1- RONDOM DE DIENSTEN. Zondag 9 augustus 2015 Dorpskerk uur: Ds. M. van Leeuwen uur: Ds. P. Baas, Houten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1- RONDOM DE DIENSTEN. Zondag 9 augustus 2015 Dorpskerk 09.30 uur: Ds. M. van Leeuwen 18.45 uur: Ds. P. Baas, Houten"

Transcriptie

1 Kerkbode Hervormde Gemeente Voorthuizen 2015-wk32&33 Pg: 1-10 Hervormde Gemeente Voorthuizen 2015 week 32&33 (Tekst kerkbode 72 e jaargang nr. 29) Voorzitter Algemene Kerkenraad: H. Morren Bakkersweg 53, 3781 GN Voorthuizen. Tel Scriba Algemene Kerkenraad: G.J. Noorlander, Kievitsstraat 4, 3781 BZ Voorthuizen. Tel Kerkelijk Bureau: Kerkstraat 35, Postbus 96, 3780 BB, Voorthuizen, tel Website: Geopend: maandag en vrijdag van uur en vrijdagavond van uur. Bankrekeningnr. Kerkenwerk: NL30RABO Bankrekeningnr. Diaconie: NL54RABO Kerkwebradio & Cd s kerkdiensten via kerkelijk bureau. Kerkbodeberichten: maandag voor 12 uur bij Aart Mulder: Zondag 9 augustus uur: Ds. M. van Leeuwen uur: Ds. P. Baas, Houten Zondag 16 augustus uur: Ds. G. van den Berg, IJsselmuiden uur: Ds. M. van Leeuwen uur: Ds. G. Herwig, Nunspeet uur: Ds. G. Herwig uur: Ds. P. Baas uur: Ds. H.A. Samsom, Harderwijk uur: Ds. H.A. Samsom uur: Ds. M. van Leeuwen 1- RONDOM DE DIENSTEN Collecten Zondag 9 augustus 1.Diaconie 2.Kerkenwerk 3.Energiekosten kerkelijke gebouwen Derde Collecte. Aanstaande zondag is de derde collecte gereserveerd voor energiekosten van de kerkelijke gebouwen. Wekelijks zijn er veel activiteiten in onze gebouwen en dan is het fijn dat de ruimtes verwarmd zijn en dat er elektra voorhanden is. Helpt u mee om dit te bekostigen? Uw gift is van harte welkom. Het college van kerkrentmeesters.

2 Kerkbode Hervormde Gemeente Voorthuizen 2015-wk32&33 Pg: 2-10 Zondag 16 augustus 1.Diaconie 2.Kerkenwerk 3.Psycho Pastorale Hulpverlening Extra collecte Psycho Pastorale Hulpverlening. Ook bij geestelijke of pastorale nood willen we als gemeente elkaar bijstaan. Het is dan wel belangrijk, dat de gemeenteleden die bijstand geven en dat vooral doen door te luisteren naar de problemen en door samen naar oplossingen te zoeken, ook deskundig zijn. Een aantal gemeenteleden hebben hiervoor een tweejarige opleiding gevolgd en nieuwe pph-ers staan klaar om een opleiding te volgen. De kosten van hiervan en van zaken die tijdens de hulpverlening kunnen ontstaan worden betaald uit de opbrengsten van deze extra collecte. De gemeenteleden doen dit werk belangeloos, maar zonder uw financiële bijdrage kunnen we niet. Psalmen voor de dienst Zondag 9 augustus Morgendiensten: Psalm 62:5 Middag-avonddienst: Psalm 62:7 Zondag 16 augustus Morgendiensten: Psalm 65:1 Middag-avonddienst: Psalm 65:2 Kerkauto Heeft u geen vervoer om naar de morgendienst in de te gaan, dan kunt u gebruik maken van de kerkauto. Neem voor de dienst van uur contact op met dhr. E.J.G. Davelaar, tel: Kinderoppas Zondag 9 augustus uur: Anja van de Berg, Anande van de Krol, Noëlle Berkhof en Aranka Liefting uur: Miranda Lagerweij en Ineke Badak uur: Paula van de Bunt, Marinda van Geerestein, Ashley de Kwant en Anne Marijn. Zondag 16 augustus uur: Berdien van de Heuvel, Ilse van de Brink, Alwin van Dijk en Marieke van de Top uur: Carla van de Loenhorst en Marlissa Kraai uur: Liesbeth Boerman, Femke Overeem, Sil Jansen en Rhodé van der Kolk. Bijbelklas Zondag 9 augustus uur: 4/5/6 jaar: Ellen en Esmee van der Sluijs uur: 4/5/6 jaar: Marinke Wijnveen uur: 4/5 jaar: Dilene van der Ham en Gera Hooijer. 6 jaar: Martine en Lianne van Malestijn. Zondag 16 augustus uur: 4/5/6 jaar: Gerrie van Zethoven en Jolanda de Kwant uur: 4/5/6 jaar: Guda van de Heuvel uur: 4/5 jaar: Annette en Nick van Drie en Thirza van der Kolk 6 jaar: Gertjan van de Beek en Thijs Nooteboom. 7/8 jaar: Hilly Hooijer. Bijbelklas 4, 5 en 6 jaar, 9 aug. Laten we het voorbeeld volgen van koning David. De kinderen horen in de bijbelklas hoe hij zorgt voor Mefiboset, de zoon van Jonathan. Mefiboset is verlamd geraakt. Zullen wij ook naar elkaar omzien en zorgen voor degenen die minder gelukkig zijn dan wij?

3 Kerkbode Hervormde Gemeente Voorthuizen 2015-wk32&33 Pg: 3-10 Bijbelklas 4, 5 en 6 jaar, 16 aug. We werken al 2 weken over het thema: Goed doen! De komende 2 zondagen gaan we hier mee verder. Het doel van deze les is ontdekken dat we God blij kunnen maken door goed samen te werken. We vertellen het verhaal van Nehemia. Gods volk werkt samen om de muren weer op te bouwen. 2- ALGEMENE BERICHTEN Jarigen Wijk I : Mevr. H.G.M. van de Hoef-van den Berg, Roelenengweg 46, 3781 BB : Dhr. G. de Bree, Roelenengweg 36, 3781 BB : Dhr. M. Kraaij, Appelseweg 14, 3781 MD : Mevr. G.G. Bouw-Gersen, Nieuwe Voorthuizerweg 11, 3862 RV Nijkerk : Mevr. C.C. van den Hoek-Verscheure, Gerard Doustraat 55, 3781 EJ : Mevr. M. Veldhuizen-Robbertsen, Overhorsterweg 34, 3781 ND : Dhr. E. Hendriksen, Apeldoornsestraat 121, 3781 PM : Mevr. G. van den Heuvel-van Soeren, Huserstraat 6, 3862 CK Nijkerk : Dhr. J.C. Vlastuin, Kerkstraat 40, 3781 GC Wijk II : Mevr. D.C. Brom-Veldhuizen, Van den Berglaan , 3781 GH : Dhr. G. Doest, Van den Berglaan , 3781 GH : Dhr. A. van de Kamp, Wikselaarseweg 8, 3781 MK : Mevr. N. Jonker-Roemer, Haarkampstraat 43, 3781 GV : Mevr. J. Kraai-van Omme, Wolsbergerweg 32, 3781 PE Van harte gefeliciteerd met uw verjaardag. We wensen u een fijne dag toe met allen die om u heen staan. Voor sommigen een drukke dag met veel geroezemoes, anderen merken dat de kring om hen heen wel heel klein wordt. God wil u nabij zijn in vreugde en gemis. Welgelukzalig zijn zij, die Zijn getuigenissen onderhouden, die Hem van ganser harte zoeken. (Psalm 119:2) Bediening van de Heilige Doop Op zondag 30 augustus is er gelegenheid om uw kindje te laten dopen. Deze doopdienst zal zijn in de om 9.30 uur. Opgeven van dopelingen doet u bij het Kerkelijk Bureau, Kerkstraat 35, 3781 GA Voorthuizen, tel Wilt u bij het opgeven de volgende gegevens aanreiken: namen (voluit), roepnaam, geboortedatum en geboorteplaats, namen (ook meisjesnaam moeder) van ouders, adres, adres en bereikbare telefoonnummer(s). Aanmelden voor de doop kan tot vrijdag (12.00 uur) 21 augustus. Ds. Van Leeuwen, die deze dienst leidt, houdt een doopgesprek met de ouders van de dopelingen. Dit gesprek zal plaats vinden op vrijdag 28 augustus om uur in t Kerkheem. Hierbij is ook de dienstdoende ouderling aanwezig. We schrijven bij al deze voornemens bij leven en welzijn! In de bijbel zijn erg veel teksten te vinden die over dopen gaan. Lees ook maar eens de woorden van Petrus in Handelingen 2 : En toen zij dit hoorden, werden zij diep in het hart geraakt en zeiden tegen Petrus en de andere apostelen: Wat moeten wij doen, mannenbroeders? En Petrus zei tegen hen: Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden; en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen die veraf zijn, zovelen als de Heere, onze God, ertoe roepen zal. En met veel meer andere woorden legde hij getuigenis af en spoorde hij hen aan met de woorden: Laat u behouden uit dit verkeerde geslacht! Zij nu die zijn woord met vreugde aannamen, werden gedoopt; en ongeveer drieduizend zielen werden er op die dag aan hen toegevoegd. De toehoorders zijn geraakt. Geraakt door het woord van de prediker van toen. Er wordt nog veel gepreekt uit het boek Handelingen, juist de laatste weken ook in onze gemeente. Ook geraakt? Zeker, Petrus moest wel flink zijn best doen, hij gebruikte veel woorden. Getuigend en aansporend. Voor de toehoorders van toen was het raak. Met vreugde namen zij Petrus woorden aan en. werden gedoopt. Ook geraakt, Zijn woorden aangenomen? Dan is er ook voor u de belofte van genade en van de Heilige Geest. Voor ouders en hun kinderen. Kom maar met je kinderen naar deze doopdienst op D.V. zondag 30 augustus! De doop vindt plaats te midden van de gemeente. We vragen aan alle gemeenteleden om betrokkenheid en verbondenheid. Met uw aanwezigheid, met uw gebed, met uw beste wensen. De volgende doopdienst zal zijn op DV 25 oktober. Meer informatie is te lezen op onze site Gert Noorlander, scriba AK

4 Kerkbode Hervormde Gemeente Voorthuizen 2015-wk32&33 Pg: 4-10 Ouderenreisje De eerste woensdag van september: traditiegetrouw de dag waarop het jaarlijkse ouderenreisje plaatsvindt. Ook dit jaar nodigt de diaconie u weer heel hartelijk hiervoor uit. Op D.V. woensdag 2 september wordt u om uur in verwacht. Na de opening en gebruikelijke mededelingen van huishoudelijke aard brengt de bus u naar Chocolade atelier Van Noppen in Ridderkerk. Hier worden koffie en thee geserveerd en krijgt u een demonstratie chocolade maken. Waarbij er natuurlijk geproefd moet worden! Na Ridderkerk staat Rotterdam op het programma. Voor een heerlijk diner en een vaartocht door de Rotterdamse havens. Na weer aangemeerd te zijn, brengt de bus u terug naar Voorthuizen. De verwachte aankomsttijd bij is rond uur. Het programma is zeer geschikt voor mindervaliden en gebruikers van een rolstoel. U kunt zich voor deze dag opgeven op maandag 17 of maandag 24 augustus. (op beide dagen tussen uur) bij br. Dries Spruijt, tel: of br. Gert de Gooijer, tel: Zoals voor de meesten van u bekend is, wordt er aan het einde van de dag een collecte gehouden ter bestrijding van de onkosten. De diaconie hoopt dat u uw dankbaarheid wilt tonen in uw gave in de collecte. Mocht u nog vragen hebben of meer informatie willen, neem dan op bovengenoemde data contact op met een van beide broeders. U begrijpt, wij rekenen op uw komst! De Diaconie Mannenevent 4 en 5 september Eind vorige week stond de teller op 75 aanmeldingen. Daar zijn we al heel blij mee! Toch denken wij dat daar nog best een heleboel mannen bij kunnen. Stap over die drempel en meld je aan. Dat kan via de website van onze kerk of stuur een mail met je n.a.w. gegevens aan Ook is het weer mogelijk om aanstaande zondag na de dienst in de hal van je aanmelding te doen. Mannen uit het organiserend comité zullen dan met een laptop in de hal zitten. Ook jou en u willen we niet missen, dus kom over die streep en schrijf je in! Jan-Willem Heijstek, Matthijs van der Ham, Teunis Ruiter, Evert Hein Schuiteman Inzameling oud papier Op zaterdag 1 augustus staat de oud papiercontainer weer bij voor mensen die geen blauwe papier container hebben gehad of in het buiten gebied wonen. s Morgens van tot uur. Wilt u het weer zo compact mogelijk aanleveren. Bij voorbaat dank. Denkt u ook aan de oud ijzer actie voor het jeugdwerk? IJzer etc. inleveren kan weer in de kar naast de papiercontainer. Ook wil men het, als het groot of veel is, bij u komen ophalen. Neemt u dan contact op met Wilco van de Kuilen of Richard Stitselaar Uw college van kerkrentmeesters en jeugdwerk commissie Giften In de afgelopen weken mochten we de volgende giften in ontvangst nemen: Oud. Van de Krol 20,- en 10,- kerk Oud. De Groot 20,- onderhoud gebouwen Br. Van Geresteyn 100,- kerk Hartelijk dank! 3- VORMING EN TOERUSTING Er zijn deze week geen berichten voor deze rubriek. 4- JEUGD- EN JONGERENWERK Picknick Een paar weken geleden is de gemeentepicknick helaas vanwege het weer afgelast. We willen graag een nieuwe poging wagen, noteer daarvoor alvast 30 augustus in je agenda. We verzamelen om 13 uur bij en zullen daarvandaan met z'n allen naar een locatie in de buurt fietsen. Als we allemaal wat eten en drinken meenemen is er genoeg voor iedereen. Naast gezellig eten en drinken is er ook tijd om samen te zingen, wandelen en spelen. Als je meer wilt weten, schiet een van ons even aan of stuur een mailtje naar Groetjes, Timon, Job, Rolf, Thijs, Stijn, Rachel, Daantje en Rosalie

5 Kerkbode Hervormde Gemeente Voorthuizen 2015-wk32&33 Pg: 5-10 Vakantie Bijbel Week Kom je ook naar de Vakantie Bijbel Week? Dinsdag 18 t/m donderdag 20 augustus. We vinden het super als jij ook komt. Neem gerust al je vriendjes en vriendinnetjes mee! Zit je na de vakantie in 1 t/m 5? Kom dan naar (gebouw) Dinsdag t/m donderdag: uur Woensdagmiddag: uur Theater met Matthijs Vlaardingerbroek Donderdagavond: uur VBW café Zit je na de vakantie in groep 6 t/m de brugklas? Kom dan naar de grote witte tent naast. Dinsdag t/m donderdag: uur Dinsdagmiddag uur Survival & Sportmiddag Woensdagmiddag: uur Theater met Matthijs Vlaardingerbroek Donderdagmiddag uur Bonte Avond Volg de VBW ook op Facebook voor nieuws en leuke foto s Voor de vakantie Bijbelweek zijn we opzoek naar 12 personen die ons willen helpen met het opbouwen en afbreken van de tent die naast wordt geplaatst. Het is de bedoeling dat we dit gaan doen op zaterdagmiddag 15 augustus om uur. Het afbreken zal gebeuren op zaterdagmorgen 22 augustus om uur. Ook al lukt het maar om één van de dagen te helpen; we zijn erg blij met alle aangeboden hulp! Graag opgeven bij Martijn Boer, Ook zijn we opzoek naar personen die in de week van de VBW s nachts de tent en de bouwwerken van de kinderen willen bewaken. In de tent staan spullen die we graag alle dagen willen gebruiken en ook de kinderen vinden het fijn als hun bouwwerk er de volgende dag nog staat. Dit kan ook een paar uurtjes zijn als je bijvoorbeeld een nachtbraker bent of een vroege vogel! Graag opgeven bij Martijn Boer: We kunnen nog pallets gebruiken! 5- BERICHTEN WIJK 1 Predikant: ds. M. van Leeuwen Scriba: dhr. W.H. Doest Hoofdstraat 113, 3781 AD Vincent van Goghstraat.34, 3781 XN tel tel Bijstand pastoraal werk: Mw. H. van Olst-Haze Tel / Jubileum Henk en Leida Jansen, Hoofdstraat 139 (3781 AD), hopen op 12 augustus 50 jaar getrouwd te zijn. Als belijdenis schrijven zij op hun kaart een mooi lied over Gods trouw, die de bron is ook van huwelijkstrouw. Groot is Uw trouw, o Heer, iedere dag aan ons weer betoond. Al wat wij nodig hadden, hebt Gij gegeven. Groot is Uw trouw, o Heer, aan ons betoond. Zo kennen we Henk en Leida ook, als dankbare mensen, die graag handen en voeten geven ook in hun bijdrage aan het werk in de gemeente van Christus. Daarnaast zien we hen er graag op uit trekken met de camper de laatste jaren. Steeds weer samen uit en samen thuis. Zo n trekkersbestaan is ook ons leven. Een reis waarbij je steeds weer doortrekt, van kracht tot kracht, van pleisterplaats tot pleisterplaats. Om uiteindelijk voor eeuwig Thuis te komen. We gunnen Henk en Leida nog goede reisjaren, waarin het einddoel steeds dichterbij en ook mooier wordt. Om te eindigen in de bruiloft die geen avond kent!

6 Kerkbode Hervormde Gemeente Voorthuizen 2015-wk32&33 Pg: 6-10 Jubileum Gert en Wil van Maanen, Paulus Potterstraat 56 (3781 ES), hopen op 13 augustus 50 jaar getrouwd te zijn. Met wat zich in de laatste jaren in hun leven voltrok is dat een extra bijzonder moment. Een moment waar we niet meer op konden rekenen of soms zelfs hopen. En nu mag dat moment toch aanbreken voor deze maatjes door dik en dun. God heeft hen veel gegeven om te dragen, maar Hij heeft hen ook veel gegeven om te kunnen dragen. Met Paulus mogen ze zeggen: vaak gebeden, maar Hij heeft gezegd: Mijn genade is u genoeg. Om nu ook van harte te kunnen belijden, met alle beperkingen en gebreken: Als ik zwak ben (en dat vind ik nog steeds moeilijk), ben ik sterk, in de kracht van mijn Heer! Het is begrijpelijk, maar toch ook vol genade, dat het uitzien naar de Heere Jezus op momenten bij Gert en Wil heel sterk is. De Heere weet hoe lang nog! Pastoraat Arie Mook, Hoefsmidlaan 6, zal op 10 augustus een operatie aan zijn blaas moeten ondergaan in verband met geconstateerde blaaskanker. Gerrit van Dam, Paulus Potterstraat 3-H (3781 EP), is na de laatste operatie weer naar zijn dochter in Zeewolde gegaan om aan te sterken. Als alles volgens verwachting is verlopen, is hij deze week weer thuisgekomen. Reina van Zwetselaar-van den Berg, Rembrandtstraat 74 (3781 ED), heeft nu al 8 weken een gebroken bovenarm. Ze heeft veel geduld nodig omdat ze moet wachten tot haar behandelend arts terug is van vakantie, voordat men iets aan de breuk kan doen. Teus van de Hoef, Roelenengweg 46 lag. in het Gelderse vallei ziekenhuis in Ede. Nadat de huisarts zijn bloed liet onderzoeken verwees deze hem met spoed door. Gelukkig werden de ernstige vermoedens niet bewaarheid. Uit onderzoek bleek dat zijn lichaam was vergiftigd door medicijnen. Op het moment dat ik dit schrijf is de verwachting dat hij woensdagochtend weer thuis komt. We denken ook aan de zieken thuis die kuren ondergaan of moeten aanvaarden dat kuren of medicijnen niet meer mogelijk zijn. We denken daarbij ook aan hen die zorg verlenen. Middelen worden aangewend, artsen doen hun werk We bidden dat dat alles gezegend mag worden. Boven alles mogen wij onze hoop stellen op de grote Heelmeester, die de situatie nooit uit de hand loopt en nog grotere genezing kan en wil schenken dan artsen op aarde ooit kunnen bewerkstelligen. Prediking Zondagmorgen hoopt ds. Van Leeuwen de draad van de prediking weer op te pakken, en wel opnieuw in Handelingen. Handelingen 20:1-16 zal dan aan de orde komen. Opmerkelijk is dat de inhoud van het Paasfeest naar de achtergrond lijkt te gaan en Pinksteren belangrijker is. Maar dan valt Eutychus uit het raam tijdens een ellenlange kerkdienst! Ontmoeting Inmiddels stond al twee keer na afloop van de ochtenddienst bij t Kerkheem de koffie klaar. Er zijn al fijne ontmoetingen geweest. Als u nog niet geweest bent, voorlopig is er iedere zondag gelegenheid. Weet dat u van harte welkom bent. Ook voor de vele gasten fijn als er gemeenteleden zijn. Het geeft hen ook een gevoel van welkom te zijn. Ten slotte Het is nog volop zomer en vakantietijd. We horen en zien gemeenteleden gaan en weer thuiskomen. Het gemeenteleven in de gemeente lijkt stil te liggen. Toch gelukkig niet helemaal. De oase van een zondag waar het Woord open mag gaan mogen we gewoon beleven en de pastorale zorg gaat, waar nodig, gewoon door. Na een periode van droogte kwam er regen zodat de natuur niet verdroogde en inmiddels is het weer volop zomer op het moment dat ik dit schrijf. Geweldig was de afgelopen week de regenboog te zien aan de hemel, het teken van Gods verbond tussen Hem en alle levende wezens op aarde. Een hartelijke groet voor u die thuis bent, u die weer thuiskomt en u die nog vertrekt. Wim Doest, scriba 6- BERICHTEN WIJK 2 Predikant: ds. L.W. Smelt Scriba: dhr. P. van Hemert, Beatrixlaan 23, 3781 AL De Steenkamp 11, 3781 VP tel tel ; Bijstand pastoraal werk: Mw. H. van Olst-Haze Tel /

7 Kerkbode Hervormde Gemeente Voorthuizen 2015-wk32&33 Pg: 7-10 Ds. Smelt heeft nog vakantie. Als u iets wilt vragen of wilt melden, neem dan alstublieft contact op met uw wijkouderling, met de scriba of met mevrouw Van Olst. Denk niet te snel dat uw vraag of zorg ons tot last is of dat de vraag wel kan wachten tot u huisbezoek krijgt. We willen elkaar graag tot hulp of steun zijn. Pastoraat We delen met u de zorgen van ziekten, omdat we mogen weten dat we elkaar in onze voorbeden opdragen bij onze Heere. We geloven dat God de gebeden van rechtvaardigen verhoort! ( Spr. 15:29) Corina van Davelaar, Roeterdinckstraat 28, is opnieuw opgenomen. Eerst in Hilversum; omdat men daar niet de juiste zorg kon geven, moest er weer een nieuwe plek gezocht worden. Dit werd de PAAZafdeling van Isala ziekenhuis in Zwolle. Onderzoek wees uit dat de klachten niet van neurologische aard zijn. Maar de coma-achtige situatie waarin ze zich bevindt is zorgelijk. Hans Mulder, Brahmslaan 20, wordt op vrijdag 7 augustus aan een rughernia geopereerd in Meander. Dinsdag 11 augustus hoopt hij weer thuis te komen om enige tijd plat te liggen op een bed in de kamer, verzorgd door vriendin en ouders. De gemeente moet hem als organist in dus geruime tijd missen. Helmien Oschman, Gaffel 58, ligt op het moment van schrijven nog in het Meanderziekenhuis i.v.m. chemokuren. En dan nog maar pas weduwe Ze weet zich gedragen door Hem, die troost en die draagt als we zelf niet meer kunnen lopen. Dhr. van Eede, Zeumerseweg 20a is dinsdag geopereerd en kreeg een nieuwe knie. De avond voordat hij naar huis mocht, kreeg hij koorts: een longontsteking. Zaterdag jl. kwam hij weer thuis, om daar verder te revalideren. Mw van Looijen-vd Burgt, Cortenaerlaan 12, is opgenomen geweest in Meander. Twee ingrepen waren er nodig en hoewel haar nierfunctie nog niet optimaal is, mocht ze vrijdag jl. weer naar huis. Diane Balgoijen, Tromplaan 14 is opgenomen in het Gelderse Vallei Ziekenhuis te Ede met veel pijn die veroorzaakt wordt door de ziekte van Croon. Een bekend gedicht, voor velen van u een aansprekend en troostvol gedicht. Voor als u het moeilijk hebt, door ziekte, door rouw, zorgen en wat dan ook. Voetstappen in het zand.. Ik droomde eens en zie ik liep aan 't strand bij lage tij. Ik was daar niet alleen, want ook de Heer liep aan mijn zij. We liepen samen het leven door, en lieten in het zand, een spoor van stappen; twee aan twee, de Heer liep aan mijn hand. Ik stopte en keek achter mij, en zag mijn levensloop, in tijden van geluk en vreugde, van diepe smart en hoop. Maar als ik het spoor goed bekeek, zag ik langs heel de baan, daar waar het juist het moeilijkst was, maar één paar stappen staan. Ik zei toen "Heer waarom dan toch? Juist toen ik U nodig had, juist toen ik zelf geen uitkomst zag, op het zwaarste deel van mijn pad..." De Heer keek toen vol liefde mij aan, en antwoordde op mijn vragen; "Mijn lieve kind, toen het moeilijk was, toen heb ik jou gedragen..." (Heintje van Olst, pastoraal medewerker)

8 Kerkbode Hervormde Gemeente Voorthuizen 2015-wk32&33 Pg: 8-10 Heer, kom wonen in dit kinderhart. Alie en Henk van de Ruitenbeek ( Bachlaan 55, 3781 HD) kregen op 31 juli een dochtertje. Ze heet Henriëtte Elisabeth, en haar roepnaam is Hester. De drie jongens Aart, Dirk en Jelle zijn ook heel blij met hun zusje. Alles rond de geboorte is heel goed gegaan. Dat hebben Alie en Henk als een grote zegen ervaren, juist ook omdat in het laatste jaar in de familie groot verdriet was rond geboortes. Juist rond geboorte blijkt soms hoe dicht blijdschap en zorg bij elkaar kunnen liggen. Haar hele leven zal Hester afhankelijk zijn van haar Schepper. Dat belijden de ouders in dit gebedje : Heer, houd U dit kleine leven, met Uw handen liefdevol omvat. Voor al het goede willen we U danken. Heer, kom wonen in dit kinderhart. Een rustig en stil leven. ( 1 Tim. 2:2) Nu ds. Smelt geniet van zijn vakantierust mag ik de pen voor deze week overnemen. Dat betekent voor u wat minder te lezen. Dominee Smelt legt elke week heel wat op uw bordje. In de vorige kerkbode stonden zoals altijd de pastorale berichten over lief en leed van gemeenteleden. Daarnaast was er nog veel informatie over lastige zaken. Bijvoorbeeld over de moderne mens die niet dienstbaar wil zijn, maar alleen denkt aan zijn zelfontplooiing. Ds. Smelt berichtte verder over indringende vragen rond abortus en computerspel-verslaving. We leven in een tijd van overvloed aan informatie. We krijgen zoveel binnen via de krant, de radio en de televisie dat we er moe van kunnen worden, of we worden afgestompt door alle zorgelijke zaken. Het raakt je niet meer. Als je dan dat stille en rustige leven wilt, waar in 1 Tim. 2 sprake van is, dan kun je dat misschien maar beter niet allemaal gaan lezen. Bovendien: als je niet in de leeftijd bent dat je kinderen kunt krijgen, dan behoef je toch niets over abortus te lezen? Als je geen kinderen hebt behoef je toch ook niet over computerspel-verslaving te lezen? Dat is toch te kort door de bocht. In deze eerste brief aan Timotheüs gaat het er Paulus niet om dat je jezelf rust geeft, maar dat je God vraagt of Hij de gemeente rust geeft om een godvruchtig leven te kunnen leiden. Dáár moeten de mensen voorbede voor doen. Daarom is het goed om over de zorgen van anderen te lezen. Dat kan jouw gebed inhoud geven. Daarvoor lees je de kerkbode, en daarvoor gebruik je de gebedskalender. Gebed om rust in de gemeente, om wijsheid voor jonge ouders die voor moeilijke vragen staan. Gebed voor ons land, of God geeft dat ook in de toekomst zondagse kerkdiensten mogelijk blijven, gebed voor de kerk wereldwijd, die veel heeft te lijden Maar moet je dan alles op je nek nemen? Moet je overal voorbede voor doen? Er gebeurt zoveel naars in gezinnen en in de maatschappij. Je hoort over zoveel leed in de oorlogslanden. In onze huisbijbel liggen op dit moment drie gebedskalenders, van onze gemeente, van de zendingsbond GZB en van Open Doors. Met name de verhalen van Open Doors zijn heel lastig. Zóveel geweld tegen Christenen is ook bijna niet te verwerken. Je mag ook keuzes maken. Want je gebed is niet alléén voorbede. Ook lofprijzing, verootmoediging, de vraag om vergeving en om het dagelijks brood behoren er toe. Daarom doe je ook niet alleen voorbede voor anderen. Je mag ook bidden of de Heilige Geest je helpt om wijze keuzes te maken. Geen keuze uit gemakzucht, maar een keuze die wordt geleid door Gods wijsheid. En als de nood van anderen op jouw hart ligt, dan mag je die nood in Gods hand geven, en je zorg daar ook laten liggen. Dàt mag je rust geven. Die rust wensen we elkaar en daarom doen we trouw voorbede voor elkaar. Daarom zijn we ook geïnteresseerd in de zorgen van anderen. Ik wens u veel zegen toe in uw gebeden. Evert Schimmel. 7- BERICHTEN NIEUW-AVONDRUST Predikant: ds. W.J. Gorissen Ouderling: dhr. G. Bosch, Zicht 2, 3781 CE Prinsenweg 22/74, 3862 PW Nijkerk tel of ; tel ; Ons voorgegaan Wat wij vreesden is waarheid geworden. Op 25 juli overleed in de leeftijd van 81 jaar, Aartje van den Hazel-van Zevenbergen. Zij was sinds 5 april 2011 weduwe van Albert van den Hazel. Hoe vaak hebben wij haar, dat kleine ijzersterke vrouwtje, met zorgende liefde haar man in de rolstoel zien rondrijden. Deze lieve moeder van Tijmen, Jannie, Ina, Bert en Lida, de zichzelf vaak wegcijferende schoon moeder van Sylvia, Aart en Marco en de sportieve oma van Mariska, Martijn en Sanna, Frank, Daphne, Glenn, nogmaals Glenn, Daan en Femke, ging in vrede van ons heen.

9 Kerkbode Hervormde Gemeente Voorthuizen 2015-wk32&33 Pg: 9-10 Woensdag 29 juli was er in zaal Zeumeren de gelegenheid tot condoleren, terwijl wij haar donderdag 30 juli, na een afscheidsdienst in haar kerk,, bij haar man op de gemeentelijk begraafplaats Diepenbosch begraven hebben. Psalm 150, dominee, één van haar lievelingsliederen; kun je die wel gebruiken in een afscheidsdienst? We zouden dat wel graag willen. Alzo is geschied. Samen met de familie en belangstellenden hebben wij in Zijn heiligdom Hem geloofd om Zijn machtige daden, om Zijn geweldige grootheid. Om Zijn genadige liefde, die Hij in Christus Jezus ook aan de overledene en ons, die treuren om haar heengaan, heeft betoond. Ook hier condoleren wij groot en klein, medebewoners en verzorgers uit Nieuw Avondrust, met het heengaan van dit dappere vechtertje. Onze zieken Bij het maken van deze kerkbode kreeg ik een telefoontje dat mevr. A. van Beek- Trouw, na een hersenbloeding in het Meanderziekenhuis is op genomen. Er worden grote zorgen om haar gemaakt. Laten we haar meenemen in onze gebeden. Bijbelkring Hebt u het genoteerd? Dinsdag 11 augustus uur D.V. Bijbelkring. Psalm 150 willen we behandelen. Iedereen van harte welkom. Psalm 84 Van de lievelingspsalm van de onvergetelijke Gerrit Liefting kreeg ik eens een gedicht gemaakt door Mar van der Velden. Mooi, maar ook wel met een paar steekjes onder water. Zei de mus tegen de zwaluw met ontroerde stem, maar kalm: k Weet niet of je het weet hoor, broeder maar wij staan samen in een psalm. Is dat zo? geeuwde de zwaluw en moet ik daar dan blij mee zijn? k Stond liever in een hit met Abba dan in zo'n treurlied van Calvijn Kom nou toch, psalm vier en tachtig is zo mooi, vooral vers twee! Ja, dat zal wel, zei de zwaluw Ik hou meer van hupsakee. Maar de mus was niet te houden: Zelfs vindt de mus een huis, o Heer tjilpte hij op hele noten. Hij zong het prachtig, zonder meer. De zwaluw giechelde en zei spottend: Jij vindt een huis? waar slaat dat op? t Lijkt wel een lied van makelaren. Heb je de kolder in de kop? De mus zong onverstoorbaar verder: de zwaluw legt haar jongskens neer in t kunstig nest bij Uw altaren. Nu lachte de zwaluw toch niet meer. t Kunstig nest, dat is juist getroffen, sprak hij vol trots en tederheid Je zult een nest maar zelden vinden van zo hoge kwaliteit. Wat een psalm en wat een beelden en wat een dichter vol van geest! Ik hou van psalm vierentachtig en van vers twee het allermeest.

10 Kerkbode Hervormde Gemeente Voorthuizen 2015-wk32&33 Pg: Nu zongen samen, mus en zwaluw de hele psalm van a tot z. Weliswaar in oude berijming maar een kniesoor die daar op let. Groet. We wensen u allemaal het Allerbeste toe. Ds. W.J. Gorissen en oud. G. Bosch. 8- VAN BINNEN UIT Missionaire commissie Ev. & pastoraalwerker: J.W. van der Vegte Secr.: Daphne Groeneveld, Kantoor: Kerkelijk centrum Tel ; Van den Berglaan 79, 3781 GE rek.nr. NL54RABO Tel , Er zijn deze week geen berichten voor deze rubriek.

Voor de dienst zingen we:

Voor de dienst zingen we: Voor de dienst zingen we: Looft de Here, alle gij volken, prijst Hem, alle gij natiën, want zijn goedertierenheid is machtig over ons, en des Heren trouw is tot in eeuwigheid. Halleluja (8x) Ben je groot

Nadere informatie

Wat zijn jouw talenten?

Wat zijn jouw talenten? Zegen Kruiskerk Eerbeek 9 november 2014 De uitgangscollecte is voor het onderhoud van de gebouwen Voorganger: Ds. Ronald Heins Organist: Teun Groen Mededelingen > Na afloop kunt u in de hal de ouders feliciteren.

Nadere informatie

Welkom in de Menorah. Ouderling van dienst : mw. F. Hovius. Naam van de zondag: Kleur: Groen (kleur van hoop, groei, leven en toekomst)

Welkom in de Menorah. Ouderling van dienst : mw. F. Hovius. Naam van de zondag: Kleur: Groen (kleur van hoop, groei, leven en toekomst) Welkom in de Menorah Voorganger : ds. A.H. Boschma Ouderling van dienst : mw. F. Hovius Organist : dhr. H. Dorsman Lectrice : mw. N. Feenstra Naam van de zondag: Kleur: Groen (kleur van hoop, groei, leven

Nadere informatie

Initiatiefgroep Roze Vieringen Rotterdam

Initiatiefgroep Roze Vieringen Rotterdam Initiatiefgroep Roze Vieringen Rotterdam Oecumenisch Roze Viering zondag 6 maart 2016 om 15.00 uur THEMA Hoe ik ook ben Voorganger ds. Ilse Hogeweg Paradijskerk Nieuwe Binnenweg 25, Rotterdam Gedachten

Nadere informatie

Orde van de doopdienst. op zondag 20 december 2015. in de Hervormde kerk te Sellingen. waarin. Jarno Godlieb. gedoopt wordt

Orde van de doopdienst. op zondag 20 december 2015. in de Hervormde kerk te Sellingen. waarin. Jarno Godlieb. gedoopt wordt Orde van de doopdienst op zondag 20 december 2015 in de Hervormde kerk te Sellingen waarin Jarno Godlieb gedoopt wordt Voorganger : Ds. J.W. Baan. Organist : Mevrouw M. Withaar-Boomsma. Medewerking : Kinderen

Nadere informatie

Zondagmorgen 6 september

Zondagmorgen 6 september 12 e zondag van de zomer, kleur wit, viering HA Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Dhr. André de Jager Ouderling van dienst: Gerard de Haan Kosters: Dick en Marry de Jong Geluid studio: Alfred den

Nadere informatie

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Boekje over de kerk voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Over dit boekje Wij hebben op catechisatie wat geleerd over de kerk. Daar willen we je wat over vertellen.

Nadere informatie

DUINZICHTKERK zondag 30 september 2012

DUINZICHTKERK zondag 30 september 2012 Zijn wij in U één, samen op uw wegen, dan wordt ons tot zegen lachen en geween. DUINZICHTKERK zondag 30 september 2012 PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE DUINZICHTKERK/VREDESKAPEL Hartelijk welkom in de Duinzichtkerk.

Nadere informatie

Zondagmorgen 6 maart

Zondagmorgen 6 maart Zondagmorgen 6 maart 4 e zondag 40dagentijd, kleur paars Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Jan van der Meulen Piano: Judith Schep Ouderling van dienst: Joop van den Dool Lector: Emiel de Jager Kosters:

Nadere informatie

HET WOORD: SCHRIFT EN TAFEL

HET WOORD: SCHRIFT EN TAFEL Thema: Wachten Orde van dienst: - VOORBEREIDING Zondag 28 december 2014 Zuiderkerkgemeente Voorganger: ds. E. Wisselink Organist: mevr. Willy Misker Wit Wit is de kleur van de vreugde, wit is de kleur

Nadere informatie

Geloofsbelijdenis * (zie de drie voorbeelden) (Als de ouders een doopkaars hebben kan die nu worden aangestoken.)

Geloofsbelijdenis * (zie de drie voorbeelden) (Als de ouders een doopkaars hebben kan die nu worden aangestoken.) Overzicht van een doopviering, waarin de doop wordt gedaan door Nel Hogervorst van Kampen, pastoraal werker. Zij vindt het prettig als er niet zoveel tekst in het boekje staat, omdat zij dan kan improviseren.

Nadere informatie

Orde van dienst voor de slotdienst van de aangepaste catechese van Barneveld en Voorthuizen. 14 april 2013 Goede Herderkerk te Barneveld

Orde van dienst voor de slotdienst van de aangepaste catechese van Barneveld en Voorthuizen. 14 april 2013 Goede Herderkerk te Barneveld Orde van dienst voor de slotdienst van de aangepaste catechese van Barneveld en Voorthuizen. 14 april 2013 Goede Herderkerk te Barneveld THEMA: Goed Nieuws!! Voorganger: ds. M.P.D. Barth Organist: P.J.

Nadere informatie

Orgelspel. Welkom en afkondigingen

Orgelspel. Welkom en afkondigingen RUST BIJ DE VADER Biddag voor gewas en arbeid t Harde, 9 maart 2016 Voorganger: ds. D. Dekker Organist: dhr. G.G. Kunst Medewerking: kinderen zondagsschool en jeugdclubs Aanvang; 9.30 uur 1 Orgelspel Welkom

Nadere informatie

Gemeenschappelijke ziekenzalving. Ik zal er zijn voor u!

Gemeenschappelijke ziekenzalving. Ik zal er zijn voor u! Gemeenschappelijke ziekenzalving Ik zal er zijn voor u! Priester: De Heer zegene en Hij behoede ons. De Heer doe Zijn aangezicht over ons lichten en zij ons genadig altijd. De Heer verheffe Zijn aangezicht

Nadere informatie

Zondag 27 juli 2014 Bethelkerk Wijkgemeente Ambacht-Oost. : Ds. Guus A.V. Fröberg : Kees van den Berg

Zondag 27 juli 2014 Bethelkerk Wijkgemeente Ambacht-Oost. : Ds. Guus A.V. Fröberg : Kees van den Berg Zondag 7 juli 014 Bethelkerk Wijkgemeente Ambacht-Oost. Voorganger Organist : Ds. Guus A.V. Fröberg : Kees van den Berg De kaarsen worden aangestoken Wij bereiden ons in stilte voor op de dienst In de

Nadere informatie

Hartelijk welkom in de kerk! Thema 2 Blij met beleving!

Hartelijk welkom in de kerk! Thema 2 Blij met beleving! Hartelijk welkom in de kerk! Thema 2 Blij met beleving! Mededelingen Wilt u aub uw mobiele telefoons uitzetten i.v.m. storing van de beeldopnames? Lied van de week Lied Thuis in Gods huis Couplet 1 en

Nadere informatie

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN AVONDMAAL VIEREN Het Avondmaal is meer dan zomaar een maaltijd. Om dat te begrijpen, is dit boekje gemaakt. Vooral is daarbij gedacht aan de kinderen, omdat zij met

Nadere informatie

Lezen : Romeinen 8 : 31-39 Tekst : Psalm 103. Psalm 146 : 3, 5 en 8 Opwekking 60 Lied 90 : 3, 4 en 6 Lied 460 : 1, 2 en 3 NLB 103e

Lezen : Romeinen 8 : 31-39 Tekst : Psalm 103. Psalm 146 : 3, 5 en 8 Opwekking 60 Lied 90 : 3, 4 en 6 Lied 460 : 1, 2 en 3 NLB 103e Lezen : Romeinen 8 : 31-39 Tekst : Psalm 103 Psalm 146 : 3, 5 en 8 Opwekking 60 Lied 90 : 3, 4 en 6 Lied 460 : 1, 2 en 3 NLB 103e de kerk winterklaar Betekent.. - deur linksvoor blijft dicht - deur bij

Nadere informatie

DUINZICHTKERK. zondag 14 september 2014

DUINZICHTKERK. zondag 14 september 2014 DUINZICHTKERK zondag 14 september 2014 Wijkgemeente Archipel-Benoordenhout Voorganger: ds. R. Stiemer; ouderling van dienst: Mevr G.J. Wubs-Postma; diaken van dienst: Mevr. H.J. Laméris-van den Berg; organist:

Nadere informatie

HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK

HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK zondagsbrief 6 september 2015 HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK 12 e Zondag van de Zomer Kleur: groen De kleur groen drukt nieuw leven, hoop, toekomst en groeikracht uit. Voorganger: Organist: Da. Geke

Nadere informatie

Wat is een kerkdienst?

Wat is een kerkdienst? Inhoudsopgave Welkom...3 Wat is een kerkdienst?... 4 Liturgie...5 Schema liturgie... 6 Begrippen... 8 Ruimte voor uw aantekeningen... 9 Contact...10 Routebeschrijving... 11 2 Welkom Allereerst hartelijk

Nadere informatie

Zondag 28 februari 2016. Welkom in De Regenboog!

Zondag 28 februari 2016. Welkom in De Regenboog! Zondag 28 februari 2016 Welkom in De Regenboog! Voorganger: kand. J.H. van Wijk, Zwolle Ouderling van dienst: Gerhard Nijhoff Organist: Rien Hoekjen Lector: Heleen Rutterkamp Koster: Ria op den Dries Liturgisch

Nadere informatie

DIENST VAN SCHRIFTLEZING EN GEBED. 11 januari 2015. Eerste Zondag na Epifanie De doop van de Heer in de Jordaan

DIENST VAN SCHRIFTLEZING EN GEBED. 11 januari 2015. Eerste Zondag na Epifanie De doop van de Heer in de Jordaan DIENST VAN SCHRIFTLEZING EN GEBED Oud-Katholieke Parochie van de H.Georgius St. Joris op t Zand te Amersfoort 11 januari 2015 Eerste Zondag na Epifanie De doop van de Heer in de Jordaan Welkom door kerkmeester

Nadere informatie

Menze Fernandus van Houten

Menze Fernandus van Houten Liturgieboekje bij het afscheid van Menze Fernandus van Houten * Groningen, 10 februari 1931 Tolbert, 21 februari 2016 in een samenkomst op donderdag 25 februari 2016, om 11.00u in de Gereformeerde Kerk

Nadere informatie

Philadelphiadienst Zondag 8 november 2015 Dorpskerk Bodegraven Aanvang: 17.00 uur

Philadelphiadienst Zondag 8 november 2015 Dorpskerk Bodegraven Aanvang: 17.00 uur Philadelphiadienst Zondag 8 november 2015 Dorpskerk Bodegraven Aanvang: 17.00 uur Voorganger: Organiste: Koster: Ds. M.J. van Oordt Bep Veenstra Dirk Bouwman 2 Voorzang: Psalm 116 vers 1 en 11 God heb

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. P. Molenaar

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. P. Molenaar Welkom in deze dienst Voorganger is ds. P. Molenaar Schriftlezing: Mattheüs 5 vers 13 t/m 16 Lied 245 vers 1, 2, 3 en 4 () Morgenzang vers 1 (Schoolpsalm) Psalm 46 vers 1 en 4 Psalm 119 vers 1 (Nieuwe

Nadere informatie

Orde van de dienst. Zondag 1 september Oude Kerk - Bennekom

Orde van de dienst. Zondag 1 september Oude Kerk - Bennekom Orde van de dienst Zondag 1 september Oude Kerk - Bennekom Geroepen om op weg te gaan In deze dienst zal ds. Jan Minnema afscheid nemen van de Hervormde Gemeente Bennekom Voorganger: Ds. Jan Minnema Ouderling

Nadere informatie

VIERING VAN SCHRIFT EN TAFEL IN DE PETRAKERK

VIERING VAN SCHRIFT EN TAFEL IN DE PETRAKERK VIERING VAN SCHRIFT EN TAFEL IN DE PETRAKERK 21 april 2011 WITTE DONDERDAG Voorganger Orgel Diaken Ds. Marja Terlouw-Sterk Bert Wisgerhof Gerrie de Vries Welkom Psalm 107 : 1, 3 Verstilling, bemoediging

Nadere informatie

Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods

Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods Romeinen 10: 17 Toelichting op de gang van zaken in de eredienst Informatie voor onze gasten Op pagina 4 vindt u de volgorde van de

Nadere informatie

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Orde van dienst voor zondag 6 september 2015 Kerk: Brugkerk, Kroonplein 1 te Lemelerveld Aanvang: 9.30 uur Organist: Ton Timmerman Voorganger: ds. Kees Benard = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Nadere informatie

Kruisteken en begroeting (naar Carlos Desoete)

Kruisteken en begroeting (naar Carlos Desoete) Kruisteken en begroeting (naar Carlos Desoete) Aan allen van harte welkom op deze gemeenschappelijke ziekenzalving Op moeilijke momenten als deze willen wij niet alleen zijn. In deze viering willen we

Nadere informatie

Zondag 8 november 2015 Dorpskerk 09.30 uur: Ds. A. Visser, Garderen 18.45 uur: Ds. E.K. Foppen, Gorinchem

Zondag 8 november 2015 Dorpskerk 09.30 uur: Ds. A. Visser, Garderen 18.45 uur: Ds. E.K. Foppen, Gorinchem Kerkbode Hervormde Gemeente Voorthuizen 2015-wk45 Pg: 1-9 Hervormde Gemeente Voorthuizen 2015 week 45 (Tekst kerkbode 72 e jaargang nr. 41) Voorzitter Algemene Kerkenraad: H. Morren Bakkersweg 53, 3781

Nadere informatie

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon Op weg met Jezus eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 5 Bidden Eerste communieproject "Op weg met Jezus" hoofdstuk 5 blz. 1 Joris is vader aan het helpen in de tuin. Ze zijn

Nadere informatie

1. Gods eigendom. Op Toonhoogte 265

1. Gods eigendom. Op Toonhoogte 265 Jaarreeks 1: Jaarreeks 1: 1. Gods eigendom Abba, Vader, U alleen U behoor ik toe. U alleen doorgrondt mijn hart. U behoort het toe. Laat mijn hart steeds vurig zijn, U laat nooit alleen U behoor ik toe.

Nadere informatie

Voorbereiding Heilig Avondmaal

Voorbereiding Heilig Avondmaal Voorbereiding Heilig Avondmaal Delen (bijlage) MAANDAG: voor de jongere kinderen MAANDAG: voor de oudere kinderen Stel je bent in het buitenland op vakantie en je bezoekt daar een kerk. Bij binnenkomst

Nadere informatie

40-dagenboek. Zeven bouwstenen. voor een groeiende gemeente. Kees de Vlieger. Een Kerygma studie

40-dagenboek. Zeven bouwstenen. voor een groeiende gemeente. Kees de Vlieger. Een Kerygma studie 40-dagenboek Zeven bouwstenen voor een groeiende gemeente Kees de Vlieger Een Kerygma studie 1 Copyright Stichting Kerygma Nederland Kerkstraat 24-3 3781 GB Voorthuizen Tel. 0342-475048 E-mail: kerygma@kerygma.nl

Nadere informatie

Liturgie openluchtdienst. Zondag 12 juli 2015. Thema: Een reis rond de wereld

Liturgie openluchtdienst. Zondag 12 juli 2015. Thema: Een reis rond de wereld Liturgie openluchtdienst Zondag 12 juli 2015 Thema: Een reis rond de wereld Voorganger: ds. J.W. Leurgans m.m.v. Muziekvereniging De Eendracht Ouderling van dienst: Carla van Welzenis Hervormde Gemeente

Nadere informatie

De Rozenkrans Werkboekje voor de Kinderwoorddienst

De Rozenkrans Werkboekje voor de Kinderwoorddienst De Rozenkrans Werkboekje voor de Kinderwoorddienst Deze rozenkrans mag je mooi inkleuren Het Rozenkransgebed Er zijn liedjes waarin eenzelfde zin steeds herhaald wordt. Zo is er ook een gebed met herhaling:

Nadere informatie

Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014. Selfie? Ie-self!

Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014. Selfie? Ie-self! Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014 Selfie? Ie-self! Voorganger: Dhr. G.J. Heinen Muzikale medewerking: koor van Groot Schuylenburg uit

Nadere informatie

Protestantse Gemeente te Wapenveld in de Petruskerk 7 jul. 2013 19:00 uur

Protestantse Gemeente te Wapenveld in de Petruskerk 7 jul. 2013 19:00 uur GROOTLETTER LITURGIE AVONDDIENST Protestantse Gemeente te Wapenveld in de Petruskerk 7 jul. 2013 19:00 uur Liturgische kleur: Groen Klap in de handen, o volken, juich God toe met jubelzang. Psalm 47: 2.

Nadere informatie

Witte Donderdag 24 maart uur in de Protestantse Zionskerk

Witte Donderdag 24 maart uur in de Protestantse Zionskerk Witte Donderdag 24 maart 2016 19 uur in de Protestantse Zionskerk DEEL 1: DIENST VAN DE VOORBEREIDING Orgelspel: variaties op Mijn ziel, aanvaard uw luister (Crüger) Welkom en mededelingen door de ouderling

Nadere informatie

Orde III Schrift, zegen en gebed

Orde III Schrift, zegen en gebed Orde III Schrift, zegen en gebed bemoediging en groet Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, Ps. 124:8 [die trouw houdt tot in eeuwigheid Ps. 146:6 en niet laat varen het

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. G.J. Codee (De Bilt)

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. G.J. Codee (De Bilt) Welkom in deze dienst Voorganger is ds. G.J. Codee (De Bilt) Schriftlezing: Jona 3 en 4 Lied 231 vers 1, 3 en 4 (Op Toonhoogte) Psalm 95 vers 1 (Schoolpsalm) Psalm 27 vers 6 en 7 Psalm 119 vers 5 en 6

Nadere informatie

In de Bijbel kunnen we 140 keer het woord rust vinden (N.B.G. vertaling) Een paar van die gedeelten noem ik u ter overdenking.

In de Bijbel kunnen we 140 keer het woord rust vinden (N.B.G. vertaling) Een paar van die gedeelten noem ik u ter overdenking. OVERDENKING Markus 6:31 En Hij zeide tot hen: Komt hier en gaat met Mij alleen naar een eenzame plaats en rust een weinig. Want er waren velen, die kwamen en gingen, en zij hadden zelfs geen tijd om te

Nadere informatie

Protestantse Wijkgemeente Duinzichtkerk/Vredeskapel

Protestantse Wijkgemeente Duinzichtkerk/Vredeskapel Orde van dienst Zondag 8 juli, Vredeskapel Viering Heilig Avondmaal Protestantse Wijkgemeente Duinzichtkerk/Vredeskapel Hartelijk welkom in de Vredeskapel deze morgen! Voorganger: Ds. C. van Duinen; ouderling

Nadere informatie

Marcus 10,13-16 - Kleine en grote kinderen: iedereen is welkom bij Jezus

Marcus 10,13-16 - Kleine en grote kinderen: iedereen is welkom bij Jezus Marcus 10,13-16 - Kleine en grote kinderen: iedereen is welkom bij Jezus Gezinsdienst Liturgie Welkom en mededelingen Voorzang: - Gezang 132 - Opwekking 461 - Gezang 146 Stil gebed Votum / groet Zingen:

Nadere informatie

handreiking om de kerkdienst te volgen

handreiking om de kerkdienst te volgen Uitgave: oktober 2006 Evangelisatiecommissie Chr. Geref. Kerk De Zaaier Foto s: Jaco Reijgersberg Als pdf te downloaden van www.cgkdezaaier.nl handreiking om de kerkdienst te volgen Inhoudsopgave Welkom

Nadere informatie

Gedroomd Gedragen Geboren Gedoopt

Gedroomd Gedragen Geboren Gedoopt Gedroomd Gedragen Geboren Gedoopt 15/10/2008 BEGROETING (door de priester) Sofie : Welkom, lieve Vital. Maandenlang hebben we naar jou komst uitgekeken. Vol verwachting, vol hoop en zeker vol liefde. Iedere

Nadere informatie

9e zondag van de zomer. Bij deze zondag. Kindernevendienst. Kinderoppas Martine van Manen

9e zondag van de zomer. Bij deze zondag. Kindernevendienst. Kinderoppas Martine van Manen 18 augustus 2013 22 e jaargang nr. 33 9e zondag van de zomer Kleur groen De kleur van hoop, verwachting en toekomst. Groen is ook de kleur van de feestloze tijd. Bij deze zondag Voorganger Ouderling van

Nadere informatie

Kinderen van de zondagsschool komen binnen en zingen op het podium: God heeft een plan met je leven

Kinderen van de zondagsschool komen binnen en zingen op het podium: God heeft een plan met je leven Welkom Afsluiting Winterwerk Voorganger: Ds J. Hoekman Orgel/Piano: Dhr. G. Zoer Thema: Vissers van mensen Kinderen van de zondagsschool komen binnen en zingen op het podium: God heeft een plan met je

Nadere informatie

Wat is jouw topmoment?

Wat is jouw topmoment? Zondag 21 februari 2016 2e zondag 40 dagentijd Wat is jouw topmoment? Begroeting (ouderling van dienst) We gaan staan Welkom Zingen: Vrede voor jou Vrede voor jou, hierheen gekomen, zoekend met ons om

Nadere informatie

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten. zondag 9 februari 2014. met jongeren van Arminius landelijke remonstrantse jongerengemeente

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten. zondag 9 februari 2014. met jongeren van Arminius landelijke remonstrantse jongerengemeente Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten zondag 9 februari 2014 met jongeren van Arminius landelijke remonstrantse jongerengemeente voorganger: ds. Japke van Malde organist: Erik Visser Orde van de dienst.

Nadere informatie

Kerkbrief Hervormde gemeente Wijk 2&3 Bennekom. Zondag Reminiscere

Kerkbrief Hervormde gemeente Wijk 2&3 Bennekom. Zondag Reminiscere Kerkbrief Hervormde gemeente Wijk 2&3 Bennekom Zondag 21 februari 2016 kleur: paars Zondag Reminiscere Dienst: Oude kerk om 10.30 uur Voorganger: mevr. Ds. M.A. de Hoog, Doorn Organist: dhr. Sjoerd Meijer

Nadere informatie

Witte Donderdag Duinzichtkerk, 17 april 2014

Witte Donderdag Duinzichtkerk, 17 april 2014 Witte Donderdag Duinzichtkerk, 17 april 2014 PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE ARCHIPEL/BENOORDENHOUT Hartelijk welkom in de Duinzichtkerk Vandaag beginnen wij de viering van de drie dagen van Pasen. Wij gedenken

Nadere informatie

Kerk- en Schooldienst in de Maranathakerk. in samenwerking met de Protestants Christelijke Basisschool Samen op Weg VERWONDERING!

Kerk- en Schooldienst in de Maranathakerk. in samenwerking met de Protestants Christelijke Basisschool Samen op Weg VERWONDERING! Kerk- en Schooldienst in de Maranathakerk in samenwerking met de Protestants Christelijke Basisschool Samen op Weg VERWONDERING! Voorganger: ds. Peter Smilde Pianist en organist: Bas van Viegen Met medewerking

Nadere informatie

Orde van dienst voor de kerkdienst waarin 10 mensen belijdenis van het geloof zullen afleggen uit wijk 3. 3 april 2016 Oude Kerk in Barneveld

Orde van dienst voor de kerkdienst waarin 10 mensen belijdenis van het geloof zullen afleggen uit wijk 3. 3 april 2016 Oude Kerk in Barneveld Orde van dienst voor de kerkdienst waarin 10 mensen belijdenis van het geloof zullen afleggen uit wijk 3 3 april 2016 Oude Kerk in Barneveld Predikant: ds. M. P. D. Barth Organist/pianist: R. van Middendorp

Nadere informatie

Jaarthema NGK Dalfsen

Jaarthema NGK Dalfsen Jaarthema NGK Dalfsen Seizoen 2015-2016 Breng ons samen Verbonden van hart tot hart Aanvaard elkaar daarom ter ere van God, zoals Christus u heeft aanvaard Romeinen 15 vers 7 Jaarthema 2015-2016: Leven

Nadere informatie

JEZUS VERGEEFT EN GENEEST

JEZUS VERGEEFT EN GENEEST LITURGIE voor de themadienst ter afsluiting van de VBW De bouwplaats op zondag 25 oktober 2015 om 9.30 uur in de Elimkerk te t Harde. JEZUS VERGEEFT EN GENEEST Voorganger: ds. D. Dekker Organist: dhr.

Nadere informatie

Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje

Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje Aangepaste dienst Liturgie Voor de dienst speelt de band drie liederen Opwekking 11 Er is een Heer Opwekking 277 Machtig God, sterke Rots

Nadere informatie

Duinzichtkerk Zondag 25 januari 2015. In deze dienst wordt de doop bediend aan Louise Christine Neggers

Duinzichtkerk Zondag 25 januari 2015. In deze dienst wordt de doop bediend aan Louise Christine Neggers Duinzichtkerk Zondag 25 januari 2015 In deze dienst wordt de doop bediend aan Louise Christine Neggers DUINZICHTKERK Wijkgemeente Archipel- Benoordenhout voorganger ds Corrie van Duinen; ouderling van

Nadere informatie

Goede buren. Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam

Goede buren. Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam Goede buren Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam Voorganger: ds. Joke van der Neut Organist: Alex Hommel Orgelspel Welkom door ouderling van dienst Jan

Nadere informatie

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Orde van dienst voor zondag 1 november 2015, themadienst Mag ik dan bij je schuilen? - over vluchtelingen Met muzikale medewerking van koor Reborn o.l.v. Esther van der Heijden Koffie drinken na de dienst

Nadere informatie

Schooljaar 2014-2015 - jaargang 15 - nummer 75 - juli 2015. Nieuwsbrief 9

Schooljaar 2014-2015 - jaargang 15 - nummer 75 - juli 2015. Nieuwsbrief 9 Schooljaar 2014-2015 - jaargang 15 - nummer 75 - juli 2015 Nieuwsbrief 9 Voorwoord Wanneer u deze nieuwsbrief onder ogen krijgt, ligt het schooljaar 2014-2015 al weer achter ons. Alle voorbereidingen voor

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN Na een lange zomer met zon en regen is het weer tijd voor een nieuwe nieuwsbrief. Het is misschien een beetje gek maar onze nieuwsbrief lijkt een beetje op de zomer,

Nadere informatie

De Levensbron, Rilland Kerkdienst van Woord en Sacrament, zondag 14 februari 2016 Eerste zondag in de Veertigdagentijd: Invocabit

De Levensbron, Rilland Kerkdienst van Woord en Sacrament, zondag 14 februari 2016 Eerste zondag in de Veertigdagentijd: Invocabit De Levensbron, Rilland Kerkdienst van Woord en Sacrament, zondag 14 februari 2016 Eerste zondag in de Veertigdagentijd: Invocabit Voorganger: ds. W. Lolkema Mmv van Gospelband Vision, Tholen De VOORBEREIDING

Nadere informatie

10 april 2016 in de Voorhof te Woudenberg

10 april 2016 in de Voorhof te Woudenberg 10 april 2016 in de Voorhof te Woudenberg Orde van dienst waarin Lars & Emma Elisabeth van den Brink Nora Catharina Ruitenberg gedoopt zullen worden en Ernst Jan de Kruijf belijdenis van zijn geloof zal

Nadere informatie

Zondag 16 februari 2014. Protestantse Gemeente Biddinghuizen THEMA: Ho, stop, help!

Zondag 16 februari 2014. Protestantse Gemeente Biddinghuizen THEMA: Ho, stop, help! Zondag 16 februari 2014 Protestantse Gemeente Biddinghuizen THEMA: Ho, stop, help! Voorganger: ds. Bram Bregman Organist: dhr. Klaas Keimpema Pianist en dirigent schoolkoor: dir. Adriaan Stuij Welkom -

Nadere informatie

Ps.103:1,2, 17 en 18 Houten 23 november 2008

Ps.103:1,2, 17 en 18 Houten 23 november 2008 Ps.103:1,2, 17 en 18 Houten 23 november 2008 We vieren vanmorgen een prachtig feest. Kees van Leeuwen heeft belijdenis van zijn geloof afgelegd en hield samen met Mirjam hun drie kinderen ten doop. Johannes

Nadere informatie

Kerk- en schooldienst op zondag 16 februari In de Open Hof Kerk van Wolfheze

Kerk- en schooldienst op zondag 16 februari In de Open Hof Kerk van Wolfheze Liefde is. Kerk- en schooldienst op zondag 16 februari In de Open Hof Kerk van Wolfheze Kinderen en team van de Beatrixschool Dominee Irene Builtjes-Faber En gemeenteleden van de Protestantse Gemeente

Nadere informatie

ZONDAG 17 november 2013. Wie is arm wie is rijk?

ZONDAG 17 november 2013. Wie is arm wie is rijk? ZONDAG 17 november 2013 Protestantse Gemeente Biddinghuizen Thema: Wie is arm wie is rijk? Dienst van bevestiging: mw. Aaltje Timmerman tot ouderling Eredienst. Voorganger: ds. Bram Bregman Organist: dhr.

Nadere informatie

Welkom in de Menorah. Voorganger : Dhr. J van der Brink : Mevr. S. Dorsman Ouderling v. dienst : Dhr. C de Haan

Welkom in de Menorah. Voorganger : Dhr. J van der Brink : Mevr. S. Dorsman Ouderling v. dienst : Dhr. C de Haan Welkom in de Menorah Voorganger : Dhr. J van der Brink Lector : Mevr. S. Dorsman Ouderling v. dienst : Dhr. C de Haan Organist : Dhr. H. Dorsman Lied voor de dienst: Gezang 328: 1, 2 en 3 Here Jezus, om

Nadere informatie

Rotsvast vertrouwen. De voorganger is ds. M.P.D. Barth.

Rotsvast vertrouwen. De voorganger is ds. M.P.D. Barth. Rotsvast vertrouwen Liturgie van de themazondagdienst kerk en school op zondag 26 januari 2014 in de Oude Kerk om 10.45 uur samen met de Willem van Oranjeschool. De voorganger is ds. M.P.D. Barth. Welkom

Nadere informatie

Orde van dienst. Thema: Zondag Vaderdag. voor de jeugddienst, zondagochtend 21 juni 2015 in de Hervormde Kerk van Rijsoord. : Peter Koppenaal -1-

Orde van dienst. Thema: Zondag Vaderdag. voor de jeugddienst, zondagochtend 21 juni 2015 in de Hervormde Kerk van Rijsoord. : Peter Koppenaal -1- Orde van dienst voor de jeugddienst, zondagochtend 21 juni 2015 in de Hervormde Kerk van Rijsoord Thema: Zondag Vaderdag Voorganger Ouderling van dienst Organist Koster : ds. A.H. Groen : Eef van Neuren

Nadere informatie

Liturgie voor de dienst waarin Esther Maaike Anna de Boer en Daniël Harm Jonker de doop zullen ontvangen. Verbondenheid met God

Liturgie voor de dienst waarin Esther Maaike Anna de Boer en Daniël Harm Jonker de doop zullen ontvangen. Verbondenheid met God Liturgie voor de dienst waarin Esther Maaike Anna de Boer en Daniël Harm Jonker de doop zullen ontvangen Verbondenheid met God Zondag 21 juni 2015, 9.30 uur PKN Hervormde kerk te Warstiens Voorganger :

Nadere informatie

Oecumenische geloofsgemeenschap Het Brandpunt

Oecumenische geloofsgemeenschap Het Brandpunt Oecumenische geloofsgemeenschap Het Brandpunt Zondag 24 april 2016 Thema: Hoop voor de kerk in Syrië en Irak Voorganger : Marten de Vries Welkom: Wiena Bakker Vleugel: Dick van der Niet m.m.v. de cantorij

Nadere informatie

ORDE VAN DIENST voor de viering op Zondag 5 juli 2015 in de Dorpskerk aanvang: 10.00 uur

ORDE VAN DIENST voor de viering op Zondag 5 juli 2015 in de Dorpskerk aanvang: 10.00 uur ORDE VAN DIENST voor de viering op Zondag 5 juli 2015 in de Dorpskerk aanvang: 10.00 uur ~ 3 e Zondag van de Zomer ~ Voorganger Ouderling van dienst Diaken Lector Organist Kinderkring Crèche : Drs. Jan

Nadere informatie

Orde van dienst. Lieke Juliëtte van Elk. op 28 juni 2015. In deze dienst zal door ds. Cees de Gooijer gedoopt worden:

Orde van dienst. Lieke Juliëtte van Elk. op 28 juni 2015. In deze dienst zal door ds. Cees de Gooijer gedoopt worden: Orde van dienst op 28 juni 2015 In deze dienst zal door ds. Cees de Gooijer gedoopt worden: Lieke Juliëtte van Elk Orgelspel Mededelingen We zingen uit Tussentijds: Lied 1 : 1, 2 en 3 2. Dit huis van hout

Nadere informatie

naar God Verlangen Thema: juni welkom in de open deur dienst voorganger: ds. W. Dekker muziekteam: Theda, Lisette, Rik Aart-Jan en Nathan

naar God Verlangen Thema: juni welkom in de open deur dienst voorganger: ds. W. Dekker muziekteam: Theda, Lisette, Rik Aart-Jan en Nathan welkom juni in de open deur dienst 19 2016 Thema: Verlangen naar God n.a.v. Psalm 42 voorganger: ds. W. Dekker muziekteam: Theda, Lisette, Rik Aart-Jan en Nathan organist: Christian Boogaard Welkom en

Nadere informatie

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Op Toon Hoogte 182 Door Uw genade Vader Door Uw genade, Vader, mogen wij hier binnengaan. Niet door rechtvaardige

Nadere informatie

Welkomstwoord en mededelingen Ik wil juichen voor U, mijn Heer (Op Toonhoogte 271) Ik wil juichen voor U, mijn Heer,

Welkomstwoord en mededelingen Ik wil juichen voor U, mijn Heer (Op Toonhoogte 271) Ik wil juichen voor U, mijn Heer, 1 Welkomstwoord en mededelingen Ik wil juichen voor U, mijn Heer (Op Toonhoogte 271) Ik wil juichen voor U, mijn Heer, Ik erken: U, Heer, bent God met blijdschap in mijn hart. en ik behoor U toe. Ik wil

Nadere informatie

Welkom in de Menorah. Voorganger Ouderling v. dienst Lectrice Organist. M.m.v. de Overstappers Elise Akkerman, Melanie Schutter en Marrit Tuinenga.

Welkom in de Menorah. Voorganger Ouderling v. dienst Lectrice Organist. M.m.v. de Overstappers Elise Akkerman, Melanie Schutter en Marrit Tuinenga. Welkom in de Menorah M.m.v. de Overstappers Elise Akkerman, Melanie Schutter en Marrit Tuinenga. Voorganger Ouderling v. dienst Lectrice Organist : Ds. A.H. Boschma : mw. L. van der Veen : De Kinderen

Nadere informatie

DE VOORBEREIDING. HET EERSTE LIED: De dag gaat open voor het woord des Heren, lied 217

DE VOORBEREIDING. HET EERSTE LIED: De dag gaat open voor het woord des Heren, lied 217 Protestantse gemeente De Bron Groningen Zondag: 15 november 2015 Aanvang 10:00 uur 9e van de herfst kleur: rood Voorganger: da Alberte van Ess Piano: Yohanes Siem Wilt U zich voorzien van een liedboek!

Nadere informatie

Protestantse gemeente Haaksbergen Buurse Dienst van Schrift en Tafel

Protestantse gemeente Haaksbergen Buurse Dienst van Schrift en Tafel Protestantse gemeente Haaksbergen Buurse Dienst van Schrift en Tafel Zondag van de Drie-Eenheid 31 mei 2015 voorganger: ds. H.J.Elzenga ouderling: J.J. de Greef organist : L. Vilmane-Fioreze koster: M.Slomp

Nadere informatie

CHE Band, Opwekking 761, 621 en Sela - U maakt ons een

CHE Band, Opwekking 761, 621 en Sela - U maakt ons een HOF VAN HEDEN DIENST Praisedienst 23 november 2014 18.30 uur Voorganger: ds. Dick Steenks Muzikale medwerking: CHE Live Band Ede *** Muziek voor de dienst CHE Band, Opwekking 761, 621 en Sela - U maakt

Nadere informatie

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Orde van dienst voor zondag 23 februari 2014, zevende zondag na Epifanie Kerk: Brugkerk, Kroonplein 1 te Lemelerveld Aanvang: 10.00 uur Organist: Ton Timmerman Voorganger: ds. C.Th. Benard = = = = = =

Nadere informatie

21 februari 2016 ONLINE MET GOD. Voorganger: Ds.H.Bondt Begeleiding: Entheos / Els Cornelisse

21 februari 2016 ONLINE MET GOD. Voorganger: Ds.H.Bondt Begeleiding: Entheos / Els Cornelisse 21 februari 2016 ONLINE MET GOD. Voorganger: Ds.H.Bondt Begeleiding: Entheos / Els Cornelisse Votum en groet Ps. 65,1 (U luistert als wij bidden) De lofzang klinkt uit Sions zalen tot U met stil ontzag.

Nadere informatie

Opwekkingsdienst 10 april 2016 om 16.45 in de Ark. Voorganger: Ds. Stam M.m.v.: de opwekkingsband. Thema: Waarom zou ik komen? "

Opwekkingsdienst 10 april 2016 om 16.45 in de Ark. Voorganger: Ds. Stam M.m.v.: de opwekkingsband. Thema: Waarom zou ik komen? Zingen voor de dienst om 16.45: Opw. 623 Laat het huis gevuld zijn Opwekkingsdienst 10 april 2016 om 16.45 in de Ark Voorganger: Ds. Stam M.m.v.: de opwekkingsband Thema: Waarom zou ik komen? " Laat het

Nadere informatie

Openluchtdienst! speelruimte om te leven!

Openluchtdienst! speelruimte om te leven! Openluchtdienst speelruimte om te leven liturgie bij de openluchtdienst op zondag 15 juni 2014 in de tuin van het Wooldhuis uitgaande van de Protestantse Gemeente Heino-Laag Zuthem voorganger: ds. Hans

Nadere informatie

Orde II Schrift, zegen en gebed

Orde II Schrift, zegen en gebed Orde II Schrift, zegen en gebed begroeting Vrede voor jou N en vrede voor jou N. Alles wat goed is en gelukkig maakt, het kome over jullie beiden. Vrede voor u allen, zoals wij hier bij elkaar gekomen

Nadere informatie

10 april 2016. Afscheid van Frans Armee, Gerrit de Lange, Wout Nederveen Bevestiging van Henk van der Goot. 9.30 uur

10 april 2016. Afscheid van Frans Armee, Gerrit de Lange, Wout Nederveen Bevestiging van Henk van der Goot. 9.30 uur 10 april 2016 9.30 uur Afscheid van Frans Armee, Gerrit de Lange, Wout Nederveen Bevestiging van Henk van der Goot Organist: Joop van Oordt Voorganger: ds. Adri van der Wal Intocht De kerkenraad komt binnen

Nadere informatie

Goede buren, eerlijk delen

Goede buren, eerlijk delen Kerk- en schooldienst Goede buren, eerlijk delen Zondag 15 november 2015 Dominee:. Simon de Kam Pianist: Timo vd Heuvel M.m.v. kinderen van de Kon. Julianaschool Pianospel Welkom en mededelingen (door

Nadere informatie

Orde V Schrift, zegen en Maaltijd van de Heer

Orde V Schrift, zegen en Maaltijd van de Heer [intredelied] begroeting Orde V Schrift, zegen en Maaltijd van de Heer Intrede A Vrede voor jou N en vrede voor jou N. Alles wat goed is en gelukkig maakt, het kome over jullie beiden. Vrede voor u allen,

Nadere informatie

OM TE BEGINNEN Welkom en mededelingen Muziek Allen gaan staan. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus, onze Heer!

OM TE BEGINNEN Welkom en mededelingen Muziek Allen gaan staan. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus, onze Heer! WILHELMINAKERK SOEST 27 september 2015 Voorganger: Ambtsdrager: Lector: Organist: ds. Sj. van der Zee, Gorinchem Fred Heidinga, Dênise Smit Loes Paul Theo van der Woude OM TE BEGINNEN Welkom en mededelingen

Nadere informatie

Nieuwsflits maart 2014

Nieuwsflits maart 2014 Samen bouwen in Vertrouwen Nieuwsflits maart 2014 U of jij bent het vast wel een tegengekomen: een geluksarmbandje, een amulet onder de autospiegel, geluksvoetbalschoen of een geluksshirt. Dingen waarop

Nadere informatie

Liturgie. Thema: In gesprek met God

Liturgie. Thema: In gesprek met God Liturgie voor de jeugddienst op zondag 17 januari 2016 in de Hervormde Johanneskerk te Heerde. Aanvang 19.00 uur, samenzang vanaf 18.45 uur. Thema: In gesprek met God Voorganger: Ouderling v. dienst: Medewerking:

Nadere informatie

Liturgie. PGA wijkgemeente. Arnhem Zuid

Liturgie. PGA wijkgemeente. Arnhem Zuid Liturgie PGA wijkgemeente Arnhem Zuid Vierplaats De Kandelaar mei 2015 APOSTOLISCHE GELOOFSBELIJDENIS Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus,

Nadere informatie

Lezen : Johannes 14: 1-9. Opwekking 25 Gezang 156 EL 459 Opwekking 687 Gezang 28 Opwekking 710

Lezen : Johannes 14: 1-9. Opwekking 25 Gezang 156 EL 459 Opwekking 687 Gezang 28 Opwekking 710 Lezen : Johannes 14: 1-9 Opwekking 25 Gezang 156 EL 459 Opwekking 687 Gezang 28 Opwekking 710 Kumba Ya my Lord Kom bij ons o Heer, kom bij ons Kom bij ons o Heer, kom bij ons Kom bij ons o Heer, kom

Nadere informatie

Hervormde gemeente Haaksbergen Buurse

Hervormde gemeente Haaksbergen Buurse Hervormde gemeente Haaksbergen Buurse Oogstdankdienst 8e zondag van de herfst 9 november 2014 Voorganger Ouderling Organist Koster : ds. Bob Wijnbergen : Jannie de Greef : René van Dijken : Jilles Eindhoven

Nadere informatie

Liturgie Emmen, 16 november 2014 /aangepaste dienst Thema: Ruth hoort er helemaal bij!

Liturgie Emmen, 16 november 2014 /aangepaste dienst Thema: Ruth hoort er helemaal bij! Liturgie Emmen, 16 november 2014 /aangepaste dienst Thema: Ruth hoort er helemaal bij! 1. Votum: Opwekking 640 (eenmaal) 2. Zegengroet Genade voor u en vrede van God onze Vader in de Heer Jezus Christus.

Nadere informatie

Liturgie van zondag 28 juni 2015 Viering van Woord en Gebed 4 e zondag na Trinitatis Liturgische kleur - groen

Liturgie van zondag 28 juni 2015 Viering van Woord en Gebed 4 e zondag na Trinitatis Liturgische kleur - groen Liturgie van zondag 28 juni 2015 Viering van Woord en Gebed 4 e zondag na Trinitatis Liturgische kleur - groen Voorganger Ouderling Diaken Lector Organist Kind en Kerk KeK Ds. Peter Verhoeff uit Alkmaar

Nadere informatie