MEDITATIE KERKDIENSTEN. Zondag 6 april 9.30 uur Ds. H.T. Kroesbergen. Dat weet u alleen (Ezechiël 37: 3)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MEDITATIE KERKDIENSTEN. Zondag 6 april 9.30 uur Ds. H.T. Kroesbergen. Dat weet u alleen (Ezechiël 37: 3)"

Transcriptie

1 APRIL 2008 KERKDIENSTEN Zondag 6 april 9.30 uur Zondag 13 april 9.30 uur Mw. N. van Embden Zondag 20 april 9.30 uur Mw. G. v.d. Linden, Zuidland Zondag 27 april 9.30 uur Maaltijd van de Heer Donderdag 1 mei 9.30 uur Hemelvaartsdag Zondag 4 mei 9.30 uur Wilt u vervoer naar de kerkdiensten of heeft u interesse in de dienst op cassetteband, dan kunt u contact opnemen met mw. Nobel (tel ) Kopij voor het volgende nummer moet binnen zijn voor 25 april 2008 MEDITATIE Dat weet u alleen (Ezechiël 37: 3) Soms dan voel je zo n teleurstelling en onmacht als je dingen mis ziet gaan in het leven van mensen die je dierbaar zijn. Als je daar zit in je stoel, als je ijsbeert door de kamer, als je maar dingen gaat doen om je gedachten te verzetten Je rijdt over de Ring en je ziet hoe levenloos en stil het is. Je ziet de lege panden waar ooit de winkels waren: wat moet dat worden met het dorp? Hoe moet dat met de oude mensen, hoe moet dat met de dorpsroddels, hoe moet dat met de gemeenschap? Wie wil in zo n kaal, leeg dorp nou nog wonen? Is dit niet het begin van het einde? En onwillekeurig vraag je je misschien af het niet net zo is in je leven, in het leven van je dierbaren. Al die dingen die veranderen, al die dingen die weggaan, en wat komt er voor in de plaats? Het wordt zo anders, zo kaal, wat moet er van terecht komen? De profeet Ezechiël wordt door de Heer bij de hand gevat en meegevoerd. Hij wordt neergezet bij een dal, een nogal macaber dal welbeschouwd: een dal vol met blakend witte beenderen. Uit gedroogd, weggeteerd leven verspreid over het hele dal. Hij krijgt de opdracht om dat eens goed op zich in te laten werken. Zo dor en doods, zo levenloos daar moet hij rondkijken: stapels uitgedroogde botten. Mensenkind, er klinkt een stem, de Heer vraagt Ezechiël iets. Mensenkind, kunnen deze beenderen tot leven komen? Later krijgt hij het uitgelegd dat die beenderen het volk Israël zijn. Het volk dat zegt: onze hoop is vervlogen, onze levensdraad is afgesneden. In een visioen krijgt Ezechiël te zien hoe het ervoor staat met het volk, met haar hoop op een toekomst. Mensenkind, kunnen deze beenderen tot leven komen? Het antwoord dat Ezechiël geeft, vind ik bijzonder. Het is niet wat ik zou verwachten. Ezechiël zegt: Heer mijn God, dat weet u alleen. Heer mijn God, dat weet u alleen : als je naar het verhaal kijkt is het een beetje een anti-climax. Ezechiël wordt eerst al in een dal vol beenderen gezet, en dan staat er in het Hebreeuws en zie: het waren er heel veel, en dan en zie: ze waren heel erg dor : het wordt steeds erger. Het is duidelijk dat die Geest van de Heer die Ezechiël meeneemt hem iets heel erg hopeloos wil laten zien. Maar in plaats van dat hij laat zien dat hij het goed begrepen heeft en dat hij de vraag Mensenkind, kunnen deze beenderen tot leven komen? beantwoordt met een dramatisch nee, absoluut niet, in geen honderdduizend jaar, in plaats daarvan antwoordt Ezechiël: Heer mijn God, dat weet u alleen. 1

2 Ergens blijft Ezechiël mogelijkheden zien, voorbij alle hopeloosheid. Zelfs voorbij de hopeloosheid van die vallei vol blakend witte beenderen. Dat weet u alleen Ergens is er nog hoop tegen alles in hoop die leven doet. UIT DE PASTORIE Het paasstukje van de vrouwenvereniging begint uitgebloeid te raken, de chocoladeeieren zijn bijna op. Pasen is weer geweest. Het was bijzonder om voor de tweede keer hier de paaskaars naar binnen te dragen. Toen nog niet als bevestigd predikant weliswaar, maar toch al een jaar een soort van verbonden met Oudenhoorn. De paasdienst zelf was toen spannender, maar nu maakten we hier ook al de hele weg er naartoe al mee. Eerst was er de veertigdagentijd waarin we met Nehemia bouwden aan de muur van de stad van onze dromen. Ook was er nog een goed bezochte wereldgebedsdag trouwens met medewerking van de vrouwenvereniging. De palmpasendienst waarin we konden genieten van zang en pianospel van Rianne Hekkema en Gijs van Winkelhof. En dan de hele stille week: elke avond een vesper. Aan de hand van de kruiswegfoto s die u elders in deze Kerkklok aantreft, stonden we stil bij de weg van Jezus en onze eigen levensweg. Het was fijn dat er zoveel belangstelling voor was dat was het zeker ook voor de eredienstcommissie die daar zoveel tijd in heeft gestoken. Op maandag vierde de vrouwenvereniging in de Meent alvast Pasen ze zjin druk in touw geweest deze maand en op paasmorgen om half acht al begon met de dageraadsdienst de paasviering in de kerk, met aansluitend het traditionele paasontbijt. We herinneren ons nog goed hoe we vorig jaar bij dat paasontbijt voor het eerst dat gele krentenbrood zagen. De paasmorgendienst werd opgevrolijkt door het koor dat onder leiding van Roel Vos allerlei mooie paasliederen had ingestudeerd. En na in de dageraadsdienst de serie kruiswegfoto s te hebben afgesloten, sloten we in die latere dienst het Nehemia-project af. Na druk eieren zoeken rond de kerk hebben de kinderen van de kindernevendienst mooie vlinders gekleurd om de laatste stenen van de muur er ook feestelijk uit te laten zien. Het is eigenlijk wel jammer dat die muur nu meteen weer weggaat Het is misschien goed om het refrein van het projectlied deze paastijd nog wat langer met ons mee te dragen: Sta op, heb vertrouwen, sta op om te bouwen. De stad van je dromen, die stad kan er komen! BIJ DE DIENSTEN De tijd tussen Pasen en Pinksteren wordt wel de paastijd genoemd. In de veertigdagentijd vóór Pasen blijft het gloria achterwege: we zingen alleen het kyrië, Heer, ontferm U. In deze paastijd echter past het om het gloria uit te jubelen. De kleur in de kerk blijft dan ook wit, de kerkelijke kleur van de opstanding en van feest. De lezingen in de paastijd komen uit het Johannesevangelie. Op zondag 6 april lezen we uit Johannes 21: 1-14 over de verschijning van Jezus aan het meer van Galilea. Jezus raadt zijn leerlingen aan het bij het vissen over een andere boeg te gooien en een wonderbaarlijk grote visvangst is het gevolg. Lucas plaatst een soortgelijk verhaal aan het begin van Jezus optreden op aarde, maar bij Johannes vindt de wonderbare visvangst plaats bij één van de verschijningen na Jezus opstanding. Op 6 april hoop ik zelf voor te gaan, een week later zondag 13 april mw. Van Embden. Dan staat de gelijkenis over de goede Herder op het leesrooster, de goede Herder die zijn schaapjes bij name kent. Op zondag 20 april wanneer Mw. Van de Linden uit Zuidland hoopt voor te gaan, vragen in Johannes 14 de leerlingen aan Jezus of Hij hun God niet even kan laten zien. Terwijl op zondag 27 april Jezus zijn leerlingen voorbereid op de tijd dat Hij er zelf niet meer zal zijn. Jezus draagt hen op dan te bidden in zijn naam. Op deze zondag waarop ik zelf hoop voor te gaan zullen we dat doen en ook het brood breken en de wijn delen in zijn naam: we willen samen de maaltijd van de Heer vieren. Op donderdag 1 mei tenslotte, de veertigste dag na Pasen, staan we stil bij de hemelvaart van Jezus en lezen we het verhaal daarover uit Lucas. Wat voor een betekenis kan dat verhaal en die feestdag voor ons hier en nu nog hebben? Daarover zou ik zelf die dag met u willen nadenken. De lezingen van het leesrooster: Zondag 6 april Joh 21: 1-14 Zondag 13 april Joh 10:1-10 Zondag 20 april Joh 14:1-14 Zondag 27 april Joh 16:16-24 (Maaltijd van de Heer) Donderdag 1 mei Lucas 24:49-53 Hartelijke groeten uit de pastorie, Hermen en Johanneke Kroesbergen 2

3 BIJBELKRING Het hele seizoen lezen we al Nehemia. In de veertigdagentijd en met de Paasdiensten konden we dit nu terug horen komen. Nehemia 8 hebben we gelezen de afgelopen keer. We zagen daarin hoe ook in die oude tijden van direct na de Joodse ballingschap er al hele liturgieën werden gehouden. Naar aanleiding daarvan hadden we het onder andere over de liturgieën zoals wij die gewend zijn. De volgende keer lezen we Nehemia 9, waaruit op Paasmorgen al een gedeelte gelezen is. We zullen het er dan ook over moeten hebben of wij de rest van het bijbelboek ook nog willen lezen of dat het tijd is voor iets anders. Op 14 april willen we vanaf uur te gast te zijn bij de familie Schoon aan de Rijksstraatweg 16 in Hellevoetsluis. CATECHESATIES Twee keer zijn we bij elkaar geweest de afgelopen maand. Op 13 maart hebben we gesproken naar aanleiding van een krantenartikel over racisme en nationalisme in Bernisse. En op 27 maart bedachten we welke vraag wij zouden stellen als we één vraag aan God zouden mogen stellen. Op donderdag 17 april staat alweer de laatste gewone avond op het programma: om uur voor de groep en om uur voor de 16+-groep. Daarna rest alleen nog de afsluiting van het seizoen. EETCLUB Op de avond van Palmpasen kwam de eetclub bij elkaar bij Rohan. We hebben een heerlijke Kip Siam gegeten en allerhande onderwerpen kwamen ter tafel. De volgende keer komen we bij elkaar bij Esther Troost van de Eeweg 40. Zij is pas sinds dit jaar lid van de eetclub en het zal dus voor het eerst zijn dat we bij haar te gast zijn. We zijn benieuwd. Als datum is geprikt zaterdag 19 april, gewoon om uur. LIED VAN DE MAAND In deze paastijd waarin het gloria weer klinkt, oefenen we als lied van de maand nog maar weer eens het glorialied uit orde van dienst 4: Glorie, glorie aan God, hoog in de hemel en op aarde vrede in mensen van zijn behagen. Wij loven U, aanbidden U, vereren en zegenen U. Wij danken U om uw glorie! Hemelse koning, God over allen, Vader van mensen! Jezus Messias, één met de Vader, Lam van God, die wegdraagt de zonde van heel onze wereld: geef uw ontferming! Heilig, heilig zijt Gij alleen Heer, Allerhoogste, Jezus Messias, heilige Geest, glorie van God! U alle eer, Nu en altijd. Amen, amen, amen. VANUIT DE KERKENRAAD De kerkenraad heeft besloten om bij een bericht van overlijden een andere opzet te hanteren in de eredienst. Werd eerst bij overlijden van kerkleden van Oudenhoorn e.o. en van ingezetenen van Oudenhoorn een kruisje al voordat de eredienst begon bij het grote kruis opgehangen. Nu wordt het kruisje pas na de mededeling in de eredienst bij het grote kruis opgehangen. Hierna wordt een moment van stilte gehouden ter nagedachtenis aan de overledene. De kruisjes worden op de laatste zondag van het kerkelijk jaar, eind november, in een speciale dienst waarop wij onze gestorvenen gedenken eraf genomen om na de dienst aan de betrokken familie mee te geven. Namens de kerkenraad Leo Vaandrager COLLECTEN De collecte-opbrengsten van de maand maart. Kerkvoogdij (incl. schaalcollecte bij de uitgang) maart 499,34 Diaconie 2 maart 60,80 Zendingscommissie 6 maart 61,65 Wereldgebedsdag 9 maart 36,40 Kerkinactie 16 maart 71,65 Kerkinactie 21 maart 33,57 Avondmaal Witte Donderdag 23 maart 79,25 Stichting voorkom verslaving 30 maart 52,30 Alle gevers hartelijk dank. 3

4 4

5 Oudenhoorn: een protestantse gemeente? De kerkenraad denkt er over na om een naamswijziging voor onze Nederlands-Hervormde gemeente Oudenhoorn aan te vragen. Zou het misschien niet beter zijn om ons voortaan protestantse gemeente te noemen? Te zijner tijd zal de mening van de gemeente daar ook over gevraagd worden, maar het lijkt ons goed om de argumenten voor en tegen alvast eens op een rij te zetten. Door de inname van Den Briel (1572) in de Tachtigjarige oorlog gingen alle Rooms-katholieke parochies op Voorne-Putten over tot de Gereformeerde Kerk. Na de Franse tijd ( ) werd de scheiding tussen kerk en staat ingevoerd. De Gereformeerde kerk kreeg een nieuwe naam, namelijk Nederlands Hervormd, en een nieuwe kerkorde. Deze nieuwe kerkorde was uitsluitend gericht op het besturen van de organisatie. De kerk mocht inhoudelijk niks meer zeggen. Uit protest daartegen ontstonden in de 19 e eeuw verschillende afscheidingen, waarvan de grootsten later samen de Gereformeerde kerken zijn gaan vormen. Na de Tweede Wereldoorlog begon bij de lutherse, de gereformeerde en de hervormde kerk het besef door te dringen dat kerken die zo dicht bij elkaar staan het niet meer kunnen maken om langs elkaar heen te leven. Dat kon toch niet de bedoeling van het Evangelie zijn. Belangrijk daarbij was ook dat de hervormde kerk in 1951 een nieuwe kerkorde aannam, waarin de kerk uitsprak dat zij zich meer wilde richten op het belijden van de kerk en minder op de beheersing van de organisatie. Die stap van de hervormden betekende eigenlijk dat het grote geschil met de gereformeerden was weggenomen. Drie kerken hervormd, gereformeerd en Luthers hebben uitgesproken dat de verschillen die er tussen hen bestaan geen reden mogen zijn om naast elkaar te blijven voortbestaan. Sterker: dat het Evangelie van Jezus Christus hen roept om de eenheid te zoeken. Op 1 mei 2004 verenigden de drie kerken zich dan ook tot de Protestantse Kerk in Nederland. Tegelijk is duidelijk dat de verschillen tussen gelovigen, plaatselijke gemeenten binnen die Protestantse Kerk in Nederland nog steeds groot zijn. De verschillen tussen hervormde, gereformeerde en lutherse gemeenten kunnen er ook toe leiden dat zij niet overal kunnen of willen samengaan in een plaatselijke protestantse gemeente. Zo n gemeente blijft dan een hervormde, gereformeerde of lutherse gemeente binnen de Protestantse Kerk in Nederland. Op dit moment is Oudenhoorn nog zo n hervormde gemeente. Aangezien in Oudenhoorn geen gereformeerde of lutherse gemeente is om mee samen te gaan, zou Oudenhoorn zonder het vaak moeizame proces van een vereniging kunnen aanvragen voortaan protestantse gemeente te zijn. Om tot een beslissing daarover te komen, spelen drie soorten argumenten een rol: praktische, gevoelsmatige en beeldvormingsargumenten. Praktisch gezien zou er daardoor niet veel veranderen. Iedereen in Oudenhoorn en daarbuiten blijft gewoon horen bij de gemeente waar hij of zij bij hoort tenzij diegene zelf aangeeft te willen veranderen, maar dat is nu ook al zo. Dat het praktisch niet veel verandert, kan een argument ervoor en ertegen zijn: het kan makkelijk, dus waarom niet of het verandert niet veel, dus waarom wel. Zolang Zuidland en Tweestromenland nog niet volledig gefuseerde protestantse gemeenten zijn, worden gereformeerde nieuwkomers in Oudenhoorn aan hen doorgegeven. Als Oudenhoorn een protestantse gemeente is of het fusie proces in alle omliggende gemeenten voltooid is dan worden ook gereformeerde nieuwe Oudenhorenaars aan Oudenhoorn doorgegeven. Praktisch is dat het enige verschil. Gevoelsmatig voelen veel Oudenhorenaars zich hervormd. Ze zijn hun hele leven hervormd geweest en dat heeft ook heel duidelijk iets voor hen betekend: dat geef je niet zomaar op. Aan de andere kant zijn er gemeenteleden die zich gevoelsmatig meer protestants voelen. Je hebt mensen die van huis uit gereformeerd zijn en voor wie het vreemd is hier nu hervormd te heten, terwijl protestants dan zou aangeven dat de verschillen tussen hervormd en gereformeerd er hier niet meer toe doen. Verder heb je mensen die van elders komen of die wel eens in andere gemeenten komen, die het gevoel hebben dat Oudenhoorn al een protestantse gemeente is. Aangezien de tegenstelling tussen hervormd en gereformeerd binnen Oudenhoorn niet speelt, en aangezien de gemeente hier qua kerkelijke kleur zich in het midden van de landelijk Protestantse Kerk in Nederland bevindt, voelt het voor hen raar aan dat de gemeente hier nog niet protestants heet. Die laatste punten spelen ook bij de beeldvormingsargumenten: qua kerkelijke kleur staat Oudenhoorn het dichtst bij de gemeenten in de Protestantse Kerk in Nederland die zich protestants noemen. Naar buiten toe is het het duidelijkst om je dan ook zo te noemen. Er zullen gemeenten zolang als dat kan en er is nog geen einddatum gesteld, dus dat zal nog heel lang zijn zich hervormd blijven noemen, ook op Voorne-Putten en met name Flakkee. Dat zullen de zwaardere en Gereformeerde Bondsgemeenten zijn; zij die niet door één deur kunnen met hun gereformeerde plaatsgenoten. Als je jezelf hervormde gemeente blijft noemen, geef je naar buiten toe het signaal af dat je in dat rijtje, zware gemeenten hoort. 5

6 Op grond van deze praktische, gevoelsmatige en beeldvormingsargumenten zullen we moeten besluiten of we wel of niet de naamswijzing aanvragen waardoor Oudenhoorn een protestantse gemeente zou worden. Namens de kerkenraad, Ds. Hermen Kroesbergen HERVORMDE VROUWENGROEP Op dinsdag 22 april is onze jaarlijkse busreis. We verzamelen om 8.45 uur op de Ring en vertrekken om 9.00 uur naar Klein Walcheren in Middelburg. De warme maaltijd is om uur en er is keuze uit: biefstuk, snitsel of scholfilet. Wilt u bij opgave voor deze reis ook de keus doorgeven van de maaltijd? Kosten voor deze dag 42,50. Er zijn nog enkele plaatsen vrij. Opgave bij Pie van Es, tel: maart hebben we een mooie Paasavond gehad in de Meent. Het gelegenheids koor olv Roel Vos heeft gezongen. Nu gaan we voor de rommelmarkt in de weer. Als u ook zin hebt om te helpen, schroom niet en meld u gewoon aan. Ivm Pinksteren gaan we een week later pas de kerk schoonmaken, dus op maandag 19 mei. We beginnen om 8.00 uur, ook als u later bent is het prima. Vele handen maken licht werk. Verder willen we alle kopers bedanken die het afgelopen najaar/winter boerenkool gekocht hebben. De verkoop heeft het mooie bedrag opgebracht van 420,20. Door de grote aanplant hebben we ook nog 104 zakken afgestaan aan de Bethelkerk te Spijkenisse. Ook willen we onze hartelijke dank uitspreken aan Ton Noordermeer, van wie we gratis al de boerenkoolplantjes mochten ontvangen. Een hartelijke groet en graag tot ziens, Het bestuur. ZENDING De collecte van 2 maart voor de voorjaarszendingsweek heeft opgebracht 60,80 Hartelijk dank hiervoor. Ook hartelijk dank voor alle aanzichten en postzegels. We blijven gewoon doorgaan. Zie ons heden voor U treden, God die goedheid zijt, die ons hebt gegeven Christus, 't eeuwig leven, eens en voor altijd. God van zegen, onzentwege hebt Ge uw Zoon gezaaid; en het zaad werd wakker: op de wereldakker wordt met vreugd gemaaid. Laat wie zaaien straks ook maaien naar uw goede wet. Zegen onze landen; 't werk van onze handen, God, bevestig het! Gezang 351 Namens de zendingscommissie, W. v.d. Bie Expositie Hendrik Werkman Van 15 t/m 19 april is er in de Dorpskerk van Oostvoorne een expositie van werk van Hendrik Nicolaas Werkman ( ). Deze expressionistische kunstenaar werd bekend als de drukker van De Ploeg, de kunstenaarsvereniging die aan het begin van de 20 e eeuw het culturele leven in Groningen opschudde. Tijdens de oorlog verzorgde hij met enkele andere kunstenaars onder de naam De blauwe schuit verschillende uitgaven die in bedekte termen kritiek leverden op het nazi-bewind. De teksten werden door Werkman voorzien van prachtige kleurrijke druksels. Uit die tijd stamt ook één van zijn bekendste werken, twee series van tien druksels getiteld: Chassidische Legenden I en II, joodse verhalen met tekstfragmenten van Martin Buber. Werkman stierf voor een Duits vuurpeleton, drie dagen voor de bevrijding van Noord- Nederland. De redenen voor zijn arrestatie en executie zijn nooit helemaal duidelijk geworden. In Oostvoorne zal veel origineel werk van Werkman, o.a. één serie Chassidische Legenden, worden tentoongesteld. Op 15 april om uur opent ds. Bartlema de tentoonstelling met een lezing. Op 17 april wordt om uur de documentaire Ik ga naar Tahiti over de laatste jaren van Werkman vertoond. En op 18 april geeft de Klezmerband Vilde Katshke een optreden, om uur. 6

7 BOEKBESPREKING In het boekenweekgeschenk De pianoman fantaseert Bernlef over de onbekende man die in Engeland gevonden was en niets wilde zeggen, maar wel piano speelde. Hij was een poosje veel in het nieuws en de wildste verhalen deden over hem de ronde. Ik las dat hij uiteindelijk uit Beieren bleek te komen, maar Bernlef laat hem opgroeien in het noorden van ons land. Ik denk dat het Friesland is, want het gaat steeds over de hoge hemelkoepel: Onder die hoge hemelkoepel waren de mensen nietig als mieren en terug onder de wolken. In een museum voor regionale kunst heb ik mij eens laten uitleggen dat je meteen kon zien of een schilder uit Friesland of Groningen kwam aan waar de horizon zat. Op Friese schilderijen zie je de lucht: driekwart van het schilderij is lucht, terwijl je bij Groningers het land ziet: het grootste deel van het schilderij is land niet voor niets heet een deel van Groningen het hoge land. Op de omslag van het boekenweekgeschenk en in het verhaal daarin is vooral steeds de lucht aanwezig. Ik ben benieuwd hoe mensen hier het landschap zouden schilderen. Misschien moet ik daar eens op letten als Johanneke weer eens schilderen heeft in de kerk. De hoge hemelkoepel drukt zwaar op de mensen in het dorp van Thomas Boender, die later de pianoman zal worden. Er wordt weinig gesproken, alleen het broodnodige: taal was voor hem een stuk gereedschap, hard en doelgericht. Een stadse juf die op de dorpsschool les is komen geven, probeert op school zoveel mogelijk verhalen te vertellen om niet zo te worden als de mensen hier. De kinderen luisteren gretig, maar ze wilden alleen echt gebeurde verhalen horen. Als ze ook maar iets van de werkelijkheid afweek, werd ze onmiddellijk op de vingers getikt. Toen de juf Thomas een klein beetje leerde piano spelen, was dat voor hem een uitkomst. Noten waren zoveel mooier dan woorden, die meteen aan de wereld vastplakten. Het is wel erg een domineesvraag, maar zou geloof ook zo bevrijdend hebben kunnen werken? De rituelen, de muziek, de verhalen van een andere werkelijkheid? Van huis uit is Thomas nooit naar de kerk gegaan, maar hij ging er wel eens naar binnen als hij alleen wilde zijn, zo staat er. De dominee doet een begrafenis, maar verder komt de kerk weinig in het boekje voor. Één keer nog als Bernlef iemand treffend laat vertellen over het stille verzet dat hij hoort in het zwijgen in het dorp: De wereld verandert, maar zij willen niet mee. Sommigen trekken de conclusie en vertrekken naar het westen, zij die blijven koesteren hun wrok en proberen vast te houden aan de regelmaat van het vroegere leven, zoals dat hier eeuwen geleefd is. Vroeg opstaan, vroeg naar bed en daartussen hard werken. Met of zonder God. De laatste tijd steeds vaker zonder. Ze weten dat ze gaan verliezen, maar ze bijten nog liever hun tong af dan dat toe te geven. Hier lijkt het of het wel of niet hebben van een God er niet zoveel toe doet, en misschien is dat vaak ook wel zo Thomas ontvlucht zijn dorp. Via allerlei omzwervingen wordt hij de pianoman, maar op den duur keert hij toch weer terug, terug onder de wolken zoals hij dat zegt. Ik zal er hier niet meer van verklappen, dat moet u zelf maar lezen. Het boekje is misschien niet briljant, maar het is wel zo geschreven dat ik steeds benieuwd was hoe het verder zou gaan. Bernlef, De pianoman, boekenweekgeschenk 2008, ISBN Werkgroep gemeentecontact Bernisse e.o.- Brasov (Roemenië) In februari ontvingen we een brief van ds. Geza Kassay en zijn vrouw met een verantwoording van het geld dat ze via onze werkgroep ontvangen hebben. Foto s laten zien hoe straatkinderen, worden voorzien van eten en kleding. Namens Ds. Géza Kassay bedankt de werkgroep een ieder, die aandeel heeft gehad in het verzamelen, sorteren en inladen van de prachtige kleding in de vrachtwagen en het financieren van het transport. We hopen in april, weer een kledingtransport naar Brasov te kunnen zenden. Bij nadere informatie blijken de transportkosten niet gering. Het bedrag dat op de rekening staat is nog niet toereikend om de kosten te kunnen dekken. Daarom doen we nog eens een beroep op u. Wilt u kleding geven, doet u dan bij de zak een kleine bijdrage, of maak rechtstreeks een bedrag over op de volgende rekening: Werkgroep Roemenië-Bernisse op het rekening nummer van de Rabobank U steunt op deze wijze hulp die op de juiste plaats komt. Alvast bedankt voor uw medewerking. Er doet zich momenteel een probleem voor. In de voormalige Ned. Herv.Kerk Zuidland is de boktor, een schadelijk insect, geconstateerd. Daarom zal de kerkzolder waar de kleding wordt opgeslagen, tijdelijk moeten worden ontruimd. Als in april het transport is geklaard, dan zal er tot september geen kleding kunnen worden ingezameld. U zult tot die tijd de kleding zolang moeten opsparen. Hopelijk geeft u gehoor aan bovenstaande oproepen. Namens de werkgroep, Wim van Rooijen 7

8 IN EN OM DE RING Uit het ziekenhuis zijn thuisgekomen: Mw. Stigter, C.Blaakstraat Dhr. de Knecht, Molendijk Mw. Stolk, Voorweg Mw. Kap, Zuidland Marco van Engelen, B. de Zeeuwstraat In het ziekenhuis zijn opgenomen: Dhr. Bestman Dhr. Jansen, Hofkeslaan Gift voor de bloemen: Mw. S. 5,- Gift voor de kerkvoogdij: Mw. S. 50,- In de maand april hopen de volgende ouderen hun verjaardag te vieren: 4-4 mw. Poldervaart, Eeweg 10-4 mw. Baris, Hollandseweg 21-4 dhr. Bax, Heullaan 23-4 mw. Jongejan, Eeweg 26-4 mw. Breevaart, Ruigendijk 30-4 mw. v.d. Waal, Beatrixstraat Geboren bij: fam. Kooten van Niekerk, H sluis, een dochter fam. de Vries, Ring een dochter Agenda 3 april uur kerkenraadsvergadering 7 april uur eredienstcommissie bij Leo Vaandrager, Ravenseweg 2/B 14 april uur Bijbelkring bij fam. Schoon, Rijksstraatweg 16, Hellevoetsluis 17 april uur - catechesatie jaar uur - catechesatie 16+groep 19 april uur eetclub bij Esther Troost, Eeweg 40 Damhoekje De oplossing van het zetje uit de vorige Kerkklok is Zwart kan dan kiezen hoe hij slaat: als hij er met 26x28 twee slaat, dan slaat wit er met 32x12 meteen vier terug, als hij met 16x18 er twee slaat dan geeft wit eerst nog (19x30), (30x39) en (39x28) en dan slaat wit over vijf schijven naar dam: 32x5. Johanneke had dit zetje opgelost. Ik ben benieuwd of ze ook het volgende zetje op kan lossen. Concertante zangavond in onze kerk Eindelijk weer eens een concert in onze kerk! Op 12 april, zaterdagavond dus, treedt voor u een zang-kwartet op met muziek van vrij oud tot vrij nieuw, begeleid op piano en orgel. De optredenden komen allen uit de streek: Etty Mechielsen, Anne Post, Leen Monster en Barend van Zijll, met collega Jan Pieter Baan als begeleider op piano en orgel. Enige componisten waarvan werken gebracht zullen worden zijn Gluck, Morley, vader en zoon Bach, Brahms, Franck en Andriessen. Een uitgebreid programma wordt u uiteraard bij de ingang aangeboden. De aanvang is zoals gewoonlijk uur, de toegang bedraagt 5,- of 3,- met de bekende kortingsregelingen. We hopen nu eens een behoorlijk volle kerk te mogen meemaken, de uitvoerenden zijn het absoluut waard en zijn hard bezig er een fijne muziekavond van te maken. Ook onze kerk is het waard, het musiceert prima en de nettoopbrengst komt ten goede aan het orgelfonds. Wees allen welkom en geef het door aan andere muziekliefhebbers. DE KERKKLOK Kerkblad van de Nederlands Hervormde Gemeente te Oudenhoorn. Redactieadres: Mw. T. Boot tel: Predikant: ds. H.T. Kroesbergen tel Scriba: Mw. R. Nobel tel: Administratie Kerkvoogdij Dhr. A.C. van Reeuwijk tel: Gironr. Kerkvoogdij Banknr. Kerkvoogdij Banknr. Diaconie

Zondagmorgen 30 oktober

Zondagmorgen 30 oktober Zondagmorgen 30 oktober 7 e zondag van de herfst, kleur groen, viering HA, Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Dhr. Scott Baks Piano: Pieter Blokland Ouderling van dienst: Cees Verhoeff Lector: Nel

Nadere informatie

Zondagmorgen 10 januari

Zondagmorgen 10 januari Zondagmorgen 10 januari 1 e zondag na Epifanie, kleur wit, viering HA, Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Dhr. Bastiaan van der Pijl Dienst van de Voorbereiding Orgelspel Mededelingen door de kerkenraad

Nadere informatie

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN AVONDMAAL VIEREN Het Avondmaal is meer dan zomaar een maaltijd. Om dat te begrijpen, is dit boekje gemaakt. Vooral is daarbij gedacht aan de kinderen, omdat zij met

Nadere informatie

Protestantse gemeente Haaksbergen Buurse Dienst van Schrift en Tafel

Protestantse gemeente Haaksbergen Buurse Dienst van Schrift en Tafel Protestantse gemeente Haaksbergen Buurse Dienst van Schrift en Tafel Zondag van de Drie-Eenheid 31 mei 2015 voorganger: ds. H.J.Elzenga ouderling: J.J. de Greef organist : L. Vilmane-Fioreze koster: M.Slomp

Nadere informatie

Hervormde gemeente te Haaksbergen-Buurse

Hervormde gemeente te Haaksbergen-Buurse Hervormde gemeente te Haaksbergen-Buurse Graankorrels in de aarde 5 e zondag van de veertigdagentijd ( "zondag "Schaf mij recht" - 1 e passiezondag) 22 maart 2015 voorganger: ds. N.J. Pronk organist: Līga

Nadere informatie

Zondagmorgen 6 maart

Zondagmorgen 6 maart Zondagmorgen 6 maart 4 e zondag 40dagentijd, kleur paars Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Jan van der Meulen Piano: Judith Schep Ouderling van dienst: Joop van den Dool Lector: Emiel de Jager Kosters:

Nadere informatie

Hervormde gemeente te Haaksbergen-Buurse

Hervormde gemeente te Haaksbergen-Buurse Hervormde gemeente te Haaksbergen-Buurse 10 e zondag van de zomer 25 augustus 2013 dienst van Schrift en Tafel voorganger: ds. Nico Pronk organiste: Līga Vilmane ouderling: mevr. Mannie Molderink koster:

Nadere informatie

Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012

Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012 Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012 ter afsluiting van het project Kerk, School en Gezin 2012 in de Grote- of Andreaskerk te Hattem Hervormde gemeente Hattem - wijkgemeente

Nadere informatie

Voor de dienst zingen we:

Voor de dienst zingen we: Voor de dienst zingen we: Looft de Here, alle gij volken, prijst Hem, alle gij natiën, want zijn goedertierenheid is machtig over ons, en des Heren trouw is tot in eeuwigheid. Halleluja (8x) Ben je groot

Nadere informatie

Preek. Gemeente van Christus, Intro

Preek. Gemeente van Christus, Intro Schuld? Gezang 75: 1/2 LvdK Stil gebed Votum en groet Psalm 65: 1 NB Geloofsbelijdenis Psalm 65: 2 NB Gebed Schriftlezing Psalm 130: 2/4 NB Preek Psalm 32: 1/4 OB Lezen van het formulier tot en met het

Nadere informatie

Hervormde gemeente Haaksbergen Buurse

Hervormde gemeente Haaksbergen Buurse Hervormde gemeente Haaksbergen Buurse 3 e zondag van de Veertigdagentijd 23 maart 2014 Jezus en de Samaritaanse vrouw dienst voor jong en oud(-er) ontdek wat je beweegt voorganger: ouderling: diaken: organist

Nadere informatie

Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst

Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst 18-12-2016 Voorganger: Organist: Locatie: Bevestiging van: Thema: ds. Nita van der Horst - Kattenberg Marco 't Hart Dorpskerk te Oostvoorne

Nadere informatie

Witte Donderdag Duinzichtkerk, 17 april 2014

Witte Donderdag Duinzichtkerk, 17 april 2014 Witte Donderdag Duinzichtkerk, 17 april 2014 PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE ARCHIPEL/BENOORDENHOUT Hartelijk welkom in de Duinzichtkerk Vandaag beginnen wij de viering van de drie dagen van Pasen. Wij gedenken

Nadere informatie

Welkom op Tweede Kerstdag in een dienst van Kerk Zonder Grenzen voor een viering samen met de luisteraars van Radio Bloemendaal

Welkom op Tweede Kerstdag in een dienst van Kerk Zonder Grenzen voor een viering samen met de luisteraars van Radio Bloemendaal Welkom op Tweede Kerstdag in een dienst van Kerk Zonder Grenzen voor een viering samen met de luisteraars van Radio Bloemendaal Maandag : 26 december 2016 Aanvang : 10.00 uur Voorganger : Ds. Aart Mak

Nadere informatie

Een leerling van Jezus vertelt ('walking sermon' langs kunstwerken)

Een leerling van Jezus vertelt ('walking sermon' langs kunstwerken) Een leerling van Jezus vertelt ('walking sermon' langs kunstwerken) Doek achter de tafel Even kijken hoor. U en jullie hebben er al naar kunnen kijken, maar ik nog niet. Nu wil ik het goed zien. Ja, zo

Nadere informatie

Duinzichtkerk Zondag 25 januari 2015. In deze dienst wordt de doop bediend aan Louise Christine Neggers

Duinzichtkerk Zondag 25 januari 2015. In deze dienst wordt de doop bediend aan Louise Christine Neggers Duinzichtkerk Zondag 25 januari 2015 In deze dienst wordt de doop bediend aan Louise Christine Neggers DUINZICHTKERK Wijkgemeente Archipel- Benoordenhout voorganger ds Corrie van Duinen; ouderling van

Nadere informatie

Oecumenische Kerkgemeenschap. De Ark. Hoofddorp Overbos-Floriande. Orde van dienst zondag 18 oktober 2015

Oecumenische Kerkgemeenschap. De Ark. Hoofddorp Overbos-Floriande. Orde van dienst zondag 18 oktober 2015 Oecumenische Kerkgemeenschap De Ark Hoofddorp Overbos-Floriande Orde van dienst zondag 18 oktober 2015 Tafeldienst, Voorganger: Mia Versteege Thema: Miscommunicatie m.m.v. Frans Leijten, orgel VOORBEREIDING

Nadere informatie

Witte Donderdag. Duinzichtkerk, 28 maart 2013 PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE DUINZICHTKERK/VREDESKAPEL

Witte Donderdag. Duinzichtkerk, 28 maart 2013 PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE DUINZICHTKERK/VREDESKAPEL Witte Donderdag Duinzichtkerk, 28 maart 2013 PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE DUINZICHTKERK/VREDESKAPEL Hartelijk welkom in de Duinzichtkerk Vandaag beginnen wij de viering van de drie dagen van Pasen. Wij gedenken

Nadere informatie

DUINZICHTKERK zondag 30 september 2012

DUINZICHTKERK zondag 30 september 2012 Zijn wij in U één, samen op uw wegen, dan wordt ons tot zegen lachen en geween. DUINZICHTKERK zondag 30 september 2012 PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE DUINZICHTKERK/VREDESKAPEL Hartelijk welkom in de Duinzichtkerk.

Nadere informatie

PASEN. 31 maart 2013 Protestantse Gemeente Edam. Grote Kerk. Thema: Houd me (niet) vast

PASEN. 31 maart 2013 Protestantse Gemeente Edam. Grote Kerk. Thema: Houd me (niet) vast PASEN 31 maart 2013 Protestantse Gemeente Edam Grote Kerk Thema: Houd me (niet) vast Voorganger ds. Juup van Werkhoven-Romeijn Organist Frans Koning m.m.v. Projectkoor o.l.v. Frans Koning Gerro de Boer,

Nadere informatie

Orde van dienst. Lieke Juliëtte van Elk. op 28 juni 2015. In deze dienst zal door ds. Cees de Gooijer gedoopt worden:

Orde van dienst. Lieke Juliëtte van Elk. op 28 juni 2015. In deze dienst zal door ds. Cees de Gooijer gedoopt worden: Orde van dienst op 28 juni 2015 In deze dienst zal door ds. Cees de Gooijer gedoopt worden: Lieke Juliëtte van Elk Orgelspel Mededelingen We zingen uit Tussentijds: Lied 1 : 1, 2 en 3 2. Dit huis van hout

Nadere informatie

Thema: Toekomstmaaltijd - Gods goedheid proeven

Thema: Toekomstmaaltijd - Gods goedheid proeven Zondag 28 september 2014 Protestantse Gemeente Biddinghuizen Thema: Toekomstmaaltijd - Gods goedheid proeven Viering van het Heilig Avondmaal de Tafel van Jezus. Voorganger: ds. Bram Bregman Organist:

Nadere informatie

Zondag Laetare - verheugen

Zondag Laetare - verheugen Zondag Laetare - verheugen Vierde zondag in de 40dagentijd, 18 maart AD 2012, Jeugddienst Protestantse gemeente te Heinkenszand Verheugt u met Jeruzalem en juicht over haar, gij allen die haar liefhebt.

Nadere informatie

6 september 2015. Welkom Iedereen gaat staan en de Paaskaars wordt aangestoken

6 september 2015. Welkom Iedereen gaat staan en de Paaskaars wordt aangestoken Welkom Iedereen gaat staan en de Paaskaars wordt aangestoken 6 september 2015 Openingslied Wij zoeken U als wij samenkomen hopen dat Gij aanwezig zijt, hopen dat het er eens van zal komen: mensen in vrede

Nadere informatie

Hervormde gemeente Haaksbergen Buurse

Hervormde gemeente Haaksbergen Buurse Hervormde gemeente Haaksbergen Buurse De opgestane Heer, de Eerste dag Paasmorgen Feest van de opstanding van de Heer Zondag 31 maart 2013 - de klokken luiden - ontmoeting - orgelspel - de kaarsen worden

Nadere informatie

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Boekje over de kerk voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Over dit boekje Wij hebben op catechisatie wat geleerd over de kerk. Daar willen we je wat over vertellen.

Nadere informatie

Axel, 19 juli Protestantse Kerk

Axel, 19 juli Protestantse Kerk Axel, 19 juli Protestantse Kerk Voorganger deze zondag is Ds. Overduin uit Hulst. Organist is de heer Ed van Essen. Vandaag lezen we: Jeremia 23: 1 8 Markus 6: 30-44 De uitgangscollecte is bestemd voor

Nadere informatie

Hervormde gemeente te Haaksbergen-Buurse

Hervormde gemeente te Haaksbergen-Buurse Hervormde gemeente te Haaksbergen-Buurse Kananese vrouw, Adriaen Collaert Antwerpen, ±1560-1618 Rijksmuseum Amsterdam 9 e zondag van de zomer 17 augustus 2014 voorganger: ds. N.J. Pronk organiste: Līga

Nadere informatie

PASEN 2014 PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE DUINZICHTKERK/VREDESKAPEL

PASEN 2014 PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE DUINZICHTKERK/VREDESKAPEL PASEN 2014 PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE DUINZICHTKERK/VREDESKAPEL Hartelijk welkom in de Duinzichtkerk! Wij wensen iedereen die is gekomen een gezegend Paasfeest toe. Wij vieren deze Paasmorgen het Heilig

Nadere informatie

Liturgie 30 april 2017

Liturgie 30 april 2017 Liturgie 30 april 2017 Welkom en mededelingen Zingen Hemelhoog 617a Tienduizend redenen De zon komt op, maakt de morgen wakker; mijn dag begint met een lied voor U. Heer, wat er ook gebeurt en wat mij

Nadere informatie

Zondag 22 november 2015 19.00 uur LAATSTE ZONDAG VAN HET KERKELIJK JAAR. Voorgangers mw. Ans Damen en Janco Wijngaard Organist dhr.

Zondag 22 november 2015 19.00 uur LAATSTE ZONDAG VAN HET KERKELIJK JAAR. Voorgangers mw. Ans Damen en Janco Wijngaard Organist dhr. Zondag 22 november 2015 19.00 uur LAATSTE ZONDAG VAN HET KERKELIJK JAAR Voorgangers mw. Ans Damen en Janco Wijngaard Organist dhr. Leo Kamphorst Welkom en mededelingen Paaskaars Zingen: GvL 619 HOORT HOE

Nadere informatie

LIEDERENBLAD TIME 2 SING 18 september 2011 Thema: Je steentje bijdragen. Refrein

LIEDERENBLAD TIME 2 SING 18 september 2011 Thema: Je steentje bijdragen. Refrein LIEDERENBLAD TIME 2 SING 18 september 2011 Thema: Je steentje bijdragen 19.00 uur LAAT HET FEEST ZIJN IN DE HUIZEN (Opw. 533) Laat het feest zijn in de huizen, mensen dansen op de straat, als het onrecht

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Naar aanleiding van de lezingen vandaag, over het ophouden van de manna uit Jozua 5 en het teken van brood en vis uit Johannes 6, wil ik graag twee

Nadere informatie

DUINZICHTKERK. zondag 14 september 2014

DUINZICHTKERK. zondag 14 september 2014 DUINZICHTKERK zondag 14 september 2014 Wijkgemeente Archipel-Benoordenhout Voorganger: ds. R. Stiemer; ouderling van dienst: Mevr G.J. Wubs-Postma; diaken van dienst: Mevr. H.J. Laméris-van den Berg; organist:

Nadere informatie

Bemoediging en gebed van toenadering:

Bemoediging en gebed van toenadering: VREDESKAPEL zondag 6 oktober 2013 Wijkgemeente Archipel-Benoordenhout voorganger ds. C. van Duinen; ouderling van dienst V. van Bijlert ; diaken van dienst Th. Smit; organist Roelfien Folkersma. M.m.v.

Nadere informatie

De Heer zal voor u strijden en gij zult stil zijn.

De Heer zal voor u strijden en gij zult stil zijn. Protestantse Gemeente Biddinghuizen Witte Donderdag 17 april 2014 Thema: De Heer zal voor u strijden en gij zult stil zijn. Voorganger: ds. Bram Bregman Organist: dhr. Klaas Keimpema 1 Op WITTE DONDERDAG,

Nadere informatie

Hervormde gemeente te Haaksbergen-Buurse

Hervormde gemeente te Haaksbergen-Buurse Hervormde gemeente te Haaksbergen-Buurse kerstikoon, herkomst onbekend feest van de geboorte van de Heer Kerstmorgen 2012 voorganger: ds. N.J. Pronk cantorij o.l.v. cantrix-organiste: Līga Vilmane ouderling:

Nadere informatie

Van harte welkom in deze gezamenlijke dienst van de Wijkgemeente Martinikerk en de Tehuisgemeente.

Van harte welkom in deze gezamenlijke dienst van de Wijkgemeente Martinikerk en de Tehuisgemeente. Van harte welkom in deze gezamenlijke dienst van de Wijkgemeente Martinikerk en de Tehuisgemeente. Contact Hebt u vragen, of wilt u een persoonlijk gesprek, neem dan gerust contact op of spreek iemand

Nadere informatie

Welkom, stil gebed, drempelgebed door ouderling(e) van dienst - hierna de handdruk van de ouderling(e) aan de voorganger

Welkom, stil gebed, drempelgebed door ouderling(e) van dienst - hierna de handdruk van de ouderling(e) aan de voorganger Orde van dienst zondag 18 oktober 2015 Oecumenische Avondmaalsviering in het kader van Wereldvoedseldag Voorgangers: ds. Dick Steenks en Marja van der Horst Organist: Sander Booij Mmv: de cantorij o.l.v.

Nadere informatie

LIEFDE IS DE BRON. Zangdienst 24 november 2013 Tiende van de Herfst

LIEFDE IS DE BRON. Zangdienst 24 november 2013 Tiende van de Herfst GEREFORMEERD KERKELIJK CENTRUM DE BRON IJSSELMUIDEN LIEFDE IS DE BRON Zangdienst 24 november 2013 Tiende van de Herfst Ds. Ad van Noord, voorganger Marcel Blekkenhorst, organist Gospelkoor Living Water

Nadere informatie

Orde van dienst voor de gemeentezondag. Thema: (Toekomst)-dromen. zondag 3 april 2016 om 9.30 uur. Gereformeerde Kerk Nieuwe Pekela

Orde van dienst voor de gemeentezondag. Thema: (Toekomst)-dromen. zondag 3 april 2016 om 9.30 uur. Gereformeerde Kerk Nieuwe Pekela Orde van dienst voor de gemeentezondag Thema: (Toekomst)-dromen -2- welkom en mededelingen intocht: lied 81 : 1, 2 en 4 zondag 3 april 2016 om 9.30 uur Laat de harpen slaan, klinken de trompetten. Vier

Nadere informatie

Vooruit, blik terug!

Vooruit, blik terug! Vooruit, blik terug! Liturgie voor de kerk/schooldienst op dankdagmorgen 4 november 2015 met de kinderen van de hervormde basisscholen in de Oude Kerk van Barneveld. Voorganger: ds. L.P. Blom Ouderling

Nadere informatie

Protestantse Gemeente De Levensbron te Rilland. Tweede zondag in de Advent, 6 december 2015 Kerkdienst van Woord en Sacrament

Protestantse Gemeente De Levensbron te Rilland. Tweede zondag in de Advent, 6 december 2015 Kerkdienst van Woord en Sacrament Protestantse Gemeente De Levensbron te Rilland. Tweede zondag in de Advent, 6 december 2015 Kerkdienst van Woord en Sacrament Voor de dienst luisteren we naar: In de hemel is de Heer (Andre van Zyl). In

Nadere informatie

Liturgie scholenzondag 29 januari Wat is Gods plan?

Liturgie scholenzondag 29 januari Wat is Gods plan? Liturgie scholenzondag 29 januari 2017 Dorpskerk Bodegraven Wat is Gods plan? Voorganger: Ds. M. J. van Oordt Koster: Dirk Bouwman Organist: Arjen van Vliet Pianist: Wilbert Baelde Vragen 1. Waarom zou

Nadere informatie

DE VOORBEREIDING. HET EERSTE LIED: De dag gaat open voor het woord des Heren, lied 217

DE VOORBEREIDING. HET EERSTE LIED: De dag gaat open voor het woord des Heren, lied 217 Protestantse gemeente De Bron Groningen Zondag: 15 november 2015 Aanvang 10:00 uur 9e van de herfst kleur: rood Voorganger: da Alberte van Ess Piano: Yohanes Siem Wilt U zich voorzien van een liedboek!

Nadere informatie

Liturgie voor Witte donderdag 2 april 2015

Liturgie voor Witte donderdag 2 april 2015 Liturgie voor Witte donderdag 2 april 2015 Voorbereiding Orgelspel Stilte Orgelspel Welkom en Drempelgebed Zingen: Lied 67, 1 en 3 3 De aarde heeft de vrucht gegeven, die door de hemel werd verwekt, en

Nadere informatie

Protestantse Wijkgemeente Duinzichtkerk/Vredeskapel

Protestantse Wijkgemeente Duinzichtkerk/Vredeskapel Orde van dienst Zondag 8 juli, Vredeskapel Viering Heilig Avondmaal Protestantse Wijkgemeente Duinzichtkerk/Vredeskapel Hartelijk welkom in de Vredeskapel deze morgen! Voorganger: Ds. C. van Duinen; ouderling

Nadere informatie

Hervormde gemeente te Haaksbergen-Buurse

Hervormde gemeente te Haaksbergen-Buurse Hervormde gemeente te Haaksbergen-Buurse De zalving door een vrouw. herkomst onbekend. 3 e zondag na Trinitatis (zondag van de Drie-eenheid) 16 juni 2013 voorganger: ds. N.J. Pronk organiste: Līga Vilmane

Nadere informatie

Heilige Mis ter gelegenheid van de Eerste Heilige Communie in de St.Lambertuskerk te Swalmen

Heilige Mis ter gelegenheid van de Eerste Heilige Communie in de St.Lambertuskerk te Swalmen 2 Heilige Mis ter gelegenheid van de Eerste Heilige Communie in de St.Lambertuskerk te Swalmen Basisschool.. Basisschool.. Thema... 200. 3 Binnenkomst communicantjes Muziek door. Welkomstwoord Door pastoor

Nadere informatie

Palmzondag 29 maart 2015

Palmzondag 29 maart 2015 Protestantse gemeente Haaksbergen Buurse i.o. Palmzondag 29 maart 2015 6 e zondag van de Veertigdagentijd Begin van de Goede Week 1 De dienst op Palmzondag, het begin van de Goede week, bestaat uit contrasten.

Nadere informatie

Dromen van vrede de wereld omgekeerd een nieuw begin water dat stroomt de roep om goede vruchten

Dromen van vrede de wereld omgekeerd een nieuw begin water dat stroomt de roep om goede vruchten ORDE VAN DIENST 4 december 2016 2 e adventszondag in de Wingerd te Krimpen aan den IJssel Voorganger: Ds. Corinne Groenendijk Cantor-organist: Illa Lommers INTREDE Inleiding: We kijken vandaag samen met

Nadere informatie

Pasen middagdienst De Heer is waarlijk opgestaan!

Pasen middagdienst De Heer is waarlijk opgestaan! Pasen middagdienst De Heer is waarlijk opgestaan! Ds. Maurits Oldenhuis Votum/groet Weerklank 172 Gebed Johannes 20, 1-10 Nieuw Liedboek 632 Johannes 20, 8-9 Preek Liedboek 215 Geloofsbelijdenis Gezang

Nadere informatie

Liturgie PG Oostvoorne op zondag 27 september 2015 Dienst van Schrift en Tafel

Liturgie PG Oostvoorne op zondag 27 september 2015 Dienst van Schrift en Tafel Liturgie PG Oostvoorne op zondag 27 september 2015 Dienst van Schrift en Tafel Voorganger Organist : ds. Piet Schelling : Jan Hendrik v.d. Kamp Orgelspel Verwelkoming Aanvangspsalm : Lied 136:1 en11 [We

Nadere informatie

zondag 30 november 2014

zondag 30 november 2014 Orgelspel zondag 30 november 2014 Terwijl de kaarsen worden aangestoken zingen we: NLB 461: 1 Stilte 1 Bemoediging: V Onze hulp is in de naam van de Heer G Die hemel en aarde gemaakt heeft Drempelgebed

Nadere informatie

Liturgie Johanneskerk Leersum zondag 19 februari 2017 zondag Sexagesima - 7 e na Epifanie

Liturgie Johanneskerk Leersum zondag 19 februari 2017 zondag Sexagesima - 7 e na Epifanie Liturgie Johanneskerk Leersum zondag 19 februari 2017 zondag Sexagesima - 7 e na Epifanie Voorganger: Lector: Organist: ds. Arend Altena Trude Meijnhardt - Kragt Jan Spoel Voorbereiding Orgelspel 'Schmücke,

Nadere informatie

en in Jezus Christus, Gods eniggeboren Zoon, onze Heer

en in Jezus Christus, Gods eniggeboren Zoon, onze Heer Dienst in de Dorpskerk Heemskerk 3 mei 2015 en in Jezus Christus, Gods eniggeboren Zoon, onze Heer voorganger: ds Marco Visser vleugel: David Rip voorlezer: Corry van Gemeren ouderling: Feija Stuart diaken:

Nadere informatie

Witte Donderdag 24 maart uur in de Protestantse Zionskerk

Witte Donderdag 24 maart uur in de Protestantse Zionskerk Witte Donderdag 24 maart 2016 19 uur in de Protestantse Zionskerk DEEL 1: DIENST VAN DE VOORBEREIDING Orgelspel: variaties op Mijn ziel, aanvaard uw luister (Crüger) Welkom en mededelingen door de ouderling

Nadere informatie

Protestantse gemeente Haaksbergen Buurse i.o.

Protestantse gemeente Haaksbergen Buurse i.o. Protestantse gemeente Haaksbergen Buurse i.o. 8 e zondag van de zomer 9 augustus 2015 een Griekse, een vrouw uit Syro-Fenicië voorganger: ouderling: diaken: organist : koster: ds. Bob Wijnbergen Gert Stam

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Edam

Protestantse Gemeente Edam Protestantse Gemeente Edam Protestantse Kerk de Swaen Zondag 24 april 2016 Zoals God is er maar één! In deze dienst vieren wij de maaltijd van de Heer voorganger ds. Juup van Werkhoven- Romeijn ouderling

Nadere informatie

Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3)

Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3) Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3) Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Instelling Het avondmaal is door onze verlosser zelf ingesteld. Want de apostel Paulus verklaart: Wat ik heb ontvangen

Nadere informatie

Orde van dienst voor de viering van zondag 10 november 2013 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen

Orde van dienst voor de viering van zondag 10 november 2013 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen Orde van dienst voor de viering van zondag 10 november 201 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen voorganger : Ds. Jan de Geus orgel : Kees van den Berg 1 De kaarsen worden aangestoken Wij bereiden

Nadere informatie

Protestantse wijkgemeente 'Open Hof' te Kampen Morgengebed op nieuwjaarsdag, zondag 1 januari 2017 om uur. Orgelspel - Woord van welkom - Stilte

Protestantse wijkgemeente 'Open Hof' te Kampen Morgengebed op nieuwjaarsdag, zondag 1 januari 2017 om uur. Orgelspel - Woord van welkom - Stilte Protestantse wijkgemeente 'Open Hof' te Kampen Morgengebed op nieuwjaarsdag, zondag 1 januari 2017 om 10.30 uur Orgelspel - Woord van welkom - Stilte Openingsvers O HEER, open mijn lippen. Mijn mond zal

Nadere informatie

Orgelspel tijdens het orgelspel worden tafelkaarsen aangestoken. Bemoediging en gebed van toenadering:

Orgelspel tijdens het orgelspel worden tafelkaarsen aangestoken. Bemoediging en gebed van toenadering: DUINZICHTKERK zondag 13 oktober 2013 Viering Heilig Avondmaal Wijkgemeente Archipel-Benoordenhout voorganger ds.c. van Duinen ; ouderling van dienst: A. Timmer-Kortleve; diaken van dienst: Laméris-van

Nadere informatie

Gedachtenis van de gestorvenen

Gedachtenis van de gestorvenen Gedachtenis van de gestorvenen Duinzichtkerk zondag 24 november 2013 Hartelijk welkom in de Duinzichtkerk Een bijzonder welkom aan wie vandaag speciaal zijn gekomen omdat de naam van een geliefd en dierbaar

Nadere informatie

Zo blijven dan geloof, hoop en liefde

Zo blijven dan geloof, hoop en liefde Zo blijven dan geloof, hoop en liefde 1 Kor. 13, vers 13a DUINZICHTKERK zondag 23 november 2014 Wijkgemeente Archipel-Benoordenhout voorganger ds C. van Duinen; ouderling van dienst L. Fijn van Draat;

Nadere informatie

Zondagmorgen 6 september

Zondagmorgen 6 september 12 e zondag van de zomer, kleur wit, viering HA Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Dhr. André de Jager Ouderling van dienst: Gerard de Haan Kosters: Dick en Marry de Jong Geluid studio: Alfred den

Nadere informatie

PROTESTANTSE - GEMEENTE - HUISSEN PAASMORGEN

PROTESTANTSE - GEMEENTE - HUISSEN PAASMORGEN PROTESTANTSE - GEMEENTE - HUISSEN PAASMORGEN Voorganger : Ds. Matthijs Glastra Welkom Zingen: Lied 634 - we gaan staan 1.U zij de glorie, opgestane Heer, U zij de victorie, U zij alle eer! Alle mens'lijk

Nadere informatie

IN DE ICHTHUSKERK. Zangdienst 30 april Aanvang:19.00 uur. Thema: JUBEL voor God onze sterkte

IN DE ICHTHUSKERK. Zangdienst 30 april Aanvang:19.00 uur. Thema: JUBEL voor God onze sterkte IN DE ICHTHUSKERK Zangdienst 30 april 2017 Aanvang:19.00 uur Thema: JUBEL voor God onze sterkte Voorganger: ds. Th.J.S. van Staalduine uit Nijbroek M.m.v. Gospelband Sinjael uit Donkerbroek 1 Voor de dienst

Nadere informatie

Zondag 17 november 2013

Zondag 17 november 2013 Zondag 17 november 2013 aansteken tafelkaarsen lichtlied Stilte Welkom v Onze hulp is in de naam van de Heer a DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT v in de naam van de Heer die de weerstand van de nacht wil

Nadere informatie

Thema: Er is meer dan genoeg

Thema: Er is meer dan genoeg Thema: Er is meer dan genoeg VIERING ROND DE SCHRIFT 15 maart 2015 Veertig Dagen IV Kerk van de Eénheid - Son Voorbereiding Aanvangswoord Aansteken van de tafelkaarsen Zingen: lied 276 Zomaar een dak boven

Nadere informatie

PASEN 2014 PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE ARCHIPEL/BENOORDENHOUT

PASEN 2014 PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE ARCHIPEL/BENOORDENHOUT PASEN 2014 PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE ARCHIPEL/BENOORDENHOUT Hartelijk welkom in de Duinzichtkerk! Wij wensen iedereen die is gekomen een gezegend Paasfeest toe. Wij vieren deze Paasmorgen het Heilig Avondmaal

Nadere informatie

DUINZICHTKERK zondag 9 december

DUINZICHTKERK zondag 9 december Advent 2012 DUINZICHTKERK zondag 9 december PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE DUINZICHTKERK/VREDESKAPEL Voorganger: Ds. C. van Duinen; ouderling van dienst: G. Wubs diaken van dienst: H.J. Laméris; organist: Gert

Nadere informatie

WELKOM. Zondag 5 juli Voorganger : Ds. Pieter van Winden Muzikale leiding : Willem Blonk Met medewerking van: Open Hof Cantorij

WELKOM. Zondag 5 juli Voorganger : Ds. Pieter van Winden Muzikale leiding : Willem Blonk Met medewerking van: Open Hof Cantorij WELKOM Zondag 5 juli 2015 Voorganger : Ds. Pieter van Winden Muzikale leiding : Willem Blonk Met medewerking van: Open Hof Cantorij Laudato si - Een bewerking van het Zonnelied van Franciscus van Assisi

Nadere informatie

Hervormde gemeente te Haaksbergen-Buurse

Hervormde gemeente te Haaksbergen-Buurse Hervormde gemeente te Haaksbergen-Buurse Het is als het zaadje van een mosterdplant. 2 e zondag na Trinitatis (= zondag van de Drie-eenheid) 14 juni 2015 voorganger: ds. N.J. Pronk organiste: Līga Vilmane-Fioreze

Nadere informatie

E R E D I E N S T. 25 december 2014 Kerstmorgen. KERSTFEESTVIERING met de KINDEREN

E R E D I E N S T. 25 december 2014 Kerstmorgen. KERSTFEESTVIERING met de KINDEREN E R E D I E N S T 25 december 2014 Kerstmorgen KERSTFEESTVIERING met de KINDEREN Protestantse gemeente Brielle Sint-Catharijnekerk voorganger ds. Anke Dekker ouderling Rienk Koopmans organist Marco t Hart

Nadere informatie

ORDE VAN DIENST Zondag 8 november 2015, 9.30 uur. Kerkelijk Centrum Het Anker. Viering Heilig Avondmaal. Voorganger: Ds. J.A.

ORDE VAN DIENST Zondag 8 november 2015, 9.30 uur. Kerkelijk Centrum Het Anker. Viering Heilig Avondmaal. Voorganger: Ds. J.A. ORDE VAN DIENST Zondag 8 november 2015, 9.30 uur. Kerkelijk Centrum Het Anker. Viering Heilig Avondmaal Voorganger: Ds. J.A. Antonides De Paaskaars brandt Lied voor de dienst: 577 geheel Welkom, afkondigingen.

Nadere informatie

Vrienden van onze Heer Jezus Christus,

Vrienden van onze Heer Jezus Christus, Overdenking 24 maart 2016, Witte Donderdag, in de Sixtuskerk 1 e lezing Ex. 12: 1-14 We zingen als antwoordpsalm 81: 1, 4, 7, 8, 9 2 e lezing Lucas 22: 7-20 We zingen Lied 558: 1, 2, 4 Door Ds A.J. Wouda

Nadere informatie

Met open handen het brood voor ons even. ontvangenmoment van stilte daarna : lied 536

Met open handen het brood voor ons even. ontvangenmoment van stilte daarna : lied 536 4 e zondag in de 40 dagen tijd Zondag Laetare verheugt u Met open handen het brood voor ons even ontvangenmoment van stilte daarna : lied 536 De vierde zondag in de 40 dagen tijd wordt zondag Laetare genoemd

Nadere informatie

Protestantse gemeente te Haaksbergen-Buurse

Protestantse gemeente te Haaksbergen-Buurse Protestantse gemeente te Haaksbergen-Buurse Bij de bloemschikking: dromen van vrede de wereld omgekeerd een nieuw begin water dat stroomt de roep om goede vruchten goede God in Jezus heeft u een nieuw

Nadere informatie

MORGENGEBED. in de morgen van de achtste dag. Volheid der dagen. Gereformeerde Kerk Nieuwe Pekela 1 januari Welkom

MORGENGEBED. in de morgen van de achtste dag. Volheid der dagen. Gereformeerde Kerk Nieuwe Pekela 1 januari Welkom MORGENGEBED Welkom -2- in de morgen van de achtste dag Volheid der dagen Openingswoorden Wij zijn hier bijeengekomen op de vroege ochtend in dit nieuwe jaar om God te bidden om licht en wijsheid, om vuur

Nadere informatie

Protestantse gemeente Biddinghuizen

Protestantse gemeente Biddinghuizen Protestantse gemeente Biddinghuizen Zondag 16 november 2014 Thema: Meedoen met Jezus Viering van het Heilig Avondmaal de Tafel van de Heer Voorganger: ds. Beatrice L. Jongkind Organist: dhr. Cor van Kooten

Nadere informatie

Liturgie voor de morgendienst

Liturgie voor de morgendienst Liturgie voor de morgendienst op Eerste Kerstdag 2015 in de Oosterholthoeve Gloria in excelsis Deo! Eer aan God in de hoge! Voorganger: Ouderling van dienst: Organist: Pianist: m.m.v. muziekgroep ds. J.A.

Nadere informatie

Stilte vooraf. Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Uitleg

Stilte vooraf. Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Uitleg Stilte vooraf Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Uitleg Witte donderdag. Nacht van de overlevering, met een dubbelzinnige betekenis. Het is de overlevering (de traditie) van

Nadere informatie

Palmzondag Zesde zondag in de veertigdagentijd 24 maart 2013 Protestantse Gemeente Edam Grote Kerk

Palmzondag Zesde zondag in de veertigdagentijd 24 maart 2013 Protestantse Gemeente Edam Grote Kerk Palmzondag Zesde zondag in de veertigdagentijd 24 maart 2013 Protestantse Gemeente Edam Grote Kerk Voorganger ds. Juup van Werkhoven-Romeijn Organist Frans Koning m.m.v. Drumband Edam OM TE BEGINNEN Welkom

Nadere informatie

Liturgie voor zondagochtend 21 augustus in de Westerkerk te Veenendaal

Liturgie voor zondagochtend 21 augustus in de Westerkerk te Veenendaal Liturgie voor zondagochtend 21 augustus in de Westerkerk te Veenendaal Aan Tafel [VBW-themalied] De allergrootste Koning de allergrootste Koning Heeft aan jou een vraag: heeft aan jou een vraag Mag ik

Nadere informatie

Protestantse Wijkgemeente 'Open Hof' Viering Heilig Avondmaal op zondag 30 oktober 2016 om Om te beginnen

Protestantse Wijkgemeente 'Open Hof' Viering Heilig Avondmaal op zondag 30 oktober 2016 om Om te beginnen Protestantse Wijkgemeente 'Open Hof' iering Heilig Avondmaal op zondag 30 oktober 2016 om 10.00 De organist speelt Als kerkenraad is binnengekomen: moment van stilte Mededelingen namens de kerkenraad Zingen,

Nadere informatie

Liturgie voor de middagdienst van 10 januari 2016, Zwijndrecht

Liturgie voor de middagdienst van 10 januari 2016, Zwijndrecht Liturgie voor de middagdienst van 10 januari 2016, Zwijndrecht Votum en zegengroet Zingen: Psalm 21: 1, 2 en 3 Gebed Lezen: Lucas 24: 13-53 Zingen: Gezang 98: 1-3 Tekst: Zondag 17 HC Preek Thema: Opstanding:

Nadere informatie

maandag 14 april 2014 dinsdag 15 april 2014 woensdag 16 april 2014 Witte Donderdag 17 april 2014 Avondgebed 19.30 uur Ds. S. Janse

maandag 14 april 2014 dinsdag 15 april 2014 woensdag 16 april 2014 Witte Donderdag 17 april 2014 Avondgebed 19.30 uur Ds. S. Janse Sionbrief voor de Stille Week en Pasen NIEUWSBRIEF VAN DE GEREFORMEERDE SIONKERK AMEIDE JAARGANG 3 nr.15a 9-4-2014 Diensten in de Stille Week In de Stille Week, de week voor Pasen, is er op maandag, dinsdag

Nadere informatie

Hervormde gemeente Haaksbergen Buurse

Hervormde gemeente Haaksbergen Buurse Hervormde gemeente Haaksbergen Buurse Witte Donderdag 17 april 2014 Feestelijk begin van de viering van Pasen Vroeg christelijk avondmaal catacomben Rome Voorganger: Organist: Ouderling: Diaken: Koster:

Nadere informatie

DE VOORBEREIDING We gaan staan; nadat de Paaskaars is aangestoken zingen we: MUZIEK Wanneer de muziek zwijgt proberen we stil te worden.

DE VOORBEREIDING We gaan staan; nadat de Paaskaars is aangestoken zingen we: MUZIEK Wanneer de muziek zwijgt proberen we stil te worden. Protestantse gemeente De Bron Groningen Zondag: 11 december 2016 Aanvang 10:00 uur 3 e zondag van Advent kleur: paars viering voorbereid door gemeenteleden piano: Vincent van Ravels Wilt U zich voorzien

Nadere informatie

Rembrandt van Rijn Jacob worstelend met de engel 1659/60, Berlijn

Rembrandt van Rijn Jacob worstelend met de engel 1659/60, Berlijn Maartenskerk zondag 9 oktober 2016 4 e zondag van de herfst orde van dienst Een dienst waarin wij de Maaltijd van de Heer vieren Rembrandt van Rijn Jacob worstelend met de engel 1659/60, Berlijn 1 Orgelspel

Nadere informatie

Wat is een kerkdienst?

Wat is een kerkdienst? Inhoudsopgave Welkom...3 Wat is een kerkdienst?... 4 Liturgie...5 Schema liturgie... 6 Begrippen... 8 Ruimte voor uw aantekeningen... 9 Contact...10 Routebeschrijving... 11 2 Welkom Allereerst hartelijk

Nadere informatie

25 december Voorganger: ds. Co Janssen m.m.v. Accoord Ouderling van dienst: Carla van Welzenis Extra collecte: Kinderen in de knel

25 december Voorganger: ds. Co Janssen m.m.v. Accoord Ouderling van dienst: Carla van Welzenis Extra collecte: Kinderen in de knel Liturgie voor 1 e kerstdag 25 december 2016 Voorganger: ds. Co Janssen m.m.v. Accoord Ouderling van dienst: Carla van Welzenis Extra collecte: Kinderen in de knel Hervormde Gemeente Haarlo en Waterhoek

Nadere informatie

Orde I Schrift, zegen en gebed

Orde I Schrift, zegen en gebed Orde I Schrift, zegen en gebed groet en inleidend woord Vrede voor jou N en vrede voor jou N. Alles wat goed is en gelukkig maakt, het kome over jullie beiden. Vrede voor u allen, zoals wij hier bij elkaar

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. C.G. Geluk (Huizen)

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. C.G. Geluk (Huizen) Welkom in deze dienst Voorganger is ds. C.G. Geluk (Huizen) Schriftlezing: Haggaï 2 vers 2 t/m 10 Gezang 428 vers 1 en 3 (Liedboek) Psalm 139 vers 1 (Schoolpsalm) Psalm 84 vers 1 en 3 (Nieuwe Berijming)

Nadere informatie

6. Lied door Cantorij mèt de gemeente OPW 249 Heer, wat een voorrecht

6. Lied door Cantorij mèt de gemeente OPW 249 Heer, wat een voorrecht Preek Matteüs 28:18-20, voor 8 januari 2017, start RtN/O, nr 544. Leiding t/m preek: ds. Mark van Leeuwen Voor de dienst Laat ons samen één zijn (Sela) 1. Afkondigingen (Gemeente Noord/Oost) 2. Overdragen

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Laren (Gld) 26 juni 2016 Een mens te zijn op aarde

Protestantse Gemeente Laren (Gld) 26 juni 2016 Een mens te zijn op aarde Protestantse Gemeente Laren (Gld) 26 juni 2016 Een mens te zijn op aarde Liturgie voor de dienst waarin Pauline Kramer afscheid neemt als pastoraal werker Voorbereiding - begroeting door ouderling en stilte

Nadere informatie

Orde van dienst voor de viering van zondag 29 april 2012 vierde zondag van Pasen Wijkgemeente Ambacht-Oost In de Bethelkerk

Orde van dienst voor de viering van zondag 29 april 2012 vierde zondag van Pasen Wijkgemeente Ambacht-Oost In de Bethelkerk Orde van dienst voor de viering van zondag 29 april 2012 vierde zondag van Pasen Wijkgemeente Ambacht-Oost In de Bethelkerk Jezus als de goede herder. Fresco begin derde eeuw, catacombe van Callixtus.

Nadere informatie

Johannes 14:1-3 en 28 - Hemelvaart: op weg naar thuis

Johannes 14:1-3 en 28 - Hemelvaart: op weg naar thuis Johannes 14:1-3 en 28 - Hemelvaart: op weg naar thuis Voor preeklezers: ik hoor graag als mijn preek ergens gelezen wordt. Neem dan even contact met mij op: hmveurink@gmail.com. Dan stuur ik ook de bijbehorende

Nadere informatie

Orde van de laagdrempelige dienst in de Pniëlkerk op zondag 20 november 2016 Aanvang 18:00 uur Thema: Vergeet niet te danken!!

Orde van de laagdrempelige dienst in de Pniëlkerk op zondag 20 november 2016 Aanvang 18:00 uur Thema: Vergeet niet te danken!! Orde van de laagdrempelige dienst in de Pniëlkerk op zondag 20 november 2016 Aanvang 18:00 uur Thema: Vergeet niet te danken!! Voorganger: ds. F. Wijnhorst Ouderling van dienst: br. Henny Hoek Organist

Nadere informatie