NIEUWS VANUIT HET NA LLP LDV

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NIEUWS VANUIT HET NA LLP LDV"

Transcriptie

1 oktober Jaargang 2, Nummer 9 Nieuws vanuit het NA LLP LdV 1 Verslag bijeenkomsten 3 Nieuws vanuit de projecten 12 Nieuws vanuit het veld 13 Agenda 17 NIEUWS VANUIT HET NA LLP LDV Vertrek Hierbij delen wij u mee dat Ineke Smits, werkzaam als communicatiemedewerker bij het Leonardo da Vinci team per 1 november jl. haar dienstverband heeft opgezegd. Wij wensen Ineke veel succes toe in haar verdere loopbaan. Bijeenkomst Certificate for mobility Call november 2008, Hoog Brabant, Utrecht Door Gerry Spronk Het Certificate for Mobility is een kwaliteitscertificaat, waarmee het voor projecten van bewezen hoge kwaliteit mogelijk wordt om een langere termijn planning te maken. Tevens wordt voor de gecertificeerde organisaties vanaf de Call 2010 gemakkelijker om subsidie aan te vragen. Voor het aanvragen van dit Certificate is er elk jaar een aparte Call. Voor de Call 2009 zal het NA LLP Leonardo da Vinci aan maximaal vijf projecten binnen het programma onderdeel IVT een Certificaat toekennen. Tijdens de bijeenkomst op 26 november 2008 s ochtends geeft het NA informatie over deze aparte Call en de benodigde formulieren. Ook wordt dan uitgebreid ingegaan op onder andere de voorwaarden, waaraan voldaan moet worden om voor zo n Certificate in aanmerking te komen.

2 Pag. 2 rmatiebijeenkomst People on the Labour Market (PLM) 26 november 2008, Hoog Brabant, Utrecht Door Ellen Hanselman Binnen de actielijn Transnationale Mobiliteit van het Leonardo da Vinci-programma kan men subsidie aanvragen voor stages in het buitenland en is onderdeel van het Europese programma een Leven Lang Leren. Voor deze subsidie komen niet alleen leerlingen, studenten en docenten/opleiders in aanmerking, maar ook afgestudeerden, werkzoekenden en werkenden ofwel People on the Labour Market. Op 26 november s middags houdt het NA een informatiemiddag over deze actielijn. De voorwaarden en mogelijkheden van PLM komen aan de orde. Daarnaast zal een tweetal huidige PLM-projecten hun ervaringen met u delen. Verder zal er een presentatie worden verzorgd door Eures over werken in het buitenland. Tot slot en niet onbelangrijk zal er tijdens deze middag voldoende ruimte zijn voor uw eigen ideeën rond PLM. Op onze website treft u meer informatie aan. Deelname Aanmelden kan tot en met 21 november door contact op te nemen met Natasja Buitenhuis Contactseminar Vlaanderen-Nederland 9 en 10 december 2008, Novohotel, Ieper België Door Ellen Hanselman Sinds de start van het Leonardo da Vinci programma organiseren de Vlaamse en Nederlandse Leonardo da Vinci Nationale Agentschappen Levenlang Leren Programma gezamenlijke bijeenkomsten. Dit jaar is er gekozen voor een contactseminar en ligt de focus op Buitenlandse stages voor personen met een functiebeperking. Misschien denkt u eraan dergelijke projecten te organiseren maar lijken de obstakels onoverkomelijk? Misschien bent u wel op zoek naar een partner om uw projectidee realiteit te laten worden? Misschien wilt u samen met anderen materiaal ontwikkelen om een dergelijke stage succesvol te laten verlopen? De bedoeling van het contactseminar is om na te gaan óf en hoe de verschillende projectmogelijkheden die het Leonardo da Vinci programma biedt, kunnen bijdragen om buitenlandse opleidingsstages voor personen met een functiebeperking te realiseren. U zult tijdens deze tweedaagse, naast enkele praktijkvoorbeelden, ook ruimte hebben om ideeën uit te wisselen, contacten te leggen en meer te vernemen over het programma en over leren en werken voor personen met een functiebeperking in Vlaanderen en Nederland. Aanmelding Gezien deelname beperkt is, vragen wij u om in te schrijven via Natasja Buitenhuis Meer informatie en het aanmeldingsformulier kunt u downloaden van onze website (actueel / agenda Leonardo da Vinci). Aanmelden kan tot 7 november a.s.

3 Pag. 3 VERSLAG BIJEENKOMSTEN Financiële workshop TOI projecten Call oktober 2008, La Gare, s-hertogenbosch Door Franka van de Wijdeven Anita van Doorn informeerde de projectleiders van de Transfer of Innovation projecten 2007 en 2008 over de financiële en administratieve regels die door de Europese Commissie zijn vastgesteld ten behoeve van de uitvoering en verslaglegging van de projecten. De regels voor het indienen van een amendement, de budget stafkosten en indirecte kosten. De wijze waarop voorschotting plaatsvindt en de regels voor wat betreft de eindafrekening. De financiële verantwoording van de personele kosten, reiskosten, verblijfskosten, aanschaf apparatuur, subcontracting en andere kosten met de onderbouwing hiervan. Uitvoerig werd ingegaan op de interim en eindrapportage. Een financieel rapportageformulier werd toegelicht. Tijdens de afsluitende lunch kregen de projectleiders gelegenheid ervaringen met elkaar uit te wisselen en contact te leggen met de adviseurs van het Leonardo da Vinci-team. Bijeenkomst Disseminatie & contractondertekening TOI projecten Call oktober 2008, La Gare, s-hertogenbosch Door Franka van de Wijdeven De opzet van deze bijeenkomst was tweeledig. De uitwisseling van ervaringen van de projectleiders van Transfer of Innovation projecten van Call 2007 en 2008 en de contractondertekening van de TOI projecten Call Gerry Spronk feliciteerde de projectleiders met de toekenning van hun project. Van de 18 ingediende projectvoorstellen, zijn er uiteindelijk 10 geselecteerd. Deze 10 projecten hebben partners uit 26 verschillende landen. In totaal zijn er 93 organisaties die samenwerken binnen deze projecten. Bijna 3 miljoen subsidiegeld wordt toegekend aan de TOI projecten. Dat betekent dat het grootste gedeelte van dit geld beschikbaar komt aan de ontwikkeling van Nederlandse beroepsopleidingen. Het gaat er immers om dat good practices, of ontwikkelingen die in het buitenland bestaan, nu ook ten goede komt aan Nederland.

4 Pag. 4 Er zijn in totaal 1003 aanvragen ingediend in heel Europa waarvan 328 projecten zijn toegekend. Na een korte voorstelronde van het Leonardo-team werden de projectenleiders aan elkaar voorgesteld. Projectleiders van de lopende projecten werd gevraagd naar goede en minder goede ervaringen en wat zij de startende projecten voor advies willen meegeven. Tips Houd bij het plannen van een bijeenkomst rekening met de schoolvakanties van verschillende landen. Deze lopen niet gelijk. Controleer of iedereen de gemaakte afspraak heeft begrepen. Houd er rekening mee dat de communicatie per land verschillend is. De eerste kick-off meeting is ontzettend belangrijk. Samen eten, niet alleen vergaderen. Neem de tijd voor informele activiteiten, organiseer een ijsbreker-spel. Een goed verzorgde interne website doet wonderen: foto s van bijeenkomsten, geïmplementeerde activiteiten, inhoudelijke discussies, informele activiteiten. Besteed een deel van de projecttijd aan het bouwen van de relatie en denkwijzen. Commitment formeel en informeel. Belangrijk is dat hier niet geldt: tijd is geld. Heb respect voor elkaars cultuur en inlevingsvermogen. In de zuidelijke landen is meer bureaucratie, waardoor het langer duurt om een aantal zaken te regelen. Na een periode samengewerkt te hebben kan het zijn dat er verschillende ideeën qua inhoud en evaluatie van het project ontstaan. Maak hier goede afspraken over. Wat zijn de ervaringen met telefonisch vergaderen en video conferencing: via Skype (dit is gratis). Nadeel is dat het niet goed werkt met een groep groter dan drie personen; videoconferencing met negen personen, dit aantal was teveel; een online applicatie megameeting.com werkt goed maar is niet gratis; Harm Holleman, Groenhorst College Barneveld heeft positieve ervaring met het programma Connect Pro van - Acrobat Connect Pro. De prijs is afhankelijk van het aantal leden dat ermee gaat werken. Het heeft de mogelijkheid voor het oploaden van PPTs, aantekeningen van de aanwezigen kan iedereen meelezen, enzovoorts. Harm Holleman stelt voor om gezamenlijk één pakket aan te schaffen. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Harm Contactondertekening De tekenbevoegde(n) van het project en het hoofd van het NA Leonardo da Vinci, Siegfried Willems ondertekenden de contracten. NL/08/LLP-LdV/TOI/ Een Pan-Europees evaluatiesysteem ontwikkelen voor paraveterinairen Aeres Groep Groenhorst College NL/08/LLP-LdV/TOI/ Pandora: Risicobeheer voor Europese MKB s Business Development Friesland

5 Pag. 5 NL/08/LLP-LdV/TOI/ Maritiem Opleidingsplatform Scheepvaart en Transport College Rotterdam NL/08/LLP-LdV/TOI/ CNN. Het Culinaire Nieuwsnetwerk: een leersysteem op basis van videoconferenties HRC International Holding BV NL/08/LLP-LdV/TOI/ De Roots & Routes grensoverschrijdende academie voor coaches, peers en leraren Roots & Routes Academy NL/08/LLP-LdV/TOI/ Testen en implementeren van EQF- en ECVET-principes in handelsorganisaties en het onderwijs Kenniscentrum Handel NL/08/LLP-LdV/TOI/ VIRTEX voor alle studenten van hotel- en horecascholen in Europa ROC van Amsterdam NL/08/LLP-LdV/TOI/ Internationaal netwerk voor de oprichting van praktijkgemeenschappen voor internationale landbouwcursussen en opleidingen voor leraren Aeres Groep Groenhorst College NL/08/LLP-LdV/TOI/ "rmeel leren in de praktijk omzetten" CLR NL/08/LLP-LdV/TOI/ Duurzaamheid in chemische reinigingsprocessen TKT

6 Pag. 6 Na afsluiting van de bijeenkomst werd gezamenlijk het glas geheven op de start van de nieuwe projecten. Het Leonardo-team wenst de projecten veel succes toe. Wilt u als lezer meer informatie over deze projecten, dan verwijzen wij u naar de database ADAM Tijdens de bijeenkomst is de publicatie TOI projecten Call 2008 uitgereikt. Deze publicatie geeft naast de samenvatting ook informatie over het doel, de Europese dimensie, Nationale thema s, Europese prioriteiten en de impact van het project. Deze publicatie kunt u opvragen bij het NA Leonardo da Vinci via Workshop Studie, stage en vrijwilligerswerk in het buitenland 6 oktober 2008, Huis van Europa, Hengelo Door Ellen Hanselman Op 6 oktober jl. vond de tweede regionale bijeenkomst Studie, stage en vrijwilligerswerk in het buitenland plaats in het Huis van Europa in Hengelo. De 20 deelnemers maakten op deze dag op een interactieve manier kennis met de verschillende mogelijkheden voor studie, stage en vrijwilligerswerk in het buitenland. De workshop werd gegeven door Yvor Broer en voor meer informatie waren er medewerkers van het Europees Platform, Europass, Europe Direct, Youth in Action, Eurodesk en Leonardo da Vinci aanwezig. De workshop begon met een informele kennismaking en een kennisquiz. Tijdens de mall of Europe was er gelegenheid voor de deelnemers om met deze verschillende organisaties rond de tafel te zitten en meer informatie te verkrijgen. De workshop werd afgesloten met een plenaire ronde: de experts aan tafel. Al met al een leerzame dag! Voorlichtingsbijeenkomst Call 2009 & BAND 7 oktober 2008, Hoog Brabant, Utrecht De adviseurs van het Leonardo-team informeerden de deelnemers over de mogelijkheden voor het aanvragen van projecten voor de Call 2009, binnen het LLP-Leonardo da Vinci programma.

7 Pag. 7 De ochtend- en een middagsessie waren hetzelfde zodat iedereen in de gelegenheid was de voorlichting van alle actielijnen bij te wonen. Hieronder treft u informatie over de verschillende actielijnen in vogelvlucht aan. De Powerpointpresentaties kunt u via downloaden. Transnationale Mobiliteit Door Ellen Hanselman Als nieuwe adviseur had ik de mogelijkheid om met u kennis te maken en mezelf te introduceren door een presentatie over de actielijn mobiliteit te geven. Binnen de actielijn transnationale mobiliteit kunt u voor drie onderdelen subsidie aanvragen: Initial Vocational Training (IVT): studentenstages Vocational Education and Training Professionals (VETPRO): stages voor docenten, opleiders, loopbaanbegeleiders etc. People on the Labour Market (PLM): stages voor werkenden/werkzoekenden/pas afgestudeerden Voor mobiliteit zijn en er ten opzichte van de call 2008 niet veel wijzigingen en tijdens de voorlichting waren er (dus) ook weinig vragen. Mocht u de presentatie willen bekijken: de powerpoint is te downloaden van onze website En tot slot: mocht u vragen hebben bel / mail gerust! Transfer of Innovation Door Franka van de Wijdeven Voor ToI Call 2009 is 3,5 miljoen euro subsidie beschikbaar. Bij een ToI project gaat het om het importeren van innovatie: bestaande producten/projecten. Het project moet een toegevoegde waarde hebben voor het veld. Dit is dan ook de reden dat er Europese prioriteiten zijn vastgesteld. Daarnaast hebben wij als NA ook gekozen voor nationale thema s. Voor documenten en voorwaarden voor het indienen van een ToI project verwijzen wij u naar onze website.

8 Pag. 8 Partnerschappen Door Peter Luijten Sla een brug, sluit een partnerschap! Het partnerschapsprogramma stelt subsidie beschikbaar voor samenwerkingsactiviteiten tussen beroepsopleidingen, bedrijven en/of sociale partners. Hoofddoel is niet de mobiliteit op zich, maar de te ontwikkelen resultaten tussen de partners. In de presentatie werd ingezoomd op de flexibele mogelijkheden die een partnerschap biedt om leeractiviteiten tot stand te laten komen voor gemeenschappelijk gebruik (Helsinki communiqué). Relevante thema s zijn bijvoorbeeld EQF, ECVET, transparency, quality assurance, competences for key sectors, excellence of skills. Tevens kan een partnerschapproject gebruikt worden om voort te borduren op behaalde resultaten uit voorgaande projecten of als eerste stap alvorens tot een aanvraag voor een Mobiliteit of ToI (Transfer of Innovation)-project te komen. Op onze website kunt u de powerpoint presentatie downloaden en vindt u (vanaf medio november) het handboek voor de Call Wilt u meer weten, neemt u dan even contact op met één van onze adviseurs. BAND Door Judith van den Bosch Tijdens de voorlichtingsbijeenkomst voor mobiliteit van het Leonardo da Vinci programma, heeft BAND ook een presentatie verzorgd over de uitwisselings- en subsidiemogelijkheden tussen Nederland en Duitsland. De nieuwe vergoedingen zijn bekend gemaakt, welke opnieuw zijn vastgesteld en verhoogd. Ook is de mogelijkheid voor het aanvragen van financiering voor voorbereidende bezoeken voor leerlingen aan bod gekomen. Deadlines aanvragen Aanvragen van Leerlingenuitwisselingen, met Voorbereidende Bezoeken voor Leerlingen: 1 december 2008, 1 juni Aanvragen van Gastdocentschappen/Studiebezoeken: Gedurende hele jaar. Voorbereidende Bezoeken voor Projectaanvragers: Gedurende hele jaar. Meer informatie over het BAND-programma vindt u op Leerlingen die naar Duitsland op stage gaan, kunnen kijken op

9 Pag. 9 Europass op de Studie Beurs 8-11 oktober 2008, Jaarbeurs, Utrecht Door Monique Leegte, rmatie Beheer Groep Europass is een initiatief van de Europese Commissie om de mobiliteit binnen Europa te vergroten en bestaat uit documenten, zoals een Europees CV, waarmee mensen in heel Europa kunnen aantonen wat ze kunnen. In Nederland is Europass een samenwerkingsverband van negen aangewezen organisaties, zoals Leonardo da Vinci en de rmatie Beheer Groep. Meer informatie over Europass vindt u op De Studie Beurs in de Jaarbeurs in Utrecht is het grootste landelijke evenement voor studiekeuze en beroepsoriëntatie. Meer dan scholieren, studenten, ouders en decanen hebben van woensdag 8 tot en met zaterdag 11 oktober jl. de beurs bezocht om zich te laten informeren over opleidingen en alles wat er mee te maken heeft. Europass was voor het eerst met een eigen stand aanwezig op de Studie Beurs en stond samen met de voorlichters van de rmatie Beheer Groep in een zeven meter hoge stand. Ondanks dat er iets minder bezoekers waren dan vorig jaar, stijgt het aantal vragen over stages of studies in het buitenland jaarlijks, dit gold ook voor vragen aan de rmatie Beheer Groep, zoals over meeneembare Studiefinanciering. Vooral scholieren of studenten die iets in het buitenland willen doen, kwamen naar de balie van Europass. De meeste gestelde vraag was: Wat is Europass precies en wat kan ik er mee? Wanneer ze te horen kregen dat ze heel gemakkelijk een Europass CV kunnen maken, een Taalpaspoort kunnen invullen of Certificaatsupplement kunnen downloaden, werden ze enthousiast. Met name de Europass mobiliteitswizard werd door de leerlingen en hun ouders veel gebruikt op de Studie Beurs, zodat ze gelijk alle voor hen relevante informatie over studie, stage of werken in Europa op één rijtje hadden. Hoeveel leerlingen en studenten naar aanleiding van de Studie Beurs een Europass document zullen gebruiken, is niet precies te zeggen, maar de ontwikkeling van meer leerlingen en studenten die naar het buitenland willen voor stage of studie is wel duidelijk zichtbaar. rmal NEC meeting oktober 2008, Keulen, Duitsland Door Marina de Bie Op 20 en 21 oktober 2008 heeft de rmal NEC (National Europass Consortium) meeting plaats gevonden in Duitsland. Tijdens deze conferentie waren 12 Europese landen vertegenwoordigd met 1 of meer afgevaardigden per land. Ook NEC Nederland was aanwezig met 4 personen: Anne Poppema (voorzitter NEC) van IB-groep, Bibian van Bezuijenvan van de IB-Groep, Indira van Oven van COLO en Marina de Bie van NA Leonardo da Vinci.

10 Pag. 10 De NEC s van Nederland, België en Duitsland hebben vorig jaar een West-Europese NEC werkgroep opgericht en ook de NEC s van de Scandinavische landen hebben een werkgroep opgericht; de Noord-Europese NEC werkgroep. Duidelijk werd dat er binnen de verschillende werkgroepen en NEC s behoefte was ontstaan om in bredere vorm bij elkaar te komen om met elkaar van gedachten te wisselen over Europass, het gebruik ervan en mogelijke verbeterpunten. NEC Duitsland heeft de organisatie van de bijeenkomst in Keulen op zich genomen, met als doel: discussiëren over de Europass Mobility en het Europass Curriculum Vitae; mogelijke aanpassingen elkaar te informeren over aanpak en activiteiten elkaar te laten informeren over onderzoeken die gedaan zijn binnen het bedrijfsleven in relatie tot Europass elkaar te laten informeren over de relatie van Europass ten opzichte van Ecvet, Ects, EQF. Deze twee dagen van discussie en uitwisseling werd duidelijk dat over het algemeen ieder NEC tegen herkenbare problemen aan lopen. In verschillende landen blijft het moeilijk om het bedrijfsleven te overtuigen van het nut van Europass. Daarnaast geven gebruikers van Europass aan dat het niveau van de Europass documenten toegeschreven is naar een te academisch niveau en daarmee niet voor een ieder eenvoudig is in te vullen. Met elkaar hebben we gekeken naar de verschillende activiteiten die uitgevoerd worden door de NEC s en de materialen die ontwikkeld zijn in het kader van PR en instructie en/of implementatie. Tijdens deze bijeenkomst was er ook voldoende tijd om te praten over het beleid van de Europese Commissie aangaande Europass en de invloed die de NEC s daarop uit zouden kunnen oefenen. Het was mogelijk om tot een gezamenlijk standpunt te komen met betrekking tot een aantal zaken rond Europass ter voorbereiding op de NEC bijeenkomst in Brussel. Onder het genot van een echte Duitse maaltijd en tijdens een avondwandeling door het prachtige Keulen was er alle ruimte voor informeel contact. Na een hartelijk afscheid van onze Duitse collega s ging een ieder per trein of vliegtuig terug naar huis. Column Anne Potters Adviseur van het NA LLP Leonardo da Vinci Nederland is voor een half jaar werkzaam bij AGENCIJA ZA MOBILNOST I PROGRAME EU Zagreb - Kroatië Het is herfst! Na aardbeien en gegrilde maiskolven koop je in Zagreb nu warme kastanjes bij straatverkopers. Ook in het Agentschap vordert het jaar. Vandaar een oproep aan u onderaan dit bericht. Het monitorbezoek van de Europese Commissie was succesvol. Internationaal werken vraagt extra communicatie: voor je spijkers met koppen kan slaan, moet je wat aan elkaar snuffelen. Dat geldt niet alleen voor Leonardo-projecten, maar ook voor de Commissie en een nieuw NA team in een nieuwe lidstaat. Tijdens de feedback bleken ze aangenaam verrast en constructief. Gisteren volgde onze vuurdoop voor een groter publiek: een conferentie over internationalisering. We spraken over het nut internationalisering, Europees beleid, en natuurlijk LLP. Een Sloveens Leonardo-project zorgde voor een levendig praktijkvoorbeeld. Tijdens een netwerkmoment stelden Kroatische scholen met internationale ervaring zich voor. De volgende stap is meer promotie en concreet support. Met name Grundtvig en Leonardo zijn onbekend. MBO in Kroatië volgt direct op het 8-jarige primair onderwijs. Daarna kan je kiezen voor algemeen of beroepsonderwijs. De beroepsgerichte variant duurt nog eens 3-4 jaar, met leerlingen tussen jaar. Een klein aantal scholen participeert al jaren in Comenius partnerschappen met Kroatisch geld. Sommigen van hen geven beroepsonderwijs. Zij krijgen nu dus de mogelijkheid in Leonardo mobiliteit te participeren. Dit is voor hen interessant omdat aankomende onderwijsvernieuwingen voor het beroepsonderwijs overeenkomsten vertoont met hervormingen in Europese landen: kwaliteitszorg, competentie- en praktijkgericht onderwijs, samenwerking tussen scholen, bedrijven en 'civil society'. Allemaal goede onderwerpen voor Leonardo-projecten, zeker voor de 50 beroepsscholen waarvan we weten dat ze al internationaal samenwerken. Concreet participeert Leonardo met VETPRO en IVT in de deadline voor 6 februari 2009 en in Voorbereidende Bezoeken. Het gaat alleen om uitgaande mobiliteit. Het budget dit eerste jaar is bescheiden. We gokken op 12 VETPRO en 13 IVT. Er is ook een klein kroatisch budget voor 'silent partners' in een Leonardo Partnerschap. Mijn oproep? Als u bereind bent Kroatische scholen te helpen met het leggen van contacten mail mij dan!

11 Pag. 11 Leonardo da Vinci het land in Waar zijn we de volgende keer 4 november november november en 22 november en 29 november 2008 CompetentCity, Nijkerk Workshop studie, stage en vrijwilligerswerk, Amsterdam Stagemarkt ROC Eindhoven, Eindhoven Onderwijsbeurs Midden-Nederland, Utrecht Onderwijsbeurs Oost-Nederland, Apeldoorn

12 Pag. 12 NIEUWS VANUIT DE PROJECTEN Studenten vinden weg naar warme stageplaats Transnationale mobiliteit Stageverslag Door Hanneke Havinga, ROC Flevoland Deze studenten zijn op eigen kosten op stage gegaan. Zij waren lid van de pilotgroep om de weg voor te bereiden voor de groepen die later met het Leonardo da Vinci project NL/08/LLP-LdV/IVT/ op pad gaan naar dezelfde instellingen. Stage lopen in Spanje De Spaanse kust is reeds lang ontdekt door de pensionado s, maar ook onze studenten vinden hun weg naar de kust voor een warme stageplaats. Terugkeer Schiphol, uur. In de aankomsthal zoek ik naar familieleden van onze studenten. Ik herken wat bekende trekjes. Er ontvouwen zich spandoeken. Het vliegtuig heeft vertraging. Veel heen en weer gedribbel. Zenuwachtige moeders, broers, zusters, vrienden Als ik ze even aanspreek, vertellen ze mij hoe hun dochters het gehad hebben: spannend, streng, gemis, warm, uitgaan, ze heeft net nog gebeld... Er is veelvuldig contact geweest. Ze weten veel van de belevenissen van hun dochters en hebben dagelijks meegeleefd. Ze lijken het haast niet vol te houden tot ze echt door de poortjes verschijnen. Ook voor het thuisfront is een stage in het buitenland een hele belevenis. Sanyres Sanyres is een overkoepelende organisatie die een aantal particuliere zorginstellingen exploiteert in de regio Benidorm en Allicante. Het is een internationale organisatie met personeel, stagiaires en zorgvragers uit diverse landen. Zij zijn geïnteresseerd in buitenlandse studenten. Voor studenten Verzorging en Verpleging een mooie kans om ook eens over de grenzen van Nederland heen een kijkje in de zorg te nemen. Verschillen De particuliere zorg in Spanje is weliswaar modern, maar ook nog zeer hiërarchisch. Dagmar, Redjni en Robina en Melissa, onze 3e jaars verpleegkundigen, hadden dus wel even tijd nodig om te wennen. Rechtstreeks uit het vliegtuig worden ze volgens dienstrooster in het uniform aan het werk gezet. De rol van de verpleegkundige is nog puur medisch gericht. De dagelijkse zorg wordt door verzorgenden geleverd en iets van activiteitenbegeleiding wordt gedaan door een aparte discipline. De hoofdzuster gluurt over je schouder mee. Dagritme en activiteit wordt door het huis bepaald en de zorgvrager lijkt nog niet het uitgangspunt te zijn. 7 dagen per week werken, gebroken diensten, 10 uur werken in de donkere nacht. Ja, ja, in Nederland is het zo slecht nog niet Leerzaam Met zijn vieren in een appartement in een zonnig klimaat met uitzicht op zee is een mooi decor om je Europese burgerschapscompetenties en je competenties voor het verpleegkundig beroep te ontwikkelen. 10 weken in Spanje om onderzoek te doen naar de verschillende ontwikkelingen in de ouderenzorg. 10 weken Engels, Spaans en gebarentaal spreken. 10 weken uitleggen dat we het in Nederland anders gewend zijn. 10 weken ervaren wie je bent in een vreemde omgeving. Onze 4 studenten hadden een leerzame tijd Vol trots tonen Robina, Dagmar,Redjni en Melissa hun oorkonde welke een kleine weergave is van hun geleverde prestatie

13 Pag. 13 NIEUWS VANUIT HET VELD CH-Q training voor loopbaanbegeleiders Kwaliteitsimpuls loopbaanbegeleiding In de Nederlandse EVC- en loopbaanpraktijk is nog weinig eenduidigheid over de deskundigheid van begeleiders. Er zijn geen formele competentiestandaarden en ontwikkelingstrajecten voor nieuwe rollen zoals studieloopbaanbegeleiders en portfoliobegeleiders. In Zwitserland bestaat al enige jaren een systeem dat hierin zou kunnen voorzien: CH-Q, een methode voor zelfmanagement van competenties en kwaliteitsborging. Verschillende CINOP-consultants zijn gecertificeerd om te werken volgens de CH-Q methode. Opbrengst CH-Q traject voor loopbaanbegeleiders De opbrengst van dit traject kan zijn (afhankelijk van het doel dat u of uw schoolorganisatie voor ogen heeft met het traject en de invulling er van): impuls aan zelfmanagement van competenties en loopbaansturing voor SLB-ers en deelnemers; professionalisering en rolontwikkeling van SLB-ers; positieve kijk op eigen kwaliteiten en mogelijkheden binnen opleiding en (toekomstig) beroep; een eigen trainings- of begeleidingsmethodiek voor zelfmanagement van competenties, inclusief instrumenten voor een of meerdere doelgroepen binnen de eigen instelling; persoonscertificaat CH-Q trainer/adviseur. Doelgroep SLB-ers, trajectbegeleiders, portfoliobegeleiders van roc s, loopbaanbureaus en intermediaire organisaties die met de CH-Q methode gaan werken binnen hun eigen bedrijf of instelling. Opbouw CH-Q traject CH-Q kent een getrapt systeem van certificering. Iedereen start met niveau 1 waarin de eigen bewustwording centraal staat (Wie ben ik? Waar liggen mijn kracht en mijn passie? Hoe kan ik dat omzetten in daden?). Hiervoor ontvangt u een certificaat op CH-Q niveau 1. Vervolgens gaat u begeleid een pilot van een CH-Q programma voorbereiden en uitvoeren voor een eigen doelgroep. Pilots kunnen worden uitgevoerd met alle doelgroepen binnen onderwijs, bemiddeling en bedrijfsleven. Na het succesvol afronden van de pilot en een assessment krijgt u een certificaat op niveau 3 (CH-Q trainer/adviseur). Dit betekent dat u collega s binnen uw organisatie mag opleiden tot CH-Q begeleider en deelnemers mag opleiden en certificeren op niveau 1. U doorloopt dus eerst zelf het proces voordat het wordt toegepast op deelnemers (double loop leren). Opzet en inhoud CH-Q training, niveau 1 (zelfmanagement van competenties). De CH-Q methode kent eenduidig instrumentarium, zoals een portfolio, een actieplan en diverse prikkelende interactieve opdrachten. Tijdpad en locatie De trainingsduur van CH-Q niveau 1, is 5 dagdelen. Daarnaast moet rekening gehouden worden met ongeveer 2 à 3 dagen aan huiswerkopdrachten. De training wordt verzorgd door een CH-Q gecertificeerde trainer. De inhoud wordt verder vormgegeven op basis van de doelen en wensen van de klant. De vastgestelde trainingsdagen zijn op de volgende data: Dagdeel 1 en 2: 15 december 2008 (hele dag) kennismaken met de CH-Q methode. Definitiebepalingen. Start in kaart brengen eigen kwaliteiten en competenties aan de hand van persoonlijke ontwikkelingen van vroeger tot nu (start opbouw eigen portfolio). Dagdeel 3: 14 januari 2009 (middag) In kaart brengen kwaliteiten en competenties aan de hand van persoonlijke en werkgerichte activiteiten en taken.

14 Pag. 14 Dagdeel 4: 23 januari 2009 (middag) In kaart brengen kwaliteiten en competenties met behulp van functieprofiel, voorbereiding eigen actieplan. Dagdeel 5: 6 februari 2009 (middag) Presenteren persoonlijk actieplan, persoonlijk competentieprofiel en/of eigen portfolio. De locatie wordt nog nader bepaald, maar zal in de omgeving van Utrecht zijn. Kosten De investering voor deze training (CH-Q niveau 1) bedraagt 1.200,- per deelnemer. De maximale groepsgrootte bedraagt twaalf deelnemers en de training kan alleen doorgaan bij een minimum van acht deelnemers. De kosten voor dit open aanbod zijn inclusief trainingsmateriaal en certificeringskosten. De certificaten worden uitgegeven door de Stichting CH-Q. Aanvullende informatie en contact Sandra Beugel Telefoonnummer: Tweedaagse Masterclass Kleurrijk Coachen 22 en 29 januari 2009 De laatste jaren is de onderwijspopulatie in sneltreinvaart veranderd. Studenten worden steeds mondiger, scholen worden steeds groter en kleurrijker. Deze veranderingen hebben geleid tot positieve ontwikkelingen, maar hebben ook een aantal problemen opgeleverd. Zo zien wij dat voortijdige schooluitval, vooral onder allochtone studenten, steeds problematischer wordt. Heeft uw instelling ook te kampen met een hoog percentage schooluitval? Is het aandeel allochtone studenten hierin relatief hoog? Dan biedt een doelgroepspecifieke aanpak in loopbaanbegeleiding wellicht uitkomst. Landelijk onderzoek toont namelijk aan dat een aanzienlijk deel van de schooluitval onder allochtonen wordt veroorzaakt door een gebrek aan goede beroepsoriëntatie en gerichte loopbaanbegeleiding. Om deze uitdaging aan te gaan moet de loopbaanbegeleiding binnen uw school intercultureel competent zijn. Deze competenties stellen u in staat een sterkere vertrouwensband op te bouwen, de belevingswereld van de student beter te begrijpen, tot de kern van de problematiek van de student door te dringen en deze van hieruit adequaat te begeleiden. Om deze interculturele competenties in huis te halen, biedt CINOP, Centrum voor Innovatie van Opleidingen, u de tweedaagse Masterclass Kleurrijk Coachen aan. Vragen en aanmelding Voor vragen over loopbaanbegeleiding en inschrijvingen voor de masterclass kunt u contact opnemen met Dominique Waterval T: of Mohammed Meziani T:

15 Pag. 15 Stagiair durft discriminatie niet te melden PERSBERICHT 23 oktober jl., Stageplaza, Rogier Kind Werkgevers zijn wettelijk verplicht om te zorgen voor een discriminatievrije werkomgeving. Helaas is nog niet iedere werkgever zich van deze verplichting bewust. Discriminatie is nog steeds aan de orde van de dag. Stageplaza.nl, de grootste stagebank van Nederland, constateert dat er door stagiairs in slechts 10% van de gevallen melding wordt gemaakt van discriminatie. 1 op 5 stagiairs gediscrimineerd Uit onderzoek (http://www.stageplaza.nl/pers-en-media/onderzoeken.asp) van Stageplaza.nl blijkt dat 23% van de docenten discriminatie heeft meegemaakt bij stagiairs. Bijna één op de vijf (19%) stagiairs zegt zelf wel eens gediscrimineerd te zijn. Slechts in 10% van de gevallen wordt daadwerkelijk melding gemaakt van discriminatie. Geen weet van meldpunten Het is opvallend dat slechts een fractie van de stagiairs die zich gediscrimineerd voelt, hiervan melding maakt. Uit verschillende polluitslagen van Stageplaza.nl blijkt dat de belangrijkste oorzaak hiervan ligt bij de angst voor een slechte beoordeling of zelfs ontslag. De stagiair vreest door melding te maken diens stageplek te verliezen en daardoor studievertraging op te lopen. Nog een reden om geen melding te maken, blijkt de voor stagiairs onbekende mogelijkheid hiertoe. Stagiairs hebben vaak geen weet van de verschillende instanties die hen hierbij kunnen helpen. Gebrek aan voorlichting Rogier Kind (http://www.stageplaza.nl/pers-en-media/management-profiel.asp?mngid=6), manager Communicatie & PR bij Stageplaza.nl "Het feit dat veel stagiairs geen weet hebben van de mogelijkheid tot melding, wijst op een gebrek aan voorlichting op dit gebied. Onderwijsinstellingen zouden stagiairs beter in kunnen lichten over wat te doen in het geval van discriminatie. Stagiairs moeten beseffen dat zij wel degelijk over dezelfde rechten beschikken als vaste werknemers. Alleen bij melding kan er iets gedaan worden. Dit is van groot belang, ook voor toekomstige stagiairs. Stagiairs kunnen met klachten bijvoorbeeld terecht bij Meldpunt Discriminatie Amsterdam of de Commissie Gelijke Behandeling

16 Pag. 16 Advertentie Call 2009 Volkskrant, 1 november 2008

17 Pag. 17 AGENDA Deadlines projectvoorstellen Leonardo da Vinci Call 2009 Zie advertentie pagina 16. Activiteiten vanuit LLP NA Leonardo da Vinci november Thema Workshop studie, stage en vrijwilligerswerk in het buitenland Locatie Amsterdam, Openbare bibliotheek Doelgroep docenten, decanen en mediathekarissen Eurodesk/Euroguidance/Europa Direct 26 november Thema rmatiebijeenkomst Certificate for mobility Locatie Vergadercentrum Hoog Brabant Utrecht Dagdeel Ochtend Doelgroep Mobiliteitsprojecten 26 november Thema rmatiebijeenkomst People on the Labour Market Locatie Vergadercentrum Hoog Brabant Utrecht Dagdeel Middag Doelgroep onderwijsinstellingen, bedrijven, sectorale organisaties, koepelorganisaties etc december Thema Contactseminar Vlaanderen-Nederland Buitenlandse stagemogelijkheden voor personen met een functiebeperking Locatie Ieper, België Dagdeel 9-12: middag 10-12: ochtend Doelgroep Organisaties uit het beroepsonderwijs die werken met personen met een functiebeperking januari Thema Conferentie Netwerk Expertise Centra loopbaanbegeleiding Locatie Congrescentrum De Eenhoorn, Amersfoort Doelgroep Nationale organisaties uit het beroepsonderwijs gericht op loopbaanbegeleiding Meer informatie volgt (www.euroguidance.nl) 5 maart Thema Workshop Disseminatie voor mobiliteit Locatie Vergadercentrum Hoog Brabant Utrecht Dagdeel Middag Doelgroep Nationale organisaties uit het beroepsonderwijs gericht op loopbaanbegeleiding Meer informatie volgt

18 Pag. 18 Seminars NA LLP - Europa November Theme Contact seminar "Enhancing the attractiveness of vocational education and training Public Any organisations and institutions interested in mobility and partnership projects. Place Hungary, Budapest HU November Theme Contact seminar "The Discovery of the professional world : a tool for pupil and trainee's guidance" FR Public Representatives of vocational schools, VET institutions, vocational guidance centers, professional associations, chambers of commerce and industry, chambers of crafts and all actors involved in that issue that are looking for European partners in order to prepare a Leonardo da Vinci or a Comenius project of partnership. Place France, Bordeaux November Theme Contact seminar Transnational Networkings in the Area of International Cooperation in VET Public representatives of vocational education and training institutions and those of the business sector and social organizations Place Turkije, Izmir TR November Theme Contact seminar Sustainable development Public Comenius / Grundtvig / Leonardo Place Brussels, Belgium BE Grundtvig: 4-6 December Theme Thematic contact seminar Public Supporting promoters in the phases of conception and planning of mobility projects focused on tourism and culture and of transfer of innovation projects focused on lifelong learning and education of adults. IT Place Italy, Rome December Theme Lifelong training - an international bridge between educational institutions and the world of work Contact seminar Mobility Leonardo da Vinci & Erasmus Public Educational and training institutions, companies and social partners Place Ljubljana, Slovenia SI Aleš Vidmar CINOP-Leonardo da Vinci Postbus BP DEN BOSCH T (073) F (073) Stelt u de ontvangst van deze Newsflash niet op prijs, stuur dan een o.v.v. AFMELDEN. De is een uitgave van CINOP-Leonardo da Vinci en verschijnt maandelijks. De informatie is met de grootste zorg samengesteld. De informatie kan echter tussentijds gewijzigd en/of aangepast zijn. Wij adviseren u om in voorkomende gevallen de juistheid van de informatie zelf te verifiëren. CINOP is samen met Nuffic en Europees Platform aangewezen als het Nederlandse Nationaal Agentschap van het Leven Lang Leren Programma door het Ministerie van OCW. CINOP is ISO gecertificeerd.

Voorlichtingsbijeenkomst Mobiliteit Nieuwkomers

Voorlichtingsbijeenkomst Mobiliteit Nieuwkomers Voorlichtingsbijeenkomst Mobiliteit Nieuwkomers Eline van der Net Antoine van der Putten Utrecht, 8 oktober 2012 Deze presentatie wordt naar u gemaild (als u ingeschreven staat als deelnemer vandaag) en

Nadere informatie

Ryckevelde vzw. Internationalisering van A tot Z voor het secundair onderwijs. Programma. Mogelijkheden. Beweging voor Europees burgerschap

Ryckevelde vzw. Internationalisering van A tot Z voor het secundair onderwijs. Programma. Mogelijkheden. Beweging voor Europees burgerschap Internationalisering van A tot Z voor het secundair onderwijs Ryckevelde vzw Beweging voor Europees burgerschap Gent, 25 april 2012 Ryckevelde vzw, beweging voor Europees burgerschap Ryckevelde vzw, beweging

Nadere informatie

Mobility Tool. Gebruikerstraining. Anita van Doorn Sandy van der Drift. Den Bosch 19-6-2013

Mobility Tool. Gebruikerstraining. Anita van Doorn Sandy van der Drift. Den Bosch 19-6-2013 Mobility Tool Gebruikerstraining Anita van Doorn Sandy van der Drift Den Bosch 19-6-2013 Er zijn geen handouts beschikbaar. Deze presentatie is beschikbaar bij het evenement op www.leonardodavinci.nl ->

Nadere informatie

ENTANGLE - Nieuwsbrief

ENTANGLE - Nieuwsbrief INHOUD Projectachtergrond 1 Projectomschrijving 2 Partners 3 Kick ck-off meeting in Brussel 4 Rethinking Education 4 Contactgegevens en LLP 5 ENTANGLE vindt zijn oorsprong in de dagelijkse praktijk binnen

Nadere informatie

Kick-off bijeenkomst Call 2012 Leonardo da Vinci 22 november 2012

Kick-off bijeenkomst Call 2012 Leonardo da Vinci 22 november 2012 Kick-off bijeenkomst Call 2012 Leonardo da Vinci 22 november 2012 Uitwerkingen van gespreksrondes OPEN SPACE Tijdens de open space kregen de deelnemers van de Kick-off bijeenkomst de ruimte om de eigen

Nadere informatie

Erasmus+ Jeugd. Informatiebijeenkomst 20 januari 2014

Erasmus+ Jeugd. Informatiebijeenkomst 20 januari 2014 Erasmus+ Jeugd Informatiebijeenkomst 20 januari 2014 Erasmus+ Nieuwe EU-programma voor onderwijs, training, jeugd en sport 2014-2020 Youth in Action gaat samen met het onderwijsprogramma Leven Lang Leren

Nadere informatie

Het Europese subsidieprogramma Erasmus+ (2014-2020) is de opvolger van onder andere het Leven Lang Leren programma (LLP, 2007-2013).

Het Europese subsidieprogramma Erasmus+ (2014-2020) is de opvolger van onder andere het Leven Lang Leren programma (LLP, 2007-2013). Het Europese subsidieprogramma Erasmus+ (2014-2020) is de opvolger van onder andere het Leven Lang Leren programma (LLP, 2007-2013). Deze FAQ (frequently asked questions) is samengesteld om subsidieontvangers

Nadere informatie

NIEUWS VANUIT HET NA LLP LDV

NIEUWS VANUIT HET NA LLP LDV november -2008 Jaargang 2, Nummer 10 Nieuws vanuit het NA LLP LdV 1 Verslag bijeenkomsten 3 Nieuws vanuit de projecten 8 Nieuws uit Europa 11 Partnersearch 13 Agenda 14 NIEUWS VANUIT HET NA LLP LDV Projectopzet

Nadere informatie

Internationale beroepspraktijkvorming

Internationale beroepspraktijkvorming Internationale beroepspraktijkvorming Uw leerlingen over de grens: tips en spelregels Mbo-leerlingen kiezen steeds vaker voor een stage in het buitenland. Maar hoe regelt u die internationale BPV (i-bpv)?

Nadere informatie

CINOP Internationaal Agentschap

CINOP Internationaal Agentschap Februari 2010 Jaargang 4 Nummer 2 INHOUD CINOP Internationaal Agentschap Oproep good practices van en voor internationale stages Preparatory Visits Call 2010 van start! Nieuwe publicatie Partnerships Call

Nadere informatie

Erasmus+ onderneem je zelf

Erasmus+ onderneem je zelf Erasmus+ onderneem je zelf Annemarie de Ruiter José Ravenstein NA Erasmus+ Onderwijs &Training/ Nuffic 11 maart 2014 Erasmus+ Film Erasmus+ Uitvoering Erasmus+ Beleidscontext en budget Erasmus+ Programma

Nadere informatie

NIEUWS VANUIT HET NA LLP LdV

NIEUWS VANUIT HET NA LLP LdV - mei -2008 Jaargang 2, Nummer 5 Nieuws vanuit het NA LLP LdV 1 Euroguidance 3 Nieuws vanuit de projecten 5 Nieuws vanuit het veld 6 Europees nieuws 7 Agenda 9 NIEUWS VANUIT HET NA LLP LdV Het NA Leonardo

Nadere informatie

Connected learning and Europe

Connected learning and Europe Connected learning and Europe CINOP Internationaal Agentschap 1 VOORWOORD CINOP Internationaal Agentschap, sinds 2010 de nieuwe naam als onderdeel van de CINOP groep, voert als onafhankelijke organisatie

Nadere informatie

KRACHT IN BEELD. Professionalisering met Video Coaching

KRACHT IN BEELD. Professionalisering met Video Coaching KRACHT IN BEELD Professionalisering met Video Coaching Geelen Communicatie organiseert in samenwerking met de ROC-Academie Midden Nederland de conferentie Kracht in Beeld Video is een krachtig reflectiemiddel,

Nadere informatie

Make it work! Virtuele mobiliteit in internationale stages integreren: een snelgids

Make it work! Virtuele mobiliteit in internationale stages integreren: een snelgids Make it work! Virtuele mobiliteit in internationale stages integreren: een snelgids Wat? Internationale stages worden steeds belangrijker in de context van de internationalisering van hoger onderwijs en

Nadere informatie

Evaluatierapport Terugkomdagen 2014 Nationale Opleiding MediaCoach Februari 2015 www.nomc.nl

Evaluatierapport Terugkomdagen 2014 Nationale Opleiding MediaCoach Februari 2015 www.nomc.nl Evaluatierapport Terugkomdagen 2014 Nationale Opleiding MediaCoach Februari 2015 www.nomc.nl De terugkomdagen Najaar 2014 van de Nationale Opleiding MediaCoach werden als goed en zelfs uitstekend beoordeeld,

Nadere informatie

NIEUWS UIT HET. De Europese dag van een Leven Lang Leren. Regionale workshops Grenzeloos met jongeren aan de slag. Noteer in uw agenda 3 november 2009

NIEUWS UIT HET. De Europese dag van een Leven Lang Leren. Regionale workshops Grenzeloos met jongeren aan de slag. Noteer in uw agenda 3 november 2009 maart - 2009 Jaargang 3, Nummer 3 Nieuws uit het NA LLP LdV 1 Hogescholen en universiteiten in Leonardo da Vinci 2 European Year of Innovation and Creativity 3 Activiteiten voor mbo-studenten 5 Leonardo

Nadere informatie

Praktijksessie efficiënt opleiden en ontwikkelen voor volwassenen. Tijs Pijls 18 november 2014

Praktijksessie efficiënt opleiden en ontwikkelen voor volwassenen. Tijs Pijls 18 november 2014 Praktijksessie efficiënt opleiden en ontwikkelen voor volwassenen Tijs Pijls 18 november 2014 Programma 14.00 uur Opening en presentatie Valideren, ECVET en het NLQF door Tijs Pijls, Partnerschap Leven

Nadere informatie

Dit document is alleen een HULPMIDDEL bij het invullen van het rapportageformulier, dus niet invullen of opsturen!!!

Dit document is alleen een HULPMIDDEL bij het invullen van het rapportageformulier, dus niet invullen of opsturen!!! Sla de gedownloade vragenlijst eerst op voordat je deze gaat invullen A. ALGEMENE INFORMATIE Vul deze vragenlijst naar behoren in, onderteken deze en stuur de vragenlijst vervolgens per post op naar je

Nadere informatie

Creative Europe Programma en Europe For Citizens Calls en deadlines 2014

Creative Europe Programma en Europe For Citizens Calls en deadlines 2014 Creative Europe Programma en Europe For Citizens Calls en deadlines 2014 Calls subprogramma MEDIA Korte omschrijving Deadline Support for the development of Single Projects and Slate Funding Steun voor

Nadere informatie

Conferentie Examinering in de bpv 31 mei 2013 Workshop : handboeken BPV en het buitenland

Conferentie Examinering in de bpv 31 mei 2013 Workshop : handboeken BPV en het buitenland Conferentie Examinering in de bpv 31 mei 2013 Workshop : handboeken BPV en het buitenland Andre van Voorst : sr adviseur Kenwerk / Examenwerk Mirjam Hensels : projectleider BPV Handboeken Programma Inleiding

Nadere informatie

LOOPBAANTRAINING ZWITSERS KWALITEITSMODEL VOOR LOOPBAANORIËNTATIE EN -BEGELEIDING

LOOPBAANTRAINING ZWITSERS KWALITEITSMODEL VOOR LOOPBAANORIËNTATIE EN -BEGELEIDING LOOPBAANTRAINING ZWITSERS KWALITEITSMODEL VOOR LOOPBAANORIËNTATIE EN -BEGELEIDING ZELFMANAGEMENT VAN COMPETENTIES WAAR LIGGEN UW KWALITEITEN? WAT MAAKT U UNIEK? EN WELKE KANT WILT U DAARMEE OP? WAT IS

Nadere informatie

Verantwoording Selectie Transnationale Mobiliteit Call 2012

Verantwoording Selectie Transnationale Mobiliteit Call 2012 Verantwoording Selectie Transnationale Mobiliteit Call 2012 Inleiding Bij de uitvoering van de actielijn Mobiliteit hanteert het NA LLP Leonardo da Vinci sinds jaren de speerpunten Kwaliteit en Kwantiteit

Nadere informatie

WERKEN AAN KWALITEITSZORG

WERKEN AAN KWALITEITSZORG WERKEN AAN KWALITEITSZORG HET ZIJN DE TEAMLEDEN EN HUN INTENTIES DIE DE KWALITEIT BEPALEN WWW.CINOP.NL 2 WERKEN AAN KWALITEITSZORG HET ZIJN DE TEAMLEDEN EN HUN INTENTIES DIE DE KWALITEIT BEPALEN Hoe werk

Nadere informatie

Baas in eigen loopbaan Training

Baas in eigen loopbaan Training Vergroot loopbaanzelfregie bij medewerkers Baas in eigen loopbaan Training INFORMATIE VOOR HR EN LEIDINGGEVENDEN Inleiding Is loopbaanontwikkeling en arbeidsmobiliteit een belangrijk thema in uw organisatie

Nadere informatie

Baas in eigen loopbaan Training

Baas in eigen loopbaan Training Vergroot loopbaanzelfregie bij medewerkers Baas in eigen loopbaan CORINA KRAAN, BELEIDSMEDEWERKER SOCIAAL DOMEIN, GEMEENTE WOERDEN De training maakt heel helder waar je staat. Dankzij de feedbackgesprekken

Nadere informatie

ERASMUS+ voor scholen

ERASMUS+ voor scholen ERASMUS+ voor scholen Waarom nieuw programma? Begrotingen EU: zevenjaarlijks: 2007-2013: Een Leven Lang Leren 2014-2020: Erasmus+ Sterkere link met het beleid EU toegevoegde waarde en impact Stroomlijnen

Nadere informatie

Korte Handleiding EMPLOY

Korte Handleiding EMPLOY Korte Handleiding EMPLOY This project has been funded with support from the European Commission. This communication reflects the views only of the author. The Commission cannot be held responsible for

Nadere informatie

School Ex rapportage. Oktober 2010

School Ex rapportage. Oktober 2010 School Ex rapportage Oktober 2010 Inleiding School Ex is een onderdeel van het actieplan jeugdwerkloosheid. Het doel is tweeledig. Enerzijds MBO-jongeren stimuleren om langer door te leren en anderzijds

Nadere informatie

FAQ eforms Leonardo da Vinci Call 2013

FAQ eforms Leonardo da Vinci Call 2013 FAQ eforms Leonardo da Vinci Call 2013 Deze FAQ dient als aanvulling op de eform gebruikshandleiding Klik voor de antwoorden op de betreffende vraag Inhoudsopgave Algemene vragen Wat is een eform? 1 Voor

Nadere informatie

CALL 2011-2012-2013. Handboek Mobiliteit

CALL 2011-2012-2013. Handboek Mobiliteit CALL 2011-2012-2013 Handboek Mobiliteit Initial Vocational Training IVT People on the Labour Market PLM VET Professionals VETPRO Certificate for Mobility I Inhoudsopgave Gebruik van dit handboek 2 Deel

Nadere informatie

Oproep experts Erasmus+ jeugd

Oproep experts Erasmus+ jeugd Oproep experts Erasmus+ jeugd Het programma Erasmus+ is de opvolger van onder meer het Youth in Action-programma en loopt van 2014 tot en met 2020. Door te investeren onderwijs, niet-formeel leren en training

Nadere informatie

Procedure Erasmus+ 2014-2016

Procedure Erasmus+ 2014-2016 Procedure Erasmus+ 2014-2016 ons kenmerk Erasmus+ Beurzenprogramma contactpersoon Klaartje Gosens datum Maart 2015 telefoon (088) 525 80 01 onderwerp Procedure Erasmus+ 2014-2016 e-mail internationaloffice@avans.nl

Nadere informatie

VAN SCHOOLWERKPLAN OF KWALITEITSONTWIKKELINGSPLAN NAAR HET EUROPEAN DEVELOPMENT PLAN

VAN SCHOOLWERKPLAN OF KWALITEITSONTWIKKELINGSPLAN NAAR HET EUROPEAN DEVELOPMENT PLAN VAN SCHOOLWERKPLAN OF KWALITEITSONTWIKKELINGSPLAN NAAR HET EUROPEAN DEVELOPMENT PLAN wim.simoens@telenet.be KENMERKEN VAN ERASMUS+ Geen individuele aanvragen meer, 1 aanvraag per jaar per school voor alle

Nadere informatie

Een Training Die Een Stap Verder Gaat. Donderdag 16 januari 2014, Utrecht

Een Training Die Een Stap Verder Gaat. Donderdag 16 januari 2014, Utrecht Donderdag 16 januari 2014, Utrecht Intensieve Training Sociale Media voor marketing-en communicatie professionals in het onderwijs Met 2 interessante praktijkpresentaties van: Ingmar Volmer : Sociale Media

Nadere informatie

Professionaliseringstraject voor de LC/LD docent

Professionaliseringstraject voor de LC/LD docent Amersfoortse Docenten Academie Professionaliseringstraject voor de LC/LD docent in samenwerking met: Professionaliseringstraject voor de LC/LD docent De Academie nodigt jou uit om deel te nemen aan ons

Nadere informatie

International Association of Facilitators

International Association of Facilitators International Association of Facilitators Overzicht van het Certificeringsproces De International Association of Facilitators (IAF TM ) is een internationale organisatie met als doel het professioneel

Nadere informatie

1. Mobiliteitscoach, van idee tot project: Inleiding

1. Mobiliteitscoach, van idee tot project: Inleiding 1. Mobiliteitscoach, van idee tot project: Inleiding De afsluitende bijeenkomst van het Leonardo-project Key to Mobility vond plaats in september 2011. Het resultaat van het project was een trainingscursus

Nadere informatie

Internationalisering werkt!

Internationalisering werkt! Internationalisering werkt! SOCRATES Nationale conferentie over Europese onderwijsprogramma s 3 november 2009 conferentiecentrum Engels Rotterdam DIRECT NAAR PROGRAMMA EN AANMELDING Waarom u zou moeten

Nadere informatie

Europa en breedtesport kansen om mee te doen

Europa en breedtesport kansen om mee te doen Europa en breedtesport kansen om mee te doen Peter Barendse Programmamanager NISB Datum: 29/03/2010 Europa en sport nieuw contact Europa & sport idee over wat Europa voor uw organisatie kan betekenen

Nadere informatie

Van LLP Grundtvig naar Erasmus+

Van LLP Grundtvig naar Erasmus+ Van LLP Grundtvig naar Erasmus+ 2014-2020 Onder voorbehoud van officiële goedkeuring door het Europees Parlement, de Europese Raad en de Europese Commissie Versie 29-10-2013 Documenteigenaar Marissa van

Nadere informatie

Oranje Fonds Groeiprogramma

Oranje Fonds Groeiprogramma Oranje Fonds Groeiprogramma programmaoverzicht 2012 Oranje Fonds Groeiprogramma Het Oranje Fonds bevordert betrokkenheid in de samenleving. Door onze steun ontmoeten mensen elkaar of vinden zij een nieuwe

Nadere informatie

Evaluatierapport Nationale Opleiding MediaCoach 2015

Evaluatierapport Nationale Opleiding MediaCoach 2015 Evaluatierapport Nationale Opleiding MediaCoach 2015 www.nomc.nl De Nationale Opleiding MediaCoach wordt uitstekend en goed beoordeeld, door enthousiaste en kundige docenten, de link met de praktijk, prettig

Nadere informatie

Sportweetje. Het Katwijkse. sportieve toekomst! naar een. Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven

Sportweetje. Het Katwijkse. sportieve toekomst! naar een. Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven Het Katwijkse Sportweetje Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven digitale nieuwsbrief voor het verenigingsleven editie 2015.1 klik en lees het artikel van uw interesse volg

Nadere informatie

Masterclasses Een sterke relatie

Masterclasses Een sterke relatie Programma Versterking Beroepsonderwijs RAAT en Kennisrotatie organiseren: 10 OKTOBER 2006 Symposium Praktijkleren faciliteren 31 OKTOBER 2006 9 NOVEMBER 2006 14 DECEMBER 2006 Masterclasses Een sterke relatie

Nadere informatie

c. De deelnemer ontvangt een factuur op naam als hij besloten heeft deel te willen nemen aan het traject. Bedrijven ontvangen een totaalfactuur.

c. De deelnemer ontvangt een factuur op naam als hij besloten heeft deel te willen nemen aan het traject. Bedrijven ontvangen een totaalfactuur. Procedures EVC security. Bijbehorende documenten (via website): - Aanmeldingsformulier EVC traject - Flyer EVC security - Handboek EVC 1. Aanmelding en intake a. De deelnemer vult het aanmeldingsformulier

Nadere informatie

NIEUWE PUBLICATIES. Thematische monitoring. Anticipation of skills gaps

NIEUWE PUBLICATIES. Thematische monitoring. Anticipation of skills gaps N i euwsbrief december - 07 J a a rgang 1, Nummer 9 Inhoud Nieuwe publicaties 1 ToI bijeenkomst 3 Onzichtbare Europeanen 3 Evenementen 6 Nieuws uit het veld 9 Agenda 15 NIEUWE PUBLICATIES Thematische monitoring

Nadere informatie

Recente ontwikkelingen binnen de EU betreffende het Europees kwalificatiekader (EQF) Wilfried Boomgaert

Recente ontwikkelingen binnen de EU betreffende het Europees kwalificatiekader (EQF) Wilfried Boomgaert Recente ontwikkelingen binnen de EU betreffende het Europees kwalificatiekader (EQF) Wilfried Boomgaert Project Strategisch Onderwijs- en Vormingsbeleid Infonamiddag VKS 3 november 2008 OVERZICHT 1. De

Nadere informatie

EVC-aanbieders kijken bij elkaar in de keuken

EVC-aanbieders kijken bij elkaar in de keuken EVC-aanbieders kijken bij elkaar in de keuken Donderdag 25 juni, 14.30h CINOP, Stationsplein 14, Den Bosch Aanwezigen Aletta Vlaardingerbroek; Dreesman Consultancy Annelies Steeg - van Ruitenbeek; Dreesman

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 524 Beroepsonderwijs en Volwassenen Educatie Nr. 26 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van

Nadere informatie

TRAINING WERKBEGELEIDING

TRAINING WERKBEGELEIDING TRAINING WERKBEGELEIDING Door Martje Kuijlenburg Student no: 500618854 Jaar 3 Hogere Beroepsopleiding Verpleegkunde In opdracht van: de Hogeschool van Amsterdam Docent: Yvonne van Marle INHOUDSOPGAVE Inleiding...

Nadere informatie

ALGEMEEN PROJECT RAPPORT

ALGEMEEN PROJECT RAPPORT Evaluatie EVALUATION rapport RAPPORT SENDI PROJECT project ALGEMEEN PROJECT RAPPORT This report contains the evaluation analysis of the filled out questionnaire about the Kick off meeting in Granada Dit

Nadere informatie

Uitnodiging Themabijeenkomst 9 juni 2015 De kracht van de mantelzorger

Uitnodiging Themabijeenkomst 9 juni 2015 De kracht van de mantelzorger Uitnodiging Themabijeenkomst 9 juni 2015 De kracht van de mantelzorger Inspirerende bijeenkomst over mantelzorg met aandacht voor: de kracht van zeggenschap van cliënten en mantelzorgers; eigen regie voor

Nadere informatie

COLLOQUIUM GENT, 23 OKTOBER 2014

COLLOQUIUM GENT, 23 OKTOBER 2014 COLLOQUIUM GENT, 23 OKTOBER 2014 1. Cijfers en jongerengarantie 2 September 2014: enkele cijfers Cijfers en jongerengarantie 3 57.374 NWWZ jonger dan 25 jaar op een totaal van 242.084 (23,7%) Cijfers en

Nadere informatie

Stages in het buitenland

Stages in het buitenland Stages in het buitenland Ben jij op zoek naar een spetterende buitenlandervaring? Of zoek je gewoon een stage? AIESEC helpt je hierbij. In dit document vind je alle informatie, die je nodig hebt om het

Nadere informatie

CALL 2012. Handboek Voorbereidende Bezoeken

CALL 2012. Handboek Voorbereidende Bezoeken CALL 2012 Handboek Voorbereidende Bezoeken februari 2013 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1 Een Voorbereidend Bezoek... 4 2 Aanvraag... 7 3 Selectie... 8 4 Contract... 9 5 Rapportage... 10 6 Bijlage: voorbeeld

Nadere informatie

Inspiratiereis Zweden

Inspiratiereis Zweden Inspiratiereis Zweden Nederland Onze Trainingen en Diensten Het team van KED-SENS heeft haar aanbod van trainingen en diensten overzichtelijk in kaart gebracht. Alle mensen zijn uniek en leren en ontwikkelen

Nadere informatie

EXPLORE EUROPE CHALLENGE YOUR TALENT. Stage of leerbaan in het buitenland? Stagiaire uit het buitenland? www.eutrex.eu

EXPLORE EUROPE CHALLENGE YOUR TALENT. Stage of leerbaan in het buitenland? Stagiaire uit het buitenland? www.eutrex.eu EXPLORE EUROPE CHALLENGE YOUR TALENT Stage of leerbaan in het buitenland? Stagiaire uit het buitenland? www.eutrex.eu Noorderpoortcollege Postbus 530, 9700 AM Groningen Gerry Blaauw: g.blaauw@noorderpoort.nl

Nadere informatie

PERSONEEL ARCHITECTUUR & BOUW = VASTGOED BEL VOOR INFO: 020 65 88 888 WWW.LAROTONDA.COM

PERSONEEL ARCHITECTUUR & BOUW = VASTGOED BEL VOOR INFO: 020 65 88 888 WWW.LAROTONDA.COM PERSONEEL Interim Team Mascotte Excursies Bedrijsuitjes Arbeidsvoorwaarden Opleidingen Erkend leerbedrijf Stageplaatsen Vacatures Solliciteer Contact INTERIM PERSONEEL La Rotonda Projectondersteuning biedt

Nadere informatie

Europass. Laat zien wat je kunt

Europass. Laat zien wat je kunt Europass Laat zien wat je kunt Wat is Europass? Europass: leren en werken in Europa Europass: leren en werken in Europa Europass: leren en werken in Europa Europass is een initiatief van de Europese Unie

Nadere informatie

Intersectorale mobiliteit. Informatie voor professionals

Intersectorale mobiliteit. Informatie voor professionals Intersectorale mobiliteit Informatie voor professionals Deze folder is onderdeel van een drieluik. Er is ook een folder voor werknemers en werkgevers. Om belemmeringen in kaart te brengen bij intersectorale

Nadere informatie

LEEFTIJDSONAFHANKELIJK WERVINGSBELEID mature@eu. Presentatie Marjolijn Blokzijl

LEEFTIJDSONAFHANKELIJK WERVINGSBELEID mature@eu. Presentatie Marjolijn Blokzijl LEEFTIJDSONAFHANKELIJK WERVINGSBELEID mature@eu Presentatie Marjolijn Blokzijl OVERZICHT PRESENTATIE Situatieschets Demografische veranderingen Noodzakelijke strategieën Arbeidsparticipatie oudere werknemers

Nadere informatie

EXIN WORKFORCE READINESS professional

EXIN WORKFORCE READINESS professional EXIN WORKFORCE READINESS professional DE ERVARING LEERT ICT is overal. Het is in het leven verweven geraakt. In een wereld waarin alles steeds sneller verandert, is het lastig te bepalen wat er nodig is

Nadere informatie

Leer Opdrachten ontwerpen voor Blended Learning

Leer Opdrachten ontwerpen voor Blended Learning Leer Opdrachten ontwerpen voor Blended Learning Helder &Wijzer Mijn opdrachten In een kort, blended programma In het kort Voor wie docenten/trainers die blended opdrachten willen leren ontwerpen en ontwikkelen

Nadere informatie

De school een aantrekkelijke plek voor leren en werken in 2030? Leer- & ontwerplab 24-28/08/2013. Bevindingen in een notendop

De school een aantrekkelijke plek voor leren en werken in 2030? Leer- & ontwerplab 24-28/08/2013. Bevindingen in een notendop De school een aantrekkelijke plek voor leren en werken in 2030? Leer- & ontwerplab 24-28/08/2013 Bevindingen in een notendop Traject in 4 fasen FASE 1 VERKENNEN Literatuurstudie Analyse diepteinterviews

Nadere informatie

Wat? Hoe? Doelstelling:

Wat? Hoe? Doelstelling: Jaarplan OTP 2014 Wat? Hoe? Doelstelling: Events/activiteiten: 2x Jouw bedrijf, mijn school, onze leerling organiseren ChecktheBizz voor havo/vwo-3 leerlingen Duurzame relatie opbouwen onderwijs en ondernemers

Nadere informatie

Vertaling Participant report Nederlands KA1-studentenmobiliteit mbo (VET)

Vertaling Participant report Nederlands KA1-studentenmobiliteit mbo (VET) Vertaling Participant report Nederlands KA1-studentenmobiliteit mbo (VET) Let op: Deze vertaling is bedoeld voor studenten die het participant report moeten invullen na terugkomst van de buitenlandstage/bpv.

Nadere informatie

RICHTLIJNEN UITGAANDE ERASMUSSTUDENTEN - STUDIEVERBLIJVEN

RICHTLIJNEN UITGAANDE ERASMUSSTUDENTEN - STUDIEVERBLIJVEN RICHTLIJNEN UITGAANDE ERASMUSSTUDENTEN - STUDIEVERBLIJVEN 1. De uitwisseling wordt ingericht voor volgende studenten: a. BA3 studenten Communicatiewetenschappen b. Master studenten Communicatiewetenschappen

Nadere informatie

Erasmus + 2015 2016. Mobiliteitsproject van de EU 2014 2020 en andere exchange mogelijkheden. 10-12-2014 pag. 1

Erasmus + 2015 2016. Mobiliteitsproject van de EU 2014 2020 en andere exchange mogelijkheden. 10-12-2014 pag. 1 Erasmus + 2015 2016 Mobiliteitsproject van de EU 2014 2020 en andere exchange mogelijkheden 10-12-2014 pag. 1 Erasmus+ 2015-2016 Erasmus + beleid door IRMO administratie door SAC 10-12-2014 pag. 2 Erasmus

Nadere informatie

Wat? Hoe? Doelstelling:

Wat? Hoe? Doelstelling: Jaarplan OTP 2014 Wat? Hoe? Doelstelling: Events/activiteiten: 2x Jouw bedrijf, mijn school, onze leerling organiseren ChecktheBizz voor havo/vwo-3 leerlingen Duurzame relatie opbouwen onderwijs en ondernemers

Nadere informatie

Eindrapportage VSV project Junior Praktijk Opleiders Amersfoort

Eindrapportage VSV project Junior Praktijk Opleiders Amersfoort Eindrapportage VSV project Junior Praktijk Opleiders Amersfoort Samenvattend overzicht geplande en uitgevoerde projectactiviteiten Geplande Activiteiten Onderwijsperiode 3 In de voorbereidende periode

Nadere informatie

Het Europese programma Een Leven Lang Leren in vogelvlucht

Het Europese programma Een Leven Lang Leren in vogelvlucht Het Europese programma Een Leven Lang Leren in vogelvlucht De Europese programma s op het gebied van onderwijs en leren zijn verenigd in het Europese programma Een Leven Lang Leren. Dit programma biedt

Nadere informatie

Europese subsidies voor de Sociale Economie

Europese subsidies voor de Sociale Economie Europese subsidies voor de Sociale Economie Kader en functioneren van Europese subsidies Hoe werken EU subsidies? 1 EU BELEIDSKADER BEPALEND VOOR DE INHOUD SUBSIDIEPROGRAMMA S (1) Europa 2020 doelstellingen

Nadere informatie

Hand-out Maatschappelijke Stage in de sport

Hand-out Maatschappelijke Stage in de sport Hand-out Maatschappelijke Stage in de sport Inleiding Jongeren hebben de toekomst. Met de Maatschappelijke Stage (MaS) wordt een hoop jonge energie aan het vrijwilligerscollectief toegevoegd. In Zwolle

Nadere informatie

Erasmus voor iedereen: EU-financiering voor 5 miljoen burgers

Erasmus voor iedereen: EU-financiering voor 5 miljoen burgers EUROPESE COMMISSIE - PERSBERICHT Erasmus voor iedereen: EU-financiering voor 5 miljoen burgers Brussel, 23 november 2011 - Tot 5 miljoen mensen, bijna tweemaal zo veel als nu, krijgen de kans om in het

Nadere informatie

Voorwoord. Nienke Meijer College van Bestuur Fontys Hogescholen

Voorwoord. Nienke Meijer College van Bestuur Fontys Hogescholen 3 Voorwoord Goed onderwijs is een belangrijke voorwaarde voor jonge mensen om uiteindelijk een betekenisvolle en passende plek in de maatschappij te krijgen. Voor studenten met een autismespectrumstoornis

Nadere informatie

Taskforce Informatiebeveiligingsbeleid.

Taskforce Informatiebeveiligingsbeleid. Taskforce Informatiebeveiligingsbeleid. Cursus 1 2015-2016 plus overnachting Aanleiding: Om het deskundigheidsniveau van instellingen te vergroten, zal een masterclass Privacy georganiseerd worden. Deze

Nadere informatie

Factsheet Europees Vrijwilligerswerk (EVS) - Youth in Action

Factsheet Europees Vrijwilligerswerk (EVS) - Youth in Action Factsheet Europees Vrijwilligerswerk (EVS) - Youth in Action EVS organisatie worden Deze factsheet is voor organisaties die met Europees Vrijwilligerswerk (EVS) aan de slag willen gaan. Wat houdt EVS in,

Nadere informatie

European frameworks for VET

European frameworks for VET European frameworks for VET VLOR Brussels, 4 June 2014 Carlo Scatoli Vocational Training and Adult Learning 2002 The Copenhagen Declaration 30 November 2002 Strengthen the European dimension Improve transparency,

Nadere informatie

VIRTUELE MOBILITEIT: EEN ALTERNATIEF VOOR OF EEN AANVULLING OP FYSIEKE MOBILITEIT?

VIRTUELE MOBILITEIT: EEN ALTERNATIEF VOOR OF EEN AANVULLING OP FYSIEKE MOBILITEIT? VIRTUELE MOBILITEIT: EEN ALTERNATIEF VOOR OF EEN AANVULLING OP FYSIEKE MOBILITEIT? Ilse Op de Beeck Leuvens Instituut voor Media en Leren KU Leuven 30 juni 2014 14 e Frans-Nederlandse Ontmoetingsdagen

Nadere informatie

FAQ Frequently Asked Questions - Veelgestelde Vragen

FAQ Frequently Asked Questions - Veelgestelde Vragen FAQ Frequently Asked Questions - Veelgestelde Vragen (VERSIE 23 januari 2013) Nuffic, Europees Platform, CINOP en het Nederlands Jeugdinstituut vormen het Nederlands Nationaal Agentschap. Ze voeren samen

Nadere informatie

Internationaal ondernemen. Starters International Business YOUR GATEWAY TO THE WORLD OF INTERNATIONAL BUSINESS

Internationaal ondernemen. Starters International Business YOUR GATEWAY TO THE WORLD OF INTERNATIONAL BUSINESS Internationaal ondernemen Starters International Business YOUR GATEWAY TO THE WORLD OF INTERNATIONAL BUSINESS Go abroad, well prepared U denkt erover te beginnen met exporteren of een nieuwe buitenlandse

Nadere informatie

Reglement Stimuleringsregeling MediaMosa 2011:

Reglement Stimuleringsregeling MediaMosa 2011: Reglement Stimuleringsregeling MediaMosa 2011: Versie 1.0 Datum 29 maart 2011 SURFnet/Kennisnet Innovatieprogramma Het SURFnet/ Kennisnet Innovatieprogramma wordt financieel mogelijk gemaakt door het Ministerie

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk: een gratis leerplek. 18 januari 2011 Mariëlle Meeuwsen MOVISIE Lotte Lebbink Cofora

Vrijwilligerswerk: een gratis leerplek. 18 januari 2011 Mariëlle Meeuwsen MOVISIE Lotte Lebbink Cofora Vrijwilligerswerk: een gratis leerplek 18 januari 2011 Mariëlle Meeuwsen MOVISIE Lotte Lebbink Cofora Inhoud Opening Quiz vrijwilligerswerk Hoe is vrijwilligerswerk te gebruiken op de arbeidsmarkt: praktijkvoorbeeld

Nadere informatie

Comenius 2.2a. Praktijkvoorbeelden. Walter Baeten, PhD Arteveldehogeschool

Comenius 2.2a. Praktijkvoorbeelden. Walter Baeten, PhD Arteveldehogeschool Comenius 2.2a Praktijkvoorbeelden Walter Baeten, PhD Arteveldehogeschool Opbouw Voorbeelden Includeme Most Vergelijking Erasmus Com 2.2 a Voorgeschiedenis Lerarenopleiding = beroepsopleiding Onder Leonardo?

Nadere informatie

CALL 2012. Handboek Voorbereidende Bezoeken

CALL 2012. Handboek Voorbereidende Bezoeken CALL 2012 Handboek Voorbereidende Bezoeken November 2012 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1 Een Voorbereidend Bezoek... 4 2 Aanvraag... 7 3 Selectie... 8 4 Contract... 9 5 Rapportage... 10 6 Bijlage: voorbeeld

Nadere informatie

E-HEALTH EN DE OUDERENZORG

E-HEALTH EN DE OUDERENZORG E-HEALTH EN DE OUDERENZORG Donderdag 6 februari 2014 Toelichting PAO Heyendael organiseert, samen met de doelgroepcommissie Ouderengeneeskunde op donderdag 6 februari 2014 de cursus: E-HEALTH EN DE OUDERENZORG

Nadere informatie

Taalvoorbereiding en begeleiding Erasmusstudenten. Erasmusdag 23 mei 2013

Taalvoorbereiding en begeleiding Erasmusstudenten. Erasmusdag 23 mei 2013 Taalvoorbereiding en begeleiding Erasmusstudenten Erasmusdag 23 mei 2013 KU Leuven Thomas More 1) Professionele bachelors Thomas More = cluster Associatie KU Leuven provincie Antwerpen 2) Academische bach/masters

Nadere informatie

STAGES VOOR LERAREN & TUTORS

STAGES VOOR LERAREN & TUTORS STAGES VOOR LERAREN & TUTORS e-pathways CPD Handboek www.epathways.eu Handboek nr. 7 in serie Wat zijn stages? Een stage is een tijdperiode waarin een individu werkt in een andere organisatie, met als

Nadere informatie

onderwerp Procedure Erasmus+ 2014-2020

onderwerp Procedure Erasmus+ 2014-2020 Procedure Erasmus+ 2014-2020 ons kenmerk Erasmus+ Beurzenprogramma telefoon (088) 525 80 01 onderwerp Procedure Erasmus+ 2014-2020 contactpersoon Klaartje Gosens e-mail internationaloffice@avans.nl van

Nadere informatie

Scholingsaanbod najaar 2013. voor actieve vrijwilligers van ANBO

Scholingsaanbod najaar 2013. voor actieve vrijwilligers van ANBO Scholingsaanbod najaar 2013 voor actieve vrijwilligers van ANBO Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2.... 4 3. Aanbod... 5 3.1 Workshop Webmaster... 5 3.2 Workshop Beleidsbeïnvloeding Wmo... 6 3.3 Workshop

Nadere informatie

Leiding geven aan leren 2015-2016 ACADEMIE PEDAGOGIEK EN ONDERWIJS. saxion.nl/apo

Leiding geven aan leren 2015-2016 ACADEMIE PEDAGOGIEK EN ONDERWIJS. saxion.nl/apo Leiding geven aan leren 2015-2016 ACADEMIE PEDAGOGIEK EN ONDERWIJS saxion.nl/apo Leiding geven aan leren Waarom en voor wie Onderwijsgevenden in het primair onderwijs (regulier en speciaal onderwijs),

Nadere informatie

Dossier Mediacoach 2015

Dossier Mediacoach 2015 Dossier Mediacoach 2015 Mediacoach is een opleiding voor professionelen die werken met jongeren en/of volwassenen en die mediawijsheid willen integreren in hun eigen beroepspraktijk. Mediawijsheid is onontbeerlijk

Nadere informatie

ISEO Consult. voorbeelden uitgevoerde projecten

ISEO Consult. voorbeelden uitgevoerde projecten ISEO Consult voorbeelden uitgevoerde projecten E-LEARNING ONTWIKKELEN Type opdrachtgever: kenniscentrum Ontwikkel een e-learning module (inclusief toetsing) voor nieuwe medewerkers op tankstations. In

Nadere informatie

Verslag. Annual Forum ECVET Flexible Qualifications for a changing Labour Market

Verslag. Annual Forum ECVET Flexible Qualifications for a changing Labour Market Verslag Annual Forum ECVET Flexible Qualifications for a changing Labour Market 5 november 2015 Inhoud Inleiding... 3 ECVET introductiesessie... 4 Opening: UNDERSTANDING THE REQUIREMENTS OF A CHANGING

Nadere informatie

Plan van Aanpak. en Edutrainers samen op weg. Versie: 151027 EXPEDITIE 2015-2016

Plan van Aanpak. <naam school> en Edutrainers samen op weg. Versie: 151027 EXPEDITIE 2015-2016 Plan van Aanpak en samen op weg Versie: 151027 EXPEDITIE 2015-2016 De Expeditie Er gaan 85 docenten samen op pad. Doel: De docenten en leerlingen ervaren dat de inzet van ICT een meerwaarde

Nadere informatie

13/10/2014. Erasmus + Waarom exchange?

13/10/2014. Erasmus + Waarom exchange? Erasmus + 2015 2016 Erasmus+ 2015-2016 Erasmus + beleid door IRMO Mobiliteitsproject van de EU 2014 2020 en andere exchange mogelijkheden administratie door SAC 13-10-2014 pag. 1 13-10-2014 pag. 2 Waarom

Nadere informatie

Training mobiliteitscoach

Training mobiliteitscoach Training mobiliteitscoach Inleiding Dit project is gefinancierd met steun van de Europese Commissie. Deze publicatie geeft alleen de visie van de auteur weer. De Commissie kan niet verantwoordelijk worden

Nadere informatie

Jobfabriek Automotive presenteert: Automotive Open Dagen 17 t/m 31 maart 2012

Jobfabriek Automotive presenteert: Automotive Open Dagen 17 t/m 31 maart 2012 Jobfabriek Automotive presenteert: Automotive Open Dagen 17 t/m 31 maart 2012 Automotive Open Dagen 17 t/m 31 maart 2012 Introductie Jobfabriekautomotive.nl is een vacaturesite, specifiek ingericht rond

Nadere informatie

Aan het werk voor studenten met dyslexie. Screening en begeleiding van studenten met dyslexie, implementatie van dyslexiebeleid op de mbo-instelling

Aan het werk voor studenten met dyslexie. Screening en begeleiding van studenten met dyslexie, implementatie van dyslexiebeleid op de mbo-instelling Aan het werk voor studenten met dyslexie Screening en begeleiding van studenten met dyslexie, implementatie van dyslexiebeleid op de mbo-instelling Hoe kunnen we werken aan goede begeleiding tijdens de

Nadere informatie