Kwartaaltijdschrift van Natuur.koepel vzw jaargang 22 nummer 3 juli, augustus, september 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kwartaaltijdschrift van Natuur.koepel vzw jaargang 22 nummer 3 juli, augustus, september 2012"

Transcriptie

1 België - Belgique P.B Kortrijk mail 3/5617 Kwartaaltijdschrift van Natuur.koepel vzw jaargang 22 nummer 3 juli, augustus, september 2012 Erkenningsnummer P afgiftekantoor Kortrijk Mail v.u. Emmanuel Desmet, Watermolenstraat 69B, 8500 Kortrijk

2 Even voorstellen Inhoud Editoriaal Kennen jullie Nik Dooms al? Nik is een jonge dynamische vrijwilliger, die zich sinds een paar jaar inzet bij de afdeling van Natuurpunt Krekel Anzegem. Hij is er o.a.verantwoordelijk voor de website. Als amateur fotograaf is hij er als de kippen bij om foto s te nemen van de activiteiten van zijn afdeling en ze te publiceren op de website. De foto s zijn prachtig en zo krijgen ook andere mensen goesting om mee te doen! Sinds vorig jaar zit Nik ook in de raad van bestuur van onze Natuur.koepel. Als jonge gast is dit geen evidente keuze, want onze raad van bestuur verdiept zich dikwijls in serieuze materie. Maar zoals hijzelf zegt: natuur kent geen grenzen en bovenlokale werking is daarom belangrijk en interessant genoeg om daar in je vrije tijd mee bezig te zijn. /Nik Dooms// 4 opstapjes 5 olijke gedachte Meervoudig ik Alle nieuws, activiteiten en aankondigingen van Natuur.koepel heet van de naald? Volg Natuur.koepel op Facebook en Twitter en kom alles als eerste te weten! 6 Standpunt Wat doet jouw gemeente voor het klimaat? 9 klimaat Solar Cooking project Sol Suffit: opstart van nieuwe projecten 10 uit de wereld Walking the Cleveland Way 14 freaks Groentjes uit Leielekkerland 17 Klimop for kids 18 Uit de kunst Een Spaans Puttertje 21 vogelwerkgroep Vogels in onze streek - zomer 2011 Duimen voor Visdiefjes Slechtvalk broedt succesvol in Harelbeke 14 Voor Facebook ga je naar en klik je op vind ik leuk. Voor Twitter ga je naar en klik je op volgen. 25 trage wegen Genietend wandelen rondom Anzegem Sideways festival 30 In beeld Johan Staelens 32 planten Duinenvegetatie rond de Frans- Belgische grens 36 Paddenstoelen Roesten, Branden en andere ongewone zwammen 38 uit de verenigingen Natuur.koepel Natuurpunt Kortrijk Velt Natuurpunt Avelgem Natuurpunt Gaverstreke & De Vlasbek Natuurpunt Wevelgem-Menen Natuurpunt Waregem-Zulte Natuurpunt Zwevegem 55 activiteitenkalender 59 colofon 39 Foto cover: Laatste strohalm Jan Vanaverbeke 9 In de zomer zie je veel libellen in tandem rondvliegen. Ze doen dat niet omdat ze dat graag doen - dat ziet er veel te lastig uit - ze doen dat omdat het mannetje het vrouwtje vasthoudt bij haar nek, terwijl zij met haar achterlijfspunt de spermatofoor uit de onderkant van het tweede segment van het mannetje prutst. Hiermee zal ze de eitjes bevruchten. En dan laten ze elkaar weer los? Helemaal niet! Meneer is namelijk van het jaloerse type! En met recht en reden. Een ander mannetje zou het wel eens wagen om de teergeliefde zaadpakketjes te verwijderen en te vervangen door zijn eigen productie. Daarom houdt het mannetje het wijfje vast tot de ei-afzetting! Dat het tandemvliegen geen koud kunstje is, zien we hier: meneer gebruikt deze grashalm als laatste strohalm om zijn pas veroverd juffertje niet te moeten lossen. Wat een leven toch, dat libellenleven! Zeventien mei, twee dagen later dan gewoonlijk, kwam de spotvogel aan in onze tuin. Zijn luide, zeer gevarieerde zang is voor mij echt één van de startmomenten van de lente waar ik naar uitkijk. Een blij weerzien met een klein vogeltje dat elk jaar duizenden kilometers terugvliegt vanuit zijn overwinteringsplaats in Afrika om hier in onze tuin te broeden. Heb je nog meer nodig om in bewondering te staan voor de natuur? Op datzelfde moment stelden we vast dat één van onze buren onze meidoornhaag had bewerkt met pesticiden. De blaadjes hangen nu te zieltogen. Een ecologische tuin vol leven wordt door hen ervaren als een ondraaglijke, vuile boel. Het zoveelste voorbeeld dat we echt soms op andere planeten leven Dit fait divers toont de uitdaging waarvoor we elke dag staan als we opkomen voor de natuur. Heel veel mensen staan zover af van elke basale natuurbeleving dat ze absoluut niet meer weten waarover wij het hebben. De voorbije decennia is alles gebetonneerd en in strakke lijnen gelegd. Natuur werd meer en meer geweerd en spontane natuurdynamiek kreeg sowieso geen kansen meer. Natuurelementen worden dan ook meer en meer als vijandig gezien en als een bedreiging ervaren. En zolang tuincentra onbeperkt reclame mogen maken voor alle soorten gif wordt constant het signaal gegeven dat gif spuiten normaal is en zelfs nodig. Voer dan maar acties voor pesticidenvrij tuinieren, het is dweilen met de kraan open. En laat de gemeenschap dan maar veel geld uitgeven om water dat vervuild is met diezelfde pesticiden weer te zuiveren. Het lijkt meer op bewuste geldverspilling van een overheid die geen beleid durft te voeren. Hoe kunnen wij deze negatieve perceptie tegenover de natuur veranderen? Misschien helpt het wel als natuur weer vanzelfsprekend wordt en niet meer de uitzondering. Daarom gaan we ook campagne voeren om natuur ruimte te geven op ongewone plaatsen. Daarom zijn we dit voorjaar met Natuur.koepel een actie gestart rond biodiversiteit op bedrijfsterreinen. Onze regio heeft immers massa s bedrijfsterreinen die veel ruimte innemen. Met enkele simpele ingrepen kan er plaats gegeven worden aan waardevolle stukjes natuur. Een aantal bedrijfsleiders zijn zich hiervan reeds bewust en hebben zelf al acties ondernomen. Deze voorbeeldbedrijven verdienen het straks in de kijker gezet te worden. We zetten hiervoor een communicatieplan op waar je nog van zult horen. Met de gemeenteraadsverkiezingen in het vooruitzicht zou iedere partij die zichzelf serieus neemt in zijn verkiezingsprogramma een eigen actieplan moeten inschrijven om te werken aan meer natuur in de buurt. Onze lokale Natuurpuntgroepen spreken hen hierover aan. Kleine zaken maken het verschil, maar vergeet de grote niet. Het klimaat- en energiedossier blijft voor mij het meest essentiële dat de toekomst van onze planeet zal bepalen. In deze Klimop vind je daarom een standpuntartikel waarin we een aantal ideeën voor actie aanreiken. Ik wens jullie met deze Klimop, die voor het eerst 60 bladzijden bevat en gedrukt is op 100% gerecycleerd papier, veel leesplezier. En geniet van de natuur deze zomer! Activiteit in de kijker Kristina Naeyaert Voorzitter Natuur.koepel vzw Onze regio heeft massa s bedrijfsterreinen die veel ruimte innemen. Met enkele simpele ingrepen kan er plaats gegeven worden aan waardevolle stukjes natuur. 3

3 Opstapjes De Olijke Gedachte Luc capelle Lies vandemaele De margrietenwal Een van de meest stiefmoederlijk behandelde A s van Vlaanderen, de 19 die Ieper met Kortrijk verbindt (of omgekeerd), kreeg vorig jaar eindelijk (na 40 jaar) zijn middenvangberm. En wel nog de meest natuurlijke: een piramidevormige aarden wal. Toch heeft de snelweg al handenvol geld gekost: elk jaar worden fauna en flora van de vele hectaren boomloze steppe een paar keer gemalen en als kostbare specie in balen geperst, getransporteerd en verbrand. Het nieuwe project zou er dus hoogstwaarschijnlijk nog een zak aan toevoegen... Groot was dan ook mijn verbazing toen ik enkele weken geleden, aan volle snelheid, tussen het opschietende groen witte stippen ontwaarde: margrieten! Idem op de soortgelijke berm van de A17! Dat kon geen toeval zijn. Vandaag zien beide bermen (gedeeltelijk) wit van de bloeiende schoonheden. En zoals ik in eigen Muizen trouwen Trouwen vogels? vraagt mijn vijfjarige dochter. Aangezien ik niet onmiddellijk antwoord, legt ze uit hoe muizen trouwen. Ze klimmen op het dak van de kerk. En dan kronkelen ze hun staarten als ringen rond elkaar. Ze klinkt daarbij als een volleerde bioloog. Ik zou simpelweg neen kunnen antwoorden op haar vraag over de vogels. Maar dat zou oneer doen aan de complexe werkelijkheid. Ik dacht dat de schijnbaar-nooiteindigende-vragen-fase afliep rond de leeftijd van drie jaar. Niets is minder waar. Na de reeks onuitputtelijke, Mama, waarom.?-vragen, komt een nieuwe fase. Dan zijn de vragen veel moeilijker. Bovendien kan je je er ook niet meer van af maken met Daarom. of Dat is nu eenmaal zo. tuin kan vaststellen: margrieten laten zich door niets verdringen. Integendeel, ze lijken wel exoten, als je ziet hoe snel ze zich vermeerderen. Blijkbaar is nu toch de juiste mens op de juiste plaats geraakt, misschien wel als collega van diegene die vorige week in Kortrijk de prachtige strook papavers liet pureren die van het Ei sinds enkele dagen een laat paasei met rode strook hadden gemaakt. In elk geval hebben beide ambtenaren hetzelfde aangetoond: dat één enkel iemand het verschil kan maken! Maar voor het eerst is bewezen dat zelfs een stinkend lawaairiool als een drukke autoweg iets kan hebben van de weg naar de hemel. Samen met het feit dat hier te lande begin juni haast nog geen bermen vernield zijn, laat een en ander vermoeden dat 2012 een keerpunt wordt voor veel soorten die al jaren last hebben van onze propretijd. Dat heet de complexe-vragen -fase. Om deze vragen te kunnen beantwoorden heb je een panel van experts nodig. Vooral biologen. De natuur blijkt immers een bodemloos vat vol inspiratie voor haar vragen: - Zijn regendruppels de tranen van de wolken? - Zoenen kikkers? - Waar is het midden van de hemel? - Voelen planten? - Zijn mieren soms stout? - Geloven apen in God? - Hoe zit de hals van het girafje in de buik van de mamagiraf? - Waarom noemen we groene druiven wit? - Zingen vogels in Frankrijk in het Frans? - Wie heeft de zon aangestoken? Enige hulp bij het geven van antwoorden (op kindermaat!) is altijd welkom. Bestaat daar nog geen app voor? Meervoudig ik In de top van de hoogste boom triomfeert mijnheer de lijster. Boven al het ander vogelvolk uit roept hij op Filiep en Margriet; de erotische drang spat eruit. Nerveus vliegt hij weg en keert terug. Wiet-wiet, nu vol agressie. Is hij even naar een coffeeshop geweest? Wiet gesnoven? Ik kan er niets aan doen, ik ben een jager-verzamelaar, hij lokt het uit. Ik vang hem in mijn vizier, leg aan, druk af, schiet hem vlak in zijn oog. Mijn jagersinstinct is bevredigd. Op de hoogste tak kweelt de lijster lustig verder. Dit is het voordeel van dit soort jagen. Je kan je prooi meermaals schieten. Zielig voor de ouderwetse jager die nog een geweer gebruikt en een beest maar één keer kan treffen. s Avonds bekijk ik de buit. Ik hoef geen hertengeweien aan de muur te hangen, geen plek te zoeken voor opgezette prooien. Ik voer gewoon alles netjes in op Waarnemingen.be. Vandaag heeft een vink de plaats van de lijster ingenomen, eentje met een echte Vlaamse zang, suskewiet. Ik zie nonkel Hippoliet nog thuiskomen, zijn blinde muit bedolven onder de prijsbloemen. Terwijl Tarzan, zijn beste vink, maar van geen ophouden weet. Straks wordt nonkel keizer, hij is al twee keer koning geweest. Ik tel de slagen het zingen van een vink heet slaan en in mij ontwaakt de homo ludens, de speler. Ik neem een stok en een krijtje, en zet voor elke slag een streepje, het vijfde streepje dwars door de vier vorige, zo doen de vinkenzetters dat. Twaalf liedjes in één minuut, dat zijn er meer dan zevenhonderd in een uur, lang niet slecht. De lijmstokken of de slagmuit waarmee nonkel de vogels ving, heb ik vervangen door mijn kijker. Ik bespaar mij zo een hoop moeite. Plus het geld voor een blinde muit. Nonkel Hippoliet is geen keizer geworden. Op een dag lag Tarzan met zijn poten omhoog. Hij heeft zich dood geschuifeld, zei nonkel. Te hard je best doen is ook niet gezond. Ik loop door ons gebied. Alles groeit en bloeit. Maar achter de schijn zit harde werkelijkheid. Klimop en kamperfoelie kruipen op elkaars rug naar boven. Straks in volle zomer zullen muggen, wespen, bijen, mieren, dazen hun chemische wapens gebruiken. In de wegberm wringt en duwt elk voor een plekje, voor zonlicht en voedsel. Tot de heel sterken triomferen, de speerdistels, de Japanse duizendknopers, de Kaukasische berenklauwers. Ze duwen ander leven ver van zich af. Bij de mensen bestaat ook zoiets. Hoe rijker en machtiger de persoon, hoe meer hij de buren op afstand houdt. Splendid isolation, territoriumdrift tot op de rand van de zelfkwelling. Maar nu is de weelde nog adembenemend, het geweld vol harmonie. Ik voel mij een boer, eigenlijk een herenboer. De gewassen langs de vaart staan er glanzend bij. Hier look-zonder-look, daar de paarse torentjes van kruipend zenegroen en de voorhistorische boompjes van de reuzenpaardenstaart. De orchideeën stralen. Ik loop onder een vuurwerk van bedwelmende meidoorn. De gele morgenster knikt goedendag. Varens zijn juwelen van kantwerk. Een wilde eend scheert voorbij, een lome reiger vliegt op. Een flard zon schuift over het water, dat rilt als de huid van een jonge deerne. Uit de witte bloemschermen van het fluitenkruid wolkt een geurend concert omhoog. Viooltjes vullen het aan, klokjes vallen in, de wind en de zwartkop doen mee. Samen spelen ze de ouverture Dichter en Boer van Franz von Suppé. Frans dejonghe Fluitenkuid 5

4 Standpunt Hans Vermeersch Beleidsmedewerker Natuur.koepel vzw De erg vervuilende elektriciteitscentrale van Ruien wordt gesloten. Laat dit geen sluikreden zijn om de kerncentrales langer open te houden maar een kans om verder over te schakelen op de productie van groene stroom! Kristina Naeyaert Wat doet jouw gemeente voor het klimaat? De mensheid wordt geconfronteerd met één van de grootste uitdagingen ooit: het klimaat verandert en volgens experts is dit proces nu al onomkeerbaar. Om de negatieve gevolgen te beperken, moeten we onze kwistige levensstijl ingrijpend veranderen. Daarom werkte Europa een klimaatpakket uit waarbij het tegen % energie wil besparen, 20% minder CO2 wil uitstoten en 20% hernieuwbare energie wil produceren. Er zal de komende jaren hard moeten gewerkt worden om deze doelstellingen te halen. Toch is nu al duidelijk dat deze Europese ambitie niet zal volstaan en dat verdere, drastische stappen de komende decennia noodzakelijk zullen zijn. Het getalm van de politici staat daarbij in schril contrast met de steeds luidere en dringendere oproepen uit de wetenschappelijke wereld. Tijd voor actie dus! Steden en gemeenten spelen hierbij een cruciale rol. Door werk te maken van een ambitieus lokaal energieen klimaatbeleid leggen zij immers mee de kiemen voor wereldwijd succes in de aanpak van de klimaatverandering. Steden en gemeenten hebben ook heel wat cruciale hefbomen in handen. Met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 werkten Natuurpunt, Bond Beter Leefmilieu en Velt aan een pakket van concrete voorstellen om een natuur- en klimaatstempel op het lokale beleid te drukken. Dit memorandum en bij uitbreiding het voorbeeldenboek De kracht van je gemeente (te vinden op geeft de steden en gemeenten de nodige ankerpunten voor een duurzamer lokaal beleid. In onderstaand artikel bespreekt Natuur.koepel drie belangrijke eisen op het vlak van energie en klimaat. Je leest wat jouw gemeente op dit vlak al gerealiseerd heeft en waar nog aan gewerkt moet worden. Laat dit een bron van inspiratie zijn voor onze toekomstige beleidsmakers en politici die hier een loodzware verantwoordelijkheid dragen tegenover onze kinderen en kleinkinderen! Actie 1: Onderteken de Covenant of Mayors Wanneer een stad of gemeente het Covenant of Mayors ondertekent, engageert ze zich om verder te gaan dan de Europese 20/20/20 doelstellingen en tegen 2020 dus meer dan 20% CO2 te reduceren op haar volledige grondgebied. Eénmaal ondertekend moet de stad of gemeente binnen het jaar een nulmeting en klimaatplan opstellen. De nulmeting geeft weer hoeveel CO2 er wordt uitgestoten en vormt dus het referentiepunt voor toekomstige metingen. Het klimaatplan omvat de eigenlijke acties op het vlak van mobiliteit, ruimtelijke ordening, publieke betrokkenheid, duurzame aankopen, die de CO2-reductie zullen realiseren. Wat doet jouw gemeente? In België werd het Covenant of Mayors ondertekend door 6 centrumsteden (Antwerpen, Gent, Leuven, Mechelen, Oostende en Roeselare) én alle 44 Limburgse steden en gemeenten. In Zuid-West- Vlaanderen is er voorlopig nog geen enkele stad of gemeente die zich engageerde om het Covenant of Mayors te ondertekenen. Harelbeke, Kortrijk, Kuurne, Wevelgem en Zwevegem ondertekenden destijds wel het Lokaal Kyotoprotocol, die een lagere reductiedoelstelling vooropstelde (7,5%), gebaseerd op het Kyotoprotocol. Wat kan jouw gemeente in de toekomst nog doen? Natuur.koepel roept alle steden en gemeenten in Zuid-West-Vlaanderen op om zich aan te sluiten bij het burgemeesterscovenant en zo werk te maken van een extra CO2-reductie. Dankzij de nulmeting die Intercommunale Leiedal in al haar aangesloten gemeenten liet uitvoeren, is een eerste belangrijke (en dure) stap hiervoor al gezet. Het actieplan dat in een aantal gemeentes werd uitgewerkt voor het Lokaal Kyotoprotocol, kan een goede basis vormen voor het Klimaatplan van het Covenant of Mayors. Daarnaast kan de Regionale Energiestrategie die momenteel wordt uitgewerkt en waarbij Zuid-West-Vlaanderen volledig CO2-neutraal wil zijn tegen 2050 als fundament dienen voor de uitvoering van het Covenant of Mayors. Maar dit zal enkel slagen wanneer de Regionale Energiestrategie voldoende concreet wordt uitgewerkt én ook consequent wordt uitgevoerd. Actie 2: Promoot energiebesparing bij inwoners Doorgedreven energiebesparing bij burgers kan grotendeels via twee middelen bereikt worden: energierenovatie en gedragsverandering. Bij energierenovatie worden inwoners via financiële stimuli en een aangepast wettelijk kader aangespoord om hun woning beter te isoleren. Recent onderzoek bewijst dat dit dringend nodig is: Belgische huizen verbruiken gemiddeld 72% meer energie dan het Europese gemiddelde. Maar met behulp van relatief eenvoudige energiebesparende maatregelen en de juiste technologieën kan dit tij gekeerd worden. Het is dan ook aan de steden en gemeenten om hier voor hun inwoners een gunstig renovatieklimaat te creëren. Gedragsverandering is een tweede middel om tot energiebesparing te komen. Een aangepast gedrag kan zorgen voor gemiddeld 10% energiebesparing per huishouden. Vaak gaat het om kleine acties die een groot verschil maken als je ze dagelijks toepast: slim en doelgericht verwarmen, daglicht in plaats van kunstlicht, gebruik van spaardoucheknop, volledig uitschakelen van elektrische toestellen na gebruik, Vergeet daarnaast ook het voedingspatroon niet: meer lokaal geproduceerd voedsel eten en de vleesconsumptie inperken, vermindert sterk onze ecologische voetafdruk. Met sensibilisatieacties en een aangepaste begeleiding kunnen steden en gemeenten hun inwoners hierin bijstaan. Steden en gemeenten hebben op het vlak van energiebesparing en gedragsverandering een belangrijke voorbeeldfunctie. Een omschakeling van het vaak energieverslindende gemeentepatrimonium is dan ook een absoluut minimum. Met behulp van een energieboekhouding kan inzicht verkregen worden in abnormaal hoge energieverbruiken en wordt het energiebewustzijn van het personeel verhoogd. Een drastische vermindering van openbare verlichting is een vanzelfsprekende stap met heel snel rendement en werkt eveneens sterk sensibiliserend. Verandering van onze mobiliteit kan tenslotte ook een groot verschil maken: door maximaal in te zetten op een slim uitgebouwd openbaar vervoer en door fiets- en wandelverkeer prioritair te zetten tegenover autoverkeer kan heel wat bespaard worden. Wat doet jouw gemeente? Een paar steden en gemeenten in de regio vullen de Federale- en Vlaamse premies aan met specifieke subsidies. In Deerlijk wordt de plaatsing van een zonneboiler of warmtepomp financieel ondersteund, in Avelgem kun je hier bovenop nog rekenen op premies voor onder meer dak- vloer- en spouwisolatie of de installatie van hoogrendementsglas. Wevelgem organiseert dan weer een groepsaankoop zonnepanelen. Positief is het aanbod van goedkope of renteloze leningen voor energiebesparende investeringen die alle gemeenten in Zuid-West-Vlaanderen samen met FRGE (Fonds ter Reductie van Globale Energiekost) hebben opgezet. Ook op het vlak van gedragsverandering worden diverse acties ondersteund. Het natuur- en milieucentrum De Bourgoyen in Gent, een passiefhuis in een schitterende omgeving. Milieudienst Stad Gent 6 7

5 Klimaat Energiesnoeiers aan het werk. Valerie Vanhoutte Verschillende gemeenten promoten de acties Klimaatwijken, Energiejacht en Energiesnoeiers, een project uit de sociale economie waarbij mensen worden opleid om energiebesparende maatregelen uit te voeren, bij voorkeur bij maatschappelijk en financieel kwetsbare groepen. Zo maken ze de perfecte link tussen kleinschalige energierenovatie en gedragswijziging. Verschillende gemeenten promoten vegetarisch eten en in Kortrijk zijn momenteel twee standplaatsen van Cambio autodelen. Alle ondervraagde gemeenten bevestigen dat ze werken aan een energie-omschakeling van hun gemeentepatrimonium. Logisch, aangezien ook de stadskas hier op termijn wel bij vaart. Wat kan jouw gemeente in de toekomst nog doen? Heel wat van de acties die steden en gemeenten organiseren, zijn niet nieuw en worden hun vaak voorgeschoteld vanuit het middenveld. Natuur. koepel roept de steden en gemeenten dan ook op innovatiever te zijn en de lat hoger te durven leggen, ook wat betreft energierenovatie van hun eigen gebouwen. Steden en gemeenten moeten zelf nog meer het voortouw nemen bij het uitdenken en uitwerken van energiebesparende maatregelen. Financiële ondersteuning van energiebesparende maatregelen kan verder uitgebreid worden en er kunnen bijvoorbeeld thema-avonden rond energiebesparende maatregelen of innovatieve projecten georganiseerd worden. Daarnaast moeten steden en gemeenten nog meer de kaart trekken van veilige en aantrekkelijke fiets- en wandelroutes en liggen er in deze sterk verstedelijkte regio bijzondere kansen op het vlak van autodelen. Steden en gemeenten hebben een voorbeeldfunctie op het vlak van rationeel energiegebruik en ze hebben de nodige communicatiekanalen om verrassende en innovatieve ideeën mee bespreekbaar maken. Natuur.koepel roept dan ook op om er optimaal gebruik van te maken. Actie 3: Kies voor groene stroom (die echt groen is) Elektriciteit zorgt bij de meeste lokale overheden voor bijna de helft van de uitstoot van CO2. Gelukkig kiezen meer en meer gemeenten om 100% groene stroom aan te kopen. Hierdoor helpen ze niet alleen het milieu, ze geven er ook een belangrijk signaal mee aan de markt. Toch blijkt uit een rapport van Greenpeace en Testaankoop uit 2009 dat niet alle groene stroom zo groen is als het lijkt. Elektriciteit opgewekt door een installatie die draait op palmolie valt namelijk ook onder groene stroom. Dit terwijl de productie van palmolie verantwoordelijk is voor een groot deel van de wereldwijde ontbossing. Ook de stroom opgewekt uit bijstook van biomassa in een vervuilende steenkoolcentrale valt onder groene stroom. Daarnaast zijn er energieleveranciers die hun groene stroomlabels in het buitenland kopen om er hun nucleaire stroom groen mee kleuren. Wat doet jouw gemeente? Alle twaalf gemeenten die het biodiversiteitscharter ondertekenden kopen 100% groene stroom aan. Vaak gaat het om een aanbesteding in het kader van de groepsaankoop energie georganiseerd door Leiedal, een aantal gemeenten hebben zelf een aanbesteding uitgeschreven. Een aantal gemeenten produceren zelf een deel van hun energie. De sportcentra in Harelbeke, Izegem en Kortrijk verwarmen hun water met een zonneboiler. In Anzegem, Harelbeke, Waregem en Wevelgem liggen er zonnepanelen op verschillende gemeentelijke gebouwen. Toch presteert de regio ondermaats in eigen productie van groene stroom: de 4 windmolens op Evolis blijven er voorlopig eenzaam bij staan. Wat kan jouw gemeente in toekomst nog doen? Natuur.koepel juicht de keuze van de gemeenten voor 100% groene stroom toe. Hiermee onderschrijven ze het belang van groene stroom en geven ze een belangrijk signaal aan hun inwoners. Van de 12 bevraagde gemeenten kopen acht gemeenten (Avelgem, Anzegem, Deerlijk, Kortrijk, Kuurne, Lendelede, Menen en Zwevegem) hun stroom aan bij Nuon, drie gemeenten (Harelbeke, Izegem en Wevelgem) bij Luminus en één gemeente bij Electrabel (Waregem). Deze drie energieleveranciers bengelen samen met Essent helemaal onderaan op het klassement van Greenpeace en Testaankoop. Natuur.koepel pleit er voor om een energieleverancier te selecteren die bewust kiest voor een groen beleid en vraagt de steden, gemeenten en Leiedal, die een groepsaankoop voor de gemeenten organiseerde, dan ook om dit bij volgende aanbestedingen mee in de criteria op te nemen. Daarnaast moeten nog meer steden en gemeenten er bewust voor kiezen een zo groot mogelijk deel van hun energie zelf te produceren. Gemeentelijke gebouwen zijn vaak perfect geschikt voor het plaatsen van zonnepanelen. Bij nieuwe stadsontwikkelingsprojecten moeten de mogelijkheden van energieproductie onderzocht en uitgewerkt worden. Daarnaast moeten steden en gemeenten meer werk maken van warmtekrachtkoppeling waarbij restwarmte van bedrijven gebruikt wordt voor de verwarming van woningen, ziekenhuizen, serres enz. Een regio als Zuid-West-Vlaanderen, met een uitgebreid netwerk aan bedrijventerreinen, heeft op dit vlak heel wat potenties. Solar cooking project Sol Suffit: opstart van nieuwe projecten Na ons eerste groot project in het natuurgebied van de Djoudj in Senegal waar 450 gezinnen eind oktober 2011 een solarcooker kregen, is de start gegeven voor 2 nieuwe boeiende klimaatprojecten. WWF België heeft ons al steun beloofd voor deze nieuwe initiatieven. De Langue de Barbarie is een lagunegebied nabij de monding van de Senegalrivier, onder St.-Louis (Senegal). Het is een leefgebied voor veel vogelsoorten. Een enthousiaste equipe van vrouwelijke vrijwilligers onder leiding van Fatou Khol werkt al 15 jaar mee aan het beheer van het natuurgebied en de begeleiding van het ecotoerisme. Op hun vraag wordt ook een solar cooking project opgestart. Eind april werd een eerste serie van 20 solarcookers verdeeld. Sol Suffit financiert de aankoop en de begeleiding. De betrokken families betalen zelf 15% van de kostprijs. Binnenkort volgt een tweede serie, eind 2012 wordt een groter project voorzien voor een 200-tal gezinnen. Een tweede project wordt voorbereid voor het nationaal park van de Diawling in Mauritanië. Dit natuurgebied ligt aan de andere kant van de Senegalrivier en is net als de Djoudj en de Langue de Barbarie in Senegal erkend als werelderfgoed. In de periferie van dit nationaal park leven in 42 dorpen zowat mensen in moeilijke omstandigheden. Ook hier bedreigt de illegale houtkap het nationaal park, maar andere brandstof is er zeer moeilijk te vinden en duur. ASSPCI, een Mauretaanse organisatie die zich inzet voor het leefmilieu in het kustgebied van Mauretanië, heeft het Sol Suffitproject gevraagd om het concept van solar cooking te introduceren bij deze bevolking. Wij hebben alvast beloofd hen te begeleiden bij het opzetten van hun eerste pilootproject rond geïntegreerd koken. Naast het werken met Solarcookers zal er ook gewerkt worden met isolatiemanden en wordt een beplantingsactie opgezet. De financies hiervoor zullen voornamelijk komen vanuit een project van de Verenigde Naties. Ondertussen blijven we ons eerste project in het gebied van de Djoudj in Senegal van nabij volgen. Begin 2012 verbleef Siska Marrécau uit Zwevegem 3 maanden in het gebied als vrijwilligster om de introductie van de solar cookers te begeleiden. Zoals verwacht ging dit traag, maar evengoed werd vastgesteld dat de cookers langzaam aan ook meer en meer gebruikt worden. Janka Schoenmaekers, een Limburgse universiteitsstudente, vertrekt in juli naar Senegal om een sociologisch onderzoek te voeren rond de solarcookers in het kader van een Masterstudie. De conclusies hiervan zullen nuttig zijn voor latere solar cooking projecten Wil je deze zomer ook met de zon koken en fun beleven? Je kan nog altijd een SolarcookerEco3 aanschaffen. Leden van Natuurpunt en Velt krijgen 20 prijsvermindering. Aankopen kan dus door 199 over te schrijven op rekeningnummer BE van Solarcooking NV. Je kan je Solarcooker dan afhalen bij Kristina Naeyaert, Normandiëstraat 178, 8560 Wevelgem. Met je aankoop ondersteun je onze Sol Suffit projecten. Dit project wordt gesteund door de provincie West-Vlaanderen, stad Kortrijk en Menen, gemeentebestuur van Wevelgem, Alpro, Bosspaints, Biotronic, Koning Boudewijnstichting en vele andere. Herman en Kristina Nachtergaele-Naeyaert Project Sol Suffit, Natuur.koepel vzw Siska MarrÇcau Herman Nachtergaele 8

6 Uit de wereld Pieter Vanslembrouck Wat is er qua natuur te beleven buiten de grenzen van Zuid- West-Vlaanderen? Erg veel! Met deze rubriek willen we onze horizon wat verleggen. En hoe kunnen we dat beter doen dan even mee te reizen met streekgenoten die er geweest zijn? Wie ook een mooie natuurreis maakte of iemand kent die een aangrijpend buitenlands natuurverhaal kwijt wil, kan dit mailen aan Walking the Cleveland Way In de zomer van 2010 stapte Pieter Vanslembrouck (Kortrijk) de Cleveland Way af in de North York Moors, een uitgestrekt heidegebied in Engeland. Het liefst wandelt hij alleen. Het gevoel met niemand rekening te hoeven houden,is onbetaalbaar. Je stopt wanneer je wilt en als je zin hebt om een half uur in de graskant naar de lucht te liggen kijken, is er niemand die daar om maalt. s Avonds schrijft hij over de voorbije dag. Het is begonnen met iets om handen te willen hebben als je op je eentje in een pub of op restaurant zit. Maar gaandeweg is het iets geworden om elke avond naar uit te kijken. De ervaringen van de voorbije dag in woorden te willen vangen. Ik probeer het alledaagse een landschap, de b&b s waar ik overnacht, de mensen die ik onderweg ontmoet op een manier te beschrijven die meer toont dan we op het eerste zicht denken te zien. Dat kan een bepaalde sfeer zijn, zoals de desolaatheid van het heidelandschap of de pure schoonheid van mensen zoals Mrs. Sutcliffe. Hieronder kan je een fragment lezen uit zijn reisdagboek van donderdag 29 juli. Vriendelijke schapen Door van de morgendauw nog natte weiden met grazende schapen en koeien, klim ik de vallei van Osmotherley uit. Een hermelijn huppelt door het opgeschoten gras, richt zich net zoals gisteren even op en loopt dan snel verder. Op het kruispunt van de Cleveland Way en de Coast to Coast Walk is het aanschuiven. Veel nordic walking en gehaaste blikken. Een ander categorie wandelaars. Ik laat iedereen passeren en neem de tijd om het geluid van stuiterende gymschoenen in een sporthal aan een winterkoninkje te linken, dat tussen de varens en boomwortels rondscharrelt. Vandaag wil ik het rustig aan doen. De wandeling is aangekondigd als de moeilijkste in de rij omwille van het vele klimmen en dalen. Bovendien wil ik vermijden zoals gisteren te vroeg in de b&b te arriveren. Ik schrijf dit op een bank met zicht op de Moors. Achter me hoor ik koeien grazen. Rechts vliegt een vlucht ganzen gakkend over de heide. In Claim Wood staan machtige, steenoude eiken. Hun grillige takken lijken op grijparmen. Wanneer ik een weide doorkruis, laat een schaap bij wijze van begroeting een reutelende wind. Altijd vriendelijk blijven, bedenk ik en groet kort maar krachtig terug. Na een steile klim kom ik opnieuw op de heide. Tegen de wind beschut achter een hoop stenen eet ik een cheese scone en een banaan. Links bewegen stipjes op de kam van Carlton Bank; de wandelaars die ik vanmorgen voor heb laten gaan. Door gaten in het wolkendek schuiven vlekken licht als schijnwerpers over de heuvels. Vervelende valiezen Na de steile afdaling van Carlton Bank gaat het onmiddellijk weer omhoog. Bijna boven landt een kneu links in de heide. Op de top ontmoet ik het koppel dat vanmorgen in de Queen Catherine aan het ontbijt zat. Twee paragliders trekken zich niets aan van de bordjes die waarschuwen voor op de grond nestelende vogels en liggen in de heide op gunstige wind te wachten. Ik praat wat met een koppel en neem een gezinsfoto van hen en hun kinderen. Aardige mensen. In de verte zijn Roseberry Topping en het monument voor Captain Cook te onderscheiden. Na deze top gaat het nog twee keer steil op en neer tot Clay Bank. Aan de voet van de laatste klim scheert een smelleken laag door de vallei. Behalve het geblaat van schapen en het gezoem van insecten is het oorverdovend stil. Vanop de parking van Clay Bank rijd ik mee met een vader en zoon die de Coast to Coast afwandelen. De man zweet zo erg dat een raampje in de auto moet worden opengedraaid om het draaglijk te maken. Mrs. Edith Margaret Sutcliffe is 85 jaar oud en staat in haar voortuin wanneer ik er aankom. Aan de linkerhand draagt ze voor de gelegenheid een rode wollen tuinhandschoen. De andere hand voelt aan als de hand van mijn grootmoeder: knokig, glad en warm. Door de huid schemert een estuarium van blauwe adertjes. Of ik geen twee meisjes gezien heb, is het eerste wat ze me wat ongerust vraagt. Een gemotoriseerde sherpadienst heeft vanmorgen twee reusachtige valiezen afgeleverd en die staan nu al de hele dag in de hall op hun eigenaars te wachten. En dat zit mevrouw niet lekker. Wie heeft er in godsnaam ook zo veel bagage nodig als je wandelt? vraagt ze verontwaardigd en hijst zich zonder op een antwoord te wachten de trap op naar mijn kamer. Wat later zitten we samen in de veranda koffie te drinken. Ik krijg twee beboterde helftjes scone met huisgemaakte jam. Vijf minuutjes rust, zucht Edith. Bij het horen van de bel springt ze recht. That ll be the two girls, I bet! Ik hoor inderdaad vrouwenstemmen in de hall. There they are! bevestigt Edith als ze het hoofd in het voorbijlopen even voorbij de keukendeur steekt. Puffend en steunend komen beide dames even later de veranda binnengestrompeld en ploffen met een krakend geluid in de rieten fauteuils neer. Coast to Coast wandelaars. Mevrouws nachtjapon In de straten van Great Broughton is een wielercriterium aan de gang. Mannen, vrouwen en kinderen in alle maten en gewichten zwoegen Ingleby Hill op. Sommigen nemen het een en ander heel serieus en hebben een tijdrijdershelm op. Een jonge vrouw in koerstenue haakt voortijdig af en moedigt de anderen Foto s: Pieter Vanslembrouck 11

Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden

Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden (naar het Basiswoordenboek Nederlands van P. de Kleijn en E. Nieuwborg & www.dikverhaar.nl) A aan aanbieden aandacht aandeel (het) aandoen aangezien aankijken

Nadere informatie

Een Zinnig Woord. L. Beheydt

Een Zinnig Woord. L. Beheydt Een Zinnig Woord L. Beheydt In... zomer is het hier erg warm. Ik ga naar... stad. Jan speelt met... jongens van zijn klas. Joep is een vriend... mijn broer. An houdt... lekker eten. Dat boek is... mij.

Nadere informatie

Toen wij in België waren, konden we bij vrienden logeren, _ we erg op prijs stelden. ... = hetgeen; wat

Toen wij in België waren, konden we bij vrienden logeren, _ we erg op prijs stelden. ... = hetgeen; wat Woorden in Context deel 1, Dieltjens L., Vanparys J., Baten L., Claes MT., Alkema P., Lodewick J, 2009, Bruxelles, De Boeck 1712 items Wic 12.1 Algemene woordenschat Ik kies zelf _ met wie ik samenwerk,

Nadere informatie

Presenteren met Plezier

Presenteren met Plezier E-book Presenteren met Plezier ~ www.j-dl.nl ~ janssen@j-dl.nl Andalusië/Nijmegen juli 2011 Presenteren met Plezier het e- book met de 14 gouden tips! Rob Janssen Inleiding Ken je dat? Je bereidt een presentatie

Nadere informatie

Twee generaties over energie.

Twee generaties over energie. Twee generaties over energie. en &Twee generaties over energie. Inhoud 4 Nils en Michael Persson 8 Wim en Sanne Turkenburg 12 Michael en Mark Wisbrun 16 Marc en Jill Cornelissen 20 Maus en Anne van Loon

Nadere informatie

Natuur.ruimte Bruin blauwtje, contradictie of niet?

Natuur.ruimte Bruin blauwtje, contradictie of niet? DRIEMAANDELIJKS VERENIGINGSBLAD VAN NATUURPUNT ANTWERPEN NOORD VZW - JUNI - AUGUSTUS 2010 - JAARGANG 17 - NUMMER 2 Natuur.ruimte Bruin blauwtje, contradictie of niet? t Asbroek, een kleinood verscholen

Nadere informatie

Community Supported Agriculture Netwerk CSA STARTERBROCHURE

Community Supported Agriculture Netwerk CSA STARTERBROCHURE Community Supported Agriculture Netwerk CSA STARTERBROCHURE Deze brochure kwam tot stand met de steun van de Vlaamse Overheid, Departement Landbouw en Visserij, Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling in

Nadere informatie

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange.

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange. 13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM Januari t/m juni 2015 ichange.uchange.wechange. Inhoud INLEIDING 3 RESULTATEN 4 SPECIFIEKE INFORMATIE OVER JONGEREN MET EN ZONDER STARTKWALIFICATIE 4 AANVULLENDE INFORMATIE 4

Nadere informatie

VAN ONZE VOORZITTER VOORWOORD VACATUREBANK

VAN ONZE VOORZITTER VOORWOORD VACATUREBANK VAN ONZE VOORZITTER VOORWOORD VACATUREBANK VACANT Deelnemers werk- of activiteitengroepen: Als je ideeën hebt rond een werk- of activiteitengroep kan je je opgeven actief

Nadere informatie

1. Maandag 13 augustus 2007 Willemstad

1. Maandag 13 augustus 2007 Willemstad Voorwoord. Alles hangt er van af hoe je het bekijkt. Alleszins vreemd voor mij is dat je zomaar spontaan beslist om je aan te monsteren op een boot. Een jaar van te voren nog wel! Nu moet je weten dat

Nadere informatie

Ecologisch leven tuinieren koken Nr. 5 2014

Ecologisch leven tuinieren koken Nr. 5 2014 Seizoenen Ecologisch leven tuinieren koken Nr. 5 2014 2 Colofon Colofon Tweemaandelijks tijdschrift van Velt 43ste jaargang september-oktober 2014 Foto: Stefan Jacobs Vakantie! Juli & augustus, heerlijke

Nadere informatie

PUNT LOKALEN. Dubbel DE CHIROJAREN VAN ELS VAN WEERT. België -Belgique P.B. 8000 Brugge 1-2 4/121 P409362

PUNT LOKALEN. Dubbel DE CHIROJAREN VAN ELS VAN WEERT. België -Belgique P.B. 8000 Brugge 1-2 4/121 P409362 Dubbel PUNT België -Belgique P.B. 8000 Brugge 1-2 4/121 P409362 Tijdschrift van en voor Chiroleiding verschijnt maandelijks, niet in juli en augustus nr. 4 december 2005 Chirojeugd-Vlaanderen vzw v.u.

Nadere informatie

WERKPLAATS JONGEREN ONDERNEMEN IN RHENEN

WERKPLAATS JONGEREN ONDERNEMEN IN RHENEN WERKPLAATS JONGEREN ONDERNEMEN IN RHENEN Jongerenwerkers Mohand Elkhoulati en Kees de Bree In 2010 thema: Jongeren thuis in Rhenen In 2010 zijn we gestart met het netwerkprogramma ivm jongeren. In eerste

Nadere informatie

REESTINFO. Informatiebulletin Natuurwerkgroep De Reest. Jaargang 17, nummer 1. Maart 2012

REESTINFO. Informatiebulletin Natuurwerkgroep De Reest. Jaargang 17, nummer 1. Maart 2012 Jaargang 17, nummer 1 REESTINFO Maart 2012 Informatiebulletin Natuurwerkgroep De Reest IN DIT NUMMER: Van het bestuur 2 Ledenvergadering 3 Tjiftjaf 5 Herbora 6 Natuurfotografie 7 Klaas en Henny 8 Zwarte

Nadere informatie

Natuur.blad. Het Grote Vogelweekend. Samenleving Welkom everzwijn. Grenzeloos Eilandhoppen in Zeeland

Natuur.blad. Het Grote Vogelweekend. Samenleving Welkom everzwijn. Grenzeloos Eilandhoppen in Zeeland Natuur.blad België-Belgique P.B - Antwerpen X 3/1485 Afgiftekantoor Antwerpen X P106230 Driemaandelijks ledentijdschrift van Natuurpunt december 2012 - januari - februari 2013 jaargang 11 nummer 4 verschijnt

Nadere informatie

CRISIS shoppen ANDERS OMGAAN. Letsers hebben veerkracht. Wegwijzer groen investeren. September - Oktober - November 2010

CRISIS shoppen ANDERS OMGAAN. Letsers hebben veerkracht. Wegwijzer groen investeren. September - Oktober - November 2010 België - Belgique PB 1000 Brussel 1 1/1366 September - Oktober - November 2010 Magazine Netwerk Vlaanderen verschijnt driemaandelijks, 28 e jaargang, nr 3 ANDERS OMGAAN met geld CRISIS shoppen Letsers

Nadere informatie

VOORJAAR 2013 4 e jaargang NUMMER 1

VOORJAAR 2013 4 e jaargang NUMMER 1 Passend Vertrouwd Dichtbij VOORJAAR 2013 4 e jaargang NUMMER 1 Werken vanuit het hart! Iedereen heeft wel wat De wereld mooier maken 1 Colofon Synchroon is een uitgave van Syndion, stichting voor dienstverlening

Nadere informatie

Van Binnen uit. Komt u overigens ook weer op de nieuwjaarsbrunch op 15 januari.? Natuurlijk!

Van Binnen uit. Komt u overigens ook weer op de nieuwjaarsbrunch op 15 januari.? Natuurlijk! Inhoudsopgave Van Binnen uit 2 Welkom bij IVN Veenendaal - Rhenen e.o... 3 Nieuwjaarsbrunch met wandeling. 3 Ereleden geïnterviewd. 4 Duurzaamheid, klimaat en behoud diversiteit: een kwestie van beschaving

Nadere informatie

EnergyStyle JOUW ROUTE NAAR EEN ENERGIENEUTRAAL HUIS

EnergyStyle JOUW ROUTE NAAR EEN ENERGIENEUTRAAL HUIS JOUW ROUTE NAAR EEN ENERGIENEUTRAAL HUIS EnergyStyle Ik wil niet meer van de aarde vragen dan mij toekomt BEWONERS AAN HET WOORD Ik wil niet meer van de aarde vragen dan mij toekomt BEWONERS AAN HET WOORD

Nadere informatie

België duurzaam. Samen maken we VISIE BELGIË. voor. een. lees de acht verhalen over duurzaam leven

België duurzaam. Samen maken we VISIE BELGIË. voor. een. lees de acht verhalen over duurzaam leven een VISIE voor BELGIË Samen maken we België duurzaam lees de acht verhalen over duurzaam leven & voeg jouw engagement toe aan de wensboom voor een duurzaam België p 2 een VISIE voor BELGIË Iedereen kan

Nadere informatie

WOORDKOMPAS W pagina 1

WOORDKOMPAS W pagina 1 WOORDKOMPAS W pagina 1 de W(ee) van Willem, d e23e letter van ons alfabet, de WA verzekering (zie ook >>verzekering ) De auto van je buurman total loss door je loslopende hond? ± Ja natuurlijk, als je

Nadere informatie

Natuur.blad. 1m 2 natuur meer leven dan je denkt. Brandpunt De Grootste Vliegenzwam. Actueel De Vlaamse Wildernis

Natuur.blad. 1m 2 natuur meer leven dan je denkt. Brandpunt De Grootste Vliegenzwam. Actueel De Vlaamse Wildernis Natuur.blad België-Belgique P.B - Antwerpen X 3/1485 Afgiftekantoor Antwerpen X P106230 Driemaandelijks ledentijdschrift van Natuurpunt september - oktober - november 2012 jaargang 11 nummer 3 verschijnt

Nadere informatie

CLIMAXI TEGEN DE STROOM IN

CLIMAXI TEGEN DE STROOM IN CLIMAXI TEGEN DE STROOM IN Groene stroom voor iedereen! Zoek en vind 3 CLIMAXI!? 5 ENERGIE EN ARMOEDE 7 ENERGIE BESPAREN 9 DUURZAME ENERGIE 12 ENERGIE EN DEMOCRATIE 15 INTERVIEW MIEKE CLYMANS 18 BRIEF

Nadere informatie

Mobiele groentetuin voor de hele wijk Kleinschalige voedsel-initiatieven als voorbeeld voor food-sector

Mobiele groentetuin voor de hele wijk Kleinschalige voedsel-initiatieven als voorbeeld voor food-sector Periodieke uitgave van Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij, deze editie in samenwerking met Food Council Rotterdam en Wetenschapswinkel Wageningen Jaargang 12, mei 2014 Werkplaats 17 Voedsel verbindt

Nadere informatie

Ben jij een deler? Delen moet je doen. Overal eten. Stel je voor... Laag hangend fruit

Ben jij een deler? Delen moet je doen. Overal eten. Stel je voor... Laag hangend fruit Ben jij een deler? Delen moet je doen Overal eten Stel je voor... Laag hangend fruit ER IS GENOEg Uitgave 1 APRIL 2014 Colofon Er is genoeg is mede mogelijk gemaakt door: journalistiek Marianne van den

Nadere informatie

Vlietstreek-Zoetermeer

Vlietstreek-Zoetermeer ichterbij Vlietstreek-Zoetermeer Samen zijn we de bank Dialoog over krimp: we moeten trotser worden op Zoetermeer Wesley Verhoek heeft een goede klik met zijn adviseurs Dirk Duijzer en Wout Dekker Maak

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord. Over bedoelingen, visie en identiteit. Zonder vrijwilligers kan het niet. De organisatie in en rondom het inloophuis

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord. Over bedoelingen, visie en identiteit. Zonder vrijwilligers kan het niet. De organisatie in en rondom het inloophuis VOORWOORD Nog steeds is het aantal in - en aanloophuizen in Nederland groeiende. Duizenden vrijwilligers en vele beroepskrachten zijn dagelijks in de weer om het inloophuis in hun dorp, stadswijk of buurt

Nadere informatie

Emigratiedagboek Spanje

Emigratiedagboek Spanje Emigratiedagboek Spanje Anke Antonides en Enrique Tamayo Eerder gepubliceerd in HUIS & aanbod Emigratiedagboek Spanje Anke Antonides en Enrique Tamayo Eerder verschenen in HUIS & aanbod, magazine voor

Nadere informatie

Lokale kracht! Comité Borssele2Nee bundelt verzet tegen nieuwe kerncentrales. Zon op Zeeuwse schooldaken

Lokale kracht! Comité Borssele2Nee bundelt verzet tegen nieuwe kerncentrales. Zon op Zeeuwse schooldaken April 2011, nummer 114, jaargang 28 nummer 1, losse nummers 1,15 Comité Borssele2Nee bundelt verzet tegen nieuwe kerncentrales Zon op Zeeuwse schooldaken Thema ZMf ledenvergadering dinsdag 31 mei a.s.:

Nadere informatie

STAD TOEKOMST. Duurzame. van de. be/duurzamestad Welke stad kan jou overtuigen? xenarjo.be

STAD TOEKOMST. Duurzame. van de. be/duurzamestad Welke stad kan jou overtuigen? xenarjo.be 5 Duurzame inbreiding 10 Drie koopscenario's 13 Elektrisch rijplezier Deze commerciële bijlage valt niet onder de verantwoordelijkheid van de redactie. be/duurzamestad Welke stad kan jou overtuigen? nr.

Nadere informatie