bouwkundige keuring Kanaalstraat 207 Lisse

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "bouwkundige keuring Kanaalstraat 207 Lisse"

Transcriptie

1 bouwkundige keuring Kanaalstraat 207 Lisse

2 BOUWKUNDIG RAPPORT NATIONALE HYPOTHEEK GARANTIE Inleiding Bij de aanvraag voor Nationale Hypotheek Garantie m oet in een aantal gevallen een bouwkundig rapport worden opgem aakt. Indien het rapport wordt opgemaakt door de gemeente of door de 'vereniging eigen huis' gelden ten aanzien van het bouwkundig rapport geen vormvoorschriften. In alle overige gevallen dient het rapport te worden opgemaakt overeenkomstig het M odel Bouw kundig Rapport N ationale Hypotheek Garantie. Het staat bouwkundige bedrijven uiteraard vrij een eigen (m ogelijk uitgebreider) bouwkundig rapport aan de klant te overleggen. In dat geval dienen de voor de aanvraag van Nationale Hypotheek Garantie van belang zijnde gegevens te worden sam engevat in het Bouw kundig Rapport N ationale Hypotheek G arantie. Toetsingskader voor de keuring In het rapport zijn de bouwtechnisch belangrijk e bouw delen aangegeven in een checklist. Deze bouwdelen w orden in ieder geval geïnspecteerd, omdat gebreken aan deze onderdelen kostbaar kunnen zijn. Aan de hand van de c hecklist wordt per bouwdeel aangegeven op welke gerekend moet worden om de gebreken op te heffen. Grote posten die zich in andere bouwdelen voordoen, m oeten worden verantw oord onder 'diversen', evenals gebreken aan niet nader benoem de bouwdelen die van invloed zijn op veiligheid, gezondheid en gebruik. H et toetsingskader voor de keuring is vastgelegd in het program ma van eisen en aanbevelingen van het Bouwkundig R apport Nationale Hy potheek Garantie. Bij de inspectie worden alleen de zichtbare bouwdelen gecontroleerd. Op deze manier is het niet m ogelijk om een oordeel te geven over bijvoorbeeld fundering, riolering, etc. Als de inspecteur aanvullend specialistisch onderzoek nodig vindt, dan dient dat in het rapport te worden vermeld (opmerkingen). Kostenindicaties De kos tenindicaties kunnen betrekking hebben op: - noodzakelijk e : v an het noodzakelijke van gebreken; - op term ijn: van toekomstig onderhoud (naar keuze binnen 5, 10 of 15 jaar) op basis van een bij het rapport te voegen onderhoudsplan; - voor : van op basis van een bij het rapport te voegen verbeterplan dan wel een ter zake. De indicaties worden: - afzonderlijk vermeld ( noodzakelijk; noodzakelijk; ); - gebaseerd op aannemersprijzen (geen doe-het-zelf-werk-zaamheden); - vermeld inclusief BTW; - indien mogelijk en economisch verantwoord, geraamd op basis van en niet op basis van complete vervanging; - vas tgesteld ervan uitgaande dat de aannem er achter elkaar kan doorwerken; De kos ten van stut-, sloop-, en steigerw erk en de van vervolgschade w orden niet in de indicaties opgenomen. Fiscale aspecten Indien de keuring is uitgevoerd om te voldoen aan de voorwaarden en normen van de Nationale Hypotheek Garantie en de hypothecaire lening is verstrekt m et Nationale H ypotheek Garantie, dan zijn de kos ten van deze keuring, evenals de voor het verk rijgen van de Nationale Hypotheek Garantie, aftrekbaar voor de ink om stenbelasting.

3 Pagina 3 van 58 BOUWKUNDIG RAPPORT NATIONALE HYPOTHEEK GARANTIE ADMINISTRATIEVE GEGEVENS rapportnummer AANVRAGER naam: De heer Van de Berg adres: Kanaalstraat 207 pc: plaats: 2161JH Lisse telefoonnummer: KEURINGSINSTANTIE naam: naam inspecteur: Woningkeur Alkmaar J. Vis adres: Blancefloerstraat 12 postcode: plaats: 1813 JR Alkmaar telefoonnummer: kamer van koophandel: ingeschreven als: Bouwkundig Adviesbureau WONING adres: Kanaalstraat 207 plaats: woningtype: Lisse Vrijstaande woning bouwjaar: 1930 bewoond: huidig gebruik: aantal bouwlagen: weersomstandigheden tijdens keuring: Bewoonde staat Woonbestemming Begane grond, verdieping en zolder 14 graden, droog weer VERANTWOORDING datum inspectie: aldus naar waarheid ingevuld en ondertekend: woensdag 31 augustus 2011 KOSTENRAMING TOTALE INSPECTIE (verzamelstaat) onderdeel noodzakelijke noodzakelijke handtekening inspecteur totaal noodzakelijke Totaal algemeen 1.209, , ,00 Totaal kelder 430,00 430,00 Totaal begane grond 3.608, ,00 Totaal verdiepingen 4.173,00 539, ,00 Totaal zolder Totaal woning 8.990, , ,00 Verbetering Verbetering op basis van bijgevoegd verbeterplan / : ,00 OPMERKINGEN: Bouwkundig en energetisch in voldoende staat. Enkele gebreken en achterstallig onderhoud aan de houten delen: kozijnen, deuren en overstekken. De bijgebouwde schuur heeft veel achterstallig onderhoud aan de binnenzijde.

4 Pagina 4 van 58

5 Pagina 5 van 58 BOUWKUNDIG RAPPORT NATIONALE HYPOTHEEK GARANTIE keuringsresultaat algemene bouwdelen code element locatie en omschrijving gebrek () noodzakelijke noodzakelijke A. fundering 0 A.1 kruipruimte 0 0 A.2 portiek / galerij 0 A.3 dak 0 Vervangen van de aangetaste houten delen op de hoeken van het overstek en rondom de afvoeren: Vervangen houten latten rondom de dakvensters op de zolder: V 0 V 0 860,00 119,00 A.3.1 dakbedekking Dakbedekking van de aanbouw vervangen op V 0 : Rechtleggen en goed laten aansluiten van enkele dakpannen: V 0 230, ,00 A.3.2 schoorstenen 0 0 A.4 brandveiligheid 0 A.5 ongedierte / zwam 0 A.6 diversen 0 totaal algemene bouwdelen 1.209, ,00 keuringsresultaat kelder code element locatie en omschrijving gebrek () noodzakelijke noodzakelijke B.1.1 betonwerk gevels 0 B.1.2 metselwerk / gevelafwerking 0 B.1.3 metalen constructiedelen 0 B.2.1 kozijnen, ramen en deuren 0 buiten B.2.2 schilderwerk buiten 0 B.3 vloeren, houten Aanbrengen van nieuwe pleisterlaag en V 0 constructiedelen afwerken met vochtwerende verflaag: 430,00 B.4 sanitair 0 B.5 ventilatie / vocht 0 B.6 diversen 0 totaal kelder 430,00

6 Pagina 6 van 58 keuringsresultaat begane grond code element locatie en omschrijving gebrek () noodzakelijke noodzakelijke B.1.1 betonwerk gevels 0 0 B.1.2 metselwerk / gevelafwerking 0 0 B.1.3 metalen constructiedelen 0 B.2.1 kozijnen, ramen en deuren Nieuwe kitranden aan de binnenzijde van de V 0 buiten raamkozijnen vervangen: 169,00 Vervangen van kapot glas in lood ruitje: V 0 59,00 B.2.2 schilderwerk buiten Schilderwerk en werk aan de houten H ,00 delen buitenom de woning: Schilderwerk binnenzijde en len houtendelen: H ,00 B.3 vloeren en houten 0 constructiedelen B.4 sanitair B.5 ventilatie / vocht Aanbrengen extra ventilatie kanaal in de N 0 510,00 bijkeuken en mechanische ventilatieunit: B.6 diversen 0 totaal begane grond 3.608,00 keuringsresultaat 1e verdieping code element locatie en omschrijving gebrek () noodzakelijke noodzakelijke B.1.1 betonwerk gevels 0 B.1.2 metselwerk / gevelafwerking 0 0 B.1.3 metalen constructiedelen 0 B.2.1 kozijnen, ramen en deuren Hang en sluitwerk nalopen: H 0 70,00 buiten Herstellen van de aangetaste kozijndelen: V 0 210,00 Nieuwe kitranden aan de binnenzijde van de kozijnen: V 0 169,00 B.2.2 schilderwerk buiten Schilderwerk aan de binnenzijde ramen en V 0 860,00 deuren: Schilderwerk buitenom aan de houtendelen, kozijnen, ramen, deuren en overstekken: Achterstallig onderhoud houten delen kozijnen (liggende delen) en boeidelen: V 0 V ,00 585,00 B.3 vloeren en houten 0 constructiedelen B.4 sanitair Kitrand bij de aansluiting van de toilet en H 0 119,00 achterwand: Vervangen van ventilatie ventiel V 0 39,00 Herstellen vocht achter tegelwerk, tegels eruit, drogen en opnieuw aanbrengen en afkitten: H 0 430,00 B.5 ventilatie / vocht 0 B.6 diversen 0 totaal 1e verdieping 4.173,00 539,00

7 Pagina 7 van 58 keuringsresultaat 2e verdieping code element locatie en omschrijving gebrek () noodzakelijke noodzakelijke B.1.1 betonwerk gevels 0 B.1.2 metselwerk / gevelafwerking 0 B.1.3 metalen constructiedelen 0 B.2.1 kozijnen, ramen en deuren 0 buiten B.2.2 schilderwerk buiten 0 B.3 vloeren en houten 0 constructiedelen B.4 sanitair 0 0 B.5 ventilatie / vocht 0 B.6 diversen 0 totaal 2e verdieping keuringsresultaat 3e verdieping code element locatie en omschrijving gebrek () noodzakelijke noodzakelijke B.1.1 betonwerk gevels 0 B.1.2 metselwerk / gevelafwerking 0 B.1.3 metalen constructiedelen 0 B.2.1 kozijnen, ramen en deuren 0 buiten B.2.2 schilderwerk buiten 0 B.3 vloeren en houten 0 constructiedelen B.4. sanitair 0 B.5 ventilatie / vocht 0 B.6 diversen 0 totaal 3e verdieping keuringsresultaat zolder code element locatie en omschrijving gebrek () noodzakelijke noodzakelijke B.1.1 betonwerk gevels 0 B.1.2 metselwerk / gevelafwerking 0 B.1.3 metalen constructiedelen 0 B.2.1 kozijnen, ramen en deuren 0 buiten B.2.2 schilderwerk buiten 0 B.3 vloeren en houten 0 constructiedelen B.4 sanitair 0 B.5 ventilatie / vocht 0 B.6 diversen 0 totaal zolder

8 Pagina 8 van 58 TOELICHTING Code : Loc en omschrijving gebrek : Actie : : Direct noodzakelijke : Op noodzakelijke : verwijst naar bijgevoegd programma van eisen en aanbevelingen de plaats waar de voorziening moet worden aangetroffen en een omschrijving van het gebrek S=slopen, H=len, V=vervangen, N=nieuw, O=overig (toelichten) verdeling bij gestapelde gebouwen; geeft aan welk percentage van de totale aan de woning wordt toegerekend op basis van de splitsingsakte, of een inschatting van de inspecteur. Voorbeeld: totale euro ,- bij 4 appartementen is dan 25, noodzakelijke per appartement euro 2.500,- die moeten worden gemaakt ter voorkoming van verdere schade of vervolgschade van toekomstig onderhoud ( naar keuze binnen 5, 10 of 15 jaar) op basis van een bij het rapport te voegen onderhoudsplan

9 Pagina 9 van 58 Verbeterplan keuringsresultaat algemene bouwdelen code element locatie en omschrijving aanwezig Kosten A.6.1 en / algemeen Onvoorziene post achterstallig onderhoud: 2.500,00 keuringsresultaat begane grond code element locatie en omschrijving aanwezig Kosten B.3.1 wand- en plafondafwerking Vervangen van de aangetaste wandbekleidng in de 860,00 bijkeuken: Door werking (krimp en uitzetten) van verschillende materialen ontstaan er scheurtjes in aansluitingen (wand/wand - wand/plafond). Deze hebben geen constructieve betekenis en kunnen worden gehandhaafd. Eventueel kan esthetisch worden uitgevoerd. Herstellen scheuren binnenwanden, wat zichtbaar is: 90,00 Door werking (krimp en uitzetten) van verschillende materialen ontstaan er scheurtjes in aansluitingen (wand/wand - wand/plafond). Deze hebben geen constructieve betekenis en kunnen worden gehandhaafd. Eventueel kan esthetisch worden uitgevoerd. keuringsresultaat 1e verdieping code element locatie en omschrijving aanwezig Kosten B.2.3 balkon en balustrades Herstellen voegwerk bij de ballustrades aan het balkon: 410,00 De gevelstenen van de ballustrade bij het balkon hebben achterstallig onderhoud aan het voegwerk. B.3.1 wand- en plafondafwerking Herstellen krimpscheurtjes boven de kozijnen met 45,00 acrylaatkit: Door werking (krimp en uitzetten) van verschillende materialen ontstaan er scheurtjes in aansluitingen (wand/wand - wand/plafond). Deze hebben geen constructieve betekenis en kunnen worden gehandhaafd. Eventueel kan esthetisch worden uitgevoerd.

10 Pagina 10 van 58 keuringsresultaat extra buiten code element locatie en omschrijving aanwezig Kosten D.1 garage / tuinhuis / carport Vervangen van de twee aangetaste deuren op de verdieping: 420,00 Boven de raam- en deurkozijnen zijn scheuren zichtbaar aan het binnenspouwblad van de gevels. De oorzaak is een verhoogde druk op de verdiepingsvloer wat onvoldoende is op gevangen door de rollagen in het binnen spouwblad. De staal constructie is niet zoals deze zijn moet, enkele draagbalken zijn verwijdert en de druk van de verdieping wordt opgevangen door houten draag balken. Er is geen gevaar van instorting, van belang is wat de bestemming wordt en dan bekijken of de constructie hiervoor voldoende is. Aanbrengen van houten platen voor versteviging op de planken vloer van de verdieping: Boven de raam- en deurkozijnen zijn scheuren zichtbaar aan het binnenspouwblad van de gevels. De oorzaak is een verhoogde druk op de verdiepingsvloer wat onvoldoende is op gevangen door de rollagen in het binnen spouwblad. De staal constructie is niet zoals deze zijn moet, enkele draagbalken zijn verwijdert en de druk van de verdieping wordt opgevangen door houten draag balken. Er is geen gevaar van instorting, van belang is wat de bestemming wordt en dan bekijken of de constructie hiervoor voldoende is. Renoveren van het houtwerk aan de ramen en deuren aan de binnenzijde: Boven de raam- en deurkozijnen zijn scheuren zichtbaar aan het binnenspouwblad van de gevels. De oorzaak is een verhoogde druk op de verdiepingsvloer wat onvoldoende is op gevangen door de rollagen in het binnen spouwblad. De staal constructie is niet zoals deze zijn moet, enkele draagbalken zijn verwijdert en de druk van de verdieping wordt opgevangen door houten draag balken. Er is geen gevaar van instorting, van belang is wat de bestemming wordt en dan bekijken of de constructie hiervoor voldoende is. Schilderwerk aan de houten en ijzeren deur en kozijndelen aan de binnenzijde: Boven de raam- en deurkozijnen zijn scheuren zichtbaar aan het binnenspouwblad van de gevels. De oorzaak is een verhoogde druk op de verdiepingsvloer wat onvoldoende is op gevangen door de rollagen in het binnen spouwblad. De staal constructie is niet zoals deze zijn moet, enkele draagbalken zijn verwijdert en de druk van de verdieping wordt opgevangen door houten draag balken. Er is geen gevaar van instorting, van belang is wat de bestemming wordt en dan bekijken of de constructie hiervoor voldoende is. Herstellen van de aanwezige scheuren in de binnenwanden van de schuur: Boven de raam- en deurkozijnen zijn scheuren zichtbaar aan het binnenspouwblad van de gevels. De oorzaak is een verhoogde druk op de verdiepingsvloer wat onvoldoende is op gevangen door de rollagen in het binnen spouwblad , , ,00 820,00 De staal constructie is niet zoals deze zijn moet, enkele draagbalken zijn verwijdert en de druk van de verdieping wordt opgevangen door houten draag balken. Er is geen gevaar van instorting, van belang is wat de bestemming wordt en dan bekijken of de constructie hiervoor voldoende is. Totaal verbeterplan ,00

11 Programma van eisen en aanbevelingen Pagina 11 van 58 BOUWKUNDIG RAPPORT NATIONALE HYPOTHEEK GARANTIE CODE EISEN / AANBEVELINGEN BOUWBESLUIT A.0. FUNDERING Par Bij scheefstand en/of scheurvorming in muren moet door een deskundige de oorzaak worden onderzocht. Voorzieningen moeten overeenkomstig het rapport van de deskundige worden uitgevoerd. A.1. KRUIPRUIMTE Par Bij een gevelbreedte van ten hoogste 5 meter moeten tenminste twee muisdichte ventilatie-openingen ten behoeve van kruipruimteventilatie aanwezig zijn. Bij grotere gevelbreedten minimaal drie. In de kruipruimte moet voldoende luchtcirculatie mogelijk zijn (let op puinstort). A.2. PORTIEK / GALERIJ Par Aangetaste betonplaten en lateien len of vervangen. A.3. DAK Par Bij een kap gebreken aan de constructie zoals spanten, muurplaten, gordingen, dakbeschot, tengels en panlatten opheffen door of vervanging van onderdelen. A.3.1. DAKBEDEKKING Par Kapotte en poreuze pannen of leien en vorsten vervangen. Scheefliggende dakpannen of leien en vorsten herleggen. Opgewaaide en losgeraakte shingels opnieuw bevestigen of de bedekking geheel vervangen. A.3.2. SCHOORSTENEN EN VENTILATIEKANALEN BUITENDAKS Par / Par Gebreken aan metsel-, voeg- en stuckwerk len. A.4. A.5. B.1.1. BRANDVEILIGHEID Tempex verwijderen ONGEDIERTE EN ZWAM Bestrijding van ongedierte / zwam dient te gebeuren overeenkomstig een door een deskundige opgemaakt rapport. BETONWERK GEVELS Aangetaste betonelementen len of vervangen. B.1.2. METSELWERK / GEVELS Par B Optrekkend vocht bestrijden. Gevolgschade len B Scheuren in metsel- en pleisterwerk, alsmede loszittend pleisterwerk, uithakken en len overeenkomstig bestaand werk. Beschadigde en gescheurde stenen vervangen. B Gemetselde borstweringen met scheurvorming en losse stenen len dan wel vervangen overeenkomstig bestaande toestand (eventueel in samenhang met herziening draagconstructie). Par B.1.3. METALEN CONSTRUCTIEDELEN Par In het metselwerk (of beton) opgenomen stalen constructie-delen inspecteren op roest (indicator is scheurvorming en/of het uitduwen van stenen). Zonodig behandelen of vervangen. Ernstig aangetaste consoles, balken, kolommen en hekwerken len of vervangen. In het metselwerk (of beton) opgenomen stalen constructie-delen inspecteren op roest (indicator is scheurvorming en/of het uitduwen van stenen). Zonodig behandelen of vervangen. Ernstig aangetaste consoles, balken, kolommen en hekwerken len of vervangen. B.2.1. KOZIJNEN / RAMEN / DEUREN BUITEN Par Aangetaste delen len of vervangen. Gang- en sluitbaar maken van slecht sluitende of klemmende ramen of deuren. Dakramen / dakkapellen wind- en waterdicht maken. Verrotte onderdelen (eventueel het gehele element) vervangen. Gang- en sluitbaar maken van te openen delen. Lood en zinkwerk zonodig len of vernieuwen. Waterslagen en onderdorpels zonodig vervangen. Par B.2.2. SCHILDERWERK BUITEN Par

12 Pagina 12 van 58 CODE EISEN / AANBEVELINGEN BOUWBESLUIT Bij bestaand houtwerk loszittende of ondeugdelijke verflagen verwijderen. Houtwerk schuren, stoppen, tweemaal gronden en aflakken. Bij bestaand staal het staal na ontroesting en reiniging tweemaal gronden eenmaal met corrosiewerende verf en aflakken. Bij nieuw houtwerk alle in het zicht blijvende houtvlakken driemaal behandelen met een dekkende beits of overeenkomstig de bestaande situatie. Van onverzinkt staal walshuid / roesthuid verwijderen en conserverend behandelen. Bij verzinkt staal eventuele beschadigingen bijwerken met zinkcompound. Van een te schilderen element moet ook het binnen-schilderwerk in goede staat verkeren (anders voor het element ook binnenschilderwerk opnemen). Kapot glas vervangen. B.3. VLOEREN, HOUTEN CONSTRUCTIEDELEN Par Door houtrot en/of zwam aangetast hout (balken, onderslagen, kolommen en hekwerken) vervangen. Indien nodig balken of onderslagen verzwaren. Bij constatering van zwam moeten maatregelen gebaseerd zijn op deskundig advies. (zie ook bij A.5.). B.4. SANITAIR Alleen indien een bruikbare voorziening geheel ontbreekt, moet een post opgenomen worden voor het alsnog aanbrengen ervan. B.5. VENTILATIE / VOCHT Par Bij inpandige keukens, badkamers en wc s dient voldoende ventilatie mogelijk te zijn.

13 Pagina 13 van 58 TOELICHTING BOUWKUNDIGE KEURING

14 Pagina 14 van 58 algemene bouwdelen fundering A. algemeen is er geheid welke ondergrond is van toepassing Bij funderingen op staal wordt gefundeerd op de grondslag. Enige zetting is hierbij niet ongebruikelijk. Zetting kan ontstaan kort na de nieuwbouw of door verandering(en) in de ondergrond. Indien er niet onder of tussen de vloer geïnspecteerd kan worden, zal er een afgeleid oordeel gegeven worden over de vermoedelijke staat van dit onderdeel / deze onderdelen. Paalfundering en fundering op de grondslag. Zandgrond. 0 totaal opmerkingen toelichting gebreken Er is geen funderingsonderzoek uitgevoerd, ook niet mogelijk. Visuele inspectie van de gevel en enkele indicatoren welke een aanleiding zouden kunnen zijn om gebreken en/of problemen te verwachten, hebben geen bijzonderheden opgeleverd. Met betrekking tot de fundering zijn geen gegevens bekend. Geen aanleiding voor een nader onderzoek van de fundering aan het woonhuis.

15 Pagina 15 van 58 algemene bouwdelen kruipruimte A.1 algemeen is er een kruipruimte vrijdragend of betonplaat op zand gestort soort vloer is de vloer geïsoleerd is er voldoende ventilatie hoe is de constructie van de balken is de kruipruimte droog is de kruipruimte schoon is er ongedierte aanwezig is de vloer doorgezakt is er zwam geconstateerd De kruipruimte is beoordeeld bij de aanwezige kruipluiken. Indien er regelmatig water in de kruipruimte staat, is het aan te bevelen om gas- en CV-leidingen te ommantelen om roestvorming te voorkomen. Leidingen mogen nooit in het water liggen. Indien er niet onder of tussen de vloer geïnspecteerd kan worden, zal er een afgeleid oordeel gegeven worden over de vermoedelijke staat van dit onderdeel / deze onderdelen. Ja, deels toegankelijk via luik. Vrijdragende vloer. Betonvloer/ houtenvloer. Niet voorzien van isolatie, woonkamer is niet waarneembaar. Via aangebrachte ventilatie openingen in de gevels. Voldoende staat, deels waarneembaar. Droog. Schone kruipruimte, voor wat zichtbaar is. Geen zwammen waargenomen. 0 0 totaal opmerkingen De kruipruimte is tijdens het onderzoek niet geheel toegankelijk omdat er muurtjes rondom het luik aanwezig zijn. Er is dus geen onderzoek uitgevoerd naar de staat en toestand van fundering, vloer, balken, ventilatie en eventueel optrekkend vocht. Over geen enkele van genoemde zaken kunnen uitspraken worden gedaan. In de gevels is er geen sprake van optrekkend vocht in de woonkamer waar de vloer vann houtenbalken is voorzien. portiek / galerij A.2 is de constructie voldoende is er betonrot geconstateerd 0 totaal

16 Pagina 16 van 58 algemene bouwdelen dak A.3 staat van de gordingen en nok is de muurplaat aangetast zijn de gordingen in de muur in goede staat zijn de stalen / houten spanten in goede staat is er houtworm en/of boktor geconstateerd is het dakbeschot in orde is het dakbeschot geïsoleerd uit welk materiaal bestaat het dakbeschot in welke staat zijn de panlatten zijn de windveren in goede staat zijn de boeiborden in goede staat zijn de overstekken in goede staat hoe is de aansluiting van de boeiborden met het dak hoe is de aansluiting van de topgevels met het dak uit welk materiaal bestaan de goten zijn de gootbodem en gootklossen in goede staat zijn de dakvensters in goede staat zijn de dakkapellen in goede staat zijn de kilgoten in goede staat zijn er bolroosters aanwezig zijn de regenafvoeren in goede staat zijn de regenafvoeren goed bevestigd Houten spanten. Isolatie aanwezig. Hout, isolatie, gipsplaat. Voldoende staat, op twee plaatsen kunnen controleren. Voldoende staat, maar achterstallig onderhoud. Voldoende staat, maar achterstallig onderhoud. Zinken dakgoot. Voldoende staat, maar achterstallig onderhoud. Voldoende staat, oude vochtplekken aan de binnenzijde, geen ve lekkage. Voldoende staat, achterstallig schilderwerk houten delen. De kunststof hemelwaterafvoeren, voldoende staat.

17 Pagina 17 van 58 algemene bouwdelen Vervangen van de aangetaste houten delen op de hoeken van het overstek en rondom de afvoeren: Vervangen houten latten rondom de dakvensters op de zolder: 0 V 860,00 0 V 119,00 0 totaal 979,00 opmerkingen toelichting gebreken advies opmerkingen toelichting gebreken Het dakvlak is geïsoleerd. De spanten en gordingen verkeren in voldoende conditie. Bij diverse dakvensters zijn de houten delen aan de binnenzijde aangetast door vocht, met de vochtmeter gemeten en de indicatie is droog. De oude vochtplekken zijn ontstaan door binnenkomend regenwater via de kilgoten naast de dakvensters, de oorzaak is verholpen echter de aantasting aan het houtwerk is zichtbaar. Het schilderwerk van de overstekken en/of boeiboorden verkeert in onvoldoende conditie. Op diverse plaatsen is houtrot geconstateerd. Advies: Aangetaste delen len of vervangen. Verrotte onderdelen (eventueel het gehele element) vervangen. Frequent reinigen en verwijderen van vuil in de dakgoten is een vereiste. Het dakvlak is niet geïsoleerd. De spanten en gordingen verkeren in voldoende conditie. Door werking van materialen wijkt het dakbeschot. Hierdoor is er op lange een verhoogd risico op doorzakken van het dakvlak. Op enkele planken van het dakbeschot zijn witte vlekken zichtbaar, tijdens de inspectie is niet duidelijk geworden of dit nu zwammen/schimmel vorming was. Bij het bestuderen van de si vast gsteld dat er sprake is van zwamvorming. Er zijn al enkel planken verwijderd de laatste planken met deze aanslag dienen ook verwijderd en vervangen te worden.

18 Pagina 18 van 58 algemene bouwdelen dakbedekking algemeen is het dak vlak of hellend uit welk materiaal bestaat de dakbedekking hoe is de staat van de dakbedekking ligt de dakbedekking netjes recht op het dak zijn er beschadigde pannen zijn de kantpannen verankerd liggen de nokvorsten vast zijn de nokvorsten goed aangesmeerd zijn er ventilatiepannen aanwezig uit welk jaar is de dakbedekking zijn de onderste pannen afgesloten is het lood op de juiste wijze aangebracht is er scheurvorming in de dakbedekking van het platte dak is er afschot op het platte dak naar de afvoer is er grind aanwezig op het platte dak A.3.1 Bij platte daken wordt vnl. de bitumineuze bedekking gecontroleerd. De gemiddelde levensduur, mits goed aangebracht, is 15 tot 20 jaar. Periodiek inspecteren en reinigen is echter noodzakelijk. Bij hellende daken worden een algemene indruk gegeven van de gesteldheid van de bedekking en of het op de juiste wijze is aangebracht. Hellend zadeldak. Keramische dakpannen en bitumen dakbedekking op de aanbouw. Enkele kleine blusje eraf en enkele dakpannen sluiten onvoldoende aan op elkaar. Juiste wijze. Pannen 2005 en bitumen uit (schatting) Voldoende. Nee, moeilijk waarneembaar door het aanwezige grind en tegelwerk. Ja, grind laag en tegels. Rechtleggen en goed laten aansluiten van enkele dakpannen: V 230,00 0 Dakbedekking van de aanbouw vervangen : V 3 jaar 1.160,00 0 totaal 230, ,00 opmerkingen toelichting gebreken De panlatten zijn in voldoende staat, op diverse plaatse geïnspecteerd. Niet alle dakpannen sluiten evengoed op elkaar aan waardoor wind en regen uit een bepaalde hoek onder de dakpannen kan komen en de constructie kan aantasten. Verder zijn er enkele blusjes af van de dakpannen. Het platte dak is voorzien van bitumineuze dakbedekking (met ballast grind). Het gehele dak is gedateerd en economisch afgeschreven. Ten tijde van het onderzoek is er geen ve lekkage aanwezig. Op deze dakbedekking vervangen.

19 Pagina 19 van 58 algemene bouwdelen schoorstenen algemeen is de schoorsteen in goede staat is het voegwerk in goede staat is er lood aangebracht is het lood goed aangebracht komt de schoorsteen boven de nok uit is er een schoorsteen kap aanwezig A.3.2 Het rookkanaal van de schoorsteen is niet geïnspecteerd. Om alle risico's van een schoorsteenbrand te vermijden, adviseren wij u hiervoor een specialistisch bedrijf in te schakelen Ja, juiste wijze. 0 0 totaal opmerkingen De schoorstenen/ rookgasafvoeren met de aansluitingen van het dak en/of gevel, zoals lood en loketten, verkeren in voldoende conditie. brandveiligheid A.4 is er een brandvertragende deur aanwezig tussen garage en woning zijn er verluchtingsdalen aanwezig rieten dak: is dak van binnen brandwerend 0 totaal opmerkingen advies In de woning zijn geen materialen aangetroffen die een verhoogd risico met betrekking tot de brandveiligheid opleveren. Bij voorgenomen verbouwingen er op letten dat dit zo blijft. De woning is niet voorzien van rookmelders en/of de aanwezige rookmelders zijn niet correct geplaatst. In verband met de brandveiligheid word geadviseerd om op elke verdieping minstens één rookmelder te plaatsen.

20 Pagina 20 van 58 algemene bouwdelen ongedierte / zwam A.5 algemeen is er zwam geconstateerd is er houtworm / boktor geconstateerd Een indicatie van zwam en/of ongedierte wil niet zeggen dat er ook sprake is van aantastingen en/of dat het ongedierte nog f is. 0 totaal opmerkingen Geen ongedierte of sporen van ongedierte aangetroffen in de houten delen welke zichtbaar waren tijdens de inspectie. diversen A.6 algemeen zijn er verder nog bijzonderheden geconstateerd Bij oudere woningen dient u er rekening mee te houden dat er asbesthoudende materialen kunnen zijn gebruikt. Het visueel niet constateren van asbesthoudende materialen door de inspecteur, wil niet zeggen dat er geen asbest aanwezig is; denk aan riolering, afvoer, rookkanaal, brandwerende deuren, spouwmuren, ed. 0 totaal en / algemeen A.6.1 zijn er andere en van toepassing Onvoorziene. Onvoorziene post achterstallig onderhoud: ,00 totaal 2.500,00 opmerkingen Omdat niet werkelijk alle bouwdelen zijn te inspecteren is het raadzaam een post voor onvoorziene op te nemen omdat de werkelijk schade aan sommige houten delen pas na verwijdering zichtbaar kan worden.

21 Pagina 21 van 58 kelder vloeren, houten constructiedelen B.3 algemeen van welk materiaal is de vloer gemaakt in welke staat is de constructie van de vloer zijn de vloerbalken in goede staat is de vloer vlak is de vloer stabiel is er een asbesthoudende vloerbedekking is de vloer vochtig is de vloer geïsoleerd hoe is de afwerking van de plinten Indien er niet onder of tussen de vloer geïnspecteerd kan worden, zal er een afgeleid oordeel gegeven worden over de vermoedelijke staat van dit onderdeel / deze onderdelen. Beton/ steenachtig. Betreft steenachtige betonplaat in voldoende staat. Ja, vloeren en wanden zijn vochtig. Aanbrengen van nieuwe pleisterlaag en afwerken met vochtwerende verflaag: V 2 jaar 430,00 0 totaal 430,00 toelichting gebreken Nu is het bijna standaard dat de wanden en de vloer van een kelderruimte vochtig zijn. Het pleisterwerk is deels aangetast en door de ruimte beter te ventileren en meer ventilatieopeningen te maken kan het overdadige aan waterdamp op natuurlijke wijze de kelderruimte verlaten. Herstellen van de aantasting kan middels een vocht werende schilderlaag. Injecten van de beton/ steenachtige delen is ook een optie maar deze is kostbaar en injecteren heeft maar een beperkte levensduur. Beter is het dan om de wanden te behandelen en de ventilatie te verbeteren. wand- en plafondafwerking B.3.1 zijn er (krimp)scheuren of naden in de wanden geconstateerd zijn er vochtplekken in de wanden geconstateerd zijn er ongefundeerde dragende wanden uit welk materiaal bestaan de plafonds hoe is de afwerking van de plafonds zijn er (krimp)scheuren of -naden in het plafond geconstateerd zijn er vochtplekken of beschadigingen in het plafond geconstateerd Ja, vochtige wanden en aangetast stuukpleister. Houten en steenachtige delen. Voldoende. 0 totaal

22 Pagina 22 van 58 kelder trappen en balustrades/leuningen B.3.2 zijn de balustrades/leuningen in goede staat kraken de traptreden is de trap goed bevestigd 0 totaal ventilatie / vocht B.5 is er mechanische ventilatie is er ventilatie in de badkamer aanwezig is er ventilatie in de toilet(ten) aanwezig is er ventilatie in de keuken aanwezig is er ventilatie in de bijkeuken aanwezig voldoen de ventilatieroosters 0 totaal diversen B.6 zijn er verder nog bijzonderheden geconstateerd 0 totaal

VOORBEELD BOUWKUNDIG RAPPORT

VOORBEELD BOUWKUNDIG RAPPORT VOORBEELD BOUWKUNDIG RAPPORT project: Verwegstraat 18 0101 TP Dezestad Werknummer.: 201150 Datum: April 2011 Köhlen Consulting Bouwkundig Advies Maastricht tel. 06-46325215 www.kohlenconsulting.nl Bouwkundig

Nadere informatie

Rapportage bouwtechnisch onderzoek.

Rapportage bouwtechnisch onderzoek. Oud Heiligeweg 21 4307 LA Oosterland Rapportage bouwtechnisch onderzoek. Onafhankelijkheid en objectiviteit. Perfectbouw B.V. garandeert objectiviteit en volledige onafhankelijkheid bij het door haar uitgevoerde

Nadere informatie

Rapportage bouwtechnisch onderzoek

Rapportage bouwtechnisch onderzoek Bouwkundig Inspectie-, Teken- & Adviesburo Rapportage bouwtechnisch onderzoek Dorpsstraat 26 INHOUD: 1. Voorblad + foto geïnspecteerd object Energielabel nodig? Neem contact met ons op. 2. Gegevens aanvrager

Nadere informatie

BOUWKUNDIGE KEURING. Vredensestraat 13-15-15A te WINTERSWIJK. bouwkundige keuringen en energie prestatie advies

BOUWKUNDIGE KEURING. Vredensestraat 13-15-15A te WINTERSWIJK. bouwkundige keuringen en energie prestatie advies BOUWKUNDIGE KEURING Vredensestraat 13-15-15A te WINTERSWIJK bouwkundige keuringen en energie prestatie advies Woningkeur Groep BV - hoofdkantoor: postbus 38, 3340 AA Hendrik Ido Ambacht 1. Inhoudsopgave

Nadere informatie

Bouwkundig inspectierapport

Bouwkundig inspectierapport Rapportnummer: KE11.0053 RoDijKa Koningshof 5 3481 HN Harmelen Tel: 0348 444 581 Web: www.rodijka.nl Email: advies@rodijka.nl Kvk: 30187186 Voorbeeldstraat 1 3333 AA Utrecht pagina 1 van 31 Algemene informatie

Nadere informatie

AWK Woningkeuring AKK2013 Eengezinswoning Leliestraat 11 Hattem

AWK Woningkeuring AKK2013 Eengezinswoning Leliestraat 11 Hattem AWK Woningkeuring AKK01 Eengezinswoning Leliestraat 11 Hattem INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is. Ieder gebouw heeft na verloop

Nadere informatie

RAPPORT BOUWTECHNISCHE KEURING

RAPPORT BOUWTECHNISCHE KEURING RAPPORT BOUWTECHNISCHE KEURING 201209301PAR 1 gezinswoning De Goedestraat 21 Wilrijk Onze onderzoeken danwel rapportages worden uitgevoerd volgens de meest recente NHG Voorwaarden & Normen, 2011-3. INSPEKTA

Nadere informatie

SSWbkn Woningkeur B.V. Bouwkundig Rapport NHG. SSWbkn Woningkeur B.V. Postbus 536 3760 AM Soest

SSWbkn Woningkeur B.V. Bouwkundig Rapport NHG. SSWbkn Woningkeur B.V. Postbus 536 3760 AM Soest SSWbkn Woningkeur B.V. Bouwkundig Rapport NHG SSWbkn Woningkeur B.V. Postbus 536 3760 AM Soest Opdrachtnummer : voorbeeld rapport nhg sswbkn Opdrachtgever : Adres : Postcode en Plaats : Telefoonnummer

Nadere informatie

Bouwtechnisch rapport

Bouwtechnisch rapport Bouwtechnisch rapport xxxxstraat 3 Utrecht Bouwkundige Adviezen Bemiddeling Bouwgeschillen Bouwkosten Bouwbegeleiding Energielabels / Adviezen J. Catslaan 23 3705 BN Zeist Tel. 030-6940000 Fax 030-6940001

Nadere informatie

BOUWKUNDIGE KEURING. Herengracht 18 te DRIMMELEN. bouwkundige keuringen en energie prestatie advies

BOUWKUNDIGE KEURING. Herengracht 18 te DRIMMELEN. bouwkundige keuringen en energie prestatie advies BOUWKUNDIGE KEURING Herengracht 18 te DRIMMELEN bouwkundige keuringen en energie prestatie advies Woningkeur Groep BV - hoofdkantoor: postbus 38, 3340 AA Hendrik Ido Ambacht Inhoudsopgave Inhoudsopgave

Nadere informatie

BOUWKUNDIGE KEURING. Demostraat 1 te Probeerstad. bouwkundige keuringen en energie prestatie advies

BOUWKUNDIGE KEURING. Demostraat 1 te Probeerstad. bouwkundige keuringen en energie prestatie advies BOUWKUNDIGE KEURING Demostraat 1 te Probeerstad bouwkundige keuringen en energie prestatie advies Woningkeur Groep BV - hoofdkantoor: postbus 38, 3340 AA Hendrik Ido Ambacht Inhoudsopgave Inhoudsopgave

Nadere informatie

Bouwkundig inspectierapport

Bouwkundig inspectierapport Bouwkundig inspectierapport Straat : Voorbeeldstraat 16 Postcode : 3131 SM Plaats : VOORBEELDSTAD Woningtype Bouwjaar : 1900 : Woonhuis/Herenhuis Datum inspectie : 24-10-2014 Rapportnummer : 148123 Inspecteur

Nadere informatie

Bouwkundig inspectierapport

Bouwkundig inspectierapport Bouwkundig inspectierapport Straat : Voorbeeldstraat 14 Postcode : 1234 AA Plaats : Voorbeeldstad Woningtype Bouwjaar : 1930 : Woonhuis/Eengezinswoning Datum inspectie : 1 december 2014 Rapportnummer :

Nadere informatie

Rapportage bouwtechnisch onderzoek.

Rapportage bouwtechnisch onderzoek. Demostraat 100 1234 AA Demostad Rapportage bouwtechnisch onderzoek. Onafhankelijkheid en objectiviteit Perfectkeur B.V. garandeert objectiviteit en volledige onafhankelijkheid bij het door haar uitgevoerde

Nadere informatie

BOUWKUNDIGE KEURING. Hertshoornstraat 8 te BERGEN OP ZOOM. bouwkundige keuringen en energie prestatie advies

BOUWKUNDIGE KEURING. Hertshoornstraat 8 te BERGEN OP ZOOM. bouwkundige keuringen en energie prestatie advies BOUWKUNDIGE KEURING Hertshoornstraat 8 te BERGEN OP ZOOM bouwkundige keuringen en energie prestatie advies Woningkeur Groep BV - hoofdkantoor: postbus 38, 3340 AA Hendrik Ido Ambacht Inhoudsopgave Inhoudsopgave

Nadere informatie

Bouwtechnisch rapport

Bouwtechnisch rapport Bouwtechnisch rapport Inspectiestraat Bouwkundige Adviezen Bemiddeling Bouwgeschillen Bouwkosten Bouwbegeleiding Energielabels / Adviezen J. Catslaan 23 3705 BN Zeist Tel. 030-6940000 Fax 030-6940001 Rabobank

Nadere informatie

Bouwtechnisch rapport

Bouwtechnisch rapport Bouwtechnisch rapport Inspectiestraat 56 Utrecht Bouwkundige Adviezen Bemiddeling Bouwgeschillen Bouwkosten Bouwbegeleiding Kerkdijk 47b 3615 BB Westbroek Tel. 0346-215215 Rabobank NL20 RABO 0104 636 408

Nadere informatie

BOUWTECHNO-RAPPORT. Hoekwoning Kapperallee 91 7211 CC Eefde

BOUWTECHNO-RAPPORT. Hoekwoning Kapperallee 91 7211 CC Eefde Kapperallee 91 211 CC Eefde Tel.: 0 1 Fax: 0 23 info@woningschouw.nl www.woningschouw.nl BOUWTECHO-RAPPORT Hoekwoning Kapperallee 91 211 CC Eefde OP AL OZE LEVERIGE E DIESTE ZIJ OZE ALGEMEE VOORWAARDE

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN EISEN Blokweg Kluswoningen CONCEPT. Woonstad Rotterdam

PROGRAMMA VAN EISEN Blokweg Kluswoningen CONCEPT. Woonstad Rotterdam PROGRAMMA VAN EISEN Blokweg Kluswoningen CONCEPT Woonstad Rotterdam November 2010 1 VOORWOORD Voor de renovatie van de kluswoningen aan de Blokweg 36 t/m 44, 50 en 52 is gekozen om de aanpak van het Programma

Nadere informatie

... 13 ... 16 ... 29 ... 12 ... 48. Rapportnummer: 123456 Raamweg 42 te Woerdijk Datum: 10-01-2014 ... 14 ... 17 ... 18 ... 10 ... 15 ...

... 13 ... 16 ... 29 ... 12 ... 48. Rapportnummer: 123456 Raamweg 42 te Woerdijk Datum: 10-01-2014 ... 14 ... 17 ... 18 ... 10 ... 15 ... ... 3... 3... 3... 3... 4... 4... 4... 4... 6... 6... 6... 6... 7... 7... 8... 8... 9... 9... 9... 10... 12... 13... 13... 14... 15... 16... 17... 18... 20... 20... 21... 22... 23... 25... 25... 27...

Nadere informatie

Bouwkundig inspectierapport

Bouwkundig inspectierapport Bouwkundig inspectierapport Madoerastraat 31 Hengelo Wij verzoeken u zich, zo spoedig mogelijk na ontvangst, op de hoogte te stellen van de inhoud van dit rapport en in geval van onvolledigheid of onjuistheden

Nadere informatie

Rapport Bouwtechnische keuring

Rapport Bouwtechnische keuring Rapport Bouwtechnische keuring Hello inhoudsopgave een goede eerste stap 3 basisgegevens 4 waarderingsnormen & afkortingen 5 algemene beoordeling 6 overzicht kostenraming 7 in detail: zolder 8 begane grond

Nadere informatie

Programma van Eisen Woningverbetering Schiedam 2002 uitgave 1 1

Programma van Eisen Woningverbetering Schiedam 2002 uitgave 1 1 Programma van Eisen voor Verbetering Woningvoorraad Gemeente Schiedam jaar : 2002 uitgave : 1 afdeling : Bouw- en woningtoezicht Programma van Eisen Woningverbetering Schiedam 2002 uitgave 1 1 INHOUDSOPGAVE:

Nadere informatie

Technische Aanbevelingen

Technische Aanbevelingen September 2013 Technische Aanbevelingen Sint Maria Klushuis Verkoopproject Sint Maria Klushuis, Oude Westen, Rotterdam INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding: Bouwbesluit, overige eisen en aanbevelingen blz. 7 2.

Nadere informatie

sausen of te schilderen. Daarom is het verstandig om rekening te houden met een kostenpost voor dit bijkomende werk.

sausen of te schilderen. Daarom is het verstandig om rekening te houden met een kostenpost voor dit bijkomende werk. Vooraf: Dit rapport bestaat uit twee delen: de Inleiding Bouwtechnische Keuring incl. onze Algemene Voorwaarden en het eigenlijke keuringsrapport. Het rapport is opgemaakt ter uitvoering van uw aanvraag

Nadere informatie

BOUWTECHNO-RAPPORT. Woning Schouw B.V. website: www.woningschouw.nl Email: info@woningschouw.nl. Rapportnummer: Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.

BOUWTECHNO-RAPPORT. Woning Schouw B.V. website: www.woningschouw.nl Email: info@woningschouw.nl. Rapportnummer: Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. BOUWTECHNO-RAPPORT website: www.woningschouw.nl Email: info@woningschouw.nl Rapportnummer: Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. Algemene gegevens: Object Adres Postcode en plaats Opdrachtgever Adres Postcode

Nadere informatie

Om een snelle inzage te krijgen in welke conditie een onderdeel verkeert, wordt er in deze rapportage gebruik gemaakt van een codering, namelijk:

Om een snelle inzage te krijgen in welke conditie een onderdeel verkeert, wordt er in deze rapportage gebruik gemaakt van een codering, namelijk: Inleiding Waarom een bouwkundige keuring? Een bouwkundige keuring is bedoeld om de kwaliteit van de woning te bepalen. Dit gebeurt door middel van een visuele inspectie, waarbij alle onderdelen visueel

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN EISEN HANDHAVING WONINGWET GEMEENTE ROTTERDAM

PROGRAMMA VAN EISEN HANDHAVING WONINGWET GEMEENTE ROTTERDAM PROGRAMMA VAN EISEN HANDHAVING WONINGWET GEMEENTE ROTTERDAM Afdeling Toezicht Gebouwen Versie 1.2 februari 2007 INLEIDING Dit Programma van Eisen is van toepassing op alle handhavingsbesluiten op grond

Nadere informatie

Bouwkundig inspectierapport

Bouwkundig inspectierapport Bouwkundig inspectierapport Straat : Voorbeeldstraat 14 Postcode : 1234 AA Plaats : Voorbeeldstad Woningtype Bouwjaar : 1930 : Woonhuis/Eengezinswoning Datum inspectie : 1 december 2014 Rapportnummer :

Nadere informatie

0186-899.899 Bouwkundige: M.A. Breur. Aanwezig bij keuring: -- 3295 AZ S GRAVENDEEL Datum keuring: 31 maart 2015

0186-899.899 Bouwkundige: M.A. Breur. Aanwezig bij keuring: -- 3295 AZ S GRAVENDEEL Datum keuring: 31 maart 2015 Opdrachtgever: HW Wonen t.a.v. mevrouw E. van liet Postbus 1502 3260 BA OUD BEIJERLAND Datum offerte: 13 januari 2013 0186899.899 Te keuren pand: Bouwkeuring HW Wonen Bouwkundige:.A. Breur Wilhelminastraat

Nadere informatie