DEUTSCH Gebrauchsanweisung Seite 4 ENGLISH Instructions for use Page 18 FRANÇAIS Mode d emploi Page 32 NEDERLANDS Gebruiksaanwijzing Pagina 46

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DEUTSCH Gebrauchsanweisung Seite 4 ENGLISH Instructions for use Page 18 FRANÇAIS Mode d emploi Page 32 NEDERLANDS Gebruiksaanwijzing Pagina 46"

Transcriptie

1 DEUTSCH Gebrauchsanweisung Seite 4 ENGLISH Instructions for use Page 18 FRANÇAIS Mode d emploi Page 32 NEDERLANDS Gebruiksaanwijzing Pagina 46 ESPAÑOL Instrucciones para el uso Página 60 PORTUGUÊS Manual de utilização Página 74 ITALIANO Istruzioni per l uso Pagina 88 ΕΛΛΑΣ Οδηγίες χρήοης Σελίδα 102 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 116 NORSK Bruksanvisning Side 130 DANSK Brugsanvisning Side 144 SUOMI Käyttöohje Sivu 158 POLSKI Instrukcje użytkowania Strona 172 ČESKY Návod k použití Strana 186 SLOVENSKY Návod na použitie Strana 200 MAGYAR Használati utasítás Oldal 214 РУCCКИЙ Инcтpyкции по экcплyaтaции Cтpaницa 228 БЪЛГAРCКИ Инcтpyкция зa yпoтpeбa Cтpaницa 242 ROMANA Instrucţiuni de utilizare Pagina 256 УКРАЇНСЬКА Інструкції щодо установлення Сторінка 270 3

2 GEBRUIKSAANWIJZING ALVORENS HET APPARAAT TE GEBRUIKEN 47 MILIEUTIPS 47 ALGEMENE VOORZORGSMAATREGELEN 48 EN ADVIEZEN DE BEWAARCAPACITEIT VAN DE VRIEZER 49 VERGROTEN FUNCTIONS 49 GEBRUIK EN ONDERHOUD VAN 52 WATERDISPENSER EN -FILTER (indien aanwezig) VOEDSEL BEWAREN IN HET APPARAAT 53 TWIST IJSMAKER 54 AANBEVELINGEN WANNEER HET APPARAAT 55 NIET WORDT GEBRUIKT TIPS VOOR ENERGIESBESPARING 55 REINIGING EN ONDERHOUD 56 SYSTEEM MET LEDVERLICHTING 56 STORINGEN OPSPOREN 57 KLANTESERVICE 59 46

3 ALVORENS HET APPARAAT TE GEBRUIKEN Het apparaat dat u zojuist gekocht heeft, is ontworpen voor huishoudelijk gebruik en voor het gebruik in: - keukens van werkplekken, winkels en/of kantoren - op boerderijen - in hotels, motels, residences, bed & breakfast voor het gebruik door de verschillende klanten. Voor een optimaal gebruik van uw apparaat is het raadzaam de gebruiksaanwijzing aandachtig door te lezen, hierin vindt u een beschrijving van het apparaat en adviezen voor het conserveren van voedingsmiddelen. Bewaar dit boekje zodat u het naderhand nog eens kunt raadplegen. 1. Controleer na het uitpakken van het apparaat of het niet beschadigd is en of de deur goed sluit. Uw leverancier dient binnen 24 uur vanaf de levering van het product van eventuele schade op de hoogte te worden gesteld. 2. Het is raadzaam minstens twee uur te wachten alvorens het apparaat in werking te stellen, om het koelcircuit perfect te kunnen laten functioneren. 3. Zorg ervoor dat de installatie en de elektrische aansluiting door een gekwalificeerd technicus worden verricht overeenkomstig de aanwijzingen van de fabrikant en de plaatselijke veiligheidsvoorschriften. 4. Reinig de binnenkant van het product alvorens het in gebruik te nemen. MILIEUTIPS 1. Verpakking Het verpakkingsmateriaal is volledig recyclebaar, zoals wordt aangegeven door het recyclingsymbool. Houd u bij het weggooien ervan aan de plaatselijke voorschriften. Het verpakkingsmateriaal (plastic zakken, stukken polystyreen enz.) moet buiten het bereik van kinderen worden gehouden, omdat het een bron van gevaar kan vormen. 2. Afdanken/Afvalverwerking Het apparaat is vervaardigd van materiaal dat kan worden gerecycled. Dit apparaat is voorzien van het merkteken volgens de Europese richtlijn 2002/96/ EG inzake Afgedankte Elektrische en Elektronische apparatuur (AEEA). Door ervoor te zorgen dat dit apparaat correct wordt afgedankt, helpt u mogelijke schadelijke gevolgen voor het milieu en de gezondheid te voorkomen. Het symbool op het apparaat of op de begeleidende documentatie geeft aan dat dit apparaat niet als huishoudelijk afval behandeld mag worden, maar naar een speciaal verzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparatuur moet worden gebracht. Maak het apparaat op het moment dat het wordt afgedankt onbruikbaar door de voedingskabel door te snijden en de deuren en schappen te verwijderen, zodat kinderen niet gemakkelijk in het apparaat kunnen kruipen en opgesloten kunnen raken. Volg bij het afdanken van het apparaat de plaatselijke voorschriften voor afvalverwerking en breng het naar een speciaal afvalverwerkingscentrum, en laat het niet onbewaakt achter, ook niet voor slechts een paar dagen, aangezien het voor kinderen een bron van gevaar kan opleveren. Voor nadere informatie over de behandeling, terugwinning en recycling van dit apparaat wordt u verzocht contact op te nemen met uw gemeentehuis, uw afvalophaaldienst of de winkel waar u het apparaat heeft gekocht. Informatie: Dit apparaat bevat geen CFK s. Het koelcircuit bevat R134a (HFC) of R600a (HC) (zie het typeplaatje in het apparaat). Voor apparaten met isobutaan (R600a): isobutaan is een natuurlijk gas dat geen schadelijke invloed heeft op het milieu, maar wel ontvlambaar is. Controleer daarom altijd of de leidingen van het koelcircuit niet beschadigd zijn. Dit product bevat mogelijk broeikasgassen met fluorverbindingen die vallen onder het Kyotoprotocol; het koelgas bevindt zich in een hermetisch gesloten systeem. Koelgas: R134a heeft een aardopwarmingsvermogen (GWP) van Verklaring van overeenstemming Dit apparaat is ontworpen voor het bewaren van levensmiddelen en is gefabriceerd in overeenstemming met Verordening (EG) Nr. 1935/2004. Dit apparaat is ontwikkeld, geproduceerd en in de handel gebracht in overeenstemming met: - de veiligheidsvoorschriften van de Laagspanningsrichtlijn 2006/95/EG (die 73/23/ EEG en latere amendementen vervangt); - de beschermingsvereisten van de EMC - richtlijn 2004/108/EG. De elektrische veiligheid van het apparaat is alleen gegarandeerd wanneer het op de juiste wijze op een efficiënt werkende installatie is aangesloten, die volgens de wettelijke voorschriften is geaard. 47

4 ALGEMENE VOORZORGSMAATREGELEN EN ADVIEZEN INSTALLATIE Het apparaat moet door twee of meerdere personen worden verplaatst en geïnstalleerd. Let erop dat u de vloeren (bijv. parket) niet beschadigt wanneer u het apparaat verplaatst. Zorg ervoor dat het apparaat tijdens de installatie de voedingskabel niet beschadigt. Installeer het apparaat niet in de buurt van een warmtebron. Laat een vrije ruimte aan de zijkanten en boven het apparaat om een goede ventilatie te garanderen. De afstand tussen de achterkant van het apparaat en de wand achter het apparaat moet 50 mm bedragen. Een kleinere afstand leidt tot een hoger energieverbruik van het apparaat. Houd de ventilatie-openingen van het apparaat vrij van obstakels. Beschadig de leidingen van het koelcircuit van het apparaat niet. Installeer het apparaat waterpas op een vloer die het gewicht kan dragen en in een ruimte die geschikt is voor de afmetingen en het gebruik van het apparaat. Plaats het apparaat in een droge en goed geventileerde ruimte. Het apparaat is afgesteld om te werken in ruimten waarin de temperatuur binnen de volgende waarden ligt, afhankelijk van de klimaatklasse die op het typeplaatje is vermeld. Het is mogelijk dat het apparaat niet goed functioneert als het lange tijd in een ruimte staat bij een hogere of lagere temperatuur dan het genoemde bereik. Klimaatklasse Omg. temp. ( C) Omg. temp. ( F) SN Van 10 tot 32 Van 50 tot 90 N Van 16 tot 32 Van 61 tot 90 ST Van 16 tot 38 Van 61 tot 100 T Van 16 tot 43 Van 61 tot 110 Controleer of de spanning op het typeplaatje overeenkomt met de netspanning in uw woning. Gebruik geen verloopstekkers of verlengkabels. Gebruik voor de aansluiting op de waterleiding de bij het nieuwe apparaat geleverde slang en niet die van het vorige apparaat. De voedingskabel mag alleen door gekwalificeerd personeel of door de Klantenservice worden gewijzigd of vervangen. Het moet mogelijk zijn het apparaat van het elektriciteitsnet af te koppelen door de stekker uit het stopcontact te halen of via een tweepolige netschakelaar die bovenstrooms van het stopcontact is geplaatst. VEILIGHEID Bewaar geen explosieve stoffen zoals spuitbussen met ontvlambare drijfgassen in dit apparaat. 48 Bewaar of gebruik geen benzine of andere gassen en licht ontvlambare stoffen in de buurt van het apparaat of van andere elektrische huishoudelijke apparatuur. De dampen kunnen brand of explosies veroorzaken. Gebruik geen mechanische, elektrische of chemische middelen die het ontdooiproces versnellen behalve die door de fabrikant zijn aanbevolen. Gebruik of plaats geen elektrische apparaten in de vakken van het apparaat, als hiervoor geen uitdrukkelijke toestemming door de fabrikant is gegeven. Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder kinderen) met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht staan of instructies met betrekking tot het gebruik van het apparaat hebben gekregen van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Om het risico op verstikking en opsluiting te vermijden, mag het kinderen niet worden toegestaan in het apparaat te spelen of zich erin te verstoppen. Slik de (niet-giftige) vloeistof uit de vrieselementen niet in (bij enkele modellen). Eet geen ijsblokjes of waterijsjes die net uit de vriezer komen, aangezien deze vriesbrandwonden kunnen veroorzaken. GEBRUIK Trek de stekker uit het stopcontact of sluit de stroomtoevoer af voordat u met reinigings- of onderhoudswerkzaamheden begint. Alle apparaten met een automatische ijsmaker en waterdispenser moeten worden aangesloten op een waterleiding die uitsluitend drinkwater levert (met een waterleidingdruk van tussen de 0,17 en 0,81 Mpa (1,7 en 8,1 bar)). Automatische ijsmakers en/of waterdispensers die niet rechtstreeks op de waterleiding zijn aangesloten mogen uitsluitend met drinkwater gevuld worden. Gebruik het koelvak alleen voor het bewaren van verse levensmiddelen en het vriesvak alleen voor het bewaren van ingevroren levensmiddelen het invriezen van levensmiddelen en het maken van ijsblokjes. Bewaar geen dranken in glas in het vriesvak, omdat het glas dan kan breken. Leg geen onverpakt voedsel direct op de binnenoppervlakken van de koelkast of het vriesvak. De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld, indien bovenstaande adviezen en voorzorgsmaatregelen niet in acht zijn genomen.

5 Opmerkingen: Blokkeer het luchtuitlaatgebied (op de achterwand) niet met levensmiddelen Als de vriezer voorzien is van een klep, dan kan de opbergruimte vergroot worden door de klep te verwijderen (door hem te buigen). Alle schappen, kleppen en korven zijn uitneembaar. De binnentemperatuur van het apparaat kan beïnvloed worden door de omgevingstemperatuur, hoe vaak de deur wordt geopend en de plaats van het apparaat. Bij het instellen van de temperatuur moet rekening gehouden worden met deze factoren. Tenzij anders gespecificeerd zijn de accessoires van het apparaat niet geschikt om afgewassen te worden in de afwasmachine. Nadat u levensmiddelen hebt geplaatst, moet u ervoor zorgen dat de deuren van het koel- en vriesvak goed sluiten, vooral de deur van het vriesvak. Hoe groter de afstand tussen de achterkant van het apparaat en de muur, hoe hoger de energiebesparing. DE BEWAARCAPACITEIT VAN DE VRIEZER VERGROTEN U kunt de bewaarcapaciteit van de vriezer vergroten door: de korven / kleppen te verwijderen (door ze te buigen) zodat u grote producten kunt bewaren. de voedselproducten rechtstreeks op de schappen van de vriezer te leggen. de Twist IJsmaker (apart) of samen met het dockingstation te verwijderen. FUNCTIONS 6th SENSE FRESH CONTROL GREEN INTELLIGENCE PROFRESH Met deze functie kunt u snel optimale bewaarcondities (voor wat betreft temperatuur en vochtigheid) in het apparaat bereiken. Voor een correcte werking moet ook de ventilator ingeschakeld zijn. De functie 6th Sense Fresh Control / Green Intelligence ProFresh is standaard ingeschakeld. Om de functie handmatig uit te schakelen houdt u de toetsen Vriesvak C en Nachttarief 3 seconden ingedrukt: u hoort een geluidssignaal en het symbool 6th Sense Fresh Control / Green Intelligence ProFresh igaat uit ter bevestiging dat de functie uitgeschakeld is. De functie kan weer worden ingeschakeld door dezelfde procedure te herhalen: u hoort een geluidssignaal en het symbool 6th Sense Fresh Control / Green Intelligence ProFresh gaat weer branden ter bevestiging dat de functie ingeschakeld is. Na een stroomuitval of na het omschakelen van Stand-by naar de normale modus, wordt de status van de functies 6th Sense Fresh Control / Green Intelligence ProFresh gereset naar de standaardwaarde, d.w.z. ingeschakeld. ECO NIGHT-FUNCTIE (NACHTTARIEF) Met de functie Nachttarief kunt u het energieverbruik van het apparaat concentreren tijdens de daluren (gewoonlijk s nachts), wanneer energie in grote hoeveelheden beschikbaar is en minder kost dan overdag (alleen in bepaalde landen met een systeem met meerdere tarieven op basis van piek- en daluren - vraag naar de tarieven bij uw energiemaatschappij). Druk op de knop Nachttarief op het moment dat de daluren beginnen (naargelang uw specifieke tariefplan) om deze functie in te schakelen. Als de daluren bijvoorbeeld om 20:00 uur starten, dan moet u op dat tijdstip op de knop drukken. Wanneer het pictogram Nachttarief AAN is, is de functie ingeschakeld. Nadat u de functie heeft ingeschakeld begint het apparaat het energieverbruik automatisch aan te passen aan het tijdstip, d.w.z. verbruikt het minder energie overdag dan s nachts. BELANGRIJK: Om op een goede manier te kunnen werken moet de functie zowel s nachts als overdag actief zijn. 49

6 De functie blijft actief tot u deze uitschakelt (of als er een stroomstoring optreedt, of als het apparaat wordt uitgeschakeld). Om de functie uit te schakelen, drukt u op de knop Nachttarief. Wanneer het pictogram Nachttarief UIT is, is de functie uitgeschakeld. Opmerking: het energieverbruik van het apparaat is vermeld met de functie Nachttarief uitgeschakeld. AAN/STAND-BY Deze functie dient om zowel de koelkast als het vriesvak Aan of in Stand-by te zetten. Om het product in Stand-by te zetten, houdt u de knop & Aan/Stand-by 3 seconden ingedrukt. Alle symbolen wordt uitgeschakeld, behalve de achtergrondverlichting van het symbool Aan/ Stand-by, om aan te duiden dat het apparaat in Stand-by staat. Als het apparaat in Stand-by staat, werkt de binnenverlichting van de koelkast niet. Bedenk wel dat het apparaat op deze manier niet van de elektrische voeding wordt afgekoppeld. Om het apparaat weer in te schakelen houdt u de knop Aan/Stand-by 3 seconden ingedrukt. BLACKOUT-ALARM Na een stroomuitval is uw apparaat zodanig ontworpen dat de temperatuur in het vriesvak automatisch bewaakt wordt tot de stroomtoevoer hersteld is. Als de temperatuur in het vriesvak boven het diepvriesniveau ligt, wordt op het moment dat de stroom terugkeert het Blackout-symbool verlicht, knippert het alarmsymbool en klinkt het geluidssignaal. Druk, om het alarm uit te schakelen, éénmaal op de knop Reset Alarm. In geval van een Blackout-alarm, worden de volgende handelingen aanbevolen: Als het voedsel in de vriezer niet bevroren maar nog wel koud is, breng het dan over naar de koelkast en eet het binnen 24 uur op. Als het voedsel in de vriezer bevroren is, betekent dit dat het voedsel ontdooid was en weer werd ingevroren toen de stroomtoevoer hersteld werd, de smaak, kwaliteit en voedingswaarde is verminderd en het voedsel kan zelfs bedorven zijn. Het wordt geadviseerd om dit voedsel niet op te eten en de hele inhoud van het vriesvak weg te gooien. Het systeem Blackout-alarm heeft tot doel om informatie te verstrekken over de kwaliteit van de voedingsmiddelen die in het vriesvak aanwezig zijn bij een stroomuitval Dit systeem garandeert de kwaliteit van het voedsel niet en consumenten wordt geadviseerd hun gezonde verstand te gebruiken bij het controleren van de kwaliteit van het voedsel in de vries- en koelvakken. ALARM DEUR OPEN Het Alarmsymbool gaat branden en er klinkt een geluidsalarm. Het alarm wordt geactiveerd als de deur langer dan 2 minuten open blijft staan. Om de deuralarmen uit te schakelen sluit u de deur of drukt u éénmaal op de knop Alarm stoppen om het geluidsalarm te stoppen. ALARM TEMPERATUUR Het geluidssignaal klinkt en alle 5 de temperatuurlampjes van het vriesvak knipperen. Het alarm wordt geactiveerd als: Het apparaat weer op het elektriciteitsnet wordt aangesloten nadat het een periode niet is gebruikt De temperatuur van het vriesvak te hoog is De hoeveelheid verse levensmiddelen die in de vriezer is gezet, groter is dan aangegeven op het typeplaatje De deur van de vriezer lange tijd open heeft gestaan. Druk om het alarmsignaal te stoppen éénmaal op de knop Reset. Het alarmsymbool wordt automatisch uitgeschakeld zodra de temperatuur in het vriesvak onder de -10 C komt en de temperatuurlampjes van het vriesvak stoppen met knipperen en de gekozen instelling wordt weergegeven. VENTILATOR De ventilator verbetert de temperatuurverdeling in de koelkast, waardoor het voedsel beter geconserveerd wordt. De ventilator is standaard ingeschakeld. Geadviseerd wordt om de ventilator ingeschakeld te houden, zodat de 6th Sense Fresh Control / Green Intelligence ProFresh -functie correct kan werken, en ook als de luchttemperatuur in de omgeving boven de C komt, als er waterdruppels op de glazen schappen liggen of als er sprake is van een hoge luchtvochtigheid. Vergeet niet dat als de ventilator is ingeschakeld, deze niet continu zal werken. De ventilator start/ stopt met werken afhankelijk van de temperatuur en/ of de vochtigheidsgraad in de koelkast. Het is dus helemaal normaal als de ventilator niet werkt ook al is hij ingeschakeld. Opmerking: Blokkeer het gebied van de luchtinlaat niet met levensmiddelen. Om de juiste werking bij een lagere omgevingstemperatuur (kouder dan 18 C) te garanderen en het energieverbruik zo laag mogelijk te houden, schakelt u de ventilator uit. Druk op de knop van de ventilator om deze uit te schakelen. 50

7 Als het apparaat voorzien is van de ventilator, kan het ook uitgerust worden met het antibacteriële filter. De instructies voor de vervanging vindt u in de doos van het filter. Haal het filter uit de doos in de crisperlade en plaats het in de afdekking van de ventilator. TOETSENBLOKKERING Als deze functie is ingeschakeld, kunnen de instellingen niet per ongeluk gewijzigd worden en kan het apparaat niet per ongeluk uitgezet worden. Om de toetsen te blokkeren houdt de knop Alarm stoppen 3 seconden ingedrukt tot het symbool Toetsenblokkering op het display wordt weergegeven en er een geluidssignaal klinkt ter bevestiging dat de functie is geselecteerd. Na 3 seconden gaat het symbool uit. Als deze functie geactiveerd is, dan klinkt er een geluidssignaal en knippert het symbool Toetsenvergrendeling wanneer u op de andere toetsen (behalve de toets Alarm stoppen) drukt. Elk alarm kan gedeactiveerd worden wanneer de functie Toetsenvergrendeling actief is. Om de toetsen te deblokkeren volgt u dezelfde procedure tot het symbool Toetsenblokkering op het display wordt weergegeven en er een geluidssignaal klinkt ter bevestiging dat de functie uitgeschakeld is. Na 1 seconde gaat het symbool uit. SLIM DISPLAY Deze optionele functie kan gebruikt worden om energie te besparen. Om de functie Slim Display in te schakelen, houdt u de knoppen Vriesvak C tegelijkertijd 3 seconden ingedrukt tot het geluidssignaal klinkt. Twee seconden na inschakeling van het Slimme Display gaat het display uit, behalve het symbool 6th Sense Fresh Control / Green Intelligence ProFresh. Om de temperatuur aan te passen of andere functies te gebruiken moet het display weer geactiveerd worden. Druk hiervoor op een willekeurige toets. Het display gaat na ongeveer 15 seconden zonder handeling weer uit en alleen het symbool 6th Sense Fresh Control / Green Intelligence ProFresh blijft zichtbaar. Wanneer de functie uitgeschakeld is, wordt het normale display hersteld. Het slimme display wordt automatisch uitgeschakeld na een stroomuitval. Deze functie sluit het apparaat niet af van de netvoeding, maar vermindert alleen het energieverbruik door het externe display. Zie de gebruiksaanwijzing voor het in- en uitschakelen van de functie. Opmerking: Het energieverbruik van het apparaat in de verklaring verwijst naar de werking met de functie Slim Display ingeschakeld. Wanneer de functie 6th Sense Fresh Control / Green Intelligence ProFresh uitgeschakeld wordt, dan wordt het Slimme Display ingeschakeld - alle lampjes op het display gaan dan uit. 51

8 GEBRUIK EN ONDERHOUD VAN WATERDISPENSER EN -FILTER (indien aanwezig) Waterdispenser Eerste gebruik De eerste keer dat u de waterdispenser gebruikt of na een lange periode zonder gebruik, wast u het reservoir en het filter met water. De waterdispenser biedt vers, gefilterd water, zonder dat u de deur van de koelkast hoeft te openen. Zo wordt de deur minder vaak geopend, waardoor het energieverbruik van het product daalt. Filter met actieve koolstof plaatsen en vervangen Het waterfilter moet uit de zak worden gehaald (in de crisperlade (item 7)). Volg de instructies bij het filter. Let op: Als het filter lange tijd droog blijft, is het mogelijk dat het minder goede prestaties levert. Dompel het filter een paar seconden onder in water zodat het opnieuw optimale prestaties levert. Draai de dop in de richting van de pijl om het reservoir te vullen Stop Druppelopvangbakje Reservoir Afb. 1 Activeringslipje Afb. 2 Waterreservoir (afb. 1) Het waterreservoir is gemaakt van antibacterieel materiaal. Dit voorkomt en beperkt de vorming van bacteriën. Een interne houder, met een filter met actieve koolstof, filtert het water. Het reservoir vullen: draai de waterinlaat naar u toe en vul deze met water. Gebruik hiervoor een kan of een andere geschikte houder. Als het reservoir vol is, sluit u de waterinlaat door deze terug in de oorspronkelijke positie te draaien. Gebruik alleen drinkwater: andere vloeistoffen kunnen de prestaties van het product beperken. Gefilterd water verkrijgen (afb. 2) Nadat het reservoir is gevuld, is het mogelijk dat het water niet onmiddellijk beschikbaar is. Dat komt omdat het filterproces een paar minuten in beslag kan nemen (afhankelijk van de hoeveelheid water in het reservoir). Water verdelen: houd de deur van de koelkast gesloten en druk met het glas op het lipje van de waterdispenser. Als de levering van water om veiligheidsredenen moet worden voorkomen, drukt u gewoon op de stop aan de achterkant van het lipje. Om de levering van water vrij te geven, zet u de stop terug in de oorspronkelijke positie. Het is raadzaam om het water dat door de dispenser wordt geleverd binnen de 6 uur te drinken. Afb. 3 Afb. 4 Afb. 5 Het waterreservoir reinigen (afb ) Reinig het waterreservoir regelmatig met stromend water. Geadviseerd wordt om de eenheid tweemaal per jaar schoon te maken met specifieke producten op basis van verdund chloor die de eigenschappen van het materiaal niet veranderen en daarna af te spoelen met stromend water. Ga als volgt te werk om het reservoir te reinigen: - (afb. 3) maak het bakje bovenaan de deur los en verwijder het - (afb. 4) maak het waterreservoir los en verwijder het door het op te tillen en naar u toe te trekken. Plaats het reservoir op een vlak oppervlak, verwijder en was het deksel. Opmerking: het reservoir moet zo snel mogelijk terug op zijn plaats worden gezet, om te voorkomen dat de koelkast oververhit raakt. - (afb. 5a - 5b) verwijder de interne houder en het filter, en was ze apart. Gebruik alleen zuiver water om het filter te reinigen (zonder wasmiddel of scherp gereedschap). Neem het schijffilter eerst uit de houder om het te reinigen. - (afb. 6) voor een grondigere reiniging verwijdert u de dop van de klep (de aansluiting tussen het reservoir en de koelkast) door deze linksom te draaien. Reinig de dop. Belangrijk: trek niet aan het klephuis (afb. 7). - (afb. 8) vervang de dop van de klep door deze linksom te draaien. - (afb. 9) zet het reservoir terug op zijn plaats door het tussen de zijgeleiders van de deur te plaatsen en het op zijn plaats te duwen, waarbij u ervoor zorgt dat de klep terug in de oorspronkelijke zitting past. Controleer of er geen openingen meer zijn tussen de rubberen afdichting van het reservoir en de deur. Afb. 6 Afb. 7 Afb. 8 Afb. 9 Suggestie vervanging filter bij standaard gebruik van: 3,0 l/dag 4 maanden 4,5 l/dag 3 maanden 6,0 l/dag 2 maanden De vervanging van het filter valt niet onder de productgarantie. Om nieuwe patronen voor het waterfilter te bestellen, neemt u contact op met de klantenservice. 52

9 VOEDSEL BEWAREN IN HET APPARAAT KOELKAST De koelkast is de ideale bewaarplaats voor kanten-klare maaltijden, taarten en gebak, ingemaakt voedsel, gecondenseerde melk, harde kaas, fruit en groenten die gevoelig zijn voor koude en tropisch fruit. De natuurlijke luchtcirculatie in de koelkast resulteert in zones met verschillende temperaturen. De koudste zone is direct boven de groenteladen en bij de achterwand. De warmste zone is aan de voorkant bovenin de koelkast. Opmerking: Onvoldoende ventilatie leidt tot een stijging van het energieverbruik en een vermindering van de koelprestaties. Tips voor het bewaren van vers voedsel Gebruik recyclebare plastic, metalen, aluminium en glazen bakjes en vershoudfolie om het voedsel in te verpakken. Gebruik altijd gesloten houders voor vloeistoffen en voor voedsel dat geuren of smaken kan afgeven of kan bederven door geuren of smaken van andere producten, of dek het af. Voedselproducten die een grote hoeveelheid ethyleengas afgeven en producten die gevoelig zijn voor dit gas, zoals fruit, groenten en salade, moeten altijd gescheiden worden bewaard of verpakt worden zodat de houdbaarheid niet achteruitgaat; bewaar bijvoorbeeld geen tomaten samen met kiwi s of kool. Bewaar voedsel niet te dicht tegen elkaar, zodat er voldoende luchtcirculatie mogelijk is. Om te zorgen dat flessen niet omvallen: verplaats de flessenhouder. Geadviseerd wordt om het voedsel als volgt te rangschikken: Op de schappen van de koelkast: gebakken producten, kant-en-klare maaltijden, fruit en groenten die gevoelig zijn voor kou, kleine pakjes. In de koudere zone: zuivelproducten, vlees en worst. In de fruit- en groentecrisper: groenten, salade, fruit. In de deur (van boven naar beneden): boter, kaas, eieren, tubes, kleine flessen, melk, pakken sap. Indeling van de ingevroren levensmiddelen De ingevroren producten opbergen en indelen in de vriezer. De bewaardatum moet op de verpakking worden aangegeven, zodat het voedsel tijdig geconsumeerd wordt. Tips voor het bewaren van diepvriesproducten Bij de aankoop van diepvriesproducten moet u op de volgende punten letten: De verpakking moet onbeschadigd zijn (diepvriesproducten in een beschadigde verpakking kunnen bedorven zijn). Als de verpakking bol staat of als er vochtplekken op zitten, is het product niet onder optimale omstandigheden bewaard en kan het al gedeeltelijk ontdooid zijn. De diepvriesproducten moeten als laatste worden gekocht en in isolerende tassen worden vervoerd. Let op: MAANDEN VOEDINGSMIDDELEN VRIESVAK In het vriesvak kunt u diepvriesproducten bewaren, ijsblokjes maken en vers voedsel invriezen De maximale hoeveelheid verse levensmiddelen in kilogram die in 24 uur kan worden ingevroren staat aangegeven op het typeplaatje (...kg/24u). Vries ontdooid voedsel niet opnieuw in. In de tabel hiernaast kunt u zien hoeveel maanden verse, ingevroren levensmiddelen bewaard kunnen worden. 53

10 TWIST IJSMAKER IJSBLOKJES MAKEN U kunt de volledige Twist IJsmaker verwijderen (houd de hendel (1) aan de linkerkant ingedrukt en duw hem (2) naar u toe) of u kunt alleen het ijsblokjesbakje verwijderen door het naar u toe te trekken (3). IJSBLOKJES UIT DE IJSMAKER HALEN 1. Zorg ervoor dat de opvangbak op zijn plaats zit onder het ijsblokjesbakje. Schuif hem zo nodig op zijn plaats. 2. Draai een van de hendels stevig naar rechts tot het bakje licht kantelt. De ijsblokjes vallen in de opvangbak. of Vul het bakje met drinkwater (tot maximaal 2/3 van de inhoud vullen) of Plaats de Twist IJsmaker terug in het apparaat of plaats het ijsblokjesbakje terug in de Twist IJsmaker. Kijk uit dat u geen water morst. 3. Herhaal stap 2 voor de andere helft van het bakje, indien nodig. U kunt ijsblokjes maken (zie het hoofdstuk IJSBLOKJES MAKEN ) en ze bewaren in de opvangbak en deze naar u toe trekken. 4. Om ijsblokjes te krijgen tilt u de opvangbak een beetje op en trekt u hem naar u toe. Opmerking: als u wilt kunt u de gehele Twist IJsmaker uit het apparaat verwijderen om de ijsblokjes er op een handige plaats uit te halen (bijvoorbeeld direct aan tafel). Wacht tot de ijsblokjes bevroren zijn (geadviseerd wordt om ongeveer 4 uur te wachten met de snelvriesfunctie ingeschakeld). of Opmerking: De Twist IJsmaker is uitneembaar. Hij kan horizontaal overal in het vriesvak worden geplaatst, of uit het apparaat worden verwijderd als u geen ijsblokjes nodig heeft. 54

11 AANBEVELINGEN WANNEER HET APPARAAT NIET WORDT GEBRUIKT Korte afwezigheid De koelkast hoeft niet van het elektriciteitsnet te worden afgekoppeld als u korter dan drie weken afwezig bent. Consumeer de bederfelijke voedingsmiddelen en vries de andere voedingsmiddelen in. Lange afwezigheid Verwijder alle levensmiddelen uit het apparaat als u drie weken of langer afwezig bent. 1. Maak de ijsbak leeg. Bevestig enkele houten of plastic blokken met plakband aan het bovenste gedeelte van de twee deuren en laat de deuren open staan, zodat in beide vakken voldoende lucht kan circuleren. Op die manier worden nare luchtjes en schimmelvorming voorkomen. Verhuizen 1. Haal alle uittrekbare elementen uit de koelkast. 2. Verpak ze zorgvuldig en zet ze aan elkaar vast met plakband om te voorkomen dat ze tegen elkaar klapperen of verloren gaan. 3. Schroef de stelvoetjes zodanig aan dat ze het steunvlak niet raken. 4. Sluit beide deuren en plak ze met plakband dicht, en plak ook de voedingskabel met plakband aan het apparaat vast. Installeer het apparaat in een droge, goed geventileerde ruimte, ver bij eventuele warmtebronnen vandaan (bijv. radiator, fornuis, etc.) en op een plek die niet aan direct zonlicht wordt blootgesteld. Gebruik indien nodig een isolatieplaat. Om voor voldoende ventilatie te zorgen, dient er aan beide zijkanten en aan de bovenkant van het apparaat ruimte vrijgelaten te worden. De afstand tussen de achterzijde van het apparaat en de muur achter het apparaat dient 50 mm te bedragen. Bij minder ruimte aan de achterzijde neemt het energieverbruik van het product toe. Door onvoldoende ventilatie aan de achterzijde van het product neemt het energieverbruik toe en neemt de koelefficiëntie af. De binnentemperatuur van het apparaat kan beïnvloed worden door de omgevingstemperatuur, hoe vaak de deur wordt geopend en de plaats van het apparaat. Bij het instellen van de temperatuur moet rekening gehouden worden met deze factoren. Laat warme gerechten en dranken eerst afkoelen voordat ze in het apparaat geplaatst worden. Blokkeer de ventilator niet met levensmiddelen. Nadat de levensmiddelen in het apparaat zijn geplaatst, dient gecontroleerd te worden of de deuren van de vakken goed sluiten, met name de 55 Stroomuitval Als de stroom uitvalt dient u zich tot het plaatselijke elektriciteitsbedrijf te wenden om te vragen hoe lang de stroomuitval zal duren Opmerking: Houd er rekening mee dat een vol vriesvak langer koud blijft dan een halfvol vak. Als er op de voedingsmiddelen ijskristallen zichtbaar zijn, kunnen ze zonder enig risico opnieuw worden ingevroren, ook al zullen de smaak en het aroma waarschijnlijk anders zijn. Wanneer het voedsel duidelijk in een slechte staat verkeert kunt u het beter weggooien. Als de stroomuitval korter dan 24 uur duurt. 1. Houd beide deuren van het apparaat gesloten. Op deze manier blijven de levensmiddelen in de koelkast zo lang mogelijk koud. Als de stroomuitval langer dan 24 uur duurt. 1. Haal al het bevroren voedsel uit het vriesvak en zet het in een draagbare vriezer. Als dit type vriezer niet voorhanden is en als er geen pakken kunstijs beschikbaar zijn, probeer dan de levensmiddelen die het snelst bederven te consumeren. 2. Maak de ijsbak leeg. TIPS VOOR ENERGIESBESPARING deur van het vriesvak. Beperk het openen van deuren tot een minimum. Plaats diepgevroren etenswaar die u wilt ontdooien in de koelkast. De lage temperatuur van de diepgevroren etenswaar koelt de etenswaar in de koelkast. Bij apparaten met speciale vakken (vak voor verse etenswaar, nul graden-vak, ), kunnen de betreffende vakken verwijderd worden indien deze niet worden gebruikt. De positionering van de platen in de koelkast heeft geen invloed op het efficiënte energiegebruik. De etenswaar dient zodanig op de platen geplaatst te worden om voor voldoende luchtcirculatie te zorgen (de verschillende etenswaar dient elkaar niet te raken en de afstand tussen de etenswaar en de achterwand moet behouden blijven). U kunt de opbergruimte voor diepgevroren etenswaar vergroten door de klep en/of de opslagmand te verwijderen (volgens het productblad) terwijl hetzelfde energieverbruik behouden blijft. De condensator (de spoel in de achterzijde van het apparaat) dient regelmatig gereinigd te worden. Een beschadigde of lekkende afdichting dient zo snel mogelijk vervangen te worden.

12 REINIGING EN ONDERHOUD Trek de stekker uit het stopcontact of sluit de stroomtoevoer af voordat u onderhouds- of reinigingswerkzaamheden uitvoert. Reinig het apparaat regelmatig met een vochtige doek met een oplossing van lauw water en neutrale schoonmaakmiddelen die specifiek bedoeld zijn voor het reinigen van de binnenkant van een koelkast. Gebruik geen reinigings- of schuurmiddelen Maak de koelkast nooit schoon met ontvlambare vloeistoffen. De dampen die hieruit voortkomen kunnen brand of explosies veroorzaken. Reinig de buitenkant van het apparaat en de deurafdichting met een vochtige doek en droog ze af met een zachte doek. Gebruik geen stoomreinigers. Reinig de condensor op de volgende manier met een stofzuiger: verwijder de voorste plint en reinig de condensor. Let op: De toetsen en het display van het bedieningspaneel mogen niet gereinigd worden met middelen op basis van alcohol of daarvan afgeleide stoffen, maar met een droge doek. De leidingen van het koelsysteem lopen in de buurt van de bak voor het dooiwater en kunnen hoge temperaturen bereiken. Maak de leidingen regelmatig schoon met een stofzuiger. Om het glazen schap te verwijderen of te plaatsen, tilt u het voorste gedeelte van het schap op tot voorbij de stop. Om de constante en correcte afvoer van het dooiwater te garanderen, dient u regelmatig het afvoergaatje op de achterwand van het koelvak, in de buurt van de groente- en fruitlade, schoon te maken met behulp van het bijgeleverde gereedschap. SYSTEEM MET LEDVERLICHTING Het verlichtingssysteem in de koelkast maakt gebruik van ledlampjes, dit zorgt niet alleen voor een betere verlichting maar ook voor een uiterst laag energieverbruik. Als het systeem met ledverlichting niet werkt, contact opnemen met de Klantenservice om het te laten vervangen. Let op: De binnenverlichting van de koelkast gaat branden wanneer de deur van de koelkast geopend wordt. Wanneer de deur langer dan 10 minuten open blijft staan, wordt de verlichting automatisch uitgeschakeld. 56

13 STORINGEN OPSPOREN Voordat u de klantenservice belt... Problemen in de werking zijn vaak het gevolg van kleine oorzaken die u zelf kunt opsporen en verhelpen, zonder dat hiervoor enig type gereedschap nodig is. Geluiden die uit uw apparaat komen zijn normaal, omdat het een aantal ventilatoren en motoren heeft om functies te besturen die automatisch inen uitgeschakeld worden. Sommige functionele geluiden kunnen worden verminderd door - Het apparaat waterpas te zetten op een vlakke ondergrond - Contact tussen het apparaat en andere meubels te vermijden en deze gescheiden te houden. - Te controleren of de interne onderdelen correct geïnstalleerd zijn. - Te controleren of flessen en bakjes elkaar niet raken. Enkele van de functionele geluiden die u kunt horen zijn: Een sissend geluid als u het apparaat voor het eerst aanzet of na een lange onderbreking. Een borrelend geluid wanneer de koelvloeistof in de leidingen stroomt. Een zoemend geluid als de waterklep of de ventilator begint te werken. Een krakend geluid wanneer de compressor begint te werken of wanneer er ijs in de ijsbak valt; abrupte klikken wanneer de compressor in- en uitschakelt. Het apparaat werkt niet: Is het netsnoer aangesloten op een goedwerkend stopcontact met de juiste spanning? Heeft u de stoppen en zekeringen van het elektrische systeem in uw woning gecontroleerd? Er zit water in de opvangbak van het dooiwater: De randen van de behuizing van het apparaat, die in contact komen met de deurafdichting zijn warm als u ze aanraakt: Dit is normaal bij warm, vochtig weer. De bak kan zelfs half vol raken. Zorg ervoor dat het apparaat waterpas staat zodat het water niet over de rand loopt. Dit is normaal bij warm weer en als de compressorin werking is. De verlichting werkt niet: Heeft u de stoppen en zekeringen van het elektrische systeem in uw woning gecontroleerd? Is het netsnoer aangesloten op een goedwerkend stopcontact met de juiste spanning? Is het lampje doorgebrand? Als de motor te veel lijkt te werken: Is de condensor (op de achterkant van het apparaat) vrij van stof en pluis? Is de deur goed gesloten? Sluiten de deurafdichtingen wel goed af? Op warme dagen, of als het warm is in het vertrek, draait de motor natuurlijk langer. Als de deur van het apparaat een tijdje open heeft gestaan of als er grote hoeveelheden voedsel zijn geplaatst, zal de motor langer draaien om de binnenkant van het apparaat. De tijd dat de motor draait hangt van verschillende factoren af: hoe vaak de deur wordt geopend, de hoeveelheid geconserveerd voedsel, de kamertemperatuur en de instelling van de temperatuurregelingen. 57

14 Als de temperatuur van het apparaat te hoog is: Zijn de bedieningen van het apparaat goed ingesteld? Heeft u een grote hoeveelheid voedsel in het apparaat gezet? Let erop dat de deur niet te vaak wordt geopend. Controleer of de deuren perfect sluiten. Zorg ervoor dat de luchtstroomopeningen in het apparaat niet geblokkeerd worden, omdat dit de circulatie van koude lucht verhindert. Er is te veel vochtophoping Zorg ervoor dat de luchtstroomopeningen in het apparaat niet geblokkeerd worden, omdat dit de luchtcirculatie verhindert. Zorg ervoor dat het voedsel goed verpakt is. Droog vocht op bakjes met voedsel af voordat u ze in het apparaat legt. Let erop dat de deuren niet te vaak worden geopend. Door de deur te openen komt de vochtigheid die in omgevingslucht aanwezig is het apparaat binnen. Hoe vaker de deur wordt geopend, hoe sneller vochtigheid zich ophoopt, vooral als de ruimte zelf zeer vochtig is. Als de ruimte zeer vochtig is, is het normaal dat de vochtigheidsgraad in de koelkast toeneemt. Als de deuren niet goed openen of sluiten: Controleer of het voedsel de deur niet blokkeert. Controleer of de interne onderdelen of de automatische ijsmaker niet verkeerd geplaatst zijn. Controleer of de deurafdichtingen niet vuil of kleverig zijn. Controleer of het apparaat waterpas staat. WERKINGSALARMEN In het geval van werkingsalarmen worden deze eveneens weergegeven in de temperatuurlampjes van de koelkast (b.v. Storing1, Storing 2 etc...). Bel de Klantenservice en geef de alarmcode door. Het geluidssignaal klinkt, het alarmsymbool licht op en de 3 middelste lampjes in de temperatuurlampjes van de koelkast knipperen volgens de hieronder beschreven storingscode Storing code Error 2 Error 3 Error 6 Visualisatie RC-instelpunten knipperen aan/uit bij 0,5 sec. Knippert tweemaal AAN en blijft dan 5 seconden uit. Het patroon herhaalt zich. x2 RC-instelpunten knipperen aan/uit bij 0,5 sec. Knippert driemaal AAN en blijft dan 5 seconden uit. Het patroon herhaalt zich. x3 RC-instelpunten knipperen aan/uit bij 0,5 sec. Knippert zes AAN en blijft dan 5 seconden uit. Het patroon herhaalt zich. x6 Legenda Lampje uit Lampje knippert 58

15 KLANTENSERVICE Voordat u de Klantenservice belt: Zet het apparaat weer aan om te zien of het probleem is verholpen. Is dit niet het geval, schakel het apparaat dan uit en wacht ongeveer een uur voordat u het weer aanzet. Als uw apparaat nog steeds niet naar behoren werkt nadat u de controles in Storingen opsporen heeft uitgevoerd en het apparaat weer heeft ingeschakeld, bel dan de Klantenservice en leg het probleem uit. Vermeld de volgende gegevens: Het model en het serienummer van het apparaat (vermeld op het typeplaatje), de aard van de storing, het servicenummer (het nummer achter het woord SERVICE op het typeplaatje binnenin het apparaat), uw volledige adres, uw telefoonnummer. Opmerking: De richting waarin de deur opengaat, kan worden veranderd. Als deze verandering verricht wordt door de Klantenservice, wordt dit niet gedekt door de garantie. 59

16 (1)

17

18

19

20 (2)

ONDERHOUD EN REINIGING VAN HET APPARAAT VERVANGEN VAN HET LAMPJE OF DE LED

ONDERHOUD EN REINIGING VAN HET APPARAAT VERVANGEN VAN HET LAMPJE OF DE LED EERSTE GEBRUIK Sluit het apparaat aan op het elektriciteitsnet. Bij sommige modellen kan een geluidsalarm worden ingeschakeld. Dit betekent dat er een temperatuuralarm is afgegaan: houd de knop voor het

Nadere informatie

ONDERHOUD EN REINIGING VAN HET APPARAAT VERVANGEN VAN HET LAMPJE OF DE LED

ONDERHOUD EN REINIGING VAN HET APPARAAT VERVANGEN VAN HET LAMPJE OF DE LED EERSTE GEBRUIK Sluit het apparaat aan op het elektriciteitsnet. Bij sommige modellen kan een geluidsalarm worden ingeschakeld. Dit betekent dat er een temperatuuralarm is afgegaan: houd de knop voor het

Nadere informatie

BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT

BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT GEBRUIKSAANWIJZING BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT BEDIENINGEN ALVORENS HET PRODUCT TE GEBRUIKEN MILIEUTIPS ALGEMENE VOORZORGSMAATREGELEN EN ADVIEZEN GEBRUIK VAN HET KOELVAK GEBRUIK VAN HET VRIESVAK HET

Nadere informatie

60802045NL.fm Page 33 Thursday, November 8, 2007 3:47 PM GEBRUIKSAANWIJZING

60802045NL.fm Page 33 Thursday, November 8, 2007 3:47 PM GEBRUIKSAANWIJZING 60802045NL.fm Page 33 Thursday, November 8, 2007 3:47 PM GEBRUIKSAANWIJZING BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT BEDIENINGEN ALVORENS HET PRODUCT TE GEBRUIKEN MILIEUTIPS ALGEMENE VOORZORGSMAATREGELEN EN ADVIEZEN

Nadere informatie

WHIRLPOOL WV1870A+NFW. Gebruiksaanwijzing

WHIRLPOOL WV1870A+NFW. Gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL WV1870A+NFW Gebruiksaanwijzing 30302004NL.fm Page 29 Wednesday, March 8, 2006 3:49 PM GEBRUIKSAANWIJZING ALVORENS HET APPARAAT TE GEBRUIKEN MILIEUTIPS ALGEMENE VOORZORGSMAATREGELEN EN ADVIEZEN

Nadere informatie

BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT

BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT GEBRUIKSAANWIJZING BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT BEDIENINGEN ALVORENS HET PRODUCT TE GEBRUIKEN MILIEUTIPS ALGEMENE VOORZORGSMAATREGELEN EN ADVIEZEN GEBRUIK VAN HET KOELVAK GEBRUIK VAN HET VRIESVAK HET

Nadere informatie

ALVORENS HET PRODUCT TE GEBRUIKEN

ALVORENS HET PRODUCT TE GEBRUIKEN GEBRUIKSAANWIJZING ALVORENS HET PRODUCT TE GEBRUIKEN MILIEUTIPS ALGEMENE VOORZORGSMAATREGELEN EN ADVIEZEN BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT BEDIENINGEN GEBRUIK VAN HET KOELVAK GEBRUIK VAN HET VRIESVAK ONTDOOIEN

Nadere informatie

GEBRUIK VAN DE VRIEZER

GEBRUIK VAN DE VRIEZER GEBRUIK VAN DE VRIEZER In deze vriezer kunnen reeds ingevroren voedingsmiddelen worden geplaatst en verse voedingsmiddelen worden ingevroren. Ingebruikneming van de vriezer Het is niet nodig de temperatuur

Nadere informatie

43502000NL.fm Page 36 Tuesday, March 20, 2007 4:53 PM GEBRUIKSAANWIJZING

43502000NL.fm Page 36 Tuesday, March 20, 2007 4:53 PM GEBRUIKSAANWIJZING 43502000NL.fm Page 36 Tuesday, March 20, 2007 4:53 PM GEBRUIKSAANWIJZING ALVORENS HET APPARAAT TE GEBRUIKEN MILIEUTIPS ALGEMENE VOORZORGSMAATREGELEN EN ADVIEZEN GEBRUIK VAN HET KOELVAK GEBRUIK VAN HET

Nadere informatie

ALVORENS HET PRODUCT TE GEBRUIKEN

ALVORENS HET PRODUCT TE GEBRUIKEN GEBRUIKSAANWIJZING ALVORENS HET PRODUCT TE GEBRUIKEN MILIEUTIPS ALGEMENE VOORZORGSMAATREGELEN EN ADVIEZEN GEBRUIK VAN DE VRIEZER DE VRIEZER ONTDOOIEN EN REINIGEN STORINGEN OPSPOREN KLANTENSERVICE INSTALLATIE

Nadere informatie

cover_front.fm Page 1 Thursday, May 13, 2004 11:58 AM

cover_front.fm Page 1 Thursday, May 13, 2004 11:58 AM cover_front.fm Page 1 Thursday, May 13, 2004 11:58 AM Gebrauchsanweisung Instructions for use Mode d emploi Gebruiksaanwijzing Instrucciones para el uso Manual de utilização Istruzioni per l uso Οδηγίες

Nadere informatie

WHIRLPOOL AKR643GY. Gebruiksaanwijzing

WHIRLPOOL AKR643GY. Gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL AKR643GY Gebruiksaanwijzing 3Nl33014.fm5 Page 16 Monday, August 27, 2001 4:45 PM GEBRUIKSAANWIJZING VOOR DE INGEBRUIKNEMING MILIEUTIPS ALGEMENE VOORZORGSMAATREGELEN EN ADVIEZEN BEDIENING ONDERHOUD

Nadere informatie

ALVORENS HET PRODUCT TE GEBRUIKEN

ALVORENS HET PRODUCT TE GEBRUIKEN GEBRUIKSAANWIJZING ALVORENS HET PRODUCT TE GEBRUIKEN MILIEUTIPS ALGEMENE VOORZORGSMAATREGELEN EN ADVIEZEN GEBRUIK VAN HET KOELVAK GEBRUIK VAN HET VRIESVAK ONTDOOIEN VAN HET VRIESVAK SCHOONMAKEN VAN HET

Nadere informatie

Alvorens het apparaat te gebruiken 4. Milieutips 4. Algemene voorzorgsmaatregelen en adviezen 6. Installatie 7

Alvorens het apparaat te gebruiken 4. Milieutips 4. Algemene voorzorgsmaatregelen en adviezen 6. Installatie 7 Gebruiksaanwijzing Alvorens het apparaat te gebruiken 4 Milieutips 4 Algemene voorzorgsmaatregelen en adviezen 6 Installatie 7 Algemene beschrijving van de werking van de koelkast en de vriezer 7 Gebruik

Nadere informatie

33502008NL.fm Page 39 Tuesday, November 17, 2009 7:17 PM GEBRUIKSAANWIJZING

33502008NL.fm Page 39 Tuesday, November 17, 2009 7:17 PM GEBRUIKSAANWIJZING 33502008NL.fm Page 39 Tuesday, November 17, 2009 7:17 PM GEBRUIKSAANWIJZING ALVORENS HET PRODUCT TE GEBRUIKEN MILIEUTIPS ALGEMENE VOORZORGSMAATREGELEN EN ADVIEZEN GEBRUIK VAN DE KOELKAST GEBRUIK VAN HET

Nadere informatie

HET APPARAAT TE GEBRUIKEN

HET APPARAAT TE GEBRUIKEN GEBRUIKSAANWIJZING Pagina ALVORENS HET APPARAAT TE GEBRUIKEN 27 MILIEUTIPS 27 ALGEMENE VOORZORGSMAATREGELEN 28 EN ADVIEZEN LEER UW APPARAAT KENNEN 29 ONDERHOUD EN SCHOONMAKEN 32 SERVICE 32 26 ALVORENS

Nadere informatie

THERMO-ELEKTRISCHE WIJNKLIMAATKAST & KOELKAST. Model: DX-68 COMBO (Mini Bar) Gebruiksaanwijzing

THERMO-ELEKTRISCHE WIJNKLIMAATKAST & KOELKAST. Model: DX-68 COMBO (Mini Bar) Gebruiksaanwijzing THERMO-ELEKTRISCHE WIJNKLIMAATKAST & KOELKAST Model: DX-68 COMBO (Mini Bar) Gebruiksaanwijzing Inhoud Ⅰ. Algemene veiligheidsvoorschriften...3 Ⅱ. Technische gegevens...4 Ⅲ. Illustratie...5 Ⅳ. Stroomschema...6

Nadere informatie

S900 S901 S902 S901-2D S903 S901-4D PS900 S903 PS300

S900 S901 S902 S901-2D S903 S901-4D PS900 S903 PS300 S900 S902 S903 PS900 PS300 S901 S901-2D S901-4D S903 Allereerst willen wij u danken voor de aanschaf van uw meubel en vertrouwen erop dat dit meubel u de komende jaren trouw van dienst zal zijn. Hieronder

Nadere informatie

Belangrijke instructies

Belangrijke instructies GN650TN GN1410TN GN650BT GN1410BT Allereerst willen wij u danken voor de aanschaf van uw meubel en vertrouwen erop dat dit meubel u de komende jaren trouw van dienst zal zijn. Hieronder volgen enkele instructies

Nadere informatie

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES GEBRUIKSAANWIJZING VOOR DE INGEBRUIKNEMING MILIEUTIPS BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES BEDIENING ONDERHOUD EN REINIGING OPSPOREN VAN STORINGEN KLANTENSERVICE INSTALLATIE 13 VOOR DE INGEBRUIKNEMING Voor

Nadere informatie

PHLILIPS HR2304/70. Gebruiksaanwijzing

PHLILIPS HR2304/70. Gebruiksaanwijzing PHLILIPS HR2304/70 Gebruiksaanwijzing HR2304 1 24 Nederlands Inleiding Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Als u volledig wilt profiteren van de ondersteuning die Philips biedt, registreer

Nadere informatie

C40. Compressor Cooler Instruction Manual 4. Kompressor-Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière à compression Notice d emploi 18

C40. Compressor Cooler Instruction Manual 4. Kompressor-Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière à compression Notice d emploi 18 .book Seite 1 Donnerstag, 14. Oktober 2004 3:22 15 GB D F E I NL DK N S FIN Compressor Cooler Instruction Manual 4 Kompressor-Kühlbox Bedienungsanleitung 11 Glacière à compression Notice d emploi 18 Nevera

Nadere informatie

Nederlands 3 English 7 Français 11 Deutsch 15 Español 19 Italiano 23

Nederlands 3 English 7 Français 11 Deutsch 15 Español 19 Italiano 23 Nederlands 3 English 7 Français 11 Deutsch 15 Español 19 Italiano 23 Svenska 27 Dansk 30 Norsk 33 Suomi 36 Português 39 Ελληνικά 43 عربية 50 282893 Princess Mini Cooler White 282895 Princess Mini Cooler

Nadere informatie

AR280P Clockradio handleiding

AR280P Clockradio handleiding AR280P Clockradio handleiding Index 1. Beoogd gebruik 2. Veiligheid o 2.1. Pictogrammen in deze handleiding o 2.2. Algemene veiligheidsvoorschriften 3. Voorbereidingen voor gebruik o 3.1. Uitpakken o 3.2.

Nadere informatie

COFFEE MAKER KM 5040

COFFEE MAKER KM 5040 COFFEE MAKER KM 5040 NL C D E F G H I J K L M N A B F O 3 NEDERLANDS 29-32 4 VEILIGHEID EN INSTELLING Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig door voordat u dit apparaat gebruikt! Volg alle veiligheidsinstructies

Nadere informatie

UKS140-8RVA+ Onderbouw koelkast Gebruiksaanwijzing

UKS140-8RVA+ Onderbouw koelkast Gebruiksaanwijzing UKS140-8RVA+ Onderbouw koelkast Gebruiksaanwijzing UKS140-8RV A+ Versie NL 11/2013 Pagina 1 van 8 Voor ingebruikname Na transport dient het apparaat minstens 24 uur te blijven staan voordat u het aan het

Nadere informatie

ALVORENS DE KOOKPLAAT VAN GLAZEN KERAMIEK TE GEBRUIKEN

ALVORENS DE KOOKPLAAT VAN GLAZEN KERAMIEK TE GEBRUIKEN GEBRUIKSAANWIJZING ALVORENS DE KOOKPLAAT VAN GLAZEN KERAMIEK TE GEBRUIKEN INSTALLATIE ELEKTRISCHE AANSLUITING TIPS VOOR ENERGIEBESPARING MILIEUTIPS ALGEMENE VOORZOFGSMAATREGELEN EN ADVIEZEN ACCESSOIRES

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING. Model nr.: *688.150

GEBRUIKSAANWIJZING. Model nr.: *688.150 Professional Supplies GEBRUIKSAANWIJZING HeteluchtovEN met Stoomfunctie - 30 liter Model nr.: *688.150 688150 nl ma 2014 1 BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMAATREGELEN Bij gebruik van elektrische apparaten moet

Nadere informatie

SNELLE REFERENTIEGIDS

SNELLE REFERENTIEGIDS SNELLE REFERENTIEGIDS NL DANK U WEL VOOR UW AANKOOP VAN EEN WHIRLPOOL PRODUCT. Voor verdere assistentie kunt u het apparaat registeren op www.whirlpool.eu/register Lees voordat u het apparaat gaat gebruiken

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. SAMSUNG RS23KGRS http://nl.yourpdfguides.com/dref/778635

Uw gebruiksaanwijzing. SAMSUNG RS23KGRS http://nl.yourpdfguides.com/dref/778635 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

PHILIPS HD7546/20. Gebruiksaanwijzing

PHILIPS HD7546/20. Gebruiksaanwijzing PHILIPS HD7546/20 Gebruiksaanwijzing HD7546, HD7544 F1 G E D C H B A I 46 Nederlands Algemene beschrijving (fig. 1) A Aan/uitknop met lampje B Netsnoer C Koffiezetter D Waterniveauindicator E Waterreservoir

Nadere informatie

Afzuigkap Gebruiksaanwijzing

Afzuigkap Gebruiksaanwijzing Afzuigkap Gebruiksaanwijzing Inhoudsopgave 1.Opmerkingen 2.Functies 3..Installatie 4..Opmerkingen over installatie 5..Veiligheidswaarschuwingen 6 Gebruik 7 Onderhoud 1 Opmerkingen 1. Bedankt voor het kiezen

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES VEILIGHEIDSINSTRUCTIES Lees de veiligheidsinstructies aandachtig door. Indien de instructies niet zorgvuldig worden toegepast, kunnen er risico s onstaan of kan er schade worden aangericht met als gevolg

Nadere informatie

Gebruikersveiligheid. Elektrische veiligheid. Phaser 4500-laserprinter

Gebruikersveiligheid. Elektrische veiligheid. Phaser 4500-laserprinter Gebruikersveiligheid De printer en de aanbevolen verbruiksartikelen zijn getest en voldoen aan strikte veiligheidsnormen. Als u de volgende informatie in acht neemt, bent u verzekerd van een ononderbroken

Nadere informatie

Leather keyboard case for Ipad Air 2

Leather keyboard case for Ipad Air 2 Leather keyboard case for Ipad Air 2 Gebruikershandleiding NL Decoded, 15/02 Inhoudsopgave 1 Beoogd gebruik 3 2 Veiligheid 4 2.1 Pictogrammen in deze handleiding 4 2.2 Algemene veiligheidsvoorschriften

Nadere informatie

www.krups.com 06 02 18

www.krups.com 06 02 18 www.krups.com 1 2 MAXI MINI MAXI MINI 3 4 5 6 stop Deutsch 4 English 7 Français 9 Nederlands 11 Español 14 Português 16 Italiano 18 Dansk 20 Norsk 22 Svenska 24 Suomi 26 λληνικ 28 T Türkçe 31 Slovensko

Nadere informatie

Professional Supplies EIERKOOKAPPARAAT. Modelnr.: *688.107

Professional Supplies EIERKOOKAPPARAAT. Modelnr.: *688.107 Professional Supplies EIERKOOKAPPARAAT Modelnr.: *688.107 GEBRUIKSAANWIJZING Om volledig gebruik te maken van de mogelijkheden en storingen tot het minimum te beperken raden wij u aan om de gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

Gezondheid & Veiligheid, Gebruiksaanwijzing en Installatiegids. www.whirlpool.eu/register

Gezondheid & Veiligheid, Gebruiksaanwijzing en Installatiegids. www.whirlpool.eu/register Gezondheid & Veiligheid, Gebruiksaanwijzing en Installatiegids www.whirlpool.eu/register NEDERLANDS... 3 2 NEDERLANDS GEZONDHEID & VEILIGHEID, GEBRUIKSAANWIJZING EN INSTALLATIEGIDS NL Dank u wel voor uw

Nadere informatie

BEWAAR DEZE AANWIJZINGEN ZORGVULDIG VOOR EVENTUELE TOEKOMSTIGE RAADPLEGING. 23

BEWAAR DEZE AANWIJZINGEN ZORGVULDIG VOOR EVENTUELE TOEKOMSTIGE RAADPLEGING. 23 LEES DEZE GEBRUIKSAANWIJZINGEN AANDACHTIG DOOR VOORDAT U HET AP- PARAAT GAAT GEBRUIKEN. ALLEEN OP DEZE MANIER KUNT U DE BESTE RESUL- TATEN VERKRIJGEN EN HET APPARAAT OP DE VEILIGSTE MANIER GEBRUIKEN. NL

Nadere informatie

TOASTER-OVEN HANDLEIDING. Modelnummer: IEO-42L10. www.ices-electronics.com

TOASTER-OVEN HANDLEIDING. Modelnummer: IEO-42L10. www.ices-electronics.com TOASTER-OVEN HANDLEIDING Modelnummer: IEO-42L10 www.ices-electronics.com Veel dank voor de aanschaf van deze elektrische oven. We adviseren u deze handleiding zorgvuldig door te lezen, voordat u het apparaat

Nadere informatie

Gebruiks- en onderhoudsvoorschriften. Centraal stofzuigsysteem DUO

Gebruiks- en onderhoudsvoorschriften. Centraal stofzuigsysteem DUO Gebruiks- en onderhoudsvoorschriften Centraal stofzuigsysteem DUO 1 2 2 3 3 4 4 5 6 7 5 8 Gebruik altijd een Allaway microfiber stofzak voor de DUO. 9 6 Gefeliciteerd met de aanschaf van uw Allaway centrale

Nadere informatie

Libretto di Istruzioni Instructions Manual Manuel d Instructions Bedienungsanleitung Manual de instrucciones Manual de Instruções Gebruiksaanwijzing

Libretto di Istruzioni Instructions Manual Manuel d Instructions Bedienungsanleitung Manual de instrucciones Manual de Instruções Gebruiksaanwijzing Libretto di Istruzioni Instructions Manual Manuel d Instructions Bedienungsanleitung Manual de instrucciones Manual de Instruções Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Руководство по эксплуатации WAARSCHUWINGEN!

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING RIJSTKOKER Modelnr.: *688.087

GEBRUIKSAANWIJZING RIJSTKOKER Modelnr.: *688.087 Professional Supplies GEBRUIKSAANWIJZING RIJSTKOKER Modelnr.: *688.087 Afbeelding alleen ter illustratie, specificaties zijn afhankelijk van het werkelijke product. Lees voor het gebruik zorgvuldig de

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Notice d'utilisation. Benutzerinformation. User manual. Gefriergerät. Freezer. Congélateur. Vriezer IGU1390-1

Gebruiksaanwijzing. Notice d'utilisation. Benutzerinformation. User manual. Gefriergerät. Freezer. Congélateur. Vriezer IGU1390-1 User manual Notice d'utilisation Gebruiksaanwijzing Benutzerinformation Vriezer Freezer Congélateur Gefriergerät IGU1390-1 2 Inhoud Veiligheidsinformatie 2 Bedieningspaneel 4 Het eerste gebruik 5 Dagelijks

Nadere informatie

Lucht bevat altijd een zekere hoeveelheid water, in de vorm van waterdamp. Hierdoor

Lucht bevat altijd een zekere hoeveelheid water, in de vorm van waterdamp. Hierdoor Enkele opmerkingen over vochtigheid Lucht bevat altijd een zekere hoeveelheid water, in de vorm van waterdamp. Hierdoor wordt de vochtigheidsgraad van een omgeving bepaald. De hoeveelheid waterdamp bevat

Nadere informatie

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8230 HP8232 HP8233 NL Gebruiksaanwijzing HP8230 H a (14mm) (11mm) g f e d c b ( g ) HP8230 ( f ) HP8232 HP8233 a (14mm) ( c ) (11mm) b

Nadere informatie

CMP-VOIP80. VoIP + DECT TELEFOON. English Deutsch Français Nederlands Italiano Español Magyar Suomi Svenska Česky ANLEITUNG MANUAL MODE D EMPLOI

CMP-VOIP80. VoIP + DECT TELEFOON. English Deutsch Français Nederlands Italiano Español Magyar Suomi Svenska Česky ANLEITUNG MANUAL MODE D EMPLOI MANUAL MODE D EMPLOI MANUALE HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BRUKSANVISNING CMP-VOIP80 VoIP + DECT TELEFOON ANLEITUNG GEBRUIKSAANWIJZING MANUAL DE USO KÄYTTÖOHJE NÁVOD K POUŽITÍ Česky Svenska Suomi Magyar Español

Nadere informatie

VERWARMING «RED HOT» Ref 93475

VERWARMING «RED HOT» Ref 93475 VERWARMING «RED HOT» Ref 93475 GEBRUIKSAANWIJZING VOOR DE VERWARMING - NL OVERZICHT 1. ALGEMENE VEILIGHEID 2. ELEKTRISCHE AANSLUITINGEN 3. GEBRUIK 4. ONDERHOUD 5. TECHNISCHE GEGEVENS LEES, VÓÓR HET GEBRUIK

Nadere informatie

Olympia EKM 2100. (vertaling Zonnepanelen123 als service voor gebruikers)

Olympia EKM 2100. (vertaling Zonnepanelen123 als service voor gebruikers) (vertaling Zonnepanelen123 als service voor gebruikers) Vooraf: De Olympia EKM2100 is oorspronkelijk bedoeld als meetinstrument voor het meten van het verbruik van energie van uw apparaten. De EKM2100

Nadere informatie

INHOUD BEKNOPTE HANDLEIDING GEBRUIKSAANWIJZINGEN PROGRAMMATABEL BOEKJE

INHOUD BEKNOPTE HANDLEIDING GEBRUIKSAANWIJZINGEN PROGRAMMATABEL BOEKJE INHOUD BEKNOPTE HANDLEIDING PROGRAMMATABEL WASGOED VOORBEREIDEN EEN PROGRAMMA EN EXTRA FUNTIES SELETEREN EEN PROGRAMMA STARTEN EN VOLTOOIEN HET WIJZIGEN VAN EEN REEDS GEKOZEN PROGRAMMA EEN PROGRAMMA ONDERBREKEN

Nadere informatie

Handleiding. AirQlean H luchtfiltersysteem voor montage aan het plafond

Handleiding. AirQlean H luchtfiltersysteem voor montage aan het plafond Handleiding AirQlean H luchtfiltersysteem voor montage aan het plafond ... Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 DEEL 1 Informatie over de veiligheid 1.1. Inleiding Dit hoofdstuk bevat informatie over

Nadere informatie

NL Gebruiksaanwijzing 2. Koelkast ZRG715SW

NL Gebruiksaanwijzing 2. Koelkast ZRG715SW NL Gebruiksaanwijzing 2 Koelkast ZRG715SW Inhoud Veiligheidsinformatie _ 2 Bediening 4 Het eerste gebruik _ 4 Dagelijks gebruik _ 4 Nuttige aanwijzingen en tips 5 Veiligheidsinformatie In het belang van

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Vriezer ITE137-0

Gebruiksaanwijzing. Vriezer ITE137-0 Gebruiksaanwijzing Vriezer ITE137-0 2 Inhoud Veiligheidsinformatie 2 Bedieningspaneel 4 Het eerste gebruik 6 Dagelijks gebruik 6 Handige aanwijzingen en tips 7 Onderhoud en reiniging 7 Problemen oplossen

Nadere informatie

Gezondheid & Veiligheid, Gebruiksaanwijzing en Installatiegids

Gezondheid & Veiligheid, Gebruiksaanwijzing en Installatiegids Gezondheid & Veiligheid, Gebruiksaanwijzing en Installatiegids www.whirlpool.eu/register NEDERLANDS...3 2 NEDERLANDS GEZONDHEID & VEILIGHEID, GEBRUIKS- AANWIJZING EN INSTALLATIEGIDS Dank u wel voor uw

Nadere informatie

F05, F15, F18 230V~AC HOT HOT OFF OFF COLD COLD

F05, F15, F18 230V~AC HOT HOT OFF OFF COLD COLD F05, F15, F18 1 1 2 3 2 3 1 230V~AC 2 3 2 4 12V DC HOT OFF 4 12V 5 DC HOT OFF COLD F15 3 5 COLD F05 3 F05, F15, F18 4 5 1 1 2 230V~AC 12V DC COLD HOT 6 OFF 2 5 3 F18 F18 4 0 6 1 7 1 F18 4 F05, F15, F18

Nadere informatie

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Hairdryer HP8260. NL Gebruiksaanwijzing

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Hairdryer HP8260. NL Gebruiksaanwijzing Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP8260 NL Gebruiksaanwijzing Nederlands 1 Inleiding Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw product

Nadere informatie

ABSORPTIE KOELKAST MODEL FA60G 12 V - 220/230 V - Flessengas GEBRUIKSAANWIJZING

ABSORPTIE KOELKAST MODEL FA60G 12 V - 220/230 V - Flessengas GEBRUIKSAANWIJZING e x q u i s i t ABSORPTIE KOELKAST MODEL FA60G 12 V - 220/230 V - Flessengas GEBRUIKSAANWIJZING DOMEST Import-Export b.v. J.F. Kennedylaan 101b NL7001CZ Doetinchem www.domest.com Lees deze gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

Verzorging en reiniging

Verzorging en reiniging Milieuvriendelijk afvoeren Verzorging en reiniging Verzorging en reiniging Servicedienst Verpakking milieuvriendelijk afvoeren. Dit apparaat is gekenmerkt in overeenstemming met de Europese richtlijn 2012/19/EU

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Pagina 10. Diepvrieskist 7081 547-00 GTL 109

Gebruiksaanwijzing Pagina 10. Diepvrieskist 7081 547-00 GTL 109 Gebruiksaanwijzing Pagina 10 Diepvrieskist 7081 547-00 GTL 109 Aanwijzing m.b.t. afdanken Verpakkingsmateriaal is geen speelgoed voor kinderen - verstikkingsgevaar door folies! Breng a.u.b. de verpakking

Nadere informatie

StyleView Transfer Cart

StyleView Transfer Cart Benutzerhandbuch StyleView Transfer Cart Laden worden apart verkocht. Deze cart is compatibel met de laden SV41, SV42, SV43 en SV44. Hij is niet compatibel met de laden SV31 of SV32. Onderdelen Benodigde

Nadere informatie

PERFECTCOOL Gebruikershandleiding

PERFECTCOOL Gebruikershandleiding PERFECTCOOL Gebruikershandleiding Gelieve deze handleiding zorgvuldig door te nemen voor ingebruikname of installatie van uw mobiele airconditioner. Bewaar deze handleiding goed voor hulp bij onderhoud

Nadere informatie

AC2400 Mobiele Caravanairco

AC2400 Mobiele Caravanairco Instructieboekje AC2400 Mobiele Caravanairco 2 DANK Hartelijk dank dat u voor een EUROM caravanairco hebt gekozen. U hebt daarmee een goede keus gemaakt! Wij hopen dat hij tot uw volle tevredenheid zal

Nadere informatie

Hairdryer. www.philips.com/welcome. Register your product and get support at HP8183 HP8182 HP8181 HP8180. Gebruiksaanwijzing

Hairdryer. www.philips.com/welcome. Register your product and get support at HP8183 HP8182 HP8181 HP8180. Gebruiksaanwijzing Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP8183 HP8182 HP8181 HP8180 NL Gebruiksaanwijzing Nederlands Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw

Nadere informatie

MAA 406 Stereo eindversterker

MAA 406 Stereo eindversterker MAA 406 Stereo eindversterker Gebruiksaanwijzing voor de Nederlandse uitgave: Servi-Q B.V. Hoevelaken www.servi-q.nl Voor elke, zelfs gedeeltelijke reproductie is de schriftelijke toestemming van de auteur

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies Belangrijk: Lees deze instructies zorgvuldig voor u de heater in elkaar zet en gebruik neemt, en volg ze na.

Veiligheidsinstructies Belangrijk: Lees deze instructies zorgvuldig voor u de heater in elkaar zet en gebruik neemt, en volg ze na. Veiligheidsinstructies Belangrijk: Lees deze instructies zorgvuldig voor u de heater in elkaar zet en gebruik neemt, en volg ze na. Het niet opvolgen van de veiligheidsinstructies kan leiden tot ernstig

Nadere informatie

Alvorens het apparaat te gebruiken 4. Milieutips 4. Algemene voorzorgsmaatregelen en adviezen 5. Controles van de temperatuur 6

Alvorens het apparaat te gebruiken 4. Milieutips 4. Algemene voorzorgsmaatregelen en adviezen 5. Controles van de temperatuur 6 Gebruiksaanwijzing Alvorens het apparaat te gebruiken 4 Milieutips 4 Algemene voorzorgsmaatregelen en adviezen 5 Controles van de temperatuur 6 Handleiding voor interne onderdelen 7 Handleiding voor het

Nadere informatie

Wij danken u voor het vertrouwen dat u in ons gesteld hebt door de aankoop van dit apparaat. Wij wensen u veel genoegen bij het gebruik ervan.

Wij danken u voor het vertrouwen dat u in ons gesteld hebt door de aankoop van dit apparaat. Wij wensen u veel genoegen bij het gebruik ervan. Koelkast Wij danken u voor het vertrouwen dat u in ons gesteld hebt door de aankoop van dit apparaat. Wij wensen u veel genoegen bij het gebruik ervan. De koelkast is voor huishoudelijk gebruik en dient

Nadere informatie

Productinformatieblad

Productinformatieblad Productinformatieblad Bedieningspaneel 4 De warmhoudlade 4 Hoe het ovenvaste serviesgoed voor te verwarmen 5 Voedsel warm houden 6 De lade verwijderen 7 Bedieningspaneel 1. Instellingen druktoets keuzeschakelaar

Nadere informatie

installatiehandleiding Alarmlicht met sirene

installatiehandleiding Alarmlicht met sirene installatiehandleiding Alarmlicht met sirene INSTALLATIEHANDLEIDING ALARMLICHT MET SIRENE Gefeliciteerd met de aankoop van het Egardia alarmlicht met sirene. Website Egardia www.egardia.com Klantenservice

Nadere informatie

Handleiding. New LaundryPure. goed voor uw kleding. goed voor uw gezondheid. goed voor uw beurs. goed voor het milieu. voor de

Handleiding. New LaundryPure. goed voor uw kleding. goed voor uw gezondheid. goed voor uw beurs. goed voor het milieu. voor de Handleiding voor de New LaundryPure goed voor uw kleding goed voor uw gezondheid goed voor uw beurs goed voor het milieu Lees goed deze gebruiksaanwijzing door voor de juiste aansluiting en werking. Juli

Nadere informatie

COFFEE MAKER KM 8280

COFFEE MAKER KM 8280 NL COFFEE MAKER KM 8280 A B C D E F G H I J K 3 NEDERLANDS NEDERLANDS 5-13 4 NEDERLANDS VEILIGHEID EN INSTALLATIE Lees deze handleiding zorgvuldig voordat u dit apparaat gaat gebruiken! Volg alle veiligheidsinstructies

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Vriezer ZBF11640SA

Gebruiksaanwijzing. Vriezer ZBF11640SA NL Gebruiksaanwijzing Vriezer ZBF11640SA Inhoud Veiligheidsinformatie _ 2 Bedieningspaneel 4 Het eerste gebruik 6 Dagelijks gebruik _ 6 Handige aanwijzingen en tips 7 Veiligheidsinformatie Onderhoud en

Nadere informatie

installatiehandleiding Alarmlicht met sirene

installatiehandleiding Alarmlicht met sirene installatiehandleiding Alarmlicht met sirene INSTALLATIEHANDLEIDING ALARMLICHT MET SIRENE Gefeliciteerd met de aankoop van het WoonVeilig alarmlicht met sirene. Telefoonnummer WoonVeilig 0900-388 88 88

Nadere informatie

gebruiksaanwijzing diepvrieskast

gebruiksaanwijzing diepvrieskast diepvrieskast Wij danken u voor het vertrouwen dat u in ons gesteld hebt door de aankoop van ons apparaat. Wij wensen u veel genoegen bij het gebruik ervan. De diepvrieskast dient voor huishoudelijk gebruik

Nadere informatie

LA 30. O Aromaverstuiver Gebruiksaanwijzing. BEURER GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) www.beurer.com

LA 30. O Aromaverstuiver Gebruiksaanwijzing. BEURER GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) www.beurer.com LA 30 O Aromaverstuiver Gebruiksaanwijzing BEURER GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) www.beurer.com NEDERLANDS Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door, bewaar deze voor later gebruik, laat

Nadere informatie

VOOR DE INGEBRUIKNEMING VAN UW WINE CELLAR

VOOR DE INGEBRUIKNEMING VAN UW WINE CELLAR VOOR DE INGEBRUIKNEMING VAN UW WINE CELLAR Het product dat u gekocht heeft is een wine cellar (of wijnbewaarkast), een professioneel product dat uitsluitend voor het bewaren van wijn bestemd is. Lees om

Nadere informatie

Professional Supplies BORDENWARMKAST. Modelnr.: *688.050 - *688.050 - *688.050. CaterChef 60

Professional Supplies BORDENWARMKAST. Modelnr.: *688.050 - *688.050 - *688.050. CaterChef 60 Professional Supplies Modelnr.: *688.050 - *688.050 - *688.050 CaterChef 120 CaterChef 60 CaterChef 30 GEBRUIKSAANWIJZING Lees deze instructies aandachtig door alvorens het apparaat te gebruiken. 688050-51-52

Nadere informatie

Straightener. Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8297. Gebruiksaanwijzing

Straightener. Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8297. Gebruiksaanwijzing Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8297 NL Gebruiksaanwijzing a b cd e g f h i Nederlands Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw

Nadere informatie

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8605. Gebruiksaanwijzing

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8605. Gebruiksaanwijzing Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8605 NL Gebruiksaanwijzing HP8605 a b c d e f g h i j 10 sec. Nederlands 1 Gefeliciteerd Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips!

Nadere informatie

Gebruikersveiligheid. Veiligheid bij het gebruik van elektriciteit. WorkCentre C2424 copier-printer

Gebruikersveiligheid. Veiligheid bij het gebruik van elektriciteit. WorkCentre C2424 copier-printer Gebruikersveiligheid Het systeem en de aanbevolen verbruiksartikelen zijn getest en voldoen aan strikte veiligheidsnormen. Als u de volgende informatie in acht neemt, bent u verzekerd van een ononderbroken

Nadere informatie

Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL

Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL Elektrische Infrarood Verwarming Model 93485 Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL 1 Algemene veiligheidsinstructies LEES DE GEBRUIKSAANWIJZING Alvorens de radiateur in bedrijf te nemen, moet u deze gebruiks

Nadere informatie

Op de laden voor groente en fruit Op de laden voor groente en fruit Waar u maar wilt. Vlees en vis

Op de laden voor groente en fruit Op de laden voor groente en fruit Waar u maar wilt. Vlees en vis Gebruiksaanwijzingen KOEL/DIEPVRIESCOMBINATIE I GB F Italiano, 1 English, 9 Français, 17 DE E Deutsch, 25 Nederlands, 33 Espanol, 41 PT S RU Portuges, 49 Svenska, 57 Ðóññêèé, 65 CR 330 AP Inhoud Installatie,

Nadere informatie

Elektronische keramische verwarming

Elektronische keramische verwarming Elektronische keramische verwarming Gebruiksaanwijzing Art.-No. 37419 230V~ 50Hz 1800W Belangrijke informatie 1. Voor ingebruikname deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig lezen. Belangrijk: Het apparaat mag

Nadere informatie

FP400-serie. Klassieke microprocessorgestuurde brandmeld- en detectiepanelen. Gebruikershandleiding

FP400-serie. Klassieke microprocessorgestuurde brandmeld- en detectiepanelen. Gebruikershandleiding FP400-serie Klassieke microprocessorgestuurde brandmeld- en detectiepanelen Gebruikershandleiding Versie 2.3 / Juni 2004 Aritech is een merknaam van GE Interlogix. http://www.geindustrial.com/ge-interlogix/emea

Nadere informatie

HANDLEIDING HAARSTIJLSET HS2N

HANDLEIDING HAARSTIJLSET HS2N HANDLEIDING HAARSTIJLSET HS2N WAT TE DOEN ALS UW TOESTEL NIET MEER WERKT? GARANTIEBEPALING : (Bewijs en kassabon zorgvuldig bewaren, voor het geval van de garantie gebruik wordt gemaakt) Apparaat :HAARSTIJLSET

Nadere informatie

Hairdryer. Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP4997/22. Gebruiksaanwijzing

Hairdryer. Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP4997/22. Gebruiksaanwijzing Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4997/22 NL Gebruiksaanwijzing d e c b f a i g h Nederlands Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Notice d'utilisation. Benutzerinformation. User manual. Gefrierraum. Freezer. Congélateur. Gefriergerät ITE1260-1

Gebruiksaanwijzing. Notice d'utilisation. Benutzerinformation. User manual. Gefrierraum. Freezer. Congélateur. Gefriergerät ITE1260-1 User manual Notice d'utilisation Gebruiksaanwijzing Benutzerinformation Gefriergerät Freezer Congélateur Gefrierraum ITE1260-1 2 Inhoud Veiligheidsinformatie 2 Bedieningspaneel 4 Het eerste gebruik 5 Dagelijks

Nadere informatie

LET OP: de toegankelijke onderdelen kunnen erg warm worden als ze met kookap paraten worden gebruikt.

LET OP: de toegankelijke onderdelen kunnen erg warm worden als ze met kookap paraten worden gebruikt. Libretto di Istruzioni Instructions Manual Manuel d Instructions Bedienungsanleitung Gebruiksaanwijzing Manual de instrucciones Manual de Instruções Руководство по эксплуатации Bruksanvisning Brugsvejledning

Nadere informatie

GASTRO BUFFET - SALADEBAR GEBRUIKSAANWIJZING EN ONDERHOUDSHANDLEIDING

GASTRO BUFFET - SALADEBAR GEBRUIKSAANWIJZING EN ONDERHOUDSHANDLEIDING GASTRO BUFFET - SALADEBAR GEBRUIKSAANWIJZING EN ONDERHOUDSHANDLEIDING SBM3 / 125.505 SBM4 / 125.510 SBM6 / 125.520 INHOUDSOPGAVE 1. DOEL en BEREIK 2. AANSPRAKELIJKHEID 3. AANWIJZINGEN 4. BASISEIGENSCHAPPEN

Nadere informatie

Bedankt voor het downloaden van deze handleiding.

Bedankt voor het downloaden van deze handleiding. Over Megakeuze Megakeuze is opgericht in 2010 en is een vergelijkingswebsite op het gebied van consumentenelektronica. Elk product is professioneel gereviewd en beschikt over vele specificaties en duidelijke

Nadere informatie

VOOR HET GEBRUIK VAN DE AFWASMACHINE/ AANSLUITINGEN

VOOR HET GEBRUIK VAN DE AFWASMACHINE/ AANSLUITINGEN GEBRUIKSAANWIJZING VOOR HET GEBRUIK VAN DE AFWASMACHINE/ AANSLUITINGEN ALGEMENE VOORZORGSMAATREGELEN EN ADVIEZEN HET ZOUTRESERVOIR VULLEN HET DOSEERBAKJE VAN HET SPOELGLANSMIDDEL VULLEN HET DOSEERBAKJE

Nadere informatie

KRUPS F380. Gebruiksaanwijzing

KRUPS F380. Gebruiksaanwijzing KRUPS F380 Gebruiksaanwijzing 1 2 3 4 5 6 max. 30 cm 7 8 9 max. 3 /4 10 11 12 13 14 15 Nederland Veiligheidsvoorschriften Dit apparaat dient aangesloten te worden op een geaard stopcontact. Het voltage

Nadere informatie

Professionele ultrasone reiniger

Professionele ultrasone reiniger Professionele ultrasone reiniger Digitale regeling Efficiënte omzetter TOEPASSINGEN: IDEAAL VOOR OPTICIENS, JUWELIERS, ONDERHOUD VAN KLOKKEN, TANDARTSEN, TECHNISCHE DIENSTEN, ENZ. GEBRUIKSAANWIJZING BELANGRIJK:

Nadere informatie

Combi steamer Plus lijn HFED modellen. Pagina 1. Combi steamer

Combi steamer Plus lijn HFED modellen. Pagina 1. Combi steamer Plus lijn HFED modellen Installatie Pagina 1 Werking GEBRUIKERSHANDLEIDING HFED-modellen COMBI STEAMERS INHOUDSOPGAVE Pagina 1. INSTALLATIE 2 1.1 WATERAANSLUITING 2 1.2 AFVOERAANSLUITING 2 1.3 ELEKTRISCHE

Nadere informatie

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696. Gebruiksaanwijzing

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696. Gebruiksaanwijzing Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696 Gebruiksaanwijzing o n a m b l k c j d e i f g h p q r 3 4 16mm 22mm 7~10 sec. 5 7~10 sec. 6 7~10 sec. Nederlands Gefeliciteerd met

Nadere informatie

Hairdryer. www.philips.com/welcome. Register your product and get support at HP8251 HP8250. Gebruiksaanwijzing

Hairdryer. www.philips.com/welcome. Register your product and get support at HP8251 HP8250. Gebruiksaanwijzing Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP8251 HP8250 NL Gebruiksaanwijzing b a c j d e f i h g Nederlands Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer

Nadere informatie

Downloaded from www.vandenborre.be Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Gebruiksaanwijzing

Downloaded from www.vandenborre.be Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Gebruiksaanwijzing Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656 NL Gebruiksaanwijzing a b c d e f g h c d i j k Downloaded from www.vandenborre.be C 3 Downloaded from www.vandenborre.be

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. AEG-ELECTROLUX S 75358 KG3 http://nl.yourpdfguides.com/dref/3287049

Uw gebruiksaanwijzing. AEG-ELECTROLUX S 75358 KG3 http://nl.yourpdfguides.com/dref/3287049 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING EILAND AFZUIGKAPPEN

GEBRUIKSAANWIJZING EILAND AFZUIGKAPPEN GEBRUIKSAANWIJZING EILAND AFZUIGKAPPEN 2 GARANTIE Op het apparaat is 24 maanden garantie vanaf koopdatum. Uitgesloten van garantie zijn: verlichting, schade en gevolgschade ontstaan door een gebrekkig

Nadere informatie

K70151-he VERPLAATSBARE AIRCONDITIONER. Instructiehandleiding WK9070. Lees deze handleiding en bewaar deze voor naslag

K70151-he VERPLAATSBARE AIRCONDITIONER. Instructiehandleiding WK9070. Lees deze handleiding en bewaar deze voor naslag VERPLAATSBARE AIRCONDITIONER Instructiehandleiding WK9070 Lees deze handleiding en bewaar deze voor naslag SPECIFICATIES Modelnummer EV9044/EV9045/WK9070 EV9046/EV9047/EV9049 Koelcapaciteit Opgenomen vermogen/ampère

Nadere informatie