Het aanboren van het potentieel van cloud computing in Europa wat houdt dat in en wat betekent het voor mij?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het aanboren van het potentieel van cloud computing in Europa wat houdt dat in en wat betekent het voor mij?"

Transcriptie

1 EUROPESE COMMISSIE MEMO Brussel, 27 september 2012 Het aanboren van het potentieel van cloud computing in Europa wat houdt dat in en wat betekent het voor mij? Zie ook IP/12/1025 Wat is cloud computing? "Cloud computing" betekent dat gegevens die zich op andere computers bevinden via het internet worden opgeslagen, verwerkt en gebruikt. Veel mensen gebruik de cloud al zonder dat te weten. Webmail en sociale netwerken zijn vaak op cloudtechnologie gebaseerd. Voor professionele IT-gebruikers heeft cloud computing een hoge mate van flexibiliteit te bieden wat betreft de rekenkracht die ze nodig hebben. Als een bepaalde dienst bijvoorbeeld meer wordt gebruikt, kan een bedrijf heel eenvoudig capaciteit toevoegen het installeren van nieuwe hardware in het eigen datacentrum zou heel wat langer duren. Hoe werkt cloud computing? De gebruiker brengt via speciale software een verbinding tot stand tussen zijn computer en het cloudplatform. In de cloud zorgen grote datacentra met honderden servers en opslagsystemen voor de nodige rekenkracht; hierop kunnen klanten de meest uiteenlopende software (van gegevensverwerking tot games) laten draaien. Soms zijn deze diensten gratis (bijvoorbeeld webmail), maar meestal betalen klanten naar rato van het gebruik of een bedrag per maand. Waar worden mijn gegevens opgeslagen wanneer ik de cloud gebruik? In een datacentrum dat ergens ter wereld staat. Als gebruikers de geografische locatie belangrijk vinden, kunnen zij ervoor zorgen dat die deel uitmaakt van het cloud computing-contract dat zij afsluiten. Andermans persoonsgegevens dienen volgens de gegevensbeschermingsrichtlijn te worden opgeslagen in de Europese Economische Ruimte (EER) of in een gebied met gelijkwaardige privacywetgeving. Wat zijn de grootste voordelen van cloud computing voor gebruikers? Gebruikers hoeven geen software te kopen en evenmin dure servers en opslagmedia aan te schaffen en te onderhouden. Dat betekent lagere kosten, minder kantoorruimte en minder eigen ondersteunend IT-personeel. Bovendien hebben gebruikers nagenoeg volledige flexibiliteit wat betreft de opslagruimte en de tools die ze gebruiken. MEMO/12/713

2 Waarom is er behoefte aan een EU-strategie om het potentieel van cloud computing aan te boren? De economische voordelen zijn veel groter (160 miljard euro per jaar, oftewel ongeveer 300 euro per persoon per jaar) als er in Europees verband actie wordt ondernomen. Bedrijven voelen onzekerheid over hun wettelijke verplichtingen, onder meer door de wirwar aan uiteenlopende voorschriften op lidstaatniveau; hierdoor wordt cloud computing minder snel opgepakt. Uiteraard zijn cloudinitiatieven in de lidstaten (zoals Andromède in Frankrijk, G-Cloud in het Verenigd Koninkrijk en Trusted Cloud in Duitsland) toe te juichen, maar dit is niet voldoende en niet het meest doeltreffende middel om de markt ten bate van iedereen te laten groeien. Wat zijn de voordelen van een Europese cloudstrategie voor de economie en de werkgelegenheid? Volgens recente ramingen zouden inkomsten uit cloud computing in de EU kunnen stijgen tot bijna 80 miljard euro in 2020 als de beleidsinterventie succesvol is (meer dan een verdubbeling van de groei van de sector). Met deze strategie kan er dus een nieuwe bedrijfstak worden opgebouwd en kan de concurrentie met in het bijzonder de Verenigde Staten beter worden aangegaan. Algemeen gezien verwachten wij een netto jaarlijkse toename van het bbp van de EU van 160 miljard euro in 2020 (of een totale toename van bijna 600 miljard euro tussen 2015 en 2020) als de volledige cloudstrategie van de EU wordt verwezenlijkt. Zonder de strategie zouden de economische voordelen tweederde lager uitvallen. De voordelen worden vooral behaald doordat bedrijven de kosten kunnen drukken en ze toegang krijgen tot technologie waarmee ze productiever kunnen werken. Wat betreft het totale aantal arbeidsplaatsen verwachten we 3,8 miljoen nieuwe banen bij volledige tenuitvoerlegging van de strategie en slechts 1,3 miljoen als de regelgevingsproblemen en andere belemmeringen niet worden aangepakt 1. Wat is het tijdschema van de acties? Hoe lang duurt het voordat er concreet iets verandert? De Commissie zal in 2013 werk maken van de voornaamste actiepunten uit de mededeling, met name op het gebied van normalisatie en certificatie voor cloud computing, de ontwikkeling van veilige en billijke contractvoorwaarden en het Europese cloudpartnerschap. Eind 2013 wordt er een voortgangsrapport opgesteld en zal blijken of er verdere beleids- en wetgevingsinitiatieven nodig zijn. Wie kan er profiteren van cloud computing? Van cloud computing kunnen alle internetgebruikers profiteren; het kan op veel gebieden een revolutie teweegbrengen. Uit enquêtes blijkt dat 80 % van de bedrijven die gebruik maken van de cloud 10 % tot 20 % minder uitgeven aan IT, 20 % van de bedrijven gaf zelfs een kostenbesparing van 30 % of meer aan. 1 Zie: IDC, "Quantitative Estimates of the Demand for Cloud Computing in Europe and the Likely Barriers to Take-up", februari

3 Veel consumenten maken al gebruik van een eenvoudige vorm van cloud computing (bijvoorbeeld van webgebaseerde accounts). Gratis of goedkope opslagcapaciteit, gemakkelijke toegang waar je ook bent, lagere kosten: dat zijn enkele voordelen die de cloud te bieden heeft. Cloud computing heeft ook voor de publieke sector veel te bieden: overheden kunnen op een voordelige en doeltreffende manier geïntegreerde diensten aanbieden. Cloud computing kan ook een impuls geven aan onderzoek, aangezien onderzoeksinstellingen hun eigen IT-infrastructuur kunnen aanvullen met capaciteit die cloudproviders aanbieden om enorme hoeveelheden gegevens op te slaan en veel sneller te verwerken, en aan innovatie, aangezien het veel gemakkelijker en goedkoper wordt om nieuwe ideeën voor IT-producten of -diensten uit te proberen. Hoe kan cloud computing helpen bij de bescherming van het milieu? De digitale sector groeit razendsnel en is daardoor, naast de luchtvaartsector, een van de snelst groeiende bronnen van CO2-emissies. Cloud computing kan uitkomst bieden: het is de beste manier om de CO2-uitstoot als gevolg van computergebruik terug te dringen. Als er grote cloudgerelateerde investeringen worden gepland, kan dat gebeuren op basis van zuinige servers en groene energiebronnen. Het is veel moeilijker om honderden miljoenen computergebruikers over te halen om de groene kaart trekken. Bovendien kan het gebruik van hardware worden geoptimaliseerd, waardoor er minder fysieke machines nodig zijn om een bepaalde taak te verrichten. De Europese Commissie financiert een onderzoeksproject (het Eurocloud-serverproject), waarvan de eerste resultaten aangeven dat het energieverbruik in clouddatacentra met 90 % kan worden teruggedrongen, bovenop de efficiëntieverbetering die kan worden bereikt door over te schakelen van desktop- en serveroplossingen op cloudoplossingen. Welke invloed kan cloud computing hebben op de ICT-sector? Op basis van een steekproef onder Europese bedrijven zou het wegnemen van de belemmeringen voor het gebruik van cloud computing de volgende resultaten opleveren: meer dan 98 % van de Europese bedrijven zou de cloud intensiever gebruiken of er beginnen er gebruik van te maken; de cloud zou nieuwe gebruikers aantrekken: 96 % van de Europese bedrijven die de cloud niet gebruiken, maar dat wel overwegen, zou beginnen erin te investeren; de vraag naar IT-vaardigheden zou stijgen, niet alleen voor standaardtaken als het beheer van datacentra, maar bijvoorbeeld ook voor digitale marketing, app-design, sociale netwerken alsmede financiële diensten en soliditeit. 3

4 Details van het Europese cloudpartnerschap (ECP) Wat is het Europese cloudpartnerschap en welk doel heeft het? Het Europese cloudpartnerschap (ECP) zal bestaan uit vooraanstaande inkopers van de Europese overheidsinstanties en belangrijke spelers uit de IT- en telecomsector. In het ECP zullen onder leiding van een bestuur inkopers van overheidsdiensten en industriële consortia bij elkaar worden gebracht om precommerciële inkoopacties te verrichten. Hierdoor kunnen zij bepalen welke IT-eisen er in de publieke sector aan cloud computing worden gesteld, specificaties voor IT-inkoopbeleid ontwikkelen en referentietoepassingen inkopen. Dit kan uiteindelijk leiden tot het gemeenschappelijk of zelfs gezamenlijk inkopen van cloud computing-diensten door overheidsinstanties op basis van gemeenschappelijke gebruikersbehoeften. Het is niet de bedoeling dat er in het kader van het ECP fysieke cloud computing-infrastructuur op poten wordt gezet. Wel is het de bedoeling om in overleg met de deelnemende lidstaten en overheidsdiensten vereisten voor aanbestedingen op te stellen die in de hele EU worden gebruikt en er daardoor voor te zorgen dat het commerciële aanbod aan cloud computing in Europa zowel voor de publieke als de private sector is afgestemd op de behoeften. Hoe werkt het Europese cloudpartnerschap (ECP)? Het bestuur geeft advies over de strategische richting en concentreert zich met name op de toepassing van cloud computing-diensten in de publieke sector op een manier die ervoor zorgt dat de markt zich ontwikkelt ten bate van alle potentiële cloudgebruikers. Daarnaast is in het ECP vooral het uitvoeringsniveau van belang: er is in eerste instantie een bedrag van 10 miljoen euro uitgetrokken voor een precommercieel inkoopproject dat onder de categorie ICT van het kaderprogramma voor onderzoek (7e KP) 2 valt. Binnen dit project dienen verschillende actoren uit de publieke sector in een aantal lidstaten nauw samen te werken en hun krachten te bundelen met het oog op de consolidatie van de vereisten voor aanbestedingen in de publieke sector en het gebruik van cloud computingdiensten. Wat zijn de belangrijkste taken van het bestuur van het Europese cloudpartnerschap (ECP)? De belangrijkste taken van het bestuur zijn: advies geven over strategische prioriteiten voor het positioneren van cloud computing in Europa als motor voor economische groei, innovatie en kostenefficiënte openbare diensten via het Europese cloudpartnerschap; aanbevelingen te doen over beleidsontwikkeling voor veilige en interoperabele cloud computing die een bijdrage levert aan de Europese digitale interne markt. 2 Zie doelstelling 11.3 van 4

5 Hoe wordt het bestuur van het ECP georganiseerd? De leden en de voorzitter van het bestuur worden benoemd door de Commissaris die verantwoordelijk is voor de Digitale agenda en zullen handelen in hun persoonlijke hoedanigheid. Het bestuur komt twee of drie keer per jaar samen. Het bestuur kan organisaties en deskundigen uit het bedrijfsleven, de universitaire wereld en de overheid raadplegen. De openingsbijeenkomst van het bestuur zal naar verwachting plaatsvinden in het laatste kwartaal van Gegevensbescherming, beveiliging, privacy en gebruikersrechten Hoe kan ik mijn rechten als gebruiker van clouddiensten laten gelden met behulp van de strategie? De strategie omvat een aantal maatregelen, waaronder het ontwikkelen van standaard contractvoorwaarden met het oog op zaken die niet onder het gemeenschappelijk Europees kooprecht vallen, zoals: de opslag van gegevens na de beëindiging van het contract, de vrijgave en integriteit van gegevens, de locatie en overdracht van gegevens, de eigendom van de gegevens alsmede directe en indirecte aansprakelijkheid. Door het vaststellen en ontwikkelen van consistente oplossingen op het gebied van contractvoorwaarden kan het vertrouwen bij de consumenten worden verhoogd, waardoor de brede acceptatie van cloud computing-diensten wordt aangemoedigd. Welke rol spelen de voorstellen van de Commissie inzake gegevensbescherming bij deze strategie? Met de knelpunten voor de aanbieders en gebruikers van cloud computing is terdege rekening gehouden tijdens de voorbereidende werkzaamheden voor de verordening inzake gegevensbescherming die de Commissie in januari 2012 heeft voorgesteld. De voorgestelde verordening is een nuttig fundament voor de toekomstige ontwikkeling van cloud computing. Vraagtekens rond de gegevensbescherming worden beschouwd als een belangrijke hinderpaal die de acceptatie van cloud computing in de weg staat. Het is daarom des te belangrijker dat de Raad van Ministers en het Europees Parlement er vaart achter zetten en de voorgestelde verordening zo vroeg mogelijk in 2013 wordt vastgesteld. Zodra de voorgestelde verordening is vastgesteld, zal de Commissie gebruikmaken van de nieuwe mechanismen om indien nodig aanvullende richtsnoeren te verstrekken voor de toepassing van de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming op cloud computingdiensten. Wat wordt er op mondiaal niveau concreet gedaan om te zorgen voor consistente regelgeving? Cloud computing is een zaak die op mondiaal niveau speelt; de internationale dialoog over veilig en naadloos grensoverschrijdend gebruik ervan dient daarom te worden geïntensiveerd. De Europese Commissie voert op internationaal niveau dialogen over handel, wetshandhaving, veiligheid en cybercriminaliteit om volledig tegemoet te komen aan de nieuwe uitdagingen die worden opgeworpen door cloud computing. 5

6 Deze dialogen worden gevoerd in multilaterale fora, zoals de Wereldhandelsorganisatie (WTO) en de OESO, om te streven naar gemeenschappelijke doelstellingen voor cloud computing-diensten, en op bilateraal niveau met de Verenigde Staten, Japan en andere landen. Hoe weet ik of mijn gegevens zijn opgeslagen in Europa of elders? In de contractvoorwaarden dient de locatie te zijn vermeld waarop gegevens worden opgeslagen. Veel cloudproviders hebben maar één standaardcontract, dat deze informatie niet bevat. In de strategie wordt benadrukt hoe belangrijk het is dat er modelcontractvoorwaarden worden ontwikkeld waarin tegemoet wordt gekomen aan zaken die niet onder het gemeenschappelijk Europees kooprecht vallen, bijvoorbeeld de gegevenslocatie. Wat gebeurt er met mijn gegevens als mijn cloudprovider ermee ophoudt? Normaal gesproken is dat vermeld in de contractvoorwaarden, maar er is behoefte aan betere bescherming van de gebruiker. De Commissie zal daarom modelcontractvoorwaarden ontwikkelen waarin rekening wordt gehouden met zaken die niet onder het gemeenschappelijk Europees kooprecht vallen. Normen, certificering en contracten Waarom schrijft u de nodige normen niet zelf, waarom doet u hiervoor een beroep op de sector? Normalisatie werkt het best als het initiatief uitgaat van de sector zelf. De sector steekt al veel energie in het creëren van normen die leiden tot meer interoperabiliteit van de cloud. Er bestaat al wel een voorkeur voor bepaalde normen, maar men is het er nog niet over eens welke normen de vereiste interoperabiliteit, gegevensportabiliteit en reversibiliteit kunnen opleveren. De Commissie wil een coherent pakket aan nuttige normen vaststellen op basis waarvan de vraag- en aanbodzijde zichzelf kunnen organiseren. Wanneer verwacht u het certificeringssysteem te kunnen lanceren? De Commissie zal in overleg met het ENISA en andere relevante organisaties bijdragen tot de ontwikkeling van vrijwillige certificeringssystemen in de hele EU op het gebied van cloud computing (inclusief gegevensbescherming) en zal uiterlijk in 2014 een lijst met dergelijke systemen opstellen. Als de certificering vrijwillig is, wat doet u dan als bedrijven niet willen deelnemen? Wij zullen de samenwerking met het bedrijfsleven voortzetten om het systeem aantrekkelijker maken. De burgers zelf geven aan dat zij dergelijke informatie willen hebben; bovendien kan certificering niet als straf voor bedrijven worden beschouwd. Bedrijven kunnen certificering gebruiken als instrument om mogelijke klanten te laten zien dat ze kwaliteit leveren en de voorschriften naleven. 6

7 Is het de bedoeling van de strategie inzake cloud computing om een "Europese supercloud" te bouwen? Nee, bij de strategie gaat het niet om het creëren van fysieke infrastructuur. We streven er wel naar dat er clouddiensten aan het publiek worden aangeboden die voldoen aan de Europese normen: de cloud dient aan de regelgeving te voldoen en concurrerend, open en veilig te zijn. Hoe zit het met de veiligheid in de cloud? De cloud brengt specifieke veiligheidsrisico's op het vlak van multi-tenancy en gedeelde middelen met zich mee: vaak maken meerdere klanten van een cloudprovider gebruik van dezelfde fysieke infrastructuur. In de cloud laat de klant het veiligheidsaspect tot op zekere hoogte over aan de provider, waardoor het van belang is om te kunnen beoordelen of de cloudprovider voldoet aan de veiligheidseisen. Certificeringssystemen kunnen daarbij een belangrijke rol spelen: de providers kunnen toekomstige gebruikers hiermee op een betrouwbare manier laten zien dat ze aan de voorschriften voldoen. Voor klanten die niet deskundig zijn op het gebied van IT-beveiliging, kan het zelfs van voordeel zijn om veiligheidskwesties over te laten aan specialisten die voor de cloudproviders werken; het beveiligingsniveau zou hierdoor verhoogd kunnen worden. Is de cloud interoperabel? Kan ik gemakkelijk een andere cloudprovider nemen? Op dit moment zijn clouddiensten wat de interoperabiliteit betreft nog niet optimaal. Cloudproviders gebruiken verschillende besturingssystemen of toepassingen met interfaces die niet interoperabel zijn, waardoor software die bij een bepaalde cloudprovider werkt bij andere providers moeilijkheden kan opleveren. Aangezien het moeilijk kan zijn om gegevens van de ene cloud naar de andere te verplaatsen, kunnen klanten afhankelijkheid raken van één provider ("lock-in"). Gaat de strategie inzake cloud computing ook in op veiligheid in een bredere zin? De strategie heeft geen betrekking op veiligheidskwesties rond het internet of de onlinewereld. De Commissie zal in de komende maanden haar strategie voor cyberveiligheid presenteren, waarin wordt ingegaan op algemene uitdagingen op het vlak van cyberveiligheid. Deze strategie is gericht op alle dienstverleners in de informatiemaatschappij, met inbegrip van cloud computing-dienstverleners. Er worden onder meer richtsnoeren gepresenteerd met passende technische en organisatorische maatregelen die dienen te worden genomen om veiligheidsrisico 's te beheren. Bovendien worden er rapportageverplichtingen aan de bevoegde autoriteiten vastgelegd die bij belangrijke incidenten moeten worden nagekomen. 7

8 Is het de bedoeling van de strategie inzake cloud computing om de activiteiten van internationale cloudproviders in Europa te belemmeren? Nee. De strategie is gericht op het vergemakkelijken van de deelname van Europa aan de wereldwijde groei van cloud computing, door: modelcontractbepalingen die van toepassing zijn op de overdracht van persoonlijke gegevens naar derde landen te toetsen en deze zo nodig aan te passen aan clouddiensten; een beroep te doen op nationale instanties voor gegevensbescherming om bindende bedrijfsvoorschriften voor cloudproviders goed te keuren 3. Bovendien zal de Commissie bij haar lopende internationale dialogen met de Verenigde Staten, Japan en andere landen ook het onderwerp cloud computing ter sprake brengen. 3 De desbetreffende adviezen van de werkgroep artikel 29 (zie: WP 195 en WP 153) zullen als basis dienen voor een ontwerp van de Commissie. Bindende bedrijfsvoorschriften zijn één middel om legale internationale gegevensoverdrachten mogelijk te maken: ze regelen op afdwingbare wijze hoe de verschillende delen van een bedrijf, ongeacht hun internationale vestigingsplaats, omgaan met persoonsgegevens. 8

DE EUROPESE TOEZICHTHOUDER VOOR GEGEVENSBESCHERMING

DE EUROPESE TOEZICHTHOUDER VOOR GEGEVENSBESCHERMING 3.9.2013 Publicatieblad van de Europese Unie C 253/3 DE EUROPESE TOEZICHTHOUDER VOOR GEGEVENSBESCHERMING Samenvatting van het Advies van de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming inzake de mededeling

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr. 1500 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BUITENLANDSE

Nadere informatie

Commissie juridische zaken. aan de Commissie industrie, onderzoek en energie

Commissie juridische zaken. aan de Commissie industrie, onderzoek en energie EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie juridische zaken 25.6.2013 2013/2063 (INI) ONTWERPADVIES van de Commissie juridische zaken aan de Commissie industrie, onderzoek en energie inzake het vrijmaken van

Nadere informatie

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITE EN HET COMITE VAN DE REGIO'S

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITE EN HET COMITE VAN DE REGIO'S EUROPESE COMMISSIE Brussel, 23.3.2017 COM(2017) 134 final ANNEX 1 BIJLAGE bij de MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITE EN HET COMITE

Nadere informatie

Commissie interne markt en consumentenbescherming. van de Commissie interne markt en consumentenbescherming

Commissie interne markt en consumentenbescherming. van de Commissie interne markt en consumentenbescherming EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie interne markt en consumentenbescherming 29.5.2012 2011/0299(COD) ONTWERPADVIES van de Commissie interne markt en consumentenbescherming aan de Commissie industrie,

Nadere informatie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie Raad van de Europese Unie Brussel, 29 maart 2017 (OR. en) 7791/17 ADD 1 TELECOM 76 COMPET 226 MI 288 BEGELEIDENDE NOTA van: ingekomen: 23 maart 2017 aan: de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens

Nadere informatie

Commissie industrie, onderzoek en energie ONTWERPVERSLAG. over het aanboren van het potentieel van cloud computing in Europa (2013/2063(INI))

Commissie industrie, onderzoek en energie ONTWERPVERSLAG. over het aanboren van het potentieel van cloud computing in Europa (2013/2063(INI)) EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie industrie, onderzoek en energie 19.6.2013 2013/2063(INI) ONTWERPVERSLAG over het aanboren van het potentieel van cloud computing in Europa (2013/2063(INI)) Commissie

Nadere informatie

Datum 8 november 2012 Onderwerp Beantwoording kamervragen over de toegang van de VS tot data in de cloud

Datum 8 november 2012 Onderwerp Beantwoording kamervragen over de toegang van de VS tot data in de cloud 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den

Nadere informatie

Commissie industrie, onderzoek en energie. van de Commissie industrie, onderzoek en energie

Commissie industrie, onderzoek en energie. van de Commissie industrie, onderzoek en energie EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie industrie, onderzoek en energie 14.12.2010 2010/2211(INI) ONTWERPADVIES van de Commissie industrie, onderzoek en energie aan de Bijzondere Commissie beleidsuitdagingen

Nadere informatie

WERKDOCUMENT VAN DE DIENSTEN VAN DE COMMISSIE SAMENVATTING VAN DE EFFECTBEOORDELING. bij. Voorstel voor een Richtlijn

WERKDOCUMENT VAN DE DIENSTEN VAN DE COMMISSIE SAMENVATTING VAN DE EFFECTBEOORDELING. bij. Voorstel voor een Richtlijn EUROPESE COMMISSIE Brussel, 2.12.2015 SWD(2015) 265 final WERKDOCUMENT VAN DE DIENSTEN VAN DE COMMISSIE SAMENVATTING VAN DE EFFECTBEOORDELING bij Voorstel voor een Richtlijn van het Europees Parlement

Nadere informatie

Met het Eurotarief worden internationale mobiele gesprekken minder duur in de Europese Unie: gebruiksaanwijzing voor roaming

Met het Eurotarief worden internationale mobiele gesprekken minder duur in de Europese Unie: gebruiksaanwijzing voor roaming MEMO/07/251 Brussel, 25 juni 2007 Met het Eurotarief worden internationale mobiele gesprekken minder duur in de Europese Unie: gebruiksaanwijzing voor roaming De verordening van de Europese Unie (EU) inzake

Nadere informatie

HOUD ZELF CONTROLE OVER JE PERSOONSGEGEVENS

HOUD ZELF CONTROLE OVER JE PERSOONSGEGEVENS HOUD ZELF CONTROLE OVER JE PERSOONSGEGEVENS Europese Commissie - Directoraat-generaal Justitie Luxemburg: Bureau voor publicaties van de Europese Unie, 2012 ISBN : 978-92-79-22664-9 DOI: 10.2838/51714

Nadere informatie

Cloud & Privacy. B2B Clouddiensten. Robert Boekhorst Amsterdam 27 juni 2013

Cloud & Privacy. B2B Clouddiensten. Robert Boekhorst Amsterdam 27 juni 2013 Cloud & Privacy B2B Clouddiensten Robert Boekhorst Amsterdam 27 juni 2013 Inleiding Privacyrecht: in vogelvlucht Knelpunten Hoe hier mee om te gaan? toekomstige ontwikkelingen Privacyrecht in vogelvlucht

Nadere informatie

Preview. De vragenlijst kan uitsluitend online worden ingevuld.

Preview. De vragenlijst kan uitsluitend online worden ingevuld. Preview. De vragenlijst kan uitsluitend online worden ingevuld. Vragenlijst "Een tussentijdse herziening van Europa 2020 - het standpunt van de EU-regio's en -steden" Achtergrond De tussentijdse herziening

Nadere informatie

De cloud die gebouwd is voor uw onderneming.

De cloud die gebouwd is voor uw onderneming. De cloud die gebouwd is voor uw onderneming. Dit is de Microsoft Cloud. Elke onderneming is uniek. Van gezondheidszorg tot de detailhandel, van fabricage tot financiële dienstverlening: geen twee ondernemingen

Nadere informatie

Fiche 4: Mededeling Normalisatiepakket Europese normen voor de 21e eeuw

Fiche 4: Mededeling Normalisatiepakket Europese normen voor de 21e eeuw Fiche 4: Mededeling Normalisatiepakket Europese normen voor de 21e eeuw 1. Algemene gegevens a) Titel voorstel Normalisatiepakket: mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees

Nadere informatie

Gegevensbescherming & IT

Gegevensbescherming & IT Gegevensbescherming & IT Sil Kingma 2 november 2011 Gustav Mahlerplein 2 1082 MA Amsterdam Postbus 75510 1070 AM Amsterdam The Netherlands 36-38 Cornhill 6th Floor London EC3V 3ND United Kingdom T +31

Nadere informatie

10254/16 ons/zr/as 1 DGC 2B

10254/16 ons/zr/as 1 DGC 2B Raad van de Europese Unie Brussel, 20 juni 2016 (OR. en) 10254/16 RESULTAAT BESPREKINGEN van: d.d.: 20 juni 2016 aan: het secretariaat-generaal van de Raad de delegaties COHOM 78 CONUN 115 DEVGEN 132 FREMP

Nadere informatie

Deze nota bevat ook een planning voor de verdere behandeling van dit dossier in de aanloop naar de zitting van de Raad TTE (8-9 juni 2006).

Deze nota bevat ook een planning voor de verdere behandeling van dit dossier in de aanloop naar de zitting van de Raad TTE (8-9 juni 2006). RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 24 februari 2006 (16.03) (OR. en) 6682/06 ENER 61 NOTA Betreft: Werking van de interne energiemarkt - Ontwerp-conclusies van de Raad De delegaties treffen in bijlage

Nadere informatie

Altijd en overal in de cloud. Al uw data en applicaties vanaf elk device bereikbaar voor uw medewerkers

Altijd en overal in de cloud. Al uw data en applicaties vanaf elk device bereikbaar voor uw medewerkers Altijd en overal in de cloud Al uw data en applicaties vanaf elk device bereikbaar voor uw medewerkers Zorgeloos in de cloud De wereld verandert voortdurend en ook ons werkmodel bevindt zich in een fase

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Unie L 277/23

Publicatieblad van de Europese Unie L 277/23 18.10.2008 Publicatieblad van de Europese Unie L 277/23 VERORDENING (EG) Nr. 1024/2008 VAN DE COMMISSIE van 17 oktober 2008 tot vaststelling van gedetailleerde maatregelen ter uitvoering van Verordening

Nadere informatie

Wat is de cloud? Cloud computing Cloud

Wat is de cloud? Cloud computing Cloud The Cloud Agenda Wat is de cloud? Ontwikkelingen en trends in de markt Bedrijfsstrategie Voordelen en vraagtekens Werken in de cloud: Hoe? Veiligheid & privacy Toepasbaarheid in breder verband Demo Borrel

Nadere informatie

VOOR EN NADELEN VAN DE CLOUD

VOOR EN NADELEN VAN DE CLOUD VOOR EN NADELEN VAN DE CLOUD VOOR EN NADELEN VAN DE CLOUD Cloud storage. Back-up in de cloud. Er zijn verschillende benamingen voor diensten die computergebruikers in staat stellen om hun documenten en

Nadere informatie

Alles in de cloud: bent u er al klaar voor? Whitepaper OGD ict-diensten. Alles in de cloud: bent u er al klaar voor? Whitepaper OGD ict-diensten

Alles in de cloud: bent u er al klaar voor? Whitepaper OGD ict-diensten. Alles in de cloud: bent u er al klaar voor? Whitepaper OGD ict-diensten Alles in de cloud: bent u er al klaar voor? Whitepaper OGD ict-diensten Alles in de cloud: bent u er al klaar voor? Whitepaper OGD ict-diensten 1 Cloudcomputing is populair, en niet zonder reden. Clouddiensten

Nadere informatie

Cloud Computing, een inleiding. ICT Accountancy & Financials congres 2013: Cloud computing en efactureren. Jan Pasmooij RA RE RO: jan@pasmooijce.

Cloud Computing, een inleiding. ICT Accountancy & Financials congres 2013: Cloud computing en efactureren. Jan Pasmooij RA RE RO: jan@pasmooijce. Cloud Computing, een inleiding ICT Accountancy & Financials congres 2013: Cloud computing en efactureren 10 december 2013 Jan Pasmooij RA RE RO: jan@pasmooijce.com 10 december 2013 1 Kenmerken van Cloud

Nadere informatie

Microsoft Office 365 voor bedrijven. Remcoh legt uit

Microsoft Office 365 voor bedrijven. Remcoh legt uit Microsoft Office 365 voor bedrijven Remcoh legt uit Beter samenwerken, ook onderweg Starten met Office 365 is starten met het nieuwe werken. Met Office 365 heeft u namelijk de mogelijkheid om altijd en

Nadere informatie

-2- Opleiding, opleidingen en onderwijs aan de universiteiten

-2- Opleiding, opleidingen en onderwijs aan de universiteiten Verklaring van Münster omtrent de onderlinge relaties op het gebied van hoger onderwijs, wetenschap en onderzoek tussen Nederland, de Vlaamse Gemeenschap van België, het Groothertogdom Luxemburg, Nederland

Nadere informatie

BELTUG Paper. Datacenters in België

BELTUG Paper. Datacenters in België BELTUG Paper Datacenters in België November 2014 Datacenters in België Inhoud 1 Het belang van datacenters... 3 2 Het aanbod aan datacenters in België... 3 3 Gevolgen van het exporteren van toepassingen

Nadere informatie

Windows Server 2003 End of support

Windows Server 2003 End of support Windows Server 2003 End of support Wat betekent dit voor mijn organisatie? Remcoh legt uit Met dit nieuwsitem brengt Remcoh de naderende End of Support datum voor Windows Server 2003 onder uw aandacht.

Nadere informatie

Internet of Everything (IoE) Top 10 inzichten uit de Cisco-enquête IoE Value Index (Index voor IoE-waarde) onder besluitvormers uit 12 landen

Internet of Everything (IoE) Top 10 inzichten uit de Cisco-enquête IoE Value Index (Index voor IoE-waarde) onder besluitvormers uit 12 landen Internet of Everything (IoE) Top 10 inzichten uit de Cisco-enquête IoE Value Index (Index voor IoE-waarde) onder 7.500 besluitvormers uit 12 landen Joseph Bradley Jeff Loucks Andy Noronha James Macaulay

Nadere informatie

Impact Cloud computing

Impact Cloud computing Impact Cloud computing op de Nederlandse zakelijke markt 2 inleiding De economische omstandigheden zijn uitdagend. Nederland is onder invloed van de schuldencrisis in een nieuwe recessie beland; de economische

Nadere informatie

EXIN Cloud Computing Foundation

EXIN Cloud Computing Foundation Voorbeeldexamen EXIN Cloud Computing Foundation Editie maart 2013 Copyright 2013 EXIN All rights reserved. No part of this publication may be published, reproduced, copied or stored in a data processing

Nadere informatie

hoogwaardige IaaS Cloudoplossingen

hoogwaardige IaaS Cloudoplossingen hoogwaardige IaaS Cloudoplossingen Exclusieve partnership Cloudleverancier NaviSite is als onderdeel van mediaconglomeraat Time Warner Cable één van de grootste wereldwijde providers van enterprise class

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr. 1601 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Nadere informatie

Hoe kunt u profiteren van de cloud? Whitepaper

Hoe kunt u profiteren van de cloud? Whitepaper Hoe kunt u profiteren van de cloud? Whitepaper Auteur: Roy Scholten Datum: woensdag 16 september, 2015 Versie: 1.1 Hoe u kunt profiteren van de Cloud Met de komst van moderne technieken en de opmars van

Nadere informatie

Cloud Computing. Bart van Dijk

Cloud Computing. Bart van Dijk Cloud Computing Bart van Dijk (b.van.dijk@hccnet.nl) Cloud Computing Wat is Cloud Computing, en waarom Geschiedenis Cloud Computing Techologie Service modellen Voor en nadelen Cloud Computing voor consumenten

Nadere informatie

MEMO/12/316. Brussel, 10 mei 2012

MEMO/12/316. Brussel, 10 mei 2012 MEMO/12/316 Brussel, 10 mei 2012 Digitale Agenda: dankzij nieuwe maximumtarieven voor mobiele dataroaming kunnen gezinnen tot 200 euro en zakenreizigers tot 1000 euro per jaar besparen Vanaf 1 juli 2012

Nadere informatie

Cloud Computing: Met HPC in de wolken Ron Trompert

Cloud Computing: Met HPC in de wolken Ron Trompert Cloud Computing: Met HPC in de wolken Ron Trompert Wat is Cloud computing Voorbeelden Cloud Soorten Cloud SaaS (Software as a Service) Software die als een dienst wordt aangeboden, bijv. google calendar,

Nadere informatie

Hoe belangrijk is het verschil tussen public en private cloud in de praktijk?

Hoe belangrijk is het verschil tussen public en private cloud in de praktijk? 1 Hoe belangrijk is het verschil tussen public en private cloud in de praktijk? De verschillende soorten cloud INHOUD Inleiding Public cloud Private cloud Community cloud Hybrid cloud In de praktijk Conclussie

Nadere informatie

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument C(2010) 8467 definitief

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument C(2010) 8467 definitief RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 7 december 2010 (09.12) (OR. fr) 17573/10 MI 533 COMPET 421 EF 204 ECOFIN 820 TELECOM 149 INGEKOMEN DOCUMENT van: de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal

Nadere informatie

MEDEDELING AAN DE LEDEN

MEDEDELING AAN DE LEDEN EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie verzoekschriften 27.3.2013 MEDEDELING AAN DE LEDEN Betreft: Verzoekschrift 569/2012, ingediend door B. O. (Duitse nationaliteit), over toegang van grote IT-bedrijven

Nadere informatie

Impact Cloud computing

Impact Cloud computing Impact Cloud computing op de Nederlandse zakelijke markt De impact van Cloud Computing op de Nederlandse zakelijke markt De economische omstandigheden zijn uitdagend. Nederland is en bedrijven informatietechnologie

Nadere informatie

Cloud services: aantrekkelijk, maar implementeer zorgvuldig

Cloud services: aantrekkelijk, maar implementeer zorgvuldig Cloud services: aantrekkelijk, maar implementeer zorgvuldig Auteur: Miranda van Elswijk en Jan-Willem van Elk Dit artikel is verschenen in COS, mei 2011 Cloud services worden steeds meer gebruikelijk.

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT ONTWERPVERSLAG. Commissie interne markt en consumentenbescherming 2008/2173(INI) 20.11.2008

EUROPEES PARLEMENT ONTWERPVERSLAG. Commissie interne markt en consumentenbescherming 2008/2173(INI) 20.11.2008 EUROPEES PARLEMENT 2004 2009 Commissie interne markt en consumentenbescherming 2008/2173(INI) 20.11.2008 ONTWERPVERSLAG over de bescherming van de consumenten, met name minderjarigen, met betrekking tot

Nadere informatie

!!!! Privacyverklaring Hosting on Demand B.V. - NAW gegevens. - Telefoonnummer. - Factuuradres. - adres. - Betalingsgegevens

!!!! Privacyverklaring Hosting on Demand B.V. - NAW gegevens. - Telefoonnummer. - Factuuradres. -  adres. - Betalingsgegevens Onze Privacy Policy Op al onze overeenkomsten zijn de algemene voorwaarden van Website on Demand van toepassing, welke zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Stadsnaam onder nummer 01340455. Ongeautoriseerd

Nadere informatie

EUROPESE CENTRALE BANK

EUROPESE CENTRALE BANK 22.2.2014 Publicatieblad van de Europese Unie C 51/3 III (Voorbereidende handelingen) EUROPESE CENTRALE BANK ADVIES VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK van 19 november 2013 inzake het voorstel voor een richtlijn

Nadere informatie

VOORONTWERP VAN RESOLUTIE

VOORONTWERP VAN RESOLUTIE EUROPEES PARLEMENT 2014-2019 Zittingsdocument 10.4.2015 B8-0000/2015 VOORONTWERP VAN RESOLUTIE naar aanleiding van vraag met verzoek om mondeling antwoord B8-0000/2015 ingediend overeenkomstig artikel

Nadere informatie

Binnen het bestek van deze doelstelling is een specifieke actie van de lidstaten en de Commissie voorzien om gezamenlijk:

Binnen het bestek van deze doelstelling is een specifieke actie van de lidstaten en de Commissie voorzien om gezamenlijk: EUROPESE INHOUD IN WERELDWIJDE NETWERKEN COÖRDINATIEMECHANISMEN VOOR DIGITALISATIEPROGRAMMA'S DE BEGINSELEN VAN LUND: CONCLUSIES VAN DE VERGADERING VAN DESKUNDIGEN, LUND, SWEDEN, 4 APRIL 2001 Het eeurope

Nadere informatie

Goedgekeurd op 11 februari 2011

Goedgekeurd op 11 februari 2011 GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 00327/11/NL WP 180 Advies 9/2011 betreffende het herziene voorstel van de industrie voor een effectbeoordelingskader wat betreft de bescherming van de persoonlijke

Nadere informatie

WELKOM BIJ SURF MBO TREEDT TOE TOT SURF

WELKOM BIJ SURF MBO TREEDT TOE TOT SURF WELKOM BIJ SURF MBO TREEDT TOE TOT SURF Paul Rullmann, vz SURF Barneveld, 18 september 2014 Grensverleggende ICT-innovaties In SURF werken hoger onderwijsen onderzoeksinstellingen samen aan de verbetering

Nadere informatie

Anton Ekker Kennisbijeenkomst EZDA 29 oktober 2013

Anton Ekker Kennisbijeenkomst EZDA 29 oktober 2013 Anton Ekker Kennisbijeenkomst EZDA 29 oktober 2013 - cloud computing: het via het internet op aanvraag beschikbaar stellen van hardware, software en gegevens. - cloud: een netwerk van computers, waarbij

Nadere informatie

Digital agenda Deel V. juli 2015

Digital agenda Deel V. juli 2015 Digital agenda Deel V juli 2015 Inhoudstafel Deel V - Bescherming en beveiliging van digitale gegevens... 1 V.1 Cybersecurity... 1 V.2 Beveiliging van betalingen... 3 V.3 Vertrouwen van de consumenten

Nadere informatie

Zorgeloze ICT, alles voor elkaar

Zorgeloze ICT, alles voor elkaar Zorgeloze ICT, Over ICT Concept ICT Concept is de ICT-partner met ruime ervaring in de juridische sector. Uw (online) werkplek optimaal inrichten en laten functioneren is ons specialisme. De combinatie

Nadere informatie

White Paper - Quality as a Service & Waarom de Cloud? CeneSam, Februari 2014

White Paper - Quality as a Service & Waarom de Cloud? CeneSam, Februari 2014 White Paper - Quality as a Service & Waarom de Cloud? CeneSam, Februari 2014 Executive summary Cloud computing is een veelgehoorde term. Cloud computing is geen architectuurconcept maar een manier om een

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 6.11.2006 COM(2006) 661 definitief MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ

Nadere informatie

AANBEVELINGEN COMMISSIE

AANBEVELINGEN COMMISSIE 16.5.2009 Publicatieblad van de Europese Unie L 122/47 AANBEVELINGEN COMMISSIE AANBEVELING VAN DE COMMISSIE van 12 mei 2009 over de tenuitvoerlegging van de beginselen inzake de bescherming van de persoonlijke

Nadere informatie

9901/17 dau/dau/fb 1 DG D 2A

9901/17 dau/dau/fb 1 DG D 2A Raad van de Europese Unie Brussel, 1 juni 2017 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2015/0287 (COD) 9901/17 NOTA van: aan: het voorzitterschap Raad nr. vorig doc.: 9641/17 + ADD 1 Nr. Comdoc.: 15251/15

Nadere informatie

Naar de cloud: drie praktische scenario s. Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op. whitepaper

Naar de cloud: drie praktische scenario s. Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op. whitepaper Naar de cloud: drie praktische scenario s Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op whitepaper Naar de cloud: drie praktische scenario s Veel bedrijven maken of overwegen een transitie naar de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 21 501-08 Milieuraad Nr. 399 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der

Nadere informatie

Wat. nou. cloud?! De zin én onzin! CSP

Wat. nou. cloud?! De zin én onzin! CSP Wat nou cloud?! De zin én onzin! CSP De zin en onzin van werken in de cloud De cloud, wat is dat nou precies? Is het een hype zoals je die vaker tegenkomt in ICT? Of biedt het echt kansen waar u als ondernemer

Nadere informatie

WHITE PAPER Verwerkersovereenkomsten en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

WHITE PAPER Verwerkersovereenkomsten en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) WHITE PAPER Verwerkersovereenkomsten en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) In business for people. Contents 3 Wat is de AVG? 4 Verwerkersovereenkomst 6 Roadmap naar de nieuwe verwerkersovereenkomst

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 15 januari 2002 (OR. en) 14759/01 JEUN 67 SOC 510

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 15 januari 2002 (OR. en) 14759/01 JEUN 67 SOC 510 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 15 januari 2002 (OR. en) 14759/01 JEUN 67 SOC 510 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Resolutie van de Raad en de vertegenwoordigers van de regeringen

Nadere informatie

NAAR DE CLOUD? DE VOORDELEN EN DE VALKUILEN

NAAR DE CLOUD? DE VOORDELEN EN DE VALKUILEN NAAR DE CLOUD? DE VOORDELEN EN DE VALKUILEN PAGINA-OVERZICHT De cloud. Iedereen praat erover, maar wat is het nu precies? En moet uw organisatie ook naar de cloud? En als u in de cloud zit of overweegt

Nadere informatie

Software Defined Datacenter Wat is het? Waar bestaat het uit? Waar gaat het heen? Wat betekent het?

Software Defined Datacenter Wat is het? Waar bestaat het uit? Waar gaat het heen? Wat betekent het? Software Defined Datacenter Wat is het? Waar bestaat het uit? Waar gaat het heen? Wat betekent het? Robbert Hoeffnagel hoofdredacteur Belgium Cloud, CloudWorks DatacenterWorks Nederlandse website, emailnieuwsbrief

Nadere informatie

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s In een globaliserende economie moeten regio s en ondernemingen internationaal concurreren. Internationalisatie draagt bij tot de economische

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 36050 27 juni 2017 Regeling van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 26 juni 2017, nr. IENM/BSK-2017/74109, tot

Nadere informatie

Cloud Computing. -- bespiegelingen op de cloud -- MKB Rotterdam, 10 november 2015. Opvallend betrokken, ongewoon goed

Cloud Computing. -- bespiegelingen op de cloud -- MKB Rotterdam, 10 november 2015. Opvallend betrokken, ongewoon goed Cloud Computing -- bespiegelingen op de cloud -- MKB Rotterdam, 10 november 2015 Opvallend betrokken, ongewoon goed Agenda Inleiding Mijn achtergrond Over Innvolve Cloud Computing Overwegingen Afsluiting

Nadere informatie

Meerdere clouds samensmeden tot één grote, hybride omgeving

Meerdere clouds samensmeden tot één grote, hybride omgeving Cloud of Clouds Meerdere clouds samensmeden tot één grote, hybride omgeving whitepaper CUSTOM 1 Bedrijven maken steeds vaker gebruik van meerdere clouddiensten, omdat ze aan iedereen in de organisatie

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 29 november 2001 (03.12) (OR. en) 14378/01 LIMITE ECO 345 JAI 153 PESC 488

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 29 november 2001 (03.12) (OR. en) 14378/01 LIMITE ECO 345 JAI 153 PESC 488 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 29 november 2001 (03.12) (OR. en) 14378/01 LIMITE ECO 345 JAI 153 PESC 488 NOTA van: COREPER d.d.: 20 november 2001 aan: RAAD nr. vorig doc.: 14377/01 ECO 344 JAI 152

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie interne markt en consumentenbescherming. Commissie interne markt en consumentenbescherming

EUROPEES PARLEMENT. Commissie interne markt en consumentenbescherming. Commissie interne markt en consumentenbescherming EUROPEES PARLEMENT 2004 2009 Commissie interne markt en consumentenbescherming 9.11.2007 WERKDOCUMENT over het voorstel voor een Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn

Nadere informatie

ING stapt over naar de cloud. Rolf Zaal

ING stapt over naar de cloud. Rolf Zaal ING stapt over naar de cloud Rolf Zaal ING stapt over naar de cloud Lagere kosten en kortere doorlooptijden zonder datacentrum 11 september 2012 Rolf Zaal ING zet in rap tempo haar datacentra buiten de

Nadere informatie

IAM en Cloud Computing

IAM en Cloud Computing IAM en Cloud Computing Cloud café 14 Februari 2013 W: http://www.identitynext.eu T: @identitynext www.everett.nl www.everett.nl Agenda 1. Introductie 2. IAM 3. Cloud 4. IAM en Cloud 5. Uitdagingen 6. Tips

Nadere informatie

PRIVACY EN CLOUD. Knelpunten:

PRIVACY EN CLOUD. Knelpunten: PRIVACY EN CLOUD Knelpunten: Wat is cloud? Soorten clouddiensten en de verschillen Wie is de verantwoordelijke? Wie heeft de beveiligingsverplichting? Is een bewerkersovereenkomst nodig? Waar staan de

Nadere informatie

PRIVATE, PUBLIC OF HYBRID CLOUD: VIND NU DE OPLOSSING DIE BIJ U PAST Versie: Aantal pagina s: 10

PRIVATE, PUBLIC OF HYBRID CLOUD: VIND NU DE OPLOSSING DIE BIJ U PAST Versie: Aantal pagina s: 10 PRIVATE, PUBLIC OF HYBRID CLOUD: VIND NU DE OPLOSSING DIE BIJ U PAST Versie: 2017-08-04 Aantal pagina s: 10 Inhoud Inleiding: belang van een veilige ICT-omgeving... 3 Voordelen van de cloud... 4 Public

Nadere informatie

Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken Europees Parlement 2014-2019 Commissie werkgelegenheid en sociale zaken 2016/0403(COD) 11.9.2017 ONTWERPADVIES van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken aan de Commissie interne markt en consumentenbescherming

Nadere informatie

Security, Legal and Compliance

Security, Legal and Compliance SharePoint Online Security, Legal and Compliance Voorstellen Harald van Leeuwen IT Consultant EIC Verantwoordelijk voor SharePoint portfolio www.linkedin.com/in/haraldvanleeuwen Harald.van.leeuwen@eic.nl

Nadere informatie

Resolutie van het Europees Parlement van 10 december 2013 over het aanboren van het potentieel van cloud computing in Europa (2013/2063(INI))

Resolutie van het Europees Parlement van 10 december 2013 over het aanboren van het potentieel van cloud computing in Europa (2013/2063(INI)) P7_TA-PROV(2013)0535 Cloud computing Resolutie van het Europees Parlement van 10 december 2013 over het aanboren van het potentieel van cloud computing in Europa (2013/2063(INI)) Het Europees Parlement,

Nadere informatie

Innoveren in het digitale tijdperk: Europa weer op gang brengen Presentatie van J.M. Barroso,

Innoveren in het digitale tijdperk: Europa weer op gang brengen Presentatie van J.M. Barroso, Innoveren in het digitale tijdperk: Europa weer op gang brengen Presentatie van J.M. Barroso, voorzitter van de Europese Commissie, bij de Europese Raad van 24 en 25 oktober 213 Global Competitiveness

Nadere informatie

Vragen en antwoorden: Patiëntenrechten bij gezondheidszorg in het buitenland

Vragen en antwoorden: Patiëntenrechten bij gezondheidszorg in het buitenland EUROPESE COMMISSIE NOTA Brussel, 22 oktober 2013 Vragen en antwoorden: Patiëntenrechten bij gezondheidszorg in het buitenland Een oudere Duitse man met diabetes heeft op zijn reis naar Italië van zijn

Nadere informatie

De Meldplicht Datalekken. mr. N. Falot 8 oktober 2015

De Meldplicht Datalekken. mr. N. Falot 8 oktober 2015 De Meldplicht Datalekken mr. N. Falot 8 oktober 2015 Over Considerati Wij zijn het leidend juridisch adviesbureau gespecialiseerd in Privacy, ICT recht en Beleidsvraagstukken Uitgebreide ervaring met privacy

Nadere informatie

IPv6 Nieuwsbrief 29 november 2012

IPv6 Nieuwsbrief 29 november 2012 IPv6 Nieuwsbrief 29 november 2012 Deze nieuwsbrief mag gratis en onbeperkt verspreid worden, maar is in eerste instantie bedoeld om de IT-managers, projectleiders en netwerkverantwoordelijken van de Belgische

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 2 maart 2015 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 2 maart 2015 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 2 maart 2015 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2015/0051 (NLE) 6144/15 VOORSTEL van: ingekomen: 3 maart 2015 aan: Nr. Comdoc.: Betreft: SOC 70 EMPL 31 ECOFIN 97 EDUC

Nadere informatie

Privacy Compliance in een Cloud Omgeving

Privacy Compliance in een Cloud Omgeving Privacy and Trust in the Digital Society Privacy Compliance in een Cloud Omgeving Jeroen Terstegge NVvIR Amsterdam, 17 juni 2010 Even voorstellen mr.drs. Jeroen Terstegge, CIPP Directeur Privacyadviesbureau

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr. 1249 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BUITENLANDSE

Nadere informatie

Factsheet CLOUD DESIGN Managed Services

Factsheet CLOUD DESIGN Managed Services Factsheet CLOUD DESIGN Managed Services CLOUD DESIGN Managed Services We ontwerpen flexibele en kosteneffectieve cloud-architecturen als fundament voor uw digitale platform(en). De ontwikkelingen binnen

Nadere informatie

Factsheet 1 WAAROM EEN INVESTERINGSPLAN VOOR DE EU?

Factsheet 1 WAAROM EEN INVESTERINGSPLAN VOOR DE EU? Factsheet 1 WAAROM EEN INVESTERINGSPLAN VOOR DE EU? Als gevolg van de wereldwijde economische en financiële crisis heeft de EU met een laag investeringsniveau te kampen. Alleen met gezamenlijke gecoördineerde

Nadere informatie

AANBEVELING VAN DE COMMISSIE. van XXX. betreffende toegang tot een elementaire betaalrekening. (Voor de EER relevante tekst)

AANBEVELING VAN DE COMMISSIE. van XXX. betreffende toegang tot een elementaire betaalrekening. (Voor de EER relevante tekst) EUROPESE COMMISSIE Brussel, XXX C(2011) 4977 AANBEVELING VAN DE COMMISSIE van XXX betreffende toegang tot een elementaire betaalrekening (Voor de EER relevante tekst) {SEC(2011) 906} {SEC(2011) 907} NL

Nadere informatie

Mogen advocaten hun data in de Cloud bewaren?

Mogen advocaten hun data in de Cloud bewaren? Cloud Computing Traditioneel staat/stond de software waar kantoren gebruik van maken voor hun dossier en/of financiële administratie, op een server die zich fysiek op het advocatenkantoor bevond. Steeds

Nadere informatie

ONTWERPVERSLAG. NL In verscheidenheid verenigd NL 2014/2151(INI) 5.2.2015

ONTWERPVERSLAG. NL In verscheidenheid verenigd NL 2014/2151(INI) 5.2.2015 EUROPEES PARLEMENT 2014-2019 Commissie juridische zaken 2014/2151(INI) 5.2.2015 ONTWERPVERSLAG over "Naar een hernieuwde consensus over de handhaving van intellectueleeigendomsrechten: een EU-actieplan"

Nadere informatie

Draagvlak bij burgers voor duurzaamheid. Corjan Brink, Theo Aalbers, Kees Vringer

Draagvlak bij burgers voor duurzaamheid. Corjan Brink, Theo Aalbers, Kees Vringer Draagvlak bij burgers voor duurzaamheid Corjan Brink, Theo Aalbers, Kees Vringer Samenvatting Burgers verwachten dat de overheid het voortouw neemt bij het aanpakken van duurzaamheidsproblemen. In deze

Nadere informatie

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 01037/12/NL WP 196 Advies 05/2012 over cloud computing Goedgekeurd op 1 juli 2012 Deze groep is opgericht op grond van artikel 29 van Richtlijn 95/46/EG. Het is een

Nadere informatie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie Raad van de Europese Unie Brussel, 2 december 2016 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2016/0379 (COD) 15135/16 ADD 8 BEGELEIDENDE NOTA van: ingekomen: 1 december 2016 aan: Nr. Comdoc.: ENER 418 ENV

Nadere informatie

Privacyverklaring laatste bijwerking op 21 November 2013

Privacyverklaring laatste bijwerking op 21 November 2013 Privacyverklaring laatste bijwerking op 21 November 2013 Aniserco N.V. (Tom & Co), filiaal van de N.V. Delhaize Groep, neemt uw privacy ernstig op. Hieronder vindt u de uitleg over hoe Aniserco uw persoonsgegevens

Nadere informatie

Blackboard. Jan Willem van der Zalm Director EMEA, Blackboard Managed Hosting DATE

Blackboard. Jan Willem van der Zalm Director EMEA, Blackboard Managed Hosting DATE Blackboard Managed Hosting SURF Cloud Vendordag Jan Willem van der Zalm Director EMEA, Blackboard Managed Hosting DATE 2 Agenda SURF Cloud strategie Blackboard Managed Hosting & Private Cloud Blackboard

Nadere informatie

WAT ZIJN DE FINANCIËLE EN FUNCTIONELE BEWEEGREDENEN OM SOFTWARELICENTIES NAAR DE CLOUD TE VERPLAATSEN? POWERED BY

WAT ZIJN DE FINANCIËLE EN FUNCTIONELE BEWEEGREDENEN OM SOFTWARELICENTIES NAAR DE CLOUD TE VERPLAATSEN? POWERED BY WAT ZIJN DE FINANCIËLE EN FUNCTIONELE BEWEEGREDENEN OM SOFTWARELICENTIES NAAR DE CLOUD TE VERPLAATSEN? FINANCIËLE EN FUNCTIONELE ARGUMENTEN VOOR DE STAP NAAR DE CLOUD FUNCTIONELE WENSEN BUDGETTAIRE MOGELIJKHEDEN

Nadere informatie

Plus-kaart Privacyverklaring laatste bijwerking op 5 November 2013

Plus-kaart Privacyverklaring laatste bijwerking op 5 November 2013 Plus-kaart Privacyverklaring laatste bijwerking op 5 November 2013 Delhaize Groep neemt uw privacy ernstig op. Hieronder vindt u de uitleg over hoe Delhaize Groep uw persoonsgegevens verzamelt, verwerkt,

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 september 2006 (OR. en) 12758/06 Interinstitutioneel dossier: 2005/0204 (CNS) ASIM 63 OC 655

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 september 2006 (OR. en) 12758/06 Interinstitutioneel dossier: 2005/0204 (CNS) ASIM 63 OC 655 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 26 september 2006 (OR. en) 12758/06 Interinstitutioneel dossier: 2005/0204 (CNS) ASIM 63 OC 655 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: BESCHIKKING VAN DE

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 21 501-30 Raad voor Concurrentievermogen Nr. 278 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

Het flash datacenter: moderne uitdagingen opgelost

Het flash datacenter: moderne uitdagingen opgelost moderne uitdagingen opgelost Inhoud Moderne datacenters, moderne uitdagingen 03 Versnel uw datacenter 04 Niet alleen snel, maar ook veilig 05 IBM FlashSystem Family 06 2 Moderne datacenters, moderne uitdagingen

Nadere informatie