Decorateur, Behanger, Plaatser soepele vloerbekleding

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Decorateur, Behanger, Plaatser soepele vloerbekleding"

Transcriptie

1 De Vlaamse Schilder Decorateur, Behanger, Plaatser soepele vloerbekleding 32 Augustus 2013 Driemaandelijks vakblad voor schilders, behangers en plaatsers van soepele vloerbekleding Lombardstraat Brussel Post P afgiftekantoor gent x Lijmen voor textiele vloerbekledingen Bestrijding van oneerlijke concurrentie Beroepsgebonden risico s bij het werken met machines en handgereedschappen En ook: Het eenheidsstatuut. Wat betekent het nu? Uitnodigingen infosessies Productnieuws en nieuws uit de sector

2 Topsilk MeesTerlijke halfmatte Muurverf kies voor de superieure kwaliteit van Topsilk, de nieuwste topper in het assortiment binnenmuurverven van BOss paints. je krijgt gegarandeerd een strak en egaal eindresultaat en bent zeker van een hoge dekkracht. Duurzaamheid en kwaliteit zijn verenigd in één product. Topsilk kreeg het europees ecolabel, in álle kleuren. Ga voor een topafwerking en kies Topsilk in de kleuren van we are colour. De ideale grondlaag in combinatie met Topsilk is Topprim. Dankzij de lage glansgraad van onze nieuwste topprimer krijg je een perfect egaal eindresultaat. Ook als je kiest voor matte afwerking. Kies je voor het verfsysteem Topprim Topsilk, dan kies je voor een ecologisch verfsysteem van topkwaliteit. Beide dragen het Europees Ecolabel. WE ARE COLOUR INSPIRED BY BOSS PAINTS Bestel via je BOss paints-vertegenwoordiger, of bel , bezoek - Technisch advies: bel BOss paints Nijverheidstraat Beveren-leie

3 Inhoud Oneerlijke concurrentie We worden in de bouw steeds meer geconfronteerd met buitenlandse arbeidskrachten die onder illegale omstandigheden presteren. De Confederatie Bouw trekt ten strijde. Interieur Gastsprekers, standhouders en aanwezigen blikken tevreden terug op de vijfde reeks van interieuravonden: Licht in het interieur. Veiligheid en gezondheid Als werkgever ben je verplicht om de veiligheid en gezondheid van de werknemers in alle aspecten van het werk te bevorderen. Er komt wat bij kijken. We geven een overzicht. 5 Voorwoord door Benoît Klinkers 6 Bedrijfsbeheer Bestrijding van oneerlijke concurrentie 8 Evenementen Schilders domineren recordeditie Grote Prijs van de Afwerking 11 Ledennieuws Verkoop je vakmanschap Future living is all about emotion 14 Bedrijfsinfo Maak kennis met de arbeidsongevallenverzekering van Federale Verzekering Caparol viert 50 jaar Amphibolin in stijl 18 Case-story Geoliede vloer in nieuwe Tax-Fee Shop in Luchthaven Kopenhagen 20 Interieur Wanneer wetenschap en concept elkaar treffen, ontstaat lichtenergie 26 Vakkennis Lijmen voor textiele vloerbekledingen 28 Productnews Nieuwe gipsplaat die vocht en schimmel de baas kan Doeltreffende facelift voor binnenmuurverven Coriolis, een kunstzinnig natuurverschijnsel als muurbekleding Handige, inspirerende tools voor de professionele schilder 36 Vraag het aan Het eenheidsstatuut. Wat betekent het nu? 38 Veiligheid en gezondheid Beroepsgebonden risico s bij het werken met machines en handgereedschappen 44 Productnews Veiligheidsstofzuigers zorgen voor uw gezondheid 46 Spetterinfo Nieuws uit de sector RAAD VAN BESTUUR Maken deel uit van de Raad van Bestuur: Wonen eveneens de Raden van Bestuur bij: Klinkers Benoît : VOORZITTER Mertens André : EREVOORZITTER Meuleman Jan : EREVOORZITTER Viaene Stefaan : ONDERVOORZITTER Smets Cyriel : ONDERVOORZITTER De Potter Norbert : PENNINGMEESTER De Roo Peter : SECRETARIS GENERAAL Demaere Luc De Munter Felix Gulisano Aldo Huygens Saskia Van Heuverswijn Thomas Van Renterghem Luc Dekeyser Romain Fleurinck Etienne Goutsmet Walter Grillaert Nils Loucatos Nicolas Luyckx Gunther Swaelens François Van Belle Tom Vanbillemont Alain Van Den Berghe Henri AUGUSTUS 2013 De Vlaamse Confederatie Schilder Bouw 3

4

5 Voorwoord van Benoît Klinkers Beste Collega s, In tegenstelling tot de verwachtingen konden we toch van een warme zomer genieten. De weinige regendagen in de maand juli en de eerste helft van augustus, hebben er ongetwijfeld voor gezorgd dat wij, als schilders, nog wat achterstand op het buitenwerk hebben kunnen inhalen. Benoît Klinkers Nog in tegenstelling tot de verwachtingen, hebben de regering en de sociale partners deze zomer een akkoord bereikt over de gelijkschakeling van de opzegtermijnen van arbeiders en bedienden. En nog meer in tegenstelling tot de verwachtingen, mag de bouwsector ook tevreden zijn met dit resultaat. We bekwamen namelijk toch uitzonderingsmaatregelen voor onze sector. Bouwbedrijven kunnen een afwijkend stelsel hanteren (met opzegtermijnen die korter zijn dan de nieuwe gelijkgeschakelde termijnen) voor werknemers die aan de slag zijn op bouwplaatsen, of preciezer gezegd: op tijdelijke of mobiele werkplaatsen. Op de andere werknemers worden de nieuwe regels slechts geleidelijk van toepassing, in functie van de anciënniteit verworven vanaf 1 januari Er komt dus een overgangsperiode die de kosten van het nieuwe stelsel voor de huidige arbeiders sterk zal beperken. Eerder wel naar onze verwachtingen is met het akkoord van begin deze zomer nog niet alles geregeld. De nodige wetsontwerpen moeten nog op papier gezet worden, en er moet nog gepraat worden over de andere aspecten van een eenheidsstatuut. Het is de eerste uitdaging die het najaar brengt, en de Confederatie zal er haar mensen en middelen voluit voor blijven inzetten. Dan zijn er de sectorale sociale onderhandelingen. Deze beginnen halfweg september en vormen een tweede grote uitdaging voor de Confederatie. We moeten met de vertegenwoordigers van de vakbonden nieuwe cao s afsluiten die van kracht zullen blijven tot aan het einde van Er zullen belangrijke onderwerpen aan bod komen, zoals de arbeidstijden, de brugpensioenen, de bestaanszekerheid, de inspanningen voor beroepsopleiding, de veiligheid op de bouwplaatsen en nog vele andere. Tot slot moeten we bij deze Vlaamse Schilder ook afscheid nemen van onze secretaris en redacteur Wouter Rogiers. Bijna 5 jaar heeft hij ten dienste gestaan van onze federatie en heel veel werk verricht. Hij stond steeds klaar voor ons aannemers en probeerde overal aanwezig te zijn. Ook deze Vlaamse Schilder gaf hij van A tot Z inhoudelijk vorm. Exact 20 nummers heeft hij voor ons gemaakt en het waren steeds prachtige exemplaren, met een sterk gevarieerde inhoud, rekening houdend met onze verwachtingen en onze leesnoden. We danken Wouter van harte voor zijn jarenlange inzet en wensen hem het allerbeste in zijn nieuwe professionele uitdaging. Hopelijk kunnen we hem af en toe nog eens ontmoeten op één van onze activiteiten. colofon Confederatie Bouw - vzw Lombardstraat 34-42, 1000 Brussel Tel.: 02/ Fax: 02/ De Vlaamse Schilder verschijnt in februari, mei, augustus en november. Collegiale groeten, Administratie en redactie Eindredactie: Filip Coveliers Redactie: Wouter Rogiers Tel.: 02/ Fax: 02/ Advertentieverantwoordelijke Steve Caufriez Tel.: 02/ GSM: 0486/ Fax.: 02/ Benoît Klinkers Voorzitter confederatie bouw - vlaamse schilders Verantwoordelijke uitgever Coverbeeld : ARTE Filip Coveliers Lombardstraat 34-42, 1000 Brussel Realisatie Marleen Wembacher Drukwerk Drukkerij Geers, Oostakker AUGUSTUS 2013 De Vlaamse Confederatie Schilder Bouw 5

6 Bedrijfsbeheer Bestrijding van oneerlijke concurrentie De bouwsector in België wordt steeds meer verstoord door een aanbod van werk of praktijken van beschikbaar stellen van personeel die van buitenlandse ondernemingen uitgaan, onder illegale omstandigheden. Het verschijnsel is niet nieuw, maar ontwikkelt zich verontrustend. Vraag naar meer en efficiëntere controle Tijdens haar tussenkomst bij de autoriteiten dringt de Confederatie Bouw erop aan dat de controles talrijker en efficiënter worden. Er bestaan momenteel databases (aangifte van de werven, limosa, ) die toelaten om betere controles uit te oefenen en meer specifiek naar deze illegale praktijken. Er bestaan dwingende regels die door buitenlandse ondernemingen moeten worden nageleefd (in acht name van het minimumloon van het land waar de werkzaamheden worden uitgevoerd, naleving van de dwingende maatregelen van het nationale arbeidsrecht, zoals bijvoorbeeld de arbeidsduur, ). De praktijk toont echter aan dat deze regels niet altijd worden gerespecteerd en dat zij deze omzeilen door een beroep te doen op allerlei praktijken in strijd met de wet. Deze illegale vormen van terbeschikkingstelling van personeel (valse onderaanneming of valse onafhankelijkheid) doet de gebruikers ervan grote financiële risico s lopen (herkwalificatie van de betrekking uitbesteding in de arbeidsovereenkomst). Wat doet de Confederatie Bouw om deze oneerlijke praktijken te bestrijden? Tegenover deze verschillende situaties, reageert de Confederatie door alle middelen aan te wenden waarover zij beschikt. Rechtstreekse brief Sommigen aarzelen niet in hun mails aan de ondernemingen om de geldigheid van hun voorstel aan te tonen door te verwijzen naar de Confederatie Bouw. In dit geval schrijft de Confederatie Bouw deze rechtstreeks aan en stelt hen in gebreke met de boodschap niet meer naar de Confederatie te verwijzen, om een indruk van wettigheid te geven aan hun illegaal voorstel. Melding naar de bevoegde instanties (sociale inspectie, arbeidsauditeur, ) Het aanbod van buitenlandse arbeidskrachten aan niet concurrentiële prijzen, dat ons door onze ondernemingen wordt meegedeeld wordt systematisch onderworpen aan de diensten van de inspectie. Wat zijn de resultaten? Bovenstaande benaderingen bieden verschillende resultaten. Als gevolg van de overeenkomst die in 2012 gesloten werd tussen de bouwsector en de inspectiediensten voor de bestrijding van de sociale fraude, werden de sociale partners ingelicht door SIOD (Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst) over de resultaten van de controles die in de bouwsector in 2012 werden uitgevoerd. Vorig jaar werden controles (tegen in 2011) verricht, die betrekking hadden op werknemers en zelfstandigen. Rekening houdend met het gerichte karakter van de controles, werden er in 32% van de gevallen overtredingen vastgesteld (tegen 31% in 2011). Voor de controles betreffende buitenlandse ondernemingen, kunnen de inspectiediensten een systeem van uitwisseling van gegevens met de autoriteiten van de andere Lidstaten van de EU gebruiken. Meewerken aan nieuwe reglementeringen Grotendeels in samenwerking met de Confederatie heeft de overheid (op initiatief van het kabinet Crombez - staatssecretaris voor de strijd tegen sociale en fiscale fraude) nieuwe reglementeringen uitgewerkt. Reglementeringen die reeds van toepassing zijn Sommige van deze reglementeringen - die ten doel hebben de sociale fraude en oneerlijke praktijken te bestrijden - zijn reeds van toepassing. Met name volgende reglementeringen: Hoofdelijke aansprakelijkheid voor de lonen van «illegalen» (Sanctierichtlijn) De Sanctierichtlijn werd onlangs omgezet in nationale regelgeving. De wet van 11 februari 2013 stelt sancties (strafrechtelijk en administratief) evenals een specifieke regeling van hoofdelijke aansprakelijkheid van de werkgever voor de lonen van Confederatie Bouw 6 De Vlaamse Schilder AUGUSTUS 2013

7 Bedrijfsbeheer niet- Europese werknemers (illegaal verblijvende onderdanen van derde landen). Versterking van de reglementering over de terbeschikkingstelling van personeel In het kader van de strijd tegen sociale fraude, werden nieuwe bepalingen met betrekking tot de zakelijke contracten ingevoerd bij artikel 21 van de wet van 27 december 2012 (Belgisch Staatsblad van 31 december 2012). Eerst kon een opdrachtgever, zonder enige formaliteiten, instructies geven aan de werknemers van een onderaannemer betreffende de werktijden en rust, de veiligheid of de uitvoering van de handelsovereenkomsten. De nieuwe regelgeving beperkt voortaan het recht van tussenkomst. Voortaan kan een opdrachtgever enkel instructies geven aan de werknemers van de onderaannemer om veiligheidsredenen of op basis van wat uitvoerig en schriftelijk werd beschreven in het onderaannemingscontract. Als men instructies geeft met betrekking tot andere onderwerpen kan de werksituatie als onwettige terbeschikkingstelling verklaard worden. Wet op schijnzelfstandigen: sectorale criteria De nieuwe wet op de schijnzelfstandigen, die op 1 januari 2013 in werking is getreden, zal de inspectie in staat stellen om de arbeidsrelaties te analyseren op basis van bepaalde sociaal-economische criteria. Als aan een meerderheid van criteria is voldaan, kan de inspectie een zelfstandige herkwalificeren als werknemer in loondienst (mechanisme van het wettelijke vermoeden). De wet staat toe om de wettelijke criteria te vervangen door sectorale criteria, die beter zijn aangepast aan de realiteit van de verschillende sectoren. In deze context hebben de sociale partners binnen de bouw voorstellen geformuleerd voor zulke sectorale criteria binnen onze sector. Het ontwerp voor het sectoraal koninklijk besluit werd einde mei, begin juni goedgekeurd door de Ministerraad. Dit koninklijk besluit van 7 juni 2013 werd 25 juni 2013 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Reglementeringen die nog niet van toepassing zijn Andere reglementeringen zijn nog niet van toepassing omdat hun toepassing verre van eenvoudig is of er technische problemen de kop opsteken. Bouwbadge: pilootwerven vanaf eind augustus De sociale partners uit de bouw hebben beslist te onderzoeken hoe elke persoon die werken uitvoert in de bouwsector over een uniek identificatiemiddel kan beschikken. De bedoeling is te komen tot een badge met de naam en de foto van de werknemer en de gegevens van zijn werkgever. De badge wordt uitgegeven door het fonds voor bestaanszekerheid. In een eerste testfase, die eind augustus van start zal gaan, stelt het fonds bouwbadges ter beschikking op 8 pilootwerven. Niet alleen het personeel van de hoofdaannemer, maar ook alle arbeiders van de onderaannemers op die werven zullen een bouwbadge ontvangen. Het initiatief van de sociale partners om te komen tot een uniek identificatiemiddel moet los gezien worden van de elektronische aanwezigheidsregistratie die de overheid op bouwplaatsen wenst in te voeren. De bouwbadge kan wel een middel vormen voor de aanwezigheidsregistratie waarvoor de RSZ tegen april 2014 een toepassing wil ontwikkelen. Wet over de elektronische aanwezigheidsregistratie In het Belgisch Staatsblad van 31 december 2012 werd de wet van 27 december 2012 tot invoering van de elektronische registratie van aanwezigheden op tijdelijke of mobiele bouwplaatsen gepubliceerd. Deze wet voert een systeem in voor de registratie van de aanwezigheid van de verschillende personen die aanwezig zijn op een bouwplaats waar werken worden uitgevoerd door tenminste twee aannemers die tegelijkertijd of achtereenvolgens tussenkomen en waarvan de totale oppervlakte 1000 m² of meer bedraagt. De wet schetst enkel de grote lijnen. Zij is nog niet van toepassing, want de regels van toepassing moeten nog door uitvoeringsbesluiten bepaald worden. De Confederatie Bouw neemt op dit vlak concrete initiatieven ter bevordering van de invoering van een identificatiebadge dat iedere aanwezige op een bouwterrein zou moeten bezitten. Deze badge zou eveneens gebruikt kunnen worden om zich te registreren, zonder echter andere systemen van registratie uit te sluiten. Hoofdelijke aansprakelijkheid voor de lonen In geval van ernstige overtreding van de werkgever van de verplichting tot betaling van de lonen (art. 35/1-6 van de wet op de bescherming van het loon), zijn de opdrachtgever, alsook alle ondernemers en onderaannemers waarop men beroep heeft gedaan, hoofdelijk aansprakelijk voor het deel van het loon dat niet betaald werd, na formele kennisgeving door de inspectie. Het toepassingsgebied en de datum van inwerkingtreding van dit voorschrift moeten nog per Koninklijk Besluit bepaald worden. De hoofdelijke aansprakelijkheid voor de loonschulden is niet automatisch van toepassing. De kennisgeving door de inspectie is vereist. De hoofdelijke aansprakelijkheid is van toepassing 14 werkdagen na de kennisgeving met de volgende beperkingen : Alleen voor de toekomstige loonschulden (invorderbaar loon vanaf 14 werkdagen na kennisgeving en tot maximum 1 jaar na kennisgeving Alleen voor het loon voor de prestaties die geleverd zijn aan de persoon die de verantwoordelijkheid draagt (rechtstreeks of indirect) Meer info : AUGUSTUS 2013 De Vlaamse Confederatie Schilder Bouw 7

8 Evenementen Schilders domineren recordeditie Grote Prijs van de Afwerking 5 e editie van hét sportiefste netwerkevent van het jaar was voltreffer Op de langste dag van het jaar organiseerden de Confederatie Bouw Afwerking, de Confederatie Bouw Limburg en de Confederatie Bouw Brussel Vlaams Brabant hun 5 e Grote Prijs van de Afwerking. Het event kreeg een massale opkomst en bereikte dit jaar haar maximumcapaciteit. Om klokslag 17u00 brak de zon door de regenwolken, wat meteen het begin was voor een mooie raceavond. Een recordaantal van 354 aanwezigen, waarvan 215 racers, verdeeld over 39 karts namen deel aan deze sensationele wedstrijd op het grote kartcircuit (1,4 km). Na de ontvangst en inschrijving werd om 18u.30 de start gegeven voor de twee uur durende racewedstrijd. Hierbij kwam het erop aan om zoveel mogelijk laps, zo snel, zo foutloos en zo tactisch mogelijk te rijden, waarbij wissels best werden uitgesteld tot een rustig moment in de pits. Net als vorig jaar werd het een zeer spannende race. Af en toe ging het er wel eens fanatiek aan toe, want menigmaal zag je spannende rally s, waar soms heel heftig de plaats in de race verdedigd werd. Net als vorig jaar was het schilder- en decoratiebedrijf Gulisano uit Pellenberg die de race wist te winnen. Al had het het team ook dit jaar de grootste moeite om het Limburgse schildersteam To Be Interieurdesign uit Maasmechelen af te houden. Trouwens de enige deelnemer die evenveel rondes als de winnaar aflegde, 89 om precies te zijn en een nieuw record in de geschiedenis Confederatie Bouw 8 De Vlaamse Schilder AUGUSTUS 2013

9 Sigma Multi. De beste hechting, op iedere ondergrond. Sigma Multi is bijzonder. Het is een productenreeks die zorgt voor optimale hechting op vrijwel alle soorten metaal en kunststof. Die de beste bescherming biedt en uitblinkt in esthetiek. En die bovendien prettig verwerkbaar is. Combineer dat alles met uw vakmanschap en u behaalt met Sigma Multi een schitterend eindresultaat, voor jaren. Daar worden uw klanten blij van. En u dus ook. Ga voor meer informatie naar het Sigma verkooppunt of kijk op sigma.be

10 Evenementen van de GP. Het brons was ook voor een schilder, namelijk De Buysscher uit Berg. Pechvogel van de dag was Festool 4, die op 25 ronden van de winnaar eindigden. Confederatie Bouw Vlaams Brabant veroverde nu definitief de wisselbeker, terwijl de rijders van Gulisano opnieuw de lucht in kunnen met een ballonvaart, geschonken door Federale Verzekering. De vele toeschouwers waren getuigen van een prachtige race en een prachtig event. Opnieuw ging een gezonde mix van teams van schilders, schrijnwerkers, parketplaatsers, glazenmakers, stukadoors en dakdekkers ten strijde voor de felbegeerde prijs, of louter de eer om sneller te zijn dan de collega bedrijven. Mindere race-liefhebbers kwamen tijdens de Grote Prijs ook weer ruim aan hun trekken. Karikaturist Marc zorgde voor de leukste karikaturen en de dames konden dan weer een maquillageworkshop volgen. Ondertussen werkten ook de kinderen een korte race af tijdens het kinderkarten. 11 kinderen streden daar om de medailles. Hier was het Jamie, die het haalde voor Niels en Dylan. Na de prijsuitreiking werd er traditioneel afgesloten met een overheerlijke barbecue en kon het feesten en netwerken met de collega s afwerkers en de sponsors beginnen. De gezellige dag eindigde omstreeks middernacht. Met dank aan onze sponsors: SAINT-GOBAIN GLASS LONGERSTAEY USE-IT GROUP BOUWSOFT FESTOOL PPG COATINGS Belux NV ISOVER GYPROC KNAUF FEDERALE SORTIMO Confederatie Bouw De Vlaamse Schilder AUGUSTUS 2013

11 Ledennieuws Confederatie Bouw en Schellaert NV organiseren : Verkoop je vakmanschap Confederatie Bouw Vlaamse Schilders en Schellaert NV organiseren Verkoop je vakmanschap. Twee informatieavonden omtrent de basiskennis rond verkoop, met handige en hedendaagse tips & tricks speciaal voor de schilder-decorateur. Deze opleidingsavonden zijn gratis en los van elkaar te volgen. Ze zijn een mix van boeiende uiteenzettingen in combinatie met ruime interactie, toonmomenten, fimpjes en handige tips en tricks. Wanneer : Dinsdagen 1 & 8 OKTOBER 18u30 Gastdocent: KRIS DE SCHRYVER Sessie 1: dinsdag 1 oktober HET VERKOOPSPROCES In deze sessie wordt een blik geworpen op de nieuwe klant? Wie is hij? Waarom komt hij bij u? Welke behoeften heeft hij en welke koopbeslissingen neemt hij? Hoe kan je de koopsignalen herkennen? We bekijken de 3 fasen van het verkoopproces, het belang van vragen stellen en actief luisteren en handige tips en tricks over het verkopen aan de hand van voordelen en hoe kan je omgaan met prijsbezwaren? Sessie 2: dinsdag 8 oktober DE WINNENDE OFFERTE & KLANTGERICHTHEID In deze sessie staan we stil bij de soorten offertes, de kenmerken van een succesvolle offertes, de slaagkansen verhogen, maar ook de valkuilen bij het maken van de offertes, de structuur en taalgebruik. Tot slot wordt er ook aandacht besteed aan de klantgerichtheid en werpen we een blik op enkele eenvoudige houdingen en technieken. En wat te doen bij klachten? Leer bij, verruim uw netwerk en wissel van gedachten op de aansluitende receptie met collega aannemers in het unieke decor van: Schellaert NV Dendermondsesteenweg AALST Inschrijven voor deze avond is gratis, maar verplicht en kan via Dit kan telkens tot ten laatste vier dagen voor de avond. Inschrijven kan ook via de inschrijvingsstrook naar Confederatie Bouw Afwerking, Lombardstraat 34-42, 1000 Brussel of fax op 02/ of mail naar Enkele dagen voor het event ontvangt u nog een bevestiging van uw inschrijving. Inschrijvingsformulier Ik zal aanwezig zijn(*): DINSDAG 1 OKTOBER - SESSIE 1 Het Verkoopproces - Aantal personen: DINSDAG 8 OKTOBER - SESSIE 2 Winnende offertes Aantal personen: BTW-nummer: Onderneming: Adres: Tel: GSM: Namen deelnemers : AUGUSTUS 2013 De Vlaamse Confederatie Schilder Bouw 11

12 Ledennieuws Confederatie Bouw en Schellaert NV nodigen u uit voor : Future living is all about emotion Confederatie Bouw Vlaamse Schilders en Schellaert NV nodigen u uit voor de boeiende informatieavond Future living is all about emotion met gastspreker Niek De Prest, gevolgd door culinaire verwennerij tijdens de NOCTURNE van de DECOWALK in de showroom van Schellaert Deco. Wanneer : Donderdag 24 OKTOBER 19u Waar : Schellaert NV Dendermondsesteenweg AALST Trendwatcher Niek De Prest dompelt ons onder op een zeer didactische wijze in de nieuwe kleurtendensen die onze interieurs in de toekomst zullen beheersen. Niek De Prest staat mee aan het hoofd van BigFish-Creative Pool, specialisten in moderne communicatietechnieken en Trend Coaches voor bedrijven in de wereld van lifestyle, cultuur en innovatie. Schellaert Deco 1000m² showroom voor en van de vakman, met een totaal aanbod van exclusieve behang collecties, raamdecoratie, vloerbekleding en kwalitatieve verven. Inschrijven voor deze avond is gratis, maar verplicht en kan: via via mail: via fax: 02/ Inschrijven kan tot ten laatste maandag 21 oktober! Het aantal inschrijvingen is beperkt. Enkele dagen voor het event ontvangt u nog een bevestiging van inschrijving per mail of SMS. Inschrijvingsformulier Ik zal aanwezig zijn(*): voor de voordracht van Niek De Prest voor de Nocturne tijdens de DECOWALK bij Schellaert Deco BTW-nummer: Onderneming(*): Adres: Tel: GSM(*): Namen deelnemers (*): (*) verplicht in te vullen Confederatie Bouw 12 De Vlaamse Schilder AUGUSTUS 2013

13 Schilderscafé Oost-Vlaanderen Kaartjeif3.indd :41 Schrijf in via mail naar - vóór 11 september

14 Bedrijfsinfo Maak kennis met de arbeidsongevallenverzekering van Federale Verzekering! Er resten u nog maar enkele weken U heeft tijd tot eind september om te kiezen voor de verzekering Arbeidsongevallen van Federale Verzekering. Die werd bekroond door een jury van vakmensen met de Verzekeringstrofee 2013 als de beste verzekering in haar categorie. Waarom deze polis een verschil kan maken, leest u hieronder. Deskundig advies van de preventiedienst De Preventiedienst van Federale Verzekering is ISO 9001-gecertificeerd en bestaat uit ingenieurs wier dienstverlening bijzonder op prijs wordt gesteld door onze klanten. Ze houden zich dagelijks bezig met de organisatie van veiligheidscampagnes en vormingen binnen bedrijven en met het uitvoeren van risicostudies met het oog op het afsluiten van specifieke waarborgen. Het ISO 9001-certificaat, een kwaliteitsgarantie Sinds 1999 beschikt de afdeling schadebeheer arbeidsongevallen over een ISO 9001-certificaat. Dit label is het bewijs dat het activiteitenbeheer gebeurt volgens een goed omkaderd model, waarbij een constante verbetering van de organisatie een belangrijke doelstelling is. Dit systeem van kwaliteitsbeheer vormt een onmiskenbare meerwaarde. Zo kunnen we onze klanten de beste service aanbieden. Online aangifte van schadegevallen: efficiëntie en snelheid Federale Verzekering biedt haar klanten met Mijn FEDERALE Verzekering op een beveiligde site. U kunt een schadegeval aangeven en de afhandeling van het dossier opvolgen, maar ook uw verzekeringscontracten raadplegen. Bij een elektronische aangifte van een schadegeval kunnen we het dossier nog sneller afhandelen. Om ons contact met u nog te verbeteren, hebben we het beheer van de meeste schadegevallen gedecentraliseerd naar onze regionale zetels. Begeleiding van zwaargewonde slachtoffers Een arbeidsongeval kan dramatische gevolgen hebben, ook voor de familie. Daarom heeft Federale Verzekering een gespecialiseerde begeleidingsdienst opgericht voor zwaargewonde slachtoffers. Gespecialiseerde medewerksters informeren het slachtoffer zeer grondig over zijn rechten en de afhandeling van het schadegeval, volgen het medische dossier nauwgezet op, adviseren het slachtoffer tijdens zijn hospitalisering en revalidatie. Indien nodig begeleidt onze dienst het slachtoffer wanneer hij zijn werk herneemt. De werkgever ontvangt ook de nodige info. Juiste tarieven en winstverdeling Als onderlinge verzekeraar moet Federale Verzekering geen externe aandeelhouders vergoeden. De klanten kunnen dus rekenen op juiste tarieven. Bovendien deelt de maatschappij elk jaar haar winst met hen. Zo ontvangen de klanten die een verzekering Arbeidsongeval afgesloten hebben dit jaar een restorno van 4 % op de premie en van 5,63 % op de bonus. De bonus is het bedrag van de nettopremie, na aftrek van de eventuele kostprijs van de schadegevallen die zich in de loop van het betrokken jaar voordeden. De restorno op de premie is een vast percentage van de nettopremie. Een dubbele erkenning van de aangeboden oplossingen voor ondernemingen De Verzekeringstrofee voor de verzekering Arbeidsongevallen is niet de enige bekroning die Federale Verzekering ontving. Eind 2012 werd de maatschappij al bekroond met een Levensverzekeringstrofee voor haar groepsverzekering F-Benefit. Deze twee prijzen zijn het bewijs van de deugdelijkheid van de oplossingen die Federale Verzekering aan ondernemingen en hun personeel biedt. Meer info: Confederatie Bouw 14 De Vlaamse Schilder AUGUSTUS 2013

15 Onze verzekering Arbeidsongevallen wint de Verzekeringstrofee! Sinds meer dan 100 jaar beschermen we duizenden bedrijven en hun personeel tegen de risico s van arbeidsongevallen. Tegen zeer competitieve tarieven bieden we u: de deskundigheid van onze Preventiedienst, die u gratis advies levert; een kwaliteitsbeheer: onze dienst Schade Arbeidsongevallen draagt het ISO 9001-certificaat; een gratis begeleiding in het geval van een zwaar arbeidsongeval door onze gespecialiseerde dienst; ongevalaangifte en beheer van uw dossier via internet. Bovendien delen wij onze winst met onze klanten. Eind 2012 werd ook al onze groepsverzekering F-Benefit met een Levensverzekeringstrofee bekroond. Op 6 maanden tijd werden onze personeelsverzekeringen dus bekroond als de beste producten op de Belgische markt in hun categorie. Deze twee prijzen, uitgereikt door een jury van vakmensen uit de sector en gespecialiseerde journalisten, illustreren de kwaliteit van de oplossingen die onze maatschappij aanbiedt aan bedrijven. Meer info: Om de adviseur of de kantoorhouder uit uw streek te ontmoeten: De verzekeraar die zijn winst met u deelt

16 Bedrijfsinfo Caparol viert 50 jaar Amphibolin in stijl! Dit jaar bestaat Amphibolin 50 jaar. Dit product is een echt buitenbeentje in het Belgische verflandschap en was destijds baanbrekend omwille van zijn revolutionaire samenstelling : het was de eerste verf met een 100 % acrylaat bindmiddel. Inmiddels is dit product emissie-arm en oplosmiddelvrij, maar de schilder waardeert vooral zijn universele toepasbaarheid op diverse ondergronden, zowel binnen als buiten met een onovertroffen levensduur. Ter gelegenheid van deze belangrijke verjaardag organiseerde Caparol bij het begin van de zomer een gepast verjaardagsfeest! Op de CAPAROL SUMMER HAPPENING werden schilders en architecten uitgenodigd met hun gezin door Caparol (DAW Belgium) en zijn dealers. De schitterende locatie, het Domein van Bokrijk, werd volledig omgetoverd tot een heus evenementendorp. Er kwamen meer dan 400 mensen meevieren. Onder een stralende zomerzon genoten ze met de ganse familie van muziek, dans, animatie, cultuur en dat alles in het teken van the sixties! De mensen van Caparol zien de toekomst met vertrouwen tegemoet : Ondanks een krimpende markt ontwikkelt ons merk zich erg goed. Het mooiste bewijs dat een aanpak op mensenmaat nog steeds kan wedijveren met de strategie van grote multinationals, aldus Lode Broeders, Managing Director van DAW Belgium (Caparol). Confederatie Bouw 16 De Vlaamse Schilder AUGUSTUS 2013

17 TEST NU DE BEST HECHTENDE PRIMER VAN BELGIE GRATIS 2,5 LITER * Een kwaliteitsvol resultaat begint bij de basis. Bij het lakken van nieuwe en reeds behandelde ondergronden is een goed hechtende primer erg belangrijk. Dit milieuvriendelijke product van de nieuwste generatie staat garant voor een buitengewoon goede hechting op moeilijk te behandelen ondergronden. Het is prima schuurbaar en snel overschilderbaar. Test nu Capacryl Aqua UniPrimer volledig gratis*. In de maand september ontvangt elk professioneel schildersbedrijf per post een waardebon voor een gratis testemmer van 2,5 liter. Voor meer informatie * Informeer naar de actievoorwaarden bij de Caparol dealer.

18 Case-story Geoliede vloer in nieuwe Tax-Free Shop in luchthaven Kopenhagen Zorgvuldig geselecteerde WOCA vloerproducten, kan je nu vinden in de nieuwe Tax-Free Shop in de luchthaven van Kopenhagen. Niet in de rekken, maar op de recent nieuwe houten vloer, die tijdens de grote renovatie in 2013 werd geïnstalleerd. Meer dan een kijkje waard. oppervlakte van m² houten vloeren. In nauw overleg met de luchthaven werd een professioneel onderhoudsysteem opgesteld door WOODCARE Danmark. Het lijkt onwezenlijk dat sommige vloerdelen reeds meer dan 40 jaar geleden werden geïnstalleerd, rekening houdend met het dagelijks beloop van ongeveer bezoekers. Dit bewijst dat een regelmatig en correct onderhoud echt het verschil kan maken bij een houten vloer. Product gebruikt in de luchthaven: Basis behandeling: WOCA Master Olie Onderhoud: WOCA Onderhoudsolie en WOCA Olie conditioner Reiniging: WOCA Natuurzeep Producten gebruikt in de Tax Free winkels: Basisbehandeling: WOCA Diamond olie aangebracht met de WOCA Olie Applicator In de nieuwe shop werd 2500m² merbeau en jatoba geplaatst. Deze 2 tropische houtsoorten werden daar reeds gebruikt in het verleden en toonden reeds aan dat dergelijk zwaar beloop van de vele toeristen geen probleem vormt. Ditmaal werd de vloer geolied met WOCA Diamond oil. Deze olie heeft heel wat bijzondere troeven, zoals het waterafstotend effect en de zeer goede slijtvastheid. Ook de snelle uitharding speelde zeker een rol in de keuze om de WOCA diamond oil te gebruiken. Warme kleur van tropisch hout accentueren De diamond oil is tevens VOS-vrij en kan op alle type houtsoorten geplaatst worden. De naturelle versie werd in de project gebruikt, vermits deze olie de warme kleur van tropisch hout accentueert. Het machinaal verwerken van de olie met een eenschijfsmachine is een must, maar was in deze situatie zeker geen obstakel bij de behandeling van 2500m². Al meer dan m² vloer onderhouden Het feit dat de luchthaven van Kopenhagen WOCA vloerproducten gebruikt, is niet nieuw. Woodcare Denmark heeft reeds tientallen jaren het alleenrecht om alle houtverzorgingsproducten van de luchthaven te voorzien. Dit voor een totale INFO WOODCARE bvba I.Z. Plassendale III Annemie Brackxstraat 12 B-8400 Oostende Tel. : +32(0) Fax : +32(0) Confederatie Bouw 18 De Vlaamse Schilder AUGUSTUS 2013

19 WOCA BUITENPRODUCTEN Omdat uw hout het verdient! Easy and effective. Naturally Exterior Cleaner Verwijdert mos en algen, beschermt tegen nieuwe aangroei Geschikt voor terrassen, tuinmeubelen, gevelbekleding, etc. Handmatig of machinaal verwerkbaar Tast de vegetatie niet aan Exterior Oil Watergedragen olie voor buitenhout Met UV-bescherming Beschermt tegen schimmels en groene aanslag Geschikt voor houten terrassen, tuinhuizen, meubelen, gevelbekleding, etc. Exterior Paint Dekkende, watergedragen verf voor buitenhout Duurzaam, slijtvast en maakt resistent tegen groene aanslag en verkleuring Zowel op nieuw als reeds behandeld hout toe te passen Geschikt voor houten tuinhuizen, kozijnen, meubelen, gevelbekleding, etc. Exterior Cleaner Exterior Oil Exterior Paint Import WOCA Belux Frankrijk: Huys WoodCare bvba B-8400 Oostende Tel +32 (0) Al tien jaar lang uw onmisbare partner bij uitoefening van uw schildersberoep Wij luisteren naar onze leden en verlossen u van uw zorgen! Vaktechnische dienstverlening Volledige ondersteuning Informatie op maat Eigen vakblad De Vlaamse Schilder Exclusieve ledenvoordelen Netwerking en verbondenheid in de sector Herwaardering van de schildersopleidingen: Word stagiair! Word schilder! Confederatie Bouw Lombardstraat Brussel Tel: 02/ Fax: 02/

20 Interieur Wanneer wetenschap en concept elkaar treffen, ontstaat lichtsynergie Liefst 180 deelnemers weerstonden aan de lokroep van de eerste zomerterrasjes en tekenden present in hartje Antwerpen voor de laatste interieuravond over Licht in het interieur. Decor was de Antwerpse Arenbergschouwburg. Al gauw bleek dat deze prachtige zaal niet enkel dé locatie is om te genieten van theater en concerten. De Arenbergbühne wordt verlicht met de milieuvriendelijke, duurzame en sfeervolle Light Emitting Diode -technologie, beter bekend als LED. Catherine beaamde in haar uiteenzetting dat niet alleen het conceptuele, maar ook de (licht) technologie van belang is. Het is deze laatste kennis die voor de aannemers nieuw is en voor de interieurarchitect niet alleen een opfrissing kan zijn, zelfs een stand van zaken. De technologische basis blijkt onontbeerlijk bij de conceptuele inplanting van verlichting. Een interieurarchitect moet dit ook technisch onderbouwen, volgens Kurt Wallaeys. Hij dient te weten wat de meeste recente ontwikkelingen zijn bijvoorbeeld naar verbruik. Het aangename van deze gezamenlijke sessies is dat deze twee aspecten samenkomen. Zowel Catherine Lootens als Kurt Wallaeys hopen dan ook dat er een vervolg komt met een uitwisseling tussen de theorie en de praktijk op de werkvloer. Academicus en ontwerper ontmoeten elkaar Een zeer grote opkomst met interesse voor een materie die nieuw is en waar de deelnemers niet altijd direct mee te maken krijgen, maar waar zij wel baat bij hebben. Heel wat toehoorders deden ideeën op. Op dat vlak vormen deze avonden de ideale gelegenheid. Onder een sterrenhemel van een thema in volle ontwikkeling, een geïnteresseerd publiek en twee gepassioneerde sprekers, staken wij de LED s aan. Een boeiend relaas van twee sprekers, enkele standhouders en vooral enthousiaste deelnemers. Academicus Catherine Lootens en binnenhuisarchitect Kurt Wallaeys blikken samen met ons tevreden terug. Het opzet en doelpubliek zijn volgens hen zeker en vast bereikt. Het grootste deel van de toehoorders waren aannemers, schilders, stukadoors en schrijnwerkers. Daarnaast kregen ook interieurarchitecten een technische opfrissing mee. Kurt: Als interieurarchitect ben ik veel bezig met verlichting. Het is dan ook goed dat je de ontwikkelingen op de voet volgt. Dat kan je doen via literatuur, groothandels of lichtstudiebureaus. Academici onderzoeken licht op een heel andere manier. Het laboratorium voor lichttechnologie waar Catherine Lootens deel van uitmaakt, werkt momenteel aan een aantal projecten die gelden als dienstverlening voor bedrijven. Tot deze groep behoren ook (interieur)architecten, installateurs en studiebureaus. Wie conceptueel bezig is, is volgens Catherine Lootens moeilijk bereikbaar. Catherine: Ik ben wel heel blij en dat is de reden waarom ik op de vraag op van de Confederatie Bouw ben ingegaan dat ik hen tijdens deze informatieavonden kan bereiken. Er zijn wel een aantal partijen waarmee wij samenwerken, waar ik opleidingen aan geef. (Interieur)architecten zijn een moeilijk bereikbaar, maar dankbaar publiek. Na de uiteenzetting komen ze de presentatie(s) vragen, omdat ze er veel uit hebben geleerd. In de schijnwerpers van schrijnwerkers, stukadoors en schilders Niet alleen licht als dusdanig of de nieuwe technologie kwamen tijdens de twee uur durende sessies aan bod. Ook de interactie met de materie die voor de aannemers, stukadoors en schilders belangrijk is, kreeg er een prominente plaats. Het gaat dan over structuur, kleur en glans van materialen en de wisselwerking die licht hiermee heeft. Confederatie Bouw 20 De Vlaamse Schilder AUGUSTUS 2013

Decorateur, Behanger, Plaatser soepele vloerbekleding

Decorateur, Behanger, Plaatser soepele vloerbekleding De Vlaamse Schilder Decorateur, Behanger, Plaatser soepele vloerbekleding 39 Mei 2015 Driemaandelijks vakblad voor schilders, behangers en plaatsers van soepele vloerbekleding Lombardstraat 34-42 1000

Nadere informatie

Decorateur, Behanger, Plaatser soepele vloerbekleding

Decorateur, Behanger, Plaatser soepele vloerbekleding De Vlaamse Schilder Decorateur, Behanger, Plaatser soepele vloerbekleding 26 Februari 2012 Driemaandelijks vakblad voor schilders, behangers en plaatsers van soepele vloerbekleding Lombardstraat 34-42

Nadere informatie

wand plafond gevel dekvloer

wand plafond gevel dekvloer infonavap 38 wand plafond gevel dekvloer voor aannemers van plafonneer-, cement-, staff- en ornamentwerk, droge bepleistering, dekvloeren, voegwerk en gevelreiniging Januari 2015 Driemaandelijks informatieblad

Nadere informatie

De Vlaamse. chrijnwerker

De Vlaamse. chrijnwerker De Vlaamse chrijnwerker 89 Februari 2012 Driemaandelijks vakblad van de Confederatie Bouw - Vlaamse Schrijnwerkers vzw. Lombardstraat 34-42 1000 Brussel afgiftekantoor GENT X Dimensionering van houten

Nadere informatie

Verzekeringen. Financieel katern. Magazine van Federale Verzekering zomer 2014. Opnieuw Verzekeringstrofee voor onze verzekering Arbeidsongevallen

Verzekeringen. Financieel katern. Magazine van Federale Verzekering zomer 2014. Opnieuw Verzekeringstrofee voor onze verzekering Arbeidsongevallen Magazine van Federale Verzekering zomer 2014 Verzekeringen Opnieuw Verzekeringstrofee voor onze verzekering Arbeidsongevallen Financieel katern Nova Deposit en Nova Invest Toerisme Anders op reis Inhoud

Nadere informatie

het dek-dak Isolatieoplossing bij beperkte isolatieruimte

het dek-dak Isolatieoplossing bij beperkte isolatieruimte 21 e jaargang Roofbelgium 2012-8 September 2012 Verschijnt maandelijks behalve in juli Vakblad voor de dakensector uitgave van de Confederatie Bouw - Afwerking Lombardstraat 34-42 1000 Brussel Afgiftekantoor

Nadere informatie

wet overheids - opdrachten de nieuwe DECEMBER 2013 IN DE KIJKER de overheid: een opdracht?

wet overheids - opdrachten de nieuwe DECEMBER 2013 IN DE KIJKER de overheid: een opdracht? contact 08 DECEMBER 2013 Het magazine voor openbare besturen, socialprofitorganisaties en ondernemingen IN DE KIJKER de overheid: een opdracht? KNOWING YOURSELF interactive city: de openbare ruimte wordt

Nadere informatie

2009-1 Februari 2009. Post P209316. www.bouwmagazines.be

2009-1 Februari 2009. Post P209316. www.bouwmagazines.be FAÇADE Driemaandelijks vakblad voor de gevelsector uitgave van de Confederatie Bouw - Afwerking Lombardstraat 34-42 1000 Brussel 29 2009-1 Februari 2009 Post P209316 Afgiftekantoor Gent X www.bouwmagazines.be

Nadere informatie

De Vlaamse. chrijnwerker

De Vlaamse. chrijnwerker De Vlaamse chrijnwerker 102 Mei 2015 Driemaandelijks vakblad van de Confederatie Bouw - Vlaamse Schrijnwerkers vzw. Lombardstraat 34-42 1000 Brussel afgiftekantoor GENT X Energieprestaties en aluminium

Nadere informatie

De kwaliteitstoetsing: wat is de stand van zaken?

De kwaliteitstoetsing: wat is de stand van zaken? Driemaandelijks tijdschrift van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten www.iec-iab.be Nr. 3 / 2013 Interview met André Bert De kwaliteitstoetsing: wat is de stand van zaken? Interview

Nadere informatie

Als je niet kunt lachen moet je geen winkel beginnen. magazine. 10 e jaargang nr. 2 2011. Acquisitieblooper: het ik-verhaal - pagina 10

Als je niet kunt lachen moet je geen winkel beginnen. magazine. 10 e jaargang nr. 2 2011. Acquisitieblooper: het ik-verhaal - pagina 10 10 e jaargang nr. 2 2011 Acquisitieblooper: het ik-verhaal - pagina 10 Wederom een geslaagd salescongres - pagina 17 Win de verloren klant weer terug - pagina 25 Als je niet kunt lachen moet je geen winkel

Nadere informatie

Vr ijuit 3 LEEFTIJD 4 BRUSSELS 7 BRUGPENSIOEN 30 OUDERE WERKLOZEN INTERPROFESSIONNEEL AKKOORD ONDERTEKEND OP 2 FEBRUARI

Vr ijuit 3 LEEFTIJD 4 BRUSSELS 7 BRUGPENSIOEN 30 OUDERE WERKLOZEN INTERPROFESSIONNEEL AKKOORD ONDERTEKEND OP 2 FEBRUARI AFGIFTEKANTOOR BRUSSEL X. P608646 MAANDBLAD VAN DE LIBERALE VAKBOND Vr ijuit 78 ste jaargang februari 2007 3 LEEFTIJD Een Europese richtlijn verplicht België komaf te maken met de discriminatie op basis

Nadere informatie

Olympisch dorp met prefab gevels. Na-isolatie van spouwmuren. Glasstec 2012. Lichtgevende gevel voor luxe-hotel. 2012-3 Augustus 2012.

Olympisch dorp met prefab gevels. Na-isolatie van spouwmuren. Glasstec 2012. Lichtgevende gevel voor luxe-hotel. 2012-3 Augustus 2012. FAÇADE Driemaandelijks vakblad voor de gevelsector uitgave van de Confederatie Bouw - Afwerking Lombardstraat 34-42 1000 Brussel 43 2012-3 Augustus 2012 Post P209316 Afgiftekantoor Gent X Olympisch dorp

Nadere informatie

Dag van het dak en Dag van de afwerking

Dag van het dak en Dag van de afwerking FAÇADE Driemaandelijks vakblad voor de gevelsector uitgave van de Confederatie Bouw - Afwerking Lombardstraat 34-42 1000 Brussel 31 2009-3 September 2009 Post P209316 Afgiftekantoor Gent X In dit nummer

Nadere informatie

Een student aanwerven tijdens de vakantie. Reglementering. Tewerkstelling. IT Ondersteuning. Verkoopstrategie

Een student aanwerven tijdens de vakantie. Reglementering. Tewerkstelling. IT Ondersteuning. Verkoopstrategie Het tijdschrift van het Reglementering Een student aanwerven tijdens de vakantie mei - juni 2013 Afgiftekantoor Brussel X - P401140 www.sdz.be Tewerkstelling Webwinkels werven aan Verkoopstrategie 6 tips

Nadere informatie

Financiële vorming Hoe het vertrouwen in de financiële sector hersteld kan worden

Financiële vorming Hoe het vertrouwen in de financiële sector hersteld kan worden België-Belgique P.B. GENT 3/6221 1 Financiële vorming Hoe het vertrouwen in de financiële sector hersteld kan worden 15e jaargang driemaandelijks maart 2013 afgiftekantoor Gent X P2A8099 Eenvoud Transparantie

Nadere informatie

Van distributiemodel naar een succesvol service model. Uitgebreid verslag van het BZB-congres PB- PP BELGIE(N) - BELGIQUE

Van distributiemodel naar een succesvol service model. Uitgebreid verslag van het BZB-congres PB- PP BELGIE(N) - BELGIQUE PB- PP BELGIE(N) - BELGIQUE 4 2014 16 e jaargang driemaandelijks DECEMBER 2014 afgiftekantoor Gent X P2A8099 Van distributiemodel naar een succesvol service model Uitgebreid verslag van het BZB-congres

Nadere informatie

Woning Energiezuinig wonen goed voor u en het milieu! Financieel katern Wachten tot later om van uw aanvullend pensioen te genieten?

Woning Energiezuinig wonen goed voor u en het milieu! Financieel katern Wachten tot later om van uw aanvullend pensioen te genieten? Magazine van Federale Verzekering winter 2014 VERJAARDAGS- NUMMER 150 Woning Energiezuinig wonen goed voor u en het milieu! Financieel katern Wachten tot later om van uw aanvullend pensioen te genieten?

Nadere informatie

Goed werkgeverschap. loont

Goed werkgeverschap. loont voor de bloemist nr 2 - bloemist juni 2013 - jaargang 16 vakblad voor de ondernemende en creatieve bloemist VBW lobby 3 Bloemist van de Toekomst 5 Special Goed Werkgeverschap 6 Mijn Bloemist zomer 14 VBW

Nadere informatie

Een proces met oog voor betrokkenheid

Een proces met oog voor betrokkenheid Scriptie KORT Katrien Willems is sinds 2004 maatschappelijk assistent - afstudeer richting Personeelswerk. Deze scriptie geeft een beeld van wat social audit inhoudt en welk proces daarbij hoort. Ook wordt

Nadere informatie

Proefhoofdstuk Sportmanagement. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be

Proefhoofdstuk Sportmanagement. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be Proefhoofdstuk Sportmanagement Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 Brussel, Timmerhoutkaai 4, 1000 Maak van je

Nadere informatie

Ontvang een promotiecheque voor jouw winkel

Ontvang een promotiecheque voor jouw winkel nr 1 - bloemist februari 2015 - jaargang 18 4 Lobbyresultaten van 2014 6 Training Klanthousiasme 9 Niets te verliezen met VBW Incasso 10 Mijn Tent wordt Top 15 Verkiezing Mijn Bloemist van het Jaar van

Nadere informatie

AFBOUW ZAKEN. met de NOA-ondernemersopleiding / 6. >KENNISDELEN is belangrijk, aldus commissie Toekomst van de Afbouw / 8

AFBOUW ZAKEN. met de NOA-ondernemersopleiding / 6. >KENNISDELEN is belangrijk, aldus commissie Toekomst van de Afbouw / 8 AFBOUW ZAKEN 2013 jaargang 13 nummer 12 het vakblad voor leden van NOA >KENNISDELEN is belangrijk, aldus commissie Toekomst van de Afbouw / 8 >12 WINSTPAKKERS waar je direct mee aan de slag kunt / 10 toekomstgericht

Nadere informatie

Het SDZ zegt NEEN aan de sociale dumping!

Het SDZ zegt NEEN aan de sociale dumping! Het tijdschrift van het Syndicaat der Zelfstandigen en KMO Sociale dumping Het SDZ zegt NEEN aan de sociale dumping! MEI - JUNI 2014 Afgiftekantoor Brussel X - P401140 www.sdz.be Investeringsaftrek Energiebesparende

Nadere informatie

De Vlaamse. chrijnwerker

De Vlaamse. chrijnwerker De Vlaamse chrijnwerker 98 Mei 2014 Driemaandelijks vakblad van de Confederatie Bouw - Vlaamse Schrijnwerkers vzw. Lombardstraat 34-42 1000 Brussel afgiftekantoor GENT X Houtconstructies van A tot Z: Het

Nadere informatie

Inspiring Associations

Inspiring Associations Inspiring Associations augustus 2013 juli 2014 Het beste uit 45 digitale newsletters 2013-2014 - 2Mpact nv 2Mpact Brussels, Sinter-Goedelevoorplein 5, 1000 Brussels (Belgium) 2Mpact Gent, Kortrijksesteenweg

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Mobistar focust op transparantie voor zijn klant

Jaarverslag 2012. Mobistar focust op transparantie voor zijn klant Jaarverslag 2012 Mobistar focust op transparantie voor zijn klant 1 Een uitdagend jaar, dat is het minste wat Mobistar kan zeggen over 2012. De telecomsector onderging grote veranderingen, die een belangrijke

Nadere informatie

34 _epm _bi _postafhaling _pay@finpost _ebm of budgetbeheer _archiveringsnormen

34 _epm _bi _postafhaling _pay@finpost _ebm of budgetbeheer _archiveringsnormen Jaarverslag 2011 Harmonieus samenspel en vooruitgang Jaarverslag 2011 Harmonieus samenspel en vooruitgang 04 Voorwoord _Voor u ligt het jaarverslag 2011! 06 this is the story of julie 08 onze klanten 12

Nadere informatie

Appartementencomplex krijgt isolerende jas

Appartementencomplex krijgt isolerende jas FAÇADE Driemaandelijks vakblad voor de gevelsector uitgave van de Confederatie Bouw - Afwerking Lombardstraat 34-42 1000 Brussel 48 2013-4 November 2013 Post P209316 Afgiftekantoor Gent X Appartementencomplex

Nadere informatie

Extra. Vernieuwing in het financiële landschap. Troeven van de financiële tussenpersoon. 24 oktober 2013. www.bzbcongres.be

Extra. Vernieuwing in het financiële landschap. Troeven van de financiële tussenpersoon. 24 oktober 2013. www.bzbcongres.be Extra BZB-congres Vernieuwing in het financiële landschap Troeven van de financiële tussenpersoon 24 oktober 2013 www.bzbcongres.be CRM Group presenteert: De nieuwste en meest complete totaaloplossing

Nadere informatie