Gedragscode. Wie wij zijn en hoe wij werken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gedragscode. Wie wij zijn en hoe wij werken"

Transcriptie

1 Gedragscode Wie wij zijn en hoe wij werken

2 Over Corio Corio is een vastgoedonderneming met een focus op retail die zich specialiseert in de ontwikkeling van, investering in en management van winkelcentra. Het bedrijf staat genoteerd aan Euronext in Amsterdam. Deze gedragscode geeft weer wie we zijn en wat we van elkaar en onze partners verwachten.

3 Index Over Corio 2 1. Gedragscode Onze Missie en Visie Onze kernwaarden Onze bedrijfsprincipes Onze regels Ons bedrijf en bestuur Voldoen aan wet- en regelgeving Nauwkeurige financiële verslaggeving en de opslag en registratie van documentatie Handelen met voorkennis en koersgevoelige informatie Het delen van informatie Delen van informatie met de media De marktplaats Derden Gebruik van informatie Nevenfuncties Privé transacties met klanten en familie Acceptatie giften en wederdiensten Uitnodigingen voor lunches, diners, uitstapjes etc Omkoping en corruptie Politieke bijdragen Zaken doen Werkplek Clean desk policy Gebruik van Corio eigendom Gebruik van elektronische media Onaanvaardbaar gedrag De gemeenschap Milieubewustzijn Universele principes die wij uitdragen... 14

4 3. Melding overtreding Handtekening pagina voor Corio medewerkers...16 Bijlage I Corio IT beleid Bijlage II Memo ongewenst gedrag Bijlage III Corio MVO beleid Bijlage IV Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand ( Klokkenluiderreglement ) Bijlage V Incidentenbeleid Contactgegevens... 29

5 1. Gedragscode 1.1. Onze Missie en Visie Corio s visie is het creëren van duurzame en favoriete ontmoetingsplekken (Favourite Meeting Places), waar mensen elkaar ontmoeten en vrije tijd spenderen. We willen plekken ontwikkelen en beheren waar retail-activiteiten de grootste inkomstenbron voor Corio zullen vormen. Het doel is winkelcentra te creëren die goed passen in de bestaande sociale en economische context, die het hart van de gemeenschap vormt en idealiter iets extra s biedt. Bij Corio streven we naar een cultuur waarin hoge prestaties centraal staan, naar zogeheten competitive excellence (concurrerende uitmuntendheid/prestatiegericht uitblinken). Het is onze missie het toonaangevende winkel vastgoedbedrijf in Europa te worden, bezien vanuit het perspectief van onze relevante stakeholders : retailers, consumenten, toeleveranciers, investeerders, analisten, banken, werknemers en gemeenten. Onze missie en visie maken deel uit van onze strategie die staat beschreven op onze website (www.corio-eu.com). Deze missie, visie en strategie vormen de basis van deze gedragscode (de Code ). De Code is een weerspiegeling van wie wij zijn en wat wij kunnen verwachten van elkaar en anderen. De gedragscode is een ethische en praktische wegwijzer. Neem deze waarden en normen niet simpelweg aan omdat Corio ze je aanreikt, maar maak ze je eigen en pas ze toe in je werk. Als iedereen binnen Corio zich committeert aan deze waarden en normen dan kunnen wij het vertrouwen winnen en behouden van onze huurders, investeerders, klanten, gemeenschappen/omwonenden en leveranciers. Dit is essentieel voor de toekomst van Corio. We verwachten ook van de partners waarmee wij willen werken dat zij zich aan deze waarden committeren. Gerard Groener CEO Corio N.V. Utrecht, Nederland 3 januari 2011

6 1.2. Onze kernwaarden We maken ons de waarden eigen, zoals deze hieronder staan beschreven, op een gebalanceerde manier in al onze zakelijke activiteiten om zo onze winkelcentra, ons bedrijf en onze werknemers optimaal tot hun recht te laten komen. Betrouwbaar (Reliable) Wij zijn een organisatie die betrouwbare waardeontwikkeling nastreeft op de lange termijn en volledig wordt vertrouwd door investeerders en partners. Een organisatie die het investeringsbeleid aanpast aan de behoeftes van onze stakeholders en die het vastgoed op een veilige en verantwoordelijke wijze beheert en financiert. Inleving (Empathic) Wij zijn een organisatie die zich inleeft in anderen en anticipeert op wat mensen willen, om zo aan hun behoeften te kunnen voldoen. Lef (Daring) Wij zijn een organisatie die keuzes durft te maken en deze volgt. Wij zijn een organisatie die volledig haar potentiële impact op het verzorgingsgebied begrijpt en streeft naar verantwoord ondernemen. Inspireren (Inspiring) Wij zijn een organisatie die verder gaat dan de gemeenschappelijke noemer/consensus en altijd overeenstemming zoekt met wat onze stakeholders willen. Teamwork Wij zijn een organisatie waarin mensen het beste uit zichzelf kunnen halen, door samen te werken. In ons werk is elk succes het resultaat van een team. Creativiteit wordt versterkt en waarde wordt toegevoegd waar mensen van verschillende disciplines, business units, organisatietakken en culturen hun krachten bundelen. Gebruik makend van alle beschikbare inzichten, (externe) kennis en vaardigheden via vergaderingen, conference calls en een bedrijfsbreed intranet. Het uitvoeren van gedegen marktonderzoek van het verzorgingsgebied en herhaalde klanttevredenheidonder zoeken. Verbetering van normen op het vlak van onze activiteiten op sociaal, ecologisch en economisch perspectief, indien van toepassing Zijn van een voorbeeld voor onze stakeholders en stimuleren van maatschappelijk verantwoord ondernemen om ketenverantwoordelijkheid te realiseren.

7 1.3. Onze bedrijfsprincipes Ons bedrijf en bestuur Wij creëren favoriete ontmoetingsplekken waar mensen zich zo geïnspireerd en op hun gemak voelen dat ze zich tot deze plekken aangetrokken voelen en deze als deel van zichzelf beschouwen. Wij nemen zo verantwoordelijkheid voor het lokale verzorgingsgebied door continu vanuit een sociaal, milieu en economisch perspectief de standaarden van onze activiteiten te verhogen. Corio s streven naar een hoogwaardige prestatiecultuur en competitive excellence, ofwel concurrerende uitmuntendheid/prestatiegericht uitblinken, begint en eindigt bij onze toewijding aan rechtmatig en ethisch gedrag. Corio doet zaken door heel Europa. Dit betekent dat wij onderworpen zijn aan de wetten en voorschriften van verschillende landen en grensoverschrijdende organisaties zoals de Europese Unie. De naleving van alle wetten van toepassing op zaken van Corio zien wij als basis voor ons operationele gedrag. Wij erkennen dat wet- en regelgeving alleen niet genoeg is om een samenleving goed te laten functioneren. Wij voegen daarom ethiek en moraal hieraan toe. Het gaat erom het juiste te doen, zelfs wanneer niemand kijkt/als we alleen aan het werk zijn. Wij streven ernaar deze hogere standaard te bereiken. De marktplaats Wij bouwen lange termijn relaties op met onze investeerders, partners, huurders en overheden/regelgevende instanties. Deze relaties zijn gebaseerd op open, eerlijke en transparante bedrijfsvoeringprincipes die uiteen zijn gezet in deze Code. Wij zijn voortdurend in contact met onze plaatselijke stakeholders, zoals onze huurders, leveranciers, gemeenten en consumenten. Bij het beheer van onze centra houden wij rekening met hun feedback. Het investeren in onze relaties met stakeholders is belangrijk om, waar nodig, de openbare veiligheid te verbeteren, de gemeenschapszin te versterken en werkgelegenheid te creëren. De werkplek Corio wil medewerkers van hoge kwaliteit aantrekken en behouden. Dit is essentieel voor de ambitie en continuïteit van Corio. Wij geloven dat outperformance, ofwel het beter doen dan de concurrentie, wordt bereikt door het bevorderen van een werkcultuur van vertrouwen, transparantie, vrijheid en verantwoordelijkheid. Tijdens het sollicitatieproces kijken wij niet alleen naar kernkwaliteiten die voor een bepaalde functie vereist zijn, maar evenzeer naar kenmerken als creativiteit, betrouwbaarheid, collegialiteit, gevoeligheid, integriteit en het vermogen om in een team te werken. Het is zeer belangrijk voor Corio dat de beste kandidaten de kans hebben om te solliciteren op vacatures, ongeacht hun leeftijd, geslacht, seksuele geaardheid, burgerlijke staat, handicap, huidskleur, ras of etnische afkomst of nationaliteit. Corio investeert in een veilige en gezonde werkomgeving voor haar medewerkers om het risico op ongelukken te beperken. Wij stimuleren werknemers om zorg te dragen voor hun eigen gezondheid en veiligheid en voor anderen die door hun handelingen kunnen worden beïnvloed. Voorbeeld vaardigheidsontwikkeling De organisatie van ééndagscursussen, lezingen, kennis deel sessies en een algemeen intranet met databank

8 De gemeenschap Om Corio succes te laten hebben en te groeien, moeten we het vertrouwen en respect krijgen van de gemeenschappen waarin wij werkzaam zijn. Dit vertrouwen wordt verkregen door te werken met universele standaarden voor individueel en collectief gedrag en dit consistent toe te passen op alle activiteiten van Corio door heel Europa. Maatschappelijke betrokkenheid is belangrijk om op lange termijn duurzame relaties te vormen met onze huurders en de bezoekers van onze centra. Er worden daarom vaak, in samenwerking met onze huurders en lokale instanties, activiteiten georganiseerd in de winkelcentra. Met deze activiteiten willen we ons verbinden met de lokale gemeenschap. De winkelcentra worden dan een plaats waar mensen graag tijd doorbrengen, zich veilig voelen en zich vermaken. Maatschappelijke betrokkenheid ligt ten grondslag aan ons MVO beleid, dat je kunt vinden op onze website en tevens is bijgevoegd aan deze Code als Bijlage II. Dit MVO rapport behandelt Corio s sociale, economische en milieu impact.

9 2. Onze regels Aan onze werknemers Je dient met zorg te handelen in overeenstemming met het doel en de strekking van de Code, en deze niet slechts letterlijk te volgen. Als iedereen binnen Corio bereid is zich te gedragen conform de waarden en normen van deze Code zullen wij het vertrouwen winnen van onze huurders, investeerders, klanten, gemeenschappen en leveranciers. Wij vragen je daarom om de gehele Code, maar in het bijzonder deze regels (de Regels ) aandachtig door te lezen, te paraferen op iedere bladzij en te tekenen op pagina 16. Bij het uit dienst treden bij Corio geldt een aantal restricties. Bijvoorbeeld de Corio Group Compliance Code, welke nog geldt tot na zes maanden na het vertrek. Daarin wordt onder meer beschreven hoe er om moet worden gegaan met koersgevoelige informatie en het handelen in financiële instrumenten. Daarnaast mag een voormalige werknemer niemand bedrijfsinformatie verstrekken (zoals beschreven in 2.1.4), tenzij deze informatie openbaar is gemaakt door Corio of op een andere manier openbaar is geworden.

10 Het succes dat wij nastreven in het naleven van regels en ethische verantwoordelijkheid kan alleen worden bereikt als de Corio Kernwaarden (betrouwbaarheid, empathie, inspiratie, lef en teamwork) door onze medewerkers en onze partners eigen wordt gemaakt. Er wordt gevraagd om een persoonlijke inzet van iedereen om elke dag te handelen in strikte overeenstemming met de waarden van Corio Ons bedrijf en bestuur Voldoen aan wet- en regelgeving Je wordt geacht te voldoen aan alle relevante wet- en regelgeving met inbegrip van deze Code. Ben je een werknemer van Corio dan geldt dit ook voor alle interne Corio regels en voorschriften Nauwkeurige financiële verslaggeving en de opslag en registratie van documentatie Tijdige, volledige en nauwkeurige registratie, rapportage en openbaarmaking zijn cruciaal voor Corio als betrouwbare organisatie. Daarom zijn valse, onvolledige en / of misleidende administratie, boekhouding, verklaringen, documentatie, (belasting) aangiften en rapportages strikt verboden. Het is jouw verantwoordelijkheid om deze regel toe te passen in je dagelijkse werkzaamheden Handelen met voorkennis en koersgevoelige informatie Het beleid van Corio is om te voldoen aan zowel de letter als de essentie van de wetten over handelen met voorkennis in landen waar wij actief zijn. Corio verwacht dat je deze wetten volledig naleeft. Overtreding van de wet kan leiden tot ernstige sancties, met inbegrip van persoonlijke strafrechtelijke aansprakelijkheid. Je mag niet handelen in financiële instrumenten - van Corio of enige andere onderneming - als je in het bezit bent van koersgevoelige informatie. Corio heeft speciale maatregelen getroffen die gericht zijn op de vertrouwelijke behandeling van informatie in het algemeen en van koersgevoelige informatie in het bijzonder. Deze maatregelen kunnen worden geraadpleegd in de Corio Group Compliance Code, die volledig van toepassing is op Corio werknemers. Koersgevoelige informatie is informatie over ons bedrijf en onze klanten die niet openbaar is, maar die, indien zij openbaar zouden worden gemaakt, invloed zou kunnen hebben op de aandelenprijs van Corio of van andere beursgenoteerde bedrijven. Het is uiterst belangrijk dat als je op de hoogte bent van koersgevoelige informatie je die met integriteit behandelt. Je mag ook niet handelen in financiële instrumenten - wederom van Corio of een ander bedrijf - als je hiermee de illusie creëert dat je toegang hebt tot prijsgevoelige informatie of als dergelijke transacties jezelf of het bedrijf in diskrediet (kunnen) brengen. Het verhandelen van financiële instrumenten met voorkennis is niet alleen een schending van een interne Corio regel, maar een inbreuk op de Nederlandse Wet op het financieel toezicht. Raadpleeg altijd onmiddellijk de Corporate Compliance Officer als je twijfelt. Contactgegevens voor de Corporate Compliance Officer zijn te vinden op pagina Het delen van informatie Als Corio werknemer heb je toegang, afhankelijk van je positie, tot informatie over Corio en haar partners in de ruimste zin. Deze informatie, waaronder know-how, wordt verder aangeduid als Bedrijfsinformatie. Er wordt van je verwacht zorgvuldig te handelen met Bedrijfsinformatie in al je interne en externe contacten, zowel professioneel als privé. Het uitgangspunt is dat Bedrijfsinformatie geheim blijft. Bedrijfsinformatie wordt alleen gedeeld op een need-to-know-basis. Hetzelfde geldt voor zijn externe distributie. Voorbeeld Financieel rapporteren Alle Corio bestanden moeten waarheidsgetrouw en correct zijn. Opzettelijke onjuiste classificatie van transacties met betrekking tot rekeningen, business units of boekhoudkundige periodes zijn niet toegestaan. Nauwkeurige documentatie moet in redelijk detail alle transacties ondersteunen. Dit geldt voor grote en Prijsafspraken, manipulatie van aanbestedingsprocedures of contracten, dat wil zeggen afspraken met concurrenten over het in rekening brengen van kosten aan klanten of potentiële klanten; De toewijzing van markten, zowel geografisch of anderszins, aan of door concurrenten Het delen van informatie met en door concurrenten over de huidige en toekomstige prijsstelling van diensten die wij of zij willen verkopen of van plan zijn te verkopen. Of de onderling afgestemde weigering van klanten. Corio heeft het recht om klanten te selecteren. Dit recht kan alleen zonder suggestie van concurrenten of andere klanten worden uitgeoefend. Voorbeelden van koersgevoelige informatie - financiële resultaten - kwartaal overzichten - overnames en verkoop van bedrijfsonderdelen

11 Als werknemer van Corio heb je natuurlijk recht op je eigen mening. Deze meningen kunnen met volledige openhartigheid intern worden besproken. Echter, om een uniforme boodschap over te brengen, wordt alleen de Corio visie extern gecommuniceerd. Dit ter dekking van de integriteit van de onderneming ten aanzien van externe partijen, alsook voor de collega s waar je leiding aan geeft en waarmee je samenwerkt. Het delen van bedrijfsinformatie vereist speciale aandacht. Door ons doen en laten kunnen we schade toebrengen aan Corio en de belangen van haar klanten. Het is uiterst belangrijk dat je je hiervan bewust bent en dat je zowel binnen als buiten de werkomgeving integer handelt Delen van informatie met de media Het is van belang dat we de goede naam van Corio niet schaden op de markt. Als je wordt benaderd door de media ten aanzien van Corio en onze activiteiten, moet je hen direct doorverwijzen, zonder eigen commentaar, naar de woordvoerder(s) van de Business Unit waar je werkt. Zelfs als je betrokken bent bij het gevraagde onderwerp moet je hen doorverwijzen. Contactgegevens voor de woordvoerder van jouw Business Unit zijn te vinden op pagina De marktplaats Derden We zijn selectief en behoedzaam in het aangaan van onze zakelijke relaties. Daarom maken we gebruik van een screening procedure om te beoordelen of mensen of bedrijven mensenrechten schenden of zich bezig houden met criminele of sociaal onaanvaardbare zakelijke praktijen. Let er bij het aanbieden van services aan klanten op dat hun activiteiten maatschappelijk aanvaardbaar zijn en de mensenrechten respecteren. Dit geldt ook voor derden die door Corio worden ingehuurd. Als je bij een klant twijfelt of zijn activiteiten aanvaardbaar zijn binnen de toepasselijke wet- en regelgeving of de Code treedt dan in overleg met je leidinggevende om na te gaan of een relatie mag worden aangegaan met deze klant. Als de klant een bestaande zakelijke relatie is, kunnen wij ervoor kiezen om de zakelijke relatie te beëindigen Gebruik van informatie Naast het zorgvuldige gebruik van informatie moeten wij ook letten op andere handelingen, of het nalaten hiervan, die Corio, haar klanten en jezelf schade (kunnen) berokkenen. Zelfs de schijn van onzorgvuldig handelen moet worden vermeden Nevenfuncties Nevenfuncties in andere organisaties kunnen bijdragen aan de kwaliteit van onze diensten en onze reputatie. Deze posities mogen echter niet in strijd zijn met de belangen van Corio of haar reputatie, onafhankelijkheid, professionaliteit of integriteit in gevaar brengen. Het is Corio werknemers dus niet toegestaan, al dan niet tijdens werkuren, zonder of met vergoeding, nevenfuncties aan te nemen met een zakelijke karakter, in onroerend goed of andere sectoren, tenzij er voorafgaande schriftelijke toestemming word gegeven door de directie van de Business Unit waar je werkt. Bestaande nevenfuncties zullen worden bijgehouden door je lokale Human Resources afdeling. Het is bijvoorbeeld niet toegestaan om zakelijke besprekingen te voeren met klanten of contracten te ondertekenen op ongewone locaties, behalve als hierover voorafgaande toestemming is gegeven door je directe leidinggevende.

12 Privé transacties met klanten en familie Je moet vrij van privé, zakelijke en persoonlijke belangen handelen met je relaties en / of familieleden / kennissen en objectief te werk gaan zonder vooringenomenheid. Je zult dus geen privé transacties met relaties van Corio aangaan als dit de schijn van oneigenlijke invloed oproept. Je privétransacties met relaties van Corio moeten gebaseerd zijn op marktconforme voorwaarden Acceptatie giften en wederdiensten Je mag geen giften of wederdiensten aannemen die je worden aangeboden op grond van je positie of in verband met een transactie als dit zou kunnen leiden tot de schijn van ongeoorloofde beïnvloeding Uitnodigingen voor lunches, diners, uitstapjes etc. Uitnodigingen voor lunches, diner enz. die niet buitensporig zijn worden toegestaan, maar je moet hier openlijk mee omgaan. Uitnodigingen voor buitensporige lunches, diners enz. zullen niet worden aangenomen of je dient van tevoren contact op te nemen met je directe leidinggevende over aanvaarding van de uitnodiging Omkoping en corruptie Het geven van een standaard Corio relatiegeschenk is natuurlijk toegestaan. Je mag geen andere giften of wederdiensten aanbieden aan klanten als dit de schijn van ongeoorloofde beïnvloeding creëert. Je moet van tevoren contact opnemen met je direct leidinggevende voor het geven van buitensporige lunches, diners of relatiegeschenken buiten de standaard Corio geschenken. Corio verbiedt vanzelfsprekend omkoping bij de uitvoering van haar activiteiten in ieder land waarin zij actief is. Je bent verplicht om strikt te voldoen aan de nationale en internationale anticorruptie wetten en regelgeving. Steekpenningen, smeergeld of andere steunbetalingen in een poging om het handelen van een ambtenaar of andere functionaris te beïnvloeden zullen niet worden getolereerd en zijn strikt verboden. Dit verbod strekt zich uit tot het betalen van consultants, agenten of enige andere tussenpersoon als je weet of reden hebt te geloven dat een deel van de betaling zal worden gebruikt voor omkoping of beïnvloeding Politieke bijdragen Corio neemt een onafhankelijke positie in bij politieke kwesties en doet derhalve niet aan financiering van politieke organisaties en partijen en vermijdt betrokkenheid bij de partijpolitieke vragen. Dit weerhoudt ons er niet van om bereidwillig samen te werken met de overheid op verschillende vlakken, bijvoorbeeld bij het plannen en uitvoeren van ontwikkelingsprojecten Zaken doen Corio zet zich in voor de uitvoering van haar activiteiten in een open, krachtige en concurrerende manier. Elke activiteit die deze verbintenis ondermijnt is onaanvaardbaar en kan illegaal zijn. Daarom moeten alle aankopen en verkopen strikt worden overwogen op basis van efficiëntie, prijs, kwaliteit, service en geschiktheid. Voorbeeld uitnodiging: Er staat duidelijk in je agenda aangegeven wanneer je bent ingegaan op de zakelijke uitnodiging van een klant. Voorbeeld omkoping: Omkoping kan verschillende vormen aannemen, waaronder betalingen of andere waardevolle objecten of diensten. Als je wordt geconfronteerd met een verzoek tot omkoping moet je dit onmiddellijk melden aan je leidinggevende en de Corporate Compliance Officer. Contactgegevens voor de Corporate Compliance Officer zijn te vinden op pagina 29.

13 2.3. Werkplek Clean desk policy Je bent verantwoordelijk voor de geheimhouding van bedrijfsinformatie en om ervoor te zorgen dat deze niet zonder goedkeuring wordt verspreid. Corio heeft daarom een clean desk policy, om nog niet openbare Bedrijfsinformatie niet gemakkelijk toegankelijk te maken voor mensen buiten de werknemer(s) en/of partner(s) van Corio. Objecten zoals bestanden, documenten, USB-sticks, cd-roms en alle andere gegevens die vertrouwelijke bedrijfsinformatie bevatten moeten worden opgeborgen na gebruik en vooral na werktijd Gebruik van Corio eigendom Je moet Corio eigendom met de nodige zorg onderhouden. Met uitzondering van het beperkte privégebruik van Corio zoals beschreven in Corio s IT-beleid (bijgevoegd als Bijlage I) mag eigendom van Corio niet worden gebruikt voor je eigen doeleinden zonder voorafgaande toestemming van je direct leidinggevende. Eigendom van Corio omvat niet alleen de vaste activa, zoals computer hardware, maar ook computerprogramma's en vertrouwelijke informatie Gebruik van elektronische media Via haar netwerk stelt Corio je in staat gebruik te maken van dataopslag, en het internet. Toegang is door middel van een gebruikersnaam (loginnaam) en wachtwoord. Deze zijn gebonden aan de individuele persoon en mogen niet worden doorgegeven. In uitzonderlijke omstandigheden kun je deze doorgeven aan een collega, onder de voorwaarde dat dit expliciet is toegestaan door je direct leidinggevende en niet is onderworpen aan beperkingen van de netwerkbeheerder. Uiteraard blijf je zelf verantwoordelijk. Met oog op de risico's van het gebruik van internet en , wordt er van je verwacht dat je professioneel en integer handelt. Het is niet toegestaan de apparatuur, programma s, databanken en andere dataverzamelingen/gegevenscompilaties te gebruiken buiten de vereisten van je werk, tenzij dergelijk gebruik wordt toegestaan door de Code. Hetzelfde geldt voor het ongeoorloofd kopiëren van programma's, cd's, dvd's, video's, games, enz. via Corio. Dit geldt voor zowel tijdens als buiten de normale kantooruren, ook wanneer je vanuit huis werkt. Verdere voorwaarden van Corio over het gebruik van elektronische media worden nader uitgelegd in Corio s IT Beleid (bijgevoegd als Bijlage I) Onaanvaardbaar gedrag Corio wil al haar werknemers een veilige en aangename werkplek bieden. Ongewenst gedrag zoals seksuele intimidatie, agressie en geweld, pesten en discriminatie wordt niet geaccepteerd. Verdere informatie omtrent onaanvaardbaar gedrag kun je vinden in het Memorandum Ongewenst Gedrag (Bijlage II).

14 2.4. De gemeenschap Milieubewustzijn Wij erkennen een verantwoordelijkheid voor behoud (en waar mogelijk verbetering) van ons leefmilieu onder andere door verantwoord gebruik te maken van natuurlijke hulpbronnen en de reductie van afval en CO2-uitstoot. Deze verantwoordelijkheid wordt beschouwd als een mogelijkheid om een positieve bijdrage aan het herstel van de bebouwde omgeving te leveren. Dat betekent dat wij, mede in het belang van onze stakeholders, bewust milieuvriendelijke beslissingen nemen als het gaat om onze zakelijke activiteiten. Raadpleeg het MVO-beleid van Corio voor meer informatie (bijgevoegd als Bijlage III). Corio neemt de verantwoordelijkheid voor het verminderen van de negatieve milieueffecten die toe te schrijven zijn aan zakelijke vliegreizen door middel van voorlichting, het regelen van alternatieven voor dergelijke reizen en, indien nodig, compensatie van deze uitstoot. Wij recyclen ons kantoorafval ter vermindering van onze hoeveelheid afval. Daarnaast minimaliseren we het gebruik van energie (computer, verlichting enz.) met de bedoeling Corio s ecologische voetafdruk te verminderen. We streven daarom ook naar een wagenpark met milieuzuinige A-en B-label auto's. In je dagelijkse werk wordt er van je verwacht milieubewustzijn te bevorderen in onze winkelcentra en op je werkplek. Dat betekent dat je moet letten op duurzaamheid en dat je elk jaar in nauwe samenwerking met je collega's hogere normen nastreeft. Het duurzaamheidniveau van onze winkelcentra en lokale kantoren kan alleen worden verhoogd wanneer rekening wordt gehouden met de wensen en eisen van de lokale gemeenschappen en je collega s Universele principes die wij uitdragen Corio houdt zich aan de beginselen van internationale organisaties die wij als relevant voor ons bedrijf beschouwen. Het bouwen van duurzame markten, de bestrijding van corruptie, de bescherming van het milieu en sociale integratie wordt steeds belangrijker voor de duurzame waarde van onze bedrijfsvoering. Het is vanzelfsprekend om als bedrijf te investeren in het creëren van een gezond milieu, om zo risico's te minimaliseren en nieuwe zakelijke kansen te creëren door opkomende markten te ondersteunen. Wij steunen de beginselen van de Global Compact van de Verenigde Naties en zien mensenrechten als fundamenteel bedrijfsbeginsel. Daarnaast beamen wij de principes van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO). Deze staan voor de parallelle economische ontwikkeling van een bedrijf en van het land waar het gevestigd is. Wij ondersteunen de uitgangspunten van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), die zich inzet voor duurzame economische groei.

15 3. Melding overtreding Melden van een (vermoedelijke) overtreding We moeten elkaar houden aan deze Code en daarom is het noodzakelijk om vragen te stellen en mogelijk falen van Corio om zich aan de Regels te houden te melden. Als een bepaalde situatie niet is beschreven, maar in strijd is met de essentie van de Code, dient de werknemer eerst te overleggen met de Corporate Compliance Officer. De raad van bestuur van de desbetreffende Business Unit zal - in overleg met de Corporate Compliance Officer - beslissen in welke mate de Code van toepassing is. Contactgegevens voor de Corporate Compliance Officer zijn te vinden op pagina 29. Je bent verplicht elke vermeende overtreding van de Code door een Corio werknemer of Corio partner volgens de beschreven procedure direct te melden (ook bekend als het "Klokkenluiderreglement" bijgevoegd als Bijlage IV). Hieronder vind je een vereenvoudigde versie van de procedure. Voor meer details verwijzen wij je naar het Klokkenluiderreglement: 1. Als werknemer ben je verplicht om melding te maken van een (vermoedelijke) overtreding van de Code aan je leidinggevende. Als je dit liever niet meldt aan je leidinggevende, kun je verslag doen van de (vermoedelijke) overtreding bij de vertrouwenspersoon van je Business Unit. Contactgegevens voor je lokale vertrouwenspersoon zijn te vinden op pagina 29. Corio partners zijn verplicht om melding te doen van (vermoedelijke) schendingen van de Code bij de vertrouwenspersoon van de betrokken Business Unit. 2. De leidinggevende of vertrouwenspersoon zal de voorzitter van de Raad van Bestuur van Corio N.V. op de hoogte stellen, tenzij de zaak betrekking heeft op een lid van de Raad van Bestuur van Corio N.V., in welk geval de voorzitter van de Raad van Commissarissen van Corio N.V. wordt ingelicht. 3. De Raad van Bestuur van Corio N.V. zal een onderzoek instellen. In het geval de zaak betrekking heeft op een lid van de Raad van Bestuur van Corio N.V. zal de voorzitter van de Raad van Commissarissen van Corio N.V. het onderzoek instellen. Het is belangrijk op te merken dat Corio in bepaalde gevallen verplicht is om (vermoedelijke) overtredingen te melden aan de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Dit staat beschreven in Corio s incidentenbeleid, bijgevoegd als Bijlage V. Resultaat van een schending Een schending van de Code kan leiden tot disciplinaire maatregelen die, afhankelijk van de ernst van de overtreding, kunnen variëren van een berisping tot onmiddellijk ontslag in de zwaarste gevallen. Dit gaat samen met de restitutie van mogelijk voordeel verkregen door de werknemer / partner en / of kennisgeving aan de gerechtelijke autoriteiten, indien er reden is om dit te doen.

16 OVEREENKOMST CORIO WERKNEMERS Ondergetekende verklaart dat hij/zij heeft kennis genomen van de Corio gedragscode en haar bijlagen en in overeenstemming hiermee zal handelen. Naam:.. Datum:.. Handtekening:

17 Bijlage I Corio IT beleid Corio beleid inzake gebruik van IT middelen 1. Algemene gebruiksvoorwaarden Dit beleid is van toepassing op alle Corio IT-middelen in brede zin, zoals de werkplek PC s, laptops, PDA s, fototoestellen, telefoons, alsmede Corio servers die op afstand gebruikt worden, bijvoorbeeld via een thuiswerkplek. Installatie, aanpassing of wijziging van software wordt uitsluitend uitgevoerd door Corio s IM Afdeling. Het is daarom niet toegestaan om software op je Corio computers te installeren of te kopiëren, ongeacht de aard en omvang. Je mag ook niet bestaande software wijzigen of aanpassen. Dit geldt in de ruimste zin van het woord, behoudens de uitzondering als vermeld in deze bijlage Als je informatie en / of berichten ontvangt of als deze worden aangeboden en niet zijn toegestaan op grond van deze regeling dan moet je dit melden aan het hoofd van IM of je leidinggevende. 2. Internetgebruik Het volgende is in het bijzonder niet toegestaan: Het op internet plaatsen van informatie van en / of over Corio of haar klanten. Of op andere wijze informatie verspreiden zonder toestemming van Corio; Toegang tot nietopenbare bronnen op het internet zonder vergunning; Het opzettelijk en zonder toestemming wijzigen of vernietigen van informatie toegankelijk via het internet; Om anderen lastig te vallen. Een bezoek aan internet chat rooms. Het internet moet op een professionele manier worden gebruikt: voor het raadplegen van werkgerelateerde content (bijv. Youtube video s over winkelcentra, interview, persconferenties.e.d ). Beperkt privégebruik van het internet is toegestaan, mits dit de bedrijfsactiviteiten niet stoort en de bepalingen van dit reglement in aanmerking worden genomen. Het is bijvoorbeeld toegestaan een klein document voor een persoonlijke afspraak van het internet af te drukken. Eigen online accounts zijn alleen te bezoeken tijdens de lunchpauze of na de kantooruren Het is toegestaan om tijdens je lunchpauze of buiten werktijd voor privédoeleinden of studie te zoeken naar bepaalde informatie op het internet. Websites mogen niet worden bezocht, gedownload of verspreid als het gaat om onacceptabele persoonlijke doeleinden (zie kader). Onacceptabele persoonlijke doeleinden zijn bij voorbeeld het spelen of downloaden van spelletjes, gokken of deelnemen aan kansspelen, het bijhouden van een persoonlijk, werk-gerelateerd dagboek ("blogging"), het bezoeken van chat rooms, luisteren naar online muziek, online TV kijken en andere online video-toepassingen ('streaming media') Bovendien is het bezoeken van websites die de reputatie van Corio kunnen schaden niet toegestaan. Dit zijn bijvoorbeeld websites met een racistisch, pornografisch, discriminerend of anderszins beledigend karakter. 3. Corio gebruik Corio moet worden gebruikt in de context van werk gerelateerde activiteiten. Beperkt privégebruik van is toegestaan, mits dit niet leidt tot een verstoring van de bedrijfsactiviteiten en de bepalingen in dit Corio IT beleid worden nageleefd. mag niet worden gebruikt voor onacceptabele persoonlijke doeleinden of als dit de reputatie van Corio schade kan berokkenen (zie ook bovenstaande kader). Een mailmap met het etiket 'private' is gecreëerd om privé s in te slaan. Je mag korte privé s versturen tijdens kantooruren als het bijvoorbeeld gaat om het bevestigen van een afspraak. Voorbeeld gebruik: Het volgende is in het bijzonder niet toegestaan: Het verzenden of doorsturen van anonieme berichten of onder een fictieve naam; Om beelden of film aan e- mails te bevestigen of te openen tenzij dit voor zakelijke doeleinden is. Dit is alleen toegestaan indien deze van een betrouwbare bron komen; Het verzenden of doorsturen van ketting s; Om anderen lastig te vallen. Het organiseren van een (persoonlijke) feestje tijdens kantooruren

18 Alle opslag wordt door Corio beschouwd als zakelijke informatie en is te allen tijde eigendom van Corio en staat tot haar beschikking. Hiervan uitgezonderd zijn de s die door de medewerkers in de map private worden bewaard. Corio kan beperkingen stellen aan de omvang van dergelijke opgeslagen privé s. 4. Corio dataopslag De computersystemen van Corio mogen in beperkte mate worden gebruikt voor de opslag voor privédoeleinden op voorwaarde dat de bepalingen in dit Corio IT beleid worden nageleefd. Gegevens voor privédoeleinden moeten worden opgeslagen in een persoonlijke opslagruimte in een map met het label 'private'. De omvang van deze map kan worden beperkt door Corio. Deze privémap mag alleen statische gegevens bevatten en geen programmabestanden, scripts of andere uitvoerbare bestanden. Auteursrechtelijk beschermde gegeven, waaronder beeld, film en muziek, mogen niet zonder toestemming op de Corio computers worden geplaatst. Ook niet tijdelijk. Alle gegevens buiten de privémap worden door Corio beschouwd als zakelijke informatie, zal te allen tijde eigendom blijven Corio en staan tot haar vrije beschikking. Corio geeft geen garantie voor de continuïteit en de permanente beschikbaarheid van gegevens in de privémap. 5. Corio agendagegevens Agenda s voor zakelijke afspraken kunnen elektronisch worden bewaard in het Corio computer systeem. Iedere particuliere afspraak in de agenda moet als zodanig worden gemarkeerd. Alle informatie die niet staat gemarkeerd als privé zal worden beschouwd als zakelijke informatie en zal te allen tijde ter beschikking staan van Corio. Alle afgedane agendagegevens kunnen worden verwijderd door Corio om opslagruimte vrij te maken. 6. Gebruik van mobiele telefoons, PDA s en iphones Mobiele telefoons, PDA s en iphones welke door Corio ter beschikking van medewerkers worden gesteld zijn in principe bestemd voor zakelijk gebruik. Beperkt privé gebruik van deze toestellen is toegestaan. Voor alle toepassingen die kosten met zich meebrengen (bijvoorbeeld draadloos internet, downloaden, telefoneren of video-telefoneren) zal de medewerker het privé gebruik beperkt houden. Corio kan een medewerker hierop aanspreken. De volgende uitzondering gelden speciaal voor PDA s/iphones, Beperkte wijzigen van de inrichting zijn toegestaan. Corio kan te allen tijde de oorspronkelijke instelling herstellen. Het aanbrengen van wijzigen in het operating system (bijv. Jailbreak van de iphone) is niet toegestaan. Dit kan leiden tot onbruikbaar worden van de PDA/iPhone. Eventuele schade hierdoor ontstaan wordt op de medewerker verhaald. Aansluiten aan andere netwerken dan door Corio is ingesteld, is niet toegestaan. Met uitzondering van een privé netwerk van de medewerker en expliciet door Corio toegestane netwerken. Aansluiten van privé boxen is toegestaan. Op de PDA/iPhone mogen beperkt App s geïnstalleerd worden. De kosten van dergelijke app s zijn voor eigen rekening en worden niet door Corio vergoed.

19 Het koppelen van de PDA/iPhone aan privé computers t.b.v. het overbrengen van bestanden is toegestaan. Installeren van muziek, foto s, e-books en andere bestanden is toegestaan. Dit alles onder de voorwaarden dat: het zakelijk gebruik niet wordt verstoord; het privé gebruik beperkt blijft; er geen auteursrechten worden geschonden; het de reputatie van Corio niet schaadt. 7. Apparatuur buiten kantoor Bij alle apparaten die de medewerker buiten het kantoor meeneemt, zoals laptops, PDA s/iphones, fototoestellen en telefoons, geldt dat de medewerker gehouden is dit op een veilige wijze te doen, zodanig dat er geen verlies of onbedoeld verspreiden van Coriogegevens kan plaatsvinden. Hiertoe door Corio aangebrachte beveiligingen mogen niet worden uitgeschakeld of omzeild. Zodra apparatuur zoek raakt of de medewerker het slachtoffer wordt van diefstal van apparatuur, zal de medewerker Corio hiervan onverwijld in kennis stellen. 8. Controle In principe registreert het Corio systeem alle verrichtingen in de systemen en netwerken. Indien gewenst, kan de netwerkbeheerder informatie geven over de wijze waarop deze opname wordt uitgevoerd. Dit geldt ook voor het gebruik van het internet. Inkomend internet en verkeer wordt gescand op virussen. Als een een virus blijkt te bevatten wordt deze automatisch gestopt. De afzender en ontvanger worden op de hoogte gesteld. Als er een is ontvangen die mogelijk een virus bevat, moet de ontvanger zonder vertraging de IM-afdeling van de Business Unit waar hij of zij werkt hiervan op de hoogte stellen. Als het vermoeden bestaat dat een werknemer of een groep van werknemers illegaal of in strijd is met dit reglement handelt of handelen, kunnen er gedurende een bepaalde periode specifieke controles worden uitgevoerd. Deze zullen voornamelijk betrekking hebben op en internet verkeer. Computer harde schijven zullen uitsluitend worden gecontroleerd als dit nodig is om het doel van het onderzoek in kwestie te bereiken. Zou Corio, om welke reden dan ook, de inhoud van privé s willen bekijken, dan zal dit uitsluitend gebeuren in de aanwezigheid van de betrokken werknemer of een door hem of haar aangestelde vertrouwenspersoon. De redenen voor dit onderzoek moeten van tevoren worden mede gedeeld aan de werknemer, tenzij dit onnodig afbreuk doet aan het onderzoek. Persoonsgegevens in verband met en internet gebruik zullen alleen worden opgenomen in het kader van de doeleinden die in dit gedeelte van dit reglement zijn vastgelegd. Persoonlijke gegevens die zijn opgenomen in overeenstemming met deze doeleinden zullen niet langer dan twaalf maanden door Corio worden opgeslagen, tenzij het voor nader onderzoek noodzakelijk is de gegevens voor een langere periode op te slaan. 9. Het verlaten van Corio Bij het uit dienst treden bij Corio zullen privé s en gegevens op verzoek ter beschikking worden gesteld aan de werknemer.

20 Bijlage II Memo ongewenst gedrag Ongewenst gedrag Inleiding Corio wil (en is verplicht) haar medewerkers, uitzendkrachten, stagiaires, interimmers en medewerkers van partijen die binnen de verschillende vestigingen werkzaam zijn, zoveel mogelijk beschermen tegen ongewenst gedrag en de nadelige gevolgen daarvan. De meest bekende vormen van ongewenst gedrag zijn: seksuele intimidatie, agressie en geweld, pesten en discriminatie. Corio richt zich zowel op het voorkómen van ongewenst gedrag als de zorg voor de opvang van medewerkers wanneer zich toch iets heeft voorgedaan. Preventie Voorkomen is beter dan genezen. Een preventief beleid vraagt om inzicht in de risicofactoren inzake ongewenst gedrag. Tijdens de risico-inventarisatie en -evaluatie (RIE) van 5 september 2003 is geconstateerd dat er bij Corio geen verhoogd risico op confrontatie met intimidatie, agressie, geweld of andersoortige schokkende gebeurtenissen is. Op grond van artikel 3 lid 2 van de Arbowet dient de werkgever, binnen het algemene arbobeleid, een beleid gericht op voorkoming en indien mogelijk een beperking van psychosociale arbeidsbelasting te voeren. Psychosociale arbeidsbelasting wordt in artikel 1 van de Arbowet als volgt gedefinieerd: de factoren seksuele intimidatie, agressie en geweld, pesten en werkdruk in de arbeidsrelatie die stress teweeg brengen. Ter verduidelijking worden hieronder de meest voorkomende vormen van psychosociale arbeidsbelasting genoemd. Seksuele intimidatie Onder seksuele intimidatie wordt onder meer verstaan: ongewenste seksuele toenadering, verzoeken om seksuele gunsten of ander verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag van seksuele aard, waarbij tevens sprake is van één van de volgende punten: Onderwerping aan dergelijk gedrag wordt hetzij expliciet hetzij impliciet gehanteerd als voorwaarde voor de tewerkstelling van een medewerker; Onderwerping aan of afwijzing van dergelijk gedrag door een medewerker, wordt gebruikt of mede gebruikt als basis voor beslissingen die het werk van deze medewerker raken; Dergelijk gedrag heeft ten doel de werkprestaties van een medewerker aan te tasten en/of een intimiderende, vijandige of onaangename werkomgeving te creëren, danwel heeft tot gevolg dat de werkprestaties van een medewerker worden aangetast en/of een intimiderende, vijandige of onaangename werkomgeving wordt gecreëerd. Het begrip seksuele intimidatie dient subjectief te worden opgevat. Lijstjes met gedragingen die als seksuele intimidatie gekwalificeerd worden, kan men derhalve niet maken. Er is sprake van seksuele intimidatie wanneer bepaald gedrag door een medewerker wordt ervaren als ongewenste, seksueel getinte aandacht, waarbij niet zozeer de bedoelingen van de lastigvaller doorslaggevend zijn, maar met name het effect van bepaalde gedragingen op een collega. Niet de zender van de boodschap, maar de ontvanger bepaalt wat gewenst en ongewenst is. Agressie en geweld Agressie en geweld krijgen in de maatschappij steeds meer aandacht. Onder agressie wordt onder meer verstaan: voorvallen waarbij een werknemer psychisch of fysiek wordt

GEDRAGSCODE WIE WIJ ZIJN EN HOE WIJ WERKEN

GEDRAGSCODE WIE WIJ ZIJN EN HOE WIJ WERKEN GEDRAGSCODE WIE WIJ ZIJN EN HOE WIJ WERKEN OVER CORIO Corio is een vastgoedonderneming met een focus op retail die zich specialiseert in de ontwikkeling van, investering in en management van winkelcentra.

Nadere informatie

Gedragscode Nieuwe Steen Investments n.v.

Gedragscode Nieuwe Steen Investments n.v. Inleiding Het zijn mensen die de activiteiten van Nieuwe Steen Investments N.V. (NSI) gestalte geven. Deze gedragscode verschaft de directie en de medewerkers van NSI de richtlijnen die er toe strekken

Nadere informatie

Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012

Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012 Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012 En hoe de puzzelstukjes Of hoe de puzzelstukjes precies in elkaar precies passen in elkaar passen Onze Visie Wie we willen zijn in 2012 1 1 Als marktleider in het

Nadere informatie

Interne gedragscode voor patiënten- en gehandicaptenorganisaties

Interne gedragscode voor patiënten- en gehandicaptenorganisaties Interne gedragscode voor patiënten- en gehandicaptenorganisaties Wat is een interne gedragscode? Een gedragscode beschrijft expliciet de gedragsnormen en regels voor medewerkers (inclusief vrijwilligers

Nadere informatie

5.10.1 Gedragscode FloreoKids. Versie 1 26-7-2011

5.10.1 Gedragscode FloreoKids. Versie 1 26-7-2011 5.10.1 Gedragscode FloreoKids Versie 1 26-7-2011 5.10.1. Gedragscode FloreoKids Om elkaar te beschermen heeft FloreoKids in een gedragscode beschreven op welke wijze we met elkaar en met onze klanten omgaan.

Nadere informatie

Gedragscode Coöperatieve Zuivelfabriek Rouveen u.a.

Gedragscode Coöperatieve Zuivelfabriek Rouveen u.a. Gedragscode Coöperatieve Zuivelfabriek Rouveen u.a. 2017 Inhoudsopgave Gedragscode Waarom een gedragscode? 3 Voor wie geldt de gedragscode? 3 Openbaarheid gedragscode 3 Onze mensen, klanten en planeet

Nadere informatie

PostNL Business Principles

PostNL Business Principles 3 december 2014 PostNL N.V. PostNL Business Principles Raad van Bestuur Auteur Director Audit & Security Titel PostNL Business Principles Versie 1.1 Dit document is een vertaling van de Engelstalige versie.

Nadere informatie

Gedragscode. Inleiding

Gedragscode. Inleiding Gedragscode Inleiding Deze gedragscode is van toepassing op alle werknemers (inclusief de directeurs) die voor een of meer van de entiteiten werken die tot de VastNed Groep behoren (VastNed Retail N.V.,

Nadere informatie

Het Wie, Wat en Hoe van Welzorg

Het Wie, Wat en Hoe van Welzorg Het Wie, Wat en Hoe van Welzorg En op welke wijze wij onze klanten verder willen brengen. Inhoud Onze Visie 4 Onze Missie 6 Onze kernwaarden 8 Onze gedragscode 10 Algemeen 11 Naleving van de wet 11 Medewerkers

Nadere informatie

GEDRAGSCODE COOP HOLDING BV

GEDRAGSCODE COOP HOLDING BV GEDRAGSCODE COOP HOLDING BV Deze Gedragscode is vastgesteld door de Directie van Coop Holding B.V. en goedgekeurd door de Raad van Commissarissen van Coop Holding B.V. op 19 april 2006. De bepalingen van

Nadere informatie

Gedragscode Versie: januari 2016 Vastgesteld: januari 2016 Door: Coördinatieteam Netwerk Gewoon Samen Evaluatiedatum: Januari 2017

Gedragscode Versie: januari 2016 Vastgesteld: januari 2016 Door: Coördinatieteam Netwerk Gewoon Samen Evaluatiedatum: Januari 2017 Gedragscode Versie: januari 2016 Vastgesteld: januari 2016 Door: Coördinatieteam Netwerk Gewoon Samen Evaluatiedatum: Januari 2017 Beste vrijwilliger van Netwerk Gewoon Samen, Netwerk Gewoon Samen heeft

Nadere informatie

Integriteitscode. Woningbouwvereniging St. Willibrordus te Wassenaar

Integriteitscode. Woningbouwvereniging St. Willibrordus te Wassenaar Integriteitscode Woningbouwvereniging St. Willibrordus te Wassenaar Wassenaar juli 2010 Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Integriteitscode... 3 2.1 Toewijzing van woningen... 3 2.2 Zakelijk houden van relaties

Nadere informatie

Gedragscode. SCA Gedragscode

Gedragscode. SCA Gedragscode SCA Gedragscode 1 Gedragscode SCA Gedragscode SCA wil op sociaal- en milieutechnisch verantwoorde wijze omgaan met haar belanghebbenden en op basis van respect, verantwoordelijkheid en uitmuntendheid een

Nadere informatie

Gedragscode. Gezond verstand, Gezond geweten

Gedragscode. Gezond verstand, Gezond geweten Gedragscode Gezond verstand, Gezond geweten 1 Respect en professioneel gedrag Gelijke behandeling voor iedereen Ieder mens is uniek. Binnen ons bedrijf werken wij op een respectvolle manier met elkaar

Nadere informatie

GEZOND VERSTAND GEZOND GEWETEN. Gedragscode

GEZOND VERSTAND GEZOND GEWETEN. Gedragscode GEZOND VERSTAND GEZOND GEWETEN Gedragscode 1 Respect en professioneel gedrag Gelijke behandeling voor iedereen Ieder mens is uniek. Binnen ons bedrijf werken wij op een respectvolle manier met elkaar en

Nadere informatie

Digitale Communicatie. Gedragscode voor internet- en e-mailgebruik

Digitale Communicatie. Gedragscode voor internet- en e-mailgebruik Digitale Communicatie Gedragscode voor internet- en e-mailgebruik Gedragscode internet- en e-mailgebruik Deze gedragscode omvat gedrags- en gebruiksregels voor het gebruik van internet- en e-mail op de

Nadere informatie

Ethische bedrijfsprincipes

Ethische bedrijfsprincipes Ethische bedrijfsprincipes Vepo Cheese b.v. Beneluxweg 1 2411NG Bodegraven Nederland 1 Ethische bedrijfsprincipes Inhoudsopgave Blz. Gedragsregels 3 1. Algemene bedrijfsprincipes 3 2. Naleving 3 3. Melden

Nadere informatie

ROC LEEUWENBORGH MAASTRICHT/SITTARD REGLEMENT ONGEWENST GEDRAG

ROC LEEUWENBORGH MAASTRICHT/SITTARD REGLEMENT ONGEWENST GEDRAG ROC LEEUWENBORGH MAASTRICHT/SITTARD REGLEMENT ONGEWENST GEDRAG Inhoudsopgave Voorwoord 1 Reglement inzake ongewenst gedrag 2 Klachtenregeling ongewenst gedrag 4 VOORWOORD In deze nota Preventie en bestrijding

Nadere informatie

Leveranciersgedragscode

Leveranciersgedragscode Leveranciersgedragscode 1. Achtergrond en uitgangspunten Het Ronald McDonald Kinderfonds vangt gezinnen op van ernstig zieke kinderen. In onze bedrijfsvoering streven wij naar optimaal en verantwoord rendement

Nadere informatie

Integriteitcode. Woningbouwvereniging Brederode Wonen

Integriteitcode. Woningbouwvereniging Brederode Wonen Integriteitcode Woningbouwvereniging Brederode Wonen Brederode Wonen INTEGRITEITCODE versie oktober 2013 Inleiding Woningbouwvereniging Brederode Wonen (hierna te noemen Brederode) is een woningbouwcorporatie

Nadere informatie

Gedragscode. Inhoudsopgave RESPECT VOOR COLLEGA'S, HANDELSPARTNERS EN DE GEMEENSCHAP... 4

Gedragscode. Inhoudsopgave RESPECT VOOR COLLEGA'S, HANDELSPARTNERS EN DE GEMEENSCHAP... 4 Inhoudsopgave INLEIDING... 3 DOEL VAN DE MANUCHAR GEDRAGSCODE... 3 TOEPASSINGSGEBIED... 3 TOEZICHT OP DE NALEVING... 3 GEDRAGSCODE... 4 RESPECT VOOR COLLEGA'S, HANDELSPARTNERS EN DE GEMEENSCHAP... 4 NALEVING

Nadere informatie

Gedragscode ter voorkoming van ongewenst gedrag

Gedragscode ter voorkoming van ongewenst gedrag Gedragscode ter voorkoming van ongewenst gedrag Kinderdagverblijf Eigenwijs, handelend onder Vertah BV, verder te noemen organisatie: hanteert deze Gedragscode ter voorkoming van ongewenst gedrag voor

Nadere informatie

en dit zijn onze principes

en dit zijn onze principes en dit zijn onze principes Inhoud Dit zijn onze principes Dit zijn onze principes We doen het samen We werken duurzaam We tonen respect We hebben aandacht Verder wegwijs 03 08 10 12 14 18 Alle bedrijven

Nadere informatie

Integriteitscode. Woningbouwvereniging St. Willibrordus te Wassenaar

Integriteitscode. Woningbouwvereniging St. Willibrordus te Wassenaar Integriteitscode Woningbouwvereniging St. Willibrordus te Wassenaar Wassenaar, 27 maart 2017 1 Inhoud 1. Inleiding 2 2. Toewijzing van woningen 3 3 Zakelijk houden van relaties en nevenactiviteiten 3

Nadere informatie

ALGEMENE BEDRIJFSPRINCIPES VAN ARCADIS

ALGEMENE BEDRIJFSPRINCIPES VAN ARCADIS Pagina 1 van 5 fã~öáåé=íüé=êéëìäí ALGEMENE BEDRIJFSPRINCIPES VAN ARCADIS 1 Inleiding Bij ARCADIS hebben we onze missie als volgt gedefinieerd: Onze diensten zijn gericht op verbetering van de kwaliteit

Nadere informatie

GEDRAGSCODE INVERKO N.V. December 2014

GEDRAGSCODE INVERKO N.V. December 2014 GEDRAGSCODE INVERKO N.V. December 2014 1 Gedragscode Inverko N.V. Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Doelstellingen 3. Stakeholders 4. Naleving van wet- en regelgeving 5. Werkklimaat 6. Integer handelen van

Nadere informatie

CleanLease International Business principles: onze normen en waarden

CleanLease International Business principles: onze normen en waarden Versie definitief Datum, 21 december 2011 CleanLease International Business principles: onze normen en waarden Inhoud 1 Inleiding CleanLease normen en waarden 2 Normen en waarden: medewerkers 3 Normen

Nadere informatie

ZAKENPARTNER GEDRAGSCODE

ZAKENPARTNER GEDRAGSCODE ZAKENPARTNER GEDRAGSCODE LORD Corporation ( LORD ) zet zich in voor zakendoen met integriteit en hoge ethische normen. Daarnaast verplichten wij onszelf tot de naleving van alle wetgeving en voorschriften

Nadere informatie

GEDRAGSCODE Voor iedereen die werkzaam is bij een van de bedrijfsonderdelen van Transdev Nederland

GEDRAGSCODE Voor iedereen die werkzaam is bij een van de bedrijfsonderdelen van Transdev Nederland AMBULANCE GEDRAGSCODE Voor iedereen die werkzaam is bij een van de bedrijfsonderdelen van Transdev Nederland INLEIDING INHOUDSOPGAVE Een werkklimaat waarin iedereen zich prettig en veilig voelt. Waar we

Nadere informatie

Gedragscode VolkerWessels

Gedragscode VolkerWessels Gedragscode Gedragscode VolkerWessels 3 Inleiding door de Raad van Bestuur VolkerWessels werkt op basis van het economisch principe. Om als bedrijf continuïteit te waarborgen en om aan onze verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Protocol. (On)Gewenst Gedrag MCO

Protocol. (On)Gewenst Gedrag MCO Protocol (On)Gewenst Gedrag MCO INHOUD 1. Uitgangspunten MCO 3 1.1. Intentieverklaring 3 1.2. Begripsbepalingen 3 1.3. Werkklimaat 3 1.4. MCO beleid 4 2. Wettelijk kader 4 2.1. Algemeen 4 2.2. Toetsingscriteria

Nadere informatie

Gedragscode Propertize. September 2014

Gedragscode Propertize. September 2014 Gedragscode Propertize September 2014 Vastgesteld door de directie d.d. 8 juli 2014 Woord vooraf Vertrouwen en integriteit zijn voor Propertize van cruciaal belang. Onze stakeholders hebben gerechtvaardigde

Nadere informatie

Gedragscode, versie 1.0 Ontwerp en productie Top Two Boxes WPM Groep 2008. Gedragscode

Gedragscode, versie 1.0 Ontwerp en productie Top Two Boxes WPM Groep 2008. Gedragscode , versie 1.0 Ontwerp en productie Top Two Boxes WPM Groep 2008 WPM Groep Voorwoord Wij, professionals van WPM Groep, zijn verantwoordelijk voor ons werk waarin klanttevredenheid centraal staat. Met elkaar

Nadere informatie

De Code van Bedrijfsethiek voor Leveranciers van Smiths

De Code van Bedrijfsethiek voor Leveranciers van Smiths De Code van Bedrijfsethiek voor van Smiths Als een internationaal bedrijf werkt de Smiths Group overal ter wereld samen met klanten, aandeelhouders en leveranciers. Deze belanghebbenden, tezamen met de

Nadere informatie

Hengelo, april 2013. 02 Gedragscode Twence

Hengelo, april 2013. 02 Gedragscode Twence Gedragscode Twence Twence in Hengelo is een (inter)nationale speler op de markt van grondstoffen en duurzame energie met hoogwaardige verwerking van afvalstromen en biomassa. Met innovatieve technieken

Nadere informatie

Gedragscode. Deze Gedragscode vervangt met ingang van 1 januari 2016 de bestaande gedragscode van de Vastned Groep.

Gedragscode. Deze Gedragscode vervangt met ingang van 1 januari 2016 de bestaande gedragscode van de Vastned Groep. Gedragscode Vastgesteld door de directie op 26 oktober 2015 en goedgekeurd door de raad van commissarissen op 2 november 2015. In werking getreden op 1 januari 2016. De missie van Vastned Retail N.V. (

Nadere informatie

Gedragscode stichting Torion

Gedragscode stichting Torion Gedragscode stichting Torion Vooraf De organisatie wil door middel van deze gedragscode vorm en inhoud geven aan het voorkomen en bestrijden van agressie, seksuele intimidatie en discriminatie. Tevens

Nadere informatie

Protocol grensoverschrijdend gedrag en instellingsbesluit vertrouwenscommissie

Protocol grensoverschrijdend gedrag en instellingsbesluit vertrouwenscommissie Stichting Don Bosco Werken Nederland - Pomphulweg 106-7346 AN Hoog Soeren 055-519 15 35 - www.donboscowerken.nl - donboscowerken@donbosco.nl Protocol grensoverschrijdend gedrag en instellingsbesluit vertrouwenscommissie

Nadere informatie

Corio Gedragscode. juli 2006. versie 2.0

Corio Gedragscode. juli 2006. versie 2.0 Corio Gedragscode juli 2006 versie 2.0 Een woord vooraf Voor u ligt de gedragscode van Corio. Hiermee worden de algemene principes bevestigd die de grondslag vormen voor de uitoefening van de activiteiten

Nadere informatie

Gedragscode Stichting Kids op Vakantie Ter voorkoming van ongewenst gedrag

Gedragscode Stichting Kids op Vakantie Ter voorkoming van ongewenst gedrag Gedragscode Stichting Kids op Vakantie Ter voorkoming van ongewenst gedrag Stichting Kids op Vakantie verder te noemen als organisatie: hanteert deze Gedragscode ter voorkoming van ongewenst gedrag. De

Nadere informatie

Gedragscode VolkerWessels

Gedragscode VolkerWessels Gedragscode Gedragscode VolkerWessels 3 Voorwoord door de Raad van Bestuur VolkerWessels bouwt al 150 jaar met zorg aan projecten voor diverse opdrachtgevers. Onze nuchtere en verantwoordelijke aanpak

Nadere informatie

Elektronische informatie- en communicatiemiddelen (EIC) regeling Gooise Scholen Federatie

Elektronische informatie- en communicatiemiddelen (EIC) regeling Gooise Scholen Federatie Elektronische informatie- en communicatiemiddelen (EIC) regeling Gooise Scholen Federatie augustus 2007 1 Handboek Organisatie GSF Artikel 1 Doel en werkingssfeer van deze regeling 1.1 Deze regeling geeft

Nadere informatie

Principes voor gedrag door de onderneming

Principes voor gedrag door de onderneming Uitgegeven september 2005 Gereviseerd april 2012 Gereviseerd oktober 2017 Principes voor gedrag door de onderneming Epson vervult haar sociale verantwoordelijkheid door te handelen in lijn met de onderstaande

Nadere informatie

Intercool Gedragscode

Intercool Gedragscode Intercool Gedragscode Onze klanten hebben een keuze, en hoe wij presteren bepaalt of zij voor ons kiezen. We zijn ambitieus, we stellen hoge maar realistische doelen, we leveren resultaten en we luisteren

Nadere informatie

Protocol ongewenste omgangsvormen

Protocol ongewenste omgangsvormen Protocol ongewenste omgangsvormen Versiebeheer: revisienummer datum omschrijving verandering 4-03-2013 Vaststelling in bestuursvergadering 4 maart 2013, met ingang van 1 maart 2013 Protocol ongewenste

Nadere informatie

Gedragscode Bureau Financieel Toezicht

Gedragscode Bureau Financieel Toezicht Gedragscode Bureau Financieel Toezicht Welke uitgangspunten geven richting aan ons gedrag? INLEIDING Deze gedragscode beschrijft de waarden die richting geven aan het werken bij het Bureau Financieel Toezicht

Nadere informatie

Contents. Inhoudsopgave 1. ALGEMEEN GEDRAGSREGELS SANCTIES INWERKINGTREDING INTRODUCTIE... 3

Contents. Inhoudsopgave 1. ALGEMEEN GEDRAGSREGELS SANCTIES INWERKINGTREDING INTRODUCTIE... 3 Inhoudsopgave Contents 1. ALGEMEEN... 3 1.1 INTRODUCTIE... 3 1.2 DOEL VAN DE GEDRAGSCODE... 3 1.3 DE KERNWAARDEN VAN KAS BANK... 3 2. GEDRAGSREGELS... 4 2.1 ALGEMENE GEDRAGSREGELS BETREFFENDE INTEGRITEIT...

Nadere informatie

Gedragsregels gebruik ICT-voorzieningen Bonhoeffer College. 1.1 Algemeen

Gedragsregels gebruik ICT-voorzieningen Bonhoeffer College. 1.1 Algemeen Gedragsregels gebruik ICT-voorzieningen Bonhoeffer College 1.1 Algemeen Ieder die gebruik maakt van het Bonhoeffer College (haar gebouwen, terreinen en andere voorzieningen) daaronder begrepen materiële-,

Nadere informatie

KLACHTENREGELING (SEKSUELE) INTIMIDATIE, AGRESSIE, GEWELD EN DISCRIMINATIE VAN DE UNIVERSITEIT LEIDEN

KLACHTENREGELING (SEKSUELE) INTIMIDATIE, AGRESSIE, GEWELD EN DISCRIMINATIE VAN DE UNIVERSITEIT LEIDEN KLACHTENREGELING (SEKSUELE) INTIMIDATIE, AGRESSIE, GEWELD EN DISCRIMINATIE VAN DE UNIVERSITEIT LEIDEN INHOUDSOPGAVE Artikel 1: Artikel 2: Artikel 3: Artikel 4: Artikel 5: Artikel 6: Artikel 7: Artikel

Nadere informatie

Gedrag om trots op te zijn

Gedrag om trots op te zijn Gedrag om trots op te zijn Oversluizen Thermal Engineering B.V. geeft aandacht aan de belangen van haar klanten, medewerkers, zakenpartners en onze omgeving. Door dit uitgangspunt altijd voor ogen te houden

Nadere informatie

Goed wonen = goed werken Een integriteitcode voor Standvast wonen

Goed wonen = goed werken Een integriteitcode voor Standvast wonen Goed wonen = goed werken Een integriteitcode voor Standvast wonen Goed werken, wat betekent dat? Hoe behoor je je als medewerker van Standvast Wonen te gedragen en hoe niet? Waar liggen de grenzen? Vragen

Nadere informatie

Gedragscode Medewerkers Eumedion

Gedragscode Medewerkers Eumedion Gedragscode Medewerkers Eumedion Herzien op 19 december 2011 1. Definities Artikel 1 In deze Gedragscode wordt verstaan onder: Medewerkers: alle medewerkers van Eumedion, onafhankelijk van de duur waarvoor

Nadere informatie

Eerlijk, Veilig en Fatsoenlijk

Eerlijk, Veilig en Fatsoenlijk Pagina: 1/8 Eerlijk, Veilig en Fatsoenlijk Univé, dat zijn wij! Wij, medewerkers van Univé, zijn de ambassadeurs van onze organisatie. Hoe de buitenwereld in het bijzonder onze leden Univé ervaart, is

Nadere informatie

Flyct Gedragscode. Introductie. Dit is onze Gedragscode. Dit zijn onze kernprincipes. Waarom onze Gedragscode belangrijk is

Flyct Gedragscode. Introductie. Dit is onze Gedragscode. Dit zijn onze kernprincipes. Waarom onze Gedragscode belangrijk is Flyct Gedragscode Introductie Dit is onze Gedragscode Uit onze Gedragscode blijkt waar wij voor staan en geeft aan wat wij wel en niet doen. De code omvat onze kernprincipes en wat ze in de praktijk betekenen.

Nadere informatie

Nutreco Gedragscode. Inleiding. Wout Dekker, CEO Oktober 2011

Nutreco Gedragscode. Inleiding. Wout Dekker, CEO Oktober 2011 Nutreco Gedragscode Inleiding Nutreco is een transparante onderneming. Wij verwachten een open en integere houding van iedereen die voor Nutreco werkt en dat iedereen zijn zakelijke activiteiten verricht

Nadere informatie

Gedragscode ZLM Verzekeringen

Gedragscode ZLM Verzekeringen Gedragscode ZLM Verzekeringen INHOUD Inleiding Gehanteerde definities 1. Tegengaan van belangenverstrengeling 2. Personeelsvoordelen 3. Omgang met informatie en privé-transacties 4. Veiligheid en Gedrag

Nadere informatie

DACHSER Gedragscode. 1. Inleiding

DACHSER Gedragscode. 1. Inleiding DACHSER Gedragscode 1. Inleiding De basis voor alle activiteiten bij Dachser is het naleven van juridisch bindende regelgeving op nationaal en internationaal niveau, evenals alle verplichtingen die wij

Nadere informatie

PostNL Business Principles

PostNL Business Principles 1 januari 2017 PostNL N.V. PostNL Business Principles Raad van Bestuur Auteur Directeur Audit & Security Titel PostNL Business Principles Versie 2.0 De PostNL Business Principles zijn officieel uitgegeven

Nadere informatie

MVO gedragscode gavilar B.V.

MVO gedragscode gavilar B.V. PAGINA 1 MVO gedragscode B.V. Documentgegevens Bedrijf Adres Opgesteld Gecontroleerd Akkoord : B.V. : Kamerlingh Onnesweg 63, 3316 GK Dordrecht : R. ten Hove : QHSE-coördinator : P. Klijs : Operations

Nadere informatie

gedragscode voor leveranciers van Quintiles

gedragscode voor leveranciers van Quintiles gedragscode voor leveranciers van Quintiles 2 Quintiles maakt zich sterk voor duurzame zakelijke praktijken. Op basis van internationaal erkende normen, is deze gedragscode voor leveranciers ( Code ) gericht

Nadere informatie

Gedragscode. www.polygongroup.com/nl

Gedragscode. www.polygongroup.com/nl Gedragscode Always By Your Side. www.polygongroup.com/nl Our Responsibility Introductie op de Gedragscode van Polygon In onze Gedragscode worden de belangrijkste principes beschreven die Polygon nastreeft

Nadere informatie

GEZOND VERSTAND GEZOND GEWETEN. Gedragscode

GEZOND VERSTAND GEZOND GEWETEN. Gedragscode GEZOND VERSTAND GEZOND GEWETEN Gedragscode versie 05 januari 2015 1 Respect en professioneel gedrag Gelijke behandeling voor iedereen Ieder mens is uniek. Binnen ons bedrijf werken wij op een respectvolle

Nadere informatie

Gedrags- en integriteitscode

Gedrags- en integriteitscode Gedrags- en integriteitscode Gedrags- en integriteitscode Voorwoord WPM Groep is een sterk en vooraanstaand bedrijf in de vastgoedmarkt in Nederland. Wij onderscheiden ons door hoog gekwalificeerde medewerkers

Nadere informatie

Wereldwijd Klokkenluidersbeleid. ABN AMRO Bank N.V.

Wereldwijd Klokkenluidersbeleid. ABN AMRO Bank N.V. Wereldwijd Klokkenluidersbeleid ABN AMRO Bank N.V. Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Achtergrond 3 1.2 Onregelmatigheden van algemene, operationele en financiële aard 4 1.3 Lokale wet prevaleert 5 1.4 Persoonlijke

Nadere informatie

Gedragscode. Infinitas Learning Group Compliance Management System. Be safe with Compliance!

Gedragscode. Infinitas Learning Group Compliance Management System. Be safe with Compliance! Gedragscode Infinitas Learning Group Compliance Management System Be safe with Compliance! INHOUD VAN GEDRAGSCODE VAN INFINITAS LEARNING 1. Eerlijke concurrentie... 3 2. Corruptiebestrijding... 3 3. Respect

Nadere informatie

Gedragscode voor leerlingen van RSG Broklede voor gebruik van informatie- en communicatiemiddelen en voorzieningen

Gedragscode voor leerlingen van RSG Broklede voor gebruik van informatie- en communicatiemiddelen en voorzieningen Gedragscode voor leerlingen van RSG Broklede voor gebruik van informatie- en communicatiemiddelen en voorzieningen Vastgesteld door de SL op 2 september 2010 Instemming van de MR op 28 september 2010 De

Nadere informatie

DATUM: 17 MAART 2014, VERSIE: 2.0 LEVERANCIERSVERKLARING

DATUM: 17 MAART 2014, VERSIE: 2.0 LEVERANCIERSVERKLARING DATUM: 17 MAART 2014, VERSIE: 2.0 LEVERANCIERSVERKLARING 1 / 5 Geachte leverancier, Sapa is een gediversifieerd industrieconcern dat wereldwijd actief is. Sapa s waarden en onze cultuur van duurzame ontwikkeling

Nadere informatie

Integriteitscode. Integriteitscode definitief juli 2014 pag. 1 van 6

Integriteitscode. Integriteitscode definitief juli 2014 pag. 1 van 6 Integriteitscode pag. 1 van 6 Inhoud 1. Waarom een integriteitscode? 2. Omgaan met collega s 3. Omgaan met klanten en zakelijke relaties 4. Omgaan met vertrouwelijke informatie 5. Omgaan met bedrijfsmiddelen

Nadere informatie

Deze tekst omschrijft het gebruik van internet, , telefoon alsmede computerapparatuur in de algemene zin voor GVB Amsterdam.

Deze tekst omschrijft het gebruik van internet,  , telefoon alsmede computerapparatuur in de algemene zin voor GVB Amsterdam. PROTOCOL ICT Deze tekst omschrijft het gebruik van internet, e-mail, telefoon alsmede computerapparatuur in de algemene zin voor GVB Amsterdam. 1 Inleiding De volgende punten zijn overwogen bij het vaststellen

Nadere informatie

I M T E C H N. V. B U S I N E S S P R I N C I P L E S

I M T E C H N. V. B U S I N E S S P R I N C I P L E S I M T E C H N. V. B U S I N E S S P R I N C I P L E S Algemeen Het beleid van Imtech N.V. is gericht op de continuïteit van de onderneming als een winstgevende organisatie, die met haar bedrijven en medewerkers

Nadere informatie

Gedragscode computergebruik voor werknemers van het Schoonhovens College

Gedragscode computergebruik voor werknemers van het Schoonhovens College Gedragscode computergebruik voor werknemers van het Schoonhovens College Artikel 1 Definities a. Computersysteem: alle computerhardware, software en netwerkverbindingen in gebruik bij het Schoonhovens

Nadere informatie

Gedragscode. Bedrijfswaarden en gedragsregels. Ingangsdatum 15 November 2013. Uitgifte datum. Versie Naam Titel

Gedragscode. Bedrijfswaarden en gedragsregels. Ingangsdatum 15 November 2013. Uitgifte datum. Versie Naam Titel Gedragscode Bedrijfswaarden en gedragsregels Policy Eigenaar Director GRC Policy Goedkeurder Board of Management Ingangsdatum 15 November 2013 Uitgifte datum Versie Naam Titel 15-Nov-2013 1.0 Fokko Kool

Nadere informatie

Eerlijk, Veilig en Fatsoenlijk

Eerlijk, Veilig en Fatsoenlijk Pagina: 1/8 Eerlijk, Veilig en Fatsoenlijk Univé, dat zijn wij! Wij, medewerkers van Univé, zijn de ambassadeurs van onze organisatie. Hoe de buitenwereld in het bijzonder onze leden Univé ervaart, is

Nadere informatie

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Gedragscode werknemers (goedgekeurd door de raad van bestuur vergadering nr.1/2009 op 29 september 2009) Herziening 1 (goedgekeurd door de raad van bestuur vergadering

Nadere informatie

6.21. Gedragscode THUIS met zorg Zaanstreek B.V.

6.21. Gedragscode THUIS met zorg Zaanstreek B.V. 6.21. Gedragscode THUIS met zorg Zaanstreek B.V. Inleiding Wij willen graag dat de cliënten van THUIS met zorg Zaanstreek thuiszorg tevreden zijn over de zorg die aan hen wordt geboden. Ook vinden we het

Nadere informatie

Reglement Netwerk-, - en Internetgebruik Winkler Prins 2017

Reglement Netwerk-,  - en Internetgebruik Winkler Prins 2017 Reglement Netwerk-, e-mail- en Internetgebruik Winkler Prins 2017 Inhoud Artikel 1. Begripsbepaling... 3 Artikel 2. Algemene uitgangspunten... 3 Artikel 3. Gebruikersnaam en wachtwoord... 3 Artikel 4.

Nadere informatie

Gedragscode Talis. Talis thuis in Nijmegen en Wijchen.

Gedragscode Talis. Talis thuis in Nijmegen en Wijchen. Gedragscode Talis De gedragscode Talis bevat informatie over de algemene werkafspraken die gelden in het kader van integriteit. Algemeen: - Het beleid van Talis dragen wij eenduidig uit. - Wij erkennen

Nadere informatie

Zo werken wij. KPN Bedrijfscode

Zo werken wij. KPN Bedrijfscode Zo werken wij. KPN Bedrijfscode x De KPN Bedrijfscode is van toepassing op alle (ingehuurde) medewerkers van KPN, inclusief het management, de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen. Op specifieke

Nadere informatie

Inleiding. 08-03-13 model code

Inleiding. 08-03-13 model code Model Gedragscode Ongewenste Omgangsvormen voor Gelderse en Overijsselse organisaties vallend onder de CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening en Kinderopvang opgesteld oktober 2006, gewijzigd maart

Nadere informatie

De Gunnebo gedragscode

De Gunnebo gedragscode De Gunnebo gedragscode 2 Woord vooraf van de CEO Het is de visie van Gunnebo om wereldwijd toonaangevend leverancier te worden van een veiligere toekomst. Om deze visie te realiseren, moeten wij wereldwijd

Nadere informatie

Bedrijfscode PMeijer. Augustus 2014

Bedrijfscode PMeijer. Augustus 2014 Bedrijfscode PMeijer Augustus 2014 PMeijer / Molenwerf 32 / 1911 DB / Uitgeest Postbus / 1920 AA / Akersloot / 0251 27 82 78 info@pmeijer.nl / pmeijer.nl Bedrijfscode Het hanteren van een bedrijfscode

Nadere informatie

Protocollen ZeelandCare Gedragscode

Protocollen ZeelandCare Gedragscode Protocollen ZeelandCare Gedragscode Nummer Y 505 Versie 1 Datum 25-11-2015 Status goedgekeurd Eigenaar Directeur Pagina Pagina 1 van 6 Y 505 Protocol gedragscode Voor u ligt de gedragscode van ZeelandCare.

Nadere informatie

Januari Gedragscode internet- en gebruik

Januari Gedragscode internet- en  gebruik Januari 2011 Gedragscode internet- en e-mail gebruik 1 Algemeen Wij, de Nicolaas Beetsschool, vallend onder stichting Salomo, willen dat onze leerlingen leren in schriftelijke en digitale bronnen informatie

Nadere informatie

NSG Group Gedragscode voor leveranciers

NSG Group Gedragscode voor leveranciers Inleiding NSG Group Gedragscode voor leveranciers Het doel van NSG Group is om op professioneel, juridisch en ethisch vlak de hoogst mogelijke wereldwijde reputatie te genieten voor de manier waarop wij

Nadere informatie

MODEL KLACHTENREGELING ONGEWENST GEDRAG

MODEL KLACHTENREGELING ONGEWENST GEDRAG MODEL KLACHTENREGELING ONGEWENST GEDRAG INLEIDING Als werkgever zijn we krachtens de Arbowet (artikel 3 lid 2) verplicht beleid te voeren gericht op voorkoming en/of beperking van psychosociale arbeidsbelasting.

Nadere informatie

MODEL GEDRAGSCODE ONGEWENSTE OMGANGSVORMEN

MODEL GEDRAGSCODE ONGEWENSTE OMGANGSVORMEN MODEL GEDRAGSCODE ONGEWENSTE OMGANGSVORMEN Model gedragscode ongewenste omgangsvormen voor Kindercentrum t Rovertje. Juni 2009 Inleiding Kindercentrum t Rovertje wil met deze gedragscode waarborgen scheppen

Nadere informatie

10. Gedragscode van Welzijn Rijnwaarden Inhoud inleiding Status en reikwijdte Definities Begripsomschrijvingen Preventief beleid

10. Gedragscode van Welzijn Rijnwaarden Inhoud inleiding Status en reikwijdte Definities Begripsomschrijvingen Preventief beleid 10. Gedragscode van Welzijn Rijnwaarden (op basis van de Ongewenste Omgangsvormen voor Gelderse organisaties vallend onder de CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening en Kinderopvang) Inhoud 1 1.

Nadere informatie

1. Aanleiding beleid bij ongewenste omgangsvormen

1. Aanleiding beleid bij ongewenste omgangsvormen Beleid ongewenste omgangsvormen en de vertrouwenspersoon 1. Aanleiding beleid bij ongewenste omgangsvormen Helaas vinden er soms ongewenste situaties op of rondom het voetbalveld plaats die betiteld kunnen

Nadere informatie

Gedragscode. Toepassing door:

Gedragscode. Toepassing door: Parochiebureau: Dorpsstraat 26 2712 AL Zoetermeer Telefoon: 079 316 30 Gedragscode Toepassing door: alle beroepskrachten, vrijwilligers en stagiaires die werkzaamheden en activiteiten verrichten binnen

Nadere informatie

V1 PR 01. Integriteit, Respect en Loyaliteit

V1 PR 01. Integriteit, Respect en Loyaliteit Gedragscode Medewerkers Pagina 1 van 6 Gedragscode Inleiding Wij willen graag dat de cliënten aan wie onze organisatie diensten verleent, daarover tevreden zijn. Ook vinden we het belangrijk dat onze medewerkers

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE INTEGRITEITSCODE SPVOZN

INHOUDSOPGAVE INTEGRITEITSCODE SPVOZN Integriteitscode Stichting Primair en Voortgezet Onderwijs Zuid-Nederland Vastgesteld op 17 februari 2014 1 INHOUDSOPGAVE INTEGRITEITSCODE SPVOZN 1 Inleiding... 3 2 Wie vallen er onder de code?... 3 3

Nadere informatie

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Mensenrechten Beleid (goedgekeurd door de raad van bestuur vergadering nr.2/2013 op 22 februari 2013) Herziening 1 (goedgekeurd door de raad van bestuur vergadering

Nadere informatie

Zakelijke gedragscode. The Binding Site Group Limited. Maart 2017

Zakelijke gedragscode. The Binding Site Group Limited. Maart 2017 Zakelijke gedragscode The Binding Site Group Limited Maart 2017 Deze Zakelijke Gedragscode is van toepassing op iedereen bij The Binding Site Group Limited, met inbegrip van de wereldwijde dochterondernemingen

Nadere informatie

ISS Klokkenluidersbeleid

ISS Klokkenluidersbeleid ISS Klokkenluidersbeleid Beleidsverklaring Volgens de Gedragsregels van ISS en de ISS waarden is de integriteit van ISS niet onderhandelbaar. Wij voeren onze taken uit in overeenstemming met de wet en

Nadere informatie

VERKLARING OMTRENT MENSENRECHTENBELEID VAN UNILEVER

VERKLARING OMTRENT MENSENRECHTENBELEID VAN UNILEVER VERKLARING OMTRENT MENSENRECHTENBELEID VAN UNILEVER Wij zijn ervan overtuigd dat bedrijven alleen succesvol kunnen zijn in maatschappijen waarin mensenrechten beschermd en gerespecteerd worden. Wij erkennen

Nadere informatie

Regeling elektronische informatie- en communicatiemiddelen - leerlingen-

Regeling elektronische informatie- en communicatiemiddelen - leerlingen- Regeling elektronische informatie- en communicatiemiddelen - leerlingen- Vaststelling bevoegd gezag: 10 maart 2009 Artikel 1 Doel en werkingssfeer van deze regeling 1.1 Deze regeling geeft de wijze aan

Nadere informatie

GEDRAGSCODE. Inleiding

GEDRAGSCODE. Inleiding GEDRAGSCODE Inleiding De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs (DHS), is een maatschappelijke organisatie. In de scholen wordt kennis overgedragen aan de leerlingen en om

Nadere informatie

GEDRAGS- CODE. Gebruik van elektronische communicatiemiddelen

GEDRAGS- CODE. Gebruik van elektronische communicatiemiddelen GEDRAGS- CODE Gebruik van elektronische communicatiemiddelen 2 3 Gedragscode voor het gebruik van elektronische communicatiemiddelen Inhoud 1. Doel van de regeling 2. Werkingssfeer 3. Algemene gedragsregels

Nadere informatie

Protocol Ongewenste Omgangsvormen. Van. De Banketgroep. en haar dochtervennootschappen

Protocol Ongewenste Omgangsvormen. Van. De Banketgroep. en haar dochtervennootschappen Protocol Ongewenste Omgangsvormen Van De Banketgroep en haar dochtervennootschappen van toepassing vanaf 1 december 2013 Inleiding De Banketgroep wil ongewenste omgangsvormen zoals seksuele intimidatie,

Nadere informatie

4PEOPLE GEDRAGSCODE VOOR GEBRUIK VAN ELEKTRONISCHE COMMUNICATIEMIDDELEN

4PEOPLE GEDRAGSCODE VOOR GEBRUIK VAN ELEKTRONISCHE COMMUNICATIEMIDDELEN 4PEOPLE GEDRAGSCODE VOOR GEBRUIK VAN ELEKTRONISCHE COMMUNICATIEMIDDELEN 1. Algemeen 1.1 Deze regeling bevat afspraken over een verantwoord gebruik van elektronische communicatiemiddelen door allen die

Nadere informatie