Revius E-MOVO Wijk bij Duurstede

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Revius E-MOVO 2013-2014 Wijk bij Duurstede"

Transcriptie

1 Zo gezond is uw school! Schoolprofiel Revius E-MOVO Wijk bij Duurstede

2 HOE GEZOND IS UW SCHOOL? Waarom dit schoolprofiel? Om goed schoolgezondheidsbeleid te maken is inzicht nodig in de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van leerlingen op uw school. GGD regio Utrecht verzamelt deze gegevens jaarlijks bij alle tweedeklassers in de regio met behulp van E- MOVO, een digitale vragenlijst. Deze vragenlijst is onderdeel van het programma Schoolkracht: de gegevens vormen enerzijds input voor gerichte individuele zorg door de jeugdverpleegkundigen en bieden anderzijds op schoolniveau waardevolle informatie om richting te geven aan schoolgezondheidsbeleid. De gebruikte vragenlijst is te vinden op In dit schoolprofiel staan de resultaten van de E- MOVO-vragenlijst van de tweede klas leerlingen van het schooljaar De focus van dit profiel ligt op onderwerpen waar school invloed op kan hebben. Aan het einde van het schoolprofiel staan aandachtspunten voor een gerichte preventie aanpak. Vergelijking tussen scholen De resultaten van leerlingen in de tweede klas van uw school worden vergeleken met de resultaten van de andere scholen die hebben meegedaan aan het pilotproject met een vergelijkbaar onderwijsniveau als uw school. Deze jongeren deden mee! Op uw school hebben 243 leerlingen uit de tweede klas de vragenlijst ingevuld. Zij worden vergeleken met 8608 jongeren van andere vmbot-havo-vwo scholen die de vragenlijst in hetzelfde schooljaar invulden. Tabel 1. Kenmerken van de leerlingen (%) Uw school Gelijke scholen Geslacht Jongen Meisje Onderwijsniveau VMBO-TL HAVO/VWO Etniciteit* Nederlands Surinaams <2 1,4 Antilliaans/Arubaans <2 0,7 Turks <2 1,8 Marokkaans <2 3,1 Overig Gezinssituatie** Woont bij beide ouders Woont niet bij beide ouders 9 12 * Jongeren van niet-nederlandse afkomst hebben tenminste één ouder die in het buitenland geboren is ** Jongeren die bij beide ouders wonen, zijn jongeren die met beide ouders in één huis wonen of jongeren van wie de ouders co-ouderschap hebben In de tabellen is aangegeven of de resultaten van de leerlingen op uw school in positieve of negatieve zin afwijken van de resultaten van tweedeklassers op vergelijkbare scholen. += de score van de jongeren op uw school behoort tot de beste 20% op dit onderwijsniveau. -= de score van de jongeren op uw school behoort tot de slechtste 20% op dit onderwijsniveau. Het is belangrijk om u te realiseren dat een schoolprofiel gebaseerd is op een relatief klein aantal jongeren. Als een aantal te klein is (minder dan vijf tweede klassers), wordt de uitkomst niet exact gepresenteerd.

3 SCHOOLKLIMAAT School speelt een belangrijke rol in het leven van jongeren. Ze brengen er een groot deel van hun tijd door. Het is een plek om dingen te leren, maar ook om sociale contacten op te doen en vrienden te maken. Schoolbeleving Plezier op school is belangrijk voor de sociaalemotionele gezondheid van een leerling en komt de schoolprestaties ten goede. Van de tweedeklassers op uw school geeft 60% aan het '(hartstikke) leuk' te vinden op school, 35% zegt 'gaat wel' en 5% vindt het 'niet leuk' of 'vreselijk'. Leerlingen die het niet naar hun zin hebben op school vinden vooral dat 'de manier van lesgeven niet leuk is'. Van de leerlingen zegt 85% met een docent op school te kunnen praten als hij/zij ergens mee zit. Tabel 2. Schoolbeleving, pesten op school en schoolverzuim (%) Uw school Gelijke scholen Schoolbeleving School (hartstikke) leuk Kunnen praten met docent Pesten op school Wordt op school gepest* Pest zelf wel eens op school* Regelmatig tot zeer vaak gepest via internet/mobiel <2 2 Schoolverzuim Verzuim door ziekte** Spijbelen*** <2 1 * tenminste 1 keer in de afgelopen 3 maanden ** 5 dagen in de afgelopen 4 weken *** 3 uren in de afgelopen 4 weken Pesten op school Wanneer jongeren gepest worden kan dit negatieve gevolgen hebben voor de lichamelijke en sociaalemotionele gezondheid. Ook kunnen schoolprestaties afnemen, net als de motivatie om naar school te gaan. Ook jongeren die zelf pesten ondervinden hiervan problemen. Zij zijn meestal niet zo populair, worden soms buitengesloten en maken moeilijk vrienden. Op uw school geeft 5% van de jongeren in de tweede klas aan gepest te zijn op school in de drie maanden voorafgaand aan het onderzoek, 7% doet zelf mee aan pesten. Minder dan 2% van de leerlingen wordt regelmatig tot zeer vaak gepest via internet en/of hun mobiele telefoon. Over het algemeen zijn jongens vaker de pester dan meisjes, maar ze zijn even vaak slachtoffer. Schoolverzuim Regelmatig (ziekte)verzuim van school hangt vaak samen met problemen op school of in de thuissituatie. Veel verzuim kan leiden tot voortijdig schoolverlaten. Frequent spijbelen blijkt daarnaast een risicofactor voor vandalisme, diefstal en geweld. Op uw school heeft 3% van de tweede klas leerlingen in de afgelopen vier weken minimaal 5 dagen school gemist vanwege ziekte. In dezelfde periode heeft minder dan 2% 3 of meer uren gespijbeld. In het algemeen wordt 'als ik geen zin heb in school' genoemd als belangrijkste reden om te spijbelen. Veiligheid Geweld, diefstal, seksuele intimidatie en dergelijke hebben een negatieve invloed op de sfeer op school en het gevoel van veiligheid. 3% voelt zich wel eens onveilig op school.

4 SOCIAAL-EMOTIONELE GEZONDHEID Gezondheid is een toestand van niet-ziek-zijn en je goed voelen. Een goede gezondheid omvat dus meer dan alleen het ontbreken van ziekten. Het gaat ook over goed in je vel zitten, gelukkig en tevreden zijn met jezelf en je leven en het vermogen hebben je aan te passen en de regie te kunnen voeren over je eigen leven. Psychosomatische klachten Onder psychosomatische klachten worden pijnklachten (hoofdpijn, maagpijn en misselijkheid) en slecht slapen verstaan. Dit soort klachten kunnen wijzen op psychische problemen of spanningen. Op uw school heeft 7% van de tweedeklassers vaak of heel vaak last van hoofdpijn, maagpijn of misselijkheid. 13% heeft (heel) vaak last van slaapproblemen. Sociaal-emotionele gezondheid Als jongeren sociaal-emotionele problemen hebben, kan dit negatieve gevolgen hebben voor hun ontwikkeling. Ook kunnen deze problemen thuis en op school leiden tot beperkingen in het dagelijks functioneren. In E-MOVO is de Strengths and Difficulties Questionnaire opgenomen, die het risico op sociaal-emotionele problemen meet. Van de tweedeklassers op uw school heeft 5% een verhoogd risico op sociaal-emotionele problemen. In figuur 1 wordt apart voor jongens en meisjes getoond om wat voor problemen het vooral gaat. Let op: deze figuur is gebaseerd op regionale cijfers. Tabel 3. Psychosomatische klachten, sociaal-emotionele gezondheid, zelfdoding en zelfbeschadiging (%) Psychosomatische klachten* (Heel) vaak hoofdpijn, maagpijn, misselijkheid (Heel) vaak slaapproblemen * In de afgelopen 4 weken ** In de afgelopen 6 maanden *** In de afgelopen 12 maanden Figuur 1. Sociaal-emotionele gezondheid, regionale cijfers (%) Uw school Zelfdoding en zelfbeschadiging Overlijden door zelfdoding is onder jongeren zeldzaam. Het aantal jongeren dat een zelfmoordpoging overweegt of doet ligt echter hoger. Van de tweedeklassers op uw school zegt 10% in de voorgaande 12 maanden er weleens serieus over te hebben gedacht een einde aan het leven te maken en minder dan 2% heeft aangegeven een poging tot zelfdoding te hebben gedaan. In het algemeen geven meisjes vaker aan weleens serieus na te denken over zelfdoding en doen zij vaker een poging dan jongens. Zelfbeschadiging is ook een signaal van sociaal-emotionele problemen. 5% van de tweedeklassers heeft zichzelf het afgelopen jaar opzettelijk verwond. Sociale Steun Gelijke scholen Sociaal-emotionele gezondheid** Sociaal-emotionele problemen (SDQ-totaalscore) Emotionele problemen 8 9 Gedragsproblemen Problemen met leeftijdsgenoten Hyperactiviteit/aandachtstekort Zelfdoding en zelfbeschadiging*** Gedacht aan zelfdoding Zichzelf opzettelijk verwond 5 6 Gedragsproblemen SDQtotaalscore Emotionele problemen Problemen met leeftijdsgenoten Hyperactiviteit/ aandachtstekort Meisjes Jongens De meeste leerlingen hebben wel iemand waar ze terecht kunnen als ze problemen hebben, bijvoorbeeld hun ouders, vrienden, maar ook de mentor op school. Minder dan 2% geeft aan niemand te weten bij wie ze terecht kunnen bij problemen. +

5 VOEDING EN BEWEGEN Gezonde voeding en voldoende beweging zijn van groot belang voor een goede gezondheid. Een verkeerde balans tussen voedselinname en de hoeveelheid beweging is de belangrijkste oorzaak voor het ontstaan van overgewicht. Overgewicht op jonge leeftijd vergroot de kans op overgewicht op volwassen leeftijd en kan leiden tot veel gezondheidsproblemen, zoals suikerziekte, hart- en vaatziekten en gewrichtsproblemen. Wanneer iemand eenmaal overgewicht heeft, is het moeilijk om dat weer kwijt te raken. Voorkomen is dus beter! Voeding Gezond eten is belangrijk voor een gezond gewicht. Voldoende eten van groente en fruit beschermt tegen diverse vormen van kanker en hart- en vaatziekten. 67% van de tweedeklassers eet niet dagelijks fruit en 53% eet niet dagelijks groente. Het officiële advies van het Voedingscentrum is om elke dag 2 stuks fruit te eten (de fruitnorm). Hieraan voldoen nog minder jongeren. Ontbijten is nodig om zich goed te kunnen concentreren op school. Daarnaast verkleint het de drang om ongezonde tussendoortjes te eten. 7% ontbijt minder dan vijf dagen per week. Energie dranken zijn frisdranken met veel calorieën door de aanwezige suikers. Je krijgt er niet meer energie door, maar ze geven wel een oppeppend effect. Minder dan 2% van de tweedeklassers op uw school drinkt minimaal 5 dagen per week energiedrankjes. Bewegen Lichamelijk actief zijn heeft een positief effect op de conditie, het welzijn en het lichaamsgewicht. Ook vergroot sporten het zelfvertrouwen van jongeren. Het advies van het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen aan jongeren van jaar is om elke dag minimaal 1 uur matig intensief te bewegen (Nederlandse Norm Gezond Bewegen). 25% van de tweedeklassers voldoet hier niet aan. Tabel 4. Voeding en bewegen (%) Uw school *In de afgelopen week gemiddeld elke dag 1 uur matig intensieve lichamelijke activiteit Gelijke scholen Voeding Ontbijten minder dan 5 dagen per week 7 9 Groente eten niet dagelijks Fruit eten niet dagelijks Energiedrankjes 5 dagen of meer per week <2 1 Bewegen Voldoet niet aan Nederlandse Norm Gezond Bewegen* Is geen lid van een sportvereniging 15 21

6 Mediagebruik Televisie- en computergebruik Televisie, computer en andere media zijn niet meer weg te denken uit het dagelijks leven van jongeren. 11% van de tweedeklassers kijkt dagelijks 2 uur of meer tv/video/dvd, terwijl 17% dagelijks minstens 2 uur achter computer (tablet, game boy, etc.) zit. Sommige jongeren kunnen op een zorgelijke manier met gamen bezig zijn. Signalen kunnen zijn slecht slapen, slecht eten, prestaties op school/werk en vereenzaming. Maar ook continu denken aan gamen en veel moeite hebben met het stoppen met gamen. Aan compulsief(dwangmatig) gamen ligt vaak een oorzaak ten grondslag, zoals bijvoorbeeld niet kunnen omgaan met problemen en een uitvlucht zoeken voor de werkelijkheid. Bij 3% van de tweedeklassers op uw school is er op basis van de scores van de vragenlijst een vermoeden van compulsief (dwangmatig) gamen. Gehoor(schade) Dit betekent dat met name jongeren vaker aan hoge geluidsniveaus kunnen worden blootgesteld dan voorheen. Het aantal jongeren met gehoorschade neemt dan ook toe en het is niet te genezen. 7% van de tweedeklassers op uw school luistert meer dan 2 uur per dag naar muziek door een kop- of oortelefoon. Tabel 5. Tv-kijken, computeren en gebruik oor-koptelefoon (%) Uw school Gelijke scholen Tv-kijken, computeren Kijkt dagelijks 2 uur of meer tv/video/dvd Zit dagelijks 2 uur of meer achter computer (tablet, game boy, etc.) Vermoeden van compulsief (dwangmatig) gamen Gebruik oor-koptelefoon Luistert meer dan 2 uur per dag naar muziek door oor- of koptelefoon Loopt risico op gehoorschade* Veel jongeren luisteren naar muziek door een ipod, MP3-speler of andere geluidsdrager met een oor- of koptelefoon. Het aantal jongeren dat dit doet is de laatste jaren flink toegenomen. Deze apparaten kunnen luider afgespeeld worden vergeleken met de vroegere walkmans. *Het risico is berekend op basis van leerlingen die elke dag gebruik maken van een kop- of oortelefoon, het geluidsniveau en de tijd die leerlingen naar muziek luisteren door een kop- of oortelefoon.

7 M GENOTMIDDELEN De puberteit is een levensfase waarin soms geëxperimenteerd wordt met diverse genotmiddelen, zoals tabak, alcohol en cannabis. Experimenteren hoort bij de leeftijd, maar aan het gebruik van deze middelen zitten ook risico's voor de gezondheid. Roken Roken is de belangrijkste oorzaak van ziekte en sterfte in Nederland. Ernstige ziekten door roken zien we bij jongeren nog niet of weinig, maar rokende jongeren hebben wel vaker astmatische symptomen en mond- en tandproblemen. Hoe jonger iemand start met roken, hoe groter de kans is op een rookverslaving. Op uw school heeft 6% van de tweedeklassers ooit weleens gerookt en rookt 2% minstens 1 keer per week. Tabel 6. Genotmiddelengebruik (%) Alcoholgebruik Nederlandse jongeren drinken vaak en veel alcohol vergeleken met hun Europese leeftijdgenoten. Alcohol is erg schadelijk voor jongeren, omdat de hersenen en andere organen nog in ontwikkeling zijn en daardoor extra kwetsbaar zijn. Daarom wordt geadviseerd dat jongeren tot hun 18e en het liefst nog langer niet drinken. Andere negatieve gevolgen van (overmatig) alcoholgebruik zijn alcoholvergiftiging, risicovol seksueel gedrag, agressie en (verkeers)ongelukken. Van de leerlingen in de tweede klas op uw school heeft 12% weleens alcohol gedronken en dronk 6% recent (in de afgelopen 4 weken) alcohol. Van de jongeren dronk 4% recent zelfs 5 drankjes of meer bij 1 gelegenheid (binge drinken). Ouders hebben een belangrijke invloed op het alcoholgebruik van hun kind. Maar wat vinden de ouders van het alcoholgebruik van hun kind? 21% van de ouders keurt het af², 39% vindt het goed³ en 39% weet het niet. Uw school Gelijke scholen Roken Rookt minstens 1 keer per week 2 2 Alcoholgebruik Ooit alcohol gedronken Recent alcohol gedronken* Cannabisgebruik Ooit cannabis gebruikt < Cannabisgebruik Het gebruik van cannabis (hasj en wiet) leidt bij langdurig en regelmatig gebruik tot geestelijke afhankelijkheid en gezondheidsrisico's, zoals luchtwegaandoeningen. Ook vermindert cannabisgebruik het reactievermogen, het concentratievermogen en het korte termijn geheugen. Dit kan onder meer leiden tot slechte schoolprestaties. Van de tweedeklassers op uw school heeft minder dan 2% ooit wel eens cannabis gebruikt. * In de afgelopen 4 weken ²De ouders vinden dat hun kind minder alcohol moet drinken, ze raden het af of ze verbieden het. ³De ouders vinden het goed dat hun kind alcohol of zeggen er niets van.

8 SEKSUALITEIT De pubertijd is een leeftijdsfase waarin veel jongeren hun eerste seksuele ervaringen opdoen. Het is daarom belangrijk dat jongeren leren over pilgebruik en condooms om zwangerschap en seksueel overdraagbare aandoeningen (soa's) te voorkomen. Daarnaast is het voor een gezonde seksuele ontwikkeling belangrijk dat jongeren zelf beslissingen kunnen nemen, waarbij zij rekening houden met en respect hebben voor zichzelf en de ander. Veilig vrijen Jongeren die seksueel actief zijn, maar geen condoom gebruiken, lopen risico op een ongewenste zwangerschap of een soa. Veel jongeren vinden het lastig om over condoomgebruik te beginnen. Op uw school heeft minder dan 2% van de tweedeklassers ooit met iemand geslachtsgemeenschap gehad. Ongewenste seksuele ervaring Ongewenste seksuele ervaringen kunnen ingrijpend zijn en ernstige gevolgen hebben voor het welzijn van jongeren. In E-MOVO wordt gevraagd of jongeren weleens tegen hun zin een seksuele ervaring met iemand hebben gehad. Een seksuele ervaring wordt hierbij uitgelegd als 'alles van zoenen, intiem betasten tot naar bed gaan toe'. Van de tweedeklassers geeft 4% aan weleens tegen hun zin een seksuele ervaring te hebben gehad.

9 AANBEVELINGEN Bij onderwerpen waar een - bijstaat, scoren de tweedeklassers op uw school slechter dan jongeren op vergelijkbare scholen. Het is belangrijk dat u zelf nagaat of uw school de slechte score op dit onderwerp herkent, of dit in alle klassen speelt en of uw school hier iets aan kan doen. Gezondheidswinst kan geboekt worden door schoolgezondheidsbeleid te ontwikkelen of aan te scherpen. U kunt onder andere denken aan het opstellen van een pestprotocol, het gezonder maken van de schoolkantine of het alcoholvrij maken van de school. Daarnaast kan de school preventieprogramma's inzetten, gericht op jongeren zelf en/of hun ouders. Het aanbod van kwalitatief goede programma s in de regio Utrecht vindt u op Ook adviseert de GGD graag over programma s en maatregelen die passen bij uw school. GGD regio Utrecht is kernpartner van het CJG. Voor het bereiken van gezondheidswinst werkt GGD regio Utrecht nauw samen met de partners in en om het CJG. De GGD vindt een aantal onderwerpen zo belangrijk dat er op alle scholen aandacht aan besteed zou moeten worden, ongeacht de schoolscore in dit profiel. Voor elk hoofdstuk (schoolklimaat, sociaalemotionele gezondheid, voeding en bewegen, mediagebruik, genotmiddelengebruik en seksualiteit) wordt hiernaast het belangrijkste advies eruit gelicht. Per advies vindt u voorbeelden van schoolbrede en/of klassikale programma's die ingezet kunnen worden. Schoolklimaat Pak pesten aan! Pesten heeft negatieve gevolgen voor de pester, de gepeste en de rest van de klas. Gepeste jongeren voelen zich vaak alleen, hebben een minderwaardigheidsgevoel en voelen zich somber. De pesters zelf liggen vaak niet goed in de groep en de rest van de klas lijdt onder de negatieve sfeer. Dit alles kan de schoolprestaties en de motivatie om naar school te gaan doen afnemen, wat leidt tot meer spijbelen en ziekteverzuim. De school heeft een belangrijke taak in de preventie van pesten. De sfeer op school en een positief onderwijsklimaat hebben invloed op pestgedrag. Er zijn geen programma s specifiek gericht op pesten, maar de Kanjertraining en de Vreedzame school, die zich wat breder richten op sociale vaardigheden, kunnen problemen als pesten en conflicten wel verminderen. Verder zijn er zgn geïndiceerde interventies als Taakspel en PAD. Het wat bredere programma Leefstijl heeft als doel om opbouwend sociaal gedrag, weerbaarheid en positieve betrokkenheid van kinderen en jongeren thuis, op school, bij vrienden en in de gemeenschap te stimuleren. Sociaal-emotionele gezondheid Wees alert op 'onzichtbare' emotionele problemen! Angst, depressieve gevoelens, een scheiding of het hebben van een ouder met psychiatrische problemen kunnen de sociaal-emotionele gezondheid van jongeren negatief beïnvloeden. Doordat deze problemen vaak onzichtbaar zijn, lijden deze jongeren in stilte. Voor het klassikaal bevorderen van geluk en welbevinden en het verminderen van depressieve klachten kan gekozen worden voor Happyles. Happyles bestaat uit twee e-learning lessen over geluk, met als vervolg daarop een groepscursus in een chatbox voor jongeren met somberheidsklachten. Naast deze specifieke lessen zijn er ook programma s die meer algemeen gericht zijn op het leren van sociale vaardigheden om moeilijke situaties in het leven het hoofd te bieden. Bijvoorbeeld het programma Levensvaardigheden, dat zich o.a. richt op het ontwikkelen en stimuleren van sociale en emotionele vaardigheden om spanningsgevoelens in moeilijke situaties te verminderen, een positieve manier van denken aan te leren en positief/respectvol met elkaar en moeilijke situaties om te leren gaan. Voeding en bewegen Maak de gezonde keuze de makkelijke keuze! Teveel jongeren zijn te dik. Wanneer ze eenmaal te zwaar zijn is het moeilijk om de extra kilo s kwijt te raken. Overgewicht brengt veel gezondheidsproblemen met zich mee. Het is daarom belangrijk dat gezond eten en voldoende bewegen op uw school de makkelijke en aantrekkelijke keuzes zijn. Mogelijkheden om dit te realiseren zijn onder andere een gezonde schoolkantine, het stimuleren van lopen en fietsen naar school, het uitbreiden van het aantal gymlessen, het aanbieden van buitenschoolse sportactiviteiten, een beweegvriendelijk schoolplein en/of lesprogramma's gericht op meer bewegen en gezonder eten. Voor het voortgezet onderwijs levert DOiT een integrale totaalaanpak op het gebied van overgewicht. DOiT maakt leerlingen bewust van het belang van gezond eten en voldoende bewegen en past de schoolomgeving zo aan dat gezond eten voldoende bewegen gestimuleerd wordt. Daarnaast is er het programma Krachtvoer, dat gericht is op ontbijt/drankjes en tussendoortjes. Genotmiddelen Probeer alcoholgebruik zo lang mogelijk uit te stellen! Er wordt de laatste tijd steeds meer bekend over het schadelijke effect van alcohol op het puberbrein (concentratie/geheugenfuncties). Maar ook de gedragsmatige gevolgen van overmatig alcoholgebruik als ongevallen, delinquent gedrag en onveilige en onvrijwillige seks zijn zorgelijk.

10 AANBEVELINGEN Het terugdringen van alcoholgebruik is dus van belang en daarbij geldt: hoe later de start, hoe minder riskant. Het opstellen van een alcoholbeleid op school en alcoholvrije schoolfeesten en werkweken dragen bij aan de preventie van alcoholgebruik. Een lesprogramma dat ingezet kan worden op het voortgezet onderwijs om (riskant) gebruik van genotmiddelen zoals tabak, alcohol en cannabis te verminderen of in elk geval zo lang mogelijk uit te stellen is 'De Gezonde School en Genotmiddelen'. Het programma biedt een combinatie van voorlichting, oudervoorlichting, duidelijke regels stellen en vroeg signalering van riskant gebruik. Extra aandacht voor alcohol is binnen De Gezonde School en Genotmiddelen mogelijk met een korte interventie gericht op de regels die ouders hanteren (PAS-interventie). (zie Mediagebruik Internetten en gamen zijn populaire vrije tijdsbestedingen van veel jongeren. Bij sommige jongeren kan dit leiden tot problemen. Uit onderzoek is gebleken dat overmatig internetgebruik kan leiden tot een verslechtering van schoolprestaties en een toename van depressieve gevoelens. Een mogelijkheid voor preventie is het organiseren van een ouderavond. Centrum Maliebaan heeft een ouderavond ontwikkeld, gericht op verslavend gedrag in het algemeen, inclusief gamen. Ook via en kunnen ouderavonden georganiseerd worden. In de leskist cyberpesten, die uitgeleend wordt door de GGD, zitten materialen aangaande veilige media, sociale media, video s plaatsen en mobiel gebruik. Het aantal jongeren dat naar muziek luistert via hun smartphone, ipod of andere geluidsdrager met een oor- of koptelefoon, is de laatste jaren flink toegenomen. Ook is er een toename van gehoorschade bij jongeren, die niet te genezen is. Op is lesmateriaal, werkbladen en achtergrondinformatie te vinden. Seksualiteit Het draait om respect! De puberteit is een leeftijdsfase waarin veel jongeren hun eerste seksuele ervaring opdoen. Voor een gezonde seksuele ontwikkeling is het belangrijk dat jongeren zelf beslissingen kunnen nemen, waarbij zij rekening houden met en respect hebben voor zichzelf en de ander. Het programma Lang Leve de Liefde richt zich op deze aspecten. Lang Leve de Liefde besteedt aandacht aan relaties en verliefdheid, veilig vrijen, weerbaarheid, grenzen stellen en homoseksualiteit. (Zie Als aanvulling op het basispakket Lang Leve de Liefde kan de module Jij en de media behandeld worden. Hiermee leren jongeren kritisch kijken naar seksueel getinte en geïdealiseerde schoonheidsbeelden in de media. Daarnaast biedt SENSE hulp en advies aan jongeren op het terrein van seksualiteit. Op de website is informatie te vinden ook over waar en wanneer spreekuren van de verpleegkundigen van de GGD plaatsvinden. Tevens kan men met hen chatten en en. Meer informatie? Wilt u meer informatie over de programma's of zoekt u een preventieprogramma voor een individuele leerling, neem dan contact op met de medewerker(s) van de Jeugdgezondheidszorg op uw school (contactinformatie op de achterzijde van dit schoolprofiel).

11 Dit schoolprofiel bevat de uitkomsten van het vragenlijstonderzoek dat onderdeel vormt van het klas 2 onderzoek van de GGD. De informatie in dit schoolprofiel is strikt vertrouwelijk. Alleen met uitdrukkelijke toestemming van de school mag informatie uit dit schoolprofiel worden overgenomen, vermenigvuldigd of verspreid. Vertrouwelijk Colofon Dit is een uitgave van GGD regio Utrecht. Deze rapportage wordt vertrouwelijk behandeld. Informatie hieruit zal niet zonder toestemming van de school aan derden worden verstrekt. Voor meer informatie over de cijfers: Nelleke de Vos en Clothilde Bun: , Voor overige informatie: Janette Drent, jeugdverpleegkundige: ,

Zo gezond is uw school! Fons Vitae Lyceum. Schoolprofiel E-MOVO 2011-2012

Zo gezond is uw school! Fons Vitae Lyceum. Schoolprofiel E-MOVO 2011-2012 Schoolprofiel E-MOVO HOE GEZOND IS UW SCHOOL? Waarom dit schoolprofiel? Deze jongeren deden mee! Om goed schoolgezondheidsbeleid te maken is inzicht nodig in de gezondheid, het welzijn en de leefstijl

Nadere informatie

JEUGDMONITOR EMOVO 2013-2014 Gemeente Heemstede

JEUGDMONITOR EMOVO 2013-2014 Gemeente Heemstede Gemeente Resultaten voor gemeente en regio Kennemerland Regio N=9.98 Ervaren gezondheid en aandoeningen Voelt zich gezond 84 83 Heeft minstens chronische aandoening, vastgesteld door arts 3 3 Heeft allergie,

Nadere informatie

Pascal Zuid Vmbo Emovo 2013-2014

Pascal Zuid Vmbo Emovo 2013-2014 Pascal Zuid Emovo 2013-2014 Voor een goed gezondheidsbeleid is inzicht nodig in de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van de van uw. GGD Zaanstreek-Waterland verzamelt deze gegevens met de Jeugdgezondheidsmonitor

Nadere informatie

GENOTMIDDELEN. Jongerenmonitor 2015 10.163. 40% ooit alcohol gedronken. Klas 2. Klas 4. 5% ooit wiet gebruikt. 24% weleens gerookt.

GENOTMIDDELEN. Jongerenmonitor 2015 10.163. 40% ooit alcohol gedronken. Klas 2. Klas 4. 5% ooit wiet gebruikt. 24% weleens gerookt. IJsselland GENOTMIDDELEN Jongerenmonitor 1 4% ooit alcohol gedronken.163 jongeren School Klas 13-14 jaar Klas 4 1-16 jaar 4% weleens gerookt % ooit wiet gebruikt Genotmiddelen Psychosociale gezondheid

Nadere informatie

Schoolrapport. Amadeus Lyceum. Resultaten EURO-URHIS 2 jeugdonderzoek. Inleiding

Schoolrapport. Amadeus Lyceum. Resultaten EURO-URHIS 2 jeugdonderzoek. Inleiding Schoolrapport Resultaten EURO-URHIS 2 jeugdonderzoek Amadeus Lyceum Inleiding De GG&GD Utrecht neemt deel aan een Europees project over gezondheid in grote steden, het EURO-URHIS 2 project. In dit onderzoek

Nadere informatie

Gemeente Zeevang. Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo 2013-2014

Gemeente Zeevang. Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo 2013-2014 Gemeente Zeevang Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo 2013-2014 Dit tabellenboek beschrijft de resultaten van Emovo 2013-2014 voor de gemeente Zeevang. Achtereenvolgens treft u: De samenvatting met daarin per

Nadere informatie

Schoolrapport. St. Gregorius College. Resultaten Jeugdmonitor Utrecht. Welbevinden. Voeding en beweging. Geneeskundige en Gezondheidsdienst

Schoolrapport. St. Gregorius College. Resultaten Jeugdmonitor Utrecht. Welbevinden. Voeding en beweging. Geneeskundige en Gezondheidsdienst In dit schoolrapport worden de resultaten van de jeugdmonitor in het schooljaar 2008-2009 van de leerlingen in de klassen 2 en 3 van uw school beschreven Schoolrapport Resultaten Jeugdmonitor Utrecht GG&GD

Nadere informatie

Hoe gezond ben jij? Gezondheid en leefstijl van leerlingen in het voortgezet onderwijs. Schooljaar 2014-2015

Hoe gezond ben jij? Gezondheid en leefstijl van leerlingen in het voortgezet onderwijs. Schooljaar 2014-2015 Hoe gezond ben jij? Gezondheid en leefstijl van leerlingen in het voortgezet onderwijs Schooljaar 2014-2015 Hoe gezond ben jij? De gemeente Utrecht verzamelt middels de vragenlijst Hoe gezond ben jij?

Nadere informatie

Gezondheidsmonitoren jongeren en ouderen. Meta Moerman Cie Welzijn gemeente Neerijnen 19 juni 2012

Gezondheidsmonitoren jongeren en ouderen. Meta Moerman Cie Welzijn gemeente Neerijnen 19 juni 2012 Gezondheidsmonitoren jongeren en ouderen Meta Moerman Cie Welzijn gemeente Neerijnen 19 juni 2012 Wat is E-MOVO q Onderzoek onder 2 e en 4 e klassers, nu 3 e keer q Vragenlijst wordt digitaal in klas ingevuld

Nadere informatie

Gemeente Zaanstad en Molenwerf

Gemeente Zaanstad en Molenwerf Gemeente en Molenwerf Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo 2013-2014 Dit tabellenboek beschrijft de resultaten van Emovo 2013-2014 voor de gemeente. Achtereenvolgens treft u: De samenvatting met daarin per

Nadere informatie

HOE GEZOND IS ONZE JEUGD?

HOE GEZOND IS ONZE JEUGD? HOE GEZOND IS ONZE JEUGD? Resultaten van de Jeugdgezondheidsmonitor voor leerlingen van klas 2 en 4 van het voortgezet onderwijs in de regio Midden-Nederland 2011/2012 Lokale Schoolkrachtcijfers op www.ggdatlas.nl

Nadere informatie

Gemeente Beemster. Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo 2013-2014

Gemeente Beemster. Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo 2013-2014 Gemeente Beemster Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo 2013-2014 Dit tabellenboek beschrijft de resultaten van Emovo 2013-2014 voor de gemeente Beemster. Achtereenvolgens treft u: De samenvatting met daarin

Nadere informatie

Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Zeevang Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs.

Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Zeevang Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs. Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Zeevang Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs. Deze factsheet beschrijft de resultaten van de scholieren

Nadere informatie

totaal 2011 6888 7403 7349 7065 7128 7283 14414 13719 12924 14414 Vmbo Havo/vwo Klas 2 Klas 4 Jongen Meisje

totaal 2011 6888 7403 7349 7065 7128 7283 14414 13719 12924 14414 Vmbo Havo/vwo Klas 2 Klas 4 Jongen Meisje Tabellenboek E-MOVO regio GGD, oktober 2012 Toelichting: In de eerste zeven kolommen worden de resultaten van de regio weergegeven, uitgesplitst naar onderwijsniveau, klas en geslacht, en. De laatste drie

Nadere informatie

VOEDING, BEWEGEN EN GEWICHT

VOEDING, BEWEGEN EN GEWICHT IJsselland VOEDING, BEWEGEN EN GEWICHT Jongerenmonitor 2015 77% ontbijt dagelijks 10.3 jongeren School 13-14 jaar 15- jaar 76% een gezond gewicht 15% beweegt voldoende Genotmiddelen Psychosociale gezondheid

Nadere informatie

Resultaten Jongerenonderzoek

Resultaten Jongerenonderzoek Resultaten Jongerenonderzoek 2013 Groenewald GGD Zuid Limburg Geleen, april 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 2. Resultaten van uw school 2.1 VMBO klas 2 3 2.2 VMBO klas 4 4 2.3 HAVO/VWO klas 2 5 2.4 HAVO/VWO

Nadere informatie

Hoe gaat het met de leerlingen van Openbare scholengemeenschap Willem Blaeu? Schoolrapportage Emovo 2015/2016

Hoe gaat het met de leerlingen van Openbare scholengemeenschap Willem Blaeu? Schoolrapportage Emovo 2015/2016 Hoe gaat het met de leerlingen van Openbare scholengemeenschap? Schoolrapportage Emovo 2015/2016 Inleiding In de periode augustus tot en met december 2015 is voor de 5 e keer Emovo uitgevoerd onder 2 e

Nadere informatie

Deze factsheet beschrijft de resultaten van de scholieren die wonen in Edam-Volendam. Er is apart gekeken naar de woonkernen Edam en Volendam.

Deze factsheet beschrijft de resultaten van de scholieren die wonen in Edam-Volendam. Er is apart gekeken naar de woonkernen Edam en Volendam. Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Edam-Volendam Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs. Deze factsheet beschrijft de resultaten van de

Nadere informatie

KERNCIJFERS JONGERENPEILING 2013 NOORDWIJKERHOUT versie 2/11-03-2014

KERNCIJFERS JONGERENPEILING 2013 NOORDWIJKERHOUT versie 2/11-03-2014 KERNCIJFERS JONGERENPEILING 2013 NOORDWIJKERHOUT versie 2/11-03-2014 De waarden die in de tabellen worden weergegeven zijn percentages, tenzij anders aangegeven. Noordwijkerhout totaal geslacht leeftijd

Nadere informatie

Gemeente Waterland. Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo 2013-2014

Gemeente Waterland. Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo 2013-2014 Gemeente Waterland Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo 2013-2014 Dit tabellenboek beschrijft de resultaten van Emovo 2013-2014 voor de gemeente Waterland. Achtereenvolgens treft u: De samenvatting met daarin

Nadere informatie

Samen werken aan een. gezond en veilig. schooljaar. Het voortgezet onderwijs & de Jeugdgezondheidszorg

Samen werken aan een. gezond en veilig. schooljaar. Het voortgezet onderwijs & de Jeugdgezondheidszorg Samen werken aan een gezond en veilig schooljaar Het voortgezet onderwijs & de Jeugdgezondheidszorg 2015/2016 Het voortgezet onderwijs EN de Jeugdgezondheidszorg Gezonde leerlingen die lekker in hun vel

Nadere informatie

11 Gezondheid en leefstijl van jongeren in de regio Gelre-IJssel. Resultaten van E-MOVO 2007

11 Gezondheid en leefstijl van jongeren in de regio Gelre-IJssel. Resultaten van E-MOVO 2007 11 Gezondheid en leefstijl van jongeren in de regio Gelre-IJssel Resultaten van E-MOVO 2007 In het kader van preventie vormt de jeugd een belangrijke doelgroep. Veel gezondheidsbeïnvloedend gedrag, zoals

Nadere informatie

Hoe gaat het met de jongeren in Enkhuizen? Jeugdmonitor Emovo 2013/2014

Hoe gaat het met de jongeren in Enkhuizen? Jeugdmonitor Emovo 2013/2014 Hoe gaat het met de jongeren in? Jeugdmonitor Emovo 2013/2014 Voor een onderbouwd jeugdgezondheidsbeleid is onder andere inzicht nodig in de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van de jongeren in de

Nadere informatie

Jeugd in Rivierenland Resultaten van een onderzoek naar gezondheid, welzijn en leefstijl van 2e en 4e klassers van het voortgezet onderwijs

Jeugd in Rivierenland Resultaten van een onderzoek naar gezondheid, welzijn en leefstijl van 2e en 4e klassers van het voortgezet onderwijs Jeugd in Rivierenland Resultaten van een onderzoek naar gezondheid, welzijn en leefstijl van 2e en 4e klassers van het voortgezet onderwijs Elektronische Monitor en Voorlichting Onderzoek In het najaar

Nadere informatie

Schoolprofiel Kalsbeek College, locatie Schilderspark te Woerden

Schoolprofiel Kalsbeek College, locatie Schilderspark te Woerden Schoolprofiel Kalsbeek College, locatie Schilderspark te Woerden Schooljaar -2012 GGD Midden-Nederland 2 Inhoudsopgave Inleiding... 4 Leeswijzer... 4 Kenmerken onderzochte leerlingen... 5 Gezinssituatie...

Nadere informatie

Kinderen in Zuid gezond en wel?

Kinderen in Zuid gezond en wel? GGD Amsterdam Uitkomsten Amsterdamse gezondheidsmonitor basisonderwijs 13-14 Kinderen in Zuid gezond en wel? 1 Wat valt op in Zuid? Voor Zuid zijn de cijfers van de Jeugdgezondheidsmonitor van schooljaar

Nadere informatie

TABELLEN ALCOHOLGEBRUIK JONGEREN STAPHORST

TABELLEN ALCOHOLGEBRUIK JONGEREN STAPHORST TABELLEN ALCOHOLGEBRUIK JONGEREN STAPHORST 2011 Tabellen alcoholgebruik jongeren Staphorst Nooit alcohol gedronken ja 33,3% 37,6% 74,4% 12,7% 35,3% nee 66,7% 62,4% 25,6% 87,3% 64,7% Drink bier ja 67,8%

Nadere informatie

Kinderen in Centrum gezond en wel?

Kinderen in Centrum gezond en wel? GGD Amsterdam Uitkomsten Amsterdamse gezondheidsmonitor basisonderwijs 13-14 Kinderen in Centrum gezond en wel? 1 Wat valt op in Centrum? Voor Centrum zijn de cijfers van de Jeugdgezondheidsmonitor van

Nadere informatie

2013-2014. Elektronische monitor en voorlichting. Wellantcollege te Naarden. Gezondheid, welzijn en leefstijl van leerlingen op het

2013-2014. Elektronische monitor en voorlichting. Wellantcollege te Naarden. Gezondheid, welzijn en leefstijl van leerlingen op het Resultaten van het Emovo-onderzoek onder tweede- en vierdeklassers Emovo Elektronische monitor en voorlichting -2014 Gezondheid, welzijn en leefstijl van leerlingen op het Wellantcollege te Naarden Samenwerkende

Nadere informatie

Samenvatting Jong; dus gezond!?

Samenvatting Jong; dus gezond!? Samenvatting Jong; dus gezond!? Deel III Gezondheidsprofiel regio Nieuwe Waterweg Noord, 2005-2008 Samenvatting rapport Jong; dus gezond!? Gezondheidssituatie van de Jeugd (2004-2006) Regio Nieuwe Waterweg

Nadere informatie

Hoe gaat het met de jongeren in Den Helder? Jeugdmonitor Emovo 2013/2014

Hoe gaat het met de jongeren in Den Helder? Jeugdmonitor Emovo 2013/2014 Hoe gaat het met de jongeren in? Jeugdmonitor Emovo 2013/2014 Voor een onderbouwd jeugdgezondheidsbeleid is onder andere inzicht nodig in de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van de jongeren in de

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

E-MOVO 2011/2012. Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in gemeente Hellendoorn

E-MOVO 2011/2012. Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in gemeente Hellendoorn E-MOVO 2011/2012 Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in gemeente Hellendoorn E-MOVO 2011/2012 Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in gemeente Hellendoorn GGD Twente Drs. C. Smit Drs.

Nadere informatie

E-MOVO 2015-2016. Gezondheid, welzijn en leefstijl van leerlingen op. het Dominicus College

E-MOVO 2015-2016. Gezondheid, welzijn en leefstijl van leerlingen op. het Dominicus College E-MOVO 2015-2016 Gezondheid, welzijn en leefstijl van leerlingen op het Dominicus College Leeswijzer In deze rapportage wordt kort geschetst hoe het staat met allerlei aspecten van gezondheid, welbevinden

Nadere informatie

Kinderen in West gezond en wel?

Kinderen in West gezond en wel? GGD Amsterdam Uitkomsten Amsterdamse gezondheidsmonitor basisonderwijs 13-14 Kinderen in West gezond en wel? 1 Wat valt op in West? Voor West zijn de cijfers van de Jeugdgezondheidsmonitor van schooljaar

Nadere informatie

FLEMOVO 2014/2015 Lelystad

FLEMOVO 2014/2015 Lelystad FLEMOVO 2014/2015 Lelystad Vindt het leuk op school: Ervaart goede gezondheid: Iets gedaan onder groepsdruk: Heeft overgewicht: Doet aan beweging: Klas 2 48% Klas 2 77% Klas 2 18% Klas 2 19% Klas 2 82%

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO

SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO GEMEENTE HEEMSKERK SOCIAAL WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN SCHOLIERENONDERZOEK E-movo GEMEENTE HEEMSKERK Een onderzoek naar

Nadere informatie

E-MOVO 2011/2012. Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in gemeente Enschede

E-MOVO 2011/2012. Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in gemeente Enschede E-MOVO 2011/2012 Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in gemeente Enschede E-MOVO 2011/2012 Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in gemeente Enschede GGD Twente Drs. C. Smit Drs. M.

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Zo gezond zijn Amsterdamse jongeren! Stadsrapport Amsterdamse Jeugdgezondheidsmonitor voortgezet onderwijs 2010-2011

Zo gezond zijn Amsterdamse jongeren! Stadsrapport Amsterdamse Jeugdgezondheidsmonitor voortgezet onderwijs 2010-2011 Zo gezond zijn Amsterdamse jongeren! Stadsrapport Amsterdamse Jeugdgezondheidsmonitor voortgezet onderwijs 2010-2011 Inhoudsopgave Voorwoord...4 Rapport in het kort...5 Hoofdstuk 1 Zo kunnen we de gezondheid

Nadere informatie

SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO

SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO GEMEENTE BEVERWIJK SOCIAAL WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN SCHOLIERENONDERZOEK E-movo GEMEENTE BEVERWIJK Een onderzoek naar

Nadere informatie

Vragenlijst Voortgezet Onderwijs. Regio Nijmegen

Vragenlijst Voortgezet Onderwijs. Regio Nijmegen Vragenlijst Voortgezet Onderwijs Regio Nijmegen Vul de onderstaande gegevens in: Naam meisje jongen Klas Geboortedatum Vragenlijst Kruis het vakje voor het juiste antwoord aan. Het is belangrijk dat je

Nadere informatie

98% (voldoende) weerbaar. 92% geeft aan dat hun gezondheid (zeer) goed is. Gezondheid. Hoe gezond zijn de leerlingen van het Jacob van Liesveldt?

98% (voldoende) weerbaar. 92% geeft aan dat hun gezondheid (zeer) goed is. Gezondheid. Hoe gezond zijn de leerlingen van het Jacob van Liesveldt? 28 Havo 2e klas Hoe gezond zijn de leerlingen van het Jacob van Liesveldt? 40 Vmbo 2e klas 21 Vmbo 4e klas 46 Havo 4e klas 43 VWO 2e klas 24 VWO 4e klas Dit schoolrapport geeft inzicht in de gezondheid,

Nadere informatie

CheckTeen 2011: Eet- en beweeggedrag van leerlingen in het voortgezet onderwijs in Zwolle

CheckTeen 2011: Eet- en beweeggedrag van leerlingen in het voortgezet onderwijs in Zwolle Onderzoekscentrum Preventie Overgewicht CheckTeen 2011: Eet- en beweeggedrag van leerlingen in het voortgezet onderwijs in ZWOLLE Een onderzoek naar het eet- en beweeggedrag van leerlingen van de 2 e klas

Nadere informatie

Op weg naar de speerpuntennotitie lokaal gezondheidsbeleid Boxmeer 2009 2011: Speerpunten voor Boxmeer?? Esther Hendriks 24 september 2009

Op weg naar de speerpuntennotitie lokaal gezondheidsbeleid Boxmeer 2009 2011: Speerpunten voor Boxmeer?? Esther Hendriks 24 september 2009 Op weg naar de speerpuntennotitie lokaal gezondheidsbeleid Boxmeer 2009 2011: Speerpunten voor Boxmeer?? Esther Hendriks 24 september 2009 Op weg naar speerpuntennotitie? Wat doen/deden we al? Welke gezondheidsproblemen

Nadere informatie

Dat doet mijn kind toch niet?!

Dat doet mijn kind toch niet?! Dat doet mijn kind toch niet?! Informatie over alcohol en drugs 17 maart 2016 marion.kooij@brijder.nl 088 3583 880 06 30 26 24 83 www.twitter.com/brijderjeugd Brijder jeugd Preventie Voorlichting (in de

Nadere informatie

98% (voldoende) weerbaar. 93% geeft aan dat hun gezondheid (zeer) goed is. Hoe gezond zijn de jongeren van Westvoorne? 89% 94% In de regio.

98% (voldoende) weerbaar. 93% geeft aan dat hun gezondheid (zeer) goed is. Hoe gezond zijn de jongeren van Westvoorne? 89% 94% In de regio. Hoe gezond zijn de jongeren van Westvoorne? 52 Vmbo 2e klas 26 Vmbo 4e klas 26 Havo 2e klas 14 Havo 4e klas 28 Vwo 2e klas 7 Vwo 4e klas Dit gemeenterapport geeft inzicht in de gezondheid, het welzijn

Nadere informatie

E-MOVO 2011: gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Twente

E-MOVO 2011: gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Twente E-MOVO 2011: gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Twente GGD Twente is onderdeel van Regio Twente Internet ggdtwente.nl E-MOVO 2011: gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Twente

Nadere informatie

Cijfers gezondheidssituatie gemeente Leeuwarderadeel

Cijfers gezondheidssituatie gemeente Leeuwarderadeel Cijfers gezondheidssituatie gemeente Leeuwarderadeel In onderstaande tabellen zijn cijfers weergegeven met betrekking tot de gezondheid van Friezen in de gemeente Leeuwarderadeel. Daarnaast vindt u ook

Nadere informatie

SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO

SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO GEMEENTE VELSEN SOCIAAL WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN SCHOLIERENONDERZOEK E-movo GEMEENTE VELSEN Een onderzoek naar de gezondheid,

Nadere informatie

Tabellenboek E-MOVO 2015 regio Noord- en Oost-Gelderland GGD Noord- en Oost-Gelderland, voorjaar 2016

Tabellenboek E-MOVO 2015 regio Noord- en Oost-Gelderland GGD Noord- en Oost-Gelderland, voorjaar 2016 Tabellenboek E-MOVO regio Noord- en Oost-Gelderland GGD Noord- en Oost-Gelderland, voorjaar 2016 Toelichting De totale resultaten van de regio Noord- en Oost-Gelderland () zijn af te lezen in de vetgedrukte

Nadere informatie

Gezondheid, welzijn en leefstijl

Gezondheid, welzijn en leefstijl Gezondheid, welzijn en leefstijl van leerlingen in de regio Gooi en Vechtstreek RESULTATEN VAN HET EMOVO-ONDERZOEK 2015/2016 ONDER TWEEDE- EN VIERDEKLASSERS VAN HET VOORTGEZET ONDERWIJS Tevreden met gezondheid

Nadere informatie

K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R

K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R PSYCHOSOCIALE GEZONDHEID Jeugd 2010 4 K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R Kinderenonderzoek 2010 Om inzicht te krijgen in de gezondheid van de inwoners in haar werkgebied, heeft de GGD Zuid-Holland

Nadere informatie

Tabellenboek Hoe gezond ben jij?

Tabellenboek Hoe gezond ben jij? Tabellenboek Hoe gezond ben jij? Gezondheid en leefstijl van leerlingen in het voortgezet onderwijs Schooljaar 2014-2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding, opzet en onderzoekspopulatie... 3 2 Lichamelijke gezondheid...

Nadere informatie

Resultaten Jongerenonderzoek

Resultaten Jongerenonderzoek Resultaten Jongerenonderzoek 2009 Porta Mosana College HAVO/VWO GGD Zuid Limburg Geleen, maart 2010 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 2. Resultaten van uw school 2.1 Resultaten klas 2 3 2.2 Resultaten klas

Nadere informatie

Alcohol, Roken en opvoeding

Alcohol, Roken en opvoeding Alcohol, Roken en opvoeding Uw kind in klas 1 van het voortgezet onderwijs Als kinderen naar het voortgezet onderwijs gaan, verandert er veel in hun leven. Ze krijgen andere interesses en hun vriendengroep

Nadere informatie

Themarapport. Gezonde Leefstijl. Voortgezet onderwijs. april 2008. Inleiding. Roken

Themarapport. Gezonde Leefstijl. Voortgezet onderwijs. april 2008. Inleiding. Roken Themarapport Voortgezet onderwijs NR Gezonde Leefstijl april 008 De Jeugdmonitor Zeeland is een samenwerkingsverband van de Provincie Zeeland, de 13 Zeeuwse gemeenten en verschillende instellingen die

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren tot 4 jaar Jongerenmonitor In 0 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Het jongerenonderzoek 2013

Het jongerenonderzoek 2013 Het jongerenonderzoek 2013 Indicatoren naar leerjaar, onderwijsvorm en geslacht Bijlage bij het rapport "De Limburgse resultaten in vogelvlucht" Fysieke gezondheid en leefstijl Indicatoren naar leerjaar,

Nadere informatie

Protocol Goed gedrag is onze zorg. Onderdeel: Anti pestbeleid.

Protocol Goed gedrag is onze zorg. Onderdeel: Anti pestbeleid. Protocol Goed gedrag is onze zorg. Onderdeel: Anti pestbeleid. Een onderwijsprotocol tegen pesten houdt in dat door samenwerking het probleem van het pestgedrag bij kinderen wordt aangepakt. Hiermee willen

Nadere informatie

Samenvatting Losser. 2 van 5 Twentse Gezondheids Verkenning Losser. Versie 1, oktober 2013

Samenvatting Losser. 2 van 5 Twentse Gezondheids Verkenning Losser. Versie 1, oktober 2013 Samenvatting Losser Versie 1, oktober 2013 Lage SES, bevolkingskrimp en vergrijzing punt van aandacht in Losser In de gemeente Losser wonen 22.552 mensen; 11.324 mannen en 11.228 vrouwen. Als we de verschillende

Nadere informatie

Genotmiddelen. Genotmiddelen. Bron: http://gezondeleefstijl.slo.nl 1

Genotmiddelen. Genotmiddelen. Bron: http://gezondeleefstijl.slo.nl 1 zijn er altijd al geweest en zullen er ook altijd blijven. Veel jongeren experimenteren in de puberteit met roken, alcohol en drugs en een deel laat zich verleiden tot risicovol gedrag. Jongeren zijn extra

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

st ar t pagi na Gezonde leerlingen presteren beter TESTschool Leerjaar 2

st ar t pagi na Gezonde leerlingen presteren beter TESTschool Leerjaar 2 st ar t pagi na Gezonde leerlingen presteren beter TESTschool Leerjaar 2 Schoolgezondheidsprofiel Vragenlijst 215-216 1 al gem een Colofon Uitgave Auteurs Website Vormgeving GGD Amsterdam, afdeling E&G

Nadere informatie

De jeugdgezondheidszorg als bondgenoot bij preventie en begeleiding van jongeren en seks

De jeugdgezondheidszorg als bondgenoot bij preventie en begeleiding van jongeren en seks De jeugdgezondheidszorg als bondgenoot bij preventie en begeleiding van jongeren en seks Vanessa Peters, GGD Gelderland Midden Marinka de Feijter, GGD N-O Gelderland Ineke van der Vlugt, Rutgers WPF 1

Nadere informatie

Algemene kenmerken. Flemovo 2013/2014 Urk 48% 77% 25% 16% 76% 36% 19% 48% 6% 17% Samenvatting

Algemene kenmerken. Flemovo 2013/2014 Urk 48% 77% 25% 16% 76% 36% 19% 48% 6% 17% Samenvatting Flemovo 2013/2014 Urk Samenvatting 48% 77% 25% 16% 76% 36% 19% 48% 6% 17% Algemene kenmerken Op Urk hebben in het afgelopen schooljaar (2013/2014) 420 jongeren uit klas 2 en klas 4 een digitale vragenlijst

Nadere informatie

Jeugdgezondheidsmonitor 2011. Strijen. Jongeren 12-18 jaar. Conclusies Strijen

Jeugdgezondheidsmonitor 2011. Strijen. Jongeren 12-18 jaar. Conclusies Strijen Jeugdgezondheidsmonitor 11 Jongeren 12-18 jaar Deze factsheet bevat de resultaten uit de Jeugdgezondheidsmonitor 12-18 jaar 11. Conclusies De conclusies bevatten de meest opvallende resultaten uit het

Nadere informatie

Relationele vorming. De rol van ouders in de gezonde seksuele ontwikkeling van kinderen

Relationele vorming. De rol van ouders in de gezonde seksuele ontwikkeling van kinderen Relationele vorming De rol van ouders in de gezonde seksuele ontwikkeling van kinderen Programma Introductie relationele- en seksuele vorming Inventarisatie van vragen De seksuele ontwikkeling van kinderen

Nadere informatie

46% 78% 17% 18% 76% 27% 8% 40% 13% 11%

46% 78% 17% 18% 76% 27% 8% 40% 13% 11% Flemovo 2013/2014 Almere Samenvatting 46% 78% 17% 18% 76% 27% 8% 40% 13% 11% Algemene kenmerken In Almere hebben in het afgelopen schooljaar (2013/2014) 3564 jongeren uit klas 2 en klas 4 een digitale

Nadere informatie

Kindermonitor 2013. Gemeentelijke Factsheet. Zwolle

Kindermonitor 2013. Gemeentelijke Factsheet. Zwolle [Geef tekst op] Kindermonitor 2013 Gemeentelijke Factsheet [Geef tekst op] Kindermonitor 2013: Gemeente 420 ouders van kinderen van ½- tot twaalf jaar gaven inzicht in de gezondheid, leefstijl en opvoeding

Nadere informatie

Kindermonitor 2009. Samenvatting van een grootschalig onderzoek onder 0 tot 12 jarige kinderen uit de Gemeente Westervoort

Kindermonitor 2009. Samenvatting van een grootschalig onderzoek onder 0 tot 12 jarige kinderen uit de Gemeente Westervoort Kindermonitor 2009 Samenvatting van een grootschalig onderzoek onder 0 tot 12 jarige kinderen uit de Gemeente Westervoort H u l p v e r l e n i n g G e l d e r l a n d M i d d e n Gezondheid niet voor

Nadere informatie

Algemene kenmerken. Flemovo 2013/2014 Zeewolde 59% 83% 10% 10% 79% 15% 5% 38% 5% 10% Samenvatting

Algemene kenmerken. Flemovo 2013/2014 Zeewolde 59% 83% 10% 10% 79% 15% 5% 38% 5% 10% Samenvatting Flemovo 2013/2014 Zeewolde Samenvatting 59% 83% 10% 10% 79% 15% 5% 38% 5% 10% Algemene kenmerken In Zeewolde hebben in het afgelopen schooljaar (2013/2014) 237 jongeren uit klas 2 en klas 4 een digitale

Nadere informatie

Kindermonitor 2013. Gemeentelijke Factsheet. Raalte

Kindermonitor 2013. Gemeentelijke Factsheet. Raalte [Geef tekst op] Kindermonitor 2013 Gemeentelijke Factsheet [Geef tekst op] Kindermonitor 2013: Gemeente 460 ouders van kinderen van ½- tot twaalf jaar gaven inzicht in de gezondheid, leefstijl en opvoeding

Nadere informatie

Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012

Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012 Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012 Tabellenboek Jeugdmonitor 12 t/m 18 jaar 2011-2012 Gemeente Onderwerpen A. Algemene kenmerken B. School C1. Lichamelijke gezondheid C2. Psychische gezondheid D.

Nadere informatie

Tactus Verslavingszorg. Programma. Tactus op De Rede. Gamen & Internet. Gamen. Bianca Swart Preventiewerker

Tactus Verslavingszorg. Programma. Tactus op De Rede. Gamen & Internet. Gamen. Bianca Swart Preventiewerker Tactus Verslavingszorg Stedendriehoek, Twente, Zwolle/Noord Veluwe en Flevoland Informatie, advies en hulp Alcohol, drugs, medicijnen, gamen, gokken Bianca Swart Preventiewerker Preventie basisonderwijs

Nadere informatie

Samenvatting Twente. 2 van 6 Kernboodschappen Twente. Versie 2, oktober 2013

Samenvatting Twente. 2 van 6 Kernboodschappen Twente. Versie 2, oktober 2013 Samenvatting Twente Versie 2, oktober 2013 Twente varieert naar stad en platteland In Twente wonen 626.500 mensen waarvan de helft woont in één van de drie grote steden. Tot 2030 zal de Twentse bevolking

Nadere informatie

Resultaten screening. Boxmeer. 9 % % heeft soms 2014-2015. klas 2 VO 2014-2015. Medische problemen. gewicht. aandachtsleerlingen. ernstig ondergewicht

Resultaten screening. Boxmeer. 9 % % heeft soms 2014-2015. klas 2 VO 2014-2015. Medische problemen. gewicht. aandachtsleerlingen. ernstig ondergewicht 214-215 onderzoek onderzoeksperiode klas 2 VO 214-215 aantal mogelijke aandachtsleerlingen aantal vragenlijsten ingevuld 14 32 Medische problemen zien horen 9 heeft soms moeite met horen 17 2 ook met gehoorapparaat

Nadere informatie

51% 83% 9% 17% 85% 16% 2% 19% 1% 13%

51% 83% 9% 17% 85% 16% 2% 19% 1% 13% Flemovo 2013/2014 Dronten Samenvatting 51% 83% 9% 17% 85% 16% 2% 19% 1% 13% Algemene kenmerken Gemeente Dronten heeft in het schooljaar 2013/2014 nog geen subsidie voor het uitvoeren van het extra contactmoment

Nadere informatie

Dat doet mijn kind toch niet?! Informatie over alcohol en drugs

Dat doet mijn kind toch niet?! Informatie over alcohol en drugs Dat doet mijn kind toch niet?! Informatie over alcohol en drugs 16 oktober 2012 marion.kooij@brijder.nl 023 5307400 www.twitter.com/brijderjeugd Hoeveel alcoholspelletjes kent u? Kingsen Boeren Zap een

Nadere informatie

SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO

SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO REGIO KENNEMERLAND SOCIAAL WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN SCHOLIERENONDERZOEK E-movo REGIO KENNEMERLAND Een onderzoek naar

Nadere informatie

HE E Z E GEZONDHEID & WELZIJN. De gezondheid van het kind is volgens ouder (heel) blij. Meest voorkomende problemen: Regio: 8%

HE E Z E GEZONDHEID & WELZIJN. De gezondheid van het kind is volgens ouder (heel) blij. Meest voorkomende problemen: Regio: 8% Jeugdmonitor 0-11 jaar -LEENDE -2014 HE E Z E GEZONDHEID & WELZIJN 85% 87% 97% Het kind voelde zich de afgelopen 3 maanden De gezondheid van het kind is volgens ouder (heel) blij 17% 21% (heel) goed Meest

Nadere informatie

Tips voor Ouders van niet-drinkende pubers

Tips voor Ouders van niet-drinkende pubers Tips voor Ouders van niet-drinkende pubers 1. Bepaal uw standpunt. Eenduidigheid over de regels bij beide ouders is cruciaal. Tips: Kies als ouders samen regels voor het gezin. Bepaal als ouders vooraf

Nadere informatie

21 mei 2015 marion.kooij@brijder.nl 08835 83880 06 30 26 24 83. www.twitter.com/brijderjeugd

21 mei 2015 marion.kooij@brijder.nl 08835 83880 06 30 26 24 83. www.twitter.com/brijderjeugd 21 mei 2015 marion.kooij@brijder.nl 08835 83880 06 30 26 24 83 www.twitter.com/brijderjeugd Brijder jeugd Preventie Voorlichting (in de klas en aan docenten) ABC gesprekken Aanwezig bij verschillende ZAT

Nadere informatie

Factsheet Gezondheid, welzijn en leefstijl van leerlingen in de regio Gooi en Vechtstreek

Factsheet Gezondheid, welzijn en leefstijl van leerlingen in de regio Gooi en Vechtstreek Factsheet Gezondheid, welzijn en leefstijl van leerlingen in de regio Gooi en Vechtstreek Emovo Elektronische monitor en voorlichting 213-214 Resultaten van het Emovo-onderzoek onder tweede- en vierdeklassers

Nadere informatie

Kindermonitor 2013. Gemeentelijke Factsheet. Kampen

Kindermonitor 2013. Gemeentelijke Factsheet. Kampen [Geef tekst op] Kindermonitor 2013 Gemeentelijke Factsheet [Geef tekst op] Kindermonitor 2013: Gemeente 424 ouders van kinderen van ½- tot twaalf jaar gaven inzicht in de gezondheid, leefstijl en opvoeding

Nadere informatie

Kindermonitor 2013. Gemeentelijke Factsheet. Ommen

Kindermonitor 2013. Gemeentelijke Factsheet. Ommen [Geef tekst op] Kindermonitor 2013 Gemeentelijke Factsheet [Geef tekst op] Kindermonitor 2013: Gemeente In de gemeente gaven 478 ouders van ½- tot 12 jaar inzicht in de gezondheid, leefstijl en opvoeding

Nadere informatie

Totaal screening vo2 West-Brabant. 10 % % heeft soms

Totaal screening vo2 West-Brabant. 10 % % heeft soms 214 215 onderzoek onderzoeksperiode totaal aantal leerlingen klas 2 klas 2 sept 214 - juni 215 7857 aantal afwezig aantal aantal vragenlijsten tijdens screening vervolgonderzoeken ingevuld 336 288 7521

Nadere informatie

Stelling Waar of niet waar: Computeren of tv kijken werkt verslavend.

Stelling Waar of niet waar: Computeren of tv kijken werkt verslavend. Gezondheid is meestal niet iets waar je als jongere veel over praat. Dat is meer voor oude mensen. Toch is gezondheid erg belangrijk. Als je gezond bent, voel je je fit en kun je beter presteren. Daarom

Nadere informatie

Kindermonitor Samenvatting van een grootschalig onderzoek onder 0 tot 12 jarige kinderen uit de Gemeente Zevenaar

Kindermonitor Samenvatting van een grootschalig onderzoek onder 0 tot 12 jarige kinderen uit de Gemeente Zevenaar Kindermonitor 2009 Samenvatting van een grootschalig onderzoek onder 0 tot 12 jarige kinderen uit de Gemeente Zevenaar H u l p v e r l e n i n g G e l d e r l a n d M i d d e n Gezondheid niet voor álle

Nadere informatie

Bianca Wagenaar-Swart Preventiewerker

Bianca Wagenaar-Swart Preventiewerker Bianca Wagenaar-Swart Preventiewerker Tactus Verslavingszorg Stedendriehoek, Twente, Zwolle/Noord Veluwe en Flevoland Preventie Behandeling Nazorg Alcohol, roken, drugs, medicijnen, gamen, gokken Programma

Nadere informatie

GEZONDHEID EN LEEFSTIJL VAN LEERLINGEN IN DE GEMEENTE TIEL

GEZONDHEID EN LEEFSTIJL VAN LEERLINGEN IN DE GEMEENTE TIEL GEZONDHEID EN LEEFSTIJL VAN LEERLINGEN IN DE GEMEENTE TIEL Resultaten van het E-MOVO onderzoek 2011-2012 naar gezondheid, welzijn en leefstijl onder leerlingen van de tweede en vierde klas Colofon Meta

Nadere informatie

Hoe help ik mijn kind nee zeggen tegen roken, drinken en blowen?

Hoe help ik mijn kind nee zeggen tegen roken, drinken en blowen? Hoe help ik mijn kind nee zeggen tegen roken, drinken en blowen? Uw kind en roken, drinken en blowen? U kunt er iets aan doen! Kinderen die opgroeien krijgen te maken met allerlei verleidingen. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

HOE HELP IK MIJN KIND NEE ZEGGEN TEGEN ROKEN, DRINKEN EN BLOWEN?

HOE HELP IK MIJN KIND NEE ZEGGEN TEGEN ROKEN, DRINKEN EN BLOWEN? HOE HELP IK MIJN KIND NEE ZEGGEN TEGEN ROKEN, DRINKEN EN BLOWEN? UW KIND EN ROKEN, DRINKEN EN BLOWEN? U KUNT ER IETS AAN DOEN! Kinderen die opgroeien krijgen te maken met allerlei verleidingen. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

Hoe help ik mijn kind nee zeggen tegen roken, drinken en blowen?

Hoe help ik mijn kind nee zeggen tegen roken, drinken en blowen? Hoe help ik mijn kind nee zeggen tegen roken, drinken en blowen? Uw kind en roken, drinken en blowen? U kunt er iets aan doen! Kinderen die opgroeien krijgen te maken met allerlei verleidingen. Bijvoorbeeld

Nadere informatie