GEBRUIKSAANWIJZING - BEDIENUNGSANLEITUNG - OPERTING INSTRUCTIONS. KidCar Combi KidCar Combi

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GEBRUIKSAANWIJZING - BEDIENUNGSANLEITUNG - OPERTING INSTRUCTIONS. KidCar Combi 2-5 6-9. KidCar Combi"

Transcriptie

1 GEBRUIKSAANWIJZING - BEDIENUNGSANLEITUNG - OPERTING INSTRUCTIONS KidCar Combi KidCar Combi NL DE

2 Introductie Wij feliciteren u met de aankoop van de KidCar. Dit model is het resultaat van jarenlange ervaring, gebruik van hoogwaardige materialen, toepassing van de hoogste veiligheidseisen en optimale vormgeving. Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door. Neem de tijd voor montage en het eerste gebruik. Weliswaar is de KidCar snel te monteren, het vergt wat tijd om te wennen aan het gebruik met de fi ets. Bewaar uw inkoopbon zorgvuldig. Bij een aanvraag voor garantie heeft u deze nodig. Wij wensen u veel plezier bij het gebruik van de KidCar. Altijd controleren voor gebruik Zit de trekstang goed op zijn plaats en is de borgpen geplaatst en de borgveer vergrendeld? Zijn de wielen goed in de ashouder gestoken en zijn de borgpennen geplaatst en de borgveren vergrendeld? Is de koppeling in de vergrendeling geplaatst en de veiligheidsriem aangebracht? Zijn de remmen van uw fi ets in orde? De volgende onderdelen bevinden zich in de doos: Kunststofbodem met aluminium frame Twee stuks, nylon wielen met voorgemonteerde steekassen Trekstang met snelkoppeling Kogeltrekhaak Dekzeil Twee stuks wieldoppen 1. Montage van de wielen Kantel de Combi op zijn achterkant en schuif de steekas van het wiel in de ashouder. Schuif vervolgens de borgpen door de daarvoor bestemde opening en klik de vergrendeling vast. 2 Fietsset montage 2.1 Kogeltrekhaak In de verpakking vindt u: Trekhaakplaat met voorgemonteerde RVS kogel Tandkrans A,B,C,D Nylon ring (alleen gebruiken bij uitvalnaaf) Asring (Alleen gebruiken bij tandkrans C en D) Monteer de trekhaak altijd aan de linkerkant van de fi ets op de achteras. Zie de gebruiksaanwijzing bijgevoegd bij de trekhaak. 2.2 Aankoppelen van de trekstang Verwijder voor het aankoppelen van de trekstang (A) de borgpen (B). Steek de trekstang door beide trekstanghouders (C). Schuif de trekstang door totdat de achterkant gelijk staat aan de zwarte lijn op het frame. De bocht van de trekstang wijst naar buiten.

3 (A) (B) (C) (C) Steek de borgpen door de houder en de trekstang. Let op: Steek de borgpen zowel door de onder- als de bovenkant van de houder. 2.3 Trekstang met snelkoppeling De gepatenteerde snelkoppeling met de trekstang zorgt voor een directe verbinding van de KidCar aan de fiets. De kogel zorgt ervoor dat de KidCar en de fi ets onafhankelijk van elkaar kunnen bewegen. U koppelt de koppeling aan de kogel op de trekhaak door de ring van de borging naar boven te trekken. Gelijktijdig draait u het onderste deel van de koppeling naar rechts. De koppeling kan nu om de kogel geschoven worden. Draai nu het onderste gedeelte van de koppeling terug. De borgpen klikt vanzelf in de borging. Haal de veiligheidsband door het frame van de fi ets en maak deze vast met de gesp op de trekstang. Let op! Zet de veiligheidsband altijd vast. Klap de veerclip van de borgpen naar boven zodat de trekstang vergrendeld is. Controleer de bevestiging door de trekstang even naar voren en achter te duwen waarbij u de KidCar tegenhoudt. 3. Rijden met de KidCar Verwijderen van de trekstang Na het verwijderen van de trekstang dient u de borgpen weer in de houder te plaatsen. Rijden met de KidCar is anders dan gewoon fi etsen. De lengte en breedte en het gewicht van de wagen ervaart u in het begin als een ongewone bezigheid. Ga eerst oefenen, maak een linker- en rechterbocht en ervaar hoe de KidCar zich gedraagt bij het rijden langs stoepranden en andere

4 obstakels. Houd bij het rijden langs de tramrails er rekening mee dat de KidCar in een ander spoor loopt dan de fi ets. Benader stoepopgangen of verkeersdrempels altijd in loodrechte of haakse rijrichting. Belading De maximale belading is 60 kg. Vermijdt puntbelasting. Bedenk dat een gewicht van 50 kg over een afstand van 20 cm in vrije val op de bodem met 200 kg op de bodem neerkomt. Het is niet toegestaan kinderen in de KidCar Combi te vervoeren. Tip: De KidCar Combi is speciaal gemaakt voor twee eurovouw-kratten van 47x35x23 cm. Gezien worden en verlichting Rijdt u in het donker dan kunt u nog als extra zekerheid een reflector met een gecombineerde verlichting aanschaffen. Informeer hiervoor bij uw dealer naar de verschillende mogelijkheden. Diefstal preventie Schaf een degelijk slot aan met een forse lange kabel. Kijk of er in de buurt een vast object is(b.v. een boom of een fi etsenrek). Vlecht de kabel door de trekstanghouders van de KidCar en vervolgens het frame van de fi ets. Op deze wijze is alles tegelijk vergrendelt. Laat nooit waardevolle goederen onbeheerd in de KidCar achter! 4. Onderhoud en inspectie Controleren Controleer de KidCar regelmatig en laat uw vakhandelaar jaarlijks een servicebeurt uitvoeren. Houdt de banden op spanning en draai de ventielen goed aan. Controleer regelmatig of alle (bout)verbindingen nog goed vastzitten. Alle bewegende delen van de KidCar hebben geen onderhoud nodig. Indien nodig, voor de kogellagers een smeermiddel op siliconenbasis gebruiken. Schoonmaken Gebruik bij het schoonmaken uitsluitend water (en onder bepaalde omstandigheden een afwasmiddel) In ieder geval nooit een oplosmiddel gebruiken. Het doek van de textielbespanning en regenscherm is waterafstotend gemaakt met een coating en kan niet tegen chemische oplosmiddelen. Gebruik bij het reinigen nooit een hoge drukspuit! Stalling De KidCar heeft een breedte van 73 cm. In principe past deze door iedere deur. Wilt u langdurig plezier hebben van uw KidCar laat deze in principe niet in de buitenlucht overnachten. Het materiaal van de textielbespanning is vochtwerend maar is niet bestand tegen langdurige vochtopname. Schimmel en/of vochtvlekken kunnen het gevolg zijn. Indien de textielbespanning vochtig aanvoelt laat deze dan drogen in een niet vochtige ruimte!

5 Garantie en aansprakelijkheid De KidCar Company geeft een garantie van twee jaar i.g.v fabricage fouten, gerekend vanaf de datum van aankoop. 1. De KidCar is bedoeld om bagage mee te vervoeren. De garantie is niet geldig bij onzorgvuldig gebruik, b.v. het overschrijden van de maximum toelaatbare belasting, het nemen van bochten met hoge snelheid, rijden in zoutwater en parkeren in vochtige ruimten. 2. De KidCar Company BV geeft u garantie op de textielbespanning, indien er aanwijsbaar sprake is van fabricage- en/of materiaalfouten. Voor de inwerking van weersinvloeden als zon, vocht en zout is de garantie niet van toepassing. 3. De garantie wordt uitsluitend afgehandeld door uw dealer. Neem contact met hem op en hij neemt uw aanvraag voor garantie in behandeling. 4. De voor garantie in aanmerking komende onderdelen dienen zo verpakt te worden dat schade tijdens vervoer wordt uitgesloten. 5. De garantie geldt niet voor slijtage van onderdelen door gebruik,zoals slijtage van binnen en buitenbanden, verkleuren van textieldelen, veroudering door inwerking van weersinvloeden als zon, regen en wind. 6. De KidCar Company BV wijst iedere aansprakelijkheid af, die tengevolge van bezit, gebruik of tijdens ingebruikneming van de KidCar kunnen ontstaan. De koper is zelf verantwoordelijk voor het beheer, gebruik en toepassen van veilig heidsvoorschriften. De KidCar Company BV is niet aansprakelijk voor schade aan derden, zover deze niet strijdig zijn met de wettelijke aansprakelijkheid. 7. Bij eventueel gerezen verschil van mening is alleen het Nederlands recht van toepassing. 8. De bovenstaande garantiepalingen gaan voor alle andere bepalingen m.b.t. garantie en aansprakelijkheid van de koper. Als u informatie of vragen heeft, neem contact op met uw dealer. Website:

6 Einleitung Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des KidCar. Sie haben ein Produkt erworben, das das Ergebnis langjähriger Erfahrung sowie der Anwendung moderner Techniken, hochwertiger Materialien, höchster Sicherheitsanforderungen und guten Designs ist. Lesen Sie die Gebrauchsanleitung sorgfältig. Nehmen Sie sich Zeit für die Ingebrauchnahme des KidCar. Zwar lässt sich der KidCar schnell zusammenbauen, aber es erfordert etwas Zeit, um Übung im Umgang mit dem KidCar zu bekommen und sich daran zu gewöhnen, wie sich der Wagen als Fahrradanhänger verhält. Bewahren Sie Ihren Kassenbeleg sorgfältig auf, sie benötigen ihn bei eventuellen Garantieforderungen. Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen mit dem KidCar. Vor Fahrtantritt immer kontrollieren Sind die Zugstange und der Sicherungsstift ordentlich befestigt und ist die Sicherungsfeder arretiert? Sind die Räder ordnungsgemäß in die Achslöcher gesteckt, die Sicherungsstifte befestigt und die Sicherungsfedern arretiert? Ist die Kupplung eingerastet und der Sicherheitsgurt angebracht? Funktionieren Ihre Fahrradbremsen ordnungsgemäß? Im Karton mit dem KidCar befi nden sich die folgenden Teile: Kunststoff/Holzboden mit Aluminiumrahmen Zwei Stück Nylonräder mit vormontierten Steckachsen Zugstange mit Schnellkupplung Kugelanhängerkupplung Deckplane 1. Die Räder Wenden Sie das Basisgestell jetzt auf die Rückseite und schieben Sie die Steckachsen der Räder in die Achsenhalter. Stecken Sie dann die Sicherungsstifte in die dafür vorgesehenen Öffnungen und lassen Sie die Arretierung einrasten. 2. Montage der Fahrradausrüstung 2.1 Anhängerkupplung Inhalt der Verpackung: Anhängerkupplungsplatte mit vormontierter Niro-Kugel Zahnkranz A,B,C,D Nylonring (nur bei Schnellspann Nabe verwenden) Achsring (nur bei Zahnkranz C und D verwenden Montieren Sie die Anhängerkupplung immer auf der linken Seite des Fahrrads auf die Hinterachse. Lesen Sie die gebrauchsanleitung der beim Anhängerkupplung ist mitgeliefert. 2.2 Ankoppeln der Zugstange Entfernen sie vor dem Ankoppeln der

7 Deichsel (A) den Sicherungsstift (B). Schieben Sie die Deichsel durch beide Deichselhalterungen (C). Schieben Sie die Deichsel so weit vor, bis das hintere Ende mit der schwarzen Linie auf dem Rahmen abschließt. Die Krümmung der Deichsel zeigt nach außen. (A) (B) (C) (C) Stecken Sie den Sicherungsstift durch die Halterung und die Deichsel. Achtung: Der Sicherungsstift muss sowohl durch die Ober- als auch die Unterseite der Halterung gesteckt werden. Abkoppeln der Deichsel Nach dem Abkoppeln der Deichsel muss der Sicherungsstift wieder in die Halterung gesteckt werden. 2.3 Zugstange mit Schnellkupplung Die patentierte Schnellkupplung mit der Zugstange sorgt für eine direkte Verbindung des KidCar mit dem Fahrrad. Durch die Kugel in der Anhängerkupplung können sich KidCar und Fahrrad unabhängig voneinander bewegen. Die Kupplung wird befestigt, indem Sie die Kugel der Zugstange durch den Ring der Arretierung nach oben ziehen und gleichzeitig den unteren Teil der Kupplung nach rechts drehen. Die Kupplung kann dann auf die Kugel geschoben werden. Drehen Sie dann den unteren Teil der Kupplung zurück. Der Sicherungsstift rastet automatisch in die Arretierung ein. Achtung! Benutz immer der Sicherheitsgurt der Schnellkupplung. Klappen Sie den Federbügel des Sicherungsstiftes nach oben, um die Deichsel zu arretieren. Kontrollieren Sie die Befestigung, indem Sie die Deichsel kurz vor- und zurückschieben und den KidCar dabei festhalten.

8 3. Fahrradfahren mit dem KidCar Fahren Das Fahren mit dem KidCar ist etwas anderes als normales Fahrradfahren. Durch die Länge, die Breite und das Gewicht des Anhängers ist es anfangs gewöhnungsbedürftig. Üben Sie zunächst, fahren Sie Links- und Rechtskurven und probieren Sie aus, wie sich der KidCar bei der Fahrt an Bordsteinkanten und anderen Hindernissen verhält. Danken Sie beim Fahren über Straßenbahnschienen daran, dass der KidCar in einer anderen Spur fährt als das Fahrrad. Nähern Sie sich Bordsteinkanten und Verkehrsberuhigungen immer in rechtwinkliger Fahrtrichtung. Beladen Die maximale Ladefähigkeit beträgt 60 kg. Vermeiden Sie Punktbelastungen des Bodens. Berücksichtigen Sie, dass ein Gewicht von 50 kg über eine Entfernung von 20 cm in freiem Fall auf den Boden 200 kg entsprechen. Es ist nicht gestattet, im KidCar Combi Kinder zu transportieren. Hinweis: Der KidCar Combi eignet sich besonderes für zwei Euro Faltkasten von 47x35x23 cm. Sehen und gesehen werden Wenn Sie abends im Dunklen fahren, können Sie sich zur zusätzlichen Sicherheit noch einen zusätzlichen Reflektor mit kombinierter Beleuch-tung anschaffen. Informieren Sie sich dazu bei Ihrem Händler über die verschiedenen Möglich-keiten. Diebstahlprävention Kaufen Sie sich ein solides Schloss mit einer ausreichend langen Kette. Suchen Sie in der Nähe ein festes Objekt (z.b. einen Baum oder einen Fahrradständer). Ziehen Sie die Kette durch die Deichselhaltern des KidCar und dann durch den Rahmen des Fahrrads. Auf diese Weise sind Fahrrad und Anhänger gleichzeitig gesichert. Lassen Sie auf keinen Fall wertvolle Sachen unbeaufsichtigt im KidCar zurück! 4. Wartung und Inspektion Kontrollieren Kontrollieren Sie den KidCar regelmäßig und bringen Sie ihn ein Mal jährlich zu Ihrem Fachhändler zur Durchsicht. Achten Sie auf den Reifendruck und drehen Sie die Ventile gut fest. Kontrollieren Sie regelmäßig, ob alle (Bolzen-)Verbindungen noch festsitzen. Die beweglichen Teile des KidCar sind wartungsfrei. Falls nötig für die Kugellager ein Schmiermittel auf Silikonbasis verwenden. Reinigen Verwenden Sie zum Reinigen nur Wasser (und gegebenenfalls ein Spülmittel). Auf keinen Fall Lösungsmittel benutzen. Der Stoff der Textilbespannung ist mit einer wasserabweisenden Beschichtung versehen, diese vertragen keine chemischen Lösungsmittel. Benutzen Sie zum Reinigen auf keinen Fall einen Hochdruckreiniger!

9 Unterstellen Der KidCar hat eine Breite von 73 cm. Im Prinzip passt er durch jede Tür. Wenn Sie lange Freude an Ihrem KidCar haben wollen, ist es ratsam, ihn nachts nicht im Freien stehen zu lassen. Das Material der Textilbespannung ist feuchtigkeitsabweisend, es verträgt aber keine dauerhafte Feuchtigkeitseinwirkung. Hierdurch können Schimmel- und/oder Stockfl ecken entstehen. Wenn sich die Textilbespannung feucht anfühlt, dann lassen Sie diese in einem trockenen Raum trocknen. Garantie und Haftung Die KidCar Company gewährt vom Tag des Kaufes an zwei Jahre Garantie auf Herstellungsfehler. 1. Der KidCar ist für den Transport von Gepäck gedacht. Die Garantie gilt nicht bei unsachgemäßem Gebrauch, wie etwa der Überschreitung der zulässigen Höchstlast, dem Fahren in Kurven bei hoher Geschwindigkeit, dem Fahren durch Salzwasser und dem Abstellen in feuchten Räumen. 2. Die KidCar Company BV gewährt Garantie auf die Textilbespannung bei nachweislichen Herstellungsund/oder Materialfehlern. Die Garantie gilt nicht für die Einwirkung von Witterungseinfl üssen wie Sonne, Feuchtigkeit und Salz. 3. Garantieansprüche werden ausschließlich über Ihren Händler abgewickelt. Setzen Sie sich in gegebenen Fällen mit ihm in Verbindung, er kümmert sich um die Bearbeitung Ihrer Garantieforderung. 4. Die für Garantieleistungen in Betracht kommenden Teile müssen so zu verpackt werden, dass Transportschäden ausgeschlossen sind. 5. Die Garantie erstreckt sich nicht auf den gebrauchsbedingten Verschleiß von Teilen, wie etwa den Verschleiß von Reifen und Schläuchen, Verfärbungen von Textilteilen oder Alterung durch Einwirkung von Witterungseinfl üssen wie Sonne, Regen und Wind. 6. Die KidCar Company BV lehnt jegliche Haftungsansprüche ab, die durch den Besitz, den Gebrauch oder während der Ingebrauchnahme entstehen können. Der Käufer ist für die Pfl ege, den Gebrauch und die Anwendung der Sicherheitsvorschriften selbst verantwortlich. Die KidCar Company BV übernimmt keine Haftung für Schäden Dritter, soweit dies nicht im Widerspruch zur gesetzlichen Haftung steht. 7. Bei eventuellen Streitigkeiten fi ndet aus-schließlich niederländisches Recht Anwendung. 8. Die obigen Garantiebestimmungen haben Vorrang vor allen anderen Bestimmungen in Bezug auf Gewährleistung und Haftung des Käufers. Wenn Sie Informationen benötigen oder Fragen haben, können Sie sich mit Ihre Fachhandel in Verbindung setzen. Website:

Gazelle Innergy. Gebruikershandleiding Bedienungsanleitung User manual. Uw, Ihr, Your Gazelle Dealer, Händler, Retailer. www.gazelle.

Gazelle Innergy. Gebruikershandleiding Bedienungsanleitung User manual. Uw, Ihr, Your Gazelle Dealer, Händler, Retailer. www.gazelle. Gazelle Innergy Uw, Ihr, Your Gazelle Dealer, Händler, Retailer Gebruikershandleiding Bedienungsanleitung User manual www.gazelle.nl 660905500 INLEIDING 4-5 INHALT 32-33 INTRODUCTION 60-61 DE ACCU 6-11

Nadere informatie

WMB 51420 WMB 51220. Lave-linge. Wasmachine. Waschmaschine Washing Machine

WMB 51420 WMB 51220. Lave-linge. Wasmachine. Waschmaschine Washing Machine Lave-linge Wasmachine Waschmaschine Washing Machine WMB 51420 WMB 51220 1 Waarschuwingen Algemene veiligheid Plaats uw machine nooit op een vloer die met tapijt is bedekt. Een gebrek aan luchtstroom van

Nadere informatie

ES -series. Gebruiksaanwijzing - NL. Users manual - EN. Gebrauchsanweisung - DE. Pagina 2. Page 12. Seite 22

ES -series. Gebruiksaanwijzing - NL. Users manual - EN. Gebrauchsanweisung - DE. Pagina 2. Page 12. Seite 22 ES -series Gebruiksaanwijzing - NL Pagina 2 Users manual - EN Page 12 Gebrauchsanweisung - DE Seite 22 NEDERLANDS INTRODUCTIE Lees deze gebruiksaanwijzing geheel door alvorens het apparaat te gaan gebruiken.

Nadere informatie

Digitale Spiegelreflexkamera Bitte zuerst lesen. Digitale spiegelreflexcamera Lees dit eerst 2-681-186-42 (1)

Digitale Spiegelreflexkamera Bitte zuerst lesen. Digitale spiegelreflexcamera Lees dit eerst 2-681-186-42 (1) 2-681-186-42 (1) Digitale Spiegelreflexkamera Bitte zuerst lesen Digitale spiegelreflexcamera Lees dit eerst Zusätzliche Informationen zu diesem Produkt und Antworten zu häufig gestellten Fragen können

Nadere informatie

Downloaded from www.vandenborre.be

Downloaded from www.vandenborre.be NL - België Gebruiksaanwijzing en installatievoorschriften p. 2 Nederland FR - Belgique Mode d emploi et d installation p. 5 France DE - Belgien Montage- und Bedienungsanleitung p. 8 Deutschland Östereich

Nadere informatie

DUO base. max 2x 15 kg. Gebruiksaanwijzing. max 2x 2 kg. max 2x 5 kg. Instructions. total max 44 kg. Manual de instrucciones.

DUO base. max 2x 15 kg. Gebruiksaanwijzing. max 2x 2 kg. max 2x 5 kg. Instructions. total max 44 kg. Manual de instrucciones. Gebrauchsanweisung EN Istruzioni per l uso IT Инструкции RU DUO Mode d emploi max x 5 kg 89cm max x kg 0cm x 76cm x 86-6cm max x 5 kg.4 bar total max 44 kg 7 kg x 76cm x 50cm click click carrycot 4 4,9

Nadere informatie

NL - België Gebruiksaanwijzing en installatievoorschriften p. 2. FR - Belgique Mode d emploi et d installation p. 5 France

NL - België Gebruiksaanwijzing en installatievoorschriften p. 2. FR - Belgique Mode d emploi et d installation p. 5 France NL - België Gebruiksaanwijzing en installatievoorschriften p. 2 FR - Belgique Mode d emploi et d installation p. 5 France DE - Belgien Montage- und Bedienungsanleitung p. 8 Deutschland EN Operating and

Nadere informatie

Gebruikshandleiding. Duet junior V 2012.1

Gebruikshandleiding. Duet junior V 2012.1 Gebruikshandleiding Duet junior V 2012.1 2 Garantie Blz. 5 Algemene informatie Blz. 6 7 Ingebruikname Blz. 8 13 Gebruik Blz. 14 20 Onderhoud Blz. 22-24 Storingen Blz. 25 Technische Specificaties Blz. 26

Nadere informatie

NL - België Gebruiksaanwijzing en installatievoorschriften p. 2. FR - Belgique Mode d emploi et d installation p. 6 France

NL - België Gebruiksaanwijzing en installatievoorschriften p. 2. FR - Belgique Mode d emploi et d installation p. 6 France NL - België Gebruiksaanwijzing en installatievoorschriften p. 2 FR - Belgique Mode d emploi et d installation p. 6 France DE - Belgien Montage- und Bedienungsanleitung p. 10 Deutschland EN Operating and

Nadere informatie

KOFFIEZETAPPARAAT - KAFFEEMASCHINE - CAFETIÈRE - COFFEEMACHINE

KOFFIEZETAPPARAAT - KAFFEEMASCHINE - CAFETIÈRE - COFFEEMACHINE KOFFIEZETAPPARAAT - KAFFEEMASCHINE - CAFETIÈRE - COFFEEMACHINE 2 NEDERLANDS Klein huishoudelijke apparaten horen niet in de vuilnisbak. Breng ze naar de betreffende afvalverwerkingsafdeling van uw gemeente.

Nadere informatie

T-433. Bruksanvisning Tack för att du valt att köpa en Onkyo FM/AMradiomottagare. FM/AM Tuner. De Nl Sv. Deutsch Nederland Svenska.

T-433. Bruksanvisning Tack för att du valt att köpa en Onkyo FM/AMradiomottagare. FM/AM Tuner. De Nl Sv. Deutsch Nederland Svenska. DNS_T433.book Page Tuesday, February 5, 005 3:5 PM Deutsch Nederland Svenska FM/AM Tuner T-433 Einführung Inleiding Inledning De- Nl- Sv- Bedienungsanleitung Vielen Dank, dass Sie sich für den FM/AM-Tuner

Nadere informatie

FM Stereo FM-AM Tuner

FM Stereo FM-AM Tuner ---() FM Stereo FM-AM Tuner Bedienunsanleitun Gebruiksaanwijzin Bruksanvisnin Istruzioni per l uso D NL S I ST-SB ST-SE by Sony Corporation VORSICHT Um Feuerefahr und die Gefahr eines elektrischen Schlaes

Nadere informatie

Havo 3 Kapitel 1 Wieder sehen!

Havo 3 Kapitel 1 Wieder sehen! Havo 3 Kapitel 1 Wieder sehen! Redemittel E Schön dich wieder zu sehen! Ich habe dich auch vermisst! Wie waren deine Ferien? Toll. Ich bin in Italien gewesen. Habt ihr tolles Wetter gehabt? Natürlich,

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. ONKYO HT-S9405THX http://nl.yourpdfguides.com/dref/5225003

Uw gebruiksaanwijzing. ONKYO HT-S9405THX http://nl.yourpdfguides.com/dref/5225003 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

EUREGIO WERKBUCH NIEDERLÄNDISCH

EUREGIO WERKBUCH NIEDERLÄNDISCH EUREGIO WERKBUCH NIEDERLÄNDISCH Kapitel 25-26: Das Regiokrankenhaus Zevenaar A) Het Streekziekenhuis Zevenaar 1. Lees de volgende tekst door. Onderstreep minimaal 5 en maximaal 10 kernwoorden.! "" "! #$%&##'#

Nadere informatie

Vertalingen Redemittel Kapitel 1 Service D Redemittel

Vertalingen Redemittel Kapitel 1 Service D Redemittel Kapitel 1 Service D Redemittel Kennst du eine gute Autowerkstatt? Warum? Hast du einen Unfall gehabt? Ich hatte eine Panne mit meinem Scooter. Brauchst du Hilfe bei der Reparatur? Ich helfe gerne. Der

Nadere informatie

Grill + Backofen Grill + oven Gril + Four Bakoven + Grill KB 14. Gebrauchsanweisung Instructions for use Mode d emploi Gebruiksaanwijzing

Grill + Backofen Grill + oven Gril + Four Bakoven + Grill KB 14. Gebrauchsanweisung Instructions for use Mode d emploi Gebruiksaanwijzing TURBO Grill + Backofen Grill + oven Gril + Four Bakoven + Grill KB 14 Gebrauchsanweisung Instructions for use Mode d emploi Gebruiksaanwijzing STEBA Elektrogeräte GmbH & Co. KG Pointstraße 2. 96129 Strullendorf

Nadere informatie

Vereniging van Merenpoortzeilers

Vereniging van Merenpoortzeilers Uitgave 3/2009 Vereniging van Merenpoortzeilers Merenpoort Clubblad Officieel orgaan van de Belangenvereniging van Merenpoorteigenaren 32 e jaargang nr. 3 oktober 2009 Adressen: Vorzitter: Piet-Jean Boegem

Nadere informatie

NL - België Gebruiksaanwijzing en installatievoorschriften p. 2 Nederland. FR - Belgique Mode d emploi et d installation p.

NL - België Gebruiksaanwijzing en installatievoorschriften p. 2 Nederland. FR - Belgique Mode d emploi et d installation p. NL - België Gebruiksaanwijzing en installatievoorschriften p. 2 Nederland FR - Belgique Mode d emploi et d installation p. 6 France DE - Belgien Montage- und Bedienungsanleitung p. 10 Deutschland Österreich

Nadere informatie

Nederlands. mountain buggy. buggy instruction guide. life without limit. For all Mountain Buggy models: swift urban jungle duo terrain

Nederlands. mountain buggy. buggy instruction guide. life without limit. For all Mountain Buggy models: swift urban jungle duo terrain mountain buggy life without limit buggy instruction guide For all Mountain Buggy models: swift urban jungle duo terrain Our buggies conform to the following safety standards: EN 1888:2005, ASTM F833-08,

Nadere informatie

AQUA-STATE VAKANTIE WONINGEN FERIEN WOHNUNGEN

AQUA-STATE VAKANTIE WONINGEN FERIEN WOHNUNGEN AQUA-STATE VAKANTIE WONINGEN FERIEN WOHNUNGEN & IJSSELMEER De Friese meren en het IJsselmeer binnen handbereik. Een waar paradijs voor watersporters. U kunt er naar hartelust varen met een sloep of de

Nadere informatie

Induktion IK 30 die moderne Art zu Kochen Gebrauchsanweisung 3 Instructions for use 8 Mode d emploi 12 Gebruiksaanwijzing 16. www.steba.

Induktion IK 30 die moderne Art zu Kochen Gebrauchsanweisung 3 Instructions for use 8 Mode d emploi 12 Gebruiksaanwijzing 16. www.steba. www.steba.com Induktion IK 30 die moderne Art zu Kochen Gebrauchsanweisung 3 Instructions for use 8 Mode d emploi 12 Gebruiksaanwijzing 16 2 D Induktion die moderne Art zu Kochen 1 Liter Flüssigkeit kocht

Nadere informatie

High-Light Kochfeld HK20 die moderne Art zu Kochen Gebrauchsanweisung 3 Instructions for use 8 Mode d emploi 12 Gebruiksaanwijzing 16. www.steba.

High-Light Kochfeld HK20 die moderne Art zu Kochen Gebrauchsanweisung 3 Instructions for use 8 Mode d emploi 12 Gebruiksaanwijzing 16. www.steba. www.steba.com High-Light Kochfeld HK20 die moderne Art zu Kochen Gebrauchsanweisung 3 Instructions for use 8 Mode d emploi 12 Gebruiksaanwijzing 16 Kochfeld Cooking area Restwärmeanzeige High temp. light

Nadere informatie

Onderzoek verplaatsingsgedrag Groesbeek - Kranenburg

Onderzoek verplaatsingsgedrag Groesbeek - Kranenburg Onderzoek verplaatsingsgedrag Groesbeek - Kranenburg Colofon Opdrachtgever: Gemeente Groesbeek. Verkeer en Vervoer: bureau Openbare Werken. Postbus 20, 6560 AA Groesbeek. Contactpersoon: ing. H.G. Beumer.

Nadere informatie

EUREGIO WERKBUCH NIEDERLÄNDISCH. Kapitel 11: Einkaufen. A) Koop-dialogen

EUREGIO WERKBUCH NIEDERLÄNDISCH. Kapitel 11: Einkaufen. A) Koop-dialogen EUREGIO WERKBUCH NIEDERLÄNDISCH Kapitel 11: Einkaufen A) Koop-dialogen a) Je hoort een vijftal dialogen die met 'kopen' hebben te maken. Het gaat om Marjolein en Peter, het paartje dat je in hoofdstuk

Nadere informatie

Vor dem ersten Gebrauch...

Vor dem ersten Gebrauch... RZ_Transportpuffer_binary.fh10 25.07.2003 11:05 Uhr Seite 1 C M Y CM MY CY CMY K Vor dem ersten Gebrauch... Zur Gewährleistung des sicheren Transportes Ihres neuen Brotbackautomaten befinden sich Transportsicherungen

Nadere informatie

BJu TIJDSCHRIFTEN. Page 1 of 8. http://www.legalintelligence.com/documents/12927197?srcfrm=basic+search&stext=a...

BJu TIJDSCHRIFTEN. Page 1 of 8. http://www.legalintelligence.com/documents/12927197?srcfrm=basic+search&stext=a... Page 1 of 8 BJu TIJDSCHRIFTEN ArA > Aflevering 1 2014 Jurisprudentie Trefwoorden Auteurs De Nederlandse en de Duitse oproepkracht vergeleken HR 27 april 2012, JAR 2012/149 en HR 3 mei 2013, JAR 2013/140

Nadere informatie

lief! autostoeltjes gebruiksaanwijzing Cato (meisjesversie) Casper (jongensversie) geschikt voor kinderen van 9-36 KG

lief! autostoeltjes gebruiksaanwijzing Cato (meisjesversie) Casper (jongensversie) geschikt voor kinderen van 9-36 KG lief! autostoeltjes gebruiksaanwijzing Cato (meisjesversie) Casper (jongensversie) geschikt voor kinderen van 9-36 KG lief! autostoeltjes (Cato/Casper) GESCHIKT VOOR KINDEREN VAN 9-36 KG; Groep I, II en

Nadere informatie

Master Lock ist der weltweit größte Hersteller von Vorhängeschlössern mit dem breitesten Angebot für gewerbliche und private Kunden.

Master Lock ist der weltweit größte Hersteller von Vorhängeschlössern mit dem breitesten Angebot für gewerbliche und private Kunden. SAFETY Master Lock wurde 1921 von Harry Soref in Milwaukee, Wisconsin (USA) gegründet. Master Lock erfand 1924 das Stahl- Vorhängeschloss und 1935 das Zahlen- Vorhängeschloss. Master Lock ist der weltweit

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING

GEBRUIKERSHANDLEIDING GEBRUIKERSHANDLEIDING NL -B Inleiding Gefeliciteerd met de keuze van uw nieuwe rolstoel Kwaliteit en functionaliteit zijn sleutelbegrippen bij alle rolstoelen van Handicare. De Exigo 10 wordt geproduceerd

Nadere informatie