Inhoudsopgave I JAARVERSLAG JAARREKENING. 3 Ondernemingsprofiel. 4 Juridische structuur. 5 Bestuur, Raad van Commissarissen, Directie.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave I JAARVERSLAG JAARREKENING. 3 Ondernemingsprofiel. 4 Juridische structuur. 5 Bestuur, Raad van Commissarissen, Directie."

Transcriptie

1 Inhoudsopgave I JAARVERSLAG 3 Ondernemingsprofiel 4 Juridische structuur 5 Bestuur, Raad van Commissarissen, Directie 7 Kerncijfers 8 Bericht van het Bestuur CoopCodis u.a. 10 Bericht van de Raad van Commissarissen CoopCodis Holding B.V. 14 Verslag van de Directie II JAARREKENING 34 Geconsolideerde jaarrekening 53 Enkelvoudige jaarrekening 58 Overige gegevens 61 Management team, Ondernemingsraad, Coöperatieraad en Ereleden 62 Ledenraad 64 Adressen COOPCODIS JAARVERSLAG

2

3 Ondernemingsprofiel CoopCodis u.a. is een landelijk opererende, coöperatieve supermarktorganisatie van zowel leden consumenten als leden ondernemers met als doel de bij haar aangesloten leden optimaal te bedienen. De huidige CoopCodis organisatie komt voort uit een fusie tussen de consumentencoöperatie Coop Nederland enerzijds en Codis een levensmiddelengroothandel, anderzijds. De fusie, die in 2001 plaatsvond, maakte het mogelijk om de Coop formules op de kaart te zetten waarbij de winkels zowel door zelfstandig ondernemers als door filiaalleiders geleid kunnen worden. Vanuit de groothandel- en winkelbedrijvenorganisatie verzorgen wij tal van diensten zoals fysieke distributie, assortimentsmanagement, marketing, winkelautomatisering, opleidingen, verzekeringen, financieringen en administratie. Ook de verwerving en ontwikkeling van nieuwe projecten voor toekomstige supermarkten is een belangrijke activiteit. De fysieke distributie vindt plaats vanuit vier regionale distributiecentra. Twee DC s voor alle houdbare artikelen en twee DC s voor alle verse producten. De distributie van alle diepvriesprodukten laten wij verzorgen door een serviceprovider. Het servicekantoor van CoopCodis is gevestigd in Velp. CoopCodis heeft al haar activiteiten in een aantal afzonderlijke werkmaatschappijen ondergebracht die een eigen winstverantwoordelijkheid hebben. De Coöperatieve inkoopvereniging Superunie B.A. verzorgt de centrale inkoop voor een aantal supermarktorganisaties, waaronder Coop- Codis. Deze organisaties vertegenwoordigen circa 28% van de Nederlandse markt. Door het stapelen van de inkoopvolumes en een permanente controle op alle processen om kosten te beheersen, is CoopCodis in staat om de bedrijfsresultaten van de aangesloten ondernemers te optimaliseren. Een helder geformuleerde winstdoelstelling voor al onze activiteiten maakt onze organisatie voldoende transparant. De groei van CoopCodis wordt vooral gerealiseerd door een intensieve samenwerking met ondernemers en in onze eigen filialen, servicekantoor en distributiecentra door een ongeëvenaarde drive van onze medewerkers om het beste in zichzelf naar boven te halen. COOPCODIS JAARVERSLAG

4 Juridische structuur Onderstaand is de juridische structuur van de operationele entiteiten van CoopCodis schematisch weergegeven. Eenvoud en transparantie vormen de basis voor dit model. Leden Ondernemers Leden Consumenten CoopCodis U.A. CoopCodis Holding B.V. CoopCodis Groothandel B.V. CoopCodis Koopzegel B.V. CoopCodis Vastgoed B.V. CoopCodis Winkelbedrijven B.V. 4 COOPCODIS JAARVERSLAG 2006

5 Bestuur, commissarissen, directie Bestuur CoopCodis U.A. De heer Th. van Gameren voorzitter (dagelijks bestuur) De heer C.M. Boer vice-voorzitter (dagelijks bestuur) De heer Prof. Mr. R.C.J. Galle secretaris (dagelijks bestuur) De heer J. Doornbos lid Mevrouw Mr. C.A. Jansen-Verplanke lid De heer Mr. C.G. Klomp lid (dagelijks bestuur) De heer H.M. de Ruiter lid De heer H.J. Schippers lid Raad van Commissarissen CoopCodis Holding B.V. De heer C.M. Boer voorzitter (presidium) De heer Th. van Gameren vice-voorzitter (presidium) De heer Mr. C.G. Klomp secretaris (presidium) De heer J. Doornbos lid De heer Prof. Mr. R.C.J. Galle lid (presidium) Mevrouw Mr. C.A. Jansen-Verplanke lid De heer H.M. de Ruiter lid De heer H.J. Schippers lid Directie De heer R.A.G. van Klooster De heer F.R.G. Bosch RA De heer E. Dunk algemeen directeur (statutair directeur) financieel directeur commercieel directeur COOPCODIS JAARVERSLAG

6

7 Kerncijfers (bedragen x 1 miljoen) Resultaten Consumentenomzet Coop formules Groei t.o.v. voorgaand jaar in % 12,5 13,9 22,2 29,7 14,8 Netto-omzet (eigen filialen) Groei t.o.v. voorgaand jaar in % 12,3 5,9 -/- 1,3 0,0 10,3 Groothandelsomzet zelfstandigen Groei t.o.v. voorgaand jaar in % 3,0 2,6 -/- 4,1 14,8 9,4 Bedrijfsresultaat voor afschrijvingen 23,0 20,2 17,2 19,5 18,3 In % van de netto-omzet 4,5 4,3 3,8 4,0 4,1 Bedrijfsresultaat 9,3 8,6 6,4 9,7 10,1 In % van de netto-omzet 1,8 1,8 1,4 2,0 2,2 Interest coverage ratio 2 11,9 11,7 9,2 10,5 10,6 Overschot na belastingen 6,0 4,6 4,0 5,9 6,8 In % van de netto-omzet 1,2 1,0 0,9 1,2 1,5 In % van gemiddeld eigen vermogen 7,9 6,8 6,5 10,4 13,5 Vermogen Eigen vermogen 78,8 72,8 63,5 59,6 53,8 Vreemd vermogen (incl. voorzieningen) 106,1 75,9 61,9 84,1 72,6 Solvabiliteit 3 42,6 49,0 50,6 41,5 42,6 Personeel Personeelskosten 42,5 39,7 40,6 40,9 34,5 Aantal medewerk(st)ers jaarultimo In full-time equivalenten jaarultimo Cash flow/investeringen Cash flow 4 19,7 16,1 14,8 15,4 15,0 Netto investeringen 5 31,7 24,3 3,8 20,9 13,5 Afschrijvingen 13,7 11,6 10,8 9,7 8,2 Winkelaantallen: Supercoop eigen filialen Supercoop ondernemers Coop full-service eigen filialen Coop full-service ondernemers CoopCompact ondernemers Totaal Coop formules Overige supermarkten Totaal Vergelijkende cijfers 2003 t/m 2000 aangepast aan de presentatiewijziging in 2004 van CoopClubCard kortingen 2. Bedrijfsresultaat/saldo van financiële baten en lasten 3. Eigen vermogen in percentage van totaal vermogen 4. Overschot na belastingen + afschrijvingen 5. Investeringen in immateriële en materiële vaste activa -/- desinvesteringen COOPCODIS JAARVERSLAG

8 Bericht van het bestuur Coopcodis U.A. De historie blijven we koesteren De geschiedenis van onze coöperatieve vereniging gaat terug tot 1865, toen de eerste coöperatieve winkelvereniging in Zaandam werd opgericht. Voorzien in de bestaande behoefte aan betaalbare levensmiddelen was toen de doelstelling. Een doel dat we ook heden ten dage nog volledig kunnen onderschrijven. En dat is niet het enige dat de tand des tijds moeiteloos heeft doorstaan. Ook de coöperatieve structuur is in al die jaren in tact gebleven, zij het dat die structuur met meer dan zeshonderdduizend leden iets anders is vormgegeven dan honderdveertig jaar geleden. De coöperatieve organisatie met plaatselijke ledenvergaderingen en winkelcommissies, regionale overleggen en een landelijke ledenraad functioneert overigens al vele jaren naar volle tevredenheid. De coöperatieve structuur is het middel bij uitstek om de betrokkenheid van onze leden vorm te geven. Met name de gemotiveerde inzet van onze winkelcommissies is hierbij van grote waarde. Tot onze rijke traditie hoort ook dat we het tot onze verantwoording rekenen om waar dat kan iets te doen voor het welzijn van onze leden en klanten. Dit doen we met name door een bijdrage te leveren aan lokale goede doelen, die we vooraf samen met onze leden hebben geselecteerd. Met alle hiervoor beschreven zaken willen we op een eigentijdse wijze invulling geven aan de meerwaarde die ook in deze tijd van een coöperatieve vereniging mag worden verwacht. Met deze op de historie gestoelde werkwijze kunnen we ongetwijfeld nog jaren vooruit. Vernieuwen moet ook Om in onze snel veranderende maatschappij succesvol te kunnen zijn, is het niet voldoende om je alleen op het verleden te baseren. Een voorwaarde voor duurzaam succes is dat we onszelf als het ware steeds opnieuw weer uitvinden. Flexibel zijn en anticiperen op trends is daarbij absoluut noodzakelijk. In 2006 hebben we wat dit betreft ook niet stilgezeten. Zo is de inrichting van de vernieuwende Supercoop-vestigingen in het afgelopen jaar gestaag doorgezet. Ook hebben we in onze winkels ruime aandacht geïntroduceerd voor de gezondheid van onze klanten onder het motto bewust beter. Verder is er de aanzet gegeven om de stijl van onze Coop full-service winkels geheel te vernieuwen en meer te laten aansluiten op Supercoop. Ook onze website, het communicatiemiddel dat bij uitstek van deze tijd is, wordt grondig onderhanden genomen en aangepast aan de meest recente inzichten en mogelijkheden. Zelfs op het gebied van de bijdragen aan goede doelen gaan we een nieuwe stap zetten. Binnenkort zullen we een belangrijke rol gaan spelen in een landelijke actie, die erop gericht is verbetering te brengen in de situatie van eenzame ouderen. Het jaar 2006 We mogen met tevredenheid terugkijken op het jaar dat achter ons ligt. We zijn in alle opzichten gegroeid ten opzichte van het jaar Er zijn meer CoopCodis leden bijgekomen, er zijn meer Coop vestigingen waarmee we steeds meer naar een landelijke dekking toegroeien, er is meer omzet behaald en ook het financiële resultaat is groter. U kunt er in het vervolg van dit jaarverslag, zoals gebruikelijk, alles over lezen. Zoals de traditie wil, maar ook statutair is bepaald, werden er in 2006 twee ledenraadsvergaderingen gehouden. In de voorjaarsvergadering 8 COOPCODIS JAARVERSLAG 2006

9 werden de jaarstukken over 2005 door de ledenraad vastgesteld. Daarnaast werd er in deze vergadering afscheid genomen van vertrekkende ledenraadsleden en nieuwe ledenraadsleden van harte verwelkomd. In de najaarsvergadering van de ledenraad werden de bestuursleden de heer Prof. Mr. R.C.J. Galle en de heer J. Doornbos voor een volgende bestuursperiode herbenoemd. Tevens werd mevrouw Mr. C.A. Jansen Verplanke benoemd in de vacature die in het bestuur was ontstaan door het afscheid van Ir. D. Brand. Ook in 2006 konden we weer rekenen op de inzet van de Coöperatieraad. Dit orgaan levert een onmisbare bijdrage aan het functioneren van onze vereniging. Zo adviseert de Coöperatieraad het Bestuur inzake het realiseren van de coöperatieve doelstellingen en te organiseren verenigingsactiviteiten. Ook is de Coöperatieraad zeer actief in het ondersteunen van de afdeling Ledenservice, bijvoorbeeld ten aanzien van de werving van nieuwe winkelcommissieleden, het bijwonen van (regio-)vergaderingen van winkelcommissies en het ondersteunen van het functioneren van de winkelcommissies. Een zonnig vooruitzicht Met het voorspellen van de toekomst moeten we altijd voorzichtig blijven, maar de vooruitzichten van CoopCodis mogen we toch wel uitstekend noemen. De positieve ontwikkelingen uit 2006 zetten zich in 2007 verder door en het fundament waarop we verder bouwen zit stevig in elkaar. We beschikken over een drietal zeer mooie formules Supercoop, Coop full-service en Coop Compact die afhankelijk van de situatie kunnen worden ingezet. Verder kunnen we gebruik maken van ons voortreffelijke logistieke bedrijf. Minstens zo belangrijk is dat we worden ondersteund door al die deskundige en bij CoopCodis betrokken medewerkers, die er voor zorgen dat we ons op het gebied van service, kwaliteit en klantvriendelijkheid onderscheiden. Voeg hierbij de voordelen van onze, in de supermarktwereld, unieke coöperatieve structuur en iedereen zal onderschrijven dat we wel over heel veel mogelijkheden beschikken, die ons het vertrouwen moeten geven om de toekomst met succes aan te kunnen. Tenslotte wil ik namens het bestuur, een ieder danken die met zijn of haar bijdrage 2006 gemaakt hebben tot het positieve verhaal, dat in dit jaarverslag is opgetekend. Ik vertrouw er op dat alle medewerkers, winkelcommissieleden, ledenraadsleden en coöperatieraadsleden ook in 2007 zich in blijven zetten voor opnieuw een in vele opzichten positief resultaat. Ook hierdoor kunnen we verleden, heden en toekomst met elkaar verbinden. Velp, 18 april 2007 Namens het Bestuur, Th. van Gameren voorzitter COOPCODIS JAARVERSLAG

10 Bericht van de raad van commissarissen van CoopCodis Holding B.V. Voor CoopCodis was 2006 een buitengewoon enerverend en interessant jaar. De problemen binnen Laurus en de daarmee gepaard gaande herschikking op de markt, bood extra kansen voor onze organisatie. Weliswaar kwam het consortium waarin CoopCodis deelnam niet tot een definitieve deal met Laurus, doch desondanks realiseerde de directie een flink aantal acquisities. Het totale aantal winkels nam weliswaar iets af voornamelijk door sluitingen binnen de groep niet-formulegebonden ondernemers doch de kwaliteit van het winkelbestand nam aanzienlijk toe. Door de succesvolle acquisities kwam ook de uitrol van de formule Supercoop in een stroomversnelling. Het is bijzonder verheugend dat naast 20 filialen thans 6 zelfstandige ondernemers met deze succesvolle formule opereren. Over 2006 bedroeg de omzetgroei van de Coop formules ruim 12%. De prijzenoorlog lijkt voorbij. Dit wil niet zeggen dat de marges zich herstellen. Veel consumenten zien een lage prijs nog steeds als een randvoorwaarde, maar hechten daarnaast aan andere belangrijke zaken zoals assortiment, service en dergelijke. Dit blijkt ook uit het succes van Supercoop waarbij met een lagere procentuele marge wordt geopereerd dan bij Coop fullservice. De raad onderschrijft onverkort de mening van de directie dat middels de Supercoop formule een goede plek in het prijssegment verworven dient te worden en dat de daarmee gepaard gaande krimpende marge van het bedrijf als geheel, gezien moet worden als een goede investering in de toekomst. Wel dient op wat verdere termijn het margeniveau van de filialen 10 COOPCODIS JAARVERSLAG 2006

11 zich noodzakelijkerwijs weer naar een hoger niveau te bewegen. De resultaten van de groothandelssectie over 2006 zijn bevredigend, ondanks het feit dat de groothandel zeer concurrerend opereert voor zowel de aangesloten zelfstandige ondernemers als de filialen. De afgelopen jaren zijn er door de directie een groot aantal kwaliteitsverbeteringen doorgevoerd en werd er veel aandacht besteed aan kostenbeheersing. Dit werpt zijn vruchten af. Het resultaat voor belasting (exclusief aandeel in het resultaat van de 35,44% deelneming CDH Beverwijk B.V.) komt uit op 8,6 miljoen tegen 7,9 miljoen over De Raad van Commissarissen kwam in keer bijeen. Daarnaast werd nog enige keren telefonisch vergaderd. Uiteraard stond de ondernemingsstrategie en het effect daarvan op de resultaten centraal. Onder meer werden de volgende onderwerpen besproken: Het ondernemingsplan. Strategische oriëntatie Mogelijkheden tot groei door acquisitie, remodeling vestigingspunten filialen en uitbreidingsmogelijkheden bij de aangesloten zelfstandige ondernemers. Formule-aanpassing Coop fullservice. De risico s verbonden aan de onderneming, het risicobeheer en de opzet van de interne beheerssystemen. Benchmarking als interne tool en als middel om de resultaten bij de zelfstandige ondernemers te optimaliseren. Voortgang van de invoering van het nieuwe automatiseringssysteem (CoVision). Analyse van de gedetailleerde 3-periodenresultaten ten opzichte van de begroting alsmede hun uitwerking op de voor CoopCodis gewenste bedrijfseconomische ratio s. Het aantrekken van een nieuwe commissaris. Ook het afgelopen jaar evalueerde de raad buiten aanwezigheid van de Directie haar eigen functioneren. Daarnaast werd gediscussieerd over de relatie met de Directie alsmede de samenstelling en het functioneren van de directie. Wederom kon worden geconstateerd dat er sprake is van een goede werkrelatie tussen de raad en de directie en een goed functioneren van de directie. Het presidium dat optreedt als werkvoorbereider van de raad en als direct aanspreekpunt van de directie, kwam in 2006 zeven keer bijeen. Tijdens deze bijeenkomsten werd twee maal overleg gepleegd met het bestuur van de ondernemingsraad. De beloning van de directie werd vastgesteld door het presidium met een terugkoppeling naar de raad. Conform rooster waren in 2006 als commissaris aftredend en herbenoembaar de heer J. Doornbos en de heer Prof. Mr. R.C.J. Galle. De algemene vergadering van aandeelhouders besloot tot herbenoeming van beide heren voor een periode van vier jaar. Daarnaast werd op voorstel van de raad in de algemene vergadering van aandeelhouders van 28 november 2006 tot commissaris benoemd mevrouw Mr. C.A. Jansen Verplanke. Er is onveranderd sprake van een personele unie tussen het bestuur van de Coöperatieve Vereniging CoopCodis u.a. en de raad van commissarissen van CoopCodis Holding B.V. De voorliggende jaarrekening is door het bestuur van CoopCodis u.a. en de raad van commissarissen van CoopCodis Holding B.V. besproken met de directie en de accountant Ernst & Young, die COOPCODIS JAARVERSLAG

12 een goedkeurende verklaring heeft afgegeven. Tijdens dit overleg is diens managementletter besproken, terwijl ook zijn bevindingen over het algemene beeld van de administratie en de interne controle aan de orde is geweest. De raad onderschrijft het voorstel van de directie om het overschot over 2006 toe te voegen aan de algemene reserves van CoopCodis Holding B.V. Verder stelt de raad aan de Ledenvergadering voor het bestuur te machtigen om in de algemene vergadering van aandeelhouders: De jaarrekening 2006 van CoopCodis Holding B.V. vast te stellen Decharge te verlenen aan de directie voor het gevoerde beleid. Decharge te verlenen aan de raad van commissarissen voor het gehouden toezicht. van directie en alle medewerk(st)ers. De raad is hen hiervoor zeer erkentelijk. De acquisities, die het afgelopen jaar plaats vonden, zullen met name hun positieve invloed hebben in Directie en medewerkers zijn enthousiast over de expansie. Zowel de zelfstandige ondernemers als de medewerk(st)ers op alle niveaus zijn gewend om in een concurrerende omgeving succesvol te operen. Kortom, alle factoren zijn voorhanden om de toekomst van onze coöperatie met vertrouwen tegemoet te zien. Velp, 18 april 2007 Namens de Raad van Commissarissen, C.M. Boer Voorzitter Met voldoening kunnen we terugzien op een voor CoopCodis positief jaar. Dit dankzij de inzet 12 COOPCODIS JAARVERSLAG 2006

13

14 Verslag van de directie Samenvatting 2006 Consumentenomzet neemt met 12,5% toe. Stijging marktaandeel van de Coop formules van 1,9% naar 2,2%. Consumentenvertrouwen neemt verder toe. Assortiment, kwaliteit en dichtbij zijn belangrijker dan prijs. Autonome omzetgroei volgt gelijke tred met de markt. Automatiseringstraject Covision op planning. Overname van 20 supermarkten: Edah, Nettomarkt en Albert Heijn. Full-service formule in nieuwe uitstraling. Groei naar consumentenleden. Supercoop groeit van 10 naar 26 lokaties. Franchise ook in Supercoop formule operationeel. Biologische productverkoop stijgt explosief. Werkgelegenheidtoename met 12,8%, oftewel 174 FTE s. Coop Familiedag te Walibi op 5 november 2006: bezoekers. 14 COOPCODIS JAARVERSLAG 2006

15 Sterke groei van het consumentenvertrouwen Na jaren van prijscommunicatie duikt het prijspeil van supermarkten in Nederland (zie onderstaand schema) volgens marktonderzoeker AC Nielsen dit jaar voor het eerst onder dat van Duitsland door. De directie is verheugd dat er zowel nationaal als internationaal sprake is van een economisch herstel dat zeker ook merkbaar is binnen onze branche. De consumentenbestedingen in 2006 zijn zowel kwantitatief als kwalitatief sterk verbeterd. Gelukkig komt er weer volop aandacht voor kwaliteit en service in de breedste zin des woords. In toenemende mate is er verhoogde aandacht voor gezonde voeding, gemak en topkwaliteit van produkten. Een rijk gevarieerd aanbod van produkten, gepresenteerd in een warme en avontuurlijke setting tegen aantrekkelijke prijzen. Gemak en efficiëntie verklaren voor een belangrijk deel de sterke groei van voorgesneden en verpakte groente en kant-en-klaar maaltijden en/of maaltijdcomponenten. Winkelformules die zich niet heel duidelijk positioneren op bovengenoemde aspecten dreigen de aansluiting bij de consument te verliezen. Naast deze ontwikkeling zullen ook de vergrijzing en de multiculturele samenleving van grote invloed zijn op de assortimentsopbouw in onze Coop supermarkten. Ook deze ontwikkeling vraagt zwaardere eisen aan het logistieke apparaat dat op een efficiënte wijze deze groei-uiting in artikelen moet kunnen opvangen. Bovenal moeten wij ons in de branche gelukkig prijzen met deze nieuwe consumentenfocus. Aardverschuivingen in de foodretail De door Laurus in februari 2006 aangekondigde verkoop van Edah en Konmar en recent ook nog eens 46 Super de Boer winkels, heeft de gemoederen in de branche flink bezig gehouden. Inmiddels is voor zo n slordige 350 supermarkten in ons land een nieuwe eigenaar gevonden en wordt met man en macht gewerkt aan de formule-integratie bij de nieuwe eigenaren van COOPCODIS JAARVERSLAG

16 bovengenoemde supermarkten. Voor het jaar 2007 vraagt dit heel veel extra energie bij al die bedrijven. In feite vindt in de branche een complete herpositionering plaats voor de bedrijven die daadwerkelijk een rol van betekenis hebben gespeeld in de afslanking van Laurus. CoopCodis neemt 16 Edah supermarkten over Op 6 juni 2006 werden de eerste contacten gelegd met de Edah franchisers toen duidelijk was geworden dat deze groep ondernemers als lid van de Edah Next organisatie, zelfstandig keuzes kon maken over hun voortbestaan als ondernemer en vooral onder welke formule. Wij zijn er trots op dat wij erin zijn geslaagd om ondernemers ervan te kunnen overtuigen dat de Supercoop formule het beste alternatief is voor een gezonde toekomst. Inmiddels zijn 14 van de 16 supermarkten operationeel in de Coop formules en met de gewenste resultaten! De winkels in Enschede en Wageningen staan voor het 2e kwartaal 2007 op ons programma voor ombouw. Vermeldenswaardig is tevens dat de totale ombouwoperatie volledig in eigen regie en met onze eigen deskundige collega s tot stand is gekomen. U zult begrijpen dat naast de ombouwoperatie heel veel energie is gestoken in opvang, bijscholing en motivatie van de oud- Edah medewerkers. Wij zijn bijzonder verheugd dat dit totale project als zeer geslaagd mag worden gezien maar nog belangrijker is dat de oude Edah klanten de formule Supercoop op handen dragen. Trends Een viertal trends zijn van invloed op het consumentengedrag en de samenstelling van assortimenten: 1. gemak : tijdsbesparende oplossingen 2. genot : lekkere ambachtelijke producten 3. gezondheid : de consument streeft naar een gezond eetpatroon 4. geweten : de zorg hoe ons voedsel wordt geproduceerd Onze Coop-formules spelen op al deze trends in en zijn vooruitstrevend en onderscheidend op het gebied van gezondheid en geweten. 16 COOPCODIS JAARVERSLAG 2006

17 Biologisch is nu écht heel logisch Biologisch begint een plaats af te dwingen op de schappen van nagenoeg alle supermarkten in Nederland. De consument krijgt een steeds grotere belangstelling voor biologische produkten mede dankzij de Task Force Marktontwikkeling Biologische Landbouw die voor de ondersteuning al in 2004 is opgericht. Natuurlijk geteelde, ambachtelijke, diervriendelijke en goed gecontroleerde produkten heeft de belangstelling van een hele groep nieuwe consumenten. Onder de noemer Proef de aandacht zal de Task Force in 2007 met diverse consumentenactiviteiten op allerlei manieren de aandacht vragen voor biologisch. Het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) is blij dat de trend van stijgende omzetten in 2006 heeft doorgezet. Landelijk is de bioomzet bij supermarkten met 10% gestegen. Volgens het CBL sluit de meerwaarde van biologische producten aan bij de well-being trend waarin consumenten meer en meer oog hebben voor de manier waarop producten tot stand zijn gekomen. Ze letten daarbij volgens het CBL op de tijd die producten krijgen om te rijpen en hoe dieren worden gehouden. CoopCodis heeft zich recentelijk in binnen- en buitenland breed georiënteerd op alles wat met eco, bio en fair trade in de markt is gezet en deze oriëntatie heeft ons bevestigd dat binnen onze Coop supermarkten biologisch een zeer onderscheidend eigen gezicht moet krijgen. Onder het motto Bewust Beter communiceren we onze gezonde en bio producten. Verder heb- COOPCODIS JAARVERSLAG

18 margebeleid, logistiek, formuleontwikkeling en het conditiestelsel overeenkomstig onze gezamenlijke belangen breed behandeld. Voor de continuïteit van de zelfstandig ondernemers is CoopCodis zich bewust een belangrijke verantwoordelijkheid te dragen voor een goed omzet- en margebeleid. ben we in 2006 ons assortiment bio, fair trade en gezonde producten uitgebreid. Daarnaast geven we de consument volop informatie over gezondheid middels communicatie via onze website, ons schap, recepten en een Bewust Beter magazine. In het voorjaar van 2007 opent CoopCodis in één van onze Supercoop vestigingen een bioshop in de shop. Hiermee geven we invulling aan onze vooruitstrevende rol. Zelfstandig ondernemerschap De totstandkoming van het nieuwe Coop fullservice concept binnen onze organisatie biedt ondernemers volop kansen om met veel onderscheidend vermogen de toekomst veel nieuwe impulsen te geven. Inmiddels is al een drietal ondernemers met het nieuwe concept operationeel, te weten Den Bosch, Erica en Anjum. Wij zijn in gesprek met vele ondernemers om de voorbereidingen te treffen voor de ombouw. Naast deze voor ondernemers belangrijke ontwikkeling, kunnen wij ook verslag doen van een goede samenwerking tussen ondernemers en de organisatie CoopCodis in het afgelopen boekjaar. Er is sprake van een open overleg met de aangesloten ondernemers in de regio s. Deze ondernemers worden door hun gekozen bestuursleden vertegenwoordigd in de Ledenraad van CoopCodis. Tijdens de zogenaamde ROZ-vergaderingen is onder andere prijs- en CoopCompact Van Bedaf in Achtmaal, beste buurtsupermarkt van Nederland in 2006 Het hele dorp heeft gewonnen Kijk, ons dorp is niet zo groot (ongeveer 1500 inwoners) en als dan uitgerekend in dát dorp de beste Buurtsupermarkt van Nederland staat, dan is dat niet alleen de verdienste van mijn medewerkers en mij, maar van al onze klanten. Zij maken de keuze waar ze hun dagelijkse boodschappen halen en het is onze taak om ervoor te zorgen dat we ze op geen enkele wijze teleurstellen. Christ Jan (34), eigenaar van CoopCompact Van Bedaf in Achtmaal, praat er met passie over. Zijn supermarkt werd in 2006 uitgeroepen tot Beste Buurtsupermarkt van het Jaar en dat is tot op de dag van vandaag merkbaar in zijn bedrijf. Adel verplicht aldus Van Bedaf die uitlegt dat het winnen van de titel niet een op zich staand feit is. Juist daarna wordt het een wedstrijd om te zorgen dat het niveau van tijdens de verkiezingsronden gehandhaafd blijft in de tijd die volgt. Dankzij zijn personeel lukt hem dat erg goed. Het was eigenlijk ook meer hún prijs, want ze zien de winkel als hún winkel, legt Christ Jan uit die zelf aangeeft het ondernemerschap te zien als een hobby. Ik ben er 6 dagen in de week mee bezig en het verveelt nooit. Eigelijk was het de Coop organisatie die er verantwoor- 18 COOPCODIS JAARVERSLAG 2006

19 delijk voor was dat Van Bedaf mee ging doen aan de verkiezing. In de interne Coop competities deed onze winkel het altijd al goed en zaten we meestal bij de eerste 3. Toch ging ik eigenlijk zonder verwachtingen deze landelijke grote strijd aan. Maar het resultaat mocht er zijn; winnaar van de titel en lovende juryrapporten. CoopCompact Van Bedaf onderscheidde zich onder andere door het vergaande maatwerk voor de lokale bevolking. Brood dat wordt gereserveerd ligt klaar op naam. Verder zorgen we ervoor dat ons assortiment zo compleet mogelijk is, dus ook medicijnen en bijvoorbeeld zonnebrandolie zijn bij ons altijd te koop. Ook zakelijk leverde het winnen van de titel behoorlijk wat op. Mijn omzet groeide afgelopen jaar tussen de 8,5% en 10%. Dat begon al tijdens de verkiezingstijd en heeft zich daarna structureel voortgezet. Naast omzetgroei merkt Van Bedaf dat hij serieuzer genomen wordt door vertegenwoordigers, leveranciers en mensen uit de foodwereld. Ik heb er zelf een aantal bestuursfuncties in de branche aan overgehouden, vertelt Christ Jan, en ook dat zie ik als winst, want op die manier kom je nog eens buiten je eigen winkel. Daardoor zie en hoor je erg veel waar je persoonlijk je voordeel mee kan doen. COOPCODIS JAARVERSLAG

20 Inkoopwaarborging Mede dankzij het lidmaatschap van Superunie is onze inkooppositie veilig gesteld. Het consequent collectief stapelen van goederen en diensten met de noodzakelijke kwaliteitsnormeringen is de kerntaak van de Coöperatieve Inkoopvereniging Superunie B.A. Als gevolg van de verkoop door Laurus van Edah en Konmar maakt ook Superunie spectaculaire omzetexplosies mee en bedraagt het marktaandeel van de gezamenlijke aangesloten leden circa 28%. Uitbreiding bestaande Coop vestigingen Uitbreiding blijft eveneens een hoge prioriteit. In 2006 hebben wij met instemming van de lokale overheden uitbreidingen gerealiseerd in onder andere Assendelft, Didam, Krommenie en de vestigingen in de Supercoop formule getransformeerd. Onderstaande tabel toont de gemiddelde oppervlakte, bruto en netto verkoopvloeroppervlakte van onze formules van zowel de ondernemers als van de filialen gezamenlijk ultimo De gemiddelde verkoop vloer oppervlakte is in de loop van 2006 gestegen van 577m² naar 609m² door acquisitie en uitbreiding van bestaande winkels. Voor circa 30 van onze bestaande Coop supermarkten is uitbreiding of relokeren op termijn, samenhangend met een formuleswitch naar Supercoop, het passende antwoord in de komende tijd. Logistiek In de afgelopen jaren is veel energie gestoken in efficiëntie en goederenstroomoptimalisatie. Verbeteringen zijn gerealiseerd in goederenstroomconcentratie en indikking van de stromen. Door de verbreding van de assortimentsbehoefte die het afgelopen jaar zichtbaar is geweest en in de nabije toekomst zal toenemen, is er inmiddels een strategische oriëntatie gemaakt van ons distributienetwerk om te kunnen beoordelen of de benodigde volumecapaciteiten toereikend zijn om de groei op te kunnen blijven vangen. De uitkomst van deze strategische oriëntatie geeft aan dat het DC Peize in het komende boekjaar wordt uitgebreid naar de maximaal te bebouwen oppervlakte. Hiermee voorzien wij in de verwachte volumegroei en assortimentsgroei voor de komende jaren. De uitbreiding van dit DC zal plaatsvinden op ons eigen bedrijfsterrein. 20 COOPCODIS JAARVERSLAG 2006

Persbericht Aantal pagina s: 4

Persbericht Aantal pagina s: 4 Persbericht Aantal pagina s: 4 Brunel: sterke groei omzet en winst Kernpunten verslagjaar 2004 Omzet 313 miljoen; 27% groei EBIT 11,0 miljoen; toename van 8,1 miljoen Nettowinst 7,3 miljoen; toename van

Nadere informatie

Passie voor food. Jaarverslag

Passie voor food. Jaarverslag Passie voor food Jaarverslag 2007 Inhoudsopgave I JAARVERSLAG 3 Ondernemingsprofiel 4 Juridische structuur 5 Bestuur, Raad van Commissarissen, Directie 7 Kerncijfers 8 Bericht van het Bestuur CoopCodis

Nadere informatie

BEDRIJFSRESULTAAT BETER BED HOLDING IN LIJN MET VERWACHTINGEN

BEDRIJFSRESULTAAT BETER BED HOLDING IN LIJN MET VERWACHTINGEN PERSBERICHT Uden, 9 maart 2001 BEDRIJFSRESULTAAT BETER BED HOLDING IN LIJN MET VERWACHTINGEN Beter Bed Holding heeft over het jaar 2000 een bedrijfsresultaat geboekt van EUR 21,2 miljoen, ongeveer gelijk

Nadere informatie

Meer winst voor Super de Boer

Meer winst voor Super de Boer Halfjaarcijfers 2008 Super de Boer (week 1-24) Meer winst voor Super de Boer Amersfoort, 27 augustus 2008 Jan Brouwer, Directievoorzitter Super de Boer N.V.: Super de Boer laat in het eerste halfjaar van

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Algemene Vergadering van Aandeelhouders Beter Bed Holding N.V. 23 april 2009 Agenda Resultaten 2008 Strategie en gang van zaken Formules Samenvatting 2008 Eerste kwartaal 2009 Omzet per kwartaal euro *

Nadere informatie

Hoofdstuk 17 Financiële verslaggeving

Hoofdstuk 17 Financiële verslaggeving Hoofdstuk 17 Financiële verslaggeving 17.1 Geef van elke uitspraak aan of hij juist of onjuist is. a b c d e f g h i Publicatie van de jaarrekening is verplicht voor alle ondernemingen. Het jaarverslag

Nadere informatie

De Vries Robbé Groep NV: stijging bedrijfsopbrengsten in 2005 door acquisities

De Vries Robbé Groep NV: stijging bedrijfsopbrengsten in 2005 door acquisities PERSBERICHT PERSBERICHT PERSBERICHT PERSBERICHT PERSBERICHT Schiedam, 19 april 2006. De Vries Robbé Groep NV: stijging bedrijfsopbrengsten in 2005 door acquisities Highlights 2005 De bedrijfsopbrengsten

Nadere informatie

PERSBERICHT JAARCIJFERS 2014

PERSBERICHT JAARCIJFERS 2014 BETER BED HOLDING N.V. PERSBERICHT JAARCIJFERS 2014 Uden, 13 maart 2015 Inhoudsopgave 1. Persbericht jaarcijfers 2014.. 3 2. Geconsolideerde balans. 8 3. Geconsolideerde winst-en-verliesrekening.. 9 4.

Nadere informatie

Algemene vergadering van aandeelhouders ROTTERDAM,23 APRIL 2008

Algemene vergadering van aandeelhouders ROTTERDAM,23 APRIL 2008 Algemene vergadering van aandeelhouders Nyloplast NV ROTTERDAM,23 APRIL 2008 Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders 1. Opening 2. Toelichting op jaarverslag 2007 3. Jaarrekening 2007: vaststelling

Nadere informatie

Duvel Moortgat : courante netto winst +16%

Duvel Moortgat : courante netto winst +16% 15 Maart 2000 Duvel Moortgat : courante netto winst +16% Markante feiten van 1999 Beursintroductie: Duvel Moortgat werd begin juni geïntroduceerd op de Beurs van Brussel. Participatie in Noord Amerikaanse

Nadere informatie

Inhoudsopgave JAARVERSLAG. 3 Kerncijfers. 12 Directieverslag JAARREKENING. 32 Geconsolideerde jaarrekening. 55 Enkelvoudige jaarrekening

Inhoudsopgave JAARVERSLAG. 3 Kerncijfers. 12 Directieverslag JAARREKENING. 32 Geconsolideerde jaarrekening. 55 Enkelvoudige jaarrekening Jaarverslag 2005 Inhoudsopgave I JAARVERSLAG 3 Kerncijfers 4 Jaarverslag Coöperatieve Vereniging CoopCodis u.a. 8 Bericht van de raad van commissarissen CoopCodis Holding B.V. 12 Directieverslag II JAARREKENING

Nadere informatie

Nettowinst 2014 Sligro Food Group 69 miljoen.

Nettowinst 2014 Sligro Food Group 69 miljoen. Persbericht JA ARCIJFERS 2014 Sligro Food Group N.V. Nettowinst 2014 Sligro Food Group 69 miljoen. De nettowinst over het boekjaar bedroeg 69 miljoen. Dat is een toename van 1,5% ten opzichte van 2013.

Nadere informatie

Stern Groep N.V. Algemene Vergadering 13 mei2015

Stern Groep N.V. Algemene Vergadering 13 mei2015 Stern Groep N.V. Algemene Vergadering 13 mei2015 Stern Groep N.V. Agendapunt 2 Behandelingvan het Verslagvan de Directie over het boekjaar 2014 Agendapunt 2 1. Highlights 2014 2. Samen Sterker! 3. Resultaten

Nadere informatie

FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG

FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG OVERZICHT JAARVERSLAG 2014 FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2014 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Algemene Vergadering van Aandeelhouders Beter Bed Holding N.V. 24 april 2008 Agenda Resultaten 2007 Strategie en gang van zaken Formules Samenvatting 2007 Eerste kwartaal 2008 Omzet per kwartaal Euro *

Nadere informatie

Persbericht Aantal pagina s: 9

Persbericht Aantal pagina s: 9 Persbericht Aantal pagina s: 9 Brunel verdubbelt winst in eerste halfjaar Highlights eerste halfjaar 2005 Omzet Brunel International stijgt met 32% naar 184 miljoen Absolute bruto marge groeit met 25%

Nadere informatie

Stern Groep N.V. Analistenbijeenkomst 19 augustus 2015

Stern Groep N.V. Analistenbijeenkomst 19 augustus 2015 Stern Groep N.V. Analistenbijeenkomst 19 augustus 2015 Agenda Belangrijke gebeurtenissen 2015 Samen Sterker! Resultaten H1-2015 Financiële positie 30 juni 2015 Prognose 2015 1 Belangrijke gebeurtenissen

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Algemene Vergadering van Aandeelhouders Beter Bed Holding N.V. 28 april 2010 Agenda Resultaten 2009 Strategie en gang van zaken Formules Samenvatting 2009 Eerste kwartaal 2010 Omzet per kwartaal EUR x

Nadere informatie

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen.

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen. Persbericht N.V. Bever Holding heeft over het eerste halfjaar 2015 een negatief resultaat voor belastingen behaald van 1.412.000 als gevolg van een negatieve exploitatie uit vastgoed van 188.000, netto

Nadere informatie

Financieel economisch verslag

Financieel economisch verslag Financieel economisch verslag Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2016 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens van dochteronderneming

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Resultaten 2016 Analistenbijeenkomst 9 maart 2017

Resultaten 2016 Analistenbijeenkomst 9 maart 2017 Resultaten 2016 Analistenbijeenkomst 9 maart 2017 Agenda Kernpunten 2016 Resultaten 2016 Meer Solutions en Services Financiële positie ultimo 2016 Vooruitzichten 2 Kernpunten 2016 3 2016 in vogelvlucht

Nadere informatie

Welkom Algemene Vergadering van Aandeelhouders Attero Holding NV. 26 april 2012

Welkom Algemene Vergadering van Aandeelhouders Attero Holding NV. 26 april 2012 Welkom Algemene Vergadering van Aandeelhouders Attero Holding NV 26 april 2012 Agenda 1. Opening 2. Ingekomen stukken en mededelingen 3. Boekjaar 2011 4. Realisatie strategie 5. Benoemingen 6. Opdracht

Nadere informatie

Netto-omzet 63.789 1.099 Kostprijs van de omzet (61.047) (640) Bruto-omzetresultaat 2.741 458 EBITDA 1.666 22. Bedrijfsresultaat 1.

Netto-omzet 63.789 1.099 Kostprijs van de omzet (61.047) (640) Bruto-omzetresultaat 2.741 458 EBITDA 1.666 22. Bedrijfsresultaat 1. Persbericht Willemstad, Curaçao, 5 mei 2011 AamigoO Group NV maakt voorlopige jaarcijfers 2010 bekend Omzet Source+ NV 128,7 miljoen Brutomarge Source+ NV 5,6 miljoen Source+ slechts halfjaar meegenomen

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T Europoort/Rotterdam, 22 augustus 2007

P E R S B E R I C H T Europoort/Rotterdam, 22 augustus 2007 P E R S B E R I C H T Europoort/Rotterdam, 22 augustus 2007 AANZIENLIJKE STIJGING HALFJAARRESULTAAT HES BEHEER (+ 38,9%) H.E.S. Beheer N.V. te Rotterdam heeft over het eerste halfjaar een nettoresultaat

Nadere informatie

SnowWorld operationele nettowinst stijgt 31%

SnowWorld operationele nettowinst stijgt 31% Persbericht 30 oktober 2017 Winstversnelling in tweede helft boekjaar 2016/2017 SnowWorld operationele nettowinst stijgt 31% In verband met het aangekondigde verplichte bod van Alychlo N.V. op aandelen

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening... 3 2.1 Balans per 31 12 2015 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst en verliesrekening

Nadere informatie

PERSBERICHT JAARCIJFERS 2012

PERSBERICHT JAARCIJFERS 2012 BETER BED HOLDING N.V. PERSBERICHT JAARCIJFERS 2012 Uden, 8 maart 2013 Inhoudsopgave 1. Persbericht jaarcijfers 2012.. 3 2. Geconsolideerde balans. 9 3. Geconsolideerde winst-en-verliesrekening.. 10 4.

Nadere informatie

Analisten conference call

Analisten conference call Analisten conference call 31 augustus 2012 Financiële kernpunten H1 2012 Geconsolideerde omzet: stijging met 6,7% naar 110,5 miljoen (H1 2011: 103,6 miljoen) Autonome omzetgroei 6,4% Omzet in het groene

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Beter Bed Holding N.V.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Beter Bed Holding N.V. Algemene Vergadering van Aandeelhouders Beter Bed Holding N.V. 27 april 2005 Agenda Resultaten 2004 Doelstellingen Strategie Koersontwikkeling Resultaten Q1-2005 Omzet per kwartaal euro * 1000 75000 70000

Nadere informatie

Persbericht. N.V. Bever Holding - resultaten verslagjaar 2015

Persbericht. N.V. Bever Holding - resultaten verslagjaar 2015 Persbericht N.V. Bever Holding - resultaten verslagjaar 2015 Resultaat Bever Holding heeft het verslagjaar afgesloten met een positief resultaat na belastingen van ca. EUR 29 duizend (2014: EUR 2,7 miljoen

Nadere informatie

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 3 Voorwoord 4 Resultaten 5 Financiële positie 7 Ondertekening van de accountantsrapportage 9 Jaarstukken 2008 Jaarrekening

Nadere informatie

Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013

Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013 Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013 Naarden, 19 augustus 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Halfjaarverslag 1 januari 2013 tot en met 30 juni 2013 2 2. Bestuursverklaring 4 3. Halfjaarrekening 1 januari 2013

Nadere informatie

Presentatie halfjaarcijfers 2012

Presentatie halfjaarcijfers 2012 Presentatie halfjaarcijfers 2012 Okura Hotel, Amsterdam 26 juli 2012 René J. Takens, CEO Hielke H. Sybesma, CFO Jeroen M. Snijders Blok, COO Agenda 1. Accell Group in H1 2012 2. Aandeel Accell Group 3.

Nadere informatie

Presentatie halfjaarcijfers 2013

Presentatie halfjaarcijfers 2013 Presentatie halfjaarcijfers 2013 Okura Hotel, Amsterdam 26 juli 2013 René J. Takens, CEO Hielke H. Sybesma, CFO Jeroen M. Snijders Blok, COO Agenda 1. Accell Group in H1 2013 2. Aandeel Accell Group 3.

Nadere informatie

Klaar om te wenden. Jaarbericht 2013

Klaar om te wenden. Jaarbericht 2013 Klaar om te wenden Jaarbericht 2013 De zeilterm klaar om te wenden wordt gebruikt om een overstag aan te kondigen, zodat de bemanning voorbereidingen kan treffen. Bij een overstag draait de voorsteven

Nadere informatie

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013 R Jaarverslag 2013 inhoudsopgave Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 4 Balans 4 Winst- en verliesrekening 5 Toelichting op de jaarrekening 2013 6 Verwijzingen jaarrekening 2013 7 Overige gegevens 10 Controleverklaring

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011 Voor publicatie: 14 maart 2012 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011 Rotterdam, 14 maart 2012 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent van bouwproducten,

Nadere informatie

Jaarverslag Sportbedrijf Deventer Smeenkhof 12a Deventer sportbedrijfdeventer.nl

Jaarverslag Sportbedrijf Deventer Smeenkhof 12a Deventer sportbedrijfdeventer.nl Jaarverslag 2016 Foto: Coen Schilderman - Sportfoto van het jaar 2016 (Emma Oosterwegel) Sportbedrijf Deventer Smeenkhof 12a Deventer 0570-503939 sportbedrijfdeventer.nl Financieel economisch verslag Voor

Nadere informatie

Nettowinst 2013 Sligro Food Group 68 miljoen

Nettowinst 2013 Sligro Food Group 68 miljoen Persbericht Jaarcijfers 2013 Nettowinst 2013 Sligro Food Group 68 miljoen De winst over het boekjaar bedroeg 68 miljoen. Dat is een afname van 0,9% ten opzichte van 2012. Zoals op 2 januari 2014 bericht

Nadere informatie

VERKORT JAARVERSLAG. Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A.

VERKORT JAARVERSLAG. Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. VERKORT JAARVERSLAG 212 Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. PROFIEL De Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. stelt zich op grond van haar Reglement ten doel

Nadere informatie

Positief operationeel resultaat in moeilijke retailmarkt

Positief operationeel resultaat in moeilijke retailmarkt MACINTOSH RETAIL GROUP NV 2012 Positief operationeel resultaat in moeilijke retailmarkt Analistenbijeenkomst 28.02.2013 Agenda: Frank De Moor (CEO) Performance Macintosh 2012 Theo Strijbos (CFO) Macintosh

Nadere informatie

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

half jaarbericht 2003

half jaarbericht 2003 halfjaarbericht 2003 Productinnovaties en kostenmaatregelen leiden tot sterk herstel resultaat TKH eerste helft 2003 Omzet eerste halfjaar 2003 met 190 miljoen nagenoeg gelijk aan omzet eerste halfjaar

Nadere informatie

Beurs Rotterdam N.V. Halfjaarbericht 2013

Beurs Rotterdam N.V. Halfjaarbericht 2013 januari 2013 februari maart april mei juni Beurs Rotterdam N.V. juli augustus september Halfjaarbericht 2013 oktober november december Beurs Rotterdam N.V. Halfjaarbericht 30 juni 2013 Beurs Rotterdam

Nadere informatie

Jaarverslag. Wij staan graag tot uw dienst! Duurzaam ondernemen met hoofd en hart

Jaarverslag. Wij staan graag tot uw dienst! Duurzaam ondernemen met hoofd en hart Jaarverslag 2016 Wij staan graag tot uw dienst! Duurzaam ondernemen met hoofd en hart Financieel economisch verslag Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2016 uitsluitend de kerncijfers en

Nadere informatie

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010 VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsrapport 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 6 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 84

GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 84 JAARREKENING GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 84 1 Geconsolideerde balans per 31 december 2008 84 2 Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2008 86 3 Geconsolideerd kasstroomoverzicht 2008 (indirecte

Nadere informatie

7 Aansluitingsoverzicht van de eerste toepassing van IFRS

7 Aansluitingsoverzicht van de eerste toepassing van IFRS 7 Aansluitingsoverzicht van de eerste toepassing van Vanaf boekjaar 2005 past de Groep toe als basis voor haar rapportage. De jaarrekening van 2005 bevat vergelijkende cijfers over het boekjaar 2004 die

Nadere informatie

Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010

Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010 Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010 Inmaxxa BV Halfjaarbericht 2010 1 Inhoudsopgave Algemeen 3 Jaarverslag van de directie 4 Halfjaarbericht over de periode 1 januari 2010 tot en met

Nadere informatie

53,8 53,7 52,3 2,8% 2,6% en waardeverminderingen ( EBITDA ) (1) Afschrijvingen en

53,8 53,7 52,3 2,8% 2,6% en waardeverminderingen ( EBITDA ) (1) Afschrijvingen en PERSBERICHT 17.02.2012 VAN DE VELDE: JAARRESULTATEN 2011 GECONSOLIDEERDE OMZETSTIJGING VAN 8,1% EBITDA STIJGT MET 2,8% GROEPSWINST STIJGT MET 3,0% VOORSTEL TOT DIVIDEND VAN 2,15 PER AANDEEL 1. GECONSOLIDEERDE

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Algemene Vergadering van Aandeelhouders Beter Bed Holding N.V. 28 april 2004 Agenda Resultaten 2003 Strategie en gang van zaken Formules Aandeelhouderswaarde Samenvatting en verwachtingen Omzet per kwartaal

Nadere informatie

BETER BED HOLDING N.V. PERSBERICHT HALFJAARCIJFERS 2011

BETER BED HOLDING N.V. PERSBERICHT HALFJAARCIJFERS 2011 BETER BED HOLDING N.V. PERSBERICHT HALFJAARCIJFERS 2011 Uden, 26 augustus 2011 Inhoudsopgave 1. Halfjaarbericht 3 2. Geconsolideerde balans. 7 3. Geconsolideerde winst-en-verliesrekening.. 8 4. Geconsolideerd

Nadere informatie

toelichting op FINANCIËLE POSITIE FC Twente

toelichting op FINANCIËLE POSITIE FC Twente toelichting op FINANCIËLE POSITIE FC Twente 1 FINANCIËLE POSITIE Ontwikkeling FC Twente sinds 2007 Investeringsfase Kerncijfers Actuele schuldpositie Consolidatiefase: financieel beleid 2014-2018 Samenvatting

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Beter Bed Holding N.V. 24 april 2003

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Beter Bed Holding N.V. 24 april 2003 Algemene Vergadering van Aandeelhouders Beter Bed Holding N.V. 24 april 2003 Agenda Resultaten 2002 Strategie en gang van zaken Formules Aandeelhouderswaarde Samenvatting en verwachtingen Winst- & verliesrekening

Nadere informatie

FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG

FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG OVERZICHT JAARVERSLAG 2015 FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2015 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015 Voor publicatie: 5 augustus 2015 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015 Rotterdam, 5 augustus 2015 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

Resultaten derde kwartaal 2007

Resultaten derde kwartaal 2007 Amersfoort, 1 november 2007 Resultaten derde Schuitema investeert in C1000 Schuitema, de organisatie achter C1000, heeft vandaag de resultaten tot en met het derde bekend gemaakt (40 weken). Kerncijfers

Nadere informatie

Resultaten Miko per 30 juni 2012. Omzet + 5,1 % - Nettowinst + 2,1 % - EBIT + 1,4 %

Resultaten Miko per 30 juni 2012. Omzet + 5,1 % - Nettowinst + 2,1 % - EBIT + 1,4 % Resultaten Miko per 30 juni 2012 Omzet + 5,1 % - Nettowinst + 2,1 % - EBIT + 1,4 % Turnhout, 31 augustus 2012 Miko, de op Euronext Brussel genoteerde koffieservice- en kunststofverpakkingsspecialist, kende

Nadere informatie

OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896 9.885 45.090 39.429

OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896 9.885 45.090 39.429 Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening over het eerste halfjaar (geen accountantscontrole toegepast) (x ( 1.000) 1e halfjaar 2010 1e halfjaar 2009 OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896

Nadere informatie

Omzet 293,7 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde (*1) 74,5 miljoen (+3%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) (*1) 40,2 miljoen (+4%)

Omzet 293,7 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde (*1) 74,5 miljoen (+3%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) (*1) 40,2 miljoen (+4%) Groei van de Resilux kern business : stijging van de volumes met 6% zorgt voor toename Ebitda met 4.4% Extra netto resultaat van 40 miljoen door verkoop joint venture Airolux Kerncijfers 2016 ten opzichte

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 AM WERK REÏNTEGRATIE BV

JAARVERSLAG 2014 AM WERK REÏNTEGRATIE BV JAARVERSLAG 2014 AM WERK REÏNTEGRATIE BV 1 AM Werk Reïntegratie BV Hoofdweg 583 2131 MT Hoofddorp Telefoon 023 566 15 66 www.amgroep.nl 2 Inhoud 03 AM Werk Reïntegratie BV 04 Voorwoord 05 Medewerkers 05

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede J A A R STUKKEN 2 0 12 Energiek BV Permar Energiek BV Ede Opmaakdatum:31 mei 2013 Jaarstukken 2012 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 31 mei 2013 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Financieel economisch verslag

Financieel economisch verslag OVERZICHT JAARVERSLAG 2013 Financieel economisch verslag Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2013 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2014

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2014 Voor publicatie: 13 mei 2014 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2014 Rotterdam, 13 mei 2014 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent van bouwproducten,

Nadere informatie

Persbericht NETTOWINST 2011 VAN 493 MILJOEN (+14%) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 157 MILJOEN (+3%) IN 2011

Persbericht NETTOWINST 2011 VAN 493 MILJOEN (+14%) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 157 MILJOEN (+3%) IN 2011 Persbericht HAL NETTOWINST 2011 VAN 493 MILJOEN (+14%) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 157 MILJOEN (+3%) IN 2011 De nettowinst over 2011 bedroeg 493 miljoen, overeenkomend met 7,42 per aandeel, vergeleken

Nadere informatie

Presentatie halfjaarcijfers 2012

Presentatie halfjaarcijfers 2012 Logistics Healthcare Automotive Industrial Automation Machine & Systems Energy & Utilities Presentatie halfjaarcijfers 2012 Amsterdam, 27 augustus 2012 Agenda Kerncijfers eerste helft 2012 Operationele

Nadere informatie

Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend

Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend Jaarresultaten 2010 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2011. Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend Kerncijfers 2010

Nadere informatie

Voorlopige resultaten 2013 Source Group en nadere toelichting op de cijfers per 30 juni 2013

Voorlopige resultaten 2013 Source Group en nadere toelichting op de cijfers per 30 juni 2013 Persbericht Willemstad, Curaçao, 1 april 2014 Voorlopige resultaten 2013 Source Group en nadere toelichting op de cijfers per 30 juni 2013 Voorlopige resultaten 2013 Op basis van de voorlopige resultaten

Nadere informatie

Stern Groep. Henk van der Kwast Analisten meeting 18 maart 2010

Stern Groep. Henk van der Kwast Analisten meeting 18 maart 2010 Stern Groep Henk van der Kwast Analisten meeting 18 maart 2010 Agenda Belangrijke gebeurtenissen 2009/2010 Resultaten 2009 Financiële positie per 31 december 2009 Stormvogel 2009 Stormvogel 2010 Prognose

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2012

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2012 Voor publicatie: 10 mei 2012 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2012 Rotterdam, 10 mei 2012 - Hunter Douglas, wereldmarktleider op het gebied van raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent

Nadere informatie

Jaarverslaggeving 2012 van Stichting Stripproject Zendingsfonds Mispelgaarde 31 3992 JT Houten

Jaarverslaggeving 2012 van Stichting Stripproject Zendingsfonds Mispelgaarde 31 3992 JT Houten Jaarverslaggeving van Stichting Stripproject Zendingsfonds Mispelgaarde 31 3992 JT Houten INHOUDSOPGAVE PAGINA A ACCOUNTANTSRAPPORT 1 Algemeen 2 2 Saldo vergelijking 3 3 Financiële positie 4 4 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Resultaten Vivenda Media Groep 2011 Aangescherpte focus legt fundament voor toekomstige groei

Resultaten Vivenda Media Groep 2011 Aangescherpte focus legt fundament voor toekomstige groei Persbericht Hilversum, 19 maart 2012 Resultaten Vivenda Media Groep 2011 Aangescherpte focus legt fundament voor toekomstige groei Vivenda Media Groep NV (VMG) publiceert vandaag haar kerncijfers 2011.

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2014 Stichting AKROS Beheer te Amsterdam

FINANCIEEL VERSLAG 2014 Stichting AKROS Beheer te Amsterdam FINANCIEEL VERSLAG 2014 Stichting AKROS Beheer te Amsterdam Inhoud : Bestuursverslag Balans per 31-12-14 Resultaten rekening per 31-12-14 Korte toelichting op de balans Accountantsverklaring inzake 2014

Nadere informatie

Persbericht BERICHT OVER HET EERSTE HALFJAAR 2006

Persbericht BERICHT OVER HET EERSTE HALFJAAR 2006 Persbericht HAL BERICHT OVER HET EERSTE HALFJAAR 2006 De nettowinst voor aandeelhouders van HAL Holding N.V. bedroeg over de eerste zes maanden van 2006 300,7 miljoen ( 4,72 per aandeel) vergeleken met

Nadere informatie

Presentatie jaarcijfers 2009

Presentatie jaarcijfers 2009 Presentatie jaarcijfers Okura Hotel, Amsterdam 26 februari 2010 René J. Takens, CEO Hielke H. Sybesma, CFO Jeroen M. Snijders Blok, COO Agenda 1. Accell Group in 2. Het aandeel Accell Group 3. Financieel

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2012 DAS Holding NV

Financieel jaarverslag 2012 DAS Holding NV Financieel jaarverslag 2012 DAS Holding NV Profiel Positionering DAS als brede juridische dienstverlener DAS heeft zich in 2012 wederom regelmatig laten zien in de Nederlandse media. Met behulp van televisiecommercials

Nadere informatie

Jaarstukken 2011 van Permar Energiek BV. Jaarstukken 2011. - Jaarrekening - Overige gegevens

Jaarstukken 2011 van Permar Energiek BV. Jaarstukken 2011. - Jaarrekening - Overige gegevens Jaarstukken 2011 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 20 april 2012 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting 2 Balans per 31 december 2011 (Bedragen x 1.000) (na resultaatbestemming)

Nadere informatie

Verkorte jaarrekening

Verkorte jaarrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening voor het jaar eindigend op 31 december 2012 x miljoen Doorlopende activiteiten Beëindigde Vóór Bijzondere activiteiten bijzondere posten posten Netto-omzet 9.131-9.131-9.131

Nadere informatie

Inhoud. 3 Kerncijfers 1e halfjaar Verslag van de directie 6 Geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten

Inhoud. 3 Kerncijfers 1e halfjaar Verslag van de directie 6 Geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten Inhoud 3 Kerncijfers 1e halfjaar 2009 4 Verslag van de directie 6 Geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten Dit rapport bevat gereguleerde informatie zoals bedoeld in de artikelen 1.1 en 5.25

Nadere informatie

NETTOWINST 2015 SLIGRO FOOD GROUP 81 MILJOEN

NETTOWINST 2015 SLIGRO FOOD GROUP 81 MILJOEN PERSBERICHT jaarcijfers 2015 Sligro Food Group N.V. NETTOWINST 2015 SLIGRO FOOD GROUP 81 MILJOEN De nettowinst over het boekjaar bedroeg 81 miljoen. Dat is een toename van 17,4% ten opzichte van 2014.

Nadere informatie

Persbericht investor relations

Persbericht investor relations Persbericht investor relations Bedrijfsresultaat Koninklijke Ten Cate (KTC) bijna verdubbeld in eerste kwartaal 2005 Koninklijke Ten Cate (technisch textiel en technische componenten) boekte over het eerste

Nadere informatie

PERSBERICHT. Uden, 31 oktober 2003 BETER BED VERWACHT POSITIEF NETTORESULTAAT OVER 2003

PERSBERICHT. Uden, 31 oktober 2003 BETER BED VERWACHT POSITIEF NETTORESULTAAT OVER 2003 PERSBERICHT Uden, 31 oktober 2003 BETER BED VERWACHT POSITIEF NETTORESULTAAT OVER 2003 Beter Bed Holding N.V. heeft in het derde kwartaal een nettoresultaat gerealiseerd van EUR - 0,5 miljoen. De resultaatontwikkeling

Nadere informatie

Stichting Dierenambulance gevestigd te Harderwijk. Jaarrekening 2014

Stichting Dierenambulance gevestigd te Harderwijk. Jaarrekening 2014 Jaarrekening 2014 Nummer KvK: 41035845 Datum: 13 augustus 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Jaarverslag Opdracht 3 Samenstellingsverklaring 4 Financiële positie 5 Bespreking van de resultaten 6 Jaarstukken

Nadere informatie

± < > < < < > > < > > < < < > > < > > < < < > < > < >= < >= < >= < >= < >= < >= . Periode . < 20,0 15,0 Solvabiliteit 2,4 2,2 Rentedekkingsgraad percentage 10,0 5,0 ratio

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel , Telefax HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2011

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel , Telefax HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2011 Voor publicatie: 11 augustus 2011 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2011 Rotterdam, 11 augustus 2011 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

Stichting RAVON. Jaarrekening Vestigingsadres Natuurplaza, Toernooiveld 1, 6525 ED Nijmegen. Postadres Postbus BK Nijmegen

Stichting RAVON. Jaarrekening Vestigingsadres Natuurplaza, Toernooiveld 1, 6525 ED Nijmegen. Postadres Postbus BK Nijmegen Stichting RAVON Jaarrekening 2016 Vestigingsadres Natuurplaza, Toernooiveld 1, 6525 ED Nijmegen Postadres Postbus 1413 6501 BK Nijmegen Balans per 31 december 2016 ( x 1,00) 31 december 2016 31 december

Nadere informatie

Halfjaarcijfers Accell Group N.V.

Halfjaarcijfers Accell Group N.V. Halfjaarcijfers Accell Group N.V. René Takens (CEO), Hielke Sybesma (CFO), Jeroen Snijders Blok (COO) Amsterdam, 1 Agenda Samenvatting resultaten Accell Group in 1e halfjaar 2005 Aandeel Accell Group Financieel

Nadere informatie

EKO-tellingen in de supermarkt 2011 Mede mogelijk gemaakt met steun van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (SBOS) 3 november 2011

EKO-tellingen in de supermarkt 2011 Mede mogelijk gemaakt met steun van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (SBOS) 3 november 2011 EKO-tellingen in de supermarkt 2011 Mede mogelijk gemaakt met steun van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (SBOS) 3 november 2011 Voor het veertiende opeenvolgende jaar heeft Milieudefensie het aantal

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2015 Stichting AKROS Beheer te Amsterdam

FINANCIEEL VERSLAG 2015 Stichting AKROS Beheer te Amsterdam FINANCIEEL VERSLAG 2015 Stichting AKROS Beheer te Amsterdam Inhoud : Bestuursverslag Balans per 31-12-15 Resultaten rekening per 31-12-15 Korte toelichting op de balans Amsterdam, mei 2016 R.v.d. Wouw

Nadere informatie

MACINTOSH RETAIL GROUP NV HALFJAARCIJFERS 2004. Hogere omzet, bedrijfsresultaat en nettowinst

MACINTOSH RETAIL GROUP NV HALFJAARCIJFERS 2004. Hogere omzet, bedrijfsresultaat en nettowinst MACINTOSH RETAIL GROUP NV HALFJAARCIJFERS 2004 Hogere omzet, bedrijfsresultaat en nettowinst Pers- en Analistenbijeenkomst, d.d. 02.09.2004-1- Profiel Drie retail sectoren: Living, Fashion, Automotive

Nadere informatie

Stichting Sprint Schiedam Westvest BW Schiedam. Jaarrekening 2016

Stichting Sprint Schiedam Westvest BW Schiedam. Jaarrekening 2016 Westvest 26 3111 BW Schiedam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 2 Samenstellingsverklaring 3 Algemeen 4 Financieel Verslag Bestuursverslag 6 Jaarstukken 2016 Balans per 31 december 2016 8 Staat

Nadere informatie

halfjaarverslag 2013 Funda B.V. Amsterdam

halfjaarverslag 2013 Funda B.V. Amsterdam halfjaarverslag 2013 Funda B.V. Amsterdam Inhoud Page 1 Halfjaarverslag 3 1.1 Geconsolideerde balans per 30 juni 2013 5 1.2 Geconsolideerde winst-en-verliesrekening eerste halfjaar 2013 7 Funda B.V. Wibautstraat

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening (x 1.000)... 3 2.1 Balans per 31 12 2016 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst

Nadere informatie

33.3 TOELICHTING BIJ DE ENKELVOUDIGE WINST- EN VERLIESREKENING EN BALANS 33.4 GRONDSLAGEN VOOR HET OPSTELLEN VAN DE ENKELVOUDIGE JAARREKENING

33.3 TOELICHTING BIJ DE ENKELVOUDIGE WINST- EN VERLIESREKENING EN BALANS 33.4 GRONDSLAGEN VOOR HET OPSTELLEN VAN DE ENKELVOUDIGE JAARREKENING 33.3 TOELICHTING BIJ DE ENKELVOUDIGE WINST- EN VERLIESREKENING EN BALANS 33.4 GRONDSLAGEN VOOR HET OPSTELLEN VAN DE ENKELVOUDIGE JAARREKENING De enkelvoudige jaarrekening van USG People N.V. wordt opgesteld

Nadere informatie

Jaarrekening. BrightNL Coöperatie U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving:

Jaarrekening. BrightNL Coöperatie U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving: Jaarrekening BrightNL Coöperatie U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving: 60880651 Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave JAARREKENING 3 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 3 WINST- EN

Nadere informatie

Interim Jaarrekening 2016

Interim Jaarrekening 2016 Interim Jaarrekening 2016 BrightPensioen Coöperatief U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving: 65983351 Rapport inzake de interim jaarrekening december 2016 Inhoudsopgave JAARREKENING 2016

Nadere informatie

Stichting CHAVAH. Jaarrekening. Stichting CHAVAH

Stichting CHAVAH. Jaarrekening. Stichting CHAVAH Jaarrekening Stichting CHAVAH 2015 1 Inhoudsopgave BESTUURSVERSLAG 3 JAARREKENING 2015 6 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 7 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2014-15 8 TOELICHTING BEHORENDE TOT DE JAARREKENING 2015

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Vrije Christelijke School Westerlee Galgeweg MT 's-gravenzande

Jaarrekening Stichting Vrije Christelijke School Westerlee Galgeweg MT 's-gravenzande Jaarrekening 2013 Stichting Vrije Christelijke School Westerlee Galgeweg 57 2671MT Voorblad 0 Inhoud Opdracht 2 Resultaatvergelijk 3 Financiele positie 5 Grondslagen 7 Balans 9 V en W 11 Materiele activa

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Noah's Ark Children Ministry Uganda. Sliedrecht

Jaarrekening 2014. Stichting Noah's Ark Children Ministry Uganda. Sliedrecht Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina 1. Accountantsverslag 1.1 Samenstellingsverklaring 2 1.2 Resultaten 3 1.3 Financiële positie 5 1.4 Kengetallen 7 2. Jaarrekening 2.1 Balans per 31 december 2014 9

Nadere informatie