Onderwijscentrum VU, Universitaire Lerarenopleiding (ULO) Verbreding en verdieping van de implementatie van digitale didactiek in de ULO het vervolg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderwijscentrum VU, Universitaire Lerarenopleiding (ULO) Verbreding en verdieping van de implementatie van digitale didactiek in de ULO het vervolg"

Transcriptie

1 Onderwijscentrum VU, Universitaire Lerarenopleiding (ULO) Verbreding en verdieping van de implementatie van digitale didactiek in de ULO het vervolg Petra Fischer, Els Scheringa, Willem Hoekstra en Gerrit Kuik Onderwijscentrum VU, Universitaire Lerarenopleiding (ULO) Hans Zloch, Hoofd Afdeling Voortgezet Onderwijs 19 november 2008 vrije Universiteit amsterdam 2008 Vrije Universiteit, Amsterdam

2 Projectvoorstel Verbreding en verdieping van de implementatie van digitale didactiek in de ULO <versie 1,0> 2 Status Definitief Versie 1.0 Vervolgproject Vervolg op EMP-project Looptijd Auteur Els Scheringa Datum 19 november 2008 Opdrachtgever Projectleider Bestandsnaam Hans Zloch, hoofd lerarenopleiding, Els Scheringa, coördinator bètacluster Verbreding en verdieping van de implementatie van digitale didactiek in de ULO het vervolg Versiehistorie Versienummer 1.0 Datum 20 maart 2008 Auteur Els Scheringa Opmerking Vervolg project aangevraagd voor 2 jaar (sept.2008 aug 2010) Contactpersonen Onderwijscentrum VU: Procedure en overige vragen: mevr. drs. C.M.J. Peters (E: T: ) ICT&Onderwijs: dhr. drs. G.J. Los (E: T: ) Digitaal Portfolio: mw. drs J. Poortinga (E: T: ) Kwaliteitszorg: dhr. dr. W. van Os (E: T: ) Onderwijsvisie: dhr. drs. G.J. Los (E: T: )

3 Projectvoorstel Verbreding en verdieping van de implementatie van digitale didactiek in de ULO <versie 1,0> 3 1. Samenvatting Bij dit aangevraagde EMP-project gaat het duidelijk om een vervolgproject op het huidige project Verbreding en Verdieping van de implementatie van digitale didactiek in de ULO (zoals digitale video toepassingen). Op dit moment wordt bij de universitaire lerarenopleiding (ULO) gewerkt aan het EMP-project Verbreding en verdieping van de implementatie van digitale didactiek in de ULO. Dit project is een vervolg op het EMP project van Implementatie ICT-werkplan in de lerarenopleiding. In het kader van het huidige project worden net als in het vorige project - delen van het ICT-werkplan in de lerarenopleiding geïntegreerd (verdieping en verbreding van eerder opgestarte activiteiten en een aantal nieuwe impulsen en projecten). De hoofdlijnen van het huidige project zijn vertaald in een aantal deelprojecten: 1. Begeleiden en beoordelen van de ontwikkeling van de dio s met betrekking tot verschillende competenties/ rollen (Blackboard Portfolio en DiViDossier) 2. Professionaliseren opleiders (studiedag en vervolgactiviteiten) 3. Community of Learners (Kennisnet Project) a. ICT-verdieping studenten (nieuw: Moodle) b. opzetten etalage met Good Practices van dio s in Moodle c. nieuwe ICT-pilots met studenten in samenwerking met stagescholen 4. Digitaal beeldmateriaal: Podcasting en videogebruik (Workshop podcasting tijdens studiedag; Video-workshops voor dio s en instructie Streaming video/ Surfnet Videoportal/ Ning) 5. Samenwerken in Sharepoint (de ICT projectgroep en de clustercoördinatoren van de ULO werken samen in een teamsite van Surfgroepen) Voortbouwend op de ervaringen en activiteiten van dit jaar heeft de ULO de volgende plannen voor een vervolg: 1. Community of Learners en Kennisnetproject (pilots en verdieping etc.; verwerken van het advies van dio s in curriculum ULO) 2. Etalage van Good Practices in Moodle (verder uitbreiden en vullen) 3. Verbreding en verdieping professionalisering opleiders (studiedag en aanvullende workshops/ werkgroepen) 4. Pilot Sharepoint als leeromgeving bij de vakdidactiek van het béta cluster (hierbij wordt ook aansluiting gezocht bij het NAP2 project over Sharepoint als Leeromgeving, waarin de VU als projectpartner van plan is te participeren; in april 2008 wordt bekend gemaakt of deze aanvraag gehonoreerd wordt; mocht dit NAP 2 project niet doorgaan is het de bedoeling deze pilot geheel binnen het EMP project uit te voeren, zo nodig aangevuld met een aantal strippenkaart-uren ) 5. Versnellen van doorstroom en verminderen van uitval dio s door aanpakken van het probleem dat een deel van de dio s heeft met het aantonen en in beeld brengen van de vorderingen op hun competenties. Ontwikkelen van een nieuwe aanpak begeleiding van: a) Niet ervaren dio s (doorstromers vanuit de master); b) Ervaren docenten zonder bevoegdheid met ruime leservaring (in beeld brengen van EVC s); Video-opnames maken van mentorgesprekken; Etalage met Good Practices van opnames mentorgesprekken in Moodle; Dio s brengen middels podcasting hun ontwikkeling gedurende een jaar ULO in beeld

4 Projectvoorstel Verbreding en verdieping van de implementatie van digitale didactiek in de ULO <versie 1,0> 4 2. Rechtvaardiging van het project Motivatie De afgelopen twee jaar heeft de ULO belangrijke stappen gezet qua kwaliteitsverbetering van de opleiding en wat betreft het beter toerusten van dio s en lerarenopleiders met de benodigde didactische ICT-competenties. Dit is gerealiseerd door de succesvolle implementatie van delen van het eerder opgestelde ICT-werkplan. Hoofddoelen van dit plan zijn: 1. het uitrusten van de dio s met de didactische ICT-competenties die een startbekwame leraar dient te bezitten en waar de beroepspraktijk om vraagt; 2. kwaliteitsverbetering van de opleiding (mede ondersteund door ICT realiseren van het nieuwe (flexibele) curriculum). 3. uitrusten van lerarenopleiders met de didactische ICT-competenties waar de opleidingspraktijk om vraagt. Binnen het EMP-project beoogt de ULO een verbreding en verdieping van de activiteiten die de afgelopen twee jaar opgestart en uitgevoerd zijn in een Community of Learners bestaande uit: opleiders, dio s, docenten en leerlingen op school. Vanaf het studiejaar 2008/2009 is deze Community uitgebreid met de waardevolle inbreng van alumni van ULO. Van deze expertise zal binnen het EMP -vervolg project in toenemende mate gebruik worden gemaakt. De ICT- didactische activiteiten worden binnen de ULO steeds breder ondersteund en steeds enthousiaster ontvangen door de opleiders van de ULO. Zo is de ICT studiedag van 20 november 2007, waar ULO-opleiders diverse ICT-workshops konden volgen (zie ook hoofdstuk resultaten ) zeer positief geëvalueerd en zijn er door de aanwezige opleiders verschillende wensen geuit om zich verder te professionaliseren en activiteiten uit te voeren op ICT didactisch gebied. Voorbeelden van geuite wensen en plannen: deelname aan OC VU interne en externe workshops en studiedagen, bijvoorbeeld op het gebied van podcastig, gebruik van videomateriaal in het onderwijs via Teleblik, werken met webquests, wiki en weblog s; opzetten van een website voor MVT; De medewerkers van het huidige EMP ICT werkteam (kleine projectgroep) worden steeds vaker gevraagd om ICT workshops te verzorgen voor de dio s. Voorbeeld is een videoworkshop die tijdens een clusterdag gegeven is voor een groep gemotiveerde dio s van het alfa cluster. De ICT projectgroep, waar naast de leden van de ICT werkgroep opleiders van alle drie clusters van de ULO in vertegenwoordigd zijn, komt een aantal keren per jaar bijeen om de voortgang te bespreken en nieuwe activiteiten uit te zetten. Op deze manier is een structurele aanpak van problemen en verbeteren van de kwaliteit van het ULO onderwijs gewaarborgd. Ook op management niveau wordt er geparticipeerd in de ICT -activiteiten. De directeur van de ULO en alle clustercoördinatoren werken sinds februari 2008 samen in een teamsite van Surfgroepen. Bijdragen aan facultair onderwijsbeleid Het EMP project draagt op veelvuldige manieren bij aan het realiseren van het facultaire onderwijsbeleid: Implementatie van ICT werkplan 2006 t/m 2009 (goedgekeurd door de opleidingscommissie); ICT -activiteiten ondersteunen het competentiegericht onderwijs van de ULO (werken met de rollen en met het Digital Blackboard Portfolio/ DiViDossier; Inspelen op flexibel opgezet curriculum; Realiseren van de onderwijsvisie: Community op Learners; Aansluiting bij EMP-thema s Thema 1. Onderwijsvisie VU: Community of learners Thema 3: Experimenteren met verbeteren van kwaliteit van het onderwijs met ondersteuning

5 Projectvoorstel Verbreding en verdieping van de implementatie van digitale didactiek in de ULO <versie 1,0> 5 van ICT Bijna alle hierbij genoemde voorbeelden komen terug in de EMP plannen van de ULO: bijvoorbeeld podcasting (activiteiten met opleiders en dio s); streaming media (dio s); wireless en mobile learning (ICT pilot Kennisnet en verdieping). 3. Projectdefinitie Projectdoelstellingen Binnen het EMP-project beoogt de ULO een verbreding en verdieping van de activiteiten die de afgelopen twee jaar opgestart en uitgevoerd zijn in een Community of Learners bestaande uit: opleiders, dio s, docenten en leerlingen op school. Vanaf het studiejaar 2008/2009 is deze Community uitgebreid met de waardevolle inbreng van alumni van de ULO. Van deze expertise zal binnen het EMP-vervolg project in toenemende mate gebruik worden gemaakt. (zie ook de drie hoofddoelstellingen, zoals genoemd onder hoofdstuk 2 onder de kop motivatie ). Inhoudelijk zullen bestaande inhoudelijke modules verder worden ontwikkeld en zullen er nieuwe activiteiten opgestart worden die aansluiten bij de actuele ontwikkelingen van het didactische ICT-gebruik in het voortgezet onderwijs. Voorbeelden van bestaande modules zijn: Didactisch gebruik van Digital Whiteboard; Werken met webquests in de klas; Ontwerpen en inzetten van digitaal toetsen in de les; Didactisch gebruik van een ELO (zoals Moodle) Werken met en inzetten van (digitaal) videomateriaal in de klas (bijvoorbeeld podcasting; streaming video); Gebruik van PDA en GPS Een nieuw centraal aandachtspunt binnen het vervolgproject is het ontwikkelen van een verbeterde aanpak bij het begeleiden van de dio s bij het in beeld brengen van hun vorderingen op de verschillende competenties door middel van een Digitaal Portfolio in Blackboard en DiViDossier en door de inzet van videomonitoring en podcasting (zie ook punt 5 van plannen voor een vervolg in de samenvatting over het versnellen van doorstroom en verminderen van uitval dio s ). Eerste voorbereidende pilots zullen plaatsvinden in het studiejaar in het kader van het EMP-project. In het studiejaar zal vervolgens ULO-breed aan dit punt worden gewerkt in het kader van het NAP3 opschalingsproject (opvolger van het NAP-project DiVidossier), waar de ULO afgelopen studiejaar in participeerde (afronding in december 2007). De voorbereidende activiteiten voor het formuleren van een NAP3-aanvraag samen met minimaal 6 projectpartners zijn begin 2008 al opgestart. Mocht de NAP 3 aanvraag niet gehonoreerd worden zullen de geplande activiteiten doorgang vinden, maar dan wellicht kleinschaliger in de vorm van een aantal pilots. Projectbereik Primair is het project gericht op het uitvoeren en begeleiden van activiteiten die voortvloeien uit de implementatie van het ICT-werkplan, het Kennisnet project in en het opschalings project van het NAP-project DiViDossier. Training en begeleiding van opleiders en dio s maken hier deel van uit. De didactisch zinvolle inbedding van nieuwe applicaties, zoals podcasting, zal ondersteund en begeleid moeten worden. Er zullen geen nieuwe applicaties worden ontwikkeld. Wel zal er wellicht software, die nodig is voor het realiseren van ICT-activiteiten, aangeschaft (moeten) worden. (dit soort middelen kunnen vanuit het Kennisnet project en door de ULO aangeschaft worden). Projectresultaten Kennisdisseminatie door een studiedag en workshops voor opleiders; presentaties op verschillende conferenties (zie ook hoofdstuk 4); Good Practices Etalage gevuld met digitaal lesmateriaal van dio s van alle drie ULOclusters;

6 Projectvoorstel Verbreding en verdieping van de implementatie van digitale didactiek in de ULO <versie 1,0> 6 Minimaal twee good practices van een Digitaal Portfolio in Blackbaord (en/of DiViDossier); Good Practices van portfoliogesprekken (video-opnames); Verbeterde doorstroom en vermindering in uitval van dio s (nulmeting en vervolgmeting); Verder ontwikkelde ICT-verdiepingsmodule; Verder ontwikkelde en nieuwe trainingen en handleidingen (o.a. Digitaal Blackboard Portfolio; opnemen en bewerken van video en podcasting; Streaming Video en Surfnet Videoportal; DiViDu en en DiViDossier); Opleiders kunnen dio s adequaat begeleiden in het verwerven van de benodigde ICT competenties die een startbekwame docent dient te bezitten (voorbeeldfunctie) Dio s zijn in staat ICT didactiek in te zetten hun onderwijs. Relaties met andere projecten Zoals eerder beschreven is dit EMP-project een vervolgproject op eerdere EMP-projecten van de ULO. Verder worden er activiteiten ontwikkeld, verdiept en verbreed, die in het kader van het Kennisnetproject en het NAP-project 1 (DiViDossier) zijn opgestart en die naar verwachting een vervolg zullen krijgen in een nieuw Kennisnetproject en in het NAP3-opschalingsproject (vervolg van DiViDossier). Ook wordt er aansluiting gezocht bij het NAP2 project over het gebruik van Sharepoint als Leeromgeving (zie ook Projectbereik ). 4. Kwaliteit en disseminatie Online Educa Berlijn in december 2008 (presentatie en publicatie in het Book of Abstracts) I&I conferentie najaar 2008 Regionale en landelijke dagen Kennisnet; EMP studiedag Lunchbijeenkomsten Onderwijscentrum Artikelen in Wisselwerk, Onderwijs Centraal; Kennisnet in Druk etc.; Publicatie Good practices op de Websites van Kennisnet en op de ULO Moodle Etalage; Studiedagen en workshops voor opleiders en voor dio s. Kwaliteitseisen Minder uitval en verbeterde doorstroom van dio s (nulmeting; vervolgmeting en evaluatie); ICT-werkplan is geïmplementeerd in curriculum ULO; Dio s zijn uitgerust met de didactische ICT-competenties die de beroepspraktijk vraagt van een startbekwame docent; Opleiders zijn uitgerust met de nodige didactische ICT-competenties om de dio s hierbij adequaat kunnen begeleiden. Borging van kwaliteit van de resultaten Kwaliteitsbewaking heeft in dit project het karakter van monitoring door de projectgroep van de uitvoering van de geplande activiteiten en te bereiken doelen/ resultaten. Bij aanvang van het project zal het projectplan voorgelegd worden aan de stuurgroep (=opleidingscommissie). Er zal evenals bij eerdere projecten regelmatig - op minimaal vier tijdstippen - een evaluatie van het project plaatsvinden: twee keer in het eerste jaar en twee keer in het tweede jaar, waarvan een keer aan het einde van het project. Alle evaluaties zullen worden besproken in de stuurgroep. Gebruikersevaluaties maken onderdeel uit van het project (bijvoorbeeld van studiedagen en workshops voor dio s en opleiders; Blackboard Portfolio; ICT verdiepingsmodule) en worden teruggekoppeld naar de projectdoelstellingen. Daarnaast vinden er ook (tussentijdse) evaluaties plaats binnen de projecten van Kennisnet en NAP2 en NAP 3, waardoor een extra borging van de kwaliteit gegeven is. Binnen het NAP 3 project zal de nadruk van de effectmeting liggen op het bereiken van de doelen: verminderen van uitval en verbeteren van doorstroom als gevolg van een verbeterde aanpak van begeleiding dio s bij het in beeld brengen en presenteren van hun competentiegroei

7 Projectvoorstel Verbreding en verdieping van de implementatie van digitale didactiek in de ULO <versie 1,0> 7 (=nulmeting 2008/09, meting verschil 2009/10) Bruikbaarheid van de resultaten Zie ook bij hoofdstuk 3 (projectresultaten) en bij hoofdstuk 4 (kwaliteit en disseminatie). In de genoemde hoofdstukken wordt uitgebreid beschreven op welke manier gebruik en disseminatie van de resultaten plaats zal vinden. Ontwikkelde cursussen, workshops en handleidingen worden binnen het project gebruikt en ontwikkelde Good Practices worden onder ander gepubliceerd op de landelijke Etalage Websites van Kennisnet, de Moodle Etalage van de ULO en in het kader van het NAP3-project Versoepelen doorstroom en verminderen uitval van dio s tijdens hun opleiding, door verbeterde aanpak digitaal portfolio, zodat ze voor een breder publiek als goed voorbeeld kunnen dienen. Ook kan het gepubliceerde digitale lesmateriaal hergebruikt en verder ontwikkeld worden. Door de verwachte aansluiting bij het NAP2-project over het gebruik van Sharepoint als leeromgeving lijkt het kunnen gebruiken van de ULO - resultaten door andere faculteiten gewaarborgd. 5. Projectstructuur Projectgroep Naam Functie Afdeling Projectrol Uren p/w Telefoon Els Scheringa Coördinator bètacluster Gerrit Kuik vakdidactiek natuurkunde projectleider projectmedewerker Willem Hoekstra projectmedewerker Opleiders van de ULO afhankelijk van taak in curriculum ULO Ondersteuner Onderwijscentrum VU projectmedewerker 2 Zie onderstaande punt 8 2 Ondersteuning vanuit Onderwijscentrum VU De gevraagde ondersteuning betreft aanvullende onderwijskundige expertise bij het in beeld brengen en aantonen van de groei op verschillende competenties door dio s in het Blackboard Portfolio en in DiViDossier, didactische expertise betreffende digitale didactiek, technische onderwijskundige expertise omtrent ICT&O tools en het trainen van opleiders en dio s in het effectief in het onderwijs inzetten van tools zoals podcasting, (streaming) video, ELO s (Moodle) Ondersteuning ICT -didactisch gebied: 0,2 fte Ondersteuning met ICT -technische expertise: 0,05 tte

8 Projectvoorstel Verbreding en verdieping van de implementatie van digitale didactiek in de ULO <versie 1,0> 8 Stuurgroep (voorheen begeleidingscommissie) Opdrachtgever is Hans Zloch, hoofd van de Universitaire Lerarenopleiding De stuurgroep zal bestaan uit: Hans Zloch; hoofd universitaire lerarenopleiding Hans Goudsmit, vakdidacticus economie, clustercoördinator Yke Meindersma, vakdidacticus Nederlands, clustercoördinator Remko van der Vos, beleidsmedewerker en stagecoördinator lerarenopleiding Student-leden van de huidige begeleidingscommissie: (van elk cluster minimaal 1 lid) Facultair commitment Zoals in hoofdstuk 2 onder de paragraaf Motivatie reeds toelicht, is er binnen de ULO een breed commitment wat betreft de nodige inzet voor het succesvol implementeren van het ICT - werkplan. De ICT (didactische) activiteiten worden binnen de ULO steeds breder ondersteund en genieten een steeds breder draagvlak, zowel op management niveau als ook onder de opleiders. Dit uitte zich bijvoorbeeld in de zeer positief ontvangen studiedag voor opleiders (november 2007). Het hoofd van de lerarenopleiding en de opleiders hebben tijdens deze dag talrijke wensen uitgesproken voor vervolgactiviteiten, zoals workshops, studiedagen en ICTdidactische vervolgprojecten, bijvoorbeeld op het gebied van: Gebruik van video in het onderwijs Podcasting; Webquest; Digital Whiteboard; Wiki en weblog; De vervolgactiviteiten worden deels al binnen het EMP-project opgestart, maar ze verdienen zeker de komende twee jaar verdere aandacht en ondersteuning door middel van het hierbij aangevraagde vervolgproject. De ICT -werkgroep is inmiddels geïnstitutionaliseerd binnen de lerarenopleiding. Vertegenwoordigers van alle drie clusters hebben plaats in deze groep. Daardoor is een structurele ondersteuning van ICT -didactische activiteiten binnen de ULO gewaarborgd. Tenslotte kan opgemerkt worden dat ook het hoofd van de opleiding en de clustercoördinatoren inmiddels niet alleen praten over ICT, maar daadwerkelijk in een digitale teamsite binnen Sharepoint (Surfgroepen) samenwerken.

9 Projectvoorstel Verbreding en verdieping van de implementatie van digitale didactiek in de ULO <versie 1,0> 9 6. Projectaanpak Activiteiten Hoofdactiviteit Omschrijving Relatie met resultaten 1 Opstellen projectplan met werkplan Gedetailleerd overzicht maken van werkzaamheden incl. planning Opstart werkzaamheden 2 Bijeenkomst stuurgroep 3 Opstarten deelwerkzaamheden Sept Aug Gezamenlijk insteek bepalen, draagvlak garanderen a. pilots ict en verdieping (dio s) b. etalage met good practices c. verbreding en verdieping professionalisering opleiders d. sharepoint als leeromgeving e. versnellen van doorstroom en verminderen uitval Fiat werkplan monitoren voortgang; voorbereiden NAP3 aanvraag met projectpartners; eerste voorbereidende pilots binnen ULO, nulmeting, 4 Opstellen tussenrapportage 5 Vervolg Deelwerkzaamheden Sept Aug Opstellen eindrapport a. pilots ict en verdieping (dio s) b. etalage met good practices c. verbreding en verdieping professionalisering opleiders d. sharepoint als leeromgeving (verbreding) e. versnellen van doorstroom en verminderen uitval Op grond van de tussentijdse evaluatie en ontwikkelingen op ICT didactisch gebied worden deel activiteiten nader geformuleerd 7 Presentatie van Presentatie op de universitaire EMP-middag projectresultaten tijdens de universitaire EMPmiddag 8 Kennisdisseminatie Presentatie op verschillende studiedagen en conferenties Eerste resultaten (Pilots van) activiteiten en digitale producten monitoren voortgang activiteiten en digitale producten, effectmeting Beschrijven resultaten en conclusies In beeld brengen van project (tussen) resultaten Disseminatie van projectuitkomsten

10 Projectvoorstel Verbreding en verdieping van de implementatie van digitale didactiek in de ULO <versie 1,0> 10 Planning sept X 2 x 3 A,d,e A,b,d A,b,c d,e okt. nov. dec. jan febr. mrt. april mei juni juli aug 200 A,b,c,d,e A,c,d,e A,d,e A,c,d,e A,c,d A,b,c,d A,b,c, d e (nu 4 x x x x 8 I en i Conf. Online Educa Studenten presentatie verdieping X Publicaties Bijv: Onderwijs centraal X Kennisnet Studenten presentatie sept okt. nov. dec. jan x febr. mrt. april mei juni juli aug A,de Abd, A,b,c, A,b,c,d,e A,c,d,e A,d,e A,c,d, A,c, A,b,c,d,e A,b,c,d,e e e e d,e e d,e 6 x x 7 x 8 I en i Conf. X X Kennisnet Studenten presentatie Online Educa,, Studenten Presentatie Verdiepin g Publicaties Bijv: Onderwijs centraal 7. Materiële kosten De te verwachten materiele kosten -zoals bijvoorbeeld nieuwe videocamera s en pda skunnen worden gefinancierd vanuit het beschikbaar budget van het al lopende Kennisnetproject en ULO. 8. Ondertekening en datum Drs Hans Zloch Hoofd Afdeling Voortgezet Onderwijs Amsterdam,

Verbreding en Verdieping van de implementatie van digitale didactiek in de ULO Eindrapportage EMP project ULO 2007-2008

Verbreding en Verdieping van de implementatie van digitale didactiek in de ULO Eindrapportage EMP project ULO 2007-2008 Verbreding en Verdieping van de implementatie van digitale didactiek in de ULO Eindrapportage EMP project ULO 2007-2008 Projecttitel: Verbreding en Verdieping van de implementatie van digitale didactiek

Nadere informatie

Video-instructie portfolio in het VUmc-compas Faculteit Geneeskunde (VUmc) Projectvoorstel Educatieve Middelen Pool

Video-instructie portfolio in het VUmc-compas Faculteit Geneeskunde (VUmc) Projectvoorstel Educatieve Middelen Pool Video-instructie portfolio in het VUmc-compas Faculteit Geneeskunde (VUmc) Projectvoorstel Educatieve Middelen Pool 2009-2010 vrije Universiteit amsterdam 2009 Vrije Universiteit, Amsterdam Projectvoorstel

Nadere informatie

Methodologie en Biostatistiek voor premaster online Faculteit der Aard- en levenswetenschappen

Methodologie en Biostatistiek voor premaster online Faculteit der Aard- en levenswetenschappen Methodologie en Biostatistiek voor premaster online Faculteit der Aard- en levenswetenschappen Projectvoorstel vrije Universiteit amsterdam 2008 Vrije Universiteit, Amsterdam Projectvoorstel FALW

Nadere informatie

In kaart brengen van leerlijnen en aanbrengen van toetsingskaders

In kaart brengen van leerlijnen en aanbrengen van toetsingskaders In kaart brengen van leerlijnen en aanbrengen van toetsingskaders FEWEB EMP Projectvoorstel vrije Universiteit amsterdam 2008 Vrije Universiteit, Amsterdam Projectvoorstel leerlijnen en toetsing FEWEB,

Nadere informatie

Van ontwerp naar praktijk in de Virtuele Prekliniek

Van ontwerp naar praktijk in de Virtuele Prekliniek Van ontwerp naar praktijk in de Virtuele Prekliniek ACTA Projectvoorstel vrije Universiteit amsterdam 2009 Vrije Universiteit, Amsterdam Projectvoorstel Van ontwerp naar praktijk in de Virtuele Prekliniek,

Nadere informatie

EMP-project Inzet van ICT als ondersteunende programma s in het eerste bachelorjaar (2008-09) Faculteit der Rechtsgeleerdheid

EMP-project Inzet van ICT als ondersteunende programma s in het eerste bachelorjaar (2008-09) Faculteit der Rechtsgeleerdheid EMP-project Inzet van ICT als ondersteunende programma s in het eerste bachelorjaar (2008-09) Faculteit der Rechtsgeleerdheid Kenmerk: 08.0121 (= geactualiseerde versie van 07.0289) Projectvoorstel Status

Nadere informatie

Intensiever door extensivering

Intensiever door extensivering Intensiever door extensivering Antropologie Faculteit der Sociale Wetenschappen Projectvoorstel Educatieve Middelen Pool 2008-2009 vrije Universiteit amsterdam 2008 Vrije Universiteit, Amsterdam Projectvoorstel

Nadere informatie

Leerlijn Professionele Vaardigheden in de Bachelor

Leerlijn Professionele Vaardigheden in de Bachelor Leerlijn Professionele Vaardigheden in de Bachelor Gezondheidswetenschappen - Faculteit der Aard- en levenswetenschappen Projectvoorstel 2! Concept 0.6 "# n.v.t. $# 24 maanden!! dr. Willemieke Kroeze (docent;

Nadere informatie

Portfolio in het VUmc-compas Faculteit Geneeskunde (VUmc) Projectvoorstel Educatieve Middelen Pool 2009-2010

Portfolio in het VUmc-compas Faculteit Geneeskunde (VUmc) Projectvoorstel Educatieve Middelen Pool 2009-2010 Portfolio in het VUmc-compas Faculteit Geneeskunde (VUmc) Projectvoorstel Educatieve Middelen Pool 2009-2010 vrije Universiteit amsterdam 2009 Vrije Universiteit, Amsterdam Projectvoorstel ,

Nadere informatie

EMP-project Student Peer Review (2008-09) Faculteit der Rechtsgeleerdheid

EMP-project Student Peer Review (2008-09) Faculteit der Rechtsgeleerdheid EMP-project Student Peer Review (2008-09) Faculteit der Rechtsgeleerdheid Kenmerk: 08.0049 Projectvoorstel Vervolgproject Finaal Status Versie 0.2 n.v.t. Looptijd 1 september 2008 t/m 31 augustus 2009

Nadere informatie

Projecten Educatieve Middelen Pool 2007 2008 Aanvraagformulier ondersteuning Onderwijscentrum VU

Projecten Educatieve Middelen Pool 2007 2008 Aanvraagformulier ondersteuning Onderwijscentrum VU Projecten Educatieve Middelen Pool 2007 2008 Aanvraagformulier ondersteuning Onderwijscentrum VU Aanvraag Samenwerkend leren op afstand II Mathilde Molendijk FALW IVM / IVA Opdrachtgever: prof. dr. H.J.

Nadere informatie

Projecten Educatieve Middelen Pool

Projecten Educatieve Middelen Pool Projecten Educatieve Middelen Pool 2007 2008 Aanvraagformulier ondersteuning Onderwijscentrum VU Implementatie van compententiegericht onderwijs: training, monitoring en evaluatie. J.B. Buning, F. Ariese

Nadere informatie

Digitale casuïstiek kindertandheelkunde

Digitale casuïstiek kindertandheelkunde Projecten Educatieve Middelen Pool 2007 2008 Aanvraagformulier ondersteuning Onderwijscentrum VU Digitale casuïstiek kindertandheelkunde Dr. René Gruythuysen; Drs. Pepijn Koopman, Drs. Jaap Buis en Ir.

Nadere informatie

Onderzoeksstage B.Sc. gezondheidswetenschappen Faculteit Aard- en levenswetenschappen

Onderzoeksstage B.Sc. gezondheidswetenschappen Faculteit Aard- en levenswetenschappen Onderzoeksstage B.Sc. gezondheidswetenschappen Faculteit Aard- en levenswetenschappen Projectvoorstel vrije Universiteit amsterdam 2008 Vrije Universiteit, Amsterdam Projectvoorstel ,

Nadere informatie

Prestaties op het VWO en de taaltoets Nederlands

Prestaties op het VWO en de taaltoets Nederlands Prestaties op het VWO en de taaltoets Nederlands Stuurgroep Taalbeleid Projectvoorstel vrije Universiteit amsterdam 2008 Vrije Universiteit, Amsterdam Projectvoorstel ,

Nadere informatie

E-learning premaster Landscape Archaeology

E-learning premaster Landscape Archaeology E-learning premaster Landscape Archaeology FALW afdeling Geo- en Bioarcheologie Projectvoorstel vrije Universiteit amsterdam 2009 Vrije Universiteit, Amsterdam Projectvoorstel E-learning pre-master Landscape

Nadere informatie

Digitale cursus Klinische Bewegingsanalyse

Digitale cursus Klinische Bewegingsanalyse Digitale cursus Klinische Bewegingsanalyse Faculteit der Bewegingswetenschappen Projectvoorstel vrije Universiteit amsterdam 2009 Vrije Universiteit, Amsterdam Projectvoorstel Digitale cursus Klinische

Nadere informatie

Ict op de universitaire lerarenopleidingen: trends, issues & lessons learned. Alessandra Corda ICLON/UL Frits van Kouwenhove UOCG/RUG

Ict op de universitaire lerarenopleidingen: trends, issues & lessons learned. Alessandra Corda ICLON/UL Frits van Kouwenhove UOCG/RUG Ict op de universitaire lerarenopleidingen: trends, issues & lessons learned Alessandra Corda ICLON/UL Frits van Kouwenhove UOCG/RUG Inhoud presentatie Trends rond ICT in de lerarenopleiding Voorbeelden

Nadere informatie

Activerend onderwijs binnen de Faculteit Sociale Wetenschappen: vervolg van EMP 2007-8 FSW

Activerend onderwijs binnen de Faculteit Sociale Wetenschappen: vervolg van EMP 2007-8 FSW Activerend onderwijs binnen de Faculteit Sociale Wetenschappen: vervolg van EMP 2007-8 FSW Projectvoorstel Status Versie Vervolgproject Looptijd Eindversie n.v.t. / Vervolg op EMP-project 2007-2008: idem

Nadere informatie

VERSTERKING MENTORAAT

VERSTERKING MENTORAAT VERSTERKING MENTORAAT Faculteit der Rechtsgeleerdheid EMP-Projectvoorstel (kenmerk 09.0077, 3 e, herz. Versie) vrije Universiteit amsterdam 2009 Vrije Universiteit, Amsterdam Voorstel 0.3 def n.v.t. Looptijd

Nadere informatie

Werkplan ICT in de ULO

Werkplan ICT in de ULO Werkplan ICT in de ULO Els Scheringa, Janneke van der Hulst, Petra Fischer, Gerrit Kuik en Evie Goossen. juli 2006 Bijlage 4 In dit werkplan gaan we in op twee aspecten van ICT gebruik in de lerarenopleiding.

Nadere informatie

Bijlagen bij Implementatie ICT-werkplan in de lerarenopleiding Eindrapportage EMP project ULO

Bijlagen bij Implementatie ICT-werkplan in de lerarenopleiding Eindrapportage EMP project ULO Bijlagen bij Implementatie ICT-werkplan in de lerarenopleiding Eindrapportage EMP project ULO 1. EMP-aanvraag 2006-2007 2. ICT-werkplan juli 2006 3. Leden ULO-werkgroep ICT 2006-2007 4. Uit: Notulen Opleidingscommissie

Nadere informatie

Projecten Educatieve Middelen Pool 2007 2008 Aanvraagformulier ondersteuning Onderwijscentrum VU

Projecten Educatieve Middelen Pool 2007 2008 Aanvraagformulier ondersteuning Onderwijscentrum VU Projecten Educatieve Middelen Pool 2007 2008 Aanvraagformulier ondersteuning Onderwijscentrum VU Titel: Kwaliteitszorg Studieadvisering aan de Vrije Universiteit Auteurs: Jan van Gastel en Hanneke Hovenkamp

Nadere informatie

Projecten Educatieve Middelen Pool 2007 2008 Aanvraagformulier ondersteuning Onderwijscentrum VU. Peer review en Academische Vaardigheden

Projecten Educatieve Middelen Pool 2007 2008 Aanvraagformulier ondersteuning Onderwijscentrum VU. Peer review en Academische Vaardigheden Projecten Educatieve Middelen Pool 2007 2008 Aanvraagformulier ondersteuning Onderwijscentrum VU Peer review en Academische Vaardigheden auteurs: Rob van Leeuwen en Janneke van Eijk; FPP, Onderwijsbureau

Nadere informatie

Projecten Educatieve Middelen Pool Aanvraagformulier ondersteuning Onderwijscentrum VU

Projecten Educatieve Middelen Pool Aanvraagformulier ondersteuning Onderwijscentrum VU Projecten Educatieve Middelen Pool 2007 2008 Aanvraagformulier ondersteuning Onderwijscentrum VU Het inzetten van Blackboard en QMP voor afname van digitale tentamens binnen FALW Karin van der Wilt Faculteit

Nadere informatie

Eindverslag project Digitaal bewegend beeld: van beleid tot praktijk

Eindverslag project Digitaal bewegend beeld: van beleid tot praktijk Eindverslag project Digitaal bewegend beeld: van beleid tot praktijk ICT & Onderwijscentrum Faculteit der Letteren sept 2004 juli 2005 Eindverslag project Digitaal bewegend beeld: van beleid tot praktijk.

Nadere informatie

Toetsing en Evaluatie webcursussen informatievaardigheden-2009/2010

Toetsing en Evaluatie webcursussen informatievaardigheden-2009/2010 Toetsing en Evaluatie webcursussen informatievaardigheden-2009/2010 Universiteitsbibliotheek Projectvoorstel Vervolgproject Status Versie 4.0 Eindversie Vervolg op EMP-project 2007-2008: Toetsing en evaluatie

Nadere informatie

Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO. Projectplan 1 / 5. Versienummer Datum. 1.0 28 september 2007

Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO. Projectplan 1 / 5. Versienummer Datum. 1.0 28 september 2007 1 / 5 Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO Projectplan Auteur(s) Versienummer Datum Helicon Opleidingen 1.0 28 september 2007 2 / 5 1a NAW-gegevens van de aanvragende onderwijsinstelling

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER ONDERSTEUNING ONDERWIJSCENTRUM VU 2004

AANVRAAGFORMULIER ONDERSTEUNING ONDERWIJSCENTRUM VU 2004 Bijlage 4 AANVRAAGFORMULIER ONDERSTEUNING ONDERWIJSCENTRUM VU 2004 I ALGEMENE GEGEVENS 1. Administratieve gegevens Faculteit: Letteren Afdeling: Bureau Informatisering Contactpersoon bij de faculteit:

Nadere informatie

Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO projectplan Drenthe College 5 maart 2007

Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO projectplan Drenthe College 5 maart 2007 1 / 5 Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO Projectplan Auteur(s) Versienummer Datum Hilbert van der Duim Margriet Dunning en Jan Bos Willem Karssenberg 1.0 5 maart 2007 2 /

Nadere informatie

Projecten Educatieve Middelen Pool 2007 2008. Activerend onderwijs binnen de Faculteit Sociale Wetenschappen

Projecten Educatieve Middelen Pool 2007 2008. Activerend onderwijs binnen de Faculteit Sociale Wetenschappen Projecten Educatieve Middelen Pool 2007 2008 Aanvraagformulier ondersteuning Onderwijscentrum VU Activerend onderwijs binnen de Faculteit Sociale Wetenschappen Aanvrager: Dr.ir. F.E. Six MBA Faculteit

Nadere informatie

Aanvraagformulier ondersteuning Onderwijscentrum VU

Aanvraagformulier ondersteuning Onderwijscentrum VU Projecten Educatieve Middelen Pool 2007 2008 Aanvraagformulier ondersteuning Onderwijscentrum VU Professionalisering van docenten in het kader van de onderwijsvisie Drs. V.A.M.J. Bremers Faculteit der

Nadere informatie

Samenhang door intervisie

Samenhang door intervisie Samenhang door intervisie A.W. Musschenga, P.J.Reinders, M.F.Willemsen Faculteit der Wijsbegeerte 1 juni 2007 Onderwijscentrum VU De Boelelaan 1105 1081 HV Amsterdam www.onderwijscentrum.vu.nl Contactpersonen:

Nadere informatie

Naam: Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion

Naam: Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion Programma Aanpak Universitaire Website (PAUW) Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion Inleiding In het kader van het Programma Aanpak Universitaire Website (PAUW) is afgesproken dat alle decentrale

Nadere informatie

Projectplan. Informatie arrangementen als app. s-hertogenbosch, 6 december 2011

Projectplan. Informatie arrangementen als app. s-hertogenbosch, 6 december 2011 Projectplan Informatie arrangementen als app s-hertogenbosch, 6 december 2011 i Versiebeheer Algemene gegevens Projectnaam Informatie arrangementen als app Uitgave Final Datum 6 december 2011 Auteurs Projectleider

Nadere informatie

Projecten Educatieve Middelen Pool Aanvraagformulier ondersteuning Onderwijscentrum VU. Colleges in beeld

Projecten Educatieve Middelen Pool Aanvraagformulier ondersteuning Onderwijscentrum VU. Colleges in beeld Projecten Educatieve Middelen Pool 2007 2008 Aanvraagformulier ondersteuning Onderwijscentrum VU Colleges in beeld Efficiënt uitzenden en opnemen op video van colleges Drs. Jaap Buis, Drs. Pepijn Koopman

Nadere informatie

PRESENTATIE IMPLEMENTATIE VAN EEN ELO

PRESENTATIE IMPLEMENTATIE VAN EEN ELO PRESENTATIE IMPLEMENTATIE VAN EEN ELO Dit gaan we bespreken Wat is succesvol? Succescriteria Praktische Voorbeelden Vegard Sivertsen it s learning 2 Wat is succes? Transformatie Substitutie Transitie Succes

Nadere informatie

ICT-VAARDIGHEDEN DOCENTEN HO

ICT-VAARDIGHEDEN DOCENTEN HO ICT-VAARDIGHEDEN DOCENTEN HO Masterclass ICT-docentprofessionalisering 12 september 2011 Anna Tomson, Erwin Faasse, Peter J. Dekker 1 OPZET 1. Startpunt: HvA-beleid vanaf 2007 Peter 2. Inhoud: Voorbeeld

Nadere informatie

Leraar voorbereidend hoger onderwijs Engels Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Engels - 2010-2011

Leraar voorbereidend hoger onderwijs Engels Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Engels - 2010-2011 Leraar voorbereidend hoger onderwijs Engels Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Engels - 2010-2011 Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Engels

Nadere informatie

Leraar voorbereidend hoger onderwijs Management en Organisatie Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Management en

Leraar voorbereidend hoger onderwijs Management en Organisatie Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Management en Leraar voorbereidend hoger onderwijs Management en Organisatie Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Management en Organisatie - 2010-2011 Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum

Nadere informatie

Werkplan 1 juli 2009 1 juli 2011

Werkplan 1 juli 2009 1 juli 2011 Expertisecentrum Onderwijs & ICT Suriname UTSN Twinning Project 2008/1/E/K/005 Werkplan 1 juli 2009 1 juli 2011 Bijlage C bij het Rapport Haalbaarheidsstudie Wim de Boer (SLO), Pieter van der Hijden (Sofos

Nadere informatie

Leraar voorbereidend hoger onderwijs Biologie Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Biologie - 2010-2011

Leraar voorbereidend hoger onderwijs Biologie Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Biologie - 2010-2011 Leraar voorbereidend hoger onderwijs Biologie Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Biologie - 2010-2011 Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Biologie

Nadere informatie

1. Omschrijving plan overbruggingsjaar

1. Omschrijving plan overbruggingsjaar 1. Omschrijving plan overbruggingsjaar De scholen voor voortgezet onderwijs in oostelijk West-Friesland hebben in samenwerking met de lerarenopleidingen in de periode 2006-2008 inhoud en vorm gegeven aan

Nadere informatie

3TU Electronic Resource Management

3TU Electronic Resource Management 3TU Electronic Resource Management projectplan Eindhoven, juli 20 ERM-3TU/20-1 Auteur: L.J.H. Delescen versie 1.0: 5 juli 20 2 Inhoudsopgave 0 Documentgeschiedenis 3 0.1 Revisies 3 0.2 Goedkeuring 3 1

Nadere informatie

Beoordelen van competente mediawijze docenten en docentenopleiders

Beoordelen van competente mediawijze docenten en docentenopleiders Beoordelen van competente mediawijze docenten en docentenopleiders Uitgangspunten Fontys Kwaliteitsagenda (2011) Elke docent aantekening op gebied van Onderzoeksvaardigheden Didactiek en toetsen Mediawijsheid

Nadere informatie

Samen Mediawijzer! Kennisdeling die leidt tot verbinding, versterking en inspiratie bij onderwijzers, opvoeders en kinderen

Samen Mediawijzer! Kennisdeling die leidt tot verbinding, versterking en inspiratie bij onderwijzers, opvoeders en kinderen Samen Mediawijzer! Kennisdeling die leidt tot verbinding, versterking en inspiratie bij onderwijzers, opvoeders en kinderen Auteur(s) : Hester Viëtor Versienummer : 1.1 (14-09-2011) Inhoudsopgave 1 Documentgeschiedenis...

Nadere informatie

Plan van aanpak implementatie WMO-dienstverlening gemeente Drimmelen

Plan van aanpak implementatie WMO-dienstverlening gemeente Drimmelen Plan van aanpak implementatie WMO-dienstverlening gemeente Drimmelen Auteur : drs. Natasja de Bruin Datum : Donderdag 16 februari 2006 Versie : 2.0 (definitief) LEGAL FINANCE PROCESS Inhoudsopgave 1. Inleiding...3

Nadere informatie

ICT-competenties van lerarenopleiders - Visievormende studiedag - Studiedag 24/05/2012 1 okt 2011 1 okt 2013,

ICT-competenties van lerarenopleiders - Visievormende studiedag - Studiedag 24/05/2012 1 okt 2011 1 okt 2013, ICT-competenties van lerarenopleiders - Visievormende studiedag - Studiedag 24/05/2012 1 okt 2011 1 okt 2013, Projectcontext & voorstelling De sneltrein van technologische evolutie, 21 STE EEUW! Een totaalaanpak

Nadere informatie

Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO. Projectplan 1 / 7. Versienummer Datum 1.0 07-02-2007. dag

Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO. Projectplan 1 / 7. Versienummer Datum 1.0 07-02-2007. dag 1 / 7 Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO Projectplan Auteur(s) Versienummer Datum ROC Eindhoven 1.0 07-02-2007 dag 2 / 7 1a NAW-gegevens van de aanvragende onderwijsinstelling

Nadere informatie

Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO projectplan Koning

Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO projectplan Koning 1 / 5 Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO Projectplan Auteur(s) Versienummer Datum Koning Willem 1 College 1.5 31102007 2 / 5 1a NAW-gegevens van de aanvragende onderwijsinstelling

Nadere informatie

Implementeren van onderwijstechnologie: hoe toekomstbestendig is uw aanpak?

Implementeren van onderwijstechnologie: hoe toekomstbestendig is uw aanpak? Implementeren van onderwijstechnologie: hoe toekomstbestendig is uw aanpak? Vragen staat vrij Bart van Luik Tim Remmers Summer Schools 2010 Onderwijskundige expertise Organisatorisch inzicht Technologische

Nadere informatie

Verkenning Next DLO VU. Overzicht Alternatieve Systemen

Verkenning Next DLO VU. Overzicht Alternatieve Systemen Verkenning Next DLO VU Overzicht Alternatieve Systemen Onderwijscentrum VU Amsterdam 8 oktober 2009 2009 Vrije Universiteit, Amsterdam Overzicht Alternatieve Systemen 2 Auteur Opdrachtgever Status Versie

Nadere informatie

Weblectures & Organisatie

Weblectures & Organisatie Weblectures & Organisatie Wat komt er allemaal bij kijken als u weblectures in de instelling wilt introduceren? Klaus Hoven Academy for Leisure NHTV Breda Weblectures & Organisatie Meeste docenten hebben

Nadere informatie

Projecten Educatieve Middelen Pool 2007 2008 Aanvraagformulier ondersteuning Onderwijscentrum VU

Projecten Educatieve Middelen Pool 2007 2008 Aanvraagformulier ondersteuning Onderwijscentrum VU Projecten Educatieve Middelen Pool 2007 2008 Aanvraagformulier ondersteuning Onderwijscentrum VU Project: Digitalisering onderwijsevaluaties Bachelor VUmc-compas Mw. drs. D.C. Bloemkolk, Kwaliteitszorgmedewerker

Nadere informatie

Reglement Stimuleringsregeling MediaMosa 2011:

Reglement Stimuleringsregeling MediaMosa 2011: Reglement Stimuleringsregeling MediaMosa 2011: Versie 1.0 Datum 29 maart 2011 SURFnet/Kennisnet Innovatieprogramma Het SURFnet/ Kennisnet Innovatieprogramma wordt financieel mogelijk gemaakt door het Ministerie

Nadere informatie

Succesvol implementeren

Succesvol implementeren Succesvol implementeren Waarom begeleiding bij implementeren? Idealiter wordt een verandering op een school ingezet vanuit de onderwijsvisie. Deze veranderingen zijn veelal geformuleerd in het schoolplan

Nadere informatie

LEEROPBRENGSTEN VAN DE NETWERKSCHOOL ROC NIJMEGEN (maart 2015)

LEEROPBRENGSTEN VAN DE NETWERKSCHOOL ROC NIJMEGEN (maart 2015) LEEROPBRENGSTEN VAN DE NETWERKSCHOOL ROC NIJMEGEN (maart 2015) Op verzoek van de externe stuurgroep van de Netwerkschool ROC Nijmegen brachten het opleidingsteam, de projectgroep en de werkgroep van deze

Nadere informatie

Pilots doorontwikkeling ELO. Geert van der Wijk Adviseur Onderwijs & ICT

Pilots doorontwikkeling ELO. Geert van der Wijk Adviseur Onderwijs & ICT Pilots doorontwikkeling ELO Geert van der Wijk Adviseur Onderwijs & ICT Even voorstellen - Implementatie/doorontwikkeling ELO en Digitaal toetsen - Implementatie CRM/relatiebeheer Even polsen Ga naar m.socrative.com

Nadere informatie

Utrechts Stimuleringsfonds Onderwijs 2016

Utrechts Stimuleringsfonds Onderwijs 2016 Utrechts Stimuleringsfonds Onderwijs 2016 Informatiebijeenkomst 24 Juni 2015 Presentatie aangevuld met vragen & opmerkingen vanuit de zaal prof. dr. Jan-Willem Lammers & prof. dr. Bert van de Brink Contact

Nadere informatie

Projectplan. Cultuur als middel om onderwijs en omgeving te verbinden Mw. N. Remerie, P. Holland, M. Jakubowski en dhr. C. van Herkhuizen(penvoerder)

Projectplan. Cultuur als middel om onderwijs en omgeving te verbinden Mw. N. Remerie, P. Holland, M. Jakubowski en dhr. C. van Herkhuizen(penvoerder) Projectplan Titel van het project: Naam van de lokale projectleiders: Betrokken partijen binnen het project: Cultuur als middel om onderwijs en omgeving te verbinden Mw. N. Remerie, P. Holland, M. Jakubowski

Nadere informatie

Opdrachtgever project Werknemer in opleiding : ministerie van OCW

Opdrachtgever project Werknemer in opleiding : ministerie van OCW Datum: 20 februari 2012 Ons kenmerk: JK1.12.009 Begeleidingsmodel Werknemer in opleiding Opdrachtgever project Werknemer in opleiding : ministerie van OCW Wout Schafrat Gijs van de Beek Preventie en duurzaamheid

Nadere informatie

AANSLUITING PO-VO VIA ELEKTRONISCHE LEEROMGEVING (ELO)

AANSLUITING PO-VO VIA ELEKTRONISCHE LEEROMGEVING (ELO) PROCESBESCHRIJVING AANSLUITING PO-VO AANSLUITING PO-VO VIA ELEKTRONISCHE LEEROMGEVING (ELO) LEERLINGEN VAN GROEP 8 IN HET PO MAKEN KENNIS MET HET WERKEN IN EEN ELEKTRONISCHE LEEROMGEVING (ELO) ZOALS DIE

Nadere informatie

Leraar voorbereidend hoger onderwijs Duits Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Duits - 2012-2013

Leraar voorbereidend hoger onderwijs Duits Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Duits - 2012-2013 Leraar voorbereidend hoger onderwijs Duits Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Duits - 2012-2013 Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Duits -

Nadere informatie

Grip op planning van personeel en middelen

Grip op planning van personeel en middelen Grip op planning van personeel en middelen Grip op het planproces bij de HAN Introductie Selectie inzetplanningsysteem Grip op het planproces Waar willen we grip op hebben Hoe doen we dat nu / hoe gaan

Nadere informatie

TeleTrainer: training in de e van het leren

TeleTrainer: training in de e van het leren TeleTrainer: training in de e van het leren TeleTrainer voor elke docent die betrokken is bij ICT in het onderwijs geschikt voor beginner, gevorderde en specialist geschikt voor verschillende rollen rondom

Nadere informatie

Op weg naar de (academische) opleidingsschool

Op weg naar de (academische) opleidingsschool Discussienota Nationalgeographic.nl Adviescommissie ADEF OidS Mei 2014 1 Inhoudsopgave Inleiding 1. Uitgangspunten Samen Opleiden 2. Ambities van (academische) opleidingsscholen 3. Concept Samen Opleiden

Nadere informatie

Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO. Projectplan 1 / 6. Versienummer Datum februari 2007

Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO. Projectplan 1 / 6. Versienummer Datum februari 2007 1 / 6 Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO Projectplan Auteur(s) Versienummer Datum ROC Leiden 1.0 7 februari 2007 2 / 6 1a NAW-gegevens van de aanvragende onderwijsinstelling

Nadere informatie

Overzicht curriculum VU

Overzicht curriculum VU Overzicht curriculum VU Opbouw van de opleiding Ter realisatie van de gedefinieerde eindkwalificaties biedt de VU een daarbij passend samenhangend onderwijsprogramma aan. Het onderwijsprogramma bestaat

Nadere informatie

Didactische meerwaarde van de ELO in het Primair Onderwijs

Didactische meerwaarde van de ELO in het Primair Onderwijs Didactische meerwaarde van de ELO in het Primair Onderwijs Verkenning rondom mogelijkheden, meerwaarde en aandachtspunten 27 januari 2011 NOT Academie Presentatie: Arnout Vree a.vree@avetica.nl www.avetica.nl

Nadere informatie

Leraar voorbereidend hoger onderwijs Maatschappijleer Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Maatschappijleer en Mij.

Leraar voorbereidend hoger onderwijs Maatschappijleer Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Maatschappijleer en Mij. Leraar voorbereidend hoger onderwijs Maatschappijleer Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Maatschappijleer en Mij.wet - 2013-2014 Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum

Nadere informatie

De do s en don ts. van implementatie

De do s en don ts. van implementatie GEMIVA-SVG GROEP De do s en don ts van implementatie 27-11-2012 Door Judith Zadoks, projectleider vanuit Zadoks advies Kerngegevens Gemiva-SVG Groep Werkgebied Zuid-Holland VG, LG, NAH 4.500 cliënten 1.235

Nadere informatie

VU Breed ondernemerschapsonderwijs: Minor Ondernemerschap Eindrapport

VU Breed ondernemerschapsonderwijs: Minor Ondernemerschap Eindrapport VU Breed ondernemerschapsonderwijs: Minor Ondernemerschap Eindrapport Projectgegevens EMP-project Projecttitel VU Breed ondernemerschapsonderwijs: Minor Ondernemerschap Faculteit Faculteit Sociale Wetenschappen

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.3 Projectmanagement

FUNCTIEFAMILIE 5.3 Projectmanagement Doel van de functiefamilie Leiden van projecten en/of deelprojecten de realisatie van de afgesproken projectdoelstellingen te garanderen. Context: In lijn met de overgekomen normen in termen van tijd,

Nadere informatie

Leermiddelenbeleidsplan

Leermiddelenbeleidsplan Leermiddelenbeleidsplan School Het 4 e Gymnasium Contactpersoon Anne Marttin Leden werkgroep Estevan Veenstra en Bobby van Essen Versienummer 002 Format leermiddelenbeleidsplan 1 Visie Missie Missie Het

Nadere informatie

Eindevaluatie WP5 Alle H@nds aan dek 28 juni 2011

Eindevaluatie WP5 Alle H@nds aan dek 28 juni 2011 Eindevaluatie WP5 Alle H@nds aan dek 28 juni 2011 Inleiding In de periode maart-mei 2011 is een eindevaluatie gehouden onder alle opleiders die betrokken zijn geweest bij de pilots van WP5, door middel

Nadere informatie

Beschrijving Basiskwalificatie onderwijs

Beschrijving Basiskwalificatie onderwijs universitair onderwijscentrum groningen hoger onderwijs Beschrijving Basiskwalificatie onderwijs 2008-2009 september 2008 Basiskwalificatie onderwijs 2 Wat is de basiskwalificatie onderwijs (BKO)? De basiskwalificatie

Nadere informatie

Nieuwe didactiek vwo 2 en 3 Connect College: resultaten van een onderzoek. Prof. dr. Perry den Brok

Nieuwe didactiek vwo 2 en 3 Connect College: resultaten van een onderzoek. Prof. dr. Perry den Brok Nieuwe didactiek vwo 2 en 3 Connect College: resultaten van een onderzoek Prof. dr. Perry den Brok Betrokkenen Connect College (opdrachtgever) Kennisnet (subsidie onderzoek) Technische Universiteit Eindhoven

Nadere informatie

VU Breed Ondernemerschapsonderwijs. Ingrid Wakkee! *

VU Breed Ondernemerschapsonderwijs. Ingrid Wakkee! * Projecten Educatieve Middelen Pool 2007 2008 Aanvraagformulier ondersteuning Onderwijscentrum VU VU Breed Ondernemerschapsonderwijs Ingrid Wakkee! *! Centrum voor Innovatief Maatschappelijk Ondernemen

Nadere informatie

hoofdlijnen herziening projectplan Het Atelier 30 mei 2001 hogeschool rotterdam w.v.ravenstein

hoofdlijnen herziening projectplan Het Atelier 30 mei 2001 hogeschool rotterdam w.v.ravenstein hoofdlijnen herziening projectplan Het Atelier 30 mei 2001 hogeschool rotterdam w.v.ravenstein Hoofdlijnen herziening projectplan Het Atelier juni 2001 Doelen De drie voornaamste doelen op lange termijnen,

Nadere informatie

Eindrapportage Nieuwe werkvormen en ICT

Eindrapportage Nieuwe werkvormen en ICT Eindrapportage Nieuwe werkvormen en ICT Projecttitel: Nieuwe werkvormen en ICT Projectcode: ICT 2002/04 Faculteit: Faculteit der Aard en levenswetenschappen Projectperiode: september 2002 september 2003

Nadere informatie

AANBOD BLACKBOARD VOOR

AANBOD BLACKBOARD VOOR AANBOD BLACKBOARD VOOR VO UNIVERSITAIR ONDERWIJSCENTRUM GRONINGEN Rijksuniversiteit Groningen Brainbox voor voortgezet onderwijs, aanbod 2005-2007, pagina 1 Brainbox Sinds de zomer 2002 verzorgt de Rijksuniversiteit

Nadere informatie

. GEGEVENS AANVRAGER. Onderwijsinstelling Helicon opleidingen Kesteren Postadres Industrieweg 4 Bezoekadres Industrieweg 4

. GEGEVENS AANVRAGER. Onderwijsinstelling Helicon opleidingen Kesteren Postadres Industrieweg 4 Bezoekadres Industrieweg 4 1. GEGEVENS AANVRAGER Onderwijsinstelling Naam Helicon opleidingen Kesteren Postadres Industrieweg 4 Bezoekadres Industrieweg 4 Postcode/plaats Website schoolorganisatie Postbankrekeningnummer 4041 CR

Nadere informatie

Eindrapportage Interactieve Leerlijnen. www.dnsleerroutes.net. Auteur(s) : Annemarieke Schepers Versienummer : januari 2010. Kennisnet.

Eindrapportage Interactieve Leerlijnen. www.dnsleerroutes.net. Auteur(s) : Annemarieke Schepers Versienummer : januari 2010. Kennisnet. Eindrapportage Interactieve Leerlijnen versie datum 1 / 7 Eindrapportage Interactieve Leerlijnen www.dnsleerroutes.net Auteur(s) : Annemarieke Schepers Versienummer : januari 2010 Kennisnet.nl www.dnsleerroutes.net

Nadere informatie

Projectplan Duurzaam Inkopen

Projectplan Duurzaam Inkopen Projectplan Duurzaam Inkopen Gemeente Franekeradeel, afdeling Bouwen en Milieu Minke Lotens - Eichhorn Augustus 2010 status: Definitief Inhoudsopgave Inleiding 3 Doelstellingen projectplan 4 Overige resultaten

Nadere informatie

Plan van Aanpak Digitaal Doorstroom Dossier schooljaar (DDD) 2014-2015. Inleiding

Plan van Aanpak Digitaal Doorstroom Dossier schooljaar (DDD) 2014-2015. Inleiding Plan van Aanpak Digitaal Doorstroom Dossier schooljaar (DDD) 2014-2015 Inleiding In het Regionaal VSV Activiteitenplan van VSV Stedendriehoek is het voornemen opgenomen om de doorstroom van VO leerlingen

Nadere informatie

ICT IN HET ONDERWIJS JAARPLAN 2008-2009 MEDIA & COMMUNICATIE INSTITUUT JAARPLAN ICTO M&CI. Auteur: J. Gritter Versie: Definitief Datum: December 2008

ICT IN HET ONDERWIJS JAARPLAN 2008-2009 MEDIA & COMMUNICATIE INSTITUUT JAARPLAN ICTO M&CI. Auteur: J. Gritter Versie: Definitief Datum: December 2008 ICT IN HET ONDERWIJS JAARPLAN 2008-2009 MEDIA & COMMUNICATIE INSTITUUT JAARPLAN ICTO M&CI Auteur: J. Gritter Versie: Definitief Datum: December 2008 Goedkeuring onderwijsdirecteur: Inhoud 1. Inleiding...3

Nadere informatie

Veilig leren en werken op school

Veilig leren en werken op school Veilig leren en werken op school Programma Veilige Publieke Taak(VPT) Naar aanleiding van het toenemende aantal incidenten waarbij werknemers en werkgevers met een publieke taak geconfronteerd werden met

Nadere informatie

Uitgewerkt projectplan: Een documentaire maken.

Uitgewerkt projectplan: Een documentaire maken. Uitgewerkt projectplan: Een documentaire maken. Inleiding De Piersonschool is een Jenaplanschool. In een jenaplanschool is wereldoriëntatie heel belangrijk en het hart van het onderwijs. We willen de wereld

Nadere informatie

Visie op taal en geïntegreerde zorg verankeren op beleidsniveau: Good practices en succesfactoren van implementatieprocessen in diverse VO-sectoren.

Visie op taal en geïntegreerde zorg verankeren op beleidsniveau: Good practices en succesfactoren van implementatieprocessen in diverse VO-sectoren. Nationale Dyslexie Conferentie 2013 Paralleltrack VO2 Visie op taal en geïntegreerde zorg verankeren op beleidsniveau: Good practices en succesfactoren van implementatieprocessen in diverse VO-sectoren.

Nadere informatie

7.1.3 Jaarplan schooljaar 2014-2015:

7.1.3 Jaarplan schooljaar 2014-2015: 7.1.3 Jaarplan 2014-2015: Beleidsvoornemens Domein 1: Kwaliteitszorg Resultaat (Wanneer zijn we tevreden?) Stappen/ Acties Borging (vindplaats & systeem van bewaken en behouden) Wie is verantwoordelijk

Nadere informatie

BONNIE TABBERT ONDERWIJSTECHNOLOGIE

BONNIE TABBERT ONDERWIJSTECHNOLOGIE Nico Jessekade 43 1087 MG Amsterdam 06 241 130 92 bonnie@btot.nl BONNIE TABBERT ONDERWIJSTECHNOLOGIE PROJECTEN PERIODE 2002-2014 2014 heden Ontwerp en ontwikkeling (online) content voor Galaxy (online

Nadere informatie

A. Opbrengsten B. Onderwijsleerproces nl. C. Zorg en begeleiding nl. D. Kwaliteitszorg E. Wet- en regelgeving

A. Opbrengsten B. Onderwijsleerproces nl. C. Zorg en begeleiding nl. D. Kwaliteitszorg E. Wet- en regelgeving DEELPROJECT PUBERBREIN LOCATIE CHRISTOFFEL ACTIVITEIT NAAM DEELPROJECT DE MUSICAL KWALITEITSASPECT TOEZICHTKADER A. Opbrengsten B. Onderwijsleerproces nl. C. Zorg en begeleiding nl. D. Kwaliteitszorg E.

Nadere informatie

Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO. Projectplan 1 / 14. Versienummer Datum. 1.0 28 september 2007

Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO. Projectplan 1 / 14. Versienummer Datum. 1.0 28 september 2007 1 / 14 Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO Projectplan Auteur(s) Versienummer Datum Nova College 1.0 28 september 2007 2 / 14 1a NAW-gegevens van de aanvragende onderwijsinstelling

Nadere informatie

Projectvoorstel Grassroots VU 2015-2016

Projectvoorstel Grassroots VU 2015-2016 1. Gegevens van de aanvrager Naam aanvrager: Faculteit: Eric Vos Lisanne Möller Aard- en Levenswetenschappen E-mailadres: Functie: r.a.vos@vu.nl l.m.moller@vu.nl Docent Telefoon: 020 598 2671 2. Titel

Nadere informatie

Projectvoorstellen maken

Projectvoorstellen maken Projectvoorstellen maken 1. Kader 1.1. Gebruiksaanwijzing 1.2. Wat zijn de eisen aan een projectvoorstel? 2. Inleiding 2.1 Signalering 2.2 Vooronderzoek 2.3 Probleemsituatie 3. Doelstellingen en randvoorwaarden

Nadere informatie

1. Doelstelling Vormgeven van structurele bachelorsamenwerking tussen de negen (Technische) Wiskunde opleidingen in Nederland.

1. Doelstelling Vormgeven van structurele bachelorsamenwerking tussen de negen (Technische) Wiskunde opleidingen in Nederland. WISKUNDE ICAB jaarplan 2011/12 Algemeen deel 1. Doelstelling Vormgeven van structurele bachelorsamenwerking tussen de negen (Technische) Wiskunde opleidingen in Nederland. Achtergrond De opleidingen wiskunde

Nadere informatie

projectplan professionaliseringstraject Technisch College Velsen Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016

projectplan professionaliseringstraject Technisch College Velsen Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016 projectplan professionaliseringstraject Technisch College Velsen Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016 Doelstellingen professionaliseringstraject Het SWV heeft als doelstellingen voor het

Nadere informatie

Het project heeft de volgende doelen. De doelen worden gefaseerd opgepakt:

Het project heeft de volgende doelen. De doelen worden gefaseerd opgepakt: Projectplan Implementatie Kwaliteitskader maatwerkvoorziening maatschappelijke ondersteuning (IMKWA) Uitwerking Fase 1 inhoudelijke verdieping kwaliteitskader Opsteller: Thijs Terlouw en Ingrid Hildenbrant

Nadere informatie

FUWA-VO Voorbeeldfunctie docent LD Type 1

FUWA-VO Voorbeeldfunctie docent LD Type 1 FUWA-VO Voorbeeldfunctie docent LD Type 1 Functie-informatie Functienaam Docent LD Type 1 Salarisschaal 12 Functiebeschrijving Context De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een instelling voor voortgezet

Nadere informatie

Menukaart ixperium/coe

Menukaart ixperium/coe Menukaart ixperium/coe Wat is een ixperium? Een ixperium is een samenwerking in de driehoek: onderwijswerkveld,, lerarenopleiding en onderzoek (lectoraat Marijke Kral leren met ict van de HAN, lectoraat

Nadere informatie