Revius E-MOVO Wijk bij Duurstede

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Revius E-MOVO 2013-2014 Wijk bij Duurstede"

Transcriptie

1 Zo gezond is uw school! Schoolprofiel Revius E-MOVO Wijk bij Duurstede

2 HOE GEZOND IS UW SCHOOL? Waarom dit schoolprofiel? Om goed schoolgezondheidsbeleid te maken is inzicht nodig in de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van leerlingen op uw school. GGD regio Utrecht verzamelt deze gegevens jaarlijks bij alle tweedeklassers in de regio met behulp van E- MOVO, een digitale vragenlijst. Deze vragenlijst is onderdeel van het programma Schoolkracht: de gegevens vormen enerzijds input voor gerichte individuele zorg door de jeugdverpleegkundigen en bieden anderzijds op schoolniveau waardevolle informatie om richting te geven aan schoolgezondheidsbeleid. De gebruikte vragenlijst is te vinden op In dit schoolprofiel staan de resultaten van de E- MOVO-vragenlijst van de tweede klas leerlingen van het schooljaar De focus van dit profiel ligt op onderwerpen waar school invloed op kan hebben. Aan het einde van het schoolprofiel staan aandachtspunten voor een gerichte preventie aanpak. Vergelijking tussen scholen De resultaten van leerlingen in de tweede klas van uw school worden vergeleken met de resultaten van de andere scholen die hebben meegedaan aan het pilotproject met een vergelijkbaar onderwijsniveau als uw school. Deze jongeren deden mee! Op uw school hebben 243 leerlingen uit de tweede klas de vragenlijst ingevuld. Zij worden vergeleken met 8608 jongeren van andere vmbot-havo-vwo scholen die de vragenlijst in hetzelfde schooljaar invulden. Tabel 1. Kenmerken van de leerlingen (%) Uw school Gelijke scholen Geslacht Jongen Meisje Onderwijsniveau VMBO-TL HAVO/VWO Etniciteit* Nederlands Surinaams <2 1,4 Antilliaans/Arubaans <2 0,7 Turks <2 1,8 Marokkaans <2 3,1 Overig Gezinssituatie** Woont bij beide ouders Woont niet bij beide ouders 9 12 * Jongeren van niet-nederlandse afkomst hebben tenminste één ouder die in het buitenland geboren is ** Jongeren die bij beide ouders wonen, zijn jongeren die met beide ouders in één huis wonen of jongeren van wie de ouders co-ouderschap hebben In de tabellen is aangegeven of de resultaten van de leerlingen op uw school in positieve of negatieve zin afwijken van de resultaten van tweedeklassers op vergelijkbare scholen. += de score van de jongeren op uw school behoort tot de beste 20% op dit onderwijsniveau. -= de score van de jongeren op uw school behoort tot de slechtste 20% op dit onderwijsniveau. Het is belangrijk om u te realiseren dat een schoolprofiel gebaseerd is op een relatief klein aantal jongeren. Als een aantal te klein is (minder dan vijf tweede klassers), wordt de uitkomst niet exact gepresenteerd.

3 SCHOOLKLIMAAT School speelt een belangrijke rol in het leven van jongeren. Ze brengen er een groot deel van hun tijd door. Het is een plek om dingen te leren, maar ook om sociale contacten op te doen en vrienden te maken. Schoolbeleving Plezier op school is belangrijk voor de sociaalemotionele gezondheid van een leerling en komt de schoolprestaties ten goede. Van de tweedeklassers op uw school geeft 60% aan het '(hartstikke) leuk' te vinden op school, 35% zegt 'gaat wel' en 5% vindt het 'niet leuk' of 'vreselijk'. Leerlingen die het niet naar hun zin hebben op school vinden vooral dat 'de manier van lesgeven niet leuk is'. Van de leerlingen zegt 85% met een docent op school te kunnen praten als hij/zij ergens mee zit. Tabel 2. Schoolbeleving, pesten op school en schoolverzuim (%) Uw school Gelijke scholen Schoolbeleving School (hartstikke) leuk Kunnen praten met docent Pesten op school Wordt op school gepest* Pest zelf wel eens op school* Regelmatig tot zeer vaak gepest via internet/mobiel <2 2 Schoolverzuim Verzuim door ziekte** Spijbelen*** <2 1 * tenminste 1 keer in de afgelopen 3 maanden ** 5 dagen in de afgelopen 4 weken *** 3 uren in de afgelopen 4 weken Pesten op school Wanneer jongeren gepest worden kan dit negatieve gevolgen hebben voor de lichamelijke en sociaalemotionele gezondheid. Ook kunnen schoolprestaties afnemen, net als de motivatie om naar school te gaan. Ook jongeren die zelf pesten ondervinden hiervan problemen. Zij zijn meestal niet zo populair, worden soms buitengesloten en maken moeilijk vrienden. Op uw school geeft 5% van de jongeren in de tweede klas aan gepest te zijn op school in de drie maanden voorafgaand aan het onderzoek, 7% doet zelf mee aan pesten. Minder dan 2% van de leerlingen wordt regelmatig tot zeer vaak gepest via internet en/of hun mobiele telefoon. Over het algemeen zijn jongens vaker de pester dan meisjes, maar ze zijn even vaak slachtoffer. Schoolverzuim Regelmatig (ziekte)verzuim van school hangt vaak samen met problemen op school of in de thuissituatie. Veel verzuim kan leiden tot voortijdig schoolverlaten. Frequent spijbelen blijkt daarnaast een risicofactor voor vandalisme, diefstal en geweld. Op uw school heeft 3% van de tweede klas leerlingen in de afgelopen vier weken minimaal 5 dagen school gemist vanwege ziekte. In dezelfde periode heeft minder dan 2% 3 of meer uren gespijbeld. In het algemeen wordt 'als ik geen zin heb in school' genoemd als belangrijkste reden om te spijbelen. Veiligheid Geweld, diefstal, seksuele intimidatie en dergelijke hebben een negatieve invloed op de sfeer op school en het gevoel van veiligheid. 3% voelt zich wel eens onveilig op school.

4 SOCIAAL-EMOTIONELE GEZONDHEID Gezondheid is een toestand van niet-ziek-zijn en je goed voelen. Een goede gezondheid omvat dus meer dan alleen het ontbreken van ziekten. Het gaat ook over goed in je vel zitten, gelukkig en tevreden zijn met jezelf en je leven en het vermogen hebben je aan te passen en de regie te kunnen voeren over je eigen leven. Psychosomatische klachten Onder psychosomatische klachten worden pijnklachten (hoofdpijn, maagpijn en misselijkheid) en slecht slapen verstaan. Dit soort klachten kunnen wijzen op psychische problemen of spanningen. Op uw school heeft 7% van de tweedeklassers vaak of heel vaak last van hoofdpijn, maagpijn of misselijkheid. 13% heeft (heel) vaak last van slaapproblemen. Sociaal-emotionele gezondheid Als jongeren sociaal-emotionele problemen hebben, kan dit negatieve gevolgen hebben voor hun ontwikkeling. Ook kunnen deze problemen thuis en op school leiden tot beperkingen in het dagelijks functioneren. In E-MOVO is de Strengths and Difficulties Questionnaire opgenomen, die het risico op sociaal-emotionele problemen meet. Van de tweedeklassers op uw school heeft 5% een verhoogd risico op sociaal-emotionele problemen. In figuur 1 wordt apart voor jongens en meisjes getoond om wat voor problemen het vooral gaat. Let op: deze figuur is gebaseerd op regionale cijfers. Tabel 3. Psychosomatische klachten, sociaal-emotionele gezondheid, zelfdoding en zelfbeschadiging (%) Psychosomatische klachten* (Heel) vaak hoofdpijn, maagpijn, misselijkheid (Heel) vaak slaapproblemen * In de afgelopen 4 weken ** In de afgelopen 6 maanden *** In de afgelopen 12 maanden Figuur 1. Sociaal-emotionele gezondheid, regionale cijfers (%) Uw school Zelfdoding en zelfbeschadiging Overlijden door zelfdoding is onder jongeren zeldzaam. Het aantal jongeren dat een zelfmoordpoging overweegt of doet ligt echter hoger. Van de tweedeklassers op uw school zegt 10% in de voorgaande 12 maanden er weleens serieus over te hebben gedacht een einde aan het leven te maken en minder dan 2% heeft aangegeven een poging tot zelfdoding te hebben gedaan. In het algemeen geven meisjes vaker aan weleens serieus na te denken over zelfdoding en doen zij vaker een poging dan jongens. Zelfbeschadiging is ook een signaal van sociaal-emotionele problemen. 5% van de tweedeklassers heeft zichzelf het afgelopen jaar opzettelijk verwond. Sociale Steun Gelijke scholen Sociaal-emotionele gezondheid** Sociaal-emotionele problemen (SDQ-totaalscore) Emotionele problemen 8 9 Gedragsproblemen Problemen met leeftijdsgenoten Hyperactiviteit/aandachtstekort Zelfdoding en zelfbeschadiging*** Gedacht aan zelfdoding Zichzelf opzettelijk verwond 5 6 Gedragsproblemen SDQtotaalscore Emotionele problemen Problemen met leeftijdsgenoten Hyperactiviteit/ aandachtstekort Meisjes Jongens De meeste leerlingen hebben wel iemand waar ze terecht kunnen als ze problemen hebben, bijvoorbeeld hun ouders, vrienden, maar ook de mentor op school. Minder dan 2% geeft aan niemand te weten bij wie ze terecht kunnen bij problemen. +

5 VOEDING EN BEWEGEN Gezonde voeding en voldoende beweging zijn van groot belang voor een goede gezondheid. Een verkeerde balans tussen voedselinname en de hoeveelheid beweging is de belangrijkste oorzaak voor het ontstaan van overgewicht. Overgewicht op jonge leeftijd vergroot de kans op overgewicht op volwassen leeftijd en kan leiden tot veel gezondheidsproblemen, zoals suikerziekte, hart- en vaatziekten en gewrichtsproblemen. Wanneer iemand eenmaal overgewicht heeft, is het moeilijk om dat weer kwijt te raken. Voorkomen is dus beter! Voeding Gezond eten is belangrijk voor een gezond gewicht. Voldoende eten van groente en fruit beschermt tegen diverse vormen van kanker en hart- en vaatziekten. 67% van de tweedeklassers eet niet dagelijks fruit en 53% eet niet dagelijks groente. Het officiële advies van het Voedingscentrum is om elke dag 2 stuks fruit te eten (de fruitnorm). Hieraan voldoen nog minder jongeren. Ontbijten is nodig om zich goed te kunnen concentreren op school. Daarnaast verkleint het de drang om ongezonde tussendoortjes te eten. 7% ontbijt minder dan vijf dagen per week. Energie dranken zijn frisdranken met veel calorieën door de aanwezige suikers. Je krijgt er niet meer energie door, maar ze geven wel een oppeppend effect. Minder dan 2% van de tweedeklassers op uw school drinkt minimaal 5 dagen per week energiedrankjes. Bewegen Lichamelijk actief zijn heeft een positief effect op de conditie, het welzijn en het lichaamsgewicht. Ook vergroot sporten het zelfvertrouwen van jongeren. Het advies van het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen aan jongeren van jaar is om elke dag minimaal 1 uur matig intensief te bewegen (Nederlandse Norm Gezond Bewegen). 25% van de tweedeklassers voldoet hier niet aan. Tabel 4. Voeding en bewegen (%) Uw school *In de afgelopen week gemiddeld elke dag 1 uur matig intensieve lichamelijke activiteit Gelijke scholen Voeding Ontbijten minder dan 5 dagen per week 7 9 Groente eten niet dagelijks Fruit eten niet dagelijks Energiedrankjes 5 dagen of meer per week <2 1 Bewegen Voldoet niet aan Nederlandse Norm Gezond Bewegen* Is geen lid van een sportvereniging 15 21

6 Mediagebruik Televisie- en computergebruik Televisie, computer en andere media zijn niet meer weg te denken uit het dagelijks leven van jongeren. 11% van de tweedeklassers kijkt dagelijks 2 uur of meer tv/video/dvd, terwijl 17% dagelijks minstens 2 uur achter computer (tablet, game boy, etc.) zit. Sommige jongeren kunnen op een zorgelijke manier met gamen bezig zijn. Signalen kunnen zijn slecht slapen, slecht eten, prestaties op school/werk en vereenzaming. Maar ook continu denken aan gamen en veel moeite hebben met het stoppen met gamen. Aan compulsief(dwangmatig) gamen ligt vaak een oorzaak ten grondslag, zoals bijvoorbeeld niet kunnen omgaan met problemen en een uitvlucht zoeken voor de werkelijkheid. Bij 3% van de tweedeklassers op uw school is er op basis van de scores van de vragenlijst een vermoeden van compulsief (dwangmatig) gamen. Gehoor(schade) Dit betekent dat met name jongeren vaker aan hoge geluidsniveaus kunnen worden blootgesteld dan voorheen. Het aantal jongeren met gehoorschade neemt dan ook toe en het is niet te genezen. 7% van de tweedeklassers op uw school luistert meer dan 2 uur per dag naar muziek door een kop- of oortelefoon. Tabel 5. Tv-kijken, computeren en gebruik oor-koptelefoon (%) Uw school Gelijke scholen Tv-kijken, computeren Kijkt dagelijks 2 uur of meer tv/video/dvd Zit dagelijks 2 uur of meer achter computer (tablet, game boy, etc.) Vermoeden van compulsief (dwangmatig) gamen Gebruik oor-koptelefoon Luistert meer dan 2 uur per dag naar muziek door oor- of koptelefoon Loopt risico op gehoorschade* Veel jongeren luisteren naar muziek door een ipod, MP3-speler of andere geluidsdrager met een oor- of koptelefoon. Het aantal jongeren dat dit doet is de laatste jaren flink toegenomen. Deze apparaten kunnen luider afgespeeld worden vergeleken met de vroegere walkmans. *Het risico is berekend op basis van leerlingen die elke dag gebruik maken van een kop- of oortelefoon, het geluidsniveau en de tijd die leerlingen naar muziek luisteren door een kop- of oortelefoon.

7 M GENOTMIDDELEN De puberteit is een levensfase waarin soms geëxperimenteerd wordt met diverse genotmiddelen, zoals tabak, alcohol en cannabis. Experimenteren hoort bij de leeftijd, maar aan het gebruik van deze middelen zitten ook risico's voor de gezondheid. Roken Roken is de belangrijkste oorzaak van ziekte en sterfte in Nederland. Ernstige ziekten door roken zien we bij jongeren nog niet of weinig, maar rokende jongeren hebben wel vaker astmatische symptomen en mond- en tandproblemen. Hoe jonger iemand start met roken, hoe groter de kans is op een rookverslaving. Op uw school heeft 6% van de tweedeklassers ooit weleens gerookt en rookt 2% minstens 1 keer per week. Tabel 6. Genotmiddelengebruik (%) Alcoholgebruik Nederlandse jongeren drinken vaak en veel alcohol vergeleken met hun Europese leeftijdgenoten. Alcohol is erg schadelijk voor jongeren, omdat de hersenen en andere organen nog in ontwikkeling zijn en daardoor extra kwetsbaar zijn. Daarom wordt geadviseerd dat jongeren tot hun 18e en het liefst nog langer niet drinken. Andere negatieve gevolgen van (overmatig) alcoholgebruik zijn alcoholvergiftiging, risicovol seksueel gedrag, agressie en (verkeers)ongelukken. Van de leerlingen in de tweede klas op uw school heeft 12% weleens alcohol gedronken en dronk 6% recent (in de afgelopen 4 weken) alcohol. Van de jongeren dronk 4% recent zelfs 5 drankjes of meer bij 1 gelegenheid (binge drinken). Ouders hebben een belangrijke invloed op het alcoholgebruik van hun kind. Maar wat vinden de ouders van het alcoholgebruik van hun kind? 21% van de ouders keurt het af², 39% vindt het goed³ en 39% weet het niet. Uw school Gelijke scholen Roken Rookt minstens 1 keer per week 2 2 Alcoholgebruik Ooit alcohol gedronken Recent alcohol gedronken* Cannabisgebruik Ooit cannabis gebruikt < Cannabisgebruik Het gebruik van cannabis (hasj en wiet) leidt bij langdurig en regelmatig gebruik tot geestelijke afhankelijkheid en gezondheidsrisico's, zoals luchtwegaandoeningen. Ook vermindert cannabisgebruik het reactievermogen, het concentratievermogen en het korte termijn geheugen. Dit kan onder meer leiden tot slechte schoolprestaties. Van de tweedeklassers op uw school heeft minder dan 2% ooit wel eens cannabis gebruikt. * In de afgelopen 4 weken ²De ouders vinden dat hun kind minder alcohol moet drinken, ze raden het af of ze verbieden het. ³De ouders vinden het goed dat hun kind alcohol of zeggen er niets van.

8 SEKSUALITEIT De pubertijd is een leeftijdsfase waarin veel jongeren hun eerste seksuele ervaringen opdoen. Het is daarom belangrijk dat jongeren leren over pilgebruik en condooms om zwangerschap en seksueel overdraagbare aandoeningen (soa's) te voorkomen. Daarnaast is het voor een gezonde seksuele ontwikkeling belangrijk dat jongeren zelf beslissingen kunnen nemen, waarbij zij rekening houden met en respect hebben voor zichzelf en de ander. Veilig vrijen Jongeren die seksueel actief zijn, maar geen condoom gebruiken, lopen risico op een ongewenste zwangerschap of een soa. Veel jongeren vinden het lastig om over condoomgebruik te beginnen. Op uw school heeft minder dan 2% van de tweedeklassers ooit met iemand geslachtsgemeenschap gehad. Ongewenste seksuele ervaring Ongewenste seksuele ervaringen kunnen ingrijpend zijn en ernstige gevolgen hebben voor het welzijn van jongeren. In E-MOVO wordt gevraagd of jongeren weleens tegen hun zin een seksuele ervaring met iemand hebben gehad. Een seksuele ervaring wordt hierbij uitgelegd als 'alles van zoenen, intiem betasten tot naar bed gaan toe'. Van de tweedeklassers geeft 4% aan weleens tegen hun zin een seksuele ervaring te hebben gehad.

9 AANBEVELINGEN Bij onderwerpen waar een - bijstaat, scoren de tweedeklassers op uw school slechter dan jongeren op vergelijkbare scholen. Het is belangrijk dat u zelf nagaat of uw school de slechte score op dit onderwerp herkent, of dit in alle klassen speelt en of uw school hier iets aan kan doen. Gezondheidswinst kan geboekt worden door schoolgezondheidsbeleid te ontwikkelen of aan te scherpen. U kunt onder andere denken aan het opstellen van een pestprotocol, het gezonder maken van de schoolkantine of het alcoholvrij maken van de school. Daarnaast kan de school preventieprogramma's inzetten, gericht op jongeren zelf en/of hun ouders. Het aanbod van kwalitatief goede programma s in de regio Utrecht vindt u op Ook adviseert de GGD graag over programma s en maatregelen die passen bij uw school. GGD regio Utrecht is kernpartner van het CJG. Voor het bereiken van gezondheidswinst werkt GGD regio Utrecht nauw samen met de partners in en om het CJG. De GGD vindt een aantal onderwerpen zo belangrijk dat er op alle scholen aandacht aan besteed zou moeten worden, ongeacht de schoolscore in dit profiel. Voor elk hoofdstuk (schoolklimaat, sociaalemotionele gezondheid, voeding en bewegen, mediagebruik, genotmiddelengebruik en seksualiteit) wordt hiernaast het belangrijkste advies eruit gelicht. Per advies vindt u voorbeelden van schoolbrede en/of klassikale programma's die ingezet kunnen worden. Schoolklimaat Pak pesten aan! Pesten heeft negatieve gevolgen voor de pester, de gepeste en de rest van de klas. Gepeste jongeren voelen zich vaak alleen, hebben een minderwaardigheidsgevoel en voelen zich somber. De pesters zelf liggen vaak niet goed in de groep en de rest van de klas lijdt onder de negatieve sfeer. Dit alles kan de schoolprestaties en de motivatie om naar school te gaan doen afnemen, wat leidt tot meer spijbelen en ziekteverzuim. De school heeft een belangrijke taak in de preventie van pesten. De sfeer op school en een positief onderwijsklimaat hebben invloed op pestgedrag. Er zijn geen programma s specifiek gericht op pesten, maar de Kanjertraining en de Vreedzame school, die zich wat breder richten op sociale vaardigheden, kunnen problemen als pesten en conflicten wel verminderen. Verder zijn er zgn geïndiceerde interventies als Taakspel en PAD. Het wat bredere programma Leefstijl heeft als doel om opbouwend sociaal gedrag, weerbaarheid en positieve betrokkenheid van kinderen en jongeren thuis, op school, bij vrienden en in de gemeenschap te stimuleren. Sociaal-emotionele gezondheid Wees alert op 'onzichtbare' emotionele problemen! Angst, depressieve gevoelens, een scheiding of het hebben van een ouder met psychiatrische problemen kunnen de sociaal-emotionele gezondheid van jongeren negatief beïnvloeden. Doordat deze problemen vaak onzichtbaar zijn, lijden deze jongeren in stilte. Voor het klassikaal bevorderen van geluk en welbevinden en het verminderen van depressieve klachten kan gekozen worden voor Happyles. Happyles bestaat uit twee e-learning lessen over geluk, met als vervolg daarop een groepscursus in een chatbox voor jongeren met somberheidsklachten. Naast deze specifieke lessen zijn er ook programma s die meer algemeen gericht zijn op het leren van sociale vaardigheden om moeilijke situaties in het leven het hoofd te bieden. Bijvoorbeeld het programma Levensvaardigheden, dat zich o.a. richt op het ontwikkelen en stimuleren van sociale en emotionele vaardigheden om spanningsgevoelens in moeilijke situaties te verminderen, een positieve manier van denken aan te leren en positief/respectvol met elkaar en moeilijke situaties om te leren gaan. Voeding en bewegen Maak de gezonde keuze de makkelijke keuze! Teveel jongeren zijn te dik. Wanneer ze eenmaal te zwaar zijn is het moeilijk om de extra kilo s kwijt te raken. Overgewicht brengt veel gezondheidsproblemen met zich mee. Het is daarom belangrijk dat gezond eten en voldoende bewegen op uw school de makkelijke en aantrekkelijke keuzes zijn. Mogelijkheden om dit te realiseren zijn onder andere een gezonde schoolkantine, het stimuleren van lopen en fietsen naar school, het uitbreiden van het aantal gymlessen, het aanbieden van buitenschoolse sportactiviteiten, een beweegvriendelijk schoolplein en/of lesprogramma's gericht op meer bewegen en gezonder eten. Voor het voortgezet onderwijs levert DOiT een integrale totaalaanpak op het gebied van overgewicht. DOiT maakt leerlingen bewust van het belang van gezond eten en voldoende bewegen en past de schoolomgeving zo aan dat gezond eten voldoende bewegen gestimuleerd wordt. Daarnaast is er het programma Krachtvoer, dat gericht is op ontbijt/drankjes en tussendoortjes. Genotmiddelen Probeer alcoholgebruik zo lang mogelijk uit te stellen! Er wordt de laatste tijd steeds meer bekend over het schadelijke effect van alcohol op het puberbrein (concentratie/geheugenfuncties). Maar ook de gedragsmatige gevolgen van overmatig alcoholgebruik als ongevallen, delinquent gedrag en onveilige en onvrijwillige seks zijn zorgelijk.

10 AANBEVELINGEN Het terugdringen van alcoholgebruik is dus van belang en daarbij geldt: hoe later de start, hoe minder riskant. Het opstellen van een alcoholbeleid op school en alcoholvrije schoolfeesten en werkweken dragen bij aan de preventie van alcoholgebruik. Een lesprogramma dat ingezet kan worden op het voortgezet onderwijs om (riskant) gebruik van genotmiddelen zoals tabak, alcohol en cannabis te verminderen of in elk geval zo lang mogelijk uit te stellen is 'De Gezonde School en Genotmiddelen'. Het programma biedt een combinatie van voorlichting, oudervoorlichting, duidelijke regels stellen en vroeg signalering van riskant gebruik. Extra aandacht voor alcohol is binnen De Gezonde School en Genotmiddelen mogelijk met een korte interventie gericht op de regels die ouders hanteren (PAS-interventie). (zie Mediagebruik Internetten en gamen zijn populaire vrije tijdsbestedingen van veel jongeren. Bij sommige jongeren kan dit leiden tot problemen. Uit onderzoek is gebleken dat overmatig internetgebruik kan leiden tot een verslechtering van schoolprestaties en een toename van depressieve gevoelens. Een mogelijkheid voor preventie is het organiseren van een ouderavond. Centrum Maliebaan heeft een ouderavond ontwikkeld, gericht op verslavend gedrag in het algemeen, inclusief gamen. Ook via en kunnen ouderavonden georganiseerd worden. In de leskist cyberpesten, die uitgeleend wordt door de GGD, zitten materialen aangaande veilige media, sociale media, video s plaatsen en mobiel gebruik. Het aantal jongeren dat naar muziek luistert via hun smartphone, ipod of andere geluidsdrager met een oor- of koptelefoon, is de laatste jaren flink toegenomen. Ook is er een toename van gehoorschade bij jongeren, die niet te genezen is. Op is lesmateriaal, werkbladen en achtergrondinformatie te vinden. Seksualiteit Het draait om respect! De puberteit is een leeftijdsfase waarin veel jongeren hun eerste seksuele ervaring opdoen. Voor een gezonde seksuele ontwikkeling is het belangrijk dat jongeren zelf beslissingen kunnen nemen, waarbij zij rekening houden met en respect hebben voor zichzelf en de ander. Het programma Lang Leve de Liefde richt zich op deze aspecten. Lang Leve de Liefde besteedt aandacht aan relaties en verliefdheid, veilig vrijen, weerbaarheid, grenzen stellen en homoseksualiteit. (Zie Als aanvulling op het basispakket Lang Leve de Liefde kan de module Jij en de media behandeld worden. Hiermee leren jongeren kritisch kijken naar seksueel getinte en geïdealiseerde schoonheidsbeelden in de media. Daarnaast biedt SENSE hulp en advies aan jongeren op het terrein van seksualiteit. Op de website is informatie te vinden ook over waar en wanneer spreekuren van de verpleegkundigen van de GGD plaatsvinden. Tevens kan men met hen chatten en en. Meer informatie? Wilt u meer informatie over de programma's of zoekt u een preventieprogramma voor een individuele leerling, neem dan contact op met de medewerker(s) van de Jeugdgezondheidszorg op uw school (contactinformatie op de achterzijde van dit schoolprofiel).

11 Dit schoolprofiel bevat de uitkomsten van het vragenlijstonderzoek dat onderdeel vormt van het klas 2 onderzoek van de GGD. De informatie in dit schoolprofiel is strikt vertrouwelijk. Alleen met uitdrukkelijke toestemming van de school mag informatie uit dit schoolprofiel worden overgenomen, vermenigvuldigd of verspreid. Vertrouwelijk Colofon Dit is een uitgave van GGD regio Utrecht. Deze rapportage wordt vertrouwelijk behandeld. Informatie hieruit zal niet zonder toestemming van de school aan derden worden verstrekt. Voor meer informatie over de cijfers: Nelleke de Vos en Clothilde Bun: , Voor overige informatie: Janette Drent, jeugdverpleegkundige: ,

Zo gezond is uw school! Fons Vitae Lyceum. Schoolprofiel E-MOVO 2011-2012

Zo gezond is uw school! Fons Vitae Lyceum. Schoolprofiel E-MOVO 2011-2012 Schoolprofiel E-MOVO HOE GEZOND IS UW SCHOOL? Waarom dit schoolprofiel? Deze jongeren deden mee! Om goed schoolgezondheidsbeleid te maken is inzicht nodig in de gezondheid, het welzijn en de leefstijl

Nadere informatie

Zo gezond is uw school! Zuiderlicht College. Schoolprofiel E-MOVO

Zo gezond is uw school! Zuiderlicht College. Schoolprofiel E-MOVO Schoolprofiel E-MOVO HOE GEZOND IS UW SCHOOL? Waarom dit schoolprofiel? Deze jongeren deden mee! Om goed schoolgezondheidsbeleid te maken is inzicht nodig in de gezondheid, het welzijn en de leefstijl

Nadere informatie

Hoe gaat het met de leerlingen van Openbare scholengemeenschap Willem Blaeu? Schoolrapportage Emovo 2014/2015

Hoe gaat het met de leerlingen van Openbare scholengemeenschap Willem Blaeu? Schoolrapportage Emovo 2014/2015 Hoe gaat het met de leerlingen van Openbare scholengemeenschap Willem Blaeu? Schoolrapportage Emovo 2014/2015 Inleiding In het schooljaar 2014/2015 is voor de 4 e keer Emovo uitgevoerd onder 2 e en 4 e

Nadere informatie

JEUGDMONITOR EMOVO 2013-2014 Gemeente Heemstede

JEUGDMONITOR EMOVO 2013-2014 Gemeente Heemstede Gemeente Resultaten voor gemeente en regio Kennemerland Regio N=9.98 Ervaren gezondheid en aandoeningen Voelt zich gezond 84 83 Heeft minstens chronische aandoening, vastgesteld door arts 3 3 Heeft allergie,

Nadere informatie

Pascal Zuid Vmbo Emovo 2013-2014

Pascal Zuid Vmbo Emovo 2013-2014 Pascal Zuid Emovo 2013-2014 Voor een goed gezondheidsbeleid is inzicht nodig in de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van de van uw. GGD Zaanstreek-Waterland verzamelt deze gegevens met de Jeugdgezondheidsmonitor

Nadere informatie

GENOTMIDDELEN. Jongerenmonitor 2015 10.163. 40% ooit alcohol gedronken. Klas 2. Klas 4. 5% ooit wiet gebruikt. 24% weleens gerookt.

GENOTMIDDELEN. Jongerenmonitor 2015 10.163. 40% ooit alcohol gedronken. Klas 2. Klas 4. 5% ooit wiet gebruikt. 24% weleens gerookt. IJsselland GENOTMIDDELEN Jongerenmonitor 1 4% ooit alcohol gedronken.163 jongeren School Klas 13-14 jaar Klas 4 1-16 jaar 4% weleens gerookt % ooit wiet gebruikt Genotmiddelen Psychosociale gezondheid

Nadere informatie

Gezondheidsmonitoren jongeren en ouderen. Meta Moerman Cie Welzijn gemeente Neerijnen 19 juni 2012

Gezondheidsmonitoren jongeren en ouderen. Meta Moerman Cie Welzijn gemeente Neerijnen 19 juni 2012 Gezondheidsmonitoren jongeren en ouderen Meta Moerman Cie Welzijn gemeente Neerijnen 19 juni 2012 Wat is E-MOVO q Onderzoek onder 2 e en 4 e klassers, nu 3 e keer q Vragenlijst wordt digitaal in klas ingevuld

Nadere informatie

Schoolrapport. Amadeus Lyceum. Resultaten EURO-URHIS 2 jeugdonderzoek. Inleiding

Schoolrapport. Amadeus Lyceum. Resultaten EURO-URHIS 2 jeugdonderzoek. Inleiding Schoolrapport Resultaten EURO-URHIS 2 jeugdonderzoek Amadeus Lyceum Inleiding De GG&GD Utrecht neemt deel aan een Europees project over gezondheid in grote steden, het EURO-URHIS 2 project. In dit onderzoek

Nadere informatie

Gemeente Zeevang. Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo 2013-2014

Gemeente Zeevang. Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo 2013-2014 Gemeente Zeevang Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo 2013-2014 Dit tabellenboek beschrijft de resultaten van Emovo 2013-2014 voor de gemeente Zeevang. Achtereenvolgens treft u: De samenvatting met daarin per

Nadere informatie

Provinciaal rapport. Resultaten jeugdgezondheidsonderzoek S a m e n w e r k e n a a n g e z o n d h e i d

Provinciaal rapport. Resultaten jeugdgezondheidsonderzoek S a m e n w e r k e n a a n g e z o n d h e i d Provinciaal rapport Resultaten jeugdgezondheidsonderzoek 2015 S a m e n w e r k e n a a n g e z o n d h e i d Tabellenboek Tabellenboek bij het Jeugdgezondheidsonderzoek 2015 De tabellen in deze bijlage

Nadere informatie

Gemeente Zaanstad en Molenwerf

Gemeente Zaanstad en Molenwerf Gemeente en Molenwerf Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo 2013-2014 Dit tabellenboek beschrijft de resultaten van Emovo 2013-2014 voor de gemeente. Achtereenvolgens treft u: De samenvatting met daarin per

Nadere informatie

Hoe gezond ben jij? Gezondheid en leefstijl van leerlingen in het voortgezet onderwijs. Schooljaar 2014-2015

Hoe gezond ben jij? Gezondheid en leefstijl van leerlingen in het voortgezet onderwijs. Schooljaar 2014-2015 Hoe gezond ben jij? Gezondheid en leefstijl van leerlingen in het voortgezet onderwijs Schooljaar 2014-2015 Hoe gezond ben jij? De gemeente Utrecht verzamelt middels de vragenlijst Hoe gezond ben jij?

Nadere informatie

Schoolrapport. St. Gregorius College. Resultaten Jeugdmonitor Utrecht. Welbevinden. Voeding en beweging. Geneeskundige en Gezondheidsdienst

Schoolrapport. St. Gregorius College. Resultaten Jeugdmonitor Utrecht. Welbevinden. Voeding en beweging. Geneeskundige en Gezondheidsdienst In dit schoolrapport worden de resultaten van de jeugdmonitor in het schooljaar 2008-2009 van de leerlingen in de klassen 2 en 3 van uw school beschreven Schoolrapport Resultaten Jeugdmonitor Utrecht GG&GD

Nadere informatie

Gemeente Edam-Volendam

Gemeente Edam-Volendam Gemeente Edam-Volendam Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo 2013-2014 Dit tabellenboek beschrijft de resultaten van Emovo 2013-2014 voor de gemeente Edam-Volendam. Achtereenvolgens treft u: De samenvatting

Nadere informatie

Gemeente Purmerend. Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo

Gemeente Purmerend. Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo Gemeente Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo 2013-2014 Dit tabellenboek beschrijft de resultaten van Emovo 2013-2014 voor de gemeente. Achtereenvolgens treft u: 1. De samenvatting met daarin per onderwerp

Nadere informatie

Hoe gezond is onze jeugd?

Hoe gezond is onze jeugd? Hoe gezond is onze jeugd? Resultaten Schoolkrachtmonitor voortgezet onderwijs 2015 HOE GEZOND IS ONZE JEUGD? Gezondheidsmonitor 2015 GGD regio Utrecht verzamelt eenmaal per vier jaar gegevens over de gezondheid

Nadere informatie

Gemeente Zaanstad. Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo

Gemeente Zaanstad. Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo Gemeente Zaanstad Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo 2013-2014 Dit tabellenboek beschrijft de resultaten van Emovo 2013-2014 voor de gemeente Zaanstad. Achtereenvolgens treft u: De samenvatting met daarin

Nadere informatie

PSYCHOSOCIALE GEZONDHEID

PSYCHOSOCIALE GEZONDHEID IJsselland PSYCHOSOCIALE GEZONDHEID Jongerenmonitor 20 92% normaal risico op psychosociale problemen.3 jongeren School Klas 2 13-1 jaar Klas - jaar 86% goede ervaren gezondheid %* is op school gepest *van

Nadere informatie

Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Beemster Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs.

Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Beemster Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs. Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Beemster Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs. Deze factsheet beschrijft de resultaten van de scholieren

Nadere informatie

Gemeente Oostzaan. Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo

Gemeente Oostzaan. Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo Gemeente Oostzaan Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo 2013-2014 Dit tabellenboek beschrijft de resultaten van Emovo 2013-2014 voor de gemeente Oostzaan. Achtereenvolgens treft u: De samenvatting met daarin

Nadere informatie

Gemeente Beemster. Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo 2013-2014

Gemeente Beemster. Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo 2013-2014 Gemeente Beemster Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo 2013-2014 Dit tabellenboek beschrijft de resultaten van Emovo 2013-2014 voor de gemeente Beemster. Achtereenvolgens treft u: De samenvatting met daarin

Nadere informatie

HOE GEZOND IS ONZE JEUGD?

HOE GEZOND IS ONZE JEUGD? HOE GEZOND IS ONZE JEUGD? Resultaten van de Jeugdgezondheidsmonitor voor leerlingen van klas 2 en 4 van het voortgezet onderwijs in de regio Midden-Nederland 2011/2012 Lokale Schoolkrachtcijfers op www.ggdatlas.nl

Nadere informatie

VOEDING, BEWEGEN EN GEWICHT

VOEDING, BEWEGEN EN GEWICHT IJsselland VOEDING, BEWEGEN EN GEWICHT Jongerenmonitor 2015 77% ontbijt dagelijks 10.3 jongeren School 13-14 jaar 15- jaar 76% een gezond gewicht 15% beweegt voldoende Genotmiddelen Psychosociale gezondheid

Nadere informatie

Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Zeevang Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs.

Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Zeevang Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs. Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Zeevang Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs. Deze factsheet beschrijft de resultaten van de scholieren

Nadere informatie

E-MOVO Hoe gezond zijn jongeren in de regio Nijmegen?

E-MOVO Hoe gezond zijn jongeren in de regio Nijmegen? E-MOVO 2011-2012 Hoe gezond zijn jongeren in de regio Nijmegen? E-MOVO (Elektronische MOnitor en VOorlichting) is een grootschalig jongerenonderzoek van de GGD en in Oost-Nederland. Dit onderzoek wordt

Nadere informatie

Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Oostzaan Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs.

Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Oostzaan Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs. Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Oostzaan Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs. Deze factsheet beschrijft de resultaten van de scholieren

Nadere informatie

Tabel 1. Achtergrondgegevens van de deelnemende scholieren uit Waterland en de regio (%) Waterland 209 scholieren

Tabel 1. Achtergrondgegevens van de deelnemende scholieren uit Waterland en de regio (%) Waterland 209 scholieren Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Waterland Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs. Deze factsheet beschrijft de resultaten van de scholieren

Nadere informatie

totaal 2011 6888 7403 7349 7065 7128 7283 14414 13719 12924 14414 Vmbo Havo/vwo Klas 2 Klas 4 Jongen Meisje

totaal 2011 6888 7403 7349 7065 7128 7283 14414 13719 12924 14414 Vmbo Havo/vwo Klas 2 Klas 4 Jongen Meisje Tabellenboek E-MOVO regio GGD, oktober 2012 Toelichting: In de eerste zeven kolommen worden de resultaten van de regio weergegeven, uitgesplitst naar onderwijsniveau, klas en geslacht, en. De laatste drie

Nadere informatie

Resultaten Jongerenonderzoek

Resultaten Jongerenonderzoek Resultaten Jongerenonderzoek 2013 Groenewald GGD Zuid Limburg Geleen, april 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 2. Resultaten van uw school 2.1 VMBO klas 2 3 2.2 VMBO klas 4 4 2.3 HAVO/VWO klas 2 5 2.4 HAVO/VWO

Nadere informatie

Hoe gaat het met de leerlingen van Regius College Wilhelminalaan? Schoolrapportage Emovo 2015/2016

Hoe gaat het met de leerlingen van Regius College Wilhelminalaan? Schoolrapportage Emovo 2015/2016 Hoe gaat het met de leerlingen van Wilhelminalaan? Schoolrapportage Emovo 2015/2016 Inleiding In de periode augustus tot en met december 2015 is voor de 5 e keer Emovo uitgevoerd onder 2 e en 4 e klassers

Nadere informatie

Gemeente Waterland. Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo 2013-2014

Gemeente Waterland. Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo 2013-2014 Gemeente Waterland Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo 2013-2014 Dit tabellenboek beschrijft de resultaten van Emovo 2013-2014 voor de gemeente Waterland. Achtereenvolgens treft u: De samenvatting met daarin

Nadere informatie

Deze factsheet beschrijft de resultaten van de scholieren die wonen in Edam-Volendam. Er is apart gekeken naar de woonkernen Edam en Volendam.

Deze factsheet beschrijft de resultaten van de scholieren die wonen in Edam-Volendam. Er is apart gekeken naar de woonkernen Edam en Volendam. Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Edam-Volendam Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs. Deze factsheet beschrijft de resultaten van de

Nadere informatie

Hoe gaat het met de leerlingen van Openbare scholengemeenschap Willem Blaeu? Schoolrapportage Emovo 2015/2016

Hoe gaat het met de leerlingen van Openbare scholengemeenschap Willem Blaeu? Schoolrapportage Emovo 2015/2016 Hoe gaat het met de leerlingen van Openbare scholengemeenschap? Schoolrapportage Emovo 2015/2016 Inleiding In de periode augustus tot en met december 2015 is voor de 5 e keer Emovo uitgevoerd onder 2 e

Nadere informatie

Hoe gaat het met de leerlingen van Regius College VMBO en Praktijkonderwijs? Schoolrapportage Emovo 2015/2016

Hoe gaat het met de leerlingen van Regius College VMBO en Praktijkonderwijs? Schoolrapportage Emovo 2015/2016 Hoe gaat het met de leerlingen van VMBO en Praktijkonderwijs? Schoolrapportage Emovo 2015/2016 Inleiding In de periode augustus tot en met december 2015 is voor de 5 e keer Emovo uitgevoerd onder 2 e en

Nadere informatie

E-MOVO 2010: gezondheid, welzijn en leefstijl. Een scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs

E-MOVO 2010: gezondheid, welzijn en leefstijl. Een scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs E-MOVO 2010: gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in zaanstreek-waterland Een scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs VOORWOORD INHOUDSOPGAVE Voorwoord

Nadere informatie

Schoolbeleving klas 2 klas 4 Totaal Regio % % % % Beleving school (Hartstikke) leuk Gaat wel Niet leuk/vreselijk

Schoolbeleving klas 2 klas 4 Totaal Regio % % % % Beleving school (Hartstikke) leuk Gaat wel Niet leuk/vreselijk Tabellenboek jongerenmonitor 2015 Zwolle Algemeen Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse 1181 1116 2297 10163 Geslacht jongen 49 47 48 49 meisje 51 53 52 51 Etniciteit Nederlands

Nadere informatie

Schoolbeleving klas 2 klas 4 Totaal Regio % % % % Beleving school (Hartstikke) leuk Gaat wel Niet leuk/vreselijk

Schoolbeleving klas 2 klas 4 Totaal Regio % % % % Beleving school (Hartstikke) leuk Gaat wel Niet leuk/vreselijk Tabellenboek jongerenmonitor 2015 Zwartewaterland Algemeen Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse 303 309 612 10163 Geslacht jongen 54 48 51 49 meisje 46 52 49 51 Etniciteit Nederlands

Nadere informatie

Schoolbeleving klas 2 klas 4 Totaal Regio % % % % Beleving school (Hartstikke) leuk Gaat wel Niet leuk/vreselijk

Schoolbeleving klas 2 klas 4 Totaal Regio % % % % Beleving school (Hartstikke) leuk Gaat wel Niet leuk/vreselijk Tabellenboek jongerenmonitor 2015 Kampen Algemeen Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse 630 664 1294 10163 Geslacht jongen 49 50 49 49 meisje 51 50 51 51 Etniciteit Nederlands

Nadere informatie

Schoolbeleving klas 2 klas 4 Totaal Regio % % % % Beleving school (Hartstikke) leuk Gaat wel Niet leuk/vreselijk

Schoolbeleving klas 2 klas 4 Totaal Regio % % % % Beleving school (Hartstikke) leuk Gaat wel Niet leuk/vreselijk Tabellenboek jongerenmonitor 2015 Dalfsen Algemeen Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse 334 356 690 10163 Geslacht jongen 50 54 52 49 meisje 50 46 48 51 Etniciteit Nederlands

Nadere informatie

Tabellenboek jongerenmonitor Olst-Wijhe

Tabellenboek jongerenmonitor Olst-Wijhe Tabellenboek jongerenmonitor 2015 Olst-Wijhe Algemeen Olst-Wijhe Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse 185 181 366 10163 Geslacht jongen 52 51 52 49 meisje 48 49 48 51 Etniciteit

Nadere informatie

Samen werken aan gezondheid. 27 oktober Ouderavond Het Vlier

Samen werken aan gezondheid. 27 oktober Ouderavond Het Vlier Samen werken aan gezondheid 27 oktober 2016 Ouderavond Het Vlier GGD IJsselland José Plette-Waanders Jeugdverpleegkundige Tactus Marleen Engelbarts Preventiewerker Inhoud Voorstellen Programma: - GGD IJsselland

Nadere informatie

11 Gezondheid en leefstijl van jongeren in de regio Gelre-IJssel. Resultaten van E-MOVO 2007

11 Gezondheid en leefstijl van jongeren in de regio Gelre-IJssel. Resultaten van E-MOVO 2007 11 Gezondheid en leefstijl van jongeren in de regio Gelre-IJssel Resultaten van E-MOVO 2007 In het kader van preventie vormt de jeugd een belangrijke doelgroep. Veel gezondheidsbeïnvloedend gedrag, zoals

Nadere informatie

Samen werken aan een. gezond en veilig. schooljaar. Het voortgezet onderwijs & de Jeugdgezondheidszorg

Samen werken aan een. gezond en veilig. schooljaar. Het voortgezet onderwijs & de Jeugdgezondheidszorg Samen werken aan een gezond en veilig schooljaar Het voortgezet onderwijs & de Jeugdgezondheidszorg 2015/2016 Het voortgezet onderwijs EN de Jeugdgezondheidszorg Gezonde leerlingen die lekker in hun vel

Nadere informatie

Hoe gaat het met de jongeren in Enkhuizen? Jeugdmonitor Emovo 2013/2014

Hoe gaat het met de jongeren in Enkhuizen? Jeugdmonitor Emovo 2013/2014 Hoe gaat het met de jongeren in? Jeugdmonitor Emovo 2013/2014 Voor een onderbouwd jeugdgezondheidsbeleid is onder andere inzicht nodig in de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van de jongeren in de

Nadere informatie

KERNCIJFERS JONGERENPEILING 2013 NOORDWIJKERHOUT versie 2/11-03-2014

KERNCIJFERS JONGERENPEILING 2013 NOORDWIJKERHOUT versie 2/11-03-2014 KERNCIJFERS JONGERENPEILING 2013 NOORDWIJKERHOUT versie 2/11-03-2014 De waarden die in de tabellen worden weergegeven zijn percentages, tenzij anders aangegeven. Noordwijkerhout totaal geslacht leeftijd

Nadere informatie

Kinderen in Zuid gezond en wel?

Kinderen in Zuid gezond en wel? GGD Amsterdam Uitkomsten Amsterdamse gezondheidsmonitor basisonderwijs 13-14 Kinderen in Zuid gezond en wel? 1 Wat valt op in Zuid? Voor Zuid zijn de cijfers van de Jeugdgezondheidsmonitor van schooljaar

Nadere informatie

Jeugd in Rivierenland Resultaten van een onderzoek naar gezondheid, welzijn en leefstijl van 2e en 4e klassers van het voortgezet onderwijs

Jeugd in Rivierenland Resultaten van een onderzoek naar gezondheid, welzijn en leefstijl van 2e en 4e klassers van het voortgezet onderwijs Jeugd in Rivierenland Resultaten van een onderzoek naar gezondheid, welzijn en leefstijl van 2e en 4e klassers van het voortgezet onderwijs Elektronische Monitor en Voorlichting Onderzoek In het najaar

Nadere informatie

SEKSUEEL GEDRAG. Jongerenmonitor % geslachtsgemeenschap. Klas 2. Klas 4. 55% altijd een condoom gebruikt

SEKSUEEL GEDRAG. Jongerenmonitor % geslachtsgemeenschap. Klas 2. Klas 4. 55% altijd een condoom gebruikt IJsselland SEKSUEEL GEDRAG Jongerenmonitor 2015 7% geslachtsgemeenschap gehad 10.163 jongeren School Klas 2 13-14 jaar Klas 4 15-16 jaar 49% negatieve houding homoseksualiteit 55% altijd een condoom gebruikt

Nadere informatie

Resultaten Schoolkracht Basisonderwijs Gemeente Utrechtse Heuvelrug

Resultaten Schoolkracht Basisonderwijs Gemeente Utrechtse Heuvelrug Resultaten Schoolkracht Basisonderwijs 2008-2009 Gemeente Utrechtse Heuvelrug Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Kenmerken onderzoekspopulatie... 3 3. Lichamelijk en psychosociaal functioneren... 4 3.1

Nadere informatie

Kinderen in Centrum gezond en wel?

Kinderen in Centrum gezond en wel? GGD Amsterdam Uitkomsten Amsterdamse gezondheidsmonitor basisonderwijs 13-14 Kinderen in Centrum gezond en wel? 1 Wat valt op in Centrum? Voor Centrum zijn de cijfers van de Jeugdgezondheidsmonitor van

Nadere informatie

TABELLEN ALCOHOLGEBRUIK JONGEREN STAPHORST

TABELLEN ALCOHOLGEBRUIK JONGEREN STAPHORST TABELLEN ALCOHOLGEBRUIK JONGEREN STAPHORST 2011 Tabellen alcoholgebruik jongeren Staphorst Nooit alcohol gedronken ja 33,3% 37,6% 74,4% 12,7% 35,3% nee 66,7% 62,4% 25,6% 87,3% 64,7% Drink bier ja 67,8%

Nadere informatie

Kinderen in West gezond en wel?

Kinderen in West gezond en wel? GGD Amsterdam Uitkomsten Amsterdamse gezondheidsmonitor basisonderwijs 13-14 Kinderen in West gezond en wel? 1 Wat valt op in West? Voor West zijn de cijfers van de Jeugdgezondheidsmonitor van schooljaar

Nadere informatie

Dominicus College. Dominicus College

Dominicus College. Dominicus College E-MOVO in cijfers: tabellenboek voor scholen, behorend bij E-MOVO onderzoek /2016, GGD Gelderland Zuid Toelichting: De 'N' bovenaan de tabelkoppen betekent het aantal leerlingen waarop de vraag betrekking

Nadere informatie

Hoe gezond is onze jeugd? Resultaten Schoolkrachtmonitor voortgezet onderwijs 2015

Hoe gezond is onze jeugd? Resultaten Schoolkrachtmonitor voortgezet onderwijs 2015 t IS * Å Hoe gezond is onze jeugd? Resultaten Schoolkrachtmonitor voortgezet onderwijs 2015 HOE GEZOND IS ONZE JEUGD? Gezondheidsmonitor 2015 GGD regio Utrecht verzamelt eenmaal per vier jaar gegevens

Nadere informatie

Kinderen in Noord gezond en wel?

Kinderen in Noord gezond en wel? GGD Amsterdam Uitkomsten Amsterdamse gezondheidsmonitor basisonderwijs 13-14 Kinderen in Noord gezond en wel? 1 Wat valt op in Noord? Voor Noord zijn de cijfers van de Jeugdgezondheidsmonitor van schooljaar

Nadere informatie

Deze factsheet beschrijft de resultaten van de scholieren die wonen in Purmerend.

Deze factsheet beschrijft de resultaten van de scholieren die wonen in Purmerend. Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Purmerend Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs. Deze factsheet beschrijft de resultaten van de scholieren

Nadere informatie

Gezondheid en leefstijl van jongeren op Rietveld Lyceum. Schoolprofiel op basis van E-MOVO 2015

Gezondheid en leefstijl van jongeren op Rietveld Lyceum. Schoolprofiel op basis van E-MOVO 2015 Gezondheid en leefstijl van jongeren op Rietveld Lyceum Schoolprofiel op basis van E-MOVO 2015 Uitgave van GGD Noord- en Oost-Gelderland Augustus 2016 Inhoudsopgave 1. Waarover gaat dit rapport?... 3 2.

Nadere informatie

Vmbo Havo/vwo Klas 2 Klas 4 Jongen Meisje

Vmbo Havo/vwo Klas 2 Klas 4 Jongen Meisje Tabellenboek E-MOVO gemeente GGD Gelre-IJssel, November 2012 Dit tabellenboek hoort bij het rapport: 'Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in de regio Midden-IJssel/Oost-Veluwe Resultaten van

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Schoolprofiel Kalsbeek College, locatie Schilderspark te Woerden

Schoolprofiel Kalsbeek College, locatie Schilderspark te Woerden Schoolprofiel Kalsbeek College, locatie Schilderspark te Woerden Schooljaar -2012 GGD Midden-Nederland 2 Inhoudsopgave Inleiding... 4 Leeswijzer... 4 Kenmerken onderzochte leerlingen... 5 Gezinssituatie...

Nadere informatie

GEZONDHEID, WELZIJN EN LEEFSTIJL VAN JONGEREN. Regio Gelderland Midden

GEZONDHEID, WELZIJN EN LEEFSTIJL VAN JONGEREN. Regio Gelderland Midden GEZONDHEID, WELZIJN EN LEEFSTIJL VAN JONGEREN Regio Gelderland Midden Resultaten van het E-MOVO onderzoek 2007 INLEIDING Een kerntaak van de sector Volksgezondheid van Hulpverlening Gelderland Midden,

Nadere informatie

Vragenlijst Voortgezet Onderwijs. Regio Nijmegen

Vragenlijst Voortgezet Onderwijs. Regio Nijmegen Vragenlijst Voortgezet Onderwijs Regio Nijmegen Vul de onderstaande gegevens in: Naam meisje jongen Klas Geboortedatum Vragenlijst Kruis het vakje voor het juiste antwoord aan. Het is belangrijk dat je

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Alcohol FACT. Twee op de drie jongeren heeft weleens gedronken. Helft 4 e -klassers heeft recent gedronken SHEET. Gelderland-Zuid E-MOVO

Alcohol FACT. Twee op de drie jongeren heeft weleens gedronken. Helft 4 e -klassers heeft recent gedronken SHEET. Gelderland-Zuid E-MOVO Gelderland-Zuid E-MOVO 2015-2016 De resultaten in deze factsheet zijn afkomstig uit het 4 e E-MOVO jongerenonderzoek. In 2015 werd dit onderzoek uitgevoerd onder ruim 10.000 leerlingen in het voortgezet

Nadere informatie

Samenvatting Jong; dus gezond!?

Samenvatting Jong; dus gezond!? Samenvatting Jong; dus gezond!? Deel III Gezondheidsprofiel regio Nieuwe Waterweg Noord, 2005-2008 Samenvatting rapport Jong; dus gezond!? Gezondheidssituatie van de Jeugd (2004-2006) Regio Nieuwe Waterweg

Nadere informatie

KERNCIJFERS JONGERENPEILING 2013 NIEUWKOOP versie 2/

KERNCIJFERS JONGERENPEILING 2013 NIEUWKOOP versie 2/ KERNCIJFERS JONGERENPEILING 2013 NIEUWKOOP versie 2/11-03-2014 De waarden die in de tabellen worden weergegeven zijn percentages, tenzij anders aangegeven. Nieuwkoop totaal geslacht leeftijd totaal HM

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

E-MOVO 2011/2012. Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in gemeente Hellendoorn

E-MOVO 2011/2012. Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in gemeente Hellendoorn E-MOVO 2011/2012 Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in gemeente Hellendoorn E-MOVO 2011/2012 Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in gemeente Hellendoorn GGD Twente Drs. C. Smit Drs.

Nadere informatie

CheckTeen 2011: Eet- en beweeggedrag van leerlingen in het voortgezet onderwijs in Zwolle

CheckTeen 2011: Eet- en beweeggedrag van leerlingen in het voortgezet onderwijs in Zwolle Onderzoekscentrum Preventie Overgewicht CheckTeen 2011: Eet- en beweeggedrag van leerlingen in het voortgezet onderwijs in ZWOLLE Een onderzoek naar het eet- en beweeggedrag van leerlingen van de 2 e klas

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

2013-2014. Elektronische monitor en voorlichting. Wellantcollege te Naarden. Gezondheid, welzijn en leefstijl van leerlingen op het

2013-2014. Elektronische monitor en voorlichting. Wellantcollege te Naarden. Gezondheid, welzijn en leefstijl van leerlingen op het Resultaten van het Emovo-onderzoek onder tweede- en vierdeklassers Emovo Elektronische monitor en voorlichting -2014 Gezondheid, welzijn en leefstijl van leerlingen op het Wellantcollege te Naarden Samenwerkende

Nadere informatie

Zo gezond zijn Amsterdamse jongeren! Stadsrapport Amsterdamse Jeugdgezondheidsmonitor voortgezet onderwijs 2010-2011

Zo gezond zijn Amsterdamse jongeren! Stadsrapport Amsterdamse Jeugdgezondheidsmonitor voortgezet onderwijs 2010-2011 Zo gezond zijn Amsterdamse jongeren! Stadsrapport Amsterdamse Jeugdgezondheidsmonitor voortgezet onderwijs 2010-2011 Inhoudsopgave Voorwoord...4 Rapport in het kort...5 Hoofdstuk 1 Zo kunnen we de gezondheid

Nadere informatie

E-MOVO 2011/2012. Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in gemeente Enschede

E-MOVO 2011/2012. Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in gemeente Enschede E-MOVO 2011/2012 Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in gemeente Enschede E-MOVO 2011/2012 Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in gemeente Enschede GGD Twente Drs. C. Smit Drs. M.

Nadere informatie

98% (voldoende) weerbaar. 92% geeft aan dat hun gezondheid (zeer) goed is. Gezondheid. Hoe gezond zijn de leerlingen van het Jacob van Liesveldt?

98% (voldoende) weerbaar. 92% geeft aan dat hun gezondheid (zeer) goed is. Gezondheid. Hoe gezond zijn de leerlingen van het Jacob van Liesveldt? 28 Havo 2e klas Hoe gezond zijn de leerlingen van het Jacob van Liesveldt? 40 Vmbo 2e klas 21 Vmbo 4e klas 46 Havo 4e klas 43 VWO 2e klas 24 VWO 4e klas Dit schoolrapport geeft inzicht in de gezondheid,

Nadere informatie

Kinderen in Oost gezond en wel?

Kinderen in Oost gezond en wel? GGD Amsterdam Uitkomsten Amsterdamse gezondheidsmonitor basisonderwijs 13-14 Kinderen in Oost gezond en wel? 1 Wat valt op in Oost? Voor Oost zijn de cijfers van de Jeugdgezondheidsmonitor van schooljaar

Nadere informatie

Op weg naar de speerpuntennotitie lokaal gezondheidsbeleid Boxmeer 2009 2011: Speerpunten voor Boxmeer?? Esther Hendriks 24 september 2009

Op weg naar de speerpuntennotitie lokaal gezondheidsbeleid Boxmeer 2009 2011: Speerpunten voor Boxmeer?? Esther Hendriks 24 september 2009 Op weg naar de speerpuntennotitie lokaal gezondheidsbeleid Boxmeer 2009 2011: Speerpunten voor Boxmeer?? Esther Hendriks 24 september 2009 Op weg naar speerpuntennotitie? Wat doen/deden we al? Welke gezondheidsproblemen

Nadere informatie

E-MOVO Gezondheid, welzijn en leefstijl van leerlingen op. het Karel de Grote College

E-MOVO Gezondheid, welzijn en leefstijl van leerlingen op. het Karel de Grote College E-MOVO 2015-2016 Gezondheid, welzijn en leefstijl van op het Karel de Grote College Leeswijzer In deze rapportage wordt kort geschetst hoe het staat met allerlei aspecten van gezondheid, welbevinden en

Nadere informatie

Jeugdmonitor Utrecht. Gezondheid en leefstijl van leerlingen in het primair onderwijs. Schooljaar

Jeugdmonitor Utrecht. Gezondheid en leefstijl van leerlingen in het primair onderwijs. Schooljaar Jeugdmonitor Utrecht Gezondheid en leefstijl van leerlingen in het primair onderwijs Schooljaar 2015-2016 Jeugdmonitor Utrecht De Jeugdmonitor Utrecht is hét integrale meetinstrument over de Utrechtse

Nadere informatie

Opvallende resultaten gemeente rapporten Gezondheidsmonitor Jeugd 2015

Opvallende resultaten gemeente rapporten Gezondheidsmonitor Jeugd 2015 Opvallende resultaten gemeente rapporten Gezondheidsmonitor Jeugd 2015 Tabel 1: Aantal respondenten per gemeente naar leerjaar en opleidingsniveau gemeente KLAS vmbo havo vwo totaal klas 2 totaal klas

Nadere informatie

940/0 (voldoende) weerbaar. 3/0. heeft een. Hoe gezond zijn de jongeren van Krimpen aan de IJssel? Gezondheid. Opkomen voor jezelf.

940/0 (voldoende) weerbaar. 3/0. heeft een. Hoe gezond zijn de jongeren van Krimpen aan de IJssel? Gezondheid. Opkomen voor jezelf. 2e klas Hoe gezond zijn de jongeren van Krimpen aan de IJssel? Dit gemeenterapport geeft inzicht in de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van jongeren in het regulier voortgezet onderwijs. De gegevens

Nadere informatie

Hoe gaat het met de jongeren in Den Helder? Jeugdmonitor Emovo 2013/2014

Hoe gaat het met de jongeren in Den Helder? Jeugdmonitor Emovo 2013/2014 Hoe gaat het met de jongeren in? Jeugdmonitor Emovo 2013/2014 Voor een onderbouwd jeugdgezondheidsbeleid is onder andere inzicht nodig in de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van de jongeren in de

Nadere informatie

FLEMOVO 2014/2015 Lelystad

FLEMOVO 2014/2015 Lelystad FLEMOVO 2014/2015 Lelystad Vindt het leuk op school: Ervaart goede gezondheid: Iets gedaan onder groepsdruk: Heeft overgewicht: Doet aan beweging: Klas 2 48% Klas 2 77% Klas 2 18% Klas 2 19% Klas 2 82%

Nadere informatie

SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO

SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO GEMEENTE HEEMSKERK SOCIAAL WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN SCHOLIERENONDERZOEK E-movo GEMEENTE HEEMSKERK Een onderzoek naar

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

98% (voldoende) weerbaar. 93% geeft aan dat hun gezondheid (zeer) goed is. Hoe gezond zijn de jongeren van Westvoorne? 89% 94% In de regio.

98% (voldoende) weerbaar. 93% geeft aan dat hun gezondheid (zeer) goed is. Hoe gezond zijn de jongeren van Westvoorne? 89% 94% In de regio. Hoe gezond zijn de jongeren van Westvoorne? 52 Vmbo 2e klas 26 Vmbo 4e klas 26 Havo 2e klas 14 Havo 4e klas 28 Vwo 2e klas 7 Vwo 4e klas Dit gemeenterapport geeft inzicht in de gezondheid, het welzijn

Nadere informatie

E-MOVO 2015-2016. Gezondheid, welzijn en leefstijl van leerlingen op. het Dominicus College

E-MOVO 2015-2016. Gezondheid, welzijn en leefstijl van leerlingen op. het Dominicus College E-MOVO 2015-2016 Gezondheid, welzijn en leefstijl van leerlingen op het Dominicus College Leeswijzer In deze rapportage wordt kort geschetst hoe het staat met allerlei aspecten van gezondheid, welbevinden

Nadere informatie

SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO

SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO GEMEENTE HEEMSTEDE SOCIAAL WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN SCHOLIERENONDERZOEK E-movo GEMEENTE HEEMSTEDE Een onderzoek naar

Nadere informatie

Hoe gaat het met de jongeren op Texel? Jeugdmonitor Emovo 2013/2014

Hoe gaat het met de jongeren op Texel? Jeugdmonitor Emovo 2013/2014 Hoe gaat het met de jongeren op? Jeugdmonitor Emovo 2013/2014 Voor een onderbouwd jeugdgezondheidsbeleid is onder andere inzicht nodig in de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van de jongeren in de

Nadere informatie

Gemeente Zaanstad. Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo

Gemeente Zaanstad. Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo Gemeente Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo In dit tabellenboek vindt u: 1. overgewichtcijfers van de leerlingen van het voortgezet onderwijs (v.o.); 2. de resultaten van de Jeugdmonitor van GGD Zaanstreek-Waterland

Nadere informatie

TABELLEN ALCOHOLGEBRUIK JONGEREN DEVENTER

TABELLEN ALCOHOLGEBRUIK JONGEREN DEVENTER TABELLEN ALCOHOLGEBRUIK JONGEREN DEVENTER 2011 jongen meisje 12-15 16-23 totaal Nooit alcohol gedronken ja 40,1% 38,3% 86,3% 16,6% 39,2% nee 59,9% 61,7% 13,7% 83,4% 60,8% Drink bier ja 65,8% 21,0% 9,6%

Nadere informatie

Samenvatting Jeugdmonitor Utrecht

Samenvatting Jeugdmonitor Utrecht Samenvatting Jeugdmonitor Utrecht Gezondheid en leefstijl Psychosociale gezondheid Gezin School Vrije tijd Sociaaleconomische verschillen Verschillen naar wijk Trends Beschouwing Groep 7 en 8 van het basisonderwijs,

Nadere informatie

Kernboodschappen Gezondheid Rijssen-Holten

Kernboodschappen Gezondheid Rijssen-Holten Kernboodschappen Gezondheid Rijssen-Holten De GGD Twente verzamelt in opdracht van de gemeente Rijssen-Holten epidemiologische gegevens over de gezondheid van de bevolking in Rijssen-Holten en de factoren

Nadere informatie

E-MOVO 2011/2012. Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in gemeente Haaksbergen

E-MOVO 2011/2012. Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in gemeente Haaksbergen E-MOVO 2011/2012 Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in gemeente Haaksbergen E-MOVO 2011/2012 Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in gemeente Haaksbergen GGD Twente Drs. C. Smit Drs.

Nadere informatie

SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO

SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO GEMEENTE BEVERWIJK SOCIAAL WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN SCHOLIERENONDERZOEK E-movo GEMEENTE BEVERWIJK Een onderzoek naar

Nadere informatie

K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R

K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R PSYCHOSOCIALE GEZONDHEID Jeugd 2010 4 K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R Kinderenonderzoek 2010 Om inzicht te krijgen in de gezondheid van de inwoners in haar werkgebied, heeft de GGD Zuid-Holland

Nadere informatie

Hoe gaat het met de jongeren in Noord-Holland Noord? Jeugdmonitor Emovo 2013/2014

Hoe gaat het met de jongeren in Noord-Holland Noord? Jeugdmonitor Emovo 2013/2014 Hoe gaat het met de jongeren in NoordHolland Noord? Jeugdmonitor Emovo 2013/2014 Voor een onderbouwd jeugdgezondheidsbeleid is onder andere inzicht nodig in de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van

Nadere informatie

Cijfers gezondheidssituatie gemeente Leeuwarderadeel

Cijfers gezondheidssituatie gemeente Leeuwarderadeel Cijfers gezondheidssituatie gemeente Leeuwarderadeel In onderstaande tabellen zijn cijfers weergegeven met betrekking tot de gezondheid van Friezen in de gemeente Leeuwarderadeel. Daarnaast vindt u ook

Nadere informatie

Gemeente Oostzaan Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo

Gemeente Oostzaan Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo Gemeente Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo In dit tabellenboek vindt u: 1. overgewichtcijfers van de leerlingen van het voortgezet onderwijs (v.o.); 2. de resultaten van de Jeugdmonitor van GGD Zaanstreek-Waterland

Nadere informatie

De jeugd van tegenwoordig. Resultaten uit Gezondheidsonderzoek Jeugd 2016 Bestuurscommissie 6 juli 2017

De jeugd van tegenwoordig. Resultaten uit Gezondheidsonderzoek Jeugd 2016 Bestuurscommissie 6 juli 2017 De jeugd van tegenwoordig Resultaten uit Gezondheidsonderzoek Jeugd 2016 Bestuurscommissie 6 juli 2017 1 Inhoud Waartoe, hoe en wat? Wat kenmerkt de jeugd van tegenwoordig? Patronen voor preventie En verder

Nadere informatie