Omgevingsdienst West-Holland Aanvullend akoestisch onderzoek Wegverkeerslawaai N208, gemeente Hillegom

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Omgevingsdienst West-Holland Aanvullend akoestisch onderzoek Wegverkeerslawaai N208, gemeente Hillegom"

Transcriptie

1 Aanvullend akoestisch onderzoek Wegverkeerslawaai N208, Gemeente Hillegom

2 In opdracht van: gemeente Hillegom Opgesteld door: I. Woei / R. Hennekam, afdeling Advies Vastgesteld op 22 september 2014 door N. Mier

3 Inhoud 1. Inleiding Resultaten Woningen Molenhoeve Woning Hoofdstraat Cumulatieve geluidbelasting Conclusie... 7 Bijlage 1: Adressering woningen Molenhoeve Bijlage 2a: Ligging toetspunten Molenhoeve Bijlage 2b: Ligging toetspunten Hoofdstraat Bijlage 3: Resultaten cumulatieve geluidbelasting woningen Molenhoeve 1-16 en Hoofdstraat 141, excl. aftrek artikel 110g Wgh (met SMA op de N208)... 11

4 1. Inleiding Onderhavig onderzoek betreft een aanvulling op een eerder door de uitgevoerd akoestisch onderzoek met kenmerk , d.d. 2 september In het akoestisch onderzoek van 2 september 2013 is de geluidbelasting op de gevels van de woningen aan de Molenhoeve 1-16 globaal berekend. In dit onderzoek is de geluidbelasting op woningniveau (per adres) bepaald. Op het adres Molenhoeve 17 is een kantoor gevestigd. Aangezien een kantoor geen geluidgevoelige bestemming is, wordt dit adres verder buiten beschouwing gelaten. Per abuis is de woning aan de Hoofdstraat 141 niet in het eerdere akoestisch onderzoek meegenomen. In dit onderzoek is de geluidbelasting op deze woning alsnog berekend. De woningen aan de Molenhoeve 1-16 liggen in het invloedsgebied van de N208 en de Wilhelminalaan. Voor de woning aan de Hoofdstraat 141 zijn de N208 en de Hoofdstraat 1 relevant. De berekeningen zijn uitgevoerd met het programma Geomilieu versie Voor alle overige relevante gegevens en de uitgangspunten wordt verwezen naar het rapport van 2 september Figuur 1: situering Molenhoeve 1-18 Figuur 2: situering Hoofdstraat Voor de Hoofdstraat is het weggedeelte onderzocht waar een maximum snelheid van 50 km/uur geldt (geluidgezoneerde weggedeelte). 3

5 2. Resultaten In dit akoestisch onderzoek zijn, in verband met de wijzigingen aan bestaande wegen, geluidsberekeningen uitgevoerd voor de geluidsbelasting op de gevels van de woningen aan de Molenhoeve 1-16 en de woning aan de Hoofdstraat 141 voor de huidige situatie (2013) en de toekomstige situatie (2024). Onderzocht is of er sprake is van een reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder (Wgh). Als bronmaatregel is de toepassing van steen mastiek (SMA) op de N208 onderzocht. 2.1 Woningen Molenhoeve 1-16 In tabel 1 zijn de rekenresultaten weergegeven van de berekende geluidbelasting op de woningen Molenhoeve 1-16 als gevolg van de wijzigingen aan de N208. Tabel 1: Berekende geluidsbelasting L den in db t.g.v. de N208, incl. 5 db aftrek (art. 110g Wgh). Woning Toetspunt Hoogte m Huidige situatie 2013 Toekomstige situatie 2024 zonder maatregelen Toekomstige situatie 2024 met SMA type NL Verschil Verschil Molenhoeve 1 Molen o1_a 2,5 59,81 59,94 0,13 59,09-0,72 nee Molenhoeve 2 Molen o2_a 2,5 59,21 59,22 0,01 58,32-0,89 nee Molenhoeve 3 Molen n1_a 4,5 54,55 55,25 0,7 54,50-0,05 nee Molenhoeve 4 Molen z2_a 4,5 43,86 43,38-0,48 42,54-1,32 nee Molenhoeve 5 Molen o2_b 5,5 59,68 59,69 0,01 58,80-0,88 nee Molenhoeve 6 Molen o1_b 5,5 60,19 60,29 0,10 59,45-0,74 nee Molenhoeve 7 Molen n1_b 7,5 54,84 55,47 0,63 54,71-0,13 nee Molenhoeve 8 Molen z2_b 7,5 46,79 46,33-0,46 45,54-1,25 nee Molenhoeve 9 Molen o2_c 8,5 59,77 59,78 0,01 58,90-0,87 nee Molenhoeve 10 Molen o1_c 8,5 60,24 60,35 0,11 59,51-0,73 nee Molenhoeve 11 Molen n1_c 10,5 54,94 55,53 0,59 54,77-0,17 nee Molenhoeve 12 Molen z2_c 10,5 48,55 48,26-0,29 47,46-1,09 nee Molenhoeve 13 Molen o2_d 11,5 59,65 59,67 0,02 58,79-0,86 nee Molenhoeve 14 Molen o1_d 11,5 60,16 60,26 0,10 59,42-0,74 nee Molenhoeve 15 Molen n1_d 13,5 54,93 55,48 0,55 54,72-0,21 nee Molenhoeve 16 Molen z2_d 13,5 48,07 47,88-0,19 47,13-0,94 nee Hogere waarde Uit tabel 1 volgt dat de geluidbelasting in de toekomstige situatie zonder het treffen van maatregelen met minder dan 2 db (niet afgerond 1,50) toeneemt. Na toepassing van steen mastiek als bronmaatregel op de N208 wordt de geluidbelasting tot onder de heersende waarde teruggebracht. Voor de N208 is geen sprake van een reconstructie in de zin van de Wgh. In tabel 2 zijn de rekenresultaten weergegeven van de berekende geluidbelasting als gevolg van de wijzigingen aan de Wilhelminalaan. Ja/nee 4

6 Tabel 2: Berekende geluidsbelasting L den in db t.g.v. de Wilhelminalaan, incl. 5 db aftrek (art. 110g Wgh). Woning Toetspunt Hoogte m Huidige situatie 2013 Toekomstige situatie 2024 zonder maatregelen 2024 Verschil Reconstructie Wgh Ja/nee Molenhoeve 1 Molen n2_a 2,5 56,05 53,10-2,95 nee Molenhoeve 2 Molen o2_a 2,5 47,83 39,48-8,35 nee Molenhoeve 3 Molen n1_a 4,5 59,30 57,94-1,36 nee Molenhoeve 4 Molen w2_a 4,5 52,93 52,50-0,43 nee Molenhoeve 5 Molen o2_b 5,5 48,67 40,50-8,17 nee Molenhoeve 6 Molen n2_b 5,5 56,03 53,03-3,0 nee Molenhoeve 7 Molen n1_b 7,5 59,05 57,76-1,29 nee Molenhoeve 8 Molen w2_b 7,5 52,48 51,99-0,49 nee Molenhoeve 9 Molen o2_c 8,5 48,95 41,73-7,22 nee Molenhoeve 10 Molen n2_c 8,5 55,84 52,88-2,96 nee Molenhoeve 11 Molen n1_c 10,5 58,67 57,47-1,20 Nee Molenhoeve 12 Molen w2_c 10,5 52,36 51,87-0,49 Nee Molenhoeve 13 Molen o2_d 11,5 48,72 41,04-7,68 Nee Molenhoeve 14 Molen n2_d 11,5 55,52 52,57-2,95 Nee Molenhoeve 15 Molen n1_d 13,5 58,14 57,05-1,09 Nee Molenhoeve 16 Molen w2_d 13,5 52,31 51,91-0,40 Nee Uit tabel 2 volgt dat de geluidsbelasting in de toekomstige situatie afneemt ten opzichte van de huidige situatie. Voor de Wilhelminalaan is geen sprake van een reconstructie in de zin van de Wgh. 2.2 Woning Hoofdstraat 141 In tabel 3 zijn de rekenresultaten weergegeven van de berekende geluidbelasting op de woning Hoofdstraat 141 als gevolg van de wijzigingen aan de N208. Tabel 3: Berekende geluidsbelasting L den in db t.g.v. de N208, incl. 5 db aftrek (art. 110g Wgh). Woning Toetspunt Hoogte m Huidige situatie 2013 Toekomstige situatie 2024 zonder maatregelen Toekomstige situatie 2024 met SMA type NL Verschil Verschil Hoofdstraat 141 Hoofd 141_A 5 60,00 60,30 0,30 59,57-0,43 nee Hoofdstraat 141_ Hoofd 141 A 5 61,14 61,54 0,40 60,79-0,35 nee Hogere waarde Uit tabel 3 volgt dat de geluidsbelasting in de toekomstige situatie zonder het treffen van maatregelen met minder dan 2 db (niet afgerond 1,50) toeneemt. Na toepassing van steen mastiek als bronmaatregel op de N208 wordt de geluidbelasting tot onder de heersende waarde teruggebracht. Voor de N208 is geen sprake van een reconstructie in de zin van de Wgh. In tabel 4 zijn de rekenresultaten weergegeven van de berekende geluidbelasting op de woning Hoofdstraat 141 als gevolg van de wijzigingen aan de Hoofdstraat. Ja/nee 5

7 Tabel 4: Berekende geluidsbelasting L den in db t.g.v. de Hoofdstraat, incl. 5 db aftrek (art. 110g Wgh). Woning Toetspunt Hoogte m Huidige situatie 2013 Toekomstige situatie 2024 zonder maatregelen 2024 Verschil Reconstructie Wgh Ja/nee Hoofdstraat 141 Hoofd 141_A 5 51,61 49,59-2,02 nee Hoofdstraat 141_ Hoofd 141 A 5 50,65 48,14-2,51 nee Uit tabel 4 volgt dat de geluidsbelasting in de toekomstige situatie afneemt. Voor de Hoofdstraat is geen sprake van een reconstructie in de zin van de Wgh. 2.3 Cumulatieve geluidbelasting In bijlage 3 zijn de rekenresultaten weergegeven van de cumulatieve geluidbelasting op de gevels van de woningen Molenhoeve 1-17 en Hoofdstraat 141. Voor de cumulatieve geluidbelasting is uitgegaan van de toekomstige situatie na toepassing van SMA op de N208. 6

8 3. Conclusie In het voorgaande zijn de geluidsbelastingen ter plaatse van bestaande woningen aan de Molenhoeve 1-16 en de Hoofdstraat 141 berekend ten gevolge van de herinrichting van de N208 in de kern Hillegom. De geluidsbelasting is berekend voor zowel de huidige situatie (2013) als de toekomstige situatie (2024). Als bronmaatregel is SMA op de N208 onderzocht. Uit dit onderzoek volgt dat de wijzigingen op de N208, de Wilhelminalaan en de Hoofdstraat bij de woningen niet zorgen voor een reconstructie in de zin van de Wgh Na het toepassen van bronmaatregelen (aanbrengen van SMA op de N208) wordt de toekomstige geluidbelasting bij de woningen tot onder de heersende waarde teruggebracht. 7

9 Bijlage 1: Adressering woningen Molenhoeve

10 Bijlage 2a: Ligging toetspunten Molenhoeve

11 Bijlage 2b: Ligging toetspunten Hoofdstraat

12 Bijlage 3: Resultaten cumulatieve geluidbelasting woningen Molenhoeve 1-16 en Hoofdstraat 141, excl. aftrek artikel 110g Wgh (met SMA op de N208) 11

Datum Status. Definitief

Datum Status. Definitief Ontwerp-geluidsplan A2/A27 Everdingen - Lunetten Datum Status September 2014 Definitief Colofon Uitgegeven door Ministerie van Infrastructuur en Milieu Rijkswaterstaat Midden-Nederland Postbus 24094 3502

Nadere informatie

Bijlage 13 bij het MER Akoestisch onderzoek A2 Maastricht

Bijlage 13 bij het MER Akoestisch onderzoek A2 Maastricht Bijlage 13 bij het Akoestisch onderzoek A2 Maastricht 34051v2 AV2-TP01-RAP-00022 Deel 4 november 2010 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 1 Inleiding... 5 2 Uitgangspunten... 7 2.1 Vastgoedprogramma... 7

Nadere informatie

Geluid? We willen het niet horen!

Geluid? We willen het niet horen! VROM-Inspectie www.vrom.nl Geluid? We willen het niet horen! Onderzoek verlenen hogere waarden Voorwoord Geluid is een groeiend milieuprobleem. Onderzoek van de gezondheidsraad 1 en de WHO 2 toont aan

Nadere informatie

Zuiderpad naast nr. 13

Zuiderpad naast nr. 13 Zuiderpad naast nr. 13 Bestemmingsplan ex artikel 3.1 Wro Status: vastgesteld Datum: 24 maart 2015 Gemeente Beemster Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling ID-code: NL.IMRO.0370.2014Zuiderpad13-VA01 Terinzagelegging

Nadere informatie

Ontwikkelingsplan Hogewegzone Amersfoort

Ontwikkelingsplan Hogewegzone Amersfoort Ontwikkelingsplan Hogewegzone Amersfoort Toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvulling daarop 26 mei 2011 / rapportnummer 2281 83 1. Oordeel over het MER en de aanvulling daarop De gemeente

Nadere informatie

Bedrijventerrein Oosteind, Papendrecht

Bedrijventerrein Oosteind, Papendrecht Bedrijventerrein Oosteind, Papendrecht Toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvulling daarop 17 april 2013 / rapportnummer 2712 76 1. Oordeel over het MER De gemeente Papendrecht heeft

Nadere informatie

Regeling niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen)

Regeling niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen) VROM Regeling niet in betekenende Regeling van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 31 oktober 2007, nr. DJZ2007004707, houdende regels omtrent de aanwijzing van categorieën

Nadere informatie

Zorgpark en landgoed Monnikenberg te Hilversum

Zorgpark en landgoed Monnikenberg te Hilversum Zorgpark en landgoed Monnikenberg te Hilversum Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 11 april 2013 / rapportnummer 2544 118 1. Oordeel over het MER De Tergooiziekenhuizen, MEREM behandelcentra,

Nadere informatie

Wet milieubeheer Hoofdstuk 11

Wet milieubeheer Hoofdstuk 11 Wet milieubeheer Hoofdstuk 11 HOOFDSTUK 11 GELUID TITEL 11.1 ALGEMEEN Artikel 11.1 1. In dit hoofdstuk en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: beheerder: beheerder van de weg of spoorweg;

Nadere informatie

Verkeerskundig onderzoek Ruimtelijke ontwikkeling De Del

Verkeerskundig onderzoek Ruimtelijke ontwikkeling De Del Verkeerskundig onderzoek Ruimtelijke ontwikkeling De Del Rapportage maart-2014 / DO okt 2014 28 oktober 2014 versie 4 1 Verkeerskundig onderzoek Ruimtelijke ontwikkeling De Del opdrachtgever Gemeente Rozendaal

Nadere informatie

Actualisatie m.e.r.-beoordeling Binnenstad Nieuwegein Advies ten behoeve van de m.e.r. -beoordeling

Actualisatie m.e.r.-beoordeling Binnenstad Nieuwegein Advies ten behoeve van de m.e.r. -beoordeling Actualisatie m.e.r.-beoordeling Binnenstad Nieuwegein Advies ten behoeve van de m.e.r. -beoordeling 2 mei 2005 / rapportnummer 1086-64 Burgemeester en Wethouders van Nieuwegein Postbus 1 3430 AA NIEUWEGEIN

Nadere informatie

= 1/7 = Bijlage I, nummer 13int01684.

= 1/7 = Bijlage I, nummer 13int01684. = 1/7 = Bijlage I, nummer 13int01684. Het beste ings an Bedrijven ark N rd te Nijverda is een ge uidgez neerd bedrijventerrein waar inrichtingen als bedoeld in artikel 41 van de Wet geluidhinder zijn gevestigd.

Nadere informatie

HANDREIKING INDUSTRIELAWAAI EN VERGUNNINGVERLENING

HANDREIKING INDUSTRIELAWAAI EN VERGUNNINGVERLENING HANDREIKING INDUSTRIELAWAAI EN VERGUNNINGVERLENING INHOUDSOPGAVE bladzijde 1 INLEIDING 4 1.1 Achtergronden 5 1.2 Doel van de handreiking 5 1.3 Systematiek 5 1.4 Modernisering Instrumentarium Geluidbeleid

Nadere informatie

Randweg Twello, gemeente Voorst

Randweg Twello, gemeente Voorst Randweg Twello, gemeente Voorst Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 6 september 2012 / rapportnummer 2305 72 1. Oordeel over het MER Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

ONTVANGEN 1 3 JUN 20H

ONTVANGEN 1 3 JUN 20H Gemeente Heerhugowaard De heer A. Indri Postbus 390 1700AJ HEERHUGOWAARD ONTVANGEN 1 3 JUN 20H *B201408818 Onze referentie Uw referentie Uw bericht van U2014/297/PME email 27 mei 2014 Telefoon E-mail Bijlagen

Nadere informatie

Varkenshouderij Lavi te Vogelwaarde

Varkenshouderij Lavi te Vogelwaarde Varkenshouderij Lavi te Vogelwaarde Toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvulling daarop 7 augustus 2012 / rapportnummer 1813 61 1. Oordeel over het MER en de aanvulling daarop Lavi BV

Nadere informatie

MER Lage Weide Windmolens op Lage Weide

MER Lage Weide Windmolens op Lage Weide Windmolens op Lage Weide Gemeente Utrecht 25 april 2013 Samenvatting 9Y3509 HASKONINGDHV NEDERLAND B.V. PLANNING & STRATEGY Entrada 301 Postbus 94241 1090 GE Amsterdam +31 20 569 77 00 Telefoon 020-600

Nadere informatie

(Plan-)MER N381 Drachten - Drentse grens Notitie Reikwijdte en Detailniveau

(Plan-)MER N381 Drachten - Drentse grens Notitie Reikwijdte en Detailniveau INSERT YOUR PICTURE(S) IN THIS CELL (Plan-)MER N381 Drachten - Drentse grens Notitie Reikwijdte en Detailniveau Provincie Fryslân 21 april 2011 Definitief 9V7952.A0 Barbarossastraat 35 Postbus 151 6500

Nadere informatie

Beleidsregels gebruik knalapparatuur ter voorkoming van schade aan vruchten en gewassen

Beleidsregels gebruik knalapparatuur ter voorkoming van schade aan vruchten en gewassen Beleidsregels gebruik knalapparatuur ter voorkoming van schade aan vruchten en gewassen Januari 2014 Gemeente Tholen INHOUD Begrippen... 1 1. Inleiding... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Antihagelgeneratoren...

Nadere informatie

De Voorwaarts te Apeldoorn

De Voorwaarts te Apeldoorn De Voorwaarts te Apeldoorn Toetsingsadvies over het aanvullend milieueffectrapport 25 mei 2011 / rapportnummer 1163 129 1. Oordeel over het MER 1 De gemeente Apeldoorn wil de verdere ontwikkeling van

Nadere informatie

Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D

Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D Inhoud Toelichting en bijlagen Regels en bijlagen Verbeelding 21 april 2015 Projectnummer

Nadere informatie

Bijlage 2a. Advies m.e.r.-plicht

Bijlage 2a. Advies m.e.r.-plicht Bijlage 2a Advies m.e.r.-plicht Notitie Contactpersoon Rob Evelein Datum 27 november 2012 Kenmerk N001-4793200REV-evp-V03-NL Advies m.e.r.-plicht bestemmingsplan glastuinbouwgebied Oostland-Pijnacker

Nadere informatie

Januari 2013. Bestemmingsplan Nieuw-Mathenesse (voorontwerp)

Januari 2013. Bestemmingsplan Nieuw-Mathenesse (voorontwerp) Januari 2013 Bestemmingsplan Nieuw-Mathenesse (voorontwerp) Bestemmingsplan Nieuw-Mathenesse (voorontwerp) Ontwerp : Vastgesteld door de gemeenteraad : bij besluit nr. Uitspraak Afdeling bestuursrechtspraak

Nadere informatie

Geen regie bij melding gat in de stoep Gemeente Amsterdam Stadsdeel Oost Waternet

Geen regie bij melding gat in de stoep Gemeente Amsterdam Stadsdeel Oost Waternet Rapport Gemeentelijke Ombudsman Geen regie bij melding gat in de stoep Gemeente Amsterdam Stadsdeel Oost Waternet 29 maart 2012 RA120494 Samenvatting Voor de garagedeur van een woonblok, dat eigendom is

Nadere informatie

Bedrijventerrein TradePort Noord, Venlo

Bedrijventerrein TradePort Noord, Venlo Bedrijventerrein TradePort Noord, Venlo Toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvulling daarop 13 september 2012 / rapportnummer 2266 204 1. Oordeel over het MER en de aanvulling daarop

Nadere informatie

MER containerterminal Alphen aan den Rijn / aanpassing

MER containerterminal Alphen aan den Rijn / aanpassing MER containerterminal Alphen aan den Rijn / aanpassing N207-Noord Definitief Opdrachtgever: Provincie Zuid-Holland Van Uden Group Grontmij/LBP Houten, 24 april 2006 Verantwoording Titel : MER containerterminal

Nadere informatie

Steekproef in Edelstenenwijk

Steekproef in Edelstenenwijk DOSSIER 6650 Corrosieschade VZA-voorspankabels in woningen te Heerhugowaard Rapport 6650-2-1 Steekproef in Edelstenenwijk 5 november 2008 SAMENVATTING Uit een onderzoek naar de conditie van VZA-kabels

Nadere informatie

Vergelijking hoofdstuk 3 CAR nieuw versus oud

Vergelijking hoofdstuk 3 CAR nieuw versus oud Vergelijking hoofdstuk 3 nieuw versus oud Verschil en actie 3:1 Functies en functiewaardering 3:1 en lokaal Bezoldiging (NB: in dit artikel wordt vooral verwezen naar de lokaal vast te stellen bezoldigingsverordening).

Nadere informatie

Verschillen Oude t.o.v. Nieuwe verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Borne Uit: Adviesrapport / Saxion.

Verschillen Oude t.o.v. Nieuwe verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Borne Uit: Adviesrapport / Saxion. Verschillen Oude t.o.v. Nieuwe verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Borne Uit: Adviesrapport / Saxion. 2.1 De verordening Zoals in de Inleiding van dit onderzoek al is vermeld is bij

Nadere informatie

M.e.r.-beoordeling CO 2 -leiding, Zoetermeer

M.e.r.-beoordeling CO 2 -leiding, Zoetermeer M.e.r.-beoordeling CO 2 -leiding, Zoetermeer September 2012 Kenmerk R001-1206584GGV-evp-V08-NL Verantwoording Titel M.e.r.-beoordeling CO 2 -leiding, Zoetermeer Opdrachtgever Gemeente Zoetermeer Projectleider

Nadere informatie