1- RONDOM DE DIENSTEN. Zondag 9 augustus 2015 Dorpskerk uur: Ds. M. van Leeuwen uur: Ds. P. Baas, Houten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1- RONDOM DE DIENSTEN. Zondag 9 augustus 2015 Dorpskerk 09.30 uur: Ds. M. van Leeuwen 18.45 uur: Ds. P. Baas, Houten"

Transcriptie

1 Kerkbode Hervormde Gemeente Voorthuizen 2015-wk32&33 Pg: 1-10 Hervormde Gemeente Voorthuizen 2015 week 32&33 (Tekst kerkbode 72 e jaargang nr. 29) Voorzitter Algemene Kerkenraad: H. Morren Bakkersweg 53, 3781 GN Voorthuizen. Tel Scriba Algemene Kerkenraad: G.J. Noorlander, Kievitsstraat 4, 3781 BZ Voorthuizen. Tel Kerkelijk Bureau: Kerkstraat 35, Postbus 96, 3780 BB, Voorthuizen, tel Website: Geopend: maandag en vrijdag van uur en vrijdagavond van uur. Bankrekeningnr. Kerkenwerk: NL30RABO Bankrekeningnr. Diaconie: NL54RABO Kerkwebradio & Cd s kerkdiensten via kerkelijk bureau. Kerkbodeberichten: maandag voor 12 uur bij Aart Mulder: Zondag 9 augustus uur: Ds. M. van Leeuwen uur: Ds. P. Baas, Houten Zondag 16 augustus uur: Ds. G. van den Berg, IJsselmuiden uur: Ds. M. van Leeuwen uur: Ds. G. Herwig, Nunspeet uur: Ds. G. Herwig uur: Ds. P. Baas uur: Ds. H.A. Samsom, Harderwijk uur: Ds. H.A. Samsom uur: Ds. M. van Leeuwen 1- RONDOM DE DIENSTEN Collecten Zondag 9 augustus 1.Diaconie 2.Kerkenwerk 3.Energiekosten kerkelijke gebouwen Derde Collecte. Aanstaande zondag is de derde collecte gereserveerd voor energiekosten van de kerkelijke gebouwen. Wekelijks zijn er veel activiteiten in onze gebouwen en dan is het fijn dat de ruimtes verwarmd zijn en dat er elektra voorhanden is. Helpt u mee om dit te bekostigen? Uw gift is van harte welkom. Het college van kerkrentmeesters.

2 Kerkbode Hervormde Gemeente Voorthuizen 2015-wk32&33 Pg: 2-10 Zondag 16 augustus 1.Diaconie 2.Kerkenwerk 3.Psycho Pastorale Hulpverlening Extra collecte Psycho Pastorale Hulpverlening. Ook bij geestelijke of pastorale nood willen we als gemeente elkaar bijstaan. Het is dan wel belangrijk, dat de gemeenteleden die bijstand geven en dat vooral doen door te luisteren naar de problemen en door samen naar oplossingen te zoeken, ook deskundig zijn. Een aantal gemeenteleden hebben hiervoor een tweejarige opleiding gevolgd en nieuwe pph-ers staan klaar om een opleiding te volgen. De kosten van hiervan en van zaken die tijdens de hulpverlening kunnen ontstaan worden betaald uit de opbrengsten van deze extra collecte. De gemeenteleden doen dit werk belangeloos, maar zonder uw financiële bijdrage kunnen we niet. Psalmen voor de dienst Zondag 9 augustus Morgendiensten: Psalm 62:5 Middag-avonddienst: Psalm 62:7 Zondag 16 augustus Morgendiensten: Psalm 65:1 Middag-avonddienst: Psalm 65:2 Kerkauto Heeft u geen vervoer om naar de morgendienst in de te gaan, dan kunt u gebruik maken van de kerkauto. Neem voor de dienst van uur contact op met dhr. E.J.G. Davelaar, tel: Kinderoppas Zondag 9 augustus uur: Anja van de Berg, Anande van de Krol, Noëlle Berkhof en Aranka Liefting uur: Miranda Lagerweij en Ineke Badak uur: Paula van de Bunt, Marinda van Geerestein, Ashley de Kwant en Anne Marijn. Zondag 16 augustus uur: Berdien van de Heuvel, Ilse van de Brink, Alwin van Dijk en Marieke van de Top uur: Carla van de Loenhorst en Marlissa Kraai uur: Liesbeth Boerman, Femke Overeem, Sil Jansen en Rhodé van der Kolk. Bijbelklas Zondag 9 augustus uur: 4/5/6 jaar: Ellen en Esmee van der Sluijs uur: 4/5/6 jaar: Marinke Wijnveen uur: 4/5 jaar: Dilene van der Ham en Gera Hooijer. 6 jaar: Martine en Lianne van Malestijn. Zondag 16 augustus uur: 4/5/6 jaar: Gerrie van Zethoven en Jolanda de Kwant uur: 4/5/6 jaar: Guda van de Heuvel uur: 4/5 jaar: Annette en Nick van Drie en Thirza van der Kolk 6 jaar: Gertjan van de Beek en Thijs Nooteboom. 7/8 jaar: Hilly Hooijer. Bijbelklas 4, 5 en 6 jaar, 9 aug. Laten we het voorbeeld volgen van koning David. De kinderen horen in de bijbelklas hoe hij zorgt voor Mefiboset, de zoon van Jonathan. Mefiboset is verlamd geraakt. Zullen wij ook naar elkaar omzien en zorgen voor degenen die minder gelukkig zijn dan wij?

3 Kerkbode Hervormde Gemeente Voorthuizen 2015-wk32&33 Pg: 3-10 Bijbelklas 4, 5 en 6 jaar, 16 aug. We werken al 2 weken over het thema: Goed doen! De komende 2 zondagen gaan we hier mee verder. Het doel van deze les is ontdekken dat we God blij kunnen maken door goed samen te werken. We vertellen het verhaal van Nehemia. Gods volk werkt samen om de muren weer op te bouwen. 2- ALGEMENE BERICHTEN Jarigen Wijk I : Mevr. H.G.M. van de Hoef-van den Berg, Roelenengweg 46, 3781 BB : Dhr. G. de Bree, Roelenengweg 36, 3781 BB : Dhr. M. Kraaij, Appelseweg 14, 3781 MD : Mevr. G.G. Bouw-Gersen, Nieuwe Voorthuizerweg 11, 3862 RV Nijkerk : Mevr. C.C. van den Hoek-Verscheure, Gerard Doustraat 55, 3781 EJ : Mevr. M. Veldhuizen-Robbertsen, Overhorsterweg 34, 3781 ND : Dhr. E. Hendriksen, Apeldoornsestraat 121, 3781 PM : Mevr. G. van den Heuvel-van Soeren, Huserstraat 6, 3862 CK Nijkerk : Dhr. J.C. Vlastuin, Kerkstraat 40, 3781 GC Wijk II : Mevr. D.C. Brom-Veldhuizen, Van den Berglaan , 3781 GH : Dhr. G. Doest, Van den Berglaan , 3781 GH : Dhr. A. van de Kamp, Wikselaarseweg 8, 3781 MK : Mevr. N. Jonker-Roemer, Haarkampstraat 43, 3781 GV : Mevr. J. Kraai-van Omme, Wolsbergerweg 32, 3781 PE Van harte gefeliciteerd met uw verjaardag. We wensen u een fijne dag toe met allen die om u heen staan. Voor sommigen een drukke dag met veel geroezemoes, anderen merken dat de kring om hen heen wel heel klein wordt. God wil u nabij zijn in vreugde en gemis. Welgelukzalig zijn zij, die Zijn getuigenissen onderhouden, die Hem van ganser harte zoeken. (Psalm 119:2) Bediening van de Heilige Doop Op zondag 30 augustus is er gelegenheid om uw kindje te laten dopen. Deze doopdienst zal zijn in de om 9.30 uur. Opgeven van dopelingen doet u bij het Kerkelijk Bureau, Kerkstraat 35, 3781 GA Voorthuizen, tel Wilt u bij het opgeven de volgende gegevens aanreiken: namen (voluit), roepnaam, geboortedatum en geboorteplaats, namen (ook meisjesnaam moeder) van ouders, adres, adres en bereikbare telefoonnummer(s). Aanmelden voor de doop kan tot vrijdag (12.00 uur) 21 augustus. Ds. Van Leeuwen, die deze dienst leidt, houdt een doopgesprek met de ouders van de dopelingen. Dit gesprek zal plaats vinden op vrijdag 28 augustus om uur in t Kerkheem. Hierbij is ook de dienstdoende ouderling aanwezig. We schrijven bij al deze voornemens bij leven en welzijn! In de bijbel zijn erg veel teksten te vinden die over dopen gaan. Lees ook maar eens de woorden van Petrus in Handelingen 2 : En toen zij dit hoorden, werden zij diep in het hart geraakt en zeiden tegen Petrus en de andere apostelen: Wat moeten wij doen, mannenbroeders? En Petrus zei tegen hen: Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden; en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen die veraf zijn, zovelen als de Heere, onze God, ertoe roepen zal. En met veel meer andere woorden legde hij getuigenis af en spoorde hij hen aan met de woorden: Laat u behouden uit dit verkeerde geslacht! Zij nu die zijn woord met vreugde aannamen, werden gedoopt; en ongeveer drieduizend zielen werden er op die dag aan hen toegevoegd. De toehoorders zijn geraakt. Geraakt door het woord van de prediker van toen. Er wordt nog veel gepreekt uit het boek Handelingen, juist de laatste weken ook in onze gemeente. Ook geraakt? Zeker, Petrus moest wel flink zijn best doen, hij gebruikte veel woorden. Getuigend en aansporend. Voor de toehoorders van toen was het raak. Met vreugde namen zij Petrus woorden aan en. werden gedoopt. Ook geraakt, Zijn woorden aangenomen? Dan is er ook voor u de belofte van genade en van de Heilige Geest. Voor ouders en hun kinderen. Kom maar met je kinderen naar deze doopdienst op D.V. zondag 30 augustus! De doop vindt plaats te midden van de gemeente. We vragen aan alle gemeenteleden om betrokkenheid en verbondenheid. Met uw aanwezigheid, met uw gebed, met uw beste wensen. De volgende doopdienst zal zijn op DV 25 oktober. Meer informatie is te lezen op onze site Gert Noorlander, scriba AK

4 Kerkbode Hervormde Gemeente Voorthuizen 2015-wk32&33 Pg: 4-10 Ouderenreisje De eerste woensdag van september: traditiegetrouw de dag waarop het jaarlijkse ouderenreisje plaatsvindt. Ook dit jaar nodigt de diaconie u weer heel hartelijk hiervoor uit. Op D.V. woensdag 2 september wordt u om uur in verwacht. Na de opening en gebruikelijke mededelingen van huishoudelijke aard brengt de bus u naar Chocolade atelier Van Noppen in Ridderkerk. Hier worden koffie en thee geserveerd en krijgt u een demonstratie chocolade maken. Waarbij er natuurlijk geproefd moet worden! Na Ridderkerk staat Rotterdam op het programma. Voor een heerlijk diner en een vaartocht door de Rotterdamse havens. Na weer aangemeerd te zijn, brengt de bus u terug naar Voorthuizen. De verwachte aankomsttijd bij is rond uur. Het programma is zeer geschikt voor mindervaliden en gebruikers van een rolstoel. U kunt zich voor deze dag opgeven op maandag 17 of maandag 24 augustus. (op beide dagen tussen uur) bij br. Dries Spruijt, tel: of br. Gert de Gooijer, tel: Zoals voor de meesten van u bekend is, wordt er aan het einde van de dag een collecte gehouden ter bestrijding van de onkosten. De diaconie hoopt dat u uw dankbaarheid wilt tonen in uw gave in de collecte. Mocht u nog vragen hebben of meer informatie willen, neem dan op bovengenoemde data contact op met een van beide broeders. U begrijpt, wij rekenen op uw komst! De Diaconie Mannenevent 4 en 5 september Eind vorige week stond de teller op 75 aanmeldingen. Daar zijn we al heel blij mee! Toch denken wij dat daar nog best een heleboel mannen bij kunnen. Stap over die drempel en meld je aan. Dat kan via de website van onze kerk of stuur een mail met je n.a.w. gegevens aan Ook is het weer mogelijk om aanstaande zondag na de dienst in de hal van je aanmelding te doen. Mannen uit het organiserend comité zullen dan met een laptop in de hal zitten. Ook jou en u willen we niet missen, dus kom over die streep en schrijf je in! Jan-Willem Heijstek, Matthijs van der Ham, Teunis Ruiter, Evert Hein Schuiteman Inzameling oud papier Op zaterdag 1 augustus staat de oud papiercontainer weer bij voor mensen die geen blauwe papier container hebben gehad of in het buiten gebied wonen. s Morgens van tot uur. Wilt u het weer zo compact mogelijk aanleveren. Bij voorbaat dank. Denkt u ook aan de oud ijzer actie voor het jeugdwerk? IJzer etc. inleveren kan weer in de kar naast de papiercontainer. Ook wil men het, als het groot of veel is, bij u komen ophalen. Neemt u dan contact op met Wilco van de Kuilen of Richard Stitselaar Uw college van kerkrentmeesters en jeugdwerk commissie Giften In de afgelopen weken mochten we de volgende giften in ontvangst nemen: Oud. Van de Krol 20,- en 10,- kerk Oud. De Groot 20,- onderhoud gebouwen Br. Van Geresteyn 100,- kerk Hartelijk dank! 3- VORMING EN TOERUSTING Er zijn deze week geen berichten voor deze rubriek. 4- JEUGD- EN JONGERENWERK Picknick Een paar weken geleden is de gemeentepicknick helaas vanwege het weer afgelast. We willen graag een nieuwe poging wagen, noteer daarvoor alvast 30 augustus in je agenda. We verzamelen om 13 uur bij en zullen daarvandaan met z'n allen naar een locatie in de buurt fietsen. Als we allemaal wat eten en drinken meenemen is er genoeg voor iedereen. Naast gezellig eten en drinken is er ook tijd om samen te zingen, wandelen en spelen. Als je meer wilt weten, schiet een van ons even aan of stuur een mailtje naar Groetjes, Timon, Job, Rolf, Thijs, Stijn, Rachel, Daantje en Rosalie

5 Kerkbode Hervormde Gemeente Voorthuizen 2015-wk32&33 Pg: 5-10 Vakantie Bijbel Week Kom je ook naar de Vakantie Bijbel Week? Dinsdag 18 t/m donderdag 20 augustus. We vinden het super als jij ook komt. Neem gerust al je vriendjes en vriendinnetjes mee! Zit je na de vakantie in 1 t/m 5? Kom dan naar (gebouw) Dinsdag t/m donderdag: uur Woensdagmiddag: uur Theater met Matthijs Vlaardingerbroek Donderdagavond: uur VBW café Zit je na de vakantie in groep 6 t/m de brugklas? Kom dan naar de grote witte tent naast. Dinsdag t/m donderdag: uur Dinsdagmiddag uur Survival & Sportmiddag Woensdagmiddag: uur Theater met Matthijs Vlaardingerbroek Donderdagmiddag uur Bonte Avond Volg de VBW ook op Facebook voor nieuws en leuke foto s Voor de vakantie Bijbelweek zijn we opzoek naar 12 personen die ons willen helpen met het opbouwen en afbreken van de tent die naast wordt geplaatst. Het is de bedoeling dat we dit gaan doen op zaterdagmiddag 15 augustus om uur. Het afbreken zal gebeuren op zaterdagmorgen 22 augustus om uur. Ook al lukt het maar om één van de dagen te helpen; we zijn erg blij met alle aangeboden hulp! Graag opgeven bij Martijn Boer, Ook zijn we opzoek naar personen die in de week van de VBW s nachts de tent en de bouwwerken van de kinderen willen bewaken. In de tent staan spullen die we graag alle dagen willen gebruiken en ook de kinderen vinden het fijn als hun bouwwerk er de volgende dag nog staat. Dit kan ook een paar uurtjes zijn als je bijvoorbeeld een nachtbraker bent of een vroege vogel! Graag opgeven bij Martijn Boer: We kunnen nog pallets gebruiken! 5- BERICHTEN WIJK 1 Predikant: ds. M. van Leeuwen Scriba: dhr. W.H. Doest Hoofdstraat 113, 3781 AD Vincent van Goghstraat.34, 3781 XN tel tel Bijstand pastoraal werk: Mw. H. van Olst-Haze Tel / Jubileum Henk en Leida Jansen, Hoofdstraat 139 (3781 AD), hopen op 12 augustus 50 jaar getrouwd te zijn. Als belijdenis schrijven zij op hun kaart een mooi lied over Gods trouw, die de bron is ook van huwelijkstrouw. Groot is Uw trouw, o Heer, iedere dag aan ons weer betoond. Al wat wij nodig hadden, hebt Gij gegeven. Groot is Uw trouw, o Heer, aan ons betoond. Zo kennen we Henk en Leida ook, als dankbare mensen, die graag handen en voeten geven ook in hun bijdrage aan het werk in de gemeente van Christus. Daarnaast zien we hen er graag op uit trekken met de camper de laatste jaren. Steeds weer samen uit en samen thuis. Zo n trekkersbestaan is ook ons leven. Een reis waarbij je steeds weer doortrekt, van kracht tot kracht, van pleisterplaats tot pleisterplaats. Om uiteindelijk voor eeuwig Thuis te komen. We gunnen Henk en Leida nog goede reisjaren, waarin het einddoel steeds dichterbij en ook mooier wordt. Om te eindigen in de bruiloft die geen avond kent!

6 Kerkbode Hervormde Gemeente Voorthuizen 2015-wk32&33 Pg: 6-10 Jubileum Gert en Wil van Maanen, Paulus Potterstraat 56 (3781 ES), hopen op 13 augustus 50 jaar getrouwd te zijn. Met wat zich in de laatste jaren in hun leven voltrok is dat een extra bijzonder moment. Een moment waar we niet meer op konden rekenen of soms zelfs hopen. En nu mag dat moment toch aanbreken voor deze maatjes door dik en dun. God heeft hen veel gegeven om te dragen, maar Hij heeft hen ook veel gegeven om te kunnen dragen. Met Paulus mogen ze zeggen: vaak gebeden, maar Hij heeft gezegd: Mijn genade is u genoeg. Om nu ook van harte te kunnen belijden, met alle beperkingen en gebreken: Als ik zwak ben (en dat vind ik nog steeds moeilijk), ben ik sterk, in de kracht van mijn Heer! Het is begrijpelijk, maar toch ook vol genade, dat het uitzien naar de Heere Jezus op momenten bij Gert en Wil heel sterk is. De Heere weet hoe lang nog! Pastoraat Arie Mook, Hoefsmidlaan 6, zal op 10 augustus een operatie aan zijn blaas moeten ondergaan in verband met geconstateerde blaaskanker. Gerrit van Dam, Paulus Potterstraat 3-H (3781 EP), is na de laatste operatie weer naar zijn dochter in Zeewolde gegaan om aan te sterken. Als alles volgens verwachting is verlopen, is hij deze week weer thuisgekomen. Reina van Zwetselaar-van den Berg, Rembrandtstraat 74 (3781 ED), heeft nu al 8 weken een gebroken bovenarm. Ze heeft veel geduld nodig omdat ze moet wachten tot haar behandelend arts terug is van vakantie, voordat men iets aan de breuk kan doen. Teus van de Hoef, Roelenengweg 46 lag. in het Gelderse vallei ziekenhuis in Ede. Nadat de huisarts zijn bloed liet onderzoeken verwees deze hem met spoed door. Gelukkig werden de ernstige vermoedens niet bewaarheid. Uit onderzoek bleek dat zijn lichaam was vergiftigd door medicijnen. Op het moment dat ik dit schrijf is de verwachting dat hij woensdagochtend weer thuis komt. We denken ook aan de zieken thuis die kuren ondergaan of moeten aanvaarden dat kuren of medicijnen niet meer mogelijk zijn. We denken daarbij ook aan hen die zorg verlenen. Middelen worden aangewend, artsen doen hun werk We bidden dat dat alles gezegend mag worden. Boven alles mogen wij onze hoop stellen op de grote Heelmeester, die de situatie nooit uit de hand loopt en nog grotere genezing kan en wil schenken dan artsen op aarde ooit kunnen bewerkstelligen. Prediking Zondagmorgen hoopt ds. Van Leeuwen de draad van de prediking weer op te pakken, en wel opnieuw in Handelingen. Handelingen 20:1-16 zal dan aan de orde komen. Opmerkelijk is dat de inhoud van het Paasfeest naar de achtergrond lijkt te gaan en Pinksteren belangrijker is. Maar dan valt Eutychus uit het raam tijdens een ellenlange kerkdienst! Ontmoeting Inmiddels stond al twee keer na afloop van de ochtenddienst bij t Kerkheem de koffie klaar. Er zijn al fijne ontmoetingen geweest. Als u nog niet geweest bent, voorlopig is er iedere zondag gelegenheid. Weet dat u van harte welkom bent. Ook voor de vele gasten fijn als er gemeenteleden zijn. Het geeft hen ook een gevoel van welkom te zijn. Ten slotte Het is nog volop zomer en vakantietijd. We horen en zien gemeenteleden gaan en weer thuiskomen. Het gemeenteleven in de gemeente lijkt stil te liggen. Toch gelukkig niet helemaal. De oase van een zondag waar het Woord open mag gaan mogen we gewoon beleven en de pastorale zorg gaat, waar nodig, gewoon door. Na een periode van droogte kwam er regen zodat de natuur niet verdroogde en inmiddels is het weer volop zomer op het moment dat ik dit schrijf. Geweldig was de afgelopen week de regenboog te zien aan de hemel, het teken van Gods verbond tussen Hem en alle levende wezens op aarde. Een hartelijke groet voor u die thuis bent, u die weer thuiskomt en u die nog vertrekt. Wim Doest, scriba 6- BERICHTEN WIJK 2 Predikant: ds. L.W. Smelt Scriba: dhr. P. van Hemert, Beatrixlaan 23, 3781 AL De Steenkamp 11, 3781 VP tel tel ; Bijstand pastoraal werk: Mw. H. van Olst-Haze Tel /

7 Kerkbode Hervormde Gemeente Voorthuizen 2015-wk32&33 Pg: 7-10 Ds. Smelt heeft nog vakantie. Als u iets wilt vragen of wilt melden, neem dan alstublieft contact op met uw wijkouderling, met de scriba of met mevrouw Van Olst. Denk niet te snel dat uw vraag of zorg ons tot last is of dat de vraag wel kan wachten tot u huisbezoek krijgt. We willen elkaar graag tot hulp of steun zijn. Pastoraat We delen met u de zorgen van ziekten, omdat we mogen weten dat we elkaar in onze voorbeden opdragen bij onze Heere. We geloven dat God de gebeden van rechtvaardigen verhoort! ( Spr. 15:29) Corina van Davelaar, Roeterdinckstraat 28, is opnieuw opgenomen. Eerst in Hilversum; omdat men daar niet de juiste zorg kon geven, moest er weer een nieuwe plek gezocht worden. Dit werd de PAAZafdeling van Isala ziekenhuis in Zwolle. Onderzoek wees uit dat de klachten niet van neurologische aard zijn. Maar de coma-achtige situatie waarin ze zich bevindt is zorgelijk. Hans Mulder, Brahmslaan 20, wordt op vrijdag 7 augustus aan een rughernia geopereerd in Meander. Dinsdag 11 augustus hoopt hij weer thuis te komen om enige tijd plat te liggen op een bed in de kamer, verzorgd door vriendin en ouders. De gemeente moet hem als organist in dus geruime tijd missen. Helmien Oschman, Gaffel 58, ligt op het moment van schrijven nog in het Meanderziekenhuis i.v.m. chemokuren. En dan nog maar pas weduwe Ze weet zich gedragen door Hem, die troost en die draagt als we zelf niet meer kunnen lopen. Dhr. van Eede, Zeumerseweg 20a is dinsdag geopereerd en kreeg een nieuwe knie. De avond voordat hij naar huis mocht, kreeg hij koorts: een longontsteking. Zaterdag jl. kwam hij weer thuis, om daar verder te revalideren. Mw van Looijen-vd Burgt, Cortenaerlaan 12, is opgenomen geweest in Meander. Twee ingrepen waren er nodig en hoewel haar nierfunctie nog niet optimaal is, mocht ze vrijdag jl. weer naar huis. Diane Balgoijen, Tromplaan 14 is opgenomen in het Gelderse Vallei Ziekenhuis te Ede met veel pijn die veroorzaakt wordt door de ziekte van Croon. Een bekend gedicht, voor velen van u een aansprekend en troostvol gedicht. Voor als u het moeilijk hebt, door ziekte, door rouw, zorgen en wat dan ook. Voetstappen in het zand.. Ik droomde eens en zie ik liep aan 't strand bij lage tij. Ik was daar niet alleen, want ook de Heer liep aan mijn zij. We liepen samen het leven door, en lieten in het zand, een spoor van stappen; twee aan twee, de Heer liep aan mijn hand. Ik stopte en keek achter mij, en zag mijn levensloop, in tijden van geluk en vreugde, van diepe smart en hoop. Maar als ik het spoor goed bekeek, zag ik langs heel de baan, daar waar het juist het moeilijkst was, maar één paar stappen staan. Ik zei toen "Heer waarom dan toch? Juist toen ik U nodig had, juist toen ik zelf geen uitkomst zag, op het zwaarste deel van mijn pad..." De Heer keek toen vol liefde mij aan, en antwoordde op mijn vragen; "Mijn lieve kind, toen het moeilijk was, toen heb ik jou gedragen..." (Heintje van Olst, pastoraal medewerker)

8 Kerkbode Hervormde Gemeente Voorthuizen 2015-wk32&33 Pg: 8-10 Heer, kom wonen in dit kinderhart. Alie en Henk van de Ruitenbeek ( Bachlaan 55, 3781 HD) kregen op 31 juli een dochtertje. Ze heet Henriëtte Elisabeth, en haar roepnaam is Hester. De drie jongens Aart, Dirk en Jelle zijn ook heel blij met hun zusje. Alles rond de geboorte is heel goed gegaan. Dat hebben Alie en Henk als een grote zegen ervaren, juist ook omdat in het laatste jaar in de familie groot verdriet was rond geboortes. Juist rond geboorte blijkt soms hoe dicht blijdschap en zorg bij elkaar kunnen liggen. Haar hele leven zal Hester afhankelijk zijn van haar Schepper. Dat belijden de ouders in dit gebedje : Heer, houd U dit kleine leven, met Uw handen liefdevol omvat. Voor al het goede willen we U danken. Heer, kom wonen in dit kinderhart. Een rustig en stil leven. ( 1 Tim. 2:2) Nu ds. Smelt geniet van zijn vakantierust mag ik de pen voor deze week overnemen. Dat betekent voor u wat minder te lezen. Dominee Smelt legt elke week heel wat op uw bordje. In de vorige kerkbode stonden zoals altijd de pastorale berichten over lief en leed van gemeenteleden. Daarnaast was er nog veel informatie over lastige zaken. Bijvoorbeeld over de moderne mens die niet dienstbaar wil zijn, maar alleen denkt aan zijn zelfontplooiing. Ds. Smelt berichtte verder over indringende vragen rond abortus en computerspel-verslaving. We leven in een tijd van overvloed aan informatie. We krijgen zoveel binnen via de krant, de radio en de televisie dat we er moe van kunnen worden, of we worden afgestompt door alle zorgelijke zaken. Het raakt je niet meer. Als je dan dat stille en rustige leven wilt, waar in 1 Tim. 2 sprake van is, dan kun je dat misschien maar beter niet allemaal gaan lezen. Bovendien: als je niet in de leeftijd bent dat je kinderen kunt krijgen, dan behoef je toch niets over abortus te lezen? Als je geen kinderen hebt behoef je toch ook niet over computerspel-verslaving te lezen? Dat is toch te kort door de bocht. In deze eerste brief aan Timotheüs gaat het er Paulus niet om dat je jezelf rust geeft, maar dat je God vraagt of Hij de gemeente rust geeft om een godvruchtig leven te kunnen leiden. Dáár moeten de mensen voorbede voor doen. Daarom is het goed om over de zorgen van anderen te lezen. Dat kan jouw gebed inhoud geven. Daarvoor lees je de kerkbode, en daarvoor gebruik je de gebedskalender. Gebed om rust in de gemeente, om wijsheid voor jonge ouders die voor moeilijke vragen staan. Gebed voor ons land, of God geeft dat ook in de toekomst zondagse kerkdiensten mogelijk blijven, gebed voor de kerk wereldwijd, die veel heeft te lijden Maar moet je dan alles op je nek nemen? Moet je overal voorbede voor doen? Er gebeurt zoveel naars in gezinnen en in de maatschappij. Je hoort over zoveel leed in de oorlogslanden. In onze huisbijbel liggen op dit moment drie gebedskalenders, van onze gemeente, van de zendingsbond GZB en van Open Doors. Met name de verhalen van Open Doors zijn heel lastig. Zóveel geweld tegen Christenen is ook bijna niet te verwerken. Je mag ook keuzes maken. Want je gebed is niet alléén voorbede. Ook lofprijzing, verootmoediging, de vraag om vergeving en om het dagelijks brood behoren er toe. Daarom doe je ook niet alleen voorbede voor anderen. Je mag ook bidden of de Heilige Geest je helpt om wijze keuzes te maken. Geen keuze uit gemakzucht, maar een keuze die wordt geleid door Gods wijsheid. En als de nood van anderen op jouw hart ligt, dan mag je die nood in Gods hand geven, en je zorg daar ook laten liggen. Dàt mag je rust geven. Die rust wensen we elkaar en daarom doen we trouw voorbede voor elkaar. Daarom zijn we ook geïnteresseerd in de zorgen van anderen. Ik wens u veel zegen toe in uw gebeden. Evert Schimmel. 7- BERICHTEN NIEUW-AVONDRUST Predikant: ds. W.J. Gorissen Ouderling: dhr. G. Bosch, Zicht 2, 3781 CE Prinsenweg 22/74, 3862 PW Nijkerk tel of ; tel ; Ons voorgegaan Wat wij vreesden is waarheid geworden. Op 25 juli overleed in de leeftijd van 81 jaar, Aartje van den Hazel-van Zevenbergen. Zij was sinds 5 april 2011 weduwe van Albert van den Hazel. Hoe vaak hebben wij haar, dat kleine ijzersterke vrouwtje, met zorgende liefde haar man in de rolstoel zien rondrijden. Deze lieve moeder van Tijmen, Jannie, Ina, Bert en Lida, de zichzelf vaak wegcijferende schoon moeder van Sylvia, Aart en Marco en de sportieve oma van Mariska, Martijn en Sanna, Frank, Daphne, Glenn, nogmaals Glenn, Daan en Femke, ging in vrede van ons heen.

9 Kerkbode Hervormde Gemeente Voorthuizen 2015-wk32&33 Pg: 9-10 Woensdag 29 juli was er in zaal Zeumeren de gelegenheid tot condoleren, terwijl wij haar donderdag 30 juli, na een afscheidsdienst in haar kerk,, bij haar man op de gemeentelijk begraafplaats Diepenbosch begraven hebben. Psalm 150, dominee, één van haar lievelingsliederen; kun je die wel gebruiken in een afscheidsdienst? We zouden dat wel graag willen. Alzo is geschied. Samen met de familie en belangstellenden hebben wij in Zijn heiligdom Hem geloofd om Zijn machtige daden, om Zijn geweldige grootheid. Om Zijn genadige liefde, die Hij in Christus Jezus ook aan de overledene en ons, die treuren om haar heengaan, heeft betoond. Ook hier condoleren wij groot en klein, medebewoners en verzorgers uit Nieuw Avondrust, met het heengaan van dit dappere vechtertje. Onze zieken Bij het maken van deze kerkbode kreeg ik een telefoontje dat mevr. A. van Beek- Trouw, na een hersenbloeding in het Meanderziekenhuis is op genomen. Er worden grote zorgen om haar gemaakt. Laten we haar meenemen in onze gebeden. Bijbelkring Hebt u het genoteerd? Dinsdag 11 augustus uur D.V. Bijbelkring. Psalm 150 willen we behandelen. Iedereen van harte welkom. Psalm 84 Van de lievelingspsalm van de onvergetelijke Gerrit Liefting kreeg ik eens een gedicht gemaakt door Mar van der Velden. Mooi, maar ook wel met een paar steekjes onder water. Zei de mus tegen de zwaluw met ontroerde stem, maar kalm: k Weet niet of je het weet hoor, broeder maar wij staan samen in een psalm. Is dat zo? geeuwde de zwaluw en moet ik daar dan blij mee zijn? k Stond liever in een hit met Abba dan in zo'n treurlied van Calvijn Kom nou toch, psalm vier en tachtig is zo mooi, vooral vers twee! Ja, dat zal wel, zei de zwaluw Ik hou meer van hupsakee. Maar de mus was niet te houden: Zelfs vindt de mus een huis, o Heer tjilpte hij op hele noten. Hij zong het prachtig, zonder meer. De zwaluw giechelde en zei spottend: Jij vindt een huis? waar slaat dat op? t Lijkt wel een lied van makelaren. Heb je de kolder in de kop? De mus zong onverstoorbaar verder: de zwaluw legt haar jongskens neer in t kunstig nest bij Uw altaren. Nu lachte de zwaluw toch niet meer. t Kunstig nest, dat is juist getroffen, sprak hij vol trots en tederheid Je zult een nest maar zelden vinden van zo hoge kwaliteit. Wat een psalm en wat een beelden en wat een dichter vol van geest! Ik hou van psalm vierentachtig en van vers twee het allermeest.

10 Kerkbode Hervormde Gemeente Voorthuizen 2015-wk32&33 Pg: Nu zongen samen, mus en zwaluw de hele psalm van a tot z. Weliswaar in oude berijming maar een kniesoor die daar op let. Groet. We wensen u allemaal het Allerbeste toe. Ds. W.J. Gorissen en oud. G. Bosch. 8- VAN BINNEN UIT Missionaire commissie Ev. & pastoraalwerker: J.W. van der Vegte Secr.: Daphne Groeneveld, Kantoor: Kerkelijk centrum Tel ; Van den Berglaan 79, 3781 GE rek.nr. NL54RABO Tel , Er zijn deze week geen berichten voor deze rubriek.

1- RONDOM DE DIENSTEN. Zondag 8 maart 2015 Dorpskerk 09.30 uur: Ds. M. van Leeuwen, Bed. Heilige Doop 18.45 uur: Ds. H.A. Samsom, Harderwijk

1- RONDOM DE DIENSTEN. Zondag 8 maart 2015 Dorpskerk 09.30 uur: Ds. M. van Leeuwen, Bed. Heilige Doop 18.45 uur: Ds. H.A. Samsom, Harderwijk Kerkbode Hervormde Gemeente Voorthuizen 2015-wk10 Pg: 1-13 Hervormde Gemeente Voorthuizen 2015 week 10 (Tekst kerkbode 72 e jaargang nr. 9) Voorzitter Algemene Kerkenraad: H. Morren Bakkersweg 53, 3781

Nadere informatie

aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7

aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7 aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7 Colofon Verantwoording Uitgave van de Hervormde Gemeente Maranathakerk te Lunteren, onder verantwoordelijkheid van de

Nadere informatie

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg COLOFON Het Visnet is een uitgave van de Hervormde Gemeente te Stellendam en zal tien keer per jaar verschijnen aan het begin van de maand. Het wordt verspreid onder alle adressen die in het kerkelijk

Nadere informatie

Meditatie DE GROTE SLEUTELDRAGER! En Ik heb de sleutels der hel en des doods. Openb. 1:18b

Meditatie DE GROTE SLEUTELDRAGER! En Ik heb de sleutels der hel en des doods. Openb. 1:18b Meditatie DE GROTE SLEUTELDRAGER! En Ik heb de sleutels der hel en des doods. Openb. 1:18b Jezus leeft, en zal niet meer sterven! En omdat Hij leeft, zullen al Zijn kinderen leven, eeuwig leven. Dat is

Nadere informatie

Open brief aan de plaatselijke gemeente(n) over het ambt

Open brief aan de plaatselijke gemeente(n) over het ambt KerkKlanken Kerkblad van de Hervormde Gemeente te Linschoten, juli t/m half sept 2014 Open brief aan de plaatselijke gemeente(n) over het ambt Hand 2: 42-47 Beste gemeenteleden, Ze zijn er al eeuwenlang

Nadere informatie

OVERDENKING. 1 Kerkvenster NAAM EN FEIT

OVERDENKING. 1 Kerkvenster NAAM EN FEIT OVERDENKING NAAM EN FEIT Een jeugdherinnering. Op de christelijke lagere school die ik als kind bezocht hadden wij een boekje om onze Bijbelkennis te vergroten. Het heette Naam en feit. Wat ik mij er vooral

Nadere informatie

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg COLOFON Het Visnet is een uitgave van de Hervormde Gemeente te Stellendam en zal tien keer per jaar verschijnen aan het begin van de maand. Het wordt verspreid onder alle adressen die in het kerkelijk

Nadere informatie

Pasen en dan.? ' heb je mij lief?' Johannes 21: 15-17

Pasen en dan.? ' heb je mij lief?' Johannes 21: 15-17 13 Pasen en dan.? ' heb je mij lief?' Johannes 21: 15-17 Het is Pasen geweest. De Heer is opgestaan! We zagen een glimp van Gods mooie nieuwe schepping: de opgestane Christus als nieuwe Adam, die ons wil

Nadere informatie

KERK WIJZER. 38e Jaargang nummer 7

KERK WIJZER. 38e Jaargang nummer 7 KERK WIJZER 38e Jaargang nummer 7 juli - augustus 2014 INHOUD 3 meditatie 4-5 gemeentenieuws 6 in memoriam 7 voorstraat 14 / diensten lezing - workshop "luisteren" 8 predikant in de stad 9 kerkelijk bureau

Nadere informatie

Kerkklanken. onderuit iemand te volgen, maar we kunnen nog wel beslissen wie we dan volgen.

Kerkklanken. onderuit iemand te volgen, maar we kunnen nog wel beslissen wie we dan volgen. Kerkklanken Gereformeerde Nr. 609 Jaargang 31 30 april 2015 Kerk Woerden en Zegveld Het Koninkrijk Op het moment dat ik dit schrijf is het Koningsdag en het moment dat deze editie van de pers rolt is op

Nadere informatie

Caleidoscoop. Adieu De God van de vrede zij met u allen! Amen! (Romeinen 15 vers 33)

Caleidoscoop. Adieu De God van de vrede zij met u allen! Amen! (Romeinen 15 vers 33) Caleidoscoop Kerkblad van de Protestantse (wijk)gemeente te Rotterdam-Kralingen Jaargang 11 nr 1 september 2012 Anglicaanse priesters zegenen hun nieuwe bisschop. De volgende Caleidoscoop komt uit op zaterdag

Nadere informatie

inhoudsopgave pagina Meditatie 2 Omzien naar elkaar Verbondenheid 3 In memoriams 4 Verjaardagen 6 Mutaties in ledenbestand 6

inhoudsopgave pagina Meditatie 2 Omzien naar elkaar Verbondenheid 3 In memoriams 4 Verjaardagen 6 Mutaties in ledenbestand 6 inhoudsopgave Meditatie 2 pagina Omzien naar elkaar Verbondenheid 3 In memoriams 4 Verjaardagen 6 Mutaties in ledenbestand 6 Jeugdroute Nevendienst 7 Tienerkerk 8 Routeplanner Mijn lievelingslied 9 Bijbelrooster

Nadere informatie

Kerkbode van de Hersteld Hervormde Gemeente te Ede, Bennekom, Wageningen e.o. Zandlaan 16, 6717 LP Ede

Kerkbode van de Hersteld Hervormde Gemeente te Ede, Bennekom, Wageningen e.o. Zandlaan 16, 6717 LP Ede COLOFON QUO VADIS Kerkbode van de Hersteld Hervormde Gemeente te Ede, Bennekom, Wageningen e.o. Verschijnt maandelijks. Predikant : Dominee R.C. Boogaard Zandlaan 16, 6717 LP Ede Tel. (0318) 43 86 00 Scriba

Nadere informatie

IK GELOOF IN DE HEILIGE GEEST

IK GELOOF IN DE HEILIGE GEEST Jaargang 18 nr. 08 Mei/Juni 2010 Kerkblad van de Protestantse Gemeente te Lekkerkerk IK GELOOF IN DE HEILIGE GEEST In dit seizoen, waarin we bezig zijn met het thema Wij geloven, is het al diverse keren

Nadere informatie

NIEUWS van KERK en KANSEL

NIEUWS van KERK en KANSEL NIEUWS van KERK en KANSEL ORGAAN VAN DE GEREFORMEERDE KERK VAN TEN BOER 47e Jaargang Nr.: 6-2014 ADRESSENLIJST : Predikant: Ds. P.J. Elzinga, Wigboldstraat 5 9791 CP Ten Boer Tel: 050-230 9276 e-mail:

Nadere informatie

Onderweg, oktober 2013

Onderweg, oktober 2013 Onderweg, oktober 2013 MEDITATIE Preluderen In de meditatie van het vakantienummer van Onderweg schreef ik over een lied in het Liedboek voor de kerken dat we waarschijnlijk nog nooit gezongen hadden en

Nadere informatie

Hervormde Gemeente Lunteren. Zingen voor de dienst van Zondag 20 april v.m. Psalm 26 : 1, 12 n.m. Psalm 124 : 1, 4

Hervormde Gemeente Lunteren. Zingen voor de dienst van Zondag 20 april v.m. Psalm 26 : 1, 12 n.m. Psalm 124 : 1, 4 Hervormde Gemeente Lunteren Zingen voor de dienst van Zondag 20 april v.m. Psalm 26 : 1, 12 n.m. Psalm 124 : 1, 4 Zondag 27 april v.m. Psalm 71 : 14, 17 n.m. Psalm 68 : 9, 10 Donderdag 1 mei, Hemelvaartsdag

Nadere informatie

Gereformeerde Kerk Rijsoord

Gereformeerde Kerk Rijsoord >>> 36e jaargang no. 2 Inhoudsopgave Gereformeerde Kerk Rijsoord Februari 2012

Nadere informatie

Caleidoscoop. Concentratie

Caleidoscoop. Concentratie Caleidoscoop Kerkblad van de Protestantse (wijk)gemeente i.w. te Rotterdam-Kralingen Jaargang 9 nr 1 september 2010 Concentratie in de scrum (foto van www.flickr.com, roy_mac_an_iarla s photostream) Volgende

Nadere informatie

Jezus zegt: Ik ben de Weg

Jezus zegt: Ik ben de Weg Blad voor onderling verkeer in de Hervormde Gemeente te Ameide/Tienhoven INHOUDSOPGAVE Jezus zegt: Ik ben de Weg Van de redactie 3 Van de kerkenraad 4 Kerkelijke agenda 8 Kerkrentmeesters 9 Diaconie Budgetcursus

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Van de redactie

Inhoudsopgave. Van de redactie Inhoudsopgave Opinie door Ds. Bram Tack... 2 Van de kerkenraad, gemeenteavond... 3 Open Doors, Kirgizië... 3 Meditatie door Jan Müller... 4 Duurzaam kerk zijn door Marianne Schipperus... 4 Geloof op maandag

Nadere informatie

Nummer 1, februari 2015

Nummer 1, februari 2015 Nummer 1, februari 2015 Stichting Kolewa - 8 12 februari: Voorjaarslezing Commissie Kerk en Israël - 15 Zwerfboeken in De Verdieping 21 UITVAARTONDERNEMING TEYLINGEN Zorgzaam en betrokken ANKIE JOCHEMSZ

Nadere informatie

INHOUD. januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari

INHOUD. januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari 2 27 januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari INHOUD MEDITATIE... 1ª KERKDIENSTEN... 2ª Kopij "Schakels" 3ª; Kerkelijke adressen 3ª; Autodienst 3ª;

Nadere informatie

"Onze Kerk" november 2011

Onze Kerk november 2011 "Onze Kerk" november 2011 Inhoudsopgave Ter overweging... 5 De kerkdiensten... 6 Rooster de Bron... 8 Leesrooster bij de diensten... 8 Oproep Kinderkerstfeest... 9 Bij de diensten... 10 De laatste dingen...

Nadere informatie

DRIELUIK 16e jaargang - nummer 2 - maart 2015

DRIELUIK 16e jaargang - nummer 2 - maart 2015 DRIELUIK 16e jaargang - nummer 2 - maart 2015 IN DIT NUMMER: Veertigdagentijd, hoe vier je het thuis? Vanuit as op weg naar Pasen Het roer om: Hanne wordt uitvaartleider Geloven033.nl COLOFON Drieluik

Nadere informatie

KERKBLAD. 50 jaar Nes Ammim. van de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Taborgemeente Ede. 16 en 23 juni 2013 jaargang 21 nr. 11

KERKBLAD. 50 jaar Nes Ammim. van de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Taborgemeente Ede. 16 en 23 juni 2013 jaargang 21 nr. 11 16 en 23 juni 2013 jaargang 21 nr. 11 KERKBLAD van de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Taborgemeente Ede Redactie: Wim Assink G. Foulkesweg 259, 6703 DK Wageningen Tel. (0317) 84 34 54 Gerben Rietman

Nadere informatie

INHOUD CURSUS THEOLOGISCHE VORMING SNEEK... 24ª. januari februari maart april mei juni. augustus 9 september oktober november december januari

INHOUD CURSUS THEOLOGISCHE VORMING SNEEK... 24ª. januari februari maart april mei juni. augustus 9 september oktober november december januari januari februari maart april mei juni 22 juli augustus 9 september oktober november december januari INHOUD MEDITATIE.................................................... 1ª KERKDIENSTEN...............................................

Nadere informatie

Genoeg. Ik vroeg om kracht, en God gaf me moeilijkheden om me sterk te maken.

Genoeg. Ik vroeg om kracht, en God gaf me moeilijkheden om me sterk te maken. Meer-Zicht Maandblad van de Protestantse Gemeente Amsterdam - Watergraafsmeer 17e jaargang 5 Mei 2013 Genoeg Ik vroeg om kracht, en God gaf me moeilijkheden om me sterk te maken. Ik vroeg om wijsheid,

Nadere informatie

Pasen: één groot doorgeefsysteem

Pasen: één groot doorgeefsysteem Kerk Onderweg Uitgave van de Protestantse gemeente te Santpoort en Velserbroek website: www.pknsantpoortenvelserbroek.nl 29 april tot 3 juni 2011 No. 4 Daar staat Jezus. Het bevel om hem te doden is al

Nadere informatie

uitgave van de Ontmoetingskerk Kamerik juni / juli 2014 jaargang 46 - nr. 7

uitgave van de Ontmoetingskerk Kamerik juni / juli 2014 jaargang 46 - nr. 7 Kerkbrief uitgave van de Ontmoetingskerk Kamerik juni / juli 2014 jaargang 46 - nr. 7 1 K E R K B R I E F I N F O R M A T I E De kerkbrief is een uitgave van de Gereformeerde Ontmoetingskerk te Kamerik

Nadere informatie