Pro-Line 16 Aandrijfsysteem voor industriële deuren

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Pro-Line 16 Aandrijfsysteem voor industriële deuren"

Transcriptie

1 ProLine 16 Aandrijfsysteem voor industriële deuren NL Montage en bedieningshandleiding

2 1. Verklaring van de symbolen 2. Inhoudsopgave Aanwijzingen i Voorzichtig! Gevaar voor lichamelijk letsel! Hier volgen belangrijke veiligheidsinstructies die absoluut in acht moeten worden genomen ter voorkoming van lichamelijk letsel! Attentie! Gevaar voor materiële schade! Hier volgen belangrijke veiligheidsinstructies die absoluut in acht moeten worden genomen ter voorkoming van materiële schade! Opmerking / Tip Controle Informatie Typeplaatje besturingseenheid (optioneel) Type: Artikelnr.: 1. Verklaring van de symbolen Inhoudsopgave Algemene veiligheidsinstructies Productoverzicht Leveringspakket ProLine Montagevarianten Afmetingen Montagevoorbereidingen Algemene gegevens Controles Bekabelingsplan Montage Voorbereiding van de deur Montage van de asadapter Montage van de aandrijving op de deur Montage van de draaikoppelsteun Aansluitingen aan de besturing Control x Inbedrijfstelling Overzicht van besturingseenheid Snelprogrammering Van draairichting veranderen Functiecontrole Uitgebreide aandrijvingsfuncties Schema van de uitgebreide programmering (voorbeeld voor niveau 2, menu 2) Totaaloverzicht van de programmeerbare functies Functieoverzicht van de programmeerniveaus Bediening Standaardbediening Noodbediening Meldingen Overzicht van de LEDindicaties Statusmeldingen Storingsmeldingen Storingen oplossen Bijlage Technische gegevens ProLine Inbouwinstructie EGConformiteitsverklaring Productnr.: Typeplaatje aandrijving Type: Artikelnr.: Productnr.: 2 Montage en bedieningshandleiding, ProLine 16 NL (#98258)

3 3. Algemene veiligheidsinstructies Lees het onderstaande grondig door! Doelgroep Dit aandrijfsysteem mag uitsluitend door gekwalificeerd en geschoold personeel worden gemonteerd, aangesloten en in bedrijf worden gesteld! Gekwalificeerd en geschoold personeel overeenkomstig deze beschrijving zijn personen met kennis van de algemene en speciale veiligheidsvoorschriften en voorschriften voor de preventie van ongevallen, met kennis van de geldende elektrotechnische voorschriften, met een opleiding in gebruik en onderhoud van de toegepaste veiligheidsuitrusting, met voldoende scholing en onder toezicht staan bij gespecialiseerde elektrotechnici, met het vermogen om gevaren te herkennen die door elektriciteit kunnen worden veroorzaakt, met kennis over de toepassing van de norm EN (eisen inzake installatie en gebruik). Garantie Voor een garantie met betrekking tot de werking en veiligheid moeten de aanwijzingen in deze handleiding in acht worden genomen. Bij nietinachtneming van de waarschuwingen kan lichamelijk letsel en materiële schade optreden. Voor beschadigingen die ontstaan door nietinachtneming van de aanwijzingen aanvaardt de fabrikant geen aansprakelijkheid. Uitgesloten van de garantie zijn batterijen, accu s, zekeringen en verlichting. Om montagefouten en beschadigingen aan deur en aandrijfsysteem te vermijden, moet er absoluut gewerkt worden overeenkomstig de montageinstructies in de montagehandleiding. Het product mag pas na kennisneming van de bijbehorende montage en bedieningshandleiding worden gebruikt. De montage en bedieningshandleiding moet aan de gebruiker van de deurinstallatie worden overhandigd en dient te worden bewaard. Deze bevat belangrijke aanwijzingen voor bediening, controle en onderhoud. Het product wordt vervaardigd overeenkomstig de richtlijnen en normen die vermeld zijn in de verklaring van de fabrikant en de conformiteitsverklaring. Het product heeft de fabriek in veiligheidstechnisch foutloze toestand verlaten. Mechanisch aangedreven ramen, deuren en hekken moeten voor de eerste inbedrijfstelling en wanneer nodig, maar minstens één keer per jaar, door een deskundige worden gecontroleerd (met schriftelijk bewijs). Eigenlijk gebruik Het aandrijfsysteem is uitsluitend bestemd voor het openen en sluiten van industriële deuren. Het maximale koppel moet in acht worden genomen. Naast de aanwijzingen in deze handleiding moeten de algemeen geldende veiligheidsvoorschriften en de voorschriften voor de preventie van ongevallen in acht worden genomen! Onze algemene leverings en betalingsvoorwaarde zijn van toepassing. Deurspecificaties Het aandrijfsysteem is geschikt voor sectionaaldeuren uitgerust met een verenpakket. Het beslag van de deur moet zodanig worden aangebracht dat het uit de looprails springen van de deur, met name in het plafondgedeelte, wordt voorkomen door middel van maatregelen als axiale loopwielborgingen en dwarsversterkingen van de plafondlooprailsbevestigingen en verbindingen. De draagveren zijn uitgerust met een veerbreukbeveiliging. De steunkabels zijn uitgerust met een veiligheidsvoorziening die bij kabelbreuk een verdere beweging van de deur in de richting van "Deur dicht" voorkomt, of de beveiliging tegen neerstorten door andere constructiemiddelen, welke zijn geïntegreerd in het draagmiddelsysteem, voorkomt het sluiten van de deur, zodat het verdere gebruik met een steunkabel niet mogelijk is. Aanwijzingen voor de montage van het aandrijfsysteem Verzeker u ervan dat de deur zich in een goede mechanische toestand bevindt. Zorg er altijd voor dat de deur in balans is. Verzeker u ervan dat de deur correct opent en sluit. Zorg voor geschikte netspanningaansluiting voor het aandrijfsysteem aanwezig is. Verwijder alle nietbenodigde componenten van de deur (bijv. kabels, kettingen, hoekstukken enz.). Stel alle vergrendelingen buiten werking, die na de montage van het aandrijfsysteem niet nodig zijn. Voor bekabelingwerkzaamheden moet het aandrijfsysteem altijd losgekoppeld worden van de netspanning. Houd een veiligheidsmarge van 10 seconden aan om er zeker van te zijn dat er geen spanning meer op het aandrijfsysteem staat. Neem de plaatselijke veiligheidsbepalingen in acht. Gebruik alleen het voor het fundament goedgekeurde bevestigingsmateriaal. Installeer de net en besturingskabels gescheiden. Monteer het aandrijfsysteem alleen bij gesloten deur. Monteer alle impulsdrukknoppen en radiografische commandogevers (bijv. radiografische codeschakelaar) op zicht afstand van de deur en op een veilige afstand van de bewegende delen van de deur. Een minimale montagehoogte van 1,5 meter moet worden aangehouden. Plaats waarschuwingslabels/stickers op plaatsen waar klemgevaar kan optreden (indien beschikbaar). Verzeker u ervan dat, na montage, er geen delen van de deur uitsteken op de openbare weg. Aanwijzingen voor de inbedrijfstelling van het aandrijfsysteem De gebruikers van de deurinstallatie of hun vertegenwoordigers moeten na de inbedrijfstelling van de installatie worden geïnstrueerd in de bediening. Verzeker u ervan dat kinderen niet met de besturing van deur kunnen spelen. Alvorens de deur te bewegen, dient u zich ervan te verzekeren dat er zich geen personen of voorwerpen in de gevarenzone van de deur bevinden. Controleer alle aanwezige Noodbedieningsvoorzieningen. Grijp nooit in een bewegende deur of bewegende onderdelen. Let op mogelijke knel en afknijpgevaar van de deurinstallatie. De bepalingen van EN moeten in acht worden genomen. Montage en bedieningshandleiding, ProLine 16 NL (#98258) 3

4 3. Algemene veiligheidsinstructies 4. Productoverzicht 4.1 Leveringspakket ProLine 16 Lees het onderstaande grondig door! Aanwijzingen voor het onderhoud van het aandrijfsysteem Om een storingsvrije werking te garanderen, moeten de volgende punten regelmatig worden gecontroleerd en eventueel worden hersteld. Voor werkzaamheden aan de deurinstallatie moet het aandrijfsysteem altijd spanningsvrij worden geschakeld. Controleer iedere maand of het aandrijfsysteem omkeert wanneer de deur een hindernis raakt. Zet daarvoor, overeenkomstig de looprichting van de deur, een 50 mm hoge/brede hindernis in de dagopening. Controleer de instelling van het uitschakelmechanisme OPEN en DICHT. Controleer alle bewegende onderdelen van het deur en aandrijfsysteem. Controleer de deurinstallatie op slijtage of beschadiging. Controleer of de deur licht met de hand te bedienen is. Controleer elke 6 maanden de aangesloten veiligheidsvoorzieningen. Aanwijzingen voor de reiniging van het aandrijfsysteem Voor reiniging mag in geen geval worden gebruikt: Een directe waterstraal, een hogedrukreiniger, zuren en logen. Aandrijfsysteem 4.1 / ProLine 16 aandrijving (ontgrendelingskabel mm) Draaimomentconsole 4.1 / Schroef B4,8 x 13 SW8 (2x) 3 Houtschroef 8 x 60 (2x) 4 Plastic pluggen S10 (2x) 5 Sluitring 8,4 (2x) 6 Sluitring 5,3 (2x) 7 Bevestigingshoek (2x) 8 Moer met aanzet SW13 (4x) 9 Zelfborgende moer SW13 (2x) 10 Schroef M8 x 16 (6x) 11 Draaimomentconsole i Informatie: Zie de bijgaande handleiding voor de omvang van de levering optionele toebehoren. 4 Montage en bedieningshandleiding, ProLine 16 NL (#98258)

5 4. Productoverzicht Veiligheidsinrichtingen (optioneel) Afstandsbediening (optioneel) Asadapterset (optioneel) Voor de bediening van de aandrijving is een bedieningselement nodig. Bedieningselementen (optioneel) 4.1 / / ,55 6,35 25, ,8 6,4 25,4 17 Command 613bedieningselement ,4 31,75 SW 32,1 25,4 19,0 6,4 6,35 12 Spie 1 (1x) (alleen bij adapter zonder geïntegreerde spie) 13 Spie 2 (3x) (alleen bij adapter zonder geïntegreerde spie) 14 Spie 3 (3x) (alleen bij adapter zonder geïntegreerde spie) 15 Spie (1x) (afmetingen zijn situatie afhankelijk) 16 Borgring (2x) Montage en bedieningshandleiding, ProLine 16 NL (#98258) 5

6 y 4. Productoverzicht 4.2 Montagevarianten 4.3 Afmetingen Opsteekmontage 4.2 / 1 ProLine / ,5 Montage met steekas met adapter (optioneel) 4.2 / 2 Benodigde ruimte bij opsteekbevestiging 4.3 / , i Informatie: Voor de inbouw van de aandrijving met andere montagevarianten moeten de betreffende handleidingen worden aangehouden. 6 Montage en bedieningshandleiding, ProLine 16 NL (#98258)

7 5. Montagevoorbereidingen 5.1 Algemene gegevens 5.2 Controles De handleiding beschrijft de opsteekbevestiging voor de aandrijving in de uitvoering met snelontkoppeling (SE). De afbeeldingen in deze handleiding zijn niet op schaal. Maten worden steeds in millimeter (mm) aangegeven. In deze handleiding wordt de montage van de deurvariant met normaal beslag binnen rechts beschreven. Voor een correcte montage zijn de volgende gereedschappen nodig: 5.1 / 1 8 / 10 / 13 2 / 2,5 20 Attentie! Om een correcte montage te garanderen moeten, voor het begin van de werkzaamheden, de volgende controles steeds worden uitgevoerd. Leveringspakket Controleer of het leveringspakket compleet is. Controleer of het benodigde toebehoren voor uw inbouwsituatie aanwezig zijn. Deurinstallatie Attentie! Het aandrijfsysteem kan van buiten niet worden ontgrendeld. Om in het geval van een storing in de garage te kunnen, moet er een aparte ingang aanwezig zijn. 2,5 4 ø 9 i Informatie: Zie de handleiding van de deur voor de montage van de aandrijving op de deur. De deur moet volledig zijn gemonteerd en op juiste werking zijn gecontroleerd. * Vet ø 10 * Zorg ervoor dat uw deurinstallatie over een geschikte netspanningaansluiting en een stroomonderbreker beschikt. Controleer of de aan te drijven deur aan de volgende voorwaarden voldoet: De deur moet gemakkelijk met de hand kunnen worden bewogen. De deur moet in iedere stand in balans zijn. Bepaal aan welke zijde van de deurinstallatie het aandrijfsysteem moet worden gemonteerd. Controleer of er voldoende plaats is om het aandrijfsysteem te monteren. i Informatie: Bij toepassing en montage van accessoires dient de betreffende bijgevoegde handleiding in acht te worden genomen. Montage en bedieningshandleiding, ProLine 16 NL (#98258) 7

8 5. Montagevoorbereidingen 6. Montage 5.3 Bekabelingsplan 6.1 Voorbereiding van de deur 5.3 / 1 Opmerking: De bekabeling is als voorbeeld weergegeven en kan afhankelijk van het deurtype en de uitvoering afwijken. F Voorzichtig! De montage moet in een veilige positie plaatsvinden om te voorkomen dat de deur plotseling naar beneden valt. U kunt ook een hoogwerker of een steiger gebruiken. Om letsel te voorkomen moet de deur moet tijdens de montage zijn beveiligd tegen openen en sluiten. A C 6.1 / 1 H I J G K J L B D H I M E G Vergrendel de deur. A Aandrijving ProLine 16 B Bedieningselement C Signalering (bijv. signaallamp) D Voedingsaansluiting Beschikbaar lengte: 1,1 m (230 V) E Hoofdschakelaar F Schakelaar veerbreukbeveiliging door derde G Deursensoren slapkabelbeveiliging H Optosensoren I Fotocel J Behuizing aansluiteenheid K Deursensor loopdeur L Platte kabel motoraggregaat bedieningselement M Besturing i Informatie: Zie voor de montage en bekabeling van de deursensoren, bedieningselementen en signaalinrichtingen de desbetreffende handleidingen. 8 Montage en bedieningshandleiding, ProLine 16 NL (#98258)

9 6. Montage 6.2 Montage van de asadapter 6.3 Montage van de aandrijving op de deur Attentie! Voor een goede werking: Moet er een speling van circa 3 mm tussen de lagerplaat en de borgring worden aangehouden, Moet de asadapter in de draairichting zonder speling op de veeras zijn bevestigd. 6.3 / / 1 ~ 3 A C Plaats de aandrijving op de asadapter. D 6.3 / 2 B Ontbraam de veeras (B) met een vijl. Schuif de borgring (A) op de veeras (B). Draai de schroef van de borgring (A) vast. Vet de veeras in. Schuif de asadapter (C) op de veeras (B). Borg de aandrijving met een stelring. Alleen bij asadapter zonder geïntegreerde spie: Steek de spie in de asadapter. Montage en bedieningshandleiding, ProLine 16 NL (#98258) 9

10 6. Montage 6.4 Montage van de draaikoppelsteun Montage op het frame 6.4 / 2 Opmerking: De draaikoppelsteun kan op de muur of op het frame worden gemonteerd. B A Montage op de muur 6.4 / 1 C B Monteer de draaikoppelsteun (A) op de aandrijving. A Monteer de eerste beugel (B) op de draaikoppelsteun (A). Schroef de tweede bevestigingsbeugel (C) op de eerste beugel (B) vast. Monteer de tweede bevestigingsbeugel (C) op het frame. Monteer de draaikoppelsteun (A) op de aandrijving. Monteer de montagebeugel (B) op de draaikoppelsteun (A). Monteer de montagebeugel (B) op de muur. 10 Montage en bedieningshandleiding, ProLine 16 NL (#98258)

11 6. Montage 6.5 Aansluitingen aan de besturing Control x / 1 Voorzichtig! Gevaar voor een elektrische schok! Voor het installeren van de bekabeling moet worden gecontroleerd, dat de leidingen spanningsvrij zijn. Tijdens het installeren van de bekabeling moet ervoor worden gezorgd, dat de leidingen spanningsvrij blijven (opnieuw inschakelen verhinderen). Attentie! Om schade aan de besturing te voorkomen: Neem altijd de plaatselijke veiligheidsbepalingen in acht. Leg netleidingen en besturingskabels beslist gescheiden aan. De stuurspanning bedraagt 24 V DC. Externe spanningen aan de aansluitingen XW40A, XB10 of XB02 leidt tot beschadiging van de elektronica. Op de klemmen 1 en 2 (XB02) mogen alleen potentiaalvrije contacten worden aangesloten P Omschrijving Soort / Functie i XN81 Aansluiting voedingskabel 6.5 / 2 XP15 Aansluiting besturingsveiligheidscircuit 6.5 / 7 XV51 Aansluiting motortoerental XW40A MS BUS, bijv. bedieningsbesturing, module XW40B Aansluiting referentiecassette i Aansluiting XN / 2 M07E039 Informatie: Bij het monteren van externe bedieningselementen, veiligheids en signaalinrichtingen, de overeenkomstige handleidingen in acht nemen. Opmerking: Verwijder de overeenkomstige kortsluitingsstekker alvorens een bedieningselement aan de aansluitbus aan te sluiten. De ProLine 16aandrijving wordt standaard geleverd met een geïntegreerde besturing. Bij uitbreiding met aanvullende module, kan de Control variobesturing ook worden aangesloten via de MSbus. XN81 L N PE XN81 XH02 XN70 L N PE XB10 XB02 XW40B L N PE XM70 XB70 X0 L N PE XH75 XV51 XP15 XW40A F0 Omschrijving Soort / Functie i XB70 Aansluiting modulaire antenne XB02 XB10 Aansluiten van externe bedieningselementen zonder systeembekabeling en tweedraadse fotocel Aansluiten van externe bedieningselementen met systeembekabeling 6.5 / 3, 6.5 / 4, 8.3 / Niveau 5 / Menu 1 XH02 Aansluiting programmeerbare uitgang (bijvoorbeeld controlelampje) 6.5 / 5 XM70 Aansluiting motor (Draairichting) 7.3 XH75 Aansluiting deurvergrendeling 6.5 / 6 XN70 Aansluiting reserveaccu Omschrijving L N PE Soort / Functie Aansluiting fase Aansluiting nuldraad Aansluiting randaarde Montage en bedieningshandleiding, ProLine 16 NL (#98258) 11

12 6. Montage Aansluiting XB / 3 M10E035 W1 W2 XB Sb Opmerking: Wanneer een fotocel wordt gebruikt met standaard of lijstfunctie, moet deze vóór de ingebruikneming in spanningsloze toestand worden geïnstalleerd. Na het inschakelen van de netspanning wordt de fotocel alleen automatisch door de besturing herkend, wanneer de lichtbaan van de fotocel ten minste 5 seconden continu vrij is. Anders moet de fotocel achteraf alsnog worden geprogrammeerd. 1 2 AP27 W1 1 2 W Veiligheidselementen die door aansluiting op de besturing automatisch worden opgenomen in het besturingsproces, kunnen alleen worden uitgeschakeld door het lostrekken van de elektrische verbinding en een aansluitende reset van de besturing (reset van veiligheidselementen). TX RX Aansluiting XH02 Omschrijving Soort / Functie 1 24 V DC (max. 50 ma) 2 Impuls 3 GND 70 GND Tweedraadse fotocel RX Ontvanger van de 2draads fotocel Sb1 Externe impulsschakelaar (indien aanwezig) TX Zender van de 2draads fotocel 6.5 / 5 M10E010 Attentie! De contactbelasting (max. 230 V / 2A) moet in acht worden genomen om beschadigingen van de printplaat te voorkomen. XH Aansluiting XB02 (externe fotocel) L 6.5 / 4 M10E040 XB N HH14 Omschrijving Soort / Functie 15 / 16 Aansluiting programmeerbare uitgang potentiaalvrij NC 16 Aansluiting COM 16 / 17 Aansluiting programmeerbare uitgang potentiaalvrij NO HH14 Controlelampjes X S1 Omschrijving Soort / Functie 1 24 V DC (max. 50 ma) 2 Impuls 3 GND 70 GND Tweedraadse fotocel S1 Fotocel potentiaalvrij verbreekcontact 12 Montage en bedieningshandleiding, ProLine 16 NL (#98258)

13 6. Montage Aansluiting XH75 (optioneel) Aansluiting XP15 (optioneel) 6.5 / / 7 Aansluitvoorbeeld: gebruik met een contactlijst en slapkabelschakelaar XH75 M09E042 XP15 P1 b c d e f B W1 WH BN GN YE BK AP01 R1 XP S1 A Sluit de elektrische vergrendeling (A) aan op de aansluitkast (B). Sluit de XH75aansluiting aan op de aansluitkast (B). BP49 Omschrijving AP01 R1 XP01 BP49 S1 XP15 Soort / Functie Eenzijdige aansluiteenheid 8K2weerstand Stekkerdoos, 6polig Contactlijst DICHT Slapkabelschakelaar Veerlijst, 6polig Besturing veiligheidscircuit Opmerking: De SKSaansluiting is standaard ingesteld op een SKS van 8,2 kω. Bij gebruik van een SKS OPTO 300 moet na aansluiting een reset plaatsvinden. i Informatie: De reset van de besturing is in punt 8.3 / niveau 1 / menu 8 beschreven. Montage en bedieningshandleiding, ProLine 16 NL (#98258) 13

14 7. Inbedrijfstelling 7.1 Overzicht van besturingseenheid 7.2 Snelprogrammering 7.1 / 1 Overzicht geïntegreerde Control x.22besturing A B D Snelprogrammeren Opmerking: Voor een correcte inbedrijfstelling van het aandrijfsysteem moet de snelprogrammering worden uitgevoerd. Dit geldt voor de eerste ingebruikneming en na een reset P C In de snelprogrammering worden de basisfuncties van het aandrijfsysteem ingesteld. Eindpositie OPEN Eindpositie DICHT Radiografische besturing (indien beschikbaar) Dit programmeerproces is doorlopend en moet dwingend worden uitgevoerd. Bedieningselementen Benaming Type / functie i A Weergave carrousel 10.1 B C D Toets OPEN (+) (bijv. deur in positie OPEN bewegen of parameter in de programmeermodus verhogen) Toets DICHT () (bijv. deur in positie DICHT bewegen of parameter in de programmeermodus verlagen) Toets (P) (bijv. programmeermodus openen of parameter opslaan) i Programmeertoetsen Opmerking: Tijdens het programmeren van de deurposities OPEN en DICHT moet de holle as ten minste eenmaal 360 draaien zodat een referentiepunt kan worden ingeleerd. Beweegt de deur na het indrukken van de knop (+) in de deurpositie DICHT, dan moet de snelprogrammering worden onderbroken en eerst de draairichting veranderd. Informatie: De verandering van draairichting wordt beschreven in punt 7.3. Voor de programmering worden de toetsen OPEN (+), DICHT () en (P) gebruikt. De programmering gebeurt met de toetsen plus (+), min () en (P). Als er in de programmeermodus binnen 120 seconden geen van de toetsen wordt ingedrukt, dan springt de besturing terug naar de bedrijfstoestand. Er wordt een overeenkomstige melding weergegeven. i Informatie: De verklaring van de meldingen is beschreven in punt 10. Start van snelprogrammering (geïntegreerde besturing) Voer de snelprogrammering uit volgens het navolgende schema. Opmerking: De snelprogrammering kan op elk moment worden verlaten door 3x op de knop P te drukkenn. 14 Montage en bedieningshandleiding, ProLine 16 NL (#98258)

15 7. Inbedrijfstelling Verloop van de snelprogrammering 1. 1x >2s <10s P Snelprogrammering starten / Eindpositie OPEN programmeren Bedrijfs modus 2. Deur in de positie OPEN bewegen 3. Correctie van de eindpositie OPEN met de (+) en () toetsen 4. 1x <1s P Eindpositie OPEN opslaan / Eindpositie DICHT programmeren 5. Deur in de positie DICHT bewegen 6. Correctie van de eindpositie DICHT met de (+) en () toetsen 7. 1x <1s P Eindpositie DICHT opslaan / Afstandsbesturing programmeren 8. Handzender bedienen 9. Handzender loslaten 10. 1x <1s P Afstandsbesturing opslaan / Snelprogrammering beëindigen Legende: LED uit LED brandt LED knippert langzaam LED knippert gelijkmatig LED knippert snel Fabrieksinstelling Niet mogelijk Montage en bedieningshandleiding, ProLine 16 NL (#98258) 15

16 7. Inbedrijfstelling 7.3 Van draairichting veranderen 7.4 Functiecontrole Voorzichtig! Kans op stroomstoten: Bij bedradingwerkzaamheden moet ervoor worden gezorgd dat er geen spanning op de leidingen staat. Bij bedradingwerkzaamheden moet ervoor gezorgd worden dat er geen netspanning op de leidingen kan komen te staan (bijv. voor komen van inschakelen van de netspanning). Attentie! Om de juiste werking van het aandrijfsysteem te garanderen, moet u de na de verandering van draairichting op de bedieningsbesturing een reset uitvoeren (alleen nodig indien de deurposities al zijn ingeleerd). Controle: Na de snelprogrammering en na veranderingen in het programmeermenu moeten de volgende leerbewegingen en controles worden uitgevoerd. Programmeerloop van de aandrijfkracht Het aandrijfsysteem leert de maximaal benodigde aandrijfkracht tijdens de eerste bewegingen na de instelling van de eindposities. Laat de aandrijving (met gekoppelde deur) zonder onderbreking één maal van de eindpositie DICHT naar de eindpositie OPEN lopen en terug. De aandrijving bepaalt tijdens deze leerbeweging de maximale trek en drukkracht en de krachtreserve, die nodig is om de deur te bewegen. i Informatie: De aansluiting van de voeding is beschreven in punt 6.5. De reset van de bedieningsbesturing is in punt 8.3 / niveau 1 / menu 8 beschreven. De snelprogrammering wordt beschreven in punt Controle: 1. Na het indrukken van de (+) toets: De deur moet openen en naar de opgeslagen eindpositie OPEN bewegen. 7.3 / 1 2. Na het indrukken van de () toets: De deur moet sluiten en naar de opgeslagen eindpositie DICHT bewegen. 3. Na het indrukken van de toets van de handzender: Het aandrijfsysteem moet de deur in de richting OPEN resp. in de richting DICHT bewegen. XM70 Verwissel op de motoraansluiting (XM70) de bruine draad met de groene draad. Voer eerst een reset van de besturing uit. Voer de snelprogrammering opnieuw uit Na het indrukken van de toets van de handzender terwijl het aandrijfsysteem loopt: Het aandrijfsysteem moet stoppen. Bij het volgende indrukken loopt het aandrijfsysteem in de tegengestelde richting. 16 Montage en bedieningshandleiding, ProLine 16 NL (#98258)

17 7. Inbedrijfstelling Deursensoren Activeer alle deursensoren afzonderlijk. Controlelampjesvoorziening Test de werking van de controlelampjesvoorziening. Noodbediening i Controle: Test de deursensoren conform de betreffende bedieningshandleiding. Bij het reageren van een veiligheidselement gaat LED 1 branden. Informatie: De werking van de noodbediening is beschreven in punt 9. Test de werking van de noodbediening. Fotocel in het frame Laat alle fotocellen afzonderlijk reageren. Opmerking: Een aangesloten fotocel in het frame moet boven de inbouwpositie in werking treden. Onder de inbouwpositie wordt de werking door de besturing uitgeschakeld. Bij het aansluiten van meerdere fotocellen reageren alle fotocellen op dezelfde wijze als een eventuele fotocel in het frame. Automatisch uitschakelsysteem Voorzichtig! Het uitschakelmechanisme OPEN en DICHT moet correct worden ingesteld, om lichamelijk letsel of materiële schade te voorkomen. Uitschakelmechanisme OPEN Bij aandrijfsystemen voor deuren met openingen in het deurblad (doorsnee opening > 50 mm): Belast de deur tijdens de loopbeweging in het midden van de onderkant met een gewicht van 20 kg. De deur moet onmiddellijk stoppen. Uitschakelmechanisme DICHT Zet een 50 mm hoge hindernis op de grond. Laat de deur op de hindernis lopen. Het aandrijfsysteem moet bij het treffen van de hindernis stoppen en omkeren. Opmerking: De instellingen van de parameters blijven bij een onderbreking van de netspanning opgeslagen. Alleen door een reset worden de aandrijfkrachten OPEN en DICHT terug gezet naar de fabrieksinstellingen. Fotocel Laat alle fotocellen afzonderlijk reageren. Controleer alle aangesloten fotocellen nét voor de deurpositie DICHT. Montage en bedieningshandleiding, ProLine 16 NL (#98258) 17

18 8. Uitgebreide aandrijvingsfuncties 8.1 Schema van de uitgebreide programmering (voorbeeld voor niveau 2, menu 2) Niveau Menu Parameter Bedrijfs modus (Geïntegreer de besturing) Niveau 4 Menu 3 Waarde verhogen Programmering beëindigen Niveau 3 Menu 2 Parameter > 5 sec Niveau 2 Menu 1 Waarde verlagen > 10 sec. + Niveau 1 Menuexit (niveau 2) + > 5 sec. Niveauexit + + Menu 8 Niveau 8 > 5 sec. + Legende: LED uit LED brandt LED knippert langzaam LED knippert gelijkmatig LED knippert snel Fabrieksinstelling Niet mogelijk 18 Montage en bedieningshandleiding, ProLine 16 NL (#98258)

19 8. Uitgebreide aandrijvingsfuncties 8.2 Totaaloverzicht van de programmeerbare functies Niveau Menu Fabrieksinstelling Niveau 1 Basisfuncties Niveau 2 Aandrijvingsinstellingen Niveau 3 Automatisch sluiten Niveau 4 Radiografische programmering Niveau 5 Speciale functie Niveau 6 Variabele snelheid Niveau 7 Service en onderhoud Niveau 8 Systeeminstellingen Menu 3: Tussenpositie OPEN Menu 4: Tussenpositie DICHT Menu 7: Relaisuitgang Signaallamp Menu 8: RESET Geen reset Menu 1: Benodigde aandrijfkracht OPEN Stap 8 Menu 2: Benodigde aandrijfkracht DICHT Stap 8 Menu 3: Uitschakelmechanisme OPEN Stap 8 Menu 4: Uitschakelmechanisme DICHT Stap 8 Menu 1: Automatisch sluiten Gedeactiveerd Menu 3: Deuropentijd 2 sec. Menu 4: Voorwaarschuwingstijd 1 sec. Menu 5: Startwaarschuwing 0 sec. Menu 7: Signaallamp Deurbeweging / waarschuwing: knipperen Deurstilstand: uit Menu 2: Tussenpositie OPEN Menu 3: Tussenpositie DICHT Menu 4: OPEN Menu 5: DICHT Menu 8: Relaisuitgang Menu 1: Programmeerbare impulsingang Impuls Menu 4: Verlichtingstijd 180 sec. Menu 1: Snelheid OPEN Stap 16 Menu 2: Snelheid softloop OPEN Stap 7 Menu 3: Softlooppositie OPEN Menu 4: Snelheid DICHT Stap 16 Menu 5: Snelheid smartloop DICHT Stap 16 Menu 6: Snelheid softlauf DICHT Stap 7 Menu 7: Smartloop DICHT Menu 8: : Softlooppositie DICHT Menu 1: Deurcyclusteller Menu 2: Onderhoudsteller Menu 3: Instelling onderhoudsinterval UIT Menu 8: Reset service en onderhoud Geen reset Menu 1: Fotocel Werking zonder fotocel Menu 2: Veiligheidscontactlijst Hek keert kort om (OPEN/DICHT) Menu 3: Automatisch uitschakelsysteem Deur stopt (OPEN) Deur loopt kort terug (DICHT) Menu 4: Bedrijfsmodi Zelfhoudend (OPEN/DICHT) Menu 5: Functie van de richtingcommandogever Niet actief Menu 6: Functie van de impulscommandogever Alleen STOP, vervolgens standaardvolgorde van impulsen Montage en bedieningshandleiding, ProLine 16 NL (#98258) 19

20 8. Uitgebreide aandrijvingsfuncties 8.3 Functieoverzicht van de programmeerniveaus Voorzichtig! In de uitgebreide aandrijvingsfuncties kunnen belangrijke fabrieksinstellingen worden veranderd. De afzonderlijke parameters moeten correct worden ingesteld om lichamelijk letsel en materiële schade te vermijden. Niveau 1 Basisfuncties Menu 3: Tussenpositie OPEN Met toets (+ / OPEN) en ( / DICHT) instellen Tussenpositie OPEN Functioneert met automatisch sluiten Menu 4: Tussenpositie DICHT Met toets (+ / OPEN) en ( / DICHT) instellen Menu 7: Relaisuitgang A7 B7 C7 D7 E7 F7 G7 H7 I7 J7 K7 L7 Menu 8: RESET A8 B8 C8 D8 E8 F8 G8 Attentie! Na een Reset worden alle parameters op de fabrieksinstellingen teruggezet. Om een probleemloze werking van de besturing te garanderen: moeten alle gewenste functies opnieuw worden geprogrammeerd; moet de afstandsbediening worden geprogrammeerd; moet het aandrijfsysteem éénmaal in de eindpositie OPEN en DICHT lopen. Opmerking: Alleen de laatst geprogrammeerde tussenpositie kan worden gebruikt. Bij geactiveerd automatisch sluiten (niveau 3 / menu 1) is de relaisuitgang (niveau 1 / menu 7) niet programmeerbaar. i Informatie: Na wijzigingen in de menu's 3 en 4 van niveau 1 dient er opnieuw een functietest te worden uitgevoerd (punt 7.4). 20 Montage en bedieningshandleiding, ProLine 16 NL (#98258)

UNI 12/22 Funk. Veiligheidsvoorschriften. Automatische zonweringbesturing / Commande-automatisme pour protection solaire

UNI 12/22 Funk. Veiligheidsvoorschriften. Automatische zonweringbesturing / Commande-automatisme pour protection solaire UI 12/22 UI 12/22 Funk Automatische zonweringbesturing / Commande-automatisme pour protection solaire Installatie- en gebruikershandleiding Instructions de montage et de service Veiligheidsvoorschriften

Nadere informatie

Bedieningshandleiding SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL

Bedieningshandleiding SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL Bedieningshandleiding SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL STP5-10TL-20-BE-nl-13 98-108900.03 Versie 1.3 NEDERLANDS Juridische bepalingen SMA Solar Technology AG

Nadere informatie

versie 2015-1 Javo BV Postbus 21 2210 AA Noordwijkerhout Holland T: +31 (0)252 343121 F: +31 (0)252 377423 info@javo.eu www.javo.

versie 2015-1 Javo BV Postbus 21 2210 AA Noordwijkerhout Holland T: +31 (0)252 343121 F: +31 (0)252 377423 info@javo.eu www.javo. Gebruikershandleiding Origineel document versie 2015-1 Afneemrobot JAR met bufferband Machine nr.: Javo BV Postbus 21 2210 AA Noordwijkerhout Holland T: +31 (0)252 343121 F: +31 (0)252 377423 info@javo.eu

Nadere informatie

Service-instructie. Hoog Rendement Gaswandketel. Nefit SmartLine Basic HR(C) Nefit SmartLine HR(C)

Service-instructie. Hoog Rendement Gaswandketel. Nefit SmartLine Basic HR(C) Nefit SmartLine HR(C) Voor de installateur Service-instructie Hoog Rendement Gaswandketel Nefit SmartLine Basic HR(C) Nefit SmartLine HR(C) Overzicht Nefit SmartLine HR(C) frame Overzichtstekening Nefit SmartLine HR(C) 8 9

Nadere informatie

MVS-15RH Woonhuisventilatie

MVS-15RH Woonhuisventilatie Handleiding voor de installateur MVS-15RH Woonhuisventilatie Deze handleiding is bedoeld voor de gebruikers en de installateurs van het mechanisch ventilatiesysteem van het type MVS-15RH. De handleiding

Nadere informatie

T-MODE TM 35 ER - TM35 ERO TM 45 ER - TM 58 ER

T-MODE TM 35 ER - TM35 ERO TM 45 ER - TM 58 ER T-MODE TM 35 ER - TM35 ERO TM 45 ER - TM 58 ER VERKLARING VAN CONFORMITEIT Fabrikant: Adres: verklaart dat: FAAC S.p.A. Via Benini, 1-40069 Zola Predosa BOLOGNA - ITALIË de aandrijving mod. TM 35 ER, TM35

Nadere informatie

Voor de gebruiker en de installateur. Bedienings- en installatiehandleiding. calormatic 340f. VRT 340f. Kamer(klok)thermostaat NL; BENL

Voor de gebruiker en de installateur. Bedienings- en installatiehandleiding. calormatic 340f. VRT 340f. Kamer(klok)thermostaat NL; BENL Voor de gebruiker en de installateur Bedienings- en installatiehandleiding calormatic 340f Kamer(klok)thermostaat VRT 340f NL; BENL Inhoudsopgave Inhoudsopgave Aanwijzingen bij de documentatie.. 4 Bewaren

Nadere informatie

EJC/EJC-Z 14/16. Gebruiksaanwijzing 06.98 - 10004251 01.06

EJC/EJC-Z 14/16. Gebruiksaanwijzing 06.98 - 10004251 01.06 EJC/EJC-Z 14/16 06.98 - Gebruiksaanwijzing H 10004251 01.06 Voorwoord Voor een veilig gebruik van het interne transportmiddel is kennis nodig, die u in deze ORIGINELE HNDLEIDING vindt. De inormatie is

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING. PowerMaster-10 G2. Volledig 2-weg draadloos alarmsysteem. www.visonic.com

GEBRUIKERSHANDLEIDING. PowerMaster-10 G2. Volledig 2-weg draadloos alarmsysteem. www.visonic.com GEBRUIKERSHANDLEIDING PowerMaster-10 G2 Volledig 2-weg draadloos alarmsysteem www.visonic.com Gebruikershandleiding PowerMaster-10 G2 Versie 17 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 Voorwoord... 3 Overzicht...

Nadere informatie

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS Gebruikershandboek Nederlands Juni 2010 De doorgestreepte container wil zeggen dat het product binnen de Europese Gemeenschap voor gescheiden afvalverzameling moet worden

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Voor de gebruiker. Gebruiksaanwijzing. calormatic 470. Weersafhankelijke thermostaat. NL, BEnl

Gebruiksaanwijzing. Voor de gebruiker. Gebruiksaanwijzing. calormatic 470. Weersafhankelijke thermostaat. NL, BEnl Gebruiksaanwijzing Voor de gebruiker Gebruiksaanwijzing calormatic 470 Weersafhankelijke thermostaat NL, BEnl Impressum Documenttype: Gebruiksaanwijzing Product: calormatic 470 Doelgroep: Taal: Gebruiker

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING PUMA 20 9006394D

GEBRUIKERSHANDLEIDING PUMA 20 9006394D GEBRUIKERSHANDLEIDING NL PUMA 20 9006394D Nederlands 2011 Handicare Alle rechten voorbehouden. De verstrekte informatie mag geenszins worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt op welke wijze en met

Nadere informatie

Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruiksaanwijzing Omistajan opas Guía del usuario Notice d utilisation Manuale di istruzioni

Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruiksaanwijzing Omistajan opas Guía del usuario Notice d utilisation Manuale di istruzioni Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruiksaanwijzing Omistajan opas Guía del usuario Notice d utilisation Manuale di istruzioni Felhasználói útmutató Podręcznik użytkownika Guia dos proprietários

Nadere informatie

Voor de installateur/voor de gebruiker. Gebruiksaanwijzing en installatiehandleiding. atmomag. Geyser. atmomag 14-0/0 GX atmomag 14-0/0 XI

Voor de installateur/voor de gebruiker. Gebruiksaanwijzing en installatiehandleiding. atmomag. Geyser. atmomag 14-0/0 GX atmomag 14-0/0 XI Voor de installateur/voor de gebruiker Gebruiksaanwijzing en installatiehandleiding atmomag Geyser atmomag 4-0/0 GX atmomag 4-0/0 XI NL Voor de gebruiker Gebruiksaanwijzing atmomag Inhoudsopgave Algemene

Nadere informatie

Honeywell HCE20M1003. Zoneregelaar. Montage en gebruik

Honeywell HCE20M1003. Zoneregelaar. Montage en gebruik HCE20M1003 Zoneregelaar Montage en gebruik 1 ON DIP 1 2 3 4 ON DIP 1 2 3 4 1x 1x 1x 3 1 2 2 4x Fig. 2a 4 4x 1x 5 1x 1 3 5 2 4 6 1x 4 1x Fig. 1 Fig. 2b 1 2 3 4 5 6 7 Honeywell A B Fig. 3 14 13 12 11 10

Nadere informatie

Voor de installateur/voor de gebruiker. Gebruiksaanwijzing en installatiehandleiding. atmomag. Geyser. atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI

Voor de installateur/voor de gebruiker. Gebruiksaanwijzing en installatiehandleiding. atmomag. Geyser. atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI Voor de installateur/voor de gebruiker Gebruiksaanwijzing en installatiehandleiding atmomag Geyser atmomag mini -0/0 GX atmomag mini -0/0 XI NL Voor de gebruiker Gebruiksaanwijzing atmomag Inhoudsopgave

Nadere informatie

INSTRUCTIEBOEKJE WAC9Q WAC12Q - WAC18Q. airconditioner (split-unit) wandmodel met met warmtepomp en snelkoppelsysteem

INSTRUCTIEBOEKJE WAC9Q WAC12Q - WAC18Q. airconditioner (split-unit) wandmodel met met warmtepomp en snelkoppelsysteem INSTRUCTIEBOEKJE WAC9Q WAC12Q - WAC18Q airconditioner (split-unit) wandmodel met met warmtepomp en snelkoppelsysteem 2 HARTELIJK DANK Hartelijk dank dat u voor deze EUROM airconditioner gekozen hebt: u

Nadere informatie

LIBRE LX *INFMANU3819*

LIBRE LX *INFMANU3819* LIBRE LX VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN Pride Leverancier: Adres: WAARSCHUWING! Het eerste afstellen van deze scootmobiel en het uitvoeren van alle in deze handleiding gegeven procedures dient door een goedgekeurde

Nadere informatie

Western Free Joint System airconditioners FJS-B xxr4a Montage- en gebruikershandleiding

Western Free Joint System airconditioners FJS-B xxr4a Montage- en gebruikershandleiding Western Free Joint System airconditioners FJS-B xxr4a Montage- en gebruikershandleiding Ref: FJS-B_xxR4A_2011 21-02-2011 1 Inhoudsopgave. Blz. 3 Blz. 6 Blz. 6 Blz. 7 Blz. 7 Blz. 9 Blz. 10 Blz. 10 Blz.

Nadere informatie

Condenserende gasketel WTC 15 32-A 83247607 1/2014-09. Montage- en bedieningsrichtlijnen

Condenserende gasketel WTC 15 32-A 83247607 1/2014-09. Montage- en bedieningsrichtlijnen Eine deutschsprachige Version dieser Anleitung ist auf Anfrage erhältlich. 83247607 1/2014-09 Conformiteitsverklaring Sprachschlüssel 4810000007 Leverancier: Max Weishaupt GmbH Adres: Max-Weishaupt-Straße

Nadere informatie

Snel aan de slag Installatiegids (versie 4.2)

Snel aan de slag Installatiegids (versie 4.2) Internet Control Station Kijk op www.klikaanklikuit.nl /page/ mijn-ics-1000/ voor de meest recente gebruiksaanwijzing en updates. Snel aan de slag Installatiegids (versie 4.2) ICS-1000 Het grootste gemak

Nadere informatie

Teasi One - Gebruikershandleiding

Teasi One - Gebruikershandleiding Teasi One - Gebruikershandleiding Inhoudsopgave Gebruik en bediening van navigatiesystemen 3 1. Uw apparaat leren kennen... 5 2. Het apparaat starten... 8 2.1. Eerste keer starten... 8 2.2. Tweede en volgende

Nadere informatie

VOORDAT U DE WASMACHINE IN GEBRUIK NEEMT 1.Verwijderen van de verpakking en inspectie

VOORDAT U DE WASMACHINE IN GEBRUIK NEEMT 1.Verwijderen van de verpakking en inspectie 30106300aNL.fm Page 1 Friday, January 8, 2010 5:08 PM GEBRUIKSOMSCHRIJVING Deze wasmachine is uitsluitend bestemd voor het wassen en centrifugeren van in de machine wasbaar wasgoed, in hoeveelheden die

Nadere informatie

Vanaf nu brandt het licht tot diep in de nacht en de constructieafdeling maakt overuren.

Vanaf nu brandt het licht tot diep in de nacht en de constructieafdeling maakt overuren. SPEEDHUB 500/14 "Sneller dan de branding" Frankrijk 1994. Het contact met de teams en de teammonteurs van de Tour de France was zoals altijd zeer spannend. Onze fietsketting Rohloff S-L-T 99 is succesvol

Nadere informatie

Motors Automation Energy Transmission & Distribution Coatings. Frequentie regelaar CFW-11. Gebruikers handleiding

Motors Automation Energy Transmission & Distribution Coatings. Frequentie regelaar CFW-11. Gebruikers handleiding Motors Automation Energy Transmission & Distribution Coatings Frequentie regelaar CFW- Gebruikers handleiding FREQUENTIE- OMVORMER HANDLEIDING Serie: CFW- Taal: Nederlands Document: 000698246 / 0 Modellen:

Nadere informatie

SB 15/230. Actieve speaker soundbar. Designed to Entertain. Handleiding Nederlands

SB 15/230. Actieve speaker soundbar. Designed to Entertain. Handleiding Nederlands SB 15/230 Actieve speaker soundbar Handleiding Nederlands Designed to Entertain. SB 15/230 Soundbar Home Theater Speaker System Handleiding Inhoud Inleiding... 3 Eigenschappen en Functies... 3 Inhoud Set...

Nadere informatie

Motorola D1010 series

Motorola D1010 series Motorola D1010 series Voor de D1011, D1012, D1013 en D1014 Digitale draadloze telefoon met antwoordapparaat Waarschuwing Gebruik uitsluitend oplaadbare batterijen. Welkom... Dit is uw nieuwe Motorola D1010

Nadere informatie

Paxton. Ins-30209-NL Net2 PaxLock - Scandic. Technische support. Onderdelenlijst. Benodigd gereedschap 12/09/2014

Paxton. Ins-30209-NL Net2 PaxLock - Scandic. Technische support. Onderdelenlijst. Benodigd gereedschap 12/09/2014 12/09/2014 Paxton Ins-30209-NL Net2 PaxLock - Scandic Technische support +31 76 3333 999 support@paxton-benelux.com Technische ondersteuning is beschikbaar van: maandag t/m vrijdag van 08:30-17:00 (CET)

Nadere informatie

Modulaire toestellen serie 14 voor de bus RS485 gecentraliseerde montage

Modulaire toestellen serie 14 voor de bus RS485 gecentraliseerde montage Modulaire toestellen serie 14 voor de bus RS485 gecentraliseerde montage 3 De componenten van de serie 14 3-0 Radio antennemodule FAM14 en radio antenne FA 3-1 Radio ontvangstmodule FEM en FEM65 3-2 Gateway

Nadere informatie

Ei166RC. Ei146 GEBRUIKSAANWIJZING LEES DIT EERST

Ei166RC. Ei146 GEBRUIKSAANWIJZING LEES DIT EERST Ei166RC OPLAADBARE LITHIUMCEL BACK-UP (10 jaar) KMI/5990 Ei146 ALKALINE 9 VOLT BATTERIJ BACK-UP type 6LR61 BEWAAR DEZE INFORMATIE (BIJV. IN UW METERKAST) GEBRUIKSAANWIJZING LEES DIT EERST Beide rookmelders

Nadere informatie