bouwkundige keuring Kanaalstraat 207 Lisse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "bouwkundige keuring Kanaalstraat 207 Lisse"

Transcriptie

1 bouwkundige keuring Kanaalstraat 207 Lisse

2 BOUWKUNDIG RAPPORT NATIONALE HYPOTHEEK GARANTIE Inleiding Bij de aanvraag voor Nationale Hypotheek Garantie m oet in een aantal gevallen een bouwkundig rapport worden opgem aakt. Indien het rapport wordt opgemaakt door de gemeente of door de 'vereniging eigen huis' gelden ten aanzien van het bouwkundig rapport geen vormvoorschriften. In alle overige gevallen dient het rapport te worden opgemaakt overeenkomstig het M odel Bouw kundig Rapport N ationale Hypotheek Garantie. Het staat bouwkundige bedrijven uiteraard vrij een eigen (m ogelijk uitgebreider) bouwkundig rapport aan de klant te overleggen. In dat geval dienen de voor de aanvraag van Nationale Hypotheek Garantie van belang zijnde gegevens te worden sam engevat in het Bouw kundig Rapport N ationale Hypotheek G arantie. Toetsingskader voor de keuring In het rapport zijn de bouwtechnisch belangrijk e bouw delen aangegeven in een checklist. Deze bouwdelen w orden in ieder geval geïnspecteerd, omdat gebreken aan deze onderdelen kostbaar kunnen zijn. Aan de hand van de c hecklist wordt per bouwdeel aangegeven op welke gerekend moet worden om de gebreken op te heffen. Grote posten die zich in andere bouwdelen voordoen, m oeten worden verantw oord onder 'diversen', evenals gebreken aan niet nader benoem de bouwdelen die van invloed zijn op veiligheid, gezondheid en gebruik. H et toetsingskader voor de keuring is vastgelegd in het program ma van eisen en aanbevelingen van het Bouwkundig R apport Nationale Hy potheek Garantie. Bij de inspectie worden alleen de zichtbare bouwdelen gecontroleerd. Op deze manier is het niet m ogelijk om een oordeel te geven over bijvoorbeeld fundering, riolering, etc. Als de inspecteur aanvullend specialistisch onderzoek nodig vindt, dan dient dat in het rapport te worden vermeld (opmerkingen). Kostenindicaties De kos tenindicaties kunnen betrekking hebben op: - noodzakelijk e : v an het noodzakelijke van gebreken; - op term ijn: van toekomstig onderhoud (naar keuze binnen 5, 10 of 15 jaar) op basis van een bij het rapport te voegen onderhoudsplan; - voor : van op basis van een bij het rapport te voegen verbeterplan dan wel een ter zake. De indicaties worden: - afzonderlijk vermeld ( noodzakelijk; noodzakelijk; ); - gebaseerd op aannemersprijzen (geen doe-het-zelf-werk-zaamheden); - vermeld inclusief BTW; - indien mogelijk en economisch verantwoord, geraamd op basis van en niet op basis van complete vervanging; - vas tgesteld ervan uitgaande dat de aannem er achter elkaar kan doorwerken; De kos ten van stut-, sloop-, en steigerw erk en de van vervolgschade w orden niet in de indicaties opgenomen. Fiscale aspecten Indien de keuring is uitgevoerd om te voldoen aan de voorwaarden en normen van de Nationale Hypotheek Garantie en de hypothecaire lening is verstrekt m et Nationale H ypotheek Garantie, dan zijn de kos ten van deze keuring, evenals de voor het verk rijgen van de Nationale Hypotheek Garantie, aftrekbaar voor de ink om stenbelasting.

3 Pagina 3 van 58 BOUWKUNDIG RAPPORT NATIONALE HYPOTHEEK GARANTIE ADMINISTRATIEVE GEGEVENS rapportnummer AANVRAGER naam: De heer Van de Berg adres: Kanaalstraat 207 pc: plaats: 2161JH Lisse telefoonnummer: KEURINGSINSTANTIE naam: naam inspecteur: Woningkeur Alkmaar J. Vis adres: Blancefloerstraat 12 postcode: plaats: 1813 JR Alkmaar telefoonnummer: kamer van koophandel: ingeschreven als: Bouwkundig Adviesbureau WONING adres: Kanaalstraat 207 plaats: woningtype: Lisse Vrijstaande woning bouwjaar: 1930 bewoond: huidig gebruik: aantal bouwlagen: weersomstandigheden tijdens keuring: Bewoonde staat Woonbestemming Begane grond, verdieping en zolder 14 graden, droog weer VERANTWOORDING datum inspectie: aldus naar waarheid ingevuld en ondertekend: woensdag 31 augustus 2011 KOSTENRAMING TOTALE INSPECTIE (verzamelstaat) onderdeel noodzakelijke noodzakelijke handtekening inspecteur totaal noodzakelijke Totaal algemeen 1.209, , ,00 Totaal kelder 430,00 430,00 Totaal begane grond 3.608, ,00 Totaal verdiepingen 4.173,00 539, ,00 Totaal zolder Totaal woning 8.990, , ,00 Verbetering Verbetering op basis van bijgevoegd verbeterplan / : ,00 OPMERKINGEN: Bouwkundig en energetisch in voldoende staat. Enkele gebreken en achterstallig onderhoud aan de houten delen: kozijnen, deuren en overstekken. De bijgebouwde schuur heeft veel achterstallig onderhoud aan de binnenzijde.

4 Pagina 4 van 58

5 Pagina 5 van 58 BOUWKUNDIG RAPPORT NATIONALE HYPOTHEEK GARANTIE keuringsresultaat algemene bouwdelen code element locatie en omschrijving gebrek () noodzakelijke noodzakelijke A. fundering 0 A.1 kruipruimte 0 0 A.2 portiek / galerij 0 A.3 dak 0 Vervangen van de aangetaste houten delen op de hoeken van het overstek en rondom de afvoeren: Vervangen houten latten rondom de dakvensters op de zolder: V 0 V 0 860,00 119,00 A.3.1 dakbedekking Dakbedekking van de aanbouw vervangen op V 0 : Rechtleggen en goed laten aansluiten van enkele dakpannen: V 0 230, ,00 A.3.2 schoorstenen 0 0 A.4 brandveiligheid 0 A.5 ongedierte / zwam 0 A.6 diversen 0 totaal algemene bouwdelen 1.209, ,00 keuringsresultaat kelder code element locatie en omschrijving gebrek () noodzakelijke noodzakelijke B.1.1 betonwerk gevels 0 B.1.2 metselwerk / gevelafwerking 0 B.1.3 metalen constructiedelen 0 B.2.1 kozijnen, ramen en deuren 0 buiten B.2.2 schilderwerk buiten 0 B.3 vloeren, houten Aanbrengen van nieuwe pleisterlaag en V 0 constructiedelen afwerken met vochtwerende verflaag: 430,00 B.4 sanitair 0 B.5 ventilatie / vocht 0 B.6 diversen 0 totaal kelder 430,00

6 Pagina 6 van 58 keuringsresultaat begane grond code element locatie en omschrijving gebrek () noodzakelijke noodzakelijke B.1.1 betonwerk gevels 0 0 B.1.2 metselwerk / gevelafwerking 0 0 B.1.3 metalen constructiedelen 0 B.2.1 kozijnen, ramen en deuren Nieuwe kitranden aan de binnenzijde van de V 0 buiten raamkozijnen vervangen: 169,00 Vervangen van kapot glas in lood ruitje: V 0 59,00 B.2.2 schilderwerk buiten Schilderwerk en werk aan de houten H ,00 delen buitenom de woning: Schilderwerk binnenzijde en len houtendelen: H ,00 B.3 vloeren en houten 0 constructiedelen B.4 sanitair B.5 ventilatie / vocht Aanbrengen extra ventilatie kanaal in de N 0 510,00 bijkeuken en mechanische ventilatieunit: B.6 diversen 0 totaal begane grond 3.608,00 keuringsresultaat 1e verdieping code element locatie en omschrijving gebrek () noodzakelijke noodzakelijke B.1.1 betonwerk gevels 0 B.1.2 metselwerk / gevelafwerking 0 0 B.1.3 metalen constructiedelen 0 B.2.1 kozijnen, ramen en deuren Hang en sluitwerk nalopen: H 0 70,00 buiten Herstellen van de aangetaste kozijndelen: V 0 210,00 Nieuwe kitranden aan de binnenzijde van de kozijnen: V 0 169,00 B.2.2 schilderwerk buiten Schilderwerk aan de binnenzijde ramen en V 0 860,00 deuren: Schilderwerk buitenom aan de houtendelen, kozijnen, ramen, deuren en overstekken: Achterstallig onderhoud houten delen kozijnen (liggende delen) en boeidelen: V 0 V ,00 585,00 B.3 vloeren en houten 0 constructiedelen B.4 sanitair Kitrand bij de aansluiting van de toilet en H 0 119,00 achterwand: Vervangen van ventilatie ventiel V 0 39,00 Herstellen vocht achter tegelwerk, tegels eruit, drogen en opnieuw aanbrengen en afkitten: H 0 430,00 B.5 ventilatie / vocht 0 B.6 diversen 0 totaal 1e verdieping 4.173,00 539,00

7 Pagina 7 van 58 keuringsresultaat 2e verdieping code element locatie en omschrijving gebrek () noodzakelijke noodzakelijke B.1.1 betonwerk gevels 0 B.1.2 metselwerk / gevelafwerking 0 B.1.3 metalen constructiedelen 0 B.2.1 kozijnen, ramen en deuren 0 buiten B.2.2 schilderwerk buiten 0 B.3 vloeren en houten 0 constructiedelen B.4 sanitair 0 0 B.5 ventilatie / vocht 0 B.6 diversen 0 totaal 2e verdieping keuringsresultaat 3e verdieping code element locatie en omschrijving gebrek () noodzakelijke noodzakelijke B.1.1 betonwerk gevels 0 B.1.2 metselwerk / gevelafwerking 0 B.1.3 metalen constructiedelen 0 B.2.1 kozijnen, ramen en deuren 0 buiten B.2.2 schilderwerk buiten 0 B.3 vloeren en houten 0 constructiedelen B.4. sanitair 0 B.5 ventilatie / vocht 0 B.6 diversen 0 totaal 3e verdieping keuringsresultaat zolder code element locatie en omschrijving gebrek () noodzakelijke noodzakelijke B.1.1 betonwerk gevels 0 B.1.2 metselwerk / gevelafwerking 0 B.1.3 metalen constructiedelen 0 B.2.1 kozijnen, ramen en deuren 0 buiten B.2.2 schilderwerk buiten 0 B.3 vloeren en houten 0 constructiedelen B.4 sanitair 0 B.5 ventilatie / vocht 0 B.6 diversen 0 totaal zolder

8 Pagina 8 van 58 TOELICHTING Code : Loc en omschrijving gebrek : Actie : : Direct noodzakelijke : Op noodzakelijke : verwijst naar bijgevoegd programma van eisen en aanbevelingen de plaats waar de voorziening moet worden aangetroffen en een omschrijving van het gebrek S=slopen, H=len, V=vervangen, N=nieuw, O=overig (toelichten) verdeling bij gestapelde gebouwen; geeft aan welk percentage van de totale aan de woning wordt toegerekend op basis van de splitsingsakte, of een inschatting van de inspecteur. Voorbeeld: totale euro ,- bij 4 appartementen is dan 25, noodzakelijke per appartement euro 2.500,- die moeten worden gemaakt ter voorkoming van verdere schade of vervolgschade van toekomstig onderhoud ( naar keuze binnen 5, 10 of 15 jaar) op basis van een bij het rapport te voegen onderhoudsplan

9 Pagina 9 van 58 Verbeterplan keuringsresultaat algemene bouwdelen code element locatie en omschrijving aanwezig Kosten A.6.1 en / algemeen Onvoorziene post achterstallig onderhoud: 2.500,00 keuringsresultaat begane grond code element locatie en omschrijving aanwezig Kosten B.3.1 wand- en plafondafwerking Vervangen van de aangetaste wandbekleidng in de 860,00 bijkeuken: Door werking (krimp en uitzetten) van verschillende materialen ontstaan er scheurtjes in aansluitingen (wand/wand - wand/plafond). Deze hebben geen constructieve betekenis en kunnen worden gehandhaafd. Eventueel kan esthetisch worden uitgevoerd. Herstellen scheuren binnenwanden, wat zichtbaar is: 90,00 Door werking (krimp en uitzetten) van verschillende materialen ontstaan er scheurtjes in aansluitingen (wand/wand - wand/plafond). Deze hebben geen constructieve betekenis en kunnen worden gehandhaafd. Eventueel kan esthetisch worden uitgevoerd. keuringsresultaat 1e verdieping code element locatie en omschrijving aanwezig Kosten B.2.3 balkon en balustrades Herstellen voegwerk bij de ballustrades aan het balkon: 410,00 De gevelstenen van de ballustrade bij het balkon hebben achterstallig onderhoud aan het voegwerk. B.3.1 wand- en plafondafwerking Herstellen krimpscheurtjes boven de kozijnen met 45,00 acrylaatkit: Door werking (krimp en uitzetten) van verschillende materialen ontstaan er scheurtjes in aansluitingen (wand/wand - wand/plafond). Deze hebben geen constructieve betekenis en kunnen worden gehandhaafd. Eventueel kan esthetisch worden uitgevoerd.

10 Pagina 10 van 58 keuringsresultaat extra buiten code element locatie en omschrijving aanwezig Kosten D.1 garage / tuinhuis / carport Vervangen van de twee aangetaste deuren op de verdieping: 420,00 Boven de raam- en deurkozijnen zijn scheuren zichtbaar aan het binnenspouwblad van de gevels. De oorzaak is een verhoogde druk op de verdiepingsvloer wat onvoldoende is op gevangen door de rollagen in het binnen spouwblad. De staal constructie is niet zoals deze zijn moet, enkele draagbalken zijn verwijdert en de druk van de verdieping wordt opgevangen door houten draag balken. Er is geen gevaar van instorting, van belang is wat de bestemming wordt en dan bekijken of de constructie hiervoor voldoende is. Aanbrengen van houten platen voor versteviging op de planken vloer van de verdieping: Boven de raam- en deurkozijnen zijn scheuren zichtbaar aan het binnenspouwblad van de gevels. De oorzaak is een verhoogde druk op de verdiepingsvloer wat onvoldoende is op gevangen door de rollagen in het binnen spouwblad. De staal constructie is niet zoals deze zijn moet, enkele draagbalken zijn verwijdert en de druk van de verdieping wordt opgevangen door houten draag balken. Er is geen gevaar van instorting, van belang is wat de bestemming wordt en dan bekijken of de constructie hiervoor voldoende is. Renoveren van het houtwerk aan de ramen en deuren aan de binnenzijde: Boven de raam- en deurkozijnen zijn scheuren zichtbaar aan het binnenspouwblad van de gevels. De oorzaak is een verhoogde druk op de verdiepingsvloer wat onvoldoende is op gevangen door de rollagen in het binnen spouwblad. De staal constructie is niet zoals deze zijn moet, enkele draagbalken zijn verwijdert en de druk van de verdieping wordt opgevangen door houten draag balken. Er is geen gevaar van instorting, van belang is wat de bestemming wordt en dan bekijken of de constructie hiervoor voldoende is. Schilderwerk aan de houten en ijzeren deur en kozijndelen aan de binnenzijde: Boven de raam- en deurkozijnen zijn scheuren zichtbaar aan het binnenspouwblad van de gevels. De oorzaak is een verhoogde druk op de verdiepingsvloer wat onvoldoende is op gevangen door de rollagen in het binnen spouwblad. De staal constructie is niet zoals deze zijn moet, enkele draagbalken zijn verwijdert en de druk van de verdieping wordt opgevangen door houten draag balken. Er is geen gevaar van instorting, van belang is wat de bestemming wordt en dan bekijken of de constructie hiervoor voldoende is. Herstellen van de aanwezige scheuren in de binnenwanden van de schuur: Boven de raam- en deurkozijnen zijn scheuren zichtbaar aan het binnenspouwblad van de gevels. De oorzaak is een verhoogde druk op de verdiepingsvloer wat onvoldoende is op gevangen door de rollagen in het binnen spouwblad , , ,00 820,00 De staal constructie is niet zoals deze zijn moet, enkele draagbalken zijn verwijdert en de druk van de verdieping wordt opgevangen door houten draag balken. Er is geen gevaar van instorting, van belang is wat de bestemming wordt en dan bekijken of de constructie hiervoor voldoende is. Totaal verbeterplan ,00

11 Programma van eisen en aanbevelingen Pagina 11 van 58 BOUWKUNDIG RAPPORT NATIONALE HYPOTHEEK GARANTIE CODE EISEN / AANBEVELINGEN BOUWBESLUIT A.0. FUNDERING Par Bij scheefstand en/of scheurvorming in muren moet door een deskundige de oorzaak worden onderzocht. Voorzieningen moeten overeenkomstig het rapport van de deskundige worden uitgevoerd. A.1. KRUIPRUIMTE Par Bij een gevelbreedte van ten hoogste 5 meter moeten tenminste twee muisdichte ventilatie-openingen ten behoeve van kruipruimteventilatie aanwezig zijn. Bij grotere gevelbreedten minimaal drie. In de kruipruimte moet voldoende luchtcirculatie mogelijk zijn (let op puinstort). A.2. PORTIEK / GALERIJ Par Aangetaste betonplaten en lateien len of vervangen. A.3. DAK Par Bij een kap gebreken aan de constructie zoals spanten, muurplaten, gordingen, dakbeschot, tengels en panlatten opheffen door of vervanging van onderdelen. A.3.1. DAKBEDEKKING Par Kapotte en poreuze pannen of leien en vorsten vervangen. Scheefliggende dakpannen of leien en vorsten herleggen. Opgewaaide en losgeraakte shingels opnieuw bevestigen of de bedekking geheel vervangen. A.3.2. SCHOORSTENEN EN VENTILATIEKANALEN BUITENDAKS Par / Par Gebreken aan metsel-, voeg- en stuckwerk len. A.4. A.5. B.1.1. BRANDVEILIGHEID Tempex verwijderen ONGEDIERTE EN ZWAM Bestrijding van ongedierte / zwam dient te gebeuren overeenkomstig een door een deskundige opgemaakt rapport. BETONWERK GEVELS Aangetaste betonelementen len of vervangen. B.1.2. METSELWERK / GEVELS Par B Optrekkend vocht bestrijden. Gevolgschade len B Scheuren in metsel- en pleisterwerk, alsmede loszittend pleisterwerk, uithakken en len overeenkomstig bestaand werk. Beschadigde en gescheurde stenen vervangen. B Gemetselde borstweringen met scheurvorming en losse stenen len dan wel vervangen overeenkomstig bestaande toestand (eventueel in samenhang met herziening draagconstructie). Par B.1.3. METALEN CONSTRUCTIEDELEN Par In het metselwerk (of beton) opgenomen stalen constructie-delen inspecteren op roest (indicator is scheurvorming en/of het uitduwen van stenen). Zonodig behandelen of vervangen. Ernstig aangetaste consoles, balken, kolommen en hekwerken len of vervangen. In het metselwerk (of beton) opgenomen stalen constructie-delen inspecteren op roest (indicator is scheurvorming en/of het uitduwen van stenen). Zonodig behandelen of vervangen. Ernstig aangetaste consoles, balken, kolommen en hekwerken len of vervangen. B.2.1. KOZIJNEN / RAMEN / DEUREN BUITEN Par Aangetaste delen len of vervangen. Gang- en sluitbaar maken van slecht sluitende of klemmende ramen of deuren. Dakramen / dakkapellen wind- en waterdicht maken. Verrotte onderdelen (eventueel het gehele element) vervangen. Gang- en sluitbaar maken van te openen delen. Lood en zinkwerk zonodig len of vernieuwen. Waterslagen en onderdorpels zonodig vervangen. Par B.2.2. SCHILDERWERK BUITEN Par

12 Pagina 12 van 58 CODE EISEN / AANBEVELINGEN BOUWBESLUIT Bij bestaand houtwerk loszittende of ondeugdelijke verflagen verwijderen. Houtwerk schuren, stoppen, tweemaal gronden en aflakken. Bij bestaand staal het staal na ontroesting en reiniging tweemaal gronden eenmaal met corrosiewerende verf en aflakken. Bij nieuw houtwerk alle in het zicht blijvende houtvlakken driemaal behandelen met een dekkende beits of overeenkomstig de bestaande situatie. Van onverzinkt staal walshuid / roesthuid verwijderen en conserverend behandelen. Bij verzinkt staal eventuele beschadigingen bijwerken met zinkcompound. Van een te schilderen element moet ook het binnen-schilderwerk in goede staat verkeren (anders voor het element ook binnenschilderwerk opnemen). Kapot glas vervangen. B.3. VLOEREN, HOUTEN CONSTRUCTIEDELEN Par Door houtrot en/of zwam aangetast hout (balken, onderslagen, kolommen en hekwerken) vervangen. Indien nodig balken of onderslagen verzwaren. Bij constatering van zwam moeten maatregelen gebaseerd zijn op deskundig advies. (zie ook bij A.5.). B.4. SANITAIR Alleen indien een bruikbare voorziening geheel ontbreekt, moet een post opgenomen worden voor het alsnog aanbrengen ervan. B.5. VENTILATIE / VOCHT Par Bij inpandige keukens, badkamers en wc s dient voldoende ventilatie mogelijk te zijn.

13 Pagina 13 van 58 TOELICHTING BOUWKUNDIGE KEURING

14 Pagina 14 van 58 algemene bouwdelen fundering A. algemeen is er geheid welke ondergrond is van toepassing Bij funderingen op staal wordt gefundeerd op de grondslag. Enige zetting is hierbij niet ongebruikelijk. Zetting kan ontstaan kort na de nieuwbouw of door verandering(en) in de ondergrond. Indien er niet onder of tussen de vloer geïnspecteerd kan worden, zal er een afgeleid oordeel gegeven worden over de vermoedelijke staat van dit onderdeel / deze onderdelen. Paalfundering en fundering op de grondslag. Zandgrond. 0 totaal opmerkingen toelichting gebreken Er is geen funderingsonderzoek uitgevoerd, ook niet mogelijk. Visuele inspectie van de gevel en enkele indicatoren welke een aanleiding zouden kunnen zijn om gebreken en/of problemen te verwachten, hebben geen bijzonderheden opgeleverd. Met betrekking tot de fundering zijn geen gegevens bekend. Geen aanleiding voor een nader onderzoek van de fundering aan het woonhuis.

15 Pagina 15 van 58 algemene bouwdelen kruipruimte A.1 algemeen is er een kruipruimte vrijdragend of betonplaat op zand gestort soort vloer is de vloer geïsoleerd is er voldoende ventilatie hoe is de constructie van de balken is de kruipruimte droog is de kruipruimte schoon is er ongedierte aanwezig is de vloer doorgezakt is er zwam geconstateerd De kruipruimte is beoordeeld bij de aanwezige kruipluiken. Indien er regelmatig water in de kruipruimte staat, is het aan te bevelen om gas- en CV-leidingen te ommantelen om roestvorming te voorkomen. Leidingen mogen nooit in het water liggen. Indien er niet onder of tussen de vloer geïnspecteerd kan worden, zal er een afgeleid oordeel gegeven worden over de vermoedelijke staat van dit onderdeel / deze onderdelen. Ja, deels toegankelijk via luik. Vrijdragende vloer. Betonvloer/ houtenvloer. Niet voorzien van isolatie, woonkamer is niet waarneembaar. Via aangebrachte ventilatie openingen in de gevels. Voldoende staat, deels waarneembaar. Droog. Schone kruipruimte, voor wat zichtbaar is. Geen zwammen waargenomen. 0 0 totaal opmerkingen De kruipruimte is tijdens het onderzoek niet geheel toegankelijk omdat er muurtjes rondom het luik aanwezig zijn. Er is dus geen onderzoek uitgevoerd naar de staat en toestand van fundering, vloer, balken, ventilatie en eventueel optrekkend vocht. Over geen enkele van genoemde zaken kunnen uitspraken worden gedaan. In de gevels is er geen sprake van optrekkend vocht in de woonkamer waar de vloer vann houtenbalken is voorzien. portiek / galerij A.2 is de constructie voldoende is er betonrot geconstateerd 0 totaal

16 Pagina 16 van 58 algemene bouwdelen dak A.3 staat van de gordingen en nok is de muurplaat aangetast zijn de gordingen in de muur in goede staat zijn de stalen / houten spanten in goede staat is er houtworm en/of boktor geconstateerd is het dakbeschot in orde is het dakbeschot geïsoleerd uit welk materiaal bestaat het dakbeschot in welke staat zijn de panlatten zijn de windveren in goede staat zijn de boeiborden in goede staat zijn de overstekken in goede staat hoe is de aansluiting van de boeiborden met het dak hoe is de aansluiting van de topgevels met het dak uit welk materiaal bestaan de goten zijn de gootbodem en gootklossen in goede staat zijn de dakvensters in goede staat zijn de dakkapellen in goede staat zijn de kilgoten in goede staat zijn er bolroosters aanwezig zijn de regenafvoeren in goede staat zijn de regenafvoeren goed bevestigd Houten spanten. Isolatie aanwezig. Hout, isolatie, gipsplaat. Voldoende staat, op twee plaatsen kunnen controleren. Voldoende staat, maar achterstallig onderhoud. Voldoende staat, maar achterstallig onderhoud. Zinken dakgoot. Voldoende staat, maar achterstallig onderhoud. Voldoende staat, oude vochtplekken aan de binnenzijde, geen ve lekkage. Voldoende staat, achterstallig schilderwerk houten delen. De kunststof hemelwaterafvoeren, voldoende staat.

17 Pagina 17 van 58 algemene bouwdelen Vervangen van de aangetaste houten delen op de hoeken van het overstek en rondom de afvoeren: Vervangen houten latten rondom de dakvensters op de zolder: 0 V 860,00 0 V 119,00 0 totaal 979,00 opmerkingen toelichting gebreken advies opmerkingen toelichting gebreken Het dakvlak is geïsoleerd. De spanten en gordingen verkeren in voldoende conditie. Bij diverse dakvensters zijn de houten delen aan de binnenzijde aangetast door vocht, met de vochtmeter gemeten en de indicatie is droog. De oude vochtplekken zijn ontstaan door binnenkomend regenwater via de kilgoten naast de dakvensters, de oorzaak is verholpen echter de aantasting aan het houtwerk is zichtbaar. Het schilderwerk van de overstekken en/of boeiboorden verkeert in onvoldoende conditie. Op diverse plaatsen is houtrot geconstateerd. Advies: Aangetaste delen len of vervangen. Verrotte onderdelen (eventueel het gehele element) vervangen. Frequent reinigen en verwijderen van vuil in de dakgoten is een vereiste. Het dakvlak is niet geïsoleerd. De spanten en gordingen verkeren in voldoende conditie. Door werking van materialen wijkt het dakbeschot. Hierdoor is er op lange een verhoogd risico op doorzakken van het dakvlak. Op enkele planken van het dakbeschot zijn witte vlekken zichtbaar, tijdens de inspectie is niet duidelijk geworden of dit nu zwammen/schimmel vorming was. Bij het bestuderen van de si vast gsteld dat er sprake is van zwamvorming. Er zijn al enkel planken verwijderd de laatste planken met deze aanslag dienen ook verwijderd en vervangen te worden.

18 Pagina 18 van 58 algemene bouwdelen dakbedekking algemeen is het dak vlak of hellend uit welk materiaal bestaat de dakbedekking hoe is de staat van de dakbedekking ligt de dakbedekking netjes recht op het dak zijn er beschadigde pannen zijn de kantpannen verankerd liggen de nokvorsten vast zijn de nokvorsten goed aangesmeerd zijn er ventilatiepannen aanwezig uit welk jaar is de dakbedekking zijn de onderste pannen afgesloten is het lood op de juiste wijze aangebracht is er scheurvorming in de dakbedekking van het platte dak is er afschot op het platte dak naar de afvoer is er grind aanwezig op het platte dak A.3.1 Bij platte daken wordt vnl. de bitumineuze bedekking gecontroleerd. De gemiddelde levensduur, mits goed aangebracht, is 15 tot 20 jaar. Periodiek inspecteren en reinigen is echter noodzakelijk. Bij hellende daken worden een algemene indruk gegeven van de gesteldheid van de bedekking en of het op de juiste wijze is aangebracht. Hellend zadeldak. Keramische dakpannen en bitumen dakbedekking op de aanbouw. Enkele kleine blusje eraf en enkele dakpannen sluiten onvoldoende aan op elkaar. Juiste wijze. Pannen 2005 en bitumen uit (schatting) Voldoende. Nee, moeilijk waarneembaar door het aanwezige grind en tegelwerk. Ja, grind laag en tegels. Rechtleggen en goed laten aansluiten van enkele dakpannen: V 230,00 0 Dakbedekking van de aanbouw vervangen : V 3 jaar 1.160,00 0 totaal 230, ,00 opmerkingen toelichting gebreken De panlatten zijn in voldoende staat, op diverse plaatse geïnspecteerd. Niet alle dakpannen sluiten evengoed op elkaar aan waardoor wind en regen uit een bepaalde hoek onder de dakpannen kan komen en de constructie kan aantasten. Verder zijn er enkele blusjes af van de dakpannen. Het platte dak is voorzien van bitumineuze dakbedekking (met ballast grind). Het gehele dak is gedateerd en economisch afgeschreven. Ten tijde van het onderzoek is er geen ve lekkage aanwezig. Op deze dakbedekking vervangen.

19 Pagina 19 van 58 algemene bouwdelen schoorstenen algemeen is de schoorsteen in goede staat is het voegwerk in goede staat is er lood aangebracht is het lood goed aangebracht komt de schoorsteen boven de nok uit is er een schoorsteen kap aanwezig A.3.2 Het rookkanaal van de schoorsteen is niet geïnspecteerd. Om alle risico's van een schoorsteenbrand te vermijden, adviseren wij u hiervoor een specialistisch bedrijf in te schakelen Ja, juiste wijze. 0 0 totaal opmerkingen De schoorstenen/ rookgasafvoeren met de aansluitingen van het dak en/of gevel, zoals lood en loketten, verkeren in voldoende conditie. brandveiligheid A.4 is er een brandvertragende deur aanwezig tussen garage en woning zijn er verluchtingsdalen aanwezig rieten dak: is dak van binnen brandwerend 0 totaal opmerkingen advies In de woning zijn geen materialen aangetroffen die een verhoogd risico met betrekking tot de brandveiligheid opleveren. Bij voorgenomen verbouwingen er op letten dat dit zo blijft. De woning is niet voorzien van rookmelders en/of de aanwezige rookmelders zijn niet correct geplaatst. In verband met de brandveiligheid word geadviseerd om op elke verdieping minstens één rookmelder te plaatsen.

20 Pagina 20 van 58 algemene bouwdelen ongedierte / zwam A.5 algemeen is er zwam geconstateerd is er houtworm / boktor geconstateerd Een indicatie van zwam en/of ongedierte wil niet zeggen dat er ook sprake is van aantastingen en/of dat het ongedierte nog f is. 0 totaal opmerkingen Geen ongedierte of sporen van ongedierte aangetroffen in de houten delen welke zichtbaar waren tijdens de inspectie. diversen A.6 algemeen zijn er verder nog bijzonderheden geconstateerd Bij oudere woningen dient u er rekening mee te houden dat er asbesthoudende materialen kunnen zijn gebruikt. Het visueel niet constateren van asbesthoudende materialen door de inspecteur, wil niet zeggen dat er geen asbest aanwezig is; denk aan riolering, afvoer, rookkanaal, brandwerende deuren, spouwmuren, ed. 0 totaal en / algemeen A.6.1 zijn er andere en van toepassing Onvoorziene. Onvoorziene post achterstallig onderhoud: ,00 totaal 2.500,00 opmerkingen Omdat niet werkelijk alle bouwdelen zijn te inspecteren is het raadzaam een post voor onvoorziene op te nemen omdat de werkelijk schade aan sommige houten delen pas na verwijdering zichtbaar kan worden.

21 Pagina 21 van 58 kelder vloeren, houten constructiedelen B.3 algemeen van welk materiaal is de vloer gemaakt in welke staat is de constructie van de vloer zijn de vloerbalken in goede staat is de vloer vlak is de vloer stabiel is er een asbesthoudende vloerbedekking is de vloer vochtig is de vloer geïsoleerd hoe is de afwerking van de plinten Indien er niet onder of tussen de vloer geïnspecteerd kan worden, zal er een afgeleid oordeel gegeven worden over de vermoedelijke staat van dit onderdeel / deze onderdelen. Beton/ steenachtig. Betreft steenachtige betonplaat in voldoende staat. Ja, vloeren en wanden zijn vochtig. Aanbrengen van nieuwe pleisterlaag en afwerken met vochtwerende verflaag: V 2 jaar 430,00 0 totaal 430,00 toelichting gebreken Nu is het bijna standaard dat de wanden en de vloer van een kelderruimte vochtig zijn. Het pleisterwerk is deels aangetast en door de ruimte beter te ventileren en meer ventilatieopeningen te maken kan het overdadige aan waterdamp op natuurlijke wijze de kelderruimte verlaten. Herstellen van de aantasting kan middels een vocht werende schilderlaag. Injecten van de beton/ steenachtige delen is ook een optie maar deze is kostbaar en injecteren heeft maar een beperkte levensduur. Beter is het dan om de wanden te behandelen en de ventilatie te verbeteren. wand- en plafondafwerking B.3.1 zijn er (krimp)scheuren of naden in de wanden geconstateerd zijn er vochtplekken in de wanden geconstateerd zijn er ongefundeerde dragende wanden uit welk materiaal bestaan de plafonds hoe is de afwerking van de plafonds zijn er (krimp)scheuren of -naden in het plafond geconstateerd zijn er vochtplekken of beschadigingen in het plafond geconstateerd Ja, vochtige wanden en aangetast stuukpleister. Houten en steenachtige delen. Voldoende. 0 totaal

22 Pagina 22 van 58 kelder trappen en balustrades/leuningen B.3.2 zijn de balustrades/leuningen in goede staat kraken de traptreden is de trap goed bevestigd 0 totaal ventilatie / vocht B.5 is er mechanische ventilatie is er ventilatie in de badkamer aanwezig is er ventilatie in de toilet(ten) aanwezig is er ventilatie in de keuken aanwezig is er ventilatie in de bijkeuken aanwezig voldoen de ventilatieroosters 0 totaal diversen B.6 zijn er verder nog bijzonderheden geconstateerd 0 totaal

M O D E L - B O U W K U N D I G R A P P O R T N A T I O N A L E H Y P O T H E E K G A R A N T I E

M O D E L - B O U W K U N D I G R A P P O R T N A T I O N A L E H Y P O T H E E K G A R A N T I E T O E L I C H T I N G 34 Inleiding Bij de aanvraag voor Nationale Hypotheek Garantie moet in een aantal gevallen een bouwkundig rapport worden opgemaakt. Indien het rapport wordt opgemaakt door de gemeente

Nadere informatie

BIJLAGE 3 MODEL - BOUWKUNDIG RAPPORT NATIONALE HYPOTHEEK GARANTIE

BIJLAGE 3 MODEL - BOUWKUNDIG RAPPORT NATIONALE HYPOTHEEK GARANTIE BIJLAGE 3 MODEL - BOUWKUNDIG RAPPORT NATIONALE HYPOTHEEK GARANTIE TOELICHTING Inleiding Bij de aanvraag voor Nationale Hypotheek Garantie moet in een aantal gevallen een bouwkundig rapport worden opgemaakt.

Nadere informatie

Bouwkundig Adviesbureau Adres: 1235GT Barendrecht Aldus naar waarheid ingevuld en ondertekend:

Bouwkundig Adviesbureau Adres: 1235GT Barendrecht Aldus naar waarheid ingevuld en ondertekend: Bouwkundige rapport inzake Nationale ypotheek Garantie Administratieve gegevens: Aanvrager: Naam: Keuringsinstantie: Janis van Donk Bedrijf: Bouwkundig Adviesbureau Adres: Telefoon: Adres: Beemd 24 3193L

Nadere informatie

bouwkundige keuring Dorpstraat 1 Het Dorp

bouwkundige keuring Dorpstraat 1 Het Dorp bouwkundige keuring Dorpstraat 1 Het Dorp BOUWKUNDIG RAPPORT NATIONALE HYPOTHEEK GARANTIE Inleiding Bij de aanvraag voor Nationale Hypotheek Garantie moet in een aantal gevallen een bouwkundig rapport

Nadere informatie

Bouwkundig rapport. (Nationale Hypotheek Garantie) SSW Woningkeur B.V. Postbus 536 3760 AM Soest

Bouwkundig rapport. (Nationale Hypotheek Garantie) SSW Woningkeur B.V. Postbus 536 3760 AM Soest Bouwkundig rapport (Nationale Hypotheek Garantie) SSW Woningkeur B.V. Postbus 536 3760 AM Soest Administratieve gegevens Aanvrager (opdrachtgever) Keuringsinstantie Naam Bedrijf SSW Woningkeur B.V. Adres

Nadere informatie

MODEL BOUWKUNDIG RAPPORT NATIONALE HYPOTHEEK GARANATIE

MODEL BOUWKUNDIG RAPPORT NATIONALE HYPOTHEEK GARANATIE Inleiding Bij de aanvraag voor Nationale Hypotheek Garantie moet in een aantal gevallen een bouwkundig rapport worden opgemaakt. Indien het bouwkundig rapport wordt opgemaakt door de Gemeente of door de

Nadere informatie

algemeen bouwkundig rapport Volgnummer : 1234 AB-12 foto van het gekeurde

algemeen bouwkundig rapport Volgnummer : 1234 AB-12 foto van het gekeurde algemeen bouwkundig rapport Volgnummer : 1234 AB-12 Keuringsadres : Voorbeeldweg 12 te Voorbeelddorp foto van het gekeurde Doel van de keuring: verkrijgen inzicht in de bouwkundige staat in verband met

Nadere informatie

1 Algemene gegevens bouwkundig keuringsrapport

1 Algemene gegevens bouwkundig keuringsrapport 1 Algemene gegevens bouwkundig keuringsrapport Opdrachtgever: V. Oorbeeld Adres: Keuringslaan 8 3366 BK Gorinchem Bouwjaar: 1932 Datum keuring: 5 februari 2011 Uitgevoerd door: Vincent Jans Berkelselaan

Nadere informatie

BIJLAGE 3 - MODEL - BOUWKUNDIG RAPPORT NATIONALE HYPOTHEEK GARANTIE

BIJLAGE 3 - MODEL - BOUWKUNDIG RAPPORT NATIONALE HYPOTHEEK GARANTIE BIJLAGE 3 MODEL BOUWKUNDIG RAPPORT NATIONALE HYPOTHEEK GARANTIE TOELICHTING Inleiding Bij de aanvraag voor Nationale Hypotheek Garantie moet in een aantal gevallen een bouwkundig rapport worden opgemaakt.

Nadere informatie

AWK Woningkeuring AKK2013 Eengezinswoning Leliestraat 11 Hattem

AWK Woningkeuring AKK2013 Eengezinswoning Leliestraat 11 Hattem AWK Woningkeuring AKK01 Eengezinswoning Leliestraat 11 Hattem INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is. Ieder gebouw heeft na verloop

Nadere informatie

Trappen. De trap naar de 1 e en 2 e verdieping is in goede staat.

Trappen. De trap naar de 1 e en 2 e verdieping is in goede staat. 2 Daken 2.1 Dakbedekking Op de schuine dakvlakken liggen keramische Verbeterde Hollandsche pannen. Tijdens de inspectie waren aan de voorzijde diverse hoekkeper vorsten los. Steek proefsgewijs enkele pannen

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN EISEN HANDHAVING WONINGWET GEMEENTE ROTTERDAM

PROGRAMMA VAN EISEN HANDHAVING WONINGWET GEMEENTE ROTTERDAM PROGRAMMA VAN EISEN HANDHAVING WONINGWET GEMEENTE ROTTERDAM Afdeling Toezicht Gebouwen Versie 1.2 februari 2007 INLEIDING Dit Programma van Eisen is van toepassing op alle handhavingsbesluiten op grond

Nadere informatie

G van der Gaag bouwadvies en servicebureau

G van der Gaag bouwadvies en servicebureau G van der Gaag bouwadvies en servicebureau Bouwkundig inspectierapport van het woonhuis Zoekweg 56 1111 AA Marktplaats Bovenkruier 2~3297 TE Puttershoek~tel 078.6760237~fax 078.6760238~ E-mail:info@vandergaagbouwadvies.nl

Nadere informatie

Bouwkundig Rapport. Woningconditie.nl. Voorbeeldstraat 3 8282 LK Kampen

Bouwkundig Rapport. Woningconditie.nl. Voorbeeldstraat 3 8282 LK Kampen Woningconditie.nl Dotterbloem 64 8265 HH Kampen Tel: 06 41 24 80 69 Email: info@woningconditie.nl Web: www.woningconditie.nl Woningconditie.nl BTW Nummer: NL1380.44.946.B01 KvK Nummer: 56696515 Regiobank:

Nadere informatie

Bouwkundig Inspectierapport

Bouwkundig Inspectierapport Bouwkundig Inspectierapport Haraldstraat 7 3962 DA Wijk bij Duurstede Datum: 15 oktober 2012 Haraldstraat 7 Wijk bij Duurstede Algemene gegevens Administratieve gegevens aanvrager Naam : Volksbelang Adres

Nadere informatie

Bouwkundig adviesbureau de Braal

Bouwkundig adviesbureau de Braal Rapportnummer B 0701-264 Bouwkundig rapport inzake: Noorddijk 14 Bruinisse Opdrachtgever Keuringsinstantie Naam: De heer Moerman Bedrijf Adres: Noordijk 14 Plaats: Terneuzen Postcode: 4311 GR KvK nummer

Nadere informatie

RAPPORT BOUWTECHNISCHE KEURING

RAPPORT BOUWTECHNISCHE KEURING RAPPORT BOUWTECHNISCHE KEURING Herenhuis Johan de Witlaan 25 Rotterdam Onze onderzoeken danwel rapportages worden uitgevoerd volgens de meest recente NHG Voorwaarden & Normen, 2011-3. Toelichting bij de

Nadere informatie

Naam: Fam. Stoel Bedrijf Bouwkundig adviesbureau de Braal

Naam: Fam. Stoel Bedrijf Bouwkundig adviesbureau de Braal Rapportnummer B 0501-085 Bouwkundig rapport inzake: Noorddijkstraat 46 Brouwershaven Opdrachtgever Keuringsinstantie Naam: Fam. Stoel Bedrijf Adres: Noorddijkstraat 46 Plaats: Terneuzen Postcode: 4318

Nadere informatie

OPNAMERAPPORT objectnummer 68016. INSPECTIERAPPORT 2016 Objectnummer 68016 Voormalig Raadhuis (kosterij)

OPNAMERAPPORT objectnummer 68016. INSPECTIERAPPORT 2016 Objectnummer 68016 Voormalig Raadhuis (kosterij) OPNAMEAPPOT objectnummer 68016 INSPECTIEAPPOT 2016 Objectnummer 68016 Voormalig aadhuis (kosterij) Bureau Delfgou Dorpsstraat 208 B 3925 KH Scherpenzeel tel. 033-465 49 01 / fax 033-461 26 76 e-mail: info@delfgou.nl

Nadere informatie

Bouwkundig Inspectierapport

Bouwkundig Inspectierapport Bouwkundig Inspectierapport Geul 68 3961 HZ Wijk bij Duurstede Datum: 3 augustus 2012 Geul 68 Wijk bij Duurstede Algemene gegevens Administratieve gegevens aanvrager Naam : Volksbelang Adres : Karel de

Nadere informatie

Bouwkundig adviesbureau de Braal

Bouwkundig adviesbureau de Braal Rapportnummer B 0701-300 Bouwkundig rapport inzake: Den Domp 29 Ouwerkerk Opdrachtgever Keuringsinstantie Naam: Fam Zwetsloot Bedrijf Adres: Den Domp 29 Plaats: Terneuzen Postcode: 4305 AR KvK nummer Terneuzen

Nadere informatie

Rapportage bouwtechnisch onderzoek

Rapportage bouwtechnisch onderzoek Rapportage bouwtechnisch onderzoek Een visuele inspectie van de woning Opdrachtgever : Adres : Voorbeeld 1 Plaats : Amsterdam Opdrachtnummer Datum Bouwkundige : xxxxxx : xxxxxx : xxxxxx Inhoudsopgave Inhoudsopgave...

Nadere informatie

Bouwkundig Inspectierapport

Bouwkundig Inspectierapport Bouwkundig Inspectierapport Kerkeland 44 3947 MX Langbroek Datum: 30 augustus 2012 Kerkeland 44 Langbroek Algemene gegevens Administratieve gegevens aanvrager Naam : Volksbelang Adres : Karel de Grotestraat

Nadere informatie

RAPPORT BOUWTECHNISCHE KEURING

RAPPORT BOUWTECHNISCHE KEURING RAPPORT BOUWTECHNISCHE KEURING 201209301PAR 1 gezinswoning De Goedestraat 21 Wilrijk Onze onderzoeken danwel rapportages worden uitgevoerd volgens de meest recente NHG Voorwaarden & Normen, 2011-3. INSPEKTA

Nadere informatie

Rapportage Bouwtechnische Keuring

Rapportage Bouwtechnische Keuring Rapportage Bouwtechnische Keuring Voorbeeldstraat 14 134AB Voorbeeldstad VDE Keuring & Advies B.V. Postbus 67 E info@vde-keuring.nl KvK 60.03.38.43 4130 EB Vianen I www.vde-keuring.nl BTW NL 8537.39.766.B01

Nadere informatie

Tussenwoning. Willem Flipstraat 1101 Zomaar ergens

Tussenwoning. Willem Flipstraat 1101 Zomaar ergens Tussenwoning Willem Flipstraat 1101 Zomaar ergens INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is. Ieder gebouw, groot of klein, oud of nieuw,

Nadere informatie

Bouwkundig Inspectierapport

Bouwkundig Inspectierapport Bouwkundig Inspectierapport Notengaard 5 3962 JD Wijk bij Duurstede Datum: 31 mei 2012 Notengaard 5 Wijk bij Duurstede Algemene gegevens Administratieve gegevens aanvrager Naam : Volksbelang Adres : Karel

Nadere informatie

mierlo.ons digitale dorp.nl

mierlo.ons digitale dorp.nl mierlo.ons digitale dorp.nl ` WoningScan. ` De onderhoudskosten van een eigen woning kunnen een belangrijke kostenpost vormen. Om deze kosten zoveel als mogelijk te beperken is de WoningScan ontwikkeld.

Nadere informatie

VOORBEELD BOUWKUNDIG RAPPORT

VOORBEELD BOUWKUNDIG RAPPORT VOORBEELD BOUWKUNDIG RAPPORT Voorbeeldstraat 123 1000 AA Hoofdstad Referentie aanvrager: BIJN3926898 Rapportnummer: 78656WYUP Uitgebracht op: 10 oktober 2013 Uitgebracht door: BIJN Real Estate BV (www.bouwkeuringvergelijk.nl)

Nadere informatie

Bouwkundig Inspectierapport

Bouwkundig Inspectierapport Bouwkundig Inspectierapport Dommel 8 3961 HT Wijk bij Duurstede Datum: 28 juni 2012 Dommel 8 Wijk bij Duurstede Algemene gegevens Administratieve gegevens aanvrager Naam : Volksbelang Adres : Karel de

Nadere informatie

Bouwkundig Inspectierapport

Bouwkundig Inspectierapport Bouwkundig Inspectierapport Regge 20 3961 HP Wijk bij Duurstede Datum: 28 juni 2012 Regge 20 Wijk bij Duurstede Algemene gegevens Administratieve gegevens aanvrager Naam : Volksbelang Adres : Karel de

Nadere informatie

Bouwkundig Inspectierapport

Bouwkundig Inspectierapport Bouwkundig Inspectierapport Friese Steen 68 3961 XK Wijk bij Duurstede Datum: 28 juni 2012 Friese Steen 68 Wijk bij Duurstede Algemene gegevens Administratieve gegevens aanvrager Naam : Volksbelang Adres

Nadere informatie

VOORBEELDRAPPORT. Eengezinswoning. Voorbeeldstraat 10 Gouda

VOORBEELDRAPPORT. Eengezinswoning. Voorbeeldstraat 10 Gouda VOORBEELDRAPPORT Eengezinswoning Voorbeeldstraat 1 Gouda Toelichting bij de (visuele) keuring Dit bouwtechnisch rapport is een ondersteunende dienstverlening en heeft als doel de opdrachtgever inzicht

Nadere informatie

Rapportage bouwtechnisch onderzoek.

Rapportage bouwtechnisch onderzoek. Voorbeeldstraat 24 1234 AA Demostad Rapportage bouwtechnisch onderzoek. Verklaring en aansprakelijkheid De gegevens en beoordelingen welke in deze rapportage zijn opgenomen, zijn door Perfectbouw naar

Nadere informatie

Rapportage bouwtechnisch onderzoek

Rapportage bouwtechnisch onderzoek Bouwkundig Inspectie-, Teken- & Adviesburo Rapportage bouwtechnisch onderzoek Dorpsstraat 26 INHOUD: 1. Voorblad + foto geïnspecteerd object Energielabel nodig? Neem contact met ons op. 2. Gegevens aanvrager

Nadere informatie

Bouwkundig Inspectierapport

Bouwkundig Inspectierapport Bouwkundig Inspectierapport Ringoven 43 3961 EH Wijk bij Duurstede Datum: 8 augustus 2012 Ringoven 43 Wijk bij Duurstede Algemene gegevens Administratieve gegevens aanvrager Naam : Volksbelang Adres :

Nadere informatie

Bouwtechnisch rapport inzake Nationale Hypotheek Garantie (NHG)

Bouwtechnisch rapport inzake Nationale Hypotheek Garantie (NHG) Bouwtechnisch rapport inzake Nationale Hypotheek Garantie (NHG) NHG-straat 11 Bouwkundige Adviezen Bemiddeling Bouwgeschillen Bouwkosten Bouwbegeleiding Energielabels / Adviezen J. Catslaan 23 3705 BN

Nadere informatie

Kuyperschool Ridderkerk Bouwkundige opname 15 augustus 2011. Bouwkundige opname. Voormalige Kuyperschool te Ridderkerk

Kuyperschool Ridderkerk Bouwkundige opname 15 augustus 2011. Bouwkundige opname. Voormalige Kuyperschool te Ridderkerk Bouwkundige opname Voormalige Kuyperschool te Ridderkerk 5 september 2011 1. Inleiding In opdracht van Leyten Bouwplanontwikkeling B.V. heeft er op 15 augustus 2011 een inspectie plaats gevonden naar een

Nadere informatie

Bouwkundig Rapport ENKELE VOORBEELD PAGINA S

Bouwkundig Rapport ENKELE VOORBEELD PAGINA S Hoekwoning Wilhelminaplein 33 3342 TK, Kudelstaart Rapport nr: 0001-10-09 2009 Bouwkundig Rapport - Bouwkundige rapporten opgesteld door Edutch Bouwkundig Adviesbureau worden o.a. erkend door ABN AMRO,

Nadere informatie

BOUWKUNDIG RAPPORT 2011149. Woonhuis met uitbouw en schuurtje. Benedenbaantje 43 4618 AV Breda. Tel: 06 28791055

BOUWKUNDIG RAPPORT 2011149. Woonhuis met uitbouw en schuurtje. Benedenbaantje 43 4618 AV Breda. Tel: 06 28791055 BOUWKUNDIG RAPPORT 2011149 Woonhuis met uitbouw en schuurtje. Benedenbaantje 43 4618 AV Breda Bernardlaan 55 4724 BS Wouw 1 ABN AMRO : 40.29.45.905 Nummer Kvk : 20123084 ADMINISTRATIEVE GEGEVENS AANVRAGER

Nadere informatie

bouwtechnische inspectie straat te Dordrecht 19 januari 2011

bouwtechnische inspectie straat te Dordrecht 19 januari 2011 bouwtechnische inspectie straat te Dordrecht 19 januari 2011 bouw- en energieadvies INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMENE GEGEVENS... 3 2. CONCLUSIE & KOSTENRAMING... 4 2.1 Kostenraming... 4 2.2

Nadere informatie

Bouwtechnisch rapport inzake Nationale Hypotheek Garantie (NHG)

Bouwtechnisch rapport inzake Nationale Hypotheek Garantie (NHG) Bouwtechnisch rapport inzake Nationale Hypotheek Garantie (NHG) Kerkdijk Westbroek Bouwkundige Adviezen Bemiddeling Bouwgeschillen Bouwkosten Bouwbegeleiding Energielabels / Adviezen Kerkdijk 47B 3615

Nadere informatie

Inspectie rapport. s Gravenpoldersestraat 7 Hoedekenskerke. Gegevens : Hoek rij woning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland.

Inspectie rapport. s Gravenpoldersestraat 7 Hoedekenskerke. Gegevens : Hoek rij woning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Gentsestraat 22 4411 DK Rilland Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 E-mail:baz@zeelandnet.nl www.bazeeland.nl Inspectie rapport Adres: s Gravenpoldersestraat 7 Hoedekenskerke Gegevens : Hoek rij woning Opname

Nadere informatie

RAPPORT AANKOOPKEURING

RAPPORT AANKOOPKEURING RAPPORT AANKOOPKEURING Opdrachtgever: Dhr. Raadhuisstraat 3 Ons kenmerk 9967 RA Eenrum Datum The Netherlands Auteur R. Buisman +31(0)6-4 48 45 03 info@bsmnbouwadvies.nl www.bsmnbouwadvies.nl KvK: 5736836

Nadere informatie

Inspectie rapport. Burgemeester van Horsighstraat 20 s Heerenhoek. Gegevens : 2 onder 1 kap woning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland.

Inspectie rapport. Burgemeester van Horsighstraat 20 s Heerenhoek. Gegevens : 2 onder 1 kap woning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Gentsestraat 22 4411 DK Rilland Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 E-mail:baz@zeelandnet.nl www.bazeeland.nl Inspectie rapport Adres: Burgemeester van Horsighstraat 20 s Heerenhoek Gegevens : 2 onder 1

Nadere informatie

VOORBEELD BOUWKUNDIG RAPPORT

VOORBEELD BOUWKUNDIG RAPPORT VOORBEELD BOUWKUNDIG RAPPORT project: Verwegstraat 18 0101 TP Dezestad Werknummer.: 201150 Datum: April 2011 Köhlen Consulting Bouwkundig Advies Maastricht tel. 06-46325215 www.kohlenconsulting.nl Bouwkundig

Nadere informatie

Rapportage bouwtechnisch onderzoek.

Rapportage bouwtechnisch onderzoek. Kerkweg 13 15 17 4321 AB Kerkwerve Rapportage bouwtechnisch onderzoek. Onafhankelijkheid en objectiviteit. Perfectbouw B.V. garandeert objectiviteit en volledige onafhankelijkheid bij het door haar uitgevoerde

Nadere informatie

INSPECTIE RAPPORT Nispensestraat 79 te Roosendaal

INSPECTIE RAPPORT Nispensestraat 79 te Roosendaal INSPECTIE RAPPORT Nispensestraat 79 te Roosendaal Inhoudsopgave 1) Daken A) Kapconstructies B) Dakbedekkingen C) Dakoverstekken D) Dakramen E) Dakkapellen F) Schoorstenen 2) Goten 3) Hemelwaterafvoeren

Nadere informatie

Rapportage bouwtechnisch onderzoek.

Rapportage bouwtechnisch onderzoek. Weststraat 20 4306 CN Nieuwerkerk Rapportage bouwtechnisch onderzoek. Onafhankelijkheid en objectiviteit. Perfectbouw B.V. garandeert objectiviteit en volledige onafhankelijkheid bij het door haar uitgevoerde

Nadere informatie

FIXED. Technisch Rapport. Voorletters, achternaam Adres, huisnummer Postcode, woonplaats. Continuïteit in onderhoud

FIXED. Technisch Rapport. Voorletters, achternaam Adres, huisnummer Postcode, woonplaats. Continuïteit in onderhoud FIXED Continuïteit in onderhoud Technisch Rapport Voorletters, achternaam, huisnummer Postcode, woonplaats FiXed www.fiedservice.nl info@fiedservice.nl 085-8640014 IBAN: NL90RABO 0309183995 BTW: NL200525050B01

Nadere informatie

Inspectie rapport. Adriaan Butijnweg 25 Rilland. Gegevens : 2 onder 1 kap woning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950

Inspectie rapport. Adriaan Butijnweg 25 Rilland. Gegevens : 2 onder 1 kap woning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 Gentsestraat 22 4411 DK Rilland Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 E-mail:baz@zeelandnet.nl www.bazeeland.nl Inspectie rapport Adres: Adriaan Butijnweg 25 Rilland Gegevens : 2 onder 1 kap woning Opname

Nadere informatie

Bouwkundige verkoopkeuring met berekening Nassaulaan 8 in Alkmaar

Bouwkundige verkoopkeuring met berekening Nassaulaan 8 in Alkmaar Bouwkundige verkoopkeuring met berekening Nassaulaan 8 in Alkmaar Provis bouwkundige keuring, Oudegracht 234, 1811 CR in Alkmaar Tel: 06-11 00 60 67 info@provisbouwkundigekeuring.nl KvK nr.: 51 62 01 38

Nadere informatie

Delen van wanden, vloeren, plafonds en overige welke het verschil zijn tussen de bestaande situatie en nieuwe uitvoering verwijderen en afvoeren.

Delen van wanden, vloeren, plafonds en overige welke het verschil zijn tussen de bestaande situatie en nieuwe uitvoering verwijderen en afvoeren. Technische omschrijving Splitsing in twee appartementen Hoge Rijndijk 94 H leiden 1 Sloopwerk Delen van wanden, vloeren, plafonds en overige welke het verschil zijn tussen de bestaande situatie en nieuwe

Nadere informatie

Inspectie rapport. Scheldestraat 33 4417 BR Hansweert. Gegevens : rij hoek woning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950

Inspectie rapport. Scheldestraat 33 4417 BR Hansweert. Gegevens : rij hoek woning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 Gentsestraat 22 4411 DK Rilland Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 E-mail:baz@zeelandnet.nl www.bazeeland.nl Inspectie rapport Adres: Scheldestraat 33 4417 BR Hansweert Gegevens : rij hoek woning Opname

Nadere informatie

Inspectie rapport. Kasteelhoekstraat 10 4433 AJ Hoedekenskerke. Gegevens : Hoek rij woning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland.

Inspectie rapport. Kasteelhoekstraat 10 4433 AJ Hoedekenskerke. Gegevens : Hoek rij woning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Gentsestraat 22 4411 DK Rilland Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 E-mail:baz@zeelandnet.nl www.bazeeland.nl Inspectie rapport Adres: Kasteelhoekstraat 10 4433 AJ Hoedekenskerke Gegevens : Hoek rij woning

Nadere informatie

Meerjaren Onderhoud Plan VVE Velserbeek Sparrestraat IJmuiden

Meerjaren Onderhoud Plan VVE Velserbeek Sparrestraat IJmuiden Meerjaren Onderhoud Plan VVE Velserbeek Sparrestraat IJmuiden INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is. Ieder gebouw, groot of klein,

Nadere informatie

MEERJAREN ONDERHOUDSPLAN - 10 JAAR -

MEERJAREN ONDERHOUDSPLAN - 10 JAAR - MEERJAREN ONDERHOUDSPLAN - 10 JAAR - VvE Voorbeeldstraat 1 t/m 3 te Stad Meerjaren onderhoudsplan Voorbeeldstraat 1 t/m 5 januari 2011 PK2 Architecten te Rotterdam, tel. 010 4111503 Meerjaren onderhoudsplan

Nadere informatie

Inspectie rapport. Irislaan 28, Yerseke. Gegevens : Hoek rijwoning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950

Inspectie rapport. Irislaan 28, Yerseke. Gegevens : Hoek rijwoning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 Gentsestraat 22 4411 DK Rilland Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 E-mail:baz@zeelandnet.nl www.bazeeland.nl Inspectie rapport Adres: Irislaan 28, Yerseke Gegevens : Hoek rijwoning Opname datum: 14 juni

Nadere informatie

Inspectie rapport. Roompot 45 Hansweert. Gegevens : Tussenwoning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950

Inspectie rapport. Roompot 45 Hansweert. Gegevens : Tussenwoning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 Gentsestraat 22 4411 DK Rilland Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 E-mail:baz@zeelandnet.nl www.bazeeland.nl Inspectie rapport Adres: Roompot 45 Hansweert Gegevens : Tussenwoning Opname datum: 14 oktober

Nadere informatie

[Boers Advies] [30 september 2013 ]

[Boers Advies] [30 september 2013 ] [Bouwkundige Inspectie] [Boers Advies] [30 september 2013 ] [Boers Advies Bouwkundig Adviesbureau] [Kasteel 1] [0521-592910/06-55378080] [www.boersadvies.nl] [info@boersadvies.nl] [Bouwkundige inspectie

Nadere informatie

Rapportage bouwtechnisch onderzoek.

Rapportage bouwtechnisch onderzoek. Teststraat1 1234 AB Teststad Rapportage bouwtechnisch onderzoek. Onafhankelijkheid en objectiviteit. Perfectbouw B.V. garandeert objectiviteit en volledige onafhankelijkheid bij het door haar uitgevoerde

Nadere informatie

Inspectie rapport. Burgemeester van Horsighstraat s Heerenhoek. Gegevens : 2 onder 1 kap woning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland.

Inspectie rapport. Burgemeester van Horsighstraat s Heerenhoek. Gegevens : 2 onder 1 kap woning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Gentsestraat 22 4411 DK Rilland Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 E-mail:baz@zeelandnet.nl www.bazeeland.nl Inspectie rapport Adres: Burgemeester van Horsighstraat s Heerenhoek Gegevens : 2 onder 1 kap

Nadere informatie

Rapportage bouwtechnisch onderzoek.

Rapportage bouwtechnisch onderzoek. Dirk Bosstraat 24 3241GE Middelharnis Rapportage bouwtechnisch onderzoek. Onafhankelijkheid en objectiviteit. Perfectbouw B.V. garandeert objectiviteit en volledige onafhankelijkheid bij het door haar

Nadere informatie

Mierlo, ons digitale dorp

Mierlo, ons digitale dorp Mierlo, ons digitale dorp Gebruik van de controlelijst Woningscan. Klant controleert zelf de groene vragen. Kan dit als fraai document downloaden via jullie pagina. De rode vragen doen jullie. Je kunt

Nadere informatie

losse schroeven aandraaien en omhoog gekomen scharnierpennen terug tikken

losse schroeven aandraaien en omhoog gekomen scharnierpennen terug tikken In de woning Binnendeuren en kozijnen controle hang en sluitwerk losse schroeven aandraaien en omhoog gekomen scharnierpennen terug tikken aanlopen van deur tegen kozijn conditie schilderwerk/afwerking

Nadere informatie

Is uw huis in goede conditie?

Is uw huis in goede conditie? Is uw huis in goede conditie? Hoe staat het met het onderhoud van uw woning? Is het dak nog goed? En functioneren de binnendeuren nog optimaal? Het is tijd voor de jaarlijkse inspectie! En met deze praktische

Nadere informatie

Rapportage bouwtechnisch onderzoek.

Rapportage bouwtechnisch onderzoek. Leeuwenlaan 11 1243 KA s-graveland Rapportage bouwtechnisch onderzoek. Onafhankelijkheid en objectiviteit. Perfectbouw B.V. garandeert objectiviteit en volledige onafhankelijkheid bij het door haar uitgevoerde

Nadere informatie

Werknummer 2016/1026 Opdrachtgever de heer A. van Ark Contactpersoon Aankoopmakelaar Sandra Geerlings Datum maandag 4 januari 2016

Werknummer 2016/1026 Opdrachtgever de heer A. van Ark Contactpersoon Aankoopmakelaar Sandra Geerlings Datum maandag 4 januari 2016 HET GEHEEL IN DE WONING OPMERKINGEN Dak en binnenbetimmeringen zolder controleren binnenzijde dakbeschot op lekkages constoleren dakbalken hout op boktor en of houtworm Wand boven cv ketel scheuren en

Nadere informatie

Rapportage Bouwtechnische keuring

Rapportage Bouwtechnische keuring Rapportage Bouwtechnische keuring 1 / 0 Inhoudsopgave - algemene gegevens - waardering/omschrijving & afkortingen - algemeen beeld van uw woning - samenvatting herstelkosten - samenvatting kosten woningverbetering

Nadere informatie

Aantal woningen opgenomen : 41 (Guldeland 9 heeft afwijkend bouwjaar)

Aantal woningen opgenomen : 41 (Guldeland 9 heeft afwijkend bouwjaar) ningen oorspronkelijk : 42 ningen opgenomen : 41 (Guldeland 9 heeft afwijkend bouwjaa ningen verkocht : 0 ntal woningen : 42 rages Rapportage conditiemeting, Complex : 0 414 Voorblad conditiemeting : 1966

Nadere informatie

CONTROLELIJST WONINGINSPECTIE. Passievoorbouwen! WWW.VANLAAR.NL

CONTROLELIJST WONINGINSPECTIE. Passievoorbouwen! WWW.VANLAAR.NL CONTROLELIJST WONINGINSPECTIE Passievoorbouwen! WWW.VANLAAR.NL DE JAARLIJKSE WONINGINSPECTIE Is uw huis in goede conditie? Hoe staat het met het onderhoud van uw woning? Is het dak nog goed? En functioneren

Nadere informatie

Inspectie rapport. Voorhoute 42, 4416 BT Kruiningen. Gegevens : Hoekwoning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950

Inspectie rapport. Voorhoute 42, 4416 BT Kruiningen. Gegevens : Hoekwoning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 Gentsestraat 22 4411 DK Rilland Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 E-mail:baz@zeelandnet.nl www.bazeeland.nl Inspectie rapport Adres: Voorhoute 42, 4416 BT Kruiningen Gegevens : Hoekwoning Opname datum:

Nadere informatie

Inspectie rapport. Irislaan 2 Yerseke. Gegevens : Hoek rijwoning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950

Inspectie rapport. Irislaan 2 Yerseke. Gegevens : Hoek rijwoning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 Gentsestraat 22 4411 DK Rilland Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 E-mail:baz@zeelandnet.nl www.bazeeland.nl Inspectie rapport Adres: Irislaan 2 Yerseke Gegevens : Hoek rijwoning Opname datum: 24 July 2015

Nadere informatie

RAPPORTAGE BOUWTECHNISCH ONDERZOEK TBV DE PANNENDAKEN, PLATTE DAKEN AMSTERDAMSESTRAATWEG 500 T/M EM TE UTRECHT

RAPPORTAGE BOUWTECHNISCH ONDERZOEK TBV DE PANNENDAKEN, PLATTE DAKEN AMSTERDAMSESTRAATWEG 500 T/M EM TE UTRECHT 1 RAPPORTAGE BOUWTECHNISCH ONDERZOEK TBV DE PANNENDAKEN, PLATTE DAKEN AMSTERDAMSESTRAATWEG 500 T/M 510 3553 EM TE UTRECHT 2 Keuringsgegevens Opdrachtgever Naam: Vve A`damsestraatweg 500 t/m 510 Straat:

Nadere informatie

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT PODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PODUCT 6330 6020 3305 2410 615 2255 1040 685 1200 840 5930 1125 1080 250 1040 2325 PODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PODUCT 2930+ 2700+ 1990+ 2951+ 5 0 4000 1750 4080

Nadere informatie

Inlichtingenformulier verkoper

Inlichtingenformulier verkoper Onderdeel van Jonker van der Klein BV Inlichtingenformulier verkoper Naam Adres Postcode woonplaats Telefoonnummer Algemeen 1. Wat is het bouwjaar van de woning Jaar 2. Sinds welk jaar bent u woonachtig

Nadere informatie

Rapportage bouwtechnisch onderzoek.

Rapportage bouwtechnisch onderzoek. Oud Heiligeweg 21 4307 LA Oosterland Rapportage bouwtechnisch onderzoek. Onafhankelijkheid en objectiviteit. Perfectbouw B.V. garandeert objectiviteit en volledige onafhankelijkheid bij het door haar uitgevoerde

Nadere informatie

Technische omschrijving splitsing woonhuis Hozenstraat 8 te Bredevoort d.d. 13-01-2016

Technische omschrijving splitsing woonhuis Hozenstraat 8 te Bredevoort d.d. 13-01-2016 Technische omschrijving splitsing woonhuis Hozenstraat 8 te Bredevoort d.d. 13-01-2016 Algemeen en buitenzijde - Al het houtwerk moet gecontroleerd worden op houtrot en waar nodig deels vervangen worden,

Nadere informatie

Rapportage bouwtechnisch onderzoek.

Rapportage bouwtechnisch onderzoek. Dokter Schutterstraat 56 4307 BP OOSTERLAND Rapportage bouwtechnisch onderzoek. Onafhankelijkheid en objectiviteit. Perfectbouw B.V. garandeert objectiviteit en volledige onafhankelijkheid bij het door

Nadere informatie

Bouwtechnisch Rapport 1e Brandenburgerweg 17 Bilthoven

Bouwtechnisch Rapport 1e Brandenburgerweg 17 Bilthoven Bouwtechnisch Rapport 1e Brandenburgerweg 17 Bilthoven 1 Vraagstelling; Opdrachtgever wil informatie over mogelijke gebreken, direct noodzakelijke kosten en kosten op termijn. Extra aandachtspunt; houtrot/aantasting

Nadere informatie

BOUWTECHNISCHE QUICKSCAN

BOUWTECHNISCHE QUICKSCAN Zuidweg 73 2671 MP Naaldwijk T 0174 627953 E info@pbsvastgoed.nl I www.pbsvastgoed.nl BOUWTECHNISCHE QUICKSCAN ABN AMRO 491625677 KVK 51372878 BTW NL823246140B01 Opdrachtgever PBS Vastgoed Zuidweg 73 2671

Nadere informatie

Bouwkundige verkoopkeuring met berekening Heereweg 224 a in Groet

Bouwkundige verkoopkeuring met berekening Heereweg 224 a in Groet Bouwkundige verkoopkeuring met berekening Heereweg 224 a in Groet Provis bouwkundige keuring, Oudegracht 234, 1811 CR in Alkmaar Tel: 06-11 00 60 67 info@provisbouwkundigekeuring.nl KvK nr.: 51 62 01 38

Nadere informatie

Rapportage bouwtechnisch onderzoek.

Rapportage bouwtechnisch onderzoek. Prinses Margrietstraat 25 4311 CH Bruinisse Rapportage bouwtechnisch onderzoek. Onafhankelijkheid en objectiviteit. Perfectbouw B.V. garandeert objectiviteit en volledige onafhankelijkheid bij het door

Nadere informatie

BOUWKUNDIG INSPECTIERAPPORT

BOUWKUNDIG INSPECTIERAPPORT R. Hoogland Project Support bouwbegeleiding & advies BOUWKUNDIG INSPECTIERAPPORT inzake Klinkerweg 30 2565 PP Den Haag R.Hoogland Project Support Segbroeklaan 218, 2565DS Den Haag rh.proj.supp@kpnmail.nl

Nadere informatie

Bouwkundige verkoopkeuring met NHG berekening Kennemerstraatweg 30 in Alkmaar

Bouwkundige verkoopkeuring met NHG berekening Kennemerstraatweg 30 in Alkmaar Bouwkundige verkoopkeuring met NHG berekening Kennemerstraatweg 30 in Alkmaar Provis bouwkundige keuring, Oudegracht 234, 1811 CR in Alkmaar Tel: 06-11 00 60 67 info@provisbouwkundigekeuring.nl KvK nr.:

Nadere informatie

Fundamenteel onafhankelijk

Fundamenteel onafhankelijk Rapport Nationale Hypotheek Garantie(NHG) Adres object : Voorbeeldstraat 99 Postcode : Voorbeeld postcode Plaats : Voorbeeldstad Datum inspectie : 02-08-2014 Rapportnummer : 81368-k01-150518 Fundamenteel

Nadere informatie

Checklist eigenwoning. de jaarlijkse woninginspectie. Is uw huis in goede conditie?

Checklist eigenwoning. de jaarlijkse woninginspectie. Is uw huis in goede conditie? Checklist eigenwoning de jaarlijkse woninginspectie Is uw huis in goede conditie? Hoe staat het met het onderhoud van uw woning? is het dak nog goed? en functioneren de binnendeuren nog optimaal? Het is

Nadere informatie

Inspectie rapport. Vijverstraat 21 4411 AS Rilland. Gegevens : Tussenwoning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950

Inspectie rapport. Vijverstraat 21 4411 AS Rilland. Gegevens : Tussenwoning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 Gentsestraat 22 4411 DK Rilland Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 E-mail:baz@zeelandnet.nl www.bazeeland.nl Inspectie rapport Adres: Vijverstraat 21 4411 AS Rilland Gegevens : Tussenwoning Opname datum:

Nadere informatie

Wijziging van de Nadere regels subsidies gemeente Groningen door toevoeging van een regeling voor Vastgoedverbetering Vishoek-Hoekstraat-Muurstraat

Wijziging van de Nadere regels subsidies gemeente Groningen door toevoeging van een regeling voor Vastgoedverbetering Vishoek-Hoekstraat-Muurstraat GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Groningen. Nr. 27505 7 maart 2016 Wijziging van de Nadere regels subsidies gemeente Groningen door toevoeging van een regeling voor Vastgoedverbetering Vishoek-Hoekstraat-Muurstraat

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan Projectnummer Projectnaam Plaatsnaam 17-11-014 1 INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is. Ieder gebouw heeft

Nadere informatie

M.O.B. Consultancy bv

M.O.B. Consultancy bv M.O.B. Consultancy bv Meerjarenonderhoudsplan Verenigingsplein MOB Consultancy b.v. Jacob Catslaan 23 3705 BN Zeist www.mob.nl info@mob.nl 030-6940000 INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan appartementen Dorpsweg 126abc-140abc Rotterdam Algemene Objectgegevens Code Code 20110114 Object Type Adres Postcode Plaats Telefoon appartementen Dorpsweg 126abc-140abc 3083LG

Nadere informatie

Kapitalisatie 2006. 15 jaren. 12 appartementen. Demostraat 2 t/m 24 1234 AB Demostad. Toelichting op dit rapport: Onkosten:

Kapitalisatie 2006. 15 jaren. 12 appartementen. Demostraat 2 t/m 24 1234 AB Demostad. Toelichting op dit rapport: Onkosten: Kapitalisatie 2006 15 jaren 12 appartementen Demostraat 2 t/m 24 1234 AB Demostad Toelichting op dit rapport: Onkosten: Reservering: Saldo: De totale uitgaven voor het onderhoud per jaar. De gemiddelde

Nadere informatie

algemeen bouwkundig rapport Volgnummer : 2592 AW-57 foto van het gekeurde

algemeen bouwkundig rapport Volgnummer : 2592 AW-57 foto van het gekeurde bouwkundig adviesburo Wapendal algemeen bouwkundig rapport Volgnummer : 2592 AW-57 Keuringsadres : Haverkamp nr. 57 te Den Haag foto van het gekeurde Doel van de keuring: verkrijgen inzicht in de bouwkundige

Nadere informatie

Rapportage bouwtechnisch onderzoek.

Rapportage bouwtechnisch onderzoek. Serooskerkseweg 14 4328 SM Burgh Haamstede Rapportage bouwtechnisch onderzoek. Onafhankelijkheid en objectiviteit. Perfectbouw B.V. garandeert objectiviteit en volledige onafhankelijkheid bij het door

Nadere informatie

Inspectie rapport. Ambachtsstraat 32 s Gravenpolder. Gegevens : 2 onder 1 kap woning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland.

Inspectie rapport. Ambachtsstraat 32 s Gravenpolder. Gegevens : 2 onder 1 kap woning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Gentsestraat 22 4411 DK Rilland Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 E-mail:baz@zeelandnet.nl www.bazeeland.nl Inspectie rapport Adres: Ambachtsstraat 32 s Gravenpolder Gegevens : 2 onder 1 kap woning Opname

Nadere informatie

Bouwkundig keuringsrapport De wijde AA 1 Zwolle

Bouwkundig keuringsrapport De wijde AA 1 Zwolle De huizenkeurder Bouwkundi keurinsrapport De wijde AA 1 Zwolle Opdrachtever : J Vos dd 5 januari 2004 De huizenkeurder aankoopkeurinen voor woninen keurinen voor Nationale hypotheek arantie bouwkundi advies.

Nadere informatie

Inspectie rapport. Henry Dunantstraat 100, 4416 CN Kruiningen. Gegevens : Hoek rijwoning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland.

Inspectie rapport. Henry Dunantstraat 100, 4416 CN Kruiningen. Gegevens : Hoek rijwoning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Gentsestraat 22 4411 DK Rilland Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 E-mail:baz@zeelandnet.nl www.bazeeland.nl Inspectie rapport Adres: Henry Dunantstraat 100, 4416 CN Kruiningen Gegevens : Hoek rijwoning

Nadere informatie

Bouw Advies van der Steuijt

Bouw Advies van der Steuijt ADVIES OP MAAT Bouw Advies vd Steuijt Van Vredenburchweg 134 te Rijswijk Bouwkundig Adviesrapport Aankoopkeuring Bouw Advies van der Steuijt Bezoekadres: Tel: 06-45022536 Hertog Govertkade 8a ING nr: 7544009

Nadere informatie

Bouwkundig rapport Nationale Hypotheek Garantie

Bouwkundig rapport Nationale Hypotheek Garantie Bouwkundig rapport Nationale Hypotheek Garantie 3 e Carnissestraat 27 3000 JH ROTTERDAM Administratieve gegevens Aanvrager (opdrachtgever) Keuringsinstantie Naam Fam. Lagendijk Bedrijf SSW Woningkeur B.V.

Nadere informatie