1- RONDOM DE DIENSTEN. Zondag 9 augustus 2015 Dorpskerk uur: Ds. M. van Leeuwen uur: Ds. P. Baas, Houten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1- RONDOM DE DIENSTEN. Zondag 9 augustus 2015 Dorpskerk 09.30 uur: Ds. M. van Leeuwen 18.45 uur: Ds. P. Baas, Houten"

Transcriptie

1 Kerkbode Hervormde Gemeente Voorthuizen 2015-wk32&33 Pg: 1-10 Hervormde Gemeente Voorthuizen 2015 week 32&33 (Tekst kerkbode 72 e jaargang nr. 29) Voorzitter Algemene Kerkenraad: H. Morren Bakkersweg 53, 3781 GN Voorthuizen. Tel Scriba Algemene Kerkenraad: G.J. Noorlander, Kievitsstraat 4, 3781 BZ Voorthuizen. Tel Kerkelijk Bureau: Kerkstraat 35, Postbus 96, 3780 BB, Voorthuizen, tel Website: Geopend: maandag en vrijdag van uur en vrijdagavond van uur. Bankrekeningnr. Kerkenwerk: NL30RABO Bankrekeningnr. Diaconie: NL54RABO Kerkwebradio & Cd s kerkdiensten via kerkelijk bureau. Kerkbodeberichten: maandag voor 12 uur bij Aart Mulder: Zondag 9 augustus uur: Ds. M. van Leeuwen uur: Ds. P. Baas, Houten Zondag 16 augustus uur: Ds. G. van den Berg, IJsselmuiden uur: Ds. M. van Leeuwen uur: Ds. G. Herwig, Nunspeet uur: Ds. G. Herwig uur: Ds. P. Baas uur: Ds. H.A. Samsom, Harderwijk uur: Ds. H.A. Samsom uur: Ds. M. van Leeuwen 1- RONDOM DE DIENSTEN Collecten Zondag 9 augustus 1.Diaconie 2.Kerkenwerk 3.Energiekosten kerkelijke gebouwen Derde Collecte. Aanstaande zondag is de derde collecte gereserveerd voor energiekosten van de kerkelijke gebouwen. Wekelijks zijn er veel activiteiten in onze gebouwen en dan is het fijn dat de ruimtes verwarmd zijn en dat er elektra voorhanden is. Helpt u mee om dit te bekostigen? Uw gift is van harte welkom. Het college van kerkrentmeesters.

2 Kerkbode Hervormde Gemeente Voorthuizen 2015-wk32&33 Pg: 2-10 Zondag 16 augustus 1.Diaconie 2.Kerkenwerk 3.Psycho Pastorale Hulpverlening Extra collecte Psycho Pastorale Hulpverlening. Ook bij geestelijke of pastorale nood willen we als gemeente elkaar bijstaan. Het is dan wel belangrijk, dat de gemeenteleden die bijstand geven en dat vooral doen door te luisteren naar de problemen en door samen naar oplossingen te zoeken, ook deskundig zijn. Een aantal gemeenteleden hebben hiervoor een tweejarige opleiding gevolgd en nieuwe pph-ers staan klaar om een opleiding te volgen. De kosten van hiervan en van zaken die tijdens de hulpverlening kunnen ontstaan worden betaald uit de opbrengsten van deze extra collecte. De gemeenteleden doen dit werk belangeloos, maar zonder uw financiële bijdrage kunnen we niet. Psalmen voor de dienst Zondag 9 augustus Morgendiensten: Psalm 62:5 Middag-avonddienst: Psalm 62:7 Zondag 16 augustus Morgendiensten: Psalm 65:1 Middag-avonddienst: Psalm 65:2 Kerkauto Heeft u geen vervoer om naar de morgendienst in de te gaan, dan kunt u gebruik maken van de kerkauto. Neem voor de dienst van uur contact op met dhr. E.J.G. Davelaar, tel: Kinderoppas Zondag 9 augustus uur: Anja van de Berg, Anande van de Krol, Noëlle Berkhof en Aranka Liefting uur: Miranda Lagerweij en Ineke Badak uur: Paula van de Bunt, Marinda van Geerestein, Ashley de Kwant en Anne Marijn. Zondag 16 augustus uur: Berdien van de Heuvel, Ilse van de Brink, Alwin van Dijk en Marieke van de Top uur: Carla van de Loenhorst en Marlissa Kraai uur: Liesbeth Boerman, Femke Overeem, Sil Jansen en Rhodé van der Kolk. Bijbelklas Zondag 9 augustus uur: 4/5/6 jaar: Ellen en Esmee van der Sluijs uur: 4/5/6 jaar: Marinke Wijnveen uur: 4/5 jaar: Dilene van der Ham en Gera Hooijer. 6 jaar: Martine en Lianne van Malestijn. Zondag 16 augustus uur: 4/5/6 jaar: Gerrie van Zethoven en Jolanda de Kwant uur: 4/5/6 jaar: Guda van de Heuvel uur: 4/5 jaar: Annette en Nick van Drie en Thirza van der Kolk 6 jaar: Gertjan van de Beek en Thijs Nooteboom. 7/8 jaar: Hilly Hooijer. Bijbelklas 4, 5 en 6 jaar, 9 aug. Laten we het voorbeeld volgen van koning David. De kinderen horen in de bijbelklas hoe hij zorgt voor Mefiboset, de zoon van Jonathan. Mefiboset is verlamd geraakt. Zullen wij ook naar elkaar omzien en zorgen voor degenen die minder gelukkig zijn dan wij?

3 Kerkbode Hervormde Gemeente Voorthuizen 2015-wk32&33 Pg: 3-10 Bijbelklas 4, 5 en 6 jaar, 16 aug. We werken al 2 weken over het thema: Goed doen! De komende 2 zondagen gaan we hier mee verder. Het doel van deze les is ontdekken dat we God blij kunnen maken door goed samen te werken. We vertellen het verhaal van Nehemia. Gods volk werkt samen om de muren weer op te bouwen. 2- ALGEMENE BERICHTEN Jarigen Wijk I : Mevr. H.G.M. van de Hoef-van den Berg, Roelenengweg 46, 3781 BB : Dhr. G. de Bree, Roelenengweg 36, 3781 BB : Dhr. M. Kraaij, Appelseweg 14, 3781 MD : Mevr. G.G. Bouw-Gersen, Nieuwe Voorthuizerweg 11, 3862 RV Nijkerk : Mevr. C.C. van den Hoek-Verscheure, Gerard Doustraat 55, 3781 EJ : Mevr. M. Veldhuizen-Robbertsen, Overhorsterweg 34, 3781 ND : Dhr. E. Hendriksen, Apeldoornsestraat 121, 3781 PM : Mevr. G. van den Heuvel-van Soeren, Huserstraat 6, 3862 CK Nijkerk : Dhr. J.C. Vlastuin, Kerkstraat 40, 3781 GC Wijk II : Mevr. D.C. Brom-Veldhuizen, Van den Berglaan , 3781 GH : Dhr. G. Doest, Van den Berglaan , 3781 GH : Dhr. A. van de Kamp, Wikselaarseweg 8, 3781 MK : Mevr. N. Jonker-Roemer, Haarkampstraat 43, 3781 GV : Mevr. J. Kraai-van Omme, Wolsbergerweg 32, 3781 PE Van harte gefeliciteerd met uw verjaardag. We wensen u een fijne dag toe met allen die om u heen staan. Voor sommigen een drukke dag met veel geroezemoes, anderen merken dat de kring om hen heen wel heel klein wordt. God wil u nabij zijn in vreugde en gemis. Welgelukzalig zijn zij, die Zijn getuigenissen onderhouden, die Hem van ganser harte zoeken. (Psalm 119:2) Bediening van de Heilige Doop Op zondag 30 augustus is er gelegenheid om uw kindje te laten dopen. Deze doopdienst zal zijn in de om 9.30 uur. Opgeven van dopelingen doet u bij het Kerkelijk Bureau, Kerkstraat 35, 3781 GA Voorthuizen, tel Wilt u bij het opgeven de volgende gegevens aanreiken: namen (voluit), roepnaam, geboortedatum en geboorteplaats, namen (ook meisjesnaam moeder) van ouders, adres, adres en bereikbare telefoonnummer(s). Aanmelden voor de doop kan tot vrijdag (12.00 uur) 21 augustus. Ds. Van Leeuwen, die deze dienst leidt, houdt een doopgesprek met de ouders van de dopelingen. Dit gesprek zal plaats vinden op vrijdag 28 augustus om uur in t Kerkheem. Hierbij is ook de dienstdoende ouderling aanwezig. We schrijven bij al deze voornemens bij leven en welzijn! In de bijbel zijn erg veel teksten te vinden die over dopen gaan. Lees ook maar eens de woorden van Petrus in Handelingen 2 : En toen zij dit hoorden, werden zij diep in het hart geraakt en zeiden tegen Petrus en de andere apostelen: Wat moeten wij doen, mannenbroeders? En Petrus zei tegen hen: Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden; en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen die veraf zijn, zovelen als de Heere, onze God, ertoe roepen zal. En met veel meer andere woorden legde hij getuigenis af en spoorde hij hen aan met de woorden: Laat u behouden uit dit verkeerde geslacht! Zij nu die zijn woord met vreugde aannamen, werden gedoopt; en ongeveer drieduizend zielen werden er op die dag aan hen toegevoegd. De toehoorders zijn geraakt. Geraakt door het woord van de prediker van toen. Er wordt nog veel gepreekt uit het boek Handelingen, juist de laatste weken ook in onze gemeente. Ook geraakt? Zeker, Petrus moest wel flink zijn best doen, hij gebruikte veel woorden. Getuigend en aansporend. Voor de toehoorders van toen was het raak. Met vreugde namen zij Petrus woorden aan en. werden gedoopt. Ook geraakt, Zijn woorden aangenomen? Dan is er ook voor u de belofte van genade en van de Heilige Geest. Voor ouders en hun kinderen. Kom maar met je kinderen naar deze doopdienst op D.V. zondag 30 augustus! De doop vindt plaats te midden van de gemeente. We vragen aan alle gemeenteleden om betrokkenheid en verbondenheid. Met uw aanwezigheid, met uw gebed, met uw beste wensen. De volgende doopdienst zal zijn op DV 25 oktober. Meer informatie is te lezen op onze site Gert Noorlander, scriba AK

4 Kerkbode Hervormde Gemeente Voorthuizen 2015-wk32&33 Pg: 4-10 Ouderenreisje De eerste woensdag van september: traditiegetrouw de dag waarop het jaarlijkse ouderenreisje plaatsvindt. Ook dit jaar nodigt de diaconie u weer heel hartelijk hiervoor uit. Op D.V. woensdag 2 september wordt u om uur in verwacht. Na de opening en gebruikelijke mededelingen van huishoudelijke aard brengt de bus u naar Chocolade atelier Van Noppen in Ridderkerk. Hier worden koffie en thee geserveerd en krijgt u een demonstratie chocolade maken. Waarbij er natuurlijk geproefd moet worden! Na Ridderkerk staat Rotterdam op het programma. Voor een heerlijk diner en een vaartocht door de Rotterdamse havens. Na weer aangemeerd te zijn, brengt de bus u terug naar Voorthuizen. De verwachte aankomsttijd bij is rond uur. Het programma is zeer geschikt voor mindervaliden en gebruikers van een rolstoel. U kunt zich voor deze dag opgeven op maandag 17 of maandag 24 augustus. (op beide dagen tussen uur) bij br. Dries Spruijt, tel: of br. Gert de Gooijer, tel: Zoals voor de meesten van u bekend is, wordt er aan het einde van de dag een collecte gehouden ter bestrijding van de onkosten. De diaconie hoopt dat u uw dankbaarheid wilt tonen in uw gave in de collecte. Mocht u nog vragen hebben of meer informatie willen, neem dan op bovengenoemde data contact op met een van beide broeders. U begrijpt, wij rekenen op uw komst! De Diaconie Mannenevent 4 en 5 september Eind vorige week stond de teller op 75 aanmeldingen. Daar zijn we al heel blij mee! Toch denken wij dat daar nog best een heleboel mannen bij kunnen. Stap over die drempel en meld je aan. Dat kan via de website van onze kerk of stuur een mail met je n.a.w. gegevens aan Ook is het weer mogelijk om aanstaande zondag na de dienst in de hal van je aanmelding te doen. Mannen uit het organiserend comité zullen dan met een laptop in de hal zitten. Ook jou en u willen we niet missen, dus kom over die streep en schrijf je in! Jan-Willem Heijstek, Matthijs van der Ham, Teunis Ruiter, Evert Hein Schuiteman Inzameling oud papier Op zaterdag 1 augustus staat de oud papiercontainer weer bij voor mensen die geen blauwe papier container hebben gehad of in het buiten gebied wonen. s Morgens van tot uur. Wilt u het weer zo compact mogelijk aanleveren. Bij voorbaat dank. Denkt u ook aan de oud ijzer actie voor het jeugdwerk? IJzer etc. inleveren kan weer in de kar naast de papiercontainer. Ook wil men het, als het groot of veel is, bij u komen ophalen. Neemt u dan contact op met Wilco van de Kuilen of Richard Stitselaar Uw college van kerkrentmeesters en jeugdwerk commissie Giften In de afgelopen weken mochten we de volgende giften in ontvangst nemen: Oud. Van de Krol 20,- en 10,- kerk Oud. De Groot 20,- onderhoud gebouwen Br. Van Geresteyn 100,- kerk Hartelijk dank! 3- VORMING EN TOERUSTING Er zijn deze week geen berichten voor deze rubriek. 4- JEUGD- EN JONGERENWERK Picknick Een paar weken geleden is de gemeentepicknick helaas vanwege het weer afgelast. We willen graag een nieuwe poging wagen, noteer daarvoor alvast 30 augustus in je agenda. We verzamelen om 13 uur bij en zullen daarvandaan met z'n allen naar een locatie in de buurt fietsen. Als we allemaal wat eten en drinken meenemen is er genoeg voor iedereen. Naast gezellig eten en drinken is er ook tijd om samen te zingen, wandelen en spelen. Als je meer wilt weten, schiet een van ons even aan of stuur een mailtje naar Groetjes, Timon, Job, Rolf, Thijs, Stijn, Rachel, Daantje en Rosalie

5 Kerkbode Hervormde Gemeente Voorthuizen 2015-wk32&33 Pg: 5-10 Vakantie Bijbel Week Kom je ook naar de Vakantie Bijbel Week? Dinsdag 18 t/m donderdag 20 augustus. We vinden het super als jij ook komt. Neem gerust al je vriendjes en vriendinnetjes mee! Zit je na de vakantie in 1 t/m 5? Kom dan naar (gebouw) Dinsdag t/m donderdag: uur Woensdagmiddag: uur Theater met Matthijs Vlaardingerbroek Donderdagavond: uur VBW café Zit je na de vakantie in groep 6 t/m de brugklas? Kom dan naar de grote witte tent naast. Dinsdag t/m donderdag: uur Dinsdagmiddag uur Survival & Sportmiddag Woensdagmiddag: uur Theater met Matthijs Vlaardingerbroek Donderdagmiddag uur Bonte Avond Volg de VBW ook op Facebook voor nieuws en leuke foto s Voor de vakantie Bijbelweek zijn we opzoek naar 12 personen die ons willen helpen met het opbouwen en afbreken van de tent die naast wordt geplaatst. Het is de bedoeling dat we dit gaan doen op zaterdagmiddag 15 augustus om uur. Het afbreken zal gebeuren op zaterdagmorgen 22 augustus om uur. Ook al lukt het maar om één van de dagen te helpen; we zijn erg blij met alle aangeboden hulp! Graag opgeven bij Martijn Boer, Ook zijn we opzoek naar personen die in de week van de VBW s nachts de tent en de bouwwerken van de kinderen willen bewaken. In de tent staan spullen die we graag alle dagen willen gebruiken en ook de kinderen vinden het fijn als hun bouwwerk er de volgende dag nog staat. Dit kan ook een paar uurtjes zijn als je bijvoorbeeld een nachtbraker bent of een vroege vogel! Graag opgeven bij Martijn Boer: We kunnen nog pallets gebruiken! 5- BERICHTEN WIJK 1 Predikant: ds. M. van Leeuwen Scriba: dhr. W.H. Doest Hoofdstraat 113, 3781 AD Vincent van Goghstraat.34, 3781 XN tel tel Bijstand pastoraal werk: Mw. H. van Olst-Haze Tel / Jubileum Henk en Leida Jansen, Hoofdstraat 139 (3781 AD), hopen op 12 augustus 50 jaar getrouwd te zijn. Als belijdenis schrijven zij op hun kaart een mooi lied over Gods trouw, die de bron is ook van huwelijkstrouw. Groot is Uw trouw, o Heer, iedere dag aan ons weer betoond. Al wat wij nodig hadden, hebt Gij gegeven. Groot is Uw trouw, o Heer, aan ons betoond. Zo kennen we Henk en Leida ook, als dankbare mensen, die graag handen en voeten geven ook in hun bijdrage aan het werk in de gemeente van Christus. Daarnaast zien we hen er graag op uit trekken met de camper de laatste jaren. Steeds weer samen uit en samen thuis. Zo n trekkersbestaan is ook ons leven. Een reis waarbij je steeds weer doortrekt, van kracht tot kracht, van pleisterplaats tot pleisterplaats. Om uiteindelijk voor eeuwig Thuis te komen. We gunnen Henk en Leida nog goede reisjaren, waarin het einddoel steeds dichterbij en ook mooier wordt. Om te eindigen in de bruiloft die geen avond kent!

6 Kerkbode Hervormde Gemeente Voorthuizen 2015-wk32&33 Pg: 6-10 Jubileum Gert en Wil van Maanen, Paulus Potterstraat 56 (3781 ES), hopen op 13 augustus 50 jaar getrouwd te zijn. Met wat zich in de laatste jaren in hun leven voltrok is dat een extra bijzonder moment. Een moment waar we niet meer op konden rekenen of soms zelfs hopen. En nu mag dat moment toch aanbreken voor deze maatjes door dik en dun. God heeft hen veel gegeven om te dragen, maar Hij heeft hen ook veel gegeven om te kunnen dragen. Met Paulus mogen ze zeggen: vaak gebeden, maar Hij heeft gezegd: Mijn genade is u genoeg. Om nu ook van harte te kunnen belijden, met alle beperkingen en gebreken: Als ik zwak ben (en dat vind ik nog steeds moeilijk), ben ik sterk, in de kracht van mijn Heer! Het is begrijpelijk, maar toch ook vol genade, dat het uitzien naar de Heere Jezus op momenten bij Gert en Wil heel sterk is. De Heere weet hoe lang nog! Pastoraat Arie Mook, Hoefsmidlaan 6, zal op 10 augustus een operatie aan zijn blaas moeten ondergaan in verband met geconstateerde blaaskanker. Gerrit van Dam, Paulus Potterstraat 3-H (3781 EP), is na de laatste operatie weer naar zijn dochter in Zeewolde gegaan om aan te sterken. Als alles volgens verwachting is verlopen, is hij deze week weer thuisgekomen. Reina van Zwetselaar-van den Berg, Rembrandtstraat 74 (3781 ED), heeft nu al 8 weken een gebroken bovenarm. Ze heeft veel geduld nodig omdat ze moet wachten tot haar behandelend arts terug is van vakantie, voordat men iets aan de breuk kan doen. Teus van de Hoef, Roelenengweg 46 lag. in het Gelderse vallei ziekenhuis in Ede. Nadat de huisarts zijn bloed liet onderzoeken verwees deze hem met spoed door. Gelukkig werden de ernstige vermoedens niet bewaarheid. Uit onderzoek bleek dat zijn lichaam was vergiftigd door medicijnen. Op het moment dat ik dit schrijf is de verwachting dat hij woensdagochtend weer thuis komt. We denken ook aan de zieken thuis die kuren ondergaan of moeten aanvaarden dat kuren of medicijnen niet meer mogelijk zijn. We denken daarbij ook aan hen die zorg verlenen. Middelen worden aangewend, artsen doen hun werk We bidden dat dat alles gezegend mag worden. Boven alles mogen wij onze hoop stellen op de grote Heelmeester, die de situatie nooit uit de hand loopt en nog grotere genezing kan en wil schenken dan artsen op aarde ooit kunnen bewerkstelligen. Prediking Zondagmorgen hoopt ds. Van Leeuwen de draad van de prediking weer op te pakken, en wel opnieuw in Handelingen. Handelingen 20:1-16 zal dan aan de orde komen. Opmerkelijk is dat de inhoud van het Paasfeest naar de achtergrond lijkt te gaan en Pinksteren belangrijker is. Maar dan valt Eutychus uit het raam tijdens een ellenlange kerkdienst! Ontmoeting Inmiddels stond al twee keer na afloop van de ochtenddienst bij t Kerkheem de koffie klaar. Er zijn al fijne ontmoetingen geweest. Als u nog niet geweest bent, voorlopig is er iedere zondag gelegenheid. Weet dat u van harte welkom bent. Ook voor de vele gasten fijn als er gemeenteleden zijn. Het geeft hen ook een gevoel van welkom te zijn. Ten slotte Het is nog volop zomer en vakantietijd. We horen en zien gemeenteleden gaan en weer thuiskomen. Het gemeenteleven in de gemeente lijkt stil te liggen. Toch gelukkig niet helemaal. De oase van een zondag waar het Woord open mag gaan mogen we gewoon beleven en de pastorale zorg gaat, waar nodig, gewoon door. Na een periode van droogte kwam er regen zodat de natuur niet verdroogde en inmiddels is het weer volop zomer op het moment dat ik dit schrijf. Geweldig was de afgelopen week de regenboog te zien aan de hemel, het teken van Gods verbond tussen Hem en alle levende wezens op aarde. Een hartelijke groet voor u die thuis bent, u die weer thuiskomt en u die nog vertrekt. Wim Doest, scriba 6- BERICHTEN WIJK 2 Predikant: ds. L.W. Smelt Scriba: dhr. P. van Hemert, Beatrixlaan 23, 3781 AL De Steenkamp 11, 3781 VP tel tel ; Bijstand pastoraal werk: Mw. H. van Olst-Haze Tel /

7 Kerkbode Hervormde Gemeente Voorthuizen 2015-wk32&33 Pg: 7-10 Ds. Smelt heeft nog vakantie. Als u iets wilt vragen of wilt melden, neem dan alstublieft contact op met uw wijkouderling, met de scriba of met mevrouw Van Olst. Denk niet te snel dat uw vraag of zorg ons tot last is of dat de vraag wel kan wachten tot u huisbezoek krijgt. We willen elkaar graag tot hulp of steun zijn. Pastoraat We delen met u de zorgen van ziekten, omdat we mogen weten dat we elkaar in onze voorbeden opdragen bij onze Heere. We geloven dat God de gebeden van rechtvaardigen verhoort! ( Spr. 15:29) Corina van Davelaar, Roeterdinckstraat 28, is opnieuw opgenomen. Eerst in Hilversum; omdat men daar niet de juiste zorg kon geven, moest er weer een nieuwe plek gezocht worden. Dit werd de PAAZafdeling van Isala ziekenhuis in Zwolle. Onderzoek wees uit dat de klachten niet van neurologische aard zijn. Maar de coma-achtige situatie waarin ze zich bevindt is zorgelijk. Hans Mulder, Brahmslaan 20, wordt op vrijdag 7 augustus aan een rughernia geopereerd in Meander. Dinsdag 11 augustus hoopt hij weer thuis te komen om enige tijd plat te liggen op een bed in de kamer, verzorgd door vriendin en ouders. De gemeente moet hem als organist in dus geruime tijd missen. Helmien Oschman, Gaffel 58, ligt op het moment van schrijven nog in het Meanderziekenhuis i.v.m. chemokuren. En dan nog maar pas weduwe Ze weet zich gedragen door Hem, die troost en die draagt als we zelf niet meer kunnen lopen. Dhr. van Eede, Zeumerseweg 20a is dinsdag geopereerd en kreeg een nieuwe knie. De avond voordat hij naar huis mocht, kreeg hij koorts: een longontsteking. Zaterdag jl. kwam hij weer thuis, om daar verder te revalideren. Mw van Looijen-vd Burgt, Cortenaerlaan 12, is opgenomen geweest in Meander. Twee ingrepen waren er nodig en hoewel haar nierfunctie nog niet optimaal is, mocht ze vrijdag jl. weer naar huis. Diane Balgoijen, Tromplaan 14 is opgenomen in het Gelderse Vallei Ziekenhuis te Ede met veel pijn die veroorzaakt wordt door de ziekte van Croon. Een bekend gedicht, voor velen van u een aansprekend en troostvol gedicht. Voor als u het moeilijk hebt, door ziekte, door rouw, zorgen en wat dan ook. Voetstappen in het zand.. Ik droomde eens en zie ik liep aan 't strand bij lage tij. Ik was daar niet alleen, want ook de Heer liep aan mijn zij. We liepen samen het leven door, en lieten in het zand, een spoor van stappen; twee aan twee, de Heer liep aan mijn hand. Ik stopte en keek achter mij, en zag mijn levensloop, in tijden van geluk en vreugde, van diepe smart en hoop. Maar als ik het spoor goed bekeek, zag ik langs heel de baan, daar waar het juist het moeilijkst was, maar één paar stappen staan. Ik zei toen "Heer waarom dan toch? Juist toen ik U nodig had, juist toen ik zelf geen uitkomst zag, op het zwaarste deel van mijn pad..." De Heer keek toen vol liefde mij aan, en antwoordde op mijn vragen; "Mijn lieve kind, toen het moeilijk was, toen heb ik jou gedragen..." (Heintje van Olst, pastoraal medewerker)

8 Kerkbode Hervormde Gemeente Voorthuizen 2015-wk32&33 Pg: 8-10 Heer, kom wonen in dit kinderhart. Alie en Henk van de Ruitenbeek ( Bachlaan 55, 3781 HD) kregen op 31 juli een dochtertje. Ze heet Henriëtte Elisabeth, en haar roepnaam is Hester. De drie jongens Aart, Dirk en Jelle zijn ook heel blij met hun zusje. Alles rond de geboorte is heel goed gegaan. Dat hebben Alie en Henk als een grote zegen ervaren, juist ook omdat in het laatste jaar in de familie groot verdriet was rond geboortes. Juist rond geboorte blijkt soms hoe dicht blijdschap en zorg bij elkaar kunnen liggen. Haar hele leven zal Hester afhankelijk zijn van haar Schepper. Dat belijden de ouders in dit gebedje : Heer, houd U dit kleine leven, met Uw handen liefdevol omvat. Voor al het goede willen we U danken. Heer, kom wonen in dit kinderhart. Een rustig en stil leven. ( 1 Tim. 2:2) Nu ds. Smelt geniet van zijn vakantierust mag ik de pen voor deze week overnemen. Dat betekent voor u wat minder te lezen. Dominee Smelt legt elke week heel wat op uw bordje. In de vorige kerkbode stonden zoals altijd de pastorale berichten over lief en leed van gemeenteleden. Daarnaast was er nog veel informatie over lastige zaken. Bijvoorbeeld over de moderne mens die niet dienstbaar wil zijn, maar alleen denkt aan zijn zelfontplooiing. Ds. Smelt berichtte verder over indringende vragen rond abortus en computerspel-verslaving. We leven in een tijd van overvloed aan informatie. We krijgen zoveel binnen via de krant, de radio en de televisie dat we er moe van kunnen worden, of we worden afgestompt door alle zorgelijke zaken. Het raakt je niet meer. Als je dan dat stille en rustige leven wilt, waar in 1 Tim. 2 sprake van is, dan kun je dat misschien maar beter niet allemaal gaan lezen. Bovendien: als je niet in de leeftijd bent dat je kinderen kunt krijgen, dan behoef je toch niets over abortus te lezen? Als je geen kinderen hebt behoef je toch ook niet over computerspel-verslaving te lezen? Dat is toch te kort door de bocht. In deze eerste brief aan Timotheüs gaat het er Paulus niet om dat je jezelf rust geeft, maar dat je God vraagt of Hij de gemeente rust geeft om een godvruchtig leven te kunnen leiden. Dáár moeten de mensen voorbede voor doen. Daarom is het goed om over de zorgen van anderen te lezen. Dat kan jouw gebed inhoud geven. Daarvoor lees je de kerkbode, en daarvoor gebruik je de gebedskalender. Gebed om rust in de gemeente, om wijsheid voor jonge ouders die voor moeilijke vragen staan. Gebed voor ons land, of God geeft dat ook in de toekomst zondagse kerkdiensten mogelijk blijven, gebed voor de kerk wereldwijd, die veel heeft te lijden Maar moet je dan alles op je nek nemen? Moet je overal voorbede voor doen? Er gebeurt zoveel naars in gezinnen en in de maatschappij. Je hoort over zoveel leed in de oorlogslanden. In onze huisbijbel liggen op dit moment drie gebedskalenders, van onze gemeente, van de zendingsbond GZB en van Open Doors. Met name de verhalen van Open Doors zijn heel lastig. Zóveel geweld tegen Christenen is ook bijna niet te verwerken. Je mag ook keuzes maken. Want je gebed is niet alléén voorbede. Ook lofprijzing, verootmoediging, de vraag om vergeving en om het dagelijks brood behoren er toe. Daarom doe je ook niet alleen voorbede voor anderen. Je mag ook bidden of de Heilige Geest je helpt om wijze keuzes te maken. Geen keuze uit gemakzucht, maar een keuze die wordt geleid door Gods wijsheid. En als de nood van anderen op jouw hart ligt, dan mag je die nood in Gods hand geven, en je zorg daar ook laten liggen. Dàt mag je rust geven. Die rust wensen we elkaar en daarom doen we trouw voorbede voor elkaar. Daarom zijn we ook geïnteresseerd in de zorgen van anderen. Ik wens u veel zegen toe in uw gebeden. Evert Schimmel. 7- BERICHTEN NIEUW-AVONDRUST Predikant: ds. W.J. Gorissen Ouderling: dhr. G. Bosch, Zicht 2, 3781 CE Prinsenweg 22/74, 3862 PW Nijkerk tel of ; tel ; Ons voorgegaan Wat wij vreesden is waarheid geworden. Op 25 juli overleed in de leeftijd van 81 jaar, Aartje van den Hazel-van Zevenbergen. Zij was sinds 5 april 2011 weduwe van Albert van den Hazel. Hoe vaak hebben wij haar, dat kleine ijzersterke vrouwtje, met zorgende liefde haar man in de rolstoel zien rondrijden. Deze lieve moeder van Tijmen, Jannie, Ina, Bert en Lida, de zichzelf vaak wegcijferende schoon moeder van Sylvia, Aart en Marco en de sportieve oma van Mariska, Martijn en Sanna, Frank, Daphne, Glenn, nogmaals Glenn, Daan en Femke, ging in vrede van ons heen.

9 Kerkbode Hervormde Gemeente Voorthuizen 2015-wk32&33 Pg: 9-10 Woensdag 29 juli was er in zaal Zeumeren de gelegenheid tot condoleren, terwijl wij haar donderdag 30 juli, na een afscheidsdienst in haar kerk,, bij haar man op de gemeentelijk begraafplaats Diepenbosch begraven hebben. Psalm 150, dominee, één van haar lievelingsliederen; kun je die wel gebruiken in een afscheidsdienst? We zouden dat wel graag willen. Alzo is geschied. Samen met de familie en belangstellenden hebben wij in Zijn heiligdom Hem geloofd om Zijn machtige daden, om Zijn geweldige grootheid. Om Zijn genadige liefde, die Hij in Christus Jezus ook aan de overledene en ons, die treuren om haar heengaan, heeft betoond. Ook hier condoleren wij groot en klein, medebewoners en verzorgers uit Nieuw Avondrust, met het heengaan van dit dappere vechtertje. Onze zieken Bij het maken van deze kerkbode kreeg ik een telefoontje dat mevr. A. van Beek- Trouw, na een hersenbloeding in het Meanderziekenhuis is op genomen. Er worden grote zorgen om haar gemaakt. Laten we haar meenemen in onze gebeden. Bijbelkring Hebt u het genoteerd? Dinsdag 11 augustus uur D.V. Bijbelkring. Psalm 150 willen we behandelen. Iedereen van harte welkom. Psalm 84 Van de lievelingspsalm van de onvergetelijke Gerrit Liefting kreeg ik eens een gedicht gemaakt door Mar van der Velden. Mooi, maar ook wel met een paar steekjes onder water. Zei de mus tegen de zwaluw met ontroerde stem, maar kalm: k Weet niet of je het weet hoor, broeder maar wij staan samen in een psalm. Is dat zo? geeuwde de zwaluw en moet ik daar dan blij mee zijn? k Stond liever in een hit met Abba dan in zo'n treurlied van Calvijn Kom nou toch, psalm vier en tachtig is zo mooi, vooral vers twee! Ja, dat zal wel, zei de zwaluw Ik hou meer van hupsakee. Maar de mus was niet te houden: Zelfs vindt de mus een huis, o Heer tjilpte hij op hele noten. Hij zong het prachtig, zonder meer. De zwaluw giechelde en zei spottend: Jij vindt een huis? waar slaat dat op? t Lijkt wel een lied van makelaren. Heb je de kolder in de kop? De mus zong onverstoorbaar verder: de zwaluw legt haar jongskens neer in t kunstig nest bij Uw altaren. Nu lachte de zwaluw toch niet meer. t Kunstig nest, dat is juist getroffen, sprak hij vol trots en tederheid Je zult een nest maar zelden vinden van zo hoge kwaliteit. Wat een psalm en wat een beelden en wat een dichter vol van geest! Ik hou van psalm vierentachtig en van vers twee het allermeest.

10 Kerkbode Hervormde Gemeente Voorthuizen 2015-wk32&33 Pg: Nu zongen samen, mus en zwaluw de hele psalm van a tot z. Weliswaar in oude berijming maar een kniesoor die daar op let. Groet. We wensen u allemaal het Allerbeste toe. Ds. W.J. Gorissen en oud. G. Bosch. 8- VAN BINNEN UIT Missionaire commissie Ev. & pastoraalwerker: J.W. van der Vegte Secr.: Daphne Groeneveld, Kantoor: Kerkelijk centrum Tel ; Van den Berglaan 79, 3781 GE rek.nr. NL54RABO Tel , Er zijn deze week geen berichten voor deze rubriek.

Voor de dienst zingen we:

Voor de dienst zingen we: Voor de dienst zingen we: Looft de Here, alle gij volken, prijst Hem, alle gij natiën, want zijn goedertierenheid is machtig over ons, en des Heren trouw is tot in eeuwigheid. Halleluja (8x) Ben je groot

Nadere informatie

Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012

Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012 Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012 ter afsluiting van het project Kerk, School en Gezin 2012 in de Grote- of Andreaskerk te Hattem Hervormde gemeente Hattem - wijkgemeente

Nadere informatie

Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst

Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst 18-12-2016 Voorganger: Organist: Locatie: Bevestiging van: Thema: ds. Nita van der Horst - Kattenberg Marco 't Hart Dorpskerk te Oostvoorne

Nadere informatie

Wat zijn jouw talenten?

Wat zijn jouw talenten? Zegen Kruiskerk Eerbeek 9 november 2014 De uitgangscollecte is voor het onderhoud van de gebouwen Voorganger: Ds. Ronald Heins Organist: Teun Groen Mededelingen > Na afloop kunt u in de hal de ouders feliciteren.

Nadere informatie

Welkom in de Menorah. Ouderling van dienst : mw. F. Hovius. Naam van de zondag: Kleur: Groen (kleur van hoop, groei, leven en toekomst)

Welkom in de Menorah. Ouderling van dienst : mw. F. Hovius. Naam van de zondag: Kleur: Groen (kleur van hoop, groei, leven en toekomst) Welkom in de Menorah Voorganger : ds. A.H. Boschma Ouderling van dienst : mw. F. Hovius Organist : dhr. H. Dorsman Lectrice : mw. N. Feenstra Naam van de zondag: Kleur: Groen (kleur van hoop, groei, leven

Nadere informatie

Zo blijven dan geloof, hoop en liefde

Zo blijven dan geloof, hoop en liefde Zo blijven dan geloof, hoop en liefde 1 Kor. 13, vers 13a DUINZICHTKERK zondag 23 november 2014 Wijkgemeente Archipel-Benoordenhout voorganger ds C. van Duinen; ouderling van dienst L. Fijn van Draat;

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. L.W. Smelt (Voorthuizen)

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. L.W. Smelt (Voorthuizen) Welkom in deze dienst Voorganger is ds. L.W. Smelt (Voorthuizen) Schriftlezingen: Jesaja 11 en 53 Mattheüs 2, 3 en 4 Lied: Dit is de dag en Psalm 33 vers 2 Avondzang vers 1 (Schoolpsalm) Psalm 84 vers

Nadere informatie

Zondag 19 oktober Kom maar hier - vertrouw op Mij!

Zondag 19 oktober Kom maar hier - vertrouw op Mij! Zondag 19 oktober 2014 Protestantse Gemeente Biddinghuizen Voorhof Vakantie Club - dienst Thema: Kom maar hier - vertrouw op Mij! Voorganger: ds. Bram Bregman Mee voorbereid door: mw Karin Schaap Muzikale

Nadere informatie

Liturgie zondag 18 juni 2017 Doopdienst Thema verbonden

Liturgie zondag 18 juni 2017 Doopdienst Thema verbonden Liturgie zondag 18 juni 2017 Doopdienst Thema verbonden Voorganger: Ds. Margriet van de Bunt Organist: Marinus den Harder Jennifer Jonker en Lianne Loekie Jochemsen worden gedoopt. Welkom en mededelingen-

Nadere informatie

Zet je voet maar op het water!

Zet je voet maar op het water! Zet je voet maar op het water! Gezinsdienst Zondag 1 mei 2016 Locatie: Voorganger: Organist: Medewerking: Oosterkerk Ds. Koning Jurjan Lipke Combo Joy 4 All Voor de dienst zingen we: Jezus roept alle kleine

Nadere informatie

Orde van de doopdienst. op zondag 19 juni in de Hervormde kerk te Sellingen. waarin. Léon Missche. gedoopt wordt

Orde van de doopdienst. op zondag 19 juni in de Hervormde kerk te Sellingen. waarin. Léon Missche. gedoopt wordt Orde van de doopdienst op zondag 19 juni 2016 in de Hervormde kerk te Sellingen waarin Léon Missche gedoopt wordt Voorganger : Ds. Bram Verduijn. Organist : Mevrouw M. Withaar-Boomsma. Medewerking : Kinderen

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Echteld Liturgie van de Schoenmaatjes-dienst (incl. De Zondagsbrief) 2 e Adventszondag 4 december 2016

Protestantse Gemeente Echteld  Liturgie van de Schoenmaatjes-dienst (incl. De Zondagsbrief) 2 e Adventszondag 4 december 2016 Protestantse Gemeente Echteld www.kerkechteld.nl Liturgie van de Schoenmaatjes-dienst (incl. De Zondagsbrief) 2 e Adventszondag 4 december 2016 Thema: liefde = zegen Voorganger Ds. Wya de Kam - Diepeveen

Nadere informatie

ORDE VAN DIENST. bij het afscheid van ds. J.A. Brussaard. als predikant van de hervormde gemeente van Barneveld. op 27 mei 2012

ORDE VAN DIENST. bij het afscheid van ds. J.A. Brussaard. als predikant van de hervormde gemeente van Barneveld. op 27 mei 2012 ORDE VAN DIENST bij het afscheid van ds. J.A. Brussaard als predikant van de hervormde gemeente van Barneveld op 27 mei 2012 aanvang dienst in de Oude Kerk: 16.45 uur Voorganger : ds. J.A. Brussaard Ouderling

Nadere informatie

Initiatiefgroep Roze Vieringen Rotterdam

Initiatiefgroep Roze Vieringen Rotterdam Initiatiefgroep Roze Vieringen Rotterdam Oecumenisch Roze Viering zondag 6 maart 2016 om 15.00 uur THEMA Hoe ik ook ben Voorganger ds. Ilse Hogeweg Paradijskerk Nieuwe Binnenweg 25, Rotterdam Gedachten

Nadere informatie

Orde van de doopdienst. op zondag 20 december 2015. in de Hervormde kerk te Sellingen. waarin. Jarno Godlieb. gedoopt wordt

Orde van de doopdienst. op zondag 20 december 2015. in de Hervormde kerk te Sellingen. waarin. Jarno Godlieb. gedoopt wordt Orde van de doopdienst op zondag 20 december 2015 in de Hervormde kerk te Sellingen waarin Jarno Godlieb gedoopt wordt Voorganger : Ds. J.W. Baan. Organist : Mevrouw M. Withaar-Boomsma. Medewerking : Kinderen

Nadere informatie

Voor de ochtenddienst op zondag 21 augustus 2016 in de Hervormde Johanneskerk te Heerde. Aanvang 9.30 uur.

Voor de ochtenddienst op zondag 21 augustus 2016 in de Hervormde Johanneskerk te Heerde. Aanvang 9.30 uur. Liturgie Voor de ochtenddienst op zondag 21 augustus 2016 in de Hervormde Johanneskerk te Heerde. Aanvang 9.30 uur. In deze dienst zullen we de Heilige Doop herinneren van hen die deze ontvangen hebben

Nadere informatie

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Boekje over de kerk voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Over dit boekje Wij hebben op catechisatie wat geleerd over de kerk. Daar willen we je wat over vertellen.

Nadere informatie

Liturgie ochtenddienst NGK Langerak, 11 september Welkom Openingsgebed Openingslied Opwekking 518 Heer, U bent altijd bij mij

Liturgie ochtenddienst NGK Langerak, 11 september Welkom Openingsgebed Openingslied Opwekking 518 Heer, U bent altijd bij mij Welkom Openingsgebed Openingslied Opwekking 518 Heer, U bent altijd bij mij Heer, U doorgrondt en kent mij; mijn zitten en mijn staan en U kent mijn gedachten, mijn liggen en mijn gaan. De woorden van

Nadere informatie

DUINZICHTKERK Wijkgemeente Archipel-Benoordenhout

DUINZICHTKERK Wijkgemeente Archipel-Benoordenhout DUINZICHTKERK Wijkgemeente Archipel-Benoordenhout Voorganger: ds B. Bootsma; ouderling van dienst: Mw. R.Tj. Steinvoort-de Groot; diaken van dienst: Mevr. W. de Vlieger-Moll, organist Gert Boersma Derde

Nadere informatie

School Gezinsdienst. Prinses Julianakerk Scheveningen. Zondag 5 februari 2017

School Gezinsdienst. Prinses Julianakerk Scheveningen. Zondag 5 februari 2017 School Gezinsdienst Prinses Julianakerk Scheveningen Zondag 5 februari 2017 Thema: Heb je naaste lief! Voorganger: Arjo van der Steen Organist: Frans van Riessen Het verloop van de dienst Welkom Zingen:

Nadere informatie

HET WOORD: SCHRIFT EN TAFEL

HET WOORD: SCHRIFT EN TAFEL Thema: Wachten Orde van dienst: - VOORBEREIDING Zondag 28 december 2014 Zuiderkerkgemeente Voorganger: ds. E. Wisselink Organist: mevr. Willy Misker Wit Wit is de kleur van de vreugde, wit is de kleur

Nadere informatie

Zeg maar 'ja' tegen het leven!

Zeg maar 'ja' tegen het leven! Israël - Zondag 5 oktober 2014 Protestantse Gemeente Biddinghuizen Thema: Zeg maar 'ja' tegen het leven! Dienst van bevestiging van ambtsdragers en medewerkers. Voorganger: ds. Bram Bregman Organist: dhr.

Nadere informatie

Hartelijk welkom in de kerk! Thema 2 Blij met beleving!

Hartelijk welkom in de kerk! Thema 2 Blij met beleving! Hartelijk welkom in de kerk! Thema 2 Blij met beleving! Mededelingen Wilt u aub uw mobiele telefoons uitzetten i.v.m. storing van de beeldopnames? Lied van de week Lied Thuis in Gods huis Couplet 1 en

Nadere informatie

Philadelphiadienst Zondag 6 november 2016 Dorpskerk Bodegraven Aanvang: uur

Philadelphiadienst Zondag 6 november 2016 Dorpskerk Bodegraven Aanvang: uur Philadelphiadienst Zondag 6 november 2016 Dorpskerk Bodegraven Aanvang: 17.00 uur 2 Voorganger: Organist: Pianist: Kosters: Ds. J.A.C. Olie Jan-Kees Hartog Peter van Lunteren Dirk Bouwman en Domingo Meijers

Nadere informatie

Zondagmorgen 6 september

Zondagmorgen 6 september 12 e zondag van de zomer, kleur wit, viering HA Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Dhr. André de Jager Ouderling van dienst: Gerard de Haan Kosters: Dick en Marry de Jong Geluid studio: Alfred den

Nadere informatie

Zondag 28 februari 2016. Welkom in De Regenboog!

Zondag 28 februari 2016. Welkom in De Regenboog! Zondag 28 februari 2016 Welkom in De Regenboog! Voorganger: kand. J.H. van Wijk, Zwolle Ouderling van dienst: Gerhard Nijhoff Organist: Rien Hoekjen Lector: Heleen Rutterkamp Koster: Ria op den Dries Liturgisch

Nadere informatie

Philadelphiadienst Zondag 8 november 2015 Dorpskerk Bodegraven Aanvang: 17.00 uur

Philadelphiadienst Zondag 8 november 2015 Dorpskerk Bodegraven Aanvang: 17.00 uur Philadelphiadienst Zondag 8 november 2015 Dorpskerk Bodegraven Aanvang: 17.00 uur Voorganger: Organiste: Koster: Ds. M.J. van Oordt Bep Veenstra Dirk Bouwman 2 Voorzang: Psalm 116 vers 1 en 11 God heb

Nadere informatie

Datum Voorganger Kerkgebouw 24 april 2016, 9.30 uur ds. K. Jonkman, Steenwijk Maranathakerk

Datum Voorganger Kerkgebouw 24 april 2016, 9.30 uur ds. K. Jonkman, Steenwijk Maranathakerk Maranathakerk 24 april 2016 ochtend KJ Liturgie Ontmoetingsdienst Datum Voorganger Kerkgebouw 24 april 2016, 9.30 uur ds. K. Jonkman, Steenwijk Maranathakerk Muzikale begeleiding: Arjen Hilbers (orgel),

Nadere informatie

Vestig je hoop op God TotalBalance Gebedskalender

Vestig je hoop op God TotalBalance Gebedskalender Vestig je hoop op God TotalBalance Gebedskalender Met deze Gebedskalender maak je een week lang elke dag tijd om naar Gods stem te luisteren. Neem de tijd om stil te zijn. Wanneer je gehaast of gejaagd

Nadere informatie

Zondagmorgen 6 maart

Zondagmorgen 6 maart Zondagmorgen 6 maart 4 e zondag 40dagentijd, kleur paars Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Jan van der Meulen Piano: Judith Schep Ouderling van dienst: Joop van den Dool Lector: Emiel de Jager Kosters:

Nadere informatie

Cadeautjes. Aangepaste dienst Zondag 27 november 2016 Ds. Henk Bondt

Cadeautjes. Aangepaste dienst Zondag 27 november 2016 Ds. Henk Bondt Cadeautjes Aangepaste dienst Zondag 27 november 2016 Ds. Henk Bondt Welkom Mededelingen Votum en groet Zingen: Opwekking 32 Dit is de dag, dit is de dag, die de Heer ons geeft, die de Heer ons geeft. Wees

Nadere informatie

DUINZICHTKERK zondag 30 september 2012

DUINZICHTKERK zondag 30 september 2012 Zijn wij in U één, samen op uw wegen, dan wordt ons tot zegen lachen en geween. DUINZICHTKERK zondag 30 september 2012 PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE DUINZICHTKERK/VREDESKAPEL Hartelijk welkom in de Duinzichtkerk.

Nadere informatie

Eredienst 14 mei uur Voorganger: Ds. R. Roth

Eredienst 14 mei uur Voorganger: Ds. R. Roth Eredienst 14 mei 2017 10.00 uur Voorganger: Ds. R. Roth Liturgie Votum / zegengroet (Sela) Gezang 161: 1, 2 Gebed Gezang 161: 3, 4 Schriftlezing 1 Samuël 17 Psalm 25: 1, 2 >> Regenboog Preek Opwekking

Nadere informatie

SAMEN BIJ ÉÉN. Liturgie aangepaste kerkdienst op zondag 30 oktober 2016 om uur in de Elimkerk te t Harde.

SAMEN BIJ ÉÉN. Liturgie aangepaste kerkdienst op zondag 30 oktober 2016 om uur in de Elimkerk te t Harde. ! SAMEN BIJ ÉÉN Liturgie aangepaste kerkdienst op zondag 30 oktober 2016 om 14.30 uur in de Elimkerk te t Harde. Voorganger: ds. D. Dekker Organist: dhr. G.G. Kunst Medewerking: het mannenkoor Groot Schuylenburg

Nadere informatie

Zondag 12 juni Welkom in De Regenboog!

Zondag 12 juni Welkom in De Regenboog! Zondag 12 juni 2016 Welkom in De Regenboog! Voorganger: ds. Wil Kaljouw Ouderling van dienst: Henk Morsink Organist: Jan Ebeltjes Lector: Dieneke van Hoegee Koster: Lied voor de dienst: Lied 683 In deze

Nadere informatie

Welkom! Kerkelijke inzegening van het huwelijk tussen Hans Bijl en Mirjam van der Weij

Welkom! Kerkelijke inzegening van het huwelijk tussen Hans Bijl en Mirjam van der Weij Welkom! Kerkelijke inzegening van het huwelijk tussen Hans Bijl en Mirjam van der Weij City Harmonic Wedding Day Votum en Groet (Sela) Votum Onze hulp en onze verwachting is van God, onze Heer. Hij die

Nadere informatie

Marcus 10,13-16 - Kleine en grote kinderen: iedereen is welkom bij Jezus

Marcus 10,13-16 - Kleine en grote kinderen: iedereen is welkom bij Jezus Marcus 10,13-16 - Kleine en grote kinderen: iedereen is welkom bij Jezus Gezinsdienst Liturgie Welkom en mededelingen Voorzang: - Gezang 132 - Opwekking 461 - Gezang 146 Stil gebed Votum / groet Zingen:

Nadere informatie

VIERINGEN VOOR 15 JANUARI Morgendienst: uur. Voorganger: Ds. H.E.J. de Graaf.

VIERINGEN VOOR 15 JANUARI Morgendienst: uur. Voorganger: Ds. H.E.J. de Graaf. VIERINGEN VOOR 15 JANUARI Morgendienst: 10.00 uur. Voorganger: Ds. H.E.J. de Graaf. DIENST VAN VOORBEREIDING Welkom en mededelingen Stilte Aanvangslied: lied. 221:1,3 Groet en bemoediging Vg: de Heer zij

Nadere informatie

DIENST VAN SCHRIFTLEZING EN GEBED. 11 januari 2015. Eerste Zondag na Epifanie De doop van de Heer in de Jordaan

DIENST VAN SCHRIFTLEZING EN GEBED. 11 januari 2015. Eerste Zondag na Epifanie De doop van de Heer in de Jordaan DIENST VAN SCHRIFTLEZING EN GEBED Oud-Katholieke Parochie van de H.Georgius St. Joris op t Zand te Amersfoort 11 januari 2015 Eerste Zondag na Epifanie De doop van de Heer in de Jordaan Welkom door kerkmeester

Nadere informatie

Geloofsbelijdenis * (zie de drie voorbeelden) (Als de ouders een doopkaars hebben kan die nu worden aangestoken.)

Geloofsbelijdenis * (zie de drie voorbeelden) (Als de ouders een doopkaars hebben kan die nu worden aangestoken.) Overzicht van een doopviering, waarin de doop wordt gedaan door Nel Hogervorst van Kampen, pastoraal werker. Zij vindt het prettig als er niet zoveel tekst in het boekje staat, omdat zij dan kan improviseren.

Nadere informatie

Zondag 27 juli 2014 Bethelkerk Wijkgemeente Ambacht-Oost. : Ds. Guus A.V. Fröberg : Kees van den Berg

Zondag 27 juli 2014 Bethelkerk Wijkgemeente Ambacht-Oost. : Ds. Guus A.V. Fröberg : Kees van den Berg Zondag 7 juli 014 Bethelkerk Wijkgemeente Ambacht-Oost. Voorganger Organist : Ds. Guus A.V. Fröberg : Kees van den Berg De kaarsen worden aangestoken Wij bereiden ons in stilte voor op de dienst In de

Nadere informatie

Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014. Selfie? Ie-self!

Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014. Selfie? Ie-self! Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014 Selfie? Ie-self! Voorganger: Dhr. G.J. Heinen Muzikale medewerking: koor van Groot Schuylenburg uit

Nadere informatie

ZONDAG 17 november 2013. Wie is arm wie is rijk?

ZONDAG 17 november 2013. Wie is arm wie is rijk? ZONDAG 17 november 2013 Protestantse Gemeente Biddinghuizen Thema: Wie is arm wie is rijk? Dienst van bevestiging: mw. Aaltje Timmerman tot ouderling Eredienst. Voorganger: ds. Bram Bregman Organist: dhr.

Nadere informatie

Liturgie openluchtdienst. Zondag 12 juli 2015. Thema: Een reis rond de wereld

Liturgie openluchtdienst. Zondag 12 juli 2015. Thema: Een reis rond de wereld Liturgie openluchtdienst Zondag 12 juli 2015 Thema: Een reis rond de wereld Voorganger: ds. J.W. Leurgans m.m.v. Muziekvereniging De Eendracht Ouderling van dienst: Carla van Welzenis Hervormde Gemeente

Nadere informatie

Voor de dienst zingen we: 1. Voor uw liefde Heer Jezus, dank U wel. 2. Jezus vol liefde.

Voor de dienst zingen we: 1. Voor uw liefde Heer Jezus, dank U wel. 2. Jezus vol liefde. Voor de dienst zingen we: 1. Voor uw liefde Heer Jezus, dank U wel. 2. Jezus vol liefde. Voor uw liefde,heer Jezus, dank U wel. (2x) Wij aanbidden U, Heer. U komt toe alle lof en eer. O, Heer, wij prijzen

Nadere informatie

Goede buren. Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam

Goede buren. Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam Goede buren Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam Voorganger: ds. Joke van der Neut Organist: Alex Hommel Orgelspel Welkom door ouderling van dienst Jan

Nadere informatie

AFSLUITENDE VAKANTIE BIJBEL WEEK DIENST

AFSLUITENDE VAKANTIE BIJBEL WEEK DIENST ZONDAG 21 AUGUSTUS 2016 09:30 (deuren open 09:00) AFSLUITENDE VAKANTIE BIJBEL WEEK DIENST VREDEHORST WEEKTEKST IK STA VOOR DE DEUR EN KLOP AAN. ALS IEMAND MIJN STEM HOORT EN DE DEUR OPENT, ZAL IK BINNENKOMEN

Nadere informatie

Orgelspel. Welkom en afkondigingen

Orgelspel. Welkom en afkondigingen RUST BIJ DE VADER Biddag voor gewas en arbeid t Harde, 9 maart 2016 Voorganger: ds. D. Dekker Organist: dhr. G.G. Kunst Medewerking: kinderen zondagsschool en jeugdclubs Aanvang; 9.30 uur 1 Orgelspel Welkom

Nadere informatie

1. Gods eigendom. Op Toonhoogte 265

1. Gods eigendom. Op Toonhoogte 265 Jaarreeks 1: Jaarreeks 1: 1. Gods eigendom Abba, Vader, U alleen U behoor ik toe. U alleen doorgrondt mijn hart. U behoort het toe. Laat mijn hart steeds vurig zijn, U laat nooit alleen U behoor ik toe.

Nadere informatie

Doopdienst Jannelien Jantina Eliza Westendorp

Doopdienst Jannelien Jantina Eliza Westendorp Doopdienst Jannelien Jantina Eliza Westendorp Voorganger: ds. W. van Dijk uit Kampen Organist: André van Dijk Pianist-Zang: Dirk Jan, Simon en Gery Stuy Datum: 9 oktober 2016, aanvang 09.30 uur Welkom

Nadere informatie

Lezen : Romeinen 8 : 31-39 Tekst : Psalm 103. Psalm 146 : 3, 5 en 8 Opwekking 60 Lied 90 : 3, 4 en 6 Lied 460 : 1, 2 en 3 NLB 103e

Lezen : Romeinen 8 : 31-39 Tekst : Psalm 103. Psalm 146 : 3, 5 en 8 Opwekking 60 Lied 90 : 3, 4 en 6 Lied 460 : 1, 2 en 3 NLB 103e Lezen : Romeinen 8 : 31-39 Tekst : Psalm 103 Psalm 146 : 3, 5 en 8 Opwekking 60 Lied 90 : 3, 4 en 6 Lied 460 : 1, 2 en 3 NLB 103e de kerk winterklaar Betekent.. - deur linksvoor blijft dicht - deur bij

Nadere informatie

PROTESTANTSE GEMEENTE DAMSTERBOORD

PROTESTANTSE GEMEENTE DAMSTERBOORD PROTESTANTSE GEMEENTE DAMSTERBOORD orde voor de dienst op 21 juni 2015 in de Stefanuskerk te Noorddijk voorganger: ds. Jan Wilts, organist: dhr. Gerard van Reenen ouderling van dienst: dhr. Dennis van

Nadere informatie

JEZUS VERGEEFT EN GENEEST

JEZUS VERGEEFT EN GENEEST LITURGIE voor de themadienst ter afsluiting van de VBW De bouwplaats op zondag 25 oktober 2015 om 9.30 uur in de Elimkerk te t Harde. JEZUS VERGEEFT EN GENEEST Voorganger: ds. D. Dekker Organist: dhr.

Nadere informatie

Kerk- en Schooldienst in de Maranathakerk. in samenwerking met de Protestants Christelijke Basisschool Samen op Weg VERWONDERING!

Kerk- en Schooldienst in de Maranathakerk. in samenwerking met de Protestants Christelijke Basisschool Samen op Weg VERWONDERING! Kerk- en Schooldienst in de Maranathakerk in samenwerking met de Protestants Christelijke Basisschool Samen op Weg VERWONDERING! Voorganger: ds. Peter Smilde Pianist en organist: Bas van Viegen Met medewerking

Nadere informatie

Menze Fernandus van Houten

Menze Fernandus van Houten Liturgieboekje bij het afscheid van Menze Fernandus van Houten * Groningen, 10 februari 1931 Tolbert, 21 februari 2016 in een samenkomst op donderdag 25 februari 2016, om 11.00u in de Gereformeerde Kerk

Nadere informatie

DUINZICHTKERK. zondag 14 september 2014

DUINZICHTKERK. zondag 14 september 2014 DUINZICHTKERK zondag 14 september 2014 Wijkgemeente Archipel-Benoordenhout Voorganger: ds. R. Stiemer; ouderling van dienst: Mevr G.J. Wubs-Postma; diaken van dienst: Mevr. H.J. Laméris-van den Berg; organist:

Nadere informatie

27 november Zondag Eerste Advent. Heilige Doop van FENNE

27 november Zondag Eerste Advent. Heilige Doop van FENNE KLOKGELUI 27 november 2016 Zondag Eerste Advent ORGELSPEL VERWELKOMING wij gaan, zo mogelijk, staan Heilige Doop van FENNE ALLEN: 433: 1, 2, 4: Komt tot ons de wereld wacht Protestantse Kerk te 's-heerenberg

Nadere informatie

Amarence en Laurens-Jan van Kooten. Anna Vogel. Zondag 13 november In deze dienst wordt de Doop bediend aan

Amarence en Laurens-Jan van Kooten. Anna Vogel. Zondag 13 november In deze dienst wordt de Doop bediend aan Protestantse Gemeente Het Anker te Zaltbommel Zondag 13 november 2016 In deze dienst wordt de Doop bediend aan Amarence en Laurens-Jan van Kooten en Anna Vogel INTREDE Woord van welkom Stil gebed Aanvangslied

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. P. Molenaar

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. P. Molenaar Welkom in deze dienst Voorganger is ds. P. Molenaar Schriftlezing: Mattheüs 5 vers 13 t/m 16 Lied 245 vers 1, 2, 3 en 4 () Morgenzang vers 1 (Schoolpsalm) Psalm 46 vers 1 en 4 Psalm 119 vers 1 (Nieuwe

Nadere informatie

Liturgie van de samenkomst. Gerrit Knol

Liturgie van de samenkomst. Gerrit Knol Welzalig ieder die de HERE vreest, die in zijn wegen wandelt. Psalm 128 : 1 Liturgie van de samenkomst bij de begrafenis van Gerrit Knol * 24 april 1929 30 mei 2015 60 op D.V. donderdag 4 juni 2015 om

Nadere informatie

Missie Nederlands Gereformeerde Kerk Voorthuizen-Barneveld

Missie Nederlands Gereformeerde Kerk Voorthuizen-Barneveld Waarom een missie? We realiseren ons dat geloven in God en het verlossingswerk van Jezus Christus in 2008 geen vanzelfsprekendheid meer is. De ontkerkelijking is een feit, maar tegelijk is er ook weer

Nadere informatie

HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK

HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK zondagsbrief 6 september 2015 HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK 12 e Zondag van de Zomer Kleur: groen De kleur groen drukt nieuw leven, hoop, toekomst en groeikracht uit. Voorganger: Organist: Da. Geke

Nadere informatie

Orde van dienst voor de slotdienst van de aangepaste catechese van Barneveld en Voorthuizen. 14 april 2013 Goede Herderkerk te Barneveld

Orde van dienst voor de slotdienst van de aangepaste catechese van Barneveld en Voorthuizen. 14 april 2013 Goede Herderkerk te Barneveld Orde van dienst voor de slotdienst van de aangepaste catechese van Barneveld en Voorthuizen. 14 april 2013 Goede Herderkerk te Barneveld THEMA: Goed Nieuws!! Voorganger: ds. M.P.D. Barth Organist: P.J.

Nadere informatie

VIERING VAN SCHRIFT EN TAFEL IN DE PETRAKERK

VIERING VAN SCHRIFT EN TAFEL IN DE PETRAKERK VIERING VAN SCHRIFT EN TAFEL IN DE PETRAKERK 21 april 2011 WITTE DONDERDAG Voorganger Orgel Diaken Ds. Marja Terlouw-Sterk Bert Wisgerhof Gerrie de Vries Welkom Psalm 107 : 1, 3 Verstilling, bemoediging

Nadere informatie

Gezamenlijke Startdienst 18 september 2016

Gezamenlijke Startdienst 18 september 2016 Gezamenlijke Startdienst 18 september 2016 Gezamenlijke Startdienst 18 september 2016 Voorganger Organist : Ds. E. Bijl : Jaap Dekker Welkom Afkondigingen door ouderling Janie van Everdingen t Jong Voor

Nadere informatie

Zondagmorgen 10 januari

Zondagmorgen 10 januari Zondagmorgen 10 januari 1 e zondag na Epifanie, kleur wit, viering HA, Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Dhr. Bastiaan van der Pijl Dienst van de Voorbereiding Orgelspel Mededelingen door de kerkenraad

Nadere informatie

Liturgie voor de dienst waarin Esther Maaike Anna de Boer en Daniël Harm Jonker de doop zullen ontvangen. Verbondenheid met God

Liturgie voor de dienst waarin Esther Maaike Anna de Boer en Daniël Harm Jonker de doop zullen ontvangen. Verbondenheid met God Liturgie voor de dienst waarin Esther Maaike Anna de Boer en Daniël Harm Jonker de doop zullen ontvangen Verbondenheid met God Zondag 21 juni 2015, 9.30 uur PKN Hervormde kerk te Warstiens Voorganger :

Nadere informatie

Zondag 16 februari 2014. Protestantse Gemeente Biddinghuizen THEMA: Ho, stop, help!

Zondag 16 februari 2014. Protestantse Gemeente Biddinghuizen THEMA: Ho, stop, help! Zondag 16 februari 2014 Protestantse Gemeente Biddinghuizen THEMA: Ho, stop, help! Voorganger: ds. Bram Bregman Organist: dhr. Klaas Keimpema Pianist en dirigent schoolkoor: dir. Adriaan Stuij Welkom -

Nadere informatie

Orde van de dienst. Zondag 1 september Oude Kerk - Bennekom

Orde van de dienst. Zondag 1 september Oude Kerk - Bennekom Orde van de dienst Zondag 1 september Oude Kerk - Bennekom Geroepen om op weg te gaan In deze dienst zal ds. Jan Minnema afscheid nemen van de Hervormde Gemeente Bennekom Voorganger: Ds. Jan Minnema Ouderling

Nadere informatie

Gemeenschappelijke ziekenzalving. Ik zal er zijn voor u!

Gemeenschappelijke ziekenzalving. Ik zal er zijn voor u! Gemeenschappelijke ziekenzalving Ik zal er zijn voor u! Priester: De Heer zegene en Hij behoede ons. De Heer doe Zijn aangezicht over ons lichten en zij ons genadig altijd. De Heer verheffe Zijn aangezicht

Nadere informatie

Hervormde gemeente Haaksbergen Buurse. Dienst van Schrift en Tafel

Hervormde gemeente Haaksbergen Buurse. Dienst van Schrift en Tafel Hervormde gemeente Haaksbergen Buurse 8 e zondag van de zomer 10 augustus 2014 Dienst van Schrift en Tafel Kleitablet, Zimbabwe, juli 1990 Petrus wordt gered uit de golven Voorganger Ouderling Diaken Organist

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. G.J. Codee (De Bilt)

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. G.J. Codee (De Bilt) Welkom in deze dienst Voorganger is ds. G.J. Codee (De Bilt) Schriftlezing: Jona 3 en 4 Lied 231 vers 1, 3 en 4 (Op Toonhoogte) Psalm 95 vers 1 (Schoolpsalm) Psalm 27 vers 6 en 7 Psalm 119 vers 5 en 6

Nadere informatie

Orde van dienst voor 11 december 2016

Orde van dienst voor 11 december 2016 Orde van dienst voor 11 december 2016 3 e zondag in de Advent Belijdenis en doop van Veronica Loos-Zieltjens Oosterlichtkerk Huizen Welkom door de ouderling van dienst Lied 439: 1-3 1. Verwacht de komst

Nadere informatie

Doopdienst 18 oktober 2015

Doopdienst 18 oktober 2015 Doopdienst 18 oktober 2015 De Heilige Doop zal worden bediend aan Maartje van Diest, Menno Klaassen en Sam Knoester Voorganger: Ds. Huib Stolk uit Lelystad Organist: Dhr. Cor van Kooten Welkom door de

Nadere informatie

Zondag 19 juli Zuiderkerkgemeente Voorganger: dhr. Jan-Paul van der Jagt Organist: mevr. Willy Misker

Zondag 19 juli Zuiderkerkgemeente Voorganger: dhr. Jan-Paul van der Jagt Organist: mevr. Willy Misker Zondag 19 juli 2015 Zuiderkerkgemeente dhr. Jan-Paul van der Jagt Organist: mevr. Willy Misker Groen Groen is de kleur van de hoop. Brood en vis als symbool voor Jezus die ons door zijn leven hoop geeft.

Nadere informatie

Welkom in de Menorah. Voorganger Ouderling v. dienst Lectrice Organist. M.m.v. de Overstappers Elise Akkerman, Melanie Schutter en Marrit Tuinenga.

Welkom in de Menorah. Voorganger Ouderling v. dienst Lectrice Organist. M.m.v. de Overstappers Elise Akkerman, Melanie Schutter en Marrit Tuinenga. Welkom in de Menorah M.m.v. de Overstappers Elise Akkerman, Melanie Schutter en Marrit Tuinenga. Voorganger Ouderling v. dienst Lectrice Organist : Ds. A.H. Boschma : mw. L. van der Veen : De Kinderen

Nadere informatie

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Orde van dienst voor de SIEN-dienst op zondag 6 november 2016 Thema: Dank je wel! Kerk: Brugkerk, Kroonplein 1 te Lemelerveld Aanvang: 15.00 uur Pianist: Henk Dubbink Voorganger: ds. Kees Benard = = =

Nadere informatie

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon Op weg met Jezus eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 5 Bidden Eerste communieproject "Op weg met Jezus" hoofdstuk 5 blz. 1 Joris is vader aan het helpen in de tuin. Ze zijn

Nadere informatie

Zondag 3 juli Welkom in De Regenboog!

Zondag 3 juli Welkom in De Regenboog! Zondag 3 juli 2016 Welkom in De Regenboog! Voorganger: ds. Wolter Broekema Ouderling van dienst: Sandra Dubbink Organist: Henk de Gooijer Lector: Heleen Rutterkamp Koster: Ria op den Dries FreeXS Orgelspel

Nadere informatie

Orde van dienst zondagavond 8 maart 2015 Vragen rond de Doop

Orde van dienst zondagavond 8 maart 2015 Vragen rond de Doop Orde van dienst zondagavond 8 maart 2015 Vragen rond de Doop Voorganger : Ds. Jaap Hansum Organist : Dhr. Rein van Leeuwen Welkom en mededelingen Zingen: Zingende gezegend 228:1,2,3 Geloofd zij God, Hij

Nadere informatie

Orde van dienst voor zondag 11 december 2016 In de Witte kerk 3 e Advent waarin Evi-Sophie Jane en Owen Enric Haitink gedoopt worden.

Orde van dienst voor zondag 11 december 2016 In de Witte kerk 3 e Advent waarin Evi-Sophie Jane en Owen Enric Haitink gedoopt worden. Orde van dienst voor zondag 11 december 2016 In de Witte kerk 3 e Advent waarin Evi-Sophie Jane en Owen Enric Haitink gedoopt worden. Voorganger: ds. Corien Veenhuizen Organist: Els Dijkerman 1 Toenadering

Nadere informatie

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN AVONDMAAL VIEREN Het Avondmaal is meer dan zomaar een maaltijd. Om dat te begrijpen, is dit boekje gemaakt. Vooral is daarbij gedacht aan de kinderen, omdat zij met

Nadere informatie

40-dagenboek. Zeven bouwstenen. voor een groeiende gemeente. Kees de Vlieger. Een Kerygma studie

40-dagenboek. Zeven bouwstenen. voor een groeiende gemeente. Kees de Vlieger. Een Kerygma studie 40-dagenboek Zeven bouwstenen voor een groeiende gemeente Kees de Vlieger Een Kerygma studie 1 Copyright Stichting Kerygma Nederland Kerkstraat 24-3 3781 GB Voorthuizen Tel. 0342-475048 E-mail: kerygma@kerygma.nl

Nadere informatie

Orde van dienst. Lieke Juliëtte van Elk. op 28 juni 2015. In deze dienst zal door ds. Cees de Gooijer gedoopt worden:

Orde van dienst. Lieke Juliëtte van Elk. op 28 juni 2015. In deze dienst zal door ds. Cees de Gooijer gedoopt worden: Orde van dienst op 28 juni 2015 In deze dienst zal door ds. Cees de Gooijer gedoopt worden: Lieke Juliëtte van Elk Orgelspel Mededelingen We zingen uit Tussentijds: Lied 1 : 1, 2 en 3 2. Dit huis van hout

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. L.W. Smelt (Voorthuizen)

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. L.W. Smelt (Voorthuizen) Welkom in deze dienst Voorganger is ds. L.W. Smelt (Voorthuizen) Schriftlezing: Psalm 13 en 1 Korinthe 16 Lied 279 (Op Toonhoogte) Psalm 121 vers 1 (Schoolpsalm) Psalm 72 vers 4 en 6 (Nieuwe Berijming)

Nadere informatie

Zondag 15 december 2013 derde zondag in Advent

Zondag 15 december 2013 derde zondag in Advent Bemoediging en drempelgebed Orgelspel Aansteken van de kaarsen Lichtlied Het engelenlied-3 Zondag 15 december 2013 derde zondag in Advent Moment van stilte Bemoediging en drempelgebed V onze hulp is in

Nadere informatie

Doopsel in een zondagse eucharistieviering

Doopsel in een zondagse eucharistieviering Doopsel in een zondagse eucharistieviering 1. OPENING VAN DE DIENST Intredeprocessie en intredelied Openingswoord met een bijzondere begroeting van de dopeling en zijn / haar familie. Ook de naamgeving

Nadere informatie

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Op Toon Hoogte 182 Door Uw genade Vader Door Uw genade, Vader, mogen wij hier binnengaan. Niet door rechtvaardige

Nadere informatie

Orde van dienst voor zondag 3 april 2016 Tweede zondag van Pasen Oosterlichtkerk Huizen

Orde van dienst voor zondag 3 april 2016 Tweede zondag van Pasen Oosterlichtkerk Huizen Orde van dienst voor zondag 3 april 2016 Tweede zondag van Pasen Oosterlichtkerk Huizen De Emmaüsgangers Doop van Leah Michelle Petter Op de tafel achter in de kerk liggen gekleurde briefjes. Daarop kunt

Nadere informatie

Orde III Schrift, zegen en gebed

Orde III Schrift, zegen en gebed Orde III Schrift, zegen en gebed bemoediging en groet Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, Ps. 124:8 [die trouw houdt tot in eeuwigheid Ps. 146:6 en niet laat varen het

Nadere informatie

Welkom in de Open Hof

Welkom in de Open Hof Welkom in de Open Hof Votum en groet Opw. 770 Opw. 687 EL 421 Gez. 114: 1 3 EL 301 Ps. 67: 1 2 Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde: alleen toekomstmuziek, of ook nu al merkbaar? Jes. 65: 17-25 Mededelingen

Nadere informatie

Welkom in de Menorah bij de Kerk, school en gezinsdienst

Welkom in de Menorah bij de Kerk, school en gezinsdienst Welkom in de Menorah bij de Kerk, school en gezinsdienst Voorganger Ouderling v. dienst Organist : ds. A. H Boschma : mw. F. Hovius : dhr. P. de Jong M.v.v. Kinderen en personeel van Het Mozaïek Thema

Nadere informatie

Liturgie 30 april 2017

Liturgie 30 april 2017 Liturgie 30 april 2017 Welkom en mededelingen Zingen Hemelhoog 617a Tienduizend redenen De zon komt op, maakt de morgen wakker; mijn dag begint met een lied voor U. Heer, wat er ook gebeurt en wat mij

Nadere informatie

Liturgie voor de afscheids- en bevestigingsdienst van ambtsdragers op zondag

Liturgie voor de afscheids- en bevestigingsdienst van ambtsdragers op zondag Liturgie voor de afscheids- en bevestigingsdienst van ambtsdragers op zondag 9-10-2016 Voorganger: Organist: m.m.v. Locatie: Afscheid van: Bevestiging van: ds. Nita van der Horst-Kattenberg Sander vd Houten

Nadere informatie

Zondagmorgen 30 oktober

Zondagmorgen 30 oktober Zondagmorgen 30 oktober 7 e zondag van de herfst, kleur groen, viering HA, Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Dhr. Scott Baks Piano: Pieter Blokland Ouderling van dienst: Cees Verhoeff Lector: Nel

Nadere informatie

Zondag Trinitatis 22 mei 2016 Dorpskerk Oostvoorne om uur

Zondag Trinitatis 22 mei 2016 Dorpskerk Oostvoorne om uur Zondag Trinitatis 22 mei 2016 Dorpskerk Oostvoorne om 09.30 uur Voorganger; Ds. Nita van der Horst Organist: Ron van halen Cantorij o.l.v. Elly Bakker Welkom door OvD Intochtslied: Psalm 62, 1.2 en 5 Votum

Nadere informatie

Wat is een kerkdienst?

Wat is een kerkdienst? Inhoudsopgave Welkom...3 Wat is een kerkdienst?... 4 Liturgie...5 Schema liturgie... 6 Begrippen... 8 Ruimte voor uw aantekeningen... 9 Contact...10 Routebeschrijving... 11 2 Welkom Allereerst hartelijk

Nadere informatie

Chr. Geref. Kerk Ontswedde LITURGIE. voor de morgendienst op zondag 2 september 2012. in deze dienst zal. Julia Brugge.

Chr. Geref. Kerk Ontswedde LITURGIE. voor de morgendienst op zondag 2 september 2012. in deze dienst zal. Julia Brugge. Chr. Geref. Kerk Ontswedde LITURGIE voor de morgendienst op zondag 2 september 2012 in deze dienst zal Julia Brugge gedoopt worden thema: Zoals klei in de hand van de pottenbakker Voorganger: ds. J.J.

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. P. Molenaar

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. P. Molenaar Welkom in deze dienst Voorganger is ds. P. Molenaar Schriftlezing: Handelingen 11 vers 1 t/m 18 Lied 182 (Op Toonhoogte) Psalm 79 vers 7 (Schoolpsalm) Psalm 43 vers 4 (Nieuwe Berijming) Lied 276 vers 1

Nadere informatie