Zwangerschap en bevalling

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zwangerschap en bevalling"

Transcriptie

1 Gynaecologie Zwangerschap en bevalling

2 Inhoud Wie zijn wij?... 3 De zwangerschapscontroles... 4 Onderzoeken tijdens de zwangerschap... 5 Adviezen voor de gezondheid van u en uw kind Ziek zijn tijdens de zwangerschap Voorbereiding op de bevalling De bevalling Na de bevalling Vragen Contactgegevens Patiëntenvoorlichting: GYN076 / Zwangerschap en bevalling /

3 Zwangerschap en bevalling U bent zwanger, van harte gefeliciteerd! De komende negen maanden zijn een bijzondere periode. Ongetwijfeld heeft u veel vragen over uw zwangerschap en alles wat daarmee samenhangt. In deze folder vindt u informatie over de gang van zaken rondom uw zwangerschap en de bevalling in ons ziekenhuis. Voor u persoonlijk kan de situatie anders zijn dan hier is beschreven. Als dit het geval is, legt uw behandelend arts u dit uit. Wie zijn wij? Gynaecologen, arts-assistenten, (co-assistenten) en verloskundigen In het Catharina Ziekenhuis zijn een aantal gynaecologen werkzaam. U bent bij één van hen onder behandeling. Het Catharina Ziekenhuis is een opleidingsziekenhuis. Dat betekent dat u naast de gynaecoloog ook behandeld kunt worden door een arts-assistent. Deze arts-assistent heeft de algemene opleiding tot arts voltooid en is bezig met zijn specialisatie tot gynaecoloog. De gynaecoloog en de arts-assistent werken nauw samen. Soms wordt de gynaecoloog of arts-assistent bijgestaan door een co-assistent. Dit is een arts in opleiding. Het kan ook zijn dat uw zwangerschap begeleid wordt door een verloskundige. Deze verloskundige, in dienst van het Catharina Ziekenhuis, werkt nauw samen met de gynaecoloog. De polikliniek Op de polikliniek hebben de doktersassistenten een coördinerende rol. Zij maken onder andere voor u de (vervolg)afspraken of afspraken bij andere afdelingen. Daarnaast assisteren zij de artsen tijdens het spreekuur. Zij meten bijvoorbeeld uw bloeddruk. Ook controleren zij uw urine. 3

4 De afdeling Verloskunde Op de afdeling Verloskunde werken gediplomeerde verpleegkundigen en verpleegkundigen in opleiding. Deze laatste groep staat onder supervisie van ervaren verpleegkundigen. De verpleegkundigen helpen u voor en na de bevalling en waken over de gezondheid van u en uw baby. Ter controle nemen zij een aantal lichamelijke gegevens op zoals uw temperatuur, polsslag en bloeddruk. Mocht u al vóór uw bevalling opgenomen worden dan waken zij ook over de gezondheid van uw ongeboren baby. Zij houden de hartslag van uw baby in de gaten en maken indien nodig een CTG (cardiotocogram). Meer informatie hierover vindt u onder het kopje Onderzoeken tijdens de zwangerschap in deze folder. De afdelingsassistente De afdelingsassistente voorziet u van drinken en maaltijden. Ook staat zij voor u klaar als u hulp bij de maaltijd nodig heeft. Tijdens uw verblijf krijgt u van haar s morgens en s middags menukeuzekaarten die u zelf invult. Hier kan zij u eventueel bij helpen. De zwangerschapscontroles Eerste bezoek aan de gynaecoloog Het eerste bezoek aan de polikliniek is meestal vrij uitgebreid. De arts stelt u vragen over uw zwangerschap, uw gezondheid, de gezondheid van uw partner en van familieleden. Daarnaast stelt hij vragen over ziekten, operaties, medicijngebruik maar ook over roken, alcohol- en drugsgebruik. Als er ziekten of mogelijk erfelijke aandoeningen in uw familie of die van uw partner voorkomen, is het verstandig dit te melden. Ook vinden een aantal onderzoeken plaats. Uw bloeddruk en gewicht worden gemeten en de grootte van de baarmoeder wordt beoordeeld. Vaak luistert de gynaecoloog ook naar de hartslag van uw kind. Tot slot worden op het laboratorium enkele buisjes bloed afgenomen voor onderzoek. Meer informatie hierover vindt u onder het kopje Onderzoeken tijdens de zwangerschap in deze folder. Het is verstandig om u nu al aan te melden voor kraamzorg. Als u zich tijdig (vóór de vierde maand van uw zwangerschap) aanmeldt, bent u 4

5 namelijk verzekerd van zorg. Hoeveel kraamzorg u krijgt is afhankelijk van uw zorgverzekering. Meer informatie over kraamzorg leest u onder het kopje Na de bevalling. Controlebezoeken Tijdens uw zwangerschap komt u regelmatig bij ons langs voor controlebezoeken. De controles zijn nodig om het verloop van uw zwangerschap te volgen. Naarmate de zwangerschap vordert, wordt u vaker gecontroleerd. Alleen bij de eerste controle neemt u een potje ochtendurine mee. Speciale urinepotjes zijn via het ziekenhuis of de apotheek te verkrijgen. Tijdens de controle meet de doktersassistente uw bloeddruk. De gynaecoloog (of arts-assistent) voert vervolgens een uitwendig zwangerschapsonderzoek uit. Tijdens dit onderzoek wordt beoordeeld hoe groot uw baarmoeder is. Ook wordt, zodra dit mogelijk is, naar de hartslag van de baby geluisterd. Als de zwangerschap verder gevorderd is, voelt de gynaecoloog ook hoe het kind ligt. Natuurlijk kunt u te allen tijde vragen stellen of informatie over uw situatie krijgen. Het is verstandig uw vragen en opmerkingen van tevoren op te schrijven zodat u ze tijdens het bezoek niet vergeet. Uw partner is uiteraard van harte welkom bij de zwangerschapscontroles. Onderzoeken tijdens de zwangerschap De volgende routineonderzoeken worden bij iedere zwangere vrouw gedaan: Urineonderzoek Alleen bij het eerste controlebezoek neemt u een potje ochtendurine mee. De urine wordt door de doktersassistente onderzocht op eiwit en glucose. Hierna is alleen urineonderzoek nodig als de arts daar een aanleiding voor heeft. De arts zal dit dan aangeven. Bloedonderzoek Bij het standaard onderzoek wordt uw bloed onderzocht op: bloedgroep hemoglobinegehalte de rhesus-d-factor 5

6 andere antistoffen suiker leverfuncties nierfuncties hepatitis B lues (syfilis) HIV Bloedgroep Het is belangrijk dat u weet welke bloedgroep u heeft, voor het geval dat u een bloedtransfusie nodig heeft. De bloedgroep kan A, B, AB of O zijn. Hemoglobinegehalte (Hb) Het Hb-gehalte wordt, aan de hand van de rode bloedcellen, getest om te achterhalen of u bloedarmoede heeft. Dit onderzoek kan meerdere keren tijdens de zwangerschap plaatsvinden. Rhesus-D-factor Het hebben van rhesuspositief bloed zegt iets over de aanwezigheid van een eiwitachtige stof in uw bloed. Ontbreekt deze rhesusfactor dan is het bloed rhesus-d-negatief. Bij de eerste controle bij de verloskundige wordt bij het bloedonderzoek de rhesusfactor bepaald. Bent u rhesus-dnegatief dan wordt in de 30 e week van de zwangerschap nogmaals bloed afgenomen. Als er geen antistoffen aanwezig zijn, krijgt u een injectie met antirhesus-d-immunoglobuline. De injectie zorgt ervoor dat de kans kleiner wordt dat u zelf antistoffen gaat vormen die de baby ziek kunnen maken. Andere antistoffen Als andere antistoffen in uw bloed worden aangetroffen, wordt het bloed verder onderzocht om te achterhalen om welke type antistof het gaat. Vervolgens wordt bekeken hoe u daarvoor behandeld kunt worden. 6

7 Hepatitis B Hepatitis B is een ziekte waarbij een infectie van de lever optreedt door het Hepatitis B virus. Deze infectie kan iemand onder andere oplopen via seksueel contact, besmet bloed of speeksel, besmette injectienaalden en bij het zetten van een tatoeage. U kunt de ziekte hebben zonder dat u het merkt. Slechts één op de drie geïnfecteerden krijgt twee weken tot zes maanden na het moment van infectie klachten, zoals vermoeidheid, lusteloosheid, misselijkheid, buikpijn en jeuk. Na de infectie blijven sommige mensen het hepatitis B virus bij zich dragen. Als u draagster bent van dit virus kan uw bloed besmettelijk zijn voor uw baby. De kans op besmetting tijdens de bevalling of erna is vrij groot. Door zo snel mogelijk na de bevalling een injectie met Hepatitis B immunoglobine en een vaccinatie aan de baby te geven, is de baby beschermd tegen het virus. Deze injectie voorkomt besmetting met Hepatitis B. Daarna moet de baby op de leeftijd van 2, 3, 4 en 11 maanden ingeënt worden om beschermd te blijven. Deze inentingen worden door het consultatiebureau verzorgd, samen met de andere inentingen. Lues (syfilis) Lues is een seksueel overdraagbare aandoening (soa) die u ongemerkt kan oplopen. Lues kan uw ongeboren baby ziek maken, daarom moet lues zo snel mogelijk worden behandeld met antibiotica (penicilline). HIV HIV is een virus dat de ziekte aids kan veroorzaken. Een zwangere vrouw die geïnfecteerd is met het HIV, kan dit virus overdragen op haar baby. Om dit te voorkomen is het belangrijk om tijdig een medische behandeling te starten om de overdracht van HIV op de baby te voorkomen. Ook mag u geen borstvoeding geven om HIV-besmetting via moedermelk te voorkomen. Als de HIV-test positief is verwijst de gynaecoloog u door naar de internist die u verder behandelt. Echoscopisch onderzoek Dit onderzoek, ook wel echo genoemd, kan om verschillende redenen gedaan worden. 7

8 Bepaling van de zwangerschapsduur. Echoscopisch onderzoek in de eerste maanden geeft een vrij nauwkeurig beeld van de zwangerschapsduur en de uitgerekende datum van bevalling; Vaststellen of de zwangerschap zich in de baarmoeder bevindt; Vaststellen of de zwangerschap goed verloopt. Er wordt gekeken of het hartje van de baby klopt; Aantonen van een eventuele meerlingzwangerschap; Beoordeling van de groei van de baby; Bepalen van de ligging. In het Catharina Ziekenhuis worden bij iedere zwangere standaard twee echo s gemaakt. Een vroege echo, ook wel termijnecho genoemd en een echo tussen de 18 en 23 weken zwangerschap, structurele echo genoemd. Als uw arts het nodig vindt worden er nog meer echo s gemaakt. Bijvoorbeeld om de groei of de ligging van de baby te beoordelen. Meer informatie over het echoscopisch onderzoek vindt u in de folder Echoscopie tijdens de zwangerschap en Structureel echoonderzoek tijdens de zwangerschap. Prenatale diagnostiek Prenatale diagnostiek omvat het onderzoek naar aangeboren afwijkingen. De gynaecoloog zal de mogelijkheden met u bespreken. Een leeftijd van 36 jaar of ouder kan een reden zijn voor prenatale diagnostiek, maar ook bijvoorbeeld een aangeboren afwijking in de familie. Er zijn verschillende onderzoeken mogelijk. Bijvoorbeeld een vlokkentest, vruchtwaterpunctie, bloedonderzoek en echoscopisch onderzoek. Meer informatie hierover vindt u op Ook uw gynaecoloog kan u meer informatie geven over deze onderzoeken. Nekplooimeting en serumonderzoek Deze screeningstesten kunnen niet met zekerheid vertellen of de chromosomen wel of niet in orde zijn. Wel kunnen de testen met een betrouwbare schatting voorspellen wat de kans is op het krijgen van een kind met het syndroom van Down. Met een echoscopisch onderzoek meet de gynaecoloog de dikte van de nekplooi van de baby. Daarnaast wordt bloed geprikt voor het serumonderzoek. Meer informatie over dit onderzoek vindt u in de folder Nekplooimeting en serumonderzoek. 8

9 Uitgebreid echo-onderzoek tijdens de zwangerschap Een aantal aangeboren afwijkingen kan al tijdens de zwangerschap worden opgespoord met behulp van structureel echoscopisch onderzoek. Het onderzoek vindt meestal plaats als u 18 tot 23 weken zwanger bent. Extra onderzoeken Bepaalde onderzoeken worden alleen op indicatie gedaan. Dat wil zeggen dat ze alleen gedaan worden als daar een speciale reden voor is. Als dit het geval is, wordt dit met u besproken. Cardiotocogram (CTG) Bij het cardiotocogram wordt de hartslag van de baby in relatie tot de baarmoedersamentrekkingen ( harde buiken ) of weeën geregistreerd. Hieraan kunnen we zien hoe het met de baby gaat en hoe de baby reageert op de baarmoederactiviteit. Het is een relatief eenvoudig en absoluut pijnloos onderzoek. Tijdens het onderzoek krijgt u gedurende een half uur twee elastische banden met een soort stethoscoop om uw buik. Deze banden zijn verbonden met de apparatuur die de hartslag en baarmoederactiviteit registreert. Doppleronderzoek Tijdens het echo-onderzoek wordt soms een doppleronderzoek verricht. Daarbij meet men de bloeddoorstroming in de navelstreng. Dit onderzoek geeft informatie over het functioneren van de placenta. Het wordt alleen uitgevoerd als er een goede reden voor is, zoals groeivertraging van het kind of bij rhesusantagonisme. Rhesusantagonisme betekent dat de bloedgroep van moeder en kind niet bij elkaar passen. Glucose dagcurve Dit onderzoek wordt verricht om te controleren hoe in uw lichaam de suikerspiegel is in relatie tot uw voeding. Tijdens een normale dag wordt door middel van een prikje in de vinger bloed bij u afgenomen. Dit gebeurt nuchter (08.00 uur), 2 uur na het ontbijt (10.00 uur) en 2 uur na de lunch (15.00 uur). 9

10 Adviezen voor de gezondheid van u en uw kind Over het algemeen kunt u tijdens de zwangerschap alles blijven doen wat u daarvoor ook al deed. Wel is het verstandig om een aantal leefregels in acht te nemen. Wat u vooral NIET moet doen Roken Ongetwijfeld weet u dat roken slecht is voor u en uw baby. Zelf roken, maar ook veelvuldig verblijf in een rokerige omgeving heeft een nadelige invloed op zowel de zwangerschap als op de groei van de baby. Bovendien komen bij kinderen van ouders die tijdens de zwangerschap roken meer infecties van de luchtwegen voor. Ook zijn er aanwijzingen dat wiegendood vaker voorkomt. Over de gevolgen van het roken en de risico s die dit met zich meebrengt kunt u lezen op de website van www. stivoro.nl. Alcohol Alcohol komt via de placenta bij de baby terecht. Als u alcohol drinkt kan dit de ontwikkeling van uw baby beïnvloeden. Wij adviseren u om vanaf het moment dat u probeert zwanger te worden tot en met het moment dat u stopt met het geven van borstvoeding geen alcohol te gebruiken. Drugs Het gebruik van verdovende middelen, zowel harddrugs (amfetaminen, XTC, heroïne, cocaïne) als softdrugs (wiet, hasj) tijdens de zwangerschap wordt ernstig afgeraden. De gevolgen voor het kind kunnen enorm zijn. De kans op vroeggeboorte en op overlijden vlak voor of vlak na de geboorte is verhoogd. Het is belangrijk dat u de gynaecoloog of de verloskundige eerlijk vertelt wat en hoeveel u gebruikt. Medicijnen Als u medicijnen gebruikt, geef dit dan altijd door aan uw gynaecoloog of verloskundige. Dit geldt ook voor medicijnen die u zonder recept bij de drogist kunt kopen zoals aspirine, hoestdrank, keeltabletten, neusspray en dergelijke. Ook bepaalde crèmes kunnen een schadelijke 10

11 dosis vitamine A bevatten. Soms moeten medicijnen die u vóór de zwangerschap gebruikte, gestopt of veranderd worden. Straling Als u tijdens uw zwangerschap een röntgenonderzoek moet ondergaan, vermeld dan duidelijk dat u zwanger bent. Soms kan het onderzoek uitgesteld worden tot na de bevalling. Eventueel kan de baarmoeder afgeschermd worden waardoor de baby minder straling krijgt. Beeldschermen en magnetrons hebben geen schadelijke invloed. Schadelijke stoffen Probeer tijdens de zwangerschap zo min mogelijk in aanraking te komen met de volgende schadelijke stoffen: verf op terpentinebasis, ongediertebestrijdingsmiddelen en chemicaliën. Toxoplasmose Om een mogelijke besmetting met de toxoplasmose parasiet te voorkomen, is het belangrijk om bij het verschonen van de kattenbak en het werken in de tuin handschoenen te dragen. De verschijnselen van een besmetting met toxoplasmose lijken op die van de ziekte van Pfeiffer (moeheid, misselijk). Voeding Tijdens de zwangerschap is het belangrijk om gezond en gevarieerd te eten. Waar moet u verder op letten: In (half)rauw vlees en in ongewassen groenten en fruit komt soms een parasiet voor die toxoplasmose kan veroorzaken. Eet daarom geen vleeswaren zoals rosbief, fricandeau, filet américain of ossenworst. Groente en fruit moet u eerst goed wassen. Rauwmelkse kazen, ook wel aangeduid met au lait cru kunnen de Listeria-bacterie bevatten. Deze bacterie kan ook groeien in groente, kip, vis en vlees als deze te lang in de koelkast zijn bewaard. Koop deze producten daarom vers en bewaar ze zo kort mogelijk in de koelkast. Listeria is niet bestand tegen verhitting door koken of bakken. Wees zuinig met suiker en zout. Snoep met mate. 11

12 Te veel vitamine A kan schadelijke gevolgen hebben voor uw baby. In lever zit veel vitamine A. Eet daarom niet meer dan eenmaal per dag een leverproduct zoals leverworst, leverpastei, Hausmacher of Berliner. Wat u vooral WEL moet doen Foliumzuur Als u zich houdt aan de Voedingswijzer en gezond en gevarieerd eet hoeft u normaal gesproken niets extra s te eten. Als u zwanger wilt worden of al in verwachting bent, adviseert het Voedingscentrum extra foliumzuur te gebruiken. Foliumzuur kan de kans op een aangeboren afwijking verkleinen. Om zeker te weten dat u elke dag voldoende foliumzuur binnenkrijgt, kunt u uw voeding aanvullen met foliumzuurtabletten (1x daags 1 tablet van 0,4 of 0,5 mg). Foliumzuurtabletten zijn te verkrijgen bij drogist en apotheek. Voeding Zoals eerder vermeld is het belangrijk om tijdens uw zwangerschap gezond en gevarieerd te eten. Eten voor twee is zeker niet nodig en lijnen wordt tijdens de zwangerschap afgeraden. Schadelijke stoffen die opgeslagen liggen in het vetweefsel komen tijdens het lijnen vrij. Meer informatie over voeding in de zwangerschap vindt u in de folder Eten als je in verwachting bent van het Voedingscentrum. Tevens wordt geadviseerd om vanaf de derde maand van uw zwangerschap extra vitamine D (400 IE of 10 microgram per dag) in te nemen. Om problemen met de stoelgang te voorkomen is het verstandig om witbrood te vervangen door bruin-, volkoren- en roggebrood. Ook is het raadzaam om regelmatig fruit, rauwkost en peulvruchten te eten. Zwangerschapsgymnastiek/yoga Het is belangrijk om tijdens uw zwangerschap fit en gezond te blijven. Hiervoor zijn tal van cursussen beschikbaar die u voorbereiden op de bevalling. Ook als u klachten heeft is het verstandig een dergelijke cursus te volgen omdat ademhaling, houding en juist bewegen een belangrijk onderdeel uitmaken van deze cursussen. 12

13 Seksualiteit Bij een normaal verlopende zwangerschap zijn er geen bezwaren ten aanzien van seksualiteit. Geslachtsgemeenschap kan geen miskraam of beschadiging van het kind veroorzaken. Bij bloedverlies of gebroken vliezen wordt gemeenschap afgeraden. Vragen over seksualiteit kunt u ook altijd met uw gynaecoloog of verloskundige bespreken. Werken Werken heeft op zich geen nadelige invloed op de zwangerschap. Wel kunnen er omstandigheden zijn die een risico met zich meebrengen, zoals trillingen, straling, chemische stoffen of infectie risico s. Ook lichamelijk zwaar werk zoals veelvuldig tillen, trekken, duwen of dragen dient u te vermijden. Als u in nacht- of ploegendienst werkt, kunt u uw werkgever om aangepaste werktijden vragen. Regelingen voor zwangere en pas bevallen werkneemsters zijn vastgelegd in de Arbeidsomstandighedenwet en het Besluit zwangere werkneemsters. Ook voor het geven van borstvoeding zijn wettelijke regelingen. Vakantie Tijdens uw zwangerschap mag u gerust op vakantie. Het is wel raadzaam om een bestemming te kiezen waar goede medische zorg aanwezig is. Het kan altijd gebeuren dat zich tijdens uw vakantie complicaties voordoen. In verre, tropische landen moet u rekening houden met eventuele vaccinaties of het innemen van malariatabletten. Onder primitieve omstandigheden kunt u makkelijker een infectieziekte oplopen. Tot 32 weken is vliegen geen bezwaar. Moet of wilt u na deze termijn nog een vliegreis maken, dan adviseren wij u om contact op te nemen met de vliegtuigmaatschappij om hiervoor toestemming te vragen. Vakanties op grote hoogte (> meter) worden ook afgeraden, omdat de lucht hier minder zuurstof bevat. Ziek zijn tijdens de zwangerschap Ziek zijn tijdens de zwangerschap is heel vervelend. Toch is er niet altijd een reden voor ongerustheid. Veel kwaaltjes horen nu eenmaal bij de zwangerschap. 13

14 Misselijkheid Dit is zwangerschapsklacht nummer één. Zo n 40 tot 80% van de zwangere vrouwen heeft er last van. Kleine hoeveelheden eten voor het opstaan of kleine tussendoortjes helpen soms om de misselijkheid tegen te gaan. Meestal verdwijnt de misselijkheid na drie tot vier maanden. Als u erg vaak moet braken wordt u extra gecontroleerd. Zuurbranden Tijdens de zwangerschap hebben veel vrouwen last van zuurbranden omdat het maagzuur makkelijker de slokdarm in kan lopen. Vooral als u ligt kunt u er veel last van hebben. Uw arts of verloskundige kan iets voorschrijven dat hiertegen helpt. Dit middel is onschadelijk voor de baby. Vaginale afscheiding Zolang het geen klachten geeft zoals jeuk en branderigheid en het er normaal uitziet is dit een normaal verschijnsel. Vermoeidheid Veel vrouwen zijn erg moe tijdens de zwangerschap. Meestal heeft dit te maken met de ontwikkeling van de zwangerschap en de wijziging in de hormoonhuishouding. Soms kan het ook duiden op bloedarmoede. De arts of verloskundige kan uw bloed hierop laten onderzoeken en u een recept meegeven. Rugpijn en bekkenpijn Rugpijn en bekkenpijn zijn veel voorkomende kwalen tijdens de zwangerschap. Door de verandering in de hormonen en uw steeds zwaarder wordende buik heeft uw rug het soms zwaar te verduren. Een goede houding kan uw klachten verminderen. Ook dient u voorzichtig te zijn met bepaalde bewegingen zoals tillen, duwen en trekken. Wij adviseren om ALTIJD op twee benen te staan en uw gewicht goed te verdelen. Hiermee kunt u veel problemen voorkomen. Hoge bloeddruk Van de vrouwen die voor het eerst zwanger zijn, krijgt zo n 10 tot 15 procent een hoge bloeddruk (hypertensie). Bij een volgende 14

15 zwangerschap komt dat minder vaak voor. Hypertensie is vaak een reden om u naar de gynaecoloog te verwijzen omdat het gevolgen kan hebben voor uw baby. Meer informatie vindt u in onze folder Hoge bloeddruk in de zwangerschap. Diabetes en zwangerschap Bij diabetes (suikerziekte) is er te veel suiker (glucose) in uw bloed: de bloedsuikerspiegel is te hoog. Diabetes kan al bestaan voor uw zwangerschap (type 1 of 2) of ontstaan tijdens de zwangerschap (zwangerschapsdiabetes). Omdat diabetes gevolgen kan hebben voor zowel u en uw baby is het belangrijk dat u tijdens de zwangerschap begeleid wordt door een gynaecoloog. Meer informatie vindt u in onze folder Diabetes en zwangerschap. Schildklierafwijking De schildklier kan te snel of te langzaam werken. In beide gevallen worden vóór en tijdens de zwangerschap de schildklierhormonen gecontroleerd. Omdat een schildklierafwijking gevolgen kan hebben voor de baby, is het belangrijk dat u onder controle staat bij een gynaecoloog. Meer informatie vindt u in onze folder Schildklierafwijkingen en zwangerschap. Rode hond Rode hond is een besmettelijke ziekte die het meeste voorkomt bij kinderen. Als u in de eerste vier maanden van uw zwangerschap in contact komt met iemand die rode hond heeft, meldt u dit dan zo snel mogelijk op de polikliniek. Het rode hond virus kan namelijk schade toebrengen aan de ongeboren baby. De meeste Nederlandse vrouwen zijn als kind tegen rode hond ingeënt. Zij zijn dus beschermd tegen deze ziekte. Voorbereiding op de bevalling Naarmate het einde van de zwangerschap in zicht komt, gaat u zich steeds meer voorbereiden op de bevalling en de periode erna. Sommige vrouwen vinden het prettig als ze voor de bevalling al een kijkje op de verloskamers kunnen nemen, zodat ze niet helemaal in een vreemde omgeving terechtkomen. Als u dit op prijs stelt kunt u hiervoor contact 15

16 opnemen met de verloskamers en een afspraak maken.ook verzorgen wij een paar keer per jaar een informatieavond over zwangerschap en bevallen in het Catharina Ziekenhuis. Inschrijfformulieren vindt u op de polikliniek. Wanneer neemt u contact met ons op bij weeën (pijnlijke harde buiken) vóór de 37 ste week altijd contact opnemen! bij weeën om de 5 minuten; bij onverklaarbare pijn; bij ongerustheid en twijfel; bij vruchtwaterverlies (probeer eventueel wat vruchtwater op te vangen); bij bloedverlies; en: vóórdat u naar het ziekenhuis komt. De verloskamers kunt u dag en nacht bereiken. Het telefoonnummer vindt u achter in deze folder. Gebruikt u medicijnen, neem deze of een overzicht hiervan mee naar het ziekenhuis. Wat neemt u mee voor de bevalling en opname in het ziekenhuis een patiëntenpas van het Catharina Ziekenhuis, als u die heeft; een kort katoenen nachthemd (of T-shirt) voor tijdens de bevalling; eventueel sokken; toiletspullen zoals een tandenborstel, tandpasta, zeep, kam/borstel en lenzenvloeistof; stevige beha (eventueel een voedingsbeha); ondergoed; nachthemden of pyjama s voor na de bevalling; peignoir en pantoffels/sloffen; eventueel iets om te lezen; kleren voor als u weer naar huis mag; kleertjes voor de baby; goedgekeurd autozitje voor vervoer van de baby in de auto. 16

17 De bevalling Een zwangerschap duurt gemiddeld 40 weken, gerekend vanaf de eerst dag van de laatste menstruatie. Maar een bevalling begint zelden precies na deze 40 weken. De meeste bevallingen vinden plaats tussen de 37 ste en 42 ste week. Alles wat binnen deze periode valt is dus heel normaal. De bevalling doorloopt een aantal fasen De ontsluitingsfase Deze fase duurt het langst. De ontsluitingsweeën zorgen ervoor dat de baarmoedermond zich langzaam opent zodat de baby erdoor kan. Dit is bij 10 centimeter, ofwel volledige ontsluiting. Weeën geven een krampgevoel in de onderbuik en worden door iedere vrouw anders ervaren. Tijdens een wee wordt uw hele buik hard. Het beste is om rustig te blijven en goed te ontspannen. Als u regelmatige weeën heeft dan moet u contact opnemen met het ziekenhuis. Soms begint de bevalling doordat de vliezen breken en u vruchtwater verliest. Het is daarom verstandig om de laatste weken uw matras te beschermen met een matrasbeschermer of een stuk plastic. Ook als de vliezen breken neemt u contact op met het ziekenhuis. Bij enkele vrouwen begint de bevalling als ze wat bloed of slijm verliezen. Neem bij twijfel altijd contact op met het ziekenhuis. Hoe lang de ontsluitingsfase duurt, is moeilijk te zeggen omdat het voor iedere vrouw anders is. De uitdrijvingsfase Als er (bijna) volledige ontsluiting is, gaan de ontsluitingsweeën over in persweeën. Deze zorgen ervoor dat het kind uit de baarmoeder geduwd wordt. Persweeën geven u het gevoel dat u ontzettend naar het toilet moet. De bevalling Als de ontsluiting volledig is dan geeft de verloskundige of de gynaecoloog het startsein om mee te persen. Het is heel belangrijk om de instructies die hij of zij geeft goed op te volgen. Soms is er een knip nodig om de bevalling te bespoedigen, bijvoorbeeld als het kindje het benauwd begint te krijgen. De meeste vrouwen voelen hier weinig van. 17

18 En dan is het kindje eindelijk daar! Meestal wordt hij of zij direct op de buik of in de armen van de moeder gelegd. Soms moet er nog wat slijm weggezogen worden zodat het kindje vrij kan ademen. Ook bepaalt de verloskundige, gynaecoloog of kinderarts de Apgarscore. De test wordt één minuut, vijf minuten en tien minuten na de geboorte gedaan en geeft inzicht in de conditie van de baby op vijf vitale criteria: Ademhaling Pols- en hartslag Spierspanning Kleur van de huid Reactie op prikkels Het kindje is nu nog verbonden met de navelsteng. Als, na een paar minuten, de navelstreng wordt afgeklemd kan deze door de vader (of iemand anders) worden doorgeknipt. De nageboorte De bevalling is nog niet klaar; de placenta moet ook nog geboren worden. Meestal gebeurt dit na een paar minuten. Na de bevalling van het kindje stelt dit qua inspanning nog maar weinig voor. Het is belangrijk dat de placenta compleet is, anders kan dit klachten zoals aanhoudend bloedverlies veroorzaken. Nadat de placenta geboren is, trekt de baarmoeder zich samen tot een harde bal, onder in de buik. Door dit natuurlijke proces wordt het bloedverlies beperkt. Als u bent ingescheurd of ingeknipt, dan hecht de verloskundige of gynaecoloog de wond. Dit gebeurt onder plaatselijke verdoving. Als het anders loopt Soms verloopt de zwangerschap en/of de bevalling anders dan u van tevoren had verwacht. Er zijn dan extra maatregelen of ingrepen tijdens de bevalling noodzakelijk. Uiteraard wordt u ook in dat geval goed begeleid. De gynaecoloog of verloskundige staat u steeds zo goed mogelijk bij en informeert u. 18

19 Inleiden van de bevalling In sommige gevallen is het beter het spontane begin van de weeën niet af te wachten, omdat er zich complicaties voordoen tijdens de zwangerschap of omdat de bevalling te lang op zich laat wachten. De weeën worden dan opgewekt door middel van een infuus met medicijnen of door middel van een weeënopwekkende gel die in de vagina wordt ingebracht. Uiteraard wordt de conditie van uw kindje goed in de gaten gehouden via een CTG die de harttonen registreert. Meer informatie hierover vindt u in de folder Het inleiden van de bevalling. Kunstverlossing Als het niet lukt om de baby op eigen kracht geboren te laten worden moet de gynaecoloog een handje helpen. Dit kan door middel van een zogenaamde vacuümpomp of met de tang. Meer informatie vindt u in onze folder Een vaginale kunstverlossing. Keizersnede Het kan ook zijn dat het kindje in stuitligging ligt of niet via de natuurlijke weg geboren kan worden. In dat geval kan de gynaecoloog adviseren om het kindje via een keizersnede geboren te laten worden. Dit gebeurt op de operatiekamer via een snede in de buik en de baarmoeder. Herstel na een keizersnede duurt over het algemeen iets langer dan een natuurlijke bevalling. Daarom moet u ook iets langer in het ziekenhuis blijven. Meer informatie over de keizersnede vindt u in de folder Zorg rondom een keizersnede. Pijnbestrijding tijdens de bevalling Bevallen doet pijn, dat is een feit. Hier zullen weinig vrouwen van opkijken. En waar de pijn voor de ene vrouw redelijk te verdragen is, smeekt de ander om een pijnstilling. Gelukkig zijn de meeste vrouwen de pijn snel vergeten als ze hun baby in de armen houden. Ademhalingsen ontspanningsoefeningen kunnen helpen de weeën op te vangen. Dit kunt u al tijdens de zwangerschap in verschillende cursussen leren. Door geconcentreerd weeën weg te zuchten, komt u in een ritme waarbij het lichaam zelf endorfinen aanmaakt die een pijnstillend effect hebben. Deze endorfinen zorgen ervoor dat de pijn te verdragen is. 19

20 Toch komt het regelmatig voor dat vrouwen de pijn onverdraaglijk vinden zodat zij zich ook niet meer voldoende kunnen ontspannen. De gynaecoloog kan er dan, in overleg met u, voor kiezen om de pijn te onderdrukken. Dit kan op verschillende manieren. Omdat er bijwerkingen kunnen optreden bij het onderdrukken van pijn, wordt u bij gebruik van middelen altijd opgenomen. Meer informatie over pijnbestrijding tijdens de bevalling is te vinden in de folder Pijnbestrijding tijdens de bevalling. Na de bevalling Borstvoeding of flessenvoeding U heeft tijdens uw zwangerschap een keuze gemaakt of u borstvoeding of flesvoeding gaat geven na de bevalling. Ongeacht uw keuze kunt u contact opnemen met de verpleegkundige op de afdeling of met de kraamzorg. Zij ondersteunen u bij het geven van de voeding. Meer informatie over dit onderwerp vindt u in de folder Borstvoeding, praktische tips voor vrouwen die borstvoeding willen geven en folders over flesvoeding. Kraamzorg Kraamzorg is een unieke volledig op moeder en kind gerichte vorm van zorg. Een kraamverzorgende begeleidt u en uw partner gedurende de kraamperiode in uw eigen vertrouwde omgeving en leert hoe u uw baby het beste kunt verzorgen. Een belangrijke taak van de kraamverzorgende is het (lichamelijk) controleren van moeder en kind. Zij heeft hierover overleg met de verloskundige of uw huisarts. Daarnaast neemt zij een aantal kleine huishoudelijke taken voor haar rekening zoals het bijhouden van het sanitair, de was en de babykamer. Ook de zorg voor eventuele oudere kinderen in het gezin hoort bij haar taken. De kraamperiode duurt ongeveer acht dagen. Geniet van die tijd en rust goed uit, want als de kraamverzorgende eenmaal weg is, breekt er voor u een drukke periode aan. 20

1 Zwanger! 4 1.1 Grote veranderingen 4 1.2 Eerste bezoek aan de verloskundige, huisarts of gynaecoloog 4

1 Zwanger! 4 1.1 Grote veranderingen 4 1.2 Eerste bezoek aan de verloskundige, huisarts of gynaecoloog 4 zwanger! Inhoud 1 Zwanger! 4 1.1 Grote veranderingen 4 1.2 Eerste bezoek aan de verloskundige, huisarts of gynaecoloog 4 2 Waar kan de verloskundige of arts naar vragen 5 2.1 Uw zwangerschap 5 2.2 Uw gezondheid

Nadere informatie

Zwanger Algemene informatie

Zwanger Algemene informatie Zwanger Algemene informatie 1 Zwanger! U bent zwanger en dat is een heel bijzondere gebeurtenis. Van harte gefeliciteerd! Ongetwijfeld heeft u veel vragen over de zwangerschap en controles. Welk onderzoek

Nadere informatie

Zwanger! Algemene informatie. Informatie van verloskundigen, huisartsen en gynaecologen. versie 2008

Zwanger! Algemene informatie. Informatie van verloskundigen, huisartsen en gynaecologen. versie 2008 Zwanger! Algemene informatie versie 2008 Informatie van verloskundigen, huisartsen en gynaecologen 2008 NVOG, KNOV, NHG, LHV, VVAH, Erfocentrum en RIVM. Deze brochure bevat algemene informatie voor vrouwen

Nadere informatie

In verwachting Informatie over eerdere zwangerschappen en het zwanger worden Inleiding Grote veranderingen Informatie over uw eigen gezondheid

In verwachting Informatie over eerdere zwangerschappen en het zwanger worden Inleiding Grote veranderingen Informatie over uw eigen gezondheid 378.0404 In verwachting Inleiding U bent zwanger. Welk onderzoek kunt u nu verwachten bij het eerste bezoek aan de verloskundige, de huisarts of de gynaecoloog? Welke controles worden bij volgende bezoeken

Nadere informatie

Zwanger! Algemene informatie van verloskundigen, huisartsen en gynaecologen

Zwanger! Algemene informatie van verloskundigen, huisartsen en gynaecologen Zwanger! Algemene informatie van verloskundigen, huisartsen en gynaecologen 2011 NVOG, KNOV, NHG, LHV, VVAH, Erfocentrum en RIVM. In deze brochure staat algemene informatie voor vrouwen die zwanger zijn

Nadere informatie

Grote veranderingen 2 Begeleiding van de zwangerschap 2 Eerste bezoek aan de verloskundige, huisarts of

Grote veranderingen 2 Begeleiding van de zwangerschap 2 Eerste bezoek aan de verloskundige, huisarts of Zwanger! Je bent zwanger en dat is een heel bijzondere gebeurtenis. Waarschijnlijk heb je vragen over de zwangerschap en controles. Welk onderzoek kan ik verwachten bij het eerste bezoek aan de verloskundige,

Nadere informatie

Zwangerschap en bevallen in Geboortecentrum Anna

Zwangerschap en bevallen in Geboortecentrum Anna Zwangerschap en bevallen in Geboortecentrum Anna Van harte gefeliciteerd met uw zwangerschap! De komende maanden zijn een bijzondere periode. Wellicht heeft u vragen over uw zwangerschap en alles wat daarmee

Nadere informatie

Zwanger! Informatie en adviezen van verloskundigen, huisartsen en gynaecologen

Zwanger! Informatie en adviezen van verloskundigen, huisartsen en gynaecologen Zwanger! Informatie en adviezen van verloskundigen, huisartsen en gynaecologen 2013 NVOG, KNOV, NHG, VVAH, Erfocentrum, KNMP, stichting Kind en Ziekenhuis en RIVM. In deze brochure staat algemene informatie

Nadere informatie

Zwanger! Informatie en adviezen van verloskundigen, huisartsen en gynaecologen. versie 2012

Zwanger! Informatie en adviezen van verloskundigen, huisartsen en gynaecologen. versie 2012 Zwanger! Informatie en adviezen van verloskundigen, huisartsen en gynaecologen versie 2012 2012 NVOG, KNOV, NHG, VVAH, Erfocentrum en RIVM. In deze brochure staat algemene informatie voor vrouwen die zwanger

Nadere informatie

Wiegwijs 1. Limburg. Geboorte. Hoe wordt je begeleid tijdens uw zwangerschap? Een belangrijke keuze: borstvoeding of flesvoeding?

Wiegwijs 1. Limburg. Geboorte. Hoe wordt je begeleid tijdens uw zwangerschap? Een belangrijke keuze: borstvoeding of flesvoeding? Wiegwijs 1 Geboorte Limburg Hoe wordt je begeleid tijdens uw zwangerschap? Een belangrijke keuze: borstvoeding of flesvoeding? De ontwikkeling van je baby. Aanmelden, hoe en wanneer? Maken allen onderdeel

Nadere informatie

ZWANGERSCHAP EN BEVALLEN OP DE KRAAMSUITES

ZWANGERSCHAP EN BEVALLEN OP DE KRAAMSUITES ZWANGERSCHAP EN BEVALLEN OP DE KRAAMSUITES 239 Inleiding Hartelijk welkom in het Sint Franciscus Gasthuis. Binnenkort wordt u voor uw bevalling opgenomen op de Kraamsuites. In dit boekje vindt u informatie

Nadere informatie

Bevalling en kraamzorg

Bevalling en kraamzorg Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33 Postbus 2296 5600 CG Eindhoven T 0900-369 33 33 Bevalling en kraamzorg www.aevitae.com info@aevitae.com Inhoud Zwangerschap en geboorte 2014 2 Wat er geregeld

Nadere informatie

Bevalling en kraamzorg

Bevalling en kraamzorg Kettlitz Wulfse Verzekeringen B.V Postbus 310 3430 AH Nieuwegein Bevalling en kraamzorg T 030-603 44 44 F 030-603 80 19 info@kettlitz-wulfse.nl Inhoud Zwangerschap en geboorte 2014 2 Wat er geregeld en

Nadere informatie

Bevalling en kraamzorg

Bevalling en kraamzorg Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33 Postbus 2296 5600 CG Eindhoven T 0900-369 33 33 Bevalling en kraamzorg www.youcare.nu info@aevitae.com Inhoud Zwangerschap en Geboorte 2013 2 Wat er geregeld

Nadere informatie

info voor de ouders man, vrouw en kind Zwangerschap Prenatale raadpleging

info voor de ouders man, vrouw en kind Zwangerschap Prenatale raadpleging info voor de ouders man, vrouw en kind Zwangerschap Prenatale raadpleging Inhoud 01 Zwanger!... 04 02 Ons mandaat... 05 03 Team... 06 Voorstelling staf 04 Prenatale raadpleging... 10 Bloedonderzoek Consultatie

Nadere informatie

Zwangerschap en Geboorte 2014. Wij zijn er voor ú. En voor uw baby.

Zwangerschap en Geboorte 2014. Wij zijn er voor ú. En voor uw baby. Zwangerschap en Geboorte 2014 Wij zijn er voor ú. En voor uw baby. Zwangerschap en Geboorte Wat er geregeld en vergoed wordt U heeft een kinderwens Als u zwanger wilt worden, is het goed om stil te staan

Nadere informatie

ZWANGER en straks bevallen. in het Jan Yperman Ziekenhuis

ZWANGER en straks bevallen. in het Jan Yperman Ziekenhuis ZWANGER en straks bevallen in het n Yperman Ziekenhuis Deze brochure behoort toe aan: Naam en voornaam Naam echtgenoot / partner Adres en telefoonnummer Gelieve deze brochure mee te brengen wanneer u komt

Nadere informatie

Informatie voor kraamvrouwen

Informatie voor kraamvrouwen Gynaecologie Informatie voor kraamvrouwen www.catharinaziekenhuis.nl Inhoud De eerste dag... 3 De lichaamsverzorging... 3 De stoelgang... 4 Borstvoeding of flesvoeding... 4 Uw baby... 5 De hielprik...

Nadere informatie

Zwangerschap, bevalling en kraamzorg 2015. Wij zijn er voor ú. En voor uw baby.

Zwangerschap, bevalling en kraamzorg 2015. Wij zijn er voor ú. En voor uw baby. Zwangerschap, bevalling en kraamzorg 2015 Wij zijn er voor ú. En voor uw baby. Zwangerschap, bevalling en kraamzorg Welke keuzes heeft u? Als u zwanger wilt worden of al zwanger bent, komen er veel vragen

Nadere informatie

Thoraxcentrum Twente. Een hartoperatie. Patiënten Informatie Map (PIM) Eigendom van adres postcode en woonplaats telefoon TCT 3/12 10

Thoraxcentrum Twente. Een hartoperatie. Patiënten Informatie Map (PIM) Eigendom van adres postcode en woonplaats telefoon TCT 3/12 10 Thoraxcentrum Twente Een hartoperatie Patiënten Informatie Map (PIM) Eigendom van adres postcode en woonplaats telefoon TCT 3/12 10 Inleiding U bent bij uw cardioloog geweest in verband met hartklachten.

Nadere informatie

Begeleiding van uw zwangerschap door de gynaecoloog

Begeleiding van uw zwangerschap door de gynaecoloog Begeleiding van uw zwangerschap door de gynaecoloog Informatie voor patiënten F0498-1011 april 2015 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove, Burgemeester Banninglaan 1 Postbus 411,

Nadere informatie

TIPS KRAAMBED VOOR IN EN NA HET. Kring Verloskundigen

TIPS KRAAMBED VOOR IN EN NA HET. Kring Verloskundigen TIPS VOOR IN EN NA HET KRAAMBED Kring Verloskundigen M i d d e n - L i m b u r g Deze folder geeft algemene informatie over de periode na de bevalling. Om optimaal te kunnen genieten van uw kraamperiode

Nadere informatie

Bevallen in het Spaarne Ziekenhuis

Bevallen in het Spaarne Ziekenhuis Bevallen in het Spaarne Ziekenhuis Vanwege een medische reden wordt uw zwangerschap door de gynaecoloog begeleid. U zult daardoor bevallen in één van de verloskamers van het Spaarne Ziekenhuis. In deze

Nadere informatie

Wegwijs voor en na de bevalling

Wegwijs voor en na de bevalling editie 2009 Wegwijs voor en na de bevalling > de medische kant > de financiële kant > de wettelijke kant > mag ik u voorstellen Inhoud De medische kant > Symptomen & zwangerschapstest 6 > Op controle 7

Nadere informatie

Het verlies van een kind BEHANDELING

Het verlies van een kind BEHANDELING Het verlies van een kind BEHANDELING Inhoudsopgave Inleiding 3 Enkele begrippen 4 Doodgeboorte 4 Zwangerschapsafbreking na prenatale diagnostiek 4 Rouw en gevoelens die je kunt hebben 4 Ongeloof, ontkenning,

Nadere informatie

NVOG Voorlichtingsbrochure VERLIES VAN EEN KIND TIJDENS DE ZWANGERSCHAP OF ROND DE BEVALLING

NVOG Voorlichtingsbrochure VERLIES VAN EEN KIND TIJDENS DE ZWANGERSCHAP OF ROND DE BEVALLING NVOG Voorlichtingsbrochure VERLIES VAN EEN KIND TIJDENS DE ZWANGERSCHAP OF ROND DE BEVALLING VERLIES VAN EEN KIND TIJDENS DE ZWANGERSCHAP OF ROND DE BEVALLING 1. Inleiding 2. Enkele begrippen 3. Rouw en

Nadere informatie

Bevallen in het ziekenhuis

Bevallen in het ziekenhuis Bevallen in het ziekenhuis Middels dit boekje willen wij u informeren over bevallen in het TweeSteden ziekenhuis. Wij hopen hiermee een antwoord over de gang van zaken in ons ziekenhuis. Voor vragen heeft

Nadere informatie

Het verlies van een kind tijdens de zwangerschap of rond de bevalling

Het verlies van een kind tijdens de zwangerschap of rond de bevalling Het verlies van een kind tijdens de zwangerschap of rond de bevalling Niets is aangrijpender dan geboorte en dood, het begin en het einde van het leven. Als een kind vóór de geboorte, tijdens de bevalling,

Nadere informatie

Zwangerschap en geboorte 2015 Informatie over zwangerschap, bevalling, kraamzorg en vergoedingen. OZF Achmea. Uw zorgverzekeraar.

Zwangerschap en geboorte 2015 Informatie over zwangerschap, bevalling, kraamzorg en vergoedingen. OZF Achmea. Uw zorgverzekeraar. Deze brochure is van kracht met ingang van 1 januari 2015. OZF Achmea. Uw zorgverzekeraar. Zwangerschap en geboorte 2015 Informatie over zwangerschap, bevalling, kraamzorg en vergoedingen 70450/201412

Nadere informatie