Informatiememorandum en profielschets Lid Raad van Commissarissen met financiële deskundigheid

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatiememorandum en profielschets Lid Raad van Commissarissen met financiële deskundigheid"

Transcriptie

1 Informatiememorandum en profielschets Lid Raad van Commissarissen met financiële deskundigheid 1. Algemeen accon avm is dé advies- en accountantsorganisatie voor ondernemers in het MKB en de AGRO. Als advies- en kennisorganisatie streeft accon avm er naar ondernemen duurzamer, aantrekkelijker, eenvoudiger en uitdagender te maken. Met eersteklas diensten en advies stimuleert accon avm ondernemers hun onderneming naar een hoger plan te brengen. Historie De geschiedenis van accon avm gaat terug tot 1917 toen de moederorganisatie werd opgericht. Van boekhoudkantoor groeide de organisatie door de jaren heen uit tot een fullservice accountants- en adviesorganisatie met een klantenkring in de agrarische sector, het MKB en de overheid- en nonprofitsector. Die groei dankt de organisatie niet aan de wil om te groeien, maar juist aan de wil om klein te blijven en dicht bij klanten te staan. Precies zoals in 1917 begonnen is. Heden In de afgelopen jaren heeft accon avm ingespeeld op de ontwikkelingen in de accountancy praktijk. Standaardisering, specialisatie en transparantie vragen de nodige aandacht. Compliance heeft zijn beslag gekregen. De regelgeving neemt toe in complexiteit en de maatschappij vraagt transparantie. Nieuwe producten worden ontwikkeld om de organisatie toekomstbestendig te houden. Zowel voor de advies praktijk als voor de controle praktijk. Van het produceren naar het interpreteren van cijfers. ICT speelt daarbij een belangrijke rol. Een en ander heeft geleid tot een cultuuromslag. Op dit moment is 75% van de nieuwe organisatie en cultuur gerealiseerd. Diverse bedrijven zijn overgenomen en de omvang van het bedrijf is gegroeid naar 100 miljoen. Het bedrijf heeft een controle afdeling, verantwoordelijk voor 6% van de omzet. Het bedrijf wordt geleid door Peter Feijtel, voorzitter Raad van Bestuur. Toekomst Dankzij gecontroleerde schaalvergroting is de dienstverlening steeds verder geoptimaliseerd. In 2017 viert accon avm het 100 jarig bestaan. De organisatie bouwt iedere dag voort aan betere dienstverlening. Zo zal met de ontwikkeling van de kenniseconomie het zwaartepunt in toenemende mate op de interpretatie in plaats van de productie van cijfers komen te liggen en op het adviseren op basis van die interpretatie. 1

2 De Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta) heeft aan controlepraktijk bv accon avm een vergunning voor het verrichten van wettelijke controles met betrekking tot Organisaties van Openbaar Belang verleend. Met het convenant Code Accountantsorganisaties heeft de organisatie zich verbonden tot implementatie en naleving van deze Code. Met het transparantieverslag (www.acconavm.nl) van accon avm controlepraktijk bv wordt inzicht gegeven in de structuur en de kwaliteitsontwikkeling van de accountantsorganisatie. 2. Het kader voor de Raad van Commissarissen van accon avm accon avm is een besloten vennootschap met een Raad van Commissarissen die toezicht houdt. De Raad van Commissarissen bestaat uit een vijftal leden. De Raad van Commissarissen van accon avm groep BV heeft in 2007 gekozen voor het zogenaamde gemengd model met betrekking tot de samenstelling van het eigen commissariaat. Gemengd duidt in dit verband niet alleen op een mix van relevante branchekennis en functionele disciplines voor het bedrijf, maar ook op geslacht en leeftijd. Die keuze houdt globaal in dat gestreefd wordt naar de volgende samenstelling: Bestuurder Generalist, met oog voor maatschappij en trends; Ondernemer Eindverantwoordelijke op een relevante schaal, met klantervaring/inzicht (MKB/AGRO); Dienstverlener Met oog voor marketing, bejegening en branding RA-accountant Zo mogelijk nog actief in het controlewerk Jurist Zo mogelijk werkzaam in het fiscale domein De Raad van Commissarissen dient gezamenlijk voldoende overzicht te hebben over belangrijke aspecten van de markt: de omgeving en het bedrijf enerzijds en de voor het bedrijf belangrijkste vakdisciplines anderzijds. Op die wijze is de Raad van Commissarissen in staat een gedegen gesprekspartner te zijn voor het bestuur, inzake ondernemerschap en vakmanschap. De gewenste samenstelling geeft weliswaar een bepaalde profilering aan, maar elke commissaris dient over een unieke mix van kwaliteiten te beschikken met betrekking tot opleiding, werkervaring en persoonlijkheid. Diversiteit en complementariteit zijn belangrijk voor de samenstelling van de Raad van Commissarissen. 3. Algemene Taken en verantwoordelijkheden commissarissen De Raad van Commissarissen is onder andere belast met het toezicht houden op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken van de organisatie. Op hoofdlijnen voert de Raad van Commissarissen (RvC) de volgende taken uit en is ook aanspreekbaar op kwaliteit van de uitvoering van die taken: - elke commissaris is verantwoordelijk voor de volle breedte van het toezicht, ongeacht de specifieke achtergrond en rekrutering; - het zorgen voor goed bestuur in een passend governance stelsel; - het bewaken van de staat van de financiën; - het bewaken en door ontwikkelen van de identiteit van de onderneming; - het bewaken en zo nodig vergroten van het maatschappelijk en ecologisch bewustzijn van de onderneming; - aandacht voor de correcte levering van diensten en producten aan klanten. Idem voor de behandeling van leveranciers; 2

3 - het houden van toezicht op de hoofdlijnen van de bedrijfsvoering en het bewaken van risico s; - het adviseren van het bestuur over strategie, organisatie, personeelsmanagement en bedrijfsvoering; - het contracteren en onderhouden van contacten met de externe accountant; - het optreden als werkgever voor het bestuur; - het organiseren en leiden van de aandeelhoudersvergadering; - het onderhouden van contacten met de medezeggenschap. Bereikbaar zijn in het kader van de klokkenluidersregeling; - het periodiek uitvoeren van een behoorlijke zelfevaluatie; - het bijdragen aan de externe berichtgeving met een eigen inbreng. 4. Functie-eisen commissaris van accon avm Algemene profieleisen leden RvC: - ervaring en/of aantoonbare belangstelling voor het midden- en kleinbedrijf in het algemeen en in de AGRO (gerelateerde) sector in het bijzonder; spreiding over akkerbouw, tuinbouw, fruitteelt en veehouderij indien mogelijk; - belangstelling in algemene maatschappelijke ontwikkelingen, meer specifiek voor thema s als duurzaamheid, circulaire economie, arbeidsmarkt en familiebedrijven; - beschikken over een ondernemende instelling en gevoel voor wat het vraagstuk van bedrijfscontinuïteit vraagt en teweeg brengt; - ervaring en inzicht in de werking, de uitdaging en de dynamiek van grotere organisaties; van circa 500 tot werknemers. Inzicht in aspecten van blauwdruk en van rooddruk ; - onafhankelijke opstelling in absolute zin. Geen (potentieel) conflicterende (neven)functies. Integriteit en onbesproken gedrag zijn voorwaardelijk; - belangstelling voor kwaliteit van dienstverlening en klanttevredenheid; - rolbewust kunnen opereren naast en boven het executief bestuur. Dit dient te blijken uit de volgende eigenschappen en competenties: belangstelling tonen, aan vrije nieuwsgaring doen, creatieve advisering waar gepast, communicatief ingesteld, afwisselend actief optreden en passief toezien, balans tussen kritisch toezicht en empathisch advies. Beschikbaar waar nodig; - academisch werk- en denkniveau; - naast de Nederlandse taal, nog taalvaardig in een relevante Europese taal (Engels, Duits of Frans). De Raad van Commissarissen van accon avm is zo samengesteld, dat het collectief beschikt over voldoende competenties (ervaring, disciplines en vaardigheden) om toezicht te kunnen houden over de volle breedte van klantenwerk, strategie en bedrijfsvoering. Specifieke expertises leiden tot meerwaarde in het team. De huidige Raad van Commissarissen is als volgt samengesteld: - Jan Markink, voorzitter - Lili Doude van Troostwijk - Kees van der Bos - Rolf van der Horst - vacature 3

4 5. Vacature Lid Raad van Commissarissen Gezien de huidige samenstelling van de Raad van Commissarissen wordt specifiek gezocht naar een persoon, die voldoet aan het hiervoor genoemde algemene profiel met als specifieke functie-eisen: - financieel profiel, een opleiding in de accountancy; - kennis en ervaring van AFM en DNB; - eindverantwoordelijke functie als CEO of CFO, in een complexe omgeving; - feeling met ondernemerschap; - bij voorkeur werkzaam geweest in het controle vak; - bij voorkeur affiniteit met MKB of AGRO sector; - leeftijd indicatie: gezien de samenstelling van de huidige Raad bij voorkeur in een actieve hoofdfunctie. 6. Aanvullende informatie De Raad van Commissarissen vergadert minimaal vijf keer per jaar samen met de Raad van Bestuur. De vergaderingen vinden steeds plaats in een van de accon avm kantoren in het land. Indien nodig wordt er tussentijds telefonisch vergaderd. Daarnaast heeft de Raad van Commissarissen ieder jaar een strategiebijeenkomst. Geschiktheidstoets Op dit moment is nog niet duidelijk welke beoordelingscriteria de AFM gaat gebruiken voor kandidaat-commissarissen. Om die reden wordt gebruik gemaakt van de geschiktheidsmatrix, die DNB gebruikt voor het toetsen van commissarissen van financiële instellingen. Zie geschiktheidsmatrix DNB. 4

5 7. Procedure Aan Nationaal Register (NR) is gevraagd het proces voor de werving en selectie van een lid van de RvC van accon avm te begeleiden. De betrokken adviseur is mevrouw mr. June Nods. Zij is te bereiken via telefoonnummer: of via het adres: In de selectiecommissie zullen zitting nemen: - Jan Markink, voorzitter RvC; - Lili Doude van Troostwijk, lid RvC; - Peter Feijtel, voorzitter RvB (als adviseur); Begin september wordt een longlist besproken met de selectiecommissie. Ook de ondernemingsraad is bij de procedure betrokken. Benoeming geschiedt bij voorkeur door de RvC in oktober of november De selectiegesprekken zullen in principe worden gevoerd in de tweede helft van september Uw reactie Heeft u belangstelling voor deze functie en voldoet u aan het gevraagde profiel, dan nodigen wij u van harte uit te reageren vóór 17 augustus 2015 via onze website. Via deze link kunt u online solliciteren en ontvangt u direct een ontvangstbevestiging van uw sollicitatie. Meer informatie Nationaal Register Adviseur: mevrouw mr. June Nods Telefoon: Website: 5

Verslag Governance Principes 2013

Verslag Governance Principes 2013 Verslag Governance Principes 2013 1. Inleiding Door de financiële en maatschappelijke ontwikkelingen van de afgelopen jaren is de aandacht voor Corporate Governance bij financiële instellingen en toezichthouders

Nadere informatie

Profielschets Lid Raad van Commissarissen

Profielschets Lid Raad van Commissarissen Profielschets Lid Raad van Commissarissen 1. Inleiding Enexis Holding N.V. zoekt een nieuw lid van de Raad van Commissarissen. Nationaal Register (NR) is ingeschakeld om bij de werving ondersteuning te

Nadere informatie

Governance Principes 2014

Governance Principes 2014 Governance Principes 2014 Governance principes Verantwoording Governance Principes voor Verzekeraars over 2014 Conform de Governance Principes voor Verzekeraars (hierna de Code ) dient een verzekeraar

Nadere informatie

Reglement: Raad van Commissarissen ASR Nederland N.V. mei 2013

Reglement: Raad van Commissarissen ASR Nederland N.V. mei 2013 Reglement: Raad van Commissarissen ASR Nederland N.V. mei 2013 1 Inhoud Inleidend Artikel. Status en inhoud van de regels Raad van Commissarissen 1. Taak Raad van Commissarissen 2. Samenstelling Raad van

Nadere informatie

De Goudse. Code verzekeraars 2014

De Goudse. Code verzekeraars 2014 2014 Wij zijn Geert Bouwmeester was pas 22 toen hij in 1924 voor zichzelf begon. Een overloop werd ingericht als kantoorruimte en de eerste polissen werden op de fiets rondgebracht. Sindsdien is ons bedrijf

Nadere informatie

integraal management systeem

integraal management systeem Document Eigenaar Coördinator Datum integraal management systeem : RegIert Raad van Commissarissen : CEOfI : Corpore Secretary : 25juni2015 Artikel 1 Inleidende bepalingen 1.1 EBN BV. (EBN) is een onderneming

Nadere informatie

Reglement. Raad van Commissarissen. Sprengenland Wonen

Reglement. Raad van Commissarissen. Sprengenland Wonen Reglement Raad van Commissarissen Sprengenland Wonen Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Doel en reikwijdte reglement

Nadere informatie

Werving en selectie. Beleidsbepalers. Van Lanschot N.V. F. van Lanschot Bankiers N.V. Werving & Selectie Beleidsbepalers. Werving & selectiebeleid

Werving en selectie. Beleidsbepalers. Van Lanschot N.V. F. van Lanschot Bankiers N.V. Werving & Selectie Beleidsbepalers. Werving & selectiebeleid Werving & Selectie Werving en selectie Van Lanschot N.V. F. van Lanschot Bankiers N.V. Human Resource Management Pagina 1 van 9 Werving & Selectie Inleiding Met ingang van 1 juli 2012 hebben DNB en AFM

Nadere informatie

1. BESCHRIJVING VAN DE AARD EN DE OMVANG VAN DE VENNOOTSCHAP EN HAAR DOCHTERMAATSCHAPPIJEN

1. BESCHRIJVING VAN DE AARD EN DE OMVANG VAN DE VENNOOTSCHAP EN HAAR DOCHTERMAATSCHAPPIJEN BIJLAGE 2 PROFIELSCHETS RVC 1. BESCHRIJVING VAN DE AARD EN DE OMVANG VAN DE VENNOOTSCHAP EN HAAR DOCHTERMAATSCHAPPIJEN Delta Lloyd Groep De Vennootschap is een deskundige, betrouwbare en toegankelijke

Nadere informatie

Governance Principes MediRisk

Governance Principes MediRisk Governance Principes MediRisk MediRisk acht transparantie en naleving van de Governance Principes die zijn opgesteld door het Verbond van Verzekeraars van groot belang. De Governance Principes, hierna

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 BDO Holding B.V. Omdat mensen tellen.

JAARVERSLAG 2014 BDO Holding B.V. Omdat mensen tellen. JAARVERSLAG 2014 BDO Holding B.V. Omdat mensen tellen. INHOUDSOPGAVE Voorwoord In beweging 4 Kengetallen 2014 6 Kerncijfers 7 Highlights 2014 9 Over BDO 10 - Onze historie 10 - Onze identiteit 11 - Onze

Nadere informatie

Verkenning naar kritisch vermogen auditcommissies bij verslaggeving en accountantscontrole

Verkenning naar kritisch vermogen auditcommissies bij verslaggeving en accountantscontrole Filename Rapport Auditcommissies Verkenning naar kritisch vermogen auditcommissies bij verslaggeving en accountantscontrole Maart 2015 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante

Nadere informatie

Reglement raad van toezicht Transvorm

Reglement raad van toezicht Transvorm Tilburg, 20 april 2009 Inhoud Inleiding Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Verkeer met de raad van bestuur Samenstelling Werkwijze en besluitvorming Integriteit en onafhankelijkheid Informatie en communicatie

Nadere informatie

Handleiding. Raad van Commissarissen. Nederlandse Staatsloterij. januari 2013

Handleiding. Raad van Commissarissen. Nederlandse Staatsloterij. januari 2013 Versie 2013 Handleiding Raad van Commissarissen Nederlandse Staatsloterij januari 2013 Nederlandse Staatsloterij Pagina 1 Inhoudsopgave I. Algemeen 1. Doel van het handboek 2. Wettelijk kader Nederlandse

Nadere informatie

GOVERNANCE PRINCIPES INLEIDING

GOVERNANCE PRINCIPES INLEIDING GOVERNANCE PRINCIPES INLEIDING In december 2010 publiceerde het Nederlandse Verbond van Verzekeraars de Governance Principes, hierna de Code Verzekeraars. Hierin worden voor Nederlandse Verzekeringsmaatschappijen

Nadere informatie

Toepassing Governance Principes. 23 maart 2015

Toepassing Governance Principes. 23 maart 2015 Toepassing Governance Principes 23 maart 2015 Inleiding In deze publicatie doet Delta Lloyd verslag van de wijze waarop de beginselen uit de Governance Principes en de Code Banken toegepast worden binnen

Nadere informatie

VERANTWOORDINGSTEKST CORPORATE GOVERNANCE

VERANTWOORDINGSTEKST CORPORATE GOVERNANCE VERANTWOORDINGSTEKST CORPORATE GOVERNANCE 1. Inleiding De (internationale) politiek heeft de afgelopen jaren vergaande maatregelen van banken en verzekeraars geëist om een transparante structuur en verantwoording

Nadere informatie

VvAA acht transparantie en naleving van de Governance Principes die zijn opgesteld door het Verbond van Verzekeraars van groot belang.

VvAA acht transparantie en naleving van de Governance Principes die zijn opgesteld door het Verbond van Verzekeraars van groot belang. Governance Principes 1 juli 2013 Governance Principes VvAA VvAA acht transparantie en naleving van de Governance Principes die zijn opgesteld door het Verbond van Verzekeraars van groot belang. VvAA groep

Nadere informatie

4 vijfen. Verslag van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap over het. tachtig ste

4 vijfen. Verslag van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap over het. tachtig ste 4 vijfen Verslag van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap over het tachtig ste boekjaar 2014 1 2 Bericht van de raad van commissarissen Verslag van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap

Nadere informatie

Informatie drie vacatures leden raad van toezicht

Informatie drie vacatures leden raad van toezicht Informatie drie vacatures leden raad van toezicht Wegens het verstrijken van de zittingstermijn van drie huidige leden, zoekt de raad van toezicht van De Zijlen drie nieuwe leden per februari 2015. Gebaseerd

Nadere informatie

Code Banken 2013 << VORIGE VOLGENDE >> VOLGENDE >>

Code Banken 2013 << VORIGE VOLGENDE >> VOLGENDE >> Code Banken 2013 VOLGENDE >> Inhoud Hoofdstuk 1 Code Banken 4 Hoofdstuk 2 Raad van Commissarissen 5 Hoofdstuk 3 Raad van Bestuur 12 Hoofdstuk 4 Risico management 17 Hoofdstuk 5 Audit 20 Hoofdstuk 6 Beloningsbeleid

Nadere informatie

Monitoring Commissie Governance Principes Verzekeraars

Monitoring Commissie Governance Principes Verzekeraars Monitoring Commissie Governance Principes Verzekeraars Rapportage Governance Principes Verzekeraars December 2011 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 1. Inleiding... 4 2. Indeling rapportage... 4 3. De Governance

Nadere informatie

HANdBoEK deugdelijk BESTUUr

HANdBoEK deugdelijk BESTUUr HANdBoEK deugdelijk BESTUUr 2 Handboek deugdelijk bestuur Inhoudsopgave I Voorwoord 04 II CORPORATE GOVERNANCE CODE 05 1. INLEIDING 05 2. DE DIRECTIE 05 2.1 Samenstelling en deskundigheid 05 2.2 Taak en

Nadere informatie

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies voor een code voor de leden van de VFI juni 2005 colofon Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen In opdracht van de VFI, brancheorganisatie van

Nadere informatie

Transparantieverslag 2014/2015 Deloitte Accountants B.V.

Transparantieverslag 2014/2015 Deloitte Accountants B.V. Transparantieverslag 2014/2015 Deloitte Accountants B.V. 2 Inhoudsopgave Tijd voor verandering 1. Voorwoord 5 2. Verslag van het Bestuur van Deloitte Accountants B.V. 6 3. Verslag van de Commissie Publiek

Nadere informatie

Evaluatie Wadinko Een parel met toekomst

Evaluatie Wadinko Een parel met toekomst Evaluatie Wadinko Een parel met toekomst Ruud Berndsen Holmer Doornbos 8 juli 2010 41002 41002 Evaluatie Wadinko Een parel met toekomst Inhoud Pagina Samenvatting 1. Inleiding 1 1.1 Achtergrond en aanleiding

Nadere informatie

Functieprofiel Raad van Toezicht

Functieprofiel Raad van Toezicht Functieprofiel Raad van Toezicht Opgesteld: november 2014 Vastgesteld: 25 november 2014 Functieprofiel Raad van Toezicht SALTO 1 Functieprofiel Raad van Toezicht SALTO Organisatieschets In 2001 zijn de

Nadere informatie

Handvestgroep Publiek Verantwoorden. Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners

Handvestgroep Publiek Verantwoorden. Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners juni 2004, oktober 2005, september 2011 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Begripsbepalingen... 4 1.3 Versiehistorie... 4 2. Naleving en

Nadere informatie

Nieuwe wegen, optimale dienstverlening. Jaarverslag 2013 BNP Paribas Cardif B.V.

Nieuwe wegen, optimale dienstverlening. Jaarverslag 2013 BNP Paribas Cardif B.V. Nieuwe wegen, optimale dienstverlening Jaarverslag 2013 BNP Paribas Cardif B.V. Index Key figures BNP Paribas Cardif Schadeverzekeringen N.V. 4 Key figures BNP Paribas Cardif Levensverzekeringen N.V. 5

Nadere informatie