VOORZORG INFO

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2 0 1 0 VOORZORG INFO"

Transcriptie

1 o k t o b e r VOORZORG INFO 16 De Voorzorg voortvarend aan de slag met nieuwe projecten Maak kennis met Dennis Budé van ons Bedrijfsbureau Wethouder Riet de Wit onthult Parc Buirette

2 Recht op huurtoeslag? Huurders kunnen een huurtoeslag krijgen, afhankelijk van de hoogte van hun inkomen en/of vermogen. Die huurtoeslag kunt u aanvragen met een speciaal formulier. Dat is telefonisch verkrijgbaar bij de Belastingdienst: Hebt u vragen of twijfelt u over de gegevens die u moet invullen op het aanvraagformulier? Neem dan contact op met Woningstichting De Voorzorg, tel , misschien kunnen wij u helpen hierbij. U kunt verder terecht tijdens het spreekuur op ons kantoor. Als u al huurtoeslag ontvangt is het belangrijk dat u veranderingen meldt aan de dienst Toeslagen van de Belastingdienst. Dit moet u zelf doen en geldt voor wijzigingen in inkomen en samenstelling van het gezin. Veranderingen in de woning zelf waaraan een huurverhoging is verbonden, dient u eveneens te melden. Klachten over de woonomgeving De afdeling Beheer en Onderhoud van de gemeente Heerlen zorgt voor de openbare ruimte (groenvoorzieningen, wegen, trottoirs, rioleringen e.d.). Voor meldingen of klachten over milieu, drugsoverlast, verkeer, bestrating, verlichting, stadsreiniging en rioleringen kunt u bellen met de Servicetelefoon Openbare Ruimte, tel Dit nummer is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van tot uur, daarbuiten alleen voor calamiteiten. Bereikbaarheid Servicedienst Als in uw woning een mankement of een storing optreedt, kunt u rechtstreeks contact opnemen met onze Servicedienst. Die is bereikbaar van maandag t/m donderdag van tot uur en van tot uur. Op vrijdag zijn zij bereikbaar tussen en uur. Als u belt buiten de genoemde tijden (uitsluitend in spoedgevallen) krijgt u een antwoordapparaat aan de lijn waar u een bericht kunt achterlaten. Uitsluitend voor zeer DRINGENDE klachten zijn zij eveneens bereikbaar s avonds, in het weekeinde of op feestdagen. Het gaat hierbij om klachten die beslist niet kunnen wachten tot de eerstvolgende werkdag. Spreek na de pieptoon uw boodschap of uw klacht in en vermeld duidelijk uw naam, adres en woonplaats en vergeet vooral uw telefoonnummer niet. U wordt zo spoedig mogelijk teruggebeld. Het telefoonnummer is Voor alle ontstoppingen kunt u rechtstreeks contact opnemen met Van der Velden Rioolbeheer, tel Woningstichting De Voorzorg Heisterberg 70, 6431 JC Hoensbroek Postbus 40, 6430 AA Hoensbroek Tel Servicedienst: Openingstijden maandag t/m donderdag uur en uur. vrijdag uur (de servicedienst tot uur) Spreekuur: Dinsdag, woensdag en donderdag tussen en uur colofon Voorzorg info is een uitgave van Woningstichting De Voorzorg te Hoensbroek. Deze uitgave verschijnt ongeveer 1 x per kwartaal Redactie: Afdeling verhuur/bewonerszaken, Céline Meijs, woonconsulent Tekst en vormgeving: Mediaan Communicatie Projecten bv Druk: Van Hooren drukkerij en Repro bv Fotografie: Arnaud Nilwik Aan de inhoud van dit informatiebulletin kunnen geen rechten worden ontleend.

3 Goed nieuws In deze tijd van economische achteruitgang en crises, een kabinetsformatie die traag verloopt en een woningmarkt met prijzen die nog steeds onder druk staan kan ik gelukkig vaststellen dat er wat onze woningstichting betreft ook positief en goed nieuws gemeld kan worden. In het bijzonder heb ik het over Parc Buirette en twee aansprekende nieuwbouwprojecten in Brunssum. Om met het eerste te beginnen: op 19 augustus was wethouder Riet de Wit van de gemeente Heerlen onze gast om de naam van ons nieuwbouwcomplex in Meezenbroek te onthullen. Gekozen is voor Parc Buirette, een naam met een historische achtergrond waarover u elders in dit nummer meer kunt lezen. In aanwezigheid van een grote groep tevreden en enthousiaste huurders vond die dag een feestelijke bijeenkomst plaats. Daarin werd onder andere gewezen op de behoefte aan zorgwoningen voor ouderen in MSP en de mogelijkheden die Parc Buirette in dat kader biedt. Ook waren er complimenten aan het adres van onze stichting waar het de evenwichtige verhouding tussen huurprijs en woongenot betreft. In Brunssum zijn we in de zomer gestart met werkzaamheden voor een appartementencomplex met 38 luxe seniorenwoningen met parkeervoorzieningen in de Kruisbergstraat op de plaats van het voormalige bejaardenverzorgingshuis aldaar. Het is een project met veel allure op een prachtige locatie nabij het centrum van Brunssum dat de toekomstige bewoners heel wat faciliteiten biedt. We zijn er bijzonder trots op dat we dit project vlot hebben kunnen trekken. In dit nummer van De Voorzorg Info leest u er meer over. Daarnaast zijn we in Brunssum begonnen met de bouw van 8 levensloopbestendige en geschakelde seniorenwoningen in de Bongardstraat. In de volgende editie van De Voorzorg Info komen we hier uitvoerig op terug en informeren wij u graag over de bijzonderheden van dit nieuwe project. 3 U ziet het: De Voorzorg zit niet stil. Deze drie projecten laten zien, dat we de woningmarkt in de regio bedienen met nieuwe woningen voor diverse doelgroepen, in dit geval senioren. In de toekomst zullen we dit beleid voortzetten en u op de hoogte houden van actuele ontwikkelingen en projecten. Ook op onze website informeren we u hier regelmatig over. Jos Kerkhoffs Directeur Geef inbrekers geen kans 6 Deuren zijn het meest populair bij inbrekers. Geen wonder: met een simpele schroevendraaier wrikt hij de ruimte tussen de deur en het kozijn namelijk in een oogwenk open. Een goed slot alleen is dan niet voldoende. Bovendien zijn we vaak slordig met deuren. Bijvoorbeeld als we even boodschappen doen en de voordeur niet afsluiten met de sleutel. Een wereldkans voor een gelegenheidsinbreker! Behalve als er aparte veiligheidsstrips tussen deur en kozijn worden gemonteerd. Zelfs als de deur niet op slot is, zorgen die strips ervoor dat de deur potdicht blijft en de inbreker niet binnenkomt. Deze veiligheidsstrips kennen 2 stalen delen die u snel en simpel monteert aan de buitenkant van de deur. Zodra de deur dicht is, vormen ze een ijzersterke barrière tegen insluipers en inbrekers. Informeer bij uw bouwmarkt of bij een speciaalzaak naar de mogelijkheden. Laat ook geen ramen openstaan als u langer van huis gaat. Zorg bovendien voor hang- en sluitwerk dat is voorzien van het Politie Keurmerk Wonen. Als uw woning hieraan voldoet krijgt u een certificaat dat zelfs voordeel kan opleveren bij het afsluiten van een diefstal- of inbraakverzekering. Kijk voor meer informatie over het beveiligen van uw woning op 8

4 Informeer altijd vooraf wat in uw straat wel en niet mag Plaats niet zo maar een schotelantenne of Een tip: Vraag bij (meerdere) firma s een vrijblijvende en gratis offerte aan, zodat hiervoor geen kosten bij u in rekening worden gebracht. Wie aan zijn of haar woning van Woningstichting De Voorzorg zelf veranderingen wil aanbrengen, heeft daarbij te maken met het ZAV-beleid (ZAV=Zelf Aangebrachte Veranderingen). Grotendeels zijn de afspraken hierover al in het huurcontract vastgelegd. Het ZAV-beleid geeft de mogelijkheid om kleine veranderingen (die zonder noemenswaardige kosten ongedaan kunnen worden gemaakt) aan de woning aan te brengen. Deze mogen echter niet leiden tot schade, onveiligheid, waardedaling of wijziging in de verhuurbaarheid van de woning. Voor overige veranderingen en toevoegingen dient rekening te worden gehouden met voorwaarden. Als het bijvoorbeeld gaat om het plaatsen van een schotelantenne, rolluiken, schuttingen of hagen gelden meestal specifieke en situatiegebonden regels. Denk hierbij aan het gebruik van materialen, kleuren, afmetingen en de uitvoering of de plek waar die veranderingen komen. Deze voorwaarden zijn er om wildgroei te voorkomen in het beeld van de straat of de wijk waar u woont of wegens overheidsvoorschriften en om diverse verhuurtechnische redenen. Bij nieuwbouwcomplexen gelden vaker striktere regels om de oorspronkelijke uitstraling te behouden. U kunt pas starten met het aanbrengen van de gewenste veranderingen als hiervoor een schriftelijke overeenkomst is opgemaakt. Deze dient door zowel uzelf als door een vertegenwoordiger van de woningstichting getekend te zijn. Laat het ons weten wanneer de veranderingen gereed zijn, door middel van een telefoontje of door een duidelijke foto te sturen van het eindresultaat. Houdt in gedachte dat onderhoud, verzekering en aansprakelijkheid m.b.t. de aangebrachte veranderingen voor de huurder zijn. De verantwoordelijkheden voor overgenomen, reeds uitgevoerde, veranderingen gaan over op de nieuwe huurder. Vragen over dit artikel? Neem contact op met Bas Henstra, medewerker van de Technische Dienst (tel of via mail: Informeer altijd vooraf naar de mogelijkheden. De Technische Dienst van De Voorzorg staat u hierover graag te woord en verstrekt u de benodigde informatie. We willen natuurlijk te allen tijde voorkomen dat u al definitieve (financiële) afspraken heeft gemaakt met een firma of veranderingen heeft toegepast die niet binnen het beleid passen en geannuleerd resp. opgeheven moeten worden. Wij vragen u daarom, indien u veranderingen gaat toepassen, deze schriftelijk aan te vragen. 4

5 een rolluik Voor het plaatsen van een schutting, tuinhuisjes, rolluiken, zonwering etc. dient u vooraf een schriftelijke overeenkomst te sluiten met Woningstichting De Voorzorg. Hierbij is van belang dat u bij het aanvragen van deze overeenkomst zoveel mogelijk informatie aan ons verstrekt met betrekking tot de te gebruiken materialen, kleuren, situatietekening e.d.. U ontvangt van ons altijd schriftelijk bericht terug. Schotelantenne plaatsen? In het geval u een schotelantenne wil plaatsen is het van belang vooraf te weten dat: U vooraf een schriftelijke overeenkomst dient te sluiten met Woningstichting De Voorzorg. Bij het plaatsen op een balkon de bovenste helft van de schotel (vanaf het middelpunt) boven de reling van het balkon mag komen te staan. De schotel niet aan de gevel of het balkonhek bevestigd mag worden. Indien de schotel in de tuin geplaatst wordt, deze eveneens losstaand op een paal bevestigd dient te worden en niet hoger mag zijn dan 2 meter. De maximale diameter van een schotelantenne 60 cm is. Nieuwbouwplan de Schutse nadert voltooiing In de Dem in Hoensbroek realiseert De Voorzorg in de Prof. Asserstraat een nieuwbouwproject van 31 zorgbungalows voor senioren. In dit woonpark met veel comfort, groen en sfeervolle waterpartijen bouwt De Voorzorg tevens een zorgsteunpunt en 20 wooneenheden voor mensen met een verstandelijke beperking. De 6 verschillende types levensloopbestendige woningen hebben een woonzitkamer, een keuken, een eethoek, een ruime hoofdslaapkamer, die is gekoppeld aan een zorgbadkamer, en 2 overige slaapkamers. De bungalows zijn geschikt voor bewoners in een handbewogen rolstoel of met een scootmobiel. Het zorgsteunpunt maakt het voor ouderen of voor mensen met een beperking mogelijk om langer zelfstandig te blijven wonen. Het project in Hoensbroek nadert stilaan zijn voltooiing, de bouw vordert snel. De verwachting is dan ook dat het project eind dit jaar wordt opgeleverd. Voor de 31 zorg - bungalows hebben zich ruim 300 belangstellenden gemeld, het bewijs dat er een grote behoefte is aan dit type woningen. Voor informatie kunt u bellen met de afdeling Verhuuren Bewonerszaken van Woningstichting De Voorzorg, tel

6 Op voormalige locatie bejaardencentrum Kruisberg Luxe seniorenwoningen in Brunssum Woningstichting De Voorzorg is in de zomer van dit jaar gestart met de eerste werkzaamheden voor de bouw van 38 luxe seniorenwoningen in Brunssum. De woningen worden gerealiseerd in de Kruisbergstraat op de plaats van het voormalige bejaardencentrum De Kruisberg. Eind 2004 heeft De Voorzorg dit centrum gekocht van de zorginstelling Cicero Zorggroep. Voordat het complex in 2005 en 2006 werd gesloopt hebben de toenmalige bewoners de mogelijkheid gekregen om te verhuizen naar het zorgcentrum Emmastaete op de grens van Brunssum en Hoensbroek. De 38 ruim opgezette en luxe seniorenappartementen in Brunssum worden gerealiseerd in een hogere huurprijsklasse. Naast de ruime en comfortabele appartementen zijn er commerciële ruimtes gepland, is er een logeervoorziening en een ondergrondse parkeergarage. Het complex telt 5 verschillende woningtypes en is een ontwerp van architectenbureau SatijnPlus. Het is 3 verdiepingen hoog en telt 6 bouwlagen. Een aantal appartementen heeft de beschikking over royale dakterrassen. De ondergrondse parkeergarage heeft 38 parkeerstroken plus nog eens 19 parkeerplaatsen op het buitenterrein. Het geheel is voorzien van duurzame en hoogwaardige materialen, een videobewakingssysteem, rookmelders en geluidsisolerend HR++ glas (gelaagd en zonwerend). Het wooncomplex is gesitueerd in een groene en parkachtige omgeving op loopafstand van het centrum van Brunssum. Dankzij een eenmalige subsidie vanuit de Stimuleringsregeling Woningbouw en gunstige omstandigheden bij aanbestedingen kan De Voorzorg dit project in de markt zetten. Inmiddels is opdracht verstrekt aan de aannemer en zijn in juli de bouwwerkzaamheden gestart. Interesse? Wanneer u in aanmerking wilt komen voor deze seniorenwoningen kunt u uw gegevens laten registreren. Daarvoor en voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze afdeling verhuur- en bewonerszaken tel

7 Medewerker Dennis Budé van het Bedrijfsbureau Maak kennis met een onbekende bekende Dennis Budé werkt sinds 2003 voor De Voorzorg als medewerker Bedrijfsbureau. Wie met Dennis Budé, medewerker Bedrijfsbureau van De Voorzorg, aan de praat gaat, merkt al snel dat hij iemand is die plezier heeft in zijn werk. Na zijn studie aan de MTS in Maastricht werkte hij eerst bij een bouwkundig adviesbureau. In 2003 ging hij aan de slag bij De Voorzorg als medewerker bedrijfsbureau. Dennis Budé heeft regelmatig te maken met vertegenwoordigers, externe leveranciers en bedrijven die voor De Voorzorg werkzaamheden verrichten. Ik beoordeel niet alleen hun werk en de kwaliteit daarvan maar houd ook in de gaten of volgens offerte is geleverd. Wat betreft de onderhoudswerkzaamheden bij De Voorzorg ben ik verantwoordelijk voor het opstellen van de meerjaren onderhoudsbegroting ten behoeve van het totale woningbezit. Omdat ik dat overzicht heb en de materie goed ken, ben ik tevens betrokken bij de aanbesteding van werken of onderhoudsprojecten en de uitvoering daarvan. En als er via onze servicelijn vragen, klachten of opmerkingen binnenkomen, zorg ik er samen met een collega voor dat die tijdig worden verwerkt en dat ze bij de juiste persoon van de technische dienst terecht komen. Eens per maand heb ik een week wachtdienst: dan moet ik 7 dagen 24 uur beschikbaar zijn. In het geval van calamiteiten is het immers belangrijk dat we snel en adequaat actie kunnen ondernemen. Dennis doet er in deze functie alles aan om klanten tevreden te stellen In een aantal gevallen zijn dat onze huurders, vertelt hij. Bijvoorbeeld als ik een van onze opzichters vervang wanneer die niet de mogelijkheid heeft om afgesproken werkzaamheden bij onze huurders te checken. Ook neem ik wel eens waar bij een mutatie. Daarvan is sprake als huurders naar een andere woning verhuizen en het huis dat zij achter laten gecontroleerd moet worden. Dennis job houdt in, dat hij vaker buiten kantoor is. Het is verantwoordelijk werk, dat ik met plezier doe en dat ik grotendeels zelfstandig kan indelen, vindt hij. Die vrijheid is heel plezierig, te meer omdat er veel afwisseling in mijn taken zit. Voor mij is geen dag hetzelfde. Het mooiste is om te werken aan grotere projecten. Die vormen een mooie uitdaging om te kunnen laten zien wat je waard bent en welke bijdrage je hieraan kunt leveren. Door de variatie in mijn werk ken ik vrijwel iedereen bij De Voorzorg en weet ik vaak waar men mee bezig is. Om na een drukke week te ontspannen gaat Dennis graag op stap met vrienden. Het liefst in Valkenburg, laat hij weten. Daar kun je me regelmatig aantreffen op een terrasje of in een van de cafés. Ik woon in Valkenburg, kom er ook vandaan. Mijn hele sociale leven speelt zich er af, ik voel me er helemaal thuis en happy. 7

8 Wethouder Riet de Wit onthult Parc Buirette Wethouder Riet de Wit onthult de naam van het nieuwe wooncomplex in Meezenbroek Op donderdag 19 augustus heeft wethouder Riet de Wit van Heerlen tijdens een feestelijke bijeenkomst de naam onthuld van het nieuwe wooncomplex van Woningstichting De Voorzorg in de Henri Jonasstraat en de Kasteellaan in Meezenbroek. Het complex heeft als naam Parc Buirette gekregen. Deze naam is gekozen uit diverse inzendingen nadat De Voorzorg een prijsvraag had uitgeschreven. De middag dat in Meezenbroek de onthulling van de nieuwe naam plaatsvond scheen de zon uitbundig. Heel wat buurtbewoners en huurders van de nieuwe zorgwoningen en appartementen waren uitgenodigd en naar deze feestelijke bijeenkomst toegekomen. Directeur Kerkhoffs van Woningstichting De Voorzorg verwelkomde wethouder De Wit en de overige gasten en gaf een korte toelichting op het plan in Meezenbroek. Daarna onthulde de wethouder door het weghalen van een spandoek de nieuwe naam Parc Buirette. Vervolgens werd iedere aanwezige uitgenodigd om deel te nemen aan een gezellige barbecue. Vermeldenswaardig is verder dat de nationale omroep VPRO deze dag opnamen heeft gemaakt. Deze worden gebruikt in een reportage over de wijk Meezenbroek. Parc Buirette heeft een historische achtergrond. De naam Buirette herinnert aan een Duitse familie die in de 17e eeuw de eigenaar was van het toenmalige Kasteel Meezenbroek. De familie gaf tevens opdracht om het huidige poortgebouw te realiseren: het familiewapen siert nog steeds de ingang van het gebouw aan de Kasteellaan. Tot een tijd geleden deed het pand dienst als het restaurant Buirette. Parc Buirette in Meezenbroek maakt deel uit van MSP, een Vogelaarwijk van het ministerie van Volkhuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu. Behalve Meezenbroek behoren hiertoe ook Schaesbergerveld en Palemig. In Meezenbroek zijn 46 zorgwoningen gerealiseerd, een wijksteunpunt voor zorg, een praktijk voor fysiotherapie en 18 parkappartementen rond een fraai en sfeervol park. Ook zijn er acht eengezinswoningen gebouwd, vier daarvan als mantelzorgwoning. Het is goed toeven voor onze senioren in dit complex. Een parkeerplaats in Meezenbroek Als u in Meezenbroek woont en op zoek bent naar een parkeerplaats in uw directe woonomgeving kan Woningstichting De Voorzorg u misschien helpen en van dienst zijn. In het onlangs opgeleverde nieuwbouwcomplex Parc Buirette aan de Henri Jonasstraat en de Kasteellaan zijn namelijk nog diverse plaatsen te huur in de ondergrondse parkeergarage. Deze vindt u aan de zijde in de Kasteellaan waar 18 parkappartementen en 46 zorgwoningen zijn gebouwd. De parkeergarage maakt deel uit van het gehele complex en is met camera s en hekken beveiligd. Enkel de huurders van een parkeerstrook hebben toegang. Parc Buirette heeft bovendien een eigen huismeester die regelmatig een oogje in het zeil houdt, ook als het de parkeergarage betreft. Interesse? Neem dan contact op met de afdeling Verhuur- en Bewonerszaken van Woningstichting De Voorzorg, tel

Het Terras aan de Maas

Het Terras aan de Maas Het Terras aan de Maas riant wonen in Spijkenisse Het nieuwe wonen aan de Oude Maas Inhoudsopgave Inleiding 3 Toewijzingscriteria 4 Professioneel advies 4 Gezonde mix van koop- en huurappartementen 5 Comfortabele

Nadere informatie

Overigens moet u vooraf altijd contact met ons opnemen voordat u aan een bepaalde klus begint.

Overigens moet u vooraf altijd contact met ons opnemen voordat u aan een bepaalde klus begint. Februari 2015, Zelf klussen Zelf klussen Honderd mensen, honderd wensen! Dat geldt voor eten en drinken, voor kleding, maar zeker ook voor de inrichting van het huis waar u woont. Logisch dat u dat huis

Nadere informatie

Kwaliteit, zo werkt het

Kwaliteit, zo werkt het Kwaliteit, zo werkt het Kwaliteit, zo Werkt Het U huurt een woning bij de Veenendaalse Woningstichting of bent dat van plan. Dan is het goed om te weten wat de Veenendaalse Woningstichting doet om de kwaliteit

Nadere informatie

Een WW-uitkering, en nu?

Een WW-uitkering, en nu? uwv.nl werk.nl Een WW-uitkering, en nu? Wat u moet weten als u een WW-uitkering krijgt Meer informatie? Deze brochure geeft algemene informatie. Heeft u na het lezen nog vragen? Kijk dan op uwv.nl/werkloos.

Nadere informatie

WELKOM thuis! Een appartement heeft zo z n voordelen. In dit nummer. Denkt u met ons mee? Lees meer op pagina 4

WELKOM thuis! Een appartement heeft zo z n voordelen. In dit nummer. Denkt u met ons mee? Lees meer op pagina 4 nr. 8 jaargang 4 oktober 2011 WELKOM thuis! Magazine van Woonstichting Vryleve Denkt u met ons mee? Lees meer op pagina 4 Een appartement heeft zo z n voordelen In dit nummer Ventilatie warmtepomp Interview

Nadere informatie

Zelf Aangebrachte Voorzieningen

Zelf Aangebrachte Voorzieningen Zelf Aangebrachte Voorzieningen Veranderingen aanbrengen in uw huurwoning In deze brochure kunt u ons beleid lezen over Zelf Aangebrachte Voorzieningen (ZAV). Hoewel we de brochure met uiterste zorg hebben

Nadere informatie

Zorgeloos huren... u rekent op kwaliteit! Kwaliteit met het KWH-Huurlabel

Zorgeloos huren... u rekent op kwaliteit! Kwaliteit met het KWH-Huurlabel Zorgeloos huren... u rekent op kwaliteit! Kwaliteit met het KWH-Huurlabel Uw huis gebruikt u iedere dag. U woont en leeft er. Dat uw huis van een goede kwaliteit is, vindt u daarom vanzelfsprekend. Maar

Nadere informatie

Woningaanpassingen van A-Z

Woningaanpassingen van A-Z Woningaanpassingen van A-Z 1 Inleiding Deze publicatie is bedoeld als ondersteuning bij het realiseren van een woningaanpassing in een zelfstandige woning voor volwassenen en kinderen. Heeft u of uw kind

Nadere informatie

uw eerste koopwoning

uw eerste koopwoning uw eerste koopwoning Waar krijgt u mee te maken? We waren al begonnen met zoeken naar een huis. En toen merkten we wat we allemaal moesten regelen. Er komt heel wat kijken bij een nieuwe woning. Vooral

Nadere informatie

Voor geen goud weg uit Amsterdam. Ook voor gezinnen is het goed toeven in de stad

Voor geen goud weg uit Amsterdam. Ook voor gezinnen is het goed toeven in de stad Huurdersmagazine Stadgenoot Vijfde jaargang september 2012 nummer 3 Niet alleen bij ambulancepersoneel Steeds vaker geweld tegen Stadgenootmedewerkers Achter de geraniums? De bewoners van De Wasknijper

Nadere informatie

Onze gastvrouw helpt u graag!

Onze gastvrouw helpt u graag! thuis in de IJmond nummer 2 najaar 2014 Onze gastvrouw helpt u graag! Pieter Breughelstraat opgeleverd Te koop: Kerkstraat, Beverwijk Kunst in de IJmond Chocolademousse Receptie nieu 2 Inhoud 2 Receptie

Nadere informatie

Zelf aan zet in de WMO. Hulp en voorzieningen met een persoonsgebonden budget WMO

Zelf aan zet in de WMO. Hulp en voorzieningen met een persoonsgebonden budget WMO Zelf aan zet in de WMO Hulp en voorzieningen met een persoonsgebonden budget WMO 01 Inleiding Zelf bepalen hoe uw leven er uit ziet, hoe u wilt wonen, wat u wilt doen met andere mensen, hoe u uw tijd wilt

Nadere informatie

Gids voor goed wonen. Alles over huren bij Stadgenoot

Gids voor goed wonen. Alles over huren bij Stadgenoot Gids voor goed wonen Alles over huren bij Stadgenoot Voorwoord 1 Beste huurder, Prettig en zorgeloos wonen. Dat wensen wij iedereen toe. Daarover gaat dit boekje. Het is de tweede, geheel herziene versie

Nadere informatie

De één houdt van klassieke muziek, de ander van house

De één houdt van klassieke muziek, de ander van house H e t i n f o r m a t i e m a g a z i n e v a n M e r c a t u s Energie besparen is geld besparen Woningaanbieding: schrijf u in op Woningnet! De één houdt van klassieke muziek, de ander van house In contact

Nadere informatie

I N F O R M A INFORMA T I E TIE

I N F O R M A INFORMA T I E TIE HEEFT HEEFT U U EEN EEN KLACHT? INFORMATIE Ook als u niet tevreden bent horen wij dat graag Een tevreden klant is het belangrijkste doel van Vallei Wonen. Daar richten wij onze dienstverlening op in en

Nadere informatie

Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen heeft over de vuurwerkramp.

Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen heeft over de vuurwerkramp. Nieuwskrant 13 Mei Uitgave 13, juli/augustus 2002 Informatief magazine betreffende de gevolgen van de vuurwerkramp Uitgave 1, april 2001 Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die

Nadere informatie

ALLE SPELREGELS OP EEN RIJ ZELF KLUSSEN

ALLE SPELREGELS OP EEN RIJ ZELF KLUSSEN ALLE SPELREGELS OP EEN RIJ ZELF KLUSSEN Zelf klussen Zelf klussen: veel kan, maar niet alles mag U huurt een huis bij deltawonen. Om van uw huis uw thuis te maken, wilt u uw woning misschien aanpassen

Nadere informatie

Huren bij Stadgenoot Hoofdstuktitel. Huren bij Stadgenoot. Gebruiksaanwijzing voor uw woning

Huren bij Stadgenoot Hoofdstuktitel. Huren bij Stadgenoot. Gebruiksaanwijzing voor uw woning Huren bij Stadgenoot Hoofdstuktitel 1 Huren bij Stadgenoot Gebruiksaanwijzing voor uw woning Huren bij Stadgenoot Voorwoord 1 Beste huurder, Stadgenoot is een grote woningcorporatie. We verhuren ruim

Nadere informatie

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie

SAMENVOEGEN DOE JE ZELF!

SAMENVOEGEN DOE JE ZELF! SAMENVOEGEN DOE JE ZELF! Mag het ook samen? Gemeente Rotterdam Veldacademie SAMENVOEGEN DOE JE ZELF! Er komt een moment in je leven dat je op zoek gaat naar een grotere woning! Je maakt promotie, waardoor

Nadere informatie

Werkzaamheden al volop aan de gang

Werkzaamheden al volop aan de gang infobulletin dijkverleggingen ~ jaargang 1 ~ augustus 2014 Werkzaamheden al volop aan de gang Dieren en planten vinden hun plekje Nieuwe locatie voor familie Wijers Bouwen en vooruitkijken Inhoud Het project

Nadere informatie

Werken aan toegankelijkheid

Werken aan toegankelijkheid Werken aan toegankelijkheid Handreiking toegankelijkheidsbeleid met praktische adviezen voor gemeenten Auteurs: Nienke Blijham Judith van Lier Monique Vernoy (redactie) 1 Colofon 2011 Vilans Niets uit

Nadere informatie

Kanker... in gesprek met je arts

Kanker... in gesprek met je arts Kanker... in gesprek met je arts Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Het eerste contact met uw arts 4 Artsen zijn ook mensen 8 Begrijpen en onthouden 10 Vragen vóór de diagnose 13 Vragen over diagnose

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstandverzekering (Verzekeringsoverzicht)

Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstandverzekering (Verzekeringsoverzicht) POLISVOORWAARDEN Rechtsbijstandverzekering voor particulieren Delta Lloyd Schadeverzekering NV Arnhem MODEL RE 03.2.13 D INHOUD Algemene voorwaarden Rechtsbijstandverzekering Pagina Artikel 1 Waar is deze

Nadere informatie

Voor uw huis betaalt u huur. Het is verstandig om dit op tijd te doen. Want op tijd

Voor uw huis betaalt u huur. Het is verstandig om dit op tijd te doen. Want op tijd Dit betaal ik Dit betaal ik Voor uw huis betaalt u huur. Het is verstandig om dit op tijd te doen. Want op tijd betalen draagt bij aan zorgeloos wonen. In deze folder leest u alles over huur betalen, huurachterstand,

Nadere informatie

STAWON, Amsterdam. 2 Leidraad Bouwen met je buren voor collectief particulier opdrachtgeverschap

STAWON, Amsterdam. 2 Leidraad Bouwen met je buren voor collectief particulier opdrachtgeverschap Bouwen met je buren STAWON, Amsterdam 2 Leidraad Bouwen met je buren voor collectief particulier opdrachtgeverschap Colofon Inhoud Uitgever 2006 STAWON 7 Voorwoord STAWON, Amsterdam Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Ouderen over de drempel?

Ouderen over de drempel? RIGO Research en Advies Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl EINDRAPPORT Ouderen over de drempel? Evaluatie van de seniorenmakelaar De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij RIGO. Het gebruik

Nadere informatie

Zelf klussen aan uw woning. Zelf klussen aan uw woning Informatie voor huurders van Vidomes INFORMATIE OVER: toestemming voor uw klus

Zelf klussen aan uw woning. Zelf klussen aan uw woning Informatie voor huurders van Vidomes INFORMATIE OVER: toestemming voor uw klus INFORMATIE OVER: toestemming voor uw klus advies bij uw klus vergoedingen als u verhuist Zelf klussen aan uw woning Zelf klussen aan uw woning Informatie voor huurders van Vidomes Deze brochure gaat over

Nadere informatie