PRAKTIJKBESCHRIJVINGEN INFORMEEL FORMEEL in de wijk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PRAKTIJKBESCHRIJVINGEN INFORMEEL FORMEEL in de wijk"

Transcriptie

1 PRAKTIJKBESCHRIJVINGEN INFORMEEL FORMEEL in de wijk December 2012

2

3 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Zorg in eigen kring... 3 De community aanpak eenzaamheid... 8 Burgerinitiatief ons Huukske Samenwerking met vrijwilligers in de administratieve ondersteuning Twee ideeën, één plan Anderstalige vrijwilligers in zorginstellingen

4 Inleiding Voor u liggen praktijkbeschrijvingen in het kader van het project Informeel Formeel in de wijk (Op de tweede plaats,dat onderdeel uitmaakt van het vierjarige programma Sociaal Werken in de Wijk. Samenwerking met vrijwilligers vindt plaats in zwaardere en minder zware hulpverleningstrajecten. Soms gekoppeld aan een bepaald gebied, zoals bijvoorbeeld buurthulp, soms rondom een werksoort, bijvoorbeeld schulphulpverlening. En soms gaat het om ervaren en geschoolde vrijwilligers, soms om zogenaamde geleide vrijwilligers, actief vanuit uitkering of als cliënt. Maar hoe ga je om met die diversiteit aan vrijwilligers? Hoe zet je hen op verantwoorde wijze in bij hulpverlening? De beschrijvingen in deze publicatie geven het antwoord op deze vraag. Ze bieden inzicht in de werkwijze van de diverse hulpverleningsprojecten in de buurt of rondom een bepaald thema. Een kijkje in elkaars keuken om inspiratie op te doen en van elkaar te leren. Welke dilemma s en knelpunten kom je tegen bij de inzet van vrijwilligers in de hulpverlening en welke oplossingen worden daarvoor gevonden? Wat is de meerwaarde van de nieuwe manier van werken en denken en wat vraagt dat van de professionals? Deze publicatie is een ontwikkeldocument. In deze tweede versie vindt u drie nieuwe voorbeelden, waarvan er bij twee sprake is van inzet van geleide vrijwilligers. Op een na zijn het voorbeelden die echt gaan om zorg en/ of hulpverlening. Graag vullen we het aan met meer ervaringen. We nodigen u daarom uit interessante praktijkvoorbeelden waar professionals vergaand samenwerken met vrijwilligers te melden aan het projectteam. Wilt u meer weten over het deelproject Informeel Formeel in de wijk? Kijk dan op Of neem ook hiervoor contact op met het projectteam: Anita Peters: Wilco Kruijswijk: Annette van den Bosch: Jan Willem van de Maat: 2

5 Zorg in eigen kring in het Amsterdamse stadsdeel West CentraM, PuntP Eerste werkbezoek, januari 2012 Voor migranten mantelzorgers De start van Zorg in eigen kring Wat is Zorg in eigen kring? Bij Zorg in eigen kring worden ervaringsdeskundigen ingezet om allochtone mantelzorgers te helpen. Doel van het project is een brug te slaan tussen allochtone mantelzorgers die geïsoleerd leven en hen de weg te wijzen naar voorzieningen en ondersteuning. Dit wordt bereikt door de inzet van ervaringsdeskundigen die zelf te maken hebben (gehad) met mantelzorg, en zelf uit allochtone kring komen. Aanleiding De basis van het project Zorg in eigen kring ligt in een onderzoek uit , uitgevoerd door het Amsterdams Patiënten/Consumenten Platform (APCP) in opdracht van het stadsdeel. Het was een activerend onderzoek, wat betekent dat het onderzoek onder bewoners is uitgevoerd door bewoners, wat uiteindelijk leidt tot participatie van deze bewoners. Het doel van het onderzoek was tweeledig: 1. Te weten komen welke knelpunten allochtone mantelzorgers ervaren en wat hun behoeften zijn. 2. Allochtone mantelzorgers trainen om zelf onderzoek te doen en zelf hun belangen bij het stadsdeel te behartigen. Het Amsterdams Wmo-beleid zet sterk in op informele zorg, met wel de realiteit dat er vanuit de Wmo een sterker beroep wordt gedaan op mantelzorgers. Het samenvallen van deze beide facetten: geïsoleerde allochtone mantelzorgers en een groter beroep op mantelzorgers maakte de noodzaak duidelijk van inzet en actie voor deze doelgroep. Als vervolg op dit onderzoek heeft de afdeling preventie van Arkin het initiatief genomen om een project te ontwikkelen gericht op allochtone mantelzorgers in de GGZ. Arkin constateerde dat er een taboe onder allochtonen rust op psychische problemen. Juist familieleden die mantelzorger zijn van een familielid met een psychische/ psychiatrische aandoening verkeren in een isolement en soms in een lastig parket. Er is samenwerking gezocht met CentraM maatschappelijke dienstverlening om inbedding in de wijk te bewerkstelligen. Het project Zorg in eigen kring (ZIEK) was het resultaat. Uitgangspunten Zorg in eigen kring gaat uit van de inzet van ervaringsdeskundigen. De ervaringsdeskundige vrijwilligers in het project geven voorlichting bij welzijns- en zelforganisaties in de wijk. Als voorlichter hebben zij zelf een bewustwordingsproces doorlopen en het taboe rond de belasting als mantelzorger doorbroken. Door de persoonlijke groei die de voorlichters doormaken en door hen de voorlichting te laten geven, zien anderen dat je eigen machtig kunt worden van de situatie, dat het geen schande is om je uit te spreken en dat je met hulp je situatie als mantelzorger kunt verbeteren. Tijdens een inloopspreekuur kunnen mantelzorgers praten met de ervaringsdeskundigen. De ervaringsdeskundige vrijwilligers hebben nauw contact met het Loket Zorg en Samenleven. Indien mogelijk worden vragen of diensten direct doorgespeeld naar het loket. De vrijwilligers bezoeken mantelzorgers ook thuis. 1 Vink, M. (2007) Er is geen vluchtweg. Allochtone mantelzorgers in Bos en Lommer. Amsterdam: AP/CP. 3

6 Ik heb 4 jaar voor mijn zieke moeder gezorgd. Daarbij was ik moeder van twee kleine kinderen en had een baan. Mijn moeder wilde door niemand anders verzorgd worden. Vanuit mijn Turksislamitische achtergrond voelde ik me daar ook toe verplicht. Ik vroeg geen hulp, want dat was een schande. Ik wilde goed voor mijn moeder zorgen. Toen ik er zelf aan onder door dreigde te gaan, heeft mijn man gezegd dat er iets veranderd moest worden. Toevallig kwam ik in 2007 in contact met de werkgroep van het APCP via een medestudent. Vandaar uit ben ik me bewust geworden van mijn rol en wist ik mijn schande te doorbreken en hulp te vragen. In de werkgroep kon ik mijn ervaringen delen en heb ik mij in het project verder ontwikkeld. Ervaringsdeskundige vrijwilliger Financiering Het project wordt in samenwerking met CentraM en Arkin Preventie (PuntP) uitgevoerd. Het project is sinds 2011 opgenomen als reguliere dienst binnen CentraM en wordt gefinancierd door stadsdeel West (voorheen de stadsdelen Bos en Lommer en de Baarsjes). Er wordt samengewerkt met het Loket Zorg en Samenleven. Er is sinds juni 2011 structureel ,- per jaar begroot. Daarin zijn de uren van de projectleider niet opgenomen. De werkwijze van Zorg in eigen kring Groep ervaringsdeskundigen CentraM en Punt P hebben een doorstart met het project gemaakt door de deelnemende ervaringsdeskundigen uit het onderzoek te vragen deel te nemen in een tweede werkgroep. Meer allochtone mantelzorgers zijn geworven door bij allerlei welzijns- en zelforganisaties in de twee stadsdelen voorlichting te geven over het project. In eerste instantie zijn zes, later uiteindelijk veertien ervaringsdeskundigen getraind door de Vrijwilligersacademie Amsterdam. De groep bestond uit twee mannen en twaalf vrouwen van verschillende culturele achtergronden. Anno 2012 bestaat de groep uit tien personen. Activiteiten binnen het project Het project bestaat uit verschillende onderdelen: voorlichtingsbijeenkomsten waarbij ervaringsdeskundigen hun verhaal doen; inloopspreekuur, die regelmatig leiden tot individuele ondersteuningstrajecten; huiskamerbijeenkomsten; steungroep voor allochtone mantelzorgers; cursus omgaan met mensen met een psychiatrische ziekte. De voorlichtingsbijeenkomsten hebben een vaste opzet: inleiding in wat mantelzorg is; de ervaringsdeskundige vertelt zijn of haar verhaal; gevraagd wordt naar ervaringen bij de aanwezigen; de aanwezigen worden uitgenodigd om met de ervaringsdeskundige te praten, na afloop of bij het inloopspreekuur. Individuele gesprekken Elk contact verloopt anders en is afhankelijk van de vraag en het proces van de cliënt. In principe is het contact met de cliënt onbeperkt. Als de vraag van de cliënt is beantwoord, dan houdt het contact meestal op. De bijeenkomsten leiden vaak tot individuele trajecten. Tijdens zo n traject wordt de vraag van de mantelzorger naar boven gehaald en waar nodig voorgelegd aan het zorgloket. Het is net een puzzel, en bij elk contact ben je weer nieuwsgierig wat er uit komt. 4

7 Ervaringsdeskundige vrijwilliger Naast de voorlichting en het inloopspreekuur biedt het project huiskamerbijeenkomsten, waarbij kleine groepen informatie en ervaringen uitwisselen. In een lotgenotensteungroep deelt een vaste groep mensen ervaringen met elkaar. Eigenschappen en deskundigheid van de ervaringsdeskundige Wat voor alle ervaringsdeskundigen geldt, is dat zij voldoende levenservaring en voldoende afstand moeten hebben van hun eigen verhaal. Ze moeten hun eigen geschiedenis en ervaring kunnen overbrengen op anderen. Van even groot belang is dat de ervaringsdeskundigen een allochtone achtergrond hebben. Dit maakt hen voor andere allochtone mantelzorgers bijzonder toegankelijk. De kloof naar de Nederlandse professional is voor veel allochtone stadsbewoners gewoonweg te groot. Wat doet de ervaringsdeskundige? De ervaringsdeskundigen zijn getraind om: hun eigen verhaal te kunnen vertellen; voor een groep te kunnen staan, informatie geven aan een grote groep; actief te luisteren; tactische gesprekstechnieken in te zetten. Door deze training weten de ervaringsdeskundigen: hoe zij de juiste vragen moeten stellen; vertrouwen te winnen; met geduld te reageren; mee te bewegen; maar wel door te sturen; te kijken en te anticiperen. Verder kent de ervaringsdeskundige vrijwilliger: de weg binnen het Loket Zorg en Samenleven; directe ingangen naar de meest gebruikte diensten en hulporganisaties; de basis van relevante regel- en wetgeving. In het opgestelde profiel wordt ook genoemd: behoorlijke beheersing van de Nederlandse taal; bereid zijn deel te nemen aan de training; 2 uur per week inzetbaar zijn; de doelstelling van het project onderschrijven. Verder moet de ervaringsdeskundige: affiniteit hebben met de doelgroep; inlevingsvermogen hebben; betrokken zijn; betrouwbaar zijn; open staan voor anderen. 5

8 De kracht van het project Het project is effectief door de inzet van ervaringsdeskundigen. Door die inzet lukt het heel goed om allochtone mantelzorgers te bereiken en hen de weg te wijzen naar hulp en voorzieningen. Het verschil tussen een professionele hulpverlener en een vrijwilliger is dat een vrijwilliger op een vooruitgeschoven post zit. Een vrijwilliger wint veel sneller het vertrouwen. Geïsoleerde mantelzorgers verbergen informatie, want het is een schande en een taboe om over je situatie te praten. Omdat de vrijwilligers eenzelfde culturele achtergrond hebben, weten zij welke informatie zij wel en niet kunnen doorspelen aan instanties. Dit kan ook onderwerp van gesprek zijn met de allochtone cliënt. Wij zijn de frontoffice, de hulpverleners zijn de backoffice. Ervaringsdeskundige vrijwilliger Effecten van Zorg in eigen kring Van het project in het algemeen: het taboe op mantelzorg in etnische groepen wordt doorbroken; regelmatig aandacht geven aan mantelzorg binnen culturele groepen werkt; de deelnemers zijn sterker geworden en zijn een levend voorbeeld voor allochtone mantelzorgers. Voor de bereikte allochtone mantelzorgers: ze zijn wijzer geworden; ze zijn zich bewuster van hun positie; ze kunnen hun grenzen beter stellen; ze durven meer te zeggen; ze zijn geen verborgen en geïsoleerde mantelzorgers meer. Aandachtspunten en dilemma s Monitoring vervolghulp voor de mantelzorgers De mantelzorgers worden geholpen met hun concrete vragen. Vaak eindigt het contact zodra de mantelzorger is doorverwezen. Niet bekend is of de mantelzorger daadwerkelijk verder geholpen wordt. Dit kan nog een verbeterpunt zijn voor de manier van werken. De meeste mantelzorgers komen niet opnieuw naar het inloopspreekuur. Of dit betekent dat zij voldoende zijn geholpen, is niet bekend. Samenwerking met vrijwillige ervaringsdeskundigen en hulpverleners Zoals in veel projecten roept het werken tussen ervaringsdeskundigen en hulpverleners spanningen op. De professionele hulpverlener kan zich bedreigd voelen. Wat een ervaringsdeskundige doet verschilt soms weinig van wat een professional doet. Sterker nog, in bepaalde situaties kan een professional niet voor elkaar krijgen wat een ervaringsdeskundige wel lukt. Dit maakt dat zij elkaar prima aanvullen. Dit wordt echter niet altijd zo gezien door de betrokkenen. Andersom kan de ervaringsdeskundige zich onvoldoende gewaardeerd voelen. Dit kan zowel intrinsiek zijn (niet voor vol aangezien) als extrinsiek zijn (niet betaald worden). Continuïteit van de ervaringsdeskundigen De groep draait vanaf het begin met dezelfde mensen. Als zij stoppen is er kans dat meer deelnemers stoppen. Dan ontstaat er een gat, temeer omdat er geen geld beschikbaar is voor het opleiden van nieuwe ervaringsdeskundigen. 6

9 Doordat een aantal ervaringsdeskundigen nog steeds met een mantelzorgtaak zitten, zijn zij soms overbelast. Bronnen Interview 10 januari 2012 met: Özlem Bayar Ineke Smeulers Ham, N. van en Smeulers, I. (2011). Project Zorg in Eigen Kring: Rapportage Amsterdam: Centram/ Punt P. Vink, M. (2007) Er is geen vluchtweg. Allochtone mantelzorgers in Bos en Lommer. Amsterdam: AP/CP. 7

10 De community aanpak eenzaamheid in de Maastrichtse wijk Caberg-Malpertuis Stichting Trajekt Als we geen contact hebben, gaan we dood De start van de community aanpak eenzaamheid Wat is de community aanpak eenzaamheid? De community aanpak eenzaamheid richt zich op eenzame ouderen in de wijk. Doel van het project is: eenzamen in hun omgeving op te sporen; zorgen dat eenzamen in hun omgeving weer door de informele, sociale structuur in de buurt worden opgenomen, dus weer een verbinding krijgen met buurtbewoners en buurtvrijwilligers; eenzamen indien nodig toe te leiden naar voor hen passende professionele interventies. Het versterken van het zelf oplossend vermogen van een buurt staat in dit project centraal. Aanleiding Het project community aanpak eenzaamheid is in 2009 gestart. Eerder uitgevoerde buurtanalyses van de woon- en leefsituatie in de naoorlogse wijken van Maastricht zijn bepalend geweest voor de focus van het project en de aanpak. De cijfers over eenzaamheid waren leidend voor de keuze van de wijken. In deze beschrijving staat de aanpak in de wijk Caberg-Malpertuis centraal. De wijk Caberg-Malpertuis kent een mix van oorspronkelijke bewoners en een nieuwe instroom van vooral economisch zwakkere burgers, soms ook van allochtone afkomst. Door deze verandering in samenstelling voelen veel oudere, oorspronkelijke bewoners zich niet meer thuis in de wijk. De ouderen gaan voor hun activiteiten en verenigingen soms dan ook naar omliggende wijken, maar meestal helemaal niet meer. Zij verliezen daarmee hun binding met de wijk en andere bewoners. Daarnaast is er in de wijk een herstructureringsproces gaande. Dit proces legt een zware druk op de sociale cohesie in de buurt en kan daarmee eenzaamheidsgevoelens vergroten. Het was dan ook een uitdaging om ouderen een plaats terug te geven in de buurt. Opbouwwerker Stichting Trajekt Uitgangspunten De community aanpak wordt uitgevoerd door opbouwwerkers, ouderen en volwassenenwerkers en ouderenadviseurs van stichting Trajekt. Zij zetten zich in om bewoners te activeren om medebewoners te helpen. Informele contacten worden benaderd en versterkt. Daarbij zoeken de opbouwwerker en de ouderen- en volwassenenwerker aansluiting bij al bestaande communities zoals buurtcomités, wijkteams en sleutelfiguren in de wijk. De ouderenadviseur zoekt aansluiting bij individuele ouderen in de buurt. Buurtbewoners en vrijwilligers(organisaties) hebben dus een centrale positie in de aanpak. Het professionele netwerk sluit zoveel mogelijk aan bij dit informele netwerk in de wijk. De community aanpak is geen strak uitgewerkte manier van werken. De aanpak bevat goede bestanddelen, die tijdens de uitvoering worden aangepast aan de omstandigheden en elementen die werkers tegenkomen. Deze aanpak is daarom geen methodiek die één op één in een andere stad of regio is in te zetten. 8

11 Financiering en vervolg Het project maakt op dit moment integraal onderdeel uit van het programma Innovatie in de zorg Maastricht en Mergelland. Vanuit deze kaders is dit project gefinancierd. Per jaar kost het project rond de ,-. In het vervolg zal het project worden geïntegreerd in de aanpak die de gemeente Maastricht voorstaat ten aanzien van de ontwikkeling van insluitende wijken in het kader van de transitie AWBZ. In Maastricht heten deze experimenten levensloopbestendige buurten / superbuurten. De werkwijze in de wijk Caberg-Malpertuis Samenwerking met buurtbewoners en vrijwilligers(organisaties) Om eenzame ouderen te bereiken, heeft de werker ingangen in de wijk nodig. De werker 2 vindt deze ingangen door een open gesprek aan te gaan met bewoners, sleutelfiguren en leden van het buurtcomité of wijkteam. Tijdens deze gesprekken spreekt hij of zij bewoners op een enthousiaste en overtuigende manier aan en vertelt wat ze met de community aanpak beoogt. De aanpak is er op gericht de bewoners in hun kracht te zetten en een netwerk van contacten te realiseren tussen weerbare en kwetsbare bewoners. Zo heeft de werker oudere bewoners van seniorencomplexen en flatgebouwen benaderd, waarvan duidelijk was dat zij zich bekommeren om hun buurman of buurvrouw. Met deze bewoners is de werker in gesprek gegaan en heeft hen de vraag voorgelegd of zij nog meer ouderen in hun complex of flat kennen die sociaal geïsoleerd zijn. En of zij ook wat kunnen betekenen voor deze ouderen. Op deze manier wordt gewerkt aan de sociale cohesie en verbinding tussen ouderen en de versterking van het informele netwerk. Zo zijn er momenteel in het seniorencomplex een zestal ouderen die zich bekommeren om het welzijn van hun medebewoners. De zorg voor elkaar kan heel concreet zijn, zoals het indraaien van een lamp, tot het zorgzaam zijn om dementerenden. Bewoners in de wijk worden door de werker rechtstreeks benaderd, uitgenodigd en gestimuleerd iets voor de ander te betekenen. Wat dat iets is kan voor iedereen verschillend zijn, afhankelijk van iemands mogelijkheden, bezigheden en kwaliteiten. De een is goed in praktische klusjes in en om het huis, de ander kan bewoners leren hoe zelf een bloemstukje te maken en weer een ander kan de koffie verzorgen bij een buurtfeest. Maar ook een bezoekje brengen aan iemand, het opvangen van een buurkindje, boodschappen doen voor een zieke oudere of helpen met de belastingformulieren zijn mogelijkheden. Op die manier ontstaan soms nieuwe initiatieven en groepen, die een keer in de week of maand bij elkaar komen om samen iets te doen of te leren. Collectieve betrokkenheid verzelfstandigen De community aanpak is niet bedoeld om deze initiatieven blijvend te ondersteunen. Nieuwe initiatieven worden zo mogelijk ondergebracht bij bestaande initiatieven, bijvoorbeeld in een buurtcentrum of wijkraad. Op die manier wordt een nieuw netwerk geïntegreerd in het bestaande. Het loslaten van initiatieven gaat vooral goed op die plekken waar weerbare ouderen zijn, die zorg (kunnen) dragen voor andere ouderen. Initiatieven loslaten is onder meer afhankelijk van de samenstelling van straten, de stabiliteit van de buurt en de omgeving, en van de aanwezigheid gelijkgestemden. Het is ook afhankelijk van de zwaarte van de problematiek. Hoe zwaarder de problematiek, hoe moeilijker het voor een buurt is het zelf op te lossen. Maar door de community aanpak blijven de sleutelfiguren signalen afgeven, waardoor het opbouwwerk snel kan ingrijpen. Ook in de buurten met zwaardere problematiek is het 2 We spreken over werker en bedoelen daarmee zowel de opbouwwerker, de ouderenadviseur en de maatschappelijk werker. 9

12 signalerend vermogen vergroot. Op andere plekken is de informele hulp opgerekt en worden kwetsbare burgers toch geholpen en in de gaten gehouden. Het mooie is dat je altijd mensen tegenkomt die zorg willen hebben voor anderen. Die een warm hart hebben en betrokken zijn en die zorg laten blijken. Opbouwwerker Stichting Trajekt Vraag- en handelingsverlegenheid Buurtbewoners hebben niet snel vragen, en hoe krijg je buurtbewoners in beweging? Dit moet je in gang weten te zetten. Buurtbewoners moeten persoonlijk gevraagd worden, ze reageren niet op een artikel of flyer. Wat werkt is wanneer je zegt: We hebben je nodig. Vooral kwetsbare bewoners kun je ook benaderen vanuit wat ze zelf kunnen betekenen. Je betrekt hen dan bij een bestaande activiteit. Van daaruit kun je een breder gesprek aangaan. Bij anderen begin je met het gesprek en probeer je ze van daaruit te activeren om te participeren in de buurt. Eigenschappen en deskundigheid van de opbouwwerker Wat voor type professional moet je zijn om dit te kunnen doen? Als professional moet je: Affiniteit met de buurt hebben, kennen en gekend worden; Gewoon de straat opgaan, outreachend, met een open vizier en met mensen gaan praten; De kracht van mensen naar boven halen, niet focussen op het negatieve, maar op het positieve en de ontwikkeling daarin; Gericht op mensen die het tij willen keren, dus niet alleen naar probleemgevallen stappen, maar juist ingang zoeken bij weerbare bewoners; Niet meer voor de ander invullen wat goed is. Dus niet denken en handelen vanuit een aanbod gerichte wereld, maar vanuit de vraag en de beleving van de bewoners; Op een gelijkwaardige manier openstaan voor mensen of groepen in kwetsbare posities; De aanpak verbinden in de buurt en op die manier verduurzamen; Activerend werken met groepen en individuen, hen enthousiasmeren en stimuleren. Begrip vol zijn, maar wel weten waar je naar toe wilt en daarop sturen; Een flinke dosis creativiteit hebben. Je moet zelf niet oordelen, iedereen accepteren, verdraagzaam zijn en verdraagzaamheid uitdragen. Dat maakt dat bewoners iets terug kunnen doen voor de buurt en dat zij zich betrokken voelen bij de buurt. Verder dien je als professional een voorbeeld te zijn. Als opbouwwerker draag je uit dat je om anderen geeft en dat iedereen erbij hoort. Opbouwwerker Stichting Trajekt Aandachtspunten en dilemma s Veel eigen mogelijkheden, maar soms niet helemaal zelfstandig De professionele begeleiding wordt steeds minder. Mensen regelen het zelf, helpen elkaar en verzinnen een manier van samenwerken. Als professional kijk je naar wat de krachten van mensen zijn, en wie je bij elkaar zet. Dit past bij het kader van Welzijn Nieuwe Stijl (WNS), waarin werkers inzetten op het stimuleren van zorg voor elkaar. In de praktijk blijkt dat die zorg voor elkaar ook redelijk zelfstandig wordt georganiseerd. Alleen zijn in bepaalde wijken de problemen te zwaar voor de wijk om zelf op te lossen. Professionele bemoeienis blijft dan nodig. Wel hebben werkers binnen het project ervaren dat er altijd weer kracht te vinden is in een buurt. Dit betekent dat je moet investeren en geen genoegen moet nemen met wat er is. 10

13 Aansluiting zorg en welzijn moet beter In de omslag naar Welzijn Nieuwe Stijl wordt de aansluiting tussen zorg en welzijn gemist. Zorg en welzijn moeten een overlappende opdracht in de wijk krijgen. Door de huidige financieringsstromen weten de werkers en organisaties elkaar moeilijk te vinden. Binnen het welzijnswerk hebben werkers een relatieve ruimte en kunnen hun uren wegschrijven. Maar binnen de zorg is die ruimte er veel minder. Wanneer zorg en welzijn een gezamenlijke opdracht in de buurt krijgen, wordt er meer handelingsruimte gecreëerd. Vraaggericht ondersteunen en stimuleren, niet uitvoeren Professionals staan voor een omslag van aanbodgericht naar vraaggericht werken. De opdracht is niet dat zij activiteiten uitvoeren, maar dat zij mensen en bewoners in beweging krijgen om het zelf te doen. De activiteiten die bewoners bedenken en de manier waarop de bewoners aan de slag gaan, zal de professional moeten loslaten. Het zijn de activiteiten van de bewoners. De professional ondersteunt en stimuleert, maar organiseert of voert niet uit. De professional moet wel tegenwicht geven en sturen; activiteiten moeten ook aantrekkelijk en toegankelijk zijn voor bijvoorbeeld allochtone bewoners. Dit is een lastige omslag voor werkers die tot voor kort zelf activiteiten ontwikkelden en uitvoerden. En dat waren ook activiteiten waar mensen graag naar toe kwamen en waar de werkers hun beroepstrots aan af lazen. Stafmedewerker Stichting Trajekt Generalistische opdracht Het welzijnswerk is in de afgelopen decennia te ver doorgespecialiseerd; je bent opbouwwerker, ouderenadviseur, cultureel werker of vrijwilligersondersteuner. Er is verschuiving gaande naar een meer generalistische insteek, waarbij een sociaal werker samenlevingsopbouw en een maatschappelijk werker, als generalisten in de buurt aan de slag gaan. De één vanuit een individuele invalshoek, de ander vanuit een collectieve invalshoek. Soms komen beide invalshoeken bij één persoon samen, zoals in een kleine buurt. Bij deze verschuiving past ook een meer generalistische opdracht voor de werkers en hun organisatie. Dit betekent: bijvoorbeeld met een gebiedsgerichte opdracht werken; niet gedetailleerd ingaan op wat er speelt in de buurt en wat er in die buurt nodig is; werken met een integrale kostprijs. Hoe je bij een dergelijke generalistische opdracht tot resultaatafspraken en een passende financieringssystematiek komt, is een belangrijk punt van aandacht. Bronnen Interview met Mimi Hilven, opbouwwerker Stichting Trajekt en projectmedewerker Community aanpak eenzaamheid Petra Maas, hoofd afdeling onderzoek en innovatie van Stichting Trajekt Projectplan community aanpak eenzaamheid 2009 Methodiekbeschrijving community aanpak eenzaamheid 2011 Stand van zaken plan van aanpak september 2011 De Buurtbrök. Ja tegen t leven! Traject

14 Burgerinitiatief ons Huukske in Eindhoven Burgers in actie, een wijk in beweging Geschiedenis en context Bennekel Oost is een deel van de wijk Bennekel (een Vogelaarwijk), dat bestaat uit 110 koopwoningen en zeven huurwoningen, verdeeld over zes straten. Er wonen maar liefst achttien nationaliteiten, waaronder ook veel MOElanders (Midden en Oost Europeanen). Tien jaar geleden was de sociaal economische situatie in dit deel van de wijk erg slecht. Er werden veel huizen gebruikt voor kamerbewoning; 20 mensen in een huis was geen uitzondering. Er was veel verloop, mede door het aanbieden van schifthuur, wat betekent dat kamers voor twaalf uur werden verhuurd. Mensen konden slapen en douchen en moesten dan weer weg zodat een volgende groep gebruik kon maken van de ruimte. De overlast voor omwonenden was enorm. Er was veel prostitutie en handel in drugs. Overlast van huisvuil en geluid regeerden het straatbeeld en bewoners voelden zich onveilig op straat. Het bijzondere aan dit deel van Bennekel Oost is dat de wijk vooral bestaat uit koopwoningen. De bewoners hebben dus echt het gevoel dat het hun wijk en grond is en willen daar woonplezier hebben. De huiseigenaren wilden weer veiligheid en rust in de wijk en s avonds over straat kunnen om hun hond uit te laten. Daarom kwamen bewoners zelf in beweging. Waardoor kwamen mensen in actie? Eén van de actieve wijkbewoners speelde hierin een belangrijke rol. Hij was een sleutelfiguur in de wijk. Hij zocht contact met de burgemeester, wethouders en de gemeenteraad. Hij zocht in de stadsgids alle organisaties die iets zouden kunnen doen voor de wijk en stuurde hen een brief. Hij stuurde elke week de politiek van Eindhoven s waarin hij hen een update gaf over wat er die week was gebeurd in de wijk, wat ze als buurtbewoners hadden gedaan en bereikt. Zijn bereik via deze acties was groot en dat zorgde voor beweging. De gemeente zag dat hij op een structurele en constructieve manier bezig was. De burgemeester kwam zelf kijken naar de situatie en schrok van wat hij daar aantrof. De urgentie van het probleem en het politieke draagvlak begon te groeien, mede ook omdat deze wijk op de Vogelaarlijst stond. De timing was goed. De gemeente moest dus wel aan de slag. Er werd constructief ingezet op het verbeteren van de veiligheid in de wijk. De actieve bewoners en de professionals gingen met een gezamenlijk plan aan de slag om de wijk weer leefbaar te maken. De wijk, de politiek en sociale professionals komen in actie In 2009 vond een eerste bewonersvergadering in de wijk plaats naar aanleiding van een landelijk onderzoek naar MOElanders. Het initiatief van de bewonersavond lag bij de gemeente en welzijn. Eerst was het vooral gemopper van buurtbewoners dat de boventoon voerde, maar een aantal actieve bewoners was de overlast en onveiligheid meer dan zat. Het gemopper ging langzaam over in actie, eigen verantwoordelijkheid en het zoeken naar goede samenwerking met professionals. De betrokkenheid van de bewoners speelde in die omslag een grote rol. Er waren immers veel mensen met een eigen koopwoning die graag weer prettig wilde kunnen wonen. Het ging dan ook letterlijk over eigenaarschap van het probleem. Eerste acties: kamerverhuur stopzetten en achterpoorten realiseren Een van de eerste stappen was het overzicht krijgen op de praktijken die zich afspeelden in de verhuurde woningen. Er werd een Bijzonder Interventie Team Eindhoven (BITE) opgezet. Zij had de taak om inzichtelijk te maken wie de huisjesmelkers waren, wie er in de panden woonden en in welke situatie. Dit was een belangrijke stap waardoor er nu veel beter zicht en controle is. Om het illegaal 12

15 onderverhuren te stoppen besloot het college geen omzettingsvergunningen meer af te geven. Hiermee werd de kamerverhuur (tijdelijk) stop gezet. Een groep actieve buurtbewoners kreeg ondersteuning van de wijkcoördinator van de gemeente en een opbouwwerker van de Lumens Groep. Zij organiseerden samen met de actieve bewoners een aantal bewonersavonden. Aan de bewoners werd de vraag gesteld wat er volgens hen moet gebeuren om de veiligheid in de wijk te verbeteren. De bewoners vertelden daar hun zorgen en wat volgens hen aangepakt moest worden in de wijk. De politie, het BITE team en het welzijnswerk hebben de signalen van de bewoners snel en adequaat opgepakt. Hiermee groeide het vertrouwen van de bewoners in de professionals. Dit was een essentiële stap in het proces waarna er ruimte ontstond om ook fysiek een aantal problemen aan te pakken. Een breed gedragen wens van de bewoners was om poorten te plaatsen om de paden achter de huizen te sluiten. Daar was s avonds veel overlast door prostitutie en drugshandel. Gezien het politieke draagvlak om de problemen in de wijk aan te pakken, de actieve bewoners en de scherpe offertes die zij hadden verkregen om de poorten te plaatsen, ontving de bewonersgroep een subsidie van euro om de poorten te realiseren. Deze subsidie kwam vanuit de landelijke overheid speciaal voor bewonersinitiatieven uit Krachtwijken. Doordat de wijkcoördinator en de opbouwwerker direct actie en resultaat lieten zien ontstond er al snel onderling vertrouwen en respect tussen bewoners en professionals. Hiermee werd de basis gelegd voor een goede samenwerking. Samenwerken centraal Bewoners onderling De communicatie tussen bewoners onderling is de afgelopen jaren sterk gegroeid. Vanuit onvrede zijn bewoners met elkaar gaan samenwerken en meedenken om de buurt veiliger te maken; een groot deel van de bewoners denkt mee op straat. Bewoners worden niet aangesproken op hun nationaliteit, maar op het feit dat ze allemaal medebewoners zijn. Daarmee veranderde de aanspreekcultuur en werden alle wijkbewoners verantwoordelijk voor wat er zich in de wijk afspeelde. De jaarlijkse opschoondag heeft daar ook sterk aan bijgedragen. Iedereen, ongeacht welke nationaliteit, hielp elkaar om de troep in de wijk, in de tuinen op te ruimen. Het verantwoordelijkheidsgevoel groeide ook toen bewoners zich bewust werden dat de poorten die ze kregen van hen waren en zij daar dus zelf voor moeten zorgen. Het onderlinge contact tussen bewoners is gegroeid en bewoners kunnen elkaar steeds beter aanspreken zonder dat zaken escaleren. Er is een wij-gevoel ontstaan omdat ze een gezamenlijk doel hebben, namelijk het verbeteren van de wijk. De rol van de opbouwwerker en de wijkcoördinator De ondersteunende rol van de opbouwwerker en de wijkcoördinator waren essentieel. Zij kennen de sociale kaart en weten de weg naar de gemeente en relevante maatschappelijke organisaties. Ze bieden advies, begeleiding, kennis en zorgen ervoor dat wijkbewoners ook elders serieus genomen worden. Ze organiseren de bewonersavonden en stemmen af met partijen zoals de politie, het BITE team en een aantal gemeentelijke juristen. Daarnaast zorgen ze ervoor dat de mensen die iets kunnen betekenen voor de wijk ook bij de bewonersavonden zijn. Door het snel en praktisch oppakken van signalen en hun rol bij het realiseren van de poorten is het vertrouwen gegroeid. Door de intensieve samenwerking is het vertrouwen alleen maar groter geworden. Er spelen momenteel problemen met een buurtbewoner die tijd nodig hebben om opgelost te worden. De opbouwwerker is hier nu mee bezig als neutrale bemiddelaar. Dat werkt soms beter dan wanneer we er als bewoners op af gaan. Regelmatig vragen bewoners ons of er nog wat gebeurt. We leggen dan uit dat we er mee bezig zijn en kunnen dus de situatie sussen maar we moeten dan ook echt kunnen rekenen op de professional. Er is 100% vertrouwen omdat de 13

PRAKTIJKBESCHRIJVINGEN INFORMEEL FORMEEL in de wijk

PRAKTIJKBESCHRIJVINGEN INFORMEEL FORMEEL in de wijk PRAKTIJKBESCHRIJVINGEN INFORMEEL FORMEEL in de wijk Februari 2013 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Zorg in eigen kring... 3 De community aanpak eenzaamheid... 8 Burgerinitiatief ons Huukske... 12 Samenwerking

Nadere informatie

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost Regionale visie op welzijn Brabant Noordoost-oost Inleiding Als gemeenten willen we samen met burgers, organisaties en instellingen inspelen op de wensen en behoeften van de steeds veranderende samenleving.

Nadere informatie

SOCIAALWERKINDEWIJK. Amsterdam-Centrum. Door verbinden en delen samen kracht! Resultaten

SOCIAALWERKINDEWIJK. Amsterdam-Centrum. Door verbinden en delen samen kracht! Resultaten SOCIAALWERKINDEWIJK IN WIJK Amsterdam-Centrum Door verbinden en delen samen kracht! Resultaten SOCIAAL WERK IN DE WIJK Door verbinden en delen samen kracht! WIE WE ZIJN De sociaal wijkteams Amsterdam-Centrum

Nadere informatie

Manifest. voor de intensieve vrijwilligerszorg

Manifest. voor de intensieve vrijwilligerszorg Manifest voor de intensieve vrijwilligerszorg Manifest voor de intensieve vrijwilligerszorg Meer dan 15.000 mensen zijn vrijwilliger bij een Waarom dit manifest? organisatie voor Vrijwillige Thuishulp,

Nadere informatie

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie

Bruggenbouwers Linko ping, Zweden

Bruggenbouwers Linko ping, Zweden Bruggenbouwers Linko ping, Zweden Het Bruggenbouwers project wordt in de Zweedse stad Linköping aangeboden en is één van de succesvolle onderdelen van een groter project in die regio. Dit project is opgezet

Nadere informatie

'Voor mekaar, actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid'

'Voor mekaar, actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid' 'Voor mekaar, actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid' Voor Mekaar is de titel van het Rotterdamse actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid (december 2014). Het volledige

Nadere informatie

Gewoon meedoen in je eigen wijk! TOOLKIT VOOR WERKERS

Gewoon meedoen in je eigen wijk! TOOLKIT VOOR WERKERS Gewoon meedoen in je eigen wijk! TOOLKIT VOOR WERKERS December 2012 1 Draaiboek Gewoon meedoen in je wijk! Aanleiding van dit draaiboek Gewoon Meedoen in je wijk is een pilotproject dat in 2010 en 2011

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE

MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE ONZE AGENDA VOOR 2016-2020 NA INSPRAAK Sommige mensen hebben zo weinig grip op hun dagelijks leven, dat ze niet zelfstandig kunnen wonen.

Nadere informatie

Welkom. Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht

Welkom. Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht Welkom Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht Inhoud Inrichting werkwijze wijkteams Leeuwarden Verdieping in schuldhulpverlening Verdieping

Nadere informatie

Op weg naar een andere vorm van welzijnswerk

Op weg naar een andere vorm van welzijnswerk Op weg naar een andere vorm van welzijnswerk Van: Johan v.d. Sloot (welzijnsorganisatie STAERK) d.d. 20 september 2012 Geachte raadsleden, Bijgaand stuur ik u deze notitie over een nieuwe vorm van het

Nadere informatie

MEE op Weg. IJsseloevers

MEE op Weg. IJsseloevers IJsseloevers MEE op Weg Vanuit haar droom van een inclusieve samenleving en missie MEE maakt meedoen mogelijk heeft MEE IJsseloevers het initiatief genomen tot het project MEE op Weg. MEE op Weg Vanuit

Nadere informatie

Informele zorg in Eindhoven, nu en in de toekomst

Informele zorg in Eindhoven, nu en in de toekomst Informele zorg in Eindhoven, nu en in de toekomst Netwerk Informele Zorg en Netwerk Mantelzorg Eindhoven Contact adres secretariaat: Mw. Marijke van der Zanden tel: 040-238 27 97 m.vd.zanden@eindhoven.nl

Nadere informatie

Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond

Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond Verenigingen, stichtingen en instellingen barsten doorgaans van de ambities en toekomstplannen. Maar om ze te realiseren heb je financiële middelen

Nadere informatie

Utrecht West. Terugkoppeling Netwerkbijeenkomst 2 oktober 2014, Buurtcentrum Rosa

Utrecht West. Terugkoppeling Netwerkbijeenkomst 2 oktober 2014, Buurtcentrum Rosa Utrecht West Terugkoppeling Netwerkbijeenkomst 2 oktober 2014, Buurtcentrum Rosa We willen u als bewoner van Utrecht West graag informeren over de uitkomsten van de netwerkbijeenkomst in buurtcentrum Rosa.

Nadere informatie

Voor het komende jaar heeft de Wetswinkel onder meer de volgende doelstellingen:

Voor het komende jaar heeft de Wetswinkel onder meer de volgende doelstellingen: BELEIDSVISIE 2014 2015 Samenvatting Voor het komende jaar heeft de Wetswinkel onder meer de volgende doelstellingen: De mogelijke uitbreiding naar Almere Poort onderzoeken. Benoemen van nieuwe bestuursleden.

Nadere informatie

Het zou het beste zijn als maatschappelijke steunsystemen georganiseerd werden door de gemeente.

Het zou het beste zijn als maatschappelijke steunsystemen georganiseerd werden door de gemeente. 1. Het zou het beste zijn als maatschappelijke steunsystemen georganiseerd werden door de gemeente. 2. De overheid moet niet achter de voordeur van mensen willen treden. Dat is privégebied en de eigen

Nadere informatie

Een verkenning van de toeleiding van vluchtelingen naar de reguliere zorg Praktijkervaringen uit 5 gemeenten

Een verkenning van de toeleiding van vluchtelingen naar de reguliere zorg Praktijkervaringen uit 5 gemeenten Een verkenning van de toeleiding van vluchtelingen naar de reguliere zorg Praktijkervaringen uit 5 gemeenten Maud Eimers en Erick Vloeberghs 2 Een verkenning van de toeleiding van vluchtelingen naar de

Nadere informatie

Buurtbemiddeling helpt!

Buurtbemiddeling helpt! helpt! als effectief middel voor meer leefbaarheid helpt! Waar in een buurt een conflict ontstaat, kan een instantie ongetwijfeld een schuldige aanwijzen en sancties opleggen. Dat lijkt op een oplossing,

Nadere informatie

Huis van Renkum. Doelen waaraan wordt bijgedragen

Huis van Renkum. Doelen waaraan wordt bijgedragen Huis van Renkum Doelen waaraan wordt bijgedragen Het Huis van Renkum draagt in de meest brede zin bij aan het hoofddoel van de gemeente Renkum: het vergroten van de zelfredzaamheid, het sociaal functioneren

Nadere informatie

Speerpunten en kwaliteitscriteria Bijzondere Subsidieverordening Ondersteuning Mantelzorg en Vrijwilligerswerk Amsterdam 2012-2015

Speerpunten en kwaliteitscriteria Bijzondere Subsidieverordening Ondersteuning Mantelzorg en Vrijwilligerswerk Amsterdam 2012-2015 Speerpunten en kwaliteitscriteria Bijzondere Subsidieverordening Ondersteuning Mantelzorg en Vrijwilligerswerk Amsterdam 2012-2015 1. Inleiding Een van de nieuwe punten in de Bijzondere Subsidieverordening

Nadere informatie

DE AANPAK VAN SOCIAAL ISOLEMENT. KNELPUNTEN EN DILEMMA S.

DE AANPAK VAN SOCIAAL ISOLEMENT. KNELPUNTEN EN DILEMMA S. DE AANPAK VAN SOCIAAL ISOLEMENT. KNELPUNTEN EN DILEMMA S. Presentatie DAK bijeenkomst 16 juni 2014 Dr. Marina Jonkers ONDERWERPEN Wat doet LESI? Aanpak sociaal isolement in gemeenten Beleidsurgentie en

Nadere informatie

Zelfredzaamheid, eigen kracht en de rol van kerken: Kansen & grenzen Verslag bijeenkomst maandag 16 november 2015

Zelfredzaamheid, eigen kracht en de rol van kerken: Kansen & grenzen Verslag bijeenkomst maandag 16 november 2015 Who Cares! Zelfredzaamheid, eigen kracht en de rol van kerken: Kansen & grenzen Verslag bijeenkomst maandag 16 november 2015 Op deze bijeenkomst gingen we in gesprek over de kansen en de grenzen ten aanzien

Nadere informatie

Visienota netwerk Samen tegen eenzaamheid in Den Helder

Visienota netwerk Samen tegen eenzaamheid in Den Helder Visienota netwerk Samen tegen eenzaamheid in Den Helder Inleiding Eenzaamheid is een groot maatschappelijk probleem. Mensen die zich eenzaam voelen zijn over het algemeen angstiger, achterdochtiger, wantrouwiger

Nadere informatie

Sociale wijkteams

Sociale wijkteams Sociale wijkteams www.sociaalwerkindewijk.nl 11/27/2013 Brochure Samenwerken in de wijk www.sociaalwerkindewijk.nl Opzet presentatie Doel en opdracht Modellen en samenstelling Taken en competenties van

Nadere informatie

Van theorie naar de dagelijkse praktijk van de Wmo, De Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl in Wielwijk

Van theorie naar de dagelijkse praktijk van de Wmo, De Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl in Wielwijk Van theorie naar de dagelijkse praktijk van de Wmo, De Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl in Wielwijk Pamela van der Kruk Interim manager WijkInformatiePunt en Sociaal Wijkteam Wielwijk INDELING PRESENTATIE

Nadere informatie

Veiligheid en bescherming bij geweld in relaties

Veiligheid en bescherming bij geweld in relaties Veiligheid en bescherming bij geweld in relaties Arosa biedt veiligheid en bescherming bij geweld in relaties. Vrouwen, mannen en hun kinderen kunnen bij Arosa terecht voor opvang en begeleiding. Arosa

Nadere informatie

Voorbereiden door krachten te bundelen... 2. Visie op nieuwe taken... 2. Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2

Voorbereiden door krachten te bundelen... 2. Visie op nieuwe taken... 2. Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2 Nieuwsbrief sociaal domein, #1 Vernieuwing welzijn, (jeugd)zorg en werk Inhoud Voorbereiden door krachten te bundelen... 2 Visie op nieuwe taken... 2 Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2

Nadere informatie

SAMENVATTING BOUWSTENEN ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG

SAMENVATTING BOUWSTENEN ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG SAMENVATTING ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG INLEIDING ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG In samenwerking met de deelnemers van het De Bouwstenen zijn opgebouwd uit thema s die Bestuurlijk Akkoord GGZ zijn

Nadere informatie

Zoektocht. Directeur/bestuurder Socius

Zoektocht. Directeur/bestuurder Socius Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar, klik dan hier voor de webversie. Klik hier voor een PDF van de nieuwsbrief. Socius januari 2014 Zoektocht Op de drempel van 2014 kijk ik nog eens naar wat ons het

Nadere informatie

Ik heb een vraag over: Voorwoord. Ik voel me thuis niet prettig, kan ik met iemand praten?

Ik heb een vraag over: Voorwoord. Ik voel me thuis niet prettig, kan ik met iemand praten? Ik heb een vraag...... over zorg, huiselijk geweld en kindermishandeling, hulp en ondersteuning, opvoeding en jeugdhulp, ziekenhuisopname, beschermd wonen, schulden, werkloosheid, mijn arbeidsbeperking

Nadere informatie

Rapportage Onderzoek Mantelzorg

Rapportage Onderzoek Mantelzorg Rapportage Onderzoek Mantelzorg Westelijke Mijnstreek, september 2015 Inhoudsopgave pagina Inleiding - 1-1. Voorbereiding - 2-2. Bevindingen - 3-3. Conclusie & aanbevelingen - 5-4. Dankwoord - 6 - Inleiding

Nadere informatie

Ambtenaren / managers Ambtenaren die werken met moeilijk bereikbare groepen

Ambtenaren / managers Ambtenaren die werken met moeilijk bereikbare groepen Bijlage Overzicht Doelgroepen Overzicht Doelgroepen participerend in Wmo-werkplaatsen Wmo werkplaats Participerende doelgroepen praktijken Actieve burgers Actieve burgers Actieve buurtbewoners / managers

Nadere informatie

Prestatieplan 2015 Welzijn Lisse

Prestatieplan 2015 Welzijn Lisse Prestatieplan 2015 Welzijn Lisse Kernfuncties (wat willen we) Producten (wat gaan we doen) Resultaatindicatoren Uren/ Kosten 1. Preventie en signalering 1.1 Algemene informatievoorziening Ten behoeve van

Nadere informatie

ACTIEPLAN VERBORGEN VROUWEN

ACTIEPLAN VERBORGEN VROUWEN ACTIEPLAN VERBORGEN VROUWEN gemeente Den Haag September 2015 Conceptversie 2.0 1 Inleiding In november jl. is door de Haagse gemeenteraad Motie 86 Geïsoleerde Vrouwen aangenomen. Om uitvoering te geven

Nadere informatie

Het Sociaal Wijkteam doet wat nodig is. Gewoon doen wat nodig is. Wij zoeken naar praktische oplossingen. Dichtbij, in de wijk, samen met u.

Het Sociaal Wijkteam doet wat nodig is. Gewoon doen wat nodig is. Wij zoeken naar praktische oplossingen. Dichtbij, in de wijk, samen met u. Het Sociaal Wijkteam doet wat nodig is Wij zoeken naar praktische oplossingen. Dichtbij, in de wijk, samen met u. De Sociale Wijkteams in Nijmegen bouwen aan sociale netwerken in de wijk en ondersteunen

Nadere informatie

PARTICIPATIERAADHAARLEM

PARTICIPATIERAADHAARLEM Uitkomsten werkgroepen Netwerkbijeenkomst 19 februari 2014 De deelnemers aan de werkgroepen vertegenwoordigen met elkaar het brede sociale domein van Haarlem. Samen met de leden van de Participatieraad

Nadere informatie

Wijkplan 2015 Veenendaal-Oost

Wijkplan 2015 Veenendaal-Oost Wijkplan 2015 Veenendaal-Oost Februari 15 De samenwerking van het Wijkteam Pagina 0 Inhoud Inleiding 2 Aandachtspunten Wijkster 3 Speerpunten 2015 5 Doelen 2015 6 Pagina 1 Inleiding Voor u ligt het Wijkplan

Nadere informatie

Opening WijkInformatiePunt Wielwijk

Opening WijkInformatiePunt Wielwijk Opening WijkInformatiePunt Wielwijk Pamela van der Kruk Interim manager WijkInformatiePunt en Sociaal Wijkteam Wielwijk WIJKINFORMATIEPUNT WIELWIJK: GASTVRIJ WELKOM WIJKINFORMATIEPUNT WIELWIJK 1. Laagdrempelig

Nadere informatie

Samenvatting Leefbaarheid in kaart voor sociale wijkteams Land van Cuijk

Samenvatting Leefbaarheid in kaart voor sociale wijkteams Land van Cuijk Samenvatting Leefbaarheid in kaart voor sociale wijkteams Land van Cuijk Onderzoek naar de wensen, behoeften en bijdragen van inwoners uit Padbroek, Cuijk Alex de Veld, Daniëlle Damoiseaux MSc., dr. Martha

Nadere informatie

De Kindertelefoon. Facts & Figures

De Kindertelefoon. Facts & Figures Facts & Figures HOEVEEL HOEVEEL Facts & Figures De komende jaren verandert er veel in de wereld van de jeugdzorg in Nederland. Aan de vooravond van de transitie van de jeugdzorg van het landelijke niveau

Nadere informatie

Participatiewiel: een andere manier van kijken

Participatiewiel: een andere manier van kijken Participatiewiel: een andere manier van kijken Ideeën voor gebruik door activeerders en hun cliënten Participatiewiel: samenhang in beeld WWB Schuldhulpverlening Wajong / WIA / WW / WIJ AWBZ en zorgverzekeringswet

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE

MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE ONZE AGENDA VOOR 2016-2020 Sommige mensen hebben zo weinig grip op hun dagelijks leven, dat ze niet zelfstandig kunnen wonen. Dit komt

Nadere informatie

Vragenlijst Ketensamenwerking Sociaal Kwetsbaren

Vragenlijst Ketensamenwerking Sociaal Kwetsbaren Vragenlijst Ketensamenwerking Sociaal Kwetsbaren Deze vragenlijst is ontwikkeld door AnnemiekeTomassen van de GG&GD te Utrecht. Zij stelt de evaluatie aan andere veldregisseurs en geïnteresseerden ter

Nadere informatie

Trends in dagbesteding. Charlotte Hanzon, 9 maart 2017

Trends in dagbesteding. Charlotte Hanzon, 9 maart 2017 Trends in dagbesteding Charlotte Hanzon, 9 maart 2017 Trends in dagbesteding Voorbeeldtekst Voorbeeldtekst Wat is dagbesteding? Definitie dagbesteding wordt breder: Dagbestedingsvormen die door de overheid

Nadere informatie

Wijkplan Veenendaal-West. Arnout Bakker Willemieke Koudijs Simone de Vreede

Wijkplan Veenendaal-West. Arnout Bakker Willemieke Koudijs Simone de Vreede Wijkplan Veenendaal-West Arnout Bakker Willemieke Koudijs Simone de Vreede Februari 2016 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Analyse wijksterren 3 SPEERPUNTEN 4 Jeugd 4 Wijkteam 5 Vrijwilligers 5 AANDACHTSPUNTEN

Nadere informatie

De Week gaat van start met de Breingeindag op maandag 26 maart 2012 in t Veerhuis te Nieuwegein.

De Week gaat van start met de Breingeindag op maandag 26 maart 2012 in t Veerhuis te Nieuwegein. Op zoek naar waardevolle contacten De werkgroep Week van de Psychiatrie organiseert van 26 tot en met 31 maart 2012 de 38e Week van de Psychiatrie. Het thema van de Week van de Psychiatrie 2012 is Contact

Nadere informatie

Wijkplan Centrum/ Noord-West. Internet-versie

Wijkplan Centrum/ Noord-West. Internet-versie Wijkplan 2015 Centrum/ Noord-West Internet-versie Inhoudsopgave 1. Visie Pagina 2 2. Wijkanalyse Pagina 3 3. Conclusie Pagina 5 Wijkplan 2015 CNW, maart 2015 Pagina 1 1. Visie De visie van Veens luid:

Nadere informatie

Trainingen eenzaamheid en sociaal isolement

Trainingen eenzaamheid en sociaal isolement Trainingen eenzaamheid en sociaal isolement Dr. Anja Machielse Dr. Marina Jonkers Coalitie Erbij 5 maart 2015 Foto: Eamonn Doyle Programma Introductie: Visie op eenzaamheid en sociaal isolement Achtergronden

Nadere informatie

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING December 2012 INLEIDING Het beleidsplan Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) 2008-2011 heeft een wettelijk bepaalde werkingsduur van vier jaren. In 2012 is besloten dit beleidsplan met één jaar te

Nadere informatie

Toegang Sociaal Domein

Toegang Sociaal Domein Toegang Sociaal Domein Samen als gemeente Appingedam en EZA naar 1 loket voor inwoners met vragen over Zorg, Wmo, Welzijn, Jeugd, Werk & Participatie Wie zijn wij Roland Riemersma, huisarts med. coördinator

Nadere informatie

De slimste route? Vormgeven toegang

De slimste route? Vormgeven toegang De slimste route? Vormgeven toegang Grote veranderingen in zorg en ondersteuning Taken vanuit AWBZ, Jeugdzorg, Werk en inkomen. Passend onderwijs (toegang tot onderwijs) De slimste route (voor Hengelo)

Nadere informatie

Strategisch Communicatieplan Meedoen in Alblasserdam Augustus 2013

Strategisch Communicatieplan Meedoen in Alblasserdam Augustus 2013 Strategisch Communicatieplan Meedoen in Alblasserdam Augustus 2013 Wendy Hermans Monique Speelman Karin Stevens Inhoudsopgave 1 Meedoen in Alblasserdam... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Ontwikkelingen... 3 1.3

Nadere informatie

Verslag bijeenkomst zorg & ondersteuning 22 maart 2017

Verslag bijeenkomst zorg & ondersteuning 22 maart 2017 Verslag bijeenkomst zorg & ondersteuning 22 maart 2017 In Zaanstad kan iedereen meedenken én praten over (goede) zorg en ondersteuning. Dit jaar heeft de gemeente haar werkwijze vernieuwd. Om zo beter

Nadere informatie

Noorden veldwerker. Zorg. De Noordenveldwerker Wegwijzer in welzijn, wonen en zorg. Brochure Noorderveldwerker.indd :26

Noorden veldwerker. Zorg. De Noordenveldwerker Wegwijzer in welzijn, wonen en zorg. Brochure Noorderveldwerker.indd :26 Welzijn Noorden veldwerker Wonen Zorg De Noordenveldwerker Wegwijzer in welzijn, wonen en zorg Brochure Noorderveldwerker.indd 1 04-05-12 13:26 1 Inleiding De uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

Factsheet. Uitleg over cliëntondersteuning De cliëntenraad aan zet

Factsheet. Uitleg over cliëntondersteuning De cliëntenraad aan zet Factsheet Uitleg over cliëntondersteuning De cliëntenraad aan zet Colofon Uitgave Landelijke Cliëntenraad Postbus 95966 2509 CZ Den Haag T (070) 3499790 www.landelijkeclientenraad.nl info@lcr-suwi.nl Auteurs

Nadere informatie

zorgen voor elkaar over mantelzorgers met een migranten achtergrond stamm

zorgen voor elkaar over mantelzorgers met een migranten achtergrond stamm zorgen voor elkaar over mantelzorgers met een migranten achtergrond stamm Mantelzorg is... Mooi De hulpvrager is je dankbaar, mantelzorg geeft veel voldoening Divers De taken lopen uiteen: huishoudelijke

Nadere informatie

Algemeen: Antwoorden in rood op vragen gesteld op de bijeenkomst over zorg in Stadsdorp Rivierenbuurt 13 december 2014.

Algemeen: Antwoorden in rood op vragen gesteld op de bijeenkomst over zorg in Stadsdorp Rivierenbuurt 13 december 2014. Antwoorden in rood op vragen gesteld op de bijeenkomst over zorg in Stadsdorp Rivierenbuurt 13 december 2014. Zie ook http://www.amsterdam.nl/zorg-welzijn/zorg-ouderen/ Algemeen: Wat betekenen de bezuinigingen

Nadere informatie

Enthousiasme onderhoud je met de ruimte om te pionieren. Door: Hattum Hoekstra Fotograaf: Kees Winkelman

Enthousiasme onderhoud je met de ruimte om te pionieren. Door: Hattum Hoekstra Fotograaf: Kees Winkelman Enthousiasme onderhoud je met de ruimte om te pionieren Door: Hattum Hoekstra Fotograaf: Kees Winkelman Als jongere werken bij de decentrale overheid? Ja gráág, zeggen Eveline Zeeman en Elise Pastoor.

Nadere informatie

llochtone meiden en vrouwen in-zicht

llochtone meiden en vrouwen in-zicht 2010 PROJECTEN Nieuwsbrief INHOUD Allochtone meiden & vrouwen in-zicht (Vervolg project) Kinderen aan zet (Onderzoek naar de gevolgen voor kinderen van het hebben van een moeder die seksueel misbruikt

Nadere informatie

Ook de wensen en eisen aan de professionele organisaties veranderen door de kanteling.

Ook de wensen en eisen aan de professionele organisaties veranderen door de kanteling. Welzijn nieuwe stijl in gemeente Apeldoorn. Maatschappelijk agenderen gericht op de kanteling van formele naar informele zorg en het versterken van de zelfredzaamheid bewoners. Wat is interessant aan deze

Nadere informatie

Ondernemingsplan Opella

Ondernemingsplan Opella Ondernemingsplan Opella 02 08 Op weg naar 2020 Bijzonder en gewoon Zorgdienstverlener Opella ondersteunt mensen op allerlei manieren, waarbij het zo zelfstandig mogelijk leven en wonen voorop staat. Ondanks

Nadere informatie

Beleidsnotitie. Hulpdienst Nijmegen

Beleidsnotitie. Hulpdienst Nijmegen Beleidsnotitie Hulpdienst Nijmegen 2012-2016 2 INLEIDING Stichting Hulpdienst Nijmegen is een vrijwilligersorganisatie die zinvolle en nuttige ontmoetingen organiseert tussen vrijwilligers, hulpbehoevenden

Nadere informatie

Werken aan de nieuwe sociaal werker

Werken aan de nieuwe sociaal werker Werken aan de nieuwe sociaal werker Bijeenkomst OPOF, 17 november 2011, Utrecht Margot Scholte, lector maatschappelijk werk INHolland / senior medewerker beroepsontwikkeling MOVISIE De kracht van Maatschappelijk

Nadere informatie

Nu is van u. Gespecialiseerde thuisbegeleiding

Nu is van u. Gespecialiseerde thuisbegeleiding Nu is van u. www.vive nt.n l Gespecialiseerde thuisbegeleiding gespecialiseerde thuisbegeleiding Vivent Gespecialiseerde thuisbegeleiding: het verbindt de WMO, jeugden participatiewet De Gespecialiseerde

Nadere informatie

28-8-2013. Een betere buurt met. mijnbuurtje. www.mijnbuurtje.nl. Vroeger

28-8-2013. Een betere buurt met. mijnbuurtje. www.mijnbuurtje.nl. Vroeger Een betere buurt met mijnbuurtje www.mijnbuurtje.nl Vroeger 1 Nu 1 op de 3 huishoudens bezit een tablet 2 Nu Nu 3 In alle Nederlandse gemeentes: Bezuinigingen Zelfredzaamheid Stimuleren bewoners Meer verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Tevredenheidsmeting Klanten en partners opbouwwerk Tandem Welzijn 2011

Tevredenheidsmeting Klanten en partners opbouwwerk Tandem Welzijn 2011 Tevredenheidsmeting Klanten en partners opbouwwerk Tandem Welzijn 2011 E. Visser December 2011 Rapport 11-3022-EVI-mlv 4. Samenvatting en conclusies In dit afsluitende hoofdstuk vatten we de belangrijkste

Nadere informatie

SAMEN STA JE STERK S U P P O R T F R Y S L Â N B E L E I D S P L A N 2 0 1 5-2 0 1 7

SAMEN STA JE STERK S U P P O R T F R Y S L Â N B E L E I D S P L A N 2 0 1 5-2 0 1 7 SAMEN STA JE STERK SUPPORT FRYSLÂN BELEIDSPLAN 2015-2017 INLEIDING Maatjesproject Support Fryslân startte in 2001 als onderdeel van Solidair Fryslân. Per 1 januari 2014 is Support Fryslân een zelfstandige

Nadere informatie

MEE Utrecht, Gooi & Vecht. Ondersteuning bij leven met een beperking. Omgaan met mensen met een licht verstandelijke beperking.

MEE Utrecht, Gooi & Vecht. Ondersteuning bij leven met een beperking. Omgaan met mensen met een licht verstandelijke beperking. MEE Utrecht, Gooi & Vecht Ondersteuning bij leven met een beperking Omgaan met mensen met een licht verstandelijke beperking Voor verwijzers Omgaan met mensen met een licht verstandelijke beperking Veel

Nadere informatie

19 Opbouwwerker Wil Vugts: Ik nam alles aan om contact te maken

19 Opbouwwerker Wil Vugts: Ik nam alles aan om contact te maken 19 Opbouwwerker Wil Vugts: Ik nam alles aan om contact te maken BSL - ALG_BK_1KZM - 3274r1_9789031399826 157 158 De generalist Wil Vugts kwam in 2008 bij Welzijn Eindhoven om als opbouwwerker de krachtteammethodiek

Nadere informatie

Schakelen naar het juiste recept

Schakelen naar het juiste recept Schakelen naar het juiste recept Onderzoek naar verwijswerkwijze van huisartsen en praktijkondersteuners in Amsterdam-Zuid Voorjaar 2013 Aanleiding onderzoek Er is veel aandacht voor de inzet van de wijkverpleegkundige

Nadere informatie

Het beste uit jezelf

Het beste uit jezelf Het beste uit jezelf 2 3 Met elkaar bouwen aan het Huis van Philadelphia Philadelphia wil dat mensen met een beperking gelukkig kunnen zijn en het beste uit zichzelf kunnen halen. Daarom doen we ons werk

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Cliënt in de Hoofdrol

Samenwerkingsovereenkomst Cliënt in de Hoofdrol Samenwerkingsovereenkomst Cliënt in de Hoofdrol, STIP OP DE HORIZON 2021 Provinciehuis Flevoland te Lelystad, 14 september 2017 1 Samenwerkingsovereenkomst Cliënt in de Hoofdrol Ondertekenaars Partijen

Nadere informatie

Congres Sociaal Domein 2015 Deelsessie Sociale Wijkteams Annelies Kooiman

Congres Sociaal Domein 2015 Deelsessie Sociale Wijkteams Annelies Kooiman Congres Sociaal Domein 2015 Deelsessie Sociale Wijkteams Annelies Kooiman 11/9/2015 Aanleiding Transitie en Decentralisatie Wijkteams de oplossing? Hype of hefboom naar betere hulp? Sociale (wijkteams)

Nadere informatie

Verslag bijeenkomst Preventieprogramma Jeugdhulp Hoeksche Waard 2016-2018 14 september 2015

Verslag bijeenkomst Preventieprogramma Jeugdhulp Hoeksche Waard 2016-2018 14 september 2015 Verslag bijeenkomst Preventieprogramma Jeugdhulp Hoeksche Waard 2016-2018 14 september 2015 1 Welkom en introductie Preventieprogramma Jeugdhulp Wethouder Paans spreekt allereerst zijn steun uit aan professionals

Nadere informatie

Taal verbindt mensen Wij verbinden mensen met taal Want Taal doet meer dan schrijven, spreken en lezen Het is de sleutel naar een nieuwe toekomst!

Taal verbindt mensen Wij verbinden mensen met taal Want Taal doet meer dan schrijven, spreken en lezen Het is de sleutel naar een nieuwe toekomst! Taal verbindt mensen Wij verbinden mensen met taal Want Taal doet meer dan schrijven, spreken en lezen Het is de sleutel naar een nieuwe toekomst! Taal doet meer In Utrecht wonen meer dan 15.000 volwassenen

Nadere informatie

Evaluatierapport Participatiecafé Deurne voorjaar Maak gebruik van eigen ervaring om anderen te helpen!

Evaluatierapport Participatiecafé Deurne voorjaar Maak gebruik van eigen ervaring om anderen te helpen! Evaluatierapport Participatiecafé Deurne voorjaar 2016 Maak gebruik van eigen ervaring om anderen te helpen! Inleiding Op 26 mei jl. vond alweer het negende Participatiecafé Deurne plaats. Ditmaal was

Nadere informatie

Om wie maakt u zich wel eens zorgen?

Om wie maakt u zich wel eens zorgen? Om wie maakt u zich wel eens zorgen? Iedereen heeft wel eens een lastige periode in het leven. Bijvoorbeeld door het verlies van dierbaren, door financiële problemen of door spanningen in de relationele

Nadere informatie

De KrimpenWijzer is er voor al uw vragen en ondersteuning op het gebied van welzijn, zorg, opvoeden en opgroeien.

De KrimpenWijzer is er voor al uw vragen en ondersteuning op het gebied van welzijn, zorg, opvoeden en opgroeien. De KrimpenWijzer is er voor al uw vragen en ondersteuning op het gebied van welzijn, zorg, opvoeden en opgroeien. Zit u niet lekker in uw vel en wilt u hier wat aan veranderen? Vindt u het moeilijk om

Nadere informatie

Methodiekbeschrijving Juridische Begeleiding

Methodiekbeschrijving Juridische Begeleiding Methodiekbeschrijving Juridische Begeleiding Inleiding Slachtoffers van mensenhandel vormen een specifieke doelgroep met complexe problemen. Veel van hen hebben steun nodig om te herstellen van traumatische

Nadere informatie

Iedereen moet kunnen meedoen

Iedereen moet kunnen meedoen Nieuwe wet voor maatschappelijke ondersteuning in uw gemeente Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inhoud 2 Voorwoord 5 Wat is de Wmo? 5 Waarom is de Wmo belangrijk? 9 Negen taken voor uw

Nadere informatie

6. Schuldhulpverlening

6. Schuldhulpverlening 6. Schuldhulpverlening Sociale Hulpverlening in de inloophuizen Het komt helaas meer en meer voor dat mensen financieel en/of emotioneel in de zorgen raken of in een sociaal isolement terecht komen en

Nadere informatie

Onbeperkt Actief Deventer

Onbeperkt Actief Deventer Onbeperkt Actief Deventer Korte karakteristiek In verschillende wijken in Deventer is een aanpak ontwikkeld waarin gewone wijkbewoners samen activiteiten ondernemen met wijkbewoners met een verstandelijke

Nadere informatie

Sociale wijkteams en wijkpilots in Nijmegen

Sociale wijkteams en wijkpilots in Nijmegen Sociale wijkteams en wijkpilots in Nijmegen Budgetaanvraag NIM - Tandem Linda Jansen ZZGzorggroep Els Bremer projectbureau MAAT Opzet van deze workshop Introductie : hoe transformeren Korte aftrap: wat

Nadere informatie

Van Kooten en de bie. De rol van de vrijwilliger en de betekenis van de Kanteling

Van Kooten en de bie. De rol van de vrijwilliger en de betekenis van de Kanteling Van Kooten en de bie Een vooruitziende blik of is er echt niets veranderd? De rol van de vrijwilliger en de betekenis van de Kanteling http://www.youtube.com/watch?v=ebj1ra24kbs Bijeenkomst 1 Vrijwilliger

Nadere informatie

Gerry Broersma Opbouwwerker Miks Welzijn, Joure www.miks-welzijn.nl

Gerry Broersma Opbouwwerker Miks Welzijn, Joure www.miks-welzijn.nl Assen, 19 april 2011 Gerry Broersma Opbouwwerker Miks Welzijn, Joure www.miks-welzijn.nl en Sjoerd IJdema Adviseur Partoer Centrum Maatschappelijke ontwikkelingen Fryslân. www.partoer.nl Inhoud Welzijn

Nadere informatie

Welkom. A-avond 22 maart Thema samenlevingsopbouw en uitvoering participatiewet vanuit Stichting WIJeindhoven

Welkom. A-avond 22 maart Thema samenlevingsopbouw en uitvoering participatiewet vanuit Stichting WIJeindhoven Welkom A-avond 22 maart Thema samenlevingsopbouw en uitvoering participatiewet vanuit Stichting WIJeindhoven Een tijdperk van veranderingen of een verandering van tijdperk? 2016: van 60 100% Taakvolwassenheid

Nadere informatie

Een goed leven voor.

Een goed leven voor. Een goed leven voor. Juultje Holla - Perspectief - maart 2013 Als onderdeel van het ZonMW project Zeggenschap en Inclusie Met dank aan Rob, die mij hierbij enorm geholpen heeft. Een goed leven voor. Een

Nadere informatie

CMWW. Evaluatie Jeugd Preventie Programma Brunssum

CMWW. Evaluatie Jeugd Preventie Programma Brunssum CMWW Evaluatie Jeugd Preventie Programma Brunssum 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding Blz. 3 2. Uitvoering Blz. 3 3. Aanpak Blz. 4 4. Ontwikkelingen van het JPP Blz. 5 5. Conclusies en Aanbevelingen Blz. 6

Nadere informatie

Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012

Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012 Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012 Almelo, juli 2012 Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012 In 2006 is Scoop gestart met het bezoeken van 75-plussers in de gemeente

Nadere informatie

+ Te beantwoorden vragen

+ Te beantwoorden vragen + Bouwstenen cliënt in regie Uitkomsten dialoogsessies aanvullende zorg + Te beantwoorden vragen Hoe kan gemeente Utrecht cliëntregie in de aanvullende zorg maximaliseren? Hoe kijken mantelzorgers en gebruikers

Nadere informatie

Cliëntenperspectief op de compensatieplicht

Cliëntenperspectief op de compensatieplicht Cliëntenperspectief op de compensatieplicht De Wmo-adviesraad Leerdam heeft samen met MOVISIE een visiedocument opgesteld over het cliëntenperspectief op de compensatieplicht. De Wmo-adviesraad wilde een

Nadere informatie

Ieder Motto project heeft nu per week 16 uur ondersteuning van een geestelijk verzorger.

Ieder Motto project heeft nu per week 16 uur ondersteuning van een geestelijk verzorger. Wie betaalt de geestelijke verzorging buiten de instelling? Inleiding tijdens studiemiddag VGVZ 4 april 2014. Elly Prinse, Centrum Levensvragen /MOTTO Rotterdam. Beste mensen, Mijn bijdrage aan deze studiemiddag

Nadere informatie

DE GGZ IN DE 9 PRESTATIEVELDEN

DE GGZ IN DE 9 PRESTATIEVELDEN WMO W A A I E R Obstakels - Voorwaarden en Aanbevelingen DE GGZ IN DE 9 PRESTATIEVELDEN 1 Het bevorderen van sociale samenhang en leefbaarheid van dorpen wijken en buurten Obstakels Isolement Vooroordelen

Nadere informatie

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Hoe word ik als cliënt geïnformeerd over de veranderingen? Met een brief van de gemeente Met een persoonlijk gesprek in 2015

Nadere informatie

Het belang van anders

Het belang van anders Het belang van anders 1 Perspectief Zutphen Zutphen Ontstaan Perspectief Zutphen Kengetallen Maatschappelijke opgaven Welzijn nieuwe stijl Aanpak Waar staan we nu Leren leren 2 Compact stadje aan de IJssel

Nadere informatie

Anders doen. Carolien de Jong, 21 januari 2012

Anders doen. Carolien de Jong, 21 januari 2012 Anders doen Carolien de Jong, 21 januari 2012 Aanleiding De organisatorische opgave in tijden van crisis, bezuinigingen en decentralisatie: meer met minder in het sociaal domein van Amsterdam Doel een

Nadere informatie

Ik heb een vraag over. zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk...

Ik heb een vraag over. zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk... Ik heb een vraag over zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk... 1 Ik heb een laag inkomen en vind het moeilijk om werk te vinden... Ik wil me

Nadere informatie

Verslag van de bijeenkomst Eenzaamheid en sociaal isolement bij ouderen: de inzet van vrijwilligers, 8 april 2014.

Verslag van de bijeenkomst Eenzaamheid en sociaal isolement bij ouderen: de inzet van vrijwilligers, 8 april 2014. Verslag van de bijeenkomst Eenzaamheid en sociaal isolement bij ouderen: de inzet van vrijwilligers, 8 april 2014. Programma: 09.30 uur - Inloop met koffie en thee 10.00 uur - Eenzaamheid en sociaal isolement:

Nadere informatie