DE NIEUWE ATKINS. 5 kilo afvallen binnen twee weken. Sweet. Sexy. Science.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DE NIEUWE ATKINS. 5 kilo afvallen binnen twee weken. www.atkins.com. Sweet. Sexy. Science."

Transcriptie

1 Sweet. Sexy. Sciece. DE NIEUWE ATKINS 5 kilo afvalle bie twee weke lekker e e toch gewicht verlieze dat ka met Atkis

2 Atkis werkt ook VOOR JOU OVER GEWICHT Atkis beket ee veratwoord gewichtsverlies op ee atuurlijke maier. Je zult merke dat je sel resulta boekt door de juis combiatie va voedig e. Bij Atkis draait alles om balas. Balas tusse de iame va eiwit, vet, goede koolhydra e voldoede bewegig. Bij Atkis gaat het dus iet om hoeveel je eet, maar om wat je eet! Overgewicht is ee obalas i je stofwisselig. Je lichaam spreekt i de verkeerde volgorde eergiebroe aa: met als resultaat dat je kilo s aakomt e je ogezoder wordt. Eet je veel koolhydra e beweeg je weiig, da verbradt je lichaam iet alle koolhydra/suikers e zet het restat hierva om i vet. Deze obalas is ook beked als hyperisulie. Je lichaam maakt da extra isulie aa om de overvloed aa suikers/koolhydra sel af voere. Het resultaat merk je direct, je voelt je moe, futloos, slaapt slecht e je bet prikkelbaar. De belof Met Atkis zul je afvalle, zoder jojo effect. Je krijgt meer eergie e je voelt je veel gezoder. 2 3

3 Koolhydra/carbs cosumptie ATKINS HERSTELT DE BALANS Zi i iets lekkers Moe e eergieloos Stap uit de vicieuze cirkel! Laag bloedsuiker gehal Toeame opslag lichaamsvet Bloedsuiker gehal omhoog Aamake va veel isulie Dit gebeurt er als je cotiu veel koolhydra cosumeert Met Atkis leert je lichaam weer goed fuctioere. Atkis is erop gericht om je stofwisselig weer herslle met ee gezoder eetpatroo, met ee goede balas i eiwit, vet e de juis koolhydra. Hierdoor herslt je stofwisselig. Je zult afvalle, de drag om veel e verdwijt e je wordt gezoder. Misverstad over vet Vele dië spore je aa om mider vet gaa e. Hierdoor bereik je juist het gegeslde effect! Door weiig vet vraagt je lichaam meer koolhydra om aa eergie kome. Hierdoor belad je i ee vicieuze cirkel (zie afbeeldig pag. 3) 4 5

4 GOED EN SLECHT Naast ee verkeerde balas i koolhydra, eiwit e vet ka het ook og op ee adere maier fout gaa i je eetpatroo. Je moet iet allee let op de juis balas i koolhydra, eiwit e vet maar ook op de keuze i de goede e slech koolhydra e vet. Atkis helpt je die keuze make: Koolhydra/Carbs Slech carbs/koolhydra zij bewerk suikers. Je vidt ze i o.a. Suiker, frisdrak, soep, gebak e witbrood. Deze Carbs/koolhydra zij iet atuurlijk e geve ee kor eergiepiek. Je lichaam zet deze geraffieerde koolhydra gemakkelijk om i lichaamsvet. Goede koolhydra zit i atuurlijke voedigsmiddele zoals bijvoorbeeld brui brood, zilvervlies rijst, o e groe. BASISPRINCIPES De basispricipes die je kut othoude zij: Het gaat om de juis balas tusse goede koolhydra, eiwit e vet. Eiwit is de belagrijks eergiebro va je lichaam. Zeker bij de start met Atkis. Eiwit stimuleert iet de toeame va isulie zoals koolhydra dat doe. Vermijd geraffieerde koolhydra. Ze zij iet goed voor je. Vermijd verzadigde vet. Vermijd suikers. Ze zij verslaved e gee efficië bro va eergie. Beweeg voldoede. Vet Slech vet zij verzadigd e zit vooral i produc als chips, worst, jukfood e kat-e-klare-maaltijde. Goede vet zij overzadigde vet e deze zij belagrijk voor je lichaam. Je vidt ze i vis, olie, o e zade. Ze bevat veel eergie e zorge bovedie voor het trasport va vitamie e mierale i je lichaam. Goede vet geve daaraast ee vol gevoel, waardoor je mider de eigig hebt tussedoor wille soepe. Geraffieerde verzadigde goede vet koolhydra vet Overzadigde vetzure e chips, worst, patat Meervoudig wit brood, wit rijst, zie product overzadigde meel, chips, frisdrak vetzure zoals: olijf verpakkige olie, zoebloem olie e vet vis. 6 7

5 DE 4 FASES VAN ATKINS De jarelage ervarig va Atkis heeft geresulerd i ee aapak die bestaat uit 4 fases. Je zult zie dat je hierdoor geleidelijk maar seller e comfortabel goede resulta zult behale. Je koolhydraiame wordt fors ruggebracht aar ogeveer 20 gram goede koolhydra per dag. Je lichaam moet daardoor direct je lichaamsvet gaa aaspreke om aa de beodigde eergie kome. We dwige je lichaam als het ware deze stap 2 weke. eme. Het doel is dat je sel afvalt i ee periode va 2 weke. ca. 2 weke. Nu mag je 10 gram(*) koolhydra per dag toevoege. Dit doe we et zo lag tot je mider da ee pod per week afvalt. De koolhydraiame die daarbij hoort, is da op het iveau wat je odig hebt om op gewicht blijve. Het doel va fase 3 is om de ideale balas vide tusse het gewicht dat je wilt hale e je koolhydraiame. Ervarig leert dat je a ca. 6/8 weke op je streefgewicht zit. Nu, maar ook de rest va je leve als je de Atkis pricipes blijft volge, zul je merke dat je lekker i je vel zit e meer eergie hebt. ca. 2 weke. Yes! We gaa het lekkerder make. Geleidelijk gaa we wat meer koolhydra toevoege, 5 gram koolhydra per dag i de eers week e opieuw 5 gram toevoege i de tweede week. (*). Je kut op die maier weer bijvoorbeeld 2 plakje Atkis brood of rood fruit aa je dagelijks e toevoege. (*) zie etto koolhydraat ller op vervolges (*) zie etto koolhydraat ller op Op de websi atkis.com verlle we meer details over de stappe die je moet eme bij iedere fase. 8 9

6 MOET IK ALLE FASES DOORLOPEN? Je hebt het mees effect als je iderdaad alle 4 de fases doorloopt. Atkis helpt je vazelfspreked! I het oderstaade Atkis voedig Je kut echr vadaag al begie door de juis eiwit, vet schema ku je sel bepale welke produc e igredië je het e koolhydra tot je eme. Zie daarvoor de oderstaade bes kut gebruike bij het bereide va je maaltijde i iedere fase voedigstabel. va het Atkis dieet. Kijk regelmatig ook voor tips e recep op oze websi Welke igredië waeer? Het Atkis dieet is eevoudig. I het begi ka de keuze voor de juis igredië e voedigsmiddele lastig zij. Op ee gegeve momet zul je merke dat je automatisch de juis keuzes maakt. GROENTE BONEN GRANEN BS AR C t js ou m Ri er e av ui Br H ze ET Li itt e Bo e e Bo e ui W Br Vo t lko re Pa sta N w Er Bo e G ro e it ey fru d Ki pe ra G A ar db ei e od e am Br we au Bl A pp el s &R ie az le i Sp t aa W or To m Br oc co li e e Be pe ss rs e FRUIT Pe do ca pr Av o Pa O lij ve ik a g e o s or pi m ha C di v. S la er so m ze ko m Ka se Ko a Fr m lla re om M oz za e Ro äs Ve r se k üt H as Ka Ka le ge ia Be am Jo M ac g ad o o o e ch sta Pi W al le o de ca m A Pe a e er Ei s ee vl s el og Va r ev G ke s ee Vi s d vl SE Ru FA & DIVERSE SLA KAAS as NOTEN EIWITTEN 20 gram gram Tot 120 gram Je kut je maaltijde prima aavulle met Atkis produc (zie pag 12)

7 atkis PRODUCTEN Atkis maakt het je extra gemakkelijk door voor iedere fase heerlijke produc aa biede die perfect passe i de verschillede Atkis fases. Je kut ze goed gebruike i aavullig op of r vervagig va ee maaltijd. Atkis produc zij i de mees gro wikels e webwikels verkrijgbaar. Day Break repe voor de start va de dag of halverwege de ochd. Ee lekker e goede mix va eiwit e vezels. Natuurlijk laag i koolhydra/carbs. I verschillede smake. Advatage repe. Ee heerlijke hogerdoder, vol met eiwit e uirst laag i etto koolhydra/carbs. Ook voor oderweg of op je werk ee hadige maier om lekker e verstadig e. Verkrijgbaar i diverse smake. Advatage Shakemix Poeders. Geschikt om i ee mum va tijd ee heerlijke shake va make, je hoeft slechts war toe voege. E vaaf de 2e fase, mag er atuurlijk ook lekker fruit door! Gee zi i ee zwaar otbijt, da maak je toch ee srke start.. Edulge repe. De ech chocolade verwe-repe. Vaaf fase 2 ku je jezelf (e adere) hier echt mee trakre. Uirst laag i suikers e toch verrassed lekker. Vervagers: käckebröd, muesli, afbakbroodjes e de broodmix. Laag i koolhydra e toch heerlijk va smaak. Ideale vervagers. Advatage Ready-to-Drik. De hadigs maier als je ee lekker shake wilt: kat e klaar, ee goede bro va eiwit. Ideaal voor ee selle start va de dag. Zo uit de koelkast... Meerdere smake. ATKINS WEBSITE e BOEKEN Meer achrgrod iformatie, de lekkers recep e actuele assortimet overzich zij vide op www. atkis.com. We advisere je ook het ieuwe boek va Atkis (verkrijgbaar i het eers deel va 2010) e het Atkis Kookboek leze. Hoe je deze boeke i je bezit krijgt ku je vrage op 13

8 Welk product i welke fase? Day Break repe Advatage repe Neem uw keukekastjes oderhade Verwijder alle biscuitjes, crackers, cereals e adere levesmiddele die vol zit met toegevoegde suiker of gebleek wit meel. Sla verzadigde lekkerije i zoals olijve, kaas e bleekselderei. U vidt ee comple lijst met geschik levesmiddele i het boek dr. Atkis Nieuwe Dieet Revolutie of i het Atkis Kookboek. Edulge repe Advatage Käckebröd Advatage broodmix Shakemix Poeder Advatage ready to driks Advatage voorgebakke broodjes Day Break Cruchy Muesli GROENTE MELKPRODUCTEN, KAAS, EIEREN Toma Avocado Zure room Brie Verschillede soor sla Asperges Room Camembert Komkommer Spiazie Goudse kaas Cheddar Selderij Bloemkool Parmezaase kaas Bor Witlof Broccoli Blauwe kaas Eiere Radijze Peultjes Feta Rode e gele paprika Prisessebootjes Mozzarella Champigos Courget Rode ui Koflook VLEES, GEVOGELTE EN VIS KRUIDEN, SAUZEN EN SNACKS Otbijtspek Varkesvlees Olijfolie Gekook e gerook ham Gerook zalm Sesamolie Kip Toij i blik Azij Lamskolet Verse toij Mosrd e mosrdpoeder Kalkoe Gerook makreel Citroesap Biefstuk Witvis Blauwe kaas dip (Kalkoe)worstjes Garale Mayoaise (volvet) Rudertartaar Kruide e specerije Olijve PLUS: repe, RTD s e crackers 14 15

9 Klaar voor de Start? Pla je start i op ee momet dat je de tijd hebt om 2 weke lag extra op je e let. Dus bijvoorbeeld iet star als de feestdage voor de deur staa, of als je op vakatie gaat. Maak ee boodschappelijst e koop voor miss drie dage je maaltijde vooruit. Op die maier heb je altijd de goede produc i huis e kom je mider i de verleidig om i de fout gaa. Zorg dat je medebewoers we dat je Atkis gaat volge. E ruim vervolges de koelkast op e deel hem opieuw i. Bij Atkis gaat het iet om hoeveel je eet, maar om wat je eet: je hoeft dus gee hoger leide! Als je trek krijgt zorg da dat je ee reep of ee shake klaar hebt ligge. Neem zeker tijdes de eers twee weke ee goede multivitamie met mierale. Omdat je i de eers twee weke gee fruit e mider groes eemt, moet je wel zorge voor ee goede bro va vitamies. Ga meer bewege. Neem wat vaker de fiets, eem iet de lift maar gebruik de trap. Geiet va ee lekkere wadelig. Kortom geiet iet allee va je e, maar ook va bewege. Wij hebbe geprobeerd het je zo gemakkelijk mogelijk make door ee voorbeeld geve over hoe je maaltijdpla er de eers 2 weke zou kue uitzie. Natuurlijk ku je i e ook bie de dage wissele tusse de gerech: houdt wel het dagtotaal aa Carbs goed i de ga. Je kut ook i de eers 2 weke gerust uit e gaa. Zolag je maar blijft let op je keuze s. Gee frie, aardappele of rijst, maar wel ee lekker stuk vlees of vis met ee beetje bladgroe. Drik meer war. Probeer op ee dag zeker 8 glaze war drike. Houd de otwikkelig va je gewichtsverlies e je gezodheid goed i de da. Evetueel ku je vooraf aa je huisarts ee oderzoekje vrage aar je cholesrol waardes, bloeddruk e vetpercetage. Je BMI ku je eevoudig op oze websi cotrolere. Op oze websi, die voortdured aagevuld wordt, vidt je og veel meer hadige tips voor de start. Daaraast ku je vrage altijd rich aa 16 17

10 Dier Sack Luch Sack Otbijt week 1 : dag 1 week 1 : dag 2 Net Carbs 2.9g Atkis Crackers Als vervagig voor ee uitgebreid ei otbijt, lekker met Philadelphia roomkaas e ee plakje zalm erop of eiersalade met ee plakje tomaat, of toijsalade met ee theelepeltje kappertjes. Advatage Ready-to-Drik De hadigs maier als je ee lekker shake wilt: kat e klaar, ee goede bro va eiwit, gekoeld drike. I diverse smake. Caesar Salade met gerook zalm Caesar Salade met gerook zalm, i plaats va croutos ka je er stukjes ei op strooie e wat geikaas. Advatage repe Ee heerlijke hogerdoder, vol met eiwit. Voor oderweg of op je werk ee hadige maier om lekker e verstadig e. I diverse smake. Kip met Rosemarij e groes i de wok bereid Wrijf de kip i met Caju kruide e ee beetje rozemarij, pas op iet veel vawege de srke smaak. 1. 4g Boere omelet Eevoudig klaar make; doe de gesede tomaat, ui, paprika, e champigos i ee hapjespa, eve aa bakke, de gekluts eiere erbij voege e ee beetje kaas erover strooie. Day Break repe Day Break repe voor de start va de dag of halverwege de ochd. Ee lekker e goede mix va eiwit e vezels. I 4 verschillede smake. Champigo Creme Soep Gebruik grotchampigos iplaats va de wit, de soep krijgt ee vollere smaak, voeg er ook wat le uie aa toe. Advatage Shakemix Poeders Geschikt om i ee mum va tijd ee heerlijke shake make, je hoeft slechts war toe voege. E vaaf de 2e fase, mag er lekker rood fruit door! Kaas Nacho Chilli carboades met ee bloemkoolsalade Ee heerlijk pittig Mexicaas gerecht. Let op; de bloemkool ee paar miutjes koke, da blijft het kapperig voor de salade. 2g 2.1g* 5g 2g Otbijt Sack Luch Sack Dier de bijbehorede recep ka je va de websi dowloade, zie blz. 17 Total carbs: 13.5g Total carbs: 14.5g* 18 *Gemiddeld aatal koolhydra va beschikbare smake. 19

11 Dier Sack Luch Sack Otbijt week 1 : dag 3 week 1 : dag 4 Atkis crackers Als vervagig voor ee uitgebreid ei otbijt, lekker met Philadelphia roomkaas e ee plakje zalm erop of eiersalade met ee plakje tomaat, of toijsalade met ee theelepeltje kappertjes. Advatage Ready-to-Drik De hadigs maier als je ee lekker shake wilt: kat e klaar, ee goede bro va eiwit, gekoeld drike. I diverse smake. Toij salade Verse toij eve kort oder de grill. Waeer je gee verse toij hebt, is ee blikje ook goed, strooi er wat kappertjes e kruimel er ee ei als laats over. Advatage repe Ee heerlijke hogerdoder, vol met eiwit. Voor oderweg of op je werk ee hadige maier om lekker e verstadig e. I diverse smake. Gebakke gehaktballetjes met Brocolli Ga op zoek aar ee toma ketchup die weiig koolhydra e gee suiker bevat bijv. bij AH, heerlijk voor over de gehaktballetjes. 1. 0g 2g Gepocheerde eiere Doe oder de kaas og ee plakje ham of kip. Day Break repe Day Break repe voor de start va de dag of halverwege de ochd. Ee lekker e goede mix va eiwit e vezels. I 4 verschillede smake. Ruder Burger met Tomaat e Feta kaas De Burger servere met ee verse komkommer salade. Advatage Ready-to-Drik De hadigs maier als je ee lekker shake wilt: kat e klaar, ee goede bro va eiwit, gekoeld drike. I diverse smake. Op Italiaase wijze gegrillde Kip met Zuchii of Aubergie De Zuchii of Aubergie i plakjes sijde e lichtjes met olijf olie ismere er wat zout e peper over strooie e oder Grill gare. 1.2g 2.1g* 2g 1. 4g Otbijt Sack Luch Sack Dier Total carbs: 12.5g Total carbs: 12.2g 20 *Gemiddeld aatal koolhydra va beschikbare smake. 21

12 Dier Sack Luch Sack Otbijt week 1 : dag 5 Atkis Crackers Als vervagig voor ee uitgebreid ei otbijt, lekker met Philadelphia roomkaas e ee plakje zalm erop of eiersalade met ee plakje tomaat, of toijsalade met ee theelepeltje kappertjes. Day Break repe Day Break repe voor de start va de dag of halverwege de ochd. Ee lekker e goede mix va eiwit e vezels. I 4 verschillede smake. Kalkoe salade Ook hier zij diverse combiaties bedeke, zoals diverse soor sla, kaze e of ei erover strooie. Advatage Shakemix Poeders Geschikt om i ee mum va tijd ee heerlijke shake make, je hoeft slechts war toe voege. E vaaf de 2e fase, mag er lekker rood fruit door! Floretijs gekruide Biefstuk met gewok Asperges Ee va de favorie gerech uit de Italiaase keuke. 2.1g* 4g 1g week 1 : dag 6 Ee Baco met Ui Ommelet Ee eevoudig e hartig otbijt. Advatage Ready-to-Drik De hadigs maier als je ee lekker shake wilt: kat e klaar, ee goede bro va eiwit, gekoeld drike. I diverse smake. Tijger Garale Salade Met ee frisse Drago saus is dit ee heerlijke lich luch gerecht. 1g Advatage repe Ee heerlijke hogerdoder, vol met eiwit. Voor oderweg of op je werk ee hadige maier om lekker e verstadig e. I diverse smake. Gegrilde Kalkoe borst filet Combieer de Kalkoe met Brocolli of bootjes e om het helemaal feeslijk make, serveer er ee verse champigoe sausje bij. 1. 0g Otbijt Sack Luch Sack Dier Total carbs: 11.5g Total carbs: 8.5g 22 *Gemiddeld aatal koolhydra va beschikbare smake. 23

13 Dier Sack Luch Sack Otbijt week 1 : dag 7 Atkis Crackers Als vervagig voor ee uitgebreid ei otbijt, lekker met Philadelphia roomkaas e ee plakje zalm erop of eiersalade met ee plakje tomaat, of toijsalade met ee theelepeltje kappertjes. Day Break repe Day Break repe voor de start va de dag of halverwege de ochd. Ee lekker e goede mix va eiwit e vezels. I 4 verschillede smake. Ee maaltijd Kippe soep Gebruik i plaats va aardappele, Bloemkool partjes, dit is ee goede aardappel vervager. Advatage Ready-to-Drik De hadigs maier als je ee lekker shake wilt: kat e klaar, ee goede bro va eiwit, gekoeld drike. I diverse smake. Gebakke Zalm met Bok Choy De zalm eve heet ombakke voor ee lekker kapperig korstje. 2.1g* 6g 1. 4g week 2 : dag 1 Boere Ommelet met Kaas Spekblokjes is eevoudiger da plakjes spek. I het recept staat Emmetaler kaas, maar je ka atuurlijk variere i smaak door oude kaas of Brie gebruike. Advatage Shakemix Poeders Geschikt om i ee mum va tijd ee heerlijke shake make, je hoeft slechts war toe voege. E vaaf de 2e fase, mag er lekker rood fruit door! Pittige Toij Sak salade De kruide, citroegras, koriader, peper, gember e kaeel geeft de Toij dat heerlijke pittige Asiatische smaakbelevig. Advatage repe Ee heerlijke hogerdoder, vol met eiwit. Voor oderweg of op je werk ee hadige maier om lekker e verstadig e. I diverse smake. Rosbief met Brocoli I de ove gebrade Rosbief, het liefst met de grill aa ka zowel warm als koud geserveerd worde. 2g 2g 1g Otbijt Sack Luch Sack Dier Total carbs: 19.5g Total carbs: 7g 24 *Gemiddeld aatal koolhydra va beschikbare smake. 25

14 Dier Sack Luch Sack Otbijt week 2 : dag 2 Atkis Crackers Als vervagig voor ee uitgebreid ei otbijt, lekker met Philadelphia roomkaas e ee plakje zalm erop of eiersalade met ee plakje tomaat, of toijsalade met ee theelepeltje kappertjes. Day Break repe Day Break repe voor de start va de dag of halverwege de ochd. Ee lekker e goede mix va eiwit e vezels. I 4 verschillede smake. Portobello Pizza Met de heerlijk vleessmaak va de portobello als bodem, is deze low carb pizza ee ideale e smakelijke vervager voor de traditioele pizza. Advatage repe Ee heerlijke hogerdoder, vol met eiwit. Voor oderweg of op je werk ee hadige maier om lekker e verstadig e. I diverse smake. Gegrilde Kip met Basilicum Groes Mix de basilicum, de rest va de kruide e de groes e leg de kipfilet daari. Laat het 2 uur i de koelkast staa alvores de filet bakke e de groes wokke. 2.1g* 4g 8g week 2 : dag 3 Room Eiere met Kaas Bak 15 miu i de ove tot de kaas is gesmol, serveer met plakkjes toma of avocado. Advatage repe Ee heerlijke hogerdoder, vol met eiwit. Voor oderweg of op je werk ee hadige maier om lekker e verstadig e. I diverse smake. Kip Salade i ee IJsberg Sla wrap Neem ee forse krop ijsberg sla, e haal daar de gro bladere af e gebruik dat als kom voor de kip salade, voor ee pittige versie, doe ee 1/2 theelepel sambal oelek i de saus. Advatage Ready-to-Drik De hadigs maier als je ee lekker shake wilt: kat e klaar, ee goede bro va eiwit, gekoeld drike. I diverse smake. Toij met Gember e Soya saus Serveer daarbij ee komkommer salade. Grill de Toij sel aa beide ka e maak itusse de saus va soya e verse gember i ee kom klaar. 3.5g 1g 1. 2g Otbijt Sack Luch Sack Dier Total carbs: 19.5g Total carbs: 11.5g 26 *Gemiddeld aatal koolhydra va beschikbare smake. 27

15 Dier Sack Luch Sack Otbijt week 2 : dag 4 Atkis Crackers Als vervagig voor ee uitgebreid ei otbijt, lekker met Philadelphia roomkaas e ee plakje zalm erop of eiersalade met ee plakje tomaat, of toijsalade met ee theelepeltje kappertjes. Day Break repe Day Break repe voor de start va de dag of halverwege de ochd. Ee lekker e goede mix va eiwit e vezels. I 4 verschillede smake. Romige Broccoli Soep Gemakkelijk make soep, voor de luch of s avod als voorgerecht. Advatage repe Ee heerlijke hogerdoder, vol met eiwit. Voor oderweg of op je werk ee hadige maier om lekker e verstadig e. I diverse smake. Medirae Zwaardvis Saks met Broccoli Puree De Zwaardvis ee half uur i de mariade la rus alvores bakke. 2.1g* 0g week 2 : dag 5 Baskische Eiere De truck is dat je zoveel mogelijk vocht uit de toma krijgt zodat het e puree wordt, ee blikje toma puree is ook goed. Advatage Shakemix Poeders Geschikt om i ee mum va tijd ee heerlijke shake make, je hoeft slechts war toe voege. E vaaf de 2e fase, mag er lekker rood fruit door! Griekse Salade met Kipfilet Als vervagig voor croutos gebruik je ee gekookt ei, strooi het als laats als kruimels over de salade. Advatage repe Ee heerlijke hogerdoder, vol met eiwit. Voor oderweg of op je werk ee hadige maier om lekker e verstadig e. I diverse smake. Gefrituurde Gamba s of gro garale met gember e Shiitake champigos Serveer er ee zoet zure salade bij. 5g 1. 6g 4g Otbijt Sack Luch Sack Dier Total carbs: 14.5g Total carbs: 19.5g 28 *Gemiddeld aatal koolhydra va beschikbare smake. 29

16 Dier Sack Luch Sack Otbijt week 2 : dag 6 Atkis Crackers Als vervagig voor ee uitgebreid ei otbijt, lekker met Philadelphia roomkaas e ee plakje zalm erop of eiersalade met ee plakje tomaat, of toijsalade met ee theelepeltje kappertjes. Day Break repe Day Break repe voor de start va de dag of halverwege de ochd. Ee lekker e goede mix va eiwit e vezels. I 4 verschillede smake. Gegrilde Zalm met Broccoli salade De Broccoli eve kort koke aders is het als salade hard. Advatage Ready-to-Drik De hadigs maier als je ee lekker shake wilt: kat e klaar, ee goede bro va eiwit, gekoeld drike. I diverse smake. Gevulde kip met Shiitake champigos e Aubergies Bak de Champigos e de kleie stukjes Aubergies eve kort aa e schep het i de Kip. 2.1g* 5g 1. week 2 : dag 7 Zalm met creme fraiche e roer Eiere Gerook zalm plakjes pas aa het eid door de eiere met creme fraiche roere. Ee heerlijke maier om de roereiere ees ee adere smaak geve. Advatage Ready-to-Drik De hadigs maier als je ee lekker shake wilt: kat e klaar, ee goede bro va eiwit, gekoeld drike. I diverse smake. Groe Soep Voeg er wat ruder gehaktballetjes e poulet bij, i de koelkast beware da ka je er og ee keer va geie. Advatage repe Ee heerlijke hogerdoder, vol met eiwit. Voor oderweg of op je werk ee hadige maier om lekker e verstadig e. I diverse smake. Biefstuk met Baco e Gorgazola saus, geserveerd met sperciebootjes Asperges zij ook ee aarader als combiatie met de Biefstuk. 1g 1. 6g Otbijt Sack Luch Sack Dier Total carbs: 19.5g Total carbs: 14.5g 30 *Gemiddeld aatal koolhydra va beschikbare smake. 31

17 Atkis beket ee veratwoord gewichtsverlies op ee atuurlijke maier. Je zult merke dat je sel resulta boekt door de juis combiatie va voedig e. Bij Atkis draait alles om balas. Balas tusse de iame va eiwit, vet, goede koolhydra e voldoede bewegig. Bij Atkis gaat het dus iet om hoeveel je eet, maar om wat je eet! De belof Met Atkis zul je afvalle, zoder jojo effect. Je krijgt meer eergie e je voelt je veel gezoder. atkis.com

Ontdek het nieuwe Atkins

Ontdek het nieuwe Atkins Ontdek het nieuwe Atkins Makkelijk en succesvol afvallen Jouw startgids voor een evenwichtig laag koolhydraat dieet Makkelijk vol te houden en snel resultaat IN DEZE BROCHURE Welkom Welkom bij het nieuwe

Nadere informatie

Samen naar een Fit en Gezond Leven. 10 dagen FIT Voedingschema

Samen naar een Fit en Gezond Leven. 10 dagen FIT Voedingschema Samen naar een Fit en Gezond Leven 10 dagen FIT Voedingschema 1 augustus t/m 10 augustus 2014 Een kleine inleiding voordat jij gaat lezen wat je allemaal gaat eten deze week. Een schema vol gezonde recepten,

Nadere informatie

In vier stappen naar een gezond gewicht

In vier stappen naar een gezond gewicht In vier stappen naar een gezond gewicht Inhoud Het proteïnedieet van Proday 3 Dáárom werkt het 4 Waarom val je af met eiwitten? 5 Starten met het proteïnedieet 7 De vier fasen van het proteïnedieet 9 Fase

Nadere informatie

Geld verdienen. met duurzaamheid. Mijn klant vraagt daar helemaal niet om Waarom consumenten de keuzes maken die ze maken

Geld verdienen. met duurzaamheid. Mijn klant vraagt daar helemaal niet om Waarom consumenten de keuzes maken die ze maken Geld verdiee met duurzaamheid Praktische odersteuig voor het MKB dat zich richt op het duurzaam verbouwe va idividuele koopwoige. Mij klat vraagt daar helemaal iet om Waarom cosumete de keuzes make die

Nadere informatie

70 REGELS VOOR JE VOEDING

70 REGELS VOOR JE VOEDING BE THE BEST YOU CAN BE! Vivian Hylkema 70 REGELS VOOR JE VOEDING EN JE DIEET Vivian Hylkema www.viannaplan.nl Pagina 1 Het maakt niet uit of je genetisch een lichaamssamenstelling hebt die in jouw voordeel

Nadere informatie

30 dagen PALEO. challenge. CrossFit 075 Paleo Challenge werkboek

30 dagen PALEO. challenge. CrossFit 075 Paleo Challenge werkboek 30 dagen PALEO challenge Wat is Paleo voeding?! 3 Samenvatting! 4 Proteïne! 4 Koolhydraten: Groenten! 4 Koolhydraten: Fruit! 4 Vetten! 4 Resultaten Paleo voeding! 5 Paleo voor top prestaties! 5 Maar..!

Nadere informatie

VERDIENEN MET DUURZAAMHEID

VERDIENEN MET DUURZAAMHEID GELD VERDIENEN MET DUURZAAMHEID PRAKTISCHE ONDERSTEUNING VOOR HET MKB DAT ZICH RICHT OP HET DUURZAAM VERBOUWEN VAN INDIVIDUELE KOOPWONINGEN. Mij klat vraagt daar helemaal iet om Waarom cosumete de keuzes

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding... 7. Ontstaan en aanpakken van overgewicht. Klaarmaken voor de start. Minder eten en meer bewegen

Inhoudsopgave. Inleiding... 7. Ontstaan en aanpakken van overgewicht. Klaarmaken voor de start. Minder eten en meer bewegen Inhoudsopgave 7 9 13 23 Inleiding... 7 Ontstaan en aanpakken van overgewicht Hoe zijn de extra kilo s ontstaan?... 9 Hoe pak je de extra kilo s aan?... 10 Kun je afvallen zonder diëten?... 10 Wat is het

Nadere informatie

Nog maar twee jaar om te klagen

Nog maar twee jaar om te klagen jaargag 11 > ummer 6 > JUNI 2010 Niet zomaar ee doos 4 Ze kijke op uw vigers! 8 Krijgt u ee helpede had? 14 Trek die ifo uit uw klat! 18 Verpakkig is meer da allee maar ee omhulsel. U kut er ee boodschap

Nadere informatie

Goed eten ter preventie van kanker

Goed eten ter preventie van kanker Beweeg elke dag minimaal 30 minuten WCRF's voedingsrichtlijn De aanbevelingen om kanker te voorkomen zijn door het Wereld Kanker Onderzoek Fonds in drie richtlijnen samengevat. Richtlijnen ter preventie

Nadere informatie

BioFresh Special 2013/2014

BioFresh Special 2013/2014 De koel- e vriescombiaties va Liebherr vidt u overal waar service e advies op ee hoog iveau staa. Oze brochures Alle iformatie over de ibouwapparate va Liebherr e het vrijstaade programma koel- e vrieskaste

Nadere informatie

NEO DE NORMALE MANIER VAN ETEN. Roeien met de riemen die je hebt. Michael Angello. NEO - Caveman

NEO DE NORMALE MANIER VAN ETEN. Roeien met de riemen die je hebt. Michael Angello. NEO - Caveman DE NORMALE MANIER VAN ETEN NEO Roeien met de riemen die je hebt. Michael Angello NEO - Caveman 2013 1 DE ANDERE MANIER VAN ETEN NEO-CAVEMAN Roeien met de riemen die je hebt Michael Angello 2 NEO - Caveman

Nadere informatie

boordevol recepten Goedenacht Verrassende informatie en bruikbare tips over nachtarbeid

boordevol recepten Goedenacht Verrassende informatie en bruikbare tips over nachtarbeid boordevol recepten Goedenacht Verrassende informatie en bruikbare tips over nachtarbeid Voorwoord Dit boekje wordt u aangeboden door de Stichting Arbeidsmarkt Ziekenhuizen (StAZ). Het bevat informatie,

Nadere informatie

Wilt u na het lezen het boek in de papieren uitgave kopen? Of wilt u het cadeau doen aan iemand anders? Dat kan. Upgrade your life is te koop bij

Wilt u na het lezen het boek in de papieren uitgave kopen? Of wilt u het cadeau doen aan iemand anders? Dat kan. Upgrade your life is te koop bij Upgrade your life Wilt u a het leze het boek i de papiere uitgave kope? Of wilt u het cadeau doe aa iemad aders? Dat ka. Upgrade your life is te koop bij elke boekhadel e op www.awbrua.l voor maar 19,95.

Nadere informatie

www.dieetboekonline.nl

www.dieetboekonline.nl www.dieetboekonline.nl Dieetboekonline 2012 Introductie Sinds april 2011 is diëtiste Lucinda van der Wardt betrokken bij EenKiloPerWeek; ze is onder andere verantwoordelijk voor de recepten van het EenKiloPerWeek

Nadere informatie

De koel- en vriescombinaties van Liebherr vindt u overal waar service en advies op een hoog niveau staan. In de vakhandel!

De koel- en vriescombinaties van Liebherr vindt u overal waar service en advies op een hoog niveau staan. In de vakhandel! De koel- e vriescombiaties va Liebherr vidt u overal waar service e advies op ee hoog iveau staa. I de vakhadel! Oze brochures Side-by-Side Special 01/01 Alle iformatie over de ibouwapparate va Liebherr

Nadere informatie

DE ENE CALORIE is de andere niet. Door v/h Mr. Universe Jan de Weerd. Nog nooit was het ZO DUIDELIJK. SIMPEL, VERBLUFFEND en LEERZAAM

DE ENE CALORIE is de andere niet. Door v/h Mr. Universe Jan de Weerd. Nog nooit was het ZO DUIDELIJK. SIMPEL, VERBLUFFEND en LEERZAAM DE ENE CALORIE is de andere niet Door v/h Mr. Universe Jan de Weerd Gezonder eten of diëten Nog nooit was het ZO DUIDELIJK SIMPEL, VERBLUFFEND en LEERZAAM Met als toevoeging de caloriestrip INHOUD DE ENE

Nadere informatie

Lekker en gezond eten met diabetes

Lekker en gezond eten met diabetes Lekker en gezond eten met diabetes Dit een uitgave van het Diabetes Fonds. Met medewerking van het Voedingscentrum en de Vrije Universiteit in Amsterdam. Het Diabetes Fonds werkt aan oplossingen voor diabetes.

Nadere informatie

Crisismaatregelen niet verrassend

Crisismaatregelen niet verrassend jaargag 10 > ummer 4 > APRIL 2009 Verlieze verrekee 4 Ruile zoder huile 12 Wape tege wabetalers 18 Goedkoop is duurkoop? 28 Hopelijk is het op uw bedrijf iet va Flexibele beloig e zo mi moge- U moet zorge

Nadere informatie

Onze orderpickers in de kijker. Led: het licht van de toekomst. Blum-showroom Nederland permanent bemand

Onze orderpickers in de kijker. Led: het licht van de toekomst. Blum-showroom Nederland permanent bemand Bedrijfsmagazie VAN HOECKE - r. 03 - editie april 2010 Oze orderpickers i de kijker Led: het licht va de toekomst Blum-showroom Nederlad permaet bemad Voorwoord is ee uitgave va: Va Hoecke v Europark-Noord

Nadere informatie

De Schijf van Vijf De Schijf van Vijf van het Voedingscentrum laat zien hoe je gezond kunt eten. Zo werkt het:

De Schijf van Vijf De Schijf van Vijf van het Voedingscentrum laat zien hoe je gezond kunt eten. Zo werkt het: DE SCHIJF VAN VIJF IN KINDERTAAL Gezond eten en veel bewegen: waarom zou je? Gezond eten en veel bewegen is goed voor je. Dat hoor je waarschijnlijk zo vaak dat je het irritant vindt. Vraag je je weleens

Nadere informatie

HOOFDSTUK 5.12: Week 12: Behoud van welzijn op lange termijn

HOOFDSTUK 5.12: Week 12: Behoud van welzijn op lange termijn TIPS VOOR EEN ACTIEVE LEVENSSTIJL Door Dr. Luigi Gratton, M.D., M.P.H. Hieronder vindt u een paar simpele strategieën om te genieten van een gezonde, actieve levensstijl in de buitenlucht. 1. DRINK GENOEG

Nadere informatie

Energie- en eiwitverrijkt dieet

Energie- en eiwitverrijkt dieet Energie- en eiwitverrijkt dieet mca.nl Inhoudsopgave Wat heeft u dagelijks nodig? 3 Gewicht 3 Suggesties om de eetlust te bevorderen 4 Suggesties om extra energie toe te voegen 5 Suggesties om extra eiwit

Nadere informatie

Tips en recepten voor smaakvolle gerechten

Tips en recepten voor smaakvolle gerechten Tips en recepten voor smaakvolle gerechten Inhoudsopgave Ui, de gezonde smaakmaker Bereiden op elke manier Zo gezond kan lekker zijn Ze prikkelen je creativiteit Succes op de hele wereldbol Soorten ui

Nadere informatie

Duaal of deeltijd? Een onderzoek naar de duale en de deeltijdopleidingsvariant tot docent. Arjan Woord (08WO2009L)

Duaal of deeltijd? Een onderzoek naar de duale en de deeltijdopleidingsvariant tot docent. Arjan Woord (08WO2009L) Duaal of deeltijd? Ee oderzoek aar de duale e de deeltijdopleidigsvariat tot docet Arja Woord (08WO2009L) Mior Leidiggeve (cursusjaar 2011/2012) Begeleider: Chris Flikweert jui, 2012 Arja Woord (08WO2009L)

Nadere informatie

Energie- en eiwitverrijkte voeding voor kinderen. Adviezen om ondervoeding tijdens ziekte te voorkomen

Energie- en eiwitverrijkte voeding voor kinderen. Adviezen om ondervoeding tijdens ziekte te voorkomen Energie- en eiwitverrijkte voeding voor kinderen Adviezen om ondervoeding tijdens ziekte te voorkomen Naam : Datum : Specialist : Diëtist : Telefoonnummer : o (0223) 69 69 16 o (0223) 69 69 27 o (0223)

Nadere informatie

Jouw slanke zomermenu

Jouw slanke zomermenu ZOMERDOSSIER 100% GENIETEN 0% EXTRA GEWICHT! Jouw slanke zomermenu Lekker en gezond eten tijdens je vakantie,het is mogelijk!de vakantieperiode is zelfs de ideale periode om alle excessen van het voorbije

Nadere informatie

aan de slag met alex plus

aan de slag met alex plus hadleidig aa de slag met alex plus INHOUD Ileidig 4 1 Alex Plus istallere e ilogge 5 Dowloade e istallere va Alex Plus 5 Ilogge 7 2 Alex Plus i vogelvlucht 8 Stadaard schermidelig 8 Koerse 9 Nieuwe watchlist

Nadere informatie

aan de slag met alex plus

aan de slag met alex plus hadleidig aa de slag met alex plus INHOUD Ileidig 4 1 Alex Plus istallere e ilogge 5 Dowloade e istallere va Alex Plus 5 Ilogge 7 2 Alex Plus i vogelvlucht 8 Stadaard schermidelig 8 Koerse 9 Nieuwe watchlist

Nadere informatie

Eet gezond, word gezond en val af!

Eet gezond, word gezond en val af! Clean Meals 21 DAGEn CHALLENGE Eet gezond, word gezond en val af! Wetenschappelijk is aangetoond dat de mens in staat is binnen 21 dagen een slechte gewoonte af te leren of juist een goede gewoonte aan

Nadere informatie