VOLWASSENENONDERZOEK GEMEENTE HEEMSTEDE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VOLWASSENENONDERZOEK GEMEENTE HEEMSTEDE"

Transcriptie

1 VOLWASSENENONDERZOEK 2008 GEMEENTE HEEMSTEDE SOCIALE OMGEVING WOONOMGEVING RISICOGROEPEN GEZONDHEIDSVOORZIENINGEN LEEFSTIJL ACHTERGRONDGEGEVENS ALGEHELE GEZONDHEID

2 VOLWASSENENONDERZOEK GEMEENTE HEEMSTEDE Een onderzoek naar de gezondheid en het welbevinden van volwassenen in de gemeente Heemstede. HET ONDERZOEK In het najaar van 2008 heeft GGD Kennemerland een onderzoek uitgevoerd onder inwoners van 19 tot 5 jaar in gemeenten: Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Haarlemmermeer, Heemskerk, Heemstede, Uitgeest, Velsen en Zandvoort. Het doel van dit onderzoek is inzicht te geven in de gezondheid, de leefstijl en het welbevinden van volwassenen. De belangrijkste onderwerpen en resultaten van de gemeente Heemstede zijn in deze factsheet samengevat. Waar mogelijk worden vergelijkingen gemaakt met landelijke cijfers. Het volledige onderzoeksrapport beschrijft álle resultaten van de regio. Dit is te downloaden vanaf de website van GGD Kennemerland. Daarin is ook te lezen hoe het onderzoek is uitgevoerd. Van de mensen in de regio die een vragenlijst hebben ontvangen (ruim ), heeft 4% deze op papier of via internet ingevuld. De uiteindelijke respons in Heemstede is 44%. Tabel 1 toont de achtergrondgegevens van de inwoners van Heemstede. Tabel 1 Achtergrondgegevens van de inwoners van de gemeente Heemstede. % Geslacht Man 49 Vrouw 51 Leeftijd Opleiding Laag 13 Midden 31 Hoog 5 Herkomst Nederlandse 85 Niet Nederlandse 15 Burgerlijke staat Gehuwd / Samenwonend Ongehuwd, nooit gehuwd geweest 1 Gescheiden, gescheiden levend 5 Weduwe / weduwnaar 2 Huishoudsamenstelling 1 Eenpersoonshuishouden 9 Huishouden met thuiswonende kinderen 5 Eenoudergezin 5 Arbeidssituatie Werk (12 uur of meer per week) 0 Werk (minder dan 12 uur per week) 3 (vervroegd) pensioen Werkloos, werkzoekend 1 Arbeidsongeschikt 4 Bijstandsuitkering 1 Huisvrouw, -man Studeert, volgt onderwijs 9 Inkomen & bezuinigen 1 Moeite hebben met rondkomen 18 Bezuinigt op minimaal één terrein 54 1 Percentages tellen niet op tot 0%, omdat categorieën elkaar niet uitsluiten en niet alle categorieën gepresenteerd worden.

3 ALGEHELE GEZONDHEID Eigen ervaring gezondheid Acht procent van de volwassenen ervaart de eigen gezondheid als matig of slecht. Lichamelijke gezondheid Bijna vier op de tien volwassenen is te zwaar : 29% heeft matig overgewicht en 9% ernstig overgewicht. Landelijk is dit 3% en %. In de twee maanden voorafgaand aan het onderzoek heeft 44% een verkoudheid, griep, voorhoofdsholte- of oorontsteking gehad. De helft van de volwassenen gaf aan minstens één chronische aandoening te hebben. Het meest voorkomend zijn hoge bloeddruk, gewrichtsslijtage en ernstige of hardnekkige aandoening van de rug. Diabetes is bij 4% vastgesteld. Wanneer dit cijfer teruggerekend wordt naar het aantal volwassenen van 19 tot 5 jaar, gaat het om 500 volwassenen met diabetes. In het afgelopen jaar leed 2% aan één of meerdere vormen van kanker. Landelijke cijfers voor diabetes en kanker zijn 4% en 1%. Psychische gezondheid In totaal heeft 12% van de volwassenen sombere of depressieve gevoelens, % is hiervoor onder behandeling. Vier op de tien volwassenen heeft een matig risico om een angststoornis of een depressie te ontwikkelen en 3% heeft een hoog risico (zie kader). Wanneer specifi eker naar het soort angststoornis gekeken wordt, komt de gegeneraliseerde angststoornis het meest voor. Mensen die hier aan lijden, zijn doorlopend angstig en bezorgd over alledaagse dingen. In de twee weken voorafgaand aan het onderzoek heeft % van de volwassenen slaap- of kalmeringsmiddelen op doktersvoorschrift gebruikt en % vrij in de winkel verkrijgbare rustgevende middelen ingenomen. Figuur 1: Samenvatting van de uitkomsten voor lichamelijke gezondheid. ervaart eigen gezondheid als matig/slecht 8 matig overgewicht ernstig overgewicht verkoudheid, griep, voorhoofdsholte- of oorontsteking diarree, braken huidinfectie infectie van nieren, blaas of urinewegen acute bronchitis minstens één chronische aandoening hoge bloeddruk gewrichtsslijtage ernstige of hardnekkige aandoening rug diabetes kanker % Depressie en angst Het risico voor het ontwikkelen van een angststoornis of depressie is nagevraagd met behulp van tien onderwerpen over gevoelens zoals rusteloosheid en zenuwachtigheid (K, Kessler psychological distress scale). Per onderwerp kan worden aangegeven hoe vaak in de maand voorafgaand aan het onderzoek deze gevoelens voorkwamen. Voorbeeld van een vraag: Hoe vaak voelde u zich zenuwachtig?. Antwoordmogelijkheden: altijd, meestal, soms, af en toe, nooit.

4 Figuur 2: Samenvatting van de uitkomsten voor psychische gezondheid. sombere of depressieve gevoelens 12 onder behandeling matig risico angststoornis/depressie 39 hoog risico angststoornis/depressie 3 gegeneraliseerde angststoornis wel eens angstig (geen stoornis) 4 sociale fobie paniekstoornis 2 3 agorafobie 0 slaap- of kalmeringsmiddelen vrij verkrijgbare rustgevende middelen matig eenzaam (zeer) ernstig eenzaam % LEEFSTIJL Voeding en beweging Veertien procent van de ondervraagden ontbijt op minder dan vijf dagen in de week. Aan de voedingsnorm van 200 gram groente en twee stuks fruit per dag voldoet zeven op de tien volwassenen niet: 0% eet onvoldoende groente en 9% onvoldoende fruit. In Nederland is dit ongeveer 80% en 0%. Van de volwassenen beweegt 4% niet voldoende volgens de Nederlandse norm voor gezond bewegen (minstens vijf dagen per week een half uur matig intensieve lichamelijke activiteit). Van de Nederlandse bevolking beweegt 44% niet voldoende. Roken en alcohol In totaal rookt 18% van de volwassenen. Het landelijke cijfer voor roken is 28%. Van de totale groep volwassenen in Heemstede is % een zware drinker en is 18% een gewoontedrinker (zie kader). Van de Nederlandse bevolking is % een zware drinker en % een gewoontedrinker. Van de volwassenen die wel eens alcohol drinken (93%) voldoet 4% niet aan de norm van verantwoord alcoholgebruik. Eén op de vijf geeft aan in het half jaar voorafgaand aan het onderzoek auto te hebben gereden na meer dan twee glazen alcohol gedronken te hebben. Alcoholgebruik Zware drinkers zijn personen die minstens 1 keer per week of meer glazen alcohol per dag drinken. Gewoontedrinkers drinken meer dan 21 glazen (mannen) of meer dan 14 glazen (vrouwen) alcohol per week. De norm verantwoord alcoholgebruik is voor mannen: niet meer dan 5 drinkdagen per week, niet meer dan 5 glazen per drinkdag, en in totaal niet meer dan 21 glazen per week. Voor vrouwen geldt: niet meer dan 5 drinkdagen per week, niet meer dan 3 glazen per drinkdag, en in totaal niet meer dan 14 glazen per week.

5 Figuur 3: Samenvatting van de uitkomsten voor leefstijl. roken zware drinker gewoontedrinker beweegt onvoldoende eet onvoldoende groente eet onvoldoende fruit % SOCIALE OMGEVING Drugsgebruik In de vier weken voorafgaand aan het onderzoek heeft 1% cannabis gebruikt en minder dan 1% harddrugs. Het landelijke cijfer voor cannabis is 3% en voor harddrugs 1%. Onder cannabis vallen hasj, marihuana en wiet; onder harddrugs vallen amfetaminen, XTC, LSD, cocaïne en heroïne. Seksuele gezondheid Van de volwassenen heeft 85% een vaste seksuele relatie. In het jaar voorafgaand aan het onderzoek heeft 5% minstens twee keer onveilig seksueel contact gehad. In de zes maanden voorafgaand aan het onderzoek heeft 1% zich laten testen op geslachtsziektes zoals SOA/HIV. In Nederland heeft ongeveer 80% van de volwassenen een vaste seksuele relatie. Van de Nederlandse mannen heeft 5% onveilig seksueel contact gehad en van de Nederlandse vrouwen 2%. Internet en gokken De onderzochte volwassenen gebruiken internet gemiddeld 5,3 uur per week voor privédoeleinden. Dertien procent heeft in de afgelopen 12 maanden wel eens gegokt. Van hen gokt 22% minstens één keer per maand of vaker. Onder gokken valt onder andere het bezoek aan casino s maar ook pokeren en het kopen van krasloten. Eenzaamheid Een derde van de volwassenen voelt zich matig tot (zeer) ernstig eenzaam: 28% matig en 4% (zeer) ernstig eenzaam. Wanneer dit teruggerekend wordt naar het aantal inwoners van 19 tot 5 jaar, gaat het om circa inwoners. Mantelzorg In het afgelopen jaar gaf 23% mantelzorg. Gemiddeld wordt ongeveer elf uur per week aan mantelzorg gegeven. Van de totale groep volwassenen voelt 3% zich zwaar belast door het geven van deze zorg. Landelijke cijfers voor het geven van mantelzorg lopen uiteen van 9-13%. Het afgelopen jaar ontving 2% van de volwassenen mantelzorg (gemiddeld drie uur per week). Vrijwilligerswerk Drie op de tien volwassenen doet vrijwilligerswerk. Huiselijk geweld Zeven procent van de ondervraagden is ooit slachtoffer geweest van één of meerdere vormen van huiselijk geweld. Bij 5% is sprake van emotioneel geweld, bij 4% is sprake van lichamelijk geweld, bij 1% ongewenste seksuele benadering en bij 1% seksueel misbruik. Verbetering eigen gezondheid Bijna drie op de tien volwassenen is van mening dat ze hun gezondheid kunnen verbeteren door zelf meer te bewegen en 14% door gezonder te gaan eten. Wat de omgeving betreft wil 13% een beter milieu en % meer sociale steun van familie of vrienden ten behoeve van hun eigen gezondheid.

6 WOONOMGEVING Wonen De meeste volwassenen zijn tevreden over hun woning en woonomgeving. Het gemiddelde rapportcijfer voor de eigen woning is 8,3 en voor de woonomgeving 8,1. De woonomgeving scoort landelijk een,. In totaal komt dit neer op bijna.500 volwassenen. Geluidshinder komt met name door bromfietsen (%), verkeer op wegen binnen de bebouwde kom (28%) en vliegtuigen (22%). Landelijk ondervindt circa 43% geluidshinder van verkeer en/of industrie. Daarnaast leidt geluidshinder bij 28% van de ondervraagden tot slaapverstoring, waarvan bij 1% in ernstige mate. Vervoer Van de ondervraagden geeft % aan wel eens problemen te ervaren met vervoer wanneer ze ergens naar toe willen gaan. Milieuproblemen Bijna zeven op de tien volwassenen ervaart in hun woonbuurt minstens één milieuprobleem. Geluidsoverlast wordt met 30% als grootste milieuprobleem ervaren, gevolgd door hondenpoep (23%) en milieubelasting door verkeer (14%). Geluidshinder en slaapverstoring Bijna zes op de tien volwassenen geeft aan enige vorm van geluidshinder te hebben, waarvan 1% in ernstige mate. Figuur 4: Samenvatting van de uitkomsten voor woonomgeving. ervaart minstens één milieuprobleem geluidsoverlast 30 hondenpoep 23 milieubelasting door verkeer 14 enige vorm van geluidshinder 5 geluidshinder bromfietsen geluidshinder wegen minder dan 50 km/u 28 geluidshinder vliegtuigen 22 slaapverstoring door geluidshinder 28 geurhinder 23 hinder van stof, roet en/of rook % Blootstelling aan geluid De huidige geluidssterktes in onze woonomgeving veroorzaken vooral hinder en slaapverstoring. Daarnaast kan blootstelling aan geluid leiden tot een verminderd prestatievermogen. Blootstelling aan geluid kan via lichamelijke stressreacties leiden tot een verhoogde bloeddruk en daarmee tot hart- en vaatziekten. Lichamelijke stressreacties komen meestel pas naar voren na jarenlange blootstelling aan ernstige geluidssterktes in woon- of werkomgeving (www.rivm.nl).

7 Geur- en stofhinder Van de volwassenen ervaart 23% enige vorm van geurhinder, waarvan 4% in ernstige mate. Hinder van stof, roet en/of rook wordt door 13% ervaren, waarvan 3% in ernstige mate. Zowel geurhinder als hinder van stof, roet en/of rook komt voornamelijk van wegverkeer. Ventilatie De meeste volwassenen (3%) hebben een natuurlijk ventilatiesysteem in hun huis (klapraampjes, bovenlichten e.d.) en 2% heeft een mechanisch ventilatiesysteem. Het ventilatiegedrag in de woning is in veel gevallen ongunstig (88%), dit betekent dat de ventilatie in minimaal één woonruimte onvoldoende is. In de woonkamer is de ventilatie het slechtst, 9% ventileert daar onvoldoende. In de slaapkamer is de ventilatie het best, alhoewel 39% daar nog onvoldoende ventileert. Schimmel- en vochtplekken in huis komen bij 35% voor, landelijk is dit percentage 18-20%. Dertien procent geeft aan een geiser zonder afvoer in huis te hebben en 9% weet niet of er een afvoerloze geiser in huis is. Geisers zonder afvoer Het gebruik van een slecht functionerende geiser zonder afvoer kan veel koolmonoxide veroorzaken. Koolmonoxide kan bij een hoge concentratie leiden tot bewusteloosheid en kan de dood tot gevolg hebben. Per jaar sterven in Nederland gemiddeld tien mensen aan een koolmonoxidevergiftiging (www.rivm.nl). Veiligheid Zes procent van de volwassenen voelt zich overdag wel eens onveilig; 1% voelt zich s avonds en/of s nachts wel eens onveilig en 12% heeft zijn uitgaansgedrag gewijzigd om te voorkomen slachtoffer te worden van een misdrijf. Zeventien procent zegt dat er in de eigen wijk of buurt plekken zijn waar ze s avonds liever niet alleen komen. GEZONDHEIDSVOORZIENINGEN Bezoek aan zorgverleners In het jaar voorafgaand aan het onderzoek heeft % van de volwassenen contact gehad met de huisarts. Het meest was er contact met de tandarts en/of mondhygiëniste (83%). Landelijk heeft 3% in het afgelopen jaar contact gehad met de huisarts en 8% met de tandarts. Ondersteuning bij de opvoeding Wanneer ouders behoefte hebben aan ondersteuning bij de opvoeding geven zij de voorkeur aan schriftelijke informatie uit foldermateriaal en/of boekjes (13%) en persoonlijke informatie via het consultatiebureau, Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) of de GGD (%). Zorg om milieu Van de volwassenen maakt 35% zich zorgen over zijn gezondheid en/of veiligheid door invloed van de woonomgeving. De meeste onrust wordt veroorzaakt door het wonen in de buurt van hoogspanningslijnen en door het wonen op verontreinigde grond. Figuur 5: Bezoek aan zorgverleners. tandarts en/of mondhygiënist 83 huisarts medisch specialist 3 paramedici 31 Geestelijke GezondheidsZorg en/of Algemeen Maatschappelijk Werk thuiszorg 2 overig %

8 RISICOGROEPEN GEMEENTE HEEMSTEDE In tabel 2 wordt zichtbaar gemaakt bij welke groepen ongunstig gedrag, ongunstige gezondheid en/of het ervaren van hinder vooral voorkomen. Zo is bijvoorbeeld af te lezen dat roken vooral in de groep van midden opgeleiden voorkomt: van de midden opgeleiden rookt 25%, terwijl van de totale groep onderzochte volwassenen 18% rookt. Ooit slachtoffer huiselijk geweld Geluidshinder (enige vorm) Ongunstig ventilatiegedrag Hoog Nederlandse Niet Nederlandse Matig en (zeer) ernstig eenzaam 5 Overgewicht (BMI 25 of hoger) Zwaar drinken 42 Roken Matig en hoog risico op depressie & angst Tabel 2 : Risicogroepen in de gemeente Heemstede Man Vrouw Laag 23 Midden In % Totaal Geslacht Leeftijd Opleiding Herkomst Bij Zwaar drinken, Ooit slachtoffer huiselijk geweld en Herkomst kan het om kleine aantallen gaan. HEEMSTEDE IN REGIO KENNEMERLAND COLOFON In het volledige onderzoeksrapport Volwassenenonderzoek Kennemerland 2008 zijn de resultaten van gemeente Heemstede te vinden in relatie tot de resultaten van de andere gemeenten in de regio. Ook geeft het rapport aanbevelingen op regionaal niveau. Het rapport is te downloaden vanaf de website van de GGD (www.ggdkennemerland.nl). Naar aanleiding van het rapport kunnen waar nodig lokale aanbevelingen gedaan worden. Uitgave GGD Kennemerland, december 2009, Tekst en figuren Jolanda ten Brinke, Saskia Mérelle en Regina Overberg (epidemiologen) Contact GGD Kennemerland, Epidemiologie Postbus 5514, 2000 GM Haarlem E: T: +31 (0) ONDERZOEKEN IN DE REGIO Vormgeving en drukwerk Sixtyseven, Beverwijk De GGD voert regelmatig onderzoeken uit in de regio. Rapporten en factsheets zijn te downloaden vanaf de website van de GGD.

VOLWASSENENONDERZOEK GEMEENTE HEEMSKERK

VOLWASSENENONDERZOEK GEMEENTE HEEMSKERK VOLWASSENENONDERZOEK 2008 GEMEENTE HEEMSKERK SOCIALE OMGEVING WOONOMGEVING RISICOGROEPEN GEZONDHEIDSVOORZIENINGEN LEEFSTIJL ACHTERGRONDGEGEVENS ALGEHELE GEZONDHEID VOLWASSENENONDERZOEK GEMEENTE HEEMSKERK

Nadere informatie

VOLWASSENENONDERZOEK 2008

VOLWASSENENONDERZOEK 2008 VOLWASSENENONDERZOEK 2008 GEMEENTE UITGEEST SOCIALE OMGEVING WOONOMGEVING RISICOGROEPEN GEZONDHEIDSVOORZIENINGEN LEEFSTIJL ACHTERGRONDGEGEVENS ALGEHELE GEZONDHEID VOLWASSENENONDERZOEK GEMEENTE UITGEEST

Nadere informatie

VOLWASSENENONDERZOEK 2008

VOLWASSENENONDERZOEK 2008 VOLWASSENENONDERZOEK 2008 GEMEENTE HAARLEM SOCIALE OMGEVING WOONOMGEVING RISICOGROEPEN GEZONDHEIDSVOORZIENINGEN LEEFSTIJL ACHTERGRONDGEGEVENS ALGEHELE GEZONDHEID VOLWASSENENONDERZOEK GEMEENTE HAARLEM Een

Nadere informatie

Algemeen. Tabellenboek volwassenenmonitor 2008-2009 Maasdriel

Algemeen. Tabellenboek volwassenenmonitor 2008-2009 Maasdriel Tabellenboek volwassenenmonitor 2008-2009 Toelichting: In de eerste kolommen staan de cijfers van de gemeente, uitgesplitst naar geslacht, leeftijd en opleidingsniveau. In de kolom "R'land" staat het totaalcijfer

Nadere informatie

SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO

SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO GEMEENTE HEEMSKERK SOCIAAL WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN SCHOLIERENONDERZOEK E-movo GEMEENTE HEEMSKERK Een onderzoek naar

Nadere informatie

SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO

SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO GEMEENTE BEVERWIJK SOCIAAL WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN SCHOLIERENONDERZOEK E-movo GEMEENTE BEVERWIJK Een onderzoek naar

Nadere informatie

Ouderenonderzoek Kennemerland

Ouderenonderzoek Kennemerland Ouderenonderzoek Kennemerland Een onderzoek naar de gezondheid en het wel bevinden van 65-plussers en hun behoefte aan voor zieningen, zorg en vervoer. Ouderenonderzoek Kennemerland HET ONDERZOEK In het

Nadere informatie

Cijfers gezondheidssituatie gemeente Leeuwarderadeel

Cijfers gezondheidssituatie gemeente Leeuwarderadeel Cijfers gezondheidssituatie gemeente Leeuwarderadeel In onderstaande tabellen zijn cijfers weergegeven met betrekking tot de gezondheid van Friezen in de gemeente Leeuwarderadeel. Daarnaast vindt u ook

Nadere informatie

SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO

SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO GEMEENTE VELSEN SOCIAAL WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN SCHOLIERENONDERZOEK E-movo GEMEENTE VELSEN Een onderzoek naar de gezondheid,

Nadere informatie

Volwassenen (19-65 jaar) Gemeente Nijmegen

Volwassenen (19-65 jaar) Gemeente Nijmegen Volwassenen (19-65 jaar) Gemeente Nijmegen Opleidingsniveau man vrouw 19-35 jaar 35-50 jaar 50-65 jaar laag midden hoog Totaal Regio Nijmegen Oost NL 2012 Totaal 2008 Aantal correct ingevulde vragenlijsten,

Nadere informatie

Volwassenen (19-65 jaar) Druten

Volwassenen (19-65 jaar) Druten Volwassenen (19-65 jaar) Druten Opleidingsniveau man vrouw 19-35 jaar 35-50 jaar 50-65 jaar laag midden hoog Totaal Regio Nijmegen Oost NL 2012 Totaal 2008 Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar

Nadere informatie

Volwassenen (19-65 jaar) West Maas en Waal

Volwassenen (19-65 jaar) West Maas en Waal Volwassenen (19-65 jaar) West Maas en Waal Opleidingsniveau man vrouw 19-35 jaar 35-50 jaar 50-65 jaar laag midden hoog Totaal Regio Nijmegen Oost NL 2012 2008 Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar

Nadere informatie

Volwassenen (19-65 jaar) Millingen aan de Rijn

Volwassenen (19-65 jaar) Millingen aan de Rijn Volwassenen (19-65 jaar) Millingen aan de Rijn Opleidingsniveau man vrouw 19-35 jaar 35-50 jaar 50-65 jaar laag midden hoog Totaal Regio Nijmegen Oost NL 2012 Totaal 2008 Aantal correct ingevulde vragenlijsten,

Nadere informatie

Lokale resultaten Iedereen Gezond & Wel?! Utrechtse Heuvelrug

Lokale resultaten Iedereen Gezond & Wel?! Utrechtse Heuvelrug Lokale resultaten Iedereen Gezond & Wel?! In navolging van het volwassenenonderzoek in 2004 heeft de GGD Midden-Nederland in het najaar van 2008 een gezondheidsenquête gehouden onder volwassenen in de

Nadere informatie

Volwassenen in Assen

Volwassenen in Assen Volwassenen in Resultaten van het volwassenenonderzoek 2013 Over de gezondheid en leefgewoonten van Drentse volwassenen December 2014 Colofon: Uitgave: GGD Epidemiologie, afdeling GIO epidemiologie@ggddrenthe.nl

Nadere informatie

Gezondheidsenquête Drenthe 2003. Tabellenboek Borger-Odoorn

Gezondheidsenquête Drenthe 2003. Tabellenboek Borger-Odoorn Gezondheidsenquête Drenthe 2003 Tabellenboek Borger C.A. Bos, epidemioloog N. van Zanden, epidemioloog GGD Drenthe Overcingellaan 19 9401 LA Assen Tel.: 0592 306300 c.a.bos@ggddrenthe.nl n.van.zanden@ggddrenthe.nl

Nadere informatie

Ouderenmonitor 2011. Gezondheidsonderzoek 65-plussers regio Nijmegen. Gezondheidsonderzoek kinderen 0-12 jaar regio Nijmegen

Ouderenmonitor 2011. Gezondheidsonderzoek 65-plussers regio Nijmegen. Gezondheidsonderzoek kinderen 0-12 jaar regio Nijmegen Ouderenmonitor 2011 Gezondheidsonderzoek 65-plussers regio Nijmegen Gezondheidsonderzoek kinderen 0-12 jaar regio Nijmegen De Ouderenmonitor is een onderzoek naar de lichamelijke, sociale en geestelijke

Nadere informatie

Samenvatting Twente. 2 van 6 Kernboodschappen Twente. Versie 2, oktober 2013

Samenvatting Twente. 2 van 6 Kernboodschappen Twente. Versie 2, oktober 2013 Samenvatting Twente Versie 2, oktober 2013 Twente varieert naar stad en platteland In Twente wonen 626.500 mensen waarvan de helft woont in één van de drie grote steden. Tot 2030 zal de Twentse bevolking

Nadere informatie

SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO

SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO REGIO KENNEMERLAND SOCIAAL WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN SCHOLIERENONDERZOEK E-movo REGIO KENNEMERLAND Een onderzoek naar

Nadere informatie

Ouderenmonitor 2009-2010

Ouderenmonitor 2009-2010 A. Algemene kenmerken % Geslacht Man 44 43 Vrouw 56 57 Leeftijd 65 t/m 74 jaar 56 52 75 jaar en ouder 44 48 Burgerlijke staat Gehuwd/ samenwonend 62 62 Ongehuwd/ nooit gehuwd geweest 5 5 Gescheiden/ gescheiden

Nadere informatie

Voorlopig tabellenboek Volwassenen- en seniorenenquête 2012 Flevoland

Voorlopig tabellenboek Volwassenen- en seniorenenquête 2012 Flevoland Voorlopig tabellenboek Volwassenen- en seniorenenquête 2012 Flevoland 1 Dit is een voorlopige uitgave. Na de zomer 2013 komen definitieve tabellen beschikbaar. Gezondheidsenquête: volwassenen en senioren

Nadere informatie

Lokale resultaten Iedereen Gezond & Wel?! Houten

Lokale resultaten Iedereen Gezond & Wel?! Houten Lokale resultaten Iedereen Gezond & Wel?! In navolging van het volwassenenonderzoek in 2004 heeft de GGD Midden-Nederland in het najaar van 2008 een gezondheidsenquête gehouden onder volwassenen in de

Nadere informatie

Volwassenen in Noordenveld

Volwassenen in Noordenveld Volwassenen in Resultaten van het volwassenenonderzoek 2013 Over de gezondheid en leefgewoonten van Drentse volwassenen December 2014 Colofon: Uitgave: GGD Epidemiologie, afdeling GIO epidemiologie@ggddrenthe.nl

Nadere informatie

1 2 JUNI 2013. Raadsinformatie. Aan: CC: Onderwerp: Bijlagen:

1 2 JUNI 2013. Raadsinformatie. Aan: CC: Onderwerp: Bijlagen: Raadsinformatie Aan: CC: Onderwerp: Bijlagen: 1 2 JUNI 13 Raadsleden Fractieassistenten; Fractiemedewerkers; Raadsinformatie overig tactsheet gezondheidsmonitor MiniFactsheet_Gezondheidsonderzoek_Haarlemmermeer.pdf

Nadere informatie

Gezondheidsenquête 2008

Gezondheidsenquête 2008 Gezondheidsenquête 008 De gezondheid van volwassenen in deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek Wijkrapportage (CBS-buurt) Augustus 009 GGD Rotterdam-Rijnmond Bianca Stam Gea Schouten Berdi Christiaanse

Nadere informatie

hoog risico angststoornis/depressie matig of hoog risico angststoornis/depressie hulp stress/spanningen 7 8 - te weinig regie over eigen leven

hoog risico angststoornis/depressie matig of hoog risico angststoornis/depressie hulp stress/spanningen 7 8 - te weinig regie over eigen leven Bron: Gezondheidsmonitor Regio Kennemerland 2012 Aantal ouderen (65 jaar en ouder) in Haarlemmermeer per 1-1-2013: 19.700 Functioneren en kwaliteit van leven Ziekten en aandoeningen Uitkomsten ouderen

Nadere informatie

Gezondheidsmonitoren jongeren en ouderen. Meta Moerman Cie Welzijn gemeente Neerijnen 19 juni 2012

Gezondheidsmonitoren jongeren en ouderen. Meta Moerman Cie Welzijn gemeente Neerijnen 19 juni 2012 Gezondheidsmonitoren jongeren en ouderen Meta Moerman Cie Welzijn gemeente Neerijnen 19 juni 2012 Wat is E-MOVO q Onderzoek onder 2 e en 4 e klassers, nu 3 e keer q Vragenlijst wordt digitaal in klas ingevuld

Nadere informatie

Gezondheidsenquête 2008

Gezondheidsenquête 2008 Gezondheidsenquête 008 De gezondheid van volwassenen in deelgemeente Stadscentrum Wijkrapportage (CBS-buurt) Augustus 009 GGD Rotterdam-Rijnmond Bianca Stam Gea Schouten Berdi Christiaanse Voorwoord In

Nadere informatie

Gezondheidsenquête Drenthe 2003

Gezondheidsenquête Drenthe 2003 Gezondheidsenquête Drenthe 2003 Tabellenboek C.A. Bos, epidemioloog N. van Zanden, epidemioloog GGD Drenthe Overcingellaan 19 9401 LA Assen Tel.: 0592 306300 c.a.bos@ggddrenthe.nl n.van.zanden@ggddrenthe.nl

Nadere informatie

Gezondheidsenquête 2008

Gezondheidsenquête 2008 Gezondheidsenquête 008 De gezondheid van volwassenen in deelgemeente Hoogvliet Wijkrapportage (CBS-buurt) Augustus 009 GGD Rotterdam-Rijnmond Berdi Christiaanse Gea Schouten Bianca Stam Voorwoord In dit

Nadere informatie

V O LW A S S E N E N

V O LW A S S E N E N PSYCHOSOCIALE GEZONDHEID V O LW A S S E N E N Volwassenen 2009 3 Volwassenenonderzoek 2009 Om inzicht te krijgen in de gezondheid van de inwoners in haar werkgebied, heeft de GGD Zuid-Holland West in 2009

Nadere informatie

Kernboodschappen Gezondheid Haaksbergen

Kernboodschappen Gezondheid Haaksbergen Kernboodschappen Gezondheid Haaksbergen De GGD Twente verzamelt in opdracht van de gemeente Haaksbergen epidemiologische gegevens over de gezondheid van de bevolking in Haaksbergen en de factoren die hierop

Nadere informatie

Gezondheidsenquête 2008

Gezondheidsenquête 2008 Gezondheidsenquête 008 De gezondheid van volwassenen in deelgemeente Noord Wijkrapportage (CBS-buurt) Augustus 009 GGD Rotterdam-Rijnmond Bianca Stam Gea Schouten Berdi Christiaanse Voorwoord In dit rapport

Nadere informatie

Kernboodschappen Gezondheid Dinkelland & Tubbergen

Kernboodschappen Gezondheid Dinkelland & Tubbergen Kernboodschappen Gezondheid Dinkelland & Tubbergen De GGD Twente verzamelt in opdracht van Noaberkracht Dinkelland Tubbergen epidemiologische gegevens over de gezondheid van de bevolking in Noaberkracht

Nadere informatie

Samenvatting Losser. 2 van 5 Twentse Gezondheids Verkenning Losser. Versie 1, oktober 2013

Samenvatting Losser. 2 van 5 Twentse Gezondheids Verkenning Losser. Versie 1, oktober 2013 Samenvatting Losser Versie 1, oktober 2013 Lage SES, bevolkingskrimp en vergrijzing punt van aandacht in Losser In de gemeente Losser wonen 22.552 mensen; 11.324 mannen en 11.228 vrouwen. Als we de verschillende

Nadere informatie

Gezondheid en welzijn van volwassenen en senioren in de gemeente Delft. Sociale activiteiten Mantelzorg. Gezondheidsonderzoek. Eenzaamheid Steunpunten

Gezondheid en welzijn van volwassenen en senioren in de gemeente Delft. Sociale activiteiten Mantelzorg. Gezondheidsonderzoek. Eenzaamheid Steunpunten Gezondheid en welzijn van volwassenen en senioren in de gemeente Delft Resultaten van het Gezondheidsonderzoek 2012 Ondersteuning Beperkingen Sociale activiteiten Mantelzorg Gezondheidsonderzoek Eenzaamheid

Nadere informatie

Deze factsheet beschrijft de resultaten van de scholieren die wonen in Edam-Volendam. Er is apart gekeken naar de woonkernen Edam en Volendam.

Deze factsheet beschrijft de resultaten van de scholieren die wonen in Edam-Volendam. Er is apart gekeken naar de woonkernen Edam en Volendam. Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Edam-Volendam Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs. Deze factsheet beschrijft de resultaten van de

Nadere informatie

Monitor Volwassenen 2012

Monitor Volwassenen 2012 Monitor Volwassenen 2012 Enschede Man Vrouw 19-35 jaar 35-50 jaar 50-65 jaar Aantal 149 217 114 113 139 131 116 115 366 6439 Geslacht Man 100 0 48 49 50 34 55 58 49 50 Vrouw 0 100 52 51 50 66 45 42 51

Nadere informatie

Noord gezond en wel?

Noord gezond en wel? Factsheet Amsterdamse Gezondheidsmonitor 2012 gezond en wel? Meer dan twee derde van de inwoners van heeft een positief oordeel over de eigen gezondheid, zo blijkt uit de gegevens van de Amsterdamse Gezondheidsmonitor

Nadere informatie

Gezondheidsenquête 2008

Gezondheidsenquête 2008 Gezondheidsenquête 008 De gezondheid van volwassenen in deelgemeente Overschie Wijkrapportage (CBS-buurt) Augustus 009 GGD Rotterdam-Rijnmond Bianca Stam Berdi Christiaanse Gea Schouten Voorwoord In dit

Nadere informatie

V O LW A S S E N E N

V O LW A S S E N E N LICHAMELIJKE GEZONDHEID V O LW A S S E N E N Volwassenen 2009 2 Volwassenenonderzoek 2009 Om inzicht te krijgen in de van de inwoners in haar werkgebied, heeft de GGD Zuid-Holland West in 2009 een schriftelijke

Nadere informatie

Samenvatting Noaberkracht Dinkelland Tubbergen

Samenvatting Noaberkracht Dinkelland Tubbergen Samenvatting Noaberkracht Dinkelland Tubbergen Versie 1, oktober 2013 Bevolkingskrimp en vergrijzing punt van aandacht in Noaberkracht Dinkelland Tubbergen In Noaberkracht Dinkelland Tubbergen wonen 47.279

Nadere informatie

Conclusies en aanbevelingen

Conclusies en aanbevelingen Achtergrondinformatie Opvoeding en opvoedingsondersteuning Gezondheid Lichamelijke en leefstijl gezondheid leefstijl en psychosociaal welbevinden Conclusies en aanbevelingen Ouderenmonitor Monitor kinderen

Nadere informatie

Toelichting Gebruikte vragen en definities Ervaren gezondheid Chronische aandoeningen Beperking Gewicht Welbevinden

Toelichting Gebruikte vragen en definities Ervaren gezondheid Chronische aandoeningen Beperking Gewicht Welbevinden Tabellenboek Toelichting In dit tabellenboek van de Gezondheidspeiling 2012 staan de regionale resultaten van de Gezondheidspeiling 2012 (deel 1), de regionale resultaten van de assenen en en uitgesplitst

Nadere informatie

Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Zeevang Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs.

Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Zeevang Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs. Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Zeevang Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs. Deze factsheet beschrijft de resultaten van de scholieren

Nadere informatie

V O LW A S S E N E N

V O LW A S S E N E N GENOTMIDDELEN V O LW A S S E N E N Volwassenen 2009 5 Volwassenenonderzoek 2009 Om inzicht te krijgen in de gezondheid van de inwoners in haar werkgebied, heeft de GGD Zuid-Holland West in 2009 een schriftelijke

Nadere informatie

Gezondheidsenquête 2008

Gezondheidsenquête 2008 Gezondheidsenquête 008 De gezondheid van volwassenen in deelgemeente IJsselmonde Wijkrapportage (CBS-buurt) Augustus 009 GGD Rotterdam-Rijnmond Gea Schouten Bianca Stam Berdi Christiaanse Voorwoord In

Nadere informatie

Factsheet Amsterdamse Gezondheidsmonitor 2012

Factsheet Amsterdamse Gezondheidsmonitor 2012 Factsheet Amsterdamse Gezondheidsmonitor 2012 Zuid gezond en wel? Van de inwoners van Zuid heeft 81% een positief oordeel over de eigen gezondheid, zo blijkt uit de gegevens van de Amsterdamse Gezondheidsmonitor

Nadere informatie

Tabellenboek Volwassenenmonitor 2013 - Hattem. Algemene gegevens

Tabellenboek Volwassenenmonitor 2013 - Hattem. Algemene gegevens Tabellenboek Volwassenenmonitor 2013 - Algemene gegevens Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse Burgerlijke staat 196 221 82 144 198 424 5459 N=196 N=221 N=80 N=141 N=196 N=417

Nadere informatie

Samenvatting en Beschouwing 19 64 jaar

Samenvatting en Beschouwing 19 64 jaar 7a GEZONDHEIDSPEILING 2005 Het doel van de gezondheidspeiling is het volgen van ontwikkelingen in gezondheid en gezond gedrag. Ruim 10.800 personen in de leeftijd van 19 t/m 94 jaar in de regio Zuid-Holland

Nadere informatie

Samenvatting gezondheidspeiling Wijdemeren

Samenvatting gezondheidspeiling Wijdemeren Samenvatting gezondheidspeiling Wijdemeren Een analyse van de gezondheidstoestand van de bevolking geeft zicht op de gezondheidsproblemen die in de regio en gemeente spelen en de groepen waarin die problemen

Nadere informatie

Nieuw-West gezond en wel?

Nieuw-West gezond en wel? Factsheet Amsterdamse Gezondheidsmonitor 2012 Nieuw-West gezond en wel? Twee derde van de inwoners van Nieuw-West heeft een positief oordeel over de eigen gezondheid, zo blijkt uit de gegevens van de Amsterdamse

Nadere informatie

Hoe gezond zijn de volwassenen in Rivierenland?

Hoe gezond zijn de volwassenen in Rivierenland? Hoe gezond zijn de volwassenen in Rivierenland? Samenvatting van de uitkomsten van de volwassenen- en ouderenmonitor 2012-2013 Elk jaar onderzoekt de GGD in opdracht van de gemeenten de gezondheidssituatie

Nadere informatie

Kernboodschappen Gezondheid Hengelo

Kernboodschappen Gezondheid Hengelo Kernboodschappen Gezondheid Hengelo De GGD Twente verzamelt in opdracht van de gemeente Hengelo epidemiologische gegevens over de gezondheid van de bevolking in Hengelo en de factoren die hierop van invloed

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 1 tot jaar Jongerenmonitor In 011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Op weg naar de speerpuntennotitie lokaal gezondheidsbeleid Boxmeer 2009 2011: Speerpunten voor Boxmeer?? Esther Hendriks 24 september 2009

Op weg naar de speerpuntennotitie lokaal gezondheidsbeleid Boxmeer 2009 2011: Speerpunten voor Boxmeer?? Esther Hendriks 24 september 2009 Op weg naar de speerpuntennotitie lokaal gezondheidsbeleid Boxmeer 2009 2011: Speerpunten voor Boxmeer?? Esther Hendriks 24 september 2009 Op weg naar speerpuntennotitie? Wat doen/deden we al? Welke gezondheidsproblemen

Nadere informatie

Het jongerenonderzoek 2013

Het jongerenonderzoek 2013 Het jongerenonderzoek 2013 Indicatoren naar leerjaar, onderwijsvorm en geslacht Bijlage bij het rapport "De Limburgse resultaten in vogelvlucht" Fysieke gezondheid en leefstijl Indicatoren naar leerjaar,

Nadere informatie

Gezondheid in beeld: Gemeente Nuenen.

Gezondheid in beeld: Gemeente Nuenen. . Gezondheid in beeld: Gemeente Nuenen Gezondheidsmonitor 2012/2013 www.regionaalkompas.nl Inleiding Eind 2012 zijn de Volwassenenmonitor en Ouderenmonitor tegelijkertijd verzonden naar ongeveer 44.000

Nadere informatie

Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012

Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012 Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012 Tabellenboek Jeugdmonitor 12 t/m 18 jaar 2011-2012 Gemeente Onderwerpen A. Algemene kenmerken B. School C1. Lichamelijke gezondheid C2. Psychische gezondheid D.

Nadere informatie

Geestelijke Gezondheid (19 64 jaar)

Geestelijke Gezondheid (19 64 jaar) 3a Geestelijke Gezondheid (19 64 jaar) Deze factsheet beschrijft de resultaten van de gezondheidspeiling najaar 2005 van volwassenen tot 65 jaar in Zuid-Holland Noord met betrekking tot de geestelijke

Nadere informatie

Gezondheid in beeld: Gemeente Laarbeek

Gezondheid in beeld: Gemeente Laarbeek Gezondheid in beeld: Gemeente Laarbeek Gezondheidsmonitor 2012/2013 www.regionaalkompas.nl Inleiding Eind 2012 zijn de Volwassenenmonitor en Ouderenmonitor tegelijkertijd verzonden naar ongeveer 44.000

Nadere informatie

Bijlage 1 Toelichting op de vragenlijst

Bijlage 1 Toelichting op de vragenlijst Bijlage 1 Toelichting op de vragenlijst Wilt u alstublieft vóórdat u begint met invullen onderstaande instructies lezen? Deze vragenlijst gaat over uw gezondheid. Het is de bedoeling dat de vragenlijst

Nadere informatie

Gezondheid in beeld: Gemeente Best. Gezondheidsmonitor 2012/2013.

Gezondheid in beeld: Gemeente Best. Gezondheidsmonitor 2012/2013. Gezondheid in beeld: Gemeente Best Gezondheidsmonitor 2012/2013 www.regionaalkompas.nl Inleiding Eind 2012 zijn de Volwassenmonitor en Ouderenmonitor tegelijkertijd verzonden naar ongeveer 44.000 volwassenen

Nadere informatie

Gezondheidspeiling 2012

Gezondheidspeiling 2012 FACTSHEET Gezondheidspeiling 212 Resultaten van de vierjaarlijkse gezondheidsenquête onder inwoners van 19 jaar en ouder in de regio Gooi en Vechtstreek SAMENVATTING Inwoners van Gooi en Vechtstreek voelen

Nadere informatie

IJsselland. Wijkgezondheidsprofiel Borgele en Platvoet Deventer

IJsselland. Wijkgezondheidsprofiel Borgele en Platvoet Deventer IJsselland Wijkgezondheidsprofiel Deventer Januari 2015 Wijkgezondheidsprofiel Dit wijkgezondheidsprofiel bestaat uit gegevens afkomstig van diverse bronnen, registraties en (bewoners)onderzoeken. Voor

Nadere informatie

Gezondheidsmonitor 2012 een overzicht van de cijfers

Gezondheidsmonitor 2012 een overzicht van de cijfers Gezondheidsmonitor 2012 een overzicht van de cijfers De gezondheid en participatie van Zeeuwse 65-plussers zijn in de afgelopen vijf jaar verbeterd. Ouderen voelen zich minder beperkt door de lichamelijke

Nadere informatie

Gezondheid in beeld:

Gezondheid in beeld: Gezondheid in beeld: Gemeente Son en Breugel Gezondheidsmonitor 2012/2013 www.ggdgezondheidsatlas.nl Inleiding Eind 2012 zijn de Volwassenmonitor en Ouderenmonitor tegelijkertijd verzonden naar ruim 35.000

Nadere informatie

Lesbische en biseksuele vrouwen & homoseksuele mannen in Amsterdam: gezond en wel?

Lesbische en biseksuele vrouwen & homoseksuele mannen in Amsterdam: gezond en wel? Lesbische en biseksuele vrouwen & homoseksuele mannen in Amsterdam: gezond en wel? Amsterdamse Gezondheidsmonitor 2012 Kernpunten 1. Minder lichamelijke problemen bij homomannen De gezondheidsverschillen

Nadere informatie

Utrecht gezond!2008-2013

Utrecht gezond!2008-2013 Utrecht gezond!2008-2013 Utrecht Zuid Wijkgezondheidsprofiel 2010 Asn Actieplan fase 1, 2009-2010 1 2 Inhoud 1 Inleiding Wijkgerichte aanpak 4 Gerichte keuzes 4 Gebruikte gegevens 4 Utrecht Zuid en subwijken

Nadere informatie

Gemeente Zaanstad en Molenwerf

Gemeente Zaanstad en Molenwerf Gemeente en Molenwerf Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo 2013-2014 Dit tabellenboek beschrijft de resultaten van Emovo 2013-2014 voor de gemeente. Achtereenvolgens treft u: De samenvatting met daarin per

Nadere informatie

Ouderenmonitor Zeeland 2010. Tabellenboek Gemeente Tholen

Ouderenmonitor Zeeland 2010. Tabellenboek Gemeente Tholen Ouderenmonitor 2010 Tabellenboek Gemeente Tholen Colofon Ouderenmonitor 2010 Ons kenmerk: 1715 KW/ML (tweede herziene versie) december 2011 GGD, afdeling Algemene Gezondheidszorg, cluster Epidemiologie

Nadere informatie

Gezondheid en welzijn van volwassenen en senioren in de gemeente Pijnacker-Nootdorp. Sociale activiteiten Mantelzorg. Gezondheidsonderzoek

Gezondheid en welzijn van volwassenen en senioren in de gemeente Pijnacker-Nootdorp. Sociale activiteiten Mantelzorg. Gezondheidsonderzoek Gezondheid en welzijn van volwassenen en senioren in de gemeente Pijnacker-Nootdorp Resultaten van het Gezondheidsonderzoek 2012 Ondersteuning Beperkingen Sociale activiteiten Mantelzorg Gezondheidsonderzoek

Nadere informatie

JEUGDMONITOR EMOVO 2013-2014 Gemeente Heemstede

JEUGDMONITOR EMOVO 2013-2014 Gemeente Heemstede Gemeente Resultaten voor gemeente en regio Kennemerland Regio N=9.98 Ervaren gezondheid en aandoeningen Voelt zich gezond 84 83 Heeft minstens chronische aandoening, vastgesteld door arts 3 3 Heeft allergie,

Nadere informatie

Zo gezond is Aalsmeer!

Zo gezond is Aalsmeer! Zo gezond is Aalsmeer! Factsheet Gezondheidsmonitor 2010 In deze factsheet leest u de belangrijkste uitkomsten van de Gezondheidsmonitor 2010. Deze monitor is uitgevoerd onder inwoners van 19 jaar en ouder

Nadere informatie

K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R

K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R VOEDING, BEWEGING EN GEWICHT K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R Jeugd 2010 6 Kinderenonderzoek 2010 Om inzicht te krijgen in de gezondheid van de inwoners in haar werkgebied, heeft de GGD

Nadere informatie

Samenvatting en Beschouwing 65-94 jaar

Samenvatting en Beschouwing 65-94 jaar 7b GEZONDHEIDSPEILING 2005 Het doel van de gezondheidspeiling is het volgen van ontwikkelingen in gezondheid en gezond gedrag. Ruim 10.800 personen in de leeftijd van 19 t/m 94 jaar in de regio Zuid-Holland

Nadere informatie

GEZONDHEID IN DE IJMOND RAPPORTAGE INDUSTRIE FIJN STOF HINDER MONITOR GEZONDHEID EN ZIEKTEEN ZIEKTE INDUSTRIE MONITOR HINDER

GEZONDHEID IN DE IJMOND RAPPORTAGE INDUSTRIE FIJN STOF HINDER MONITOR GEZONDHEID EN ZIEKTEEN ZIEKTE INDUSTRIE MONITOR HINDER GEZONDHEID IN DE IJMOND RAPPORTAGE LUCHTKWALITEIT LUCHTKWALITEIT FIJN STOF FIJN STOF HINDER HINDER GEZONDHEID EN ZIEKTEEN ZIEKTE GEZONDHEID MONITOR MONITOR INDUSTRIE INDUSTRIE BEZORGDHEID BEZORGDHEID Gezondheid

Nadere informatie

Gezondheidspeiling volwassenen 2008. Resultaten van de gezondheidsenquête onder inwoners van 19 tot 65 jaar in de regio Gooi en Vechtstreek

Gezondheidspeiling volwassenen 2008. Resultaten van de gezondheidsenquête onder inwoners van 19 tot 65 jaar in de regio Gooi en Vechtstreek Gezondheidspeiling volwassenen 2008 Resultaten van de gezondheidsenquête onder inwoners van 19 tot 65 jaar in de regio Gooi en Vechtstreek Drs. M.B. van Acker GGD Gooi & Vechtstreek April 2009 Rapport

Nadere informatie

IJsselland. Wijkgezondheidsprofiel Voorstad Deventer

IJsselland. Wijkgezondheidsprofiel Voorstad Deventer IJsselland Wijkgezondheidsprofiel Deventer Januari 2015 Wijkgezondheidsprofiel Dit wijkgezondheidsprofiel bestaat uit gegevens afkomstig van diverse bronnen, registraties en (bewoners)onderzoeken. Voor

Nadere informatie

Volwassenen in Drenthe

Volwassenen in Drenthe Volwassenen in Drenthe Basisrapport van het volwassenenonderzoek 2013 Over de gezondheid en leefgewoonten van Drentse volwassenen December 2014 Versie 1.0 Colofon: Uitgave: GGD Drenthe Epidemiologie, Cluster

Nadere informatie

Zo gezond is Uithoorn!

Zo gezond is Uithoorn! Zo gezond is Uithoorn! Factsheet Gezondheidsmonitor 2010 In deze factsheet leest u de belangrijkste uitkomsten uit de Gezondheidsmonitor 2010. Deze monitor is uitgevoerd onder inwoners van 19 jaar en ouder

Nadere informatie

Kindermonitor 2013. Gemeentelijke Factsheet. Zwolle

Kindermonitor 2013. Gemeentelijke Factsheet. Zwolle [Geef tekst op] Kindermonitor 2013 Gemeentelijke Factsheet [Geef tekst op] Kindermonitor 2013: Gemeente 420 ouders van kinderen van ½- tot twaalf jaar gaven inzicht in de gezondheid, leefstijl en opvoeding

Nadere informatie

Hoe gezond bent u? Monitor volwassenen 2008. Regio Gelderland Midden

Hoe gezond bent u? Monitor volwassenen 2008. Regio Gelderland Midden Hoe gezond bent u? Monitor volwassenen 2008 Regio Gelderland Midden Monitor volwassenen 2008 Regio Gelderland Midden Hulpverlening Gelderland Midden Sector Volksgezondheid / GGD Stafbureau VGZ Arnhem,

Nadere informatie

Hoe gezond bent u? Monitor volwassenen 2008. Gemeente Doesburg

Hoe gezond bent u? Monitor volwassenen 2008. Gemeente Doesburg Hoe gezond bent u? Monitor volwassenen 2008 Gemeente Doesburg Monitor volwassenen 2008 Gemeente Doesburg Hulpverlening Gelderland Midden Sector Volksgezondheid / GGD Stafbureau VGZ Arnhem, juli 2010 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Samenvatting Jong; dus gezond!?

Samenvatting Jong; dus gezond!? Samenvatting Jong; dus gezond!? Deel III Gezondheidsprofiel regio Nieuwe Waterweg Noord, 2005-2008 Samenvatting rapport Jong; dus gezond!? Gezondheidssituatie van de Jeugd (2004-2006) Regio Nieuwe Waterweg

Nadere informatie

23 65-plussers in de regio Gelre-IJssel. Resultaten van de ouderenmonitor 2010

23 65-plussers in de regio Gelre-IJssel. Resultaten van de ouderenmonitor 2010 23 65-plussers in de regio Gelre-IJssel Resultaten van de ouderenmonitor 2010 2011 Het gaat over het algemeen goed met onze 65-plussers. Zij voelen zich beter dan vijf jaar geleden en de deelname aan sportieve

Nadere informatie

Ouderen in Coevorden

Ouderen in Coevorden Ouderen in Resultaten van het ouderenonderzoek 2012 Over de gezondheid en leefgewoonten van ouderen September 2014 Versie 1.1 Colofon: Uitgave: GGD Epidemiologie, afdeling GIO epidemiologie@ggddrenthe.nl

Nadere informatie

Kindermonitor 2013. Gemeentelijke Factsheet. Kampen

Kindermonitor 2013. Gemeentelijke Factsheet. Kampen [Geef tekst op] Kindermonitor 2013 Gemeentelijke Factsheet [Geef tekst op] Kindermonitor 2013: Gemeente 424 ouders van kinderen van ½- tot twaalf jaar gaven inzicht in de gezondheid, leefstijl en opvoeding

Nadere informatie

Etniciteit volgens CBS-classificatie (uit GBA) Oldenzaal Twente hoog (HBO,

Etniciteit volgens CBS-classificatie (uit GBA) Oldenzaal Twente hoog (HBO, Monitor Volwassenen 2012 Etniciteit volgens CBS-classificatie (uit GBA) Nederlands 84 88 79 88 89 83 84 91 86 83 Marokkaans 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Turks 9 2 12 6 2 6 9 1 6 4 Surinaams 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nadere informatie

Tabellenboek G4 gezondheidsmonitor 2012

Tabellenboek G4 gezondheidsmonitor 2012 Tabellenboek G4 gezondheidsmonitor 2012 GGD Amsterdam GGD Haaglanden GGD Rotterdam-Rijnmond Gemeente Utrecht, Volksgezondheid December 2014, herziene versie Tabellenboek G4 gezondheidsmonitor 2012 1 Het

Nadere informatie