GEBRUIKSAANWIJZING - BEDIENUNGSANLEITUNG - OPERTING INSTRUCTIONS. KidCar Combi KidCar Combi

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GEBRUIKSAANWIJZING - BEDIENUNGSANLEITUNG - OPERTING INSTRUCTIONS. KidCar Combi 2-5 6-9. KidCar Combi"

Transcriptie

1 GEBRUIKSAANWIJZING - BEDIENUNGSANLEITUNG - OPERTING INSTRUCTIONS KidCar Combi KidCar Combi NL DE

2 Introductie Wij feliciteren u met de aankoop van de KidCar. Dit model is het resultaat van jarenlange ervaring, gebruik van hoogwaardige materialen, toepassing van de hoogste veiligheidseisen en optimale vormgeving. Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door. Neem de tijd voor montage en het eerste gebruik. Weliswaar is de KidCar snel te monteren, het vergt wat tijd om te wennen aan het gebruik met de fi ets. Bewaar uw inkoopbon zorgvuldig. Bij een aanvraag voor garantie heeft u deze nodig. Wij wensen u veel plezier bij het gebruik van de KidCar. Altijd controleren voor gebruik Zit de trekstang goed op zijn plaats en is de borgpen geplaatst en de borgveer vergrendeld? Zijn de wielen goed in de ashouder gestoken en zijn de borgpennen geplaatst en de borgveren vergrendeld? Is de koppeling in de vergrendeling geplaatst en de veiligheidsriem aangebracht? Zijn de remmen van uw fi ets in orde? De volgende onderdelen bevinden zich in de doos: Kunststofbodem met aluminium frame Twee stuks, nylon wielen met voorgemonteerde steekassen Trekstang met snelkoppeling Kogeltrekhaak Dekzeil Twee stuks wieldoppen 1. Montage van de wielen Kantel de Combi op zijn achterkant en schuif de steekas van het wiel in de ashouder. Schuif vervolgens de borgpen door de daarvoor bestemde opening en klik de vergrendeling vast. 2 Fietsset montage 2.1 Kogeltrekhaak In de verpakking vindt u: Trekhaakplaat met voorgemonteerde RVS kogel Tandkrans A,B,C,D Nylon ring (alleen gebruiken bij uitvalnaaf) Asring (Alleen gebruiken bij tandkrans C en D) Monteer de trekhaak altijd aan de linkerkant van de fi ets op de achteras. Zie de gebruiksaanwijzing bijgevoegd bij de trekhaak. 2.2 Aankoppelen van de trekstang Verwijder voor het aankoppelen van de trekstang (A) de borgpen (B). Steek de trekstang door beide trekstanghouders (C). Schuif de trekstang door totdat de achterkant gelijk staat aan de zwarte lijn op het frame. De bocht van de trekstang wijst naar buiten.

3 (A) (B) (C) (C) Steek de borgpen door de houder en de trekstang. Let op: Steek de borgpen zowel door de onder- als de bovenkant van de houder. 2.3 Trekstang met snelkoppeling De gepatenteerde snelkoppeling met de trekstang zorgt voor een directe verbinding van de KidCar aan de fiets. De kogel zorgt ervoor dat de KidCar en de fi ets onafhankelijk van elkaar kunnen bewegen. U koppelt de koppeling aan de kogel op de trekhaak door de ring van de borging naar boven te trekken. Gelijktijdig draait u het onderste deel van de koppeling naar rechts. De koppeling kan nu om de kogel geschoven worden. Draai nu het onderste gedeelte van de koppeling terug. De borgpen klikt vanzelf in de borging. Haal de veiligheidsband door het frame van de fi ets en maak deze vast met de gesp op de trekstang. Let op! Zet de veiligheidsband altijd vast. Klap de veerclip van de borgpen naar boven zodat de trekstang vergrendeld is. Controleer de bevestiging door de trekstang even naar voren en achter te duwen waarbij u de KidCar tegenhoudt. 3. Rijden met de KidCar Verwijderen van de trekstang Na het verwijderen van de trekstang dient u de borgpen weer in de houder te plaatsen. Rijden met de KidCar is anders dan gewoon fi etsen. De lengte en breedte en het gewicht van de wagen ervaart u in het begin als een ongewone bezigheid. Ga eerst oefenen, maak een linker- en rechterbocht en ervaar hoe de KidCar zich gedraagt bij het rijden langs stoepranden en andere

4 obstakels. Houd bij het rijden langs de tramrails er rekening mee dat de KidCar in een ander spoor loopt dan de fi ets. Benader stoepopgangen of verkeersdrempels altijd in loodrechte of haakse rijrichting. Belading De maximale belading is 60 kg. Vermijdt puntbelasting. Bedenk dat een gewicht van 50 kg over een afstand van 20 cm in vrije val op de bodem met 200 kg op de bodem neerkomt. Het is niet toegestaan kinderen in de KidCar Combi te vervoeren. Tip: De KidCar Combi is speciaal gemaakt voor twee eurovouw-kratten van 47x35x23 cm. Gezien worden en verlichting Rijdt u in het donker dan kunt u nog als extra zekerheid een reflector met een gecombineerde verlichting aanschaffen. Informeer hiervoor bij uw dealer naar de verschillende mogelijkheden. Diefstal preventie Schaf een degelijk slot aan met een forse lange kabel. Kijk of er in de buurt een vast object is(b.v. een boom of een fi etsenrek). Vlecht de kabel door de trekstanghouders van de KidCar en vervolgens het frame van de fi ets. Op deze wijze is alles tegelijk vergrendelt. Laat nooit waardevolle goederen onbeheerd in de KidCar achter! 4. Onderhoud en inspectie Controleren Controleer de KidCar regelmatig en laat uw vakhandelaar jaarlijks een servicebeurt uitvoeren. Houdt de banden op spanning en draai de ventielen goed aan. Controleer regelmatig of alle (bout)verbindingen nog goed vastzitten. Alle bewegende delen van de KidCar hebben geen onderhoud nodig. Indien nodig, voor de kogellagers een smeermiddel op siliconenbasis gebruiken. Schoonmaken Gebruik bij het schoonmaken uitsluitend water (en onder bepaalde omstandigheden een afwasmiddel) In ieder geval nooit een oplosmiddel gebruiken. Het doek van de textielbespanning en regenscherm is waterafstotend gemaakt met een coating en kan niet tegen chemische oplosmiddelen. Gebruik bij het reinigen nooit een hoge drukspuit! Stalling De KidCar heeft een breedte van 73 cm. In principe past deze door iedere deur. Wilt u langdurig plezier hebben van uw KidCar laat deze in principe niet in de buitenlucht overnachten. Het materiaal van de textielbespanning is vochtwerend maar is niet bestand tegen langdurige vochtopname. Schimmel en/of vochtvlekken kunnen het gevolg zijn. Indien de textielbespanning vochtig aanvoelt laat deze dan drogen in een niet vochtige ruimte!

5 Garantie en aansprakelijkheid De KidCar Company geeft een garantie van twee jaar i.g.v fabricage fouten, gerekend vanaf de datum van aankoop. 1. De KidCar is bedoeld om bagage mee te vervoeren. De garantie is niet geldig bij onzorgvuldig gebruik, b.v. het overschrijden van de maximum toelaatbare belasting, het nemen van bochten met hoge snelheid, rijden in zoutwater en parkeren in vochtige ruimten. 2. De KidCar Company BV geeft u garantie op de textielbespanning, indien er aanwijsbaar sprake is van fabricage- en/of materiaalfouten. Voor de inwerking van weersinvloeden als zon, vocht en zout is de garantie niet van toepassing. 3. De garantie wordt uitsluitend afgehandeld door uw dealer. Neem contact met hem op en hij neemt uw aanvraag voor garantie in behandeling. 4. De voor garantie in aanmerking komende onderdelen dienen zo verpakt te worden dat schade tijdens vervoer wordt uitgesloten. 5. De garantie geldt niet voor slijtage van onderdelen door gebruik,zoals slijtage van binnen en buitenbanden, verkleuren van textieldelen, veroudering door inwerking van weersinvloeden als zon, regen en wind. 6. De KidCar Company BV wijst iedere aansprakelijkheid af, die tengevolge van bezit, gebruik of tijdens ingebruikneming van de KidCar kunnen ontstaan. De koper is zelf verantwoordelijk voor het beheer, gebruik en toepassen van veilig heidsvoorschriften. De KidCar Company BV is niet aansprakelijk voor schade aan derden, zover deze niet strijdig zijn met de wettelijke aansprakelijkheid. 7. Bij eventueel gerezen verschil van mening is alleen het Nederlands recht van toepassing. 8. De bovenstaande garantiepalingen gaan voor alle andere bepalingen m.b.t. garantie en aansprakelijkheid van de koper. Als u informatie of vragen heeft, neem contact op met uw dealer. Website:

6 Einleitung Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des KidCar. Sie haben ein Produkt erworben, das das Ergebnis langjähriger Erfahrung sowie der Anwendung moderner Techniken, hochwertiger Materialien, höchster Sicherheitsanforderungen und guten Designs ist. Lesen Sie die Gebrauchsanleitung sorgfältig. Nehmen Sie sich Zeit für die Ingebrauchnahme des KidCar. Zwar lässt sich der KidCar schnell zusammenbauen, aber es erfordert etwas Zeit, um Übung im Umgang mit dem KidCar zu bekommen und sich daran zu gewöhnen, wie sich der Wagen als Fahrradanhänger verhält. Bewahren Sie Ihren Kassenbeleg sorgfältig auf, sie benötigen ihn bei eventuellen Garantieforderungen. Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen mit dem KidCar. Vor Fahrtantritt immer kontrollieren Sind die Zugstange und der Sicherungsstift ordentlich befestigt und ist die Sicherungsfeder arretiert? Sind die Räder ordnungsgemäß in die Achslöcher gesteckt, die Sicherungsstifte befestigt und die Sicherungsfedern arretiert? Ist die Kupplung eingerastet und der Sicherheitsgurt angebracht? Funktionieren Ihre Fahrradbremsen ordnungsgemäß? Im Karton mit dem KidCar befi nden sich die folgenden Teile: Kunststoff/Holzboden mit Aluminiumrahmen Zwei Stück Nylonräder mit vormontierten Steckachsen Zugstange mit Schnellkupplung Kugelanhängerkupplung Deckplane 1. Die Räder Wenden Sie das Basisgestell jetzt auf die Rückseite und schieben Sie die Steckachsen der Räder in die Achsenhalter. Stecken Sie dann die Sicherungsstifte in die dafür vorgesehenen Öffnungen und lassen Sie die Arretierung einrasten. 2. Montage der Fahrradausrüstung 2.1 Anhängerkupplung Inhalt der Verpackung: Anhängerkupplungsplatte mit vormontierter Niro-Kugel Zahnkranz A,B,C,D Nylonring (nur bei Schnellspann Nabe verwenden) Achsring (nur bei Zahnkranz C und D verwenden Montieren Sie die Anhängerkupplung immer auf der linken Seite des Fahrrads auf die Hinterachse. Lesen Sie die gebrauchsanleitung der beim Anhängerkupplung ist mitgeliefert. 2.2 Ankoppeln der Zugstange Entfernen sie vor dem Ankoppeln der

7 Deichsel (A) den Sicherungsstift (B). Schieben Sie die Deichsel durch beide Deichselhalterungen (C). Schieben Sie die Deichsel so weit vor, bis das hintere Ende mit der schwarzen Linie auf dem Rahmen abschließt. Die Krümmung der Deichsel zeigt nach außen. (A) (B) (C) (C) Stecken Sie den Sicherungsstift durch die Halterung und die Deichsel. Achtung: Der Sicherungsstift muss sowohl durch die Ober- als auch die Unterseite der Halterung gesteckt werden. Abkoppeln der Deichsel Nach dem Abkoppeln der Deichsel muss der Sicherungsstift wieder in die Halterung gesteckt werden. 2.3 Zugstange mit Schnellkupplung Die patentierte Schnellkupplung mit der Zugstange sorgt für eine direkte Verbindung des KidCar mit dem Fahrrad. Durch die Kugel in der Anhängerkupplung können sich KidCar und Fahrrad unabhängig voneinander bewegen. Die Kupplung wird befestigt, indem Sie die Kugel der Zugstange durch den Ring der Arretierung nach oben ziehen und gleichzeitig den unteren Teil der Kupplung nach rechts drehen. Die Kupplung kann dann auf die Kugel geschoben werden. Drehen Sie dann den unteren Teil der Kupplung zurück. Der Sicherungsstift rastet automatisch in die Arretierung ein. Achtung! Benutz immer der Sicherheitsgurt der Schnellkupplung. Klappen Sie den Federbügel des Sicherungsstiftes nach oben, um die Deichsel zu arretieren. Kontrollieren Sie die Befestigung, indem Sie die Deichsel kurz vor- und zurückschieben und den KidCar dabei festhalten.

8 3. Fahrradfahren mit dem KidCar Fahren Das Fahren mit dem KidCar ist etwas anderes als normales Fahrradfahren. Durch die Länge, die Breite und das Gewicht des Anhängers ist es anfangs gewöhnungsbedürftig. Üben Sie zunächst, fahren Sie Links- und Rechtskurven und probieren Sie aus, wie sich der KidCar bei der Fahrt an Bordsteinkanten und anderen Hindernissen verhält. Danken Sie beim Fahren über Straßenbahnschienen daran, dass der KidCar in einer anderen Spur fährt als das Fahrrad. Nähern Sie sich Bordsteinkanten und Verkehrsberuhigungen immer in rechtwinkliger Fahrtrichtung. Beladen Die maximale Ladefähigkeit beträgt 60 kg. Vermeiden Sie Punktbelastungen des Bodens. Berücksichtigen Sie, dass ein Gewicht von 50 kg über eine Entfernung von 20 cm in freiem Fall auf den Boden 200 kg entsprechen. Es ist nicht gestattet, im KidCar Combi Kinder zu transportieren. Hinweis: Der KidCar Combi eignet sich besonderes für zwei Euro Faltkasten von 47x35x23 cm. Sehen und gesehen werden Wenn Sie abends im Dunklen fahren, können Sie sich zur zusätzlichen Sicherheit noch einen zusätzlichen Reflektor mit kombinierter Beleuch-tung anschaffen. Informieren Sie sich dazu bei Ihrem Händler über die verschiedenen Möglich-keiten. Diebstahlprävention Kaufen Sie sich ein solides Schloss mit einer ausreichend langen Kette. Suchen Sie in der Nähe ein festes Objekt (z.b. einen Baum oder einen Fahrradständer). Ziehen Sie die Kette durch die Deichselhaltern des KidCar und dann durch den Rahmen des Fahrrads. Auf diese Weise sind Fahrrad und Anhänger gleichzeitig gesichert. Lassen Sie auf keinen Fall wertvolle Sachen unbeaufsichtigt im KidCar zurück! 4. Wartung und Inspektion Kontrollieren Kontrollieren Sie den KidCar regelmäßig und bringen Sie ihn ein Mal jährlich zu Ihrem Fachhändler zur Durchsicht. Achten Sie auf den Reifendruck und drehen Sie die Ventile gut fest. Kontrollieren Sie regelmäßig, ob alle (Bolzen-)Verbindungen noch festsitzen. Die beweglichen Teile des KidCar sind wartungsfrei. Falls nötig für die Kugellager ein Schmiermittel auf Silikonbasis verwenden. Reinigen Verwenden Sie zum Reinigen nur Wasser (und gegebenenfalls ein Spülmittel). Auf keinen Fall Lösungsmittel benutzen. Der Stoff der Textilbespannung ist mit einer wasserabweisenden Beschichtung versehen, diese vertragen keine chemischen Lösungsmittel. Benutzen Sie zum Reinigen auf keinen Fall einen Hochdruckreiniger!

9 Unterstellen Der KidCar hat eine Breite von 73 cm. Im Prinzip passt er durch jede Tür. Wenn Sie lange Freude an Ihrem KidCar haben wollen, ist es ratsam, ihn nachts nicht im Freien stehen zu lassen. Das Material der Textilbespannung ist feuchtigkeitsabweisend, es verträgt aber keine dauerhafte Feuchtigkeitseinwirkung. Hierdurch können Schimmel- und/oder Stockfl ecken entstehen. Wenn sich die Textilbespannung feucht anfühlt, dann lassen Sie diese in einem trockenen Raum trocknen. Garantie und Haftung Die KidCar Company gewährt vom Tag des Kaufes an zwei Jahre Garantie auf Herstellungsfehler. 1. Der KidCar ist für den Transport von Gepäck gedacht. Die Garantie gilt nicht bei unsachgemäßem Gebrauch, wie etwa der Überschreitung der zulässigen Höchstlast, dem Fahren in Kurven bei hoher Geschwindigkeit, dem Fahren durch Salzwasser und dem Abstellen in feuchten Räumen. 2. Die KidCar Company BV gewährt Garantie auf die Textilbespannung bei nachweislichen Herstellungsund/oder Materialfehlern. Die Garantie gilt nicht für die Einwirkung von Witterungseinfl üssen wie Sonne, Feuchtigkeit und Salz. 3. Garantieansprüche werden ausschließlich über Ihren Händler abgewickelt. Setzen Sie sich in gegebenen Fällen mit ihm in Verbindung, er kümmert sich um die Bearbeitung Ihrer Garantieforderung. 4. Die für Garantieleistungen in Betracht kommenden Teile müssen so zu verpackt werden, dass Transportschäden ausgeschlossen sind. 5. Die Garantie erstreckt sich nicht auf den gebrauchsbedingten Verschleiß von Teilen, wie etwa den Verschleiß von Reifen und Schläuchen, Verfärbungen von Textilteilen oder Alterung durch Einwirkung von Witterungseinfl üssen wie Sonne, Regen und Wind. 6. Die KidCar Company BV lehnt jegliche Haftungsansprüche ab, die durch den Besitz, den Gebrauch oder während der Ingebrauchnahme entstehen können. Der Käufer ist für die Pfl ege, den Gebrauch und die Anwendung der Sicherheitsvorschriften selbst verantwortlich. Die KidCar Company BV übernimmt keine Haftung für Schäden Dritter, soweit dies nicht im Widerspruch zur gesetzlichen Haftung steht. 7. Bei eventuellen Streitigkeiten fi ndet aus-schließlich niederländisches Recht Anwendung. 8. Die obigen Garantiebestimmungen haben Vorrang vor allen anderen Bestimmungen in Bezug auf Gewährleistung und Haftung des Käufers. Wenn Sie Informationen benötigen oder Fragen haben, können Sie sich mit Ihre Fachhandel in Verbindung setzen. Website:

Logboek bij de lessenserie over. Cengiz und Locke. van Zoran Drvenkar. Groep: Leden: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Fragment:

Logboek bij de lessenserie over. Cengiz und Locke. van Zoran Drvenkar. Groep: Leden: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Fragment: Logboek bij de lessenserie over Cengiz und Locke van Zoran Drvenkar Groep: Leden: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Fragment: ANWEISUNGEN Dit is een serie van drie lessen. Jullie gaan in zes groepen van vier of vijf leerlingen

Nadere informatie

bab.la Uitdrukkingen: Zakelijke correspondentie Bestelling Nederlands-Duits

bab.la Uitdrukkingen: Zakelijke correspondentie Bestelling Nederlands-Duits bab.la Uitdrukkingen: Zakelijke correspondentie Bestelling Nederlands-Duits Bestelling : Bestelling plaatsen Wij overwegen de aanschaf van... Wir ziehen den Kauf von... in Betracht... Formeel, voorzichtig

Nadere informatie

Duits - Havo 3 - Hoofdstuk 5 samenvatting

Duits - Havo 3 - Hoofdstuk 5 samenvatting Duits - Havo 3 - Hoofdstuk 5 samenvatting Rode tekst = tip Grammatica Imperfekt (verleden tijd) wollen (willen) sollen (moeten) müssen (moeten) wissen (weten) ich wollte sollte musste wusste du wolltest

Nadere informatie

Bestellen van reserve onderdelen: Ordening for spare parts: Ersatzteit bestellung: Commander piece de rechange:

Bestellen van reserve onderdelen: Ordening for spare parts: Ersatzteit bestellung: Commander piece de rechange: 100020 2 schommelzitje swingseat Schaukelsitz siege 2 grote hoeksteun cornerconnector Eckverbinder assemblages d angle 1 kleine hoeksteun cornerconnector small Eckverbinder klein assemblages d angle petit

Nadere informatie

goed verzekerd én (dus) vele vakantie-euro s besparen...

goed verzekerd én (dus) vele vakantie-euro s besparen... ouder dan 20? Älter als 20 Jahre? goed verzekerd én (dus) vele vakantie-euro s besparen... Gut versichert und (daher) viele Ferien-Euros sparen... Driekleur Verzekeringen, de specialist in recreatieverzekeringen,

Nadere informatie

ES-S7A. Außensirene. www.etiger.com

ES-S7A. Außensirene. www.etiger.com ES-S7A Außensirene www.etiger.com DE Merkmale - Funkverbindung für eine einfache Installation - Radiofrequenzsicherheit des Zubehörs: über eine Million Codekombinationen - EEPROM-Informationsschutz, keine

Nadere informatie

Sommerfest 2011 Zomerfeest 2011

Sommerfest 2011 Zomerfeest 2011 Sommerfest 2011 Zomerfeest 2011 DNHK semina SCHLOSS ZEIST AM FREITAG, 17. JUNI 2011 SLOT ZEIST OP VRIJDAG 17 JUNI 2011 Gemeenschapszin Gemeinschaft SErfolg erfordert Gemeinschaft. Dieses Motto liegt seit

Nadere informatie

Ruzie maken Streiten

Ruzie maken Streiten Ruzie maken Streiten Als kinderen ruzie maken Wenn kinder sich streiten Kinderen maken ruzie. Dat gebeurt in elk gezin. Ruzie om een stuk speelgoed, een spelletje dat uit de hand loopt, een jaloerse reactie

Nadere informatie

Snelheids overtredingen met een klein schip Geschwindigkeitsübertretungen mit einem kleinen Boot

Snelheids overtredingen met een klein schip Geschwindigkeitsübertretungen mit einem kleinen Boot Auszug aus der Bußgelddatei für den Wassersport in den Niederlanden (siehe auch www.vaarbewijzen.nl) Anm.: In blauer Farbe sinngemäße deutsche Übersetzung Snelheids overtredingen met een klein schip Geschwindigkeitsübertretungen

Nadere informatie

Open Glass. The global leader in door opening solutions* * Leader mondial de la sécurisation des accès

Open Glass. The global leader in door opening solutions* * Leader mondial de la sécurisation des accès Open Glass The global leader in door opening solutions* * Leader mondial de la sécurisation des accès Open Glass Eine neue Perspektive für mehr Transparenz. The global leader in door opening solutions*

Nadere informatie

Helfrichstraat 28, NL-6562 WV Groesbeek T: 0031(0)647892036 / F: 0031(0)243972353 E-mail: info@mandjesbloembollen.nl www.mandjesbloembollen.

Helfrichstraat 28, NL-6562 WV Groesbeek T: 0031(0)647892036 / F: 0031(0)243972353 E-mail: info@mandjesbloembollen.nl www.mandjesbloembollen. Helfrichstraat 28, NL-6562 WV Groesbeek T: 0031(0)647892036 / F: 0031(0)243972353 E-mail: info@mandjesbloembollen.nl www.mandjesbloembollen.nl Sehr geehrte Geschäftspartner, Gerne möchten wir Ihnen die

Nadere informatie

U hebt hier het activiteitenprogramma voor de periode van 20 juli t/m 2. augustus. Het zijn de activiteiten zoals deze georganiseerd worden door

U hebt hier het activiteitenprogramma voor de periode van 20 juli t/m 2. augustus. Het zijn de activiteiten zoals deze georganiseerd worden door Beste lezer, U hebt hier het activiteitenprogramma voor de periode van 20 juli t/m 2 augustus. Het zijn de activiteiten zoals deze georganiseerd worden door de vereniging voor Evangelisatie & Recreatie.

Nadere informatie

Binnendifferenzierung Schnellere TN können mit den Arbeitsblättern 2a und 2b arbeiten.

Binnendifferenzierung Schnellere TN können mit den Arbeitsblättern 2a und 2b arbeiten. ab les 2: WIE? WAT? WAAR? Vorbereitung Kopieren Sie die Arbeitsblätter auf festes Papier und schneiden Sie die Informationskärtchen aus. Pro Gruppe von 4 Personen brauchen Sie jeweils die Arbeitsblätter

Nadere informatie

Top 100 Duitse woorden

Top 100 Duitse woorden Top 100 Duitse woorden hinter achter hinten achteraan letzten Monat afgelopen maand schon al nur (of: nur noch) alleen maar nur noch alleen nog wenn als bitte alstublieft (als je iets geeft) immer altijd

Nadere informatie

Venrayseweg 108 5928 RH Venlo

Venrayseweg 108 5928 RH Venlo Venrayseweg 108 5928 RH Venlo Sumarbox is gespecialiseerd in het produceren en distribueren van opzettrays van zowel golf- als massief karton. Sumarbox richtet Steigen für Obst, Gemüse, Backwaren aus Well-

Nadere informatie

Je werkt in een ijszaak op de boulevard van Scheveningen en een Duitse toerist spreekt je aan

Je werkt in een ijszaak op de boulevard van Scheveningen en een Duitse toerist spreekt je aan Opdrachten Taaldorp Duits Om sommige onderstaande opdrachten te kunnen doen moet je beschikken over geld. Dit kun je bij de pinautomaat verkrijgen. Volg de instructies op de pinautomaat. Situatie 1: Leerling

Nadere informatie

Geachte campinggasten van Recreatiecentrum Slootermeer en Recreatiecentrum Scholtenhof,

Geachte campinggasten van Recreatiecentrum Slootermeer en Recreatiecentrum Scholtenhof, Geachte campinggasten van Recreatiecentrum Slootermeer en Recreatiecentrum Scholtenhof, In dit boekje treft u het programma van de aankomende vakantieperiode aan. Ook dit jaar zullen er weer de bekende

Nadere informatie

Noordwijk in vogelvlucht

Noordwijk in vogelvlucht Noordwijk in vogelvlucht Digitale foto s van Leo Hooijmans 2005 Welkom bij het Leesmij-bestand behorend bij de CD-Rom : Noordwijk in vogelvlucht. Onderstaand vindt u informatie over : - Systeemvereisten

Nadere informatie

Woordenlijst Communicatie/Argumentatie

Woordenlijst Communicatie/Argumentatie Westfälische Wilhelms-Universität Münster Workshop: Mediagebruik in de taalklas Frauke König M.A. Woordenlijst Communicatie/Argumentatie mijns inziens, naar mijn oordeel naar mijn (bescheiden) mening volgens

Nadere informatie

Verschillen tussen Ultimo Facility Management en Lite

Verschillen tussen Ultimo Facility Management en Lite Verschillen tussen Ultimo Facility Management en Lite Ultimo Software Solutions bv Waterweg 3 8071 RR Nunspeet www.ultimo.com www.ultimo.com Voorwoord Dit document is bedoeld om de verschillen weer te

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJKDERNEDER LAN DEN. JAARGANG 1957 Nr. 56

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJKDERNEDER LAN DEN. JAARGANG 1957 Nr. 56 48 (1956) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJKDERNEDER LAN DEN JAARGANG 1957 Nr. 56 A. TITEL Notawisseling tussen de Nederlandse Regering en de Duitse Bondsregering betreffende de wedertoepassing van

Nadere informatie

Vakantiehuizen en vakantiewoningen(of Appartementen) Exclusief op het eiland Ameland.

Vakantiehuizen en vakantiewoningen(of Appartementen) Exclusief op het eiland Ameland. Vakantiehuizen en vakantiewoningen(of Appartementen) Exclusief op het eiland Ameland. 1 Vakantieobject omschrijvingsvoorwaarden: Belangrijk!! De reclame-opdracht aan ameland-tips.de komt uitsluitend tot

Nadere informatie

Handleiding. Tilly Light fietsendrager

Handleiding. Tilly Light fietsendrager Handleiding Tilly Light fietsendrager mei 2015 Tilly Light BV Inhoudsopgave Algemeen 4 Onderdelen 5 Stekker aansluiting 10 Eerste gebruik 11 Op de auto plaatsen 15 Fietsen plaatsen 18 Rijden 23 Fietsen

Nadere informatie

manege Nieuwvliet strandritten vakantiewoningen brasserie Strandritte Ferienwohnungen Brasserie

manege Nieuwvliet strandritten vakantiewoningen brasserie Strandritte Ferienwohnungen Brasserie manege Nieuwvliet strandritten vakantiewoningen brasserie Strandritte Ferienwohnungen Brasserie Hartelijk welkom! Herzlich willkommen! Hartelijk welkom bij manege Hippo d Or Nieuwvliet! Het strand roept

Nadere informatie

Gegarandeerde verzorging klant gaat voor alles

Gegarandeerde verzorging klant gaat voor alles Gegarandeerde verzorging klant gaat voor alles DKV Euro Service werkt met de Satellic Box voor afrekenen van de nieuwe Belgische tol Op 1 april 2016 gaat in België een nieuw satellietgestuurd tolsysteem

Nadere informatie

Solar- BeVestigingSSysteem. Bevestigingselementen en montagetoebehoren voor zonnepanelen

Solar- BeVestigingSSysteem. Bevestigingselementen en montagetoebehoren voor zonnepanelen Solar- BeVestigingSSysteem Bevestigingselementen en montagetoebehoren voor zonnepanelen Inhoud/Kleine solar encyclopedie INHOUD Kleine Solar encyclopedie Solar-bevestigingssysteem Uw voordeel in een oogopslag

Nadere informatie

4. Deutsch-Niederländisches Wirtschaftsforum

4. Deutsch-Niederländisches Wirtschaftsforum 4. Deutsch-Niederländisches Wirtschaftsforum 4. Duits-Nederlandse Handelsdag BORUSSIA-PARK Mönchengladbach 12.11.2013, 13:00 bis 19:00 Uhr 12.11.2013, 13.00 tot 19.00 uur Ziele und Inhalte Freunde treffen

Nadere informatie

KG 51R F K. 1 Gegevens van de aanvrager. 2 Gegevens van de echtgeno(o)t(e) of levenspartner van de aanvrager

KG 51R F K. 1 Gegevens van de aanvrager. 2 Gegevens van de echtgeno(o)t(e) of levenspartner van de aanvrager Naam en voornaam van de aanvrager Name und der antragstellenden Person Kinderbijslagnr. F K Kindergeld-Nr. KG 51R Bijlage Buitenland bij de aanvraag voor Duitse kinderbijslag van.. voor personen die een

Nadere informatie

Taaltips voor succesvol zakendoen in het Duits

Taaltips voor succesvol zakendoen in het Duits Taaltips voor succesvol zakendoen in het Duits Dit document is samengesteld als aanvulling op de test Succesvol zakendoen in het Duits. Wilt u ontdekken hoe goed u geëquipeerd bent voor zakendoen met Duitstalige

Nadere informatie

Westlangeweg 1 a 156 - Hoofdplaat Village Scaldia

Westlangeweg 1 a 156 - Hoofdplaat Village Scaldia TE KOOP - Village Scaldia Vraagprijs 149.000,-- k.k. Omschrijving - Rustig gelegen, geschakelde recreatiewoning (type Grasse) met berging en tuin met uitzicht op beschermd natuurgebeid op 133m2 eigen grond.

Nadere informatie

REIHE REEKS 9700. Elektrischer Schliessriegel zur Montage ohne Glasbearbeitung Elektrische deurbanden zonder glasuitsparing

REIHE REEKS 9700. Elektrischer Schliessriegel zur Montage ohne Glasbearbeitung Elektrische deurbanden zonder glasuitsparing REIHE REEKS 9700 Elektrischer Schliessriegel zur Montage ohne Glasbearbeitung Elektrische deurbanden zonder glasuitsparing EXTRAS DE PRODUCTVOORDELEN Integrierte Ohne Glasbearbeitung Technische Merkmale

Nadere informatie

Taal vitaal. Einstufungstest. Durchführung und Auswertung

Taal vitaal. Einstufungstest. Durchführung und Auswertung Taal vitaal Einstufungstest Durchführung und Auswertung Mit diesem schriftlichen Test zu den Lehrbüchern Taal vitaal und Taal totaal können Sie Ihre Niederländischkenntnisse feststellen, um sich in unser

Nadere informatie

Gazelle Innergy. Gebruikershandleiding Bedienungsanleitung User manual. Uw, Ihr, Your Gazelle Dealer, Händler, Retailer. www.gazelle.

Gazelle Innergy. Gebruikershandleiding Bedienungsanleitung User manual. Uw, Ihr, Your Gazelle Dealer, Händler, Retailer. www.gazelle. Gazelle Innergy Uw, Ihr, Your Gazelle Dealer, Händler, Retailer Gebruikershandleiding Bedienungsanleitung User manual www.gazelle.nl 660905500 INLEIDING 4-5 INHALT 32-33 INTRODUCTION 60-61 DE ACCU 6-11

Nadere informatie

Fleurig in het water, feestelijk verlicht

Fleurig in het water, feestelijk verlicht Philips LUMIWARE Vaas LUMIWARE 69153/60/PH Fleurig in het water, feestelijk verlicht Deze decoratieve vaas laat bloemen - en wat u maar wilt - nóg fleuriger voor de dag komen. Witte en gekleurde LED-lampjes

Nadere informatie

Transport over land en te water laten van de boot

Transport over land en te water laten van de boot Transport over land en te water laten van de boot Hier lees je alles over het transporteren van boten over het land. Ook lees je hier alles over het te water laten en uit het water halen van je boot. Vervoer

Nadere informatie

Handleiding. Tilly Light fietsendrager

Handleiding. Tilly Light fietsendrager Handleiding Tilly Light fietsendrager Versie 1, 2015 Tilly Light BV 2 inhoudsopgave Inhoudsopgave Onderdelen 5 Eerste gebruik 8 Op de auto plaatsen 12 Fietsen plaatsen 15 Rijden 20 Fietsen afnemen 21 Van

Nadere informatie

EUREGIO WERKBUCH NIEDERLÄNDISCH

EUREGIO WERKBUCH NIEDERLÄNDISCH EUREGIO WERKBUCH NIEDERLÄNDISCH Kapitel 25-26: Das Regiokrankenhaus Zevenaar A) Het Streekziekenhuis Zevenaar 1. Lees de volgende tekst door. Onderstreep minimaal 5 en maximaal 10 kernwoorden.! "" "! #$%&##'#

Nadere informatie

gezellig Het was een leuke dag en het was leuk om deze dag te doen want beter Toppie leuk man het was prima Echt leuk Dag kan niet meer stuk

gezellig Het was een leuke dag en het was leuk om deze dag te doen want beter Toppie leuk man het was prima Echt leuk Dag kan niet meer stuk Hoe vonden jullie de dag vandaag? Positief feedback: gezellig Het was een leuke dag en het was leuk om deze dag te doen want beter dan les. Toppie man het was prima Echt leuk Dag kan niet meer stuk leerzaam,

Nadere informatie

NEDERLANDSCH-DUITSCHE KULTUURGEMEENSCHAP - DEN HAAG NEDERLANDSCH - DUITSCH DEUTSCH - NIEDERLANDISCH

NEDERLANDSCH-DUITSCHE KULTUURGEMEENSCHAP - DEN HAAG NEDERLANDSCH - DUITSCH DEUTSCH - NIEDERLANDISCH NEDERLANDSCH-DUITSCHE KULTUURGEMEENSCHAP - DEN HAAG NEDERLANDSCH - DUITSCH DEUTSCH - NIEDERLANDISCH NIEDERLANDISCH-DEUTSCHE KULTURGEMEINSCHAFT - DEN HAAG Ik hoop en verwacht, dat de taalcursussen der Nederlandsch-Duitsche

Nadere informatie

URINELEIDERS, PROBLEEMPJES EN... DEKREUEN

URINELEIDERS, PROBLEEMPJES EN... DEKREUEN URINELEIDERS, PROBLEEMPJES EN... DEKREUEN Een zwaar onderwerp, maar toch heel belangrijk om te lezen ook voor diegenen die zich niet met de fokkerij bezig houden. Het gaat om verkeerd aangelegde urineleider(s)

Nadere informatie

Neue Ansätze zur Optimierung der Biogasgewinnung

Neue Ansätze zur Optimierung der Biogasgewinnung Neue Ansätze zur Optimierung der Biogasgewinnung Nieuwe aanzetten ter optimalisatie van de biogaswinning Mittwoch, 10.04.2013 10-15 Uhr im Bagno, Steinfurt Einladung Hiermit laden wir Sie herzlich ein

Nadere informatie

13 Ik zit net te denken...

13 Ik zit net te denken... 13 Ik zit net te denken... i2 i1 Wij geven een feestje! Bringen Sie die Aktivitäten in die richtige (= typische) Reihenfolge. boodschappen doen eten koken feesten! de woning opruimen, schoonmaken naar

Nadere informatie

TANDHEELKUNDIGE IMPLANTATEN VAN CAMLOG

TANDHEELKUNDIGE IMPLANTATEN VAN CAMLOG IMPLANTAAT PASPOORT TANDHEELKUNDIGE IMPLANTATEN VAN CAMLOG VOOR UW welzijn EN EEN natuurlijke UITSTRALING. PersoOnLIJKE GEGEVENS Naam Voornaam Adres Postcode Geboortedatum Zorgverzekeraar Beste patient,

Nadere informatie

reef Montageanleitung Assembly instruction Montagevoorschrift Instruction de montage

reef Montageanleitung Assembly instruction Montagevoorschrift Instruction de montage reef Montageanleitung Assembly instruction Montagevoorschrift Instruction de montage Stand: Juli 2010 reef Bitte montieren Sie die Möbel nach den Hinweisen in der Aufbauanleitung und den Aufklebern auf

Nadere informatie

3-084-946-32(1) Handbuch zu Computeranwendungen. Handleiding van de computertoepassingen. Digital Video Camera Recorder. 2003 Sony Corporation

3-084-946-32(1) Handbuch zu Computeranwendungen. Handleiding van de computertoepassingen. Digital Video Camera Recorder. 2003 Sony Corporation 3-084-946-32(1) Handbuch zu Computeranwendungen Handleiding van de computertoepassingen DE NL Digital Video Camera Recorder 2003 Sony Corporation Bitte zuerst lesen! Informationen zum Bedienen der Kamera

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1965 Nr. 80

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1965 Nr. 80 60 (1963) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1965 Nr. 80 A. TITEL Overeenkomst tussen de bevoegde Nederlandse en Duitse autoriteiten betreffende de toepassing van artikel 73,

Nadere informatie

EUREGIO WERKBUCH NIEDERLÄNDISCH

EUREGIO WERKBUCH NIEDERLÄNDISCH EUREGIO WERKBUCH NIEDERLÄNDISCH Kapitel 27-28: Arbeit in einer Arnheimer Großbuchhandlung A) Die Firma Iedereen in Arnhem kent wel de naam Gelderse Boekhandel. En de meeste Arnhemmers weten ook waar je

Nadere informatie

Informationen für die Benutzung Einführung 3 Vorbemerkungen 7 Schreibung 10. Wohnräume und häusliche activiteiten Tätigkeiten 23 Meubels en inrichting

Informationen für die Benutzung Einführung 3 Vorbemerkungen 7 Schreibung 10. Wohnräume und häusliche activiteiten Tätigkeiten 23 Meubels en inrichting Inhaltsverzeichnis Informationen für die Benutzung Umschlag Einführung 3 Vorbemerkungen 7 Schreibung 10 1 Familie en sociale contacten Familie und soziales Leben 11 Familieleden Familienmitglieder 11 Kennismaking

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding A-2010.03 Kinder Speeltuin Wagen Lees voor het opzetten en gebruiken van het speeltoestel deze gebruikershandleiding zorgvuldig door. Bewaar deze gebruikershandleiding bij het speeltoestel.

Nadere informatie

IBS Scherer GmbH Gewerbegebiet 55599 GAU-BICKELHEIM Duitsland. Datum 21 januari 2011. Kennisgeving grensoverschrijdende overbrenging van afvalstoffen

IBS Scherer GmbH Gewerbegebiet 55599 GAU-BICKELHEIM Duitsland. Datum 21 januari 2011. Kennisgeving grensoverschrijdende overbrenging van afvalstoffen > Retouradres Postbus 93144, 2509 AC Den Haag IBS Scherer GmbH Gewerbegebiet 55599 GAU-BICKELHEIM Duitsland NL Milieu en Leefomgeving Juliana van Stolberglaan 3 2595 CA Den Haag Postbus 93144 2509 AC Den

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ProWheels / Algemeinen bedingungen ProWheels

Algemene voorwaarden ProWheels / Algemeinen bedingungen ProWheels Algemene voorwaarden ProWheels / Algemeinen bedingungen ProWheels Artikel 1:Algemeen 1. Op alle aanbiedingen van ProWheels zijn de navolgende leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing. 2. Naast

Nadere informatie

Instructieboekje / Bedienungsanleitung AC2400. Mobiele Caravanairco. Mobile Wohnwagen-Klimaanlage

Instructieboekje / Bedienungsanleitung AC2400. Mobiele Caravanairco. Mobile Wohnwagen-Klimaanlage Instructieboekje / Bedienungsanleitung AC2400 Mobiele Caravanairco Mobile Wohnwagen-Klimaanlage 2 DANK Hartelijk dank dat u voor een EUROM caravanairco hebt gekozen. U hebt daarmee een goede keus gemaakt!

Nadere informatie

Wijziging doorgeven/änderungsmeldung

Wijziging doorgeven/änderungsmeldung Wijziging doorgeven/änderungsmeldung Kinderbijslag/Kindergeld Wijzigingen in uw gezinssituatie kunnen gevolgen hebben voor uw kinderbijslag. Geef een wijziging daarom binnen vier weken door met dit formulier.

Nadere informatie

KINDEREN OPTIMAAL ONTWIKKELEN.

KINDEREN OPTIMAAL ONTWIKKELEN. YAMAHA Music Central Europe branch Nederland Dit is de eerste infobrief van de Sehr geehrte YAMAHA muziekscholen in Nederland «ANREDE» «ANSPRECHPARTNER», Het betreft een aangepaste vertaling van het Duitse

Nadere informatie

EU richtlijn bouwproducten Informatie voor de klant

EU richtlijn bouwproducten Informatie voor de klant EU richtlijn bouwproducten Informatie voor de klant Informatie voor de klant betreffende de EU richtlijn bouwproducten Algemene informatie over de CE markeringsplicht van bouwelementen Sinds april 2006

Nadere informatie

Handleiding voor eerste keer gebruik

Handleiding voor eerste keer gebruik Handleiding voor eerste keer gebruik 1. Leg de hengel, de ballon, de heliumtank en de vlieglijn klaar. Wij adviseren u dit werkje binnenshuis te doen. 2. Lees eerst de gebruikershandleiding van de heliumtank.

Nadere informatie

Dear JUBEL fans, HALLO JUBEL Fans, Beste JUBEl fans, Retro city. Bohemian. Cosmic. Onze andere merken unsere anderen marken our other brands

Dear JUBEL fans, HALLO JUBEL Fans, Beste JUBEl fans, Retro city. Bohemian. Cosmic. Onze andere merken unsere anderen marken our other brands Bohemian 04/07 Retro city 08/11 Geïnteresseerd in de verkoop van 1 van onze merken? Kijk dan op onze website voor uw vertegenwoordiger! www.vd-broek.nl Cosmic 12/15 Onze andere merken unsere anderen marken

Nadere informatie

Wie is er aan de beurt?

Wie is er aan de beurt? Wie is er aan de beurt? Erläuterungen Unbestimmte Zahlwörter Man verwendet unbestimmte Zahlwörter, um eine unbestimmte Anzahl oder Menge zu beschreiben. Bei der Bildung der in dieser Lektion eingeführten

Nadere informatie

Aqua. Sanitair producten. Sanitary products - Sanitärprodukte

Aqua. Sanitair producten. Sanitary products - Sanitärprodukte Aqua Sanitair producten Sanitary products - Sanitärprodukte Inhoud - Index - Inhalt Handdoek houders - Towel holders - handtuchhalter Toilet accessoires - Toilet accessories - Toilettenzubehör 11 2 3 INTERSTEEL

Nadere informatie

heatwave large Montagehandleiding - Instructions de montage Montageanleitung - Mounting instructions

heatwave large Montagehandleiding - Instructions de montage Montageanleitung - Mounting instructions 1 heatwave large Montagehandleiding - Instructions de montage Montageanleitung - Mounting instructions *Standaard positie / Standard position / Position standard 1040 mm / 40.95 in 56 kg / 124 lb 2086

Nadere informatie

Highlights Highlights Highlights

Highlights Highlights Highlights ighlights ighlights ighlights modular, exible, virginio SS PT rame SS Steel odular System (voor alle modellen). en robuuste, modulair opgebouwde constructie. Standaard verkrijgbaar in gespoten staal, R

Nadere informatie

Installatievoorschriften Motor op afstand buiten Instructions d installation Moteur dissocié extérieur Montageanleitung Externes Motor Außenwand

Installatievoorschriften Motor op afstand buiten Instructions d installation Moteur dissocié extérieur Montageanleitung Externes Motor Außenwand 44999/1 Installatievoorschriften Motor op afstand buiten Instructions d installation Moteur dissocié extérieur Montageanleitung Externes Motor Außenwand 4 x 90606 x 90604 1 x 906292 1 x 71011 1 x 906287

Nadere informatie

Handleiding. Functionele inspectie. Lees altijd de instructies. Max. 150 kg/330 lbs. ReTurn7400. ReTurn7500

Handleiding. Functionele inspectie. Lees altijd de instructies. Max. 150 kg/330 lbs. ReTurn7400. ReTurn7500 Handleiding ReTurn7500 ReTurn7400 Max. 150 kg/330 lbs De ReTurn7500 en ReTurn7400 worden binnen gebruikt voor korte verplaatsingen tussen rolstoel en bed, rolstoel en toilet/ verplaatsbaar toilet/rolstoel

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN DE ALGEMENE NEDERLANDSE VERENIGING VAN EIERHANDELAREN (ANEVEI) GEVESTIGD TE ZOETERMEER

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN DE ALGEMENE NEDERLANDSE VERENIGING VAN EIERHANDELAREN (ANEVEI) GEVESTIGD TE ZOETERMEER ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN DE ALGEMENE NEDERLANDSE VERENIGING VAN EIERHANDELAREN (ANEVEI) GEVESTIGD TE ZOETERMEER Gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht op

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING FLEXI

GEBRUIKERSHANDLEIDING FLEXI GEBRUIKERSHANDLEIDING FLEXI GEFELICITEERD! U heeft de keuze gemaakt voor een Combi-Camp. Dat betekent dat u oog heeft voor kwaliteit en duurzaamheid. Wij hopen dat u veel onbezorgde en geweldige vakanties

Nadere informatie

Pers Niemandsland / Press No man s land. Anders kijken naar mensen; Verhoeven biedt ervaringstheater tijdens Festival a/d Werf

Pers Niemandsland / Press No man s land. Anders kijken naar mensen; Verhoeven biedt ervaringstheater tijdens Festival a/d Werf Pers Niemandsland / Press No man s land De Telegraaf 15/05/2008 Anders kijken naar mensen; Verhoeven biedt ervaringstheater tijdens Festival a/d Werf THEATER - Gehaast lopen we over straat. Daarbij passeren

Nadere informatie

Kapitel 6 Frust oder Lust?

Kapitel 6 Frust oder Lust? Kapitel 6 Frust oder Lust? 1: Abgehauen 2. 1. ausreißen 2. völlig 3. endgültig 4a. Logo 4b. Alter 5a. Lager 5b. Zündkerzen 3. 1. Heb je ze niet allemaal op een rijtje? 2. Ben je je tong verloren? 6. 1.

Nadere informatie

Schriftelijk proefexamen ZAKELIJK DUITS

Schriftelijk proefexamen ZAKELIJK DUITS Schriftelijk proefexamen ZAKELIJK DUITS Beschikbare tijd: 90 MINUTEN 50803 Proefexamen HET PROEFEXAMEN BESTAAT UIT 0 GENUMMERDE PAGINA'S. 4 OPDRACHTEN GRAMMATICA OPDRACHT IDIOOM BRIEFOPDRACHT BENODIGDE

Nadere informatie

Bouwvergunning In veel gevallen moet er voor een terrasoverkapping een bouwvergunning aangevraagd worden. Informeer hierover bij uw gemeente.

Bouwvergunning In veel gevallen moet er voor een terrasoverkapping een bouwvergunning aangevraagd worden. Informeer hierover bij uw gemeente. Bevestiging aan de wand Het bevestigingsmateriaal voor de wand wordt niet meegeleverd. Er zijn veel voorkomende wanden (beton, baksteen, etc.), daarom is het verstandig om u voor een goede constructie

Nadere informatie

In het kader van de wet- en regelgeving heeft Hobbelink Efficiency als verantwoordelijke instantie te gelden.

In het kader van de wet- en regelgeving heeft Hobbelink Efficiency als verantwoordelijke instantie te gelden. Gegevensbescherming / Privacy Statement Hobbelink Efficiency verzamelt, bewaart en verwerkt persoonlijke gegevens van haar klanten, waaronder de naam, het vestigingsadres, het afleveradres etc., zulks

Nadere informatie

Maandschors. November-december 2015. Weest paraat!

Maandschors. November-december 2015. Weest paraat! Maandschors November-december 2015 Weest paraat Hé, daar is nummer twee November is hier dus we stappen over op een tweede maandschors Dat gaat snel zeg Er staat weer van alles op til dus lees dit Groepsleidingswoordje

Nadere informatie

Beknopte handleiding Erste Schritte. LabelManager. PnP. Plug and Play Label Maker for PC or Mac

Beknopte handleiding Erste Schritte. LabelManager. PnP. Plug and Play Label Maker for PC or Mac Beknopte handleiding Erste Schritte LabelManager Plug and Play Label Maker for PC or Mac PnP LabelManager PnP Beknopte handleiding............... 17 Erste Schritte..................... 25 Beknopte handleiding

Nadere informatie

HET NISSAN PRODUCT VOOR FLITSPALEN MELDINGEN KOPEN EN DOWNLOADEN

HET NISSAN PRODUCT VOOR FLITSPALEN MELDINGEN KOPEN EN DOWNLOADEN HET NISSAN PRODUCT VOOR FLITSPALEN MELDINGEN KOPEN EN DOWNLOADEN VEILIGHEIDSMAATREGELEN 3 WAARSCHUWING! Laat uw gezond verstand altijd voorgaan op elke aanwijzing van dit navigatiesysteem. De door dit

Nadere informatie

Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux. Paritair comité voor de beschutte en de sociale werkplaatsen

Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux. Paritair comité voor de beschutte en de sociale werkplaatsen Paritair comité voor de beschutte en de sociale werkplaatsen Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux Collectieve van 2000 Convention collective de travail du

Nadere informatie

Neue Kontakte Kapitel 3 3de klas Redemittel

Neue Kontakte Kapitel 3 3de klas Redemittel 1 Neue Kontakte Kapitel 3 3de klas Redemittel Wie war dein Urlaub? Einfach toll! Wo wart ihr? Wir waren zuerst in Frankreich und dann in Spanien. Mit wem warst du in Urlaub? Mit meinen Eltern und mit einer

Nadere informatie

tools for togetherness

tools for togetherness tools for togetherness inline sticks nl f en d it es gebruiksaanwijzing mode d emploi manual gebrauchsanweisung manuale manual SB404HD 20141029 design by hsu-li teo & stefan kaiser for extremis 2012 inline

Nadere informatie

Gefeliciteerd met de aanschaf van uw SPINDER TOUR fietsendrager

Gefeliciteerd met de aanschaf van uw SPINDER TOUR fietsendrager Handleiding 01 Gefeliciteerd met de aanschaf van uw SPINDER TOUR fietsendrager 02 Gebruiksklaar maken van de SPINDER TOUR 1 2 C 3 B D 1 lvorens u de drager op de trekhaak kunt plaatsen dient u eerst de

Nadere informatie

RGS 90 A/S Selinevej 4 2300 Kobenhavn S Denemarken. Datum 28 augustus 2013 Nummer

RGS 90 A/S Selinevej 4 2300 Kobenhavn S Denemarken. Datum 28 augustus 2013 Nummer > Retouradres Postbus 16191 2500 BD Den Haag RGS 90 A/S Selinevej 4 2300 Kobenhavn S Denemarken Inspectie Leefomgeving en ILT/EVOA Nieuwe Uitleg 1 Den Haag Postbus 16191 2500 BD Den Haag Nederland www.ilent.nl/evoa

Nadere informatie

Quick Setup Guide Mac OS X 10.6

Quick Setup Guide Mac OS X 10.6 Quick Setup Guide Mac OS X 10.6 Installation der WLAN-Adapters unter Mac OS X 10.6 Installing the WLAN adapter in Mac OS X 10.6 Installation de la clé WLAN sous Mac OS X 10.6 Installatie van de WLAN-adapter

Nadere informatie

Social Media Marketing

Social Media Marketing Social Media im Marketing Social Media Marketing Soziale Netzwerke und deren Einsatzmöglichkeiten im Marketing Facebook, Twitter & Co. - Nutzen Sie es?! Das Wie? des Images 1. Social Media im Marketing

Nadere informatie

Één van de mooiste vakantieparken in Noord-Holland

Één van de mooiste vakantieparken in Noord-Holland Één van de mooiste vakantieparken in Noord-Holland Recreatie en bungalowpark de Watersnip is ruim, sportief en actief. In een gezonde, frisse omgeving vindt u hier de ontspanning en rust die u nodig heeft.

Nadere informatie

Z-N626 SNELSTARTGIDS APPARAAT

Z-N626 SNELSTARTGIDS APPARAAT Z-N626 SNELSTARTGIDS APPARAAT NL INHOUDSOPGAVE OVERZICHT OVER DEZE HANDLEIDING...P. 02 VEILIGHEIDSINSTRUCTIES...P. 02 VOOR HET EERSTE GEBRUIK...P. 02 OVERZICHT APPARAAT ZENEC-SYSTEEM...P. 03 MULTIFUNCTIONEEL

Nadere informatie

Design-klok 1 2 1. 0 0 1

Design-klok 1 2 1. 0 0 1 Design-klok 1 2 1. 0 0 1 N. B. De OPITEC bouwpakketten zijn gericht op het onderwijs. Onderdelenlijst Positie Aantal Omschrijving Materiaal Afmetingen (in mm) 1 1 behuizing aluminium 1,0 x 200 x 400 2

Nadere informatie

b) Gibt es noch weitere Fußgänger bei der Ampel als die beiden Sprecher? A Ja B Nein 'Beweis' für diese Antwort:......

b) Gibt es noch weitere Fußgänger bei der Ampel als die beiden Sprecher? A Ja B Nein 'Beweis' für diese Antwort:...... EUREGIO WERKBUCH NIEDERLÄNDISCH Kapitel 7: Auf der Straße A) Bij rood... 1. Luister naar de volgende dialoog. Beantwoord na het luisteren de vragen. a) Welche Personen sprechen? A 2 Männer, etwa 40 oder

Nadere informatie

één van de mooiste vakantieparken in Noord-Holland

één van de mooiste vakantieparken in Noord-Holland één van de mooiste vakantieparken in Noord-Holland Recreatie en bungalowpark de Watersnip is ruim, sportief en actief. In een gezonde, frisse omgeving vindt u hier de ontspanning en rust die u nodig heeft.

Nadere informatie

De kennisgever heeft aangegeven dat het percentage van het te transporteren afval bestemd voor verbranding 8 % is.

De kennisgever heeft aangegeven dat het percentage van het te transporteren afval bestemd voor verbranding 8 % is. > Retouradres Postbus 24062 3502 MB Utrecht Sita Ecoservice B.V. Ankerkade 11 6222 NL Maastricht Datum 10 augustus 2015 Nummer Betreft Besluit op kennisgeving voor de overbrenging van afvalstoffen Inspectie

Nadere informatie

Mullerthal special s 2 013 Pauschalen. Arrangementen

Mullerthal special s 2 013 Pauschalen. Arrangementen visitluxembourg.com Mullerthal special s 2 013 Pauschalen. Arrangementen Reg i o n M ullerthal PETITE SUISSE LUXEMBOURGEOISE LUXEMBURGSKLEIN ZWITSERLAND Région Mullerthal Petite Suisse Luxembourgeoise

Nadere informatie

NiEUWLichT. METZEKERhEiD EFFiciËNT. Nextrema LED 2

NiEUWLichT. METZEKERhEiD EFFiciËNT. Nextrema LED 2 NiEUWLichT. METZEKERhEiD EFFiciËNT. Nextrema LED 2 2 PRESTEERTEXTREEM EFFiciËNT. METZEKERhEiD. De Nextrema LED 2 kan gemakkelijk de meest ongunstige omstandigheden aan. De Nextrema LED 2 met sterk verbeterde

Nadere informatie

Biogas Solutions nv Hagelberg 8 2250 Olen België. Datum 5 juni 2013 Nummer. NL212651 Besluit op kennisgeving voor de overbrenging van afvalstoffen

Biogas Solutions nv Hagelberg 8 2250 Olen België. Datum 5 juni 2013 Nummer. NL212651 Besluit op kennisgeving voor de overbrenging van afvalstoffen > Retouradres Postbus 16191 2500 BD Den Haag Biogas Solutions nv Hagelberg 8 2250 Olen Inspectie Leefomgeving en ILT/EVOA Nieuwe Uitleg 1 Den Haag Postbus 16191 2500 BD Den Haag Nederland www.ilent.nl/evoa

Nadere informatie

Montagehandleiding Inbouwpot Onderwater LED verlichting

Montagehandleiding Inbouwpot Onderwater LED verlichting www.aquadelight.com Montagehandleiding Inbouwpot Onderwater LED verlichting 2.1 Inhoud verpakking Verpakking nakijken, aub (zie illustratie) 1. VW00201 1 montagering 2. VW00211 2 siliconen dichtingringen

Nadere informatie

EICHE EIKEN BALKENHOLZ EIKEN

EICHE EIKEN BALKENHOLZ EIKEN EICHE EIKEN BALKENHOLZ BALKENHOUT EIKEN BALKENHOUT EIKEN NATUREL 169.0,9.BV BALKENHOUT EIKEN VERGRIJSD 161.0,9.BV BALKENHOUT EIKEN GEROOKT BALKENHOUT fineer gesneden uit verweerde eiken balken Furnier

Nadere informatie

excelcare ExcelCare XL-90 S/M/L Gebruikershandleiding Lees instructies voor gebruik

excelcare ExcelCare XL-90 S/M/L Gebruikershandleiding Lees instructies voor gebruik excelcare Gebruikershandleiding ExcelCare XL-90 S/M/L Lees instructies voor gebruik Gebruikershandleiding XL-90 Pagina 1 Inhoud 1. LABEL VAN DE ROLLATOR... 2 2. ONDERDELEN VAN UW ROLLATOR... 3 3. GEBRUIK

Nadere informatie

Recydur B.V. Wilmersdorf 36-38 7327 AC APELDOORN Nederland. Datum 28 augustus 2013 Nummer

Recydur B.V. Wilmersdorf 36-38 7327 AC APELDOORN Nederland. Datum 28 augustus 2013 Nummer > Retouradres Postbus 16191 2500 BD Den Haag Recydur B.V. Wilmersdorf 36-38 7327 AC APELDOORN Inspectie Leefomgeving en ILT/EVOA Nieuwe Uitleg 1 Den Haag Postbus 16191 2500 BD Den Haag www.ilent.nl/evoa

Nadere informatie

Deze gids bevat een selectie uit de officiële schoolgids. Deze ligt op school ter inzage.

Deze gids bevat een selectie uit de officiële schoolgids. Deze ligt op school ter inzage. Feiko Clockschool, eerste opvangonderwijs anderstaligen Sportlaan 10, 9665 HT Oude Pekela Telefoon: 0597 613678 Mail: coordinatie-ibanderstaligen@hotmail.com Deze gids bevat een selectie uit de officiële

Nadere informatie

BL270 Scout BASIC LINE. Bedienungsanleitung / Gebruiksaanwijzing

BL270 Scout BASIC LINE. Bedienungsanleitung / Gebruiksaanwijzing BL270 Scout BASIC LINE Bedienungsanleitung / Gebruiksaanwijzing INHALTSVERZEICHNIS Vorwort 3 Sicherheitshinweis 3 Vor dem Fahren 3 Während der Fahrt 4 Elektromagnetische Interferenz 4 Beschreibung der

Nadere informatie

LO120 Luchtontvochtiger / Luftentfeuchter

LO120 Luchtontvochtiger / Luftentfeuchter Instructieboekje Bedienungsanleitung LO120 Luchtontvochtiger / Luftentfeuchter 2 DANK Hartelijk dank dat u voor een EUROM luchtontvochtiger gekozen hebt. U hebt daarmee een goede keus gemaakt! Wij hopen

Nadere informatie

Bij Chemogas N.V. worden de cilinders met zwavelhexafluoride herverpakt en opgebulkt in drums waarna de afvalstoffen bij een derde worden verbrand.

Bij Chemogas N.V. worden de cilinders met zwavelhexafluoride herverpakt en opgebulkt in drums waarna de afvalstoffen bij een derde worden verbrand. > Retouradres Postbus 24062 3502 MB Utrecht Linde Gas Benelux Kanaalweg 4e 6951 KJ Dieren Datum 11 september 2015 Nummer Betreft Besluit op kennisgeving voor de overbrenging van afvalstoffen Inspectie

Nadere informatie

Quick Setup Guide Windows 7

Quick Setup Guide Windows 7 Quick Setup Guide Windows 7 Installation der WLAN-Adapters unter Windows 7 Installing the WLAN adapter in Windows 7 Installation de la clé WLAN sous Windows 7 Installatie van de WLAN-adapter onder Windows

Nadere informatie

Belangrijk. Deze fietsendrager is geschikt voor fietsen tot 35 kg per fiets.

Belangrijk. Deze fietsendrager is geschikt voor fietsen tot 35 kg per fiets. H A N D L E I D I N G EAGLE 2 Belangrijk Deze fietsendrager is geschikt voor fietsen tot 35 kg per fiets. Inhoud 3 Montage van de Eagle pag. 4 Montage en demontage van de fietsdrager op de auto pag. 5

Nadere informatie

Roemenië Romania - Rumänien

Roemenië Romania - Rumänien Roemenië Romania - Rumänien Van 6 augustus 2015 tot en met 18 augustus 2015 zijn wij wederom, op eigen gelegenheid, afgereisd naar Bacău, Brașov en Moreni om daar onze (toekomstige) projecten te bekijken

Nadere informatie