De Handhavingskrant In deze krant:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Handhavingskrant In deze krant:"

Transcriptie

1 Maart 2009 Dit is een uitgave van het Ministerie van Justitie De Handhavingskrant In deze krant: Gezwam in de ruimte Sinds 1 december 2008 mogen ze dus niet meer, de paddo s. Minister Klink van VWS vond dat ze verboden moesten worden, omdat enkele toeristen er onwel van zouden zijn geworden. Helaas is nagelaten hun bloed of urine op drugs te onderzoeken. Het is nooit zeker geworden of er écht paddo s in Er wordt een steeds groter beroep gedaan op de buitengewoon opsporingsambtenaar (boa). Om de boa hiervoor klaar te stomen wordt het boabestel uit 2004 deze zomer ingrijpend aangepast. Wat verandert er? het spel waren. Maar de minister vond nu eenmaal dat deze zwammen op Lijst II van de Opiumwet horen, ondanks het feit dat de Hoge Raad nog in 2002 had vastgesteld dat alleen een verbod op gedroogde paddo s nodig was. Klink heeft daarom het Coördinatiepunt Assessment en Monitoring van Drugs (CAM) om advies gevraagd. Het CAM kwam, net als acht jaar eerder, tot de conclusie dat de effecten van paddogebruik op de (volks-) gezondheid té gering zijn om een verbod te rechtvaardigen. De minister heeft het advies echter naast zich neergelegd - voor het eerst sinds het CAM bestaat. De argumenten van de minister zijn twijfelachtig. Selectief citeren uit wetenschappelijke publicaties is voor wetenschappers een doodzonde; voor politici kennelijk niet. De lange lijst van 216 hallucinogene paddenstoelen die nu onder de Opiumwet vallen is nooit op wetenschappelijke juistheid getoetst. En dat paddo s gevaarlijker zouden zijn dan alcohol is volstrekt onjuist. Wellicht denkt de minister: baat het niet, dan schaadt het niet. Het tegendeel is het geval. Als je niet legaal aan paddo s kunt komen, dan ga je ze zelf kweken of zoeken - met alle risico s van verwisseling met écht giftige soorten. Dan vlucht je in het veel riskantere LSD, of ga je andere, veel gevaarlijker, hallucinogene planten proberen, in ieder tuincentrum verkrijgbaar. Straks worden ook koffie en chocolade verboden omdat ze een werking op het zenuwstelsel hebben (en in tegenstelling tot paddo s wél verslavend zijn). Tuincentra moeten hun deuren sluiten. Natuurgebieden worden hermetisch afgesloten omdat er een hallucinogeen plantje groeit. Handhaving van het paddoverbod is niet alleen onmogelijk, het is zelfs ongewenst. Er zijn hogere prioriteiten, lijkt me. Prof. dr. Frederik A. de Wolff, Emeritus hoogleraar Klinische en Forensische Toxicologie, Leiden, Vast gerechtelijk deskundige, Amsterdam Het paddoverbod stuitte op verzet bij de liefhebbers. Handhaving paddoverbod is prima te doen Bewerkte paddo s waren al verboden. Sinds 1 december 2008 is het verbod ook van toepassing op het kweken en verhandelen van onbewerkte paddo s. Over de handhaving ontstond rumoer bij gemeenten. Ten onrechte, want het verbod is prima te handhaven. Paddo s zijn paddenstoelen met een hallucinerende werking. Ook verse paddo s vallen sinds 1 december onder de reikwijdte van de Opiumwet. Verse paddo s worden gezien als softdrugs (lijst II). Verboden zijn hallucinogene paddenstoelen die psilocine, psilocybine, muscimol of iboteenzuur bevatten. Op lijst II staan in totaal bijna tweehonderd soorten. De particulier die (toevallig) een paar paddo s in zijn tuin heeft staan, hoeft niets te vrezen. De handhaving richt zich op de bedrijfsmatige productie en handel, op kwekerijen en bekende verkooppunten als growshops, smartshops en souvenirwinkels. De Opiumwet biedt geen mogelijkheid om gemeentelijk toezichthouders aan te wijzen. Daarom is opsporing een taak van de politie. Over de rol van de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) en de Inspectie voor de Volksgezondheid kan volgens Jacques Eversdijk, beleidsmedewerker bij het Openbaar Ministerie, geen onduidelijkheid bestaan. Deze organisaties kunnen hooguit melding maken van overtreding van het verbod. Opsporing van overtredingen van de Opiumwet is aan de politie. Over de samenwerking tussen politie en bijvoorbeeld de VWA zullen gemeenten lokaal afspraken moeten maken. Vervolg pagina 2» Gemeenten krijgen meer verantwoordelijkheid voor de aanpak van agressieve honden. Biedt de huidige wetgeving voldoende mogelijkheden voor doeltreffende handhaving? 3 6 Het redden van een door het ijs gezakte hond vormde ooit de perfecte entree voor een vrijwilligersrol bij de Dierenbescherming. Inmiddels is Kees van Zandvliet bijna vier jaar directeur van de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID). 11

2 maart 2009 K o r t nieuws Publicatieprijs Vide Beroepsvereniging Vide heeft een prijs in het leven geroepen om het denken over en onderzoek naar toezicht, handhaving, inspectie en evaluatie te stimuleren. In aanmerking komen originele essays, wetenschappelijke publicaties, artikelen, boeken en scripties. Publicaties die in 2008 of 2009 zijn verschenen, kunnen tot 15 augustus 2009 worden gestuurd naar Ze worden beoordeeld door een jury van prominenten uit het vakgebied. De winnaar ontvangt een beeldje en een bedrag van Uitreiking vindt plaats in december Voor meer informatie zie: Onduidelijke of lastige regels? Meld ze bij de Regiegroep Regeldruk Regels kunnen onnodige kosten, inspanningen en ergernis veroorzaken. Stoort u zich aan» Vervolg van pagina 1 De grote paddokwekerijen hebben hun productie gestaakt. onduidelijke, overbodige of ingewikkelde regelgeving? Heeft u ideeën over hoe het Volgens Kaj Hollemans, beleidsmedewerker bij burgemeester het pand. Eversdijk: Het is de formaat van een flinke baksteen. Waar we wel beter kan? Laat het de Regiegroep Regeldruk het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en burgemeester die het voortouw neemt, op rekening mee moeten houden is dat liefheb- van de Ministeries van Economische Zaken Sport (VWS), is het goed mogelijk om het basis van door de politie aangeleverde bers van paddo s zullen omzien naar alternatie- en Financiën weten: Patrick Ooms, verbod te handhaven. Wijkagenten kunnen op gegevens. Die gegevens worden ook naar het ven, zoals LSD of andere hallucinogene planten. (Zie ook: hun ronde de smart- en souvenirshops gewoon OM gestuurd, zodat parallel aan de bestuurlijke In elk stadspark groeien ten minste tien planten Uw praktijkervaringen als handhaver zijn van meenemen. Veel zullen ze waarschijnlijk niet handhaving de strafrechtelijke handhaving kan met hallucinerende effecten. groot belang. aantreffen. De meeste handelaren zullen de beginnen. paddo s per 1 december uit hun assortiment hebben gehaald. Sterker nog, de aanvoer van Is er geen gevaar dat de kweek en handel van paddo s is inmiddels voor het grootste deel paddo s ondergronds op dezelfde schaal zal afgesneden. De vier grote kwekers zijn gestopt doorgaan? Hollemans: Die kans acht ik zeer met het bedrijfsmatig telen van verboden klein. Een doos paddenstoelen heeft het paddenstoelen. Als in smartshops en souvenirwinkels nog paddenstoelen worden aangetroffen, dan is het vrijwel zeker dat ze verboden zijn. Een smartshop verkoopt nu eenmaal geen champignons. Bovendien staan op de lijst zo ongeveer alle paddenstoelen waarvan bekend is dat ze een hallucinogene werking hebben. Onderzoek door deskundigen zal vervolgens moeten uitwijzen om welke soort het precies gaat. Is er voldoende capaciteit en expertise om de paddenstoelen te keuren? Hollemans: Er zijn in Nederland verschillende instituten die de expertise in huis hebben. Denk aan het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Wageningen Universiteit en het Nederlands Forensisch Instituut, dat ook over een toxicologische afdeling beschikt. Maar het beroep op deskundigen zal waarschijnlijk gering zijn. Smartshops en souvenirwinkels houden zich in overgrote meerderheid aan het verbod. Blijkt het te gaan om inmiddels verboden paddenstoelen, dan zal een proces-verbaal worden opgemaakt en geeft de burgemeester een bestuurlijke waarschuwing. Wordt daar geen gehoor aan gegeven, dan sluit de Agenda 9 april 2009 Actualiteitencongres Omgevingsdiensten & Wabo Een congres van het Studiecentrum voor bedrijf en Overheid in het Hilton Hotel Rotterdam over het voorstel van de Commissie Mans om 25 omgevingsdiensten in te voeren. Wie gaan er participeren in een omgevingsdienst? Welke taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden krijgt een omgevingdienst? Wat is de relatie met de Wabo? Voor meer informatie: sbo.nl/congressen/actualiteitencongres-omgevingsdiensten-wabo/event_home maart - mei 2009 Vide bijeenkomsten 17 maart: Verkleving: de greep van bedrijfsleven op onafhankelijk toezicht Een bijeenkomst in Den Haag over de achter- en onderkant van het toezicht, met een presentatie van Prof. Bob Hoogenboom. 9 april: Toezicht op allianties; weerbarstige praktijk Hoe krijg je als inspecteur zicht op wat er gebeurt bij publiek-private en publiek-publieke samenwerkingsvormen? Een bijeenkomst in Den Haag met Prof. Cor van Montfort. Mei: Privatisering van (bouw)toezicht Een bijeenkomst naar aanleiding van het proefschrift van de heer van der Heijden. Juni: De markt meester? De zoektocht naar nieuwe vormen van toezicht Een bijeenkomst onder leiding van prof. Ottow. Vide is dé beroepsvereniging van professionals in het veld van toezicht, inspectie, handhaving en evaluatie. Voor meer informatie 2

3 Dit is een uitgave van het Ministerie van Justitie Best practice Handhaven kan op vele manieren. Dat is het interessante eraan. Nóg interessanter wordt het als de kennis over handhaven wordt gedeeld. De rubriek Best Practices bericht over succesvolle handhavingspraktijken die het waard zijn om door te geven. Ook bezig met een innovatief handhavingsproject dat navolging verdient? Meldt uw initiatief bij de redactie van de Handhavingskrant via Wij zien uw reacties graag tegemoet. Boa s van functies naar domeinen Nieuwe bestel buitengewoon opsporingsambtenaren grote stap vooruit De toenemende vraag naar veiligheid, de komst van de bestuurlijke boete en de bestuurlijke strafbeschikking, de regierol van de gemeenten, de kerntakendiscussie bij de politie. Mede door deze ontwikkelingen wordt er een steeds groter beroep gedaan op de buitengewoon opsporingsambtenaar (boa). Om de boa hiervoor klaar te stomen wordt het boabestel uit 2004 deze zomer ingrijpend aangepast. De nieuwe domeinlijst biedt boa s en werkgevers meer ruimte om hun verantwoordelijkheden voor toezicht en strafrechtelijke handhaving vorm te geven. De ruim vijfentwintigduizend boa s zijn nu nog 4. Generieke Opsporing voegdheden, politiebevoegdheden en Per 1 juli zal dit professionaliseringstraject ondergebracht in zestien functies en ruim 5. Openbaar Vervoer geweldsmiddelen is groter. Binnen de verwerkt zijn in beleid en regelgeving. Samen honderd categoriale beschikkingen (1). De grote 6. Gezondheidszorg domeinen kan een werkgever door middel van met werkgevers en toezichthouders zal per variatie in functies en de grote verscheidenheid 7. Werk & Bijstand een omschrijving van taken en het gewenste domein worden bekeken in hoeverre een aan opsporingsbevoegdheden leiden tot 8. Telecom opsporingspakket invulling geven aan zijn aanvullende opleiding bovenop het stan- onduidelijkheid. Vooral waar het aankomt op specifieke wensen. Boa s kunnen flexibeler daard boa-examen gewenst is. Voor het vragen als: Wat mag deze boa nu eigenlijk? In maart zal de nieuwe domeinindeling ter worden ingezet. domein Milieu en Welzijn loopt die professiona- Of: Voor welke politiebevoegdheden en consultatie worden voorgelegd aan werkge- Met het oog op die flexibiliteit is er tevens voor lisering al. Kemperman: De huidige milieu- geweldsmiddelen gepast geweld, handboei- vers, politie en het OM. Op 1 juli 2009 moet de gekozen om boa s in dienst van gemeenten boa s dienen een bijspijkertraject te volgen en en, wapenstok, vuurwapen komt deze boa in nieuwe indeling in werking treden, waarbij opsporingsbevoegd te maken voor in ieder gaan daarna een traject van permanente bij- en aanmerking? Dit bemoeilijkt het wettelijk een overgangsperiode van een jaar is geval het gebied van de desbetreffende herscholing in. Het is een duaal curriculum verplichte toezicht van het Openbaar Ministerie voorzien. politieregio, in plaats van alleen de gemeente. waarbij de boa s in de praktijk hun opsporings- (OM) en de politie op de kwaliteit van de Joop Kemperman: Een belangrijk uitgangspunt vaardigheden verkrijgen, dan wel op peil opsporing door boa s. Elke boa in Nederland dient in één van deze bij de nieuwe opzet is dat niemand er qua houden. domeinen een plaats te krijgen. Dit was dan bevoegdheden op achteruit hoeft te gaan. Flexibiliteit ook meteen de grootste uitdaging. Kemper- Boa s spelen een steeds belangrijkere rol in de Joop Kemperman, senior beleidsmedewerker bij man: Probeer maar eens landelijk beleid te Professionalisering strafrechtelijke handhaving. Dankzij hun het Ministerie van Justitie en trekker van de maken voor bijna duizend werkgevers ge- Als boa s meer en beter moeten handhaven, specifieke deskundigheid kunnen ze een grote herziening van het boabestel: We willen het meenten, openbaar vervoersbedrijven, dan moeten ze daar ook voor worden opgeleid. bijdrage leveren aan de veiligheid en leefbaar- efficiënter, beter handhaafbaar en gebruiks- waterschappen, departementen, provincies, Kemperman: Boa s hebben extra bevoegdhe- heid in Nederland, daar waar de politie minder vriendelijker maken, waarbij de kwaliteit van politieregio s, stichtingen, et cetera met zeer den en competenties nodig. Voor sommige of helemaal niet meer handhaaft. Met de de handhaving centraal staat. Een belangrijke uiteenlopende wensen wat betreft opsporings- boa s is kennis van het Wetboek van Strafrecht herziening van het boabestel willen we stap is het terugbrengen van de vele verschil- bevoegdheden, politiebevoegdheden en en het opmaken van een goed proces-verbaal werkgevers en boa s daarbij zo goed mogelijk lende soorten boa s tot een beperkt aantal, geweldsmiddelen. niet meer voldoende. Zij dienen ook een goed ondersteunen. opererend binnen brede domeinen. verhoor te kunnen afnemen en sporen veilig te De nieuwe domeinlijst biedt boa s en werkge- kunnen stellen. Door te investeren in (aanvul- Op dit moment zijn er acht domeinen vers meer ruimte om hun verantwoordelijkhe- lende) opleidingen, het toezicht van de politie voorzien: den voor toezicht en strafrechtelijke handha- en het OM en goede registratiesystemen zal de 1. Openbare Ruimte ving vorm te geven. De domeinen zijn breder kwaliteit van boa s en hun opsporingsproducten 2. Milieu & Welzijn dan de functies uit de oude lijst en het toenemen. Hier plukken ook de politie en het 3. Onderwijs maximale (optionele) pakket opsporingsbe- OM de vruchten van. (1) Aan (overheids)instellingen die meer dan vijftien buitengewoon opsporingsambtenaren in dienst hebben, kan een categoriale aanwijzing worden verleend op grond van artikel 142, eerste lid, onder b, van het Wetboek van Strafvordering. In de categoriale aanwijzing wordt opsporingsbevoegdheid toegekend, toegespitst op de specifieke taken van de betreffende instelling. 3

4 maart 2009 Hoofdklasser Jodan Boys maakt veiligheidsplan Mede naar aanleiding van het toenemend supportersgeweld ligt er een Wetsvoorstel maatregelen bestrijding voetbalvandalisme en ernstige overlast in de Tweede Kamer. Deze wet creëert aanvullende bevoegdheden voor de burgemeester en de officier van justitie (zoals een gebiedsverbod en meldingsplicht) en zal naar verwachting in maart worden behandeld. Niet alleen de overheid vervult echter een rol in het tegengaan van voetbalvandalisme, ook voetbalverenigingen zelf nemen hun verantwoordelijkheid. Het verhaal van de christelijke voetbalvereniging Jodan Boys. De club uit Gouda promoveerde in 2008 naar de hoofdklasse en moest in een paar maanden maatregelen treffen om de veiligheid van publiek en spelers te waarborgen. Ruud Straver is veiligheidscoördinator van Jodan Boys. Centraal in ons veiligheidsbeleid staan de stewards. Het is hun taak om de kaartjes te controleren, om erop toe te zien dat er geen stokken, vuurwerk, flessen of andere gevaarlijke spullen mee naar binnen worden genomen. Als ze het vermoeden hebben dat er iets niet klopt, dan kunnen ze tot fouillering overgaan. Naast de controlerende taak treden de stewards op als gastheer van de vereniging. De KNVB stelt een minimum van vijftien stewards per wedstrijd verplicht. De bond werkt aan een cursus die stewards op hun werk moet voorbereiden. Er loopt onder andere een pilot waar Spakenburg en Quick Boys aan deelnemen. Straver: In afwachting van de cursus hebben we de politie Hollands- Midden gevraagd om onze mensen bij te staan. Stewards moeten bijvoorbeeld weten wat ze moeten doen als iemand onwel wordt en hoe De stewards van Jodan Boys zijn opgeleid door de politie Hollands-Midden. ze agressieve of opgewonden supporters het beste tegemoet kunnen treden. Natuurlijk hebben we gezocht naar mensen die al lang bij Jodan Boys rondlopen, die de club en de supporters kennen en niet bij het minste of geringste op hun achterste benen staan. Voor elke thuiswedstrijd ligt er een draaiboek klaar. Straver: Daarin beschrijven we taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden, geven we aan hoe de hulpdiensten ons park kunnen bereiken, waar de supporters van de tegenpartij naartoe moeten, waar ze kunnen parkeren. In zo n draaiboek staat tot in detail beschreven wat er op de wedstrijddag moet gebeuren. Alle wedstrijden zijn ingedeeld in een risicocategorie, de KNVB onderscheidt er drie. Deze indeling wordt voornamelijk bepaald door het aantal toeschouwers en de rivaliteit tussen clubs. Op overmatig drankgebruik is de club volgens barcoördinator Evert Thomas zeer streng. De KNVB verbiedt drank op en rond het veld en schrijft voor dat ook frisdrank alleen in plastic bekers mag worden uitgeschonken. Wij hebben besloten om op wedstrijddagen ook in de kantine alleen maar plastic te gebruiken. Twijfelen we over iemands leeftijd, dan vragen we altijd om legitimatie. Bovendien moet je boven de achttien zijn om bardienst te kunnen draaien. De grens van zestien die de Drank- en Horecawet voorschrijft vinden we te laag. Iemand van zestien laat zich toch wat makkelijker intimideren door ouderen die al wat te veel gedronken hebben. Straver en Thomas begrijpen dat de KNVB eisen stelt, maar betreuren dat het nodig is. Thomas: Clubs hebben zelf ook een functie. Hier bij Jodan Boys is het nog heel gewoon om elkaar te corrigeren; loopt iemand met een glas bier naar Bij Jodan Boys moet je boven de achttien zijn om bardienst te mogen draaien. buiten, dan wordt hij vriendelijk terecht gewezen. Dat gaat allemaal in goede harmonie. Straver: Schelden, vechten, vandalisme, brutale opmerkingen we accepteren het niet en grijpen meteen in. Laatst heb ik nog een jongetje dat de keeper van de tegenpartij in zijn nek stond te spugen van het terrein verwijderd. Jodan Boys speelt volgens Thomas ook een stabiliserende rol in de buurt. De club grenst aan de wijk die een aantal maanden gelden negatief in het nieuws kwam, omdat chauffeurs van Connexxion er na incidenten niet meer wilden rijden. Bij ons voetballen veel kinderen uit de wijk. Ze zijn van de straat, worden gewaardeerd en leren dat er grenzen zijn. Waar iemand vandaan komt doet er niet toe. Iedereen wordt op dezelfde manier benaderd en aangepakt, als dat nodig is. Is Jodan Boys erin geslaagd om een functionerend veiligheidsbeleid op te zetten? Straver: Absoluut. Spakenburg was zo onder de indruk van onze stewards dat ze hebben gevraagd of we hen konden assisteren. En de KNVB oordeelde, bij de eerste controle, dat we het goed voor elkaar hebben. Dat geldt voor ons draaiboek, maar ook voor onze stewards. De KNVB komt één keer aangekondigd langs en vier keer onaangekondigd. Schort het aan de veiligheid, dan kan de bond boetes opleggen. Volgens Straver is het overleg met gemeente en de politie zeer waardevol geweest. Zowel de politie als de gemeente heeft ons zeer geholpen. De afdeling veiligheid en handhaving van de gemeente heeft geadviseerd over het ontruimingsplan, de politie over bijvoorbeeld de opstelling van de stewards, in afwachting van de cursus van de KNVB. De politie handhaaft buiten de hekken, wij binnen de hekken. 4

5 Dit is een uitgave van het Ministerie van Justitie Tilburg traint de Tafel van elf De gemeente Tilburg gebruikt de Tafel van elf (T11) al, maar wil het instrument op ruimere schaal en bij expertisebijeenkomsten in gaan zetten. De gemeente riep de hulp in van het Ministerie van Justitie. Het resultaat: handhavers die een T11-sessie kunnen leiden. Voor Justitie was deze Train-de-facilitator -opleiding een experiment, voor de cursisten een houvast. Handhaven op de oude manier, door alles te controleren, is volgens medewerker handhaving Harold van Uden een tijdrovend proces. Daarom wilden wij graag aan de slag met de T11. Je kunt daarmee in kaart brengen welke regels worden overtreden en hoe je de naleving kunt verbeteren. Dat levert een fikse tijdswinst op vergeleken met een paar jaar geleden. Bovendien stel je niet alleen vast dát een regel wordt overtreden, maar je verdiept je ook in de reden daarvan. Dat helpt je bij het zoeken naar een goede oplossing. Het was de eerste keer dat we de training op gemeentelijk niveau hebben aangeboden, zegt Jet van Mourik van het Expertisecentrum Rechtspleging en Rechtshandhaving en één van de docenten. Het was niet alleen de bedoeling dat de cursisten leerden wat de T11 precies behelst. We moesten hen ook bijbrengen hoe je een groep moet toespreken, hoe je iets helder kunt uitleggen, hoe je om moet gaan met weerstand. De training was ingericht volgens het principe van voordoen, nadoen en zelf doen. Leermoment Hoewel een aantal cursisten,vanwege het tijdsbeslag en het verplichte karakter, eerst wat sceptisch was, viel de training uiteindelijk bij de meesten in de smaak. Vroeger werkten we al met de T11, zegt milieuhandhaver Bianca de Cort. Maar eigenlijk wist ik niet precies hoe ik het instrument moest gebruiken. Nu heb ik daar een veel beter beeld van. In het kader van de training leidde De Cort een echte sessie over geluidsoverlast in de horeca. De deelnemers, onder andere horecaondernemers, waren nogal terughoudend, ze wilden niet dat er een negatief beeld zou ontstaan van de uitgaansgelegenheden. Dat had ik kunnen Wat is de Tafel van Elf? voorkomen door hen vooraf heel duidelijk te vertellen wat we met de informatie zouden doen. Een belangrijk leermoment. Ook juridisch medewerker Jolanda van Duijnhoven, was zeer te spreken over de training. Wel vond zij dat je de T11 op een landelijk niveau makkelijker kunt toepassen, omdat de naleving daar op een abstracter niveau wordt getoetst. Onze projecten staan meestal dichter bij de mensen. Dan loop je dus ook tegen barrières aan waar je op een hoger niveau geen last van hebt. Bij de aanpak van wijkproblemen bijvoorbeeld, moet je rekening houden met de emoties van de betrokkenen. En daarvoor is de T11 wat minder geschikt. Toch kan het model volgens Van Duijnhoven, onder bepaalde voorwaarden, ook daar goed worden gebruikt. Door een sessie met twee mensen of meer te leiden, kun je de regie strakker in handen houden. Dat is handig als je sessie een open karakter heeft, met veel ruimte voor discussie. Toekomst De drie Tilburgse handhavers zijn ervan overtuigd dat ze in de toekomst een T11-sessie zelf kunnen leiden. De training lijkt in haar opzet dus geslaagd. Van Mourik: We hebben het praktische gedeelte zo ingericht, dat we tijdens de oefeningen veel controlemomenten hadden. Cursisten kregen op die manier direct feedback, zodat ze wisten wat er beter kon. Wel raden wij de gemeente aan om zelf een controlesysteem te ontwerpen, waarmee zij het niveau kan waarborgen. Van Mourik is tevreden over het verloop van de training. De deelnemers gaven aan concrete mogelijkheden te zien om zelf sessies te gaan organiseren. En niet onbelangrijk: hun De elf dimensies van de T11 De deelnemers aan de cursus kunnen in het vervolg ook zelf een T11-sessie leiden. De training was ingericht volgens het principe van voordoen, nadoen en zelf doen. enthousiasme was merkbaar. Of deze training Prinsen, mededocente en projectleider van het een vervolg krijgt, is echter nog niet duidelijk. professionaliseringsprogramma Handhaven We kunnen soortgelijke trainingen niet in het met Effect wil kijken of en hoe er slimme hele land verzorgen. Daar hebben we simpelweg niet genoeg mensen voor. Mirjam opleiders in het land, zodat er op meer plaatsen liaisons aangegaan kunnen worden met trainingen gegeven kunnen worden. Het draaiboek ligt er immers al, het is zaak de trainers te vinden. De T11 is een model waarmee de sterke en naleefgedrag van toekomstige wetten. Maar 1. Kennis van regels Sinds de ontwikkeling van de T11 hebben Van zwakke kanten van naleving en handhaving de T11 kan ook worden gebruikt om 2. Kosten/baten Mourik en Prinsen al talloze sessies geleid. Toch in kaart kunnen worden gebracht. Het gaat handhavinginspanningen systematisch te 3. Mate van acceptatie hebben ook zij weer iets van deze training daarbij om de motieven van een doelgroep analyseren, om een handhavingstrategie op 4. Normgetrouwheid doelgroep geleerd. Prinsen: Op een gegeven moment zit voor naleving en overtreding, en de perceptie te stellen en zelfs om bestaande regels te 5. Niet-overheidscontrole je zo diep in de materie, dat je het idee hebt die een doelgroep heeft van de handhaving. verbeteren. Zie ook 6. Meldingskans dat je alles wel weet. Door onze kennis over te Aan de hand van elf dimensies kunnen 7. Controlekans brengen op mensen die heel intensief met de handhavende instanties de naleving van 8. Detectiekans stof aan de slag gingen, kwamen we erachter wetten en regels bepalen en verbeteren. 9. Selectiviteit dat je ook zelf altijd weer iets kunt leren. De Zo kunnen beleidsmakers en handhavers met 10. Sanctiekans T11 is zo n veelzijdig model dat er altijd de T11 een concrete schatting maken van het 11. Sanctie-ernst facetten zijn die je minder beheerst of die je vanuit een andere invalshoek kunt bekijken. 5

6 maart 2009 Lex Michiels, hoogleraar bestuursrecht, i.h.b. handhavingsrecht. Universiteit van Tilburg. Nalevingstoezicht Verbetering nalevingstoezicht De eerste ontwikkeling betreft de pogingen tot verbetering van het nalevingstoezicht op bedrijven. Veel bedrijven klagen, anders dan in het parlement wordt aangenomen (motie Aptroot), niet zozeer over te veel toezicht, maar over ondeskundig toezicht. De overheid kan het toezicht deels zelf verbeteren, door meer goede mensen aan te trekken en te behouden, door scholing et cetera. Daar zijn wel grenzen aan, in elk geval is er een financiële grens. De betaalbaarheid van het toezicht zou kunnen worden bevorderd door het, tot op zekere hoogte, doorberekenen van toezichtskosten. Helaas hebben opeenvolgende regeringen daar tot nu toe (mijns inziens op ondeugdelijke gronden) nooit iets in gezien. Waarom zou een bedrijf dat door zijn gedrag noopt tot overmatig toezicht daarvoor niet de rekening gepresenteerd mogen krijgen? Een andere manier om het toezicht te verbeteren is het grotendeels door de branches te laten uitvoeren, in het kader van certificering. Het bedrijfsleven heeft meer technische kennis en deskundigheid in huis dan de overheid ooit zal kunnen krijgen. Dat biedt naast kansen evenwel ook risico s: hoe serieus en integer worden de zelfcontroles uitgevoerd? En raakt de overheid hierdoor niet alle deskundigheid ter zake kwijt? Organisatie van de handhaving Een tweede belangrijke ontwikkeling betreft de organisatie van de handhaving. Kunnen de decentrale overheden, met name de vele kleine gemeenten, de groter en complexer wordende handhavingstaken aan? De discussie gaat momenteel over de vraag of er omgevingsdiensten moeten komen, al dan niet verplicht en al dan niet geografisch samenvallend met de politie- en veiligheidsregio s. Ko de Ridder, hoogleraar bestuurskunde Rijksuniversiteit Groningen. Fraude Wat staat de handhavers van Nede bureau, het komende jaar te wach ontwikkelingen, de grootste uitdag vooruit. Over fraude en nonchalance tussen bestuurs- Fraude en economische delicten In toenemende mate zullen toezichthouders en handhavers te maken krijgen met fraude en aanverwante economische delicten. Dat vloeit voort uit de aard van de regulering van economische bedrijvigheid, of het nu gaat om voedselveiligheid, milieu, gezondheidszorg of mededinging. Goede regulering die gepaard gaat met effectieve handhaving heeft over het algemeen tot gevolg dat de inperking van de bedrijfsvoering die regulering met zich mee brengt, door het grootste deel van de normadressanten wordt aanvaard en nageleefd. Het heeft echter ook tot gevolg dat doelbewust en grootschalig handelen in strijd met de regels uitermate winstgevend kan zijn. Op een zwarte markt is meestal goudgeld te verdienen. Georganiseerde criminaliteit, met één been in de bovenwereld, maakt zich dan al gauw meester van de meest lucratieve delen van zo n zwarte markt. Op milieuterrein is dat bijvoorbeeld de nationale en internationale markt voor illegaal afval. In de sfeer van de voedselveiligheid hebben we al langer de hormonenmaffia (de handel in en het gebruik van illegale groeihormonen in de veeteelt, red.), en in de intramurale gezondheidszorg wordt men in toenemende mate geconfronteerd met alledaagse vormen van verzekeringsfraude. Toezichthoudende instanties krijgen als eerste autoriteit met dit soort misdrijven te maken, maar hebben vaak moeite ze als zodanig te herkennen, laat staan om er adequaat op te reageren. Niettemin zullen zij, in samenwerking met strafrechtelijke instanties, de fraude moeten aanpakken. Onbestraft voortwoekerende reguleringscriminaliteit ondergraaft de geloofwaardigheid van de regulering en ondermijnt in ernstige mate de nalevingsbereidheid. Perverse toezichtseffecten Een tweede thema waarmee toezichthoudende instanties aan de slag moeten zijn onbedoelde effecten van toezicht zoals moral hazard, ofwel onachtzaamheid ten koste van anderen. Toezicht is een kwestie van vertrouwen is een veel gebezigd motto voor toezichtactiviteiten. Door regulering en handhaving kunnen burgers er op vertrouwen dat het café niet in rook opgaat als zij een avondje uit zijn, dat zij 6

De Handhavingskrant. Een relatief kleine groep is verantwoordelijk voor een groot deel van de graffiti.

De Handhavingskrant. Een relatief kleine groep is verantwoordelijk voor een groot deel van de graffiti. Juni 2008 Dit is een uitgave van het Ministerie van Justitie De Handhavingskrant Kleine zaken, groot effect In deze krant: Wat vinden burgers belangrijk in hun gemeente? In onderzoeken blijkt veiligheid

Nadere informatie

Inventarisatie best practices integrale aanpak wietteelt

Inventarisatie best practices integrale aanpak wietteelt SEPTEMBER 2004 Dit is een uitgave van het actieprogramma Handhaven op Niveau De Handhavingskrant Op vertoon van Dit is een column, dus het moet allemaal in enkele woorden. Desnoods wordt hier of daar even

Nadere informatie

Wij zijn een makelaar met toegevoegde waarde

Wij zijn een makelaar met toegevoegde waarde ida haisma, directeur ccv: Wij zijn een makelaar met toegevoegde waarde Voor een onafhankelijk expertisecentrum is het belangrijk dat de beschikbare informatie wetenschappelijk is onderbouwd. Vandaar dat

Nadere informatie

veiligheid Uitgave van het Wetenschappelijk BUreaU van de sp Verschijnt 11 keer per jaar, jaargang 15, nummer 7, augustus 2013

veiligheid Uitgave van het Wetenschappelijk BUreaU van de sp Verschijnt 11 keer per jaar, jaargang 15, nummer 7, augustus 2013 veiligheid Uitgave van het Wetenschappelijk Bureau van de SP Verschijnt 11 keer per jaar, jaargang 15, nummer 7, augustus 2013 Veiligheid Het dubbeldikke zomernummer van Spanning staat met het oog op de

Nadere informatie

Veelvormig en versnipperd

Veelvormig en versnipperd Veelvormig en versnipperd Gemeentelijke toezichthouders en handhavers in het publieke domein Dr. Ronald van Steden Vrije Universiteit/SMVP Amsterdam/Den Haag, februari 2012 Inhoud 1. Inleiding.. 5 2.

Nadere informatie

Afsluitende uitgave. Programma Aanpak jeugdcriminaliteit

Afsluitende uitgave. Programma Aanpak jeugdcriminaliteit Afsluitende uitgave Programma Aanpak jeugdcriminaliteit Afsluitende uitgave Programma Aanpak jeugdcriminaliteit Voorwoord 4 Ministerie van Veiligheid en Justitie Beste lezer, Wat hebben we een goed congres

Nadere informatie

Nina Huygen: Schadefonds biedt vooral erkenning

Nina Huygen: Schadefonds biedt vooral erkenning RELATIEMAGAZINE VAN HET OPENBAAR MINISTERIE nr 07 JAARGANG 18 Juli 2012 Nina Huygen: Schadefonds biedt vooral erkenning Jongerencriminaliteit, wat vinden ze er zelf van? Twisterteam trekt bij overval alles

Nadere informatie

De Rechtspraak Jaarverslag Rechtspraak 2013

De Rechtspraak Jaarverslag Rechtspraak 2013 De Rechtspraak Jaarverslag Rechtspraak 2013 Pagina 2 Inhoudsopgave Leeswijzer 3 Voorwoord 4 1 Wetgeving krijgt niet de zorg die ze verdient 5 2 Ervaringen uit de praktijk 9 3 Leesverslag 19 1 Herziening

Nadere informatie

gemeente Roermond -1 AUG. 2013 M. van Blerk RU/Stadstoezicht 0475-359 866 uw nummer uw datum AAN de voorzitter van de commissie Bestuur en IVIiddelen

gemeente Roermond -1 AUG. 2013 M. van Blerk RU/Stadstoezicht 0475-359 866 uw nummer uw datum AAN de voorzitter van de commissie Bestuur en IVIiddelen gemeente Roermond uw nummer uw datum ons nummer onze datum verzonden inlichtingen bij sector/afdeling doorkiesnr. 2013/UIT/53131 1 augustus 2013-1 AUG. 2013 M. van Blerk RU/Stadstoezicht 0475-359 866 AAN

Nadere informatie

De tijd is rijp. Commissie Herziening. Handhavingsstelsel. VROM-regelgeving

De tijd is rijp. Commissie Herziening. Handhavingsstelsel. VROM-regelgeving De tijd is rijp Commissie Herziening Handhavingsstelsel VROM-regelgeving Commissie Herziening Handhavingsstelsel VROM-regelgeving 2 Inhoud Samenvatting...5 1 Inleiding...11 1.1 Aanleiding en onderzoeksvraag...11

Nadere informatie

Sleuren. sturen. Gemeenten en de sturing van veiligheid en politie. Prof.dr P.W. Tops Dr. M. van Duin P. van Os Prof.dr. S.

Sleuren. sturen. Gemeenten en de sturing van veiligheid en politie. Prof.dr P.W. Tops Dr. M. van Duin P. van Os Prof.dr. S. of Sleuren sturen Gemeenten en de sturing van veiligheid en politie Prof.dr P.W. Tops Dr. M. van Duin P. van Os Prof.dr. S. Zouridis of Sleuren sturen Gemeenten en de sturing van veiligheid en politie

Nadere informatie

nieuws vereniging van middelbare en hogere politieambtenaren 109e jaargang nummer 1 februari 2011 Handen af van...

nieuws vereniging van middelbare en hogere politieambtenaren 109e jaargang nummer 1 februari 2011 Handen af van... Aangesloten bij de European Confederation Of Police 109e jaargang nummer 1 februari 2011 Handen af van... Weet wat je kiest Vakmanschap terug op straat vereniging van middelbare en hogere politieambtenaren

Nadere informatie

Een Raad die in zijn kracht staat

Een Raad die in zijn kracht staat Een Raad die in zijn kracht staat Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 High Trust wordt gangbare werkwijze... 4 Samenwerking tussen advocatuur en Raad... 8 De Raad is klaar voor de toekomst...

Nadere informatie

Wat ruist daar? Naar helderheid en eenvoud in het openbaar bestuur

Wat ruist daar? Naar helderheid en eenvoud in het openbaar bestuur Wat ruist daar? Naar helderheid en eenvoud in het openbaar bestuur Wat ruist daar? Naar helderheid en eenvoud in het openbaar bestuur VNG-Commissie Talent! 2 Zo nu en dan keek hij achter zich, of de poedervloed

Nadere informatie

01/43. Regie op veiligheid effectief? Een gezamenlijk congres van CCV en SMVP

01/43. Regie op veiligheid effectief? Een gezamenlijk congres van CCV en SMVP 01/43 Regie op Een wet op de regie moet zich in de praktijk bewijzen. veiligheid effectief? Een gezamenlijk congres van CCV en SMVP Regie op veiligheid effectief? 6 40 80 78 84 Via SMS2stage konden de

Nadere informatie

Tijd voor de toekomst

Tijd voor de toekomst A D V i e s & o p l e i d i n g e n nummer 4, najaar 2013 Tijd voor de toekomst case uitgelicht Medezeggenschap in ontwikkeling OR Yulius werkt hard aan eigen ontwikkeling Wet op de Ondernemingsraden De

Nadere informatie

OP WEG NAAR EEN BESTENDIG STELSEL VOOR LANGDURIGE ZORG EN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING

OP WEG NAAR EEN BESTENDIG STELSEL VOOR LANGDURIGE ZORG EN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag Onderwerp Bijlage(n) Uw brief Op weg naar een bestendig stelsel

Nadere informatie

Professionalisering milieuboa s

Professionalisering milieuboa s Professionalisering milieuboa s Evaluatie van het opleidingsprogramma voor buitengewoon opsporingsambtenaren milieu, werkzaam in domein 2 Mr. A.G. Mein, Verwey-Jonker Instituut Dr. B.A.M. van den Berg,

Nadere informatie

Resultaten Enquête Broodfondsen

Resultaten Enquête Broodfondsen Resultaten Enquête Broodfondsen Behorend bij MA Thesis Masterprogramma: Politiek en maatschappij in historisch perspectief Student: Jonathan Fink Jensen Studentnummer: 3483649 Scriptiebegeleider: prof.

Nadere informatie

Van dit overleg brengt de commissie bijgaand geredigeerd woordelijk verslag uit.

Van dit overleg brengt de commissie bijgaand geredigeerd woordelijk verslag uit. 29 398 Maatregelen verkeersveiligheid Nr. 230 Herdruk *) VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 14 juni 2010 De vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat heeft op 19 mei 2010 overleg gevoerd

Nadere informatie

nieuws vereniging van middelbare en hogere politieambtenaren 110e jaargang nummer 8 december 2012 Steun aan Hongarije Thema bijeenkomsten

nieuws vereniging van middelbare en hogere politieambtenaren 110e jaargang nummer 8 december 2012 Steun aan Hongarije Thema bijeenkomsten Aangesloten bij de European Confederation Of Police 110e jaargang nummer 8 december 2012 Thema bijeenkomsten Steun aan Hongarije Passende arbeid vereniging van middelbare en hogere politieambtenaren Colofon

Nadere informatie

De uitvoering van de Wet Werk en Bijstand Een inventarisatie van praktijksignalen

De uitvoering van de Wet Werk en Bijstand Een inventarisatie van praktijksignalen De uitvoering van de Wet Werk en Bijstand Een inventarisatie van praktijksignalen Bespreking en aanbevelingen Op 1 januari 2004 is de Wet Werk en Bijstand (WWB) ingevoerd, een wet die ingrijpende gevolgen

Nadere informatie

De voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Wolbert

De voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Wolbert 21501-30 Raad voor Concurrentievermogen Nr. 305 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 28 maart 2013 De vaste commissie voor Economische Zaken, de vaste commissie voor Europese Zaken en de vaste

Nadere informatie

Forte#11. Jaargang 04, april 2009 - www.pianoo.nl - info@pianoo.nl

Forte#11. Jaargang 04, april 2009 - www.pianoo.nl - info@pianoo.nl Forte#11 Inkoopsamenwerking, een kwestie van organiseren 06 ICT met de i van inkoop 08 Rijksbouwmeester: Weg met die strenge eisen 10 Leidraad aanbesteden: professionele standaard 12 Hoe werf je inkoopprofessionals?

Nadere informatie

Werk veilig met VMS Zorg!

Werk veilig met VMS Zorg! Werk veilig met VMS Zorg! Het landelijke systeem voor patiëntveiligheid in ziekenhuizen Leiderschap in veiligheid Betrokkenheid van patiënten Duidelijke verantwoordelijkheden Veilige communicatie Inzicht

Nadere informatie

De Rechtspraak Jaarverslag Rechtspraak 2013

De Rechtspraak Jaarverslag Rechtspraak 2013 De Rechtspraak Jaarverslag Rechtspraak 2013 Pagina 2 Inhoudsopgave Leeswijzer 3 Voorwoord 4 1 Wetgeving krijgt niet de zorg die ze verdient 5 2 Ervaringen uit de praktijk 9 3 Leesverslag 22 1 Herziening

Nadere informatie

Nieuwe wegen in de delta. Raden voor Rechtsbijstand. Jaarverslag 2005

Nieuwe wegen in de delta. Raden voor Rechtsbijstand. Jaarverslag 2005 Nieuwe wegen in de delta 005 Raden voor Rechtsbijstand Jaarverslag 2005 Jaarverslag 2005 Voorwoord,, De Raden voor Rechtsbijstand zorgen gezamenlijk voor de organisatie en uitvoering van het stelsel van

Nadere informatie

Lokaal Veiligheidsbeleid in de Gemeente Utrecht

Lokaal Veiligheidsbeleid in de Gemeente Utrecht Lokaal Veiligheidsbeleid in de Gemeente Utrecht Politie en gemeente, partners in veiligheid Utrecht Scriptie voor het Masterprogramma Publiek Management van de opleiding Bestuurskunde. Faculteit der Sociale

Nadere informatie

Integraal Veiligheidsplan Gemeente Oudewater Integraal Veiligheidsplan Gemeente Oudewater 2011-2014 2011-2014

Integraal Veiligheidsplan Gemeente Oudewater Integraal Veiligheidsplan Gemeente Oudewater 2011-2014 2011-2014 Integraal Veiligheidsplan Gemeente Oudewater Integraal Veiligheidsplan Gemeente Oudewater 2011-2014 2011-2014 *ZF652437F5F* Samenvatting Inwoners van Oudewater behoren zich veilig te voelen in hun woonplaats.

Nadere informatie

Recht doen aan slachtoffers

Recht doen aan slachtoffers Recht doen aan slachtoffers Datum 22 februari 2013 Status Definitief DEFINITIEF Recht doen aan slachtoffers 22 februari 2013 Colofon Afzendgegevens Directoraat-Generaal Jeugd en Sanctietoepassing Directie

Nadere informatie