Bouwtechnisch adviesen servicebureau

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bouwtechnisch adviesen servicebureau"

Transcriptie

1 Felix Timmermanslaan EJ Rosmalen telefoon/fax Bouwtechnisch adviesen servicebureau

2 Wie zijn wij? BouwService Rosmalen is een bouwtechnisch advies- en servicebureau gespecialiseerd in technisch beheer van woningen en appartementen. Tevens zijn we inzetbaar voor het opsporen van bouwgebreken en het uitvoeren van technische keuringen. En u kunt ons inhuren op tijdelijke basis voor het verrichten van bouwkundige werkzaamheden. Mocht u worden getroffen door calamiteiten zoals brand of blikseminslag, dan kunnen wij de schade voor u bij de verzekering regelen en zorgen voor bouwkundig herstel. Door onze uitgebreide werkervaring zijn we uitstekend in staat om bouwkundige situaties juist in te schatten. Onze passie voor het vak en een persoonlijke benadering beschouwen we als voorwaarden voor een prettige en langdurige relatie met onze opdrachtgevers. In een persoonlijk gesprek inventariseren we hoe wij aan uw wensen kunnen voldoen. We laten zien welke mogelijkheden we in huis hebben, voor zowel kort- en langlopende projecten als eenmalige opnames.

3 Wat doen wij? Kernactiviteiten van BouwService Rosmalen zijn: 1. technisch en administratief VvE-beheer 2. technische keuringen 3. schaderegelingen 4. begeleiding, advies en onderzoek

4 1. Technisch en administratief VvE-beheer Technisch beheer Klachtenonderhoud Voor het beheren van een appartementencomplex voor een Vereniging van Eigenaars stellen we een stappenplan op. Hierin verwoorden we de wensen van de eigenaar, brengen het object in kaart en werken een kosten- en uitvoeringsplanning uit. Opname en inspectie geven een eerste beeld van de gewenste activiteiten met betrekking tot technisch beheer. We vertalen dat naar prioriteiten binnen de beschikbare tijd en het budget. Bovendien garanderen we veiligheid voor bewoners en omgeving en zorgen we ervoor dat het gebouw in goede conditie is voor de functie die het heeft. Voor de lange termijn stellen we een onderhoudsplan op. Naast het periodieke onderhoud, kan het voorkomen dat er klachten ontstaan over medebewoners of het gebouw. Denk hierbij aan het uitvallen van verlichting in de algemene ruimtes of lekkages. Indien ze volgens het huishoudelijke reglement voor rekening van de vereniging komen, worden de klachten opgelost door vooraf geselecteerde bedrijven. Uiteraard kunnen individuele bewoners klachten melden, die we vervolgens in overleg met de bewoner behandelen. Hiervoor geldt een vooraf afgesproken tarief. Onderhoudsplanning Het onderhouds- en verbeterbeleid is opgenomen in een meerjarenbegroting en is momenteel volop in ontwikkeling. Er worden door intern beleid en extern toezicht hoge eisen gesteld aan de onderbouwing en het informatieve karakter van onderhoudsplanning. Zowel op het vlak van strategisch voorraadbeleid als vanuit de financiële hoek. De afstemming tussen de gewenste kwaliteit vanuit het strategisch beleid met de inspectieresultaten vormt de basis. Vaak is het onderscheid tussen maatregelen met betrekking tot onderhoud en verbeteringen in de meerjarenbegroting niet duidelijk vastgelegd. Vanuit financieel oogpunt geniet het echter de voorkeur om

5 1. Technisch en administratief VvE-beheer verbeteringen te benoemen en herkenbaar in de meerjarenbegroting op te nemen. Heeft u al een meerjarenbegroting, dan actualiseren wij die voor u. Indien gewenst voorzien van conditiemeting, waarmee de eerste stap richting een strategisch voorraadbeleid is gezet. Het is mogelijk om jaarlijks het stappenplan te actualiseren of door het jaar heen aanpassingen in te voeren. Methodieken Marktsituatie, beleid en complexsamenstellingen zijn op (middel)lange termijn onzeker. Wij adviseren daarom regelmatig de drietrapsraket bij de meerjarenbegroting. In de eerste periode van twee jaar maken we een gedetailleerde opname en brengen we de kosten in kaart. De daarop volgende periode tot vijf jaar is minder gedetailleerd en vanaf vijf jaar leggen we de meest belangrijke kostendragers op globaal niveau vast. Samen met de opdrachtgever zoeken we naar de meest geschikte werkwijze voor zijn organisatie. Adminstratief beheer Begeleiding Softwaresysteem BouwService Rosmalen beschikt over een eigen softwaresysteem voor het opzetten van een meerjarenbegroting. Het beheer van een VvE brengt een complexe administratie met zich mee. BouwService Rosmalen behoudt het overzicht en verzorgt de incasso van periodieke bedragen, de geautomatiseerde administratie, periodieke saldo-opgave en de jaarrekening. Tevens verzorgen we overeenkomsten, de zakelijke vergadering en de notulen daarvan. Ons advies bestrijkt een breed gebied. Tenslotte is het mogelijk om de werkzaamheden die niet behoren tot de dagelijkse praktijk van een VvE bij ons onder te brengen. Denk aan het voorbereiden, opdragen en toezicht houden op grootonderhoud of schilderwerk.

6 2. Technische keuringen De expertise van de inspecteurs op het gebied van gebreken, hersteladvies en herstelkosten is onmisbaar. Zij verduidelijken de staat van het gebouw en geven inzicht in onderhoud en mankementen. Wij hanteren drie verschillende manier van keuren. 1 Meeloopkeuring Dit is een bouwtechnische keuring van de woning, waarbij zowel inspecteur als opdrachtgever aanwezig zijn. Tijdens en na de keuring neemt de inspecteur de gebreken mondeling met u door en hij geeft tevens een globale indicatie voor de uit te voeren onderhoudsmaatregelen en kosten. U ontvangt geen rapportage. 2 Basiskeuring Na de basiskeuring ontvangt u een rapport met alle visueel waarneembare gebouwdelen en bijbehorende beoordeling. Het rapport beschrijft de bouwkundige gebreken. De rapportage bevat geen hersteladvies en kostenindicatie voor herstelwerkzaamheden. Werkwijze tijdens de keuring 3 Basis plus-keuring Naast de basiskeuring komen in het uitgebreide rapport van de basis plus-keuring ook hersteladvies en een berekening van de onderhoudskosten aan bod, gebaseerd op algemeen geaccepteerde eenheidsprijzen van materialen en normen voor arbeid en materieel. Eén van onze bouwkundige inspecteurs voert de keuring uit en beoordeelt de woning op alle essentiële punten, indien bereikbaar. Wij adviseren u zelf aanwezig te zijn tijdens de keuring, zodat de inspecteur u een mondelinge toelichting en bouwkundige tips kan geven. De keuring op locatie neemt circa twee uur in beslag. De keuringen bestaan uit de volgende onderdelen: Inspectie van de kruipruimte, indien veilig en toegankelijk. De onderzijde van de begane grondvloer en het zichtbare leidingwerk wordt beoordeeld. Inspectie van platte daken, indien bereikbaar. Goten en dakkapellen worden op dezelfde wijze geïnspecteerd. Inspectie van de kozijnen en de draaiende delen.

7 2. Technische keuringen Controle op het functioneren van het sanitair. Controle tegelwerk op loszittende tegels. Per bouwlaag controle van maximaal twee wandcontactdozen op bedrading. Controle glas op beschadigingen en krassen. Een aankoopkeuring is geen taxatie. Bij taxatie stelt de makelaar of taxateur uitsluitend de marktwaarde vast. U krijgt geen inzicht in de gebreken, noch advies over herstel en daaraan verbonden kosten. Aan- en verkoopkeuring BESTA ANDE BOUW Wanneer u van plan bent een bestaande woning te kopen of verkopen, is het belangrijk te weten wat de eventueel bijkomende onderhoudskosten zijn. Vooral vragen als: Moet er op korte termijn (achterstallig) onderhoud worden uitgevoerd? of Zijn er bouwkundige mankementen? moeten indien mogelijk voor de aan- of verkoop zijn beantwoord. Onze keuringsrapportage geeft een objectief en gedetailleerd inzicht in gebreken en kosten. Het rapport kan de basis vormen voor uw aankoopbeslissing of als uitgangspunt dienen tijdens de onderhandelingen. Kopers hebben bovendien een onderzoeksplicht volgens artikel 17 van het Nieuw Burgerlijk Wetboek. Opleveringskeuring NIEUWBOUW Waarom een opleveringskeuring? Nog steeds worden er nieuwbouwwoningen met veel gebreken opgeleverd. Rond het herstellen of vervangen van ondeugdelijke onderdelen ontstaat vaak een eindeloos getouwtrek tussen eigenaars enerzijds en bouwmaatschappijen, aannemers, schildersbedrijven en loodgieters anderzijds. De financiële gevolgen kunnen enorm zijn. BouwService Rosmalen biedt toekomstige woningbezitters de mogelijkheid om woningen visueel te laten keuren op gebreken. Hierbij inspecteren we alle onderdelen van zowel het interieur als het exterieur op de geldende normeringen en het bouwbesluit. De aannemer of onze inspecteur legt de tekortkomingen vast in een procesverbaal.

8 2. Technische keuringen Het Proces Verbaal van Oplevering bevat alle opmerkingen van de eindoplevering, zodat de aannemer in de fase na de oplevering correcties kan doorvoeren. Onze inspecteur zorgt ervoor dat alle geconstateerde gebreken en tekortkomingen in het proces verbaal worden vermeld. De keuring aanvragen Na uw aanvraag bellen wij u binnen één werkdag om de gegevens door te nemen en een datum en tijdstip af te spreken. Wilt u eerst telefonische informatie, bel ons dan op nummer

9 3. Schaderegeling Bij schade aan uw woning of pand wordt u meteen geconfronteerd met veel vragen. We staan u bij tijdens de opname van de schade en we begeleiden het proces van schaderegeling tot en met het opleveren van de herstelwerkzaamheden. Schaderegeling We overleggen met de door de verzekering aangestelde expert en verzorgen de afwikkeling van het schadebedrag. Uiteraard gaan we pas akkoord met het bedrag na overleg met de gedupeerde(n). Opname schade Na het ontstaan van de schade neemt u contact met ons op. Ter plaatse verzorgen wij de afhandeling van de schade en stellen het gebouw veilig. Bovendien zorgen we voor noodvoorzieningen, indien u daarvoor bent verzekerd. Opdracht en uitvoering Het opdragen en controleren van de herstelwerkzaamheden, kunt u aan ons overlaten. We dragen het herstelde pand aan u over en verlenen nazorg als u dat wenst. Aanvragen offertes Na vaststelling van de schade maken wij een werkomschrijving voor herstel en vragen in overleg offertes aan bij minimaal twee bedrijven.

10 4. Begeleiding, advies en onderzoek Bouwkundig onderzoek naar gebreken Warme opname Bouwbegeleiding Niets is vervelender dan onoplosbare en onzichtbare gebreken waar u wel last van ondervindt. Denk bijvoorbeeld aan schimmelvorming, scheurvorming, luchtstroming of vochtplekken. Dankzij jarenlange ervaring zijn we bijna altijd in staat de gebreken op te sporen en op te lossen. Indien noodzakelijk schakelen we, uiteraard in overleg, een specialist in. Tijdens en voor een project is het noodzakelijk om over de juiste gegevens van het pand te beschikken. Dat is slechts mogelijk door ter plekke te inventariseren. Een forse klus, die vaak in korte tijd geklaard moet worden. Met de eerste paal of steen van de fundering start de bouw van uw nieuwe woning. U hebt niet altijd inzicht in de kwaliteit van de onderdelen en de verwerking daarvan. En dat terwijl in dit stadium reparaties nog eenvoudig gerealiseerd kunnen worden. In een later stadium zijn de beschadigingen niet meer zichtbaar en moeilijker te verhelpen. Tijdens de bouwcontroles stellen wij fouten en beschadigingen vast. U ontvangt advies over de door u gewenste aanpassingen. Controle tijdens de bouw is een momentopname. De bouwkundige beschrijft en fotografeert alle bouwkundige aspecten. Het rapport kan later bij geschilpunten gebruikt worden als bewijsmiddel. Het rapport van de controle bevat: Aantekeningen, bijzonderhedenindrukken van de verschillende bouwfasen. Algemene beoordeling per onderdeel, zowel van het interieur als exterieur. Opsomming en omschrijving van de aanbevelingen en gebreken per ruimte. Foto s van gebreken. Een prijsopgave voor verrichte bouwkundige inspectie van een woonhuis en het opstellen van een rapport.

11 4. Begeleiding, advies en onderzoek Werkomschrijving Beoordeling offerte Kostencalculatie Opname voor begroting of bestek Om tot goede resultaten te komen, moet een karwei goed omschreven worden. Zeker als er een offerte bij meerdere bedrijven wordt opgevraagd. Wij stellen een volledige werkomschrijving op. Dat helpt u bij het maken van een weloverwogen keuze. Om tot een goed prijs/kwaliteitsbeeld te komen is een gespecificeerde offerte belangrijk. We beoordelen voor u de offerte op juistheid en omvang. Door onze uitgebreide ervaring in het vak, kunnen wij een goed onderbouwde kostenindicatie opstellen. Aan de hand hiervan kunt u zelf beoordelen of de te maken kosten overeenkomen met uw budget, zelfs voordat u offertes gaat opvragen. Voor het maken van een bestek of begroting moeten de bestaande gegevens worden vastgelegd en nieuwe gegevens worden berekend op basis van de tekening. Kopersbegeleiding Wij maken uittrekstaten op de manier die u voor ogen heeft. Het kopen van een nieuwbouwwoning is voor veel kopers spannend. Daarom is goede begeleiding van de koper door het bouwproces van groot belang. Alle partijen hebben er baat bij als de klant tevreden is, wat overigens niet per definitie betekent dat hij altijd gelijk krijgt. Wij beargumenteren waarom bepaalde keuzes gemaakt worden. De ervaring leert dat wij in onze rol als bemiddelaar tussen de uitvoerende aannemer en de klant in staat zijn om 95 procent van de klanten tevreden te stellen. Honderd procent zouden we wel willen maar is niet realistisch. Voor alle partijen houden wij de vastgestelde deadlines scherp in het oog. Bij dreigende overschrijding informeren wij beide partijen en proberen de planning weer in goede banen te leiden.

12 Meer informatie BouwService Rosmalen bestaat uit vakbekwame professionals, die uw wensen vertalen naar een concreet resultaat. Voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek of meer informatie neemt u contact op met: BouwService Rosmalen Felix Timmermanslaan EJ Rosmalen Telefoon/fax:

LEVITE MAKELAARS: ÚW AANKOOPMAKELAAR!

LEVITE MAKELAARS: ÚW AANKOOPMAKELAAR! LEVITE MAKELAARS: ÚW AANKOOPMAKELAAR! De aankoop van een huis is werk voor specialisten. Alleen de inschakeling van deskundigen garandeert u de beste prijs, een duurzame afwikkeling en een heldere procedure.

Nadere informatie

Goed geregeld. Betrouwbaar en duurzaam, VvE Beheer Viridis

Goed geregeld. Betrouwbaar en duurzaam, VvE Beheer Viridis Goed geregeld. Betrouwbaar en duurzaam, VvE Beheer Viridis Inhoud Wie zijn wij?...3 Visie...3 Missie...3 Kernwaarden...4 Organisatie & Werkgebied...5 Dienstverlening...6 Beheerpakketten...7 Tarieven &

Nadere informatie

Hoe kiest u als VvE een goede beheerder? Zo!

Hoe kiest u als VvE een goede beheerder? Zo! Hoe kiest u als VvE een goede beheerder? Zo! Als VvE bent u niet verplicht om het beheer uit te besteden. Maar vaak is het wel makkelijk en verstandig. Alleen al om de continuïteit van de VvE te waarborgen.

Nadere informatie

Een nieuwbouwwoning kopen: ken uw rechten!

Een nieuwbouwwoning kopen: ken uw rechten! Een nieuwbouwwoning kopen: ken uw rechten! Inhoud 1. Goed beschermd 04 2. Wettelijke bescherming 06 3. Het kopen van een nieuwbouwwoning 10 4. Een huis kopen met GIW-certificaat 14 5. De oplevering 16

Nadere informatie

Uw partner in Seniorenhuisvesting

Uw partner in Seniorenhuisvesting Uw partner in Seniorenhuisvesting Inhoud 3 Voorwoord 4 Advies, onderzoek, herontwikkeling en revitalisering 7 Beleid en ontwikkeling 9 Bestuurszaken 11 Bouwtechnische diensten 13 Administratieve diensten

Nadere informatie

De bouw van een school

De bouw van een school De bouw van een school 1 Inleiding Dit hoofdstuk is geschreven voor degenen die te maken krijgen met de bouw van een nieuwe school. Getracht is een praktische handleiding te schrijven, zonder te streven

Nadere informatie

Bouwkundig inspectierapport

Bouwkundig inspectierapport Bouwkundig inspectierapport Straat : Voorbeeldstraat 14 Postcode : 1234 AA Plaats : Voorbeeldstad Woningtype Bouwjaar : 1930 : Woonhuis/Eengezinswoning Datum inspectie : 1 december 2014 Rapportnummer :

Nadere informatie

PROTOCOL SCHADEAFHANDELING. Beschrijving van de afhandeling van schade aan gebouwen als gevolg van aardbevingen door gaswinning uit Groningen-gasveld

PROTOCOL SCHADEAFHANDELING. Beschrijving van de afhandeling van schade aan gebouwen als gevolg van aardbevingen door gaswinning uit Groningen-gasveld Beschrijving van de afhandeling van schade aan gebouwen als gevolg van aardbevingen door gaswinning uit Groningen-gasveld Beschrijving van de afhandeling van schade aan gebouwen als gevolg van aardbevingen

Nadere informatie

Bouwkundig inspectierapport

Bouwkundig inspectierapport Bouwkundig inspectierapport Straat : Voorbeeldstraat 16 Postcode : 3131 SM Plaats : VOORBEELDSTAD Woningtype Bouwjaar : 1900 : Woonhuis/Herenhuis Datum inspectie : 24-10-2014 Rapportnummer : 148123 Inspecteur

Nadere informatie

BASISHANDBOEK ZELFBOUW Mei 2015

BASISHANDBOEK ZELFBOUW Mei 2015 BASISHANDBOEK ZELFBOUW Mei 2015 Basishandboek zelfbouw mei 2015 1 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 5 2. BETROKKEN PARTIJEN... 6 2.1 DE KAVELWINKEL... 6 2.2 GRONDZAKEN... 6 2.3 AFDELING OMGEVINGSKWALITEIT...

Nadere informatie

Bouwkundig inspectierapport

Bouwkundig inspectierapport Bouwkundig inspectierapport Straat : Voorbeeldstraat 14 Postcode : 1234 AA Plaats : Voorbeeldstad Woningtype Bouwjaar : 1930 : Woonhuis/Eengezinswoning Datum inspectie : 1 december 2014 Rapportnummer :

Nadere informatie

Kopersinformatie + KOPERSINFORMATIE + TECHNISCHE OMSCHRIJVING PARQUI PARK TE HOEK VAN HOLLAND. Docs.nr. <234889-v3> pagina 1 van 45

Kopersinformatie + KOPERSINFORMATIE + TECHNISCHE OMSCHRIJVING PARQUI PARK TE HOEK VAN HOLLAND. Docs.nr. <234889-v3> pagina 1 van 45 KOPERSINFORMATIE + TECHNISCHE OMSCHRIJVING PARQUI PARK TE HOEK VAN HOLLAND Docs.nr. pagina 1 van 45 Docs.nr. pagina 2 van 45 KOPERSINFORMATIE & TECHNISCHE OMSCHRIJVING 24 woningen

Nadere informatie

Bereikbaarheid Onze contactgegevens zijn:

Bereikbaarheid Onze contactgegevens zijn: DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Credit4You Wie is Credit4You? Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant

Nadere informatie

Inhoudsopgave leesversie website Univeste

Inhoudsopgave leesversie website Univeste Inhoudsopgave leesversie website Univeste 1. Wie is Univeste... 2 2. Meerjaren onderhoudsplan... 3 3. Woonwensenmodel... 5 4. Uitvoering MJOP... 5 5. Financiering van het onderhoud... 6 6. Wat is een onderhoudsabonnement?...

Nadere informatie

flexibele onderhoudsprogrammatuur

flexibele onderhoudsprogrammatuur flexibele onderhoudsprogrammatuur Asset Facility Management B.V. info@asset.nl www.asset.nl Margrietstraat 1 Postbus 4 5400 AA Uden telefoon 0413 26 04 55 fax 0413 25 20 40 Homerun for Windows: dé software

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Het Financiële Huis

Dienstverleningsdocument Het Financiële Huis Dienstverleningsdocument Het Financiële Huis In dit document staat wat wij voor u kunnen doen. En hoeveel dit gemiddeld kost. Andere financiële dienstverleners hebben ook een soortgelijk document. Zo kunt

Nadere informatie

Bouwkundig inspectierapport

Bouwkundig inspectierapport Bouwkundig inspectierapport Madoerastraat 31 Hengelo Wij verzoeken u zich, zo spoedig mogelijk na ontvangst, op de hoogte te stellen van de inhoud van dit rapport en in geval van onvolledigheid of onjuistheden

Nadere informatie

Administratie/beheer b. c. d. e. f. g.

Administratie/beheer b. c. d. e. f. g. Administratie/beheer. 1 april 1985. In overeenstemming met het besluit genomen in de vergadering van de VVE van bewoners d.d. 1 april 1985 heeft de beleidscommissie het functioneren van de huidige administrateur/beheerder

Nadere informatie

De Starterslening de stap naar uw eerste koopwoning

De Starterslening de stap naar uw eerste koopwoning De Starterslening de stap naar uw eerste koopwoning U wilt graag voor het eerst een woning kopen. Misschien heeft u al een nieuwbouwwoning, een bestaande koopwoning of uw huidige huurwoning op het oog.

Nadere informatie

Abonnementsvoorwaarden Folkertsma Financiële Diensten

Abonnementsvoorwaarden Folkertsma Financiële Diensten Abonnementsvoorwaarden Folkertsma Financiële Diensten Inleiding Folkertsma Financiële Diensten biedt consumenten aan om hun belangen op het gebied van particuliere schadeverzekeringen te behartigen door

Nadere informatie

Een woning kopen? Dat doe je goed met je NVM-makelaar!

Een woning kopen? Dat doe je goed met je NVM-makelaar! Een woning kopen? Dat doe je goed met je NVM-makelaar! 2 Inhoudsopgave Op zoek naar je droomwoning 3 NVM betekent kwaliteit 4 Wat kan de NVM-makelaar voor jou betekenen 6 Stap 1: Geschikte woning zoeken

Nadere informatie

Service certificaat Advidens en Kredietshop Het beheer van particuliere financiële producten

Service certificaat Advidens en Kredietshop Het beheer van particuliere financiële producten Service certificaat Advidens en Kredietshop Het beheer van particuliere financiële producten Versie januari 2011 Advidens en KredietShop 1 van 9 Informatie over onze dienstverlening Wij streven naar helderheid

Nadere informatie

Onze Dienstenwijzer. huis-hypotheek.nl/hoorn-infact

Onze Dienstenwijzer. huis-hypotheek.nl/hoorn-infact Onze Dienstenwijzer Huis & Hypotheek Hoorn InFact (statutair: Welke Financieel Adviseurs B.V.) Boedijnhof 82 1628 SE Hoorn KvK 37087343 AFM 12008374 Dienstenwijzer Huis & Hypotheek Hoorn InFact - versie

Nadere informatie

Uw monument en de Belastingdienst

Uw monument en de Belastingdienst Uw monument en de Belastingdienst De fiscale faciliteiten voor het restaureren en het onderhouden van uw monumentenpand LET OP! Deze productbrochure bevat gedateerde informatie. Kijk voor actuele en volledige

Nadere informatie

Organisatie en beheer van schoonmaakdienstverlening

Organisatie en beheer van schoonmaakdienstverlening Organisatie en beheer van schoonmaakdienstverlening 3018-1 Organisatie en beheer van schoonmaakdienstverlening J. Iskes 1. Programma van eisen voor de schoonmaakdienstverlening 2 1.1 Inleiding 2 1.2 Een

Nadere informatie

STEIJNBORG DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

STEIJNBORG DIENSTVERLENINGSDOCUMENT STEIJNBORG DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Steijnborg is adviseur en bemiddelaar op het gebied van verzekeringen, hypotheken, pensioen en andere financiële diensten. Het is onze taak om samen met u een inventarisatie

Nadere informatie

Onze Dienstenwijzer. www.huis-hypotheek.nl/rotterdam-capelle

Onze Dienstenwijzer. www.huis-hypotheek.nl/rotterdam-capelle Onze Dienstenwijzer Huis & Hypotheek Rotterdam-Capelle (statutair: HMJ Makelaardij B.V.) Jacob van Campenplein 67 3067 LA Rotterdam KVK 24302924 AFM 12006938 Dienstenwijzer Huis & Hypotheek Rotterdam-Capelle

Nadere informatie

DE VERENIGING VAN EIGENAREN

DE VERENIGING VAN EIGENAREN Prijs E 8,50 excl. btw DE VERENIGING VAN EIGENAREN Besturen met uw buren www.verenigingen.nl Bestuurders van een vereniging of stichting worden vaak in het diepe gegooid. U krijgt te maken met voorgangers

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER HELDER HUIS HYPOTHEEK

DIENSTENWIJZER HELDER HUIS HYPOTHEEK DIENSTENWIJZER HELDER HUIS HYPOTHEEK Inhoudsopgave 1 1. Wie zijn wij? 2 2. Werkwijze 2 Kennismaking 2 Oriëntatie 2 Inventarisatie en analyse 3 Advies 3 Bemiddeling 3 Nazorg 3 3. Onze kwaliteit 3 4. Wat

Nadere informatie

Ligusterstraat 26 VAASSEN

Ligusterstraat 26 VAASSEN Ligusterstraat 26 VAASSEN Vraagprijs: 169.000,- kosten koper Woninginformatie Ligusterstraat 26 te VAASSEN Indeling Bestaand huis kopen en zelf bepalen hoe nieuw je het huis laat opleveren? Deze

Nadere informatie