KSFECTIO. Jaarverslag Huisvesting 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KSFECTIO. Jaarverslag Huisvesting 2010"

Transcriptie

1 KSFECTIO Jaarverslag Huisvesting 2010

2 Jaarverslag 2010 Betreft huisvesting van Katholieke Scholenstichting Fectio Datum: maart 2011 Tekst: Ben Frowijn Adviseur huisvesting 2 jaarverslag huisvesting KSFectio 2010

3 Inhoudsopgave Inleiding 5 2. Basisschool de H. Familieschool Gebouw algemeen Gebouw buiten Gebouw binnen De Stek Gebouw algemeen Noodlokalen Speelplaats St. Michielschool Algemeen Gebouw intern Gebouw buiten De Boogerdschool Algemeen Gebouw intern Gebouw buiten Speelplaats De Zevensprong Algemeen Gebouw binnen Gebouw buiten Aandachtspunten De Bengelbongerd Algemeen Gebouw binnen Gebouw buiten t Schoolhuys Algemeen Gebouw binnen Gebouw buiten Speelplaats De Vlinder Algemeen Gebouw binnen Gebouw buiten Noodlokalen Barbaraschool Algemeen 18 3 jaarverslag huisvesting KSFectio 2010

4 10.2 Gebouw binnen Gebouw buiten Speelplaats Sint Nicolaasschool Algemeen Gebouw binnen Gebouw buiten De Camminghaschool Algemeen Gebouw binnen Gebouw buiten Aventurijn Algemeen De Delteyk Algemeen Gebouw binnen Gebouw buiten Slot Foto s Schoonmaak 24 H. Familieschool St. Michielschool Barbaraschool Wat kan je zoal aantreffen Vandalisme 36 4 jaarverslag huisvesting KSFectio 2010

5 1. Inleiding Voorwoord In dit jaarverslag wordt aangegeven wat er in 2010 aan onderhoudsactiviteiten in en om de 13 basisscholen van de Katholieke Scholenstichting Fectio heeft plaatsgevonden. Gezien er geen jaarverslag in 2009 is verschenen zullen een aantal aspecten betrekking hebben over dat jaar. In deze inleiding worden een aantal hoofdpunten in kaart gebracht. De aandachtspunten per school staan in de afzonderlijke paragrafen vermeld waaraan tot slot foto s ter illustratie zijn toegevoegd. Het jaarverslag geeft een beeld van de veelheid van problemen waarvoor de schooldirecteuren staan wat betreft de huisvesting en bouwaangelegenheden. Tevens zijn dat de uitdagende en concrete taken van de huisvestingsadviseur. Meerjaren onderhoudplan (MOP) Er zijn meerdere redenen te benoemen waarom men een meerjarenonderhoudsplanning maakt. De belangrijkste reden is dat onderhoud planmatig kosten met zich meebrengt. Meerjarenonderhoudsplanning wordt gezien als voorwaarde om te komen tot beheersing van deze onderhoudskosten, omdat de planning inzicht geeft in de kosten op korte en eventueel lange termijn. Hierdoor kan men het te voeren onderhoudsbeleid op de toekomstige onderhoudskosten afstemmen. Als in een jaar de onderhoudskosten erg hoog zullen uitvallen, door bijvoorbeeld het vervangen van de cv installatie, kan men hiervoor vroegtijdig een budget vrijmaken of reserveren, of, men kan overige onderhoudswerkzaamheden aanpassen of verschuiven. Zo kan men een gespreid onderhoudsbeleid voeren waar men niet meer voor onverwacht hoge uitgaven komt te staan. Naast dat onderhoudsplan is door Fectio een kostenoverzicht gemaakt voor de periode 2007 tot 2016 en dit zal worden uitgebreid tot Aan de hand van deze overzichten worden de werkzaamheden gepland en uitgevoerd. Indien noodzakelijk wordt in overleg met de algemeen directeur Jos de Bruijn, financieel adviseur Martina Hardeman en de directie van de school de planning jaarlijks aangepast. Systematiek opdrachtverlening In het kader van opdrachtverlening wordt nog steeds gebruik gemaakt van een digitale opdrachtbon. Deze methode van opdracht verlenen wordt door alle partijen gewaardeerd. Hierdoor ontstaat er efficiënt en snel overzicht van wat er uitstaat aan opdrachten en kunnen de betrokkenen gewezen worden op de voorwaarden van uitvoering en oplevering zoals deze op de bon vermeld staan. 5 jaarverslag huisvesting KSFectio 2010

6 Aanleverende bedrijven Het blijft nog steeds veel moeite kosten om voor kleine opdrachten bedrijven te motiveren om tijdig werkzaamheden tot uitvoering te brengen. De spoedopdrachten t.b.v. vandalisme worden over het algemeen snel uitgevoerd. Schoonmaakovereenkomst Voor 2010 hebben wij eind 2009 een aanbesteding gehouden voor zeven basisscholen alsmede het Palet. De overeenkomst zelf is inhoudelijk aangepast en de werkzaamheden in de schoonmaakprogramma s zijn nog beter omschreven. De schoonmaak binnen de scholen blijft wel een groot aandachtspunt. Met name het sanitair, randen en richeltjes en de vloeren verdient veel aandacht. Bij het aannemen van een contract worden er goede afspraken gemaakt, maar in de praktijk maken wij het helaas anders mee. In ons contract staat het werk niet in uren maar in activiteiten en kwaliteit omschreven, daarom kunnen we bij verschil van inzicht een vuist maken. Dit laat niet onverlet dat er ook een beroep op de scholen zelf wordt gedaan: vanuit de directie en het team is meer aandacht nodig voor het opgeruimd achterlaten van de lokalen, de gangen en de sanitaire ruimtes. Samen moeten wij komen tot een schone en frisse schoolomgeving, daarin hebben de kinderen ook een taak(je). Zo laat je het niet achter voor de schoonmaker En zo laat de schoonmaker het niet achter 6 jaarverslag huisvesting KSFectio 2010

7 Servicecontract cv-installaties De stichting is in 2006 voor een aantal scholen overgegaan naar een servicecontract voor de cv-installaties. In dit contract is omschreven dat na de nulbeurt bij storing alleen de gebruikte onderdelen worden verrekend en verder geen voorrijkosten en arbeidsloon.ook is op de nieuwe onderdelen één jaar garantie overeengekomen. Na deze eerste jaren kunnen wij concluderen dat deze aanpak van het cvonderhoud positief doorwerkt op de duurzaamheid van de cv-installatie alsmede het omlaag brengen van de onkosten. Kantoor Gezien de uitbreiding van de Fectio-staf ontstond wederom ruimtegebrek. De bovenverdieping van kantoor Pelmolen 19, welke wij voor het grootste deel huren, bleek wederom te klein. Het DTO overleg was al verplaatst naar een vergaderruimte bij ARUS dienstverlening aan de overzijde van ons kantoor en de kleine vergaderruimte die wij nog op de bovenverdieping hadden, moest worden ingeleverd om personeel te kunnen huisvesten. Het huidige contract welke wij hadden met onze verhuurder liep eind 2010 af en het was goed om ons wederom te oriënteren op een geschikte locatie met meer ruimte waarbij tevens de wens was om een vergaderruimte inpandig beschikbaar te hebben voor ongeveer 17 personen. Ondanks dat er veel kantoorruimte binnen Houten leeg staat, kwamen wij tot de conclusie dat er, voor de m2 die wij nodig hebben en het beschikbare budget, weinig opties waren. Het waren of te veel vierkante meters ofwel de ruimte was zodanig dat er zeer veel aan moest gebeuren of de prijs paste niet binnen onze raming. Ook moet je oppassen dat je niet ruimtes gaat huren die maar een lage bezettingsgraad hebben. Je betaalt tenslotte de gehuurde vierkante meters en die moet je optimaal benutten. Ook onze verhuurder dacht mee om voor ons een oplossing te vinden binnen zijn huidige locatie. Door verschuiving binnen zijn eigen organisatie en het aanbrengen van een schuifwand zijn wij uiteindelijk overeengekomen dat wij permanent beneden een vergaderruimte beschikbaar hebben en daarnaast voor groot overleg de beschikking hebben over een grotere ruimte met de daarnaast gelegen vergaderruimte door het openen van de schuifwand. Gezien bovenstaande uitbreiding en aanpassingen hebben wij het contract met een jaar verlengd. 7 jaarverslag huisvesting KSFectio 2010

8 Ventilatie en energie beperkende maatregelen scholen In opdracht van de Gemeente Houten heeft er een Eba-onderzoek plaats gevonden naar het binnenklimaat in de scholen. Het onderzoek was met name gericht op luchtkwaliteit, ventilatie, isolatie en energie beperkende maatregelen. Uit dit onderzoek is o.a. gebleken dat wat betreft binnenklimaat wel wat te verbeteren viel. Ook bij de nieuwbouwscholen zoals de Stek kwamen verrassende resultaten naar voren. Na inventarisatie is er een prioriteitenlijst vastgesteld welke scholen er als eerste voor in aanmerking zouden komen. Aan de hand van die lijst worden de scholen aangewezen die worden aangepakt. Door de overheid is een subsidieregeling beschikbaar gesteld tot verbetering van het binnenklimaat. De overheid geeft een subsidie van 60% en de overige 40% en het benodigde meerwerk dient door de Gemeente en/of de schoolbesturen te worden betaald. Houten heeft er voor gekozen de kosten van 40% alsmede het meerwerk voor haar rekening te nemen. Binnen de Gemeente Houten konden wij aan de hand van het subsidiebedrag en de bijdrage van Gemeente maximaal acht scholen voor verbetering in aanmerking laten komen. In eerste instantie moesten de werkzaamheden voor eind 2010 zijn gerealiseerd maar de minister heeft ervoor gekozen, gezien de hoeveelheid voorbereiding en werk, uitstel te geven tot 2 september Eind 2010 heeft er voor de scholen in Houten een aanbesteding plaats gevonden waarbij aan acht bedrijven een prijsaanbieding werd verzocht. Uiteindelijk hebben er drie partijen ingeschreven waarvan de laagste E.Nu Midland uit Amersfoort is geworden. De werkzaamheden zijn begin 2011 gestart, de resultaten zullen in het volgend jaarverslag bekend zijn. Bij de Gemeente Bunnik is er voor gekozen om een onderzoek te laten verrichten bij de Barbaraschool en Het Palet. De overige scholen binnen deze Gemeente zijn in dit onderzoek niet meegenomen, omdat deze voor nieuwbouw of nieuwbouwplannen in aanmerking komen. De afspraak binnen deze Gemeente is: dat zij voor isolatie en ventilatie 40% bekostigt. Voor wat betreft de verlichting neemt het schoolbestuur 40% voor haar rekening. Ook hiervoor heeft eind 2010 een aanbesteding plaatsgevonden. Aan zes aannemers is gevraagd een prijs in te dienen voor isolerende maatregelen en de vervanging van enkel naar dubbelglas. En aan drie aannemers is de prijs gevraagd voor de energiebeperkende maatregelen en de vervanging van de bestaande verlichtingsarmaturen. Voor het laatste was HEVI uit Bunnik de laagste inschrijver en omdat de kosten binnen onze begroting vielen is aan hen de opdracht verleend. Deze werkzaamheden zullen in de meivakantie 2011 worden uitgevoerd. Omdat de kozijnen, en met name de draaiende gedeeltes, niet toepasbaar waren voor het dubbelglas HR++, lagen de inschrijvingen hoog boven de begroting van het verstrekte subsidiebedrag. De 8 jaarverslag huisvesting KSFectio 2010

9 Gemeente kon het uiteindelijke meerwerk niet rond krijgen binnen hun eigen begroting. Om financiële redenen werd besloten deze voorziening af te blazen. Tevens zullen de lokalen worden voorzien van een mechanische ventilatie met een warmte-terug-win systeem (WTW). Deze aanbesteding zal in het voorjaar 2011 plaatsvinden, waarbij met mogelijk reserve gelden deze werkzaamheden uitgevoerd kunnen gaan worden. Hierover volgt in het nieuwe verslagjaar uitvoerige informatie. Vandalisme Omdat de speelplaatsen van de scholen openbaar terrein zijn komt het steeds meer voor dat zgn. hangjongeren gebruik maken van deze terreinen. Ondanks voorzieningen klimt men bijvoorbeeld op daken van scholen met alle gevolgen van dien. Ook worden er lege flessen kapot gegooid, vuurwerk afgestoken, ramen beklad en afvalcontainers in brand gestoken. Dit geeft niet alleen overlast en ergernis maar ook veel herstelwerk en bijkomende handelingen: er wordt een proces van verbaal opgemaakt, er moet worden geregeld dat de schade wordt hersteld en de kosten worden verhaald. Er valt helaas een lichte toename van vandalisme te constateren. Een van de vele ruiten die worden vernield. 9 jaarverslag huisvesting KSFectio 2010

10 2. Basisschool de H. Familieschool Gebouw algemeen De grote zorg voor deze school is nog steeds het hoge energieverbruik. Omdat de raampartijen aan de speelplaats inmiddels zijn voorzien van dubbelglas en voor verbeterende maatregelen is gekozen voor natuurlijke ventilatie (roosters boven de ramen aan de kant van de Julianastraat waarbij tevens het glas zal worden vervangen van enkel naar dubbelglas), hopen we wederom zuiniger met energie om te kunnen gaan. De Gemeente is akkoord gegaan met het vernieuwen van de speelplaats van de kleuters aan de Julianastraat. Dit zou eerst worden uitgevoerd in 2010 maar is doorgeschoven naar het voorjaar van Er is bij de Gemeente een verzoek ingediend om het muurtje dat scheef staat aan de Loerikseweg aan te passen. Ook is een verzoek ingediend voor het gedeeltelijk vervangen van radiatoren in de onderbouw. Hierover is nog geen uitsluitsel gegeven. 2.2 Gebouw buiten Het schilderwerk aan de buitenzijde van de school is uitgevoerd en daar waar nodig zijn de raampartijen voorzien van nieuwe zonwering. De goot aan de kant van de Loerikseweg is volledig hersteld en ook zal binnenkort de goot bij de aula worden vervangen. 2.3 Gebouw binnen De vloeren van het sanitair bij de onderbouw zijn nu geheel voorzien van een epoxylaag. Hiermee hopen we minder stankoverlast te krijgen. De vervanging van de zachte vloerbedekking in de aula is in voorbereiding genomen. Ook het binnen schilderwerk verdient aandacht. Er zal gekeken worden wat er mogelijk is, passend binnen het budget van de MOP. 10 jaarverslag huisvesting KSFectio 2010

11 3. De Stek Gebouw algemeen Omdat de problemen, die wij in 2006 geconstateerd hebben, nog niet volledig zijn opgelost, valt het gehele onderhoud nog steeds onder de verantwoording van de gemeente Houten. Er is geprobeerd de scheuren in een binnenmuur te herstellen maar er zijn ook nog een aantal scheuren waar niets aan gedaan is. 3.2 Noodlokalen Door extreme groei kampte de school al geruime tijd met een tekort aan lokalen. Omdat de schoolwoningen nog niet waren gerealiseerd, moest er gekeken worden naar extra huisvesting. Een aantal locaties hadden wij op het oog namelijk schoolplein en een vrije kavel op de hoek van de Torenmuur. Gezien twee tot drie aaneengesloten lokalen op het schoolplein teveel inleverde op het speelgenot van de kinderen hebben wij besloten hiervan af te zien. Vervolgens zijn wij gaan praten met de omwonenden betreffende de tweede locatie en de conclusie was duidelijk: men wilde Geen noodlokalen op dat stukje grond. In overleg met de Gemeente hebben we daarom besloten om op het speelveld achter de school drie lokalen te realiseren 3.3 Speelplaats Er is bij de Gemeente een verzoek ingediend om extra speeltoestellen te plaatsen alsmede een speeltoestel voor de kleuters te vervangen. Na veel overleg, verschillende voorstellen van beide kanten en een aanvullend budget van de ouderraad zijn wij uiteindelijk tot een aanbestedingstraject gekomen. In de meivakantie 2011 zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd. 11 jaarverslag huisvesting KSFectio 2010

12 4. St. Michielschool Algemeen De bestratingswerkzaamheden van de speelplaats zijn inmiddels afgerond. Echter, er werd tijdens de oplevering geconstateerd dat de voegen tussen de betonelementen van de zandbak vingerbeklemming zou kunnen veroorzaken. Het was de bedoeling dat najaar van 2010 opnieuw de betonelementen zouden worden gesteld. Door omstandigheden is dit nu doorgeschoven naar de meivakantie Gelijktijdig zal er een voorziening worden getroffen om weer een net over de zandbak aan te kunnen brengen om te voorkomen dat de katten de zandbak als kattenbak gaan gebruiken. Ook deze school groeit uit zijn jasje. Op dit moment wordt het speellokaal gebruikt als leslokaal voor de onderbouw. Al geruime tijd zijn we aan het kijken naar een goede locatie om tijdelijke huisvesting neer te zetten. Het speelplein bij de kleuters is geen optie gezien omdat dan onder andere het speeltoestel moet verdwijnen. Ook op het speelplein bij de bovenbouw is te weinig ruimte beschikbaar. Inmiddels zijn wij in overleg met de naastgelegen buren om te kijken wat daar mogelijk is. Mocht het zover zijn dan er een oplossing is, dan kan een gedeelte van de noodlokalen die bij de Bengelbongerd stonden gebruikt gaan worden want deze staan tot zo lang in opslag. 4.2 Gebouw intern De gang bij de bovenbouw is in zijn geheel geschilderd en voorzien van frisse kleuren. Om nu het geheel compleet te maken is er voor gekozen om de bestaande vloer te voorzien van een rubbervloer. Wij hebben hier zelf geen ervaring mee maar positieve ervaringen bij andere scholen hebben ons doen besluiten hiervoor te kiezen. Deze werkzaamheden zullen in de meivakantie van 2011 worden uitgevoerd. In diezelfde meivakantie wordt er een start gemaakt om de ventilatie binnen de school te optimaliseren. Hierop komen we in het volgende jaarverslag uitvoerig terug. 4.3 Gebouw buiten De zonwering bij de onderbouw dient vervangen te worden. Hiervoor is een verzoek in gediend bij de Gemeente. Er zal echter gekeken worden of men moet blijven werken met screens of dat de keuze gaat vallen op uitvalschermen. 12 jaarverslag huisvesting KSFectio 2010

13 5. De Boogerdschool Algemeen Naast het vervangen van de kunststof kozijnen bij de bovenbouw zijn nu ook in de onderbouw en teamkamer de kunststof kozijnen vervangen. De draaiende gedeeltes zijn voorzien van een mechanisme waarbij in iedere willekeurige stand de ramen geopend kunnen worden. Verder zijn de uitvalschermen vervangen voor screens die elektrisch bedienbaar zijn. Hiermee kunnen ze op elk gewenste stand worden neergelaten. 5.2 Gebouw intern Wederom hebben wij moeten constateren dat er blazen ontstaan in het marmoleum van de gang. Met de nog aanwezige stukken kunnen wij dit nog wel herstellen. In ieder geval is er niets bij de verzekering te verhalen. 5.3 Gebouw buiten Er is een verzoek ingediend bij de Gemeente om de pui van het entree te vervangen. Wij wachten nog op een positief antwoord. Ook is er een verzoek ingediend voor het vervangen c.q. overlagen van de bitumendakbedekking op het dak van de kleuters. 5.4 Speelplaats Door de Gemeente is gezorgd dat de valondergrond, rondom het huisje naast de zandbak, is vervangen zodat het een goedkeuring kon krijgen. 13 jaarverslag huisvesting KSFectio 2010

14 6. De Zevensprong Algemeen Het vandalisme bij deze school is een bijzonder aandachtspunt. De brandweer weet inmiddels de school te vinden omdat de container al een aantal keer totaal is weggebrand. Ook constateren wij dat de jeugd regelmatig het dak op klimt om o.a. een bal te pakken. Hiermee veroorzaken zij schade aan de dakbedekking, pannen en dakdoorvoeren. 6.2 Gebouw binnen In één van de lokalen zit nog een schuifwand naar de aula. Aangezien deze geen functie meer heeft, en door zo n wand toch geluidsoverlast ontstaat, was het de bedoeling deze in 2009 te vervangen voor een muur van schoon metselwerk of een faaywand (geïsoleerde binnenwand met een dikte van 90 mm). Omdat de kosten niet pasten in de begroting van de school hebben wij hiervan afgezien. Op dit moment ligt er een verzoek bij de Gemeente om deze kosten van ons over te nemen. 6.3 Gebouw buiten In 2011 zullen de liggende delen van het houtwerk worden bijgeschilderd. Het trespa bij de kleuteringang (achterzijde kleuters en kopse kant kleuters) zijn met een speciale primer en verflaag behandeld. Het ziet er weer fris uit. 6.4 Aandachtspunten Bij de kilkepers van deze school zakken de dakpannen naar beneden waardoor binnentredend vocht kan ontstaan. Er ligt een verzoek bij de Gemeente om dit aan te passen. 14 jaarverslag huisvesting KSFectio 2010

15 7. De Bengelbongerd Algemeen De voorgenomen fusie met de H. Familieschool is niet doorgegaan. Daarna kwam er sprake van een brede school waarbij de Openbare basisschool de Regenboog tijdelijk bij de basisschool De Bengelbongerd in zou trekken. Voor de brede school werden de voorbereidingen getroffen: noodlokalen geplaatst en ICT-bekabeling aangepast. Ook vond de interne verhuizing van de groep 8 plaats. Uiteindelijk ging alles niet door. Dit veroorzaakte frustratie en teleurstelling bij de directie en het team en de koers moest worden omgebogen. Daarna is er een binnenhuisarchitect gevraagd om een opgave te doen voor het optimaliseren van de school zodat deze een goede uitstraling krijgt. De BSO De Beunk is vanuit de basisschool de Regenboog bij de Bengelbongerd ingetrokken. Voor de verbetering van de uitstraling en de aantrekkingskracht dienen financiële injecties vanuit Fectio en de Gemeente te komen. De ideeën zijn er wel maar het is nu wachten op definitieve prijzen en beslissingen. 7.2 Gebouw binnen Het sanitair is verouderd en dient aangepast te worden. De vloeren in de toiletten zijn voorzien van een harde vloerbedekking. Er is nieuwe bekabeling aangebracht voor de digitale schoolborden. 7.3 Gebouw buiten Nog steeds is er veel vandalismeschade aan en om de school. Bijvoorbeeld: ruiten die worden vernield en beklad en veel schade aan het hekwerk. Het is nu zaak om de boeiboorden te vervangen of in het uiterste geval te overlagen met trespa. De raampartijen voldoen niet meer aan de normen voor wat betreft isolatie en ventilatie. Er ligt al een verzoek bij de Gemeente deze in de MOP naar voren te halen voor wat betreft vervanging. Er is het nodige gedaan aan herstel van zonwering. 15 jaarverslag huisvesting KSFectio 2010

16 8. t Schoolhuys Algemeen De school kampt al geruime tijd met ruimtegebrek. De speelzaal is opgeofferd voor een klaslokaal. Omdat er lokalen bij de Bengelbongerd weg moesten, hebben wij van de Gemeente toestemming gekregen om een gedeelte van die lokalen te plaatsen bij t Schoolhuys. De benodigde tekeningen zijn hiervoor gemaakt en de bouwaanvraag ligt bij de Gemeente. Wij hopen nog voor de zomervakantie 2011 deze voorziening te kunnen realiseren. 8.2 Gebouw binnen Er is een nieuwe keuken geplaatst. De vloeren van het sanitair zijn voorzien van epoxy laag en voorbereidingen voor mechanische ventilatie zijn in volle gang. In de meivakantie van 2011 zullen de dakvensters worden vervangen. De verlichtingsarmaturen in de lokalen zullen gelijktijdig met het ventilatiesysteem worden aangepast. Gezien de vele vochtplekken in het systeemplafond ter hoogte van de dakvensters, zullen deze platen worden vervangen. Indien het kleurverschil te groot is en vele platen doorbuigen zullen wij kijken of er binnen de MOP nog mogelijkheden zijn om dit aan te passen. 8.3 Gebouw buiten De liggende delen van het houtwerk zullen in 2011 worden behandeld. De zonwering is aangebracht aan de zijde van de speelplaats van de bovenbouw. 8.4 Speelplaats Regelmatig worden door vandalisme ruiten vernield. Ook is geconstateerd dat men het dak betreedt waardoor schade ontstaat aan de dakbedekking. 16 jaarverslag huisvesting KSFectio 2010

17 9. De Vlinder Algemeen Ook deze school valt nog voor beheer en onderhoud onder de Gemeente Houten. Aan de buitenkant is het schilderwerk gerealiseerd. De stankoverlast in een van de lokalen op de 1 e verdieping blijft een aandachtspunt. 9.2 Gebouw binnen Boven in het trapgat bevinden zich horizontale glasplaten. Ondanks waarschuwingsbordjes blijft de vraag of dit wel zo gehandhaafd kan blijven. Als er toch iemand opklimt bestaat het gevaar dat men hier doorheen kan zakken. Dit is een blijvend punt van aandacht. De ophanging van de deuren is uitgevoerd met twee schanieren. Gezien het gewicht van deze deuren is dit onvoldoende. Deze situatie zal nog door de Gemeente moeten worden opgelost. 9.3 Gebouw buiten Er is verpoedering van de trespaplaten geconstateerd. Met name de felle kleuren verdienen aandacht. 9.4 Noodlokalen De ventilatie in de noodlokalen is onvoldoende. Er wordt een herhaalde poging gedaan om bij de Gemeente voor elkaar te krijgen om een ventilatiesysteem in de lokalen aan de brengen. Ook de leerkrachten kunnen door natuurlijke ventilatie veel verbeteren door in de pauze een gedeelte van de ramen en de deuren open te zetten. 17 jaarverslag huisvesting KSFectio 2010

18 10. Barbaraschool Algemeen Er is relatief veel gebeurd. Een gedeelte van de patio is opgeofferd voor een computerruimte, gangen zijn geschilderd en een lokaal is in zijn geheel geschilderd en wordt nu verhuurd aan een BSO. Ook is er zeer veel opgeruimd en heeft de school een frisse uitstraling. De directie en het team verdienen hiervoor een compliment! 10.2 Gebouw binnen In het voorwoord kon u al lezen dat wij druk bezig zijn met de verbetering van het binnenklimaat van deze school. Ook de verlichting zal worden aangepast en is het streven om ook de aula een opfrisbeurt te geven. De verwarmingsketels zouden wij graag willen vervangen. Gezien recentelijk nieuwe ketels zijn geplaats bij de Camminghaschool, streven wij er naar om deze op een later stadium te verplaatsen naar de Barbaraschool Gebouw buiten Het schilderwerk aan de buitenkant verdient aandacht. Wanneer er toch vanuit de Gemeente wordt gekozen om aanpassingen in de dubbele beglazing te treffen, zal het schilderwerk daarin worden meegenomen Speelplaats Er dienen aanpassingen (vernieuwingen) te worden verricht aan de tuimelrekken. 18 jaarverslag huisvesting KSFectio 2010

19 11. Sint Nicolaasschool Algemeen De St. Nicolaasschool zit in een overkoepelend gebouw onder de naam het Palet. Het beheer en onderhoud valt onder de Stichting Het Palet. Afgesproken is dat de directeur van de Nicolaasschool zorg zal dragen voor opdrachtverstrekking betreffende kleinschalig onderhoud en vandalismeschades. Zij zal ondersteuning krijgen van de huisvestingsadviseur van Fectio Gebouw binnen Bij compartimentering wordt een groot gebouw in compartimenten verdeeld om het verspreidingsrisico van vuur te verminderen en de rookontwikkeling tegen te gaan. Op die manier wordt geprobeerd bij brand het vuur te beperken tot één compartiment en te vermijden dat het vuur overslaat naar aanliggende compartimenten. De plaatsen waar deze technische installaties door de wanden gaan vormen een zwak punt in de brandweerstand van de wand. Het plaatsen van brandkleppen in kanalen op de plaatsen waar de kanalen wanden doorkruisen of het brandwerend afdichten van die kanalen zorgt ervoor dat de compartimentsgrenzen gewaarborgd blijven. In 2009 werd door de brandweer bij inspectie geconstateerd dat doorvoeren in de compartimenten niet overal waren voorzien van brandkleppen en de afdichting niet overal optimaal was. Door de Brandweer werd de Stichting Het Palet in eerste instantie verantwoordelijk gesteld en verzocht om deze voorzieningen zo spoedig mogelijk aan te brengen of te verbeteren. Wij hebben deze verantwoordelijkheid bij de Gemeente neergelegd omdat zij dit bij de oplevering van het gebouw hadden moeten constateren. Inmiddels zijn de nodige voorzieningen uitgevoerd op kosten van de Gemeente Gebouw buiten Het onderhoud aan de buitenkant van de school is geheel voor rekening van de Stichting Het Palet. Aan de hand van het Meerjaren Onderhoudsplan (MOP) zullen de benodigde werkzaamheden worden uitgevoerd. Zo is in 2010 het complex geheel geschilderd. 19 jaarverslag huisvesting KSFectio 2010

20 12. De Camminghaschool Algemeen Na veel discussies, briefwisseling en overleg met de Gemeente Bunnik was besloten om in de zomervakantie van 2009 de Camminghaschool, de Anne Frank en de Aquamarijnschool efficiënt en doelmatig op te knappen. Omdat er bij de Stichting Openbaar Onderwijs Rijn en Heuvelland geen huisvestingsmedewerker beschikbaar was, en, wij ons al hadden ingezet voor de verbetering van de scholen, werd besloten dat Fectio ook de Anna Frankschool zou meenemen in het onderhoud. Veel houtrot werd verwijderd en het geheel is opnieuw geschilderd. Elektriciteitsvoorzieningen zijn nagelopen en is daar waar nodig hersteld of aangepast. Ook is de dakbedekking op lekkage gecontroleerd en daar waar nodig voorzien van een nieuwe laag dakbedekking. Beide scholen kregen een frisse uitstraling. De uiteindelijke kosten zijn naar rato verdeeld tussen de Gemeente en het bestuur van de scholen Gebouw binnen De school kreeg begin 2010 problemen met de verwarmingsketels. Besloten werd om deze te vervangen waarbij tevens naar de mogelijkheid werd gekeken om deze nieuwe ketels later te gebruiken voor de Barbaraschool. Of de ketels het bij de Barbaraschool zolang uithouden blijft gissen Gebouw buiten Een veel voorkomende klacht is de verstopping van de hemelwaterafvoeren. Dit heeft mede te maken met de jeugd die het dak op klimt en ballen in de afvoeren stopt. 20 jaarverslag huisvesting KSFectio 2010

21 13. Aventurijn Algemeen Voorjaar 2009 werden de noodlokalen gebouwd. Dit ging niet zonder slag of stoot. De aanbesteding verliep niet geheel volgens plan waardoor de bouw pas later kon starten. De verwachting dat er een geheel nieuw gebouw zou komen, veranderde in een samenstel van gebruikte noodlokalen. Dit tot teleurstelling van iedereen. Tijdens het plaatsen van deze noodvoorziening werden al zaken geconstateerd waarover twijfels bestonden zoals bijvoorbeeld: - veel lekkageplekken in het spaanplaat van de dakconstructie (tot zwart aan toe); - marmoleum die opgelapt werd; - veel opleveringspunten die nog op zich lieten wachten. Net voor de zomervakantie bleek zelfs dat er geen water en elektriciteit aanwezig was, waardoor extra voorzieningen getroffen moesten worden zoals een watertank en een aggregaat. Hals over kop zijn er mobile toiletvoorzieningen buiten geplaatst omdat de toiletten niet gebruikt konden worden. Dit was gelukkig tijdelijk. Door ouders, leerkrachten en de directie van de school werden de ruimtes in frisse huisstijlkleuren gebracht. Al met al eindigde dit zodanig dat iedereen met een goed gevoel op vakantie kon gaan. Echter, in de laatste week van de vakantie zou er ingericht gaan worden, maar toen bleken er nog steeds geen water- en elektriciteitsvoorzieningen te zijn. De lijst met gebreken en klachten werd maar niet kleiner: waterlekkages, kapotte vaatwasser, stankoverlast, ventilatieproblemen en nog steeds geen alarminstallatie. Hieraan kan nog het volgende worden toegevoegd: De speelplaats is voorzien van stelconplaten die bij warm weer veel warmte uitstralen en bij regen veel diepe plassen laten ontstaan. Er bleek geen beschut plekje aanwezig voor de kinderen om te kunnen spelen. Na onderhandelingen met de Gemeente is er een afdak ter hoogte van de zandbak geplaatst zodat de kinderen geen last hebben van de felle zon en beschut buiten kunnen spelen. Deze hele situatie waarin Aventurijn heeft verkeerd, heeft alle betrokkenen veel extra energie en tijd gekost mede omdat er hoge urgentie aanwezig was om op tijd de zaken op orde te krijgen. 21 jaarverslag huisvesting KSFectio 2010

Toelichting programma voorzieningen in de onderwijshuisvesting 2010

Toelichting programma voorzieningen in de onderwijshuisvesting 2010 Toelichting programma voorzieningen in de onderwijshuisvesting 2010 Algemeen De in het programma opgenomen voorzieningen zijn voorzieningen bedoeld als in artikel 2 van de Verordening voorzieningen huisvesting

Nadere informatie

Informatie-avonden nieuwbouw Sint Josephschool 14 en 15 mei 2008

Informatie-avonden nieuwbouw Sint Josephschool 14 en 15 mei 2008 Informatie-avonden nieuwbouw Sint Josephschool 14 en 15 mei 2008 Geschiedenis van de school De heer van den Helder vertelt kort de geschiedenis van de school. Ruim 25 jaar geleden had deze wijk maar liefst

Nadere informatie

A-03 Herstellen beschadigde verharding x. A-04 Herstraten verzakte verharding x. A-07 Herstellen beschadigingen rijwielstalling x

A-03 Herstellen beschadigde verharding x. A-04 Herstraten verzakte verharding x. A-07 Herstellen beschadigingen rijwielstalling x Nr. activiteit Schoolbestuur p.o. en (v)so ontvangt vergoeding van het rijk Schoolbestuur p.o. en (v)so kan vergoeding aanvragen bij gemeente 1 2 A. Bouwkundig onderhoud A-1 Algemeen A-01 Herstellen gebroken

Nadere informatie

Schoolbestuur p.o. en (v)so ontvangt vergoeding van het rijk. A-03 Herstellen beschadigde verharding x x. A-04 Herstraten verzakte verharding x x

Schoolbestuur p.o. en (v)so ontvangt vergoeding van het rijk. A-03 Herstellen beschadigde verharding x x. A-04 Herstraten verzakte verharding x x Overzicht: a. wettelijke taakverdeling voor onderhoud en beheer tussen en schoolbestuur (kolom 1 en 2) b. vergelijking taakverdeling tussen verhuurder en huurder bij huur van schoolgebouwen volgens het

Nadere informatie

Stap in de vernieuwing van de wijk

Stap in de vernieuwing van de wijk Stap in de vernieuwing van de wijk Samen kijken naar de beste aanpak voor uw woning Van verouderd naar eigentijds en fijn wonen Resultaten onderzoek Intermaris wil voor de toekomst weten waar de mogelijkheden

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Vergadering: 18 maart 2013

Aan de gemeenteraad Vergadering: 18 maart 2013 Aan de gemeenteraad Vergadering: 18 maart 2013 Nummer: 17A Tubbergen, 8 maart 2013 Onderwerp: Onderhoud schoolgebouwen 2013. Samenvatting raadsvoorstel: Op basis van de onderwijswetgeving is de gemeente

Nadere informatie

Huisvestingsprogramma 2014

Huisvestingsprogramma 2014 Huisvestingsprogramma 2014 School Aanvraag Kosten incl. 6% Toe te kennen Afwijzen Opmerking Oranje Nassau Geen aanvragen ingediend de Fontein Vervangen boeidelen 20.000,00 20.000,00 In overleg met het

Nadere informatie

Inventarisatie Amundsenhal te Valkenswaard Gemeente Valkenswaard

Inventarisatie Amundsenhal te Valkenswaard Gemeente Valkenswaard Synarchis B.V. Hakgriend 18 3371 KA Hardinxveld-Giessendam Tel: 0184-616544 Fax: 0184-616265 www.synarchis.nl Inventarisatie Amundsenhal te Valkenswaard Gemeente Valkenswaard Inhoudsopgave pagina: 1 Inleiding

Nadere informatie

Overdrachtsinspectie Gemeente Steenbergen In het kader van de overheveling onderhoudsgelden per 1-1-2015

Overdrachtsinspectie Gemeente Steenbergen In het kader van de overheveling onderhoudsgelden per 1-1-2015 Overdrachtsinspectie Gemeente Steenbergen In het kader van de overheveling onderhoudsgelden per 1-1-2015 Brede school De Nieuwe Veste te Steenbergen Petrus en Paulus te Dinteloord Pius X te Welberg De

Nadere informatie

1 Algemene gegevens bouwkundig keuringsrapport

1 Algemene gegevens bouwkundig keuringsrapport 1 Algemene gegevens bouwkundig keuringsrapport Opdrachtgever: V. Oorbeeld Adres: Keuringslaan 8 3366 BK Gorinchem Bouwjaar: 1932 Datum keuring: 5 februari 2011 Uitgevoerd door: Vincent Jans Berkelselaan

Nadere informatie

BOUWKUNDIGE STAND VAN ZAKEN (D.D. 28-05-2014) MULTIFUNCTIONEEL CENTRUM KABZEEL TE APPINGEDAM

BOUWKUNDIGE STAND VAN ZAKEN (D.D. 28-05-2014) MULTIFUNCTIONEEL CENTRUM KABZEEL TE APPINGEDAM BOUWKUNDIGE STAND VAN ZAKEN (D.D. 28-05-2014) MULTIFUNCTIONEEL CENTRUM KABZEEL TE APPINGEDAM Fase 1 In het afgelopen jaar is in de 1 e fase het casco van de Gereformeerde kerk en de voormalige pastorie

Nadere informatie

1. Op 26 maart 2010 hebben we een beschikking

1. Op 26 maart 2010 hebben we een beschikking Collegevoorstel Inleiding In het voorjaar van 2009 heeft het kabinet in het aanvullend coalitieakkoord impulsmiddelen opgenomen voor verlichting van de effecten van de economische crisis. Deze impulsmiddelen

Nadere informatie

Bouwtechnische beoordeling Groeterschool Korhoendersweg 4 in Groet.

Bouwtechnische beoordeling Groeterschool Korhoendersweg 4 in Groet. Bouwtechnische beoordeling Groeterschool Korhoendersweg 4 in Groet. rapport: 41402012 datum: Maart 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Bouwtechnische beoordeling 3 Conclusie bevindingen: 4 Kosten raming achterstallig

Nadere informatie

Aanpassingen aan aanbrengen van isolatie

Aanpassingen aan aanbrengen van isolatie Toelichting Aanpassingen aan gevels & dak en aanbrengen van isolatie U mag uw woning naar uw eigen smaak inrichten en aanpassen. Plaatst u tuindeuren, een schuifpui, een dakraam of een dakkapel? Dan moet

Nadere informatie

Informatieavond VVE flats Wijkerbaan 16 september 2009. Vragen en antwoorden.

Informatieavond VVE flats Wijkerbaan 16 september 2009. Vragen en antwoorden. Informatieavond VVE flats Wijkerbaan 16 september 2009. Vragen en antwoorden. Nieuwe balkons Privacy&vluchten Komen er schotten tussen de balkons t.b.v. privacy? Worden de balkonhekken transparant? Komen

Nadere informatie

Collegevoorstel. Reg.nr. : 4332805 Datum : 5 maart 2013

Collegevoorstel. Reg.nr. : 4332805 Datum : 5 maart 2013 Collegevoorstel Sector : MO Opsteller : S. Strijk Telefoon : (033) 469 48 17 User-id : STR7 Onderwerp Bouwplan Uitbreiding Amersfoortse Berg Voorstel: 1. Het verslag van afspraken tussen de gemeente Amersfoort

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD 2008 nr.22

GEMEENTEBLAD 2008 nr.22 ONDERHOUD SCHOOLGEBOUWEN GEMEENTE MAASSLUIS bladzijde 1 van 7 GEMEENTEBLAD 2008 nr.22 Overzicht van onderhoudsactiviteiten gerelateerd aan schoolgebouwen in de gemeente Maassluis gecategoriseerd naar de

Nadere informatie

R e n o v a t i e e n v e r d u u r z a m i n g S c h o o l m e t d e B i j b e l t e L a n g b r o e k

R e n o v a t i e e n v e r d u u r z a m i n g S c h o o l m e t d e B i j b e l t e L a n g b r o e k datum: 16-10-2013 ARCOM B.V. Postbus 381 3900 AJ Veenendaal Koningsschot 45 3905 PR Veenendaal T 0318 64 55 52 F 0318 66 88 52 E info@arcombv.nl I www.arcombv.nl Vraagstelling Door het bestuur van de school

Nadere informatie

Bewonersavond Bosveld druk bezocht

Bewonersavond Bosveld druk bezocht jaargang 1 nummer 1 In dit nummer Bewonersavond druk bezocht Start werkgroep Werkgroep praat en denkt mee Werkzaamheden renovatie Wisselwoning Planning Bewonersinbreng aanbesteding Huurverhoging na renovatie?

Nadere informatie

Vergoedingsstromen bekostiging onderhoud schoolgebouwen primair en (voortgezet) speciaal onderwijs aan het schoolbestuur: via het rijk of de gemeente?

Vergoedingsstromen bekostiging onderhoud schoolgebouwen primair en (voortgezet) speciaal onderwijs aan het schoolbestuur: via het rijk of de gemeente? Vergoedingsstromen bekostiging onderhoud schoolgebouwen primair en (voortgezet) speciaal onderwijs aan het schoolbestuur: via het rijk of de? Herzien: 17 juli 2013. Rond de bekostiging van het onderhoud

Nadere informatie

Aanpassingen aan aanbrengen van isolatie

Aanpassingen aan aanbrengen van isolatie Toelichting Aanpassingen aan gevels & dak en aanbrengen van isolatie U mag uw woning naar uw eigen smaak inrichten en aanpassen. Bouwt u een aanbouw, serre of erker, plaatst u tuindeuren, een schuifpui,

Nadere informatie

Onderhoud 84 WONINGEN. Sprundel. De werkzaamheden vinden plaats aan de woningen in deze straten:

Onderhoud 84 WONINGEN. Sprundel. De werkzaamheden vinden plaats aan de woningen in deze straten: Onderhoud 84 WONINGEN Sprundel De werkzaamheden vinden plaats aan de woningen in deze straten: Graaf Ansfriedstraat Benedictastraat Anna Leonorastraat Anna Salomestraat Koekoekstraat Noorderstraat 8 september

Nadere informatie

De VvE heeft in haar vergadering van 1 maart 2010 besloten om de vochtproblemen in de kruipruimtes te gaan aanpakken.

De VvE heeft in haar vergadering van 1 maart 2010 besloten om de vochtproblemen in de kruipruimtes te gaan aanpakken. Nadere informatie over de werkzaamheden n.a.v. de vochtproblematiek in de kruipruimtes van het woonblok aan de Joos Banckersweg, de Jan van Galenstraat en de Adm. de Ruyterweg De VvE heeft in haar vergadering

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Boezemstraat / Molenvlietsingel

Informatiebijeenkomst Boezemstraat / Molenvlietsingel Informatiebijeenkomst Boezemstraat / Molenvlietsingel Voorstellen QuaWonen NBU John Bos Edward de Jager Floor Verdoorn Maarten Cornet Richard Buijs Ludo Peeters Agenda Resultaten Vragenlijsten Onderhoudsplan

Nadere informatie

Hygiëne inspectie Basisschool Prinses Marijke Rapport 2 e inspectie Versie 1.0

Hygiëne inspectie Basisschool Prinses Marijke Rapport 2 e inspectie Versie 1.0 Hygiëne inspectie Basisschool Prinses Marijke Rapport 2 e inspectie Versie 1.0 GGD Twente A. Maassen van den Brink Inspecteur/hygiëne adviseur Team Inspectie & Hygiëne Inspectie: 12 juli 2017 Inspectie

Nadere informatie

Bouwkundig Inspectierapport

Bouwkundig Inspectierapport Bouwkundig Inspectierapport Haraldstraat 7 3962 DA Wijk bij Duurstede Datum: 15 oktober 2012 Haraldstraat 7 Wijk bij Duurstede Algemene gegevens Administratieve gegevens aanvrager Naam : Volksbelang Adres

Nadere informatie

Overheveling buitenonderhoud & aanpassingen 5 december 2013

Overheveling buitenonderhoud & aanpassingen 5 december 2013 Overheveling buitenonderhoud & aanpassingen 5 december 2013 Hans van Leeuwarden Harrie van Hal Edwin van Proosdij Wijchert Eickelenboom Mireille Uhlenbusch Pagina 1 Programma Inforonde Huidig landschap

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 1 Voorblad. 2 Inhoudsopgave. 3-4 Uitgangspunten. 5 Prognose. Bijlagen: B1 Opmerkingen B2 Foto s B3 kadastrale kaart DEMO EXEMPLAAR

INHOUDSOPGAVE. 1 Voorblad. 2 Inhoudsopgave. 3-4 Uitgangspunten. 5 Prognose. Bijlagen: B1 Opmerkingen B2 Foto s B3 kadastrale kaart DEMO EXEMPLAAR 2 INHOUDSOPGAVE 1 Voorblad 2 Inhoudsopgave 3-4 Uitgangspunten 5 Prognose Bijlagen: B1 Opmerkingen B2 Foto s B3 kadastrale kaart 3 UITGANGSPUNTEN Opdrachtgever Naam :. p/a :. Adres :. Plaats :. Telefoon

Nadere informatie

HERBESTEMMINGSPLAN MULTIFUNCTIONEEL CENTRUM KABZEEL TE APPINGEDAM

HERBESTEMMINGSPLAN MULTIFUNCTIONEEL CENTRUM KABZEEL TE APPINGEDAM HERBESTEMMINGSPLAN MULTIFUNCTIONEEL CENTRUM KABZEEL TE APPINGEDAM Inhoud 1. Inleiding 2. Plan van aanpak 3. Kosten 4. Planning Bijlagen - Tekeningen - Foto s Datum: 20 Januari 2013 1. Inleiding In 2010

Nadere informatie

Technische omschrijving opgesteld door KondorWessels Vastgoed 21-02-2013

Technische omschrijving opgesteld door KondorWessels Vastgoed 21-02-2013 Technische omschrijving kopers Deze technische omschrijving is een opsomming van te verwerken materialen, al dan niet met omschrijving van de kwaliteit, maar zonder bepalingen ten aanzien van de uitvoering.

Nadere informatie

Vraag en antwoord 2 februari 2017

Vraag en antwoord 2 februari 2017 Vraag en antwoord 2 februari 2017 1. Algemeen 1.1. Mag er in de tuin een tuinhuisje gebouwd worden? Tuinhuisjes mogen geplaatst worden. Sommige bouwwerken zijn vergunningsvrij, de bebouwingsmogelijkheden

Nadere informatie

Bouwkundig Inspectierapport

Bouwkundig Inspectierapport Bouwkundig Inspectierapport Kerkeland 44 3947 MX Langbroek Datum: 30 augustus 2012 Kerkeland 44 Langbroek Algemene gegevens Administratieve gegevens aanvrager Naam : Volksbelang Adres : Karel de Grotestraat

Nadere informatie

Nr. 2000-141-JORI Houten, 14 november 2000

Nr. 2000-141-JORI Houten, 14 november 2000 Nr. 2000-141-JORI Houten, 14 november 2000 Aan de gemeenteraad Onderwerp Vaststellen van het programma en overzicht van de aanvragen huisvestingsvoorzieningen onderwijs voor het jaar 2001 en het beschikbaar

Nadere informatie

Bouwkundig Inspectierapport

Bouwkundig Inspectierapport Bouwkundig Inspectierapport Friese Steen 68 3961 XK Wijk bij Duurstede Datum: 28 juni 2012 Friese Steen 68 Wijk bij Duurstede Algemene gegevens Administratieve gegevens aanvrager Naam : Volksbelang Adres

Nadere informatie

Technische omschrijving splitsing woonhuis Hozenstraat 8 te Bredevoort d.d. 13-01-2016

Technische omschrijving splitsing woonhuis Hozenstraat 8 te Bredevoort d.d. 13-01-2016 Technische omschrijving splitsing woonhuis Hozenstraat 8 te Bredevoort d.d. 13-01-2016 Algemeen en buitenzijde - Al het houtwerk moet gecontroleerd worden op houtrot en waar nodig deels vervangen worden,

Nadere informatie

Adviesnota aan Gemeenteraad

Adviesnota aan Gemeenteraad Onderwerp Voorziening verhuizing MOZON en huisvesting Klimboom Datum 17 mei 2016 Naam steller Ger Last Kenmerk Teammanager Ernst-Jan Meerbeek Team Maatschappelijke ontwikkeling Voorstel 1. Vaststellen

Nadere informatie

GROTE AANPAK SLUISWIJK / T&D KWARTIER

GROTE AANPAK SLUISWIJK / T&D KWARTIER GROTE AANPAK SLUISWIJK / T&D KWARTIER Informatieboekje groot onderhoud en nieuwbouw 2 Dit boekje is bedoeld om u als bewoner te informeren over het grootonderhoudsplan en de energiebesparende maatregelen

Nadere informatie

De heer J. Franx, wethouder Verbouwing Jan Ligthartcentrum

De heer J. Franx, wethouder Verbouwing Jan Ligthartcentrum Raadsvoorstel Zaaknummer Portefeuillehouder Voorstel 282625 De heer J. Franx, wethouder Verbouwing Jan Ligthartcentrum Aan de raad, 1. Beslispunten 1. instemmen met het naar voren halen van extra (noodzakelijke)

Nadere informatie

Dakkapellen Door H. Koelemij (TNO Bouw)

Dakkapellen Door H. Koelemij (TNO Bouw) Dakkapellen Door H. Koelemij (TNO Bouw) Algemeen Belangrijkste functie van een dakkapel is het creëren van extra leefruimte in een woning. De dakkapel wordt geplaatst op een hellend dak. wat is het verschil?

Nadere informatie

verslag Onderwerp: Groot Onderhoud Donge

verslag Onderwerp: Groot Onderhoud Donge verslag Datum: 27 juni 2012 Aanwezig: Raoul Hey (projectleider Patrimonium, voorzitter) Margit Don (sociaal projectbegeleider Patrimonium) Marcel Berkenpeis (opzichter Patrimonium) Charles van den Herik

Nadere informatie

Inlichtingenformulier verkoper

Inlichtingenformulier verkoper Onderdeel van Jonker van der Klein BV Inlichtingenformulier verkoper Naam Adres Postcode woonplaats Telefoonnummer Algemeen 1. Wat is het bouwjaar van de woning Jaar 2. Sinds welk jaar bent u woonachtig

Nadere informatie

Inspectie rapport. Opname rapport Bosrand 16 Dwingeloo. Ing. B. Wortelboer

Inspectie rapport. Opname rapport Bosrand 16 Dwingeloo. Ing. B. Wortelboer Inspectie rapport Opname rapport Bosrand 16 Dwingeloo Ing. B. Wortelboer 28 mei 2015 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Inleiding... 4 1. Historische weging... 5 1.1. Opname binnenzijde voorhuis... 5 1.2. Opname

Nadere informatie

Delen van wanden, vloeren, plafonds en overige welke het verschil zijn tussen de bestaande situatie en nieuwe uitvoering verwijderen en afvoeren.

Delen van wanden, vloeren, plafonds en overige welke het verschil zijn tussen de bestaande situatie en nieuwe uitvoering verwijderen en afvoeren. Technische omschrijving Splitsing in twee appartementen Hoge Rijndijk 94 H leiden 1 Sloopwerk Delen van wanden, vloeren, plafonds en overige welke het verschil zijn tussen de bestaande situatie en nieuwe

Nadere informatie

U wilt verbouwen? In deze brochure leest u wat u moet weten als u veranderingen aan of in uw woning wilt aanbrengen.

U wilt verbouwen? In deze brochure leest u wat u moet weten als u veranderingen aan of in uw woning wilt aanbrengen. U wilt verbouwen? In deze brochure leest u wat u moet weten als u veranderingen aan of in uw woning wilt aanbrengen. Inhoud Wonen naar uw zin pagina 3 Waarom regels? pagina 5 Toestemming vragen pagina

Nadere informatie

Nieuwsbrief 5 Kleine Ooievaar (flat 1) Rembrandtplein (flat 3-4)

Nieuwsbrief 5 Kleine Ooievaar (flat 1) Rembrandtplein (flat 3-4) Mei 2013 Nieuwsbrief 5 Kleine Ooievaar (flat 1) Rembrandtplein (flat 3-4) Met deze nieuwsbrief houden we u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen over de plannen voor seniorenhuisvesting op het Rembrandtplein

Nadere informatie

Zelf veranderingen aanbrengen ( klusrecht ) Veranderen onder voorwaarden Let ook op overheidsregels Staat de door u geplande verandering niet

Zelf veranderingen aanbrengen ( klusrecht ) Veranderen onder voorwaarden Let ook op overheidsregels Staat de door u geplande verandering niet Klusrecht Zelf veranderingen aanbrengen ( klusrecht ) Aan de binnenzijde van uw gehuurde woning mag u veranderingen en toevoegingen aanbrengen, onder de voorwaarde dat deze zonder noemenswaardige kosten

Nadere informatie

Bouwkundig Inspectierapport

Bouwkundig Inspectierapport Bouwkundig Inspectierapport Dommel 8 3961 HT Wijk bij Duurstede Datum: 28 juni 2012 Dommel 8 Wijk bij Duurstede Algemene gegevens Administratieve gegevens aanvrager Naam : Volksbelang Adres : Karel de

Nadere informatie

ZAV KLUSSEN NAAR WENS

ZAV KLUSSEN NAAR WENS KLUSSEN NAAR WENS De algemene spelregels Wilt u uw woning aanpassen aan uw persoonlijke smaak en woonwensen? Dat kan. WormerWonen vindt het goed als huurders veranderingen of voorzieningen aanbrengen in

Nadere informatie

Bouwkundig rapport. (Nationale Hypotheek Garantie) SSW Woningkeur B.V. Postbus 536 3760 AM Soest

Bouwkundig rapport. (Nationale Hypotheek Garantie) SSW Woningkeur B.V. Postbus 536 3760 AM Soest Bouwkundig rapport (Nationale Hypotheek Garantie) SSW Woningkeur B.V. Postbus 536 3760 AM Soest Administratieve gegevens Aanvrager (opdrachtgever) Keuringsinstantie Naam Bedrijf SSW Woningkeur B.V. Adres

Nadere informatie

Nieuw hout dekkend geschilderd in middelgrijs. Nieuw hout dekkend geschilderd in middelgrijs. De deuren krijgen een slot met een meerpuntsluiting.

Nieuw hout dekkend geschilderd in middelgrijs. Nieuw hout dekkend geschilderd in middelgrijs. De deuren krijgen een slot met een meerpuntsluiting. Technische omschrijving woningen Deze technische omschrijving woningen is een opsomming van te verwerken materialen, al dan niet met omschrijving van de kwaliteit, maar zonder bepalingen ten aanzien van

Nadere informatie

Hygiëne inspectie Basisschool Dr. A. Kuyperschool Rapport 2 e inspectie Versie 1.0

Hygiëne inspectie Basisschool Dr. A. Kuyperschool Rapport 2 e inspectie Versie 1.0 Hygiëne inspectie Basisschool Dr. A. Kuyperschool Rapport 2 e inspectie Versie 1.0 GGD Twente A. Maassen van den Brink Inspecteur/hygiëne adviseur Team Inspectie & Hygiëne Enschede Inspectie: 5 april 2017

Nadere informatie

Woononderzoek De Eng. Dalweg 81-175 en Rubenslaan 85-125

Woononderzoek De Eng. Dalweg 81-175 en Rubenslaan 85-125 Woononderzoek De Eng Dalweg 81-175 en Rubenslaan 85-125 December 2011 Inleiding Op dit moment denkt Portaal na over de toekomst van acht flats in de Soester wijk De Eng. Het zijn flats die begin jaren

Nadere informatie

Bouwkundig Inspectierapport

Bouwkundig Inspectierapport Bouwkundig Inspectierapport Geul 68 3961 HZ Wijk bij Duurstede Datum: 3 augustus 2012 Geul 68 Wijk bij Duurstede Algemene gegevens Administratieve gegevens aanvrager Naam : Volksbelang Adres : Karel de

Nadere informatie

Concept demarcatie verantwoordelijkheden onderhoud onderwijsgebouwen

Concept demarcatie verantwoordelijkheden onderhoud onderwijsgebouwen Nr. activiteit Schoolbestuur 1 2 A. Bouwkundig onderhoud A-1 Algemeen A-01 Herstellen gebroken glas (muv. vandalisme) A-02 Herstellen loszittende geveldelen (bijv. dorpels) A-2 Terrein/buiteninrichting

Nadere informatie

Zelf klussen Woningaanpassingen volgens het boekje

Zelf klussen Woningaanpassingen volgens het boekje Woningaanpassingen volgens het boekje Soms wilt u uw woning aan uw eigen smaak aanpassen. Plicht Getrouw doet daar niet moeilijk over. Wanneer handige doe-het-zelvers verbeteringen willen aanbrengen of

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 11 1000001 Woningtype G = wonen voor Geen verrekening 0,00 1000002 Woningtype G = wonen achter Geen verrekening 0,00 1017905 Dubbele deuren voorgevel = 19 (in plaats van raamkozijn) In de

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN BEWONERSAVOND TER HAARKADE 16 MEI 2012

VEELGESTELDE VRAGEN BEWONERSAVOND TER HAARKADE 16 MEI 2012 VEELGESTELDE VRAGEN BEWONERSAVOND TER HAARKADE 16 MEI 2012 Algemene vragen Waarom kiest Portaal voor renovatie en niet voor sloop? Op het moment dat Portaal een afweging maakt voor renovatie of sloop wordt

Nadere informatie

Presentatie Renovatieplannen Bilderdijkstraat / Da Costastraat

Presentatie Renovatieplannen Bilderdijkstraat / Da Costastraat Programma van vanavond: Inleiding Renovatieplan/werkzaamheden - pauze - Woonlasten Sociaal plan Vragen Inleiding Inleiding: Samenwerking heeft in 2011 aangekondigd de badkamer, de keuken en het toilet

Nadere informatie

Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar J. de Boer Pontier 0595 44767 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. de Boer Pontier)

Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar J. de Boer Pontier 0595 44767 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. de Boer Pontier) Vergadering: 6 maart 2012 Agendanummer: 10 Status Besluitvormend Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar J. de Boer Pontier 0595 44767 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. de Boer Pontier)

Nadere informatie

Uitwerking ontwerp Cichoreifabriek

Uitwerking ontwerp Cichoreifabriek BIJLAGE 2 Uitwerking ontwerp Cichoreifabriek Beschrijving van varianten De Cichoreifabriek bestaat constructief uit een vloer, verdieping en kapconstructie die een onlosmakelijke verbinding met elkaar

Nadere informatie

Hoek van Holland, Avenue Datum: 30 december 2009 FAQ-lijst, woningtype Tournette. Algemeen:

Hoek van Holland, Avenue Datum: 30 december 2009 FAQ-lijst, woningtype Tournette. Algemeen: Hoek van Holland, Avenue Datum: 30 december 2009 FAQ-lijst, woningtype Tournette Algemeen: a. Alle bedragen zijn inclusief BTW. b. Alle antwoorden zijn onder voorbehoud goedkeuring aannemer. c. Aanpassingen

Nadere informatie

Projectinformatie. Opslagruimte met kantoor. Nijverheidsweg 1 4104 AN Culemborg. Bellweg 4 (0345) 64 13 89 4104 BJ Culemborg www.barneveldvastgoed.

Projectinformatie. Opslagruimte met kantoor. Nijverheidsweg 1 4104 AN Culemborg. Bellweg 4 (0345) 64 13 89 4104 BJ Culemborg www.barneveldvastgoed. Projectinformatie Opslagruimte met kantoor Nijverheidsweg 1 4104 AN Culemborg Bellweg 4 (0345) 64 13 89 4104 BJ Culemborg www.barneveldvastgoed.nl KvK 30234202 info@barneveldvastgoed.nl Inhoud 1. Algemene

Nadere informatie

Eckelrade...buiten! Heerlijk buiten wonen in Eckelrade! Heerlijk buiten wonen in Eckelrade! Woonwensen Worden Waar. Technische gegevens

Eckelrade...buiten! Heerlijk buiten wonen in Eckelrade! Heerlijk buiten wonen in Eckelrade! Woonwensen Worden Waar. Technische gegevens situatie ruime halfvrijstaande gezinswoningen ruime halfvrijstaande gezinswoningen Technische gegevens Fundering De fundering wordt uitgevoerd als een fundering op staal met grondverbetering en conform

Nadere informatie

Standaard meer- en minderwerklijst:

Standaard meer- en minderwerklijst: Standaard meer- en minderwerklijst: datum: 28/11/2013 datum gewijzigd: KAVEL EN TYPE: NAAM: ADRES: WOONPLAATS: TELEFOON: GSM: E- MAIL: Beslismomenten Keukenopties Sanitairshowroom Tegelshowroom Gevelopties

Nadere informatie

Dongecentrale te Geertruidenberg

Dongecentrale te Geertruidenberg Dongecentrale te Geertruidenberg Ramingen instandhouding & restauratie in opdracht van 1 e concept CAL201012231 Dongecentrale te Geertruidenberg Inhoudsopgave Inhoudsopgave 0. Totale bouwkosten casco 3

Nadere informatie

Onderhoudsproject de Donge. 1 t/m 23, 30 t/m 52

Onderhoudsproject de Donge. 1 t/m 23, 30 t/m 52 Onderhoudsproject de Donge 1 t/m 23, 30 t/m 52 Geachte bewoner(s) Met dit boekje willen we u als bewoner van de Donge informeren over het groot onderhoud dat Patrimonium Barendrecht laat uitvoeren aan

Nadere informatie

Technische omschrijving woningen

Technische omschrijving woningen Technische omschrijving woningen Deze technische omschrijving woningen is een opsomming van te verwerken materialen, al dan niet met omschrijving van de kwaliteit, maar zonder bepalingen ten aanzien van

Nadere informatie

OPMETING BEGRAAFPLAATS - RENOVATIE VAN DE CONCIËRGEWONING - OPDRACHT NR /A//2017.E077.01/BAT.OL-BH

OPMETING BEGRAAFPLAATS - RENOVATIE VAN DE CONCIËRGEWONING - OPDRACHT NR /A//2017.E077.01/BAT.OL-BH OPMETING BEGRAAFPLAATS - RENOVATIE VAN DE CONCIËRGEWONING - OPDRACHT NR. 2017.144/A//2017.E077.01/BAT.OL-BH Nr. Beschrijving Type Eenh. H EP BTW 1 Algemeenheden 1.1 Werfinstallatie H ff 1,00 1.2 Coördinatie

Nadere informatie

Bouwkundig Inspectierapport

Bouwkundig Inspectierapport Bouwkundig Inspectierapport Notengaard 5 3962 JD Wijk bij Duurstede Datum: 31 mei 2012 Notengaard 5 Wijk bij Duurstede Algemene gegevens Administratieve gegevens aanvrager Naam : Volksbelang Adres : Karel

Nadere informatie

Meer- en minderwerklijst RUWBOUW

Meer- en minderwerklijst RUWBOUW B Bouwkundige opties De bouwkundige opties zijn uitgetekend in de verkooptekening. Gebruikte materialen en kleuren zijn conform de technische omschrijving, indien hiervan afgeweken wordt staat dit bij

Nadere informatie

BEOORDELING VAN DE INGEDIENDE AANVRAGEN VOOR VOORZIENING- EN IN DE HUISVESTING in het kader van het programma 2006

BEOORDELING VAN DE INGEDIENDE AANVRAGEN VOOR VOORZIENING- EN IN DE HUISVESTING in het kader van het programma 2006 BEOORDELING VAN DE INGEDIENDE AANVRAGEN VOOR VOORZIENING- EN IN DE HUISVESTING in het kader van het programma 2006 Totaaloverzicht van de ingediende aanvragen: SBOZL (na fusie nu onderwijsstichting Movare)

Nadere informatie

OPNAMERAPPORT objectnummer 68016. INSPECTIERAPPORT 2016 Objectnummer 68016 Voormalig Raadhuis (kosterij)

OPNAMERAPPORT objectnummer 68016. INSPECTIERAPPORT 2016 Objectnummer 68016 Voormalig Raadhuis (kosterij) OPNAMEAPPOT objectnummer 68016 INSPECTIEAPPOT 2016 Objectnummer 68016 Voormalig aadhuis (kosterij) Bureau Delfgou Dorpsstraat 208 B 3925 KH Scherpenzeel tel. 033-465 49 01 / fax 033-461 26 76 e-mail: info@delfgou.nl

Nadere informatie

Standaard optielijst P

Standaard optielijst P Naam: Woningmodel: P216810 12 Doetinchem Projectnr.: P216810 - Doetinchem, 12 woningen IJsseltuinen Bouwnr.: 12 Behandeld door: 1. Extern Keuze Aantal Verkoopprijs Bouwkundige werkzaamheden 1.05.1.130

Nadere informatie

INSPECTIERAPPORT HOUTEN KAPCONSTRUCTIE

INSPECTIERAPPORT HOUTEN KAPCONSTRUCTIE INSPECTIERAPPORT HOUTEN KAPCONSTRUCTIE Muurhuizen 1 3 3811 EC AMERSFOORT SSW Groep B.V. Postbus 536, 3760 AM te Soest T: 035-6023113 E: info@ssw-groep.nl I: www.ssw-woningkeur.nl Rabobank: 1099.80.840

Nadere informatie

Beleid zelf aangebrachte voorzieningen

Beleid zelf aangebrachte voorzieningen Beleid zelf aangebrachte voorzieningen Woningbouwvereniging Vecht en Omstreken hanteert beleid voor het zelf aanbrengen van veranderingen in uw woning. Aanpassingen die uw woonplezier en wooncomfort vergroten

Nadere informatie

Sluitingsdatum : De sluitingsdatum van deze lijst wordt op een later tijdstip door de aannemer bepaald.

Sluitingsdatum : De sluitingsdatum van deze lijst wordt op een later tijdstip door de aannemer bepaald. Roze keuzelijst Bouwnummer Naam Adres Postcode Woonplaats Telefoon (privé) Telefoon (mobiel) E-mail Sluitingsdatum : De sluitingsdatum van deze lijst wordt op een later tijdstip door de aannemer bepaald.

Nadere informatie

Bouwkundig Inspectierapport

Bouwkundig Inspectierapport Bouwkundig Inspectierapport Regge 20 3961 HP Wijk bij Duurstede Datum: 28 juni 2012 Regge 20 Wijk bij Duurstede Algemene gegevens Administratieve gegevens aanvrager Naam : Volksbelang Adres : Karel de

Nadere informatie

VOORLOPIGE WERKOMSCHRIJVING (ZIE VOOR RIOLERING HS 51)

VOORLOPIGE WERKOMSCHRIJVING (ZIE VOOR RIOLERING HS 51) VOORLOPIGE WERKOMSCHRIJVING (ZIE VOOR RIOLERING HS 51) WERKNUMMER 2007-05. DATUM 12 februari 2008 KORTE OMSCHRIJVING VAN HET WERK Het werk bestaat uit het verbouwen van de begane grond van een winkelruimte

Nadere informatie

Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn.

Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn. Bevindingen 01 BTI VvE VOC Cour Westerdoksdijk 1013 AD Amsterdam Toelichting: Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn. Bevinding: Een

Nadere informatie

7 STAPPEN VOOR ENERGIEBESPARING IN EEN TANGRAMHUIS:

7 STAPPEN VOOR ENERGIEBESPARING IN EEN TANGRAMHUIS: TANGRAMHUIS 7 STAPPEN VOOR ENERGIEBESPARING IN EEN TANGRAMHUIS: 1 - ZON - Maak gebruik van de zon, de enige kostenloze energieleverancier! Onze woningen worden naar de zon georiënteerd, dat wil zeggen

Nadere informatie

Werkomschrijving verbouwingswerkzaamheden Bergse Linker Rottekade 148 te Rotterdam. Fam. Noorman Bergse Linker Rottekade 148 Rotterdam

Werkomschrijving verbouwingswerkzaamheden Bergse Linker Rottekade 148 te Rotterdam. Fam. Noorman Bergse Linker Rottekade 148 Rotterdam Werkomschrijving verbouwingswerkzaamheden Bergse Linker Rottekade 148 te Rotterdam Fam. Noorman Bergse Linker Rottekade 148 Rotterdam NR OMSCHRIJVING AANTAL EENHEID algemeen I Alle punten in overeenstemming

Nadere informatie

Hygiëne inspectie Basisschool De Bongerd Rapport 2e inspectie Versie 1.0

Hygiëne inspectie Basisschool De Bongerd Rapport 2e inspectie Versie 1.0 Hygiëne inspectie Basisschool De Bongerd Rapport 2e inspectie Versie 1.0 GGD Twente A. Maassen van den Brink Inspecteur/hygiëne adviseur Team Inspectie & Hygiëne Enschede Inspectie: 12 juli 2017 Inspectie

Nadere informatie

Nij Toerenburg 1 - St.-Annaparochie

Nij Toerenburg 1 - St.-Annaparochie Nij Toerenburg 1 - St.-Annaparochie Vraagprijs 239.000,-- kosten koper Omschrijving Nij Toerenburg 1 - St.-Annaparochie Vrijstaande woning met 5 slaapkamers (6 of 7 mogelijk!) waarvan 4 slaapkamers en

Nadere informatie

19.55 uur Toelichting op het project door de heer Ronald van Hek Architecten en Adviseurs

19.55 uur Toelichting op het project door de heer Ronald van Hek Architecten en Adviseurs SPOORBUURTSCHOOL ANNA PAULOWNA 19.30 uur Ontvangst 19.45 uur Welkom en inleiding de heer Dennis Burger, schooldirecteur Spoorbuurtschool en mevrouw Marga Hendriks, directeur-bestuurder Kappio 19.55 uur

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 10 1010240 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt een uitbouw gerealiseerd met een diepte van circa 1,2m. De uitbouw wordt

Nadere informatie

Ledenvergadering VvE Medina. 20 april Bericht van het bestuur. Buitenschilderwerk

Ledenvergadering VvE Medina. 20 april Bericht van het bestuur. Buitenschilderwerk 7 april 2016 Bericht van het bestuur Ledenvergadering VvE Medina 20 april 2015 Buitenschilderwerk In 2015 is het buitenschilderwerk aan de noordzijde van de gebouwen uitgevoerd. Na beoordeling van de offertes

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 13 1 Vergunningsplichtig meer- en minderwerk 1018200 Optienummer 1; Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m (woning type A en B) Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt

Nadere informatie

Heerdehoeve en Lemsterlandhoeve

Heerdehoeve en Lemsterlandhoeve Heerdehoeve en Lemsterlandhoeve Informatiebrochure groot onderhoud Heerdehoeve 2, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23 en 25 Lemsterlandhoeve 4, 10, 12, 16, 18, 24, 26, 28, 30 en

Nadere informatie

Verkavelingsweg 7-11, IJsselmuiden

Verkavelingsweg 7-11, IJsselmuiden Executieveiling ex. art. 3:268 BW juncto3:254 BW. 24 oktober2013 EXECUTIEVEILING (ex art. 3:268 BW juncto 3:254 BW) op 24 oktober 2013 zal vanaf 15:30 uur online via https://bogauctions.com/ en in een

Nadere informatie

Onderhoud bij Woningbouwvereniging Nieuw-Lekkerland

Onderhoud bij Woningbouwvereniging Nieuw-Lekkerland Onderhoud bij Woningbouwvereniging Nieuw-Lekkerland In een goed onderhouden woning, is het fijn wonen. Woningbouwvereniging Nieuw-Lekkerland onderhoudt samen met u de woning. Welke werkzaamheden uw verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Voorbeeld Meerjarenonderhoudsplan

Voorbeeld Meerjarenonderhoudsplan Voorbeeld Meerjarenonderhoudsplan VD12-012-2 DEMO Vasco de Gammastraat Amsterdam De Vastgoeddokter Westzijde 422 1506 GM ZAANDAM 075-631 03 75 www.vastgoeddokter.com info@vastgoeddokter.com Algemene Objectgegevens

Nadere informatie

uitspraak van de Huurcommissie

uitspraak van de Huurcommissie uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Tijdelijke huurverlaging bij onderhoudsgebreken (art. 7:257 lid 2 en 3 Burgerlijk Wetboek; art. 4 lid 2 sub e en 7 Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte) Woonruimte

Nadere informatie

Geachte geïnteresseerde,

Geachte geïnteresseerde, v1.3 Geachte geïnteresseerde, Hartelijk dank voor uw interesse in onze Woonvereniging Doornsteeg. Wij zijn een Collectief Particulier Opdrachtgeverschap die aan de Doornsteeg 14 woningen gaan bouwen. Wij

Nadere informatie

Bijlage I Criteria voor beoordeling van aangevraagde voorzieningen... 2 DEEL A ...

Bijlage I Criteria voor beoordeling van aangevraagde voorzieningen... 2 DEEL A ... Criteria voor beoordeling van aangevraagde voorzieningen... 2 DEEL A Lesgebouwen........... 2 1 School voor basisonderwijs...... 2 1.1 Nieuwbouw... 2 1.2 Vervangende bouw... 2 1.3 Uitbreiding... 3 1.4

Nadere informatie

Vraag 4 Wordt er rekening gehouden met de omliggende woningen en is er een regeling voor ontstane schade tgv de bouwwerkzaamheden?

Vraag 4 Wordt er rekening gehouden met de omliggende woningen en is er een regeling voor ontstane schade tgv de bouwwerkzaamheden? Reactieformulieren informatieavond Dijsselbloem/turnhal A. Planning Vraag 1 Is er duidelijkheid in de planning te geven? Activiteit Planning Opstellen Programma van eisen Juli 2014 Augustus 2014 Aanbesteding

Nadere informatie

Overzicht van meest voorkomende aanpassingen

Overzicht van meest voorkomende aanpassingen Toelichting Overzicht van meest voorkomende aanpassingen Indeling woning Verwijderen niet dragende binnenmuur Verwijderen dragende binnenmuur berekening nodig van erkend constructeur Verwijderen van vaste

Nadere informatie

VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE KANTOORGEBOUW LE CHARDON LANGE DREEF 19 TE VIANEN

VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE KANTOORGEBOUW LE CHARDON LANGE DREEF 19 TE VIANEN VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE KANTOORGEBOUW LE CHARDON LANGE DREEF 19 TE VIANEN VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE KANTOORGEBOUW LE CHARDON LANGE DREEF 19 TE VIANEN Algemeen Kantoorgebouw Le Chardon is

Nadere informatie

Project Hoevenbuurt. Informatiebrochure groot onderhoud. Gelderlandlaan 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 24, 30, 32, 34, 38, 40, 42, 48, 52, 56, 60

Project Hoevenbuurt. Informatiebrochure groot onderhoud. Gelderlandlaan 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 24, 30, 32, 34, 38, 40, 42, 48, 52, 56, 60 Afbeelding niet heel groot. Hebben jullie een grotere? Project Hoevenbuurt Informatiebrochure groot onderhoud Gelderlandlaan 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 24, 30, 32, 34, 38, 40, 42, 48, 52, 56, 60 December

Nadere informatie

Aanvraag offerte - Plan B. Mansardendakopbouw (3e verdieping) op plat dak. Grootte: ca 48-51m 2.

Aanvraag offerte - Plan B. Mansardendakopbouw (3e verdieping) op plat dak. Grootte: ca 48-51m 2. Aanvraag offerte - Plan B. Mansardendakopbouw (3e verdieping) op plat dak. Grootte: ca 48-51m 2. Adres: Naam: Nieuwe Groenmarkt 41, 2011 TV Haarlem Familie Kolf Naam aannemer: Datum aanvraag: Januari 2016

Nadere informatie

Het Klus ABC van Sité

Het Klus ABC van Sité Alle veranderingen en aanpassingen aan uw woning in één duidelijk overzicht! Het Klus ABC van Sité Thuis in woondiensten Welkom thuis! Uw huis, u wilt er graag een thuis van maken. Huurt u bij Sité dan

Nadere informatie