VERSLAG VAN DE BIJEENKOMST HBV-NK MET DE AFGEVAARDIGDEN D.D. 5 FEBRUARI 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERSLAG VAN DE BIJEENKOMST HBV-NK MET DE AFGEVAARDIGDEN D.D. 5 FEBRUARI 2013"

Transcriptie

1 Postbus KB Alkmaar Banknummer ABN Kantoor Alkmaar Thomas á Kempislaan LH Alkmaar Tel.: (072) VERSLAG VAN DE BIJEENKOMST HBV-NK MET DE AFGEVAARDIGDEN D.D. 5 FEBRUARI 2013 [hbv-nk-nt.afgevaardigden versie ] Bestuursleden: Hr. IJsbrand Schulp Hr. Willem Kruit Mevr. Atie Stegemeijer Mevr. Gerie Nat Hr. Bob Oostenrijk Commissieleden: Mevr. Ria Kriesch Mevr. Ria Huijboom Hr. Albert Pruyn Overig: Hr. Willem Wijker Hr. Hoogenbosch Mevr. Mia Sonnema Afwezig: Hr. Gerard Stokkers Hr. Theo de Wit Hr. Dirk Jan Nat Hr. Will Hengst Mevr. H. de Kraaij Mevr. Karin Vreeker * CCO = Commissie Centraal Overleg Aanwezige afgevaardigden: Hr. Mosch en Mevr. Koster Prinsenhof III, complex 627 Hr. A. de Boer en Hr. Breed Druckerstraat, complex 623 Mevr. van Doorn. : voorzitter : vicevoorzitter : secretaris : penningmeester : lid / Overleggroep GOR* : lid CCO : lid / Overleggroep GOR* : lid Overleggroep GOR* : namens A. Oldenhove van Woonwaard : commissaris Woonwaard : notuliste : Ledenservice : lid / facilitair : lid / Overleggroep GOR* : lid / Overleggroep GOR* : lid CCO : webmaster * Overleggroep GOR = Groot Onderhoud - Renovatie Hr. K. Bosscher Wijkwaard, complex 413 Hr. Kiewiet en Hr. Brandsen Tuinderspad, complex 630 Hr. Sijtsma - 1 -

2 Muiderwaard, complex 404 Stationswijk zuid, complex 93 Hr. De Graaf en Hr. Lenselink Mevr. Kriesch en de Hr. Pruyn Het Houtrijk, complex 626 Mahatma Gandhihof, complex 52 Hr. Guitoneau Mevr. de Haan Parckstede, complex 631 Complex 625 Mevr. Hoogland-Bakker Mevr. Kok en Mevr. Kuijpers Meerzicht, complex 134 Noordertogt, complex 711 Mevr. de Gast en Mevr. van Duren Mevr. Schaddelee en Mevr. van de Pol De Dampkring, complex 186 De Zonkant, complex 622 Hr. J. Huiberts Hr. Hummen Coornhertkade, complex 631 Koraal, complex 121 Hr. Hoebe Hr. van Lieshout Everstate, complex 626 Palazzo, complex 95 Hr. Haarms en Mevr. Schats Hr. C. Mooij Complex 706 Complex 407 Hr. Deckwitz, Hr. Huider en Mevr. Venema Complex 307 Afwezige afgevaardigde met afbericht: Mevr. Van Stroe Bomenwijk, complex 81 / 82 / 83 / 85 / 87 / 44 / 53 Hr. P. de Boer Complex 615 Mevr. de Jong Complex 134 Weidevogels Hr. Bierenbroodspot en Mevr. Voogd De Strandwal, complex 401 Mevr. Arnessen Complex 626 Everstate 1. Opening IJsbrand Schulp opent de bijeenkomst om uur en heet iedereen van harte welkom. IJsbrand heeft voor de aanwezigen geen prettig bericht. De Nederlandse bevolking van boven de 50 jaar krijgen het zwaar te verduren. Voor het jaar 2012 is de inflatie vastgesteld op 2,5%. De huren mogen per 1 juli 2013 met 2,5% stijgen. Maar dan zijn we er nog niet, dan komt de gluurbelasting (inkomensafhankelijke huurverhogingen) er nog bij. Minister Blok wil behandeling wetsontwerp Gluurverhoging nog vóór maart 2013 behandelen en in werking laten treden. De snelheid waarmee hij dit wetsontwerp door de Kamer wil laten behandelen gaat ten koste van goede besluitvorming. Hieronder op een rij wat e.e.a. zou kunnen gaan betekenen voor de huurders; - Verdien je minder dan plus 1,5% (2,5 + 1,5)= 4% - Inkomens van tot plus 2,5% (2,5 + 2,5)= 5% - Verdien je meer dan plus 6,5% (2,5 + 6,5)= 9% - 2 -

3 Deze extra huurverhogingen wordt door het Rijk afgeroomd ten gunste van het begrotingstekort (lees de schatkist). Voor onderstaande punten zijn nog geen concrete voorstellen: - Geen huurprijsbescherming - Vervangen puntensysteem door maximale huur op basis van WOZwaarde - Huursombenadering wordt mogelijk De verwachting is dat het wetsontwerp zal struikelen in de 1 e Kamer. Allerlei voorstellen worden de lucht in geslingerd maar tot op heden is er nog geen duidelijkheid. Zo is er ook over verhuurderbijdrage nog geen duidelijkheid. Voor Woonwaard betekent het in ieder geval dat zij in aan de verhuurderbijdrage moeten betalen. De directeur van de Woonbond, Ronald Paping, heeft een brief gestuurd aan de regering met daarin een aantal punten waarmee de Woonbond het volledig oneens is met de regering. De HBV heeft namens de huurders van Woonwaard (13.500) het Huuralarm getekend. SVNK (Sociale Verhuurders Noord Kennemerland) is ook bezig om campagne te voeren tegen de plannen van de regering. De huurdersverenigingen en corporaties werken goed samen om kenbaar te maken dat zij tegen de plannen van de regering zijn. Zij doen dit middels advertenties. IJsbrand heeft de suggestie gedaan aan Woonwaard om een noodkreet naar de minister te sturen. Voor 12 maart a.s. doet de Woonbond een oproep om een manifestatie te houden in Den Haag. Wat betreft de kanteling van Woonwaard. Woonwaard heeft behoorlijk gesneden in de organisatie, de vraag is of dit voldoende is voor de toekomst Door alle bezuinigingsmaatregelen is er een vreselijke situatie ontstaan in Nederland. De bouwwereld staat op zijn kop. Corporaties kunnen niet meer investeren in nieuwbouw. Hr. Van Lieshout, complex 95: wat betreft de inkomensafhankelijke huur: als de wet doorgaat kijkt men naar het inkomen tot twee jaar terug! Men kan dan uitgaan van een inkomen wat je misschien niet meer hebt. Deze regering past geen sociaal huurbeleid toe. De toekomst ziet er niet goed uit. IJsbrand Schulp: de wet op de privacy is geschonden doordat men al inkomensgegevens heeft opgevraagd bij de belastingdienst. Wanneer de 1 e kamer zijn werk goed doet dan wijzen zij het voorstel van minister Blok af. Hr. Mosch, complex 627: vanavond was op het journaal een woordvoerder van de 1 e kamer, hij gaf aan dat de 1 e kamer de woningmarkt zal blokkeren wanneer de plannen doorgedrukt worden. Nu kijkt men naar het inkomen van De huurverhoging blijft, ook al ga je terug in je inkomsten. Hr. Hoogenbosch, commissaris Woonwaard: heeft ook geen leuk bericht. De RvC (Raad van Commissarissen) heeft voor het eerst driemaal een begroting moeten vaststellen. In oktober, november en half januari 2013 voor de derde keer. De RvC heeft geconstateerd dat alle zaken gerelateerd aan groot onderhoud, renovatie en nieuwbouw allemaal worden geschrapt. Dit scheelt arbeidsplaatsen. We maken pas op de plaats

4 Kortgeleden heeft SVNK een presentatie gegeven over wat de effecten van de bezuinigingen voor de huurder zijn maar ook voor de werkgelegenheid in de regio. Via de wethouders zal er protest uitgaan naar Den Haag. Ook is van belang dat de gemeenteraden de discussie aangaan wat je kunt doen om de werkgelegenheid in de regio veilig te stellen. Als voorbeeld: er was een project in Amsterdam voor 2000 woningen. Deze worden niet gebouwd omdat er geen woningcorporatie ze wil/kan bouwen. De begroting van Woonwaard is goedgekeurd, we hopen dat het Waarborgfonds Sociale Woningbouw ons wat ademnood geeft. 2. Vaststellen agenda We voegen agendapunt 4B in. Betreffende mailverkeer bewonerscommissie de Zonkant en de vraag welke consulent van Woonwaard waar zit. Verder houden we de agenda aan. 3. Mededelingen We heten de nieuwe bewonerscommissie van de Dillenburg uit de Rijp hartelijk welkom. 4 Bespreken verslag bijeenkomst met de afgevaardigden d.d. 27 november 2012 Blad 1: geen opmerkingen. Blad 2: geen opmerkingen. Blad 3: bij het punt mededelingen: denkt u nog even aan de financiële aanvraag voor 2013 voor zover u deze nog niet heeft ingeleverd. Gerie Nat: de tot nu toe ingeleverde formulieren waren perfect ingevuld. We hebben geen aanvragen terug gekregen van de bank. IJsbrand Schulp: wat betreft schoonmaakkosten: is er bij u in het complex een schoonmaakbedrijf werkzaam? Mevr. Schaddelee, complex 622: heeft vandaag gehoord dat schoonmaakbedrijf Alcmaria per 1 april a.s. weggaat bij Woonwaard. De taak van Alcmaria wordt overgenomen door een schoonmaakbedrijf uit Diemen. Mevr. Hoogland, complex 134 Meerzicht: geeft aan dat er in haar complex slecht wordt schoongemaakt, binnen 10 minuten is het schoonmaakbedrijf klaar met de werkzaamheden. Zij hebben contact opgenomen met Woonwaard hierover, helaas kwam met niet verder omdat Woonwaard niet inging op het probleem. Het schoonmaakprogramma uit 2007 wordt niet nagekomen. Hr. De Boer, complex 623: zij hebben momenteel schoonmaakbedrijf Alcmaria en zijn op zich tevreden. De schoonmaker wil graag blijven werken in zijn complex. Hoe lossen we dit op? Hr. Wijker van Woonwaard adviseert om contact op te nemen met Mevr. van Vliet, zij gaat over de schoonmaakwerkzaamheden. Verder geen opmerkingen. Blad 4: geen opmerkingen. Blad 5: Mevr. Kriesch, complex 52: wat betreft de ventilatieroosters: het blijkt dat het binnenwerk van de ventilatieroosters bij de fabriek nog te koop zijn. Er wordt - 4 -

5 nu geen knopje vervangen maar het hele binnenwerk. Verder geen opmerkingen. Actielijst: /03: we weten nog niet welke kant het opgaat met de huren en de plannen van de regering. De HBV zal zich verder beraden hoe we dit verder met u zullen bespreken. Vooralsnog gaan we er van uit dat we dit op 11 juni zullen doen. We houden u op de hoogte. Het verslag wordt onder dankzegging aan de notuliste goedgekeurd. 4b Diverse complexen hebben een mail gehad van bewonerscommissie de Zonkant m.b.t.de huismeester en de leefbaarheidsconsulent. Hierop hebben enkele commissies gereageerd. IJsbrand Schulp: i.v.m. de kanteling van Woonwaard heeft Woonwaard besloten om de woonconsulenten te vervangen voor leefbaarheidsconsulenten en wijkconsulenten. De HBV zou bericht krijgen welke woonconsulent waar naar toe is gegaan en in welke functie. Woonwaard heeft aangegeven dit middels een boekje met foto s kenbaar te maken. Helaas kost het maken van zo n boekje tijd. De HBV had graag alvast een overzicht willen hebben, welke wijkconsulenten en leefbaarheidconsulenten waar zijn geplaatst. Tot op heden hebben wij zo n overzicht nog niet ontvangen. Bewonerscommissie de Zonkant, complex 622, heeft de mail gestuurd ook met de vraag of andere commissies ook het gevoel hebben dat zij aan het zwemmen zijn. Hr. Haarms, complex 706: heeft gereageerd op de mail in het kader van het feit dan de bewonerscommissie serieus genomen wil worden door Woonwaard. Ook stelt hij dat hij van mening is de dat HBV zich sterker op moet stellen voor de bewonerscommissies. Mevr. Schaddelee, complex 622: we hebben de mail gestuurd omdat onze huismeester weg is. De woonconsulent die zij jaren hebben gehad, is ook weg en vervangen voor een leefbaarheidsconsulent. Dit is een voormalig woonconsulent uit een andere wijk geworden. Hoewel de nieuwe leefbaarheidsconsulent haar uiterste best doet blijft nog het heikele punt dat zij niet goed is ingewerkt en van veel oud zeer en zaken niet volledig op de hoogte is. Ook zitten zij zonder huismeester terwijl zij wel betalen voor een huismeester. Wat steekt is dat Woonwaard geen goede informatie geeft en het lijkt erop dat iedereen opnieuw het wiel moet uit gaan vinden. Mevr. Kriesch, complex 52: in hun complex hebben zij geen problemen ondervonden met de overgang naar een andere consulent. Diana Beentjes heeft haar opvolger zelf voorgesteld en is bovendien nog een half jaar werkzaam in Heerhugowaard. Het is een bewust beleid van Woonwaard om de woonconsulent een niet te intensief contact met de bewonerscommissie te laten opbouwen. Mevr. Schaddelee, complex 622: bij hun is de overgang naar een andere consulent niet zo gladjes verlopen, ze zijn zo in het diepe gegooid. Mevr. Kok, complex 711: naar aanleiding van de brief van Woonwaard over de kosten van de huismeester heeft zij een brief naar Woonwaard gestuurd. Er is - 5 -

6 overleg geweest en er is duidelijk aangegeven dat Woonwaard van het huismeesterschap af wil. Wil je desondanks de 2,50 blijven betalen dan krijg je daar 2 uur een huismeester voor. De tendens is dat de bewoners van de flats zelf met elkaar bepaalde taken afspreken. Mevr. Kok heeft de brief enkele weken verstuurd maar niets meer van gehoord alleen dat e.e.a. naar 1 maart is verschoven. Je kunt het zo gek niet bedenken of je moet er een groep voor oprichten die de klussen doet. Hr. Van Lieshout, complex 95: had gehoopt dat de HBV op de hoogte was gebracht m.b.t. werkgebieden en invulling van welke leefbaarheids-en/of wijkconsulent waar gaat werken. IJsbrand Schulp: helaas weten wij ook niets. De ontwikkeling om meer initiatief bij de huurder neer te leggen vereist een lange adem. Wanneer je je huurders zo lang bij de hand hebt gehouden kan je niet verwachten dat dat ineens zal veranderen. Je moet dit soort veranderingen stapsgewijs invoeren. Een kanteling van je organisatie kan voordelen opleveren. De vraag is of de nieuwe leefbaarheidsconsulenten de dossiers van de vorige consulenten hebben gekregen, kennis is nodig om goed te kunnen functioneren. Pauze van uur Wat betreft de tekst in het blad THUIS. Winter: punt 4 Dakgoot Citaat: door vuil en bladeren in uw dakgoot kan deze dichtslibben en met regen of sneeuw sneller overstromen, met vochtplekken als gevolg. Deze tekst is tekort door de bocht. Dergelijke oproepen scheppen verwarring. Wettelijk zijn er regels vastgelegd, in de Arbowet, voor het schoonmaken van dakgoten aan bestaande eengezinswoningen. De goten zijn over de totale lengte van een blok huizen aangebracht met afvoerpijpen naar het vuilwaterriool. Eén huis in de rij woningen alleen schoonmaken is niet zinvol. De schoonmaak moet uitgevoerd worden door een daarvoor opgeleid persoon, de opdrachtgever (verhuurder of vereniging) is aansprakelijk voor het uitvoeren van de werkzaamheden. Nieuw nummer bij glasschade Citaat: Sinds 1 januari 2013 werkt Woonwaard samen met glasherstelbedrijf Glastotaal Beheer. Huurders die deelnemen aan onze collectieve glasverzekering, kunnen rechtstreeks contact opnemen met dit bedrijf. Nog niet verzekerd? Vraag het aan bij Woonwaard. Vereniging van Eigenaren: gaat het glasherstel via de VvE en wanneer u het telefoonnummer niet weet kunt u Glastotaal Beheer bellen. Huurders in een gemengd complex hebben te maken met de verhuurder (Woonwaard). Wanneer je glasschade hebt dan neem je contact op met Woonwaard c.q. Glastotaal. De huurder moet weten of het zo is dat de schade via de VvE gaat. Hr. Mosch, complex 627: op de website van Woonwaard staat hier niets over, wel in het blad THUIS. IJsbrand Schulp: het geeft inderdaad verwarring. Woonwaard zal dit beter moeten verwoorden. De HBV zal dit doorgeven. Actie* - 6 -

7 5. Uitleg door de voorzitter over het KWH-participatielabel De HBV heeft heel lang tegen het meedoen aan de kwaliteitsmeting, aan zitten hikken. Dit omdat wij als bestuur met allerlei zaken bezig waren die op dat moment prioriteit hadden. Participatie van onze leden van de Huurdersorganisatie in de complexen is een belangrijk speerpunt van onze organisatie. Vragen die wij ons gesteld hebben zijn: - Weten wij of onze inzet herkenbaar is? - Hoe beoordelen onze leden de participatie? - Leren we van onze ervaringen in participatietrajecten? Het KWH-participatielabel (=kwaliteitsmeting) voor huurdersorganisaties biedt ons de mogelijkheid om op deze vragen inzicht te krijgen. Ook zal duidelijk worden welke verbeteringen nog aan te brengen zijn. Deze meting is en wordt besproken met Woonwaard. Het is goed dat wij beiden gelijk optrekken in deze. Woonwaard wil graag zo hoog mogelijk eindigen in de meting en vindt het belangrijk dat wij meedoen. De uitkomst is goed voor ons, de huurder en voor Woonwaard. De Woonbond zal ons hierin begeleiden. Er zit alleen een prijskaartje aan vast. Dit was in het verleden, een van de redenen om nog niet mee te doen aan de meting. De kosten komen op 7.500,= en het project zal ongeveer een jaar in beslag nemen. Nadat de meting is voltooid verschijnt hier een rapport over. De HBV zal u hierover op de hoogte houden. 6. Uitreiken brochures over de nieuwe Overlegwet Toelichting op de nieuwe Overlegwet. De nieuwe Overlegwet is weer opgeschoond. Er zijn twee grote wijzingen. Wat betreft de zgn. kruisjeslijst. De HBV moet hierover nog in gesprek met Woonwaard. In de loop van het jaar komt hier een aangepaste versie van. Momenteel hebben we al een kruisjeslijst, genoemd bijlage 2 voor de bewonerscommissies. Op pagina 49; overlegniveau A en B (=verhuurderniveau en buurt-en complexniveau). Op het punt woningverbetering heeft u instemmingsrecht. Bladzijde 32; de wet op het overleg tussen huurder en verhuurder. U kunt als bewonerscommissie bij de Geschillencommissie terecht. Met de kanttekening dat wanneer een Huurdersorganisatie of bewonerscommissie een zaak wil laten toetsen door de Geschillencommissie, zij daar 100,= leges voor moeten betalen. Onafhankelijk van de uitkomst. U kunt ook naar de rechter wanneer u een geschil heeft. Dat kan via een formulier wat u in kunt vullen. U heeft dan geen advocaat nodig. Met de nieuwe Overlegwet heeft u een belangrijk stuk in handen wat geregeld is door de Wet. Wanneer u vragen hierover heeft dan kunt u altijd mailen, dan kunnen wij hier aandacht aan schenken. Tevens heeft u de brochure besparen op servicekosten gekregen. Wij raden u aan om de brochure goed te bestuderen en te vergelijken met de kosten van - 7 -

8 vorig jaar. Zijn er punten bij de servicekosten opgevoerd die niet met u zijn besproken dan is dat niet juist en kunt u gebruikmaken van uw instemmingsrecht. 7. Inbreng vanuit de bewonerscommissies / Rondvraag Hr. Haarms, complex 706: heeft kortgeleden bezoek gekregen van de monteurs van de onderhoudsdienst. De monteurs zijn op bezoek geweest in Den Helder. De onderhoudsdienst in Alkmaar gaat verdwijnen en zal waarschijnlijk worden aangestuurd door het bedrijf uit Den Helder. De monteurs gaven aan dat zij erg enthousiast waren over het bedrijf uit Den Helder. De vraag van de Hr. Haarms is of de HBV hiervan op de hoogte is. De HBV is sinds heel kort op de hoogte van deze ontwikkeling. Ook dit is een onderdeel waar de HBV nog meer informatie over gaat krijgen. Hr. Hoogenbosch: in het kader van efficiënt werken heeft de RvC gekeken of er op een andere manier zaken geregeld kunnen worden, met dien verstande dat het besparing moet opleveren. De RvC heeft nog geen uitspraak gedaan over samenwerking met Den Helder. De uitspraak hierover wordt in de loop van dit jaar gedaan. Het klopt dat de medewerkers enthousiast waren na het bezoek in Den Helder, de CAO van het bedrijf komt ook overeen met de huidige CAO. Kortom voor de toekomst ziet samenwerking met Den Helder er positief uit. Wanneer er een besluit genomen is zal hij er voor zorgdragen dat de voorzitter van de HBV hiervan op de hoogte gesteld zal worden. Mevr. Kok, complex 711: eind 2010 hebben zij in het complex isolatie gekregen en het werkt allemaal prima alleen hebben zij sinds die tijd last van veel stof in de woning. Kan het aan het ventilatiesysteem liggen? Meerdere aanwezigen met een ventilatiesysteem beamen dat zij veel last van stof hebben. Hr. Bosscher, complex 413: wat betreft bewoners met een GGZ-verleden heeft Woonwaard besloten om in zijn complex geen huurders in deze categorie in Wijkwaard te plaatsen. Zij bieden de vrijgekomen woning aan voor huurders in de leeftijd van 75 jaar en ouder. Volgt er geen reactie dan wordt de woning aangeboden voor de leeftijdscategorie van 65 jaar en ouder. In de 10 jaar dat het complex bestaat zijn zij toe aan de zesde consulente. Yvonne Pronk heeft haar dossier keurig overgedragen aan Diana Beentjes. IJsbrand Schulp: Woonwaard werkt met sociale huismeesters in complexen waar tijdelijke problemen zijn. Bob Oostenrijk: misschien heeft u het programma Radar van de Tros gezien. Daarin werd aangegeven dat er gasmeters zijn met allemaal verschillende waardes. Advies: kijk wat voor een gasmeter u in huis heeft. Het loont de moeite. U kunt op de meter zelf kijken of op uw rekening welke meter u heeft. IJsbrand Schulp: heeft een vraag aan onze commissaris de heer Hoogenbosch. Kortgeleden las hij een advertentie in de krant van Trevin uit Hoorn. Dat deed hem denken aan de besprekingen die de drie corporaties toentertijd hebben gevoerd in het kader van samenwerking. Zijn er momenteel nog draagvlakken? Hr. Hoogenbosch: de RvC heeft samenwerking met andere corporaties op een laag pitje gezet. De kanteling is succesvol verlopen, de bezuinigingen die gehaald moesten worden zijn bereikt. We doen momenteel pas op de plaats in - 8 -

9 deze moeilijke tijden. 7. Sluiting We sluiten de vergadering om uur. IJsbrand Schulp bedankt iedereen hartelijk voor zijn/haar aanwezigheid. Actielijst 5 februari 2013 Nummer Actiepunt Afgehandeld /03 Eventueel een extra bijeenkomst inplannen m.b.t. de huurverhoging en de dwingende regels van het Ministerie /01 Doorgeven aan Woonwaard dat de teksten in het blad THUIS onduidelijk zijn. Het betreft punt 4, dakgoten en het punt betreft glasschade wanneer je in een VvE woont. Voor akkoord: Hr. IJ. Schulp, voorzitter HBV - 9 -

CONCEPT VERSLAG VAN DE BIJEENKOMST HBV-NK MET DE AFGEVAARDIGDEN D.D. 3 FEBRUARI 2015. Bestuursleden:

CONCEPT VERSLAG VAN DE BIJEENKOMST HBV-NK MET DE AFGEVAARDIGDEN D.D. 3 FEBRUARI 2015. Bestuursleden: Postbus 8053 1802 KB Alkmaar Banknummer ABN 56.28.83.290 Kantoor Alkmaar Thomas á Kempislaan 52 1813 LH Alkmaar Tel.: (072) 540 81 81 e-mail: hbv-nk@hetnet.nl www.hbvnoordkennemerland.nl CONCEPT [hbv-nk-nt.

Nadere informatie

Woonakkoord. van 20 miljoen naar 50 miljoen. Daarmee kunnen circa 11.000 startersleningen

Woonakkoord. van 20 miljoen naar 50 miljoen. Daarmee kunnen circa 11.000 startersleningen Woonakkoord Rijksoverheid Het woonakkoord omvat een fors aantal maatregelen die de bouw en daarmee de werkgelegenheid stimuleren, energiebesparing bevorderen, starters helpen en scheefwonen tegengaan.

Nadere informatie

November 2014 INHOUD. Voorwoord

November 2014 INHOUD. Voorwoord November 2014 INHOUD Voorwoord Dit gebeurt er ook Parlementaire Enquête Woningcorporaties De nieuwe Woningwet en de Novelle Landelijke Huurdersdag in Ede Werkgroepen Ede Een geluid uit de Werkgroep Middelhoogbouw

Nadere informatie

12 Besparen op de kosten

12 Besparen op de kosten 34e jaargang nummer 121 april 2014 06 Voormalig wethouder Stoop Blijft in Hendrik-ido-Ambacht! 12 Besparen op de kosten Rhiant start drie onderzoeken! 16 Heeft u financiële problemen? Trek dan tijdig aan

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering Bouwvereniging Onze Woning (BVOW/Onze Woning) d.d. 18 december 2014

Notulen Algemene Ledenvergadering Bouwvereniging Onze Woning (BVOW/Onze Woning) d.d. 18 december 2014 Notulen Algemene Ledenvergadering Bouwvereniging Onze Woning (BVOW/Onze Woning) d.d. 18 december 2014 Tijd Plaats : 20.00 uur tot 22.30 uur : Speeltuinvereniging 110-Morgen, Minosstraat 6 te Rotterdam

Nadere informatie

Verslag Algemene Leden Vergadering Woningbouwvereniging Vecht en Omstreken 15 juni 2011 Aanwezig:

Verslag Algemene Leden Vergadering Woningbouwvereniging Vecht en Omstreken 15 juni 2011 Aanwezig: Verslag Algemene Leden Vergadering Woningbouwvereniging Vecht en Omstreken 15 juni 2011 Aanwezig: Raad van Commissarissen Woningbouwvereniging Vecht en Omstreken Verslaglegging T.S.J. Meester RA, voorzitter

Nadere informatie

Notulen vergadering 2015

Notulen vergadering 2015 Notulen vergadering 2015 Datum: 20.01.2015 Tijd: 9.30 12.00 uur Aanwezig: Afwezig: Voorzitter: Notulist: Verzendlijst: Datum volgende vergadering: G. van Elk, H. van Birgelen, C. Hustinx, J. van Horen,

Nadere informatie

Concept verslag commissie Werk en Diversiteit d.d. 1 februari 2011 A4a

Concept verslag commissie Werk en Diversiteit d.d. 1 februari 2011 A4a A4a Aanwezig Voorzitter Commissiegriffier Commissieleden : M. v.d. Wiel : mw. H. Tjon-Kwan-Paw : mw. C. de Boer, D66/OZO; A. Bottse, VVD, A. Butt, CU; mw. A. Carr, PvdA; mw. M. Arnhem, PvdA; W. Eggink,

Nadere informatie

Jaarverslag van Huurdersvereniging De Driehoek over 2013

Jaarverslag van Huurdersvereniging De Driehoek over 2013 Jaarverslag van Huurdersvereniging De Driehoek over 2013 Belangenvereniging voor alle huurders van: Woningstichting Het Grootslag De Jaarvergadering wordt gehouden op Woensdag 23 april om 20.00 uur In

Nadere informatie

Zonnepanelen op De Aker dankzij bewonerscommissie

Zonnepanelen op De Aker dankzij bewonerscommissie HUURDERSBELANGEN VAN EIGEN HAARD Nieuwsbrief Huurdersfederatie Alert, december 2014 12 INHOUD Huurdersfederatie Alert HBO Argus HV Aalsmeer-Kudelstaart HV Landsmeer Bewonersraad Amstelveen HV Ouder-Amstel

Nadere informatie

Bijlage: 1 Verslag Algemene Ledenvergadering Huurdersbelangenvereniging HBV De Woonkoepel Zwolle

Bijlage: 1 Verslag Algemene Ledenvergadering Huurdersbelangenvereniging HBV De Woonkoepel Zwolle UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING 27 MAART 2013 De Woonkoepel zwolle 23 februari 2013 Huurdersbelangenvereniging Postbus 1239 8001 BE Zwolle Hierbij wordt u uitgenodigd voor de Algemene Ledenvergadering

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 De Goede Woning

Jaarverslag 2013 De Goede Woning Jaarverslag 2013 De Goede Woning INHOUDSOPGAVE 1 VOORWOORD 4 2 INLEIDING 5 3 ONTWIKKELINGEN 6 3.1 Ontwikkelingen in Europa 6 3.2 Ontwikkelingen in Nederland 6 3.3 Regionale ontwikkelingen in Haaglanden

Nadere informatie

Duwoners jaarverslag 2012

Duwoners jaarverslag 2012 Jaarverslag 2012 Duwoners jaarverslag 2012 Inhoudsopgave 1. Geschiedenis Duwoners 1.1 Oprichting 1.2 Doelstelling 1.3 Aantal leden 1.4 Complexen 1.5 Jubileum Duwoners 4 4 4 4 4 4 2. Bestuur van de vereniging

Nadere informatie

Extra bulletin. Voorwoord

Extra bulletin. Voorwoord Mei 2015 Jaargang 7, nummer 2 Extra bulletin Voorwoord Wat treft u in deze nieuwsbrief: Beëindiging van het onderzoek naar de samenwerking met Habion 2 Toelichting Raad van Bestuur 3 Brief aan Tweede Kamer

Nadere informatie

UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING. Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend

UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING. Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend Aanvang/einde : 20.00 uur / 23.00 uur Voorzitter : mevrouw T.A.L.

Nadere informatie

Nr. Cluster Onderwerp Stukken (bijlagenr.)

Nr. Cluster Onderwerp Stukken (bijlagenr.) De voorzitter nodigt de leden van de Drechtraad uit voor de openbare vergadering van de Drechtraad die op dinsdag 15 januari 2013 in het Stadhuis, Stadhuisplein 1 te Dordrecht gehouden wordt van 19.30-23.00

Nadere informatie

2013 in vogelvlucht. April. Mei. Juni. Maart. Januari. Februari

2013 in vogelvlucht. April. Mei. Juni. Maart. Januari. Februari Jaarverslag 2013 Jaarverslag 2013 Nederlandse Woonbond 2013 in vogelvlucht Januari Landelijke kaderdag Start Actie Huuralarm Februari Kabinet sluit akkoord over woningmarkt met d66, ChristenUnie en sgp

Nadere informatie

Agenda. Dinsdag 25 januari 2011, 20.00 uur

Agenda. Dinsdag 25 januari 2011, 20.00 uur Agenda Opiniërende bijeenkomst Dinsdag 25 januari 2011, 20.00 uur Raadzaal in het Raadhuis, Dr. Langeveldplein 30, Sliedrecht 1. Opening Stukken Richttijden 2. Spreekrecht burgers over geagendeerde en

Nadere informatie

Agenda. 1. Opening 2. Mededelingen 3. Vaststellen agenda 4. Insprekers 5. Presentatie woonlastenonderzoek 6. Winkeltijdenwet 7. Rondvraag 8.

Agenda. 1. Opening 2. Mededelingen 3. Vaststellen agenda 4. Insprekers 5. Presentatie woonlastenonderzoek 6. Winkeltijdenwet 7. Rondvraag 8. Agenda 1. Opening 2. Mededelingen 3. Vaststellen agenda 4. Insprekers 5. Presentatie woonlastenonderzoek 6. Winkeltijdenwet 7. Rondvraag 8. Sluiting 1 Gesproken tekst "Hartelijk welkom mensen van de pers,

Nadere informatie

TOEGANG TECHEM HELP! WARMTEMETING VERPLICHT TOT PLEZIERIG WONEN RIAN VAN MALSEN HET IS MIJN EERSTE BAAN EN NA 14 JAAR WERK IK ER NOG STEEDS

TOEGANG TECHEM HELP! WARMTEMETING VERPLICHT TOT PLEZIERIG WONEN RIAN VAN MALSEN HET IS MIJN EERSTE BAAN EN NA 14 JAAR WERK IK ER NOG STEEDS TechemAktueel Jaargang 18 - juni 2013 TOEGANG TOT PLEZIERIG WONEN Interview met de Sleutels SAMENWERKING VvE BELANG VVE & TECHEM BEURSDEELNAME TECHEM HELP! WARMTEMETING VERPLICHT RIAN VAN MALSEN HET IS

Nadere informatie

F.A.L. Polsbroek, E.R.R. Pengel, A.J.M. Scholten* M. Haak*, P. Visser Y.N. de Baaij, J.A. Jägers, F.J. Mulder, H.M. Wielage*

F.A.L. Polsbroek, E.R.R. Pengel, A.J.M. Scholten* M. Haak*, P. Visser Y.N. de Baaij, J.A. Jägers, F.J. Mulder, H.M. Wielage* CONCEPTNOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op donderdag 25 maart 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig:

Nadere informatie

o W Thuisgevoel voor onze bewoners pagina 3 Video s met klantinformatie beschikbaar pagina 6 Staedion in een nieuw jasje pagina 8 a s t e t e m en

o W Thuisgevoel voor onze bewoners pagina 3 Video s met klantinformatie beschikbaar pagina 6 Staedion in een nieuw jasje pagina 8 a s t e t e m en t o p S n o o W edion a t S t e m m en a s t e h f e Bele azine # 1 g a m n o o w mei 2015 Thuisgevoel voor onze bewoners pagina 3 Video s met klantinformatie beschikbaar pagina 6 Staedion in een nieuw

Nadere informatie

Heerhugowaard Stad van kansen

Heerhugowaard Stad van kansen Heerhugowaard Stad van kansen rekenkamercommissie Van Blue Print naar Re Print Een review van de rekenkamercommissie Heerhugowaard over het project Blue Print Datum: 12 december 2012 Inleiding Naar aanleiding

Nadere informatie

VERSLAG van de vergadering van het Wijk Overleg Platform Schollevaar op donderdag 17 juni 2004 om 19.30 uur in de Ontmoetingskerk.

VERSLAG van de vergadering van het Wijk Overleg Platform Schollevaar op donderdag 17 juni 2004 om 19.30 uur in de Ontmoetingskerk. VERSLAG van de vergadering van het Wijk Overleg Platform Schollevaar op donderdag 17 juni 2004 om 19.30 uur in de Ontmoetingskerk. Voorzitter Aanwezig mevrouw N. Steenwoerd 18 vertegenwoordigers van de

Nadere informatie

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies Notulen van de openbare vergadering van de raad van de, gehouden op dinsdag 8 april 2008 om 19.00 uur in de vergaderzaal van het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. Aanwezig: de raadsleden, te weten,

Nadere informatie

Complexbeheerders Hoofdstedenbuurt. Positief bericht!!!!

Complexbeheerders Hoofdstedenbuurt. Positief bericht!!!! Nieuwsbrief september 2013 Complexbeheerders Hoofdstedenbuurt. Positief bericht!!!! Voor de complexen van de Lissabonweg (laag, midden en hoog ), zoals ook de Bern- Bonn- en Brusselweg hebben we voor ieder

Nadere informatie

R.P. Grondel, A.J.M. Scholten, L.W.M. Worm

R.P. Grondel, A.J.M. Scholten, L.W.M. Worm NOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op donderdag 11 februari 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig: (*fractievoorzitters)

Nadere informatie

Lokaal overleg steeds meer een één-tweetje

Lokaal overleg steeds meer een één-tweetje jaargang 14 nr. 1 februari 2010 Colofon KoepelRond is het infoblad van de vereniging Kerkraadse Huurdersfederatie De Koepel KoepelRond verschijnt 6 keer per jaar en wordt verspreid onder de kaderleden

Nadere informatie

op grond van artikel 8 lid 5 van de statuten heeft het bestuur de eer u op te roepen voor het bijwonen van de

op grond van artikel 8 lid 5 van de statuten heeft het bestuur de eer u op te roepen voor het bijwonen van de op grond van artikel 8 lid 5 van de statuten heeft het bestuur de eer u op te roepen voor het bijwonen van de te houden op donderdag 11 april 2013 in het SOCIAAL EN CULTUREELCENTRUM DE KIEKMURE Tesselschadelaan

Nadere informatie

2008 N 31. mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

2008 N 31. mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; 2008 N 31 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 7 februari 2008 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn: mevrouw M. Horselenberg,

Nadere informatie