KEIM ANTI-GRAFFITISYSTEEM. Toepassingsgebied

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KEIM ANTI-GRAFFITISYSTEEM. Toepassingsgebied"

Transcriptie

1 KEIM ANTI-GRAFFITISYSTEEM Toepassingsgebied Toepassingsgebied: Alle niet behandelde en behandelde ondergronden binnen en buiten, met name minerale ondergronden zoals baksteen, pleisterwerk, kalkzandsteen, verschillende soorten natuursteen, mineraalverf, dichte betonsoorten maar ook geschilderde oppervlakken van staal en hout. Chloorrubberverf en andere fysisch drogende producten uitgezonderd. Belangrijke voordelen: 1. Universeel toepasbaar transparant product. Simpele combinatie: KEIM ANTI-GRAFFITI KLEUR PU gekoppeld aan één reiniger KEIM UNIVERSELE AG CLEANER. 2. Poriën van de ondergrond worden duurzaam gevuld. 3. Leverbaar in KEIM en RAL kleuren. 4. Geen vergeling of verkleuring zoals bij sommige andere systemen. 5. Op eenvoudige wijze, vele malen te reinigen met KEIM UNIVERSELE AG CLEANER. 6. Ook toepasbaar als gekleurde coating op binnenwanden die eenvoudig te reinigen moeten zijn, zoals gangen, trappenhuizen en dergelijke. 7. Grote bestendigheid tegen oliën, vetten, vele chemicaliën en oplosmiddelen. 8. Stoot- en slagvast. 9. Zijdeglans en mat leverbaar. Keim Nederland B.V Postbus AB Almere tel: fax:

2 Bestekomschrijving Gekleurd, dekkend, permanent anti-graffitisysteem op basis van een 2-componenten polyurethaan Voorbehandeling: Ondergrond moet schoon, zuigend en stofvrij zijn. Bladderende verflagen verwijderen. Leuzen en dergelijke hoeven over het algemeen niet verwijderd te worden, als deze geen grote laagdikte hebben (dit blijft zichtbaar in de eindlaag). Zonodig verwijderen door middel van hogedrukreinigen, nat stralen met zand of grit of door toepassing van KEIM GRAFFITI CLEANER (verwijdert meestal ook de onderlagen). De juiste methode proefondervindelijk vaststellen. Het oppervlak afspuiten met water onder hogedruk (bijvoorbeeld 100 BAR bij een temperatuur van 90 0 Celsius). Vervuilde ondergronden effectief reinigen, bijvoorbeeld door middel van hogedrukreiniging (100 BAR bij een temperatuur van 90 0 Celsius). Afwerking: Onbehandelde ondergronden: Primerlaag: KEIM PRIMER EW. Voeg van KEIM PRIMER EW de component A aan de component B toe en homogeen mengen, daarna met 20 tot 25 % water verdunnen en goed mengen. De ondergrond rollen met de KEIM PRIMER EW, zodanig, dat een goed gedekte egale laag ontstaat. Grondlaag: Na 24 uur droging van de primerlaag, de ondergrond rollen met de KEIM ANTI-GRAFFITI TUSSENLAAG EP, zodanig, dat een goed gedekte egale laag ontstaat. Voeg de component B aan de component A toe en homogeen mengen. Afwerklaag: Na 24 uur droging van de grondlaag, de ondergrond rollen met het KEIM ANTI-GRAFFITISYS- TEEM KLEUR PU, zodanig, dat een goed gedekte egale laag ontstaat. Voeg de component B aan de component A toe en homogeen mengen. Keim Nederland B.V Postbus AB Almere tel: fax:

3 Behandelde ondergronden, uitgezonderd gekeimde ondergronden: Grondlaag: De ondergrond rollen met de KEIM ANTI-GRAFFITI GRONDLAAG PU, zodanig, dat een goed gedekte egale laag ontstaat. Voeg de component B aan de component A toe en homogeen mengen. Afwerklaag: Na 24 uur droging van de grondlaag, de ondergrond rollen met het KEIM ANTI-GRAFFITI KLEUR PU, zodanig, dat een goed gedekte egale laag ontstaat. Voeg de component B aan de component A toe en homogeen mengen. Behandelde ondergronden, gekeimd : Primerlaag: KEIM ANTI-GRAFFITI PRIMER PU. Voeg van KEIM ANTI-GRAFFITI PRIMER PU de component B aan de component A toe en homogeen mengen. De ondergrond rollen met KEIM ANTI-GRAFFITI PRIMER PU zodanig dat een goed gedekte, egale laag ontstaat. Afwerklaag: Na 24 uur droging van de primerlaag, de ondergrond rollen met het KEIM ANTI-GRAFFITISYSTEEM KLEUR PU, zodanig, dat een goed gedekte egale laag ontstaat. Voeg de component B aan de component A toe en homogeen mengen. Keim Nederland B.V Postbus AB Almere tel: fax:

4 Algemene richtlijnen voor de toepassing Voorbehandeling: Ondergrond moet schoon, zuigend en stofvrij zijn. Bladderende verflagen verwijderen. Leuzen en dergelijke hoeven over het algemeen niet verwijderd te worden, als deze geen grote laagdikte hebben (dit blijft zichtbaar in de eindlaag). Zonodig verwijderen door middel van hogedrukreinigen, nat stralen met zand of grit of door toepassing van KEIM GRAFFITI CLEANER (verwijdert meestal ook de onderlagen). De juiste methode proefondervindelijk vaststellen. Het oppervlak afspuiten met water onder hogedruk (bijvoorbeeld 100 BAR bij een temperatuur van 90 0 Celsius). Vervuilde ondergronden, effectief reinigen bijvoorbeeld door middel van hogedrukreiniging (100 BAR bij een temperatuur van 90 0 Celsius). Afwerking: Onbehandelde ondergronden: Primerlaag: Voeg van KEIM PRIMER EW de component A aan de component B toe en homogeen mengen, daarna met 20 tot 25 % water verdunnen en goed mengen. De ondergrond rollen met de KEIM PRIMER EW, zodanig, dat een goed gedekte egale laag ontstaat. Grondlaag: Na 24 uur droging van de primerlaag, de ondergrond rollen met de KEIM ANTI-GRAFFITI TUSSENLAAG EP, zodanig, dat een goed gedekte egale laag ontstaat. Voeg de component B aan de component A toe en homogeen mengen. Afwerklaag: Na 24 uur droging van de grondlaag, de ondergrond rollen met het KEIM ANTI-GRAFFITISYS- TEEM KLEUR PU, zodanig, dat een goed gedekte egale laag ontstaat. Voeg de component B aan de component A toe en homogeen mengen. Behandelde ondergronden, uitgezonderd gekeimde ondergronden: Grondlaag: De ondergrond rollen met de KEIM ANTI-GRAFFITI GRONDLAAG PU, zodanig, dat een goed gedekte egale laag ontstaat. Voeg de component B aan de component A toe en homogeen mengen. Afwerklaag: Na 24 uur droging van de grondlaag, de ondergrond rollen met het KEIM ANTI-GRAFFITI KLEUR PU, zodanig, dat een goed gedekte egale laag ontstaat. Voeg de component B aan de component A toe en homogeen mengen. Keim Nederland B.V Postbus AB Almere tel: fax:

5 Behandelde ondergronden, gekeimd : Primerlaag: KEIM ANTI-GRAFFITI PRIMER PU. Voeg van KEIM ANTI-GRAFFITI PRIMER PU de component B aan de component A toe en homogeen mengen. De ondergrond rollen met KEIM ANTI-GRAFFITI PRIMER PU, zodanig, dat een goed gedekte, egale laag ontstaat. Afwerklaag: Na 24 uur droging van de primerlaag, de ondergrond rollen met het KEIM ANTI-GRAFFITISYS- TEEM KLEUR PU, zodanig, dat een goed gedekte egale laag ontstaat. Voeg de component B aan de component A toe en homogeen mengen. Algemeen: Op met mineraalverf geschilderde oppervlakken een proefvlak zetten in verband met mogelijke accentuering van structuurverschillen in de ondergrond, van nature aanwezig of bij reiniging ontstaan en gecamoufleerd door de verfafwerking. Ook kan zo beoordeeld worden of laagdikte verschillen in de verflaag niet geaccentueerd worden (rolbanen). Het is sterk aan te bevelen ook op andere ondergronden eerst een proefvlak op te zetten alvorens het gehele oppervlak te behandelen, zodat verbruik maar ook het uiterlijk resultaat kunnen worden beoordeeld. Het is uiterst belangrijk, dat het mengsel van component A en B door de partij heen even lang gemengd worden de gelijke wijze (mechanisch mengen met een verfspindel), hierdoor worden kleurverschillen vermeden. Vachtrollers gebruiken die gelijkmatig met product verzadigd moeten zijn tijdens de applicatie. Er op toezien dat de laagdikte egaal wordt en niet de aangegeven laagdikte van overschrijdt. Hierdoor worden lucht en/of oplosmiddel insluitingen voorkomen. Bij spuitapplikatie KEIM ANTI-GRAFFITI KLEUR PU EN KEIM ANTI-GRAFFITI GRONDLAAG PU verdunnen met KEIM SPUITVERDUNNING PU en KEIM ANTI-GRAFFITI TUSSENLAAG EP met KEIM SPUITVERDUNNING EP, 0-10 % afhankelijk van het type spuit. Gereedschap van KEIM ANTI-GRAFFITI KLEUR PU EN KEIM ANTI-GRAFFITI GRONDLAAG PU reinigen met KEIM KWASTVERDUNNING PU, van KEIM ANTI-GRAFFITI TUSSENLAAG EP reinigen met KEIM KWASTVERDUNNING EP en van KEIM PRIMER EW met water. Duidelijke afspraken maken over aansprakelijkheid van leuzen aangebracht in periode tussen aanvraag/opdracht en de periode van uitvoering (vastleggen op foto). Het geschatte verbruik als genoemd in hoofdstuk 4 dient als richtlijn. Onze indicaties zijn vrijblijvend, omdat teveel factoren het verbruik zowel gunstig als ongunstig kunnen beïnvloeden. Voor een exacte calculatie kan het beste een proefvlak opgezet worden. Voor toepassing moet de ondergrond in het algemeen winddroog zijn, zodat het systeem goed in de ondergrond kan indringen. Winddroog komt overeen met een vochtigheidsgraad van de ondergrond van maximaal 5 à 6 % (geen zichtbare vochtplekken in het oppervlak). Nooit water, oplosmiddelen, andere verftypen of vreemde pigmenten toevoegen. Er mogen uitsluitend verdunningen worden toegevoegd volgens de verwerkingsinstructies. Tijdens de verwerking respectievelijk droging sterke zonbestraling en hoge windbelasting vermijden. Niet te behandelen delen zoals glas, vloeren, begroeiingen en dergelijke beschermen. Voorzorgsmaatregelen voor de gezondheid; zie hiervoor de algemene richtlijnen voor het verwerken van kunststoffen, veiligheidsblad. Bij toepassing binnen, voor goede ventilatie zorgdragen, overmatig inademen van de dampen vermijden en het behandelde object uit voorzorg gedurende enkele dagen regelmatig ventileren, bijvoorbeeld 5 maal per dag 10 minuten. Keim Nederland B.V Postbus AB Almere tel: fax:

6 Van de gevels 20 à 30 cm, gerekend vanaf het maaiveld, onbehandeld laten om vochtopzamelingen tegen te gaan. Keim Nederland B.V Postbus AB Almere tel: fax:

7 Als het KEIM ANTI-GRAFFITISYSTEEM KLEUR PU wordt toegepast als onderdeel van een KEIM mineraalverfsysteem, hoeft het deel waarop het anti-graffitisysteem wordt aangebracht niet eerst met het KEIM mineraalverf te worden behandeld, uitgezonderd oppervlakken die om brandveiligheidsredenen al reeds met Keim mineraalverf zijn voorbehandeld. Bij bestelling opgeven dat het anti-graffiti systeem naast het KEIM mineraalverfsysteem wordt gebruikt, om kleurverschillen te vermijden. Kleurverschillen die optreden door glansgraad verschillen, zijn niet te vermijden. Gedeeltelijk te behandelen oppervlakken zodanig begrenzen, dat geen water achter de KEIM AN- TI-GRAFFITI kan komen. Zo mogelijk vanaf een natuurlijke afscheiding werken, of, indien dit niet mogelijk is, het bovenliggende oppervlak verzadigend impregneren met een impregneermiddel of afwerken met KEIM mineraalverf. Nieuwe ondergronden en impregneringen moeten ca. 2 weken oud zijn. Nieuwe ondergronden, evenals een KEIM-afwerking, moeten minimaal 28 dagen oud zijn. Dispersie-, alkydharsverven en impregneringen moeten ca. 2 weken oud zijn. Alle behandelde en onbehandelde minerale, houten en stalen oppervlakken kunnen met KEIM ANTI-GRAFFITISYSTEEM KLEUR PU worden behandeld. Chloorrubberverf en andere fysisch drogende producten uitgezonderd. Verwijderen van leuzen: Na ca. 7 dagen kunnen aangebrachte leuzen en dergelijke worden verwijderd met KEIM UNIVER- SELE AG CLEANER. 10 à 20 minuten laten inwerken en vervolgens met ruim water afspoelen. Indien na een doorhardingstijd van 24 uur en binnen 7 dagen leuzen en dergelijke worden aangebracht, dan kunnen deze na 7 dagen met KEIM UNIVERSELE AG CLEANER worden verwijderd. Eerder verwijderen leidt tot schade aan de anti-graffiticoating. Bij hardnekkige leuzen op een ruwe of scherpe ondergrond, zoals ruwe minerale pleisters of gevulde mineraalverven, niet te agressief te werk gaan, met andere woorden liever 2-maal voorzichtig schoonmaken geeft een beter resultaat en voorkomt onnodige beschadigingen!! Bij verwerking in gesloten ruimtes voor goede ventilatie zorgdragen. Huidcontact vermijden door middel van handschoenen, veiligheidsbril, voorschoten en/of beschermende huidcrème. Bij aanraking met de huid direct met veel water spoelen. Buiten bereik van kinderen houden. Jarenlange laboratorium- en praktijkervaring hebben de doeltreffendheid van ons systeem bewezen. Desondanks zijn wij niet zondermeer aansprakelijk voor het met deze systemen vervaardigde werk, daar het eindresultaat mede wordt bepaald door factoren en omstandigheden die buiten onze invloedssfeer liggen. Keim Nederland B.V Postbus AB Almere tel: fax:

8 Verpakking en verbruik PRODUCTNAAM VERPAKKING KEIM GRAFFITI CLEANER (afbijt) 12 KILO KEIM ANTI-GRAFFITI PRIMER PU 4 KILO KEIM PRIMER EW 4-8 KILO KEIM ANTI-GRAFFITISYSTEEM KLEUR 5 KILO KEIM ANTI-GRAFFITI TUSSENLAAG EP (kleur eindlaag) 5 KILO KEIM ANTI-GRAFFITI GRONDLAAG (kleur eindlaag) 5 KILO KEIM UNIVERSELE AG CLEANER 5 KILO KEIM KWASTVERDUNNING PU 5 LITER KEIM KWASTVERDUNNING EP 5 LITER KEIM SPUITVERDUNNING PU 5 LITER KEIM SPUITVERDUNNING EP 5 LITER Materiaalverbruik: KEIM GRAFFITI CLEANER : gram per/m 2. KEIM AG PRIMER PU : gram per/m 2. KEIM PRIMER EW : gram per/m 2 (excl. water). KEIM AG KLEUR PU : gram per/m 2. KEIM AG TUSSENLAAG EP : gram per/m 2. KEIM AG GRONDLAAG PU : gram per/m 2. KEIM UNI. AG CLEANER PU : 1 tot 2 kilo per /m 2. Voor de prijzen verwijzen wij naar de prijslijst. Het verbruik van het KEIM ANTI-GRAFFITISYSTEEM KLEUR PU is sterk afhankelijk van de zuigkracht van de ondergrond. Bovengenoemde indicatie is een gemiddelde richtwaarde, zonder enige verbintenis voor KEIM NEDERLAND B.V. Keim Nederland B.V Postbus AB Almere tel: fax:

9 Technische product informatie KEIM ANTI-GRAFFITISYSTEEM KLEUR PU Verwerkingstemperatuur : Celsius. Gereedschap : Kwast, roller (vacht), lucht- of airless-spuit. Verdunning : 0-5% KEIM KWASTVERDUNNING PU of 0-10 % KEIM SPUITVERDUNNING PU, apparatuur afhankelijk. Reiniging gereedschap : KEIM KWASTVERDUNNING PU of KEIM SPUITVERDUNNING PU. Mengverhouding : 75 gewichtsdelen component A. 25 gewichtsdelen component B. Potlife bij 20 0 Celsius : Ca. 4 uur in gesloten verpakking. Verbruik : gram per/m 2. Houdbaarheid : 6 maanden in gesloten verpakking. Verpakking : 5 kilo. Vlampunt : Component A; 27 0 Celsius. Component B; 27 0 Celsius. Laagdikte : µ. Droging bij 20 0 Celsius : Van 35 µ, bij relatieve vochtigheid van 65%: Stofdroog : na ca. 30 minuten. Doorgehard : na ca. 60 minuten. Belastbaar : na 24 uur. Reinigbaar : na 7 dagen. Soortelijk gewicht : Component A en B gemengd; 1,25. Vastestofgehalte : 52 volume %. Uiterlijk : Zijdeglans of mat. Kleur : Volgens RAL en KEIM systeem. Gegevens voor spuiten. luchtspuit airless spuit Druk : 3-4 BAR BAR Nozzelgrootte : 1-1,5 mm 0,33 mm = 0,013 inch Verdunning : 0-10% 0-5% KEIM SPUITVERDUNNING PU. Keim Nederland B.V Postbus AB Almere tel: fax:

10 KEIM ANTI-GRAFFITI PRIMER PU Verwerkingstemperatuur : Celsius. Gereedschap : Kwast, roller (vacht), lucht- of airless-spuit. Verdunning : 0-5% KEIM KWASTVERDUNNING PU of 0-10 % KEIM SPUITVERDUNNING PU, apparatuur afhankelijk. Reiniging gereedschap : KEIM KWASTVERDUNNING PU of KEIM SPUITVERDUNNING PU. Mengverhouding : 90 gewichtsdelen component A. 10 gewichtsdelen component B. Potlife bij 20 0 Celsius : Ca. 6 uur. Verbruik : gram per/m 2 Houdbaarheid : 12 maanden in gesloten verpakking. Verpakking : 4 kilo. Vlampunt : Component A; 27 0 Celsius. Component B; 27 0 Celsius. Droging bij 20 0 Celsius : Bij een relatieve vochtigheid van 65 %: Overschilderbaar na ca. 16 uur. Soortelijk gewicht : Component A en B; 0,97. Vastestofgehalte : 40 volume %. Uiterlijk : Zijdeglans. Kleur : Transparant/blank. Gegevens voor spuiten. luchtspuit airless spuit Druk : 3-4 BAR BAR Nozzelgrootte : 1-1,5 mm 0,27 mm = 0,011 inch Verdunning : 0-10% 0-5% KEIM SPUITVERDUNNING PU. Keim Nederland B.V Postbus AB Almere tel: fax:

11 KEIM PRIMER EW Verwerkingstemperatuur : 10 tot 35 0 Celsius. Gereedschap : Roller, kwast. Reiniging gereedschap : Uitsluitend water. Verdunning : Water. Mengverhouding : Component A: 25 gewichtsdelen. Component B: 75 gewichtsdelen. Potlife van de aangemaakte primer bij 20 0 Celsius : 1 uur (in standaard verpakking). Het ge mengde product blijft ook na 1 uur dun vloeibaar, is dan echter onbruikbaar. Verbruik : Ca gram per/m 2 exclusief water. Houdbaarheid : 6 maanden in de originele verpakking (vorstvrij). Verpakking : 4-8 kilo. Vlampunt : Component A: groter dan 65 0 Celsius. Component B: groter dan 65 0 Celsius. Droging bij 20 0 Celsius : Bij een relatieve vochtigheid van 60%; Beloopbaar na ca. 16 uur; Doorgehard na ca. 7 dagen. Soortelijk gewicht 20 0 Celsius : Component A: 1,2. Component B: 1,02. Gemengd: 1,06. Vastestofgehalte : 37 volume %. Kleur : Kleurloos. Keim Nederland B.V Postbus AB Almere tel: fax:

12 KEIM ANTI-GRAFFITI TUSSENLAAG EP Verwerkingstemperatuur : Celsius. Gereedschap : Kwast, roller (vacht), lucht- of airless spuit. Verdunning : 0-5% KEIM KWASTVERDUNNING EP of 0-10 % KEIM SPUITVERDUNNING EP, apparatuur afhankelijk. Reiniging gereedschap : KEIM KWASTVERDUNNING EP of KEIM SPUITVERDUNNING EP. Mengverhouding : 85 gewichtsdelen component A. 15 gewichtsdelen component B. Potlife bij 20 0 Celsius : 6 uur in standaardverpakking. Verbruik : gram per/m 2. Houdbaarheid : 6 maanden in gesloten verpakking. Verpakking : 5 kilo. Vlampunt : Component A en B: 27 0 Celsius. Laagdikte : 150 µ. Droging bij 20 0 Celsius : Bij een relatieve vochtigheid van 65 %: Overschilderbaar na ca. 16 uur. Soortelijk gewicht : Component A : 1,50. Component B : 1,00 Gemengd : 1,40. Vastestofgehalte : 62 volume % Uiterlijk : Glans. Kleuren : Kleur keuze van de eindlaag aanhouden. Gegevens voor spuiten luchtspuit airless spuit Druk : 3-4 BAR BAR Nozzelgrootte : 1-1,5 mm 0,46 mm = 0,018 inch Verdunning : tot 10 % tot 5 % KEIM SPUITVERDUNNING EP. Keim Nederland B.V Postbus AB Almere tel: fax:

13 KEIM ANTI-GRAFFITI GRONDLAAG PU. Verwerkingstemperatuur : Celsius. Gereedschap : Kwast, roller (vacht, mohair \ (geen schuimroller), lucht- of airless spuit. Verdunning : 0-5% KEIM KWASTVERDUNNING PU of 0-10% KEIM SPUITVERDUNNING PU, apparatuur afhankelijk. Reiniging gereedschap : KEIM KWASTVERDUNNING PU of KEIM SPUITVERDUNNING PU. Mengverhouding : 90 gewichtsdelen component A. 10 gewichtsdelen component B. Potlife bij 20 0 Celsius : Ca. 3 uur in standaardverpakking. Verbruik : gram/m 2. Houdbaarheid : 12 maanden in gesloten verpakking. Verpakking : Component A en B samen: 5 kilo. Vlampunt : Component A: 27 0 Celsius. Component B: 40 0 Celsius. Droging bij 20 0 Celsius : Bij een relatieve vochtigheid van 65 %: Overschilderbaar na ca. 16 uur. Soortelijk gewicht : 1,3. Vastestofgehalte : 54 volume. %. Uiterlijk : Zijdeglans. Kleur : Volgens RAL en KEIM systeem. Gegevens voor spuiten luchtspuit airless spuit Druk : 3-4 BAR BAR Nozzelgrootte : 1-1,5 mm 0,33 mm = 0,013 inch Verdunning : 5 tot 10 % 0 tot 5 % KEIM SPUITVERDUNNING PU. Keim Nederland B.V Postbus AB Almere tel: fax:

14 KEIM UNIVERSELE AG CLEANER Verwerkingstemperatuur : Celsius Gereedschap : Borstel, kwast. Verdunning : Kant en klare pasta (niet verdunnen). Reiniging gereedschap : Water. Verbruik : 1 à 2 kilo per/m 2 afhankelijk van de soort vervuiling. Houdbaarheid : 6 maanden in gesloten verpakking. Verpakking : 5 kilo. Vlampunt : 25 o Celsius. Soortelijk gewicht : 0,9. KEIM GRAFFITI CLEANER Verwerkingstemperatuur : 5 o tot 25 0 Celsius. Gereedschap : Afbijtbestendige borstels en andere gereedschappen. Reiniging gereedschap : Water. Verdunning : Kant en klaar product, niet verdunnen. Verbruik : Ca. 0,7 tot 1 kilo per/m 2 (afhankelijk van de zuigkracht, soort en het aantal verflagen. Proefondervindelijk vaststellen!!). Houdbaarheid : 6 maanden in de originele verpakking (vorstvrij). Vlampunt : Geen. Soortelijk gewicht : 1,2. Werkstofgehalte : 10 % +/- 0,5. Uiterlijk : Pasteus, troebel. Kleur : Wit. Keim Nederland B.V Postbus AB Almere tel: fax:

Stoopen & Meeûs KALEI. Handleiding

Stoopen & Meeûs KALEI. Handleiding Stoopen & Meeûs KALEI Handleiding 3-6-2013 Inhoudsopgave 1 Beschrijving KALEI... 4 2 Verpakking... 5 3 Voordelen product... 5 4 Productgamma... 5 4.1 KALEI... 5 4.1.1 KALEI ADDITIEF voor niet absorberende

Nadere informatie

Stoopen & Meeûs KALEI. Handleiding

Stoopen & Meeûs KALEI. Handleiding Stoopen & Meeûs KALEI Handleiding 31-5-2012 1 Inhoudsopgave 2 Beschrijving KALEI... 3 3 Verpakking... 4 4 Voordelen product... 4 5 Productgamma... 4 5.1 KALEI... 4 5.1.1 KALEI ADDITIEF voor niet absorberende

Nadere informatie

CD-COLOR Technische Fiche Nr. L-4015 Stand : 10/09. Oplosmiddelvrije binnenverf op silikaatbasis.

CD-COLOR Technische Fiche Nr. L-4015 Stand : 10/09. Oplosmiddelvrije binnenverf op silikaatbasis. CD-COLOR Technische Fiche Nr. L-4015 Stand : 10/09 L U C I T E I N S I D E S I L I C AT Type : Productkenmerken : Eigenschappen: Oplosmiddelvrije binnenverf op silikaatbasis. Hoogwaardige plafond- en muurverf

Nadere informatie

Stoopen & Meeûs KALEI. Handleiding

Stoopen & Meeûs KALEI. Handleiding Stoopen & Meeûs KALEI Handleiding 20-1-2015 1 Inhoud 1 Beschrijving KALEI... 3 2 Verpakking... 4 3 Voordelen product... 4 4 Productgamma... 4 4.1 KALEI... 4 4.1.1 KALEI ADDITIEF voor niet of slecht absorberende

Nadere informatie

2-Componenten seallaag voor natte ruimten en koelcellen op basis van reactieve acrylharsen

2-Componenten seallaag voor natte ruimten en koelcellen op basis van reactieve acrylharsen Productinformatieblad Editie: 03/09/2013 Identificatie nummer: 02 08 01 05 007 0 000001 Versie NL: 10/02/2014 2-Componenten seallaag voor natte ruimten en koelcellen op basis van reactieve acrylharsen

Nadere informatie

2-Componenten, thixotrope epoxylijm

2-Componenten, thixotrope epoxylijm Productinformatieblad Editie 16/07/2014 Identificatie nummer 02 04 02 03 001 0 000043 Versie NL: 06/03/2015 2-Componenten, thixotrope epoxylijm Productomschrijving Toepassingsgebieden Eigenschappen/ voordelen

Nadere informatie

Bouw. 2-componenten snel uithardende reparatiemortel op basis van reactive acrylharsen (PMMA) Productomschrijving. Testen.

Bouw. 2-componenten snel uithardende reparatiemortel op basis van reactive acrylharsen (PMMA) Productomschrijving. Testen. Productinformatieblad Editie: 03/09/2013 Identificatie nummer: 02 02 02 01 002 0 000002 Versie NL: 13/12/2011 Sikadur -12 Pronto Sikadur -12 Pronto 2-componenten snel uithardende reparatiemortel op basis

Nadere informatie

TECHNISCHE NOTA BRANDVERNIS 1 ALGEMEEN

TECHNISCHE NOTA BRANDVERNIS 1 ALGEMEEN BRANDVERNIS 1 ALGEMEEN BRANDVERNIS wordt gebruikt voor het brandwerend maken van natuurlijk onbehandeld hout en houtproducten. Het product is enkel geschikt voor gebruik binnenshuis. Het is niet geschikt

Nadere informatie

2-Componenten primer op basis van reactieve acrylharsen

2-Componenten primer op basis van reactieve acrylharsen Productinformatieblad Editie: 03/09/2013 Identificatie nummer: 02 08 01 05 001 0 000003 Versie NL: 10/02/2014 2-Componenten primer op basis van reactieve acrylharsen Productomschrijving Toepassingsgebieden

Nadere informatie

KEMPEROL 1K-SF Afdichting

KEMPEROL 1K-SF Afdichting KEMPEROL 1K-SF Afdichting Gebruiksdoel Als afdichting in combinatie met KEMPEROL Vlies o voor detailwerkzaamheden, o voor het maken van aansluitingen o als oppervlakafdichting Bij nieuwbouw en reparatie

Nadere informatie

Stoopen & Meeûs STUC. Handleiding

Stoopen & Meeûs STUC. Handleiding Stoopen & Meeûs STUC Handleiding 20-1-2015 Inhoudsopgave 1 Beschrijving STUC... 4 2 Verpakking... 4 3 Voordelen STUC... 4 4 Productgamma... 5 4.1 StucPrimer... 5 4.2 STUC... 5 4.2.1 STUC Granito... 5 4.2.2

Nadere informatie

SolidfloorTM - Leginstructies - Onderhoudsinstructies - Vloerverwarming en -koeling - Garantiebepalingen

SolidfloorTM - Leginstructies - Onderhoudsinstructies - Vloerverwarming en -koeling - Garantiebepalingen SolidfloorTM - Leginstructies - Onderhoudsinstructies - Vloerverwarming en -koeling - Garantiebepalingen Earth & Fire, Bretagne, Art. 11157362 www.solidfloor.com LEGINSTRUCTIES Lees zorgvuldig deze aanwijzingen

Nadere informatie

Construction. 1-Component polyurethaankit voor vuurbestendige voegen tussen betonnen bouwelementen. Product. Productinformatie. Proeven. Vorm.

Construction. 1-Component polyurethaankit voor vuurbestendige voegen tussen betonnen bouwelementen. Product. Productinformatie. Proeven. Vorm. Technische fiche Editie 1, 2013 Versie no. 12022013 Sikaflex PRO-20 CF Sikaflex PRO-20 CF 1-Component polyurethaankit voor vuurbestendige voegen tussen betonnen bouwelementen Construction Product Omschrijving

Nadere informatie

Hoogwaardige, cementeuze, zelfnivellerend en sneldrogende, egalisatiemortel voor binnen en buiten, in laagdikten van 4-30 mm

Hoogwaardige, cementeuze, zelfnivellerend en sneldrogende, egalisatiemortel voor binnen en buiten, in laagdikten van 4-30 mm Productinformatieblad Editie: 10/01/2014 Identificatie nummer: 2011/PM Versie NL: 17/03/2014 Sikafloor Level-30 Sikafloor Level-30 Hoogwaardige, cementeuze, zelfnivellerend en sneldrogende, egalisatiemortel

Nadere informatie

Technische Informatie 21

Technische Informatie 21 Technische Informatie 21 Controle - beoordeling - voorbereiding van de ondergrond Algemeen De belangrijkste voorwaarde voor succes en lange houdbaarheid van KEMPER SYSTEM producten is de hechting met de

Nadere informatie

Sikafloor-10 Pronto bestaat uit: Component A : Sikafloor-10 Pronto hars Component B: Sika-Pronto Verharder

Sikafloor-10 Pronto bestaat uit: Component A : Sikafloor-10 Pronto hars Component B: Sika-Pronto Verharder Technische fiche Editie 1, 2012 Identificatie no. 02 08 01 05 008 0 000001 Versie no. 23042012 Sikafloor -10 Pronto Sikafloor -10 Pronto 4-componenten primer op basis van reactieve acrylharsen Product

Nadere informatie

Sikafloor-14 Pronto bestaat uit: Component A: Sikafloor-14 Pronto hars Component B: Sika-Pronto Verharder Component C: Sikafloor-Pronto Filler

Sikafloor-14 Pronto bestaat uit: Component A: Sikafloor-14 Pronto hars Component B: Sika-Pronto Verharder Component C: Sikafloor-Pronto Filler Technische fiche Editie 1, 2010 Identificatie no. 02 08 01 05 002 0 000004 Versie no. 23072010 Sikafloor -14 Pronto Sikafloor -14 Pronto 3-componenten zelfnivellerende gietlaag en nivelleringsmortel op

Nadere informatie

DELTA Allprimer / Mix

DELTA Allprimer / Mix Technische Fiche Nr. D - 30 Stand: 03 / 2013 DELTA Allprimer / Mix Type Matte universele grondlaag op basis van een speciale bindmiddelcombinatie. Toepassing Matte grondlaag voor het voorlakken van hout,

Nadere informatie

Vochtproblemen oplossen. Duurzaam. Effectief. Betaalbaar. Saneren. Renoveren. Isoleren. Afwerken. Afwerkpleisters. Silicaatverf. Kalkverf.

Vochtproblemen oplossen. Duurzaam. Effectief. Betaalbaar. Saneren. Renoveren. Isoleren. Afwerken. Afwerkpleisters. Silicaatverf. Kalkverf. Nieuw in België en Nederland. Al 36 jaar in Duitsland! Vochtproblemen oplossen Duurzaam Effectief Betaalbaar Saneren Renoveren Isoleren Afwerken Afwerkpleisters Silicaatverf Kalkverf Leemverf Kaleipleister

Nadere informatie

Gevelbescherming. Duurzaam en esthetisch. Uw resultaat telt. Sigma.

Gevelbescherming. Duurzaam en esthetisch. Uw resultaat telt. Sigma. Gevelbescherming Duurzaam en esthetisch Uw resultaat telt. Sigma. Inhoud Oplossingen op maat Het kiezen van een buitenverfsysteem 4 Stappenplan gevelafwerking 5 Ondergronden Beton 6 Metselwerk 7 Pleisterwerk

Nadere informatie

ONDERHOUDSPRODUCTEN VOOR DAKEN EN GOTEN. MS detail. Exclusief voor de professional

ONDERHOUDSPRODUCTEN VOOR DAKEN EN GOTEN. MS detail. Exclusief voor de professional ONDERHOUDSPRODUCTEN VOOR DAKEN EN GOTEN MS detail Exclusief voor de professional Nebiprofa: De zekerheid van kwaliteit Meer dan 65 jaar ervaring in: - bitumen dakbedekkingen - vloeibare bitumen producten

Nadere informatie

Vinylester hars gebonden laminaat systeem, geleidend

Vinylester hars gebonden laminaat systeem, geleidend Technische fiche Editie 1, 2013 Identificatie no. 02 06 02 00 031 0 000011 Versie no. 07052013 SikaCor VEL SikaCor VEL Vinylester hars gebonden laminaat systeem, geleidend Product Omschrijving SikaCor

Nadere informatie

Laksystemen voor hout. Duurzame verfraaiing

Laksystemen voor hout. Duurzame verfraaiing Laksystemen voor hout Duurzame verfraaiing Duurzame verfraaiing Hout verveelt nooit. Maar hoe behoudt u de kracht en schoonheid van dit levende bouwmateriaal? Met duizend-en-één toepassingsmogelijkheden

Nadere informatie

waterdichting hygroscopisch vocht zout kristallisatie regen 4 positieve waterdruk negatieve waterdruk spatwater zijdelings indringend vocht

waterdichting hygroscopisch vocht zout kristallisatie regen 4 positieve waterdruk negatieve waterdruk spatwater zijdelings indringend vocht Waterdichting hygroscopisch regen 4 vocht 4 zout kristallisatie 1 positieve waterdruk 2 negatieve waterdruk spatwater zijdelings indringend vocht 3 zout in oplossing optrekkend vocht 2 Waterdichting Waterdichting

Nadere informatie

Start nog dit voorjaar met de innovatieve vochtbestrijding systemen van

Start nog dit voorjaar met de innovatieve vochtbestrijding systemen van Start nog dit voorjaar met de innovatieve vochtbestrijding systemen van Inhoudsopgave Kelderbinnenafdichting 5 Kelderbuitenafdichting 17 Scheurinjectie 21 Stop optrekkend vocht 21 Groene Gids voor Vochtwering

Nadere informatie

KELDERAFDICHTING / BUITEN EN BINNEN

KELDERAFDICHTING / BUITEN EN BINNEN KELDERAFDICHTING / BUITEN EN BINNEN Droog en dicht volgens systeem : B 338/11.06 Remmers Bouwchemie B.V.. Hoogeveen. Tel.: 0528 229 333. Fax: 0528 268 199 www.remmersbouwchemie.nl INHOUD Instandhouden,

Nadere informatie

Disbopox 468 EP-Strukturschicht

Disbopox 468 EP-Strukturschicht Gepigmenteerde, antislip vloercoating op basis van epoxyhars voor industrie en bedrijfsvloeren. Twee componenten (2K). Materiaal Toepassing Eigenschappen Toe te passen op minerale vloeroppervlakken met

Nadere informatie

Verfsystemen voor muren en plafonds

Verfsystemen voor muren en plafonds Verfsystemen voor muren en plafonds Bescherming en decoratie PRIMA. SIGMA. Verfraaing voor muren en plafonds Sigma De kwaliteit en samenhang van de producten en toebehoren van Sigma staan garant voor de

Nadere informatie

TECHNISCHE FICHE. Sikaflex -11 FC+ PRODUCTBESCHRIJVING 1-COMPONENT ELASTISCHE VOEGKIT EN MULTIFUNCTIONELE LIJM

TECHNISCHE FICHE. Sikaflex -11 FC+ PRODUCTBESCHRIJVING 1-COMPONENT ELASTISCHE VOEGKIT EN MULTIFUNCTIONELE LIJM TECHNISCHE FICHE 1-COMPONENT ELASTISCHE VOEGKIT EN MULTIFUNCTIONELE LIJM PRODUCTBESCHRIJVING Sikaflex -11 FC + is een 1-component, vochtuithardende, elastische voegkit en een multifunctionele lijm op basis

Nadere informatie

Chemical. CE-27 (W) / CE-27 W Gel / CE-35 (W) met 3 tot 5 polymeren (97 % efficiëntie na 10 jaar)

Chemical. CE-27 (W) / CE-27 W Gel / CE-35 (W) met 3 tot 5 polymeren (97 % efficiëntie na 10 jaar) Cruysberghs bvba Chemical Producent van bouwchemische specialiteiten Erkend BASF Construc on Chemicals partner Dealer van PCI tegellijmsystemen en bouwchemische hulpstoffen Voor bouwprofessionals Reaxyl

Nadere informatie