, 1988) worden de gebeurtenissen rond Elia en Achab verteld door de vrouw van koning Achab. Erik Idema 53

14 Raad van Kerken (Jaar C) Elia en Elisa 8 sept 12 e van de zomer Deuteronomium 30,15-20 Psalm 1 (Filemon 1-20) Lucas 14,25-33 Gezang e door het jaar Ps 119, Wijsh 9,13-18b Ps 90, Filemon Luc 14, e na Trinitatis Ps 86,1a.2b-3; LB Ps 86:1,2,4 Jes 66,5-14 LB Ps 92:1,2 Gal 5,25-6,10 Mat 6,24-34 Gz sept 13 e van de zomer Exodus 32,7-14 Psalm 51 (1 Timoteüs 1,12-17) Lucas 15,1-10 Gezang e door het jaar Sir 36,15-16 Ex 32, Ps 51, Tim 1,12-17 Luc 15,1-(10)32 16 e na Trinitatis Ps 86,3.5; LB Ps 86:5,6,7 Dan 9,14-19 LB Ps 102:1,6,8 Ef 3,13-21 Luc 7,11-16 Gz sept 1 e van de herfst Amos 8,4-7 Psalm 138 (1 Timoteüs 2,1-8) Lucas 16,1-(8)17 Gezang Koningen 17, e door het jaar Salus populi Am 8,4-7 Ps 113, Tim 2,1-8 Luc 16,1(10) e na Trinitatis Ps 84,10; LB Ps 84:1,2,6 Bar 2,9-15 (4,21-29) LB Ps 33:1,2,4 Ef 4,1-6 Luc 14,1-11 Gz sept 2 e van de herfst Amos 6,1-10 Psalm 146 (1 Timoteüs 6,11b-19) Lucas 16,19-31 Gezang Koningen 17, e door het jaar Dan 3, Amos 6,1a.4-7 Ps 146,6c-10 1 Tim 6,11-16 Luc 16,19-31 Michaël Ps 103,20; LB Ps 103:1,8,9 Jozua 5,13-15 LB Ps 103:2,3,4 Op 12,7-12 Mat 18,1-11 Gz okt 3 e van de herfst Habakuk 3, Psalm 37,1-11 (2 Timoteüs 1,6-14) Luc 17,1-10 Tussentijds 75 1 Koningen 18, e door het jaar Est 13,9-11 Hab 1,2-3; 2,2-4 Ps 95, Tim 1, Luc 17, e na Trinitatis Ps 35,3b; 34,18a; LB Ps 78:1,2,3 Jer 8,4-6.11; 9, LB Ps 107:1,2,3,4 Ef 4,22-32 Mat 9,1-8 Gz

15 13 okt 4 e van de herfst 2 Koningen 17,(5-7)24,29-34 Psalm 113 (Psalm 111) (2 Timoteüs 2,8-15) Lucas 17,11-19(21) Gezang Koningen 19, e door het jaar Ps 130,3-4 2 Kon 5,14-17 Ps 98,1-4 2 Tim 2,8-13 Luc 17, e na Trinitatis Dan 3,42-43; LB Ps 119:31,32,33,34 Jer 31,31-34 LB Ps 138 Ef 5,15-21 Mat 22,1-14 Gz okt 5 e van de herfst Genesis 32,22-31 Psalm 121 (2 Timoteüs 3,14-4,5) Lucas 18,1-8 Gezang 21 1 Koningen 19, e door het jaar Ps 17,6.8 Ex 17,8-13 Ps 121,1-8 2 Tim 3,14-4,2 Luc 18, e na Trinitatis Est Aanv 2,1; LB Ps 119:16,17,18 Ez 18,1-19(24) LB Ps 145:1,5,6 Ef 6,10-17 Joh 4,47-54 Gz okt 6 e van de herfst Jeremia 14, Psalm 84 (2 Timoteüs 4, ) Lucas 18,9-14(17) Tussentijds 2 1 Koningen e door het jaar Ps 105,3-4 Sir 35, Ps 34, Tim 4, Luc 18, e na Trinitatis Ps 130,3-4; LB Ps 130 Ez 33,7-16(20) LB Ps 90:1.2.8 Fil 1,(3)6-11 Mat 18,(21)23-35 Gz nov Allerheiligen Jesaja 60, Psalm 138 (Psalm 149) Openbaring 7, Mat 5,1-12 T Koningen 2,1-15a Allerheiligen Gaudeamus Op 7, Ps 24,1-6 1 Joh 3,1-3 Matteüs 5,1-12a Allerheiligen Ps 33,1; LB Ps 33:1,2,8 Dan 12,1-3 LB Ps 34:1,2,4 Op 7,2-12 Mat 5,1-12a Gz nov 7 e van de herfst Genesis 12,1-8 Psalm 32 (2 Tessalonicenzen 1,1-12) Lucas 19,1-10 Gezang 3 2 Koningen 4, e door het jaar Ps 38,22-23 Wijsh 11,22-12,2 Ps 145, b Tess 1,11-2,2 Luc 19, e na Trinitatis Ps 138,7; LB Ps 138 Jes 66,5-14 LB Ps 133 Fil 3,17-4,3 Mat 22,15-22 Gz nov Dankdag gewas 1 Kronieken 29,10-16 Psalm 103 Lucas 17,11-19 Gezang

16 Raad van Kerken (Jaar C) 10 nov 8 e van de herfst Jesaja 1,18-26 Psalm 17 (2 Tessalonicenzen 2,13-3,5) Lucas 19,41-48 Gezang Koningen 4, e door het jaar Ps 88,3 2 Makk 7, Ps 17, Tess 2,16-3,5 Luc 20, e van de Voleinding Jes 38,17; LB Ps 85 Jes 48,1-11 LB Ps 103:1,2,3 1 Tess 4,13-18 Mat 24,15-28 Gz nov 9 e van de herfst Exodus 3,1-15 Psalm 98 (2 Tessalonicenzen 3,7-13) Lucas 20,27-38 Gezang Koningen 4, e door het jaar Jer 29, Mal 3,19-20a Ps 98,5-9 2 Tess 3,7-12 Luc 21, e van de Voleinding Ps 9,8a.9a.10; LB Ps 9:1,4,5 Gen 18,22-33 LB Ps 50:3,7,11 2 Tess 1,3-10a Mat 25,31-46 Gz nov 10 e van de herfst Maleachi 4,1-6 (NBV: Maleachi 3,19-24) Psalm 46 Openbaring 3,7b-12 Lucas 21,5-19 Gezang Koningen 5,1-17 Christus Koning Op 5,12; 1,6 2 Sam 5,1-3 Ps 122,1-5 Kol 1,12-20 Luc 23, e van de Voleinding Jer 29,11; LB Ps 50:1,2,11 Jes 65,17-23 LB Ps 44:1,9,11 2 Petr 3,3-14 Mat 25,1-13 Gz 262 als deze zondag gevierd wordt als Eeuwigheids zondag, zie de gegevens van 1 november 56

OECUMENISCH LEESROOSTER

OECUMENISCH LEESROOSTER OECUMENISCH LEESROOSTER 2018-2019 datum zondag Gemeenschappelijk 2 december 2018 1 e van de Advent Zacharia 14,4-9 Psalm 50,1-6 1 Tessalonicenzen 3,9-13 Lucas 21,25-31 9 december 2018 2 e van de Advent

Nadere informatie

OECUMENISCH LEESROOSTER

OECUMENISCH LEESROOSTER OECUMENISCH LEESROOSTER 2021-2022 datum zondag Gemeenschappelijk 28 november 2021 1 e van de Advent Zacharia 14,4-9 Psalm 50,1-6 1 Tessalonicenzen 3,9-13 Lucas 21,25-31 5 december 2021 2 e van de Advent

Nadere informatie

Overzichten. Verantwoording van bronnen 1261 Lijst van medewerkers 1276 Inhoudsopgave 1277 Kort overzicht van de inhoud 1286

Overzichten. Verantwoording van bronnen 1261 Lijst van medewerkers 1276 Inhoudsopgave 1277 Kort overzicht van de inhoud 1286 Overzichten Leesrooster Evangelisch-Lutherse Kerk 1189 Gemeenschappelijk Leesrooster 1199 Aanvullend Leesrooster 1209 Thora-Leesrooster 1215 Rooster van lezingen bij het dagelijks gebed 1221 Liturgische

Nadere informatie

OECUMENISCH LEESROOSTER

OECUMENISCH LEESROOSTER OECUMENISCH LEESROOSTER 2017-2018 datum zondag Gemeenschappelijk 3 december 2017 1 e van de Advent Jesaja 63,19b- 64,8 22 Psalm 85 1 Korintiërs 1,1-9 Marcus 13,24-37 10 december 2017 2 e van de Advent

Nadere informatie

OECUMENISCH LEESROOSTER 2016-2017

OECUMENISCH LEESROOSTER 2016-2017 OECUMENISCH LEESROOSTER 2016-2017 datum zondag Gemeenschappelijk Leesrooster 27 november 2016 1 e van de Advent Jesaja 2,1-5 Psalm 122 Romeinen 13,8-14 Matteüs 24,32-44 4 december 2016 2 e van de Advent

Nadere informatie

OECUMENISCH LEESROOSTER

OECUMENISCH LEESROOSTER OECUMENISCH LEESROOSTER 2014-2015 datum zondag Gemeenschappelijk 30 november 2014 1 e van de Advent Jesaja 63,19b- 64,8 4 Psalm 85 1 Korintiërs 1,1-9 Marcus 13,24-37 7 december 2014 2 e van de Advent Jesaja

Nadere informatie

OECUMENISCH LEESROOSTER

OECUMENISCH LEESROOSTER OECUMENISCH LEESROOSTER 2013-2014 datum zondag Gemeenschappelijk 1 december 2013 1 e van de Advent Jesaja 2,1-5 Psalm 122 Romeinen 13,8-14 Matteüs 24,32-44 8 december 2013 2 e van de Advent Jesaja 11,1-10

Nadere informatie

OECUMENISCH LEESROOSTER 2015-2016

OECUMENISCH LEESROOSTER 2015-2016 OECUMENISCH LEESROOSTER 2015-2016 datum zondag Gemeenschappelijk 29 november 2015 1 e van de Advent Zacharia 14,4-9 Psalm 50,1-6 1 Tessalonicenzen 3,9-13 Lucas 21,25-31 6 december 2015 2 e van de Advent

Nadere informatie

In Orde. Oecumenisch Leesrooster

In Orde. Oecumenisch Leesrooster In Orde 2010-2013 In Orde 2010 2013 In Orde bevat de twaalfde editie van het. In Orde wordt uitgegeven onder auspiciën van de Raad van Kerken in Nederland door: Boekencentrum Uitgevers en NZV Uitgevers

Nadere informatie

OP VASTE GROND. over authentiek bijbels geloof

OP VASTE GROND. over authentiek bijbels geloof OP VASTE GROND over authentiek bijbels geloof Register van bijbelverwijzingen Aad van den Bos Het nummer van de pagina (bijv. p81) of van het hoofdstuk en van de noot daarin (bijv. 2.6) Genesis 1 p81 Genesis

Nadere informatie

Uittreksel uit het DIRECTORIUM

Uittreksel uit het DIRECTORIUM Uittreksel uit het DIRECTORIUM voor de eucharistievieringen op de zondagen en voornaamste feestdagen van het jaar 2008/2009 volgens het Kerkboek van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland Commissie voor

Nadere informatie

Register van themanummers en bijbelteksten (jaargang 1,1-22,4) Thema's

Register van themanummers en bijbelteksten (jaargang 1,1-22,4) Thema's Register van themanummers en bijbelteksten (jaargang 1,1-22,4) Thema's 2014 22,4 (2014): De geheime dienst 22,3 (2014): Op het altaar 22,2 (2014): Worstelen met 22,1 (2014): Nieuwe Testament 2013 21,6

Nadere informatie

Interpretatie - Register van thema s en bijbelteksten (bijgewerkt t/m jaargang 20, 2012) Thema's

Interpretatie - Register van thema s en bijbelteksten (bijgewerkt t/m jaargang 20, 2012) Thema's Interpretatie - Register van thema s en bijbelteksten (bijgewerkt t/m jaargang 20, 2012) Thema's 2012 20,6 (2012): Verbinding 20,5 (2012): Kleur 20,4 (2012): Jij bent m 20,3 (2012): In de zon 20,2 (2012):

Nadere informatie

Veertigdagentijd en paastijd 2017

Veertigdagentijd en paastijd 2017 Liedsuggesties uit Liedboek zingen en bidden in huis en kerk bij het Veertigdagentijd en paastijd 2017 samenstelling: Pieter Endedijk 1 maart 2017 Aswoensdag oude testament: Joël 2,12-19 antwoordpsalm:

Nadere informatie

DIRECTORIUM. zondag 11 december 2012 Derde zondag van de Advent Gaudete

DIRECTORIUM. zondag 11 december 2012 Derde zondag van de Advent Gaudete DIRECTORIUM voor de eucharistievieringen op de zondagen en voornaamste feestdagen van het jaar 2011-2012 volgens het Kerkboek van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland Bisschoppelijk Bureau van de Oud-Katholieke

Nadere informatie

Dirk de Bree & Jan Joost Snoek

Dirk de Bree & Jan Joost Snoek Bijbelklas 2013-2016 Als je op reis gaat of op vakantie, neem je vaak een reisgids mee. Neem bijvoorbeeld De Lonely Planet. De Lonely Planet geeft je informatie over het land, de streek en de cultuur.

Nadere informatie

Van september 2015 t/m september 2017 willen we aan de slag gaan met het bijbelleesproject Bijbel in de Gewone Taal. De bijbel lezen is één, de bijbel verstaan, begrijpen en duiden is twee. De dubbele

Nadere informatie

Bijbelproject Delfzijl 2017

Bijbelproject Delfzijl 2017 Christelijke Gereformeerde Kerk Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Delfzijl 2 Voorwoord Voor je ligt het boekje dat hoort bij het Bijbelproject 2017. Al enkele jaren hebben we de gewoonte om als CGK en GKv

Nadere informatie

DIRECTORIUM. Uittreksel uit het. voor de eucharistievieringen op de zondagen en de voornaamste feestdagen van het jaar 2010/2011.

DIRECTORIUM. Uittreksel uit het. voor de eucharistievieringen op de zondagen en de voornaamste feestdagen van het jaar 2010/2011. Uittreksel uit het DIRECTORIUM voor de eucharistievieringen op de zondagen en de voornaamste feestdagen van het jaar 2010/2011 volgens het Kerkboek van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland Commissie voor

Nadere informatie

De Christus in elk bijbelboek

De Christus in elk bijbelboek Kris Tavernier De Christus in elk bijbelboek Christus in al de Schriften Lucas 24:27 De Bijbel is door en door christocentrisch, dit wil zeggen dat de Bijbel in hoofdzaak spreekt over 'Jezus, de Christus,

Nadere informatie

In Orde. Oecumenisch Leesrooster 2010-2013

In Orde. Oecumenisch Leesrooster 2010-2013 In Orde 2010-2013 In Orde 2010 2013 In Orde bevat de twaalfde editie van het. In Orde wordt uitgegeven onder auspiciën van de Raad van Kerken in Nederland door: Boekencentrum Uitgevers en NZV Uitgevers

Nadere informatie

Leesplan 1 De hele bijbel in één jaar

Leesplan 1 De hele bijbel in één jaar Leesplan 1 De hele bijbel in één jaar Dag 1...Genesis 1,2 Dag 2...Genesis 3-5 Dag 3...Genesis 6-9 Dag 4...Genesis 10,11 Dag 5...Genesis 12-15 Dag 6...Genesis 16-19 Dag 7...Genesis 20-22 Dag 8...Genesis

Nadere informatie

Eerste lezing uit: Jesaja 60, 1-6. Evangelie uit: Matteüs 2, 1-12.

Eerste lezing uit: Jesaja 60, 1-6. Evangelie uit: Matteüs 2, 1-12. De lezingen (1 ste lezing en Evangelielezing) zoals die in de Eucharistievieringen worden gelezen, kunnen ook zelf thuis worden opgezocht in de bijbel. Dit om een duidelijker beeld te krijgen van de lezingen

Nadere informatie

Advent-, Kerst- en Epifaniëntijd 2017

Advent-, Kerst- en Epifaniëntijd 2017 Liedsuggesties uit Liedboek zingen en bidden in huis en kerk bij het Advent-, Kerst- en Epifaniëntijd 2017 samenstelling: Pieter Endedijk 3 december 2017 Eerste zondag van de Advent oude testament: Jesaja

Nadere informatie

Chronologisch Bijbelleesrooster in 3⅓ jaar de Bijbel door - 3 dagen Oude en 1 dag Nieuwe Testament v 1.0 www.kaleo.nl blz. 1

Chronologisch Bijbelleesrooster in 3⅓ jaar de Bijbel door - 3 dagen Oude en 1 dag Nieuwe Testament v 1.0 www.kaleo.nl blz. 1 Chronologisch Bijbelleesrooster in 3⅓ jaar de Bijbel door - 3 dagen Oude en 1 dag Nieuwe Testament v 1.0 www.kaleo.nl blz. 1 1 Genesis 1 2 Genesis 2 3 Genesis 3 4 Lukas 1:1-40 5 Genesis 4 6 Genesis 5 7

Nadere informatie

Advent-, kerst- en epifaniëntijd

Advent-, kerst- en epifaniëntijd Liedsuggesties uit Liedboek zingen en bidden in huis en kerk bij het Advent-, kerst- en epifaniëntijd 2016-2017 samenstelling: Pieter Endedijk 27 november 2016 Eerste zondag van de Advent oude testamant:

Nadere informatie

Bijbelboek Hoofdstuk Vers Bijbelstudie: nummer en bladzijde

Bijbelboek Hoofdstuk Vers Bijbelstudie: nummer en bladzijde Bijbelboek Hoofdstuk Vers Bijbelstudie: nummer en bladzijde 1 Johannes 001 005-007 75/6 1 Johannes 001 007-90/7, 100/6 1 Johannes 001 008-100/1, 100/2, 103/2 1 Johannes 001 008-010 44/6, 45/2, 70/2, 103/2,

Nadere informatie

Inhoudsopgave 05/08/ De Israëlieten zijn slaven in Egypte Mozes moet het volk Israël leiden

Inhoudsopgave 05/08/ De Israëlieten zijn slaven in Egypte Mozes moet het volk Israël leiden GT_NBG-versie_040815.indd 10 Inhoudsopgave Genesis 1:1-2:4 Genesis 2:4-3:24 Genesis 6:5-22 Genesis 11:1-9 Genesis 11:27-12:9 Genesis 22:1-19 Genesis 25:19-34 Genesis 28:10-22 Genesis 29:1-30 Genesis 37:1-36

Nadere informatie

Lezingen voor het jaar 2017

Lezingen voor het jaar 2017 Lezingen voor het jaar 2017 De lezingen (1 ste lezing en Evangelielezing) zoals die in de Eucharistievieringen worden gelezen, kunnen ook zelf thuis door de parochianen worden opgezocht in de Bijbel. Dit

Nadere informatie

GENESIS

GENESIS 1 Bijbellezen SCHEMA AANWIJZINGEN. Vul de datums in waarop u van plan bent de betreffende hoofdstukken te lezen. Vink ze af bij voltooiing van elk gedeelte. U kunt de Bijbelboeken in volgorde lezen of

Nadere informatie

Vooral de liefde, een gemeentebreed gesprek over liefde en relaties

Vooral de liefde, een gemeentebreed gesprek over liefde en relaties Vooral de liefde, een gemeentebreed gesprek over liefde en relaties Leesrooster hoofdstuk 1 Buitengewone liefde 23 januari - 6 februari 2011 Zondag 23 jan. Woord vooraf blz. 9-16 maandag 24 jan. dag 1

Nadere informatie

Namen van de zondagen en hun betekenis

Namen van de zondagen en hun betekenis Namen van de zondagen en hun betekenis De naam Advent komt van adventus (latijn) wat betekend: komst 1e Advent Vandaag begint het nieuwe kerkelijk jaar. De kerk begint haar nieuwe jaar met een periode

Nadere informatie

Overzicht van de fiches in de map 'Bijbel in 1000 seconden'

Overzicht van de fiches in de map 'Bijbel in 1000 seconden' Overzicht van de fiches in de map 'Bijbel in 1000 seconden' Geklasseerd volgens het missaal voor zon- en feestdagen KERSTKRING Advent - info 1 e zondag van de advent A Matteüs 24, 37-44 Wees waakzaam 1

Nadere informatie

DIRECTORIUM. voor de eucharistievieringen en het getijdengebed op alle dagen van het jaar 2009/2010. volgens het

DIRECTORIUM. voor de eucharistievieringen en het getijdengebed op alle dagen van het jaar 2009/2010. volgens het DIRECTORIUM voor de eucharistievieringen en het getijdengebed op alle dagen van het jaar 2009/2010 volgens het Kerkboek van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland Commissie voor de Liturgie Krommenie 2009

Nadere informatie

Tekstregister behorend bij de Bijbelse Dagkalender 2016

Tekstregister behorend bij de Bijbelse Dagkalender 2016 Tekstregister behorend bij de Bijbelse Dagkalender 2016 21 september Genesis 25:19-34 22 september Genesis 26:1-17 23 september Genesis 26:18-33 24 september Genesis 26:34-27:29 25 september Genesis 27:30-28:9

Nadere informatie

leesplan voor het dagelijks lezen van de Bijbel

leesplan voor het dagelijks lezen van de Bijbel leesplan voor het dagelijks lezen van de Bijbel Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad (Psalm 119:105) Een uitgave van Met Open Bijbel Adres Postbus 520, 3800 AM Amersfoort Internet:

Nadere informatie

Bijbelboekenkast OUDE TESTAMENT EZECHIËL JOB PSALMEN DANIËL SPREUKEN PREDIKER HOOGLIED Z ACHARIA HOSEA HABAKUK NAHUM MALEACHI OBADJA JOËL AMOS MICHA

Bijbelboekenkast OUDE TESTAMENT EZECHIËL JOB PSALMEN DANIËL SPREUKEN PREDIKER HOOGLIED Z ACHARIA HOSEA HABAKUK NAHUM MALEACHI OBADJA JOËL AMOS MICHA Inhoud 1 De Bijbel in het kort 8 2 Van het Oude naar het Nieuwe Testament 12 3 De evangelieboeken 16 4 Matteüs 20 5 Marcus 24 6 Lucas 28 7 Johannes 32 8 Handelingen 38 9 Het evangelie de wereld in 42 10

Nadere informatie

Plaatsingslijst van het archief van Jan Pelinck ter Haseborg

Plaatsingslijst van het archief van Jan Pelinck ter Haseborg 891 Plaatsingslijst van het archief van Jan Pelinck ter Haseborg (Levensjaren 1875-1957), 1905-1937 Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden) Vrije Universiteit Amsterdam

Nadere informatie

Plaatsingslijst van het archief van H.C. Touw

Plaatsingslijst van het archief van H.C. Touw Plaatsingslijst van het archief van H.C. Touw (1928-1968) 602 Samengesteld door Rijk Vriesinga Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden) Vrije Universiteit Amsterdam

Nadere informatie

Hoor het Woord Groep 3-4 2015-2016 Van Damschool

Hoor het Woord Groep 3-4 2015-2016 Van Damschool Hoor het Woord Groep 3-4 2015-2016 Van Damschool T 10: Hulp in nood 25 aug. Bartimeüs Mattheüs 20:29-34 26 aug. De storm op zee Markus 4:35-41 27 aug. Mozes als de mond Gods Exodus 3 en 4 OT 37: De Heere

Nadere informatie

1 Niet schuin en vetgedrukte boeken zijn wel gekoppeld aan de volgende les, maar zit geen opdracht of verwerking aan vast 2 Schuingedrukte boeken zijn qua thema wel verbonden aan de periode waarin ze gepland

Nadere informatie

Zaterdag 7 januari. Driekoningen. Eerste lezing: Jesaja 60, 1-6. Evangelie: Matteüs 2, 1-12

Zaterdag 7 januari. Driekoningen. Eerste lezing: Jesaja 60, 1-6. Evangelie: Matteüs 2, 1-12 LEZINGEN VOOR HET JAAR 2017 De lezingen (1 ste lezing en Evangelielezing) zoals die in de Eucharistievieringen worden gelezen, kunnen ook zelf thuis door de parochianen worden opgezocht in de Bijbel. Dit

Nadere informatie

Voor preeklezers die deze site regelmatig maar met grotere tussenpozen gebruiken, volgt hier op verzoek een logboek van plaatsing.

Voor preeklezers die deze site regelmatig maar met grotere tussenpozen gebruiken, volgt hier op verzoek een logboek van plaatsing. Voor preeklezers die deze site regelmatig maar met grotere tussenpozen gebruiken, volgt hier op verzoek een logboek van plaatsing. 30 mei 2016 Titus 3,1-4 (Wees zachtmoedig in een harde mensenwereld) 29

Nadere informatie

TOELICHTING BIJBELLEESROOSTER

TOELICHTING BIJBELLEESROOSTER BIJBEL LEESROOSTER 2015 TOELICHTING BIJBELLEESROOSTER Wat er was vanaf het begin, wat wij gehoord hebben, wat wij met eigen ogen gezien en aanschouwd hebben, wat onze handen hebben aangeraakt, dat verkondigen

Nadere informatie

Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 1. Dag 2. Dag 3

Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 1. Dag 2. Dag 3 HOOFDSTUK 1 GOD SPREEKT HOOFDSTUK 2 WAAR IS DE ARK? HOOFDSTUK 3 DE EERSTE KONING HOOFDSTUK 4 SAUL EN DAVID Van de Heer gebeden 1 Samuël 1: 1 23 Samuël in de tabernakel 1 Samuël 1: 24 2: 26 Samuël geroepen

Nadere informatie

Methode Godsdienst

Methode Godsdienst Methode Godsdienst 2016-2017 Groep 3-4, map D Teuge T 13 Week 34 22-26 aug. T 14 Week 35 29 aug. 2 sep. OT 53 Week 36 5 9 sep. OT 54 Week 37 12 16 sep. OT 55 Week 38 19 23 sep. OT 56 Week 39 26 30 sep.

Nadere informatie

Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4. Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4. Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4. Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4

Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4. Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4. Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4. Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4 HOOFDSTUK 1 SAMUËL HOOFDSTUK 2 SAUL HOOFDSTUK 3 DE EERSTE KONING HOOFDSTUK 4 DAVID Geboorte van Samuël 1 Samuël 1: 1 23 Samuël wordt geroepen 1 Samuël 1: 24 2: 11, 3: 1 18 De zonen van Eli 1 Samuël 2:

Nadere informatie

INHOUD. Citaten : Statenvertaling 1977 Aanbevolen websites: www:mybrethren.org/index.html

INHOUD. Citaten : Statenvertaling 1977 Aanbevolen websites:  www:mybrethren.org/index.html INHOUD 1: Jezus Christus de Verlosser 2: Het koninkrijk der hemelen 3: Het huis van God 4: Het lichaam van Christus 5: De bruid van het Lam 6: Het betoverde christendom 7: De terugkeer van Jezus Christus

Nadere informatie

Verwerking. Mattheus 12:42 vrijdag 7 oktober verwerking

Verwerking. Mattheus 12:42 vrijdag 7 oktober verwerking Bijbelrooster groep 1 en 2 STERK EN ZWAK maandag 22 augustus 2017 Psalm 8:9 Psalm dinsdag 23 augustus 2017 Simson Richteren 13 en 14 woensdag 24 augustus 2017 Simsons overwinningen Richteren 15 donderdag

Nadere informatie

Introductie op het Oecumenisch Leesrooster 2010-2013

Introductie op het Oecumenisch Leesrooster 2010-2013 Ter inleiding Welke Bijbelgedeelten leest u, in de kerkdiensten van zon- en feestdagen? Waarop bereidt u zich voor, langer of korter van te voren, misschien samen met de leiding van kindernevendienst en

Nadere informatie

BIJBELROOSTER GROEP 4

BIJBELROOSTER GROEP 4 BIJBELROOSTER GROEP 4 HOOFDSTUK 1 GOD SPREEKT Dag 1 Van de Heer gebeden 1 Samuël 1: 1 23 Dag 2 Samuël in de tabernakel 1 Samuël 1: 24 2: 26 Dag 3 Samuël geroepen 1 Samuël 3: 1 4: 1a Dag 4 God spreekt Lesboek

Nadere informatie

Geachte lezer, Met hartelijke Zegenwensen namens het Bijbelstudie Centrum Rob Schutte. 2 Petrus 1:19

Geachte lezer, Met hartelijke Zegenwensen namens het Bijbelstudie Centrum Rob Schutte. 2 Petrus 1:19 Geachte lezer, Het verheugd ons, u dit overzicht te mogen aanbieden. Het is onze hartenwens, dat u door dit overzicht wordt gezegend. Wanneer de Zoon Gods zegt: Ik ben de deur; als iemand door Mij binnenkomt,

Nadere informatie

Zomertijd samenstelling: Pieter Endedijk

Zomertijd samenstelling: Pieter Endedijk Liedsuggesties uit Liedboek zingen en bidden in huis en kerk bij het Zomertijd 2017 samenstelling: Pieter Endedijk 11 juni 2017 Trinitatis oude testament: Exodus 34,4-9 antwoordpsalm: Psalm 150 2 Korintiërs

Nadere informatie

Kennismaking met de bijbel

Kennismaking met de bijbel Kennismaking met de bijbel 1. De Bijbel, wat is dat voor boek? 2. Wat heb ik met God te maken? 3. Wie is Jezus Christus? 4. Hoe kom ik in de hemel? 5. Wat is de christelijke doop? 4 De bijbel, wat is dat

Nadere informatie

Bijbelrooster groep 1 en 2

Bijbelrooster groep 1 en 2 EEN DING IS NODIG maandag 1 september 2014 Psalm 100:2 psalm dinsdag 2 september 2014 Martha en Maria Lukas 10:38-42 woensdag 3 september 2014 De blindgeborene Johannes 9:1-41 donderdag 4 september 2014

Nadere informatie

BIJBELROOSTER GROEP 2

BIJBELROOSTER GROEP 2 BIJBELROOSTER GROEP 2 HOOFDSTUK 1 SAMUËL Dag 1 Geboorte van Samuël 1 Samuël 1:1-23 Dag 2 Samuël wordt geroepen 1 Samuël 1:24-2:11, 3:1-18 Dag 3 De zonen van Eli 1 Samuël 2:12-26, 4:1-18 HOOFDSTUK 2 Dag

Nadere informatie

DIRECTORIUM 2015 KORTE VERSIE

DIRECTORIUM 2015 KORTE VERSIE DIRECTORIUM 2015 KORTE VERSIE Liturgische gegevens voor de viering van de eucharistie op de zondagen en belangrijkste feestdagen van het kerkelijk ar 2014-2015 Aan de hand van het Kerkboek van de Oud-Katholieke

Nadere informatie

Inleiding Oude Testament Cursus 2

Inleiding Oude Testament Cursus 2 Inleiding Oude Testament Cursus 2 Exodus: Details over hoe Israël een volk werd en Mozes haar leider. Israël werd bevrijd uit de slavernij in Egypte en reist naar de berg Sinaï, waar zij Gods wet ontvangt.

Nadere informatie

Rooster Kind op Maandag Kind op Maandag

Rooster Kind op Maandag Kind op Maandag Kind op Maandag Bijbelverhalen zijn leuk. Sommige zijn heel spannend, andere grappig. Ze gaan over verdriet en troost, over boos zijn en vrede maken, over wat goed is en wat je beter niet kunt doen. Bijbelverhalen

Nadere informatie

Je beste Vriend voor altijd

Je beste Vriend voor altijd Je beste Vriend voor altijd Onder de naam Jes! Junior verschijnen boeken voor kinderen tot twaalf jaar. Jes! Junior is een imprint van van Uitgeverij Jes! Uitgeverij Jes! is een samenwerking tussen Uitgeverij

Nadere informatie

30. De koning wordt geboren 31. Blij met Jezus 32. Jezus, de koning die dient 33. Jezus sterft 34. Jezus leeft 35. Jezus en de Heilige Geest

30. De koning wordt geboren 31. Blij met Jezus 32. Jezus, de koning die dient 33. Jezus sterft 34. Jezus leeft 35. Jezus en de Heilige Geest Themaoverzicht Groep 1 1. In het begin 2. Noach 3. God belooft 4. Abraham 5. Isaak 6. Jakob en Esau 7. Jakob 8. Jozef 9. Dromen 10. Jozef de onderkoning 11. Mozes 12. Mozes naar de farao 13. God straft

Nadere informatie

Bijbelrooster cursusjaar 2015-2016 Groep 3 en 4

Bijbelrooster cursusjaar 2015-2016 Groep 3 en 4 Wk 37 9:1 1 Samuël 16:14-23 David bij Saul 1 Samuël 17 David en Goliath 1 Samuël 18 David en Jonathan/ Saul Wk 38 11:4 1 Samuël 19 David vlucht voor Saul 1 Samuël 20. Verbond tussen Jonthan-David Wk 35

Nadere informatie

Methode Godsdienst 2014-2015 Groep 7-8, map B

Methode Godsdienst 2014-2015 Groep 7-8, map B Methode Godsdienst 2014-2015 Groep 7-8, map B OT 21 Week 36 De wet gegeven OT 22 Week 37 De tabernakel OT 80 Week 38 Feesten OT 81 Week 39 Wetten van zorg OT 82 Week 40 Geboden OT 83 Week 41 Offers Les

Nadere informatie

Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4. Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4. Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4

Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4. Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4. Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4 HOOFDSTUK 1 SAMUEL, DE LAATSTE RECHTER Hanna s gebed verhoord 1 Samuël 1 Samuël tot profeet geroepen 1 Samuël 2 : 11 4 : 1 De ark bij de Filistijnen 1 Samuël 4 : 1 22 1 Samuël 5 7 : 1 Samuël, de laatste

Nadere informatie

Methode Godsdienst Apeldoorn

Methode Godsdienst Apeldoorn Methode Godsdienst 2016-2017 Apeldoorn T 5 Week 34 22 26 aug. T 6 Week 35 29 aug. 2 sep. OT 21 Week 36 5 9 sep. OT 22 Week 37 12 16 sep. OT 80 Week 38 19 23 sep. OT 81 Week 39 26 30 sep. OT 82 Week 40

Nadere informatie

Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4. Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4. Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4. Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4

Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4. Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4. Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4. Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4 HOOFDSTUK 1 MET HEEL JE HART HOOFDSTUK 2 DE HEER GEEFT RUST Het beloofde land Rechters 1 3 : 6 En ze dienden de Baäls Rechters 3 : 7 41 Vrouwen in dienst van de Heer Rechters 4 & 5 Met heel je hart Lesboek

Nadere informatie

TOELICHTING BIJBELLEESROOSTER

TOELICHTING BIJBELLEESROOSTER BIJBEL LEESROOSTER 2015 TOELICHTING BIJBELLEESROOSTER Wat er was vanaf het begin, wat wij gehoord hebben, wat wij met eigen ogen gezien en aanschouwd hebben, wat onze handen hebben aangeraakt, dat verkondigen

Nadere informatie

God, laat ons uw liefde zien en maak ons gelukkig.

God, laat ons uw liefde zien en maak ons gelukkig. zondag 1 januari NIEUWJAARSDAG God, laat ons uw liefde zien en maak ons gelukkig. Psalm 67:2 God, laat ons uw liefde zien en maak ons gelukkig. Wees bij ons en bescherm ons. Dan zal iedereen zien dat u

Nadere informatie

Bybel leesprogram vir een jaar

Bybel leesprogram vir een jaar In die Bybel is daar altesaam 66 boeke en 1189 hoofstukke (929 in die Ou Testament en 260 in die Nuwe Testament. As jy die bybel in een jaar will deurlees is die maklikste om elke dag ± drie hoofstukke

Nadere informatie

Memoriseer elke dag een tekst. Dit heb ik u geschreven, die gelooft in de naam van de Zoon Gods, opdat gij weet, dat gij eeuwig leven hebt.

Memoriseer elke dag een tekst. Dit heb ik u geschreven, die gelooft in de naam van de Zoon Gods, opdat gij weet, dat gij eeuwig leven hebt. WAARAAN HEB JE ALTIJD HOUVAST? Dit heb ik u geschreven, die gelooft in de naam van de Zoon Gods, opdat gij weet, dat gij eeuwig leven hebt. 1 Johannes 5:13 1 DIAGNOSEVRAGEN Weet je zeker dat je naar de

Nadere informatie

Hoe de Bijbel tot ons kwam

Hoe de Bijbel tot ons kwam 1 IN EN OM DE BIJBEL Hoe de Bijbel tot ons kwam De Bijbel Christendom en islam lijken met elkaar gemeen te hebben, dat beide gebaseerd zijn op een boek. Er wordt dan ook wel gezegd, dat beide godsdiensten

Nadere informatie

Bijbelrooster bij Hoor het Woord (groep 7 en 8)

Bijbelrooster bij Hoor het Woord (groep 7 en 8) Bijbelrooster bij Hoor het Woord (groep 7 en 8) cursusjaar 2014-2015 Groep 7 en 8 behandelen beiden op maandag H.C. Voor groep 7 zijn de lessen te vinden in map A, voor groep 8 in map B. Groep 7 en 8 maken

Nadere informatie

cursusjaar datum vertelstof NT n O.T. NT Demetriuss Demas Elymas NT NT Timotheüss Titus Filemon Titus Filemonn

cursusjaar datum vertelstof NT n O.T. NT Demetriuss Demas Elymas NT NT Timotheüss Titus Filemon Titus Filemonn Bijbelrooster bij Hoor het Woord (groep 7 en 8) cursusjaar 2014 2015 Groep 7 en 8 behandelen beiden op maandag H.C.. Voor groep 7 zijn de lessen te vinden in map A, voor groep 8 in map B. datum vertelstof

Nadere informatie

NIEUWE TESTAMENT Bijbelverhalen.nl

NIEUWE TESTAMENT Bijbelverhalen.nl NIEUWE TESTAMENT Bijbelverhalen.nl Blz. Werkstuk trefwoorden 2 De Kerstman of Jezus Aan wie heb jij het meeste? 3 De wonderdoener Bartimeüs 4 Volgorde Bijbelboeken Nieuwe Testament bijbelboeken 5 Aandacht

Nadere informatie

Waarom was het noodzakelijk dat Jezus stierf?

Waarom was het noodzakelijk dat Jezus stierf? Les 5 - Redding Vier feiten die je moet kennen om het Evangelie goed te begrijpen In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling Dag 1 Waarom was het noodzakelijk dat Jezus stierf? In

Nadere informatie

Israël STILLE TIJD STUDIE

Israël STILLE TIJD STUDIE Israël Een discipelschapstraining om christenen toe te rusten voor het werk in zijn dienst, tot opbouw van het Lichaam van Christus (Efeziërs 4:11-16) 14 STILLE TIJD Thema: Israël volgens de Bijbel Probeer

Nadere informatie

Ontstaan en gezag van de bijbel

Ontstaan en gezag van de bijbel Ontstaan en gezag van de bijbel Gezag van de bijbel: Christus is de sleutel Wanneer we het hebben over het ontstaan van de bijbel en de manier waarop het gezag van de bijbel zich aan ons opdringt moeten

Nadere informatie

Bijbelrooster bij Hoor het Woord (groep 5 en 6)

Bijbelrooster bij Hoor het Woord (groep 5 en 6) Bijbelrooster bij Hoor het Woord (groep 5 en 6) cursusjaar 2015 2016 datum vertelstof bijbelgedeelte OT37 OT38 OT39 OT40 OT41 OT42 De Heere kent het hart 24-08 Aanleren Psalm 3:2 25-08 Jonathan en Saul

Nadere informatie

Inleiding Oude Testament

Inleiding Oude Testament Inhoudsopgave Hoe gebruik je deze handleiding.................................. 4 Suggesties voor Groepsstudie..................................... 4 Inleiding.....................................................

Nadere informatie

Het karakter van de Bijbelboeken en hun inhoud

Het karakter van de Bijbelboeken en hun inhoud 1 Het karakter van de Bijbelboeken en hun inhoud 1. De Torah Genesis schepping 1, 2 schepping 3-11 de oergeschiedenis 12 50 de aartsvaders 12-23 Abraham 24-26 Izaäk 27-36 Jakob 37-50 Jozef Exodus verlossing

Nadere informatie

Bovenbouw - groep 6, 7, 8

Bovenbouw - groep 6, 7, 8 Een eerste aanzet voor de keuze van Bijbelverhalen - jaarcyclus. Vertelplaten n.a.v. http://www.freebibleimages.org/illustrations/ Bovenbouw - groep 6, 7, 8 Jaar 1 Datum Onderwerp Oude testament September

Nadere informatie

Kom tot ons, de wereld wacht. Kalender voor Advent en Kerst 2013

Kom tot ons, de wereld wacht. Kalender voor Advent en Kerst 2013 Kalender voor Advent en Kerst 2013 Kom tot ons, de wereld wacht Deze adventskalender heeft de vorm van een wereldbol. Want Jezus is de Redder voor de hele wereld. De meeste voorouders van Jezus kwamen

Nadere informatie

Methode Godsdienst

Methode Godsdienst Methode Godsdienst 2016-2017 OT1 Het was zeer goed Week 34 Groep 1-2, map B Les 1 Psalm 100 : 2 Les 2 Schepping dag 1-3 Genesis 1: 1-13 Les 3 Schepping dag 4-7 Genesis 1: 14-31 Les 4 Zondeval Genesis 3

Nadere informatie

Handleiding Bijbellezen

Handleiding Bijbellezen Handleiding Bijbellezen Aanvullend document bij Identiteitsgebonden zorg deel 2. Karin Kleiberg Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Plaatsbepaling binnen ZRM-ondersteuningsplan... 4 3. Betekenis van de Bijbel...

Nadere informatie

Rooster Hoor het Woord Groep 1/2 Deel B

Rooster Hoor het Woord Groep 1/2 Deel B Rooster Hoor het Woord Groep 1/2 Deel B Week 34, 22 augustus- 26 augustus Het was zeer goed OT- 1 Les 1 Psalm 100 : 2 Les 2 Schepping dag 1-3 Genesis 1: 1-13 Les 3 Schepping dag 4-7 Genesis 1: 14-31 Les

Nadere informatie

Inleiding. In deze brochure worden tenzij anders aangegeven de Bijbelteksten geciteerd uit de NBG vertaling van 1951.

Inleiding. In deze brochure worden tenzij anders aangegeven de Bijbelteksten geciteerd uit de NBG vertaling van 1951. Inleiding Als Evangelische Gemeente Jozua zijn we blij je deze brochure aan te kunnen bieden. Hierin lees je hoe in de gemeente gedacht wordt over de plaats van het volk Israël in Gods heilsplan en hoe

Nadere informatie

Methode Godsdienst Groep 1-2, map B

Methode Godsdienst Groep 1-2, map B OT 31/32 Week 36 Sterk en zwak Methode Godsdienst Groep 1-2, map B Les 1 Lied: Simson is een sterke held (MDK1, lied 9) Les 2 Richt.13 Simsons geboorte Les 3 Richt.14-15 Simsons overwinningen Les 4 Richt.16

Nadere informatie

(groep. De juiste. andere taal. spreken. zodat de. zodat ze kon maken, aan bouwen. gedronken? b. water. d. wijn. Israëlische volk. d.

(groep. De juiste. andere taal. spreken. zodat de. zodat ze kon maken, aan bouwen. gedronken? b. water. d. wijn. Israëlische volk. d. Bijbelquiz Jeugdclub Burgum (groep 5 6) Deze Bijbelquiz is bedoeld voor kinderen uit de bovenbouw (groep 5 6) van de basisschool. Op het bijgevoegde antwoordenblad kunnen de juiste antwoorden worden ingevuld.

Nadere informatie

- Ga je mee naar de kerk? I. Oostdijk NB. ook in 2e jaar. 6. Kaïn II-13 Zonde David I-5 Ellende. Waar/hoe zien we schuld/zonde terug in de kerkdienst?

- Ga je mee naar de kerk? I. Oostdijk NB. ook in 2e jaar. 6. Kaïn II-13 Zonde David I-5 Ellende. Waar/hoe zien we schuld/zonde terug in de kerkdienst? OVERZICHT LEERPLAN PRECATECHISATIE Leerjaar 1: Canon van de Bijbel Bijbelse Begrippen De Kerkdienst 1. Abraham II-9 1 Verbondsluiting Gen 17. Verbond God de Vader 2. De Bijbel: - ontstaan/schrijvers/bijbelse

Nadere informatie

bijbelrooster HSN - 2015-2016

bijbelrooster HSN - 2015-2016 bijbelrooster HSN - 2015-2016 week vertellingen ob. vertellingen bb. opmerking 35 1. Schepping dag 1-5 Gen 1:1-23 1. Schepping dag 1-5 Gen 1:1-23 Week 1 rood 2. Schepping dag 6-7 Gen 1 24-31, 2: 1-4 2.

Nadere informatie

Bijbelverhalen.nl. Blz. werkstuk trefwoorden

Bijbelverhalen.nl. Blz. werkstuk trefwoorden OUDE TESTAMENT Bijbelverhalen.nl Blz. werkstuk trefwoorden 2 Verhaalkubus voor het verhaal van Achan Achan 3 Een opvouwboekje maken 2 Adam en Eva 5 Een wandpaneel van de ark maken ark 6 Volgorde Bijbelboeken

Nadere informatie

Aswoensdag. Introitus

Aswoensdag. Introitus Aswoensdag paars EVANGELISCH-LUTHERS DIENSTBOEK Introitus Antifoon Psalm of: (berijmd) Ps. 69:1,3,4 Antwoord mij, o HEER, want rijk is uw goedertierenheid, wend U tot mij naar uw grote barmhartigheid.

Nadere informatie

Kinderen in het midden Het weerbericht van Pieter of Petra Zonneschijn. Projectlied bij weggaan en kinderen naar nevendienst (Mel.

Kinderen in het midden Het weerbericht van Pieter of Petra Zonneschijn. Projectlied bij weggaan en kinderen naar nevendienst (Mel. Orde van dienst iedere zondag: Welkom Eerste lied Bemoediging en groet Aansteken van de kaarsen en kaarsenlied Lied 598 Als alles duister is Kyriegebed Gebed van de zondag Kinderen in het midden Het weerbericht

Nadere informatie

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8 [1] [2] [3] Johannes 3:16 1 Korintiёrs 1:9 Johannes 3:19 God wil met ons omgaan God wil met ons omgaan Zonde brengt scheiding [4] [5] [6] Romeinen 3:23 Marcus 10:45 Romeinen 5:8 Zonde brengt scheiding

Nadere informatie

Katholieke Bijbelstichting Bijbelleesrooster Katholieke Bijbelsticht

Katholieke Bijbelstichting Bijbelleesrooster Katholieke Bijbelsticht Bijbelleesrooster 2010 Katholieke Bijbelstichting Bijbelleesrooster 2010 Katholieke Bijbelstichting Bijbelleesrooster 2010 Katholieke Bijbel stich ting Bijbelleesrooster 2010 Katholieke Bijbelstichting

Nadere informatie

Lectorenvorming Diocesane Commissie voor Liturgie. De dienst van het Woord Een gesprek tussen God en mensen

Lectorenvorming Diocesane Commissie voor Liturgie. De dienst van het Woord Een gesprek tussen God en mensen Lectorenvorming 2014-2015 Diocesane Commissie voor Liturgie De dienst van het Woord Een gesprek tussen God en mensen VOORWOORD In november 2008 werden twee regionale bijeenkomsten georganiseerd. Bedoeling

Nadere informatie

DYNAMIC --- Discipel-maken ---

DYNAMIC --- Discipel-maken --- CHECKLIJST VOOR LES 2 Om deze les uit te voeren, zal ik: (afvinken wanneer gedaan) VOORBEREIDING 1. Johannes 3:16 op kunnen zeggen. 2. Psalm 23 lezen. 3. Maak notities van de preek die je zondag gehoord

Nadere informatie

BIJBEL DICHTBIJ BIJBEL DICHTBIJ NBG. Bijbel in Gewone Taal met uitleg en toepassingen. Bijbel in Gewone Taal met uitleg en toepassingen

BIJBEL DICHTBIJ BIJBEL DICHTBIJ NBG. Bijbel in Gewone Taal met uitleg en toepassingen. Bijbel in Gewone Taal met uitleg en toepassingen Oude Testament Genesis 13 Exodus 101 Leviticus 177 Numeri 237 Deuteronomium 309 Jozua 383 Rechters 429 Ruth 479 1 Samuel 489 2 Samuel 551 1 Koningen 597 2 Koningen 661 1 Kronieken 721 2 Kronieken 775 Ezra

Nadere informatie

Abraham 3:22 23. Exodus 20:3 17

Abraham 3:22 23. Exodus 20:3 17 Mozes 1:39 Mozes 7:18 Abraham 3:22 23 Genesis 1:26 27 Genesis 2:24 Dit is Gods werk en heerlijkheid. God spreekt op een hoge berg van aangezicht tot aangezicht met Mozes en legt hem zijn eeuwige doel voor

Nadere informatie

Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4. Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4. Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4. Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4

Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4. Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4. Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4. Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4 HOOFDSTUK 1 HET ONTSTAAN VAN DE BIJBEL Schatgraven Matteüs 13 : 44 46 Van kleitablet tot CD-Rom Lesboek p. 4 & 5 De vaststelling van de canon Lesboek p. 6 Het ontstaan van de Bijbel Lesboek p. 7 Werkboek

Nadere informatie