Bijbelstudie - Opkomen voor recht

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijbelstudie - Opkomen voor recht"

Transcriptie

1 Bijbelstudie - Opkomen voor recht 1 Inleiding: wat is gerechtigheid? Gerechtigheid betekent zaken recht zetten. Jezus laat dat heel mooi zien als hij, aan het begin van zijn werk, onderwijs geeft in de synagoge van Nazaret. We lezen daarvan in Lucas 4: Dat is gerechtigheid: Jezus komt op voor de armen, de gebrokenen, de gevangenen, blinden en verdrukten. Hij kwam op plaatsen en op plekken in de maatschappij waar gebrokenheid was. Hij zocht mensen op die door de maatschappij met de nek werden aangekeken. Hij genas hen, Hij vertelde hen het goede nieuws van bevrijding. Hij was diep bewogen met mensen. Toen de discipelen op pad werden gestuurd kregen ze dezelfde opdracht mee. Verkondig het evangelie, genees de zieken, zet recht wat niet goed is. Want, zegt Jezus hen in Matt. 10: 8: Om niet hebben jullie ontvangen, om niet moeten jullie geven! Als navolgers van Jezus worden wij ook opgeroepen om hetzelfde te doen. We hebben een boodschap van hoop en vrijheid voor mensen die onderdrukt worden. Er is veel onrecht in deze wereld dat schreeuwt om te worden rechtgezet. Waar hebben we het precies over, als we spreken over armoede? Laten we wat cijfers bekijken. Dagelijks sterven mensen aan ondervoeding. Wereldwijd lijden ruim 800 miljoen mensen honger. Overigens net zoveel mensen als die last hebben van obesitas. 1 op de 6 mensen leeft onder de armoedegrens van 1 dollar per dag. Armoede is een complex probleem met verschillende oorzaken: natuurrampen, burgeroorlogen, corrupte leiders. Maar ook komt het door een ongelijke verdeling van de welvaart en oneerlijke handel, een vicieuze cirkel die veel armen in armoede houdt. En daar raakt het het thema van deze studie: gerechtigheid. Dit is geen gemakkelijk en eenvoudig verhaal. Maar we kunnen en mogen niet aan deze problemen voorbij gaan. Omdat we er door wat we kopen direct mee verbonden zijn. We gebruiken dagelijks zaken die in Afrika, Azie en zuid-amerika zijn geproduceerd. Bekend zijn de koffie, thee en chocola, maar denk ook aan peultjes, vis, plantaardige olie, katoen, bloemen, veevoer voor onze koeien en varkens waar wij de melk en het vlees van gebruiken. In 80% van de producten uit de supermarkt is iets uit ontwikkelingslanden verwerkt. Denk ook kleding, schoenen. De kadootjes die met Sinterklaas aan elkaar gegeven worden. Of aan metalen als tin, nikkel, palladium en kobalt die gebruikt worden in mobieltjes en andere elektronica: de omstandigheden in de mijnen waar deze stoffen gedolven worden zijn soms mensonterend. De producten die wij uit de schappen trekken, zijn allemaal ergens onder bepaalde omstandigheden geproduceerd. Wie de productieketen langsloopt, kan nogal wat tegenkomen: kinderarbeid, intimidatie van werknemers, financiële uitbuiting, gebrek aan

2 bescherming tegen giffen, uitputting van grondstoffen, aantasting van het plaatselijke milieu. En de vuilnisbelt, wanneer het product niet meer nodig is. Het is dus niet de vraag of je betrokken bent bij onrecht en het milieu, als een soort hobby. We zijn betrokken en de vraag is hoe. Welke keuzes maken we? Aan het eind van deze studie vindt u wat praktische adviezen voor een rechtvaardige consumptie. Om bij het voorbeeld van chocola te blijven: veel chocola wordt nog niet op een eerlijke manier geproduceerd. Chocola wordt gemaakt van cacao. Bijna alle cacao komt uit Ivoorkust en Uganda. Op die plantages werken niet alleen volwassenen, maar ook kinderen. En op sommige plantages is sprake van slavernij: kinderen die daar werken zonder dat ze dat willen. Zij zijn verkocht door hun families, of ontvoerd, en worden slecht behandeld. Dat moet anders! Inmiddels is er overleg gekomen tussen de cacaohandelaren, de chocolaproducenten, overheden en supermarkten om te zoeken hoe het beter kan. Het Fair Trade en Max Havelaar keurmerk zijn daar een goede voorbeelden van, net als chocolonely: dat staat garant voor een eerlijke prijs voor de producent en plantages zonder slavernij. Verkade bijvoorbeeld is vorig jaar volledig overgestapt op Fair Trade cacao. En nu zijn wij aan zet, als consument, om te kiezen voor eerlijke chocola in de supermarkt. Heeft u weleens bij deze thema s stil gestaan? Hoe gaat u als consument om met deze thema s? 2 Gerechtigheid en wij Lange tijd heeft deze boodschap, opkomen voor rechtvaardigheid en het milieu, aan de zijlijn gestaan in de christelijke wereld. Het werd gezien als te links, te activistisch, te horizontaal. Het brengen van de goede boodschap werd als veel belangrijker gezien. Maar als er een ding is dat de Bijbel laat zien, is dat het brengen van het evangelie niet kan zonder het doen van gerechtigheid. Dan is het een leeg evangelie. Gods koninkrijk is namelijk een koninkrijk van gerechtigheid en vrede. Toen Johannes de doper de weg bereidde voor Jezus, verkondigde hij in de woestijn: Bekeer u, want het koninkrijk van de hemel is nabij! (Matt. 3:2). Bekeer u. Het Griekse woord daarvoor is Metanoia, dat betekent anders denken en anders doen. Het koninkrijk van God is totaal anders dan hoe onze wereld in elkaar zit. Als we ons bekeren, betekent dit dat we anders gaan kijken naar de wereld om ons heen. We moeten proberen om Gods werkelijkheid te zien. Als we ons daarin laten leiden door Zijn Geest, zullen we de armen, de gebrokenen, de verdrukten vanzelf op ons pad vinden. Maar dat moet je wel willen! Want dat betekent ook dat je op een andere manier gaat leven. Navolging van Jezus houdt in dat je betrokken raakt bij de gebrokenheid van deze wereld. De Heilige Geest kan ons hart bewogen maken voor mensen die hulp nodig hebben, dichtbij en ver weg. Bewogenheid, betrokkenheid en beschikbaarheid. De nood zien, het je laten raken en bereid zijn iets te doen. We zijn misschien veel bezig met persoonlijke geestelijke groei. Of we gaan tijdens de lofprijs volledig op in persoonlijke aanbidding van God. Dat zijn dat goede dingen, zoeken naar geestelijke groei en aanbidding. Maar niet als het daarbij alleen maar draait om onszelf, om een goed gevoel. Als we daarbij ons hart afsluiten voor hen die in nood zijn en geen oog hebben voor armen en verdrukten. De Bijbel is daar heel duidelijk over. Lees met elkaar eens de volgende bijbelgedeelten uit het Oude Testament, uit de profeten. Als eerste Amos 5:21-24, waarin God zegt tegen zijn volk:

3 Dat is wat: bespaar mij het geluid van jullie liederen; de klank van jullie muziekinstrumenten wil ik niet horen! Door Amos liet God zien dat hij de liederen en offers van het volk niet wil, omdat er onrecht is. Zolang de mensen oneerlijk zijn en mensen uitbuiten, zijn de liederen en offers hol, leeg. Hebben ze geen betekenis. God wil dat mensen hem niet alleen eren met hun mond en hun offers, maar met al hun daden. Hoe zou God naar onze liederen luisteren? Wij gaan er altijd zo gemakkelijk van uit dat God het allemaal waardeert. Laten we dit eerlijk in gebed onderzoeken. Als u hier meer over wilt leren, kan ik u het prachtige boekje van David Ruis aanraden: Gerechtigheid waar God naar zoekt. Voor hem als aanbiddingsleider was het een schok om deze tekst van Amos te lezen. In het boekje beschrijft hij hoe hij heeft ontdekt hoe nauw aanbidding en gerechtigheid samenhangen. Een tweede stuk dat ik wil lezen staat in Micha. Micha is een profeet die onrecht aan de kaak stelde. In de eerste hoofdstukken vooral van de leiders van het volk en in de laatste hoofdstukken van het hele volk. Lees met elkaar hoofdstuk 6:1-11. De setting is een rechtszaak. God klaagt Israël aan; Hij roept de mensen ter verantwoording voor wat ze doen. De aanklacht staat in de verzen God is ontevreden en roept uit: Zijn jullie mij vergeten? Zijn jullie mijn gerechtigheid vergeten, die jullie hebben ervaren? Ik heb jullie uit de slavernij van Egypte geleid. Zijn jullie dat vergeten? Jullie hebben gerechtigheid ontvangen en wat doen jullie anderen aan? Denk aan de woorden die de discipelen van Jezus meekregen toen ze voor het eerst op pad werden gestuurd: Om niet hebben jullie ontvangen, om niet moeten jullie geven. Het lijkt alsof het volk wakker schrikt en zich afvraagt wat ze moeten doen. Ze zoeken het alleen in de verkeerde dingen. Ze willen God tevreden stellen met brandoffers, stieren, rammen en olie. Of nog erger, met het aanbieden van hun oudste kind. Maar dat is niet waar God op zit te wachten. Hij wil geen offers om afgekocht te worden, Hij wil niet meer uiterlijk vertoon. Hij wil iets dat veel fundamenteler is: een veranderd hart, het liefhebben van God en de naaste. Hij zegt in vers 8: Mens, je weet allang wat goed is, wat ik van je wil: niets anders dan recht te doen, trouw te zijn en nederig de weg te gaan van je God. 3 Van theorie naar praktijk Hoe zou God naar onze wereld kijken? Zou God tevreden zijn? Ik ben bang dat wij, net als het volk Israël, aangeklaagd kunnen worden voor het onrecht dat in deze wereld gebeurt. Ook wij hebben schatten door onrecht verkregen. Ook wij hebben onzuivere weegschalen en een oneerlijke wereldmarkt. Wij willen graag zoveel mogelijk spullen voor een zo laag mogelijke prijs. Maar dat gaat wel over de ruggen van de mensen die het maken. En over die van het milieu, Gods schepping. In het boekje Voedselsafari staat het volgende citaat:,,een Nederlandse theehandelaar had jaren geleden een aantal theeplantages in Zuid-Afrika. Op de plantages kregen werknemers veel te weinig uitbetaald; zo weinig dat ze de schuld die ze hadden bij de werkgever (voor eten en onderdak) niet konden aflossen, waardoor ze ook niet onder hun contract uit kwamen. Zuid-Afrika kende geen schuldsanering of faillissementsregeling. De werknemers waren dus eigenlijk gewoon moderne slaven. Maar ze lieten het er niet bij zitten en kwamen in protest. Een bloedig protest waar verschillende doden bij vielen. Acht jaar later hadden ze eindelijk betere arbeidsomstandigheden afgedwongen en konden ze feestvieren. Een week later verplaatste de theehandelaar zijn werk zaamheden naar Kenia. Dit gebeurt voortdurend. Arbeiders in ontwikkelingslanden hebben weinig rechten. De wereldmarkt bepaalt de prijs van typische Derde Wereld producten als koffiebonen, theebalen, cacaobonen en andere grondstoffen. In deze prijs wordt geen rekening

4 gehouden met verborgen kosten als erosie, watervervuiling en overbevissing. Ook worden vanuit de VS en de Europese Unie nog altijd gesubsidieerde producten gedumpt op de Afrikaanse markt tegen een lagere prijs, waar lokale boeren nooit tegenop kunnen boksen. Het schrijnende gevolg is dat op het platteland van veel ontwikkelingslanden honger wordt geleden, juist daar waar voedsel wordt verbouwd. Wij, weldoorvoede mensen, eten sperziebonen die gegroeid zijn in landen waar mensen sterven van de honger. Het is hard nodig dat ontwikkelingslanden uit de spiraal van armoede komen. Er moet nog veel verbeterd worden aan hun soms mensonterende leefomstandigheden. 16% van de wereldbevolking, dat is 1 op de 6 mensen, heeft geen toegang heeft tot veilig drinkwater. Net zoveel mensen, 1 miljard, wonen in een sloppenwijk. Ieder uur sterven in ontwikkelingslanden 1100 kinderen, vaak aan ziektes zoals mazelen die gemakkelijk voorkomen kunnen worden. Nog altijd sterven mensen van de honger, terwijl er eten genoeg op deze wereld is. Zijn medicijnen voor veel mensen in ontwikkelingslanden onbereikbaar. Misschien schrikken wij, net als het volk in Micha, wakker. Waren we ons niet zo bewust van deze armoede en dit onrecht. En vragen we ons af wat we kunnen doen. Dat antwoord zit ook voor ons in vers 8. God vraagt niet om meer vrome offers, meer stille tijd, meer worship, hoe goed op zich ook. Hij vraagt heel fundamenteel dat we anderen recht doen, dat we trouw zijn en nederig de weg van God wandelen. Dan gaat het om ons hart en ons handelen. Recht doen kun je zien als de ander tot zijn recht laten komen, liefhebben, de ander behandelen zoals je zelf ook behandeld wilt worden. Ook heeft het te maken met het ontmaskeren van structuren die onrecht in stand houden, om te gaan voor Gods shalom in deze wereld, vrede en gerechtigheid. Trouw zijn heeft dan te maken met doorzetten, niet te snel opgeven. Tegen de stroom inroeien. Blijven streven naar gerechtigheid en simpelweg doen wat in je vermogen ligt. En als derde moeten we nederig deze weg gaan. Niet hoogmoedig, maar samen met God. Dat is belangrijk. Je kunt anderen namelijk ook vernederen door de manier waarop je geeft wat je geeft. Sta naast de armen, de hulpbehoevenden. En geef, omdat je zelf ook om niet ontvangen hebt. Als we beseffen dat in ontwikkelingslanden het christendom enorm groeit, dat er wekelijks nieuwe gemeenten worden gesticht, komt het misschien nog wel dichterbij. Het zijn onze broeders en zusters die honger leiden, die hun kinderen niet naar school kunnen sturen, die moeten opboksen tegen armoede en onrecht. En als we dichterbij huis blijven: hoeveel mensen in Nederland kennen armoede of worden onderdrukt? Denk aan vrouwenhandel, prostitutie, kinderporno. Mensen die dakloos zijn, door niemand meer echt gekend worden. Mensen die vastzitten in een verslaving. Asielzoekers die al vijf jaar wachten op een verblijfsvergunning en hun dagen slijten op een kamer van 5 bij 3? Of nog dichterbij huis: kent u de mensen uit uw straat die eenzaam zijn? Mensen die hun baan zijn kwijtgeraakt? Mensen die in scheiding liggen? Mensen die geen idee hebben hoe ze de eindjes aan elkaar moeten knopen? Kinderen die mishandeld worden? Armoede en onrecht, of het nu dichtbij is of ver weg, geven vaak een gevoel van machteloosheid. Ook veel kerken en gemeenten weten niet goed hoe ze diaconaat concreet vorm moeten geven. In veel gevallen komt het niet verder dan een collecte voor een goed doel, terwijl in het verleden kerken voorop liepen in praktische sociale

5 betrokkenheid. Zoals ik eerder zei, ik zie een tendens dat christenen zich veel meer lijken te richten op persoonlijke geestelijke groei. Maar je kunt niet geestelijk groeien als je voorbij gaat aan de schrijnende armoede en onrecht in deze wereld. Wat belangrijk is, is om altijd te beginnen bij God. Gerechtigheid moeten we doen, maar wel vanuit het juiste perspectief. Jezus zegt in Matt. 6: Zoekt eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, al het andere (eten, drinken, kleding) zal je bovendien gegeven worden. Daar begint het. Bij het zoeken van God. Bij de principes van Zijn koninkrijk en zijn gerechtigheid. Als je God zoekt, kom je vanzelf bij je naaste uit. En dan doe je het niet op eigen kracht, maar vanuit Gods geest. Dat kan helpen om uit te stijgen boven het gevoel van machteloosheid, de druppel op de gloeiende plaat. Het voorkomt ook dat we veel te veel hooi op onze schouders nemen en de verkeerde dingen doen, hoe goed ook bedoeld. Wat doet het bovenstaande met u? Wat vindt u van de uitspraak: Je kunt niet geestelijk groeien als je voorbij gaat aan de schrijnende armoede en onrecht in deze wereld? Wat betekent de tekst van Micha 6:* voor u? 4. Wat kunt u doen? 1. Bid! Draag de armen op aan God. Bid dat God je hart, je ogen en oren opent en laat zien wat je kunt doen in Zijn koninkrijk. Heel concreet. Stap voor stap, ding voor ding. Bid dat onrecht je niet koud laat. Bid voor een bewogen hart. Belijd je egoïsme, je zelfgerichtheid. Bid voor recht. Bid voor mensen die op belangrijke posities zitten. 2. Lees erover, verzamel informatie, stel kritische vragen. Lees de krant en lees de bijbel. Doe bijbelstudie met anderen over dit thema, ook om elkaar te stimuleren. Zoek bijvoorbeeld op internet naar informatie over de Micha Campagne: een wereldwijde beweging die christenen wil betrekken bij armoede en onrecht, ver weg en dichtbij huis. 3. Geef en bid voor organisaties die zich inzetten voor gerechtigheid en vraag hoe u verder kunt bijdragen aan het werk van deze organisaties. 4. Zoek de armen op. Leer ze persoonlijk kennen. Zolang armoede iets abstracts blijft, blijft het op afstand. Zodra armen een naam krijgen, komt het heel dichtbij. Dan raak je betrokken. Dan kun je soms ook praktisch iets betekenen: ga eens een kamer behangen, doe eens boodschappen voor iemand of nodig iemand uit op het eten. Koop kleren voor iemand die dat zelf niet kan betalen. Armen houden ons een spiegel voor. Je stapt uit je eigen vertrouwde en kleine wereld en beseft dat er nog veel meer is. Je ziet ook je eigen bezit in perspectief en beseft: wij zijn hartstikke rijk!! Misschien niet als je je vergelijkt met de buurman, maar wel als je over de grenzen kijkt en mensen ziet die op de vuilnisbelt hun kostje bij elkaar moeten zoeken. Het argument: Ik heb er toch hard voor gewerkt snijdt geen hout. Want mensen in de eerdergenoemde theefabrieken, of naaiateliers, of tinmijnen, of noem maar op, hebben werkweken van 7 dagen. Die werken net zo hard of harder, voor een schamel loon. Dat maakt ons nederig. Weer die tekst uit het begin: Om niet heb je ontvangen, om niet moet je geven. Dat brengt ons bij het volgende punt: 5. Het is belangrijk om stil te staan bij onze rol als consument. Kijk kritisch naar uw koopgedrag. Hebt u werkelijk nodig wat u wilt kopen? Wij hebben al zo ontzettend veel spullen. Wij, behorend tot de rijkste 20% op deze aarde, nemen 85% van alle consumptie voor onze rekening. Veel van deze consumptie gaat ten koste van mensen die al arm zijn, een te laag loon krijgen, en soms op mensonterende wijze

6 onze spullen in elkaar moeten zetten. En dan heb ik het nog niet eens over de milieuvervuiling die onze consumptie met zich meebrengt. Als u toch iets koopt, kies dan voor eerlijke producten, herkenbaar aan een keurmerk, zoals Max Havelaar of Fair Trade. Eerlijke handel, een eerlijke prijs betalen voor wat je koopt, is beter dan ontwikkelingshulp. Zo kunnen mensen het schoolgeld van hun kinderen zelf betalen. Dat is veel menswaardiger. Misschien denk je dat het niet zoveel uitmaakt. Bedenk dan dat het voor die ene boer weldegelijk uitmaakt dat je zijn eerlijke bananen koopt. Dat die ene boer daar een goede prijs voor krijgt en een bestaan kan opbouwen. Een ander belangrijk punt is onze vleesconsumptie. Voor de productie van vlees wordt nog altijd veel veevoer geïmporteerd uit ontwikkelingslanden. Daarvoor verdwijnen bossen en wordt vruchtbare grond gebruikt voor ons en niet voor de eigen bevolking. Voor het eten van vlees is veel water en veel grond nodig: voor de productie van 1 kg vlees is afhankelijk van het soort dier 3 tot 10 kilo veevoer nodig. Eet dus eens een dag geen vlees. Vegetarisch is ook lekker. De christelijke natuurorganisatie A Rocha heeft een klimaatfonds gestart, waarbij CO2 wordt gecompenseerd door de aanplant van bomen in Ghana en Zuid-Afrika. Zie voor meer informatie Kom op voor recht! En doe het stap voor stap. Als u alles ineens wilt veranderen, kunt u moedeloos worden. Begin met een ding, maar begin wél met het opkomen voor recht en daarin trouw te zijn. Bedenk voor uzelf 1 ding dat u de komende week gaat doen. TIP Ga naar melkenhoning.nl/doegroen om aan de slag te gaan met praktische tips! 5 Tot slot Wanneer we bewogen raken, betrokken raken en beschikbaar zijn, komen de praktische dingen vaak vanzelf. Het gaat erom of we ons hart willen openen voor onze medemens ver weg en dichtbij. Het is niet moeilijk om mee te werken bij een voedselbank, een eenzame buur op de koffie te vragen of eerlijke bananen te kopen. De onderliggende vraag is: mag armoede dichtbij komen? Ook zo dichtbij, dat het ons hart raakt en we niet anders kunnen dan roepen om gerechtigheid en in actie komen? Het is een diepgaande uitdaging, om samen met God en anderen in alle eenvoud recht te doen en daarin trouw te zijn. Het is het hart van het evangelie! Sluit af met de woorden van 1 Joh. 3:16-18.

Inhoud. Inleiding 3. Bijlagen 39 Boekentips 46 Ruimte voor extra aantekeningen 47

Inhoud. Inleiding 3. Bijlagen 39 Boekentips 46 Ruimte voor extra aantekeningen 47 1 Inhoud Inleiding 3 1. Zoek eerst over het belang van zoeken 7 2. Het koninkrijk van God zoeken 12 3. Het koninkrijk nabij 18 4. En zijn gerechtigheid 23 5. Waar ben je nog bang voor?! 29 6. Zie Ik doe

Nadere informatie

Gemeente: hoe gaan wij om met vluchtelingen, armen, vreemden? o Die de afgelopen tijd soms letterlijk uit de boot vielen

Gemeente: hoe gaan wij om met vluchtelingen, armen, vreemden? o Die de afgelopen tijd soms letterlijk uit de boot vielen Kindervoorbeeld (na Schriftlezing) Jongens en meisjes, Schoolreisje, Efteling Juf heeft gezegd: let goed op elkaar Iedereen hoort erbij en mag meedoen! Maar groepje van 4, en eentje komt erbij o Niet de

Nadere informatie

Preek Vrijheid (5) 1 Korintiërs 8 en 10:23 11:1

Preek Vrijheid (5) 1 Korintiërs 8 en 10:23 11:1 Preek Vrijheid (5) 1 Korintiërs 8 en 10:23 11:1 Liturgie zondagmiddag 22 augustus 2010 Ds. D. Vonck Votum / zegengroet Psalm 133 Gebed Terugblik / Galaten 5 : 13,14 Liedboek 92 : 1,5 Al kon ik alle talen

Nadere informatie

Themagids Stichting Dark & Light Giro 131

Themagids Stichting Dark & Light Giro 131 Themagids Voor Kerken, gespreksgroepen en zondagsscholen een uitgave van Stichting Dark & Light Over blindheid in ontwikkelingslande n vanuit Bijbels persp ectief Giro 131 Veenendaal maak zichtbaar verschil

Nadere informatie

Het begin. De weg tot God. Wie is God eigenlijk?

Het begin. De weg tot God. Wie is God eigenlijk? Het begin Geloven in God - hoe begin je daarmee? Je hebt erover gehoord van anderen en mogelijk ken je mensen die in Hem geloven. Misschien ben je zelf tot de ontdekking gekomen dat een leven zonder God

Nadere informatie

Gods Doel met de Gelovige

Gods Doel met de Gelovige Gods Doel met de Gelovige Miles J. Stanford (1914-1999) Oorspronkelijke uitgave: Christian Correspondence, U.S.A. Uitgegeven, in 22 periodieke afleveringen, door Brood voor een hongerig hart Mandolinehof

Nadere informatie

ROMEINEN Ronald Weinland 8 Mei 2010

ROMEINEN Ronald Weinland 8 Mei 2010 ROMEINEN Ronald Weinland 8 Mei 2010 Vandaag hebben we hier op Hawaï niet dezelfde preek die iedereen beluisterd. Vandaag is het namelijk een vooraf opgenomen preek, waar iedereen naar luistert. Maar het

Nadere informatie

10x Raak. Evangelisatie onder de loep genomen... ... en in een nieuw daglicht geplaatst.

10x Raak. Evangelisatie onder de loep genomen... ... en in een nieuw daglicht geplaatst. 10x Raak Evangelisatie onder de loep genomen...... en in een nieuw daglicht geplaatst. 2002 Benjamin Aeilkema, Winterswijk Uitgave van Mercy Publishers Nederland www.mercypublishers.nl Alle Bijbelteksten

Nadere informatie

Werken aan de Wereld. Docentenhandleiding 2013-2014 Niveau 4

Werken aan de Wereld. Docentenhandleiding 2013-2014 Niveau 4 Werken aan de Wereld Docentenhandleiding 2013-2014 Niveau 4 Introductie In het kader van het project Werken aan de wereld is een lessenserie ontwikkeld, gebaseerd op vier lessen en een themadag (zie voor

Nadere informatie

Hoe haal je het meest uit dit werkboek?

Hoe haal je het meest uit dit werkboek? werkboek 1 Inhoud Inleiding 3 1. Gods eeuwige plan en de insider 6 2. De insider en het Koninkrijk van God 10 3. De rol van de insider bij de verbreiding van het evangelie 15 4. Maar wat als? Van angst

Nadere informatie

Overdenkingen bij jaarthema: Volg Mij Week 5: Leren omgaan met

Overdenkingen bij jaarthema: Volg Mij Week 5: Leren omgaan met Overdenkingen bij jaarthema: Volg Mij Week 5: Leren omgaan met Intro Je werk, je huis, je gezin, je familie, je vrienden, je klasgenoten, je auto, je fiets, je bank of je laptop. Alles heeft God je (direct

Nadere informatie

Een levende relatie met de Heer Jezus

Een levende relatie met de Heer Jezus M. G. de Koning Een levende relatie met de Heer Jezus evangelisatie Inhoud Vooraf...4 Deel : Waarom eigenlijk?... 5. Relaties...5 Inleiding...5 Relatie maakt de mens...5 De norm in de relatie...5 Twee

Nadere informatie

KINDEREN IN ARMOEDE. Kun je je voorstellen?

KINDEREN IN ARMOEDE. Kun je je voorstellen? informatieblad voor jongeren KINDERRECHTEN KINDEREN IN ARMOEDE Voor wie? Dit informatieblad is bedoeld voor jongeren van de tweede en derde klas van het voortgezet onderwijs die meer willen weten over

Nadere informatie

Delta Cursus-plus. studie

Delta Cursus-plus. studie Delta Cursus-plus Een discipelschaptraining om christenen toe te rusten te dienen tot opbouw van het lichaam van Christus (Efe 4:11-16) HOE ONTWIKKELT EEN CHRISTEN EEN EENVOUDIGE LEVENSSTIJL? studie A.

Nadere informatie

Financieel Rentmeesterschap

Financieel Rentmeesterschap Inleiding: Voorspoed begint bij het begrijpen van onze rol; wij zijn Gods rentmeesters. Onze levens, talenten, mogelijkheden en het wonen in een land met ongekende mogelijkheden zijn allemaal door God

Nadere informatie

Bijbelstudie Evangelisatie

Bijbelstudie Evangelisatie Bijbelstudie Evangelisatie Vrede zij u! Gelijk de Vader Mij gezonden heeft, zend Ik ook u. Johannes 20:21 Inleiding Woensdag 8 december 2004 is het zo ver. De eerste missie van het seizoen 04/ 05 staat

Nadere informatie

LES 37 [STILLE TIJDEN] JAKOBUS 1-3

LES 37 [STILLE TIJDEN] JAKOBUS 1-3 LES 37 1 GEBED Bid en wijd deze groep en les toe aan de Heere. 2 UITWISSELEN (20 minuten) [STILLE TIJDEN] JAKOBUS 1-3 Neem beurten en deel (of lees) in het kort wat je in een van je stille tijden uit de

Nadere informatie

Preek: Waar komt het kwaad vandaan? Int. Lied Psalm 67 : 1 God zij ons gunstig en genadig. Groet en bemoediging.

Preek: Waar komt het kwaad vandaan? Int. Lied Psalm 67 : 1 God zij ons gunstig en genadig. Groet en bemoediging. Preek: Waar komt het kwaad vandaan? Int. Lied Psalm 67 : 1 God zij ons gunstig en genadig. Groet en bemoediging. Inleiding op de dienst Vrede op aarde heeft nauwelijks uitbundig geklonken en de kindermoord

Nadere informatie

Discipelschapspreek: Luisteren

Discipelschapspreek: Luisteren Discipelschapspreek: Luisteren Vandaag de tweede preek over discipelschap. De vorige preek ging over volgen. Frank had daarin duidelijk gemaakt dat het echte volgen van Jezus hierop neerkomt: naast Hem

Nadere informatie

FAIRTRADE. Een beter leven. Wat is Fairtrade

FAIRTRADE. Een beter leven. Wat is Fairtrade Wat is Fairtrade EERLIJKE HANDEL STAAT VOOROP KEURMERK INTERNATIONALE SAMENWERKING HANDEL GEMEENTE DUURZAAMHEID Een beter leven Veel boeren en arbeiders in arme landen (ook wel ontwikkelingslanden ) hebben

Nadere informatie

2013-03-20. Heilige Geest en de Klif(Steile rots) deel 1. Dag allemaal,

2013-03-20. Heilige Geest en de Klif(Steile rots) deel 1. Dag allemaal, 2013-03-20 Heilige Geest en de Klif(Steile rots) deel 1 Dag allemaal, Kippen en gebroken ramen Mijn broertje en zijn vrienden waren niet veel ouder dan 10 jaar, toen het gebeurde. Ze waren op de boerderij

Nadere informatie

ALS EEN BOOM DIE GROEIT

ALS EEN BOOM DIE GROEIT ALS EEN BOOM DIE GROEIT WAAROVER PRATEN ZIJ DAAR OP ZOLDER? JONGERENDIENST OOSTERKERK: VIER DE ZONDAG OP DE VIERDE ZONDAG 1 Voorwoord / Dankwoord Op de vierde zondag van de maand is er de Vier de Zondag

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord. Over bedoelingen, visie en identiteit. Zonder vrijwilligers kan het niet. De organisatie in en rondom het inloophuis

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord. Over bedoelingen, visie en identiteit. Zonder vrijwilligers kan het niet. De organisatie in en rondom het inloophuis VOORWOORD Nog steeds is het aantal in - en aanloophuizen in Nederland groeiende. Duizenden vrijwilligers en vele beroepskrachten zijn dagelijks in de weer om het inloophuis in hun dorp, stadswijk of buurt

Nadere informatie

26485 Maatschappelijk verantwoord ondernemen. VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 14 oktober 2013

26485 Maatschappelijk verantwoord ondernemen. VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 14 oktober 2013 26485 Maatschappelijk verantwoord ondernemen Nr. 168 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 14 oktober 2013 De algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en de vaste

Nadere informatie

Wat is onze prioriteit deel 1. Wayne Matthews 23 Augustus 2014

Wat is onze prioriteit deel 1. Wayne Matthews 23 Augustus 2014 Wayne Matthews 23 Augustus 2014 Welkom iedereen, op deze Sabbat. Deze wereld is steeds meer op weg naar zijn eigen vernietiging. Daar stevent de wereld op af, door de keuzes van de mensheid, door de keuzes

Nadere informatie

PREEK DOOR DE WEEK. Dit leven is niet van mijzelf

PREEK DOOR DE WEEK. Dit leven is niet van mijzelf PREEK DOOR DE WEEK Dit leven is niet van mijzelf 8e jaargang, nr. 5, week 6 4 februari 9 februari 2013 maandag 4 februari 2013 Acceptatie en geduld Aanvaard mensen met een zwak geloof zonder hun overtuiging

Nadere informatie

Het. gezegende leven. Een studie over het op een Bijbelse manier omgaan met je financiën.

Het. gezegende leven. Een studie over het op een Bijbelse manier omgaan met je financiën. Het Het gezegende Leven Evangeliegemeente De Deur Amersfoort Pagina 1 van 30 gezegende leven Een studie over het op een Bijbelse manier omgaan met je financiën. Het gezegende Leven Evangeliegemeente De

Nadere informatie

Rijkdom & Christendom. Als christen met geld omgaan. Juni 2010 Wouter van der Haar Bijbelschool C7 09-10

Rijkdom & Christendom. Als christen met geld omgaan. Juni 2010 Wouter van der Haar Bijbelschool C7 09-10 Rijkdom & Christendom Als christen met geld omgaan Juni 2010 Wouter van der Haar Bijbelschool C7 09-10 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Het doel van deze scriptie 2 Wat is rijkdom, geld en luxe?

Nadere informatie

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten De gelijkenis van de twee zonen Lees : Mattheüs 21:28-32 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42.

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. Eén ding is nodig Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. We hebben met elkaar nagedacht over de wonderen die de Heere Jezus heeft gedaan toen Hij op de aarde was. Grote wonderen! Weet je t

Nadere informatie