Pro-Line 16 Aandrijfsysteem voor industriële deuren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Pro-Line 16 Aandrijfsysteem voor industriële deuren"

Transcriptie

1 ProLine 16 Aandrijfsysteem voor industriële deuren NL Montage en bedieningshandleiding

2 1. Verklaring van de symbolen 2. Inhoudsopgave Aanwijzingen i Voorzichtig! Gevaar voor lichamelijk letsel! Hier volgen belangrijke veiligheidsinstructies die absoluut in acht moeten worden genomen ter voorkoming van lichamelijk letsel! Attentie! Gevaar voor materiële schade! Hier volgen belangrijke veiligheidsinstructies die absoluut in acht moeten worden genomen ter voorkoming van materiële schade! Opmerking / Tip Controle Informatie Typeplaatje besturingseenheid (optioneel) Type: Artikelnr.: 1. Verklaring van de symbolen Inhoudsopgave Algemene veiligheidsinstructies Productoverzicht Leveringspakket ProLine Montagevarianten Afmetingen Montagevoorbereidingen Algemene gegevens Controles Bekabelingsplan Montage Voorbereiding van de deur Montage van de asadapter Montage van de aandrijving op de deur Montage van de draaikoppelsteun Aansluitingen aan de besturing Control x Inbedrijfstelling Overzicht van besturingseenheid Snelprogrammering Van draairichting veranderen Functiecontrole Uitgebreide aandrijvingsfuncties Schema van de uitgebreide programmering (voorbeeld voor niveau 2, menu 2) Totaaloverzicht van de programmeerbare functies Functieoverzicht van de programmeerniveaus Bediening Standaardbediening Noodbediening Meldingen Overzicht van de LEDindicaties Statusmeldingen Storingsmeldingen Storingen oplossen Bijlage Technische gegevens ProLine Inbouwinstructie EGConformiteitsverklaring Productnr.: Typeplaatje aandrijving Type: Artikelnr.: Productnr.: 2 Montage en bedieningshandleiding, ProLine 16 NL (#98258)

3 3. Algemene veiligheidsinstructies Lees het onderstaande grondig door! Doelgroep Dit aandrijfsysteem mag uitsluitend door gekwalificeerd en geschoold personeel worden gemonteerd, aangesloten en in bedrijf worden gesteld! Gekwalificeerd en geschoold personeel overeenkomstig deze beschrijving zijn personen met kennis van de algemene en speciale veiligheidsvoorschriften en voorschriften voor de preventie van ongevallen, met kennis van de geldende elektrotechnische voorschriften, met een opleiding in gebruik en onderhoud van de toegepaste veiligheidsuitrusting, met voldoende scholing en onder toezicht staan bij gespecialiseerde elektrotechnici, met het vermogen om gevaren te herkennen die door elektriciteit kunnen worden veroorzaakt, met kennis over de toepassing van de norm EN (eisen inzake installatie en gebruik). Garantie Voor een garantie met betrekking tot de werking en veiligheid moeten de aanwijzingen in deze handleiding in acht worden genomen. Bij nietinachtneming van de waarschuwingen kan lichamelijk letsel en materiële schade optreden. Voor beschadigingen die ontstaan door nietinachtneming van de aanwijzingen aanvaardt de fabrikant geen aansprakelijkheid. Uitgesloten van de garantie zijn batterijen, accu s, zekeringen en verlichting. Om montagefouten en beschadigingen aan deur en aandrijfsysteem te vermijden, moet er absoluut gewerkt worden overeenkomstig de montageinstructies in de montagehandleiding. Het product mag pas na kennisneming van de bijbehorende montage en bedieningshandleiding worden gebruikt. De montage en bedieningshandleiding moet aan de gebruiker van de deurinstallatie worden overhandigd en dient te worden bewaard. Deze bevat belangrijke aanwijzingen voor bediening, controle en onderhoud. Het product wordt vervaardigd overeenkomstig de richtlijnen en normen die vermeld zijn in de verklaring van de fabrikant en de conformiteitsverklaring. Het product heeft de fabriek in veiligheidstechnisch foutloze toestand verlaten. Mechanisch aangedreven ramen, deuren en hekken moeten voor de eerste inbedrijfstelling en wanneer nodig, maar minstens één keer per jaar, door een deskundige worden gecontroleerd (met schriftelijk bewijs). Eigenlijk gebruik Het aandrijfsysteem is uitsluitend bestemd voor het openen en sluiten van industriële deuren. Het maximale koppel moet in acht worden genomen. Naast de aanwijzingen in deze handleiding moeten de algemeen geldende veiligheidsvoorschriften en de voorschriften voor de preventie van ongevallen in acht worden genomen! Onze algemene leverings en betalingsvoorwaarde zijn van toepassing. Deurspecificaties Het aandrijfsysteem is geschikt voor sectionaaldeuren uitgerust met een verenpakket. Het beslag van de deur moet zodanig worden aangebracht dat het uit de looprails springen van de deur, met name in het plafondgedeelte, wordt voorkomen door middel van maatregelen als axiale loopwielborgingen en dwarsversterkingen van de plafondlooprailsbevestigingen en verbindingen. De draagveren zijn uitgerust met een veerbreukbeveiliging. De steunkabels zijn uitgerust met een veiligheidsvoorziening die bij kabelbreuk een verdere beweging van de deur in de richting van "Deur dicht" voorkomt, of de beveiliging tegen neerstorten door andere constructiemiddelen, welke zijn geïntegreerd in het draagmiddelsysteem, voorkomt het sluiten van de deur, zodat het verdere gebruik met een steunkabel niet mogelijk is. Aanwijzingen voor de montage van het aandrijfsysteem Verzeker u ervan dat de deur zich in een goede mechanische toestand bevindt. Zorg er altijd voor dat de deur in balans is. Verzeker u ervan dat de deur correct opent en sluit. Zorg voor geschikte netspanningaansluiting voor het aandrijfsysteem aanwezig is. Verwijder alle nietbenodigde componenten van de deur (bijv. kabels, kettingen, hoekstukken enz.). Stel alle vergrendelingen buiten werking, die na de montage van het aandrijfsysteem niet nodig zijn. Voor bekabelingwerkzaamheden moet het aandrijfsysteem altijd losgekoppeld worden van de netspanning. Houd een veiligheidsmarge van 10 seconden aan om er zeker van te zijn dat er geen spanning meer op het aandrijfsysteem staat. Neem de plaatselijke veiligheidsbepalingen in acht. Gebruik alleen het voor het fundament goedgekeurde bevestigingsmateriaal. Installeer de net en besturingskabels gescheiden. Monteer het aandrijfsysteem alleen bij gesloten deur. Monteer alle impulsdrukknoppen en radiografische commandogevers (bijv. radiografische codeschakelaar) op zicht afstand van de deur en op een veilige afstand van de bewegende delen van de deur. Een minimale montagehoogte van 1,5 meter moet worden aangehouden. Plaats waarschuwingslabels/stickers op plaatsen waar klemgevaar kan optreden (indien beschikbaar). Verzeker u ervan dat, na montage, er geen delen van de deur uitsteken op de openbare weg. Aanwijzingen voor de inbedrijfstelling van het aandrijfsysteem De gebruikers van de deurinstallatie of hun vertegenwoordigers moeten na de inbedrijfstelling van de installatie worden geïnstrueerd in de bediening. Verzeker u ervan dat kinderen niet met de besturing van deur kunnen spelen. Alvorens de deur te bewegen, dient u zich ervan te verzekeren dat er zich geen personen of voorwerpen in de gevarenzone van de deur bevinden. Controleer alle aanwezige Noodbedieningsvoorzieningen. Grijp nooit in een bewegende deur of bewegende onderdelen. Let op mogelijke knel en afknijpgevaar van de deurinstallatie. De bepalingen van EN moeten in acht worden genomen. Montage en bedieningshandleiding, ProLine 16 NL (#98258) 3

4 3. Algemene veiligheidsinstructies 4. Productoverzicht 4.1 Leveringspakket ProLine 16 Lees het onderstaande grondig door! Aanwijzingen voor het onderhoud van het aandrijfsysteem Om een storingsvrije werking te garanderen, moeten de volgende punten regelmatig worden gecontroleerd en eventueel worden hersteld. Voor werkzaamheden aan de deurinstallatie moet het aandrijfsysteem altijd spanningsvrij worden geschakeld. Controleer iedere maand of het aandrijfsysteem omkeert wanneer de deur een hindernis raakt. Zet daarvoor, overeenkomstig de looprichting van de deur, een 50 mm hoge/brede hindernis in de dagopening. Controleer de instelling van het uitschakelmechanisme OPEN en DICHT. Controleer alle bewegende onderdelen van het deur en aandrijfsysteem. Controleer de deurinstallatie op slijtage of beschadiging. Controleer of de deur licht met de hand te bedienen is. Controleer elke 6 maanden de aangesloten veiligheidsvoorzieningen. Aanwijzingen voor de reiniging van het aandrijfsysteem Voor reiniging mag in geen geval worden gebruikt: Een directe waterstraal, een hogedrukreiniger, zuren en logen. Aandrijfsysteem 4.1 / ProLine 16 aandrijving (ontgrendelingskabel mm) Draaimomentconsole 4.1 / Schroef B4,8 x 13 SW8 (2x) 3 Houtschroef 8 x 60 (2x) 4 Plastic pluggen S10 (2x) 5 Sluitring 8,4 (2x) 6 Sluitring 5,3 (2x) 7 Bevestigingshoek (2x) 8 Moer met aanzet SW13 (4x) 9 Zelfborgende moer SW13 (2x) 10 Schroef M8 x 16 (6x) 11 Draaimomentconsole i Informatie: Zie de bijgaande handleiding voor de omvang van de levering optionele toebehoren. 4 Montage en bedieningshandleiding, ProLine 16 NL (#98258)

5 4. Productoverzicht Veiligheidsinrichtingen (optioneel) Afstandsbediening (optioneel) Asadapterset (optioneel) Voor de bediening van de aandrijving is een bedieningselement nodig. Bedieningselementen (optioneel) 4.1 / / ,55 6,35 25, ,8 6,4 25,4 17 Command 613bedieningselement ,4 31,75 SW 32,1 25,4 19,0 6,4 6,35 12 Spie 1 (1x) (alleen bij adapter zonder geïntegreerde spie) 13 Spie 2 (3x) (alleen bij adapter zonder geïntegreerde spie) 14 Spie 3 (3x) (alleen bij adapter zonder geïntegreerde spie) 15 Spie (1x) (afmetingen zijn situatie afhankelijk) 16 Borgring (2x) Montage en bedieningshandleiding, ProLine 16 NL (#98258) 5

6 y 4. Productoverzicht 4.2 Montagevarianten 4.3 Afmetingen Opsteekmontage 4.2 / 1 ProLine / ,5 Montage met steekas met adapter (optioneel) 4.2 / 2 Benodigde ruimte bij opsteekbevestiging 4.3 / , i Informatie: Voor de inbouw van de aandrijving met andere montagevarianten moeten de betreffende handleidingen worden aangehouden. 6 Montage en bedieningshandleiding, ProLine 16 NL (#98258)

7 5. Montagevoorbereidingen 5.1 Algemene gegevens 5.2 Controles De handleiding beschrijft de opsteekbevestiging voor de aandrijving in de uitvoering met snelontkoppeling (SE). De afbeeldingen in deze handleiding zijn niet op schaal. Maten worden steeds in millimeter (mm) aangegeven. In deze handleiding wordt de montage van de deurvariant met normaal beslag binnen rechts beschreven. Voor een correcte montage zijn de volgende gereedschappen nodig: 5.1 / 1 8 / 10 / 13 2 / 2,5 20 Attentie! Om een correcte montage te garanderen moeten, voor het begin van de werkzaamheden, de volgende controles steeds worden uitgevoerd. Leveringspakket Controleer of het leveringspakket compleet is. Controleer of het benodigde toebehoren voor uw inbouwsituatie aanwezig zijn. Deurinstallatie Attentie! Het aandrijfsysteem kan van buiten niet worden ontgrendeld. Om in het geval van een storing in de garage te kunnen, moet er een aparte ingang aanwezig zijn. 2,5 4 ø 9 i Informatie: Zie de handleiding van de deur voor de montage van de aandrijving op de deur. De deur moet volledig zijn gemonteerd en op juiste werking zijn gecontroleerd. * Vet ø 10 * Zorg ervoor dat uw deurinstallatie over een geschikte netspanningaansluiting en een stroomonderbreker beschikt. Controleer of de aan te drijven deur aan de volgende voorwaarden voldoet: De deur moet gemakkelijk met de hand kunnen worden bewogen. De deur moet in iedere stand in balans zijn. Bepaal aan welke zijde van de deurinstallatie het aandrijfsysteem moet worden gemonteerd. Controleer of er voldoende plaats is om het aandrijfsysteem te monteren. i Informatie: Bij toepassing en montage van accessoires dient de betreffende bijgevoegde handleiding in acht te worden genomen. Montage en bedieningshandleiding, ProLine 16 NL (#98258) 7

8 5. Montagevoorbereidingen 6. Montage 5.3 Bekabelingsplan 6.1 Voorbereiding van de deur 5.3 / 1 Opmerking: De bekabeling is als voorbeeld weergegeven en kan afhankelijk van het deurtype en de uitvoering afwijken. F Voorzichtig! De montage moet in een veilige positie plaatsvinden om te voorkomen dat de deur plotseling naar beneden valt. U kunt ook een hoogwerker of een steiger gebruiken. Om letsel te voorkomen moet de deur moet tijdens de montage zijn beveiligd tegen openen en sluiten. A C 6.1 / 1 H I J G K J L B D H I M E G Vergrendel de deur. A Aandrijving ProLine 16 B Bedieningselement C Signalering (bijv. signaallamp) D Voedingsaansluiting Beschikbaar lengte: 1,1 m (230 V) E Hoofdschakelaar F Schakelaar veerbreukbeveiliging door derde G Deursensoren slapkabelbeveiliging H Optosensoren I Fotocel J Behuizing aansluiteenheid K Deursensor loopdeur L Platte kabel motoraggregaat bedieningselement M Besturing i Informatie: Zie voor de montage en bekabeling van de deursensoren, bedieningselementen en signaalinrichtingen de desbetreffende handleidingen. 8 Montage en bedieningshandleiding, ProLine 16 NL (#98258)

9 6. Montage 6.2 Montage van de asadapter 6.3 Montage van de aandrijving op de deur Attentie! Voor een goede werking: Moet er een speling van circa 3 mm tussen de lagerplaat en de borgring worden aangehouden, Moet de asadapter in de draairichting zonder speling op de veeras zijn bevestigd. 6.3 / / 1 ~ 3 A C Plaats de aandrijving op de asadapter. D 6.3 / 2 B Ontbraam de veeras (B) met een vijl. Schuif de borgring (A) op de veeras (B). Draai de schroef van de borgring (A) vast. Vet de veeras in. Schuif de asadapter (C) op de veeras (B). Borg de aandrijving met een stelring. Alleen bij asadapter zonder geïntegreerde spie: Steek de spie in de asadapter. Montage en bedieningshandleiding, ProLine 16 NL (#98258) 9

10 6. Montage 6.4 Montage van de draaikoppelsteun Montage op het frame 6.4 / 2 Opmerking: De draaikoppelsteun kan op de muur of op het frame worden gemonteerd. B A Montage op de muur 6.4 / 1 C B Monteer de draaikoppelsteun (A) op de aandrijving. A Monteer de eerste beugel (B) op de draaikoppelsteun (A). Schroef de tweede bevestigingsbeugel (C) op de eerste beugel (B) vast. Monteer de tweede bevestigingsbeugel (C) op het frame. Monteer de draaikoppelsteun (A) op de aandrijving. Monteer de montagebeugel (B) op de draaikoppelsteun (A). Monteer de montagebeugel (B) op de muur. 10 Montage en bedieningshandleiding, ProLine 16 NL (#98258)

11 6. Montage 6.5 Aansluitingen aan de besturing Control x / 1 Voorzichtig! Gevaar voor een elektrische schok! Voor het installeren van de bekabeling moet worden gecontroleerd, dat de leidingen spanningsvrij zijn. Tijdens het installeren van de bekabeling moet ervoor worden gezorgd, dat de leidingen spanningsvrij blijven (opnieuw inschakelen verhinderen). Attentie! Om schade aan de besturing te voorkomen: Neem altijd de plaatselijke veiligheidsbepalingen in acht. Leg netleidingen en besturingskabels beslist gescheiden aan. De stuurspanning bedraagt 24 V DC. Externe spanningen aan de aansluitingen XW40A, XB10 of XB02 leidt tot beschadiging van de elektronica. Op de klemmen 1 en 2 (XB02) mogen alleen potentiaalvrije contacten worden aangesloten P Omschrijving Soort / Functie i XN81 Aansluiting voedingskabel 6.5 / 2 XP15 Aansluiting besturingsveiligheidscircuit 6.5 / 7 XV51 Aansluiting motortoerental XW40A MS BUS, bijv. bedieningsbesturing, module XW40B Aansluiting referentiecassette i Aansluiting XN / 2 M07E039 Informatie: Bij het monteren van externe bedieningselementen, veiligheids en signaalinrichtingen, de overeenkomstige handleidingen in acht nemen. Opmerking: Verwijder de overeenkomstige kortsluitingsstekker alvorens een bedieningselement aan de aansluitbus aan te sluiten. De ProLine 16aandrijving wordt standaard geleverd met een geïntegreerde besturing. Bij uitbreiding met aanvullende module, kan de Control variobesturing ook worden aangesloten via de MSbus. XN81 L N PE XN81 XH02 XN70 L N PE XB10 XB02 XW40B L N PE XM70 XB70 X0 L N PE XH75 XV51 XP15 XW40A F0 Omschrijving Soort / Functie i XB70 Aansluiting modulaire antenne XB02 XB10 Aansluiten van externe bedieningselementen zonder systeembekabeling en tweedraadse fotocel Aansluiten van externe bedieningselementen met systeembekabeling 6.5 / 3, 6.5 / 4, 8.3 / Niveau 5 / Menu 1 XH02 Aansluiting programmeerbare uitgang (bijvoorbeeld controlelampje) 6.5 / 5 XM70 Aansluiting motor (Draairichting) 7.3 XH75 Aansluiting deurvergrendeling 6.5 / 6 XN70 Aansluiting reserveaccu Omschrijving L N PE Soort / Functie Aansluiting fase Aansluiting nuldraad Aansluiting randaarde Montage en bedieningshandleiding, ProLine 16 NL (#98258) 11

12 6. Montage Aansluiting XB / 3 M10E035 W1 W2 XB Sb Opmerking: Wanneer een fotocel wordt gebruikt met standaard of lijstfunctie, moet deze vóór de ingebruikneming in spanningsloze toestand worden geïnstalleerd. Na het inschakelen van de netspanning wordt de fotocel alleen automatisch door de besturing herkend, wanneer de lichtbaan van de fotocel ten minste 5 seconden continu vrij is. Anders moet de fotocel achteraf alsnog worden geprogrammeerd. 1 2 AP27 W1 1 2 W Veiligheidselementen die door aansluiting op de besturing automatisch worden opgenomen in het besturingsproces, kunnen alleen worden uitgeschakeld door het lostrekken van de elektrische verbinding en een aansluitende reset van de besturing (reset van veiligheidselementen). TX RX Aansluiting XH02 Omschrijving Soort / Functie 1 24 V DC (max. 50 ma) 2 Impuls 3 GND 70 GND Tweedraadse fotocel RX Ontvanger van de 2draads fotocel Sb1 Externe impulsschakelaar (indien aanwezig) TX Zender van de 2draads fotocel 6.5 / 5 M10E010 Attentie! De contactbelasting (max. 230 V / 2A) moet in acht worden genomen om beschadigingen van de printplaat te voorkomen. XH Aansluiting XB02 (externe fotocel) L 6.5 / 4 M10E040 XB N HH14 Omschrijving Soort / Functie 15 / 16 Aansluiting programmeerbare uitgang potentiaalvrij NC 16 Aansluiting COM 16 / 17 Aansluiting programmeerbare uitgang potentiaalvrij NO HH14 Controlelampjes X S1 Omschrijving Soort / Functie 1 24 V DC (max. 50 ma) 2 Impuls 3 GND 70 GND Tweedraadse fotocel S1 Fotocel potentiaalvrij verbreekcontact 12 Montage en bedieningshandleiding, ProLine 16 NL (#98258)

13 6. Montage Aansluiting XH75 (optioneel) Aansluiting XP15 (optioneel) 6.5 / / 7 Aansluitvoorbeeld: gebruik met een contactlijst en slapkabelschakelaar XH75 M09E042 XP15 P1 b c d e f B W1 WH BN GN YE BK AP01 R1 XP S1 A Sluit de elektrische vergrendeling (A) aan op de aansluitkast (B). Sluit de XH75aansluiting aan op de aansluitkast (B). BP49 Omschrijving AP01 R1 XP01 BP49 S1 XP15 Soort / Functie Eenzijdige aansluiteenheid 8K2weerstand Stekkerdoos, 6polig Contactlijst DICHT Slapkabelschakelaar Veerlijst, 6polig Besturing veiligheidscircuit Opmerking: De SKSaansluiting is standaard ingesteld op een SKS van 8,2 kω. Bij gebruik van een SKS OPTO 300 moet na aansluiting een reset plaatsvinden. i Informatie: De reset van de besturing is in punt 8.3 / niveau 1 / menu 8 beschreven. Montage en bedieningshandleiding, ProLine 16 NL (#98258) 13

14 7. Inbedrijfstelling 7.1 Overzicht van besturingseenheid 7.2 Snelprogrammering 7.1 / 1 Overzicht geïntegreerde Control x.22besturing A B D Snelprogrammeren Opmerking: Voor een correcte inbedrijfstelling van het aandrijfsysteem moet de snelprogrammering worden uitgevoerd. Dit geldt voor de eerste ingebruikneming en na een reset P C In de snelprogrammering worden de basisfuncties van het aandrijfsysteem ingesteld. Eindpositie OPEN Eindpositie DICHT Radiografische besturing (indien beschikbaar) Dit programmeerproces is doorlopend en moet dwingend worden uitgevoerd. Bedieningselementen Benaming Type / functie i A Weergave carrousel 10.1 B C D Toets OPEN (+) (bijv. deur in positie OPEN bewegen of parameter in de programmeermodus verhogen) Toets DICHT () (bijv. deur in positie DICHT bewegen of parameter in de programmeermodus verlagen) Toets (P) (bijv. programmeermodus openen of parameter opslaan) i Programmeertoetsen Opmerking: Tijdens het programmeren van de deurposities OPEN en DICHT moet de holle as ten minste eenmaal 360 draaien zodat een referentiepunt kan worden ingeleerd. Beweegt de deur na het indrukken van de knop (+) in de deurpositie DICHT, dan moet de snelprogrammering worden onderbroken en eerst de draairichting veranderd. Informatie: De verandering van draairichting wordt beschreven in punt 7.3. Voor de programmering worden de toetsen OPEN (+), DICHT () en (P) gebruikt. De programmering gebeurt met de toetsen plus (+), min () en (P). Als er in de programmeermodus binnen 120 seconden geen van de toetsen wordt ingedrukt, dan springt de besturing terug naar de bedrijfstoestand. Er wordt een overeenkomstige melding weergegeven. i Informatie: De verklaring van de meldingen is beschreven in punt 10. Start van snelprogrammering (geïntegreerde besturing) Voer de snelprogrammering uit volgens het navolgende schema. Opmerking: De snelprogrammering kan op elk moment worden verlaten door 3x op de knop P te drukkenn. 14 Montage en bedieningshandleiding, ProLine 16 NL (#98258)

15 7. Inbedrijfstelling Verloop van de snelprogrammering 1. 1x >2s <10s P Snelprogrammering starten / Eindpositie OPEN programmeren Bedrijfs modus 2. Deur in de positie OPEN bewegen 3. Correctie van de eindpositie OPEN met de (+) en () toetsen 4. 1x <1s P Eindpositie OPEN opslaan / Eindpositie DICHT programmeren 5. Deur in de positie DICHT bewegen 6. Correctie van de eindpositie DICHT met de (+) en () toetsen 7. 1x <1s P Eindpositie DICHT opslaan / Afstandsbesturing programmeren 8. Handzender bedienen 9. Handzender loslaten 10. 1x <1s P Afstandsbesturing opslaan / Snelprogrammering beëindigen Legende: LED uit LED brandt LED knippert langzaam LED knippert gelijkmatig LED knippert snel Fabrieksinstelling Niet mogelijk Montage en bedieningshandleiding, ProLine 16 NL (#98258) 15

16 7. Inbedrijfstelling 7.3 Van draairichting veranderen 7.4 Functiecontrole Voorzichtig! Kans op stroomstoten: Bij bedradingwerkzaamheden moet ervoor worden gezorgd dat er geen spanning op de leidingen staat. Bij bedradingwerkzaamheden moet ervoor gezorgd worden dat er geen netspanning op de leidingen kan komen te staan (bijv. voor komen van inschakelen van de netspanning). Attentie! Om de juiste werking van het aandrijfsysteem te garanderen, moet u de na de verandering van draairichting op de bedieningsbesturing een reset uitvoeren (alleen nodig indien de deurposities al zijn ingeleerd). Controle: Na de snelprogrammering en na veranderingen in het programmeermenu moeten de volgende leerbewegingen en controles worden uitgevoerd. Programmeerloop van de aandrijfkracht Het aandrijfsysteem leert de maximaal benodigde aandrijfkracht tijdens de eerste bewegingen na de instelling van de eindposities. Laat de aandrijving (met gekoppelde deur) zonder onderbreking één maal van de eindpositie DICHT naar de eindpositie OPEN lopen en terug. De aandrijving bepaalt tijdens deze leerbeweging de maximale trek en drukkracht en de krachtreserve, die nodig is om de deur te bewegen. i Informatie: De aansluiting van de voeding is beschreven in punt 6.5. De reset van de bedieningsbesturing is in punt 8.3 / niveau 1 / menu 8 beschreven. De snelprogrammering wordt beschreven in punt Controle: 1. Na het indrukken van de (+) toets: De deur moet openen en naar de opgeslagen eindpositie OPEN bewegen. 7.3 / 1 2. Na het indrukken van de () toets: De deur moet sluiten en naar de opgeslagen eindpositie DICHT bewegen. 3. Na het indrukken van de toets van de handzender: Het aandrijfsysteem moet de deur in de richting OPEN resp. in de richting DICHT bewegen. XM70 Verwissel op de motoraansluiting (XM70) de bruine draad met de groene draad. Voer eerst een reset van de besturing uit. Voer de snelprogrammering opnieuw uit Na het indrukken van de toets van de handzender terwijl het aandrijfsysteem loopt: Het aandrijfsysteem moet stoppen. Bij het volgende indrukken loopt het aandrijfsysteem in de tegengestelde richting. 16 Montage en bedieningshandleiding, ProLine 16 NL (#98258)

17 7. Inbedrijfstelling Deursensoren Activeer alle deursensoren afzonderlijk. Controlelampjesvoorziening Test de werking van de controlelampjesvoorziening. Noodbediening i Controle: Test de deursensoren conform de betreffende bedieningshandleiding. Bij het reageren van een veiligheidselement gaat LED 1 branden. Informatie: De werking van de noodbediening is beschreven in punt 9. Test de werking van de noodbediening. Fotocel in het frame Laat alle fotocellen afzonderlijk reageren. Opmerking: Een aangesloten fotocel in het frame moet boven de inbouwpositie in werking treden. Onder de inbouwpositie wordt de werking door de besturing uitgeschakeld. Bij het aansluiten van meerdere fotocellen reageren alle fotocellen op dezelfde wijze als een eventuele fotocel in het frame. Automatisch uitschakelsysteem Voorzichtig! Het uitschakelmechanisme OPEN en DICHT moet correct worden ingesteld, om lichamelijk letsel of materiële schade te voorkomen. Uitschakelmechanisme OPEN Bij aandrijfsystemen voor deuren met openingen in het deurblad (doorsnee opening > 50 mm): Belast de deur tijdens de loopbeweging in het midden van de onderkant met een gewicht van 20 kg. De deur moet onmiddellijk stoppen. Uitschakelmechanisme DICHT Zet een 50 mm hoge hindernis op de grond. Laat de deur op de hindernis lopen. Het aandrijfsysteem moet bij het treffen van de hindernis stoppen en omkeren. Opmerking: De instellingen van de parameters blijven bij een onderbreking van de netspanning opgeslagen. Alleen door een reset worden de aandrijfkrachten OPEN en DICHT terug gezet naar de fabrieksinstellingen. Fotocel Laat alle fotocellen afzonderlijk reageren. Controleer alle aangesloten fotocellen nét voor de deurpositie DICHT. Montage en bedieningshandleiding, ProLine 16 NL (#98258) 17

18 8. Uitgebreide aandrijvingsfuncties 8.1 Schema van de uitgebreide programmering (voorbeeld voor niveau 2, menu 2) Niveau Menu Parameter Bedrijfs modus (Geïntegreer de besturing) Niveau 4 Menu 3 Waarde verhogen Programmering beëindigen Niveau 3 Menu 2 Parameter > 5 sec Niveau 2 Menu 1 Waarde verlagen > 10 sec. + Niveau 1 Menuexit (niveau 2) + > 5 sec. Niveauexit + + Menu 8 Niveau 8 > 5 sec. + Legende: LED uit LED brandt LED knippert langzaam LED knippert gelijkmatig LED knippert snel Fabrieksinstelling Niet mogelijk 18 Montage en bedieningshandleiding, ProLine 16 NL (#98258)

19 8. Uitgebreide aandrijvingsfuncties 8.2 Totaaloverzicht van de programmeerbare functies Niveau Menu Fabrieksinstelling Niveau 1 Basisfuncties Niveau 2 Aandrijvingsinstellingen Niveau 3 Automatisch sluiten Niveau 4 Radiografische programmering Niveau 5 Speciale functie Niveau 6 Variabele snelheid Niveau 7 Service en onderhoud Niveau 8 Systeeminstellingen Menu 3: Tussenpositie OPEN Menu 4: Tussenpositie DICHT Menu 7: Relaisuitgang Signaallamp Menu 8: RESET Geen reset Menu 1: Benodigde aandrijfkracht OPEN Stap 8 Menu 2: Benodigde aandrijfkracht DICHT Stap 8 Menu 3: Uitschakelmechanisme OPEN Stap 8 Menu 4: Uitschakelmechanisme DICHT Stap 8 Menu 1: Automatisch sluiten Gedeactiveerd Menu 3: Deuropentijd 2 sec. Menu 4: Voorwaarschuwingstijd 1 sec. Menu 5: Startwaarschuwing 0 sec. Menu 7: Signaallamp Deurbeweging / waarschuwing: knipperen Deurstilstand: uit Menu 2: Tussenpositie OPEN Menu 3: Tussenpositie DICHT Menu 4: OPEN Menu 5: DICHT Menu 8: Relaisuitgang Menu 1: Programmeerbare impulsingang Impuls Menu 4: Verlichtingstijd 180 sec. Menu 1: Snelheid OPEN Stap 16 Menu 2: Snelheid softloop OPEN Stap 7 Menu 3: Softlooppositie OPEN Menu 4: Snelheid DICHT Stap 16 Menu 5: Snelheid smartloop DICHT Stap 16 Menu 6: Snelheid softlauf DICHT Stap 7 Menu 7: Smartloop DICHT Menu 8: : Softlooppositie DICHT Menu 1: Deurcyclusteller Menu 2: Onderhoudsteller Menu 3: Instelling onderhoudsinterval UIT Menu 8: Reset service en onderhoud Geen reset Menu 1: Fotocel Werking zonder fotocel Menu 2: Veiligheidscontactlijst Hek keert kort om (OPEN/DICHT) Menu 3: Automatisch uitschakelsysteem Deur stopt (OPEN) Deur loopt kort terug (DICHT) Menu 4: Bedrijfsmodi Zelfhoudend (OPEN/DICHT) Menu 5: Functie van de richtingcommandogever Niet actief Menu 6: Functie van de impulscommandogever Alleen STOP, vervolgens standaardvolgorde van impulsen Montage en bedieningshandleiding, ProLine 16 NL (#98258) 19

20 8. Uitgebreide aandrijvingsfuncties 8.3 Functieoverzicht van de programmeerniveaus Voorzichtig! In de uitgebreide aandrijvingsfuncties kunnen belangrijke fabrieksinstellingen worden veranderd. De afzonderlijke parameters moeten correct worden ingesteld om lichamelijk letsel en materiële schade te vermijden. Niveau 1 Basisfuncties Menu 3: Tussenpositie OPEN Met toets (+ / OPEN) en ( / DICHT) instellen Tussenpositie OPEN Functioneert met automatisch sluiten Menu 4: Tussenpositie DICHT Met toets (+ / OPEN) en ( / DICHT) instellen Menu 7: Relaisuitgang A7 B7 C7 D7 E7 F7 G7 H7 I7 J7 K7 L7 Menu 8: RESET A8 B8 C8 D8 E8 F8 G8 Attentie! Na een Reset worden alle parameters op de fabrieksinstellingen teruggezet. Om een probleemloze werking van de besturing te garanderen: moeten alle gewenste functies opnieuw worden geprogrammeerd; moet de afstandsbediening worden geprogrammeerd; moet het aandrijfsysteem éénmaal in de eindpositie OPEN en DICHT lopen. Opmerking: Alleen de laatst geprogrammeerde tussenpositie kan worden gebruikt. Bij geactiveerd automatisch sluiten (niveau 3 / menu 1) is de relaisuitgang (niveau 1 / menu 7) niet programmeerbaar. i Informatie: Na wijzigingen in de menu's 3 en 4 van niveau 1 dient er opnieuw een functietest te worden uitgevoerd (punt 7.4). 20 Montage en bedieningshandleiding, ProLine 16 NL (#98258)

Comfort 220, 250, 252 Aandrijfsysteem voor garagedeuren

Comfort 220, 250, 252 Aandrijfsysteem voor garagedeuren Comfort 220, 250, 252 Aandrijfsysteem voor garagedeuren NL FULLSERVICE OPERATOR ANTRIEBSSYSTEME SYSTEMS FOR FÜR GARAGENTORE DOORS OPERATOR ANTRIEBSSYSTEME SYSTEMS FOR FÜRSECTIONAL SEKTIONALTORE DOORS OPERATOR

Nadere informatie

Control 701, 702, 703

Control 701, 702, 703 Control 701, 702, 703 Montagehandleiding en gebruiksaanwijzing O 1 Control 701, 702, 703 Overzicht Control 701, 702, 703 A Omkeerrelais Open, Dicht B Programmeertoets C Testknop Open D Krachtbegrenzing

Nadere informatie

Aandrijfsysteem voor garagedeuren Comfort 360, 370, 380

Aandrijfsysteem voor garagedeuren Comfort 360, 370, 380 NL Gebruiksaanwijzing Uitgave: 03.2012 Aandrijfsysteem voor garagedeuren Comfort 360, 370, 380 Inhoudsopgave 1. Algemene veiligheidsinstructies...3 1.1 Gebruik volgens voorschrift...3 1.2 Doelgroep...3

Nadere informatie

Comfort 211 Aandrijfsysteem voor garagedeuren

Comfort 211 Aandrijfsysteem voor garagedeuren Comfort 211 Aandrijfsysteem voor garagedeuren NL FULLSERVICE OPERATOR ANTRIEBSSYSTEME SYSTEMS FOR FÜR GARAGENTORE DOORS OPERATOR ANTRIEBSSYSTEME SYSTEMS FOR FÜRSECTIONAL SEKTIONALTORE DOORS OPERATOR ANTRIEBSSYSTEME

Nadere informatie

Aandrijfsysteem voor garagedeuren Comfort 260, 270, 280

Aandrijfsysteem voor garagedeuren Comfort 260, 270, 280 NL Gebruiksaanwijzing Uitgave: 05.201 Aandrijfsysteem voor garagedeuren Comfort 260, 270, 280 Inhoudsopgave 1. Algemene veiligheidsinstructies... 1.1 Gebruik volgens voorschrift... 1.2 Doelgroep... 1.

Nadere informatie

Aandrijfsysteem voor garagedeuren Comfort 360, 370, 380

Aandrijfsysteem voor garagedeuren Comfort 360, 370, 380 NL Gebruiksaanwijzing Uitgave: 10.2014 Aandrijfsysteem voor garagedeuren Comfort 60, 70, 80 Inhoudsopgave 1. Algemene veiligheidsinstructies... 1.1 Gebruik volgens voorschrift... 1.2 Doelgroep... 1. Garantie...

Nadere informatie

Inhoud. 1. Veiligheidsinstructies

Inhoud. 1. Veiligheidsinstructies 1 2 Inhoud 1. Veiligheidsinstructies... 3 2. Gebruik volgens de voorschriften... 4 3. Omschrijving... 4 4. Toepassingstabel... 4 5. Montage... 4 5.1 Omschrijving van de onderdelen... 5 5.2 Meeneemring

Nadere informatie

Control 44/45. Gebruiksaanwijzing en schakelschema s Besturing van industriedeuren. Gelieve zorgvuldig te bewaren.

Control 44/45. Gebruiksaanwijzing en schakelschema s Besturing van industriedeuren. Gelieve zorgvuldig te bewaren. Control 44/45 NL Gebruiksaanwijzing en schakelschema s Besturing van industriedeuren Gelieve zorgvuldig te bewaren. . Inhoudsopgave Hoofdstuk Blz.. Inhoudsopgave. Verklaring van de symbolen 3 3. Afbeeldingen

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING

GEBRUIKERSHANDLEIDING GEBRUIKERSHANDLEIDING VLEUGELHEKOPENER De Hekopenerspecialist Byzantium gebouw Stadhouderskade 20 B 1054 ES Amsterdam Telefoon: 020-489.9459 Telefax: 020-612.2581 Technische dienst: 06-46.075.244 info@hekopener.nl

Nadere informatie

HANDLEIDING VLEUGELHEKOPENER

HANDLEIDING VLEUGELHEKOPENER HANDLEIDING VLEUGELHEKOPENER BEHEERMAATSCHAPPIJ CO VAN HOOF B.V. IMPORT EXPORT DE HEKAUTOMAATSPECIALIST NEDERLAND BELGIË Valkenswaardseweg 46A Heikant 15 5595 XB LEENDE 3930 Achel tel. 0031 40 2233890

Nadere informatie

Handleiding AS 100 Nederlands

Handleiding AS 100 Nederlands Handleiding AS 100 Nederlands Gecontroleerd conform: EN 12453 pagina 1 van 6 revisie 06 Nederlands Handleiding AS 100 De besturing AS 100 is geconcipieerd voor het bedrijf van deurinstallaties met 3-fase-motoren

Nadere informatie

25 sec. systeem. Dankzij het hoge toerental opent de deur (overbrengingsverhouding 1:1). De kans bestaat dat de

25 sec. systeem. Dankzij het hoge toerental opent de deur (overbrengingsverhouding 1:1). De kans bestaat dat de Text Aandrijving Bedieningsvormen 25 sec 1 sec Voor de aandrijving van de sectionaaldeur biedt Alpha verschillende bedieningsvormen. Bij een laag frequent gebruik zult u een eenvoudig, handbediend systeem

Nadere informatie

Gebruikshandleiding E515

Gebruikshandleiding E515 BINNEN BUITEN blad 1/6 Optioneel: externe codegever inbouwdoos drukknopschakelaar inbouwdoos schakelaar aansluiting voor besturingseenheid voeding: installatie in elektrische schakelkast aanbevolen montagehoogte:

Nadere informatie

1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat. 3 Functie. Funkmanagement Radiografische zender Universeel, L-leider. Art.-Nr.

1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat. 3 Functie. Funkmanagement Radiografische zender Universeel, L-leider. Art.-Nr. Art.-Nr.: FUS 22 UP Bedieningshandleiding 1 Veiligheidsinstructies De inbouw en montage van elektrische apparaten mag alleen door een elektromonteur worden uitgevoerd. Als de handleiding niet wordt opgevolgd,

Nadere informatie

MONTAGE - UND BEDIENUNGSANLEITUNG ANTRIEBSSTEUERUNG UST 2L ASSEMBLING AND OPERATING INSTRUCTIONS DRIVE CONTROL UST 2L

MONTAGE - UND BEDIENUNGSANLEITUNG ANTRIEBSSTEUERUNG UST 2L ASSEMBLING AND OPERATING INSTRUCTIONS DRIVE CONTROL UST 2L MONTAGE - UND BEDIENUNGSANLEITUNG ANTRIEBSSTEUERUNG UST 2L D E U T S C H ASSEMBLING AND OPERATING INSTRUCTIONS DRIVE CONTROL UST 2L E N G L I S H MONTAGE- EN BEDIENINGSHANDLEIDING AANDRIJFBESTURING UST

Nadere informatie

GfS Day Alarm. Algemene omschrijving...p. 2. Montage handleiding en functies...p. 3. Instellingen van magneet contacten...p. 4

GfS Day Alarm. Algemene omschrijving...p. 2. Montage handleiding en functies...p. 3. Instellingen van magneet contacten...p. 4 Art.-Nr.: Art.-Nr.: Montage handleiding Inhoud Algemene omschrijving...p. Montage handleiding en functies...p. Instellingen van magneet contacten...p. Aansluiting met draadloos magneet contact...p. Aansluiting

Nadere informatie

Handleiding voor de installatie van de vleugelhekopener, type 400

Handleiding voor de installatie van de vleugelhekopener, type 400 INTRODUCTIE 1.1 Elektrische en mechanische specificatie Spanning toevoer: Batterij: Vermogen: Spanning/vermogen verbruik van de motor Spanning/vermogen verbruik van de lamp: Spanning/vermogen verbruik

Nadere informatie

Montagevoorschriften

Montagevoorschriften Montagevoorschriften BCU Mont_BCU1_NL.Doc 1/9 Inhoudsopgave 1. Montage van de onderdelen... 3 2. Aansluitingen van de 8 polige stekker... 3 3. Aansluitingen van de 10 polige stekker... 4 4. Opstarten...

Nadere informatie

Documentatie RM-BV 12. Filterregeling

Documentatie RM-BV 12. Filterregeling Documentatie RM-BV 12 Filterregeling Inhoud 1 Veiligheidsinstructies...3 2 Beschrijving van het toestel...4 3 Toestelversies...4 4 Montage...5 5 Display- en instelelementen / Elektrische aansluitingen...8

Nadere informatie

ROGER Belgium SCHUIFHEK OPENER R30 TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN AFMETINGEN R30 MODELLEN R30/ R30/ R30/ R30/1209

ROGER Belgium SCHUIFHEK OPENER R30 TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN AFMETINGEN R30 MODELLEN R30/ R30/ R30/ R30/1209 ROGER TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN R30 MODELLEN R30/403-404 R30/803-804 R30/1203-1204 R30/1209 Voedingsspanning Nominaal vermogen Duwkracht Openingstijd X90 Thermische veiligheid Werkingstemperatuur Gewicht

Nadere informatie

1103/2 Sinthesi lezermodule Proximity

1103/2 Sinthesi lezermodule Proximity 1103/2 Sinthesi lezermodule Proximity Installatiehandleiding Versie 1.2 - januari 2007 Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen voorbehouden. Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Technische

Nadere informatie

S S. Rolluik- en zonneschermaandrijving VariEco-868. Montage

S S. Rolluik- en zonneschermaandrijving VariEco-868. Montage NL Rolluik en zonneschermaandrijving VariEco868 Bewaar de handleiding zorgvuldig! Bevestig deze montagehandleiding na het inbouwen van de buismotor voor de elektricien aan de kabel. Apparaatfunctie: Inbedrijfstelling

Nadere informatie

Jaloezie- en rolluikbesturingssysteem Jaloeziebesturingsknop, Jaloeziebesturingsknop met sensordetectie

Jaloezie- en rolluikbesturingssysteem Jaloeziebesturingsknop, Jaloeziebesturingsknop met sensordetectie Jaloeziebesturingsknop Best.nr. : 2328.. Jaloeziebesturingsknop met sensordetectie Best.nr. : 0820.. Bedieningshandleiding 1 Veiligheidsinstructies De inbouw en montage van elektrische apparaten mag alleen

Nadere informatie

1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat. 3 Functie. Lichtmanagement Taststuureenheid. Bedieningshandleiding

1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat. 3 Functie. Lichtmanagement Taststuureenheid. Bedieningshandleiding Art.-Nr.: 1240 STE Bedieningshandleiding 1 Veiligheidsinstructies De inbouw en montage van elektrische apparaten mag alleen door een elektromonteur worden uitgevoerd. Als de handleiding niet wordt opgevolgd,

Nadere informatie

F O R E S T S H U T T L E S / L

F O R E S T S H U T T L E S / L 2 Installeren van de FOREST SHUTTLE S / L Installeren van de FOREST SHUTTLE S / L 1 Assembleer de rail 2 Installeer de steunen en monteer de rail in de steunen 3 Hang de gordijnen pas na het instellen

Nadere informatie

1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat. Universeel-seriedimmer-basiselement. Universeel-seriedimmer-basiselement. Best.nr.

1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat. Universeel-seriedimmer-basiselement. Universeel-seriedimmer-basiselement. Best.nr. Universeel-seriedimmer-basiselement Best.nr. : 2263 00 Bedieningshandleiding 1 Veiligheidsinstructies De inbouw en montage van elektrische apparaten mag alleen door een elektromonteur worden uitgevoerd.

Nadere informatie

pro line by l-door Automatisatie Aansluitmogelijkheden Stuureenheid TS 970

pro line by l-door Automatisatie Aansluitmogelijkheden Stuureenheid TS 970 Aansluitmogelijkheden Stuureenheid TS 970 De stuureenheid TS 970 is voorzien van cijferbenamingen met universele spanningsingang. Elk cijfer komt overeen met een specifieke aansluitmogelijkheid. X1 Netaansluiting

Nadere informatie

Afstandsbediening Telis 16 RTS

Afstandsbediening Telis 16 RTS Afstandsbediening Telis 16 RTS Bedieningshandleiding Telis 16 RTS Pure Art.nr. 1811020 Telis 16 RTS Silver Art.nr. 1811021 Afstandsbediening Telis 16 RTS 16 Kanaals zender met display Telis 16 RTS Pure

Nadere informatie

Afstandsbediening Telis 4 RTS

Afstandsbediening Telis 4 RTS Afstandsbediening Telis 4 RTS Bedieningshandleiding Telis 4 RTS Pure Art.nr. 8063 Telis 4 RTS Silver Art.nr. 80638 Telis 4 RTS Patio Art.nr. 80644 Telis 4 RTS Lounge Art.nr. 8065 Afstandsbediening Telis

Nadere informatie

Garagedeuraandrijvingen

Garagedeuraandrijvingen Mooi van binnen en buiten Garagedeuraandrijvingen Veiligheid en comfort door techniek Uw motieven zijn onze garagedeuraandrijvingen. De Centurion C360, C370, C380 en C211 zijn aandrijfsystemen voor gebruikers

Nadere informatie

ROGER Belgium KIT MOTOR MET KNIKARM R23 TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN AFMETINGEN. Nominaal vermogen. Openingstijd voor 90 Thermische veiligheid 140 C

ROGER Belgium KIT MOTOR MET KNIKARM R23 TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN AFMETINGEN. Nominaal vermogen. Openingstijd voor 90 Thermische veiligheid 140 C TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN Voedingsspanning 230V 50Hz Nominaal vermogen 200 W Koppel 400 Nm Openingstijd voor 90 14 sec. Thermische veiligheid 140 C Werkingstemperatuur -20 C +70 C Beschermingsfactor IP43

Nadere informatie

MONTAGEHANDLEIDING WINDBEVEILIGING EOLIS 2

MONTAGEHANDLEIDING WINDBEVEILIGING EOLIS 2 MONTAGEHANDLEIDING WINDBEVEILIGING EOLIS 2 Windbeveiliging Eolis 2 VOEDING 230 V - 50 Hz Pulsschakelaar Centralis IB INLEIDING Deze montagehandleiding bevat instructies voor de montage van de windbeveiliging

Nadere informatie

Tyro Pyxis/Auriga 2, 4, 6 of 8 voudige afstandsbediening Handleiding 868 MHz

Tyro Pyxis/Auriga 2, 4, 6 of 8 voudige afstandsbediening Handleiding 868 MHz Handleiding 868 MHz Pyxis zender en Auriga ontvanger Aantal functies: 2, 4, 6 of 8, ON/OFF Toetsfuncties Pyxis zender activeren: houdt de I knop 2 seconden ingedrukt. Pyxis zender deactiveren: houdt de

Nadere informatie

Installeren van de Forest Shuttle. Home Automation by

Installeren van de Forest Shuttle. Home Automation by Installeren van de Forest Shuttle Installeren van de Forest Shuttle 1 Assembleer de rail 2 Installeer de steunen en monteer de rail in de steunen 3 Hang de gordijnen pas na het instellen van de eindposities.

Nadere informatie

DEUR BESTURING, TYPE: TS971

DEUR BESTURING, TYPE: TS971 DEUR BESTURING, TYPE: TS9 RDA RIBBERS DOOR AUTOMOTION Parallelweg b RE Waspik T + (0) 00 F + (0) E info@rda-bv.nl DEUR BESTURING, TYPE: TS9 BEHUIZING - UITVOERING - FUNCTIES & TOEBEHOREN CERTIFCATEN &

Nadere informatie

Montage- en gebruiksaanwijzing

Montage- en gebruiksaanwijzing Montage en gebruiksaanwijzing Cooper Safety BV Postbus 3397 4800 DJ Breda Nederland Tel. +31 (0)76 750 53 00 Fax +31 (0)76 587 14 22 www.coopersafety.nl Pagina 1 1. Algemene opmerkingen 1.1 Korte beschrijving

Nadere informatie

Handleiding Brel 35mm en 45mm elektronische radio motor (ook voor ritsscreen) Type MEV MEV MEV MEV45-40

Handleiding Brel 35mm en 45mm elektronische radio motor (ook voor ritsscreen) Type MEV MEV MEV MEV45-40 BREL motors is onderdeel van: Pagina 1 Handleiding Brel 35mm en 45mm elektronische radio motor (ook voor ritsscreen) Type MEV35-10 + MEV45-20 + MEV45-30 + MEV45-40 Lees de handleiding alvorens u begint

Nadere informatie

INSTALLATIE INSTRUCTIES

INSTALLATIE INSTRUCTIES Scherm min. 5 kg DQ Regular 1000 DQ Regular 700 INSTALLATIE INSTRUCTIES INHOUD: 1. Belangrijke veiligheidsinstructie s. 2. Specificaties en afmetingen. 3. Anti-afknel / Auto-omkeer functie. 4. Meegeleverde

Nadere informatie

BECK-O-TRONIC 5. Uitvoering: Centronic. Montage- en gebruiksaanwijzing. Poortbesturing

BECK-O-TRONIC 5. Uitvoering: Centronic. Montage- en gebruiksaanwijzing. Poortbesturing BECK-O-TRONIC 5 Uitvoering: Centronic nl Montage- en gebruiksaanwijzing Poortbesturing Belangrijke informatie voor: de monteur / de elektricien / de gebruiker Aan de betreffende personen doorgeven! De

Nadere informatie

Nederlandstalige handleiding Autoalarm AS5

Nederlandstalige handleiding Autoalarm AS5 Nederlandstalige handleiding Autoalarm AS5 Inhoud verpakking: Alarmunit Sirene Handzender ( 2 stuks) Kabels incl. zekeringen Zoekfunctie Stil alarm Startblokkering Paniek functie Anti carjacking Aansturing

Nadere informatie

De 4 aandrijvingen zijn in groep met een schakelaar lokaal te bedienen. Meerdere schakelaars en sturingen kunnen parallel aangesloten worden.

De 4 aandrijvingen zijn in groep met een schakelaar lokaal te bedienen. Meerdere schakelaars en sturingen kunnen parallel aangesloten worden. Motorsturing CD 1 X 4 P GEBRUIKS- AANWIJZING 1. Beschrijving NV SYSA GH 03-08-344 N/1 De motorsturing CD 1 X 4 P laat de individuele aansturing toe van 4 X 230 VAC motoren. Vermits de motoren lokaal en

Nadere informatie

ABB i-bus KNX KNX-voeding met diagnosefunctie, 320 ma/640 ma, DIN-rail SV/S 30.320.2.1, 2CDG110145R0011, SV/S 30.640.5.

ABB i-bus KNX KNX-voeding met diagnosefunctie, 320 ma/640 ma, DIN-rail SV/S 30.320.2.1, 2CDG110145R0011, SV/S 30.640.5. Technische gegevens 2CDC501052D3101 ABB i-bus KNX Beschrijving De KNX-voedingen genereren en bewaken de KNX-systeemspanning (SELV). Met de geïntegreerde smoorspoel wordt de buslijn van de voeding losgekoppeld.

Nadere informatie

Aanvulling op de technische handleiding. MOVIMOT -opties MLU.1A, MLG.1A, MBG11A, MWA21A. Uitgave 06/2008 16663675 / NL. www.sew-eurodrive.

Aanvulling op de technische handleiding. MOVIMOT -opties MLU.1A, MLG.1A, MBG11A, MWA21A. Uitgave 06/2008 16663675 / NL. www.sew-eurodrive. Aandrijfelektronica \ Aandrijfautomatisering \ Systeemintegratie \ Service SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 D-76642 Bruchsal / Germany Phone +49 7251 75-0 Fax +49 7251 75-1970 sew@sew-eurodrive.com

Nadere informatie

GfS Push Bar Alarm. Algemene omschrijving...p. 2. Opbouw GfS Push Bar Alarm...p. 3. Installatie GfS Push Bar Alarm...p. 4

GfS Push Bar Alarm. Algemene omschrijving...p. 2. Opbouw GfS Push Bar Alarm...p. 3. Installatie GfS Push Bar Alarm...p. 4 Art.-Nr.: Montage handleiding GfS Push Bar Alarm Inhoud Algemene omschrijving...p. 2 Opbouw GfS Push Bar Alarm...p. 3 Installatie GfS Push Bar Alarm...p. 4 Functies GfS Push Bar Alarm...p. 5 Art.-Nr.:

Nadere informatie

MEUBELSLOTEN (LOCKERSLOTEN) TC-LS100 LS100.130214 VERGRENDELINGEN. t 088 500 2800 f 088 500 2899 13

MEUBELSLOTEN (LOCKERSLOTEN) TC-LS100 LS100.130214 VERGRENDELINGEN. t 088 500 2800 f 088 500 2899 13 MEUBELSLOTEN (LOCKERSLOTEN) MODELLEN LS100ZA, LS100ZB, LS100ZC, LS100ZD, LS100WA, LS100WB, LS100WC, LS100WD 1. INHOUDSOPGAVE 1 Inhoudsopgave 2 Bedieningselement 3 Slot met bevestigingsmaterialen 4 Installatie

Nadere informatie

Deurvergrendelingssysteem TVS

Deurvergrendelingssysteem TVS Deurvergrendelingssysteem TVS voor vluchtroutebeveiliging of toegangscontrole Het DICTATOR deurvergrendelingssyteem TVS is de ideale oplossing voor individuele vluchtdeuren, omdat het als Stand-Alone-oplossing

Nadere informatie

S 1 3 S S. Zonneschermaandrijving SunTop

S 1 3 S S. Zonneschermaandrijving SunTop NL Zonneschermaandrijving SunTop Bewaar de handleiding zorgvuldig! Bevestig deze montagehandleiding na het inbouwen van de aandrijving voor de elektricien aan de kabel. Apparaatfuncties: Inbedrijfstelling

Nadere informatie

Binnenontvanger verlichting RTS - opbouw. Installatiehandleiding

Binnenontvanger verlichting RTS - opbouw. Installatiehandleiding Binnenontvanger verlichting RTS - opbouw Installatiehandleiding - 2 - Binnenontvanger verlichting RTS - opbouw Inhoudsopgave Pagina Samenstelling 4 Veiligheid 5 Montage 5 Benodigd gereedschap 5 Aanbevolen

Nadere informatie

Verkorte Handleiding Brel Radio motor met terugloop functie type MEV

Verkorte Handleiding Brel Radio motor met terugloop functie type MEV Pagina 1 Verkorte Handleiding Brel Radio motor met terugloop functie type MEV Aanleren zender. 1. Spanning op de motor of druk kort op de knop op de motor 2. Het product piept 3x. De motor maakt een op-neer

Nadere informatie

Gevaar voor lichamelijk letsel. Gebruik het apparaat alleen voor aansturen van jaloezieen rolluikmotoren of markiezen. Schakel geen andere lasten.

Gevaar voor lichamelijk letsel. Gebruik het apparaat alleen voor aansturen van jaloezieen rolluikmotoren of markiezen. Schakel geen andere lasten. Best.nr. : 0425 00 Bedieningshandleiding 1 Veiligheidsinstructies De inbouw en montage van elektrische apparaten mag alleen door een elektromonteur worden uitgevoerd. Als de handleiding niet wordt opgevolgd,

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding EXCLUSIV COMPACT THERMOSTAAT Dit product heeft de volgende eigenschappen: 1) Regeling van de verwarming 2) Eenvoudig te programmeren 3) Twee programma's: programma ingesteld af fabriek

Nadere informatie

Cody Light HF 1/1 1/2

Cody Light HF 1/1 1/2 NL De montage, aansluitingen en het onderhoud mogen alleen door geschoolde vakmannen worden uitgevoerd. De eindverwerker van dit produkt dient erop toe te zien dat de EMV-voorschriften worden nageleefd.

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Command 222. Mastercode = xxxxxxxx Serienummer = xxxxxxxx. Draadloze codeschakelaar

Gebruiksaanwijzing. Command 222. Mastercode = xxxxxxxx Serienummer = xxxxxxxx. Draadloze codeschakelaar Command 222 Draadloze codeschakelaar Gebruiksaanwijzing NL Vanaf de fabriek voorgeprogrammeerde Mastercode Mastercode = xxxxxxxx Serienummer = xxxxxxxx Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 1. Veiligheidsadvies...3

Nadere informatie

Comfort 500 S. Draaihek-spindelaandrijving Montagehandleiding

Comfort 500 S. Draaihek-spindelaandrijving Montagehandleiding Comfort 500 S Draaihek-spindelaandrijving Montagehandleiding O 1 Schematische opbouw van de spindelaandrijving O E O A O F a e f O B b O C c O D g g Tabel 1: Afmetingen van de aandrijving a b c d e f g

Nadere informatie

Buismotor Type E Montage- en gebruiksaanwijzing 1-17

Buismotor Type E Montage- en gebruiksaanwijzing 1-17 Buismotor Type E Montage- en gebruiksaanwijzing 1-17 11353V000-232004-0-OCE-Rev.B Inhoudsopgave Algemeen 1 Veiligheidsinstructies 1 EG-Producentenverklaring 2 Technische gegevens 3 Toepassing volgens de

Nadere informatie

Elektronische jaloezieinbouwschakelaar

Elektronische jaloezieinbouwschakelaar Bestnr. 62 00 09 Elektronische jaloezieinbouwschakelaar Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of

Nadere informatie

1 Veiligheidsinstructies

1 Veiligheidsinstructies Universeel-seriedimmer-basiselement Best.nr. : 2263 00 Bedieningshandleiding 1 Veiligheidsinstructies De inbouw en montage van elektrische apparaten mag alleen door een elektromonteur worden uitgevoerd.

Nadere informatie

Aandrijfsystemen voor draai- en schuifhekken

Aandrijfsystemen voor draai- en schuifhekken Aandrijfsystemen voor draai- en schuifhekken NIEUW Hall-sensor techniek voor de Comfort 55, 55L Voor elk toegangshek de beste aandrijving. Veilig. Weerbestendig. Elegant. Flexibel. 2 Het openen en sluiten

Nadere informatie

EC5415B. B-Tronic EasyControl. Montage- en gebruiksaanwijzing. Wand-/handzender 15-kanaal bidirectioneel

EC5415B. B-Tronic EasyControl. Montage- en gebruiksaanwijzing. Wand-/handzender 15-kanaal bidirectioneel B-Tronic EasyControl EC5415B nl Montage- en gebruiksaanwijzing Wand-/handzender 15-kanaal bidirectioneel Belangrijke informatie voor: de monteur / de elektricien / de gebruiker Aan de betreffende personen

Nadere informatie

DE HEKAUTOMAATSPECIALIST

DE HEKAUTOMAATSPECIALIST HANDLEIDING AUTOMATISCHE DEURDRANGER BEHEERMAATSCHAPPIJ CO VAN HOOF B.V. IMPORT EXPORT DE HEKAUTOMAATSPECIALIST NEDERLAND Valkenswaardseweg BELGIË Heikant 15 46A 5595 XB LEENDE 3930 Achel tel. 0031 40

Nadere informatie

Draadloze bussysteem Draadloze handzender comfort. 1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat. 3 Functie. Best.nr. : 0527 00

Draadloze bussysteem Draadloze handzender comfort. 1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat. 3 Functie. Best.nr. : 0527 00 Best.nr. : 0527 00 Bedieningshandleiding 1 Veiligheidsinstructies De inbouw en montage van elektrische apparaten mag alleen door een elektromonteur worden uitgevoerd. Als de handleiding niet wordt opgevolgd,

Nadere informatie

www.eurolinezonwering.nl

www.eurolinezonwering.nl Bedienings- en montagehandleiding WeiTronic Combio-868 MA WeiTronic Combio-868 LD WeiTronic Combio-868 HD Combio-868 MA Combio-868 LD www.weinor.nl Combio-868 HD Let op: Voorgeprogrammeerde WeiTronic ontvangers

Nadere informatie

HANDLEIDING QUICKHEAT-FLOOR THERMOSTAAT

HANDLEIDING QUICKHEAT-FLOOR THERMOSTAAT HANDLEIDING QUICKHEAT-FLOOR THERMOSTAAT Technische gegevens: Spanning: 230-240VAC + aarde Frequentie: 50-60Hz Weerstandsbelasting: 16A (3600W-230VAC) Inductieve belasting: 1A IP Waarde: IP21 Aanpassing:

Nadere informatie

GT-912/GT-913/GT-914 Gebruikers handleiding

GT-912/GT-913/GT-914 Gebruikers handleiding GT-912/GT-913/GT-914 Gebruikers handleiding Rho-Delta b.v. Escudostraat 2 2991 XV Barendrecht Tel. +03110-4795755 Fax. +03110-2927461 www.rhodelta.nl info@rhodelta.nl - OMSCHRIJVING De GT-912 /GT-913/GT-914

Nadere informatie

Aandrijfsysteem voor garagedeuren Comfort 260, 270, 280

Aandrijfsysteem voor garagedeuren Comfort 260, 270, 280 NL Gebruiksaanwijzing Uitgave: 07.2012 Aandrijfsysteem voor garagedeuren Comfort 260, 270, 280 Inhoudsopgave 1. Algemene veiligheidsinstructies...3 1.1 Gebruik volgens voorschrift...3 1.2 Doelgroep...3

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-300 TUIN STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-300 TUIN STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-300 TUIN STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR D C B A * * Afbeelding van de YCT-102 (niet altijd inbegrepen, check de specificaties op de verpakking) A: Indicator (spannings- en

Nadere informatie

27/03/2014. GSM102 2 relais GSM OPENER PROGRAMMATIE HANDLEIDING

27/03/2014. GSM102 2 relais GSM OPENER PROGRAMMATIE HANDLEIDING 27/03/2014 GSM102 2 relais GSM OPENER PROGRAMMATIE HANDLEIDING 1. Aansluitschema s 2. Specificaties Voedingsspanning -24 Vac-dc Stroomverbruik Maximum 250 ma, nominaal 55 ma GSM frequentie GSM 850/900/1800/1900

Nadere informatie

ALL-PORT bvba. Montagehandleiding. Industriële veerbreukbeveiliging : of

ALL-PORT bvba. Montagehandleiding. Industriële veerbreukbeveiliging : of ALL-PORT bvba Montagehandleiding Industriële veerbreukbeveiliging : - 25449 of 50-25549 B 1. Symbolen c.q. waarschuwingstekens. Algemeen Symbool van GEVAAR!! Symbool van ATTENTIE!! Lees de tekst bij dit

Nadere informatie

Installeren van de FOREST SHUTTLE S / L S // M L RECEIVER

Installeren van de FOREST SHUTTLE S / L S // M L RECEIVER 2 Installeren van de FOREST SHUTTLE S / L S // M L RECEIVER QUICK INSTALLATIE VAN GEASSEMBLEERDE RAIL : Programmeren Shuttle S / L / M Receiver op een kanaal Bij levering van één elektrisch gordijnrail

Nadere informatie

1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat. Lichtmanagement. Bedieningshandleiding

1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat. Lichtmanagement. Bedieningshandleiding Draaidimmer universeel met incrementaalgever Art.-Nr.: 254 UDIE 1 Neventoestel voor draaidimmer universeel met incrementaalgever Art.-Nr.: 254 NIE 1 Bedieningshandleiding 1 Veiligheidsinstructies De inbouw

Nadere informatie

Positie-aflezing. - LED of LCD-aflezing - met geïntegreerde microprocessor. Walda Impuls b.v. Delta 60 6825 MS Arnhem Tel 026-3638302 Fax 026-3638304

Positie-aflezing. - LED of LCD-aflezing - met geïntegreerde microprocessor. Walda Impuls b.v. Delta 60 6825 MS Arnhem Tel 026-3638302 Fax 026-3638304 SERIE Z-54 Positie-aflezing - LED of LCD-aflezing - met geïntegreerde microprocessor Walda Impuls b.v. Delta 60 6825 MS Arnhem Tel 026-3638302 Fax 026-3638304 ELGO - ELECTRIC GmbH D - 78239 Rielasingen,

Nadere informatie

PROGRAMMEERBARE TEMPERATUUR DETECTOR TD-1_NL 07/11

PROGRAMMEERBARE TEMPERATUUR DETECTOR TD-1_NL 07/11 TD-1 PROGRAMMEERBARE TEMPERATUUR DETECTOR TD-1_NL 07/11 1. Toepassingen De detector kan temperatuur meten en worden gebruikt om informatie te tonen over: Te lage temperatuur, bijv. in kassen, bloemenwinkels,

Nadere informatie

Debietdetector/ -melder. bij pneumatisch transport. Bedrijfsinstructies. Neue Technik. und Vertrieb

Debietdetector/ -melder. bij pneumatisch transport. Bedrijfsinstructies. Neue Technik. und Vertrieb Debietdetector/ -melder bij pneumatisch transport Bedrijfsinstructies F. BLOCK F B Neue Technik Entwicklung und Vertrieb Inhoudsopgave: 1 Eigenschappen en toepassing 3 2 Montage van de apparaten 4 - Flensmaten

Nadere informatie

Systeem 2000 Trappenhuisverlichtingsautomaat, Basiselement impulsgever. 1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat

Systeem 2000 Trappenhuisverlichtingsautomaat, Basiselement impulsgever. 1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat DIN-rail trappenhuisverlichtingsautomaat Best.nr. : 0821 00 Basiselement impulsgever Best.nr. : 0336 00 Bedieningshandleiding 1 Veiligheidsinstructies De inbouw en montage van elektrische apparaten mag

Nadere informatie

Emotron I/O-board 2.0 Optie

Emotron I/O-board 2.0 Optie Emotron I/O-board 2.0 Optie Voor Emotron VFX/FDU 2.0 AC frequentieregelaar en Emotron TSA softstarter Gebruiksaanwijzing Nederlands Emotron I/O-board 2.0 Optie Voor Emotron VFX/FDU 2.0 AC frequentieregelaar

Nadere informatie

BECK-O-TRONIC 4. Uitvoering: Centronic. Montage- en gebruiksaanwijzing. Poortbesturing

BECK-O-TRONIC 4. Uitvoering: Centronic. Montage- en gebruiksaanwijzing. Poortbesturing BECK-O-TRONIC 4 Uitvoering: Centronic nl Montage- en gebruiksaanwijzing Poortbesturing Belangrijke informatie voor: de monteur / de elektricien / de gebruiker Aan de betreffende personen doorgeven! De

Nadere informatie

Handboek voor monteur

Handboek voor monteur Handboek voor monteur Motoren en besturingen voor rolluiken en zonwering Editie: 01/2011 Voorwoord Gebruik van het handboek voor de monteur In het handboek voor de monteur worden de ingebruikname van Becker

Nadere informatie

Afstandsbediening Telis 1 RTS

Afstandsbediening Telis 1 RTS Afstandsbediening Telis 1 RTS Bedieningshandleiding Telis 1 RTS Pure Art.nr. 1810630 Telis 1 RTS Silver Art.nr. 1810637 Telis 1 RTS Patio Art.nr. 181064 Telis 1 RTS Lounge Art.nr. 1810649 Afstandsbediening

Nadere informatie

Ontvanger met GSM-transmissie GSM 700

Ontvanger met GSM-transmissie GSM 700 HANDLEIDING Ontvanger met GSM-transmissie GSM 700 www.tempolec.be 01. INTRODUCTIE Ontvanger met : - een GSM-transmissie - een uitgang (contact NO / NF spanningsvrij). Mogelijke functie van de uitgang :

Nadere informatie

Montage- en gebruikshandleiding

Montage- en gebruikshandleiding Montage- en gebruikshandleiding Filterbesturing 230V met zonneregelaar Art. nr.: 310.000.0530 Functie De filterbesturing PC-30 maakt een tijdgestuurd in- en uitschakelen van een 230V wisselstroom-filterpomp

Nadere informatie

Bestnr. 198322 Micro + 198335 Micro 2+ suevia Digitale schakelklok Data Micro +/2+

Bestnr. 198322 Micro + 198335 Micro 2+ suevia Digitale schakelklok Data Micro +/2+ Bestnr. 198322 Micro + 198335 Micro 2+ suevia Digitale schakelklok Data Micro +/2+ Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische

Nadere informatie

MONTAGEHANDLEIDING TIJDKLOK CHRONIS IB

MONTAGEHANDLEIDING TIJDKLOK CHRONIS IB MONTAGEHANDLEIDING TIJDKLOK CHRONIS IB INLEIDING Deze montagehandleiding bevat instructies voor de montage van de tijdklok. Lees de handleiding goed door, voordat u met de montage begint. Als u zich niet

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APCR-2300 STEKKERBLOK SCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APCR-2300 STEKKERBLOK SCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APCR-2300 STEKKERBLOK SCHAKELAAR A B C A: LED-indicator B: Verbindingsknop C: Kinderbeveiliging 1 [1] Plaatsen stekkerblok schakelaar Plaats de stekker van het stekkerblok in

Nadere informatie

Jaloezieschakelmodule Bestelnr.: 8522 11 00. Bedienings- en montagehandleiding. 1. Veiligheidsinstructies. 2. Opbouw van het apparaat

Jaloezieschakelmodule Bestelnr.: 8522 11 00. Bedienings- en montagehandleiding. 1. Veiligheidsinstructies. 2. Opbouw van het apparaat Jaloezieschakelmodule Bestelnr.: 8522 11 00 Bedienings- en montagehandleiding 1. Veiligheidsinstructies Inbouw en montage van elektrische apparatuur mogen alleen door een installateur worden uitgevoerd

Nadere informatie

situaties voordoen. Impuls met afstandsbediening en snelloopmotor maar sporadisch? Kies dan voor trekkoordbediening.

situaties voordoen. Impuls met afstandsbediening en snelloopmotor maar sporadisch? Kies dan voor trekkoordbediening. Aandrijving 25 sec Bedieningsvormen Voor de aandrijving van de sectionaaldeur biedt Alpha verschillende bedieningsvormen. Bij een laag frequent gebruik zult u een eenvoudig, handbediend Dodemans - elektrisch

Nadere informatie

ECR-Nederland B.V. De ECR-Nederland Softstarter ESG-D-27

ECR-Nederland B.V. De ECR-Nederland Softstarter ESG-D-27 ECR-Nederland B.V. De ECR-Nederland Softstarter ESG-D-27 Omschrijving: Compressoren met een draaistroom-asynchroonmotor hebben de karakteristieke eigenschappen dat ze bij het inschakelen het net hoog belasten

Nadere informatie

Bedieningen Dutch - 1

Bedieningen Dutch - 1 Bedieningen 1. Functieschakelaar Cassette/ Radio/ CD 2. Golfband schakelaar 3. FM antenne 4. CD deur 5. Schakelaar om zender af te stemmen 6. Bass Boost toets 7. CD skip/ voorwaarts toets 8. CD skip/ achterwaarts

Nadere informatie

Kanaalrookdetectoren, SR-K-.. Omschrijving

Kanaalrookdetectoren, SR-K-.. Omschrijving Kanaalrookdetectoren, SR-K-.. Kanaalrookdetector voor HVAC Rook Voedingsspanning AC/DC 24 Volt of AC 230 Volt Enkelvoudige meetbuis Elektronische controle van de luchtstroming Test en remote reset mogelijk

Nadere informatie

ENA 50-60 Bijlage. Installatie- en bedieningsinstructies. Flamco www.flamcogroup.com

ENA 50-60 Bijlage. Installatie- en bedieningsinstructies. Flamco www.flamcogroup.com ENA 50-60 Bijlage Installatie- en bedieningsinstructies Flamco www.flamcogroup.com Editie 2010 / NL Inhoud Pagina 1. Inbedrijfstelling 3 1.1. Inbedrijfstelling ENA 50/60 3 1.2. Parameters instellen voor

Nadere informatie

elero MemoTec Gebruiksaanwijzing De gebruiksaanwijzing goed bewaren!

elero MemoTec Gebruiksaanwijzing De gebruiksaanwijzing goed bewaren! MemoTec elero Gebruiksaanwijzing De gebruiksaanwijzing goed bewaren! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309020 Nr. 18 100.3001/0204 Inhoudsopgave

Nadere informatie

TECHNISCHE HANDLEIDING

TECHNISCHE HANDLEIDING TECHNISCHE HANDLEIDING TIMER SCHAKELAAR Sleutelschakelaar met timerfunctie 230/380V / 4 x 10 Amp - 1 x 2 AMP inschakelbaar incl. LED controle, uitvoering opbouw ASW BV 2011 Technische Handleiding Documentversie

Nadere informatie

GA-1 Alarmtoestel vetafscheider Installatie- en bedieningsinstructies

GA-1 Alarmtoestel vetafscheider Installatie- en bedieningsinstructies Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmtoestel vetafscheider Auteursrecht 2015 Labkotec Oy INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

GECODEERDE FOTOCELLEN IR/IT 2241

GECODEERDE FOTOCELLEN IR/IT 2241 GECODEERDE FOTOCELLEN IR/IT 2241 Gecodeerde fotocellen voor aan de muur, rotatie 180 en tot 20 m bereik. De codering van het doorgestuurde signaal, in te stellen bij de installatie, beperkt de kans op

Nadere informatie

HANDLEIDING VASCO TIMER MODULE TIMER MODULE

HANDLEIDING VASCO TIMER MODULE TIMER MODULE HANDLEIDING VASCO TIMER MODULE TIMER MODULE INHOUDSTABEL 1. INLEIDING 01 2. VEILIGHEID 01 3. WERKING 01 4. OBOUW 02 ALGEMEEN 02 MAATTEKENING 02 MONTAGE 02 ELEKTRISCH SCHEMA 04 4.1 AANSLUITING D300E II

Nadere informatie

Alarmsirene. Bestnr.: 75 00 08 75 00 09 75 01 36. Omwille van het milieu 100% recyclingpapier

Alarmsirene. Bestnr.: 75 00 08 75 00 09 75 01 36. Omwille van het milieu 100% recyclingpapier G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 75 00 08 75 00 09 75 01 36 Alarmsirene Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

DALI-potentiometer Tunable White met geïntegreerde netvoeding, DALIpotentiometer. DALI-potentiometer Tunable White met geïntegreerde netvoeding

DALI-potentiometer Tunable White met geïntegreerde netvoeding, DALIpotentiometer. DALI-potentiometer Tunable White met geïntegreerde netvoeding DALI-potentiometer met geïntegreerde netvoeding, DALIpotentiometer DALI-potentiometer met geïntegreerde netvoeding Best. nr. : 2030 00 DALI-potentiometer Best. nr. : 2020 00 Bedieningshandleiding 1 Veiligheidsinstructies

Nadere informatie

AGDR-300 STEKKERDOOS DIMMER

AGDR-300 STEKKERDOOS DIMMER GEBRUIKSAANWIJZING* v. 1.1 AGDR-300 STEKKERDOOS DIMMER *Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen Gefeliciteerd met de aankoop van dit KlikAanKlikUit product. U hebt

Nadere informatie

1 Kenmerken: 2 Installatie: MontageGIDS. inteo SOLIRIS IB

1 Kenmerken: 2 Installatie: MontageGIDS. inteo SOLIRIS IB nvsysa-mo7-0 MontageGIDS inteo 1 Kenmerken: De is een zon- en windautomaat voor het sturen van meerdere motoren via een Inteo buslijn. De windsnelheid en de lichtintensiteit worden gemeten met behulp een

Nadere informatie

h Aanwijzing! NL; BENL Bedienings- en installatiehandleiding VRT 50 Kamer(klok)thermostaat Bedieningshandleiding Aanwijzingen bij de documentatie

h Aanwijzing! NL; BENL Bedienings- en installatiehandleiding VRT 50 Kamer(klok)thermostaat Bedieningshandleiding Aanwijzingen bij de documentatie Voor de installateur 00200077_00 NL; BENL 0 2006 Bedienings- en installatiehandleiding VRT 50 Kamer(klok)thermostaat NL; BENL Aanwijzingen bij de documentatie Bedieningshandleiding De volgende aanwijzingen

Nadere informatie

HANDLEIDING CIFERO XT CODEKLAVIER

HANDLEIDING CIFERO XT CODEKLAVIER HANDLEIDING CIFERO XT CODEKLAVIER April 2014 TECHNISCHE GEGEVENS Aansluitspanning 12 tot 24V AC/DC ±20% Stroomverbruik in rust o bij gelijkspanning 20mA DC o bij wisselspanning 80mA AC Maximaal stroomverbruik

Nadere informatie