Bouwtechnische keuring Versie WHG2011. Woning Schouw B.V. Algemene gegevens: Objectgegevens: Object. Tussenwoning. Adres Steenvlietstraat 19

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bouwtechnische keuring Versie WHG2011. Woning Schouw B.V. Algemene gegevens: Objectgegevens: Object. Tussenwoning. Adres Steenvlietstraat 19"

Transcriptie

1 BOUWTECHNISCHE KEURING Tussenwoning - Steenvlietstraat BG Rilland Bouwkundig Expertise Bureau Tel.:

2 Algemene gegevens: Objectgegevens: Object Tussenwoning Adres Steenvlietstraat 19 Postcode en plaats 4411 BG Rilland Bouwjaar 1958 Huidig gebruik Verhuur Inhoud pand < 500 m³ Object bewoond Energielabel aanwezig Nee Ja, D label Datum afgifte energielabel Gegevens opdrachtgever: Opdrachtgever R & B Wonen Adres Postbus 30 Postcode en plaats 4450 AA Heinkenszand Inspectiegegevens: Datum Keuring Donderdag 12 juli 2012 Rapportnummer Naam bouwkundige 1492.BT Dhr. J. Kole, bouwkundig inspecteur/01 Weersgesteldheid Droog, circa 19 C Aanwezig bij inspectie Opdracht via intermediair Niemand, sleutel gehaald bij R&B Wonen R & B Wonen Handtekening bouwkundige: Geautoriseerd door de heer W.E.M. Verstraete, Directeur / beëdigd expert bouwkundige opnamen, handtekening: Rapportnummer: 1492.BT Pagina 2

3 WoningSchouw BV vooraanstaand landelijk specialist Bouwkundige Expertise onroerend goed. WoningSchouw BV is een objectief en onafhankelijk bouwkundig expertisebureau en werkt uitsluitend met ervaren bouwkundige experts ondermeer op het gebied van bouwkunde, bouwkundige vraagstukken en bouwkundig onderzoek bij aan- en verkoop van onroerend goed. WoningSchouw één van de voorlopers in bouwtechnische keuringen van Nederland. Was het niet WoningSchouw die als eerste de digitale fotografie introduceerde in haar rapportage. Alle opdrachten die aan WoningSchouw BV Bouwkundig Expertisebureau worden toevertrouwd, worden door eigen gecertificeerde bouwkundige experts uitgevoerd. Dit staat garant voor de perfecte beheersing van de technische kwaliteit van de interventies en voor absolute discretie. Naast bouwtechnische onderzoekskeuringen bij aan en verkoop kent WoningSchouw meerdere bouwkundige disciplines zoals bv: Energielabels, Energieprestatie adviezen, vooropname (o-fase) bij omgevingsveranderingen, beëdigde bouwkundige expertises, bouwkundige deelinspecties, demografisch onderzoek, endoscopisch onderzoek, warmtecamera, geluidsonderzoek etc. WoningSchouw is volledig gecertificeerd BRL 9500 SKW /0 en is lid van BBI, Brancheorganisatie Bouwkundige Inspectiebureaus. Voor meer informatie; Algemene voorschouw/mededelingen bouwkundig expert: Gekeurd object betreft een tussenwoning. De algehele onderhoudstoestand kan als redelijk worden omschreven. VRAGENLIJST/MEDEDELINGEN VOORAF: Door de woningbouwvereniging zijn voorafgaande aan de keuring geen bijzonderheden gemeld. MILIEUASPECTEN: Inleiding: De bouwtechnische keuring is geen onderzoek naar milieu belastende verontreinigingen/stoffen in- en extern zoals asbestverdachte materialen, bodemvervuiling etcetera. Om dit te kunnen bepalen is specialistich onderzoek noodzakelijk. Asbest verdachte materialen: Het is binnen de inspectie niet mogelijk een asbestonderzoek uit te voeren. Er wordt niet specifiek gezocht naar mogelijk asbesthoudend materiaal in of aan de woning/bijgebouwen. Indien de bouwkundig expert tijdens de inspectie een van asbesthoudend verdacht materiaal of object tegenkomt, zal hiervan in de rapportage vermelding van worden gemaakt. De volgende onderdelen zijn aangetroffen waarin mogelijk asbest in is verwerkt: - golfplaten. Uitsluitingen: Er kunnen geen rechten ontleend worden indien er asbesthoudende materialen niet worden opgemerkt en/of worden vermeld in het bouwtechnisch keuringsrapport. Risico op de aanwezigheid van asbest in de woning, blijft aanwezig op plaatsen waar geen inspectie mogelijk is tijdens het onderzoek. Om exacte zekerheid te verkrijgen kan een gespecialiseerd gecertificeerd bedrijf een asbestinventarisatie maken. Brochures over asbest kunt u aanvragen bij VROM, telefoonnummer: (gratis nummer). Website: Rapportnummer: 1492.BT Pagina 3

4 Overzicht geprognosticeerde directe kosten voor instandhouding bouwdelen. Rubriek Hoofdstuk bouwdeel Directe kosten Bouwdeel Exterieur 3.4 Schoorstenen - dak- en geveldoorvoeren 200,00 Niet begrootte posten. 4. Schilderwerken 350,00 Prognotisatie directe noodzakelijke kosten 550,00 Rubriek Hoofdstuk bouwdeel Aanbevolen nader (?) specialistische onderzoeken. Nadere onderzoeken zijn niet begroot. Rubriek Bouwdeel Installaties Hoofdstuk bouwdeel 3.1 Verwarmingsinstallaties /Warmwatervoorziening Directe kosten: In zoverre binnen de verstrekte opdracht ramingen van directe kosten worden gegeven zijn deze gebaseerd op algemeen geaccepteerde eenheidsprijzen van materialen en normen voor arbeid en materiaalinzet door professionele bedrijven. Alle directe kosten worden verstrekt voor herstelwerkzaamheden nieuw voor oud. Dat wil zeggen dat met vernieuwen de gelijke (bestaande) functie weer aanwezig is. Directe kosten zijn inclusief BTW. Specialistische onderzoeken. De omvang van een gebrek of tekortkoming en de daarbij horende korte termijn kosten zijn door de bouwkundige tijdens de inspectie niet in voldoende mate vast te stellen. Door derden (gespecialiseerde bedrijven) dient een nader (specialistisch) onderzoek te worden uitgevoerd. Aan de hand van dit onderzoek kan een gespecificeerde vrijblijvende werkomschrijving en een kostenraming worden gemaakt. Specialistische onderzoeken worden nimmer door WoningSchouw begroot. Rapportnummer: 1492.BT Pagina 4

5 Voorwaarden en uitgangspunten bouwtechnische keuring: Doel van de bouwtechnisch keuring. Het doel van de inspectie is het verkrijgen van inzicht in de onderhoudstoestand van het object en de eventueel voorkomende gebreken en/of tekortkomingen door middel van een visuele inspectie. Het object wordt beoordeeld in relatie tot de in het bouwjaar geldende eisen, bouwaarde en bouwwijze. De bouwtechnische keuring is een afgeleide van de NEN 26 (conditiemeting). Uitsluitend zichtbare gebreken of tekortkomingen worden gesignaleerd en gerapporteerd. Dit is van belang voor zowel de eigenaar, koper, de geldverstrekker, eventueel de Nationale Hypotheek Garantie. De inspectie wordt uitgevoerd per onderdeel, te beginnen met de zolderruimte. Per verdieping worden de onderdelen beoordeeld. Inspectierichtlijnen en Arbo verplichtingen. De bouwtechnische keuring moet voldoen aan inspectierichtlijnen en Arbo verplichtingen. Schuine en platte daken worden geïnspecteerd met een ladder waarmee een hoogte van 6.3 m1 kan worden bereikt. Voor kruipruimten geldt een minimum hoogte van 0,5 m zonder dat er belemmerende factoren zijn. Als er water staat in de kruipruimte of als die erg vochtig is, beperkt de inspectie zich tot de directe omgeving van het toegangsluik. Een bouwkundige zal nimmer een volledige inspectie in de kruipruimte verrichten als er zich geen persoon(en) in de omgeving van het toegangsluik bevinden. Geldigheidsduur. Het bouwtechnokeuring is een momentopname. Ook bij gelijkblijvende omstandigheden heeft het rapport een geldigheidsduur van 12 maanden na inspectie datum. Daarna, of zoveel eerder als noodzakelijk blijkt, dient een nieuw dan wel geactualiseerd rapport te worden opgemaakt. Opname en rapportage. De bouwtechnische keuring is een visuele inspectie. De non-destructieve wijze van deze opname heeft zijn beperkingen. Ruimtes achter wanden en knieschotten e.d. zijn geïnspecteerd in de directe omgeving van het toegangsluik, voor zover dit kon worden geopend zonder hak- en breekwerk. Indien onderdelen van de woning niet voor inspectie toegankelijk waren, is dit in de rapportage vermeld. Daar waar een onderdeel niet visueel kon worden geïnspecteerd en er twijfel zijn bij de inspecteur over de staat waarin het verkeerd, wordt geadviseerd (door derden) nader specialistisch onderzoek te (laten) verrichten. Technische installaties. De technische installaties worden alleen visueel beoordeeld, niet gekeurd volgens NEN normen. Er wordt geen onderzoek verricht betreffende de juiste werking in relatie tot de aanwezige onderdelen en/of apparaten. De aanwezige installaties zijn geregistreerd. Het functioneren van kranen en spoelinrichtingen zijn getest. Er is onderzocht of de verwarmingsinstallaties, de geiser en dergelijke onderhoudsbeurten hebben gehad. Keuken-inbouwapparatuur wordt in de inspectie betrokken, geregistreerd doch niet getest. Bijgebouwen en aanbouwen. Een bijgebouw is een gebouw wat volledig los staat van de woning. Garages, serres, luifels en uitbouwen van normale afmetingen die met een gevel op overig muurwerk met de woning zijn verbonden worden geïnspecteerd en beoordeeld als aanbouw. Bouwdelen die buiten de inspectie vallen zijn: dierenverblijven (stallen, hokken, volières enz.), erfafscheidingen, pergola s en dergelijke. Tevens worden niet gefundeerde bij- en aanbouwen buiten beschouwing gelaten. Aansprakelijkheid. Op de uitvoering en de resultaten van dit bouwtechno rapport zijn de algemene voorwaarden van toepassing. De bouwtechnische keuring biedt geen garantie op de (bouwkundige) staat van het object, bijgebouwen en technische installaties. WoningSchouw neemt geen verantwoordelijkheid voor een vergelijking met een bouwtechnische keuring door derden. De verantwoording daarvoor ligt bij de opdrachtgever c.q. koper. WoningSchouw is beperkt aansprakelijk voor aantoonbare tekortkomingen in de uitvoering van de bouwtechnische keuring conform de bepalingen in het Burgelijke Wetboek over beroepsfouten. WoningSchouw is slechts aansprakelijk tot het bedrag dat de beroepsaansprakelijkheidsverzekering bij de beroepsfout uitkeert. Bij een klacht of schadeclaim dient volgens en conform de Algemene Leveringsvoorwaarden gehandeld te worden door eigenaar van de bouwtechnische keuring. De algemene leveringsvoorwaarden zijn met de ondertekende opdrachtovereenkomst overeengekomen. Woonhuisgarantie (optioneel) garantie bij verborgen gebreken. Woning aan- of verkopers hebben met een bouwtechnisch keuringsrapport van Woningschouw de mogelijkheid om hierop de Woonhuisgarantie met of zonder verborgen gebreken garantie af te sluiten. Standaard zijn in de (optie) Woonhuisgarantie de goed- gekeurde onderdelen in het bouwtechnisch keurings rapport gegarandeerd. Het onderschrift bij de waarderingsnormen (in het rood) verklaren welke onderdelen wel of niet voor woonhuisgarantie in aanmerking komen. De woonhuisgarantie is opgebouwd uit verschillende modules die kan worden afgesloten met of zonder verborgen gebrek garantie in variabele looptijden. Woonhuisgarantie modules; Module A; 12 maanden garantie exclusief.verborgen gebrek. Module B; 12 maanden garantie inclusief. verborgen gebrek. Module C; 36 maanden garantie exclusief.verborgen gebrek. Module D; 36 maanden garantie inclusief..verborgen gebrek. Voor een eenmalige premie vanaf 129,- kunt u al een Woonhuisgarantie afsluiten. Voor meer informatie of aanvragen: Rapportnummer: 1492.BT Pagina 5

6 Waarderingen (W): Een waardering wordt gegeven om een indruk weer te geven van de staat van onderhoud van het betreffende onderdeel. De waarderingsnorm is afgeleid van NEN 26 (conditiemeting) omgezet in begrijpelijke bewoording. De volgende waarderingen worden gehanteerd: Waardering (W): 8 = Zeer goed. Dit onderdeel vertoont geen tekortkomingen, gebreken of verouderingsverschijnselen.. (Verzekerbaar in optionele woonhuisgarantie module A, B, C en D) = Goed. Invloed van gebruik manifesteren zich in geringe mate. De nieuwigheid is eraf. De primaire functievervulling is zonder meer gegarandeerd. (Verzekerbaar in optionele woonhuisgarantie module A, B, C en D) 6 = Redelijk. Invloeden van gebruik manifesteren zich in eerste gebreken. Het verouderingsproces is over de gehele linie op gang gekomen. Incidenteel kan een storing in de primaire functievervulling optreden. (Uitgesloten in optionele woonhuisgarantie module A, B, C en D) 5 = Matig. Het verouderingsproces is zeer duidelijk op gang gekomen. Het einde nadert. Storingen in functievervulling komen plaatselijk of op meerdere plaatsen voor. (Uitgesloten in optionele woonhuisgarantie module A, B, C en D) 4 = Slecht. Het verouderingsproces is onomkeerbaar geworden. Regelmatig komen ernstige gebreken voor. Het bouwdeel heeft het einde van de levensduur bereikt. (Uitgesloten in optionele woonhuisgarantie module A, B, C en D) N ( 6,5,of 4 ) N (8 of ) Dit onderdeel is visueel niet te beoordelen. Er kan echter wel een indruk op basis van aangetroffen randverschijnselen. (Uitgesloten in optionele woonhuisgarantie module A, B, C en D) Dit onderdeel is visueel niet te beoordelen. Er kan wel een indruk worden gegeven doordat geen randverschijnselen aan betreffende onderdeel zijn aangetroffen. (Alleen verzekerbaar in optionele woonhuisgarantie met verborgen gebrek module B of D)) N : Dit onderdeel is visueel niet te beoordelen, zodat geen waardering kan worden geven. (Uitgesloten voor woonhuisgarantie zonder verborgen gebrek module A of C. (Alleen verzekerbaar in optionele woonhuisgarantie met verborgen gebrek module B of D)? : Nader specialistisch onderzoek noodzakelijk. Kosten worden nimmer begroot. (Uitgesloten in optionele woonhuisgarantie module A, B, C en D)! : Dit onderdeel behoeft aandacht. (Uitgesloten in optionele woonhuisgarantie module A, B, C en D) * : Dit onderdeel kan slechts beperkt of gedeeltelijk geïnspecteerd worden vanwege aftimmeringen, afwerkingen, huisraad, onbereikbaarheid e.d.. Het waarderingcijfer geldt alleen voor de zichtbare geïnspecteerde onderdelen. - : Uitgesloten in de optionele Woonhuisgarantie. # : Detailopmerkingen bouwdelen met # onder keuringsresultaten. (Uitgesloten in optionele woonhuisgarantie module A, B, C en D) K.T. : Korte termijnkosten. Herstelkosten die op directe termijn noodzakelijk zijn om het bouwdeel te herstellen/ te vernieuwen. Koperskeuze : Indicatiekosten van dit onderdeel zijn niet in te schatten. Een en ander afhankelijk van smaak en afwerkingniveau koper(s). Afkortingen: n.b. : Niet begrote kosten. Kosten voor herstel zijn afhankelijk van nadere onderzoek. Offertes opvragen bij bedrijven om tot een juiste prijsstelling te komen. n.v.t. : Niet van toepassing. W.H.G. : Woonhuisgarantie (optioneel). De gekleurde onderschriften zijn alleen van toepassing bij de optionele af te sluiten Woonhuisgarantie. Rapportnummer: 1492.BT Pagina 6

7 BOUWDEEL INTERIEUR W OMSCHRIJVING K.T. 1.1 Zoldervloer Inclusief cementdekvloeren, vloer- en plafondafwerkingen. n.v.t. 1.2 Dakbeschot Inclusief isolatie en aansluitingen overige bouwdelen. N() Het dakbeschot wordt geïnspecteerd voor zover deze zichtbaar is, op constructieve samenhang, isolatie en eventuele aantasting/lekkages. De betengeling aan de buitenzijde met overige aansluitingen worden beoordeeld bij bouwdelen exterieur. - Dakbeschot aan de binnenzijde afgetimmerd. - Inpandig geen lekkages waargenomen. Keuringsresultaten: # Scheur in plafond douchehoek. 1.3 Kapconstructie N() De dakconstructie wordt geïnspecteerd voor zover deze zichtbaar is. Beoordeeld wordt de constructieve samenhang, eventuele aantasting (houtrot - houtboorders) en zichtbare lekkages. Specificatie: constructieve opbouw van de schuine dakconstructie. - De opbouw van de kapconstructie geeft een stabiele indruk weer. - Kapconstructie niet zichtbaar in verband met aftimmeringen. 1.4 Dakkapel(len) In- en exterieur, inclusief constructieve opbouw, aansluitingen in het dakvlak, dakbedekking e.d. n.v.t. 1.5 Dakra(a)m(en) In- en exterieur, inclusief aansluitingen in het dakvlak. n.v.t. 1.6 Verdiepingsvloer(en) Inclusief cementdekvloeren, vloer- en plafondafwerkingen. * Vloeren worden zoveel mogelijk geïnspecteerd op stabiliteit, scheefloop en constructiviteit. Vermeld wordt welke vloer- en plafondafwerkingen aanwezig zijn. Deze afwerkingen kunnen de inspectie belemmeren. Specificatie: de vloer is geconstrueerd middels een houten balklaag. Vloerafwerkingen: geen vloerafwerking aanwezig (met uitzondering van tegelwerk doucheruimte). - De vloer is voldoende stabiel. 1. Balkon Inclusief constructieve opbouw, aansluitingen overige bouwdelen, hekwerken e.d. n.v.t. Korte verklaring waarderingen Korte verklaring tekens Verklaring tekens bij optionele Woonhuisgarantie (W.H.G.) = Goed = Redelijk = Slecht 5 = Voldoende = Matig N! K.T. = Niet zichtbaar = Risicovol = Korte termijn kosten *? N.b. = Beperkt zichtbaar = Nader onderzoek = Niet begroot # = Opmerkingen keuringsresultaten uitgesloten van W.H.G. Zie ook onderschriften bij waarderingsoverzicht voor verklaringen verzekerbare normen als W.H.G. is afgesloten. Rapportnummer: 1492.BT Pagina

8 1.8 Binnenwanden Inclusief afwerkingen en pleisterwerk. Dragende wanden, worden beoordeeld op scheurvorming en doorslaand of optrekkend vocht. De pleisterlaag wordt steekproefsgewijs kloppend gecontroleerd op hechting. Gebreken/correctheid bouwfysische opbouw achter voorzetwanden of harde wandafwerkingen zijn niet visueel waarneembaar. Specificatie: de dragende wanden zijn een constructief onderdeel van het casco - de niet dragende wanden zijn niet direct van invloed op de constructie van het casco. Wandafwerkingen: sauswerk. - De dragende en niet dragende wanden zijn voldoende stabiel. - Diverse wanden zijn recentelijk vlak gestukadoord, deze wanden zijn zonder wandafwerking. 1.9 Binnenkozijnen Binnendeuren inclusief hang- en sluitwerk. Geïnspecteerd wordt op beschadigingen, scheluwheid deuren, scheefstand kozijnen en functioneren van hang- en sluitwerk. 2.0 Trappen Inclusief bekledingen en leuningen. Specificatie: toegepast zijn stompe deuren, deuren waaraan geen aanslagsponningen zijn aangebracht. Stompe deuren zijn in normale scharnieren afgehangen - de binnendeurkozijnen zijn uitgevoerd in hout - de binnendeurkozijnen zijn uitgevoerd in plaatstaal. Keuringsresultaten: # Onderzijde badkamerdeur door vocht opgezwollen. Herstellen. Vaste trappen en leuningen worden geïnspecteerd op stabiliteit, veiligheid. Afwerkingen belemmeren de inspectie. Specificatie: vaste trap van begane grond naar verdieping. Keuringsresultaten: # Lijmresten van voormalige afwerkingen aanwezig. Reinigen. 2.1 Badkamer(s) - sanitair De badkamer en het sanitair worden geïnspecteerd op functionaliteit. De uiterlijke schoonheid wordt niet beoordeeld. Specificatie: de badkamer is op de verdieping gesitueerd. 2.2 Toilet(ten) Toilet(ten) en het sanitair worden beoordeeld op functionaliteit. De uiterlijke schoonheid wordt niet beoordeeld. Specificatie: het toilet is op de begane grond gesitueerd. - Watercloset is uitgevoerd met opbouwreservoir. Keuringsresultaten: # Wandtegels klinken verspreid hol bij het bekloppen. Hol klinkend wordt veroorzaakt door een mindere hechting of een sporadische toepassing van lijm of mortel bij het aanbrengen. # Reservoir loopt zeer traag vol. Korte verklaring waarderingen Korte verklaring tekens Verklaring tekens bij optionele Woonhuisgarantie (W.H.G.) = Goed = Redelijk = Slecht 5 = Voldoende = Matig N! K.T. = Niet zichtbaar = Risicovol = Korte termijn kosten *? N.b. = Beperkt zichtbaar = Nader onderzoek = Niet begroot # = Opmerkingen keuringsresultaten uitgesloten van W.H.G. Zie ook onderschriften bij waarderingsoverzicht voor verklaringen verzekerbare normen als W.H.G. is afgesloten. Rapportnummer: 1492.BT Pagina 8

9 2.3 Keuken(s) Inclusief vaste keukeninbouwapparatuur. De keukeninrichting wordt beoordeeld op functionaliteit. Alleen inbouwapparatuur wordt geregistreerd. De uiterlijke schoonheid van de keukeninrichting en het inbouwapparatuur wordt niet beoordeeld. Specificatie: standaard keukenblok. Keuringsresultaten: # Het keukenblok vertoont enige gebruikschade. 2.4 Begane grond vloer Inclusief vloerafwerkingen en cementdekvloeren. * De begane grond vloer wordt, indien mogelijk, ook aan de onderzijde geïnspecteerd. Voorwaarde hierbij is dat er voldoende kruiphoogte (minimaal 50 centimeter) aanwezig is en dat deze niet belemmerd wordt door leidingen, buizen of andere obstakels. Specificatie: de constructieve opbouw is uitgevoerd in beton. Vloerafwerkingen: geen vloerafwerking aanwezig. 2.5 Kruipruimte Inclusief bereikbaarheid, ventilatie en grondslag. n.v.t. 2.6 Kelder - souterrain Inclusief constructieve opbouw, aansluitingen overige bouwdelen, trappen, koekoek e.d. n.v.t. Korte verklaring waarderingen Korte verklaring tekens Verklaring tekens bij optionele Woonhuisgarantie (W.H.G.) = Goed = Redelijk = Slecht 5 = Voldoende = Matig N! K.T. = Niet zichtbaar = Risicovol = Korte termijn kosten *? N.b. = Beperkt zichtbaar = Nader onderzoek = Niet begroot # = Opmerkingen keuringsresultaten uitgesloten van W.H.G. Zie ook onderschriften bij waarderingsoverzicht voor verklaringen verzekerbare normen als W.H.G. is afgesloten. Rapportnummer: 1492.BT Pagina 9

10 BOUWDEEL BINNENKLIMAAT W OMSCHRIJVING K.T. 2. Isolatie - Tijdens de keuring worden geen metingen/onderzoeken betreffende energetische waardes van de woning verricht. Van eventueel zichtbaar geïsoleerde onderdelen wordt melding gemaakt. Dit is echter slechts een grove samenvatting en geeft geen inzicht in energiebesparingen. Specificatie: dubbele beglazing. Energielabel: Het energielabel is aanwezig. Zie bladzijde 2 met betrekking tot energielabel en afgiftedatum. - Het object is beperkt geïsoleerd. We adviseren om een isolatie/energiebesparingsadvies op te laten stellen. 2.8 Vocht Inclusief vochtpercentage in geval van lekkage vermoeden. - Geïnspecteerd wordt of er in de verblijfruimtes sporen van vocht c.q. lekkages aanwezig zijn. Bij de vaststelling van de aanwezigheid van overmatig vocht kan gebruik worden gemaakt van een vochtmeter. - Geen vochtconcentratie/lekkages intern aangetroffen in de woonvertrekken. 2.9 Ventilatie - Het belang van goede ventilatie wordt vaak onderschat. Bij de inspectie van de woning inspecteert de bouwkundige of de ventilatie mogelijkheden voldoende aanwezig zijn. Er wordt niet getoetst volgens nu geldend bouwbesluit of NEN Mechanische ventilatie-units zijn niet getest. Ventilatie middels : draaiende delen. - In de woning zijn voldoende ventilatiemogelijkheden aanwezig. Korte verklaring waarderingen Korte verklaring tekens Verklaring tekens bij optionele Woonhuisgarantie (W.H.G.) = Goed = Redelijk = Slecht 5 = Voldoende = Matig N! K.T. = Niet zichtbaar = Risicovol = Korte termijn kosten *? N.b. = Beperkt zichtbaar = Nader onderzoek = Niet begroot # = Opmerkingen keuringsresultaten uitgesloten van W.H.G. Zie ook onderschriften bij waarderingsoverzicht voor verklaringen verzekerbare normen als W.H.G. is afgesloten. Rapportnummer: 1492.BT Pagina 10

11 BOUWDEEL INSTALLATIES W OMSCHRIJVING K.T. 3.0 Elektra Inclusief leidingen, bedrading en groepenkast. * De bouwtechnische keuring is géén veiligheidsonderzoek conform NEN 1010 of NTA A8025. De inspectie beperkt zich tot een visuele beoordeling en registratie van de aanwezige installatie. Voor de juiste werking van de installatie volgens de voorschriften verwijzen wij u naar een installateur. De installatie is niet getoetst aan de huidige normering. Bij wijzigingen aan de installatie door een installateur, zal deze moeten voldoen aan de huidig geldende normering. Elektrische installatie Aantal groepen: 4 Verzegeling nutskasten in orde: ja Aardlekschakelaar: ja Aarding zichtbaar aanwezig: ja Hoofdschakelaar: nee 3.1 Verwarmingsinstallaties /Warmwatervoorziening Inclusief cv-leidingen, radiatoren en/of luchtkanalen. *6 De bouwtechnische keuring is géén veiligheidsonderzoek conform NEN / GAVO. De inspectie beperkt zich tot een beoordeling van de aanwezige visueel waarneembare leidingen en registratie van de installatie zoals warmtebron en warmwatervoorziening. Voor de juiste werking van de installatie volgens de voorschriften verwijzen wij u naar een installateur. Aanwezig is een cv-installatie. 3.2 Water en gasleidingen Inclusief bevestiging en kranen. * Merk cv-ketel: Intergas Bouwjaar indicatief: 1996 Combi-ketel: Onderhoudscontract: Keuringsresultaten: #? De warmtebron is verouderd. Info erkend installateur met betrekking tot vervanging. Water en gasleiding: De bouwtechnische keuring is geen veiligheidsonderzoek/keuring betreffende NEN 108 / GAVO. NEN 1006 /AVWI. Bij de inspectie worden alleen voor zover mogelijk zichtbare leidingen beoordeeld. Meterstanden worden opgenomen. Er wordt geen verbruik berekend. ja ja Nutsmeters: - Watermeterstand tijdens opnamedatum : 352 m ³ - Gasmeterstand tijdens opnamedatum : 2203 m ³ Beoordeling water- en gasleidingen: - Waterleidingen zijn uitgevoerd in :koper - Gasleidingen zijn uitgevoerd in :koper Korte verklaring waarderingen Korte verklaring tekens Verklaring tekens bij optionele Woonhuisgarantie (W.H.G.) = Goed = Redelijk = Slecht 5 = Voldoende = Matig N! K.T. = Niet zichtbaar = Risicovol = Korte termijn kosten *? N.b. = Beperkt zichtbaar = Nader onderzoek = Niet begroot # = Opmerkingen keuringsresultaten uitgesloten van W.H.G. Zie ook onderschriften bij waarderingsoverzicht voor verklaringen verzekerbare normen als W.H.G. is afgesloten. Rapportnummer: 1492.BT Pagina 11

12 3.3 Riolering N Het is niet mogelijk om dit onderdeel in voldoende mate te inspecteren. Alleen zichtleidingen zijn geïnspecteerd. Spoelinrichtingen zijn getest op juist functioneren/verstoppingen. Rioolverloop extern en deels intern is niet inspecteerbaar. Specificatie: pvc riolering. - Voor zover te inspecteren geen verstoppingen waarneembaar. - Voor zover waarneembaar geen stankoverlast door lekkage of iets dergelijks aangetroffen. Korte verklaring waarderingen Korte verklaring tekens Verklaring tekens bij optionele Woonhuisgarantie (W.H.G.) = Goed = Redelijk = Slecht 5 = Voldoende = Matig N! K.T. = Niet zichtbaar = Risicovol = Korte termijn kosten *? N.b. = Beperkt zichtbaar = Nader onderzoek = Niet begroot # = Opmerkingen keuringsresultaten uitgesloten van W.H.G. Zie ook onderschriften bij waarderingsoverzicht voor verklaringen verzekerbare normen als W.H.G. is afgesloten. Rapportnummer: 1492.BT Pagina 12

13 BOUWDEEL EXTERIEUR W OMSCHRIJVING K.T. 3.4 Schoorstenen - dak- en geveldoorvoeren In- en exterieur, inclusief aansluitingen overige bouwdelen. *6 Geïnspecteerd wordt vanaf woonlaagniveau (maaiveld) of overige aangrenzende bouwdelen/ladder. Indien dit niet mogelijk is zullen (vanaf posities in de nabijheid van het bouwdeel zoals dakramen(en), dakkapellen, ladder) digitale foto s worden genomen. Hierdoor wordt aan de eisen van de Arbo dienst voldaan en wordt toch een voldoende duidelijk beeld verkregen van de te inspecteren elementen en de aansluitingen. De bouwtechnische keuring is géén veiligheidsonderzoek. Schoorsteen ten behoeve van: niet in gebruik. Dakdoorvoeren ten behoeve van: cv-ketel - ventilatie. Keuringsresultaten: # Voegwerk ter plaatse van ingebrachte slabben nazien. 3.5 Schuine daken Inclusief aansluitingen overige bouwdelen. De onderdelen/aansluitingen van dit bouwdeel worden zoveel mogelijk binnen handbereik geïnspecteerd. Steekproefsgewijs over de dakvlakken wordt de kwaliteit van de bedekking en aansluitingen/bevestigingen met overige bouwdelen geïnspecteerd. 200,00 Specificatie: toegepast is een bitumen weefsel. - Inpandig geen lekkage waargenomen. 3.6 Platte daken Inclusief aansluitingen overige bouwdelen. n.v.t. 3. Goten Inclusief bevestiging en gootbeugels. Goten en bevestiging worden indien mogelijk (bereikbaarheid) geïnspecteerd op de staat van onderhoud (leeftijd, lekkages, bevuiling) en aansluitingen met overige bouwdelen. - Goot is in de dakschuinte meegeplakt. 3.8 Hemelwaterafvoeren Inclusief bevestiging. * Dit bouwdeel wordt geïnspecteerd op bevestigingen, lekkages, verstoppingen en levensduur. Ondergronds zijn de aansluitingen op rioleringen of putten visueel niet inspecteerbaar. Specificatie: pvc hemelwaterafvoeren. Korte verklaring waarderingen Korte verklaring tekens Verklaring tekens bij optionele Woonhuisgarantie (W.H.G.) = Goed = Redelijk = Slecht 5 = Voldoende = Matig N! K.T. = Niet zichtbaar = Risicovol = Korte termijn kosten *? N.b. = Beperkt zichtbaar = Nader onderzoek = Niet begroot # = Opmerkingen keuringsresultaten uitgesloten van W.H.G. Zie ook onderschriften bij waarderingsoverzicht voor verklaringen verzekerbare normen als W.H.G. is afgesloten. Rapportnummer: 1492.BT Pagina 13

14 3.9 Gootomtimmeringen Inclusief gootbodem en aansluitingen met overstekken. Geïnspecteerd wordt vanaf ladderniveau, indien bereikbaar, op bevestiging, aantastingen door lekkages, afschot en schilderwerk. Specificatie: de gootomtimmering bestaat uit hout. - Zie rubriek Gevelbekleding Geïnspecteerd wordt vanaf ladderniveau, indien bereikbaar, op bevestiging, aantastingen, ventilatie en buitenschilderwerk. Specificatie: houten delen in kozijnpui in voor- en achtergevel. 4.1 Dakoverstekken - boeiboorden n.v.t. 4.2 Gevels - voegwerk Buitengevels worden geïnspecteerd op opbouw, gevelkwaliteit, voegwerk, stabiliteit, scheurvormingen/verzakkingen, negatieve vochtinvloeden en overige aansluitingen met bouwdelen. Specificatie: de opbouw van de buitengevels is uitgevoerd in een spouwmuur met terugliggend voegwerk. - De buitengevels geven geen indicaties weer om aan de constructieve opbouw te twijfelen. Visueel voldoende stabiel. 4.3 Buitenkozijnen Inclusief hang- en sluitwerk, draaiende delen en beglazing. Exclusief inbraakpreventie. De bouwtechnische keuring is géén onderzoek betreffende inbraakpreventie, Politiekeurmerk Veilig Wonen. Buitenkozijnen worden geïnspecteerd op houtrotaantastingen, functioneren draaiende delen, kritieke detailleringen (zoals opgestopte/geplamuurde delen), buiten- en binnenschilderwerk. De dubbele beglazing is voor zover mogelijk geïnspecteerd op lekkage, ouderdom, zettingdetaillering. Weersinvloeden en eventuele vervuiling zijn sterk van invloed op de herkenbaarheid van lekkages. Specificatie: houten kozijnen met dubbelglas. Korte verklaring waarderingen Korte verklaring tekens Verklaring tekens bij optionele Woonhuisgarantie (W.H.G.) = Goed = Redelijk = Slecht 5 = Voldoende = Matig N! K.T. = Niet zichtbaar = Risicovol = Korte termijn kosten *? N.b. = Beperkt zichtbaar = Nader onderzoek = Niet begroot # = Opmerkingen keuringsresultaten uitgesloten van W.H.G. Zie ook onderschriften bij waarderingsoverzicht voor verklaringen verzekerbare normen als W.H.G. is afgesloten. Rapportnummer: 1492.BT Pagina 14

15 4.4 Aanbouw(en) Inclusief dakbedekking en aansluitingen overige bouwdelen. - Een aanbouw is een bouwwerk wat met een gevel of constructie vast staat aan de woning, anders dan een serre/erker of luifel/carport. Dit bouwdeel is alleen extern beoordeeld. Binnen onderdelen zijn in de diverse rubrieken beoordeeld. - Zie rubriek Erker - serre Inclusief aansluitingen overige bouwdelen. n.v.t. 4.6 Luifel - carport Inclusief aansluitingen overige bouwdelen. n.v.t. 4. Schilderwerken Buiten- en binnenschilderwerk buitenkozijnen, buitenschilderwerk overige bouwdelen. De inspectie van het binnen- en buitenschilderwerk is een momentopname. Geïnspecteerd wordt of beglazingsaansluitingen, liggende delen en detailleringen onderhoud behoeven. Verkleuring/verkrijting geven aan dat regulier onderhoud noodzakelijk is. Hechtingsproeven, laagdikte meting vallen buiten de scope van de bouwtechnische keuring. - Jaarlijks onderhoud van schilderwerk verlengt de kwaliteit. Keuringsresultaten: # De kwaliteit van het buitenschilderwerk is vanwege schraal en dofheid afnemend. Behandelen is aan te bevelen. # Materiaalkostenaandeel bij zelfwerk naar schatting 350,-. Uitbestedingskosten naar schatting 3600,-. Algemene toelichting: De aanwezige kozijnen,ramen en deuren moeten zowel aan de buitenzijde als ook aan de binnenzijde tot op het glas door een dichte ademende verflaag beschermd zijn. Stopverf en beglazingskit moeten vrij zijn van barsten en goed vastzitten aan beglazing en hout. De binnenzijde van gevelkozijnen dient (i.v.m. vochttransport) te worden behandeld als het buitenschilderwerk. Met name veel en intensief is het raadzaam om met een schildersbedrijf een onderhoudscontract af te sluiten om jaarlijks het schilderwerk na te lopen en daar waar nodig bij te werken. 350, Pleister- en gevelsauswerk n.v.t. 4.9 Fundering - stabiliteit N() Geïnspecteerd wordt voor zover zichtbaar op scheurvormingen, verzakkingen en stabiliteit in relatie tot opgaande muurwerken. Aan de hand van eventuele scheurvorming en verzakkingspatronen is redelijkerwijs vast te stellen of de fundering al dan niet stabiel is. - Er zijn visueel geen indicaties waargenomen die er toe leiden dat aan de stabiliteit van de fundering(en) in huidig gebruik getwijfeld dient te worden. Korte verklaring waarderingen Korte verklaring tekens Verklaring tekens bij optionele Woonhuisgarantie (W.H.G.) = Goed = Redelijk = Slecht 5 = Voldoende = Matig N! K.T. = Niet zichtbaar = Risicovol = Korte termijn kosten *? N.b. = Beperkt zichtbaar = Nader onderzoek = Niet begroot # = Opmerkingen keuringsresultaten uitgesloten van W.H.G. Zie ook onderschriften bij waarderingsoverzicht voor verklaringen verzekerbare normen als W.H.G. is afgesloten. Rapportnummer: 1492.BT Pagina 15

16 5.0 Bijgebouw(en) * Een bijgebouw is een gebouw dat volledig los staat van de woning. Bijgebouwen maken in vaak voorkomende situaties geen onderdeel uit van de bestemming bewoning. Ervaring heeft geleerd dat deze vaak in mindere kwalitatieve staat van onderhoud zijn dan de woning. - Beoordeelde bijgebouwen: berging. - Tussen berging en woning is een tussenbouw met dubbelwandige dakplaten, is behandeld bij de van toepassing zijnde onderdelen. - Schuin dak met golfplaten. Keuringsresultaten: # Vochtplekken op vloer aanwezig. Korte verklaring waarderingen Korte verklaring tekens Verklaring tekens bij optionele Woonhuisgarantie (W.H.G.) = Goed = Redelijk = Slecht 5 = Voldoende = Matig N! K.T. = Niet zichtbaar = Risicovol = Korte termijn kosten *? N.b. = Beperkt zichtbaar = Nader onderzoek = Niet begroot # = Opmerkingen keuringsresultaten uitgesloten van W.H.G. Zie ook onderschriften bij waarderingsoverzicht voor verklaringen verzekerbare normen als W.H.G. is afgesloten. Rapportnummer: 1492.BT Pagina 16

17 Bouwtechno-rapport Versie WHG2011 Rapportnummer: 1492.BT Pagina 1

18 Bouwtechno-rapport Versie WHG2011 ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN Van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid WoningSchouw gevestigd te Eefde, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Oost Nederland nummer: Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten (tot keuring van onroerende zaken), Vervolgopdrachten, leveringen en/of diensten van WoningSchouw B.V., hierna te noemen WoningSchouw, en/of alle met WoningSchouw gesloten overeenkomsten. Afwijkende bepalingen zijn slechts geldig als deze vooraf uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen met WoningSchouw. Voorafgaand aan de definitieve uitvoering van opdrachten/werkzaamheden door WoningSchouw heeft opdrachtgever kennis genomen van deze voorwaarden van WoningSchouw en heeft zij deze geaccepteerd. 02. WoningSchouw accepteert geen algemene voorwaarden van een andere partij/opdrachtgever, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Voor het geval de andere partij verwijst naar haar eigen voorwaarden en die voorwaarden van toepassing verklaart, dan komen partijen middels aanvaarding van deze voorwaarden van WoningSchouw overeen dat Woning- Schouw niet gebonden is aan die voorwaarden van de andere partij. 03. De (inhoud van) aanbiedingen, prijzen, offertes en brochures van WoningSchouw zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. WoningSchouw heeft alle gegevens zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Mocht later toch blijken dat fouten zijn gemaakt in verstrekte gegevens, dan is WoningSchouw gerechtigd deze fouten te herstellen zonder in dat verband schadeplichtig te zijn. Het gebruik van voornoemde gegevens door opdrachtgever, anders dan in het kader van de betreffende overeenkomst, is slechts toegestaan na schriftelijke toestemming van WoningSchouw. Mondelinge aanbiedingen van WoningSchouw of haar ondergeschikten zijn niet bindend. 04. Met betrekking tot de uitvoering van opdrachten en werkzaamheden heeft WoningSchouw een inspanningsverplichting. WoningSchouw geeft een visueel oordeel ten aanzien van de staat waarin de onroerende zaak zich ten tijde van de keuring bevindt. 05. Voor de uitvoering van werkzaamheden wordt vooraf een vergoeding overeengekomen. De vergoeding is gerelateerd aan de onderzoekstijd, gemiddelde reistijd en gemiddeld uitwerkingstijd rapportage. 06. Te allen tijde is opdrachtgever gehouden WoningSchouw alle hem of haar bekende informatie met betrekking tot het te rapporteren object te verstrekken. WoningSchouw gaat uit van de juistheid van alle door de opdrachtgever aan haar verstrekte gegevens en gedane opgaven. WoningSchouw is niet verplicht daarnaar enig nader onderzoek te doen. 0. De in de rapporteringen van WoningSchouw vermelde uitgangspunten, verklaringen en voorwaarden van het rapport maken integraal onderdeel uit van deze algemene voorwaarden. I.v.m. de meldingsplicht van de verkoper met betrekking tot het uitvoeren van aankoopkeuringen en/of verkoopkeuringen wordt een vragenlijst met de betreffende afspraakbevestiging mee gezonden indien het tijdsbestek tussen afspraak en keuring dit toelaat. Het ingevulde vragenformulier dient voorafgaande aan de keuring aan de inspecteur beschikbaar te worden gesteld. Indien de verkoper geen ingevuld en ondertekend vragenformulier heeft overhandigd aan Woning Schouw BV, zal Woning Schouw BV geen enkele aansprakelijkheid kunnen aanvaarden. De opdrachtgever garandeert dat Woning Schouw BV vrij toegang verkrijgt tot het te inspecteren object en alle te inspecteren onderdelen waaronder zolders, kruipruimten etc., Ten behoeve van de aankoopkeuring en verkoopkeuring worden de begane grondvloeren geïnspecteerd in de directe omgeving van het kruipluik indien de opdrachtgever of diens vertegenwoordiger niet bij de inspectie aanwezig is. Indien de opdrachtgever of diens vertegenwoordiger wel bij de inspectie aanwezig is, wordt de onderzijde van de begane grondvloer geïnspecteerd indien deze op eenvoudige wijze en onder goede omstandigheden en zonder gevaar toegankelijk is, dit in verband met veiligheid en Arbo-wetgeving. Een en ander uitsluitend ter beoordeling door Woning Schouw BV. Voor alle inspecties is een droge en minimaal vrije kruiphoogte van 0,50 meter vereist. Daken, goten, overstekken, etc. tot een maximale hoogte van ca. 6.3 meter worden geïnspecteerd, indien veilig, dit uitsluitend ter beoordeling door Woning Schouw BV. Er wordt tijdens de inspecties niet naar milieubelastende materialen gezocht. Onder milieubelastende materialen wordt onder andere verstaan asbest, olietanks en dergelijke. De inspectie is dan ook geen onderzoek/inventarisatie van asbesthoudende onderdelen. Hiervoor dient een gecertificeerd bedrijf te worden ingeschakeld. 08. Enkel WoningSchouw en de betalende partij kunnen en mogen rechten en plichten ontlenen aan de inhoud van een rapportage door WoningSchouw geleverd aan opdrachtgever. Derden kunnen op geen enkele manier aan de inhoud van een rapportage van WoningSchouw rechten en plichten ontlenen. 09. De in artikel 05. omschreven vergoeding wordt, vermeerderd met BTW, gefactureerd na afloop van de werkzaamheden, tenzij anders is overeengekomen. De betalingstermijn bedraagt 14 dagen na factuurdatum. WoningSchouw accepteert in ieder geval geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de uitgevoerde opdracht indien (tijdige) betaling door opdrachtgever uitblijft. Opdrachtgever heeft nimmer het recht betaling van facturen te vertragen of te verrekenen uit hoofde van vermeende aansprakelijkheid van WoningSchouw. WoningSchouw heeft het recht om de uitvoering van een opdracht of overeenkomst uit te stellen indien de andere partij niet, niet-geheel of niet-tijdig aan zijn/haar verplichting(en) voldoet. 10. Bij overschrijding van de betalingstermijn krijgt de opdrachtgever een betalingsherinnering en een extra gelegenheid tot betalen van dagen. Wanneer de betaling hierna andermaal niet ontvangen is volgt een aanmaning met een verhoging van de hoofdsom met 12,50 excl. BTW extra administratiekosten en een verlenging van de betalingstermijn van 5 dagen. Indien opdrachtgever ook na aanmaning in gebreke blijft met de betaling, dan is WoningSchouw genoodzaakt de betaling te overhandigen aan een incassobureau en buitengerechtelijke incassokosten over de openstaande hoofdsom in rekening te brengen bij opdrachtgever. Rapportnummer: 1492.BT Pagina 18

19 Bouwtechno-rapport Versie WHG2011 VERVOLG ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN 11. WoningSchouw heeft het recht eventuele tekortkomingen met betrekking tot de geleverde dienst/werkzaamheden uit eigener beweging kosteloos te repareren. Bij verschillen van inzicht tussen WoningSchouw en opdrachtgever ten aanzien van de uitvoering van de opdracht, zal door partijen met de grootste spoed een oplossing gezocht worden. Ingeval dat overleg niet mocht leiden tot een oplossing zal het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechter. 12. De keuringen zijn primair gebaseerd op een visueel onderzoek (dat wat men redelijkerwijs kan zien, voelen, horen en ruiken) van de daartoe redelijkerwijs bereikbare onderdelen van het te keuren object en bestudering van eventueel voorhanden zijnde tekortkomingen. De rapporteringen dragen daardoor een algemeen karakter en betreffen een momentopname. Belemmerende factoren tijdens de inspectie - zoals o.a. jaargetijden, weersomstandigheden, bereikbaarheid, huisraad, afwerkingen en dergelijke - hebben invloed op de visuele waarneembaarheid. 13. WoningSchouw aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook die in verband wordt gebracht of verband mocht blijken te houden met niet visueel waarneembare onderdelen of gebreken - bijvoorbeeld als gevolg van belemmerende factoren en waaronder ook verborgen gebreken vallen - tenzij in het rapport uitdrukkelijk anders is vermeld. 14. De aansprakelijkheid van WoningSchouw is uitgesloten in de volgende gevallen: 1) Schade verband houdende met of ten gevolge van verkeerde kostenbegrotingen en/of verkeerde prijsopgaven. 2) Schade door het niet in het keuringsrapport of checklisten vermelden, of onvolkomen vermelden, van bodemverontreiniging en / of milieuproblemen. 3) Schade voortvloeiend uit adviezen en rapportages welke zijn gebaseerd op bij externe deskundigen ingewonnen informatie. 4) Schade als gevolg van de uitvoering (door derden) van door WoningSchouw bij haar rapportage gegeven adviezen of aan te brengen voorzieningen. 15. WoningSchouw aanvaardt verantwoordelijkheid voortvloeiend uit de wet als het gaat om in haar rapport zonder enig voorbehoud gegeven beoordelingen, maar nimmer voor gevolgschade, niet-visueel waarneembare onderdelen en kleinere gebreken waarvan inventarisatie niet onder de opdracht valt. Een en ander met inachtneming van de volgende bepalingen. 16. In het geval WoningSchouw aansprakelijk mocht blijken te zijn wegens de ondeugdelijke uitvoering van haar werkzaamheden, is de contractuele en/of buitencontractuele aansprakelijkheid van WoningSchouw als volgt geregeld en beperkt tot (in separate en aflopende volgorde): 1. Eerst het bedrag dat op ingeschakelde derden en/of hulppersonen kan worden verhaald; 2. Daarna het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekeraar van WoningSchouw mocht blijken uit te keren; 3. De aansprakelijkheidsregeling volgens het bepaalde in de voornoemde artikelen 15.a en 15.b wordt nader geregeld in het navolgende artikel Als voornoemde gevallen sub a. en b. geen oplossing bieden, maximaal het bedrag dat WoningSchouw voor de onderhavige werkzaamheden heeft gefactureerd, doch ten hoogste een door WoningSchouw zelf te betalen bedrag ad in totaal 2.500,00 exclusief BTW. 5. In geval van latere uitvoering van de werkzaamheden dan 15 dagen na de overeengekomen opleverdatum en aantoonbare schade van opdrachtgever, ten hoogste 312,00 exclusief BTW en uitsluitend voor zover op deze tekortkoming binnen 14 dagen na constatering door opdrachtgever schriftelijk beroep is gedaan; 1. Als de aansprakelijkheidsverzekering van WoningSchouw dekking biedt of door WoningSchouw ingeschakelde derden met succes kunnen worden aangesproken, geldt de volgende nadere regeling. Het oordeel van de aansprakelijkheidsverzekeraar is voor WoningSchouw bindend. Gebaseerd op de inspanningsverplichting van WoningSchouw en de relatief lage vergoeding die WoningSchouw voor haar werkzaamheden ontvangt, zal het recht op schadevergoeding per opdracht maximaal 10% van de vrijwillige onderhandse verkoopwaarde ten tijde van de keuring van het totale object kunnen belopen - welke 10% maximaal ,00 exclusief BTW kan bedragen - onder aftrek van een franchise van 1% van de herbouwwaarde van het object, met een minimum van 1.135,00 exclusief BTW. De franchise geldt, omdat elke bestaande woning of appartement kleine gebreken vertoont. Het inventariseren van deze kleinere gebreken valt niet onder de opdracht. 18. Alvorens een beroep wordt gedaan op de voorgaande aansprakelijkheidsregeling zullen partijen trachten in overleg tot een oplossing van het geschil of de klacht te komen. Daartoe zal/zullen (in separate en aflopende volgorde): 1. De klacht eerst schriftelijk bij WoningSchouw gemeld worden; 2. WoningSchouw daarna in overleg met opdrachtgever kunnen kiezen voor een vervolginspectie, al dan niet door inschakeling van derden; 3. Geen herstel door opdrachtgever zal plaatsvinden voordat WoningSchouw in redelijkheid de mogelijkheid heeft gekregen de klacht te constateren, bij gebreke daarvan zal geen recht op schadevergoeding bestaan; 4. WoningSchouw mogen kiezen voor afwijzing van de klacht, herstel of vervanging in nature dan wel vergoeding van schade, op zodanige wijze dat op korte termijn de oorspronkelijke functie (normaal gebruik) van het bouwdeel wordt gewaarborgd en met inachtneming van het indemniteitsbeginsel (opdrachtgever mag herstel in een gelijke toestand verlangen, geen betere, als de toestand waarin het object verkeerde zonder de schade). 19. Vermeende aanspraken op schadevergoeding dienen binnen bekwame tijd na constatering van het gebrek aan WoningSchouw te worden gemeld, doch in ieder geval binnen zes maanden na oplevering van het keuringsrapport. 20. Het is niet toegestaan bij de aanvaarding van enig werk gebruik te maken van adviezen, ontwerpen e.d. van WoningSchouw, behoudens wanneer daar overeenstemming over is bereikt of het werk door WoningSchouw wordt uitgevoerd. Ontwerpen en rapporten blijven eigendom van WoningSchouw. 21. Derden die bij de uitvoering van overeenkomsten zijn betrokken, en welke handelen namens WoningSchouw, kunnen de leveringsvoorwaarden van WoningSchouw hanteren. Rapportnummer: 1492.BT Pagina 19

20

VVO bepaling Nen 2580 (nl) Versie mei 2007. Inclusief het wijzigingsblad Nen 2580:2007/C1:2008 nl

VVO bepaling Nen 2580 (nl) Versie mei 2007. Inclusief het wijzigingsblad Nen 2580:2007/C1:2008 nl S chouw Nederland Bouwkundig advies & expertise Kantoorvilla De Uitrusting Kapperallee 91 7211 CC Eefde Tel: 0575-516556 KvK: 8077883 Btw: 807176953801 Info@schouwnederland.nl www.schouwnederland.nl VVO

Nadere informatie

BOUWTECHNISCHE KEURING

BOUWTECHNISCHE KEURING BOUWTECHISCHE KEURIG Helft van een dubbel woonhuis - Bouwkundig Expertise Bureau Tel.: 0 0 0 00 info@woningschouw.nl www.woningschouw.nl www.woonhuisgarantie.nl Algemene gegevens: Objectgegevens: Object

Nadere informatie

Specialistisch onderzoek: vloerinspectie

Specialistisch onderzoek: vloerinspectie Specialistisch onderzoek: vloerinspectie Straat : Vermeerstraat 43 Postcode : 3817 DE Plaats : Amersfoort Rapportnummer : 2010.0001 Datum inspectie : 2010 SSW Woningkeur B.V. Postbus 536 3760 AM Soest

Nadere informatie

Bouwkundig rapport. (Nationale Hypotheek Garantie) SSW Woningkeur B.V. Postbus 536 3760 AM Soest

Bouwkundig rapport. (Nationale Hypotheek Garantie) SSW Woningkeur B.V. Postbus 536 3760 AM Soest Bouwkundig rapport (Nationale Hypotheek Garantie) SSW Woningkeur B.V. Postbus 536 3760 AM Soest Administratieve gegevens Aanvrager (opdrachtgever) Keuringsinstantie Naam Bedrijf SSW Woningkeur B.V. Adres

Nadere informatie

Bouwtechnische keuring Versie WHG2011. Woning Schouw B.V. Algemene gegevens: Objectgegevens: Object. Tussenwoning. Adres Nachtegaalstraat 26

Bouwtechnische keuring Versie WHG2011. Woning Schouw B.V. Algemene gegevens: Objectgegevens: Object. Tussenwoning. Adres Nachtegaalstraat 26 BOUWTECHISCHE KEURIG Tussenwoning achtegaalststraat 2, 211 GP Eefde Bouwkundig Expertise Bureau Tel.: 0 1 info@woningschouw.nl www.woningschouw.nl www.woonhuisgarantie.nl Algemene gegevens: Objectgegevens:

Nadere informatie

FICTIEFSTRAAT 1 7211 CC EEFDE BOUWTECHNISCH RAPPORT

FICTIEFSTRAAT 1 7211 CC EEFDE BOUWTECHNISCH RAPPORT FICTIEFSTRAAT 1 211 CC EEFDE BOUWTECHISCH RAPPORT Algemene gegevens: Objectgegevens: Object Vrijstaande woning Adres Fictiefstraat 1 Postcode en plaats 211 CC Eefde Bouwjaar 193 Huidig gebruik Verhuur

Nadere informatie

Bouwkundig Inspectierapport

Bouwkundig Inspectierapport Bouwkundig Inspectierapport Haraldstraat 7 3962 DA Wijk bij Duurstede Datum: 15 oktober 2012 Haraldstraat 7 Wijk bij Duurstede Algemene gegevens Administratieve gegevens aanvrager Naam : Volksbelang Adres

Nadere informatie

Bouwkundig Inspectierapport

Bouwkundig Inspectierapport Bouwkundig Inspectierapport Friese Steen 68 3961 XK Wijk bij Duurstede Datum: 28 juni 2012 Friese Steen 68 Wijk bij Duurstede Algemene gegevens Administratieve gegevens aanvrager Naam : Volksbelang Adres

Nadere informatie

Bouwkundig Inspectierapport

Bouwkundig Inspectierapport Bouwkundig Inspectierapport Kerkeland 44 3947 MX Langbroek Datum: 30 augustus 2012 Kerkeland 44 Langbroek Algemene gegevens Administratieve gegevens aanvrager Naam : Volksbelang Adres : Karel de Grotestraat

Nadere informatie

Trappen. De trap naar de 1 e en 2 e verdieping is in goede staat.

Trappen. De trap naar de 1 e en 2 e verdieping is in goede staat. 2 Daken 2.1 Dakbedekking Op de schuine dakvlakken liggen keramische Verbeterde Hollandsche pannen. Tijdens de inspectie waren aan de voorzijde diverse hoekkeper vorsten los. Steek proefsgewijs enkele pannen

Nadere informatie

Rapport aankoopkeuring Anoniemstraat 25 te Demo-stad

Rapport aankoopkeuring Anoniemstraat 25 te Demo-stad Rapport aankoopkeuring Anoniemstraat 25 te Demo-stad Opdrachtnummer: 2015003 Inhoud Basisgegevens... 3 Waarderingsnormen en afkortingen... 4 Algemene beoordeling... 5 Overzicht kostenraming... 6 Woningverbetering

Nadere informatie

Bouwkundig Inspectierapport

Bouwkundig Inspectierapport Bouwkundig Inspectierapport Notengaard 5 3962 JD Wijk bij Duurstede Datum: 31 mei 2012 Notengaard 5 Wijk bij Duurstede Algemene gegevens Administratieve gegevens aanvrager Naam : Volksbelang Adres : Karel

Nadere informatie

Inspectie rapport. Vijverstraat 21 4411 AS Rilland. Gegevens : Tussenwoning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950

Inspectie rapport. Vijverstraat 21 4411 AS Rilland. Gegevens : Tussenwoning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 Gentsestraat 22 4411 DK Rilland Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 E-mail:baz@zeelandnet.nl www.bazeeland.nl Inspectie rapport Adres: Vijverstraat 21 4411 AS Rilland Gegevens : Tussenwoning Opname datum:

Nadere informatie

Bouwkundig Inspectierapport

Bouwkundig Inspectierapport Bouwkundig Inspectierapport Geul 68 3961 HZ Wijk bij Duurstede Datum: 3 augustus 2012 Geul 68 Wijk bij Duurstede Algemene gegevens Administratieve gegevens aanvrager Naam : Volksbelang Adres : Karel de

Nadere informatie

Inspectie rapport. Burgemeester van Horsighstraat 20 s Heerenhoek. Gegevens : 2 onder 1 kap woning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland.

Inspectie rapport. Burgemeester van Horsighstraat 20 s Heerenhoek. Gegevens : 2 onder 1 kap woning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Gentsestraat 22 4411 DK Rilland Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 E-mail:baz@zeelandnet.nl www.bazeeland.nl Inspectie rapport Adres: Burgemeester van Horsighstraat 20 s Heerenhoek Gegevens : 2 onder 1

Nadere informatie

Bouwkundig Inspectierapport

Bouwkundig Inspectierapport Bouwkundig Inspectierapport Dommel 8 3961 HT Wijk bij Duurstede Datum: 28 juni 2012 Dommel 8 Wijk bij Duurstede Algemene gegevens Administratieve gegevens aanvrager Naam : Volksbelang Adres : Karel de

Nadere informatie

Inspectie rapport. Adriaan Butijnweg 25 Rilland. Gegevens : 2 onder 1 kap woning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950

Inspectie rapport. Adriaan Butijnweg 25 Rilland. Gegevens : 2 onder 1 kap woning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 Gentsestraat 22 4411 DK Rilland Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 E-mail:baz@zeelandnet.nl www.bazeeland.nl Inspectie rapport Adres: Adriaan Butijnweg 25 Rilland Gegevens : 2 onder 1 kap woning Opname

Nadere informatie

Rapportage Bouwtechnische keuring

Rapportage Bouwtechnische keuring Rapportage Bouwtechnische keuring 1 / 0 Inhoudsopgave - algemene gegevens - waardering/omschrijving & afkortingen - algemeen beeld van uw woning - samenvatting herstelkosten - samenvatting kosten woningverbetering

Nadere informatie

BOUWTECHNISCHE KEURING

BOUWTECHNISCHE KEURING S chouw Nederland Bouwkundig advies & expertise BOUWTECHNISCHE KEURING Bezoekadres: Kantoorvilla De Uitrusting Kapperallee 91 7211 CC Eefde 0575-516556 KvK: 8077883 Btw: 807176953801 info@schouwnederland.nl

Nadere informatie

G van der Gaag bouwadvies en servicebureau

G van der Gaag bouwadvies en servicebureau G van der Gaag bouwadvies en servicebureau Bouwkundig inspectierapport van het woonhuis Zoekweg 56 1111 AA Marktplaats Bovenkruier 2~3297 TE Puttershoek~tel 078.6760237~fax 078.6760238~ E-mail:info@vandergaagbouwadvies.nl

Nadere informatie

Aankoopkeuring Venakkerstraat 10

Aankoopkeuring Venakkerstraat 10 Venakkerstraat 10 Keuringsopdracht Opdrachtnemer, hierna te noemen BouwControl, en opdrachtgever verklaren als volgt te zijn overeengekomen: * De opdrachtgever geeft hierbij aan bouwcontrol opdracht heden

Nadere informatie

INSPECTIERAPPORT HOUTEN KAPCONSTRUCTIE

INSPECTIERAPPORT HOUTEN KAPCONSTRUCTIE INSPECTIERAPPORT HOUTEN KAPCONSTRUCTIE Muurhuizen 1 3 3811 EC AMERSFOORT SSW Groep B.V. Postbus 536, 3760 AM te Soest T: 035-6023113 E: info@ssw-groep.nl I: www.ssw-woningkeur.nl Rabobank: 1099.80.840

Nadere informatie

Inspectie rapport. Kasteelhoekstraat 10 4433 AJ Hoedekenskerke. Gegevens : Hoek rij woning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland.

Inspectie rapport. Kasteelhoekstraat 10 4433 AJ Hoedekenskerke. Gegevens : Hoek rij woning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Gentsestraat 22 4411 DK Rilland Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 E-mail:baz@zeelandnet.nl www.bazeeland.nl Inspectie rapport Adres: Kasteelhoekstraat 10 4433 AJ Hoedekenskerke Gegevens : Hoek rij woning

Nadere informatie

Inspectie rapport. Irislaan 28, Yerseke. Gegevens : Hoek rijwoning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950

Inspectie rapport. Irislaan 28, Yerseke. Gegevens : Hoek rijwoning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 Gentsestraat 22 4411 DK Rilland Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 E-mail:baz@zeelandnet.nl www.bazeeland.nl Inspectie rapport Adres: Irislaan 28, Yerseke Gegevens : Hoek rijwoning Opname datum: 14 juni

Nadere informatie

Inspectie rapport. s Gravenpoldersestraat 7 Hoedekenskerke. Gegevens : Hoek rij woning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland.

Inspectie rapport. s Gravenpoldersestraat 7 Hoedekenskerke. Gegevens : Hoek rij woning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Gentsestraat 22 4411 DK Rilland Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 E-mail:baz@zeelandnet.nl www.bazeeland.nl Inspectie rapport Adres: s Gravenpoldersestraat 7 Hoedekenskerke Gegevens : Hoek rij woning Opname

Nadere informatie

Inspectie rapport. Roompot 45 Hansweert. Gegevens : Tussenwoning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950

Inspectie rapport. Roompot 45 Hansweert. Gegevens : Tussenwoning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 Gentsestraat 22 4411 DK Rilland Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 E-mail:baz@zeelandnet.nl www.bazeeland.nl Inspectie rapport Adres: Roompot 45 Hansweert Gegevens : Tussenwoning Opname datum: 14 oktober

Nadere informatie

Bouwkundig Inspectierapport

Bouwkundig Inspectierapport Bouwkundig Inspectierapport Regge 20 3961 HP Wijk bij Duurstede Datum: 28 juni 2012 Regge 20 Wijk bij Duurstede Algemene gegevens Administratieve gegevens aanvrager Naam : Volksbelang Adres : Karel de

Nadere informatie

OUD HERLAER 1 5271 TT SINT MICHIELSGESTEL BOUWTECHNISCH RAPPORT

OUD HERLAER 1 5271 TT SINT MICHIELSGESTEL BOUWTECHNISCH RAPPORT OUD HERLAER 1 5271 TT SINT MICHIELSGESTEL BOUWTECHNISCH RAPPORT Algemene gegevens: Objectgegevens: Object Langgevelboerderij Adres Oud Herlaer 1 Postcode en plaats Bouwjaar Huidig gebruik Inhoud pand Object

Nadere informatie

Inspectie rapport. Prins Willemstraat 18, 4414BC Waarde. Gegevens : Tussenwoning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950

Inspectie rapport. Prins Willemstraat 18, 4414BC Waarde. Gegevens : Tussenwoning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 Gentsestraat 22 4411 DK Rilland Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 E-mail:baz@zeelandnet.nl www.bazeeland.nl Inspectie rapport Adres: Prins Willemstraat 18, 4414BC Waarde Gegevens : Tussenwoning Opname

Nadere informatie

Inspectie rapport. Scheldestraat 33 4417 BR Hansweert. Gegevens : rij hoek woning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950

Inspectie rapport. Scheldestraat 33 4417 BR Hansweert. Gegevens : rij hoek woning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 Gentsestraat 22 4411 DK Rilland Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 E-mail:baz@zeelandnet.nl www.bazeeland.nl Inspectie rapport Adres: Scheldestraat 33 4417 BR Hansweert Gegevens : rij hoek woning Opname

Nadere informatie

Inspectie rapport. Voorhoute 42, 4416 BT Kruiningen. Gegevens : Hoekwoning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950

Inspectie rapport. Voorhoute 42, 4416 BT Kruiningen. Gegevens : Hoekwoning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 Gentsestraat 22 4411 DK Rilland Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 E-mail:baz@zeelandnet.nl www.bazeeland.nl Inspectie rapport Adres: Voorhoute 42, 4416 BT Kruiningen Gegevens : Hoekwoning Opname datum:

Nadere informatie

Inspectie rapport. Henry Dunantstraat 100, 4416 CN Kruiningen. Gegevens : Hoek rijwoning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland.

Inspectie rapport. Henry Dunantstraat 100, 4416 CN Kruiningen. Gegevens : Hoek rijwoning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Gentsestraat 22 4411 DK Rilland Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 E-mail:baz@zeelandnet.nl www.bazeeland.nl Inspectie rapport Adres: Henry Dunantstraat 100, 4416 CN Kruiningen Gegevens : Hoek rijwoning

Nadere informatie

OPNAMERAPPORT objectnummer 68016. INSPECTIERAPPORT 2016 Objectnummer 68016 Voormalig Raadhuis (kosterij)

OPNAMERAPPORT objectnummer 68016. INSPECTIERAPPORT 2016 Objectnummer 68016 Voormalig Raadhuis (kosterij) OPNAMEAPPOT objectnummer 68016 INSPECTIEAPPOT 2016 Objectnummer 68016 Voormalig aadhuis (kosterij) Bureau Delfgou Dorpsstraat 208 B 3925 KH Scherpenzeel tel. 033-465 49 01 / fax 033-461 26 76 e-mail: info@delfgou.nl

Nadere informatie

Meerjaren Onderhoud Plan VVE Velserbeek Sparrestraat IJmuiden

Meerjaren Onderhoud Plan VVE Velserbeek Sparrestraat IJmuiden Meerjaren Onderhoud Plan VVE Velserbeek Sparrestraat IJmuiden INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is. Ieder gebouw, groot of klein,

Nadere informatie

BOUWTECHNO-RAPPORT. Tussenwoning Dahlialaan 36 4401 HA Yerseke

BOUWTECHNO-RAPPORT. Tussenwoning Dahlialaan 36 4401 HA Yerseke Kapperallee 91 211 CC Eefde Tel.: 0 1 Fax: 0 23 info@woningschouw.nl www.woningschouw.nl BOUWTECHO-RAPPORT Tussenwoning Dahlialaan 3 01 HA Yerseke OP AL OZE LEVERIGE E DIESTE ZIJ OZE ALGEMEE VOORWAARDE

Nadere informatie

Inspectie rapport. Ambachtsstraat 32 s Gravenpolder. Gegevens : 2 onder 1 kap woning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland.

Inspectie rapport. Ambachtsstraat 32 s Gravenpolder. Gegevens : 2 onder 1 kap woning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Gentsestraat 22 4411 DK Rilland Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 E-mail:baz@zeelandnet.nl www.bazeeland.nl Inspectie rapport Adres: Ambachtsstraat 32 s Gravenpolder Gegevens : 2 onder 1 kap woning Opname

Nadere informatie

Inspectie rapport. Irislaan 2 Yerseke. Gegevens : Hoek rijwoning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950

Inspectie rapport. Irislaan 2 Yerseke. Gegevens : Hoek rijwoning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 Gentsestraat 22 4411 DK Rilland Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 E-mail:baz@zeelandnet.nl www.bazeeland.nl Inspectie rapport Adres: Irislaan 2 Yerseke Gegevens : Hoek rijwoning Opname datum: 24 July 2015

Nadere informatie

1 Algemene gegevens bouwkundig keuringsrapport

1 Algemene gegevens bouwkundig keuringsrapport 1 Algemene gegevens bouwkundig keuringsrapport Opdrachtgever: V. Oorbeeld Adres: Keuringslaan 8 3366 BK Gorinchem Bouwjaar: 1932 Datum keuring: 5 februari 2011 Uitgevoerd door: Vincent Jans Berkelselaan

Nadere informatie

Aankoopkeuring. Dijkstraat 85 te Valkenswaard

Aankoopkeuring. Dijkstraat 85 te Valkenswaard Dijkstraat 85 te Valkenswaard Keuringsopdracht Opdrachtnemer, hierna te noemen BouwControl, en opdrachtgever verklaren als volgt te zijn overeengekomen: * De opdrachtgever geeft hierbij aan bouwcontrol

Nadere informatie

Inspectie rapport. Burgemeester van Horsighstraat s Heerenhoek. Gegevens : 2 onder 1 kap woning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland.

Inspectie rapport. Burgemeester van Horsighstraat s Heerenhoek. Gegevens : 2 onder 1 kap woning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Gentsestraat 22 4411 DK Rilland Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 E-mail:baz@zeelandnet.nl www.bazeeland.nl Inspectie rapport Adres: Burgemeester van Horsighstraat s Heerenhoek Gegevens : 2 onder 1 kap

Nadere informatie

INSPECTIE RAPPORT Nispensestraat 79 te Roosendaal

INSPECTIE RAPPORT Nispensestraat 79 te Roosendaal INSPECTIE RAPPORT Nispensestraat 79 te Roosendaal Inhoudsopgave 1) Daken A) Kapconstructies B) Dakbedekkingen C) Dakoverstekken D) Dakramen E) Dakkapellen F) Schoorstenen 2) Goten 3) Hemelwaterafvoeren

Nadere informatie

Rapport Bouwtechnische keuring

Rapport Bouwtechnische keuring Rapport Bouwtechnische keuring Hello inhoudsopgave de goede eerste stap 3 basisgegevens 4 waarderingsnormen & afkortingen 5 algemene beoordeling 6 overzicht kostenraming 7 woningverbetering, energie &

Nadere informatie

Verkoopcheck Voorbeeldstraat 1 te Rotterdam. Opdrachtgever: Dhr./ mw. Verkoper. 26 november 2008 Rapportnummer 8001.1.V1

Verkoopcheck Voorbeeldstraat 1 te Rotterdam. Opdrachtgever: Dhr./ mw. Verkoper. 26 november 2008 Rapportnummer 8001.1.V1 Technisch Adviesbureau Bert Kruis Burgerdijkstraat 1 2921 XB Krimpen aan den IJssel T: 0180 55 32 78 F: 0180 55 49 28 E-mail: info@tabkruis.nl Verkoopcheck Voorbeeldstraat 1 te Rotterdam Opdrachtgever:

Nadere informatie

FIXED. Technisch Rapport. Voorletters, achternaam Adres, huisnummer Postcode, woonplaats. Continuïteit in onderhoud

FIXED. Technisch Rapport. Voorletters, achternaam Adres, huisnummer Postcode, woonplaats. Continuïteit in onderhoud FIXED Continuïteit in onderhoud Technisch Rapport Voorletters, achternaam, huisnummer Postcode, woonplaats FiXed www.fiedservice.nl info@fiedservice.nl 085-8640014 IBAN: NL90RABO 0309183995 BTW: NL200525050B01

Nadere informatie

Woningkeuring Compact (NEN 2767.1.2) Vermeerstraat 12 2010 AB Utrecht

Woningkeuring Compact (NEN 2767.1.2) Vermeerstraat 12 2010 AB Utrecht Woningkeuring Compact (NEN 2767.1.2) Vermeerstraat 12 2010 AB Utrecht Opdrachtnummer : SSW Woningkeuring Compact Opdrachtgever : Fam. Janssen Adres : Kerkstraat 1 Postcode en plaats : 1000 BB Utrecht Objectgegevens

Nadere informatie

Aankoopkeuring Nieuwe Waalreseweg 63 te Valkenswaard

Aankoopkeuring Nieuwe Waalreseweg 63 te Valkenswaard Nieuwe Waalreseweg 63 te Valkenswaard Keuringsopdracht Opdrachtnemer, hierna te noemen BouwControl, en opdrachtgever verklaren als volgt te zijn overeengekomen: * De opdrachtgever geeft hierbij aan bouwcontrol

Nadere informatie

Bouwkundig Inspectierapport

Bouwkundig Inspectierapport Bouwkundig Inspectierapport Ringoven 43 3961 EH Wijk bij Duurstede Datum: 8 augustus 2012 Ringoven 43 Wijk bij Duurstede Algemene gegevens Administratieve gegevens aanvrager Naam : Volksbelang Adres :

Nadere informatie

Eric de Jong & Partners

Eric de Jong & Partners HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN BOUWTECHNISCH INSPECTIERAPPORT A In deze algemene voorwaarden word steeds de benaming J&P genoemd. De afkorting J&P staat voor Eric de Jong & Partners. B J&P keurt /inspecteert vastgoedobjecten

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 13 1 Vergunningsplichtig meer- en minderwerk 1018200 Optienummer 1; Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m (woning type A en B) Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt

Nadere informatie

Aankoopkeuring Alvenberg 19 te Veldhoven

Aankoopkeuring Alvenberg 19 te Veldhoven Alvenberg 19 te Veldhoven Keuringsopdracht Opdrachtnemer, hierna te noemen BouwControl, en opdrachtgever verklaren als volgt te zijn overeengekomen: * De opdrachtgever geeft hierbij aan bouwcontrol opdracht

Nadere informatie

M.O.B. Consultancy bv

M.O.B. Consultancy bv M.O.B. Consultancy bv Meerjarenonderhoudsplan Verenigingsplein MOB Consultancy b.v. Jacob Catslaan 23 3705 BN Zeist www.mob.nl info@mob.nl 030-6940000 INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan BOUW2013 Appartementen De Netelhorst 17 Hattem Dit rapport is gemaakt met het meerjarenonderhoudsprogramma O-Prognose. De software is geschikt voor de NEN 2767 Het rapport bestaat

Nadere informatie

BOUWKUNDIG INSPECTIERAPPORT met kostenindicatie onderhoud- en verbouwwerkzaamheden

BOUWKUNDIG INSPECTIERAPPORT met kostenindicatie onderhoud- en verbouwwerkzaamheden BOUWKUNDIG INSPECTIERAPPORT met kostenindicatie onderhoud- en verbouwwerkzaamheden voor het woonhuis naam Vanaf deze regel de foto invoegen, lijnen boven en onder weghalen. A Groene Kampen 11, 1251 PL

Nadere informatie

Aankoopkeuring Brouwerijdreef 12 te Valkenswaard

Aankoopkeuring Brouwerijdreef 12 te Valkenswaard Brouwerijdreef 12 te Valkenswaard Keuringsopdracht Opdrachtnemer, hierna te noemen BouwControl, en opdrachtgever verklaren als volgt te zijn overeengekomen: * De opdrachtgever geeft hierbij aan bouwcontrol

Nadere informatie

Rapport Bouwtechnische keuring

Rapport Bouwtechnische keuring Rapport Bouwtechnische keuring Hello inhoudsopgave een goede eerste stap 3 basisgegevens 4 waarderingsnormen & afkortingen 5 algemene beoordeling 6 overzicht kostenraming 7 in detail: vliering 8 zolder

Nadere informatie

Adres gegevens. Procesverbaal van oplevering

Adres gegevens. Procesverbaal van oplevering Voesenek Vastgoed Advies van Leeuwenhoeklaan 134 4708BD Roosendaal T: +31(0)6 150 38 796 IBAN: NL97 Rabo 0337 4003 93 BTW nummer: NL126106666B01 Nr. KvK 58442766 Adres gegevens Procesverbaal van oplevering

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 7 1 Vergunningsplichtig meer- en minderwerk 1018200 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m (inclusief gevelkozijn met 2x dubbele deuren) uitbouw gerealiseerd met een diepte van circa

Nadere informatie

Bouwkundig inspectierapport

Bouwkundig inspectierapport Rapportnummer: K13.0008 NVO Bouwkeuringen kastanjelaan 14 3741 CN Baarn Tel: 06-17118016 Web: www.nvobouwkeuringen.nl Email: info@nvobouwkeuringen.nl Kvk: 32164287 Utrechtseweg 297 3818 EJ Amersfoort Inhoudsopgave

Nadere informatie

BOUWWKUNDIG INSPECTIERAPPORT... SCHIEDAM

BOUWWKUNDIG INSPECTIERAPPORT... SCHIEDAM BOUWWKUNDIG INSPECTIERAPPORT... SCHIEDAM Werkno.: d.d.:. Architectenbureau Juinen avb-bna Postbus 8765 3009 AT ROTTERDAM t. 010-2024698 f. 010-2024762 e. juinen@juinen.eu w. www.juinen.eu Inhoudsopgave

Nadere informatie

Bouwkundigrapport Bouwtechnische keuring

Bouwkundigrapport Bouwtechnische keuring Bouwkundigrapport Bouwtechnische keuring Leuvenstraat 43, 2313 XX Leiden Bouwkundig adviesbureau Ronald Lut 2331 PD 46 Leiden Aankoopkeuring Basisgegevens Aanvragen / Opdrachtgever Bouwkundige / Opdrachtnemer

Nadere informatie

Rapportage bouwkundige keuring

Rapportage bouwkundige keuring INGENIEURSBURO Rapportage bouwkundige keuring Optie A Projectnummer: 2014153 Datum: 13 oktober 2014 1502 HZ Zaandam Algemene gegevens Gegevens gekeurd object Adres Karel Appelsteeg 10 Keuringsdatum 03-07-2014

Nadere informatie

Rapportage Bouwkundige Keuring

Rapportage Bouwkundige Keuring Rapportage Bouwkundige Keuring Merwede 7 515RX Drunen VDE Keuring & Advies B.V. Postbus 67 E info@vde-keuring.nl KvK 60.03.38.43 4130 EB Vianen I www.vde-keuring.nl BTW NL 8537.39.766.B01 T 088-KEURING

Nadere informatie

Bouwkundig inspectierapport

Bouwkundig inspectierapport Bouwkundig inspectierapport Olingermeeden 9903 ES Appingedam Datum: 8 december 2016 Wij verzoeken u zich, zo spoedig mogelijk na ontvangst, op de hoogte te stellen van de inhoud van dit rapport en in geval

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 8 1 Vergunningsplichtig meer- en minderwerk 1018100 Erker begane grond zijgevel vergroten (woning type D) Op de begane grond, aan de zijgevel van de woning, wordt de standaard erker vergroot

Nadere informatie

Voorbeeld Bouwkundige keuring

Voorbeeld Bouwkundige keuring Voorbeeld Bouwkundige keuring Optie A DATUM: 12 januari 2015 Algemene gegevens Gegevens gekeurd object Adres 1234AB Utrecht Keuringsdatum 05012015 Soort woning Eengezinswoning, hoekwoning Bouwperiode 1960

Nadere informatie

Inlichtingenformulier verkoper

Inlichtingenformulier verkoper Onderdeel van Jonker van der Klein BV Inlichtingenformulier verkoper Naam Adres Postcode woonplaats Telefoonnummer Algemeen 1. Wat is het bouwjaar van de woning Jaar 2. Sinds welk jaar bent u woonachtig

Nadere informatie

Bouwtechnische beoordeling Groeterschool Korhoendersweg 4 in Groet.

Bouwtechnische beoordeling Groeterschool Korhoendersweg 4 in Groet. Bouwtechnische beoordeling Groeterschool Korhoendersweg 4 in Groet. rapport: 41402012 datum: Maart 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Bouwtechnische beoordeling 3 Conclusie bevindingen: 4 Kosten raming achterstallig

Nadere informatie

Bouwkundig Inspectierapport Basiskeuring

Bouwkundig Inspectierapport Basiskeuring Bouwkundig Inspectierapport Basiskeuring Adres object : Voorbeeldstraat 99 Postcode Woonplaats : Voorbeeld postcode : Voorbeeldstad Datum inspectie : 18-05-2015 Rapportnummer : 81368-k01-150518 Fundamenteel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden BIOM TOOL BV

Algemene Voorwaarden BIOM TOOL BV Algemene Voorwaarden BIOM TOOL BV In onze algemene voorwaarden staan alle verkoopafspraken die BIOM TOOL BV met u maakt wanneer u een product van ons aanschaft. Dat is handig want dan weet u waar u recht

Nadere informatie

Opdrachtnummer : 919986 Datum keuring : 4 juni 2010. Rapport. Verkoopkeuring. Termaar 30 Klimmen

Opdrachtnummer : 919986 Datum keuring : 4 juni 2010. Rapport. Verkoopkeuring. Termaar 30 Klimmen Rapport Verkoopkeuring Termaar 0 Klimmen V1 Inhoudsopgave Basisgegevens Waarderingsnormen en afkortingen 4 Conditiemeting 5 Zolder 6 e 1 Verdieping 7 Begane grond 9 Kruipruimte 11 Kelder 1 Elektrische

Nadere informatie

Rapport Bouwtechnische keuring

Rapport Bouwtechnische keuring Rapport Bouwtechnische keuring Hello inhoudsopgave een goede eerste stap 3 basisgegevens 4 waarderingsnormen & afkortingen 5 algemene beoordeling 6 overzicht kostenraming 7 in detail: zolder 8 begane grond

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 11 1000001 Woningtype G = wonen voor Geen verrekening 0,00 1000002 Woningtype G = wonen achter Geen verrekening 0,00 1017905 Dubbele deuren voorgevel = 19 (in plaats van raamkozijn) In de

Nadere informatie

Aankoopkeuring Waalreseweg 83 te Valkenswaard

Aankoopkeuring Waalreseweg 83 te Valkenswaard Waalreseweg 83 te Valkenswaard Keuringsopdracht Opdrachtnemer, hierna te noemen BouwControl, en opdrachtgever verklaren als volgt te zijn overeengekomen: * De opdrachtgever geeft hierbij aan bouwcontrol

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Artikel 1. Geldigheid van deze voorwaarden

Algemene voorwaarden. Artikel 1. Geldigheid van deze voorwaarden Algemene voorwaarden Artikel 1. Geldigheid van deze voorwaarden 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en op alle overeenkomsten aangegaan door: Beijes Trappen & Bouw Veldbloemstraat

Nadere informatie

BOUWTECHNO-RAPPORT. Hoekwoning Kapperallee 91 7211 CC Eefde

BOUWTECHNO-RAPPORT. Hoekwoning Kapperallee 91 7211 CC Eefde Kapperallee 91 211 CC Eefde Tel.: 0 1 Fax: 0 23 info@woningschouw.nl www.woningschouw.nl BOUWTECHO-RAPPORT Hoekwoning Kapperallee 91 211 CC Eefde OP AL OZE LEVERIGE E DIESTE ZIJ OZE ALGEMEE VOORWAARDE

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Pagina: 1 van 5

Algemene voorwaarden van Pagina: 1 van 5 Algemene voorwaarden van Pagina: 1 van 5 Artikel 1 Werkingssfeer 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten van of met Perfectkeur BV en alle daarmee verband houdende

Nadere informatie

Rapportage meerjaren onderhoudsplan kleine VvE's

Rapportage meerjaren onderhoudsplan kleine VvE's Demostraat 123 RD 1234 AA Haarlem Rapportage meerjaren onderhoudsplan kleine VvE's Onafhankelijkheid en objectiviteit Perfectkeur B.V. garandeert objectiviteit en volledige onafhankelijkheid bij het door

Nadere informatie

Aankoopkeuring VOORBEELD Tussenwoning VOORBEELD VOORBEELD

Aankoopkeuring VOORBEELD Tussenwoning VOORBEELD VOORBEELD Aankoopkeuring Tussenwoning I. Toelichting bij het Bouwkundig Rapport. Doel van de keuring Bij de aankoop van de woning is het eerste doel van de keuring het verkrijgen van inzicht in de kosten van direct

Nadere informatie

Aankoopkeuring Van Rotselaerstraat 13 te Valkenswaard

Aankoopkeuring Van Rotselaerstraat 13 te Valkenswaard Van Rotselaerstraat 13 te Valkenswaard Keuringsopdracht Opdrachtnemer, hierna te noemen BouwControl, en opdrachtgever verklaren als volgt te zijn overeengekomen: * De opdrachtgever geeft hierbij aan bouwcontrol

Nadere informatie

Postadres: postbus 9031 1180MA Amstelveen Tel : 06 11318722 e:mail info@uwwoningkeurder.nl KVK: 34216786

Postadres: postbus 9031 1180MA Amstelveen Tel : 06 11318722 e:mail info@uwwoningkeurder.nl KVK: 34216786 Artikel 1 Werkingssfeer 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten van of met Uw Woningkeurder en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende

Nadere informatie

TECHNISCHE OMSCHRIJVING

TECHNISCHE OMSCHRIJVING TECHNISCHE OMSCHRIJVING Technische omschrijving Calandhuys Voor het totale project geldt De woning wordt traditioneel gerenoveerd met hoogwaardige bouwmaterialen. Wijzigingen ter voldoening aan overheidseisen

Nadere informatie

BOUWTECHNISCHE QUICKSCAN

BOUWTECHNISCHE QUICKSCAN Zuidweg 73 2671 MP Naaldwijk T 0174 627953 E info@pbsvastgoed.nl I www.pbsvastgoed.nl BOUWTECHNISCHE QUICKSCAN ABN AMRO 491625677 KVK 51372878 BTW NL823246140B01 Opdrachtgever PBS Vastgoed Zuidweg 73 2671

Nadere informatie

Vrijstaande woning in het plan Waterhof fase 3 Volgerlanden

Vrijstaande woning in het plan Waterhof fase 3 Volgerlanden Lijstkleur: Rood KOPERSKEUZENLIJST BEHORENDE BIJ DE KOOP-/AANNEMINGSOVEREENKOMST Naam :... Adres :... Postcode :... Woonplaats :... Telefoon :... (privé)... (werk) Vrijstaande woning in het plan Waterhof

Nadere informatie

BOUWKUNDIG INSPECTIERAPPORT

BOUWKUNDIG INSPECTIERAPPORT R. Hoogland Project Support bouwbegeleiding & advies BOUWKUNDIG INSPECTIERAPPORT inzake Klinkerweg 30 2565 PP Den Haag R.Hoogland Project Support Segbroeklaan 218, 2565DS Den Haag rh.proj.supp@kpnmail.nl

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan. Appartementencomplex

Meerjarenonderhoudsplan. Appartementencomplex Meerjarenonderhoudsplan Appartementencomplex Amsterdam Algemene Objectgegevens Object Naam Appartementencomplex Aantal eenheden 68 Plaats Amsterdam Inspecteur C. van Iersel en R Wilcke Inspectiedatum 9-1-

Nadere informatie

Rapport Bouwtechnische keuring

Rapport Bouwtechnische keuring Rapport Bouwtechnische keuring Hello inhoudsopgave een goede eerste stap 3 basisgegevens 4 waarderingsnormen & afkortingen 5 algemene beoordeling 6 overzicht kostenraming 7 woningverbetering, energie &

Nadere informatie

Bouwkundig Inspectierapport Pluskeuring

Bouwkundig Inspectierapport Pluskeuring Bouwkundig Inspectierapport Pluskeuring Fundamenteel onafhankelijk Inhoudsopgave 1. Algemene gegevens... 3 1.1. Inspectiegegevens... 3 1.2. Opdrachtgever... 3 1.3. Gegevens van het object... 3 2. Bouwkundige

Nadere informatie

Algemeen. Opdrachtgever: Dhr. en mevr. Onbekend. Straat: Geenstraat 00. Telefoonnummer: Rapportnummer: Aanvraagdatum: Uitvoeringsdatum: Inspecteur:

Algemeen. Opdrachtgever: Dhr. en mevr. Onbekend. Straat: Geenstraat 00. Telefoonnummer: Rapportnummer: Aanvraagdatum: Uitvoeringsdatum: Inspecteur: Algemeen Opdrachtgever: Dhr. en mevr. Onbekend Straat: Geenstraat 00 Postcode/plaats: 9999 QQ Nergenshuizen Telefoonnummer: Rapportnummer: Aanvraagdatum: Uitvoeringsdatum: Inspecteur: Object/type woning:

Nadere informatie

Woonoppervlakte 110 m 2 Vraagprijs ,- kosten koper. Boodenstraat 18 Leunen TE KOOP. met garage van ca. 20 m²

Woonoppervlakte 110 m 2 Vraagprijs ,- kosten koper. Boodenstraat 18 Leunen TE KOOP. met garage van ca. 20 m² Woonoppervlakte 110 m 2 Vraagprijs 179.500,- kosten koper TE KOOP Boodenstraat 18 Leunen met garage van ca. 20 m² HOEKWONING MET GARAGE IN LEUNEN (VENRAY) BIJZONDERHEDEN ALGEMEEN - Hoekwoning gebouwd in

Nadere informatie

11 woningen type Dotterbloem in het plan Waterhof fase 2 Volgerlanden

11 woningen type Dotterbloem in het plan Waterhof fase 2 Volgerlanden Lijstkleur: Rood KPERSKEUZENLIJST BEHRENDE BIJ DE KP-/AANNEMINGSVEREENKMST Naam :... Adres :... Postcode :... Woonplaats :... Telefoon :... (privé)... (werk) 11 woningen type Dotterbloem in het plan Waterhof

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan Schoolgebouw Regentesselaan 10 AMSTERDAM INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is. Ieder gebouw heeft na verloop

Nadere informatie

VOORBEELD OPLEVERINGSKEURING RAPPORT

VOORBEELD OPLEVERINGSKEURING RAPPORT VOORBEELD OPLEVERINGSKEURING RAPPORT Voorbeeldstraat 321 1000 AA Hoofdstad Referentie aanvrager: BIJN3786898 Rapportnummer: 7JK89UP Uitgebracht op: 2 oktober 2013 Uitgebracht door: BIJN Real Estate BV

Nadere informatie

Rapport Bouwtechnische keuring

Rapport Bouwtechnische keuring Rapport Bouwtechnische keuring Pieterskerkstraat 16, Leiden 24 augustus 2017 Inhoudsopgave Toelichting 3 Basisgegevens 5 Waarderingsnormen & afkortingen 6 Overzicht kostenraming 7 Bouwdelen: Etage appartement

Nadere informatie

Zelf klussen in uw woning

Zelf klussen in uw woning Huurcontract en regelgeving Zelf klussen in uw woning U wilt graag uw huis aan uw persoonlijke smaak en wensen aanpassen. Wellicht wilt u een andere kleur schilderwerk of een nieuw behang. Deze eenvoudige

Nadere informatie

Pagina 1 van 5 ALGEMENE VOORWAARDEN BMAT TE BEDUM

Pagina 1 van 5 ALGEMENE VOORWAARDEN BMAT TE BEDUM Pagina 1 van 5 ALGEMENE VOORWAARDEN BMAT TE BEDUM Als leveringsvoorwaarden hanteren wij de DNR 2013, welke op ons kantoor ter inzage ligt en op verzoek kan worden toegezonden. Onderstaande voorwaarden

Nadere informatie

Sluitingsdatum : De sluitingsdatum van deze lijst wordt op een later tijdstip door de aannemer bepaald.

Sluitingsdatum : De sluitingsdatum van deze lijst wordt op een later tijdstip door de aannemer bepaald. Roze keuzelijst Bouwnummer Naam Adres Postcode Woonplaats Telefoon (privé) Telefoon (mobiel) E-mail Sluitingsdatum : De sluitingsdatum van deze lijst wordt op een later tijdstip door de aannemer bepaald.

Nadere informatie

Woonoppervlakte 120 m 2 Vraagprijs 159.000,- kosten koper TE KOOP. Chopinstraat 51 Venray

Woonoppervlakte 120 m 2 Vraagprijs 159.000,- kosten koper TE KOOP. Chopinstraat 51 Venray Woonoppervlakte 120 m 2 Vraagprijs 159.000,- kosten koper TE KOOP Chopinstraat 51 Venray BIJZONDERE TUSSENWONING MET INPANDIGE GARAGE GEHEEL GERENOVEERD IN 2015: BINNENZIJDE ALLES VERNIEUWD INCLUSIEF KEUKEN

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. versie 130215 - Algemene Voorwaarden van Eveas Verzekeringen 1

Algemene voorwaarden. versie 130215 - Algemene Voorwaarden van Eveas Verzekeringen 1 1. Algemeen 1.1 Waar in deze voorwaarden wordt gesproken over Financiële Dienstverlener, wordt Eveas Verzekeringen, geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 17078376,Stationsstraat

Nadere informatie

Ursulinenlaan 50 Bergen NH

Ursulinenlaan 50 Bergen NH Van der Borden Makelaardij o.g. Paardenmarkt 24 1871 CW SCHOORL Tel: 072-5093253 Fax: 072-5091653 E-mail: schoorl@vanderborden.nl Internet: www.vanderborden.nl Ursulinenlaan 50 Bergen NH Adres Ursulinenlaan

Nadere informatie

M O D E L - B O U W K U N D I G R A P P O R T N A T I O N A L E H Y P O T H E E K G A R A N T I E

M O D E L - B O U W K U N D I G R A P P O R T N A T I O N A L E H Y P O T H E E K G A R A N T I E T O E L I C H T I N G 34 Inleiding Bij de aanvraag voor Nationale Hypotheek Garantie moet in een aantal gevallen een bouwkundig rapport worden opgemaakt. Indien het rapport wordt opgemaakt door de gemeente

Nadere informatie