MEDITATIE KERKDIENSTEN. Zondag 6 april 9.30 uur Ds. H.T. Kroesbergen. Dat weet u alleen (Ezechiël 37: 3)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MEDITATIE KERKDIENSTEN. Zondag 6 april 9.30 uur Ds. H.T. Kroesbergen. Dat weet u alleen (Ezechiël 37: 3)"

Transcriptie

1 APRIL 2008 KERKDIENSTEN Zondag 6 april 9.30 uur Zondag 13 april 9.30 uur Mw. N. van Embden Zondag 20 april 9.30 uur Mw. G. v.d. Linden, Zuidland Zondag 27 april 9.30 uur Maaltijd van de Heer Donderdag 1 mei 9.30 uur Hemelvaartsdag Zondag 4 mei 9.30 uur Wilt u vervoer naar de kerkdiensten of heeft u interesse in de dienst op cassetteband, dan kunt u contact opnemen met mw. Nobel (tel ) Kopij voor het volgende nummer moet binnen zijn voor 25 april 2008 MEDITATIE Dat weet u alleen (Ezechiël 37: 3) Soms dan voel je zo n teleurstelling en onmacht als je dingen mis ziet gaan in het leven van mensen die je dierbaar zijn. Als je daar zit in je stoel, als je ijsbeert door de kamer, als je maar dingen gaat doen om je gedachten te verzetten Je rijdt over de Ring en je ziet hoe levenloos en stil het is. Je ziet de lege panden waar ooit de winkels waren: wat moet dat worden met het dorp? Hoe moet dat met de oude mensen, hoe moet dat met de dorpsroddels, hoe moet dat met de gemeenschap? Wie wil in zo n kaal, leeg dorp nou nog wonen? Is dit niet het begin van het einde? En onwillekeurig vraag je je misschien af het niet net zo is in je leven, in het leven van je dierbaren. Al die dingen die veranderen, al die dingen die weggaan, en wat komt er voor in de plaats? Het wordt zo anders, zo kaal, wat moet er van terecht komen? De profeet Ezechiël wordt door de Heer bij de hand gevat en meegevoerd. Hij wordt neergezet bij een dal, een nogal macaber dal welbeschouwd: een dal vol met blakend witte beenderen. Uit gedroogd, weggeteerd leven verspreid over het hele dal. Hij krijgt de opdracht om dat eens goed op zich in te laten werken. Zo dor en doods, zo levenloos daar moet hij rondkijken: stapels uitgedroogde botten. Mensenkind, er klinkt een stem, de Heer vraagt Ezechiël iets. Mensenkind, kunnen deze beenderen tot leven komen? Later krijgt hij het uitgelegd dat die beenderen het volk Israël zijn. Het volk dat zegt: onze hoop is vervlogen, onze levensdraad is afgesneden. In een visioen krijgt Ezechiël te zien hoe het ervoor staat met het volk, met haar hoop op een toekomst. Mensenkind, kunnen deze beenderen tot leven komen? Het antwoord dat Ezechiël geeft, vind ik bijzonder. Het is niet wat ik zou verwachten. Ezechiël zegt: Heer mijn God, dat weet u alleen. Heer mijn God, dat weet u alleen : als je naar het verhaal kijkt is het een beetje een anti-climax. Ezechiël wordt eerst al in een dal vol beenderen gezet, en dan staat er in het Hebreeuws en zie: het waren er heel veel, en dan en zie: ze waren heel erg dor : het wordt steeds erger. Het is duidelijk dat die Geest van de Heer die Ezechiël meeneemt hem iets heel erg hopeloos wil laten zien. Maar in plaats van dat hij laat zien dat hij het goed begrepen heeft en dat hij de vraag Mensenkind, kunnen deze beenderen tot leven komen? beantwoordt met een dramatisch nee, absoluut niet, in geen honderdduizend jaar, in plaats daarvan antwoordt Ezechiël: Heer mijn God, dat weet u alleen. 1

2 Ergens blijft Ezechiël mogelijkheden zien, voorbij alle hopeloosheid. Zelfs voorbij de hopeloosheid van die vallei vol blakend witte beenderen. Dat weet u alleen Ergens is er nog hoop tegen alles in hoop die leven doet. UIT DE PASTORIE Het paasstukje van de vrouwenvereniging begint uitgebloeid te raken, de chocoladeeieren zijn bijna op. Pasen is weer geweest. Het was bijzonder om voor de tweede keer hier de paaskaars naar binnen te dragen. Toen nog niet als bevestigd predikant weliswaar, maar toch al een jaar een soort van verbonden met Oudenhoorn. De paasdienst zelf was toen spannender, maar nu maakten we hier ook al de hele weg er naartoe al mee. Eerst was er de veertigdagentijd waarin we met Nehemia bouwden aan de muur van de stad van onze dromen. Ook was er nog een goed bezochte wereldgebedsdag trouwens met medewerking van de vrouwenvereniging. De palmpasendienst waarin we konden genieten van zang en pianospel van Rianne Hekkema en Gijs van Winkelhof. En dan de hele stille week: elke avond een vesper. Aan de hand van de kruiswegfoto s die u elders in deze Kerkklok aantreft, stonden we stil bij de weg van Jezus en onze eigen levensweg. Het was fijn dat er zoveel belangstelling voor was dat was het zeker ook voor de eredienstcommissie die daar zoveel tijd in heeft gestoken. Op maandag vierde de vrouwenvereniging in de Meent alvast Pasen ze zjin druk in touw geweest deze maand en op paasmorgen om half acht al begon met de dageraadsdienst de paasviering in de kerk, met aansluitend het traditionele paasontbijt. We herinneren ons nog goed hoe we vorig jaar bij dat paasontbijt voor het eerst dat gele krentenbrood zagen. De paasmorgendienst werd opgevrolijkt door het koor dat onder leiding van Roel Vos allerlei mooie paasliederen had ingestudeerd. En na in de dageraadsdienst de serie kruiswegfoto s te hebben afgesloten, sloten we in die latere dienst het Nehemia-project af. Na druk eieren zoeken rond de kerk hebben de kinderen van de kindernevendienst mooie vlinders gekleurd om de laatste stenen van de muur er ook feestelijk uit te laten zien. Het is eigenlijk wel jammer dat die muur nu meteen weer weggaat Het is misschien goed om het refrein van het projectlied deze paastijd nog wat langer met ons mee te dragen: Sta op, heb vertrouwen, sta op om te bouwen. De stad van je dromen, die stad kan er komen! BIJ DE DIENSTEN De tijd tussen Pasen en Pinksteren wordt wel de paastijd genoemd. In de veertigdagentijd vóór Pasen blijft het gloria achterwege: we zingen alleen het kyrië, Heer, ontferm U. In deze paastijd echter past het om het gloria uit te jubelen. De kleur in de kerk blijft dan ook wit, de kerkelijke kleur van de opstanding en van feest. De lezingen in de paastijd komen uit het Johannesevangelie. Op zondag 6 april lezen we uit Johannes 21: 1-14 over de verschijning van Jezus aan het meer van Galilea. Jezus raadt zijn leerlingen aan het bij het vissen over een andere boeg te gooien en een wonderbaarlijk grote visvangst is het gevolg. Lucas plaatst een soortgelijk verhaal aan het begin van Jezus optreden op aarde, maar bij Johannes vindt de wonderbare visvangst plaats bij één van de verschijningen na Jezus opstanding. Op 6 april hoop ik zelf voor te gaan, een week later zondag 13 april mw. Van Embden. Dan staat de gelijkenis over de goede Herder op het leesrooster, de goede Herder die zijn schaapjes bij name kent. Op zondag 20 april wanneer Mw. Van de Linden uit Zuidland hoopt voor te gaan, vragen in Johannes 14 de leerlingen aan Jezus of Hij hun God niet even kan laten zien. Terwijl op zondag 27 april Jezus zijn leerlingen voorbereid op de tijd dat Hij er zelf niet meer zal zijn. Jezus draagt hen op dan te bidden in zijn naam. Op deze zondag waarop ik zelf hoop voor te gaan zullen we dat doen en ook het brood breken en de wijn delen in zijn naam: we willen samen de maaltijd van de Heer vieren. Op donderdag 1 mei tenslotte, de veertigste dag na Pasen, staan we stil bij de hemelvaart van Jezus en lezen we het verhaal daarover uit Lucas. Wat voor een betekenis kan dat verhaal en die feestdag voor ons hier en nu nog hebben? Daarover zou ik zelf die dag met u willen nadenken. De lezingen van het leesrooster: Zondag 6 april Joh 21: 1-14 Zondag 13 april Joh 10:1-10 Zondag 20 april Joh 14:1-14 Zondag 27 april Joh 16:16-24 (Maaltijd van de Heer) Donderdag 1 mei Lucas 24:49-53 Hartelijke groeten uit de pastorie, Hermen en Johanneke Kroesbergen 2

3 BIJBELKRING Het hele seizoen lezen we al Nehemia. In de veertigdagentijd en met de Paasdiensten konden we dit nu terug horen komen. Nehemia 8 hebben we gelezen de afgelopen keer. We zagen daarin hoe ook in die oude tijden van direct na de Joodse ballingschap er al hele liturgieën werden gehouden. Naar aanleiding daarvan hadden we het onder andere over de liturgieën zoals wij die gewend zijn. De volgende keer lezen we Nehemia 9, waaruit op Paasmorgen al een gedeelte gelezen is. We zullen het er dan ook over moeten hebben of wij de rest van het bijbelboek ook nog willen lezen of dat het tijd is voor iets anders. Op 14 april willen we vanaf uur te gast te zijn bij de familie Schoon aan de Rijksstraatweg 16 in Hellevoetsluis. CATECHESATIES Twee keer zijn we bij elkaar geweest de afgelopen maand. Op 13 maart hebben we gesproken naar aanleiding van een krantenartikel over racisme en nationalisme in Bernisse. En op 27 maart bedachten we welke vraag wij zouden stellen als we één vraag aan God zouden mogen stellen. Op donderdag 17 april staat alweer de laatste gewone avond op het programma: om uur voor de groep en om uur voor de 16+-groep. Daarna rest alleen nog de afsluiting van het seizoen. EETCLUB Op de avond van Palmpasen kwam de eetclub bij elkaar bij Rohan. We hebben een heerlijke Kip Siam gegeten en allerhande onderwerpen kwamen ter tafel. De volgende keer komen we bij elkaar bij Esther Troost van de Eeweg 40. Zij is pas sinds dit jaar lid van de eetclub en het zal dus voor het eerst zijn dat we bij haar te gast zijn. We zijn benieuwd. Als datum is geprikt zaterdag 19 april, gewoon om uur. LIED VAN DE MAAND In deze paastijd waarin het gloria weer klinkt, oefenen we als lied van de maand nog maar weer eens het glorialied uit orde van dienst 4: Glorie, glorie aan God, hoog in de hemel en op aarde vrede in mensen van zijn behagen. Wij loven U, aanbidden U, vereren en zegenen U. Wij danken U om uw glorie! Hemelse koning, God over allen, Vader van mensen! Jezus Messias, één met de Vader, Lam van God, die wegdraagt de zonde van heel onze wereld: geef uw ontferming! Heilig, heilig zijt Gij alleen Heer, Allerhoogste, Jezus Messias, heilige Geest, glorie van God! U alle eer, Nu en altijd. Amen, amen, amen. VANUIT DE KERKENRAAD De kerkenraad heeft besloten om bij een bericht van overlijden een andere opzet te hanteren in de eredienst. Werd eerst bij overlijden van kerkleden van Oudenhoorn e.o. en van ingezetenen van Oudenhoorn een kruisje al voordat de eredienst begon bij het grote kruis opgehangen. Nu wordt het kruisje pas na de mededeling in de eredienst bij het grote kruis opgehangen. Hierna wordt een moment van stilte gehouden ter nagedachtenis aan de overledene. De kruisjes worden op de laatste zondag van het kerkelijk jaar, eind november, in een speciale dienst waarop wij onze gestorvenen gedenken eraf genomen om na de dienst aan de betrokken familie mee te geven. Namens de kerkenraad Leo Vaandrager COLLECTEN De collecte-opbrengsten van de maand maart. Kerkvoogdij (incl. schaalcollecte bij de uitgang) maart 499,34 Diaconie 2 maart 60,80 Zendingscommissie 6 maart 61,65 Wereldgebedsdag 9 maart 36,40 Kerkinactie 16 maart 71,65 Kerkinactie 21 maart 33,57 Avondmaal Witte Donderdag 23 maart 79,25 Stichting voorkom verslaving 30 maart 52,30 Alle gevers hartelijk dank. 3

4 4

5 Oudenhoorn: een protestantse gemeente? De kerkenraad denkt er over na om een naamswijziging voor onze Nederlands-Hervormde gemeente Oudenhoorn aan te vragen. Zou het misschien niet beter zijn om ons voortaan protestantse gemeente te noemen? Te zijner tijd zal de mening van de gemeente daar ook over gevraagd worden, maar het lijkt ons goed om de argumenten voor en tegen alvast eens op een rij te zetten. Door de inname van Den Briel (1572) in de Tachtigjarige oorlog gingen alle Rooms-katholieke parochies op Voorne-Putten over tot de Gereformeerde Kerk. Na de Franse tijd ( ) werd de scheiding tussen kerk en staat ingevoerd. De Gereformeerde kerk kreeg een nieuwe naam, namelijk Nederlands Hervormd, en een nieuwe kerkorde. Deze nieuwe kerkorde was uitsluitend gericht op het besturen van de organisatie. De kerk mocht inhoudelijk niks meer zeggen. Uit protest daartegen ontstonden in de 19 e eeuw verschillende afscheidingen, waarvan de grootsten later samen de Gereformeerde kerken zijn gaan vormen. Na de Tweede Wereldoorlog begon bij de lutherse, de gereformeerde en de hervormde kerk het besef door te dringen dat kerken die zo dicht bij elkaar staan het niet meer kunnen maken om langs elkaar heen te leven. Dat kon toch niet de bedoeling van het Evangelie zijn. Belangrijk daarbij was ook dat de hervormde kerk in 1951 een nieuwe kerkorde aannam, waarin de kerk uitsprak dat zij zich meer wilde richten op het belijden van de kerk en minder op de beheersing van de organisatie. Die stap van de hervormden betekende eigenlijk dat het grote geschil met de gereformeerden was weggenomen. Drie kerken hervormd, gereformeerd en Luthers hebben uitgesproken dat de verschillen die er tussen hen bestaan geen reden mogen zijn om naast elkaar te blijven voortbestaan. Sterker: dat het Evangelie van Jezus Christus hen roept om de eenheid te zoeken. Op 1 mei 2004 verenigden de drie kerken zich dan ook tot de Protestantse Kerk in Nederland. Tegelijk is duidelijk dat de verschillen tussen gelovigen, plaatselijke gemeenten binnen die Protestantse Kerk in Nederland nog steeds groot zijn. De verschillen tussen hervormde, gereformeerde en lutherse gemeenten kunnen er ook toe leiden dat zij niet overal kunnen of willen samengaan in een plaatselijke protestantse gemeente. Zo n gemeente blijft dan een hervormde, gereformeerde of lutherse gemeente binnen de Protestantse Kerk in Nederland. Op dit moment is Oudenhoorn nog zo n hervormde gemeente. Aangezien in Oudenhoorn geen gereformeerde of lutherse gemeente is om mee samen te gaan, zou Oudenhoorn zonder het vaak moeizame proces van een vereniging kunnen aanvragen voortaan protestantse gemeente te zijn. Om tot een beslissing daarover te komen, spelen drie soorten argumenten een rol: praktische, gevoelsmatige en beeldvormingsargumenten. Praktisch gezien zou er daardoor niet veel veranderen. Iedereen in Oudenhoorn en daarbuiten blijft gewoon horen bij de gemeente waar hij of zij bij hoort tenzij diegene zelf aangeeft te willen veranderen, maar dat is nu ook al zo. Dat het praktisch niet veel verandert, kan een argument ervoor en ertegen zijn: het kan makkelijk, dus waarom niet of het verandert niet veel, dus waarom wel. Zolang Zuidland en Tweestromenland nog niet volledig gefuseerde protestantse gemeenten zijn, worden gereformeerde nieuwkomers in Oudenhoorn aan hen doorgegeven. Als Oudenhoorn een protestantse gemeente is of het fusie proces in alle omliggende gemeenten voltooid is dan worden ook gereformeerde nieuwe Oudenhorenaars aan Oudenhoorn doorgegeven. Praktisch is dat het enige verschil. Gevoelsmatig voelen veel Oudenhorenaars zich hervormd. Ze zijn hun hele leven hervormd geweest en dat heeft ook heel duidelijk iets voor hen betekend: dat geef je niet zomaar op. Aan de andere kant zijn er gemeenteleden die zich gevoelsmatig meer protestants voelen. Je hebt mensen die van huis uit gereformeerd zijn en voor wie het vreemd is hier nu hervormd te heten, terwijl protestants dan zou aangeven dat de verschillen tussen hervormd en gereformeerd er hier niet meer toe doen. Verder heb je mensen die van elders komen of die wel eens in andere gemeenten komen, die het gevoel hebben dat Oudenhoorn al een protestantse gemeente is. Aangezien de tegenstelling tussen hervormd en gereformeerd binnen Oudenhoorn niet speelt, en aangezien de gemeente hier qua kerkelijke kleur zich in het midden van de landelijk Protestantse Kerk in Nederland bevindt, voelt het voor hen raar aan dat de gemeente hier nog niet protestants heet. Die laatste punten spelen ook bij de beeldvormingsargumenten: qua kerkelijke kleur staat Oudenhoorn het dichtst bij de gemeenten in de Protestantse Kerk in Nederland die zich protestants noemen. Naar buiten toe is het het duidelijkst om je dan ook zo te noemen. Er zullen gemeenten zolang als dat kan en er is nog geen einddatum gesteld, dus dat zal nog heel lang zijn zich hervormd blijven noemen, ook op Voorne-Putten en met name Flakkee. Dat zullen de zwaardere en Gereformeerde Bondsgemeenten zijn; zij die niet door één deur kunnen met hun gereformeerde plaatsgenoten. Als je jezelf hervormde gemeente blijft noemen, geef je naar buiten toe het signaal af dat je in dat rijtje, zware gemeenten hoort. 5

6 Op grond van deze praktische, gevoelsmatige en beeldvormingsargumenten zullen we moeten besluiten of we wel of niet de naamswijzing aanvragen waardoor Oudenhoorn een protestantse gemeente zou worden. Namens de kerkenraad, Ds. Hermen Kroesbergen HERVORMDE VROUWENGROEP Op dinsdag 22 april is onze jaarlijkse busreis. We verzamelen om 8.45 uur op de Ring en vertrekken om 9.00 uur naar Klein Walcheren in Middelburg. De warme maaltijd is om uur en er is keuze uit: biefstuk, snitsel of scholfilet. Wilt u bij opgave voor deze reis ook de keus doorgeven van de maaltijd? Kosten voor deze dag 42,50. Er zijn nog enkele plaatsen vrij. Opgave bij Pie van Es, tel: maart hebben we een mooie Paasavond gehad in de Meent. Het gelegenheids koor olv Roel Vos heeft gezongen. Nu gaan we voor de rommelmarkt in de weer. Als u ook zin hebt om te helpen, schroom niet en meld u gewoon aan. Ivm Pinksteren gaan we een week later pas de kerk schoonmaken, dus op maandag 19 mei. We beginnen om 8.00 uur, ook als u later bent is het prima. Vele handen maken licht werk. Verder willen we alle kopers bedanken die het afgelopen najaar/winter boerenkool gekocht hebben. De verkoop heeft het mooie bedrag opgebracht van 420,20. Door de grote aanplant hebben we ook nog 104 zakken afgestaan aan de Bethelkerk te Spijkenisse. Ook willen we onze hartelijke dank uitspreken aan Ton Noordermeer, van wie we gratis al de boerenkoolplantjes mochten ontvangen. Een hartelijke groet en graag tot ziens, Het bestuur. ZENDING De collecte van 2 maart voor de voorjaarszendingsweek heeft opgebracht 60,80 Hartelijk dank hiervoor. Ook hartelijk dank voor alle aanzichten en postzegels. We blijven gewoon doorgaan. Zie ons heden voor U treden, God die goedheid zijt, die ons hebt gegeven Christus, 't eeuwig leven, eens en voor altijd. God van zegen, onzentwege hebt Ge uw Zoon gezaaid; en het zaad werd wakker: op de wereldakker wordt met vreugd gemaaid. Laat wie zaaien straks ook maaien naar uw goede wet. Zegen onze landen; 't werk van onze handen, God, bevestig het! Gezang 351 Namens de zendingscommissie, W. v.d. Bie Expositie Hendrik Werkman Van 15 t/m 19 april is er in de Dorpskerk van Oostvoorne een expositie van werk van Hendrik Nicolaas Werkman ( ). Deze expressionistische kunstenaar werd bekend als de drukker van De Ploeg, de kunstenaarsvereniging die aan het begin van de 20 e eeuw het culturele leven in Groningen opschudde. Tijdens de oorlog verzorgde hij met enkele andere kunstenaars onder de naam De blauwe schuit verschillende uitgaven die in bedekte termen kritiek leverden op het nazi-bewind. De teksten werden door Werkman voorzien van prachtige kleurrijke druksels. Uit die tijd stamt ook één van zijn bekendste werken, twee series van tien druksels getiteld: Chassidische Legenden I en II, joodse verhalen met tekstfragmenten van Martin Buber. Werkman stierf voor een Duits vuurpeleton, drie dagen voor de bevrijding van Noord- Nederland. De redenen voor zijn arrestatie en executie zijn nooit helemaal duidelijk geworden. In Oostvoorne zal veel origineel werk van Werkman, o.a. één serie Chassidische Legenden, worden tentoongesteld. Op 15 april om uur opent ds. Bartlema de tentoonstelling met een lezing. Op 17 april wordt om uur de documentaire Ik ga naar Tahiti over de laatste jaren van Werkman vertoond. En op 18 april geeft de Klezmerband Vilde Katshke een optreden, om uur. 6

7 BOEKBESPREKING In het boekenweekgeschenk De pianoman fantaseert Bernlef over de onbekende man die in Engeland gevonden was en niets wilde zeggen, maar wel piano speelde. Hij was een poosje veel in het nieuws en de wildste verhalen deden over hem de ronde. Ik las dat hij uiteindelijk uit Beieren bleek te komen, maar Bernlef laat hem opgroeien in het noorden van ons land. Ik denk dat het Friesland is, want het gaat steeds over de hoge hemelkoepel: Onder die hoge hemelkoepel waren de mensen nietig als mieren en terug onder de wolken. In een museum voor regionale kunst heb ik mij eens laten uitleggen dat je meteen kon zien of een schilder uit Friesland of Groningen kwam aan waar de horizon zat. Op Friese schilderijen zie je de lucht: driekwart van het schilderij is lucht, terwijl je bij Groningers het land ziet: het grootste deel van het schilderij is land niet voor niets heet een deel van Groningen het hoge land. Op de omslag van het boekenweekgeschenk en in het verhaal daarin is vooral steeds de lucht aanwezig. Ik ben benieuwd hoe mensen hier het landschap zouden schilderen. Misschien moet ik daar eens op letten als Johanneke weer eens schilderen heeft in de kerk. De hoge hemelkoepel drukt zwaar op de mensen in het dorp van Thomas Boender, die later de pianoman zal worden. Er wordt weinig gesproken, alleen het broodnodige: taal was voor hem een stuk gereedschap, hard en doelgericht. Een stadse juf die op de dorpsschool les is komen geven, probeert op school zoveel mogelijk verhalen te vertellen om niet zo te worden als de mensen hier. De kinderen luisteren gretig, maar ze wilden alleen echt gebeurde verhalen horen. Als ze ook maar iets van de werkelijkheid afweek, werd ze onmiddellijk op de vingers getikt. Toen de juf Thomas een klein beetje leerde piano spelen, was dat voor hem een uitkomst. Noten waren zoveel mooier dan woorden, die meteen aan de wereld vastplakten. Het is wel erg een domineesvraag, maar zou geloof ook zo bevrijdend hebben kunnen werken? De rituelen, de muziek, de verhalen van een andere werkelijkheid? Van huis uit is Thomas nooit naar de kerk gegaan, maar hij ging er wel eens naar binnen als hij alleen wilde zijn, zo staat er. De dominee doet een begrafenis, maar verder komt de kerk weinig in het boekje voor. Één keer nog als Bernlef iemand treffend laat vertellen over het stille verzet dat hij hoort in het zwijgen in het dorp: De wereld verandert, maar zij willen niet mee. Sommigen trekken de conclusie en vertrekken naar het westen, zij die blijven koesteren hun wrok en proberen vast te houden aan de regelmaat van het vroegere leven, zoals dat hier eeuwen geleefd is. Vroeg opstaan, vroeg naar bed en daartussen hard werken. Met of zonder God. De laatste tijd steeds vaker zonder. Ze weten dat ze gaan verliezen, maar ze bijten nog liever hun tong af dan dat toe te geven. Hier lijkt het of het wel of niet hebben van een God er niet zoveel toe doet, en misschien is dat vaak ook wel zo Thomas ontvlucht zijn dorp. Via allerlei omzwervingen wordt hij de pianoman, maar op den duur keert hij toch weer terug, terug onder de wolken zoals hij dat zegt. Ik zal er hier niet meer van verklappen, dat moet u zelf maar lezen. Het boekje is misschien niet briljant, maar het is wel zo geschreven dat ik steeds benieuwd was hoe het verder zou gaan. Bernlef, De pianoman, boekenweekgeschenk 2008, ISBN Werkgroep gemeentecontact Bernisse e.o.- Brasov (Roemenië) In februari ontvingen we een brief van ds. Geza Kassay en zijn vrouw met een verantwoording van het geld dat ze via onze werkgroep ontvangen hebben. Foto s laten zien hoe straatkinderen, worden voorzien van eten en kleding. Namens Ds. Géza Kassay bedankt de werkgroep een ieder, die aandeel heeft gehad in het verzamelen, sorteren en inladen van de prachtige kleding in de vrachtwagen en het financieren van het transport. We hopen in april, weer een kledingtransport naar Brasov te kunnen zenden. Bij nadere informatie blijken de transportkosten niet gering. Het bedrag dat op de rekening staat is nog niet toereikend om de kosten te kunnen dekken. Daarom doen we nog eens een beroep op u. Wilt u kleding geven, doet u dan bij de zak een kleine bijdrage, of maak rechtstreeks een bedrag over op de volgende rekening: Werkgroep Roemenië-Bernisse op het rekening nummer van de Rabobank U steunt op deze wijze hulp die op de juiste plaats komt. Alvast bedankt voor uw medewerking. Er doet zich momenteel een probleem voor. In de voormalige Ned. Herv.Kerk Zuidland is de boktor, een schadelijk insect, geconstateerd. Daarom zal de kerkzolder waar de kleding wordt opgeslagen, tijdelijk moeten worden ontruimd. Als in april het transport is geklaard, dan zal er tot september geen kleding kunnen worden ingezameld. U zult tot die tijd de kleding zolang moeten opsparen. Hopelijk geeft u gehoor aan bovenstaande oproepen. Namens de werkgroep, Wim van Rooijen 7

8 IN EN OM DE RING Uit het ziekenhuis zijn thuisgekomen: Mw. Stigter, C.Blaakstraat Dhr. de Knecht, Molendijk Mw. Stolk, Voorweg Mw. Kap, Zuidland Marco van Engelen, B. de Zeeuwstraat In het ziekenhuis zijn opgenomen: Dhr. Bestman Dhr. Jansen, Hofkeslaan Gift voor de bloemen: Mw. S. 5,- Gift voor de kerkvoogdij: Mw. S. 50,- In de maand april hopen de volgende ouderen hun verjaardag te vieren: 4-4 mw. Poldervaart, Eeweg 10-4 mw. Baris, Hollandseweg 21-4 dhr. Bax, Heullaan 23-4 mw. Jongejan, Eeweg 26-4 mw. Breevaart, Ruigendijk 30-4 mw. v.d. Waal, Beatrixstraat Geboren bij: fam. Kooten van Niekerk, H sluis, een dochter fam. de Vries, Ring een dochter Agenda 3 april uur kerkenraadsvergadering 7 april uur eredienstcommissie bij Leo Vaandrager, Ravenseweg 2/B 14 april uur Bijbelkring bij fam. Schoon, Rijksstraatweg 16, Hellevoetsluis 17 april uur - catechesatie jaar uur - catechesatie 16+groep 19 april uur eetclub bij Esther Troost, Eeweg 40 Damhoekje De oplossing van het zetje uit de vorige Kerkklok is Zwart kan dan kiezen hoe hij slaat: als hij er met 26x28 twee slaat, dan slaat wit er met 32x12 meteen vier terug, als hij met 16x18 er twee slaat dan geeft wit eerst nog (19x30), (30x39) en (39x28) en dan slaat wit over vijf schijven naar dam: 32x5. Johanneke had dit zetje opgelost. Ik ben benieuwd of ze ook het volgende zetje op kan lossen. Concertante zangavond in onze kerk Eindelijk weer eens een concert in onze kerk! Op 12 april, zaterdagavond dus, treedt voor u een zang-kwartet op met muziek van vrij oud tot vrij nieuw, begeleid op piano en orgel. De optredenden komen allen uit de streek: Etty Mechielsen, Anne Post, Leen Monster en Barend van Zijll, met collega Jan Pieter Baan als begeleider op piano en orgel. Enige componisten waarvan werken gebracht zullen worden zijn Gluck, Morley, vader en zoon Bach, Brahms, Franck en Andriessen. Een uitgebreid programma wordt u uiteraard bij de ingang aangeboden. De aanvang is zoals gewoonlijk uur, de toegang bedraagt 5,- of 3,- met de bekende kortingsregelingen. We hopen nu eens een behoorlijk volle kerk te mogen meemaken, de uitvoerenden zijn het absoluut waard en zijn hard bezig er een fijne muziekavond van te maken. Ook onze kerk is het waard, het musiceert prima en de nettoopbrengst komt ten goede aan het orgelfonds. Wees allen welkom en geef het door aan andere muziekliefhebbers. DE KERKKLOK Kerkblad van de Nederlands Hervormde Gemeente te Oudenhoorn. Redactieadres: Mw. T. Boot tel: Predikant: ds. H.T. Kroesbergen tel Scriba: Mw. R. Nobel tel: Administratie Kerkvoogdij Dhr. A.C. van Reeuwijk tel: Gironr. Kerkvoogdij Banknr. Kerkvoogdij Banknr. Diaconie

OVERDENKING. 1 Kerkvenster NAAM EN FEIT

OVERDENKING. 1 Kerkvenster NAAM EN FEIT OVERDENKING NAAM EN FEIT Een jeugdherinnering. Op de christelijke lagere school die ik als kind bezocht hadden wij een boekje om onze Bijbelkennis te vergroten. Het heette Naam en feit. Wat ik mij er vooral

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Oudenhoorn

Protestantse Gemeente Oudenhoorn JULI AUGUSTUS 2014 Protestantse Gemeente Oudenhoorn Kerkdiensten Zondag 6 juli 9.30 uur Ds. Koster, Spijkenisse Zondag 13 juli Mw. N.van Embden Zondag 20 juli Kindernevendienst Zondag 27 juli 9.30 uur

Nadere informatie

Pasen: één groot doorgeefsysteem

Pasen: één groot doorgeefsysteem Kerk Onderweg Uitgave van de Protestantse gemeente te Santpoort en Velserbroek website: www.pknsantpoortenvelserbroek.nl 29 april tot 3 juni 2011 No. 4 Daar staat Jezus. Het bevel om hem te doden is al

Nadere informatie

"Onze Kerk" november 2011

Onze Kerk november 2011 "Onze Kerk" november 2011 Inhoudsopgave Ter overweging... 5 De kerkdiensten... 6 Rooster de Bron... 8 Leesrooster bij de diensten... 8 Oproep Kinderkerstfeest... 9 Bij de diensten... 10 De laatste dingen...

Nadere informatie

INHOUD. januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari

INHOUD. januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari 2 27 januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari INHOUD MEDITATIE... 1ª KERKDIENSTEN... 2ª Kopij "Schakels" 3ª; Kerkelijke adressen 3ª; Autodienst 3ª;

Nadere informatie

Nummer 1, februari 2015

Nummer 1, februari 2015 Nummer 1, februari 2015 Stichting Kolewa - 8 12 februari: Voorjaarslezing Commissie Kerk en Israël - 15 Zwerfboeken in De Verdieping 21 UITVAARTONDERNEMING TEYLINGEN Zorgzaam en betrokken ANKIE JOCHEMSZ

Nadere informatie

76 ste Jaargang. nr. 584 april 2010

76 ste Jaargang. nr. 584 april 2010 76 ste Jaargang nr. 584 april 2010 In dit nummer o.a. Passiespelen in Tegelen 12 De pianist: film & bespreking 15 Jongerenuitwisseling 16/17 Jaarverslag 2009 22/23/24 Ledenvergadering 25/26 1 2 Zolang

Nadere informatie

Kerkenwerk. Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk Verschijnt één keer in de drie weken PAGINA 3 PAGINA 9 PAGINA 10. Pasen komt echt wel

Kerkenwerk. Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk Verschijnt één keer in de drie weken PAGINA 3 PAGINA 9 PAGINA 10. Pasen komt echt wel Kerkenwerk 8e jaargang nummer 129 Vrijdag 1 april 2011 Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk Verschijnt één keer in de drie weken Waar droom jij van? Hoe gaat het WACR en Patarlagele toch

Nadere informatie

Kerkdiensten in de komende periode

Kerkdiensten in de komende periode Protestantse gemeente te Eelde-Paterswolde Kosterijweg 2 9761 GE Eelde www.pkn-eelde.nl Kerkdiensten in de komende periode Datum: Tijd: Voorganger: Bijzonderheden 07 dec 10:00 uur ds. K.v.d.Plas en KK/K/C

Nadere informatie

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg COLOFON Het Visnet is een uitgave van de Hervormde Gemeente te Stellendam en zal tien keer per jaar verschijnen aan het begin van de maand. Het wordt verspreid onder alle adressen die in het kerkelijk

Nadere informatie

10x Raak. Evangelisatie onder de loep genomen... ... en in een nieuw daglicht geplaatst.

10x Raak. Evangelisatie onder de loep genomen... ... en in een nieuw daglicht geplaatst. 10x Raak Evangelisatie onder de loep genomen...... en in een nieuw daglicht geplaatst. 2002 Benjamin Aeilkema, Winterswijk Uitgave van Mercy Publishers Nederland www.mercypublishers.nl Alle Bijbelteksten

Nadere informatie

Parochieblad van de parochie H. Augustinus Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar

Parochieblad van de parochie H. Augustinus Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar Jaargang 1 - no. 4 28 maart - 2 mei 2015 De Augustinus Paasnummer 2015 Parochieblad van de parochie H. Augustinus Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar Van de bestuurstafel Website live in een

Nadere informatie

NIEUWSBLAD VOOR DE PROTESTANTSE GEMEENTEN TE AALTEN EN BREDEVOORT 6 e JAARGANG NR. 6 VRIJDAG 1 DECEMBER 2006

NIEUWSBLAD VOOR DE PROTESTANTSE GEMEENTEN TE AALTEN EN BREDEVOORT 6 e JAARGANG NR. 6 VRIJDAG 1 DECEMBER 2006 1 NIEUWSBLAD VOOR DE PROTESTANTSE GEMEENTEN TE AALTEN EN BREDEVOORT 6 e JAARGANG NR. 6 VRIJDAG 1 DECEMBER 2006 KerkVenster VOORWOORD HISTORISCH MOMENT tekst WYTZE ANDELA ELIE WIESEL ALS GETUIGE Tekst HANS

Nadere informatie

Gereformeerde Kerk Rijsoord

Gereformeerde Kerk Rijsoord >>> 36e jaargang no. 2 Inhoudsopgave Gereformeerde Kerk Rijsoord Februari 2012

Nadere informatie

Kerkenwerk. Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk Verschijnt één keer in de drie weken. bezoek bij Den Angang

Kerkenwerk. Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk Verschijnt één keer in de drie weken. bezoek bij Den Angang Kerkenwerk 9e jaargang nummer 142 Vrijdag 20 januari 2012 Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk Verschijnt één keer in de drie weken Voor de kinderen Sectie Bargerbosch op bezoek bij Den

Nadere informatie

Ruimte maken is ruimte laten

Ruimte maken is ruimte laten Nr. 5 - Juni 2013 - Jaargang 43 (Oegstgeester Kerkblad) is een uitgave van de Raad van Kerken Oegstgeest Ruimte maken is ruimte laten Iedereen die de Regenboogkerk aan de Mauritslaan in zijn oude vorm

Nadere informatie

Kerkbode van de Hersteld Hervormde Gemeente te Ede, Bennekom, Wageningen e.o. Zandlaan 16, 6717 LP Ede

Kerkbode van de Hersteld Hervormde Gemeente te Ede, Bennekom, Wageningen e.o. Zandlaan 16, 6717 LP Ede COLOFON QUO VADIS Kerkbode van de Hersteld Hervormde Gemeente te Ede, Bennekom, Wageningen e.o. Verschijnt maandelijks. Predikant : Dominee R.C. Boogaard Zandlaan 16, 6717 LP Ede Tel. (0318) 43 86 00 Scriba

Nadere informatie

GROTE KERK GEMEENTE DORDRECHT. In deze wijkbrief

GROTE KERK GEMEENTE DORDRECHT. In deze wijkbrief GROTE KERK GEMEENTE DORDRECHT In deze wijkbrief Dordtse Dom draait door Open-deur-dienst Reisje Hollands Venetië Expositie aquarellen Jubileum Grote Kerk Nieuwe leden kerkenraad Rooster van kerkdiensten

Nadere informatie

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg COLOFON Het Visnet is een uitgave van de Hervormde Gemeente te Stellendam en zal tien keer per jaar verschijnen aan het begin van de maand. Het wordt verspreid onder alle adressen die in het kerkelijk

Nadere informatie

Gaandeweg. Loven en danken. In liefde gedenken. De navolging van Thomas. Oktober 2008

Gaandeweg. Loven en danken. In liefde gedenken. De navolging van Thomas. Oktober 2008 Gaandeweg Oktober 2008 In liefde gedenken Loven en danken De navolging van Thomas Magazine voor alle leden van de Protestantse Gemeente Zwolle, de Evangelisch-Lutherse Gemeente en De Hoofdhof Berkum t

Nadere informatie

van de Protestantse Gemeente Bilthoven i.w.

van de Protestantse Gemeente Bilthoven i.w. 31 januari 2013-31e jaargang no. 1 van de Protestantse Gemeente Bilthoven i.w. FEBRUARI Colofon Kerkblad van de Protestantse Gemeente Bilthoven in wording. Verschijnt tien maal per jaar in een oplage van

Nadere informatie

TER OVERDENKING. Gezegende Paasdagen gewenst, ds. Margreet Hop BIJ DE KERKDIENSTEN. Damkerk Hoogezand - 10.00 uur - Ds. W. v.d. Veen.

TER OVERDENKING. Gezegende Paasdagen gewenst, ds. Margreet Hop BIJ DE KERKDIENSTEN. Damkerk Hoogezand - 10.00 uur - Ds. W. v.d. Veen. TER OVERDENKING Deze maand is het weer Pasen, het feest van de opstanding van Jezus. Het is een dag van licht en van lente, van nieuw leven en van nieuwe adem. Het is de dag van een nieuwe toekomst. Maar

Nadere informatie

1. Welkom. 2. Bidprentje (eventueel) 3. Lied. 4. Ontsteken van de paaskaars. 5. Inleidend woord. 6. Gebed. 7. Lezing. 8. Psalm of gedicht. 9.

1. Welkom. 2. Bidprentje (eventueel) 3. Lied. 4. Ontsteken van de paaskaars. 5. Inleidend woord. 6. Gebed. 7. Lezing. 8. Psalm of gedicht. 9. 1. Welkom 2. Bidprentje (eventueel) 3. Lied 4. Ontsteken van de paaskaars 5. Inleidend woord 6. Gebed 7. Lezing 8. Psalm of gedicht 9. Lied 10. Overweging 11. Stilstaan bij doop en eucharistie 12. Voorbeden

Nadere informatie

PREEK DOOR DE WEEK. Wat Hij u ook zegt, doet dat!

PREEK DOOR DE WEEK. Wat Hij u ook zegt, doet dat! PREEK DOOR DE WEEK Wat Hij u ook zegt, doet dat! 8e jaargang, nr. 10, week 11 11 maart 16 maart 2013 maandag 11 maart 2013 Wat Hij u ook zegt, doet dat! Maar wat zegt Hij? Daarop sprak zijn moeder de bedienden

Nadere informatie

Halverwege. Periodiek van de Kloosterkerkgemeente Ten Boer - Woltersum - Sint Annen. 30 ste jaargang nummer 4

Halverwege. Periodiek van de Kloosterkerkgemeente Ten Boer - Woltersum - Sint Annen. 30 ste jaargang nummer 4 1 Halverwege Periodiek van de Kloosterkerkgemeente Ten Boer - Woltersum - Sint Annen Kerst 2011 30 ste jaargang nummer 4 R o n d o m d e d i e n s t e n 2 R o n d o m d e d i e n s t e n Zaterdag 24 december

Nadere informatie

K E R K E N S A M E N SAMEN KERKEN

K E R K E N S A M E N SAMEN KERKEN K E R K E N S A M E N SAMEN KERKEN JAARGANG 34 NUMMER 5 MEI 2015 Kerken Samen Samen Kerken (KSSK) is een gezamenlijke uitgave van: de Hervormde Gemeente s-graveland de Hervormde Gemeente Kortenhoef de

Nadere informatie

December 2014/januari 2015

December 2014/januari 2015 2 December 2014/januari 2015 Rooster van voorgangers 07-12 10.00 uur ds. J. de Visser, Maassluis Coll. Protestantse Kerk Pastoraat 14-12 10.00 uur pastor R. Fluit (koffiedrinken na de dienst) Coll. Stichting

Nadere informatie

Het begin. De weg tot God. Wie is God eigenlijk?

Het begin. De weg tot God. Wie is God eigenlijk? Het begin Geloven in God - hoe begin je daarmee? Je hebt erover gehoord van anderen en mogelijk ken je mensen die in Hem geloven. Misschien ben je zelf tot de ontdekking gekomen dat een leven zonder God

Nadere informatie

PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND Jaargang 52, nummer 8 februari/maart 2011

PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND Jaargang 52, nummer 8 februari/maart 2011 PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND Jaargang 52, nummer 8 februari/maart 2011 Aan het volk van God bij Sint Adelbertus en Sint Engelmundus, We staan weer aan de vooravond van de veertigdagentijd

Nadere informatie

neemt u dan kontact op met: Voor Koster-beheerder

neemt u dan kontact op met: Voor Koster-beheerder Adressen Bezorging Kerkgelegenheid Indien u Open Hof Nieuws Open Hof Hesseplaats 441,3069 EA tel. 421 14 76 / 06 2557 1531 regelmatig ontvangt en er Telefoonpost Open Hof (voor informatie, vragen, doorgeven

Nadere informatie