Info nummer 33 elfde jaargang

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Info nummer 33 elfde jaargang"

Transcriptie

1 SAMENWERKING VENRAY

2 Info nummer 33 elfde jaargang bestuurs- en fractieleden Samenwerking Venray bestuur voorzitter dhr. H.J.R.M. de Bruijn, Stationsweg 109, 5803 AA Venray tel secretaris dhr. H.H.M. Terhaag, Wilhelmina Sangersstraat 73, 5803 AV Venray tel penningmeester mevr. M. Millen-Sanders, Langeweg 55, 5801 XW Venray tel bestuurslid dhr. M. Rutten, Brennerlaan 15, 5801 KC Venray tel bestuurslid dhr. G.J.P.M. Verkoeijen, IJsselsteijnseweg 10, 5812 AH Heide tel raadsfractie fractievoorzitter dhr. I.F.T. Busser, Kruidenlaan 112, 5803 BG Venray tel vice-fractievoorzitter dhr. G.J.P.M. Verkoeijen, IJsselsteijnseweg 10, 5812 AH Heide tel penningmeester dhr. M.E.J.J. Wijnhoven, Luzerne 5, 5803 JZ Venray tel fractielid dhr. ing. M.H.T.G. Mulders, Eykenhofweg 14, 5814 AM Veulen tel fractielid mevr. H.S.W.M. Lamers - Vorst, Hoenderstraat 24, 5801 CK Venray tel fractiesecretariaat dhr. B.E. van Lierop, Bingelkruid 7, 5803 BM Venray tel Samenwerking Venray deze info is een gezamenlijke uitgave van fractie en bestuur van Samenwerking Venray DTP: Busser & Busser facility management Cover: Julienne Terhaag 1

3 Samenwerking Venray 2/2003 van de redactie Geachte lezer, Deze drieendertigste info hebben we kunnen vullen met bijdragen van Hub de Bruijn, de fractie (Ike Busser, Tineke Lamers, Theo Mulders, Gerrit Verkoeijen en Martin Wijnhoven), Jacques van Roy en Cor Vervoort. Wij wensen u veel leesplezier. de redactie Atelier Mère Ancilla - Galerij afbeelding: Ike Busser lidmaatschap Mocht U geen lid zijn van Samenwerking Venray en geinteresseerd geraakt zijn in de doelstellingen en het werkprogramma van Samenwerking Venray, dan kunt U voor nadere informatie terecht bij de leden van het bestuur, de fractie of de commissies. U vindt hun personalia op de binnenzijde van de omslag van deze info. 2

4 Info nummer 33 elfde jaargang waartoe zijn wij op aarde... Waartoe zijn we op aarde leerden we vroeger in de catechismus en nog steeds is dit een relevante vraag al zal het merendeel van de mensheid niet meer weten waar deze vraag vanaf komt. De ouderen onder ons zullen het echter nog wel weten maar stellen wij ons die vraag nog wel eens. Wij zijn niet hier om het elkaar moeilijk te maken maar regelmatig krijg ik toch wel die indruk als ik kijk naar de Venrayse politieke invulling zeker wat er de laatste tijd gebeurd is. Velen van ons hebben kunnen genieten van de vrije dagen en anderen hebben of krijgen binnenkort vakantie. Waar gaan we naar toe, waar komen we terecht, wat gaan we bekijken? Overal zie je wat anders of je nu in eigen land blijft of dat je naar het buitenland gaat, steeds is het weer verrassend ( zelfs het weer). Ik stap vaak een kerk binnen en steeds verbaast het mij weer hoe weinig beelden er meestal in een dergelijk kerk te vinden zijn en hoe rijk wij in Venray zijn met onze beeldenschat van de Grote Kerk, dat moeten we (nog)meer promoten om zo Venray op de kaart te zetten. Ook valt het mij op dat we niet alleen in Venray zulke rot verkeersdrempels hebben maar ook dat er wel andere milieu-, mens- en materiaalvriendelijke verkeersremmende maatregelen te maken zijn. Wanneer we kijken naar de Akkerweg zijn daar gelukkig geen drempels meer ik hoop dat dit het begin is van nieuw beleid! 3

5 Samenwerking Venray 2/2003 De Oranjebuurt heeft al gedeeltelijk een metamorfose ondergaan, het ziet er prachtig uit maar alleen is het jammer dat je er nauwelijks met twee auto s kunt passeren laat staan als het een vrachtwagen of kleine bestelwagen betreft want het lijkt wel of die daar niet mogen komen. Jammer maar op de tekentafel zal het wel kloppen. Er zijn echter ook nog goede zaken van Venray te vertellen zoals het mooie Oda Park, de invulling van Keizersveld met zijn schone industrie, de renovatie van de Hoge Beek die van start is gegaan, de realisatie van het Kunstencentrum, het behoud van de Vredeskerk, de voltooiing van Antoniusveld en de rotondes die op de singels zijn aangelegd en, tot voor kort, de plannen met het Sint Annaterrein. Er is echter nog veel werk te doen in ons Venray en we moeten de komende tijd maar eens rond kijken als we weer massaal op vakantie zijn hoe het op andere plaatsen er uit ziet. Onthoud de mooie en goede zaken van andere plaatsen zodat wij ze hier misschien ook kunnen gebruiken. We moeten leren van anderen maar zeker van elkaar ook daarvoor zijn we op aarde. Ik wens iedereen een fijne vakantie toe. H.J.R.M. de Bruijn, voorzitter. zaterdag 6 september 2003 Jaarlijks uitstapje schieten en barbecue aanvang reeds in de middag uitnodiging volgt noteer vast in de agenda 4

6 Info nummer 33 elfde jaargang Niet in de fractie, maar wel bij de club!!! Nadat in de vorige 'info' twee raadsleden, Tineke Lamers en Theo Mulders terugkeken op hun eerste zes maanden in de Gemeenteraad, nu een blikje achter de schermen. Behalve een fractie in onze Gemeenteraad, bestaande uit vijf personen, bemenst Samenwerking Venray immers ook nog vier raadscommissies met vier personen. Het seniorenconvent met de fractievoorzitters van politieke partijen wordt hier buiten beschouwing gelaten. In de raadscommissies Middelen, Maatschappelijke Diensten, Stedelijk Beheer en Stedelijke Ontwikkeling 'zitten' telkens vier leden van Samenwerking Venray, waarbij gekozen is voor twee raadsleden en twee nietraadsleden. Voor zover mogelijk proberen we per commissie ook nog te voorzien in plaatsvervangende leden. Het voordeel hiervan de combinatie van raadsleden en niet-raadsleden in commissies is, dat er relatief weinig informatieverlies optreedt. Er is altijd een gemeenteraadslid van ons, die zowel binnen de partij als in raadscommissies aan voorafgaande discussies over het te behandelen onderwerp heeft deelgenomen. Dat brengt me eerst tot de 'interne organisatie' van Samenwerking Venray, waarin naar mijn mening ook haar kracht schuilt. Samenwerking Venray kent namelijk een fractieberaad en een commissieberaad. Vóórdat de raadscommissies vergaderen (in de regel in de eerste week van de maand), komt Samenwerking Venray bijeen voor een commissieberaad. Daarin worden de agenda's van die commissies inhoudelijk besproken en het standpunt in de vergadering bepaald. Ieder lid van Samenwerking Venray, die bij het commissieberaad aanwezig is, kan zijn mening inbrengen. Het maakt niet uit, of je fractielid, commissielid, bestuurslid of 'gewoon' lid bent. Heb je wat te melden, dan willen we dat ook graag van je horen. Het standpunt wordt door één van de commissieleden als woordvoerder vervolgens verwoord in de raadscommissievergadering, waar vooral inhoudelijk over de geagendeerde onderwerpen wordt gesproken. Na de behandeling in de raadscommissie wordt het betreffende onderwerp geagendeerd voor de Gemeenteraad. Vóórdat de Gemeenteraad op de laatste dinsdag van de maand vergadert, komt Samenwerking Venray bijeen voor een fractieberaad. 5

7 Samenwerking Venray 2/2003 Daarin wordt opnieuw over de geagendeerde onderwerpen gesproken, aangevuld met de informatie uit de raadscommissievergadering. Daarna bespreekt de fractie de agendapunten nog een keer inhoudelijk door, waarna ook in de Gemeenteraad vervolgens door een woordvoerder het standpunt van Samenwerking Venray verwoord wordt. Op die manier wordt een breed gedragen en besproken standpunt naar voren gebracht. Méér dan in de raadscommissievergadering spelen in de Gemeenteraad politieke overwegingen een rol. In de raadscommissie willen wij ons vaker onthouden van uitspraken en/of standpunten met enige politieke lading. Daarvoor zie ik de Gemeenteraad het aangewezen orgaan en de fractieleiding veelal de aangewezen personen. In de Gemeenteraad spelen naast de inhoudelijke discussie ook de politieke afwegingen, die leiden tot een bepaald stemgedrag of opstelling. Een wethouder houden aan toegezegde termijnen of gedane toezeggingen is véél meer in de Gemeenteraad aan de orde. Als (plaatsvervangend-) raadscommissielid ben je dus in de regel aanwezig bij drie bijeenkomsten per maand, te weten het commissieberaad, de raadscommissievergadering en het fractieberaad. Daarmee wordt je mening binnen Samenwerking Venray absoluut gehoord en meegewogen in het uiteindelijke standpunt van Samenwerking Venray. De commissie Maatschappelijke Diensten kent een 'groot speelveld', want welzijnszaken (zoals de dorps- en wijkraden en het sociaal-cultureel werk), kunst en cultuur (culturele instellingen en verenigingen), onderwijs, sportzaken, welzijns-accommodaties en sociale zaken (sociale zekerheidswetgeving en werklozenzorg) behoren tot het aandachtsgebied van de raadscommissie Maatschappelijke Diensten. Dat betekent, dat onderwerpen zoals de deeltaxi, de kinderopvang-voorzieningen, de fusie van scholen in het basisonderwijs, de privatisering van sportaccommodaties, het schoolzwemmen, het kunstwerk op het schouwburgplein en de kunstwerken op de rotondes, de ouderenconsulent, het jeugd- en jongerenbeleid (inclusief de tienerdisco en de problematiek 'Dingus'), de uitvoering van beleid en regelgeving rond minima, gehandicapten in de achterliggende periode op de agenda van de commissie Maatschappelijke Diensten stonden. 6

8 Info nummer 33 elfde jaargang En naar mijn mening allemaal onderwerpen, waarin Samenwerking Venray in de raadscommissies al haar steentje heeft bijgedragen aan een constructief overleg, maar zij ook niet schroomt om een kritische noot te kraken als daar aanleiding voor is. Dat laatste kan alléén, als je ook in staat bent om reële alternatieven aan te reiken en ook daartoe is Samenwerking Venray bereid, zelfs al zou dat een impopulaire maatregel kunnen betekenen. Wij beloofden bij de verkiezingen in 2002 immers te zeggen, wat we doen en te doen, wat we zeggen. Daarmee groeiden we naar vijf zetels, daardoor zouden wij ons in de coalitie in ons politiek-bestuurlijk handelen hebben laten leiden en daarop mogen we ook nu als grootste oppositiepartij aangesproken worden. Vele inwoners van de gemeente Venray vonden in de achterliggende periode gehoor bij leden van Samenwerking Venray en maakten ons deelgenoot van hun kritische opmerkingen of verbetermogelijkheden. Het zou een uitnodiging kunnen zijn, om bij ons aan te sluiten. Ook voor een rol 'achter de schermen', een 'klankbord' bij het intern beraad bent u welkom. Bij ons tel je mee: niet in de fractie, maar wel in de club!!! Cor Vervoort Commissielid Maatschappelijke Diensten 7

9 in memoriam: Annie Janssen Samenwerking Venray 2/2003 Op 2 april van dit jaar overleed Annie Janssen, sinds 1982 trouw lid van onze vereniging. Paula Rutten, altijd attent op het aantal vrouwen binnen onze club, introduceerde haar. In de 21 jaar dat we Annie hebben meegemaakt, waarvan een groot aantal als bestuurslid, leerden wij haar kennen als een zeer betrokken lid van onze vereniging. Zelden of nooit ontbrak ze of het voor een ledenfractie- of bestuursvergadering was of een zondagochtend- bijeenkomst. Ze was niet veel aan het woord, maar als ze sprak was het nuttig, zinvol en stemde tot nadenken. Vele jaren had ze binnen het bestuur de taak van het bijhouden van de verjaardagen van de leden. Het altijd door haar speciaal versierde kaartje op ons verjaarsfeest ontbrak nooit en zorgde voor een band binnen onze vereniging. Ook hield ze verenigingsjubilea, kampioensfeesten en geridderde Venraynaren bij om hun van een felicitatie te voorzien. Annie bedankt! Jacques van Roy Wij zijn blij dat we Annie op onze jaarvergadering van 30 januari jl. nog in het zonnetje hebben kunnen en mogen zetten voor alles wat zij voor Samenwerking Venray in de afgelopen 21 jaar heeft betekend. Wij zullen er aan moeten wennen dat ze er niet meer is en dat geldt natuurlijk in nog grotere mate voor Hay, de kinderen en de kleinkinderen. Wij wensen hun dan ook veel kracht en sterkte toe. 8

10 Info nummer 33 elfde jaargang floriade Samenwerking Venray denkt dat de Floriade een geweldige impuls kan geven voor de gehele regio als deze in onze regio gehouden kan worden. De spin-off voor de regio zal heel groot zijn. De regio zou zich werkelijk op de kaart kunnen zetten. We zijn ook van mening dat om in de toekomst winst te behalen en economische groei te waarborgen, je ook in economisch mindere tijden moet investeren en zelfs risico moet lopen. De kosten gaan nu eenmaal voor de baten. De initiatieven om de Floriade naar de regio te halen vinden daarom ook volledig ondersteuning van Samenwerking Venray. Toch een paar kanttekeningen. Investeren zonder uitzicht op winst en met voldoende zekerheid is niet onze intentie. De prijs die de Gemeente Venray in dit verhaal moet betalen is erg hoog. Een garantstelling van 1,5 miljoen Euro door de gemeente. Daarbij moet zelf in de periode tot 2017 de reserve van het grondbedrijf opgehoogd worden met 3,4 miljoen Euro. In de commissievergadering is diverse malen naar de specifieke spin-off voor Venray gevraagd. Hierbij bleef het bij vage omschrijvingen van mogelijke ontwikkelingen Iedereen is overtuigd dat Horst aan de Maas en Venlo de grootste spin-off zullen hebben. Ook op de vraag of er concrete afspraken zijn gemaakt over bijdragen van deze gemeenten bij een regioactiviteit waarbij vooral Venray de vruchten kan plukken werd niet beantwoord. Vandaar in deze eerste termijn de volgende vraag aan de wethouder. Hoe wil de wethouder het Venrayse bedrijfsleven stimuleren om de spinoff voor Venray te maximaliseren als de Floriade toegekend wordt aan de regio? Kunnen we in 2012 in Venray wel voldoende bieden aan de bezoekers van de Floriade? 9

11 wat doen we met de Diepeling? Samenwerking Venray 2/2003 Onderstaand onze eerste termijn. We krijgen onze zin. Er komt een onderzoek naar de gebruiksmogelijkheden. Voorzitter, tijdens de behandeling van dit onderwerp in de commissie SB van 11 juni jl. kwamen wij tot de ontdekking dat er politiek gezien verschil van mening bestaat over de toekomstige invulling van dit exploitatiegebied. Een tekort op de grondstoffenmarkt is de grote reden van de provincie om het gat nog groter te maken. Zijdelings worden wij hiervan in kennis gesteld. Laat heel eerlijk zijn, alles gaat gewoon zoals het gaan moet, de vergunning is al verleend. Ze graven gewoon wat sneller zodat, de afronding in de tijd weggezet, gewoon hetzelfde blijft. Voorzitter, tijdens deze commissievergadering is er gespeculeerd hoe het hierna zal gaan. In het verleden hebben onze voorgangers besloten om hier geen intensieve recreatie toe te staan. Aan de Wanssumse zijde is hier enigszins vanaf geweken. Nu, in 2003, merken wij dat er verschillende denkwijzen zijn bij de verschillende politieke partijen over de toekomstige invulling van dit gebied. Voorzitter, wij zijn met 25 raadsleden de vertegenwoordigers van ± inwoners. Het CDA wil zelfs het vissen nog niet meer toelaten. Onze vraag aan hun is waar zij met onze jonge gezinnen naar toe willen. Deze mensen wonen vaak op ± 200 m² grond, inclusief woonruimte, garage en carport. Deze gezinnen met 2, 3 of 4 kinderen zijn in het Venrayse op zoek naar recreatie, CDA vertel eens: waar? Samenwerking Venray wil er vandaag voor pleiten om te gaan onderzoeken wat deze mensen willen. Wat wij ervan vinden is eigenlijk helemaal niet zo belangrijk. Voorzitter, wij weten allemaal nog wel dat het Meerdal en de Schatberg allebei nog maar een plas water waren. De provincie had dit ook bestemd als natuurgebied, absoluut geen intensieve recreatie. De eigenwijze gemeentebestuurders van Horst deden het tegenovergestelde. Iedereen weet wat deze koppigheid te weeg heeft gebracht. Laten we eerlijk zijn, wij zijn nu jaloers, Venray heeft niets van dat alles. Voorzitter, daarom willen wij onderzocht hebben waar de grootste behoefte aan is. De uitslag van dit onderzoek zal in onze ogen mede het beleid voor de toekomst bepalen, Wij zitten hier als vertegenwoordiger, laat de kiezer spreken. 10

12 Info nummer 33 elfde jaargang integriteit en politiek nader beschouwd; wie zonder zonde is.. Een artikel over integriteit en politiek intrigeerde mij uitermate, in de eerste plaats door de belangrijkste actoren in dat verhaal: ons raadslid Verkoeijen, wethouder Heldens en burgemeester Waals. Maar méér nog werd ik geraakt door het onderwerp zelf, omdat ik heb gemerkt, dat integriteit en politiek regelmatig op gespannen voet met elkaar staan. Zo zéér, dat dit 'politieke spel' bij mij toch regelmatig de vraag heeft opgeroepen of ik wel lokale politiek op die wijze wilde bedrijven. Wil je vechten tegen windmolens, wil je je overleveren aan een heersende politieke en bestuurlijke cultuur of wil je geen van beiden tot in het extreme, maar wel jezelf kunnen blijven. De politiek is vergeven van de 'behartiging' van belangen van individuen en groepen. Het (lokale) politieke vak bestaat in belangrijke mate uit het adviseren van mensen, al was het alléén maar omdat politici de weg binnen het ambtelijk apparaat beter kennen en beter dan de gemiddelde burger op de hoogte zijn van relevante wet- en regelgeving. Gerrit Verkoeijen is daar een sprekend voorbeeld van. Daar lijkt mij niets mis mee en als je dat in alle wijsheid als 'adviseurschap' wilt bestempelen, mij best. Wat mij in dit geval ten aanzien van integriteit trof is, dat de wethouder Heldens kennelijk op voorhand heeft verondersteld, dat raadslid Gerrit Verkoeijen als adviseur zou optreden (en daarmee de integriteit ter discussie zou staan, omdat de adviesrol zich niet verdraagt met het raadslidmaatschap) en op basis daarvan maatregelen heeft genomen (in dit geval: niet toelaten tot het gesprek). Maar, veronderstellen dat iemand iets gaat doen wat niet toelaatbaar zou zijn en het eigen handelen daarop afstemmen, lijkt mij op zijn zachtst gezegd erg vreemd en discutabel. De wereldgeschiedenis kent hiervan vele, soms zelfs schrijnende voorbeelden. Wellicht is een wat minder pijnlijke parallel te trekken naar de wereldpolitiek met de problemen die premier Blair kent, nu op geen enkele wijze van nucleaire slagkracht van Irak is gebleken, terwijl op basis van die veronderstelde nucleaire bewapening wel de oorlog met Irak werd gestart. En we weten, hoe de integriteit en politieke geloofwaardigheid van Blair ter discussie staat. 11

13 Samenwerking Venray 2/2003 Dat burgemeester Waals vervolgens het handelen van wethouders Heldens goedkeurt, zegt ook iets over de politiek-bestuurlijke cultuur. Het gaat in de lokale politiek niet in de eerste plaats over de inhoud, het gaat in de eerste plaats om de keuze voor actoren, in dit geval om de keuze voor de wethouder Heldens of raads- en oppositielid Verkoeijen en over het handje van de burgemeester boven het hoofd van de wethouder. Zeker naar buiten toe vallen we mekaar niet af, vormen we één front. Wat is dan integriteit? Integriteit staat voor rechtschapenheid. Die rechtschapenheid krijgt in de politiek op diverse manieren zijn vertaling. Rechtschapenheid heeft in de politiek naar mijn mening mede te maken met openheid en eerlijkheid. Opereren zonder verborgen agenda's. Zeggen wat je doet en doen wat je zegt. Dat kweekt begrip en draagvlak, maar dat is in de beleving van de venrayse burgers nauwelijks aan de orde en de voorbeelden die ze daarbij geven, zijn legio. 'Ze' doen wat ze willen en ' ze' doen waar ze zin in hebben, zijn te vaak gehoorde kreten. Met dat gegeven de integriteit van het raads- en oppositielid Gerrit Verkoeijen op deze wijze ter discussie stellen, past daarmee in mijn beleving bij de betrekkelijk grote groep van mensen, die de 'integriteitslat' voor anderen kennelijk hoger leggen, dan voor zichzelf. Ik zou daarom willen zeggen, wie zonder zonde is., mag naar voren treden voor de eerste steen, zelfs als die bestemd zou zijn voor Gerrit Verkoeijen. Maar laat ik héél eerlijk zijn. Hoe groot de berg met keien ook mag zijn, die voor Gerrit Verkoeijen klaar ligt, ik verwacht noch Heldens, noch Waals aan de beurt, om ook maar één steen in de richting van Gerrit Verkoeijen te werpen. Wat dat betreft mag hij zich volgens mij met recht gekrenkt voelen. Cor Vervoort 12

14 Info nummer 33 elfde jaargang de voorjaarsnota In de raadsvergadering van 24 en 25 juni behandelde de raad de voorjaarsnota. Samenwerking Venray uitte in eerste termijn forse kritiek. U heeft uit de pers hier ongetwijfeld kennis van genomen en ook van enkele 'krenten' die de gewaardeerde journalisten de moeite van het vermelden waard vonden. Hetgeen in tweede termijn naar voren gebracht werd vanuit de coalitiepartijen was dermate zwak en had zo weinig overtuigingskracht dat onze standpunten daardoor niet beinvloed zijn. De navolgende tekst van onze eerste termijn staat dan ook nog steeds overeind. Voorzitter, de voorliggende voorjaarsnota 2003 en MUIP wekken de indruk van een gedegen stuk waarin weloverwogen keuzes zijn gemaakt ten aanzien van de pijnlijke acties die Venray vanwege de zorgzame financiele situatie te wachten staan. Keuzes gebaseerd op gedegen onderzoek en prioritering op grond van beleidsafwegingen. De werkelijkheid is helaas anders, het is slechts schijn. Er is geen keuze of afweging van voorliggende alternatieven, zoals ons in december 2002 werd toegezegd dat die er in maart 2003 zouden liggen. Slechts ten dele zijn de producten onderzocht, hetgeen betekent in het licht van de Venrayse financiele problematiek dat er voor deze raad, ondanks de toezeggingen van dit college, niets te kiezen valt en niets af te wegen valt. Deze raad moet maar slikken wat het college voorstelt en moet maar afwachten wat het nader onderzoek naar de overige producten van Venray gaat opleveren. Braaf afwachten totdat in oktober de begroting gepresenteerd wordt. Niet als het aan ons ligt! Als het aan Samenwerking Venray ligt zal deze raad vanavond aan dit college een aantal aanvullende uitgangspunten, kaders en richtlijnen meegeven van waaruit het college de begroting zal moeten opstellen. Daarnaast zullen wij bij enkele voor ons belangrijke punten aangeven welke richting gekozen moet worden. Dit betekent niet, dat voor zover vanavond niet anders aangegeven, wij met de voorstellen van het college nu al accoord gaan; wij schuiven ons oordeel en onze keuze op totdat alle andere producten onderzocht zijn en deze raad bij de presentatie van de begroting echt een afweging en keuze heeft te maken tussen voorliggende alternatieven. 13

15 Samenwerking Venray 2/2003 Samenwerking Venray houdt grote schoonmaak. De gemeente Venray is er aan toe. De recessie slaat toe, overal om ons heen, ook bij de gemeente. Iedereen is bezig om hetzelfde te doen voor minder geld. Het bedrijfsleven moet weer concurreren, tellen dus. Een kleine misrekening kan betekenen: geen opdracht. Vandaar de enorme teleurstelling als ons de productbegroting, voorjaarsnota en de Muip 2003 bereiken. Ons bestuur, ondersteund door onze regelproducerende ambtenaren, schrijft van "Broek-riem aanhalen" en doet en passant de kosten voor de burger (OZB, riool en afvalstoffenheffing) fors stijgen. Op hetzelfde moment geven ze onze verenigingen minder subsidie en schaffen meteen de prijscompensatie af. Daarnaast gaan wij als gemeente gewoon minder doen voor méér geld. De buikriem die aangehaald moet worden is die van de inwoners van Venray, niet één maar enkele gaatjes. Tegelijkertijd stijgt de gemeente Venray op de ladder van duurste gemeenten. College en ambtenaren daarentegen lijken lui achterover te kunnen gaan leunen omdat met dezelfde mensen minder gedaan wordt. En deze raad? Die lijkt het nakijken te hebben en niet in staat als gekozen vertegenwoordigers de wens van hun kiezers ten uitvoer te brengen. Wat heeft dit college (met steun van de coalitie) ervan gemaakt na ruim een jaar? Vertel eens wat zijn de resultaten? Hoe zit het met: Schoolzwemmen; Hondenpoep; Dingus; Kapvergunningen; Leges kosten; Milieuvergunningen; Inkoopbeleid; Woningbouw. Wat is het resultaat van dit beleid? Samenwerking Venray voelt zich schuldig, zonder dat zij er iets aan kan doen. Schuldig is feitelijk niet het juiste woord, wat wij voelen is plaatsvervangende schaamte. Wij hebben geroepen: "het moet anders" Deze coalitie leert het nooit. Zij gaat, zoals voorspeld, op de oude voet verder. Vandaar dat wij, wat vandaag voorligt, een afgestofte puinhoop noemen. 14

16 Info nummer 33 elfde jaargang Dus: "grote schoonmaak". Bijna niemand doet het nog, het lijkt wel een uitgestorven fenomeen. Toch is en blijft het nodig. Het hele huis ging vroeger op zijn kop, ook bij de buren, verderop in de straat, in het hele dorp of stad; je mag rustig zeggen in het hele land. Een ding hadden ze gemeen, met Pasen moest het klaar zijn. Pasen vieren, een nieuw voorjaar beginnen in een brandschoon en opgeruimd huis. Het is niet voor niets dat men zegt: "op zijn paasbest". Tijdens dit ritueel werd er orde geschapen, ook in kasten en laden, op zolder, in de kelder en overal waar je lang niet elke dag komt. Tijdens dit werk ontdek je tekortkomin-gen zoals, afbladderende verf, vochtplekken, houtrot, maar ook liggen er veel dingen die niet meer gebruikt worden. Je vindt ook half afgemaakte klusjes of voorgenomen werkjes die zich plotseling weer aankondigen. Het bezet je hoofd en vernauwt je blik. Dit schiet onze fractie te binnen, als wij de Venrayse voorjaarsnota bestuderen. Het kan iedereen overkomen als je een flesje koffiemelk uit de koelkast haalt, dat eventjes daarna de stekker van deze koelkast eruit ligt en je druk bezig bent om dit ding helemaal uit te soppen en daarna weer brandschoon aan te zetten. Ook een eenvoudige wasbeurt van de auto kan ontaarden in het resultaat van een bijna nieuwe auto. Hetzelfde kan je overkomen tijdens een wandelingetje door je tuin, resultaat: een heerlijk gevoel. En dit allemaal omdat het oog spiedend naar de vuile vijand steeds in een hinderlaag wordt gelokt. Bij voltooiing van de taak staat alles weer op zijn plaats, is er geen chaos, alles is weer schoon, helder en ruikt lekker fris. 15

17 Samenwerking Venray 2/2003 Dit was het wat wij bedoelden in onze gesprekken welke er gevoerd zijn tijdens de coalitie onderhandelingen. Dat was wat wij bedoelden met onze verkiezingsleus: HET MOET ANDERS. Voorzitter, welke accenten wil Samenwerking Venray vanavond in de behandeling van deze voorjaarsnota leggen? We zien in deze voorjaarsnota dat 23 producten tegen het licht gehouden zijn, er is gekozen voor het systeem van waar is nog wat te bezuinigen en waar zijn meer inkomsten te verwerven. Het grote gemis in deze voorjaarsnota is, zoals eerder gezegd, dat er een voorstel op tafel ligt zonder keuzes voor de raad. Alle voorgestelde bezuinigingen zouden geslikt moeten worden, de verhoging van de OZB en overige inkomsten moet geslikt worden en dan is er voor de komende jaren nog geen garantie op een sluitende begroting. We zullen als raad dus kaders moeten stellen en zelf de richting aan moeten geven. Volgens de voorjaarsnota moet de OZB met 9,6% omhoog. Dit bestaat uit een verlaagde inflatiecorrectie van 0,75% en compensatie voor zowel 2003 als 2004 voor de verminde-ring van de algemene uitkering uit het gemeentefonds. Dit wijkt af van eerdere besluiten. Het besluit in 2002 om de vermindering in 2003 niet door te berekenen was een structureel besluit dat door de organisatie moet worden gedragen. Dan moeten we nu een jaar later dit effect niet terug willen draaien. Samenwerking Venray wil de verhoging van de OZB gelijk stellen aan de compensatie van de vermindering van de algemene uitkering uit het gemeentefonds voor 2004 (4,4%) verhoogd met de inflatiecorrectie. Deze inflatiecorrectie mag voor 2003 wat Samenwerking Venray betreft op 2,75% gesteld worden mits ditzelfde percentage ook doorberekend wordt bij de uitgaven zoals de subsidieverleningen. Direct na de verkiezingen hebben we gesteld dat er een wethouder nodig was voor het herstructureren van de organisatie om daarmee een efficiencyslag te maken. De huidige coalitie en daarmee het college, dacht het zonder vijfde wethouder te kunnen. 16

18 Info nummer 33 elfde jaargang Uit de cijfers blijkt het volstrekte tegendeel, want het college geeft aan dat pas aan het eind van de coalitieperiode in 2006 er een taakstelling voor het OOT ligt om te bezuinigen. In de jaren 2004 en 2005 komt er niet ene Euro uit de organisatieverbetering. Dit is onverteerbaar. Samenwerking Venray stelt deze raad voor hier een duidelijk kader in te stellen. Wat ons betreft leggen wij de OOT-taakstelling van reeds op voor 2004 en verhogen wij deze tot in 2005 en tot in In de raadsvergadering van 30 oktober 2002 was het schoolzwemmen onderwerp van besluitvorming. Het amendement van de PVDA m.b.t. het vangnet hebben wij toen niet gesteund omdat wij de toezegging van de wethouder dat hij een onderzoek zou instellen welke vangnetconstructie mogelijk is beter vonden dan het afgrendelen van een vangnet zoals de PVDA dit voorstelde. Het zou immers wel eens uit kunnen wijzen dat het schoolzwemmen net zo goed kan worden gehandhaafd. Na democratische besluitvorming waar CDA, PVDA en m.u.v. de heer de La Roy alle leden van de toenmalige fractie Van de Vorle het amendement van de PVDA steunden en het in meerderheid door de raad werd aangenomen. Zij waren voor afschaffing van het schoolzwemmen, met als argument dat het voornamelijk een verantwoordelijkheid van de ouders zelf is. Het amendement gaf ook aan dat er wel een sociaal financieel vangnet gecreëerd diende te worden voor 175 kinderen welke in 2003 en 2004 deelnemen aan schoolzwemmen en waarvan de huishoudens een bijdrage ontvangen van uit de bijzondere bijstand ten behoeve van maatschappelijke activering. In de commissievergadering Maatschappelijke Diensten van 5 juni 2003 deelde wethouder Emonts mede dat hij het onverantwoord vond om het door de raad aangenomen amendement aan de commissie voor te leggen. De eigen bijdrage zou immers 180 gaan bedragen. Hij gaf aan alternatieven te onderzoeken. Daarmee legde hij het amendement van deze raad naast zich neer en koos voor zijn eigen op 30 oktober ingenomen standpunt. 17

19 Samenwerking Venray 2/2003 De vraag aan de fracties in deze raad is of zij het daarmee eens zijn en van mening zijn dat het amendement van de PVDA niet voldoet aan de brede maatschappelijke wens om het schoolzwemmen te handhaven. Samenwerking Venray was al eerder voor een breder onderzoek naar alternatieven, maar heeft vastgehouden aan het met een democratische meerderheid aangenomen amendement van de raad op 30 oktober. Geen enkele doorrekening van zowel het amendement als het bredere alternatief zijn tot op heden voorgelegd, terwijl wij weten dat het schooljaar voor de deur staat. De voorjaarsnota en de MUIP zijn op dit punt dus niet compleet. Wel bereikte ons zaterdag j.l. een brief van het actiecomité "Behoud het schoolzwemmen". Daarin geven 18 ouderraden wel alternatieven aan. Samenwerking Venray vraagt de andere raadsfracties of zij zich in die doorrekening van alternatieven kunnen vinden, zodat deze raad daaruit een keuze kan maken. Wij kunnen ons er in vinden en kiezen voor alternatief 2: alle scholen 1 jaar schoolzwemmen en stellen voor de dekking van het verschil van mee te nemen in de afwegingen en keuzes welke deze raad bij de behandeling van de begroting gaat maken. Wij vinden het overigens een grof schandaal dat een dergelijke doorrekening niet in dit huis kon worden gemaakt, hoewel daar 6 maanden de tijd voor was en zien hierin weer een bevestiging te meer van het grote gebrek (het begint zelfs weg te hebben van incompetentie) aan aansturing van het apparaat. Graag horen wij van de andere fracties wat zij hier van vinden. 18

20 Info nummer 33 elfde jaargang Het college stelt voor om de inflatiecorrectie de komende vijf jaar niet meer door te geven aan instellingen en verenigingen. Juist in een tijd waarin het economisch slecht gaat zijn maatschappelijke organisaties en verenigingen mede het sociale vangnet voor de sociaal zwakkere in de Venrayse samenleving. Ook in de kleine gemeenschappen en verenigingen op de kerkdorpen worden inspanningen vanuit de verenigingen geleverd die om politieke waardering vragen. Het zijn mede het cement van een hechte Venrayse samenleving zoals die naar ons gevoel politiekbreed in deze raad wordt nagestreefd. Samenwerking Venray is dan ook absoluut tegen dit voorstel en vindt dat de inflatie-correctie gewoon doorgegeven dient te worden aan instellingen en verenigingen. Over de dekking hoeven wij ons ons inziens pas te buigen in de brede afweging bij de presentatie van de begroting en zal er alsdan een bezuinigingsvoorstel meer of minder dienen te worden uitgevoerd. Wat ons betreft dus zeker niet m.b.t. de inflatiecorrectie voor instellingen en verenigingen. Samenwerking Venray verneemt graag van de andere fracties hoe zij hierover denken. Als we kijken naar de kwaliteit van de Venrayse wegen en de daarvoor benodigde financiële middelen in meerjarenperspectief dan baart ons dit zorgen. Willen wij niet nog eens naar een artikel 12 status dan zal een kwaliteitsbeeld van onze wegen periodiek in de commissie voorgelegd dienen te worden. Niets voor niets hebben wij gevraagd om voor deze raadsvergadering aan te geven wat het kwaliteitsbeeld van onze wegen is en wanneer en waar dat kwaliteitsbeeld besproken wordt. Samenwerking Venray denkt dat de wegen er na de winter in 2003 slecht uitgekomen zijn. Tot op heden hebben wij daarop geen antwoord gehad. Daarbij komt nog dat dit college inteert op budgetten, die bestemd zijn voor het onderhoud van wegen. Ik noem maar even de die het college gebruikt heeft om de algemene reserve op peil te brengen. Omdat het college geen kwaliteitsbeeld en de daarmee samenhangende financiële risico's kan aangeven kunnen wij niet instemmen met de bezuiniging van 10% euro - welke het college wil halen op de wegen, straten en pleinen. 19

Het kan ook anders: een alternatieve begroting voor een sociaal en groen Naarden

Het kan ook anders: een alternatieve begroting voor een sociaal en groen Naarden Het kan ook anders: een alternatieve begroting voor een sociaal en groen Naarden (uit te spreken op 5 november 2014 door Dries Bartelink, fractievoorzitter GroenLinks) GESPROKEN WOORD TELT Voorzitter,

Nadere informatie

Algemene beschouwingen CDA Weert

Algemene beschouwingen CDA Weert Algemene beschouwingen CDA Weert begroting 2016 www.cdaweert.nl Algemene Beschouwingen CDA Weert op de begroting 2016 van de gemeente Weert Dames en heren, hierbij de beschouwingen van het CDA op de voorliggende

Nadere informatie

Aanpassingen vergaderstructuur. Voorstel. Inleiding. Toelichting vergaderstructuur

Aanpassingen vergaderstructuur. Voorstel. Inleiding. Toelichting vergaderstructuur Aanpassingen vergaderstructuur Voorstel 1. kennis nemen van de concept jaaragenda 2. vaststellen thematische indeling commissies 3. toevoegen beeldvormend deel, voorafgaand aan de reguliere commissievergadering

Nadere informatie

Welkom. bij de. gemeenteraad

Welkom. bij de. gemeenteraad Welkom bij de gemeenteraad Welkom bij de gemeenteraad Aan het hoofd van de gemeente staat de gemeenteraad. De raad neemt beslissingen over allerlei belangrijke zaken in de gemeente. Of het nu gaat om toeristenbelasting

Nadere informatie

Meerjarenprogramma begroting 2015-2017 en 2 e concernbericht 2013.

Meerjarenprogramma begroting 2015-2017 en 2 e concernbericht 2013. Meerjarenprogramma begroting 2015-2017 en 2 e concernbericht 2013. Voorzitter, college, collega raadsleden, mensen op de publieke tribune, luisteraars van de Zuidwest FM en lezers van onze GBWP bijdrage.

Nadere informatie

wanneer deze maatregelen worden uitgevoerd? Het gaat hier om concrete antwoorden wat en wanneer?

wanneer deze maatregelen worden uitgevoerd? Het gaat hier om concrete antwoorden wat en wanneer? Afdeling Haren Burgemeester en Wethouders van de gemeente Haren Postbus 21 9750 AA HAREN Datum: 7 juni 2013. Onderwerp: Verkeersdrempels in Glimmen De afgelopen week werden de inwoners in Glimmen opgeschrikt

Nadere informatie

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Inleiding In het presidium van 31 maart 2016 is afgesproken dat de voorstellen m.b.t.: Reglement

Nadere informatie

Maar de grote vraag blijft waar ligt de prioriteit als je keuzes moet maken?

Maar de grote vraag blijft waar ligt de prioriteit als je keuzes moet maken? algemene beschouwingen Weert 12 november 2015 Onze samenleving verandert. Onze samenleving staat bol van de dynamiek. Een jaar geleden wisten we niet dat de Poort van Limburg leeg zou staan en wisten we

Nadere informatie

Lesmateriaal voor het (V)MBO

Lesmateriaal voor het (V)MBO Lesmateriaal voor het (V)MBO Binnenkort nemen uw leerlingen deel aan een Jongerengemeenteraad. Het project Jongerengemeenteraad laat jongeren in de leeftijd van 14 19 jaar zien hoe beleid tot stand komt

Nadere informatie

Beantwoording Art. 61 vragen CDA fractie n.a.v. goedkeuring begroting door de provincie.

Beantwoording Art. 61 vragen CDA fractie n.a.v. goedkeuring begroting door de provincie. College Onderwerp: V20100064 Beantwoording Art. 61 vragen CDA fractie n.a.v. goedkeuring begroting door de provincie. Collegevoorstel Inleiding: Naar aanleiding van de brief waarin de provincie de begroting

Nadere informatie

Voorstel voor een Maatschappelijke Verkenning naar de beleving van het begrip Veiligheid door de inwoners van Maassluis

Voorstel voor een Maatschappelijke Verkenning naar de beleving van het begrip Veiligheid door de inwoners van Maassluis Voorstel voor een Maatschappelijke Verkenning naar de beleving van het begrip Veiligheid door de inwoners van Maassluis Het instrument Een Maatschappelijke Verkenning is een instrument voor de gemeenteraad

Nadere informatie

Op basis van de huidige statuten dient een dergelijke wijziging goedgekeurd te worden door u als gemeenteraad.

Op basis van de huidige statuten dient een dergelijke wijziging goedgekeurd te worden door u als gemeenteraad. Adviesnota Raad Raadsvergadering d.d. : 19 februari 2014 Agendapunt : 15 Onderwerp : Voorstel tot instemming met de statutenwijziging van Stichting PrimAH Portefeuillehouder : wethouder H.J. Dijkstra Datum

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad. Datum Forum vergadering : 28 november 2016 Zaaknummer : Datum Raadsvergadering : 12 december 2016

RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad. Datum Forum vergadering : 28 november 2016 Zaaknummer : Datum Raadsvergadering : 12 december 2016 RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Datum Forum vergadering : 28 november 2016 Zaaknummer : 171865 Datum Raadsvergadering : 12 december 2016 Portefeuillehouder Verantwoordelijk MT-lid Evaluatiedatum:

Nadere informatie

Minder geld, meer initiatief!

Minder geld, meer initiatief! AB 12 Minder geld, meer initiatief! Voorzitter, Bezuinigingen, crisis, forse tekorten minder geld maar verplichtingen te over. Het komt, zeker nu, op eigen initiatief en inventiviteit aan. Niet meer de

Nadere informatie

18 DECEMBER 2008: Besluit project Atalanta ( project dierenpark / centrum / theater)

18 DECEMBER 2008: Besluit project Atalanta ( project dierenpark / centrum / theater) 18 DECEMBER 2008: Besluit project Atalanta ( project dierenpark / centrum / theater) Bijdrage 1 e termijn Voorzitter, Hoe staat de DOP tegenover het project dierenpark / centrum / theater? Wij zouden er

Nadere informatie

Notitie Parkeerbeleid in Woerden analyse, conclusies, uitdagingen

Notitie Parkeerbeleid in Woerden analyse, conclusies, uitdagingen Notitie Parkeerbeleid in Woerden analyse, conclusies, uitdagingen Een analyse van het gevoerde parkeerbeleid in de gemeente Woerden, een aantal conclusies over de gevolgen van dit beleid en een beschrijving

Nadere informatie

B&W Vergadering. B&W Vergadering 22 november 2016

B&W Vergadering. B&W Vergadering 22 november 2016 2.1.8 Financiële verwerking Moties & Amendementen Begroting 2017 1 Dossier 1056 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 1056 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 22 november 2016 Agendapunt 2.1.8 Omschrijving

Nadere informatie

Fractie CDA Christen Democratisch Appèl

Fractie CDA Christen Democratisch Appèl 1 Schriftelijke bijdrage Voorjaarsnota 2007 Fractie CDA Christen Democratisch Appèl Fundament voor de toekomst Op de eerste plaats wenst de CDA fractie zijn complimenten uit te spreken over de wijze waarop

Nadere informatie

Nr Houten, 1 februari 2005

Nr Houten, 1 februari 2005 Nr. 2005026 Houten, 1 februari 2005 Aan de gemeenteraad Onderwerp: Voordracht commissieleden niet zijnde raadslid Beslispunten: Het Instellingsbesluit raadscommissies niet wijzigen om de voordracht voor

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Onderwerp: Zienswijze op Regionale Agenda 2015-2018 MRE Registratienummer: 00529485 Op voorstel B&W d.d.: 18 november 2014 Datum vergadering: 9 december 2014 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2014/67

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2014/67 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 7-10-2014 Nummer voorstel: 2014/67 Voor raadsvergadering d.d.: 07-10-2014 Agendapunt: 4 Onderwerp:

Nadere informatie

Geachte heer/mevrouw,

Geachte heer/mevrouw, Nanuru, MH (Anna) Van: Verzonden: Aan: Onderwerp: Bijlagen: Hans Ganzeboom [hejganzeboom@gmail.com] vrijdag 29 januari 2016 10:00 Statengriffie commissie verkeer en vervoer op 3 februari 2016 MKBA-briefPS290116.docx;

Nadere informatie

Programma van de vergadering, lijst met onderwerpen die op de vergadering worden behandeld.

Programma van de vergadering, lijst met onderwerpen die op de vergadering worden behandeld. Begrippenlijst gemeenteraad Absolute meerderheid Manier van besluiten waarbij een voorstel is aangenomen als meer dan de helft van alle uitgebrachte stemmen vóór is. Agenda Programma van de vergadering,

Nadere informatie

MdV UITGESPROKEN TEKST GELDT

MdV UITGESPROKEN TEKST GELDT MdV De begroting is wederom een knap staaltje werk waar door heel veel medewerkers in dit huis veel energie en vakmanschap in is gestoken. Dat verdient waardering, zowel richting college als richting al

Nadere informatie

Geachte inwoners en ondernemers van Amsterdam West, geacht dagelijks bestuur en raadsleden,

Geachte inwoners en ondernemers van Amsterdam West, geacht dagelijks bestuur en raadsleden, Financiële beschouwingen, begroting 2014 Stadsdeel Amsterdam West Volkspartij voor Vrijheid en Democratie, 26 november 2013 Voorzitter, Geachte inwoners en ondernemers van Amsterdam West, geacht dagelijks

Nadere informatie

WIE BESTUURT DE GEMEENTE?

WIE BESTUURT DE GEMEENTE? WIE BESTUURT DE GEMEENTE? De gemeente dichtbij Dagelijks heeft u met de gemeente te maken. Zo zorgt de gemeente ervoor dat uw vuilnis wordt opgehaald en dat er wegen en fietspaden worden aangelegd. Bij

Nadere informatie

Geachte collega raadsleden, Dagelijks bestuur, Publiek op de tribune, En misschien ook publiek thuis via de webcam,

Geachte collega raadsleden, Dagelijks bestuur, Publiek op de tribune, En misschien ook publiek thuis via de webcam, Geachte collega raadsleden, Dagelijks bestuur, Publiek op de tribune, En misschien ook publiek thuis via de webcam, Deze voorjaarsnota is de eerste stap naar drastische bezuinigingen voor de komende jaren.

Nadere informatie

EERLIJK DELEN, KRACHTEN BUNDELEN EN NIEMAND AAN DE KANT IN VENLO

EERLIJK DELEN, KRACHTEN BUNDELEN EN NIEMAND AAN DE KANT IN VENLO EERLIJK DELEN, KRACHTEN BUNDELEN EN NIEMAND AAN DE KANT IN VENLO 29 juni 2011 1 / 5 Kadernota 2012-2015 PvdA Venlo 29 juni 2011 Eerlijk delen, krachten bundelen en niemand aan de kant in Venlo. Bezuinigen

Nadere informatie

GEMEENTE LEEUWARDERADEEL 17

GEMEENTE LEEUWARDERADEEL 17 GEMEENTE LEEUWARDERADEEL 17 Raadsvergadering: 9 juni 2011 Voorstelnummer: 2011/ 36 Stiens, 30 mei 2011 Behandelend ambtenaar: C. de Val / T. Otter E-mail: c.deval@leeuwarderadeel.nl / t.otter@leeuwarderadeel.nl

Nadere informatie

: Vaststelling van het reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad.

: Vaststelling van het reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad. Raad : 27 februari 2007 Agendanr. : Doc.nr : B200700726 Team: : Bestuur RAADSVOORSTEL Onderwerp : Vaststelling van het reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad. Toelichting

Nadere informatie

Ons motto van dit jaar is Gelukkig komen er weer verkiezingen.

Ons motto van dit jaar is Gelukkig komen er weer verkiezingen. Mijnheer de voorzitter, Ons motto van dit jaar is Gelukkig komen er weer verkiezingen. Het is herfst en de winter komt er snel weer aan. Zo ook de verkiezingen in maart volgend jaar. En dat is al merkbaar.

Nadere informatie

*ONDER EMBARGO TOT DONDERDAG 19 MEI 2011, 15.00 UUR*

*ONDER EMBARGO TOT DONDERDAG 19 MEI 2011, 15.00 UUR* *ONDER EMBARGO TOT DONDERDAG 19 MEI 2011, 100 UUR* Raadsvoorstel GEMEENTEBESTUUR onderwerp Programmarapportage 2011-1 team SBSBD raadsnummer 2011 54 collegevergadering raadsvergadering fatale termijn programma

Nadere informatie

Geachte college, geachte leden van de raad.

Geachte college, geachte leden van de raad. Beschouwingen Hart voor Urk naar aanleiding van de kadernota 2013. Geachte college, geachte leden van de raad. Dankbaar zijn we dat we hier na een woelig jaar van bezuinigingen, en verkiezingen weer mogen

Nadere informatie

Bijlage 2a Concept Reglement van orde Agendacommissie CONCEPT

Bijlage 2a Concept Reglement van orde Agendacommissie CONCEPT Bijlage 2a Concept Reglement van orde Agendacommissie CONCEPT Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Commissie van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Rijk van Nijmegen

Nadere informatie

De raad van de gemeente Moerdijk, in zijn vergadering van 21 augustus 2007, VERORDENING VOOR DE REKENINGCOMMISSIE VAN DE GEMEENTE MOERDIJK

De raad van de gemeente Moerdijk, in zijn vergadering van 21 augustus 2007, VERORDENING VOOR DE REKENINGCOMMISSIE VAN DE GEMEENTE MOERDIJK De raad van de gemeente Moerdijk, in zijn vergadering van 21 augustus 2007, gelet op artikel 84 van de Gemeentewet, BESLUIT vast te stellen de volgende verordening: VERORDENING VOOR DE REKENINGCOMMISSIE

Nadere informatie

Actieplan Aantrekkelijker Stadscentrum Spijkenisse

Actieplan Aantrekkelijker Stadscentrum Spijkenisse Actieplan Aantrekkelijker Stadscentrum Spijkenisse Aanleiding Het stadcentrum van Spijkenisse is veel besproken in Nissewaard. De algemene beleving bij de inwoners van Nissewaard is dat er door het huidige

Nadere informatie

Wie bestuurt de gemeente?

Wie bestuurt de gemeente? Wie bestuurt de gemeente? De gemeente iedereen heeft er op een of andere manier mee te maken. Zo zorgt de gemeente ervoor dat uw huishoudelijk afval wordt opgehaald en dat er wegen en fietspaden worden

Nadere informatie

Raadsvergadering : 31 oktober 2013 Agendapunt : 12 Commissie : -

Raadsvergadering : 31 oktober 2013 Agendapunt : 12 Commissie : - Raadsvergadering : 31 oktober 2013 Agendapunt : 12 Commissie : - Onderwerp : Begroting 2014 Collegevergadering : 17 september 2014 Agendapunt : 4 Portefeuillehouder : Wethouder J.B. Boer Meer informatie

Nadere informatie

Kunst en Cultuur. De Stadsgehoorzaal

Kunst en Cultuur. De Stadsgehoorzaal Voorzitter, VV2000/Leefbaar Vlaardingen is diep teleurgesteld en geloof mij, dat is een understatement maar wij moeten het netjes houden. De raad heeft het college op pad gestuurd om alle op- en aanmerkingen

Nadere informatie

onderwerp Aanpassing van de tarievenverordening voor het gebruik van gemeentelijke sportaccommodaties voor 2013.

onderwerp Aanpassing van de tarievenverordening voor het gebruik van gemeentelijke sportaccommodaties voor 2013. Raadsvoorstel raadsvergadering 31-10-2012 agendapunt nummer 12INT01891 onderwerp Aanpassing van de tarievenverordening voor het gebruik van gemeentelijke sportaccommodaties voor 2013. Aan de gemeenteraad.

Nadere informatie

Als stemcijfer wordt getrokken nr. 15, mevrouw Ineke Sollewijn Gelpke.

Als stemcijfer wordt getrokken nr. 15, mevrouw Ineke Sollewijn Gelpke. Agenda Gemeenteraad Besluitvormende raadsvergadering. Uitnodiging voor de vergadering op dinsdag 24 februari 2015 20:00-23:00 uur, locatie Raadszaal Voorzitter : Ruud Severijns 1 Opening De voorzitter

Nadere informatie

gemeente roerdalen datum 15 augustus 2013

gemeente roerdalen datum 15 augustus 2013 gemeente roerdalen 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 GEMEENTE Roerdalen stuknummer RD/2013-3937 Ontvangstdatum: 15-8-2013 Raadsinformatiebrief uw

Nadere informatie

Vastgesteld op 21 maart 2016

Vastgesteld op 21 maart 2016 Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Commissie van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Rijk van Nijmegen (MGR Rijk van Nijmegen) Vastgesteld op 21 maart 2016 Artikel

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Belangrijkste cijfers. Doel. Peil-locaties. Organisatie. Opkomst. Resultaten Roosendaalse Peiling 1e uur gratis parkeren Nieuwe Markt

NIEUWSBRIEF. Belangrijkste cijfers. Doel. Peil-locaties. Organisatie. Opkomst. Resultaten Roosendaalse Peiling 1e uur gratis parkeren Nieuwe Markt NIEUWSBRIEF Resultaten Roosendaalse Peiling 1e uur gratis parkeren Nieuwe Markt Doel De fracties van de Nieuwe Democraten, D66 Roosendaal, PvdA en VLP hebben op donderdagmiddag 2 juni 2016 op de Nieuwe

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAADSSESSIE GEMEENTE HAARLEMMERMEER OP DONDERDAG 20 januari 2005

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAADSSESSIE GEMEENTE HAARLEMMERMEER OP DONDERDAG 20 januari 2005 VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAADSSESSIE GEMEENTE HAARLEMMERMEER OP DONDERDAG 20 januari 2005 Onderwerp: Voorzitter: Aanwezig zijn de leden: Griffie: Portefeuillehouders: Financieel meerjarenbeleid

Nadere informatie

Praktische zaken. Waar wordt de ideeënmarkt gehouden? De ideeënmarkt wordt gehouden in de hal van het gemeentehuis.

Praktische zaken. Waar wordt de ideeënmarkt gehouden? De ideeënmarkt wordt gehouden in de hal van het gemeentehuis. Vragen en antwoorden over de ideeënmarkt De raad van Beuningen organiseert deze ideeënmarkt voor het eerst, dus voor alle duidelijkheid hebben we een aantal mogelijke vragen (met antwoorden) voor u op

Nadere informatie

Wie bestuurt de gemeente?

Wie bestuurt de gemeente? Wie bestuurt de gemeente? De gemeente iedereen heeft er op een of andere manier mee te maken. Zo zorgt de gemeente ervoor dat uw huishoudelijk afval wordt opgehaald en dat er wegen en fietspaden worden

Nadere informatie

Verordening organisatie griffie en ondersteuning raad gemeente Maastricht

Verordening organisatie griffie en ondersteuning raad gemeente Maastricht GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Maastricht. Nr. 99763 26 oktober 2015 Verordening organisatie griffie en ondersteuning raad gemeente Maastricht 2015 DE RAAD DER GEMEENTE MAASTRICHT, gezien

Nadere informatie

Voorzitter, dames, mijne heren,

Voorzitter, dames, mijne heren, Tijdens de begrotingsbehandeling heeft de VVD voorstellen gedaan om de verkeersveiligheid op de Van Boetzelaerlaan en Sportlaan te verbeteren. Hieronder de volledige inbreng van de VVD tijdens de begrotingsbehandeling.

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 18 augustus 2009 Nummer voorstel: 2009/92

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 18 augustus 2009 Nummer voorstel: 2009/92 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 18 augustus 2009 Nummer voorstel: 2009/92 Voor raadsvergadering d.d.: 01-09-2009 Agendapunt: 8

Nadere informatie

dhr. J. Ophoff - Financiën 1. Bestuur

dhr. J. Ophoff - Financiën 1. Bestuur RAADSVOORSTEL status: B Agendapunt: 14 Onderwerp: Wavin-gelden Commissie: 30-1-, nr. 5 Raadsvoorstel: 7-2-, nr. 132 Portefeuillehouder : Beleidsterrein: Programma: dhr. J. Ophoff - Financiën 1. Bestuur

Nadere informatie

Inbreng Tweede Termijn Kaderbrief Gijs Holla

Inbreng Tweede Termijn Kaderbrief Gijs Holla Inbreng Tweede Termijn Kaderbrief Gijs Holla Dank u wel voorzitter, Graag wil ik beginnen met het danken van het college en haar ambtenaren voor de uitvoerige beantwoording van alle vragen die wij hadden.

Nadere informatie

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid BESLUITENLIJST Voorronde Open Huis Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid Aanwezig: Voorzitter: dhr. J. Buzepol Locogriffier: mw. A. van Wees (locogriffier) Leden:

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Landgraaf, 27 juli 2016 Onderwerp: Verordening op de functioneringsgesprekken burgemeester Raadsvoorstelnummer: 58 PROGRAMMA 1. Bestuur Behandeling in oordeelvormende

Nadere informatie

b Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college Financiën helder en op orde

b Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college Financiën helder en op orde gemeente Eindhoven Inboeknummer 12bst01585 Dossiernummer 12.38.651 18 september 2012 Commissienotitie Betreft startnotitie over Sturen met normen: domein 'flexibiliteit'. Inleiding Op 28 augustus is in

Nadere informatie

GEMEENTE. i^oqyy^)('< ^'^ Ons kenmerk Q310/10.0032858

GEMEENTE. i^oqyy^)('< ^'^ Ons kenmerk Q310/10.0032858 Gemeenteraad van Nijmegen GEMEENTE Ijmegen Aan de gemeenteraad van Nijmegen 6 i^oqyy^)('< ^'^ Gemeenteraad Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 90 30 Telefax (024) 323 59 92 E-mail Postadres

Nadere informatie

Te berikken effekt De raadsvergadering waarin de programmabegroting 2013 wordt vastgesteld wordt niet belast met discussies over kaders.

Te berikken effekt De raadsvergadering waarin de programmabegroting 2013 wordt vastgesteld wordt niet belast met discussies over kaders. Riedsútstel Ried : 2 februari 2012 Status : Besluitvormend Agindapunt : 11 Portefúljehâlder : K. Antuma Amtner : E. Plantinga Taheakke : Conceptraadsbesluit Op besjen : - Underwerp Uitgangspunten voor

Nadere informatie

([if UP 2 013-29/ Aan De raad van de gemeente Nieuwegein Onderwerp. Datum 23 oktober 2013. Vaste vergaderdag bijeenkomsten gemeenteraad van Nieuwegein

([if UP 2 013-29/ Aan De raad van de gemeente Nieuwegein Onderwerp. Datum 23 oktober 2013. Vaste vergaderdag bijeenkomsten gemeenteraad van Nieuwegein Nieuwegein *\ /,#fslr\ ([if UP 2 013-29/ % Aan De raad van de gemeente Nieuwegein Onderwerp Datum 23 oktober 2013 Vaste vergaderdag bijeenkomsten gemeenteraad van Nieuwegein Afdeling Griffie Bijlagen PRESIDIUM

Nadere informatie

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen.

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen. RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad 27 oktober 2016 Afdeling Middelen Voorstel nummer 2016.00077 Datum 27 september 2016 Onderwerp Tweede bestuursrapportage 2016 Programma Alle begrotingsprogramma's Inlichtingen

Nadere informatie

*1288038* Statenvoorstel. 1. Beslispunten. In de begroting 2012 en volgende jaren:

*1288038* Statenvoorstel. 1. Beslispunten. In de begroting 2012 en volgende jaren: ** Aan Provinciale Staten Onderwerp Herziening budget PS 2012 en volgende jaren Opinieronde /Besluitvormingsronde(o.v.) Statendag 28 maart 2012 Agendapunt 1. Beslispunten In de begroting 2012 en volgende

Nadere informatie

AmersfoortPanel-onderzoek: mening over voorstel tot woonlastenverhoging

AmersfoortPanel-onderzoek: mening over voorstel tot woonlastenverhoging AmersfoortPanel-onderzoek: mening over voorstel tot woonlastenverhoging Gemeente Amersfoort Dymphna Meijneken Mei 2015 Aanleiding Op 28 april 2015 is in het college een raadsvoorstel vastgesteld over de

Nadere informatie

: Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007

: Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007 Nummer Onderwerp : B-2.14.2006 : Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007 Korte inhoud : Voor de voorjaarsnota moet de begrote algemene uitkering worden verhoogd met 144.637 en de

Nadere informatie

De perspectief nota en de najaarsnota lieten een positief beeld zien.(+137.000).

De perspectief nota en de najaarsnota lieten een positief beeld zien.(+137.000). Begroting 2015-2018 Begroting 2015-2018 11-11-2014 voor ons ligt de begroting 2014 2018. Voor de PvdA zijn de mensen belangrijk. Mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt die nu buiten spel staan, maar

Nadere informatie

Drs. Jur Botter, MPA. Wethouder WMO, Welzijn, Volksgezondheid, Cultuur en Vastgoed. Aan de leden van de raadscommissie ontwikkeling

Drs. Jur Botter, MPA. Wethouder WMO, Welzijn, Volksgezondheid, Cultuur en Vastgoed. Aan de leden van de raadscommissie ontwikkeling Gemeente Haarlem Drs. Jur Botter, MPA. Wethouder WMO, Welzijn, Volksgezondheid, Cultuur en Vastgoed Haarlem Retouradres Postbus 511,2003PB Haarlem Aan de leden van de raadscommissie ontwikkeling Datum

Nadere informatie

1 Ben of word jij weleens gepest?

1 Ben of word jij weleens gepest? Onderzoeksresultaten TipHorstaandeMaas.nl Pesten Pesten is van alle generaties. Het kan bijna overal plaatsvinden en is daarom dichterbij dan mensen soms denken 8 1 Ben of word jij weleens gepest? 7 6

Nadere informatie

Memo van het College van B&W

Memo van het College van B&W Aanleiding In de commissie Ruimte van 22 mei 2014 zijn vragen gesteld over het risicoprofiel van de parkeerexploitatie gerelateerd aan het project Waterfront. In deze commissie is het voorstel van administratieve

Nadere informatie

Communiceren met ouderen

Communiceren met ouderen Communiceren met ouderen 1. Introductie a) Het SEE-GREEN project Het SEE-GREEN project is een Europees initiatief om de gevolgen voor de oudere generatie burgers in onze gemeenschappen te bepalen wanneer

Nadere informatie

het college van Burgemeester en Wethouders van Winsum. Drie scenario s voor het invoeren van een eigen bijdrage in de Wmo

het college van Burgemeester en Wethouders van Winsum. Drie scenario s voor het invoeren van een eigen bijdrage in de Wmo Aan: Namens: Onderwerp: Wmo adviesraad het college van Burgemeester en Wethouders van Winsum. Drie scenario s voor het invoeren van een eigen bijdrage in de Wmo Geachte Leden van de Wmo Adviesraad, De

Nadere informatie

Begroting 2013 en meerjarenbegroting

Begroting 2013 en meerjarenbegroting Begroting 2013 en meerjarenbegroting 2014-2016. Voorzitter, college, collega raadsleden, mensen op de publieke tribune, luisteraars van de Zuidwest FM en lezers van onze GBWP bijdrage. Onze bijdrage vandaag

Nadere informatie

Voor agendapunt 7 Vragen halfuur voor raadsleden (raadsvergadering 25 september)

Voor agendapunt 7 Vragen halfuur voor raadsleden (raadsvergadering 25 september) Voor agendapunt 7 Vragen halfuur voor raadsleden (raadsvergadering 25 september) In de bijlage de ambtelijke beantwoording over hoe het proces tot een fusiemelding bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Nadere informatie

Eerlijk delen, krachten bundelen en niemand aan de kant

Eerlijk delen, krachten bundelen en niemand aan de kant Venlo, 5 november 2010 Begroting 2011-2014 Eerlijk delen, krachten bundelen en niemand aan de kant Venlo moet bezuinigen. Bezuinigen betekent dat de gemeenteraad vandaag besluit te stoppen met wat we gisteren

Nadere informatie

Kunt u ons een opsomming geven van de argumenten waarom de gemeente Boekel afscheid heeft genomen van een eigen sociale dienst?

Kunt u ons een opsomming geven van de argumenten waarom de gemeente Boekel afscheid heeft genomen van een eigen sociale dienst? Geacht college van Burgemeester en Wethouders, Onlangs hebben wij de Programma- en Productbegroting 2016 ontvangen. Dank hiervoor. Uiteraard danken wij ook de ambtenaren voor het samenstellen van deze

Nadere informatie

Kort verslag van de vergadering van RTG Ruimte I d.d. 4 oktober 2011 aanvang uur.

Kort verslag van de vergadering van RTG Ruimte I d.d. 4 oktober 2011 aanvang uur. R.T.G. - Ruimte I Kort verslag van de vergadering van RTG Ruimte I d.d. 4 oktober 2011 aanvang 19.00 uur. Aanwezig: Voorzitter: de heer Meerdink Leden RTG: de heren Rots, Navis, Van Duijvenvoorde, Klein

Nadere informatie

De raad van de gemeente Tholen. Tholen, 6 mei 2015

De raad van de gemeente Tholen. Tholen, 6 mei 2015 No.: Portefeuillehouder: G.J. Harmsen Afdeling: Openbaare Werken Behandelaar: M.L.F. de Bruijn De raad van de gemeente Tholen Tholen, 6 mei 2015 Onderwerp: Consultatie over ontwerpbesluit AB OLAZ met betrekking

Nadere informatie

Verslag Ondernemersavond 22 januari 2015

Verslag Ondernemersavond 22 januari 2015 Verslag Ondernemersavond 22 januari 2015 1 Ondernemersavond 22 januari 2015 Munnikkenhof Grijpskerke Geachte ondernemer, Hartelijk dank voor uw aanwezigheid op de ondernemersavond op 22 januari j.l. Zoals

Nadere informatie

Info nummer 43. veertiende jaargang (2/2006) SAMENWERKING VENRAY

Info nummer 43. veertiende jaargang (2/2006) SAMENWERKING VENRAY veertiende jaargang (2/2006) SAMENWERKING VENRAY veertiende jaargang bestuurs- en fractieleden Samenwerking Venray bestuur voorzitter dhr. P.J.W.G. van der Velden Schutsboom 5, 5801 DW Venray tel. 583161

Nadere informatie

Functieprofiel Raadslid PACT Aalsmeer

Functieprofiel Raadslid PACT Aalsmeer Bestuur PACT Aalsmeer E-mail: info@pactaalsmeer.nl Internet: www.pactaalsmeer.nl Functieprofiel Raadslid PACT Aalsmeer De fractie van PACT Aalsmeer kent: fractiemedewerkers: leden met politieke affiniteit

Nadere informatie

Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012. Voorzitter,

Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012. Voorzitter, Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012 Voorzitter, In uw inleidende tekst geeft u aan dat zich niet wil laten gijzelen door het rijksbeleid en de daarbij behorende bezuinigingen. U wilt nu duidelijkheid

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 15 januari 2013, locatie commissiekamer, aanvang 18.45 uur, einde 19.15 uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 15 januari 2013, locatie commissiekamer, aanvang 18.45 uur, einde 19.15 uur. gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Behandeld door J.Verheugt Telefoon (040) 238 2103 Verzenddatum 27 februari 2013 Verslag commissie Maatschappij en Cultuur (cie MC) Betreft

Nadere informatie

Zaaknummer : Raadsvergadering : Agendapunt : Commissie :

Zaaknummer : Raadsvergadering : Agendapunt : Commissie : Zaaknummer : 94335 Raadsvergadering : Agendapunt : Commissie : Onderwerp : Begroting 2015 Collegevergadering : Agendapunt : Portefeuillehouder : Wethouder J.B. Boer Meer informatie bij : Eric Gussekloo

Nadere informatie

Raadsvergadering. Onderwerp Gemeentelijke bijdrage kunstgrasveld en gedeeltelijke privatisering Bunnik 73

Raadsvergadering. Onderwerp Gemeentelijke bijdrage kunstgrasveld en gedeeltelijke privatisering Bunnik 73 RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 09-10-2014 14-090 Onderwerp Gemeentelijke bijdrage kunstgrasveld en gedeeltelijke privatisering Bunnik 73 Aan de raad, Onderwerp Gemeentelijke bijdrage kunstgrasveld

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 28 oktober 2014 Registratienummer: 2014/44 Agendapunt nummer: 5a

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 28 oktober 2014 Registratienummer: 2014/44 Agendapunt nummer: 5a Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 28 oktober 2014 Registratienummer: 2014/44 Agendapunt nummer: 5a Onderwerp Scenario's dekkingsplan begroting 2015-2018 Voorstel

Nadere informatie

GEMEENTE LITTENSERADIEL

GEMEENTE LITTENSERADIEL GEMEENTE LITTENSERADIEL Agendanummer 10 Raadsvoorstel Raadsvergadering : 17 november 2008 Onderwerp : Gemeentelijke belastingen en tarieven 2009 Portefeuillehouder : Burgemeester J. Liemburg Voorstel :

Nadere informatie

Conform advies. Collegevoorstel Advies: Openbaar. Onderwerp vragen m.b.t. parkeerproblematiek rond het WC Dukenburg. Registratienummer 3.

Conform advies. Collegevoorstel Advies: Openbaar. Onderwerp vragen m.b.t. parkeerproblematiek rond het WC Dukenburg. Registratienummer 3. Collegevoorstel Advies: Openbaar Onderwerp vragen m.b.t. parkeerproblematiek rond het WC Dukenburg Registratienummer 3.0808 Portefeuillehouder A.J.F.M. Hirdes Korte inhoud De SP fractie Nijmegen heeft

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Nieuw tarieven- en subsidiestelsel sport. Aan de raad, Onderwerp Nieuw tarieven- en subsidiestelsel sport

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Nieuw tarieven- en subsidiestelsel sport. Aan de raad, Onderwerp Nieuw tarieven- en subsidiestelsel sport RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 23-06-2011 11-063 Onderwerp Nieuw tarieven- en subsidiestelsel sport Aan de raad, Onderwerp Nieuw tarieven- en subsidiestelsel sport Gevraagde beslissing 1. Instemmen

Nadere informatie

Algemene beschouwingen bij de Perspectievennota en Voorjaarsbrief 2012

Algemene beschouwingen bij de Perspectievennota en Voorjaarsbrief 2012 [ALGEMENE BESCHOUWINGEN] BIJ DE PERSPECTECTIEVENNOTA 2012 1 Algemene beschouwingen bij de Perspectievennota en Voorjaarsbrief 2012 Als wij op vakantie gaan schakelen wij meestal onze telefoonbeantwoorder

Nadere informatie

Aan de orde is het VAO Persoonsgebondenbudget (AO d.d. 21/11).

Aan de orde is het VAO Persoonsgebondenbudget (AO d.d. 21/11). Persoonsgebondenbudget Aan de orde is het VAO Persoonsgebondenbudget (AO d.d. 21/11). Mevrouw Bergkamp (D66): Voorzitter. Eigen regie en keuzevrijheid voor de zorg en ondersteuning die je nodig hebt, zijn

Nadere informatie

: vaststellen verordening en benoeming leden werkgeverscommissie

: vaststellen verordening en benoeming leden werkgeverscommissie Voor het kiezen van de datum voor de raadsvergadering --> Klik op het knopje ernaast om een raadsvergaderdatum te selecteren.onderstaande velden worden door tekstverwerking ingevuld!!!stuur DIT RAADSVOORSTEL

Nadere informatie

Laat Wijdemeren de gemeente Stichtse Vecht in de steek?

Laat Wijdemeren de gemeente Stichtse Vecht in de steek? Schriftelijke vragen van De Lokale Partij www.delokalepartij.org twitter: @DeLokalePartij_ email: info@delokalepartij.org Wijdemeren, 28 juli 2015. Schriftelijke vragen De Lokale Partij Laat Wijdemeren

Nadere informatie

Doel van de activiteit Bespreken van het raadsvoorstel en bepalen of het raadsvoorstel besluitrijp is t.b.v. de raadsvergadering van 16 januari 2014

Doel van de activiteit Bespreken van het raadsvoorstel en bepalen of het raadsvoorstel besluitrijp is t.b.v. de raadsvergadering van 16 januari 2014 POLITIEKE MARKT APELDOORN Voorzitter: G.L.Y. Bos Secretaris: A. Oudbier Notulist: J. Versteeg Onderwerp Voorstel Subsidieaanvraag i.h.k.v. de Beleidslijn gemeenten Datum 9 januari 2014 Tijdstip 19.00 20.00

Nadere informatie

PROCEDUREBLAD BEHANDELING RAADSVOORSTEL

PROCEDUREBLAD BEHANDELING RAADSVOORSTEL PROCEDUREBLAD BEHANDELING RAADSVOORSTEL HET COLLEGE VERZOEKT U DIT RAADSVOORSTEL TE BEHANDELEN ONDERWERP : De Raad op Pad in Broekland ZAAKNUMMER : 3398-2016 B&W VERGADERING : 17 mei 2016 AGENDACOMMISSIE

Nadere informatie

De raad van de gemeente IJsselstein in vergadering bijeen dd. 1 september 2016 Onderwerp:

De raad van de gemeente IJsselstein in vergadering bijeen dd. 1 september 2016 Onderwerp: aangenomen / verworpen / ingetrokken In te vullen door de griffier AMENDEMENT NR Voor het amendement stemmen. Tegen het amendement stemmen. AMENDEMENT De raad van de gemeente IJsselstein in vergadering

Nadere informatie

Politieke vragen die voorafgaan aan het verbeteren van de kwaliteit van het vergaderen

Politieke vragen die voorafgaan aan het verbeteren van de kwaliteit van het vergaderen Bij15-386 Politieke vragen die voorafgaan aan het verbeteren van de kwaliteit van het vergaderen Aanleiding In 2014 is het vergaderstelsel van Heerhugowaard aan de hand van een enquête geëvalueerd. De

Nadere informatie

Agendapunt: 4 Sliedrecht, 26 augustus 2010. Onderwerp: Eerste wijziging Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2009

Agendapunt: 4 Sliedrecht, 26 augustus 2010. Onderwerp: Eerste wijziging Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2009 Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: 4 Sliedrecht, 26 augustus 2010 Onderwerp: Eerste wijziging Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2009 Voorgesteld

Nadere informatie

HOE WERKT DE GEMEENTE? Het beïnvloeden van beleid en besluitvorming

HOE WERKT DE GEMEENTE? Het beïnvloeden van beleid en besluitvorming HOE WERKT DE GEMEENTE? Het beïnvloeden van beleid en besluitvorming Beleidsvorming in de gemeente volgt redelijk vaste stappen. In dit document leest u welke stappen dat zijn. Daardoor kunt u op tijd bij

Nadere informatie

4 jaar Testament Begroting & 8 november 2013

4 jaar Testament Begroting & 8 november 2013 4 jaar Testament Begroting 2014-2017 7 & 8 november 2013 1 Inleiding Als je begint aan het jaarlijkse begrotingsproces dan hebben de LokaleDemocraten altijd behoefte om terug te blikken op het afgelopen

Nadere informatie

Fractievoorzitter aan het woord

Fractievoorzitter aan het woord In dit nummer: Fractievoorzitter aan het woord CDA maakt het verschil voor Weerter verenigingen Moties en amendementen Fractievoorzitter aan het woord Beste lezer, De begrotingsbehandeling van de gemeente

Nadere informatie

Algemene beschouwingen Voorzitter,

Algemene beschouwingen Voorzitter, Algemene beschouwingen 2010-2023 Voorzitter, We staan aan de vooravond van de verkiezingen en deze begroting heeft dan ook, zoals u zelf reeds aangeeft, een beperkte houdbaarheid en zal door ons ook zo

Nadere informatie

Toon uw daadkracht 1 Algemene beschouwingen VVD begroting 2018

Toon uw daadkracht 1 Algemene beschouwingen VVD begroting 2018 1 De VVD Oostzaan is trots op haar inwoners en op het dorp. Een dorp met vele mogelijkheden. Oostzaan is een groene buffer tussen Zaanstad, Purmerend en Amsterdam. Oostzaan heeft een rijk verenigingsleven

Nadere informatie

Wij zijn Kai & Charis van de Super Student en wij geven studenten zin in de toekomst.

Wij zijn Kai & Charis van de Super Student en wij geven studenten zin in de toekomst. Hallo, Wij zijn Kai & Charis van de Super Student en wij geven studenten zin in de toekomst. Dat is namelijk helemaal niet zo makkelijk. Veel studenten weten nog niet precies wat ze willen en hoe ze dat

Nadere informatie