Hype wordt realiteit

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hype wordt realiteit"

Transcriptie

1 Inspire Visie PQR over de IT van Morgen 1 Hype wordt realiteit Hoe kan IT concreet ingezet worden om nu én in de toekomst succesvol te zijn? Verder in dit nummer: De Werkplek van Morgen Het Datacenter van Morgen PQR Experience Center

2 De IT van Morgen Als trusted advisor informeren wij u over nieuwe technologieën en oplossingen en adviseren wij u graag over hoe u met de inzet van IT uw zakelijke doelstellingen kunt realiseren. In dit PQR-magazine delen wij onze visie met u en nodigen we u uit de optimale afstemming van werkplek en datacenter voor uw eigen organisatie te bepalen. U wilt immers een ICT-omgeving waarbij continuïteit en performance staan als een huis, waarin de business consumer centraal staat. PQR houdt zich dagelijks bezig met advisering, implementaties, migraties en beheer van ICT-infrastructuren en kent de huidige én toekomstige IT-uitdagingen als geen ander. Heeft u naar aanleiding van dit magazine vragen of opmerkingen, stuur ons dan een naar Inhoudsopgave Hype wordt realiteit 3 Uw cloud advisor 5 De Werkplek van Morgen 6 Het Datacenter van Morgen 10 PQR Experience Center 14 Copyright PQR B.V. De gebruiker is een business consumer geworden. Hype wordt realiteit De vraag Hoe kan IT concreet ingezet worden om nu én in de toekomst met mijn bedrijf succesvol te zijn? en Op welke manier kan IT een wezenlijke bijdrage leveren aan de winstgevendheid van mijn organisatie?, horen we bij PQR steeds vaker, aldus Bas ter Heurne, Sales Manager van PQR. We zien dat er praktische antwoorden op deze vraag zijn. Hypes worden realiteit. Nieuwe technologieën worden daadwerkelijk geïmplementeerd. En ook nu blijkt dat de juiste aanpak de sleutel tot succes is. Doelstellingen voor morgen Bedrijven willen kosten van de organisatie verlagen en efficiënter zaken gaan doen. Bas ter Heurne: We zien dat bedrijven IT steeds meer inzetten om deze doelstellingen te bereiken. De technologieën waren er al, maar de acceptatie en concrete toepassingen zijn nu echt realiteit. Hypes worden nu realiteit. IT verbindt organisaties, mensen en netwerken en zorgt dat informatie altijd en overal beschikbaar is. Het voordeel hiervan voor een bedrijf is dat zo aan de behoefte van de klant tegemoet wordt gekomen, dat de business consumer efficiënt kan werken, op de manier waarop hij dat wil. De komende periode zal in het teken staan om dit in de praktijk te brengen. We gaan zien dat bedrijven hun klant de oplossing waar hij om vraagt, aanbieden. De gebruiker is een business consumer geworden. Deze business consumer kan alleen goed functioneren als zijn zakelijke IT net zo werkt als in het dagelijkse leven. Om zakelijk succesvol te zijn, wil hij op het werk met vergelijkbare technologieën, apparatuur en applicaties werken als privé. PQR richt haar dienstverlening daarom op twee hoofdthema s: de Werkplek van Morgen en het Datacenter van Morgen. De Werkplek van Morgen Tomorrow s Workspace In de komende tijd ligt voor veel organisaties de focus op het echt mobiel maken van de organisatie met mobiele applicaties, platforms en diensten. Gebeurt dit op de juiste manier, dan zullen lagere kosten van de organisatie zelf en efficiënter werken het logische gevolg zijn. Mobiele technologieën en de mobiliteit van de zakelijke gebruiker, de business consumer die vaak zijn eigen apparatuur meeneemt (Bring Your Own (BYO) staan hierbij centraal. 3

3 Voorwaarde voor succes: een strategie voor Onze klanten vragen vaak om gericht advies behulp van IT. Cloud Management automatiseert het inzetten van privé-apparatuur voor zakelijk gebruik, maar ook voor de manier waarop slimme over de mogelijkheden die de cloud en cloud computing hen kan bieden. Wij onderzoeken IT- processen en maakt een verschuiving in de verdeling mogelijk. De enterprise IT-store is Uw cloud advisor apps mobiele werkers ondersteunen. Omdat de met de IT-manager en het C-level de situatie realiteit. Werkplek van Morgen veel meer inhoudt dan het BYO-concept alleen, spreken we ook wel waarin de organisatie verkeert. Dat doen we in een zogenaamde Cloud Discovery Workshop. We PQR Experience Center PQR biedt een heldere visie rondom het brede fenomeen cloud computing en kan over Tomorrow s Workspace. Het Engelse woord leggen dan uit wat de cloud is, welke voordelen Dat klanten erg geïnteresseerd zijn in boven- uw omgeving cloudready maken, rekening Workspace impliceert een bredere lading. Het er zijn, maar ook of er valkuilen zijn en bekijken genoemde ontwikkelingen, is te zien aan het houdend met uw IT-strategie. PQR adviseert gaat immers niet alleen om de fysieke werkplek, of en waarom de organisatie een volgende stap aantal bezoekers aan het PQR Experience Center en assisteert bij cloudmigraties en de integratie maar om het totaalpakket, waarbij het gehele naar de cloud zou nemen. Vervolgens nemen (PEC). In het PEC ervaren klanten de Werkplek met interne en externe cloudoplossingen. werkproces sneller en efficiënter wordt, teneinde we de techniek onder de loep. We bekijken de van Morgen. Na een oriënterend gesprek gaan Eén van deze diensten lichten we hier graag succesvol te kunnen werken. bestaande omgeving en de aanpassingen die wij met de klant om tafel om zijn IT-vraagstuk te toe. Kijk voor meer mogelijkheden op Het Datacenter van Morgen Tomorrow s Datacenter nodig zijn om de stap naar de cloud te kunnen maken. Op deze manier kunnen onze klanten stap voor stap kennismaken met en overgaan op cloud bespreken en samen op zoek te gaan naar de beste oplossing. Organisaties laten zich in het PEC inspireren en kunnen zelf experimenteren voordat In het Datacenter van Morgen is cloud computing computing. Samen bepalen wij de juiste aanpak. zij tot aanschaf overgaan. Wij bespreken het hele een belangrijke component. Het vormt de verbinding tussen datacenter en werkplek. Het Controle traject, beginnen met een uitgebreide analyse gevolgd door de vervolgstappen. Een schot in de datacenter biedt bijvoorbeeld IT-as-a-Service- Steeds vaker rijzen vragen als: Hoe behoudt een roos, wij krijgen veel aanvragen om het PEC te be- diensten met toepassingen voor Software-as-a- IT-organisatie de controle, kan het gebruik van zoeken en verwachten dat dit het komende jaar zal Service (SaaS) en Infrastructure-as-a-Service (IaaS) diensten worden doorbelast, kunnen business toenemen. Lees op pagina 14 meer over het PEC. aan. Deze clouddiensten zijn al even op de markt, maar we zien dat er steeds meer vraag naar komt. consumers zelfstandig nieuwe diensten aanvragen of oproepen zonder tussenkomst van IT, hoe Juiste aanpak = sleutel tot succes 4 Office 365 bijvoorbeeld wint steeds meer terrein. Het leidt gemakkelijk naar acceptatie van het gaan we om met geplande en ongeplande groei? De antwoorden hierop noemen we Cloud Bedrijven willen vanuit zakelijk oogpunt meer doen met minder en willen nieuwe technologie 5 gebruik van software puur als dienst. Onze klanten Management. Cloud Management zorgt voor gebruiken om kosten te verlagen en efficiënter gaan het product breder inzetten. Niet alleen voor toepassingen, maar ook voor unified communications. Cloud en de hybride cloud publieke, private en service provider clouds die samen een ICT-infrastructuur vormen worden gemeengoed. Cloud, cloud en nog eens cloud De komende jaren zal het niet draaien om de vraag óf maar om de vraag hoe een organisatie gebruik gaat maken van cloudtechnologie. Cloud computing heeft meerdere verschijningsvormen. de controle en geeft grip op en inzicht in zowel het Datacenter als de Werkplek van Morgen. Automation, orchestration en self-service van ITdiensten, afgenomen door business consumers is hierbij belangrijk. De oplossingen worden steeds volwassener, we hebben de eerste referenties opgetekend en zien dat bedrijven nu willen doorpakken. Uit onderzoek van Forbes kwam naar voren dat IT-afdelingen nog steeds 80% van hun tijd besteden aan het in de lucht houden van infrastructuur en slechts 20% aan innovatie met te werken. Op het gebied van IT is bijna alles mogelijk. Business consumers verwachten vrije toegang tot deze nieuwe mogelijkheden. IT-uitgaven moeten steeds meer naar de business vertaald worden. Er moet gekozen worden voor kostenbesparing op of juist met IT. Om alle belanghebbenden zo goed mogelijk van dienst te zijn, is de juiste aanpak een vereiste. Wij kijken naar de beste mogelijkheden, voor het bedrijf, voor de CIO, voor de business consumer, Cloud Discovery Workshop Binnen de Cloud Discovery Workshop gaat PQR met u in gesprek over wat cloud uw organisatie kan bieden. Wij leggen u uit wat private, public en hybrid cloud betekent en welke rol Infrastructure-as-a-Service (IaaS) en Software-as-a-Service (SaaS) binnen uw organisatie kan vervullen. Daarnaast delen wij met u de lessons learned die wij hebben opgedaan bij andere klanten. Dit helpt u bij maar ook voor de IT-manager. Wij werken daarbij het bepalen van uw cloudstrategie. samen met gerenommeerde en gespecialiseerde partijen. Zodat wij onze klanten de voor hun situatie beste oplossing kunnen bieden. En zodat wij onze klanten de dienstverlening van hoog Neemt u binnen uw IT-strategie cloud computing in overweging? niveau, die zij van ons gewend zijn, kunnen blijven Wilt u stap voor stap kennismaken met interne bieden. Nu valt alles samen. De ontwikkelingen of externe cloudoplossingen? Neem dan die we de voorgaande jaren hebben besproken, contact op met PQR. Wij gaan graag met u in worden nu echt in praktijk gebracht. De hype gesprek! wordt realiteit!

4 Werk is een manier van leven De Werkplek van Morgen weerspiegelt een wereld waarin iedereen constant met elkaar en met internet verbonden is, zakelijk en privé. IT maakt dit mogelijk. Datacenters gaan steeds verder in het hardwareonafhankelijk aanbieden van applicaties en appliances, waardoor gebruikers altijd en overal van hun gegevens gebruik kunnen maken, aldus Ruben Spruijt. Er is een continu veranderende wereld ontstaan van consumerization, mobiele IT en IT-as- a-service waarin de werkplek geen fysieke werkplek meer is. Het is een manier van leven, iets wat je doet, overal, altijd en op iedere mogelijke manier. De Werkplek van Morgen combineert zeven elementen. Samen zorgen deze elementen ervoor dat de gebruiker, de business consumer, kan doen wat hij moet doen om succesvol te zijn, met de middelen die hij vaak zelf kiest. Gebruiker = business consumer Waarom zien we nu een focus op de mobiele organisatie en de mobiele Werkplek van Morgen? De belangrijkste aanleiding hiervoor is de veranderde houding van de traditionele gebruiker. De moderne eindgebruiker is een business consumer geworden. Het woord eindgebruiker impliceert een situatie waarbij IT bepaalt en de eindgebruiker gebruikt. Business consumer heeft een andere 6 lading. Deze term laat doorschemeren dat de gebruiker consumeert, ook zakelijk. Hij bepaalt zelf en geeft aan wat hij nodig heeft voor 7 zijn werk. IT is er om hem te helpen dit te realiseren, vertelt Ruben Veel organisaties zullen steeds meer mobiele applicaties, platforms en diensten inzetten om echt mobiel te kunnen werken. Er ontstaat zo een nieuw soort werkplek. Ruben Spruijt, CTO van PQR, legt uit wat de Werkplek van Morgen, Tomorrow s Workspace, in zijn optiek betekent en hoe dit concept meer gestalte krijgt. #WvM Spruijt. Som der delen De Werkplek van Morgen combineert zeven elementen, te weten: 1. Flexible workstyles 2. Application & Desktop Delivery 3. Enterprise Mobility Management 4. Enterprise File Sharing 5. Unified communications 6. Social enterprise 7. Applification Het concept flexibele manieren van werken of workstyles spreekt voor zich. De moderne business consumer wil altijd en overal toegang hebben tot data en applicaties, met de devices waarvoor hij zelf kiest. Bij dit concept draait alles om de vraag wie de eigenaar is van devices, apllicaties en vooral data. De mogelijkheden zijn enorm, maar business consumer en organisatie zullen een keuze moeten maken die hen beiden geeft wat nodig is.

5 Onderstaande afbeelding laat duidelijk zien dat de business consumer geleverd wordt. Wie is op niet meer weg te denken. Applification heeft het toonbank voor de business consumer. Business werk niet meer gelijk staat aan de plek en aan een zeker moment eigenaar van data, applicaties mogelijk gemaakt zakelijke doelen te bereiken consumers komen met een consumer mindset in de plaats waar je werkt. Bring Your Own (BYO) is of devices en in hoeverre is IT verantwoordelijk met mobiele oplossingen. Slimme applicaties een organisatie en verlangen (IT-)middelen om het tegenwoordig de standaard, mits dit past in de voor het concrete beheer? Heeft IT toegang tot ondersteunen business processen, maar zij werk te kunnen doen op de manier waarop zij dat gewenste situatie en organisatie. en zeggenschap over alle data? Of kan er op een creëren ook user interfaces op maat. Daarnaast willen. Zij verlangen en verwachten de Werkplek device een scheiding tussen privé en zakelijke worden applicaties ontwikkeld die aan een nieuwe van Morgen. De IT-organisatie wil aan deze wensen This is the Device Choose Your Own (CYO) Bring Your Own (BYO) Buy Your Own On Your Own gegevens worden aangebracht, waardoor een soort dual persona device ontstaat met alle behoefte voldoen, applicatie development. PQR zorgt met ADD, EMM en de implementatie tegemoet komen onder de voorwaarde dat aan de regels van de organisatie zelf en die waaraan Zelfredzaamheid Vrijheid voordelen van dien voor de IT-organisatie én voor de gebruiker. EMM is belangrijk en zal steeds belangrijker worden. van bijbehorende hard- en software voor de infrastructuur die het mogelijk maakt om met deze applicaties te werken. de organisatie ondergeschikt is, wordt voldaan. Omdat al deze verschillende belangen en partijen op één lijn moeten worden gebracht zullen de soft Vaste hardware en stricte policies Keuze uit lijst van hardware met verminderde restricties Controle Eigen hardware keuze betaald door werkgever en beperkte restricties Hardware vrijheid en bijna geen restricties Hardware vrijheid en geen restricties Enterprise File Sharing (EFS) betekent het delen en synchroniseren van zakelijke bestanden. Dat kan met behulp van applicaties: een soort Dropbox for the enterprise. Met autorisatie naar je eigen systemen, misschien met federatie skills van de medewerkers van de IT-organisatie steeds belangrijker worden. De Werkplek van Morgen wordt realiteit In de komende jaren zullen bovengenoemde BYO als nieuwe standaard leidt tot een nieuwe naar andere systemen toe, licht Spruijt toe. elementen een eenheid vormen en wordt de uitdaging voor de IT-organisatie: Hoe komen Bestanden staan op een bepaalde plaats. Wil Werkplek van Morgen realiteit. De technologieën Windows, web of mobiele applicaties bij de je er makkelijk bij kunnen, dan kies je snel voor zijn allemaal beschikbaar, maar worden op dit business consumer? integratie, koppelingen van bijvoorbeeld EFS naar moment nog niet geïntegreerd, als één werkplek, Sharepoint, of koppelingen naar je eigen home ingezet. De eerste stap naar de Werkplek van 8 Application & Desktop Delivery (ADD) en het beheer hiervan zijn belangrijke componenten van de Werkplek van Morgen. Business consumers directory. EFS geeft je grip op de locatie van je data. De uitdaging hierbij is privacy: als de data ergens anders wordt weggezet, rijst de vraag IT-organisatie krijgt nieuwe rol De rol van de IT-organisatie zal verder opschuiven Morgen is de definitie van zogenaamde persona s. Een persona is een stereotype met bijbehorende rechten voor wat betreft rol, locatie, security 9 vertrouwen erop dat zij continu toegang hebben wie de eigenaar van de data op zo n moment van gatekeeper naar storekeeper. Deze context en applicatie. Is de persona bekend en zijn tot belangrijke informatiebronnen. Organisaties hebben dit bovenaan hun verlanglijstje staan. Het is echter wel een ingewikkelde materie. Wie krijgt toegang tot wat en wanneer? Voor business consumer, bedrijf en IT-organisatie biedt een zogenaamde IT-store uitkomst. Een winkel die een samengesteld geheel van applicaties en desktops, van data en van rollen of identiteiten in context aanbiedt. is. Daarnaast is het verlenen van toegang en bijbehorende rechten ook hier (ref ADD en EMM) een uitdagende klus. In de Werkplek van Morgen koppelen we EFS aan EMM zodat er geen twijfel bestaat over met wie je files kan en met wie je files mag delen. Ook het naleven van afspraken en policy regels worden hier in meegenomen. De mobiele organisatie communiceert met behulp van , maar ook op andere manieren. Unified communications zijn voor de business consumer storekeeper wordt ook nog een orchestrator, een dirigent. Dat is nodig als we kijken naar het gemak waarmee de business consumer applicaties kan vinden en gebruiken aan de ene kant en de regels waaraan een organisatie moet voldoen aan de andere kant. Automation van workloads en ITprocessen, orchestratie en self-service zijn belangrijk voor IT-as-a-Service. Enterprise IT-store is de zijn rechten inzichtelijk, dan kan op basis daarvan een werkplek worden samengesteld. Ruben Spruijt besluit: De kers op de taart zal de koppeling van persona s (types business consumers) aan de zeven omschreven concepten zijn, waardoor een geïntegreerd geheel ontstaat: de Werkplek van Morgen of, zoals Spruijt dit noemt: Tomorrow s Workspace. Wil een bedrijf in de toekomst groei realiseren, dan is het méér dan ooit noodzakelijk dat de behoeften van de Beheeroplossingen voor mobiele technologieën een onmisbaar communicatiemiddel. Het maakt business consumer centraal worden gesteld en en de mobiliteit van de business consumer mobiel werken menselijk en geeft toegang tot dat daaraan tegemoet wordt gekomen. Bedrijven die zijn eigen apparatuur meeneemt (BYO) of video, spraak en geluid en maakt het mogelijk moeten zich de vraag stellen of zij in staat zijn de kiest (Choose Your Own) staan bij Enterprise het beeldscherm te delen en laat real-time oplossingen voor business consumers te leveren, Mobility Management (EMM) centraal. EMM beschikbaarheid zien. De menselijke component nu en in de toekomst. Het PQR Experience Center heeft betrekking op het beheer van de mobiele in de Werkplek van Morgen komt terug in social helpt hen daarbij: het geeft een overzicht van organisatie, op het managen van data, veel minder enterprise, het gebruik van sociale media binnen mogelijkheden, van werkplekken van morgen. op het managen van device en applicatie. De het eigen bedrijf. Zodat het geen kwestie is van Hoe ziet de IT-organisatie moet bepalen welke informatie in toekomst eruit?, maar van Hoe realiseer ik deze de context van Bring Your Own en IT owns aan In de mobiele wereld van vandaag, zijn applicaties toekomstige werkplek?

6 Klanten roepen dat dit het einde van het klassieke Storage Area Networking (SAN) betekent. Onafhankelijk van hardware Applicaties moeten vandaag de dag altijd, on demand, beschikbaar zijn. Dat is een rechtstreeks gevolg van de nieuwe houding van de gebruiker, de business consumer, ten opzichte van IT, zegt Jerry Rozeman. De datacenters van tegenwoordig richten zich op het aanbieden van IT-as-a-Service (IaaS) en bieden applicaties en informatie onafhankelijk van devices aan. In het datacenter zelf zien we dat virtualisatie een vlucht heeft genomen. Er zijn duizenden machines gevirtualiseerd. Op gedeelde hardware draaien virtuele applicatieservers, desktops en netwerkinfrastructuurservices. Toch is een gevirtualiseerd datacenter niet hetzelfde als IaaS, het vormt juist de basis om IaaS te leveren. In de toekomst zal alles in het datacenter worden gevirtualiseerd, ook tier 1 applicaties, zoals SAP en Oracle, die nu dedicated hardware nodig hebben om goed en betrouwbaar te draaien. Uiteindelijk resulteert dit in een Software Defined Datacenter (SDD) dat in combinatie met een cloud management softwarelaag de ultieme IT-as-a-Service levert. Som der delen Net als de Werkplek van Morgen zal ook het Datacenter van Morgen tot stand komen door het integreren van verschillende elementen, te weten: Software Defined Datacenter 2. Converged Infrastructure Orchestration De Werkplek van Morgen kan niet bestaan zonder het Datacenter van Morgen. Het datacenter is een vaststaand gegeven binnen IT-infrastructuren. Datacenters gaan steeds verder in het device-onafhankelijk aanbieden van applicaties en informatie, waardoor gebruikers altijd en overal van hun gegevens gebruik kunnen maken. Hoe ontwikkelt dit zich in de toekomst? Jerry Rozeman, CTO bij PQR, vertelt hoe hij het Datacenter van Morgen ziet. #DvM 4. Cloud computing Software Defined Datacenter: het einde van het traditionele LAN en SAN? In het Software Defined Datacenter van de toekomst is alles software gebaseerd en wordt alles door software gecontroleerd: traditionele hardware functionaliteit is als software aanwezig of wordt softwarematig beschikbaar gesteld. Er zijn twee nieuwe trends te onderscheiden: Software Defined Storage (SDS) en Software Defined Networking (SDN). Waar het bij beide trends om gaat is het ultieme streven om opslagcapaciteit en netwerk volledig leveranciers- en hardware-onafhankelijk te maken om zo de business consumer nog meer van dienst te kunnen zijn. Dit is toekomstmuziek, maar er is al veel mogelijk. Klanten roepen dat dit het einde van het klassieke Storage Area Networking (SAN) en Local Area Networking (LAN) betekent. Dat is nu nog niet het geval. We zien een parallelsituatie ontstaan: een software SAN of LAN, een hardware SAN of LAN of een combinatie van beide. In de toekomst zullen we een verschuiving zien naar steeds meer software SAN s en LAN s in plaats van de tradionele oplossingen.

7 Een verplaatsbaar datacenter power zich ontwikkelt, worden deze oplossingen nog steeds over een volledig eigen infrastructuur modity-oplossingen. Prijs en Service Level Agree- Software Defined Networking wordt beschouwd steeds krachtiger. Stabiliteit en beschikbaarheid beschikt. Deze kan onsite (on-premises) of offsite ments zijn daar ook op gebaseerd. Optimale be- als the Next Big Thing in het datacenter. Het worden belangrijker. Vergelijk het met het (off-premises) staan. De interne klanten, de schikbaarheid kan hier alleen worden gerealiseerd gaat zeker die kant op. In een SDN zal de net- mainframe van vroeger. Dat was ook een business consumers, kunnen via een self service als de beschikbaarheid vanuit de software afge- werkfunctionaliteit leveranciers- en hardware-on- powerbeest, zonder elementen van vreemden. menu de diensten waaraan zij behoefte hebben, stemd is op de architectuur van deze datacenters. afhankelijk zijn. Nu is het wisselen van leveranciers of het koppelen van netwerken van verschillende Leveranciers zoals HDS, HP en NetApp bouwen al totaaloplossingen. Er ontstaat een War of the afnemen. Het datacenter, de interne IT, wordt zo efficiënt en effectief mogelijk gemaakt waarbij Virtuele spaghetti leveranciers nog lastig. SDN zal voor netwerkarchi- Stacks. En het blijft niet alleen bij het koppelen, men de interne organisatie naar gebruik kan Wat betekenen deze ontwikkelingen in de tecturen net zo belangrijk worden als servervirtua- bij het aanbieden van de oplossing als één pakket. doorbelasten. Extern of public komt neer op een praktijk? Alles wordt gevirtualiseerd, we krijgen lisatie voor serverparken is geweest. Een heel da- We zien steeds vaker dat componenten echt geautomatiseerd datacenter dat wordt beheerd een enorme virtuele wirwar van connecties. tacenter oppakken en verplaatsen lukt nu nog niet; samensmelten en dat de losse componenten niet door een service provider en draait op hardware Rozeman noemt dit de virtuele spaghetti. Een netwerksettings bijvoorbeeld kan je niet zomaar meer afzonderlijk aangeschaft kunnen worden: die gedeeld wordt met andere klanten. Klanten klant met 500 eindgebruikers heeft 25 applicatie- meenemen. Maar zetten de hierboven geschetste verticale integratie. betalen hier naar gebruik. Voor de realisatie van servers, 500 desktops, VM s. Wat als er ontwikkelingen zich voort, en lukt het om zowel storage als het complete netwerk te virtualiseren, dan ontstaat er een situatie van volledige portabiliteit van datacenters. En daardoor een situatie die Automation: noodzakelijk voor een dynamisch datacenter Een traditioneel datacenter wordt pas een IaaS maken we gebruik van cloud management oplossingen. Geen of/of, maar en/en iets mis gaat in de virtuele spaghetti? Dan wordt trouble shooting zoeken naar een speld in de hooiberg. Tooling en skills om dit goed te managen zijn dan noodzakelijk. Het functioneren van de busi- de IT-organisatie de tools geeft om de business dynamisch datacenter als drie beheerlagen zijn Veel organisaties denken dat ze moeten kiezen ness consumer en daarmee samenhangend de consumer de ultieme gecontroleerde vrijheid te ingericht. De eerste laag is die van operationeel tussen private of public. Vaak is de juiste bena- productie van het bedrijf is compleet afhankelijk verschaffen. beheer. Deze zorgt voor het in stand houden van dering geen of/of, maar en/en. Belangrijk is om van het datacenter. Het vormt immers de basis van War of the Stacks: converged architecture de infrastructuur zoals die nu bestaat, voor een beheerbare IT-omgeving. Wanneer aanpassingen in de infrastructuur nodig zijn, worden die door je als klant af te vragen wat je met jouw Datacenter van Morgen wil bereiken en tegen welke uitdagingen je aanloopt. Een helder beeld van de de Werkplek van Morgen. Kortom: Het Datacenter van Morgen mag nu meer 12 Het is nog niet zover. Het SDD wordt tegenwoordig steeds meer op converged en de tweede laag, de laag voor configuratiebeheer verzorgd. De derde laag, is de laag van analyse & probleemstelling van de klant is noodzakelijk om een keuze voor een bepaalde oplossing te maken dan ooit, niet meer down gaan. Zero downtime betekent dubbel uitvoeren: de twin datacenter- 13 hyperconverged infrastructuren gebouwd. Een orchestration management. Deze heeft betrek- (private/public/de combinatie/niet)? Cloud bete- architectuur zal de standaard worden. In geval van datacenter bestaat uit storage, servers, networking en managementsoftware die zorgt dat het datacenter werkt. Normaal gesproken worden deze componenten afzonderlijk van elkaar aangeschaft. Klanten kijken binnen deze lagen of productgroepen naar de best of breed oplossing en baseren daarop hun keuze. We zien nu dat leveranciers de beste oplossing proberen aan te bieden in de vorm van een converged infrastructuur. Dat betekent concreet king op de beslissingen die een beheertool neemt. Deze laag analyseert de input van de onderliggende lagen en zet deze op basis van workflows om tot taken en beslissingen. Ook worden hier rapportages van analyses gegenereerd. Wanneer een organisatie het beheer van haar datacenter met behulp van deze drie lagen realiseert, is er sprake van een autonoom dynamisch datacenter. Cloud computing: IT-as-a-Service uit de cloud kent voor elke klant iets anders. Een public en een private cloud hebben ieder hun eigen voor- en nadelen. Het businessvraagstuk bij de klant bepaalt welke keuze de beste is. Steeds vaker zal de wens van de business consumer voor dit vraagstuk doorslaggevend zijn. In een private cloud optimaliseer je je eigen IT. Dat is in de public cloud anders. Daar neem je tijdelijk standaard smaken af, take it or leave it. We onderscheiden hier twee modellen: nood moeten virtuele hotspots worden verwijderd. Daarvoor is verstand nodig van de hele keten, waarvoor generalistische specialisten nodig zijn. Het Datacenter van Overmorgen Een 100% gevirtualiseerd datacenter waarin IaaS wordt geleverd is geen keuze, maar een logisch gevolg van wat er nu gebeurt. De klant gaat naar en/en; naar een hybride model en kiest niet voor 100% in- of extern. De strategie van de klant zal een niet rigide, langetermijnstrategie moeten zijn. dat zij computing + storage + server + netwerk + Het Datacenter van Morgen zal niet zonder De eerste stap voor klanten is het optimaliseren management samenvoegen tot één pakket en cloudtechnologie kunnen. Bij cloud computing 1. Reliable : Reliable of enterprise datacenters en professionaliseren van IT-omgevingen. Zij dat aanbieden. Het design is al gedaan. De time- draait het erom IT-as-a-Service te leveren: public halen de betrouwbaarheid uit de high end appara- creëren zo hun eigen interne cloud. Vervolgens to-market gaat hierdoor omlaag en de betrouw- en private. Cloud is een business model voor het tuur waarmee ze werken. Deze vorm is met name worden uitdagingen onder de loep genomen. baarheid van de oplossing ook. Best of breed leveren van IaaS. Je hebt het over automatiseren geschikt voor enterpriseomgevingen. De kwaliteit Oplossingen hiervoor komen tot stand door (van laagjes) wordt zo best of stack (de beste van IT, van het dienstenportaal om de IT heen. is gelijk aan die van de huidige interne oplossin- het complementeren van de interne cloud met totaaloplossing). Zo n converged architectuur Zo ontstaat On demand IaaS : het juiste woord is gen. De prijs is daar op gebaseerd. externe diensten: infrastructuur-, applicatie- en heeft voordelen op het gebied van efficiency, cloud. Cloud is de automatisering van IT zodat sourcingdiensten. Dit alles vormt de basis voor maar leidt wel tot een andere vorm van vendor deze als dienst kan worden afgenomen. Dat kan 2. Best effort : Best effort datacenters, ook wel de het Datacenter van Morgen en geeft de business lock-in (één leverancier levert alle componenten). intern en extern. We spreken dan van een private hyperscalers genoemd, bouwen hun infrastructuur consumer wat hij wil op de manier waarop hij dat In combinatie met de snelheid waarmee CPU- en een public cloud. Private betekent dat de klant op basis van zoveel mogelijk standaard- en com- wil.

8 Maak kennis met de nieuwste ontwikkelingen Het PQR Experience Center (PEC) is ontworpen voor zowel klanten als prospects van grote tot middelgrote organisaties, die zich buigen over vraagstukken die met flexibele IT te maken hebben. In het PEC maken zij kennis met en worden zij geïnspireerd door de nieuwste technologieën, oplossingen en best practices. Vertaalslag van business case Veel organisaties onderzoeken de mogelijkheden van BYO-concepten, cloudoplossingen en netwerken. Zij denken na over de Werkplek en het Datacenter van Morgen. Vragen over beveiliging en samenwerking tussen diverse devices, applicaties, cloud- en netwerkmogelijkheden staan vaak hoog op het lijstje. Het PEC toont de Werkplek van Morgen op basis van het Datacenter van Morgen en geeft antwoorden op deze vragen. Bezoekers van het PEC kunnen in een futuristische ruimte aan den lijve ervaren, zien, beleven en voelen hoe het is om mobiele werker, thuiswerker en kantoorwerker te zijn. Op allerlei devices: tablets, notebooks, desktops, smartphones of video conferencing devices. Het PEC richt zich op de Werkplek van Morgen, op werk als manier van leven, op zogenaamde collaborationoplossingen en niet op specifieke technologie, zoals Citrix, Microsoft of VMware. Branchegerichte scenario s Na een oriënterend gesprek gaan wij met de klant om tafel om zijn ITvraagstuk te bespreken en samen op zoek te gaan naar de beste oplossing. Wij hebben branchegerichte scenario s samengesteld, zodat we onze klanten in het PEC de mogelijkheden voor hun specifieke situatie kunnen laten zien, aldus Bas ter Heurne. Zij kunnen hier experimenteren voordat zij tot aanschaf overgaan. Wij bespreken het hele traject, beginnen met een uitgebreide analyse gevolgd door de vervolgstappen. Wij helpen klanten op deze manier hun visie en strategie te bepalen Het PQR Experience Center (PEC) is een initiatief van PQR dat klanten en prospects de Werkplek van Morgen laat ervaren. Zij maken hier kennis met de nieuwste ontwikkelingen en trends op het gebied van flexibele IT. Bas ter Heurne, Sales Manager van PQR, legt uit wat het PEC inhoudt. #PEC Technologische hoogstandjes Natuurlijk laten wij in het PEC ook technologische hoogstandjes zien, een demonstratie van de ultieme mogelijkheden. Neem de virtuele desktop van morgen, naast gewone werkplekapplicaties, kunnen op deze desktop via een Virtuele Desktop Infrastructuur (VDI) nu ook zware, grafisch intensieve applicaties zoals AutoCad en Revit draaien. Kom langs! Het PQR Experience Center is te bezoeken bij PQR op locatie, waar we u de mogelijkheid bieden om ICT-oplossingen zelf te ervaren. Wilt u een afspraak maken om het PQR Experience Center te bezichtigen? Vul dan het afspraakformulier in. Uw PQR-host zal daana contact met u opnemen voor een intakegesprek om u voor te bereiden op uw komst naar De Meern. Scan de (P)QR-code en maak direct een afspraak. Vrijheid De business consumer omarmt werk als manier van leven. Wij geloven in een goede balans tussen werk en privé. Daarom leveren wij oplossingen die perfect aansluiten bij deze moderne levensstijl, waarbij fysieke aanwezigheid om te kunnen werken niet langer nodig is, maar waarbij werk een onderdeel is van het leven. Je kan altijd aan de slag, het maakt niet uit waar je je bevindt. Deze vorm van vrijheid willen wij onze klanten ook bieden als het gaat om keuzes in devices en keuzes in applicaties. Zij moeten zelf ervaren hoe de aangeboden oplossingen werken. Dat is mogelijk in het PQR Experience Center.

Inspireren en strategisch adviseren

Inspireren en strategisch adviseren Visie PQR op de IT van Morgen 2 Inspireren en strategisch adviseren Productivity-as-a-Service vormt de huidige uitdaging Verder in dit nummer: IT-Galaxy 2014: Start IT now! Strategie eerst, features later

Nadere informatie

Grip op IT met Cloud Management

Grip op IT met Cloud Management Grip op IT met Cloud Management Het ABC van de nieuwe IT Als IT-professional zult u zich wel eens afvragen hoe u de gebruikers van uw ICT-infrastructuur tevreden kunt stellen en houden. Ze willen immers

Nadere informatie

Visie PQR op de IT van Morgen

Visie PQR op de IT van Morgen Visie PQR op de IT van Morgen 3 Constant contact De vraag achter de vraag Verder in dit nummer: In gesprek met de klant Where do you want to go today? 3D naar de cloud Uw IT-strategie begint bij het PQR

Nadere informatie

Vergeet techniek, focus op gebruikers

Vergeet techniek, focus op gebruikers BYO - Bring Your Own Vergeet techniek, focus op gebruikers De drie letters BYO staan voor één van de meest besproken trends van deze tijd: Bring Your Own. De crux van het BYO-concept is dat medewerkers

Nadere informatie

Anybase Modulair IT platform

Anybase Modulair IT platform Infodatek 1 Op weg naar de cloud De afgelopen jaren is de manier waarop organisaties naar hun ITomgeving kijken erg veranderd. IT moet de business doelstellingen ondersteunen en de IT-infrastructuur moet

Nadere informatie

Whitepaper. De hybrid cloud. Een reis naar de ideale cloud omgeving

Whitepaper. De hybrid cloud. Een reis naar de ideale cloud omgeving Whitepaper De hybrid cloud Een reis naar de ideale cloud omgeving Inhoud 1 2 3 4 5 De reis naar de cloud Private cloud Public cloud Hybrid cloud 4 6 9 11 12 The Dutch Cloud Masters T +31 88 988 96 00,

Nadere informatie

Een special van Reflex Uitgeverij Cloud Computing

Een special van Reflex Uitgeverij Cloud Computing Een special van Reflex Uitgeverij Cloud Computing De stappen naar de cloud Pagina 5 Security & Privacy in de cloud Pagina 8 Investeren in meer dan financiële winst Pagina 9 De techniek is er, nu de mens

Nadere informatie

Whitepaper. De hybrid cloud. Een reis naar de ideale cloud omgeving

Whitepaper. De hybrid cloud. Een reis naar de ideale cloud omgeving Whitepaper De hybrid cloud Een reis naar de ideale cloud omgeving Inhoud 1 2 3 4 5 De reis naar de cloud Private cloud Public cloud Hybrid Cloud 4 6 9 11 12 The Dutch Cloud Masters T +31 88 988 96 00,

Nadere informatie

#trendingtopics. De werkplek anno nu One size fits nobody. Data gets an attitude Zo blijft u tóch in de lead. De transformatie van de ICTafdeling

#trendingtopics. De werkplek anno nu One size fits nobody. Data gets an attitude Zo blijft u tóch in de lead. De transformatie van de ICTafdeling #trendingtopics Magazine inspire voor klanten van KPN Consulting Oktober 2014 De werkplek anno nu One size fits nobody Data gets an attitude Zo blijft u tóch in de lead De transformatie van de ICTafdeling

Nadere informatie

#trendingtopics. de cloud. In gesprek over. Wat houdt bedrijven tegen? New Technology Adaptation Meer rendement met nieuwe tools

#trendingtopics. de cloud. In gesprek over. Wat houdt bedrijven tegen? New Technology Adaptation Meer rendement met nieuwe tools #trendingtopics Magazine voor klanten van KPN Consulting In gesprek over de cloud Wat houdt bedrijven tegen? New Technology Adaptation Meer rendement met nieuwe tools Benefits Management Zorg dat u écht

Nadere informatie

IT: van kostenpost tot katalysator van productiviteit Whitepaper over de inzet van zakelijke full service IT stores

IT: van kostenpost tot katalysator van productiviteit Whitepaper over de inzet van zakelijke full service IT stores IT: van kostenpost tot katalysator van productiviteit Whitepaper over de inzet van zakelijke full service IT stores IT: van kostenpost tot katalysator van productiviteit 1 Inleiding Tien jaar geleden zaten

Nadere informatie

De public cloud: Het einde van de traditionele hosting providers?

De public cloud: Het einde van de traditionele hosting providers? De public cloud: Het einde van de traditionele hosting providers? Auteur: Reinout Dotinga Quality Assured Services B.V. Thorbeckestraat 53 2613 BV DELFT KvK 60679905 INHOUDSOPGAVE: 1. INLEIDING 3 2. VOOR

Nadere informatie

Een onafhankelijke special van Reflex Uitgeverij Cloud Computing

Een onafhankelijke special van Reflex Uitgeverij Cloud Computing Een onafhankelijke special van Reflex Uitgeverij Cloud Computing Een ontmoeting met de cloud Pagina 4 Trends in IT Pagina 6 Informatie achter slot en grendel Pagina 12 Glasvezel: hogesnelheidslijn voor

Nadere informatie

Dassault Systèmes brengt SolidWorks naar de cloud

Dassault Systèmes brengt SolidWorks naar de cloud a lles ov er innovat ie in ic t w w w.cloudworks.nu Jaargang 5, nr. 1 / 2014 Frank Hoekstra en Maarten de Boer van Insight: In cloud-markt steeds meer behoefte aan gedegen advies Rondetafeldiscussie i-to-i

Nadere informatie

Works. STORAGE in de cloud ONDERZOEK: CLOUD IN NEDERLAND NIEUWE WETGEVING VEREIST. Van SaaS/PaaS/IaaS tot public/private/hybrid

Works. STORAGE in de cloud ONDERZOEK: CLOUD IN NEDERLAND NIEUWE WETGEVING VEREIST. Van SaaS/PaaS/IaaS tot public/private/hybrid Cloud www.cloudworks.nu nummer 1 februari 2011 jaargang 2 Works HET Vakblad over cloud computing STORAGE in de cloud ONDERZOEK: CLOUD IN NEDERLAND Van SaaS/PaaS/IaaS tot public/private/hybrid NIEUWE WETGEVING

Nadere informatie

Cloud Computing: hype, evolutie of revolutie? Keuze aan gebruiker Ruud de Jonge, Microsoft

Cloud Computing: hype, evolutie of revolutie? Keuze aan gebruiker Ruud de Jonge, Microsoft Cloud Computing: hype, evolutie of revolutie? Cloud Computing: hype, evolutie of revolutie? Keuze aan gebruiker Ruud de Jonge, Microsoft Innovaties beoordelen op waarde voor bedrijf George Banken, Detron

Nadere informatie

Works MIGRATIE. naar de cloud (en er weer uit) PRAKTIJK migratie naar Office 365 en Google Apps

Works MIGRATIE. naar de cloud (en er weer uit) PRAKTIJK migratie naar Office 365 en Google Apps Cloud www.cloudworks.nu nummer 5 juni 2011 jaargang 2 Works HET Vakblad over cloud computing MIGRATIE naar de cloud (en er weer uit) PRAKTIJK migratie naar Office 365 en Google Apps IDENTITYMANAGEMENT

Nadere informatie

White paper: introductie van Cloud Computing

White paper: introductie van Cloud Computing White paper: introductie van Cloud Computing Introductie Cloud computing De explosieve groei van cloud oplossingen en diensten in de afgelopen periode is een situatie die vergelijkbaar is met de meeste

Nadere informatie

VCD: al 12,5 jaar een toppartner van HP

VCD: al 12,5 jaar een toppartner van HP September 2012 Jaargang 25 #6 SPECIAL INFRA Na onze verhuizing staat de patiënt met Solid Workspace centraal. Louis Poulussen, Ziekenhuis Bernhoven Continuïteit cruciaal voor succes. Ger Scholte, Enkco

Nadere informatie

Explosieve transformatie

Explosieve transformatie he t va kbl a d ov er cloud compu t ing w w w.cloudworks.nu Jaargang 4, nr.6 / 2013 Macaw over werkplekken in de cloud: Explosieve transformatie VMware-onderzoek: Nederlandse werknemer eist BYOD Digital

Nadere informatie

Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie

Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie In het begin van een nieuw jaar wordt vaak aandacht besteed aan ontwikkelingen en trends die hun stempel gaan drukken op 2014.

Nadere informatie

Jaarboek 2013 j a a r b o e k 2 0 1 3 5

Jaarboek 2013 j a a r b o e k 2 0 1 3 5 Jaarboek 2013 Jaarboek 2013 j a a r b o e k 2 0 1 3 5 Zero failure 100% betrouwbaar Data Center Arnhem BV 100% Twin Datacenter 2 datacenters op 4 km afstand van elkaar, verbonden via eigen meervoudige

Nadere informatie

Collaboration for Business. Whitepaper. Van enkelvoudig samenwerken naar een volledig geïntegreerd sociaal business model.

Collaboration for Business. Whitepaper. Van enkelvoudig samenwerken naar een volledig geïntegreerd sociaal business model. Whitepaper Collaboration for Business Van enkelvoudig samenwerken naar een volledig geïntegreerd sociaal business model. T +31 418 57 07 00, F +31 418 57 07 50 1. Introductie Steeds meer organisaties komen

Nadere informatie

manag IT Cloudangst Cloud voor en na 400.000 organisaties gingen u voor, welke strijd heeft u nog te gaan? 8 redenen om alles bij het oude te laten

manag IT Cloudangst Cloud voor en na 400.000 organisaties gingen u voor, welke strijd heeft u nog te gaan? 8 redenen om alles bij het oude te laten nummer 3, augustus 2013 manag IT Cloud voor en na 400.000 organisaties gingen u voor, welke strijd heeft u nog te gaan? In vijf stappen helemaal in de wolken Zes tips en valkuilen voor een veilige toegang

Nadere informatie

Centric. Minister Donner over data van de overheid. Mike Chung: 'Bedrijven moeten zich richten op hun core business'

Centric. Minister Donner over data van de overheid. Mike Chung: 'Bedrijven moeten zich richten op hun core business' Centric MAGAZINE OVERHEID Jaargang 10, nummer 4, Minister Donner over data van de overheid Mike Chung: 'Bedrijven moeten zich richten op hun core business' Centric samen met de klant in de wolken XCENT

Nadere informatie

Jaargang 3, nr. 5 / 2012 En verder

Jaargang 3, nr. 5 / 2012 En verder he t va kbl a d ov er cloud compu t ing w w w.cloudworks.nu Jaargang 3, nr. 5 / 2012 En verder Hosting-bedrijf helpt applicaties naar cloud migreren EMCworld Gebrek aan inzicht in netwerk veroorzaakt forse

Nadere informatie

Werken in 2009. Labreports Parallels Virtuozzo CrossOver VMware ThinApp. Application & Desktop Delivery

Werken in 2009. Labreports Parallels Virtuozzo CrossOver VMware ThinApp. Application & Desktop Delivery www.netopus.nl jaargang 11 nummer 6 augustus 2009 Application & Desktop Delivery Features De digitale levensstijl Het einde van de desktop Bare-metal hypervisors Toepassingen in de cloud Focus Vrije werkplek

Nadere informatie