VERSLAG VAN DE BIJEENKOMST HBV-NK MET DE AFGEVAARDIGDEN D.D. 5 FEBRUARI 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERSLAG VAN DE BIJEENKOMST HBV-NK MET DE AFGEVAARDIGDEN D.D. 5 FEBRUARI 2013"

Transcriptie

1 Postbus KB Alkmaar Banknummer ABN Kantoor Alkmaar Thomas á Kempislaan LH Alkmaar Tel.: (072) VERSLAG VAN DE BIJEENKOMST HBV-NK MET DE AFGEVAARDIGDEN D.D. 5 FEBRUARI 2013 [hbv-nk-nt.afgevaardigden versie ] Bestuursleden: Hr. IJsbrand Schulp Hr. Willem Kruit Mevr. Atie Stegemeijer Mevr. Gerie Nat Hr. Bob Oostenrijk Commissieleden: Mevr. Ria Kriesch Mevr. Ria Huijboom Hr. Albert Pruyn Overig: Hr. Willem Wijker Hr. Hoogenbosch Mevr. Mia Sonnema Afwezig: Hr. Gerard Stokkers Hr. Theo de Wit Hr. Dirk Jan Nat Hr. Will Hengst Mevr. H. de Kraaij Mevr. Karin Vreeker * CCO = Commissie Centraal Overleg Aanwezige afgevaardigden: Hr. Mosch en Mevr. Koster Prinsenhof III, complex 627 Hr. A. de Boer en Hr. Breed Druckerstraat, complex 623 Mevr. van Doorn. : voorzitter : vicevoorzitter : secretaris : penningmeester : lid / Overleggroep GOR* : lid CCO : lid / Overleggroep GOR* : lid Overleggroep GOR* : namens A. Oldenhove van Woonwaard : commissaris Woonwaard : notuliste : Ledenservice : lid / facilitair : lid / Overleggroep GOR* : lid / Overleggroep GOR* : lid CCO : webmaster * Overleggroep GOR = Groot Onderhoud - Renovatie Hr. K. Bosscher Wijkwaard, complex 413 Hr. Kiewiet en Hr. Brandsen Tuinderspad, complex 630 Hr. Sijtsma - 1 -

2 Muiderwaard, complex 404 Stationswijk zuid, complex 93 Hr. De Graaf en Hr. Lenselink Mevr. Kriesch en de Hr. Pruyn Het Houtrijk, complex 626 Mahatma Gandhihof, complex 52 Hr. Guitoneau Mevr. de Haan Parckstede, complex 631 Complex 625 Mevr. Hoogland-Bakker Mevr. Kok en Mevr. Kuijpers Meerzicht, complex 134 Noordertogt, complex 711 Mevr. de Gast en Mevr. van Duren Mevr. Schaddelee en Mevr. van de Pol De Dampkring, complex 186 De Zonkant, complex 622 Hr. J. Huiberts Hr. Hummen Coornhertkade, complex 631 Koraal, complex 121 Hr. Hoebe Hr. van Lieshout Everstate, complex 626 Palazzo, complex 95 Hr. Haarms en Mevr. Schats Hr. C. Mooij Complex 706 Complex 407 Hr. Deckwitz, Hr. Huider en Mevr. Venema Complex 307 Afwezige afgevaardigde met afbericht: Mevr. Van Stroe Bomenwijk, complex 81 / 82 / 83 / 85 / 87 / 44 / 53 Hr. P. de Boer Complex 615 Mevr. de Jong Complex 134 Weidevogels Hr. Bierenbroodspot en Mevr. Voogd De Strandwal, complex 401 Mevr. Arnessen Complex 626 Everstate 1. Opening IJsbrand Schulp opent de bijeenkomst om uur en heet iedereen van harte welkom. IJsbrand heeft voor de aanwezigen geen prettig bericht. De Nederlandse bevolking van boven de 50 jaar krijgen het zwaar te verduren. Voor het jaar 2012 is de inflatie vastgesteld op 2,5%. De huren mogen per 1 juli 2013 met 2,5% stijgen. Maar dan zijn we er nog niet, dan komt de gluurbelasting (inkomensafhankelijke huurverhogingen) er nog bij. Minister Blok wil behandeling wetsontwerp Gluurverhoging nog vóór maart 2013 behandelen en in werking laten treden. De snelheid waarmee hij dit wetsontwerp door de Kamer wil laten behandelen gaat ten koste van goede besluitvorming. Hieronder op een rij wat e.e.a. zou kunnen gaan betekenen voor de huurders; - Verdien je minder dan plus 1,5% (2,5 + 1,5)= 4% - Inkomens van tot plus 2,5% (2,5 + 2,5)= 5% - Verdien je meer dan plus 6,5% (2,5 + 6,5)= 9% - 2 -

3 Deze extra huurverhogingen wordt door het Rijk afgeroomd ten gunste van het begrotingstekort (lees de schatkist). Voor onderstaande punten zijn nog geen concrete voorstellen: - Geen huurprijsbescherming - Vervangen puntensysteem door maximale huur op basis van WOZwaarde - Huursombenadering wordt mogelijk De verwachting is dat het wetsontwerp zal struikelen in de 1 e Kamer. Allerlei voorstellen worden de lucht in geslingerd maar tot op heden is er nog geen duidelijkheid. Zo is er ook over verhuurderbijdrage nog geen duidelijkheid. Voor Woonwaard betekent het in ieder geval dat zij in aan de verhuurderbijdrage moeten betalen. De directeur van de Woonbond, Ronald Paping, heeft een brief gestuurd aan de regering met daarin een aantal punten waarmee de Woonbond het volledig oneens is met de regering. De HBV heeft namens de huurders van Woonwaard (13.500) het Huuralarm getekend. SVNK (Sociale Verhuurders Noord Kennemerland) is ook bezig om campagne te voeren tegen de plannen van de regering. De huurdersverenigingen en corporaties werken goed samen om kenbaar te maken dat zij tegen de plannen van de regering zijn. Zij doen dit middels advertenties. IJsbrand heeft de suggestie gedaan aan Woonwaard om een noodkreet naar de minister te sturen. Voor 12 maart a.s. doet de Woonbond een oproep om een manifestatie te houden in Den Haag. Wat betreft de kanteling van Woonwaard. Woonwaard heeft behoorlijk gesneden in de organisatie, de vraag is of dit voldoende is voor de toekomst Door alle bezuinigingsmaatregelen is er een vreselijke situatie ontstaan in Nederland. De bouwwereld staat op zijn kop. Corporaties kunnen niet meer investeren in nieuwbouw. Hr. Van Lieshout, complex 95: wat betreft de inkomensafhankelijke huur: als de wet doorgaat kijkt men naar het inkomen tot twee jaar terug! Men kan dan uitgaan van een inkomen wat je misschien niet meer hebt. Deze regering past geen sociaal huurbeleid toe. De toekomst ziet er niet goed uit. IJsbrand Schulp: de wet op de privacy is geschonden doordat men al inkomensgegevens heeft opgevraagd bij de belastingdienst. Wanneer de 1 e kamer zijn werk goed doet dan wijzen zij het voorstel van minister Blok af. Hr. Mosch, complex 627: vanavond was op het journaal een woordvoerder van de 1 e kamer, hij gaf aan dat de 1 e kamer de woningmarkt zal blokkeren wanneer de plannen doorgedrukt worden. Nu kijkt men naar het inkomen van De huurverhoging blijft, ook al ga je terug in je inkomsten. Hr. Hoogenbosch, commissaris Woonwaard: heeft ook geen leuk bericht. De RvC (Raad van Commissarissen) heeft voor het eerst driemaal een begroting moeten vaststellen. In oktober, november en half januari 2013 voor de derde keer. De RvC heeft geconstateerd dat alle zaken gerelateerd aan groot onderhoud, renovatie en nieuwbouw allemaal worden geschrapt. Dit scheelt arbeidsplaatsen. We maken pas op de plaats

4 Kortgeleden heeft SVNK een presentatie gegeven over wat de effecten van de bezuinigingen voor de huurder zijn maar ook voor de werkgelegenheid in de regio. Via de wethouders zal er protest uitgaan naar Den Haag. Ook is van belang dat de gemeenteraden de discussie aangaan wat je kunt doen om de werkgelegenheid in de regio veilig te stellen. Als voorbeeld: er was een project in Amsterdam voor 2000 woningen. Deze worden niet gebouwd omdat er geen woningcorporatie ze wil/kan bouwen. De begroting van Woonwaard is goedgekeurd, we hopen dat het Waarborgfonds Sociale Woningbouw ons wat ademnood geeft. 2. Vaststellen agenda We voegen agendapunt 4B in. Betreffende mailverkeer bewonerscommissie de Zonkant en de vraag welke consulent van Woonwaard waar zit. Verder houden we de agenda aan. 3. Mededelingen We heten de nieuwe bewonerscommissie van de Dillenburg uit de Rijp hartelijk welkom. 4 Bespreken verslag bijeenkomst met de afgevaardigden d.d. 27 november 2012 Blad 1: geen opmerkingen. Blad 2: geen opmerkingen. Blad 3: bij het punt mededelingen: denkt u nog even aan de financiële aanvraag voor 2013 voor zover u deze nog niet heeft ingeleverd. Gerie Nat: de tot nu toe ingeleverde formulieren waren perfect ingevuld. We hebben geen aanvragen terug gekregen van de bank. IJsbrand Schulp: wat betreft schoonmaakkosten: is er bij u in het complex een schoonmaakbedrijf werkzaam? Mevr. Schaddelee, complex 622: heeft vandaag gehoord dat schoonmaakbedrijf Alcmaria per 1 april a.s. weggaat bij Woonwaard. De taak van Alcmaria wordt overgenomen door een schoonmaakbedrijf uit Diemen. Mevr. Hoogland, complex 134 Meerzicht: geeft aan dat er in haar complex slecht wordt schoongemaakt, binnen 10 minuten is het schoonmaakbedrijf klaar met de werkzaamheden. Zij hebben contact opgenomen met Woonwaard hierover, helaas kwam met niet verder omdat Woonwaard niet inging op het probleem. Het schoonmaakprogramma uit 2007 wordt niet nagekomen. Hr. De Boer, complex 623: zij hebben momenteel schoonmaakbedrijf Alcmaria en zijn op zich tevreden. De schoonmaker wil graag blijven werken in zijn complex. Hoe lossen we dit op? Hr. Wijker van Woonwaard adviseert om contact op te nemen met Mevr. van Vliet, zij gaat over de schoonmaakwerkzaamheden. Verder geen opmerkingen. Blad 4: geen opmerkingen. Blad 5: Mevr. Kriesch, complex 52: wat betreft de ventilatieroosters: het blijkt dat het binnenwerk van de ventilatieroosters bij de fabriek nog te koop zijn. Er wordt - 4 -

5 nu geen knopje vervangen maar het hele binnenwerk. Verder geen opmerkingen. Actielijst: /03: we weten nog niet welke kant het opgaat met de huren en de plannen van de regering. De HBV zal zich verder beraden hoe we dit verder met u zullen bespreken. Vooralsnog gaan we er van uit dat we dit op 11 juni zullen doen. We houden u op de hoogte. Het verslag wordt onder dankzegging aan de notuliste goedgekeurd. 4b Diverse complexen hebben een mail gehad van bewonerscommissie de Zonkant m.b.t.de huismeester en de leefbaarheidsconsulent. Hierop hebben enkele commissies gereageerd. IJsbrand Schulp: i.v.m. de kanteling van Woonwaard heeft Woonwaard besloten om de woonconsulenten te vervangen voor leefbaarheidsconsulenten en wijkconsulenten. De HBV zou bericht krijgen welke woonconsulent waar naar toe is gegaan en in welke functie. Woonwaard heeft aangegeven dit middels een boekje met foto s kenbaar te maken. Helaas kost het maken van zo n boekje tijd. De HBV had graag alvast een overzicht willen hebben, welke wijkconsulenten en leefbaarheidconsulenten waar zijn geplaatst. Tot op heden hebben wij zo n overzicht nog niet ontvangen. Bewonerscommissie de Zonkant, complex 622, heeft de mail gestuurd ook met de vraag of andere commissies ook het gevoel hebben dat zij aan het zwemmen zijn. Hr. Haarms, complex 706: heeft gereageerd op de mail in het kader van het feit dan de bewonerscommissie serieus genomen wil worden door Woonwaard. Ook stelt hij dat hij van mening is de dat HBV zich sterker op moet stellen voor de bewonerscommissies. Mevr. Schaddelee, complex 622: we hebben de mail gestuurd omdat onze huismeester weg is. De woonconsulent die zij jaren hebben gehad, is ook weg en vervangen voor een leefbaarheidsconsulent. Dit is een voormalig woonconsulent uit een andere wijk geworden. Hoewel de nieuwe leefbaarheidsconsulent haar uiterste best doet blijft nog het heikele punt dat zij niet goed is ingewerkt en van veel oud zeer en zaken niet volledig op de hoogte is. Ook zitten zij zonder huismeester terwijl zij wel betalen voor een huismeester. Wat steekt is dat Woonwaard geen goede informatie geeft en het lijkt erop dat iedereen opnieuw het wiel moet uit gaan vinden. Mevr. Kriesch, complex 52: in hun complex hebben zij geen problemen ondervonden met de overgang naar een andere consulent. Diana Beentjes heeft haar opvolger zelf voorgesteld en is bovendien nog een half jaar werkzaam in Heerhugowaard. Het is een bewust beleid van Woonwaard om de woonconsulent een niet te intensief contact met de bewonerscommissie te laten opbouwen. Mevr. Schaddelee, complex 622: bij hun is de overgang naar een andere consulent niet zo gladjes verlopen, ze zijn zo in het diepe gegooid. Mevr. Kok, complex 711: naar aanleiding van de brief van Woonwaard over de kosten van de huismeester heeft zij een brief naar Woonwaard gestuurd. Er is - 5 -

6 overleg geweest en er is duidelijk aangegeven dat Woonwaard van het huismeesterschap af wil. Wil je desondanks de 2,50 blijven betalen dan krijg je daar 2 uur een huismeester voor. De tendens is dat de bewoners van de flats zelf met elkaar bepaalde taken afspreken. Mevr. Kok heeft de brief enkele weken verstuurd maar niets meer van gehoord alleen dat e.e.a. naar 1 maart is verschoven. Je kunt het zo gek niet bedenken of je moet er een groep voor oprichten die de klussen doet. Hr. Van Lieshout, complex 95: had gehoopt dat de HBV op de hoogte was gebracht m.b.t. werkgebieden en invulling van welke leefbaarheids-en/of wijkconsulent waar gaat werken. IJsbrand Schulp: helaas weten wij ook niets. De ontwikkeling om meer initiatief bij de huurder neer te leggen vereist een lange adem. Wanneer je je huurders zo lang bij de hand hebt gehouden kan je niet verwachten dat dat ineens zal veranderen. Je moet dit soort veranderingen stapsgewijs invoeren. Een kanteling van je organisatie kan voordelen opleveren. De vraag is of de nieuwe leefbaarheidsconsulenten de dossiers van de vorige consulenten hebben gekregen, kennis is nodig om goed te kunnen functioneren. Pauze van uur Wat betreft de tekst in het blad THUIS. Winter: punt 4 Dakgoot Citaat: door vuil en bladeren in uw dakgoot kan deze dichtslibben en met regen of sneeuw sneller overstromen, met vochtplekken als gevolg. Deze tekst is tekort door de bocht. Dergelijke oproepen scheppen verwarring. Wettelijk zijn er regels vastgelegd, in de Arbowet, voor het schoonmaken van dakgoten aan bestaande eengezinswoningen. De goten zijn over de totale lengte van een blok huizen aangebracht met afvoerpijpen naar het vuilwaterriool. Eén huis in de rij woningen alleen schoonmaken is niet zinvol. De schoonmaak moet uitgevoerd worden door een daarvoor opgeleid persoon, de opdrachtgever (verhuurder of vereniging) is aansprakelijk voor het uitvoeren van de werkzaamheden. Nieuw nummer bij glasschade Citaat: Sinds 1 januari 2013 werkt Woonwaard samen met glasherstelbedrijf Glastotaal Beheer. Huurders die deelnemen aan onze collectieve glasverzekering, kunnen rechtstreeks contact opnemen met dit bedrijf. Nog niet verzekerd? Vraag het aan bij Woonwaard. Vereniging van Eigenaren: gaat het glasherstel via de VvE en wanneer u het telefoonnummer niet weet kunt u Glastotaal Beheer bellen. Huurders in een gemengd complex hebben te maken met de verhuurder (Woonwaard). Wanneer je glasschade hebt dan neem je contact op met Woonwaard c.q. Glastotaal. De huurder moet weten of het zo is dat de schade via de VvE gaat. Hr. Mosch, complex 627: op de website van Woonwaard staat hier niets over, wel in het blad THUIS. IJsbrand Schulp: het geeft inderdaad verwarring. Woonwaard zal dit beter moeten verwoorden. De HBV zal dit doorgeven. Actie* - 6 -

7 5. Uitleg door de voorzitter over het KWH-participatielabel De HBV heeft heel lang tegen het meedoen aan de kwaliteitsmeting, aan zitten hikken. Dit omdat wij als bestuur met allerlei zaken bezig waren die op dat moment prioriteit hadden. Participatie van onze leden van de Huurdersorganisatie in de complexen is een belangrijk speerpunt van onze organisatie. Vragen die wij ons gesteld hebben zijn: - Weten wij of onze inzet herkenbaar is? - Hoe beoordelen onze leden de participatie? - Leren we van onze ervaringen in participatietrajecten? Het KWH-participatielabel (=kwaliteitsmeting) voor huurdersorganisaties biedt ons de mogelijkheid om op deze vragen inzicht te krijgen. Ook zal duidelijk worden welke verbeteringen nog aan te brengen zijn. Deze meting is en wordt besproken met Woonwaard. Het is goed dat wij beiden gelijk optrekken in deze. Woonwaard wil graag zo hoog mogelijk eindigen in de meting en vindt het belangrijk dat wij meedoen. De uitkomst is goed voor ons, de huurder en voor Woonwaard. De Woonbond zal ons hierin begeleiden. Er zit alleen een prijskaartje aan vast. Dit was in het verleden, een van de redenen om nog niet mee te doen aan de meting. De kosten komen op 7.500,= en het project zal ongeveer een jaar in beslag nemen. Nadat de meting is voltooid verschijnt hier een rapport over. De HBV zal u hierover op de hoogte houden. 6. Uitreiken brochures over de nieuwe Overlegwet Toelichting op de nieuwe Overlegwet. De nieuwe Overlegwet is weer opgeschoond. Er zijn twee grote wijzingen. Wat betreft de zgn. kruisjeslijst. De HBV moet hierover nog in gesprek met Woonwaard. In de loop van het jaar komt hier een aangepaste versie van. Momenteel hebben we al een kruisjeslijst, genoemd bijlage 2 voor de bewonerscommissies. Op pagina 49; overlegniveau A en B (=verhuurderniveau en buurt-en complexniveau). Op het punt woningverbetering heeft u instemmingsrecht. Bladzijde 32; de wet op het overleg tussen huurder en verhuurder. U kunt als bewonerscommissie bij de Geschillencommissie terecht. Met de kanttekening dat wanneer een Huurdersorganisatie of bewonerscommissie een zaak wil laten toetsen door de Geschillencommissie, zij daar 100,= leges voor moeten betalen. Onafhankelijk van de uitkomst. U kunt ook naar de rechter wanneer u een geschil heeft. Dat kan via een formulier wat u in kunt vullen. U heeft dan geen advocaat nodig. Met de nieuwe Overlegwet heeft u een belangrijk stuk in handen wat geregeld is door de Wet. Wanneer u vragen hierover heeft dan kunt u altijd mailen, dan kunnen wij hier aandacht aan schenken. Tevens heeft u de brochure besparen op servicekosten gekregen. Wij raden u aan om de brochure goed te bestuderen en te vergelijken met de kosten van - 7 -

8 vorig jaar. Zijn er punten bij de servicekosten opgevoerd die niet met u zijn besproken dan is dat niet juist en kunt u gebruikmaken van uw instemmingsrecht. 7. Inbreng vanuit de bewonerscommissies / Rondvraag Hr. Haarms, complex 706: heeft kortgeleden bezoek gekregen van de monteurs van de onderhoudsdienst. De monteurs zijn op bezoek geweest in Den Helder. De onderhoudsdienst in Alkmaar gaat verdwijnen en zal waarschijnlijk worden aangestuurd door het bedrijf uit Den Helder. De monteurs gaven aan dat zij erg enthousiast waren over het bedrijf uit Den Helder. De vraag van de Hr. Haarms is of de HBV hiervan op de hoogte is. De HBV is sinds heel kort op de hoogte van deze ontwikkeling. Ook dit is een onderdeel waar de HBV nog meer informatie over gaat krijgen. Hr. Hoogenbosch: in het kader van efficiënt werken heeft de RvC gekeken of er op een andere manier zaken geregeld kunnen worden, met dien verstande dat het besparing moet opleveren. De RvC heeft nog geen uitspraak gedaan over samenwerking met Den Helder. De uitspraak hierover wordt in de loop van dit jaar gedaan. Het klopt dat de medewerkers enthousiast waren na het bezoek in Den Helder, de CAO van het bedrijf komt ook overeen met de huidige CAO. Kortom voor de toekomst ziet samenwerking met Den Helder er positief uit. Wanneer er een besluit genomen is zal hij er voor zorgdragen dat de voorzitter van de HBV hiervan op de hoogte gesteld zal worden. Mevr. Kok, complex 711: eind 2010 hebben zij in het complex isolatie gekregen en het werkt allemaal prima alleen hebben zij sinds die tijd last van veel stof in de woning. Kan het aan het ventilatiesysteem liggen? Meerdere aanwezigen met een ventilatiesysteem beamen dat zij veel last van stof hebben. Hr. Bosscher, complex 413: wat betreft bewoners met een GGZ-verleden heeft Woonwaard besloten om in zijn complex geen huurders in deze categorie in Wijkwaard te plaatsen. Zij bieden de vrijgekomen woning aan voor huurders in de leeftijd van 75 jaar en ouder. Volgt er geen reactie dan wordt de woning aangeboden voor de leeftijdscategorie van 65 jaar en ouder. In de 10 jaar dat het complex bestaat zijn zij toe aan de zesde consulente. Yvonne Pronk heeft haar dossier keurig overgedragen aan Diana Beentjes. IJsbrand Schulp: Woonwaard werkt met sociale huismeesters in complexen waar tijdelijke problemen zijn. Bob Oostenrijk: misschien heeft u het programma Radar van de Tros gezien. Daarin werd aangegeven dat er gasmeters zijn met allemaal verschillende waardes. Advies: kijk wat voor een gasmeter u in huis heeft. Het loont de moeite. U kunt op de meter zelf kijken of op uw rekening welke meter u heeft. IJsbrand Schulp: heeft een vraag aan onze commissaris de heer Hoogenbosch. Kortgeleden las hij een advertentie in de krant van Trevin uit Hoorn. Dat deed hem denken aan de besprekingen die de drie corporaties toentertijd hebben gevoerd in het kader van samenwerking. Zijn er momenteel nog draagvlakken? Hr. Hoogenbosch: de RvC heeft samenwerking met andere corporaties op een laag pitje gezet. De kanteling is succesvol verlopen, de bezuinigingen die gehaald moesten worden zijn bereikt. We doen momenteel pas op de plaats in - 8 -

9 deze moeilijke tijden. 7. Sluiting We sluiten de vergadering om uur. IJsbrand Schulp bedankt iedereen hartelijk voor zijn/haar aanwezigheid. Actielijst 5 februari 2013 Nummer Actiepunt Afgehandeld /03 Eventueel een extra bijeenkomst inplannen m.b.t. de huurverhoging en de dwingende regels van het Ministerie /01 Doorgeven aan Woonwaard dat de teksten in het blad THUIS onduidelijk zijn. Het betreft punt 4, dakgoten en het punt betreft glasschade wanneer je in een VvE woont. Voor akkoord: Hr. IJ. Schulp, voorzitter HBV - 9 -

VERSLAG VAN DE BIJEENKOMST HBV-NK MET DE AFGEVAARDIGDEN D.D. 11 juni 2013

VERSLAG VAN DE BIJEENKOMST HBV-NK MET DE AFGEVAARDIGDEN D.D. 11 juni 2013 Postbus 8053 1802 KB Alkmaar Banknummer ABN 56.28.83.290 Kantoor Alkmaar Thomas á Kempislaan 52 1813 LH Alkmaar Tel.: (072) 540 81 81 e-mail: hbv-nk@hetnet.nl www.hbvnoordkennemerland.nl VERSLAG VAN DE

Nadere informatie

CONCEPT [hbv-nk-nt. afgevaardigden versie 04022014]

CONCEPT [hbv-nk-nt. afgevaardigden versie 04022014] Postbus 8053 1802 KB Alkmaar Banknummer ABN 56.28.83.290 Kantoor Alkmaar Thomas á Kempislaan 52 1813 LH Alkmaar Tel.: (072) 540 81 81 e-mail: hbv-nk@hetnet.nl www.hbvnoordkennemerland.nl CONCEPT [hbv-nk-nt.

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE BIJEENKOMST HBV-NK MET DE AFGEVAARDIGDEN D.D. 10 JUNI 2014

VERSLAG VAN DE BIJEENKOMST HBV-NK MET DE AFGEVAARDIGDEN D.D. 10 JUNI 2014 Postbus 8053 1802 KB Alkmaar Banknummer ABN 56.28.83.290 Kantoor Alkmaar Thomas á Kempislaan 52 1813 LH Alkmaar Tel.: (072) 540 81 81 e-mail: hbv-nk@hetnet.nl www.hbvnoordkennemerland.nl VERSLAG VAN DE

Nadere informatie

CONCEPT [hbv-nk-nt. afgevaardigden versie ]

CONCEPT [hbv-nk-nt. afgevaardigden versie ] Postbus 8053 1802 KB Alkmaar Banknummer ABN 56.28.83.290 Kantoor Alkmaar Thomas á Kempislaan 52 1813 LH Alkmaar Tel.: (072) 540 81 81 e-mail: hbv-nk@hetnet.nl www.hbvnoordkennemerland.nl CONCEPT [hbv-nk-nt.

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE BIJEENKOMST HBV-NK MET DE AFGEVAARDIGDEN D.D. 18 NOVEMBER 2014

VERSLAG VAN DE BIJEENKOMST HBV-NK MET DE AFGEVAARDIGDEN D.D. 18 NOVEMBER 2014 Postbus 8053 1802 KB Alkmaar Banknummer ABN 56.28.83.290 Kantoor Alkmaar Thomas á Kempislaan 52 1813 LH Alkmaar Tel.: (072) 540 81 81 e-mail: hbv-nk@hetnet.nl www.hbvnoordkennemerland.nl VERSLAG VAN DE

Nadere informatie

Overig: Mevr. Myrthe Scheltema de Heere : commissaris Woonwaard Mevr. Joke van den Berg : directeur Wonen Woonwaard

Overig: Mevr. Myrthe Scheltema de Heere : commissaris Woonwaard Mevr. Joke van den Berg : directeur Wonen Woonwaard Postbus 8053 1802 KB Alkmaar Banknummer ABN 56.28.83.290 Kantoor Alkmaar Thomas á Kempislaan 52 1813 LH Alkmaar Tel.: (072) 540 81 81 e-mail: hbv-nk@hetnet.nl www.hbvnoordkennemerland.nl CONCEPT VERSLAG

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE BIJEENKOMST HBV-NK MET DE AFGEVAARDIGDEN D.D. 26 NOVEMBER 2013

VERSLAG VAN DE BIJEENKOMST HBV-NK MET DE AFGEVAARDIGDEN D.D. 26 NOVEMBER 2013 Postbus 8053 1802 KB Alkmaar Banknummer ABN 56.28.83.290 Kantoor Alkmaar Thomas á Kempislaan 52 1813 LH Alkmaar Tel.: (072) 540 81 81 e-mail: hbv-nk@hetnet.nl www.hbvnoordkennemerland.nl VERSLAG VAN DE

Nadere informatie

CONCEPT VERSLAG VAN DE BIJEENKOMST HBV-NK MET DE AFGEVAARDIGDEN D.D. 3 FEBRUARI 2015. Bestuursleden:

CONCEPT VERSLAG VAN DE BIJEENKOMST HBV-NK MET DE AFGEVAARDIGDEN D.D. 3 FEBRUARI 2015. Bestuursleden: Postbus 8053 1802 KB Alkmaar Banknummer ABN 56.28.83.290 Kantoor Alkmaar Thomas á Kempislaan 52 1813 LH Alkmaar Tel.: (072) 540 81 81 e-mail: hbv-nk@hetnet.nl www.hbvnoordkennemerland.nl CONCEPT [hbv-nk-nt.

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE BIJEENKOMST HBV-NK MET DE AFGEVAARDIGDEN D.D. 9 FEBRUARI 2016

VERSLAG VAN DE BIJEENKOMST HBV-NK MET DE AFGEVAARDIGDEN D.D. 9 FEBRUARI 2016 Postbus 8053 1802 KB Alkmaar Banknummer ABN 56.28.83.290 Kantoor Alkmaar Thomas á Kempislaan 52 1813 LH Alkmaar Tel.: (072) 540 81 81 e-mail: hbv-nk@hetnet.nl www.hbvnoordkennemerland.nl VERSLAG VAN DE

Nadere informatie

VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING

VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING Postbus 8053 1802 KB Alkmaar Banknummer ABN 56.28.83.290 Kantoor Alkmaar Thomas á Kempislaan 52 1813 LH Alkmaar Tel.: (072) 540 81 81 e-mail: hbv-nk@hetnet.nl www.hbvnoordkennemerland.nl [alv 150414] VERSLAG

Nadere informatie

VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING

VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING Postbus 8053 1802 KB Alkmaar Banknummer ABN 56.28.83.290 Kantoor Alkmaar Thomas á Kempislaan 52 1813 LH Alkmaar Tel.: (072) 540 81 81 e-mail: hbv-nk@hetnet.nl www.hbvnoordkennemerland.nl [alv 280415] VERSLAG

Nadere informatie

VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING

VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING Postbus 8053 1802 KB Alkmaar Banknummer ABN 56.28.83.290 Kantoor Alkmaar Thomas á Kempislaan 52 1813 LH Alkmaar Tel.: (072) 540 81 81 e-mail: hbv-nk@hetnet.nl www.hbvnoordkennemerland.nl [alv 170412] VERSLAG

Nadere informatie

CONCEPT VERSLAG VAN DE BIJEENKOMST HBV-NK MET DE AFGEVAARDIGDEN D.D. 28 JUNI 2016

CONCEPT VERSLAG VAN DE BIJEENKOMST HBV-NK MET DE AFGEVAARDIGDEN D.D. 28 JUNI 2016 Postbus 8053 1802 KB Alkmaar Banknummer ABN 56.28.83.290 Kantoor Alkmaar Thomas á Kempislaan 52 1813 LH Alkmaar Tel.: (072) 540 81 81 e-mail: hbv-nk@hetnet.nl www.hbvnoordkennemerland.nl CONCEPT VERSLAG

Nadere informatie

Hr. Kiewiet Complex 630, Tuinderspad Hr. Guitoneau Complex 631, Parckstede Mevr. Koster-Limonard Complex 627, Prinsenhof III

Hr. Kiewiet Complex 630, Tuinderspad Hr. Guitoneau Complex 631, Parckstede Mevr. Koster-Limonard Complex 627, Prinsenhof III Postbus 8053 1802 KB Alkmaar Banknummer ABN 56.28.83.290 Kantoor Alkmaar Thomas á Kempislaan 52 1813 LH Alkmaar Tel.: (072) 540 81 81 e-mail: hbv-nk@hetnet.nl www.hbvnoordkennemerland.nl CONCEPT [hbv-nk-nt.

Nadere informatie

VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING

VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING Postbus 8053 1802 KB Alkmaar Banknummer ABN 56.28.83.290 Kantoor Alkmaar Thomas á Kempislaan 52 1813 LH Alkmaar Tel.: (072) 540 81 81 e-mail: hbv-nk@hetnet.nl www.hbvnoordkennemerland.nl VERSLAG ALGEMENE

Nadere informatie

VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING

VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING Postbus 8053 1802 KB Alkmaar Banknummer ABN AMRO NL93ABNA0562883290 Kantoor: Thomas à Kempislaan 52 1813 LH Alkmaar Tel.: (072) 540 81 81 e-mail: hbv-nk@hetnet.nl www.hbvnoordkennemerland.nl VERSLAG ALGEMENE

Nadere informatie

HUURDERSBELANGENVERENIGING NOORD-KENNEMERLAND

HUURDERSBELANGENVERENIGING NOORD-KENNEMERLAND Postbus 8053 1802 KB Alkmaar Banknummer ABN 56.28.83.290 Kantoor Alkmaar Thomas Ὰ Kempislaan 52 1813 LH Alkmaar Tel.: (072) 540 81 81 e-mail: hbv-nk@hetnet.nl www.hbvnoordkennemerland.nl HUURDERSBELANGENVERENIGING

Nadere informatie

Verslag van de Bestuursvergadering van HuurdersBelangenVereniging Valkenswaard Op 7 september2015 In De Hofnar te Valkenswaard. Aanvang 19.

Verslag van de Bestuursvergadering van HuurdersBelangenVereniging Valkenswaard Op 7 september2015 In De Hofnar te Valkenswaard. Aanvang 19. Valentijndal 3 5551 CT Valkenswaard Tel. 0402019753 Website: www.hbvvalkenswaard.nl email: info@hbvvalkenswaard.nl Verslag van de Bestuursvergadering van HuurdersBelangenVereniging Valkenswaard Op 7 september2015

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering Huurdersbelangenvereniging (HBV) Doorn van 26 april 2016.

Verslag Algemene Ledenvergadering Huurdersbelangenvereniging (HBV) Doorn van 26 april 2016. Verslag Algemene Ledenvergadering Huurdersbelangenvereniging (HBV) Doorn van 26 april 2016. 1. Welkom en vaststellen agenda De voorzitter, Albert van Zandt, heet alle aanwezigen van harte welkom. In het

Nadere informatie

Notulen algemene Ledenvergadering Vereniging Huurdersplatform de Woonplaats gehouden op 12 maart 2014 te Zutphen

Notulen algemene Ledenvergadering Vereniging Huurdersplatform de Woonplaats gehouden op 12 maart 2014 te Zutphen Notulen algemene Ledenvergadering Vereniging Huurdersplatform de Woonplaats gehouden op 12 maart 2014 te Zutphen 1. Opening en Mededelingen De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder van harte

Nadere informatie

Jaarvergadering Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen De Kiekmure in Harderwijk Donderdag 12 april 2012, aanvang 19.30 uur

Jaarvergadering Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen De Kiekmure in Harderwijk Donderdag 12 april 2012, aanvang 19.30 uur Verslag Vergadering Locatie Datum Aanwezig Jaarvergadering Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen De Kiekmure in Harderwijk Donderdag 12 april 2012, aanvang 19.30 uur Dick Penning (voorzitter), Arnold

Nadere informatie

Verslag van de jaarvergadering van de SHW en de Bewonerscommissies en Huurdersorganisaties

Verslag van de jaarvergadering van de SHW en de Bewonerscommissies en Huurdersorganisaties Verslag van de jaarvergadering van de SHW en de Bewonerscommissies en Huurdersorganisaties Locatie Cantershoef Datum 14 november 2013 Aanvang 19,30 uur Voorzitter Marlies van den Akker Aanwezig bestuur

Nadere informatie

Verslag van het overleg Huurdersvereniging Brummen - Woningstichting Brummen d.d. 15 november 2012

Verslag van het overleg Huurdersvereniging Brummen - Woningstichting Brummen d.d. 15 november 2012 Verslag van het overleg Huurdersvereniging Brummen - Woningstichting Brummen d.d. 15 november 2012 Aanwezig: Huurdersvereniging Brummen: De heer B. van Boven, mevrouw E. Groot, mevrouw B. ten Hoeve, de

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering van de. Huurdersvereniging De Stroken

Algemene Ledenvergadering van de. Huurdersvereniging De Stroken Algemene Ledenvergadering van de Huurdersvereniging De Stroken PRESENTATIE HUURBELEID 2016-2017 Tekst: Powerpoint: Richard Leentvaar Tom van Agen Huurbeleid over de periode 1 juli 2016 tot en met 30 juni

Nadere informatie

Medezeggenschap bij scheiden wonen en zorg. Simone Bovenhorst consulent regio Noord-Oost Nederlandse Woonbond

Medezeggenschap bij scheiden wonen en zorg. Simone Bovenhorst consulent regio Noord-Oost Nederlandse Woonbond Medezeggenschap bij scheiden wonen en zorg Simone Bovenhorst consulent regio Noord-Oost Nederlandse Woonbond 1 Wat ga ik vertellen? Huidige regelgeving: - huurprijs en servicekosten - Wmcz - Wohv (Overlegwet)

Nadere informatie

Gemeente Amersfoort BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN Reglement van Orde van de Raad 2011 Docs.nr 4402318

Gemeente Amersfoort BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN Reglement van Orde van de Raad 2011 Docs.nr 4402318 Gemeente Amersfoort BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN Reglement van Orde van de Raad 2011 Docs.nr 4402318 Nr. 2013-99 Vragen van raadslid Frits Schoenmaker (SP), over Huurverhogingen n.a.v. WSW-rapport,

Nadere informatie

Besparen op servicekosten? De visie van huurdersorganisaties. Rapportage van onderzoek

Besparen op servicekosten? De visie van huurdersorganisaties. Rapportage van onderzoek Besparen op servicekosten? De visie van huurdersorganisaties Rapportage van onderzoek 8 oktober 2012 Inleiding Als opmaat voor de actieweek servicekosten van 8 tot 13 oktober 2012 heeft de Woonbond de

Nadere informatie

1. Opening en mededelingen

1. Opening en mededelingen OBC/15-008.25.1 Verslag van de jaarvergadering van het bestuur van de Stichting OBC met bewonerscommissies gehouden op donderdag 26 maart 2015 in het verenigingsgebouw van ZKV de Meervogels Aanwezig van

Nadere informatie

Giselle Holdert (Woonbond) en Marco Isarin (Pericotta Internet)

Giselle Holdert (Woonbond) en Marco Isarin (Pericotta Internet) Verslag Vergadering Locatie Datum Aanwezig Jaarvergadering Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen De Kiekmure in Harderwijk Donderdag 14 april 2011, aanvang 19.30 uur Dick Penning (voorzitter), Arnold

Nadere informatie

Uitspraak van de Huurcommissie

Uitspraak van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Wet op het overleg huurders verhuurder (Wohv) Woonruimte Woningen xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. (hierna te noemen: het Complex) Verzoeker Naam: Vertegenwoordigd door:

Nadere informatie

Goede middag, hartelijk welkom namens het bestuur van HOP

Goede middag, hartelijk welkom namens het bestuur van HOP Goede middag, hartelijk welkom namens het bestuur van HOP Huurders Organisatie Patrizia VAN HUURDERS VOOR HUURDERS We werken voor de belangen van alle huurders Ons streven: U BENT TEVREDEN MET HOE U WOONT

Nadere informatie

Uitspraak van de Huurcommissie

Uitspraak van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Wet op het overleg huurders verhuurder (WOHV) Woonruimte Verzonden op 2 december 2013 Verzoeker Naam: Hierna te noemen: Vertegenwoordigd door: Huurdersvereniging

Nadere informatie

Jaarverslag HuurdersBelangenvereniging Van Alckmaer 2016

Jaarverslag HuurdersBelangenvereniging Van Alckmaer 2016 Jaarverslag HuurdersBelangenvereniging Van Alckmaer 2016 1. De vereniging 1.1 Algemeen De HuurdersBelangenvereniging (HBV) Van Alckmaer komt op voor de belangen van de mensen die een huis huren bij de

Nadere informatie

uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Wet op het overleg huurders verhuurder (WOHV)

uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Wet op het overleg huurders verhuurder (WOHV) uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Wet op het overleg huurders verhuurder (WOHV) Woonruimte Flatgebouwen Vogelwijk, complex Koolmeesstraat 1-70, Leiderdorp Verzoeker Naam: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Nadere informatie

Verslag. Gerard van de Ven (directeur) Henk Voerman (manager Woondiensten) Caroline Bredeweg (notuliste) Zie presentielijst

Verslag. Gerard van de Ven (directeur) Henk Voerman (manager Woondiensten) Caroline Bredeweg (notuliste) Zie presentielijst Verslag Vergadering Locatie Datum Aanwezig Jaarvergadering Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen De Kiekmure in Harderwijk Woensdag 7 april 2010, aanvang 19.30 uur Miranda Verweij (voorzitter), Dick

Nadere informatie

Hoofdvraag. A.1 Blijf bij de rand weg, maar zoek een beter balans in die veiligheid en te hoge lastenstijging voor huurders.

Hoofdvraag. A.1 Blijf bij de rand weg, maar zoek een beter balans in die veiligheid en te hoge lastenstijging voor huurders. Hoofdvraag A.1 Blijf bij de rand weg, maar zoek een beter balans in die veiligheid en te hoge lastenstijging voor huurders Deelvragen B.1 Huren laag houden. Dan de komende jaren maar minder investeren.

Nadere informatie

In dit Werkplan 2017 wil het bestuur van STOK vier prioriteiten uitwerken;

In dit Werkplan 2017 wil het bestuur van STOK vier prioriteiten uitwerken; Werkplan STOK 2017 De prioriteiten van STOK STOK is de stedelijke organisatie van huurders bij de Utrechtse woningcorporatie Bo-Ex. Bewonerscommissies, actief op de wooncomplexen vormen de leden van vereniging.

Nadere informatie

Voorwoord. Regiobijeenkomsten

Voorwoord. Regiobijeenkomsten 28 maart 2013 Jaargang 5, nummer 1 Bijzondere artikelen Algemene Vergadering 29 mei 2013 Huurverhogingen per 1 juli 2013 Informatieboekje Wat treft u in deze nieuwsbrief: Algemene vergadering 2 Huurverhoging

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE TWEEDE VERGADERING VAN DE VERENIGING VAN EIGENAREN STALKAARSENFLAT (DOKTER VAN STRATENWEG DOKTER SCHÖYERSTRAAT) TE GORINCHEM,

NOTULEN VAN DE TWEEDE VERGADERING VAN DE VERENIGING VAN EIGENAREN STALKAARSENFLAT (DOKTER VAN STRATENWEG DOKTER SCHÖYERSTRAAT) TE GORINCHEM, NOTULEN VAN DE TWEEDE VERGADERING VAN DE VERENIGING VAN EIGENAREN FLAT (DOKTER VAN STRATENWEG DOKTER SCHÖYERSTRAAT) TE GORINCHEM, GEHOUDEN OP 22 JANUARI 2009 TE GORINCHEM LOCATIE SCHOLENGEMEENSCHAP GOMARUS

Nadere informatie

Overleg Bo-Ex met bewonersvereniging complex 501 (vastgesteld 3 maart 2011)

Overleg Bo-Ex met bewonersvereniging complex 501 (vastgesteld 3 maart 2011) Overleg Bo-Ex met bewonersvereniging complex 501 (vastgesteld 3 maart 2011) Datum : donderdag 25 november 2010, 19.00 uur Aanwezig : Annemarie Reintjes, voorzitter Bertus Damen en Michèl Post (bewonersvereniging

Nadere informatie

ACTIVITEITENPLAN 2017

ACTIVITEITENPLAN 2017 HUURDERSNETWERK MITROS ACTIVITEITENPLAN 2017 Januari 2017 1 - Inleiding In 2016 heeft HNM zich nadrukkelijk gepresenteerd. Op diverse manieren. Dat doen we ook in 2017, maar we zetten er wel wat tandjes

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag Uw kenmerk 2016Z22662

Nadere informatie

Verslag HVO-WBO. 1. Opening

Verslag HVO-WBO. 1. Opening Verslag HVO-WBO Aanwezig: HVO: De heer J.G.B.M. Schulte, de heer W.J.M. Hofman, de heer J. Lansink, de heer G.J.A. Kogelman, de heer A.G. Teunissen WBO: De heer H.H.J. Tossaint, mevrouw K. van der Linden

Nadere informatie

Participatie en zelfbeheer. ALV STOK Trevor James 31 mei 2016

Participatie en zelfbeheer. ALV STOK Trevor James 31 mei 2016 Participatie en zelfbeheer ALV STOK Trevor James 31 mei 2016 Woningwet 2015 Woonvisie & prestatieafspraken Verandering in relatie huurdersorganisatie, woningcorporatie en gemeente Woonvisie en prestatieafspraken:

Nadere informatie

Bent u niet tevreden? Naar de Klachtenadviescommissie, zo werkt het

Bent u niet tevreden? Naar de Klachtenadviescommissie, zo werkt het Bent u niet tevreden? Naar de Klachtenadviescommissie, zo werkt het 100% wonen Meld het ons! De Klachtenadviescommissie is er voor alle klanten van SallandWonen. Wonen 3 Klachten zijn welkom Heeft u een

Nadere informatie

Verantwoording 2013. 18 maart 2014. Thea Dekker. Bewonerscommissiedag 2014

Verantwoording 2013. 18 maart 2014. Thea Dekker. Bewonerscommissiedag 2014 Verantwoording 2013 18 maart 2014 Thea Dekker Bewonerscommissiedag 2014 Een bewogen jaar De reorganisatie uit 2012 krijgt vorm en dan Is de verhuurdersheffing een feit, waardoor Bezuinigingen eerder noodzakelijk

Nadere informatie

9,65 x 15,8 mm. Sluisweg. 4,9 x 5,25 mm. verslag 2015-01-27

9,65 x 15,8 mm. Sluisweg. 4,9 x 5,25 mm. verslag 2015-01-27 9,65 x 15,8 mm Sluisweg 4,9 x 5,25 mm verslag 2015-01-27 Verslag van de bijeenkomst met de bewoners van de Sluisweg op dinsdag 27 januari 2015 om 19.30 uur in het EMS gebouw aan de Sluisweg 67 E. Aanwezigen:

Nadere informatie

VERSLAG BIJEENKOMST Hervormde Kerk Hollandscheveld

VERSLAG BIJEENKOMST Hervormde Kerk Hollandscheveld VERSLAG BIJEENKOMST Hervormde Kerk Hollandscheveld 12 november 2015 19.30 uur tot ca. 21.00 uur Aanwezig: Bestuur Huurdersvereniging Domesta Hoogeveen - Alya Assen - Karin Koers (Domesta) - Huurders: dhr.

Nadere informatie

Verslag bewonerscommissieavond. Thema: overlegwet. Presentatie

Verslag bewonerscommissieavond. Thema: overlegwet. Presentatie Verslag bewonerscommissieavond Thema: overlegwet Plaats: Wijkcentrum Titus Brandsma (Tweede Oudeheselaan) Datum: maandag 6 februari 2012 Aanwezig: 14 personen Commissies: BHPP, Delsenhof, Leuvensehof,

Nadere informatie

Een bewonerscommissie starten, hoe doe ik dat?

Een bewonerscommissie starten, hoe doe ik dat? Een bewonerscommissie starten, hoe doe ik dat? Nieuwezijds Voorburgwal 21- I 1012 RC Amsterdam tel. 020-625 80 46 e-mail: info@huurdersymere.amsterdam website: www.huurdersymere.amsterdam Huurders Ymere

Nadere informatie

Verslag van het overleg op 5 februari 2015 van de SHW en de Bewonerscommissies en Huurdersorganisaties

Verslag van het overleg op 5 februari 2015 van de SHW en de Bewonerscommissies en Huurdersorganisaties Verslag van het overleg op 5 februari 2015 van de SHW en de Bewonerscommissies en Huurdersorganisaties Locatie Cantershoef Datum 5 februari 2015 Aanvang 20.00 uur Voorzitter Marlies van den Akker Aanwezig

Nadere informatie

Dag van de energie 8 oktober 2009, Den Haag

Dag van de energie 8 oktober 2009, Den Haag Symposium Dag van de energie 8 oktober 2009, Den Haag Nieuwe Achtergracht 17 1018 XV Amsterdam Telefoon (020) 5517700 Telefax (020) 5517799 E-mail: scholing@woonbond.nl www.woonbond.nl/symposia Symposium

Nadere informatie

Overheidsmaatregelen Zesde peiling Huurderspanel Woonwaard

Overheidsmaatregelen Zesde peiling Huurderspanel Woonwaard Overheidsmaatregelen Zesde peiling Huurderspanel Woonwaard Woonwaard December 2013 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer

Nadere informatie

Notulen algemene Ledenvergadering Vereniging Huurdersplatform de Woonplaats gehouden op 11 maart 2015 te Zutphen

Notulen algemene Ledenvergadering Vereniging Huurdersplatform de Woonplaats gehouden op 11 maart 2015 te Zutphen Notulen algemene Ledenvergadering Vereniging Huurdersplatform de Woonplaats gehouden op 11 maart 2015 te Zutphen 1. Opening en Mededelingen De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder van harte

Nadere informatie

Verslag. : Algemene Ledenvergadering Huurdersvereniging Brederode

Verslag. : Algemene Ledenvergadering Huurdersvereniging Brederode Verslag Vergadering Datum : 13 mei 2013 Locatie Aanwezig Genodigd Afwezig Notulist Aantal pagina s : 5 : Algemene Ledenvergadering Huurdersvereniging Brederode : De Rijp, Bloemendaal : Bestuur Huurdersvereniging

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE HUURDERSRAADPLEGING. 27 oktober Raadhuis (burgerzaal) Gemeente Hilversum. (Aantal aanwezigen huurders 125)

VERSLAG VAN DE HUURDERSRAADPLEGING. 27 oktober Raadhuis (burgerzaal) Gemeente Hilversum. (Aantal aanwezigen huurders 125) VERSLAG VAN DE HUURDERSRAADPLEGING 27 oktober 2016 Raadhuis (burgerzaal) Gemeente Hilversum (Aantal aanwezigen huurders 125) 1. Welkom namens de drie HBV s van de Alliantie, Dudok Wonen en Gooi & Omstreken

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering

Notulen Algemene Ledenvergadering Notulen Algemene Ledenvergadering Vergadering Algemene ledenvergadering VvE W. de Zwijgersingel/Statensingel te Gouda Locatie Kantoor Woonpartners, Achterwillenseweg 22a te Gouda Datum 27 oktober 2009

Nadere informatie

Klachten? Samen lossen we het op!

Klachten? Samen lossen we het op! Klachten Klachten? Samen lossen we het op! Bij Stek zijn we pas tevreden als u tevreden bent. Helaas kan dat niet altijd. En dus kan het voorkomen dat u niet tevreden bent. Over een reparatie of over

Nadere informatie

Welkom! In deze brochure vindt u algemene informatie over onze organisatie en leest u hoe u kunt meedenken en meepraten over ons beleid.

Welkom! In deze brochure vindt u algemene informatie over onze organisatie en leest u hoe u kunt meedenken en meepraten over ons beleid. Welkom! In deze brochure vindt u algemene informatie over onze organisatie en leest u hoe u kunt meedenken en meepraten over ons beleid. Inhoud Welkom thuis pagina 3 U praat mee... pagina 6 Onze organisatie

Nadere informatie

Samen wonen in een VvE

Samen wonen in een VvE Samen bouwen aan beter wonen Samen wonen in een VvE 2 Bewonerscommissie en een Vereniging van Eigenaren Samen wonen in een VvE Huren in een Vereniging van Eigenaren Wanneer een woongebouw bestaat uit koop-

Nadere informatie

LEDENVERGADERING VERENIGING KLANTENPLATFORM TRUDO

LEDENVERGADERING VERENIGING KLANTENPLATFORM TRUDO LEDENVERGADERING VERENIGING KLANTENPLATFORM TRUDO 29-03-2012 Aanwezig namens het Klantenplatform: Paul Kivits, Christ van de Donk, Marcel van Loon, Hans van den Elzen, Ria Muller, Carla Beulen (notulist)

Nadere informatie

Nieuwsflits 16 september 2015

Nieuwsflits 16 september 2015 reacties@hbvzflats.nl Gisteren, op de derde dinsdag van september maakte het Kabinet zijn beleidsvoornemens voor het komende jaar (en de jaren daarna) bekend. In de Rijksbegroting 2016 is over (de te sturen

Nadere informatie

Notulen Algemene ledenvergadering

Notulen Algemene ledenvergadering Notulen Algemene ledenvergadering VvE Gebouw 'Oude Wal' Hoogvliet Lokhorsterland 3193 ET HOOGVLIET Plaats : Zevensprong Hoogvliet Datum : 29-11-2011 1. Opening van de vergadering & vaststellen aantal stemmen

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE JAARVERGADERING op 22 november 2016

VERSLAG VAN DE JAARVERGADERING op 22 november 2016 VERSLAG VAN DE JAARVERGADERING op 22 november 2016 Aanwezig: HOP bestuur - G. Beekmans, C. Schults, W. Schults-van der Dennen, L. de Wal Patrizia - E. Beets, S. Zwart, E. van der Plaat MVGM - T. Kwant,

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering VvE Obrechtstraat 173 387 Zwolle

Verslag Algemene Ledenvergadering VvE Obrechtstraat 173 387 Zwolle Datum: Locatie: Afkortingen: VZ = ALV = Atrium = TC = MJOP = 29 juni 2009, 19.30 uur Wijkcentrum Holtenbroek, Bachlaan 20, 8031 HL Zwolle Voorzitter Algemene Ledenvergadering Atrium Vastgoedmanagement

Nadere informatie

Het vertrouwen in Woonwaard

Het vertrouwen in Woonwaard Het vertrouwen in Woonwaard Achtste peiling Huurderspanel Woonwaard Woonwaard juli 2014 Inleiding Aanleiding en doel onderzoek Woonwaard peilt periodiek de mening van de huurders over uiteenlopende onderwerpen

Nadere informatie

Activiteitenplan VHB 2014

Activiteitenplan VHB 2014 Activiteitenplan VHB 2014 De Vereniging HuurdersBelangen (VHB) heeft tot taak: het behartigen van de belangen van de huurder die in een woning van de Alliantie regio Amersfoort woont. Wat zijn de belangen

Nadere informatie

Verslag Cliëntenraad Langedijk Datum: 1 september 2010

Verslag Cliëntenraad Langedijk Datum: 1 september 2010 Verslag Cliëntenraad Langedijk Datum: 1 september 2010 Aanwezig: Betty Groot (voorzitter) Anna van der Plas-D Apice (secretaris) Ria Hes Ingrid Stroet Jacqueline van der Neut Jan Toet Richard Saelman Esther

Nadere informatie

Ledenraadpleging zeggenschap huurders

Ledenraadpleging zeggenschap huurders Ledenraadpleging zeggenschap huurders Van maandag 15 september tot en met zondag 5 oktober 2014 hield de Woonbond een digitale raadpleging onder lidorganisaties en persoonlijke leden van de Woonbond. Onderwerp

Nadere informatie

Een bewonerscommissie Hoe werkt dat eigenlijk?

Een bewonerscommissie Hoe werkt dat eigenlijk? Een bewonerscommissie Hoe werkt dat eigenlijk? Als huurder kunt u meedenken en meebeslissen We vinden het belangrijk dat u zich als huurder thuis voelt in uw huis, uw woongebouw en in uw buurt. Daarom

Nadere informatie

Concept Verslag Algemene Ledenvergadering 10 april 2014

Concept Verslag Algemene Ledenvergadering 10 april 2014 Secretariaat Roekenes 12; 3956 RR Leersum KvK 30201912 Concept Verslag Algemene Ledenvergadering 10 april 2014 Aanwezig: Afwezig: 25 bewoners (18 huishoudens) Mw. Maas (bestuur) dhr. Smit, mw. Luijten

Nadere informatie

Huurders Belangen Vereniging Noord-Kennemerland Kwaliteitsmeting

Huurders Belangen Vereniging Noord-Kennemerland Kwaliteitsmeting 1 Huurders Belangen Vereniging Noord-Kennemerland Kwaliteitsmeting Modules 1, 2 en 3 2 Colofon Kwaliteitsmeting Huurdersorganisaties Module 1, 2 en 3 Huurders Belangen Vereniging Noord-Kennemerland Augustus

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE WMO-RAAD ZANDVOORT D.D. 18 MAART 2013

NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE WMO-RAAD ZANDVOORT D.D. 18 MAART 2013 NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE WMO-RAAD ZANDVOORT D.D. 18 MAART 2013 Aanwezig : *de heren P. Brugman (voorz.), H. Wiedijk (secr.), J. Kerkman (pnnm.), T. Timmermans, F. Hoenderdos *de dames T. Boddaert

Nadere informatie

Huurdersorganisatie WijWonen Delft Papenstraat 20w 2611 JC Delft www.wijwonendelft.nl

Huurdersorganisatie WijWonen Delft Papenstraat 20w 2611 JC Delft www.wijwonendelft.nl Huurdersorganisatie WijWonen Delft Papenstraat 20w 2611 JC Delft www.wijwonendelft.nl Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand

Nadere informatie

Boxmeer Herzieningswetproof. Annemarieke Sandee FRAEY Partners in Publieke Waarde 3 maart 2016

Boxmeer Herzieningswetproof. Annemarieke Sandee FRAEY Partners in Publieke Waarde 3 maart 2016 Boxmeer Herzieningswetproof Annemarieke Sandee FRAEY Partners in Publieke Waarde 3 maart 2016 Programma Deel 1: Informatie: Woningwet en ontwikkelingen in de volkshuisvesting Deel 2: Discussie: Verkennen

Nadere informatie

Verslag en afspraken overleg Klankbordgroep Grevenstraat e.o.

Verslag en afspraken overleg Klankbordgroep Grevenstraat e.o. Verslag en afspraken overleg Klankbordgroep Grevenstraat e.o. Datum: 16 maart 2017 Agenda: 1. Opening 2. Voorstelronde 3. Stand van zaken en planning 4. Sociaal Statuut; wat is dat? En wat is belangrijk

Nadere informatie

Voordracht nieuw lid voor de Raad van Commissarissen

Voordracht nieuw lid voor de Raad van Commissarissen Inhoudsopgave: Inleiding Samenstelling Algemeen Bestuur Adviezen en werkzaamheden Werkgroep Bewonerscommissies Werkgroep Communicatie Werkgroep Huuradvies Scholing Algemeen Bestuur Voordracht nieuw lid

Nadere informatie

Bewonersvereniging Rijswijk JAARVERSLAG REKENING

Bewonersvereniging Rijswijk JAARVERSLAG REKENING Bewonersvereniging Rijswijk JAARVERSLAG en REKENING 2013 Voorwoord In de afgelopen jaren heeft de Bewonersvereniging Rijswijk bij het opstellen van haar jaarplan zich grotendeels laten leiden door zaken

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over de inkomensafhankelijke

Vragen en antwoorden over de inkomensafhankelijke Vragen en antwoorden over de inkomensafhankelijke huurverhoging 2013 22 april 2013 HUURVERHOGING Na jaren van inflatievolgend huurbeleid wordt de huurverhoging dit jaar op een andere manier vastgesteld.

Nadere informatie

Nota Ondersteuning FHLO en Team Wonen

Nota Ondersteuning FHLO en Team Wonen Nota Ondersteuning FHLO en Team Wonen 1. Inleiding Waarom deze nota? Voor de begroting van 2008 zou er zekerheid moeten zijn over de toekomstige financiering van de FHLO en het Team Wonen. Die is er niet,

Nadere informatie

Uitspraak van de Huurcommissie

Uitspraak van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzonden op Verzoek Wet op het overleg huurders verhuurder (Wohv) Woonruimte Hierna te noemen: het Complex Verzoeker Naam: Hierna te noemen: Vertegenwoordigd door: Wederpartij

Nadere informatie

Meer huur voor minder huis. Gereguleerde huren in de commerciële sector

Meer huur voor minder huis. Gereguleerde huren in de commerciële sector Meer huur voor minder huis Gereguleerde huren in de commerciële sector Gereguleerde huren in de commerciële sector Meer huur voor minder huis AANLEIDING Corporaties en commerciële verhuurders bieden beiden

Nadere informatie

Concept advies Participatie

Concept advies Participatie John van Veen senior adviseur Woonbond Kennis- en Adviescentrum november 2011 Concept advies Participatie Inleiding Op 18 oktober 2011 is een groep van 21 huurders van Lefier van start gegaan om in een

Nadere informatie

NOTULEN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD-VERGADERING 13 april 2010

NOTULEN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD-VERGADERING 13 april 2010 NOTULEN MEDEZEGGENSCHAPSRAADVERGADERING 13 april 2010 Aanwezig Rol Ingrid Nauta Y Team Joost Stekelenburg N Team Edward Kleinjan Y Secretaris Michel v.d. Meulen Y Ouder Anja Brugman Y Ouder Wim Boog Y

Nadere informatie

Uitspraak van de Huurcommissie

Uitspraak van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Wet op het overleg huurders verhuurder (Wohv) Woonruimte Huurwoningen xxxxxxxxxxxxxx Zaaknummer Verzonden op 14 april 2014 Verzoeker Naam: Hierna te noemen: Vertegenwoordigd

Nadere informatie

Uitspraak van de Huurcommissie

Uitspraak van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzonden op 17 februari 2015 Verzoek Wet op het overleg huurders verhuurder (Wohv) Woonruimte Huurwoningen XXXXXXXXXX Hierna te noemen: het Complex Verzoeker Naam: Hierna

Nadere informatie

Zo doen we dat als we een geschil hebben

Zo doen we dat als we een geschil hebben Zo doen we dat als we een geschil hebben Voel je thuis 1 Lokale Geschillencommissie SLS Wonen, de Sleutels van Zijl en Vliet, Ons Doel en Portaal Leiden beheren samen ongeveer 23.500 verhuureenheden.

Nadere informatie

Huren. De leukste plekjes in de buurt

Huren. De leukste plekjes in de buurt Huren De leukste plekjes in de buurt De groeiplek Helemaal je eigen plek Elke woning en buurt heeft z n eigen charme. Het is maar net waar je van houdt en wat op dat moment het best past in je leven. En

Nadere informatie

Digitaal Panel Energiebesparing en betaalbaarheid

Digitaal Panel Energiebesparing en betaalbaarheid Digitaal Panel Energiebesparing en betaalbaarheid Huurdersplatform Palladion Gerard Jager Jurriën Schuurman Oktober 2014 1 Inhoudsopgave Achtergrond en doel onderzoek (3) Conclusies en aanbevelingen (4)

Nadere informatie

Uitleg over het hoe en waarom van de jaarlijkse huuraanpassing.

Uitleg over het hoe en waarom van de jaarlijkse huuraanpassing. 1 Huuraanpassing 2017 Uitleg over het hoe en waarom van de jaarlijkse huuraanpassing. Huuraanpassing 2017 Deze brochure hoort bij de brief met het voorstel voor aanpassing van de huur voor uw woning. Inhoud

Nadere informatie

Op bladzijde 2 een typefout: instaan moet zijn instaat

Op bladzijde 2 een typefout: instaan moet zijn instaat VERSLAG LEDENVERGADERING ONS WOONGOED 28-4-2016 Aanwezig namens OW: Hans Schoenmaker, Ben Bronner, Anton Bruijn, Nancy Reitsma. De aanwezige leden hebben de presendelijst getekend. Notulist: Truus te Winkel

Nadere informatie

Huur betalen. Huur betalen

Huur betalen. Huur betalen 1 U huurt een woning van Haag Wonen. In deze folder leest u waar u voor betaalt, hoe u de huur kunt betalen, wat u moet doen als u een keer niet kunt betalen, wat u kunt doen als u het niet eens bent met

Nadere informatie

Jaarverslag HuurdersBelangenvereniging van Van Alckmaer 2015

Jaarverslag HuurdersBelangenvereniging van Van Alckmaer 2015 Jaarverslag HuurdersBelangenvereniging van Van Alckmaer 2015 Landelijke ontwikkelingen: 1. De Woningwet 2015: De Woningwet 2015 geeft huurders meer rechten om mee te spreken met corporaties en gemeenten

Nadere informatie

MR de Tafelronde NOTULEN DATUM: 11 JUNI 2014 PLAATS: AMERSFOORT. Monique. Hans. Agnes, Monique, Ingrid, Jeroen, Martijn. Welkom

MR de Tafelronde NOTULEN DATUM: 11 JUNI 2014 PLAATS: AMERSFOORT. Monique. Hans. Agnes, Monique, Ingrid, Jeroen, Martijn. Welkom MR de Tafelronde NOTULEN DATUM: 11 JUNI PLAATS: AMERSFOORT NOTULIST VOORZITTER AANWEZIGEN Hans Agnes,, Ingrid, Jeroen, Martijn Welkom Mededelingen, o.a. over Formatie (SvZ & info besluitvormingsproces

Nadere informatie

Verslag. 1. Voorstellen bestuur

Verslag. 1. Voorstellen bestuur Verslag Vergadering 1 e vergadering Buurtvereniging Ludinga met de buurt Datum Donderdag 24 september 2009; 20.00 uur Gehouden te De Piraat te Harlingen Aanwezig van bestuur Jan Tsjerk Loonstra Tineke

Nadere informatie

Lonneke heeft zich al een tijde geleden afgemeld als OV lid, blijkt dat de gegevens over de bestuursleden op de website PCS nog niet zijn aangepast,

Lonneke heeft zich al een tijde geleden afgemeld als OV lid, blijkt dat de gegevens over de bestuursleden op de website PCS nog niet zijn aangepast, Onderwerp: Vergadering oudervereniging PCS Datum: 22 januari 2015 Aanwezig: (voorzitter), Archie (penningmeester), Frauke (secretaris), Susan, Yolanda, Melanie, Patricia, Christian, Nicole (bestuursleden),

Nadere informatie

Huur... waar betaalt u precies voor? Alles over uw huurprijs

Huur... waar betaalt u precies voor? Alles over uw huurprijs Huur... waar betaalt u precies voor? Alles over uw huurprijs Netto of bruto? Waarom betaal ik apart servicekosten? Heb ik recht op huurtoeslag? Hoe betaal ik mijn huur? U huurt een woning van ons. Daarvoor

Nadere informatie

NOTULEN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD-VERGADERING 2 april 2013

NOTULEN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD-VERGADERING 2 april 2013 NOTULEN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD-VERGADERING 2 april 2013 Aanwezig Rol Inge Stassar Y Team Coby Markerink Y Team Remy Janssen Y Ouder Sven Peters Y Ouder Danielle Lambour Y Ouder Cock v. Velthoven Y Ouder

Nadere informatie

WELKOM. 22 april 2015

WELKOM. 22 april 2015 WELKOM 22 april 2015 Agenda 1. Opening 2. Mededelingen 3. Voorstelling bestuursleden 4. Goedkeur Statuten en huishoudelijk reglement 5. Vaststellen bijdrage 6. Begroting 7. Aanstellen Kascommissie 8. Vesteda

Nadere informatie

Huren bij WOONopMAAT juli 2009

Huren bij WOONopMAAT juli 2009 Huren bij WOONopMAAT juli 2009 Inhoud Welkom bij WOONopMAAT 2 Huur Huurovereenkomst 2 Een goede huurder zijn 2 Huurbetaling 2 Huurachterstand 3 Huurverhoging 3 Huurtoeslag 3 Huuropzegging 3 Onderhoud Onderhoudsrechten

Nadere informatie