Werving van MBO'ers voor geïndiceerde individuele hulpverlening. Oorzaken van een mislukte werving

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Werving van MBO'ers voor geïndiceerde individuele hulpverlening. Oorzaken van een mislukte werving"

Transcriptie

1

2

3 Werving van MBO'ers voor geïndiceerde individuele hulpverlening. Oorzaken van een mislukte werving GGD Amsterdam cluster epidemiologie, documentatie en gezondheidsbevordering mei 2012 Aafke Beekhof

4 Colofon GGD Amsterdam Cluster Epidemiologie, Documentatie en Gezondheidsbevordering (EDG) Nieuwe Achtergracht WT Amsterdam Tel.: e mail: Internet: EDG reeks 2012/4 Dit project is uitgevoerd door de GGD Amsterdam, in samenwerking met Jellinek Preventie. Het project is financieel mogelijk gemaakt door het Agis Innovatiefonds en de gemeente Amsterdam. 2

5 Inhoud 1. Resultaten in het kort De belangrijkste conclusies op een rij. Lees verder op pg Wat is de Wiet Check? Zo n 1 op de 3 jongeren in Nederland begint met het experimenteren met cannabis, waarvan ongeveer de helft voor een langere periode cannabis blijft gebruiken. Zij zien hun eigen gebruik vaak niet als probleem. Daarom is het belangrijk dat er binnen het aanbod van cannabispreventie ook nadrukkelijk aandacht is voor jongeren die zelf (nog) geen hulpvraag hebben. De Wiet Check speelt hierop in, doordat het een laagdrempelige, kortdurende interventie is voor jongeren zonder hulpvraag. Lees verder op pg Hoe is het project georganiseerd? Het Trimbos instituut voerde het onderzoek naar effectiviteit van de Wiet Check uit, in samenwerking met de verslavingszorginstellingen in alle regio s van Nederland die verantwoordelijk waren voor de werving van jongeren voor het onderzoek. Daarnaast heeft Agis de GGD subsidie verstrekt om extra jongeren afkomstig van het MBO te werven, om het aantal jongeren met een migrantenachtergrond binnen de steekproef te vergroten. De taakverdeling hierbij zorgde meteen voor enkele knelpunten. Lees verder op pg Welke verschillende wervingsmethoden zijn toegepast? Dertien instellingen voor mbo zijn benaderd via management, opleidingscoördinatoren en zorgcoördinatoren. In overleg met deze contactpersonen is op verschillende manieren geprobeerd om de jongeren te interesseren voor deelname aan het onderzoek. In dit hoofdstuk worden alle toegepaste wervingsmethode op een rijtje gezet en wordt beschreven waarom deze strategie succesvol was of niet. Lees verder op pg Wat waren de resultaten en hoe kunnen we deze verklaren? De resultaten van de werving binnen het MBO stelden teleur. Er zijn veel minder jongeren geworven dan het aantal dat vooraf ten doel was gesteld. De jongeren die toezegden om deel te nemen, haakten al vóór de start van het onderzoek af. In dit hoofdstuk leest u de mogelijke verklaringen voor het falen van de werving. Lees verder op pg. 9. 3

6 Hoofdstuk 1. Resultaten in het kort De werving van jongeren binnen het MBO is mislukt. De doelstelling die vooraf werd gesteld was om zestig jongeren te werven. Uiteindelijk hebben nul jongeren van het MBO in Amsterdam deelgenomen aan het onderzoek. Hoewel enkele jongeren toezegden te zullen deelnemen, zijn zij allen voor de daadwerkelijke start van het onderzoek afgehaakt. De belangrijkste oorzaken die hiervoor kunnen worden aangewezen zijn het taboe op het onderwerp cannabisgebruik vanwege geloofsovertuigingen en het ontbreken van een actieve hulpvraag bij deze jongeren. Ook bleek het MBO niet in staat of bereid jongeren te motiveren deel te nemen aan het onderzoek. De belangrijkste verklaringen voor het falen van de werving binnen het MBO op rij: Het niet zwart op wit willen verklaren deel te zullen nemen aan het onderzoek op het toestemmingsformulier vanwege taboe op onderwerp. Minder commitment doordat de persoon die jongeren voor het onderzoek wierf een ander persoon was met wie de gesprekken gevoerd zouden worden. Een te lange vragenlijst, horend bij het effectonderzoek. Het binnen het MBO ontbreken van een volwassene met voldoende invloed op de jongere om de jongeren te motiveren om deel te nemen (zgn. concerned adult ). Geen sfeer van vrijheid binnen het MBO om openlijk over wietgebruik te praten. Een overdaad aan aanbod van preventieprogramma s waardoor MBO s bij voorbaat niet wilden meewerken aan dit onderzoek. Tijdgebrek bij contactpersonen van het MBO waardoor gemaakte afspraken niet werden nageleefd. Het feit dat veel potentiële jongeren al omringd werden door hulpverleners / justitie. 4

7 Hoofdstuk 2. Wat is de Wiet Check? Het Trimbos instituut lanceert een nieuwe interventie voor jeugdige, regelmatige gebruikers van cannabis, die zelf nog geen actieve hulpvraag hebben. Deze interventie, genaamd Wiet Check, is ontwikkeld in Australië en is daar effectief gebleken in het terugdringen van frequent blowen. Deze interventie is nu in Nederland geïntroduceerd en zal hier door het Trimbos instituut op effectiviteit worden onderzocht. Dit onderzoek heeft een gerandomiseerde opzet met experimentele en controle groep (ofwel RCT design). De werving van deelnemers aan het onderzoek ligt in handen van preventiewerkers van verslavingszorg en GGD en en medewerkers van de Drugsinfolijn. De Wiet Check bestaat uit twee gesprekken met een medewerker vanuit het verslavingszorgcentrum op basis van motiverende gespreksvoering. De preventiewerker praat met de jongere over de voor en nadelen, de risico's van cannabis en de bijwerkingen. De gesprekken zijn opzettelijk niet bedoeld om de jongeren over te halen het gebruik te stoppen of minderen. Wel is het de bedoeling om jongeren te laten nadenken over wat hasj en wiet met je doet en wat de voor en nadelen zijn van gebruiken en op basis daarvan gemotiveerde, eigen keuzes te maken. De controlegroep ontvangt een eenmalig informatief voorlichtingsgesprek. Waarom Wiet Check? Zo n 1 op de 3 jongeren in Nederland begint met het experimenteren met cannabis, waarvan ongeveer de helft voor een langere periode cannabis blijft gebruiken: bij hen verandert het experimenteren in regelmatig gebruik. Zij zien hun eigen gebruik vaak niet als probleem, hoewel deze jongeren wel risico lopen om bijvoorbeeld hun opleiding niet af te maken of op een andere manier hun kansen in de maatschappij te verkleinen. Daarom is het belangrijk dat er binnen het aanbod van cannabispreventie ook nadrukkelijk aandacht is voor jongeren die zelf (nog) geen hulpvraag hebben. De Wiet Check is gebaseerd op de succesvolle Australische Adolescent Cannabis Check up (ACCU). Deze Australische interventie is door het Trimbos instituut vertaald en aangepast voor de Nederlandse situatie. Het is steeds duidelijker dat regelmatig cannabisgebruik een negatief effect heeft op zowel de lichamelijke als geestelijke gezondheid en het sociaal functioneren van gebruikers, met name bij gebruik op jonge leeftijd. Hierdoor neemt de behoefte aan evidence based interventies toe. 5

8 Hoofdstuk 3. Hoe was het project georganiseerd? Het onderzoek naar de effectiviteit van de Wiet Check lag in handen van het Trimbos instituut. De werving van jongeren voor deelname aan het onderzoek werd uitgevoerd door de verslavingszorginstellingen in alle regio s van Nederland. Daarnaast heeft Agis de GGD subsidie verstrekt om extra jongeren specifiek afkomstig van het MBO te werven. In dit rapport wordt vanaf nu alleen nog ingegaan op de werving binnen het MBO in de regio Amsterdam. Doelstelling extra jongeren uit het MBO De reden om extra jongeren uit het MBO in het onderzoek te betrekken was om het aantal jongeren met een migrantenachtergrond binnen de steekproef te vergroten en zo ook over deze groep uitspraken te kunnen doen. Daarnaast was het de bedoeling van dit onderzoek om te exploreren wat de mogelijkheden voor samenwerking met het MBO waren in het aanbieden van preventieprogramma s aan de MBO leerlingen. De doelstellingen van deze opdracht staan hieronder op een rijtje: Het ontwikkelen en evalueren van netwerk en een draaiboek voor implementatie van deze interventie in het Amsterdamse mbo, zodat de instellingen voldoende jongeren aanmelden en de implementatie op de schoollocatie kan worden uitgevoerd. Het vergroten van de steekproef van allochtone jongeren voor dit onderzoek, zodat uitspraken gedaan kunnen worden over de effectiviteit bij deze specifieke doelgroep. Taakverdeling De werving van jongeren binnen het MBO werd uitgevoerd door een gezondheidsbevorderaar van de GGD Amsterdam. Haar taak was om een netwerk op te bouwen van contactpersonen binnen het MBO en zo de Wiet Check te implementeren. In overleg met de contactpersonen zouden verschillende strategieën worden uitgeprobeerd om jongeren te interesseren voor deelname aan het onderzoek. De gesprekken met de jongeren zouden worden uitgevoerd door een medewerker van de Jellinek (verslavingszorginstelling regio Amsterdam), die een bijscholing heeft bijgewoond van het Trimbos instituut om motiverende gespreksvoering te kunnen toepassen. De vragenlijsten die de deelnemers vooraf en achteraf moesten invullen werden verzameld en verwerkt door het Trimbosinstituut. Tijdens het wervingsgesprek met de jongere moest een screeningslijst worden afgenomen om te bepalen of de jongeren voldeed aan de criteria voor deelname aan het onderzoek. De belangrijkst 6

9 exclusiecriteria waren leeftijd, het hebben van een alcoholprobleem of ander drugsprobleem en het recentelijk hebben doorlopen van een andere behandeling voor blowen. Daarnaast moest aan het einde van het wervingsgesprek indien de jongere toezegde om deel te nemen een toestemmingsformulier worden ondertekend, waarbij tevens voor en achternaam, adres, telefoonnummer en e mailadres moest worden ingevuld. Ten slotte moest indien de jongere toezegde deel te nemen een afspraak worden gemaakt tussen de jongere en de medewerker van de Jellinek voor het eerste gesprek van de Wiet Check. Knelpunten Er ontstonden direct enkele knelpunten bij deze taakverdeling. Bij het invullen van het toestemmingsformulier bleek dat veel jongeren weerstand voelden om persoonlijke gegevens in te vullen. Zij wilden vaak niet hun naam invullen, maar vooral het huisadres werd als een groot probleem ervaren. De reden hiervan was dat deze jongeren vaak nog thuis woonden en zij erg bang waren dat hun ouders op deze manier ervan op de hoogte zouden raken dat zij cannabis gebruikten. Omdat het vaak jongeren een islamitische achtergrond betrof, bestond er een relatief groot taboe op cannabisgebruik. Ook wilden zij vaak hun naam niet invullen, uit angst geregistreerd te komen te staan bij een gemeentelijke instantie. Op dit punt haakten veel jongeren al af, soms direct, of soms doordat dit later bleek doordat zij een vals e mailadres, vals telefoonnummer of valse naam hadden ingevuld waardoor zij niet meer benaderbaar waren voor het toesturen van de vragenlijst noch het maken van een afspraak voor het gesprek. Een ander knelpunt was dat degene die het wervingsgesprek uitvoerde (GGD medewerker) niet dezelfde persoon was als degene die de gesprekken van de Wiet Check met de jongere zou voeren (Jellinek medewerker). Hierdoor ontstond enige vaagheid over het moment waarop dit gesprek zou plaatsvinden en hoe deze afspraak tot stand zou komen. Vermoed wordt dat wanneer de werving en de Wiet Checkgesprekken met dezelfde persoon zouden zijn uitgevoerd er vanuit de jongere meer commitment zou zijn ontstaan waardoor hij of zij minder snel geneigd zou zijn om tussentijds af te haken. Ook zou er dan minder tijd ontstaan tussen het wervingsgesprek en het maken van de afspraak. Nu was het zo dat de GGD medewerker het toestemmingsformulier naar het Trimbosinstituut mailde, daar moest eerst gewacht worden op het moment van loting om te bepalen of de jongere in de experimentele of controlegroep zou komen, vervolgens werd de vragenlijst toegestuurd en dan pas werd er groen licht gegeven voor het maken van een eerste afspraak met de jongere. De conditie (experimenteel versus controle) had namelijk invloed op de duur van het gesprek en zou dus invloed hebben op de te maken afspraak. Hierdoor ontstonden lange lijnen, veel tijdsoverlap en dus veel gelegenheid voor de jongere om af te haken. 7

10 Een laatste knelpunt was dat het invullen van de eerste vragenlijst zo n 45 minuten in beslag nam. Voor jongeren van het MBO die waarschijnlijk over een laag taalniveau beschikken kan worden verwacht dat een dergelijke vragenlijst afschrikt. Ook de vergoeding van 10 euro woog hier niet tegen op. 8

11 Hoofdstuk 4. Welke verschillende wervingsmethoden zijn toegepast? Er is met verschillende strategieën en via verschillende ingangen geprobeerd om in contact te komen met jongeren van het MBO. Dertien instellingen voor mbo zijn benaderd via management, opleidingscoördinatoren en zorgcoördinatoren. In overleg met deze contactpersonen is op verschillende manieren geprobeerd om de jongeren te laten deelnemen aan het onderzoek. Vooraf waren enkele strategieën bedacht die ieder zouden worden uitgeprobeerd. Besloten was om tijdens het proces door de verschillende strategieën uit te proberen al doende te ontdekken wat werkte en wat niet. Werving via zorgcoördinator of mentor: niet effectief Eén van de strategieën die zou worden uitgeprobeerd was werving via de zorgcoördinator of mentor. Verwacht werd dat zij inzicht zouden hebben in welke jongeren in aanmerking komen voor het onderzoek doordat er van hen bekend is dat zij regelmatig cannabis gebruiken. De mentor of zorgcoördinator heeft hierin de rol van concerned adult : een volwassenen die zich ontfermt over de jongere en motiveert om deel te nemen. De mentor voert zelf het wervingsgesprek, neemt de screeningslijst af en laat het toestemmingsformulier ondertekenen waarna deze wordt opgestuurd. Het voordeel van deze strategie was dat deze concerned adult de jongere al kende, een vertrouwensband met deze jongere zou hebben en regelmatig contact met de jongeren zou hebben zodat er veel momenten zouden zijn waarop de mentor de jongere zou kunnen aanmoedigen om deel te blijven nemen aan het onderzoek. Al snel bleek deze aanpak niet te werken. Waar deze aanpak was uitgegaan van een vertrouwensrelatie tussen mentor en leerling waarbij bezorgdheid de drijfveer zou zij voor de mentor of zorgcoördinator om de jongere te motiveren voor deelname aan het onderzoek, bleek in de praktijk dat de sfeer waarin dit gebeurde niet één was van bezorgdheid, maar één van betrappen en sancties. De jongeren was hierdoor alleen bereid mee te werken omdat hij of zij het ervoer als een verplichting vanuit school als strafmaatregel in plaats van iets waar hij zelf gemotiveerd toe was. Binnen school is cannabisgebruik uiteraard niet toegestaan en wordt een jongere wanneer hij betrapt wordt op cannabisgebruik tijdens schooluren bestraft. Hierdoor heerst er op de MBO s niet een klimaat waarin openlijk gesproken kan worden over cannabisgebruik. Dit verhinderde een goede werving voor het onderzoek door de mentor of zorgcoördinator. Ook in een MBO instelling voor jongeren met gedragsproblematiek, waar de relatie met de mentor intensief is, lukte het de mentoren niet om cannabisgebruik bespreekbaar te maken. 9

12 Bij andere MBO s kregen mentoren de taak om de werving uit te voeren, maar bleken zij hier geen tijd voor te hebben of geen zin in te hebben. Ook hebben mentoren de werving soms klassikaal gedaan waardoor zij aanliepen tegen privacybezwaren, zie volgende alinea. Werving door GGD medewerker zelf: enigszins effectief Werving door de GGD medewerker zelf gebeurde op twee manieren: klassikaal en individueel. Bij de klassikale aanpak lichtte de GGD medewerker kort voor de klas het onderzoek toe en deelde vervolgens de flyer en het screeningsformulier uit. De jongeren konden dan zelf op het screeningsformulier aangeven of zij wilden deelnemen of niet. Bij de individuele aanpak werd in een kort gesprekje in een aparte ruimte aan de hand van de flyer het onderzoek toegelicht. In dit gesprek werd voorzichtig geprobeerd de jongere te laten vertellen of hij of zij regelmatig cannabis gebruikte om te beoordelen of hij of zij in aanmerking zou komen voor het onderzoek, en indien dit het geval was, werd meteen de screeningslijst afgenomen en het toestemmingsformulier gevraagd te ondertekenen. De klassikale aanpak bleek gelijk niet te werken. Geen enkele jongere vulde in op het screeningsformulier ooit cannabis te gebruiken. Uit individuele gesprekken met enkele leerlingen uit de desbetreffende klassen bleek echter dat er wel degelijk veelvuldig cannabis gebruikt werd door meerdere leerlingen uit die klas. Vermoed wordt dat bij deze aanpak de privacy van de leerlingen niet voldoende gewaarborgd werd. Daarnaast speelt waarschijnlijk mee dat veel jongeren niet zwart op wit zullen willen toegeven cannabis te gebruiken vanwege het taboe dat er heerst op dit onderwerp vanuit hun islamitische achtergrond, de setting waarin zij verkeren waarin dit niet toegestaan is (school setting) en het ontbreken van anonimiteit doordat er persoonlijke gegevens moesten worden ingevuld. De individuele aanpak bleek in eerste instantie redelijk succesvol. In de face to face gesprekjes lukte het aardig om jongeren bereid te krijgen te vertellen of zij cannabis gebruikten of niet. Ook lukte het om ze te motiveren om deel te nemen. Waar het dan veelal misliep was bij het invullen toestemmingsformulier wat de jongeren afschrok, of bij het maken van een afspraak voor het daadwerkelijke gesprek, zoals beschreven in hoofdstuk 3 bij Knelpunten. 10

13 Andere wervingsstrategieën Naast het werven binnen de MBO zij er ook contacten gelegd met leerplichtambtenaren en is contact gelegd met huisvestingsprojecten van een mbo instelling. Deze aanpak is echter niet van de grond gekomen doordat deze organisaties al een eigen aanbod van hulpverlening hebben en Wiet Check niet in hun werkzaamheden geïmplementeerd raakte. 11

14 Hoofdstuk 5. Wat waren de resultaten en hoe kunnen we deze verklaren? De resultaten van de werving binnen het MBO stelden teleur. Er zijn veel minder jongeren geworven dan het aantal dat vooraf ten doel was gesteld. In kwantitatieve zin was de doelstelling om zestig jongeren te werven, waarvan ± dertig jongeren het Wiet Checkgesprek zouden krijgen (interventie groep) en waarvan ± dertig jongeren het voorlichtingsgesprek zouden krijgen(controlegroep). Ondanks dat er zo n tien jongeren toezegden voor deelname, heeft uiteindelijk geen enkele jongere daadwerkelijk deelgenomen aan het onderzoek. De meeste jongeren hiervan zijn direct afgehaakt doordat hun toestemmingsformulier (opzettelijk) foutief was ingevuld, waardoor het niet mogelijk was contact met ze te maken voor het toesturen van de vragenlijst en het maken van een afspraak. Daarnaast zijn er nog enkele jongeren afgehaakt omdat zij aangaven niet meer bereid te zijn de vragenlijst in te vullen. Verklaringen voor falen werving Enkele mogelijke verklaringen voor het falen van de werving binnen het MBO zijn de eerder al beschreven knelpunten, zoals het taboe dat heerst op het cannabisgebruik onder jongeren met een islamitische achtergrond, het gebrek aan ervaren anonimiteit doordat zij persoonsgegevens moesten invullen op het toestemmingsformulier, de setting van de school waarbinnen de werving plaatsvond waar cannabisgebruik niet toegestaan is met mogelijk sancties tot gevolg. Ook praktische oorzaken kunnen worden aangewezen als verklaringen voor het falen van de werving, zoals het gegeven dat een ander persoon het wervingsgesprek voerde dan de persoon met wie de afspraak voor het Wiet Check gesprek moest worden gemaakt, waardoor er een gebrek aan commitment kan zijn ontstaan. Maar ook de lange tijd tussen het toezeggen van deelname en de daadwerkelijke start van het onderzoek kan voor tussentijds afhaken hebben gezorgd. MBO s niet bereid of in staat om meewerken Daarnaast was het in sommige gevallen lastig om een ingang te vinden binnen het MBO. Veel contactpersonen vertelden dagelijks benaderd te worden voor deelname aan onderzoeken, waardoor zij niet altijd overtuigd raakten om mee te werken. Andere MBO s wilden wel meewerken, maar zeiden toe zelf de werving te zullen uitvoeren wat niet lukte doordat mentoren dit niet op een juiste manier aanpakten, of hiervoor geen tijd of zin hadden. Andere contactpersonen wilden wel deelnemen maar kwamen gemaakte afspraken niet na, bijvoorbeeld vanwege tijdgebrek. Ten slotte waren er ook MBO s die niet wilden meewerken, omdat zij hun vertrouwensband met de leerlingen 12

15 niet op het spel wilden zetten, of omdat zij aangaven dat deze jongeren al een uitgebreid netwerk van hulpverlening om zich heen hadden of in aanraking waren met justitie. Geen hulpvraag Daarnaast is een mogelijke verklaring dat de jongeren die geworven werden zelf (nog) geen hulpvraag hadden voor hun cannabisgebruik. Zoals zij het ervoeren hadden zij geen baat bij de Wiet Check. Tegen de 10 euro die zij ontvingen voor het invullen van een vragenlijst, stond een flinke tijdsinvestering van 45 minuten voor het invullen van de vragenlijst en twee keer anderhalf uur voor het Wiet Checkgesprek. Deze verklaring is bovendien aannemelijk, omdat de werving via de hulpverlenerskanalen (verslavingszorginstellingen) wel redelijk succesvol is verlopen. Hier werd de werving uitgevoerd door verslavingszorginstellingen die een instroom hebben van jongeren met een (dreigend) genotmiddelenprobleem. Deze jongeren konden gemakkelijk verwezen worden naar de Wiet Check. De eerste stap van hulp zoeken is bij de jongeren tenslotte al gezet. Daarnaast speelde hier het knelpunt van verschillende instellingen die betrokken waren bij de werving (GGD) en uitvoering (Jellinek) niet, omdat de verslavingszorginstellingen zowel de werving als de gesprekken uitvoerden. Hierdoor waren hier de lijnen korter. Bovendien werd in de andere regio s niet specifiek op MBO s geworven, waardoor het probleem van het taboe op het onderwerp minder speelden, omdat de deelnemende jongeren in die regio s niet overwegend een islamitische achtergrond hadden. Voor Nederlandse jongeren zal meespelen dat in hun cultuur cannabis al geruime tijd een gedoogstatus heeft waardoor blowen niet zo zeer als iets strafbaars wordt ervaren. Ook spelen bij hen geloofsovertuigingen die gekant zijn tegen cannabisgebruik minder een rol. Het werven van jongeren met een islamitische achtergrond, die bovendien zelf geen hulpvraag hadden, voor een behandeling die een flinke tijdsinvestering vergt, is gebleken niet te verwezenlijken te zijn. 13

16

17

Effectiviteit van de Wiet-Check

Effectiviteit van de Wiet-Check Improving Mental Health by Sharing Knowledge Effectiviteit van de Wiet-Check FADO 17 november 2011 Anouk de Gee Cannabis gebruik & jongeren Actueel gebruik (laatste maand) 5,3 % van 12-16 jarigen 20,7

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1: INLEIDING

HOOFDSTUK 1: INLEIDING 168 Samenvatting 169 HOOFDSTUK 1: INLEIDING Bij circa 13.5% van de ouderen komen depressieve klachten voor. Met de term depressieve klachten worden klachten bedoeld die klinisch relevant zijn, maar niet

Nadere informatie

Collegevoorstel Reg. nr : Afdeling : SZ Datum :

Collegevoorstel Reg. nr : Afdeling : SZ Datum : Datum : Onderwerp Inlooppunt laaggeletterden en anderstaligen Samenvatting De aanpak van laaggeletterdheid vergt speciale aandacht. Er is contact gelegd met Cinop om te zien hoe zij onze gemeente kan ondersteunen

Nadere informatie

HET VOORKÓMEN VAN HANDECZEEM

HET VOORKÓMEN VAN HANDECZEEM HET BELANG VAN ONZE HANDEN Het is wellicht iets waar niemand iedere dag bij stilstaat, maar onze handen zijn erg belangrijk. Zonder handen zouden we dagelijkse klusjes onmogelijk kunnen uitvoeren en zou

Nadere informatie

ONDERZOEK GENOTMIDDELENGEBRUIK SCHOLIEREN BASISONDERWIJS DEN HAAG 2003

ONDERZOEK GENOTMIDDELENGEBRUIK SCHOLIEREN BASISONDERWIJS DEN HAAG 2003 RIS128575b_10-JUN-2005 ONDERZOEK GENOTMIDDELENGEBRUIK SCHOLIEREN BASISONDERWIJS DEN HAAG 2003 Beknopt verslag ten behoeve van de deelnemende scholen April 2005 Dienst OCW / GGD Den Haag Epidemiologie en

Nadere informatie

Informatie voor proefpersonen over het onderzoek: Haal meer uit je leven, met pijn

Informatie voor proefpersonen over het onderzoek: Haal meer uit je leven, met pijn Informatie voor proefpersonen over het onderzoek: Haal meer uit je leven, met pijn Enschede, februari 2011 Geachte heer/mevrouw, We vragen u vriendelijk om mee te doen aan een wetenschappelijk onderzoek

Nadere informatie

Bijlage 1. Benadering en respons ten tijde van de tweede meting

Bijlage 1. Benadering en respons ten tijde van de tweede meting Bijlage 1. Benadering en respons ten tijde van de tweede meting Benadering van deelnemers Deelnemers aan de cohortstudie werden bij het tweede interview benaderd volgens een zogenaamd benaderingsprotocol,

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Mondriaan Preventie ondersteunt! In deze editie. Mondriaan Preventie

Nieuwsbrief. Mondriaan Preventie ondersteunt! In deze editie. Mondriaan Preventie W I N T E R / V O O R J A A R 2 0 1 6 Nieuwsbrief Mondriaan Preventie Mondriaan Preventie ondersteunt! De afdeling verslavingspreventie van Mondriaan heeft een adviserende en ondersteunende rol als het

Nadere informatie

14-12-2011. Programma. Problematisch middelengebruik voorkomen bij mensen met LVB. Alcohol- en drugsgebruik bij LVB. Definitie LVB

14-12-2011. Programma. Problematisch middelengebruik voorkomen bij mensen met LVB. Alcohol- en drugsgebruik bij LVB. Definitie LVB Problematisch middelengebruik voorkomen bij mensen met LVB Marijke Dijkstra Trimbos instituut Focus op onderzoek Utrecht, 2 december 2011 Improving Mental Health by Sharing Knowledge Programma Middelengebruik

Nadere informatie

In Beweging! Lizette Wattel Universitair Netwerk Ouderenzorg UNO-VUmc 1-2-2015

In Beweging! Lizette Wattel Universitair Netwerk Ouderenzorg UNO-VUmc 1-2-2015 2015 In Beweging! Lizette Wattel Universitair Netwerk Ouderenzorg UNO-VUmc 1-2-2015 IN BEWEGING IMPLEMENTATIE VAN EEN BEST PRACTICE BINNEN HET UNO-VUMC. EINDVERSLAG INLEIDING Ouderen in woonzorgcentra

Nadere informatie

Sport2U Organisatie: Stade Advies Contactpersoon: Contactpersoon 2: Erkenningen: Sport- en beweegaanbod

Sport2U Organisatie: Stade Advies Contactpersoon: Contactpersoon 2: Erkenningen: Sport- en beweegaanbod Sport2U Organisatie: Stade Advies Contactpersoon: Contactpersoon 2: Erkenningen: Sport- en beweegaanbod Achtergrond Samenvatting Sport2U is een virtuele sportinfrastructuur voor jongeren (12-18 jaar) (en

Nadere informatie

Cannabis preventie IrisZorg

Cannabis preventie IrisZorg Cannabis preventie IrisZorg Inleiding Een effectieve preventie van drugsproblemen zoals cannabis vraagt een integrale aanpak. Dat betekent dat samen met uiteenlopende beleidsterreinen en partnerorganisaties

Nadere informatie

Wetenschappelijk onderzoek

Wetenschappelijk onderzoek Wetenschappelijk onderzoek informatie voor cliënten Inhoud 1 Inleiding 1 Wetenschappelijk onderzoek 1 Waarom zou ik meedoen? 2 Zijn er risico s aan verbonden? 2 De opzet van een onderzoek 2 Wat betekent

Nadere informatie

samenvatting Hoofdstuk 1

samenvatting Hoofdstuk 1 Samenvatting Hoofdstuk 1 gaat in op uitdagingen en kansen op het gebied van gezondheidsbevordering op het werk. Op de eerste plaats is er sprake van vergrijzing van de beroepsbevolking. Hierdoor zal een

Nadere informatie

verslavings VRIJ LEVEN

verslavings VRIJ LEVEN IEDER MENS IS BESTEMD OM VRIJ TE ZIJN verslavings VRIJ LEVEN INFORMATIE VOOR CLIËNTEN GELOOF IN VRIJHEID WELKOM BIJ TERWILLE BEDANKT VOOR JE AANMELDING BIJ TERWILLE. GOED DAT JE DEZE STAP HEBT GEZET. OM

Nadere informatie

Hoe weet je of een app betrouwbaar is?

Hoe weet je of een app betrouwbaar is? Improving Mental Health by Sharing Knowledge Hoe weet je of een app betrouwbaar is? Check het onlinehulpstempel.nl Keurmerk voor m-health en e- mental health Odile Smeets, Projectmanager e-health I.COM

Nadere informatie

Van: M. Elberse Tel.nr.: 06-35113527 Nummer: 14A.00536

Van: M. Elberse Tel.nr.: 06-35113527 Nummer: 14A.00536 VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & RAADSINFORMATIEBRIEF Van: M. Elberse Tel.nr.: 06-35113527 Nummer: 14A.00536 Datum: 11 juli 2014 Team: Jeugd, Leefbaarheid en Veiligheid Tekenstukken: Ja Persoverleg:

Nadere informatie

Gecombineerde Leefstijl Interventie Depressieve klachten in een eerstelijns zorgvoorziening

Gecombineerde Leefstijl Interventie Depressieve klachten in een eerstelijns zorgvoorziening Gecombineerde Leefstijl Interventie Depressieve klachten in een eerstelijns zorgvoorziening Onderzoeksopzet Waarom dit onderzoek? Beweging is goed voor de lichamelijke en geestelijke gezondheid. Wetenschappelijk

Nadere informatie

Vrouwen In maatschappelijke Besluitvorming (VIB 2010) Onderzoeksverantwoording. Sociaal en Cultureel Planbureau

Vrouwen In maatschappelijke Besluitvorming (VIB 2010) Onderzoeksverantwoording. Sociaal en Cultureel Planbureau Vrouwen In maatschappelijke Besluitvorming (VIB 2010) Onderzoeksverantwoording In opdracht van: Sociaal en Cultureel Planbureau Datum: 20 augustus 2010 Referentie: 14665.PW/SD/ND GfK Panel Services Benelux

Nadere informatie

Patiënten informatie ten behoeve van een wetenschappelijk onderzoek: De SHAPE studie

Patiënten informatie ten behoeve van een wetenschappelijk onderzoek: De SHAPE studie Patiënten informatie ten behoeve van een wetenschappelijk onderzoek: De SHAPE studie (een internationale gerandomiseerde non-inferiority trial (radicale baarmoederverwijdering met verwijderen lymfeklieren

Nadere informatie

Preventie. Nieuwsbrief. Voorjaar 2014. Informatie en advies over alcohol, drugs, opvoeding en puberteit. In deze nieuwsbrief

Preventie. Nieuwsbrief. Voorjaar 2014. Informatie en advies over alcohol, drugs, opvoeding en puberteit. In deze nieuwsbrief Nieuwsbrief Preventie Wij houden u graag op de hoogte Informatie en advies over alcohol, drugs, opvoeding en puberteit In deze nieuwsbrief Veel vragen over NIX18 Fabels en feiten De Buitenhof is een landelijk

Nadere informatie

Keeping Youth in Play: the Effects of Sports-Based Interventions in the Prevention of Juvenile Delinquency A. Spruit

Keeping Youth in Play: the Effects of Sports-Based Interventions in the Prevention of Juvenile Delinquency A. Spruit Keeping Youth in Play: the Effects of Sports-Based Interventions in the Prevention of Juvenile Delinquency A. Spruit Dutch summary De financiële en maatschappelijke kosten van jeugdcriminaliteit zijn

Nadere informatie

To blow or not to. blow? Inhoud. Informatiebrochure over cannabisgebruik bij een psychose. Inleiding. 1. Een psychose. 2. Cannabis

To blow or not to. blow? Inhoud. Informatiebrochure over cannabisgebruik bij een psychose. Inleiding. 1. Een psychose. 2. Cannabis Inhoud To blow or not to Inleiding 1. Een psychose blow? Informatiebrochure over cannabisgebruik bij een psychose 2. Cannabis 3. Risico op een psychose door cannabisgebruik 4. Redenen om cannabis te gebruiken

Nadere informatie

Patiëntinformatieformulier LOGICA-trial

Patiëntinformatieformulier LOGICA-trial Informatiebrief LOGICA trial: Laparoscopische versus Open Maag Operatie Datum: Onderwerp Telefoon E-mail 1 november 2015 LOGICA trial 088-005 6908 espillenaarbilgen@rijnstate.nl Geachte heer/mevrouw, U

Nadere informatie

Samenvatting. BurcIn Ünlü Ince. Recruiting and treating depression in ethnic minorities: the effects of online and offline psychotherapy

Samenvatting. BurcIn Ünlü Ince. Recruiting and treating depression in ethnic minorities: the effects of online and offline psychotherapy Samenvatting 194 Dit proefschrift start met een algemene inleiding in hoofdstuk 1 om een kader te scheppen voor de besproken artikelen. Migratie is een historisch fenomeen die vaak resulteert in verbeterde

Nadere informatie

WAAR BEMOEI IK ME MEE?

WAAR BEMOEI IK ME MEE? WAAR BEMOEI IK ME MEE? Omgaan met zelfbeschikking van zelfstandig wonende cliënten met een LVB die alcohol of drugs gebruiken Els Bransen & Brigitte Althoff Trimbos-instituut Netherlands Institute of Mental

Nadere informatie

5. CONCLUSIES ONDERZOEK

5. CONCLUSIES ONDERZOEK 5. CONCLUSIES ONDERZOEK In dit hoofdstuk worden de conclusies van het onderzoek gepresenteerd. Achtereenvolgens worden de definitie van het begrip risicojongeren, de profielen en de registraties besproken.

Nadere informatie

Januari, 2008 Preventie van pesten op basisscholen volgens de PRIMAmethode

Januari, 2008 Preventie van pesten op basisscholen volgens de PRIMAmethode Januari, 2008 Preventie van pesten op basisscholen volgens de PRIMAmethode Auteurs: A. van Dorst, K. Wiefferink, E. Dusseldorp, F. Galindo Garre, M. Crone, Th. Paulussen; TNO, Leiden. Uit een recent onderzoek

Nadere informatie

Meedoen, meedenken, meebeslissen

Meedoen, meedenken, meebeslissen Meedoen, meedenken, meebeslissen Participatie van allochtonen in gezondheidsbevordering De gezondheidssituatie van allochtonen is vaak slechter dan die van autochtone Nederlanders, maar ze worden minder

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over het college van burgemeester en wethouders van Bodegraven-Reeuwijk. Datum: 4 augustus 2011

Rapport. Rapport over een klacht over het college van burgemeester en wethouders van Bodegraven-Reeuwijk. Datum: 4 augustus 2011 Rapport Rapport over een klacht over het college van burgemeester en wethouders van Bodegraven-Reeuwijk Datum: 4 augustus 2011 Rapportnummer: 2011/231 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de gemeente Bodegraven-Reeuwijk

Nadere informatie

U heeft contact gehad met de gemeente omdat u behoefte heeft aan een gesprek of aan ondersteuning.

U heeft contact gehad met de gemeente omdat u behoefte heeft aan een gesprek of aan ondersteuning. Het voorbereiden van uw gesprek Persoonlijk plan Jeugd U heeft contact gehad met de gemeente omdat u behoefte heeft aan een gesprek of aan ondersteuning. Er staat voor u een gesprek gepland, met een medewerker

Nadere informatie

Geachte ouder /verzorger

Geachte ouder /verzorger School voor vmbo onderbouw Hendrik Staetslaan 54 5622 HN Eindhoven Aan alle ouder(s) / verzorger(s) van S1, T 040-2453220 E info-aschellens@sghetplein.nl W www.antoonschellenscollege.info datum april 2014

Nadere informatie

Monitor. alcohol en middelen

Monitor. alcohol en middelen Gemeente Utrecht, Volksgezondheid Monitor www.utrecht.nl/gggd alcohol en middelen www.utrecht.nl/volksgezondheid Thema 3 Gebruik van de verslavingszorg in Utrecht - 2012 1 Colofon Uitgave Gemeente Utrecht,

Nadere informatie

3. Hoeveel klinische locaties heeft uw organisatie? 4. Ligging van de hoofdlocatie: a) Adres: b) Type ligging: Platteland / Dorp / Kleine stad / Stad

3. Hoeveel klinische locaties heeft uw organisatie? 4. Ligging van de hoofdlocatie: a) Adres: b) Type ligging: Platteland / Dorp / Kleine stad / Stad Vragenlijst mate van bereidheid van de organisatie van een organisatie Deze vragenlijst is een bewerking van de General Organisational Index (ontwikkeld door Dartmouth Psychiatric Research Centre 1 ) die

Nadere informatie

2. Verzoeker diende bij SenterNovem een subsidieaanvraag in voor de productie van energie door middel van fotovoltaïsche zonnepanelen.

2. Verzoeker diende bij SenterNovem een subsidieaanvraag in voor de productie van energie door middel van fotovoltaïsche zonnepanelen. Rapport 2 h2>klacht Verzoeker klaagt over de wijze waarop SenterNovem, een agentschap van het Ministerie van Economische Zaken, hem heeft geïnformeerd over de termijn waarbinnen op zijn subsidieaanvraag

Nadere informatie

Antwoord van staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten-Hyllner (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) (ontvangen 9 december 2010)

Antwoord van staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten-Hyllner (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) (ontvangen 9 december 2010) AH 740 2010Z13219 Antwoord van staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten-Hyllner (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) (ontvangen 9 december 2010) 1 Bent u bekend met nieuw onderzoek van Michigan State University

Nadere informatie

Onderzoek naar een zelfhulpcursus voor het vergroten van zelfcompassie en welbevinden. Informatie voor deelnemers

Onderzoek naar een zelfhulpcursus voor het vergroten van zelfcompassie en welbevinden. Informatie voor deelnemers Onderzoek naar een zelfhulpcursus voor het vergroten van zelfcompassie en welbevinden Informatie voor deelnemers Geachte heer, mevrouw, Enschede, september 2015 Wij vragen u vriendelijk om mee te doen

Nadere informatie

GGD Amsterdam Jeugd en genotmiddelen 2016

GGD Amsterdam Jeugd en genotmiddelen 2016 GGD Amsterdam Samenvatting Samenvatting Van de 16- t/m 18-jarige leerlingen uit klas 5 en 6 van de havo en het vwo in Amsterdam heeft 60% in de afgelopen maand alcohol gedronken. Dat ging vaak om aanzienlijke

Nadere informatie

Achtergrond informatie Toolkit Ouderbetrokkenheid vakantieschool

Achtergrond informatie Toolkit Ouderbetrokkenheid vakantieschool Achtergrond informatie Toolkit Ouderbetrokkenheid vakantieschool De vakantieschool is een bijzonder moment, waarbij de sfeer op school anders is dan anders. Er is extra aandacht voor de leerlingen en de

Nadere informatie

2010D02442. Lijst van vragen totaal

2010D02442. Lijst van vragen totaal 2010D02442 Lijst van vragen totaal 1 In hoeverre heeft de staatssecretaris jongerenorganisaties betrokken bij de totstandkoming en uitvoering van haar beleid? 2 Welke verband ligt er tussen de brief over

Nadere informatie

verslavingspreventie binnen het onderwijs

verslavingspreventie binnen het onderwijs verslavingspreventie binnen het onderwijs In dit overzicht is per type onderwijs en de verschillende leeftijdsfasen te zien welke preventieve interventies er ingezet kunnen worden. De richtlijnen geven

Nadere informatie

Informatiebrief en toestemmingsformulier registratie facioscapulohumerale spierdystrofie voor jongeren van 12-17 jaar

Informatiebrief en toestemmingsformulier registratie facioscapulohumerale spierdystrofie voor jongeren van 12-17 jaar Informatiebrief en toestemmingsformulier registratie facioscapulohumerale spierdystrofie voor jongeren van 12-17 jaar Beste lezer, Wij willen je vragen deel te nemen aan de landelijke FSHD registratie,

Nadere informatie

Checklist voor kwaliteit van de uitvoering van de groep Daar waar groep vermeld staat kan ook cursus of training gelezen worden.

Checklist voor kwaliteit van de uitvoering van de groep Daar waar groep vermeld staat kan ook cursus of training gelezen worden. Checklist voor kwaliteit van de uitvoering van de groep Daar waar groep vermeld staat kan ook cursus of training gelezen worden. Nr. Werving/eerste contact/aanmelding 1. Op de doelgroep gerichte publiciteit

Nadere informatie

Inhoud. PCSN II - Implementatie Certificering Bosbeheer

Inhoud. PCSN II - Implementatie Certificering Bosbeheer PCSN II - Implementatie Certificering Bosbeheer Inhoud 1 Bereik... 2 2 Referentie... 2 3 Definities... 2 4 Certificering van bosbeheer... 2 4.1 Groepscertificering... 2 4.1.1 De groepsmanager... 2 4.1.2

Nadere informatie

Huiselijk geweld tussen zussen

Huiselijk geweld tussen zussen Huiselijk geweld tussen zussen Motiverende gespreksvoering: Casus huiselijk geweld tussen zussen Door drs. Sergio van der Pluijm Een tijd terug had ik een jonge vrouw (18) van allochtone afkomst in begeleiding

Nadere informatie

Rapport. Datum: 23 februari 1999 Rapportnummer: 1999/065

Rapport. Datum: 23 februari 1999 Rapportnummer: 1999/065 Rapport Datum: 23 februari 1999 Rapportnummer: 1999/065 2 Klacht Op 25 augustus 1998 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van mevrouw V. te IJmuiden, met een klacht over een gedraging van

Nadere informatie

Patiënteninformatie bij het wetenschappelijk onderzoek naar het nut van het routinematig controleren van alvleesklier cysten.

Patiënteninformatie bij het wetenschappelijk onderzoek naar het nut van het routinematig controleren van alvleesklier cysten. Patiënteninformatie bij het wetenschappelijk onderzoek naar het nut van het routinematig controleren van alvleesklier cysten. Geachte heer/mevrouw, Uw behandelend arts heeft u deze informatie gegeven,

Nadere informatie

Screening bij dementie Vroegtijdige zorgplanning bij dementie Nachtelijke onrust bij dementie

Screening bij dementie Vroegtijdige zorgplanning bij dementie Nachtelijke onrust bij dementie tel. +32 (0)16 37 34 31 Informatienota voor deelnemers U bent uitgenodigd voor deelname aan een studie waarbij we het gebruik van de website voor mantelzorgers van personen met dementie willen nagaan.

Nadere informatie

Werkend leren in de jeugdhulpverlening

Werkend leren in de jeugdhulpverlening Werkend leren in de jeugdhulpverlening en welzijnssector Nulmeting Samenvatting Een onderzoek in opdracht van Sectorfonds Welzijn Bernadette Holmes-Wijnker Jaap Bouwmeester B2796 Leiden, 1 oktober 2003

Nadere informatie

Toepassen van Sociale Marketing op ontwikkeling van alcoholmatigingsinterventies

Toepassen van Sociale Marketing op ontwikkeling van alcoholmatigingsinterventies Toepassen van Sociale Marketing op ontwikkeling van alcoholmatigingsinterventies A. van Leeuwenhoeklaan 9 3721 MA Bilthoven Postbus 1 3720 BA Bilthoven www.rivm.nl KvK Utrecht 30276683 T 030 274 91 11

Nadere informatie

15/04/15. Wat Werkt Echt tegen Pesten? Vandaag. Wat Werkt Echt tegen Pesten? Overzicht Uitwerking & Verkenning Discussiepunten Eerste afspraken

15/04/15. Wat Werkt Echt tegen Pesten? Vandaag. Wat Werkt Echt tegen Pesten? Overzicht Uitwerking & Verkenning Discussiepunten Eerste afspraken 15/04/15 Prof. dr. Bram Orobio de Castro Prof. dr. Toon Cillessen Prof. dr. Pol van Lier Prof. dr. Rene Veenstra Prof. dr. Maja Dekovic Prof. dr. Rutger Engels Prof. dr. Ron Scholte Prof. dr. Ernest Hodges

Nadere informatie

Checklist voor het indienen van onderzoek bij de CE Communicatiewetenschap Versie 10 januari 2012

Checklist voor het indienen van onderzoek bij de CE Communicatiewetenschap Versie 10 januari 2012 voor Afdeling Communicatiewetenschap Checklist voor het indienen van onderzoek bij de CE Communicatiewetenschap Versie 10 januari 2012 Lees voor het invullen van deze checklist het document Procedure voor

Nadere informatie

Beleidsplan 2012 t/m 2016

Beleidsplan 2012 t/m 2016 Beleidsplan 2012 t/m 2016 Mei 2012 Beleidsplan 2012 t/m 2016 Inleiding Dit beleidsplan is het resultaat van een voortgaand proces, waar we sinds twee jaar aan werken. In die periode is het volgende gebeurd.

Nadere informatie

INFORMATIE TEN BEHOEVE VAN DEELNEMERS

INFORMATIE TEN BEHOEVE VAN DEELNEMERS ONDERZOEK NAAR HET VERSCHIL IN WERKZAAMHEID TUSSEN EEN VASTE DOSERING EN EEN INDIVIDUELE DOSERING PROTROMBINE COMPLEX CONCENTRAAT (Cofact / Beriplex P/N ). INFORMATIE TEN BEHOEVE VAN DEELNEMERS Geachte

Nadere informatie

Invulinstructie Wijziging vergunning accountants. Een toelichting bij het formulier voor het wijzigen van de vergunning

Invulinstructie Wijziging vergunning accountants. Een toelichting bij het formulier voor het wijzigen van de vergunning accountants Een toelichting bij het formulier voor het wijzigen van de vergunning Inhoudsopgave Vooraf 3 1 Navigeren in het formulier 4 2 Gegevens aanvrager 5 2.1 Wat moet u hier invullen? 5 3 Contactpersoon

Nadere informatie

Informatiebrief en toestemmingsformulier registratie facioscapulohumerale spierdystrofie voor kinderen tot 12 jaar

Informatiebrief en toestemmingsformulier registratie facioscapulohumerale spierdystrofie voor kinderen tot 12 jaar Informatiebrief en toestemmingsformulier registratie facioscapulohumerale spierdystrofie voor kinderen tot 12 jaar Geachte mevrouw, mijnheer, Wij willen u om toestemming vragen voor deelname van uw kind

Nadere informatie

Charles Dorpmans Senior preventiewerker Coördinator Dims Noord-Brabant

Charles Dorpmans Senior preventiewerker Coördinator Dims Noord-Brabant Charles Dorpmans Senior preventiewerker Coördinator Dims Noord-Brabant Genotmiddelengebruik voor de oorlog Het gebruik van cocaïne tijdens besloten feesten van de upper class Cannabisgebruik in kunstenaars

Nadere informatie

Vignet Welbevinden en Sociale Veiligheid, vo. Beleid. Vragenlijst Welbevinden en Sociale Veiligheid. Handig om bij de hand te hebben:

Vignet Welbevinden en Sociale Veiligheid, vo. Beleid. Vragenlijst Welbevinden en Sociale Veiligheid. Handig om bij de hand te hebben: Vignet Welbevinden en Sociale Veiligheid, vo Vragenlijst Welbevinden en Sociale Veiligheid Handig om bij de hand te hebben: Schoolplan Zorgplan Veiligheidsplan Schoolondersteuningsplan Beleid 1. Geef aan

Nadere informatie

Onderzoek naar de beste behandeling van patiënten met galstenen

Onderzoek naar de beste behandeling van patiënten met galstenen Onderzoek naar de beste behandeling van patiënten met galstenen Geachte heer/mevrouw, Wij doen onderzoek naar de beste behandeling van galstenen. Een onderzoeker zal contact met u opnemen om te vragen

Nadere informatie

Preventie van depressie bij adolescenten: wat is de beste weg? Dr. Daan Creemers Gz-psycholoog i.o./onderzoekscoordinator K&J GGZ Oost Brabant

Preventie van depressie bij adolescenten: wat is de beste weg? Dr. Daan Creemers Gz-psycholoog i.o./onderzoekscoordinator K&J GGZ Oost Brabant Preventie van depressie bij adolescenten: wat is de beste weg? Dr. Daan Creemers Gz-psycholoog i.o./onderzoekscoordinator K&J GGZ Oost Brabant Film: fragmenten Iedereen depressief (VPRO) - Depressie groot

Nadere informatie

Auditinstrument. LVB & Middelengebruik

Auditinstrument. LVB & Middelengebruik Auditinstrument LVB & Middelengebruik Trimbos-instituut Organisatie: Organisatie-eenheid / locatie: Datum afname: Auditoren: Versie 9 mei 0 Pagina . Visie & beleid a. Beleid rondom middelengebruik De organisatie(eenheid)

Nadere informatie

TNO 24 december 15 1/7. ABC-studie. Titel onderzoek: Projectleider: VERTROUWELIJKHEID

TNO 24 december 15 1/7. ABC-studie. Titel onderzoek: Projectleider: VERTROUWELIJKHEID TNO 24 december 15 1/7 Korte titel onderzoek: Titel bijlage: ABC-studie Informatie voor deelnemers Titel onderzoek: Methodeontwikkeling voor doe-het-zelf meten van cognitief functioneren, welbevinden en

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Directoraat-Generaal Preventie, Jeugd en Sancties Schedeldoekshaven

Nadere informatie

Informatie voor deelnemers aan het onderzoek naar geluksoefeningen

Informatie voor deelnemers aan het onderzoek naar geluksoefeningen Informatie voor deelnemers aan het onderzoek naar geluksoefeningen Bent u gemotiveerd om het plezier in uw leven en uw geluk een blijvende impuls te geven? Wilt u zelfstandig aan de slag om uw welbevinden

Nadere informatie

De impact van denken en doen op chlamydia verspreiding (impact)

De impact van denken en doen op chlamydia verspreiding (impact) De impact van denken en doen op chlamydia verspreiding (impact) Wat is het doel van impact? In impact onderzoeken we de link tussen gedrag en het wel of niet hebben van een chlamydia (her)infectie. De

Nadere informatie

Fiets je Fit. ***[3 witregels]*** Willem Bosch (senior-verkeersadviseur bij de Gemeente Zwolle)

Fiets je Fit. ***[3 witregels]*** Willem Bosch (senior-verkeersadviseur bij de Gemeente Zwolle) Fiets je Fit ***[3 witregels]*** Willem Bosch (senior-verkeersadviseur bij de Gemeente Zwolle) ***[3 witregels]*** Samenvatting Fiets je Fit is een pilot die de Gemeente Zwolle samen met het Fietsberaad

Nadere informatie

Geachte mevrouw/heer,

Geachte mevrouw/heer, Informatie over een onderzoek, genaamd Alle klokken gelijk (On Time: An integrated approach to sleep improvement) Kenmerk Telefoon E-mail Datum Betreft 2012.472 - NL42867.029.12 020-5665500 contact.slaaponderzoek@gmail.com

Nadere informatie

Informatiebrief. Kies Gerust op maat. Versie 11 oktober 2016

Informatiebrief. Kies Gerust op maat. Versie 11 oktober 2016 Informatiebrief Kies Gerust op maat Versie 11 oktober 2016 Inhoud 1. Wat is het doel van het onderzoek? 2. Hoe wordt de zorg vanuit de huisarts onderzocht? 3. Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd? 4. Wat

Nadere informatie

Mother and Father for the First time Greve, Denemarken

Mother and Father for the First time Greve, Denemarken Mother and Father for the First time Greve, Denemarken Het programma Mother and Father for the First time wordt aangeboden in Greve, een gemeente in Denemarken van ongeveer 48.000 inwoners. Denemarken

Nadere informatie

Sectorplan Transport & Logistiek 1

Sectorplan Transport & Logistiek 1 Sectorplan Transport & Logistiek 1 Stand van zaken Q4 2015 en vooruitblik 29 februari 2016 Inhoud Algemeen Stand van zaken projecten Instroom Mobiliteit Duurzame Inzetbaarheid 2 Algemeen Twee maatregelen

Nadere informatie

Hardloopprogramma Run to The Start stimuleert bewegen en lidmaatschap bij de atletiekvereniging Tessa Magnée en Cindy Veenhof

Hardloopprogramma Run to The Start stimuleert bewegen en lidmaatschap bij de atletiekvereniging Tessa Magnée en Cindy Veenhof Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Tessa Magnée en Cindy Veenhof, Hardloopprogramma Run to The Start stimuleert bewegen en lidmaatschap bij de atletiekvereniging).

Nadere informatie

Hulpvragen Signs of Success

Hulpvragen Signs of Success Hulpvragen Signs of Success Signs of Success is een vragende benadering. Je probeert verandering bij de jongere en zijn netwerk op gang te brengen door vragen te stellen. In deze tool vind je een bonte

Nadere informatie

HELP, IK WORD GEPEST, WAT NU????

HELP, IK WORD GEPEST, WAT NU???? HELP, IK WORD GEPEST, WAT NU???? In het kort Als je gepest wordt ga dan naar je mentor. Als je het moeilijk vindt je mentor in vertrouwen te nemen, ga dan naar je favoriete docent, juniormentor of de vertrouwenspersoon

Nadere informatie

Kiezen voor Pillen of Praten?: Voorkeuren en Besluitvorming omtrent de Behandeling van Stemmings- en Angststoornissen

Kiezen voor Pillen of Praten?: Voorkeuren en Besluitvorming omtrent de Behandeling van Stemmings- en Angststoornissen Kiezen voor Pillen of Praten?: Voorkeuren en Besluitvorming omtrent de Behandeling van Stemmings- en Angststoornissen Een wetenschappelijk onderzoek naar behandelvoorkeuren, gezamenlijke besluitvorming

Nadere informatie

Jaarverslag MEE op Weg. MEE Oost. Maart 2017 L. Rogge Projectleider MEE op Weg MEE Oost

Jaarverslag MEE op Weg. MEE Oost. Maart 2017 L. Rogge Projectleider MEE op Weg MEE Oost Jaarverslag MEE op Weg 2016 MEE Oost Maart 2017 L. Rogge Projectleider MEE op Weg MEE Oost 1 Inleiding In dit verslag staan de resultaten van MEE op Weg over 2016 voor de regio van MEE Oost. MEE op Weg

Nadere informatie

Aanmeldingsformulieren Duurzame inzetbaarheid

Aanmeldingsformulieren Duurzame inzetbaarheid Aanmeldingsformulieren Duurzame inzetbaarheid Voor aanvragen van een Loopbaanscan d.d. 11 juni 2015 1/8 Waarom een loopbaanscan? Hoe houdt u uw bedrijf flexibel en uw medewerkers gemotiveerd? Door te investeren

Nadere informatie

het laagste niveau van psychologisch functioneren direct voordat de eerste bestraling begint. Zowel angstgevoelens als depressieve symptomen en

het laagste niveau van psychologisch functioneren direct voordat de eerste bestraling begint. Zowel angstgevoelens als depressieve symptomen en Samenvatting In de laatste 20 jaar is er veel onderzoek gedaan naar de psychosociale gevolgen van kanker. Een goede zaak want aandacht voor kanker, een ziekte waar iedereen in zijn of haar leven wel eens

Nadere informatie

SAMENVATTING SAMENVATTING

SAMENVATTING SAMENVATTING SAMENVATTING SAMENVATTING Het is niet te laat, het is nimmer te laat. Het is pas te laat als er geen weg terug is en zelfs dan is er berouw en kun je denken hoe het ooit zou zijn geweest Anna Eva op het

Nadere informatie

O Gehuwd O Geregistreerd partnerschap O Gescheiden O Ongehuwd O Weduw(e)(naar)

O Gehuwd O Geregistreerd partnerschap O Gescheiden O Ongehuwd O Weduw(e)(naar) AANMELDFORMULIER JEUGD & GEZIN GEMEENTE HENGELO Afdeling Ondersteuning & Zorg Postbus 18, 7550 AA Hengelo Telefoon: (074) 245 91 31 E-mail: zorgloket@hengelo.nl In te vullen door medewerker Gemeente Hengelo

Nadere informatie

Informatiebrief en toestemmingsformulier registratie facioscapulohumerale spierdystrofie voor kinderen tot 12 jaar

Informatiebrief en toestemmingsformulier registratie facioscapulohumerale spierdystrofie voor kinderen tot 12 jaar tot 12 jr Informatiebrief en toestemmingsformulier registratie facioscapulohumerale spierdystrofie voor kinderen tot 12 jaar Geachte mevrouw, mijnheer, Wij willen u om toestemming vragen voor deelname

Nadere informatie

Improving Mental Health by Sharing Knowledge. Effectieve interventies en aanpakken voor opvoeders van adolescenten

Improving Mental Health by Sharing Knowledge. Effectieve interventies en aanpakken voor opvoeders van adolescenten Improving Mental Health by Sharing Knowledge Effectieve interventies en aanpakken voor opvoeders van adolescenten Alcohol en opvoeding 15 Ouders rond 2008 onderschatten alcoholgebruik van hun kinderen

Nadere informatie

SAMENVATTING BOUWSTENEN ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG

SAMENVATTING BOUWSTENEN ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG SAMENVATTING ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG INLEIDING ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG In samenwerking met de deelnemers van het De Bouwstenen zijn opgebouwd uit thema s die Bestuurlijk Akkoord GGZ zijn

Nadere informatie

Informatiebrief Versie 2.2-4 maart 2014. Geachte heer/ mevrouw,

Informatiebrief Versie 2.2-4 maart 2014. Geachte heer/ mevrouw, Geachte heer/ mevrouw, Deze brief gaat over de studie getiteld Fitter na kanker onderzoek naar de effectiviteit en werkingsmechanismen van twee verschillende e-therapieën voor chronische vermoeidheid na

Nadere informatie

Handleiding voor enquêtes voor ProZo!

Handleiding voor enquêtes voor ProZo! Handleiding voor enquêtes voor ProZo! Versie 1.1, 1 mei 2012 1 Voorwoord Deze handleiding neemt u stap voor stap mee in de aanvraagprocedure en het beheren van uw ProZo! enquêtes. We raden u aan deze handleiding

Nadere informatie

Vignet Roken, alcohol, drugs en gehoorschade, mbo

Vignet Roken, alcohol, drugs en gehoorschade, mbo Vignet Roken, alcohol, drugs en gehoorschade, mbo Vragenlijst Roken, alcohol, drugs en gehoorschade U start nu met de vragenlijst. Let op: elke vraag wordt automatisch opgeslagen. Wanneer u op 'tussentijds

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 1 tot jaar Jongerenmonitor In 011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Aanvullende informatie na voorwaardelijke subsidieverlening

Aanvullende informatie na voorwaardelijke subsidieverlening Bijlage IX Aanvullende informatie na voorwaardelijke subsidieverlening Bijlage 3 als bedoeld in artikel 6 van de Tijdelijke stimuleringsregeling regulier maken 10.000 ID-banen. Referentienummer: Op grond

Nadere informatie

Toepassing van de fases van gedragsverandering in de praktijk

Toepassing van de fases van gedragsverandering in de praktijk Toepassing van de fases van gedragsverandering in de praktijk Jouw werk bestaat eruit om de klant te begeleiden bij een verandering in zijn financiële gedrag. Daarvoor kun je het model van DiClemente,

Nadere informatie

School voor Spiritualiteit

School voor Spiritualiteit Aanmeldingsformulier Geestelijke Begeleiding Ondergetekende meldt zich aan als student voor de opleiding Geestelijke Begeleiding 2015-2017/18 Persoonlijke gegevens: Achternaam:.. Volledige voornamen:..

Nadere informatie

ALCOHOLKENNIS OVERGEDRAGEN

ALCOHOLKENNIS OVERGEDRAGEN Al cohol kenni s over gedr agen Eval uat i eal cohol voor l i cht i ng doorpeer si ndehor eca ALCOHOLKENNIS OVERGEDRAGEN Evaluatie alcoholvoorlichting door peers in de horeca Juli 2005 INTRAVAL Groningen-Rotterdam

Nadere informatie

Informatiebrief en toestemmingsformulier registratie facioscapulohumerale spierdystrofie voor mensen van 16 jaar en ouder

Informatiebrief en toestemmingsformulier registratie facioscapulohumerale spierdystrofie voor mensen van 16 jaar en ouder 16+ jr Informatiebrief en toestemmingsformulier registratie facioscapulohumerale spierdystrofie voor mensen van 16 jaar en ouder Geachte mevrouw, meneer, Wij willen u vragen deel te nemen aan de landelijke

Nadere informatie

Informatiebrief Internetbehandelingen om drankgebruik te verminderen voor (ex-)kankerpatiënten

Informatiebrief Internetbehandelingen om drankgebruik te verminderen voor (ex-)kankerpatiënten Informatiebrief Internetbehandelingen om drankgebruik te verminderen voor (ex-)kankerpatiënten Inleiding Geachte heer/mevrouw, Wij vragen u vriendelijk om mee te doen aan een medisch-wetenschappelijk onderzoek

Nadere informatie

Visible Learning - John Hattie. Miljoenen leerlingen. Effect van het leerkracht. Effectgrootte

Visible Learning - John Hattie. Miljoenen leerlingen. Effect van het leerkracht. Effectgrootte Visible Learning - John Hattie Wat maakt de school tot een succes? Daar is veel onderzoek naar gedaan. Maar wat werkt nu echt? In het baanbrekende boek Visible Learning verwerkt John Hattie de resultaten

Nadere informatie

Onderzoek CATCH. Stoppen met roken. Doe mee met onderzoek van de Universiteit Maastricht. Informatie over het onderzoek

Onderzoek CATCH. Stoppen met roken. Doe mee met onderzoek van de Universiteit Maastricht. Informatie over het onderzoek Onderzoek CATCH Stoppen met roken Doe mee met onderzoek van de Universiteit Maastricht Informatie over het onderzoek Volg gratis een stoppen-met-rokencursus van SineFuma Maak 50% kans op cadeaubonnen ter

Nadere informatie

Kenniswerkplaats Tienplus

Kenniswerkplaats Tienplus Workshop Jeugd in Onderzoek Kenniswerkplaats Tienplus Laagdrempelige ondersteuning van ouders met tieners in Amsterdam http://www.kenniswerkplaats-tienplus.nl Triple P divers Marjolijn Distelbrink Verwey-Jonker

Nadere informatie

Uw mening over gaswinning uit het Groningen-gasveld

Uw mening over gaswinning uit het Groningen-gasveld Uw mening over gaswinning uit het Groningen-gasveld Onderzoeksresultaten fase 1, 2, en 3 Elisabeth Hoekstra Goda Perlaviciute Linda Steg onderzoekgaswinning@rug.nl www.onderzoekgaswinning.nl 1 5 Introductie

Nadere informatie

Middelengebruik bij jongens in Justitiële Jeugdinrichtingen

Middelengebruik bij jongens in Justitiële Jeugdinrichtingen Middelengebruik bij jongens in Justitiële Jeugdinrichtingen Het gebruik van tabak, alcohol, cannabis en drugs bij jongens met en zonder PIJmaatregel Samenvatting Annelies Kepper Violaine Veen Karin Monshouwer

Nadere informatie

INFORMATIEBRIEF VOOR PARTNERS Onderzoek ALS Naasten support

INFORMATIEBRIEF VOOR PARTNERS Onderzoek ALS Naasten support INFORMATIEBRIEF VOOR PARTNERS Onderzoek ALS Naasten support Beste meneer, mevrouw, Wij vragen u vriendelijk om mee te doen aan medisch-wetenschappelijk onderzoek. In dit onderzoek kijken we naar het effect

Nadere informatie

In hoofdstuk 4 hebben we het design van de gerandomiseerde gecontroleeerde studie en de economische evaluatie van HypoBewust beschreven.

In hoofdstuk 4 hebben we het design van de gerandomiseerde gecontroleeerde studie en de economische evaluatie van HypoBewust beschreven. SAMENVATTING HYPOBEWUST Een psycho-educatieve groepsinterventie voor mensen met diabetes type 1 en insulinebehandelde diabetes type 2 en problematische hypoglykemie Een van de meest impactvolle gebeurtenissen

Nadere informatie

Informatiebrief MIRA-onderzoek: MIRena-spiraal versus endometriumablatie in de behandeling van hevig menstrueel bloedverlies

Informatiebrief MIRA-onderzoek: MIRena-spiraal versus endometriumablatie in de behandeling van hevig menstrueel bloedverlies Informatiebrief MIRA-onderzoek: MIRena-spiraal versus endometriumablatie in de behandeling van hevig menstrueel bloedverlies Geachte mevrouw, Wij vragen u vriendelijk om mee te doen aan een medisch-wetenschappelijk

Nadere informatie