BEP-model Jeugdwet ijw 1.0 versie 1.1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BEP-model Jeugdwet ijw 1.0 versie 1.1"

Transcriptie

1 Uitgangspunten ID UP 1 UP 3 UP 4 UP 6 UP 7 UP 8 UP 16 UP 17 UP 19 UP 21 UP 23 UP 24 UP 25 Uitgangspunt De Jw berichtenfamilie ondersteunt het beschikken, toewijzen, leveren en declareren van Jeugdzorg in natura (ZIN). De privacy van de cliënt is in de informatievoorziening Jw geborgd door te conformeren aan de Wet Bescherming Persoongegevens (WBP). De gemeente waar de gezagsdrager van de cliënt is ingeschreven in de GBA coördineert de inzet van Jeugdzorg voor de cliënt door middel van toewijzingen. De cliënt wordt in de informatievoorziening Jw geïdentificeerd met zijn BSN. De gemeente legt in een beschikking vast of een cliënt recht heeft op ondersteuning vanuit de Jeugdwet. De levering van Jeugdzorg kan alleen worden gemeld door de aanbieder als deze een toewijzing heeft. Jeugdzorg wordt uitgedrukt in producten of zorgzwaartepakketten. Indien de Jw berichtenfamilie wordt ingezet voor de informatieuitwisseling in de Jeugdwet worden de gestandaardiseerde berichten gebruikt volgens de specificaties. De cliënt staat centraal. De wachtlijst voor Jeugdzorg is gebaseerd op de toewijzing, de zorg die geleverd wordt en het moment waarop deze zorg wordt geleverd. Informatie wordt eenmalig bij de cliënt uitgevraagd. De informatievoorziening Jw conformeert zich aan de wet- en regelgeving die voortvloeit uit de Jeugdwet. De geleverde Jeugdzorg wordt gedeclareerd op cliëntniveau. Technische regels TR 1 Een COMMENTAARRECORD mag slechts bij een aantal records voorkomen. Alleen het CLIENTRECORD, ZIEKTEBEELD EN STOORNISRECORD, BEPERKINGRECORD, BESCHIKKINGRECORD, PRODUCTRECORD (beschikt), (beschikt), SCORE STOORNISRECORD en SCORE BEPERKINGRECORD kunnen COMMENTAARRECORDS bevatten. COMMENTAARRECORD - ID Operationele bedrijfsregel OP 191 Het gebruik van ongestructureerde informatie dient tot een minimum beperkt te worden. UP 3 UP 17 1 / 35

2 TR 2 GEBOORTEDATUM mag niet meer dan 120 jaar voor de DAGTEKENING HEENBERICHT liggen. CLIENTRECORD GEBOORTEDATUM RELATIERECORD GEBOORTEDATUM JW305 CLIENTRECORD GEBOORTEDATUM CLIENTRECORD GEBOORTEDATUM ID Operationele bedrijfsregel OP 47 Als een bericht niet aan de geldende standaard voldoet, mag het bericht afgekeurd worden. UP 17 TR 6 Een ADRESRECORD moet een TELEFOON (01), en/of de combinatie HUISNUMMER en POSTCODE bevatten. ADRESRECORD - ID Operationele bedrijfsregel OP 91 Van een cliënt mogen aanvullende contactgegevens UP 23 vastgelegd worden; er moet dan wel vastgelegd worden wat voor soort adres het betreft. OP 130 Van de relatie moet altijd een naam worden vastgelegd, aangevuld met een volledig adres en/of een telefoonnummer. UP 23 TR 14 De grootste EINDDATUM van een beschikte ondersteuningseenheid moet samenvallen met de EINDDATUM in het BESCHIKKINGRECORD. BESCHIKKINGRECORD EINDDATUM 2 / 35

3 ID Operationele bedrijfsregel OP 159 De geldigheidsduren van alle beschikte ondersteuningseenheden bepalen de geldigheidsduur van de beschikking. UP 7 TR 15 De kleinste INGANGSDATUM van een beschikte ondersteuningseenheid moet samenvallen met de INGANGSDATUM in het BESCHIKKINGRECORD. BESCHIKKINGRECORD INGANGSDATUM ID Operationele bedrijfsregel OP 159 De geldigheidsduren van alle beschikte ondersteuningseenheden bepalen de geldigheidsduur van de beschikking. UP 7 TR 16 De geldigheidsduur van een toegewezen ondersteuningseenheid moet in overeenstemming zijn met de beschikking. Indien SOORT van de toegewezen ondersteuningseenheid de waarde 1 (regulier) of 4 (transferzorg) bevat, dan moet de ondersteuningseenheid beschikt zijn en moet de geldigheidsduur van de toewijzing vallen binnen de geldigheidsduur van de betreffende ondersteuningseenheid in de beschikking. Indien SOORT van de toegewezen ondersteuningseenheid niet de waarde 1 of 4 bevat moet de geldigheidsduur vallen binnen de geldigheidsduur van de betreffende beschikking. Een ondersteuningseenheid is beschikt als deze voorkomt in de beschikking. PRODUCTRECORD (toegewezen) - - (toegewezen) 3 / 35

4 ID Operationele bedrijfsregel OP 69 Een toegewezen ondersteuningseenheid heeft betrekking op één beschikte ondersteuningseenheid en valt binnen de geldigheidsduur van deze ondersteuningseenheid. UP 4 UP 16 UP 8 TR 18 Indien de BEGINDATUM in het mutatierecord gevuld is, moet de MUTATIEDATUM groter dan of gelijk zijn aan deze begindatum. MUTATIE PRODUCTRECORD MUTATIEDATUM MUTATIE MUTATIEDATUM TR 21 Voor iedere cliënt geldt dat er minimaal één toegewezen ondersteuningseenheid moet zijn waarbij de AANBIEDER hoort bij de ontvangende partij uit het VOORLOOPRECORD. Let op: de records met toegewezen zorg zijn niet direct aan het cliëntrecord gekoppeld. CLIENTRECORD - ID Operationele bedrijfsregel OP 87 Een toewijzingbericht bevat altijd alle toewijzingen die op of na UP 4 de aanmaakdatum van het bericht geldig zijn, maar wordt alleen verstuurd naar de aanbieder waarvoor de toewijzing nieuw of gewijzigd is. 4 / 35

5 TR 37 Bij een BESCHIKKINGRECORD komt in ieder geval één ondersteuningseenheid (PRODUCTRECORD of ) voor. BESCHIKKINGRECORD - ID Operationele bedrijfsregel OP 159 De geldigheidsduren van alle beschikte ondersteuningseenheden bepalen de geldigheidsduur van de beschikking. UP 7 TR 40 Bij een CLIENTRECORD in een komt in ieder geval één mutatierecord (MUTATIE PRODUCTRECORD of MUTATIE ) voor. CLIENTRECORD - TR 41 Een aanvraagrecord mag alleen voorkomen bij een MUTATIE voor een reguliere toewijzing en voor bepaalde waarden van MUTATIECODE. Bij de volgende waarden van MUTATIECODE is het toegestaan een aanvraagrecord mee te sturen: MUTATIECODE 12 (Cliënt wil nu de zorg en/of ondersteuning (nog) niet) MUTATIECODE 18 (Aanbieder kan nu de zorg en/of ondersteuning nog niet leveren) MUTATIECODE 32 (De cliënt heeft de hulp eenzijdig beëindigd - toewijzing sluiten) MUTATIECODE 33 (De hulpaanbieder heeft de hulp eenzijdig beëindigd - toewijzing sluiten) MUTATIECODE 34 (Cliënt en hulpaanbieder hebben de hulp in overeenstemming beëindigd - toewijzing sluiten) MUTATIECODE 35 (De hulp is wegens externe omstandigheden beëindigd (bijv. verhuizing van de cliënt) - toewijzing sluiten) 5 / 35

6 AANVRAAG PRODUCTRECORD - AANVRAAG - TR 42 De gebruikte AGB-code moet geldig zijn. De peildatum om de geldigheid van de AGB-code te controleren is: - voor de toewijzing () de INGANGSDATUM toegewezen ondersteuningseenheid; indien de toegewezen ondersteuningseenheid een einddatum heeft, moet de AGB-code geldig zijn van INGANGSDATUM tot en met EINDDATUM. PRODUCTRECORD (toegewezen) AANBIEDER AANBIEDER (toegewezen) JW305 PRODUCTRECORD (geleverd) AANBIEDER JW305 AANBIEDER (geleverd) MUTATIE PRODUCTRECORD AANBIEDER MUTATIE AANBIEDER AANVRAAG PRODUCTRECORD AANBIEDER AANVRAAG AANBIEDER ID Operationele bedrijfsregel OP 254 In de ijw berichten worden AGB-codes gebruikt voor routering UP 17 van de berichten en voor identificatie van de aanbieder. TR 46 De LEVERINGSSTATUS moet toegestaan zijn bij de opgegeven MUTATIECODE. De volgende waarden zijn in combinatie met de MUTATIECODE toegestaan: MUTATIECODE 12 (Cliënt wil nu de zorg of ondersteuning (nog) niet) -- 3 (slapend wachtend) of 5 (einde ondersteuningsvraag); 6 / 35

7 MUTATIECODE 18 (Aanbieder kan nu de zorg of ondersteuning nog niet leveren) -- 1 (actief wachtend) of 2 (wens wachtend); MUTATIECODE 20 (Levering zorg of ondersteuning is beëindigd - toewijzing aanhouden) -- 1 (actief wachtend), 2 (wens wachtend) of 3 (slapend wachtend); Bij de overige mutatiecodes is alleen LEVERINGSSTATUS 5 (einde ondersteuningsvraag) toegestaan. MUTATIE PRODUCTRECORD LEVERINGSSTATUS MUTATIE LEVERINGSSTATUS TR 56 IDENTIFICATIE HEENBERICHT moet per berichtsoort uniek zijn voor de verzendende partij. VOORLOOPRECORD IDENTIFICATIE HEENBERICHT JW302 VOORLOOPRECORD IDENTIFICATIE RETOURBERICHT JW305 VOORLOOPRECORD IDENTIFICATIE HEENBERICHT VOORLOOPRECORD IDENTIFICATIE HEENBERICHT ID Operationele bedrijfsregel OP 47 Als een bericht niet aan de geldende standaard voldoet, mag het bericht afgekeurd worden. UP 17 TR 61 Bij een CLIENTRECORD moet minimaal één ADRESRECORD voorkomen waarvan SOORT de waarde '01' (GBA adres) of '03' (Verblijfadres) heeft. CLIENTRECORD - 7 / 35

8 ID Operationele bedrijfsregel OP 130 Van de relatie moet altijd een naam worden vastgelegd, aangevuld met een volledig adres en/of een telefoonnummer. UP 23 TR 62 Bij een CLIENTRECORD moet minimaal één RELATIERECORD voorkomen waarvan SOORT de waarde '10' (Ouder) of '11' (Voogd) heeft. CLIENTRECORD - ID Operationele bedrijfsregel OP 1 Van een cliënt wordt vastgelegd wie de gezagsdrager is. UP 4 TR 63 Indien STATUS AANLEVERING de waarde 3 (aanlevering verwijderen) bevat, dan moet eerder een record met dezelfde logische sleutel verstuurd zijn. Gezien het corrigerende karakter van een record waarbij STATUS AANLEVERING de waarde 3 bevat, is het niet nodig om overige inhoudelijke controles op dit record uit te voeren. Opmerking: Deze regel is bedoeld om het gebruik van de waarde 3 in goede banen te leiden en zegt niets over het mogelijk toegestaan zijn van deze waarde. Eventuele beperkingen van dit gebruik worden via een constraint (of eventueel andere technische regels) beschreven. JW305 CLIENTRECORD STATUS AANLEVERING RECORD JW305 PRODUCTRECORD (geleverd) STATUS AANLEVERING RECORD CLIENTRECORD STATUS AANLEVERING RECORD MUTATIE PRODUCTRECORD STATUS AANLEVERING RECORD MUTATIE STATUS AANLEVERING RECORD 8 / 35

9 TR 64 De AANBIEDER moet overeenkomen met de AANBIEDER in het VOORLOOPRECORD. JW305 PRODUCTRECORD (geleverd) AANBIEDER JW305 AANBIEDER (geleverd) MUTATIE PRODUCTRECORD AANBIEDER MUTATIE AANBIEDER TR 66 Het vullen van de BEGINDATUM is afhankelijk van de MUTATIECODE. Indien MUTATIECODE de waarde '12' (Cliënt wil nu de zorg of ondersteuning (nog) niet), '18' (Aanbieder kan nu de zorg of ondersteuning nog niet leveren) of '21' (Overdracht toewijzing (er is geen melding aanvang zorg of ondersteuning)), dan mag BEGINDATUM niet gevuld zijn. Indien MUTATIECODE een andere waarde heeft, dan moet BEGINDATUM gevuld zijn. MUTATIE PRODUCTRECORD BEGINDATUM MUTATIE BEGINDATUM TR 73 De MUTATIECODE moet toegestaan zijn bij de SOORT uit de toegewezen ondersteuningseenheid. De toegestane combinaties MUTATIECODE -- SOORT toewijzing: 12 (Cliënt wil nu de zorg of ondersteuning (nog) niet) -- 1 (regulier) of 2 (alternatief) 9 / 35

10 18 (Aanbieder kan nu de zorg of ondersteuning nog niet leveren) -- 1 (regulier) of 2 (alternatief) 21 (Overdracht toewijzing (er is geen melding aanvang zorg of ondersteuning)) -- 1 (regulier) Voor de overige mutatiecodes geldt geen beperking mbt het SOORT toewijzing. MUTATIE PRODUCTRECORD MUTATIECODE MUTATIE MUTATIECODE TR 78 Een mutatie (geen einde ondersteuning) mag niet voorafgegaan zijn door een melding aanvang ondersteuning, tenzij de levering is beëindigd met het aanhouden van de toewijzing. Indien MUTATIECODE de waarde 12 (Cliënt wil nu de zorg of ondersteuning (nog) niet), '18' (Aanbieder kan nu de zorg of ondersteuning nog niet leveren) of '21' (Overdracht toewijzing (er is geen melding aanvang zorg of ondersteuning)) bevat, mag er voor de betreffende toewijzing niet reeds een melding aanvang ondersteuning zijn met een BEGINDATUM die voor de MUTATIEDATUM ligt, tenzij voor deze toewijzing een mutatie met MUTATIECODE '20' (Levering zorg of ondersteuning is beëindigd - toewijzing aanhouden) is verstuurd. TR 85 SOORT toewijzing in het aanvraagrecord moet toegestaan zijn bij de LEVERINGSSTATUS. aangevraagde SOORT toewijzing - LEVERINGSSTATUS 1 (regulier) - 5 (einde ondersteuningsvraag) 2 (alternatief) - 5 (einde ondersteuningsvraag) 3 (overbrugging) - 1 (actief wachtend), 2 (wenswachtend) of 3 (slapend wachtend) 4 (transfer) - 2 (wenswachtend) AANVRAAG PRODUCTRECORD SOORT 10 / 35

11 AANVRAAG SOORT TR 86 Als SOORT toewijzing in het aanvraagrecord gelijk is aan 1 (regulier) of 2 (alternatief), dan moet de INGANGSDATUM groter dan of gelijk zijn aan de MUTATIEDATUM in het bijbehorende mutatierecord. AANVRAAG PRODUCTRECORD INGANGSDATUM AANVRAAG INGANGSDATUM TR 97 DATUMGEBRUIK en GEBOORTEDATUM moeten met elkaar in overeenstemming zijn. Als DATUMGEBRUIK de waarde 3 heeft, moet GEBOORTEDATUM zijn; Als DATUMGEBRUIK de waarde 2 heeft, moet GEBOORTEDATUM EEJJ zijn; Als DATUMGEBRUIK de waarde 1 heeft, moet GEBOORTEDATUM 01-MM-EEJJ zijn. CLIENTRECORD DATUMGEBRUIK RELATIERECORD DATUMGEBRUIK JW305 CLIENTRECORD DATUMGEBRUIK CLIENTRECORD DATUMGEBRUIK ID Operationele bedrijfsregel OP 252 Bij een (deels) onbekende geboortedatum moet aangegeven worden welk deel van de geboortedatum betrouwbaar is. UP / 35

12 Constraints CS 1 Vullen met het aantal voorkomende records van dit type. SLUITRECORD AANTAL CLIENTRECORDS SLUITRECORD AANTAL RELATIERECORDS SLUITRECORD AANTAL ADRESRECORDS SLUITRECORD AANTAL ZIEKTEBEELD- EN STOORNISRECORDS SLUITRECORD AANTAL BEPERKINGRECORDS SLUITRECORD AANTAL BESCHIKKINGRECORDS SLUITRECORD AANTAL PRODUCTRECORDS (BESCHIKT) SLUITRECORD AANTAL S (BESCHIKT) SLUITRECORD AANTAL SCORE STOORNISRECORDS SLUITRECORD AANTAL SCORE BEPERKINGRECORDS SLUITRECORD AANTAL PRODUCTRECORDS (TOEGEWEZEN) SLUITRECORD AANTAL S (TOEGEWEZEN) SLUITRECORD AANTAL COMMENTAARRECORDS JW302 SLUITRECORD AANTAL CLIENTRECORDS JW302 SLUITRECORD AANTAL RELATIERECORDS JW302 SLUITRECORD AANTAL ADRESRECORDS JW302 SLUITRECORD AANTAL ZIEKTEBEELD- EN STOORNISRECORDS JW302 SLUITRECORD AANTAL BEPERKINGRECORDS JW302 SLUITRECORD AANTAL BESCHIKKINGRECORDS JW302 SLUITRECORD AANTAL PRODUCTRECORDS (BESCHIKT) JW302 SLUITRECORD AANTAL S (BESCHIKT) JW302 SLUITRECORD AANTAL SCORE STOORNISRECORDS JW302 SLUITRECORD AANTAL SCORE BEPERKINGRECORDS JW302 SLUITRECORD AANTAL PRODUCTRECORDS (TOEGEWEZEN) JW302 SLUITRECORD AANTAL S (TOEGEWEZEN) 12 / 35

13 JW302 SLUITRECORD AANTAL COMMENTAARRECORDS JW305 SLUITRECORD AANTAL CLIENTRECORDS JW305 SLUITRECORD AANTAL PRODUCTRECORDS (GELEVERD) JW305 SLUITRECORD AANTAL S (GELEVERD) SLUITRECORD AANTAL CLIENTRECORDS SLUITRECORD AANTAL MUTATIE PRODUCTRECORDS SLUITRECORD AANTAL MUTATIE S SLUITRECORD AANTAL PRODUCTRECORDS (AANGEVRAAGD) SLUITRECORD AANTAL S (AANGEVRAAGD) CS 2 De waarde moet voldoen aan de 11-proef. CLIENTRECORD BSN JW305 CLIENTRECORD BSN CLIENTRECORD BSN CS 3 Vullen met een waarde die groter is dan, of gelijk is aan de BEGINDATUM (of INGANGSDATUM) van de aangeduide periode. ADRESRECORD EINDDATUM BESCHIKKINGRECORD EINDDATUM PRODUCTRECORD (beschikt) EINDDATUM PRODUCTRECORD (toegewezen) EINDDATUM EINDDATUM (beschikt) EINDDATUM (toegewezen) AANVRAAG PRODUCTRECORD EINDDATUM 13 / 35

14 AANVRAAG EINDDATUM CS 4 Aaneengesloten vullen (zonder punten of spaties). CLIENTRECORD VOORLETTERS RELATIERECORD VOORLETTERS JW305 CLIENTRECORD VOORLETTERS CLIENTRECORD VOORLETTERS CS 5 Aaneengesloten vullen met cijfers. Spaties mogen wel gebruikt worden om het veld op te vullen. ADRESRECORD TELEFOON (01) ADRESRECORD TELEFOON (02) CS 8 9 (niet van toepassing) niet vullen. BEPERKINGRECORD BEPERKING PRODUCTRECORD (beschikt) LEVERINGSVOORWAARDE CS 9 1 (eigen naam) vullen. 14 / 35

15 CLIENTRECORD NAAMCODE (01) RELATIERECORD NAAMCODE (01) JW305 CLIENTRECORD NAAMCODE (01) CLIENTRECORD NAAMCODE (01) CS 10 2 (naam echtgenoot of geregistreerd partner of alternatieve naam) vullen. CLIENTRECORD NAAMCODE (02) RELATIERECORD NAAMCODE (02) CS 12 Vullen conform opgegeven codelijst. Rubriek (Codelijst) ZIEKTEBEELD/STOORNIS (DIAGNOSECODELIJST + SUBCODE DIAGNOSECODELIJST) PRESTATIECODE (PRESTATIECODELIJST) ZIEKTEBEELD- EN STOORNISRECORD ZIEKTEBEELD/STOORNIS CS 14 Vullen met een waarde die hoort bij de waarde van DIAGNOSECODELIJST. Als DIAGNOSECODELIJST de waarde 014 (classificatie van ziekten (cvz/icd-10)) heeft, dan voor SUBCODE DIAGNOSECODELIJST de waarde 04 (1e aandoening), 05 (2e aandoening), of 06 (3e aandoening) vullen. Als DIAGNOSECODELIJST de waarde 019 (diagnostic and statistical manual of mental disorders IV (DSM-IV)) heeft, dan voor SUBCODE DIAGNOSECODELIJST de waarde 07 (As I), 08 (As II), 09 (As III), 10 (As IV), of 11 (As V) vullen. Als DIAGNOSECODELIJST de waarde 021 (internationale classificatie van functioneren (ICF)) heeft, dan voor SUBCODE DIAGNOSECODELIJST de waarde 01 (mentaal), 02 (zintuiglijk), of 03 (fysiek) vullen. 15 / 35

16 Als DIAGNOSECODELIJST de waarde 023 (visueel) heeft, dan voor SUBCODE DIAGNOSECODELIJST de waarde 12 (visueel) vullen. Als DIAGNOSECODELIJST de waarde 024 (auditief) heeft, dan voor SUBCODE DIAGNOSECODELIJST de waarde 13 (auditief) vullen. ZIEKTEBEELD- EN STOORNISRECORD SUBCODE DIAGNOSECODELIJST CS vullen. VOORLOOPRECORD SUBVERSIE JW305 VOORLOOPRECORD SUBVERSIE VOORLOOPRECORD SUBVERSIE CS 16 1 (MANNELIJK) of 2 (VROUWELIJK) vullen. CLIENTRECORD GESLACHT RELATIERECORD GESLACHT JW305 CLIENTRECORD GESLACHT CLIENTRECORD GESLACHT CS 19 2 (Persoonsgebonden budget (PGB)) of 4 (Zorg in natura (ZIN)) vullen. PRODUCTRECORD (beschikt) LEVERINGSVORM LEVERINGSVORM (beschikt) 16 / 35

17 CS 23 Vullen met een bestaande datum die niet groter is dan de DAGTEKENING HEENBERICHT van het bestand. CLIENTRECORD GEBOORTEDATUM RELATIERECORD GEBOORTEDATUM BESCHIKKINGRECORD AFGIFTEDATUM PRODUCTRECORD (toegewezen) TOEWIJZINGSDATUM TOEWIJZINGSDATUM (toegewezen) JW305 CLIENTRECORD GEBOORTEDATUM CLIENTRECORD GEBOORTEDATUM MUTATIE PRODUCTRECORD MUTATIEDATUM MUTATIE MUTATIEDATUM CS vullen. VOORLOOPRECORD VERSIE JW305 VOORLOOPRECORD VERSIE VOORLOOPRECORD VERSIE CS 27 Vullen met het recordnummer uit de specificaties. VOORLOOPRECORD KENMERK RECORD CLIENTRECORD KENMERK RECORD RELATIERECORD KENMERK RECORD ADRESRECORD KENMERK RECORD ZIEKTEBEELD- EN KENMERK RECORD STOORNISRECORD BEPERKINGRECORD KENMERK RECORD 17 / 35

18 BESCHIKKINGRECORD KENMERK RECORD PRODUCTRECORD (beschikt) KENMERK RECORD SCORE STOORNISRECORD KENMERK RECORD SCORE BEPERKINGRECORD KENMERK RECORD PRODUCTRECORD (toegewezen) KENMERK RECORD KENMERK RECORD (beschikt) KENMERK RECORD (toegewezen) COMMENTAARRECORD KENMERK RECORD SLUITRECORD KENMERK RECORD JW302 SLUITRECORD KENMERK RECORD JW305 VOORLOOPRECORD KENMERK RECORD JW305 CLIENTRECORD KENMERK RECORD JW305 PRODUCTRECORD (geleverd) KENMERK RECORD JW305 KENMERK RECORD (geleverd) JW305 SLUITRECORD KENMERK RECORD VOORLOOPRECORD KENMERK RECORD CLIENTRECORD KENMERK RECORD MUTATIE PRODUCTRECORD KENMERK RECORD MUTATIE KENMERK RECORD AANVRAAG PRODUCTRECORD KENMERK RECORD SLUITRECORD KENMERK RECORD CS 50 Als NAAM (02) gevuld is, dan 1 (eigen naam), 2 (naam echtgenoot of geregistreerd partner of alternatieve naam), 3 (naam echtgenoot of geregistreerd partner gevolgd door eigen naam) of 4 (eigen naam gevolgd door naam echtgenoot of geregistreerd partner) vullen, anders 1 (eigen naam) vullen. CLIENTRECORD NAAMCODE (03) RELATIERECORD NAAMCODE (03) CS 57 Als STATUS AANLEVERING RECORD in alle onderliggende records de waarde 3 (verwijderen aanlevering) heeft, dan 9 (niet van toepassing (ongewijzigd)) vullen, anders 1 (eerste aanlevering) vullen. 18 / 35

19 JW305 CLIENTRECORD STATUS AANLEVERING RECORD CLIENTRECORD STATUS AANLEVERING RECORD CS 58 1 (eerste aanlevering) of 3 (verwijderen aanlevering) vullen. JW305 STATUS AANLEVERING (geleverd) RECORD CS 62 1 (actief wachtend), 3 (slapend wachtend) of 4 (in zorg) vullen. JW305 PRODUCTRECORD (geleverd) LEVERINGSSTATUS JW305 LEVERINGSSTATUS (geleverd) CS 64 Vullen met een bestaande datum die niet in de toekomst ligt. VOORLOOPRECORD DAGTEKENING HEENBERICHT JW302 VOORLOOPRECORD DAGTEKENING RETOURBERICHT JW305 VOORLOOPRECORD DAGTEKENING HEENBERICHT VOORLOOPRECORD DAGTEKENING HEENBERICHT 19 / 35

20 CS 65 Vullen met een geldig tijdstip, waarbij 00:00:00 ('000000') niet is toegestaan. PRODUCTRECORD (toegewezen) TOEWIJZINGSTIJD TOEWIJZINGSTIJD (toegewezen) CS 68 sleutelrubriek: waarde overnemen uit het bovenliggende record RELATIERECORD INDICATIEORGAAN RELATIERECORD CLIENTNUMMER ADRESRECORD INDICATIEORGAAN ADRESRECORD CLIENTNUMMER ADRESRECORD RELATIENUMMER ZIEKTEBEELD- EN INDICATIEORGAAN STOORNISRECORD ZIEKTEBEELD- EN CLIENTNUMMER STOORNISRECORD ZIEKTEBEELD- EN STOORNISRECORD AANVRAAGNUMMER BESCHIKKING ZIEKTEBEELD- EN BESCHIKKINGNUMMER STOORNISRECORD BEPERKINGRECORD INDICATIEORGAAN BEPERKINGRECORD CLIENTNUMMER BEPERKINGRECORD AANVRAAGNUMMER BESCHIKKING BEPERKINGRECORD BESCHIKKINGNUMMER BESCHIKKINGRECORD INDICATIEORGAAN BESCHIKKINGRECORD CLIENTNUMMER PRODUCTRECORD (beschikt) INDICATIEORGAAN PRODUCTRECORD (beschikt) CLIENTNUMMER PRODUCTRECORD (beschikt) AANVRAAGNUMMER BESCHIKKING PRODUCTRECORD (beschikt) BESCHIKKINGNUMMER SCORE STOORNISRECORD INDICATIEORGAAN SCORE STOORNISRECORD CLIENTNUMMER SCORE STOORNISRECORD AANVRAAGNUMMER BESCHIKKING SCORE STOORNISRECORD BESCHIKKINGNUMMER SCORE BEPERKINGRECORD INDICATIEORGAAN SCORE BEPERKINGRECORD CLIENTNUMMER 20 / 35

21 SCORE BEPERKINGRECORD AANVRAAGNUMMER BESCHIKKING SCORE BEPERKINGRECORD BESCHIKKINGNUMMER SCORE BEPERKINGRECORD BEPERKING PRODUCTRECORD (toegewezen) INDICATIEORGAAN PRODUCTRECORD (toegewezen) CLIENTNUMMER PRODUCTRECORD (toegewezen) AANVRAAGNUMMER BESCHIKKING PRODUCTRECORD (toegewezen) BESCHIKKINGNUMMER INDICATIEORGAAN (beschikt) CLIENTNUMMER (beschikt) AANVRAAGNUMMER (beschikt) BESCHIKKING BESCHIKKINGNUMMER (beschikt) INDICATIEORGAAN (toegewezen) CLIENTNUMMER (toegewezen) AANVRAAGNUMMER (toegewezen) BESCHIKKING BESCHIKKINGNUMMER (toegewezen) COMMENTAARRECORD IDENTIFICATIE DETAILRECORD JW305 PRODUCTRECORD (geleverd) INDICATIEORGAAN JW305 PRODUCTRECORD (geleverd) CLIENTNUMMER JW305 INDICATIEORGAAN (geleverd) JW305 CLIENTNUMMER (geleverd) MUTATIE PRODUCTRECORD INDICATIEORGAAN MUTATIE PRODUCTRECORD CLIENTNUMMER MUTATIE INDICATIEORGAAN MUTATIE CLIENTNUMMER CS 71 4 (transfer) en 5 (administratief) niet vullen. PRODUCTRECORD (toegewezen) SOORT 21 / 35

22 CS 72 5 (administratief) niet vullen. AANVRAAG SOORT CS 73 2 (alternatief) of 3 (overbrugging) vullen. AANVRAAG PRODUCTRECORD SOORT CS 74 'KE4', 'KE5', 'KE6' of 'KE7' vullen. KLASSE (beschikt) KLASSE (toegewezen) JW305 KLASSE (geleverd) AANVRAAG KLASSE CS 75 Vullen met het totaal aantal detailrecords. Detailrecords zijn alle records met uitzondering van het voorloop- en sluitrecord. 22 / 35

23 SLUITRECORD TOTAAL AANTAL DETAILRECORDS JW302 SLUITRECORD TOTAAL AANTAL DETAILRECORDS JW305 SLUITRECORD TOTAAL AANTAL DETAILRECORDS SLUITRECORD TOTAAL AANTAL DETAILRECORDS CS 88 Vullen met een datum die kleiner is dan de BEGINDATUM. JW305 SLEUTELDATUM (geleverd) CS 89 Als LANDCODE de waarde NL (Nederland) heeft, dan moet het formaat overeenkomen met dat van een Nederlandse postcode. Concreet betekent dit dat de waarde moet voldoen aan de reguliere expressie: [1-9][0-9]{3}\s?[a-zA-Z]{2}. ADRESRECORD POSTCODE CS (vervoer nodig) of 2 (vervoer niet nodig) vullen. PRODUCTRECORD VERVOER (beschikt) PRODUCTRECORD (toegewezen) VERVOER 23 / 35

24 AANVRAAG VERVOER PRODUCTRECORD CS 225 CLIENTNUMMER met Burgerservicenummer vullen. Waarde dient gelijk te zijn aan BSN in cliëntrecord, aangevuld met spaties. CLIENTRECORD CLIENTNUMMER JW305 CLIENTRECORD CLIENTNUMMER CLIENTRECORD CLIENTNUMMER CS 300 vullen met een bestaande gemeentecode uit het overzicht van CBS. VOORLOOPRECORD GEMEENTECODE JW305 VOORLOOPRECORD GEMEENTECODE VOORLOOPRECORD GEMEENTECODE CS (Toewijzing Jeugd) vullen. VOORLOOPRECORD BERICHT CS (Toewijzing Jeugd retour) vullen. JW302 VOORLOOPRECORD BERICHT 24 / 35

25 CS (Aanvang Jeugdhulp) vullen. JW305 VOORLOOPRECORD BERICHT CS (Aanvang Jeugdhulp Retour) vullen. JW306 VOORLOOPRECORD BERICHT CS (Einde of Mutatie Jeugdhulp) vullen. VOORLOOPRECORD BERICHT CS (Einde of Mutatie Jeugdhulp Retour) vullen. JW308 VOORLOOPRECORD BERICHT CS 315 niet vullen. 25 / 35

26 CLIENTRECORD BOPZ CLIENTRECORD DATUM BOPZ BESCHIKKINGRECORD SOORT Conditions CD 5 Als POSTCODE gevuld is, dan verplicht vullen, anders leeg laten. ADRESRECORD LANDCODE CD 7 Als COMMUNICATIEVORM de waarde 1 (tolk taal) heeft, dan verplicht vullen, anders leeg laten. CLIENTRECORD COMMUNICATIETAAL CD 9 Alleen als SOORT adres de waarde 04 (tijdelijk adres) heeft, is vullen toegestaan. ADRESRECORD BEGINDATUM ADRESRECORD EINDDATUM CD 11 Als er records van dit type in het bestand voorkomen, dan verplicht vullen, anders leeg laten. 26 / 35

27 SLUITRECORD AANTAL RELATIERECORDS SLUITRECORD AANTAL ZIEKTEBEELD- EN STOORNISRECORDS SLUITRECORD AANTAL BEPERKINGRECORDS SLUITRECORD AANTAL PRODUCTRECORDS (BESCHIKT) SLUITRECORD AANTAL S (BESCHIKT) SLUITRECORD AANTAL SCORE STOORNISRECORDS SLUITRECORD AANTAL SCORE BEPERKINGRECORDS SLUITRECORD AANTAL PRODUCTRECORDS (TOEGEWEZEN) SLUITRECORD AANTAL S (TOEGEWEZEN) SLUITRECORD AANTAL COMMENTAARRECORDS JW302 SLUITRECORD AANTAL CLIENTRECORDS JW302 SLUITRECORD AANTAL RELATIERECORDS JW302 SLUITRECORD AANTAL ADRESRECORDS JW302 SLUITRECORD AANTAL ZIEKTEBEELD- EN STOORNISRECORDS JW302 SLUITRECORD AANTAL BEPERKINGRECORDS JW302 SLUITRECORD AANTAL BESCHIKKINGRECORDS JW302 SLUITRECORD AANTAL PRODUCTRECORDS (BESCHIKT) JW302 SLUITRECORD AANTAL S (BESCHIKT) JW302 SLUITRECORD AANTAL SCORE STOORNISRECORDS JW302 SLUITRECORD AANTAL SCORE BEPERKINGRECORDS JW302 SLUITRECORD AANTAL PRODUCTRECORDS (TOEGEWEZEN) JW302 SLUITRECORD AANTAL S (TOEGEWEZEN) JW302 SLUITRECORD AANTAL COMMENTAARRECORDS JW302 SLUITRECORD TOTAAL AANTAL DETAILRECORDS JW305 SLUITRECORD AANTAL PRODUCTRECORDS (GELEVERD) JW305 SLUITRECORD AANTAL S (GELEVERD) SLUITRECORD AANTAL MUTATIE PRODUCTRECORDS SLUITRECORD AANTAL MUTATIE S 27 / 35

28 SLUITRECORD AANTAL PRODUCTRECORDS (AANGEVRAAGD) SLUITRECORD AANTAL S (AANGEVRAAGD) CD 13 Als NAAM (02) gevuld is, dan verplicht vullen, anders leeg laten. CLIENTRECORD NAAMCODE (02) RELATIERECORD NAAMCODE (02) CD 14 Alleen als NAAM (02) gevuld is, is vullen toegestaan. CLIENTRECORD VOORVOEGSEL (02) RELATIERECORD VOORVOEGSEL (02) CD 20 Als MUTATIECODE de waarde 17 (overplaatsing) of 21 (overdracht) heeft, dan verplicht vullen, anders leeg laten. MUTATIE PRODUCTRECORD AANBIEDER BESTEMMING MUTATIE AANBIEDER BESTEMMING CD 21 Als de bijbehorende TELEFOON (01 of 02) gevuld is, dan verplicht vullen, anders leeg laten. 28 / 35

29 ADRESRECORD LANDNUMMER (01) ADRESRECORD LANDNUMMER (02) CD 24 Alleen als HUISNUMMER gevuld is, is vullen toegestaan. ADRESRECORD HUISLETTER ADRESRECORD HUISNUMMERTOEVOEGING ADRESRECORD AANDUIDING WOONADRES CD 25 Als LANDCODE de waarde NL (Nederland) heeft, dan verplicht vullen. ADRESRECORD HUISNUMMER CD 34 Als SOORT adres de waarde 1 (GBA-adres) of 3 (verblijfadres) heeft, dan verplicht vullen. ADRESRECORD POSTCODE CD 37 Alleen als GRONDSLAG (01) gevuld is, is vullen toegestaan. BESCHIKKINGRECORD GRONDSLAG (02) 29 / 35

30 Invulinstructies Hoe moet worden omgegaan met AANBIEDER BESTEMMING in de toewijzing? Als er sprake is van een intrekking van een toewijzing dan kan in de rubriek AANBIEDER BESTEMMING, indien bekend, de aanbieder worden aangegeven aan welke de betreffende ondersteuningseenheid is toegewezen. PRODUCTRECORD (toegewezen) AANBIEDER BESTEMMING (toegewezen) AANBIEDER BESTEMMING In welke volgorde moeten de records worden opgenomen? De volgorde van records wordt bepaald door de logische/fysieke relatie tussen de records. In het geval er op hetzelfde niveau meerdere (kind-)records voorkomen, wordt de volgorde bepaald door de rubriek KENMERK RECORD. De rubriek IDENTIFICATIE DETAILRECORD wordt gevuld met aansluitende volgnummers (beginnend bij 1). VOORLOOPRECORD KENMERK RECORD CLIENTRECORD KENMERK RECORD CLIENTRECORD IDENTIFICATIE DETAILRECORD RELATIERECORD KENMERK RECORD RELATIERECORD IDENTIFICATIE DETAILRECORD ADRESRECORD KENMERK RECORD ADRESRECORD IDENTIFICATIE DETAILRECORD ZIEKTEBEELD- EN STOORNISRECORD KENMERK RECORD ZIEKTEBEELD- EN STOORNISRECORD IDENTIFICATIE DETAILRECORD BEPERKINGRECORD KENMERK RECORD BEPERKINGRECORD IDENTIFICATIE DETAILRECORD BESCHIKKINGRECORD KENMERK RECORD BESCHIKKINGRECORD IDENTIFICATIE DETAILRECORD PRODUCTRECORD (beschikt) KENMERK RECORD PRODUCTRECORD (beschikt) IDENTIFICATIE DETAILRECORD SCORE STOORNISRECORD KENMERK RECORD SCORE STOORNISRECORD IDENTIFICATIE DETAILRECORD SCORE BEPERKINGRECORD KENMERK RECORD SCORE BEPERKINGRECORD IDENTIFICATIE DETAILRECORD PRODUCTRECORD (toegewezen) KENMERK RECORD PRODUCTRECORD (toegewezen) IDENTIFICATIE DETAILRECORD (beschikt) KENMERK RECORD (beschikt) IDENTIFICATIE DETAILRECORD KENMERK RECORD (toegewezen) IDENTIFICATIE DETAILRECORD (toegewezen) COMMENTAARRECORD KENMERK RECORD 30 / 35

31 COMMENTAARRECORD IDENTIFICATIE DETAILRECORD SLUITRECORD KENMERK RECORD JW302 SLUITRECORD KENMERK RECORD JW305 VOORLOOPRECORD KENMERK RECORD JW305 CLIENTRECORD KENMERK RECORD JW305 CLIENTRECORD IDENTIFICATIE DETAILRECORD JW305 PRODUCTRECORD (geleverd) KENMERK RECORD JW305 PRODUCTRECORD (geleverd) IDENTIFICATIE DETAILRECORD JW305 KENMERK RECORD (geleverd) JW305 IDENTIFICATIE DETAILRECORD (geleverd) JW305 SLUITRECORD KENMERK RECORD VOORLOOPRECORD KENMERK RECORD CLIENTRECORD KENMERK RECORD CLIENTRECORD IDENTIFICATIE DETAILRECORD MUTATIE PRODUCTRECORD KENMERK RECORD MUTATIE PRODUCTRECORD IDENTIFICATIE DETAILRECORD MUTATIE KENMERK RECORD MUTATIE IDENTIFICATIE DETAILRECORD AANVRAAG PRODUCTRECORD KENMERK RECORD AANVRAAG PRODUCTRECORD IDENTIFICATIE DETAILRECORD AANVRAAG KENMERK RECORD AANVRAAG IDENTIFICATIE DETAILRECORD SLUITRECORD KENMERK RECORD Hoe moet worden omgegaan met een geboortedatum? Wanneer de GEBOORTEDATUM niet volledig of onbekend is, dan wordt het deel dat wel bekend is gebruikt en wordt voor de overige delen de waarde 01 (dag en maand) of 1900 (jaar) gebruikt. In de rubriek DATUMGEBRUIK wordt aangegeven welk deel van de datum bekend is en dus te gebruiken. Voorbeelden: - Een volledig onbekende geboortedatum wordt ; - Is alleen bekend dat de geboorte in 1953 was, dan wordt de geboortedatum ; - Is alleen bekend dat de geboorte in september 1949 was, dan wordt de geboortedatum CLIENTRECORD GEBOORTEDATUM CLIENTRECORD DATUMGEBRUIK RELATIERECORD GEBOORTEDATUM RELATIERECORD DATUMGEBRUIK JW305 CLIENTRECORD GEBOORTEDATUM JW305 CLIENTRECORD DATUMGEBRUIK CLIENTRECORD GEBOORTEDATUM CLIENTRECORD DATUMGEBRUIK 31 / 35

32 Hoe om te gaan met de adressering indien er sprake is van een organisatie? Alleen vullen indien cliënt en/of relatie cliënt in instelling verblijft. ADRESRECORD ORGANISATIE Hoe moet VOLUME worden gevuld? VOLUME moet worden gevuld op basis van de bijbehorende EENHEID. Als EENHEID de waarde 17 (Euro's) bevat, wordt in VOLUME een bedrag gevuld. Bedragen worden in 1/100 van de gehanteerde valuta opgenomen. Als er sprake is van de euro (EUR), dan is als voorbeeld gelijk aan tienduizend eurocent oftewel 100 euro. Als EENHEID de waarde 18 (Interval (Klasse)) bevat, wordt in VOLUME een klasse uit de reeks K0 t/m K8 vertaald opgenomen; de vertaling is als volgt: 99: K0-0 tot 1 uur per week (intervalbegeleiding) 1: K1-0 tot 2 uur per week (intervalbegeleiding) 2: K2-2 tot 4 uur per week (intervalbegeleiding, doorgaans meerdere keren per week, gemiddeld 3 uur per week) 3: K3-4 tot 7 uur per week (min of meer dagelijkse begeleiding eventueel meerdere keren per dag, gemiddeld 5 uur/w) 4: K4-7 tot 10 uur per week (continue begeleiding, veelal in samenhang met geclusterd wonen, al dan niet verblijf) 5: K5-10 tot 13 uur per week (continue begeleiding plus toezicht, met geclusterd wonen, structuurbiedend klimaat) 6: K6-13 tot 16 uur per week (continue begeleiding plus toezicht, met geclusterd wonen, structuurbiedend klimaat met extra aandacht voor 7: K7-16 tot 20 uur per week (continue en intensieve begeleiding, individueel en structuurverlenend, permanent toezicht, 8: K8-20 tot 25 uur per week (continue begeleiding en bescherming, 24 uurs nabij, in therapeutisch leefklimaat, PRODUCTRECORD (beschikt) VOLUME PRODUCTRECORD (toegewezen) VOLUME JW305 PRODUCTRECORD (geleverd) VOLUME AANVRAAG PRODUCTRECORD VOLUME Hoe wordt de naam van een cliënt of relatie vastgelegd?` Van een cliënt of relatie worden de achternaam, voorvoegsel en voorletters gescheiden vastgelegd. Daarbij wordt in de aanduiding NAAMCODE (01 en 02) de toepassing van de achternaam (bijvoorbeeld geboortenaam of naam van echtgenoot) vastgelegd. 32 / 35

33 Aan de hand van de aanduiding NAAMCODE (03) wordt de gewenste tenaamstelling aangegeven. Hiermee wordt de volgorde bepaald in het gebruik van de geboortenaam en eventuele naam van de echtgenoot bij correspondentie. Het vullen van de NAAMCODE (03) van de cliënt hangt dus af van hoe de cliënt of relatie zijn/haar naam hanteert. CLIENTRECORD NAAM (01) CLIENTRECORD VOORVOEGSEL (01) CLIENTRECORD NAAMCODE (01) CLIENTRECORD NAAM (02) CLIENTRECORD VOORVOEGSEL (02) CLIENTRECORD NAAMCODE (02) CLIENTRECORD VOORLETTERS CLIENTRECORD NAAMCODE (03) RELATIERECORD NAAM (01) RELATIERECORD VOORVOEGSEL (01) RELATIERECORD NAAMCODE (01) RELATIERECORD NAAM (02) RELATIERECORD VOORVOEGSEL (02) RELATIERECORD NAAMCODE (02) RELATIERECORD VOORLETTERS RELATIERECORD NAAMCODE (03) JW305 CLIENTRECORD NAAM (01) JW305 CLIENTRECORD VOORVOEGSEL (01) JW305 CLIENTRECORD NAAMCODE (01) JW305 CLIENTRECORD VOORLETTERS CLIENTRECORD NAAM (01) CLIENTRECORD VOORVOEGSEL (01) CLIENTRECORD NAAMCODE (01) CLIENTRECORD VOORLETTERS Welke toewijzing is het meest recent? Om vast te kunnen stellen welke toewijzing het recentst is, zijn TOEWIJZINGSDATUM en TOEWIJZINGSTIJD in het toewijzingbericht opgenomen. De gemeente vult deze velden met de datum en de tijd waarop de toewijzing definitief is vastgesteld. Het gaat hier om het moment waarop de gemeente de toewijzing vaststelt en niet om het moment van verzending van het bericht. De toewijzing met de meest recente TOEWIJZINGSDATUM en TOEWIJZINGSTIJD is het actuele toewijzingbericht. Als een aanbieder de gemeente verzoekt om een bestaande toewijzing nog een keer te versturen, blijft de inhoud van TOEWIJZINGSDATUM en TOEWIJZINGSTIJD onveranderd. Een intrekking van de toewijzing moet beschouwd worden als een gewijzigde toewijzing. De gemeente vult TOEWIJZINGSDATUM en TOEWIJZINGSTIJD met de datum en tijd waarop de gemeente de intrekking vaststelt. PRODUCTRECORD (toegewezen) TOEWIJZINGSTIJD 33 / 35

34 (toegewezen) TOEWIJZINGSTIJD Wanneer is een cliënt geheim? De rubriek GEHEIME CLIËNT kan door de gemeente gevuld worden met "ja" indien uit veiligheidsoverwegingen de privacy van de cliënt gewaarborgd moet worden, bijvoorbeeld in geval van Blijf van mijn lijfhuizen. Overdracht van deze cliëntgegevens aan derden moet uiterst zorgvuldig gebeuren om te voorkomen dat de cliënten traceerbaar zijn, wat grote gevolgen kan hebben voor de veiligheid van deze cliënten. CLIENTRECORD GEHEIME CLIENT Hoe moet PRODUCTCODE gevuld worden? Het vullen van PRODUCTCODE is afhankelijk van bilaterale afspraken. Indien productcodes gebruikt worden, wordt in de contractafspraken tussen gemeenten en aanbieders vastgelegd welke productcodes bij welke productcategorieën gebruikt worden. PRODUCTRECORD (beschikt) PRODUCTCODE JW305 PRODUCTRECORD (geleverd) PRODUCTCODE AANVRAAG PRODUCTRECORD PRODUCTCODE Hoe moet worden omgegaan met correcties? In het berichtenverkeer bestaat de mogelijkheid om eerder verstuurde records te corrigeren. Hiervoor wordt eerst het betreffende record verwijderd en wordt vervolgens (eventueel) een nieuw record verstuurd. Om aan te geven dat een record dient te worden verwijderd wordt STATUS AANLEVERING van het betreffende record gevuld met de waarde 3 (verwijderen). Indien het te verwijderen record in het bericht een parent-record heeft dat ongewijzigd blijft, dan wordt in dit record STATUS AANLEVERING gevuld met de waarde 9 (ongewijzigd). Het te verwijderen record wordt geïdentificeerd door de logische sleutel van het record. Eventueel kan in hetzelfde bericht ook het vervangende record worden aangeleverd; in dit record wordt STATUS AANLEVERING gevuld met de waarde 1 (eerste aanlevering). Uiteraard moet worden voorkomen dat een nieuwe aanlevering eerder wordt verwerkt dan de correctie (verwijdering). Het is daarom te adviseren om in voorkomende gevallen de correctie (verwijdering) en nieuwe aanlevering in hetzelfde bericht op te nemen. 34 / 35

35 JW305 CLIENTRECORD STATUS AANLEVERING RECORD JW305 STATUS AANLEVERING RECORD (geleverd) MUTATIE PRODUCTRECORD STATUS AANLEVERING RECORD MUTATIE STATUS AANLEVERING RECORD 35 / 35

Berichtspecificatie - JW305 (Aanvang Jeugdhulp)

Berichtspecificatie - JW305 (Aanvang Jeugdhulp) Berichtspecificatie - JW305 (Aanvang Jeugdhulp) Bericht voor meldingsgegevens aanvang Jeugdhulp. # Record 01 VOORLOOPRECORD 02 CLIENTRECORD 07 PRODUCTRECORD (geleverd) 27 ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (geleverd)

Nadere informatie

WMO307 (Wmo-BeeindigingMutatieOndersteuning)

WMO307 (Wmo-BeeindigingMutatieOndersteuning) Berichtspecificatie - WMO307 (Wmo- BeeindigingMutatieOndersteuning) Bericht voor beëindiging en mutatiegegevens Wmo-ondersteuning. # Record 01 VOORLOOPRECORD 02 CLIENTRECORD 06 MUTATIE PRODUCTRECORD 29

Nadere informatie

Berichtspecificatie - WMO301 (Wmo-Toewijzing)

Berichtspecificatie - WMO301 (Wmo-Toewijzing) Berichtspecificatie - WMO301 (Wmo-Toewijzing) Bericht voor toewijzingsgegevens Wmo-ondersteuning. # Record 01 VOORLOOPRECORD 02 CLIENTRECORD 03 RELATIERECORD 04 ADRESRECORD 06 ZIEKTEBEELD- EN STOORNISRECORD

Nadere informatie

BEP-model Wmo iwmo 1.0 versie 1.1

BEP-model Wmo iwmo 1.0 versie 1.1 Uitgangspunten ID UP 1 UP 3 UP 4 UP 6 UP 7 UP 8 UP 16 UP 17 UP 19 UP 21 UP 23 UP 24 UP 25 Uitgangspunt De Wmo berichtenfamilie ondersteunt het beschikken, toewijzen, leveren en declareren Wmo ondersteuning

Nadere informatie

Berichtspecificatie - ZK39 (Mutatie zorg ZK-ZK)

Berichtspecificatie - ZK39 (Mutatie zorg ZK-ZK) Berichtspecificatie - ZK39 (Mutatie zorg ZK-ZK) Bericht voor beëindiging en mutatiegegevens Wlz-zorg tussen twee zorgkantoren. Het bericht is onderdeel van de iwlz-standaard. # Record 01 VOORLOOPRECORD

Nadere informatie

Mutatieoverzicht iwmo 2.0 t.o.v. iwmo 1.0. Uitgangspunten. Informatiemodel iwmo 2.0

Mutatieoverzicht iwmo 2.0 t.o.v. iwmo 1.0. Uitgangspunten. Informatiemodel iwmo 2.0 Mutatieoverzicht iwmo 2.0 t.o.v. iwmo 1.0 Uitgangspunten Nieuwe uitgangspunten # Uitgangspunt 026 De Wmo berichtenfamilie ondersteunt drie verschillende uitvoeringsvarianten: inspanningsgericht, outputgericht

Nadere informatie

Uitgangspunten. Informatiemodel ijw 2.0

Uitgangspunten. Informatiemodel ijw 2.0 Mutatieoverzicht ijw 2.0 t.o.v. ijw 1.0 Uitgangspunten Nieuwe uitgangspunten # Uitgangspunt 026 De Jeugdwet berichtenfamilie ondersteunt drie verschillende uitvoeringsvarianten: inspanningsgericht, outputgericht

Nadere informatie

BEP-model Wlz iwlz 1.0 versie 1.1

BEP-model Wlz iwlz 1.0 versie 1.1 Berichtspecificatie - AW35 (Aanvang zorg) Bericht voor meldingsgegevens aanvang Wlz-zorg. Het bericht is onderdeel van de iwlz-standaard. # Record 01 VOORLOOPRECORD 02 CLIENTRECORD 07 FUNCTIERECORD (geleverd)

Nadere informatie

Conversieregels ijw 2.0 <> 1.0

Conversieregels ijw 2.0 <> 1.0 Conversiedocument ijw 1.0 < > ijw 2.0 Op 1-1-2016 wordt versie 2.0 van de berichtenstandaard ijw in gebruik genomen. Vanaf die datum worden alleen nog berichten uitgewisseld in versie 2.0. Voor partijen

Nadere informatie

Conversieregels iwmo 2.0 <> 1.0

Conversieregels iwmo 2.0 <> 1.0 Conversiedocument iwmo 1.0 < > iwmo 2.0 Op 1-1-2016 wordt versie 2.0 van de berichtenstandaard iwmo in gebruik genomen. Vanaf die datum worden alleen nog berichten uitgewisseld in versie 2.0. Voor partijen

Nadere informatie

Informatiemodel Wmo iwmo 2.1 versie 1.1

Informatiemodel Wmo iwmo 2.1 versie 1.1 Versiebeheer Versie 1.1 Op 19-9-2016 is de volgende wijziging doorgevoerd: IV028 is gecorrigeerd. Versie 1.0 definitieve versie zoals gepubliceerd op 1-7-2016 Uitgangspunten ID Uitgangspunt UP001 De Wmo

Nadere informatie

Informatiemodel PGB Trekkingsrecht PGB 1.0 versie 1.1

Informatiemodel PGB Trekkingsrecht PGB 1.0 versie 1.1 Uitgangspunten ID Uitgangspunt UP001 De informatieuitwisseling is gebaseerd op gestandaardiseerd berichtenverkeer. UP002 De informatievoorziening rondom PGB-trekkingsrechten conformeert zich aan de wet-

Nadere informatie

Mutatieoverzicht iwlz 1.0 vs AZR 3.2

Mutatieoverzicht iwlz 1.0 vs AZR 3.2 Algemeen Tekstuele aanpassingen In alle documentatie is AWBZ vervangen door Wlz en AZR vervangen door iwlz. Voor de overzichtelijkheid van dit document zijn deze wijzigingen niet opgenomen in dit mutatierapport.

Nadere informatie

Mutatieoverzicht iwlz 1.0 versie 1.1 t.o.v. versie 1.0 Regels

Mutatieoverzicht iwlz 1.0 versie 1.1 t.o.v. versie 1.0 Regels Mutatieoverzicht iwlz 1.0 versie 1.1 t.o.v. versie 1.0 Regels Bedrijfsregels Gewijzigde bedrijfsregels 33x1 documentatie Een afgegeven zorgtoewijzing mag gewijzigd worden waarbij de wijziging Een afgegeven

Nadere informatie

Informatiemodel Jeugdwet ijw 2.1 versie 1.2

Informatiemodel Jeugdwet ijw 2.1 versie 1.2 Versiebeheer Versie 1.2 Op 01-12-2016 is bedrijfsregel OP003 toegevoegd. Versie 1.1 Op 19-9-2016 is de volgende wijziging doorgevoerd: OP192 is verduidelijkt Versie 1.0 definitieve versie zoals gepubliceerd

Nadere informatie

BEP-model Wlz AZR 3.2 versie 1.2 vs i-wlz 1.0 versie 0.9

BEP-model Wlz AZR 3.2 versie 1.2 vs i-wlz 1.0 versie 0.9 Algemeen In het BEP-model Wlz vindt u de concept specificaties van de i-wlz-standaard versie 1.0 zoals deze binnen de Wlz gebruikt gaat worden. Deze standaard is gebaseerd op de specificaties van AZR 3.2.

Nadere informatie

Een COMMENTAARRECORD mag slechts bij een aantal records voorkomen.

Een COMMENTAARRECORD mag slechts bij een aantal records voorkomen. Uitgangspunten ID UP 1 UP 3 UP 4 UP 6 UP 7 UP 8 UP 12 UP 15 UP 16 UP 17 UP 19 UP 21 UP 23 UP 24 UP 25 Uitgangspunt De AWBZ-brede zorgregistratie (AZR) ondersteunt het indiceren, toewijzen en leveren van

Nadere informatie

BEP-model AWBZ AZR 3.2 v1.0 / AW319 v1.4

BEP-model AWBZ AZR 3.2 v1.0 / AW319 v1.4 Algemeen In dit mutatieoverzicht zijn de wijzigingen in het BEP-model AWBZ voor de ontwikkeling van AZR 3.2 zichtbaar gemaakt. De inhoud van deze release is vastgesteld in de Stuurgroep AZR. Release AZR

Nadere informatie

BEP-model AWBZ AZR 3.2 v0.9 / AW319 v1.4

BEP-model AWBZ AZR 3.2 v0.9 / AW319 v1.4 Algemeen In dit mutatieoverzicht zijn de wijzigingen in het BEP-model AWBZ voor de ontwikkeling van AZR 3.2 zichtbaar gemaakt. De inhoud van deze release is vastgesteld in de Stuurgroep AZR. Release AZR

Nadere informatie

JW305 (Start Jeugdhulp) Berichtspecificatie - JW Start Jeugdhulp. 2 Klassenview. Informatiemodel Jeugdwet ijw 2.0 versie 1.3.

JW305 (Start Jeugdhulp) Berichtspecificatie - JW Start Jeugdhulp. 2 Klassenview. Informatiemodel Jeugdwet ijw 2.0 versie 1.3. Berichtspecificatie - JW305 1 Start Jeugdhulp Bericht voor het melden van de start van levering van Jeugdhulp. 2 Klassenview Figuur 1: JW305 1 / 9 3 Klassen naam documentatie Header Client Het cliëntrecord

Nadere informatie

12 De eigen bijdrage is gebaseerd op de geleverde Wlz-zorg. De eigen bijdrage is gebaseerd op de geleverde Wlz-zorg of de afgegeven beschikking.

12 De eigen bijdrage is gebaseerd op de geleverde Wlz-zorg. De eigen bijdrage is gebaseerd op de geleverde Wlz-zorg of de afgegeven beschikking. Mutatieoverzicht iwlz 1.1 t.o.v. iwlz 1.0 Uitgangspunten Nieuwe uitgangspunten # Uitgangspunt Gerelateerd aan 26 Het zorgkantoor geeft een beschikking af aan de cliënt voor zorg die wordt geleverd Bedrijfsregel

Nadere informatie

WMO305 (Start Wmo-ondersteuning) Berichtspecificatie - WMO305 Start Wmo-ondersteuning. 1 Klassenview. Informatiemodel Wmo iwmo 2.0 versie 1.

WMO305 (Start Wmo-ondersteuning) Berichtspecificatie - WMO305 Start Wmo-ondersteuning. 1 Klassenview. Informatiemodel Wmo iwmo 2.0 versie 1. Berichtspecificatie - WMO305 Start Wmo-ondersteuning Bericht voor het melden van de start van levering van Wmo-ondersteuning. 1 Klassenview Figuur 1: WMO305 1 / 9 2 Klassen naam documentatie Header Client

Nadere informatie

Mutatieoverzicht iwlz 1.2 versie 1.1 t.o.v. iwlz 1.2 versie 1.0. Inhoudsopgave. Informatiemodel iwlz 1.2 versie 1.1.

Mutatieoverzicht iwlz 1.2 versie 1.1 t.o.v. iwlz 1.2 versie 1.0. Inhoudsopgave. Informatiemodel iwlz 1.2 versie 1.1. Mutatieoverzicht iwlz 1.2 versie 1.1 t.o.v. iwlz 1.2 versie 1.0 19 september 2016 Inhoudsopgave 1 Mutatieoverzicht iwlz 1.2 versie 1.1 t.o.v. iwlz 1.2 versie 1.0... 2 1.1 Inleiding... 2 2 Gewijzigde bedrijfsregels...

Nadere informatie

Mutatieoverzicht iwlz 1.1 t.o.v. iwlz september Uitgangspunten. Informatiemodel iwlz 1.1

Mutatieoverzicht iwlz 1.1 t.o.v. iwlz september Uitgangspunten. Informatiemodel iwlz 1.1 Mutatieoverzicht iwlz 1.1 t.o.v. iwlz 1.0 2 september 2015 Uitgangspunten Nieuwe uitgangspunten # Uitgangspunt Gerelateerd aan 26 Het zorgkantoor geeft een beschikking af aan de cliënt voor zorg die wordt

Nadere informatie

BEP-model Wlz iwlz 1.0 versie 1.1

BEP-model Wlz iwlz 1.0 versie 1.1 Uitgangspunten ID UP 1 UP 3 UP 4 UP 6 UP 7 UP 8 UP 12 UP 15 UP 16 UP 17 UP 19 UP 21 UP 23 UP 24 UP 25 Uitgangspunt De informatievoorziening Wet langdurige zorg (iwlz) ondersteunt het indiceren, toewijzen,

Nadere informatie

AW39 (Mutatie zorg) Berichtspecificatie - AW39 Mutatie zorg. Informatiemodel Wlz iwlz 1.1 versie 1.1

AW39 (Mutatie zorg) Berichtspecificatie - AW39 Mutatie zorg. Informatiemodel Wlz iwlz 1.1 versie 1.1 Berichtspecificatie - AW39 Mutatie zorg Bericht voor het melden van mutaties in de zorglevering (zorgaanbieder naar zorgkantoor). 1 / 12 1 Klassenview 2 / 12 Figuur 1: AW39 2 Klassen naam Header Client

Nadere informatie

IJW 2.0 WJ001 - RETOURCODE

IJW 2.0 WJ001 - RETOURCODE IJW 2.0 WJ001 - RETOURCODE Algemene principes: 1. De gegevens op het gegevensblad van het JW 303 bericht, moeten gelijk zijn, of passen binnen het JW 301 bericht; 2. De zorg mag dus wel korter duren, of

Nadere informatie

JW315 (Verzoek om toewijzing Jeugdhulp) Berichtspecificatie - JW315 Verzoek om toewijzing Jeugdhulp. 1 Klassenview

JW315 (Verzoek om toewijzing Jeugdhulp) Berichtspecificatie - JW315 Verzoek om toewijzing Jeugdhulp. 1 Klassenview Berichtspecificatie - JW315 Verzoek om toewijzing Jeugdhulp Bericht voor het aanvragen van een toewijzing voor Jeugdhulp. 1 Klassenview Figuur 1: JW315 1 / 8 2 Klassen naam documentatie Header Client Het

Nadere informatie

ijw-release 2.0 Functionele uitwerking

ijw-release 2.0 Functionele uitwerking ijw-release 2.0 Functionele uitwerking 4 juni 2015 Functionele uitwerking ijw-release 2.0 1 / 12 Inhoud 1. Inleiding 2. Uitvoeringsvarianten 2.1. Drie uitvoeringsvarianten 2.2. Nieuwe uitgangspunten 2.3.

Nadere informatie

WMO315 (Verzoek om toewijzing Wmo-ondersteuning. Berichtspecificatie - WMO315 Verzoek om toewijzing Wmo-ondersteuning. 1 Klassenview.

WMO315 (Verzoek om toewijzing Wmo-ondersteuning. Berichtspecificatie - WMO315 Verzoek om toewijzing Wmo-ondersteuning. 1 Klassenview. Berichtspecificatie - WMO315 Verzoek om toewijzing Wmo-ondersteuning Bericht voor het aanvragen van een toewijzing voor Wmo-ondersteuning. 1 Klassenview Figuur 1: WMO315 2 Klassen naam Header documentatie

Nadere informatie

WMO301 (Toewijzing Wmo-ondersteuning) Berichtspecificatie - WMO301 Toewijzing Wmo-ondersteuning 1 Klassenview

WMO301 (Toewijzing Wmo-ondersteuning) Berichtspecificatie - WMO301 Toewijzing Wmo-ondersteuning 1 Klassenview Berichtspecificatie - WMO301 Toewijzing Wmo-ondersteuning Bericht voor de toewijzing van Wmo-ondersteuning aan een aanbieder. 1 Klassenview 1 / 17 Figuur 1: WMO301 2 Klassen naam documentatie Header Client

Nadere informatie

Mutatieoverzicht ijw 2.1 t.o.v. ijw 2.0

Mutatieoverzicht ijw 2.1 t.o.v. ijw 2.0 Mutatieoverzicht ijw 2.1 t.o.v. ijw 2.0 1 juli 2016 Mutatieoverzicht ijw 2.1 t.o.v. ijw 2.0 - definitief 1 / 26 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1 Mutatieoverzicht ijw 2.1 t.o.v. ijw 2.0... 4 1.1 Inleiding...

Nadere informatie

WMO301 (Toewijzing Wmo-ondersteuning) Berichtspecificatie - WMO301 Toewijzing Wmo-ondersteuning 1 Klassenview

WMO301 (Toewijzing Wmo-ondersteuning) Berichtspecificatie - WMO301 Toewijzing Wmo-ondersteuning 1 Klassenview Berichtspecificatie - WMO301 Toewijzing Wmo-ondersteuning Bericht voor de toewijzing van Wmo-ondersteuning aan een aanbieder. 1 Klassenview 1 / 19 Figuur 1: WMO301 2 Klassen naam documentatie Header Client

Nadere informatie

BEP-model AWBZ 3.1.1 concept - versie 0.1. Algemeen. Mutaties t.o.v. BEP-model AWBZ 3.1 (versie 1.2) Bedrijfsregels

BEP-model AWBZ 3.1.1 concept - versie 0.1. Algemeen. Mutaties t.o.v. BEP-model AWBZ 3.1 (versie 1.2) Bedrijfsregels Algemeen In revisierelease AZR 3.1.1 zijn enkele onjuist- en onduidelijkheden in de specificaties hersteld. Daarnaast zijn enkele regels opgenomen in verband met de Experimenten Regelarme Instellingen

Nadere informatie

iwlz-release 1.1 Functionele uitwerking

iwlz-release 1.1 Functionele uitwerking iwlz-release 1.1 Functionele uitwerking 1 juni 2015 Functionele uitwerking iwlz-release 1.1 1 / 10 Inhoud 1. Inleiding 2. Wijzigingen die niet zijn opgenomen in de specificaties 3. De voorkeur van de cliënt

Nadere informatie

BEP-model AWBZ Algemeen. versie 1.0. Mutaties t.o.v. BEP-model AWBZ 3.1 (versie 1.2)

BEP-model AWBZ Algemeen. versie 1.0. Mutaties t.o.v. BEP-model AWBZ 3.1 (versie 1.2) Algemeen In revisierelease AZR 3.1.1 zijn enkele onjuist- en onduidelijkheden in de specificaties hersteld. Daarnaast zijn enkele regels opgenomen in verband met de Experimenten Regelarme Instellingen

Nadere informatie

iwmo-release 2.0 Functionele uitwerking

iwmo-release 2.0 Functionele uitwerking iwmo-release 2.0 Functionele uitwerking 1 juli 2015 Functionele uitwerking iwmo-release 2.0 1 / 14 Inhoud 1. Inleiding 2. Uitvoeringsvarianten 2.1. Uitvoeringsvarianten 2.2. Nieuwe uitgangspunten Wmo 2.3.

Nadere informatie

Invulinstructie berichtenverkeer

Invulinstructie berichtenverkeer Invulinstructie berichtenverkeer Invulinstructie excelformat bericht JW301 Het bericht JW301 Zorgopdracht in Excel heeft verschillende velden die ingevuld moeten worden wanneer de gemeente een zorgopdracht

Nadere informatie

Invulinstructie Exceldefinitie WMO303

Invulinstructie Exceldefinitie WMO303 Invulinstructie Exceldefinitie WMO303 Het bericht WMO303 is het declaratiebericht uit de iwmo-standaard dat wordt gebruikt om producten binnen de Wmo declareren. De Exceldefinitie van dit declaratiebericht

Nadere informatie

Bestand aanlevering indicatiegegevens WLZ indiceerbaren geen toegang per

Bestand aanlevering indicatiegegevens WLZ indiceerbaren geen toegang per Bestand aanlevering indicatiegegevens WLZ indiceerbaren geen toegang per 1-7-2017 Inleiding: In 2014 is een bepaalde groep thuiswonende cliënten niet overgegaan van de AWBZ naar de jeugdwet of de WMO.

Nadere informatie

Informatiemodel Wlz iwlz 1.2 versie 1.1

Informatiemodel Wlz iwlz 1.2 versie 1.1 Versiebeheer Versie 1.1 Op 19-9-2016 is de volgende wijziging doorgevoerd: OP192 is verduidelijkt Versie 1.0 definitieve versie zoals gepubliceerd op 1-7-2016 Uitgangspunten ID UP001 UP003 UP004 UP006

Nadere informatie

Invulinstructie berichtenverkeer

Invulinstructie berichtenverkeer Invulinstructie berichtenverkeer Invulinstructie Excelformat bericht JW301 Het bericht JW301 in Excel heeft verschillende velden die ingevuld moeten worden wanneer de gemeente een zorgopdracht verstrekt

Nadere informatie

Migratie, Conversie en Kwaliteitstraject AZR Toelichting en verduidelijking

Migratie, Conversie en Kwaliteitstraject AZR Toelichting en verduidelijking Inleiding In het kader van de overgang van AZR 2.2 naar AZR 3.0 zijn er een drietal trajecten gedefinieerd: Migratie; Conversie(periode); Kwaliteitstraject. Deze trajecten worden los van elkaar uitgevoerd

Nadere informatie

Processtappen berichtenverkeer Wmo en Jeugd

Processtappen berichtenverkeer Wmo en Jeugd Processtappen berichtenverkeer Wmo en Jeugd Inhoud 1 Wmo Casus A: Mevrouw Van Castricum Toegang via Gemeente... 3 Beschikking en toewijzing Wmo-ondersteuning... 3 Start Wmo-ondersteuning... 3 Corrigeren

Nadere informatie

Notitie uitvoering afwezigheid veegbesluit-principe in iwmo en ijw

Notitie uitvoering afwezigheid veegbesluit-principe in iwmo en ijw Notitie uitvoering afwezigheid veegbesluit-principe in iwmo en ijw 28 april 2015 Aanleiding In de Wmo- en Jeugdwet-keten is het wel of niet toepassen van het veegbesluit-principe een operationeel issue

Nadere informatie

Informatiemodel Wlz iwlz 1.1 versie 1.0

Informatiemodel Wlz iwlz 1.1 versie 1.0 Uitgangspunten ID Uitgangspunt UP001 De informatievoorziening Wet langdurige zorg (iwlz) ondersteunt het indiceren, toewijzen, leveren en opleggen eigen bijdrage van langdurige zorg. UP003 De privacy van

Nadere informatie

Inleiding. Wijzigingsoverzicht AZR 2.2 AZR 3.0

Inleiding. Wijzigingsoverzicht AZR 2.2 AZR 3.0 Inleiding In juni 2009 heeft het Ministerie van VWS de regie voor het ontwikkelen van de AWBZ-brede Zorgregistratie (AZR) versie 3.0 overgedragen aan het College voor zorgverzekeringen. Dit wijzigingsoverzicht

Nadere informatie

Externe integratie. Externe integratie AWBZ-zorg. Standaarden AZR3.0. IO v3.0, AW v3.0, ZK v3.0 en CA v2.0

Externe integratie. Externe integratie AWBZ-zorg. Standaarden AZR3.0. IO v3.0, AW v3.0, ZK v3.0 en CA v2.0 Externe integratie Externe integratie AWBZ-zorg Standaarden AZR3.0 IO v3.0, AW v3.0, ZK v3.0 en CA v2.0 Versiedatum EI-standaarden: 01-12-2010 INVULINSTRUCTIE [INV] Informatie bij implementatie en ingebruikname

Nadere informatie

Referentiegroep iwlz. 14 maart 2017

Referentiegroep iwlz. 14 maart 2017 Referentiegroep iwlz 14 maart 2017 Referentiegroep iwlz 3 Opening Door Hans Oosterkamp 4 Agenda Korte mededelingen Kleine (technische) aanpassingen Wijzigingen zonder impact iwlz Presentatie nieuwe Informatiemodellen

Nadere informatie

Versie Juni Voorlopige Handreiking iwmo van de gemeente Den Haag

Versie Juni Voorlopige Handreiking iwmo van de gemeente Den Haag Versie 0.4 21 Juni 2016 Voorlopige Handreiking iwmo van de gemeente Den Haag Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Toewijzing ondersteuning (Wmo301/302)... 5 2.1 Wmo301 Toewijzing ondersteuning... 5 2.2 Wmo302

Nadere informatie

ijw-release 2.0 Functionele uitwerking

ijw-release 2.0 Functionele uitwerking ijw-release 2.0 Functionele uitwerking 1 juli 2015 Functionele uitwerking ijw 2.0-release 1 / 15 Inhoud 1. Inleiding 2. Uitvoeringsvarianten 2.1. Uitvoeringsvarianten 2.2. Nieuwe uitgangspunten 2.3. Nieuwe

Nadere informatie

Declaratieformat GEMEENTE AMERSFOORT. Gemeentelijke Groene Vink

Declaratieformat GEMEENTE AMERSFOORT. Gemeentelijke Groene Vink Declaratieformat GEMEENTE AMERSFOORT Gemeentelijke Groene Vink Gegevens gemeente Contactgegevens Naam gemeente Amersfoort Adres Stadhuisplein 1, Amersfoort E-mailadres info@amersfoort.nl Telefoonnummer

Nadere informatie

Invulinstructie Exceldefinitie JW303

Invulinstructie Exceldefinitie JW303 Invulinstructie Exceldefinitie JW303 Het bericht JW303 is het declaratiebericht uit de ijw-standaard dat wordt gebruikt om producten binnen de Jeugdwet te declareren. De Exceldefinitie van dit declaratiebericht

Nadere informatie

AZR 3.0 Migratie en Conversie

AZR 3.0 Migratie en Conversie AZR 3.0 Migratie en Uitgave College voor zorgverzekeringen Postbus 320 1110 AH Diemen Fax (020) 797 85 00 E-mail info@zorgregistratie.nl Internet www.zorgregistratie.nl Volgnummer Versie Datum Afdeling

Nadere informatie

Declaratieformat GEMEENTE RAALTE. Gemeentelijke Groene Vink

Declaratieformat GEMEENTE RAALTE. Gemeentelijke Groene Vink Declaratieformat GEMEENTE RAALTE Gemeentelijke Groene Vink Gegevens gemeente Contactgegevens Naam gemeente Raalte Adres Zwolsestraat 16 E-mailadres info@raalte.nl Telefoonnummer 0572-347799 Declaratieformat

Nadere informatie

Mutatieoverzicht iwmo 2.1 t.o.v. iwmo 2.0

Mutatieoverzicht iwmo 2.1 t.o.v. iwmo 2.0 Mutatieoverzicht iwmo 2.1 t.o.v. iwmo 2.0 5 december 2016 Mutatieoverzicht iwmo 2.1 t.o.v. iwmo 2.0 versie 1.4 1 / 29 Versiebeheer Versie Datum Toelichting 1.4 5 december 2016 Wijzigingen aangebracht:

Nadere informatie

Declaratieformat GEMEENTE SCHIERMONNIKOOG. Gemeentelijke Groene Vink

Declaratieformat GEMEENTE SCHIERMONNIKOOG. Gemeentelijke Groene Vink Declaratieformat GEMEENTE SCHIERMONNIKOOG Gemeentelijke Groene Vink Gegevens gemeente Contactgegevens Naam gemeente Schiermonnikoog Adres Nieuwestreek 5 E-mailadres Postbus20@schiermonnikoog.nl Telefoonnummer

Nadere informatie

Declaratieformat GEMEENTE HARLINGEN. Gemeentelijke Groene Vink

Declaratieformat GEMEENTE HARLINGEN. Gemeentelijke Groene Vink Declaratieformat GEMEENTE HARLINGEN Gemeentelijke Groene Vink Gegevens gemeente Contactgegevens Naam gemeente Harlingen Adres Voorstraat 35 E-mailadres gemeentebestuur@harlingen.nl Telefoonnummer 140517

Nadere informatie

Veld: Zorgverlenerscode Lengte: 8 Vul in dit veld de identificerende AGB-code van de zorgverlener, indien bekend. De code bestaat uit acht cijfers.

Veld: Zorgverlenerscode Lengte: 8 Vul in dit veld de identificerende AGB-code van de zorgverlener, indien bekend. De code bestaat uit acht cijfers. Invulinstructie Exceldefinitie ijw303 Het bericht ijw303 is het declaratiebericht uit de ijw-standaard dat wordt gebruikt om producten binnen de Jeugdwet te declareren. De Excel definitie van dit declaratiebericht

Nadere informatie

WET- EN REGELGEVING 2018

WET- EN REGELGEVING 2018 WET- EN REGELGEVING 2018 Nedap healthcare Deze PDF is gegenereerd op 11-12-2017 Table of Contents Wijzigingen 2018 per financieringsstroom... 3 iwlz 2.0 (Ingangsdatum april 2018)... 4 ZVW (Ingangsdatum

Nadere informatie

Declaratieformat GEMEENTE SÚDWEST-FRYSLÂN. Gemeentelijke Groene Vink

Declaratieformat GEMEENTE SÚDWEST-FRYSLÂN. Gemeentelijke Groene Vink Declaratieformat GEMEENTE SÚDWEST-FRYSLÂN Gemeentelijke Groene Vink Gegevens gemeente Contactgegevens Naam gemeente Súdwest-Fryslân Adres Marktstraat 15, Sneek Telefoonnummer 14 0515 Declaratieformat Wmo

Nadere informatie

Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugdwet

Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugdwet Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugdwet Beheerteam istandaarden Datum 14 oktober 2015 Versie 1.2 Status Definitief Inhoud 1 Introductie 3 2 Installatie 5 3 Het gebruik: Berichten aanmaken

Nadere informatie

Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugdwet

Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugdwet Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugdwet Beheerteam istandaarden Datum 13 augustus 2015 Versie 1.1 Status Definitief Inhoud 1 Introductie 3 2 Installatie 5 3 Het gebruik: Berichten aanmaken

Nadere informatie

Declaratieformat GEMEENTE ZUTPHEN. Gemeentelijke Groene Vink

Declaratieformat GEMEENTE ZUTPHEN. Gemeentelijke Groene Vink Declaratieformat GEMEENTE ZUTPHEN Gemeentelijke Groene Vink Gegevens gemeente Contactgegevens Naam gemeente Zutphen Adres s Gravenhof 2, Zutphen E-mailadres info@zutphen.nl Telefoonnummer 14 0575 Declaratieformat

Nadere informatie

iwlz-release 2.0 Functionele uitwerking

iwlz-release 2.0 Functionele uitwerking iwlz-release 2.0 Functionele uitwerking 3 juli 2017 Functionele uitwerking iwlz-release 2.0 1 /16 Inhoud Inleiding 3 1 Verwijderen overbodige elementen 5 1.1 Redenen voor verwijdering 5 2 Dossieroverdracht

Nadere informatie

Bijlage C: Leveringsstatus

Bijlage C: Leveringsstatus Bijlage C: Leveringsstatus Geldend voor de Melding Aanvang Zorg Situatie Cliënt ontvangt alle toegewezen zorg. Geleverde klasse (en opslag) is gelijk aan ZTW Cliënt ontvangt deel van toegewezen zorg, maar

Nadere informatie

iwmo-release 2.1 Functionele uitwerking

iwmo-release 2.1 Functionele uitwerking iwmo-release 2.1 Functionele uitwerking 12 april 2017 Functionele uitwerking iwmo-release 2.1 1 / 11 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 XML... 4 3 Aansluiting BRP... 4 4 Ambiguïteit standaarden verminderen... 4

Nadere informatie

Veld: Zorgverlenerscode Lengte: 8 Vul in dit veld de identificerende AGB-code van de zorgverlener, indien bekend. De code bestaat uit acht cijfers.

Veld: Zorgverlenerscode Lengte: 8 Vul in dit veld de identificerende AGB-code van de zorgverlener, indien bekend. De code bestaat uit acht cijfers. Invulinstructie Exceldefinitie iwmo303 Het bericht iwmo303 is het declaratiebericht uit de iwmo-standaard dat wordt gebruikt om producten binnen de WMO te declareren. De Excel definitie van dit declaratiebericht

Nadere informatie

ijw-release 2.1 Functionele uitwerking

ijw-release 2.1 Functionele uitwerking ijw-release 2.1 Functionele uitwerking 1 juni 2016 Functionele uitwerking ijw-release 2.1 1 / 10 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 XML... 4 3 Aansluiting BRP... 4 4 Ambiguïteit standaarden verminderen... 4 5 Verbeteren

Nadere informatie

Mutatieoverzicht iwlz 1.2 t.o.v. iwlz 1.1

Mutatieoverzicht iwlz 1.2 t.o.v. iwlz 1.1 Mutatieoverzicht iwlz 1.2 t.o.v. iwlz 1.1 1 juli 2016 Mutatieoverzicht iwlz 1.2 t.o.v. iwlz 1.1 - definitief 1 / 26 Inhoudsopgave Mutatieoverzicht iwlz 1.2 t.o.v. iwlz 1.1 1 juli 2016... 1 Inhoudsopgave...

Nadere informatie

Vraag en antwoord op de grootste veranderingen in AZR 3.0

Vraag en antwoord op de grootste veranderingen in AZR 3.0 Vraag en antwoord op de grootste veranderingen in AZR 3.0 Aangepaste zorgtoewijzing Wie mag een aangepaste zorgtoewijzing aanvragen? Wat is de samenstelling van een mutatiebericht dat een aanvraag voor

Nadere informatie

Declaratieformat GEMEENTE AALTEN. Gemeentelijke Groene Vink

Declaratieformat GEMEENTE AALTEN. Gemeentelijke Groene Vink Declaratieformat GEMEENTE AALTEN Gemeentelijke Groene Vink Gegevens gemeente Contactgegevens Naam gemeente Aalten Adres Markt 7, Aalten E-mailadres gemeente@aalten.nl Telefoonnummer 0543-493333 Declaratieformat

Nadere informatie

Invulinstructie WMO 303 bericht

Invulinstructie WMO 303 bericht Invulinstructie WMO 303 bericht Het bericht WMO303 is het declaratiebericht uit de iwmo-standaard dat wordt gebruikt om producten binnen de Wmo declareren. De Exceldefinitie van dit declaratiebericht bestaat

Nadere informatie

Invulinstructie Exceldefinitie WMO303

Invulinstructie Exceldefinitie WMO303 Invulinstructie Exceldefinitie WMO303 Invulinstructie bij Berichtenconverter versie 2.x en Exceldefinities WMO303_Versie20- declaratie.xlsx en WMO303_Versie20-factuur.xlsx 1.1 Declaratie of Factuur?...1

Nadere informatie

Overdracht van cliëntgegevens AWBZ naar Wmo

Overdracht van cliëntgegevens AWBZ naar Wmo Overdracht van cliëntgegevens AWBZ naar Wmo 3 april 2014 Martijn Mallie, projectleider Min. VWS Inleiding 1 januari 2015 AWBZ naar WMO Extramurale begeleiding Persoonlijke verzorging (ong. 5%) (alleen

Nadere informatie

Overdracht cliëntgegevens AWBZ - Wmo

Overdracht cliëntgegevens AWBZ - Wmo Overdracht cliëntgegevens AWBZ - Wmo Technische bestandsbeschrijving Output bestanden Afkomstig van: Projectgroep Eenmalige Gegevens Overdracht Auteur(s) Bart op het Veld Datum: 6 mei 2014 Versie: 1.1

Nadere informatie

Verzoek om Toewijzing. Handleiding Versie 1.0 d.d. 07 okt 2016

Verzoek om Toewijzing. Handleiding Versie 1.0 d.d. 07 okt 2016 Verzoek om Toewijzing Handleiding Versie 1.0 d.d. 07 okt 2016 Inhoud 1 Verzoek om toewijzing... 4 Verzoeken om toewijzing... 4 1.1.1 Werkproces voor de leverancier... 4 1.1.2 Werkproces voor de gemeente...

Nadere informatie

Declaratieformat GEMEENTE EPE. Gemeentelijke Groene Vink

Declaratieformat GEMEENTE EPE. Gemeentelijke Groene Vink Declaratieformat GEMEENTE EPE Gemeentelijke Groene Vink Gegevens gemeente Contactgegevens Naam gemeente Epe Adres Markt 14, Epe E-mailadres gemeente@epe.nl Telefoonnummer 14 0578 Declaratieformat Wmo De

Nadere informatie

Declaratie/factuur Wmo-ondersteuning

Declaratie/factuur Wmo-ondersteuning Externe integratie Declaratie/factuur Wmo-ondersteuning WMO303-WMO304 Versie EI-standaarden: Versiedatum: 2.0 01-07-2015 INVULINSTRUCTIES [INV] Aanwijzingen bij het gebruik van het EI-bericht Uitgave document:

Nadere informatie

Bijlage 4b Interim Declaratieprotocol voor gecontracteerde zorgaanbieders ZiN Jeugdzorg en Wmo (o.b.v. arrangementsprijzen) met bevoorschotting.

Bijlage 4b Interim Declaratieprotocol voor gecontracteerde zorgaanbieders ZiN Jeugdzorg en Wmo (o.b.v. arrangementsprijzen) met bevoorschotting. Bijlage 4b Interim Declaratieprotocol voor gecontracteerde zorgaanbieders ZiN Jeugdzorg en Wmo (o.b.v. arrangementsprijzen) met bevoorschotting. Looptijd: Dit interim declaratieprotocol geldt voor de periode

Nadere informatie

Declaratieformat GEMEENTE TEYLINGEN. Gemeentelijke Groene Vink

Declaratieformat GEMEENTE TEYLINGEN. Gemeentelijke Groene Vink Declaratieformat GEMEENTE TEYLINGEN Gemeentelijke Groene Vink Gegevens gemeente Contactgegevens Naam gemeente Teylingen Adres Raadhuisplein 1, Voorhout E-mailadres - Telefoonnummer 14 0252 De gemeente

Nadere informatie

Vragenlijst GEMEENTELIJKE GROENE VINK. Gemeentelijke Groene Vink

Vragenlijst GEMEENTELIJKE GROENE VINK. Gemeentelijke Groene Vink Vragenlijst GEMEENTELIJKE GROENE VINK Gemeentelijke Groene Vink Gegevens gemeente 1. Vul hieronder uw gegevens in. We gebruiken uw persoonlijke contactgegevens alleen voor onze eigen administratie. Naam

Nadere informatie

iwlz-release 1.1 Functionele uitwerking

iwlz-release 1.1 Functionele uitwerking iwlz-release 1.1 Functionele uitwerking 10 juli 2015 Functionele uitwerking iwlz-release 1.1 1 / 7 Inhoud 1. Inleiding 2. De voorkeur van de cliënt 3. Extramurale eigen bijdrage 4. XML 5. Kleine technische

Nadere informatie

Wmo advies bericht. Inlezen iwmo-adviesbericht 2.0 (aanmaken Wmo-advies Retour bericht) (voorheen iwmo 311 en iwmo 312 bericht)

Wmo advies bericht. Inlezen iwmo-adviesbericht 2.0 (aanmaken Wmo-advies Retour bericht) (voorheen iwmo 311 en iwmo 312 bericht) Wmo advies bericht Inlezen iwmo-adviesbericht 2.0 (aanmaken Wmo-advies Retour bericht) (voorheen iwmo 311 en iwmo 312 bericht) woensdag 7 oktober 2015 Centric Public Sector Solutions Copyright 2015 Niets

Nadere informatie

Mutatieoverzicht ijw 2.1. versie 1.1 t.o.v. ijw 2.1 versie 1.0. Inhoudsopgave. Informatiemodel ijw 2.1 versie 1.1.

Mutatieoverzicht ijw 2.1. versie 1.1 t.o.v. ijw 2.1 versie 1.0. Inhoudsopgave. Informatiemodel ijw 2.1 versie 1.1. Mutatieoverzicht ijw 2.1. versie 1.1 t.o.v. ijw 2.1 versie 1.0 19 september 2016 Inhoudsopgave 1 Mutatieoverzicht ijw 2.1 versie 1.1 t.o.v. ijw 2.1 versie 1.0... 2 1.1 Inleiding... 2 2 Gewijzigde bedrijfsregels...

Nadere informatie

Handleiding Zorgaanbieder module

Handleiding Zorgaanbieder module Handleiding Zorgaanbieder module De oplossing voor het berichtenverkeer in de Jeugd wet. Eenvoudig en simpel voor iedere zorgaanbieder Versie: 1.3 Auteur: Zorgverkeer B.V. Datum: Februari 2017 Inhoudsopgave

Nadere informatie

WMO303 FACTSHEET BERICHTENVERKEER REGIO ZAANSTREEK- WATERLAND WMO FACTUUR/DECLARATIE

WMO303 FACTSHEET BERICHTENVERKEER REGIO ZAANSTREEK- WATERLAND WMO FACTUUR/DECLARATIE FACTSHEET BERICHTENVERKEER REGIO ZAANSTREEK- WATERLAND WMO FACTUUR/DECLARATIE WMO303 Inleiding De gemeenten in de regio Zaanstreek-Waterland gaan ervan uit dat gecontracteerde aanbieders van ondersteuning

Nadere informatie

Declaratieformat GEMEENTE KERKRADE. Gemeentelijke Groene Vink

Declaratieformat GEMEENTE KERKRADE. Gemeentelijke Groene Vink Declaratieformat GEMEENTE KERKRADE Gemeentelijke Groene Vink Gegevens gemeente Contactgegevens Naam gemeente Kerkrade Adres Markt 33, Kerkrade E-mailadres gemeentehuis@kerkrade.nl Telefoonnummer 14 045

Nadere informatie

Piroschka Beun. Berichtenverkeer

Piroschka Beun. Berichtenverkeer Piroschka Beun Berichtenverkeer 315-bericht 316-bericht 301-bericht 302-bericht 305-bericht 306-bericht 303-bericht 304-bericht 321-bericht 322-bericht 307-bericht 308-bericht Verzoek om toewijzing ondersteuning

Nadere informatie

Handreiking administratieve afspraken jeugdhulp Zeeland, bijlage E van de overeenkomst

Handreiking administratieve afspraken jeugdhulp Zeeland, bijlage E van de overeenkomst Handreiking administratieve afspraken jeugdhulp Zeeland, bijlage E van de overeenkomst Uitgangspunten vooraf: 1. De administratieve afspraken in deze handreiking gelden voor de gecontracteerde jeugdhulpaanbieders

Nadere informatie

Declaratieprotocol Forensische Zorg

Declaratieprotocol Forensische Zorg Declaratieprotocol Forensische Zorg Facturatie zorgzwaartepakketten en extramurale parameters Datum 22 augustus 2017 Status definitief Versienummer 2.0 Ingangsdatum 1 januari 2018 Colofon Afzendgegevens

Nadere informatie

Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugd bètaversie

Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugd bètaversie Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugd bètaversie Beheerteam istandaarden Datum 24 december 2014 Versie 0.8 Status Concept Inhoud 1 Introductie 2 2 Installatie 4 3 Het gebruik van de Berichtenconverter

Nadere informatie

Wijzigingsverzoeken voor istandaarden. iwlz 2.0

Wijzigingsverzoeken voor istandaarden. iwlz 2.0 Wijzigingsverzoeken voor istandaarden iwlz 2.0 3 juli 2017 Wijzigingsverzoeken voor istandaarden iwlz 2.0 1 /22 Inhoud RFC17001 - Verwijderen CizCode, Cliëntnummer en Aanvraagnummer 3 RFC17006 - Verhuisbericht

Nadere informatie

Scenario s voor de administratieve afhandeling van de AWBZuitstroom

Scenario s voor de administratieve afhandeling van de AWBZuitstroom Scenario s voor de administratieve afhandeling van de AWBZuitstroom Inleiding De hervorming langdurige zorg leidt in 2015 tot een verschuiving van een groot aantal cliënten: zij gaan vanuit het AWBZ-domein

Nadere informatie

Invulinstructie Exceldefinitie JW303

Invulinstructie Exceldefinitie JW303 Invulinstructie Exceldefinitie JW303 Invulinstructie bij Berichtenconverter versie 2.x en Exceldefinities JW303_Versie20- declaratie.xlsx en JW303_Versie20-factuur.xlsx 1.1 Declaratie of Factuur?...1 1.2

Nadere informatie

Handleiding digitale zorgaanvraag en meldingen zorg

Handleiding digitale zorgaanvraag en meldingen zorg GEMEENTE TILBURG Handleiding digitale zorgaanvraag en meldingen zorg Harriette Scheepers 26-8-2015 Betrokkenen: Peter de Punder (Gemeente Projectleider) Erwin Rossou (Gemeente Tilburg, Controller) Lloyd

Nadere informatie

Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugdwet

Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugdwet Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugdwet Beheerteam istandaarden Datum 22 december 2015 Versie 2.0 Status Definitief Inhoud 1 Introductie 4 2 Installatie 6 3 Het gebruik: Berichten aanmaken

Nadere informatie

Declaratieprotocol Forensische Zorg Facturatie ZZP's en extramurale parameters

Declaratieprotocol Forensische Zorg Facturatie ZZP's en extramurale parameters Declaratieprotocol Forensische Zorg Facturatie ZZP's en extramurale parameters Versie 1.0 Datum 1 september 2015 Status definitief Colofon Afzendgegevens Contactpersoon Auteurs Directie Forensische Zorg

Nadere informatie

Specificaties Conversie iwlz 1.1

Specificaties Conversie iwlz 1.1 Specificaties Conversie iwlz 1.1 Conversieregels iwlz 1.1 naar iwlz 1.0 en omgekeerd Datum 21 oktober 2015 Status Definitief Versiebeheer 5 oktober Paragraaf 4 Nieuwe functie HV (21) is verwijderd. Huishoudelijke

Nadere informatie

Werkafspraken berichtenuitwisseling iwmo tussen gemeente en aanbieder

Werkafspraken berichtenuitwisseling iwmo tussen gemeente en aanbieder Werkafspraken berichtenuitwisseling iwmo tussen gemeente en aanbieder Acties voor informatiemanager, applicatiebeheerder, teamleider administratie Dit is een overzicht met de belangrijkste afspraken die

Nadere informatie