Sportcomplex De Swaneburg te Coevorden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sportcomplex De Swaneburg te Coevorden"

Transcriptie

1 Sportcomplex De Swaneburg te Coevorden Multidisciplinair onderzoek Definitief Sportcomplex de Swaneburg Grontmij Nederland B.V. Haren, 18 december /157AR001, revisie 1

2

3 Inhoudsopgave 1 Inleiding Algemene projectgegevens Onderhoud BUITENWERK Gevel Wanden, muren, incl. randvoorzieningen Openingen, incl. randvoorzieningen en zonwering Gevelbekleding, boeiboorden en gootomkleding Buitenschilderwerk Daken Dakafwerking Terrein Terreinverharding BINNENWERK Vloer en vloerafwerking Wanden Plafonds Binnenafwerking (kozijnen, deuren, binnen schilderwerk, aftimmering etc,) Keukenblokken, balie Sanitaire wanden Zwembad Zwembad installatieruimte INSTALLATIES Warmteopwekking Afvoeren Water, Drinkwater Water, Verwarmd tapwater Water, bedrijfswater Gassen Warmtedistributie Luchtbehandeling Regeling klimaat en sanitair Brandbestrijding Vaste sanitaire voorzieningen Centrale elektrotechnische voorzieningen Verlichtingsinstallaties Brandveiligheid Ketelhuis Technische ruimte nr Centrale hal toeschouwers nr Entree scholen nr Gang nr en Tribune gymzalen 1, 2 en Gymzalen 1, 2 en /157AR001, revisie 1 Pagina 3 van 30

4 Inhoudsopgave (vervolg) 4.8 Sluiting hoofdingang nr Nooduitgang zwembad instructiebadzijde Brandmeldinstallatie Ontruiming Algemene aandachtpunten brandveiligheid Algemene aandachtpunten aangaande veiligheid ARBO (veiligheid en gezondheid) Legionella Constructieadvies Brandveiligheid Stalen kolommen zwembad Betonkelder Conclusie en aanbeveling Bijlage 1: Bijlage 2: Schematische plattegronden Kostenraming Bijlage 3: NEN 3140 Bijlage 4: Asbest inventarisatie /157AR001, revisie 1 Pagina 4 van 30

5 1 Inleiding In opdracht van Sportcomplex De Swaneburg is door Grontmij een multidisciplinair onderzoek uitgevoerd bij het sportcomplex De Swaneburg te Coevorden. Doel van het onderzoek is het opstellen van een objectief rapport waarbij alle knel- en aandachtspunten van het bestaande gebouw, voor de komende 10 jaar, uiteen worden gezet. De volgende aspecten zijn in het onderzoek belicht: Onderhoud (bouwkundige en installatietechnische staat) Brandveiligheid Arbo (veiligheid & gezondheid) Legionella Constructies De gegevens zijn uitgewerkt in de rapportage. Bovengenoemde aspecten zijn opgedeeld per hoofdstuk. De bevindingen zijn per onderdeel omschreven. Daarnaast is bij de bevindingen een advies omschreven welke handelingen uitgevoerd dienen te worden. De uit te voeren handelingen zijn verwerkt in een kostenraming voor de komende 10 jaar. De kostenraming en een schematische plattegronden zijn als bijlage toegevoegd. Naast de kostenraming en schematische plattegrond zijn de NEN 3140 keuring en asbestinventarisatie als bijlagen toegevoegd. Voorafgaand aan de inspectie heeft een overleg plaatsgevonden met de contactpersoon van het sportcomplex. Dit om eventuele klachten, gebreken en uitgevoerde werkzaamheden van de afgelopen jaren inzichtelijk te maken /157AR001, revisie 1 Pagina 5 van 30

6 2 Algemene projectgegevens Objectnaam : Sportcomplex De Swaneburg Contactpersoon : Dhr. A. Brijan / Dhr. C. Jaasma Adres : Pampert VV COEVORDEN Gemeente : Gemeente Coevorden Telefoon : Fax : Bouwjaar : 1997 Uitbreiding & verbouwing : 2000 Bruto vloeroppervlak (BVO) : m² /157AR001, revisie 1 Pagina 6 van 30

7 Algemene projectgegevens Opdrachtgever : Sportcomplex De Swaneburg Contactpersoon : Dhr. A. Brijan / Dhr. C. Jaasma Adres : Pampert VV COEVORDEN Telefoon : / Aanvullende onderzoeken (aanwezig) Gebruikersvergunning : Ja Brandveiligheid tech. onderzoek : Nee Arbo technisch onderzoek : Ja Legionella : Ja RI&E Dakveiligheid : Ja EBI : Nee NEN 3140 keuring : Ja Energie Prestatie Advies (EPA) : Nee Asbestinventarisatie : Nee Grontmij Adres : Nieuwe Stationsweg 4 Postbus AC Haren Fax : Internet : Inspectiedatum : 19 november /157AR001, revisie 1 Pagina 7 van 30

8 3 Onderhoud Eén van de grotere onderdelen van het onderzoek betreft het in kaart brengen van de staat van onderhoud. Hierbij is zowel de binnen- als de buitenzijde van het gebouw opgenomen. Doel hiervan is, inzichtelijk te maken welke investeringsbehoefte minimaal benodigd is, teneinde het gewenste onderhoudsniveau te kunnen garanderen. Het betreft hier een visuele inspectie. Er is geen destructief onderzoek uitgevoerd. 3.1 BUITENWERK Gevel Wanden, muren, incl. randvoorzieningen Het metsel- en voegwerk verkeert in een redelijke tot goede staat. Plaatselijk komt er graffiti en vervuiling voor. Tevens is er een aanzienlijke hoeveelheid zout/kalk uitbloei geconstateerd. Ter plaatse van GA11 ontbreekt er voegwerk en langs gevel GV2 komen los zittende gevelstenen voor. Geadviseerd wordt om alle gevels te reinigen en te hydrofoberen; Geadviseerd wordt om de los zittende stenen te herstellen; Geadviseerd wordt om het voegwerk bij GA11 aan te brengen. De stalen damwandbekleding verkeert in een goede staat. Op regelmaat komt vervuiling en incidenteel komt graffiti voor. Geadviseerd wordt om de damwandbekleding te reinigen. De gemetselde glazen bouwstenen verkeren in een goede staat. Een aanzienlijke hoeveelheid bouwstenen is vervuild en plaatselijk ontbreken er dilataties in de verticale naden. Geadviseerd wordt om de glazen bouwstenen te reinigen en plaatselijk te dilateren; Openingen, incl. randvoorzieningen en zonwering De gevelopeningen, bestaande uit onbehandeld western redcedar kozijnen, verkeren in een redelijke staat. Over het algemeen komen er vochtplekken en incidenteel houtrot voor. De kozijnen t.p.v. gevel GR3 / GR4 en GR5 zijn langdurig blootgesteld aan vocht en lekwater. Tevens komen er lekkages voor bij de hoekverbinding van de verticale en horizontale kozijnen. Geadviseerd wordt om de verticale kozijnen in gevel GR3 / GR4 en GR5 te verwijderen en het dak door te trekken (zie ook ); Geadviseerd wordt om de horizontale kozijnen in gevel GR3 / GR4 en GR5 te vervangen; Geadviseerd wordt om de overige onbehandelde kozijnen zowel binnen als buiten te schilderen (dekkend of transparant) in een periode wanneer de kozijnen goed droog zijn. Dit betekend dat de binnen temperatuur niet te veel moet verschillen met de buiten temperatuur wegens damptransport van binnen uit. Bij de kozijnen van gevel GA7 en GA8 ontbreekt de zonwering. Over ruimte 046 zijn er klachten ten aanzien van het binnen klimaat. Geadviseerd wordt om bij GA7 en GA8 zonwering aan te brengen Gevelbekleding, boeiboorden en gootomkleding De houten boeiboorden en gevelbekleding verkeren in een goede staat /157AR001, revisie 1 Pagina 8 van 30

9 Onderhoud Buitenschilderwerk Het dekkend buitenschilderwerk verkeert in een matige staat. Over het algemeen is het buiten schilderwerk verpoederd en plaatselijk afgebladerd / ontbreekt. Geadviseerd wordt om het buitenschilderwerk op korte termijn uit te voeren Daken Dakafwerking De afwerking van de dakvlakken (D01, D02, D03, D04, D06, D07, D08, D09, D10) bestaat uit een gebitumineerde dakbedekking en verkeert over het algemeen in een matige staat. Er zijn serieuze gebreken geconstateerd (zoals craquelé, kaalslag en plooivorming), Sommige dakvlakken zijn in ernstige mate vervuild. De randstroken van de dakranden vertonen eveneens serieuze gebreken. Vermoedelijk is de dampremming van de dakconstructie onvoldoende omdat er zachte isolatie en aanzienlijke hoeveelheid plooivorming is geconstateerd. Bij de beheerder bestaat de wens om de dakaansluiting t.p.v. GR3 / GR4 en GR5 te vergroten en een betere detaillering aan te brengen. Hiervoor dienen de verticale kozijnen te worden verwijderd en een nieuw stalen dakbeschot, met een nieuwe dakconstructie te worden gemaakt. Hierbij dient tevens een passende gootconstructie en nieuwe aansluitingen met het opgaande werk / onderliggende kozijnen te worden gerealiseerd. De renovatie van de dakbedekking, dakisolatie, dampremmer, randstroken en daktrimmen staat op korte termijn gepland. Uit oogpunt van kostenbesparing adviseren wij de dakbedekking van bovengenoemde daken gelijktijdig te vervangen. Periodiek reinigend onderhoud is zeer essentieel. Laat bijvoorbeeld uw regenwaterafvoeren en goten grondig regelmatig (minstens eenmaal per jaar) schoonmaken. Daarmee voorkomt u plasvorming en verstopping. Plasvorming leidt bovendien tot extra vervuiling en vorstschade Terrein Terreinverharding De terreinverharding, bestaande uit betontegels, verkeert in een goede staat /157AR001, revisie 1 Pagina 9 van 30

10 Onderhoud 3.2 BINNENWERK Vloer en vloerafwerking De tegelvloeren van het zwembad in de ruimten 041 en 042 zijn onlangs vervangen en verkeren in een goede staat. Alleen de vloerluiken zijn aanzienlijk beschadigd. Wel is geconstateerd dat er een hoop plasvorming op de vloer ontstaat. Het niet vlak en onder afschot aanleggen van een tegelvloer kan struikel- en slipgevaar met zich mee brengen. Geadviseerd wordt om de vloerluiken te herstellen/vervangen. De tegelvloeren in de natte ruimten (091.1 t/m 091.4) zijn een aantal jaren geleden vervangen en verkeren in een redelijke tot goede staat. De voegen zijn recentelijk nogmaals vervangen. Omdat de oppervlakte niet egaal en vlak is blijft er water liggen. Tevens zijn de vloeren moeilijk schoon te houden. De coral matten t.p.v. entree 001 verkeren in een redelijke staat. Beginnende slijtage is geconstateerd. Geadviseerd wordt, om de schoonloop-zone t.p.v. de entree te vergroten. Het vervangen door de bestaande coral matten te vervangen door grotere coral matten wordt de schoonloop-zone vergroot. De epoxyvloeren verkeren in een redelijke tot matige staat. Plaatselijk zijn beschadigingen geconstateerd. In diverse ruimte zijn er scheuren en herstelde gaten aanwezig. Over het algemeen is de epoxyvloer moeilijk te reinigen en onhygiënisch. Geadviseerd wordt om de epoxyvloer te verwijderen en een gietvloer aan te brengen. Hierbij dient rekening te worden gehouden met het vervangen van de cementdekvloer. De cementdekvloer zal waarschijnlijk beschadigen bij het verwijderen van de epoxyvloer. De douches in de natte ruimten van de sportzaal zijn afgewerkt met een kunststof gietvloer. De kunststof gietvloer verkeert over het algemeen in een matige staat. Op regelmaat is scheurvorming en herstelwerk geconstateerd. Geadviseerd wordt om de douches in de sportzaal te voorzien van een nieuwe gietvloer. De sportvloer in de sportzaal (ruimte 034 t/m 036 en 071 t/m 073) verkeert in een goede staat. Deze is recentelijk vervangen. Het linoleum van de tribune verkeert in een goede staat. Deze is recentelijk vervangen. In ruimte 054 ligt een rubberen (noppen)vloer, deze verkeert in een redelijke staat. Over het algemeen komt er beginnende slijtage voor Wanden Het schoonmetselwerk verkeert in een redelijke staat. Over het algemeen is het schoonmetselwerk vuil wat een armoedige uitstraling geeft aan de binnenzijde van het gebouw. Plaatselijk ontbreekt er voegwerk. De oorzaak ligt waarschijnlijk in het optrekkende vocht in de muren (zwembad) en trillingen door gebruik (sportzaal). Ter plaatse van de kleedruimten (sportzaal) zitten muurdammen los en komt plaatselijk losse stenen en/of ontbrekend voegwerk voor. Geadviseerd wordt om het schoonmetselwerk te coaten met een hoogwaardige schilderwerk. Geadviseerd wordt om het loszittende/ontbrekende stenen/muurdammen/voegwerk te herstellen. Hierbij dient rekening te worden gehouden om extra wapening/versteviging aan te brengen bij de muurdammen. De wandafwerking, bestaande uit tegelwerk, in de natte ruimten verkeert in een redelijke staat. Plaatselijk komt schimmelvorming voor en zijn tegels aangetast. Geadviseerd wordt om het tegelwerk van de natte ruimten te overlagen met nieuwe tegelwerk. De wandafwerking, bestaande uit gipsplaten, verkeren in een redelijke goede staat. Ter plaatse van de steektrappen naar de tribune zijn beschadigingen in de gipsplaten geconstateerd. Geadviseerd wordt om de gipsplaten te herstellen /157AR001, revisie 1 Pagina 10 van 30

11 Onderhoud Plafonds De plafondafwerking, bestaande uit een systeemplafond, verkeert in een redelijke staat. Over het algemeen zijn de plafondplaten beschadigd, aangetast of verkleurd/vervuild. Bij de nooduitgang t.p.v. gevel GR2 is het systeemplafond nat van condenswater. De randen van het systeemplafond in de kleedruimten/douches van het zwembad komt corrosie voor. Het systeemplafond in de kleedruimten van de sportzaal is beschadigd door vandalisme. Bij het aanpassen van de staalconstructie t.b.v. brandveiligheid dient het systeemplafonds in de kantine tijdelijk te worden verwijderd. Gezien de gebreken en benodigde werkzaamheden adviseren wij om de systeemplafonds te vervangen. Systeemplafonds in zwembaden dienen jaarlijks te worden gecontroleerd op gebreken aan de bevestigingen en ophangingen. Door de hoge luchtvochtigheid, hoge binnen temperatuur en agressieve binnen klimaat-omstandigheden (chloorverbindingen in de lucht) kan de kans op gebreken versnellen Binnenafwerking (kozijnen, deuren, binnen schilderwerk, aftimmering etc,) De binnenkozijnen en binnendeuren verkeren in een redelijk goede staat. Bij diverse deuren is aan de onderzijde vocht en delaminatie geconstateerd. Geadviseerd wordt om de aangetaste deuren te vervangen. Het hang- en sluitwerk verkeert in een redelijke staat. Op regelmaat zijn er gebreken als los beslag en klemmende deuren aanwezig. Geadviseerd wordt om het hang- en sluitwerk te herstellen. Het binnenschilderwerk verkeert in een redelijke staat. Plaatselijk is het binnenschilderwerk van de houten kozijnen en deuren beschadigd en over het algemeen vergeelt. Het schilderwerk op stalen ondergrond vertoont incidenteel beschadigingen of kale delen. Geadviseerd wordt om het binnen schilderwerk van de kozijnen en deuren op korte termijn uit te voeren. Niet alle binnenbeglazing bestaat uit veiligheidsglas. Geadviseerd wordt om veiligheidsglas waarnodig aan te brengen Keukenblokken, balie De houten bar van ruimte 054 verkeert in een goede staat Sanitaire wanden De sanitaire wanden verkeren in een goede tot redelijke staat. Diverse gebreken zijn geconstateerd bij het hang- en sluitwerk Zwembad De bassins van het instructiezwembad en wedstrijdbad zijn voorzien van zwembadfolie. Over het algemeen is de folie verouderd en heeft het zijn technische levensduur bereikt. Recentelijk zijn de randen van het instructiebad vervangen, omdat veel waterverlies voorkomt. Hierdoor is het waterverlies aanzienlijk afgenomen. Visueel zijn er weinig gebreken waar te nemen. Alleen is er verkleuring / vervuiling waargenomen. Geadviseerd wordt, op basis van de theoretische levensduur (ca. 15 jaar), de folie te vervangen of de bassin te voorzien van tegelwerk. In de kostenraming is gerekend op het aanbrengen van een nieuwe folie. Daarbij dien er tijdelijke voorzieningen te worden getroffen voor de beweegbare bodem. Er is geen rekeningen gehouden met het terug brengen van de grondwaterstand. Gezien het water al eens uit het zwembad is gehaald (bron: zwembad beheerder) en omdat het verlagen van de grondwaterstand gevolgen heeft voor het gehele gebouw (kans op verzakking en scheuren) zijn we er vanuit gegaan dat het water uit de zwembaden kan zonder dat het bassin omhoog komt. Bij uitvoering dient dit specifiek te worden onderzocht /157AR001, revisie 1 Pagina 11 van 30

12 Onderhoud Zwembad installatieruimte Bij renovatie van zwembad dient er rekening te worden gehouden met het aanpassen (gedeeltelijk slopen) en uitbreiden van de bestaande zwembad installatieruimte. Bij het vervangen van een de zwembadinstallaties zal de huidige installatieruimte te klein zijn voor nieuwe filters. Daarnaast hebben de huidige bufferkelders te weinig capaciteit. In de kostenraming hebben we kosten opgenomen voor het aanpassen van de bestaande installatieruimte. Tevens zijn er kosten opgenomen voor het uitbreiden van de installatieruimte met bufferkelder. In de bufferkelders bevinden zich een staalconstructie dat tijdelijk voorzien is van een coating t.b.v. corrosievorming. Bij het aanpassen van de installatieruimte dient de staalconstructie te worden verbeterd / beschermd. In de kostenraming is rekeningen gehouden met herstel van de staalconstructie in de bufferkelder /157AR001, revisie 1 Pagina 12 van 30

13 Onderhoud 3.3 INSTALLATIES Warmteopwekking De warmteopwekking wordt gerealiseerd d.m.v. een overdrukketel met voorzetbrander ten behoeve van: ruimteverwarming en luchtbehandeling zwembad en sportzaal, warmwatertapvoorziening. De brander en overdrukketel dateren uit De ketel vertoont forse sporen van eerdere lekkages. De stookruimte ziet er ordelijk en netjes uit. Ter plaatse zijn geen documenten aangetroffen waaruit blijkt dat het toestel geïnspecteerd en onderhouden wordt conform de wettelijke eisen. (Een gasgestookte verwarmings- of stookinstallatie wordt ten minste eenmaal per vier jaar gekeurd op veilig functioneren, optimale verbranding en energiezuinigheid en omvat mede de afstelling voor de verbranding,het systeem voor de toevoer van brandstof en de afvoer van verbrandingsgassen en wordt verricht door een persoon die beschikt over een geldig certificaat dat is afgegeven door een instelling die door de Raad voor Accreditatie is geaccrediteerd teneinde uitvoering te kunnen geven aan de «Beoordelingrichtlijn voor het uitvoeren van onderhoud en inspecties aan stookinstallaties» van de Stichting Certificatie Inspectie en Onderhoud Stookinstallatie) Vervanging gepland binnen een periode van 5 jaar. SCIOS-keuring zo spoedig mogelijk inplannen. In de SCIOS rapportage laten vermelden wanneer eerstvolgende onderhoud en inspectie weer vereist is Afvoeren De vuilwaterafvoeren en de hemelwaterafvoeren zijn van PVC. Voor zover visueel waarneembaar (er zijn geen kruipruimteinspecties gedaan) zijn er geen gebreken geconstateerd. De pompput in de pompenkelder is te ondiep, hierdoor staan de installaties continu in het water. Pompput verdiepen en voorzien van veilig afdekrooster Water, Drinkwater Het drinkwaterleidingnet is uitgevoerd in koper. Het leidingnet is oppervlakkig aangetast door de in het zwembad aanwezige dampen. De vulkraan cv, vulpunten zwembad, boiler, vaatwasser, schoonmaakmachine, chloorelektrolyse e.d. hebben de juiste terugstroombeveiliging; de brandslanghaspels hebben verzegeling. Er zijn geen visuele gebreken geconstateerd Water, Verwarmd tapwater De warmtapwaterbereiding wordt gerealiseerd door middel van een indirect gestookte boiler met een warmtewisselaar met dubbele scheiding. Vanuit de boiler worden de warmtapwaterpunten gevoed door middel van een tweetal circulerende leidingnetten. Alle douches zijn voorzien van pulsdrukkers. Per groep douches wordt het douchewater thermostatisch voorgemengd. De douches zijn uitgevoerd met een compleet legionella beheer systeem op basis van periodieke thermische desinfectie van alle douches. Er zijn geen gebreken geconstateerd Water, bedrijfswater Het Zwembad kent een tweetal zwembadwaterbehandelingsinstallaties. Dit zijn: Het wedstrijdbad, Het instructiebad/whirlpool/kleine bad. De installaties dateren hoofdzakelijk uit /157AR001, revisie 1 Pagina 13 van 30

14 Onderhoud Het zwembadwater van het wedstrijdbad wordt gecirculeerd en als volgt behandeld: buffertank met drinkwatersuppletie, haarvanger (onder pomp), circulatiepomp in pompenkelder, dosering vlokmiddel, zandbedfiltering, injectie chloor, naverwarmers, injectie zwavelzuur. Het zwembadwater van het instructiebad/whirlpool wordt gecirculeerd en als volgt behandeld: buffertank met drinkwatersuppletie, haarvanger (onder pomp), circulatiepomp in pompenkelder, dosering vlokmiddel, zandbedfiltering, injectie chloor, naverwarmer instructiebad en naverwarmer whirlpool, injectie zwavelzuur. De circulatiepompen met haarvangers in de pompenkelder zijn door de voortdurend vochtige omgeving dusdanig ernstig aangetast door corrosie, dat van een bedrijfszekere situatie geen sprake meer is. Elektrische aansluiting. De onder de pompen geïntegreerde haarvangers zijn niet (meer) onderhoudbaar. De zandbedfilters vertonen uitwendig forse corrosie op de bevestigingsmiddelen, vertoont een oneffen zandbed en beginnende lekkage. Er is onduidelijkheid over het gehouden onderhoud in het verleden. Er is geen verlichting en/of tweede kijkglas aangetroffen, zodat goede inspectie van het reinigingsproces nauwelijks mogelijk is. De afmetingen van de zandbedfilters corresponderen niet met de vereiste rondpompcapaciteit. Bij vervanging zullen deze belangrijk groter gedimensioneerd moeten worden. Een eerste filtraatsleiding waarmee het eerste filterwater na reiniging van het filter op het riool geloosd kan worden, is niet aanwezig. De leidingophanging is door ernstige corrosie inmiddels op een groot aantal plaatsen onvoldoende en ooit in een eerder stadium verzakt in de machinekamer. Voor een goede en betrouwbare bedrijfsvoering is het noodzakelijk zandbedfilters, hoofdcirculatiepompen, haarvangers en het leidingwerk in de machinekamer te vervangen. Het is noodzakelijk dat de pompenkelder droger uitgevoerd moet gaan worden. De dompelpomp in een verdiepte put aanbrengen en een vaste trap aanbrengen bij herinrichting van de machinekamer. Het leidingwerk is uitgevoerd in PVC buis en vertoont enkele gebreken; de toevoerleiding ter plaatse van de splitsing whirlpool en instructiebad hangt niet recht. Indien dit komt door verzakking van de leiding kan dit leiden tot breuk. Ook is de ophanging op sommige plaatsen zeer sterk gecorrodeerd. Divers leidingmateriaal is uitgevoerd met niet chloorbestendige steekmofverbindingen, waardoor versnelde veroudering optreedt Het leidingwerk opnieuw beugelen met corrosievast (behandeld) ophangmateriaal. Het leidingwerk partieel vervangen Een luchtblower zorgt voor beluchting van de whirlpool. Ten behoeve van de glijbaan is een circulatiepomp aanwezig; De luchtblower maakt overmatig veel geluid. Voor deze installaties is vervanging binnen enkele jaren gehanteerd /157AR001, revisie 1 Pagina 14 van 30

15 Onderhoud De dosering van de diverse chemicaliën gebeurt automatisch en is voorzien van flowbeveiliging. De opslag zwavelzuur vertoont lekkage op de afsluiter en oogt onveilig. zwavelzuuropslag vervangen. De pompenkelder, de ruimte tussen de baden en de technische ruimte waterbehandeling zijn rommelig, vochtig, onoverzichtelijk en minimaal afgewerkt; dit geldt ook voor het grootste deel van de installaties. Het destijds slecht gevoerde onderhoudsbeleid maakt dat normaal te verwachten levensduren van componenten niet gehaald worden en het moeilijk is prognoses voor vervangingsonderhoud in te schatten. Nette verzorgde ruimten en installaties zorgen voor beter onderhoudsbeleid Gassen De aardgasleiding vertoont geen gebreken en is conform de voorschriften geel gemarkeerd. Onder dezelfde zorgplicht waaronder het periodieke onderhoud en inspectie van de verwarmingsketel valt valt ook het aantoonbaar inspecteren en onderhouden van de brandstoftoevoerleiding. De gasleiding periodiek 4 jaarlijks inspecteren (gelijk met de cv ketelinspectie) Warmtedistributie De ruimteverwarming wordt op verschillende wijzen gerealiseerd. De zwemhal wordt verwarmd door middel van een luchtbehandelingskast en luchtdistributiekanalen aan het plafond; De sporthallen worden verwarmd door middel van indirect gestookte stralingspanelen. Enkele ruimten hebben vloerverwarming; de overige ruimten hebben radiatorenverwarming. Het opgesteld radiatorvermogen in entree 001 en ruimte 046 is onvoldoende voor een behaaglijk klimaat. Het ontbreken van verwarming in berging 076 leidt tot een abrupte temperatuurovergang voor het personeel tussen zwemhal en bergruimte. De vloerverwarmingsverdeler in de machinekamer is doorgerot. Vloerverwarmingsverdeler vervangen. Om de ruimteverwarming, luchtbehandeling, verwarming zwembadwater en tapwater te realiseren zijn de volgende distributiegroepen aanwezig: Transportgroep TSA's/luchtbehandeling/boiler, Menggroep luchtbehandeling sportzaal, Menggroep stralingspanelen sportzaal, Menggroep café. Leidingwerk in dikwandige uitvoering, gelegen in de kruipruimte en in het verlaagd plafond en geïsoleerd. Op een enkele plaats is corrosie waargenomen; verder zijn geen ernstige visuele problemen geconstateerd. Corrosieplekken ontroesten en coaten Luchtbehandeling Het ketelhuis, technische ruimte waterbehandeling en gasmeterkast worden op natuurlijke wijze geventileerd. Gebreken zijn niet geconstateerd. De kleedruimten en douches zwembad worden d.m.v. dakafzuigventilatoren afgezogen. Het zwembad wordt geventileerd en verwarmd d.m.v. een luchttoevoer- en luchtafvoerunit en aansluitend kanalenwerk. De luchtafzuigroosters zijn voorzien van vlakfilters. De luchttoevoer- en luchtafvoerunit zijn naast elkaar op het dak gesitueerd en heeft nu geen warmteterugwinningsvoorziening. De sportzaal wordt geventileerd d.m.v. 3 luchttoevoerunits. De aansluitleidingen zijn gecorrodeerd ter plaatse van de automatische ontluchters. Voor zover waarneembaar geen ernstige corrosie. Via de kleedruimten wordt de lucht afgevoerd met dakventilatoren. Het café wordt geventileerd d.m.v. een luchttoevoerunit boven het verlaagd plafond en een dakafzuigventilator. De ondersteuningsconstructie van de luchtbehandeling zwembad op het dak is gecorrodeerd /157AR001, revisie 1 Pagina 15 van 30

16 Onderhoud De staat van de luchtbehandelingskast zwembad is matig en is op een enkele plek doorgerot. Een luchttoevoerkast sporthal maakte ten tijde van de opname teveel bijgeluid. De dakventilatoren tonen duidelijke sporen van veroudering (hard geworden materialen door weerinvloeden, lichte onbalans, corrosie metalen delen). De diverse rozetten zitten niet strak meer tegen het plafond gemonteerd. Binnen 5 jaar is de vervanging van zowel de luchtbehandelingskast als de dakventilatoren gewenst en meegenomen in de kostenraming. Bijgeluid luchttoevoerkast sporthal nazien Enkele rozetten strak tegen plafond monteren Regeling klimaat en sanitair Het complex is voorzien van microprocessorregelaars van Priva voor de regeling van de gebouwinstallaties. De installaties dateren uit 1997 en vertonen geen gebreken. De brandweerschakelaar voor het spanningsloos maken van het ketelhuis heeft nog niet de resopal naamplaat aan de gevel met verwijzing naar de schakelaar. De beide zwembadwaterinstallaties zijn voorzien van een wateranalyse en doseerinstallatie. Beide installaties vertoonden geen zichtbare gebreken. De douchegroepen zijn voorzien van besturingskasten voor aansturing douches en omschakelklep voor thermische desinfectie. De normale vervangingstermijn voor de diverse onderdelen is gehanteerd. Naamplaat brandschakelaar achter toegangsdeur aanbrengen Brandbestrijding De brandbestrijding bestaat uit de diverse brandslanghaspels. Er zijn geen gebreken geconstateerd Vaste sanitaire voorzieningen Het sanitair in het zwembad en sportzaal is niet afgekit. Bij diverse ophangingen komt corrosie voor. Geadviseerd wordt om het sanitair op termijn te vervangen Centrale elektrotechnische voorzieningen De centrale elektrotechnische voorzieningen bestaan uit een viertal verdeelkasten. De diverse aardlekschakelaars zijn defect en/of zijn niet conform de norm toegepast, waardoor gevaarlijke situaties op kunnen treden. Duidelijke coderingen, groepen en actuele tekeningen ontbreken. De aardingen zijn onvoldoende (basisvereffening onvoldoende uitgevoerd, aantasting bestaande aarding, geen aarding van kabelgoten). Voorzekeringen zijn niet correct uitgevoerd. Verdeelinrichtingen zijn slecht toegankelijk. De gebreken zoals allen verwoord in de NEN 3140 inspectie verhelpen. In de kostenraming is uitgegaan van aanpassingen aan de hoofdverdeelkast en vervanging van de drie onderverdeelkasten. De bekabeling ligt op meerdere plaatsen in het hele gebouw los en is onjuist aangelegd (o.a. kroonsteentjes, open lasdozen, onjuiste afzekering, onvoldoende draaddoorsnede, ondeugdelijk vastgezette buizen en kabels). De aarding in het hele gebouw voldoet niet aan de norm (potentiaalaarding douches, geen aarding kabelgoten). Wandcontactdozen los of onjuist geplaatst en /of onjuiste materialen. Onvoldoende scheiding tussen zwakstroom en 230 V /157AR001, revisie 1 Pagina 16 van 30

17 Onderhoud Trafo s en aansluitingen ten behoeve van de sauna en stoomcabine ondeugelijk, gevaarlijk en in strijd met de norm. De gebreken zoals allen verwoord in de NEN 3140 inspectie verhelpen Verlichtingsinstallaties De aanwezige verlichtingsinstallaties vertonen gebreken (defecte en/of ontbrekende beschermkappen, verzakte armaturen. Lijnverlichting is niet gelijkwaardig over de 3 fasen verdeeld en zijn achter dezelfde aardlekschakelaar geplaatst (hierdoor geen waarborg verlichting grote ruimten). Plafondspots zijn ondeugdelijk aangelegd (niet geaard). De gebreken zoals allen verwoord in de NEN 3140 inspectie verhelpen. In de kostenraming is uitgegaan van vervanging van de verlichtingsarmaturen. Onderwaterverlichting inclusief 230 Vac voedingen in de kruipruimte in zijn geheel vervangen of verwijderen Er is onvoldoende noodverlichting voor aanlichting hoogteverschillen, plaats blusmiddelen, aanduiding vluchtweg, werkplekken met verhoogd risico (machinekamer, opslag chemicalien, voor verdeelkasten). Noodverlichting is op andere groep geplaatst dan de verlichting en diverse noodverlichting werkt niet of/en ontbreken onderdelen. Geadviseerd wordt om de noodverlichtingsarmaturen op korte termijn te vervangen en uit te breiden, zodat voldaan wordt aan de actuele veiligheidseisen. De noodverlichting periodiek inspecteren en vastleggen in een logboek /157AR001, revisie 1 Pagina 17 van 30

18 4 Brandveiligheid Brandveiligheid is één van de basisonderdelen aangaande de veiligheid van gebouwen. De wet- en regelgeving inzake brandveiligheid is vastgelegd in het Bouwbesluit en het Gebruiksbesluit. Naast deze wettelijke voorschriften zijn de voorschriften aangaande het gebruik vastgelegd in een eerder afgegeven gebruiksvergunning. De eigenaar van het gebouw is verantwoordelijk voor de status van het gebouw zodat deze voldoet aan de gestelde eisen en voorschriften. Het bevoegd gezag kan handhavend optreden. Door middel van de quick-scan is op hoofdlijnen onderzocht of het gebouw voldoet aan de gestelde eisen. Door deze scan heeft er een visuele inspectie plaatsgevonden van de gebouwgebonden onderdelen. Daarnaast wordt het gebouw op hoofdlijn getoetst aan de wet- en regelgeving. Als laatste worden de bevindingen met bijbehorend advies vastgelegd in voorliggend rapport. De bestaande vergunningen zijn hierin niet betrokken. Bij dit deel van het onderzoek is gebruik gemaakt van de volgende wettelijke bepalingen: Bouwbesluit N.a.v. van het locatiebezoek d.d.19 november 2012 de volgende bevindingen aangaande de brandveiligheid van bovengenoemd project. Tijdens de rondgang zijn naast de zaken aangaande brandveiligheid ook andere veiligheidaandachtspunten geconstateerd, deze worden separaat in deze rapportage benoemd. 4.1 Ketelhuis Ketelhuis is vanwege opgesteld vermogen (460kW) een apart brandcompartiment. Doorvoeren in de inwendige scheiding naar de technischeruimte 0.69 zijn niet afdoende brandwerend. De inwendige scheiding vertoond openingen en naden. Doorvoeren in bovengenoemde scheiding brandwerend afwerken. Naden en openingen aanhelen en afwerken. Het buitenkozijn welke toegang geeft tot het ketelhuis geeft de mogelijkheid tot brandoverslag naar de dakrand. Het paneel boven de dubbele deuren aan de binnenzijde voorzien van een verticaal brandscherm door de uitvoering van promat-beplating /157AR001, revisie 1 Pagina 18 van 30

19 Brandveiligheid 4.2 Technische ruimte nr Ruimte 0.69 is een technische ruimte dat conform de vergunde tekeningen op stramien B 60 minuten brandwerend gescheiden moet worden van het hoofdgebouw. Doorvoeren in bovengenoemde wand brandwerend afwerken. Deurkozijn welke toegang geeft tot deze ruimte geheel vervangen. Verder dienen de opening in het dak brandwerend afgedicht te worden. Ruimte 0.69 is een technische ruimte, dat niet gebruikt mag worden als opslagruimte. Elke vorm van ongewenste opslag is een potentieel risico op brandgevaar. Technische ruimte vrijhouden van opslag /157AR001, revisie 1 Pagina 19 van 30

20 Brandveiligheid 4.3 Centrale hal toeschouwers nr Stramien 4 is conform de tekeningen een brandscheiding met een eis van 60 minuten Weerstand tegen Brand Doorslag en Brand Overslag (WBDBO). De huidige status zal de genoemde eis niet halen en dient aangepast te worden. De brandscheiding en ingekoppelde constructies zullen op de volgende onderdelen moeten worden aangepast: Kozijnen in de inwendige scheiding vervangen; Stalen kolommen op stramien 4 in gymzaal 1 brandwerend bekleden tot aan de dakligger; Geïsoleerde binnendozen aan de buitenzijde voorzien van promat-beplating; Staalconstructie in plafond boven ruimte 0.42 constructief aanpassen zodat bij brand in gymzaal 1 het knikpunt van de kolommen wordt verplaatst van kolomvoet naar dakniveau van ruimte 0.42.; Vanwege gebouwaanpassingen is de huidige nooduitgang (vanuit 0.42 naar kantoor) geen rechtstreekse ontsluiting meer naar het aansluitende terrein. Pictogram verplaatsen tot boven de huidige uitgang naar buiten. Deur (slot) aan de binnenzijde voorzien van knopcilinder. 4.4 Entree scholen nr De in plattegrond verlopende brandscheiding tussen ruimte en (entree scholen) voldoet niet aan de gestelde eis van 60 minuten WBDBO. Tevens is de draairichting van de deur tussen niet in lijn met de vluchtrichting. Deze brandscheiding zal op de volgende onderdelen worden aangepast: Deurkozijn vervangen; Draairichting zoals boven genoemd aanpassen; Afwerking tussen bovenkant kozijn en dak brandwerend afwerken (vlamschermen); Doervoeren kabels en leidingen brandwerend afwerken; /157AR001, revisie 1 Pagina 20 van 30

21 Brandveiligheid Dakaansluitingen staaldak bouwkundige wand, brandwerend afwerken ( Promat-detail ). 4.5 Gang nr en 0.17 Vluchtrouteaanduiding niet voldoende zichtbaar. Noodverlichting niet aanwezig. Vluchtrouteaanduiding haaks op de uitgangen projecteren en deze combineren met noodverlichting /157AR001, revisie 1 Pagina 21 van 30

22 Brandveiligheid 4.6 Tribune gymzalen 1, 2 en 3 Geen noodverlichting aanwezig in de verkeersroute (gang) achter de tribunes welke aangewezen wordt als vluchtroute. Noodverlichting aanbrengen in plafond boven verkeersroute (vluchtroute). 4.7 Gymzalen 1, 2 en 3 Vluchtrouteaanduiding van gymzaal 3 naar berging 0.2 ontbreekt. Armatuur voorzien van vluchtrouteaanduiding. Vluchtroute vanuit de gymzalen voert door berging 0.2. Deze route wordt deels gebarricadeerd door speeltoestellen. Vluchtroute door berging 0.2 voorzien van belijning op de vloer en waarmogelijk verduidelijken met bebording, zodat deze wordt vrijgehouden. 4.8 Sluiting hoofdingang nr De toegangsdeur is met een sleutel afsluitbaar waardoor in geval van een calamiteit deze aan de binnenzijde niet zonder sleutel is te openen. Deur (slot) aan de binnenzijde voorzien van knopcilinder. 4.9 Nooduitgang zwembad instructiebadzijde De nooduitgang vanuit het zwembad (zijde instructiebad) ontsluit vanwege gebouwaanpassingen niet meer rechtstreeks op het aansluitende terrein, maar voert nu door een kantoorruimte. Deze uitgang niet meer aanwijzen als nooduitgang, dat de vluchtrouteaanduiding boven deze uitgang verwijderen. Door deze aanpassing wordt nog steeds voldaan aan Bouwbesluit 2012, niveau bestaande bouw. De maximale loopafstand wordt niet overschreden /157AR001, revisie 1 Pagina 22 van 30

23 Brandveiligheid 4.10 Brandmeldinstallatie In het gebouw is geen brandmeldinstallatie aanwezig. Conform Bouwbesluit 2012 zal het gebouw moeten zijn voorzien van een nietautomatische brandmeldinstallatie zonder doormelding. Daarnaast dient de verlichtingsterkte van de noodverlichting op orde te zijn conform Bouwbesluit afdeling 6.1. Metingen zullen moeten aantonen of de vereiste waarden gehaald worden Ontruiming Een ontruimingsplan met bijbehorende ontruimingsplattegronden behoren aanwezig te zijn. Conform Bouwbesluit 2012 zal zowel het ontruimingsplan als de ontruimingsplattegronden moeten worden opgesteld. De ontruimingsplattegronden dienen in het gebouw op de verschillende locaties opgehangen te worden. Als afgeleide van bovenstaand plan zullen ook de verzamelplaatsen moeten worden aangeduid Algemene aandachtpunten brandveiligheid. Aanduiding blusmiddelen niet op orde. Blusmiddelen voorzien van de juiste aanduiding, deze goed zichtbaar ophangen. Bij voorkeur gebruik maken van panoramisch bordjes Algemene aandachtpunten aangaande veiligheid. Materialen opgeslagen op leidingen. Materialen verwijderen, leidingen vrij houden van enige vorm van opslag. EHBO-koffers zijn niet zichtbaar geplaatst Koffers duidelijk zichtbaar plaatsen of ophangen /157AR001, revisie 1 Pagina 23 van 30

24 ARBO (veiligheid en gezondheid) 5 ARBO (veiligheid en gezondheid) Volgens de Arbeidsomstandighedenwet, hierna te noemen Arbowet, is een bedrijf c.q. instantie verplicht een zo goed mogelijk Arbobeleid te voeren. Het controleren van alle Arbo gerelateerde zaken kan worden gedaan door middel van een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E), incl. een Plan van Aanpak t.b.v. de gebreken. Grontmij heeft een visuele inspectie van het gebouw uitgevoerd, inclusief de vaste inrichting, op basis van de huidige normen zoals vastgelegd in de Arbowet. De inspectie heeft plaatsgevonden middels een door Grontmij opgestelde checklist en een reeds door de Arbodienst opgesteld Risico Inventarisatie & Evaluatie rapport (RI&E). Doel van dit deel van het onderzoek is om alle geconstateerde gebreken / aandachtspunten te inventariseren, rapporteren en vertalen naar een praktische oplossing. In onderstaande tekst zijn alleen de punten toegelicht die niet voldoen of onvoldoende zijn gebleken tijdens inspectie. Bij dit deel van het onderzoek is gebruik gemaakt van de volgende wettelijke uitgangspunten: De Arbeidsomstandighedenwet januari 2007 Het Arbeidsomstandighedenbesluit januari 1997 Het Bouwbesluit 2012 januari 2010 De Modelbouwverordening e serie wijzigingen Opmerking, algemeen: In de aangeleverde RI&E rapportage 24 november 2008 zijn nog een aantal geconstateerde gebreken opgenomen. Deze opmerking zijn 1 op 1 overgenomen. 01 Kruipruimte onder het zwembad, ruimten 041/042: Het deksel van de kruipruimte is loodzwaar en niet door 1 persoon te tillen. De ladder is onstabiel en niet geborgd. De verlichting is onvoldoende en de ruimte staat gedeeltelijk onder water. Advies: Het herstellen van bovengenoemde punten is met onderhoud ook opgenomen. Herstel dient op korte termijn uitgevoerd te worden. 02 Vluchtroute`s, algemeen: Nooduitgangen en vluchtroutes zijn niet in orde. Op een nooduitgang hoort een panieksluiting. Verder wordt niet op alle plaatsen aangegeven waar vluchtroutes en nooduitgangen zich bevinden. Advies: Het herstellen van bovengenoemde punten is met onderhoud en brandveiligheid ook opgenomen. Herstel dient op korte termijn uitgevoerd te worden. 03 Personeelsvoorziening, zwembad: In het zwembad is een speciale ruimte voor het personeel ingericht waar ze zich kunnen omkleden. Deze ruimte van 1 bij 2,5 meter is echter veel te klein en is voor 12 personen bedoeld. Tevens is de ruimte veel te klein voor het aantal medewerkers. Voor de om /157AR001, revisie 1 Pagina 24 van 30

25 ARBO (veiligheid en gezondheid) kleedruimten is geen scheiding naar sekse aangebracht. Ook hebben de medewerkers geen eigen douche, toilet en locker. Advies: Aparte ruimte creëren voor de eigen medewerkers. Voor mannen en vrouwen aparte ruimtes creëren. Dit geldt ook voor eigen toilet en douchegelegenheid. Voor deze aanpassing zijn kosten opgenomen. 04 Machinekamer, algemeen: In de machine kamer worden allerhande grondstoffen en andere materialen opgeslagen die daar niet thuis horen. Het luik bij de buffer voor het spoelen van het filter staat altijd open. Kans op struikel en inval gevaar. De machinekamer is overvol en het is een kruipdoor sluipdoor kamer geworden. De oogspoeldouche is slecht bereikbaar. Een nooddouche ontbreekt. In de machinekamer is geen nooduitgang. Er is een minimale mechanische ventilatie aanwezig. De afzuiging dient zich vlak boven de grond te bevinden, terwijl de afzuiging zich bovenin de ruimte bevindt. Advies: De algemene orde- en netheid zal sterk verbeterd moeten worden om een aantal risico`s uit te sluiten. Vervang de huidige oogspoelvoorzieningen door een nieuwe goedwerkende oogspoelvoorziening dat is aangesloten op het leidingwaternet. Voorzie de deuren van de machinekamer (opslagruimte) van de juiste gevaarpictogrammen en een bord Verboden voor onbevoegden. Breng een nooddouche aan waarbij opbrengst minimaal 80 liter per minuut is. 05 Horeca, ruimte 053/054: In de horeca afdeling is één ingang en uitgang. Een nooduitgang ontbreekt en de beide andere uitgangen (deuren) zijn afgesloten. Ook zijn geen vluchtroute aanduiding en panieksluitingen aanwezig ondanks dat er gefrituurd wordt. Advies: Het herstellen van bovengenoemde punten is met brandveiligheid ook opgenomen. Herstel dient op korte termijn uitgevoerd te worden. 06 Buitenzijde, daken: Bij onderhoudswerkzaamheden op het dak zijn geen veiligheidsvoorzieningen getroffen. Voor eigen personeel is geen veilige fietsenstalling aanwezig. Daarnaast staan op drukke dagen de fietsen van bezoekers kris-kras op looppaden. Advies: Het herstellen van dakveiligheidsvoorzieningen is met onderhoud ook opgenomen. Geadviseerd wordt om een fietsenstalling aan te brengen waarbij een gedeelte kan worden afgesloten voor personeel /157AR001, revisie 1 Pagina 25 van 30

26 6 Legionella Het leidingwater dat de waterleidingbedrijven in Nederland levert, voldoet aan strenge kwaliteitseisen. De eventuele geringe hoeveelheden legionellabacteriën die daarin aanwezig zijn, zijn dan ook ongevaarlijk voor de volksgezondheid. Slechts onder bepaalde omstandigheden kunnen deze bacteriën zich in de aangesloten installatie zodanig ontwikkelen dat ze wel gevaar opleveren. Volgens het nieuwe Drinkwaterbesluit zijn instanties met een collectieve drinkwaterinstallatie, die vallen onder één van onderstaande categorieën: Ziekenhuis of polikliniek Zorginstellingen Jachthavens en kampeerterreinen Gebouwen met logiesfunctie (bedrijfsmatig nachtverblijf aan meer dan 5 personen) Asielzoekerscentra Badinrichtingen Gebouwen met een celfunctie tankstations, truckstops en wegrestaurants met douchefaciliteiten voor openbaar gebruik zijn verplicht een legionella risico analyse uit te laten voeren en een beheersplan op te laten stellen, volgens ISSO 55.1 (hoog-risico-panden of prioritaire installaties). Het zwembad valt onder Badinrichtingen, dus een risico-analyse, een beheersplan, voorzien van logboek en up to date waterinstallatietekeningen, volgens ISSO 55.1 behoort aanwezig te zijn. Ook in de wet hygiëne en veiligheid zwemgelegenheden zijn er regels opgesteld om te voorkomen dat in leiding- en/of zwem of badwater aërosolen, al dan niet samen met andere microorganismen, meegevoerde legionellabacteriën kunnen vrijkomen in hoeveelheden die, in geval van inademing, nadelige gevolgen voor de volksgezondheid kunnen hebben. Dit betekent dat de eigenaar van een collectieve watervoorziening er zorg voor dient te dragen dat leiding-, zwem- of badwater op zodanige wijze wordt gebruikt en/of ter beschikking wordt gesteld, dat er ten hoogste 50 KVE (kolonie vormende eenheden) in inadembare aërosolen vrij kunnen komen. Plattegrondtekening bevat niet de laatste wijzigingen Beheersplan up to date maken incl. actualiseren waterleidingtekeningen. Voorgesteld wordt om het handmatig spoelen automatisch te maken /157AR001, revisie 1 Pagina 26 van 30

27 7 Constructieadvies N.a.v. van het locatiebezoek d.d.19 november 2012 zijn de volgende bevindingen aangaande de constructie van bovengenoemd project geconstateerd. 7.1 Brandveiligheid De wand op stramien 4 heeft een brandscheidende functie met een WBDBO van 60 minuten. De staalconstructie links van stramien 4 (sporthal) is opzichzelf stabiel. De staalconstructie rechts van str. 4 (dak laagbouw) behaalt zijn stabiliteit momenteel uit de constructie van de sporthal; de dakliggers zijn gekoppeld aan de kolommen van de sporthal. Bij bezwijken van de laagbouw bij brand blijft de constructie van de sporthal staan en blijft de brandscheiding op str. 4 gehandhaafd. Bij bezwijken van de constructie van de sporthal bij brand zullen de kolommen op str. 4 bezwijken. Hierdoor zal de constructie van de laagbouw worden meegetrokken. De brandscheiding blijft in dit geval niet gehandhaafd. De constructie van de laagbouw op zich stabiel maken door toepassen van een windverband in het dak. Dit windverband draagt de horizontale belasting bij brand af aan het aanwezige metselwerk, de kolom in het zwembad (HE900A) op str. 6 en de windbokken in het metselwerk op str. 4. Met dit windverband fungeert het lage dak bij brand in de sporthal als horizontale steun voor de kolommen van de sporthal op str. 4. De kolommen op str. 4 dienen brandwerend te worden bekleed. Voor een schets van het windverband, zie bijlage /157AR001, revisie 1

28 Constructieadvies 7.2 Stalen kolommen zwembad Met uitzondering van de 2 thermisch verzinkte kokerkolommen op str. 7 zijn alle stalen kolommen ter plaatse van de aansluiting met de tegelvloer aangetast. Het roest is in het verleden verwijderd en de kolommen zijn behandeld met een coating. De HE900A op str. 6/Eo heeft nog een minimale flensdikte van ca 20 mm. waar dit oorspronkelijk 30 mm. behoort te zijn. Het lijf van deze kolom is aan beide zijden ca 3 mm. aangetast. Totale lijfdikte bedraagt nu derhalve ca. 10 mm. waar dit oorspronkelijk 16 mm. behoort te zijn. De overige kolommen staan grotendeels in een metselwerk wand. Het betreft koker- en HEA-kolommen waarvan alleen een deel of alleen de flens is te zien. De flensen zijn ca. 2-3 mm. aangetast. Op diverse plaatsen is roestvorming langs de kitnaad te zien. Te verwachten is dat het kolomdeel wat zich in het metselwerk bevindt tevens verroest en aangetast is. De 2 ronde kolommen bij de trap van de glijbaan zijn niet aangetast. De aangetaste delen van de kolommen dienen te worden vervangen. Hiertoe dient het nodige hak- en breekwerk in metselwerk en afwerkvloer te worden verricht om de kolommen rondom bloot te leggen. Vervolgens het onderste kolomdeel verwijderen, nieuwe kolomdeel aanbrengen, kolomdeel volledig aflassen en de conservering herstellen met een maritiem verfsysteem. Het bedraagt in totaal ca. 30 stuks kolommen /157AR001, revisie 1 Pagina 28 van 30

29 Constructieadvies 7.3 Betonkelder Van de kopwand van de betonkelder t.p.v. stramien 6/Jo is blijkbaar in het verleden een deel van het beton (waarschijnlijk een aanstorting) verwijderd. Bij str. Jo, links van str. 6 druppelt water vanaf de begane grondvloer naar beneden. Waarschijnlijk door lekkage van de goot van het naastgelegen zwembassin. Dit water sijpelt langs de blootliggende wapening. Een groot deel van de wandwapening is doorgeroest. De kopwand dient te worden hersteld. De gehele kopwand in de kelder openhakken zodat de wapening geheel bloot komt te liggen. Verroeste wapening verwijderen. Nieuw wapeningsnet # o aanbrengen. Beton aanstorten. De goot dient vloeistofdicht te worden gemaakt /157AR001, revisie 1 Pagina 29 van 30

30 Conclusie en aanbeveling 8 Conclusie en aanbeveling In het voorgaande is de staat van onderhoud van het zwembad vastgesteld en onze bevindingen zijn per onderdeel omschreven. De werkzaamheden die binnen een periode van 10 jaar uitgevoerd moeten worden zijn geclusterd om tot een kostenraming te komen. De onderhoudsstaat van het sportcomplex is matig tot slecht. Er zijn vele ernstige gebreken geconstateerd wat direct invloed heeft op veiligheid en gezondheid: De brandveiligheid van het gebouw is slecht. Bij brand zijn de vluchtwegen onduidelijk / ontbreekt of niet toegankelijk. Er is geen brandmeldinstallatie aanwezig en er is kans op brandoverslag. Als er in een van de twee compartimenten brand ontstaat kan het gehele gebouw zelfs gaan bezwijken. De elektrische installatie voldoet niet aan de norm en verkeert in een slechte staat. De elektrische installatie is op dit moment in sommige gevallen zelfs levensgevaarlijk. Er is beschadigd asbest geconstateerd in de ketelruimte. De kans op asbest verspreiding is hier groot. Op enkele plaatsen is het constructiewerk aangetast. Op termijn kan er sprake zijn van bezwijken van de staal constructie. T.a.v. de zwembadinstallaties is een zandfilter direct aan vervanging toe, zijn de haarvangers van de zwembadpompen niet meer te onderhouden, is er lekkage van zuur en is de machinekamer zonder noodverlichting te gevaarlijk ivm obstakels, opslag van materiaal en aanwezigheid van chemicaliën. Algemene staat van onderhoud is matig waardoor het bedrijfsproces wordt verslechterd en bij enkele gevallen zelfs niet meer mogelijk is. Wij adviseren de renovatie met spoed uit te voeren. Er dient te worden overwogen om alle werkzaamheden in een keer uit te voeren omdat vele werkzaamheden in relatie met elkaar staan. Bij renovatie bestaat de mogelijkheid om het energieverbruik te verminderen. Met nieuwere energie zuinige installaties en duurzame investeringen kan de exploitatie kosten worden verlaagt. Het monitoren van het energieverbruik kan hierbij helpen. Alle genoemde aanbevelingen zijn geclusterd en de volgende uitgangspunten zijn gehanteerd: Het betreft een visuele inspectie. Er is dan ook geen zekerheid te geven dat de niet visuele delen de komende 10 jaar probleemloos blijven functioneren. De exploitatiekosten voor de komende tien jaar zijn niet meegenomen. Het betreft hier veelal een clustering van kostenposten die tegelijkertijd dienen te worden uitgevoerd. Het separaat uitvoeren van een deel van de werkzaamheden kan prijstechnische problemen opleveren. Er is rekening gehouden met prijspeil In de totale renovatiekosten is een post onvoorzien van 10% verwerkt. Er is in het totale renovatiekosten rekening gehouden met eventuele begeleiding-, engineering-, en onderzoekkosten (10%) van derden voor de uitvoering van de werkzaamheden. De staartkosten, algemene kosten, winst & risico, e.d. zijn in de eenheidsprijzen verwerkt. Alle genoemde kosten zijn inclusief 21% BTW. Totale renovatiekosten ca , /157AR001, revisie 1 Pagina 30 van 30

31 Conclusie en aanbeveling Bijlage 1 Schematische plattegronden /157AR001, revisie 1 Pagina 31 van 30

32 Bijlage 1 : Schematische plattegronden Locatiecodes O00 Object totaal Entree, gang, garderobe, hal Gemeenschappelijke ruimte Kantoor, personeelskamer, keuken Toiletten, doucheruimten Meterkast, werkkast, berging Technische ruimte Overige ruimte 1.. 1e verdieping (vb. 161 is een toilet op de 1e verdieping) 2.. 2e verdieping D.. Daken G.. GR0 GL0 GV0 GA0 K.. PA PG T00 T.. TB Z Gevels Gevel rechts Gevel links Gevel voor Gevel achter Kelder, technische ruimte Patio Patio gevel Terrein totaal Terrein deels Terreinberging Zolder /157AR001, revisie 1

33

34

35 Bijlage 2 Kostenraming /157AR001, revisie 1

36 SO Onderhoudsverwachting Kostenraming Grontmij Nederland cluster noord (gebouw 2) SO Onderhoudsverwach: SWABU Sportcomplex De Swaneburg te Coevorden Datum : 12/6/2012 KOSTENRAMING Locatie Bouwdeel omschrijving Inv.Opmerking activiteit Hoeveelhd Ehd Prijs/Ehd TotaalIncl Object: 001 De Swaneburg te Coevorden 1 SCHILDERSWERK G00 Buitenkoz. hout inc raam Binnenkant gevelkoz hout dekk. (bestaand) M , G00 Buitendeur hout Hout 1x dekkend 2 zijdig STK , G00 Buitenbetimmering multiplex Hout 1x dekkend 2.00 M G00 Gevellatei staal Schildw.bui metaal staal verz M G00 Buitenkoz. hout inc raam Schilderw.buiten hout dekkend (bestaand) M , G00 Boeiboorden Schilderw.buiten dekkend M , G00 Gevel schildwerk t.p.v. bestaande graffiti GR0 Schilderwerk onderhoud buiten M , G00 Buitenkoz. hout inc raam Aanbrengen buiten schilderw. syst. (nieuw) M , G00 Buitenkoz. hout inc raam Aanbrengen bin/bui schilderw. syst. (nieuw) M , G00 Buitenkoz. hout inc raam Huur steiger 1.00 PST O00 Binnenkozijn hout Schilderwerk binnen hout dekk M , O00 Binnendeur hout dicht Schilderwerk binnen hout dekk STK , O00 Binnenwandbetimm. gipsplaat Schildw. 002,003,034,035, M , O00 Binnentrap staal steek Schildw.staal 002, M O00 Muurverf op metselwerk kantine / gangen en kleedruimten sportzaal Aanbrengen schilderwerk hoog kwaliteit 1, M , , DAKDEKKERSWERK D00 Dakbedekkingen Aanbrengen RI&E dakveiligheid 1.00 PST 24, , D01 Loodstrook opgaand werk 200mm Vervangen M , D01 Daktrim alum. geanod.+strook Vervangen M D01 Dakisolatie m afsch. pu,>100m2 Vervangen M , D01 Dak.gemod.,2-lgs,ex.rand>100m2 Vervangen M , D01 Dampremmer 1-lgs Aanbrengen M , D02 Daktrim alum. geanod.+strook Vervangen M , D02 Dakisolatie m afsch. pu,>100m2 Vervangen 1, M , D02 Dampremmer 1-lgs Aanbrengen 1, M , D02 Dak.gemod.,2-lgs,ex.rand>100m2 Vervangen 1, M , D03 Loodstrook opgaand werk 200mm Vervangen M , D03 Dakrandstrook tpv dakrand Overtrekken 1m breed M , D03 Daktrim alum. geanod.+strook Vervangen M , D03 Dakisolatie m afsch. pu,>100m2 Vervangen M , D03 Dampremmer 1-lgs Aanbrengen M , D03 Dak.gemod.,2-lgs,ex.rand>100m2 Vervangen M , D04 Dakrandstrook tpv dakrand Overtrekken 1m breed M , D04 Daktrim alum. geanod.+strook Vervangen M , D04 Dakisolatie m afsch. pu,>100m2 Vervangen 1, M , D04 Dampremmer 1-lgs Aanbrengen 1, M , D04 Dak.gemod.,2-lgs,ex.rand>100m2 Vervangen 1, M , D04 Stalen dakplaat Aanbrengen t.p.v. opening oude verticale kozij M , D04 Boeiboord volkernplaat Aanbrengen t.p.v. opening oude verticale kozij M , D04 Dakisolatie m afsch. pu,>100m2 Aanbrengen t.p.v. opening oude verticale kozij M , D04 Dakrandstrook tpv dakrand Aanbrengen t.p.v. opening oude verticale kozij M D04 Daktrim alum. geanod.+strook Aanbrengen t.p.v. opening oude verticale kozij M D04 Dak.gemod.,2-lgs,ex.rand>100m2 Aanbrengen t.p.v. opening oude verticale kozij M , D04 Dampremmer 1-lgs Aanbrengen t.p.v. opening oude verticale kozij M D04 Overstek volkernplaat, gem. Aanbrengen t.p.v. opening oude verticale kozij M , D06 Loodstrook opgaand werk 200mm Vervangen M , D06 Dakrandstrook tpv dakrand Overtrekken 1m breed M , D06 Daktrim alum. geanod.+strook Vervangen M D06 Dakisolatie m afsch. pu,>100m2 Vervangen M , D06 Dampremmer 1-lgs Aanbrengen M D06 Dak.gemod.,2-lgs,ex.rand>100m2 Vervangen M , D07 Loodstrook opgaand werk 200mm Vervangen 9.00 M , D07 Dakrandstrook tpv dakrand Overtrekken 1m breed M D07 Daktrim alum. geanod.+strook Vervangen M D07 Dakisolatie m afsch. pu,>100m2 Vervangen 5.00 M D07 Dampremmer 1-lgs Aanbrengen 5.00 M D07 Dak.gemod.,2-lgs,ex.rand>100m2 Vervangen 5.00 M D08 Daktrim alum. geanod.+strook Vervangen 9.00 M D08 Dak.gemod.best.m 1-laag,>100m2 Overtrekken M D09 Daktrim alum. geanod.+strook Vervangen M D09 Dak.gemod.best.m 1-laag,>100m2 Overtrekken D M , D09 Loodstrook opgaand werk 200mm Vervangen M , D10 Loodstrook opgaand werk 200mm Vervangen M , D10 Daktrim alum. geanod.+strook Vervangen M , D10 Dakisolatie m afsch. pu,>100m2 Vervangen M , D10 Dampremmer 1-lgs Aanbrengen M D10 Dak.gemod.,2-lgs,ex.rand>100m2 Vervangen M , JAARB-INCL S

37 SO Onderhoudsverwachting Kostenraming Grontmij Nederland cluster noord (gebouw 2) SO Onderhoudsverwach: SWABU Sportcomplex De Swaneburg te Coevorden Datum : 12/6/2012 KOSTENRAMING Locatie Bouwdeel omschrijving Inv.Opmerking activiteit Hoeveelhd Ehd Prijs/Ehd TotaalIncl 368, STOFFEERDERSWERK O00 Vloerbedekking rubber Vervangen M , O00 Vloermat coraltapijt Vervangen M , , AANNEMERSWERK G00 Gevelvoegwerk wf Vervangen t.p.v. GA M G00 Glazen bouwstenen mw Reinigen M , G00 Gevels kitvoeg <10mm Aanbrengen van kit gl. bouwst M , G00 Gevelstenen breukstenen Inboeten GR M G00 Buitendeur hout Vervangen 2.00 ST , G00 Isolatie glas blank Vervangen kappote ruiten 3.00 M G00 Gevelbekl.damwandprofiel staal Reiningen M , G00 Buitenkoz. hout inc raam Vervangen kozijnen GR0 incl. aanpassen gootc M , G00 Buitenrolscherm+glasvezeldoek t.p.v. 046 Aanbrengen M , G00 Gevelmetselw. schoonw behand. Gritstralen / Reinigen M , G00 Gevelmetselw. schoonw behand. Impregneren M , G00 Gevelmetselw. schoonw behand. Coaten, Anti-graffitybehandeling M , G00 Gevelmetselw. schoonw behand. Huur steiger 1.00 PST O00 Systeemplaf.mineraal+ophanging Vervangen M , O00 Luikomranding Aanbrengen / aanpassen 2.00 ST O00 Vloerluik zwembad Aanbrengen / aanpassen 2.00 ST O00 Metselwerk binnen voegwerk diverse ruimtes Vervangen 034, 035, M , O00 Metselwerk binnen Herstellen van muurdammen 1.00 PST 5, , O00 Luikomranding Aanbrengen tegelwerk 2.00 ST O00 Metselwerk binnen voegwerk diverse ruimtes Vervangen M O00 Urinoir stand. Vervangen 5.00 ST , O00 Wastafel enkel Vervangen ST , O00 Uitstortgootsteen Vervangen 2.00 ST , O00 Hang-en sluitwerk Herstel hang- en sluitwerk 1.00 PST 4, , O00 Pompputten Vervangen, vergroten 1.00 ST 2, , O00 Metselwerk binnen Rollaag ruimte 042/GR PST 1, , O00 Binnendeur hout dicht Vervangen STK , O00 Binnenwandbetimm. gipsplaat Herstellen 1.00 PST O00 Epoxy op betonvloer kantine / gangen en kleedruimten sportzaal Aanbrengen PU-gietvloer verkeersruimten M , O00 Epoxy op betonvloer kantine / gangen en kleedruimten sportzaal Vervangen dekvloer verkeersruimten M , O00 Epoxy op betonvloer kantine / gangen en kleedruimten sportzaal Vervangen dekvloer kleedruimten sportzaal M , O00 Epoxy op betonvloer kantine / gangen en kleedruimten sportzaal Aanbrengen PU-gietvloer kleedruimten sportzaal M , O00 Wandt.kl.1 150*150 lijm compl. natte ruimtes Aanbrengen natte ruimtes sportzaal M , O00 Pu-kunststof gietvloer douches sportzaal Vervangen douches sportzaal M , O00 Zwembad bassinfolie Vervangen instructiebad M , O00 Zwembad bassinfolie Vervangen wedstrijdbad M , O00 Binnenconstructie staal (bijw. tot 3m hoogte) Herstel 30 st. kolommen zwembad volgens con PST 45, , O00 Funderingskonstr. aantastingen Herstellen volgens constructie advies 1.00 PST 10, , O00 Aanpassingen brand advies Aanpassen t.b.v. brandveiligheid 1.00 PST 113, , O00 Technische ruimten Aanpassen huidige zwembad installatie ruimte M , O00 Technische ruimten Uitbreiding zwembad installatie ruimte M2 1, , O00 Wandt.kl.1 150*150 lijm compl. natte ruimtes Aanbrengen natte ruimtes zwembad M , O00 Technische ruimten Uitbreiding bufferkelder onder nieuwe installat M , O00 Veiligheidsglas Aanbrengen 1.00 PST 2, , O00 Schaamschot Vervangen 1.00 PST 2, , , INSTALLATIEWERK 082/083 Viessmann / Paromat simplex Vervangen 1.00 ST 23, , /083 Rookgasafvoer rond 250 Vervangen 1.00 ST 1, , /083 Dompelpomp aansl. 1" Vervangen 2.00 ST , /083 Zwembadinstallatie beugeling pvc leidingen / herstel leidingwerk 1.00 PST 20, , /083 Chloor/ph meter fabr.poolpac Vervangen 2.00 ST 4, , /083 Zandfilter hoogbed Vervangen 1.00 ST 22, , /083 Blower 120 m3/h (whirlpool) Vervangen 1.00 ST 3, , /083 Chloordoseerpomp l/h Vervangen 4.00 ST 2, , /083 Pomp 120 m3/h 10mwk Vervangen (wedstrijdbad) 2.00 ST 9, , /083 Flowmeter digitaal Vervangen 2.00 ST 1, , /083 Driewegafsluiter DN 32 Vervangen 2.00 ST 1, , /083 Warmtewisselaar zwemw. 150kW Vervangen 4.00 ST 2, , /083 Zandfilter hoogbed Vervangen 1.00 ST 33, , /083 Pomp 50 m3/h 10mwk Vervangen (whirlpool) 1.00 ST 3, , /083 Pomp 50 m3/h 10mwk Vervangen (glijbaan) 1.00 ST 3, , JAARB-INCL S

38 SO Onderhoudsverwachting Kostenraming Grontmij Nederland cluster noord (gebouw 2) SO Onderhoudsverwach: SWABU Sportcomplex De Swaneburg te Coevorden Datum : 12/6/2012 KOSTENRAMING Locatie Bouwdeel omschrijving Inv.Opmerking activiteit Hoeveelhd Ehd Prijs/Ehd TotaalIncl 082/083 Tapwaterpomp Vervangen 2.00 ST , /083 NIBE SP 500 lit. 33kW Vervangen 1.00 ST 4, , /083 Driewegafsluiter DN 50 Vervangen 1.00 ST 1, , /083 Cirkulatiepomp DN 32 Vervangen 2.00 ST , /083 CV-leidingnet (extra radiatoren) 1.00 PST 5, , /083 Pijpventilator Vervangen 1.00 ST /083 Klimaatregeling Vervangen 1.00 ST 13, , /083 Zuurstation Vervangen 1.00 ST 8, , /083 Chloordoseerpomp l/h Vervangen 1.00 ST 2, , D03 Dakventilator m3 Vervangen 1.00 ST 1, , D03 Dakventilator m3 Vervangen 3.00 ST 1, , D03 Dakventilator m3 Vervangen 1.00 ST 1, , D03 Luchtbehandelingskast 17000m3/h Vervangen 1.00 PST 48, , O00 Elektrotechn.installatie NEN 3140 Divers herstel 1.00 PST 10, , O00 In-/uitblaasopeningen rozetten aanbrengen en inregel Vervangen 1.00 ST O00 Plafondarmat. TL lichtlijnen sporthal Vervangen ST , O00 Plafond spot div. ruimten Vervangen ST , O00 Closetcombinatie wandmontage Vervangen ST , O00 Douchegarnituur Vervangen ST , O00 Regeling vloerverwarming Aanbrengen 1.00 PST 4, , O00 Noodverlichting decentr. accu Vervangen armaturen STK , O00 Zoutelektrolyse Membraam vervangen 1.00 ST 4, , O00 Zwembad armaturen verlichting in zwembad + trafo Vervangen ST , O00 Plafondarmat. TL div. ruimten Vervangen ST , O00 Verdeelkasten Vervangen OVK zwem 1.00 ST 2, , O00 Verdeelkasten Vervangen OVK keuken (verplaasten) 1.00 ST 3, , O00 Verdeelkasten Vervangen OVK sportzaal 1.00 ST 2, , O00 Verdeelkasten Aanpassing aarding 1.00 PST 6, , O00 Verdeelkasten Aanpassen voedingskabels 1.00 PST 2, , O00 Verdeelkasten Afgaande groepen aanpassen (deels hergebruik) 1.00 PST 15, , O00 Elektr. bedrading t.b.v. regelkasten machinekamer en lucht... Vervangen 1.00 PST 1, , O00 Scheidingswand hijsbanden Vervangen 4.00 ST O00 Scheidingswand aandrijfaggreg. Vervangen 4.00 ST 2, , O00 Water risicoanalyse/legionella Beheersplan actualiseren 1.00 PST 3, , , OVERIGE 082/083 CV-Installatie Periodiek onderhoud (PO /PI) 1.00 PST 1, , /083 Vetafscheider met zuigleiding Periodiek onderhoud 1.00 ST /083 Chloor/ph meter fabr.poolpac Periodiek onderhoud 2.00 ST /083 Chloordoseerpomp l/h Periodiek onderhoud 6.00 ST , /083 Pomp 120 m3/h 10mwk Periodiek onderhoud 2.00 ST D00 Dakbedekkingen Reinigen 1.00 PST , O00 Vaste sanitaire voorz.algemeen Periodieke onderhoud 1.00 PST 2, , O00 Brandblusapparaten controle haspel/blusser 6-9stk 9.00 STK O00 Noodverlichting decentr. accu Periodiek oh. noodverlichting STK , O00 TL/gloeilampen groepsremplace jaarlijks 1/5 deel Vervangen partieel 1.00 PST 1, , O00 Hang-en sluitwerk Periodiek onderhoud 3, B O00 Dagelijks onderhoud Periodiek onvoorzien onderhoud 3, B , O00 Filters retourfilters in de roosters z Periodiek onderhoud 1.00 PST O00 Stoombevochtiger tot 5kg/h Periodiek onderhoud 1.00 ST O00 Water risicoanalyse/legionella Beheersplan bijhouden 1.00 PST 1, , O00 Zoutelektrolyse Onderhoud 1.00 PST 2, , , A ARBO-TECHNISCH O00 Vaste banken (verkeersr.) Vastz. van los zittende bank 1.00 PST O00 Binnenplafondbetimm. eternit asbesthoudend Asbestsanering PST 2, , O00 Interne aanpassing personeelruimten RI&E 2008 Aanpassing douche/kleedruimte personeel zwe PST 7, , O00 Glijbaan RI&E 2008 Aanpassen 1.00 PST 3, , T00 Totaal Fietsenstall. Q fietsen RI&E 2008 Aanbrengen 2.00 ST 5, , , ,850, JAARB-INCL S

39 Bijlage 3 NEN /157AR001, revisie 1

40 INSPECTIE- RAPPORT LAAGSPANNINGS INSTALLATIE VOLGENS NEN 3140 / NEN-EN PROJECTNAAM: PLAATS: PROJECTNUMMER: De Swaneburg Coevorden / grtm

Rapportage bouwtechnisch onderzoek.

Rapportage bouwtechnisch onderzoek. Oud Heiligeweg 21 4307 LA Oosterland Rapportage bouwtechnisch onderzoek. Onafhankelijkheid en objectiviteit. Perfectbouw B.V. garandeert objectiviteit en volledige onafhankelijkheid bij het door haar uitgevoerde

Nadere informatie

BOUWKUNDIGE KEURING. Demostraat 1 te Probeerstad. bouwkundige keuringen en energie prestatie advies

BOUWKUNDIGE KEURING. Demostraat 1 te Probeerstad. bouwkundige keuringen en energie prestatie advies BOUWKUNDIGE KEURING Demostraat 1 te Probeerstad bouwkundige keuringen en energie prestatie advies Woningkeur Groep BV - hoofdkantoor: postbus 38, 3340 AA Hendrik Ido Ambacht Inhoudsopgave Inhoudsopgave

Nadere informatie

BOUWKUNDIGE KEURING. Herengracht 18 te DRIMMELEN. bouwkundige keuringen en energie prestatie advies

BOUWKUNDIGE KEURING. Herengracht 18 te DRIMMELEN. bouwkundige keuringen en energie prestatie advies BOUWKUNDIGE KEURING Herengracht 18 te DRIMMELEN bouwkundige keuringen en energie prestatie advies Woningkeur Groep BV - hoofdkantoor: postbus 38, 3340 AA Hendrik Ido Ambacht Inhoudsopgave Inhoudsopgave

Nadere informatie

BOUWKUNDIGE KEURING. Vredensestraat 13-15-15A te WINTERSWIJK. bouwkundige keuringen en energie prestatie advies

BOUWKUNDIGE KEURING. Vredensestraat 13-15-15A te WINTERSWIJK. bouwkundige keuringen en energie prestatie advies BOUWKUNDIGE KEURING Vredensestraat 13-15-15A te WINTERSWIJK bouwkundige keuringen en energie prestatie advies Woningkeur Groep BV - hoofdkantoor: postbus 38, 3340 AA Hendrik Ido Ambacht 1. Inhoudsopgave

Nadere informatie

Rapportage bouwtechnisch onderzoek.

Rapportage bouwtechnisch onderzoek. Demostraat 100 1234 AA Demostad Rapportage bouwtechnisch onderzoek. Onafhankelijkheid en objectiviteit Perfectkeur B.V. garandeert objectiviteit en volledige onafhankelijkheid bij het door haar uitgevoerde

Nadere informatie

Bouwkundig inspectierapport

Bouwkundig inspectierapport Bouwkundig inspectierapport Straat : Voorbeeldstraat 16 Postcode : 3131 SM Plaats : VOORBEELDSTAD Woningtype Bouwjaar : 1900 : Woonhuis/Herenhuis Datum inspectie : 24-10-2014 Rapportnummer : 148123 Inspecteur

Nadere informatie

VOORBEELD BOUWKUNDIG RAPPORT

VOORBEELD BOUWKUNDIG RAPPORT VOORBEELD BOUWKUNDIG RAPPORT project: Verwegstraat 18 0101 TP Dezestad Werknummer.: 201150 Datum: April 2011 Köhlen Consulting Bouwkundig Advies Maastricht tel. 06-46325215 www.kohlenconsulting.nl Bouwkundig

Nadere informatie

BOUWKUNDIGE KEURING. Hertshoornstraat 8 te BERGEN OP ZOOM. bouwkundige keuringen en energie prestatie advies

BOUWKUNDIGE KEURING. Hertshoornstraat 8 te BERGEN OP ZOOM. bouwkundige keuringen en energie prestatie advies BOUWKUNDIGE KEURING Hertshoornstraat 8 te BERGEN OP ZOOM bouwkundige keuringen en energie prestatie advies Woningkeur Groep BV - hoofdkantoor: postbus 38, 3340 AA Hendrik Ido Ambacht Inhoudsopgave Inhoudsopgave

Nadere informatie

Bouwtechnisch rapport

Bouwtechnisch rapport Bouwtechnisch rapport xxxxstraat 3 Utrecht Bouwkundige Adviezen Bemiddeling Bouwgeschillen Bouwkosten Bouwbegeleiding Energielabels / Adviezen J. Catslaan 23 3705 BN Zeist Tel. 030-6940000 Fax 030-6940001

Nadere informatie

Bouwkundig inspectierapport

Bouwkundig inspectierapport Bouwkundig inspectierapport Straat : Voorbeeldstraat 14 Postcode : 1234 AA Plaats : Voorbeeldstad Woningtype Bouwjaar : 1930 : Woonhuis/Eengezinswoning Datum inspectie : 1 december 2014 Rapportnummer :

Nadere informatie

... 13 ... 16 ... 29 ... 12 ... 48. Rapportnummer: 123456 Raamweg 42 te Woerdijk Datum: 10-01-2014 ... 14 ... 17 ... 18 ... 10 ... 15 ...

... 13 ... 16 ... 29 ... 12 ... 48. Rapportnummer: 123456 Raamweg 42 te Woerdijk Datum: 10-01-2014 ... 14 ... 17 ... 18 ... 10 ... 15 ... ... 3... 3... 3... 3... 4... 4... 4... 4... 6... 6... 6... 6... 7... 7... 8... 8... 9... 9... 9... 10... 12... 13... 13... 14... 15... 16... 17... 18... 20... 20... 21... 22... 23... 25... 25... 27...

Nadere informatie

Bouwtechnisch rapport

Bouwtechnisch rapport Bouwtechnisch rapport Inspectiestraat 56 Utrecht Bouwkundige Adviezen Bemiddeling Bouwgeschillen Bouwkosten Bouwbegeleiding Kerkdijk 47b 3615 BB Westbroek Tel. 0346-215215 Rabobank NL20 RABO 0104 636 408

Nadere informatie

Bouwtechnisch rapport

Bouwtechnisch rapport Bouwtechnisch rapport Inspectiestraat Bouwkundige Adviezen Bemiddeling Bouwgeschillen Bouwkosten Bouwbegeleiding Energielabels / Adviezen J. Catslaan 23 3705 BN Zeist Tel. 030-6940000 Fax 030-6940001 Rabobank

Nadere informatie

Bouwkundig inspectierapport

Bouwkundig inspectierapport Bouwkundig inspectierapport Madoerastraat 31 Hengelo Wij verzoeken u zich, zo spoedig mogelijk na ontvangst, op de hoogte te stellen van de inhoud van dit rapport en in geval van onvolledigheid of onjuistheden

Nadere informatie

BOUWTECHNO-RAPPORT. Hoekwoning Kapperallee 91 7211 CC Eefde

BOUWTECHNO-RAPPORT. Hoekwoning Kapperallee 91 7211 CC Eefde Kapperallee 91 211 CC Eefde Tel.: 0 1 Fax: 0 23 info@woningschouw.nl www.woningschouw.nl BOUWTECHO-RAPPORT Hoekwoning Kapperallee 91 211 CC Eefde OP AL OZE LEVERIGE E DIESTE ZIJ OZE ALGEMEE VOORWAARDE

Nadere informatie

Bouwkundig inspectierapport

Bouwkundig inspectierapport Bouwkundig inspectierapport Straat : Voorbeeldstraat 14 Postcode : 1234 AA Plaats : Voorbeeldstad Woningtype Bouwjaar : 1930 : Woonhuis/Eengezinswoning Datum inspectie : 1 december 2014 Rapportnummer :

Nadere informatie

BOUWTECHNO-RAPPORT. Woning Schouw B.V. website: www.woningschouw.nl Email: info@woningschouw.nl. Rapportnummer: Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.

BOUWTECHNO-RAPPORT. Woning Schouw B.V. website: www.woningschouw.nl Email: info@woningschouw.nl. Rapportnummer: Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. BOUWTECHNO-RAPPORT website: www.woningschouw.nl Email: info@woningschouw.nl Rapportnummer: Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. Algemene gegevens: Object Adres Postcode en plaats Opdrachtgever Adres Postcode

Nadere informatie

Om een snelle inzage te krijgen in welke conditie een onderdeel verkeert, wordt er in deze rapportage gebruik gemaakt van een codering, namelijk:

Om een snelle inzage te krijgen in welke conditie een onderdeel verkeert, wordt er in deze rapportage gebruik gemaakt van een codering, namelijk: Inleiding Waarom een bouwkundige keuring? Een bouwkundige keuring is bedoeld om de kwaliteit van de woning te bepalen. Dit gebeurt door middel van een visuele inspectie, waarbij alle onderdelen visueel

Nadere informatie

Bouwkundig Inspectierapport

Bouwkundig Inspectierapport Bouwkundig Inspectierapport Straat Postcode Plaats : Adres : Postcode : Wijhe Woningtype : Woonhuis/Woonboerderij Bouwjaar : 1906-1930 Datum inspectie : 25-02-2015 Rapportnummer : 376139 Inspecteur : H.

Nadere informatie

sausen of te schilderen. Daarom is het verstandig om rekening te houden met een kostenpost voor dit bijkomende werk.

sausen of te schilderen. Daarom is het verstandig om rekening te houden met een kostenpost voor dit bijkomende werk. Vooraf: Dit rapport bestaat uit twee delen: de Inleiding Bouwtechnische Keuring incl. onze Algemene Voorwaarden en het eigenlijke keuringsrapport. Het rapport is opgemaakt ter uitvoering van uw aanvraag

Nadere informatie

LEIDRAAD RISICOMANAGEMENT DE12LANDSCHAPPEN 11 MAART 2014

LEIDRAAD RISICOMANAGEMENT DE12LANDSCHAPPEN 11 MAART 2014 11 MAART 2014 INHOUD 1. Inleiding... 1 Doelstellingen van de basisleidraad... 1 Ongewenste situaties kunnen worden voorkomen... 1 Opzet van de basisleidraad... 3 2. Onderwerpen schade beperkende maatregelen

Nadere informatie

Technische Aanbevelingen

Technische Aanbevelingen September 2013 Technische Aanbevelingen Sint Maria Klushuis Verkoopproject Sint Maria Klushuis, Oude Westen, Rotterdam INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding: Bouwbesluit, overige eisen en aanbevelingen blz. 7 2.

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN EISEN Blokweg Kluswoningen CONCEPT. Woonstad Rotterdam

PROGRAMMA VAN EISEN Blokweg Kluswoningen CONCEPT. Woonstad Rotterdam PROGRAMMA VAN EISEN Blokweg Kluswoningen CONCEPT Woonstad Rotterdam November 2010 1 VOORWOORD Voor de renovatie van de kluswoningen aan de Blokweg 36 t/m 44, 50 en 52 is gekozen om de aanpak van het Programma

Nadere informatie

BRL IC-131 BEOORDELINGSRICHTLIJN THERMISCH NA-ISOLEREN MET IN-SITU PUR-SPRAYSCHUIM 28-04-2015. voor. Insula-attest en Insula-procescertificaat

BRL IC-131 BEOORDELINGSRICHTLIJN THERMISCH NA-ISOLEREN MET IN-SITU PUR-SPRAYSCHUIM 28-04-2015. voor. Insula-attest en Insula-procescertificaat BRL IC-131 28-04-2015 BEOORDELINGSRICHTLIJN THERMISCH NA-ISOLEREN MET IN-SITU PUR-SPRAYSCHUIM voor Insula-attest en Insula-procescertificaat 2 Deze BRL is tot stand gekomen door inbreng van verschillende

Nadere informatie

Hofstra Hulshof Bouw b.v. Nieuw Buinen. Gebruik en onderhoud van het bouwwerk

Hofstra Hulshof Bouw b.v. Nieuw Buinen. Gebruik en onderhoud van het bouwwerk Hofstra Hulshof Bouw b.v. Noorderdiep 126a 9521 BG telefoon (0599) 21 29 77 fax (0599) 21 23 09 E-mail: info@hofstrahulshof.nl website: www.hofstrahulshof.nl Rabobank 3112.07.820 k.v.k. meppel 04065540

Nadere informatie

Rapport Bouwtechnische keuring

Rapport Bouwtechnische keuring Rapport Bouwtechnische keuring Hello inhoudsopgave een goede eerste stap 3 basisgegevens 4 waarderingsnormen & afkortingen 5 algemene beoordeling 6 overzicht kostenraming 7 in detail: zolder 8 begane grond

Nadere informatie

BRANSVEEN DEDEMSVAART

BRANSVEEN DEDEMSVAART Langewijk 47 7701 AB Dedemsvaart mail@vrieling.nl 0523-282728 J.C. Kellerlaan 22 7772 SG Hardenberg info@vandijkgroep.com 0523-263949 BRANSVEEN DEDEMSVAART 12 twee-onder-één-kap woningen Schokker Mittendorffwerf

Nadere informatie

Bouwkundig inspectierapport

Bouwkundig inspectierapport Rapportnummer: KE11.0053 RoDijKa Koningshof 5 3481 HN Harmelen Tel: 0348 444 581 Web: www.rodijka.nl Email: advies@rodijka.nl Kvk: 30187186 Voorbeeldstraat 1 3333 AA Utrecht pagina 1 van 31 Algemene informatie

Nadere informatie

(BRAND)VEILIGHEID BIJ JUSTITIËLE INRICHTINGEN

(BRAND)VEILIGHEID BIJ JUSTITIËLE INRICHTINGEN www.vrom.nl (BRAND)VEILIGHEID BIJ JUSTITIËLE INRICHTINGEN Een onderzoek door vier Rijksinspecties naar brandveiligheid en legionellabestrijding Datum: 7 mei 2007 Status: definitief 8202 1 Inleiding 5 1.1

Nadere informatie

NV DOS. De Scheg alles onder een dak.

NV DOS. De Scheg alles onder een dak. NV DOS De Scheg alles onder een dak. Een verkennende studie van Twickelostraat 2 postbus 233 7400 AE Deventer telefoon 0570 69 79 11 telefax 0570 69 73 44 NV DOS De Scheg alles onder een dak. Een verkennende

Nadere informatie