Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW"

Transcriptie

1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 6 maart 2015 Nummer: twee Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Caruton B.S.O. B.V. Faillissementsnummer : C 02/14/768 F Datum uitspraak : 28 oktober 2014 Curator : mr. F.T. Hiemstra Rechter-commissaris : mr. E.A.M. Raaijmaakers-Rottier Activiteiten onderneming : bevrachten van binnenvaart tankschepen. Omzetgegevens : 2011: ,-- : 2012: ,-- : 2013: ,-- : 2014: 1.021,-- (per ) Personeel gem. aantal : twee Saldo einde verslagperiode : 1.131,49 (bijlage 1: financieel verslag) Verslagperiode : 27 november 2014 t/m 5 maart 2015 Bestede uren in verslagperiode : D.I.E. van Dijke LLB : 11 uur en 6 minuten : mr. F.T. Hiemstra : 3 uur en 36 minuten : mr. M. Schroevers : 9 uur Bestede uren Totaal : D.I.E. van Dijke LLB : 21 uur en 6 minuten : mr. F.T. Hiemstra : 15 uur en 48 minuten : mr. M. Schroevers : 9 uur en 36 minuten 1

2 1. Inventarisatie 1.1 Directie en organisatie Enig aandeelhouder en bestuurder van de failliete vennootschap is Caruton Beheer B.V. Bestuurders van Caruton Beheer B.V. zijn Van Linder Beheer B.V. en Caruton B.V. Enig aandeelhouder en bestuurder van Van Linder Beheer B.V. is de heer A.W.J. van Linder. Enig aandeelhouder en bestuurder van Caruton B.V. is de heer A.J. Wingelaar. 1.2 Winst en verlies 2011: , : , : , : ,-- (per ) 1.3 Balanstotaal 2011: , : , : , : ,-- (per ) 1.4 Lopende procedures Voor zover de curator bekend is, liepen op datum faillissement geen procedures. 1.5 Verzekeringen Op datum faillissement liepen volgens de bestuurder van de vennootschap drie verzekeringsovereenkomsten. Twee hiervan, te weten een ziekteverzuimverzekering en een autobestuurdersverzekering zijn door de curator beëindigd. De curator heeft de verzekeringstussenpersoon verder bericht dat hij voor het voldoen van de laatste verzekering, een autoverzekering, geen boedelactief heeft. 2

3 1.6 Huur De vennootschap huurde tot eind 2013 bedrijfsruimte in Moerdijk. Deze huur is eind 2013 beëindigd. Vanaf dat moment werd de vennootschap gedreven vanuit kantoorruimte bij de woning van een van de bestuurders te Sirjansland. 1.7 Oorzaak faillissement In 2007 besloten de heer Van Linder en de heer Wingelaar een vennootschap op te richten die zich zou richten op het bevrachten van binnenvaarttankschepen. Een bevrachter bemiddelt tussen grote opdrachtgevers zoals grote oliemaatschappijen en de uiteindelijke vervoerders, vaak zelfstandig opererende schippers. De onderneming werd gedreven vanuit Caruton Barging Service Organisation B.V., het huidige Caruton B.S.O. B.V. In 2007 liep de onderneming goed en ging de vennootschap op zoek naar meer vervoerders. In 2008 ontstond een samenwerking met een investeerder, die via scheepvaartmaatschappij Europe B.V. (S.M.E.) vijf schepen ter beschikking stelde. Die schepen werden geëxploiteerd vanuit zelfstandige exploitatiemaatschappijen, hierna te noemen de CT-vennootschappen. Indirect hielden de aandeelhouders van Caruton B.S.O. B.V. 50% van de aandelen van deze CT-vennootschappen, de andere 50% werd gehouden door S.M.E. De aandelen van Caruton B.S.O. B.V. worden gehouden door Caruton Beheer B.V. Deze beheersvennootschap houdt tevens de aandelen in de hiervoor genoemde CTvennootschappen, alsmede in CT Shipping B.V. en Caruton Deutschland GmbH. Caruton Deutschland GmbH is de enige entiteit uit de Caruton-groep die nog een schip in eigendom heeft. Volgens de bestuurders van de vennootschap meende S.M.E. op een bepaald moment dat zij een te laag rendement behaalde met de exploitatie van haar schepen via Caruton. Om die reden heeft S.M.E. haar schepen langzaam teruggetrokken. Hierdoor werd Caruton B.S.O. B.V. gedwongen om voor minder aantrekkelijke prijzen vervoerders van buiten de Caruton-groep in te huren. De CT-vennootschappen zijn in 2012 gefailleerd. Caruton bleef zitten met een groot aantal onbetaalde vorderingen, in totaal zo n ,--. Daarnaast had Caruton B.S.O. B.V. een grote vordering van omstreeks ,-- op Caruton Beheer B.V., die ook onbetaald bleef. 3

4 Alleen Caruton Deutschland GmbH verwierf nog inkomsten met de exploitatie van een schip. Deze inkomsten werden volgens de bestuurders eerst gebruikt om het schip in de vaart te houden en de hypotheeklasten met betrekking tot het schip te voldoen. Naast voormelde tegenvallers leed Caruton B.S.O. B.V. ook nog aanzienlijke schade als gevolg van een blokkade op de Rijn. Volgens de bestuurders is in de huidige binnenvaartmarkt een groot overschot aan vervoerders. Dat heeft de afgelopen jaren geleid tot zeer lage marges. Omdat de marges zo laag waren, kon de vennootschap de tegenvallers niet opvangen, zodat de vennootschap uiteindelijk haar schulden niet meer kon voldoen. De bestuurders leven vanaf eind 2013 met elkaar in onmin. Zij werden het niet eens over de wijze waarop met de ontstane crisissituatie om te gaan. Volgens de heer Wingelaar heeft de heer Van Linder zich per die datum feitelijk als bestuurder teruggetrokken. Volgens de heer Van Linder heeft de heer Wingelaar hem vanaf die datum alle toegang tot de administratie en bedrijfsvoering ontzegt. De vennootschap had een drietal zeer actieve crediteuren, te weten vervoerders die substantiële vorderingen op de vennootschap hadden. Deze vervoerders hebben een aantal malen derden beslag gelegd onder klanten van de vennootschap. Uiteindelijk is het faillissement van de vennootschap aangevraagd door een personeelslid dat enige maanden geen salaris had ontvangen. 2. Personeel 2.1 Aantal ten tijde van faillissement Aantal in jaar voor faillissement 2. 4

5 2.3 Datum ontslagaanzegging. De curator heeft de werknemers met toestemming van de rechter-commissaris ontslag aangezegd per 4 november Werkzaamheden Correspondentie rechtbank, UWV en werknemers, organisatie loonintake UWV. 3. Activa Onroerende zaken 3.1 Beschrijving 3.2 Verkoopopbrengst 3.3 Hoogte hypotheek 3.4 Boedelbijdrage 3.5 Werkzaamheden Bedrijfsmiddelen 3.6 Beschrijving De vennootschap beschikt over een oude Opel Astra. Deze zal in de komende verslagperiode worden verkocht. De Opel Astra is inmiddels door de curator verkocht. 3.7 Verkoopopbrengst De verkoopopbrengst van de auto is 600,--. De kosten van het aanvragen van een nieuw kentekenbewijs zijn 31,50, waardoor een bedrag aan verkoopopbrengst resteert van 568, Boedelbijdrage 3.9 Bodemvoorrecht fiscus 3.10 Werkzaamheden 5

6 Telefoongesprekken met betrekking tot verkoop auto, correspondentie, aanvragen nieuw kentekenbewijs. Voorraden / onderhanden werk 3.11 Beschrijving 3.12 Verkoopopbrengst 3.13 Boedelbijdrage 3.14 Werkzaamheden Andere activa 3.15 Beschrijving 3.16 Verkoopopbrengst 3.17 Werkzaamheden 4. Debiteuren 4.1 Omvang debiteuren Uit de administratie van de failliete vennootschap blijkt dat vrijwel geen vorderingen openstaan op normale handelsdebiteuren. Wel staan substantiële vorderingen open op vennootschappen uit de groep waartoe de failliete vennootschap behoorde. Twee van deze debiteuren zijn Caruton Beheer B.V. en Caruton Deutschland GmbH. Deze debiteuren zijn aangeschreven voor een bedrag van in totaal ,14. De curator heeft een gesprek gehad met de (indirect) bestuurder van Caruton Beheer B.V. en Caruton Deutschland GmbH, de heer Wingelaar, waarbij de heer Wingelaar werd vergezeld door een advocaat. De heer Wingelaar heeft aangegeven dat de betreffende vennootschappen geen middelen hebben om de openstaande schulden te voldoen. Daarvan zou een andere onderbouwing worden gegeven. Ook zou meer informatie worden verstrekt over een schip dat in eigendom is van Caruton Deutschland GmbH. De curator heeft wel wat informatie ontvangen, maar nog niet alle toegezegde informatie. De curator heeft deze alsnog opgevraagd. 6

7 Verder onderzoekt de curator momenteel of over de overige openstaande debiteurenvorderingen omzetbelasting terug te vorderen is. De betreffende debiteuren waren gelieerd aan Caruton B.S.O. B.V. en verkeren in staat van faillissement. 4.2 Opbrengst 4.3 Boedelbijdrage 4.4 Werkzaamheden Bestuderen debiteurenadministratie, correspondentie debiteuren. 5. Bank / Zekerheden 5.1 Vordering van bank(en) Voor zover de curator bekend is, is er geen bankfinanciering. Er is ook nog geen vordering door een bank ingediend. Op een bankrekening stond een klein positief saldo, dat is overgemaakt naar de faillissementsrekening. 5.2 Leasecontracten Voor zover de curator bekend is, was er op datum faillissement geen sprake van lopende leasecontracten. 5.3 Beschrijving zekerheden Er zijn geen zekerheden verstrekt. 5.4 Separatistenpositie 5.5 Boedelbijdragen 5.6 Eigendomsvoorbehoud 5.7 Reclamerechten 5.8 Retentierechten 5.9 Werkzaamheden Onderzoek aanwezigheid van leasecontracten. 7

8 6. Doorstart / voortzetten Voortzetten 6.1 Exploitatie / zekerheden Volgens de bestuurder van de vennootschap had de vennootschap op datum faillissement geen lopende opdrachten. Van voortzetting is daarom geen sprake geweest. 6.2 Financiële verslaglegging 6.3 Werkzaamheden Doorstart 6.4 Beschrijving Ook van een doorstart is geen sprake geweest. 6.5 Verantwoording 6.6 Opbrengst 6.7 Boedelbijdrage 6.8 Werkzaamheden Overleg met bestuurder. 7. Rechtmatigheid 7.1 Boekhoudplicht In onderzoek. 7.2 Depot jaarrekeningen De jaarrekeningen over 2011 en 2012 zijn tijdig gedeponeerd. 7.3 Goedk. Verkl. Accountant worden onderzocht. In onderzoek. 7.4 Stortingsverpl. Aandelen In onderzoek. 8

9 7.5 Onbehoorlijk bestuur In onderzoek. 7.6 Paulianeus handelen In onderzoek. 7.7 Werkzaamheden Inventariseren en bestuderen administratie. 8. Crediteuren 8.1 Boedelvorderingen Nog niet ingediend. Het UWV heeft een vordering ingediend van in totaal 4.424, Preferente vorderingen van de fiscus De fiscus heeft preferente vorderingen ingediend voor in totaal 6.229,--. De fiscus heeft vorderingen ingediend voor in totaal 9.919, Preferente vorderingen van het UWV Nog niet ingediend. Het UWV heeft preferente vorderingen ingediend voor in totaal , Andere preferente crediteuren Kosten aanvrager faillissement, P.M. Twee ex-werknemers hebben een vordering ingediend voor in totaal 404, Aantal concurrente crediteuren 5. 9

10 Bedrag concurrente crediteuren ,43. (zie bijlage 2: lijst van voorlopig erkende schuldeisers) ,45 (bijlage 2: lijst van voorlopig erkende schuldeisers). Verwachte wijze van afwikkeling 8.7 Het is te vroeg om aan te geven hoe het faillissement zal worden afgewikkeld. Ook valt nog niet te zeggen of enige uitkering aan de faillissementscrediteuren met een concurrente vordering kan worden gedaan. 8.8 Werkzaamheden Correspondentie, bestudering stukken, crediteurenadministratie. Bijhouden crediteurenadministratie. 9. Procedures 9.1 Naam wederpartij(en) 9.2 Aard procedure 9.3 Stand procedure 9.4 Werkzaamheden 9.1 t/m 9.4 niet van toepassing. 10. Overig 10.1 Termijn afwikkeling faillissement Nog niet aan te geven. Idem Plan van aanpak 10

11 In de komende verslagperiode zal onder meer aandacht moeten worden gegeven aan het volgende: - het incasseren van de vorderingen op debiteuren van de failliete vennootschap, - crediteurenadministratie, - onderzoek naar de oorzaken van het faillissement, - rechtmatigheidsonderzoek. Idem Indiening volgend verslag Over circa drie maanden. Over circa drie maanden Werkzaamheden Opstellen verslag en bijkomende werkzaamheden. Opstellen verslag en bijkomende werkzaamheden. Middelburg, 6 maart 2015 mr. F.T. Hiemstra curator 11

: D.I.E. van Dijke LLB: 48 minuten : mr. M. Schroevers: 17 uur en 12 minuten

: D.I.E. van Dijke LLB: 48 minuten : mr. M. Schroevers: 17 uur en 12 minuten Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 18 juli 2014 Nummer: één Gegevens onderneming : De besloten vennootschap Zuid-West Projekten B.V. (voorheen : handelend onder de naam

Nadere informatie

: 25.257,50 (zie bijlage 1). : 25.638,88 (bijlage 1).

: 25.257,50 (zie bijlage 1). : 25.638,88 (bijlage 1). Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 1 mei 2014 Nummer: drie Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Rooddirect B.V., : gevestigd aan de Badhuisstraat 137 te Vlissingen

Nadere informatie

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Gegevens onderneming : Sebra Polymer Recycling B.V., gevestigd te Middelburg : aan de Uijterschootweg 8

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Datum: 17 november 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Datum: 17 november 2014 Dit verslag ziet uitsluitend op hetgeen zich in de afgelopen verslagperiode heeft voorgaan. Daar waar de nummering ontbreekt, zijn de betreffende onderwerpen niet (langer) van toepassing en wordt voor

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 30 december 2014 Nummer: één Dit verslag heeft betrekking op de faillissementen van de hieronder genoemde vennootschappen, welke verslaglegging

Nadere informatie

Turnaround Advocaten. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

Turnaround Advocaten. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 27 januari 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

In dit verslag is de tekst van het eerste tot en met het zesde verslag gehandhaafd. De in het dit verslag toegevoegde tekst is vet gedrukt.

In dit verslag is de tekst van het eerste tot en met het zesde verslag gehandhaafd. De in het dit verslag toegevoegde tekst is vet gedrukt. Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 6 februari 2015 Nummer: zeven Gegevens onderneming : Bij de Vaate Holding B.V. Faillissementsnummer : F 02/13/164 Datum uitspraak :

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012 Gegevens onderneming : Rijnmond Staalbouw B.V. Faillissementsnummer : F12.432 Datum uitspraak : 12 juni 2012 Curator : mr. A.Y. Kroll Rechter-commissaris

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011 Gegevens onderneming : Stichting Kraamzorg Natural Care Faillissementsnummer : F11/765 Datum uitspraak : 11 oktober 2011 Curator : mr. A.Y. Kroll

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TRAFFIC AND SECURITY SOLUTIONS B.V., statutair gevestigd te Almere, gevestigd te (1332 BC)

Nadere informatie

Nummer: 2 Datum: 28 december 2010

Nummer: 2 Datum: 28 december 2010 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 28 december 2010 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap ZappSpace B.V. Faillissementsnummer : F 10/741 Datum uitspraak : 28 september 2010 Rechter-commissaris

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 1 Datum: 24 maart 2011 Gegevens onderneming: F1 Racing B.V. Faillissementsnummer: F 11.84 (Rechtbank Arnhem) Datum uitspraak: 1 maart

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Faillissementsnummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: NL:TZ:0000000343:F001 28-04-2015 Mr. Mark-Hendrik de Vries mr. Anneke Koene 1. Algemeen 1.1 Gegevens onderneming Se Dig Online B.V. 1.2 Activiteiten

Nadere informatie

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW TEVENS EINDVERSLAG INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ROLAND PRINT B.V.

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW TEVENS EINDVERSLAG INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ROLAND PRINT B.V. DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW TEVENS EINDVERSLAG INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ROLAND PRINT B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 28 augustus 2012 Gegevens onderneming : Time

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN NETWORK GROUP NETHERLANDS B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN NETWORK GROUP NETHERLANDS B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN NETWORK GROUP NETHERLANDS B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Network

Nadere informatie

Gegevens onderneming : De Besloten vennootschap Onderhoudsbedrijf Kennemerland B.V. t.h.o.d.n. OKMaatwerk

Gegevens onderneming : De Besloten vennootschap Onderhoudsbedrijf Kennemerland B.V. t.h.o.d.n. OKMaatwerk OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 2 januari 2012 Gegevens onderneming : De Besloten vennootschap Onderhoudsbedrijf Kennemerland B.V. t.h.o.d.n. OKMaatwerk Faillissementsnummer : 10/929 F

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. Turncrou d De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 26 februari 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon tevens eindverslag ex artikel 73a FW

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon tevens eindverslag ex artikel 73a FW Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon tevens eindverslag ex artikel 73a FW Datum: 12 november 2013 Nummer: negen Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid InSite

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ELDATA ADVICE GROUP B.V. H.O.D.N.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ELDATA ADVICE GROUP B.V. H.O.D.N. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ELDATA ADVICE GROUP B.V. H.O.D.N. ELDATA COMPONENTS Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 mei 2013 Gegevens onderneming Naam : Gebr. Spierings stucadoors -en afwerkingsbedrijf

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Swerissen Hypotheken en Financiële Planning B.V., statutair gevestigd te Almere

FAILLISSEMENTSVERSLAG. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Swerissen Hypotheken en Financiële Planning B.V., statutair gevestigd te Almere FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 4 Datum : 15 november 2012 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Swerissen Hypotheken en Financiële Planning B.V., statutair gevestigd te Almere Faillissementsnummer

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET 1 van 6 TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de naamloze vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MYLOADBASE N.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende

Nadere informatie

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN TRESSUNT PAYROLL B.V.

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN TRESSUNT PAYROLL B.V. DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN TRESSUNT PAYROLL B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap TRESSUNT PAYROLL B.V. statutair gevestigd te (1061AX)

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 13 april 2015 Nummer: zes Gegevens onderneming : Grafimedia Partners B.V. Faillissementsnummer : F.02/14/337 Datum uitspraak : 29 april

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 1 Datum: 16 juli 2015 Gegevens onderneming : NS Marketing & Sales Limited Faillissementsnummer : C/16/15/479 Datum uitspraak : 16 juni 2015 (rechtbank

Nadere informatie

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET 1 van 8 EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de naamloze vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MYLOADBASE N.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid All 4 Shipping B.V.

Nadere informatie

HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG BEVAT GEEN BIJLAGEN. EEN IDENTIEK VERSLAG IS MET BIJLAGEN AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN.

HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG BEVAT GEEN BIJLAGEN. EEN IDENTIEK VERSLAG IS MET BIJLAGEN AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 28 april 2015 HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG BEVAT GEEN BIJLAGEN. EEN IDENTIEK VERSLAG IS MET BIJLAGEN AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN. Gegevens ondernemingen

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 5 maart 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 5 maart 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 5 maart 2014 Gegevens onderneming : Vennootschap onder firma Sitara s Take Away, gevestigd te (1333 JV) Almere, aan de J.T.P. Bijlhouwerstraat 6, zaakdoende te (1335 JW)

Nadere informatie