Een halve eeuw meer dan buren

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Een halve eeuw meer dan buren"

Transcriptie

1 Het bewonersblad van Viverion januari 2015 Ondernemingsplan NIEUWS SPECIALE EDITIE OVER ONZE NIEUWE KOERS 2 Buurtimpuls; voor en door de buurt! 3 Holtenaren over Holten 8 Een halve eeuw meer dan buren Ze hebben geen slingers opgehangen. En toch voelt het een beetje feestelijk. Want de oudste bewoners uit de Lindelaan in Diepenheim zijn al een halve eeuw buren. We staan in goede en in slechte tijden voor elkaar klaar. Als het aan ons ligt, en de gezondheid het toelaat, gaan we hier nooit meer weg. Het is een even krachtig als opgewekt voornemen, uitgesproken door Herman Bruil (83 ). Zijn echtgenote Rikie, drie jonger, sluit zich erbij aan. Net als buurvrouw Dinie Vasters, die op haar 72-ste de benjamin van het gezelschap is. En precies hetzelfde geldt voor Jan en Tinie Wes, respectievelijk 80 en 82, de buren van een deur verderop. Het vijftal voelt zich hier in zijn sas. Monumentaal Midden jaren zestig zijn ze in Diepenheim beland, aan de Lindelaan. De woningen tegenover het voormalige stationsgebouw, een monumentaal kunstmonument, waren aan het begin van de herfst van 1964 opgeleverd. Ik herinner het me als de dag van gisteren, zegt Jan. Waar blijft de tijd? Veel is er veranderd: ook Diepenheim is drukker geworden, en het leven jachtiger. Maar, en dat zeggen de buren in koor, een mooiere plek om te wonen hadden ze zich niet kunnen wensen. Terugblikkend passeren een aantal buren de revue die allang en breed zijn vertrokken. Dinie en Tinie proberen zich voor de geest te halen hoe de huurkaart er in de begindagen heeft uitgezien. Elke week kwam er iemand van de woningbouwvereniging aan de deur om de huur op te halen, vertelt Dinie. Haar leven veranderde een aantal jaren geleden drastisch toen haar echtgenoot kwam te overlijden. Echte buren staan gelukkig in goede en in slechte tijden voor elkaar klaar, zegt ze Ik herinner het me als de dag van gisteren. Waar blijft de tijd? Aanpassingen De woning van Dinie was toen al, met oog op de verslechterde conditie van haar man, aangepast. Zo was het huis onder meer voorzien van een traplift en een extra toilet. Ideaal, zegt Dinie, over de medewerking en tussenkomst van de gemeente en de wooncorporatie. Wat ben ik blij dat ik tussen mijn vertrouwde buren kon kunnen blijven wonen. Rikie zegt dat de stellen de deur niet bij elkaar plat lopen. Het gaat er ons vooral om dat we er voor elkaar zijn als t nodig is. We hebben elkaars sleutel, houden een oogje in het zeil. Maar burengeluk schuilt ook in het hebben van belangstelling voor elkaar. Toen Tinie kortstondig in het ziekenhuis lag, waren de buren een steun en toeverlaat voor Jan. Met het eten werd de tachtiger niet vergeten. Herman zegt: Vroeger bouwden we nog wel eens een groot feest, maar tegenwoordig doen we het rustiger aan. Sportief staat Herman nog steeds zijn mannetje: op zijn fiets maakt hij behoorlijke tochten, tot in Duitsland en de Achterhoek toe. Rikie gaat liever wandelen. Vaak komen ze elkaar aan het einde van hun routes weer tegen, niet ver van de Lindelaan vandaan 1

2 Ondernemingsplan Viverion geeft thuis in betaalbaar wonen De wereld om ons heen verandert. En Viverion wil daarop inspelen. In ons nieuwe ondernemingsplan hebben we onze koers voor de komende vier vastgelegd. Wij presenteren op deze pagina met trots onze nieuwe koers en de reacties van onze samenwerkingspartners daarop. Er is veel veranderd, ook op de woningmarkt en het bouwen van woningen lijkt Viverion geeft thuis in betaalbaar wonen Thuis geven Een huis waarin je je thuis voelt, een wijk Samen met Viverion werkt Stichting Welzijn Lochem aan leefbaarheid, steeds lastiger te worden. Een nieuwe Zo luidt onze nieuwe missie. We bieden waar het prettig wonen is. Ieder mens geeft vroegtijdige signalering, sociale cohe- economische realiteit met nieuwe huisvesting voor mensen met een laag op zijn eigen manier invulling aan prettig sie, het versterken van de zelfredzaamheid spelregels. Hoe zorgen we er toch voor inkomen en mensen die vanwege fysieke of wonen in zijn huis en buurt. We komen van bewoners en het ondersteunen van dat er voor iedereen een prettige en sociale omstandigheden niet zelfstandig in tegemoet aan deze behoeften, door te bewonersinitiatieven. Door vraaggericht betaalbare woning is? Dat wordt een hele huisvesting kunnen voorzien. We bieden investeren in de uitstraling en kwaliteit van te werken aan o.a. woongenot, streven uitdaging. Een uitdaging die we graag kwalitatief goede en betaalbare woningen onze woningen. De komende jaren investeren we naar het op goed niveau houden van samen met Viverion aangaan. die voldoen aan de behoefte van onze we vooral in de basiskwaliteit en het energie- het welzijn in tijden van verandering. Wethouder Cornelissen huurders, nu en in de toekomst. Samen met zuiniger maken van onze woningen. En we Zo werken we samen aan de openbare Gemeente Rijssen-Holten onze huurders en partners in het maatschap- passen onze woningen aan de behoeften van ruimte, zetten we in op preventie en pelijke veld, werken we aan wijken waarin seniore huurders aan, als dat nodig is. waar nodig zorgen we voor een passend het prettig wonen is. We maken ons sterk vangnet. voor de volkshuisvesting in Lochem, Laren, We vinden dat bewoners vooral samen Stichting Welzijn Lochem Barchem, Diepenheim, Markelo, Rijssen, verantwoordelijk zijn voor de leefbaarheid in Viverion gaat, net als de gemeente Holten en Goor. de wijk: zij bepalen wat een wijk leefbaar Lochem, uit van een zelfredzame burger. Ze legt haar oor te luister bij de bewoners, Betaalbaar Wonen maakt en wanneer het nodig is om hiervoor in actie te komen. In onze dienstverlening zijn geeft thuis en blijft in contact met haar Binnen onze financiële mogelijkheden zetten de zelfredzaamheid en eigen verantwoorde- omgeving, om zo een gedragen koers we alles op alles om onze woningen betaal- lijkheid van onze huurders het uitgangspunt. Ik ben blij te lezen dat Viverion er binnen te varen. Dat geeft blijk van een grote baar te houden voor onze doelgroep. We werken vanuit de overtuiging dat ieder haar financiële mogelijkheden alles aan betrokkenheid, die bijdraagt aan de We voelen ons medeverantwoordelijk voor mens regisseur is van zijn eigen leven. wil doen om de woningen betaalbaar te leefbaarheid en het woongenot in onze de betaalbaarheid van het wonen, zowel voor We beseffen ons goed dat niet alle huurders houden voor de doelgroep. In deze tijden kernen. Dat juich ik van harte toe. de huur- als de energielasten. We pakken even zelfredzaam zijn. We leveren maatwerk van economische tegenwind (zowel voor Wethouder Groot Wesseldijk & onze rol via onder andere ons huurprijsbeleid in onze dienstverlening, waarbij we extra Viverion als voor haar huurders) vind ik dat Wethouder Van der Linden en het verduurzamen van onze woningen en ondersteuning bieden aan mensen die dat een goed streven. Gemeente Lochem stimuleren andere partijen ook hun invloed nodig hebben. Wethouder Meulenkamp aan te wenden, om het wonen betaalbaar te Gemeente Hof van Twente. houden. Het bevorderen van zelfredzaamheid en burgers ondersteunen in eigen verantwoordelijkheid om de leefbaarheid in de buurt te verbeteren zijn raakvlakken met het werk van Zorgaccent. Speciaal voor kwetsbare ouderen die steeds langer in de wijken blijven wonen. Irma Harmelink, bestuurder Zorgaccent. Huurdersorganisaties: blij met nieuwe koers, maar ook kritisch De huurdersorganisaties behartigen de Het betaalbaar wonen is Maar ook de kritische noten van de huur- Viverion de plannen van de overheid goed belangen van al onze huurders. Zij zijn en blijft ook een grote zorg van dersorganisaties hebben we ter harte in de gaten en bekijkt zij welke gevolgen daarom belangrijke raadgevers geweest bij de huurdersvereniging Lochem. genomen. Zo heeft de Stichting Bewoners- dit heeft voor de organisatie en voor de het bepalen van onze nieuwe koers. Dankzij Wij vinden het een zeer positieve zaak belangen (Rijssen, Markelo en Diepenheim) huurders. hun adviezen kunnen we goed inspelen op dat Viverion binnen haar financiële haar zorgen uitgesproken over de plannen de wensen en behoeften van onze huurders. mogelijkheden alles op alles wil zetten van de overheid om de regels voor woning- Viverion kijkt uit naar een voortzetting van Viverion is blij én trots dat alle huurders- om haar woningen betaalbaar corporaties aan te passen. De Stichting de goede samenwerking met de huurders- organisaties positief zijn over ons nieuwe te houden voor de doelgroep. vreest dat deze ontwikkelingen de plannen organisaties. ondernemingsplan. Ook zij vinden betaal- van Viverion weleens kunnen dwarsbomen. baar wonen een belangrijk thema. De huurdersvereniging Lochem Samen met de huurdersorganisaties houdt 2 Lees meer over ons ondernemingsplan op

3 Buurtimpuls; voor en door de buurt! Viverion is er niet alleen om voor woningen te zorgen. We streven naar een prettig leefklimaat voor onze huurders. Dit doen we door het buurtgevoel te stimuleren en het veiligheidsgevoel te vergroten. Een gezellige buurt, die maakt u zelf, samen met uw buren. Viverion ondersteunt initiatieven van huurders om de leefbaarheid in de buurt te verbeteren. Soms is dit mogelijk met een bijdrage via Buurtimpuls. Vier speelplekken Zo ook in de wijk Zuiderenk in Lochem. Bewoners uit deze buurt hebben in april 2014 het initiatief genomen om een veilige speelplek voor de kinderen te realiseren. Samen met de gemeente Lochem, Viverion en andere fondsen zijn er vier speelplekken gecreëerd. Een geweldig initiatief voor en door de buurt.. Informatie Heeft u ook een mooi initiatief voor uw buurt? Kijk voor meer informatie over Buurtimpuls op onze website: Zijn uw buren wat minder zelfredzaam? Neem dan ook het pad van uw buren mee. TIPS Tips voor de winterperiode SNEEUW Houd de toegang voor en naar de woning sneeuwvrij. Zijn uw buren wat minder zelfredzaam neem dan ook het pad van uw buren mee. Haal tijdig voldoende strooizout in huis (verkrijgbaar bij o.a. veel winkels en benzinestations) Bij sneeuwval kunt u het beste eerst vegen en daarna strooien met strooizout Strooi zout op plekken waar gelopen of gereden wordt WATERLEIDING Bescherm de waterleiding door tocht te voorkomen of isolatie aan te brengen Tap uw buitenkraan af (draai de tussenkraan dicht en laat de buitenkraan leeglopen) 3

4 WERKGEBIED VIVERION Aantal inwoners per kern en aantal huurwoningen van Viverion: Onze regio Holten Rijssen Inwoners Huurwoningen Markelo Inwoners Huurwoningen 373 Inwoners Huurwoningen 570 in beeld Laren Rijssen Inwoners Huurwoningen 170 Holten DE TOEKOMST VAN DE WONINGMARKT Neemt de vraag naar woningen toe of krijgen we te maken met krimp? En aan welk type woningen is er nu en straks behoefte? Op deze pagina hebben we de belangrijkste ontwikkelingen op een rijtje gezet, die van invloed zijn op de vraag naar woningen. Laren Markelo Goor Diepenheim DE KRIMP KOMT ERAAN. Lochem Lochem Goor Inwoners In heel Nederland heeft de vergrijzing veel invloed op de woning- Inwoners Huurwoningen Barchem Diepenheim Huurwoningen markt. Op de lange termijn neemt daardoor de vraag naar woningen Inwoners af. In sommige plattelandsregio s is deze krimp al goed merkbaar en Barchem Huurwoningen 200 is leegstand van woningen al een groot probleem. In het werkgebied Inwoners van Viverion komt de krimp later op gang. Huurwoningen 84.MAAR LATER DAN VERWACHT HUISHOUDENSSAMENSTELLING NAAR TYPE, 2013 Door de economische crisis is de vraag naar sociale huurwoningen toegenomen. Daarnaast worden mensen steeds ouder en blijven langer in de eigen woning wonen. Daardoor blijft de vraag naar sociale huurwoningen de eerstkomende jaren op peil. Op de langere termijn verwachten we wel een sterke afname in de vraag naar sociale huurwoningen. 5% 5% 4% 32% 29% 41% 35% 38% 31% Eén ouder LEEFTIJD VAN DE DOELGROEP VIVERION % 28% Hof van 29% Lochem 24% Twente Rijssen Holten Gezin met kinderen Paar Alleenstaand < 30 24% 15% 12% 10% 7% 4% > 75 BEVOLKINGSONTWIKKELING 2012 WAT DOET VIVERION? Omdat de behoefte aan sociale huurwoningen op de korte termijn niet afneemt, verkopen we de komende jaren minder woningen dan voorheen. Daarnaast willen we onze woningen betaalbaar houden voor onze huurders. Daarom investeren we in het energiezuinig Aantal Vestigers Geboren Vertrekkers Overleden Totaal maken van onze woningen. En op verzoek passen we woningen Gemeente Lochem aan aan de behoeften van onze oudere huurders, zodat zij langer Gemeente Hof van Twente zelfstandig kunnen blijven wonen. Gemeente Rijssen-Holten Bron: CBS, 2012

5 We zetten alles op alles om het wonen betaalbaar te houden Directeur-bestuurder Viverion Betaalbaar wonen: nu en in de toekomst Er zijn de komende jaren uitdagingen genoeg voor Viverion. Dat blijkt wel uit een gesprek met directeur-bestuurder Jan-Willem Allersma over het nieuwe ondernemingsplan van de woningcorporatie. Het wonen betaalbaar houden is het hoogste doel, maar ook de grootste uitdaging. Jan-Willem Allersma: Onze huurders hebben te maken met stijgende lasten en dalende inkomsten. De huurlasten en energielasten nemen toe. Voor een groot deel van onze huurders gaat dat gepaard met dalende inkomsten als gevolg van de economische crisis. Het betaalbaar houden van de woningen is nu belangrijker dan ooit. Tegelijk heeft Viverion zelf ook te maken met stijgende lasten. Woningcorporaties moeten tot en met 2017 lijks een forse heffing betalen aan de overheid. Daardoor is er minder geld voor bijvoorbeeld nieuwbouw of onderhoud aan woningen. De overheid heeft woningcorporaties ter compensatie de mogelijkheid gegeven om de huren inkomensafhankelijk te verhogen. Maar deze rekening willen we zo min mogelijk bij onze huurders met een krappe beurs leggen., zegt Jan-Willem Allersma. Als corporatie zijn we er om betaalbaar wonen te realiseren voor mensen met een bescheiden inkomen of voor wie het om andere redenen niet mogelijk is zelfstandig een goede en betaalbare woning te vinden. Deze missie staat recht overeind, juist nu. In plaats van een extra huurverhoging aan mensen met een kleine portemonnee, gaan we onze eigen uitgaven terugdringen. Een toekomstbestendig Viverion Viverion gaat de komende jaren flink aan de slag met het efficiënter maken van haar bedrijfsvoering en het moderniseren van haar dienstverlening. Om kosten te besparen, worden diverse uitgaven extra tegen het licht gehouden: Onze woningen zijn veelal goed onderhouden. Dat is logisch, want ze zijn ons kapitaal. Die aandacht voor kwaliteit blijft. We gaan dus niet minder goed schilderen, maar wel minder vaak als dat mogelijk is. Daarnaast kunnen we nog veel efficiënter werken door digitalisering slimmer en meer in te zetten. Digitalisering is ook het sleutelwoord bij het moderniseren van de dienstverlening. Steeds meer mensen regelen hun zaken het liefst zelf en thuis, op een tijdstip dat hen het beste uitkomt. Wij willen aansluiten bij deze trend en gaan daarom meer gebruik maken van digitale mogelijkheden. Zo komt er een modernere website, waar huurders ook s avonds terecht kunnen met vragen en reparatieverzoeken. Dat levert voor onze huurders meer flexibele dienstverlening op en de kosten worden lager. Steeds meer mensen regelen hun zaken het liefst zelf en thuis, op een tijdstip dat hen het beste uitkomt Minder taken, meer samenwerking Woningcorporaties krijgen in 2015 met veel verandering van regels te maken. Minister Blok wil strengere regels voor woningcorporaties en hun taken beperken tot het bouwen, onderhouden en verhuren van sociale huurwoningen. Daarnaast moeten gemeenten en huurders meer gaan bepalen wat de woningcorporaties doen. Viverion staat positief tegenover een nauwere samenwerking met gemeenten en meer invloed van huurders. Jan-Willem Allersma: Vooruitlopend op de nieuwe regelgeving zijn we al begonnen met intensiever overleg met de gemeenten Lochem, Rijssen-Holten en Hof van Twente. We maken onder andere afspraken over sociale woningbouw, wonen & zorg en leefbaarheid. Deze samenwerking willen we de komende jaren doorzetten. Ook met de huurdersorganisaties, die onze huurders vertegenwoordigen, hebben we regelmatig overleg. Daarnaast gaan we de komende jaren meer klantonderzoek uitvoeren, zodat we nóg beter kunnen inspelen op de wensen en behoeften van onze huurders. 5

6 Hoe wordt uw huur besteed? Huur. U betaalt het elke maand. En het is een flinke kostenpost in uw huishoudboekje. Wat doet Viverion eigenlijk met al die huur? Eén van onze doelen voor de komende jaren, is dat we u informeren over waar wij de huur die u betaalt aan uitgeven. Daar willen we op deze plek een begin mee maken. De cirkels hieronder stellen de huur voor die u elke maand betaalt. In 2015 besteden wij bijvoorbeeld 33% van uw huur aan het onderhoud van woningen. Het kan zijn dat we in 2015 daadwerkelijk onderhoud aan uw woning uitvoeren of dat we dit geld opzij zetten voor onderhoud dat in de toekomst moet gebeuren. U ziet dat de verdeling van kosten in 2018 iets anders is dan in Het aandeel van de verhuurdersheffing is toegenomen en er gaat een kleiner deel van uw huur op aan onderhoud. Hoe dat zit, kunt u in de uitleg per kostenpost naast de cirkeldiagrammen lezen. Huuropbrengsten De huuropbrengsten zijn onze belangrijkste bron van inkomsten. Daarmee betalen we bijvoorbeeld het onderhoud van de woningen. Om onze woningen betaalbaar te houden voor onze doelgroep, willen we extra huurverhogingen de komende jaren zoveel mogelijk vermijden. Ook rekenen we bij de meeste woningen niet de maximale huurprijs, omdat de woning dan te duur wordt. Dit heeft echter gevolgen voor de hoeveelheid geld die wij beschikbaar hebben voor onderhoud of leefbaarheid. Onderhoud In vergelijking met andere woningcorporaties besteden wij veel geld aan het onderhoud van onze woningen. Omdat we de komende jaren met meer kosten te maken krijgen én toch onze woningen betaalbaar willen houden, doen we een stapje terug in onze onderhoudsuitgaven. De besparingen willen we realiseren door onderhoud efficiënter en goedkoper uit te voeren. Beheerslasten Hieronder vallen bijvoorbeeld de personeelskosten, de kosten voor onze kantoren en voor 13% 33% 13% 28% % 37% 13% 16% 4% 3% 4% 1% Onderhoud Verhuurdersheffing Saneringssteun Belastingen en verzekeringen Beheerslasten Rente en aflossingen de dienstverlening aan onze huurders zoals onze telefooncentrale en onze website. Op deze kosten gaan we de komende jaren flink bezuinigen. Door onder andere digitalisering van onze dienstverlening, automatisering van onze interne processen en resultaatgestuurd werken, kunnen we meer doen met minder kosten. Om te kunnen digitaliseren moeten we eerst de nodige investeringen doen, bijvoorbeeld in een modernere website en een digitaal klantportaal. Daarom nemen de beheerslasten eerst nog wat toe, voordat we kunnen besparen. Verhuurdersheffing De verhuurdersheffing is een belasting die de overheid bij alle woningcorporaties in rekening brengt. Het is een kostenpost waar wij helaas niets aan kunnen doen. De verhuurdersheffing wordt de komende jaren verhoogd tot ruim 850 euro per woning per. Door deze extra lasten moeten we efficiënter en zuiniger met onze inkomsten omgaan. Saneringssteun Woningcorporaties zijn steun aan elkaar verplicht als er financiële problemen zijn die een woningcorporatie zoals bijvoorbeeld Vestia niet meer zelf kan oplossen. Daarom moet Viverion saneringssteun betalen. Het is een vervelende kostenpost, omdat we zelf niet de veroorzaker zijn van de problemen. Gelukkig loopt deze steunbetaling over een aantal jaren af. Belastingen en verzekeringen Voor onze organisatie en onze woningen zijn we verplicht verschillende verzekeringen af te sluiten en belasting te betalen. Dit is een vaste kostenpost in onze uitgaven. Rente en aflossingen Wij moeten elk rente en aflossing betalen voor leningen die wij hebben. Met deze leningen hebben we de bouw van woningen betaald. In de toekomst zal deze kostenpost afnemen, omdat we minder nieuw bouwen. De komende jaren blijft deze kostenpost nog stabiel. Een afname van deze kostenpost is gunstig voor de hoeveelheid geld die we beschikbaar hebben voor onderhoud en dienstverlening aan onze huurders. Een betaalbare huurprijs én energierekening Viverion wil haar woningen betaalbaar houden. Niet alleen als het gaat om huurlasten. We kunnen en willen ook iets doen aan de energielasten. Daarom gaan we de komende jaren een groot deel van onze woningen energiezuiniger maken. We voeren energiebesparende maatregelen uit zoals gevelisolatie, het plaatsen van dubbel glas of zonnepanelen. Daarmee verbeteren we het energielabel van de woning. Een beter energielabel betekent ook lagere energielasten. Onze ambitie is dat onze woningvoorraad in 2025 een energielabel heeft van gemiddeld B. Hiervoor gaan we de komende jaren in totaal 2780 woningen energiezuiniger maken. Verdeling energielabels 2015 Verdeling energielabels 2025 Het gemiddelde energielabel van onze woningen is nu D. 6

7 Energie en geld besparen: zelf aan de slag Uw woonlasten zijn niet alleen de kosten van de huur, maar zijn eigenlijk alle kosten voor het wonen in totaal. Denk hierbij aan de kosten van gas, water en elektriciteit. Maar ook aan het abonnement voor TV, telefoon en internet, een woonverzekering voor alle spullen en vergeet niet de gemeen- telijke belastingen. Bij elkaar opgeteld een flink maandbedrag, wat vaak hoger is dan je verwacht. Op deze pagina vindt u allerlei tips voor de besparing op energieverbruik en watergebruik. Daar kunt u zelf mee aan de slag. Hoe minder energie we gebruiken, hoe beter voor onze portemonnee en tenslotte ook voor het milieu. Daarnaast loont het om elk te kijken naar de verzekeringen, want daar kan soms flink op bespaard worden. Besparen op verlichting De verlichting in huis is een flinke kostenpost op de energierekening, maar gelukkig kunt u hierop eenvoudig besparen. Ledlampen, spaarlampen, tl-lampen, halogeenlampen. er is genoeg keuze in verlichting. Maar welke lamp gebruik je nu op welke plek, welke is het meest energiezuinig en welke geeft het mooiste licht? Spaarlamp en tl-lamp Gebruik: heel zuinig Levensduur: gaat lang mee Redelijk goedkoop in aanschaf, langzame start, soms ongezellig licht, niet allemaal dimbaar, werkt minder goed bij lage temperatuur. Te gebruiken op een plek waar de lamp niet vaak aan- en uitgeschakeld wordt. Ledlamp Gebruik: bij goede kwaliteit heel zuinig Levensduur: gaat lang mee Duur in aanschaf, snelle start, soms ongezellig licht, niet allemaal dimbaar, grote variatie in kwaliteit en rendement, kan nog geen gloeilamp van hoger dan 60 watt vervangen. Te gebruiken op elke plek. Halogeenlamp Gebruik: minder energiezuinig dan een spaarlamp en veel ledlampen Levensduur: gaat redelijk lang mee. Goedkoop in aanschaf, snelle start, gezellig licht, dimbaar. Vanwege hoog energieverbruik vooral geschikt voor kort gebruik bijvoorbeeld in de toilet. De gloeilamp versus de spaarlamp Voor dezelfde hoeveelheid licht gebruikt een spaarlamp tot 80% minder energie dan een gloeilamp. Daarnaast gaan spaarlampen tot 10 keer langer mee. Door een gloeilamp van 60 W te vervangen door een spaarlamp van 11 à 12 watt bespaar je per 10,80 per lamp (op basis van 1000 branduren). Goede spaarlampen koop je vanaf zo n 4,-. Die kosten verdien je terug in 5 maanden. Vervang daarom de nog werkende gloeilamp door een spaarlamp, het is de moeite waard! Waterverbruik We verbruiken in Nederland gemiddeld 119 liter water per persoon per dag. Het meeste water verbruiken we tijdens het douchen. We douchen vaker en langer en gebruiken ook vaker een comfort douchekop, die meer water verbruikt. Gemiddeld verbruik per persoon per dag Douche Bad en wastafel Kleding wassen Afwassen (hand en machine) Toilet Overig (eten bereiden, drinken, keukenkraan) Totaal Bespaartips voor water in huis 1 Stap één of twee minuten eerder onder de douche vandaan. Een handig trucje hierbij is de douchecoach; een timer of een zandloper voor onder de douche. 2 Gebruik een waterbesparende douchekop. Dit kost weinig en bespaart veel water en ook energie. Let bij het kopen op het waterverbruik op de verpakking: maximaal 7 liter per minuut. 51 liter 7 liter 16 liter 6 liter 34 liter 5 liter 119 liter 3 Bespaar liters water door de kraan dicht te draaien tijdens het tandenpoetsen of scheren. 4 Spoel het toilet door met minder water. Veel toiletten hebben een spoelkeuzeknop voor spoelen met veel of weinig water of een knop die de spoeling kan stoppen. Zorg dat alle bewoners in huis weten hoe deze knoppen werken. TIPS Ventileren is belangrijk voor uw gezondheid! Goed ventileren is nodig voor uw gezondheid. Toch gebeurt dit niet voldoende. Een op de tien woningen heeft schimmel en bijna de helft bevat tabaksrook. Ventilatie kan dus beter. 5 TIPS voor een gezonde lucht in uw woning Zorg voor voortdurende aanvoer van frisse lucht via open (klep)raampjes en/of ventilatieroosters. Zorg dat lucht door uw huis kan stromen, via ruimte onder de binnendeuren. Kook met de deksels op de pannen om waterdamp te verminderen. Ventileer extra tijdens koken, douchen en de was drogen. Dit kunt u doen door bijvoorbeeld een extra raam open te zetten. Droog na het dweilen de vloer na met een droge doek. Rook niet in huis. Bron: Watergebruik thuis 2013, TNS-NIPO. Milieu Centraal 7

8 We wonen hier niet tegen de Sallandse Heuvelrug aan, we wonen er praktisch op. Waar vind je dat nog meer? In Limburg misschien. Steeds meer gasten van buiten Holtenaren over HOLTEN Iedereen is waarschijnlijk trots op zijn woonplaats. Maar ik voel me echt gelukkig in Holten. Het is niet te groot, niet te klein. Iemand die zoals ik op de rust is gesteld, kan hier comfortabel wonen. Holten. Prima ontwikkeling. Er wordt veel gedaan in Holten, maar het aanbod is te eenzijdig. Voor de wat ouderen is meer vertier welkom. Maar weggaan? Nooit. Ik heb hier goeie buren en vriendinnen. Die maak je zelf, dat weet ik, maar ze zijn onbetaalbaar. Voor een kleine plaats krijgen we grootse dingen voor elkaar. Er wordt hier nogal wat georganiseerd, zeg! Dat is kenmerkend voor deze plaats: men is hulpvaardig en sociaal. Ook de ondernemers zetten de schouders eronder. Als sportliefhebber kan ik me in de groene omgeving van Holten helemaal uitleven. Op de fiets, te voet. Maar dat is nog maar de helft. Ik vind het vernieuwde centrum een aanwinst voor Holten. Welke plaats krijgt er zoals wij tegenwoordig nou winkels bij? WEGWIJZER Viverion Postbus AC Lochem Telefoon E. W. Bezoekadressen Larenseweg 28 Lochem Rozenstraat 2 Goor Boomkamp 20 Rijssen Openingstijden kantoren Maandag t/m vrijdag van 8.30 tot uur COLOFON Viverion Nieuws is een uitgave van Viverion Redactie en tekst Viverion, Jeroen Schwartz Foto s Viverion, Guido Bogert Vormgeving Drukwerk Drukkerij Lammerdink Voor vragen over Viverion Nieuws kunt u mailen naar Beste buur... Bedankt! Zet uw buren in het zonnetje In deze rubriek geven we u gelegenheid uw buren in het zonnetje te zetten. Omdat ze u uit de Herman en Jo Woestenenk kenden hem al brand hebben geholpen. Omdat u alles van ze mag lenen. Omdat ze altijd voor u klaarstaan. wel. n Beetje. Want Dirk Nijhof is, net als de Omdat... Op wie kunt u een beroep doen? Welke buurman- of buurvrouw verdient volgens familie Woestenenk, een van de bewoners u een bloemetje? Laat het ons weten: Vergeet niet ook uw eigen naam, die al tientallen jaren aan hetzelfde plein in adres en telefoonnummer te vermelden. Markelo wonen. Dat alleen al schept een band. Hij wandelde altijd langs met zijn hond, zegt Jo. Gaandeweg verstevigde het contact. Sinds er bij mijn man een been geamputeerd is, helpt Dirk ons geregeld. Met het ophangen van een schilderij, het opzetten van een tent in de tuin. Kleine en grotere klussen die ik als mantelzorger niet voor elkaar krijg. Je hoeft t hem maar te vragen of hij komt helpen, voor of na zijn werk. Ik vind dat bijzonder. Hij is iemand die niet graag op de voorgrond staat, maar omdat hij al zoveel jaren zoveel voor ons heeft gedaan, wilden we hem uitgebreider bedanken. Dit soort mensen valt vaak niet op, maar ze zijn er wel! 8

Energiebesparingswijzer. STIJLGIDS COMMUNICATIE VERSIE 01 _Oktober 2012. Geld besparen met handige energietips voor thuis

Energiebesparingswijzer. STIJLGIDS COMMUNICATIE VERSIE 01 _Oktober 2012. Geld besparen met handige energietips voor thuis Energiebesparingswijzer STIJLGIDS COMMUNICATIE VERSIE 01 _Oktober 2012 Geld besparen met handige energietips voor thuis Energie besparen, snel verdiend! Ieder jaar betaal je veel geld voor een warm huis,

Nadere informatie

Wij informeren u graag over de mogelijkheden, tips en handige weetjes op het gebeid van duurzaamheid en vooral wat ook zelf kunt doen.

Wij informeren u graag over de mogelijkheden, tips en handige weetjes op het gebeid van duurzaamheid en vooral wat ook zelf kunt doen. Investeren in duurzaamheid In de samenleving is er steeds meer aandacht voor duurzaamheid en energiebesparing. We gaan de komende jaren actief inzetten op duurzaam beheren. Energiezuinig wonen. Niet alleen

Nadere informatie

Energiebespaar Tips!

Energiebespaar Tips! Energiebespaar Tips! Hieronder vind u een aantal tips waarmee u op uw energierekening vele euro s kunt besparen. De tips zijn verdeeld in de verschillende onderdelen waaraan u energie verbruikt in uw huis.

Nadere informatie

Energiebespaar Tips!

Energiebespaar Tips! Energiebespaar Tips! Hieronder vind u een aantal tips waarmee u op uw energierekening vele euro s kunt besparen. De tips zijn verdeeld in de verschillende onderdelen waaraan u energie verbruikt in uw huis.

Nadere informatie

Huis & Erf steekt energie in uw woning. Isolatiemaatregelen

Huis & Erf steekt energie in uw woning. Isolatiemaatregelen Huis & Erf steekt energie in uw woning Isolatiemaatregelen Huis & Erf steekt energie in uw woning Huis & Erf steekt energie in uw woning in de vorm van een compleet isolatiepakket voor uw hele woning.

Nadere informatie

Bespaar-toptips. die watt opleveren. samen@heuvelrugenergie.nl www.heuvelrugenergie.nl

Bespaar-toptips. die watt opleveren. samen@heuvelrugenergie.nl www.heuvelrugenergie.nl Bespaar-toptips die watt opleveren samen@heuvelrugenergie.nl www.heuvelrugenergie.nl Bespaar-toptip 1 Waterbesparende douchekop (max. 8L per minuut doe de emmerproef om dit te testen) ± 90 p.j. De groenste

Nadere informatie

Rapportage Energiezuinige Woningen

Rapportage Energiezuinige Woningen Rapportage Energiezuinige Woningen Start peiling : 21 mei 2013 Einde peiling : 3 juni 2013 Aantal uitnodigingen tot deelname : circa 150 Aantal deelnemers peiling : 58 Respons : circa 30% Amersfoort, juli

Nadere informatie

Huren bij Viverion. ruimte voor leven

Huren bij Viverion. ruimte voor leven Huren bij Viverion ruimte voor leven De vervolgstap hangt af van uw persoonlijke situatie: 1. U huurt al bij Viverion? Dan gebruikt u de optiestap. 2. U huurt nog niet bij Viverion? Dan gebruikt u de aanbod/lotingstap

Nadere informatie

inform special Ruimte geven en samen leven

inform special Ruimte geven en samen leven inform special Ruimte geven en samen leven Ondernemingsplan WSP 2013-2017 Het ondernemingsplan 2013-2017 van Woningstichting Putten Ruimte geven en samen leven Ruimte geven en samen leven is de titel van

Nadere informatie

Hoe kan ik energie besparen? De Woningstichting helpt u!

Hoe kan ik energie besparen? De Woningstichting helpt u! energie besparen = woonlasten verlagen VRAGEN? Bent u geïnteresseerd in één van de mogelijkheden die in deze brochure zijn beschreven, heeft u nog vragen of wilt u meer weten over de kosten? Vul dan het

Nadere informatie

duurzaamheid en energiebesparing

duurzaamheid en energiebesparing Hofpanel Resultaten peiling 16: 1 duurzaamheid en energiebesparing februari 2013 1. Inleiding Vanaf 13 december 2012 tot en met 6 januari 2013 konden leden van het Hofpanel het burgerpanel van de gemeente

Nadere informatie

Deventer Digipanel Energiebesparend gedrag Juni 2013

Deventer Digipanel Energiebesparend gedrag Juni 2013 Deventer Digipanel Energiebesparend gedrag Juni 2013 Uitgave : Team Kennis en Verkenning Naam : Jaap Barink Telefoonnummer : (0570) 693369 Mail : j.barink@deventer.nl 2 Introductie Team Kennis en Verkenning

Nadere informatie

Belanghoudersbijeenkomst

Belanghoudersbijeenkomst V e r s l a g Belanghoudersbijeenkomst Donderdag 17 november was u met ruim 30 andere genodigden aanwezig bij de belanghoudersbijeenkomst van Woningstichting Bergh. Een bijeenkomst waarbij wij graag twee

Nadere informatie

Energie besparen en meer wooncomfort. Een unieke kans om energie te besparen, aangeboden door Maaskant Wonen.

Energie besparen en meer wooncomfort. Een unieke kans om energie te besparen, aangeboden door Maaskant Wonen. Energie besparen en meer wooncomfort Een unieke kans om energie te besparen, aangeboden door Maaskant Wonen. Deze Menukaart geeft voorbeelden hoe u als bewoner geld kunt besparen en meer wooncomfort kunt

Nadere informatie

Samen besparen we ons rijk. Een unieke kans om energie te besparen, aangeboden door Rentree. thuis in Deventer

Samen besparen we ons rijk. Een unieke kans om energie te besparen, aangeboden door Rentree. thuis in Deventer Samen besparen we ons rijk Een unieke kans om energie te besparen, aangeboden door Rentree. thuis in Deventer Deze Menukaart geeft voorbeelden hoe u als bewoner geld kunt besparen en meer wooncomfort kunt

Nadere informatie

Energiebesparing. Handleiding en stappenplan voor huurdersorganisaties

Energiebesparing. Handleiding en stappenplan voor huurdersorganisaties Energiebesparing Handleiding en stappenplan voor huurdersorganisaties Eerste druk, november 2007 ENERGIEBESPARING Handleiding en stappenplan voor huurdersorganisaties Eerste druk, november 2007 2007, Nederlandse

Nadere informatie

Achterbanbijeenkomst AH Woon 20 april 2015 Haren, Vries, Nieuw-Roden, Annen 20-04-15

Achterbanbijeenkomst AH Woon 20 april 2015 Haren, Vries, Nieuw-Roden, Annen 20-04-15 Achterbanbijeenkomst AH Woon 20 april 2015 Haren, Vries, Nieuw-Roden, Annen 20-04-15 Agenda 1. Welkomstwoord voorzitter AH Woon. 2. Huurbeleid 2015 en verder 3. Wat heeft AH Woon gedaan 4. Pauze 5. Er

Nadere informatie

Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis

Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis Oktober 2014 Thema 1 Goed wonen en een goede dienstverlening We vinden het in Nederland normaal dat iedereen goed kan wonen. Maar niet iedereen

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Een fijn huis

Jaarverslag 2014. Een fijn huis Een fijn huis Een goede woning is een basisbehoefte van ieder mens en een randvoorwaarde om deel te kunnen nemen aan de samenleving. In ons werkgebied, de noordvleugel van de Randstad, zijn veel mensen

Nadere informatie

Energie bespaartips van Woningstichting Bergh

Energie bespaartips van Woningstichting Bergh Energie bespaartips van Woningstichting Bergh Energietips van Woningstichting Bergh - 1 Op tijd omlaag is geld besparen U kunt ook besparen in een energiezuinige woning U woont in een woning van Woningstichting

Nadere informatie

Welkom. Stakeholdersdag. 27 mei 2015

Welkom. Stakeholdersdag. 27 mei 2015 Welkom Stakeholdersdag 27 mei 2015 Programma 12.45 uur Opening & voorstellen dagvoorzitter (Andries Greiner) door Truus Sweringa (directeur-bestuurder OFW) Terugblik Stakeholdersdag 2014 & Actualiteiten

Nadere informatie

Over isoleren, besparen en comfort

Over isoleren, besparen en comfort Warm voor Weinig Over isoleren, besparen en comfort WARM VOOR WEINIG U woont in een huurwoning, en heeft er waarschijnlijk een aangename plek van gemaakt. Maar misschien kan het nog veel comfortabeler!

Nadere informatie

Binnenklimaat: energie efficiënte oplossingen besparing door comfort

Binnenklimaat: energie efficiënte oplossingen besparing door comfort Binnenklimaat: energie efficiënte oplossingen besparing door comfort Rob Nagel Honeywell Dag van de Installatie VSK, Jaarbeurs Utrecht 2 februari 2010 Binnenklimaat besparing door comfort Woningmarkt in

Nadere informatie

Echt thuis. Ondernemingsplan 2011-2015

Echt thuis. Ondernemingsplan 2011-2015 Echt thuis Ondernemingsplan 2011-2015 2 INLEIDING Mooiland is een woningcorporatie met circa 27.000 woningen verspreid over ruim 150 gemeenten in heel Nederland. Daarmee zijn wij een van de twintig grootste

Nadere informatie

Vooruit naar de oorsprong

Vooruit naar de oorsprong Vooruit naar de oorsprong strategisch kader 2014-2016 1 Strategisch kader in 12 puntjes 1 We zien goed en plezierig wonen als basis van bestaan 2 We bieden mensen met lagere inkomens goede, passende woonruimte

Nadere informatie

Bewonersinformatie Rosmalen. Aandachtspunten voor uw vernieuwde woning

Bewonersinformatie Rosmalen. Aandachtspunten voor uw vernieuwde woning Bewonersinformatie Rosmalen Aandachtspunten voor uw vernieuwde woning 2 Voorwoord Afgelopen periode heeft BAM Woningbouw in opdracht van de eigenaar van uw woning, a.s.r., uw woning verbeterd. Bij de woningverbetering

Nadere informatie

Waar het echt om gaat!

Waar het echt om gaat! Waar het echt om gaat! Ondernemingsplan 2015-2018 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. De omgeving waarin we werken 4 2. Het huis dat we willen bouwen 6 2.1 Betaalbaar wonen 6 2.2 Wonen en zorg 7 2.3 Duurzaam

Nadere informatie

Beste netwerkpartner,

Beste netwerkpartner, Beste netwerkpartner, Vorig jaar, op 17 november tijdens onze belanghoudersbijeenkomst, spraken wij met u over de koers van Woningstichting Bergh. Centraal stonden de vragen of wij de juiste dingen doen

Nadere informatie

Met bewoners naar vitale wijken. Strategie SSW voor 2014 2019

Met bewoners naar vitale wijken. Strategie SSW voor 2014 2019 Met bewoners naar vitale wijken Strategie SSW voor 2014 2019 September 2014 Inhoudsopgave 1. Een eerlijk verhaal... 1 2. Wat is SSW... 2 2.1 Woningcorporatie 2 2.2 Wat zien wij in onze wereld 2 2.3 Grote

Nadere informatie

Achtergrondinformatie Woonsymposium WONEN IN STAD.NL SESSIE BETAALBAAR- HEID

Achtergrondinformatie Woonsymposium WONEN IN STAD.NL SESSIE BETAALBAAR- HEID Achtergrondinformatie Woonsymposium WONEN IN STAD.NL SESSIE BETAALBAAR- HEID donderdag 19 maart 2015 BETAAL- BAARHEID Groningen is de jongste stad van Nederland. Van de totaal circa 200.000 inwoners zijn

Nadere informatie

Energie besparen in en om het huis. Sjaak Vogel Oktober 2010

Energie besparen in en om het huis. Sjaak Vogel Oktober 2010 Energie besparen in en om het huis Sjaak Vogel Oktober 2010 Waarom energie besparen? De kosten van energie nemen toe Energiekosten vormen nu gemiddeld 10% van het besteedbaar inkomen. Hoe zal dat de komende

Nadere informatie

Duurzaamheid. Complex Duinstate

Duurzaamheid. Complex Duinstate Duurzaamheid Complex Duinstate Kaatsheuvel Maart 2010 Leerling Hans van Ierland Casade Woondiensten 09-03-2010 Docent Ellen Venhuizen Wijkwerk niveau 3 fase 3 helicon opleidingen 1 Inhoud Bladzijde: Inleiding

Nadere informatie

EnergieBesparen. Alle tips in een overzicht. Pascal Wierckx

EnergieBesparen. Alle tips in een overzicht. Pascal Wierckx EnergieBesparen Alle tips in een overzicht Pascal Wierckx Inleiding De meeste huishoudens betalen teveel voor hun energierekening. Door eenvoudige tips op te volgen kan met weinig moeite veel geld bespaard

Nadere informatie

Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen!

Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen! Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen! Samenvatting ondernemingsplan Samenvatting ondernemingsplan Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen! Dat is

Nadere informatie

andere ruimtes bespaar E 150 Energie Wijzer bad- en wasruimte bespaar E 120 slaapkamer bespaar E 40 keuken bespaar E 100 woonkamer bespaar E 225

andere ruimtes bespaar E 150 Energie Wijzer bad- en wasruimte bespaar E 120 slaapkamer bespaar E 40 keuken bespaar E 100 woonkamer bespaar E 225 andere ruimtes bespaar E 150 Energie Wijzer slaapkamer bespaar E 40 bad- en wasruimte bespaar E 120 woonkamer bespaar E 225 keuken bespaar E 100 Woonkamer Graadje lager Zet uw verwarming eens een graadje

Nadere informatie

Goed wonen = samen doen!

Goed wonen = samen doen! Goed wonen = samen doen! Beleidsplan Tablis Wonen 2016 2019 Participatiemaatschappij In Nederland leven we steeds meer in een participatiemaatschappij. We maken steeds meer gebruik van elkaars sterke punten

Nadere informatie

Thuis Slim Advies. Haal meer winst uit energie. Zon Wind Water. Gratis tips om energie te besparen

Thuis Slim Advies. Haal meer winst uit energie. Zon Wind Water. Gratis tips om energie te besparen Thuis Slim Advies Haal meer winst uit energie Zon Wind Water Gratis tips om energie te besparen Gratis tips om energie te besparen. Haal meer winst uit energie Voorwaarden van verspreiding Je mag dit E-book

Nadere informatie

Betaalbaarheid en duurzaamheid

Betaalbaarheid en duurzaamheid Bijlage 1 Advies Bewoners Advies Groep Betaalbaarheid en duurzaamheid Juli 2009 John van Veen Senioradviseur WKA Inleiding In de maanden mei en juni is een groep betrokken huurders van Nijestee in een

Nadere informatie

Werk aan de wijk! Beleidsplan 2013-2016

Werk aan de wijk! Beleidsplan 2013-2016 Werk aan de wijk! Beleidsplan 2013-2016 Inhoudsopgave Werk aan de wijk! 5 Vitale en gewilde wijken 7 Oog voor de klant 11 Energiebewust bouwen en beheren 15 Een solide corporatie 17 3 4 Informatie voor

Nadere informatie

Duurzaamheid is meer dan emotie het levert ook geld op

Duurzaamheid is meer dan emotie het levert ook geld op 1. Wat is het gemiddelde water-, elektra- en gasverbruik voor een huishouden en wat kost dat per jaar, per maand? Hoeveel betaalt u daarvan aan belasting? Bij een gemiddeld huishouden van 2,2 personen

Nadere informatie

Nieuwbouw. Steile Bank en Urkerstraat. Woonfolder

Nieuwbouw. Steile Bank en Urkerstraat. Woonfolder Nieuwbouw Steile Bank en Urkerstraat Woonfolder Lemmer, een oud vissersdorp met maritiem karakter Lemmer is gelegen in de fusiegemeente De Friese Meren, provincie Friesland. Het is één van Frieslands bekendste

Nadere informatie

Overzicht energiemarkten

Overzicht energiemarkten Overzicht energiemarkten Op alle vestigingen van Woonbron is er binnenkort een energiemarkt. Onderstaand kunt u lezen wanneer de energiemarkt voor uw vestiging plaatsvindt. Delft Spijkenisse Delfshaven

Nadere informatie

Samen Besparen we ons Rijk

Samen Besparen we ons Rijk Samen Besparen we ons Rijk Voor iedere geïnteresseerde bewoner van de Rivierenwijk deel 1 te Deventer DE BEWONERSCOMMISSIE ZET ZICH VOOR U IN! Een unieke kans om energie te besparen, aangeboden door de

Nadere informatie

33% 67% 5% 17% 46% 15% 17% ALLE RESULTATEN KLANTPEILING ENERGIEZUINIG WONEN NOVEMBER 2015. 1. Wat is uw geslacht? 2. Wat is uw leeftijd?

33% 67% 5% 17% 46% 15% 17% ALLE RESULTATEN KLANTPEILING ENERGIEZUINIG WONEN NOVEMBER 2015. 1. Wat is uw geslacht? 2. Wat is uw leeftijd? ALLE RESULTATEN KLANTPEILING ENERGIEZUINIG WONEN NOVEMBER 2015 1. Wat is uw geslacht? 33% 67% man vrouw 2. Wat is uw leeftijd? 46% 5% 17% 15% 17% 18 tot 30 jaar 31 tot 40 jaar 41 tot 50 jaar 51 tot 60

Nadere informatie

Duurzaamheid - enquête Bo-Ex Panel

Duurzaamheid - enquête Bo-Ex Panel Duurzaamheid - enquête Bo-Ex Panel Duurzaamheid speelt een steeds belangrijkere rol in onze maatschappij. Vaak vanuit het besef dat het verstandig is om anders om te gaan met onze aarde. Op het gebied

Nadere informatie

Energiescan.nu info@energiescan.nu www.energiescan.nu. Naam: Adres: Postcode Factuurnr.: Boekel, 6 januari 2016,

Energiescan.nu info@energiescan.nu www.energiescan.nu. Naam: Adres: Postcode Factuurnr.: Boekel, 6 januari 2016, Energiescan.nu info@energiescan.nu www.energiescan.nu Naam: Adres: Postcode Factuurnr.: Boekel, 6 januari 2016, Beste, Bedankt voor het invu llen van de Energiescan. Voor u ligt het adviesrapport. Op basis

Nadere informatie

Energiezuinig wonen. GEDRAG en GEBOUW Cothen 18 december 2012 Corina Onderstijn & Arno Harting

Energiezuinig wonen. GEDRAG en GEBOUW Cothen 18 december 2012 Corina Onderstijn & Arno Harting Energiezuinig wonen GEDRAG en GEBOUW Cothen 18 december 2012 Corina Onderstijn & Arno Harting 1)Waarom energie besparen? 2)Hoe kunt u energie besparen? 3)En de volgende stap! 1) Het klimaat verandert!

Nadere informatie

Investeren in groen en betaalbaar wonen

Investeren in groen en betaalbaar wonen Beleidsplan van Het Gooi en Omstreken 2013-2018 Investeren in groen en betaalbaar wonen Activiteiten in 2013 In Baarn, Bunschoten, Blaricum, Bussum, Hilversum en Wijdemeren Investeren in groen en betaalbaar

Nadere informatie

Advies BAG Duurzaamheid en betaalbaarheid. Portaal Utrecht. mei 2012 John van Veen senior adviseur Woonbond Kennis- en Adviescentrum

Advies BAG Duurzaamheid en betaalbaarheid. Portaal Utrecht. mei 2012 John van Veen senior adviseur Woonbond Kennis- en Adviescentrum 1 BAG Duurzaamheid en betaalbaarheid Portaal Utrecht 1 mei 2012 John van Veen senior adviseur Woonbond Kennis- en centrum Inleiding Op 4 april jongstleden is een groep van veertien huurders van Portaal

Nadere informatie

EAS-presentatie bij de Fatih moskee

EAS-presentatie bij de Fatih moskee Erik Peerlkamp, voorzitter Gerrit Vledder, secretaris 1 Energie Actief Soest Wie/wat: -groep vrijwilligers uit Soest -bevorderen duurzaamheid in Soest -mensen mondiger maken/laten begrijpen -laten nadenken

Nadere informatie

Bespaar op energie én uw woonlasten samen met Woonpartners

Bespaar op energie én uw woonlasten samen met Woonpartners ENERGIE ZUINIGER WONEN! Bespaar op energie én uw woonlasten samen met Woonpartners 1 Energiebesparingsproject Energie besparen is een zaak van iedereen. Daarom investeert Woonpartners samen met haar huurders

Nadere informatie

Werken aan kwaliteit. Voorraadplan 2004-2012

Werken aan kwaliteit. Voorraadplan 2004-2012 Werken aan kwaliteit Voorraadplan 2004-2012 Werken aan kwaliteit Voorraadplan 2004-2012 Woningbeheer Harlingen Postbus 103 8860 AC Harlingen Bolswardervaart 1 Openingstijden maandag tot en met vrijdag

Nadere informatie

Deze dame of heer vertelt over hoe het mogelijk is om het energie verbruik te verminderen en laat energie besparende manieren zien.

Deze dame of heer vertelt over hoe het mogelijk is om het energie verbruik te verminderen en laat energie besparende manieren zien. DE ENERGIECOACH Wat doet een energiecoach Deze dame of heer vertelt over hoe het mogelijk is om het energie verbruik te verminderen en laat energie besparende manieren zien. Een opmerking vooraf : Het

Nadere informatie

Strategisch plan Woontij 2015-2017 Uitslag enquête

Strategisch plan Woontij 2015-2017 Uitslag enquête Strategisch plan Woontij 2015-2017 Uitslag enquête Inleiding Als voorbereiding van haar strategisch plan 2015-2017 heeft Woontij een vragenlijst opgesteld waarmee input wordt gevraagd voor de te kiezen

Nadere informatie

++Van Gloeilamp naar Ledlamp uitgave: 24-2- 2014 JS

++Van Gloeilamp naar Ledlamp uitgave: 24-2- 2014 JS ++Van Gloeilamp naar Ledlamp uitgave: 24-2- 2014 JS Het is raadzaam om over te schakelen van de gloeilamp naar de ledlamp, maar helaas is de voorlichting verre van optimaal. Aanbiedingen te over, maar

Nadere informatie

Domesta. Geme Sn ente ř oevord. 'ng. 30 : Aan. Class nr. Gemeente Coevorden Aan het College van Burgemeester en Wethouders Postbus 2 7740 AA COEVORDEN

Domesta. Geme Sn ente ř oevord. 'ng. 30 : Aan. Class nr. Gemeente Coevorden Aan het College van Burgemeester en Wethouders Postbus 2 7740 AA COEVORDEN Geme Sn ente ř oevord 'ng. 30 : 1 Gemeente Coevorden Aan het College van Burgemeester en Wethouders Postbus 2 7740 AA COEVORDEN Aan Class nr. Ons kenmerk Onderwerp Behandeld door Bijlage(n) Datum Geme000339

Nadere informatie

Meer voordeel uit uw huis halen? Bespaar op energie!

Meer voordeel uit uw huis halen? Bespaar op energie! Meer voordeel uit uw huis halen? Bespaar op energie! voorbeeld van mogelijke besparingen Een huishouden is jaarlijks zo n q 2.000 kwijt aan gas en licht. En daar kunt u tot wel 30% op besparen. Dat begint

Nadere informatie

Alleen samen maken we Nijkerk mooier

Alleen samen maken we Nijkerk mooier Woningstichting Nijkerk De klant staat centraal. Je kunt geen ondernemingsplan openslaan, of je stuit op deze missie. Zet je de klant centraal door in zijn schoenen te gaan staan? Dat is een goed begin,

Nadere informatie

De heer H.P. Kip De heer A. Tijssen Portaal Nijmegen Postbus 375 3900 AJ Veenendaal

De heer H.P. Kip De heer A. Tijssen Portaal Nijmegen Postbus 375 3900 AJ Veenendaal De heer H.P. Kip De heer A. Tijssen Portaal Nijmegen Postbus 375 3900 AJ Veenendaal Betreft: Advies voorgenomen verkoop woningen Krayenhofflaan (complex 1062) en de Gildekamp (complex 1176) Nijmegen, 27

Nadere informatie

Achtergrondinformatie Woonsymposium WONEN IN STAD.NL SESSIE DUURZAAMHEID

Achtergrondinformatie Woonsymposium WONEN IN STAD.NL SESSIE DUURZAAMHEID Achtergrondinformatie Woonsymposium WONEN IN STAD.NL SESSIE DUURZAAMHEID donderdag 19 maart 2015 Duurzaamheid Duiding en context Groningen heeft de ambitie om in 2035 een energieneutrale stad te zijn.

Nadere informatie

ECO Oostermoer in oprichting

ECO Oostermoer in oprichting Samen sterk voor een leefbaar en duurzaam platteland ECO Oostermoer in oprichting Nieuwsbrief 18 juni 2012 Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van ECO Oostermoer, waarin wij u nader informeren over de stand

Nadere informatie

Ondernemingsplan 2014 2017. Ambities blijven overeind door scherpe focus op kerntaken

Ondernemingsplan 2014 2017. Ambities blijven overeind door scherpe focus op kerntaken Ondernemingsplan 2014 2017 Ambities blijven overeind door scherpe focus op kerntaken Missie QuaWonen QuaWonen is dé woningcorporatie voor de Krimpenerwaard. Wij bieden goede huisvesting aan mensen die

Nadere informatie

Proposities voor Comfortabel leven

Proposities voor Comfortabel leven Proposities voor Comfortabel leven Concrete concepten voor installateurs en andere partijen in de markt Juni 2012 1 De zeven proposities voor comfortabel leven in één oogopslag 2 3 Patrick en Jolanda zijn

Nadere informatie

hestia Aan de slag tegen stijgende woonlasten

hestia Aan de slag tegen stijgende woonlasten hestia Hestia is de vereniging van en voor huurders van Portaal Eemland in Amersfoort. Bewonersvereniging Hestia is een onafhankelijke en zelfstandige huurdersorganisatie. NOVEMBER 2013 Aan de slag tegen

Nadere informatie

Lokaal woonlastenakkoord s-hertogenbosch 2014-2018

Lokaal woonlastenakkoord s-hertogenbosch 2014-2018 Lokaal woonlastenakkoord s-hertogenbosch 2014-2018 Onze drijfveer In s-hertogenbosch worden de woonlasten voor steeds meer huurders van een sociale huurwoning onbetaalbaar. Waar dit in 2010 nog het geval

Nadere informatie

De Urgentieregeling. Spectrum Wonen. Bezoekadres Larenseweg 28 Lochem www.spectrumwonen.nl

De Urgentieregeling. Spectrum Wonen. Bezoekadres Larenseweg 28 Lochem www.spectrumwonen.nl De regeling Spectrum Wonen Bezoekadres Larenseweg 28 Lochem www.spectrumwonen.nl Openingstijden Maandag t/m donderdag van 08.30 t/m 16.30 uur Vrijdag van 08.30 uur t/m 12.30 uur Zijn er in uw persoonlijke

Nadere informatie

Memo. Financieringsmogelijkheden van energiebesparingsmaatregelen

Memo. Financieringsmogelijkheden van energiebesparingsmaatregelen Memo Financieringsmogelijkheden van energiebesparingsmaatregelen Onderwerp > Financieringsmogelijkheden van energiebesparingsmaatregelen bestaande bouw Opsteller > Niels van Vliet & Ellen van Acht met

Nadere informatie

Welkom bij Viverion. Een overzicht van onze belangrijkste resultaten van 2009

Welkom bij Viverion. Een overzicht van onze belangrijkste resultaten van 2009 Welkom bij Viverion Een overzicht van onze belangrijkste resultaten van 2009 de basis is gelegd Het is 1 januari 2009. Spectrum Wonen en de Goorse Volkswoning fuseren tot Viverion. De organisatie stelt

Nadere informatie

U kunt energie besparen. De belangrijkste en meest urgente verbeterpunten worden in onderstaande tabel weergegeven.

U kunt energie besparen. De belangrijkste en meest urgente verbeterpunten worden in onderstaande tabel weergegeven. Dhr. Jansen Voorbeeldstraat 26 9411 VR Voorbeeldstad Beilen: 11 april 2014 Uw adviseur: Floris van Dijk Geachte heer Jansen, Op 2 april 2014 is uw woning door mij onderzocht om de mogelijkheden voor het

Nadere informatie

JA: WONEN VOOR IEDEREEN! WENJEN FOAR ELKENIEN PVDA FRYSLÂN WONINGPLAN

JA: WONEN VOOR IEDEREEN! WENJEN FOAR ELKENIEN PVDA FRYSLÂN WONINGPLAN JA: WONEN VOOR IEDEREEN! WENJEN FOAR ELKENIEN PVDA FRYSLÂN WONINGPLAN Foto: Jeroen Mul/Flickr, Creative Commons JA: STEVIG INZETTEN OP BETAALBAAR EN GOED WONEN VOOR IEDEREEN! De afgelopen jaren is er dankzij

Nadere informatie

WONEN IN BEWEGING I N F O R M A T I E B R O C H U R E

WONEN IN BEWEGING I N F O R M A T I E B R O C H U R E WONEN IN BEWEGING I N F O R M A T I E B R O C H U R E Wonen in beweging De CWS is een woningcorporatie in beweging. Een professionele, klantgerichte organisatie die staat voor goed wonen in een aantrekkelijke

Nadere informatie

Ondernemingsstrategie woonstad rotterdam 2012-2015

Ondernemingsstrategie woonstad rotterdam 2012-2015 Ondernemingsstrategie woonstad rotterdam 2012-2015 Onze visie Woonstad Rotterdam gelooft in de mogelijkheden van Rotterdam en zijn inwoners. Een wereldstad die niet stuk te krijgen is. Waar iedereen, ongeacht

Nadere informatie

Energie. 1 Conclusies. Energiebesparing en duurzame energie in de Drechtsteden

Energie. 1 Conclusies. Energiebesparing en duurzame energie in de Drechtsteden Energie Energiebesparing en duurzame energie in de Drechtsteden De gemeenten in de regio Drechtsteden werken samen aan klimaat- en energiebeleid. Ingezet wordt op energiebesparing en toename van gebruik

Nadere informatie

Folder 68 18.6. Lichtbronnen. Productinformatie

Folder 68 18.6. Lichtbronnen. Productinformatie Folder 68 18.6 Lichtbronnen Productinformatie Lichtbronnen Het middelpunt van uw wereld is uw huis. In deze folder vindt u ideeën om uw huis een heel andere uitstraling te geven door het subtiele gebruik

Nadere informatie

Het fundament van GroenWest Activiteitenplan 2013

Het fundament van GroenWest Activiteitenplan 2013 Het fundament van GroenWest Activiteitenplan 2013 Woerden, 23 oktober 2012 GroenWest activiteitenplan 2013 23-10-2012 Voorwoord Het afgelopen jaar hebben wij met veel enthousiasme gewerkt aan de doelstellingen,

Nadere informatie

Thema In en om het huis

Thema In en om het huis http://www.edusom.nl Thema In en om het huis Lesbrief 24. Een wasmachine kopen. Wat leert u in deze les? Wat u kunt zeggen als u een wasmachine wilt kopen. Zeggen hoe groot iets is. Vergelijkingen. Veel

Nadere informatie

Wij geven thuis. Goed en betaalbaar wonen in Den Haag

Wij geven thuis. Goed en betaalbaar wonen in Den Haag Wij geven thuis De gemeenteraadsverkiezingen in 2014 vallen samen met het laatste jaar van de lokale en regionale prestatieafspraken 2010-2014 tussen corporaties en gemeenten. De corporaties willen nieuwe

Nadere informatie

VERLICHTINGSWIZARD Bespaar energie met de juiste lamp!

VERLICHTINGSWIZARD Bespaar energie met de juiste lamp! VRLIHTINGSWIZR espaar energie met de juiste lamp! Per 1 september 2012 is de import van energie- en milieu onvriendelijke lampen stopgezet. Hierdoor is de gloeilamp langzaam maar zeker uit de schappen

Nadere informatie

LED VERLICHTING & VvE s

LED VERLICHTING & VvE s LED VERLICHTING & VvE s LED s make a difference in the world! Energiezuinig wonen De ontwikkelingen gaan snel anno 2015! Een snel groeiend aantal VvE s ontdekt: 1. De hoge besparingsresultaten. Gebruik

Nadere informatie

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID.

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID. MIDDEN TUSSEN DE MENSEN De uitgangspunten van het CDA Koggenland zijn helder: je wilt werken voor je brood, je ziet om naar elkaar en je laat de wereld knap achter voor je kinderen. Het CDA staat voor

Nadere informatie

Wij zijn Brabantse Waard

Wij zijn Brabantse Waard Wij zijn Brabantse Waard Gastvrij wonen Inhoudsopgave 3 Wie is Brabantse Waard 4 Een organisatie met een transparante structuur 5 Onze missie en visie 5 Doelstellingen waarin de gast centraal staat 6 Onze

Nadere informatie

Vocht in de woning. Ventileren is gezond en bespaart energie

Vocht in de woning. Ventileren is gezond en bespaart energie Ventileren is gezond en bespaart energie We staan er meestal niet bij stil, maar de lucht om ons heen bevat vocht. Dat geldt natuurlijk ook voor de lucht in huis. Door transpiratie, douchen, koken en wassen

Nadere informatie

DUW Parkstad. Wij geven advies aan de inwoners van Parkstad over energiebesparing en verduurzaming van hun huis.

DUW Parkstad. Wij geven advies aan de inwoners van Parkstad over energiebesparing en verduurzaming van hun huis. DUW Parkstad Wij geven advies aan de inwoners van Parkstad over energiebesparing en verduurzaming van hun huis. Sprekers: Rick Muijen - duurzaamheidsdeskundige Joyce Bongers - duurzaamheidsdeskundige Programma

Nadere informatie

BUDGETENERGIE MEEST VOORDELIGE AANBIEDER

BUDGETENERGIE MEEST VOORDELIGE AANBIEDER NATIONAAL BESPAARONDERZOEK ENERGIE NOVEMBER 2013 BespaarWijzer.nl Conclusies Nederlandse huishoudens kunnen gemiddeld 283 per jaar besparen op de energiekosten Veel consumenten hebben nog een traditionele

Nadere informatie

BVR Groep BV. RENO+ Renovatieconcept voor particulieren

BVR Groep BV. RENO+ Renovatieconcept voor particulieren BVR Groep BV RENO+ Renovatieconcept voor particulieren BVR Groep BV RENO+ Renovatieconcept voor particulieren 2 BVR Groep BV RENO+ Renovatieconcept voor particulieren Inleiding 3 Over enige tijd gaat de

Nadere informatie

Hoofdstuk 31. Klimaatprogramma

Hoofdstuk 31. Klimaatprogramma Hoofdstuk 31. Klimaatprogramma Samenvatting Ruim zeven op de tien Leidenaren is van mening dat het klimaat de laatste tien jaar aan het veranderen is. Dit is iets minder dan vorig jaar. Qua belangrijkheid

Nadere informatie

Vragen en antwoorden nav bijeenkomst 25 juni en vragen gesteld door bewonerscommissie De Binding

Vragen en antwoorden nav bijeenkomst 25 juni en vragen gesteld door bewonerscommissie De Binding Vragen en antwoorden nav bijeenkomst 25 juni en vragen gesteld door bewonerscommissie De Binding Algemene vragen De vakantieperiode begint nu, kunnen we het niet wat rustiger aan doen, om iedereen de gelegenheid

Nadere informatie

Synopsis Watergebruik Thuis 2013

Synopsis Watergebruik Thuis 2013 Vereniging van waterbedrijven in Nederland Synopsis Watergebruik Thuis 2013 In opdracht van Vewin heeft TNS Nipo onderzoek gedaan naar het watergebruik thuis onder 1.349 respondenten en de resultaten weergegeven

Nadere informatie

Een beginnershandleiding voor energiezuinige verlichting

Een beginnershandleiding voor energiezuinige verlichting Een beginnershandleiding voor energiezuinige verlichting Waarom leren over energiezuinige verlichting in je huis? Het is uitgewezen dat we ongeveer 90% van ons leven binnenshuis doorbrengen. Een goed verlichte

Nadere informatie

Zelf uw woning aanpassen

Zelf uw woning aanpassen Zelf uw woning aanpassen ruimte voor leven Zelf uw woning aanpassen Wonen is iets persoonlijks. U kunt uw woning zoveel mogelijk naar uw eigen smaak inrichten en aanpassen. Maar wilt u iets aan de woning

Nadere informatie

Missie, visie en maatschappelijke verankering

Missie, visie en maatschappelijke verankering Jaarplan 2014 1 Missie, visie en maatschappelijke verankering In ons ondernemingsplan 2014-2017 hebben we onze missie en visie voor de komende jaren vastgesteld. In dit jaarplan is verwoord welke stappen

Nadere informatie

Thema In en om het huis

Thema In en om het huis http://www.edusom.nl Thema In en om het huis Les 22. De rekening. Wat leert u in deze les? Advies vragen. Advies geven. Waarom-vragen beantwoorden met omdat. Veel succes! Deze les is ontwikkeld in opdracht

Nadere informatie

Inhoud. Colofon. www.ssw.nl

Inhoud. Colofon. www.ssw.nl Colofon Redactie: Woonstichting SSW Vormgeving: Woonstichting SSW Tekst: Woonstichting SSW in samenwerking met Vannimwegen Fotografie: Lighthouse Productions/Dirk Verwoerd Amersfoort Woonstichting SSW

Nadere informatie

Stappenplan Zon op Huurwoning Amsterdam

Stappenplan Zon op Huurwoning Amsterdam Context Klimaatprobleem Er is sprake van een wereldwijd klimaatprobleem, waarbij de temperatuur over de afgelopen decennia structureel is opgelopen. Deze trend wordt veroorzaakt door de uitstoot van broeikasgas,

Nadere informatie

Het Heijmans Bright House is een concept van Heijmans in samenwerking met Van Helmond Zuidam Architecten en AERspire. Uitgangspunt van het concept is

Het Heijmans Bright House is een concept van Heijmans in samenwerking met Van Helmond Zuidam Architecten en AERspire. Uitgangspunt van het concept is Het Heijmans Bright House is een concept van Heijmans in samenwerking met Van Helmond Zuidam Architecten en AERspire. Uitgangspunt van het concept is dat comfort en energiezuinigheid hand in hand moeten

Nadere informatie

u kunt er niet omheen

u kunt er niet omheen EPA-W Advies Het energielabel: u kunt er niet omheen Eigenaren van woningen zijn bij de verkoop of verhuur verplicht om een Energielabel te overhandigen aan de koper of huurder. Als erkend EPA-W Adviseur

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN ONTWIKKELING SPORTWEG EN MEERWEG

VEELGESTELDE VRAGEN ONTWIKKELING SPORTWEG EN MEERWEG VEELGESTELDE VRAGEN ONTWIKKELING SPORTWEG EN MEERWEG HUURPRIJS 1.1. HOE HOOG WORDT MIJN HUURPRIJS BIJ MODERNISERING? Wij gaan met u in gesprek over de mogelijkheden bij modernisering. Een aantal maatregelen

Nadere informatie

Nieuws & achtergronden NIEUWSBRIEF nr. 7 - West-Indische buurt

Nieuws & achtergronden NIEUWSBRIEF nr. 7 - West-Indische buurt Nieuws & achtergronden NIEUWSBRIEF nr. 7 - West-Indische buurt Bewonersavond in april overbodig De Huurderswerkgroep Surinamestraat e.o. heeft aangegeven, dat een bewonersavond in april niet zinvol zou

Nadere informatie

Even voorstellen. Net al kennis gemaakt met mij en mijn collega Doris bij de ervaringenronde. Nu een introductie uitleg nul op de meter.

Even voorstellen. Net al kennis gemaakt met mij en mijn collega Doris bij de ervaringenronde. Nu een introductie uitleg nul op de meter. Even voorstellen. Net al kennis gemaakt met mij en mijn collega Doris bij de ervaringenronde. Nu een introductie uitleg nul op de meter. Stap voor stap gaan we er doorheen. 1 We beginnen bij de woonlasten.

Nadere informatie

Een beginners handleiding voor laag energie verbruik in je keuken

Een beginners handleiding voor laag energie verbruik in je keuken Een beginners handleiding voor laag energie verbruik in je keuken Alles wat je moet weten over laag energie gebruik in je keuken: - Hoe je geld kunt besparen door er meer over te weten. - Te weten of je

Nadere informatie