HANDBOEK VOOR BEWONERSCOMMISSIES

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HANDBOEK VOOR BEWONERSCOMMISSIES"

Transcriptie

1 HANDBOEK VOOR BEWONERSCOMMISSIES Van WONINGBEDRIJF VELSEN UITGAVE VAN december 2010 Stichting Huurdersraad Velsen Secretariaat: J.A.Elenbaas-Veenstra Bellatrixstraat AL IJmuiden www: huurdersraad-wbvelsen.nl Kantooradres: Planetenweg 2, 1973 BG IJmuiden 1

2 INDEX - Stichting Huurdersraad blz. 3 - Nederlandse Woonbond blz. 5 - Bewonerscommissie blz. 6 - Instructies voor bewonerscommissies blz. 7 - Vaste agendapunten overleg WBV blz. 9 - Financiën bewonerscommissies blz Samenwerkingsovereenkomst blz Interne klachtenregeling blz Zelf Aangebrachte Voorzieningen ZAV blz Rekening Huurder/Verhuurder blz Reglement Geschillencommissie blz Sociaal Statuut blz Prestatie afspraken blz Huurcommissie blz Flyer voor oprichting bew.com. blz. 64 deze flyer kunt bestellen bij de Huurdersraad. - Voorbeeld intro brief voor Bewonerscommissies blz. 66 2

3 Stichting Huurdersraad van Woningbedrijf Velsen Geachte medehuurder, Woningbedrijf Velsen (WBV) vindt het belangrijk om goed contact te hebben met haar huurders. Omdat het voor WBV niet mogelijk is met alle huurders persoonlijk te spreken, bespreken zij belangrijke zaken eerst met de Huurdersraad en bewonerscommissies. Waarom dit traject: De bewonerscommissieleden weten wat er leeft in de wijk en onder de huurders. De leden van deze bewonerscommissies zijn enthousiaste personen uit dezelfde wijk en/of uit hetzelfde complex. Zij hebben regelmatig overleg met elkaar over zaken zoals het onderhoud van de woning, de leefbaarheid in de wijk, de wensen van bewoners en alles wat daar raakvlakken mee heeft. Onderwerpen dus die meerdere mensen uit de buurt aangaan. Hieronder vindt u een omschrijving van de werkzaamheden en taken van de Huurdersraad en bewonerscommissies. Wie, wat, waar is de Huurdersraad? De Huurdersraad is het officiële overlegorgaan voor het Woningbedrijf Velsen betreffende huurders aangelegenheden. De Huurdersraad bestaat volledig uit Huurders van woningbedrijf Velsen en zijn allemaal vrijwilligers, zij vormen de schakel tussen de huurders en WBV. De Huurdersraad vergadert 1x per maand, daarnaast overlegt zij 6x per jaar met de directie van het woningbedrijf en 1x per jaar met de Raad van Commissarissen. Zaken die worden besproken zij o.a.: huurbeleid, sloop- en renovatieplannen, sociaal statuut, donaties en sponsorbeleid. Andere hot-items die momenteel veel aandacht krijgen tijdens het overleg zijn een evaluatieplan voor het woonruimteverdeelsysteem en het Centrumplan. Daarnaast begeleiden twee leden van de Huurdersraad sinds een aantal jaren ook bewonerscommissies bij hun vergaderingen en bij hun overleg met het WBV. Op dit moment begeleiden wij intensief 26 bewonerscommissies en dit naar ieders volle tevredenheid. Dit zijn bewonerscommissies die zijn/worden geconfronteerd met renovatieplannen en/of sloop/nieuwbouw plannen of onderhoudsproblemen. De begeleiders van de Huurdersraad helpen de bewonerscommissies bij het verkrijgen van de juiste informatie, notuleren en zien er op toe dat het woningbedrijf zich aan de afspraken houdt. Ook staat de Huurdersraad de bewonerscommissies financieel bij en desgewenst zorgt zij voor juridische, bouwkundige of andere deskundige bijstand. 3

4 Individuele huurders kunnen bij de Huurdersraad terecht met klachten, maar dan zoekt zij eerst uit of de huurder(s) het al zelf geprobeerd hebben op te lossen. Wanneer dit het geval is dan nemen wij het probleem mee naar het WBV en vaak een stapje hoger dan de woonconsulent en de opzichter. Tegenwoordig gaat de Huurdersraad ook mee bij mutaties, om te kijken naar de oplevering van woningen, zowel oude als nieuwbouwwoningen. Dit wordt over het algemeen gedaan door 2 leden van de Huurdersraad. Kortom de Huurdersraad kan u met raad en daad terzijde staan. Wie vormen de Huurdersraad: Wim Nieuwenhuis voorzitter Bert Rikkerink vice-voorzitter Joke Elenbaas secretaris Conny Voorhout penningmeester Piet van Hengel lid Ilse Stoelman lid St. Huurdersraad Woningbedrijf Velsen Kantooradres: Planetenweg 2, 1973 BG IJmuiden Secretariaat: mevr. J.A. Elenbaas Veenstra, Postadres Bellatrixstraat 205, 1974 AL IJmuiden. Tel adres: BEZOEK OOK EENS ONZE WEBSITE. Op de website van de Huurdersraad vindt u informatie over de werkzaamheden van de Huurdersraad, bewonerscommissies van Woningbedrijf Velsen. Maar u vindt er ook diverse links naar diverse sites op het gebied van volkshuisvesting en natuurlijk naar de site van WBV. Onderwerpen waar de Huurdersraad periodiek overleg over heeft met Woningbedrijf Velsen zijn: Huurbeleid Periodiek onderhoud Herstructurering Leefbaarheid Servicekosten 4

5 Nederlandse Woonbond. De Huurdersraad van Woningbedrijf Velsen is lid van de Nederlandse Woonbond en door dit lidmaatschap is elke huurder van Woningbedrijf Velsen automatisch lid van de Nederlandse Woonbond. De Nederlandse Woonbond is een onafhankelijke landelijke vereniging van huurders organisaties en huurders. Dankzij de kracht van ruim leden kan de woonbond op een goede manier zijn rol vervullen. Hoofddoel is het behartigen van de belangen van huurders. De bond staat voor betaalbare huren, goede woningen in leefbare wijken en sterke huurdersorganisaties. Het dienstenpakket van de Nederlandse Woonbond is zeer uitgebreid en varieert van simpele adviezen tot deskundige hulpverlening. Met vragen of problemen op huurgebied kunt u terecht bij de telefonische ledenservice. DE HUURDERSLIJN Daarvoor hoeft u maar aan een voorwaarde te voldoen: u moet lid zijn van de Woonbond en doordat u huurder bent van woningbedrijf Velsen bent u automatisch lid. (collectief lidmaatschap) Wel is het zo dat u uw vraag of probleem eerst voorlegt aan het secretariaat van de Huurdersraad, want dat is het contactpunt met de Woonbond. Even een belletje naar het secretariaat van de Huurdersraad of een mailtje naar De Huurderslijn van de woonbond is bereikbaar op maandag tot en met donderdag van uur tot uur en op de dinsdagavond van tot uur. Uitgebreide informatie over de woonbond en al de diensten die zij bieden kunt u ook vinden op de website van de Woonbond 5

6 Wat is een bewonerscommissie en wie zitten hierin? Een bewonerscommissie is een commissie die is samengesteld uit minimaal drie en maximaal acht bewoners van een wijk, flat of complex. Zij zijn de schakel tussen de bewoners en het WBV, anders gezegd zijn zij de ogen en oren van de wijk of complex. Elke bewonerscommissie heeft een vaste voorzitter, penningmeester en secretaris. De voorzitter is het aanspreekpunt (ofwel spreekbuis) voor de bewoners en voor het WBV en hij/zij leidt de vergaderingen. Bij voorkeur wonen de leden van de bewonerscommissie verspreid over de wijk/complex. Het is niet toegestaan dat er twee personen uit hetzelfde huishouden plaatsnemen in de bewonerscommissie. Het WBV verwacht dat de bewonerscommissieleden meedenken, meepraten en adviseren over het onderhoud en beheer van de woningen en de woon- en leefomgeving in de wijk. Zij hecht veel waarde aan de inbreng vanuit de bewonerscommissies en gaat serieus om met de verkregen informatie. De leden van de bewonerscommissie worden altijd als eerste op de hoogte gesteld van werkzaamheden in de wijk. Als de woonconsulent van het WBV een algemene brief aan het complex schrijft, wordt deze eerste ter goedkeuring naar de secretaris van de bewonerscommissie gestuurd. De belangrijkste taak van de bewonerscommissie is het inventariseren van de meningen/wensen van zoveel mogelijk bewoners uit de wijk, bijvoorbeeld door middel van een enquête. Belangrijke onderwerpen hierbij zijn de woning (o.a. technische staat, onderhoud, wensen bij renovatie, zwerfvuil), de leefomgeving (o.a. leefbaarheid, groenvoorziening, speelplaatsen, schoonmaken portieken) en de service (o.a. veiligheid, extra s die het WBV aanbiedt, zou moeten aanbieden). Aan de hand daarvan stelt de bewonerscommissie een werkprogramma op waarmee zij vervolgens aan de slag gaan. 6

7 Daarnaast organiseert een bewonerscommissie bijeenkomsten en is aanwezig bij belangrijke gebeurtenissen in de wijk om optimaal op de hoogte te blijven van de actuele zaken in de wijk. Ook het verwelkomen van nieuwe bewoners in de buurt of het maken van een buurtkrantje of jaarverslag zou een leuke taak zijn voor een bewonerscommissie. De bewonerscommissieleden vergaderen regelmatig met elkaar (naar eigen behoefte) en ook tweemaal per jaar met het WBV. In principe maakt de bewonerscommissie voor het vergaderen gebruik van het kantoor van de Huurdersraad, aan de Planetenweg 2 te IJmuiden. Na overleg met en toestemming van de Huurdersraad bestaat er de mogelijkheid om op een andere locatie te vergaderen en de kosten hiervan de declareren. Voor het maken van kopieën dienen de bewonerscommissies gebruik te maken van de voorzieningen in het kantoor van de Huurdersraad. Kortom de Huurdersraad spant zich voor de volle 100% in, bij het behartigen van UW belangen. Instructies voor een Bewonerscommissie. Het is de bedoeling dat een bewonerscommissie regelmatig met elkaar vergadert, al naar behoefte en/of noodzaak vanwege bestaande of in uitvoer zijnde plannen. Eén á twee maal per jaar wordt er, op uitnodiging van de bewonerscommissie vergadert met een vertegenwoordiger van het woningbedrijf. Bij voorkeur de woonconsulent voor uw wijk of complex. U als bewonerscommissie dient de vergadering uit te schrijven, dus u maakt de agenda en de notulen. Van elke vergadering dient U notulen te maken en dit toe te sturen aan de Huurdersraad en uw woonconsulent. Indien WBV een vergadering uitschrijft zorgen zij voor de verslaglegging, maar het advies van de Huurdersraad is ook uw eigenverslag te maken, zodat een en ander ook wordt vastgelegd in uw eigen taal en begrip. Indien u bij een vergadering de aanwezigheid wenst van een vertegenwoordiger van de Huurdersraad, dan is dat geen probleem en accepteren wij uw uitnodiging graag. 7

8 Instructies die lijden tot een succesvolle Bewonerscommissie. Om uw bewonerscommissie (BC) tot een succesvolle vertegenwoordiging te maken, dient er aan een aantal basis zaken te worden voldaan. Te weten: - Wederzijds vertrouwen - Open communicatie (ook binnen de BC) - Periodieke communicatie naar de bewoners van uw complex of wijk - luisteren naar zaken in uw omgeving en kijken wat u als BC hier mee kunt doen. - Bereidheid om te komen tot een compromis - Openstaan voor andere ideeën - Uw inzet voor de bewonerscommissie is vrijwillig maar niet vrijblijvend - U dient altijd oog te houden voor het algemeen belang. U zit NIET in de BC om alleen uw eigen problemen ter tafel te brengen en op te lossen. Om u als BC te helpen heeft de Huurdersraad een tweetal consulenten die er in zijn gespecialiseerd om u als BC te helpen bij de (mogelijke) realisatie van uw ideeën of wensen, maar ook om u te helpen bij eventuele conflicten binnen de BC, of met WBV of gemeente. Als u voor een vergadering wordt uitgenodigd door WBV, dan MAG U als bewonerscommissie altijd een vertegenwoordiger van de Huurdersraad uitnodigen, indien u dat noodzakelijk acht of wenst. Belangrijk: Spreek tijdens de vergadering een deadline af inzake de besproken acties. Maar houd de afgesproken deadline ook in de gaten. Hebt u vragen of advies nodig, schroom niet en bel de Huurdersraad,

9 Vaste agendapunten voor zowel uw eigen vergadering als voor die met Woningbedrijf Velsen zijn: onderhoud van het complex leefbaarheid veiligheid schoonmaken 9

10 Declaratie voorschriften. Een bewonerscommissie bestaande uit maximaal 8 personen komt in aanmerking voor vergoeding, indien zij minimaal 4 maal per jaar vergadert en de notulen van deze vergaderingen doorstuurt naar de Huurdersraad. 1. Declarabele kosten en jaarlijkse bijdrage De bewonerscommissies kunnen de volgende kostenposten bij de penningmeester van de Stichting Huurdersraad indienen: a. Een bewonerscommissie kan zonder kosten gebruik maken van de vergaderruimte van de Huurdersraad inclusief de consumptie van thee of koffie. Indien een bewonerscommissie geen gebruik wil maken van deze vergaderruimte, dan dient de bewonerscommissie een verzoek daartoe in te dienen bij de Huurdersraad, waarbij de zaalhuur en 2 consumpties worden vergoed: bonnen of nota's overleggen. b. Het secretariaat van een bewonerscommissie ontvangt jaarlijks 25,00 Euro als secretariaatskosten. Bij groot onderhoud en/of sloopcomplexen wordt dit bedrag verdubbeld. c. Elk lid van een bewonerscommissie krijgt jaarlijks 10,00 Euro als communicatiekosten voor gebruik van telefoon, kosten e.d. Bij groot onderhoud en/of sloopcomplexen wordt dit bedrag, voor een periode van 2 jaar, verdubbeld. e. Thuisvergaderingen met een maximum van 1,25 per persoon per keer f. Inhuren van deskundige ondersteuning op basis van een vooraf ingediende begroting: rekening overleggen. h. Fotokopieën kunnen gratis gedraaid worden in het kantoor van de Huurdersraad. i. Eenmaal per jaar kan er naar de leden van de bewonerscommissie een attentie gedaan worden met een maximaal bedrag van 7,50 Euro. De beschikbaarheidstelling van de bedragen is vastgesteld door de Stichting Woningbedrijf Velsen en de Stichting Huurdersraad. 10

11 2. Begroting en verantwoording In de samenwerkingsovereenkomst wordt niet gesproken over een begrotingsplicht, maar wel over een verantwoordingsplicht. Toch is ook een begrotingsplicht noodzakelijk. Elke bewonerscommissie dient vóór 1 oktober haar begroting voor het volgende jaar bij de Stichting Huurdersraad in te leveren. Elke bewonerscommissie dient na afloop van het jaar verantwoording aan de Stichting Huurdersraad af te leggen over de uitgaven van het afgelopen jaar Jaarlijks dient de Stichting Huurdersraad in overleg met de Stichting Woningbedrijf Velsen te bekijken of de bedragen bijgesteld moeten worden. 3. Betaling De Stichting Huurdersraad krijgt de budgetten van de bewonerscommissies op haar rekening gestort, welke beheerd wordt door de penningmeester van de Stichting Huurdersraad. De penningmeester betaalt de door de bewonerscommissies ingediende rekeningen. De penningmeester van de Stichting Huurdersraad zal in januari en juli van elk jaar overgaan tot voorschotbetalingen, gebaseerd op de door bewonerscommissies ingediende begrotingen c.q.gerealiseerde kosten over het eerste c.q. tweede halfjaar 4. Zakelijke rekening Vanzelfsprekend dient elke bewonerscommissie bij de start zorg dragen voor een zakelijke bank- c.q. girorekening, welk nummer doorgegeven dient te worden aan de penningmeester van de Stichting Huurdersraad. De Stichting Huurdersraad van Stichting Woningbedrijf Velsen. 11

12 Bewonerscommissie..Aantal leden.. Begroting 20.. Aantal Bedrag personen totaal *1. Secretariaat 1 25,00 25,00 *2. Thuisvergaderingen 1,25 *3. Communicatie 10,00 *4. Kosten v.attenties 7,50 *5. Diversen Totaal bedrag 1, Secretariaat Postzegels- papier - telefoon- e.d Bij groot onderhoud of sloop worden de secretariaatskosten verdubbeld 2. Vergaderingen Indien géén gebruik wordt gemaakt van de vergaderruimte - moet men bij de Huurdersraad een verzoek indienen voor zaalhuur en 2 consumpties Voor vergoedingen moeten bonnen en/of nota s worden overlegd. Wordt thuis vergaderd dan word per persoon de kosten voor de koffie 1,25 vergoedt. 3, Communicatie Per persoon de kosten telefoon en e.d. 4. Attenties Voor een verjaardag of met de kerst. 5, Diversen In overleg met de Huurdersraad kunnen de kosten voor de website e.d gedeclareerd worden Nota s en/of bonnen indienen 12

13 SAMENWERKINGSOVEREENKOMST TUSSEN DE STICHTING WONINGBEDRIJF VELSEN EN DE HUURDERSRAAD Ondergetekenden, Stichting Woningbedrijf Velsen, hierna te noemen de verhuurder en Stichting Huurdersraad Woningbedrijf Velsen, hierna te noemen de Huurdersraad Overwegende dat: de verhuurder verantwoordelijk is voor het beleid, beheer en leefomgeving inzake het totale woningbestand; de Huurdersraad de vertegenwoordiger is van de huurders die er naar streeft de belangen te behartigen van alle huurders van de verhuurder; in 2009 de Overleg wet is aangepast. Naar aanleiding van deze wet is deze samenwerkingsovereenkomst tot stand gekomen. de verhuurder de belangen van huurders van zijn woningen erkent en daarom afspraken wil maken met de Huurdersraad en/of de bewonerscommissie over informatie-, advies- en instemmingsrecht zodat de invloed van huurders op het beleid van de verhuurder voldoende wordt gewaarborgd; de verhuurder huurders direct wil betrekken bij onderwerpen die voor hen van belang zijn, om op die manier slagvaardig te kunnen inspelen op de wensen van de huurders vanuit het besef dat daadwerkelijke betrokkenheid en invloed van de zijde van de huurders bevorderlijk is voor een goede dienstverlening en een effectief beheer van de woningen van de verhuurder; het belangrijk is dat de Huurdersraad en/of de bewonerscommissie deze betrokkenheid en invloed uitoefent vanuit een onafhankelijke en zelfstandige positie; 13

14 voor het beleid en beheer van de verhuurder een goede onderlinge verstandhouding van belang is en gestructureerd overleg en respect voor elkaars doelstellingen noodzakelijk zijn; de verhuurder waarde hecht aan de representativiteit van de Huurdersraad en/of de bewonerscommissie; de samenwerking tussen verhuurder en Huurdersraad en/of bewonerscommissie tot doel heeft: - het optimaliseren van de kwaliteit van het wonen; - het bevorderen van een goede relatie tussen huurders en verhuurder; - het laten aansluiten van het door de verhuurder te voeren beleid bij de behoefte van de (toekomstige) huurders; - het bevorderen van een goede verhouding tussen de hoogte van de huur en de kwaliteit van de woning. komen het navolgende overeen: I BEGRIPSOMSCHRIJVING Artikel 1 Huurder: natuurlijke persoon, die met betrekking tot een bepaalde woning of wooneenheid een huurovereenkomst is aangegaan met de verhuurder. Onder huurder wordt ook begrepen de medehuurder. Tevens wordt onder huurder verstaan degene die de woning met toestemming van de verhuurder huurt van een huurder die de woning van de verhuurder huurt. Huurwoning: de woning die in eigendom of beheer is van de verhuurder. Complex: een verzameling woningen van de verhuurder die financieel, administratief, qua bouwwijze of anderszins een eenheid vormen. Huurdersraad: de representatieve stichting die als doelstelling heeft het behartigen van de belangen van de huurders op verhuurderniveau. Bewonerscommissie: een groep bewoners, bestaande uit door de bewoners gekozen of aangewezen personen, die geacht wordt de belangen te behartigen van de bewoners in (een) bepaald(e) complex(en). Geschil: een geschil is aanwezig zodra de ene partij hiervan schriftelijk mededeling doet aan de andere partij. Geschillencommissie samenwerkingsovereenkomst: geschillencommissie zoals bedoeld in artikel 14 van de samenwerkingsovereenkomst. 14

15 II DOELSTELLINGEN EN UITGANGSPUNTEN Artikel 2 1. De samenwerkingsovereenkomst is opgesteld met de doelstelling: a) De Huurdersraad en/of de bewonerscommissie goede mogelijkheden te bieden om de belangen te behartigen van degenen die ze vertegenwoordigt; b) De verhuurder met het overleg mogelijkheden te bieden om de dienstverlening aan zijn huurders te optimaliseren; c) De taken en bevoegdheden van de verhuurder en de Huurdersraad en/of de bewonerscommissie te verduidelijken; d) Regels en procedures af te spreken om het overleg tussen de verhuurder en de Huurdersraad en/of de bewonerscommissie te verduidelijken en te structureren en een goede overlegrelatie te bevorderen; e) Het bevorderen van gelijkwaardig overleg tussen de verhuurder en de Huurdersraad en/of de bewonerscommissie. 2. De verhuurder en de Huurdersraad bevorderen gezamenlijk de totstandkoming van bewonerscommissies in complexen. 3. De verhuurder zal nieuwe bewoners attenderen op de mogelijkheid zich aan te sluiten bij de Huurdersraad en/of de bewonerscommissie. 4. Bij wijziging in wetgeving of inwerkingtreding van enige andere wetgeving voor het overleg tussen huurder en verhuurder zal de samenwerkingsovereenkomst zo nodig worden bijgesteld. III ERKENNING EN REPRESENTATIVITEIT Artikel 3 1. De verhuurder erkent de Huurdersraad als gesprekspartner voor alle onderwerpen van beleid en beheer die voor de huurders van belang kunnen zijn onder voorwaarde dat: a) de Huurdersraad alle huurders van de woningen, waarvoor ze de belangen behartigt, in de gelegenheid stelt om zich bij haar aan te sluiten (mits vooraf gemeld aan en gecheckt door verhuurder op woon- en betalingsgedrag rekening houdend met het huishoudelijk reglement van de Huurdersraad. b) het bestuur van de Huurdersraad wordt gekozen door en uit de huurders die ze vertegenwoordigt; c) de Huurdersraad de huurders op de hoogte houdt van haar activiteiten en hen betrekt bij haar standpuntbepaling; d) de Huurdersraad ten minste eenmaal per jaar een vergadering uitschrijft voor de huurders, waarin ze verantwoording aflegt van haar activiteiten in het verstreken jaar en haar plannen bespreekt voor het eerstvolgende jaar en deze vaststelt; e) in verband met representativiteit is afgesproken dat het niet is toegestaan dat meerdere personen uit één huishouden zitting mogen hebben in de huurdersraad of in een bewonerscommissie. 2. De verhuurder erkent de bewonerscommissie als gesprekspartner voor alle onderwerpen van beleid en beheer die voor de huurders van dat complex van belang kunnen zijn onder de voorwaarden genoemd in artikel 3.1 a, c en d. 15

16 IV HET OVERLEG TUSSEN VERHUURDER EN HUURDERSRAAD(S) OF BEWONERSCOMMISSIE(S) Artikel 4 1. De verhuurder en de Huurdersraad voeren regelmatig overleg over alle onderwerpen die voor de huurders en de Huurdersraad van belang kunnen zijn. 2. Het zwaartepunt van het overleg met (het bestuur van) de Huurdersraad op verhuurderniveau ligt bij de onderwerpen die zich op verhuurderniveau afspelen. De in het schema genoemde onderwerpen zullen, wanneer daartoe aanleiding bestaat, aan de orde worden gesteld. 3. Het overleg tussen de verhuurder en de Huurdersraad vindt ten minste zesmaal per jaar plaats of vaker, als één of beide partijen dat noodzakelijk acht. 4. Het zwaartepunt van het overleg met de bewonerscommissie(s) ligt bij de onderwerpen die zich in het betreffende complex afspelen. De in de bijlage genoemde onderwerpen zullen, wanneer daartoe aanleiding bestaat, aan de orde worden gesteld. 5. Het overleg tussen de verhuurder en de bewonerscommissie(s) vindt minimaal tweemaal per jaar (waarvan éénmaal per jaar in de vorm van een wijkschouw) plaats of vaker, als één of beide partijen dat noodzakelijk acht. Artikel 5 1. De verhuurder wordt in de overlegvergadering vertegenwoordigd door de manager Woondiensten/ plaatsvervangend directeur of daartoe belaste medewerkers, al dan niet vergezeld van één of meer functionarissen. Tijdens één van de zes overlegvergaderingen zal de directeur/bestuurder van de verhuurder aanwezig zijn. 2. De Huurdersraad wordt in de overlegvergadering vertegenwoordigd door het bestuur of de door het bestuur aangewezen bestuursleden, al dan niet bijgestaan door één of meer medewerkers of adviseurs. 3. De bewonerscommissie wordt in de overlegvergadering vertegenwoordigd door haar vertegenwoordigers, al dan niet bijgestaan door één of meer adviseurs. 4. Het overleg wordt afwisselend voorgezeten door de verhuurder en de Huurdersraad of bewonerscommissie. 5. De datum en agenda van het overleg worden gezamenlijk en in overleg bepaald en de agenda wordt ten minste twee weken voorafgaand aan het overleg aan de deelnemers toegezonden. 6. Het verslag van de overlegvergadering wordt opgesteld door de verhuurder en binnen drie weken aan de secretaris toegezonden. De secretaris stuurt dit verslag zo spoedig mogelijk door aan de leden van de Huurdersraad. Bij het verslag zal een afsprakenlijst met afhandelingtermijnen worden gevoegd. Het verslag wordt in het volgende overleg vastgesteld. 7. De verhuurder voert ten minste eenmaal per jaar met de betrokken Huurdersraad en bewonerscommissie(s) overleg, niet zijnde een overleg over verstrekte informatie als bedoeld in artikel 4. De Huurdersraad en bewonerscommissie(s) kunnen gezamenlijk voor dat overleg worden uitgenodigd. 16

17 V RECHT OP INFORMATIE Artikel 6 1. De verhuurder informeert de Huurdersraad en/of de bewonerscommissie tijdig en kosteloos over alle onderwerpen van beleid en beheer die voor de Huurdersraad en/of de bewonerscommissie van wezenlijk belang kunnen zijn. 2. De informatieverstrekking van de verhuurder aan de Huurdersraad omvat in elk geval de volgende onderwerpen: a) verordeningen, reglementen en statuten die gelden voor de verhuurder; b) beschikkingen, besluiten en algemene beleidsinformatie op het gebied van de volkshuisvesting van de gemeente en samenwerkingsverbanden van overheden en/of woningcorporaties die voor de gezamenlijke huurders en bewoners van de verhuurder van belang zijn; c) het jaarverslag, de jaarrekening, de begroting en de financiële meerjarenprognoses van de verhuurder; d) de overzichten van de begroting en van de verrekening van de bijkomende kosten. 3. De verhuurder informeert de bewonerscommissie(s) tijdig en kosteloos over alle onderwerpen van beleid en beheer die voor huurders van dat complex van wezenlijk belang kunnen zijn. 4. Partijen kunnen nadere afspraken maken over het vertrouwelijk behandelen van stukken. Artikel 7 1. De Huurdersraad zal ten minste de volgende schriftelijke informatie ter beschikking stellen aan de Verhuurder: a) de statuten en de reglementen van de Huurdersraad; b) de namen en adressen van de leden; c) de namen en adressen van de aangesloten organisaties op complexniveau; d) het (financieel) jaarverslag; e) het werkplan en de begroting. 2. De bewonerscommissie zal in ieder geval de namen en adressen van haar leden aan de verhuurder ter beschikking stellen. VI ADVIESRECHT Artikel 8 1. De Huurdersraad kan de verhuurder te allen tijde, gevraagd en ongevraagd, adviseren over alle onderwerpen van beleid en beheer. 2. De verhuurder informeert de Huurdersraad uit eigen beweging over voornemens tot wijziging in het door hem gevoerde beleid met betrekking tot de onderwerpen zoals genoemd in het schema. De verhuurder geeft daarbij zijn beweegredenen aan en de gevolgen van zijn voornemens voor de huurders. 3. De verhuurder voert overleg met en vraagt advies aan de Huurdersraad over alle in het schema genoemde onderwerpen als hij voornemens is het door hem gevoerde beleid te wijzigen. 4. Binnen deze overeenkomst is er sprake van twee soorten adviesrecht; algemeen adviesrecht en gekwalificeerd adviesrecht. 17

18 5. Adviesrecht; de huurdersraad geeft (op verzoek, conform het overzicht) advies aan Woningbedrijf Velsen. 6. Gekwalificeerd adviesrecht: a. De verhuurder voert een voornemen tot wijziging in het beleid niet uit, dan nadat hij de Huurdersraad in staat heeft gesteld met hem over de verstrekte informatie overleg te voeren en, als de Huurdersraad dat wenst, daarover schriftelijk advies uit te brengen. b. De Huurdersraad dient binnen zes weken te reageren op een verzoek om (gekwalificeerd) advies van de verhuurder. c. Als de Huurdersraad niet binnen zes weken reageert op het verzoek om advies, wordt aangenomen dat ze met het voorgestelde instemt. d. Op een door de Huurdersraad uitgebracht schriftelijk advies wordt door de verhuurder zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen twee weken na ontvangst van dat advies, schriftelijk en gemotiveerd gereageerd. e. Als de verhuurder niet binnen twee weken op het advies heeft gereageerd, dient hij het uitgebrachte advies over te nemen. f. Wanneer bovengenoemde termijnen niet genoeg zijn voor gedegen advies of een reactie hierop dan is uitstel mogelijk. Binnen twee weken na ontvangst van de adviesaanvraag of de reactie hierop kan de Huurdersraad of de verhuurder een gemotiveerd verzoek doen aan de andere partij om (beperkte) verlenging van de reactietermijn. g. De verhuurder kan een voornemen tot wijziging van zijn beleid uitvoeren na ontvangst van een schriftelijke mededeling van de Huurdersraad dat deze geen bezwaar heeft tegen het voornemen of als de gestelde termijn voor het uitbrengen van advies is verstreken. 7. Voor de bewonerscommissie gelden de bepalingen van artikel lid 1 tot en met lid 6 voor die onderwerpen van beleid en beheer die op het desbetreffende complex van toepassing zijn. VII AGENDERINGS- EN OVERLEGRECHT Artikel 9 De Huurdersraad en bewonerscommissie(s) hebben de mogelijkheid onderwerpen te agenderen waarover ze overleg willen voeren met en advies willen uitbrengen aan de verhuurder. De Verhuurder stelt de Huurdersraad en/of de bewonerscommissie in staat over het onderwerp overleg te voeren en een schriftelijk advies uit te brengen. Artikel 8, lid 6 is op dit advies van toepassing. VIII INSTEMMINGSRECHT Artikel Met betrekking tot de in het schema genoemde onderwerpen wordt aan de Huurdersraad of bewonerscommissie(s) instemmingsrecht verleend. 2. De verhuurder zal over genoemde onderwerpen geen besluit nemen, dan wel tot uitvoering van een besluit overgaan, alvorens daarover overeenstemming is bereikt met de Huurdersraad of de desbetreffende bewonerscommissie. 18

19 3. De verhuurder neemt het initiatief tot dit voor het bereiken van overeenstemming noodzakelijke overleg. 4. Als de verhuurder niet het instemmingsrecht toepast door aan hem verwijtbare oorzaken, is het besluit vernietigbaar. IX FINANCIËLE REGELING Artikel De verhuurder stimuleert en ondersteunt de Huurdersraad in materiële en immateriële zin bij haar activiteiten, voor zover deze noodzakelijk zijn voor: a) de werving van leden en de opbouw en instandhouding van de Huurdersraad; b) het op de hoogte houden van de huurders en het betrekken van hen bij de standpuntbepaling door de Huurdersraad; c) het overleg tussen de verhuurder en de Huurdersraad; d) scholingsactiviteiten, evenals eventueel noodzakelijk extern advies. De verhuurder draagt hiervoor de kosten. 2. De verhuurder draagt de kosten voor het lidmaatschap van de landelijke belangenorganisatie voor huurders, de Nederlandse Woonbond, en voor de aansluiting bij eventuele regionale of lokale bundelingen van Huurdersraad. 3. De verhuurder draagt de eenmalige aanvangskosten voor de oprichting van de Huurdersraad bij de notaris. 4. Jaarlijks dient de Huurdersraad een activiteitenplan en begroting in op basis van beleidsvoornemens voor de in lid 1 bedoelde activiteiten. Deze indiening moet gelijk lopen met de begrotingsplanning van de verhuurder. De verhuurder brengt de Huurdersraad tijdig op de hoogte van deze planning. Tevens legt de Huurdersraad jaarlijks aan de bij haar aangesloten huurders verantwoording af over het door de verhuurder beschikbaar gestelde bedrag en informeert ze de verhuurder hierover via het financieel jaarverslag. De verhuurder accordeert dit verslag. 5. Als naar zijn mening de door hem ter beschikking te stellen budget(ten) niet conform deze overeenkomst (zullen) worden besteed, deelt de verhuurder dit de Huurdersraad zo snel mogelijk mee, uiterlijk binnen een maand na ontvangst van de begroting. 6. De bijdrage van de verhuurder zal per kalenderjaar ter beschikking worden gesteld op of voor 1 januari van dat jaar, als is voldaan aan de vereisten van het vierde lid. 7. Reservering van de door de verhuurder ter beschikking gestelde budgetten is mogelijk maar alleen na overleg met en goedkeuring van de verhuurder. 8. De verhuurder ondersteunt de bewonerscommissie(s) eveneens in (im)materiële zin, hetzij direct hetzij indirect via de Huurdersraad. en vergoedt de kosten voor het op de hoogte houden van de huurders, het betrekken van de achterban bij de standpuntbepaling en de deskundigheidsbevordering van huurders. 19

20 X RECHT OP BINDENDE VOORDRACHT Artikel 12 Raad van Commissarissen 1. De Huurdersraad heeft het recht, zoals bedoeld in artikel 14, lid 2 van de statuten van de verhuurder en in artikel 7, lid 1, sub e, van het Besluit beheer sociale huursector (BBSH), om voor minstens twee leden van de Raad van Commissarissen van de verhuurder een voordracht te doen. 2. De Huurdersraad heeft adviesrecht in de selectieprocedure op de niet-huurdersleden van de Raad van Commissarissen. 3. Overeenkomstig artikel 15, lid 1d van de statuten van de verhuurder is het niet mogelijk dat de leden van de Raad van Commissarissen van de verhuurder tevens lid zijn van de Huurdersraad. 4. Tweemaal per jaar vindt een overleg plaats tussen de Raad van Commissarissen van de verhuurder en de Huurdersraad. Bij een van deze overleggen is de directeur/bestuurder van de verhuurder aanwezig. 5. Dit overleg heeft een overwegend meningvormend karakter. Artikel 13 Geschillencommissie De Huurdersraad heeft het recht om een voordracht te doen voor één zetel van de in artikel 16 van het BBSH verplicht gestelde geschillencommissiecommissie van de verhuurder. Deze voordracht vindt plaats in overleg met de voorzitter van de geschillencommissie. XI GESCHILLENREGELING Artikel Geschillen die voortvloeien uit de toepassing, uitvoering en/of interpretatie van deze overeenkomst kunnen alleen schriftelijk gemotiveerd worden voorgelegd aan een (ad hoc) te benoemen geschillencommissie samenwerkingsovereenkomst. 2. Deze geschillencommissie samenwerkingsovereenkomst bestaat uit drie personen. De verhuurder en de Huurdersraad wijzen elk een lid aan, deze beide leden wijzen samen het derde lid aan. De commissie benoemt uit haar midden een voorzitter. 3. De verhuurder mag geen lid benoemen die werkzaam is in de eigen organisatie. De Huurdersraad mag geen lid benoemen die lid is van de Huurdersraad. 4. Doel van de geschillenregeling is het beslechten van geschillen buiten een bevoegde rechterlijke instantie om. 5. Partijen zijn gehouden aan de uitspraak van de geschillencommissie, tenzij één van de partijen zwaarwegende motieven heeft om daarvan af te wijken. Partijen zullen in een dergelijk geval eerst in overleg treden voor zij stappen nemen. 6. De eventuele kosten van deze geschillenregeling komt voor rekening van de verhuurder. 20

Informatie over huren

Informatie over huren Samen bouwen aan beter wonen Informatie over huren 3 Welkom WoonFriesland heet u van harte welkom in uw nieuwe woning. Wij hebben er alle vertrouwen in dat u naar tevredenheid zult wonen in uw nieuwe

Nadere informatie

Ik heb een klacht! Wat nu? Werkwijze en reglement klachtencommissie

Ik heb een klacht! Wat nu? Werkwijze en reglement klachtencommissie Ik heb een klacht! Wat nu? Werkwijze en reglement klachtencommissie Inhoud Ik heb een klacht! wat nu? Inleiding 2 Wat is een klacht? 3 Wat doet u met een klacht? 3 Werkwijze klachtencommissie Woonstichting

Nadere informatie

Reglement klachtrecht voor naastbetrokkenen Eleos

Reglement klachtrecht voor naastbetrokkenen Eleos Reglement klachtrecht voor naastbetrokkenen Eleos Datum vaststelling : 21 januari 2009 Datum invoering : Januari 2009 Van toepassing voor : heel Eleos Hiermee vervallen : niet van toepassing Eerstvolgende

Nadere informatie

Sociaal plan. Herstructurering woningen en woonomgeving van de:

Sociaal plan. Herstructurering woningen en woonomgeving van de: Sociaal plan Herstructurering woningen en woonomgeving van de: Appelbloesemstraat 1 t/m 32 e+o, Cameliastraat 1 t/m 34 e+o, Clematisstraat 1 t/m 32 e+o, Floraplein 16 t/m 69 e+o, Papaverstraat 1 t/m 32

Nadere informatie

Reglement. Raad van Commissarissen. Sprengenland Wonen

Reglement. Raad van Commissarissen. Sprengenland Wonen Reglement Raad van Commissarissen Sprengenland Wonen Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Doel en reikwijdte reglement

Nadere informatie

De Klachtencommissie voor Mitros

De Klachtencommissie voor Mitros Jaarverslag 2011 JAARVERSLAG 2011 De Klachtencommissie voor Mitros De Klachtencommissie voor Mitros Postbus 8236, 3503 RE Utrecht T (030) 880 39 10 6 juni 2012 2 Inhoudsopgave Samenvatting... 5 Inleiding...

Nadere informatie

Verordening maatschappelijke ondersteuning Lingewaard 2015

Verordening maatschappelijke ondersteuning Lingewaard 2015 Verordening maatschappelijke ondersteuning Lingewaard 2015 Naam opsteller R. Broeren Datum vaststelling 6 november 2014 Afdeling Dienstverlening Vastgesteld door Gemeenteraad Team Sociaal en Welzijn Eventueel

Nadere informatie

Klachtenreglement. De Friese Wouden

Klachtenreglement. De Friese Wouden Klachtenreglement De Friese Wouden Klachtenregeling Voorwoord Cliënten dienen niet snel een klacht in. Als een cliënt de stap zet om een klacht in te dienen, is het daarom des te belangrijker, dat zorgaanbieders

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Reglement Raad van Toezicht Rijnhart Wonen Vastgesteld op 28 februari 2011 28 februari 2011 Reglement Raad van Toezicht 1/9 INHOUD Artikel 1 Doel en reikwijdte reglement Artikel 2 Samenstelling van de

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid ContourdeTwern

Vrijwilligersbeleid ContourdeTwern ContourdeTwern Colofon ContourdeTwern Spoorlaan 444, 5038 CH Tilburg 013 583 99 99 December 2013 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Werken met vrijwilligers 5 2. Binnenkrijgen van vrijwilligers; werving en selectie

Nadere informatie

Sociaal Plan sloopcomplexen wonencentraal

Sociaal Plan sloopcomplexen wonencentraal Sociaal Plan sloopcomplexen wonencentraal Vastgesteld d.d. 1mei 2009 Inhoud 0. INLEIDING.3 1. ALGEMEEN 4 2. PROCEDURE 4 2.1 SL00PBEsLuIT 4 2.2 HuuROPzEGGING 4 2.3 INDIVIDUELE AFSPRAKEN MET BEWONERS (HuISBEzoEKEN)

Nadere informatie

KLACHTEN KUNNEN OPGELOST WORDEN

KLACHTEN KUNNEN OPGELOST WORDEN Revisie Datum: 06-11-13 Pagina 1 van 11 Klachtenreglement Zorgfront DH BV klachtencommissie BTN KLACHTEN KUNNEN OPGELOST WORDEN Een goed contact met uw bemiddelingsorganisatie is heel belangrijk Gelukkig

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Aan de inhoud van deze gids kunnen geen rechten worden ontleend. Eventuele wijzigingen na uitgave van deze gids voorbehouden.

Inhoudsopgave. Aan de inhoud van deze gids kunnen geen rechten worden ontleend. Eventuele wijzigingen na uitgave van deze gids voorbehouden. Infogids Inhoudsopgave VOORWOORD 5 1. Het zoeken en toewijzen van woningen 7 Inschrijven 7 Wachtlijst 7 Toetsing inkomen 7 Toewijzing 7 Woningruil 8 Urgentie 8 2. Koopwoningen 11 Het kopen van een woning

Nadere informatie

Huren bij WOONopMAAT juli 2009

Huren bij WOONopMAAT juli 2009 Huren bij WOONopMAAT juli 2009 Inhoud Welkom bij WOONopMAAT 2 Huur Huurovereenkomst 2 Een goede huurder zijn 2 Huurbetaling 2 Huurachterstand 3 Huurverhoging 3 Huurtoeslag 3 Huuropzegging 3 Onderhoud Onderhoudsrechten

Nadere informatie

Reglement klachtrecht Eleos

Reglement klachtrecht Eleos Reglement klachtrecht Eleos Datum vaststelling : 25 februari 2011 Datum invoering : Oktober 2001 eerste versie Van toepassing voor : heel Eleos Hiermee vervallen : de regelingen voor klachtenbehandeling

Nadere informatie

Bouwvereniging Onze Woning, jaarrekening 2014 2

Bouwvereniging Onze Woning, jaarrekening 2014 2 Voorwoord... 3 Jaarverslag 2014... 4 Verslag van het bestuur... 5 Koers... 5 Goede Governance... 6 Nieuwe statuten... 6 Financieel Herstelplan... 7 Personeel en Organisatie... 7 Strategisch Vastgoed Beleid...

Nadere informatie

Goed georganiseerd. tips voor ondernemende verenigingen

Goed georganiseerd. tips voor ondernemende verenigingen Goed georganiseerd tips voor ondernemende verenigingen 2 Inhoudsopgave Inleiding...5 1 Bestuurlijke organisatie...7 1.1 Organisatievormen... 9 1.2 Procedures...11 1.3 Voorbeeld statuten...13 1.4 Voorbeeld

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012. De Klachtencommissie voor Mitros. De Klachtencommissie voor Mitros. Postbus 8236, 3503 RE Utrecht T (030) 880 39 10

JAARVERSLAG 2012. De Klachtencommissie voor Mitros. De Klachtencommissie voor Mitros. Postbus 8236, 3503 RE Utrecht T (030) 880 39 10 JAARVERSLAG 2012 De Klachtencommissie voor Mitros De Klachtencommissie voor Mitros Postbus 8236, 3503 RE Utrecht T (030) 880 39 10 10 juni 2013 2 Inhoudsopgave Samenvatting... 5 Inleiding... 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

Reglement Raad van Commissarissen HEEMwonen

Reglement Raad van Commissarissen HEEMwonen Reglement Raad van Commissarissen HEEMwonen Vastgesteld op 26 februari 2013 Artikel 1 Doel en reikwijdte 1. Dit reglement is, het bestuur gehoord hebbende, vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering

Nadere informatie

Reglement Z elf A angebrachte V oorzieningen

Reglement Z elf A angebrachte V oorzieningen Reglement Z elf A angebrachte V oorzieningen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 3 Hoofdstuk 2 Woningbouwvereniging 4 Hoofdstuk 3 Voorwaarden 5 Hoofdstuk 4 Procedure 8 Hoofdstuk 5 Overzicht ZAV s en nadere

Nadere informatie

Gefeliciteerd met uw nieuwe woning. In deze handige bewaarmap staat alles. wat u moet weten over wonen bij Seyster Veste. Gedrukte informatie kan na

Gefeliciteerd met uw nieuwe woning. In deze handige bewaarmap staat alles. wat u moet weten over wonen bij Seyster Veste. Gedrukte informatie kan na Gefeliciteerd met uw nieuwe woning. In deze handige bewaarmap staat alles wat u moet weten over wonen bij Seyster Veste. Gedrukte informatie kan na verloop van tijd verouderen. Op www.seysterveste.nl vindt

Nadere informatie

Hoe richt je een belangenvereniging op?

Hoe richt je een belangenvereniging op? Hoe richt je een belangenvereniging op? Dd. 2 november 2006 Elk begin is moeilijk, maar vele handen maken licht werk, als het goed gecoördineerd wordt. 1 Inleiding en inhoudsopgave De Stichting Platform

Nadere informatie

Jaarverslag De Sleutels 2014

Jaarverslag De Sleutels 2014 Jaarverslag De Sleutels 2014 Datum 23 juni 2015 Jaarverslag 2014 1 Inhoudsopgave Voorwoord Jaarverslag 2014 3 1. Resultaten 4 2. Mensen 9 2.1 Algemeen 9 2.2 Beleid 10 2.3 In gesprek met onze klanten 11

Nadere informatie

Klachtenreglement Sigma Zorg Interne en externe klachtenregeling. Versie 1.2 [1 februari 2012]

Klachtenreglement Sigma Zorg Interne en externe klachtenregeling. Versie 1.2 [1 februari 2012] reglement Sigma Zorg Versie 1.2 [1 februari 2012] Pagina 1 van 19 Inhoudsopgave Voorwoord Pag. 2 Inleiding Pag. 3 Deel I Klachtenbehandeling door de directie Pag. 4 Hoofdstuk 1 Definities Pag. 4 Hoofdstuk

Nadere informatie

WONINGBOUWVERENIGING OUDEWATER

WONINGBOUWVERENIGING OUDEWATER Jaarverslag 2011 WONINGBOUWVERENIGING OUDEWATER 6 juni 2012 Jaarverslag 2011 Inhoud VOORWOORD DIRECTIE... 4 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT... 5 INLEIDING... 5 TOEZICHT HOUDEN... 5 RAAD VAN TOEZICHT ALS WERKGEVER

Nadere informatie

Reglement Raad van Commissarissen Parteon geldend vanaf januari 2012

Reglement Raad van Commissarissen Parteon geldend vanaf januari 2012 Reglement Raad van Commissarissen Parteon geldend vanaf januari 2012 Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

Alles wat u als verenigingsbestuurder moet weten. Inwerkprogramma nieuwe sportbestuurder

Alles wat u als verenigingsbestuurder moet weten. Inwerkprogramma nieuwe sportbestuurder Alles wat u als verenigingsbestuurder moet weten Inwerkprogramma nieuwe sportbestuurder Beste verenigingsbestuurder, Voor u ligt het inwerkprogramma voor de nieuwe sportbestuurder. Dit betekent dat u sinds

Nadere informatie

Bereikbaarheid Onze contactgegevens zijn:

Bereikbaarheid Onze contactgegevens zijn: DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Credit4You Wie is Credit4You? Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant

Nadere informatie

Welkom bij Idealis. Informatie voor bewoners van een kamer inclusief huurvoorwaarden en Onderhouds ABC

Welkom bij Idealis. Informatie voor bewoners van een kamer inclusief huurvoorwaarden en Onderhouds ABC Welkom bij Idealis Informatie voor bewoners van een kamer inclusief huurvoorwaarden en Onderhouds ABC januari 2014 Inhoudsopgave 1 Welkom bij Idealis 1.1 Over Idealis 5 1.2 Mijn Idealis 6 1.3 Digipost

Nadere informatie

Vastgesteld op 1 februari 2012. Reglement Raad van Commissarissen

Vastgesteld op 1 februari 2012. Reglement Raad van Commissarissen Vastgesteld op 1 februari 2012 Reglement Raad van Commissarissen Area Artikel 1 Doel en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is, het bestuur gehoord hebbende, vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering

Nadere informatie