Arbeidszorg in de provincie Antwerpen. Een kennismaking. Dienst Welzijn en Gezondheid Provincie Antwerpen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Arbeidszorg in de provincie Antwerpen. Een kennismaking. Dienst Welzijn en Gezondheid Provincie Antwerpen"

Transcriptie

1 Arbeidszorg in de provincie Antwerpen Een kennismaking Dienst Welzijn en Gezondheid Provincie Antwerpen Versie 26 november 2014

2 Voorwoord Sommige mensen vallen door allerlei omstandigheden uit de boot. Ze kunnen niet meer terecht in het reguliere arbeidscircuit. Toch hebben deze mensen recht op een zinvolle bezigheid. Voor deze mensen is er arbeidszorg In deze brochure geven we u meer informatie over arbeidszorg en over de werking van het Provinciaal Overleg Arbeidszorg (POAZ), dat vanuit de Dienst Welzijn en Gezondheid van de Provincie Antwerpen georganiseerd wordt. Verder geven we een overzicht van alle arbeidszorginitiatieven die deel uitmaken van POAZ, en hun werking. 1

3 Inhoud Voorwoord... 1 Wat is arbeidszorg?... 3 Provinciaal Overleg Arbeidszorg Antwerpen (POAZ)... 3 Reglement Impulssubsidies Arbeidszorg... 4 Meer info?... 5 Arbeidszorg in sociale werkplaatsen... 6 Arbeidszorg in beschutte werkplaatsen Arbeidszorg in de geestelijke gezondheidszorg Arbeidszorg in het Algemeen Welzijnswerk / OCMW s Arbeidszorg in de gehandicaptenzorg

4 Wat is arbeidszorg? Definitie Arbeidszorg is een vorm van onbetaalde arbeid en richt zich tot personen die omwille van persoonsgebonden en/of maatschappijgebonden redenen, (nog) niet of niet meer kunnen werken onder een arbeidscontract. Het gaat om personen met een medische, mentale, psychische of psychiatrische problematiek, of een meervoudige achterstellingsproblematiek. Arbeidszorg wil ook voor deze mensen het recht op arbeid waarborgen. Arbeidszorg biedt hen arbeidsmatige activiteiten aan in een productieve of dienstverlenende werkomgeving, en ondersteunt hen daarbij. Arbeidszorg brengt de latente functies van arbeid (een zinvolle dagbesteding, collega s, eigenwaarde) in hun bereik, en draagt zo bij tot hun algemeen welzijn. Dit betekent vaak het verschil tussen uitsluiting en inclusie. Arbeidszorg bestaat in diverse sectoren: in de geestelijke gezondheidszorg, de zorg voor personen met een handicap, het algemeen welzijnswerk en de sociale en beschutte werkplaatsen. Arbeidszorg is in Vlaanderen slechts beperkt geregeld en gefinancierd. Op 23/04/2014 keurde het Vlaams Parlement het decreet houdende de werk- en zorgtrajecten goed. Dit decreet zal hopelijk zorgen voor een duidelijk kader en degelijke financiering voor arbeidszorg. Daarvoor moeten er eerst nog uitvoeringsbesluiten komen. In het Vlaams Regeerakkoord staat: Voor bepaalde mensen (bv. mensen met een medische, mentale, psychische, psychiatrische problematiek of mensen in armoede) is het moeilijk om onmiddellijk de stap naar (betaald) werk te zetten. We voeren voor hen, samen met het beleidsdomein welzijn, het decreet werk- en zorgtrajecten op een geleidelijke manier uit en dit binnen de bestaande budgettaire mogelijkheden. Enkele voorbeelden Om een idee te krijgen van de activiteiten die de doelgroepmedewerkers in arbeidszorginitiatieven doen, geven we een aantal voorbeelden: In een productieve werkomgeving: houtatelier, ambachtelijke bakkerij, bio-groenten kweken In een dienstverlenende omgeving: fietsverhuur en herstelling, verpakking, plooi- en sorteerwerk Provinciaal Overleg Arbeidszorg Antwerpen (POAZ) Doelstellingen Het Provinciaal Overleg Arbeidszorg Antwerpen (POAZ) is een overlegplatform voor arbeidszorginitiatieven in de provincie Antwerpen, en wordt georganiseerd door de Dienst Welzijn en Gezondheid van de Provincie Antwerpen. POAZ heeft volgende doelstellingen: bij elkaar brengen van arbeidszorginitiatieven uit verschillende sectoren (geestelijke gezondheidszorg, zorg voor personen met een handicap, algemeen welzijnswerk, sociale en beschutte werkplaatsen, niet-categoriale werkingen) 3

5 onderlinge afspraken maken in verband met gemeenschappelijke belangenbehartiging en beleidssignalering informatie en ervaringen uitwisselen vorming organiseren voor arbeidszorgmedewerkers, begeleiders en coördinatoren werking op elkaar afstemmen gemeenschappelijke initiatieven nemen Leden Bijna alle ons bekende arbeidszorginitiatieven in de provincie maken deel uit van POAZ. Een overzicht en een beschrijving van hun werking, vind je verderop in deze brochure. Activiteiten Algemene Vergadering De leden van POAZ komen ongeveer tweemaandelijks samen. Vorming We organiseren vorming voor arbeidszorgmedewerkers, -begeleiders en coördinatoren. Voorbereiding van en deelname aan de Ronde Tafel Arbeidszorg In elke Vlaamse provincie is er een gelijkaardig intersectoraal steunpunt of platform arbeidszorg. Deze zijn alle vijf vertegenwoordigd in de Ronde Tafel Arbeidszorg (RTAZ), een overlegplatform op Vlaams niveau waar ook vertegenwoordigers uit de verschillende sectoren aanwezig zijn. De RTAZ komt 5 keer per jaar samen. Provinciaal partnerschap doorstroomtrajecten arbeidszorg De Dienst Welzijn en Gezondheid ondersteunt behalve POAZ ook een provinciaal partnerschap voor het project Doorstroomtrajecten Arbeidszorg (DAZ). Dit is een pilootproject dat gelanceerd werd door het Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie, in aanloop naar het decreet houdende de werk- en zorgtrajecten. Reglement Impulssubsidies Arbeidszorg Sinds 30 april 2014 is het Reglement Impulssubsidies Arbeidszorg van kracht. Hierdoor kan de provincie subsidies verlenen aan arbeidszorginitiatieven in de provincie Antwerpen die beantwoorden aan de criteria van de Ronde Tafel Arbeidszorg (RTAZ), en die hun arbeidszorgmedewerkers registreren in het registratiesysteem van de RTAZ. Als we de aanvraag goedkeuren, krijgt het arbeidszorginitiatief een basissubsidie van euro per jaar. Daarnaast is er een uitbreidingssubsidie, per bijkomende voltijdse arbeidszorgmedewerker (maximum 2 voltijdse medewerkers) waarvoor geen andere financiering is. Deze is degressief gedurende 3 jaar: euro voor het jaar X euro voor het jaar X euro voor het jaar X+2 Arbeidszorginitiatieven kunnen jaarlijks nieuwe subsidieaanvragen indienen. We vragen garanties inzake kwaliteit van de werking en de begeleiding van de arbeidszorgmedewerkers. Het arbeidszorginitiatief moet ook zoeken naar middelen om de gerealiseerde uitbreiding verder te zetten wanneer de provinciale subsidie voor deze uitbreiding stopt. 4

6 Meer informatie vind je in het reglement, het aanvraagformulier en de bijlage. Meer info? Bijkomende informatie en links naar relevante documenten en websites vind je op Of neem gerust contact met ons op! Dienst Welzijn en Gezondheid Provincie Antwerpen Boomgaardstraat Berchem Jo Bellens tel: Wim De Weerd tel:

7 Arbeidszorg in sociale werkplaatsen De Troef vzw Adres: Beyntellus Oud-Turnhout Tel: 014/ Evelien Thys Sociale economie Sociale werkplaats, arbeidszorg, artikel 60, brugproject VDAB GTB (sociale werkplaats en arbeidszorg), OCMW of Boost (art. 60), scholen (brugproject) De Troef is een bedrijf in de sociale economie. De activiteiten situeren zich in de bouwsector, groenonderhoud, isolatie en schilderwerken. Zowel bedrijven als particulieren als overheden kunnen beroep doen op de diensten van De Troef. Een overzicht: aanvullende bouwwerkzaamheden: - onderhoud bedrijfsterreinen - dalleringen - sloopwerken - bouwrijp maken van terreinen - gyproc werken - opkuiswerken -... isolatiewerken : - zolder en daken - zoldervloer groenvoorziening en onderhoud schilderwerken : - industriële schilderwerken - schilder- en behangwerken bij particulieren en bedrijven andere kluswerken : - schoonmaakwerken - verhuizingen - opkuiswerken 6

8 Adres: Don Boscostraat 33/ Mol Tel: 014/ De Sprong vzw Arbeidszorgproject De Galbergen Luc Mertens Sociale economie De Sprong stelt mensen te werk voor wie de afstand naar de reguliere arbeidsmarkt momenteel groot is omwille van persoonlijke en/of maatschappelijke redenen. GTB, spontane aanmelding of via familie, Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel, OCMW,... De Sprong is een sociale werkplaats met verschillende activiteiten: groenonderhoud (gemeenten, bedrijventerreinen, particulieren), regionaal overslagstation (ophalen van o.m. oude elektrische apparaten), en 2 projecten waarin samengewerkt wordt met Nike, IOK Afvalbeheer en de ngo Paces. Daarnaast is er het arbeidszorgproject De Galbergen. Op deze nieuwe arbeidszorglocatie (geopend op 10 oktober 2012) nemen de arbeidszorgmedewerkers verschillende taken op zich. Enerzijds dragen zij mee zorg voor het onderhoud van het domein (zwerfafval ruimen, kleine herstellingen aan de speeltuin, ). Daarnaast zullen zij, samen met de bewoners van De Witte Mol, de dieren op de arbeidszorgboerderij voederen en verzorgen. Het dierenverblijf is volledig rolstoeltoegankelijk en zal ook op woensdagnamiddag openstaan voor bezoekers van het domein. 7

9 Fietsenatelier Mol vzw Adres: Sint Apollonialaan 190 B 2400 Mol Tel: 014/ Gust Vos, coördinator Chris Vermeer, vormingsverantwoordelijke Greet Grietens, omkadering arbeidszorgproject Sociale economie De meest kwetsbaren binnen de doelgroep van langdurig en laaggeschoolde werklozen GTB Vzw Fietsenatelier Mol is een sociale werkplaats en arbeidszorgcentrum. Via een aangepaste begeleiding (technisch, psychosociaal, werkattitudes) maakt het mensen weerbaarder om hen zo te laten doorstromen, indien mogelijk naar het normale arbeidscircuit, of een andere aangepaste tewerkstelling. Ze krijgen een doorgedreven vorming, zodat de kwaliteit van het werk en van de fietsen steeds gegarandeerd is. Vzw Fietsenatelier Mol streeft ernaar mensen meer mobiel te maken, en tracht een schakel te zijn in het woon-werkverkeer. Iedereen heeft recht op een betaalbare en kwaliteitsvolle fiets om te fietsen zonder zorgen! Het aanbod bestaat uit: verkoop nieuwe fietsen verkoop elektrische fietsen verkoop elektrische scooters verkoop tweedehandsfietsen verkoop onderdelen en accessoires herstel en onderhoud fietsverhuur verhuur, leasing en onderhoud van bedrijfsfietsen mobiele fietshersteldienst cursussen fietsherstel uitbating fietspunten in Herentals en Mol aanbod toeristen: B-dagtrip 'trein + huurfiets', Travelbox (toeristische fietsarrangementen) 8

10 Sociale Werkplaats Levanto-fixit vzw Adres: Clara Snellingsstraat Deurne Tel: 03/ Margriet Van Wouwe Sociale economie Werkzoekenden en werknemers GTB (arbeidszorg) Levanto is een sociale onderneming die mee de arbeidsmarkt van morgen creëert, waar iedereen actief is. We versterken werkzoekenden en werknemers in het ontdekken en ontwikkelen van hun arbeidskansen via begeleiding, opleiding, werkervaring en bemiddeling. Voor werkgevers zijn wij een partner in hun zoektocht naar deskundige medewerkers en kwaliteitsvolle begeleiding van kwetsbare groepen op hun werkvloer. Als onderneming bieden we zeer diverse diensten aan in verschillende sectoren. We stimuleren individuen, bedrijven, publieke actoren en verenigingen gebruik te maken van onze dienstverlening. Werkzoekenden kunnen bij ons aan de slag voor de uitvoering van deze diensten. In het arbeidszorginitiatief krijgen mensen met een medische, mentale, psychische of psychiatrische problematiek (MMPP), of een meervoudige achterstellingsproblematiek, de kans om een zinvolle activiteit te verrichten. Het gaat om Ambachtelijk: o het vervaardigen van wandtegels in het tegelatelier: snijden, drogen, glazuren en bakken o meubels opknappen Land- en tuinbouw: o Tuinonderhoud: moestuinen en daktuinen o Landbouw binnen een kinderboerderij Logistiek en onderhoud: o ondersteunende activiteiten voor de andere projecten van Levanto: koffiebedeling, soep maken, werkkledij wassen, Arbeidszorg binnen Levanto is gericht op competentieontwikkeling met het oog op sociale en arbeidsmarktgerichte activering. 9

11 Sociale Werkplaats De Sleutel vzw Adres: Van Trierstraat 28A 2018 Antwerpen Tel: 03/ Guido Maertens (afdelingshoofd) Sociale economie Personen met een verslavingsproblematiek GTB, VDAB (lokale werkwinkels), Levanto, dagcentum De Sleutel en andere drughulpverlening, psychiatrische afdelingen, Stad Antwepen De Sociale Werkplaats De Sleutel vzw maakt deel uit van de groep Broeders van Liefde te Gent. Het doel van de Sociale Werkplaats is om (ex-) verslaafden te reïntegreren in de maatschappij. Dit wordt verwezenlijkt door enerzijds een concrete werkervaring aan te bieden en anderzijds tijdens een voortraject/traject naar werk die specifieke ondersteuning te bieden waardoor de stap naar stabiel werk meer kans op succes heeft. Met als visie: Mensen, kansen, groeien. Om de focus op werk nog sterker te stellen werkt men met verschillende modules waarin een eigen methodiek centraal staat. SW De Sleutel is actief in: renovatie in de bouwsector (Gent en Antwerpen) groenonderhoud en aanleg (Gent en Antwerpen atelierwerking in de houtsector en de handling (Gent) De arbeidszorgmedewerkers worden ingeschakeld in deze activiteiten van de Sociale Werkplaats. We trachten met deze mensen een structuur op te bouwen waarin zij zinvol werk kunnen doen, en voldoende stabiliteit opbouwen om met hulpverlening aan de slag te gaan. Eens dit gerealiseerd kunnen we dan onze resterende energie en tijd gebruiken om de arbeidszorg als opstapregel naar betaald werk verder uit te bouwen en aan te bieden aan die groep die deze opstap maar al te duidelijk nodig heeft. 10

12 Sociale Werkplaats t Werk vzw Adres: Collegestraat Herentals Tel: 014/ Christel Coeckelbergh Sociale economie Normaal begaafde mensen met autisme of aanverwante stoornis TWERK heeft tot doel normaal begaafde mensen met autisme voor te bereiden op een tewerkstelling of tewerk te stellen. Werk heeft voor ons allen een waardevolle betekenis: werk draagt bij tot een positief zelfbeeld; het geeft ons de kans tot zelfrealisatie, leefzekerheid en arbeidsvreugde; werk is een zinvolle tijds- en energiebesteding. Volwassenen met autisme hebben al heel vaak het gevoel van mislukking ervaren ten gevolge van hun autisme. Het is dus essentieel dat zij de kans krijgen te ervaren dat zij 'iets kunnen' en 'nuttig zijn'. Continuïteit in begeleiding is dan ook onmisbaar. Zowel tijdens de opleiding als bij het begeleid werk in een extern bedrijf of de werkplaats van TWERK wordt rekening gehouden met de specifieke noden van mensen met autisme. De mensen in de sociale werkplaats en het arbeidszorgcentrum werken graag en nauwkeurig. Daarom kunnen wij samen met hen kwaliteitsproducten maken. Volgende activiteiten worden verricht: Bureauwerk voor allerlei bedrijven: - samenstellen van cursussen en prospectiemappen in kleine oplagen - mailings in kleine oplagen - Verwerken en omzetten van computerbestanden naar bv ACCESS - algemeen klassement Produceren van roomijs voor particulier en bedrijf: - diepvriesroomijs en schepijs - roomijstaarten - dieetijs (ook voor diabetes!) - roomijspralines - frisco's Produceren van chocolade voor feest- of promotiedoeleinden: - chocoladefiguurtjes (voor Sinterklaas, Pasen...) - chocoladefiguren met een betekenis (relatiegeschenk, ) - pralines al dan niet in een geschenkverpakking - gepersonaliseerde pralines (vorm, logo...) 11

13 Sociale Werkplaats Wotepa vzw Adres: Mulhouselaan Zuid 4 (kaai 142) 2030 Antwerpen Tel: 03/ Carl Hautphenne Sociale economie/welzijn mensen met een maatschappelijke achterstelling, een sociale handicap of een psychiatrische problematiek GTB, spontane aanmeldingen, andere sociale werkplaatsen Wotepa staat voor "wonen en tewerkstelling provincie Antwerpen. Een initiatief, voor zover mogelijk, uitgevoerd door mensen met de laagste inkomens, voor wie het vinden van een goede woning en werk zeer moeilijk, zo niet onmogelijk, is geworden. Wotepa tracht een globaal en vooral actief antwoord te bieden in de strijd tegen de armoede. Wij trachten onze medewerkers de mogelijkheid te bieden om terug vat te krijgen op hun situatie. In de sociale werkplaats zijn er zes ateliers: Ontruimingsatelier: - ontruimen en/of strippen van gebouwen, tuinen, gronden, - laden en lossen van materialen Bouwatelier: afbraak- en ruwbouwwerken Houtatelier: - alle binnen schrijnwerkerij - plaatsen van houten (onder)vloeren, parket,.. - plaatsen van constructies voor platte daken - meubilair: maatwerk, tuinmeubilair, kindermeubilair en speelgoed - decorbouw - plaatsen van ramen en deuren in aluminium, PVC en hout - eenvoudig schaaf-, frees- en zaagwerk Afwerkingsatelier: - allerhande schilder-, pleister, gyproc- en decoratiewerken - vloer- en muurbetegeling, vloerbekleding - opschuren van houten vloeren Groenatelier: - eenmalige opkuis van verwilderde tuinen - onderhoud van tuintjes en openbare plaatsen Ontmantelingsatelier Binnen dit geheel geeft het arbeidszorginitiatief een plaats aan mensen die geen werk vinden in het gewone en beschermde arbeidsmilieu. Hier kunnen zij met behoud van hun vervangingsinkomen zinvol werk uitvoeren dat aangepast is aan hun mogelijkheden en beperkingen. 12

14 De Kringwinkel Wrak vzw Adres: Dendermondsesteenweg Willebroek Tel: 03/ Arjen Veltman, Marleen Elie Sociale economie Wrak richt zich op tewerkstelling voor de doelgroep Sociale Werkplaats, artikel 60 en Arbeidszorg. GTB (arbeidszorg), VDAB (sociale werkplaats), OCMW (artikel 60) De activiteiten van De Kringwinkel Wrak zijn zeer divers: sorteren huisraad sorteren textiel sorteren en nakijken spelletjes sorteren en nakijken LP s, CD s, nakijken PC s, laptops en toebehoren nakijken elektrisch speelgoed nakijken revisie-artikelen: - radio s - stereo s - huishoudelijke toestellen - lampen - overige elektrische toestellen herstellen van fietsen sorteren van boeken verkoop in de winkel Alle goederen die worden aangenomen of opgehaald, worden nagekeken en/of getest. De weg die de goederen afleggen in het magazijn, bestaat uit: sorteren, controleren, prijzen, etaleren, verkopen, leveren. Wrak heeft 5 Kringwinkels: Willebroek, Niel, Reet, Londerzeel, Schelle. 13

15 Adres: Bethaniënlei Brecht Tel: 03/ De Enter vzw Kringwinkel De Cirkel Yvo Michiels Sociale economie De Enter richt zich op personen die omwille van persoons- en/of maatschappelijk gebonden redenen niet, niet meer of nog niet terecht kunnen op de reguliere arbeidsmarkt. GTB (arbeidszorg) De Enter vzw behoort tot de vzw Provincialaat der Broeders van Liefde. De Enter wilt de persoonlijke en maatschappelijke integratie bevorderen door als sociale werkplaats werkervaring en tewerkstelling op maat te realiseren, door arbeid en begeleiding aan te bieden. Dit wordt gerealiseerd door als kringloopcentrum herbruikbare goederen in te zamelen, deze te verwerken tot kwaliteitsvolle en degelijke goederen en deze dan te verkopen in aantrekkelijke en klantvriendelijke winkels tegen betaalbare prijzen. Hiermee levert De Enter een actieve bijdrage aan het verkleinen van de afvalberg en aan het bestrijden van kansarmoede. De Enter heeft, onder de naam De Cirkel, 3 Kringwinkels: Brecht, Wuustwezel, en Westmalle. De arbeidszorgmedewerkers worden ingeschakeld in de algemene werking van de Kringwinkels, waarin ook medewerkers in art. 60 statuut zijn tewerkgesteld. De Enter is ook gestart met "Trashionata", kunst uit containers. Het atelier Arbeidszorg ontwierp een fantastische collectie met afgedankte spullen die normaal op de afvalberg terecht komen. Deze collectie is nog niet te koop. 14

16 Adres: Vredebaan Mortsel Tel: 03/ Sociale Werkplaats Opnieuw & Co vzw Kringwinkel Caroline Osselaer Sociale economie personen die omwille van persoons- en/of maatschappelijk gebonden redenen niet, niet meer of nog niet terecht kunnen op de reguliere arbeidsmarkt GTB, Emmaüs (Psychiatrisch Centrum Sint Norbertus Duffel), VDAB Het kringloopcentrum Opnieuw & Co brengt herbruikbare goederen die normaal bij het huisvuil terechtkomen, opnieuw in kringloop. Afval wordt omgetoverd tot gezellige tweedehandse goederen. Potten en pannen, steen- en glaswerk, kleding, speelgoed en boeken, elektrische toestellen, meubilair, brocanterie en curiosa worden aangeboden in een prettige omgeving. Hiermee wil Opnieuw & Co haar missie realiseren: Verminderen van de afvalberg Inburgeren van producthergebruik Ondernemen met zorg voor het milieu Creëren van kansen voor tewerkstelling Zorgen voor een aangename werksfeer Streven naar een gezond financieel beleid Opnieuw & Co gelooft dat mensgericht, milieubewust en verantwoord ondernemen, de zelfontplooiing waarborgt. Kringloopbedrijvigheid is een goede zaak voor het leefmilieu en voor de werknemers van de Sociale Werkplaats Opnieuw & Co. Ook de arbeidszorgmedewerkers vinden hier een werkomgeving die aangepast is aan hun mogelijkheden, en kunnen zich hier verder ontplooien. Zij worden ingezet in de 3 Kringwinkels: Mortsel, Duffel en Lier, en ook in de burelen en het centraal magazijn te Mortsel. 15

17 Sociale Werkplaats WEB vzw De Kringwinkels WEB Adres: Steenweg op Tielen Turnhout Tel: 014/ Tom Vercauteren Lief Frans Leen Wynants Sociale economie WEB richt zich tot werkzoekenden en werknemers uit de Kempen die intensieve begeleiding nodig hebben in hun traject naar duurzame tewerkstelling. GTB (arbeidszorg), VDAB (sociale werkplaats), OCMW (artikel 60) De Sociale Werkplaats WEB vzw maakt deel uit van de grotere organisatie WEB vzw (of voluit Werkervaringsbedrijven vzw). Binnen haar begeleidingstrajecten organiseert WEB vzw vorming en opleiding en biedt werkervaring of tewerkstelling aan. Werkgevers kunnen bij WEB terecht voor opleiding en begeleiding van hun uitvoerende werknemers. WEB geeft advies en ondersteuning bij de uitbouw van een HRM-beleid op maat. Binnen de Sociale Werkplaats WEB worden arbeidszorgmedewerkers indien haalbaar voor bepaalde taken ingeschakeld in de werking van het Kringwinkelcentrum te Turnhout (Steenweg op Tielen), hoofdzakelijk het afwassen van goederen, het sorteren en testen van speelgoed, het wassen en strijken van de werkkledij, het op orde hangen van verkoopbare kleding in de winkel. WEB heeft nog 3 andere Kringwinkels in Turnhout, Meer en Retie. Hier zijn geen arbeidszorgmedewerkers actief. 16

18 De Kringwinkel Zuiderkempen vzw Adres: Noordstraat 25 bus Heist-op-den-Berg Tel: 015/ René Sterckx Sociale economie Mensen met weinig kans op de arbeidsmarkt GTB (arbeidszorg) De Kringwinkel Zuiderkempen wenst dingen een lang en gelukkig leven. Daarom zamelen wij zo veel mogelijk herbruikbare dingen in. In onze tweedehandswinkels kan je voor een lage prijs mooie en leuke dingen kopen voor je dagelijks leven. De Kringwinkel Zuiderkempen wenst mensen een lang en gelukkig leven. Daarom bieden wij een job aan mensen met weinig kans op de arbeidsmarkt: een job, een inkomen, een zinvolle dagactiviteit, een plaats in de samenleving. De Kringwinkel wenst het leefmilieu een lang en gelukkig leven. Daarom helpen we mensen om op een milieubewuste en energiezuinige manier te leven. Wij proberen ook zelf een milieuvriendelijke organisatie te zijn. De Kringwinkel Zuiderkempen wenst zichzelf een lang en gelukkig leven. Daarom willen wij een succesvolle, professionele onderneming zijn, een onderneming met een geweten. Wij willen alle burgers uit ons werkgebied zo goed mogelijk van dienst zijn. Hun gemeentebesturen en OCMW s zijn dan ook onze partners. Er zijn kringwinkels op 7 locaties. Daarnaast is er het project Energiesnoeiers en de Klus- en Verhuisdienst (i.s.m. verschillende OCMW s). De arbeidszorgmedewerkers zijn vooral actief bij het onderhoud van de gebouwen, in de kringloopactiviteiten en de sloop- en trash ateliers. De meeste gesubsidieerde arbeidszorgers werken in Herentals in de trash design ateliers. Mobius trash design is de merknaam van de producten uit de arbeidszorgateliers. Mobius arbeidszorg creëert werk op maat vóór mensen, mét goederen uit De Kringwinkel. Mobius trash design zijn nieuwe, originele producten gemaakt met goederen en materialen die van de afvalberg werden gered. Deze producten zijn te koop in De Kringwinkel van Laakdal, Geel, Heist-opden-Berg en Herentals. 17

19 Arbeidszorg in beschutte werkplaatsen Adres: Kinderboerderij: Mikhof Brasschaat Aralea vzw Kinderboerderij Mikerf Aralea vzw: Gemeentepark Brasschaat Tel: Aralea vzw: 03/ Kinderboerderij: 03/ Sociale Dienst: 03/ Coördinator: Eva Baets Directeur: Peter Pittevils Sociale Dienst: Eline Aertbeliën Sociale economie. Aralea vzw omvat 3 organisaties: beschutte werkplaats, sociale werkplaats en de kinderboerderij (arbeidszorgproject) De kinderboerderij biedt een zinvolle activiteit aan personen met een mentale handicap en/of psychische moeilijkheid. GTB De kinderboerderij heeft 3 doelstellingen: tewerkstelling (arbeidszorg), educatie (schoolbezoeken, activiteiten voor kinderen, kampen), en toerisme (feesten voor iedereen, openbaar domein). De arbeidszorgactiviteiten op de kinderboerderij zijn de volgende: Voedselbereiding / voedselverwerking: - confituur, gelei - melkverwerking - kruidenverwerking Land- en tuinbouw Verwerking van groenten Dierenverzorging Crea: verkoopbare producten maken (kerstkaarten, wolproducten, ) Algemene onderhoudswerken, poetsen, afwassen, 18

20 MIVAS vzw Adres: Plaslaar Lier Tel: 03/ Josie Jonkergouw Beschutte Werkplaats (BW) Personen met een handicap GTB (arbeidszorg), Levanto, Vokans (stages) Mivas is een sociaal economisch bedrijf, gespecialiseerd in verpakkingswerk. De arbeidszorgmedewerkers voeren hun activiteiten uit op de werkvloer tussen de doelgroepwerknemers. MIVAS biedt aan langdurig uitkeringsgerechtigde werklozen met psychische, medische of sociale problemen de mogelijkheid te wennen aan het arbeidsproces. Dit gebeurt in de vorm van arbeidszorg. De betrokken werkloze persoon leert in een voor hem ontwikkeld traject te werken op een gestructureerde manier binnen een arbeidsmatige setting. Onze dienst arbeidszorg organiseert ook observatiestages en activeringsstages. Navolgende activiteiten worden aangeboden : Inschakeling in de ateliers ( randactiviteiten productie / hulp in magazijn ) hulp in de keuken en refter van de vijf MIVAS-afdelingen inschakeling in de klusjesdienst : karweien, kleine schilderwerken, groenonderhoud in de vijf vestigingen. inschakeling in de schoonmaakploeg in de MIVAS vestigingen hulp in de MIVAS-wasserij (werkkledij van het personeel) inschakeling bij de afvalverwerking binnen het bedrijf 19

21 BW IMSIR vzw Adres: Industrieweg 1 B 2850 Boom Tel: 03/ Björn Elewaut, Marlies Muyshondt en Sociale economie IMSIR richt zich tot personen met een langdurige en belangrijke beperking van de kansen tot sociale integratie. GTB (arbeidszorg) IMSIR is een samenwerkingsverband tussen de gemeenten en OCMW s van Boom, Hemiksem, Niel en Rumst. Deze vier gemeenten uit de Rupelstreek, samen ongeveer inwoners, werken reeds 45 jaar samen aan een breed gamma van sociale initiatieven. IMSIR is actief in de sociale en psycho-sociale dienstverlening voor OCMW s, heeft een beschermde werkplaats (BW IMSIR) en een sociale werkplaats (SW IMSIR) en ondersteunt een aantal regionale socio-economische overlegorganen. Wij streven in onze werking naar een maximaal op maat gesneden individuele hulpverlening en willen ondersteunend werken bij het lokale sociale beleid. Voor arbeidszorg is er een samenwerkingsverband van BW IMSIR (penhouder) met SW IMSIR. Ook de Dageraad (beschermde werkplaats te Kontich) maakt hiervan deel uit, maar zij vullen geen uren arbeidszorg in. De arbeidszorgmedewerkers zijn ingeschakeld in BW IMSIR, in verschillende afdelingen en activiteiten: verpakking onderhoud van gebouwen goederenvervoer op kleine schaal elektro montage (knippen en strippen van draden; montage van verlengsnoeren en draadbomen; montage en bedrading van elektrische/elektronische units; recyclage, afstelling en herstelling van elektrotoestellen) fietsassemblage en productie van fietswielen metaalbewerking In SW IMSIR zijn de arbeidszorgmedewerkers actief in: groenonderhoud industriële schoonmaak 20

22 Arbeidszorg in de geestelijke gezondheidszorg Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel Team Arbeidszorg Adres: Dr. Sanodreef Geel Tel: 014/ Anke Alen Geestelijke Gezondheidszorg Mensen met een psychische of psychiatrische problematiek. Afdelingen verbonden me het OPZ. Daarnaast ook externe instanties: psychiaters, GTB, thuisbegeleiding, beschut wonen, ). Het Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel (OPZ Geel) is een kennis- en dienstencentrum. Mensen die bij ons komen aankloppen, zijn op een of andere manier vastgelopen in hun leven. Wij helpen hen om weerbaarheid op te bouwen en weer greep te krijgen op hun leven. Daartoe bieden wij een brede waaier diensten aan. Opname in ons ziekenhuis is er slechts één van, bestemd voor complexe en acute ziektebeelden. Naast ziekenhuisopname bieden wij een brede waaier andere mogelijkheden aan. Er zijn vier divisies: volwassenen, ouderen, jongeren, en rehabilitatie. Binnen deze laatste divisie situeert zich de module arbeidszorg. Arbeidszorg wil het recht op arbeid voor iedereen garanderen. Arbeidszorg creëert mogelijkheden voor mensen, die na een lange afwezigheid, behoefte hebben om (opnieuw) kennis te maken met arbeid en, via arbeid, met de samenleving. In het OPZ Geel gebeurt dit via een aanbod van allerlei arbeidsmatige activiteiten binnen een productieve of dienstverlenende omgeving. Dit draagt bij tot het welzijn van de cliënten (medewerkers): het bevordert de maatschappelijke (re)integratie en participatie. Latente functies van arbeid worden bereikbaar. We onderscheiden twee types van arbeidsmatige activiteiten: ateliers en individueel begeleid werken. Ateliers: Industrieel atelier (licht productieve activiteiten zoals mailings, verpakkings- en sorteerwerk, montagewerk) Fietsenatelier Houtatelier (sluit vanaf juni 2013) Hofploeg (medeverantwoordelijk voor onderhoud van de campus) Individueel begeleid werken: Intern, binnen de diensten van het OPZ Extern, bij een bedrijf in het normale arbeidscircuit 21

ACTIVERING SAS (Sociaal - Actief - Samenwerken)

ACTIVERING SAS (Sociaal - Actief - Samenwerken) ACTIVERING SAS (Sociaal - Actief - Samenwerken) Psychiatrisch Centrum Bethanië Andreas Vesaliuslaan 39 2980 Zoersel Tel. 03 380 30 11 pcbethanie@emmaus.be www.pcbethanie.be Binnen en buiten met aandacht

Nadere informatie

decreet Werk- en zorgtrajecten Goedgekeurd in plenaire zitting Vlaams parlement 23 april 2014

decreet Werk- en zorgtrajecten Goedgekeurd in plenaire zitting Vlaams parlement 23 april 2014 decreet Werk- en zorgtrajecten Goedgekeurd in plenaire zitting Vlaams parlement 23 april 2014 Basis = participatieladder Kader: Trede 5 = maatwerkdecreet Trede 3 en 4= decreet Werk- en zorgtrajecten Trede

Nadere informatie

ACTIVERING Sas (Sociaal - Actief - Samenwerken)

ACTIVERING Sas (Sociaal - Actief - Samenwerken) ACTIVERING Sas (Sociaal - Actief - Samenwerken) Psychiatrisch Centrum Bethanië Andreas Vesaliuslaan 39 2980 Zoersel Tel. 03 380 30 11 pcbethanie@emmaus.be www.pcbethanie.be Deze voorziening maakt deel

Nadere informatie

Kwaliteitsvoorwaarden aanbod 'Arbeidsmatige activiteiten /arbeidszorg'

Kwaliteitsvoorwaarden aanbod 'Arbeidsmatige activiteiten /arbeidszorg' Kwaliteitsvoorwaarden aanbod 'Arbeidsmatige activiteiten /arbeidszorg' Voorstel vanuit de Ronde Tafel Arbeidszorg 1 Achtergrond Het decreet 'Werk- en zorgtrajecten' van 23 april 2014 wil een structureel

Nadere informatie

De West-Vlaamse Arbeidszorgmedewerker in beeld. Rapport Steunpunt Arbeidszorg betreffende het werkingsjaar 2012

De West-Vlaamse Arbeidszorgmedewerker in beeld. Rapport Steunpunt Arbeidszorg betreffende het werkingsjaar 2012 De West-Vlaamse Arbeidszorgmedewerker in beeld Rapport Steunpunt Arbeidszorg betreffende het werkingsjaar 2012 Inhoud 1. Registratiesysteem en gegevensverzameling... 3 1.1 Waarom een Vlaams registratiesysteem?...

Nadere informatie

Omgerekend staan de volgende verplichtingen ten aanzien van de volgende subsidiebedragen:

Omgerekend staan de volgende verplichtingen ten aanzien van de volgende subsidiebedragen: Toelichting bij provinciale subsidies aan arbeidszorginitiatieven in Vlaams-Brabant BIJLAGE 1. Voorwaarden met betrekking de niet-categoriale werking De provinciale subsidies kunnen aangevraagd worden

Nadere informatie

Met een GOB naar werk

Met een GOB naar werk Met een GOB naar werk Katherine Smith Universitair Centrum voor Begeleiding en Opleiding (UCBO) 2009 www.ucbo.be GOB Dienst voor Gespecialiseerde Opleiding, Begeleiding en Bemiddeling doelgroep: personen

Nadere informatie

&Ons Tweede Thuis VOLWASSENEN

&Ons Tweede Thuis VOLWASSENEN &Ons Tweede Thuis VOLWASSENEN & & VOLWASSENEN Ondersteuning voor mensen met een beperking Heb je een beperking of heeft je zoon of dochter een beperking? Dan is wat ondersteuning soms erg welkom. Ons Tweede

Nadere informatie

Dagcentrum. DE ZONNEBLOEMEN vzw

Dagcentrum. DE ZONNEBLOEMEN vzw Dagcentrum DE ZONNEBLOEMEN vzw Wie zijn wij? De Zonnebloemen vzw is een dagcentrum voor volwassen personen met een verstandelijke en/of fysieke beperking. Wij bieden tijdens de daguren kwaliteitsvolle

Nadere informatie

Werken, leren en activiteiten

Werken, leren en activiteiten Werken, leren en activiteiten Het beste uit het leven halen Meedoen in de samenleving. Voor sommige mensen is dat niet vanzelfsprekend. Ze hebben door psychische of psychosociale problematiek bijvoorbeeld

Nadere informatie

Wuyts Nadia, Jobcoach MAGDA-LEUVEN

Wuyts Nadia, Jobcoach MAGDA-LEUVEN Wuyts Nadia, Jobcoach MAGDA-LEUVEN BEGELEID WERKEN Wat is begeleid werken? Voor wie is begeleid werken? Wie organiseert begeleid werken? DE PRAKTIJK: SUPPORTED EMPLOYMENT BEGELEID WERKEN Enkele praktijkvoorbeelden.

Nadere informatie

Meer info over Prisma en WMO?

Meer info over Prisma en WMO? Meer info over Prisma en WMO? wmo@prismanet.nl www.prismanet.nl Plan een bezoekje! U kunt het Prisma-aanbod pas echt ervaren als u het ook met eigen ogen gezien heeft. Prisma heet u van harte welkom voor

Nadere informatie

Op-Stap Een oriëntatie- en activeringsmodule voor personen met een psychische kwetsbaarheid

Op-Stap Een oriëntatie- en activeringsmodule voor personen met een psychische kwetsbaarheid Op-Stap Een oriëntatie- en activeringsmodule voor personen met een psychische kwetsbaarheid Ontstaan Doorheen de jaren een stijging van het aantal aanmeldingen van personen met een psychische kwetsbaarheid.

Nadere informatie

VRIJETIJDSTRAJECTBEGELEIDING

VRIJETIJDSTRAJECTBEGELEIDING VRIJETIJDSTRAJECTBEGELEIDING MISSIE Binnen het kader van functie 3 (psychosociale rehabilitatie, destigmatisering, sociale inclusie) van het GGZ-netwerk SaRA (samenwerkingsverband voor gemeenschapsgerichte

Nadere informatie

Hoe kan een lokaal bestuur samenwerken met Beschutte en Sociale Werkplaatsen? - Chantal Swerts -

Hoe kan een lokaal bestuur samenwerken met Beschutte en Sociale Werkplaatsen? - Chantal Swerts - Hoe kan een lokaal bestuur samenwerken met Beschutte en Sociale Werkplaatsen? - Chantal Swerts - Beschutte werkplaatsen Sociale werkplaatsen Andere partners voor het lokale bestuur: Collectieve invoegafdeling

Nadere informatie

Unal College. Professionele zorg, aandacht voor culturele achtergrond

Unal College. Professionele zorg, aandacht voor culturele achtergrond Unal College Trainingen en werkbegeleiding aan (jong) volwassenen met een verstandelijke beperking Unal College Professionele ondersteuning en training met aandacht voor culturele achtergrond voor (jong)

Nadere informatie

monitor begeleider sociale economie V E R R A S S E N D T E C H N IS C H

monitor begeleider sociale economie V E R R A S S E N D T E C H N IS C H De monitor/begeleider is naast de doelgroepwerknemer één van de belangrijkste personen in sociale economie bedrijven. Vandaag vindt de sociale economie steeds moeilijker monitoren/ begeleiders. Nochtans

Nadere informatie

Woensdag 16 februari 2011 Nevele, Raadzaal

Woensdag 16 februari 2011 Nevele, Raadzaal Woensdag 16 februari 2011 Nevele, Raadzaal WAT? Een beschutte werkplaats is in de eerste plaats een tewerkstellingsplaats voor werkwillige personen met een arbeidshandicap die tijdelijk of definitief niet

Nadere informatie

DE VIJF FUNCTIES BINNEN HET VERNIEUWDE MODEL GEESTELIJKE GEZONDHEID

DE VIJF FUNCTIES BINNEN HET VERNIEUWDE MODEL GEESTELIJKE GEZONDHEID DE VIJF FUNCTIES BINNEN HET VERNIEUWDE MODEL GEESTELIJKE GEZONDHEID Functie 1 Activiteiten op het vlak van preventie; geestelijke gezondheidszorgpromotie; vroegdetectie, -interventie en -diagnosestelling

Nadere informatie

(Aanzet tot) een nieuw decretaal beleidskader voor de samenwerking tussen werk en zorg

(Aanzet tot) een nieuw decretaal beleidskader voor de samenwerking tussen werk en zorg (Aanzet tot) een nieuw decretaal beleidskader voor de samenwerking tussen werk en zorg Studiedag Werk Werkt 27 maart 2014 Een momentopname Tussen een zoekende voorgeschiedenis... Decreet Werk en Zorg als

Nadere informatie

Begeleid wonen. november 2014

Begeleid wonen. november 2014 Begeleid wonen november 2014 Doelgroep Volwassenen (+18) met een beperking mentaal motorisch visueel auditief autismespectrumstoornis (ASS) niet aangeboren hersenletsel (NAH) al dan niet met bijkomende

Nadere informatie

Activering. Dagactiviteitencentrum Kameleon. re-actief. Buurthuis de Honk. Buurthuis/Dagactiviteitencentrum. t SAS SOCIAAL ACTIEF SAMENWERKEN

Activering. Dagactiviteitencentrum Kameleon. re-actief. Buurthuis de Honk. Buurthuis/Dagactiviteitencentrum. t SAS SOCIAAL ACTIEF SAMENWERKEN t SAS SOCIAAL ACTIEF SAMENWERKEN Activering Deze zorgvoorziening maakt deel uit van de vzw Emmaüs. Maatschappelijke zetel: Edgard Tinellaan 1c - 2800 MECHELEN Dagactiviteitencentrum Kameleon re-actief

Nadere informatie

Peuterspeelpunten Turnhout

Peuterspeelpunten Turnhout Peuterspeelpunten Turnhout Een plaats voor ontmoeting Bruggen bouwen naar maatschappelijke deelname Open en laagdrempelig aanbod voor ouders en opvoeders en jongste kinderen Samen spelen kan je leren Algemene

Nadere informatie

Sint-Norbertus. P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l

Sint-Norbertus. P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l Sint-Norbertus Stationsstraat 22c 2570 Duffel tel : 015 30 40 30 pcsintnorbertushuis@emmaus.be www.pz-duffel.be Geachte lezer, Deze brochure laat u in kort

Nadere informatie

ANTES ONDERSTEUNING - HUISHOUDEN - FINANCIËN - WERK - GEZONDHEID - WONEN

ANTES ONDERSTEUNING - HUISHOUDEN - FINANCIËN - WERK - GEZONDHEID - WONEN ANTES ONDERSTEUNING - HUISHOUDEN - FINANCIËN - WERK - GEZONDHEID - WONEN De juiste keuze voor u! ONDERSTEUNING & BEGELEIDING WMO ROTTERDAM www.antesgroep.nl/rotterdam INHOUD SOCIAAL EN PERSOONLIJK FUNCTIONEREN

Nadere informatie

Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen. Promenzo werkt

Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen. Promenzo werkt Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen Promenzo werkt Promenzo begeleidt en ondersteunt mensen met ernstige psychiatrische of psychische problemen bij het zoeken naar, vinden en behouden van

Nadere informatie

De Winckelsteegh. voor mensen met een ernstig verstandelijke handicap

De Winckelsteegh. voor mensen met een ernstig verstandelijke handicap De Winckelsteegh voor mensen met een ernstig verstandelijke handicap Maak kennis met De Winckelsteegh Wil je deze brochure lezen in eenvoudige taal? Zoek de plaatjes van het vergrootglas. Daaronder staan

Nadere informatie

OP-STAP. Een oriëntatie- en activeringsmodule naar werk op de reguliere arbeidsmarkt voor personen met een psychosociale kwetsbaarheid

OP-STAP. Een oriëntatie- en activeringsmodule naar werk op de reguliere arbeidsmarkt voor personen met een psychosociale kwetsbaarheid OP-STAP Een oriëntatie- en activeringsmodule naar werk op de reguliere arbeidsmarkt voor personen met een psychosociale kwetsbaarheid Christel WITGEERS 1 Jobcentrum vzw is een centrum voor gespecialiseerde

Nadere informatie

Centrum voor Beschut Wonen De Sprong

Centrum voor Beschut Wonen De Sprong Centrum voor Beschut Wonen De Sprong Deze zorgvoorziening maakt deel uit van de vzw Emmaüs. Maatschappelijke zetel: Edgard Tinellaan 1c - 2800 MECHELEN Centrum voor Beschut Wonen en Psychiatrische Zorg

Nadere informatie

De Schakel. Arbeidstrainingscentrum

De Schakel. Arbeidstrainingscentrum De Schakel Arbeidstrainingscentrum Eleos in het kort Eleos is een landelijk werkende instelling voor gereformeerde geestelijke gezondheidszorg. Zij biedt behandeling en begeleiding aan mensen met ernstig

Nadere informatie

Opvolging hefboomproject 2 Streekpact 2013-2018 Zuid-West-Vlaanderen Zuid-West ontwikkelt en werft talent

Opvolging hefboomproject 2 Streekpact 2013-2018 Zuid-West-Vlaanderen Zuid-West ontwikkelt en werft talent Opvolging hefboomproject 2 Streekpact 2013-2018 Zuid-West-Vlaanderen Zuid-West ontwikkelt en werft talent 16 maart 2015 Inleiding Luc Decavel Voorzitter SERR Zuid-West-Vlaanderen Rapportering Streekpact

Nadere informatie

Helpdesk sociaal aanbesteden

Helpdesk sociaal aanbesteden Helpdesk sociaal aanbesteden Wat kan Interwaas voor u betekenen? Midden 2010 startte Interwaas de helpdesk sociaal aanbesteden op. Bedoeling is om lokale overheden te helpen bij het duurzamer aanbesteden.

Nadere informatie

Wat brengen we jullie vandaag:

Wat brengen we jullie vandaag: WIN² 1 Wat brengen we jullie vandaag: Wat is Win² Doelstellingen Visie en kader Cijfers Evoluties De Stuurgroep: Samenstelling Doelstellingen Acties en uitdagingen Vraagstelling en wat kunnen wij leren

Nadere informatie

Op weg naar een nieuw MAATWERKDECREET

Op weg naar een nieuw MAATWERKDECREET Op weg naar een nieuw MAATWERKDECREET Kader - situering Vlaams Regeerakkoord Sociale Economie => 2 pijlers: Lokale Diensteneconomie Maatwerk Beschutte werkplaatsen Sociale werkplaatsen Invoegmaatregel

Nadere informatie

Guido Maertens (De Sleutel), Marleen Van Staey (Similes), Liesbeth Felix (ANA) Dirk Meeus (CGG VAGGA) Leen van Assche (CGG Andante)

Guido Maertens (De Sleutel), Marleen Van Staey (Similes), Liesbeth Felix (ANA) Dirk Meeus (CGG VAGGA) Leen van Assche (CGG Andante) VERSLAG THEMAGROEP VTO EN ARBEID 12 MAART 2014 Aanwezigen: Pascal Seeldraeyers (Jobkanaal), Geert Kerstens (Uilenspiegel), Menno Fransen (Tsedek), Sven Ceustermans (MTA De Link), Peter Mous (Vzw De Link,

Nadere informatie

Werkpro in Noord-Nederland

Werkpro in Noord-Nederland Werkpro in Noord-Nederland Korte karakteristiek Werkpro is een bedrijf dat zich bezighoudt met werk en maatschappelijke dienstverlening. Het biedt activiteiten en begeleiding voor mensen die op eigen houtje

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 25 september 2014 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Peter Bellens Telefoon: 03 240 52 40 Agenda nr. 9/6 Budget 2014. Herverdeling van het krediet

Nadere informatie

Bijlage 11: Stellingen voor focusgroepen activering. Thema s voor de focusgroepen activering

Bijlage 11: Stellingen voor focusgroepen activering. Thema s voor de focusgroepen activering Bijlage 11: Stellingen voor focusgroepen activering Thema s voor de focusgroepen activering Tekst door inleider : De thema s waarover in de focusgroep gediscussieerd wordt, zijn weergegeven in een overzicht.

Nadere informatie

Visie. Herstel of recovery visie: Geloof dat het zetten van stappen naar werk bijdraagt aan herstel en gezondheid van persoon in kwestie

Visie. Herstel of recovery visie: Geloof dat het zetten van stappen naar werk bijdraagt aan herstel en gezondheid van persoon in kwestie RIZIV GTB- VDAB Visie Herstel of recovery visie: Geloof dat het zetten van stappen naar werk bijdraagt aan herstel en gezondheid van persoon in kwestie 1. Historiek 1. Twee jaar pilootproject Samenwerking

Nadere informatie

VVSG Trefdag Samen tegen Armoede wij ook 13/12/2010

VVSG Trefdag Samen tegen Armoede wij ook 13/12/2010 VVSG Trefdag Samen tegen Armoede wij ook 13/12/2010 Koen Clijsters Algemeen diensthoofd OCMW Heusden-Zolder Tel. 011/45.61.50 koen.clijsters@ocmwheusdenzolder.be Heusden- Zolder Provincie Limburg 31.500

Nadere informatie

Onderwerp: projectoproep 2 april 2015 Subsidies voor sociale economie projecten in de provincie Antwerpen

Onderwerp: projectoproep 2 april 2015 Subsidies voor sociale economie projecten in de provincie Antwerpen NOTA Datum: 2 april 2015 Van: Dienst Economie en Internationale Samenwerking Team Sociale Economie Onderwerp: projectoproep 2 april 2015 Subsidies voor sociale economie projecten in de provincie Antwerpen

Nadere informatie

FREDERIK DECLERCQ ARBEIDSCOACH MIRABELLO

FREDERIK DECLERCQ ARBEIDSCOACH MIRABELLO FREDERIK DECLERCQ ARBEIDSCOACH MIRABELLO Arbeidscoaching in een vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg ART 107 Psycho-sociaal revalidatiecentrum Mirabello Arbeidscoaching Art 107 Ziekenhuizen

Nadere informatie

CVD Aanbod Dagbesteding

CVD Aanbod Dagbesteding CVD Aanbod Dagbesteding Waar kunnen we u mee van dienst zijn? Centrum Voor Dienstverlening / www.cvd.nl Voor veel mensen is werk een belangrijk onderdeel in het leven. Wie zich prettig voelt in zijn werk

Nadere informatie

Begeleid Werken HET ROER

Begeleid Werken HET ROER Begeleid Werken HET ROER Begeleid Werken is een droomjob voor volwassenen met een verstandelijke beperking van Het Roer. Dagcentra, woonvormen, ambulante begeleiding Het Roer Unit Het Roer biedt zorg en

Nadere informatie

vzw OpWeg Infobrochure rechtstreeks toegankelijke hulp

vzw OpWeg Infobrochure rechtstreeks toegankelijke hulp vzw OpWeg Infobrochure rechtstreeks toegankelijke hulp 1 WIE ZIJN WIJ vzw OpWeg is een ambulante dienst voor volwassenen met een beperking, erkend en gesubsidieerd door het Vlaams Agentschap voor Personen

Nadere informatie

Sociale Werkplaatsen De Sleutel. Mahatma Gandhistraat 2A 9000 Gent 09/232.58.08

Sociale Werkplaatsen De Sleutel. Mahatma Gandhistraat 2A 9000 Gent 09/232.58.08 Sociale Werkplaatsen De Sleutel Mahatma Gandhistraat 2A 9000 Gent 09/232.58.08 VZW SWP De Sleutel is een werking die behoort tot de algemene werking van De Sleutel. De visie van beide organisaties is dan

Nadere informatie

Tewerkstelling. Algemene Vergadering Welzijnsoverleg Herentals 31 januari 2007. Projecteigenaar. Projectfiche tewerkstelling

Tewerkstelling. Algemene Vergadering Welzijnsoverleg Herentals 31 januari 2007. Projecteigenaar. Projectfiche tewerkstelling Algemene Vergadering Welzijnsoverleg Herentals 31 januari 2007 Algemene vergadering Welzijnsoverleg Herentals Tewerkstelling Projecteigenaar! strategisch verantwoordelijke: ISOM! operationeel verantwoordelijke:

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. ML 3 TK 3 LH 7 GV 5 VL 6 TH 6 EW 6 ZK 5 Individueel Beschut Wonen 7 Totaal 48

Jaarverslag 2014. ML 3 TK 3 LH 7 GV 5 VL 6 TH 6 EW 6 ZK 5 Individueel Beschut Wonen 7 Totaal 48 Maatschappelijke zetel: Krijkelberg 1, 336 Bierbeek Aanloopadres: Vital Decosterstraat 86, 3 Leuven Tel: 16 24 8 www.vzwwalden.be In dit verslag vindt u een overzicht voor het jaar 14 van de werking van

Nadere informatie

Hoofdlijnen. van het

Hoofdlijnen. van het Hoofdlijnen van het BELEIDSPLAN Terug naar de samenleving December 2013 Stichting De Overbrugging Graaf van Egmondstraat 48 KvKnummer 000024369104 www.deoverbrugging.nl Inhoud 1 Doel... 2 2 Doelgroep...

Nadere informatie

VERSLAG VERGADERING 2 SARA NETWERKPLATFORM FUNCTIE 3 THEMAGROEP ARBEID (PC SINT AMEDEUS ) MORTSEL 17 SEPTEMBER 12

VERSLAG VERGADERING 2 SARA NETWERKPLATFORM FUNCTIE 3 THEMAGROEP ARBEID (PC SINT AMEDEUS ) MORTSEL 17 SEPTEMBER 12 VERSLAG VERGADERING 2 SARA NETWERKPLATFORM FUNCTIE 3 THEMAGROEP ARBEID (PC SINT AMEDEUS ) MORTSEL 17 SEPTEMBER 12 Aanwezigen: De Preter Marc (BW De Brug), Fransen Menno (TSEDEK), Van Staey Marleen (Similes),

Nadere informatie

Socioprofessionele reïntegratie. Conny Daens, GTB

Socioprofessionele reïntegratie. Conny Daens, GTB Socioprofessionele reïntegratie Conny Daens, GTB GTB - dienst, vzw die vanuit de werkwinkels heel nauw samenwerkt met VDAB binnen een samenwerkingsakkoord voor personen met een werkvraag. - Onderscheidt

Nadere informatie

Sta versteld... en ontdek wat WEB voor u kan betekenen.

Sta versteld... en ontdek wat WEB voor u kan betekenen. Sta versteld... en ontdek wat WEB voor u kan betekenen. WAT KAN WEB VOOR U BETEKENEN? 1 2 WIJ VINDEN DE JUISTE WERKNEMER VOOR UW BEDRIJF OF ORGANISATIE WEB bereikt jaarlijks een 1000-tal werkzoekenden.

Nadere informatie

Wat is Kinderman? Vanuit de thuiszorg is Kinderman begin 2009 ontstaan. Onderdeel hiervan is het Sociaal Service Team, verder te noemen SST

Wat is Kinderman? Vanuit de thuiszorg is Kinderman begin 2009 ontstaan. Onderdeel hiervan is het Sociaal Service Team, verder te noemen SST Kinderman Wat is Kinderman? Vanuit de thuiszorg is Kinderman begin 2009 ontstaan. Onderdeel hiervan is het Sociaal Service Team, verder te noemen SST Wat biedt Kinderman? Kinderman heeft een missie die

Nadere informatie

Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking

Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking 1 Er zíjn in zorg Ieder mens is uniek. Mensen met een verstandelijke beperking hebben vaak wat meer hulp nodig om hun eigen,

Nadere informatie

Activiteitenverslag. Kiezen voor De Kringwinkel is mensen en producten nieuwe kansen bieden

Activiteitenverslag. Kiezen voor De Kringwinkel is mensen en producten nieuwe kansen bieden v e r s l a g VOORUITBLIK Activiteitenverslag Kiezen voor De Kringwinkel is mensen en producten nieuwe kansen bieden Aalter Weibroekdreef 45 Maldegem Vliegplein 54 Eeklo Slachthuisstraat 2b Assenede Brouwershofstraat

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 27 november 2014 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Peter Bellens Telefoon: 03 240 52 40 Agenda nr. 9/5 Budget 2014. Herverdeling van het krediet

Nadere informatie

InFoP 2. Informatie voor Familieleden omtrent Psychose. Inhoud. Behandeling van psychose De rol van andere interventies

InFoP 2. Informatie voor Familieleden omtrent Psychose. Inhoud. Behandeling van psychose De rol van andere interventies Informatie voor Familieleden omtrent Psychose InFoP 2 Inhoud Introductie Module I: Wat is een psychose? Module II: Psychose begrijpen? Module III: Behandeling van psychose de rol van medicatie? Module

Nadere informatie

Resultaten inventarisatie en behoefteonderzoek vorming

Resultaten inventarisatie en behoefteonderzoek vorming Resultaten inventarisatie en behoefteonderzoek vorming 1. Gegevens respondenten 32 sociale werkplaatsen en/of arbeidszorgcentra werkten mee aan de vragenlijst. Deze groep bestond voor 38% uit sociale werkplaatsen

Nadere informatie

Het Tussenhuis. P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l. Afdeling voor resocialisatie, training en reïntegratie

Het Tussenhuis. P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l. Afdeling voor resocialisatie, training en reïntegratie P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l Het Tussenhuis Afdeling voor resocialisatie, training en reïntegratie Stationsstraat 22 C 2570 Duffel tel: 015 30 40 30 www.pz-duffel.be Informatie voor

Nadere informatie

WERK EN ACTIVERING ACTIEF WERK EN ACTIVERING PARTICIPEREN

WERK EN ACTIVERING ACTIEF WERK EN ACTIVERING PARTICIPEREN ACTIEF WERK EN ACTIVERING WERK EN ACTIVERING PARTICIPEREN WERK EN ZINVOL BEZIG ZIJN RE-INTEGRATIE IN DE MAATSCHAPPIJ Neos werkt actief aan een samenleving waarin ieder mens telt. Wij bieden direct zorg,

Nadere informatie

WERK EN ACTIVERING ACTIEF WERK EN ACTIVERING PARTICIPEREN

WERK EN ACTIVERING ACTIEF WERK EN ACTIVERING PARTICIPEREN ACTIEF PARTICIPEREN Werk EN ZINVOL BEZIG ZIJN RE-INTEGRATIE IN DE MAATSCHAPPIJ Neos werkt actief aan een samenleving waarin ieder mens telt. Wij bieden direct zorg, veiligheid en onderdak voor jongeren,

Nadere informatie

iedereen kan meedoen aan de maatschappij en zelfstandig kan blijven wonen. Het gaat bijvoorbeeld om mensen met beperkingen

iedereen kan meedoen aan de maatschappij en zelfstandig kan blijven wonen. Het gaat bijvoorbeeld om mensen met beperkingen Gemeente Almelo Gemeente Almelo De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zorgt ervoor dat iedereen kan meedoen aan de maatschappij en zelfstandig kan blijven wonen. Het gaat bijvoorbeeld om mensen met

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.747 ----------------------------- Zitting van woensdag 13 oktober 2010 -------------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.747 ----------------------------- Zitting van woensdag 13 oktober 2010 ------------------------------------------------- A D V I E S Nr. 1.747 ----------------------------- Zitting van woensdag 13 oktober 2010 ------------------------------------------------- Outplacement - werknemers van beschutte en sociale werkplaatsen

Nadere informatie

De Meander is er voor mensen die een vraag hebben naar informatie, ondersteuning of begeleiding rond

De Meander is er voor mensen die een vraag hebben naar informatie, ondersteuning of begeleiding rond De Meander is er voor mensen die een vraag hebben naar informatie, ondersteuning of begeleiding rond alcohol, illegale drugs, medicatie en gokken. Doelgroep Meander: Iedereen met problemen in verband met

Nadere informatie

Relatiebeheerders Land- en Tuinbouw Provincie Antwerpen Gemeente Relatiebeheerder Adres

Relatiebeheerders Land- en Tuinbouw Provincie Antwerpen Gemeente Relatiebeheerder Adres Relatiebeheerders Land- en Tuinbouw Provincie Antwerpen Gemeente Relatiebeheerder Adres Aartselaar Arendonk Baarle Hertog Balen Balen Tel: 014 44 83 63 Beerse jef.meuws@kbc.be Beerse Tel: 014 44 83 45

Nadere informatie

ACTIVITEITEN- VERSLAG VERSLAG BLIK OP DE TOEKOMST. www.kwmeetjesland.be

ACTIVITEITEN- VERSLAG VERSLAG BLIK OP DE TOEKOMST. www.kwmeetjesland.be VERSLAG 2012 BLIK OP DE TOEKOMST ACTIVITEITEN- VERSLAG v.u. Luc Joos, Slachthuisstraat 2b, Eeklo GRATIS OPHALING www.kwmeetjesland.be Aalter Weibroekdreef 45 Maldegem Vliegplein 54 Eeklo Slachthuisstraat

Nadere informatie

SYNAPS. 8 mei 2014, Beernem. Studiemoment Doorverwijzen van mensen met een Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH)

SYNAPS. 8 mei 2014, Beernem. Studiemoment Doorverwijzen van mensen met een Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) SYNAPS West-Vlaams samenwerkingsverband NAH i.s.m. Studiemoment Doorverwijzen van mensen met een Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) Hoe mensen met een NAH helpen bij het zoeken naar de best passende ondersteuning

Nadere informatie

Absinth groenonderhoud

Absinth groenonderhoud Absinth groenonderhoud U wilt een betaalbaar onderhoud voor uw bos, plantsoen of park een op maat gesneden voorstel een sociaal verantwoorde aanpak Wij bieden Groenonderhoud met weinig machinale taken

Nadere informatie

PRIT praat INTERSECTORAAL. 12 december 2013

PRIT praat INTERSECTORAAL. 12 december 2013 PRIT praat INTERSECTORAAL 12 december 2013 Wie is de persoon met een psychische kwetsbaarheid of psychiatrische problematiek? Enkele cijfers (Itinera) Als 3 willekeurige Belgen rond een tafel zitten,

Nadere informatie

NETWERK GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG REGIO IEPER - DIKSMUIDE

NETWERK GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG REGIO IEPER - DIKSMUIDE NETWERK GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG REGIO IEPER - DIKSMUIDE Situering De overheid ontwikkelde een globale visie op wat er nodig is om te komen tot een (nog) betere geestelijke gezondheidszorg, weliswaar

Nadere informatie

Sociale inclusie in overheidsopdrachten en samenwerking met reguliere bouwbedrijven

Sociale inclusie in overheidsopdrachten en samenwerking met reguliere bouwbedrijven Sociale inclusie in overheidsopdrachten en samenwerking met reguliere bouwbedrijven Case Energiesnoeiers Event Sociale Economie stimuleren via overheidsopdrachten: illusie of nabije toekomst? 29 september

Nadere informatie

KRINGLOOPCENTRUM HAGELAND GAAT VAN START

KRINGLOOPCENTRUM HAGELAND GAAT VAN START 1996 KRINGLOOPCENTRUM HAGELAND GAAT VAN START Kringloopcentrum Hageland startte begin 1996 als gezamenlijk initiatief van IGO-Leuven, het ACW, het ABVV, de beschutte werkplaats Blankedale, de vierde-wereld

Nadere informatie

AMERPOORT DIENSTVERLENING AAN MENSEN MET EEN VERSTANDELIJKE BEPERKING

AMERPOORT DIENSTVERLENING AAN MENSEN MET EEN VERSTANDELIJKE BEPERKING AMERPOORT DIENSTVERLENING AAN MENSEN MET EEN VERSTANDELIJKE BEPERKING Amerpoort: deskundig en betrokken Amerpoort is een organisatie die diensten verleent aan mensen met een verstandelijke beperking. We

Nadere informatie

De Lindeboom Ammerzoden

De Lindeboom Ammerzoden De Lindeboom Ammerzoden BrabantZorg Zorg en ondersteuning bieden tijdens het ouder worden. Dat is de kern van ons werk. Niet alleen op de momenten dat het nodig is, maar ook omdat we ouder worden zo aangenaam

Nadere informatie

Beleidsnotitie dagbesteding Senioren+

Beleidsnotitie dagbesteding Senioren+ Beleidsnotitie dagbesteding Senioren+ Beleidsnotitie Dagbesteding Auteur(s) T. Dries Datum Oktober 2009 Advies/instemming: Managementteam 27 oktober 2009 Centrale Verwantenraad 26 januari 2010 Centrale

Nadere informatie

Maak kennis met Nieuwmarke

Maak kennis met Nieuwmarke Maak kennis met Nieuwmarke 1 LSG-Rentray alle zorg voor jeugdzorg Perspectief voor jongeren en samenleving LSG-Rentray alle zorg voor jeugdzorg Welkom bij Nieuwmarke Iedere jongere is uniek in zijn ontwikkeling.

Nadere informatie

Ambtenaren / managers Ambtenaren die werken met moeilijk bereikbare groepen

Ambtenaren / managers Ambtenaren die werken met moeilijk bereikbare groepen Bijlage Overzicht Doelgroepen Overzicht Doelgroepen participerend in Wmo-werkplaatsen Wmo werkplaats Participerende doelgroepen praktijken Actieve burgers Actieve burgers Actieve buurtbewoners / managers

Nadere informatie

Psychische problemen : waar kan ik terecht?

Psychische problemen : waar kan ik terecht? Psychische problemen : waar kan ik terecht? Marc Vermeire Dag van de Zorg 17 maart 2012 1 Voorkomen van psychische stoornissen (ESEMeD-studie 2002) 10,7 % stoornis voorbije jaar (850.000 6 % angststoornis

Nadere informatie

SOCIALE ECONOMIE: LOKALE DIENSTENECONOMIE

SOCIALE ECONOMIE: LOKALE DIENSTENECONOMIE SOCIALE ECONOMIE: LOKALE DIENSTENECONOMIE lokale sociale economie Steden en gemeenten kunnen een belangrijke rol spelen in lokale sociale economie LDE: initiëren van uitbouw aanvullende diensten die beantwoorden

Nadere informatie

IrisZorg. verslavingszorg. en maatschappelijke opvang. dicht bij mensen, ver in zorg

IrisZorg. verslavingszorg. en maatschappelijke opvang. dicht bij mensen, ver in zorg IrisZorg verslavingszorg en maatschappelijke opvang dicht bij mensen, ver in zorg > IrisZorg: dicht bij mensen, ver in zorg Bij IrisZorg kan iedereen rekenen op de deskundigheid en betrokkenheid van onze

Nadere informatie

Reactie op conceptnota Van arbeidszorg naar een nieuw geïntegreerd beleidskader W². 03 oktober 2011

Reactie op conceptnota Van arbeidszorg naar een nieuw geïntegreerd beleidskader W². 03 oktober 2011 Vlaams Netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen vzw Aromagebouw / Vooruitgangstraat 323 bus 6 (3 de verdieping) / 1030 Brussel / tel. 02-204 06 50 / fax : 02-204 06 59 info@vlaams-netwerk-armoede.be

Nadere informatie

Blz.3 regel 7 arbeidsgeneesheren, wel: adviserend geneesheren.

Blz.3 regel 7 arbeidsgeneesheren, wel: adviserend geneesheren. VERSLAG THEMAGROEP VTO EN ARBEID WOENSDAG 9 DECEMBER 2015 Aanwezigen: Dirk Goeminne (voorzitter themagroep arbeid), Marleen Van Staey (Similes), Lynn Fransen (GTB Antwerpen),Guido Maertens (De Sleutel),

Nadere informatie

Abagg. Ambulante Begeleiding Aan Geïnterneerden met een verstandelijke beperking in de Gevangenis

Abagg. Ambulante Begeleiding Aan Geïnterneerden met een verstandelijke beperking in de Gevangenis Abagg Dienstverleningscentrum t Zwart Goor Ambulante Begeleiding Aan Geïnterneerden met een verstandelijke beperking in de Gevangenis Geïnterneerden met een verstandelijke beperking of een autismespectrumstoornis

Nadere informatie

Vereniging Zonder Winstoogmerk (vzw): legale term voor een non profit vereniging in België.

Vereniging Zonder Winstoogmerk (vzw): legale term voor een non profit vereniging in België. www.socialbiz.eu Sociale Onderneming Informatiefiche T ATELIER (BELGIË) Opgericht in 2000 Rechtsvorm Vereniging Zonder Winstoogmerk (vzw): legale term voor een non profit vereniging in België. Sector Werkgebied

Nadere informatie

Begeleid Wonen. www.st-neos.nl. Maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld

Begeleid Wonen. www.st-neos.nl. Maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld Begeleid Wonen www.st-neos.nl Maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld De stichting Neos is een organisatie voor maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld. De organisatie richt zich

Nadere informatie

15/12/'11 De Halloweenwandeling Griezelbuiten van Hier is Ginderbuiten! wint de Culturele publieksprijs 2011.

15/12/'11 De Halloweenwandeling Griezelbuiten van Hier is Ginderbuiten! wint de Culturele publieksprijs 2011. Gazet van Antwerpen Promo Nieuwe BMW 3 Reeks Berline vanaf 285*/maand Word GvA-correspondent! Solliciteer nu! Bezorg ons uw leukste foto's van jonge antwerpen > mol Griezelbuiten wint Culturele Publieksprijs

Nadere informatie

dagbesteding tot betaald

dagbesteding tot betaald Heliomare Van tot Vandagbesteding dagbesteding betaald werk werk tot betaald Meer ka ns passend op werk Heliomare onderwijs revalidatie wonen arbeidsintegratie dagbesteding sport 'Ik werk al weer vijf

Nadere informatie

Overzicht ondersteuning Voorbeeld: Arno

Overzicht ondersteuning Voorbeeld: Arno Overzicht ondersteuning Voorbeeld: Arno Arno Arno is 32 jaar. Hij heeft autisme en een matige verstandelijke beperking. Arno woont alleen in zijn eigen huis. Overdag gaat hij naar een dagcentrum. Hij ontvangt

Nadere informatie

Groep Maatwerk. Werkgeversfederatie

Groep Maatwerk. Werkgeversfederatie Groep Maatwerk Werkgeversfederatie 1 Vertegenwoordigen alle 49 voormalige Vlaamse BW Externe opdracht: belangenbehartiging, informatieverspreiding promotie Interne opdracht (leden): informatieuitwisseling

Nadere informatie

De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de

De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de OCMW s met regels voor de financiële aspecten van de

Nadere informatie

Wat vinden wij belangrijk? Er zijn een aantal zaken die wij erg belangrijk vinden in Van Celsthuis.

Wat vinden wij belangrijk? Er zijn een aantal zaken die wij erg belangrijk vinden in Van Celsthuis. Onze opdracht Wij willen met behulp van verschillende vormen van hulpverlening voor kinderen, jongeren en hun gezinnen met ernstige opvoedingsproblemen de meest kwalitatieve hulpverlening op maat realiseren,

Nadere informatie

Opleidingsvorm 1 (OV1) Voor jongeren met een mentale beperking of een motorische en/of meervoudige beperking

Opleidingsvorm 1 (OV1) Voor jongeren met een mentale beperking of een motorische en/of meervoudige beperking Opleidingsvorm 1 (OV1) Voor jongeren met een mentale beperking of een motorische en/of meervoudige beperking Opleidingsvorm 1 Secundair onderwijs op maat Jongeren tussen 13 en 21 jaar met een mentale beperking

Nadere informatie

WELKOM OP DE BEHANDELEENHEID NAH KADANS

WELKOM OP DE BEHANDELEENHEID NAH KADANS WELKOM OP DE BEHANDELEENHEID NAH KADANS Psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniënhuis Andreas Vesaliuslaan 39 2980 Zoersel Tel. 03 380 30 11 pzbethanienhuis@emmaus.be www.pzbethanienhuis.be Binnen en buiten met

Nadere informatie

Project Wonen & Welzijn Brugge werken aan netwerken

Project Wonen & Welzijn Brugge werken aan netwerken Project Wonen & Welzijn Brugge werken aan netwerken 1. Situering van het project 2. Stand van zaken 3. Ervaringen Wonen & Welzijn Brugge 2 1. Wie is onze doelgroep? - volwassen personen met psychische

Nadere informatie

In te vullen door de behandelend geneesheer (bij voorkeur psychiater) en. terug te zenden t.a.v. de coördinerend psychiater van vzw Pro Mente:

In te vullen door de behandelend geneesheer (bij voorkeur psychiater) en. terug te zenden t.a.v. de coördinerend psychiater van vzw Pro Mente: vzw PRO MENTE Beschut Wonen in de geestelijke gezondheidszorg AANMELDINGSFORMULIER Tel: +32(0)3 766 67 09 Fax: +32(0)3 766 10 59 team@promente.be www.promente.be Hazewindstraat 41 9100 Sint-Niklaas vzw

Nadere informatie

Klimop. P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l. Dagactiviteitencentrum

Klimop. P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l. Dagactiviteitencentrum P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l Klimop Dagactiviteitencentrum Stationsstraat 22 C 2570 Duffel tel: 015 30 40 30 klimop@emmaus.be www.pz-duffel.be Informatie voor patiënten en verwijzers

Nadere informatie

Deeltijdbehandeling. Mondriaan. Informatie voor cliënten. Ouderen. voor geestelijke gezondheid

Deeltijdbehandeling. Mondriaan. Informatie voor cliënten. Ouderen. voor geestelijke gezondheid Deeltijdbehandeling Informatie voor cliënten Ouderen Mondriaan voor geestelijke gezondheid Ouderen Deeltijdbehandeling De Divisie Ouderen is een onderdeel van Mondriaan. We verlenen hulp aan mensen van

Nadere informatie

Arbeidsmatige dagbesteding werkt

Arbeidsmatige dagbesteding werkt Arbeidsmatige dagbesteding werkt Marjet van Houten 14 maart 2014 18-03-14 Programma Welkom, kennismaking Korte inleiding arbeidsmatige dagbesteding Samenloop met beschut werken Wat komt er op het bordje

Nadere informatie

GOED GEVOEL Een afdeling van Mivas

GOED GEVOEL Een afdeling van Mivas GOED GEVOEL Een afdeling van Mivas Missie als uitgangspunt bij alle acties Goed Gevoel verenigt in haar sociale kruidenier 't Hofke en sociaal restaurant Kome Netemensen in armoede, vrijwilligers en werknemers

Nadere informatie

Vrouwencentrum. 20 jaar vrouwencentrum

Vrouwencentrum. 20 jaar vrouwencentrum Vrouwencentrum 20 jaar vrouwencentrum Opstart 1991vanuit sociale dienst alleenstaande, gescheiden vrouwen beperkt budget, soms schulden Vragen over opvoeding van hun kinderen, hoederecht, onderhoudsgeld,

Nadere informatie