CONTACTBLAD HARMONIE L UNION

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CONTACTBLAD HARMONIE L UNION"

Transcriptie

1 CONTACTBLAD HARMONIE L UNION 24e JAARGANG NUMMER 2 december 2012 Wintereditie

2 Pagina 2 Redactie t Noatebelkske Eindredactie & vormgeving: Hans Leurs Verslaggever: vacature Redactieadres: Barbarahof 14A, 6121 KP Born Tel: / adres: Uitgever : Harmonie L Union Born Website : adress: Redactienieuws De redactie zoekt enthousiaste verslaggevers. Zie ook het voorwoord op pagina 3. Uiterste Inzenddatum voor het volgende nummer is: 31 mei 2013 Reproductie: ReproJanssen te Geleen

3 Pagina 3 Voorwoord Beste allen, Afgelopen jaar is t Noatebelkske 2 keer verschenen. Gebruikelijk was het om het clubboekje 3 per jaar uit te brengen. De lijn van 2012 zal echter worden doorgezet en daardoor zal t Noatebelkske vanaf x per jaar worden uitgebracht. De eerste editie zal rond de zomervakantie worden uitgebracht en de tweede editie rond de kerst. Voornaamste reden hiervoor is om de nieuwswaarde hoog te houden. De winter- en de voorjaarseditie liggen qua tijdspanne maar een paar maanden uit elkaar. Tevens liggen er concrete plannen om een nieuwe website te lanceren, waardoor we een extra medium hebben om nieuws en foto s te verspreiden. De huidige site is door de verouderde software slecht beheerbaar geworden. team t Noatebelkske zoekt versterking Verder is de redactie van het Noatebelkske nog op zoek naar enthousiaste verslaggevers, die zowel voor t Noatebelkske alsook voor de website leuke artikelen willen schrijven. Denk bijvoorbeeld aan de verslaglegging van een concours, of een leuke activiteit van het jeugdorkest, of de eerste repetitie van de nieuwe lichting AMV-ers. Of leuke insiders voor een lijstje Wist u dat. Op deze manier krijgen we een wat breder beeld van de gehele vereniging en kan er tevens ingezoomd worden op bepaalde activiteiten. Lijkt je dit iets? Neem dan eens contact met me op. Suggesties aangaande t Noatebelkske zijn uiteraard altijd welkom (sorry, full color is geen optie). Met vriendelijke groet en veel leesplezier Hans Leurs

4 Pagina 4

5 Bestuur en commissieleden Harmonie L Union Born Pagina 5 Voorzitter Jac Vrancken* Gaarstraat 21 Born Vicevoorzitter Vacature Beschermheer Noël Lebens Straatsburglaan 90 Sittard Secretaris Carin Enkelaar* Koningstraat 57 Born / Penningmeester René Tesselaar* Hertog Reinaldstraat 9 Born / PR + Website Hans Leurs* Barbarahof 14a Born / Opleidingen Truus Smeets* Molenstraat 43 Born / Lenny Brouns Graaf van Loonstraat 48 Born Petra Deuss Heer Ottostraat 43 Born AMV Marisse Damen Aquarius 16 Born Jeugdorkest Nicole Bemelmans Heer Ottostraat 50 Born / (jeugd)drumband Bep Leurs* Kerkstraat 32 Born / Miriam Wetzels Bergstraat 11B Born Uniformen Bep Leurs* Kerkstraat 32 Born / Muziekcommissie Luuk Lemmens* Koningstraat 86 Born Ledenadministratie Hans Leurs* Barbarahof 14a Born / Carin Enkelaar* Koningstraat 57 Born / Instrumentenbeheer Wil Duijzings Muntstraat 8 Born Evenementenploeg Hans Leurs* Barbarahof 14a Born / Franc Peerebooms Mercker Eyckstr. 28 Papenhoven / Activiteitencommissie Nicole Theelen* Hertog Reinaldstraat 4 Born / Wandeldag Luuk Lemmens* Koningstraat 86 Born Muziekarchief Luuk Lemmens* Koningstraat 86 Born Monique Goessens Bornerveldstraat 59 Born Club van sympathisanten Inge de Kever Molenstraat 51B Born Herman Keulen* Kempstraat 42 Born Club van 100 en sponsoring René Tesselaar* Hertog Reinaldstraat 9 Born / Administratie Verjaardagsactie Ton Luijten Forum 13 Born Huisfotograaf Herman Keulen* Kempstraat 42 Born Carin Enkelaar* Koningstraat 57 Born / * bestuurslid

6 Pagina 6 Kort mèr krachtig mit 1. Wie ben je (naam, leeftijd, instrument, hoelang lid)? Jurgen Baks is mijn naam en 47 jaren jong. Twintig jaar geleden vanuit de Achterhoek neergestreken in het Limburgse land. Ik ben sinds twee jaar lid van de L Union en speel het mooie instrument Hoorn. 2. Heb je nog andere hobby s buiten muziek maken bij de harmonie/ drumband? Zo ja, wat? Ik ben ook nog fanatiek volleyballer in het eerste herenteam van ERGO VC Sittardia. 3. Wat is je lievelingseten en drinken? Hollandse pot en Franse Cognac 4. Wat is je favoriete film/boek? Silence of the Lambs vind ik de mooiste film. Boeken lees is nooit! 5. Waaraan ben je verslaafd? Bezig zijn. 6. Waar ben je bang voor? Dominante vrouwen met te grote borsten. 7. Welke deodorant gebruik je? Axe. 8. Goed voornemen voor het nieuwe jaar (denk aan vraag 5 )? Weet niet, heb elke dag goede voornemens. 9. Ik heb een hekel aan Negativiteit Ik word helemaal vrolijk van. Als anderen blij zijn.

7 Pagina 7 Bron:

8 Pagina 8 Van de bestuurstafel (sinds maart 2012) Dit keer een lange van de bestuurstafel omdat het Noatebelkske voor de zomer niet is uitgekomen. Het bestuur is het afgelopen half jaar veel bijeen gekomen. Behalve de normale bestuursvergaderingen op iedere eerste dinsdag van de maand zijn er extra vergaderingen geweest. Deze vergaderingen hebben te maken met problemen binnen het harmonieorkest. Deze problemen hebben ertoe geleid dat verschillende leden zijn gestopt of voorlopig niet aanwezig zullen zijn. Na de zomer heeft een bemiddelaar een poging gedaan om uit de impasse te komen. Terwijl hij nog bezig is met gesprekken met diverse personen, besluit onze dirigent te vertrekken bij L Union. Op dit moment zijn we in nauwe samenwerking met een klankbordgroep van het harmonieorkest op zoek naar een nieuwe dirigent. Tot en met het nieuwjaarsconcert op 6 januari hebben we gelukkig een goede vervanger gevonden in Jos Heutmekers. De bemiddelaar heeft inmiddels ook zijn bevindingen en aanbevelingen bekend gemaakt aan het bestuur en een groep betrokken leden. De overige leden van het harmonieorkest zijn ook geïnformeerd. Het bestuur neemt deze aanbevelingen ter harte. Het bestuur hoopt samen met alle leden een streep te zetten onder het afgelopen jaar en in harmonie op 6 januari te beginnen met een mooi muziekjaar. Wij hopen veel leden en bezoekers te mogen verwelkomen op ons nieuwjaarsconcert! Van de bestuurstafel: Op 18 maart heeft onze algemene jaarvergadering weer plaatsgevonden. Verderop in deze uitgave van het Noatebelkse staat het verslag van deze vergadering. Op 4 april is onze erevoorzitter, Piet Jetten overleden. Dit was een grote schok voor ons allen. De drumband, het harmonieorkest, de ereleden en het bestuur hebben, ieder op zijn manier een bijdrage aan zijn uitvaartdienst kunnen leveren (zie verder in dit Noatebelkske). Op 19 april vindt een extra ledenvergadering plaats. Het bestuur geeft tijdens deze vergadering een toelichting op het besluit inzake de aanstelling van de

9 Pagina 9 nieuwe tambour-maître. Namens L Union heeft het bestuur enkele recepties van collega-verenigingen bezocht. Tevens is een (of meerdere) afgevaardigde(n) van het bestuur bij verschillende externe overleggen geweest. Enkele zaken en besluiten om terug te koppelen naar aanleiding van de vergaderingen: - het bestuur besluit een gesprek te hebben met het bestuur van LimburgLive! over een eventueel gezamenlijke avond waaraan het jeugdorkest weer deelneemt en enkele bandjes. Dit gesprek heeft inmiddels plaatsgevonden en er zijn afspraken gemaakt. - het nieuwjaarsconcert wordt gehandhaafd. In 2013 zal dit plaatsvinden op 6 januari Tijdens dit concert worden onze jubilarissen gehuldigd. - het bestuur is aan het onderzoeken hoe de website kan worden verbeterd; zowel de inhoud als de technische toepassing en onderhoud is niet up to date. Hier wordt aan gewerkt. Waarschijnlijk laten we een nieuwe, meer gebruikersvriendelijke, website bouwen. - de taakomschrijving van de muziekcommissie en het muzikaal beleid wordt besproken. - een afvaardiging van het bestuur heeft overleg met de instrumentenbeheerder (Wil Duijzings) over de instrumenten van het blaasorkest - Luc Houben is Hans Leurs opgevolgd als instructeur van de jeugddrumband - besloten wordt dat alleen de eerste 2 jaar van de opleiding de rietjes voor de instrumenten door de Harmonie worden betaald. Daarna zijn deze kosten voor de ouders van de leerling. - de pluim van L Union wordt toegekend aan Kenny Hendrix - besloten wordt in 2013 niet op concours te gaan Ledenadministratie: Adreswijzigingen, wijzigingen, opzeggingen e.d. altijd doorgeven aan de secretaris van de Harmonie (schriftelijk of via de mail: Mutaties Kelly Vanderbooren zal niet meer terugkeren in het harmonieorkest. Marloes Boswerger beëindigt haar lidmaatschap van L Union vanwege studie elders. Lisa

10 Pagina 10 Collewijn stopt na de vakantie bij het harmonieorkest om meer tijd te hebben voor haar eindexamenjaar. De familie Kalkhoven en de familie Damen hebben hun lidmaatschap opgezegd. Ook Jean Paul Verluijten, Jimmy Brouns en Jack Stassen hebben het harmonieorkest verlaten. Het bestuur betreurt hun vertrek zeer. Bemiddeling heeft helaas niet mogen baten. Voor een aantal staat de deur nog op een kier. Besloten is om het voorlopig te laten rusten. We verwelkomen ook twee nieuwe leden in het harmonieorkest: Ria Bazelmans en Kelly Goertz, beide op dwarsfluit. Hieronder volgt een, niet uitputtende, opsomming van activiteiten en gebeurtenissen die sinds eind maart hebben plaatsgevonden: Maart 2012 Op maart nemen Bas, Kenny en Berend & Noud deel aan de Limburgse Kampioenschappen solisten van de LBT in Melderslo. Ze behalen mooie punten. Zondag 25 maart geeft het harmonieorkest een concert in Banholt. April 2012 Vele jeugdige muzikanten doen mee aan het LBM Solistenconcours in Buchten. Er worden mooie resultaten behaald. Tijdens het Paasweekend helpen veel leden mee bij het Poasjfestival dat weer door Bor4US wordt georganiseerd. Op tweede Paasdag worden tijdens de jaarlijkse Paasmarkt nog meer inkomsten gegenereerd door de verkoop van oude fietsen en tweedehands spullen. In navolging van verleden jaar wordt in het gemeenschapshuis weer een Kunstmarkt georganiseerd. Met Beloken Pasen (14 april) speelt het harmonieorkest in de kerk. Het jeugdorkest doet mee aan het Jeugdorkesttreffen in Guttecoven op 15 april. Van april vindt in Gemmenich het door de AC georganiseerde kamp plaats voor de leden van het jeugd- en harmonieorkest en drumband. Dit keer wordt er ook muziek gemaakt (zie verder in het Noatebelkske). Op Koninginnedag maken we een lange rondgang door het dorp omdat er drie gedecoreerden zijn die we een serenade brengen.

11 Pagina 11 Mei 2012 Op 17 mei begeleiden we de communicanten van de Swentiboldschool naar de kerk. De dienst wordt opgeluisterd door het ensemble. Drie dagen later begeleiden we de communicanten van De Wissel naar de kerk. Het jeugdorkest musiceert tijdens deze dienst. De sympathisanten organiseren op 22 mei de kledingactie. Van mei collecteren we voor het Prins Bernhard Cultuurfonds. De sacramentsprocessie vindt plaats op 27 mei, de harmonie doet hier aan mee. Juni 2012 Op 2 juni doet het harmonieorkest mee aan het Maasgouwtoernooi en behaalt het predikaat goed. Een dag later neemt drumband ook deel aan dit toernooi en de drumband krijgt het predikaat zeer goed. Een prima resultaat voor beide orkesten waar we trots op mogen zijn. Op 10 juni neemt het jeugdorkest deel aan het Artamuse Kasteelpark concert. Vele vrijwilligers werken mee tijdens de concerten van Guus Meeuwis in het PSV stadion om de kas weer te spekken. De AMV opleiding wordt op 20 juni afgesloten door de overhandiging van de diploma s en de bekendmaking van de instrumentkeuze. Juli 2012 De taptoe in Holtum vindt dit jaar plaats onder leiding van onze nieuwe tambour-maître, Loek Leurs. De afsluiting voor de jeugd is dit jaar weer in de tuin bij de familie van Oorschot. Er worden ook weer diverse Hafa diploma s uitgereikt. Voor de zomervakantie sluiten we het jaar gezamenlijk af met een staand Platzkonzert op de Getelberg/Putstraat. Augustus 2012 De AMV opleiding onder leiding van Marisse Damen start met 8 nieuwe leerlingen. De drumband neemt op 26 augustus deel aan de Euregioparade in Lommel (B). Gelukkig hebben ze een laag startnummer want de weersomstandigheden worden steeds slechter. September 2012 De Drumband verzorgt de muzikale omlijsting van de opening van de Barge

12 Pagina 12

13 Pagina 13 Terminal in Holtum met een Born2Drum spektakel. Het jeugdorkest speelt op 19 september tijdens de jaarlijkse Fancy Fair in de Kerkstraat. Oktober 2012 Op 12 oktober nemen we voor het eerst deel aan de parade van de oktoberfeesten. Voor het eerst lopen er ook leden van het jeugdorkest mee met hun instrument. November 2012 Deze maand staat in het teken van vele jaarlijks terugkerende activiteiten. De jaarlijkse appelactie vindt plaats op 3 november. s Avonds vindt er een concert plaats in het gemeenschapshuis van Muziekvereniging De Bazuin uit Oud- Beijerland en ons harmonieorkest. De volgende dag vertonen onze muzikanten in opleiding in de leeftijd van 7 t/m 17 hun kunsten op hetzelfde podium. Leuk was ook dat oudere leerlingen samen met een jongere leerling een stukje speelden. Ook waren er verschillende leraren aanwezig om hun leerlingen te begeleiden. We mogen trots zijn op zoveel jeugdig talent. Na afloop van alle optredens wordt bekend gemaakt welke leerlingen doorstromen naar het jeugdorkest, de (jeugd) drumband of het harmonieorkest. Op 8 november vernemen we dat Marina van der Rijk, de levenspartner/vriendin van ons Harmonielid Jos Mattijssen plotseling is overleden. Veel leden zijn aanwezig bij haar afscheid op 12 november. Op 9 november doet de drumband mee aan de Mjoezekel van de Bessemebenjers t.g.v. hun jubileum. Een dag later begeleidt de drumband de optocht van Jong Nederland vanwege St. Maarten. Het jaarlijkse bezoek aan het kerkhof vindt plaats op 17 november evenals het inhalen van Sinterklaas op de markt. We begeleiden hem in optocht naar het gemeenschapshuis. Nadat het harmonieorkest op 24 november s avonds in de kerk heeft gespeeld vieren we onze jaarlijkse Cecilia-avond in het gemeenschapshuis. De pluim van L Union wordt uitgereikt aan Kenny Hendrix. Carin Enkelaar Secretaris 5 december 2012

14 Pagina 14

15 Kort mèr krachtig mit Pagina Wie ben je (naam, leeftijd, instrument, hoelang lid)? Ik ben Selina Meeks, 14 jaar. Ik speel klarinet en ben al 6 jaar lid 2. Heb je nog andere hobby s buiten muziek maken bij de harmonie/ drumband? Zo ja, wat? Nee 3. Wat is je lievelingseten en drinken? Ik vind heel veel dingen lekker, bijv. pizza, chinees en mosselen. 4. Wat is je favoriete film/boek? Ik heb niet echt een favoriet boek, want ik lees niet graag. Ik heb geen favoriet film, maar romantische komedies en dansfilms vind ik wel leuk. 5. Waaraan ben je verslaafd? Ik ben nergens aan verslaafd. 6. Waar ben je bang voor? Ik ben bang voor grote spinnen en reptielen. 7. Welke deodorant gebruik je? Rexona. 8. Goed voornemen voor het nieuwe jaar (denk aan vraag 5 )? Ik heb niet echt nieuwe voornemens voor het nieuwe jaar. Wel hoop ik op een lang, gezond en gelukkig leven. 9. Ik heb een hekel aan Proefwerken en huiswerk maken. 10. Ik word helemaal vrolijk van. Luisteren naar leuke muziek.

16 Pagina 16 Notulen algemene leden vergadering Harmonie L Union d.d. 18 maart 2012 Aanwezig: Ron Bemelmans,Nicole Bemelmans, Jacques Bijlmakers, Huub Bucks, Jef Bus, Jimmy Brouns, Lenny Brouns, Marianne van de Borgh, Jef Bus, Jacob Coenen, Marisse Damen, Max Damen, Wim Damen, Martin Demandt, Pastoor van Dijck, Koen Deuss, Louis Deuss, Petra Deuss, Wil Duijzings, Carin Enkelaar, Carla Geene, Ton van de Gevel, Monique Goessens, Kenny Hendrix, Miel Hermans, Manuel Hoorens, Joeri Kalkhoven, Marc Kalkhoven, Jan Kleinen, Herman Keulen, Noël Lebens, Luuk Lemmens, Bep Leurs, Hans Leurs, Loek Leurs, M. Meeks, Franc Peerebooms, Maurice Pörteners, Albert Potma, Douwe Potma, Truus Smeets, Anja Steskens, René Tesselaar, Nicole Theelen, Jean-Paul Verluijten, Jack Stassen, Ria Stassen, Bram Vrancken, Jac Vrancken, Aniek Wetzels, Miriam Wetzels, Thei Willems Afgemeld: Ria Bazelmans, Hans Bucks,Claartje Brouns, Jacques Cuypers, Jeroen Damen, Anne-Floor Genders, Charlotte Genders, Peter van Halbeek, Josefien van Halbeek, Ruud Haagmans, Karin Janssen, Piet Jetten, Ton Luijten, Anke Maas, Jan Thiessen, Gerben Wetzels, Noud Wetzels, Opening, mededelingen De voorzitter opent de vergadering. Hij heet iedereen welkom en vraagt een moment van stilte vanwege het overlijden van onze Tambour-maître Bert Leurs. Een speciaal woord van welkom aan onze beschermheer Noël Lebens. Uiteraard heet hij ook alle ereleden van harte welkom. Eveneens een woord van welkom voor alle werkende niet-leden, sympathisanten. Helaas kan onze erevoorzitter, dhr. Piet Jetten vanwege ziekte niet aanwezig zijn. Pastoor van Dijck zal zich later bij ons voegen. De voorzitter geeft, zoals gebruikelijk een korte terugblik, letterlijke weergave: We vormen een vereniging van mensen die als ontspanning graag muziek willen maken. Iedereen heeft daarin een positieve houding en levert zijn of haar bijdrage binnen zijn / haar mogelijkheden. Daarnaast hebben we afgelopen jaar weer

17 Pagina 17 laten zien dat we nog meer kunnen. Een enorm feest gevierd en nieuwe uniformen kunnen kopen. Wie had dat gedacht. De harmonie is onmisbaar in ons dorp. We hebben ons genoeg laten zien en dat we moeten we blijven doen. Het in stand houden van deze vereniging kost veel energie, tijd en geld. Het werk moet gedaan, de tijd en het geld gevonden, We moeten het wel met minder mensen doen. Maar het is gelukt en het zal ook in de toekomst lukken. Jullie als leden hebben het bestuur en de medeleden zeker niet in de kou laten staan Was het jaar met één fantastisch hoogtepunt, ons 125 jarig jubileumfeest, maar ook andere activiteiten mogen niet onvermeld blijven. Zo zijn er allerlei extra acties gevoerd in het kader van het uniformen comité. Er is een succesvol kamp geweest in Zutendaal. Verder zullen met name jeugdleden een hoogtepunt zien in het behalen van een goed resultaat bij een solistenconcours. Tijdens deze vergadering leggen we als bestuur verantwoording af voor hetgeen we het afgelopen jaar gedaan hebben. Graag nodig ik iedereen uit daarop te reageren. Notulen jaarvergadering 2011 zie het Noatebelkske nr 2, juli De notulen zijn gepubliceerd in t Noatebelkske en worden niet meer voorgelezen. De notulen worden akkoord bevonden. Jaarverslag 2011 Het jaarverslag 2011 is samengesteld door Carin Enkelaar. Dit is terug te lezen in t Noatebelkske (maart 2012). Het jaarverslag wordt door eenieder akkoord bevonden. J.P. Verluyten wordt bedankt voor zijn functie als voorzitter van de muziek commissie. Max Damen heeft deze taak van hem overgenomen. Financieel verslag 2011 Louis Deuss geeft toelichting op het financieel verslag Het jubileumfeest staat apart genoemd en geeft een positief resultaat weer. Wim Damen vraagt of er geen reservering meer gedaan wordt ten behoeve van

18 Pagina 18 het Uniformenfonds. De penningmeester geeft aan dat het uniformen comité blijft bestaan en door middel van diverse acties hiervoor gelden blijft genereren. Jeugdleden en enkele nieuwe leden zullen nog in het nieuw gestoken moeten worden. Dit vraagt ook een reservering op de begroting. De voorzitter kijkt nog even terug naar de extra vergadering inzake het jubileumfeest en spreekt uit dat het gehele bestuur erg blij is met het behaalde positieve resultaat. Verslag kascontrolecommissie 2011 Deze commissie bestaat uit Monique Goessens en Jean-Paul Verluyten. Jean Paul Verluyten doet verslag. (Wim van Veen is niet aanwezig geweest, hij is geen lid meer) Jean-Paul deelt mede dat na uitvoerige controle is gebleken dat alles prima in orde was. De penningmeester wordt decharge verleend. De penningmeester bedankt zijn rechterhand Petra Deuss. Benoeming nieuw lid kascontrolecommissie Monique Goessens heeft haar zittingstermijn in de commissie volbracht en is derhalve aftredend. Als nieuw leden worden Carla Geene en Jimmy Brouns bereid gevonden deze taak op zich te nemen. Zij worden als zodanig benoemd. Toelichting op de begroting 2012 Louis Deuss geeft toelichting op de begroting 2012 Opmerkingen/vragen: Wil Duyzings: PBCF subsidie worden niet apart genoemd op de begroting. De penningmeester geeft aan dat dit klopt. Deze subsidie is in 2011 aangevraagd en in 2012 ontvangen. Franc Peerebooms geeft toelichting op de post Evenementenploeg. Helaas lopende deze inkomsten in 2012 iets terug. Enkele activiteiten zijn ons niet toebedeeld (Pinkpop en garderobe Oktoberfeest Sittard). Desalniettemin is er in 2011 goed en hard gewerkt waarvoor hij de leden bedankt. Zijn meewerkende leden zijn uitgebreid met Ria Stassen en Hans Leurs. Hans zal de functie van Franc in de loop van de tijd gaan overnemen. De begroting wordt als zodanig akkoord bevonden.

19 Pagina 19 Verkiezing/herverkiezing bestuursleden Aftredend en niet herkiesbaar: Louis Deuss en Franc Peerebooms De voorzitter bedankt Louis en Franc voor zijn inzet van de afgelopen jaren. Beide worden benoemd tot erelid. Beide heren geven kort hun ervaringen van de afgelopen bestuursjaren en bedanken het thuisfront. Letterlijke tekst: Vandaag nemen we afscheid van Louis Deuss en Franc Peerebooms Beide hebben een flinke staat van dienst binnen de vereniging opgebouwd. Louis, al weer bijna 11 jaar lid van de vereniging en ook al die tijd lid van het bestuur geweest. Korte tijd was je algemeen bestuurslid, maar al snel kwamen je kwaliteiten op financieel gebied aan het licht. Het penningmeesterschap heb je alle jaren met verve ingevuld. Op een heel eigen wijze, heel precies. Je kon je steeds goed herinneren welke afspraken er gemaakt waren, die kwamen dan netjes terug in de begrotingen. Je wist e.e.a. goed in te schatten. Het was ook altijd heel doorzichtig wat er met ons geld gebeurde. Je was op momenten dat het nodig was flexibel in de discipline, maar het waren dan wel bestuursbesluiten.. In de vergaderingen altijd nadrukkelijk aanwezig, altijd iets voor de rondvraag. Waardering moest worden uitgesproken. Als je het er niet mee eens was, werd dat duidelijk gezegd. In de financiële acties nam je vaak meer dan jouw aandeel in de uitvoering. Het gezin op de achtergrond meewerkend. Met je tijd moeten schipperen tussen Schutterij en Harmonie Jammer, maar begrijpelijk dat je er als bestuurslid ermee stopt. Als lid laten we je niet gaan. Daar gaan we voor zorgen. Het bestuur heeft besloten je voor je verdiensten voor Harmonie L Union Born te benoemen tot erelid van die vereniging. Gefeliciteerd hiermee en heel erg bedankt. Franc Peerebooms. Al 35 jaar lid, waarvan 20 jaar lid als bestuurslid. In het bestuur heb je altijd een tomeloze inzet laten zien. Present als je er moest zijn, dat was vaak. Vertolkend de mening en de gevoelens van de muzikanten, maar zeker oog hebbend voor het geheel. En de gevoelens van de mensen van Born. Recht door zee, soms ongezouten de

20 Pagina 20 waarheid zeggend. Jarenlang heb je je beziggehouden met de begeleiding van het jeugdorkest en de jeugd. Je hebt enorm veel werk gedaan om de kas te spekken: in het begin heette het tapploegen, nu noemen we het al evenementenploegen. Je weet mensen en met name de jeugd goed te inspireren en te motiveren. Werkzaamheden op facilitair gebied waren je op het lijf geschreven. Als er iets nodig was, kon je altijd wel iets regelen. Bedankt voor al je inzet. Ik vind het ontzettend jammer dat je als bestuurslid stopt. Een vertrouwd persoon valt weg. Hiervan neem je nu afscheid, om het lidmaatschap hopelijk nog vele jaren voort te zetten. Het bestuur heeft besloten je voor je verdiensten voor Harmonie L Union Born

21 Pagina 21 te benoemen tot erelid van die vereniging. Gefeliciteerd hiermee. Jac Vrancken geeft aan dat hij in 2009 het voorzitterschap als interim heeft aanvaard. Deze taak valt hem soms zwaar maar leert ook veel in deze functie. Jac geeft aan als voorzitter te willen blijven. Indien zich een andere kandidaat zou aandienen, hoort hij het graag. Bestuursverkiezing Verkiesbare bestuursleden: L. Lemmens en R. Tesselaar. In totaal zijn er 47 stemgerechtigde leden aanwezig L. Lemmens: 46 stemmen voor, 1 blanco R. Tesselaar: 47 stemmen voor. Beide heren zijn gekozen als bestuurslid en treden toe aan de bestuurstafel. De voorzitter bedankt de vergadering en feliciteert de nieuw gekozen bestuursleden. Mededelingen en plannen voor 2012 De voorzitter geeft enkele voorbeelden van diverse acties en comités die blijven voort bestaan. Hij noemt: Uniformen comité blijft bestaan. Diverse acties: Donateuractie, Anjeractie, kunst- en hobbybeurs, kienavonden, deze dragen alle bij aan de inkomsten kant van de Harmonie zal wederom deelgenomen worden aan het concours. Samenwerking met Limburg Live! Verder is de jaarplanning bekend en verwijst hij naar de publicatie in t Noatebelkske. Onderwerpen leden Er zijn geen onderwerpen ingediend. Rondvraag Thei Willems: Hij heeft kleding beschikbaar voor de kleding actie. Herman Keulen kan zorg dragen dat deze opgehaald wordt. Luuk Lemmens: Bedankt de leden voor de positieve stemming. Ook vraagt hij aandacht voor het kamp dat in april in Gemmenich plaats vindt. Herman Keulen: Indien er spullen voor de Paasmarkt beschikbaar zijn kunnen deze op de aangegeven data afgegeven worden

22 Pagina 22 In de pauze heeft Z.E.H. pastoor W. van Dijck zich aan het gezelschap toegevoegd. Pastoor van Dijck: dankt de Harmonie voor haar inzet tijdens de actie van het afgelopen jaar, restauratie kerk. De band tussen harmonie en kerk is zo enorm versterkt. Tevens bedankt hij de harmonie voor haar donatie. Hiermee wordt de vergoeding bedoeld die door de harmonie werd ontvangen voor de actie in Deze is, verminderd met de kosten voor de dirigent, teruggestort aan de kerk. Sluiting De voorzitter sluit de vergadering, bedankt hij alle aanwezigen en wenst iedereen goed thuis. Hij hoopt op een mooi muzikaal jaar. Hij wenst iedereen nog een mooie zondagmiddag toe. Nicole Theelen 18 maart 2012

23 Pagina 23 Kort mèr krachtig mit 1. Wie ben je (naam, leeftijd, instrument, hoelang lid)? Anouk Stegeman, 13 jaar, drum en lid vanaf Heb je nog andere hobby s buiten muziek maken bij de harmonie/ drumband? Zo ja, wat? Basketball. 3. Wat is je lievelingseten en drinken? Friet en Cola. 4. Wat is je favoriete film/boek? Alice in Wonderland, The Lion King, Step up 4 5. Waaraan ben je verslaafd? Twitter, chocolade. 6. Waar ben je bang voor? Spinnen en clowns. 7. Welke deodorant gebruik je? Dove, Nivea. 8. Goed voornemen voor het nieuwe jaar (denk aan vraag 5 )? Betere cijfers. 9. Ik heb een hekel aan Vroeg opstaan. 10. Ik word helemaal vrolijk van. Basketball, eten, muziek, Kerst.

24 Pagina 24 Rabobank Clubkas Campagne Doe mee en steun onze vereniging!! Binnenkort is het weer zover. De Rabobank biedt alle verenigingen de mogelijkheid om de clubkas te spekken. Het succes van vorig jaar willen wij dit jaar minimaal evenaren. Wat moet je doen? Eigenlijk niet zo veel. Je hoeft de deur niets eens uit om onze Harmonie aan een extra zakcentje te helpen. Wanneer je een Rabobankrekening hebt en je bent nog geen lid, dien je een gratis lidmaatschap aan te vragen via internet. Dit is mogelijk via onderstaande link: Vul je gegevens in en klaar. Je kunt alleen lid worden wanneer je ook een rekening hebt lopen bij de Rabobank. Heb je een en/of rekening mag je beide lid worden en heb je zo een extra stem. Vergeet vooral niet alle familieleden te vragen om ook lid te worden. Vraag je lidmaatschap voor 31 december aan, alleen dan mag je stemmen. Hieronder staat alle info betreffende de campagne. Mocht je nog vragen hebben neem contact op met René Tesselaar.

25 Pagina 25 Rabobank Clubkas Campagne Een van de manieren van coöperatief dividend van Rabobank Westelijke Mijnstreek is de Rabobank Clubkas Campagne. De basisgedachte van de campagne is dat leden van Rabobank Westelijke Mijnstreek inspraak krijgen op de verdeling van een gedeelte van de winst van de bank. Deze winst vloeit zo terug naar het lokale verenigingsleven. Leden van Rabobank Westelijke Mijnstreek kunnen hun stem uitbrengen op de vereniging(en) of stichting(en) die zij een warm hart toedragen. Deze stemmen zijn geld waard. Hoe meer stemmen er op een vereniging of stichting uitgebracht worden, des te meer geld krijgt deze vereniging of stichting. Welk bedrag is er beschikbaar? In 2012 is een bedrag beschikbaar van ,-. Rabobank Westelijke Mijnstreek heeft ongeveer leden. Ieder lid krijgt vijf stemmen om te verdelen. Het is dan ook in het belang van de vereniging/stichting om zoveel mogelijk stemmen te werven. Deelnemende clubs De inschrijftermijn voor de Rabobank Clubkas Campagne van dit jaar is afgesloten. Kijk onder het tabblad Deelnemers voor de clubs die zich voor dit jaar ingeschreven hebben. Stemmen Rabobank Westelijke Mijnstreek is een coöperatie met leden. Onze klanten die op 1 januari 2012 lid waren, kunnen hun stem uitbrengen voor de Rabobank Clubkas Campagne voor Bent u nog geen lid? Vraag hier het lidmaatschap aan bij Rabobank Westelijke Mijnstreek. Dan kunt u volgend jaar ook meebeslissen over de verdeling van de Rabobank Clubkas Campagne. Onze leden ontvangen vlak voor de stemperiode een bericht met een unieke persoonlijke code waarmee zij kunnen gaan stemmen. Via de website kunnen de leden tijdens de stemperiode hun stem(men) uitbrengen op de vereniging/stichting van hun voorkeur. De stemperiode duurt twee weken. In 2012 loopt de stemperiode van 11 tot en met 22 april. Lees verder op de volgende pagina aan welke voorwaarden je moet voldoen.

26 Pagina Kunnen mensen lid worden van Rabobank Westelijke Mijnstreek zonder dat men een rekening heeft bij Rabobank Westelijke Mijnstreek? Nee, dit is niet mogelijk. 2. Mag je met een en/of-rekening beiden lid worden van de bank? Ja, met een en/of-rekening mag je beiden lid worden van de bank. 3. Kunnen mensen nu lid worden van Rabobank Westelijke Mijnstreek, zodat ze ook mee kunnen stemmen? Mensen kunnen onder bepaalde voorwaarden op ieder gewenst moment lid worden van Rabobank Westelijke Mijnstreek (ze moeten o.a. klant zijn bij Rabobank Westelijke Mijnstreek). Maar alleen leden die per 1 januari van een kalenderjaar lid zijn van Rabobank Westelijke Mijnstreek mogen dat kalenderjaar hun stem uitbrengen tijdens de Rabobank Clubkas Campagne. 4. Hoe kun je lid worden van Rabobank Westelijke Mijnstreek? Mensen kunnen het lidmaatschap aanvragen via de site. Voor meer informatie klikt u hier. U kunt echter ook binnenlopen bij één van onze kantoren. Daar wordt het lidmaatschap dan ter plekke voor u geregeld. 5. Als iemand lid is van een andere Rabobank, mag die persoon dan ook lid worden van Rabobank Westelijke Mijnstreek? Nee, je mag maar van één lokale Rabobank lid zijn. 6. Hoe kunnen mensen weten of ze lid zijn van Rabobank Westelijke Mijnstreek? Klanten van Rabobank Westelijke Mijnstreek kunnen in Internetbankieren, onder Mijn gegevens zien of ze lid zijn van Rabobank Westelijke Mijnstreek.

27 Pagina 27

28 Pagina 28 In memoriam Piet Jetten Piet Jetten, met bijzonder respect spreken we zijn naam uit. Nadat Piet vanuit het Broeksittardse naar Born was verhuisd, werd al snel opgemerkt dat hij een goede aanwinst voor de harmonie zou zijn. Hij speelde immers bij de Fanfare aldaar bugel en trompet. 2 Leden wisten Piet in 1970 over te halen bij L Union te komen musiceren. Niet lang daarna, in 1973 werd Piet benoemd tot voorzitter van onze vereniging. Een functie die hij lang zou bekleden. Deze functie paste goed bij hem. Piet was een sterk bestuurder die zijn zaken, goed voorbereidde. Hij werkte precies, was vasthoudend, had de touwtjes in handen: hij regelde en controleerde of alles gebeurde. Hij had een natuurlijk gezag. Piet had visie en doorzettingsvermogen. Hij stond voor zijn zaak. Door hem zijn diverse initiatieven tot bloei gekomen. Hij stond aan de wieg van de muziekmanifestatie, de nu nog heel levendige taptoe Born, en was kartrekker bij de bouw van het gemeenschapshuis. Piet was een promotor en het gezicht van de harmonie naar buiten. In zijn lange voorzittersperiode heeft Piet onze vereniging door moeilijke periodes geleid, maar ook hoogtepunten mee beleefd, zoals promoties van het orkest. De contacten met Nauheim, de muziekschool Odeïon (later Artamuse), de samenwerking met andere verenigingen stonden voor Piet in dienst van de doelstelling van onze vereniging: Muziek maken, vorming van leden en bevorderen van het cultureel maatschappelijk leven. In 1996 vond hij het welletjes en heeft zijn voorzittershamer overgedragen aan zijn opvolger. Wegens zijn grote verdienste als voorzitter van Harmonie L Union Born werd Piet Jetten op 24 maart dat jaar benoemd tot erevoorzitter. Deze functie heeft hij met verve vervuld. Voor hem was het meer dan een erebaan. Piet bleef zich bijzonder betrokken voelen bij de vereniging. Hij bleef muzikant op bariton en was als lid een voorbeeld voor anderen.

29 Pagina 29 In deze periode heb ik hem leren kennen. Tijdens een lange wandeling in de Limburgse heuvels heeft hij me ingewijd in het reilen en zeilen van de vereniging en de belangen en gevoeligheden die er speelden. Heel nuttig! Begin 2009 is Piet gestopt als actief muzikant. De Harmonie bleef zijn weekindeling bepalen. Trouw bezocht hij de repetities en dronk na afloop met zijn muziekvrienden een glaasje in het café. Elk jaar trok hij mee met de bedevaart naar Kevelaar. Samen met zijn vrouw José, was hij een vaste bezoeker van concerten en concoursen, waar deze ook plaatsvonden. Het laatste jaar heeft Piet, samen met José zich verdienstelijk gemaakt bij de verjaardagsactie. Zijn liefde voor de muziek heeft Piet doorgegeven aan zijn kinderen en kleinkinderen. Hij was trots op hun prestaties. Piet kwam altijd voor zijn mening uit. Voor hem telden de waarden van de vereniging zwaar. Hij kon zich niet altijd verenigen met de in zijn visie, matige discipline van de leden. Hij maakte zich er oprecht zorgen over. Velen van ons wisten dat Piet ziek was, maar dat hij zo snel zo overlijden, hadden we niet verwacht. In september hebben we Piet nog gehuldigd voor zijn 65 jarig jubileum. In november heeft hij nog meegelopen naar het kerkhof, met carnaval stond hij nog langs de route. De verslagenheid was afgelopen week groot toen het bericht van zijn overlijden ons bereikte. De vereniging gaat Piet missen, zo n plek vul je niet zomaar op. Wij verliezen in Piet een zeer betrokken erevoorzitter van onze vereniging. Piet bedankt voor hetgeen je de afgelopen 42 jaar in woord en daad voor de vereniging gedaan hebt. Muziek is emotie, we hebben dat hier vandaag weer gevoeld. Die emotie is wat ons blijft binden in onze vereniging. José, Marisse, Henri, Wim, Cherita, Jeroen en Nicolle, Max, Luca en Tiemo, namens de vereniging wens ik jullie veel sterkte bij het gemis van Piet. Een man, vader en opa om trots op te zijn.

30 Pagina 30 Zijn vaste plek thuis blijft nu leeg. Zijn vaste stoel tijdens onze repetities zal nu ook leeg blijven. Born, 10 april 2012 Jac Vrancken Voorzitter

31 Pagina 31

32 Pagina 32 Jaarprogramma 2013 Harmonie L'Union Born datum status deelnemers activiteit zondag 6 januari; 14:00 uur def alle leden Nieuwjaarsconcert januari def alle leden Solistenconcours LBT ( in Posterholt) zondag 3 februari def leerlingen Finale HAFABRA-concours Artamuse zaterdag 2 febr. def alle leden Nonnevottenverkoop Sympathisanten zondag 10 februari def alle leden Carnavalsoptocht Born februari geen repetities carnavals vakantie scholen Born e.o. zondag 17 mrt: 11 uur o.v. alle leden jaarvergadering maart def slagwerkers Limburgse Kampioenschappen slagwerkers LBT (in Merkelbeek) 24-mrt def leerlingen Solistenconcours LBM (Buchten) musicerende leden Workshop Onderhoud mrt + 1 april def p.m. Poasjfestival (evenementenactie) maandag 1 april def alle leden Paasmarkt activiteiten 6-apr o.v. harmonieorkest Concert kerk (Beloken Pasen) april def kampweekend dinsdag 30 april def alle leden Reveille en rondgang Koninginnedag 29 april t/m 10 mei def repetities? meivakantie BS Born + Da Capo+ Trevianum zondag 19 mei def alle leden sacramentsprocessie nog niet bekend o.v. harmonieorkest concert Harmonie (in voorbereiding Maasgouw) zondag 26 mei def alle leden Maasgouwtoernooi drumband zondag 26 mei def alle leden Maasgouwtoernooi harmonie 26 mei t/m 1 juni def Alle leden Anjer Collecte

33 Pagina juni o.v. p.m. Guus Meeuwis (evenementenactie) zondag 9 juni def alle leden Inhalen communicanten Swentiboldschool zondag 9 juni def jeugdorkest Musiceren tijden mis communicanten juni def harmonie en drumband taptoerepetities op maan- + donderdag nog niet bekend AMV leerlingen Informatie instrumentkeuze AMV nog niet bekend AMV leerlingen AMV afsluiting en instrument keuze juni o.v. p.m. Pinkpop (evenementenactie) zondag 16 juni def alle leden Inhalen communicanten de Wissel zondag 16 juni def ensemble (o.v.) Musiceren tijden mis communicanten vrijdag 21 juni def jeugdleden afsluiting jeugd/drumband zaterdag 22 juni def alle leden Taptoe Born zondag 23 juni o.v. jeugdorkest artamuse Kasteelparkconcert 25 t/m 31 aug def alle leden Donateuractie donderdag 27 juni o.v. alle leden Seizoenafsluiting/Platzconcert 1 juli t/m 9 augustus def Zomervakantie Basisscholen Born 1 juli t/m 16 augustus def Zomervakantie Trevianum en Da Capo p.m. Born Open Air fesitival (?) p.m Pinkpop Classic (evenementenactie) augustus def alle leden Eerste repetities na vakantie AMV leerlingen Start AMV zondag 8 september def alle leden Wandel en fietstocht zondag 22 sept u def jeugdorkest Fancy fair Pater Buckx 14 t/m 18 oktober Herfstvakantie Regio Zuid

34 Pagina 34 2 november def alle leden Appelactie maandag 4/11 november o.v. drumband Najaarsvergadering drumband donderdag 7/18 november o.v. harmonie Najaarsvergadering harmonie zaterdag 9 november o.v. drumband Sint Maartenoptocht zondag 10 november def leerlingen Voorspeelochtend zaterdag 16 november def alle leden Inhalen sinterklaas en bezoek Kerkhof november p.m. BCL Treffen n.t.b. o.v. alle leden Cecilia-avond 23 december t/m 3 jan Kerstvakantie opluisteren H.mis op 2e kerstdag nieuwjaarsconcert 2014 Versie 3 december 2012

35 Kort mèr krachtig mit Pagina Wie ben je (naam, leeftijd, instrument, hoelang lid)? Ik ben Anne Verluyten, ik ben 13 jaar ik speel klarinet in de harmonie en ben al bijna 5 jaar lid. 2. Heb je nog andere hobby s buiten muziek maken bij de harmonie/ drumband? Zo ja, wat? Ik spreek graag met vriendinnen af. 3. Wat is je lievelingseten en drinken? Mij lievelingseten is frieten en drinken Cola, Fanta, 7-Up. 4. Wat is je favoriete film/boek? Mijn favoriete film is Twilight Saga. 5. Waaraan ben je verslaafd? Chocolade. 6. Waar ben je bang voor? Spinnen en slangen. 7. Welke deodorant gebruik je? Playboy. 8. Goed voornemen voor het nieuwe jaar (denk aan vraag 5 )? Minder chocolade en ander snoep eten. 9. Ik heb een hekel aan Pesten! 10. Ik word helemaal vrolijk van. Nagellak, met mijn vriendinnen kletsen.

36 Pagina 36 t NOATEBELKSKE december 2012

37 Pagina 37 Sudoku Een Sudoku puzzel bestaat uit een vierkant van 81 vakjes welke is verdeeld in 9 grote vierkanten van ieder 3 3 vakjes. In een lege puzzel staan in een aantal van de vakjes getallen van 1 t/m 9 ingevuld en het is de bedoeling de puzzel zo te vullen dat in iedere rij, kolom en blok van 3 3 ieder getal van 1 t/m 9 maar éénmaal voorkomt. Heel veel puzzelplezier toegewenst! De oplossing staat op pagina 56 van t Noatebelkske. Bron:

38 Fotoverslag Pagina 38 activiteiten Harmonie L Union Born Poasjfestival, Guus Meeuwis,

39 Platzkonzert, Pagina 39 Drumband Streetparade Lommel (be),

40 Born Pagina 2 Drum, 40 Opening Barge Terminal,

41 Duoconcert Harmonie, Pagina 41

42 Voorspeelmorgen, Pagina

43 Bezoek kerkhof & Sinterklaas, Pagina 43

44 Pagina 44 Taptoe, afsluiting jeugd, concert Kasteelpark t NOATEBELKSKE december 2012

45 Pagina 45

46 Pagina 46 Verslag Wandeltocht, Cecilia-avond & Kamp 2013 Wandeltocht Op 9 september organiseerden onze vereniging de jaarlijkse wandel- en fietstocht. Om half 6 in de ochtend liep de wekker af om de laatste voorbereidingen voor de wandel- en fietstocht in gang te zetten. Routes werden gecontroleerd, spek met ei werd gebakken en de koffie werd klaar gezet om ingeschonken te worden. Alles werd geregeld en gedaan. De eerste wandelaars vol energie, die al heel vroeg aanwezig waren (lees 7 uur), vertrokken in de nog nevelige hemel, op weg naar de rust post. Hier stonden Jean-Paul, Wil, Ton en Ton van den Hoogen klaar om een heerlijk kopje soep voor de wandelaars te maken. Ook hadden ze een bijzondere specialiteit die ze verkochten, namelijk zakjes sjeele zeiver en Jean-Paul verkocht lekkere vlaai en heerlijke koffie. Na de rust post in Grevenbicht kon iedereen weer vol goede moet en met nieuwe energie op weg naar Obbicht om vervolgens via de Graetheide langs de A2 weer terug te keren naar het Gemeenschapshuis. Hier stonden Lotte en Anke iedereen op te wachtten met een lekker glaasje Schröbbelèr. Deze viel in de smaak bij de wandelaars. Al met al was het een zeer geslaagde wandeltocht met heerlijk weer en veel wandelaars en fietsers.

47 Pagina 47 Cecilia-avond Op 24 november was er weer de jaarlijkse Cecilia-mis voorafgaande aan de Cecilia-avond. Na de Cecilia-mis ging iedereen snel naar huis om zich om te kleden voor een gezellige avond. Het thema van deze avond was de strijd der seksen. Iets wat al eeuwenlang een grote strijd is. Toen iedereen iets te drinken had werd het buffet geopend. Dit jaar was het een Chinese-rijsttafel die goed smaakte. Nadat iedereen lekker had gegeten en alles opgeruimd was werd het bestuur naar voren geroepen. Het AC wilden graag namens de harmonie iedereen van het bestuur bedanken. Alle leden kregen een presentje aangereikt. Na het uitdelen van deze presentjes werd iedereen mee de zaal in genomen. De zaal was verdeeld in 2 gedeeltes. De kant van de meisjes en de kant van de jongens. Iedereen ging opgesplitst zitten en werd welkom geheten door de 2 presentatrices Lotte en Anke. Er werd uitgelegd dat we spelletjes gingen doen en met die spelletjes kon elk team punten verdienen. Als eerste werden er 2 teams samengesteld. Het team van de jongens met: Franc Peerebooms, Luuk Lemmens, Roy Huveneers en Rafi Ritzen. Het team van de meisjes met: Annie Popping, Bep Leurs, Monique Goessens en Caro Boonen. Er werden verschillende spelletjes gespeeld en het was af en toe een nek-aan-

48 Pagina 48 nek race. Een van de hoogte punten was de special guest: Meneer Chong, die het liedje Maak me gek van Gerard Joling zong. Aan het einde werden alle behaalde punten bij elkaar opgeteld en dit kwam tot een verrassende uitslag. 105 tegen 105, gelijk spel dus. Het blijft dus nog altijd de vraag, Wie is het sterkste geslacht? Een ander hoogtepunt van de avond was de uitreiking van de pluim. Tot op het laatste moment bleef het spannend wie er dit jaar de pluim zou krijgen als bedank voor zijn verdienste dit jaar. Kenny Hendrix mogen we dit jaar hartelijk feliciteren met het behalen van de pluim. Alles bij elkaar was dit een top avond waarop veel werd gelachen. Op naar volgend jaar!

49 Pagina 49 Kamp 2013 We mogen jullie tot slot informeren dat we dit jaar weer met de vereniging op kamp gaan. De datum van het kamp is al bekend. Dit is 12, 13, 14 april Binnenkort zullen jullie allemaal een mail krijgen om je weer op te geven voor het kamp. Zorg allemaal dat je er bij bent want het wordt weer een super gezellig kamp. Groetjes Anke, Namens AC

50 Pagina 50 Kort mèr krachtig mit 1. Wie ben je (naam, leeftijd, instrument, hoelang lid)? Manuel Hoorens, 75, Trompet, 65 jaar lid. 2. Heb je nog andere hobby s buiten muziek maken bij de harmonie/ drumband? Zo ja, wat? Wildjacht, Skiën & fietsen/wandelen. 3. Wat is je lievelingseten en drinken? Ik lust alles en eet ook alles graag. Een pilsje lust ik wel, ook een Bokma of Whiskey op z n tijd is lekker en natuurlijk Schrobbelèr. 4. Wat is je favoriete film/boek? Tuinboek. 5. Waaraan ben je verslaafd? Nergens aan. 6. Waar ben je bang voor? Goeie vraag, maar de toekomst van de jeugd. 7. Welke deodorant gebruik je? Geen. 8. Goed voornemen voor het nieuwe jaar (denk aan vraag 5 )? Gezond eten en zo fit mogelijk blijven en uiteraard een goede toekomst voor de harmonie. 9. Ik heb een hekel aan Harde muziek. 10. Ik word helemaal vrolijk van. Egerländer of Tsjechische muziek.

51 Pagina 51

52 Pagina 52 VERJAARDAGEN over de periode januari t/m juni. van HARTE PROFICIAT! Petra Deuss Marlou Kelleners Monique Goessens Manuel Hoorens Daan Hendrix Anouk Stegeman Joep Tummers Marianne v.d. Borgh Bram Deuss Hans Bucks Ivo v. Hove Lenny Brouns Koen Deuss Anke Maas Kenny Hendrix Marieke Geelen Kyarah Hinlopen Jos Heutmekers Lotte Capel Aniek Keulen Jan Jacobs Britt Sons Berend Janssen Bram Vrancken Kate v.d. Berg Hub Bucks René Steskens

53 VERJAARDAGEN over de periode januari t/m juni. van HARTE PROFICIAT! Pagina 53 Nikki Janson Tim Ehlen Roy Huveneers Milou Ghijsen Valerie v. Hove Ger Peerebooms Roy v. Wersch Kelly Goertz Jacques Bijlmakers Aniek Wetzels Theo Hanssen Jo Waajen Jos Mattijssen Frida v. Pol Juul Tummers Astrid Offermans Gerben Wetzels Afke Huveneers Twan v. Winssen Alain Eurelings Lei Wetzels Sanne Tesselaar Renee Lennaerts Remco Duyx Maurice Pörteners Luuk Houben Noël Lebens

54 Pagina 54 VERJAARDAGEN over de periode januari t/m juni. van HARTE PROFICIAT! Bas Bisschop Anne Verluyten Albert Potma Peter Wiermans Gerrit Janssen Timo Potma Louis Deuss Caro Boonen Lotte Piek Davey America Peter v. Halbeek Ton v.d. Hoogen Yuri Janson Frank Offermans Selina Meeks Tom Verluyten Kyra Meeks Martin Demandt Jacob Coenen Ron Bemelmans Truus Smeets Meike Goffin Aggie v. Winssen Merel Tesselaar Luuk Lemmens

55 Pagina 55

56 Pagina 56 Kamp Harmonie L Union, Gemmenich 2012 Bijdrages van Carla, Sanne en Marloes Koebel Het kamp dit jaar was erg leuk. Ik vond het een erg leuke kamplocatie, hoewel de gordijnen uit de vorige eeuw leken te komen. We hebben leuke activiteiten gedaan zoals karaoke en minute to win it spelletjes. We hebben ook gewerkt aan de muzikale noot. Deze muzikale noot was erg leuk. We speelden o.a. The Pink Panter en Thank you for the muzic. Het optreden met de harmonie ging goed, het was leuk dat we door Jos Heutmekers werden geholpen bij de repetities. En het optreden van de drumband was echt super! De kamer indelingen waren gezellig. En dan 's morgens vroeg weer vroeg (die koebel kan ik nu niet meer horen) op voor het corvee, ontbijten en dan kon de super dag weer beginnen! Het eten was erg lekker. Het was erg gezellig met de spellen die we gedaan hebben. Jammer was dat er weinig activiteiten gedaan konden worden, maar dat kwam ook door het slechte weer dat we hadden L Toch was het een super leuk kamp en hopelijk volgend jaar weer!!! Sanne Tesselaar

57 Pagina 57 Born s got Talent Onlangs heeft een groot deel van de harmonie L Union Born deelgenomen aan een internationaal opgezette auditieronde van Born s got talent!! Een enthousiast team van vrijwilligers heeft het mogelijk gemaakt dat talent uit Born een podium had tijdens een internationaal ontspanningsweekend in Gemmenich. Het AC van L Union, het kookduo en Karaoke-DJ-P zorgde voor de juiste sfeer, zodat men zich geheel vrij kon voelen om zich helemaal te geven tijdens een performance. Met name op het gebied van zang en dans waren er vele uitblinkers. Jong en oud kon zich volledig uitleven op klanken van ABBA, André Hazes en vele andere. De instrumentale muziek werd veelal ondersteund door bewegende beelden van hoogstaande kwaliteit. Echt filmpjes van topkwaliteit! Door verschillende razende reporters zijn er foto s en video-opnames gemaakt zodat we tot in lengte van dagen kunnen nagenieten van deze historische uurtjes. De moeite van een dia-avondje waard! Carla Geene

58 Pagina 58 Pannendeksels Op vrijdagavond 20 april kwam ik wat later dan de rest aan in Gemmenich. Blijkbaar had ik nog niets gemist en ik sloot mij bij de rest aan op een van de banken. Na wat uitleg over de huisregels en de muzikale noot heeft de groep van de harmonie wat overleg gepleegd over de stukken die we gingen spelen en wat we daarbij zouden doen. De rest van de avond hebben we doorgebracht met een aantal spelletjes, karaoke en gezellig kletsen aan de bar. Van slapen is weinig terecht gekomen, dankzij o.a. fluitjes en rond vliegende kussens. Op zaterdagochtend zijn we gewekt door een jongetje met een koebel. Na het ontbijt (spek met ei, mmm!) hebben we met Jos Heutmekers gewerkt aan de muzikale noot. Hierna zou er een zeskamp zijn, maar helaas ging dit niet door vanwege het weer. In plaats daarvan hebben we wat spelletjes gespeeld. Deze moesten binnen één minuut voltooid worden om punten te krijgen. Toen gingen we naar buiten om touw te trekken, maar uiteindelijk hebben we alleen touwtje gesprongen. Volgens mij hebben we daarna nog even gerepeteerd aan de muzikale noot en na het eten was het tijd voor een avondwandeling. We zijn hierbij twee oude vrouwtjes en later twee mannen tegengekomen voor wie we wat dingen moesten doen. Na dit avontuur volgde weer een gezellige avond. Toen we deze nacht probeerden te slapen mochten we, naast al het andere lawaai, genieten van het geluid van een gong.

59 Pagina 59 Zondag ochtend zijn we niet gewekt door een koebel, maar door twee pannendeksels (nee echt, is héérlijk wakker worden). s Ochtends hebben we gerepeteerd aan de muzikale noot en s middags was het tijd om onze kunsten te tonen aan vrienden en familie. De drumband had zich mooi verkleed alsof ze op safari waren en ze speelden The lion sleeps tonight. De harmonie had een quiz met vragen die bij de gespeelde stukken hoorden, waarna het eindelijk tijd was voor de barbecue. Tot slot hebben we alles schoongeveegd en de meubels weer op hun plaats teruggezet. Het was een mooie afsluiting van een super leuk weekend! Marloes Boswerger

60 Pagina 60 Kort mèr krachtig mit 1. Wie ben je (naam, leeftijd, instrument, hoelang lid)? René Tesselaar, 44 jaar, geen: ik ben de man van de centen bij de Harmonie, bijna 1 jaar 2. Heb je nog andere hobby s buiten muziek maken bij de harmonie/ drumband? Zo ja, wat? Skiën, Muziek luisteren, Computer 3. Wat is je lievelingseten en drinken? Pasta, Rijst & Desperados 4. Wat is je favoriete film/boek? Niet, geen geduld voor het lezen van een boek of kijken van een film. Mijn ipod is mijn grootste vriend. 5. Waaraan ben je verslaafd? Witte chocolade 6. Waar ben je bang voor? Grote, harige spinnen. 7. Welke deodorant gebruik je? Nivea for men. Met Axe ben ik gestopt. Vanwege het Axe effect kon ik nergens meer komen :-) 8. Goed voornemen voor het nieuwe jaar (denk aan vraag 5 )? Om nog steeds witte chocolade te blijven eten. 9. Ik heb een hekel aan Mensen die zich anders voordoen dan dat ze in werkelijkheid zijn. 10. Ik word helemaal vrolijk van. Wanneer iedereen het naar zijn zin heeft.

61 Pagina 61

62 Pagina 62 Oplossing Sudoku

19 e jaargang 4 e editie 2006 DE TRIANGEL

19 e jaargang 4 e editie 2006 DE TRIANGEL 19 e jaargang 4 e editie 2006 DE TRIANGEL 2 Colofon: Redactie: Distributie: Marjan Coopmans 0492 342428 Lia Kapteijn 0492 342509 Helmy van Dijk 0492 340948 Elly Joosten 0492 342555 Hilde van Dijk 0492

Nadere informatie

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord 1 Redactiewoord De kop van het nieuwe competitiejaar is er af en hoewel de eerste twee wedstrijden verloren werden heeft de peptalk van onze nieuwe trainer, Bert Jan Heins, kennelijk zijn werk gedaan.

Nadere informatie

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6 W E I D E P R A A T Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6 Van de redactie: Voor u ligt de zesde uitgave van de Weidepraat 2014. In tegenstelling tot de

Nadere informatie

Voorwoord 2. Uitnodiging en agenda 3. Notulen jaarvergadering 2013-2014 4. Jaarverslag bestuur 9. Jaarverslag korfbal technische commissie 11

Voorwoord 2. Uitnodiging en agenda 3. Notulen jaarvergadering 2013-2014 4. Jaarverslag bestuur 9. Jaarverslag korfbal technische commissie 11 Inhoudsopgave Voorwoord 2 Uitnodiging en agenda 3 Notulen jaarvergadering 2013-2014 4 Jaarverslag bestuur 9 Jaarverslag korfbal technische commissie 11 Jaarverslag accommodatiecommissie 17 Jaarverslag

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Te veel om op te noemen. Het is een bijzonder gevarieerde uitgave van ons clubblad. Veel leesplezier.

Inhoudsopgave. Te veel om op te noemen. Het is een bijzonder gevarieerde uitgave van ons clubblad. Veel leesplezier. 31 ste. jaargang, nr. 3 Inhoudsopgave. Te veel om op te noemen. Het is een bijzonder gevarieerde uitgave van ons clubblad. Veel leesplezier. Prettige feestdagen en een voorspoedig en een sportief jaar

Nadere informatie

Inhoudsopgave Samenspel. Herfst 2012. Contributierekening v.v. D.V.C. 26 Bank: 1111.03614. Redactie John Bolk Harry Peters Herman Schaars

Inhoudsopgave Samenspel. Herfst 2012. Contributierekening v.v. D.V.C. 26 Bank: 1111.03614. Redactie John Bolk Harry Peters Herman Schaars Clubblad Voetbalvereniging D.V.C. 26 Opgericht 21 oktober 1926 Laatstelijk goedgekeurd 27 april 1973 Sportpark De Nevelhorst, Vincwijcweg, Didam Telefoon 0316-22 19 19 Herfst 2012 Contributierekening v.v.

Nadere informatie

SCHEERWOLDER NIEUWS Uitgave van de vereniging Plaatselijk Belang Scheerwolde 19e jaargang/ maart 2015

SCHEERWOLDER NIEUWS Uitgave van de vereniging Plaatselijk Belang Scheerwolde 19e jaargang/ maart 2015 SCHEERWOLDER NIEUWS Uitgave van de vereniging Plaatselijk Belang Scheerwolde 19 e jaargang/ maart 2015 BESTUURSLEDEN PLAATSELIJK BELANG Monique Bos Leonie de Vos Jeanet van Weert Alex Mooiweer Marco van

Nadere informatie

COLOFON DE VELDLOPER. Redactiecommissie:

COLOFON DE VELDLOPER. Redactiecommissie: INHOUDSOPGAVE Colofon 2 Bestuurssamenstelling 3 Samenstelling Commissie Nacht van Gulpen 4 Voorwoord 5 Verjaardagen 2e kwartaal 2015 7 Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 9 Verslag Algemene Ledenvergadering

Nadere informatie

bre201501 website.qxd 16-3-2015 20:25 Pagina 1 L.T.C. Brederode B ULLETIN

bre201501 website.qxd 16-3-2015 20:25 Pagina 1 L.T.C. Brederode B ULLETIN bre201501 website.qxd 16-3-2015 20:25 Pagina 1 L.T.C. Brederode B ULLETIN NUMMER 1 / Februari 2015 bre201501 website.qxd 16-3-2015 20:25 Pagina 2 bre201404 (3).qxd 24-2-2015 21:36 Pagina 1 NUMMER 1 / Februari

Nadere informatie

F T (010) 511 23 79 99 46. I www.lamens.nl. Sinds 1972!

F T (010) 511 23 79 99 46. I www.lamens.nl. Sinds 1972! Sportief onderweg i f s met Lamens! L Cas Automobielbedrijf Cas Lamens BV 2650 Rodenrijseweg AG Berk 57 l T 2650 (010) AG 5 Berkel 1 23 en 9 Rodenrijs F T (010) 511 23 79 99 46 IF www (010) 511 79 s 46

Nadere informatie

Voor het bestuur was 2011 een hectisch jaar: dreigende bezuinigingen, renovatie speeltuin, wisseling bestuursleden etc.

Voor het bestuur was 2011 een hectisch jaar: dreigende bezuinigingen, renovatie speeltuin, wisseling bestuursleden etc. Voorwoord. Voor u ligt het jaarverslag van 2011. Deze is wederom, door inzet van al onze vrijwilligers, goed gevuld en geeft daarbij een perfect overzicht van alle activiteiten en de financiële situatie

Nadere informatie

ALV. Uitnodiging voor de De Zuidwesthoek. Colofon. Voorwoord. Beste leden, Het is weer zover, de algemene ledenvergadering

ALV. Uitnodiging voor de De Zuidwesthoek. Colofon. Voorwoord. Beste leden, Het is weer zover, de algemene ledenvergadering Uitnodiging voor de De Zuidwesthoek ALV Voorwoord Beste leden, Het is weer zover, de algemene ledenvergadering van Zwem- en Polovereniging de Zuidwesthoek. Deze zal plaatsvinden op zondag 24 maart om 10.30

Nadere informatie

Hoger Op - pagina 1 37e jaargang - uitgave 1 september 2013

Hoger Op - pagina 1 37e jaargang - uitgave 1 september 2013 Hoger Op - pagina 1 Hoger Op - pagina 2 Hoger Op - pagina 3 Officieel orgaan van de schaatstrainingsvereniging Lekstreek. Opgericht 1 oktober 1965, aangesloten bij de K.N.S.B. De vereniging is ingeschreven

Nadere informatie

Tweemaandelijks cluborgaan van Schaakcombinatie HTV

Tweemaandelijks cluborgaan van Schaakcombinatie HTV 9e jaargang nummer 4 4 september 2014 Snmengevnt Jaarverslag Fris kroeglopertoernooi in Leiden Stukken die geblokkeerd staan Tweemaandelijks cluborgaan van Schaakcombinatie HTV 3 Titelpagina: Snookerhal

Nadere informatie

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 1. Opening Alvorens tot opening over te gaan, vraagt de voorzitter de vergadering een moment van stilte te betrachten ter nagedachtenis aan José van

Nadere informatie

T.C. Welgelegen Lage Weide 4. Rek.nr. ABN-AMRO Zutphen: 40.46.45.828 www.tc-welgelegen.nl info@tc-welgelegen.nl Opgericht 27 maart 1980.

T.C. Welgelegen Lage Weide 4. Rek.nr. ABN-AMRO Zutphen: 40.46.45.828 www.tc-welgelegen.nl info@tc-welgelegen.nl Opgericht 27 maart 1980. Jaargang 30 Nummer 1-2009 T.C. Welgelegen Lage Weide 4 0575 52 77 49 7231 NN Warnsveld Rek.nr. ABN-AMRO Zutphen: 40.46.45.828 www.tc-welgelegen.nl info@tc-welgelegen.nl Opgericht 27 maart 1980 Bestuur

Nadere informatie

REDACTIONEEL - 1 - Ronald

REDACTIONEEL - 1 - Ronald Badminton..., meer dan een slag in de lucht!!! Jaargang 24 (november 2001), nr. 2 Redactieadres: E-mail: Secretariaat: Gironummer: Reigerskamp 320, 3607 HS Maarssen. R.Koenis@imn.nl Reigerskamp 320, 3607

Nadere informatie

Kom er ook bij!! clubblad van MLTV90

Kom er ook bij!! clubblad van MLTV90 MatchPoint clubblad van MLTV90 Kom er ook bij!! De tennisvereniging MLTV90 heeft sinds 2013 een nieuw initiatief in het leven geroepen: De Club van 100. Waarom? Veel activiteiten en projecten kunnen op

Nadere informatie

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie.

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie. Van de Voorzitter. De zomer is weer ten einde, een mooie zomer: tenminste wat het weer betreft. Een lange winter staat ons weer te wachten. De dagen worden steeds korter, dus eerder het licht aan. Voor

Nadere informatie

hakel rpsblad steind

hakel rpsblad steind S hakel D rpsblad O steind 47 e Jaargang April 2013 Het dorpsblad voor en door mensen van Oosteind ACTIVITEITENKALENDER 2 mei: KVO: Bloesemwandeltocht 10 mei: OVV 67: Afsluing senioren 11 mei: OVV 67:

Nadere informatie

SPORTVERENIGING V R I D O S GIESSENBURG VRIENDSCHAP DOOR SPORT

SPORTVERENIGING V R I D O S GIESSENBURG VRIENDSCHAP DOOR SPORT SPORTVERENIGING V R I D O S GIESSENBURG JUDO SPORT-IN VOLLEYBAL BADMINTON GYMNASTIEK BEWEGEN OP MUZIEK VRIENDSCHAP DOOR SPORT Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inhoudsopgave Van de redactie 2 Oproep 2 Ledenadministratie

Nadere informatie

Kopij dient steeds vóór de eerste van elke maand ingeleverd te zijn bij de redactie. E-mail sportnieuwsvelden@gmail.com

Kopij dient steeds vóór de eerste van elke maand ingeleverd te zijn bij de redactie. E-mail sportnieuwsvelden@gmail.com Jaargang 3 Januari 2010 Nummer 7 Clubblad van Sport Vereniging Velden Kopij dient steeds vóór de eerste van elke maand ingeleverd te zijn bij de redactie. E-mail sportnieuwsvelden@gmail.com REDACTIE: René

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING STIEPELWANDELTOCHTEN BUURSE. Gängelproat 2014, nr. 2

ALGEMENE VERGADERING STIEPELWANDELTOCHTEN BUURSE. Gängelproat 2014, nr. 2 ALGEMENE VERGADERING STIEPELWANDELTOCHTEN BUURSE Gängelproat 2014, nr. 2 Colofon Bestuur Hennie Horst (voorzitter), Dirk Haan (vice voorzitter), Gert Nieterau (secretaris), Hennie Klootwijk (penningmeester),

Nadere informatie

nummer 200 april 2013

nummer 200 april 2013 nummer 200 april 2013 voor na Dus ga niet aanmodderen dit jaar! Maar bel ons nu T [06] 331 808 22 ga voor meer informatie naar www.janreinigt.nl of volg ons via pagina 3 Voorwoord Hiernaast ziet u het

Nadere informatie

Jaarverslag 2008-2009

Jaarverslag 2008-2009 SCHEIDSRECHTERSVERENIGING VENLO EN OMSTREKEN Jaarverslag 2008-2009 Jaarvergadering Scheidsrechtersvereniging Venlo en Omstreken VRIJDAG 25 SEPTEMBER 2009 aanvang 20.00 uur Huize Unicum Leutherweg 188 5915

Nadere informatie

MINIMIKS. JAARGANG 34 Juli 2014 NUMMER 4. Met o.a. De jeugddag, Maridy en Toon 25 jaar lid en huldiging Mixed 6

MINIMIKS. JAARGANG 34 Juli 2014 NUMMER 4. Met o.a. De jeugddag, Maridy en Toon 25 jaar lid en huldiging Mixed 6 MINIMIKS B A D M I N T O N C L U B B E E K E N D O N K JAARGANG 34 Juli 2014 NUMMER 4 Met o.a. De jeugddag, Maridy en Toon 25 jaar lid en huldiging Mixed 6 Jaargang 34 - nr 4 - Juli - 2014 MINIMIKS Clubblad

Nadere informatie

Brouwhuisse kerk met emotioneel beladen laatste viering gesloten

Brouwhuisse kerk met emotioneel beladen laatste viering gesloten Jaargang 27 juli/augustus 2011 Stichting wijkblad DE CORRIDOR maandelijks informatieblad voor de wijk Brouwhuis www.decorridor.nl 25 IN DIT NUMMER: Wijkvereniging de Zonnesteen met de bestuursmededeling

Nadere informatie

Clubblad van Wieler Toer Club De Trappistentrappers Opgericht 10 april 1981 Bankrekeningnummer 16.05.25.535 Editie December 2013 jaargang 23 nr.

Clubblad van Wieler Toer Club De Trappistentrappers Opgericht 10 april 1981 Bankrekeningnummer 16.05.25.535 Editie December 2013 jaargang 23 nr. Clubblad van Wieler Toer Club De Trappistentrappers Opgericht 10 april 1981 Bankrekeningnummer 16.05.25.535 Editie December 2013 jaargang 23 nr. 2 BESTUUR Voorzitter: Frans van Saane, Berkenring 84, 4881

Nadere informatie

Evenementen Jaarverslag. Sus Ciechanska Evenementen Manager der s.v. NOVA 2013-2014

Evenementen Jaarverslag. Sus Ciechanska Evenementen Manager der s.v. NOVA 2013-2014 Evenementen Jaarverslag Sus Ciechanska Evenementen Manager der s.v. NOVA 2013-2014 Delft, 24 september 2014 Voorwoord Dit jaarverslag is bedoeld om alle grote evenementen van het bestuursjaar 2013-2014

Nadere informatie

Bolleboos. Let op! 5 april 2008. 10 april 2008 Jaarvergadering. De CVB op Internet. http://www.decvb.nl. NiVeSoft. Windenergie!

Bolleboos. Let op! 5 april 2008. 10 april 2008 Jaarvergadering. De CVB op Internet. http://www.decvb.nl. NiVeSoft. Windenergie! Windenergie! De TNT Post Port betaald Afz. CVB, Rietkraag 95 2144 KB Beinsdorp Belangstelling? Bel: 023-5581158 Bolleboos april 2008 De CVB op Internet http://www.decvb.nl NiVeSoft Uw dealer voor o.a.

Nadere informatie