ELEKTRONISCHE HANDEL IN DE 21 STE EEUW

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ELEKTRONISCHE HANDEL IN DE 21 STE EEUW"

Transcriptie

1 1 HOOFDSTUK I ELEKTRONISCHE HANDEL IN DE 21 STE EEUW AFDELING 1 Elektronische handel, juridische stand van zaken Patrick VAN EECKE Dit inleidende hoofdstuk vormt een algemene leidraad doorheen het boek. Het biedt een kort overzicht van de toepasselijke wetgeving op het vlak van elektronische handel zoals diensten van de informatiemaatschappij, bescherming van persoonsgegevens, consumentenbescherming, auteursrecht, telecommunicatie en elektronische handtekeningen. Deze wetgeving wordt verderop in de verschillende hoofdstukken van het boek in detail behandeld. 1. Van klassieke webwinkel tot interactief multiplatform verkoopskanaal Elektronische handel zit in de lift en is op enkele jaren tijd uitgegroeid tot een belangrijke vorm van handeldrijven 1. Het internet vormt hierbij traditioneel het belangrijkste communicatiekanaal om in contact te treden met de klant. Ook andere communicatiekanalen zoals digitale interactieve televisie en de mobiele telefoon beginnen vandaag een belangrijke rol te spelen bij de ontwikkeling van elektronische handel 2. De klassieke webwinkel vormt nog steeds het belangrijkste instrument om producten en diensten te verhandelen. De producten die via de klassieke webwinkel worden verkocht, zijn wel geëvolueerd: terwijl initieel voornamelijk producten werden verkocht die gemakkelijk op afstand kunnen worden aangeschaft (zoals boeken en cd s), is het gamma aan producten tegenwoordig veel breder, met sterke stijgers zoals decoratieproducten, kleding en modeaccessoires 3. Ook de gemiddelde waarde van een online transactie en het aantal webwinkels blijft stijgen (van winkels in 2007 naar meer dan winkels in 2010) 4. Deze trends en cijfers illustreren dat de consument een groeiend vertrouwen heeft gekregen in elektronische handel Belgische en Europese statistieken inzake de evolutie van elektronische handel kunnen geraadpleegd worden op Elektronische handel is steeds ruim gedefinieerd. Zie bv. de definitie van de OECD in 1997 (OECD, Electronic Commerce: Opportunities and Challenges for Government, Paris, OECD, 1997, p. 11), die verwijst naar alle vormen van commerciële transacties die gebaseerd zijn op de elektronische verwerking en verzending van data (inclusief tekst, geluid en beeld). Zie de statistieken van de Belgische vereniging van elektronische handelaars (BeCommerce) op Ibid.

2 2 Hoofdstuk I Elektronische handel in de 21ste eeuw Vaak zijn deze webwinkels nog gekenmerkt door een beperkte interactie tussen websites en hun gebruikers. Net zoals een traditionele offline winkel stallen de webwinkels hun goederen uit aan de potentiële kopers, die de mogelijkheid krijgen om de goederen te bestellen. De interactiviteit is daarbij veelal beperkt tot de mogelijkheid om het aanbod van producten te doorbladeren en de producten rechtstreeks online te bestellen. Hoewel hierbij veelal een bepaalde mate van interactie mogelijk is, betreft het toch voornamelijk een eenrichtingsverkeer van de zijde van de uitbater van de website, die informatie ter beschikking stelt aan de verschillende bezoekers van de website. Tengevolge van allerhande technologische verbeteringen in de hardware en software, de algemene beschikbaarheid van internetaansluitingen en de grotere bandbreedte van internetaansluitingen, transformeerden het internet en de elektronische handel echter van gedaante. Omstreeks stelde men daarom dat een nieuw online paradigma ( Web 2.0 ) zijn intrede heeft gedaan. De belangrijkste kenmerken daarvan kunnen als volgt worden samengevat: Verhoogde interactiviteit Nieuwe webtechnologieën 6 laten toe om bij het surfen specifieke gedeeltes van webpagina s in te laden, zonder dat de hele webpagina moet worden ingeladen bij een klik op een hyperlink. Samen met de betere performantie van computerhardware en netwerkverbindingen worden de laadtijden van webpagina s sterk verkort. Hierdoor wordt een echte interactie tussen de gebruiker en een website mogelijk. Nieuwe communicatievormen De verbeterde interactiemogelijkheden hebben nieuwe communicatievormen doen ontstaan. Terwijl Web 1.0-toepassingen gekenmerkt worden door asynchrone en trage communicatievormen (zoals en berichten op nieuwsgroepen), laten Web 2.0-toepassingen real-timeen bijna real-timecommunicatie toe, bijvoorbeeld door middel van chatboxen, instant messaging en video conferencing. Gebruikers zijn via hun pc en mobiele telefoon bovendien voortdurend verbonden met het internet. User generated content Door de verhoogde interactiviteit en nieuwe communicatievormen consumeren doorsnee Web 2.0-gebruikers niet alleen informatie, maar genereren zij ook zelf informatie. Het bekendste voorbeeld daarvan is de online Wikipedia-encyclopedie, die samengesteld is door vrijwilligers. Andere voorbeelden zijn open source software 7, gebruikerscommentaren op weblogs, alsook productbeoordelingen op webshops. De individuele bijdragen van elke gebruiker kunnen in vele gevallen ook samengebracht worden tot wat collectieve intelligentie genoemd wordt, waarbij op basis van statistische analyses van duizenden of zelfs miljoenen gebruikers de populariteit van items wordt bepaald en producten worden geanalyseerd. 5 Zie oreilly.com/web2/archive/what-is-web-20.html. 6 Zoals de HTML 5 standaard, asynchronous JavaScript and XML (AJAX) standaard, Adobe Flash en Microsoft SilverLight. 7 Dit is software waarvan de zogenaamde broncode beschikbaar is, waardoor gebruikers de software zelf kunnen uitbouwen en verbeteren.

3 Hoofdstuk I Elektronische handel in de 21ste eeuw 3 Web als platform Terwijl slechts de internet browser, het programma en enkele specifieke programma s contact maakten met het internet in het Web 1.0- tijdperk, verschuift de software in het Web 2.0-tijdperk langzaam maar zeker van de individuele computer naar het internet. Het internet wordt aldus zelf een softwareplatform ( the web as platform ), waarmee gebruikers rechtstreeks kunnen interageren via hun browser, zonder dat een afzonderlijk programma moet geïnstalleerd worden op een individuele computer. Multi-platform Web 1.0-toepassingen bestaan veelal uit websites die geconsulteerd worden via een web browser op een traditionele computer. Web 2.0-toepassingen worden daarentegen gebruikt door verschillende apparaten, van mobiele telefoons tot digitale wekkers en gps-toestellen. Gratis dienstverlening Volgens de wetmatigheden van de informaticasector halveert de prijs van rekenkracht (processorcapaciteit) elke achttien maanden. Hetzelfde geldt voor de prijs van opslagcapaciteit en netwerkcapaciteit. Wanneer de kosten van de almaar goedkopere informaticatechnologie gespreid worden over een almaar toenemend aantal gebruikers, benadert de kostprijs om een online dienst aan te kunnen bieden aan een individuele gebruiker, de nulprijs. Hoewel informaticatechnologie nog steeds zware investeringen kan vergen, wordt de marginale kost om een online dienst aan te kunnen bieden aan een extra gebruiker verwaarloosbaar klein 8. Deze economische realiteit van het Web 2.0-tijdperk heeft gezorgd voor vele vernieuwende zakenmodellen die, enigszins paradoxaal, steunen op volstrekt gratis dienstverlening. Hoewel online reclame nog steeds de belangrijkste inkomstenbron vormt, heeft het zogenaamde freemium -model veel opgang gemaakt. Bij dit model maakt de overgrote meerderheid van de gebruikers gratis gebruik van de online dienst, en betaalt slechts een kleine minderheid (bijvoorbeeld 5%). Het model is zo opgevat dat de betalende gebruikers een bepaald voordeel bijvoorbeeld extra functionaliteit of ondersteuning krijgen waarvoor zij bereid zijn om te betalen. De niet-betalende gebruikers, waarvan de kost op zich verwaarloosbaar is, zorgen ook indirect voor voordelen, doordat zij de dienst mee helpen testen en bekend maken. Naast de webwinkels en de Web 2.0-zakenmodellen gebeurt elektronische handel ook steeds vaker via andere kanalen zoals online veilingen. Hierbij wordt het klassieke patroon van handelaar-klant verbroken en wordt iedereen een mogelijke klant van iedereen. Deze vorm van handeldrijven wordt in het jargon ook i2i genoemd, of individual to individual. Mobiele toepassingen Samen met Web 2.0 hebben ook mobiele toepassingen hun intrede gemaakt, nu de technologische evolutie (smartphones en tabletten) het mogelijk heeft gemaakt om ook op apparaten met kleine schermen interactieve toepassingen te gebruiken. Waar mobiele toepassingen aanvankelijk ontwikkeld werden als een beperkte variant van de bestaande online toepassingen, 8 Zie C. ANDERSON, Free: The Future of a Radical Price, 2009.

4 4 Hoofdstuk I Elektronische handel in de 21ste eeuw en aankopen zich veelal beperkten tot belgeluiden en andere accessoires voor gsm s, worden mobiele platformen nu als een volwaardige en afzonderlijke markt beschouwd. Belangrijk in deze context is de opkomst van de zogenaamde applicatiewinkels (app stores). Dergelijke applicatiewinkels laten gebruikers toe om op een gemakkelijke manier centraal toepassingen of inhoud aan te kopen zonder complexe installatieprocedures. Het enorme succes van de eerste applicatiewinkel van Apple heeft ervoor gezorgd dat binnen een korte tijd elke producent van mobiele besturingssystemen een eigen applicatiewinkel heeft aangekondigd 9. Beleidsbeslissingen Sinds een tiental jaren werden op Belgisch niveau, vaak onder invloed van Europa, meerdere juridische initiatieven genomen om elektronische handel een plaats te geven in het Belgische recht. Deze wetgeving heeft vooral als bedoeling om elektronische handel een duw in de rug te geven en mogelijke juridische obstakels uit de weg te ruimen. Voorbeelden hiervan zijn onder meer de wetgeving inzake elektronische handel, elektronisch betalen, elektronische handtekeningen en elektronisch factureren. Het volgende hoofdstuk schetst in een kort bestek de relevante wetgeving. 2. Schets van het toepasselijke juridische kader Het juridische kader voor elektronische handel in België wordt gevormd door vele afzonderlijke wetten. In dit hoofdstuk wordt daarom een overzicht gegeven van de oorsprong en het toepassingsgebied van de belangrijkste wetten, waarvan de meeste gebaseerd zijn op Europese richtlijnen. Er wordt hierbij bijzondere aandacht besteed aan de wet van 11 maart 2003 inzake elektronische handel. Deze wet neemt een centrale plaats in de online omgeving in en heeft tegelijkertijd een impact op verschillende aspecten van de elektronische handel. A. Wet Elektronische Handel als juridische basis voor elektronische handel De wet van 11 maart 2003 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij (hierna de Wet Elektronische Handel genoemd) vormt de omzetting in Belgisch recht van de Europese Richtlijn Elektronische Handel (2000/31/EG) 10. Zoals reeds aangegeven door de titel ( bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij ), bevat deze wet een heterogene set van regels betreffende de informatiemaatschappij, zoals de principiële vrijheid van vestiging en online dienstverlening, de informatieverplichtingen van online dienstverleners, verplichtingen bij online reclame en rechten en plichten bij de 9 10 Voorbeelden zijn de App Store (voor iphone en ipad apparaten), de Android Marketplace (voor smartphones gebaseerd op het Google Android besturingssteem), de Windows Phone Marketplace (voor smartphones gebaseerd op het Microsoft Phone besturingssysteem) en de Nokia App Store (voor Nokia smartphones). Richtlijn 2000/31/EG van het Europees Parlement en de raad van 8 juni 2000 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij, met name de elektronische handel, in de interne markt.

5 Hoofdstuk I Elektronische handel in de 21ste eeuw 5 sluiting van elektronische contracten. Daarnaast introduceert deze wet ook een specifiek aansprakelijkheidsregime voor enkele online dienstverleners. Zoals hoger vermeld, vervult deze wet een centrale rol in het juridische raamwerk. Omdat zij aangehaald wordt in vele hoofdstukken van dit boek, past het om in dit hoofdstuk dieper in te gaan op haar toepassingsgebied. De Wet Elektronische Handel is van toepassing op dienstverleners die een dienst van de informatiemaatschappij leveren (in dit boek vaak kortweg online dienst genoemd). Dit begrip vormt de spil van de Wet Elektronische Handel en wordt omschreven als elke dienst die gewoonlijk tegen vergoeding langs elektronische weg op afstand en op individueel verzoek van een afnemer verricht wordt 11. Diensten van de informatiemaatschappij bestrijken een grote verscheidenheid aan economische activiteiten die online plaatsvinden, zoals de online verkoop van goederen, diensten waarvoor online contracten gesloten worden, diensten die bestaan in het aanbieden van online informatie of commerciële communicatie, diensten die instrumenten verschaffen voor het opzoeken en ophalen van en het toegang krijgen tot gegevens, diensten voor het doorgeven van informatie via een communicatienetwerk, diensten voor het verschaffen van toegang tot een communicatienetwerk, hosting-diensten, etc. 12. Diensten van de informatiemaatschappij bestrijken dan ook een ruimer toepassingsgebied dan louter elektronische handel. Ondanks het brede toepassingsgebied van de Wet Elektronische Handel, worden enkele diensten uitdrukkelijk uitgesloten in artikel 3.4 van de wet. Het betreft sommige activiteiten van advocaten (vertegenwoordiging van cliënten en gerechtelijke procedures), de publieke taken van notarissen, alsook gokactiviteiten. De door de wet geïntroduceerde principes van vrijheid van vestiging en dienstverlening voor onlinediensten kunnen dan ook niet worden ingeroepen voor deze uitgesloten activiteiten. 1. Territoriaal toepassingsgebied Het territoriale toepassingsgebied van de Wet Elektronische Handel is, voor de meeste bepalingen, beperkt tot dienstverleners die in België gevestigd zijn. Volgens het door de Richtlijn Elektronische Handel ingevoerde principe van controle door het land van herkomst moeten de Belgische autoriteiten ervoor zorgen dat de online dienstverleners die op het Belgische grondgebied gevestigd zijn, voldoen aan de Belgische rechtsregels die op hen van toepassing zijn. De meeste bepalingen van de Wet Elektronische Handel zijn daarom enkel van toepassing op dienstverleners die fysiek gevestigd zijn in België. Artikel 2.4 van Art. 2.1 juncto 2.3 van de Wet Elektronische Handel. Deze definitie werd geïntroduceerd door art. 1, lid 2 van richtlijn 98/34/EG ( Notificatierichtlijn ), zoals gewijzigd bij richtlijn 98/48/EG ( Transparantierichtlijn ). Zie overweging 18 van de Richtlijn Elektronische Handel.

6 6 Hoofdstuk I Elektronische handel in de 21ste eeuw de wet hanteert hier als criterium de duurzame vestiging voor onbepaalde tijd, waarbij daadwerkelijk een economische activiteit wordt uitgeoefend. De aanwezigheid en het gebruik van technische middelen en technologieën die nodig zijn voor het leveren van de dienst, vormen als zodanig echter geen vestiging van de dienstverlener. Interessant voor de in België gevestigde dienstverlener is dat deze, op basis van het land van herkomstprincipe slechts met de Belgische wetgeving inzake elektronische handel rekening moet houden wat betreft het leveren van zijn diensten in andere Europese lidstaten. De lidstaten aanvaarden het principe van toezicht door het land van herkomst omdat de regels waaraan de dienstverlener onderworpen is, binnen de Europese Unie geharmoniseerd worden. Deze normen die wederzijds erkend moeten worden, worden door de richtlijn omschreven als het gecoördineerde gebied. Het betreft enerzijds vereisten voor de dienstverlener met betrekking tot het starten van een activiteit die het verlenen van diensten van de informatiemaatschappij beoogt, zoals regels inzake kwalificatie, vergunning en aanmelding. Anderzijds betreft het regels omtrent het uitoefenen van de activiteit, zoals vereisten inzake gedrag van de dienstverlener, vereisten inzake kwaliteit en inhoud van de dienst inclusief inzake reclame en contracten, en bepalingen inzake aansprakelijkheid van de dienstverlener. Het gaat dus om regels omtrent de toegang tot en de uitoefening van een activiteit. Het zijn met andere woorden de in de nationale rechtsstelsels vastgelegde vereisten voor dienstverleners van de informatiemaatschappij en diensten van de informatiemaatschappij, ongeacht of die vereisten van algemene aard zijn dan wel specifiek daarop zijn toegesneden Langs elektronische weg Onder het criterium langs elektronische weg 14 wordt begrepen dat een dienst verzonden en ontvangen wordt via elektronische apparatuur voor de verwerking en opslag van gegevens, en geheel via draden, radio, optische middelen of andere elektromagnetische middelen wordt verzonden, doorgeleid en ontvangen. In de voorbereidende werken 15 worden verschillende voorbeelden gegeven van diensten die langs elektronische weg worden geleverd, zoals elektronische correspondentie, forumdiscussies, hosting, webshops, online animatie en certificatiediensten. Hybride diensten Hybride diensten, die gedeeltelijk online en gedeeltelijk offline worden geleverd, vallen slechts binnen het toepassingsgebied van de Wet Elektronische Handel voor het online gedeelte. Het typische voorbeeld is een online webshop waarlangs fysieke producten worden aangekocht. Het aankoop- en bestelproces valt daarbij onder de Wet Elektronische Handel, maar het leveringsproces van het fysieke product niet. 13 Richtlijn 2000/31/EG, art. 2h. 14 Richtlijn 98/34/EG, art. 1.2 (zoals ingevoegd door richtlijn 98/48/EG). 15 Parl.St. Kamer (wetsontwerp betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij), 25 oktober 2002 (DOC /001), p. 15.

7 Hoofdstuk I Elektronische handel in de 21ste eeuw 7 Spraaktelefonie In de memorie van toelichting wordt nog benadrukt dat diensten die via spraaktelefonie of fax worden verricht (zoals de raadpleging van een arts of advocaat), niet onder de bepalingen van de wet vallen. Dit leidt tot vreemde consequenties: indien diezelfde arts of advocaat zijn diensten immers via sms of instant messaging zou verlenen, dan vallen de diensten immers wél onder het toepassingsgebied van de wet. Bovendien verloopt veel spraaktelefonie tegenwoordig grotendeels elektronisch 16, waarbij enkel nog het eigenlijke stemgedeelte niet-elektronisch is. De vraag rijst dan ook of de uitzondering van de spraaktelefonie nog volledig gerechtvaardigd is. Elektronische communicatiediensten Hoewel dit niet blijkt uit de Wet of Richtlijn Elektronische Handel, moeten diensten van de informatiemaatschappij worden onderscheiden van de zogenaamde elektronische communicatiediensten. Deze diensten zijn onderworpen aan de bepalingen van de Wet Elektronische Communicatie en worden eveneens gewoonlijk tegen vergoeding aangeboden, maar bestaan geheel of hoofdzakelijk in het overbrengen van signalen via elektronische communicatienetwerken 17. Elektronische communicatiediensten betreffen met andere woorden de fysieke infrastructuur waarlangs communicatie tot stand komt, bijvoorbeeld de diensten die door telecomoperatoren en internettoegangsleveranciers worden geleverd. Diensten van de informatiemaatschappij kunnen eveneens betrekking hebben op communicatie, maar worden altijd geleverd bovenop de elektronische communicatiediensten. Het uitbaten van een chatbox, instant messaging netwerk of microbloggingdienst kwalificeert bijvoorbeeld als een dienst van de informatiemaatschappij. Zulke diensten maken echter gebruik van de infrastructuur (communicatielijnen, routers en fysieke netwerkcomponenten) die uitgebaat worden door telecomoperatoren en internettoegangsleveranciers. De toegang tot en exploitatie van de telecominfrastructuur vormt een elektronische communicatiedienst. Voor alle duidelijkheid bepaalt de Wet Elektronische Communicatie in artikel 2.5 dan ook dat diensten van de informatiemaatschappij niet als elektronische communicatiediensten kunnen worden beschouwd. Moeilijk onderscheid In de meeste gevallen is het onderscheid tussen diensten van de informatiemaatschappij en elektronische communicatiediensten erg duidelijk. Toch zijn er diensten die tegelijk voor beide kwalificaties in aanmerking komen. Zowel de Richtlijn Elektronische Handel 18 als de memorie van toelichting van de Wet Elektronische Handel 19 vermelden bijvoorbeeld het doorgeven van 16 Veel bedrijven en particulieren gebruiken zogenaamde voice-over-ip, d.w.z. spraaktelefonie die via het internet verloopt. Ook wanneer de eindgebruikers nog analoge telefoonsystemen gebruiken, verloopt het grootste gedeelte van de communicatie in wezen elektronisch, omdat de communicatie tussen telefooncentrales digitaal gebeurt. 17 Art. 2.5 van de wet van 13 juni Overweging 18 van de richtlijn. 19 Mvt, o.c., 15.

8 8 Hoofdstuk I Elektronische handel in de 21ste eeuw informatie en het verschaffen van toegang tot een communicatienetwerk als een voorbeeld van een dienst van de informatiemaatschappij. In dezelfde lijn onderwerpen artikel 12 van de richtlijn en artikel 18 van de wet de zogenaamde mere conduit-diensten (die bestaan uit de doorgifte van informatie in, of toegangsverschaffing tot, een communicatienetwerk) aan een bijzonder aansprakelijkheidsregime. Nochtans bepaalt artikel 2.5 van de Wet Elektronische Communicatie uitdrukkelijk dat het doorgeven van informatie in een communicatienetwerk een elektronische communicatiedienst is. Rekening houdend met het feit dat diensten van de informatiemaatschappij en elektronische communicatiediensten mutueel exclusief zijn, rijst de vraag hoe de diensten van bijvoorbeeld internettoegangsleveranciers moeten worden gekwalificeerd. Waarschijnlijk komen beide diensten tegelijk voor beide kwalificaties in aanmerking, maar telkens voor andere onderdelen. In de technische literatuur worden netwerkdiensten immers opgedeeld in verschillende lagen, waarbij elke laag een afzonderlijke functie heeft. Het gekende OSI-model omvat bijvoorbeeld zeven lagen: Unit Laag Naam Functie 7 Toepassingslaag Authenticatie, applicaties voor gebruikers Data 6 Presentatielaag Formatteert en structureert data zodat het leesbaar is voor ontvanger, encryptie 5 Sessielaag Start, onderhoudt en beëindigt sessies tussen applicaties Segment 4 Transportlaag Segmenteert data, verzorgt betrouwbaarheid door foutdetectie Packet Frame Bit 3 Netwerklaag Routeert datapakketten, selecteert het beste pad, logische adressering 2 Datalinklaag Toegang tot media, foutdetectie, bepaalt hoe data geformatteerd wordt en hoe toegang tot het netwerk gecontroleerd wordt 1 Fysieke laag Binaire transmissie, elektrische, mechanische, en functionele specificaties Volgens deze analyse zouden elektronische communicatiediensten dan de lagen 1 tot 4 betreffen, terwijl de diensten van de informatiemaatschappij lagen 5 tot 7 omvatten. De dienst die door een typische internettoegangsleverancier wordt geleverd, betreft in wezen een bundel van subdiensten die dan respectievelijk betrekking hebben op een laag tussen 1 tot en met Laag 7 betreft de toepassingslaag, die typisch zal worden aangeleverd door externe dienstverleners (bv. de uitbater van een website). Een typische internettoegangsleverancier kan bij wijze van nevendienst ook diensten binnen laag 7 leveren, maar zulke diensten zullen geen deel uitmaken van zijn internettoegangsdienst.

9 Hoofdstuk I Elektronische handel in de 21ste eeuw 9 3. Op afstand Het criterium op afstand vereist dat een dienst van de informatiemaatschappij geleverd moet worden zonder dat de partijen gelijktijdig aanwezig zijn 21. De richtlijn geeft in overweging 18 enkele voorbeelden van diensten die van nature niet op afstand worden verricht, zoals een medisch consult waarbij een lichamelijk onderzoek van de patiënt nodig is. Medische diensten kwalificeren daarentegen wél als dienst van de informatiemaatschappij wanneer zij werkelijk op afstand worden verricht, bijvoorbeeld wanneer een arts via een webcam of een elektronische pacemaker medische diensten verricht. 4. Op individueel verzoek Opdat een activiteit zou kwalificeren als een dienst van de informatiemaatschappij, dient hij op individueel verzoek geleverd te worden. Deze wettelijke voorwaarde valt in essentie samen met wat in de Engelstalige literatuur het verschil tussen push - en pull -diensten wordt genoemd. Bij push -diensten maakt een leverancier inhoud beschikbaar aan het publiek, ongeacht enige aanvraag en ongeacht het aantal afnemers. Bij pull -diensten wordt de inhoud daarentegen slechts ter beschikking gesteld wanneer een afnemer er uitdrukkelijk om vraagt. Push Het criterium van het individuele verzoek wordt door overweging 18 van de Richtlijn Elektronische Handel treffend geïllustreerd: televisieomroepactiviteiten en radio-omroepactiviteiten ( broadcasting ) zijn volgens deze overweging geen diensten van de informatiemaatschappij, omdat zij niet op individueel verzoek geleverd worden. Ook de Belgische wetgever herhaalt deze zienswijze in de memorie van toelichting van de Wet Elektronische Handel 22. Van oudsher zijn dergelijke activiteiten inderdaad push -diensten, die niet op individueel verzoek werden geleverd. Een televisiestation zendt haar signalen uit via de analoge kabel of via de ether, die kunnen opgevangen worden door elke burger die daarvoor interesse heeft. De signalen worden echter ook uitgezonden wanneer geen enkele burger zijn televisiezender zou hebben afgestemd op het bewuste televisiestation, want pushdiensten worden geleverd ongeacht het aantal effectieve ontvangers. Bovendien zijn de uitgezonden signalen identiek voor elke ontvanger. Pull Pull-diensten (vaak ook punt-tot-punt -diensten genoemd) worden daarentegen slechts uitgezonden na het specifieke verzoek van een afnemer, en zullen in principe enkel door deze afnemer worden ontvangen. De communicatie vindt dus plaats tussen twee of enkele vooraf geïdentificeerde partijen. Overwe Richtlijn 98/34/EG, art. 1.2 (zoals ingevoegd door richtlijn 98/48/EG). Vallen niet onder dit wetsontwerp, de diensten die via de verzending van gegevens zonder individuele oproep worden geleverd en bestemd zijn voor gelijktijdige ontvangst door een onbeperkt aantal ontvangers ( pointto-multipoint -transmissie) zoals de televisieomroepdiensten beoogd in artikel 1, punt a, van richtlijn 89/552/ EEG, de radio-omroepdiensten alsmede teletekst (via televisie). Die diensten zijn uitgesloten van het toepassingsgebied van het begrip dienst doordat ze van point to multipoint worden verzonden en geleverd worden zonder individueel verzoek van de afnemer van de dienst.

VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 20.12.2013 COM(2013) 932 final ANNEXES 1 to 4 BIJLAGEN bij het Gewijzigd voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende een informatieprocedure

Nadere informatie

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE RAADPLEGING OP VRAAG VAN DE RAAD VAN HET BIPT VAN 23 MEI 2014 MET BETREKKING TOT ZIJN ONTWERP VAN MEDEDELING BETREFFENDE DE VERPLICHTING TOT MELDING

Nadere informatie

01/05. Websites Nederland over. Mobile marketing. Whitepaper #03/2013. Mabelie Samuels internet marketeer

01/05. Websites Nederland over. Mobile marketing. Whitepaper #03/2013. Mabelie Samuels internet marketeer 01/05 Websites Nederland over Mobile marketing Mabelie Samuels internet marketeer 02/05 Mobile marketing Kunt u zich uw eerste mobiele telefoon nog herinneren? Die van mij was een Motorola, versie onbekend,

Nadere informatie

NOTA. Inhoud. Stuurgroep Informatica 2014-12-09. ICT-Richtlijn

NOTA. Inhoud. Stuurgroep Informatica 2014-12-09. ICT-Richtlijn FACULTEIT THEOLOGIE EN RELIGIEWETENSCHAPPEN SINT-MICHIELSSTRAAT 4 BUS 3100 3000 LEUVEN DATUM C.C. 2014-12-09 NOTA TAL BLZ. ICT-Richtlijn Aanvullend aan de universitaire gedragslijn 1, waar elk personeelslid

Nadere informatie

2. Wat kost HBO GO? HBO GO is onderdeel van het HBO Pakket. Daarom betaalt u er niets extra voor.

2. Wat kost HBO GO? HBO GO is onderdeel van het HBO Pakket. Daarom betaalt u er niets extra voor. Q&A HBO GO Versie: 0 Versie: 1 Datum: 27 april 2012 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Algemeen Instellingen Problemen oplossen

Nadere informatie

BDMA Dday Legal. Aandachtspunten bij M-commerce. 19 juni 2013. Tim Van Canneyt. Of Counsel

BDMA Dday Legal. Aandachtspunten bij M-commerce. 19 juni 2013. Tim Van Canneyt. Of Counsel BDMA Dday Legal Aandachtspunten bij M-commerce Tim Van Canneyt Of Counsel 19 juni 2013 M-Commerce = E-commerce met een M? M-commerce Elke commerciële transactie uitgevoerd via mobiele of draadloze communicatie

Nadere informatie

MOBILE De mogelijkheden van mobile apps

MOBILE De mogelijkheden van mobile apps MOBILE De mogelijkheden van mobile apps Gemak dient de mens INHOUD Apps zorgen voor gebruikersgemak 2 The future is mobile 3 De groei van apps 4 Verwachting = nieuwe standaard 4 Van website naar mobiel

Nadere informatie

PRIVACY POLICY BATAVIA STAD

PRIVACY POLICY BATAVIA STAD PRIVACY POLICY BATAVIA STAD Batavia Stad Outlet Shopping B.V. (hierna: 'ons', 'wij' en 'onze') hecht belang aan bescherming van en respect voor de privacy van u, de eindgebruiker (hierna: 'u' of 'uw').

Nadere informatie

Mobiele technologie zorgt ervoor dat je met een smartphone en tablet en draadloos op een laptop of computer kunt werken.

Mobiele technologie zorgt ervoor dat je met een smartphone en tablet en draadloos op een laptop of computer kunt werken. Informatie- en communicatietechnologie Informatie- en communicatietechnologie (ICT) is de techniek om informatie te verzamelen, op te slaan, weer te geven en uit te wisselen. Dit kan door geluid, tekst,

Nadere informatie

Hoe kunt u profiteren van de cloud? Whitepaper

Hoe kunt u profiteren van de cloud? Whitepaper Hoe kunt u profiteren van de cloud? Whitepaper Auteur: Roy Scholten Datum: woensdag 16 september, 2015 Versie: 1.1 Hoe u kunt profiteren van de Cloud Met de komst van moderne technieken en de opmars van

Nadere informatie

OSI model. Networking Fundamentals. Roland Sellis

OSI model. Networking Fundamentals. Roland Sellis OSI model Networking Fundamentals Roland Sellis OSI Open System Interconnections model Proces beschrijving Transport van van host naar host Het is een model! koning schrijver vertaler bemiddelaar midden

Nadere informatie

Online Marketing. Door: Annika Woud ONLINE MARKETING

Online Marketing. Door: Annika Woud ONLINE MARKETING Online Marketing Door: Annika Woud 1 Inhoudsopgaven 1 Wat is online marketing? 2 Hoe pas je online marketing toe op een website? Hoe pas je het toe? SEO Domeinnaam HTML Google Analytics Advertenties op

Nadere informatie

HANDLEIDING EXTERNE TOEGANG CURAMARE

HANDLEIDING EXTERNE TOEGANG CURAMARE HANDLEIDING EXTERNE TOEGANG CURAMARE Via onze SonicWALL Secure Remote Access Appliance is het mogelijk om vanaf thuis in te loggen op de RDS omgeving van CuraMare. Deze handleiding beschrijft de inlogmethode

Nadere informatie

Wat zijn in s hemelsnaam elektronische contracten?

Wat zijn in s hemelsnaam elektronische contracten? Wat zijn in s hemelsnaam elektronische contracten? Rogier de Corte D JURISTNKRANT, 2001 - december Tegen 17 januari 2002 moet de Belgische wetgever behoorlijk hebben gesleuteld aan zijn contractenrecht.

Nadere informatie

Whitepaper Mobile commerce

Whitepaper Mobile commerce Whitepaper Mobile commerce Inhoudsopgave INLEIDING... 2 WAT IS M-COMMERCE?... 3 VAN E-COMMERCE NAAR M-COMMERCE... 3 HUIDIGE RESULTATEN... 4 THE NEXT STEP... 4 MOBILE FAST CHECKOUT... 5 MEER WETEN?... 5

Nadere informatie

Om zelf een live stream op te zetten heb je een aantal dingen nodig:

Om zelf een live stream op te zetten heb je een aantal dingen nodig: How to: Live stream In dit document vind je een uitleg over live streaming video via het internet, tevens bevat het een stap voor stap beschrijving om zelf aan de slag te gaan. Het is bedoeld voor zaaleigenaren

Nadere informatie

Een stand van zaken van ICT in België in 2012

Een stand van zaken van ICT in België in 2012 Een stand van zaken van ICT in België in 2012 Brussel, 20 november 2012 De FOD Economie geeft elk jaar een globale barometer van de informatie- en telecommunicatiemaatschappij uit. Dit persbericht geeft

Nadere informatie

Bart ter Steege bart.ter.steege@jungleminds.nl 06 8128 7569. The Mobile Mindmap

Bart ter Steege bart.ter.steege@jungleminds.nl 06 8128 7569. The Mobile Mindmap Titel Nationale project, Vakdag 10 maart Dialogue 2010 &/ Klantnaam Digital Marketing 2010 Titel The Mobile projectmindmap Bart ter Steege bart.ter.steege@jungleminds.nl 06 8128 7569 Best of Mobile Best

Nadere informatie

RACKBOOST Hosted Exchange. Mobiel, veilig en eenvoudig. hosting support consulting

RACKBOOST Hosted Exchange. Mobiel, veilig en eenvoudig. hosting support consulting RACKBOOST Hosted Exchange Mobiel, veilig en eenvoudig hosting support consulting RACKBOOST Hosted Exchange RACKBOOST, SINDS 1999 TOONAANGEVEND RACKBOOST is sinds 1999 een toonaangevende Belgische leverancier

Nadere informatie

Office 365 installeren. Office 365 installeren voor leerkrachten

Office 365 installeren. Office 365 installeren voor leerkrachten Office 365 installeren Office 365 installeren voor leerkrachten informaticadienst@sint-rembert.be Scholengroep Sint-Rembert v.z.w. 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave... 3 2 Inleiding... 5 3 Office installeren

Nadere informatie

Internet bestaat uit miljoenen computers over de gehele wereld.

Internet bestaat uit miljoenen computers over de gehele wereld. Internet Internet bestaat uit miljoenen computers over de gehele wereld. Om de webpagina s te openen is een internet-browser of kortweg browser nodig. De bekendste zijn INTERNET EXPLORER, GOOGLE CHROME

Nadere informatie

I N H O U D Inleiding Hoofdstuk 1. Juridische aspecten inzake de persoonlijke levenssfeer en de verwerking van persoonsgegevens 1 Inleiding

I N H O U D Inleiding Hoofdstuk 1. Juridische aspecten inzake de persoonlijke levenssfeer en de verwerking van persoonsgegevens 1 Inleiding INHOUD Inleiding 13 Hoofdstuk 1. Juridische aspecten inzake de persoonlijke levenssfeer en de verwerking van persoonsgegevens 15 1 Inleiding 15 2 Wettelijke bepalingen 15 3 Basisprincipes van de wet verwerking

Nadere informatie

Altijd en overal online?

Altijd en overal online? Altijd en overal online? Smartphone Tablet E-Reader Netbook Notebook Chromebook Smartphones Bekende merken en types: Apple iphone 4 Samsung Galaxy S II HTC Desire HD Blackberry bold Steeds minder: Nokia

Nadere informatie

Kabeldoorgifte, auteursrecht en publieke omroep

Kabeldoorgifte, auteursrecht en publieke omroep Kabeldoorgifte, auteursrecht en publieke omroep 6 februari 2009 Madeleine de Cock Buning 6-2-2009 Plan van aanpak Toepassingsbereik Rb Den Haag 28 januari 2009 voor praktijk Publieke media-instelling Is

Nadere informatie

De Digitale Handtekening uitgelegd

De Digitale Handtekening uitgelegd De Digitale Handtekening uitgelegd Versie: 1.0 Versiedatum: 01-06-2014 Inleiding Met de introductie van de digitale handtekening wordt het mogelijk om op eenvoudige wijze een handtekening te plaatsen onder

Nadere informatie

Speaking Notes. e-invoicing: Juridisch luik

Speaking Notes. e-invoicing: Juridisch luik Speaking Notes e-invoicing: Juridisch luik 1 Op 1 januari 2013 treden er in België nieuwe factureringsregels in werking in verband met de belasting over de toegevoegde waarde. Deze wijzigingen werden aangebracht

Nadere informatie

Office 365 installeren. Office 365 installeren voor leerkrachten

Office 365 installeren. Office 365 installeren voor leerkrachten Office 365 installeren Office 365 installeren voor leerkrachten informaticadienst@sint-rembert.be Scholengroep Sint-Rembert v.z.w. 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave... 3 2 Inleiding... 5 3 Office installeren

Nadere informatie

GSM- of UMTS-repeaters: vragen en antwoorden

GSM- of UMTS-repeaters: vragen en antwoorden GSM- of UMTS-repeaters: vragen en antwoorden V: Mag ik zelf een repeater aanschaffen en installeren bij slechte GSM- of UMTSontvangst? Ik ondervind op bepaalde plaatsen bij mij thuis of in mijn firma slechte

Nadere informatie

Handleiding Office 365

Handleiding Office 365 Handleiding Office 365 Document: Handleiding Office 365 Datum: 2-6-2016 Versie: 0.2 Auteur: Stefan de Vries en Ingrid de Bont Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Aanmelden bij Office 365... 4 3 Navigeren

Nadere informatie

MAXPRO. Cloud IN DE CLOUD GEHOSTE VIDEOSERVICES OM UW BEDRIJF TE BESCHERMEN. Video altijd en overal

MAXPRO. Cloud IN DE CLOUD GEHOSTE VIDEOSERVICES OM UW BEDRIJF TE BESCHERMEN. Video altijd en overal MAXPRO Cloud IN DE CLOUD GEHOSTE VIDEOSERVICES OM UW BEDRIJF TE BESCHERMEN Video altijd en overal GEHOSTE VIDEOBEWAKING Video in de cloud 2 Altijd en overal Waarom de cloud? De cloud is overal aanwezig.

Nadere informatie

MICROSOFT EDGE INTERNET

MICROSOFT EDGE INTERNET MICROSOFT EDGE INTERNET 2015 Computertraining voor 50-plussers PC50plus computertrainingen Eikbosserweg 52 1214AK Hilversum tel: 035 6213701 info@pc50plus.nl www.pc50plus.nl Microsoft Edge Internet COMPUTERTRAINING

Nadere informatie

laat mobiele websites en apps voor u werken

laat mobiele websites en apps voor u werken 8 laat mobiele websites en apps voor u werken juni 2012 www.multimove.nl Mobiele website of app? Bedenk wat u uw websitebezoeker wilt bieden en maak dan een keuze. Deze Paper helpt u op weg! 2 introductie

Nadere informatie

communicatie is onderhevig aan fouten

communicatie is onderhevig aan fouten 1.1 Een communicatiemodel Algemeen communicatiemodel Model voor datacommunicatie Verschil datacommunicatie en telecommunicatie Communicatie schematisch communicatie is onderhevig aan fouten Datacommunicatie

Nadere informatie

Handleiding Certificaat installeren

Handleiding Certificaat installeren Handleiding Certificaat installeren Inhoudsopgave 1. Installatie op PC s met Windows 2 2. Voor niet-windows PC s en andere apparatuur 4 1.1. Microsoft Internet Explorer / Google Chrome 5 1.2. Mozilla Firefox

Nadere informatie

CIRCULAIRE PPB CPB van de CBFA over de voorbereiding op de inwerkingtreding van de MiFID- richtlijn

CIRCULAIRE PPB CPB van de CBFA over de voorbereiding op de inwerkingtreding van de MiFID- richtlijn Prudentieel beleid Brussel, 20 juni 2007 CIRCULAIRE PPB-2007-8-CPB van de CBFA over de voorbereiding op de inwerkingtreding van de MiFID- richtlijn (circulaire aan de kredietinstellingen, de beleggingsondernemingen,

Nadere informatie

GSM- of UMTS-repeaters: vragen en antwoorden

GSM- of UMTS-repeaters: vragen en antwoorden GSM- of UMTS-repeaters: vragen en antwoorden V: Mag ik zelf een repeater aanschaffen en installeren bij slechte GSM- of UMTSontvangst? Ik ondervind op bepaalde plaatsen bij mij thuis of in mijn firma slechte

Nadere informatie

Hoe omgaan met verwerkers?

Hoe omgaan met verwerkers? Hoe omgaan met s? Johan Vandendriessche Partner Crosslaw Gastprofessor ICT-recht UGent HoWest j.vandendriessche@crosslaw.be www.crosslaw.be Het begrip Verwerker een natuurlijke persoon of rechtspersoon,

Nadere informatie

Video Conferencing anno 2012

Video Conferencing anno 2012 White paper Video Conferencing anno 2012 +31 (0) 88 121 20 00 upc.nl/business Pagina 1 van 8 Video Conferencing De behoefte aan video-vergaderen groeit. Mensen gaan steeds flexibeler om met de begrippen

Nadere informatie

E-Facturering. Leuker kunnen we het niet maken. Fou-Khan Tsang RA. Alfa Accountants en Adviseurs, de ondernemende mens centraal

E-Facturering. Leuker kunnen we het niet maken. Fou-Khan Tsang RA. Alfa Accountants en Adviseurs, de ondernemende mens centraal E-Facturering Leuker kunnen we het niet maken Fou-Khan Tsang RA EVEN VOORSTELLEN WAAR MOET U AAN DENKEN Fiscus Administratieve organisatie en interne beheersing Wat is een elektronische factuur? Voor de

Nadere informatie

Is uw webshop geschikt voor mobiel?

Is uw webshop geschikt voor mobiel? Is uw webshop geschikt voor mobiel? vanaf 69,95 per maand Werkt op alle smartphones en tablets Docdata Mobile Shop dé complete webshop voor mobiel! Docdata Mobile Shop is powered by Qweery Uitbreiden van

Nadere informatie

Code UNIZO e-commerce label

Code UNIZO e-commerce label Code UNIZO e-commerce label Met deze code wil UNIZO de vertrouwensrelatie tussen consument en handelaar binnen het domein van de e-commerce maximaal bevorderen. Dit systeem van zelfregulering maakt het

Nadere informatie

Introductie Werken met Office 365

Introductie Werken met Office 365 Introductie Werken met Office 365 Een introductie voor gebruikers Inhoud Inleiding... 4 Aanmelden bij Office 365... 4 Werken met Office 365 Outlook... 5 Werken met Outlook 2007/2010... 5 Werken met de

Nadere informatie

Internet. Provider. Gebruikers. ADSL De verbinding kan via een kabel of draadloos SBM 2015

Internet. Provider. Gebruikers. ADSL De verbinding kan via een kabel of draadloos SBM 2015 Als gevolg van het niet op tijd inrichten van het leslokaal het slecht funktioneren van Wife en De veelheid van de onderwerpen Verliep les 2 moeizaam. Les 2 gaan we dunnetjes over doen zodat we allemaal

Nadere informatie

Het Mobiele Web Waarom is dit belangrijk voor het mkb en in het bijzonder voor uw bedrijf

Het Mobiele Web Waarom is dit belangrijk voor het mkb en in het bijzonder voor uw bedrijf Het Mobiele Web Waarom is dit belangrijk voor het mkb en in het bijzonder voor uw bedrijf OpJeFoon om uw klanten te bereiken: altijd en overal. Bent u klaar voor het Mobiele Web? Technologie ontwikkelt

Nadere informatie

Technische data. Versie dec

Technische data. Versie dec Technische data Versie dec.2016 www.mobilea.nl Mobiléa Infrastructuur: Pagina 1 Pagina 2 Specificaties: Het platform van Mobiléa valt op te splitsen in een aantal technische componenten, te weten: De webapplicatie

Nadere informatie

MPARE Gebruikersvoorwaarden App. Arnhem, 21 maart 2014

MPARE Gebruikersvoorwaarden App. Arnhem, 21 maart 2014 MPARE Gebruikersvoorwaarden App Arnhem, 21 maart 2014 Deze Gebruikersvoorwaarden ("Gebruikersvoorwaarden") beschrijven de voorwaarden waaronder gebruik mag worden gemaakt van de (mobiele) applicaties ("App")

Nadere informatie

HANDLEIDING HUAWEI E-5330 MIFI ROUTER

HANDLEIDING HUAWEI E-5330 MIFI ROUTER HANDLEIDING HUAWEI E-5330 MIFI ROUTER Copyright 2015. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt

Nadere informatie

We gaan oefenen met communicatie via internet. SBM 2015 2

We gaan oefenen met communicatie via internet. SBM 2015 2 Wat zijn de consequenties wanneer ouderen gebruik gaan maken van internet? Het mag niet zo zijn dat ouderen een kunstje aanleren en dat is het.de cursus is uitgebreider, behandeld wordt onderanderen:veilig

Nadere informatie

4.01.2 De computer, software

4.01.2 De computer, software 4.01.2 De computer, software Voor de werking van en met een computer zijn 3 dingen nodig 1. De computer zelf (hardware) 2. Programma's (software) 3. Randapparatuur(hardware) Opmerking vooraf In deze les

Nadere informatie

Smartphones. Figuur 1 Our Mobile Planet, 2012

Smartphones. Figuur 1 Our Mobile Planet, 2012 Smartphones Het aandeel smartphones en tablets groeit hard in Nederland. De grafiek hieronder laat al zien dat in 2012 de penetratie van smartphones met 10% is toegenomen. Figuur 1 Our Mobile Planet, 2012

Nadere informatie

Boek I, titel 2 van het Wetboek van economisch recht Hoofdstuk 5. Definities eigen aan boek XIV:

Boek I, titel 2 van het Wetboek van economisch recht Hoofdstuk 5. Definities eigen aan boek XIV: Vrij beroep 1/ België Wet van 15 mei 2014 houdende invoeging van Boek XIV "Marktpraktijken en consumentenbescherming betreffende de beoefenaars van een vrij beroep" in het Wetboek van economisch recht

Nadere informatie

i3sync PLUG & PLAY DRAADLOOS PRESENTATIE MIDDEL

i3sync PLUG & PLAY DRAADLOOS PRESENTATIE MIDDEL i3sync PLUG & PLAY DRAADLOOS PRESENTATIE MIDDEL VERANDER DE MANIER WAAROP U VERGADERT Of geef presentaties met dit compacte en lichtgewicht presentatie device. De i3sync is eenvoudig te gebruiken en stelt

Nadere informatie

Mobiele toestellen met Hosted Exchange 2010

Mobiele toestellen met Hosted Exchange 2010 Mobiele toestellen met Hosted Exchange 2010 Documentatie voor eindgebruikers voor gebruik van tablets of smartphones Auteur: Kris Banken Datum: 15 september 2014 Versie 2.1 Versiebeheer: Versie Datum Auteur

Nadere informatie

Leerscenario Kata-App (werktitel) Raymond Stoops Hogeschool Utrecht. Analyse. Inleiding. Doelstellingen

Leerscenario Kata-App (werktitel) Raymond Stoops Hogeschool Utrecht. Analyse. Inleiding. Doelstellingen Leerscenario Kata-App (werktitel) Raymond Stoops Hogeschool Utrecht Analyse Inleiding Bij het beoefenen van karate zijn er meerdere trainingsvormen. Een individuele trainingsvorm is de kata, waar een vast

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2001 25 Beschikking van de Minister van Justitie van 12 januari 2001, houdende plaatsing in het Staatsblad van de vernummerde tekst van de Wet van

Nadere informatie

TuinHulp.com, Nieuwe Webservice voor Hoveniersbedrijven 2014

TuinHulp.com, Nieuwe Webservice voor Hoveniersbedrijven 2014 Even voorstellen: Mijn naam is Marcel van Leeuwen, ben van oorsprong hovenier, en tuincentrum deskundige. Sinds eind jaren negentig ontwerp en publiceer ik ook websites. Nadat ik ben overgestapt naar Wordpress

Nadere informatie

B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596. Aankondiging van een opdracht. Diensten

B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:312596-2012:text:nl:html B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596 Aankondiging van een opdracht Diensten Richtlijn

Nadere informatie

Online digitaal. bladerpdf. Gratis. bladerpdf. Ontwerp uw brochure, boek of folder bij diezijngoed.eu en krijg een gratis bladerpdf!

Online digitaal. bladerpdf. Gratis. bladerpdf. Ontwerp uw brochure, boek of folder bij diezijngoed.eu en krijg een gratis bladerpdf! Online digitaal bladerpdf Gratis bladerpdf Ontwerp uw brochure, boek of folder bij diezijngoed.eu en krijg een gratis bladerpdf! Geschikt voor: Online bladerpdf (bladersysteem) Is uw boek of brochure eindelijk

Nadere informatie

OFFICE 30/09/2015 OFFICE 2016

OFFICE 30/09/2015 OFFICE 2016 Editie: september 2015 Flanders Nieuwsflash Bulletin brengt maandelijks een overzicht van de artikels die verschenen zijn op onze website als Flanders Nieuwsflash Express. Bezoek onze website voor de meest

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT I: AANBESTEDENDE DIENST AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: Open Universiteit Nationale identificatie: 331569381 Postadres: Valkenburgerweg

Nadere informatie

Frontend performance meting

Frontend performance meting Frontend performance meting als aanvulling op de traditionele manier van performancetesten René Meijboom rene@performancearchitecten.nl Introductie Uitdaging bij huidige klant Succesvolle performancetest

Nadere informatie

I AM. Totaalcommunicatie. Dienstbeschrijving

I AM. Totaalcommunicatie. Dienstbeschrijving Totaalcommunicatie Dienstbeschrijving Document historie Versie Toelichting Auteur Datum 1.0 Initiële versie RoutIT B.V. 09-03-2015 1.1 Aanpassing met vast toestel RoutIT B.V. 09-11-2016 2 1. Inhoud 1.

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 10 juni 2009 (25.08) (OR. en) 10791/09 Interinstitutioneel dossier: 2009/0009 (C S) LIMITE FISC 84

PUBLIC RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 10 juni 2009 (25.08) (OR. en) 10791/09 Interinstitutioneel dossier: 2009/0009 (C S) LIMITE FISC 84 Conseil UE RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 10 juni 2009 (25.08) (OR. en) PUBLIC 10791/09 Interinstitutioneel dossier: 2009/0009 (C S) LIMITE FISC 84 OTA van: aan: Betreft: het aantredende Zweedse voorzitterschap

Nadere informatie

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN 17.6.2017 L 155/1 II (Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2017/1018 VAN DE COMMISSIE van 29 juni 2016 tot aanvulling van Richtlijn 2014/65/EU van het Europees Parlement

Nadere informatie

Advocaten en notarissen

Advocaten en notarissen Advocaten en notarissen Apps & E-commerce NVVIR 18 juni 2015 Inleiding Apps & E-commerce breed thema Opvallend weinig aandacht in wetsgeschiedenis. Welgeteld één zin over apps gevonden in recente wetsgeschiedenis

Nadere informatie

L 162/20 Publicatieblad van de Europese Unie 21.6.2008

L 162/20 Publicatieblad van de Europese Unie 21.6.2008 L 162/20 Publicatieblad van de Europese Unie 21.6.2008 RICHTLIJN 2008/63/EG VAN DE COMMISSIE van 20 juni 2008 betreffende de mededinging op de markten van telecommunicatie-eindapparatuur (Voor de EER relevante

Nadere informatie

Your story, delivered

Your story, delivered Your story, delivered Wat is een webinar? Een webinar is een live online presentatie die vanaf elke locatie door duizenden deelnemers tegelijkertijd kan worden gevolgd. U betrekt uw deelnemers met interactieve

Nadere informatie

PRODUCT SHEET WHAT WE DO

PRODUCT SHEET WHAT WE DO ESDNOW, onderdeel van DISC BV, is dé Europese specialist als het gaat om het beheren, beveiligen, verkopen, toegang verschaffen tot, en distributie van digitale content. ESDNOW helpt uitgevers bij het

Nadere informatie

Deeleconomie De FOD Economie in het midden van de puzzel

Deeleconomie De FOD Economie in het midden van de puzzel Deeleconomie De FOD Economie in het midden van de puzzel Een innovatief economisch model, een opportuniteit voor ondernemers en consumenten Opdracht van de FOD Economie In een steeds veranderende Belgische

Nadere informatie

Visie ICT bij de SJB. Waarom, wie, wat, wanneer en hoe? Werkgroep ICT Jenaplanscholen Bollenstreek

Visie ICT bij de SJB. Waarom, wie, wat, wanneer en hoe? Werkgroep ICT Jenaplanscholen Bollenstreek Visie ICT bij de SJB Waarom, wie, wat, wanneer en hoe? 1 Missie, visie en strategie Ambitie? Doelen? Plannen? Kennisstand organisatie? Budget? 2 Kikker- of Vogelperspectief? conservatie Missie? innovatie

Nadere informatie

APPS. Presentatie

APPS. Presentatie APPS Presentatie 2010-10-18 1 INLEIDING In principe heeft het vrij weinig uitleg nodig, want we de meeste onder ons zijn er wel mee bekend. Een applicatie is een klein stukje software dat draait op een

Nadere informatie

THE WEB 3.0 CLOTHING BUYING EXPERIENCE. Masterproef Propositie

THE WEB 3.0 CLOTHING BUYING EXPERIENCE. Masterproef Propositie THE WEB 3.0 CLOTHING BUYING EXPERIENCE Masterproef Propositie Tom Knevels Communicatie & MultimediaDesign 2011-2012 KERNWOORDEN Online in combinatie met offline kopen, beleving/ervaring, vertrouwen, kledij

Nadere informatie

ANOUK ROUMANS TO CODE OR NOT TO CODE.

ANOUK ROUMANS TO CODE OR NOT TO CODE. ANOUK ROUMANS ANOUK ROUMANS TO CODE OR NOT TO CODE. 00 HOOFDVRAAG 00 HOOFDVRAAG Is het relevant voor een UX-designer om development kennis te hebben op gebied van apps? 00 INHOUDSOPGAVE 00 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Online delen 2.0 Nokia N76-1

Online delen 2.0 Nokia N76-1 Online delen 2.0 Nokia N76-1 GEEN GARANTIE Toepassingen van derden die bij uw apparaat geleverd worden, kunnen gemaakt zijn door en in eigendom zijn van personen en entiteiten die geen relatie of verband

Nadere informatie

Inhoudstafel. De Bibliotheek Handelsrecht Larcier... i Voorwoord bij de Reeks Bank- en insolventierecht...iii. Voorafgaande opmerking...

Inhoudstafel. De Bibliotheek Handelsrecht Larcier... i Voorwoord bij de Reeks Bank- en insolventierecht...iii. Voorafgaande opmerking... financiele-diensten.book Page v Thursday, October 27, 2005 2:58 PM v De Bibliotheek Handelsrecht Larcier...................................... i Voorwoord bij de Reeks Bank- en insolventierecht...........................iii

Nadere informatie

Privacybeleid Capital Circle

Privacybeleid Capital Circle Privacybeleid Capital Circle 1. Algemeen Dit Privacybeleid beschrijft het beleid van Capital Circle met betrekking tot het verzamelen, gebruiken, opslaan, delen en beschermen van uw persoonsgegevens. Het

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 14 januari 2002 (24.01) (OR. es) 5157/02 STUP 3

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 14 januari 2002 (24.01) (OR. es) 5157/02 STUP 3 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 14 januari 2002 (24.01) (OR. es) 5157/02 STUP 3 NOTA van: aan: Betreft: het voorzitterschap de Groep Drugshandel Ontwerp-conclusies van de Raad betreffende de noodzaak

Nadere informatie

Release notes Argo 7. Interactieve LMS interface. Nieuwe interface voor lesmodules

Release notes Argo 7. Interactieve LMS interface. Nieuwe interface voor lesmodules Release notes Argo 7 Argo 7 heeft een interactief web design. Het is optimaal afgestemd op de grote diversiteit aan computerbeeldschermen, van grootbeeld desktops en notebooks tot tablets en smart phones.

Nadere informatie

LAAT ONS EEN MAKE OVER VAN UW WEBSITE MAKEN EEN SLIMME SNELLE VEILIGE MULTI SCREENWEBSITE BOUWEN DIE PRESTEERT DIE U WEBSITE HOGER PLAATST IN DE

LAAT ONS EEN MAKE OVER VAN UW WEBSITE MAKEN EEN SLIMME SNELLE VEILIGE MULTI SCREENWEBSITE BOUWEN DIE PRESTEERT DIE U WEBSITE HOGER PLAATST IN DE LAAT ONS EEN MAKE OVER VAN UW WEBSITE MAKEN EEN SLIMME SNELLE VEILIGE MULTI SCREENWEBSITE BOUWEN DIE PRESTEERT DIE U WEBSITE HOGER PLAATST IN DE GOOGLE ZOEKMACHINES WIJ LEVEREN Complete Website Bouw en

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Jortt BV

Algemene Voorwaarden Jortt BV Algemene Voorwaarden Jortt BV 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle (aanvragen tot) aanbiedingen, offertes, werkzaamheden en verlening van diensten door en overeenkomsten

Nadere informatie

IEEE 1394 firewire. Jan Genoe KHLim. I-link DV (digital video)

IEEE 1394 firewire. Jan Genoe KHLim. I-link DV (digital video) IEEE 1394 firewire I-link DV (digital video) Jan Genoe KHLim 1 Traditionele video bewerkingswerkwijze In draagbare video camera's worden beelden reeds lang aan de hand van CCD opgenomen, dit wil zeggen

Nadere informatie

Onderzoek Tablets in het onderwijs

Onderzoek Tablets in het onderwijs Onderzoek Tablets in het onderwijs September 2011 Voorwoord In dit verslag presenteren we onze bevindingen van de tablettest die we hebben uitgevoerd. Zowel de ipad 2 als verschillende Android tablets

Nadere informatie

2013 MemoMedic - Haion BV Ι info@memomedic.nl Ι www.memomedic.nl Ι KvK 54760607

2013 MemoMedic - Haion BV Ι info@memomedic.nl Ι www.memomedic.nl Ι KvK 54760607 1. Algemeen 1.1 Haion B.V. ( Haion ) is verantwoordelijk voor het verwerken van gegevens die u als Gebruiker via de website www.memomedic.nl (de Website ), het daarop beschikbare (fax-) aanmeldformulier

Nadere informatie

M-commerce, sociale media en veranderend winkelgedrag beïnvloeden de ontwikkelingen in de globale retailmarkt. Dat blijkt uit de enquête

M-commerce, sociale media en veranderend winkelgedrag beïnvloeden de ontwikkelingen in de globale retailmarkt. Dat blijkt uit de enquête DigitasLBi presenteert nieuwe enquête over wereldwijd winkelgedrag en onthult enkele belangrijke trends voor Belgische markt Brussel, 24 april, 2014 M-commerce, sociale media en veranderend winkelgedrag

Nadere informatie

ideal Vandaag en morgen

ideal Vandaag en morgen ideal Vandaag en morgen Onderzoek bij webwinkels en online shoppers 2011 ideal Mobiel Max Geerling Manager Cards & ideal Thuiswinkel Update 29 september 2011 1 ideal vandaag en morgen Max Geerling 29 september

Nadere informatie

Les D-02 Datacommunicatie op Ethernet en Wifi netwerken

Les D-02 Datacommunicatie op Ethernet en Wifi netwerken Les D-02 Datacommunicatie op Ethernet en Wifi netwerken In deze les staan we stil bij datacommunicatie op Ethernet netwerken en Wifi netwerken. 2.1 Wat is datacommunicatie? We spreken van datacommunicatie

Nadere informatie

Handleiding. Certificaat installeren

Handleiding. Certificaat installeren Handleiding Certificaat installeren Inhoudsopgave 1. Installatie op PC s met Windows 2 2. Voor niet-windows PC s en andere apparatuur 4 1.1. Microsoft Internet Explorer / Google Chrome 5 1.2. Mozilla Firefox

Nadere informatie

Handleiding. Certificaat installeren

Handleiding. Certificaat installeren Handleiding Certificaat installeren Inhoudsopgave 1. Installatie op PC s met Windows 2 2. Voor niet-windows PC s en andere apparatuur 3 1.1. Microsoft Internet Explorer / Google Chrome 3 1.2. Mozilla Firefox

Nadere informatie

HCC! Midden Brabant. Een eerste kennismaking met:

HCC! Midden Brabant. Een eerste kennismaking met: HCC! Midden Brabant Een eerste kennismaking met: Deze presentatie is gebaseerd op Windows 10 Technical Preview Build #9926. Een volgende versie zal de Windows 10 Consumer Preview zijn. Deze zal meer gericht

Nadere informatie

Desktop, Laptop, Netbook, Ultrabook or Tablet? Which is best for what? Keuzes maken

Desktop, Laptop, Netbook, Ultrabook or Tablet? Which is best for what? Keuzes maken Desktop, Laptop, Netbook, Ultrabook or Tablet? Which is best for what?. Keuzes maken Wanneer je een computer wilt aanschaffen denk je tegenwoordig niet meteen meer aan de desktop. De desktop is een "grote"

Nadere informatie

Hoe bouw je een goede website/webshop?

Hoe bouw je een goede website/webshop? Hoe bouw je een goede website/webshop? Een website/blog zit zo in elkaar, maar om er dan een goede, mooie en succesvolle website van te maken is een tweede. Hierbij komt veel meer kijken dan dat men denkt.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 372 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet ter uitvoering van richtlijn nr. 2003/54/EG, (PbEG L 176), verordening nr. 1228/2003

Nadere informatie

Consumententrends: ROPO is essentieel deze kerst

Consumententrends: ROPO is essentieel deze kerst Consumententrends: ROPO is essentieel deze kerst Deze feestdagen zal 85% van de consumenten hun aankopen deels online doen. We kiezen massaal voor online shoppen vanwege de grote verscheidenheid aan producten

Nadere informatie

De toekomst is mobiel Mobiele portals op basis van responsive design

De toekomst is mobiel Mobiele portals op basis van responsive design white paper Heeft ú al een ecm systeem? 4 april 2013 Bas Fockens, directeur Datacon BV De toekomst is mobiel Mobiele portals op basis van responsive design Door de komst van de smartphone en tablets is

Nadere informatie

Commissie interne markt en consumentenbescherming. van de Commissie interne markt en consumentenbescherming

Commissie interne markt en consumentenbescherming. van de Commissie interne markt en consumentenbescherming EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie interne markt en consumentenbescherming 29.5.2012 2011/0299(COD) ONTWERPADVIES van de Commissie interne markt en consumentenbescherming aan de Commissie industrie,

Nadere informatie

Allévo. Op weg naar de ultieme BYOD organisatie met informatie op maat!

Allévo. Op weg naar de ultieme BYOD organisatie met informatie op maat! Op weg naar de ultieme BYOD organisatie met informatie op maat! In 2012 heeft Allévo met behulp van Involvit haar twee websites én het intranet vervangen. Daarnaast heeft Allévo ook de eerste verkennende

Nadere informatie

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE, L 217/18 NL Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen RICHTLIJN 98/48/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 20 juli 1998 tot wijziging van Richtlijn 98/34/EG betreffende een informatieprocedure

Nadere informatie