Matteüs 25 : GWK, 16 november 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Matteüs 25 : 31 46 GWK, 16 november 2014"

Transcriptie

1 Matteüs 25 : GWK, 16 november 2014 Gemeente van onze Heer, Jezus Christus, 1. Het zijn nogal heftige teksten die we lezen aan het eind van het kerkelijk jaar, zo vlak voor we opnieuw beginnen met Advent. Het zijn teksten over afrekening houden, het opmaken van de balans, een eindoordeel over ons leven. In het verhaal dat aan onze tekst voorafgaat gebruikt Jezus het beeld van een werkgever die de resultaten van zijn investeringen bespreekt met zijn verantwoordelijke medewerkers. In onze tekst spreekt Jezus over een rechter die een oordeel gaat uitspreken over hoe we mondiaal samenleven. Alle volken worden samengebracht; de verenigde naties staan voor het tribunaal van de laatste rechter. Wanneer de Mensenzoon komt, omstraald door luister en in gezelschap van alle engelen, zal hij plaatsnemen op zijn glorierijke troon. Luister en glorie! Het is niet het eerste, het beste tribunaal; het gaat om de hoogste rechter en het laatste oordeel. Uitgesproken door de Mensenzoon, dat dan weer wel. De uitdrukking Mensenzoon heeft in de Bijbel twee kanten: een goddelijke en een menselijke kant. In de eschatologische literatuur, de Bijbelgedeelten die over de eindtijd en het eindoordeel gaan, is de mensenzoon een figuur die goddelijke macht en heerlijkheid draagt. Maar de gestalte van een mens blijft herkenbaar. In het eindoordeel over het leven gaat het om de menselijkheid: de grote dingen van de geschiedenis worden gemeten aan de maat van de mensen. Hoe is er met mensen omgegaan; zijn de mensen menselijk behandeld? Overigens wordt er door die Mensenzoon wel heel heftige taal gesproken, bv. in vers 41: Jullie zijn vervloekt, verdwijn uit mijn ogen, naar het eeuwige vuur dat bestemd is voor de duivel en zijn engelen. Daar staat jullie een eeuwige bestraffing te wachten 2. Hoe preek je nu over zulke heftige teksten? We kunnen het simpel houden op de manier die Paulus voorstelt in zijn brief aan de Thessalonicenzen. Hij schrijft: Over de onderlinge liefde hoeven wij u niets te schrijven, want u hebt van God zelf geleerd hoe u in liefde met elkaar moet omgaan. Jullie doen dat al met alle gelovigen in heel Macedonië. Zo n brief zou je als Protestantse Gemeente in Oegstgeest ook wel willen ontvangen. In die lijn van doe nou maar gewoon wat je eigenlijk al gewend bent kunnen we Matteüs 25 lezen als de basistekst voor de 7 werken van barmhartigheid. Die zijn via het christelijk geloof door de eeuwen heen tot een bekend onderdeel van de westerse en op den duur ook wereldwijde cultuur zijn geworden. 1. Mensen die honger hebben te eten geven 2. Mensen die dorst hebben te drinken geven 1

2 3. Vreemdelingen gastvrijheid verlenen 4. Naakten kleden 5. Zieken bezoeken, verzorgen 6. Gevangen bezoeken en aan reclassering doen 7. De doden begraven De woorden van Jezus uit Matteüs 25 dus als bron voor het doen van liefdadigheid. Inmiddels hebben we geleerd dat er ook andere bronnen zijn om je op te baseren. Goede doelen en goede werken zijn onderdeel van het samenleven geworden. Van Giro 555 tot Serious Request, volgende maand in Haarlem, van Amnesty International tot de stichting Exodus, van Vluchtelingenwerk Nederland tot en met Fair Trade koffie, chocolade en kleding. Zo is dit Bijbelse denken in de cultuur terecht gekomen als een zoutend zout; het houdt het leven op smaak. Overigens staan maar 6 van de 7 werken van barmhartigheid in onze tekst. Het begraven van de doden is daar later aan toegevoegd, gebaseerd op andere teksten. Maarten Das, de dichter van lied 1007 dat we straks gaan zingen, heeft het mooi onder woorden gebracht: Hij noemt de 7 werken van barmhartigheid alsof hij ze uitspreekt als belofte aan iemand die bij hem is, of hij bij haar. Brood zal ik je geven en water als wijn. En kom je van verre en roept men je na, dan noem ik je mijn naaste, wees welkom, besta. Tot en met: Als eens de dood je zal hebben begroet, Draag ik je in vrede Gods licht tegemoet. Zó wil ik leven; eenvoudig en klein, Met twee lege handen een koningskind zijn. Lege handen: niet gevuld met alles wat je voor jezelf wilt houden, maar leeg om ze uit de mouwen te kunnen steken náár en vóór wie op je pad komen. Dat is koningskind zijn, dat is al leven in Gods koninkrijk. 3. Hier zou ik al Amen kunnen zeggen. Aan zo leven met lege handen hebben we onze handen vaak al vol! Maar de woorden van Jezus gaan over alle volken, over de Verenigde Naties. Dan moeten we zo n Bijbelgedeelte ook nog eens lezen in het taalveld en de werkelijkheid van de politiek, nationaal en internationaal. Zorgen dat mensen te eten en te drinken hebben, dat we ons kunnen kleden en onze huizen kunnen verwarmen dat is de kern van de economie. Afgelopen week in Peking en dit weekend in Australië: de ene economische wereldtop na de andere gaat over die vraagstukken. En door de spanningen tussen Poetin en de andere wereldleiders beseffen weer al te goed dat de economische vraagstukken ook regelrecht te maken hebben met het vraagstuk van de veiligheid en vrede. Er zit weer allerlei kou in de lucht; van het dichtdraaien van de gaskraan in Rusland tot de dreiging van een nieuwe koude oorlog. 2

3 En dan hebben we het nog niet eens over Ontwikkelingssamenwerking en bijvoorbeeld de kledingindustrie in Aziatische landen als Bangladesh. Over eerlijke spijkerbroeken en t-shirts gesproken En wat dacht u van het thema Voedselveiligheid? Het staat hoog op de agenda van de Verenigde Naties. En het watermanagement, met koninklijke stip genoemd bij de voorrangsonderwerpen voor ontwikkelingssamenwerking. Jezus heeft het ook over het opnemen van de vreemdeling. Het woord dat daar gebruikt wordt betekent letterlijk: opnemen in de gemeenschap van het huis of van de kudde. Integratie heet dat in het krant en in de Tweede Kamer. Een minister die strakkere lijnen trekt, kamerleden die hun fractie moeten verlaten, onrust en ongemak omdat we niet precies weten wat er zich allemaal afspeelt achter de schermen. En een wijkagent in Leiden die het ergste vreest; nu zullen de jongeren van Turkse afkomst, inmiddels vierde generatie in Nederland, wel weer zeggen: Zie je wel, we blijven in de hoek van de verdenking zitten. Hoe kun je dan ooit echt integreren? De lijn naar het gediscrimineerd voelen ligt dan voor het oprapen. Alsof we daar in de politiek en in de samenleving ook al niet onze handen aan vol hadden via die discussie over Zwarte Piet. Zieken bezoeken en de mantelzorg, de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) en de nieuwe premie voor de Zorgverzekering in 2015, en wees blij dat we hier de fase van de Obama-care al gepasseerd zijn De ramp met het Ebola-virus; mensen die ziek worden en niet eens bezocht mogen worden, nauwelijks meer fatsoenlijk begraven kunne worden Vreemdelingenbeleid en de vraag om Bed, Bad en Brood voor uitgeprocedeerden; de Protestantse kerk in Nederland, onze kerk vroeg het Europees Comité voor Sociale Rechten van de Raad van Europa (ECSR) erom en allerlei gemeenten dóén het gewoon, ook al is de regering ertegen Lieve mensen, ik heb het Bijbelgedeelte er niet op uitgezocht, het staat gewoon op het rooster aan het eind van het kerkelijk jaar, om de balans op te maken: hoe leven we met elkaar, voor Gods aangezicht? En als je goed Bijbelleest lees je daardoorheen zomaar de krant 4. Daarmee hebben we de vraag naar de verhouding van geloof en politiek op tafel. Als wij deze woorden van Jezus lezen met de ernst die in dit gedeelte doorklinkt: eeuwig belonen of eeuwig straffen (kom ik nog op terug ), hoe doen we dat dan als gelovigen en als kerken in de samenleving, nationaal en internationaal? We werken als PGO in dit winterseizoen aan ons nieuwe beleidsplan. Eén van de vragen die we onszelf stellen is: moeten we ons als kerken niet weer eens wat scherper profileren? Er is zoveel aan de hand op het gebied van de zorg voor ouderen en jongeren, er moet nog zoveel gebeuren om de samenleving tot een echte participatiesamenleving te maken laten we ons als kerkmensen opnieuw buigen over de vraag wat we vanuit onze 3

4 pastorale ervaring met het leven van gewone mensen onder de aandacht te brengen hebben. En schaam je dan niet om te zeggen dat dat te maken heeft met je geloofsovertuiging. Dat we met die dingen bezig zijn omdat we door de Bijbel of door Jezus op het spoor van de werken van barmhartigheid zijn gezet. En dat we daarom samen met iedereen die iets van compassie heeft begrepen zoeken naar een goede vertaling van die compassie in wet- en regelgeving, in de politiek en andere initiatieven van samenlevingsopbouw. Daarbij gaat het om de mensen en de menselijke maat. De rechter die met luister op de glorierijke troon zit, is de Mensenzoon, hij kent het leven van mensen van binnenuit, beter gezegd misschien: van onderop. 5. Maar wat nou met die akelige woorden over vervloeken en duivel en eeuwig vuur en straf? In gesprek met een aantal oudere gemeenteleden kwam aan de orde dat er veel onbegrip en zelfs weerzin is tegen deze woorden. Dat geloven we niet meer, dat er een duivel is en een hel of de lichtere variant daarvan, vooral bekend in de Rooms-Katholieke traditie, het vagevuur. We willen daar niet meer bang voor zijn. Dat raakte diep. Want dát blijken die teksten die we in deze tijd van het kerkelijk jaar lezen ook op te roepen: angst voor het oordeel, angst voor eeuwige straf, onzekerheid over het eigen geloof en daardoor angst voor het levenseinde. Dat zal ook wel gevoed worden door ervaringen van mensen die iemand hebben zien worstelen met het levenseinde, het gevecht om te blijven leven en je niet over willen geven aan de dood. Dat is lang niet altijd vanwege angst voor het laatste oordeel of de hel. Maar elke mens die met die beelden worstelt en er bang van wordt, er wakker van ligt en zich niet in vertrouwen kan overgeven aan God, is er één teveel. Duivel en hel zijn ook niet bedoeld om in te geloven. Geloven doen we in God, Schepper, de bron van leven, in Jezus, de Mensenzoon die naast de mensen kwam staan en in de Geest van God, die je beleving, je hart raakt en je overeind houdt in de stormen van het bestaan. Duivel en hel zijn aanduidingen van de macht van het kwaad. In Jezus tijd werd die macht van het kwaad als een persoon, als een gevallen engel voorgesteld. Jezus was met de macht van het kwaad in gesprek, hij werd door de duivel verzocht. Maar die verhalen worden niet verteld om ons bang te maken, juist omgekeerd; De boodschap is juist: Je kunt stand houden tegenover die macht van het kwaad. Ga maar aan Jezus kant staan of laat Hem naast jou staan. Duivel, vuur, straf: het zijn beelden, en soms beelden van werkelijkheden al in dit leven, het leven als een hel, vechten met de duivel van verleiding, verslaving, onmenselijkheid En je moet er niet aan denken dat dat eeuwig zou duren!! Als we dat beseffen, dan krijgen die beelden de kracht van ernstig waarschuwen. 4

5 Waarschuwen is niet dreigen met de hoop dat dat dreigende perspectief nog eens werkelijkheid wordt. Dat waarschuwen is altijd bedoeld om je op te roepen om om te keren. Keer je van dat dreigende perspectief af, keer het de rug toe. Keer je naar het licht, naar de vrede en de vreugde van Gods koninkrijk. Daarom gebruikt Matteüs ook het beeld van de herder. Je kunt je toch niet voorstellen dat een herder de helft van zijn kudde wegdoet. Er zijn weliswaar slechte herders, maar de hele Bijbel door wordt altijd weer gewezen op God die juist die slechte herders zal aanpakken omdat God de goede herder is. En die troon van luister en glorie die zou toch verbleken als die dreiging een reële optie zou zijn. Het gezicht van Mensenzoon, die juist begaan is met de mensen en hoe er met mensen wordt omgegaan, dat gezicht zou toch veranderen in een grijzende duivel als we hem in dat beeld van een grimmige rechter zouden moeten zien? Dat kan nooit de bedoeling zijn geweest van dit Bijbelgedeelte dat niet voor niet eindigt met het perspectief van het eeuwige leven voor de rechtvaardigen. Daar is het om te doen in die ernstige waarschuwing: alleen om dat perspectief van het leven, eeuwig nog wel. 6. Ik ga het eind van de preek maar weer terug naar het begin van de preek. Naar Paulus die schrijft: Over de onderlinge liefde hoeven wij u niets te schrijven, want u hebt van God zelf geleerd hoe u in liefde met elkaar moet omgaan. Laten ernstige woorden of waarschuwingen ons vooral helpen om gewoon te doen wat er gedaan kan worden. Ik zal bij dit Bijbelgedeelte nooit Alexander Warouw vergeten. Alexander zat een gevangenisstraf uit in de gevangenis Kalisosok in Surabaya op Java. Hij was vanwege de sociale ongerechtigheid in Indonesië ooit communist geworden. Na een neergeslagen opstand van de communistische krachten in 1965 was hij tot levenslang veroordeeld. In de gevangenis werd hij trouw bezocht door mensen van de kerk. Dat was voor hem aanleiding om zelf ook christen te worden. En omdat hij muzikaal talent had werd hij dirigent van het gevangeniskoor. In 1988 was ik bij de kerstviering in de gevangenis. Twee weken daarvoor waren er ruim 80 gevangenen uit Irian Jaya/Papua/voormalig Nederlands Nieuw Guinea aangekomen in de gevangenis. Papoea s zijn voor het merendeel christen. Of ze konden zingen Dat konden ze. Alexander Warouw had ineens een koor van ruim negentig mensen. Ik was blij dat het oude gevangenis, nog gebouwd in de Nederlandse tijd, was. De muren waren nog heel dik. Anders weet ik niet wat er gebeurd was met al die decibellen van dat koor. Wat een kerstfeest. En dan te bedenken dat die dirigent christen was geworden omdat andere christenen hem opgezocht hadden in de gevangenis.. 5

6 Gewoon omdat ze begrepen hadden dat zoiets hoorde bij de liefde van en voor de Mensenzoon. Gewoon doen, en ineens was er een stukje hemels koninkrijk op aarde, in volle glorie. Amen 6

Gemeente: hoe gaan wij om met vluchtelingen, armen, vreemden? o Die de afgelopen tijd soms letterlijk uit de boot vielen

Gemeente: hoe gaan wij om met vluchtelingen, armen, vreemden? o Die de afgelopen tijd soms letterlijk uit de boot vielen Kindervoorbeeld (na Schriftlezing) Jongens en meisjes, Schoolreisje, Efteling Juf heeft gezegd: let goed op elkaar Iedereen hoort erbij en mag meedoen! Maar groepje van 4, en eentje komt erbij o Niet de

Nadere informatie

Themastelling: Gelezen teksten

Themastelling: Gelezen teksten Themastelling: In de Middeleeuwen was er een monnik die in zijn ene hand een brandende fakkel droeg en in zijn andere een emmer water. Wat ga je doen? Vroegen ze? Met de emmer water ga ik de hel blussen

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 3. Bijlagen 39 Boekentips 46 Ruimte voor extra aantekeningen 47

Inhoud. Inleiding 3. Bijlagen 39 Boekentips 46 Ruimte voor extra aantekeningen 47 1 Inhoud Inleiding 3 1. Zoek eerst over het belang van zoeken 7 2. Het koninkrijk van God zoeken 12 3. Het koninkrijk nabij 18 4. En zijn gerechtigheid 23 5. Waar ben je nog bang voor?! 29 6. Zie Ik doe

Nadere informatie

Preek Vrijheid (5) 1 Korintiërs 8 en 10:23 11:1

Preek Vrijheid (5) 1 Korintiërs 8 en 10:23 11:1 Preek Vrijheid (5) 1 Korintiërs 8 en 10:23 11:1 Liturgie zondagmiddag 22 augustus 2010 Ds. D. Vonck Votum / zegengroet Psalm 133 Gebed Terugblik / Galaten 5 : 13,14 Liedboek 92 : 1,5 Al kon ik alle talen

Nadere informatie

Verlangen naar verandering!? (1) Ooh, wat mooi! De hoopvolle belofte van 2 Korintiërs 3:18. ds. Jos Douma, Fonteinkerk Haarlem

Verlangen naar verandering!? (1) Ooh, wat mooi! De hoopvolle belofte van 2 Korintiërs 3:18. ds. Jos Douma, Fonteinkerk Haarlem Verlangen naar verandering!? (1) Ooh, wat mooi! De hoopvolle belofte van 2 Korintiërs 3:18 ds. Jos Douma, Fonteinkerk Haarlem kijk voor ondersteunende materialen op: www.josdouma.nl/3vers18 Wij allen die

Nadere informatie

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42.

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. Eén ding is nodig Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. We hebben met elkaar nagedacht over de wonderen die de Heere Jezus heeft gedaan toen Hij op de aarde was. Grote wonderen! Weet je t

Nadere informatie

1 Korinthiërs 15:14, 17b-19 Pasen 2011

1 Korinthiërs 15:14, 17b-19 Pasen 2011 1 Korinthiërs 15:14, 17b-19 Pasen 2011 Z. Opw. 46 (Vader, ik aanbid U) Belijdenis van afhankelijkheid Vredegroet van God Z. Opw. 207 ( Mijn God, ik zal U verhogen) Wetslezing Z. Opw. 244 (welzalig de man)

Nadere informatie

Lopen over water (Geloven met Petrus 2)

Lopen over water (Geloven met Petrus 2) Lopen over water (Geloven met Petrus 2) Preek over Matteüs 14:22-33 (ds. Jos Douma) Meteen daarna gelastte hij de leerlingen in de boot te stappen en alvast vooruit te gaan naar de overkant, hij zou ook

Nadere informatie

Gods Doel met de Gelovige

Gods Doel met de Gelovige Gods Doel met de Gelovige Miles J. Stanford (1914-1999) Oorspronkelijke uitgave: Christian Correspondence, U.S.A. Uitgegeven, in 22 periodieke afleveringen, door Brood voor een hongerig hart Mandolinehof

Nadere informatie

hemel wordt het gezongen: Groot en wonderbaarlijk zijn uw werken, Heer, onze God, Almachtige, rechtvaardig

hemel wordt het gezongen: Groot en wonderbaarlijk zijn uw werken, Heer, onze God, Almachtige, rechtvaardig Geef niet op! Lucas 18:1-8 Even een kleine enquête Wie van jullie gelooft dat Jezus eens terug zal komen naar onze aarde? En wie denkt daarbij, dat Hij niet lang meer op zich laat wachten? En wie denkt

Nadere informatie

p1424 Terneuzen, 16 november 2014 Thema: dankbaarheid maakt je een ander mens Gemeente van Christus,

p1424 Terneuzen, 16 november 2014 Thema: dankbaarheid maakt je een ander mens Gemeente van Christus, p1424 Terneuzen, 16 november 2014 Thema: dankbaarheid maakt je een ander mens Liturgie Votum en groet Gezang 140 : 1,2,3 GK Gebed Schriftlezing door Eric Roose 2 Korintiërs 5,11-21 Psalm 116 : 1,2,10 Preek

Nadere informatie

OPEN CATECHESE - HAARLEM-CENTRUM OKTOBER 1999 1 KORINTHE 11:17-34 II ACHTERGRONDEN BIJ 1 KORINTHE 11:17-34

OPEN CATECHESE - HAARLEM-CENTRUM OKTOBER 1999 1 KORINTHE 11:17-34 II ACHTERGRONDEN BIJ 1 KORINTHE 11:17-34 OPEN CATECHESE - HAARLEM-CENTRUM OKTOBER 1999 1 KORINTHE 11:17-34 PROGRAMMA: I INLEIDING II ACHTERGRONDEN BIJ 1 KORINTHE 11:17-34 2.1 de stad Korinthe 2.2 de christelijke gemeente te Korinthe 2.3 de eerste

Nadere informatie

Aanwijzingen voor de liturgie: GK 158; GK 95; psalm 136; GK 89; LB 215. Lezen: Johannes 20:1-10

Aanwijzingen voor de liturgie: GK 158; GK 95; psalm 136; GK 89; LB 215. Lezen: Johannes 20:1-10 Preek Joh. 20:8-9, Hoofddorp 12-4 (Pasen, middag) Thema: zien is geloven!? Aanwijzingen voor de liturgie: GK 158; GK 95; psalm 136; GK 89; LB 215. Lezen: Johannes 20:1-10 Preek Een paar weken geleden las

Nadere informatie

De Geest en de bruid zeggen: Kom! Ds. J. IJsselstein Openbaring 22:17 Oudejaarspreek

De Geest en de bruid zeggen: Kom! Ds. J. IJsselstein Openbaring 22:17 Oudejaarspreek De Geest en de bruid zeggen: Kom! Ds. J. IJsselstein Openbaring 22:17 Oudejaarspreek Gemeente, een van de kenmerken van het leven met God is het verlangen naar de tijd die komt. Er zijn mensen die altijd

Nadere informatie

PREEK OVER MATTEÜS 25:31-46 Christelijke dienstbaarheid werkt verrassend in je voordeel bij het oordeel!

PREEK OVER MATTEÜS 25:31-46 Christelijke dienstbaarheid werkt verrassend in je voordeel bij het oordeel! PREEK OVER MATTEÜS 25:31-46 Christelijke dienstbaarheid werkt verrassend in je voordeel bij het oordeel! Liturgie zondagmiddag 27 april 2008 (Nieuwleusen) 2 e diakonale preek (1 e door ds. J. van de Wetering,

Nadere informatie

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten De gelijkenis van de twee zonen Lees : Mattheüs 21:28-32 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

1/5 Het welkom van God

1/5 Het welkom van God Preek:! Pr247 Datum:! 12 sept 2010 Tekst:! Opb 22:17 Lezen:! Opb 22:16-21; Jes 55 Thema:! Welkom! Een lage drempel. Plaats:! Zeist Door:! Gerke Roorda 1/5 Het welkom van God Welkom! is dus het jaarthema.

Nadere informatie

10x Raak. Evangelisatie onder de loep genomen... ... en in een nieuw daglicht geplaatst.

10x Raak. Evangelisatie onder de loep genomen... ... en in een nieuw daglicht geplaatst. 10x Raak Evangelisatie onder de loep genomen...... en in een nieuw daglicht geplaatst. 2002 Benjamin Aeilkema, Winterswijk Uitgave van Mercy Publishers Nederland www.mercypublishers.nl Alle Bijbelteksten

Nadere informatie

PREEK DOOR DE WEEK. Dit leven is niet van mijzelf

PREEK DOOR DE WEEK. Dit leven is niet van mijzelf PREEK DOOR DE WEEK Dit leven is niet van mijzelf 8e jaargang, nr. 5, week 6 4 februari 9 februari 2013 maandag 4 februari 2013 Acceptatie en geduld Aanvaard mensen met een zwak geloof zonder hun overtuiging

Nadere informatie

De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht

De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht Lees : Mattheüs 18:21-35 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was,heeft Hij gelijkenissen verteld

Nadere informatie

Een levende relatie met de Heer Jezus

Een levende relatie met de Heer Jezus M. G. de Koning Een levende relatie met de Heer Jezus evangelisatie Inhoud Vooraf...4 Deel : Waarom eigenlijk?... 5. Relaties...5 Inleiding...5 Relatie maakt de mens...5 De norm in de relatie...5 Twee

Nadere informatie

De HEER is mijn herder Meditaties over Psalm 23. Jos Douma

De HEER is mijn herder Meditaties over Psalm 23. Jos Douma De HEER is mijn herder Meditaties over Psalm 23 Jos Douma Psalm 23 De HEER is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets. Hij laat mij rusten in groene weiden en voert mij naar vredig water, hij geeft mij

Nadere informatie

PREEK DOOR DE WEEK. Het Minder is Meer van Advent

PREEK DOOR DE WEEK. Het Minder is Meer van Advent PREEK DOOR DE WEEK Het Minder is Meer van Advent 7e jaargang, nr. 40, week 50 10 december 15 december 2012 maandag 10 december 2012 Gij zult niet Blijf u inspannen voor uw redding, en doe dat in diep ontzag

Nadere informatie

Gods weg Ds. J. IJsselstein - 1 Samuël 2: 1-11

Gods weg Ds. J. IJsselstein - 1 Samuël 2: 1-11 Gods weg Ds. J. IJsselstein - 1 Samuël 2: 1-11 Gemeente, wij vervolgen in deze dienst de geschiedenis van Hanna en Samuël. Hanna heeft gebeden bij de tabernakel. Ze heeft haar ziel, haar stille tranen

Nadere informatie

Marta, Maria en Jezus (NBV Lucas 10: 38-42) 38 Toen ze verder trokken ging hij een dorp in, waar hij gastvrij werd ontvangen door een vrouw die Marta heette. 39 Haar zuster, Maria, ging aan de voeten van

Nadere informatie

1. Jezus is heel ver van ons

1. Jezus is heel ver van ons Waar is Jezus nu? 1 Gemeente van de Here Jezus, Waar is Jezus nu? Op dit moment? Een vraag die kinderen zomaar kunnen stellen. Ze zien Bob de Bouwer op tv. Ze zien en horen K3. Zo groeien we op. Alles

Nadere informatie

Preek van Kees de Graaf Eerst lezen: Marcus 9:33-50 Tekst: Marcus 9:43-48

Preek van Kees de Graaf Eerst lezen: Marcus 9:33-50 Tekst: Marcus 9:43-48 Preek van Kees de Graaf Eerst lezen: Marcus 9:33-50 Tekst: Marcus 9:43-48 Tekst: 43 Als je hand je op de verkeerde weg brengt, hak hem dan af: je kunt beter verminkt het leven binnengaan dan in het bezit

Nadere informatie

Fil. 2,1-5 preek VB 24-02-2012

Fil. 2,1-5 preek VB 24-02-2012 Fil. 2,1-5 preek VB 24-02-2012 1 Hart voor mensen (5): doorgeven 1. Idealen Ik wil deze dienst beginnen met een verhaal. Een verhaal dat iets duidelijk maakt over de cultuur van het land waarin wij leven.

Nadere informatie

Het begin. De weg tot God. Wie is God eigenlijk?

Het begin. De weg tot God. Wie is God eigenlijk? Het begin Geloven in God - hoe begin je daarmee? Je hebt erover gehoord van anderen en mogelijk ken je mensen die in Hem geloven. Misschien ben je zelf tot de ontdekking gekomen dat een leven zonder God

Nadere informatie

Preek van Kees de Graaf. Lezen: I Korintiërs 1:10-17 en I Korintiërs 3: 1-9. Tekst 1 Korintiërs 3:10-17. Thema: Gaan voor goud op het fundament.

Preek van Kees de Graaf. Lezen: I Korintiërs 1:10-17 en I Korintiërs 3: 1-9. Tekst 1 Korintiërs 3:10-17. Thema: Gaan voor goud op het fundament. Preek van Kees de Graaf Lezen: I Korintiërs 1:10-17 en I Korintiërs 3: 1-9 Tekst 1 Korintiërs 3:10-17. 10 Overeenkomstig de taak die God mij uit genade heeft opgelegd, heb ik als een kundig bouwmeester

Nadere informatie