MEDITATIE KERKDIENSTEN. Zondag 6 april 9.30 uur Ds. H.T. Kroesbergen. Dat weet u alleen (Ezechiël 37: 3)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MEDITATIE KERKDIENSTEN. Zondag 6 april 9.30 uur Ds. H.T. Kroesbergen. Dat weet u alleen (Ezechiël 37: 3)"

Transcriptie

1 APRIL 2008 KERKDIENSTEN Zondag 6 april 9.30 uur Zondag 13 april 9.30 uur Mw. N. van Embden Zondag 20 april 9.30 uur Mw. G. v.d. Linden, Zuidland Zondag 27 april 9.30 uur Maaltijd van de Heer Donderdag 1 mei 9.30 uur Hemelvaartsdag Zondag 4 mei 9.30 uur Wilt u vervoer naar de kerkdiensten of heeft u interesse in de dienst op cassetteband, dan kunt u contact opnemen met mw. Nobel (tel ) Kopij voor het volgende nummer moet binnen zijn voor 25 april 2008 MEDITATIE Dat weet u alleen (Ezechiël 37: 3) Soms dan voel je zo n teleurstelling en onmacht als je dingen mis ziet gaan in het leven van mensen die je dierbaar zijn. Als je daar zit in je stoel, als je ijsbeert door de kamer, als je maar dingen gaat doen om je gedachten te verzetten Je rijdt over de Ring en je ziet hoe levenloos en stil het is. Je ziet de lege panden waar ooit de winkels waren: wat moet dat worden met het dorp? Hoe moet dat met de oude mensen, hoe moet dat met de dorpsroddels, hoe moet dat met de gemeenschap? Wie wil in zo n kaal, leeg dorp nou nog wonen? Is dit niet het begin van het einde? En onwillekeurig vraag je je misschien af het niet net zo is in je leven, in het leven van je dierbaren. Al die dingen die veranderen, al die dingen die weggaan, en wat komt er voor in de plaats? Het wordt zo anders, zo kaal, wat moet er van terecht komen? De profeet Ezechiël wordt door de Heer bij de hand gevat en meegevoerd. Hij wordt neergezet bij een dal, een nogal macaber dal welbeschouwd: een dal vol met blakend witte beenderen. Uit gedroogd, weggeteerd leven verspreid over het hele dal. Hij krijgt de opdracht om dat eens goed op zich in te laten werken. Zo dor en doods, zo levenloos daar moet hij rondkijken: stapels uitgedroogde botten. Mensenkind, er klinkt een stem, de Heer vraagt Ezechiël iets. Mensenkind, kunnen deze beenderen tot leven komen? Later krijgt hij het uitgelegd dat die beenderen het volk Israël zijn. Het volk dat zegt: onze hoop is vervlogen, onze levensdraad is afgesneden. In een visioen krijgt Ezechiël te zien hoe het ervoor staat met het volk, met haar hoop op een toekomst. Mensenkind, kunnen deze beenderen tot leven komen? Het antwoord dat Ezechiël geeft, vind ik bijzonder. Het is niet wat ik zou verwachten. Ezechiël zegt: Heer mijn God, dat weet u alleen. Heer mijn God, dat weet u alleen : als je naar het verhaal kijkt is het een beetje een anti-climax. Ezechiël wordt eerst al in een dal vol beenderen gezet, en dan staat er in het Hebreeuws en zie: het waren er heel veel, en dan en zie: ze waren heel erg dor : het wordt steeds erger. Het is duidelijk dat die Geest van de Heer die Ezechiël meeneemt hem iets heel erg hopeloos wil laten zien. Maar in plaats van dat hij laat zien dat hij het goed begrepen heeft en dat hij de vraag Mensenkind, kunnen deze beenderen tot leven komen? beantwoordt met een dramatisch nee, absoluut niet, in geen honderdduizend jaar, in plaats daarvan antwoordt Ezechiël: Heer mijn God, dat weet u alleen. 1

2 Ergens blijft Ezechiël mogelijkheden zien, voorbij alle hopeloosheid. Zelfs voorbij de hopeloosheid van die vallei vol blakend witte beenderen. Dat weet u alleen Ergens is er nog hoop tegen alles in hoop die leven doet. UIT DE PASTORIE Het paasstukje van de vrouwenvereniging begint uitgebloeid te raken, de chocoladeeieren zijn bijna op. Pasen is weer geweest. Het was bijzonder om voor de tweede keer hier de paaskaars naar binnen te dragen. Toen nog niet als bevestigd predikant weliswaar, maar toch al een jaar een soort van verbonden met Oudenhoorn. De paasdienst zelf was toen spannender, maar nu maakten we hier ook al de hele weg er naartoe al mee. Eerst was er de veertigdagentijd waarin we met Nehemia bouwden aan de muur van de stad van onze dromen. Ook was er nog een goed bezochte wereldgebedsdag trouwens met medewerking van de vrouwenvereniging. De palmpasendienst waarin we konden genieten van zang en pianospel van Rianne Hekkema en Gijs van Winkelhof. En dan de hele stille week: elke avond een vesper. Aan de hand van de kruiswegfoto s die u elders in deze Kerkklok aantreft, stonden we stil bij de weg van Jezus en onze eigen levensweg. Het was fijn dat er zoveel belangstelling voor was dat was het zeker ook voor de eredienstcommissie die daar zoveel tijd in heeft gestoken. Op maandag vierde de vrouwenvereniging in de Meent alvast Pasen ze zjin druk in touw geweest deze maand en op paasmorgen om half acht al begon met de dageraadsdienst de paasviering in de kerk, met aansluitend het traditionele paasontbijt. We herinneren ons nog goed hoe we vorig jaar bij dat paasontbijt voor het eerst dat gele krentenbrood zagen. De paasmorgendienst werd opgevrolijkt door het koor dat onder leiding van Roel Vos allerlei mooie paasliederen had ingestudeerd. En na in de dageraadsdienst de serie kruiswegfoto s te hebben afgesloten, sloten we in die latere dienst het Nehemia-project af. Na druk eieren zoeken rond de kerk hebben de kinderen van de kindernevendienst mooie vlinders gekleurd om de laatste stenen van de muur er ook feestelijk uit te laten zien. Het is eigenlijk wel jammer dat die muur nu meteen weer weggaat Het is misschien goed om het refrein van het projectlied deze paastijd nog wat langer met ons mee te dragen: Sta op, heb vertrouwen, sta op om te bouwen. De stad van je dromen, die stad kan er komen! BIJ DE DIENSTEN De tijd tussen Pasen en Pinksteren wordt wel de paastijd genoemd. In de veertigdagentijd vóór Pasen blijft het gloria achterwege: we zingen alleen het kyrië, Heer, ontferm U. In deze paastijd echter past het om het gloria uit te jubelen. De kleur in de kerk blijft dan ook wit, de kerkelijke kleur van de opstanding en van feest. De lezingen in de paastijd komen uit het Johannesevangelie. Op zondag 6 april lezen we uit Johannes 21: 1-14 over de verschijning van Jezus aan het meer van Galilea. Jezus raadt zijn leerlingen aan het bij het vissen over een andere boeg te gooien en een wonderbaarlijk grote visvangst is het gevolg. Lucas plaatst een soortgelijk verhaal aan het begin van Jezus optreden op aarde, maar bij Johannes vindt de wonderbare visvangst plaats bij één van de verschijningen na Jezus opstanding. Op 6 april hoop ik zelf voor te gaan, een week later zondag 13 april mw. Van Embden. Dan staat de gelijkenis over de goede Herder op het leesrooster, de goede Herder die zijn schaapjes bij name kent. Op zondag 20 april wanneer Mw. Van de Linden uit Zuidland hoopt voor te gaan, vragen in Johannes 14 de leerlingen aan Jezus of Hij hun God niet even kan laten zien. Terwijl op zondag 27 april Jezus zijn leerlingen voorbereid op de tijd dat Hij er zelf niet meer zal zijn. Jezus draagt hen op dan te bidden in zijn naam. Op deze zondag waarop ik zelf hoop voor te gaan zullen we dat doen en ook het brood breken en de wijn delen in zijn naam: we willen samen de maaltijd van de Heer vieren. Op donderdag 1 mei tenslotte, de veertigste dag na Pasen, staan we stil bij de hemelvaart van Jezus en lezen we het verhaal daarover uit Lucas. Wat voor een betekenis kan dat verhaal en die feestdag voor ons hier en nu nog hebben? Daarover zou ik zelf die dag met u willen nadenken. De lezingen van het leesrooster: Zondag 6 april Joh 21: 1-14 Zondag 13 april Joh 10:1-10 Zondag 20 april Joh 14:1-14 Zondag 27 april Joh 16:16-24 (Maaltijd van de Heer) Donderdag 1 mei Lucas 24:49-53 Hartelijke groeten uit de pastorie, Hermen en Johanneke Kroesbergen 2

3 BIJBELKRING Het hele seizoen lezen we al Nehemia. In de veertigdagentijd en met de Paasdiensten konden we dit nu terug horen komen. Nehemia 8 hebben we gelezen de afgelopen keer. We zagen daarin hoe ook in die oude tijden van direct na de Joodse ballingschap er al hele liturgieën werden gehouden. Naar aanleiding daarvan hadden we het onder andere over de liturgieën zoals wij die gewend zijn. De volgende keer lezen we Nehemia 9, waaruit op Paasmorgen al een gedeelte gelezen is. We zullen het er dan ook over moeten hebben of wij de rest van het bijbelboek ook nog willen lezen of dat het tijd is voor iets anders. Op 14 april willen we vanaf uur te gast te zijn bij de familie Schoon aan de Rijksstraatweg 16 in Hellevoetsluis. CATECHESATIES Twee keer zijn we bij elkaar geweest de afgelopen maand. Op 13 maart hebben we gesproken naar aanleiding van een krantenartikel over racisme en nationalisme in Bernisse. En op 27 maart bedachten we welke vraag wij zouden stellen als we één vraag aan God zouden mogen stellen. Op donderdag 17 april staat alweer de laatste gewone avond op het programma: om uur voor de groep en om uur voor de 16+-groep. Daarna rest alleen nog de afsluiting van het seizoen. EETCLUB Op de avond van Palmpasen kwam de eetclub bij elkaar bij Rohan. We hebben een heerlijke Kip Siam gegeten en allerhande onderwerpen kwamen ter tafel. De volgende keer komen we bij elkaar bij Esther Troost van de Eeweg 40. Zij is pas sinds dit jaar lid van de eetclub en het zal dus voor het eerst zijn dat we bij haar te gast zijn. We zijn benieuwd. Als datum is geprikt zaterdag 19 april, gewoon om uur. LIED VAN DE MAAND In deze paastijd waarin het gloria weer klinkt, oefenen we als lied van de maand nog maar weer eens het glorialied uit orde van dienst 4: Glorie, glorie aan God, hoog in de hemel en op aarde vrede in mensen van zijn behagen. Wij loven U, aanbidden U, vereren en zegenen U. Wij danken U om uw glorie! Hemelse koning, God over allen, Vader van mensen! Jezus Messias, één met de Vader, Lam van God, die wegdraagt de zonde van heel onze wereld: geef uw ontferming! Heilig, heilig zijt Gij alleen Heer, Allerhoogste, Jezus Messias, heilige Geest, glorie van God! U alle eer, Nu en altijd. Amen, amen, amen. VANUIT DE KERKENRAAD De kerkenraad heeft besloten om bij een bericht van overlijden een andere opzet te hanteren in de eredienst. Werd eerst bij overlijden van kerkleden van Oudenhoorn e.o. en van ingezetenen van Oudenhoorn een kruisje al voordat de eredienst begon bij het grote kruis opgehangen. Nu wordt het kruisje pas na de mededeling in de eredienst bij het grote kruis opgehangen. Hierna wordt een moment van stilte gehouden ter nagedachtenis aan de overledene. De kruisjes worden op de laatste zondag van het kerkelijk jaar, eind november, in een speciale dienst waarop wij onze gestorvenen gedenken eraf genomen om na de dienst aan de betrokken familie mee te geven. Namens de kerkenraad Leo Vaandrager COLLECTEN De collecte-opbrengsten van de maand maart. Kerkvoogdij (incl. schaalcollecte bij de uitgang) maart 499,34 Diaconie 2 maart 60,80 Zendingscommissie 6 maart 61,65 Wereldgebedsdag 9 maart 36,40 Kerkinactie 16 maart 71,65 Kerkinactie 21 maart 33,57 Avondmaal Witte Donderdag 23 maart 79,25 Stichting voorkom verslaving 30 maart 52,30 Alle gevers hartelijk dank. 3

4 4

5 Oudenhoorn: een protestantse gemeente? De kerkenraad denkt er over na om een naamswijziging voor onze Nederlands-Hervormde gemeente Oudenhoorn aan te vragen. Zou het misschien niet beter zijn om ons voortaan protestantse gemeente te noemen? Te zijner tijd zal de mening van de gemeente daar ook over gevraagd worden, maar het lijkt ons goed om de argumenten voor en tegen alvast eens op een rij te zetten. Door de inname van Den Briel (1572) in de Tachtigjarige oorlog gingen alle Rooms-katholieke parochies op Voorne-Putten over tot de Gereformeerde Kerk. Na de Franse tijd ( ) werd de scheiding tussen kerk en staat ingevoerd. De Gereformeerde kerk kreeg een nieuwe naam, namelijk Nederlands Hervormd, en een nieuwe kerkorde. Deze nieuwe kerkorde was uitsluitend gericht op het besturen van de organisatie. De kerk mocht inhoudelijk niks meer zeggen. Uit protest daartegen ontstonden in de 19 e eeuw verschillende afscheidingen, waarvan de grootsten later samen de Gereformeerde kerken zijn gaan vormen. Na de Tweede Wereldoorlog begon bij de lutherse, de gereformeerde en de hervormde kerk het besef door te dringen dat kerken die zo dicht bij elkaar staan het niet meer kunnen maken om langs elkaar heen te leven. Dat kon toch niet de bedoeling van het Evangelie zijn. Belangrijk daarbij was ook dat de hervormde kerk in 1951 een nieuwe kerkorde aannam, waarin de kerk uitsprak dat zij zich meer wilde richten op het belijden van de kerk en minder op de beheersing van de organisatie. Die stap van de hervormden betekende eigenlijk dat het grote geschil met de gereformeerden was weggenomen. Drie kerken hervormd, gereformeerd en Luthers hebben uitgesproken dat de verschillen die er tussen hen bestaan geen reden mogen zijn om naast elkaar te blijven voortbestaan. Sterker: dat het Evangelie van Jezus Christus hen roept om de eenheid te zoeken. Op 1 mei 2004 verenigden de drie kerken zich dan ook tot de Protestantse Kerk in Nederland. Tegelijk is duidelijk dat de verschillen tussen gelovigen, plaatselijke gemeenten binnen die Protestantse Kerk in Nederland nog steeds groot zijn. De verschillen tussen hervormde, gereformeerde en lutherse gemeenten kunnen er ook toe leiden dat zij niet overal kunnen of willen samengaan in een plaatselijke protestantse gemeente. Zo n gemeente blijft dan een hervormde, gereformeerde of lutherse gemeente binnen de Protestantse Kerk in Nederland. Op dit moment is Oudenhoorn nog zo n hervormde gemeente. Aangezien in Oudenhoorn geen gereformeerde of lutherse gemeente is om mee samen te gaan, zou Oudenhoorn zonder het vaak moeizame proces van een vereniging kunnen aanvragen voortaan protestantse gemeente te zijn. Om tot een beslissing daarover te komen, spelen drie soorten argumenten een rol: praktische, gevoelsmatige en beeldvormingsargumenten. Praktisch gezien zou er daardoor niet veel veranderen. Iedereen in Oudenhoorn en daarbuiten blijft gewoon horen bij de gemeente waar hij of zij bij hoort tenzij diegene zelf aangeeft te willen veranderen, maar dat is nu ook al zo. Dat het praktisch niet veel verandert, kan een argument ervoor en ertegen zijn: het kan makkelijk, dus waarom niet of het verandert niet veel, dus waarom wel. Zolang Zuidland en Tweestromenland nog niet volledig gefuseerde protestantse gemeenten zijn, worden gereformeerde nieuwkomers in Oudenhoorn aan hen doorgegeven. Als Oudenhoorn een protestantse gemeente is of het fusie proces in alle omliggende gemeenten voltooid is dan worden ook gereformeerde nieuwe Oudenhorenaars aan Oudenhoorn doorgegeven. Praktisch is dat het enige verschil. Gevoelsmatig voelen veel Oudenhorenaars zich hervormd. Ze zijn hun hele leven hervormd geweest en dat heeft ook heel duidelijk iets voor hen betekend: dat geef je niet zomaar op. Aan de andere kant zijn er gemeenteleden die zich gevoelsmatig meer protestants voelen. Je hebt mensen die van huis uit gereformeerd zijn en voor wie het vreemd is hier nu hervormd te heten, terwijl protestants dan zou aangeven dat de verschillen tussen hervormd en gereformeerd er hier niet meer toe doen. Verder heb je mensen die van elders komen of die wel eens in andere gemeenten komen, die het gevoel hebben dat Oudenhoorn al een protestantse gemeente is. Aangezien de tegenstelling tussen hervormd en gereformeerd binnen Oudenhoorn niet speelt, en aangezien de gemeente hier qua kerkelijke kleur zich in het midden van de landelijk Protestantse Kerk in Nederland bevindt, voelt het voor hen raar aan dat de gemeente hier nog niet protestants heet. Die laatste punten spelen ook bij de beeldvormingsargumenten: qua kerkelijke kleur staat Oudenhoorn het dichtst bij de gemeenten in de Protestantse Kerk in Nederland die zich protestants noemen. Naar buiten toe is het het duidelijkst om je dan ook zo te noemen. Er zullen gemeenten zolang als dat kan en er is nog geen einddatum gesteld, dus dat zal nog heel lang zijn zich hervormd blijven noemen, ook op Voorne-Putten en met name Flakkee. Dat zullen de zwaardere en Gereformeerde Bondsgemeenten zijn; zij die niet door één deur kunnen met hun gereformeerde plaatsgenoten. Als je jezelf hervormde gemeente blijft noemen, geef je naar buiten toe het signaal af dat je in dat rijtje, zware gemeenten hoort. 5

6 Op grond van deze praktische, gevoelsmatige en beeldvormingsargumenten zullen we moeten besluiten of we wel of niet de naamswijzing aanvragen waardoor Oudenhoorn een protestantse gemeente zou worden. Namens de kerkenraad, Ds. Hermen Kroesbergen HERVORMDE VROUWENGROEP Op dinsdag 22 april is onze jaarlijkse busreis. We verzamelen om 8.45 uur op de Ring en vertrekken om 9.00 uur naar Klein Walcheren in Middelburg. De warme maaltijd is om uur en er is keuze uit: biefstuk, snitsel of scholfilet. Wilt u bij opgave voor deze reis ook de keus doorgeven van de maaltijd? Kosten voor deze dag 42,50. Er zijn nog enkele plaatsen vrij. Opgave bij Pie van Es, tel: maart hebben we een mooie Paasavond gehad in de Meent. Het gelegenheids koor olv Roel Vos heeft gezongen. Nu gaan we voor de rommelmarkt in de weer. Als u ook zin hebt om te helpen, schroom niet en meld u gewoon aan. Ivm Pinksteren gaan we een week later pas de kerk schoonmaken, dus op maandag 19 mei. We beginnen om 8.00 uur, ook als u later bent is het prima. Vele handen maken licht werk. Verder willen we alle kopers bedanken die het afgelopen najaar/winter boerenkool gekocht hebben. De verkoop heeft het mooie bedrag opgebracht van 420,20. Door de grote aanplant hebben we ook nog 104 zakken afgestaan aan de Bethelkerk te Spijkenisse. Ook willen we onze hartelijke dank uitspreken aan Ton Noordermeer, van wie we gratis al de boerenkoolplantjes mochten ontvangen. Een hartelijke groet en graag tot ziens, Het bestuur. ZENDING De collecte van 2 maart voor de voorjaarszendingsweek heeft opgebracht 60,80 Hartelijk dank hiervoor. Ook hartelijk dank voor alle aanzichten en postzegels. We blijven gewoon doorgaan. Zie ons heden voor U treden, God die goedheid zijt, die ons hebt gegeven Christus, 't eeuwig leven, eens en voor altijd. God van zegen, onzentwege hebt Ge uw Zoon gezaaid; en het zaad werd wakker: op de wereldakker wordt met vreugd gemaaid. Laat wie zaaien straks ook maaien naar uw goede wet. Zegen onze landen; 't werk van onze handen, God, bevestig het! Gezang 351 Namens de zendingscommissie, W. v.d. Bie Expositie Hendrik Werkman Van 15 t/m 19 april is er in de Dorpskerk van Oostvoorne een expositie van werk van Hendrik Nicolaas Werkman ( ). Deze expressionistische kunstenaar werd bekend als de drukker van De Ploeg, de kunstenaarsvereniging die aan het begin van de 20 e eeuw het culturele leven in Groningen opschudde. Tijdens de oorlog verzorgde hij met enkele andere kunstenaars onder de naam De blauwe schuit verschillende uitgaven die in bedekte termen kritiek leverden op het nazi-bewind. De teksten werden door Werkman voorzien van prachtige kleurrijke druksels. Uit die tijd stamt ook één van zijn bekendste werken, twee series van tien druksels getiteld: Chassidische Legenden I en II, joodse verhalen met tekstfragmenten van Martin Buber. Werkman stierf voor een Duits vuurpeleton, drie dagen voor de bevrijding van Noord- Nederland. De redenen voor zijn arrestatie en executie zijn nooit helemaal duidelijk geworden. In Oostvoorne zal veel origineel werk van Werkman, o.a. één serie Chassidische Legenden, worden tentoongesteld. Op 15 april om uur opent ds. Bartlema de tentoonstelling met een lezing. Op 17 april wordt om uur de documentaire Ik ga naar Tahiti over de laatste jaren van Werkman vertoond. En op 18 april geeft de Klezmerband Vilde Katshke een optreden, om uur. 6

7 BOEKBESPREKING In het boekenweekgeschenk De pianoman fantaseert Bernlef over de onbekende man die in Engeland gevonden was en niets wilde zeggen, maar wel piano speelde. Hij was een poosje veel in het nieuws en de wildste verhalen deden over hem de ronde. Ik las dat hij uiteindelijk uit Beieren bleek te komen, maar Bernlef laat hem opgroeien in het noorden van ons land. Ik denk dat het Friesland is, want het gaat steeds over de hoge hemelkoepel: Onder die hoge hemelkoepel waren de mensen nietig als mieren en terug onder de wolken. In een museum voor regionale kunst heb ik mij eens laten uitleggen dat je meteen kon zien of een schilder uit Friesland of Groningen kwam aan waar de horizon zat. Op Friese schilderijen zie je de lucht: driekwart van het schilderij is lucht, terwijl je bij Groningers het land ziet: het grootste deel van het schilderij is land niet voor niets heet een deel van Groningen het hoge land. Op de omslag van het boekenweekgeschenk en in het verhaal daarin is vooral steeds de lucht aanwezig. Ik ben benieuwd hoe mensen hier het landschap zouden schilderen. Misschien moet ik daar eens op letten als Johanneke weer eens schilderen heeft in de kerk. De hoge hemelkoepel drukt zwaar op de mensen in het dorp van Thomas Boender, die later de pianoman zal worden. Er wordt weinig gesproken, alleen het broodnodige: taal was voor hem een stuk gereedschap, hard en doelgericht. Een stadse juf die op de dorpsschool les is komen geven, probeert op school zoveel mogelijk verhalen te vertellen om niet zo te worden als de mensen hier. De kinderen luisteren gretig, maar ze wilden alleen echt gebeurde verhalen horen. Als ze ook maar iets van de werkelijkheid afweek, werd ze onmiddellijk op de vingers getikt. Toen de juf Thomas een klein beetje leerde piano spelen, was dat voor hem een uitkomst. Noten waren zoveel mooier dan woorden, die meteen aan de wereld vastplakten. Het is wel erg een domineesvraag, maar zou geloof ook zo bevrijdend hebben kunnen werken? De rituelen, de muziek, de verhalen van een andere werkelijkheid? Van huis uit is Thomas nooit naar de kerk gegaan, maar hij ging er wel eens naar binnen als hij alleen wilde zijn, zo staat er. De dominee doet een begrafenis, maar verder komt de kerk weinig in het boekje voor. Één keer nog als Bernlef iemand treffend laat vertellen over het stille verzet dat hij hoort in het zwijgen in het dorp: De wereld verandert, maar zij willen niet mee. Sommigen trekken de conclusie en vertrekken naar het westen, zij die blijven koesteren hun wrok en proberen vast te houden aan de regelmaat van het vroegere leven, zoals dat hier eeuwen geleefd is. Vroeg opstaan, vroeg naar bed en daartussen hard werken. Met of zonder God. De laatste tijd steeds vaker zonder. Ze weten dat ze gaan verliezen, maar ze bijten nog liever hun tong af dan dat toe te geven. Hier lijkt het of het wel of niet hebben van een God er niet zoveel toe doet, en misschien is dat vaak ook wel zo Thomas ontvlucht zijn dorp. Via allerlei omzwervingen wordt hij de pianoman, maar op den duur keert hij toch weer terug, terug onder de wolken zoals hij dat zegt. Ik zal er hier niet meer van verklappen, dat moet u zelf maar lezen. Het boekje is misschien niet briljant, maar het is wel zo geschreven dat ik steeds benieuwd was hoe het verder zou gaan. Bernlef, De pianoman, boekenweekgeschenk 2008, ISBN Werkgroep gemeentecontact Bernisse e.o.- Brasov (Roemenië) In februari ontvingen we een brief van ds. Geza Kassay en zijn vrouw met een verantwoording van het geld dat ze via onze werkgroep ontvangen hebben. Foto s laten zien hoe straatkinderen, worden voorzien van eten en kleding. Namens Ds. Géza Kassay bedankt de werkgroep een ieder, die aandeel heeft gehad in het verzamelen, sorteren en inladen van de prachtige kleding in de vrachtwagen en het financieren van het transport. We hopen in april, weer een kledingtransport naar Brasov te kunnen zenden. Bij nadere informatie blijken de transportkosten niet gering. Het bedrag dat op de rekening staat is nog niet toereikend om de kosten te kunnen dekken. Daarom doen we nog eens een beroep op u. Wilt u kleding geven, doet u dan bij de zak een kleine bijdrage, of maak rechtstreeks een bedrag over op de volgende rekening: Werkgroep Roemenië-Bernisse op het rekening nummer van de Rabobank U steunt op deze wijze hulp die op de juiste plaats komt. Alvast bedankt voor uw medewerking. Er doet zich momenteel een probleem voor. In de voormalige Ned. Herv.Kerk Zuidland is de boktor, een schadelijk insect, geconstateerd. Daarom zal de kerkzolder waar de kleding wordt opgeslagen, tijdelijk moeten worden ontruimd. Als in april het transport is geklaard, dan zal er tot september geen kleding kunnen worden ingezameld. U zult tot die tijd de kleding zolang moeten opsparen. Hopelijk geeft u gehoor aan bovenstaande oproepen. Namens de werkgroep, Wim van Rooijen 7

8 IN EN OM DE RING Uit het ziekenhuis zijn thuisgekomen: Mw. Stigter, C.Blaakstraat Dhr. de Knecht, Molendijk Mw. Stolk, Voorweg Mw. Kap, Zuidland Marco van Engelen, B. de Zeeuwstraat In het ziekenhuis zijn opgenomen: Dhr. Bestman Dhr. Jansen, Hofkeslaan Gift voor de bloemen: Mw. S. 5,- Gift voor de kerkvoogdij: Mw. S. 50,- In de maand april hopen de volgende ouderen hun verjaardag te vieren: 4-4 mw. Poldervaart, Eeweg 10-4 mw. Baris, Hollandseweg 21-4 dhr. Bax, Heullaan 23-4 mw. Jongejan, Eeweg 26-4 mw. Breevaart, Ruigendijk 30-4 mw. v.d. Waal, Beatrixstraat Geboren bij: fam. Kooten van Niekerk, H sluis, een dochter fam. de Vries, Ring een dochter Agenda 3 april uur kerkenraadsvergadering 7 april uur eredienstcommissie bij Leo Vaandrager, Ravenseweg 2/B 14 april uur Bijbelkring bij fam. Schoon, Rijksstraatweg 16, Hellevoetsluis 17 april uur - catechesatie jaar uur - catechesatie 16+groep 19 april uur eetclub bij Esther Troost, Eeweg 40 Damhoekje De oplossing van het zetje uit de vorige Kerkklok is Zwart kan dan kiezen hoe hij slaat: als hij er met 26x28 twee slaat, dan slaat wit er met 32x12 meteen vier terug, als hij met 16x18 er twee slaat dan geeft wit eerst nog (19x30), (30x39) en (39x28) en dan slaat wit over vijf schijven naar dam: 32x5. Johanneke had dit zetje opgelost. Ik ben benieuwd of ze ook het volgende zetje op kan lossen. Concertante zangavond in onze kerk Eindelijk weer eens een concert in onze kerk! Op 12 april, zaterdagavond dus, treedt voor u een zang-kwartet op met muziek van vrij oud tot vrij nieuw, begeleid op piano en orgel. De optredenden komen allen uit de streek: Etty Mechielsen, Anne Post, Leen Monster en Barend van Zijll, met collega Jan Pieter Baan als begeleider op piano en orgel. Enige componisten waarvan werken gebracht zullen worden zijn Gluck, Morley, vader en zoon Bach, Brahms, Franck en Andriessen. Een uitgebreid programma wordt u uiteraard bij de ingang aangeboden. De aanvang is zoals gewoonlijk uur, de toegang bedraagt 5,- of 3,- met de bekende kortingsregelingen. We hopen nu eens een behoorlijk volle kerk te mogen meemaken, de uitvoerenden zijn het absoluut waard en zijn hard bezig er een fijne muziekavond van te maken. Ook onze kerk is het waard, het musiceert prima en de nettoopbrengst komt ten goede aan het orgelfonds. Wees allen welkom en geef het door aan andere muziekliefhebbers. DE KERKKLOK Kerkblad van de Nederlands Hervormde Gemeente te Oudenhoorn. Redactieadres: Mw. T. Boot tel: Predikant: ds. H.T. Kroesbergen tel Scriba: Mw. R. Nobel tel: Administratie Kerkvoogdij Dhr. A.C. van Reeuwijk tel: Gironr. Kerkvoogdij Banknr. Kerkvoogdij Banknr. Diaconie

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN AVONDMAAL VIEREN Het Avondmaal is meer dan zomaar een maaltijd. Om dat te begrijpen, is dit boekje gemaakt. Vooral is daarbij gedacht aan de kinderen, omdat zij met

Nadere informatie

6 september 2015. Welkom Iedereen gaat staan en de Paaskaars wordt aangestoken

6 september 2015. Welkom Iedereen gaat staan en de Paaskaars wordt aangestoken Welkom Iedereen gaat staan en de Paaskaars wordt aangestoken 6 september 2015 Openingslied Wij zoeken U als wij samenkomen hopen dat Gij aanwezig zijt, hopen dat het er eens van zal komen: mensen in vrede

Nadere informatie

PASEN. 31 maart 2013 Protestantse Gemeente Edam. Grote Kerk. Thema: Houd me (niet) vast

PASEN. 31 maart 2013 Protestantse Gemeente Edam. Grote Kerk. Thema: Houd me (niet) vast PASEN 31 maart 2013 Protestantse Gemeente Edam Grote Kerk Thema: Houd me (niet) vast Voorganger ds. Juup van Werkhoven-Romeijn Organist Frans Koning m.m.v. Projectkoor o.l.v. Frans Koning Gerro de Boer,

Nadere informatie

Vooruit, blik terug!

Vooruit, blik terug! Vooruit, blik terug! Liturgie voor de kerk/schooldienst op dankdagmorgen 4 november 2015 met de kinderen van de hervormde basisscholen in de Oude Kerk van Barneveld. Voorganger: ds. L.P. Blom Ouderling

Nadere informatie

Oecumenische Kerkgemeenschap. De Ark. Hoofddorp Overbos-Floriande. Orde van dienst zondag 18 oktober 2015

Oecumenische Kerkgemeenschap. De Ark. Hoofddorp Overbos-Floriande. Orde van dienst zondag 18 oktober 2015 Oecumenische Kerkgemeenschap De Ark Hoofddorp Overbos-Floriande Orde van dienst zondag 18 oktober 2015 Tafeldienst, Voorganger: Mia Versteege Thema: Miscommunicatie m.m.v. Frans Leijten, orgel VOORBEREIDING

Nadere informatie

Axel, 19 juli Protestantse Kerk

Axel, 19 juli Protestantse Kerk Axel, 19 juli Protestantse Kerk Voorganger deze zondag is Ds. Overduin uit Hulst. Organist is de heer Ed van Essen. Vandaag lezen we: Jeremia 23: 1 8 Markus 6: 30-44 De uitgangscollecte is bestemd voor

Nadere informatie

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Boekje over de kerk voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Over dit boekje Wij hebben op catechisatie wat geleerd over de kerk. Daar willen we je wat over vertellen.

Nadere informatie

DUINZICHTKERK. zondag 14 september 2014

DUINZICHTKERK. zondag 14 september 2014 DUINZICHTKERK zondag 14 september 2014 Wijkgemeente Archipel-Benoordenhout Voorganger: ds. R. Stiemer; ouderling van dienst: Mevr G.J. Wubs-Postma; diaken van dienst: Mevr. H.J. Laméris-van den Berg; organist:

Nadere informatie

LIEDERENBLAD TIME 2 SING 18 september 2011 Thema: Je steentje bijdragen. Refrein

LIEDERENBLAD TIME 2 SING 18 september 2011 Thema: Je steentje bijdragen. Refrein LIEDERENBLAD TIME 2 SING 18 september 2011 Thema: Je steentje bijdragen 19.00 uur LAAT HET FEEST ZIJN IN DE HUIZEN (Opw. 533) Laat het feest zijn in de huizen, mensen dansen op de straat, als het onrecht

Nadere informatie

Zondagmorgen 6 september

Zondagmorgen 6 september 12 e zondag van de zomer, kleur wit, viering HA Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Dhr. André de Jager Ouderling van dienst: Gerard de Haan Kosters: Dick en Marry de Jong Geluid studio: Alfred den

Nadere informatie

Welkom, stil gebed, drempelgebed door ouderling(e) van dienst - hierna de handdruk van de ouderling(e) aan de voorganger

Welkom, stil gebed, drempelgebed door ouderling(e) van dienst - hierna de handdruk van de ouderling(e) aan de voorganger Orde van dienst zondag 18 oktober 2015 Oecumenische Avondmaalsviering in het kader van Wereldvoedseldag Voorgangers: ds. Dick Steenks en Marja van der Horst Organist: Sander Booij Mmv: de cantorij o.l.v.

Nadere informatie

Heilige Mis ter gelegenheid van de Eerste Heilige Communie in de St.Lambertuskerk te Swalmen

Heilige Mis ter gelegenheid van de Eerste Heilige Communie in de St.Lambertuskerk te Swalmen 2 Heilige Mis ter gelegenheid van de Eerste Heilige Communie in de St.Lambertuskerk te Swalmen Basisschool.. Basisschool.. Thema... 200. 3 Binnenkomst communicantjes Muziek door. Welkomstwoord Door pastoor

Nadere informatie

Liturgie voor de middagdienst van 10 januari 2016, Zwijndrecht

Liturgie voor de middagdienst van 10 januari 2016, Zwijndrecht Liturgie voor de middagdienst van 10 januari 2016, Zwijndrecht Votum en zegengroet Zingen: Psalm 21: 1, 2 en 3 Gebed Lezen: Lucas 24: 13-53 Zingen: Gezang 98: 1-3 Tekst: Zondag 17 HC Preek Thema: Opstanding:

Nadere informatie

DE VOORBEREIDING. HET EERSTE LIED: De dag gaat open voor het woord des Heren, lied 217

DE VOORBEREIDING. HET EERSTE LIED: De dag gaat open voor het woord des Heren, lied 217 Protestantse gemeente De Bron Groningen Zondag: 15 november 2015 Aanvang 10:00 uur 9e van de herfst kleur: rood Voorganger: da Alberte van Ess Piano: Yohanes Siem Wilt U zich voorzien van een liedboek!

Nadere informatie

Orgelspel tijdens het orgelspel worden tafelkaarsen aangestoken. Bemoediging en gebed van toenadering:

Orgelspel tijdens het orgelspel worden tafelkaarsen aangestoken. Bemoediging en gebed van toenadering: DUINZICHTKERK zondag 13 oktober 2013 Viering Heilig Avondmaal Wijkgemeente Archipel-Benoordenhout voorganger ds.c. van Duinen ; ouderling van dienst: A. Timmer-Kortleve; diaken van dienst: Laméris-van

Nadere informatie

PASEN 2014 PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE ARCHIPEL/BENOORDENHOUT

PASEN 2014 PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE ARCHIPEL/BENOORDENHOUT PASEN 2014 PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE ARCHIPEL/BENOORDENHOUT Hartelijk welkom in de Duinzichtkerk! Wij wensen iedereen die is gekomen een gezegend Paasfeest toe. Wij vieren deze Paasmorgen het Heilig Avondmaal

Nadere informatie

Protestantse Gemeente De Levensbron te Rilland. Tweede zondag in de Advent, 6 december 2015 Kerkdienst van Woord en Sacrament

Protestantse Gemeente De Levensbron te Rilland. Tweede zondag in de Advent, 6 december 2015 Kerkdienst van Woord en Sacrament Protestantse Gemeente De Levensbron te Rilland. Tweede zondag in de Advent, 6 december 2015 Kerkdienst van Woord en Sacrament Voor de dienst luisteren we naar: In de hemel is de Heer (Andre van Zyl). In

Nadere informatie

Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3)

Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3) Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3) Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Instelling Het avondmaal is door onze verlosser zelf ingesteld. Want de apostel Paulus verklaart: Wat ik heb ontvangen

Nadere informatie

Liturgie middagdienst Hemelvaartsdag 2011 donderdag 2 juni 2011

Liturgie middagdienst Hemelvaartsdag 2011 donderdag 2 juni 2011 Liturgie middagdienst Hemelvaartsdag 2011 donderdag 2 juni 2011 Thema: De zon gaat op!! Locatie: Gereformeerde Bethelkerk Aanvang: 15:45 uur Met medewerking van: ds. W.J.W. Scheltens, gesproken woord Organisten:

Nadere informatie

Protestantse gemeente Haaksbergen Buurse i.o.

Protestantse gemeente Haaksbergen Buurse i.o. Protestantse gemeente Haaksbergen Buurse i.o. 8 e zondag van de zomer 9 augustus 2015 een Griekse, een vrouw uit Syro-Fenicië voorganger: ouderling: diaken: organist : koster: ds. Bob Wijnbergen Gert Stam

Nadere informatie

Orde I Schrift, zegen en gebed

Orde I Schrift, zegen en gebed Orde I Schrift, zegen en gebed groet en inleidend woord Vrede voor jou N en vrede voor jou N. Alles wat goed is en gelukkig maakt, het kome over jullie beiden. Vrede voor u allen, zoals wij hier bij elkaar

Nadere informatie

Vrienden van onze Heer Jezus Christus,

Vrienden van onze Heer Jezus Christus, Overdenking 24 maart 2016, Witte Donderdag, in de Sixtuskerk 1 e lezing Ex. 12: 1-14 We zingen als antwoordpsalm 81: 1, 4, 7, 8, 9 2 e lezing Lucas 22: 7-20 We zingen Lied 558: 1, 2, 4 Door Ds A.J. Wouda

Nadere informatie

Wat is een kerkdienst?

Wat is een kerkdienst? Inhoudsopgave Welkom...3 Wat is een kerkdienst?... 4 Liturgie...5 Schema liturgie... 6 Begrippen... 8 Ruimte voor uw aantekeningen... 9 Contact...10 Routebeschrijving... 11 2 Welkom Allereerst hartelijk

Nadere informatie

Woord van welkom tijdens het orgelspel worden de tafelkaarsen aangestoken

Woord van welkom tijdens het orgelspel worden de tafelkaarsen aangestoken ORDE VAN DIENST PAASTIJD Duinzichtkerk 21 april 2013 PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE DUINZICHTKERK/VREDESKAPEL Voorganger: ds. L.J. Ridderhof-Boon ouderling van dienst: Mevr. R.T. Steinvoort de Groot diaken

Nadere informatie

Eucharistieviering van 15 augustus 2013 Maria Tenhemelopneming

Eucharistieviering van 15 augustus 2013 Maria Tenhemelopneming Eucharistieviering van 15 augustus 2013 Maria Tenhemelopneming Openingslied: ZJ 501: Magnificat, strofen 1 en 2. Begroeting en inleiding P. Op het feest van de ten hemelopneming van Maria, Jezus moeder,

Nadere informatie

maandag 14 april 2014 dinsdag 15 april 2014 woensdag 16 april 2014 Witte Donderdag 17 april 2014 Avondgebed 19.30 uur Ds. S. Janse

maandag 14 april 2014 dinsdag 15 april 2014 woensdag 16 april 2014 Witte Donderdag 17 april 2014 Avondgebed 19.30 uur Ds. S. Janse Sionbrief voor de Stille Week en Pasen NIEUWSBRIEF VAN DE GEREFORMEERDE SIONKERK AMEIDE JAARGANG 3 nr.15a 9-4-2014 Diensten in de Stille Week In de Stille Week, de week voor Pasen, is er op maandag, dinsdag

Nadere informatie

Orde van dienst voor de viering van zondag 10 november 2013 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen

Orde van dienst voor de viering van zondag 10 november 2013 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen Orde van dienst voor de viering van zondag 10 november 201 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen voorganger : Ds. Jan de Geus orgel : Kees van den Berg 1 De kaarsen worden aangestoken Wij bereiden

Nadere informatie

Zondag 17 november 2013

Zondag 17 november 2013 Zondag 17 november 2013 aansteken tafelkaarsen lichtlied Stilte Welkom v Onze hulp is in de naam van de Heer a DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT v in de naam van de Heer die de weerstand van de nacht wil

Nadere informatie

PKN Soest - Wilhelminakerk 11 januari 2015 Afscheid en Bevestiging van Ambtsdragers

PKN Soest - Wilhelminakerk 11 januari 2015 Afscheid en Bevestiging van Ambtsdragers PKN Soest - Wilhelminakerk 11 januari 2015 Afscheid en Bevestiging van Ambtsdragers Voorganger: Wim Kievit Ambtsdrager: Frederique Lucas Lector: Suze Deelen Organist: Jan Meurs Muziek: "Wie schön leuchtet

Nadere informatie

Avondwake. Mientje van Dijk - van Halteren. Dinsdag 27 juli 2010 om 19:00 uur Sint Jozefkerk Achterveld

Avondwake. Mientje van Dijk - van Halteren. Dinsdag 27 juli 2010 om 19:00 uur Sint Jozefkerk Achterveld Avondwake Mientje van Dijk - van Halteren Dinsdag 27 juli 2010 om 19:00 uur Sint Jozefkerk Achterveld 1 2 Begroeting Tijdens begroeting steken zusjes van Mientje kaarsen aan: Nel, Joke, Corry, Marjan en

Nadere informatie

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Orde van dienst voor zondag 1 november 2015, themadienst Mag ik dan bij je schuilen? - over vluchtelingen Met muzikale medewerking van koor Reborn o.l.v. Esther van der Heijden Koffie drinken na de dienst

Nadere informatie

VIERING VAN SCHRIFT EN TAFEL IN DE PETRAKERK

VIERING VAN SCHRIFT EN TAFEL IN DE PETRAKERK VIERING VAN SCHRIFT EN TAFEL IN DE PETRAKERK 21 april 2011 WITTE DONDERDAG Voorganger Orgel Diaken Ds. Marja Terlouw-Sterk Bert Wisgerhof Gerrie de Vries Welkom Psalm 107 : 1, 3 Verstilling, bemoediging

Nadere informatie

Stille week 2014 levend water

Stille week 2014 levend water Stille week 2014 levend water Stille week 2014 Dit jaar is er voor de stille week gekozen voor het thema water. De verbeelding in het midden van de kerk laat dit duidelijk zien. Iedere dag van de stille

Nadere informatie

Orde van dienst. Thema: Zondag Vaderdag. voor de jeugddienst, zondagochtend 21 juni 2015 in de Hervormde Kerk van Rijsoord. : Peter Koppenaal -1-

Orde van dienst. Thema: Zondag Vaderdag. voor de jeugddienst, zondagochtend 21 juni 2015 in de Hervormde Kerk van Rijsoord. : Peter Koppenaal -1- Orde van dienst voor de jeugddienst, zondagochtend 21 juni 2015 in de Hervormde Kerk van Rijsoord Thema: Zondag Vaderdag Voorganger Ouderling van dienst Organist Koster : ds. A.H. Groen : Eef van Neuren

Nadere informatie

Liturgie. PGA wijkgemeente. Arnhem Zuid

Liturgie. PGA wijkgemeente. Arnhem Zuid Liturgie PGA wijkgemeente Arnhem Zuid Vierplaats De Kandelaar mei 2015 APOSTOLISCHE GELOOFSBELIJDENIS Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus,

Nadere informatie

Zondagsbrief voor zondag 23 december 2012. Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk.

Zondagsbrief voor zondag 23 december 2012. Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Zondagsbrief voor zondag 23 december 2012 Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Bij de dienst Vanmorgen vertelt het evangelie van Lucas over de ontmoeting vol Geestdrift tussen twee vrouwen:

Nadere informatie

Stilte vooraf. Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Uitleg

Stilte vooraf. Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Uitleg Stilte vooraf Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Uitleg Witte donderdag. Nacht van de overlevering, met een dubbelzinnige betekenis. Het is de overlevering (de traditie) van

Nadere informatie

Kerk- en Schooldienst in de Maranathakerk. in samenwerking met de Protestants Christelijke Basisschool Samen op Weg VERWONDERING!

Kerk- en Schooldienst in de Maranathakerk. in samenwerking met de Protestants Christelijke Basisschool Samen op Weg VERWONDERING! Kerk- en Schooldienst in de Maranathakerk in samenwerking met de Protestants Christelijke Basisschool Samen op Weg VERWONDERING! Voorganger: ds. Peter Smilde Pianist en organist: Bas van Viegen Met medewerking

Nadere informatie

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom Welkom in de Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld, aangesloten bij de Protestantse Kerk in Nederland. Wij zijn één van

Nadere informatie

Hervormde gemeente Haaksbergen Buurse

Hervormde gemeente Haaksbergen Buurse Hervormde gemeente Haaksbergen Buurse Palmzondag 13 april 2014 6 e zondag van de Veertigdagentijd Begin van de Goede Week Voorganger Ouderling Diaken Organist Koster : ds. Bob Wijnbergen : Mia Drenth :

Nadere informatie

Kinderdienst zondag 7 juni 2015

Kinderdienst zondag 7 juni 2015 Kinderdienst zondag 7 juni 2015 Aanvang: 9.30 uur De dienst wordt geleid door jongerenwerker Aafke Stegeman-van Dijk Organist: Hans van Noord Thema: Gastvrijheid, wees welkom! Aan de zijkanten in de kerkzaal

Nadere informatie

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12 Bruiloftsfeest Sara en Johannes hebben een kaart gekregen In een hele mooie enveloppe Met de post kregen ze die kaart Weet je wat op die kaart stond? Nou? Wij gaan trouwen!

Nadere informatie

kort voor zijn heengaan heeft Jezus tijdens een maaltijd met zijn leerlingen

kort voor zijn heengaan heeft Jezus tijdens een maaltijd met zijn leerlingen Noordeloos liturgie Orgelspel Mededelingen en welkom We zingen lied 283 Votum en groet Psalm 87 Gebed voor de nood van de wereld Na elke gebedsintentie zingen we na zo bidden wij U : gezang 367 d Glorialied:

Nadere informatie

20 december 2015, 10.00 u.

20 december 2015, 10.00 u. Liturgie 20 december 2015, 10.00 u. Grote Kerk op de Markt Vierde advent. Kleur: paars Voorganger: Organist: Pastor Jos van der Steen Caroline Schaap m.m.v. de cantorij olv Wijnand Kramer Lector: Annemarie

Nadere informatie

Ziekenzondag. 14 september 2014. Thema: Er kan zoveel meer. Voorgangers: pastor M.Vet en ds Marina Slot. : jongerenkoor Aloud

Ziekenzondag. 14 september 2014. Thema: Er kan zoveel meer. Voorgangers: pastor M.Vet en ds Marina Slot. : jongerenkoor Aloud Ziekenzondag 14 september 2014 Thema: Er kan zoveel meer. Voorgangers: pastor M.Vet en ds Marina Slot. Ouderling Diaken Mmv. : Tineke Hupkens. : Simon Oudt. : jongerenkoor Aloud Openingslied door jongerenkoor

Nadere informatie

WELKOM. 5 oktober 2014. Voorganger : ds. Pieter van Winden Orgel : Willem Blonk M.m.v. : Kindercantorij Open Hof

WELKOM. 5 oktober 2014. Voorganger : ds. Pieter van Winden Orgel : Willem Blonk M.m.v. : Kindercantorij Open Hof WELKOM 5 oktober 2014 Voorganger : ds. Pieter van Winden Orgel : Willem Blonk M.m.v. : Kindercantorij Open Hof Kerkelijke inzegening van het huwelijk van: Piet ter Borg en Monica Owusuah Muziek : Trumpet

Nadere informatie

handreiking om de kerkdienst te volgen

handreiking om de kerkdienst te volgen Uitgave: oktober 2006 Evangelisatiecommissie Chr. Geref. Kerk De Zaaier Foto s: Jaco Reijgersberg Als pdf te downloaden van www.cgkdezaaier.nl handreiking om de kerkdienst te volgen Inhoudsopgave Welkom

Nadere informatie

1 Oecumenische Kerkgemeenschap. De Ark. Hoofddorp Overbos-Floriande

1 Oecumenische Kerkgemeenschap. De Ark. Hoofddorp Overbos-Floriande 1 Oecumenische Kerkgemeenschap De Ark Hoofddorp Overbos-Floriande Orde van dienst Zondag 23 augustus 2015 Tafeldienst Voorganger: Clementine van Polvliet Thema: Volhouden m.m.v. Marjolein Dijkstra, piano

Nadere informatie

PKN Soest - Wilhelminakerk 16 november 2014

PKN Soest - Wilhelminakerk 16 november 2014 PKN Soest - Wilhelminakerk 16 november 2014 Voorganger: ds. Sjaak van 't Kruis Ambtsdrager: Fred Heidinga Lector: Ronald Gersdorff Organist: Theo van der Woude OM TE BEGINNEN Welkom en mededelingen Muziek

Nadere informatie

Gemeente van onze Here Jezus Christus,

Gemeente van onze Here Jezus Christus, Gemeente van onze Here Jezus Christus, Echt gelukkig! Dat is het thema waar we vanochtend over na gaan denken. En misschien denkt u wel: Wat heeft dat thema nu met deze tekst te maken, Die gaat toch over

Nadere informatie

Op verhaal komen. Activiteiten van de Protestantse Gemeente te Schoorl-Groet-Camperduin. september-december 2015

Op verhaal komen. Activiteiten van de Protestantse Gemeente te Schoorl-Groet-Camperduin. september-december 2015 Op verhaal komen Activiteiten van de Protestantse Gemeente te Schoorl-Groet-Camperduin september-december 2015 In en rond de kerkjes van Schoorl en Groet gebeurt meer dan je denkt. In dit boekje vind je

Nadere informatie

Vandaag is rood. Pinksteren 2014. Rood is al lang het rood niet meer Het rood van rode rozen De kleur van liefde van weleer Lijkt door de haat gekozen

Vandaag is rood. Pinksteren 2014. Rood is al lang het rood niet meer Het rood van rode rozen De kleur van liefde van weleer Lijkt door de haat gekozen Vandaag is rood. Pinksteren 2014 Rood is al lang het rood niet meer Het rood van rode rozen De kleur van liefde van weleer Lijkt door de haat gekozen Dat mooie rood was ooit voor mij Een kleur van passie

Nadere informatie

30. De koning wordt geboren 31. Blij met Jezus 32. Jezus, de koning die dient 33. Jezus sterft 34. Jezus leeft 35. Jezus en de Heilige Geest

30. De koning wordt geboren 31. Blij met Jezus 32. Jezus, de koning die dient 33. Jezus sterft 34. Jezus leeft 35. Jezus en de Heilige Geest Themaoverzicht Groep 1 1. In het begin 2. Noach 3. God belooft 4. Abraham 5. Isaak 6. Jakob en Esau 7. Jakob 8. Jozef 9. Dromen 10. Jozef de onderkoning 11. Mozes 12. Mozes naar de farao 13. God straft

Nadere informatie

RONDOM LEVENSEINDE EN UITVAART. hoe te handelen bij een begrafenis of crematie en hoe de kerkelijke gemeente daarbij helpen kan

RONDOM LEVENSEINDE EN UITVAART. hoe te handelen bij een begrafenis of crematie en hoe de kerkelijke gemeente daarbij helpen kan RONDOM LEVENSEINDE EN UITVAART hoe te handelen bij een begrafenis of crematie en hoe de kerkelijke gemeente daarbij helpen kan Uitgave ten dienste van de Gereformeerde Kerk te Ermelo/ gemeente van de Protestantse

Nadere informatie

Orden van dienst voor de viering. van het Heilig Avondmaal. in de Hoeksteen

Orden van dienst voor de viering. van het Heilig Avondmaal. in de Hoeksteen Orden van dienst voor de viering van het Heilig Avondmaal in de Hoeksteen In dit boekje staan een aantal orden van dienst die gebruikt kunnen worden bij de viering van het Heilig Avondmaal in wijkgemeente

Nadere informatie

Eucharistieviering van 13 oktober 2013 Achtentwintigste zondag door het jaar (C) Nationale ziekendag

Eucharistieviering van 13 oktober 2013 Achtentwintigste zondag door het jaar (C) Nationale ziekendag Eucharistieviering van 13 oktober 2013 Achtentwintigste zondag door het jaar (C) Nationale ziekendag Intredelied: ZJ 585: Dankt, dankt nu allen God. Begroeting P. In de naam van de Vader, de Zoon en de

Nadere informatie

Duinzichtkerk. Zondag 10 februari 2013 Viering Heilig Avondmaal. Wees niet bang, voortaan zul je mensen vangen

Duinzichtkerk. Zondag 10 februari 2013 Viering Heilig Avondmaal. Wees niet bang, voortaan zul je mensen vangen Duinzichtkerk Zondag 10 februari 2013 Viering Heilig Avondmaal Wees niet bang, voortaan zul je mensen vangen PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE DUINZICHTKERK/VREDESKAPEL Voorganger: Ds. C. van Duinen; ouderling

Nadere informatie

Zondag 10 mei 2015 6 e zondag van Pasen kleur wit Ds. A.J.Wouda Joh. 15: 7-19 Blijf in mijn liefde. Gemeente van Christus

Zondag 10 mei 2015 6 e zondag van Pasen kleur wit Ds. A.J.Wouda Joh. 15: 7-19 Blijf in mijn liefde. Gemeente van Christus Zondag 10 mei 2015 6 e zondag van Pasen kleur wit Ds. A.J.Wouda Joh. 15: 7-19 Blijf in mijn liefde Gemeente van Christus Het is bijna niet te bevatten: vorig week zondag, om deze tijd, stond ik bij het

Nadere informatie

Uitvaart. Orde II Schrift en Gebed. Allen staan terwijl de gestorvene wordt binnengedragen Kaarsen kunnen worden aangestoken

Uitvaart. Orde II Schrift en Gebed. Allen staan terwijl de gestorvene wordt binnengedragen Kaarsen kunnen worden aangestoken Uitvaart Orde II Schrift en Gebed In de kerk intrede Allen staan terwijl de gestorvene wordt binnengedragen Kaarsen kunnen worden aangestoken groet en inleidend woord Genade zij u en vrede van God, onze

Nadere informatie

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon Op weg met Jezus eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 5 Bidden Eerste communieproject "Op weg met Jezus" hoofdstuk 5 blz. 1 Joris is vader aan het helpen in de tuin. Ze zijn

Nadere informatie

Ontmoetingskerk - Laren NH - 20 april 2014 - Pasen Mattheüs 28: 1-10

Ontmoetingskerk - Laren NH - 20 april 2014 - Pasen Mattheüs 28: 1-10 Ontmoetingskerk - Laren NH - 20 april 2014 - Pasen Mattheüs 28: 1-10 Zondagsnacht, terwijl soldaten op wacht staan bij het graf, komt er een luide stem uit de hemel. Ze zien hoe de hemelen zich openen

Nadere informatie

Intochtslied: Verhef o Zon (melodie lied 978 Aan u behoort.)

Intochtslied: Verhef o Zon (melodie lied 978 Aan u behoort.) Zondag 4 oktober 2015 3e zondag van de Herfst Thema: Wie zijn we? Orgelspel Begroeting (ouderling van dienst) De gemeente gaat staan Intochtslied: Verhef o Zon (melodie lied 978 Aan u behoort.) Verhef,

Nadere informatie

Openluchtdienst! speelruimte om te leven!

Openluchtdienst! speelruimte om te leven! Openluchtdienst speelruimte om te leven liturgie bij de openluchtdienst op zondag 15 juni 2014 in de tuin van het Wooldhuis uitgaande van de Protestantse Gemeente Heino-Laag Zuthem voorganger: ds. Hans

Nadere informatie

Hervormde gemeente te Haaksbergen-Buurse

Hervormde gemeente te Haaksbergen-Buurse Hervormde gemeente te Haaksbergen-Buurse Christus zendt de apostelen onder de volken St. Marie-Madeleine, Vézelay (Fr.) 19 mei 2013 50e dag na Pasen Pinksteren voorganger: ds. N.J. Pronk organiste: Līga

Nadere informatie

Bidden voor dummies. Leeftijd: 12-16, 16+ Soort bijeenkomst: catechese Soort werkvorm: heel programma Thema: Bidden Tijdsduur: 1 uur 40 min.

Bidden voor dummies. Leeftijd: 12-16, 16+ Soort bijeenkomst: catechese Soort werkvorm: heel programma Thema: Bidden Tijdsduur: 1 uur 40 min. Bidden voor dummies Leeftijd: 12-16, 16+ Soort bijeenkomst: catechese Soort werkvorm: heel programma Thema: Bidden Tijdsduur: 1 uur 40 min. Kennisspel, stellingenspellen en gebedshoudingen. Alleen in je

Nadere informatie

Welkomstwoord en mededelingen Ik wil juichen voor U, mijn Heer (Op Toonhoogte 271) Ik wil juichen voor U, mijn Heer,

Welkomstwoord en mededelingen Ik wil juichen voor U, mijn Heer (Op Toonhoogte 271) Ik wil juichen voor U, mijn Heer, 1 Welkomstwoord en mededelingen Ik wil juichen voor U, mijn Heer (Op Toonhoogte 271) Ik wil juichen voor U, mijn Heer, Ik erken: U, Heer, bent God met blijdschap in mijn hart. en ik behoor U toe. Ik wil

Nadere informatie

Eucharistie met ziekenzalving

Eucharistie met ziekenzalving Intredelied: Eucharistie met ziekenzalving Vrede voor jou, hierheen gekomen, zoekend met ons om mens te zijn. Jij maar alleen, jij met je vrienden, jij met je last, verborgen pijn: vrede, genade, God om

Nadere informatie

Paasmorgen 2011 in de Open Hof te Drunen Voorganger ds. M. Oostenbrink Organist dhr. B. Vermeul Mmv zanggroep Joy. De tuin van de Opstanding

Paasmorgen 2011 in de Open Hof te Drunen Voorganger ds. M. Oostenbrink Organist dhr. B. Vermeul Mmv zanggroep Joy. De tuin van de Opstanding Paasmorgen 2011 in de Open Hof te Drunen Voorganger ds. M. Oostenbrink Organist dhr. B. Vermeul Mmv zanggroep Joy De tuin van de Opstanding Voor de dienst zingt Joy: U hebt de overwinning behaald Fear

Nadere informatie

Is Christus dan verdeeld?

Is Christus dan verdeeld? Is Christus dan verdeeld? Voorganger: Jan Willem Doff Open Hof Cantorij o.l.v. Willem Blonk Intochtslied: gezang 289 Welkom Gebed: v Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heer Jezus

Nadere informatie

Zondag 16 februari 2014. Protestantse Gemeente Biddinghuizen THEMA: Ho, stop, help!

Zondag 16 februari 2014. Protestantse Gemeente Biddinghuizen THEMA: Ho, stop, help! Zondag 16 februari 2014 Protestantse Gemeente Biddinghuizen THEMA: Ho, stop, help! Voorganger: ds. Bram Bregman Organist: dhr. Klaas Keimpema Pianist en dirigent schoolkoor: dir. Adriaan Stuij Welkom -

Nadere informatie

Eucharistieviering Eerste zondag van de Advent Aanvang van Jaar B 30 november 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort

Eucharistieviering Eerste zondag van de Advent Aanvang van Jaar B 30 november 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort Eucharistieviering Eerste zondag van de Advent Aanvang van Jaar B 30 november 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort Van harte welkom! Vandaag vieren we eerste zondag van Advent. Advent

Nadere informatie

Liturgie van 27 juli 2008. Mededelingen Gebed Lied uit het verzameld Liedboek. Thema: Wat bindt ons? naar aanleiding van de brief aan de Galaten

Liturgie van 27 juli 2008. Mededelingen Gebed Lied uit het verzameld Liedboek. Thema: Wat bindt ons? naar aanleiding van de brief aan de Galaten Liturgie van 27 juli 2008 Thema: Wat bindt ons? naar aanleiding van de brief aan de Galaten Medewerking: Kinderoppas : Cynthia van Dam Kindernevendienst : Henriette van Buren Diaken : Ria Verhoeven Ouderling

Nadere informatie

Hervormde gemeente te Haaksbergen-Buurse

Hervormde gemeente te Haaksbergen-Buurse Hervormde gemeente te Haaksbergen-Buurse 8 e zondag van de herfst Oogstdankdienst 9 november 2014 voorganger: ds. N.J. Pronk organiste: Līga Vilmane-Fioreze ouderling: J.A. van der Horst koster: M. Slomp

Nadere informatie

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten. zondag 22 maart 2015

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten. zondag 22 maart 2015 Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten zondag 22 maart 2015 voorganger: organist: ds Jessa van der Vaart Erik Visser Orde van de dienst. orgelspel Johann Sebastian Bach, Fantasie en fuga in C. luiden

Nadere informatie

Thema: Tijd om op weg te gaan en te ontmoeten

Thema: Tijd om op weg te gaan en te ontmoeten Zondag 13 december 3e Advent Thema: Tijd om op weg te gaan en te ontmoeten Orgelspel Begroeting De gemeente gaat staan Intochtslied: Lied 601 Stilte om ons voor te bereiden op de dienst Bemoediging o.

Nadere informatie

JUBILEUM CONCERT. 26 oktober 2013 Gereformeerde Kerk Andel

JUBILEUM CONCERT. 26 oktober 2013 Gereformeerde Kerk Andel JUBILEUM CONCERT 26 oktober 2013 Gereformeerde Kerk Andel 2. Dirigent: Monica de Geus Musici: Rob Dommisse Ruben van Hemert Martin Verbeek Mirjam de Geus Koen Dommisse Margot Kraaij Henk Teuling Alijda

Nadere informatie

Thema: Aanvaard elkaar Tekst: Romeinen 15: 7. Liturgie: Paulus, wat doe je nou? Ik kan je nu even niet meer volgen. Je spreekt jezelf gewoon tegen.

Thema: Aanvaard elkaar Tekst: Romeinen 15: 7. Liturgie: Paulus, wat doe je nou? Ik kan je nu even niet meer volgen. Je spreekt jezelf gewoon tegen. Thema: Tekst: Romeinen 15: 7 Liturgie: Lied voor de dienst: EL 212: 1,2: Heer, wat een voorrecht Welkom Lied 971: 1,2,3: Zing een nieuw lied Stilte en begroeting Klein gloria Gebed Kinderkerk Zingen: Samen

Nadere informatie

Welkom in de Open Hof

Welkom in de Open Hof Welkom in de Open Hof Gez. 125: 1, 3 Ps138: 1, 3 ELB 10 Projectlied ELB 241 ELB 186a: 1, 2 Opw 461 Math. 1: 18-25 Mededelingen Voorganger : Rudolf Setz Muziek : Jasper Dijkstra Voorbede : Jescavan Dijk

Nadere informatie

Zondag 7 juli Vrede voor dit huis Lucas 10: 1-20 en Jes. 66: 10-14 Sexbierum-Pietersbierum Sixtus

Zondag 7 juli Vrede voor dit huis Lucas 10: 1-20 en Jes. 66: 10-14 Sexbierum-Pietersbierum Sixtus Zondag 7 juli Vrede voor dit huis Lucas 10: 1-20 en Jes. 66: 10-14 Sexbierum-Pietersbierum Sixtus Gemeente van Christus, Vrede is het kernwoord vandaag. Vrede voor dit huis. Dat zijn de eerste woorden

Nadere informatie

Tekst: Lucas 24: 46-53 Thema: Grote vreugde Hemelvaartsdag

Tekst: Lucas 24: 46-53 Thema: Grote vreugde Hemelvaartsdag Tekst: Lucas 24: 46-53 Thema: Grote vreugde Hemelvaartsdag Liturgie: Welkom EL 142: Majesteit, groot is zijn majesteit Begroeting Psalm 47: 2,3 Gedicht Luisterlied Gebed Lezen: Lucas 24: 36-53 Psalm 93:

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. P. Molenaar

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. P. Molenaar Welkom in deze dienst Voorganger is ds. P. Molenaar Schriftlezing: Mattheüs 5 vers 13 t/m 16 Lied 245 vers 1, 2, 3 en 4 () Morgenzang vers 1 (Schoolpsalm) Psalm 46 vers 1 en 4 Psalm 119 vers 1 (Nieuwe

Nadere informatie

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Orde van dienst voor zondag 23 februari 2014, zevende zondag na Epifanie Kerk: Brugkerk, Kroonplein 1 te Lemelerveld Aanvang: 10.00 uur Organist: Ton Timmerman Voorganger: ds. C.Th. Benard = = = = = =

Nadere informatie

Orde van Dienst voor de Oecumenische Vredesdienst op 22 september 2013 In de Heilige Familie Kerk in het Kruis

Orde van Dienst voor de Oecumenische Vredesdienst op 22 september 2013 In de Heilige Familie Kerk in het Kruis Orde van Dienst voor de Oecumenische Vredesdienst op 22 september 2013 In de Heilige Familie Kerk in het Kruis m.m.v. Cantorij Protestantse gemeente o.l.v mevr. Coby Moens; voorgangers: dhr. Sjaak Stegers,ds.

Nadere informatie

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Dankdag voor gewas en arbeid Liturgie Voorzang LB 448,1.3.4 Stil gebed Votum Groet Zingen: Gez 146,1.2 Gebed Lezen: Johannes 6,1-15 Zingen: Ps

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Heerhugowaard. orde van dienst. voor 29 november 2015. eerste zondag van de advent

Protestantse Gemeente Heerhugowaard. orde van dienst. voor 29 november 2015. eerste zondag van de advent Protestantse Gemeente Heerhugowaard orde van dienst voor 29 november 2015 eerste zondag van de advent thema: 'Tijd om te verwachten' voorganger : ds. Jacqueline Geertse ouderling ; Jeannette Bender organist

Nadere informatie

Prijst de Vader, prijst de Zoon. Prijst de Geest die in ons woont. Prijst de Koning der heerlijkheid. Prijst Hem tot in eeuwigheid.

Prijst de Vader, prijst de Zoon. Prijst de Geest die in ons woont. Prijst de Koning der heerlijkheid. Prijst Hem tot in eeuwigheid. We zingen voor de dienst Welkom Stil gebed Bemoediging en groet We zingen staande 'Hef je hoofd omhoog' Opw. 288 Hef je hoofd omhoog, want de Koning komt. Buig nu voor Hem en aanbid Hem. Zing... (hosanna

Nadere informatie

Kerstfeest 2015. Ds. W.E. den Hertogschool

Kerstfeest 2015. Ds. W.E. den Hertogschool Kerstfeest 2015 Ds. W.E. den Hertogschool Lichtjes, lichtjes overal Kerstfeest is het nu Jezus is geboren Zeggen zij aan U Groep 1/2 Welkom Kim & Jake Openingsgebed Gebed door groep 6 (1) Lieve Here God,

Nadere informatie

Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods

Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods Romeinen 10: 17 Toelichting op de gang van zaken in de eredienst Informatie voor onze gasten Op pagina 4 vindt u de volgorde van de

Nadere informatie

Oecumenische geloofsgemeenschap Het Brandpunt

Oecumenische geloofsgemeenschap Het Brandpunt Oecumenische geloofsgemeenschap Het Brandpunt Zondag 24 april 2016 Thema: Hoop voor de kerk in Syrië en Irak Voorganger : Marten de Vries Welkom: Wiena Bakker Vleugel: Dick van der Niet m.m.v. de cantorij

Nadere informatie

Uitvaart. Orde I Gebedsdienst. Allen staan terwijl de gestorvene wordt binnengedragen Kaarsen kunnen worden aangestoken

Uitvaart. Orde I Gebedsdienst. Allen staan terwijl de gestorvene wordt binnengedragen Kaarsen kunnen worden aangestoken In kerk aula Uitvaart Orde I Gebedsdienst Allen staan terwijl de gestorvene wordt binnengedragen Kaarsen kunnen worden aangestoken bemoediging Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt

Nadere informatie

ORDE VAN DIENST DE OPEN HOF SOEST

ORDE VAN DIENST DE OPEN HOF SOEST ORDE VAN DIENST DE OPEN HOF SOEST 22 maart 2015 liturgische kleur paars vijfde zondag van de veertigdagentijd Thema: De graankorrel voorganger : ds. Gerrit Olsman lector : Marijke Bax cantor-organist :

Nadere informatie

Beweging tot religieuze vernieuwing

Beweging tot religieuze vernieuwing Beweging tot religieuze vernieuwing Gemeentebericht Leiden april - juni 2015 INHOUD Ten geleide Rondom de diensten Mensenwijdingsdienst Zondagsdienst voor kinderen Andere bijeenkomsten in de kerk Mededelingen

Nadere informatie

Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014. Selfie? Ie-self!

Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014. Selfie? Ie-self! Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014 Selfie? Ie-self! Voorganger: Dhr. G.J. Heinen Muzikale medewerking: koor van Groot Schuylenburg uit

Nadere informatie

Hartelijk welkom in deze dienst waarin ds. Coen Wessel voorgaat. In deze dienst wordt de maaltijd van de Heer gevierd.

Hartelijk welkom in deze dienst waarin ds. Coen Wessel voorgaat. In deze dienst wordt de maaltijd van de Heer gevierd. Protestantse Gemeente te Hoofddorp De Lichtkring Zondag 4 oktober 2015 Ouderling van dienst is Hans van der Helm Diaken is Bea ten Kate Het orgel wordt bespeeld door Marianne Voskamp De kostersdienst staat

Nadere informatie

MEDITATIE KERKDIENSTEN APRIL 2009. Zondag 5 april 9.30 uur 6 e zondag van de 40-dagentijd Palmzondag ds. L. Lafeber, Zoetermeer

MEDITATIE KERKDIENSTEN APRIL 2009. Zondag 5 april 9.30 uur 6 e zondag van de 40-dagentijd Palmzondag ds. L. Lafeber, Zoetermeer APRIL 2009 KERKDIENSTEN Zondag 5 april 9.30 uur 6 e zondag van de 40-dagentijd Palmzondag ds. L. Lafeber, Zoetermeer Maandag 6 april t/m Woensdag 8 april Vesperdienst 19.00 uur Witte Donderdag 9 april

Nadere informatie

PKN Soest - Wilhelminakerk 2 maart 2014

PKN Soest - Wilhelminakerk 2 maart 2014 PKN Soest - Wilhelminakerk 2 maart 2014 Voorganger: ds. Janneke Nijboer, van de pioniersplek Windkracht 3pt0 uit Noordwijk Ouderling van dienst: Aartje Knol, Lieke Verhoef Lector: Fred van Knobelsdorff

Nadere informatie

overstapdienst van de 12-jarigen 21 juni 2015

overstapdienst van de 12-jarigen 21 juni 2015 overstapdienst van de 12-jarigen 21 juni 2015 overstappen doe je niet alleen In deze dienst "stappen over" Anne Zwijnenberg, Arjen Valk, Bram van Lenthe, Corné Blom, Frank Lenderink, Julia Nijhoff, Lian

Nadere informatie

noodzakelijk, dat wel, maar toch niet meer dan een fase, voorlopig. Bloemen behoren dood te gaan om ruimte te creëren voor vrucht en zaad.

noodzakelijk, dat wel, maar toch niet meer dan een fase, voorlopig. Bloemen behoren dood te gaan om ruimte te creëren voor vrucht en zaad. Meditatie 15-05-2011 Lieve mensen, wat me in bloemen zo aanspreekt is hun schoonheid, hun verrassende en eigenlijk overbodige schoonheid. Want het gaat niet om de bloem. Het gras verdort, de bloem valt

Nadere informatie

Stille Week 2016. Jezus, de Weg naar God

Stille Week 2016. Jezus, de Weg naar God Stille Week 2016 Jezus, de Weg naar God Protestantse gemeente Oud Avereest - Balkbrug STILLE WEEK 2016 In de Stille Week volgen we Jezus op Zijn weg. Een weg die door de diepste diepte gaat en naar de

Nadere informatie

Onze Vader. Amen. www.bisdomdenbosch.nl

Onze Vader. Amen. www.bisdomdenbosch.nl Onze Vader Onze Vader Onze Vader, die in de hemel zijt, Uw Naam worde geheiligd, Uw Rijk kome, Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel, Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schuld,

Nadere informatie