Arbeidszorg in de provincie Antwerpen. Een kennismaking. Dienst Welzijn en Gezondheid Provincie Antwerpen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Arbeidszorg in de provincie Antwerpen. Een kennismaking. Dienst Welzijn en Gezondheid Provincie Antwerpen"

Transcriptie

1 Arbeidszorg in de provincie Antwerpen Een kennismaking Dienst Welzijn en Gezondheid Provincie Antwerpen Versie 26 november 2014

2 Voorwoord Sommige mensen vallen door allerlei omstandigheden uit de boot. Ze kunnen niet meer terecht in het reguliere arbeidscircuit. Toch hebben deze mensen recht op een zinvolle bezigheid. Voor deze mensen is er arbeidszorg In deze brochure geven we u meer informatie over arbeidszorg en over de werking van het Provinciaal Overleg Arbeidszorg (POAZ), dat vanuit de Dienst Welzijn en Gezondheid van de Provincie Antwerpen georganiseerd wordt. Verder geven we een overzicht van alle arbeidszorginitiatieven die deel uitmaken van POAZ, en hun werking. 1

3 Inhoud Voorwoord... 1 Wat is arbeidszorg?... 3 Provinciaal Overleg Arbeidszorg Antwerpen (POAZ)... 3 Reglement Impulssubsidies Arbeidszorg... 4 Meer info?... 5 Arbeidszorg in sociale werkplaatsen... 6 Arbeidszorg in beschutte werkplaatsen Arbeidszorg in de geestelijke gezondheidszorg Arbeidszorg in het Algemeen Welzijnswerk / OCMW s Arbeidszorg in de gehandicaptenzorg

4 Wat is arbeidszorg? Definitie Arbeidszorg is een vorm van onbetaalde arbeid en richt zich tot personen die omwille van persoonsgebonden en/of maatschappijgebonden redenen, (nog) niet of niet meer kunnen werken onder een arbeidscontract. Het gaat om personen met een medische, mentale, psychische of psychiatrische problematiek, of een meervoudige achterstellingsproblematiek. Arbeidszorg wil ook voor deze mensen het recht op arbeid waarborgen. Arbeidszorg biedt hen arbeidsmatige activiteiten aan in een productieve of dienstverlenende werkomgeving, en ondersteunt hen daarbij. Arbeidszorg brengt de latente functies van arbeid (een zinvolle dagbesteding, collega s, eigenwaarde) in hun bereik, en draagt zo bij tot hun algemeen welzijn. Dit betekent vaak het verschil tussen uitsluiting en inclusie. Arbeidszorg bestaat in diverse sectoren: in de geestelijke gezondheidszorg, de zorg voor personen met een handicap, het algemeen welzijnswerk en de sociale en beschutte werkplaatsen. Arbeidszorg is in Vlaanderen slechts beperkt geregeld en gefinancierd. Op 23/04/2014 keurde het Vlaams Parlement het decreet houdende de werk- en zorgtrajecten goed. Dit decreet zal hopelijk zorgen voor een duidelijk kader en degelijke financiering voor arbeidszorg. Daarvoor moeten er eerst nog uitvoeringsbesluiten komen. In het Vlaams Regeerakkoord staat: Voor bepaalde mensen (bv. mensen met een medische, mentale, psychische, psychiatrische problematiek of mensen in armoede) is het moeilijk om onmiddellijk de stap naar (betaald) werk te zetten. We voeren voor hen, samen met het beleidsdomein welzijn, het decreet werk- en zorgtrajecten op een geleidelijke manier uit en dit binnen de bestaande budgettaire mogelijkheden. Enkele voorbeelden Om een idee te krijgen van de activiteiten die de doelgroepmedewerkers in arbeidszorginitiatieven doen, geven we een aantal voorbeelden: In een productieve werkomgeving: houtatelier, ambachtelijke bakkerij, bio-groenten kweken In een dienstverlenende omgeving: fietsverhuur en herstelling, verpakking, plooi- en sorteerwerk Provinciaal Overleg Arbeidszorg Antwerpen (POAZ) Doelstellingen Het Provinciaal Overleg Arbeidszorg Antwerpen (POAZ) is een overlegplatform voor arbeidszorginitiatieven in de provincie Antwerpen, en wordt georganiseerd door de Dienst Welzijn en Gezondheid van de Provincie Antwerpen. POAZ heeft volgende doelstellingen: bij elkaar brengen van arbeidszorginitiatieven uit verschillende sectoren (geestelijke gezondheidszorg, zorg voor personen met een handicap, algemeen welzijnswerk, sociale en beschutte werkplaatsen, niet-categoriale werkingen) 3

5 onderlinge afspraken maken in verband met gemeenschappelijke belangenbehartiging en beleidssignalering informatie en ervaringen uitwisselen vorming organiseren voor arbeidszorgmedewerkers, begeleiders en coördinatoren werking op elkaar afstemmen gemeenschappelijke initiatieven nemen Leden Bijna alle ons bekende arbeidszorginitiatieven in de provincie maken deel uit van POAZ. Een overzicht en een beschrijving van hun werking, vind je verderop in deze brochure. Activiteiten Algemene Vergadering De leden van POAZ komen ongeveer tweemaandelijks samen. Vorming We organiseren vorming voor arbeidszorgmedewerkers, -begeleiders en coördinatoren. Voorbereiding van en deelname aan de Ronde Tafel Arbeidszorg In elke Vlaamse provincie is er een gelijkaardig intersectoraal steunpunt of platform arbeidszorg. Deze zijn alle vijf vertegenwoordigd in de Ronde Tafel Arbeidszorg (RTAZ), een overlegplatform op Vlaams niveau waar ook vertegenwoordigers uit de verschillende sectoren aanwezig zijn. De RTAZ komt 5 keer per jaar samen. Provinciaal partnerschap doorstroomtrajecten arbeidszorg De Dienst Welzijn en Gezondheid ondersteunt behalve POAZ ook een provinciaal partnerschap voor het project Doorstroomtrajecten Arbeidszorg (DAZ). Dit is een pilootproject dat gelanceerd werd door het Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie, in aanloop naar het decreet houdende de werk- en zorgtrajecten. Reglement Impulssubsidies Arbeidszorg Sinds 30 april 2014 is het Reglement Impulssubsidies Arbeidszorg van kracht. Hierdoor kan de provincie subsidies verlenen aan arbeidszorginitiatieven in de provincie Antwerpen die beantwoorden aan de criteria van de Ronde Tafel Arbeidszorg (RTAZ), en die hun arbeidszorgmedewerkers registreren in het registratiesysteem van de RTAZ. Als we de aanvraag goedkeuren, krijgt het arbeidszorginitiatief een basissubsidie van euro per jaar. Daarnaast is er een uitbreidingssubsidie, per bijkomende voltijdse arbeidszorgmedewerker (maximum 2 voltijdse medewerkers) waarvoor geen andere financiering is. Deze is degressief gedurende 3 jaar: euro voor het jaar X euro voor het jaar X euro voor het jaar X+2 Arbeidszorginitiatieven kunnen jaarlijks nieuwe subsidieaanvragen indienen. We vragen garanties inzake kwaliteit van de werking en de begeleiding van de arbeidszorgmedewerkers. Het arbeidszorginitiatief moet ook zoeken naar middelen om de gerealiseerde uitbreiding verder te zetten wanneer de provinciale subsidie voor deze uitbreiding stopt. 4

6 Meer informatie vind je in het reglement, het aanvraagformulier en de bijlage. Meer info? Bijkomende informatie en links naar relevante documenten en websites vind je op Of neem gerust contact met ons op! Dienst Welzijn en Gezondheid Provincie Antwerpen Boomgaardstraat Berchem Jo Bellens tel: Wim De Weerd tel:

7 Arbeidszorg in sociale werkplaatsen De Troef vzw Adres: Beyntellus Oud-Turnhout Tel: 014/ Evelien Thys Sociale economie Sociale werkplaats, arbeidszorg, artikel 60, brugproject VDAB GTB (sociale werkplaats en arbeidszorg), OCMW of Boost (art. 60), scholen (brugproject) De Troef is een bedrijf in de sociale economie. De activiteiten situeren zich in de bouwsector, groenonderhoud, isolatie en schilderwerken. Zowel bedrijven als particulieren als overheden kunnen beroep doen op de diensten van De Troef. Een overzicht: aanvullende bouwwerkzaamheden: - onderhoud bedrijfsterreinen - dalleringen - sloopwerken - bouwrijp maken van terreinen - gyproc werken - opkuiswerken -... isolatiewerken : - zolder en daken - zoldervloer groenvoorziening en onderhoud schilderwerken : - industriële schilderwerken - schilder- en behangwerken bij particulieren en bedrijven andere kluswerken : - schoonmaakwerken - verhuizingen - opkuiswerken 6

8 Adres: Don Boscostraat 33/ Mol Tel: 014/ De Sprong vzw Arbeidszorgproject De Galbergen Luc Mertens Sociale economie De Sprong stelt mensen te werk voor wie de afstand naar de reguliere arbeidsmarkt momenteel groot is omwille van persoonlijke en/of maatschappelijke redenen. GTB, spontane aanmelding of via familie, Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel, OCMW,... De Sprong is een sociale werkplaats met verschillende activiteiten: groenonderhoud (gemeenten, bedrijventerreinen, particulieren), regionaal overslagstation (ophalen van o.m. oude elektrische apparaten), en 2 projecten waarin samengewerkt wordt met Nike, IOK Afvalbeheer en de ngo Paces. Daarnaast is er het arbeidszorgproject De Galbergen. Op deze nieuwe arbeidszorglocatie (geopend op 10 oktober 2012) nemen de arbeidszorgmedewerkers verschillende taken op zich. Enerzijds dragen zij mee zorg voor het onderhoud van het domein (zwerfafval ruimen, kleine herstellingen aan de speeltuin, ). Daarnaast zullen zij, samen met de bewoners van De Witte Mol, de dieren op de arbeidszorgboerderij voederen en verzorgen. Het dierenverblijf is volledig rolstoeltoegankelijk en zal ook op woensdagnamiddag openstaan voor bezoekers van het domein. 7

9 Fietsenatelier Mol vzw Adres: Sint Apollonialaan 190 B 2400 Mol Tel: 014/ Gust Vos, coördinator Chris Vermeer, vormingsverantwoordelijke Greet Grietens, omkadering arbeidszorgproject Sociale economie De meest kwetsbaren binnen de doelgroep van langdurig en laaggeschoolde werklozen GTB Vzw Fietsenatelier Mol is een sociale werkplaats en arbeidszorgcentrum. Via een aangepaste begeleiding (technisch, psychosociaal, werkattitudes) maakt het mensen weerbaarder om hen zo te laten doorstromen, indien mogelijk naar het normale arbeidscircuit, of een andere aangepaste tewerkstelling. Ze krijgen een doorgedreven vorming, zodat de kwaliteit van het werk en van de fietsen steeds gegarandeerd is. Vzw Fietsenatelier Mol streeft ernaar mensen meer mobiel te maken, en tracht een schakel te zijn in het woon-werkverkeer. Iedereen heeft recht op een betaalbare en kwaliteitsvolle fiets om te fietsen zonder zorgen! Het aanbod bestaat uit: verkoop nieuwe fietsen verkoop elektrische fietsen verkoop elektrische scooters verkoop tweedehandsfietsen verkoop onderdelen en accessoires herstel en onderhoud fietsverhuur verhuur, leasing en onderhoud van bedrijfsfietsen mobiele fietshersteldienst cursussen fietsherstel uitbating fietspunten in Herentals en Mol aanbod toeristen: B-dagtrip 'trein + huurfiets', Travelbox (toeristische fietsarrangementen) 8

10 Sociale Werkplaats Levanto-fixit vzw Adres: Clara Snellingsstraat Deurne Tel: 03/ Margriet Van Wouwe Sociale economie Werkzoekenden en werknemers GTB (arbeidszorg) Levanto is een sociale onderneming die mee de arbeidsmarkt van morgen creëert, waar iedereen actief is. We versterken werkzoekenden en werknemers in het ontdekken en ontwikkelen van hun arbeidskansen via begeleiding, opleiding, werkervaring en bemiddeling. Voor werkgevers zijn wij een partner in hun zoektocht naar deskundige medewerkers en kwaliteitsvolle begeleiding van kwetsbare groepen op hun werkvloer. Als onderneming bieden we zeer diverse diensten aan in verschillende sectoren. We stimuleren individuen, bedrijven, publieke actoren en verenigingen gebruik te maken van onze dienstverlening. Werkzoekenden kunnen bij ons aan de slag voor de uitvoering van deze diensten. In het arbeidszorginitiatief krijgen mensen met een medische, mentale, psychische of psychiatrische problematiek (MMPP), of een meervoudige achterstellingsproblematiek, de kans om een zinvolle activiteit te verrichten. Het gaat om Ambachtelijk: o het vervaardigen van wandtegels in het tegelatelier: snijden, drogen, glazuren en bakken o meubels opknappen Land- en tuinbouw: o Tuinonderhoud: moestuinen en daktuinen o Landbouw binnen een kinderboerderij Logistiek en onderhoud: o ondersteunende activiteiten voor de andere projecten van Levanto: koffiebedeling, soep maken, werkkledij wassen, Arbeidszorg binnen Levanto is gericht op competentieontwikkeling met het oog op sociale en arbeidsmarktgerichte activering. 9

11 Sociale Werkplaats De Sleutel vzw Adres: Van Trierstraat 28A 2018 Antwerpen Tel: 03/ Guido Maertens (afdelingshoofd) Sociale economie Personen met een verslavingsproblematiek GTB, VDAB (lokale werkwinkels), Levanto, dagcentum De Sleutel en andere drughulpverlening, psychiatrische afdelingen, Stad Antwepen De Sociale Werkplaats De Sleutel vzw maakt deel uit van de groep Broeders van Liefde te Gent. Het doel van de Sociale Werkplaats is om (ex-) verslaafden te reïntegreren in de maatschappij. Dit wordt verwezenlijkt door enerzijds een concrete werkervaring aan te bieden en anderzijds tijdens een voortraject/traject naar werk die specifieke ondersteuning te bieden waardoor de stap naar stabiel werk meer kans op succes heeft. Met als visie: Mensen, kansen, groeien. Om de focus op werk nog sterker te stellen werkt men met verschillende modules waarin een eigen methodiek centraal staat. SW De Sleutel is actief in: renovatie in de bouwsector (Gent en Antwerpen) groenonderhoud en aanleg (Gent en Antwerpen atelierwerking in de houtsector en de handling (Gent) De arbeidszorgmedewerkers worden ingeschakeld in deze activiteiten van de Sociale Werkplaats. We trachten met deze mensen een structuur op te bouwen waarin zij zinvol werk kunnen doen, en voldoende stabiliteit opbouwen om met hulpverlening aan de slag te gaan. Eens dit gerealiseerd kunnen we dan onze resterende energie en tijd gebruiken om de arbeidszorg als opstapregel naar betaald werk verder uit te bouwen en aan te bieden aan die groep die deze opstap maar al te duidelijk nodig heeft. 10

12 Sociale Werkplaats t Werk vzw Adres: Collegestraat Herentals Tel: 014/ Christel Coeckelbergh Sociale economie Normaal begaafde mensen met autisme of aanverwante stoornis TWERK heeft tot doel normaal begaafde mensen met autisme voor te bereiden op een tewerkstelling of tewerk te stellen. Werk heeft voor ons allen een waardevolle betekenis: werk draagt bij tot een positief zelfbeeld; het geeft ons de kans tot zelfrealisatie, leefzekerheid en arbeidsvreugde; werk is een zinvolle tijds- en energiebesteding. Volwassenen met autisme hebben al heel vaak het gevoel van mislukking ervaren ten gevolge van hun autisme. Het is dus essentieel dat zij de kans krijgen te ervaren dat zij 'iets kunnen' en 'nuttig zijn'. Continuïteit in begeleiding is dan ook onmisbaar. Zowel tijdens de opleiding als bij het begeleid werk in een extern bedrijf of de werkplaats van TWERK wordt rekening gehouden met de specifieke noden van mensen met autisme. De mensen in de sociale werkplaats en het arbeidszorgcentrum werken graag en nauwkeurig. Daarom kunnen wij samen met hen kwaliteitsproducten maken. Volgende activiteiten worden verricht: Bureauwerk voor allerlei bedrijven: - samenstellen van cursussen en prospectiemappen in kleine oplagen - mailings in kleine oplagen - Verwerken en omzetten van computerbestanden naar bv ACCESS - algemeen klassement Produceren van roomijs voor particulier en bedrijf: - diepvriesroomijs en schepijs - roomijstaarten - dieetijs (ook voor diabetes!) - roomijspralines - frisco's Produceren van chocolade voor feest- of promotiedoeleinden: - chocoladefiguurtjes (voor Sinterklaas, Pasen...) - chocoladefiguren met een betekenis (relatiegeschenk, ) - pralines al dan niet in een geschenkverpakking - gepersonaliseerde pralines (vorm, logo...) 11

13 Sociale Werkplaats Wotepa vzw Adres: Mulhouselaan Zuid 4 (kaai 142) 2030 Antwerpen Tel: 03/ Carl Hautphenne Sociale economie/welzijn mensen met een maatschappelijke achterstelling, een sociale handicap of een psychiatrische problematiek GTB, spontane aanmeldingen, andere sociale werkplaatsen Wotepa staat voor "wonen en tewerkstelling provincie Antwerpen. Een initiatief, voor zover mogelijk, uitgevoerd door mensen met de laagste inkomens, voor wie het vinden van een goede woning en werk zeer moeilijk, zo niet onmogelijk, is geworden. Wotepa tracht een globaal en vooral actief antwoord te bieden in de strijd tegen de armoede. Wij trachten onze medewerkers de mogelijkheid te bieden om terug vat te krijgen op hun situatie. In de sociale werkplaats zijn er zes ateliers: Ontruimingsatelier: - ontruimen en/of strippen van gebouwen, tuinen, gronden, - laden en lossen van materialen Bouwatelier: afbraak- en ruwbouwwerken Houtatelier: - alle binnen schrijnwerkerij - plaatsen van houten (onder)vloeren, parket,.. - plaatsen van constructies voor platte daken - meubilair: maatwerk, tuinmeubilair, kindermeubilair en speelgoed - decorbouw - plaatsen van ramen en deuren in aluminium, PVC en hout - eenvoudig schaaf-, frees- en zaagwerk Afwerkingsatelier: - allerhande schilder-, pleister, gyproc- en decoratiewerken - vloer- en muurbetegeling, vloerbekleding - opschuren van houten vloeren Groenatelier: - eenmalige opkuis van verwilderde tuinen - onderhoud van tuintjes en openbare plaatsen Ontmantelingsatelier Binnen dit geheel geeft het arbeidszorginitiatief een plaats aan mensen die geen werk vinden in het gewone en beschermde arbeidsmilieu. Hier kunnen zij met behoud van hun vervangingsinkomen zinvol werk uitvoeren dat aangepast is aan hun mogelijkheden en beperkingen. 12

14 De Kringwinkel Wrak vzw Adres: Dendermondsesteenweg Willebroek Tel: 03/ Arjen Veltman, Marleen Elie Sociale economie Wrak richt zich op tewerkstelling voor de doelgroep Sociale Werkplaats, artikel 60 en Arbeidszorg. GTB (arbeidszorg), VDAB (sociale werkplaats), OCMW (artikel 60) De activiteiten van De Kringwinkel Wrak zijn zeer divers: sorteren huisraad sorteren textiel sorteren en nakijken spelletjes sorteren en nakijken LP s, CD s, nakijken PC s, laptops en toebehoren nakijken elektrisch speelgoed nakijken revisie-artikelen: - radio s - stereo s - huishoudelijke toestellen - lampen - overige elektrische toestellen herstellen van fietsen sorteren van boeken verkoop in de winkel Alle goederen die worden aangenomen of opgehaald, worden nagekeken en/of getest. De weg die de goederen afleggen in het magazijn, bestaat uit: sorteren, controleren, prijzen, etaleren, verkopen, leveren. Wrak heeft 5 Kringwinkels: Willebroek, Niel, Reet, Londerzeel, Schelle. 13

15 Adres: Bethaniënlei Brecht Tel: 03/ De Enter vzw Kringwinkel De Cirkel Yvo Michiels Sociale economie De Enter richt zich op personen die omwille van persoons- en/of maatschappelijk gebonden redenen niet, niet meer of nog niet terecht kunnen op de reguliere arbeidsmarkt. GTB (arbeidszorg) De Enter vzw behoort tot de vzw Provincialaat der Broeders van Liefde. De Enter wilt de persoonlijke en maatschappelijke integratie bevorderen door als sociale werkplaats werkervaring en tewerkstelling op maat te realiseren, door arbeid en begeleiding aan te bieden. Dit wordt gerealiseerd door als kringloopcentrum herbruikbare goederen in te zamelen, deze te verwerken tot kwaliteitsvolle en degelijke goederen en deze dan te verkopen in aantrekkelijke en klantvriendelijke winkels tegen betaalbare prijzen. Hiermee levert De Enter een actieve bijdrage aan het verkleinen van de afvalberg en aan het bestrijden van kansarmoede. De Enter heeft, onder de naam De Cirkel, 3 Kringwinkels: Brecht, Wuustwezel, en Westmalle. De arbeidszorgmedewerkers worden ingeschakeld in de algemene werking van de Kringwinkels, waarin ook medewerkers in art. 60 statuut zijn tewerkgesteld. De Enter is ook gestart met "Trashionata", kunst uit containers. Het atelier Arbeidszorg ontwierp een fantastische collectie met afgedankte spullen die normaal op de afvalberg terecht komen. Deze collectie is nog niet te koop. 14

16 Adres: Vredebaan Mortsel Tel: 03/ Sociale Werkplaats Opnieuw & Co vzw Kringwinkel Caroline Osselaer Sociale economie personen die omwille van persoons- en/of maatschappelijk gebonden redenen niet, niet meer of nog niet terecht kunnen op de reguliere arbeidsmarkt GTB, Emmaüs (Psychiatrisch Centrum Sint Norbertus Duffel), VDAB Het kringloopcentrum Opnieuw & Co brengt herbruikbare goederen die normaal bij het huisvuil terechtkomen, opnieuw in kringloop. Afval wordt omgetoverd tot gezellige tweedehandse goederen. Potten en pannen, steen- en glaswerk, kleding, speelgoed en boeken, elektrische toestellen, meubilair, brocanterie en curiosa worden aangeboden in een prettige omgeving. Hiermee wil Opnieuw & Co haar missie realiseren: Verminderen van de afvalberg Inburgeren van producthergebruik Ondernemen met zorg voor het milieu Creëren van kansen voor tewerkstelling Zorgen voor een aangename werksfeer Streven naar een gezond financieel beleid Opnieuw & Co gelooft dat mensgericht, milieubewust en verantwoord ondernemen, de zelfontplooiing waarborgt. Kringloopbedrijvigheid is een goede zaak voor het leefmilieu en voor de werknemers van de Sociale Werkplaats Opnieuw & Co. Ook de arbeidszorgmedewerkers vinden hier een werkomgeving die aangepast is aan hun mogelijkheden, en kunnen zich hier verder ontplooien. Zij worden ingezet in de 3 Kringwinkels: Mortsel, Duffel en Lier, en ook in de burelen en het centraal magazijn te Mortsel. 15

17 Sociale Werkplaats WEB vzw De Kringwinkels WEB Adres: Steenweg op Tielen Turnhout Tel: 014/ Tom Vercauteren Lief Frans Leen Wynants Sociale economie WEB richt zich tot werkzoekenden en werknemers uit de Kempen die intensieve begeleiding nodig hebben in hun traject naar duurzame tewerkstelling. GTB (arbeidszorg), VDAB (sociale werkplaats), OCMW (artikel 60) De Sociale Werkplaats WEB vzw maakt deel uit van de grotere organisatie WEB vzw (of voluit Werkervaringsbedrijven vzw). Binnen haar begeleidingstrajecten organiseert WEB vzw vorming en opleiding en biedt werkervaring of tewerkstelling aan. Werkgevers kunnen bij WEB terecht voor opleiding en begeleiding van hun uitvoerende werknemers. WEB geeft advies en ondersteuning bij de uitbouw van een HRM-beleid op maat. Binnen de Sociale Werkplaats WEB worden arbeidszorgmedewerkers indien haalbaar voor bepaalde taken ingeschakeld in de werking van het Kringwinkelcentrum te Turnhout (Steenweg op Tielen), hoofdzakelijk het afwassen van goederen, het sorteren en testen van speelgoed, het wassen en strijken van de werkkledij, het op orde hangen van verkoopbare kleding in de winkel. WEB heeft nog 3 andere Kringwinkels in Turnhout, Meer en Retie. Hier zijn geen arbeidszorgmedewerkers actief. 16

18 De Kringwinkel Zuiderkempen vzw Adres: Noordstraat 25 bus Heist-op-den-Berg Tel: 015/ René Sterckx Sociale economie Mensen met weinig kans op de arbeidsmarkt GTB (arbeidszorg) De Kringwinkel Zuiderkempen wenst dingen een lang en gelukkig leven. Daarom zamelen wij zo veel mogelijk herbruikbare dingen in. In onze tweedehandswinkels kan je voor een lage prijs mooie en leuke dingen kopen voor je dagelijks leven. De Kringwinkel Zuiderkempen wenst mensen een lang en gelukkig leven. Daarom bieden wij een job aan mensen met weinig kans op de arbeidsmarkt: een job, een inkomen, een zinvolle dagactiviteit, een plaats in de samenleving. De Kringwinkel wenst het leefmilieu een lang en gelukkig leven. Daarom helpen we mensen om op een milieubewuste en energiezuinige manier te leven. Wij proberen ook zelf een milieuvriendelijke organisatie te zijn. De Kringwinkel Zuiderkempen wenst zichzelf een lang en gelukkig leven. Daarom willen wij een succesvolle, professionele onderneming zijn, een onderneming met een geweten. Wij willen alle burgers uit ons werkgebied zo goed mogelijk van dienst zijn. Hun gemeentebesturen en OCMW s zijn dan ook onze partners. Er zijn kringwinkels op 7 locaties. Daarnaast is er het project Energiesnoeiers en de Klus- en Verhuisdienst (i.s.m. verschillende OCMW s). De arbeidszorgmedewerkers zijn vooral actief bij het onderhoud van de gebouwen, in de kringloopactiviteiten en de sloop- en trash ateliers. De meeste gesubsidieerde arbeidszorgers werken in Herentals in de trash design ateliers. Mobius trash design is de merknaam van de producten uit de arbeidszorgateliers. Mobius arbeidszorg creëert werk op maat vóór mensen, mét goederen uit De Kringwinkel. Mobius trash design zijn nieuwe, originele producten gemaakt met goederen en materialen die van de afvalberg werden gered. Deze producten zijn te koop in De Kringwinkel van Laakdal, Geel, Heist-opden-Berg en Herentals. 17

19 Arbeidszorg in beschutte werkplaatsen Adres: Kinderboerderij: Mikhof Brasschaat Aralea vzw Kinderboerderij Mikerf Aralea vzw: Gemeentepark Brasschaat Tel: Aralea vzw: 03/ Kinderboerderij: 03/ Sociale Dienst: 03/ Coördinator: Eva Baets Directeur: Peter Pittevils Sociale Dienst: Eline Aertbeliën Sociale economie. Aralea vzw omvat 3 organisaties: beschutte werkplaats, sociale werkplaats en de kinderboerderij (arbeidszorgproject) De kinderboerderij biedt een zinvolle activiteit aan personen met een mentale handicap en/of psychische moeilijkheid. GTB De kinderboerderij heeft 3 doelstellingen: tewerkstelling (arbeidszorg), educatie (schoolbezoeken, activiteiten voor kinderen, kampen), en toerisme (feesten voor iedereen, openbaar domein). De arbeidszorgactiviteiten op de kinderboerderij zijn de volgende: Voedselbereiding / voedselverwerking: - confituur, gelei - melkverwerking - kruidenverwerking Land- en tuinbouw Verwerking van groenten Dierenverzorging Crea: verkoopbare producten maken (kerstkaarten, wolproducten, ) Algemene onderhoudswerken, poetsen, afwassen, 18

20 MIVAS vzw Adres: Plaslaar Lier Tel: 03/ Josie Jonkergouw Beschutte Werkplaats (BW) Personen met een handicap GTB (arbeidszorg), Levanto, Vokans (stages) Mivas is een sociaal economisch bedrijf, gespecialiseerd in verpakkingswerk. De arbeidszorgmedewerkers voeren hun activiteiten uit op de werkvloer tussen de doelgroepwerknemers. MIVAS biedt aan langdurig uitkeringsgerechtigde werklozen met psychische, medische of sociale problemen de mogelijkheid te wennen aan het arbeidsproces. Dit gebeurt in de vorm van arbeidszorg. De betrokken werkloze persoon leert in een voor hem ontwikkeld traject te werken op een gestructureerde manier binnen een arbeidsmatige setting. Onze dienst arbeidszorg organiseert ook observatiestages en activeringsstages. Navolgende activiteiten worden aangeboden : Inschakeling in de ateliers ( randactiviteiten productie / hulp in magazijn ) hulp in de keuken en refter van de vijf MIVAS-afdelingen inschakeling in de klusjesdienst : karweien, kleine schilderwerken, groenonderhoud in de vijf vestigingen. inschakeling in de schoonmaakploeg in de MIVAS vestigingen hulp in de MIVAS-wasserij (werkkledij van het personeel) inschakeling bij de afvalverwerking binnen het bedrijf 19

21 BW IMSIR vzw Adres: Industrieweg 1 B 2850 Boom Tel: 03/ Björn Elewaut, Marlies Muyshondt en Sociale economie IMSIR richt zich tot personen met een langdurige en belangrijke beperking van de kansen tot sociale integratie. GTB (arbeidszorg) IMSIR is een samenwerkingsverband tussen de gemeenten en OCMW s van Boom, Hemiksem, Niel en Rumst. Deze vier gemeenten uit de Rupelstreek, samen ongeveer inwoners, werken reeds 45 jaar samen aan een breed gamma van sociale initiatieven. IMSIR is actief in de sociale en psycho-sociale dienstverlening voor OCMW s, heeft een beschermde werkplaats (BW IMSIR) en een sociale werkplaats (SW IMSIR) en ondersteunt een aantal regionale socio-economische overlegorganen. Wij streven in onze werking naar een maximaal op maat gesneden individuele hulpverlening en willen ondersteunend werken bij het lokale sociale beleid. Voor arbeidszorg is er een samenwerkingsverband van BW IMSIR (penhouder) met SW IMSIR. Ook de Dageraad (beschermde werkplaats te Kontich) maakt hiervan deel uit, maar zij vullen geen uren arbeidszorg in. De arbeidszorgmedewerkers zijn ingeschakeld in BW IMSIR, in verschillende afdelingen en activiteiten: verpakking onderhoud van gebouwen goederenvervoer op kleine schaal elektro montage (knippen en strippen van draden; montage van verlengsnoeren en draadbomen; montage en bedrading van elektrische/elektronische units; recyclage, afstelling en herstelling van elektrotoestellen) fietsassemblage en productie van fietswielen metaalbewerking In SW IMSIR zijn de arbeidszorgmedewerkers actief in: groenonderhoud industriële schoonmaak 20

22 Arbeidszorg in de geestelijke gezondheidszorg Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel Team Arbeidszorg Adres: Dr. Sanodreef Geel Tel: 014/ Anke Alen Geestelijke Gezondheidszorg Mensen met een psychische of psychiatrische problematiek. Afdelingen verbonden me het OPZ. Daarnaast ook externe instanties: psychiaters, GTB, thuisbegeleiding, beschut wonen, ). Het Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel (OPZ Geel) is een kennis- en dienstencentrum. Mensen die bij ons komen aankloppen, zijn op een of andere manier vastgelopen in hun leven. Wij helpen hen om weerbaarheid op te bouwen en weer greep te krijgen op hun leven. Daartoe bieden wij een brede waaier diensten aan. Opname in ons ziekenhuis is er slechts één van, bestemd voor complexe en acute ziektebeelden. Naast ziekenhuisopname bieden wij een brede waaier andere mogelijkheden aan. Er zijn vier divisies: volwassenen, ouderen, jongeren, en rehabilitatie. Binnen deze laatste divisie situeert zich de module arbeidszorg. Arbeidszorg wil het recht op arbeid voor iedereen garanderen. Arbeidszorg creëert mogelijkheden voor mensen, die na een lange afwezigheid, behoefte hebben om (opnieuw) kennis te maken met arbeid en, via arbeid, met de samenleving. In het OPZ Geel gebeurt dit via een aanbod van allerlei arbeidsmatige activiteiten binnen een productieve of dienstverlenende omgeving. Dit draagt bij tot het welzijn van de cliënten (medewerkers): het bevordert de maatschappelijke (re)integratie en participatie. Latente functies van arbeid worden bereikbaar. We onderscheiden twee types van arbeidsmatige activiteiten: ateliers en individueel begeleid werken. Ateliers: Industrieel atelier (licht productieve activiteiten zoals mailings, verpakkings- en sorteerwerk, montagewerk) Fietsenatelier Houtatelier (sluit vanaf juni 2013) Hofploeg (medeverantwoordelijk voor onderhoud van de campus) Individueel begeleid werken: Intern, binnen de diensten van het OPZ Extern, bij een bedrijf in het normale arbeidscircuit 21

REINTEGRATION AWARD 2011 Tijdschrift voor hulpverleners in de geestelijke gezondheidszorg

REINTEGRATION AWARD 2011 Tijdschrift voor hulpverleners in de geestelijke gezondheidszorg Speciaal nummer REINTEGRATION AWARD 2011 Tijdschrift voor hulpverleners in de geestelijke gezondheidszorg 87E JAARGANG I NR. 5 I SEPTEMBER-OKTOBER 2011 REDACTIONEEL 246 De handen in elkaar slaan! Guido

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Jaarverslag 2011 vzw Basis 1

Jaarverslag 2011. Jaarverslag 2011 vzw Basis 1 Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2011 vzw Basis 1 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Inleiding... 5 Een terugblik op het ontstaan van vzw Basis... 5 Organisatie... 9 Visuele voorstelling... 11 Missie... 12 Visie...

Nadere informatie

UNIVERSITEIT GENT. Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen Academiejaar 2011-2012 W² ALS NIEUWE ARBEIDSZORG?

UNIVERSITEIT GENT. Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen Academiejaar 2011-2012 W² ALS NIEUWE ARBEIDSZORG? UNIVERSITEIT GENT Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen Academiejaar 2011-2012 W² ALS NIEUWE ARBEIDSZORG? EEN EXPLORATIEF ONDERZOEK BIJ ARBEIDSZORGMEDEWERKERS Masterproef voorgelegd tot het

Nadere informatie

Welzijnszorg VZW Projecten 2011 Regio Vlaams-Brabant/Mechelen

Welzijnszorg VZW Projecten 2011 Regio Vlaams-Brabant/Mechelen Welzijnszorg VZW Projecten 2011 Regio Vlaams-Brabant/Mechelen 1500 Halle OPEN ARMEN Contact: Sebastiaan Schoukens, August Demaeghtlaan 305, 1500 Halle, 0479-41 28 63, openarmen@gmail.com 1501 Buizingen

Nadere informatie

Winst voor iedereen Duurzame tewerkstelling in de sociale economie

Winst voor iedereen Duurzame tewerkstelling in de sociale economie Winst voor iedereen Duurzame tewerkstelling in de sociale economie In 2005 was maar liefst 70% van de niet-werkende werkzoekenden in Vlaanderen laaggeschoold, langer dan één jaar werkloos of arbeidsgehandicapt.

Nadere informatie

Bruggen. Bouwen. werk. schrift7

Bruggen. Bouwen. werk. schrift7 Bruggen Bouwen schrift7 werk Voorwoord Personen met een psychische kwetsbaarheid ervaren vaak heel wat drempels bij het vinden of behouden van werk. Toch is werk voor deze groep een belangrijke factor

Nadere informatie

Repertorium Vlaams-Brabant

Repertorium Vlaams-Brabant Een overzicht van de SLN leden en hun werking 2013 Vlaams Steunpunt Lokale Netwerken vzw Reigerstraat 10-9000 Gent T. 09/220 84 31 - F. 09/220 81 73 info@sln.be - www.sln.be 1 Woord Vooraf SLN en zijn

Nadere informatie

Meerjarenplan 2008-2012

Meerjarenplan 2008-2012 OCMW Wevelgem - p. 1 VOORWOORD INLEIDING 5 1. Situering van het meerjarenplan 2008-2012 5 1.1. Vorm 5 1.2. Inhoud 5 1.3. Procedure 6 2. Het meerjarenplan 2008-2012 6 DEEL I : STRATEGISCHE NOTA 7 I. Algemene

Nadere informatie

Repertorium Limburg. Een overzicht van de SLN leden en hun werking

Repertorium Limburg. Een overzicht van de SLN leden en hun werking Een overzicht van de SLN leden en hun werking 2013 Vlaams Steunpunt Lokale Netwerken vzw Reigerstraat 10-9000 Gent T. 09/220 84 31 - F. 09/220 81 73 info@sln.be - www.sln.be 1 Woord Vooraf SLN en zijn

Nadere informatie

Werk aan de winkel in Brussel

Werk aan de winkel in Brussel Dossier Opleiding en werk Werk aan de winkel in Brussel nr 203 Oktober- december 2013 WAT LEES JE IN DEZE KATERN? Tracé Brussel laat je via deze katern kennis maken met de Nederlandstalige socio-professionele

Nadere informatie

EENHEID IN VERSCHEIDENHEID

EENHEID IN VERSCHEIDENHEID EENHEID IN VERSCHEIDENHEID Een kwalitatieve beschrijving van arbeidszorg in de provincie Limburg Filip De Meyst Wetenschappelijk Medewerker Provinciaal Steunpunt Arbeidszorg vzw MEI 2006 Inhoudstafel

Nadere informatie

JAAR- VERSLAG 2013. zoals je t zelf zou doen.

JAAR- VERSLAG 2013. zoals je t zelf zou doen. JAAR- VERSLAG 2013 Thuiszorg zoals je t zelf zou doen. 1 DE ALGEMENE VERGADERING IS SAMENGESTELD UIT DE LEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR, AANGEVULD MET VOLGENDE PERSONEN: Griet Coppé Martine Coppejans Ignace

Nadere informatie

ITHACA BESCHUT WONEN DE VLIER

ITHACA BESCHUT WONEN DE VLIER Kapucijnenvoer 39 3000 Leuven +32(0)16 33 69 10 fax: +32(0)16 33 69 22 www.kuleuven.be ITHACA BESCHUT WONEN DE VLIER De Groof Marian Taeymans Sofie Prof. Dr. Van Audenhove Chantal Leuven oktober 2009 Inhoud

Nadere informatie

Arbeids. rehabilitatie. werk. schrift3

Arbeids. rehabilitatie. werk. schrift3 Arbeids rehabilitatie schrift3 werk Eind 2009 ondertekenden de ziekenfondsen, VDAB en GTB een intentieverklaring voor een betere samenwerking. Het doel was en is duidelijk: ook mensen die een ziekteproces

Nadere informatie

Vzw Al-arm, een vereniging waar armen het woord nemen te Geel

Vzw Al-arm, een vereniging waar armen het woord nemen te Geel Naam van het project: Gezond en wel in je vel Indiener? Wat? Welke zijn de partnerorganisaties? Wat is de termijn van het Vzw Al-arm, een vereniging waar armen het woord nemen te Geel - Fietslessen: vanuit

Nadere informatie

houdende de werk- en zorgtrajecten

houdende de werk- en zorgtrajecten stuk ingediend op 2442 (2013-2014) Nr. 1 31 januari 2014 (2013-2014) Voorstel van decreet van de heer Bart Van Malderen en de dames Sonja Claes, Goedele Vermeiren, Güler Turan, Katrien Schryvers en Helga

Nadere informatie

Klant. werking. werk. schrift1

Klant. werking. werk. schrift1 Klant werking schrift1 werk De provincie heeft zich gedurende 7 jaar geëngageerd in het Reset-project vanuit de vaststelling dat een aantal mensen tussen de mazen van het begeleidingsnet glippen. Wij hebben

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. CAW De Kempen vzw. www.cawdekempen.be. www.cawdekempen.be. V.U. Frans Heylen

Jaarverslag 2013. CAW De Kempen vzw. www.cawdekempen.be. www.cawdekempen.be. V.U. Frans Heylen Jaarverslag 2013 CAW De Kempen vzw www.cawdekempen.be www.cawdekempen.be V.U. Frans Heylen 1 Inleiding Eén van de sterkste beelden van 2013 was voor mij de speech van Obama bij de begrafenis van Nelson

Nadere informatie

11.227. mensen in Kortrijk leven in armoede en daar willen we iets aan doen.

11.227. mensen in Kortrijk leven in armoede en daar willen we iets aan doen. 11.227 1 mensen in Kortrijk leven in armoede en daar willen we iets aan doen. 11.227 mensen in Kortrijk leven in armoede Om te bepalen of iemand al dan niet in armoede leeft, bestaat er een Europese norm.

Nadere informatie

INFORMATIE EN INSPIRATIE VOOR LOKALE ACTOREN IN HUN STRIJD TEGEN ARMOEDE

INFORMATIE EN INSPIRATIE VOOR LOKALE ACTOREN IN HUN STRIJD TEGEN ARMOEDE INFORMATIE EN INSPIRATIE VOOR LOKALE ACTOREN IN HUN STRIJD TEGEN ARMOEDE informatie en inspiratie voor lokale actoren in hun strijd tegen armoede Anneline Geerts danielle dierckx lief vandevoort In opdracht

Nadere informatie

Wie kiest u? DE ZORGAANBIEDERS IN GOIRLE EN OMGEVING STELLEN ZICH AAN U VOOR. Mantelzorg-ondersteuning. Opvoed- en opgroeisituatie (kind) Daginvulling

Wie kiest u? DE ZORGAANBIEDERS IN GOIRLE EN OMGEVING STELLEN ZICH AAN U VOOR. Mantelzorg-ondersteuning. Opvoed- en opgroeisituatie (kind) Daginvulling Mantelzorg-ondersteuning Sociaal netwerk Daginvulling Opvoed- en opgroeisituatie (kind) Kortdurend verblijf Thuissituatie Opvoed- en opgroeisituatie (ouder) Zintuigspecifiek Huisvesting Financiële situatie

Nadere informatie

Netwerk geestelijke gezondheidszorg, regio Ieper - Diksmuide

Netwerk geestelijke gezondheidszorg, regio Ieper - Diksmuide Netwerk geestelijke gezondheidszorg, regio Ieper - Diksmuide Projectvoorstel in het kader van de toepassing van artikel 107 van de wet op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen 0. Inleiding...

Nadere informatie

LINGER. SLN-leden starten met vernieuwde loopbaanbegeleiding. Jaargang 18 - nummer 4 juli - september 2013

LINGER. SLN-leden starten met vernieuwde loopbaanbegeleiding. Jaargang 18 - nummer 4 juli - september 2013 BELGIË-BELGIQUE P.B. Jaargang 18 9000 - Nummer GENT 1 4 3/5041 TWEEMAANDELIJKSE NIEUWSBRIEF VAN HET VLAAMS STEUNPUNT LOKALE NETWERKEN OPLEIDING EN TEWERKSTELLING Afgiftekantoor 9000 Gent 1 Erkenning: P

Nadere informatie

Duurzaam ondernemen in Compaan

Duurzaam ondernemen in Compaan Duurzaam ondernemen in Compaan Jaarverslag 2013 1 Compaan is de merknaam voor Job & Co vzw Con Brio vzw Duet cvba-so Compaan stelt alles in het werk Jobcoaching, opleiding en werkervaring tewerkstelling

Nadere informatie

De zorg in beeld en cijfers. Jaarverslag

De zorg in beeld en cijfers. Jaarverslag De zorg in beeld en cijfers Jaarverslag 2010 Inhoud 3 Voorwoord 4 OCMW-beleid 6 Sociale Dienst 20 Ouderenzorg 34 Thuiszorg 40 Facilitaire Diensten 44 Personeel & Organisatie 54 Staf & Beleid 58 Financiële

Nadere informatie

Social auditrapport 2012

Social auditrapport 2012 Social auditrapport 2012 In november werd de nieuwe lift in onze winkel te Lier in gebruik genomen. Lier werd hergebruikkampioen 2012. Burgemeester Vanderpoorten neemt de hergebruiktrofee in ontvangst.

Nadere informatie

In opdracht van Vlaams Minister voor Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding, Ingrid lieten

In opdracht van Vlaams Minister voor Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding, Ingrid lieten INFORMATIE EN INSPIRATIE VOOR LOKALE ACTOREN IN HUN STRIJD TEGEN ARMOEDE ANNELINE GEERTS DANIELLE DIERCKX LIEF VANDEVOORT In opdracht van Vlaams Minister voor Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en

Nadere informatie

PROVINCIE VLAAMS-BRABANT OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN LUBBEEK

PROVINCIE VLAAMS-BRABANT OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN LUBBEEK PROVINCIE VLAAMS-BRABANT OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN LUBBEEK BELEIDSNOTA BUDGET 2010 1. INLEIDING De beleidsnota verwoordt het beleid dat de Raad voor Maatschappelijk Welzijn gedurende

Nadere informatie

Diversiteit als prioriteit. tewerkstelling van personen met een arbeidshandicap in lokale besturen

Diversiteit als prioriteit. tewerkstelling van personen met een arbeidshandicap in lokale besturen Diversiteit als prioriteit tewerkstelling van personen met een arbeidshandicap in lokale besturen Voorwoord Plannen vanuit het beleid (Ministers Marino Keulen en Frank Vandenbroucke) Het verbeteren van

Nadere informatie

Mensen met psychiatrische problematiek en het Wmo-beleid

Mensen met psychiatrische problematiek en het Wmo-beleid Mensen met psychiatrische problematiek en het Wmo-beleid Inhoudsopgave 1 Doelgroep in beeld... 5 1.1 Kenmerken van de doelgroep... 5 1.2 Herstel... 6 2 Bereik en bejegening doelgroep... 7 2.1 Outreachend

Nadere informatie