Content marketing: weet u wat het oplevert?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Content marketing: weet u wat het oplevert?"

Transcriptie

1 Content marketing: weet u wat het oplevert? Het succes van uw content marketingactiviteiten meten Zet u als organisatie content marketing in? Zo ja, dan heeft u inmiddels ongetwijfeld ook gemerkt dat structurele aandacht onderdeel van het succes is en hier dus de nodige capaciteit voor vrijgemaakt moet worden. Content marketing staat erom bekend dat het beste resultaat wordt behaald met een structurele aanpak en dat het geen quick fix is. Omdat u tijd en geld in content marketing investeert, wilt u natuurlijk ook weten wat u ermee bereikt: wat zijn de resultaten en wat levert het op? Helaas zien we dat bij veel organisaties content marketing wel ingezet wordt, maar dat de resultaten niet structureel en nauwkeurig gemeten worden. Hierdoor is er niet alleen een gebrek aan inzicht in de resultaten die het oplevert, maar daarnaast is gericht bijsturen ook niet goed mogelijk. Er is immers geen beeld van welke activiteiten en kanalen goed werken en welke minder. In dit whitepaper geven we u handvatten voor het meten van de content marketing resultaten. Het succes van uw content marketing activiteiten meten 1

2 In dit artikel bespreken we drie belangrijke indicatoren van het resultaat van content marketing en hoe u deze inzichtelijk maakt. 1. Content Consumption metrics 2. Social Love metrics 3. Conversion metrics Door de te maken keuzes te onderbouwen met cijfers, is gokken wat goed lijkt te werken niet meer nodig. Als uit de resultaten bijvoorbeeld blijkt dat een bepaald kanaal beter werkt, zoals LinkedIn of een nieuwsbrief, dan kan de intensiteit van het gebruik van het kanaal verhoogd worden. Ook kan blijken dat Facebook niet goed werkt voor een organisatie of dat bepaalde pagina s op de website voor een hoger bouncepercentage zorgen, wat dan weer opgelost kan worden voor een beter resultaat. Door gebruik te maken van dergelijke cijfers en analyses kan bijgestuurd worden. Meten is weten Meten is weten gaat ook op voor de inzet van content marketing. Ook al is het reëel dat het enige tijd kost voordat de resultaten zichtbaar zijn, u creëert met deze aanpak een langdurig effect. Blijven meten en analyseren is niet alleen om te kunnen rapporteren, maar ook om goed bij te kunnen sturen om dit langdurige effect op de meest efficiënte wijze te realiseren. Het in kaart brengen van de resultaten van de content marketingactiviteiten helpt om: Inzicht te krijgen in wat werkt; Inzicht te krijgen in wat niet werkt; Verbeterpunten en optimalisaties door te voeren; Onderbouwing van keuzes te hebben welke middelen en strategieën meer ingezet kunnen worden om het resultaat verder te verbeteren. Naast dat meten van de content marketingactiviteiten meer inzicht geeft in de resultaten, biedt het ook meer inzicht in de doelgroep. Zo kan achterhaald worden via welke kanalen de doelgroep het beste bereikt wordt, welke contentvorm (bijvoorbeeld whitepapers, blogs of infographics) voor meer interactie zorgt, welke onderwerpen het meeste resultaat op leveren, etc. Door dit type inzichten kan de content nog zorgvuldiger afgestemd worden op de informatiebehoefte van de doelgroep en vervolgens worden verspreid op de kanalen waar dit het meest effectief is. Meten van de content marketing activiteiten biedt meer inzicht in de resultaten, maar ook in de doelgroep Het succes van uw content marketing activiteiten meten 2

3 Een strategie is de eerste stap Om niet stuurloos aan de slag te gaan met content marketing, is het van belang om eerst een strategie op te stellen, waarin onder andere naar voren komt wie de doelgroep is, welke kanalen ingezet gaan worden en wat voor soort content gecreëerd gaat worden om deze doelgroep optimaal te bereiken Om vast te stellen of de inzet van content marketing succesvol is en het gewenste resultaat oplevert, moet duidelijk zijn wat de organisatie ermee wil bereiken. Zonder doelstellingen kan de voortgang niet inzichtelijk gemaakt worden. Stel daarom eerst de doelstellingen vast. Hierbij kan gedacht worden aan: Meer naamsbekendheid krijgen/expertpositie verhogen; Meer kwalitatieve leads genereren; Verkooprendement verhogen; Meer interactie met de doelgroep; Beter vindbaar worden. Het is van belang dat de doelstellingen SMART (specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdsgebonden) geformuleerd zijn. Het is een open deur, maar om te kunnen meten of de inzet van content marketing succesvol is, is vooral de meetbaarheid van de doelstelling erg belangrijk. Stel KPI s op Zodra de doelstellingen vastgesteld zijn, kan bepaald worden hoe de voortgang gemeten wordt. Dit gebeurt aan de hand van Key Performance Indicators (KPI s). Met een KPI kan een doelstelling gekwantificeerd en dus meetbaar worden. Er zijn veel verschillende KPI s te bedenken. Daarom is het van belang om goed na te denken over welke KPI nou echt goed meetbaar maakt of de doelstelling behaald wordt. Is het doel om meer leads te genereren? Dan kan een KPI het aantal downloads van whitepaper X zijn. Als u als doelstelling heeft om meer leads te genereren, dan is het aantal likes op een Facebookbericht geen voorbeeld van een KPI die dit meet. Het succes van uw content marketing activiteiten meten 3

4 Om houvast te bieden aan het vaststellen van de KPI s om de content marketing resultaten te meten, kunnen deze opgedeeld worden in drie hoofdcategorieën (Techwise, 2014): Content Consumption metrics: hoe wordt op de content gereageerd in de online kanalen, hoe gedraagt de doelgroep zich op bijvoorbeeld de website (welke pagina s worden bekeken, hoe lang); Social Love metrics: hoeveel interactie is er (op social media) met de content, op welke content reageert de doelgroep; Conversion metrics: hoeveel (en wat voor) conversies komen er uit de content. We lichten elke categorie nader toe, geven voorbeelden van KPI s en bieden handvatten voor het in kaart brengen hiervan. Content Consumption Metrics Unieke bezoekers Downloads Bouncepercentage Gedragsstroom Paginaweergaves Social Love Metrics METRICS KPI S VOOR HET METEN VAN HET SUCCES VAN UW CONTENT MARKETING ACTIVITEITEN Inschrijvingen nieuwsbrief Aankopen Conversion Metrics Inbound links Reacties Shares, likes, retweets Content consumption metrics Een goede en relatief eenvoudige manier om de resultaten van de content marketingactiviteiten inzichtelijk te maken, is door te kijken wat bezoekers op één van de grootste bronnen van content doen, namelijk de website. Een aantal indicatoren, zoals hoe lang iemand op de pagina blijft en wat diegene vervolgens doet, kunnen aangeven hoe er op de content gereageerd wordt en hoe de content gewaardeerd wordt. Dit kan helpen om te meten of de doelstelling behaald wordt, maar kan vooral ook veel informatie verschaffen die helpt om bij te sturen. Bij het in kaart brengen van het gedrag op de website kan onder andere gekeken worden naar de volgende aspecten. Het succes van uw content marketing activiteiten meten 4

5 Paginaweergaven Hoeveel verkeer komt er op de pagina waar de content staat (zoals een blogbericht)? Maar ook belangrijk, waar komt dit verkeer vandaan? Zo wordt inzicht verkregen in welke kanalen het beste werken en welke minder goed. Komt er bijvoorbeeld veel verkeer op uw content via organische zoekresultaten, of juist via sociale kanalen of advertenties? Door dit in kaart te brengen wordt niet alleen het resultaat gemeten, maar kan ook beter bijgestuurd en geoptimaliseerd worden. Werken de social media goed? Sterk de activiteiten hier dan aan. Komt er weinig verkeer vanuit advertenties? Neem deze advertenties dan onder de loep en kijk waar ruimte voor verbetering is. Het is heel waarschijnlijk dat de resultaten stijgen als dit is bijgesteld. Unieke bezoekers Het aantal unieke bezoekers dat de content leest, geeft aan of het bereik van de content toeneemt. Als na verloop van tijd het aantal unieke bezoekers stijgt, dan is dit een indicatie van een toenemend bereik en mogelijk ook een betere vindbaarheid op social media en in de zoekresultaten van Google. Een groter bereik heeft weer een positief effect op naamsbekendheid en de mate van expertpositie die men u toedicht. Bouncepercentage en tijd op de pagina Het bouncepercentage geeft inzicht in de interactie van de websitebezoeker met de content. Hebben veel bezoekers bijvoorbeeld een blog gelezen en daarna doorgeklikt in plaats van de pagina weggeklikt? Dan kan dit aangeven dat de content genoeg triggert en aansluit op de informatiebehoefte van de doelgroep om verder rond te kijken op de website of om gehoor te geven aan de bijbehorende call to action. Een hoog bouncepercentage kan daarentegen aangeven dat de content niet de aandacht weet vast te houden. Ook de tijd die op de pagina wordt besteed is een goede indicator: is deze erg laag, dan is de kans groot dat bezoekers de content niet helemaal lezen. Bij een hogere tijd op de pagina, zoals een paar minuten, zal dit aangeven dat ze de content goed tot zich nemen. Ook als het bouncepercentage hoog ligt, geeft een hoge tijd op de pagina wel aan dat mensen eerst de content lezen voor ze de website verlaten. De content kan dan wel interessant genoeg zijn, maar bijvoorbeeld geen duidelijke call to action bevatten, waardoor men de website verlaat. Het bouncepercentage en de tijd op de pagina geven veel waardevolle informatie en kunnen gebruikt worden om te beoordelen welke pagina s en dus Het succes van uw content marketing activiteiten meten 5

6 welke content op de website de bezoeker weten vast te houden en welke pagina s en/of content geoptimaliseerd dienen te worden. Gedragsstroom Met Google Analytics kan het volledige gedrag van de bezoekers op de website inzichtelijk gemaakt worden. Als mensen meteen de website weer verlaten zal dit aangeven dat ze niet geïnteresseerd genoeg waren om de rest van de content op de website te bekijken. Als iemand wel meerdere pagina s heeft bekeken na het lezen of bekijken van de content, is dit juist een positief teken. Als een heel groot deel van de mensen niet via de homepage doorgaat naar een inhoudelijke content pagina, dan zou u erover moeten nadenken hoe u de bezoekers intrigeert om verder te kijken en wellicht een call to action op te pakken. Meten van de content consumption metrics Voor het meten van bovenstaande aspecten, is Google Analytics het meest ideale meet-instrument. Met Google Analytics kan alles wat er op de website gebeurt gemeten worden. Gedetailleerde informatie over de paginaweergaves, tijd op (specifieke) pagina s, aantal (unieke) bezoekers, de gedragsstromen kunnen in kaart gebracht worden, waardoor u een gedegen inzicht in kwalitatieve en kwantitatieve indicatoren krijgt om uw verdere keuzes op te baseren. Social love metrics Content marketing houdt in dat er voor de doelgroep relevante, waardevolle content verspreid wordt. Om te kunnen meten of content de doelgroep bereikt en of zij het ook daadwerkelijk interessant vinden, is social engagement een belangrijke factor. Is er op social media veel interactie met de content? Wordt de content gedeeld of wordt erover gepraat? Voorbeelden van KPI s om meetbaar te maken hoeveel interactie er is op de content, zijn de volgende. Aantal retweets, likes, shares op social media Als iemand content deelt met zijn/haar netwerk, geeft dat vaak aan dat zij de content interessant, leuk of leerzaam vinden. Deze interacties kunnen dus gezien worden als een soort beoordeling van uw content. Een bijkomstig voordeel is dat de content door nog meer mensen gezien wordt, namelijk door het netwerk van degene die het heeft gedeeld. Als uw doelstelling bijvoorbeeld is om meer interactie met de doelgroep te hebben, dan is dit een goede KPI om meetbaar te maken of het doel behaald wordt. Het succes van uw content marketing activiteiten meten 6

7 Inbound links Dit zijn links op andere websites die verwijzen naar uw content. Hoe meer links naar uw content op andere websites staan, hoe meer mensen dit zullen zien en hier mogelijk iets mee zullen doen. En hoe groter de expertpositie die men u toedicht (uiteraard afhankelijk van de kwaliteit van de plaatsen waar uw link staat). Inbound links kunnen gezien worden als een indicator voor populariteit van de content. Conversion metrics De Social love metrics en Content consumption metrics kunnen goed aangeven hoe de doelgroep reageert op de content die u verspreidt. Maar u wilt natuurlijk ook dat uw doelgroep naar aanleiding van deze content actie onderneemt. Het aantal conversies is dan ook een goede indicatie van het succes van uw content. Bij het meten van de conversie kunt u denken aan de volgende KPI s. Reacties Reageert de doelgroep op uw content of juist helemaal niet? Omdat het schrijven van een reactie minder laagdrempelig is dan het delen of liken van uw content, kan het aantal reacties een goede indicatie zijn van het succes van uw content. Meten van de social love metrics Voor het succes van content marketing is social engagement zeer belangrijk. Dit kan gemeten worden door de interacties in kaart te brengen, zoals het aantal likes, retweets, shares, etc. Naast de social engagement factoren kan ook het sentiment rondom uw organisatie interessante informatie opleveren. Wat de doelgroep zegt over u en uw content en hoe vaak ze dit bijvoorbeeld retweeten of liken, is van belang om te weten en kan met een social media monitoring tool, bijvoorbeeld Hootsuite, gemeten worden. Het aantal conversies is een goede indicatie van het succes van uw content Aantal downloads Als op de website whitepapers, artikelen of andere vormen van content beschikbaar zijn gesteld met een downloadformulier, dan is het aantal downloads een belangrijke graadmeter van het succes van de content. Als deze content gepromoot wordt door bijvoorbeeld blogs en social media, dan geeft het aantal downloads dat daar uitkomt aan of de content de doelgroep aanspreekt. Meet vooral ook waar de downloads vandaan komen en via welk kanaal, om zo nog meer inzicht te krijgen in succesvolle en minder succesvolle kanalen en contentvormen. Aanmeldingen voor nieuwsbrief of blog Personen die zich inschrijven om content te blijven ontvangen, geven hiermee aan dat ze de content die ze gezien hebben interessant genoeg vinden om er meer van te willen ontvangen en op de hoogte te willen blijven van nieuwe ontwikkelingen op dat vlak.

8 Aantal aankopen Voor bedrijven die producten aanbieden op hun website of in hun website, is een aankoop natuurlijk de meest ideale conversie. Het bijhouden van het aantal aankopen via de website- of shop als resultante van de content en de call to action is dan ook een goede manier om te meten wat de content marketingactiviteiten opleveren. Resultaten inzichtelijk maken Na het lezen van de vorige alinea s zou het u duidelijk moeten zijn dat het van belang is om de resultaten te meten, bij voorkeur zonder hier onnodig veel tijd in te steken, Om dat te kunnen doen is het van belang om de juiste tools in te richten. Zo is Google Analytics onmisbaar voor elke organisatie. Hiermee wordt alles geregistreerd wat er gebeurt op een website. Daarnaast bieden de sociale media zelf ook de mogelijkheid om statistieken in te zien over bijvoorbeeld het aantal volgers of likes. Tot slot zijn UTM tracking codes en een social media monitoring tool erg waardevol. Analyse van de resultaten Meten van de conversion metrics Content marketing wordt vaak ingezet met als doel meer leads genereren of verkooprendement verhogen. Het aantal conversies wat uit de content marketing activiteiten komt, is dan ook een belangrijke indicator van het succes. Door deze conversies bij te houden, krijgt u een goed beeld van of uw content werkt. Door gebruik te maken van UTM tracking codes bij het verspreiden van content, kan gemeten worden welke berichten, maar vooral ook welke kanalen hebben geleid tot deze conversie. Dankzij deze codes kan precies herleid worden welk pad iemand heeft afgelegd voor een conversie werd gedaan. Dit is waardevolle informatie om goed bij te kunnen sturen en de kanalen waar veel conversies uit komen nog meer en beter in te zetten om zo het aantal conversies te verhogen. Met behulp van de juiste tools kan alle data verzameld worden. Maar het verzamelen van cijfers is niet genoeg. Om de marketingactiviteiten te optimaliseren aan de hand van de gemeten resultaten, zullen de resultaten met regelmaat vastgelegd en geanalyseerd moeten worden. Door een rapportage op te stellen waar de gegevens overzichtelijk in verwerkt kunnen worden, wordt de voortgang in kaart gebracht. Om daadwerkelijk te meten of de doelstelling behaald wordt, is het van belang om alleen de nodige gegevens van de gekozen KPI s erin op te nemen. Wij adviseren u dan ook ten zeerste om vooraf vast te stellen wat de meetpunten zijn waarop u het succes van uw activiteiten bekijkt. Het is dan ook zeer verstandig om vooraf een overzicht of rapport op te stellen waarin deze meetpunten getoond worden en waardoor het duidelijk is uit welke hoek de onderliggende informatie geleverd moet worden. Op deze wijze kunt u een wekelijks of maandelijkse inzicht krijgen in de voortgang. Naast dat er met regelmaat een rapportage gemaakt zou moeten worden, moet de data ook geanalyseerd worden. Dit is van belang om inzicht te krijgen in kanalen en content die goed Het succes van uw content marketing activiteiten meten 8

9 of juist niet goed werken, zodat bijgestuurd kan worden. Zo kan bijvoorbeeld blijken dat u veel tijd steekt in het plaatsen van berichten op Facebook, terwijl dit niks oplevert. Of dat uw website wel veel websitebezoekers heeft, maar te weinig conversie. Dan weet u dat u de website moet optimaliseren en duidelijkere call to actions nodig heeft. Zonder analyse van de resultaten met daarbij de juiste conclusies, steekt u tijd en geld in activiteiten die met bijsturen veel meer kunnen opleveren. maken het mogelijk om nauwkeurig te meten wat de voortgang is en of het doel behaald wordt. Naast het verzamelen van gegevens, is het van belang om deze gegevens ook overzichtelijk te verwerken in een rapportage. Ten eerste zodat er een duidelijk overzicht is wat aan de klant of het management getoond kan worden, maar vooral ook zodat de resultaten goed te analyseren zijn. Dit laatste is van belang om in kaart te brengen welke activiteiten goed werken en welke niet, zodat bijgestuurd en geoptimaliseerd kan worden. Om in staat te zijn het succes van de content marketing activiteiten meetbaar te maken, moet er over een aantal zaken nagedacht worden. Zo is een eerste stap het opstellen van doelstellingen: wat wilt u bereiken met de inzet van content marketing? Als dit helder op papier staat, kan nagedacht worden over de juiste KPI s (Key Performance Indicators). Deze indicatoren Bij veel organisaties zien we nog dat er niet structureel en nauwkeurig gemeten wordt. Toch geldt ook voor content marketing het welbekende gezegde meten is weten. Resultaten in kaart brengen zorgt ervoor dat u uw online activiteiten kunt aanscherpen. Heeft u niet de tijd of juiste kennis in huis om de resultaten te meten? Wij ondersteunen u hier graag bij. Neem contact met ons op GO2socialmedia is expert op het gebied van content marketing campagnes in combinatie met de inzet van social media kanalen. Door de gestructureerde aanpak en het gebruik van bewezen templates is het mogelijk om GO2socialmedia in te zetten in een bestaande marketing- en salesorganisatie en in de gezamenlijke aanpak de gestelde doelen te bereiken. Uiteraard wordt de aanpak geborgd door integratie met de eigen website(s) en de CRM omgeving, zodat de commerciële processen volledig worden geborgd. Paterswoldseweg BM Groningen Het succes van uw content marketing activiteiten meten 9

Social media monitoring: weet wat er speelt!

Social media monitoring: weet wat er speelt! Social media monitoring: weet wat er speelt! Als organisatie aanwezig zijn op social media is één ding, maar ook daadwerkelijk interactie aangaan met de doelgroep, dat is een tweede. Interactie met uw

Nadere informatie

LinkedIn Advertising vs. Google AdWords

LinkedIn Advertising vs. Google AdWords LinkedIn Advertising vs. Google AdWords Voor welk advertentiekanaal kiest u? Content marketing wordt ingezet om voor de doelgroep relevante en waardevolle content te verspreiden. Helaas bevindt vaak niet

Nadere informatie

LinkedIn als marketingtool gebruiken, zo doet u dat!

LinkedIn als marketingtool gebruiken, zo doet u dat! LinkedIn als marketingtool gebruiken, zo doet u dat! Social media en content marketing gaan tegenwoordig hand in hand. Waar Facebook veel gebruikt wordt voor B2C-marketing, is LinkedIn juist meer geschikt

Nadere informatie

Hoe meet je het effect van online content marketing?

Hoe meet je het effect van online content marketing? WHITEPAPER Hoe meet je het effect van online content marketing? Een handig stappenplan voor marketeers Inleiding Wat levert het nu eigenlijk op? Vroeg of laat krijgt iedereen die zich bezighoudt met content

Nadere informatie

In 5 stappen een doeltreffende B2B content strategie

In 5 stappen een doeltreffende B2B content strategie In 5 stappen een doeltreffende B2B content strategie Een content marketing strategie kan tegenwoordig niet meer ontbreken binnen een organisatie. Het is de basis voor uw content marketing activiteiten,

Nadere informatie

Call Tracking. Slimme marketingbeslissingen maakt u op basis van complete data. AdCalls

Call Tracking. Slimme marketingbeslissingen maakt u op basis van complete data. AdCalls Call Tracking Slimme marketingbeslissingen maakt u op basis van complete data. AdCalls September 2015 1 INLEIDING Online conversies en de kanalen waarvan ze afkomstig zijn, worden precies gemeten door

Nadere informatie

Haal het maximale uit je marketing budget. Sander Jacobs, Search Science Internetmarketing

Haal het maximale uit je marketing budget. Sander Jacobs, Search Science Internetmarketing Haal het maximale uit je marketing budget Sander Jacobs, Search Science Internetmarketing 1 Over Search Science en Sander, Search Science Team van ervaren online marketeers Ervaring in marketing en sales

Nadere informatie

Content marketing trends 2017

Content marketing trends 2017 Content marketing trends 2017 Wat zijn de belangrijkste voorspelde trends? Het aantal organisaties dat zich de resultaten van content marketing inziet is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Hierdoor neemt

Nadere informatie

INBOUND MARKETING WAT IS HET? DE 5 ONDERDELEN HOE TE STARTEN?

INBOUND MARKETING WAT IS HET? DE 5 ONDERDELEN HOE TE STARTEN? INBOUND MARKETING WAT IS HET? DE 5 ONDERDELEN HOE TE STARTEN? 02 WAT IS INBOUND MARKETING? Gevonden worden door potentiële klanten vanuit de doelgroep, zonder deze te storen met traditionele marketing-instrumenten.

Nadere informatie

Kennissessie Google Analytics.

Kennissessie Google Analytics. Kennissessie Google Analytics. Analytics Consultant Google Analytics, Adobe Reports & Analytics Webanalist sinds juni 2011 MA Bedrijfscommunicatie & Digitale Media BSc Bedrijfseconomie LinkedIn Wat verwachten

Nadere informatie

Call tracking. De koppeling tussen web- en telefonische conversies in Google Analytics. AdCalls

Call tracking. De koppeling tussen web- en telefonische conversies in Google Analytics. AdCalls Call tracking. De koppeling tussen web- en telefonische conversies in Google Analytics. AdCalls Samenvatting Google AdWords Google Analytics is een online tool van Google. De tool verzamelt statistieken

Nadere informatie

1. Inhoud Inleiding Algemene informatie Startpagina Rapportage Algemene informatie...

1. Inhoud Inleiding Algemene informatie Startpagina Rapportage Algemene informatie... 1. Inhoud...2 2. Inleiding...3 2.1 Algemene informatie... 3 3. Startpagina... 4 4. Rapportage... 5 4.1 Algemene informatie... 5 4.2 Doelgroep... 6 4.2.1 Algemene informatie... 6 4.2.2 Overzicht... 7 4.2.3

Nadere informatie

Zijn advocaten geschikte marketeers?

Zijn advocaten geschikte marketeers? Zijn advocaten geschikte marketeers? Het verkoopproces begint bij het begrijpen van het aankoopproces, ook in de advocatuur De wereld van de advocatuur is ten opzichte van vroeger sterk veranderd. Mensen

Nadere informatie

Online marketing succesvol inzetten: content strategie

Online marketing succesvol inzetten: content strategie WHITEPAPER Content strategie & lead nurturing Online marketing succesvol inzetten: content strategie De opzet van de online marketing aanpak is voor veel marketing managers een lastig te visualiseren geheel.

Nadere informatie

start om 19:00 uur 1

start om 19:00 uur 1 start om 19:00 uur 1 Certifications Google AdWords (Fundamentals, Display, Search) Google Analytics DoubleClick (DCM, DBM, DRM) 2 1. Voorstellen 2. Google Analytics 3. Analytics rapportages 4. Doelen instellen

Nadere informatie

In 6 stappen een succesvolle LinkedIn-advertentie

In 6 stappen een succesvolle LinkedIn-advertentie In 6 stappen een succesvolle LinkedIn-advertentie Content marketing is allang geen nieuw begrip meer, steeds meer organisaties zijn hier mee bezig. Het wordt dan ook een steeds grotere uitdaging om content

Nadere informatie

Hoe stel je goede online marketingdoelen op? checklist

Hoe stel je goede online marketingdoelen op? checklist Hoe stel je goede online marketingdoelen op? checklist Hoe stel je goede online marketingdoelen op? 2 Veel marketeers kennen de pijn: het stellen van nieuwe marketingdoelen. Het blijft een uitdaging om

Nadere informatie

12-1-2015 SOCIAL MEDIA PLAN NETIDENTITY. MySuperfood Priscilla

12-1-2015 SOCIAL MEDIA PLAN NETIDENTITY. MySuperfood Priscilla 12-1-2015 NETIDENTITY SOCIAL MEDIA PLAN MySuperfood Priscilla Inhoud Je bedrijf in één zin... 3 Wat wordt er over je gezegd?... 3 Formuleer de doelstellingen... 3 Analyse zoekresultaten... 3 Analyseer

Nadere informatie

SNEAK PREVIEW. 1 GO2socialmedia vinden, binden en houden van klanten

SNEAK PREVIEW. 1 GO2socialmedia vinden, binden en houden van klanten SNEAK PREVIEW 1 GO2socialmedia vinden, binden en houden van klanten SNEAK PREVIEW Leadgeneratie Benchmark 2016: Wat doen succesvolle bedrijven beter? Recentelijk is voor de zesde keer de Nationale B2B

Nadere informatie

Call tracking. Slimme marketingbeslissingen maak je op basis van complete data. AdCalls

Call tracking. Slimme marketingbeslissingen maak je op basis van complete data. AdCalls Call tracking. Slimme marketingbeslissingen maak je op basis van complete data. AdCalls Samenvatting Web- en telefonische conversies Webconversies worden vaak gemeten met Google Analytics en AdWords. Maar

Nadere informatie

INTRODUCTIE WIJ GELOVEN IN EEN LANGDURIGE RELATIE

INTRODUCTIE WIJ GELOVEN IN EEN LANGDURIGE RELATIE INTRODUCTIE WIJ GELOVEN IN EEN LANGDURIGE RELATIE Wij zijn gespecialiseerd in het opzetten en optimaliseren van online marketing en het ontwikkelen van websites. Voor het bereiken van uw doelgroep kunnen

Nadere informatie

Handleiding organische vs. betaalde kanalen: wat converteert beter?

Handleiding organische vs. betaalde kanalen: wat converteert beter? Handleiding organische vs. betaalde kanalen: wat converteert beter? Inhoudsopgave Inleiding... 2 Gebruik campagne metingen om de impact van je betaalde kanalen te bepalen!... 3 Hoe bepaal je of een organisch/betaald

Nadere informatie

Wat is Inbound Marketing?

Wat is Inbound Marketing? 1-7 Inbound Marketing Wat is Inbound Marketing? Inbound Marketing is een marketing strategie die ervoor zorgt dat uw potentiële klanten u vinden op het internet, op het moment dat zij u nodig hebben. Om

Nadere informatie

Social Key Performance Indicators en meetbare resultaten Door: Rob van den Brink

Social Key Performance Indicators en meetbare resultaten Door: Rob van den Brink Social Key Performance Indicators en meetbare resultaten Door: Rob van den Brink Wat is de ROI van sociale media? Dat is misschien wel de meest gestelde vraag in zakelijke media het afgelopen jaar. Er

Nadere informatie

SALESLEADS GENEREREN MET UW WEBSITE

SALESLEADS GENEREREN MET UW WEBSITE Webinar SALESLEADS GENEREREN MET UW WEBSITE Bram van Ast TeamForce Online Marketing Solutions Bazoon Marketing Services Welkom en Introductie Onderwerpen Kennismaking met TeamForce en Bazoon Hoe Internet

Nadere informatie

Hoe gebruikt u Google, Bloggen en Social Media om online goed gevonden te worden?

Hoe gebruikt u Google, Bloggen en Social Media om online goed gevonden te worden? Webinar Social Media Marketing Hoe gebruikt u Google, Bloggen en Social Media om online goed gevonden te worden? Bram van Ast TeamForce Online Marketing Solutions Bazoon Marketing Services Welkom en Introductie

Nadere informatie

Social media pakketten

Social media pakketten Social media pakketten Social media Vergroot uw netwerk en vindbaarheid door de inzet van social media Bij Social media denkt u direct aan Facebook, Twitter, Linkedin, Youtube en Pinterest. Leuk, maar

Nadere informatie

Contentstrategie. Hoorcollege 3 16 september 2013

Contentstrategie. Hoorcollege 3 16 september 2013 Contentstrategie Hoorcollege 3 16 september 2013 Agenda HC3 Doelstellingen (KPI s) Funnel De belangrijkste content KPI s Case 2 3 KPI s KPI s Key Performance Indicator Variabelen om doelstellingen van

Nadere informatie

IN 5 STAPPEN NAAR EEN SUCCESVOLLE CONTENTMARKETING-CAMPAGNE. En waarom u moet starten met contentmarketing

IN 5 STAPPEN NAAR EEN SUCCESVOLLE CONTENTMARKETING-CAMPAGNE. En waarom u moet starten met contentmarketing IN 5 STAPPEN NAAR EEN SUCCESVOLLE CONTENTMARKETING-CAMPAGNE En waarom u moet starten met contentmarketing WHITEPAPER 2015 Hoe zet u van A tot Z een contentmarketing-campagne op? In deze whitepaper behandelen

Nadere informatie

Deelnemers... 8. Marketing & organisatie... 11. Online marketing in de praktijk... 15. Kennis & belang van online marketing... 26

Deelnemers... 8. Marketing & organisatie... 11. Online marketing in de praktijk... 15. Kennis & belang van online marketing... 26 Deelnemers... 8 Sectoren... 8 Functies... 9 Grootte van de zorginstellingen... 0 Marketing & organisatie... Medewerkers... Budgetten voor online marketing... 2 Online marketing in de praktijk... 5 Toepassing

Nadere informatie

Bazoon PREMIUM. Inbound Marketing. Bazoon SERVICES

Bazoon PREMIUM. Inbound Marketing. Bazoon SERVICES Bazoon PREMIUM Inbound Marketing Bazoon SERVICES Inbound Marketing meer traffic, meer leads, meer klanten Bedrijven zoeken naar meer efficiency en effectiviteit in marketing. Er is een verschuiving waar

Nadere informatie

INBOUND MARKETING STRATEGIE

INBOUND MARKETING STRATEGIE Webinar INBOUND MARKETING STRATEGIE voor GROEI! Bram van Ast TeamForce Online Marketing Solutions Bazoon Marketing Services Welkom en Introductie Onderwerpen Kennismaking met TeamForce en Bazoon Hoe Internet

Nadere informatie

E-resultaat aanpak. Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen

E-resultaat aanpak. Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen E-resultaat aanpak Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen 2010 ContentForces Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

INHOUD. IQ LEADS Adres: Curieweg 8E Postcode: 2408 BZ Plaats: ALPHEN AAN DEN RIJN Telefoon: (0172) 421411 Email: info@iq-leads.

INHOUD. IQ LEADS Adres: Curieweg 8E Postcode: 2408 BZ Plaats: ALPHEN AAN DEN RIJN Telefoon: (0172) 421411 Email: info@iq-leads. INHOUD INLEIDING... 3 TIP 1: DOELGROEPOVERZICHT... 4 TIP 2: WAAR KOMEN UW BEZOEKERS BINNEN?... 5 TIP 3: HOE KOMEN BEZOEKERS BINNEN?... 8 TIP 4: FILTERS... 9 TIP 5: GOAL TRACKING... 10 TIP 6: INTELLIGENCE

Nadere informatie

Meer gasten in uw restaurant door Facebook

Meer gasten in uw restaurant door Facebook Meer gasten in uw restaurant door Facebook Waarom investeren in Facebook? 9,6 miljoen mensen maken gebruik van Facebook waarvan 6,8 miljoen dagelijks. Doelgroep(en) zijn gemakkelijk te bereiken. Zorgt

Nadere informatie

Social media checklist

Social media checklist Social media checklist In 15 minuten klaar om klanten te benaderen Sociale media audit? Elk bedrijf weet wel dat ze iets met sociale media moeten doen en hebben daarom ook (toen ze wat tijd over hadden)

Nadere informatie

HANDLEIDING MARKTONDERZOEK MET GOOGLE ANALYTICS. Inhoudsopgave Basisbeginselen online marktonderzoek met Google Analytics... 3

HANDLEIDING MARKTONDERZOEK MET GOOGLE ANALYTICS. Inhoudsopgave Basisbeginselen online marktonderzoek met Google Analytics... 3 HANDLEIDING MARKTONDERZOEK MET GOOGLE ANALYTICS Inhoudsopgave Basisbeginselen online marktonderzoek met Google Analytics... 3 Wat zijn de kenmerken van je bezoekers?... 3 Welke apparaten gebruiken je website

Nadere informatie

9 Content Marketing Fouten

9 Content Marketing Fouten 9 Content Marketing Fouten Meer rendement uit online content marketing voor zoekmachines en sociale media http://www.frankhusmann.nl Copyright 2013 Fout #1: Onbekend zijn met je doelgroep... 3 Fout #2:

Nadere informatie

WHITEPAPER INBOUND MARKETING

WHITEPAPER INBOUND MARKETING WHITEPAPER INBOUND MARKETING TeamForce Web Solutions BV Energieweg 47 4906 CG Oosterhout Nederland Postbus 6015 4900 HA Oosterhout Nederland Tel. +31 (0)162 468190 Fax +31 (0)162 468199 E mail:info@teamforce.com

Nadere informatie

Paginaweergaven. Dit zijn alle bekeken pagina s op jouw site. Herhalingsbezoeken tellen ook mee in deze berekening.

Paginaweergaven. Dit zijn alle bekeken pagina s op jouw site. Herhalingsbezoeken tellen ook mee in deze berekening. Maak gebruik van actiegerichte rapportages In Google Analytics kun je kiezen uit een veelvoud aan rapporten. Ik zal in deze handleiding 7 praktische rapporten beschrijven, die je direct kunt gaan gebruiken.

Nadere informatie

Zo maak je van je. een succes

Zo maak je van je. een succes Zo maak je van je Facebook advertenties een succes Wil je weten hoe je jouw Facebook campagne goed kunt opzetten? Zodat je jouw doelgroep bereikt en meer klanten krijgt? Met Facebook Adverteren is dit

Nadere informatie

Whitepaper Handleiding rapportages Google Analytics Datum: Juni 2013 Schrijver: Gerard Rathenau

Whitepaper Handleiding rapportages Google Analytics Datum: Juni 2013 Schrijver: Gerard Rathenau Whitepaper Handleiding rapportages Google Analytics Datum: Juni 2013 Schrijver: Gerard Rathenau Inhoudsopgave DOELGROEPSRAPPORT... 2 GEDRAGSRAPPORTEN... 3 MOBIELE RAPPORTEN... 5 INHOUDSRAPPORTEN...7 VERKEERSBRONNEN...

Nadere informatie

HOE ZET IK LINKEDIN SPONSORED UPDATES IN VOOR MEER LEADS? In 7 stappen naar een converterende LinkedIn-campagne

HOE ZET IK LINKEDIN SPONSORED UPDATES IN VOOR MEER LEADS? In 7 stappen naar een converterende LinkedIn-campagne HOE ZET IK LINKEDIN SPONSORED UPDATES IN VOOR MEER LEADS? In 7 stappen naar een converterende LinkedIn-campagne E-BOOK 2017 1 Er zijn meerdere betaalde manieren om relevante bezoekers naar uw website te

Nadere informatie

Adverteren op Marketingmed.nl

Adverteren op Marketingmed.nl 1. Online? - profiteer van scherpe prijzen Adverteren kost u altijd geld, de vraag is vooral: wat levert het op? Is dat meetbaar wanneer u in een krant of tijdschrift adverteert? Niet echt. U kunt uiteraard

Nadere informatie

LinkedIn 2.0 gebruiken in uw marketing campagnes

LinkedIn 2.0 gebruiken in uw marketing campagnes LinkedIn 2.0 gebruiken in uw marketing campagnes Let digital work fueld.nl LinkedIn inzetten als platform om het resultaat van digital marketing te vergroten, wordt regelmatig toegepast. Zeker, omdat het

Nadere informatie

Handleiding aangepaste rapporten

Handleiding aangepaste rapporten Handleiding aangepaste rapporten Inhoudsopgave 1. Wat zijn aangepaste rapporten?... 3 2. Naar welke statistieken kijk je eigenlijk?... 4 3. Hoe stel je aangepaste rapporten in?... 7 4. Gebruik je tabbladen

Nadere informatie

White Paper Content Marketing. In 10 stappen naar een succesvolle contentmarketingstrategie

White Paper Content Marketing. In 10 stappen naar een succesvolle contentmarketingstrategie White Paper Content Marketing In 10 stappen naar een succesvolle contentmarketingstrategie In 10 stappen naar een succesvolle contentmarketingstrategie Contentmarketing is hot. Dit komt omdat je hiermee

Nadere informatie

INBOUND MARKETING. Webinar. Website (Re-)Design met Online Marketing in Gedachte WEBSITE REDESIGN

INBOUND MARKETING. Webinar. Website (Re-)Design met Online Marketing in Gedachte WEBSITE REDESIGN Webinar Website (Re-)Design met Online Marketing in Gedachte Bram van Ast TeamForce Online Marketing Solutions Bazoon Marketing Services Onderwerpen Welkom en Introductie Kennismaking met TeamForce en

Nadere informatie

10 Toetsen en bijsturen

10 Toetsen en bijsturen 10 Toetsen en bijsturen 1. Je Pinterest doelen halen Je Pinterest strategie is succesvol als hij ervoor zorgt dat je je Pinterest doelen behaalt. De enige manier om te ontdekken of dat zo is, is door te

Nadere informatie

ABC Analytics Handleiding

ABC Analytics Handleiding ABC Analytics Handleiding Online zichtbaarheid wordt steeds belangrijker en je moet er in blijven investeren met het aantrekken van bezoekers door middel van campagnes, zoekmachine optimalisatie en social

Nadere informatie

Van big data naar smart data. Stappenplan voor B2B leadgeneratie.

Van big data naar smart data. Stappenplan voor B2B leadgeneratie. Van big data naar smart data. Stappenplan voor B2B leadgeneratie. Van big data naar smart data Door big data te verzamelen en om te zetten in werkelijk bruikbare smart data creëert u nieuwe inzichten,

Nadere informatie

Handleiding actiegerichte doelen

Handleiding actiegerichte doelen Handleiding actiegerichte doelen Inhoudsopgave Basisbeginselen actiegerichte doelen... 2 Hoe stel je doelen in?... 2 Welke type doelen zijn er?... 5 Wat zijn de toepassingsmogelijkheden van doelen binnen

Nadere informatie

INBOUND MARKETING LIVE WEBSITE SEO - ZOEKMACHINE OPTIMALISATIE DE GOOGLE MAGIC SHOW

INBOUND MARKETING LIVE WEBSITE SEO - ZOEKMACHINE OPTIMALISATIE DE GOOGLE MAGIC SHOW Webinar LIVE WEBSITE SEO - ZOEKMACHINE OPTIMALISATIE DE GOOGLE MAGIC SHOW Bram van Ast TeamForce Online Marketing Solutions Bazoon Marketing Services Onderwerpen Welkom en Introductie Kennismaking met

Nadere informatie

Online marketing. De weg naar online succes. Presentatie door: Eelke Kuipers

Online marketing. De weg naar online succes. Presentatie door: Eelke Kuipers Online marketing De weg naar online succes Presentatie door: Eelke Kuipers Inhoud Wat is online marketing? Internet strategie Marketing middelen - Zoekmachine marketing - Social media - E-mailmarketing

Nadere informatie

NIMA Online Marketeer Leergang

NIMA Online Marketeer Leergang NIMA Online Marketeer Leergang NIMA Online Marketeer leergang NIMA Online Marketeer is ontwikkeld voor marketeers die officiële erkenning willen voor online marketingkennis opgedaan in de praktijk of gedurende

Nadere informatie

Social Media Plan in 10 Stappen. In 10 simpele stappen jouw. Social Media voor elkaar. made with

Social Media Plan in 10 Stappen. In 10 simpele stappen jouw. Social Media voor elkaar. made with Social Media Plan in 10 Stappen In 10 simpele stappen jouw Social Media voor elkaar made with Inhoud 1. Bedankt! 2. Iets over mijzelf 3. 10 stappenplan 4. Social Media in 10 stappen 5. Veel succes Bedankt!

Nadere informatie

Hoe bouw je een goede website/webshop?

Hoe bouw je een goede website/webshop? Hoe bouw je een goede website/webshop? Een website/blog zit zo in elkaar, maar om er dan een goede, mooie en succesvolle website van te maken is een tweede. Hierbij komt veel meer kijken dan dat men denkt.

Nadere informatie

Goede website: basis voor succesvolle content marketing

Goede website: basis voor succesvolle content marketing Goede website: basis voor succesvolle content marketing Het is tegenwoordig ondenkbaar dat een organisatie geen website heeft. Wat echter nog wel vaak het geval is, is dat de website sterk verouderd is.

Nadere informatie

Meer online bezoekers via NieuwsRegio.nl

Meer online bezoekers via NieuwsRegio.nl Meer online bezoekers via NieuwsRegio.nl NieuwsRegio.nl is hét platform om uw bedrijf in de regio Nieuwkoop digitaal op de kaart te zetten. NieuwsRegio heeft dagelijks meer dan 1.500 bezoekers en meer

Nadere informatie

Wat is marketing dan wel? De beste omschrijving komt uit het Engels.

Wat is marketing dan wel? De beste omschrijving komt uit het Engels. KENNETH NIEUWEBOER M arketing is meer dan het ontwikkelen van een logo en het bewaken van je huisstijl. Als er een goede strategie achter zit, levert marketing een wezenlijke bijdrage aan het rendement

Nadere informatie

Stap voor stap professioneler aan de slag met Google Analytics via het Web Analytics Maturity Model

Stap voor stap professioneler aan de slag met Google Analytics via het Web Analytics Maturity Model Stap voor stap professioneler aan de slag met Google Analytics via het Web Analytics Maturity Model Egan van Doorn Senior Consultant, OrangeValley 21 maart 2012 Even voorstellen Stand van zaken, Web Analytics

Nadere informatie

Effectieve online marketing en communicatie in de zorg

Effectieve online marketing en communicatie in de zorg Effectieve online marketing en communicatie in de zorg Onderzoek naar marketingdoelen en resultaten van zorgaanbieders Hoe vinden en verbinden zorgaanbieders hun klanten? November 2015 De zorg is in beweging.

Nadere informatie

CASE BOLAS UNDERWEAR BOLASUNDERWEAR.COM

CASE BOLAS UNDERWEAR BOLASUNDERWEAR.COM BOLAS UNDERWEAR BOLASUNDERWEAR.COM 1 Vindbaarheid van de website vergroten 2 Online verkoop stimuleren 3 Conversie-optimalisatie BOLAS Underwear is het ondergoedmerk van Everon Jackson Hooi - bekend van

Nadere informatie

Content marketing. Let digital work. fueld.nl

Content marketing. Let digital work. fueld.nl Content marketing Let digital work fueld.nl De content marketing betekenis in de marketing mix wordt steeds groter. Content marketing gaat er van uit dat relevante en waardevolle content het meest geschikte

Nadere informatie

Social Media en webanalyse Social media analytics en Social reports

Social Media en webanalyse Social media analytics en Social reports Social Media en webanalyse Social media analytics en Social reports Roel Willems Consultant, OrangeValley 21 maart 2012 Even voorstellen Wat is Social Media Waarom Social Media marketing Social media web

Nadere informatie

Handleiding impact branding marketing bepalen met Google Analytics

Handleiding impact branding marketing bepalen met Google Analytics Handleiding impact branding marketing bepalen met Google Analytics Inhoudsopgave Inleiding... 2 Basisbeginselen doormeten effect branding marketing... 3 Bepaal het effect van je branding marketing... 4

Nadere informatie

Whitepaper SEA Haal maximale resultaten vanuit zoekmachine adverteren door structuur, optimalisatie en analyse.

Whitepaper SEA Haal maximale resultaten vanuit zoekmachine adverteren door structuur, optimalisatie en analyse. Haal maximale resultaten vanuit zoekmachine adverteren door structuur, optimalisatie en analyse. Versie: 1.0 Datum: 14-1-2010 Auteur: Onetomarket Inhoudsopgave 1. Wat is Search Engine Advertising?... 3

Nadere informatie

16 TIPS OM HOGER TE RANKEN IN GOOGLE

16 TIPS OM HOGER TE RANKEN IN GOOGLE 16 TIPS OM HOGER TE RANKEN IN GOOGLE Hoe kom ik bovenaan te staan in Google? In deze whitepaper delen wij de 16 belangrijkste betaalde en onbetaalde tips & tricks om hoog te ranken in Google. En waarom

Nadere informatie

LIVE PERFORMANCE. Bijlage Onderzoek Social Media. Sander van de Rijt PTTM22

LIVE PERFORMANCE. Bijlage Onderzoek Social Media. Sander van de Rijt PTTM22 LIVE PERFORMANCE Bijlage Onderzoek Social Media Sander van de Rijt PTTM22 Inhoudsopgave Social Media onderzoek Heesakkers & Daniels bestrating 3 Wat is social media? 3 Voor- en nadelen social media 3 Voordelen

Nadere informatie

NIMA Online Marketeer leergang

NIMA Online Marketeer leergang NIMA Online Marketeer leergang Inhoud. NIMA Online Marketeer leergang... 3 Programma.... 4 Les 1 : Introductie... 4 Les 2: Zoekmachinemarketing... 4 Les 3 + 4: Analytics... 4 Les 5: Social media... 4 Les

Nadere informatie

Zet u Social Media recruitment in voor uw wervingstraject?

Zet u Social Media recruitment in voor uw wervingstraject? Zet u Social Media recruitment in voor uw wervingstraject? Facebook pagina LinkedIn bedrijfspagina Google+ pagina Social Media Totaalpakket Uw eigen Facebook Uitgebreide service- en Cover image. bedrijfsgegevens.

Nadere informatie

7 INGREDIËNTEN VOOR EEN CONVERTERENDE LANDING PAGE. En waarom dat voor u van belang is

7 INGREDIËNTEN VOOR EEN CONVERTERENDE LANDING PAGE. En waarom dat voor u van belang is 7 INGREDIËNTEN VOOR EEN CONVERTERENDE LANDING PAGE En waarom dat voor u van belang is WHITEPAPER 2016 Een landing page is misschien wel het belangrijkste element in uw online marketingcampagne. Het is

Nadere informatie

BLOGGIN. De relatie tussen MKB-moderetailers en modebloggers - succes ligt op de loer

BLOGGIN. De relatie tussen MKB-moderetailers en modebloggers - succes ligt op de loer BLOGGIN De relatie tussen MKB-moderetailers en modebloggers - succes ligt op de loer IN VIER STAPPEN NAAR SUCCES De komst van social media en de daarbijhorende blogs heeft het marketingcommunicatielandschap

Nadere informatie

Hand-outs. Groei dankzij zoekmachinemarketing

Hand-outs. Groei dankzij zoekmachinemarketing Hand-outs Groei dankzij zoekmachinemarketing Hoeveel zoekopdrachten verwerkt Google per dag? 3,5 miljard Hoeveel km legt de gemiddelde zoekopdracht af? 2.400 km Uit hoeveel pagina s bestaat het internet?

Nadere informatie

Virtueel Succes in de Praktijk

Virtueel Succes in de Praktijk Virtueel Succes in de Praktijk Lanceringsplan maken 11 maart 2015 Waar staan we? Doel bepaald Plan van Aanpak gemaakt Start samenwerking met VA Start uitvoering: Website maken / teksten aanpassen Gratis

Nadere informatie

Dashboards in Google Analytics. Inhoud 1. KPI s voor dashboards... 2

Dashboards in Google Analytics. Inhoud 1. KPI s voor dashboards... 2 Dashboards in Google Analytics Inhoud 1. KPI s voor dashboards... 2 2. Hoe stel je dashboards in?... 6 3. Praktische voorbeelden van dashboards... 12 4. Afsluitende tips... 26 Inleiding In Google Analytics

Nadere informatie

Hét model voor krachtige online advertising. See. Think. Do. Van Branding tot Performance. PauwR Digital Marketing

Hét model voor krachtige online advertising. See. Think. Do. Van Branding tot Performance. PauwR Digital Marketing Hét model voor krachtige online advertising See. Think. Do. Van Branding tot Performance. PauwR Digital Marketing Je bent adverteerder. Of je helpt adverteerders. Je besteedt veel geld aan offline en online

Nadere informatie

Website optimalisatie zorgt voor omzet!

Website optimalisatie zorgt voor omzet! Inleiding Pakketten en tarieven Hoe werkt een zoekmachine? Maatwerk SEO diensten Uitgebreid adviesrapport Contact Website optimalisatie zorgt voor omzet! Inleiding Hoe werkt een zoekmachine? De zoektocht

Nadere informatie

Online Marketing Vraagstuk: Conversie Marketing Datum: juni 2016

Online Marketing Vraagstuk: Conversie Marketing Datum: juni 2016 Online Marketing Vraagstuk: Conversie Marketing Datum: juni 2016 Conversie marketing De consument stelt steeds meer eisen. Technologische ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op. Als gevolg daarvan

Nadere informatie

Inbound Marketing Expertise

Inbound Marketing Expertise Sagamore Inbound Marketing Expertise Content- en Social Media Plan Template Sagamore 1-12 Content en Social Media plan Het stappenplan 1. Identificeer de contentparels 2. Doel van de boodschap vaststellen

Nadere informatie

OZMO s webcare oplossing DÉ TOOL VOOR SOCIAL MEDIA MONITORING, WEBCARE, MESSAGING, PUBLISHING & SOCIAL ANALYTICS.

OZMO s webcare oplossing DÉ TOOL VOOR SOCIAL MEDIA MONITORING, WEBCARE, MESSAGING, PUBLISHING & SOCIAL ANALYTICS. OZMO s webcare oplossing DÉ TOOL VOOR SOCIAL MEDIA MONITORING, WEBCARE, MESSAGING, PUBLISHING & SOCIAL ANALYTICS. OZMO s webcare voor elk bedrijf dat wil groeien OZMO levert de meest geavanceerde en gebruiksvriendelijk

Nadere informatie

FBTO voorspelt binnen 24 uur na lancering het resultaat van een online campagne.

FBTO voorspelt binnen 24 uur na lancering het resultaat van een online campagne. FBTO voorspelt binnen 24 uur na lancering het resultaat van een online campagne. Toen het in kaart brengen van bezoekersgedrag op websites nog in de kinderschoenen stond, beperkten marketeers zich tot

Nadere informatie

Marketingplan Organisatie. 1. Naam: opad Facebookpagina: https://www.facebook.com/opad /

Marketingplan Organisatie.  1. Naam: opad Facebookpagina: https://www.facebook.com/opad / Marketingplan 2017 Organisatie Naam: opad Facebookpagina: https://www.facebook.com/opad-372675009794193/ Datum: 12-05-2017 Versie. 1.3 http://www.o-pad.nl 1 Uitgangspunt Je marketingplan start met inzicht

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 2 Danique Beeks Student Advanced Business Creation Stage JH Business Promotions

Inhoudsopgave. 2 Danique Beeks Student Advanced Business Creation Stage JH Business Promotions Onderzoeksopzet Danique Beeks Studentnummer: 2054232 Advanced Business Creation Stagebedrijf: JH Busines Promotions Bedrijfsbegeleider: John van den Heuvel Datum: 12 September 2013 Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

Online marketing. De weg naar online succes. Presentatie door: Eelke Kuipers

Online marketing. De weg naar online succes. Presentatie door: Eelke Kuipers Online marketing De weg naar online succes Presentatie door: Eelke Kuipers Inhoud Wat is online marketing? Internet strategie Marketing middelen - Zoekmachine marketing - Social media - E-mailmarketing

Nadere informatie

Google Analytics Training

Google Analytics Training Google Analytics Training www.actemium.nl Deel 1 - De basis - 29 Februari 2016 Inhoud Over Google Analytics Het bovenste menu Admin / Gebruikersniveau s Reporting Real-Time data Audience Acquisition Behavior

Nadere informatie

Social media en monitoring een handleiding voor startende groepen. Wit Communicatieadviseurs

Social media en monitoring een handleiding voor startende groepen. Wit Communicatieadviseurs Social media en monitoring een handleiding voor startende groepen Wit Communicatieadviseurs Wat is monitoring? Het zoeken naar gesprekken die relevant zijn voor jouw onderwerp, om een vinger aan de pols

Nadere informatie

Van lead naar klant. Alles wat u moet weten over leads

Van lead naar klant. Alles wat u moet weten over leads Van lead naar klant Alles wat u moet weten over leads Leads Voor de meeste websites is hét doel: leads. Ofwel, mensen of bedrijven die interesse hebben in uw product of dienst., potentiële klanten dus.

Nadere informatie

Arne Keuning Projectmanager / Adviseur bij Upstream

Arne Keuning Projectmanager / Adviseur bij Upstream Arne Keuning Projectmanager / Adviseur bij Upstream #0 75 % van de gevraagde organisaties zet social media in #0 10 tips voor het effectief meten van social media #0 #0 10 tips voor het effectief meten

Nadere informatie

Whitepaper. 20 manieren om jouw mailinglijst te laten aangroeien

Whitepaper. 20 manieren om jouw mailinglijst te laten aangroeien Whitepaper 20 manieren om jouw mailinglijst te laten aangroeien 20 manieren om jouw mailinglijst te laten aangroeien Om jouw e-mailmarketing de beste resultaten te laten opleveren, heb je genoeg interessante

Nadere informatie

Frans de Hoyer GW Management. E-Mail Marketing (mysterye-mail) E-Mailnieuwsbrief Social media voor de Automotive. De wereld is veranderd

Frans de Hoyer GW Management. E-Mail Marketing (mysterye-mail) E-Mailnieuwsbrief Social media voor de Automotive. De wereld is veranderd Frans de Hoyer GW Management E-Mail Marketing (mysterye-mail) E-Mailnieuwsbrief Social media voor de Automotive De wereld is veranderd 1 We kopen online We plaatsen alles online 2 Dit onderdeel valt ineens

Nadere informatie

HAKAPERO. Marketing Software VS Marketing Automatisering

HAKAPERO.  Marketing Software VS Marketing Automatisering Email Marketing Software VS Marketing Automatisering Wij merken in ons dagelijks werk dat er veel verwarring bestaat hoe email marketing zich verhoudt met marketing automatisering. Het blijkt dat veel

Nadere informatie

KPI s instellen binnen Google Analytics... 2. De Google Analytics rapporten... 5. Doelgroepsrapport... 6

KPI s instellen binnen Google Analytics... 2. De Google Analytics rapporten... 5. Doelgroepsrapport... 6 RAPPORTAGES IN GOOGLE ANALYTICS Inhoudsopgave KPI s instellen binnen Google Analytics... 2 De Google Analytics rapporten... 5 Doelgroepsrapport... 6 Gedragsrapporten... 8 Mobiele rapporten... 10 Benchmarking

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 van 11

Inhoudsopgave. 1 van 11 Inhoudsopgave Leerlingen werven was nog nooit zo makkelijk... 2 Hoe komen we aan meer leerlingen? 2 Door wie wordt de schoolkeuze beïnvloed?. 2 Door wat wordt de schoolkeuze beïnvloed?...2 Hoe komen ouders

Nadere informatie

Brochure n 5. marketing

Brochure n 5.  marketing Brochure n 5 E-MAILmarketing In samenwerking met Brochure n 1 Vooruit met digitale marketing in de autosector pagina 2 Brochure n 5 E-mailmarketing pagina 2 Introductie De relatie met de klant stopt niet

Nadere informatie

Marketingplan 2017 (Facebook)

Marketingplan 2017 (Facebook) Marketingplan 2017 (Facebook) Organisatie Naam: opad Facebookpagina: https://www.facebook.com/opad-372675009794193/ Datum: 18-05-2017 www.amoosed.nl 1 Uitgangspunt Je Facebook marketingplan start met inzicht

Nadere informatie