Handboek voor artiest(en) en organisator(en).

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handboek voor artiest(en) en organisator(en)."

Transcriptie

1 Martisz: Handboek voor artiest(en) en organisator(en). Copyright 2016 Martisz Alle rechten voorbehouden 1 e versie,

2 Geachte heer, mevrouw, Adres: KvK nr: BTW nr: IBAN: BIC: Rekening nr: Tel: WhatsApp: E- mail: Websites: Willemsplein 27A 6811 KC Arnhem NL B01 NL23RABO RABONL2U (0) Bedankt voor het aanschaffen van onze handboek voor artiesten en organisatoren. optreden. Hoe kan hij/zij dit optimaal realiseren? In dit handboek wordt een overzicht gegeven hoe zowel organisatoren en artiesten hun samenwerking optimaal kunnen realiseren Ik hoor graag wat u ervan vindt. Met vriendelijke groet, Mr. A.D.T. (Alexander) Martis 2

3 Deel1: Wat is een Gageverklaring? Martisz legt uit! optreden. Hoe kan hij/zij dit optimaal realiseren? In dit handboek wordt een overzicht gegeven hoe zowel organisatoren en artiesten hun samenwerking optimaal kunnen realiseren. In dit deel worden de volgende vragen beantwoord. Wanneer bent u een artiest? Wat is een gage en gageverklaring? Wanneer moet de organisator loonbelasting en premies werknemersverzekering van een artiest inhouden. Waarom is dit artikel belangrijk voor organisatoren van evenementen? De organisator van een optreden in Nederland kan hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld voor de loonbelasting en premies werknemersverzekering van een artiest als de inhoudingsplichtige deze niet berekent en betaalt. Ook de medeorganisator van een Nederland evenement kan aansprakelijk worden gesteld. Wie is artiest? Artiesten zijn personen die optreden voor publiek en daarbij een artistieke prestatie leveren. Daarbij maakt het niet uit of dat rechtstreeks voor een publiek is of via radio. Ook maak het niet uit of een artiest beroepsmatig optreedt of als amateur. Verder maakt het niet uit of hij alleen optreedt of in een gezelschap (groep). Een aantal voorbeelden van artiesten zijn: acteurs, zangers en zangeressen. Ook een master of ceremony die optreedt bij een dancepary, festival of poppodium valt onder het begrip artiest. 3

4 Wat is Gage? Voor een optreden krijgt de artiest een beloning. Dit wordt ookwel een gage genoemd. Als u een gage aan de artiest betaalt, dan moet u voor hem loonbelasting en premies werknemersverzekeringen berekenen en betalen. Hierop zijn drie uitzonderingen: Ø De persoonlijke aangelegenheid van uzelf: U hebt als particulier rechtstreeks met de artiest een optreden geregeld bij een persoonlijke aangelegenheid van uzelf. Denk bijvoorbeeld aan een bruiloft; Ø U betaalt gage aan iemand die een inhoudingsplichtigenverklaring heeft: U betaalt de gage van de artiest aan iemand met een inhoudingsplichtingenverklaring. Een inhoudingsplichtigenverklaring is een verklaring die wordt afgegeven door de Belastingdienst waarmee een persoon of organisatie de inhoudingsplicht van een opdrachtgever kan overnemen. Dit betekent dat deze persoon of organisatie de afdracht van de loonheffingen overneemt maar ook zaken als de loonadministratie en het verzorgen van jaaropgaven en dergelijke. Of; Ø De artiest beschikt over een VAR-wuo of VAR-dga: U betaalt de gage aan een artiest die beschikt over een geldige VAR-wuo of VAR-dga. Wat is een gageverklaring? Dit is een formulier waarop de artiest onder andere zijn persoonlijke gegevens invult, waarna hij het aan u teruggeeft. U hebt namelijk de gegevens op het formulier nodig om de loonbelasting en premies werknemersverzekeringen over de gage te berekenen en om juist aangifte te kunnen doen. Hoe zit het wanneer u een groep artiesten inhuurt? Als u een groep artiesten inhuurt, zult u meestal een totaalbedrag voor het optreden afspreken. U moet echter voor ieder artiest apart de loonbelasting en premies werknemersverzekeringen berekenen. Hiervoor gebruikt u de gageverklaring, waarop de leider de gegevens van de artiesten invult en hoeveel zij individueel betaald krijgen. Gageverklaring downloaden. Onbelast (belastingvrij) Wanneer gebruik wordt gemaakt van de gageverklaring mag een bedrag van 163,- onbelast worden betaald. Dit betekent dat voordat u de loonbelasting en premies werknemersverzekeringen van de artiest berekent, u 163,- van de gage mag aftrekken. Een bedrag tussen de 0,- en 163,- kunt u dus onbelast betalen aan de artiest. 4

5 Voor artiesten De 163,- wordt door de belastingdienst gezien als onkostenvergoeding. Deze onkosten moet u wel kunnen aantonen. Probeer alle bonnetjes te bewaren. Het gaat hier van tankbonnen tot bonnetjes van kleding die u gekocht hebt voor uw optreden. Wanneer u aan het einde van het jaar meer gage heeft ontvangend dan de onkosten die u heeft gemaakt, dan kunt u het overige bedrag als inkomsten uit overige werkzaamheden aangeven bij uw belastingaangifte. Wanneer uw onkosten hoger zijn dan 163,- kunt u bij de belastingdienst een kostenvergoedingsbeschikking aanvragen om een hoger onbelast bedrag te kunnen krijgen. Wanneer u een positieve beschikking van de Belastingdienst heeft gekregen, dan kunt u de beschikking aan uw opdrachtgever laten zien zodat hij weet over welk deel van de gage hij een loonheffing hoeft in te houden. Kostenvergoeding beschikking aanvragen? Druk op kostenbeschikking aanvragen. Op wie kunt u rekenen? Alles wat Martisz doet daagt de status quo uit. Martisz gelooft in innovatie en het anders denken. Hoe doet Martisz dat? De juridische dienstverlening van Martisz is proactief, oplossingsgericht, simpel en duidelijk. Het is vanzelfsprekend top! Wat ga ik bespreken in het volgende deel? In het volgende deel zal ik bespreken welke stappen u het beste kunt ondernemen om uw administratie optimaal te kunnen benutten. Wanneer u artiesten inhuurt en de artiesten- en beroepssportersregeling geldt voor u, dan kunt u dit stappenplan gebruiken. 5

6 Deel 2: Stappenplan voor organisatoren optreden. Hoe kan hij/zij dit optimaal realiseren? In dit handboek wordt een overzicht gegeven hoe zowel organisatoren en artiesten hun samenwerking optimaal kunnen realiseren. In dit deel staat centraal hoe u als organisator moet handelen. Stappenplan Ø Bepalen of u aangifte moet doen; Ø Identiteit van artiest vaststellen; Ø Gageverklaring uitreiken en invullen; Ø Loon administratie aanleggen en aangifte doen. De hiervoor genoemde stappen zal ik kort toelichten. Stap 1: Moet u wel of niet aangifte doen? Allereerst moet u bepalen of u aangifte van de loonheffingen moet doen. Als u een artiest of gezelschap voor een avond, een dag of misschien wel een langere periode inhuurt (tot ongeveer drie maanden) en daarvoor betaalt, dan moet u aangifte doen. Huurt u een artiest in voor een periode die langer duurt dan ongeveer drie maanden, dan hoeft u geen aangifte van de loonheffingen te doen. U moet slechts aangifte van de loonheffingen doen als er sprake is van echte of fictieve dienstbetrekking. Van een echte dienstbetrekking is slechts sprake indien de volgende kenmerking zich voordoen: 1) De werknemer heeft zich verplicht om voor de werkgever te werken; 2) De werkgever is verplicht om de werknemer voor het werk loon te betalen; 3) Tussen de werknemer en de werkgever bestaat een gezagsverhouding. Er is sprake van een gezagsverhouding als u het recht hebt om opdrachten en aanwijzingen te geven voor het werk dat moet worden gedaan of aanwijzingen over de werktijden. De werknemer moet zich aan uw opdrachten en aanwijzingen houden. Indien het gaat om eenvoudig werk en er nauwelijks opdrachten en aanwijzingen worden gegeven, is er ook sprake van een gezagsverhouding. 6

7 Indien er geen sprake is van een echte dienstbetrekking, kan de arbeidsrelatie tussen organisator en de artiest een fictieve dienstbetrekking zijn. Dit betekent dat u de dienstbetrekking toch als een echte dienstbetrekking beschouwd en dat u voor de inhoudingen op het loon dezelfde regels moet toepassing als bij een echte dienstbetrekking. Voor de loonheffing en werkgeverspremies worden bepaalde artiesten als fictieve dienstbetrekking aangemerkt. In het volgende schema ga ik ervan uit dat de artiest in Nederland woont. Wilt u meer weten wanneer u een buitenlandse artiest inhuurt, neem dan gerust contact met mij op. U kunt ook contact met mij opnemen wanneer u een groep artiesten inhuurt. Huurt u de artiest in voor een persoonlijke aangelegenheid? Ja. à U hoeft geen aangifte loonheffingen te doen Nee; Beschikt de artiest over een geldige VAR-wuo of VAR-dga? Ja. à Bewaar een kopie van deze verklaring en het identiteitsbewijs bij uw administratie. U hoeft geen aangifte loonheffingen te doen. Nee; Heeft degene aanzie u het optreden betaalt, een geldige inhoudsplichtigenverkl aring? Ja. à Bewaar een kopie van deze verklaring bij uw administratie. U hoeft geen aangifte loonheffingen te doen. 7

8 Stap 2: Identiteit van artiest vaststellen U moet een kopie van het identiteitsbewijs van de artiest(en) maken en bij uw loonadministratie bewaren. Hieronder vindt u de stappen die u moet ondernemen om de identiteit van de artiest vast te stellen. v U vraagt de artiest om een origineel en geldig identiteitsbewijs; v Als de artiest niet de Nederlandse nationaliteit heeft, gaat u na of en onder welke voorwaarden - u de artiest in Nederland mag laten werken; v U controleert het identiteitsbewijs; v U controleert of het identiteitsbewijs hoort bij de artiest die het heeft gegeven; v U maakt een kopie van het identiteitsbewijs en bewaart de kopie in uw loonadministratie. Om een kopie te maken van het identiteitsbewijs moet u als volgt te werk gaan. v Maak bij een Nederlands paspoort een duidelijk leesbare kopie van bladzijde 2 met de identificerende gegevens, waarop de pasfoto herkenbaar is. Uit de kopie moet ook de aard en het nummer van het document blijken; v Kopieer bij een buitenlands paspoort alleen de bladzijden waarop informatie staat. Denk aan de pasfoto, de persoonlijkheidskenmerken, de handtekening, stempels en gegevens van kinderen. v Maak van een identiteitskaart een kopie van de voor- en achterkant. Wil u nog meer informatie over het vaststellen van de identiteit van de artiest? Druk hier. Stap 3: Gageverklaring Als u een overeenkomst sluit met een artiest moet u hem een gageverklaring geven. Bij een gezelschap (groep artiesten) reikt u de gageverklaring aan de leider uit. De gageverklaring is een formulier waarop de artiest of leider van een gezelschap zijn persoonlijke gegevens invult. Bij gezelschappen moet de leider ook de verdeling van de gage invullen. Gageverklaring downloaden. 8

9 Geef een nieuwe gageverklaring als: v de artiest of leider van een gezelschap u daarom vraagt; v u al eerder een gageverklaring hebt gegeven, maar u weet dat er iets in de situatie van de artiest of het gezelschap is veranderd waardoor u een hoger bedrag aan loonbelasting en premies werknemersverzekeringen moet berekenen en inhouden. U moet de gageverklaring ingevuld en ondertekend terug hebben gekregen voordat u het overeengekomen bedrag betaalt aan de artiest of de leider van het gezelschap. Wanneer u de gageverklaring terugkrijgt, gaat u als volgt te werk: v Controleert de gegevens en laat de artiest of leider van het gezelschap deze zo nodig veranderen; v Administreer de gegevens; v Bewaar de gageverklaring bij de loonadministratie. De belastingdienst kan u hierom vragen. Stap 4: loonadministratie aanleggen en aangifte doen Om aan uw verplichtingen te kunnen voldoen, moet u een aantal zaken administreren. U legt een loonstaat aan, administreert vergoedingen en verstrekkingen en bewaart bepaalde documenten bij de loonadministratie. Voor de premies werknemersverzekeringen en loonbelasting die u hebt berekend, doet u digitaal aangifte. In de aangifte vermeldt u de bedragen en de werknemersgegevens van de artiest. Ik raad u aan om deze stap goed met uw belastingadviseur te bespreken. Wat ga ik bespreken in het volgende deel? In het volgende deel worden een aantal (praktische) tips gegeven voor de artiesten. Het gaat hierbij om de manier om fouten te voorkomen bij het vragen van een gageverklaring. Op wie kunt u rekenen? Alles wat Martisz doet daagt de status quo uit. Martisz gelooft in innovatie en het anders denken. Hoe doet Martisz dat? De juridische dienstverlening van Martisz is proactief, oplossingsgericht, simpel en duidelijk. Het is vanzelfsprekend top! 9

10 Deel 3: Handige tips voor artiesten optreden. Hoe kan hij/zij dit optimaal realiseren? In dit handboek wordt een overzicht gegeven hoe zowel organisatoren en artiesten hun samenwerking optimaal kunnen realiseren. In dit deel zal ik een aantal handige tips opsommen voor artiesten. Als artiest wilt u graag snel betaald krijgen na een optreden. Hieronder vindt u een aantal praktische tips die zijn bedoeld om de snelle uitbetaling te realiseren en te voorkomen dat u fouten maakt. Handige tips 1) De gegevens van de gageverklaring kunt u op uw computer invullen. Dit scheelt namelijk qua schrijfwerk. 2) Probeer altijd enkele ingevulde gageverklaringen op voorraad te hebben. Dit voorkomt namelijk dat u zonder geld naar huis gaat wanneer u niet alle handtekeningen hebt verzameld en een aantal artiesten al naar huis zijn op het moment dat u betaald krijgt bij een optreden. 3) Zorg altijd dat u voldoende paspoortkopieën op voorraad hebt. Iedere artiest die op de gageverklaring vermeld wordt, moet ook een geldig paspoortkopie in te leveren. Dit mag geen rijbewijs zijn. Van identiteitsbewijzen dient u altijd de voor- en achterkant te kopiëren. 4) Verdeel het totaalbedrag op de achterkant van de gageverklaring in gelijke mate over alle leden. Dit voorkomt problemen met de belastingdienst wanneer u aan het einde van het jaar te veel bijverdiend hebt met uw act. 5) Probeer het bedrag zo te verdelen, dan niemand meer dan 163,- achter zijn/haar naam heeft staan. Als er een gage is van meer dan 163,- per persoon, moet er berekend worden hoeveel loonbelasting ingehouden dient te worden. Het gevolg hiervan is dat u minder geld aan het optreden zal overhouden dan afgesproken. 6) Wanneer u niet contant betaald krijgt, noteer dan boven aan de gageverklaring uw rekeningnummer. Zo ziet degene die het geld overmaakt direct waar het naartoe kan gaan. Op de gageverklaring vindt u een speciale ruimte daarvoor. Wat ga ik bespreken in het volgende artikel? In het volgende artikel zal ik een overzicht geven van het handboek, zodat u een goed beeld heeft wat precies besproken is in dit handboek. 10

11 Deel 4: Samenvatting optreden. Hoe kan hij/zij dit optimaal realiseren? In dit handboek wordt een overzicht gegeven hoe zowel organisatoren en artiesten hun samenwerking optimaal kunnen realiseren. In dit dil zal ik een overzicht geven van de handboek, zodat u een goed beeld heeft wat precies besproken is in dit handboek. Wat is een gageverklaring? Dit is een formulier waarop de artiest onder andere zijn persoonlijke gegevens invult, waarna hij het aan u teruggeeft. U hebt namelijk de gegevens op het formulier nodig om de loonbelasting en premies werknemersverzekeringen over de gage te berekenen en om juist aangifte te kunnen doen. Zie deel 1 voor meer informatie. Als u een organisator bent, dan is het belangrijk om de volgende stappen goed te doorlopen. Zie deel 2 voor meer informatie. Stappenplan v Bepalen of u aangifte moet doen; v Identiteit van artiest vaststellen; v Gageverklaring uitreiken en invullen; v Loon administratie aanleggen en aangifte doen. Tips voor artiesten Als artiest wil je graag snel betaald krijgen na een optreden. In deel 3 vindt u een aantal praktische tips om dit te realiseren. Deze tips zijn bedoeld om te voorkomen dat u fouten maakt en om ervoor te zorgen dat u snel uitbetaald krijgt. Afsluiting optreden. Hoe kunnen hij/zij dit optimaal realiseren? Het stappenplan dat is weergegeven in deze handboek is een goed middel om een goede samenwerking/uitvoering optimaal te realiseren. Bovendien kunnen artiesten efficiënt werken door de handige tips, zoals genoemd in deze handboek, te volgen. 11

Uw koor en de Fiscus

Uw koor en de Fiscus Uw koor en de Fiscus Waar u als bestuurslid aan moet denken als uw koor een dirigent m/v en/of begeleider m/v heeft. Gebruik maken van de artiestenregeling. Werkgever. Heeft u een dirigent m/v of begeleider

Nadere informatie

Belastingdienst. Loonheffingen Artiesten- en beroepssportersregeling

Belastingdienst. Loonheffingen Artiesten- en beroepssportersregeling Belastingdienst Loonheffingen Artiesten- en beroepssportersregeling Handleiding 2012 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Leeswijzer 3 2 Geldt de regeling voor u? 4 2.1 Wanneer moet u aangifte doen? 4 2.2 Wanneer

Nadere informatie

Belastingdienst. Loonheffingen Artiesten- en beroepssportersregeling

Belastingdienst. Loonheffingen Artiesten- en beroepssportersregeling Belastingdienst Loonheffingen Artiesten- en beroepssportersregeling Handleiding 2011 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Leeswijzer 3 2 Geldt de regeling voor u? 4 2.1 Wanneer moet u aangifte doen? 4 2.2 Wanneer

Nadere informatie

Buitenlandse artiest. In sommige gevallen hoeft voor een buitenlandse artiest geen loonheffing berekend te worden.

Buitenlandse artiest. In sommige gevallen hoeft voor een buitenlandse artiest geen loonheffing berekend te worden. Artiesten- en beroepssportersregeling Speciale regels Voor artiesten en beroepssporters met een overeenkomst van 3 maanden of korter gelden speciale regels voor de inhoudingen op het loon. Hierbij is het

Nadere informatie

Handleiding Loonheffingen

Handleiding Loonheffingen Belastingdienst Handleiding Loonheffingen 2013 Artiesten- en beroepssportersregeling Inhoud 1 Inleiding 4 1.1 Leeswijzer 4 2 Geldt de regeling voor u? 5 2.1 Wanneer moet u aangifte doen? 5 2.2 Wanneer

Nadere informatie

DE ARTIESTENSPECIAL BELASTINGSPECIAL: Loon- en inkomstenbelasting bij musici en

DE ARTIESTENSPECIAL BELASTINGSPECIAL: Loon- en inkomstenbelasting bij musici en DE ARTIESTENSPECIAL BELASTINGSPECIAL: Loon- en inkomstenbelasting bij musici en artiesten met losse optredens Geschreven door Eloy Veldhuijzen, Fiscalist bij Bouwman & Veldhuijzen Disclaimer Druk- en typefouten

Nadere informatie

Loonheffingen Artiesten- en beroepssportersregeling

Loonheffingen Artiesten- en beroepssportersregeling 2008 Handleiding Loonheffingen Artiesten- en beroepssportersregeling LH 23-1T81FD 12345 12345 Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker. Inhoud 1 Inleiding 4 1.1 Leeswijzer 4 2 Geldt de regeling voor

Nadere informatie

2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3

2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3 Inhoud 1 Waarom deze brochure? 2 2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3 3 Hoe vraagt u de verklaring aan? 4 4 Wat staat er in de Verklaring arbeidsrelatie? 4 4.1 De inkomsten behoren tot

Nadere informatie

De Verklaring arbeidsrelatie

De Verklaring arbeidsrelatie De Verklaring arbeidsrelatie Zekerheid voor u en uw opdrachtgever over de inhouding en afdracht van loonheffingen Werkt u voor een opdrachtgever, bijvoorbeeld als freelancer of zelfstandige zonder personeel?

Nadere informatie

2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3

2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3 Inhoud 1 Waarom deze brochure? 2 2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3 3 Hoe vraagt u de verklaring aan? 4 4 Wat staat er in de Verklaring arbeidsrelatie? 4 4.1 De inkomsten behoren tot

Nadere informatie

2010 Handleiding. Loonheffingen Artiesten- en beroeps- sportersregeling

2010 Handleiding. Loonheffingen Artiesten- en beroeps- sportersregeling 2010 Handleiding Loonheffingen Artiesten- en beroeps- sportersregeling 12345 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Leeswijzer 3 2 Geldt de regeling voor u? 4 2.1 Wanneer moet u aangifte doen? 4 2.2 Wanneer hoeft u

Nadere informatie

VAR - Verklaring Arbeids Relatie VAR Algemeen en uitleg

VAR - Verklaring Arbeids Relatie VAR Algemeen en uitleg VAR - Verklaring Arbeids Relatie VAR Algemeen en uitleg Werkt u voor een opdrachtgever, bijvoorbeeld als freelancer? Dan kan er onduidelijkheid zijn of uw opdrachtgever loonbelasting, loonheffingen moet

Nadere informatie

MARTISZ CHECKLIST AUTEURSRECHTINBREUK

MARTISZ CHECKLIST AUTEURSRECHTINBREUK MARTISZ CHECKLIST AUTEURSRECHTINBREUK Martisz Checklist Auteursrechtinbreuk Copyright 2015 Martisz Alle rechten voorbehouden 1 e versie, 2015-06-09 Adres: KvK nr: BTW nr: IBAN: BIC: Rekening nr: Tel: WhatsApp:

Nadere informatie

VOORBEELDOVEREENKOMST ARTIESTENREGELING INDIVIDUEEL Beoordeling Belastingdienst nr. 9101586370-1 07 10 2015

VOORBEELDOVEREENKOMST ARTIESTENREGELING INDIVIDUEEL Beoordeling Belastingdienst nr. 9101586370-1 07 10 2015 1 VOORBEELDOVEREENKOMST ARTIESTENREGELING INDIVIDUEEL Beoordeling Belastingdienst nr. 9101586370-1 07 10 2015 Beoordeling overeenkomst artiestenregeling Ik ben van mening dat werken volgens de bijgevoegde

Nadere informatie

Artiestenverloningen.nl. informatie over verlonen van artiesten

Artiestenverloningen.nl. informatie over verlonen van artiesten Artiestenverloningen.nl informatie over verlonen van artiesten In deze folder wordt u uitgebreid uitgelegd hoe het verlonen bij Artiestenverloningen.nl in zijn werk gaat. U krijgt algemene informatie over

Nadere informatie

2006 Handleiding. Loonheffingen artiesten en beroepssporters

2006 Handleiding. Loonheffingen artiesten en beroepssporters 2006 Handleiding Loonheffingen artiesten en beroepssporters 12345 Inhoud 1 Introductie 4 2 Artiesten 7 2.1 Wie is artiest? 7 2.2 Wie is de inhoudsplichtige van artiesten? 7 2.2.1 Overeenkomst van korte

Nadere informatie

BEN IK EIGENLIJK WEL ZZP ER? Verschil tussen Arbeidsovereenkomst en Opdrachtovereenkomst.

BEN IK EIGENLIJK WEL ZZP ER? Verschil tussen Arbeidsovereenkomst en Opdrachtovereenkomst. Verschil tussen Arbeidsovereenkomst en Opdrachtovereenkomst. www.damd.nl Arbeidsovereenkomst en opdrachtovereenkomst Arbeid kun je op verschillende manieren verrichten: in loondienst (arbeidsovereenkomst),

Nadere informatie

14e Nationaal Hockeycongres

14e Nationaal Hockeycongres 14e Nationaal Hockeycongres Ton van Vuuren Utrecht, 28 januari 2012 Sport en de Belastingdienst a Landelijke doelgroep sport: - Betaaldvoetbalorganisaties - Sportbonden b Landelijke coördinatiegroep sport:

Nadere informatie

Wilt u meer informatie of heeft u vragen over dit stappenplan? Dan kunt u terecht bij de Werkgeverslijn land- en tuinbouw via T

Wilt u meer informatie of heeft u vragen over dit stappenplan? Dan kunt u terecht bij de Werkgeverslijn land- en tuinbouw via T Inleiding Heeft u besloten dat u voor een specifieke opdracht of klus een zzp er wilt inschakelen en heeft u een zzp er gevonden? Zorg er dan voor dat u de afspraken over de opdracht of klus goed schriftelijk

Nadere informatie

De Verklaring arbeidsrelatie

De Verklaring arbeidsrelatie Belastingdienst De Verklaring arbeidsrelatie Zekerheid voor uw opdracht gevers over het inhouden en betalen van loonheffingen Werkt u voor opdrachtgevers, bijvoorbeeld als freelancer of zelfstandige zonder

Nadere informatie

De Verklaring arbeidsrelatie

De Verklaring arbeidsrelatie 12345 De Verklaring arbeidsrelatie Zekerheid voor u en uw opdrachtgever over het inhouden en afdragen van loonheffingen Werkt u voor een opdrachtgever, bijvoorbeeld als freelancer of zelfstandige zonder

Nadere informatie

Toelichting loonbelastingpakket 2014/2015. voor inhoudingsplichtigen 1. Departamento di Impuesto. Aruba, 1 januari 2015

Toelichting loonbelastingpakket 2014/2015. voor inhoudingsplichtigen 1. Departamento di Impuesto. Aruba, 1 januari 2015 Toelichting loonbelastingpakket 2014/2015 Aruba, 1 januari 2015 Departamento di Impuesto De informatie in deze toelichting is met zorgvuldigheid door Departamento di Impuesto samengesteld. Aan deze informatie

Nadere informatie

Alleen invullen als de budgethouder een vertegenwoordiger heeft. voogd. ik ben gemachtigd door de budgethouder De budgethouder én de gemachtigde

Alleen invullen als de budgethouder een vertegenwoordiger heeft. voogd. ik ben gemachtigd door de budgethouder De budgethouder én de gemachtigde Zorgovereenkomst Servicecentrum PGB met een freelancer Dit is een overeenkomst van opdracht tussen twee partijen. De budgethouder is de opdrachtgever en de zorgverlener is de opdrachtnemer. Een freelancer

Nadere informatie

VAR IS AFGESCHAFT, HOE VERDER VOOR ARTIESTEN?

VAR IS AFGESCHAFT, HOE VERDER VOOR ARTIESTEN? VAR IS AFGESCHAFT, HOE VERDER VOOR ARTIESTEN? De Neushoorn - Leeuwarden Dinsdag 17 mei 2016 Dr. Dick Molenaar LOONHEFFINGEN Art. 1 Wet LB: Onder de naam 'loonbelasting' wordt van werknemers of hun inhoudingsplichtige,

Nadere informatie

Toelichting loonbelastingpakket 2011/2012 voor inhoudingsplichtigen

Toelichting loonbelastingpakket 2011/2012 voor inhoudingsplichtigen Toelichting loonbelastingpakket 2011/2012 Aruba, 1 december 2011 Servicio di Impuesto SIAD De informatie in deze toelichting is met zorgvuldigheid door Servicio di Impuesto samengesteld. Aan deze informatie

Nadere informatie

Fondsdocumenten SNPF. Vergoedingenreglement

Fondsdocumenten SNPF. Vergoedingenreglement Fondsdocumenten SNPF Vergoedingenreglement Vergoedingenreglement 2015 Dit reglement is opgesteld conform het bepaalde in de statuten van Stichting Notarieel Pensioenfonds. Artikel 1. Begripsbepalingen

Nadere informatie

Checklist licentieovereenkomst

Checklist licentieovereenkomst Checklist licentieovereenkomst Martisz Checklist Licentieovereenkomst Copyright 2016 Martisz Alle rechten voorbehouden 1 e versie, 2016-01-01 Adres: KvKnr: BTWnr: IBAN: BIC: Tel: WhatsApp: E7mail: Websites:

Nadere informatie

Sportevenementen en belastingen

Sportevenementen en belastingen 12345 Sportevenementen Voor organisatoren van sportevenementen Deze brochure is bestemd voor penningmeesters en andere bestuursleden van stichtingen, verenigingen (waaronder de sportbonden) en andere rechtspersonen

Nadere informatie

Uitwerking examentraining BKL Loonheffingen 2016/2017

Uitwerking examentraining BKL Loonheffingen 2016/2017 Examenopgave 1 1. De heer Van der Ham is dga. Een dga is in het algemeen niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen. Daarom hoeven voor hem geen premies werknemersverzekeringen te worden afgedragen.

Nadere informatie

Vergoedingenreglement

Vergoedingenreglement Vergoedingenreglement Dit reglement is opgesteld conform het bepaalde in de statuten van Stichting Notarieel Pensioenfonds. Artikel 1. Begripsbepalingen 1.1 Voor dit reglement zijn de begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Koningin Wilhelminalaan 2, 2252 GN Voorschoten T 071-560 55 59 E contractbureau@kczb.nl I www.kczb.nl

Koningin Wilhelminalaan 2, 2252 GN Voorschoten T 071-560 55 59 E contractbureau@kczb.nl I www.kczb.nl Het koor als werkgever Koningin Wilhelminalaan 2, 2252 GN Voorschoten T 071-560 55 59 E contractbureau@kczb.nl I www.kczb.nl juni 2015 KCB - Voorschoten - Ook dienstverlening van de KCZB! 1 Het koor als

Nadere informatie

met een freelancer SVB Servicecentrum PGB Zorgovereenkomst 1 De budgethouder 2 De vertegenwoordiger man vrouw mobiel man vrouw mobiel

met een freelancer SVB Servicecentrum PGB Zorgovereenkomst 1 De budgethouder 2 De vertegenwoordiger man vrouw mobiel man vrouw mobiel Zorgovereenkomst SVB Servicecentrum PGB met een freelancer Dit is een overeenkomst van opdracht tussen twee partijen. De budgethouder is de opdrachtgever en de zorgverlener is de opdrachtnemer. Een freelancer

Nadere informatie

Inhoud. 1 Waarom deze brochure? 4. 2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 5. 3 Hoe vraagt u de verklaring aan? 6

Inhoud. 1 Waarom deze brochure? 4. 2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 5. 3 Hoe vraagt u de verklaring aan? 6 Inhoud 1 Waarom deze brochure? 4 2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 5 3 Hoe vraagt u de verklaring aan? 6 4 Wat staat er in de Verklaring arbeidsrelatie? 7 4.1 De inkomsten behoren tot

Nadere informatie

ACTIEF VOOR Sportverenigingen Sportorganisaties WERKGEVERSCHAP EN VRIJWILLIGERS

ACTIEF VOOR Sportverenigingen Sportorganisaties WERKGEVERSCHAP EN VRIJWILLIGERS ACTIEF VOOR Sportverenigingen Sportorganisaties WERKGEVERSCHAP EN VRIJWILLIGERS De succesvolle sportvereniging Levensaders voor succes Voldoende schaal Goed bestuur Goede accommodatie Betrokken vrijwilligers

Nadere informatie

nee, er is geen vertegenwoordiger Ga verder bij 3. ja, er is een vertegenwoordiger Vul hieronder de gegevens in.

nee, er is geen vertegenwoordiger Ga verder bij 3. ja, er is een vertegenwoordiger Vul hieronder de gegevens in. Zorgovereenkomst SVB Servicecentrum PGB met een freelancer Dit is een overeenkomst van opdracht tussen twee partijen: - de budgethouder is de opdrachtgever. - de zorgverlener is de opdrachtnemer. Dit is

Nadere informatie

Wet op de privacy wint

Wet op de privacy wint 29 juli 2016 Wet op de privacy wint Ga zorgvuldig om met persoonsgegevens (deel 2) De Wet bescherming persoonsgegevens is van kracht sinds 2001. Op 10 februari 2015 heeft de Tweede Kamer de Wet meldplicht

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Hoofdstuk 1. Soorten hulp. Voorwoord... VI. 1. Algemeen... 1

Inhoudsopgave. Hoofdstuk 1. Soorten hulp. Voorwoord... VI. 1. Algemeen... 1 Inhoudsopgave Voorwoord... VI Hoofdstuk 1. Soorten hulp 1. Algemeen... 1 1.1. Diverse soorten hulpen... 1 1.1.1. Personen in dienst van een andere organisatie die werkzaamheden komen verrichten... 1 1.1.2.

Nadere informatie

met een partner of inwonend familielid

met een partner of inwonend familielid Zorgovereenkomst SVB Servicecentrum PGB met een partner of inwonend familielid Dit is een overeenkomst van opdracht tussen twee partijen: - de budgethouder is de opdrachtgever. - de zorgverlener is de

Nadere informatie

Status concept Medezeggenschapsraad Directeur akkoord Bestuur/RvT i.o.

Status concept Medezeggenschapsraad Directeur akkoord Bestuur/RvT i.o. Status concept 25-8-2015 Medezeggenschapsraad Directeur akkoord 26-8-2015 Bestuur/RvT i.o. College van Bestuur KW1C Raad van Toezicht De raad van toezicht van de Stichting Antonius Abt hanteert onderstaande

Nadere informatie

Inhoud. 10326-bro-AL93 29-11-2001 09:34 Pagina 3. 1 Waarom deze brochure? 4. 2 Wie kan een verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 5

Inhoud. 10326-bro-AL93 29-11-2001 09:34 Pagina 3. 1 Waarom deze brochure? 4. 2 Wie kan een verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 5 10326-bro-AL93 29-11-2001 09:34 Pagina 3 Inhoud 1 Waarom deze brochure? 4 2 Wie kan een verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 5 3 Hoe vraagt u de verklaring aan? 6 4 Wat staat er in de Verklaring arbeidsrelatie?

Nadere informatie

ARTIESTEN EN DE BELASTINGREGELS

ARTIESTEN EN DE BELASTINGREGELS ARTIESTEN EN DE BELASTINGREGELS 1. INLEIDING 2 2. MET WELKE BELASTINGEN HEBBEN ARTIESTEN TE MAKEN? 2 3. INKOMSTEN UIT OPTREDENS 2 4. ONDERSCHEID TUSSEN ARBEIDSOVEREENKOMST EN ZELFSTANDIGHEID 3 5. LOONBELASTING

Nadere informatie

'Bijzondere' werknemers

'Bijzondere' werknemers 'Bijzondere' werknemers Inhoud In het kort... 1 'Opting-in' en 'pseudo-werknemers'... 1 Geen aparte sector... 2 Waarom meerdere groepen in de sector 00?... 2 Verloning en Aangifte loonheffingen automatisch

Nadere informatie

WHITEPAPER. Voor het eerst personeel aannemen

WHITEPAPER. Voor het eerst personeel aannemen WHITEPAPER 2015 Voor het eerst personeel aannemen Ondernemers heb je in alle soorten en maten. Van zzp er tot mkb er, van idealist tot opportunist, en van hobbyist tot professional. Veel van hen wordt

Nadere informatie

KNSB. Fiscale aspecten van beloningen aan trainers en vrijwilligers. mw. mr. J. Panday mw. Mr. E. Arentsen

KNSB. Fiscale aspecten van beloningen aan trainers en vrijwilligers. mw. mr. J. Panday mw. Mr. E. Arentsen KNSB Fiscale aspecten van beloningen aan trainers en vrijwilligers mw. mr. J. Panday mw. Mr. E. Arentsen 20 februari 2008 Onderwerpen Vrijwilligersregeling Reiskosten 2008 Financiële gevolgen Begrip dienstbetrekking

Nadere informatie

kwalificeert. Voor de inhouding van loonheffingen geeft die beoordeling niet in alle gevallen volledige zekerheid voor de opdrachtgever. De inkomstenb

kwalificeert. Voor de inhouding van loonheffingen geeft die beoordeling niet in alle gevallen volledige zekerheid voor de opdrachtgever. De inkomstenb Alles over de VAR (Verklaring arbeidsrelatie) Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Bron van inkomen... 2 3. Wanneer bent u ondernemer?... 2 4. Loon uit dienstbetrekking... 3 4.1. Privaatrechtelijke dienstbetrekking...

Nadere informatie

Inschrijf set Werknemer - Opdrachtgever

Inschrijf set Werknemer - Opdrachtgever Inschrijf set Werknemer - Opdrachtgever Beste werknemer, Om u in te schrijven bij Pe-Roll Holland, hebben wij de onderstaande formulieren en documenten nodig. Formulieren: Inschrijfformulier werknemer

Nadere informatie

de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Directie Algemene Fiscale Politiek De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 'S GRAVENHAGE Datum Uw brief (Kenmerk) Ons kenmerk 8 april 2008 AFP 2008-266 Onderwerp Kamervragen

Nadere informatie

Advieswijzer Personeel inlenen

Advieswijzer Personeel inlenen Advieswijzer Personeel inlenen Voorkom aansprakelijkheid Leent u wel eens personeel in voor uw onderneming? Dan loopt u het risico op hoge boetes of aansprakelijkheid voor loonheffingen en btw als u de

Nadere informatie

'Bijzondere' werknemers

'Bijzondere' werknemers 'Bijzondere' werknemers Inhoud In het kort...1 'Opting-in' en 'pseudo-werknemers'...1 Geen aparte sector...2 Waarom meerdere groepen in de 'sector 00'?...3 Verloning en Aangifte loonheffingen automatisch

Nadere informatie

Gegevens. 2. Verzekering. Polisnummer. Reden overdracht Datum overdracht. 3. Nieuwe deelnemer

Gegevens. 2. Verzekering. Polisnummer. Reden overdracht Datum overdracht. 3. Nieuwe deelnemer formulier overdracht verzekering Polisnummer Datum ontvangst Wanneer gebruikt u dit formulier? U heeft een levensverzekering bij de Onderlinge s-gravenhage en bent deelnemer. Met dit formulier informeert

Nadere informatie

WEA Deltaland Accountants & Adviseurs. Henk Coehoorn

WEA Deltaland Accountants & Adviseurs. Henk Coehoorn WEA Deltaland Accountants & Adviseurs Henk Coehoorn Agenda Van VAR naar DBA (Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties) Waarom geen VAR meer? Huidige VAR: werking en problemen?! Beoordeling arbeidsrelatie

Nadere informatie

Overzicht van alle checkpunten

Overzicht van alle checkpunten Checklist werken met uitzendbureaus Overzicht van alle checkpunten Borgen en keurmerken uitzendbureau Staat het uitzendbureau juist geregistreerd bij de Kamer van Koophandel? Is het uitzendbureau gecertificeerd

Nadere informatie

Hoe scoort uw uitzendbureau

Hoe scoort uw uitzendbureau Checklist werken met uitzendbureaus Hoe scoort uw uitzendbureau Het uitzendbureau dat u beoordeelt, heeft veel zaken uit de checklist op orde. Dat is een indicatie dat het uitzendbureau eerlijk en volgens

Nadere informatie

Inschrijf set Buitenlandse werknemer - Opdrachtgever

Inschrijf set Buitenlandse werknemer - Opdrachtgever Inschrijf set Buitenlandse werknemer - Opdrachtgever Beste werknemer, Om u in te schrijven bij Pe-Roll Holland, hebben wij de onderstaande formulieren en documenten nodig. Formulieren: Inschrijfformulier

Nadere informatie

HET KOOR ALS WERKGEVER

HET KOOR ALS WERKGEVER KUNSTENAARS CONTRACT BUREAU (KCB) Postbus 64, 2250 AB Voorschoten, tel 071 560 55 59 e-mail: contractbureau@kczb.nl Internet: www.kczb.info HET KOOR ALS WERKGEVER Hoofdstuk 1: De problematiek. Als een

Nadere informatie

Hulpstaten Personeel aan huis

Hulpstaten Personeel aan huis Belastingdienst 2012 Hulpstaten Personeel aan huis Berekening van premies werknemersverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage Zvw De premies werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage

Nadere informatie

Informatie over uw pensioenbetaling. Lees deze folder voordat u het formulier Uw pensioenbetaling invult.

Informatie over uw pensioenbetaling. Lees deze folder voordat u het formulier Uw pensioenbetaling invult. Informatie over uw pensioenbetaling Lees deze folder voordat u het formulier Uw pensioenbetaling invult. Pensioenbetaling U ontvangt straks elke maand pensioen. In deze folder leest u allerlei praktische

Nadere informatie

FREELANCERS, ZELFSTANDIGEN EN ZZP ERS

FREELANCERS, ZELFSTANDIGEN EN ZZP ERS FREELANCERS, ZELFSTANDIGEN EN ZZP ERS KNMvD, januari 2011 Versie 1.2 Freelancer, zelfstandige en zzp er De aanduiding freelancer, zelfstandige en ZZP-er (afkorting voor zelfstandige zonder personeel) zijn

Nadere informatie

MARTISZ CHECKLIST SOMMATIEBRIEF

MARTISZ CHECKLIST SOMMATIEBRIEF MARTISZ CHECKLIST SOMMATIEBRIEF Martisz Checklist Sommatiebrief Copyright 2015 Martisz Alle rechten voorbehouden 1 e versie, 2015-06-09 Geachte heer, mevrouw, Adres: KvK nr: BTW nr: IBAN: BIC: Rekening

Nadere informatie

Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties 23 september 2016 mr. A.A. (Antoine) Roes

Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties 23 september 2016 mr. A.A. (Antoine) Roes Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties 23 september 2016 mr. A.A. (Antoine) Roes Hogestraat 17b, 6651 BG Druten Postbus 47, 6650 AA Druten +31 (0) 487 51 02 89 www.zekerfiscaal.nl Wet DBA Echte dienstbetrekking

Nadere informatie

Handreiking Bijtelling privégebruik auto voor de autobranche

Handreiking Bijtelling privégebruik auto voor de autobranche Belastingdienst Handreiking Bijtelling privégebruik auto voor de autobranche Inleiding Als u uw werknemer een auto van de zaak ter beschikking stelt, geldt een bijzondere regeling: de regeling voor privégebruik

Nadere informatie

Kantoor Arnhem. Vereniging VACO. Postbus AA LEIDEN. Geachte heer/mevrouw,

Kantoor Arnhem. Vereniging VACO. Postbus AA LEIDEN. Geachte heer/mevrouw, Kantoor Arnhem Telefoon 0800-0543 > 1 Postbus 9001 Vereniging VACO Postbus 33 2300 AA LEIDEN 6800 DB ARNHEM Telefax (088) 154 99 95 Kennisgroep CAO Datum 11 augustus Uw kenmerk Kenmerk KG CAO/17/Beoordeling

Nadere informatie

Onderwijsinstellingen en de fiscus. A.A. van der Bok FB MB. 28 januari 2014

Onderwijsinstellingen en de fiscus. A.A. van der Bok FB MB. 28 januari 2014 Onderwijsinstellingen en de fiscus A.A. van der Bok FB MB 28 januari 2014 Voorstelronde Adviespraktijk: Advisering in de meest brede zin van het woord met als doel de opbrengst na belastingen voor onze

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over de vrijwilligersregeling

Veel gestelde vragen over de vrijwilligersregeling Veel gestelde vragen over de vrijwilligersregeling Verricht iemand als vrijwilliger dat wil zeggen niet voor zijn beroep werkzaamheden voor een sportorganisatie, dan kan de vrijwilligersregeling worden

Nadere informatie

Werken via Attract Uitzendbureau, hoe werkt dat? PERSONEELSGIDS

Werken via Attract Uitzendbureau, hoe werkt dat? PERSONEELSGIDS PERSONEELSGIDS 1. INTRODUCTIE Gefeliciteerd met je nieuwe baan via Attract Uitzendbureau! Werken als uitzendkracht heeft zo zijn voordelen. Je kunt ervaring op doen bij verschillende bedrijven, bijverdienen

Nadere informatie

Nieuwsbrief juli 2012

Nieuwsbrief juli 2012 Nieuwsbrief juli 2012 Tijdig voorbereid op de werkkostenregeling? De overheid heeft het voornemen om de werkkostenregeling (WKR) met ingang van 2014 definitief in te voeren. Dat lijkt nog ver weg, maar

Nadere informatie

2, Belastingplicht. Met recht een topper?

2, Belastingplicht. Met recht een topper? Vanaf l januari 2001 is er voor artiesten en beroepssporters in de Wet op de loonbelasting 1964 een geheel nieuwe regeling gekomen. De bedoeling van deze regeling is de belastingheffing over de gages voor

Nadere informatie

ZZP, een overeenkomst van opdracht, of toch een arbeidsovereenkomst?

ZZP, een overeenkomst van opdracht, of toch een arbeidsovereenkomst? ZZP, een overeenkomst van opdracht, of toch een arbeidsovereenkomst? Artikel 7: 400 BW Het Burgerlijk Wetboek beschrijft de overeenkomst van opdracht in artikel 7:400 BW als volgt De overeenkomst van opdracht

Nadere informatie

Pop & Fiscus 2006 (versie 2-2006)

Pop & Fiscus 2006 (versie 2-2006) Pop & Fiscus 2006 (versie 2-2006) Alle fiscale mogelijkheden voor podia, bands en artiesten Alle fiscale mogelijkheden voor podia, bands en artiesten Niet leuker, wel eenvoudiger? Belasting en premies

Nadere informatie

U geeft aan dat u zich op een briefadres wilt laten inschrijven in de basisregistratie personen (BRP) van de gemeente Meppel.

U geeft aan dat u zich op een briefadres wilt laten inschrijven in de basisregistratie personen (BRP) van de gemeente Meppel. Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk Behandeld door Telefoon 14 0522 Bijlage(n) 1 Datum Onderwerp Aanvraagformulier briefadres Geachte heer/mevrouw, U geeft aan dat u zich op een briefadres wilt laten inschrijven

Nadere informatie

1. Arbeidsovereenkomst 1.1 de verschillende soorten overeenkomsten tot het verrichten van arbeid benoemen. (K)

1. Arbeidsovereenkomst 1.1 de verschillende soorten overeenkomsten tot het verrichten van arbeid benoemen. (K) CONCEPT Toetstermen STIBEX Basiskennis Loonadministratie K= kennisvraag, kandidaat moet dan de gegevens uit de toetsterm met behulp van meerkeuzevragen kunnen beantwoorden. Het gaat dan om de selectie

Nadere informatie

Model Overeenkomst Van Opdracht

Model Overeenkomst Van Opdracht De ondergetekenden: 1. De sportorganisatie... gevestigd te... en ten deze vertegenwoordigd door: Naam:... Naam:... Naam:... Model Overeenkomst Van Opdracht (FREELANCE OVEREENKOMST) hierna te noemen de

Nadere informatie

VERZOEK. vermindering loon. Jaar: 2015. A Verzoeker. Persoonsnummer. Aantal kinderen jonger dan 17 jaar op 1 januari 2015

VERZOEK. vermindering loon. Jaar: 2015. A Verzoeker. Persoonsnummer. Aantal kinderen jonger dan 17 jaar op 1 januari 2015 VERZOEK vermindering loon Jaar: 2015 Gebruik dit formulier om een vermindering van uw zuiver voljaarsloon aan te vragen. Raadpleeg eerst de toelichting op pagina 3 voordat u de gegevens invult. Vul uw

Nadere informatie

Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties 25 februari 2016

Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties 25 februari 2016 www.pwc.nl Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties 25 februari 2016 Jaap Verdegaal Carmen van Lier Agenda Introductie Inhoudelijk deel: - Fiscale aspecten van inhuur zzp ers - Verklaring arbeidsrelatie

Nadere informatie

1. Naam opdrachtgever... Telefoon e-mail Te dezer zake rechtsgeldig vertegenwoordigd door: Hierna te noemen: de Opdrachtgever ; EN 2. Naam...

1. Naam opdrachtgever... Telefoon e-mail Te dezer zake rechtsgeldig vertegenwoordigd door: Hierna te noemen: de Opdrachtgever ; EN 2. Naam... Optreedcontract (model) DE ONDERGETEKENDEN, 1. Naam opdrachtgever Adres Plaats Telefoon e-mail Te dezer zake rechtsgeldig vertegenwoordigd door: Naam Hierna te noemen: de Opdrachtgever ; EN 2. Naam Adres

Nadere informatie

Loonheffingen. In deze mededeling vindt u informatie over de volgende onderwerpen:

Loonheffingen. In deze mededeling vindt u informatie over de volgende onderwerpen: 12345 maart 2007 Mededeling 2 Loonheffingen In deze mededeling vindt u informatie over de volgende onderwerpen: 1 fouten in het Handboek loonheffingen 2007; 2 wijziging ISO-landencodetabel; 3 afstaan van

Nadere informatie

1. Arbeidsovereenkomst 1.1 kent de verschillende soorten overeenkomsten tot het verrichten van arbeid. (K)

1. Arbeidsovereenkomst 1.1 kent de verschillende soorten overeenkomsten tot het verrichten van arbeid. (K) CONCEPT Toetstermen STIBEX Basiskennis Loonadministratie K= kennisvraag, kandidaat moet dan de gegevens uit de toetsterm met behulp van meerkeuzevragen kunnen beantwoorden. Het gaat dan om de selectie

Nadere informatie

Ondernemen in een keten (2017) Beperk uw aansprakelijkheid! advieswijzer

Ondernemen in een keten (2017) Beperk uw aansprakelijkheid! advieswijzer Ondernemen in een keten (2017) Beperk uw aansprakelijkheid! 04.08.16 advieswijzer In deze advieswijzer: Besteedt u wel eens (een deel van) aangenomen werk uit aan een ander bedrijf? Dan wordt u aangemerkt

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING. U kunt de eindheffing van de werkkostenregeling ook als concern toepassen.

WERKKOSTENREGELING. U kunt de eindheffing van de werkkostenregeling ook als concern toepassen. WERKKOSTENREGELING Stap 1. Hoe werkt de werkkostenregeling? Met ingang van 1 januari 2015 wordt de regeling van vrije vergoedingen en verstrekkingen vervangen door de werkkostenregeling (WKR). In de WKR

Nadere informatie

Overzicht van alle checkpunten

Overzicht van alle checkpunten Checklist werken met uitzendbureaus Overzicht van alle checkpunten Borgen en keurmerken uitzendbureau Staat het uitzendbureau juist geregistreerd bij de Kamer van Koophandel? Is het uitzendbureau gecertificeerd

Nadere informatie

12345 2011 Hulpstaten Personeel aan huis

12345 2011 Hulpstaten Personeel aan huis 12345 2011 Hulpstaten Personeel aan huis Berekening van premies werknemersverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage Zvw De premies werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw van

Nadere informatie

Welkom bij Tentoo TENTOO

Welkom bij Tentoo TENTOO Welkom bij Tentoo Om het werken met Tentoo zo eenvoudig mogelijk te maken, vind je in deze brochure een toelichting op onze dienstverlening, de werkwijze en andere relevante informatie. TENTOO Sinds onze

Nadere informatie

Koningin Wilhelminalaan 2, 2252 GN Voorschoten T E I

Koningin Wilhelminalaan 2, 2252 GN Voorschoten T E I Het koor als werkgever Koningin Wilhelminalaan 2, 2252 GN Voorschoten T 071-560 55 59 E contractbureau@kczb.nl I www.kczb.nl 2018 KCB - Voorschoten - Ook dienstverlening van de KCZB! 1 Het koor als werkgever

Nadere informatie

DGA in de pocket Alle informatie die een dga op zak moet hebben

DGA in de pocket Alle informatie die een dga op zak moet hebben DGA in de pocket Alle informatie die een dga op zak moet hebben Voorwoord Als directeur-grootaandeelhouder (dga) heeft u meerdere petten op: niet alleen bent u directeur en aandeelhouder, maar ook werknemer

Nadere informatie

Zorgtoeslag aanvragen

Zorgtoeslag aanvragen 12345toe 2008 Aanvragen Toelichting Zorgtoeslag 1 2 3 Vul het formulier in Stuur het ingevulde formulier terug U ontvangt binnen acht weken bericht Inhoud Toeslag aanvragen 2 Voorwaarden 3 Toeslagpartner

Nadere informatie

Geneste & Van Namen GVN ADVISEURS B.V.

Geneste & Van Namen GVN ADVISEURS B.V. Informatie Belastingaangifte 2014 Om uw belastingaangifte te verzorgen hebben we informatie van u nodig. Om ons de juiste informatie te verschaffen hebben we dit vragenformulier opgesteld. We verzoeken

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst. sportverenigingen. Regio Noord. verzorgd door. de Belastingdienst

Informatiebijeenkomst. sportverenigingen. Regio Noord. verzorgd door. de Belastingdienst Informatiebijeenkomst sportverenigingen Regio Noord verzorgd door de Belastingdienst Wie zijn wij???? Lokaal aanspreekpunt is: Humphrey Terpstra, Belastingdienst Noord/kantoor Leeuwarden telefoon 058 2949342

Nadere informatie

De juiste bedragen en datum staan wel in de nieuwsbrief die u kunt downloaden. 2. Thuiswerken en verhuizen fiscaal aantrekkelijker

De juiste bedragen en datum staan wel in de nieuwsbrief die u kunt downloaden. 2. Thuiswerken en verhuizen fiscaal aantrekkelijker december 2008 In deze mededeling vindt u informatie over de volgende onderwerpen: fouten in de nieuwsbrief thuiswerken en verhuizen fiscaal aantrekkelijker tabeltarief voor seksmedewerkers boetebeleid

Nadere informatie

Brochure Gastouderopvang & Belasting

Brochure Gastouderopvang & Belasting Brochure Gastouderopvang & Belasting Brochure gastouderopvang en belasting 2015 Brochure gastouderopvang en belasting 2015 Inhoudsopgave Inleiding... 4 Inkomsten van gastouders... 5 Algemeen... 5 Winst

Nadere informatie

Informatie over jouw pensioenbetaling. Lees deze folder voordat je het formulier Jouw pensioenbetaling invult.

Informatie over jouw pensioenbetaling. Lees deze folder voordat je het formulier Jouw pensioenbetaling invult. Informatie over jouw pensioenbetaling Lees deze folder voordat je het formulier Jouw pensioenbetaling invult. Pensioenbetaling Je ontvangt straks elke maand pensioen. In deze folder lees je allerlei praktische

Nadere informatie

Gevolgen Wet DBA bij tussenkomst

Gevolgen Wet DBA bij tussenkomst Gevolgen Wet DBA bij tussenkomst Per 1 mei 2016 is de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA) in werking getreden waardoor de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) is komen te vervallen. Met ingang

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT OVEREENKOMST VAN OPDRACHT Partijen: 1. , gevestigd te aan de , rechtsgeldig vertegenwoordigd door , hierna te noemen: Opdrachtgever ; en 2. ),

Nadere informatie

Vergoedingenreglement 2016

Vergoedingenreglement 2016 Vergoedingenreglement 2016 Dit reglement is opgesteld conform het bepaalde in de statuten van Stichting Notarieel Pensioenfonds. Artikel 1. Begripsbepalingen 1.1 Voor dit reglement zijn de begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Wijziging zorgovereenkomst met een zorginstelling

Wijziging zorgovereenkomst met een zorginstelling versie november 2016 Wijziging zorgovereenkomst met een Met dit formulier legt u wijzigingen in de zorgovereenkomst met een schriftelijk vast. Bijvoorbeeld: een wijziging van het aantal uren, verandering

Nadere informatie

Periodieke schenkingsovereenkomst EXEMPLAAR SCHENKER

Periodieke schenkingsovereenkomst EXEMPLAAR SCHENKER Periodieke schenkingsovereenkomst EXEMPLAAR SCHENKER 1a Naam van de schenker keuze m/v 1b Naam van de begunstigde 1c Vast bedrag per jaar in euro (minimaal schenkbedrag 100 euro per jaar) Vast bedrag per

Nadere informatie

Hierbij informeren wij u over een aantal wijzigingen, die in het komende jaar 2013. - Controleer alle Verklaringen geen privégebruik auto

Hierbij informeren wij u over een aantal wijzigingen, die in het komende jaar 2013. - Controleer alle Verklaringen geen privégebruik auto December 2012. Geachte relatie, Hierbij informeren wij u over een aantal wijzigingen, die in het komende jaar 2013 voor u van belang kunnen zijn. - Algemeen - Uniformering loonbegrip en gevolgen. - Premiekortingen

Nadere informatie

====================================================================

==================================================================== AB 1991 no. GT 63 Intitulé : Landsverordening loonbelasting Citeertitel: Landsverordening loonbelasting Vindplaats : AB 1991 no. GT 63 Wijzigingen: AB 1993 no. 73; AB 1997 nos. 34, 80; AB 2000 no. 101

Nadere informatie

Btw-plicht commissarissen, leden van raden van toezicht en leden van overige adviesorganen

Btw-plicht commissarissen, leden van raden van toezicht en leden van overige adviesorganen Btw-plicht commissarissen, leden van raden van toezicht en leden van overige adviesorganen Per 1 januari 2013 wijzigen de btw-regels voor commissarissen, leden van raden van toezicht en leden van overige

Nadere informatie