Jules Moretuslei Antwerpen-Wilrijk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jules Moretuslei 2 2610 Antwerpen-Wilrijk. 03 828 95 60 03 829 14 87 info@ivca.be www.ivca.be"

Transcriptie

1 INTERCOMMUNALE VERENIGING VOOR CREMATORIUMBEHEER IN DE PROVINCIE ANTWERPEN Jules Moretuslei Antwerpen-Wilrijk EVALUATIENOTA BESTUURSPERIODE

2 INTERGEMEENTELIJKE VERENIGING I.V.C.A. BESTUURSPERIODE DEEL 1 OVERZICHT CREMATIELANDSCHAP IN VLAANDEREN De werking van de intergemeentelijke vereniging I.V.C.A. is niet los te denken van het ruimere kader van de lijkbezorging en de uitvaartsector. Die sector is de laatste jaren sterk veranderd, geprofessionaliseerd en vooral gecommercialiseerd. In deze evaluatienota belichten we daarom niet alleen de werking van de I.V.C.A. tijdens de afgelopen bestuursperiode, maar gaan we ook in op de tendensen en evoluties binnen de uitvaartsector. Regionale spreiding van crematoria: heden en toekomst Vlaanderen telt 8 crematoria Vooraf dient herinnerd te worden aan het feit dat in Vlaanderen de Vlaamse overheid er voor gekozen heeft om de oprichting en het beheer van crematoria toe te vertrouwen aan de gemeenten of aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (artikel 2 van het Vlaams decreet van 16 januari 2004 betreffende de begraafplaatsen en de lijkbezorging). De Vlaamse regering heeft deze keuze verantwoord aan de hand van verschillende argumenten. In de eerste plaats is de lijkbezorging een zaak van openbare orde en een kerntaak voor de gemeenten. Verder moet ook een volledige neutraliteit en gelijkheid gewaarborgd kunnen worden en kan er geen onderscheid gemaakt worden op grond van geloofsovertuiging, nationaliteit, afkomst, enz De Vlaamse overheid is van oordeel dat alleen publieke organisaties deze waarborgen kunnen verstrekken. Verder heeft de overheid de keuze bevestigd om te streven naar eigentijdse crematoria waar met eerbied voor traditie in een eigentijdse omgeving afscheid kan genomen worden van de overledene. De oprichting van dergelijke gebouwen wordt aangemoedigd door het verlenen van een subsidie. Zoals kan afgeleid worden uit de statistische gegevens kennen we vandaag in Vlaanderen acht verschillende vestigingen van crematoria. Bij het begin van de bestuursperiode waren dit er nog zes. Iedere provincie telde één crematorium (Brugge, Lochristi, Vilvoorde en Hasselt) en in de provincie Antwerpen zijn er twee crematoria (Antwerpen en Turnhout). Dit was onvoldoende om de toekomstige vraag naar crematies op te vangen. Om die reden openden twee nieuwe crematoria hun deuren, met name in West-Vlaanderen (Kortrijk) en Oost- Vlaanderen (Sint-Niklaas). Daarnaast zullen er in de nabije toekomst nog een aantal bijkomende crematoria geopend en gebouwd worden (cfr. supra). Vlaanderen heeft in tegenstelling tot Nederland bijvoorbeeld bewust gekozen om regionale crematoria te bouwen. De meeste projecten gaan uit van een crematorium per 300 à

3 inwoners en men streeft er naar om de afstand tot een crematorium niet veel groter dan 25 km te maken. Crematoria vereisen echter grote investeringen, o.a. op milieutechnisch vlak. Om de prijs voor een crematie te kunnen beperken is een zorgvuldige inplanting van crematoria noodzakelijk. Door de reeds vermelde blijvende stijging van het percentage crematies (+60% in Vlaanderen) zijn nieuwe crematoria noodzakelijk. Hierbij komt nog de te verwachten stijging van het sterftecijfer in de nabije toekomst. Recent geopende crematoria Crematorium Uitzicht (Kortrijk West-Vlaanderen) 21 gemeenten uit Zuid-West Vlaanderen hebben zich verenigd in de Intergemeentelijke Vereniging voor Crematoriumbeheer in Zuid-West-Vlaanderen (Psilon). Zij kozen de begraafplaats van Hoog-Kortrijk als vestigingsplaats. Via de Vlaamse Bouwmeester werd het project van de Portugese architect Souto De Moura geselecteerd. Het crematorium was operationeel in het najaar van 2011 en werd officieel in gebruik genomen in Crematorium Uitzicht - Kortrijk Crematorium Heimolen (Sint-Niklaas Oost-Vlaanderen)

4 Dit crematorium opende de deuren in 2010 en wordt beheerd door de Intercommunale Vereniging voor Crematoriumbeheer in de Provincie Oost-Vlaanderen (Westlede) die tevens het crematorium van Lochristi nabij Gent beheert. Via de Open Oproep van de Vlaamse Bouwmeester werd de architectuuropdracht toevertrouwd aan het Nederlandse architectenbureau Claus en Kaan. Crematorium Heimolen Sint-Niklaas De toekomstige crematoria Crematorium Hofheide (Holsbeek Vlaams-Brabant) De Opdrachthoudende Vereniging voor Crematoriumbeheer in het arrondissement Leuven telt 19 aangesloten gemeenten. Zij koos het domein Hofheide te Holsbeek (nabij Aarschot) als vestigingsplaats.

5 Via de Vlaamse Bouwmeester werd gekozen voor een ontwerp van de Gentse architecten Coussée & Goris. De opening van dit crematorium, dat volop in aanbouw is, wordt in 2013 verwacht. Crematorium Hofheide (impressies) Holsbeek Andere geplande crematoria Naast het concrete bouwproject in Holsbeek worden er nog vier andere concrete projecten voorbereid. De intergemeentelijke vereniging Havicrem zal een nieuw crematorium bouwen en beheren in Zemst (Vlaams-Brabant) dat vermoedelijk vanaf het verouderde privaat geëxploiteerde crematorium van Vilvoorde zal vervangen. In Oost-Vlaanderen (Aalst) zal een derde crematorium gebouwd worden door de intergemeentelijke vereniging Westlede. Hetzelfde architectenteam, dat tekende voor het crematorium in Sint-Niklaas, zal ook het project in Aalst begeleiden. In Oostende werd een intergemeentelijke vereniging opgericht tussen vier Westvlaamse gemeenten met de bedoeling om in de kuststreek een crematorium te openen. Onze vereniging heeft in 2012 een samenwerkingsovereenkomst met de stad Lommel gesloten om naast de begraafplaats Centrum een crematorium op te richten voor Noord-Limburg. Tot slot kan nog vermeld worden dat twee projecten in onderzoek zijn. De Westvlaamse intergemeentelijke vereniging zal in de toekomst nog bestuderen of er op de as Brugge-Kortrijk nog nood is aan een bijkomende vestiging. Onze vereniging kon in het nabije verleden de plannen voor een crematorium in Brasschaat niet realiseren, maar de vraag blijft of het in functie van mobiliteit en regionale spreiding nodig is om in het noorden van de provincie Antwerpen nog een crematorium op te richten. Deze vraag wordt verder onderzocht in functie van de reële behoeften van de uitvaartsector. Brussel en Wallonië In de hoofdstad is de organisatie en het beheer van crematoria in belangrijke mate identiek aan de Vlaamse situatie. Brussel kent vandaag één crematorium, het oudste in België, dat sedert

6 1930 in gebruik is. Naast deze vestiging in Ukkel zijn er zeer concrete plannen om tegen een nieuw crematorium te openen in het noorden van Brussel (Evere). Zeer gelijklopend met Vlaanderen is dat ook Wallonië voor regionale crematoria heeft geopteerd. Henegouwen kent drie crematoria (Bergen, Charleroi en Frasnes) en de provincie Luik telt twee vestigingen (Luik en Welkenraedt). Daarnaast is er een crematorium in Court- Saint-Etienne (Waals-Brabant) en Ciney (provincie Namen). In het zuiden van het land zijn er geen concrete projecten meer gepland. Een eerder plan om in de Borinage-streek (La Louvière) nog een crematorium te openen is tot op heden niet concreet uitgewerkt. Statistische gegevens over crematies Hieronder vindt men een evolutie van het aantal crematies in ons land tijdens de periode 1988 tot Op basis van deze gegevens kan men vaststellen dat het aantal crematies in een regio stijgt indien er zich daar een crematorium bevindt. Court-Saint-Etienne Kortrijk Frasnes Sint-Niklaas Hasselt Vilvoorde Turnhout Bergen Charleroi Lochristi Brugge Antwerpen Luik Ukkel Crematie zit in de lift Crematie en begraving bestaan in alle Europese landen naast elkaar. Crematie als vorm van lijkbezorging werd in de 2 de helft van de 19 e eeuw terug in Europa geïntroduceerd. Vanaf het begin van de 20 ste eeuw steeg het aantal crematies in de meeste landen. De stijging in de meer katholiek geïnspireerde landen begon pas na het opheffen van het verbod op crematie door de katholieke kerk.

7 In ons land werd crematie toegelaten bij de wet van 21 maart 1932 maar het was pas vanaf de jaren zeventig van vorige eeuw dat het geleidelijk aan tot de brede lagen van de bevolking doordrong. Vandaag wordt ruim 50% van de overledenen in ons land gecremeerd. De Vlaamse uitvaartsector De begrafenisondernemer In Vlaanderen hebben we de afgelopen jaren een belangrijke wijziging zien ontstaan bij de begrafenisondernemer zelf. Waar vroeger elke gemeente wel over één of meerdere lokale uitvaartondernemers beschikte, is dat vandaag toch wel even anders. We kunnen twee groepen van begrafenisondernemers onderscheiden, namelijk de onafhankelijke uitvaartondernemer enerzijds en de aan een uitvaartverzekeraar gebonden ondernemingen anderzijds. Vele familiale bedrijven werden immers overgenomen door de grootste uitvaartverzekeraar in ons land, waardoor er sprake is van een aanzienlijke schaalvergroting. De onafhankelijke vooral grotere begrafenisaannemers zijn echter niet stil blijven zitten en zijn zelf ook gaan investeren in eigen infrastructuur om plechtigheden en uitvaartmaaltijden in te organiseren. De crematoria worden door deze groep wel eens oneerlijke concurrentie verweten omdat dezelfde vormen van dienstverlening worden aangeboden. Uiteraard mag niet vergeten worden dat de crematoria hierin destijds een voorbeeldfunctie hebben vervuld en dat er toch nog altijd een belangrijke groep van kleine uitvaartondernemers bestaat, die zelf niet de middelen hebben om te investeren in eigen infrastructuur en bijgevolg dankbaar gebruik maken van de openbare voorzieningen, die de crematoria bieden. Daarnaast zien we ook een sterke professionalisering en commercialisering in de uitvaartsector. De begrafenisondernemer heeft zich ontwikkeld tot een all-round dienstverlener. Vroeger deed een uitvaartondernemer veel beroep op andere dienstverleners en onderaannemers, bijvoorbeeld voor de bloemen, het drukwerk, het vervoer, enz De moderne uitvaartondernemer zal die diensten nu vaak zelf organiseren en aanbieden aan de nabestaanden. Tradities Het verloop van een uitvaartplechtigheid kent vele tradities en de uitvaartondernemer speelt een belangrijke rol in het verzorgen van die tradities. De doorbraak van de crematie heeft ongetwijfeld voor een belangrijke omwenteling gezorgd. Meer en meer plechtigheden worden uitgevoerd met een urne in plaats van de kist, terwijl ook het aantal mogelijke asbestemmingen werd uitgebreid. Nieuwe tendensen, zoals de begrafenis van de asurne in het urnenbos of het thuis bewaren van de asurne, kennen heel wat succes. De verstrooiing van de as op de strooiweide blijft de meest verkozen asbestemming.

8 De afscheidsplechtigheden hebben eveneens een hele evolutie gekend. Het traditionele afscheid in de kerk heeft plaats gemaakt voor plechtigheden in aula s of besloten afscheidsruimten bij de begrafenisondernemer. De audio-visuele middelen hebben hun intrede gedaan en afscheidsmomenten worden meer en meer opgenomen of met een webcam en een internetverbinding uitgezonden. Zo biedt het afscheid een blijvende herinnering of kunnen nabestaanden, die niet aanwezig kunnen zijn tijdens de plechtigheid, toch het afscheid volgen. De kostprijs van een begrafenis Op de vraag naar de kostprijs van een begrafenis kan men onmogelijk een juist of exact antwoord geven. Veel hangt immers af van de keuzes die de nabestaanden maken bij het organiseren van de uitvaart. Men mag er van uitgaan dat een gemiddelde uitvaart à euro zal kosten, hoewel facturen van 7 of euro ook niet uitzonderlijk zijn. Zeker als men opteert voor een uitgebreide koffietafel, een mooie kist en een grote grafzerk, dan zullen de kosten al snel oplopen. Het cliché wil dat een crematie duurder zou zijn als een gewone begrafenis. Dit klopt doorgaans niet omdat de kosten van een dure kist en een grafzerk kunnen vermeden worden. Uiteraard is er de kostprijs van de crematie en de prijs van een sierurne, indien daarvoor gekozen wordt. Het lijkt dan ook correcter te zijn dat beide vormen van uitvaart een gelijkwaardige kostprijs kennen. De omvang van de factuur van een uitvaart versterkt wel twee andere tendensen die overgewaaid zijn vanuit Nederland. Uitvaartverzorgers hebben het concept van de budgetuitvaart uitgevonden waarbij uitvaarten worden aangeboden volgens een vaste formule en tegen een vaste prijs. Meestal zijn er nog wel enkele varianten mogelijk, maar de nabestaanden weten op voorhand wat ze zullen moeten betalen. Daarnaast zien we ook de toename van het aantal uitvaartverzekeringen, die mensen onderschrijven om de kosten van de uitvaart niet ten laste te leggen van hun nabestaanden. De uitvaartverzekering Aanvankelijk was de uitvaartverzekering een middel om minder begoede mensen toch een deftige uitvaart te kunnen bezorgen. Tegenwoordig kan iedereen een dergelijke verzekering afsluiten en hebben de verzekeringsmaatschappijen, banken en ziekenfondsen verschillende produkten in aanbieding. Een uitvaartverzekering dekt ondertussen ook alle kosten van een uitvaart, waar dit oorspronkelijk alleen maar over de kist en de uitvaartdienst. In vele landen van Europa, zoals bijvoorbeeld in Nederland en Spanje (+70%), zijn uitvaartverzekeringen even gebruikelijk als een auto- of hospitalisatieverzekering. In België daarentegen blijft men sceptischer (10%), hoewel de jongste jaren meer mensen een uitvaartverzekering hebben onderschreven. De uitvaartverzekering kan verschillende vormen aannemen. De meest eenvoudige vorm is de uitvaartspaarrekening. Het is een spaarrekening op eigen naam, waarop periodiek spaargelden worden gestort en die uitsluitend mag gebruikt worden om de factuur van de begrafenisondernemer te betalen. De kapitaalverzekering is een tweede vorm. In de overeenkomst wordt een vast bedrag vooropgesteld, dat met intresten zal uitgekeerd worden bij het overlijden aan de begunstigde die

9 in de uitvaart zal voorzien. Het vooropgestelde kapitaal en de te betalen premies kan door de verzekerde bepaald worden in functie van de formules die de verzekeraars aanbieden. Ten slotte is er de natura uitvaartverzekering, die een pakket aan uitvaartdiensten omvat en die een bepaalde waarde vertegenwoordigen. De verzekerde betaalt de premies en de uitvaartondernemer garandeert een correcte uitvoering van het dienstpakket op het ogenblik dat de verzekerde overlijdt. Het is vooral dit type van natura verzekeringen dat de uitvaartverzekeraars proberen te verkopen omdat ze zelf begrafenisondernemingen hebben die dan de uitvaart zullen verzorgen. Zoals reeds eerder vermeld gaat het om begrafenisondernemingen die in het verleden door de uitvaartverzekeraar werden opgekocht, maar die nog steeds onder hun oude vertrouwde naam opereren. De consument weet dus niet altijd dat hij geen keuzevrijheid heeft of dat hij niet bij een onafhankelijke uitvaartondernemen terecht kan. Tevens is het belangrijk om na te gaan wat precies de inhoud is van het dienstenpakket dat in de natura verzekering is opgenomen (bijvoorbeeld het aantal rouwbrieven, crematie of niet, transport, opbaring, enz ) omdat mensen daar niet altijd bij stil staan bij het afsluiten van de polis. Op het ogenblik van de uitvaart durven dan nog wel eens verrassingen opduiken en moeten de nabestaanden nog extra kosten betalen. Nederlands onderzoek leert dat vele verzekerden onderverzekerd zijn en dat een opleg van tot euro niet uitzonderlijk zijn. Ondanks alle mogelijkheden en varianten blijft de uitvaartverzekering een dure aangelegenheid, zelfs wanneer het eventuele fiscale voordeel mee in overweging wordt genomen. De consument kan het geld beter zelf beleggen en voorzien in de kosten van zijn eigen uitvaart. Heeft men echter weinig middelen om te beleggen dan kan een kapitaalverzekering uitkomst bieden. De natura verzekering zal altijd duurder zijn en biedt minder keuzemogelijkheden voor de nabestaanden. Samenwerking tussen de Vlaamse openbare crematoria De directeurs van de verschillende Vlaamse openbare crematoria vergaderen op regelmatige basis om kennis en ervaringen te delen, alsook om de samenwerking tussen de crematoria onderling te bevorderen. Die samenwerking is mogelijk in diverse domeinen en betekent een meerwaarde voor de werking van ieder crematorium afzonderlijk. Tot op heden bleef deze samenwerking eerder op een informeel niveau. In 2012 keurden de verschillende intergemeentelijke verenigingen het voorstel goed om deze samenwerking te intensifiëren en te formaliseren. Opzet De Vlaamse intergemeentelijke verenigingen voor crematoriumbeheer, namelijk: - IGS Westlede (provincie Oost-Vlaanderen): crematoria te Lochristi, St.-Niklaas, project Aalst; - I.V.C.A. (provincie Antwerpen): crematoria Wilrijk en Turnhout, project Lommel; - IGS Psilon (regio Zuid-West-Vlaanderen): crematorium te Kortrijk; - IGS Havicrem (regio Halle-Vilvoorde): crematorium te Vilvoorde, project Zemst; - IGS Hofheide (regio Leuven): crematorium te Holsbeek; - I.C.V.C. (Brussels Gewest): crematorium Ukkel, project Evere; hebben daarom een samenwerkingsplatform opgericht om een aantal diensten en faciliteiten samen te ontwikkelen en op te volgen.

10 Zo zal er ondermeer samengewerkt worden op het vlak van: - studie en ontwikkeling betreffende positionering en operationele werking van de crematoria; - belangenverdediging/gesprekspartner t.a.v. Vlaamse overheid; - belangenverdediging/gesprekspartner t.a.v. federaties van uitvaartondernemingen; - ombudsdienst/bemiddeling t.a.v. klanten en families; - gemeenschappelijke bestellingen en groepsaanbestedingen; - ontwikkeling gemeenschappelijke beheersinformatica; - communicatie en informatieverstrekking: website, gemeenschappelijke persinitiatieven, kunstevenement; - uitwisseling gespecialiseerd personeel; - organisatie gemeenschappelijke opleidingen; - technisch advies; - benchmarking; - enz. Structuur en rapportering Dit samenwerkingsplatform zal een lichte, flexibele structuur blijven die a priori operationeel moet werken, zonder een zwaar beheersapparaat. Er wordt geopteerd voor een feitelijke vereniging, waarvan de werking wordt opgevolgd en gestuurd vanuit een maandelijks directeursoverleg. De grote beleidslijnen en het budget worden vastgelegd op een jaarlijks gemeenschappelijke Conferentie van Voorzitters en Directeurs. Personeelsinzet Het platform werkt met een minimale eigen personeelsbezetting. De verschillende opdrachten van het platform worden projectmatig opgevolgd door medewerkers vanuit de intergemeentelijke verenigingen, volgens een onderling af te spreken billijke verdeling van tijdsinzet. De beleidsondersteuning en het secretariaat van het platform wordt opgevolgd door een aan te stellen medewerker. Deze medewerker wordt bij voorkeur gedetacheerd vanuit en gehuisvest binnen één van de crematoriumverenigingen. Budget Bij de opstart wordt een jaarbudget van euro voorzien. Dit budget wordt proportioneel ingebracht door de partners-intergemeentelijke verenigingen, à rato van 2 euro per uitgevoerde crematie. In het laatste kwartaal van het lopende werkjaar wordt telkens een nieuwe begroting opgesteld voor het komende werkjaar. Duur engagement De samenwerking loopt in eerste instantie voor een periode van drie jaar ( ). Vóór eind 2015 volgt een evaluatie van de werking en de structuur van het partnerschap, in het perspectief van een verdere samenwerking op langere termijn.

11 DEEL 2 EVOLUTIE WERKING I.V.C.A. Verlenging vereniging De I.V.C.A. werd in 1978 opgericht voor een periode van 30 jaar. Die mogelijkheid veranderde met het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking (zie artikelen 35 en 36). Voortaan kunnen intergemeentelijke verenigingen maar voor 18 jaar opgericht worden. Tegen het einde van die periode van 18 jaar kan evenwel besloten worden om de werking van de intergemeentelijke vereniging te verlengen, telkens voor een nieuwe periode van 18 jaar. Die verlenging kwam in 2008 ook ter sprake voor de I.V.C.A.. De algemene vergadering heeft daarom op 28 februari 2008 besloten de opdrachthoudende vereniging I.V.C.A. te verlengen voor een nieuwe periode van 18 jaar welke zal eindigen in Wijziging statuten Op dezelfde algemene vergadering van 28 februari 2008 werd een statutenwijziging goedgekeurd. In artikel 13 werd een 4 e paragraaf toegevoegd, waarbij een mandaat van bestuurder wordt toegekend aan de gemeente waar zich een vestiging van de I.V.C.A. bevindt. In de praktijk betekende dit een bijkomend mandaat van bestuurder voor de stad Antwerpen en de stad Turnhout. Aangesloten gemeenten Naast de provincie Antwerpen zijn er nog 52 gemeenten aangesloten als aandeelhouder van de intergemeentelijke vereniging I.V.C.A.. Tijdens de afgelopen bestuursperiode kwam hier geen verandering in. De aangesloten besturen zijn: Stichtende leden: De provincie Antwerpen De steden Antwerpen, Mechelen en Turnhout Later aangesloten leden: Uit het arrondissement Antwerpen: De gemeenten Aartselaar, Boechout, Boom, Borsbeek, Brasschaat, Edegem, Hemiksem, Hove, Kalmthout, Kapellen, Kontich, Mortsel, Niel, Rumst, Schoten, Stabroek, Wijnegem, Wommelgem, Zandhoven, Zoersel en Zwijndrecht. Uit het arrondissement Mechelen: Bonheiden, Heist-op-den-Berg, Lier, Willebroek.

12 Uit het arrondissement Turnhout: Arendonk, Baarle-Hertog, Balen, Beerse, Dessel, Geel, Grobbendonk, Herentals, Hoogstraten, Hulshout, Kasterlee, Laakdal, Lille, Meerhout, Merksplas, Mol, Olen, Oud-Turnhout, Ravels, Retie, Rijkevorsel, Vorselaar, Vosselaar, Westerlo. Samenstelling Raad van Bestuur op 31 december 2012 De raad van bestuur was op 31 december 2012 als volgt samengesteld: - Luc Bungeneers, voorzitter, Antwerpen - Lydia Gorrebeeck, ondervoorzitter, Antwerpen - Luc Debondt, tweede ondervoorzitter, Turnhout - Frank Geudens, secretaris, provincie Antwerpen - Rita Janssens, lid directiecomité, Mechelen - Paul Valkeniers, lid directiecomité, Schoten - Hugo Vanderbecken, lid directiecomité, Brasschaat - Luc Vloemans, lid directiecomité, Lille - Simone Van Brussel, Antwerpen - Gerda Van Langendonck, provincie Antwerpen - Rina Van de Weyer, provincie Antwerpen - Livia Moreau, provincie Antwerpen - Gilbert Van Nuffel, Antwerpen - Leo D heu, Antwerpen - Nancy Vanroy, Aartselaar - Annemie Hendrickx, Herentals - Herman De Bleser, Antwerpen - Brigitte Van De Heyning, Heist-op-den-Berg - Greet Van Gool, Antwerpen - Andy Janssens, Boom - Tom Daniels, Turnhout - Rony Van Hemelen, Geel - Patrick Geuens, Retie - Tatjana Scheck, Antwerpen - Roger Van Loon, Vosselaar - Michel Meeus, Dessel - Frans De Bondt, Baarle-Hertog - Mia Moortgat, Aartselaar - Wilfried Van Vlem, Boechout Evolutie dienstverlening In de crematoria van Antwerpen en Turnhout bieden we drie vormen van dienstverlening aan, namelijk (1) het uitvoeren van crematies, (2) het organiseren van afscheidsplechtigheden en (3) het verzorgen van uitvaartmaaltijden. De belangrijkste activiteit blijft onveranderd het uitvoeren van de crematies. Het aandeel van de afscheidsplechtigheden en de uitvaartmaaltijden ligt op respectievelijk 26% en 15%. Het aantal crematies en afscheidsplechtigheden blijft toenemen, terwijl de vraag naar uitvaartmaaltijden daalt. De economische en financiële crisis, maar ook de concurrentie in deze sector zijn hier niet vreemd aan.

13 Dienstverlening I.V.C.A. Uitvaartkamers Plechtigheden Crematies Uitgevoerde projecten & investeringen In de voorbije jaren heeft de I.V.C.A. vooral geïnvesteerd in de renovatie van het crematorium van Antwerpen. Zo werd het dak volledig vernieuwd (ca ,-). Daarnaast werden de beide aula s en wachtkamers van een luchtkoeling voorzien en werd de administratie geheel gerenoveerd (ca ,-). De luchtkoeling van de foyer in Turnhout werd eveneens vernieuwd. Verder werd in 2009 de oude technische ruimte in Antwerpen ontmanteld (ca ,-). Ook werd de omheining van het domein in Antwerpen vernieuwd (ca ). In 2010 besloot de raad van bestuur tot de uitbreiding van de Antwerpse technische ruimte met een 6 e crematieoven. Deze investering bedroeg ca In 2011 werd de uitbreiding van de aula chrysant in Antwerpen en de vervanging van de oude technische ruimte door een cafetaria door de raad van bestuur goedgekeurd. Deze werken werden voltooid in oktober Daarbij werden tevens het meubilair in de wachtkamers en aula s vervangen, een nieuwe centrale keuken geïnstalleerd en een bijkomende ruimte voor uitvaartmaaltijden gecreëerd ( ,-). Open deur De crematoria van Antwerpen en Turnhout namen in de jaren 2009, 2010 en 2012 deel aan de Open Bedrijven Dag. Verschillende duizenden mensen bezochten telkens één van de crematoria en kregen tijdens een rondleiding de nodige deskundige uitleg over de werking van een crematorium. Ook werden er regelmatig rondleidingen verzorgd voor scholen en verenigingen.

14 Gelieve de familie te volgen In 2012 publiceerde het Davidsfonds en het Vlaams Steunpunt voor Cultureel Erfgoed (FARO) een boek met als titel Gelieve de familie te volgen koffietafels in Vlaanderen. In het boek komen de gebruiken en gewoonten aan bod die in Vlaanderen bestaan als het gaat over de organisatie van koffietafels. Naast een portret van uitvaartmaaltijden in de diverse etnische en culturele gemeenschappen wordt er ook stil gestaan bij de verschillen in koffietafels tussen de Vlaamse provincies onderling. De I.V.C.A. verleende haar medewerking en tekende mee voor de input over de provincie Antwerpen (zie pag ). Het gebruikte beeldmateriaal werd gemaakt in het crematorium van Wilrijk. Overleg met de begrafenissector De uitvaartondernemers zijn en blijven de belangrijkste klanten van elk crematorium. Zij treden op als vertrouwenspersoon voor de families die met een overlijden geconfronteerd worden en zijn het aanspreekpunt voor het crematorium. De band met de klanten, t.t.z. tussen begrafenisondernemers en crematorium, is dus belangrijk en verdient aandacht. In 2012 werd daarom gestart met een structureel overleg, waarbij alle uitvaartondernemers minstens twee maal per jaar uitgenodigd worden. Daarbij wordt de dienstverlening van het crematorium en andere aandachtspunten die belangrijk zijn voor het functioneren van de uitvaartdiensten, besproken. In datzelfde kader werd in 2012 een tevredenheidsonderzoek georganiseerd en alle uitvaartondernemers bevraagd naar hun mening over de dienstverlening van I.V.C.A.. De aandachtspunten, die dit onderzoek opleverde, zullen opgenomen worden in een kwaliteitsproject ter optimalisatie van onze werking. Financiële resultaten Overzicht resultatenrekeningen periode Jaar Resultaat boekjaar Gecum. resultaat , , , , , , , , , , , ,94

15 Evolutie leningslast periode Jaar Leninglast 31/12/ ,48 31/12/ ,08 31/12/ ,61 31/12/ ,69 31/12/ ,24 31/12/ ,69 Geldende tarieven De tariefstructuur van de I.V.C.A. werd in 2008 grondig gewijzigd. Aanvankelijk gold een afzonderlijk tarief voor crematies ( 439,-) en het gebruik van de aula voor afscheidsplechtigheden ( 106,-). Dit werd herzien zodat vanaf de zomer 2008 een eenheidstarief werd ingevoerd van 500,- per crematie. In de prijs van de crematie was het gebruik van de aula voortaan inbegrepen. Voor het overige besloot het directiecomité om de wijzigingen van de tarieven zo veel mogelijk te beperken, zeker wat betreft de prijsverhogingen. Bijgevolg zouden de tarieven hoogstens nog geïndexeerd worden. In 2012 bedroeg het tarief voor een crematie daardoor 530,-. De invoering van de eenheidsprijs stootte echter op heel wat kritiek vanuit de uitvaartsector, omdat het gevoel bestond dat er betaald moest worden voor dienstverlening waarvan men niet altijd gebruik maakte. Dit was meteen de aanleiding voor een nieuw debat over de prijszetting in het najaar van De raad van bestuur besliste daarom om met ingang vanaf 1 maart 2013 terug een gedifferentieerd tarief in te voeren, evenals een onderscheiden prijs voor al dan nietinwoners van de bij de I.V.C.A. aangesloten gemeenten. Pensioenvoorzieningen De raad van bestuur van de I.V.C.A. heeft op 14 oktober 2010 en op 9 december 2010 beslist om met ingang van 1 januari 2012 de bestaande pensioenverzekering van haar statutair personeel, ondergebracht bij Ethias, stop te zetten en toe te treden tot de RSZPPO (Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten). Als gevolg hiervan vielen de opgebouwde reserves bij Ethias zonder voorwerp en deze werden dan ook teruggestort aan de I.V.C.A.. Evolutie personeel Het personeelsbestand van de I.V.C.A. onderging verschillende wijzigingen, die vooral het gevolg waren van een toenemend werkvolume (zie stijging aantal crematies, plechtigheden en uitvaartmaaltijden) en de leeftijdsstructuur van het personeel.

16 Het personeelskader Op het einde van 2012 telt het personeelskader van de I.V.C.A. 45 arbeidsplaatsen: 4 kaderfuncties, 25 medewerkers in het crematorium van Antwerpen en 16 medewerkers in het crematorium van Turnhout. Hierdoor werd de personeelsbezetting in de afgelopen zes jaren uitgebreid met 5 functies. In elke vestiging kunnen we drie categorieën van medewerkers onderscheiden: a) administratieve medewerkers, die instaan voor het onthaal, de administratie en de begeleiding van plechtigheden; b) technische medewerkers: zij verzorgen de crematies, maar verzorgen mee de afscheidsplechtigheden; c) medewerkers catering en onderhoud: het volledige interne onderhoud van de gebouwen en de uitvaartmaaltijden worden in eigen beheer verzorgd. Leeftijden en pensioneringen Het personeel van de I.V.C.A. kent een gemiddeld hoge leeftijdsstructuur, zodat recent maar ook in de nabije toekomst verschillende medewerkers uit dienst zijn getreden/zullen treden. Milieu Emissiemetingen Zoals het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning voorschrijft laat de I.V.C.A. jaarlijkse alle verplichte emissiemetingen uitvoeren. Daarbij worden verschillende componenten, zoals dioxines, fijn stof, zwavel, kwik en stikstofoxide, gemeten en gecontroleerd. Uit alle metingen die tijdens de afgelopen bestuursperiode zijn uitgevoerd blijkt telkens opnieuw de technische installaties voldoen aan de voorgeschreven milieunormen en dat wij met de emissies ruim onder de opgelegde minimumwaarden blijven. De aandacht voor de milieunormen en het respecteren van die normen is voor de I.V.C.A. een belangrijke prioriteit. De I.V.C.A. investeert daarom voortdurend in de best beschikbare technieken voor de oven- en filterinstallaties, maar zet daarnaast ook sterk in op proactief onderhoud. Deze werkwijze laat ons toe om elk jaar opnieuw de normen te respecteren. In het crematorium van Antwerpen werd een volledig nieuwe technische installatie in gebruik genomen in In de loop van 2013 worden twee nieuwe crematieovens in het crematorium van Turnhout in gebruik genomen en de filterinstallatie aangepast. Hiermee zal de I.V.C.A. opnieuw geruime tijd bedrijfszeker en duurzaam kunnen werken. In 2012 werd voor het crematorium van Turnhout een nieuwe milieuvergunning afgeleverd, die 20 jaar geldig is. Recuperatie energie Nadat de nieuwe installatie in Turnhout in gebruik genomen zal worden, wordt in onze beide crematoria de vrijgekomen energie gerecupereerd. Elke crematie resulteert immers in de vrijgave van een hoeveelheid warmte, die voor twee doeleinden opnieuw aangewend wordt:

17 enerzijds kunnen wij de gebouwen op deze manier verwarmen en anderzijds kan die warmte ook omgezet worden naar koele lucht voor de afkoeling van de aula s tijdens warme zomerdagen.

18 DEEL 3 TOEKOMSTIGE ONTWIKKELINGEN In tegenstelling tot wat de lezer op het eerste gezicht zou denken is de sector van de Vlaamse openbare crematoria volop in beweging (zie het hoofdstuk over de toekomstige crematoria)! Dit is op zich ook niet vreemd. Als beheerder van een crematorium moeten wij voortdurend alert zijn voor de evoluties in de uitvaartsector, de toenemende of wijzigende behoeften van klanten en de (concurrentiële) omgeving waarin we werken. Om die dienstverlening zo goed mogelijk te blijven verzekeren, moet de I.V.C.A. er zorg voor dragen dat zij nu en in de toekomst steeds een actueel en eigentijds aanbod kan blijven verzorgen. Voor de toekomstige beleidsvisie moet dit steeds het uitgangspunt blijven, uiteraard door eveneens rekening te houden met de budgettaire mogelijkheden en de zorg voor een financieel evenwicht. Deze uitdagingen en bewegingen maken dan ook dat de I.V.C.A. in de komende jaren met een aantal boeiende projecten en vraagstukken zal geconfronteerd worden. Basisdoelstelling De I.V.C.A. heeft zich er steeds toe geëngageerd om voor iedereen een vrije keuze van lijkbezorging te garanderen en zal zich daarvoor in de toekomst ook blijven inzetten. De crematieopdracht werd bovendien altijd gerealiseerd binnen een gezond financieel evenwicht, dat ook voor de toekomst moet gewaarborgd blijven. In Vlaanderen hebben overledenen en nabestaanden anno 2013 de keuze voor hetzij een klassieke begrafenis, hetzij voor een crematie. Wie de evoluties in de wereld volgt, zal ontdekken dat er naast begraven en cremeren nieuwe technologieën bestaan en onderzocht worden. Hoewel resomatie en cryomatie nog maar in de kinderschoenen staan, valt het niet uit te sluiten dat deze technieken in de toekomst aan belang zullen winnen. Als deze nieuwe vormen op punt staan en de wetgeving in Vlaanderen zou hiervoor aangepast worden, dan zal de vraag rijzen of de intergemeentelijke verenigingen, die vandaag de crematie verzorgen, ook op dit vlak een passend aanbod gaan formuleren. Echter, de invoering van deze technieken is niet voor morgen. Het past alleen ze hier te vermelden omwille van de volledigheid. Klantenzorg en dienstverlening In het eerder vermelde tevredenheidsonderzoek drukken de klanten van I.V.C.A. een algehele tevredenheid uit over de aangeboden dienstverlening. Uiteraard zijn er ook leer- en werkpunten en zal de I.V.C.A. zich blijven inzetten voor een verdere optimalisering van de dienstverlening. De motivatie en deskundigheid van de medewerkers is daarbij belangrijk. Omdat onze medewerkers cruciaal zijn en zij in belangrijke mate het gezicht vormen van onze organisatie, zullen zij maximaal ondersteund worden om de dienstverlening zo klantgericht mogelijk aan te bieden. Hat past ook te vermelden dat de verschillende medewerkers, waarvan er meerderen al decennia in dienst zijn, de I.V.C.A. hebben helpen uit te bouwen tot de organisatie die ze vandaag is en die een belangrijke plaats inneemt in de uitvaartsector.

19 Een belangrijke dynamiek zal ontstaan door de invoering van het nieuwe reservatiesysteem dat ter beschikking zal gesteld worden van de begrafenisondernemers. Zij zullen in de nabije toekomst online, mobiel en 24/7 reservaties kunnen maken voor crematies, afscheidsplechtigheden en uitvaartmaaltijden. Dit systeem werd reeds jaren geleden ontwikkeld door de intergemeentelijke vereniging Westlede en is in gebruik in de meeste Vlaamse openbare crematoria. Op digitaal vlak wordt ook werk gemaakt van een project voor de digitale aangifte van een overlijden en de digitale verzending van de wettelijk vereiste documenten. Vandaag moeten uitvaartondernemers nog heel wat administratieve stappen ondernemen om een overlijden aan te geven en een crematie te boeken. Naar het voorbeeld van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gaan de Vlaamse openbare crematoria werk maken van een digitale oplossing, die een meerwaarde zal betekenen voor de gemeentebesturen, de begrafenisondernemers en de crematoria. De dienstverlening zal gevoelig kunnen uitgebreid worden in het oosten van de provincie en in Noord-Limburg wanneer het crematorium in Lommel wordt ontwikkeld en zijn deuren opent. De samenwerking met de stad Lommel, die in 2012 tot stand kwam, is recent en er moet nog veel gebeuren vooraleer het crematorium een feit zal zijn. Desalniettemin is het crematorium van Lommel een belangrijk project voor de volgende bestuursperiode. Ter voorbereiding daarvan zullen alleszins de statuten in de loop van 2013 moeten gewijzigd worden om het verzorgingsgebied van de I.V.C.A. uit te breiden naar de provincie Limburg. In Turnhout is de I.V.C.A. 20 jaar actief. Het crematorium opende in 1992 de deuren en is sedertdien steeds gegroeid. Vandaag worden er ongeveer crematies uitgevoerd en worden er ook een belangrijk aantal afscheidsplechtigheden en uitvaartmaaltijden verzorgd. Op korte termijn zijn er twee belangrijke projecten, die op stapel staan voor het crematorium van Turnhout. De technische installaties worden na 20 jaar intensief gebruik vernieuwd zodat wij in de toekomst opnieuw volgens de best beschikbare technieken zullen kunnen werken.

20 Duurzaamheid en aandacht voor het milieu is voor de I.V.C.A. steeds een prioriteit geweest zodat deze belangrijke investering vanzelfsprekend is. Tijdens afscheidsplechtigheden met grote bezoekersaantallen bleek herhaaldelijk dat de capaciteit van de bestaande parking onvoldoende was. Dit gaf ook meermaals aanleiding tot wild parkeren en klachten van de nabijgelegen handelszaak. Na de zomer van 2013 zal de parking uitgebreid worden met ongeveer 120 parkeerplaatsen. Voor de toekomst zal het nog te bouwen crematorium van Lommel een belangrijke impact hebben op de werking van het crematorium van Turnhout. Dit neemt niet weg dat het crematorium van Turnhout nog steeds een belangrijke rol zal te vervullen hebben en dat een aantal moderniseringswerken zich nog zullen aankondigen. In het bijzonder moet er werk gemaakt worden van de cateringfunctie. De huidige ruimte en capaciteit van de keuken is manifest ontoereikend. Om een optimale dienstverlening te kunnen blijven verzekeren, zal werk worden gemaakt van een renovatieplan. Tien jaar voordien, in 1983, werd het crematorium van Antwerpen in gebruik genomen en het bestaat dus ondertussen 30 jaar. In het voorbije decennium werd de technische installatie volledig vernieuwd en uitgebreid en de oude technische ruimte werd omgevormd en voorzien van hedendaagse ruimten voor uitvaartmaaltijden. Voor het verzorgen van de maaltijden werd een nieuwe moderne keuken ingericht en het publiek kan terecht in de nieuwe cafetaria. Ondanks deze belangrijke vernieuwingen mag niet uit het oog verloren worden dat het hoofdgebouw dertig jaar oud is, niet meer voldoet aan de hedendaagse normen inzake duurzaamheid en energiebeheer en tal van praktische moeilijkheden vertoont die storend zijn voor een vlotte en klantgerichte exploitatie. Renovatie en herinrichting zijn de komende jaren dan ook zeker aan de orde. Daarnaast heeft de stad Antwerpen de vraag opnieuw geformuleerd naar de mogelijke belangstelling van de I.V.C.A. voor de overname van het kasteel Schoonselhof. Het kasteel wordt thans nog gebruikt door een aantal stedelijke diensten, maar zal op termijn leeg komen te staan. In samenwerking met de stad zal daarom de haalbaarheid van een exploitatie in het kasteel Schoonselhof onderzocht worden. Deze vraag is uiteraard onlosmakelijk verbonden met de renovatie- en exploitatievragen die leven in verband met het huidige hoofdgebouw. I.V.C.A. zal daarom werk maken van een haalbaarheidsstudie en grondig laten onderzoeken welke toekomstige exploitatievormen mogelijk, wenselijk en financieel haalbaar zijn. Indien dit positief kan beoordeeld worden, zal er een masterplan uitgewerkt worden voor het crematorium van Antwerpen.

27-2-2013. 1. Wettelijk kader 2. Overzicht crematorialandschap 3. Voorstelling I.V.C.A. 4. Dienstverlening 5. Marktsituatie 6.

27-2-2013. 1. Wettelijk kader 2. Overzicht crematorialandschap 3. Voorstelling I.V.C.A. 4. Dienstverlening 5. Marktsituatie 6. PROGRAMMA 26 februari 213 STAD TURNHOUT 1. Wettelijk kader 2. Overzicht crematorialandschap 3. Voorstelling I.V.C.A. 4. Dienstverlening 5. Marktsituatie 6. Rondleiding WETTELIJK KADER WETTELIJK KADER begraafplaatsen

Nadere informatie

Relatiebeheerders Land- en Tuinbouw Provincie Antwerpen Gemeente Relatiebeheerder Adres

Relatiebeheerders Land- en Tuinbouw Provincie Antwerpen Gemeente Relatiebeheerder Adres Relatiebeheerders Land- en Tuinbouw Provincie Antwerpen Gemeente Relatiebeheerder Adres Aartselaar Arendonk Baarle Hertog Balen Balen Tel: 014 44 83 63 Beerse jef.meuws@kbc.be Beerse Tel: 014 44 83 45

Nadere informatie

NR NAAM DEELNEMER. CIPAL DV Deelnemersregister - laatste aanpassing ingevolge AV 12/06/2015 Ondernemingsnummer /8

NR NAAM DEELNEMER. CIPAL DV Deelnemersregister - laatste aanpassing ingevolge AV 12/06/2015 Ondernemingsnummer /8 I. STEDEN EN GEMEENTEN 1 Gemeente Aalter 2 Gemeente Aartselaar 3 Gemeente Arendonk 4 Gemeente As 5 Gemeente Baarle-Hertog 6 Gemeente Balen 7 Stad Beringen 8 Gemeente Berlaar 9 Stad Bilzen 10 Stad Blankenberge

Nadere informatie

Armoede en kwetsbaarheid op het platteland:

Armoede en kwetsbaarheid op het platteland: Armoede en kwetsbaarheid op het platteland: Cijfers & achtergrondinformatie Dienst welzijn & gezondheid 1-3/06/2015 Inhoud Armoede (op het platteland)? Uitdagingen voor de leadergebieden? Ondersteuning

Nadere informatie

Voorafgaandelijk aan de behandeling van de agenda worden de hierna vermelde vormvereisten gecontroleerd.

Voorafgaandelijk aan de behandeling van de agenda worden de hierna vermelde vormvereisten gecontroleerd. Verslag Algemene vergadering 17 december 2014 Aanwezig: De heer Luk Lemmens, afgevaardigde provincie Antwerpen, de heer Franky Loveniers, afgevaardigde stad Antwerpen, de heren Jan Verbergt, afgevaardigde

Nadere informatie

kleuren of krimpen bevolking op actieve leeftijd: lokale evolutie Provincie Antwerpen Dienst Welzijn en Gezondheid

kleuren of krimpen bevolking op actieve leeftijd: lokale evolutie Provincie Antwerpen Dienst Welzijn en Gezondheid kleuren of krimpen bevolking op actieve leeftijd: lokale evolutie 2005-2025 Provincie Antwerpen Dienst Welzijn en Gezondheid 1 Kleuren of krimpen. Bevolking op actieve leeftijd: lokale evolutie 2005-2025

Nadere informatie

NOTA Toelichting werking Pontes

NOTA Toelichting werking Pontes PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 27 november 2014 Verslag Agenda nr. 2/22 Provinciale initiatieven. Opdrachthoudende vereniging PONTES. Toelichting bij het beleid van de vereniging. Kennisname.

Nadere informatie

Tarieven zoals van toepassing vanaf 1/1/2017

Tarieven zoals van toepassing vanaf 1/1/2017 Tarieven zoals van toepassing vanaf 1/1/2017 U vindt de tarieven op de volgende blz van jaarlijks vastrecht variabel tarief - progressief tarief: tarief per gemeente variabel tarief intergrale - vlak tarief:

Nadere informatie

De voorzitter verwelkomt mevrouw Lieselot Keymis als nieuw lid in de Raad van Bestuur in vervanging van mevrouw Sadia Choukri.

De voorzitter verwelkomt mevrouw Lieselot Keymis als nieuw lid in de Raad van Bestuur in vervanging van mevrouw Sadia Choukri. Raad van bestuur 21 september 2016 Aanwezig: Carine Leys, voorzitter; Katrien Van de Poel, ondervoorzitter; Katleen Den Roover, Alex Helsen, Door Steyaert, leden directiecomité; Rob Blockx, Gerda Broeckx,

Nadere informatie

Verslag. Algemene vergadering. 16 december Algemene vergadering: verslag 17 juni goedkeuring

Verslag. Algemene vergadering. 16 december Algemene vergadering: verslag 17 juni goedkeuring Verslag Algemene vergadering 16 december 2015 Aanwezig: De heer Luk Lemmens, afgevaardigde provincie Antwerpen, mevrouw Leyla Aydemir, afgevaardigde stad Antwerpen, de heer Stef Breugelmans, afgevaardigde

Nadere informatie

Hors plan de délestage Buiten afschakelplan Commune Gemeente. Tranche 6 Schijf 6 Aartselaar 69 60 129. Tranche 2 Schijf 2. Tranche 1 Schijf 1

Hors plan de délestage Buiten afschakelplan Commune Gemeente. Tranche 6 Schijf 6 Aartselaar 69 60 129. Tranche 2 Schijf 2. Tranche 1 Schijf 1 Aartselaar 69 60 129 Aartselaar 69 60 129 Antwerpen 80 121 2.375 2.576 Albertdok 6 372 378 Antwerpen Kern-Oude Stad 238 238 Berchem 163 163 Borgerhout 1 104 105 Charlottalei 79 79 Deurne 79 161 240 Ekeren

Nadere informatie

Voorafgaandelijk aan de behandeling van de agenda worden de hierna vermelde vormvereisten gecontroleerd.

Voorafgaandelijk aan de behandeling van de agenda worden de hierna vermelde vormvereisten gecontroleerd. Verslag Algemene vergadering 18 juni 2014 Aanwezig: De heer Peter Wouters, ondervoorzitter; De heer Rik Röttger, afgevaardigde provincie Antwerpen, de heer Franky Loveniers, afgevaardigde stad Antwerpen,

Nadere informatie

a) Rijdt er naast het oudjaarsaanbod ook nog een regulier aanbod?

a) Rijdt er naast het oudjaarsaanbod ook nog een regulier aanbod? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 670 van ANNICK DE RIDDER datum: 9 februari 2015 aan BEN WEYTS VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN De Lijn Antwerpen - Aanbod

Nadere informatie

Crematoria in Vlaanderen

Crematoria in Vlaanderen Crematoria in Vlaanderen Voor zijn wekelijkse column in KNACK trekt Jean Marie De Dedecker van Middelkerke naar Hasselt. Onder de titel Hoe onze rechtszekerheid opgestookt werd in een Hasselts crematorium

Nadere informatie

Verslag. Raad van bestuur. 16 december Raad van bestuur: verslag 21 oktober goedkeuring. Aanleiding

Verslag. Raad van bestuur. 16 december Raad van bestuur: verslag 21 oktober goedkeuring. Aanleiding Verslag Raad van bestuur 16 december 2015 Aanwezig: Carine Leys, voorzitter; Katrien Van de Poel, ondervoorzitter; Katleen Den Roover, Alex Helsen, Door Steyaert, leden directiecomité; Rob Blockx, Gerda

Nadere informatie

15/12/'11 De Halloweenwandeling Griezelbuiten van Hier is Ginderbuiten! wint de Culturele publieksprijs 2011.

15/12/'11 De Halloweenwandeling Griezelbuiten van Hier is Ginderbuiten! wint de Culturele publieksprijs 2011. Gazet van Antwerpen Promo Nieuwe BMW 3 Reeks Berline vanaf 285*/maand Word GvA-correspondent! Solliciteer nu! Bezorg ons uw leukste foto's van jonge antwerpen > mol Griezelbuiten wint Culturele Publieksprijs

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 26 november 2015 Toelichting Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/18 Provinciale initiatieven. Opdrachthoudende vereniging PONTES.

Nadere informatie

Antwerpen. De financiële resultaten volgden niet altijd dat succes..

Antwerpen. De financiële resultaten volgden niet altijd dat succes.. Antwerpen We kijken tevreden terug op de resultaten van de campagne in 2012. Met Sing for the Climate, het filmpje met Bart Cannaerts, de vele acties van onze vrijwilligers, was de campagne erg zichtbaar.

Nadere informatie

Voorgeschiedenis De laatste algemene vergadering vond plaats op 17 december 2014. Het verslag van deze vergadering wordt ter goedkeuring voorgelegd.

Voorgeschiedenis De laatste algemene vergadering vond plaats op 17 december 2014. Het verslag van deze vergadering wordt ter goedkeuring voorgelegd. Algemene vergadering 17 juni 2015 Aanwezig: De heer Luk Lemmens, afgevaardigde provincie Antwerpen, de heer Franky Loveniers, afgevaardigde stad Antwerpen, mevrouw Rita Van den Bossche, afgevaardigde stad

Nadere informatie

gemeente Hove* gemeente Ingelmunster gemeente Kampenhout gemeente Kapellen* gemeente Kaprijke gemeente Knokke-Heist gemeente Kortemark gemeente

gemeente Hove* gemeente Ingelmunster gemeente Kampenhout gemeente Kapellen* gemeente Kaprijke gemeente Knokke-Heist gemeente Kortemark gemeente Overzicht van de steden en gemeenten die een informatieveiligheidsconsulent hebben aangesteld en waarvoor de VTC een advies heeft gegeven. Stand 27 juli 2016 ( lijst 2016-05; kaart v10)). Steden en gemeenten

Nadere informatie

gemeente Kaprijke gemeente Knokke-Heist gemeente Kortemark gemeente Kortenaken gemeente Kortenberg gemeente Kruibeke gemeente Kruishoutem gemeente

gemeente Kaprijke gemeente Knokke-Heist gemeente Kortemark gemeente Kortenaken gemeente Kortenberg gemeente Kruibeke gemeente Kruishoutem gemeente Overzicht van de steden en gemeenten die een informatieveiligheidsconsulent hebben aangesteld en waarvoor de VTC een advies heeft gegeven. Stand 26 mei 2016 ( lijst 2016-04; kaart v9)). Steden en gemeenten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Hooghenraed Overlijdensbijstand

Algemene voorwaarden Hooghenraed Overlijdensbijstand Algemene voorwaarden Hooghenraed Overlijdensbijstand Waarvoor zijn deze algemene voorwaarden? Deze algemene voorwaarden horen bij de verzekering Overlijdensbijstand van Hooghenraed. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Overzichtstabel gemeente-referentiepunten (intranet)

Overzichtstabel gemeente-referentiepunten (intranet) GEMEENTE REFERENTIEPUNTEN hardheid 1ste ref.punt hardheid 2de ref.punt hardheid 3de ref.punt F D F D F D Aartselaar Rumst (AWW + collector) 16,2 9,1 Arendonk Oud-Turnhout 15,5 8,7 Balen Olmen - Mol 11,3

Nadere informatie

Overzicht van de steden en gemeenten die een informatieveiligheidsconsulent hebben aangesteld en waarvoor de VTC een advies heeft gegeven

Overzicht van de steden en gemeenten die een informatieveiligheidsconsulent hebben aangesteld en waarvoor de VTC een advies heeft gegeven Overzicht van de steden en gemeenten die een informatieveiligheidsconsulent hebben aangesteld en waarvoor de VTC een advies heeft gegeven. Stand 9 december 2016 ( lijst 2016-08; kaart v12?)). Steden en

Nadere informatie

1. Hoeveel van de projecten die werden goedgekeurd werden inmiddels uitgevoerd?

1. Hoeveel van de projecten die werden goedgekeurd werden inmiddels uitgevoerd? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 67 van JORIS POSCHET datum: 23 oktober 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Bovenlokale sportinfrastructuur - Evaluatie Het wegwerken

Nadere informatie

2. Welk subsidiebedrag werd aan elk van deze erkende Huizen van het Kind toegekend?

2. Welk subsidiebedrag werd aan elk van deze erkende Huizen van het Kind toegekend? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 252 van LIES JANS datum: 15 januari 2015 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Huizen van het kind - Subsidiëring Huizen van het Kind bundelt verschillende

Nadere informatie

Kinderen Eerst! Op weg naar een Huis van het Kind in Heist-op-den- Heist-op-den-Berg Mortsel Huis van het Kind Boechout Boechout

Kinderen Eerst! Op weg naar een Huis van het Kind in Heist-op-den- Heist-op-den-Berg Mortsel Huis van het Kind Boechout Boechout ANTWERPEN Antwerpen Huis van het Kind Zwijndrecht Zwijndrecht, Burcht Boom Huis van het Kind Aartselaar Aartselaar Brasschaat Huis van het Kind Essen Essen Brasschaat Huis van het Kind: De Pagadder Stabroek

Nadere informatie

Voorwoord 2. Activiteiten 9 Licht op groen voor het crematorium in Lommel

Voorwoord 2. Activiteiten 9 Licht op groen voor het crematorium in Lommel jaarverslag 2013 Voorwoord 2 PONTES, een nieuwe naam 5 Brug tussen leven en dood voor een groeiende organisatie 6 Brug tussen levensbeschouwingen 6 Brug tussen actoren en partners 6 Brug tussen verleden

Nadere informatie

De uitvaartverzekeraar met échte vrije keuze. Maak één keer de keuze voor de Vrije Keuze Polis

De uitvaartverzekeraar met échte vrije keuze. Maak één keer de keuze voor de Vrije Keuze Polis De uitvaartverzekeraar met échte vrije keuze Maak één keer de keuze voor de Vrije Keuze Polis Uw uitvaart, uw vrije keuze Misschien heeft u het wel eens meegemaakt. Een overlijden betekent dat er veel

Nadere informatie

d.1. Frequentiepakketten in de provincie Antwerpen

d.1. Frequentiepakketten in de provincie Antwerpen VR 2017 2402 DOC.0187/5BIS D. Bespreking opmerkingen bij Bijlage 5. Lijst van Vlaamse frequenties voor lokale radioomroeporganisaties als vermeld in artikel 5. d.1. Frequentiepakketten in de provincie

Nadere informatie

Verslag. Buitengewone algemene vergadering. 15 juni 2016

Verslag. Buitengewone algemene vergadering. 15 juni 2016 Verslag Buitengewone algemene vergadering 15 juni 2016 Aanwezig: De heer Luk Lemmens, afgevaardigde provincie Antwerpen, de heer Franky Loveniers, afgevaardigde stad Antwerpen, de heer Leo Aerts, afgevaardigde

Nadere informatie

Raad van bestuur. 19 maart 2014. 1. Raad van bestuur: verslag 15 januari 2014 - goedkeuring

Raad van bestuur. 19 maart 2014. 1. Raad van bestuur: verslag 15 januari 2014 - goedkeuring Raad van bestuur 19 maart 2014 Aanwezig: Rob Van de Velde, voorzitter; Peter Wouters, Katrien Van de Poel, ondervoorzitters, Frank Geudens, secretaris; Katleen Den Roover, Alex Helsen, Jef Laureyssens,

Nadere informatie

Hoe veilig is uw gemeente?

Hoe veilig is uw gemeente? 3 Hoe veilig is uw gemeente? Grote steden, grote(re) problemen Een analyse van criminaliteitscijfers leert dat vooral Antwerpen en in de provincie Antwerpen met misdaad kampen. In landelijke gemeenten

Nadere informatie

Provinciale omgevingsanalyse. Samenlevingsopbouw Antwerpen provincie

Provinciale omgevingsanalyse. Samenlevingsopbouw Antwerpen provincie Provinciale omgevingsanalyse Samenlevingsopbouw Antwerpen provincie 30 09 2014 Provinciale omgevingsanalyse Samenlevingsopbouw Antwerpen Provincie 30 september 2014 Inleiding... 5 1. Feiten en cijfers

Nadere informatie

Wensenboekje. Naam en voornamen: Rijksregisternummer: Straat en nummer: Postnummer en gemeente: Geboorteplaats en datum: Partner: Ingevuld te:

Wensenboekje. Naam en voornamen: Rijksregisternummer: Straat en nummer: Postnummer en gemeente: Geboorteplaats en datum: Partner: Ingevuld te: Wensenboekje Dit boekje is een handleiding voor zij die duidelijk kenbaar willen maken wat er na hun overlijden met de stoffelijke resten van hun lichaam moet gebeuren en hoe zij wensen dat daaromtrent

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 23 april 2015 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/3 Provinciale initiatieven. Opdrachthoudende vereniging

Nadere informatie

177 Zwevegem 105,7 003E20 22 50N48 45 31 100 ND

177 Zwevegem 105,7 003E20 22 50N48 45 31 100 ND Lijst van Vlaamse frequenties voor lokale radio Lokaliteit Frequentie Lengte Breedte Antennehoogte Vermogen Antennepatroon (MHz) (OL ' '' ) (NB ' '' ) (m) (Watt) (D/ND) 1 Aalst 90,0 004E03 00 50N57 00

Nadere informatie

Voorwerp van het besluit Het verslag van de vorige vergadering wordt ter goedkeuring voorgelegd.

Voorwerp van het besluit Het verslag van de vorige vergadering wordt ter goedkeuring voorgelegd. VERSLAG Directiecomité 11 maart 2014 Aanwezig: Peter Wouters, Katrien Van de Poel, ondervoorzitters, Frank Geudens, secretaris. Jef Laureyssens, Ariane Van Dooren, Katleen den Roover, bestuurders; Tom

Nadere informatie

Provincie Antwerpen kinderopvang in kaart

Provincie Antwerpen kinderopvang in kaart Provincie Antwerpen kinderopvang in kaart Provinciale afdeling Antwerpen Jean Paul Van der Elst m.m.v. Vera Marien Inhoudstafel Inleiding 3 Situering en verantwoording 3 Inhoudelijk overzicht 3 I. Provincie

Nadere informatie

nr. 344 van JO DE RO datum: 18 maart 2015 aan HILDE CREVITS

nr. 344 van JO DE RO datum: 18 maart 2015 aan HILDE CREVITS SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 344 van JO DE RO datum: 18 maart 2015 aan HILDE CREVITS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS Inschrijvingen onderwijs Stand van zaken De

Nadere informatie

Cremeren, bedreiging voor exploitatie van de begraafplaats?

Cremeren, bedreiging voor exploitatie van de begraafplaats? Cremeren, bedreiging voor exploitatie van de begraafplaats? Aad den Boer directeur DB Holding De cijfers (1) Cremeren is de laatste jaren enorm gestegen in verhouding met begraven Het begon in 1914 met

Nadere informatie

MIJN UITVAART GOED GEREGELD

MIJN UITVAART GOED GEREGELD MIJN UITVAART GOED GEREGELD Mijn uitvaart goed geregeld Bijgewerkt op datum: 12-03-2008 pagina 1 Algemeen Rondom de uitvaart moet altijd heel veel worden geregeld. U kunt zelf diverse voorzorgsmaatregelen

Nadere informatie

Geboortedatum. Handtekening. Het versturen van rouwkaarten voor de uitvaart na de uitvaart geen rouwkaarten laat ik mijn nabestaanden bepalen

Geboortedatum. Handtekening. Het versturen van rouwkaarten voor de uitvaart na de uitvaart geen rouwkaarten laat ik mijn nabestaanden bepalen [mooi] afscheid voor een mooi en persoonlijk afscheid... zoals de dag uit de nacht treedt treedt het leven uit de dood er is liefde die niet sterft Toon Hermans mijn uitvaart In mijn uitvaart heb ik aangegeven

Nadere informatie

Mijn uitvaart goed geregeld

Mijn uitvaart goed geregeld Mijn uitvaart goed geregeld April 2011 1 Algemeen Rondom een uitvaart moet altijd heel veel worden geregeld. U kunt zelf diverse voorzorgsmaatregelen treffen, zodat na uw overlijden alles zo verloopt zoals

Nadere informatie

De uitvaartverzekering. Informatie voor een verstandige keuze. verzekering bedrijfsrisico hypotheek pensioen

De uitvaartverzekering. Informatie voor een verstandige keuze. verzekering bedrijfsrisico hypotheek pensioen De uitvaartverzekering Informatie voor een verstandige keuze verzekering bedrijfsrisico hypotheek pensioen Een uitvaartverzekering is niet iets waar u dagelijks mee bezig bent. En dat hoeft gelukkig ook

Nadere informatie

nr. 237 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 2 januari 2017 aan LIESBETH HOMANS Lokale besturen - Financieringsmogelijkheden

nr. 237 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 2 januari 2017 aan LIESBETH HOMANS Lokale besturen - Financieringsmogelijkheden SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 237 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 2 januari 2017 aan LIESBETH HOMANS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN,

Nadere informatie

Begraafplaatsen in Zwijndrecht

Begraafplaatsen in Zwijndrecht Begraafplaatsen in Zwijndrecht Begraafplaatsen in Zwijndrecht Inleiding Aan het einde van een mensenleven wacht onvoorwaardelijk de dood. Bij het eind van een leven hoort ook het proces van afscheid nemen.

Nadere informatie

U bewaart deze bij uw belangrijke papieren of u geeft deze af aan degene die de uitvaart te zijner tijd met ons bespreekt. Geboortedatum: te: BSN:

U bewaart deze bij uw belangrijke papieren of u geeft deze af aan degene die de uitvaart te zijner tijd met ons bespreekt. Geboortedatum: te: BSN: 1 Wilsbeschikking Bij een overlijden voelen nabestaanden zich gesteund als zij weten hoe de overledene dacht over zijn of haar afscheid en uitvaart. Om uw nabestaanden niet in onwetendheid achter te laten

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over uitvaartverzekeringen. 1. Wat kost een uitvaart? 2. Waarom een uitvaartverzekering? 3. Is een uitvaartverzekering duur?

Veel gestelde vragen over uitvaartverzekeringen. 1. Wat kost een uitvaart? 2. Waarom een uitvaartverzekering? 3. Is een uitvaartverzekering duur? Veel gestelde vragen over uitvaartverzekeringen 1. Wat kost een uitvaart? 2. Waarom een uitvaartverzekering? 3. Is een uitvaartverzekering duur? 4. Wat is duurder, een begrafenis of een crematie? 5. Tot

Nadere informatie

GEMEENTE EDEGEM ontwikkelingssamenwerking III. r e g l e m e n t

GEMEENTE EDEGEM ontwikkelingssamenwerking III. r e g l e m e n t GEMEENTE EDEGEM ontwikkelingssamenwerking III r e g l e m e n t Besluit van de gemeenteraad van Edegem van betreffende de financiële en logistieke ondersteuning van ontwikkelingssamenwerking. De gemeenteraad

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 26 september 2013 Toelichting Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/4 Provinciale initiatieven. Dienstverlenende vereniging IGEAN.

Nadere informatie

Timmerman bvba uitvaartcentrum ceremoniebedrijf. 35 jaar. discrete en verzorgde begeleiding AULA VOOR ALLE AFSCHEIDSPLECHTIGHEDEN

Timmerman bvba uitvaartcentrum ceremoniebedrijf. 35 jaar. discrete en verzorgde begeleiding AULA VOOR ALLE AFSCHEIDSPLECHTIGHEDEN Timmerman bvba uitvaartcentrum ceremoniebedrijf 35 jaar discrete en verzorgde begeleiding AULA VOOR ALLE AFSCHEIDSPLECHTIGHEDEN familiebedrijf 35 jaar Sinds onze oprichting in 1977 zijn wij een familiebedrijf,

Nadere informatie

Handboek Kwaliteitslabel Pure Kempen voor producenten van streekgebonden producten

Handboek Kwaliteitslabel Pure Kempen voor producenten van streekgebonden producten Handboek Kwaliteitslabel Pure Kempen voor producenten van streekgebonden producten Rurant vzw - Handboek Kwaliteitslabel Pure Kempen producenten streekgebonden producten 1. INHOUDSOPGAVE 1. INHOUDSOPGAVE...

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging;

Gelet op het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging; Belasting op het begraven. Aanpassing. DE RAAD, Juridische overwegingen Gelet op de artikelen 41, 162 en 170 van de Grondwet; Gelet op de artikelen 42, 186 en 253 van het Gemeentedecreet; Gelet op het

Nadere informatie

Verslag. Raad van bestuur. 18 juni 2014. 1. Raad van bestuur: verslag 16 april 2014 - goedkeuring. Aanleiding

Verslag. Raad van bestuur. 18 juni 2014. 1. Raad van bestuur: verslag 16 april 2014 - goedkeuring. Aanleiding Verslag Raad van bestuur 18 juni 2014 Aanwezig: Peter Wouters, Katrien Van de Poel, ondervoorzitters, Frank Geudens, secretaris; Katleen Den Roover, Alex Helsen, Jef Laureyssens, leden directiecomité;

Nadere informatie

Infovergadering TENDER INTENSIEF WERKPLEKLEREN (TIW) 28/04/2015

Infovergadering TENDER INTENSIEF WERKPLEKLEREN (TIW) 28/04/2015 Infovergadering TENDER INTENSIEF WERKPLEKLEREN (TIW) 28/04/2015 Agenda Welkom Toelichting project Overzicht gestelde vragen en antwoorden Vragen? Algemeen Kader DE VERNIEUWDE AANPAK INTENSIEF WERKPLEKLEREN

Nadere informatie

Pensioenplan voor de arbeiders van de grind- en zandgroeven

Pensioenplan voor de arbeiders van de grind- en zandgroeven Pensioenplan voor de arbeiders van de grind- en zandgroeven Voorwoord Midden 2014 werd voor de arbeiders van de grind- en zandgroeven een sectoraal pensioenplan ingevoerd. Met dit sectorpensioenplan bouwt

Nadere informatie

Mijn uitvaartwensen, zo wil ik het graag! Telefoon 056/42.30.28-24/24, 7/7

Mijn uitvaartwensen, zo wil ik het graag! Telefoon 056/42.30.28-24/24, 7/7 Mijn uitvaartwensen, zo wil ik het graag! Telefoon 056/42.30.28-24/24, 7/7 Mijn uitvaartwensen, zo wil IK het graag! Meer en meer mensen nemen hun voorzorgen om hun uitvaart op voorhand vast te leggen.

Nadere informatie

DECREET. houdende de erkenning en de subsidiëring van organisaties voor volkscultuur en de oprichting van het Vlaams Centrum voor Volkscultuur

DECREET. houdende de erkenning en de subsidiëring van organisaties voor volkscultuur en de oprichting van het Vlaams Centrum voor Volkscultuur VLAAMS PARLEMENT DECREET houdende de erkenning en de subsidiëring van organisaties voor volkscultuur en de oprichting van het Vlaams Centrum voor Volkscultuur HOOFDSTUK I Algemene bepalingen Artikel 1

Nadere informatie

Ik wil mijn eigen uitvaartwensen kunnen realiseren

Ik wil mijn eigen uitvaartwensen kunnen realiseren Uitvaartverzekering 2 Ik wil mijn eigen uitvaartwensen kunnen realiseren Uitvaartverzekering 3 Ruim 30% van alle Nederlanders is niet verzekerd tegen de kosten van een uitvaart. Een nog veel groter percentage

Nadere informatie

Monuta Uitvaartverzekeringen Uit zorg voor uw nabestaanden

Monuta Uitvaartverzekeringen Uit zorg voor uw nabestaanden Monuta Uitvaartverzekeringen Uit zorg voor uw nabestaanden U denkt er misschien liever niet aan. Toch is het goed om stil te staan bij uw uitvaart en de kosten die daarbij komen kijken. Want wist u dat

Nadere informatie

Wensenformulier. Een Bijzonder Afscheid

Wensenformulier. Een Bijzonder Afscheid Wensenformulier In het wensenformulier heb ik aangegeven hoe mijn uitvaart moet worden uitgevoerd. Ik vraag mijn nabestaanden om mijn wensen te respecteren en deze zo goed mogelijk uit te voeren. Opdrachtgever

Nadere informatie

Begraafplaats Oud-Kralingen

Begraafplaats Oud-Kralingen Begraafplaats Oud-Kralingen Vanaf het einde van de 20e eeuw zien we een herwaardering van lang bestaande waarden, een nieuwe bezinning ook op het thema van de dood en de beleving daarvan door de nabestaanden.

Nadere informatie

Y A R D E N U I T V A A R T V E R Z E K E R I N G. Leef nu... Regel het nu.

Y A R D E N U I T V A A R T V E R Z E K E R I N G. Leef nu... Regel het nu. Y A R D E N U I T V A A R T V E R Z E K E R I N G Leef nu... Regel het nu. Leef nu... P A G I N A 2 Y A R D E N O N B E Z O R G D G E N I E T E N Een verkoelend drankje op een zonnig terras, een heerlijke

Nadere informatie

Productwijzer Natura-uitvaart- verzekering

Productwijzer Natura-uitvaart- verzekering Productwijzer Natura-uitvaart- verzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de natura-uitvaartverzekering. Welke risico s dekt deze verzekering?

Nadere informatie

Cremeren, bedreiging voor exploitatie van de begraafplaats? Aad den Boer, directeur DB Holding

Cremeren, bedreiging voor exploitatie van de begraafplaats? Aad den Boer, directeur DB Holding Cremeren, bedreiging voor exploitatie van de begraafplaats? Aad den Boer, directeur DB Holding De cijfers (1) Cremeren laatste jaren enorm gestegen in verhouding met begraven Het begon in 1914 met 1 crematie

Nadere informatie

Graag zou ik beschikken over de gegevens van de inschrijvingsprocedure voor het schooljaar

Graag zou ik beschikken over de gegevens van de inschrijvingsprocedure voor het schooljaar SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 333 van JO DE RO datum: 21 april 2016 aan HILDE CREVITS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS Onderwijs - Weigering inschrijving leerlingen

Nadere informatie

s t u d i e De markt van de dood De markt van de dood Oktober 2011

s t u d i e De markt van de dood De markt van de dood Oktober 2011 s t u d i e De markt van de dood De markt van de dood Oktober 2011 Inhoudstafel 1. Doelstellingen 2. Methodologie 3. De herdenking van overleden personen 4. Allerheiligen 5. De begrafenis 6. Conclusies

Nadere informatie

Transportservice. De makkelijke manier om je meubels thuis te krijgen

Transportservice. De makkelijke manier om je meubels thuis te krijgen NEDERLANDS IKEA WILRIJK Transportservice De makkelijke manier om je meubels thuis te krijgen IKEA verkoopt zijn meubels in platte pakketten. Zo kunnen wij de transport- en opslagkosten drukken... en betaal

Nadere informatie

Het secundair onderwijs in cijfers

Het secundair onderwijs in cijfers Het secundair onderwijs in cijfers Schooljaar 2010-2011 Sara Vertommen Opdrachtgever: Algemeen Onderwijsbeleid Stad Antwerpen, Lerende Stad en Lokaal Overlegplatform Vlaamse Gemeenschap, Departement Onderwijs

Nadere informatie

BEVRAGING IKG. UnieKO VZW Kasteeldreef 66/ Beveren

BEVRAGING IKG. UnieKO VZW Kasteeldreef 66/ Beveren BEVRAGING IKG UnieKO VZW Kasteeldreef 66/1 9120 Beveren 7 juni 2012 UnieKO VZW, Kasteeldreef 66/1, 9120 Beveren - 2012 Deze studie is eigendom van VZW UnieKO en is beschermd door de copyrightwetgeving

Nadere informatie

4. Hoeveel zelfstandige kinderopvanginitiatieven stapten in 2013 en 2014 (cijfers tot september) uit het IKG-systeem?

4. Hoeveel zelfstandige kinderopvanginitiatieven stapten in 2013 en 2014 (cijfers tot september) uit het IKG-systeem? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 63 van ELKE VAN DEN BRANDT datum: 15 oktober 2014 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Zelfstandige kinderopvang - Evolutie Het decreet Kinderopvang

Nadere informatie

Interprovinciale studie Detailhandel. Rapport Provincie Antwerpen Algemeen bijlageboek -

Interprovinciale studie Detailhandel. Rapport Provincie Antwerpen Algemeen bijlageboek - Interprovinciale studie Detailhandel Rapport Provincie Antwerpen 2012-2014 - Algemeen bijlageboek - INHOUDSOPGAVE Bijlage 1: Verklarende woordenlijst 5 Bijlage 2: Provinciale fiches Antwerpen 7 Bijlage

Nadere informatie

Het verdriet kunt u hen niet besparen. De kosten wel.

Het verdriet kunt u hen niet besparen. De kosten wel. Het verdriet kunt u hen niet besparen. De kosten wel. kosten noch zorgen voor uw nabestaanden Families bijstaan tijdens een van de moeilijkste momenten in hun leven. Dat is de specialiteit van DELA. We

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 24 oktober 2012

PERSBERICHT Brussel, 24 oktober 2012 PERSBERICHT Brussel, 24 oktober 2012 De regionale inkomensverschillen onder de loep Hoe verhoudt de inkomensevolutie zich ten opzichte van de inflatie? In welke regio liggen de gemiddelde inkomens het

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer,

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, KONINKRIJK BELGIE 1000 Brussel, Zetel : Ministerie van Justitie Poelaertplein 3 Tel. : 02/504.66.21 tot 23 Fax : 02/504.70.00 COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER O. ref. : A /

Nadere informatie

Erfbelasting - Gunsttarief voor familiale ondernemingen en vennootschappen

Erfbelasting - Gunsttarief voor familiale ondernemingen en vennootschappen SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 361 van BART SOMERS datum: 16 juli 2015 aan ANNEMIE TURTELBOOM VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BEGROTING, FINANCIËN EN ENERGIE Erfbelasting -

Nadere informatie

De ADOMA wordt in ieder geval om advies gevraagd over de verplichtingen in het kader van de samenwerkingsovereenkomst milieu met het Vlaams gewest.

De ADOMA wordt in ieder geval om advies gevraagd over de verplichtingen in het kader van de samenwerkingsovereenkomst milieu met het Vlaams gewest. Statuten ADOMA Artikel 1 Er wordt een adviesraad voor milieu en natuur opgericht, hierna Adviesraad voor Duurzame Ontwikkeling en Milieu van de stad Antwerpen (afgekort ADOMA) genoemd. De ADOMA is tevens

Nadere informatie

inkomens, woningprijzen en ouderenzorg Essen Hoogstraten Kalmthout Wuustwezel Brecht Brasschaat Malle Schoten Schilde Zoersel Wijnegem Vorselaar

inkomens, woningprijzen en ouderenzorg Essen Hoogstraten Kalmthout Wuustwezel Brecht Brasschaat Malle Schoten Schilde Zoersel Wijnegem Vorselaar Types van gemeenten: inkomens, woningprijzen en ouderenzorg Essen Hoogstraten Kalmthout Wuustwezel Baarle-Hertog Ravels Merksplas Rijkevorsel Stabroek Kapellen Brasschaat Brecht Malle Turnhout Oud-Turnhout

Nadere informatie

Het verdriet kunt u hen niet besparen. De kosten en de zorgen wel.

Het verdriet kunt u hen niet besparen. De kosten en de zorgen wel. Het verdriet kunt u hen niet besparen. De kosten en de zorgen wel. Geen kosten of zorgen voor uw nabestaanden Families bijstaan tijdens een van de moeilijkste momenten uit hun leven. Dat is de specialiteit

Nadere informatie

BEGRAAFPLAATS WESTLEDE ALGEMEEN REGLEMENT

BEGRAAFPLAATS WESTLEDE ALGEMEEN REGLEMENT BEGRAAFPLAATS WESTLEDE ALGEMEEN REGLEMENT BEGRAAFPLAATS "WESTLEDE" - ALGEMEEN REGLEMENT Artikel 1 : Artikel 2 : Artikel 3 : Artikel 4 : Artikel 5 : Artikel 6 : Artikel 7 : Artikel 8 : Artikel 9 : Begraafplaats

Nadere informatie

Hoog ziekteverzuim in Limburg

Hoog ziekteverzuim in Limburg PERSBERICHT Hoog ziekteverzuim in Limburg Limburgse werknemers zijn meest ziek in vergelijking met andere Vlaamse provincies Hasselt, 24 november 2016 Limburgse werknemers hebben het meest aantal ziekte-uren

Nadere informatie

DISTRIBUTIE ONDERZOEK CREMATORIUM DE OMARMING PLANOLOGISCH

DISTRIBUTIE ONDERZOEK CREMATORIUM DE OMARMING PLANOLOGISCH DISTRIBUTIE PLANOLOGISCH ONDERZOEK CREMATORIUM DE OMARMING Responsum onderzoek en adviesbureau 3-8-2009 0 DISTRIBUTIE PLANOLOGISCH ONDERZOEK CREMATORIUM DE OMARMING Inhoudsopgave 1. Samenvatting... 2 2.

Nadere informatie

Vlaams Woningfonds cvba de Meeûssquare 26-27 1000 Brussel KBO 0421 111 543 RPR Brussel FSMA 016598 A

Vlaams Woningfonds cvba de Meeûssquare 26-27 1000 Brussel KBO 0421 111 543 RPR Brussel FSMA 016598 A Vlaams Woningfonds cvba de Meeûssquare 26-27 1000 Brussel KBO 0421 111 543 RPR Brussel FSMA 016598 A Een eigen woning via een lening aan sociaal tarief Wie komt in aanmerking? Het gezin en eigendomsvoorwaarde

Nadere informatie

Officieus gecoördineerde versie: oorspronkelijke tekst met opname van alle wijzigingen

Officieus gecoördineerde versie: oorspronkelijke tekst met opname van alle wijzigingen Opschrift Datum Gewijzigd bij Decreet houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid 6 juli 2012 Decreet van 19 december 2014 houdende

Nadere informatie

Gecoördineerde tekst:

Gecoördineerde tekst: Gecoördineerde tekst: Decreet van 27 oktober 1998 houdende de erkenning en subsidiëring van organisaties voor volkscultuur en de oprichting van het Vlaams Centrum voor Volkscultuur (B.S.22-12-1998) Decreet

Nadere informatie

Project digitaal aanvragen door intermediaire partners

Project digitaal aanvragen door intermediaire partners Vlaamse Overheid Afdeling Studietoelagen Project digitaal aanvragen door intermediaire partners School- en academiejaar 2010-2011 en 2011-2012 Afdeling Studietoelagen MD/SDV 20-7-2012 Afdeling Studietoelagen

Nadere informatie

STUDIE. Faillissementen januari 2017

STUDIE. Faillissementen januari 2017 STUDIE Faillissementen januari 2017 01/02/2017 Overname en gebruik van dit onderzoek wordt aangemoedigd bronvermelding Graydon Belgium. Deze brochure is louter ter informatie opgesteld. De gegevens zijn

Nadere informatie

VR DOC.1224/2

VR DOC.1224/2 VR 2016 1811 DOC.1224/2 Ontwerp van decreet tot vaststelling van de regels inzake de werking en de verdeling van een Vlaams fonds voor de stimulering van (groot)stedelijke en plattelandsinvesteringen.

Nadere informatie

Enquête bedrijfsvriendelijke gemeente Wommelgem-Ranst

Enquête bedrijfsvriendelijke gemeente Wommelgem-Ranst Enquête bedrijfsvriendelijke gemeente Wommelgem- Algemene voorstelling Luc Luwel / 2 oktober 2008 Bewora Building 24 mei 2012 210 jaar groei 2012 1802 / 1804 oprichting Kamer van Koophandel 2002 fusie

Nadere informatie

Besluit van de Deputatie

Besluit van de Deputatie vergadering van Besluit van de Deputatie aanwezig, kenmerk betreft verslaggever 1. Feitelijke en juridische gronden, dossiernummer: zittingnummer: termijn: Het provinciedecreet, inzonderheid artikel 57.

Nadere informatie

nr. 285 van LORIN PARYS datum: 25 januari 2017 aan JO VANDEURZEN Justitiehuizen - Werklastmeting

nr. 285 van LORIN PARYS datum: 25 januari 2017 aan JO VANDEURZEN Justitiehuizen - Werklastmeting SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 285 van LORIN PARYS datum: 25 januari 2017 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Justitiehuizen - Werklastmeting De minister liet heeft eerder

Nadere informatie

s t u d i e De markt van de dood De markt van de dood Oktober 2010

s t u d i e De markt van de dood De markt van de dood Oktober 2010 s t u d i e De markt van de dood De markt van de dood Oktober 2010 Inhoudstafel 1. Doelstellingen 2. Methodologie 3. De doden gedenken 4. Allerheiligen 5. Begrafenissen 6. Conclusies 2 Doelstellingen De

Nadere informatie

Op 31 december 2012 telde het arrondissement Turnhout inwoners. Hiermee vertegenwoordigen we 7% van de Vlaamse inwoners.

Op 31 december 2012 telde het arrondissement Turnhout inwoners. Hiermee vertegenwoordigen we 7% van de Vlaamse inwoners. Streekpact 2013-2018 Cijferanalyse Publicatiedatum: 30 september 2013 Contactpersoon: Kim Nevelsteen Demografie Samenvatting Inwonersaantal: 442.508 (2012) 90% van de inwoners heeft de Belgische nationaliteit.

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Lydian Lawyers HRM Public Sector www.lydian.be Onderwerp Hervorming financiering pensioenen vastbenoemde ambtenaren op lokaal vlak Datum 24 november 2011 Copyright and disclaimer De inhoud van

Nadere informatie

Reglement begraafplaats

Reglement begraafplaats Reglement begraafplaats Algemeen reglement Artikel 1: De begraafplaats Hofheide is een Intergemeentelijke Begraafplaats onder het beheer van de Intergemeentelijke samenwerking voor crematoriumbeheer in

Nadere informatie

Ik wil mijn eigen uitvaartwensen kunnen realiseren

Ik wil mijn eigen uitvaartwensen kunnen realiseren Uitvaartverzekering 2 Ik wil mijn eigen uitvaartwensen kunnen realiseren Uitvaartverzekering 3 Ruim 30% van alle Nederlanders is niet verzekerd voor de kosten van een uitvaart. Een nog veel hoger percentage

Nadere informatie

Project digitaal aanvragen door intermediaire partners

Project digitaal aanvragen door intermediaire partners Vlaamse Overheid Afdeling Studietoelagen Project digitaal aanvragen door intermediaire partners School- en academiejaar 2012-2013 Afdeling Studietoelagen MD/SDV 25-7-2013 Afdeling Studietoelagen MD/SDV

Nadere informatie

Verslag. Raad van bestuur. 15 oktober 2014

Verslag. Raad van bestuur. 15 oktober 2014 Verslag Raad van bestuur 15 oktober 2014 Aanwezig: Katrien Van de Poel, ondervoorzitter, Frank Geudens, secretaris; Katleen Den Roover, Alex Helsen, Jef Laureyssens, Ariane Van Dooren, leden directiecomité;

Nadere informatie

Uitvaartverzekering. verzekerd van een verzorgde uitvaart

Uitvaartverzekering. verzekerd van een verzorgde uitvaart Uitvaartverzekering verzekerd van een verzorgde uitvaart inhoud Waarom een uitvaartverzekering? 3 Wat kost een uitvaart eigenlijk? 3 De DELA Uitvaartverzekering 3 De voordelen van de DELA Uitvaartverzekering

Nadere informatie