Bijbelstudie - Opkomen voor recht

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijbelstudie - Opkomen voor recht"

Transcriptie

1 Bijbelstudie - Opkomen voor recht 1 Inleiding: wat is gerechtigheid? Gerechtigheid betekent zaken recht zetten. Jezus laat dat heel mooi zien als hij, aan het begin van zijn werk, onderwijs geeft in de synagoge van Nazaret. We lezen daarvan in Lucas 4: Dat is gerechtigheid: Jezus komt op voor de armen, de gebrokenen, de gevangenen, blinden en verdrukten. Hij kwam op plaatsen en op plekken in de maatschappij waar gebrokenheid was. Hij zocht mensen op die door de maatschappij met de nek werden aangekeken. Hij genas hen, Hij vertelde hen het goede nieuws van bevrijding. Hij was diep bewogen met mensen. Toen de discipelen op pad werden gestuurd kregen ze dezelfde opdracht mee. Verkondig het evangelie, genees de zieken, zet recht wat niet goed is. Want, zegt Jezus hen in Matt. 10: 8: Om niet hebben jullie ontvangen, om niet moeten jullie geven! Als navolgers van Jezus worden wij ook opgeroepen om hetzelfde te doen. We hebben een boodschap van hoop en vrijheid voor mensen die onderdrukt worden. Er is veel onrecht in deze wereld dat schreeuwt om te worden rechtgezet. Waar hebben we het precies over, als we spreken over armoede? Laten we wat cijfers bekijken. Dagelijks sterven mensen aan ondervoeding. Wereldwijd lijden ruim 800 miljoen mensen honger. Overigens net zoveel mensen als die last hebben van obesitas. 1 op de 6 mensen leeft onder de armoedegrens van 1 dollar per dag. Armoede is een complex probleem met verschillende oorzaken: natuurrampen, burgeroorlogen, corrupte leiders. Maar ook komt het door een ongelijke verdeling van de welvaart en oneerlijke handel, een vicieuze cirkel die veel armen in armoede houdt. En daar raakt het het thema van deze studie: gerechtigheid. Dit is geen gemakkelijk en eenvoudig verhaal. Maar we kunnen en mogen niet aan deze problemen voorbij gaan. Omdat we er door wat we kopen direct mee verbonden zijn. We gebruiken dagelijks zaken die in Afrika, Azie en zuid-amerika zijn geproduceerd. Bekend zijn de koffie, thee en chocola, maar denk ook aan peultjes, vis, plantaardige olie, katoen, bloemen, veevoer voor onze koeien en varkens waar wij de melk en het vlees van gebruiken. In 80% van de producten uit de supermarkt is iets uit ontwikkelingslanden verwerkt. Denk ook kleding, schoenen. De kadootjes die met Sinterklaas aan elkaar gegeven worden. Of aan metalen als tin, nikkel, palladium en kobalt die gebruikt worden in mobieltjes en andere elektronica: de omstandigheden in de mijnen waar deze stoffen gedolven worden zijn soms mensonterend. De producten die wij uit de schappen trekken, zijn allemaal ergens onder bepaalde omstandigheden geproduceerd. Wie de productieketen langsloopt, kan nogal wat tegenkomen: kinderarbeid, intimidatie van werknemers, financiële uitbuiting, gebrek aan

2 bescherming tegen giffen, uitputting van grondstoffen, aantasting van het plaatselijke milieu. En de vuilnisbelt, wanneer het product niet meer nodig is. Het is dus niet de vraag of je betrokken bent bij onrecht en het milieu, als een soort hobby. We zijn betrokken en de vraag is hoe. Welke keuzes maken we? Aan het eind van deze studie vindt u wat praktische adviezen voor een rechtvaardige consumptie. Om bij het voorbeeld van chocola te blijven: veel chocola wordt nog niet op een eerlijke manier geproduceerd. Chocola wordt gemaakt van cacao. Bijna alle cacao komt uit Ivoorkust en Uganda. Op die plantages werken niet alleen volwassenen, maar ook kinderen. En op sommige plantages is sprake van slavernij: kinderen die daar werken zonder dat ze dat willen. Zij zijn verkocht door hun families, of ontvoerd, en worden slecht behandeld. Dat moet anders! Inmiddels is er overleg gekomen tussen de cacaohandelaren, de chocolaproducenten, overheden en supermarkten om te zoeken hoe het beter kan. Het Fair Trade en Max Havelaar keurmerk zijn daar een goede voorbeelden van, net als chocolonely: dat staat garant voor een eerlijke prijs voor de producent en plantages zonder slavernij. Verkade bijvoorbeeld is vorig jaar volledig overgestapt op Fair Trade cacao. En nu zijn wij aan zet, als consument, om te kiezen voor eerlijke chocola in de supermarkt. Heeft u weleens bij deze thema s stil gestaan? Hoe gaat u als consument om met deze thema s? 2 Gerechtigheid en wij Lange tijd heeft deze boodschap, opkomen voor rechtvaardigheid en het milieu, aan de zijlijn gestaan in de christelijke wereld. Het werd gezien als te links, te activistisch, te horizontaal. Het brengen van de goede boodschap werd als veel belangrijker gezien. Maar als er een ding is dat de Bijbel laat zien, is dat het brengen van het evangelie niet kan zonder het doen van gerechtigheid. Dan is het een leeg evangelie. Gods koninkrijk is namelijk een koninkrijk van gerechtigheid en vrede. Toen Johannes de doper de weg bereidde voor Jezus, verkondigde hij in de woestijn: Bekeer u, want het koninkrijk van de hemel is nabij! (Matt. 3:2). Bekeer u. Het Griekse woord daarvoor is Metanoia, dat betekent anders denken en anders doen. Het koninkrijk van God is totaal anders dan hoe onze wereld in elkaar zit. Als we ons bekeren, betekent dit dat we anders gaan kijken naar de wereld om ons heen. We moeten proberen om Gods werkelijkheid te zien. Als we ons daarin laten leiden door Zijn Geest, zullen we de armen, de gebrokenen, de verdrukten vanzelf op ons pad vinden. Maar dat moet je wel willen! Want dat betekent ook dat je op een andere manier gaat leven. Navolging van Jezus houdt in dat je betrokken raakt bij de gebrokenheid van deze wereld. De Heilige Geest kan ons hart bewogen maken voor mensen die hulp nodig hebben, dichtbij en ver weg. Bewogenheid, betrokkenheid en beschikbaarheid. De nood zien, het je laten raken en bereid zijn iets te doen. We zijn misschien veel bezig met persoonlijke geestelijke groei. Of we gaan tijdens de lofprijs volledig op in persoonlijke aanbidding van God. Dat zijn dat goede dingen, zoeken naar geestelijke groei en aanbidding. Maar niet als het daarbij alleen maar draait om onszelf, om een goed gevoel. Als we daarbij ons hart afsluiten voor hen die in nood zijn en geen oog hebben voor armen en verdrukten. De Bijbel is daar heel duidelijk over. Lees met elkaar eens de volgende bijbelgedeelten uit het Oude Testament, uit de profeten. Als eerste Amos 5:21-24, waarin God zegt tegen zijn volk:

3 Dat is wat: bespaar mij het geluid van jullie liederen; de klank van jullie muziekinstrumenten wil ik niet horen! Door Amos liet God zien dat hij de liederen en offers van het volk niet wil, omdat er onrecht is. Zolang de mensen oneerlijk zijn en mensen uitbuiten, zijn de liederen en offers hol, leeg. Hebben ze geen betekenis. God wil dat mensen hem niet alleen eren met hun mond en hun offers, maar met al hun daden. Hoe zou God naar onze liederen luisteren? Wij gaan er altijd zo gemakkelijk van uit dat God het allemaal waardeert. Laten we dit eerlijk in gebed onderzoeken. Als u hier meer over wilt leren, kan ik u het prachtige boekje van David Ruis aanraden: Gerechtigheid waar God naar zoekt. Voor hem als aanbiddingsleider was het een schok om deze tekst van Amos te lezen. In het boekje beschrijft hij hoe hij heeft ontdekt hoe nauw aanbidding en gerechtigheid samenhangen. Een tweede stuk dat ik wil lezen staat in Micha. Micha is een profeet die onrecht aan de kaak stelde. In de eerste hoofdstukken vooral van de leiders van het volk en in de laatste hoofdstukken van het hele volk. Lees met elkaar hoofdstuk 6:1-11. De setting is een rechtszaak. God klaagt Israël aan; Hij roept de mensen ter verantwoording voor wat ze doen. De aanklacht staat in de verzen God is ontevreden en roept uit: Zijn jullie mij vergeten? Zijn jullie mijn gerechtigheid vergeten, die jullie hebben ervaren? Ik heb jullie uit de slavernij van Egypte geleid. Zijn jullie dat vergeten? Jullie hebben gerechtigheid ontvangen en wat doen jullie anderen aan? Denk aan de woorden die de discipelen van Jezus meekregen toen ze voor het eerst op pad werden gestuurd: Om niet hebben jullie ontvangen, om niet moeten jullie geven. Het lijkt alsof het volk wakker schrikt en zich afvraagt wat ze moeten doen. Ze zoeken het alleen in de verkeerde dingen. Ze willen God tevreden stellen met brandoffers, stieren, rammen en olie. Of nog erger, met het aanbieden van hun oudste kind. Maar dat is niet waar God op zit te wachten. Hij wil geen offers om afgekocht te worden, Hij wil niet meer uiterlijk vertoon. Hij wil iets dat veel fundamenteler is: een veranderd hart, het liefhebben van God en de naaste. Hij zegt in vers 8: Mens, je weet allang wat goed is, wat ik van je wil: niets anders dan recht te doen, trouw te zijn en nederig de weg te gaan van je God. 3 Van theorie naar praktijk Hoe zou God naar onze wereld kijken? Zou God tevreden zijn? Ik ben bang dat wij, net als het volk Israël, aangeklaagd kunnen worden voor het onrecht dat in deze wereld gebeurt. Ook wij hebben schatten door onrecht verkregen. Ook wij hebben onzuivere weegschalen en een oneerlijke wereldmarkt. Wij willen graag zoveel mogelijk spullen voor een zo laag mogelijke prijs. Maar dat gaat wel over de ruggen van de mensen die het maken. En over die van het milieu, Gods schepping. In het boekje Voedselsafari staat het volgende citaat:,,een Nederlandse theehandelaar had jaren geleden een aantal theeplantages in Zuid-Afrika. Op de plantages kregen werknemers veel te weinig uitbetaald; zo weinig dat ze de schuld die ze hadden bij de werkgever (voor eten en onderdak) niet konden aflossen, waardoor ze ook niet onder hun contract uit kwamen. Zuid-Afrika kende geen schuldsanering of faillissementsregeling. De werknemers waren dus eigenlijk gewoon moderne slaven. Maar ze lieten het er niet bij zitten en kwamen in protest. Een bloedig protest waar verschillende doden bij vielen. Acht jaar later hadden ze eindelijk betere arbeidsomstandigheden afgedwongen en konden ze feestvieren. Een week later verplaatste de theehandelaar zijn werk zaamheden naar Kenia. Dit gebeurt voortdurend. Arbeiders in ontwikkelingslanden hebben weinig rechten. De wereldmarkt bepaalt de prijs van typische Derde Wereld producten als koffiebonen, theebalen, cacaobonen en andere grondstoffen. In deze prijs wordt geen rekening

4 gehouden met verborgen kosten als erosie, watervervuiling en overbevissing. Ook worden vanuit de VS en de Europese Unie nog altijd gesubsidieerde producten gedumpt op de Afrikaanse markt tegen een lagere prijs, waar lokale boeren nooit tegenop kunnen boksen. Het schrijnende gevolg is dat op het platteland van veel ontwikkelingslanden honger wordt geleden, juist daar waar voedsel wordt verbouwd. Wij, weldoorvoede mensen, eten sperziebonen die gegroeid zijn in landen waar mensen sterven van de honger. Het is hard nodig dat ontwikkelingslanden uit de spiraal van armoede komen. Er moet nog veel verbeterd worden aan hun soms mensonterende leefomstandigheden. 16% van de wereldbevolking, dat is 1 op de 6 mensen, heeft geen toegang heeft tot veilig drinkwater. Net zoveel mensen, 1 miljard, wonen in een sloppenwijk. Ieder uur sterven in ontwikkelingslanden 1100 kinderen, vaak aan ziektes zoals mazelen die gemakkelijk voorkomen kunnen worden. Nog altijd sterven mensen van de honger, terwijl er eten genoeg op deze wereld is. Zijn medicijnen voor veel mensen in ontwikkelingslanden onbereikbaar. Misschien schrikken wij, net als het volk in Micha, wakker. Waren we ons niet zo bewust van deze armoede en dit onrecht. En vragen we ons af wat we kunnen doen. Dat antwoord zit ook voor ons in vers 8. God vraagt niet om meer vrome offers, meer stille tijd, meer worship, hoe goed op zich ook. Hij vraagt heel fundamenteel dat we anderen recht doen, dat we trouw zijn en nederig de weg van God wandelen. Dan gaat het om ons hart en ons handelen. Recht doen kun je zien als de ander tot zijn recht laten komen, liefhebben, de ander behandelen zoals je zelf ook behandeld wilt worden. Ook heeft het te maken met het ontmaskeren van structuren die onrecht in stand houden, om te gaan voor Gods shalom in deze wereld, vrede en gerechtigheid. Trouw zijn heeft dan te maken met doorzetten, niet te snel opgeven. Tegen de stroom inroeien. Blijven streven naar gerechtigheid en simpelweg doen wat in je vermogen ligt. En als derde moeten we nederig deze weg gaan. Niet hoogmoedig, maar samen met God. Dat is belangrijk. Je kunt anderen namelijk ook vernederen door de manier waarop je geeft wat je geeft. Sta naast de armen, de hulpbehoevenden. En geef, omdat je zelf ook om niet ontvangen hebt. Als we beseffen dat in ontwikkelingslanden het christendom enorm groeit, dat er wekelijks nieuwe gemeenten worden gesticht, komt het misschien nog wel dichterbij. Het zijn onze broeders en zusters die honger leiden, die hun kinderen niet naar school kunnen sturen, die moeten opboksen tegen armoede en onrecht. En als we dichterbij huis blijven: hoeveel mensen in Nederland kennen armoede of worden onderdrukt? Denk aan vrouwenhandel, prostitutie, kinderporno. Mensen die dakloos zijn, door niemand meer echt gekend worden. Mensen die vastzitten in een verslaving. Asielzoekers die al vijf jaar wachten op een verblijfsvergunning en hun dagen slijten op een kamer van 5 bij 3? Of nog dichterbij huis: kent u de mensen uit uw straat die eenzaam zijn? Mensen die hun baan zijn kwijtgeraakt? Mensen die in scheiding liggen? Mensen die geen idee hebben hoe ze de eindjes aan elkaar moeten knopen? Kinderen die mishandeld worden? Armoede en onrecht, of het nu dichtbij is of ver weg, geven vaak een gevoel van machteloosheid. Ook veel kerken en gemeenten weten niet goed hoe ze diaconaat concreet vorm moeten geven. In veel gevallen komt het niet verder dan een collecte voor een goed doel, terwijl in het verleden kerken voorop liepen in praktische sociale

5 betrokkenheid. Zoals ik eerder zei, ik zie een tendens dat christenen zich veel meer lijken te richten op persoonlijke geestelijke groei. Maar je kunt niet geestelijk groeien als je voorbij gaat aan de schrijnende armoede en onrecht in deze wereld. Wat belangrijk is, is om altijd te beginnen bij God. Gerechtigheid moeten we doen, maar wel vanuit het juiste perspectief. Jezus zegt in Matt. 6: Zoekt eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, al het andere (eten, drinken, kleding) zal je bovendien gegeven worden. Daar begint het. Bij het zoeken van God. Bij de principes van Zijn koninkrijk en zijn gerechtigheid. Als je God zoekt, kom je vanzelf bij je naaste uit. En dan doe je het niet op eigen kracht, maar vanuit Gods geest. Dat kan helpen om uit te stijgen boven het gevoel van machteloosheid, de druppel op de gloeiende plaat. Het voorkomt ook dat we veel te veel hooi op onze schouders nemen en de verkeerde dingen doen, hoe goed ook bedoeld. Wat doet het bovenstaande met u? Wat vindt u van de uitspraak: Je kunt niet geestelijk groeien als je voorbij gaat aan de schrijnende armoede en onrecht in deze wereld? Wat betekent de tekst van Micha 6:* voor u? 4. Wat kunt u doen? 1. Bid! Draag de armen op aan God. Bid dat God je hart, je ogen en oren opent en laat zien wat je kunt doen in Zijn koninkrijk. Heel concreet. Stap voor stap, ding voor ding. Bid dat onrecht je niet koud laat. Bid voor een bewogen hart. Belijd je egoïsme, je zelfgerichtheid. Bid voor recht. Bid voor mensen die op belangrijke posities zitten. 2. Lees erover, verzamel informatie, stel kritische vragen. Lees de krant en lees de bijbel. Doe bijbelstudie met anderen over dit thema, ook om elkaar te stimuleren. Zoek bijvoorbeeld op internet naar informatie over de Micha Campagne: een wereldwijde beweging die christenen wil betrekken bij armoede en onrecht, ver weg en dichtbij huis. 3. Geef en bid voor organisaties die zich inzetten voor gerechtigheid en vraag hoe u verder kunt bijdragen aan het werk van deze organisaties. 4. Zoek de armen op. Leer ze persoonlijk kennen. Zolang armoede iets abstracts blijft, blijft het op afstand. Zodra armen een naam krijgen, komt het heel dichtbij. Dan raak je betrokken. Dan kun je soms ook praktisch iets betekenen: ga eens een kamer behangen, doe eens boodschappen voor iemand of nodig iemand uit op het eten. Koop kleren voor iemand die dat zelf niet kan betalen. Armen houden ons een spiegel voor. Je stapt uit je eigen vertrouwde en kleine wereld en beseft dat er nog veel meer is. Je ziet ook je eigen bezit in perspectief en beseft: wij zijn hartstikke rijk!! Misschien niet als je je vergelijkt met de buurman, maar wel als je over de grenzen kijkt en mensen ziet die op de vuilnisbelt hun kostje bij elkaar moeten zoeken. Het argument: Ik heb er toch hard voor gewerkt snijdt geen hout. Want mensen in de eerdergenoemde theefabrieken, of naaiateliers, of tinmijnen, of noem maar op, hebben werkweken van 7 dagen. Die werken net zo hard of harder, voor een schamel loon. Dat maakt ons nederig. Weer die tekst uit het begin: Om niet heb je ontvangen, om niet moet je geven. Dat brengt ons bij het volgende punt: 5. Het is belangrijk om stil te staan bij onze rol als consument. Kijk kritisch naar uw koopgedrag. Hebt u werkelijk nodig wat u wilt kopen? Wij hebben al zo ontzettend veel spullen. Wij, behorend tot de rijkste 20% op deze aarde, nemen 85% van alle consumptie voor onze rekening. Veel van deze consumptie gaat ten koste van mensen die al arm zijn, een te laag loon krijgen, en soms op mensonterende wijze

6 onze spullen in elkaar moeten zetten. En dan heb ik het nog niet eens over de milieuvervuiling die onze consumptie met zich meebrengt. Als u toch iets koopt, kies dan voor eerlijke producten, herkenbaar aan een keurmerk, zoals Max Havelaar of Fair Trade. Eerlijke handel, een eerlijke prijs betalen voor wat je koopt, is beter dan ontwikkelingshulp. Zo kunnen mensen het schoolgeld van hun kinderen zelf betalen. Dat is veel menswaardiger. Misschien denk je dat het niet zoveel uitmaakt. Bedenk dan dat het voor die ene boer weldegelijk uitmaakt dat je zijn eerlijke bananen koopt. Dat die ene boer daar een goede prijs voor krijgt en een bestaan kan opbouwen. Een ander belangrijk punt is onze vleesconsumptie. Voor de productie van vlees wordt nog altijd veel veevoer geïmporteerd uit ontwikkelingslanden. Daarvoor verdwijnen bossen en wordt vruchtbare grond gebruikt voor ons en niet voor de eigen bevolking. Voor het eten van vlees is veel water en veel grond nodig: voor de productie van 1 kg vlees is afhankelijk van het soort dier 3 tot 10 kilo veevoer nodig. Eet dus eens een dag geen vlees. Vegetarisch is ook lekker. De christelijke natuurorganisatie A Rocha heeft een klimaatfonds gestart, waarbij CO2 wordt gecompenseerd door de aanplant van bomen in Ghana en Zuid-Afrika. Zie voor meer informatie Kom op voor recht! En doe het stap voor stap. Als u alles ineens wilt veranderen, kunt u moedeloos worden. Begin met een ding, maar begin wél met het opkomen voor recht en daarin trouw te zijn. Bedenk voor uzelf 1 ding dat u de komende week gaat doen. TIP Ga naar melkenhoning.nl/doegroen om aan de slag te gaan met praktische tips! 5 Tot slot Wanneer we bewogen raken, betrokken raken en beschikbaar zijn, komen de praktische dingen vaak vanzelf. Het gaat erom of we ons hart willen openen voor onze medemens ver weg en dichtbij. Het is niet moeilijk om mee te werken bij een voedselbank, een eenzame buur op de koffie te vragen of eerlijke bananen te kopen. De onderliggende vraag is: mag armoede dichtbij komen? Ook zo dichtbij, dat het ons hart raakt en we niet anders kunnen dan roepen om gerechtigheid en in actie komen? Het is een diepgaande uitdaging, om samen met God en anderen in alle eenvoud recht te doen en daarin trouw te zijn. Het is het hart van het evangelie! Sluit af met de woorden van 1 Joh. 3:16-18.

FAIRTRADE. Een beter leven. Wat is Fairtrade

FAIRTRADE. Een beter leven. Wat is Fairtrade Wat is Fairtrade EERLIJKE HANDEL STAAT VOOROP KEURMERK INTERNATIONALE SAMENWERKING HANDEL GEMEENTE DUURZAAMHEID Een beter leven Veel boeren en arbeiders in arme landen (ook wel ontwikkelingslanden ) hebben

Nadere informatie

Gemeente van onze Here Jezus Christus,

Gemeente van onze Here Jezus Christus, Gemeente van onze Here Jezus Christus, Echt gelukkig! Dat is het thema waar we vanochtend over na gaan denken. En misschien denkt u wel: Wat heeft dat thema nu met deze tekst te maken, Die gaat toch over

Nadere informatie

Is het moeilijk voor de mensen om de opdrachten van Jezus uit te voeren? Zo ja, waarom, zo nee waarom niet?

Is het moeilijk voor de mensen om de opdrachten van Jezus uit te voeren? Zo ja, waarom, zo nee waarom niet? Bidden, praten met God LES 5 DEEL 5 DISCIPLE OPDRACHT: Lees de vier tekstgedeelten en beantwoord de 4 bijbehorende vragen. Hand 1:12-14, Hand 2:42, Hand 4:23-31 Hand 6:3-6 Hand 8:17, Hand 16:18, Hand 28:8

Nadere informatie

Micha Cursus Werkboek

Micha Cursus Werkboek Micha Cursus Werkboek Goed en recht doen www.michacursus.nl Micha Cursus Werkboek inkijkexemplaar Colofon De Micha Cursus is er voor iedereen. Alle kerken, organisaties en andere groepen mogen de Micha

Nadere informatie

DISCIPELSCHAP BIJBELSTUDIE VGSU BLOK

DISCIPELSCHAP BIJBELSTUDIE VGSU BLOK DISCIPELSCHAP BIJBELSTUDIE VGSU BLOK 4 2010-2011 INHOUD Inleiding... 5 Avond 1... 6 Avond 2... 8 Avond 3... 10 Avond 4... 12 3 4 INLEIDING Een ieder die niet zijn kruis draagt en achter Mij aankomt, die

Nadere informatie

Geloven in Jezus Christus

Geloven in Jezus Christus Geloven in Jezus Christus Zoon van God Jezus krijgt God een menselijk gezicht. Immanuel wordt Hij genoemd: God met ons. Het is de naam die Hij bij zijn geboorte krijgt. ZIn Daar begint zijn bijzondere

Nadere informatie

Welkom. Eerlijk leven Consumptie en Geloof. 18 februari 2015. Gereformeerde Ontmoetingskerk Nieuw-Lekkerland

Welkom. Eerlijk leven Consumptie en Geloof. 18 februari 2015. Gereformeerde Ontmoetingskerk Nieuw-Lekkerland Welkom Eerlijk leven Consumptie en Geloof Gereformeerde Ontmoetingskerk Nieuw-Lekkerland 18 februari 2015 Programma Eerlijk leven Consumptie en Geloof 1. Opening 2. Consumptie en Geloof 3. De Bijbel en

Nadere informatie

De lezing van vanmorgen is gekozen uit het evangelie van Mattheus, hoofdstuk 5, de verzen 3-9.

De lezing van vanmorgen is gekozen uit het evangelie van Mattheus, hoofdstuk 5, de verzen 3-9. DE BERGREDE - NBG 1969 De lezing van vanmorgen is gekozen uit het evangelie van Mattheus, hoofdstuk 5, de verzen 3-9. Zalig de armen van geest want hunner is het koninkrijk der hemelen Zalig want zij Zalig

Nadere informatie

De gelijkenis van de verloren zoon.

De gelijkenis van de verloren zoon. De gelijkenis van de verloren zoon. Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel dingen te leren.

Nadere informatie

Oasemoment "Onze Vader" Emmaüsparochie - donderdag 17 oktober 2013

Oasemoment Onze Vader Emmaüsparochie - donderdag 17 oktober 2013 Oasemoment "Onze Vader" Emmaüsparochie - donderdag 17 oktober 2013 Muziek Inleiding en evangelietekst In het hoofdstuk 6 van zijn evangelie laat de apostel Mattheüs Jezus aan het woord over hoe we horen

Nadere informatie

Handelingen 2:1-16 1 Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. 2 Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een

Handelingen 2:1-16 1 Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. 2 Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een Handelingen 2:1-16 1 Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. 2 Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden

Nadere informatie

Beste ouders. Je wereld delen

Beste ouders. Je wereld delen Beste ouders Het 4e thema van het schooljaar luidt "Arm en rijk". Het gaat over armoede en de impact daarvan op kinderen naar aanleiding van wat de bijbelse profeet Amos tegen zijn tijdgenoten zei over

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, De lezingen van deze zondag voeren ons linea recta naar een van de belangrijkste kernverhalen van de Bijbel: de Exodus. Het volk Israël bevindt zich

Nadere informatie

Jaarthema Wilhelminakerk: Volg mij. Week 2: Geroepen om... *******

Jaarthema Wilhelminakerk: Volg mij. Week 2: Geroepen om... ******* Jaarthema Wilhelminakerk: Volg mij Week 2: Geroepen om... Bij het thema: Het thema van deze week is een vervolg op het thema van de vorige keer. Toen hebben we stil gestaan bij het thema 'Geroepen' en

Nadere informatie

Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje

Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje Aangepaste dienst Liturgie Voor de dienst speelt de band drie liederen Opwekking 11 Er is een Heer Opwekking 277 Machtig God, sterke Rots

Nadere informatie

DIENST VAN DE EENHEID 17 JANUARI Oecumenische viering in Het Schip. Thema: Het woord is aan jou!

DIENST VAN DE EENHEID 17 JANUARI Oecumenische viering in Het Schip. Thema: Het woord is aan jou! DIENST VAN DE EENHEID 17 JANUARI 2016 Oecumenische viering in Het Schip Thema: Het woord is aan jou! Voorgangster: Pastor Evelien Reeuwijk m.m.v. Bel Canto o.l.v. Mirjam Bastiaanse orgel: Cor van Kooten

Nadere informatie

Moeder Theresa 8 Click

Moeder Theresa 8 Click Moeder Theresa 8 Click Moeder Theresa Met haar eigen woorden Wacht niet op leiders; begin er zelf aan. Moeder Theresa leert ons hoe zij het evangelie tot leven brengt. Ik denk dat de wereld op zijn kop

Nadere informatie

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN AVONDMAAL VIEREN Het Avondmaal is meer dan zomaar een maaltijd. Om dat te begrijpen, is dit boekje gemaakt. Vooral is daarbij gedacht aan de kinderen, omdat zij met

Nadere informatie

Nieuwe geboorte in het koninkrijk. les 1 FOLLOW

Nieuwe geboorte in het koninkrijk. les 1 FOLLOW Nieuwe geboorte in het koninkrijk les 1 DEEL 3 FOLLOW DE GEBOORTE Leven begint met een man en vrouw die elkaar liefhebben. Diep in het binnenste van de buik van de moeder ontstaat nieuw leven. Het duurt

Nadere informatie

18. Evangelist in eigen land 19. Onder Jezus zegen Een bereide plaats 20. Water 21. Een gebed om de Heilige Geest Doorwaai mijn hof 22.

18. Evangelist in eigen land 19. Onder Jezus zegen Een bereide plaats 20. Water 21. Een gebed om de Heilige Geest Doorwaai mijn hof 22. Inhoudsopgave Voorwoord 1. Een gebed bij het begin van het nieuwe jaar Ik ben met u 2. Gods hand 3. Zegen Vrede met God 4. In de kerk 5. Is Deze niet de Christus? Deze ontvangt zondaars 6. Echte vrienden

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Het is altijd prettig als de Bijbel zelf aangeeft, hoe je iets moet lezen. Soms zijn er van die verhalen of gelijkenissen, waarvan ik bij een eerste

Nadere informatie

Deze handreiking is van:

Deze handreiking is van: 9 lessen over het volgen van Jezus Deze handreiking is van: Deze lessen zijn geschreven Beryl Voorhoeve en opgemaakt door Judith Maarsen. Ten behoeve van de kinderstudiegroepen voor de bovenbouw Gebruikte

Nadere informatie

Doel van Bijbelstudie

Doel van Bijbelstudie Bijbelstudie Hebreeën 4:12 Want het woord Gods is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard en het dringt door, zó diep, dat het vaneen scheidt ziel en geest, gewrichten en merg, en het

Nadere informatie

Lucas 4:18-21 - Themadienst: hoe recht is krom?

Lucas 4:18-21 - Themadienst: hoe recht is krom? Lucas 4:18-21 - Themadienst: hoe recht is krom? Liturgie Welkom Zingen: Opwekking 461 Opwekking 687 Opwekking 350 Stil gebed Votum/zegengroet Zingen: Psalm 139 : 1 en 11 Gebed Schrijvers Voor Gerechtigheid

Nadere informatie

Johannes 5,1-18 - Ken jij Jezus? Hoe zie je Hem?

Johannes 5,1-18 - Ken jij Jezus? Hoe zie je Hem? Johannes 5,1-18 - Ken jij Jezus? Hoe zie je Hem? Gezinsdienst Liturgie Welkom Voorzang: - Gez 38 Zoek eerst het koninkrijk van God - EL 462 Maak een vrolijk geluid voor de Heer - Opw 462 Aan uw voeten

Nadere informatie

EEN PRINS WORDT EEN HERDER

EEN PRINS WORDT EEN HERDER Bijbel voor Kinderen presenteert EEN PRINS WORDT EEN HERDER Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: M. Maillot en Lazarus Aangepast door: E. Frischbutter en Sarah S. Vertaald door: Erna van Barneveld

Nadere informatie

Spreekbeurtinformatie Millenniumdoelen

Spreekbeurtinformatie Millenniumdoelen Spreekbeurtinformatie Millenniumdoelen Informatie voor basisschoolleerlingen uit groep 5 t/m 8 Wat kun je hier vinden? 1. Jouw spreekbeurt over de Millenniumdoelen 2. Waarom zijn er Millenniumdoelen 3.

Nadere informatie

Goede buren, eerlijk delen

Goede buren, eerlijk delen Kerk- en schooldienst Goede buren, eerlijk delen Zondag 15 november 2015 Dominee:. Simon de Kam Pianist: Timo vd Heuvel M.m.v. kinderen van de Kon. Julianaschool Pianospel Welkom en mededelingen (door

Nadere informatie

Goede buren. Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam

Goede buren. Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam Goede buren Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam Voorganger: ds. Joke van der Neut Organist: Alex Hommel Orgelspel Welkom door ouderling van dienst Jan

Nadere informatie

De Bijbel open 2013 40 (12-10)

De Bijbel open 2013 40 (12-10) 1 De Bijbel open 2013 40 (12-10) Er was eens een man die de studeerkamer van een predikant binnenkwam. Hij keek om zich heen en zag al die boeken staan die je in een studeerkamer aantreft. Toen zei die

Nadere informatie

Heilig Jaar van Barmhartigheid

Heilig Jaar van Barmhartigheid Heilig Jaar van Barmhartigheid van 8 december 2015 tot 20 november 2016 Paus Franciscus heeft alle mensen van de hele wereld uitgenodigd voor een heilig Jaar van Barmhartigheid. Dit hele jaar is er extra

Nadere informatie

Preek Compassie 22 januari 2017

Preek Compassie 22 januari 2017 Lieve gemeente, Vorige week op 13 januari is de maand van de Spiritualiteit begonnen. Het thema is dit jaar: compassie. Eerlijk gezegd verbaasde me dat een beetje, omdat ik dacht dat compassie een woord

Nadere informatie

Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3)

Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3) Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3) Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Instelling Het avondmaal is door onze verlosser zelf ingesteld. Want de apostel Paulus verklaart: Wat ik heb ontvangen

Nadere informatie

Relatie <> Religie. Beste Galsem,

Relatie <> Religie. Beste Galsem, RelatieReligie BesteGalsem, Hetfeitdatjouwpatientnuopeenchristelijkevenementisisnietongevaarlijk.Hetgeestelijke levenvanjouwpatientzalgrotesprongenmakennaarhetkampvandevijandtoe.watikjou aanraadisomditnietafteremmen,maaromdittebederven.brengjouwpatientincontactmet

Nadere informatie

HC Zondag 16 - Het goede nieuws voor een ouderling en voor ieder ander

HC Zondag 16 - Het goede nieuws voor een ouderling en voor ieder ander HC Zondag 16 - Het goede nieuws voor een ouderling en voor ieder ander Bevestiging Chris Smits als ouderling Liturgie Voorzang Opw 462 = EL 261 Stil gebed Votum Zegengroet Zingen: Ps 18,1.8.9 Gebed Lezen:

Nadere informatie

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon Op weg met Jezus eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 5 Bidden Eerste communieproject "Op weg met Jezus" hoofdstuk 5 blz. 1 Joris is vader aan het helpen in de tuin. Ze zijn

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Naar aanleiding van de lezingen vandaag, over het ophouden van de manna uit Jozua 5 en het teken van brood en vis uit Johannes 6, wil ik graag twee

Nadere informatie

GROEPSOPDRACHT: Bespreek met elkaar welke relatieverbanden in de Bijbel genoemd worden:

GROEPSOPDRACHT: Bespreek met elkaar welke relatieverbanden in de Bijbel genoemd worden: Relaties halen het beste in je naar boven Les 1 GROEPSOPDRACHT: Bespreek met elkaar welke relatieverbanden in de Bijbel genoemd worden: Lees met elkaar de volgende hoofdstukken en laat iemand opschrijven

Nadere informatie

DE WONDEREN VAN JEZUS

DE WONDEREN VAN JEZUS Bijbel voor Kinderen presenteert DE WONDEREN VAN JEZUS Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Byron Unger en Lazarus Aangepast door: E. Frischbutter en Sarah S. Vertaald door: Arnold Krul Geproduceerd

Nadere informatie

je weet wat de HEER van je wil: niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God.

je weet wat de HEER van je wil: niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God. Zondag 16 juli 2017 Groot Nieuws meditatie Ds. Gerard Kansen, Hilversum (PKN, wijkpredikant van de Diependaalse kerk en pionier bij Vitamine G) Thema: Leven in relatie met God is een goed leven. Schriftlezing

Nadere informatie

Deze handreiking is van:

Deze handreiking is van: 9 lessen over het volgen van Jezus Deze handreiking is van: Deze cursus is geschreven Beryl Voorhoeve en opgemaakt door Judith Maarsen. Ten behoeve van de kinderstudiegroepen voor de bovenbouw Gebruikte

Nadere informatie

Lukas 22, Jezus: meer dan Pesach

Lukas 22, Jezus: meer dan Pesach Lukas 22,15-20 - Jezus: meer dan Pesach Viering Heilig Avondmaal Liturgie Voorzang Ps 81,1.2.4 Stil gebed Votum / zegengroet Zingen Ps 133,3 Gebed Lezen uit de Bijbel: - Ex 12,1-20 Zingen: Ps 105,16.17

Nadere informatie

leren omgaan met Diversiteit In je gemeente

leren omgaan met Diversiteit In je gemeente Bijbelstudie 1 Korintiërs Diversiteit in de kerk is van alle tijden. En nu onze cultuur en de kerk minder goed op elkaar aansluiten dan wel eens gedacht, worden we vaker bepaald bij de verschillen tussen

Nadere informatie

De Heere Jezus wordt gedoopt

De Heere Jezus wordt gedoopt Johannes de Doper Johannes de Doper lijkt op de profeten van vroeger. In het Oude Testament was al over hem geschreven. Hij draagt een profetenmantel en leeft van sprinkhanen en wilde honing. Hij zal best

Nadere informatie

Liturgie voor de viering van het Avondmaal te Commugny. Welkom en mededelingen en aansteken van de kaarsen

Liturgie voor de viering van het Avondmaal te Commugny. Welkom en mededelingen en aansteken van de kaarsen Liturgie voor de viering van het Avondmaal 26-8-2012 te Commugny Orgelmuziek Welkom en mededelingen en aansteken van de kaarsen Psalm 100: 1,2,3 juich aarde Votum en groet Inleiding op de dienst: We zijn

Nadere informatie

2 U geeft mij moed, God! Ik wil muziek maken en zingen, met heel mijn hart.

2 U geeft mij moed, God! Ik wil muziek maken en zingen, met heel mijn hart. 108 1 Een lied van David. God geeft mij moed 2 U geeft mij moed, God! Ik wil muziek maken en zingen, met heel mijn hart. 3 Ik wil mijn harp laten klinken, ik wil de zon wakker maken met mijn lied. 4 Heer,

Nadere informatie

Zoektocht 5 Bijbelhuis Zevenkerken. FOTO www.bijbelhuiszevenkerken.be info@bijbelhuiszevenkerken.be T 050 / 30 04 79

Zoektocht 5 Bijbelhuis Zevenkerken. FOTO www.bijbelhuiszevenkerken.be info@bijbelhuiszevenkerken.be T 050 / 30 04 79 Zoektocht 5 Bijbelhuis Zevenkerken www.bijbelhuiszevenkerken.be info@bijbelhuiszevenkerken.be T 050 / 30 04 79 Beste, (eigen voornaam) Je bent van harte welkom in het Bijbelhuis Zevenkerken. Zo meteen

Nadere informatie

DE HERE JEZUS GAAT IN ONS LEVEN DOOR ZIJN GEEST.

DE HERE JEZUS GAAT IN ONS LEVEN DOOR ZIJN GEEST. Zondag 12 / gehouden op 9-12-2007 / p.1 DE HERE JEZUS GAAT IN ONS LEVEN DOOR ZIJN GEEST. Liturgie: (middagdienst) Votum & groet Zi: Ps. 89:1.2 Gebed Schriftlezing: Gal. 2:15-21 Zi: Gez. 91 (GKB) Preek:

Nadere informatie

Begrijp je wel waarom je bidt? (Mc.8,16-17)

Begrijp je wel waarom je bidt? (Mc.8,16-17) Begrijp je wel waarom je bidt? (Mc.8,16-17) Collecte voor Benin vanavond. Flyer in postvakjes: Benin bidt! (achterkant: bidt u mee?) Eerste aandacht hierin naar groei in geloof / kerk-zijn / uitstraling.

Nadere informatie

God, laat ons uw liefde zien en maak ons gelukkig.

God, laat ons uw liefde zien en maak ons gelukkig. zondag 1 januari NIEUWJAARSDAG God, laat ons uw liefde zien en maak ons gelukkig. Psalm 67:2 God, laat ons uw liefde zien en maak ons gelukkig. Wees bij ons en bescherm ons. Dan zal iedereen zien dat u

Nadere informatie

Gemeentevisie van de evangelische gemeente te Ommen (aanvaard februari 2014 )

Gemeentevisie van de evangelische gemeente te Ommen (aanvaard februari 2014 ) Gemeentevisie van de evangelische gemeente te Ommen (aanvaard februari 2014 ) 1. Het hoofd van de gemeente: Onze Here Jezus Christus is het hoofd van Zijn gemeente. Hij werkt in en door de gemeente door

Nadere informatie

LITURGIE. openluchtdienst 28 juni uur. thema: Jij en die ander

LITURGIE. openluchtdienst 28 juni uur. thema: Jij en die ander LITURGIE openluchtdienst 28 juni 2015 15.00 uur thema: Jij en die ander voorganger: Durk Muurling muziek: Harry, Wilma, Debbie, Bendja, Rianne, Wim Woord van welkom We zingen staande: opwekking 539 Kom

Nadere informatie

Welkom en Afkondigingen >

Welkom en Afkondigingen > Welkom en Afkondigingen > Zingen Intochtslied: 113:1,2 > Prijs, halleluja, prijs de Heer, gij 's Heren knechten, immermeer moet 's Heren naam gezegend wezen. Van waar de zon in 't oosten straalt tot waar

Nadere informatie

Preek over Joh. 6:51 (11-7-2010)

Preek over Joh. 6:51 (11-7-2010) Preek over Joh. 6:51 (11-7-2010) Orde van dienst Welkom en mededelingen Voorzang E.L. 352 (=Opw. 339) Votum en groet Zingen Ps. 95:1, 2 Gebed Schriftlezing Ex. 16:1-6, 13-22, 27-31, 35 Joh. 6:32-35, 40-44,

Nadere informatie

Het wonder van het kruis. De omwisseling aan het kruis

Het wonder van het kruis. De omwisseling aan het kruis Het wonder van het kruis De omwisseling aan het kruis Het wonder van het kruis / De Omwisseling Vergeving Verlossing / Reiniging Genezing Bevrijding Verzoening Nieuw leven Getsemane Diezelfde avond ging

Nadere informatie

1. MOMENTEN DIE HET LEVEN DWARSBOMEN.

1. MOMENTEN DIE HET LEVEN DWARSBOMEN. 1. MOMENTEN DIE HET LEVEN DWARSBOMEN. Een grens is een moment om nooit meer te vergeten. Grenzen zijn momenten die jouw leven of dat van anderen ingrijpend veranderen. Daardoor ga je vaak nadenken over

Nadere informatie

Beleidsplan Diaconie NGK De Pelgrim. Augustus 2016

Beleidsplan Diaconie NGK De Pelgrim. Augustus 2016 Beleidsplan Diaconie NGK De Pelgrim Augustus 2016 Diaconaal beleidsplan NGK De Pelgrim Waar staat de diaconie voor? Als we het bevestigingsformulier erbij halen, dan begint het met de dienst der barmhartigheid.

Nadere informatie

OPDRACHT: Lees de vier tekstgedeelten en beantwoord de 4 bijbehorende vragen. Hand 1:1-8 Hand 13:1-12 Luk 9:1-6, Luk 10:1-11 Matt 28:16-20

OPDRACHT: Lees de vier tekstgedeelten en beantwoord de 4 bijbehorende vragen. Hand 1:1-8 Hand 13:1-12 Luk 9:1-6, Luk 10:1-11 Matt 28:16-20 Maak discipelen LES 7 DEEL 5 DISCIPLE MENTOR OPDRACHT: Lees de vier tekstgedeelten en beantwoord de 4 bijbehorende vragen. Hand 1:1-8 Hand 13:1-12 Luk 9:1-6, Luk 10:1-11 Matt 28:16-20 Welke opdracht geeft

Nadere informatie

Avondmaal vieren door tieners

Avondmaal vieren door tieners Avondmaal vieren door tieners Leeftijd: 13-16, 16+ Soort bijeenkomst: club, catechese, viering Soort werkvorm: Liturgie Thema: Avondmaal, Bidden, Jezus, Navolging, Offer Avondmaal is een kernritueel in

Nadere informatie

Relevant zijn als christen

Relevant zijn als christen Relevant zijn als christen Eén van de mooiste teksten uit de Bijbel; Gods kernboodschap voor een verlost volk! Geen schoner spreuk en meer van kracht, dan Micha zes en wel vers acht! Micha 6:8 Er is jou,

Nadere informatie

De Bijbel open 2013 47 (30-11)

De Bijbel open 2013 47 (30-11) 1 De Bijbel open 2013 47 (30-11) Zie, hij bidt. Dat lezen we in Hand. 9 over Paulus. Zie hij bidt., het wordt verteld na zijn bekering op de weg naar Damascus. En het wordt gezegd alsof het iets heel bijzonders

Nadere informatie

De Bijbel open 2013 42 (26-10)

De Bijbel open 2013 42 (26-10) 1 De Bijbel open 2013 42 (26-10) Hoe kunnen wij concreet Jezus volgen? Die vraag kwam bij enkele luisteraars boven toen zij een preek gehoord hadden over de roeping van Mattheus tot discipel. Ik vind dit

Nadere informatie

Wie is Jezus, deel 2. les 5b FOLLOW

Wie is Jezus, deel 2. les 5b FOLLOW Wie is Jezus, deel 2 les 5b DEEL 2B FOLLOW JEZUS, DE REDDER Joh 4:7-9,22 Jezus deed in dit verhaal een aantal dingen die niet gebruikelijk waren. Hij sprak alleen met een vrouw. Dit was ook nog eens een

Nadere informatie

Handreiking bij 40 DAGEN GEBED voor groep 4-8 van de basisschool

Handreiking bij 40 DAGEN GEBED voor groep 4-8 van de basisschool Handreiking bij 40 DAGEN GEBED voor groep 4-8 van de basisschool NAAM September 2009 In september en oktober 2009 was de Levend evangelie Gemeente bezig met het onderwerp 40 DAGEN GEBED. Om gemeente breed

Nadere informatie

En de zoekende en tastende woorden van Huub Oosterhuis, de woorden waarin hij, de dichter zich afvraagt wie hij werkelijk is.

En de zoekende en tastende woorden van Huub Oosterhuis, de woorden waarin hij, de dichter zich afvraagt wie hij werkelijk is. 1 Gemeente, broeders en zusters, Hoe verschillend zijn de teksten die wij vandaag lazen. De ferme, of althans directe woorden van Petrus. De woorden hem a.h.w. van hogerhand in gegeven, door de vader in

Nadere informatie

Het belang van het profetisch woord. De Bijbel open 14-10-15

Het belang van het profetisch woord. De Bijbel open 14-10-15 De Bijbel open 14-10-15 Mijn hoop is op U Heer, G mijn kracht is in U Heer, mijn hart is van U Heer, van U. Ik prijs U met heel mijn hart, ik prijs U met al mijn kracht. Met heel mijn hart, met al mijn

Nadere informatie

Als je niet goed weet hoe je moet bidden, kun je het leren! Daarom gaan we in deze les kijken wat God ons te zeggen heeft over gebed.

Als je niet goed weet hoe je moet bidden, kun je het leren! Daarom gaan we in deze les kijken wat God ons te zeggen heeft over gebed. Les 2: Bidden. Bidden is praten met God. En dat heb je nodig, om Hem te leren kennen. Als je bidt kom je als het ware bij God in zijn huiskamer en ga je Hem dingen vertellen en vragen. Dan zal Hij ook

Nadere informatie

SEED & BREAD FOR THE SOWER JES.55:10 FOR THE EATER

SEED & BREAD FOR THE SOWER JES.55:10 FOR THE EATER SEED & BREAD FOR THE SOWER JES.55:10 FOR THE EATER korte Bijbelse boodschappen van THE WORD OF TRUTH MINISTRY Otis Q. Sellers, Bijbelleraar Vertaling Stichting Lachai Roï, Lelystad, Nederland Nr. 1 U HEEFT

Nadere informatie

Welkom in de Menorah. Ouderling van dienst : mw. A. Bouma. Naam van de zondag: Exultat gaudio: hij verblijd zich zeer

Welkom in de Menorah. Ouderling van dienst : mw. A. Bouma. Naam van de zondag: Exultat gaudio: hij verblijd zich zeer Welkom in de Menorah Voorganger : ds. J. Hiemstra Ouderling van dienst : mw. A. Bouma Organist : dhr. H. Dorsman Lectrice : mw. N. Feenstra Naam van de zondag: Exultat gaudio: hij verblijd zich zeer Kleur:

Nadere informatie

De Bijbel open 2012 37 (22-09)

De Bijbel open 2012 37 (22-09) 1 De Bijbel open 2012 37 (22-09) Onlangs kreeg ik een vraag over twee genezingen in de bijbel. De ene gaat over de verlamde man in Lukas 5 die door het dak van een huis tot Jezus wordt gebracht en door

Nadere informatie

Lieve mensen van de Hofkerk, gasten, gemeente van Jezus Christus

Lieve mensen van de Hofkerk, gasten, gemeente van Jezus Christus Hofkerk in Oldenzaal 11 oktober 2015 Lezen: Exodus 20: 1-17 Lezen: Marcus 10: 17-37 17 Toen hij zijn weg vervolgde, kwam er iemand naar hem toe die voor hem op zijn knieën viel en vroeg: Goede meester,

Nadere informatie

Wij zingen voor de dienst: Gezang 289 : 1 en 5

Wij zingen voor de dienst: Gezang 289 : 1 en 5 Wij zingen voor de dienst: Gezang 289 : 1 en 5 Gezang 289 : 1a b 5a b Gezang 289 : 1a b 5a b Gezang 289 : 1a b 5a b Gezang 289 : 1a b 5a b Wij zingen: Psalm 84 : 1 en 4 Psalm 84 : 1a b c 4a b c Psalm

Nadere informatie

2

2 1 2 3 4 5 6 Mt 16,21 7 8 9 10 Ze spraken met elkaar over alles wat er gebeurd was. 15 Terwijl ze zo liepen te praten, kwam er iemand bij hen lopen. Het was Jezus, 16 maar de leerlingen herkenden hem niet.

Nadere informatie

DE UITTOCHT UIT EGYPTE

DE UITTOCHT UIT EGYPTE Bijbel voor Kinderen presenteert DE UITTOCHT UIT EGYPTE Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Janie Forest Aangepast door: Lyn Doerksen Vertaald door: Importantia Publishing Geproduceerd door:

Nadere informatie

Er werd veel gezegd tijdens onze voorbereidingsavond. Enkele van onze uitspraken laat ik hier graag horen:

Er werd veel gezegd tijdens onze voorbereidingsavond. Enkele van onze uitspraken laat ik hier graag horen: JEZUS VAN NAZARET: BEELD VAN DE ONZICHTBARE Overweging Wie is Hij toch? De vraag naar Jezus houdt de mensen al bijna tweeduizend jaar lang bezig. Boeken vol zijn over hem geschreven, te beginnen met de

Nadere informatie

Zondag 11 januari - een verhaal om moed te houden

Zondag 11 januari - een verhaal om moed te houden Zondag 11 januari - een verhaal om moed te houden Bij Marcus 1 - de doop van Jezus Ik weet niet hoe goed u al de zondagsbrief hebt gelezen. Maar wellicht is u opgevallen dat er helemaal bovenin staat dat

Nadere informatie

In de loop van de vele jaren dat ik in mijn bediening sta, constateerde

In de loop van de vele jaren dat ik in mijn bediening sta, constateerde INHOUDSOPGAVE Inleiding................................................... 5 1. Jezus en de doop........................................ 7 2. Het werk van de Heilige Geest.......................... 11

Nadere informatie

Genesis 28,10-22 God is dichtbij alleen in Jezus Christus

Genesis 28,10-22 God is dichtbij alleen in Jezus Christus Genesis 28,10-22 God is dichtbij alleen in Jezus Christus Derde zondag van de adventstijd Liturgie Voorzang LB 125,1.3.5 Aansteken derde adventskaars Stil gebed Votum / groet Zingen: Ps 99,1.4 Wet Zingen:

Nadere informatie

Jouw reis door de Bijbel. Uitgeverij Jes! Zoetermeer

Jouw reis door de Bijbel. Uitgeverij Jes! Zoetermeer Nieske Selles-ten Brinke Jouw reis door de Bijbel Dagboek voor kinderen Uitgeverij Jes! Zoetermeer Onder de naam Jes! Junior verschijnen boeken voor kinderen tot twaalf jaar. Jes! Junior is een imprint

Nadere informatie

Nehemia 5:9 Vrijgevig uit liefde

Nehemia 5:9 Vrijgevig uit liefde Nehemia 5:9 Vrijgevig uit liefde Nehemia roept op om in alles ontzag voor God te hebben. Dat maakt verschil in hoe je met geld omgaat. Het maakt je vrijgevig en gul. En juist in een wereld die door geld

Nadere informatie

Bijbel voor Kinderen. presenteert DE VROUW BIJ DE PUT

Bijbel voor Kinderen. presenteert DE VROUW BIJ DE PUT Bijbel voor Kinderen presenteert DE VROUW BIJ DE PUT Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Lazarus Aangepast door: Ruth Klassen Vertaald door: Importantia Publishing Geproduceerd door: Bible

Nadere informatie

Wij zingen voor de dienst: Gezang 172 : 1 en 2 NLB 538

Wij zingen voor de dienst: Gezang 172 : 1 en 2 NLB 538 Wij zingen voor de dienst: Gezang 172 : 1 en 2 NLB 538 NLB 538 / Gezang 172 : 1a b 2a b NLB 538 / Gezang 172 : 1a b 2a b NLB 538 / Gezang 172 : 1a b 2a b NLB 538 / Gezang 172 : 1a b 2a b Binnenkomst kerkenraad

Nadere informatie

Oefeningen voor inkeer en verstilling

Oefeningen voor inkeer en verstilling Oefeningen voor inkeer en verstilling Oefeningen voor inkeer en verstilling In de christelijke traditie zijn veel voorbeelden te vinden van oefeningen die een hulp kunnen zijn voor het gebedsleven. Hieronder

Nadere informatie

Bonaire Preek Jesaja 58 versie 1.1 5 oktober 2014. Leef 58

Bonaire Preek Jesaja 58 versie 1.1 5 oktober 2014. Leef 58 Leef 58 Best een vreemde titel op de voorkant van de liturgie vind je ook niet Leef 58 wat kan dat toch betekenen? 58 jaar leven misschien gelukkig niet stel je voor dat iedereen 58 wordt dat is toch raar.

Nadere informatie

Zusters en broeders, gemeente van onze Heere Jezus Christus

Zusters en broeders, gemeente van onze Heere Jezus Christus 1 Zusters en broeders, gemeente van onze Heere Jezus Christus "Uw hart worde niet ontroerd", weest niet verschrikt in uw hart, of wees niet bang, dat is wat de Heere Jezus hier tegen Zijn discipelen zegt.

Nadere informatie

De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht. (Deze gelijkenis kun je lezen in : Mattheüs 18:21-35 )

De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht. (Deze gelijkenis kun je lezen in : Mattheüs 18:21-35 ) De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht. (Deze gelijkenis kun je lezen in : Mattheüs 18:21-35 ) Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was,

Nadere informatie

Micha 6:8. Preek over Micha 6,8 Micha-zondag

Micha 6:8. Preek over Micha 6,8 Micha-zondag Micha 6:8 Preek over Micha 6,8 Micha-zondag Liturgie Voorzang Ps 24,1.2 Votum en zegengroet Zingen: Ps 111,4.6 Micha-zondag: korte introductie Micha-campange Wet en Luk 6,20-26 Zingen: NG 80 Gebed Schriftlezing:

Nadere informatie

Feest van het Koninkrijk

Feest van het Koninkrijk Feest van het Koninkrijk H and -out 1 e t h ema - a v o n d IN GODS AANWEZIGHEID Tijd voor gebed Neem de tijd om stil te worden door een moment van stilte te nemen voor je het gebed als opening van de

Nadere informatie

LES 6. Nu zie je Hem wel, nu zie je Hem niet.

LES 6. Nu zie je Hem wel, nu zie je Hem niet. LES Nu zie je Hem wel, Sabbat Doe Lees Lukas 4. 40 nu zie je Hem niet. Heb je weleens een moment gehad dat je het gevoel had dat God heel dicht bij je was? Misschien door een liedje, een bijbelvers, een

Nadere informatie

Gebedsboek. voor dagelijks gebruik. Dinsdag

Gebedsboek. voor dagelijks gebruik. Dinsdag Gebedsboek voor dagelijks gebruik Gemaakt door club 12-14 Marije Hoekstra Indra de Vries Delia Postma Ekyoci Amisi Shabani Jentje Hansma Johan Gjaltema Mendé Bosma Femke Veenhuizen Elzerd Elzinga Gert

Nadere informatie

Gemeente van de Heer Jezus Christus,

Gemeente van de Heer Jezus Christus, Gemeente van de Heer Jezus Christus, Marcus vertelt ons vandaag opnieuw een verhaal, een verhaal wat hij al eerder heeft verteld. Voor de luisteraar lijkt het verhaal als twee druppels water op dat van

Nadere informatie

De gelijkenis van het huis op de rots en op het zand.

De gelijkenis van het huis op de rots en op het zand. De gelijkenis van het huis op de rots en op het zand. Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

Zondag 11 oktober 2015 - Stem van mensen, stem van God. Bij Marcus 10 : 17-27 en lied 828

Zondag 11 oktober 2015 - Stem van mensen, stem van God. Bij Marcus 10 : 17-27 en lied 828 Zondag 11 oktober 2015 - Stem van mensen, stem van God Bij Marcus 10 : 17-27 en lied 828 Het verhaal van de rijke jongeling is een heel confronterend verhaal. Het is denk ik het enige roepingsverhaal in

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Ik heb een boek in de kast staan, met de titel: Wat doen wij als we bidden? Ik moest aan dit boek denken bij de voorbereiding van deze dienst. Afgelopen

Nadere informatie

Zondagmorgen 10 januari

Zondagmorgen 10 januari Zondagmorgen 10 januari 1 e zondag na Epifanie, kleur wit, viering HA, Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Dhr. Bastiaan van der Pijl Dienst van de Voorbereiding Orgelspel Mededelingen door de kerkenraad

Nadere informatie

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42.

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. Eén ding is nodig Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. We hebben met elkaar nagedacht over de wonderen die de Heere Jezus heeft gedaan toen Hij op de aarde was. Grote wonderen! Weet je t

Nadere informatie

De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht

De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht Lees : Mattheüs 18:21-35 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was,heeft Hij gelijkenissen verteld

Nadere informatie

De kritische consument

De kritische consument De kritische consument Inleiding Om producten te kunnen maken heb je grondstoffen nodig. Mensen werken met deze grondstoffen en maken er producten van die we consumeren. Een ondernemer is tevreden als

Nadere informatie

JEZUS IS MIJN SUPERHELD

JEZUS IS MIJN SUPERHELD JEZUS IS MIJN SUPERHELD NAAM Studielessen voor 8-12 jarigen Lessen zijn geschreven door Beryl Voorhoeve, Ilja Witte en Judith Maarsen Mei 2007Levend Evangelie Gemeente Gebruikte Bijbelvertaling HET BOEK

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Het zijn stevige woorden uit de Bijbel die we vanmorgen hebben gelezen. Het begon al met de eerste lezing, uit het boek Deuteronomium: Mozes geeft het

Nadere informatie