HANDBOEK VOOR BEWONERSCOMMISSIES

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HANDBOEK VOOR BEWONERSCOMMISSIES"

Transcriptie

1 HANDBOEK VOOR BEWONERSCOMMISSIES Van WONINGBEDRIJF VELSEN UITGAVE VAN december 2010 Stichting Huurdersraad Velsen Secretariaat: J.A.Elenbaas-Veenstra Bellatrixstraat AL IJmuiden www: huurdersraad-wbvelsen.nl Kantooradres: Planetenweg 2, 1973 BG IJmuiden 1

2 INDEX - Stichting Huurdersraad blz. 3 - Nederlandse Woonbond blz. 5 - Bewonerscommissie blz. 6 - Instructies voor bewonerscommissies blz. 7 - Vaste agendapunten overleg WBV blz. 9 - Financiën bewonerscommissies blz Samenwerkingsovereenkomst blz Interne klachtenregeling blz Zelf Aangebrachte Voorzieningen ZAV blz Rekening Huurder/Verhuurder blz Reglement Geschillencommissie blz Sociaal Statuut blz Prestatie afspraken blz Huurcommissie blz Flyer voor oprichting bew.com. blz. 64 deze flyer kunt bestellen bij de Huurdersraad. - Voorbeeld intro brief voor Bewonerscommissies blz. 66 2

3 Stichting Huurdersraad van Woningbedrijf Velsen Geachte medehuurder, Woningbedrijf Velsen (WBV) vindt het belangrijk om goed contact te hebben met haar huurders. Omdat het voor WBV niet mogelijk is met alle huurders persoonlijk te spreken, bespreken zij belangrijke zaken eerst met de Huurdersraad en bewonerscommissies. Waarom dit traject: De bewonerscommissieleden weten wat er leeft in de wijk en onder de huurders. De leden van deze bewonerscommissies zijn enthousiaste personen uit dezelfde wijk en/of uit hetzelfde complex. Zij hebben regelmatig overleg met elkaar over zaken zoals het onderhoud van de woning, de leefbaarheid in de wijk, de wensen van bewoners en alles wat daar raakvlakken mee heeft. Onderwerpen dus die meerdere mensen uit de buurt aangaan. Hieronder vindt u een omschrijving van de werkzaamheden en taken van de Huurdersraad en bewonerscommissies. Wie, wat, waar is de Huurdersraad? De Huurdersraad is het officiële overlegorgaan voor het Woningbedrijf Velsen betreffende huurders aangelegenheden. De Huurdersraad bestaat volledig uit Huurders van woningbedrijf Velsen en zijn allemaal vrijwilligers, zij vormen de schakel tussen de huurders en WBV. De Huurdersraad vergadert 1x per maand, daarnaast overlegt zij 6x per jaar met de directie van het woningbedrijf en 1x per jaar met de Raad van Commissarissen. Zaken die worden besproken zij o.a.: huurbeleid, sloop- en renovatieplannen, sociaal statuut, donaties en sponsorbeleid. Andere hot-items die momenteel veel aandacht krijgen tijdens het overleg zijn een evaluatieplan voor het woonruimteverdeelsysteem en het Centrumplan. Daarnaast begeleiden twee leden van de Huurdersraad sinds een aantal jaren ook bewonerscommissies bij hun vergaderingen en bij hun overleg met het WBV. Op dit moment begeleiden wij intensief 26 bewonerscommissies en dit naar ieders volle tevredenheid. Dit zijn bewonerscommissies die zijn/worden geconfronteerd met renovatieplannen en/of sloop/nieuwbouw plannen of onderhoudsproblemen. De begeleiders van de Huurdersraad helpen de bewonerscommissies bij het verkrijgen van de juiste informatie, notuleren en zien er op toe dat het woningbedrijf zich aan de afspraken houdt. Ook staat de Huurdersraad de bewonerscommissies financieel bij en desgewenst zorgt zij voor juridische, bouwkundige of andere deskundige bijstand. 3

4 Individuele huurders kunnen bij de Huurdersraad terecht met klachten, maar dan zoekt zij eerst uit of de huurder(s) het al zelf geprobeerd hebben op te lossen. Wanneer dit het geval is dan nemen wij het probleem mee naar het WBV en vaak een stapje hoger dan de woonconsulent en de opzichter. Tegenwoordig gaat de Huurdersraad ook mee bij mutaties, om te kijken naar de oplevering van woningen, zowel oude als nieuwbouwwoningen. Dit wordt over het algemeen gedaan door 2 leden van de Huurdersraad. Kortom de Huurdersraad kan u met raad en daad terzijde staan. Wie vormen de Huurdersraad: Wim Nieuwenhuis voorzitter Bert Rikkerink vice-voorzitter Joke Elenbaas secretaris Conny Voorhout penningmeester Piet van Hengel lid Ilse Stoelman lid St. Huurdersraad Woningbedrijf Velsen Kantooradres: Planetenweg 2, 1973 BG IJmuiden Secretariaat: mevr. J.A. Elenbaas Veenstra, Postadres Bellatrixstraat 205, 1974 AL IJmuiden. Tel adres: BEZOEK OOK EENS ONZE WEBSITE. Op de website van de Huurdersraad vindt u informatie over de werkzaamheden van de Huurdersraad, bewonerscommissies van Woningbedrijf Velsen. Maar u vindt er ook diverse links naar diverse sites op het gebied van volkshuisvesting en natuurlijk naar de site van WBV. Onderwerpen waar de Huurdersraad periodiek overleg over heeft met Woningbedrijf Velsen zijn: Huurbeleid Periodiek onderhoud Herstructurering Leefbaarheid Servicekosten 4

5 Nederlandse Woonbond. De Huurdersraad van Woningbedrijf Velsen is lid van de Nederlandse Woonbond en door dit lidmaatschap is elke huurder van Woningbedrijf Velsen automatisch lid van de Nederlandse Woonbond. De Nederlandse Woonbond is een onafhankelijke landelijke vereniging van huurders organisaties en huurders. Dankzij de kracht van ruim leden kan de woonbond op een goede manier zijn rol vervullen. Hoofddoel is het behartigen van de belangen van huurders. De bond staat voor betaalbare huren, goede woningen in leefbare wijken en sterke huurdersorganisaties. Het dienstenpakket van de Nederlandse Woonbond is zeer uitgebreid en varieert van simpele adviezen tot deskundige hulpverlening. Met vragen of problemen op huurgebied kunt u terecht bij de telefonische ledenservice. DE HUURDERSLIJN Daarvoor hoeft u maar aan een voorwaarde te voldoen: u moet lid zijn van de Woonbond en doordat u huurder bent van woningbedrijf Velsen bent u automatisch lid. (collectief lidmaatschap) Wel is het zo dat u uw vraag of probleem eerst voorlegt aan het secretariaat van de Huurdersraad, want dat is het contactpunt met de Woonbond. Even een belletje naar het secretariaat van de Huurdersraad of een mailtje naar De Huurderslijn van de woonbond is bereikbaar op maandag tot en met donderdag van uur tot uur en op de dinsdagavond van tot uur. Uitgebreide informatie over de woonbond en al de diensten die zij bieden kunt u ook vinden op de website van de Woonbond 5

6 Wat is een bewonerscommissie en wie zitten hierin? Een bewonerscommissie is een commissie die is samengesteld uit minimaal drie en maximaal acht bewoners van een wijk, flat of complex. Zij zijn de schakel tussen de bewoners en het WBV, anders gezegd zijn zij de ogen en oren van de wijk of complex. Elke bewonerscommissie heeft een vaste voorzitter, penningmeester en secretaris. De voorzitter is het aanspreekpunt (ofwel spreekbuis) voor de bewoners en voor het WBV en hij/zij leidt de vergaderingen. Bij voorkeur wonen de leden van de bewonerscommissie verspreid over de wijk/complex. Het is niet toegestaan dat er twee personen uit hetzelfde huishouden plaatsnemen in de bewonerscommissie. Het WBV verwacht dat de bewonerscommissieleden meedenken, meepraten en adviseren over het onderhoud en beheer van de woningen en de woon- en leefomgeving in de wijk. Zij hecht veel waarde aan de inbreng vanuit de bewonerscommissies en gaat serieus om met de verkregen informatie. De leden van de bewonerscommissie worden altijd als eerste op de hoogte gesteld van werkzaamheden in de wijk. Als de woonconsulent van het WBV een algemene brief aan het complex schrijft, wordt deze eerste ter goedkeuring naar de secretaris van de bewonerscommissie gestuurd. De belangrijkste taak van de bewonerscommissie is het inventariseren van de meningen/wensen van zoveel mogelijk bewoners uit de wijk, bijvoorbeeld door middel van een enquête. Belangrijke onderwerpen hierbij zijn de woning (o.a. technische staat, onderhoud, wensen bij renovatie, zwerfvuil), de leefomgeving (o.a. leefbaarheid, groenvoorziening, speelplaatsen, schoonmaken portieken) en de service (o.a. veiligheid, extra s die het WBV aanbiedt, zou moeten aanbieden). Aan de hand daarvan stelt de bewonerscommissie een werkprogramma op waarmee zij vervolgens aan de slag gaan. 6

7 Daarnaast organiseert een bewonerscommissie bijeenkomsten en is aanwezig bij belangrijke gebeurtenissen in de wijk om optimaal op de hoogte te blijven van de actuele zaken in de wijk. Ook het verwelkomen van nieuwe bewoners in de buurt of het maken van een buurtkrantje of jaarverslag zou een leuke taak zijn voor een bewonerscommissie. De bewonerscommissieleden vergaderen regelmatig met elkaar (naar eigen behoefte) en ook tweemaal per jaar met het WBV. In principe maakt de bewonerscommissie voor het vergaderen gebruik van het kantoor van de Huurdersraad, aan de Planetenweg 2 te IJmuiden. Na overleg met en toestemming van de Huurdersraad bestaat er de mogelijkheid om op een andere locatie te vergaderen en de kosten hiervan de declareren. Voor het maken van kopieën dienen de bewonerscommissies gebruik te maken van de voorzieningen in het kantoor van de Huurdersraad. Kortom de Huurdersraad spant zich voor de volle 100% in, bij het behartigen van UW belangen. Instructies voor een Bewonerscommissie. Het is de bedoeling dat een bewonerscommissie regelmatig met elkaar vergadert, al naar behoefte en/of noodzaak vanwege bestaande of in uitvoer zijnde plannen. Eén á twee maal per jaar wordt er, op uitnodiging van de bewonerscommissie vergadert met een vertegenwoordiger van het woningbedrijf. Bij voorkeur de woonconsulent voor uw wijk of complex. U als bewonerscommissie dient de vergadering uit te schrijven, dus u maakt de agenda en de notulen. Van elke vergadering dient U notulen te maken en dit toe te sturen aan de Huurdersraad en uw woonconsulent. Indien WBV een vergadering uitschrijft zorgen zij voor de verslaglegging, maar het advies van de Huurdersraad is ook uw eigenverslag te maken, zodat een en ander ook wordt vastgelegd in uw eigen taal en begrip. Indien u bij een vergadering de aanwezigheid wenst van een vertegenwoordiger van de Huurdersraad, dan is dat geen probleem en accepteren wij uw uitnodiging graag. 7

8 Instructies die lijden tot een succesvolle Bewonerscommissie. Om uw bewonerscommissie (BC) tot een succesvolle vertegenwoordiging te maken, dient er aan een aantal basis zaken te worden voldaan. Te weten: - Wederzijds vertrouwen - Open communicatie (ook binnen de BC) - Periodieke communicatie naar de bewoners van uw complex of wijk - luisteren naar zaken in uw omgeving en kijken wat u als BC hier mee kunt doen. - Bereidheid om te komen tot een compromis - Openstaan voor andere ideeën - Uw inzet voor de bewonerscommissie is vrijwillig maar niet vrijblijvend - U dient altijd oog te houden voor het algemeen belang. U zit NIET in de BC om alleen uw eigen problemen ter tafel te brengen en op te lossen. Om u als BC te helpen heeft de Huurdersraad een tweetal consulenten die er in zijn gespecialiseerd om u als BC te helpen bij de (mogelijke) realisatie van uw ideeën of wensen, maar ook om u te helpen bij eventuele conflicten binnen de BC, of met WBV of gemeente. Als u voor een vergadering wordt uitgenodigd door WBV, dan MAG U als bewonerscommissie altijd een vertegenwoordiger van de Huurdersraad uitnodigen, indien u dat noodzakelijk acht of wenst. Belangrijk: Spreek tijdens de vergadering een deadline af inzake de besproken acties. Maar houd de afgesproken deadline ook in de gaten. Hebt u vragen of advies nodig, schroom niet en bel de Huurdersraad,

9 Vaste agendapunten voor zowel uw eigen vergadering als voor die met Woningbedrijf Velsen zijn: onderhoud van het complex leefbaarheid veiligheid schoonmaken 9

10 Declaratie voorschriften. Een bewonerscommissie bestaande uit maximaal 8 personen komt in aanmerking voor vergoeding, indien zij minimaal 4 maal per jaar vergadert en de notulen van deze vergaderingen doorstuurt naar de Huurdersraad. 1. Declarabele kosten en jaarlijkse bijdrage De bewonerscommissies kunnen de volgende kostenposten bij de penningmeester van de Stichting Huurdersraad indienen: a. Een bewonerscommissie kan zonder kosten gebruik maken van de vergaderruimte van de Huurdersraad inclusief de consumptie van thee of koffie. Indien een bewonerscommissie geen gebruik wil maken van deze vergaderruimte, dan dient de bewonerscommissie een verzoek daartoe in te dienen bij de Huurdersraad, waarbij de zaalhuur en 2 consumpties worden vergoed: bonnen of nota's overleggen. b. Het secretariaat van een bewonerscommissie ontvangt jaarlijks 25,00 Euro als secretariaatskosten. Bij groot onderhoud en/of sloopcomplexen wordt dit bedrag verdubbeld. c. Elk lid van een bewonerscommissie krijgt jaarlijks 10,00 Euro als communicatiekosten voor gebruik van telefoon, kosten e.d. Bij groot onderhoud en/of sloopcomplexen wordt dit bedrag, voor een periode van 2 jaar, verdubbeld. e. Thuisvergaderingen met een maximum van 1,25 per persoon per keer f. Inhuren van deskundige ondersteuning op basis van een vooraf ingediende begroting: rekening overleggen. h. Fotokopieën kunnen gratis gedraaid worden in het kantoor van de Huurdersraad. i. Eenmaal per jaar kan er naar de leden van de bewonerscommissie een attentie gedaan worden met een maximaal bedrag van 7,50 Euro. De beschikbaarheidstelling van de bedragen is vastgesteld door de Stichting Woningbedrijf Velsen en de Stichting Huurdersraad. 10

11 2. Begroting en verantwoording In de samenwerkingsovereenkomst wordt niet gesproken over een begrotingsplicht, maar wel over een verantwoordingsplicht. Toch is ook een begrotingsplicht noodzakelijk. Elke bewonerscommissie dient vóór 1 oktober haar begroting voor het volgende jaar bij de Stichting Huurdersraad in te leveren. Elke bewonerscommissie dient na afloop van het jaar verantwoording aan de Stichting Huurdersraad af te leggen over de uitgaven van het afgelopen jaar Jaarlijks dient de Stichting Huurdersraad in overleg met de Stichting Woningbedrijf Velsen te bekijken of de bedragen bijgesteld moeten worden. 3. Betaling De Stichting Huurdersraad krijgt de budgetten van de bewonerscommissies op haar rekening gestort, welke beheerd wordt door de penningmeester van de Stichting Huurdersraad. De penningmeester betaalt de door de bewonerscommissies ingediende rekeningen. De penningmeester van de Stichting Huurdersraad zal in januari en juli van elk jaar overgaan tot voorschotbetalingen, gebaseerd op de door bewonerscommissies ingediende begrotingen c.q.gerealiseerde kosten over het eerste c.q. tweede halfjaar 4. Zakelijke rekening Vanzelfsprekend dient elke bewonerscommissie bij de start zorg dragen voor een zakelijke bank- c.q. girorekening, welk nummer doorgegeven dient te worden aan de penningmeester van de Stichting Huurdersraad. De Stichting Huurdersraad van Stichting Woningbedrijf Velsen. 11

12 Bewonerscommissie..Aantal leden.. Begroting 20.. Aantal Bedrag personen totaal *1. Secretariaat 1 25,00 25,00 *2. Thuisvergaderingen 1,25 *3. Communicatie 10,00 *4. Kosten v.attenties 7,50 *5. Diversen Totaal bedrag 1, Secretariaat Postzegels- papier - telefoon- e.d Bij groot onderhoud of sloop worden de secretariaatskosten verdubbeld 2. Vergaderingen Indien géén gebruik wordt gemaakt van de vergaderruimte - moet men bij de Huurdersraad een verzoek indienen voor zaalhuur en 2 consumpties Voor vergoedingen moeten bonnen en/of nota s worden overlegd. Wordt thuis vergaderd dan word per persoon de kosten voor de koffie 1,25 vergoedt. 3, Communicatie Per persoon de kosten telefoon en e.d. 4. Attenties Voor een verjaardag of met de kerst. 5, Diversen In overleg met de Huurdersraad kunnen de kosten voor de website e.d gedeclareerd worden Nota s en/of bonnen indienen 12

13 SAMENWERKINGSOVEREENKOMST TUSSEN DE STICHTING WONINGBEDRIJF VELSEN EN DE HUURDERSRAAD Ondergetekenden, Stichting Woningbedrijf Velsen, hierna te noemen de verhuurder en Stichting Huurdersraad Woningbedrijf Velsen, hierna te noemen de Huurdersraad Overwegende dat: de verhuurder verantwoordelijk is voor het beleid, beheer en leefomgeving inzake het totale woningbestand; de Huurdersraad de vertegenwoordiger is van de huurders die er naar streeft de belangen te behartigen van alle huurders van de verhuurder; in 2009 de Overleg wet is aangepast. Naar aanleiding van deze wet is deze samenwerkingsovereenkomst tot stand gekomen. de verhuurder de belangen van huurders van zijn woningen erkent en daarom afspraken wil maken met de Huurdersraad en/of de bewonerscommissie over informatie-, advies- en instemmingsrecht zodat de invloed van huurders op het beleid van de verhuurder voldoende wordt gewaarborgd; de verhuurder huurders direct wil betrekken bij onderwerpen die voor hen van belang zijn, om op die manier slagvaardig te kunnen inspelen op de wensen van de huurders vanuit het besef dat daadwerkelijke betrokkenheid en invloed van de zijde van de huurders bevorderlijk is voor een goede dienstverlening en een effectief beheer van de woningen van de verhuurder; het belangrijk is dat de Huurdersraad en/of de bewonerscommissie deze betrokkenheid en invloed uitoefent vanuit een onafhankelijke en zelfstandige positie; 13

14 voor het beleid en beheer van de verhuurder een goede onderlinge verstandhouding van belang is en gestructureerd overleg en respect voor elkaars doelstellingen noodzakelijk zijn; de verhuurder waarde hecht aan de representativiteit van de Huurdersraad en/of de bewonerscommissie; de samenwerking tussen verhuurder en Huurdersraad en/of bewonerscommissie tot doel heeft: - het optimaliseren van de kwaliteit van het wonen; - het bevorderen van een goede relatie tussen huurders en verhuurder; - het laten aansluiten van het door de verhuurder te voeren beleid bij de behoefte van de (toekomstige) huurders; - het bevorderen van een goede verhouding tussen de hoogte van de huur en de kwaliteit van de woning. komen het navolgende overeen: I BEGRIPSOMSCHRIJVING Artikel 1 Huurder: natuurlijke persoon, die met betrekking tot een bepaalde woning of wooneenheid een huurovereenkomst is aangegaan met de verhuurder. Onder huurder wordt ook begrepen de medehuurder. Tevens wordt onder huurder verstaan degene die de woning met toestemming van de verhuurder huurt van een huurder die de woning van de verhuurder huurt. Huurwoning: de woning die in eigendom of beheer is van de verhuurder. Complex: een verzameling woningen van de verhuurder die financieel, administratief, qua bouwwijze of anderszins een eenheid vormen. Huurdersraad: de representatieve stichting die als doelstelling heeft het behartigen van de belangen van de huurders op verhuurderniveau. Bewonerscommissie: een groep bewoners, bestaande uit door de bewoners gekozen of aangewezen personen, die geacht wordt de belangen te behartigen van de bewoners in (een) bepaald(e) complex(en). Geschil: een geschil is aanwezig zodra de ene partij hiervan schriftelijk mededeling doet aan de andere partij. Geschillencommissie samenwerkingsovereenkomst: geschillencommissie zoals bedoeld in artikel 14 van de samenwerkingsovereenkomst. 14

15 II DOELSTELLINGEN EN UITGANGSPUNTEN Artikel 2 1. De samenwerkingsovereenkomst is opgesteld met de doelstelling: a) De Huurdersraad en/of de bewonerscommissie goede mogelijkheden te bieden om de belangen te behartigen van degenen die ze vertegenwoordigt; b) De verhuurder met het overleg mogelijkheden te bieden om de dienstverlening aan zijn huurders te optimaliseren; c) De taken en bevoegdheden van de verhuurder en de Huurdersraad en/of de bewonerscommissie te verduidelijken; d) Regels en procedures af te spreken om het overleg tussen de verhuurder en de Huurdersraad en/of de bewonerscommissie te verduidelijken en te structureren en een goede overlegrelatie te bevorderen; e) Het bevorderen van gelijkwaardig overleg tussen de verhuurder en de Huurdersraad en/of de bewonerscommissie. 2. De verhuurder en de Huurdersraad bevorderen gezamenlijk de totstandkoming van bewonerscommissies in complexen. 3. De verhuurder zal nieuwe bewoners attenderen op de mogelijkheid zich aan te sluiten bij de Huurdersraad en/of de bewonerscommissie. 4. Bij wijziging in wetgeving of inwerkingtreding van enige andere wetgeving voor het overleg tussen huurder en verhuurder zal de samenwerkingsovereenkomst zo nodig worden bijgesteld. III ERKENNING EN REPRESENTATIVITEIT Artikel 3 1. De verhuurder erkent de Huurdersraad als gesprekspartner voor alle onderwerpen van beleid en beheer die voor de huurders van belang kunnen zijn onder voorwaarde dat: a) de Huurdersraad alle huurders van de woningen, waarvoor ze de belangen behartigt, in de gelegenheid stelt om zich bij haar aan te sluiten (mits vooraf gemeld aan en gecheckt door verhuurder op woon- en betalingsgedrag rekening houdend met het huishoudelijk reglement van de Huurdersraad. b) het bestuur van de Huurdersraad wordt gekozen door en uit de huurders die ze vertegenwoordigt; c) de Huurdersraad de huurders op de hoogte houdt van haar activiteiten en hen betrekt bij haar standpuntbepaling; d) de Huurdersraad ten minste eenmaal per jaar een vergadering uitschrijft voor de huurders, waarin ze verantwoording aflegt van haar activiteiten in het verstreken jaar en haar plannen bespreekt voor het eerstvolgende jaar en deze vaststelt; e) in verband met representativiteit is afgesproken dat het niet is toegestaan dat meerdere personen uit één huishouden zitting mogen hebben in de huurdersraad of in een bewonerscommissie. 2. De verhuurder erkent de bewonerscommissie als gesprekspartner voor alle onderwerpen van beleid en beheer die voor de huurders van dat complex van belang kunnen zijn onder de voorwaarden genoemd in artikel 3.1 a, c en d. 15

16 IV HET OVERLEG TUSSEN VERHUURDER EN HUURDERSRAAD(S) OF BEWONERSCOMMISSIE(S) Artikel 4 1. De verhuurder en de Huurdersraad voeren regelmatig overleg over alle onderwerpen die voor de huurders en de Huurdersraad van belang kunnen zijn. 2. Het zwaartepunt van het overleg met (het bestuur van) de Huurdersraad op verhuurderniveau ligt bij de onderwerpen die zich op verhuurderniveau afspelen. De in het schema genoemde onderwerpen zullen, wanneer daartoe aanleiding bestaat, aan de orde worden gesteld. 3. Het overleg tussen de verhuurder en de Huurdersraad vindt ten minste zesmaal per jaar plaats of vaker, als één of beide partijen dat noodzakelijk acht. 4. Het zwaartepunt van het overleg met de bewonerscommissie(s) ligt bij de onderwerpen die zich in het betreffende complex afspelen. De in de bijlage genoemde onderwerpen zullen, wanneer daartoe aanleiding bestaat, aan de orde worden gesteld. 5. Het overleg tussen de verhuurder en de bewonerscommissie(s) vindt minimaal tweemaal per jaar (waarvan éénmaal per jaar in de vorm van een wijkschouw) plaats of vaker, als één of beide partijen dat noodzakelijk acht. Artikel 5 1. De verhuurder wordt in de overlegvergadering vertegenwoordigd door de manager Woondiensten/ plaatsvervangend directeur of daartoe belaste medewerkers, al dan niet vergezeld van één of meer functionarissen. Tijdens één van de zes overlegvergaderingen zal de directeur/bestuurder van de verhuurder aanwezig zijn. 2. De Huurdersraad wordt in de overlegvergadering vertegenwoordigd door het bestuur of de door het bestuur aangewezen bestuursleden, al dan niet bijgestaan door één of meer medewerkers of adviseurs. 3. De bewonerscommissie wordt in de overlegvergadering vertegenwoordigd door haar vertegenwoordigers, al dan niet bijgestaan door één of meer adviseurs. 4. Het overleg wordt afwisselend voorgezeten door de verhuurder en de Huurdersraad of bewonerscommissie. 5. De datum en agenda van het overleg worden gezamenlijk en in overleg bepaald en de agenda wordt ten minste twee weken voorafgaand aan het overleg aan de deelnemers toegezonden. 6. Het verslag van de overlegvergadering wordt opgesteld door de verhuurder en binnen drie weken aan de secretaris toegezonden. De secretaris stuurt dit verslag zo spoedig mogelijk door aan de leden van de Huurdersraad. Bij het verslag zal een afsprakenlijst met afhandelingtermijnen worden gevoegd. Het verslag wordt in het volgende overleg vastgesteld. 7. De verhuurder voert ten minste eenmaal per jaar met de betrokken Huurdersraad en bewonerscommissie(s) overleg, niet zijnde een overleg over verstrekte informatie als bedoeld in artikel 4. De Huurdersraad en bewonerscommissie(s) kunnen gezamenlijk voor dat overleg worden uitgenodigd. 16

17 V RECHT OP INFORMATIE Artikel 6 1. De verhuurder informeert de Huurdersraad en/of de bewonerscommissie tijdig en kosteloos over alle onderwerpen van beleid en beheer die voor de Huurdersraad en/of de bewonerscommissie van wezenlijk belang kunnen zijn. 2. De informatieverstrekking van de verhuurder aan de Huurdersraad omvat in elk geval de volgende onderwerpen: a) verordeningen, reglementen en statuten die gelden voor de verhuurder; b) beschikkingen, besluiten en algemene beleidsinformatie op het gebied van de volkshuisvesting van de gemeente en samenwerkingsverbanden van overheden en/of woningcorporaties die voor de gezamenlijke huurders en bewoners van de verhuurder van belang zijn; c) het jaarverslag, de jaarrekening, de begroting en de financiële meerjarenprognoses van de verhuurder; d) de overzichten van de begroting en van de verrekening van de bijkomende kosten. 3. De verhuurder informeert de bewonerscommissie(s) tijdig en kosteloos over alle onderwerpen van beleid en beheer die voor huurders van dat complex van wezenlijk belang kunnen zijn. 4. Partijen kunnen nadere afspraken maken over het vertrouwelijk behandelen van stukken. Artikel 7 1. De Huurdersraad zal ten minste de volgende schriftelijke informatie ter beschikking stellen aan de Verhuurder: a) de statuten en de reglementen van de Huurdersraad; b) de namen en adressen van de leden; c) de namen en adressen van de aangesloten organisaties op complexniveau; d) het (financieel) jaarverslag; e) het werkplan en de begroting. 2. De bewonerscommissie zal in ieder geval de namen en adressen van haar leden aan de verhuurder ter beschikking stellen. VI ADVIESRECHT Artikel 8 1. De Huurdersraad kan de verhuurder te allen tijde, gevraagd en ongevraagd, adviseren over alle onderwerpen van beleid en beheer. 2. De verhuurder informeert de Huurdersraad uit eigen beweging over voornemens tot wijziging in het door hem gevoerde beleid met betrekking tot de onderwerpen zoals genoemd in het schema. De verhuurder geeft daarbij zijn beweegredenen aan en de gevolgen van zijn voornemens voor de huurders. 3. De verhuurder voert overleg met en vraagt advies aan de Huurdersraad over alle in het schema genoemde onderwerpen als hij voornemens is het door hem gevoerde beleid te wijzigen. 4. Binnen deze overeenkomst is er sprake van twee soorten adviesrecht; algemeen adviesrecht en gekwalificeerd adviesrecht. 17

18 5. Adviesrecht; de huurdersraad geeft (op verzoek, conform het overzicht) advies aan Woningbedrijf Velsen. 6. Gekwalificeerd adviesrecht: a. De verhuurder voert een voornemen tot wijziging in het beleid niet uit, dan nadat hij de Huurdersraad in staat heeft gesteld met hem over de verstrekte informatie overleg te voeren en, als de Huurdersraad dat wenst, daarover schriftelijk advies uit te brengen. b. De Huurdersraad dient binnen zes weken te reageren op een verzoek om (gekwalificeerd) advies van de verhuurder. c. Als de Huurdersraad niet binnen zes weken reageert op het verzoek om advies, wordt aangenomen dat ze met het voorgestelde instemt. d. Op een door de Huurdersraad uitgebracht schriftelijk advies wordt door de verhuurder zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen twee weken na ontvangst van dat advies, schriftelijk en gemotiveerd gereageerd. e. Als de verhuurder niet binnen twee weken op het advies heeft gereageerd, dient hij het uitgebrachte advies over te nemen. f. Wanneer bovengenoemde termijnen niet genoeg zijn voor gedegen advies of een reactie hierop dan is uitstel mogelijk. Binnen twee weken na ontvangst van de adviesaanvraag of de reactie hierop kan de Huurdersraad of de verhuurder een gemotiveerd verzoek doen aan de andere partij om (beperkte) verlenging van de reactietermijn. g. De verhuurder kan een voornemen tot wijziging van zijn beleid uitvoeren na ontvangst van een schriftelijke mededeling van de Huurdersraad dat deze geen bezwaar heeft tegen het voornemen of als de gestelde termijn voor het uitbrengen van advies is verstreken. 7. Voor de bewonerscommissie gelden de bepalingen van artikel lid 1 tot en met lid 6 voor die onderwerpen van beleid en beheer die op het desbetreffende complex van toepassing zijn. VII AGENDERINGS- EN OVERLEGRECHT Artikel 9 De Huurdersraad en bewonerscommissie(s) hebben de mogelijkheid onderwerpen te agenderen waarover ze overleg willen voeren met en advies willen uitbrengen aan de verhuurder. De Verhuurder stelt de Huurdersraad en/of de bewonerscommissie in staat over het onderwerp overleg te voeren en een schriftelijk advies uit te brengen. Artikel 8, lid 6 is op dit advies van toepassing. VIII INSTEMMINGSRECHT Artikel Met betrekking tot de in het schema genoemde onderwerpen wordt aan de Huurdersraad of bewonerscommissie(s) instemmingsrecht verleend. 2. De verhuurder zal over genoemde onderwerpen geen besluit nemen, dan wel tot uitvoering van een besluit overgaan, alvorens daarover overeenstemming is bereikt met de Huurdersraad of de desbetreffende bewonerscommissie. 18

19 3. De verhuurder neemt het initiatief tot dit voor het bereiken van overeenstemming noodzakelijke overleg. 4. Als de verhuurder niet het instemmingsrecht toepast door aan hem verwijtbare oorzaken, is het besluit vernietigbaar. IX FINANCIËLE REGELING Artikel De verhuurder stimuleert en ondersteunt de Huurdersraad in materiële en immateriële zin bij haar activiteiten, voor zover deze noodzakelijk zijn voor: a) de werving van leden en de opbouw en instandhouding van de Huurdersraad; b) het op de hoogte houden van de huurders en het betrekken van hen bij de standpuntbepaling door de Huurdersraad; c) het overleg tussen de verhuurder en de Huurdersraad; d) scholingsactiviteiten, evenals eventueel noodzakelijk extern advies. De verhuurder draagt hiervoor de kosten. 2. De verhuurder draagt de kosten voor het lidmaatschap van de landelijke belangenorganisatie voor huurders, de Nederlandse Woonbond, en voor de aansluiting bij eventuele regionale of lokale bundelingen van Huurdersraad. 3. De verhuurder draagt de eenmalige aanvangskosten voor de oprichting van de Huurdersraad bij de notaris. 4. Jaarlijks dient de Huurdersraad een activiteitenplan en begroting in op basis van beleidsvoornemens voor de in lid 1 bedoelde activiteiten. Deze indiening moet gelijk lopen met de begrotingsplanning van de verhuurder. De verhuurder brengt de Huurdersraad tijdig op de hoogte van deze planning. Tevens legt de Huurdersraad jaarlijks aan de bij haar aangesloten huurders verantwoording af over het door de verhuurder beschikbaar gestelde bedrag en informeert ze de verhuurder hierover via het financieel jaarverslag. De verhuurder accordeert dit verslag. 5. Als naar zijn mening de door hem ter beschikking te stellen budget(ten) niet conform deze overeenkomst (zullen) worden besteed, deelt de verhuurder dit de Huurdersraad zo snel mogelijk mee, uiterlijk binnen een maand na ontvangst van de begroting. 6. De bijdrage van de verhuurder zal per kalenderjaar ter beschikking worden gesteld op of voor 1 januari van dat jaar, als is voldaan aan de vereisten van het vierde lid. 7. Reservering van de door de verhuurder ter beschikking gestelde budgetten is mogelijk maar alleen na overleg met en goedkeuring van de verhuurder. 8. De verhuurder ondersteunt de bewonerscommissie(s) eveneens in (im)materiële zin, hetzij direct hetzij indirect via de Huurdersraad. en vergoedt de kosten voor het op de hoogte houden van de huurders, het betrekken van de achterban bij de standpuntbepaling en de deskundigheidsbevordering van huurders. 19

20 X RECHT OP BINDENDE VOORDRACHT Artikel 12 Raad van Commissarissen 1. De Huurdersraad heeft het recht, zoals bedoeld in artikel 14, lid 2 van de statuten van de verhuurder en in artikel 7, lid 1, sub e, van het Besluit beheer sociale huursector (BBSH), om voor minstens twee leden van de Raad van Commissarissen van de verhuurder een voordracht te doen. 2. De Huurdersraad heeft adviesrecht in de selectieprocedure op de niet-huurdersleden van de Raad van Commissarissen. 3. Overeenkomstig artikel 15, lid 1d van de statuten van de verhuurder is het niet mogelijk dat de leden van de Raad van Commissarissen van de verhuurder tevens lid zijn van de Huurdersraad. 4. Tweemaal per jaar vindt een overleg plaats tussen de Raad van Commissarissen van de verhuurder en de Huurdersraad. Bij een van deze overleggen is de directeur/bestuurder van de verhuurder aanwezig. 5. Dit overleg heeft een overwegend meningvormend karakter. Artikel 13 Geschillencommissie De Huurdersraad heeft het recht om een voordracht te doen voor één zetel van de in artikel 16 van het BBSH verplicht gestelde geschillencommissiecommissie van de verhuurder. Deze voordracht vindt plaats in overleg met de voorzitter van de geschillencommissie. XI GESCHILLENREGELING Artikel Geschillen die voortvloeien uit de toepassing, uitvoering en/of interpretatie van deze overeenkomst kunnen alleen schriftelijk gemotiveerd worden voorgelegd aan een (ad hoc) te benoemen geschillencommissie samenwerkingsovereenkomst. 2. Deze geschillencommissie samenwerkingsovereenkomst bestaat uit drie personen. De verhuurder en de Huurdersraad wijzen elk een lid aan, deze beide leden wijzen samen het derde lid aan. De commissie benoemt uit haar midden een voorzitter. 3. De verhuurder mag geen lid benoemen die werkzaam is in de eigen organisatie. De Huurdersraad mag geen lid benoemen die lid is van de Huurdersraad. 4. Doel van de geschillenregeling is het beslechten van geschillen buiten een bevoegde rechterlijke instantie om. 5. Partijen zijn gehouden aan de uitspraak van de geschillencommissie, tenzij één van de partijen zwaarwegende motieven heeft om daarvan af te wijken. Partijen zullen in een dergelijk geval eerst in overleg treden voor zij stappen nemen. 6. De eventuele kosten van deze geschillenregeling komt voor rekening van de verhuurder. 20

Samenwerkingsovereenkomst

Samenwerkingsovereenkomst Samenwerkingsovereenkomst Schildwolde, 14 mei 2009 Pagina 2 Samenwerkingsovereenkomst PARTIJEN Stichting Woningbouw Slochteren, hierna te noemen de verhuurder, in deze vertegenwoordigd door De heer D.E.

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst. tussen. Huurdersvereniging SAVAH. Stichting Trifolium Woondiensten Boskoop

Samenwerkingsovereenkomst. tussen. Huurdersvereniging SAVAH. Stichting Trifolium Woondiensten Boskoop Samenwerkingsovereenkomst tussen Huurdersvereniging SAVAH en Stichting Trifolium Woondiensten Boskoop Wijziging samenwerkingsovereenkomst 1 juli 2009 blad 1 Inhoudsopgave Artikel I - Begripsomschrijving...

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst WBV Arnemuiden en bewonersorganisatie De Hoogaars.

Samenwerkingsovereenkomst WBV Arnemuiden en bewonersorganisatie De Hoogaars. Samenwerkingsovereenkomst WBV Arnemuiden en bewonersorganisatie De Hoogaars. Ondergetekenden, WBV Arnemuiden, hierna te noemen de verhuurder en Bewonersorganisatie Arnemuiden De Hoogaars, hierna te noemen

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST TUSSEN DE STICHTING CENTRALE HUURDERSRAAD NOORD-OOST-VELUWE EN WOONSTICHTING TRIADA

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST TUSSEN DE STICHTING CENTRALE HUURDERSRAAD NOORD-OOST-VELUWE EN WOONSTICHTING TRIADA 1 SAMENWERKINGSOVEREENKOMST TUSSEN DE STICHTING CENTRALE HUURDERSRAAD NOORD-OOST-VELUWE EN WOONSTICHTING TRIADA Ondergetekenden, de Stichting Centrale Huurdersraad Noord-Oost-Veluwe, hierna te noemen:

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST TUSSEN DE BEWONERSCOMMISSIES* EN WOONSTICHTING TRIADA

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST TUSSEN DE BEWONERSCOMMISSIES* EN WOONSTICHTING TRIADA 1 SAMENWERKINGSOVEREENKOMST TUSSEN DE BEWONERSCOMMISSIES* EN WOONSTICHTING TRIADA Ondergetekenden, de Bewonerscommissies* en woonstichting Triada, hierna te noemen: Triada komen het volgende overeen: Overwegingen

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst. tussen. Huurdersvereniging SAVAH. Stichting Trifolium Woondiensten Boskoop

Samenwerkingsovereenkomst. tussen. Huurdersvereniging SAVAH. Stichting Trifolium Woondiensten Boskoop Samenwerkingsovereenkomst tussen Huurdersvereniging SAVAH en Stichting Trifolium Woondiensten Boskoop Wijziging samenwerkingsovereenkomst 1 april 2010 blad 1 Inhoudsopgave Artikel I - Begripsomschrijving...

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST 2011

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST 2011 SAMENWERKINGSOVEREENKOMST 2011 Stichting Huurdersbelangen Noordwijk en Noordwijkse Woningstichting 220211.doc pagina 1 van 14 Inhoudsopgave INLEIDING... 4 1. BEGRIPSOMSCHRIJVING... 5 2. DOELSTELLINGEN

Nadere informatie

STICHTING LARIS DE SCHAKEL

STICHTING LARIS DE SCHAKEL STICHTING LARIS EN HUURDERBELANGENVERENING DE SCHAKEL Samenwerkingsovereenkomst Samenwerkingsovereenkomst Laris/De Schakel pagina 0 Samenwerkingsovereenkomst Ondergetekenden, Stichting Laris kantoorhoudende

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst

Samenwerkingsovereenkomst Samenwerkingsovereenkomst Huurdersvereniging Samen Sterk en Woningcorporatie Woonservice Drenthe Datum 7 januari 014 Inhoud Pagina Intentieverklaring 3 Artikel 1 Begripsomschrijvingen 4 Artikel Doelstelling

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Talis Bewonerscommissie..

Samenwerkingsovereenkomst Talis Bewonerscommissie.. Samenwerkingsovereenkomst Talis Bewonerscommissie.. De ondergetekenden: Woningcorporatie Talis, gevestigd te Nijmegen en vertegenwoordigd door.., hierna te noemen Talis en Bewonerscommissie werkzaam in

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST Ondergetekenden, SAMENWERKINGSOVEREENKOMST Stichting Trivire, hierna te noemen "Trivire en Stichting Huurdersparticipatieraad Trivire, hierna te noemen "HPT", hierna gezamenlijk te noemen partijen Overwegende

Nadere informatie

Bewonerscommissie protocol

Bewonerscommissie protocol Bewonerscommissie protocol Inhoud Pagina Intentieverklaring 3 Artikel 1 Begripsomschrijvingen 4 Artikel 2 Bewonerscommissie 4 Artikel 3 Vereniging van Eigenaren 5 Artikel 4 Erkenning en representativiteit

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst voor Het Huurderscollectief Heuvelrug Wonen en Woningcorporatie Heuvelrug Wonen

Samenwerkingsovereenkomst voor Het Huurderscollectief Heuvelrug Wonen en Woningcorporatie Heuvelrug Wonen Samenwerkingsovereenkomst voor Het Huurderscollectief Heuvelrug Wonen en Woningcorporatie Heuvelrug Wonen Februari 2002 Ondergetekenden, Woningcorporatie Heuvelrug Wonen, hierna te noemen 'de Verhuurder'

Nadere informatie

B w. Verhuurder: Almelose Woningstichting Beter Wonen, Hierna te noemen de verhuurder, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door

B w. Verhuurder: Almelose Woningstichting Beter Wonen, Hierna te noemen de verhuurder, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door B w Samenwerkingsovereenkomst Stichting Huurdersbelangen BeterWonen Partijen Verhuurder: Almelose Woningstichting Beter Wonen, Hierna te noemen de verhuurder, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST BREDERODE WONEN & HUURDERSVERENIGING BREDERODE

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST BREDERODE WONEN & HUURDERSVERENIGING BREDERODE SAMENWERKINGSOVEREENKOMST BREDERODE WONEN & HUURDERSVERENIGING BREDERODE Ondergetekenden, Brederode Wonen, hierna te noemen de verhuurder en de Huurdersvereniging Brederode, hierna te noemen de huurdersvereniging

Nadere informatie

HANDBOEK VOOR BEWONERSCOMMISSIES

HANDBOEK VOOR BEWONERSCOMMISSIES HANDBOEK VOOR BEWONERSCOMMISSIES Van WONINGBEDRIJF VELSEN UITGAVE VAN september 2007 Stichting Huurdersraad Velsen Secretariaat: J.A.Elenbaas-Veenstra 0255-516641 Bellatrixstraat 205 email:info-secr@huurdersraad-wbvelsen.nl

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Staedion en Huurdersvereniging Staedion. 23 juni 2016

Samenwerkingsovereenkomst Staedion en Huurdersvereniging Staedion. 23 juni 2016 Samenwerkingsovereenkomst Staedion en Huurdersvereniging Staedion 23 juni 2016 Reglement participatie van Bewonerscommissies Staedion Overwegingen dat de verhuurder Staedion met dit reglement nadere invulling

Nadere informatie

Reglement participatie van Bewonerscommissies

Reglement participatie van Bewonerscommissies Reglement participatie van Bewonerscommissies Definities Omnia Wonen: Stichting Omnia Wonen, gevestigd te Harderwijk Bewoner of huurder: een meerderjarig persoon die met betrekking tot een woongelegenheid

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst

Samenwerkingsovereenkomst Ondergetekenden, Destion, hierna te noemen Destion, in deze vertegenwoordigd door de heer W.H.A. Pothoff MRE, directeurbestuurder en Huurdersraad Destion, hierna te noemen de Huurdersraad, in deze vertegenwoordigd

Nadere informatie

WET OP HET OVERLEG HUURDERS- VERHUURDER

WET OP HET OVERLEG HUURDERS- VERHUURDER WET OP HET OVERLEG HUURDERS- VERHUURDER Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 1. In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: a) Onze Minister: Onze Minister van Volkshuisvesting,

Nadere informatie

a) Onze Minister: Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

a) Onze Minister: Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer; WET OP HET OVERLEG HUURDERS VERHUURDER (OVERLEGWET geldig per 1 januari 2009) HOOFDSTUK 1 - ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 1. In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: a) Onze

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Staedion en Huurdersvereniging Staedion. 23 juni 2016

Samenwerkingsovereenkomst Staedion en Huurdersvereniging Staedion. 23 juni 2016 Samenwerkingsovereenkomst Staedion en Huurdersvereniging Staedion 23 juni 2016 Samenwerkingsovereenkomst Staedion en Huurdersvereniging Staedion (HVS) Partijen Verhuurder Stichting Staedion hierna te noemen

Nadere informatie

Beide samenwerkend onder de naam Samenwerkende Huurdersorganisaties (SHO)

Beide samenwerkend onder de naam Samenwerkende Huurdersorganisaties (SHO) SAMENWERKINGSOVEREENKOMST Tussen Stichting Volkshuisvestingsgroep Wooncompagnie en Huurderskoepel Schagen en Omstreken Huurdersvereniging De Vijfhoek Beide samenwerkend onder de naam Samenwerkende Huurdersorganisaties

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Woningcorporatie WoonGenoot en Huurdersvereniging OMSLAG

Samenwerkingsovereenkomst Woningcorporatie WoonGenoot en Huurdersvereniging OMSLAG Samenwerkingsovereenkomst Woningcorporatie WoonGenoot en Huurdersvereniging OMSLAG Partijen Stichting Woningcorporatie WoonGenoot hierna te noemen de verhuurder, in deze vertegenwoordigd door de heer Th.E.J.

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST HUURDERS - VERHUURDER. Namens de verhuurder Stichting Woningcorporaties Het Gooi en Omstreken

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST HUURDERS - VERHUURDER. Namens de verhuurder Stichting Woningcorporaties Het Gooi en Omstreken SAMENWERKINGSOVEREENKOMST HUURDERS - VERHUURDER Namens de verhuurder Stichting Woningcorporaties Het Gooi en Omstreken en namens de huurders Stichting Huurdersorganisatie Het Gooi en Omstreken HGO SAMENWERKINGSOVEREENKOMST

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst

Samenwerkingsovereenkomst Samenwerkingsovereenkomst Ondergetekenden, Woningstichting Sint Joseph Almelo (STJA), hierna te noemen de verhuurder en HuurdersAdviesRaad van STJA (HAR), hierna te noemen de huurdersorganisatie overwegende

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST SAMENWERKINGSOVEREENKOMST stichting Nijestee en stichting Participatieraad Nijestee Roelof Otten d.d. 0 april 06 ALGEMEEN Deze samenwerkingsovereenkomst komt voort uit de al bestaande samenwerking tussen

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST SAMENWERKINGSOVEREENKOMST Ondergetekenden Stichting Studenten Huisvesting, hierin vertegenwoordigd door de bestuurder, hierna te noemen "de SSH" en Bewonersoverleg Koepel SSH, hierin vertegenwoordigd door

Nadere informatie

Handreiking Bewonerscommissie. Uitgifte juli 2017, versie 1

Handreiking Bewonerscommissie. Uitgifte juli 2017, versie 1 Handreiking Bewonerscommissie. Uitgifte juli 2017, versie 1 Handreiking Bewonerscommissie. Dit document is samengesteld om u te laten zien hoe een bewonerscommissie wordt opgericht, geïnstalleerd en ondersteund

Nadere informatie

Reglement Geschillencommissie Woningbedrijf Velsen

Reglement Geschillencommissie Woningbedrijf Velsen Reglement Geschillencommissie Woningbedrijf Velsen Reglement Geschillencommissie Pagina 1 van 8 Reglement Geschillencommissie Woningbedrijf Velsen De Huurdersraad en de Geschillencommissie zijn vooraf

Nadere informatie

Woningzoekende: degene die zich heeft aangemeld voor een beschikbare woning van de SOR in de vrije sector.

Woningzoekende: degene die zich heeft aangemeld voor een beschikbare woning van de SOR in de vrije sector. REGLEMENT KLACHTEN- EN GESCHILLENCOMMISSIE SOR 1. Definities Huurder: een huurder van een woning of woonruimte van de SOR. Voor de toepassing van dit reglement wordt onder huurder eveneens verstaan de

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST. Stichting Omnivera GWZ. huurdersorganisaties Stichting Huurdersraad Omnivera en Huurders- en bewoners Belang Zederik

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST. Stichting Omnivera GWZ. huurdersorganisaties Stichting Huurdersraad Omnivera en Huurders- en bewoners Belang Zederik SAMENWERKINGSOVEREENKOMST Stichting Omnivera GWZ en huurdersorganisaties Stichting Huurdersraad Omnivera en Huurders- en bewoners Belang Zederik Ondergetekenden, Stichting Omnivera GWZ, statutair gevestigd

Nadere informatie

Reglement Bewonerscommissies Woningstichting Rochdale

Reglement Bewonerscommissies Woningstichting Rochdale Reglement Bewonerscommissies Woningstichting Rochdale Overwegingen dat Rochdale erkent dat het in wederzijds belang is dat bewonerscommissies op complexniveau en Rochdale met elkaar overleg voeren over

Nadere informatie

Wet op het overleg huurders verhuurder

Wet op het overleg huurders verhuurder Wet op het overleg huurders verhuurder Waaraan moet een huurdersorganisatie of bewonerscommissie voldoen? Huurdersorganisatie Een huurdersorganisatie moet om met de verhuurder te kunnen overleggen aan

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST BREDERODE WONEN & HUURDERSVERENIGING BREDERODE

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST BREDERODE WONEN & HUURDERSVERENIGING BREDERODE SAMENWERKINGSOVEREENKOMST BREDERODE WONEN & HUURDERSVERENIGING BREDERODE Ondergetekenden, Brederode Wonen, hierna te noemen de verhuurder en de Huurdersvereniging Brederode, hierna te noemen de huurdersvereniging

Nadere informatie

Reglement regionale geschillencommissie

Reglement regionale geschillencommissie Reglement regionale geschillencommissie Artikel 1 - Definities BBSH Commissie Verhuurders Bestuur Huurder Bewonerscommissie: Indiener Geschil : Besluit Beheer Sociale Huursector. : De geschillencommissie

Nadere informatie

Reglement Geschillencommissie WOONINC.

Reglement Geschillencommissie WOONINC. Reglement Geschillencommissie WOONINC. Artikel 1 Definities a. Commissie of Geschillencommissie: de klachtencommissie als bedoeld in artikel 16 van het Besluit beheer sociale huursector (Bbsh). b. Wooninc.:

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst

Samenwerkingsovereenkomst Samenwerkingsovereenkomst tussen: Huurders Belangenvereniging Enschede te Enschede en Bewonerscommisie te Enschede Definitie Bewonerscommissie: Een bewonerscommissie is een organisatie van bewoners, vaak

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst

Samenwerkingsovereenkomst Samenwerkingsovereenkomst Ondergetekenden, Woningstichting Wierden en Borgen, hierna te noemen de verhuurder en De Marne-De Terpen te Baflo, Stichting Huurdersplatform Bedum-Ten Boer te Bedum en De Huurder

Nadere informatie

Reglement KlachtenCommissie WOONINC.

Reglement KlachtenCommissie WOONINC. Reglement KlachtenCommissie WOONINC. Artikel 1 Definities a. Commissie: de klachtencommissie als bedoeld in artikel 16 van het Besluit beheer sociale huursector (Bbsh). b. Wooninc.: Stichting Wooninc.

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst

Samenwerkingsovereenkomst Samenwerkingsovereenkomst Stichting De Huismeesters en Stichting Huurdersraad De Huismeesters Groningen, december 2008 Samenwerkingsovereenkomst, december 2008 Pagina van 7 Samenwerkingsovereenkomst Stichting

Nadere informatie

Kruisjeslijst Huurdersplatform Palladion/de Alliantie Amsterdam - 1 -

Kruisjeslijst Huurdersplatform Palladion/de Alliantie Amsterdam - 1 - Kruisjeslijst Huurdersplatform Palladion/Alliantie Amsterdam Op 25 juni 2007 ondertekende Huurdersplatform Palladion en de Alliantie de kruisjeslijst die deel uit maakt van de op 1 oktober 2007 ondertekende

Nadere informatie

REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE. Artikel 1: Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder:

REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE. Artikel 1: Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: Klachtencommissie Wij proberen al onze klanten zo snel en correct mogelijk te helpen. Er gaat daarbij helaas wel eens wat mis. Indien er in uw ogen door ons fouten worden gemaakt, zullen we die zo snel

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst

Samenwerkingsovereenkomst Samenwerkingsovereenkomst Huurders Vereniging Ons Belang (HVOB) en Woonstichting Centrada te Lelystad Lelystad, 4 juni 2010 Inhoudsopgave Artikel 1 Doelstelling overeenkomst... 4 Artikel 2 Definities...

Nadere informatie

Bij het melden van een klacht kunt u gebruik maken van een klachtenformulier. U kunt het hier downloaden of wij sturen u het op verzoek toe.

Bij het melden van een klacht kunt u gebruik maken van een klachtenformulier. U kunt het hier downloaden of wij sturen u het op verzoek toe. Een klacht en dan? We horen natuurlijk graag dat u tevreden bent over Zeeuwland. Maar wanneer dit niet het geval is, weten we dat ook graag. Alleen zo kunnen we u goed -en in de toekomst nog beter- van

Nadere informatie

REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE STICHTING WONEN ZUID

REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE STICHTING WONEN ZUID REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE STICHTING WONEN ZUID ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ARTIKEL 1: DEFINITIES Commissie: de klachtencommissie

Nadere informatie

DE KLACHTENCOMMISSIE BBSH

DE KLACHTENCOMMISSIE BBSH DE KLACHTENCOMMISSIE BBSH PAGINA 1 DE KLACHTENCOMMISSIE BBSH Inleiding In het per 1 januari1993 ingevoerde Besluit Beheer Sociale Sector wordt aangegeven, dat iedere woningcorporatie een klachtenprocedure

Nadere informatie

stichting Wetland Wonen Groep en woningstichting de Veste Hierna te noemen: de corporatie.

stichting Wetland Wonen Groep en woningstichting de Veste Hierna te noemen: de corporatie. Pagina 1 van 6 REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE STICHTING WETLAND WONEN GROEP WONINGSTICHTING DE VESTE Artikel 1: definities Corporaties: Werkorganisaties: Commissie: Klacht: stichting Wetland Wonen Groep

Nadere informatie

Wet op het overleg huurders verhuurder

Wet op het overleg huurders verhuurder Wet op het overleg huurders verhuurder Wet van 27 juli 1998, houdende regels ter bevordering van het overleg tussen huurders en verhuurder van woongelegenheden, Stb. 1998, 501, gewijzigd bij wet van 27

Nadere informatie

Spoorboekje voor bewonerscommissies

Spoorboekje voor bewonerscommissies Spoorboekje voor bewonerscommissies INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Waarom dit spoorboekje 2 2. Bewonerscommissies in het kort 2 2.1 Aantal leden bewonerscommissie 2.2 Externe adviseurs 2.3 Werkzaamheden 3. Mozaïek

Nadere informatie

REGLEMENT GEZAMENLIJKE KLACHTENCOMMISSIE VAN

REGLEMENT GEZAMENLIJKE KLACHTENCOMMISSIE VAN REGLEMENT GEZAMENLIJKE KLACHTENCOMMISSIE VAN WOONDIENSTEN AARWOUDE EN WONINGSTICHTING NIEUWKOOP Elzenlaan 1 Kennedyplein 5a 2481 LZ Woubrugge 2421 EN Nieuwkoop Postbus 2194 Postbus 122 2400 CD Alphen aan

Nadere informatie

Reglement Geschillencommissie woningcorporaties Walcheren

Reglement Geschillencommissie woningcorporaties Walcheren Reglement Geschillencommissie woningcorporaties Walcheren I. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 - Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: a. Bestuur: het bestuursorgaan van de betreffende corporatie;

Nadere informatie

Wet op het overleg huurders verhuurder (1998) Bron:

Wet op het overleg huurders verhuurder (1998) Bron: Wet op het overleg huurders verhuurder (1998) Bron: http://wettenoverheidnl Wet van 27 juli 1998, houdende regels ter bevordering van het overleg tussen huurders en verhuurder van woongelegenheden (Wet

Nadere informatie

- 1 - Huishoudelijk Reglement Stichting Bouwvereeniging Volksbelang Vianen.

- 1 - Huishoudelijk Reglement Stichting Bouwvereeniging Volksbelang Vianen. - 1 - Huishoudelijk Reglement Stichting Bouwvereeniging Volksbelang Vianen. Zaaknummer 2008S72525DO ALGEMENE BEPALINGEN a. bewonerscommissie: groep huurders van de Woningbouwvereeniging behorende tot één

Nadere informatie

REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE de KOMBINATIE

REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE de KOMBINATIE REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE de KOMBINATIE Artikel 1: Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder Woningcorporatie: Bestuur: Raad van Toezicht: Woningbouwvereniging de Kombinatie te Zeist de

Nadere informatie

Convenant bewonerscommissies. Een handboek voor overleg tussen bewonerscommissies en de Sleutels

Convenant bewonerscommissies. Een handboek voor overleg tussen bewonerscommissies en de Sleutels Convenant bewonerscommissies Een handboek voor overleg tussen bewonerscommissies en de Sleutels Leiden, januari 01 Voorwoord Bewonerscommissies zijn voor de Sleutels een belangrijke gesprekspartner voor

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST DE ALLIANTIE AMSTERDAM HUURDERSPLATFORM PALLADION

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST DE ALLIANTIE AMSTERDAM HUURDERSPLATFORM PALLADION SAMENWERKINGSOVEREENKOMST DE ALLIANTIE AMSTERDAM EN HUURDERSPLATFORM PALLADION 2 oktober 2007 Inleiding Ondergetekenden, Huurdersplatform Palladion gevestigd aan Westmallepad 8 te Amsterdam, in deze zin

Nadere informatie

In hoofdstuk 1 wordt uiteengezet wat de beide wettelijke regelingen nu eigenlijk inhouden.

In hoofdstuk 1 wordt uiteengezet wat de beide wettelijke regelingen nu eigenlijk inhouden. 1. INLEIDING Woningstichting hecht er veel belang aan dat tussen haar en de vertegenwoordigers van haar huurders een constructieve samenwerking bestaat. Daartoe is het nodig dat er periodiek overleg is

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. (Tekst geldend op: 05-09-2012) Wet van 27 juli 1998, houdende regels ter bevordering van het overleg tussen huurders en verhuurder van woongelegenheden (Wet op het overleg huurders verhuurder) Wij Beatrix,

Nadere informatie

Reglement Geschillenadviescommissie Woonvereniging Patrimonium Havensteder Woonstad Rotterdam Woonplus Schiedam Maasdelta Groep 3B Wonen

Reglement Geschillenadviescommissie Woonvereniging Patrimonium Havensteder Woonstad Rotterdam Woonplus Schiedam Maasdelta Groep 3B Wonen Reglement Geschillenadviescommissie Woonvereniging Patrimonium Havensteder Woonstad Rotterdam Woonplus Schiedam Maasdelta Groep 3B Wonen -1- REGLEMENT GEZAMENLIJKE GESCHILLENADVIESCOMMISSIE 1. Begrippen

Nadere informatie

Huurdersvereniging Participatieraad Baston Wonen, hierna te noemen "de huurdersorganisatie"

Huurdersvereniging Participatieraad Baston Wonen, hierna te noemen de huurdersorganisatie Ondergetekenden, Baston Wonen, hierna te noemen "de verhuurder" en Huurdersvereniging Participatieraad Baston Wonen, hierna te noemen "de huurdersorganisatie" Overwegende dat: de verhuurder verantwoordelijk

Nadere informatie

beleid: juli 2004, versie: 2014

beleid: juli 2004, versie: 2014 Geschillencommissie beleid: juli 2004, versie: 2014 Waterweg Wonen verhuurt circa 12.000 woningen in Vlaardingen. Een aanzienlijk deel van die woningen is bereikbaar voor huishoudens met lage inkomens

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Mitros en Utrechtse bewonerscommissies

Samenwerkingsovereenkomst Mitros en Utrechtse bewonerscommissies Samenwerkingsovereenkomst Mitros en Utrechtse bewonerscommissies Preambule De nieuwe Overlegwet vormt samen met het verlopen van de oude overeenkomst reden om nieuwe samenwerkingsafspraken te maken tussen

Nadere informatie

Algemeen. Artikel 1. Begrippen

Algemeen. Artikel 1. Begrippen Reglement Gezamenlijke Geschillenadviescommissie d.d. 1 oktober 2014 Algemeen I. De Gezamenlijke Geschillenadviescommissie, hierna te noemen GGAC, is werkzaam voor de woningcorporaties Woonpartners, wocom

Nadere informatie

KLACHTENREGELEMENT. Artikel 1 Begrippen. In dit reglement wordt verstaan onder: Commissie: De klachtencommissie. Verhuurder: WWV De Volharding

KLACHTENREGELEMENT. Artikel 1 Begrippen. In dit reglement wordt verstaan onder: Commissie: De klachtencommissie. Verhuurder: WWV De Volharding KLACHTENREGELEMENT Artikel 1 Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: Commissie: De klachtencommissie Verhuurder: WWV De Volharding Bestuur: Het bestuur van WWV De Volharding. Huurder: a. De huurder

Nadere informatie

Reglement. Geschillencommissie. Vestia. Vastgesteld in de bestuursvergadering d.d. 3 februari 2015 Pagina 1

Reglement. Geschillencommissie. Vestia. Vastgesteld in de bestuursvergadering d.d. 3 februari 2015 Pagina 1 Reglement Geschillencommissie Vestia Vastgesteld in de bestuursvergadering d.d. 3 februari 2015 Pagina 1 1. Begrippen 1.1 In dit reglement wordt verstaan onder: (a) Corporatie: Vestia gevestigd te Rotterdam.

Nadere informatie

Reglement Geschillencommissie Woningcorporaties Valleigebied

Reglement Geschillencommissie Woningcorporaties Valleigebied Reglement Geschillencommissie Woningcorporaties Valleigebied 1 september 2009 Vastgesteld op 26 augustus 2009 Woningstichting Barneveld Woningstichting Leusden Woningstichting Nijkerk Vallei Wonen, Woudenberg

Nadere informatie

Reglement Geschillencommissie Woningcorporaties Noord- en Midden-Limburg

Reglement Geschillencommissie Woningcorporaties Noord- en Midden-Limburg Artikel 1: definities huurder: Een huurder van een woning of woonruimte van de corporatie. Voor de toepassing van dit reglement wordt onder huurder eveneens verstaan de medehuurder, de aspirant medehuurder,

Nadere informatie

Commissie: De Geschillenadviescommissie als bedoeld in artikel 16 van het Besluit Beheer Sociale Huursector.

Commissie: De Geschillenadviescommissie als bedoeld in artikel 16 van het Besluit Beheer Sociale Huursector. Reglement Geschillenadviescommissie Ymere Artikel 1 Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: Commissie: De Geschillenadviescommissie als bedoeld in artikel 16 van het Besluit Beheer Sociale Huursector.

Nadere informatie

Kruisjeslijst AAHA/Alliantie - 1 -

Kruisjeslijst AAHA/Alliantie - 1 - Kruisjeslijst behorende bij de samenwerkingsovereenkomst de Alliantie dd. 8 maart 2002 en ondertekend op 7 maart 2006 Op 8 maart 2002 ondertekende samenwerkingsovereenkomst en de Alliantie een samenwerkingsovereenkomst.

Nadere informatie

Deelnemende corporaties: Jutphaas Wonen (Nieuwegein), Mitros (Utrecht en Nieuwegein), Viveste (Houten), Woningbouwvereniging Lopik

Deelnemende corporaties: Jutphaas Wonen (Nieuwegein), Mitros (Utrecht en Nieuwegein), Viveste (Houten), Woningbouwvereniging Lopik Klachtencommissie Woningcorporaties Regio Utrecht Klachtenreglement Deelnemende corporaties: Jutphaas Wonen (Nieuwegein), Mitros (Utrecht en Nieuwegein), Viveste (Houten), Woningbouwvereniging Lopik Artikel

Nadere informatie

Uitspraak van de Huurcommissie

Uitspraak van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzonden op Verzoek Wet op het overleg huurders verhuurder (Wohv) Woonruimte Hierna te noemen: het Complex Verzoeker Naam: Hierna te noemen: Vertegenwoordigd door: Wederpartij

Nadere informatie

COMMENTAREN-, KLACHTEN- EN GESCHILLENREGELING

COMMENTAREN-, KLACHTEN- EN GESCHILLENREGELING COMMENTAREN-, KLACHTEN- EN GESCHILLENREGELING Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Commentaar: een melding van de aangeslotene aan NORMA waaruit blijkt dat de aangeslotene het oneens is met de hoogte van

Nadere informatie

Commissie: De klachtencommissie als bedoeld in artikel 16 van het Besluit Beheer Sociale Huursector.

Commissie: De klachtencommissie als bedoeld in artikel 16 van het Besluit Beheer Sociale Huursector. Voorbeeld klachtenreglement Corporatie X Artikel 1 Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: Commissie: De klachtencommissie als bedoeld in artikel 16 van het Besluit Beheer Sociale Huursector.

Nadere informatie

1.4 Vrijwilligers Natuurlijke personen die zich onbezoldigd inzetten om de doelstelling van de organisatie te realiseren.

1.4 Vrijwilligers Natuurlijke personen die zich onbezoldigd inzetten om de doelstelling van de organisatie te realiseren. Pagina 1 van 5 Model Statuten Vrijwilligers Ondernemingsraad (VOR) Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 Organisatie De organisatie of instelling waarbinnen de VOR functioneert. 1.2 Directie De rechtspersoon

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE GESCHILLENADVIESCOMMISSIE

REGLEMENT VAN DE GESCHILLENADVIESCOMMISSIE REGLEMENT VAN DE GESCHILLENADVIESCOMMISSIE van Stichting Ymere Dit reglement is de uitwerking van artikel 27 van de statuten van Stichting Ymere. Het gewijzigde reglement is vastgesteld op 5 juli 2011

Nadere informatie

Reglement klachtencommissie WoonInvest

Reglement klachtencommissie WoonInvest Reglement klachtencommissie WoonInvest Versie 2014 1/11 Artikel 1 Over het reglement klachtencommissie 1. Het reglement klachtencommissie is het reglement dat regels geeft voor de samenstelling en werkwijze

Nadere informatie

Reglement Klachtencommissie

Reglement Klachtencommissie Reglement Klachtencommissie Artikel 1 Definities Klager: De huurder of woningzoekende die een klacht aan de commissie voorlegt. Huurder: Een huurder van een woning of woonruimte van Leystromen. Voor de

Nadere informatie

GESCHILLENCOMMISSIE WONINGSTICHTING GOEDESTEDE

GESCHILLENCOMMISSIE WONINGSTICHTING GOEDESTEDE Als u een klacht hebt, meldt u die natuurlijk bij GoedeStede. Maar als we onverhoopt samen geen oplossing vinden, kunt u daarna terecht bij de onafhankelijke geschillencommissie. Welke klachten? Bij de

Nadere informatie

Klachtenreglement Woningstichting Maasvallei Maastricht

Klachtenreglement Woningstichting Maasvallei Maastricht Klachtenreglement Woningstichting Maasvallei Maastricht Artikel 1 Begrippen. In dit reglement wordt verstaan onder: 1.1 Maasvallei: Woningstichting Maasvallei Maastricht, gevestigd te Maastricht. Maasvallei

Nadere informatie

Toegelaten instelling De vereniging/stichting is werkzaam binnen het werkgebied in de zin van artikel 70 van de Woningwet.

Toegelaten instelling De vereniging/stichting is werkzaam binnen het werkgebied in de zin van artikel 70 van de Woningwet. Reglement Regionale Klachtencommissie Ingesteld door RWS partner in wonen en Stichting tot Behoud en Ondersteuning van Monumenten, beiden te Goes, R&B Wonen te Heinkenszand en Castria Wonen te St. Maartensdijk.

Nadere informatie

Reglement Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland

Reglement Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland Reglement Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland 1. Definities Dit reglement verstaat onder: 1.1. Corporatie: de bij de geschillencommissie aangesloten woningcorporatie. 1.2. Bewoner: een huurder, medehuurder

Nadere informatie

Reglement Geschillencommissie Stichting GroenWest

Reglement Geschillencommissie Stichting GroenWest Reglement Geschillencommissie Stichting GroenWest Inhoud Pagina 1. Begrippen... 5 2. Doel van de commissie... 5 3. Taak van de commissie... 5 4. Functioneren van de commissie... 5 5. Samenstelling, benoeming

Nadere informatie

Een klacht? Daar komen we samen vast wel

Een klacht? Daar komen we samen vast wel Een klacht? Daar komen we samen vast wel uit. De medewerkers van Groninger Huis doen hun uiterste best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Gelukkig ervaren de meeste huurders dat ook zo en krijgen

Nadere informatie

De Verordening Cliëntenparticipatie Wet werk en bijstand, Wet sociale werkvoorziening en Wet Investeren in Jongeren gemeente Tynaarlo vast te stellen

De Verordening Cliëntenparticipatie Wet werk en bijstand, Wet sociale werkvoorziening en Wet Investeren in Jongeren gemeente Tynaarlo vast te stellen Raadsbesluit nr. 22 Betreft: Vaststellen Verordening Cliëntenparticipatie Wet werk en bijstand, Wet sociale werkvoorziening en Wet Investeren in Jongeren gemeente Tynaarlo De raad van de gemeente Tynaarlo;

Nadere informatie

Overleg huurders en verhuurder

Overleg huurders en verhuurder DD-NR Regelingen en voorzieningen CODE 4.1.1.51 Overleg huurders en verhuurder circulaire bronnen circulaire ministerie van VROM, d.d. 11.2.2009 De Wet op het overleg huurders verhuurders (Wohv) geeft

Nadere informatie

Bent u niet tevreden? Naar de Klachtenadviescommissie, zo werkt het

Bent u niet tevreden? Naar de Klachtenadviescommissie, zo werkt het Bent u niet tevreden? Naar de Klachtenadviescommissie, zo werkt het 100% wonen Meld het ons! De Klachtenadviescommissie is er voor alle klanten van SallandWonen. Wonen 3 Klachten zijn welkom Heeft u een

Nadere informatie

REGLEMENT REGIONALE GESCHILLEN COMMISSIE Land van Heusden en Altena

REGLEMENT REGIONALE GESCHILLEN COMMISSIE Land van Heusden en Altena De Regionale Geschillen Commissie (RGC) is vanaf 1 januari 2009 werkzaam voor de hieronder genoemde corporaties: Woonlinie in Zaltbommel; Woonservice Meander in Werkendam; Woonstichting Land van Altena

Nadere informatie

Een klacht? Daar komen we samen wel uit

Een klacht? Daar komen we samen wel uit Een klacht? Daar komen we samen wel uit December 2013 2 De medewerkers van Groninger Huis doen hun uiterste best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Gelukkig ervaren de meeste huurders dat ook zo

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst cliëntenraad en Bureau Beckers.

Samenwerkingsovereenkomst cliëntenraad en Bureau Beckers. Samenwerkingsovereenkomst cliëntenraad en B. Inleiding In de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) wordt genoemd dat er tussen de cliëntenraad en B een samenwerkingsovereenkomst moet zijn.

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst

Samenwerkingsovereenkomst Samenwerkingsovereenkomst Huurdersbelangenvereniging Noord-Kennemerland - Woonwaard 11 maart 2016 1 De bedoeling van de samenwerking Woonwaard en de HBV werken samen met een gedeeld doel voor ogen: het

Nadere informatie

Reglement van het Verantwoordingsorgaan

Reglement van het Verantwoordingsorgaan Reglement van het Verantwoordingsorgaan Per 3 december 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk I Algemene bepalingen 3 Artikel 1 Begripsbepalingen 3 Artikel 2 Voorzitter en plaatsvervangend voorzitter 4 Artikel 3

Nadere informatie

REGLEMENT REGIONALE GESCHILLENCOMMISSIE KRIMPENERWAARD

REGLEMENT REGIONALE GESCHILLENCOMMISSIE KRIMPENERWAARD REGLEMENT REGIONALE GESCHILLENCOMMISSIE KRIMPENERWAARD Artikel 1. Definities - B.B.S.H.: Besluit Beheer Sociale Huursector - Commissie: De geschillencommissie als bedoeld in artikel 16 B.B.S.H. als zijnde

Nadere informatie

Samen wonen in een VvE

Samen wonen in een VvE Samen bouwen aan beter wonen Samen wonen in een VvE 2 Bewonerscommissie en een Vereniging van Eigenaren Samen wonen in een VvE Huren in een Vereniging van Eigenaren Wanneer een woongebouw bestaat uit koop-

Nadere informatie

Klager: Een klant of deelnemer aan het leerwerktraject van de Stichting TVZ

Klager: Een klant of deelnemer aan het leerwerktraject van de Stichting TVZ K LACHTENREGLEMENT STICHTING TAFELVANZEVEN ROTTERDAM Artikel 1 Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: Commissie: Bestaande uit 4 onafhankelijke leden, hierna te noemen klachtencommissie Stichting

Nadere informatie

Reglement Klachtencommissie

Reglement Klachtencommissie Reglement Klachtencommissie Artikel 1 Definities Klager: De verbruiker die een klacht aan de commissie voorlegt. Warmte: Warm water of tapwater bestemd voor ruimteverwarming of -koeling, sanitaire doeleinden

Nadere informatie

REGLEMENT KLACHTENBEHANDELING EN KLACHTENADVIESCOMMISSIE NVGH/ALPHA.

REGLEMENT KLACHTENBEHANDELING EN KLACHTENADVIESCOMMISSIE NVGH/ALPHA. REGLEMENT KLACHTENBEHANDELING EN KLACHTENADVIESCOMMISSIE NVGH/ALPHA. Vastgesteld door de algemene vergadering op 3 juni 2012. Artikel 1. definities Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

Nadere informatie

KLACHTEN OVER WONEN BOMMELERWAARD?

KLACHTEN OVER WONEN BOMMELERWAARD? KLACHTEN OVER WONEN BOMMELERWAARD? De drie woningcorporaties in de Bommelerwaard verdelen gezamenlijk hun huurwoningen onder de naam Wonen Bommelerwaard. Het kan voorkomen dat een ingeschreven woningzoekende

Nadere informatie

Reglement Geschillen adviescommissie Portaal Utrecht

Reglement Geschillen adviescommissie Portaal Utrecht Reglement Geschillen adviescommissie Portaal Utrecht Een klacht wat nu? Een klacht wilt u het liefst oplossen met mensen die er direct mee te maken hebben. En dat wil Portaal ook. Maar wat als u een klacht

Nadere informatie

Model Samenwerkingsovereenkomst organisatie en de vrijwilligersraad!

Model Samenwerkingsovereenkomst organisatie en de vrijwilligersraad! organisatie en de vrijwilligersraad Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 De organisatie (Naam van de organisatie of instelling waarbinnen de vrijwilligersraad functioneert als zelfstandig orgaan). 1.2 De directie

Nadere informatie