Een halve eeuw meer dan buren

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Een halve eeuw meer dan buren"

Transcriptie

1 Het bewonersblad van Viverion januari 2015 Ondernemingsplan NIEUWS SPECIALE EDITIE OVER ONZE NIEUWE KOERS 2 Buurtimpuls; voor en door de buurt! 3 Holtenaren over Holten 8 Een halve eeuw meer dan buren Ze hebben geen slingers opgehangen. En toch voelt het een beetje feestelijk. Want de oudste bewoners uit de Lindelaan in Diepenheim zijn al een halve eeuw buren. We staan in goede en in slechte tijden voor elkaar klaar. Als het aan ons ligt, en de gezondheid het toelaat, gaan we hier nooit meer weg. Het is een even krachtig als opgewekt voornemen, uitgesproken door Herman Bruil (83 ). Zijn echtgenote Rikie, drie jonger, sluit zich erbij aan. Net als buurvrouw Dinie Vasters, die op haar 72-ste de benjamin van het gezelschap is. En precies hetzelfde geldt voor Jan en Tinie Wes, respectievelijk 80 en 82, de buren van een deur verderop. Het vijftal voelt zich hier in zijn sas. Monumentaal Midden jaren zestig zijn ze in Diepenheim beland, aan de Lindelaan. De woningen tegenover het voormalige stationsgebouw, een monumentaal kunstmonument, waren aan het begin van de herfst van 1964 opgeleverd. Ik herinner het me als de dag van gisteren, zegt Jan. Waar blijft de tijd? Veel is er veranderd: ook Diepenheim is drukker geworden, en het leven jachtiger. Maar, en dat zeggen de buren in koor, een mooiere plek om te wonen hadden ze zich niet kunnen wensen. Terugblikkend passeren een aantal buren de revue die allang en breed zijn vertrokken. Dinie en Tinie proberen zich voor de geest te halen hoe de huurkaart er in de begindagen heeft uitgezien. Elke week kwam er iemand van de woningbouwvereniging aan de deur om de huur op te halen, vertelt Dinie. Haar leven veranderde een aantal jaren geleden drastisch toen haar echtgenoot kwam te overlijden. Echte buren staan gelukkig in goede en in slechte tijden voor elkaar klaar, zegt ze Ik herinner het me als de dag van gisteren. Waar blijft de tijd? Aanpassingen De woning van Dinie was toen al, met oog op de verslechterde conditie van haar man, aangepast. Zo was het huis onder meer voorzien van een traplift en een extra toilet. Ideaal, zegt Dinie, over de medewerking en tussenkomst van de gemeente en de wooncorporatie. Wat ben ik blij dat ik tussen mijn vertrouwde buren kon kunnen blijven wonen. Rikie zegt dat de stellen de deur niet bij elkaar plat lopen. Het gaat er ons vooral om dat we er voor elkaar zijn als t nodig is. We hebben elkaars sleutel, houden een oogje in het zeil. Maar burengeluk schuilt ook in het hebben van belangstelling voor elkaar. Toen Tinie kortstondig in het ziekenhuis lag, waren de buren een steun en toeverlaat voor Jan. Met het eten werd de tachtiger niet vergeten. Herman zegt: Vroeger bouwden we nog wel eens een groot feest, maar tegenwoordig doen we het rustiger aan. Sportief staat Herman nog steeds zijn mannetje: op zijn fiets maakt hij behoorlijke tochten, tot in Duitsland en de Achterhoek toe. Rikie gaat liever wandelen. Vaak komen ze elkaar aan het einde van hun routes weer tegen, niet ver van de Lindelaan vandaan 1

2 Ondernemingsplan Viverion geeft thuis in betaalbaar wonen De wereld om ons heen verandert. En Viverion wil daarop inspelen. In ons nieuwe ondernemingsplan hebben we onze koers voor de komende vier vastgelegd. Wij presenteren op deze pagina met trots onze nieuwe koers en de reacties van onze samenwerkingspartners daarop. Er is veel veranderd, ook op de woningmarkt en het bouwen van woningen lijkt Viverion geeft thuis in betaalbaar wonen Thuis geven Een huis waarin je je thuis voelt, een wijk Samen met Viverion werkt Stichting Welzijn Lochem aan leefbaarheid, steeds lastiger te worden. Een nieuwe Zo luidt onze nieuwe missie. We bieden waar het prettig wonen is. Ieder mens geeft vroegtijdige signalering, sociale cohe- economische realiteit met nieuwe huisvesting voor mensen met een laag op zijn eigen manier invulling aan prettig sie, het versterken van de zelfredzaamheid spelregels. Hoe zorgen we er toch voor inkomen en mensen die vanwege fysieke of wonen in zijn huis en buurt. We komen van bewoners en het ondersteunen van dat er voor iedereen een prettige en sociale omstandigheden niet zelfstandig in tegemoet aan deze behoeften, door te bewonersinitiatieven. Door vraaggericht betaalbare woning is? Dat wordt een hele huisvesting kunnen voorzien. We bieden investeren in de uitstraling en kwaliteit van te werken aan o.a. woongenot, streven uitdaging. Een uitdaging die we graag kwalitatief goede en betaalbare woningen onze woningen. De komende jaren investeren we naar het op goed niveau houden van samen met Viverion aangaan. die voldoen aan de behoefte van onze we vooral in de basiskwaliteit en het energie- het welzijn in tijden van verandering. Wethouder Cornelissen huurders, nu en in de toekomst. Samen met zuiniger maken van onze woningen. En we Zo werken we samen aan de openbare Gemeente Rijssen-Holten onze huurders en partners in het maatschap- passen onze woningen aan de behoeften van ruimte, zetten we in op preventie en pelijke veld, werken we aan wijken waarin seniore huurders aan, als dat nodig is. waar nodig zorgen we voor een passend het prettig wonen is. We maken ons sterk vangnet. voor de volkshuisvesting in Lochem, Laren, We vinden dat bewoners vooral samen Stichting Welzijn Lochem Barchem, Diepenheim, Markelo, Rijssen, verantwoordelijk zijn voor de leefbaarheid in Viverion gaat, net als de gemeente Holten en Goor. de wijk: zij bepalen wat een wijk leefbaar Lochem, uit van een zelfredzame burger. Ze legt haar oor te luister bij de bewoners, Betaalbaar Wonen maakt en wanneer het nodig is om hiervoor in actie te komen. In onze dienstverlening zijn geeft thuis en blijft in contact met haar Binnen onze financiële mogelijkheden zetten de zelfredzaamheid en eigen verantwoorde- omgeving, om zo een gedragen koers we alles op alles om onze woningen betaal- lijkheid van onze huurders het uitgangspunt. Ik ben blij te lezen dat Viverion er binnen te varen. Dat geeft blijk van een grote baar te houden voor onze doelgroep. We werken vanuit de overtuiging dat ieder haar financiële mogelijkheden alles aan betrokkenheid, die bijdraagt aan de We voelen ons medeverantwoordelijk voor mens regisseur is van zijn eigen leven. wil doen om de woningen betaalbaar te leefbaarheid en het woongenot in onze de betaalbaarheid van het wonen, zowel voor We beseffen ons goed dat niet alle huurders houden voor de doelgroep. In deze tijden kernen. Dat juich ik van harte toe. de huur- als de energielasten. We pakken even zelfredzaam zijn. We leveren maatwerk van economische tegenwind (zowel voor Wethouder Groot Wesseldijk & onze rol via onder andere ons huurprijsbeleid in onze dienstverlening, waarbij we extra Viverion als voor haar huurders) vind ik dat Wethouder Van der Linden en het verduurzamen van onze woningen en ondersteuning bieden aan mensen die dat een goed streven. Gemeente Lochem stimuleren andere partijen ook hun invloed nodig hebben. Wethouder Meulenkamp aan te wenden, om het wonen betaalbaar te Gemeente Hof van Twente. houden. Het bevorderen van zelfredzaamheid en burgers ondersteunen in eigen verantwoordelijkheid om de leefbaarheid in de buurt te verbeteren zijn raakvlakken met het werk van Zorgaccent. Speciaal voor kwetsbare ouderen die steeds langer in de wijken blijven wonen. Irma Harmelink, bestuurder Zorgaccent. Huurdersorganisaties: blij met nieuwe koers, maar ook kritisch De huurdersorganisaties behartigen de Het betaalbaar wonen is Maar ook de kritische noten van de huur- Viverion de plannen van de overheid goed belangen van al onze huurders. Zij zijn en blijft ook een grote zorg van dersorganisaties hebben we ter harte in de gaten en bekijkt zij welke gevolgen daarom belangrijke raadgevers geweest bij de huurdersvereniging Lochem. genomen. Zo heeft de Stichting Bewoners- dit heeft voor de organisatie en voor de het bepalen van onze nieuwe koers. Dankzij Wij vinden het een zeer positieve zaak belangen (Rijssen, Markelo en Diepenheim) huurders. hun adviezen kunnen we goed inspelen op dat Viverion binnen haar financiële haar zorgen uitgesproken over de plannen de wensen en behoeften van onze huurders. mogelijkheden alles op alles wil zetten van de overheid om de regels voor woning- Viverion kijkt uit naar een voortzetting van Viverion is blij én trots dat alle huurders- om haar woningen betaalbaar corporaties aan te passen. De Stichting de goede samenwerking met de huurders- organisaties positief zijn over ons nieuwe te houden voor de doelgroep. vreest dat deze ontwikkelingen de plannen organisaties. ondernemingsplan. Ook zij vinden betaal- van Viverion weleens kunnen dwarsbomen. baar wonen een belangrijk thema. De huurdersvereniging Lochem Samen met de huurdersorganisaties houdt 2 Lees meer over ons ondernemingsplan op

3 Buurtimpuls; voor en door de buurt! Viverion is er niet alleen om voor woningen te zorgen. We streven naar een prettig leefklimaat voor onze huurders. Dit doen we door het buurtgevoel te stimuleren en het veiligheidsgevoel te vergroten. Een gezellige buurt, die maakt u zelf, samen met uw buren. Viverion ondersteunt initiatieven van huurders om de leefbaarheid in de buurt te verbeteren. Soms is dit mogelijk met een bijdrage via Buurtimpuls. Vier speelplekken Zo ook in de wijk Zuiderenk in Lochem. Bewoners uit deze buurt hebben in april 2014 het initiatief genomen om een veilige speelplek voor de kinderen te realiseren. Samen met de gemeente Lochem, Viverion en andere fondsen zijn er vier speelplekken gecreëerd. Een geweldig initiatief voor en door de buurt.. Informatie Heeft u ook een mooi initiatief voor uw buurt? Kijk voor meer informatie over Buurtimpuls op onze website: Zijn uw buren wat minder zelfredzaam? Neem dan ook het pad van uw buren mee. TIPS Tips voor de winterperiode SNEEUW Houd de toegang voor en naar de woning sneeuwvrij. Zijn uw buren wat minder zelfredzaam neem dan ook het pad van uw buren mee. Haal tijdig voldoende strooizout in huis (verkrijgbaar bij o.a. veel winkels en benzinestations) Bij sneeuwval kunt u het beste eerst vegen en daarna strooien met strooizout Strooi zout op plekken waar gelopen of gereden wordt WATERLEIDING Bescherm de waterleiding door tocht te voorkomen of isolatie aan te brengen Tap uw buitenkraan af (draai de tussenkraan dicht en laat de buitenkraan leeglopen) 3

4 WERKGEBIED VIVERION Aantal inwoners per kern en aantal huurwoningen van Viverion: Onze regio Holten Rijssen Inwoners Huurwoningen Markelo Inwoners Huurwoningen 373 Inwoners Huurwoningen 570 in beeld Laren Rijssen Inwoners Huurwoningen 170 Holten DE TOEKOMST VAN DE WONINGMARKT Neemt de vraag naar woningen toe of krijgen we te maken met krimp? En aan welk type woningen is er nu en straks behoefte? Op deze pagina hebben we de belangrijkste ontwikkelingen op een rijtje gezet, die van invloed zijn op de vraag naar woningen. Laren Markelo Goor Diepenheim DE KRIMP KOMT ERAAN. Lochem Lochem Goor Inwoners In heel Nederland heeft de vergrijzing veel invloed op de woning- Inwoners Huurwoningen Barchem Diepenheim Huurwoningen markt. Op de lange termijn neemt daardoor de vraag naar woningen Inwoners af. In sommige plattelandsregio s is deze krimp al goed merkbaar en Barchem Huurwoningen 200 is leegstand van woningen al een groot probleem. In het werkgebied Inwoners van Viverion komt de krimp later op gang. Huurwoningen 84.MAAR LATER DAN VERWACHT HUISHOUDENSSAMENSTELLING NAAR TYPE, 2013 Door de economische crisis is de vraag naar sociale huurwoningen toegenomen. Daarnaast worden mensen steeds ouder en blijven langer in de eigen woning wonen. Daardoor blijft de vraag naar sociale huurwoningen de eerstkomende jaren op peil. Op de langere termijn verwachten we wel een sterke afname in de vraag naar sociale huurwoningen. 5% 5% 4% 32% 29% 41% 35% 38% 31% Eén ouder LEEFTIJD VAN DE DOELGROEP VIVERION % 28% Hof van 29% Lochem 24% Twente Rijssen Holten Gezin met kinderen Paar Alleenstaand < 30 24% 15% 12% 10% 7% 4% > 75 BEVOLKINGSONTWIKKELING 2012 WAT DOET VIVERION? Omdat de behoefte aan sociale huurwoningen op de korte termijn niet afneemt, verkopen we de komende jaren minder woningen dan voorheen. Daarnaast willen we onze woningen betaalbaar houden voor onze huurders. Daarom investeren we in het energiezuinig Aantal Vestigers Geboren Vertrekkers Overleden Totaal maken van onze woningen. En op verzoek passen we woningen Gemeente Lochem aan aan de behoeften van onze oudere huurders, zodat zij langer Gemeente Hof van Twente zelfstandig kunnen blijven wonen. Gemeente Rijssen-Holten Bron: CBS, 2012

5 We zetten alles op alles om het wonen betaalbaar te houden Directeur-bestuurder Viverion Betaalbaar wonen: nu en in de toekomst Er zijn de komende jaren uitdagingen genoeg voor Viverion. Dat blijkt wel uit een gesprek met directeur-bestuurder Jan-Willem Allersma over het nieuwe ondernemingsplan van de woningcorporatie. Het wonen betaalbaar houden is het hoogste doel, maar ook de grootste uitdaging. Jan-Willem Allersma: Onze huurders hebben te maken met stijgende lasten en dalende inkomsten. De huurlasten en energielasten nemen toe. Voor een groot deel van onze huurders gaat dat gepaard met dalende inkomsten als gevolg van de economische crisis. Het betaalbaar houden van de woningen is nu belangrijker dan ooit. Tegelijk heeft Viverion zelf ook te maken met stijgende lasten. Woningcorporaties moeten tot en met 2017 lijks een forse heffing betalen aan de overheid. Daardoor is er minder geld voor bijvoorbeeld nieuwbouw of onderhoud aan woningen. De overheid heeft woningcorporaties ter compensatie de mogelijkheid gegeven om de huren inkomensafhankelijk te verhogen. Maar deze rekening willen we zo min mogelijk bij onze huurders met een krappe beurs leggen., zegt Jan-Willem Allersma. Als corporatie zijn we er om betaalbaar wonen te realiseren voor mensen met een bescheiden inkomen of voor wie het om andere redenen niet mogelijk is zelfstandig een goede en betaalbare woning te vinden. Deze missie staat recht overeind, juist nu. In plaats van een extra huurverhoging aan mensen met een kleine portemonnee, gaan we onze eigen uitgaven terugdringen. Een toekomstbestendig Viverion Viverion gaat de komende jaren flink aan de slag met het efficiënter maken van haar bedrijfsvoering en het moderniseren van haar dienstverlening. Om kosten te besparen, worden diverse uitgaven extra tegen het licht gehouden: Onze woningen zijn veelal goed onderhouden. Dat is logisch, want ze zijn ons kapitaal. Die aandacht voor kwaliteit blijft. We gaan dus niet minder goed schilderen, maar wel minder vaak als dat mogelijk is. Daarnaast kunnen we nog veel efficiënter werken door digitalisering slimmer en meer in te zetten. Digitalisering is ook het sleutelwoord bij het moderniseren van de dienstverlening. Steeds meer mensen regelen hun zaken het liefst zelf en thuis, op een tijdstip dat hen het beste uitkomt. Wij willen aansluiten bij deze trend en gaan daarom meer gebruik maken van digitale mogelijkheden. Zo komt er een modernere website, waar huurders ook s avonds terecht kunnen met vragen en reparatieverzoeken. Dat levert voor onze huurders meer flexibele dienstverlening op en de kosten worden lager. Steeds meer mensen regelen hun zaken het liefst zelf en thuis, op een tijdstip dat hen het beste uitkomt Minder taken, meer samenwerking Woningcorporaties krijgen in 2015 met veel verandering van regels te maken. Minister Blok wil strengere regels voor woningcorporaties en hun taken beperken tot het bouwen, onderhouden en verhuren van sociale huurwoningen. Daarnaast moeten gemeenten en huurders meer gaan bepalen wat de woningcorporaties doen. Viverion staat positief tegenover een nauwere samenwerking met gemeenten en meer invloed van huurders. Jan-Willem Allersma: Vooruitlopend op de nieuwe regelgeving zijn we al begonnen met intensiever overleg met de gemeenten Lochem, Rijssen-Holten en Hof van Twente. We maken onder andere afspraken over sociale woningbouw, wonen & zorg en leefbaarheid. Deze samenwerking willen we de komende jaren doorzetten. Ook met de huurdersorganisaties, die onze huurders vertegenwoordigen, hebben we regelmatig overleg. Daarnaast gaan we de komende jaren meer klantonderzoek uitvoeren, zodat we nóg beter kunnen inspelen op de wensen en behoeften van onze huurders. 5

6 Hoe wordt uw huur besteed? Huur. U betaalt het elke maand. En het is een flinke kostenpost in uw huishoudboekje. Wat doet Viverion eigenlijk met al die huur? Eén van onze doelen voor de komende jaren, is dat we u informeren over waar wij de huur die u betaalt aan uitgeven. Daar willen we op deze plek een begin mee maken. De cirkels hieronder stellen de huur voor die u elke maand betaalt. In 2015 besteden wij bijvoorbeeld 33% van uw huur aan het onderhoud van woningen. Het kan zijn dat we in 2015 daadwerkelijk onderhoud aan uw woning uitvoeren of dat we dit geld opzij zetten voor onderhoud dat in de toekomst moet gebeuren. U ziet dat de verdeling van kosten in 2018 iets anders is dan in Het aandeel van de verhuurdersheffing is toegenomen en er gaat een kleiner deel van uw huur op aan onderhoud. Hoe dat zit, kunt u in de uitleg per kostenpost naast de cirkeldiagrammen lezen. Huuropbrengsten De huuropbrengsten zijn onze belangrijkste bron van inkomsten. Daarmee betalen we bijvoorbeeld het onderhoud van de woningen. Om onze woningen betaalbaar te houden voor onze doelgroep, willen we extra huurverhogingen de komende jaren zoveel mogelijk vermijden. Ook rekenen we bij de meeste woningen niet de maximale huurprijs, omdat de woning dan te duur wordt. Dit heeft echter gevolgen voor de hoeveelheid geld die wij beschikbaar hebben voor onderhoud of leefbaarheid. Onderhoud In vergelijking met andere woningcorporaties besteden wij veel geld aan het onderhoud van onze woningen. Omdat we de komende jaren met meer kosten te maken krijgen én toch onze woningen betaalbaar willen houden, doen we een stapje terug in onze onderhoudsuitgaven. De besparingen willen we realiseren door onderhoud efficiënter en goedkoper uit te voeren. Beheerslasten Hieronder vallen bijvoorbeeld de personeelskosten, de kosten voor onze kantoren en voor 13% 33% 13% 28% % 37% 13% 16% 4% 3% 4% 1% Onderhoud Verhuurdersheffing Saneringssteun Belastingen en verzekeringen Beheerslasten Rente en aflossingen de dienstverlening aan onze huurders zoals onze telefooncentrale en onze website. Op deze kosten gaan we de komende jaren flink bezuinigen. Door onder andere digitalisering van onze dienstverlening, automatisering van onze interne processen en resultaatgestuurd werken, kunnen we meer doen met minder kosten. Om te kunnen digitaliseren moeten we eerst de nodige investeringen doen, bijvoorbeeld in een modernere website en een digitaal klantportaal. Daarom nemen de beheerslasten eerst nog wat toe, voordat we kunnen besparen. Verhuurdersheffing De verhuurdersheffing is een belasting die de overheid bij alle woningcorporaties in rekening brengt. Het is een kostenpost waar wij helaas niets aan kunnen doen. De verhuurdersheffing wordt de komende jaren verhoogd tot ruim 850 euro per woning per. Door deze extra lasten moeten we efficiënter en zuiniger met onze inkomsten omgaan. Saneringssteun Woningcorporaties zijn steun aan elkaar verplicht als er financiële problemen zijn die een woningcorporatie zoals bijvoorbeeld Vestia niet meer zelf kan oplossen. Daarom moet Viverion saneringssteun betalen. Het is een vervelende kostenpost, omdat we zelf niet de veroorzaker zijn van de problemen. Gelukkig loopt deze steunbetaling over een aantal jaren af. Belastingen en verzekeringen Voor onze organisatie en onze woningen zijn we verplicht verschillende verzekeringen af te sluiten en belasting te betalen. Dit is een vaste kostenpost in onze uitgaven. Rente en aflossingen Wij moeten elk rente en aflossing betalen voor leningen die wij hebben. Met deze leningen hebben we de bouw van woningen betaald. In de toekomst zal deze kostenpost afnemen, omdat we minder nieuw bouwen. De komende jaren blijft deze kostenpost nog stabiel. Een afname van deze kostenpost is gunstig voor de hoeveelheid geld die we beschikbaar hebben voor onderhoud en dienstverlening aan onze huurders. Een betaalbare huurprijs én energierekening Viverion wil haar woningen betaalbaar houden. Niet alleen als het gaat om huurlasten. We kunnen en willen ook iets doen aan de energielasten. Daarom gaan we de komende jaren een groot deel van onze woningen energiezuiniger maken. We voeren energiebesparende maatregelen uit zoals gevelisolatie, het plaatsen van dubbel glas of zonnepanelen. Daarmee verbeteren we het energielabel van de woning. Een beter energielabel betekent ook lagere energielasten. Onze ambitie is dat onze woningvoorraad in 2025 een energielabel heeft van gemiddeld B. Hiervoor gaan we de komende jaren in totaal 2780 woningen energiezuiniger maken. Verdeling energielabels 2015 Verdeling energielabels 2025 Het gemiddelde energielabel van onze woningen is nu D. 6

7 Energie en geld besparen: zelf aan de slag Uw woonlasten zijn niet alleen de kosten van de huur, maar zijn eigenlijk alle kosten voor het wonen in totaal. Denk hierbij aan de kosten van gas, water en elektriciteit. Maar ook aan het abonnement voor TV, telefoon en internet, een woonverzekering voor alle spullen en vergeet niet de gemeen- telijke belastingen. Bij elkaar opgeteld een flink maandbedrag, wat vaak hoger is dan je verwacht. Op deze pagina vindt u allerlei tips voor de besparing op energieverbruik en watergebruik. Daar kunt u zelf mee aan de slag. Hoe minder energie we gebruiken, hoe beter voor onze portemonnee en tenslotte ook voor het milieu. Daarnaast loont het om elk te kijken naar de verzekeringen, want daar kan soms flink op bespaard worden. Besparen op verlichting De verlichting in huis is een flinke kostenpost op de energierekening, maar gelukkig kunt u hierop eenvoudig besparen. Ledlampen, spaarlampen, tl-lampen, halogeenlampen. er is genoeg keuze in verlichting. Maar welke lamp gebruik je nu op welke plek, welke is het meest energiezuinig en welke geeft het mooiste licht? Spaarlamp en tl-lamp Gebruik: heel zuinig Levensduur: gaat lang mee Redelijk goedkoop in aanschaf, langzame start, soms ongezellig licht, niet allemaal dimbaar, werkt minder goed bij lage temperatuur. Te gebruiken op een plek waar de lamp niet vaak aan- en uitgeschakeld wordt. Ledlamp Gebruik: bij goede kwaliteit heel zuinig Levensduur: gaat lang mee Duur in aanschaf, snelle start, soms ongezellig licht, niet allemaal dimbaar, grote variatie in kwaliteit en rendement, kan nog geen gloeilamp van hoger dan 60 watt vervangen. Te gebruiken op elke plek. Halogeenlamp Gebruik: minder energiezuinig dan een spaarlamp en veel ledlampen Levensduur: gaat redelijk lang mee. Goedkoop in aanschaf, snelle start, gezellig licht, dimbaar. Vanwege hoog energieverbruik vooral geschikt voor kort gebruik bijvoorbeeld in de toilet. De gloeilamp versus de spaarlamp Voor dezelfde hoeveelheid licht gebruikt een spaarlamp tot 80% minder energie dan een gloeilamp. Daarnaast gaan spaarlampen tot 10 keer langer mee. Door een gloeilamp van 60 W te vervangen door een spaarlamp van 11 à 12 watt bespaar je per 10,80 per lamp (op basis van 1000 branduren). Goede spaarlampen koop je vanaf zo n 4,-. Die kosten verdien je terug in 5 maanden. Vervang daarom de nog werkende gloeilamp door een spaarlamp, het is de moeite waard! Waterverbruik We verbruiken in Nederland gemiddeld 119 liter water per persoon per dag. Het meeste water verbruiken we tijdens het douchen. We douchen vaker en langer en gebruiken ook vaker een comfort douchekop, die meer water verbruikt. Gemiddeld verbruik per persoon per dag Douche Bad en wastafel Kleding wassen Afwassen (hand en machine) Toilet Overig (eten bereiden, drinken, keukenkraan) Totaal Bespaartips voor water in huis 1 Stap één of twee minuten eerder onder de douche vandaan. Een handig trucje hierbij is de douchecoach; een timer of een zandloper voor onder de douche. 2 Gebruik een waterbesparende douchekop. Dit kost weinig en bespaart veel water en ook energie. Let bij het kopen op het waterverbruik op de verpakking: maximaal 7 liter per minuut. 51 liter 7 liter 16 liter 6 liter 34 liter 5 liter 119 liter 3 Bespaar liters water door de kraan dicht te draaien tijdens het tandenpoetsen of scheren. 4 Spoel het toilet door met minder water. Veel toiletten hebben een spoelkeuzeknop voor spoelen met veel of weinig water of een knop die de spoeling kan stoppen. Zorg dat alle bewoners in huis weten hoe deze knoppen werken. TIPS Ventileren is belangrijk voor uw gezondheid! Goed ventileren is nodig voor uw gezondheid. Toch gebeurt dit niet voldoende. Een op de tien woningen heeft schimmel en bijna de helft bevat tabaksrook. Ventilatie kan dus beter. 5 TIPS voor een gezonde lucht in uw woning Zorg voor voortdurende aanvoer van frisse lucht via open (klep)raampjes en/of ventilatieroosters. Zorg dat lucht door uw huis kan stromen, via ruimte onder de binnendeuren. Kook met de deksels op de pannen om waterdamp te verminderen. Ventileer extra tijdens koken, douchen en de was drogen. Dit kunt u doen door bijvoorbeeld een extra raam open te zetten. Droog na het dweilen de vloer na met een droge doek. Rook niet in huis. Bron: Watergebruik thuis 2013, TNS-NIPO. Milieu Centraal 7

8 We wonen hier niet tegen de Sallandse Heuvelrug aan, we wonen er praktisch op. Waar vind je dat nog meer? In Limburg misschien. Steeds meer gasten van buiten Holtenaren over HOLTEN Iedereen is waarschijnlijk trots op zijn woonplaats. Maar ik voel me echt gelukkig in Holten. Het is niet te groot, niet te klein. Iemand die zoals ik op de rust is gesteld, kan hier comfortabel wonen. Holten. Prima ontwikkeling. Er wordt veel gedaan in Holten, maar het aanbod is te eenzijdig. Voor de wat ouderen is meer vertier welkom. Maar weggaan? Nooit. Ik heb hier goeie buren en vriendinnen. Die maak je zelf, dat weet ik, maar ze zijn onbetaalbaar. Voor een kleine plaats krijgen we grootse dingen voor elkaar. Er wordt hier nogal wat georganiseerd, zeg! Dat is kenmerkend voor deze plaats: men is hulpvaardig en sociaal. Ook de ondernemers zetten de schouders eronder. Als sportliefhebber kan ik me in de groene omgeving van Holten helemaal uitleven. Op de fiets, te voet. Maar dat is nog maar de helft. Ik vind het vernieuwde centrum een aanwinst voor Holten. Welke plaats krijgt er zoals wij tegenwoordig nou winkels bij? WEGWIJZER Viverion Postbus AC Lochem Telefoon E. W. Bezoekadressen Larenseweg 28 Lochem Rozenstraat 2 Goor Boomkamp 20 Rijssen Openingstijden kantoren Maandag t/m vrijdag van 8.30 tot uur COLOFON Viverion Nieuws is een uitgave van Viverion Redactie en tekst Viverion, Jeroen Schwartz Foto s Viverion, Guido Bogert Vormgeving Drukwerk Drukkerij Lammerdink Voor vragen over Viverion Nieuws kunt u mailen naar Beste buur... Bedankt! Zet uw buren in het zonnetje In deze rubriek geven we u gelegenheid uw buren in het zonnetje te zetten. Omdat ze u uit de Herman en Jo Woestenenk kenden hem al brand hebben geholpen. Omdat u alles van ze mag lenen. Omdat ze altijd voor u klaarstaan. wel. n Beetje. Want Dirk Nijhof is, net als de Omdat... Op wie kunt u een beroep doen? Welke buurman- of buurvrouw verdient volgens familie Woestenenk, een van de bewoners u een bloemetje? Laat het ons weten: Vergeet niet ook uw eigen naam, die al tientallen jaren aan hetzelfde plein in adres en telefoonnummer te vermelden. Markelo wonen. Dat alleen al schept een band. Hij wandelde altijd langs met zijn hond, zegt Jo. Gaandeweg verstevigde het contact. Sinds er bij mijn man een been geamputeerd is, helpt Dirk ons geregeld. Met het ophangen van een schilderij, het opzetten van een tent in de tuin. Kleine en grotere klussen die ik als mantelzorger niet voor elkaar krijg. Je hoeft t hem maar te vragen of hij komt helpen, voor of na zijn werk. Ik vind dat bijzonder. Hij is iemand die niet graag op de voorgrond staat, maar omdat hij al zoveel jaren zoveel voor ons heeft gedaan, wilden we hem uitgebreider bedanken. Dit soort mensen valt vaak niet op, maar ze zijn er wel! 8

OpenHuis: komt u ook?

OpenHuis: komt u ook? vivinfo Het bewonersblad van Viverion dat u regelmatig op een levendige manier informeert, activeert en inspireert april 2010 Nieuw kantoor, zelfde dienstverlening! Een jaar lang ontvingen we onze klanten

Nadere informatie

Nummer 2 - December 2013 Molenstraat in Terwolde en de Schaeckerhof in Twello

Nummer 2 - December 2013 Molenstraat in Terwolde en de Schaeckerhof in Twello Nummer 2 - December 2013 Molenstraat in Terwolde en de Schaeckerhof in Twello Een nieuwe stek 2 Eindelijk duidelijkheid, we kunnen weer aan het werk Na 10 jaar gedoe weten we weer waar we aan toe zijn...

Nadere informatie

Groene Hart. te besparen houdt u geld over. Veranderingen in de zorg waar kunt u terecht? Binnenkijken bij Ferm Werk en Vluchtelingen Steunpunt

Groene Hart. te besparen houdt u geld over. Veranderingen in de zorg waar kunt u terecht? Binnenkijken bij Ferm Werk en Vluchtelingen Steunpunt GroenWest nr.1-2015 Veranderingen in de zorg waar kunt u terecht? Binnenkijken bij Ferm Werk en Vluchtelingen Steunpunt Groene Hart Door bewust op energie te besparen houdt u geld over ThuisBest Inhoud

Nadere informatie

Het ging als een sneltrein

Het ging als een sneltrein december 2014 Het ging als een sneltrein Grote onderhoudsbeurt van de vijftig 55+ woningen aan de Hofjes Zoals wij u al eerder vertelden, hebben wij de sloopplannen voor deze woningen herzien. Wij zijn

Nadere informatie

De KlimaatKrant. 4. Hoeveel energiekosten bespaar je per jaar met een nieuwe koelkast met A ++ -label in vergelijking

De KlimaatKrant. 4. Hoeveel energiekosten bespaar je per jaar met een nieuwe koelkast met A ++ -label in vergelijking TIP 1 Bespaar een paar honderd euro Een gemiddeld Nederlands huishouden geeft per jaar ongeveer 1.800,- uit aan gas, elektriciteit en water. Op dit bedrag is met weinig moeite zo n 10 tot 35 procent te

Nadere informatie

Gewoon goed wonen MAGAZINE

Gewoon goed wonen MAGAZINE Magazine voor huurders van Stichting Woningcorporaties Het Gooi en Omstreken Nummer 3, herfst 2012 Gewoon goed wonen MAGAZINE kijkje achter de voordeur We vinden het fijn in De Blaricummermeent Energiebesparing

Nadere informatie

Het nieuwe seniorenwonen De transformatie van ouderenhuisvesting

Het nieuwe seniorenwonen De transformatie van ouderenhuisvesting Een uitgave van de Nederlandse Vereniging van Makelaars november 2014 zie ook: www.nvm.nl SPECIAL OUDERENHUISVESTING inhoudsopgave Pagina 2 NVM-makelaar Albrecht Kok: Nu anticiperen op toekomstige woonwensen

Nadere informatie

méér dan wonen Bewonersmagazine september 2014 jaargang 33 De kracht van huurders Samen komen we verder De IJpelaar ademt een nieuwe tijd

méér dan wonen Bewonersmagazine september 2014 jaargang 33 De kracht van huurders Samen komen we verder De IJpelaar ademt een nieuwe tijd 23 méér dan wonen Bewonersmagazine september 2014 jaargang 33 De kracht van huurders Samen komen we verder De IJpelaar ademt een nieuwe tijd Nieuws uit de ledenraad Het werkgebied van Laurentius bestaat

Nadere informatie

No3. Groninger thuis energie special. Wordt nog aangepast De planning van het onderhoud via de handcomputer 12 Een goed idee is geld waard 16

No3. Groninger thuis energie special. Wordt nog aangepast De planning van het onderhoud via de handcomputer 12 Een goed idee is geld waard 16 Groninger Thuis is het bewonersblad voor alle huurders van Woonstichting Groninger Huis No3 Jaargang 2 April 2010 Groninger thuis energie special Met onder andere: Onze huurders en hun tuinen 3 Alle huurwoningen

Nadere informatie

o W Thuisgevoel voor onze bewoners pagina 3 Video s met klantinformatie beschikbaar pagina 6 Staedion in een nieuw jasje pagina 8 a s t e t e m en

o W Thuisgevoel voor onze bewoners pagina 3 Video s met klantinformatie beschikbaar pagina 6 Staedion in een nieuw jasje pagina 8 a s t e t e m en t o p S n o o W edion a t S t e m m en a s t e h f e Bele azine # 1 g a m n o o w mei 2015 Thuisgevoel voor onze bewoners pagina 3 Video s met klantinformatie beschikbaar pagina 6 Staedion in een nieuw

Nadere informatie

WELKOM thuis! Een appartement heeft zo z n voordelen. In dit nummer. Denkt u met ons mee? Lees meer op pagina 4

WELKOM thuis! Een appartement heeft zo z n voordelen. In dit nummer. Denkt u met ons mee? Lees meer op pagina 4 nr. 8 jaargang 4 oktober 2011 WELKOM thuis! Magazine van Woonstichting Vryleve Denkt u met ons mee? Lees meer op pagina 4 Een appartement heeft zo z n voordelen In dit nummer Ventilatie warmtepomp Interview

Nadere informatie

Buurtbeheerders letten op uw wijk

Buurtbeheerders letten op uw wijk Buurtbeheerders letten op uw wijk Energieneutraal wonen in Olden Tempel Klooster Weurt: wonen en samenkomen Woongroep voor senioren in ônder onnes Jaargang 7 nr. 2 augustus 2013 Standpunt Eerlijk gezegd

Nadere informatie

Bewust midden in de samenleving

Bewust midden in de samenleving s-heerenberg, april 2010 S t r a t e g i s c h B e l e i d s p l a n 2 0 1 0-2 0 1 4 Bewust midden in de samenleving Strategisch beleidsplan, ook voor u Dit is geen strategisch beleidsplan zoals u gewend

Nadere informatie

Verhuizen? Zo verloopt het soepel!

Verhuizen? Zo verloopt het soepel! Aan het woord: huurdersbelangenverenigingen Huiselijk wonen voor mensen met dementie Gratis ansichtkaart! Aan wie stuurt u hem? Bewonersblad NR. 2 - JAARGANG 3 Verhuizen? Zo verloopt het soepel! (met handige

Nadere informatie

Wonen. Informatieblad van WSN WSN G R O E N B E S PA A R D Á Á R. Juni 2010 jaargang 35 nr. 2. 'Ik woon graag groen'

Wonen. Informatieblad van WSN WSN G R O E N B E S PA A R D Á Á R. Juni 2010 jaargang 35 nr. 2. 'Ik woon graag groen' Informatieblad van WSN Het Groene Nummer Het Groene Nummer Wonen Juni 2010 jaargang 35 nr. 2 I N G E S P R E K M E T D E H E E R B E E K M A N 'Ik woon graag groen' WSN G R O E N Onze inspanningen voor

Nadere informatie

Ondernemingsplan 2012-2016. Verbinden & versterken

Ondernemingsplan 2012-2016. Verbinden & versterken Ondernemingsplan 2012-2016 Verbinden & versterken Inhoudsopgave 3 Voorwoord 4 Inleiding 6 Hier staan wij als Domesta voor 10 Leefbaarheid 15 Zorg 18 Betaalbaarheid van wonen 22 Samenwerken 25 Organisatie

Nadere informatie

Op weg naar 100 jaar sociale betrokkenheid in Wassenaar. Beleidsplan 2015-2019

Op weg naar 100 jaar sociale betrokkenheid in Wassenaar. Beleidsplan 2015-2019 Op weg naar 100 jaar sociale betrokkenheid in Wassenaar Beleidsplan 2015-2019 1 2 Inhoud Nog nét zo tevreden 5 Vooruitblik op 2019 7 Sociale woningbouw onder druk 9 Aan het werk! 15 Kerndoel 1 De mens

Nadere informatie

mensen enwonen Magazine voor bewoners jaargang 16 nummer 1 april 2015

mensen enwonen Magazine voor bewoners jaargang 16 nummer 1 april 2015 mensen enwonen Magazine voor bewoners jaargang 16 nummer 1 april 2015 Arcade Halve Marathon een groot succes! Geen maximale huurverhoging in 2015 Aanpassing in huis nodig om zelfstandig te blijven wonen?

Nadere informatie

Energie besparen doe je samen met Brabantse Waard!

Energie besparen doe je samen met Brabantse Waard! Nummer 1 > 2015 Magazine van Brabantse Waard Energie besparen doe je samen met Brabantse Waard! In dit nummer o.a. Comfortabel wonen Duurzame keuzes bij woningrenovatie en nieuwbouw Energiek Moerdijk Betaalbare

Nadere informatie

Het testpanel aan de slag. Vlnr: mevrouw Littel, de heer Borsje en mevrouw Blom.

Het testpanel aan de slag. Vlnr: mevrouw Littel, de heer Borsje en mevrouw Blom. speciale editie milieu QuaWoonJournaal jaargang 5 maart 2010 milieu-editie QuaWoonJournaal verschijnt 4 maal per jaar Inhoudsopgave 2 - Directiecolumn - Nieuwe woningen worden steeds beter geïsoleerd Bespaar

Nadere informatie

Woonmagazine. Let op: Straatvoetbal begint! nieuwe regeling. Afscheid Leo van Doorn Moeilijke tijden, creatieve ideeën

Woonmagazine. Let op: Straatvoetbal begint! nieuwe regeling. Afscheid Leo van Doorn Moeilijke tijden, creatieve ideeën toegevoegde waarde Voor vragen over het kopen van een woning met de Starters die de woning aanbiedt, of met de makelaar die door de De belangrijkste redenen om gebruik te maken van de Starters Renteregeling:

Nadere informatie

woont duurzaam Wageningen Samen komen we verder nog aanleveren Win 50 incl. advi Kijk op p.! Win met energie! Droogmolens in Nieuw

woont duurzaam Wageningen Samen komen we verder nog aanleveren Win 50 incl. advi Kijk op p.! Win met energie! Droogmolens in Nieuw Wageningen woont duurzaam Samen komen we verder Win 50,aan verli chting, incl. advi es Kijk op p.! 13 nog aanleveren Win met energie! 5 Droogmolens in Nieuw Kortenoord 7 Energieneutraal, iets voor u? 8

Nadere informatie

Jaargang 10 nummer 1 maart 2013 Wegwijzer voor huurders in Harlingen en omgeving

Jaargang 10 nummer 1 maart 2013 Wegwijzer voor huurders in Harlingen en omgeving Jaargang 10 nummer 1 maart 2013 Wegwijzer voor huurders in Harlingen en omgeving Renovatie-actie in het Rooie Dorp Waakzaamheid woninginbraken blijft geboden Op pad met manager nieuwbouw Jan Boelens Verschillende

Nadere informatie

Je komt van alles tegen

Je komt van alles tegen Een uitgave van Woningstichting Brummen 21e jaargang - winter 2011 Allround-reparateur Jan Woertman zwaait na 45 jaar af Je komt van alles tegen Voor het uitvoeren van reparaties en het oplossen van storingen

Nadere informatie

Jaarplan 2014. QuaWonen zet betaalbaar wonen voorop

Jaarplan 2014. QuaWonen zet betaalbaar wonen voorop Jaarplan 2014 zet betaalbaar wonen voorop Dit Jaarplan is een uitgave van: Hof ter Bergen 25 Postbus 27, 2860 AA Bergambacht Telefoon (088) 799 66 36 Fax (088) 799 66 20 E-mail info@quawonen.com Internet

Nadere informatie

Magazine. november 2013

Magazine. november 2013 Magazine november 2013 Eind oktober is aangekondigd dat Jan Pooyé, directeur-bestuurder afscheid neemt van Thuisvester. Om Jan te bedanken voor zijn inspanningen en prestaties zullen we een gepast afscheid

Nadere informatie

Bewonerskrant Woonstichting SSW uitgave 64, juni 2013. Klantenpanel huisvesting senioren. naar een kleinere, meer geschikte woning.

Bewonerskrant Woonstichting SSW uitgave 64, juni 2013. Klantenpanel huisvesting senioren. naar een kleinere, meer geschikte woning. Bewonerskrant Woonstichting SSW uitgave 64, juni 2013 Wonen & Welzijn Klantenpanel huisvesting senioren Op maandagavond 8 april 2013 spraken twaalf huurders van SSW over de motieven om (op termijn) te

Nadere informatie

van nu naar later Samen maken wij het verschil

van nu naar later Samen maken wij het verschil van nu naar later Samen maken wij het verschil BEKIJK HET FILMPJE 1 2 Layar De meeste foto s in dit inspiratiemagazine zijn interactief gemaakt via LAYAR, een app voor ios of Android (www.layar.com) die

Nadere informatie

JAARGANG 17 - DECEMBER 2013

JAARGANG 17 - DECEMBER 2013 JAARGANG 1 - DECEMBER 201 2 Koffieochtend bewoners 2 e galerij Schepenenstraat. Vlinder -woningen in Het Meer Goede buur is beter dan verre vriend! Familie Visscher tevreden met kozijnen Veiligheid in

Nadere informatie

Mijn zoontje maakte hier meteen vriendjes. Win een Tuinbon! 21/2014. Bespaartips van budgetcoach Marieke. Eindelijk geen tocht meer in huis

Mijn zoontje maakte hier meteen vriendjes. Win een Tuinbon! 21/2014. Bespaartips van budgetcoach Marieke. Eindelijk geen tocht meer in huis 21/2014 Het magazine van Stek over wonen en meer Mijn zoontje maakte hier meteen vriendjes Esther is blij met haar woning Win een Tuinbon! Bespaartips van budgetcoach Marieke Eindelijk geen tocht meer

Nadere informatie