Gevolgen van slaaptekort: studies bij volwassenen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gevolgen van slaaptekort: studies bij volwassenen"

Transcriptie

1 Gevolgen van slaaptekort: studies bij volwassenen slaperigheid overdag - microslaapjes concentratiemoeilijkheden, geheugenproblemen Professioneel: verminderde prestaties ongevallen (werk, verkeer, thuis, ) Secundair: emotionele problemen

2 Gevolgen van slaaptekort: studies bij ouderen Gevaar van misperceptie Veranderingen in het hypnogram/slaaparchitectuur meer slaapfragmentatie en afname van de SWS Institutionalisering: afhankelijkheid van derden voor S/W-ritme Vroegtijdig naar bed: doorslaapproblematiek of vroegtijdig ontwaken Niet zelden behandeling met benzodiazepines: sedatie met vallen en fracturen tot gevolg verslaving (fysische en psychische afhankelijkheid) verminderen van de slaapkwaliteit ( SWS)

3 Overzicht van de belangrijkste stoornissen international Classification of Sleep Disorders (ICSD-3): > 70 slaapstoornissen Insomnia (10-20%, toename ) Slaapgerelateerde ademhalingsstoornissen (4-10%, toename) Hypersomnie van centrale aard, o.m. narcolepsie Stoornissen van het circadiaans ritme Parasomnieën, o.m. slaapwandelen Slaapgerelateerde bewegingsstoornissen (5-10%)

4 Functie van de slaap Slaapbehoefte bij de volwassenen Kortslapers: max. 6 uur (+/- 19%) Langslapers: min. 9uur (+/- 19%) Normale slapers: tuss 6 uur en 9 uur (+/- 62%)

5 Insomnie of slapeloosheid Aanhoudende klachten i.v.m. moeilijkheden met het inslapen (> 30 min) doorslaapproblemen (in totaal > 30 min) vroegochtend ontwaken (< 6.5u slaap) onderbroken niet recuperatieve slaap Ondanks voldoende tijd en kans om te slapen Vergezeld van klinisch significante problemen met het functioneren overdag Vermoeidheid, negatieve gemoedstoestand en irriteerbaarheid, cognitieve problemen chronisch: mogelijk problemen met sociaal functioneren of functioneren op het werk, verminderde levenskwaliteit, fysieke symptomen, zoals spierpijn, gastro- intestinale problemen, hoofdpijn, risico op ongevallen en psychiatrische stoornissen Bij kinderen: vaak gerapporteerd door ouders/andere verzorgers, gekenmerkt door weerstand bij het naar bed gaan en niet zelfstandig kunnen slapen Impact op schoolprestatie

6 Insomnie of slapeloosheid 45-50% insomnie comorbied aan psychiatrische stoornis 20-25% comorbied aan somatische stoornis Chronische pijn (RA, lumboischialgie) Schildklierlijden Asthma, COPD Huidaandoeningen Neurologische stoornissen (epilepsie, dementie, hoofdpijn, CVA, tumoren, Ziekte van Parkinson) 10-30% primaire insomnie Adjustment insomnie (acute insomnie) Psychofysiologische insomnie Paradoxale insomnie

7 Insomnie of slapeloosheid Comorbied met psychiatrische aandoeningen Stemmingsstoornissen Majeure depressie, bipolaire stoornis Angststoornissen PTSD, OCD, Paniekstoornis, GAD Psychotische stoornissen schizofrenie Geheugenstoornissen Ziekte van Alzheimer en andere dementies Ontwikkelingsstoornissen ADHD, autisme spectrum stoornissen

8 Insomnie of slapeloosheid Comorbied met majeure depressie In- en doorslaapstoornissen : slaaplatentie, arousals Vroeg ochtend-ontwaken, slaapefficiëntie Veranderingen in SWS (Slow wave Sleep): van SWS Minder deltagolven REM-slaapveranderingen: REM latentie, hoeveelheid REM oogbewegingen tijdens REM

9 Insomnie of slapeloosheid Frequent gebruikte farmaca/middelen die insomnie kunnen veroorzaken Alcohol en drugs Caffeine/chocolade Nicotine/nicotine patch Beta blokkers Calcium-antagonisten Bronchodilatoren Corticosteroiden Decongestiva Antidepressiva Tranquilizers Schildklierhormonen Anticonvulsiva Antihypertensiva

10 Insomnie: subtypes Acute insomnie of adjustment insomnie associatie met identificeerbare stressor dagen tot weken, max. 3 maanden Slaapproblemen evolueren met stressor of aanpassing er aan

11 Insomnie: subtypes Psychofysiologische insomnie > 1 maand Geconditioneerde slaapmoeilijkheden en/of verhoogde activatie in bed Excessieve focus of angst omtrent slapen Problemen om gepland in te slapen, niet om ongepland in te slapen Beter slapen indien niet thuis Piekeren of spierspanning belemmert inslapen Exclusie andere slaapstoornis, medische, mentale stoornis, medicatie- of druggebruik dat slaapprobleem beter verklaart.

12 Insomnie: subtypes Paradoxale insomnie (voordien: slaapmisperceptie) Min. duur van 1 maand chronisch nachten met zeer weinig tot geen slaap slechts af en toe een nacht met een normale hoeveelheid slaap typisch geen dutjes na slapeloze nacht Consistente, uitgesproken discrepantie tussen objectieve PSG of actigrafie metingen en subjectieve inschatting van de slaap Min. 1 van beide: (bijna) constant bewustzijn van omgevingsstimuli tijdens de nacht Bewuste gedachten gedurende de nacht terwijl men neerligt Gevolgen overdag veel minder ernstig dan op basis van de klachten kan verwacht worden Vaak grote bezorgdheid over de gevolgen van hun slaapprobleem voor hun gezondheid en levensverwachting

13 Restless Legs Syndrom (RLS) Onbedwingbare drang tot bewegen o.l.m., soms b.l.m. Voornamelijk in rust Neemt vrijwel direct af bij bewegen s Nachts + overdag, maar s avonds en s nachts erger Moeite met lang stilzitten Herhaald onderbreken van de slaap

14 Prevalentie: Restless Legs Syndrom (RLS) 6% van de volwassenen 1,5 maal vaker vrouwen kans neemt toe met leeftijd >50% familiaal; Risico x 3 à 6 bij directe verwanten met die aandoening

15 Periodic Limb Movement Disorder (PLMD) Enkel s nachts onvrijwillige en ongecontroleerde bewegingen vaak ritmische bewegingen voet, enkel, been last voor partner Prevalentie: 4% van de bevolking frequenter bij vrouwen kans neemt toe met leeftijd

16 Bruxisme met kracht over elkaar heen schuren van tanden en kiezen of het met kracht op elkaar klemmen van tanden en kiezen Meest s nachts, soms overdag Bij 20% van de bevolking

17 Hypersomnie van centrale aard Hypersomnie primaire klacht: ongewenste episodes van extreme slaperigheid of slaap overdag, aanwezig gedurende tenminste 3 maanden Oorzaak: niet een verstoorde slaap s nachts of een verstoord circadiaans ritme (indien wel aanwezig, eerst behandelen)

18 Hypersomnie van centrale aard Narcolepsie: Overmatige slaperigheid tijdens de dag Kataplexie Onbedwingbare slaapaanvallen Frequente korte dutjes tijdens de dag, met verkwikkend effect Plotse spierzwakte uitgelokt door emoties; partieel of volledig; duurt enkele seconden tot minuten; bewustzijn blijft bewaard. Hypnagoge hallucinaties Slaapparalyse zeer levendige droombeelden bij het inslapen verlamming bij het inslapen of ontwaken Verstoorde nachtelijke slaap, nachtelijke slaaponderbreking (50%) REM slaap gedragsstoornis

19 Hypersomnie van centrale aard Narcolepsie: Nachtelijk polysomnografie en Multiple Sleep Latency Test: slaaplatentie < of = 8 min 2 of meer SOREMP s Uitsluiting andere slaapstoornis, medische of mentale stoornis, medicatie- of middelengebruik

20 Stoornissen van het circadiaans ritme Terugkerende of chronische mismatch tussen het circadiaans slaap- waak ritme van een individu en het ritme van de sociale en fysieke omgeving Leidt tot insomnie, excessieve slaperigheid overdag of beide Belemmert het sociaal en/of werkgerelateerd functioneren

21 Stoornissen van het circadiaans ritme Uitgestelde slaapfase Slaapperiode is uitgesteld in relatie tot de gewenste (vanuit de omgeving) slaapperiode en tijdstip van opstaan: problemen met inslapen op gewenste, conventionele tijdstip (tss 1 en 6u s ochtends), problemen met opstaan (late ochtend tot namiddag) Indien de mogelijkheid wordt gegeven, vertoont men een normale slaapkwaliteit en duur en een uitgesteld, maar stabiel 24u slaap-waakpatroon Vaak slaapdronken s ochtends, soms mentale problemen (vooral bij adolescenten) 7-16 % van adolescenten en jongvolwassenen, 10% van insomniepatiënten

22 Stoornissen van het circadiaans ritme Vervroegde slaapfase Stabiel vervroegde slaapfase, gekenmerkt door bedtijden (18-21u) en tijdstippen van opstaan (2-5u) die meerdere uren vroeger gesitueerd zijn dan de conventionele, gewenste tijdstippen Klachten van slaperigheid in de late namiddag/vroege avond, vroeg gaan slapen, te vroeg wakker Mogelijkheid geboden: slaap normaal volgens leeftijd Pogingen om s morgens langer te slapen, kunnen leiden tot secundaire, geconditioneerde insomnie

23 Stoornissen van het circadiaans ritme Onregelmatig slaap-waaktype Chronische klacht van insomnie en/of excessieve slaperigheid O.b.v. actigrafie/slaapdagboek: min. 3 periodes van slaap over 24u Totale slaaptijd over 24u normaal volgens leeftijd Vaak bij gebrek aan blootstelling aan externe synchroniserende factoren

24 Stoornissen van het circadiaans ritme Free-running type of non-24u slaap-waak syndroom actigrafie/slaapdagboek: patroon van slaap-waakperioden die per dag iets verder verschoven worden, met een cyclus van meer dan 24u. Vooral personen die blind zijn

25 Stoornissen van het circadiaans ritme Jet lag Tijdelijke mismatch tussen timing van slaap-waak cyclus endogeen gegenereerd en het slaap-waakpatroon vereist bij een verandering van tijdzone Verstoorde slaap, verminderde alertheid, belemmerd functioneren, gastro- intestinale symptomen Symptomen ernstiger naarmate het uurverschil groter is en men oostwaarts i.p.v. westwaarts reist (vereist een vervroeging van het circadiaan ritme) +/- 1 dag per uur verschil in tijdszone om het circadiaan ritme aan te passen

26 Stoornissen van het circadiaans ritme Ploegenwerk Klachten van insomnie of excessieve slaperigheid die optreden in relatie tot werktijden die gepland zijn tijdens de normale slaapperiode Nachtwerk, vroege ochtend ploegen, roterende ploegen: slaapduur typisch verkort met 1 tot 4u, slaapkwaliteit onvoldoende Veiligheids- en gezondheidsrisico s! Gerelateerd aan medische conditie Vb. dementie

27 Parasomnieën Ongewenste fysieke gebeurtenissen, gedragingen of ervaringen bij het inslapen, tijdens de slaap of bij ontwakingen uit de slaap, zonder bewuste controle Klinische stoornissen omwille van de mogelijke gevolgen: verwondingen, de onderbreking van de slaap, negatieve effecten op de gezondheid en psychosociale effecten

28 Parasomnieën Stoornissen in relatie tot ontwakingen (vanuit NREM slaap) Verwarde ontwakingen Slaapwandelen Nachtangst Parasomnieën geassocieerd met REM slaap REM slaap gedragsstoornis Terugkerende, geïsoleerde slaapparalyse Nachtmerries Andere parasomnieën Slaapgerelateerde bewegingsstoornissen: aparte categorie

29 Parasomnieën Stoornissen in relatie tot ontwakingen (vanuit NREM slaap) Verwarde ontwakingen Geestelijke verwarring of verward gedrag bij het ontwaken, vooral uit diepe slaap Desoriëntatie in tijd en ruimte, vertraagde spraak, verstoorde respons op externe stimuli, verstoring van het geheugen, zeer ongepast gedrag (eenvoudig tot zeer complex gedrag) Duur: 5-15 min Kinderen van 3-13j: 17%; volwassenen: 2-4%

30 Parasomnieën Stoornissen in relatie tot ontwakingen (vanuit NREM slaap) Slaapwandelen Verstoord bewustzijn zoals duidelijk uit de moeilijkheid om de persoon te wekken, mentale verwarring indien gewekt, amnesie (volledig of gedeeltelijk) voor de periode van slaapwandelen, routinegedragingen op ongepaste momenten, ongepast/gevaarlijk gedrag Ogen meestal open, vaak keert men zelf terug naar bed Prevalentie: 17% bij kinderen; piek rond leeftijd van 12j; 4% bij volwassenen

31 Parasomnieën Stoornissen in relatie tot ontwakingen (vanuit NREM slaap) Nachtangst ( sleep terror, pavor nocturnus) Ontwaking uit diepe slaap die gepaard gaat met luide schreeuw en duidelijke tekenen van angst (eerste deel van de nacht) Rechtop zittend, niet-responsief op externe stimuli, verward indien gewekt, meestal amnesie omtrent de episode, soms korte flarden van droombeelden bij volwassenen Kinderen: 1-6.5%, volwassenen: %

32 Parasomnieën Parasomnieën geassocieerd met REM slaap REM slaap gedragsstoornis Aanwezigheid van REM slaap zonder atonie: excessieve EMG activiteit submentaal of t.h.v. de ledematen Geschiedenis van (bijna-) verwondingen of verstorend gedrag OF abnormaal REM slaapgedrag gedurende PSG metingen Afwezigheid van epileptiforme activiteit gedurende de REM slaap (of duidelijk ervan te onderscheiden) Ontwaken verloopt vlotter, rapportage van droominhoud vormt een coherent verhaal waarbij de gedragingen in de droom duidelijke gelijkenissen vertonen met de geobserveerde gedragingen Ogen blijven meestal gesloten, zelden gepaard met wandelen

33 Parasomnieën Parasomnieën geassocieerd met REM slaap REM slaap gedragsstoornis Doet zich typisch ongeveer 1x/week voor Zeer frequent ook periodieke beenbewegingen Vooral mannelijke 50-plussers, vaak een onderliggende neurologische stoornis, algemene prevalentie: 0.38%

34 Parasomnieën Parasomnieën geassocieerd met REM slaap Terugkerende, geïsoleerde slaapparalyse Onmogelijkheid te bewegen bij het inslapen of bij het ontwaken, zonder dat er sprake is van narcolepsie, en terwijl men bij bewustzijn is Nachtmerries Tijdens REM slaap, resulteert meestal in ontwaking, coherente droominhoud Prevalentie van 10-50% van kinderen van 3-5j

35 Behandeling slapeloosheid: Medicamenteus Farmacologische mogelijkheden: Benzodiazepines Antidepressiva Antipsychotica Andere psychotropen

36 Behandeling slapeloosheid: Medicamenteus Benzodiazepines/hypnotica: Frequent voorgeschreven Niet voor lange termijn gebruik Groter risico op: Verminderde alertheid door hangover Verkeersongevallen Vallen en fracturen Gevaar op misbruik, afhankelijkheid en verslaving Slaaponderzoek bij langdurig gebruik: Minder diepe slaap aantal kortstondige ontwaak-momenten Meer oppervlakkige slaap

37 Behandeling slapeloosheid: Medicamenteus Antidepressiva: Sederende AD kunnen overwogen worden in het bijzonder bij patiënten met comorbiede stemmings- of angststoornis Tricyclische antidepressiva zoals amitryptyline, trimipramine, doxepine zijn effectief als analgeticum en als slaapregulatoren SWS REM sleep awakenings Mianserine en mirtazapine hebben gelijkaardige effecten op insomnia Trazodone heeft slaap regulerende effecten

38 Behandeling slapeloosheid: Medicamenteus Antipsychotica: Sommige sederende neuroleptica hebben een positieve impact op SWS Quetipine, amisulpiride, Cave : bijwerkingen als dyskinesiën

39 Behandeling slapeloosheid: Medicamenteus Andere psychotropen: Chloraalhydraat en barbituraten: Groter gevaar voor ademhalingsdepressie minder effectief Grotere kans abusus Nauwe therapeutische marge Antihistaminica: Effictiviteit voor insomnia niet echt duidelijk, vnl. gebruikt owv sedatieve bijwerkingen Melatonine: Slaapregulerend bij Delayed Sleep Phase Syndrome, Jet Lag Cave : lange-termijn gebruik?

40 Behandeling slapeloosheid Slaap/waak hygiëne: Schijnbaar simpele richtlijnen en maatregelen Vaak niet ernstig (genoeg) genomen door patiënt Consistente toepassing geeft vaak goede resultaten Reeds adviezen bij eerste consultatie formuleren

41 Behandeling slapeloosheid: Niet- medicamenteus Slaapomgeving: Licht: zorg voor een donkere omgeving: Sluiten van gordijnen/blinden/rolluiken Omgevingslicht kan voor verstoring zorgen ( lichtvervuiling ) Lichtgevende wekker, lichtgevende elektronica kan interfereren met een goeie nachtslaap Temperatuur: C Lagere temperatuur geeft een vastere en rustiger slaap Experimenteer met bedbedekking Beter lagere dan hogere T Cave te laag: meer positiewisselingen Cave te hoog: onrustiger nacht met meer droomactiviteit

42 Behandeling slapeloosheid: Niet- medicamenteus Slaapomgeving: Lawaai : zorg voor een rustige omgeving: Zorg voor een geluidsarme slaapruimte Bij veel omgevingsgeluiden (station, vliegveld, straatverkeer, buren, snurkende partner ): Gebruik oordopjes

43 Behandeling slapeloosheid: Niet- medicamenteus Slaap- waakschema Vast uur van naar bed gaan Vast uur van opstaan (nog belangrijker) Regelmatig slaap/waakschema helpt om een regelmatig en gezond voedingspatroon te installeren Onderzoek: optimaal schema voor fysieke en psychische recuperatie en waakzaamheid overdag: Bedtijd 22u Opstaan 06u

44 Behandeling slapeloosheid: Niet- medicamenteus Middelen : Caffeïne: Effecten: Toename van catecholamines (CNS stimulantie), geven bloeddrukverhoging, vasoconstrictie, endurance (uithoudingsvermogen), diuretisch, verandering maagsecretie Richtlijnen: Verschillende uren voor bedtijd Niet meer dan 3-4 kopjes koffie per dag Geen caffeine of softdrinks 4-5 uur voor slapen gaan

45 Behandeling slapeloosheid: Niet- medicamenteus Middelen : Alcohol: vermijd veelvuldig gebruik Maximum 2 E dag Alcohol vrije dagen inbouwen Niet meer dan: 14 E in één week voor een man 9 E in één week voor een vrouw Voeding: Geen lege maag maar ook geen zware maaltijden voor het slapen gaan Geen chocolade in de avonduren

46 Behandeling slapeloosheid: Niet- medicamenteus Middelen : Nicotine vermijden: Roken reduceert slaap met 30 minuten Craving tijdens de nacht Verhoogt neus en keelcongestie snurken Vermindert de 02-opname

47 Behandeling slapeloosheid: Niet- medicamenteus Unplug : Afzetten van alle electronica 1 à 1 ½ u voor bedtijd Wegname van stimulatie door: TV, luide muziek, computerschermen, ipad, Vermijden van licht door deze divices geproduceerd Ontspannen: relaxatieoefeningen Progressieve spierrelaxatie Autogene training Mindfullness Bewust de dag afronden: Piekerschrift Agenda (vermijden van planning maken in bed)

48 Behandeling slapeloosheid: Niet- medicamenteus Dagelijkse lichamelijke activiteit! Actief leven Neem de trap ipv de lift Wandel ipv de wagen te nemen Liefst niet tijdens de avonduren

49 Behandeling slapeloosheid: Niet- medicamenteus Cognitieve gedragstherapie: Cognitieve therapie Doel: Het doorbreken van de gedachten die de vicieuze cirkel van slapeloosheid in stand houden, waarbij niet-helpende gedachten en emoties leiden tot een verdere verstoring van de slaap Stimuluscontrole therapie Doel: Het doorbreken van de verkeerde stimulus waarbij het bed en de bedomgeving de factoren geworden zijn om wakker te liggen Slaaprestrictie therapie Doel: De slaap terug beter aaneengesloten laten worden

50 Behandeling slapeloosheid: Niet- medicamenteus Stimulus controle therapie: procedure: Ga enkel naar bed als je slaperig bent Gebruik het bed en de slaapkamer enkel voor slaap en vrijen (dus: geen lezen, TV kijken, eten, of werken overdag of s nachts) Kom uit bed en ga naar een andere kamer als je de slaap niet kunt vatten gedurende 20 en keer slechts terug als je je weer slaperig voelt Herhaal het vermelde indien nodig en zoveel als nodig Sta steeds op dezelfde tijd op onafgezien van de hoeveelheid slaap die je de vorige nacht hebt gehad Doe geen dutjes overdag.

51 Behandeling slapeloosheid: Niet- medicamenteus Slaap restrictie therapie: procedure: Beperk de tijd in bed tot de hoeveelheid dat je effectief slaapt, maar niet minder dan 4 uur per nacht Bijkomende slaap buiten deze uren is niet toegestaan Bereken de slaapefficiëntie (SE = totale slaaptijd gedeeld door de totale tijd in bed) Gebaseerd op de gemiddelde SE van 5 nachten, wordt de slaaptijd met 15 minuten op voorwaarde dat de SE >85% is Bij ouderen wordt de slaaptijd wanneer de SE >80% is en wordt een dutje van 30 minuten toegestaan

52 Behandeling slapeloosheid: Niet- medicamenteus Evidentie voor CBT-i: Meer dan 100 gecontroleerde trials en 9 systematic reviews/meta-analyses Treatment of first choice voor insomnie (AASM) Even effectief als farmacotherapie op korte termijn en in contrast met farmacotherapie werkzaam tot 2 jaar post-treatment De CBT-i effectiviteit wordt niet beïnvloed door majeur demografische factoren, ernst van de aandoening, of co-morbiditeit Verbetering na CBT-i objectiveerbaar door PSG slaaplatentie, TST, SE, aantal arousals, duur arousals

ANGST STRESS SLAAPPROBLEMEN HULPMIDDELENBOEK VOOR APOTHEKERS FEDERALE CAMPAGNE VOOR HET VERANTWOORD GEBRUIK VAN BENZODIAZEPINES

ANGST STRESS SLAAPPROBLEMEN HULPMIDDELENBOEK VOOR APOTHEKERS FEDERALE CAMPAGNE VOOR HET VERANTWOORD GEBRUIK VAN BENZODIAZEPINES & ANGST STRESS SLAAPPROBLEMEN NGST, STRESS & LAAPPROBLEMEN HULPMIDDELENBOEK VOOR APOTHEKERS FEDERALE CAMPAGNE VOOR HET VERANTWOORD GEBRUIK VAN BENZODIAZEPINES Deze syllabus werd opgesteld en gevalideerd

Nadere informatie

HET METEN VAN DE SLAAPKWALITEIT BIJ EEN POPULATIE 40-70 JARIGEN IN EEN HUISARTSENPRAKTIJK TE GENT

HET METEN VAN DE SLAAPKWALITEIT BIJ EEN POPULATIE 40-70 JARIGEN IN EEN HUISARTSENPRAKTIJK TE GENT Academiejaar 2012-2013 HET METEN VAN DE SLAAPKWALITEIT BIJ EEN POPULATIE 40-70 JARIGEN IN EEN HUISARTSENPRAKTIJK TE GENT Ineke Plaetinck, Universiteit Gent Promotor: Prof Dr. T.Christiaens, Universiteit

Nadere informatie

Beter slapen kun je leren. Inhoud. Wat is slapen? 4. Wat als goed slapen niet meer gaat? 15 Langdurig slaaptekort 15. Hoe verloopt je slaap?

Beter slapen kun je leren. Inhoud. Wat is slapen? 4. Wat als goed slapen niet meer gaat? 15 Langdurig slaaptekort 15. Hoe verloopt je slaap? Slaapwel Doe-boek Beter slapen kun je leren Inhoud Slapen is geen geringe kunst: je moet er de hele dag voor wakker blijven, zei de Duitse filosoof Friedrich Nietzsche. Wat is slapen? 4 Hoe verloopt je

Nadere informatie

Zorg bij een verstoord slaap-waak ritme

Zorg bij een verstoord slaap-waak ritme RICHTLIJN Zorg bij een verstoord slaap-waak ritme Een zorginhoudelijke tripartiete richtlijn voor verpleegkundigen en verzorgenden werkzaam in verpleeghuizen, verzorgingshuizen en de thuiszorg Algemene

Nadere informatie

Informatieboekje. Slaapapneu

Informatieboekje. Slaapapneu Informatieboekje 1 Slaapapneu Inhoudsopgave Wat is slaapapneu? 3 Centraal slaapapneu Syndroom 3 Obstructief slaapapneu syndroom 3 Wat veroorzaakt OSAS? 4 Wat zijn de symptomen van OSAS? 4 Snurken 5 Wat

Nadere informatie

www.slaap-wel.be www.demaakbaremens.org

www.slaap-wel.be www.demaakbaremens.org www.slaap-wel.be www.demaakbaremens.org Onze slaapduur is flink afgenomen, met ongeveer twee uur tegenover 60 jaar geleden. Minder slapen kan het gevolg zijn van vele zaken; soms zijn deze dwingend, soms

Nadere informatie

zó werkt dat! Colofon feiten over slaap wat verstoort een goede slaap? wat bevordert een goede slaap? waar vindt u informatie? www.nhg.

zó werkt dat! Colofon feiten over slaap wat verstoort een goede slaap? wat bevordert een goede slaap? waar vindt u informatie? www.nhg. Waarom een slaapdagboek? De eerste stap om een slaapprobleem aan te pakken is om dit probleem goed in kaart te brengen. Hoe ziet het slaappatroon eruit? Hoe ernstig is het? Wat zijn de mogelijke oorzaken?

Nadere informatie

BENZODIAZEPINES. Projekt Farmaka In opdracht van VAD

BENZODIAZEPINES. Projekt Farmaka In opdracht van VAD BENZODIAZEPINES Projekt Farmaka In opdracht van VAD 2003 Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen Vanderlindenstraat 15 1030 Brussel Tel.: 02/423.03.33 - Fax: 02/423.03.34 Email: vad@vad.be / website:

Nadere informatie

1. Psychiatrie 101: wat is psychiatrie? Wat is psychiatrie? Psychiatrie is een medisch specialisme dat zich bezighoudt met de

1. Psychiatrie 101: wat is psychiatrie? Wat is psychiatrie? Psychiatrie is een medisch specialisme dat zich bezighoudt met de 1. Psychiatrie 101: wat is psychiatrie? Wat is psychiatrie? Psychiatrie is een medisch specialisme dat zich bezighoudt met de preventie, diagnostiek en behandeling (therapie) van psychische ziektebeelden.

Nadere informatie

een depressie is de hel op aarde

een depressie is de hel op aarde een depressie is de hel op aarde Buddyzorg Limburg 2014. 1 Inhoud Wat is een depressie. 3 Wat zijn de verschijnselen? 3 Hoe ontstaat het? 5 Behandeling. 7 Verschil tussen depressie, burn-out en overspannenheid.

Nadere informatie

&ANGST, NGST, STRESS& HULPMIDDELENBOEK VOOR HUISARTSEN STRESS LAAPPROBLEMEN FEDERALE CAMPAGNE VOOR HET VERANTWOORD GEBRUIK VAN BENZODIAZEPINES 2005

&ANGST, NGST, STRESS& HULPMIDDELENBOEK VOOR HUISARTSEN STRESS LAAPPROBLEMEN FEDERALE CAMPAGNE VOOR HET VERANTWOORD GEBRUIK VAN BENZODIAZEPINES 2005 &ANGST, STRESS SLAAPPROBLEMEN HULPMIDDELENBOEK VOOR HUISARTSEN FEDERALE CAMPAGNE VOOR HET VERANTWOORD GEBRUIK VAN BENZODIAZEPINES 2005 NGST, STRESS& LAAPPROBLEMEN cmyk > dank Wij bedanken voor het nauwgezet

Nadere informatie

STEMMINGSSTOORNISSEN. Dr. Sabien Wyckaert Geert Vannieuwenhuyze (Red.) Stemmingsstoornissen Pagina 1 van 30

STEMMINGSSTOORNISSEN. Dr. Sabien Wyckaert Geert Vannieuwenhuyze (Red.) Stemmingsstoornissen Pagina 1 van 30 STEMMINGSSTOORNISSEN Dr. Sabien Wyckaert Geert Vannieuwenhuyze (Red.) Stemmingsstoornissen Pagina 1 van 30 1 INLEIDING... 4 1.1 WAT IS STEMMING?... 4 1.2 WAARVAN IS STEMMING AFHANKELIJK?... 4 1.3 WAT IS

Nadere informatie

Slaapapneu. Snurken en Obstructief Slaap Apneu Syndroom. poli Longgeneeskunde

Slaapapneu. Snurken en Obstructief Slaap Apneu Syndroom. poli Longgeneeskunde Slaapapneu Snurken en Obstructief Slaap Apneu Syndroom poli Longgeneeskunde 0 Snurken en Obstructief Slaap Apneu Syndroom Snurkt u hard? Snurken is echter geen onderwerp om mee te lachen! Hard snurken

Nadere informatie

regio Gooi en Vechtstreek Niet uitgeslapen? Jongeren en slapeloosheid www.cjggooienvechtstreek.nl

regio Gooi en Vechtstreek Niet uitgeslapen? Jongeren en slapeloosheid www.cjggooienvechtstreek.nl regio Gooi en Vechtstreek Niet uitgeslapen? Jongeren en slapeloosheid www.cjggooienvechtstreek.nl n Niet uitgeslapen? Jongeren en slapeloosheid We slapen gemiddeld zo n zeven tot acht uur per nacht. Dat

Nadere informatie

2.1. Biosynthese en afgifte...13 2.2. Metabolisme en eliminatie...16 2.3. Receptoren...17 2.4. Fysiologische functie van melatonine...

2.1. Biosynthese en afgifte...13 2.2. Metabolisme en eliminatie...16 2.3. Receptoren...17 2.4. Fysiologische functie van melatonine... Inhoudsopgave Inhoudsopgave VOORWOORD.........5 SAMENVATTING.........7 1. INLEIDING.........9 1.1. Doel van het onderzoek... 9 1.2. Onderzoeksopzet...10 1.3. De literatuurstudie...10 1.4. Het inventariseren

Nadere informatie

1.0 26/05/2015. Depressie, delier en verslaving bij ouderen. Depressie, delier en verslaving. Psychisch lijden op oudere leeftijd.

1.0 26/05/2015. Depressie, delier en verslaving bij ouderen. Depressie, delier en verslaving. Psychisch lijden op oudere leeftijd. Depressie, delier en verslaving bij ouderen Gent, 21.5.2015 Dr. An Haekens Alexianen Zorggroep Tienen 1.0 SEC SUBT Beschrijvi Depressie, delier en verslaving Psychisch lijden op oudere leeftijd Psychiatrische

Nadere informatie

Deze gids behoort toe aan. Een dienst van : Stempel ...

Deze gids behoort toe aan. Een dienst van : Stempel ... Deze gids behoort toe aan Een dienst van : Stempel 1 2 EDITO Beste lezer, Elke ziekte roept vragen op. Ook bij jou? Deze brochure heeft tot doel om een antwoord te verschaffen op jouw medische en niet

Nadere informatie

Dr.Al de Weerd Slaapcentrum SEIN Zwolle-Groningen adweerd@sein.nl

Dr.Al de Weerd Slaapcentrum SEIN Zwolle-Groningen adweerd@sein.nl Slaap/waakstoornissen Diagnose; rol van polygrafie; overzicht van aandoeningen; impact op dagelijks leven en werk Dr.Al de Weerd Slaapcentrum SEIN Zwolle-Groningen adweerd@sein.nl Wat gebeurt er in de

Nadere informatie

PUBLICATIE VAN DE HOGE GEZONDHEIDSRAAD nr. 8571

PUBLICATIE VAN DE HOGE GEZONDHEIDSRAAD nr. 8571 PUBLICATIE VAN DE HOGE GEZONDHEIDSRAAD nr. 8571 De impact van psychofarmaca op de gezondheid met een bijzondere aandacht voor ouderen 6 juli 2011 1. INLEIDING EN VRAAGSTELLING In de laatste 10 jaar is

Nadere informatie

Ik heb mijn gezonde nachtrust nodig.

Ik heb mijn gezonde nachtrust nodig. Ik heb mijn gezonde nachtrust nodig. Informatie voor slaapapneupatiënten 2 Een ademstilstand die slaapapneu genoemd wordt... 4 Hoe herken ik slaapapneu?...5 Hoe slaapapneupatiënten het ervaren...5 Wat

Nadere informatie

VOLWASSENPSYCHIATRIE SAMENVATTING BOEK 2011 2012

VOLWASSENPSYCHIATRIE SAMENVATTING BOEK 2011 2012 VOLWASSENPSYCHIATRIE SAMENVATTING BOEK 2011 2012 Delirium, dementie en andere cognitieve stoornissen 1. Inleiding Inleiding Geheugen: het vermogen om informatie op te slaan, te bewaren en later weer te

Nadere informatie

INVLOED VAN SPEELTIJD OP HET GEDRAG VAN KINDEREN MET ADHD

INVLOED VAN SPEELTIJD OP HET GEDRAG VAN KINDEREN MET ADHD FACULTEIT GENEESKUNDE EN GEZONDHEIDSWETENSCHAPPEN Academiejaar 2008-2009 INVLOED VAN SPEELTIJD OP HET GEDRAG VAN KINDEREN MET ADHD Frederick SMET Promotor: Dr. Inge Antrop Scriptie voorgedragen in de 2

Nadere informatie

DIT IS EEN BIJLAGE BIJ DAGBLAD DE TELEGRAAF. DE INHOUD VAN DEZE BIJLAGE VALT NIET ONDER DE REDACTIONELE VERANTWOORDELIJKHEID.

DIT IS EEN BIJLAGE BIJ DAGBLAD DE TELEGRAAF. DE INHOUD VAN DEZE BIJLAGE VALT NIET ONDER DE REDACTIONELE VERANTWOORDELIJKHEID. DIT IS EEN BIJLAGE BIJ DAGBLAD DE TELEGRAAF. DE INHOUD VAN DEZE BIJLAGE VALT NIET ONDER DE REDACTIONELE VERANTWOORDELIJKHEID. Nr.4/december 2010 Ervaring, expertise en behandeling DE HERSENEN 5TIPS EEN

Nadere informatie

Slaapproblemen, angst en onrust

Slaapproblemen, angst en onrust Slaapproblemen, angst en onrust WAT KUNT U ZELF DOEN WAT KAN UW APOTHEKER VOOR U DOEN WAT GEBEURT ER ALS U STOPT AUTORIJDEN INFORMATIE ADRESSEN HULPVERLENING VRAAG OVER UW MEDICIJNEN? WWW.APOTHEEK.NL SLAAPPROBLEMEN,

Nadere informatie

Roken en psychiatrie: Een paar apart?

Roken en psychiatrie: Een paar apart? Roken en psychiatrie: Een paar apart? Ellen Excelmans Klinisch psycholoog en tabakoloog Verbonden aan de VRGT Ellen.excelmans@vrgt.be Waar of niet waar? Psychiatrische patiënten willen niet stoppen met

Nadere informatie

Aanloop naar een zorgtraject overgewicht en obesitas: evaluatie van een intakeformulier

Aanloop naar een zorgtraject overgewicht en obesitas: evaluatie van een intakeformulier Aanloop naar een zorgtraject overgewicht en obesitas: evaluatie van een intakeformulier Mirjam Slenders Promotor: Prof. Dr. Paul De Cort Master of Family Medicine Masterproef Huisartsgeneeskunde Academiejaar

Nadere informatie

Depressieve gevoelens

Depressieve gevoelens Depressieve gevoelens Depressieve gevoelens Moeilijkheden of tegenslagen horen bij het leven en leiden soms tot depressieve gevoelens. Iedereen voelt zich wel eens neerslachtig, triest of ongelukkig. Je

Nadere informatie

Multidisciplinaire Richtlijnontwikkeling. ggz. multidisciplinaire richtlijn. Depressie. Patiëntenversie

Multidisciplinaire Richtlijnontwikkeling. ggz. multidisciplinaire richtlijn. Depressie. Patiëntenversie Multidisciplinaire Richtlijnontwikkeling ggz multidisciplinaire richtlijn Depressie Patiëntenversie Multidisciplinaire richtlijn Depressie Patiëntenversie 2005 Deze patiëntenversie is mede ontleend aan

Nadere informatie

[Year] Obstructief SlaapApneu Syndroom. Informatie voor SlaapApneu Patiënten. Te downloaden: www.mst.nl/slaapcentrum

[Year] Obstructief SlaapApneu Syndroom. Informatie voor SlaapApneu Patiënten. Te downloaden: www.mst.nl/slaapcentrum Medisch Spectrum Twente Slaapcentrum Oldenzaal Informatie voor SlaapApneu Patiënten [Year] Obstructief SlaapApneu Syndroom Te downloaden: www.mst.nl/slaapcentrum Lisette [Type the company name] [Pick the

Nadere informatie

Doelstellingen van dit hoofdstuk

Doelstellingen van dit hoofdstuk Hoofdstuk 1 Sporters met psychische beperking Doelstellingen van dit hoofdstuk Je maakt kennis met omgangs- en begeleidingsvormen voor sporters met een psychische beperking Je kan het onderscheid maken

Nadere informatie