KSFECTIO. Jaarverslag Huisvesting 2010

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KSFECTIO. Jaarverslag Huisvesting 2010"

Transcriptie

1 KSFECTIO Jaarverslag Huisvesting 2010

2 Jaarverslag 2010 Betreft huisvesting van Katholieke Scholenstichting Fectio Datum: maart 2011 Tekst: Ben Frowijn Adviseur huisvesting 2 jaarverslag huisvesting KSFectio 2010

3 Inhoudsopgave Inleiding 5 2. Basisschool de H. Familieschool Gebouw algemeen Gebouw buiten Gebouw binnen De Stek Gebouw algemeen Noodlokalen Speelplaats St. Michielschool Algemeen Gebouw intern Gebouw buiten De Boogerdschool Algemeen Gebouw intern Gebouw buiten Speelplaats De Zevensprong Algemeen Gebouw binnen Gebouw buiten Aandachtspunten De Bengelbongerd Algemeen Gebouw binnen Gebouw buiten t Schoolhuys Algemeen Gebouw binnen Gebouw buiten Speelplaats De Vlinder Algemeen Gebouw binnen Gebouw buiten Noodlokalen Barbaraschool Algemeen 18 3 jaarverslag huisvesting KSFectio 2010

4 10.2 Gebouw binnen Gebouw buiten Speelplaats Sint Nicolaasschool Algemeen Gebouw binnen Gebouw buiten De Camminghaschool Algemeen Gebouw binnen Gebouw buiten Aventurijn Algemeen De Delteyk Algemeen Gebouw binnen Gebouw buiten Slot Foto s Schoonmaak 24 H. Familieschool St. Michielschool Barbaraschool Wat kan je zoal aantreffen Vandalisme 36 4 jaarverslag huisvesting KSFectio 2010

5 1. Inleiding Voorwoord In dit jaarverslag wordt aangegeven wat er in 2010 aan onderhoudsactiviteiten in en om de 13 basisscholen van de Katholieke Scholenstichting Fectio heeft plaatsgevonden. Gezien er geen jaarverslag in 2009 is verschenen zullen een aantal aspecten betrekking hebben over dat jaar. In deze inleiding worden een aantal hoofdpunten in kaart gebracht. De aandachtspunten per school staan in de afzonderlijke paragrafen vermeld waaraan tot slot foto s ter illustratie zijn toegevoegd. Het jaarverslag geeft een beeld van de veelheid van problemen waarvoor de schooldirecteuren staan wat betreft de huisvesting en bouwaangelegenheden. Tevens zijn dat de uitdagende en concrete taken van de huisvestingsadviseur. Meerjaren onderhoudplan (MOP) Er zijn meerdere redenen te benoemen waarom men een meerjarenonderhoudsplanning maakt. De belangrijkste reden is dat onderhoud planmatig kosten met zich meebrengt. Meerjarenonderhoudsplanning wordt gezien als voorwaarde om te komen tot beheersing van deze onderhoudskosten, omdat de planning inzicht geeft in de kosten op korte en eventueel lange termijn. Hierdoor kan men het te voeren onderhoudsbeleid op de toekomstige onderhoudskosten afstemmen. Als in een jaar de onderhoudskosten erg hoog zullen uitvallen, door bijvoorbeeld het vervangen van de cv installatie, kan men hiervoor vroegtijdig een budget vrijmaken of reserveren, of, men kan overige onderhoudswerkzaamheden aanpassen of verschuiven. Zo kan men een gespreid onderhoudsbeleid voeren waar men niet meer voor onverwacht hoge uitgaven komt te staan. Naast dat onderhoudsplan is door Fectio een kostenoverzicht gemaakt voor de periode 2007 tot 2016 en dit zal worden uitgebreid tot Aan de hand van deze overzichten worden de werkzaamheden gepland en uitgevoerd. Indien noodzakelijk wordt in overleg met de algemeen directeur Jos de Bruijn, financieel adviseur Martina Hardeman en de directie van de school de planning jaarlijks aangepast. Systematiek opdrachtverlening In het kader van opdrachtverlening wordt nog steeds gebruik gemaakt van een digitale opdrachtbon. Deze methode van opdracht verlenen wordt door alle partijen gewaardeerd. Hierdoor ontstaat er efficiënt en snel overzicht van wat er uitstaat aan opdrachten en kunnen de betrokkenen gewezen worden op de voorwaarden van uitvoering en oplevering zoals deze op de bon vermeld staan. 5 jaarverslag huisvesting KSFectio 2010

6 Aanleverende bedrijven Het blijft nog steeds veel moeite kosten om voor kleine opdrachten bedrijven te motiveren om tijdig werkzaamheden tot uitvoering te brengen. De spoedopdrachten t.b.v. vandalisme worden over het algemeen snel uitgevoerd. Schoonmaakovereenkomst Voor 2010 hebben wij eind 2009 een aanbesteding gehouden voor zeven basisscholen alsmede het Palet. De overeenkomst zelf is inhoudelijk aangepast en de werkzaamheden in de schoonmaakprogramma s zijn nog beter omschreven. De schoonmaak binnen de scholen blijft wel een groot aandachtspunt. Met name het sanitair, randen en richeltjes en de vloeren verdient veel aandacht. Bij het aannemen van een contract worden er goede afspraken gemaakt, maar in de praktijk maken wij het helaas anders mee. In ons contract staat het werk niet in uren maar in activiteiten en kwaliteit omschreven, daarom kunnen we bij verschil van inzicht een vuist maken. Dit laat niet onverlet dat er ook een beroep op de scholen zelf wordt gedaan: vanuit de directie en het team is meer aandacht nodig voor het opgeruimd achterlaten van de lokalen, de gangen en de sanitaire ruimtes. Samen moeten wij komen tot een schone en frisse schoolomgeving, daarin hebben de kinderen ook een taak(je). Zo laat je het niet achter voor de schoonmaker En zo laat de schoonmaker het niet achter 6 jaarverslag huisvesting KSFectio 2010

7 Servicecontract cv-installaties De stichting is in 2006 voor een aantal scholen overgegaan naar een servicecontract voor de cv-installaties. In dit contract is omschreven dat na de nulbeurt bij storing alleen de gebruikte onderdelen worden verrekend en verder geen voorrijkosten en arbeidsloon.ook is op de nieuwe onderdelen één jaar garantie overeengekomen. Na deze eerste jaren kunnen wij concluderen dat deze aanpak van het cvonderhoud positief doorwerkt op de duurzaamheid van de cv-installatie alsmede het omlaag brengen van de onkosten. Kantoor Gezien de uitbreiding van de Fectio-staf ontstond wederom ruimtegebrek. De bovenverdieping van kantoor Pelmolen 19, welke wij voor het grootste deel huren, bleek wederom te klein. Het DTO overleg was al verplaatst naar een vergaderruimte bij ARUS dienstverlening aan de overzijde van ons kantoor en de kleine vergaderruimte die wij nog op de bovenverdieping hadden, moest worden ingeleverd om personeel te kunnen huisvesten. Het huidige contract welke wij hadden met onze verhuurder liep eind 2010 af en het was goed om ons wederom te oriënteren op een geschikte locatie met meer ruimte waarbij tevens de wens was om een vergaderruimte inpandig beschikbaar te hebben voor ongeveer 17 personen. Ondanks dat er veel kantoorruimte binnen Houten leeg staat, kwamen wij tot de conclusie dat er, voor de m2 die wij nodig hebben en het beschikbare budget, weinig opties waren. Het waren of te veel vierkante meters ofwel de ruimte was zodanig dat er zeer veel aan moest gebeuren of de prijs paste niet binnen onze raming. Ook moet je oppassen dat je niet ruimtes gaat huren die maar een lage bezettingsgraad hebben. Je betaalt tenslotte de gehuurde vierkante meters en die moet je optimaal benutten. Ook onze verhuurder dacht mee om voor ons een oplossing te vinden binnen zijn huidige locatie. Door verschuiving binnen zijn eigen organisatie en het aanbrengen van een schuifwand zijn wij uiteindelijk overeengekomen dat wij permanent beneden een vergaderruimte beschikbaar hebben en daarnaast voor groot overleg de beschikking hebben over een grotere ruimte met de daarnaast gelegen vergaderruimte door het openen van de schuifwand. Gezien bovenstaande uitbreiding en aanpassingen hebben wij het contract met een jaar verlengd. 7 jaarverslag huisvesting KSFectio 2010

8 Ventilatie en energie beperkende maatregelen scholen In opdracht van de Gemeente Houten heeft er een Eba-onderzoek plaats gevonden naar het binnenklimaat in de scholen. Het onderzoek was met name gericht op luchtkwaliteit, ventilatie, isolatie en energie beperkende maatregelen. Uit dit onderzoek is o.a. gebleken dat wat betreft binnenklimaat wel wat te verbeteren viel. Ook bij de nieuwbouwscholen zoals de Stek kwamen verrassende resultaten naar voren. Na inventarisatie is er een prioriteitenlijst vastgesteld welke scholen er als eerste voor in aanmerking zouden komen. Aan de hand van die lijst worden de scholen aangewezen die worden aangepakt. Door de overheid is een subsidieregeling beschikbaar gesteld tot verbetering van het binnenklimaat. De overheid geeft een subsidie van 60% en de overige 40% en het benodigde meerwerk dient door de Gemeente en/of de schoolbesturen te worden betaald. Houten heeft er voor gekozen de kosten van 40% alsmede het meerwerk voor haar rekening te nemen. Binnen de Gemeente Houten konden wij aan de hand van het subsidiebedrag en de bijdrage van Gemeente maximaal acht scholen voor verbetering in aanmerking laten komen. In eerste instantie moesten de werkzaamheden voor eind 2010 zijn gerealiseerd maar de minister heeft ervoor gekozen, gezien de hoeveelheid voorbereiding en werk, uitstel te geven tot 2 september Eind 2010 heeft er voor de scholen in Houten een aanbesteding plaats gevonden waarbij aan acht bedrijven een prijsaanbieding werd verzocht. Uiteindelijk hebben er drie partijen ingeschreven waarvan de laagste E.Nu Midland uit Amersfoort is geworden. De werkzaamheden zijn begin 2011 gestart, de resultaten zullen in het volgend jaarverslag bekend zijn. Bij de Gemeente Bunnik is er voor gekozen om een onderzoek te laten verrichten bij de Barbaraschool en Het Palet. De overige scholen binnen deze Gemeente zijn in dit onderzoek niet meegenomen, omdat deze voor nieuwbouw of nieuwbouwplannen in aanmerking komen. De afspraak binnen deze Gemeente is: dat zij voor isolatie en ventilatie 40% bekostigt. Voor wat betreft de verlichting neemt het schoolbestuur 40% voor haar rekening. Ook hiervoor heeft eind 2010 een aanbesteding plaatsgevonden. Aan zes aannemers is gevraagd een prijs in te dienen voor isolerende maatregelen en de vervanging van enkel naar dubbelglas. En aan drie aannemers is de prijs gevraagd voor de energiebeperkende maatregelen en de vervanging van de bestaande verlichtingsarmaturen. Voor het laatste was HEVI uit Bunnik de laagste inschrijver en omdat de kosten binnen onze begroting vielen is aan hen de opdracht verleend. Deze werkzaamheden zullen in de meivakantie 2011 worden uitgevoerd. Omdat de kozijnen, en met name de draaiende gedeeltes, niet toepasbaar waren voor het dubbelglas HR++, lagen de inschrijvingen hoog boven de begroting van het verstrekte subsidiebedrag. De 8 jaarverslag huisvesting KSFectio 2010

9 Gemeente kon het uiteindelijke meerwerk niet rond krijgen binnen hun eigen begroting. Om financiële redenen werd besloten deze voorziening af te blazen. Tevens zullen de lokalen worden voorzien van een mechanische ventilatie met een warmte-terug-win systeem (WTW). Deze aanbesteding zal in het voorjaar 2011 plaatsvinden, waarbij met mogelijk reserve gelden deze werkzaamheden uitgevoerd kunnen gaan worden. Hierover volgt in het nieuwe verslagjaar uitvoerige informatie. Vandalisme Omdat de speelplaatsen van de scholen openbaar terrein zijn komt het steeds meer voor dat zgn. hangjongeren gebruik maken van deze terreinen. Ondanks voorzieningen klimt men bijvoorbeeld op daken van scholen met alle gevolgen van dien. Ook worden er lege flessen kapot gegooid, vuurwerk afgestoken, ramen beklad en afvalcontainers in brand gestoken. Dit geeft niet alleen overlast en ergernis maar ook veel herstelwerk en bijkomende handelingen: er wordt een proces van verbaal opgemaakt, er moet worden geregeld dat de schade wordt hersteld en de kosten worden verhaald. Er valt helaas een lichte toename van vandalisme te constateren. Een van de vele ruiten die worden vernield. 9 jaarverslag huisvesting KSFectio 2010

10 2. Basisschool de H. Familieschool Gebouw algemeen De grote zorg voor deze school is nog steeds het hoge energieverbruik. Omdat de raampartijen aan de speelplaats inmiddels zijn voorzien van dubbelglas en voor verbeterende maatregelen is gekozen voor natuurlijke ventilatie (roosters boven de ramen aan de kant van de Julianastraat waarbij tevens het glas zal worden vervangen van enkel naar dubbelglas), hopen we wederom zuiniger met energie om te kunnen gaan. De Gemeente is akkoord gegaan met het vernieuwen van de speelplaats van de kleuters aan de Julianastraat. Dit zou eerst worden uitgevoerd in 2010 maar is doorgeschoven naar het voorjaar van Er is bij de Gemeente een verzoek ingediend om het muurtje dat scheef staat aan de Loerikseweg aan te passen. Ook is een verzoek ingediend voor het gedeeltelijk vervangen van radiatoren in de onderbouw. Hierover is nog geen uitsluitsel gegeven. 2.2 Gebouw buiten Het schilderwerk aan de buitenzijde van de school is uitgevoerd en daar waar nodig zijn de raampartijen voorzien van nieuwe zonwering. De goot aan de kant van de Loerikseweg is volledig hersteld en ook zal binnenkort de goot bij de aula worden vervangen. 2.3 Gebouw binnen De vloeren van het sanitair bij de onderbouw zijn nu geheel voorzien van een epoxylaag. Hiermee hopen we minder stankoverlast te krijgen. De vervanging van de zachte vloerbedekking in de aula is in voorbereiding genomen. Ook het binnen schilderwerk verdient aandacht. Er zal gekeken worden wat er mogelijk is, passend binnen het budget van de MOP. 10 jaarverslag huisvesting KSFectio 2010

11 3. De Stek Gebouw algemeen Omdat de problemen, die wij in 2006 geconstateerd hebben, nog niet volledig zijn opgelost, valt het gehele onderhoud nog steeds onder de verantwoording van de gemeente Houten. Er is geprobeerd de scheuren in een binnenmuur te herstellen maar er zijn ook nog een aantal scheuren waar niets aan gedaan is. 3.2 Noodlokalen Door extreme groei kampte de school al geruime tijd met een tekort aan lokalen. Omdat de schoolwoningen nog niet waren gerealiseerd, moest er gekeken worden naar extra huisvesting. Een aantal locaties hadden wij op het oog namelijk schoolplein en een vrije kavel op de hoek van de Torenmuur. Gezien twee tot drie aaneengesloten lokalen op het schoolplein teveel inleverde op het speelgenot van de kinderen hebben wij besloten hiervan af te zien. Vervolgens zijn wij gaan praten met de omwonenden betreffende de tweede locatie en de conclusie was duidelijk: men wilde Geen noodlokalen op dat stukje grond. In overleg met de Gemeente hebben we daarom besloten om op het speelveld achter de school drie lokalen te realiseren 3.3 Speelplaats Er is bij de Gemeente een verzoek ingediend om extra speeltoestellen te plaatsen alsmede een speeltoestel voor de kleuters te vervangen. Na veel overleg, verschillende voorstellen van beide kanten en een aanvullend budget van de ouderraad zijn wij uiteindelijk tot een aanbestedingstraject gekomen. In de meivakantie 2011 zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd. 11 jaarverslag huisvesting KSFectio 2010

12 4. St. Michielschool Algemeen De bestratingswerkzaamheden van de speelplaats zijn inmiddels afgerond. Echter, er werd tijdens de oplevering geconstateerd dat de voegen tussen de betonelementen van de zandbak vingerbeklemming zou kunnen veroorzaken. Het was de bedoeling dat najaar van 2010 opnieuw de betonelementen zouden worden gesteld. Door omstandigheden is dit nu doorgeschoven naar de meivakantie Gelijktijdig zal er een voorziening worden getroffen om weer een net over de zandbak aan te kunnen brengen om te voorkomen dat de katten de zandbak als kattenbak gaan gebruiken. Ook deze school groeit uit zijn jasje. Op dit moment wordt het speellokaal gebruikt als leslokaal voor de onderbouw. Al geruime tijd zijn we aan het kijken naar een goede locatie om tijdelijke huisvesting neer te zetten. Het speelplein bij de kleuters is geen optie gezien omdat dan onder andere het speeltoestel moet verdwijnen. Ook op het speelplein bij de bovenbouw is te weinig ruimte beschikbaar. Inmiddels zijn wij in overleg met de naastgelegen buren om te kijken wat daar mogelijk is. Mocht het zover zijn dan er een oplossing is, dan kan een gedeelte van de noodlokalen die bij de Bengelbongerd stonden gebruikt gaan worden want deze staan tot zo lang in opslag. 4.2 Gebouw intern De gang bij de bovenbouw is in zijn geheel geschilderd en voorzien van frisse kleuren. Om nu het geheel compleet te maken is er voor gekozen om de bestaande vloer te voorzien van een rubbervloer. Wij hebben hier zelf geen ervaring mee maar positieve ervaringen bij andere scholen hebben ons doen besluiten hiervoor te kiezen. Deze werkzaamheden zullen in de meivakantie van 2011 worden uitgevoerd. In diezelfde meivakantie wordt er een start gemaakt om de ventilatie binnen de school te optimaliseren. Hierop komen we in het volgende jaarverslag uitvoerig terug. 4.3 Gebouw buiten De zonwering bij de onderbouw dient vervangen te worden. Hiervoor is een verzoek in gediend bij de Gemeente. Er zal echter gekeken worden of men moet blijven werken met screens of dat de keuze gaat vallen op uitvalschermen. 12 jaarverslag huisvesting KSFectio 2010

13 5. De Boogerdschool Algemeen Naast het vervangen van de kunststof kozijnen bij de bovenbouw zijn nu ook in de onderbouw en teamkamer de kunststof kozijnen vervangen. De draaiende gedeeltes zijn voorzien van een mechanisme waarbij in iedere willekeurige stand de ramen geopend kunnen worden. Verder zijn de uitvalschermen vervangen voor screens die elektrisch bedienbaar zijn. Hiermee kunnen ze op elk gewenste stand worden neergelaten. 5.2 Gebouw intern Wederom hebben wij moeten constateren dat er blazen ontstaan in het marmoleum van de gang. Met de nog aanwezige stukken kunnen wij dit nog wel herstellen. In ieder geval is er niets bij de verzekering te verhalen. 5.3 Gebouw buiten Er is een verzoek ingediend bij de Gemeente om de pui van het entree te vervangen. Wij wachten nog op een positief antwoord. Ook is er een verzoek ingediend voor het vervangen c.q. overlagen van de bitumendakbedekking op het dak van de kleuters. 5.4 Speelplaats Door de Gemeente is gezorgd dat de valondergrond, rondom het huisje naast de zandbak, is vervangen zodat het een goedkeuring kon krijgen. 13 jaarverslag huisvesting KSFectio 2010

14 6. De Zevensprong Algemeen Het vandalisme bij deze school is een bijzonder aandachtspunt. De brandweer weet inmiddels de school te vinden omdat de container al een aantal keer totaal is weggebrand. Ook constateren wij dat de jeugd regelmatig het dak op klimt om o.a. een bal te pakken. Hiermee veroorzaken zij schade aan de dakbedekking, pannen en dakdoorvoeren. 6.2 Gebouw binnen In één van de lokalen zit nog een schuifwand naar de aula. Aangezien deze geen functie meer heeft, en door zo n wand toch geluidsoverlast ontstaat, was het de bedoeling deze in 2009 te vervangen voor een muur van schoon metselwerk of een faaywand (geïsoleerde binnenwand met een dikte van 90 mm). Omdat de kosten niet pasten in de begroting van de school hebben wij hiervan afgezien. Op dit moment ligt er een verzoek bij de Gemeente om deze kosten van ons over te nemen. 6.3 Gebouw buiten In 2011 zullen de liggende delen van het houtwerk worden bijgeschilderd. Het trespa bij de kleuteringang (achterzijde kleuters en kopse kant kleuters) zijn met een speciale primer en verflaag behandeld. Het ziet er weer fris uit. 6.4 Aandachtspunten Bij de kilkepers van deze school zakken de dakpannen naar beneden waardoor binnentredend vocht kan ontstaan. Er ligt een verzoek bij de Gemeente om dit aan te passen. 14 jaarverslag huisvesting KSFectio 2010

15 7. De Bengelbongerd Algemeen De voorgenomen fusie met de H. Familieschool is niet doorgegaan. Daarna kwam er sprake van een brede school waarbij de Openbare basisschool de Regenboog tijdelijk bij de basisschool De Bengelbongerd in zou trekken. Voor de brede school werden de voorbereidingen getroffen: noodlokalen geplaatst en ICT-bekabeling aangepast. Ook vond de interne verhuizing van de groep 8 plaats. Uiteindelijk ging alles niet door. Dit veroorzaakte frustratie en teleurstelling bij de directie en het team en de koers moest worden omgebogen. Daarna is er een binnenhuisarchitect gevraagd om een opgave te doen voor het optimaliseren van de school zodat deze een goede uitstraling krijgt. De BSO De Beunk is vanuit de basisschool de Regenboog bij de Bengelbongerd ingetrokken. Voor de verbetering van de uitstraling en de aantrekkingskracht dienen financiële injecties vanuit Fectio en de Gemeente te komen. De ideeën zijn er wel maar het is nu wachten op definitieve prijzen en beslissingen. 7.2 Gebouw binnen Het sanitair is verouderd en dient aangepast te worden. De vloeren in de toiletten zijn voorzien van een harde vloerbedekking. Er is nieuwe bekabeling aangebracht voor de digitale schoolborden. 7.3 Gebouw buiten Nog steeds is er veel vandalismeschade aan en om de school. Bijvoorbeeld: ruiten die worden vernield en beklad en veel schade aan het hekwerk. Het is nu zaak om de boeiboorden te vervangen of in het uiterste geval te overlagen met trespa. De raampartijen voldoen niet meer aan de normen voor wat betreft isolatie en ventilatie. Er ligt al een verzoek bij de Gemeente deze in de MOP naar voren te halen voor wat betreft vervanging. Er is het nodige gedaan aan herstel van zonwering. 15 jaarverslag huisvesting KSFectio 2010

16 8. t Schoolhuys Algemeen De school kampt al geruime tijd met ruimtegebrek. De speelzaal is opgeofferd voor een klaslokaal. Omdat er lokalen bij de Bengelbongerd weg moesten, hebben wij van de Gemeente toestemming gekregen om een gedeelte van die lokalen te plaatsen bij t Schoolhuys. De benodigde tekeningen zijn hiervoor gemaakt en de bouwaanvraag ligt bij de Gemeente. Wij hopen nog voor de zomervakantie 2011 deze voorziening te kunnen realiseren. 8.2 Gebouw binnen Er is een nieuwe keuken geplaatst. De vloeren van het sanitair zijn voorzien van epoxy laag en voorbereidingen voor mechanische ventilatie zijn in volle gang. In de meivakantie van 2011 zullen de dakvensters worden vervangen. De verlichtingsarmaturen in de lokalen zullen gelijktijdig met het ventilatiesysteem worden aangepast. Gezien de vele vochtplekken in het systeemplafond ter hoogte van de dakvensters, zullen deze platen worden vervangen. Indien het kleurverschil te groot is en vele platen doorbuigen zullen wij kijken of er binnen de MOP nog mogelijkheden zijn om dit aan te passen. 8.3 Gebouw buiten De liggende delen van het houtwerk zullen in 2011 worden behandeld. De zonwering is aangebracht aan de zijde van de speelplaats van de bovenbouw. 8.4 Speelplaats Regelmatig worden door vandalisme ruiten vernield. Ook is geconstateerd dat men het dak betreedt waardoor schade ontstaat aan de dakbedekking. 16 jaarverslag huisvesting KSFectio 2010

17 9. De Vlinder Algemeen Ook deze school valt nog voor beheer en onderhoud onder de Gemeente Houten. Aan de buitenkant is het schilderwerk gerealiseerd. De stankoverlast in een van de lokalen op de 1 e verdieping blijft een aandachtspunt. 9.2 Gebouw binnen Boven in het trapgat bevinden zich horizontale glasplaten. Ondanks waarschuwingsbordjes blijft de vraag of dit wel zo gehandhaafd kan blijven. Als er toch iemand opklimt bestaat het gevaar dat men hier doorheen kan zakken. Dit is een blijvend punt van aandacht. De ophanging van de deuren is uitgevoerd met twee schanieren. Gezien het gewicht van deze deuren is dit onvoldoende. Deze situatie zal nog door de Gemeente moeten worden opgelost. 9.3 Gebouw buiten Er is verpoedering van de trespaplaten geconstateerd. Met name de felle kleuren verdienen aandacht. 9.4 Noodlokalen De ventilatie in de noodlokalen is onvoldoende. Er wordt een herhaalde poging gedaan om bij de Gemeente voor elkaar te krijgen om een ventilatiesysteem in de lokalen aan de brengen. Ook de leerkrachten kunnen door natuurlijke ventilatie veel verbeteren door in de pauze een gedeelte van de ramen en de deuren open te zetten. 17 jaarverslag huisvesting KSFectio 2010

18 10. Barbaraschool Algemeen Er is relatief veel gebeurd. Een gedeelte van de patio is opgeofferd voor een computerruimte, gangen zijn geschilderd en een lokaal is in zijn geheel geschilderd en wordt nu verhuurd aan een BSO. Ook is er zeer veel opgeruimd en heeft de school een frisse uitstraling. De directie en het team verdienen hiervoor een compliment! 10.2 Gebouw binnen In het voorwoord kon u al lezen dat wij druk bezig zijn met de verbetering van het binnenklimaat van deze school. Ook de verlichting zal worden aangepast en is het streven om ook de aula een opfrisbeurt te geven. De verwarmingsketels zouden wij graag willen vervangen. Gezien recentelijk nieuwe ketels zijn geplaats bij de Camminghaschool, streven wij er naar om deze op een later stadium te verplaatsen naar de Barbaraschool Gebouw buiten Het schilderwerk aan de buitenkant verdient aandacht. Wanneer er toch vanuit de Gemeente wordt gekozen om aanpassingen in de dubbele beglazing te treffen, zal het schilderwerk daarin worden meegenomen Speelplaats Er dienen aanpassingen (vernieuwingen) te worden verricht aan de tuimelrekken. 18 jaarverslag huisvesting KSFectio 2010

19 11. Sint Nicolaasschool Algemeen De St. Nicolaasschool zit in een overkoepelend gebouw onder de naam het Palet. Het beheer en onderhoud valt onder de Stichting Het Palet. Afgesproken is dat de directeur van de Nicolaasschool zorg zal dragen voor opdrachtverstrekking betreffende kleinschalig onderhoud en vandalismeschades. Zij zal ondersteuning krijgen van de huisvestingsadviseur van Fectio Gebouw binnen Bij compartimentering wordt een groot gebouw in compartimenten verdeeld om het verspreidingsrisico van vuur te verminderen en de rookontwikkeling tegen te gaan. Op die manier wordt geprobeerd bij brand het vuur te beperken tot één compartiment en te vermijden dat het vuur overslaat naar aanliggende compartimenten. De plaatsen waar deze technische installaties door de wanden gaan vormen een zwak punt in de brandweerstand van de wand. Het plaatsen van brandkleppen in kanalen op de plaatsen waar de kanalen wanden doorkruisen of het brandwerend afdichten van die kanalen zorgt ervoor dat de compartimentsgrenzen gewaarborgd blijven. In 2009 werd door de brandweer bij inspectie geconstateerd dat doorvoeren in de compartimenten niet overal waren voorzien van brandkleppen en de afdichting niet overal optimaal was. Door de Brandweer werd de Stichting Het Palet in eerste instantie verantwoordelijk gesteld en verzocht om deze voorzieningen zo spoedig mogelijk aan te brengen of te verbeteren. Wij hebben deze verantwoordelijkheid bij de Gemeente neergelegd omdat zij dit bij de oplevering van het gebouw hadden moeten constateren. Inmiddels zijn de nodige voorzieningen uitgevoerd op kosten van de Gemeente Gebouw buiten Het onderhoud aan de buitenkant van de school is geheel voor rekening van de Stichting Het Palet. Aan de hand van het Meerjaren Onderhoudsplan (MOP) zullen de benodigde werkzaamheden worden uitgevoerd. Zo is in 2010 het complex geheel geschilderd. 19 jaarverslag huisvesting KSFectio 2010

20 12. De Camminghaschool Algemeen Na veel discussies, briefwisseling en overleg met de Gemeente Bunnik was besloten om in de zomervakantie van 2009 de Camminghaschool, de Anne Frank en de Aquamarijnschool efficiënt en doelmatig op te knappen. Omdat er bij de Stichting Openbaar Onderwijs Rijn en Heuvelland geen huisvestingsmedewerker beschikbaar was, en, wij ons al hadden ingezet voor de verbetering van de scholen, werd besloten dat Fectio ook de Anna Frankschool zou meenemen in het onderhoud. Veel houtrot werd verwijderd en het geheel is opnieuw geschilderd. Elektriciteitsvoorzieningen zijn nagelopen en is daar waar nodig hersteld of aangepast. Ook is de dakbedekking op lekkage gecontroleerd en daar waar nodig voorzien van een nieuwe laag dakbedekking. Beide scholen kregen een frisse uitstraling. De uiteindelijke kosten zijn naar rato verdeeld tussen de Gemeente en het bestuur van de scholen Gebouw binnen De school kreeg begin 2010 problemen met de verwarmingsketels. Besloten werd om deze te vervangen waarbij tevens naar de mogelijkheid werd gekeken om deze nieuwe ketels later te gebruiken voor de Barbaraschool. Of de ketels het bij de Barbaraschool zolang uithouden blijft gissen Gebouw buiten Een veel voorkomende klacht is de verstopping van de hemelwaterafvoeren. Dit heeft mede te maken met de jeugd die het dak op klimt en ballen in de afvoeren stopt. 20 jaarverslag huisvesting KSFectio 2010

21 13. Aventurijn Algemeen Voorjaar 2009 werden de noodlokalen gebouwd. Dit ging niet zonder slag of stoot. De aanbesteding verliep niet geheel volgens plan waardoor de bouw pas later kon starten. De verwachting dat er een geheel nieuw gebouw zou komen, veranderde in een samenstel van gebruikte noodlokalen. Dit tot teleurstelling van iedereen. Tijdens het plaatsen van deze noodvoorziening werden al zaken geconstateerd waarover twijfels bestonden zoals bijvoorbeeld: - veel lekkageplekken in het spaanplaat van de dakconstructie (tot zwart aan toe); - marmoleum die opgelapt werd; - veel opleveringspunten die nog op zich lieten wachten. Net voor de zomervakantie bleek zelfs dat er geen water en elektriciteit aanwezig was, waardoor extra voorzieningen getroffen moesten worden zoals een watertank en een aggregaat. Hals over kop zijn er mobile toiletvoorzieningen buiten geplaatst omdat de toiletten niet gebruikt konden worden. Dit was gelukkig tijdelijk. Door ouders, leerkrachten en de directie van de school werden de ruimtes in frisse huisstijlkleuren gebracht. Al met al eindigde dit zodanig dat iedereen met een goed gevoel op vakantie kon gaan. Echter, in de laatste week van de vakantie zou er ingericht gaan worden, maar toen bleken er nog steeds geen water- en elektriciteitsvoorzieningen te zijn. De lijst met gebreken en klachten werd maar niet kleiner: waterlekkages, kapotte vaatwasser, stankoverlast, ventilatieproblemen en nog steeds geen alarminstallatie. Hieraan kan nog het volgende worden toegevoegd: De speelplaats is voorzien van stelconplaten die bij warm weer veel warmte uitstralen en bij regen veel diepe plassen laten ontstaan. Er bleek geen beschut plekje aanwezig voor de kinderen om te kunnen spelen. Na onderhandelingen met de Gemeente is er een afdak ter hoogte van de zandbak geplaatst zodat de kinderen geen last hebben van de felle zon en beschut buiten kunnen spelen. Deze hele situatie waarin Aventurijn heeft verkeerd, heeft alle betrokkenen veel extra energie en tijd gekost mede omdat er hoge urgentie aanwezig was om op tijd de zaken op orde te krijgen. 21 jaarverslag huisvesting KSFectio 2010

De Klachtencommissie voor Mitros

De Klachtencommissie voor Mitros Jaarverslag 2011 JAARVERSLAG 2011 De Klachtencommissie voor Mitros De Klachtencommissie voor Mitros Postbus 8236, 3503 RE Utrecht T (030) 880 39 10 6 juni 2012 2 Inhoudsopgave Samenvatting... 5 Inleiding...

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012. De Klachtencommissie voor Mitros. De Klachtencommissie voor Mitros. Postbus 8236, 3503 RE Utrecht T (030) 880 39 10

JAARVERSLAG 2012. De Klachtencommissie voor Mitros. De Klachtencommissie voor Mitros. Postbus 8236, 3503 RE Utrecht T (030) 880 39 10 JAARVERSLAG 2012 De Klachtencommissie voor Mitros De Klachtencommissie voor Mitros Postbus 8236, 3503 RE Utrecht T (030) 880 39 10 10 juni 2013 2 Inhoudsopgave Samenvatting... 5 Inleiding... 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

Administratie/beheer b. c. d. e. f. g.

Administratie/beheer b. c. d. e. f. g. Administratie/beheer. 1 april 1985. In overeenstemming met het besluit genomen in de vergadering van de VVE van bewoners d.d. 1 april 1985 heeft de beleidscommissie het functioneren van de huidige administrateur/beheerder

Nadere informatie

Plan van Aanpak Het Breed

Plan van Aanpak Het Breed 2010 Plan van Aanpak Het Breed www.hetbreed.nl Het Breed Inhoudsopgave Pagina Inleiding 3 1. Werkwijze: projectbureau, spreekuren en bereikbaarheid 5 2. Informatie aan bewoners 6 2.1 Bijeenkomsten 6 3.

Nadere informatie

Hoe kan de exploitatie geoptimaliseerd worden?

Hoe kan de exploitatie geoptimaliseerd worden? Gemeente Hoogezand-Sappemeer Hoe kan de exploitatie geoptimaliseerd worden? Educatief centrum de Borgstee 2014 H a n z e h o g e s c h o o l 0 Hoe kan de exploitatie geoptimaliseerd worden? Educatief centrum

Nadere informatie

Molenbossen Eigentijds wonen aan de Maas

Molenbossen Eigentijds wonen aan de Maas Molenbossen Eigentijds wonen aan de Maas Informatiebrochure behorende bij renovatievoorstel Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Renovatieproject Molenbossen,... 5 Zuidenwind (flatgebouw 4) 2.1 Aanleiding...

Nadere informatie

overtuiging de toekomst. De massale opkomst voor het RESULTATEN ONDERZOEK ZONNEPANELEN OP BASISSCHOLEN

overtuiging de toekomst. De massale opkomst voor het RESULTATEN ONDERZOEK ZONNEPANELEN OP BASISSCHOLEN overtuiging de toekomst. De massale opkomst voor het RESULTATEN ONDERZOEK ZONNEPANELEN OP BASISSCHOLEN DISCLAIMER De resultaten van dit onderzoek zijn gebaseerd op de input van 268 respondenten. Hoewel

Nadere informatie

Hoe kan de exploitatie geoptimaliseerd worden?

Hoe kan de exploitatie geoptimaliseerd worden? Gemeente Hoogezand-Sappemeer Hoe kan de exploitatie geoptimaliseerd worden? De Foxhol 2014 Hanzehogeschool 1 Hoe kan de exploitatie geoptimaliseerd worden? De Foxhol Naam: Linda van Stee Opdrachtgever:

Nadere informatie

BOOR Kwartaalrapportage 3e kwartaal 2013

BOOR Kwartaalrapportage 3e kwartaal 2013 BOOR Kwartaalrapportage 3e kwartaal 2013 Vastgesteld door het bestuur op 31 oktober 2013. Woord vooraf Bij BOOR werken wij voortdurend aan het bevorderen van excellentie bij onze leraren, schoolleiders

Nadere informatie

Duurzame scholen, een goede prestatie

Duurzame scholen, een goede prestatie Duurzame scholen, een goede prestatie December 2011 Samenvatting Het is zowel noodzakelijk als wenselijk dat nieuw te bouwen schoolgebouwen duurzaam zijn. In deze notitie geven we hiervoor de onderbouwing

Nadere informatie

Rapportage bouwtechnisch onderzoek.

Rapportage bouwtechnisch onderzoek. Demostraat 100 1234 AA Demostad Rapportage bouwtechnisch onderzoek. Onafhankelijkheid en objectiviteit Perfectkeur B.V. garandeert objectiviteit en volledige onafhankelijkheid bij het door haar uitgevoerde

Nadere informatie

Jaarverslag Geschillenadviescommissie 2014

Jaarverslag Geschillenadviescommissie 2014 Jaarverslag Geschillenadviescommissie 2014 Vastgesteld door de Geschillenadviescommissie d.d. 17 maart 2015 Goedgekeurd door de besturen van de aangesloten corporaties d.d. Inhoudsopgave MISSCHIEN EVEN

Nadere informatie

Heeft of krijgt u een nieuwe mail adres, geef het door aan: secretariaat@vtv-huizen.nl

Heeft of krijgt u een nieuwe mail adres, geef het door aan: secretariaat@vtv-huizen.nl Jaargang 34 nummer 1 Februari 2015 1 Beste leden, Dit exemplaar van het infoblad staat volledig in het teken van de komende ledenvergadering op 19 maart aanstaande in de Meentkerk aan de Bovenmaatweg.

Nadere informatie

Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten

Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten TNO Arbeid TNO-rapport 21786 / 11432 Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten Polarisavenue 151 Postbus 718 2130 AS Hoofddorp www.arbeid.tno.nl T 023

Nadere informatie

De Beste Zolder Verbouwing

De Beste Zolder Verbouwing De Beste Zolder Verbouwing Peter Viveen De Meest Waardevolle Zolder Verbouwing Peter Viveen Copyright. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd door middel van druk, fotokopieën, geautomatiseerde

Nadere informatie

HBN/informatiemap renovatie Dahliastraat e.o./versie 4-9-2012 0

HBN/informatiemap renovatie Dahliastraat e.o./versie 4-9-2012 0 HBN/informatiemap renovatie Dahliastraat e.o./versie 4-9-2012 0 Inhoudsopgave blz Inleiding 1 Bewonerswerkgroep renovatie en contactpersonen 1.1 Bewonerswerkgroep renovatie 1.2 Conctactpersoon Huurdersraad

Nadere informatie

Na bouwen komt onderhouden Handreiking voor het opzetten van een onderhoudsplanning voor kleed- clubgebouwen van verenigingen in het amateurvoetbal.

Na bouwen komt onderhouden Handreiking voor het opzetten van een onderhoudsplanning voor kleed- clubgebouwen van verenigingen in het amateurvoetbal. Koninklijke Nederlandse Voetbalbond Na bouwen komt onderhouden Handreiking voor het opzetten van een onderhoudsplanning voor kleed- clubgebouwen van verenigingen in het amateurvoetbal. KNVB Postbus 515

Nadere informatie

Praktijkvoorbeelden Financiering verfrissen van scholen

Praktijkvoorbeelden Financiering verfrissen van scholen # Praktijkvoorbeelden inanciering verfrissen van scholen Bundeling van geldbronnen noodzakelijk Praktijkvoorbeelden inanciering verfrissen van scholen 1 2 ESCo voor wederzijds voordeel en gratis energiebesparing

Nadere informatie

Het gemak van Mijn HW Wonen. Magazine. Uitgave 1 april 2015. Kijk snel op pagina 18. Indit. nummer. De Hoeksche Waard op de kaart

Het gemak van Mijn HW Wonen. Magazine. Uitgave 1 april 2015. Kijk snel op pagina 18. Indit. nummer. De Hoeksche Waard op de kaart Magazine Uitgave 1 april 2015 Het gemak van Mijn HW Wonen Kijk snel op pagina 18 Indit nummer De Hoeksche Waard op de kaart Drie wijkteams Jaarverslag 2014 Inspecties Huurverhoging 2015 Info Belangrijke

Nadere informatie

Reglement Z elf A angebrachte V oorzieningen

Reglement Z elf A angebrachte V oorzieningen Reglement Z elf A angebrachte V oorzieningen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 3 Hoofdstuk 2 Woningbouwvereniging 4 Hoofdstuk 3 Voorwaarden 5 Hoofdstuk 4 Procedure 8 Hoofdstuk 5 Overzicht ZAV s en nadere

Nadere informatie

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente De Marne gehouden op dinsdag, 16 december 2008 om 20.00 uur in het gemeentehuis, R. Ritzemastraat 2 in Leens. Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis

Nadere informatie

samen onder één dak Vve's duurzaam

samen onder één dak Vve's duurzaam samen onder één dak Vve's renoveren duurzaam inhoudsopgave 2 3 colofon Opdrachtgever: Energiesprong SEV, Jasper van den Munckhof Tekst: Vincent Gruis, Peter Budde Redactie: Christine Algera Eindredactie:

Nadere informatie

KOOP EN EIGENDOM VAN EEN APPARTEMENT APPARTEMENTSRECHT. Deel van het geheel

KOOP EN EIGENDOM VAN EEN APPARTEMENT APPARTEMENTSRECHT. Deel van het geheel KOOP EN EIGENDOM VAN EEN APPARTEMENT APPARTEMENTSRECHT Deel van het geheel Een appartementsrecht is een aandeel (bijvoorbeeld één/dertigste) in een gebouw met toebehoren dat de bevoegdheid geeft tot het

Nadere informatie

Herbestemming kloostergebouw St. Gregor

Herbestemming kloostergebouw St. Gregor Blok 2.2 Beheer en exploitatie van gebouwen Herbestemming kloostergebouw St. Gregor Opdrachtgever Dhr. Winfried Timmers Missiehuis Steyl Auteurs Svenja Brochhaus (Notulist) Senta Hardt Melissa Janssen

Nadere informatie

Inhoud Voorwoord...5. Jaarrekening. Grondslagen van de geconsolideerde jaarrekening 52. Toelichting op de geconsolideerde balans 65

Inhoud Voorwoord...5. Jaarrekening. Grondslagen van de geconsolideerde jaarrekening 52. Toelichting op de geconsolideerde balans 65 Inhoud Voorwoord...5 Hoofdstuk 1 Veranderde tijden...7 Hoofdstuk 2 Onze mensen maken t verschil...11 Hoofdstuk 3 Onze klanten krijgen kwaliteit...15 Hoofdstuk 4 Wonen voor iedereen...19 Hoofdstuk 5 Prijs

Nadere informatie

Kloosterd. Adviesverslag Projectopdracht blok 2.2 Beheer en Exploitatie van Gebouwen 2010-2011 Profiel: Event, Leisure en Sport Management (ELS)

Kloosterd. Adviesverslag Projectopdracht blok 2.2 Beheer en Exploitatie van Gebouwen 2010-2011 Profiel: Event, Leisure en Sport Management (ELS) Kloosterd Adviesverslag Projectopdracht blok 2.2 Beheer en Exploitatie van Gebouwen 2010-2011 Profiel: Event, Leisure en Sport Management (ELS) Opdrachtgever: Missiehuis St. ivlichaël, Missionarissen van

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO. mei 2012. Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs

ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO. mei 2012. Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO mei 2012 1 Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied

Nadere informatie

Groningen, Ijsselstraat 19A

Groningen, Ijsselstraat 19A Groningen, Ijsselstraat 19A Een sfeervol en uitstekend afgewerkt appartement met twee balkons en een gunstige ligging behoren slechts tot een aantal kenmerken van dit keurig appartement. Voorzien van twee

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. EBS De Olijfboom. Datum : April 2015 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester bestuur

Jaarverslag 2014. EBS De Olijfboom. Datum : April 2015 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester bestuur Koningin Wilhelminalaan 16 7415 KS Deventer www.ebsdeolijfboom.nl T: 0570-820225 Jaarverslag 2014 EBS De Olijfboom Datum : April 2015 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester

Nadere informatie

SOCIAAL JAARVERSLAG 2008. Univé-VGZ-IZA-Trias

SOCIAAL JAARVERSLAG 2008. Univé-VGZ-IZA-Trias Univé-VGZ-IZA-Trias 2008 Inhoudsopgave 1. Inleiding toekomst in eigen hand 3 2. 2008 van emotie tot fundament 4 3. Nieuwe organisatie - van architectuur tot huisvesting 6 4. Human Resources veel bereikt

Nadere informatie