Duurzaamheidsverslag 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Duurzaamheidsverslag 2013"

Transcriptie

1

2 1 Executive Summary We willen op een transparante manier communiceren met onze stakeholders over onze economische, sociale en milieuactiviteiten, alsook over ons bestuur. Hierbij gaan we verder dan de gebruikelijke termijn voor een duurzaamheidsanalyse: waar mogelijk rapporteren wij over 5 jaar (soms 6 jaar) in plaats van3 jaar. Een duurzaamheidsverslag bevat de prestaties van een organisatie op het vlak van duurzaamheid (People Planet Profit). Ons duurzaamheidsrapport voldoet aan de Global Reporting Initiative (GRI) referentiestandaard. Op onze website mocht het duurzaamheidsverslag van 212 rekenen op 214 unieke paginabezoeken. Economisch (Profit) De samenstelling van onze inkomsten is de laatste 5 jaren vrij stabiel gebleven: ledenbijdragen (17%), projectondersteuning via publiek-private samenwerking (25%) en inkomsten uit activiteiten en sponsoring (58%). Kwaliteit Voka Oost-Vlaanderen beschikt over 2 kwaliteitslabels: ISO91 en ESF. Alle interne processen worden systematisch en kritisch onderzocht. We beschikken over een kwaliteitshandboek, een klachtenprocedure en methodieken voor het meten van klantentevredenheid. In 212 voerde Voka een tevredenheidsenquête uit bij 1.27 leden. Tijdens deze tweejaarlijkse bevraging kwam 21% van de respons van Oost-Vlaamse bedrijven. Via klantenbezoeken willen we de vinger aan de pols te houden bij onze leden. Vorig jaar werden 26 klantenbezoeken gedaan. In de jaren 9, 1 en 1 respectievelijk 214, 176 en 155. Sociaal (People) Deze waarden dragen wij hoog in het vaandel: openheid gedrevenheid integriteit respect professionaliteit groepsgevoel. Sinds 212 werken we met zelfsturende teams. Alle medewerkers volgden een opleiding rond de Belbin teamrollen. Zo kent iedereen zijn rollen en kunnen anderen hier rekening mee houden. Gezien de nood aan concretisering, werden generieke competenties uitgewerkt die de waarden en de werking van Voka representeren. Deze worden onder andere gebruikt bij werving en selectie. Vooruitlopen in doen en denken Succesvolle organisaties denken steeds verder dan de concurrentie en de markt. We willen niet volgen maar voorop lopen. Dit vertaalt zich in werknemers met een innoverende ingesteldheid en open geest. Wendbaar handelen Het ondernemerslandschap is voortdurend in verandering. Een wendbare opstelling is essentieel. Voka-werknemers stellen zich flexibel op door snel in te spelen op de behoeften van de leden en de collega s. Ze staan open en nemen initiatieven.

3 2 Interactie zoeken Een uitgebreid netwerk is van grote waarde. Het is dan ook één van de basismissies van Voka om leden bij elkaar te brengen om hun expertise en ervaringen te delen. Ook onze medewerkers streven actief naar goede contacten en samenwerking. We zijn een mens- en relatiegerichte organisatie. Impact hebben De beschikbare tijd en middelen zijn schaars. Een daadkrachtige aanpak en meetbare doelen zijn essentieel. Vokamedewerkers behalen doelstellingen op een kwaliteitvolle manier, rekening houdend met de balans tussen inspanningen en resultaat. Werken als een ondernemer Onze ondernemingen groeien dankzij drive, durf, geloof en doorzettingsvermogen. Elke medewerker werkt alsof het voor zijn eigen zaak is. Vokamedewerkers stralen ondernemingsgeest uit. Ze hebben een eigen drive om steeds beter te worden in wat ze doen, door zich verder te ontwikkelen, initiatief te nemen en nooit op te geven. Milieu (Planet) In 212 was onze organisatie voor de 4de keer laureaat van het Milieucharter Oost-Vlaanderen voor ons kantoor Dendermonde. Zo willen we andere bedrijven inspireren en uitdagen om te zoeken naar een win-win voor hun bedrijf én het milieu. We zullen het aantal verplaatsingen verminderen door nieuwe vergadergewoontes te implementeren. Door flexibel in teams te werken, brengen we medewerkers samen op de meest efficiënte plaats (qua tijd en aantal kilometers). Daarnaast willen we duurzame verplaatsingen stimuleren. Zo kunnen we van een parking buiten de stadsring naar ons nieuw gebouw komen met openbaar vervoer, bedrijfsfietsen of wie weet zelfs via het water! De Lijn zorgde voor een bereikbaarheidsfiche voor al onze kantoren: Maatschappij Ons nieuw gebouw ligt in het wetenschappelijk, politiek en cultureel hart van Gent en Oost- Vlaanderen. Het Zuid en de Waalse Krook zullen op een paar jaar tijd een volledige transformatie ondergaan. Voka Oost-Vlaanderen werkt samen met opleidingsinstituten om stageplaatsen aan te bieden, zodat studenten de kans krijgen op een eerste werkervaring. Daarnaast faciliteren we de contacten tussen studenten en bedrijven. In 212 werd via de VDAB aan 4 personen de kans geboden om ervaring op te doen via een IBO. Een individuele beroepsopleiding (IBO) is een interessante opleidingsmaatregel voor werkzoekenden en werkgevers. Deugdelijk bestuur Voka Kamer Van Koophandel Oost-Vlaanderen past de principes van deugdelijk bestuur ( Corporate Governance ) toe om de verantwoordelijkheden van de raad van bestuur, het bestuurscomité, het benoemingscomité, het auditcomité, het remuneratiecomité, de regioraden, de gedelegeerd bestuurder en het management zo goed mogelijk af te bakenen en belangenvermenging te vermijden.

4 3 Inhoud Executive Summary... 1 Inhoud... 3 Voorwoord Bedrijfsprofiel Historiek, missie en kernwaarden Voka-regio Feiten en cijfers Onze invloed op duurzaamheid in het beleid Netwerking Belangenbehartiging Ruimte Om Te Ondernemen (ROTO) Globale invloed op het beleid Onze invloed op duurzaamheid bij onze leden Dienstverlening Ondernemerschap Internationale competitiviteit Innovatie Talent Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) Globale invloed op onze leden Onze invloed op duurzaamheid in onze eigen organisatie Medewerkers Personeelsbestand Opleidingen Diversiteit Medewerkersbetrokkenheid Kwaliteitszorg... 23

5 4 4.3 Milieu Papier Water- en energieverbruik Mobiliteit Ons sociaal engagement Voka Box, het centrum van Volhoudbaar ondernemen Duurzame relatie met onze stakeholders Realisaties Leden/Ondernemers Lokale overheden Overheid Medewerkers Andere Voka Kamers van Koophandel Europees Sociaal Fonds Onderwijs Horizon Leden / Ondernemers Stakeholders leden en beleid Maatschappij Denderstreek Deugdelijk Bestuur Beheerstructuur De Raad van Bestuur (RvB) Bestuurscomité (BC) Overleg voorzitter / gedelegeerd bestuurder Advies- en controleorganen Gedelegeerd bestuurder Businessplan (b-plan) Jaarrekeningen... 36

6 5 6.9 Richtlijnen ISO-procedures Huishoudelijk reglement Mandatarissen: gedragscode Samenvattende tabel GRI Profiel Prestatie-indicatoren De gegevensreeksen (getallen horende bij de grafiek) voor de GRI-indicatoren... 4

7 6 Voorwoord Het peloton komt pas in beweging als er gedemarreerd wordt. Voka Kamer van Koophandel Oost- Vlaanderen ziet onze invloed op duurzaamheid als een 3-trapsraket. Ten eerste, oefenen wij invloed uit op het beleid als bruggenbouwer tussen ondernemers en andere actoren. Ten tweede, onze belangrijkste impact op duurzaamheid realiseren wij bij onze leden via onze strategische thema s die cruciale hefbomen zijn om volhoudbaar * te kunnen ondernemen. Ten derde, door de duurzaamheidsprincipes op onze interne werking toe te passen willen we zelf het goede voorbeeld geven. Op onze website telde het duurzaamheidsverslag unieke clicks. Op jaarlijkse basis communiceren wij onze visie, strategie en activiteiten via ons Activiteitenverslag. Als aanvulling hierop willen wij met dit document ook een langetermijnrapportering brengen die onze duurzame evolutie weergeeft. Zo zetten we op een longitudinale manier een trendlijn uit over meerdere jaren. De koers van de voorbije jaren wordt geëvalueerd en bijgestuurd waar nodig. Elk jaar waarnaar we verwijzen, heeft betrekking op de periode van 1 januari tot en met 31 december, tenzij anders vermeld. Door een aanpassing van onze CRM-databank midden 212 werd het verzamelen van een aantal gegevens bemoeilijkt, maar we hebben naar best vermogen de meest correcte situatie weergegeven. De registratie-methode wordt voor een aantal zaken onder de loep genomen, hierdoor wordt de zekerheid van de cijfers verder verfijnd. We streven ernaar in 213 met meer dan 9% juistheid van cijfergegevens te kunnen werken. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is een continue streven naar verbetering. Wij zullen ons samen met u in de toekomst blijven engageren om het welzijn van de gemeenschap, de belangen van onze ledenbedrijven en medewerkers in evenwicht te houden. Geert Moerman Gedelegeerd bestuurder Chris De Hollander Voorzitter *de Zuid-Afrikaanse benaming voor duurzaam ondernemen is volhoudbaar ondernemen

8 7 1 Bedrijfsprofiel 1.1 Historiek, missie en kernwaarden De Kamer van Koophandel Oost-Vlaanderen ontstond begin 2 na een fusie van drie arrondissementele Kamers van Koophandel: Gent-Eeklo, Dendermonde en Zuid-Oost-Vlaanderen (Aalst-Oudenaarde-Ronse). De Kamer is geen overheidsinstantie, maar een onafhankelijke en sectoroverschrijdende bedrijvenorganisatie die kan bogen op een bijzonder lange traditie. De Gentse Kamer werd opgericht in 1729, terwijl in andere steden van de provincie een soortgelijke organisatie het licht zag in het midden van de 19 de eeuw: Aalst (1841), Dendermonde (1842), Oudenaarde (1854) en Ronse (1899). Sinds 1875 hebben de Belgische Kamers van Koophandel ooit begonnen als publieke instellingen een privaat statuut en functioneren zij vóór en dóór bedrijven die er op vrijwillige basis lid van zijn. Sinds 24 maakt de Oost-Vlaamse Kamer, samen met de 7 andere Vlaamse Kamers en het Vlaams Economisch Verbond (VEV), deel uit van Voka, het Vlaams netwerk van ondernemingen. Missie Voka Kamer van Koophandel Oost-Vlaanderen wil als het meest nabije en meest invloedrijke professioneel netwerk van ondernemers en als representatieve organisatie van ondernemingen in Oost-Vlaanderen een optimaal kader creëren voor succesvol ondernemen en wil fundamenteel bijdragen tot welvaart en welzijn van haar regio. Diensten en producten De activiteit van Voka Kamer van Koophandel Oost-Vlaanderen is gebaseerd op 3 pijlers: netwerking, belangenbehartiging en dienstverlening. Strategische thema s De inhoud van ons aanbod is gebaseerd op onze 6 strategische thema s: ondernemerschap, internationale competitiviteit, innovatie, ruimte om te ondernemen, talent en maatschappelijk verantwoord ondernemen. We hebben deze eind 29 met de Raad van Bestuur vastgesteld en bekrachtigd in 21 (horizon 217). Waarden In 28 werden tijdens een Teaminfo met de medewerkers de waarden van onze organisatie vastgelegd: openheid gedrevenheid integriteit respect professionaliteit groepsgevoel. Deze waarden vormen een doorsnede van de reeds geldende waarden en de waarden die belangrijk zijn in een flexibele en projectgedreven organisatie. Gezien de nood aan concretisering, werden deze waarden vertaald naar generieke competenties die de waarden en werking van Voka representeren. Vooruitlopen in doen en denken Succesvolle organisaties denken steeds verder dan de concurrentie en de markt. We willen niet volgen maar voorop lopen. Dit vertaalt zich in werknemers met een innoverende ingesteldheid en open geest.

9 8 Wendbaar handelen Het ondernemerslandschap is voortdurend in verandering. Een wendbare opstelling is essentieel. Voka-werknemers stellen zich flexibel op door snel in te spelen op de behoeften van de leden en de collega s. Ze staan open en nemen initiatieven. Interactie zoeken Een uitgebreid netwerk is van grote waarde. Het is dan ook één van de basismissies van Voka om leden bij elkaar te brengen om hun expertise en ervaringen te delen. Ook onze medewerkers streven actief naar goede contacten en samenwerking. We zijn een mens- en relatiegerichte organisatie. Impact hebben De beschikbare tijd en middelen zijn schaars. Een daadkrachtige aanpak en meetbare doelen zijn essentieel. Vokamedewerkers behalen doelstellingen op een kwaliteitvolle manier, rekening houdend met de balans tussen inspanningen en resultaat. Werken als een ondernemer Onze ondernemingen groeien dankzij drive, durf, geloof en doorzettingsvermogen. Elke medewerker werkt alsof het voor zijn eigen zaak is. Vokamedewerkers stralen ondernemingsgeest uit. Ze hebben een eigen drive om steeds beter te worden in wat ze doen, door zich verder te ontwikkelen, initiatief te nemen en nooit op te geven. Daarnaast werden ook de specifieke competenties vastgelegd die we koppelden aan vier verschillende loonvorken/functieprofielen. Aan de hand van deze competenties kunnen we verschillende HR-technieken, zoals functioneringsgesprekken, werving en selectie, toepassen.

10 9 1.2 Voka-regio Voka Oost-Vlaanderen is opgedeeld in vijf regio s (zie kaartje): Aalst Dendermonde Gent & Zeehaven Leiestreek-Meetjesland Vlaamse Ardennen De overige Oost-Vlaamse gemeenten behoren tot het werkingsgebied van Voka Antwerpen - Waasland. Regio Leiestreek- Meetjesland: 337 leden Regio Gent & Zeehaven: 12 leden Regio Dendermonde: 394 leden Regio Oudenaarde: 261 leden Regio Aalst: 358 leden Over de regio s heen: 372 leden

11 1 1.3 Feiten en cijfers Voka is een onafhankelijke en sectoroverschrijvende bedrijvenorganisatie waar leden vrijwillig kiezen voor het lidmaatschap. Ons ledenaantal geeft de grootte van onze organisatie weer Aantal leden Voka werkt aan een groei uit inkomsten van activiteiten en sponsoring. We bewaken hierbij sterk de stafkosten. Financieel Bedrijfsopbrengsten , , , , , ,6 Ledenbijdragen , , , , , ,32 Projectondersteuning* , , , , , ,48 Inkomsten uit activiteiten en sponsoring bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen , , , , , , , , , , , ,64 *Projectondersteuning betreft publiek-private samenwerking: in ruil voor een vergoeding leveren wij prestaties die maatschappelijk belangrijke projecten mogelijk maken. Deze worden opgevolgd via rapportering, doelstellingen, kwaliteitscriteria. Veel activiteiten van Voka Oost-Vlaanderen zijn mogelijk met de steun van: Vlaanderen: Vlaanderen in Actie (VIA), Agentschap Ondernemen, Vlaamse overheid, Flanders Investment & Trade (FIT) Europa: EURES, EFRO, INTERREG IV A, ESF, Europese Unie, EPOS, Lifelong Learning Programme Provincie Oost-Vlaanderen

12 Aantal deelnemers Aantal evenementen Duurzaamheidsverslag Onze invloed op duurzaamheid in het beleid 2.1 Netwerking Netwerking: professionele contacten Het Voka netwerk geeft u exclusieve toegang tot het professionele netwerk in Oost-Vlaanderen. Hiervoor bieden wij tal van netwerkactiviteiten aan. De performantie ervan meten wij aan de hand van het aantal deelnemers en hun tevredenheid (zie hoofdstuk kwaliteit). Er is een lichte daling van het aantal bezoekers omdat we ervoor kiezen minder events neer te zetten maar met een hogere kwaliteit. Ook besteden we aandacht om zoveel mogelijk unieke bezoekers binnen gesegmenteerde doelgroepen op onze diverse events te verwelkomen eerder dan in te zetten op het loutere aantal bezoekers Tijdens onze netwerkactiviteiten zijn er vertegenwoordigers van onze leden, politici, cultuur, onderwijs, overheid,... Op die manier fungeren wij als bruggenbouwer tussen de verschillende maatschappelijke actoren. 2.2 Belangenbehartiging Belangenbehartiging heeft tot doel het formuleren van vragen en aanbevelingen bij betrokken overheden. Bedrijvenclusters, ook Voka Politica bijeenkomsten genoemd, hebben tot doel bedrijven uit de eigen regio te leren kennen, interbedrijfssamenwerking te stimuleren en overleg te voeren met de gemeente over het socio-economisch beleid en lokale knelpunten. De regioraden hebben een adviserende functie, dragen bij tot meer visibiliteit van Voka en de Voka-leden in de regio en helpen de contacten met de lokale overheden te intensifiëren. Voka heeft tevens mandaten in verschillende raden en adviesorganen. Verder willen we via belangenbehartiging de publieke opinie informeren door het uitsturen van persberichten Aantal gelanceerde persberichten

13 Ruimte Om Te Ondernemen (ROTO) Totale oppervlakte bedrijventerreinen (exclusief haventerrein) Hectare (NB) 29 (NB) ,4 De totale bouwrijpe niet-ingenomen oppervlakte bedrijventerreinen ten opzichte van de totale oppervlakte bedrijventerreinen (exclusief haventerrein) %,2 28 (NB) 29 (NB) Over het aanbod aan bedrijventerreinen/bedrijfsgebouwen is momenteel weinig informatie beschikbaar. Het doel van de indicator is een ijzeren voorraad aan beschikbare bedrijventerreinen in kaart te brengen. Enerzijds geeft de grafiek de totale oppervlakte aan bedrijventerreinen weer binnen het werkingsgebied (Voka-regio) van Voka Oost-Vlaanderen (exclusief het haventerrein). Bron: 'Sociaal-economische situatieschets Oost-Vlaanderen' van de Provincie 2.4 Globale invloed op het beleid In heel belangrijke mate wordt de invloed op het beleid (Vlaams, Federaal, Europees) uitgeoefend via onze studiedienst van Voka VEV (studiedienst). Wij fungeren als radar en vinger aan de pols bij ondernemingen en stakeholders en zijn veelal ook actief betrokken bij het communiceren van de Voka-standpunten en acties.

14 13 3 Onze invloed op duurzaamheid bij onze leden 3.1 Dienstverlening 3 Aantal afgeleverde oorsprongcertificaten Voka - Kamer van Koophandel viseert certificaten van oorsprong in opdracht van de Federale Overheidsdienst Economie. Een oorsprongscertificaat is een document dat de niet-preferentiële of economische oorsprong van het te exporteren goed vermeldt. In 212 kende Voka een kleine toename van de verleende certificaten Aantal georganiseerde seminaries KamerAcademie informeert ondernemers via seminaries. De voorbije jaren kende het aantal georganiseerde seminaries een stabilisatie Aantal helpdeskvragen Via onze dienstverlenende helpdesk willen we naar oplossingen zoeken voor problemen en antwoord bieden op vragen van ondernemers. Een verdere verfijning van registratiemethode wordt in 213 doorgevoerd. Leden van Voka Oost-Vlaanderen ontvangen het maandelijks zakenmagazine Ondernemers met informatie die relevant is voor hun onderneming.

15 Ondernemerschap Aantal bedrijven geïnformeerd op vlak van ondernemerschap Op thematische basis wensen we bedrijven te informeren via evenementen, infosessies en seminaries (korte duur). De daling in 212 kan verklaard worden door de nieuwe berekeningsmethode. Aantal bedrijven begeleid rond ondernemerschap via PLATO Voka biedt tal van begeleidingstrajecten rond ondernemerschap aan, waarvan PLATO de meest gekende is. In 212 ging PLATO zijn 22 ste jaargang in. Via kennisoverdracht, ervaringsuitwisseling en netwerkactiviteiten begeleidt het PLATO-project gedurende 2 jaar kmo s van maxiumum 25 medewerkers bij hun bedrijfsvoering. Die begeleiding gebeurt door kaderleden uit grote bedrijven, de PLATO-peters en meters. Naast overkoepelende activiteiten organiseert het PLATO-team voor elke groep 1 sessies met de peters en meters. 15 Aantal personen geïnformeerd over het starten van een eigen zaak

16 15 15 Aantal personen begeleid naar een eigen zaak dmv projecten (NB) 28 (NB) Ondernemerschap is de basis van alle welvaart. We lanceren daarom intiatieven rond startend ondernemerschap, waarvan Bryo het meest gekende project is. Bryo staat voor Bright & Young en is een netwerk van jonge (18-36 jaar) gedreven mensen die op maandelijkse basis samenkomen rond concrete vraagstukken. De aanpak met mini-workshops is praktisch, informeel en interactief. 3.3 Internationale competitiviteit Aantal geïnformeerden over buitenlandse markten Internationaliseren is voor veel bedrijven een voorwaarde voor verdere groei. Daarover informeren we bedrijven via helpdeskvragen, evenementen, infosessies en seminaries (korte duur). Door een fout in onze databank kunnen de cijfers voor 27 niet meer correct achterhaald worden. In 28 was er een grote piek omdat wij toen het Vlaamse slotevent van de Week van het Internationaal Ondernemen hadden die op zich al goed was voor een 35 deelnemers. Sedert de start van Aranea worden een aantal activiteiten die vroeger meetelden onder het team Internationaal Ondernemen nu onder Arbeidsmarkt. 3.4 Innovatie Aantal bedrijven geïnformeerd over innovatie Innovatie is belangrijk, omdat het net datgene is waar wij, als kennisregio kunnen en moeten in uitblinken.

17 Talent Aantal bedrijven geïnformeerd op vlak van sociale thema's Om het beschikbare talent optimaal te ontwikkelen en in te zetten, informeren wij bedrijven via evenementen, infosessies en seminaries (korte duur). In diverse domeinen ontwikkelde Voka lerende netwerken om in een open en vertrouwelijke sfeer ervaringsuitwisseling en kennisdeling te faciliteren Aantal vacatures bij bedrijven ingevuld door kansengroepen via Jobkanaal Door de mismatch tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt moeten bedrijven op een nog creatievere manier recruteren. Jobkanaal is een extra wervingskanaal van Voka voor werkgevers die openstaan voor de invulling van hun vacatures door arbeidsgehandicapten, allochtonen en 5- plussers. Het aantal ingevulde vacatures is afhankelijk van het aantal consulenten. Vanaf 213 verschuift de focus van JobKanaal. We kiezen voor een andere invulling van onze opdracht. De werkgeversorganisaties hebben zich geëngageerd om per jaar 2.5 bedrijfs- bezoeken uit te voeren. Tijdens die bezoeken kan het belang van kansen en competenties rechtstreeks met de ondernemer of hr-dienst besproken worden. Op die manier kunnen we nog meer inspelen op specifieke behoeften van ondernemingen. Wij zijn ervan overtuigd dat we met de bijgestuurde doelstellingen de instroom van kansengroepen nog meer faciliteren. Minder door het tellen van streepjes, meer in het leveren van maatwerk.

18 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) Aantal bedrijven geïnformeerd op vlak van milieuthema s en energie Actuele thema s komen aan bod tijdens onze (korte duur). evenementen, infosessies en seminaries Aantal bedrijven begeleid d.m.v. projecten rond duurzaam ondernemen Maatschappelijk verantwoord ondernemen is een gedeelde verantwoordelijkheid en tevens een belangrijke prioriteit voor zowel onze ondernemingen als voor Voka als organisatie. We organiseren een aantal begeleidingstrajecten voor bedrijven (lange duur). Milieucharter Oost-Vlaanderen is het meest bekende. Bedrijven die conform zijn met de milieuwetgeving en milieuverbeteringsacties ondernemen, ontvangen een certificaat. Als werkgeversorganisatie zijn we bijzonder trots dat we over de power beschikken om zo veel bedrijven in onze provincie te mobiliseren rationeel om te gaan met milieu en energie. We creëren inspirerende voorbeelden en verspreiden deze via onze website. 3.7 Globale invloed op onze leden Wij zijn ervan overtuigd dat om duurzaam ondernemen volhoudbaar ondernemen mogelijk te maken het nodig is om op een systematische manier in te zetten op onze 6 strategische thema s. We doen dat door een aantal teams die elk betreffend een strategisch thema (talent, innovatie, internationale competitiviteit, ruimte om te ondernemen, maatschappelijk verantwoord ondernemen, ondernemerschap) als specifieke doelstelling hebben. Andere teams (Peterschapsprojecten, Lerende netwerken, KamerAcademie, Athena, netwerking, helpdesk, belangenbehartiging,...) vragen we om hun activiteiten zo in te richten zodat elk van deze 6 strategische thema s in voldoende mate aan bod komen.

19 18 4 Onze invloed op duurzaamheid in onze eigen organisatie Voka Kamer van Koophandel Oost-Vlaanderen hecht veel belang aan ethisch en duurzaam ondernemen. Zij wil door haar stakeholders erkend worden als een toonaangevende bedrijvenorganisatie die streeft naar een duurzaam evenwicht tussen het welzijn van de gemeenschap, de bescherming van het milieu, de belangen van haar leden en medewerkers en goede financiële resultaten. De hoekstenen hiervoor zijn innovatie, creativiteit, nieuwe technologieën en partnerships. Hierover willen wij een open communicatie voeren met al onze stakeholders. Kinderarbeid, schending van de mensenrechten en van het milieu tolereren we niet. Marc D hoore, uiterst rechts op de foto, was de grondlegger van maatschappelijk verantwoord ondernemen binnen onze organisatie. Hij kwam na zijn 5ste onze ploeg versterken en ging op 29/6/212 op 65 jaar met pensioen.

20 Medewerkers Personeelsbestand Voka Kamer van Koophandel Oost-Vlaanderen erkent haar medewerkers als de belangrijkste schakel bij de realisatie van haar doelstellingen. We willen toonaangevend zijn in de ondersteuning van onze medewerkers om ten volle hun potentieel te ontwikkelen, met respect voor hun persoon en welzijn en met aandacht voor een veilige werkomgeving. Alle medewerkers hebben een bediendencontract van onbepaalde duur Totaal in voltijdse equivalenten (FTE) Aantal deeltijdse/ voltijdse equivalenten Deeltijdse equivalenten Voltijdse equivalenten Personeelsverloop Aantal uitgeschreven Aantal ingeschreven (NB) 27 (NB) Ongeplande afwezigheid (in aantal dagen) Aangepaste ziektedagen Arbeidsongeval Andere afwezigheden (o.a. zwangerschap, palliatief verlof)

21 2 Het aantal personeelsleden blijft vrij stabiel, doch zien we nauwlettend toe op een zo efficiënt en doelgericht mogelijke taakinvulling. In 212 werden 3 vervangingscontracten ingezet om zwangere medewerkers te vervangen, tevens werd een aantal IBO-contracten opgestart, wat een vertekend beeld geeft in het personeelsverloop in de sociale balans, daarom werden deze gefilterd op unieke personen. Het aantal afwezigheidsdagen werd gefilterd, een collega die reeds enkele jaren afwezig is werd uit de berekeningsmethode gehaald. Het aantal ziektedagen ligt weliswaar aan de hoge kant in 212 doordat dit veroorzaakt wordt door 2 langdurig zieken. Een persoon heeft inmiddels probleemloos het werk hervat. Een andere persoon heeft inmiddels de organisatie verlaten. Zeker in een crisisperiode en gezien het hoge aandeel van de loonlasten in onze kostenstructuur dienen we solidair met onze leden-ondernemingen zeer kostencompetitief te zijn en lean and mean in de markt te staan. Zoals vorig jaar wordt er opnieuw een 36 feedback georganiseerd voor het management en de seniors. Verschil met vorig jaar is dat dit jaar ook 4 medewerkers wordt gevraagd hun coach te beoordelen Opleidingen In 212 werd volop ingezet in de nieuwe CRM. Alle medewerkers hebben deze opleiding gevolgd. Aangezien onze activiteiten informatief en met een hoog opleidingsgehalte zijn, krijgen medewerkers volop de kans om zich bij te scholen rond onze strategische thema s. We stimuleren onze medewerkers om zoveel mogelijk Voka-activiteiten bij te wonen. We registreren enkel de opleidingen die ze extern bijwonen Diversiteit Aantal mannen en vrouwen in de onderneming Vrouw Man Aantal mannen en vrouwen in de directie Vrouw Man

22 Aantal mannen en vrouwen bij senior-projectleiders man vrouw Om de toekomst voor te bereiden en de doorstroom naar management voor te bereiden, werd het senior-projectleider niveau ingevoerd in 211. In de toekomst wensen wij meer vrouwen op beslissingsniveau op te nemen. Via de seniorwerking willen wij de verantwoordelijkheden binnen onze organisatie ruimer spreiden en is er een evolutie naar een betere genderverdeling op de beslissingsniveau s. Voka Oost-Vlaanderen draagt gelijkheid van mensen hoog in het vaandel en maakt geen onderscheid in leeftijd, geslacht, origine, persoonlijke overtuiging, We willen kansen creëren voor specifieke doelgroepen die een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken. Horizon 217 Over de hele organisatie bekeken, dienen we aandacht te hebben voor de aanwerving van voldoende mannen, aangezien de verhouding man-vrouw nu op ongeveer 2/8 staat. Daarnaast moedigen we ook kansengroepen aan om bij ons te solliciteren. Bovenstaande keuzes worden gemaakt binnen een kader waarbij competenties in de eerste plaats de doorslag geven bij aanwerving en promotie Medewerkersbetrokkenheid Op jaarbasis houden we 9 personeelsvergaderingen (duurtijd: 1u) die telkens plaatsvinden op 2 locaties: Gent en Dendermonde. Collega s hebben de kans om één van beide vergaderingen bij te wonen en op de hoogte te blijven. Ieder personeelslid neemt jaarlijks deel aan een functioneringsen evaluatiegesprek. Jaarlijks plannen we minstens 2 Teaminfo-bijeenkomsten waarop we de medewerkers informeren over de strategische doelstellingen van de organisatie aan de hand van het businessplan. In 212 organiseerden we 3 workshops die kaderden in het Aranea-project dat tot doel heeft onze organisatie om te vormen naar een projectgedreven en gestructureerde organisatie. In 213 zullen er in dit kader opnieuw workshops plaatsvinden. Eerst werd gewerkt rond structuur en processen van de teams, wat we de hardware kunnen noemen. Daarna werd gewerkt aan de software : de teamrollen en de onderlinge verhoudingen binnen het team, op basis van het concept van de Belbin-teamrollen. Elk team had de kans, indien gewenst, een training en advies te

23 22 volgen via een externe coach om te leren omgaan met de onderlinge verschillen in de teamwerking ( Leve het verschil ). In oktober 212 trok Voka - Kamer van Koophandel Oost-Vlaanderen enkele dagen naar het mooie Daverdisse in de Ardennen, om te brainstormen over de noden van onze leden en de rol van onze organisatie. De belangrijkste conclusie van deze denkoefening was dat het voor onze organisatie prioritair is en blijft om een unieke band te behouden en verder uit te bouwen met de ondernemingen, hun noden en zorgen te kennen en daarop in te spelen. Daarop werd een project opgestart rond customer intimacy, dat in 213 wordt geïmplementeerd. De schermberichten op het bureaublad van de computer zijn inmiddels een vaste waarde geworden. Verjaardagen van collega s, sinterklaasfeest, tips en tricks voor milieuzorg en veiligheid, nieuwe procedures, Door een wisselende aard van de boodschappen wordt de nieuwsgierigheid van de collega s gewekt. In het kader van de masterproef van een student strategisch management aan de Hogeschool Gent werd een bevraging georganiseerd. In totaal hebben 39 collega s (op 48) de enquête ingevuld. Het onderzoek had als doel een antwoord te formuleren op de mogelijke verbanden tussen: - de samenstelling van de teams (Belbin rollen) en de effectiviteit van de teams - de mate van zelfsturing en de effectiviteit van de teams - de invulling van de verwachtingen en de effectiviteit van de teams De resultaten uit het onderzoek zullen per team besproken worden. Hierbij enkele positieve resultaten van de werkbaarheidsbevraging. - De werkbeleving is significant toegenomen met 15% ten opzichte van 3 jaar geleden (van 33 naar 48%). Er is quasi niemand meer voor wie de werkbeleving minder goed is (2%) Op mijn werk bruis ik van energie. Als ik s morgens opsta heb ik zin om aan het werk te gaan. Ik ben enthousiast over mijn baan. Wanneer ik heel intensief aan het werk ben, voel ik mij gelukkig - De tevredenheid over het werk heeft begin 212 even een terugval gekend naar 75% (heel) tevreden, in 213 zijn we terug ruim boven de 8% - De betrokkenheid van onze medewerkers is doorheen de voorbije jaren blijven groeien, van 9% in 21, 93% in 212 naar een markante 98% in 213! Ik vind het belangrijk dat het werk goed verloopt. Mijn werk betekent veel voor me. Wanneer er problemen zijn op het werk, zal ik er alles aan doen om die op te lossen. Het is de moeite waard om te proberen mijn werk zo goed mogelijk te doen. Ik voel me sterk verbonden met deze organisatie We zijn bijzonder verheugd over de gunstige effecten die de teamwerking genereert. Horizon 217 De medewerkers worden maximaal betrokken in het Customer Intimacy model. We willen de medewerkersbetrokkenheid op hetzelfde niveau houden ondanks de verhoogde inspanningen die gevraagd worden om de efficiëntie te verhogen.

24 Kwaliteitszorg Voka Kamer van Koophandel Oost-Vlaanderen onderzoekt systematisch en kritisch alle afspraken en interne processen in overeenstemming met de eisen van de ISO 91:2-norm. Het kwaliteitsborgingssysteem van Voka Oost-Vlaanderen werd geauditeerd door het Belgisch centrum van certificatie volgens de internationale norm: NBN EN ISO 91: Klachten Aantal klachten extern/intern Aantal behandelde klachten We hebben een klachtenprocedure opgesteld die de afspraken vastlegt voor het behandelen van aanvragen voor correctieve acties zodat: - tekortkomingen of verbeteringen op een klantgerichte en doeltreffende manier opgelost worden - corrigerende en preventieve maatregelen kunnen opgezet worden - bij het beoordelen van het kwaliteitssyteem een overzicht kan gegeven worden van de belangrijkste verbetervoorstellen en tekortkomingen We willen blijven werken aan een verbetering van de kwaliteit en de efficiëntie. Externe auditors van het Europees Sociaal Fonds (ESF) voeren een 3-jaarlijkse audit uit volgens het EFQM-model (European Foundation For Quality Management) en kennen op basis hiervan het ESFkwaliteitslabel toe. Het EFQM-model is een Europees model die het kwaliteitsbeheer binnen de organisatie opvolgt. De bedoeling van het model is binnen de organisatie vooruitgang en verbeteringen te realiseren op het vlak van kwaliteit. Het uiteindelijke doel is het behalen van het ESF-kwaliteitslabel. Op 26 juni 212 is de ESF-audit doorgegaan. Ten opzichte van de vorige audit zijn 9 aandachtspunten verbeterd en 13 aandachtspunten bleven gelijk in score. MVO kreeg zelfs een score 4+ (mede dankzij dit duurzaamheidsrapport). Om alle kernactiviteiten te borgen, maken we gebruik van het kwaliteithandboek dat alle procedures, werkinstructies, van onze organisatie vervat. Introduceren we nieuwe procedures? Dan komen die eveneens in het kwaliteitshandboek terecht en kunnen we deze kenbaar maken aan het voltallige personeel. Voka - Kamer van Koophandel Oost-Vlaanderen beschikt over verschillende manieren om de tevredenheid van de klanten te evalueren: - Via de regelmatige contacten waarin we informeel polsen naar de tevredenheid - Via de klachtenregistratie in het ISO-kwaliteitssysteem

pilootprojecten (deel 1) Oost-Vlaanderen

pilootprojecten (deel 1) Oost-Vlaanderen pilootprojecten (deel 1) Oost-Vlaanderen dhr. Arne Oosthuyse projectcoördinator Voka - Kamer van Koophandel O-Vl. VON-sessie: Allochtoon ondernemerschap in Vlaanderen Donderdag 9 juni 2011 Huis van de

Nadere informatie

Duurzaamheidsverslag 2012

Duurzaamheidsverslag 2012 Duurzaamheidsverslag 212 1 Een duurzaamheidsverslag omvat het meten en publiceren van de prestaties van een organisatie op het vlak van duurzaamheid (People Planet Profit). We willen met onze stakeholders

Nadere informatie

Duurzaamheidsverslag 2012

Duurzaamheidsverslag 2012 Duurzaamheidsverslag 212 1 Een duurzaamheidsverslag omvat het meten en publiceren van de prestaties van een organisatie op het vlak van duurzaamheid (People Planet Profit). We willen met onze stakeholders

Nadere informatie

inspireren en innoveren in MVO

inspireren en innoveren in MVO inspireren en innoveren in MVO Inleiding Gert Van Eeckhout Beleidsondersteuner MVO - Departement WSE Wat is MVO? Waarom MVO? Beleidslijnen Vlaamse overheid MVO? een proces waarbij ondernemingen vrijwillig

Nadere informatie

3 redenen voor een duurzaamheidsverslag. 1. Voor onze stakeholders 2. DNA van Pro Natura 3. Interne communicatie

3 redenen voor een duurzaamheidsverslag. 1. Voor onze stakeholders 2. DNA van Pro Natura 3. Interne communicatie 3 redenen voor een duurzaamheidsverslag 1. Voor onze stakeholders 2. DNA van Pro Natura 3. Interne communicatie Over het verslag Tweejaarlijkse publicatie Volgens GRI4 (tabel) Met de stakeholders: bepalen

Nadere informatie

GESCHIEDENIS 1898: 1959: 1989: 1995: 1999: 2007: 2009: 2010:

GESCHIEDENIS 1898: 1959: 1989: 1995: 1999: 2007: 2009: 2010: Kijk! dit doen wij. IDENTITY-KIT GESCHIEDENIS 1898: Start Drukkerij Wils - Wiels 1959: Oprichting vennootschap Drukkerij Ignace Wils pvba 1989: omvorming vennootschap naar Drukkerij Ignace Wils nv 1995:

Nadere informatie

Uw netwerk voor succesvol ondernemen in de Brusselse metropool. Metropolitan

Uw netwerk voor succesvol ondernemen in de Brusselse metropool. Metropolitan Uw netwerk voor succesvol ondernemen in de Brusselse metropool Metropolitan Voka Metropolitan bouwt aan de Brusselse metropool Voka, het Vlaams netwerk van ondernemingen, bundelt zijn werking in de Brusselse

Nadere informatie

Randstad Diversity. voor een succesvol diversiteitsbeleid. www.randstad.be/diversity

Randstad Diversity. voor een succesvol diversiteitsbeleid. www.randstad.be/diversity Randstad Diversity voor een succesvol diversiteitsbeleid www.randstad.be/diversity inhoud Randstad en diversiteit Wat is diversiteit? Waarom diversiteit? Onze dienstverlening Coaching 22 Consulting onze

Nadere informatie

Opdrachtsverklaring Missie - Visie

Opdrachtsverklaring Missie - Visie Opdrachtsverklaring Missie - Visie 1. Missie Sint-Lodewijk biedt aangepast onderwijs en/of begeleiding op maat aan kinderen, jongeren en volwassenen met een motorische beperking. Ook het gezin en breder

Nadere informatie

Aandacht voor jouw ambitie!

Aandacht voor jouw ambitie! Aandacht voor jouw ambitie! ROC Rivor is hét opleidingscentrum van regio Rivierenland. Wij bieden een breed scala aan opleidingen, cursussen en trainingen voor jongeren en volwassenen. Toch zijn we een

Nadere informatie

Workshop HR-scan. Naar een duurzaam HRM beleid

Workshop HR-scan. Naar een duurzaam HRM beleid Workshop HR-scan Naar een duurzaam HRM beleid Inhoud Voorstelling Wat is Human Resources? Overzicht bestaande tools Waarom de HRM Cockpit? Doel van de HRM Cockpit Opbouw van het model De HRM Cockpit Aan

Nadere informatie

Project rond Biodiversiteit in Bedrijven. Versie mei juni 2017

Project rond Biodiversiteit in Bedrijven. Versie mei juni 2017 2B CONNECT Project rond Biodiversiteit in Bedrijven BIODIVA 2.0 Versie mei juni 2017 1 Presentatie is intellectuele eigendom van. Geen enkel gebruik onderdelen of geheel - toegestaan zonder voorafgaand

Nadere informatie

aanbod 2016 PLATO Ondernemers & PLATO Business PLATO is een initiatief van: Met medewerking van:

aanbod 2016 PLATO Ondernemers & PLATO Business PLATO is een initiatief van: Met medewerking van: aanbod 2016 Ondernemers & Business UNIEK, INTERACTIEF LEREND NETWERK VOOR KMO-BEDRIJFSLEIDERS MET GROEIAMBITIES RAAD VAN ADVIES: EEN IDEAAL KLANKBORD KOMPAS EN INTERACTIEVE WEGWIJZER EXCLUSIEVE COACHING

Nadere informatie

Duurzaamheidverslag: ook voor u? Koen Vanbrabant FEBEM, 10 maart 2015

Duurzaamheidverslag: ook voor u? Koen Vanbrabant FEBEM, 10 maart 2015 Duurzaamheidverslag: ook voor u? Koen Vanbrabant FEBEM, 10 maart 2015 Mission: Creating Responsible Business in society Vision: Sustainability Coach Values: Responsibility & Respect Ons Engagement geïntegreerd

Nadere informatie

KBC GROEP GROEPSWIJD WERKNEMERS-STAKEHOLDERSBELEID

KBC GROEP GROEPSWIJD WERKNEMERS-STAKEHOLDERSBELEID KBC GROEP GROEPSWIJD WERKNEMERS-STAKEHOLDERSBELEID Inleiding De KBC-groep wil een onafhankelijke bank-verzekeraar zijn voor particulieren en kleine en middelgrote ondernemingen in geselecteerde Europese

Nadere informatie

Spazio. Team Spazio Voka Kamer van Koophandel Oost-Vlaanderen. Uitgangspunten

Spazio. Team Spazio Voka Kamer van Koophandel Oost-Vlaanderen. Uitgangspunten Gemeenten geven ruimte aan ondernemingen Een project van Voka Oost-Vlaanderen met de steun van Vlaanderen in actie en Agentschap Ondernemen Team Voka Kamer van Koophandel Oost-Vlaanderen Petra Hosteaux

Nadere informatie

Randstad Diversity. voor een succesvol diversiteitsbeleid. www.randstad.be/diversity

Randstad Diversity. voor een succesvol diversiteitsbeleid. www.randstad.be/diversity Randstad Diversity voor een succesvol diversiteitsbeleid www.randstad.be/diversity inhoud Randstad en diversiteit Wat is diversiteit? Waarom diversiteit? Onze dienstverlening Coaching 22 Consulting onze

Nadere informatie

BIVV - jaarverslag 2012 strategie. Jaarverslag

BIVV - jaarverslag 2012 strategie. Jaarverslag BIVV - jaarverslag 2012 strategie Jaarverslag 2012 1 Het BIVV als werkgever Een uitgebalanceerd beleid Begin 2012 werd Sofie Questier als HR-Manager aangetrokken, met als opdracht een professioneel personeelsbeleid

Nadere informatie

Corporate Social Responsibility Vanbreda Risk & Benefits

Corporate Social Responsibility Vanbreda Risk & Benefits Corporate Social Responsibility Vanbreda Risk & Benefits Voorwoord Duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen of Corporate Social Responsibility (CSR): voor Vanbreda Risk & Benefits is het een

Nadere informatie

DE OVEREENKOMST. en mediarte.be,...vertegenwoordigd door...

DE OVEREENKOMST. en mediarte.be,...vertegenwoordigd door... Samenwerkingsovereenkomst VDAB mediarte.be 2013-2014 DE OVEREENKOMST Tussen De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding, publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap

Nadere informatie

managing people meeting aspirations Natuurlijke groei

managing people meeting aspirations Natuurlijke groei managing people meeting aspirations Natuurlijke groei geloof Wij hebben een gemeenschappelijke visie pagina - managing people, meeting aspirations Vandaag verhoogt CPM de prestaties op elk niveau van uw

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Beleid en doelstellingen / directieverantwoordelijkheid

Hoofdstuk 2 Beleid en doelstellingen / directieverantwoordelijkheid Hoofdstuk 2 Beleid en doelstellingen / directieverantwoordelijkheid 2.1 KAM beleidsverklaring De directie van Axent Groen BV onderschrijft het volgende KAM-beleid: Het beleid is er op gericht te willen

Nadere informatie

Business Plan. Organisatie: GIDSnetwerk Datum: 11.04.2014 Periode: 01/2014-12/2017

Business Plan. Organisatie: GIDSnetwerk Datum: 11.04.2014 Periode: 01/2014-12/2017 Business Plan Organisatie: GIDSnetwerk Datum: 11.04.2014 Periode: 01/2014-12/2017 Business Plan Agenda 1 Visie & Business Model 2 Strategie 3 Team & Organisatie 4 Implementatie 5 Financien 1. Visie & Business

Nadere informatie

Duurzame sociale balans

Duurzame sociale balans FOD Personeel en Organisatie Duurzame sociale balans 28/06/2016 versie 0.2 Duurzame Sociale Balans De federale overheid in cijfers Hierbij vindt u de tweede duurzame sociale balans (DSB). Dit jaarlijks

Nadere informatie

WELKOM. Welkom. Missie

WELKOM. Welkom. Missie WELKOM Welkom Missie Het Vlaams centrum voor kwaliteitszorg heeft als doel het economisch weefsel in Vlaanderen te versterken door kaderleden te sensibiliseren en bekwamen in innovatieve managementconcepten

Nadere informatie

Dé ondernemingsvereniging van Brabant en Zeeland

Dé ondernemingsvereniging van Brabant en Zeeland Dé ondernemingsvereniging van Brabant en Zeeland VERBINDT VERSTERKT VERTEGENWOORDIGT BRABANT ZEELAND IS HET STERKSTE ONDERNEMINGSNETWERK VAN UW REGIO. We hebben een voortrekkersrol in vernieuwing en innovatie,

Nadere informatie

Diversiteit op de werkvloer 30 APRIL

Diversiteit op de werkvloer 30 APRIL Diversiteit op de werkvloer 30 APRIL EU doelstellingen voor 2020 Werkgelegenheid voor 75 % van de bevolking tussen 20 en 64 jaar Daling van het percentage inzake vroegtijdige schoolverlating tot minder

Nadere informatie

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM De tijd dat MVO was voorbehouden aan idealisten ligt achter ons. Inmiddels wordt erkend dat MVO geen hype is, maar van strategisch belang voor ieder

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader Doel van de functiefamilie Leiden van een geheel van activiteiten en medewerkers en input geven naar het beleid teneinde een kwaliteitsvolle, klantgerichte dienstverlening te verzekeren en zodoende bij

Nadere informatie

ESF kwaliteitslabel Persmap - 14 December 2011

ESF kwaliteitslabel Persmap - 14 December 2011 ESF kwaliteitslabel Persmap - 14 December 2011 Pagina 3 P R O G R A M M A persbijeenkomst 14 december 2011 : 10.45 uur: Verwelkoming 11.00 uur: Na een introductie door Patrick De Smedt, voorzitter OCMW

Nadere informatie

VERKLARING OMTRENT MENSENRECHTENBELEID VAN UNILEVER

VERKLARING OMTRENT MENSENRECHTENBELEID VAN UNILEVER VERKLARING OMTRENT MENSENRECHTENBELEID VAN UNILEVER Wij zijn ervan overtuigd dat bedrijven alleen succesvol kunnen zijn in maatschappijen waarin mensenrechten beschermd en gerespecteerd worden. Wij erkennen

Nadere informatie

Commissie Welzijn, Werk en Milieu

Commissie Welzijn, Werk en Milieu Commissie Welzijn, Werk en Milieu Mondelinge vraag OPSCHRIFT Vergadering van 18 oktober 2016 Nummer: 2016_MV_00477 Onderwerp: Mondelinge vraag van raadslid Zeneb Bensafia: Opvolging Project Ambassadeurs

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Directeur audit

Functiebeschrijving: Directeur audit Functiebeschrijving: Directeur audit Functiefamilie Controle en audit functies Voor akkoord Naam leidinggevende Datum + handtekening Naam functiehouder Datum + Handtekening 1. Context van de functie 1.1.

Nadere informatie

Deel 1: Waar staan we voor als Werkwinkel? Netwerk jij mee?

Deel 1: Waar staan we voor als Werkwinkel? Netwerk jij mee? Deel 1: Waar staan we voor als Werkwinkel? Netwerk jij mee? 1.1 Het DNA van de Werkwinkel Waar staan we voor als Werkwinkel? Het antwoord op die vraag mag misschien op het eerste zicht heel evident lijken.

Nadere informatie

Enquête bedrijfsvriendelijke gemeente Wommelgem-Ranst

Enquête bedrijfsvriendelijke gemeente Wommelgem-Ranst Enquête bedrijfsvriendelijke gemeente Wommelgem- Algemene voorstelling Luc Luwel / 2 oktober 2008 Bewora Building 24 mei 2012 210 jaar groei 2012 1802 / 1804 oprichting Kamer van Koophandel 2002 fusie

Nadere informatie

rapporteren meten duurzaam

rapporteren meten duurzaam handelen interactie motivatie rapporteren verslag omgeving ontwikkelen barometer diversiteit mensen klanten stakeholders mobiliteit communiceren maatschappij scan actie 2.0 DUSCA lokale besturen ethisch

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen-Charter Buro Project.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen-Charter Buro Project. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen-Charter Buro Project. De visie en missie van Buro Project over MVO Buro Project streeft via haar MVO-charter een strategie voorop te stellen waarbij iedere stakeholder

Nadere informatie

Duurzame sociale balans

Duurzame sociale balans FOD Personeel en Organisatie Duurzame sociale balans 28/06/2016 versie 0.2 Duurzame Sociale Balans De federale overheid in cijfers Hierbij vindt u de tweede duurzame sociale balans (DSB). Dit jaarlijks

Nadere informatie

INSCHRIJVING PRIJS MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMER VAN HET JAAR 2017 (ONDERNEMINGEN < 20 VTE)

INSCHRIJVING PRIJS MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMER VAN HET JAAR 2017 (ONDERNEMINGEN < 20 VTE) INSCHRIJVING PRIJS MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMER VAN HET JAAR 2017 (ONDERNEMINGEN < 20 VTE) Kleine ondernemingen (

Nadere informatie

Individuele beroepsopleiding (in een onderneming) (IBO) - Aanwervingen en stopzettingen tweede kwartaal 2017

Individuele beroepsopleiding (in een onderneming) (IBO) - Aanwervingen en stopzettingen tweede kwartaal 2017 SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 702 van EMMILY TALPE datum: 5 juli 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Individuele beroepsopleiding (in een onderneming) (IBO) - Aanwervingen

Nadere informatie

MVO verklaring

MVO verklaring Voor u ligt het MVO beleid van Kamphuis Lastechniek BV. Maatschappelijk Verantwoord en Duurzaam Ondernemen is verankerd in ons bedrijfsbeleid. Voor nu, en voor de toekomst. Doordat Kamphuis Lastechniek

Nadere informatie

Charter van de ombudsdienst

Charter van de ombudsdienst Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Ombudsdienst AC-Kruidtuin - Food Safety Center Kruidtuinlaan 55 B-1000 Brussel Tel. 02/211 82 11 www.favv.be Charter van de ombudsdienst 1. Doelstelling

Nadere informatie

Duurzaamheidsrapport CCL Nutricontrol

Duurzaamheidsrapport CCL Nutricontrol Duurzaamheidsrapport CCL Nutricontrol Voorwoord Met trots presenteer ik u het allereerste duurzaamheidsverslag van CCL Nutricontrol! In dit eerste duurzaamheids verslag willen wij u laten zien dat wij

Nadere informatie

Strategische doelstellingen

Strategische doelstellingen Strategische doelstellingen 2017-2022 Missie en visie Strategische en operationele doelstellingen Missie Sint-Jozefkliniek is een dynamisch regionaal ziekenhuis waar iedereen welkom is. In samenwerking

Nadere informatie

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA VOORWOORD Hoe leiden we elke student op tot de professional voor de wereld van morgen? Met de blik op 2025 daagt die vraag

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179-

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179- Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN FRANK VANDENBROUCKE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS

Nadere informatie

Dieter Vander Beke. Maatschappelijk Verantwoorde Overheid ISO 26000 & GRI Provinciale milieudag provincie Antwerpen 24 juni 2014

Dieter Vander Beke. Maatschappelijk Verantwoorde Overheid ISO 26000 & GRI Provinciale milieudag provincie Antwerpen 24 juni 2014 Dieter Vander Beke Maatschappelijk Verantwoorde Overheid ISO 26000 & GRI Provinciale milieudag provincie Antwerpen 24 juni 2014 Overzicht van de presentatie 1. Vertrouwen in de overheid? 2. Maatschappelijke

Nadere informatie

d) Hoeveel werkzoekenden hebben deze sessies gevolgd de afgelopen drie jaar?

d) Hoeveel werkzoekenden hebben deze sessies gevolgd de afgelopen drie jaar? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 551 van EMMILY TALPE datum: 4 mei 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT VDAB - Raadpleging website en vacaturedatabank 1. In antwoord

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Projectleider B December 2009 PROJECTLEIDER B 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Taken uitvoeren Projectleider B

Nadere informatie

Toelichting 03: Energiebeheermaatregelen

Toelichting 03: Energiebeheermaatregelen COMMISSIE ENERGIEBELEIDSOVEREENKOMST Toelichting 03: Energiebeheermaatregelen ISO50001 of energiebeheermaatregelen volgens bijlage 9 Volgens Art. 6(7) van de energiebeleidsovereenkomst (EBO) dient elke

Nadere informatie

De Punt broedplaats voor ondernemers met aandacht voor mens en milieu. Willem Lutjeharms 16 februari 2011

De Punt broedplaats voor ondernemers met aandacht voor mens en milieu. Willem Lutjeharms 16 februari 2011 De Punt broedplaats voor ondernemers met aandacht voor mens en milieu. Willem Lutjeharms 16 februari 2011 1 Publiek-private samenwerking 1.1 Ontstaan en evolutie - Faillissement Trefil-Arbed 1993 - Oprichting

Nadere informatie

ESF-project Versterkt streekbeleid 1 januari juli 2019

ESF-project Versterkt streekbeleid 1 januari juli 2019 ESF-project Versterkt streekbeleid 1 januari 2017 31 juli 2019 Versterkt streekbeleid Zuid-Oost-Vlaanderen ACTIES Focus op een duurzame lokale economie en ondernemerschap in de regio Mobiliteit als noodzakelijke

Nadere informatie

Vul hieronder als eerste jouw naam in en de datum waarop je deze scan hebt ingevuld!!

Vul hieronder als eerste jouw naam in en de datum waarop je deze scan hebt ingevuld!! 4.1 Personeelsbeleid: 1.4 funtioneringsprocedure. 9c Competentiescan blz. 1 van 6 Vragen competentiescan POP Overige Functies Bij de beoordeling geldt: maak een keuze uit: 1 = o / 2 = m / 3 = v / 4 = rv

Nadere informatie

Het Jeugdsportfonds Camille Paulus

Het Jeugdsportfonds Camille Paulus Het Jeugdsportfonds Camille Paulus Een sporttoekomst voor jongeren en personen met een handicap Wat is sporten? Sporten is niet alleen een werkwoord. Het brengt mensen dichterbij, maakt energie en creativiteit

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2015-2016

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2015-2016 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2015-2016 Van verbruik naar gebruik Pagina 1 van 5 Inleiding: Voor u ligt het MVO beleid van ABIRD Industrial Rental Services. Maatschappelijk Verantwoord en Duurzaam

Nadere informatie

Vraag 1. Wanneer zijn outsourcingprojecten van belang voor medewerkers?

Vraag 1. Wanneer zijn outsourcingprojecten van belang voor medewerkers? Vragen en antwoorden over outsourcing-projecten Vraag 1. Wanneer zijn outsourcingprojecten van belang voor medewerkers? Outsourcingprojecten zijn relevant voor medewerkers als een bedrijf niet alleen ICT-diensten

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL 1. ORGANISATIE. Noorderpoort

FUNCTIEPROFIEL 1. ORGANISATIE. Noorderpoort FUNCTIEPROFIEL Opdrachtgever: Functienaam: Deskundigheid Noorderpoort Lid Raad van Toezicht Sociale domein 1. ORGANISATIE Noorderpoort Noorderpoort bereidt jongeren en volwassenen voor op hun rol in de

Nadere informatie

Integrale Kwaliteitszorg met het CAF en BSC als ondersteunende systemen Patrick Van Hamme

Integrale Kwaliteitszorg met het CAF en BSC als ondersteunende systemen Patrick Van Hamme GOEDE PRAKTIJK/BONNE PRATIQUE Integrale Kwaliteitszorg met het CAF en BSC als ondersteunende systemen Patrick Van Hamme Doelstelling Kwaliteitszorg in de Stad Gent : Structuur Gemeenteraad College Schepenen

Nadere informatie

WERKPLUS WAREGEM FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL ADJUNCT - DIRECTEUR

WERKPLUS WAREGEM FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL ADJUNCT - DIRECTEUR WERKPLUS WAREGEM FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL ADJUNCT - DIRECTEUR 2/6 FUNCTIEBESCHRIJVING: Adjunct - Directeur Datum opmaak: 22-01-2012 Door: Nancy Cantens (Mentor consult) Datum bijwerking: Door: Reden

Nadere informatie

STAKEHOLDERDIALOOG. De tabel schetst hoe wij onze stakeholders actief betrekken en welke verwachtingen zij hebben.

STAKEHOLDERDIALOOG. De tabel schetst hoe wij onze stakeholders actief betrekken en welke verwachtingen zij hebben. STAKEHOLDERDIALOOG Op verschillende momenten gedurende het jaar onderhouden we nauwe contacten met diverse stakeholders. Transparantie is een van de belangrijkste grondslagen voor onze bedrijfsvoering

Nadere informatie

Rapportage VHG MVO Wijzer

Rapportage VHG MVO Wijzer Rapportage VHG MVO Wijzer Aardoom Hoveniers B.V. 9 april 202 Gegenereerd op 9-04-202 - pagina van 0 voor Aardoom Hoveniers B.V. Rapportage VHG MVO Wijzer Aardoom Hoveniers B.V. Maatschappelijk verantwoord

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Ondersteunend/Epert B December 2009 ONDERSTEUNEND/EXPERT B 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Taken uitvoeren Ondersteunend/Epert

Nadere informatie

Mandaat- en profielbeschrijving van een onafhankelijk lid van het Gemeenschappelijk Auditcomité van de Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid

Mandaat- en profielbeschrijving van een onafhankelijk lid van het Gemeenschappelijk Auditcomité van de Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid Mandaat- en profielbeschrijving van een onafhankelijk lid van het Gemeenschappelijk Auditcomité van de Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid 1. Functiecontext De Openbare Instellingen van Sociale

Nadere informatie

Verzuimoplossingen voor uw bedrijf ABSENTEISME

Verzuimoplossingen voor uw bedrijf ABSENTEISME Verzuimoplossingen voor uw bedrijf ABSENTEISME Mensura s oplossingen om het verzuim in uw bedrijf aan te pakken 3 Inhoud 01 Absenteïsme Een geschikte remedie voor elke diagnose Multicausaal Meten is weten

Nadere informatie

In 5 stappen naar een personeelsbeleid dat werkt

In 5 stappen naar een personeelsbeleid dat werkt In 5 stappen naar een personeelsbeleid dat werkt Pak uw personeelsbeleid op een gestructureerde manier aan en creëer een werkplek waar uw business floreert en medewerkers met goesting en engagement komen

Nadere informatie

de communicatiekracht van het lijnmanement

de communicatiekracht van het lijnmanement De rol van IC in kleine bedrijven van het lijnmanement Voka West-Vlaanderen Helena Verhamme communicatie-adviseur Tine Maes coördinator Levenslang Leren Voka, Vlaams netwerk van ondernemingen 3.400 leden

Nadere informatie

IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP

IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN biedt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt meer kansen door het optimaal benutten van talenten,

Nadere informatie

?Hoe Zo! >> Werken bij de gemeente betekent je inzetten voor burgers en bedrijven. En daarbij geldt:

?Hoe Zo! >> Werken bij de gemeente betekent je inzetten voor burgers en bedrijven. En daarbij geldt: Wabo effectief ?Hoe Zo! >> Het toepassen van de Wabo is meer dan alleen de IT-structuur aanpassen, de procedures herzien en/of de processen opnieuw beschrijven en herinrichten. Het zijn de medewerkers

Nadere informatie

Intern kwaliteitscharter

Intern kwaliteitscharter Intern kwaliteitscharter Ons intern kwaliteitscharter is samen met het kwaliteitscharter van Federgon (zie volgende pagina) een instrument om de kwaliteit van onze dienstverlening te waarborgen. Al onze

Nadere informatie

Een primeur binnen de private bewaking

Een primeur binnen de private bewaking Een primeur binnen de private bewaking Secure Quality Een primeur binnen de private bewaking Inleiding: Waarom het SECURE QUALITY Kwaliteitscharter Private Bewaking? De BVBO 1 stelt met trots haar nieuwste

Nadere informatie

Bruggen bouwen tussen de sociale en de reguliere economie

Bruggen bouwen tussen de sociale en de reguliere economie Bruggen bouwen tussen de sociale en de reguliere economie Onze mission statement Door dienstverlenende projecten rond fietsmobiliteit biedt Velo vzw opleidingskansen, werkervaring en tewerkstelling aan

Nadere informatie

CO2-prestatieladder 3.B.1_2 Review CO2 reductiedoelstellingen 2015 H1 Revisiedatum: Inhoudsopgave

CO2-prestatieladder 3.B.1_2 Review CO2 reductiedoelstellingen 2015 H1 Revisiedatum: Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inhoud Inhoudsopgave... 1 1. Review CO2 reductiedoelstellingen... 2 1.1 Inleiding... 2 2. Voortgang subdoelstellingen... 3 2.1 Voortgang subdoelstelling gas verbruik reduceren... 3 2.2 Voortgang

Nadere informatie

ONZE VERANTWOORDELIJKHEID

ONZE VERANTWOORDELIJKHEID ONZE VERANTWOORDELIJKHEID CORPORATE RESPONSIBILITY POLICY I Inhoud Voorwoord 1 Waardering medewerkers 2 Ketenverantwoordelijkheid 3 Behoud van natuurlijke hulpbronnen 4 Maatschappelijke betrokkenheid

Nadere informatie

1. Graag had ik volgende gegevens ontvangen betreffende de arbeidsmigratie in de social profit:

1. Graag had ik volgende gegevens ontvangen betreffende de arbeidsmigratie in de social profit: SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 242 van GRIET COPPÉ datum: 20 januari 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Buitenlandse werkkrachten - Zorgsector Op mijn schriftelijke

Nadere informatie

Fair Tourism BELEIDSNOTA. Grant Agreement No.: UK01-KA

Fair Tourism BELEIDSNOTA. Grant Agreement No.: UK01-KA Fair Tourism BELEIDSNOTA Grant Agreement No.: 2014-1-UK01-KA200-000057 Inleiding Toerisme is de derde belangrijkste economische sector in de EU. Hoewel toerisme een positieve impact heeft op economische

Nadere informatie

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie.

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie. FUNCTIE: Directeur POC AFKORTING: DIR AFDELING: Management 1. DOELSTELLINGEN INSTELLING De doelstellingen staan omschreven in het beleidsplan POC. Vermits de directie de eindverantwoordelijkheid heeft

Nadere informatie

Nudge Finance Leadership Challenge

Nudge Finance Leadership Challenge Nudge Finance Leadership Challenge Extra informatie Wat is de Nudge Finance Leadership Challenge? De Nudge Finance Leadership Challenge is een ontwikkeltraject met een competitie voor de jonge leiders

Nadere informatie

Veen, Gaëtan Tel. :

Veen, Gaëtan Tel. : Aanbestedende overheid Gunningswijze Gegevens van de contactpersoon voor elke vraag over dit bijzonder bestek Uiterste datum en uur voor indiening van de offertes Indieningswijze van de offertes Adres

Nadere informatie

Hoe beïnvloedt het Europese beleid de uitvoering van het arbeidsmarktbeleid in Vlaanderen?

Hoe beïnvloedt het Europese beleid de uitvoering van het arbeidsmarktbeleid in Vlaanderen? Hoe beïnvloedt het Europese beleid de uitvoering van het arbeidsmarktbeleid in Vlaanderen? Cascade van beleidsniveaus en beleidsteksten Beleid EU Strategie Europa 2020 Europees werkgelegenheidsbeleid Richtsnoeren

Nadere informatie

Visiedocument en Activiteitenplan 2013

Visiedocument en Activiteitenplan 2013 Visiedocument en Activiteitenplan 2013 1. Inleiding In Leusden is in september 2006 gestart met het project Maatschappelijk Betrokken Ondernemen. De Gemeente Leusden, het bedrijfsleven en de maatschappelijke

Nadere informatie

WESTHOEK BUSINESS DISTRICT. een regionaal contactpunt voor bedrijven d.m.v. een officieel samenwerkingsverband

WESTHOEK BUSINESS DISTRICT. een regionaal contactpunt voor bedrijven d.m.v. een officieel samenwerkingsverband WESTHOEK BUSINESS DISTRICT een regionaal contactpunt voor bedrijven d.m.v. een officieel samenwerkingsverband AGENDA 1. Missie, doelstellingen en taakstellingen van Westhoek Business District 2. Inspirerende

Nadere informatie

Voka Kamer Van Koophandel Oost-Vlaanderen VZW

Voka Kamer Van Koophandel Oost-Vlaanderen VZW 1 Duurzaamheidsverslag 2014 Voka Kamer Van Koophandel Oost-Vlaanderen VZW Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Over Voka Kamer van Koophandel Oost Vlaanderen vzw 4 2.1 Missie... 4 2.2 Bedrijfsprofiel... 4 2.3 Onze

Nadere informatie

zorgen voor kwaliteit altijd, overal en door iedereen

zorgen voor kwaliteit altijd, overal en door iedereen onze hogeschool is een op kwaliteit georiënteerde instelling voor hoger onderwijs, onderzoek en dienstverlening zorgen voor kwaliteit altijd, overal en door iedereen reflecteren PDCA-cirkel motor van verandering

Nadere informatie

VLAAMS MINISTERIE VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN

VLAAMS MINISTERIE VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN VLAAMS MINISTERIE VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Evaluatierapport in het kader van het kwaliteitsdecreet Evaluatie van de zelfevaluatie AZ Sint-Maarten Mechelen April, 2006 1 Inleiding Sinds 1997

Nadere informatie

Wat is maatschappelijk verantwoord ondernemen?

Wat is maatschappelijk verantwoord ondernemen? Wat is maatschappelijk verantwoord ondernemen? Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) wordt ook wel maatschappelijk ondernemen, maatschappelijk betrokken ondernemen, duurzaam ondernemen of ethisch

Nadere informatie

Partner van duurzaamheid Duurzaamheidsbeleid Lensing Food B.V. Ruud Harmsen

Partner van duurzaamheid Duurzaamheidsbeleid Lensing Food B.V. Ruud Harmsen Partner van duurzaamheid Duurzaamheidsbeleid 2017-2018 Lensing Food B.V. Ruud Harmsen PROCEDUREHANDBOEK Bladzijde 1/7 Inhoud Over Lensing Food B.V. 2 People 3 Voedselveiligheid 3 Sociale betrokkenheid

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Projectleider A1 December 2009 PROJECTLEIDER A1 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Taken uitvoeren Projectleider

Nadere informatie

Charter Flanders Food Faculty

Charter Flanders Food Faculty Charter Flanders Food Faculty Charter Flanders Food Faculty 1 / DE MISSIE VAN DE FLANDERS FOOD FACULTY De missie van de Flanders Food Faculty is het versterken van de associatie tussen Vlaanderen en lekker

Nadere informatie

Evaluatie van Open Bedrijvendag

Evaluatie van Open Bedrijvendag Evaluatie van Open Bedrijvendag Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Afdeling Strategie en Coördinatie Koning Albert II-laan 35 bus 10 1030 Brussel April 2011 Samenvatting De Open Bedrijvendag

Nadere informatie

(Energie) management-actieplan

(Energie) management-actieplan (Energie) management-actieplan Eis 3.B.2 Barendrecht, Oktober 2013 Auteur: Sabine Droog Geaccordeerd door: Leo Droog Directeur Edwin Oudshoorn Bedrijfsleider/ MVO Verantwoordelijk Inhoud 1. Inleiding 3

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN

STRATEGISCH BELEIDSPLAN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2016 2020 Strategisch beleidsplan PCO Gelderse Vallei Inleiding Voor u ligt het strategische beleidsplan (SBP) 2016 tot en met 2020. Bij het tot stand komen van dit SBP is als eerste

Nadere informatie

Wat willen we in Pegode VZW bereiken?

Wat willen we in Pegode VZW bereiken? Niel, 15 november 2012 Wat willen we in Pegode VZW bereiken? Doelstelling Pegode VZW zoals vermeld in de statuten: De vereniging heeft als doel, met uitsluiting van elk winstoogmerk, de maatschappelijke

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Projectportfoliobeheerder

Functiebeschrijving: Projectportfoliobeheerder Functiebeschrijving: Projectportfoliobeheerder Functiefamilie organisatie ondersteunende functies Voor akkoord Naam leidinggevende Dries Van Den Broucke Datum + handtekening Naam functiehouder Datum +

Nadere informatie

1. Hoeveel 55-plussers zijn bij VDAB ingeschreven als werkzoekend (nominaal + percentage beroepsbevolking + verloop over laatste tien jaar)?

1. Hoeveel 55-plussers zijn bij VDAB ingeschreven als werkzoekend (nominaal + percentage beroepsbevolking + verloop over laatste tien jaar)? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 177 van PETER VAN ROMPUY datum: 13 december 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Werkgelegenheidsgraad 55-plussers - Evolutie Door de

Nadere informatie

Functiebeschrijving Dossierbehandelaar stedenbouwkundige dossiers

Functiebeschrijving Dossierbehandelaar stedenbouwkundige dossiers Functiebeschrijving Dossierbehandelaar stedenbouwkundige dossiers Algemene informatie Functietitel Cluster Dienst Team Plaats in de organisatie Niveau Weddeschaal Statuut Dossierbehandelaar (bestuurssecretaris)

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.2 Operationeel leidinggeven

FUNCTIEFAMILIE 5.2 Operationeel leidinggeven Doel van de functiefamilie Aansturen van medewerkers en organiseren en superviseren van hun dagelijkse werkzaamheden teneinde een efficiënte en continue werking van het eigen team te garanderen en zodoende

Nadere informatie

MVO. MVO Prestatieladder. Ondernemen met oog voor balans tussen 3- P s. People Planet Profit. MVO kan bijdragen om deze balans te vinden.

MVO. MVO Prestatieladder. Ondernemen met oog voor balans tussen 3- P s. People Planet Profit. MVO kan bijdragen om deze balans te vinden. MVO meetbaar gemaakt Themabijeenkomst VNO NCW 22 november 2010 MVO-Prestatieladder MVO Ondernemen met oog voor balans tussen 3- P s People Planet Profit MVO kan bijdragen om deze balans te vinden Wat valt

Nadere informatie

Duurzaamheidsverslaggeving

Duurzaamheidsverslaggeving Duurzaamheidsverslaggeving MVO-contactdag - Gent 20 oktober 2010 Frank Van Damme - Commotie Agenda Duurzaamheidsverslaggeving Situering? Wat? Waarom? Global Reporting Initiative - GRI Inhoud Materialiteit

Nadere informatie

Make it work! Virtuele mobiliteit in internationale stages integreren: een snelgids

Make it work! Virtuele mobiliteit in internationale stages integreren: een snelgids Make it work! Virtuele mobiliteit in internationale stages integreren: een snelgids Wat? Internationale stages worden steeds belangrijker in de context van de internationalisering van hoger onderwijs en

Nadere informatie