Duurzaamheidsverslag 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Duurzaamheidsverslag 2013"

Transcriptie

1

2 1 Executive Summary We willen op een transparante manier communiceren met onze stakeholders over onze economische, sociale en milieuactiviteiten, alsook over ons bestuur. Hierbij gaan we verder dan de gebruikelijke termijn voor een duurzaamheidsanalyse: waar mogelijk rapporteren wij over 5 jaar (soms 6 jaar) in plaats van3 jaar. Een duurzaamheidsverslag bevat de prestaties van een organisatie op het vlak van duurzaamheid (People Planet Profit). Ons duurzaamheidsrapport voldoet aan de Global Reporting Initiative (GRI) referentiestandaard. Op onze website mocht het duurzaamheidsverslag van 212 rekenen op 214 unieke paginabezoeken. Economisch (Profit) De samenstelling van onze inkomsten is de laatste 5 jaren vrij stabiel gebleven: ledenbijdragen (17%), projectondersteuning via publiek-private samenwerking (25%) en inkomsten uit activiteiten en sponsoring (58%). Kwaliteit Voka Oost-Vlaanderen beschikt over 2 kwaliteitslabels: ISO91 en ESF. Alle interne processen worden systematisch en kritisch onderzocht. We beschikken over een kwaliteitshandboek, een klachtenprocedure en methodieken voor het meten van klantentevredenheid. In 212 voerde Voka een tevredenheidsenquête uit bij 1.27 leden. Tijdens deze tweejaarlijkse bevraging kwam 21% van de respons van Oost-Vlaamse bedrijven. Via klantenbezoeken willen we de vinger aan de pols te houden bij onze leden. Vorig jaar werden 26 klantenbezoeken gedaan. In de jaren 9, 1 en 1 respectievelijk 214, 176 en 155. Sociaal (People) Deze waarden dragen wij hoog in het vaandel: openheid gedrevenheid integriteit respect professionaliteit groepsgevoel. Sinds 212 werken we met zelfsturende teams. Alle medewerkers volgden een opleiding rond de Belbin teamrollen. Zo kent iedereen zijn rollen en kunnen anderen hier rekening mee houden. Gezien de nood aan concretisering, werden generieke competenties uitgewerkt die de waarden en de werking van Voka representeren. Deze worden onder andere gebruikt bij werving en selectie. Vooruitlopen in doen en denken Succesvolle organisaties denken steeds verder dan de concurrentie en de markt. We willen niet volgen maar voorop lopen. Dit vertaalt zich in werknemers met een innoverende ingesteldheid en open geest. Wendbaar handelen Het ondernemerslandschap is voortdurend in verandering. Een wendbare opstelling is essentieel. Voka-werknemers stellen zich flexibel op door snel in te spelen op de behoeften van de leden en de collega s. Ze staan open en nemen initiatieven.

3 2 Interactie zoeken Een uitgebreid netwerk is van grote waarde. Het is dan ook één van de basismissies van Voka om leden bij elkaar te brengen om hun expertise en ervaringen te delen. Ook onze medewerkers streven actief naar goede contacten en samenwerking. We zijn een mens- en relatiegerichte organisatie. Impact hebben De beschikbare tijd en middelen zijn schaars. Een daadkrachtige aanpak en meetbare doelen zijn essentieel. Vokamedewerkers behalen doelstellingen op een kwaliteitvolle manier, rekening houdend met de balans tussen inspanningen en resultaat. Werken als een ondernemer Onze ondernemingen groeien dankzij drive, durf, geloof en doorzettingsvermogen. Elke medewerker werkt alsof het voor zijn eigen zaak is. Vokamedewerkers stralen ondernemingsgeest uit. Ze hebben een eigen drive om steeds beter te worden in wat ze doen, door zich verder te ontwikkelen, initiatief te nemen en nooit op te geven. Milieu (Planet) In 212 was onze organisatie voor de 4de keer laureaat van het Milieucharter Oost-Vlaanderen voor ons kantoor Dendermonde. Zo willen we andere bedrijven inspireren en uitdagen om te zoeken naar een win-win voor hun bedrijf én het milieu. We zullen het aantal verplaatsingen verminderen door nieuwe vergadergewoontes te implementeren. Door flexibel in teams te werken, brengen we medewerkers samen op de meest efficiënte plaats (qua tijd en aantal kilometers). Daarnaast willen we duurzame verplaatsingen stimuleren. Zo kunnen we van een parking buiten de stadsring naar ons nieuw gebouw komen met openbaar vervoer, bedrijfsfietsen of wie weet zelfs via het water! De Lijn zorgde voor een bereikbaarheidsfiche voor al onze kantoren: Maatschappij Ons nieuw gebouw ligt in het wetenschappelijk, politiek en cultureel hart van Gent en Oost- Vlaanderen. Het Zuid en de Waalse Krook zullen op een paar jaar tijd een volledige transformatie ondergaan. Voka Oost-Vlaanderen werkt samen met opleidingsinstituten om stageplaatsen aan te bieden, zodat studenten de kans krijgen op een eerste werkervaring. Daarnaast faciliteren we de contacten tussen studenten en bedrijven. In 212 werd via de VDAB aan 4 personen de kans geboden om ervaring op te doen via een IBO. Een individuele beroepsopleiding (IBO) is een interessante opleidingsmaatregel voor werkzoekenden en werkgevers. Deugdelijk bestuur Voka Kamer Van Koophandel Oost-Vlaanderen past de principes van deugdelijk bestuur ( Corporate Governance ) toe om de verantwoordelijkheden van de raad van bestuur, het bestuurscomité, het benoemingscomité, het auditcomité, het remuneratiecomité, de regioraden, de gedelegeerd bestuurder en het management zo goed mogelijk af te bakenen en belangenvermenging te vermijden.

4 3 Inhoud Executive Summary... 1 Inhoud... 3 Voorwoord Bedrijfsprofiel Historiek, missie en kernwaarden Voka-regio Feiten en cijfers Onze invloed op duurzaamheid in het beleid Netwerking Belangenbehartiging Ruimte Om Te Ondernemen (ROTO) Globale invloed op het beleid Onze invloed op duurzaamheid bij onze leden Dienstverlening Ondernemerschap Internationale competitiviteit Innovatie Talent Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) Globale invloed op onze leden Onze invloed op duurzaamheid in onze eigen organisatie Medewerkers Personeelsbestand Opleidingen Diversiteit Medewerkersbetrokkenheid Kwaliteitszorg... 23

5 4 4.3 Milieu Papier Water- en energieverbruik Mobiliteit Ons sociaal engagement Voka Box, het centrum van Volhoudbaar ondernemen Duurzame relatie met onze stakeholders Realisaties Leden/Ondernemers Lokale overheden Overheid Medewerkers Andere Voka Kamers van Koophandel Europees Sociaal Fonds Onderwijs Horizon Leden / Ondernemers Stakeholders leden en beleid Maatschappij Denderstreek Deugdelijk Bestuur Beheerstructuur De Raad van Bestuur (RvB) Bestuurscomité (BC) Overleg voorzitter / gedelegeerd bestuurder Advies- en controleorganen Gedelegeerd bestuurder Businessplan (b-plan) Jaarrekeningen... 36

6 5 6.9 Richtlijnen ISO-procedures Huishoudelijk reglement Mandatarissen: gedragscode Samenvattende tabel GRI Profiel Prestatie-indicatoren De gegevensreeksen (getallen horende bij de grafiek) voor de GRI-indicatoren... 4

7 6 Voorwoord Het peloton komt pas in beweging als er gedemarreerd wordt. Voka Kamer van Koophandel Oost- Vlaanderen ziet onze invloed op duurzaamheid als een 3-trapsraket. Ten eerste, oefenen wij invloed uit op het beleid als bruggenbouwer tussen ondernemers en andere actoren. Ten tweede, onze belangrijkste impact op duurzaamheid realiseren wij bij onze leden via onze strategische thema s die cruciale hefbomen zijn om volhoudbaar * te kunnen ondernemen. Ten derde, door de duurzaamheidsprincipes op onze interne werking toe te passen willen we zelf het goede voorbeeld geven. Op onze website telde het duurzaamheidsverslag unieke clicks. Op jaarlijkse basis communiceren wij onze visie, strategie en activiteiten via ons Activiteitenverslag. Als aanvulling hierop willen wij met dit document ook een langetermijnrapportering brengen die onze duurzame evolutie weergeeft. Zo zetten we op een longitudinale manier een trendlijn uit over meerdere jaren. De koers van de voorbije jaren wordt geëvalueerd en bijgestuurd waar nodig. Elk jaar waarnaar we verwijzen, heeft betrekking op de periode van 1 januari tot en met 31 december, tenzij anders vermeld. Door een aanpassing van onze CRM-databank midden 212 werd het verzamelen van een aantal gegevens bemoeilijkt, maar we hebben naar best vermogen de meest correcte situatie weergegeven. De registratie-methode wordt voor een aantal zaken onder de loep genomen, hierdoor wordt de zekerheid van de cijfers verder verfijnd. We streven ernaar in 213 met meer dan 9% juistheid van cijfergegevens te kunnen werken. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is een continue streven naar verbetering. Wij zullen ons samen met u in de toekomst blijven engageren om het welzijn van de gemeenschap, de belangen van onze ledenbedrijven en medewerkers in evenwicht te houden. Geert Moerman Gedelegeerd bestuurder Chris De Hollander Voorzitter *de Zuid-Afrikaanse benaming voor duurzaam ondernemen is volhoudbaar ondernemen

8 7 1 Bedrijfsprofiel 1.1 Historiek, missie en kernwaarden De Kamer van Koophandel Oost-Vlaanderen ontstond begin 2 na een fusie van drie arrondissementele Kamers van Koophandel: Gent-Eeklo, Dendermonde en Zuid-Oost-Vlaanderen (Aalst-Oudenaarde-Ronse). De Kamer is geen overheidsinstantie, maar een onafhankelijke en sectoroverschrijdende bedrijvenorganisatie die kan bogen op een bijzonder lange traditie. De Gentse Kamer werd opgericht in 1729, terwijl in andere steden van de provincie een soortgelijke organisatie het licht zag in het midden van de 19 de eeuw: Aalst (1841), Dendermonde (1842), Oudenaarde (1854) en Ronse (1899). Sinds 1875 hebben de Belgische Kamers van Koophandel ooit begonnen als publieke instellingen een privaat statuut en functioneren zij vóór en dóór bedrijven die er op vrijwillige basis lid van zijn. Sinds 24 maakt de Oost-Vlaamse Kamer, samen met de 7 andere Vlaamse Kamers en het Vlaams Economisch Verbond (VEV), deel uit van Voka, het Vlaams netwerk van ondernemingen. Missie Voka Kamer van Koophandel Oost-Vlaanderen wil als het meest nabije en meest invloedrijke professioneel netwerk van ondernemers en als representatieve organisatie van ondernemingen in Oost-Vlaanderen een optimaal kader creëren voor succesvol ondernemen en wil fundamenteel bijdragen tot welvaart en welzijn van haar regio. Diensten en producten De activiteit van Voka Kamer van Koophandel Oost-Vlaanderen is gebaseerd op 3 pijlers: netwerking, belangenbehartiging en dienstverlening. Strategische thema s De inhoud van ons aanbod is gebaseerd op onze 6 strategische thema s: ondernemerschap, internationale competitiviteit, innovatie, ruimte om te ondernemen, talent en maatschappelijk verantwoord ondernemen. We hebben deze eind 29 met de Raad van Bestuur vastgesteld en bekrachtigd in 21 (horizon 217). Waarden In 28 werden tijdens een Teaminfo met de medewerkers de waarden van onze organisatie vastgelegd: openheid gedrevenheid integriteit respect professionaliteit groepsgevoel. Deze waarden vormen een doorsnede van de reeds geldende waarden en de waarden die belangrijk zijn in een flexibele en projectgedreven organisatie. Gezien de nood aan concretisering, werden deze waarden vertaald naar generieke competenties die de waarden en werking van Voka representeren. Vooruitlopen in doen en denken Succesvolle organisaties denken steeds verder dan de concurrentie en de markt. We willen niet volgen maar voorop lopen. Dit vertaalt zich in werknemers met een innoverende ingesteldheid en open geest.

9 8 Wendbaar handelen Het ondernemerslandschap is voortdurend in verandering. Een wendbare opstelling is essentieel. Voka-werknemers stellen zich flexibel op door snel in te spelen op de behoeften van de leden en de collega s. Ze staan open en nemen initiatieven. Interactie zoeken Een uitgebreid netwerk is van grote waarde. Het is dan ook één van de basismissies van Voka om leden bij elkaar te brengen om hun expertise en ervaringen te delen. Ook onze medewerkers streven actief naar goede contacten en samenwerking. We zijn een mens- en relatiegerichte organisatie. Impact hebben De beschikbare tijd en middelen zijn schaars. Een daadkrachtige aanpak en meetbare doelen zijn essentieel. Vokamedewerkers behalen doelstellingen op een kwaliteitvolle manier, rekening houdend met de balans tussen inspanningen en resultaat. Werken als een ondernemer Onze ondernemingen groeien dankzij drive, durf, geloof en doorzettingsvermogen. Elke medewerker werkt alsof het voor zijn eigen zaak is. Vokamedewerkers stralen ondernemingsgeest uit. Ze hebben een eigen drive om steeds beter te worden in wat ze doen, door zich verder te ontwikkelen, initiatief te nemen en nooit op te geven. Daarnaast werden ook de specifieke competenties vastgelegd die we koppelden aan vier verschillende loonvorken/functieprofielen. Aan de hand van deze competenties kunnen we verschillende HR-technieken, zoals functioneringsgesprekken, werving en selectie, toepassen.

10 9 1.2 Voka-regio Voka Oost-Vlaanderen is opgedeeld in vijf regio s (zie kaartje): Aalst Dendermonde Gent & Zeehaven Leiestreek-Meetjesland Vlaamse Ardennen De overige Oost-Vlaamse gemeenten behoren tot het werkingsgebied van Voka Antwerpen - Waasland. Regio Leiestreek- Meetjesland: 337 leden Regio Gent & Zeehaven: 12 leden Regio Dendermonde: 394 leden Regio Oudenaarde: 261 leden Regio Aalst: 358 leden Over de regio s heen: 372 leden

11 1 1.3 Feiten en cijfers Voka is een onafhankelijke en sectoroverschrijvende bedrijvenorganisatie waar leden vrijwillig kiezen voor het lidmaatschap. Ons ledenaantal geeft de grootte van onze organisatie weer Aantal leden Voka werkt aan een groei uit inkomsten van activiteiten en sponsoring. We bewaken hierbij sterk de stafkosten. Financieel Bedrijfsopbrengsten , , , , , ,6 Ledenbijdragen , , , , , ,32 Projectondersteuning* , , , , , ,48 Inkomsten uit activiteiten en sponsoring bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen , , , , , , , , , , , ,64 *Projectondersteuning betreft publiek-private samenwerking: in ruil voor een vergoeding leveren wij prestaties die maatschappelijk belangrijke projecten mogelijk maken. Deze worden opgevolgd via rapportering, doelstellingen, kwaliteitscriteria. Veel activiteiten van Voka Oost-Vlaanderen zijn mogelijk met de steun van: Vlaanderen: Vlaanderen in Actie (VIA), Agentschap Ondernemen, Vlaamse overheid, Flanders Investment & Trade (FIT) Europa: EURES, EFRO, INTERREG IV A, ESF, Europese Unie, EPOS, Lifelong Learning Programme Provincie Oost-Vlaanderen

12 Aantal deelnemers Aantal evenementen Duurzaamheidsverslag Onze invloed op duurzaamheid in het beleid 2.1 Netwerking Netwerking: professionele contacten Het Voka netwerk geeft u exclusieve toegang tot het professionele netwerk in Oost-Vlaanderen. Hiervoor bieden wij tal van netwerkactiviteiten aan. De performantie ervan meten wij aan de hand van het aantal deelnemers en hun tevredenheid (zie hoofdstuk kwaliteit). Er is een lichte daling van het aantal bezoekers omdat we ervoor kiezen minder events neer te zetten maar met een hogere kwaliteit. Ook besteden we aandacht om zoveel mogelijk unieke bezoekers binnen gesegmenteerde doelgroepen op onze diverse events te verwelkomen eerder dan in te zetten op het loutere aantal bezoekers Tijdens onze netwerkactiviteiten zijn er vertegenwoordigers van onze leden, politici, cultuur, onderwijs, overheid,... Op die manier fungeren wij als bruggenbouwer tussen de verschillende maatschappelijke actoren. 2.2 Belangenbehartiging Belangenbehartiging heeft tot doel het formuleren van vragen en aanbevelingen bij betrokken overheden. Bedrijvenclusters, ook Voka Politica bijeenkomsten genoemd, hebben tot doel bedrijven uit de eigen regio te leren kennen, interbedrijfssamenwerking te stimuleren en overleg te voeren met de gemeente over het socio-economisch beleid en lokale knelpunten. De regioraden hebben een adviserende functie, dragen bij tot meer visibiliteit van Voka en de Voka-leden in de regio en helpen de contacten met de lokale overheden te intensifiëren. Voka heeft tevens mandaten in verschillende raden en adviesorganen. Verder willen we via belangenbehartiging de publieke opinie informeren door het uitsturen van persberichten Aantal gelanceerde persberichten

13 Ruimte Om Te Ondernemen (ROTO) Totale oppervlakte bedrijventerreinen (exclusief haventerrein) Hectare (NB) 29 (NB) ,4 De totale bouwrijpe niet-ingenomen oppervlakte bedrijventerreinen ten opzichte van de totale oppervlakte bedrijventerreinen (exclusief haventerrein) %,2 28 (NB) 29 (NB) Over het aanbod aan bedrijventerreinen/bedrijfsgebouwen is momenteel weinig informatie beschikbaar. Het doel van de indicator is een ijzeren voorraad aan beschikbare bedrijventerreinen in kaart te brengen. Enerzijds geeft de grafiek de totale oppervlakte aan bedrijventerreinen weer binnen het werkingsgebied (Voka-regio) van Voka Oost-Vlaanderen (exclusief het haventerrein). Bron: 'Sociaal-economische situatieschets Oost-Vlaanderen' van de Provincie 2.4 Globale invloed op het beleid In heel belangrijke mate wordt de invloed op het beleid (Vlaams, Federaal, Europees) uitgeoefend via onze studiedienst van Voka VEV (studiedienst). Wij fungeren als radar en vinger aan de pols bij ondernemingen en stakeholders en zijn veelal ook actief betrokken bij het communiceren van de Voka-standpunten en acties.

14 13 3 Onze invloed op duurzaamheid bij onze leden 3.1 Dienstverlening 3 Aantal afgeleverde oorsprongcertificaten Voka - Kamer van Koophandel viseert certificaten van oorsprong in opdracht van de Federale Overheidsdienst Economie. Een oorsprongscertificaat is een document dat de niet-preferentiële of economische oorsprong van het te exporteren goed vermeldt. In 212 kende Voka een kleine toename van de verleende certificaten Aantal georganiseerde seminaries KamerAcademie informeert ondernemers via seminaries. De voorbije jaren kende het aantal georganiseerde seminaries een stabilisatie Aantal helpdeskvragen Via onze dienstverlenende helpdesk willen we naar oplossingen zoeken voor problemen en antwoord bieden op vragen van ondernemers. Een verdere verfijning van registratiemethode wordt in 213 doorgevoerd. Leden van Voka Oost-Vlaanderen ontvangen het maandelijks zakenmagazine Ondernemers met informatie die relevant is voor hun onderneming.

15 Ondernemerschap Aantal bedrijven geïnformeerd op vlak van ondernemerschap Op thematische basis wensen we bedrijven te informeren via evenementen, infosessies en seminaries (korte duur). De daling in 212 kan verklaard worden door de nieuwe berekeningsmethode. Aantal bedrijven begeleid rond ondernemerschap via PLATO Voka biedt tal van begeleidingstrajecten rond ondernemerschap aan, waarvan PLATO de meest gekende is. In 212 ging PLATO zijn 22 ste jaargang in. Via kennisoverdracht, ervaringsuitwisseling en netwerkactiviteiten begeleidt het PLATO-project gedurende 2 jaar kmo s van maxiumum 25 medewerkers bij hun bedrijfsvoering. Die begeleiding gebeurt door kaderleden uit grote bedrijven, de PLATO-peters en meters. Naast overkoepelende activiteiten organiseert het PLATO-team voor elke groep 1 sessies met de peters en meters. 15 Aantal personen geïnformeerd over het starten van een eigen zaak

16 15 15 Aantal personen begeleid naar een eigen zaak dmv projecten (NB) 28 (NB) Ondernemerschap is de basis van alle welvaart. We lanceren daarom intiatieven rond startend ondernemerschap, waarvan Bryo het meest gekende project is. Bryo staat voor Bright & Young en is een netwerk van jonge (18-36 jaar) gedreven mensen die op maandelijkse basis samenkomen rond concrete vraagstukken. De aanpak met mini-workshops is praktisch, informeel en interactief. 3.3 Internationale competitiviteit Aantal geïnformeerden over buitenlandse markten Internationaliseren is voor veel bedrijven een voorwaarde voor verdere groei. Daarover informeren we bedrijven via helpdeskvragen, evenementen, infosessies en seminaries (korte duur). Door een fout in onze databank kunnen de cijfers voor 27 niet meer correct achterhaald worden. In 28 was er een grote piek omdat wij toen het Vlaamse slotevent van de Week van het Internationaal Ondernemen hadden die op zich al goed was voor een 35 deelnemers. Sedert de start van Aranea worden een aantal activiteiten die vroeger meetelden onder het team Internationaal Ondernemen nu onder Arbeidsmarkt. 3.4 Innovatie Aantal bedrijven geïnformeerd over innovatie Innovatie is belangrijk, omdat het net datgene is waar wij, als kennisregio kunnen en moeten in uitblinken.

17 Talent Aantal bedrijven geïnformeerd op vlak van sociale thema's Om het beschikbare talent optimaal te ontwikkelen en in te zetten, informeren wij bedrijven via evenementen, infosessies en seminaries (korte duur). In diverse domeinen ontwikkelde Voka lerende netwerken om in een open en vertrouwelijke sfeer ervaringsuitwisseling en kennisdeling te faciliteren Aantal vacatures bij bedrijven ingevuld door kansengroepen via Jobkanaal Door de mismatch tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt moeten bedrijven op een nog creatievere manier recruteren. Jobkanaal is een extra wervingskanaal van Voka voor werkgevers die openstaan voor de invulling van hun vacatures door arbeidsgehandicapten, allochtonen en 5- plussers. Het aantal ingevulde vacatures is afhankelijk van het aantal consulenten. Vanaf 213 verschuift de focus van JobKanaal. We kiezen voor een andere invulling van onze opdracht. De werkgeversorganisaties hebben zich geëngageerd om per jaar 2.5 bedrijfs- bezoeken uit te voeren. Tijdens die bezoeken kan het belang van kansen en competenties rechtstreeks met de ondernemer of hr-dienst besproken worden. Op die manier kunnen we nog meer inspelen op specifieke behoeften van ondernemingen. Wij zijn ervan overtuigd dat we met de bijgestuurde doelstellingen de instroom van kansengroepen nog meer faciliteren. Minder door het tellen van streepjes, meer in het leveren van maatwerk.

18 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) Aantal bedrijven geïnformeerd op vlak van milieuthema s en energie Actuele thema s komen aan bod tijdens onze (korte duur). evenementen, infosessies en seminaries Aantal bedrijven begeleid d.m.v. projecten rond duurzaam ondernemen Maatschappelijk verantwoord ondernemen is een gedeelde verantwoordelijkheid en tevens een belangrijke prioriteit voor zowel onze ondernemingen als voor Voka als organisatie. We organiseren een aantal begeleidingstrajecten voor bedrijven (lange duur). Milieucharter Oost-Vlaanderen is het meest bekende. Bedrijven die conform zijn met de milieuwetgeving en milieuverbeteringsacties ondernemen, ontvangen een certificaat. Als werkgeversorganisatie zijn we bijzonder trots dat we over de power beschikken om zo veel bedrijven in onze provincie te mobiliseren rationeel om te gaan met milieu en energie. We creëren inspirerende voorbeelden en verspreiden deze via onze website. 3.7 Globale invloed op onze leden Wij zijn ervan overtuigd dat om duurzaam ondernemen volhoudbaar ondernemen mogelijk te maken het nodig is om op een systematische manier in te zetten op onze 6 strategische thema s. We doen dat door een aantal teams die elk betreffend een strategisch thema (talent, innovatie, internationale competitiviteit, ruimte om te ondernemen, maatschappelijk verantwoord ondernemen, ondernemerschap) als specifieke doelstelling hebben. Andere teams (Peterschapsprojecten, Lerende netwerken, KamerAcademie, Athena, netwerking, helpdesk, belangenbehartiging,...) vragen we om hun activiteiten zo in te richten zodat elk van deze 6 strategische thema s in voldoende mate aan bod komen.

19 18 4 Onze invloed op duurzaamheid in onze eigen organisatie Voka Kamer van Koophandel Oost-Vlaanderen hecht veel belang aan ethisch en duurzaam ondernemen. Zij wil door haar stakeholders erkend worden als een toonaangevende bedrijvenorganisatie die streeft naar een duurzaam evenwicht tussen het welzijn van de gemeenschap, de bescherming van het milieu, de belangen van haar leden en medewerkers en goede financiële resultaten. De hoekstenen hiervoor zijn innovatie, creativiteit, nieuwe technologieën en partnerships. Hierover willen wij een open communicatie voeren met al onze stakeholders. Kinderarbeid, schending van de mensenrechten en van het milieu tolereren we niet. Marc D hoore, uiterst rechts op de foto, was de grondlegger van maatschappelijk verantwoord ondernemen binnen onze organisatie. Hij kwam na zijn 5ste onze ploeg versterken en ging op 29/6/212 op 65 jaar met pensioen.

20 Medewerkers Personeelsbestand Voka Kamer van Koophandel Oost-Vlaanderen erkent haar medewerkers als de belangrijkste schakel bij de realisatie van haar doelstellingen. We willen toonaangevend zijn in de ondersteuning van onze medewerkers om ten volle hun potentieel te ontwikkelen, met respect voor hun persoon en welzijn en met aandacht voor een veilige werkomgeving. Alle medewerkers hebben een bediendencontract van onbepaalde duur Totaal in voltijdse equivalenten (FTE) Aantal deeltijdse/ voltijdse equivalenten Deeltijdse equivalenten Voltijdse equivalenten Personeelsverloop Aantal uitgeschreven Aantal ingeschreven (NB) 27 (NB) Ongeplande afwezigheid (in aantal dagen) Aangepaste ziektedagen Arbeidsongeval Andere afwezigheden (o.a. zwangerschap, palliatief verlof)

21 2 Het aantal personeelsleden blijft vrij stabiel, doch zien we nauwlettend toe op een zo efficiënt en doelgericht mogelijke taakinvulling. In 212 werden 3 vervangingscontracten ingezet om zwangere medewerkers te vervangen, tevens werd een aantal IBO-contracten opgestart, wat een vertekend beeld geeft in het personeelsverloop in de sociale balans, daarom werden deze gefilterd op unieke personen. Het aantal afwezigheidsdagen werd gefilterd, een collega die reeds enkele jaren afwezig is werd uit de berekeningsmethode gehaald. Het aantal ziektedagen ligt weliswaar aan de hoge kant in 212 doordat dit veroorzaakt wordt door 2 langdurig zieken. Een persoon heeft inmiddels probleemloos het werk hervat. Een andere persoon heeft inmiddels de organisatie verlaten. Zeker in een crisisperiode en gezien het hoge aandeel van de loonlasten in onze kostenstructuur dienen we solidair met onze leden-ondernemingen zeer kostencompetitief te zijn en lean and mean in de markt te staan. Zoals vorig jaar wordt er opnieuw een 36 feedback georganiseerd voor het management en de seniors. Verschil met vorig jaar is dat dit jaar ook 4 medewerkers wordt gevraagd hun coach te beoordelen Opleidingen In 212 werd volop ingezet in de nieuwe CRM. Alle medewerkers hebben deze opleiding gevolgd. Aangezien onze activiteiten informatief en met een hoog opleidingsgehalte zijn, krijgen medewerkers volop de kans om zich bij te scholen rond onze strategische thema s. We stimuleren onze medewerkers om zoveel mogelijk Voka-activiteiten bij te wonen. We registreren enkel de opleidingen die ze extern bijwonen Diversiteit Aantal mannen en vrouwen in de onderneming Vrouw Man Aantal mannen en vrouwen in de directie Vrouw Man

22 Aantal mannen en vrouwen bij senior-projectleiders man vrouw Om de toekomst voor te bereiden en de doorstroom naar management voor te bereiden, werd het senior-projectleider niveau ingevoerd in 211. In de toekomst wensen wij meer vrouwen op beslissingsniveau op te nemen. Via de seniorwerking willen wij de verantwoordelijkheden binnen onze organisatie ruimer spreiden en is er een evolutie naar een betere genderverdeling op de beslissingsniveau s. Voka Oost-Vlaanderen draagt gelijkheid van mensen hoog in het vaandel en maakt geen onderscheid in leeftijd, geslacht, origine, persoonlijke overtuiging, We willen kansen creëren voor specifieke doelgroepen die een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken. Horizon 217 Over de hele organisatie bekeken, dienen we aandacht te hebben voor de aanwerving van voldoende mannen, aangezien de verhouding man-vrouw nu op ongeveer 2/8 staat. Daarnaast moedigen we ook kansengroepen aan om bij ons te solliciteren. Bovenstaande keuzes worden gemaakt binnen een kader waarbij competenties in de eerste plaats de doorslag geven bij aanwerving en promotie Medewerkersbetrokkenheid Op jaarbasis houden we 9 personeelsvergaderingen (duurtijd: 1u) die telkens plaatsvinden op 2 locaties: Gent en Dendermonde. Collega s hebben de kans om één van beide vergaderingen bij te wonen en op de hoogte te blijven. Ieder personeelslid neemt jaarlijks deel aan een functioneringsen evaluatiegesprek. Jaarlijks plannen we minstens 2 Teaminfo-bijeenkomsten waarop we de medewerkers informeren over de strategische doelstellingen van de organisatie aan de hand van het businessplan. In 212 organiseerden we 3 workshops die kaderden in het Aranea-project dat tot doel heeft onze organisatie om te vormen naar een projectgedreven en gestructureerde organisatie. In 213 zullen er in dit kader opnieuw workshops plaatsvinden. Eerst werd gewerkt rond structuur en processen van de teams, wat we de hardware kunnen noemen. Daarna werd gewerkt aan de software : de teamrollen en de onderlinge verhoudingen binnen het team, op basis van het concept van de Belbin-teamrollen. Elk team had de kans, indien gewenst, een training en advies te

23 22 volgen via een externe coach om te leren omgaan met de onderlinge verschillen in de teamwerking ( Leve het verschil ). In oktober 212 trok Voka - Kamer van Koophandel Oost-Vlaanderen enkele dagen naar het mooie Daverdisse in de Ardennen, om te brainstormen over de noden van onze leden en de rol van onze organisatie. De belangrijkste conclusie van deze denkoefening was dat het voor onze organisatie prioritair is en blijft om een unieke band te behouden en verder uit te bouwen met de ondernemingen, hun noden en zorgen te kennen en daarop in te spelen. Daarop werd een project opgestart rond customer intimacy, dat in 213 wordt geïmplementeerd. De schermberichten op het bureaublad van de computer zijn inmiddels een vaste waarde geworden. Verjaardagen van collega s, sinterklaasfeest, tips en tricks voor milieuzorg en veiligheid, nieuwe procedures, Door een wisselende aard van de boodschappen wordt de nieuwsgierigheid van de collega s gewekt. In het kader van de masterproef van een student strategisch management aan de Hogeschool Gent werd een bevraging georganiseerd. In totaal hebben 39 collega s (op 48) de enquête ingevuld. Het onderzoek had als doel een antwoord te formuleren op de mogelijke verbanden tussen: - de samenstelling van de teams (Belbin rollen) en de effectiviteit van de teams - de mate van zelfsturing en de effectiviteit van de teams - de invulling van de verwachtingen en de effectiviteit van de teams De resultaten uit het onderzoek zullen per team besproken worden. Hierbij enkele positieve resultaten van de werkbaarheidsbevraging. - De werkbeleving is significant toegenomen met 15% ten opzichte van 3 jaar geleden (van 33 naar 48%). Er is quasi niemand meer voor wie de werkbeleving minder goed is (2%) Op mijn werk bruis ik van energie. Als ik s morgens opsta heb ik zin om aan het werk te gaan. Ik ben enthousiast over mijn baan. Wanneer ik heel intensief aan het werk ben, voel ik mij gelukkig - De tevredenheid over het werk heeft begin 212 even een terugval gekend naar 75% (heel) tevreden, in 213 zijn we terug ruim boven de 8% - De betrokkenheid van onze medewerkers is doorheen de voorbije jaren blijven groeien, van 9% in 21, 93% in 212 naar een markante 98% in 213! Ik vind het belangrijk dat het werk goed verloopt. Mijn werk betekent veel voor me. Wanneer er problemen zijn op het werk, zal ik er alles aan doen om die op te lossen. Het is de moeite waard om te proberen mijn werk zo goed mogelijk te doen. Ik voel me sterk verbonden met deze organisatie We zijn bijzonder verheugd over de gunstige effecten die de teamwerking genereert. Horizon 217 De medewerkers worden maximaal betrokken in het Customer Intimacy model. We willen de medewerkersbetrokkenheid op hetzelfde niveau houden ondanks de verhoogde inspanningen die gevraagd worden om de efficiëntie te verhogen.

24 Kwaliteitszorg Voka Kamer van Koophandel Oost-Vlaanderen onderzoekt systematisch en kritisch alle afspraken en interne processen in overeenstemming met de eisen van de ISO 91:2-norm. Het kwaliteitsborgingssysteem van Voka Oost-Vlaanderen werd geauditeerd door het Belgisch centrum van certificatie volgens de internationale norm: NBN EN ISO 91: Klachten Aantal klachten extern/intern Aantal behandelde klachten We hebben een klachtenprocedure opgesteld die de afspraken vastlegt voor het behandelen van aanvragen voor correctieve acties zodat: - tekortkomingen of verbeteringen op een klantgerichte en doeltreffende manier opgelost worden - corrigerende en preventieve maatregelen kunnen opgezet worden - bij het beoordelen van het kwaliteitssyteem een overzicht kan gegeven worden van de belangrijkste verbetervoorstellen en tekortkomingen We willen blijven werken aan een verbetering van de kwaliteit en de efficiëntie. Externe auditors van het Europees Sociaal Fonds (ESF) voeren een 3-jaarlijkse audit uit volgens het EFQM-model (European Foundation For Quality Management) en kennen op basis hiervan het ESFkwaliteitslabel toe. Het EFQM-model is een Europees model die het kwaliteitsbeheer binnen de organisatie opvolgt. De bedoeling van het model is binnen de organisatie vooruitgang en verbeteringen te realiseren op het vlak van kwaliteit. Het uiteindelijke doel is het behalen van het ESF-kwaliteitslabel. Op 26 juni 212 is de ESF-audit doorgegaan. Ten opzichte van de vorige audit zijn 9 aandachtspunten verbeterd en 13 aandachtspunten bleven gelijk in score. MVO kreeg zelfs een score 4+ (mede dankzij dit duurzaamheidsrapport). Om alle kernactiviteiten te borgen, maken we gebruik van het kwaliteithandboek dat alle procedures, werkinstructies, van onze organisatie vervat. Introduceren we nieuwe procedures? Dan komen die eveneens in het kwaliteitshandboek terecht en kunnen we deze kenbaar maken aan het voltallige personeel. Voka - Kamer van Koophandel Oost-Vlaanderen beschikt over verschillende manieren om de tevredenheid van de klanten te evalueren: - Via de regelmatige contacten waarin we informeel polsen naar de tevredenheid - Via de klachtenregistratie in het ISO-kwaliteitssysteem

Federatie van Belgische Kamers van Koophandel. Duurzaamheidsverslag 2012

Federatie van Belgische Kamers van Koophandel. Duurzaamheidsverslag 2012 Federatie van Belgische Kamers van Koophandel Duurzaamheidsverslag 2012 Inhoudstafel Voorwoord... 2 1. Organisatieprofiel... 3 1.1. Algemene voorstelling... 3 1.2. Kamers van koophandel, een mondiaal netwerk...

Nadere informatie

maatschappelijk verslag over de activiteiten van 2011

maatschappelijk verslag over de activiteiten van 2011 maatschappelijk verslag over de activiteiten van 2011 voorwoord 2 Beste stakeholder, De wereld rondom ons maakte rare sprongen in 2011. Van een beloftevolle relance van de economie naar een nieuwe financiële

Nadere informatie

Duurzaamheidsverslag

Duurzaamheidsverslag Duurzaamheidsverslag Kern Profiel Koninklijke BAM Groep wil op verantwoorde wijze deelnemen aan de maatschappij. Verdere uitwerking van het beleid op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen

Nadere informatie

BLAD Fonsnylaan 38 TEL +32 (0)2 238 88 11 www.deltalloydlife.be 1/45 1060 Brussel FAX +32 (0)2 238 88 99 info@deltalloydlife.be

BLAD Fonsnylaan 38 TEL +32 (0)2 238 88 11 www.deltalloydlife.be 1/45 1060 Brussel FAX +32 (0)2 238 88 99 info@deltalloydlife.be Inhoud I. Ons derde duurzaamheidsverslag II. Realisaties & doelstellingen 2.1 CSR objectieven 2014 2.2 CSR objectieven 2015 2.3 CSR budget 2014 2.4 Cijfers III. Woord van onze CEO 3.1. In memoriam: Professor

Nadere informatie

De heer Philippe Muyters, Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport;

De heer Philippe Muyters, Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport; Sectorconvenant 2013-2014 tussen de Vlaamse Regering en de sociale partners van de audiovisuele sector en de sector van de filmproductie (PC 227 en PC 303.1) Tussen de Vlaamse Regering, hierbij vertegenwoordigd

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen V.U.: D. Buggenhout - Berchemstadionstraat 72 - B-2600 Berchem - Lyreco 2013 03 Inhoud Voorwoord 5 Een internationale aanwezigheid 6 Lyreco in de Benelux 7 Maatschappelijk

Nadere informatie

maatschappelijk verslag over de activiteiten van 2010

maatschappelijk verslag over de activiteiten van 2010 maatschappelijk verslag over de activiteiten van 2010 over dit verslag 2 over dit verslag Beste stakeholder, 3 Dit is het negende maatschappelijk verslag van Randstad Belgium. Het is de bedoeling dat u

Nadere informatie

Duurzaamheidsverslag 2011-2012 OKTOBER 2013

Duurzaamheidsverslag 2011-2012 OKTOBER 2013 Duurzaamheidsverslag 2011-2012 OKTOBER 2013 DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2011-2012 1 Voorwoord 4 2 organisatieprofiel 6 Uitgelicht Duurzaamheid in de genen 6 Omzet 8 Financiële overheidssteun 8 Deugdelijk bestuur

Nadere informatie

Bouwstenen voor een toekomstgericht bestuursmodel. Vlaamse Code voor deugdelijk bestuur in voorzieningen voor mensen met een handicap

Bouwstenen voor een toekomstgericht bestuursmodel. Vlaamse Code voor deugdelijk bestuur in voorzieningen voor mensen met een handicap Bouwstenen voor een toekomstgericht bestuursmodel Vlaamse Code voor deugdelijk bestuur in voorzieningen voor mensen met een handicap Bouwstenen voor een toekomstgericht bestuursmodel Het appèl van de mensen

Nadere informatie

MVO/MILIEUCHARTER PROVINCIE ANTWERPEN

MVO/MILIEUCHARTER PROVINCIE ANTWERPEN MVO/MILIEUCHARTER PROVINCIE ANTWERPEN Informatiebrochure Cyclus 2013-2014 1 1. SITUERING Het hebben van een goed product of dienst is een goede vertrekbasis maar is niet langer een garantie voor het voortbestaan

Nadere informatie

Overheidsorganisatie van het jaar - preselectie

Overheidsorganisatie van het jaar - preselectie Overheidsorganisatie van het jaar - preselectie Om de preselectie te doorlopen en uw kandidatuur te stellen voor één van onze prijzen, dient u volgende stappen te doorlopen: 1. In een eerste deel wordt

Nadere informatie

Van dievel transport: 75 jaar duurzaam transport

Van dievel transport: 75 jaar duurzaam transport Van dievel transport: 75 jaar duurzaam transport duurzaamheidsverslag 2012-2013 volgens GR4 Van dievel transport: 75 jaar duurzaam transport duurzaamheidsverslag 2012-2013 volgens GR4 Inhoudstafel 1. Voorwoord...5

Nadere informatie

Ook al een beetje grijs?

Ook al een beetje grijs? voorwoord algemeen directeur Jos Gavel jos.gavel@hrsquare.be 053 60 56 74 directeur seminaries Tom Baele tom@hrsquare.be 053 60 56 71 Ook al een beetje grijs? redactiedirecteur Luc De Decker luc.de.decker@hrsquare.be

Nadere informatie

Transitie Jaarverslag Kamer van Koophandel 2014

Transitie Jaarverslag Kamer van Koophandel 2014 Transitie Jaarverslag Kamer van Koophandel 2014 Opdrachtgever Raad van Bestuur Status Vastgesteld door de Raad van Bestuur op 28 april 2015 Verspreiding Openbaar 2 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Verslag van

Nadere informatie

Groep Acerta 2008 DE KRACHT VAN MENSEN. Acerta jaarverslag 1

Groep Acerta 2008 DE KRACHT VAN MENSEN. Acerta jaarverslag 1 Groep Acerta 2008 DE KRACHT VAN MENSEN Groep Acerta 2008 Acerta jaarverslag 1 Inhoud 4 Voorwoord: De kracht van mensen 6 Acerta 10 Voorzitter van de Raad van Bestuur 14 Corporate Governance 15 Denkoefening

Nadere informatie

DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2012 T-MOBILE

DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2012 T-MOBILE DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2012 T-MOBILE Colofon Dit duurzaamheidsverslag is een uitgave van T-Mobile Netherlands BV Waldorpstraat 60 2521 CC Den Haag telefoon: +31 (0)6 14 09 50 00 e-mail: mvo@t-mobile.nl www.t-mobile.nl

Nadere informatie

maatschappelijk verslag over de activiteiten van 2012

maatschappelijk verslag over de activiteiten van 2012 maatschappelijk verslag over de activiteiten van 2012 1 voorwoord Beste stakeholder, Randstad België houdt eraan u op transparante wijze een overzicht te geven van wat wij doen en hoe we dat doen. Een

Nadere informatie

Ondernemingsplan De Kleine Meierij 2010 2014

Ondernemingsplan De Kleine Meierij 2010 2014 Ondernemingsplan De Kleine Meierij 2010 2014 Voorwoord Professioneel en transparant. Dat is het thema dat de komende jaren centraal staat. De Kleine Meierij wil een professionele en transparante corporatie

Nadere informatie

JAARVERSLAG de Baak 2014

JAARVERSLAG de Baak 2014 JAARVERSLAG de Baak 2014 Driebergen - Noordwijk - Den Haag Verbonden met VNO-NCW De Baak Postbus 69 2200 AB Noordwijk Koningin Astrid Boulevard 23 2202 BJ Noordwijk (071) 369 01 00 info@debaak.nl www.debaak.nl

Nadere informatie

Voor u ligt het sociaal- en financieel jaarverslag van Mondial Movers. Hierin leest u de verslaglegging van het jaar 2012.

Voor u ligt het sociaal- en financieel jaarverslag van Mondial Movers. Hierin leest u de verslaglegging van het jaar 2012. Jaarverslag 2012 Voor u ligt het sociaal- en financieel jaarverslag van Mondial Movers. Hierin leest u de verslaglegging van het jaar 2012. Het jaarverslag samen met de GRI-index is voor iedereen toegankelijk

Nadere informatie

Vertrouwen in kwaliteit JAARVERSLAG 2010

Vertrouwen in kwaliteit JAARVERSLAG 2010 Vertrouwen in kwaliteit JAARVERSLAG 2010 Woord vooraf Rond de verschijning van dit jaarverslag is het roerig in de wereld van het Nederlandse hoger beroepsonderwijs. Dankzij de dynamiek die ontstond door

Nadere informatie

Jaarverslag 2 0 1 2 N.V. N.V. Brabantse Ontwikkelings Maatschappij. 2012 Mei 2013. Jaarverslag 2012. N.V. Brabantse Ontwikkelings Maatschappij

Jaarverslag 2 0 1 2 N.V. N.V. Brabantse Ontwikkelings Maatschappij. 2012 Mei 2013. Jaarverslag 2012. N.V. Brabantse Ontwikkelings Maatschappij Jaarverslag 2 0 1 2 N.V. 2012 Mei 2013 Inhoudsopgave 1. Verslag van de directie 1. Verslag van de directie 1.1 Uitdagen en versnellen 1.2 Profiel van de onderneming 1.3 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Nadere informatie

Het landelijk netwerk van Erkende Verhuisbedrijven

Het landelijk netwerk van Erkende Verhuisbedrijven Het landelijk netwerk van Erkende Verhuisbedrijven Jaarverslag 2010 Coverfoto: Kolibri in de mondial kleuren blauw en groen. Voorwoord Alblasserdam, maart 2011 Lezer, Nadat we vorig jaar het eerste gecombineerde

Nadere informatie

BMA Ergonomics DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2013

BMA Ergonomics DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2013 BMA Ergonomics DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2013 Inhoud Voorwoord 5 Over dit verslag 6 De kringloop sluiten 8 Onze stakeholders 10 Ons bedrijf 12 Productie 18 Ontwikkeling 18 Leveranciers 20 Medewerkers 22 Gebruik

Nadere informatie

EEN MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMER IS EEN STERKERE ONDERNEMER

EEN MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMER IS EEN STERKERE ONDERNEMER D E M V O - G I D S V O O R K M O S EEN MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMER IS EEN STERKERE ONDERNEMER Colofon Een maatschappelijk verantwoord ondernemer is een sterkere ondernemer is het resultaat

Nadere informatie

MVO-jaarverslag. Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000. Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen

MVO-jaarverslag. Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000. Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen MVO-jaarverslag 2013 Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000 Januari Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING...3 1.1 VOORWOORD...3 1.2 WAT IS MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD

Nadere informatie

Duurzaam werken, duurzaam leven. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2010.

Duurzaam werken, duurzaam leven. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2010. Duurzaam werken, duurzaam leven. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2010. 2 Steeds meer mensen hebben oprechte belangstelling voor duurzaamheid. Gelukkig maar, want door duurzaam met de

Nadere informatie

jaarverslag To be continued...

jaarverslag To be continued... jaarverslag 2012 To be continued... Jaarverslag 2 012 Fonds voor de BEROEPSZIEKTEN Verantwoordelijke uitgever: Jan Uytterhoeven, Sterrenkundelaan 1 1210 Brussel Redactie en vormgeving: Alexander Van de

Nadere informatie

Van eigen activiteiten zoals de Masterclass Politiek en de Worldconnectors tot de grote mondiale thema s.

Van eigen activiteiten zoals de Masterclass Politiek en de Worldconnectors tot de grote mondiale thema s. Over dit jaarverslag Leeswijzer Welkom op het online jaarverslag van NCDO Voor het eerst in onze geschiedenis presenteren wij het jaarverslag uitsluitend online. Daarmee maken wij het u als lezer gemakkelijker

Nadere informatie

BUSINESS ANGELS ondersteunen uw groei. Getuigenissen van ondernemende groeiers en hun Business Angels

BUSINESS ANGELS ondersteunen uw groei. Getuigenissen van ondernemende groeiers en hun Business Angels BUSINESS ANGELS ondersteunen uw groei Getuigenissen van ondernemende groeiers en hun Business Angels Inhoud 004 VOORWOORD Kris Peeters Minister-president van de Vlaamse regering Vlaams minister van Economie

Nadere informatie